Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2.004 din 4 august 2004  unic la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa si produse refractare pe anii 2004-2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2.004 din 4 august 2004 unic la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa si produse refractare pe anii 2004-2008

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 14 din 21 octombrie 2004
Inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2004/4.08.2004

Partile contractante

I. Reprezentantii patronilor:
Federatia Patronala METALURGIA, avand reprezentativitatea constatata prin adresa CONPIROM nr. 53/10.05.2004 anexata sentintei nr. 40 P/16.05.2001, pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti.

II. Reprezentantii salariatilor:
1. Federatia Nationala Sindicala METAROM, avand reprezentativitatea constatata prin sentinta nr. 5/16.04.2002, pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti;
2. FSIPR SINREF, avand reprezentativitatea constatata prin sentinta nr. 7R/21.01.2002 pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti;
3. Federatia Sindicala a Siderurgistilor Galati, avand reprezentativitatea constatata prin sentinta nr. 10F/3.02.2004, pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti;
4. Federatia Sindicatelor Libere Metalurgie Neferoasa, avand reprezentativitatea constatata prin sentinta nr. 3R/18.03.2002, pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti.
Partile au convenit cu privire la urmatorul contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa si produse refractare, pe anii 2004-2008, asa cum a fost prevazut in Anexa nr. 4 la contractul colectiv de munca unic la nivel national.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa si produse refractare (CCMR) pe anii 2004-2008 si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia, contractul constituind legea partilor.
ART. 2
(1) Prin prezentul CCMR sunt reglementate drepturile si obligatiile minime ale patronilor si ale salariatilor, cu privire la conditiile generale de munca ce decurg din raporturile de munca stabilite in unitatile ce intra in sfera sa de aplicare, astfel cum acestea sunt nominalizate in Anexa nr. 1 la prezentul contract, intocmita conform prevederilor legale.
(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
(3) In vederea negocierii contractelor colective de munca la nivelul unitatilor, partile reprezentate la negocierea prezentului contract au obligatia de a se incunostinta in scris, reciproc, despre organizatiile (unitatile) afiliate si care, cel putin pentru organizatiile sindicale, au asigurata reprezentativitatea la nivel de unitate prin afilierea la o federatie reprezentativa la nivel de ramura, potrivit legii.
ART. 3
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica pentru toti salariatii din toate unitatile de ramura, indiferent de forma de capital social, si constituie baza de negociere pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel de grup de unitati si de unitate.
(2) In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate, la care sindicatele afiliate federatiei sunt semnatare ca reprezentante ale salariatilor, partile contractante vor conveni - printr-o clauza expresa - plata unei contributii catre salariati, altii decat membrii de sindicat, care sa nu fie mai mica de 0,5% din salariu si sa nu depaseasca valoarea cotizatiei sindicale.
ART. 4
Prezentul contract colectiv de munca are ca scop principal stabilirea drepturilor minime ale partilor si a obligatiilor acestora cu privire la:
a) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;
b) conditiile de munca si protectia muncii;
c) salarizarea si alte drepturi salariale;
d) timpul de munca si timpul de odihna;
e) masuri speciale de protectie a salariatilor si acordarea de facilitati acestora;
f) formarea profesionala;
g) drepturile si obligatiile sindicatelor ca organizatii si ca reprezentante ale salariatilor.
ART. 5
Cu exceptia clauzei privind salariul minim pe ramura, care se negociaza anual, prezentul contract este incheiat pe o perioada de 4 ani, poate fi prelungit cu acordul partilor si se renegociaza in conditiile legii.
ART. 6
(1) Orice modificare a prezentului contract colectiv de munca se va face prin acordul partilor.
(2) In termen de 15 zile de la data notificarii cererii de modificare de catre una dintre parti va fi convocata comisia paritara in vederea discutarii solicitarii de modificare.
(3) Cererile de modificare a prezentului contract colectiv de munca vor fi depuse de catre reprezentantul patronilor la federatiile sindicale semnatare, iar ale federatiilor sindicale, la Federatia Patronala METALURGIA.
(4) In cazul in care in comisia paritara se realizeaza consensul cu privire la modificarea solicitata, comisia va convoca partile pentru ratificarea modificarii.
(5) Procedura prevazuta la alin. (2)-(4) nu se aplica in cazul negocierii anuale a salariului.
(6) Partile convin ca, in perioada negocierilor contractului colectiv de munca, sa nu efectueze concedieri colective si sa nu declanseze greve.
(7) Modificarile aduse contractului produc efecte de la data inregistrarii sau de la o data ulterioara, conform intelegerii intre parti, potrivit legii.
ART. 7
Suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca au loc potrivit legii.
ART. 8
(1) Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza potrivit regulilor dreptului comun, iar daca si dupa acesta exista indoiala, se interpreteaza in sensul mai favorabil salariatilor.
ART. 9
Patronii se obliga sa asigure afisarea in unitate, la locurile convenite cu organizatiile sindicale, a contractului colectiv de munca incheiat, astfel incat salariatii sa ia cunostinta de continutul acestuia.
ART. 10
(1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prevederilor prezentului contract, partile convin sa instituie o comisie paritara, care este imputernicita sa interpreteze contractul si sa modifice, in aplicarea in conditiile art. 6, prevederile prezentului contract colectiv de munca, in functie de conditiile concrete si de posibilitatile unitatilor, la solicitarea partilor.
(2) Componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare sunt stabilite prin regulamentul din Anexa nr. 2 la prezentul contract.
(3) Declansarea procedurii prevazute la alin. (1) nu constituie impediment pentru sesizarea instantei de judecata competente, potrivit prevederilor legii.
(4) Adoptarea unei hotarari de catre comisia paritara, in conditiile prevazute in Anexa nr. 2, impiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a avut loc, se renunta la judecata.

CAP. 2
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

ART. 11
(1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului si numai pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale.
(2) La nivelul unitatii, patronul va aduce la cunostinta salariatilor si a sindicatului posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor.
(3) In cazul in care ocuparea unui post se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea acelui post.
(4) Se angajeaza fara concurs sau examen fostii salariati ai unitatii, care au fost disponibilizati din cauza reducerii activitatii si se gasesc in somaj sau fara loc de munca si care revin pe aceleasi posturi, in termen de cel mult un an de la data incetarii contractului individual de munca, cu respectarea dispozitiilor cuprinse in alin. (1).
ART. 12
(1) Negocierile pentru modificarea unor clauze ale contractelor individuale de munca ale salariatilor care sunt membri ai sindicatelor afiliate federatiilor semnatare ale prezentului contract se pot purta, la solicitarea salariatului, in prezenta unui reprezentant al sindicatului din care acel salariat face parte.
(2) Reprezentantul sindicatului are dreptul sa intervina in timpul negocierii doar pentru a semnala membrului de sindicat eventualele incalcari ale dispozitiilor legale.
ART. 13
(1) Contractele individuale de munca se incheie pe durata nedeterminata.
(2) Contractele individuale de munca pe durata determinata pot fi incheiate, cu consultarea sindicatului, in urmatoarele situatii:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
b) cresterea temporara a activitatii angajatorului;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale.
(3) Contractele individuale de munca vor cuprinde cel putin clauzele prevazute in modelul din Anexa nr. 3.
(4) Contractele individuale de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.
ART. 14
(1) Contractul individual de munca se poate modifica, in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale, prin acordul partilor sau din initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de lege si de prezentul contract.
(2) Se interzice negocierea individuala a salariilor in timpul negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) Prin exceptie, delegarea si detasarea se fac prin act unilateral al angajatorului, in conditiile prevazute de lege, cu drepturile prevazute de lege si in prezentul contract.
(4) Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii.
ART. 15
(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.
(2) In cazul exercitarii unui mandat sindical remunerat de sindicate, contractul individual de munca se suspenda de la data si pe perioada comunicate de catre organizatia sindicala. Comunicarea se va face in scris angajatorului.
(3) La incetarea cauzei care a determinat suspendarea contractului individual de munca, salariatului i se va asigura reluarea activitatii pe postul avut sau pe unul echivalent, daca postul avut a fost desfiintat.
ART. 16
(1) In cazul salariatilor care satisfac serviciul militar, unitatea este obligata sa le rezerve posturile maximum 30 de zile calendaristice de la data lasarii la vatra.
(2) Inaintea plecarii pentru satisfacerea obligatiilor militare, salariatul beneficiaza de un concediu platit de 5 zile.
ART. 17
(1) Contractul individual de munca poate inceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
(2) In cazurile in care, la desfacerea contractului munca, unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz, durata acestuia va fi de minimum 30 de zile calendaristice.
(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda si prin cumul, in conditiile stabilite de patron.
(4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alin. (2), aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza aferent perioadei de preaviz.
ART. 18
Este interzisa concedierea salariatilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;
b) pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.
ART. 19
(1) Salariatul poate fi concediat numai in cazurile expres si limitativ prevazute de lege, cu respectarea procedurii impuse de lege.
(2) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical, conform legii;
b) pe durata concediului pentru carantina;
c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
g) pe durata indeplinirii serviciului militar;
h) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;
i) pe durata efectuarii concediului de odihna;
j) pe durata cat sotul satisface serviciul militar.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii.
(4) Decizia de desfacere a contractului individual de munca din initiativa unitatii va fi transmisa in acelasi timp salariatului si sindicatului.
ART. 20
(1) In cazul concedierii salariatului pentru motive ce nu tin de persoana sa sau pentru inaptitudine fizica sau psihica, constatata prin decizia organului competent de expertiza medicala, acesta va beneficia de o compensatie ce nu poate fi mai mica de 30% din salariul de baza lunar din luna anterioara concedierii, pentru fiecare an lucrat in societate, dar nu mai putin de 3 salarii de baza, in afara drepturilor cuvenite la zi.
(2) Se considera vechime in unitate, in sensul prevederilor alin. (1), perioadele de timp in care salariatul a lucrat in unitate si in unitatile din care a rezultat unitatea care il concediaza.

CAP. 3
Conditii de munca si protectia muncii

ART. 21
(1) Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
(2) In fiecare unitate se va constitui un Comitet de securitate si sanatate in munca (CSSM), avand atributiile prevazute de Normele generale de protectia muncii (NGPM).
(3) Comitetul de securitate si sanatate in munca va fi constituit paritar, cel putin din patru persoane, conform grilei prevazute de Normele generale de protectia muncii.
(4) Activitatea acestui comitet se va desfasura in baza regulamentelor proprii. Timpul de munca afectat activitatii in CSSM se considera timp de lucru efectiv prestat si va fi prevazut in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(5) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile preconizate sa vizeze, mai intai, ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile preconizate pentru ameliorarea conditiilor de munca trebuie sa fie realizate impreuna cu reprezentantii sindicatelor, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
ART. 22
(1) Organizarea activitatii prin stabilirea unor structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca, cu precizarea atributiilor si raspunderilor lor, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt atribute de competenta exclusiva a celor care angajeaza.
(2) Cei care angajeaza au, de asemenea, in competenta asigurarea conditiilor necesare pentru ca, in sistemul de organizare prevazut la alineatul precedent, toti salariatii sa beneficieze efectiv, integral si la termenele stabilite, de drepturile prevazute in contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 23
(1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc norme de munca, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca se elaboreaza de catre angajator, cu acordul sindicatului.
(3) In cazul in care normele de munca si, dupa caz, normativele de personal nu corespund, in sensul nefolosirii integrale a timpului de lucru, sau determina un inalt grad de oboseala fizica sau intelectuala, la solicitarea patronului sau a sindicatului, acestea trebuie sa fie revizuite fara ca modificarea sa conduca la diminuarea incadrarii salariatilor.
(4) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecaruia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica a muncii.
(5) Sarcinile de serviciu trebuie stabilite in limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a obligat la incheierea contractului individual de munca.
(6) Normele de munca se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.
ART. 24
Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau ale altor cazuri de forta majora, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane, fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de functie sau de postul pe care-l ocupa, la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile unitatii.
ART. 25
Numarul de personal se va stabili in raport cu volumul activitatii desfasurate, cu durata timpului normal de lucru si cu normele de munca, pentru a se evita incarcarea excesiva cu sarcini a salariatilor.
ART. 26
(1) In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, in normele de munca se includ si timpi de refacere a capacitatii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpului de refacere a capacitatii de munca, normativul de personal va cuprinde un numar corespunzator de salariati pentru inlocuire.
ART. 27
Sindicatele pot prezenta observatii privind normele de munca si atributiile de serviciu. Patronatul va raspunde in scris observatiilor prezentate de sindicate, in termen de 10 zile.
ART. 28
(1) In cazul in care exista divergente cu privire la stabilirea normelor de munca sau a normativelor de personal, la cererea oricareia dintre parti, se va apela la o expertiza tehnica efectuata de experti desemnati de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru parti.
(2) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentei cu privire la modificarea normelor de munca sau a normativelor de personal vor fi suportate de patron, pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 29
Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale, locuri de munca cu conditii deosebite si locuri de munca cu conditii speciale si se stabilesc conform reglementarilor legale.
ART. 30
(1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca prevazute in art. 29 salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, in masura in care acestea nu sunt absorbite in salariu, la o durata redusa a timpului de lucru, la alimentatia de intarire a organismului, la echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, precum si la alte facilitati, ce vor fi negociate cu sindicatele.
(2) Salariatii care presteaza activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite sau conditii speciale, stabilite conform legii, vor fi supusi obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, in conditiile ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, dar nu mai putin de o data la sase luni.
ART. 31
(1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, inca minimum doua luni, de urmatoarele drepturi avute:
a) spor pentru conditii grele;
b) spor pentru conditii nocive;
c) alimentatie de intarire si protectie a rezistentei organismului.
(2) De drepturile prevazute in alin. (1) beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile alin. (1) si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 32
In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, certificate prin buletine de analiza, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente. Determinarea noxelor se va efectua in prezenta reprezentantilor sindicatelor.
ART. 33
In afara prevederilor normelor generale, republicane si departamentale de protectie a muncii, pe care partile le considera ca fiind minimale si obligatorii, in contractele colective de munca la nivel de unitate, acolo unde este cazul, vor fi incluse clauze suplimentare de punere in aplicare.
ART. 34
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele si instructiunile de protectie a muncii. Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se prevad masurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligatiile si raspunderile in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu reglementarile elaborate de Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele de protectie a muncii, pe care este obligat, in procesul muncii, sa le cunoasca si sa le respecte.
(4) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
ART. 35
(1) Contravaloarea echipamentului individual de protectie se suporta integral de catre patron.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, programe de aplicare a masurilor de protectie a muncii specifice, precum si modalitatea de control privind realizarea acestora.
ART. 36
(1) In vederea mentinerii si a imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, patronul va lua cel putin urmatoarele masuri:
a) amenajarea ergonomica a locului de munca;
b) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca: vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus, cantine-restaurant, puncte de distribuire a alimentatiei speciale (lapte, sifon, slanina etc.), microcantine, ateliere pentru intretinerea si reconditionarea echipamentului individual de protectie;
d) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
(2) Masuri concrete in sensul prevederilor alin. (1) se stabilesc prin contractul colectiv de munca din unitate.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora. Daca acestea se vor produce, pe baza constatarilor efectuate impreuna cu sindicatul, ele se vor remedia de catre patron, pe cheltuiala celor vinovati.
ART. 37
(1) Patronul se obliga ca, la angajare si, ulterior, cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala gratuita a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale, in conditiile organizarii acestora potrivit prevederilor alin. (1).
(3) In cazul in care dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditii deosebite sau speciale de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala potrivit alin. (1) si alin. (3) constituie abatere disciplinara.
ART. 38
La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de munca vor fi consultati obligatoriu pentru reducerea duratei timpului de lucru si pentru acordarea de concedii suplimentare.
ART. 39
(1) Partile se obliga sa asigure un regim de protectie speciala a muncii femeilor si tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile prezentului contract colectiv de munca, pe care le socotesc ca fiind minimale.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii pot fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 40
(1) Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Salariatii reprezentati de organizatiile sindicale vor sprijini angajarea si mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in conditiile alineatului precedent.
ART. 41
In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile fiecarei unitati, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.
ART. 42
(1) Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina muncii.
(2) Serviciul medical de medicina muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronala.

CAP. 4
Salarizarea si alte drepturi salariale

ART. 43
(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului individual de munca.
(2) Angajatorul se obliga sa plateasca salariul negociat prin contractul individual de munca, in conditiile respectarii obligatiilor inscrise in contractul individual de munca si a prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) In prezentul contract, prin salariu de baza se intelege salariul negociat, modificat prin actele normative, aplicate pe perioada derularii contractului.
ART. 44
Salariul de baza se stabileste prin negociere, pentru fiecare salariat, in raport cu complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, precum si cu calitatile personale, atestate prin acte care dovedesc absolvirea unor forme de invatamant teoretic si profesional, experienta in activitati specifice postului respectiv, calitati personale care trebuie dovedite la locul de munca si care sunt reflectate in rezultatele muncii prestate.
ART. 45
(1) Salariul de baza minim al muncitorilor calificati*), beneficiari ai acestui contract, va fi de:
--------
*) Se aplica numai pentru muncitorii din activitatile productive. Lista activitatilor productive constituie anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
a) 4.000.000 lei incepand cu 1 august 2004, 4.100.000 lei incepand cu 1 octombrie 2004, respectiv 4.200.000 lei incepand cu 1 ianuarie 2005, in industria metalurgiei feroase si neferoase;
b) 3.600.000 lei, respectiv 3.700.000 lei incepand cu 1 octombrie 2004, respectiv 3.800.000 lei incepand cu 1 ianuarie 2005, in industria produselor refractare.
(2) La negocierea anuala a salariului minim la nivel de ramura si la nivel de unitate se va tine cont de inflatie, precum si de alte elemente stabilite de catre partile aflate in negociere.
(3) Intarzierea platii salariului cu mai mult de 5 zile fata de datele stabilite in contractul colectiv de munca la nivel de unitate obliga angajatorul la plata unor daune interese stabilite in contractul colectiv de munca la nivel de unitate, care nu pot fi mai mici de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere raportata la suma datorata.
ART. 46
(1) Pentru celelalte categorii de salariati, coeficientii de ierarhizare fata de salariul de baza stabilit la art. 45 se vor stabili la nivelul fiecarei societati, in functie de situatia economico-financiara a acesteia.
(2) Pe perioade limitate, in functie de situatia economico-financiara a societatii comerciale, cu acordul sindicatului, se poate stabili un salariu de baza minim al muncitorilor calificati mai mic, dar nu sub 80% din cel prevazut in prezentul contract.
ART. 47
(1) Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoarea sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu.
(2) Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.
(3) Sporurile ce se pot acorda in conditiile prezentului contract sunt:
a) pentru conditii deosebite de munca - grele, periculoase sau penibile - 10% din salariul de baza;
b) pentru conditii nocive de munca - 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) orele lucrate suplimentar, peste programul normal de lucru, se platesc efectiv; in plus, pentru orele astfel prestate se acorda si timp liber corespunzator platit, in urmatoarele 30 de zile; in situatia in care nu se poate acorda timp liber corespunzator platit, se va acorda pentru munca prestata suplimentar un spor de 100% din salariul de baza corespunzator timpului prestat suplimentar;
d) pentru orele prestate in zilele declarate in Contractul colectiv de munca ca fiind zile de sarbatoare legala - 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in aceste zile;
e) pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul sporului se vor stabili prin negocieri la nivel de unitate;
f) spor de week-end, care se acorda salariatilor al caror program normal de lucru se poate derula si in zilele de sambata si duminica si care beneficiaza de alte zile de repaus saptamanal, in cuantum de 25% din salariul de baza corespunzator timpului prestat sambata si duminica;
g) spor pentru vechime in munca, de minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% pentru o vechime de peste 20 de ani;
h) spor pentru lucrul in timpul noptii, respectiv 25% din salariul de baza corespunzator fiecarei ore prestate in regim de noapte;
i) pentru munca prestata in conditiile art. 132 alin. (4) si art. 133 din Codul muncii - 200% pentru fiecare ora prestata in astfel de conditii.
(4) Pentru alte conditii de munca, neprevazute in prezentul contract colectiv de munca, sporurile vor fi negociate prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 48
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) plusul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculat intr-o proportie de minimum 1,5% si de pana la 10% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat de la inceputul anului, din care vor fi acordate si prime de Craciun, de Paste, Ziua Metalurgistului si de vacanta, in cuantum de cel putin 500.000 lei fiecare;
c) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor.
(2) Conditiile de diferentiere, de diminuare sau anulare a participarii la fondul de premiere, precum si perioadele la care se acorda prime, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 49
(1) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.
(2) In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.
ART. 50
(1) Formele de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
a) in regie sau dupa timp;
b) in acord (direct, progresiv sau indirect);
c) pe baza de tarife sau de cote procentuale din veniturile realizate;
d) pe baza de indicatori.
(2) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(3) Formele si criteriile de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati si fiecarui loc de munca se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 51
(1) Partile convin sa inceapa, in toate unitatile beneficiare ale contractului colectiv de munca pe ramura, actiunea de analiza si evaluare a posturilor.
(2) Partile convin ca in fiecare an calendaristic salariatii sa poata fi promovati in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca de la nivelul unitatii.
ART. 52
(1) Patronul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care patronul nu poate asigura, pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
(2) Salariatul este obligat ca, in perioada prevazuta la alin. (2), sa presteze alte activitati temporare cerute de patron, cu conditia ca acestea sa corespunda capacitatilor fizice, intelectuale si profesionale ale salariatului.
(4) In cazuri exceptionale, cand, din motive tehnice sau din alte motive, activitatea a fost intrerupta, fara ca aceasta sa se fi produs din vina salariatilor, acestia vor ramane la dispozitia unitatii, cu 75% din salariul de baza, daca ramanerea la dispozitia unitatii se face la domiciliul salariatului.
(5) In cazurile prevazute la alin. (4), salariatii beneficiaza si de cel putin sporul de vechime, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
ART. 53
Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
ART. 54
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii.
(2) In caz de faliment sau de lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, in conditiile legii, si drepturile lor banesti constituite creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
ART. 55
Patronii sunt obligati sa tina evidente in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si sa le elibereze dovezi despre acestea.

CAP. 5
Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 56
(1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamana.
(2) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.
(3) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
(4) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta ore suplimentare.
ART. 57
(1) Angajatorii pot incadra salariati cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma, de cel putin 2 ore pe zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 7 ani pot lucra cu jumatate de norma, beneficiind de drepturile salariale proportional cu activitatea prestata.
(3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in program normal, daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
ART. 58
(1) Reducerea duratei timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de un astfel de program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) Reducerea duratei timpului de munca in conditiile alin. (1) nu afecteaza salariatul si nici vechimea in munca aferenta duratei normale a timpului de munca.
(3) Salariatii care beneficiaza de reducerea duratei normale de lucru sub 8 ore pe zi nu pot presta ore suplimentare.
ART. 59
(1) In fiecare unitate se vor intocmi regulamente interne in conditiile legii.
(2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este necesar si posibil, patronii si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 60
(1) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu acordul lor scris.
(2) Prin exceptie, nu este necesar consimtamantul salariatilor pentru prestarea muncii suplimentare in cazurile prevazute de art. 24 din prezentul contract colectiv, precum si in cazurile prevazute de lege.
ART. 61
Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzator sau prin plata cu sporuri, potrivit intelegerii partilor, in conditiile art. 47 alin. (3) lit. c) din prezentul contract colectiv de munca.
ART. 62
(1) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara in timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu conditii deosebite sau speciale, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) La unitatile unde procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore din programul de lucru. De acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in locuri de munca cu conditii deosebite sau speciale, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore pe zi.
(4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22 si 6, cu posibilitatea abaterii, in cazuri justificate, cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.
ART. 63
(1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus, stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) In cazul in care activitatea de la locul de munca, in zilele de sambata si duminica, nu poate fi intrerupta, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii. Prevederile art. 47 alin. (3) lit. f) se vor aplica in mod corespunzator.
(3) In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari.
ART. 64
(1) Prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura se stabilesc urmatoarele zile lucratoare:
- 1 si 2 Ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 Mai;
- 15 august/8 septembrie*)
-----------
*) Ziua Metalurgistului, una din cele doua zile, stabilita prin Contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
- 1 Decembrie.
- prima si a doua zi de Craciun.
- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora, fara a mai beneficia si de sarbatorile crestine.
(2) Pentru perioada 24 decembrie - 7 ianuarie, in functie de posibilitatile concrete, fiecare unitate poate stabili, in colaborare cu sindicatul, un program special de lucru, fara ca aceasta sa fie considerata intrerupere de activitate.
ART. 65
(1) In functie de vechimea in munca, salariatii au dreptul la un concediu de odihna minim dupa cum urmeaza:
- pana la 5 ani vechime 21 de zile
- intre 5 si 10 ani vechime 22 de zile
- intre 10 si 15 ani vechime 24 de zile
- intre 15 si 20 ani vechime 26 de zile
- peste 20 de ani vechime 28 de zile
(2) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultanta salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
(3) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
(4) Concediul de odihna se executa in fiecare an. Prin exceptie, concediul de odihna se poate executa pana cel mai tarziu in anul urmator pentru anul anterior.
ART. 66
(1) Salariatii care lucreaza la locuri de munca cu conditii deosebite sau speciale, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar in conditiile legii.
(2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite sau speciale beneficiaza de concedii de odihna suplimentara de minimum 3 zile pe an. Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 67
(1) Elementele care constituie baza de calcul pentru stabilirea indemnizatiei cuvenite salariatilor pentru concediul de odihna se prevad in contractele colective de munca la nivel de unitate.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatilor, in raport cu posibilitatile economico-financiare ale acestora, se stabileste ca, pe langa indemnizatia de concediu, sa se plateasca si o prima de vacanta, a carei valoare se va negocia la acest nivel. Metodologia si sursa de finantare se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) Indemnizatiile de concediu si, dupa caz, prima de vacanta se platesc, la cerere, inainte de plecarea in concediu.
ART. 68
(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, stabilite conform Anexei nr. 4, acordate in momentul producerii evenimentului.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se pot stabili si alte situatii in care salariatii beneficiaza de zile libere platite si numarul lor.
ART. 69
(1) Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata.
(2) Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

CAP. 6
Unele masuri de protectie speciala a salariatilor, acordarea de facilitati acestora

ART. 70
(1) In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua concedieri colective, partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii:
a) patronul va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica asupra masurilor privind posibilitatea de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionala etc.;
b) justificarea, impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului, va fi supusa spre analiza si avizare consiliului de administratie sau unui alt organism similar;
c) concomitent, patronul va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si asupra unor eventuale posibilitati de redistribuire a acestora. Anuntul se va face astfel:
- cu 90 de zile calendaristice inainte, in cazul schimbarii sediului unitatii in alta localitate;
- cu 60 de zile calendaristice inainte, daca reducerea se datoreaza dificultatilor economice, reorganizarii sau restrangerii de activitate, retehnologizarii sau altor cauze.
(2) In perioada prevazuta la alin. (1), administratia este obligata sa intreprinda simultan cel putin urmatoarele actiuni:
a) sa identifice si sa valorifice posibilitatile de redistribuire a salariatilor in cadrul unitatii;
b) sa identifice posibilitatile de diminuare a duratei programului de lucru, in vederea evitarii reducerii de personal sau a scaderii numarului celor carora ar urma sa li se desfaca contractul de munca;
c) daca in unitate sunt posturi vacante sau se prevede crearea de noi locuri de munca si se organizeaza cursuri de calificare profesionala, sa se includa la aceste cursuri persoanele care ocupa posturi ce se preconizeaza a se restructura.
(3) In cazul in care, inainte de expirarea perioadei prevazute la alin. (1), administratia a luat masura desfacerii contractelor de munca, atunci urmeaza sa se plateasca celor in cauza:
a) salariul de baza corespunzator perioadei cuprinse intre data desfacerii contractului individual de munca si data la care ar fi trebuit sa inceapa curgerea termenului prevazut la art. 17 alin. (2) din prezentul contract;
b) indemnizatia prevazuta la art. 17 alin. (4) din prezentul contract;
c) indemnizatia prevazuta la art. 20 alin. (1).
ART. 71
In situatia in care desfiintarea postului nu poate fi evitata, administratia are obligatia de a comunica in scris fiecarui salariat:
a) daca ii ofera sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala.
b) termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca.
ART. 72
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante, masurile vor avea in vedere, in ordine:
a) afectarea contractelor de munca ale persoanelor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia sau salariul;
b) afectarea contractelor de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta sau pensionare anticipata;
(2) In aplicarea masurilor se va tine cont de criteriul competentei profesionale.
(3) Pentru luarea masurii de desfacere a contractului de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca, prin aceasta, sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbati vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, unicii intretinatori de familie, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare, la cererea lor;
d) in situatia mentinerii unor posturi de natura celor vizate de reducere, pe langa criteriile vizate la punctele a), b), c) se va avea in vedere si competenta profesionala, stabilita prin testarea tuturor celor vizati, pe baza unor criterii convenite cu sindicatele.
(4) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea economica un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu ii va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la indeplinirea termenului.
(5) In ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie ca una dintre cele mentionate la alin. (1) si alin. (3), disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
ART. 73
(1) Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. 70-72 si de a actiona, pe orice cale legala sau conventionala, pentru a asigura respectarea lor.
(2) Eventualele contestatii ale salariatilor propusi a fi disponibilizati vor fi analizate impreuna cu reprezentantii sindicatelor.
ART. 74
Unitatea care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului de munca, pentru motivele prevazute la art. 70, are obligatia sa incunostinteze, in scris, despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura prin presa. Unitatea este obligata sa reangajeze salariatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la art. 70, care au pregatirea si competenta necesare pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data aparitiei anuntului.
ART. 75
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna pensionarii.
ART. 76
In afara de ajutoarele legale la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
a) cel putin un salariu mediu negociat pe unitate pentru nasterea fiecarui copil, acordat mamei (in cazul cand aceasta nu este salariata, se acorda tatalui), calitate dovedita cu certificatul de nastere;
b) cel putin un salariu mediu negociat pe unitate pentru decesul sotului (sotiei) sau al unei rude de gradul I a salariatului, aflata in intretinere;
c) cel putin doua salarii medii pe unitate, in cazul decesului salariatului;
d) trei salarii medii pe unitate, in cazul in care salariatul a suferit accidente de munca cu invaliditate de gradul I sau II;
e) cel putin sase salarii medii pe unitate, in caz de accident de munca sau in legatura cu munca, cauzand decesul salariatului.
ART. 77
In cazul imbolnavirilor profesionale, al accidentelor de munca sau in legatura cu munca, salariatii in cauza vor fi trimisi la tratamente medicale in unitati specializate din tara sau, dupa caz, cu recomandarea comisiilor de expertiza de specialitate si cu avizul organelor de resort, in strainatate, costul fiind suportat integral de unitate, in limita fondului social.
ART. 78
(1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, ori a contractarii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia, pe toata perioada incapacitatii, o compensatie egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul acordat, in masura in care acestea nu au fost acoperite prin asigurarea de accidente de munca si boli profesionale.
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.
(3) Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.
ART. 79
Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului CFR, clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto, in comun, in masura in care acestea nu au fost acoperite prin asigurarea de accidente de munca si boli profesionale.
ART. 80
Salariatii unitatilor trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport si a costului cazarii, potrivit conditiilor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate;
b) diurna minima de deplasare va fi la nivelul celei stabilite pentru institutiile publice; prin contracte colective de munca la nivel de unitate se pot stabili diurne mai mari.
ART. 81
Salariatii unitatilor trimisi in detasare beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si, dupa caz, de o indemnizatie de detasare, stabilita in conditiile legii sau prin contractul colectiv de munca aplicabil.
ART. 82
Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protectia si igiena muncii, corespunzatoare noului loc de munca.
ART. 83
Pentru salariatii trimisi in strainatate din dispozitia unitatii, prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate se vor stabili drepturile ce se cuvin acestora in tara si in strainatate.
ART. 84
(1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea va compensa pe o anumita perioada diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care aceasta are dreptul.
(2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, dar nu va fi mai mica de 6 saptamani.
ART. 85
(1) In afara concediului legal platit pentru sarcina si lehuzie, de 126 zile, salariatele pot beneficia de un concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani.
(2) Perioada concediului pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani constituie vechime in munca.
(3) Pe perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alin. (1) nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane decat cu contract de munca pe durata determinata.
(4) De dreptul la concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani poate beneficia, optional, oricare dintre parinti, in conditiile legii.
ART. 86
In cazul decesului mamei, tatal copilului, daca are copilul in ingrijire, la cererea sa, va beneficia de compensatia prevazuta la art. 84 si de prevederile art. 85 alin. (3).
ART. 87
Salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.
ART. 88
Prevederile art. 84-86 sunt aplicabile la nasterea fiecarui copil.
ART. 89
Salariatele gravide si cele care alapteaza vor beneficia de toate masurile de protectie prevazute de lege.
ART. 90
(1) La nivelul unitatii se va constitui un fond social, la nivelul cotei maxime prevazute de lege, fond care va fi utilizat pentru scopurile si activitatile care permit deductibilitatea acestor cheltuieli, conform legii.
(2) Modul de utilizare a fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. (1), precum si cotele pentru acoperirea unor cheltuieli, se stabilesc de catre administratie, cu acordul sindicatului, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

CAP. 7
Formarea profesionala, economica, sociala si sindicala

ART. 91
(1) Partile inteleg:
a) prin termenul de formare profesionala, orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata in conditiile prevazute de lege;
b) prin termenul de formare profesionala continua, orice procedura prin care salariatul, avand deja o calificare ori o profesie, isi completeaza cunostintele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor intr-un anumit domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate in domeniul specialitatii lor.
(2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca.
(3) Platile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a membrilor de sindicat alesi in organele de conducere ale sindicatelor, cu suportarea cheltuielilor aferente de catre angajator.
(4) Partile semnatare convin sa se preocupe pentru infiintarea Comitetelor sectoriale (paritare), care ar urma sa aiba urmatoarele atributii:
a) participarea la armonizarea politicilor privind formarea, evaluarea si certificarea fortei de munca din domeniu;
b) implicarea in elaborarea reglementarilor legale privind ocupatiile/calificarile specifice domeniului;
c) sprijinirea implementarii sistemului national de formare, evaluare si certificare bazat pe competente;
d) definirea competentelor pentru fiecare ocupatie/calificare din domeniu;
e) validarea standardelor ocupationale de pregatire profesionala;
f) elaborarea, validarea programelor-cadru de formare bazate pe competente profesionale;
g) elaborarea/validarea instrumentelor de evaluare.
ART. 92
(1) La incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare; adaptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de unitati;
b) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii;
c) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, patronul va informa si va consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica, inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
d) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, patronul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea patronului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului.
(2) Salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca in vederea formarii profesionale vor fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta proportional cu perioada nelucrata din cea stabilita conform actului aditional, in masura in care parasesc unitatea din vointa lor sau pentru motive legate de persoana lor, cu exceptia inaptitudinii fizice sau psihice.
(3) Salariatii mai au dreptul la 30 de zile de concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea examenului de absolvire in invatamantul superior.
ART. 93
(1) Planul de formare profesionala stabilit cu consultarea sindicatului face parte integranta din contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) In cazul in care pregatirea profesionala impusa de angajator se desfasoara in timpul programului de lucru, salariatii vor beneficia de drepturile corespunzatoare prevazute de Codul muncii.
(3) In cazul in care pregatirea profesionala impusa de angajator se desfasoara in afara programului de lucru, timpul afectat instruirii profesionale se plateste cu salariul de baza orar corespunzator.
(4) Neparticiparea culpabila a salariatilor la cursurile de pregatire profesionala constituie abatere disciplinara si atrage sanctionarea salariatului vinovat.

CAP. 8
Drepturile sindicatelor ca organizatii si reprezentante ale salariatilor

ART. 94
(1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru salariat in general, libertatea de opinie, exercitata in conditiile legii, si se obliga sa se abtina de la orice ingerinta in aspectele ce tin de prerogativele celeilalte parti.
(2) Patronul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si fata de reprezentantii acestora din unitati.
ART. 95
(1) Angajatorii au obligatia de a invita delegatii alesi ai organizatiilor sindicale reprezentative sa participe, in consiliile de administratie, la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv. In cazul societatilor cu administrator unic, acesta va avea cel putin o intrevedere pe luna cu reprezentantii sindicatelor.
(2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se va face in scris, cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica in scris ordinea de zi si li se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.
(3) In scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive ale membrilor, organizatiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizatiile acestora informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca, sau, dupa caz, pentru incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, in conditiile legii, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.
(4) Hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestuia, privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate in scris organizatiilor sindicale, in termen de 48 de ore de la desfasurarea sedintei.
ART. 96
(1) Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea actiunilor proprii, in conditiile legii.
(2) Sindicatele se obliga sa pastreze confidentialitatea cu privire la toate informatiile de care au luat cunostinta in conditiile art. 95 alin. (1) si care ar putea aduce atingere intereselor societatii.
ART. 97
(1) Pentru desfasurarea activitatii sindicale persoanele alese in organele de conducere ale sindicatelor afiliate la federatiile semnatare ale acestui contract au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 zile.
(2) Distributia fondului de timp rezultat conform prevederilor alin. (1) se va face nominal, acesta putand fi diferentiat si cumulat pentru fiecare membru ales in organele de conducere ale sindicatelor, si va fi anexa la contractul colectiv de munca pe unitate.
(3) In functie de numarul de salariati de la nivelul unitatii, se asigura scoaterea din productie, fara a fi afectate drepturile salariale, pentru un numar de lideri de sindicat, astfel:
- pana la 1.500 de salariati - 1 lider;
- intre 1.500 si 3.000 de salariati - 2 lideri;
- intre 3.000 si 5.000 de salariati - 3 lideri;
- peste 5.000 de salariati - se va negocia la nivel de unitate.
ART. 98
(1) Fara a fi afectata activitatea de productie, unitatea asigura scoaterea din productie a salariatilor, cu pastrarea drepturilor salariale, pe perioada cat acestia:
a) participa ca delegati la congrese, seminarii sau conferinte, in interesul unitatii sau al sindicatelor;
b) participa ca reprezentanti ai membrilor de sindicat la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale sindicatelor, ca membri in comisii de negociere colectiva sau de conciliere ori arbitraj al conflictelor colective de munca sau in alte comisii stabilite in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) La nivelul unitatii, partenerii sociali vor stabili numarul celor care vor participa la actiunile nominalizate la alin. (1), precum si sectoarele din care acestia provin.
ART. 99
(1) Pentru negocierea si gestionarea in conditii de pace sociala a Contractului colectiv de munca la nivel de ramura, federatiile semnatare ale prezentului contract vor gestiona un fond la care unitatile beneficiare ale prezentului contract vor contribui anual cu o suma egala cu echivalentul in lei a un dolar pentru fiecare salariat.
(2) Contributiile precizate la alin. (1) vor fi varsate in contul UNIRMET si vor fi distribuite de Biroul Director UNIRMET dupa cum urmeaza:
- o suma egala cu 2.000 lei pentru fiecare salariat va fi varsata in fondul national destinat negocierilor colective in concordanta cu prevederile Contractului colectiv de munca la nivel national;
- din suma ramasa, 50% se varsa in contul Federatiei Patronale Metalurgia, iar 50%, in contul Federatiilor sindicale semnatare, potrivit intelegerilor dintre ele.
ART. 100
(1) Patronul va asigura gratuit pentru activitatile sindicale spatiul adecvat, mobilier, rechizite, precum si accesul la mijloacele de transport, comunicatii si aparatura tehnica necesara, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva si turistica, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru activitati organizate de sindicate sau de patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 101
(1) In perioada de valabilitate a prezentului contract, federatiile sindicale semnatare vor asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de cel mult 250 membri de sindicat pe an, pe o durata de pana la 15 zile calendaristice/cursant.
(2) Patronul va permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. (1), in conditiile stabilite prin contractele colective de munca incheiate la celelalte niveluri.
ART. 102
La solicitarea organizatiilor sindicale din unitatile afiliate la federatiile semnatare ale prezentului contract, patronii vor dispune incasarea cotizatiei de sindicat si virarea acesteia in contul sindicatelor, pe baza listelor si a cuantumului cotizatiei prezentate de sindicate, lunar, la o data convenita intre cele doua parti. De acordul scris al membrilor de sindicat in privinta retinerii cotizatiei raspund sindicatele.
ART. 103
Este interzis unitatilor sa desfaca, din initiativa lor, contractul individual de munca al salariatilor membri de sindicat ai unitatii pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 104
In timpul mandatului si ulterior incetarii acestuia timp de trei ani, membrii de sindicat alesi in organele de conducere ale sindicatelor din unitate beneficiaza de protectie, in conditiile legii.
ART. 105
Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial in perioada grevei, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in greva.
ART. 106
Patronii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile lor privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
ART. 107
(1) Federatiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii.
(2) Patronii si sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenti. Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munca la toate nivelurile si ale regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor ambelor parti.
ART. 108
Organizatiile sindicale nu vor organiza actiuni de forta pentru schimbarea administratiei societatii comerciale (manager, director, administrator unic etc.).

CAP. 9
Obligatiile salariatilor

ART. 109
Salariatii au obligatia de a respecta disciplina tehnologica, ordinea si disciplina la locul de munca, de a indeplini in mod corespunzator toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, contractului colectiv de munca si contractul individual de munca, regulamentul de organizare si functionare a unitatii, regulamentul de ordine interioara, precum si dispozitiile organelor de conducere referitoare la desfasurarea activitatii din unitate.
ART. 110
(1) Obligatiile generale ale salariatilor sunt urmatoarele:
a) respectarea cu strictete a programului de lucru si folosirea integrala si eficienta a timpului de lucru, pentru executarea intocmai si la timp a sarcinilor de serviciu ce le revin;
b) insusirea si respectarea procesului tehnologic si de munca stabilit, aplicarea cu strictete a normelor si instructiunilor referitoare la desfasurarea relatiilor de munca;
c) respectarea si aplicarea normelor de munca si a prescriptiilor de calitate stabilite;
d) utilizarea masinilor, a utilajelor si instalatiilor incredintate, potrivit parametrilor de functionare din documentatia tehnica si in conditii de deplina siguranta;
e) utilizarea materiilor prime, a materialelor, combustibililor si energiei, valorificarea eficienta a acestora, recuperarea tuturor resurselor materiale si energetice refolosibile;
f) insusirea si respectarea intocmai a normelor de protectie a muncii, precum si a celor privind folosirea echipamentului individual de protectie, a normelor de prevenire a incendiilor sau a oricaror situatii care ar pune in primejdie cladirile, instalatiile unitatii sau viata, integritatea corporala ori sanatatea unor persoane;
g) cunoasterea caracteristicilor constructive si functionale ale instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparatelor cu regim de lucru continuu sau cu grad ridicat de periculozitate, incredintate in exploatare sau intretinere, respectarea riguroasa a normelor tehnice de exploatare si intretinere, asigurarea supravegherii permanente a acestor utilaje, precum si evitarea oricaror avarii sau intreruperi accidentale;
h) sa nu paraseasca locul de munca, lasand fara supraveghere instalatiile, utilajele sau masinile la care lucreaza, sa nu introduca si sa nu consume in unitate bauturi alcoolice, sa nu introduca materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii; sa anunte seful ierarhic, in caz de neprezentare a schimbului, in unitatile a caror activitate este organizata in schimburi, si sa nu paraseasca schimbul pana cand nu se iau masurile ce se impun;
i) respectarea consumului normat de materii prime, materiale, combustibili si energie, luarea masurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, inlaturarea oricarei neglijente in pastrarea si administrarea bunurilor;
j) apararea patrimoniului unitatii, prevenirea si combaterea sustragerilor si a degradarilor bunurilor unitatii;
k) respectarea normelor de comportare in cadrul relatiilor de serviciu, asigurarea unui climat de colaborare si intrajutorare cu toti membrii colectivului de munca si combaterea unor manifestari necorespunzatoare privind disciplina de la locul de munca;
l) respectarea regulilor de acces la locurile de munca unde intrarea este permisa numai in anumite conditii;
m) insusirea si respectarea dispozitiilor legale privind pastrarea secretului de stat si a celor referitoare la documentele, datele sau informatiile care nu sunt destinate publicitatii;
n) perfectionarea pregatirii profesionale si de specialitate, largirea orizontului de cunoastere, manifestarea constiintei profesionale si a competentei in munca;
o) mentinerea ordinii si a curateniei la locul de munca;
p) instiintarea de indata a sefului ierarhic superior despre existenta unor nereguli, abateri, greutati sau lipsuri in activitatea locului de munca, de natura sa aduca prejudicii materiale, propunerea de masuri pentru prevenirea unor asemenea situatii;
q) orice alte obligatii stabilite de lege, de regulamentul intern sau de contractele colective de munca aplicabile.
(2) Nerespectarea obligatiilor de la alin. (1) constituie abatere disciplinara si determina aplicarea masurilor disciplinare prevazute de lege.

CAP. 10
Dispozitii finale

ART. 111
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca, la nivelul societatilor comerciale se poate incheia un singur contract colectiv de munca, aplicabil tuturor salariatilor.
(2) Contractele colective de munca la nivel de grup de unitati sau de unitati nu vor putea prevedea drepturi sub limitele stabilite de prezentul contract colectiv de munca.
(3) Drepturile salariatilor stabilite in prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contracte colective de munca incheiate la nivel inferior, inaintea incheierii contractului la nivel de ramura, atata vreme cat clauzele acelor contracte mai sunt in vigoare.
(4) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale de modificare, acestea vor face parte, de drept, din contract.
(5) Dupa incheierea CCMR, drepturile mai favorabile salariatilor vor fi minime.
(6) Imputernicitii organelor de conducere ale organizatiilor patronale, precum si cei ai federatiilor sindicale semnatare, vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate prevederile din prezentul contract; administratiile vor asigura intrarea in unitate pentru verificare, in conformitate cu regulamentul propriu de ordine interioara.
ART. 112
Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a prezentului contract colectiv de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestuia.
ART. 113
In cazul in care unitatea isi transmite, in tot sau in parte, patrimoniul catre un cesionar, acesta va prelua si drepturile, si obligatiile prevazute in contractul colectiv de munca in vigoare, de la nivelul unitatii.
ART. 114
Prezentul contract colectiv de munca isi produce efectele incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile legii.
ART. 115
(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul contract colectiv de munca.
(2) Prezentul contract de munca la nivelul ramurii metalurgie a fost semnat azi, 27.07.2004, in Targoviste, in opt exemplare originale, cate unul pentru fiecare organizatie semnatara, iar celelalte, pentru inregistrarea la Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.PARTEA PATRONALA PARTEA SINDICALA
Federatia Patronala METALURGIA FNS METAROM
Ionel BORS Aurel RADI
Presedinte

FS SIDERURGISTILOR Galati
Mircea SCONTEI
Presedinte
FSIPR SINREF
Gheorghe NEAGA
Presedinte

FSL METALURGIE NEFEROASA
Ion VASILE
Presedinte
ANEXA 1

LISTA unitatilor in care se aplica prevederile prezentului contract de munca la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa si produse refractare, conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 130/1996, republicata

1. S.C. METALURGICA - S.A., Aiud
2. S.C. CPPR - S.A., Alba Iulia
3. S.C. NEFER COM - S.A., Alba Iulia
4. S.C. RESIAL - S.A., Alba Iulia
5. S.C. ROMDOR - S.A., Alba Iulia
6. S.C. SATURN - S.A., Alba Iulia
7. S.C. HELIOS - S.A., Alesd
8. S.C. METALLINA - S.R.L., Arad
9. S.C. SINTEREF - S.A., Azuga
10. S.C. COZMIRCOM - S.A., Baia Mare
11. S.C. GLOTIN IMPEX - S.R.L., Baia Mare
12. S.C. MEK-MATEI - S.C.S, Baia Mare
13. S.C. METAMAR - S.A., Baia Mare
14. S.C. RBG CEPRONEF - S.A., Baia Mare
15. S.C. CUPROM - S.A., Baia Mare
16. S.C. ZITTEL COM - S.R.L., Baia Mare
17. S.C. METALURGICA - S.A., Baia Sprie
18. S.C. TERMEX - S.A., Bals
19. S.C. REFRACTARA - S.A., Baru Mare
20. S.C. ARTTUR - S.R.L., Banesti
21. S.C. TURNATORIA BANESTI - S.R.L., Banesti
22. S.C. ABROM - S.A., Barlad
23. S.C. LIBERTATEA - S.A., Barlad
24. S.C. METALTECH PRODUCTIE - S.R.L., Beclean
25. S.C. PROMET - S.A., Beclean
26. S.C. THORMA - S.R.L., Berca
27. S.C. RAPID - S.A., Bistrita
28. S.C. UNIC CEROMEX - S.R.L., Bistrita
29. S.C. KIT ELECTRIC - S.R.L., Botosani
30. S.C. CCPR - S.A., Brasov
31. S.C. FAREB - S.A., Brasov
32. S.C. REFAROM - S.A., Brasov
33. S.C. SOREC - S.A., Brasov
34. S.C. MULTIJOB - S.R.L., Brasov
35. S.C. NIOBA - S.R.L., Brasov
36. S.C. TEHNO-JOB - S.R.L., Brasov
37. S.C. TURFOR-UTB - S.A., Brasov
38. S.C. ARTEFERRO - S.A., Braila
39. S.C. EUTETIC SERV - S.R.L., Braila
40. S.C. LAMINORUL - S.A., Braila
41. S.C. METALURGICA - S.A., Braila
42. S.C. STANCA - S.A., Braila
43. S.C. TURNATORIA ADORIAN - S.R.L., Braila
44. S.C. ALEXAXANDER MILL SERVICES INTERNATIONAL ROMANIA - S.R.L., Bucuresti
45. S.C. ALLMETAL PRODIMEXC - S.R.L., Bucuresti
46. S.C. ALMECOM 2000 - S.R.L., Bucuresti
47. S.C. ALLMECOM 1994 - S.R.L., Bucuresti
48. S.C. CERNEC IMPEX, Bucuresti
49. S.C. COMGARB INTERNATIONAL - S.R.L., Bucuresti
50. S.C. CONEF - S.A., Bucuresti
51. S.C. CONEFEXPERT - S.A., Bucuresti
52. S.C. DR. KOCHER - S.R.L., Bucuresti
53. S.C. DUNA ARMATURA - S.R.L., Bucuresti
54. S.C. FERCO INTERTRADE - S.R.L., Bucuresti
55. S.C. GRANTMETAL - S.A., Bucuresti
56. S.C. GRIVITA - S.A., Bucuresti
57. S.C. HELITUBE - S.A., Bucuresti
58. S.C. IMNR - S.A., Bucuresti
59. S.C. INDUSTRIAL COMERCIALE CAZAN - S.R.L., Bucuresti
60. S.C. IPRONEF - S.A., Bucuresti
61. S.C. IPROFAG - S.R.L., Bucuresti
62. S.C. ITALROM STEEL - S.A., Bucuresti
63. S.C. KANOSKAN - S.R.L., Bucuresti
64. S.C. KVAERNER I.M.G.B. - S.A., Bucuresti
65. S.C. LAMINATE - S.A., Bucuresti
66. S.C. LARCON - S.A., Bucuresti
67. S.C. LAROMET - S.A., Bucuresti
68. S.C. L.G. METAL INDUSTRY - S.R.L., Bucuresti
69. S.C. LOGISTIC AND INTEGRAL SERVICES GALATI - S.R.L., Bucuresti
70. S.C. MAX AICHER ROMANIA - S.R.L., Bucuresti
71. S.C. METAL INTER CO LTD - S.R.L., Bucuresti
72. S.C. METALOGLOBUS - S.A., Bucuresti
73. S.C. METANEF - S.A., Bucuresti
74. S.C. METAV - S.A., Bucuresti
75. S.C. NEFERAL - S.A., Bucuresti
76. S.C. PETVA - S.R.L., Bucuresti
77. S.C. PIERREPI PRESSOFUSIONI - S.R.L., Bucuresti
78. S.C. PROMETAL INTERNATIONAL - S.R.L., Bucuresti
79. S.C. REPUBLICA OCTG LIMITED - S.R.L., Bucuresti
80. S.C. REPUBLICA - S.A., Bucuresti
81. S.C. SPIN CASTING - S.A., Bucuresti
82. S.C. STIMATEX - S.R.L., Bucuresti
83. S.C. TECHOSTEEL GROUP - S.A., Bucuresti
84. S.C. TELURIA - S.R.L., Bucuresti
85. S.C. TUBINOX - S.A., Bucuresti
86. S.C. TUBIPROD - S.R.L., Bucuresti
87. S.C. VALDIANE 2 IMPEX - S.R.L., Bucuresti
88. S.C. CORD - S.A., Buzau
89. S.C. DUCTIL - S.A., Buzau
90. S.C. DUCTIL STEEL - S.A., Buzau
91. S.C. METACALD - S.R.L., Buzau
92. S.C. METALURGICA D.A., Buzau
93. S.C. TURNATORIA DE NEFEROASE SOMET - S.A., Buzau
94. S.C. MEGAPROFIL - S.R.L., Buzias
95. S.C. INDCOOP - S.A., Bucuresti, Sucursala Carei
96. S.C. AMIDIP - S.A., Calan
97. S.C. CILINDRU - S.A., Calan
98. S.C. PIESE TURNATE - S.A., Calan
99. S.C. SIDERMET - S.A., Calan
100. S.C. REPARATII SIDERURGICE - S.A., Calan
101. S.C. TURNATORIA 1 - S.A., Calan
102. S.C. DONASIDS.A, Calarasi
103. S.C. SIDERCA - S.A., Calarasi
104. S.C. INDUSTRIA SARMEI - S.A., Campia Turzii
105. S.C. UNIVERSAL DRAWING INDUSTRIE - S.A., Campia Turzii
106. S.C. CENTRO TURN - S.R.L., Campina
107. S.C. FONTEC - S.R.L., Campina
108. S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION - S.A., Campina
109. S.C. NICO STIL PRODUCTION - S.R.L., Campulung
110. S.C. BECAMA IMPEX - S.R.L., Cisnadie
111. S.C. ABRAZIVUL - S.A., Cluj-Napoca
112. S.C. CARBOCHIM - S.A., Cluj-Napoca
113. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU - S.A., Cluj-Napoca
114. S.C. TURNATORIA METALUL - S.R.L., Cluj-Napoca
115. S.C. VULTURUL - S.A., Comarnic
116. S.C. PROSIDEX ROM - S.R.L., Constanta
117. S.C. SOMETRA - S.A., Copsa Mica
118. S.C. ORION - S.R.L., Cornu
119. S.C. TUFON - S.A., Craiova
120. S.C. EUDIS - S.A., Criseni
121. S.C. SOREC - S.A., Cristian
122. S.C. OTELURI PENTRU SCULE - S.A., Cristuru Secuiesc
123. S.C. REFRABAZ - S.A., Dej
124. S.C. UNIREA STANCU - S.R.L., Dragasani
125. S.C. LAMDRO - S.A., Drobeta-Turnu Severin
126. S.C. TURNSEV - S.A., Drobeta-Turnu Severin
127. S.C. UPRUC CTR - S.A., Fagaras
128. S.C. ALUMIL EXTRUSION - S.R.L., Filipestii de Padure
129. S.C. CONEFMETAL - S.A., Filipestii de Padure
130. S.C. DURAL - S.R.L., Filipestii de Padure
131. S.C. DURSAN - S.R.L., Filipestii de Padure
132. S.C. LAMINORUL - S.A., Focsani
133. S.C. LAMINATE - S.A., Bucuresti, Filiala Focsani
134. S.C. M.L.C. - S.A., Focsani
135. S.C. BONEV TURN - S.R.L., Galati
136. S.C. ELNAV - S.A., Galati
137. S.C. GALFINDBAND - S.A., Galati
138. S.C. INTFOR - S.A., Galati
139. S.C. ISPAT SIDEX - S.A., Galati
140. S.C. PROFILAND - S.A., Galati
141. S.C. SIDEX MONOLITHIQUES - S.R.L., Galati
142. S.C. TALMETAL EXPORT - S.R.L., Galati
143. S.C. TREFO - S.A., Galati
144. S.C. TURNAROM - S.A., Galati
145. S.C. BUCIN - S.A., Gheorgheni
146. S.C. METERRA - S.A., Giurgiu
147. R.A. ZIROM, Giurgiu
148. S.C. SARME SI CABLURI - S.A., Harsova
149. S.C. ISPAT SIDERURGICA - S.A., Hunedoara
150. S.C. AMRO PROD - S.R.L., Ludus
151. S.C. CUG - S.A., Iasi
152. S.C. ECOCALOR - S.R.L., Iasi
153. S.C. OMEGATUB - S.A., Iasi
154. S.C. SUPREM - S.A., Iasi
155. S.C. ISPAT TEPRO - S.A., Iasi
156. S.C. UNIREA STANCU - S.R.L., Ivesti
157. S.C. RO EMMPI - S.A., Macea
158. S.C. EMAILUL - S.A., Medias
159. S.C. CIOCANUL - S.A., Nadrag
160. S.C. ALMET - S.A., Navodari
161. S.C. METAL STAR - S.R.L., Odorheiu Secuiesc
162. S.C. SELECT-METLEMNPLAST, Odorheiu Secuiesc
163. S.C. TUROL - S.A., Oltenita
164. S.C. CEMTRADE - S.A., Oradea
165. S.C. CESAL - S.A., Oradea
166. S.C. ISOPLUS ROMANIA - S.R.L., Oradea
167. S.C. GAVAZZI STEEL - S.A., Otelu Rosu
168. S.C. TRIAVIC IMPEX - S.R.L., Panic
169. S.C. REAL - S.A., Pleasa Ploiesti
170. S.C. CABLUL ROMANESC - S.A., Ploiesti
171. S.C. FEROEMAIL, Ploiesti
172. S.C. FLACARA - S.A., Ploiesti
173. S.C. ITROM INC - S.A., Ploiesti
174. S.C. FONTAL - S.R.L., Puiesti de Jos
175. S.C. EPILOG SERPROD - S.R.L., Reghin
176. S.C. METALURGICA REGHIN - S.A., Reghin
177. S.C. PRODFERUM - S.R.L., Reghin
178. S.C. CSR - S.A., Resita
179. S.C. FERROMETAL ROMANIA - S.R.L., Ramnicu Sarat
180. S.C. FONTCOM - S.R.L., Ramnicu Sarat
181. S.C. GEMCOM RTB - S.R.L., Ramnicu Sarat
182. S.C. TUPREMO - S.A., Ramnicu Sarat
183. S.C. ACTIV - S.R.L., Ramnicu Valcea
184. S.C. BAZA DE APROVIZIONARE ORIZONT - S.A., Ramnicu Valcea
185. S.C. TECHNO HOUSE CO LTD - S.R.L., Ramnicu Valcea
186. S.C. TURBONEF - S.A., Ramnicu Valcea
187. S.C. TRUNDIN - S.A., Ramnicu Valcea
188. S.C. VILMAR - S.A., Ramnicu Valcea
189. S.C. FONTAX - S.A., Roman
190. S.C. PETROTUB IZOTERM - S.A., Roman
191. S.C. ISPAT PETROTUB - S.A., Roman
192. S.C. PIPS - S.A., Roman
193. S.C. ROLAND EX - S.R.L., Satu Mare
194. S.C. ALEXMAT - S.A., Sibiu
195. S.C. AUTO DIESEL - S.R.L., Sibiu
196. S.C. FRANCONIA - S.R.L., Sibiu
197. S.C. HORSA PROD - S.R.L., Sibiu
198. S.C. MULTITRADE - S.R.L., Sibiu
199. S.C. OVIDIU - S.A., Sibiu
200. S.C. PROD NM - S.R.L., Sibiu
201. S.C. REMAT - S.A., Sibiu
202. S.C. ROM ITAL TURNATORIE SIBIU - S.R.L., Sibiu
203. S.C. ROTT PRODUCTION - S.R.L., Sibiu
204. S.C. SHAHBA - S.A., Sibiu
205. S.C. ALPROM - S.A., Slatina
206. S.C. ALRO - S.A., Slatina
207. S.C. ARTROM - S.A., Slatina
208. S.C. ELECTROCARBON - S.A., Slatina
209. S.C. PIRELLI - S.A., Slatina
210. S.C. PRODAL - S.R.L., Slatina
211. S.C. SOVECORD - S.A., Slatina
212. S.C. FONTUR - S.A., Suceava
213. S.C. COMMET - S.A., Tecuci
214. S.C. ELSID - S.A., Titu
215. S.C. COST - S.A., Targoviste
216. S.C. ERDEMIR ROMANIA - S.R.L., Targoviste
217. S.C. MICROMET - S.R.L., Targoviste
218. S.C. OTELINOX - S.A., Targoviste
219. S.C. SERVAGROMEC, Targu Carbunesti
220. S.C. UNIREA - S.A., Targu Jiu
221. S.C. PLASMATERM - S.A., Targu Mures
222. S.C. PALEXPROT PRODCOM - S.R.L., Targu Mures
223. S.C. TOPCENT - S.R.L., Targu Mures
224. S.C. BERG BANAT, Timisoara
225. S.C. GLOBALIT SUPPLYNE - S.R.L., Timisoara
226. S.C. TRUICA SIL LIZ - S.R.L., Timisoara
227. S.C. ALTEX - S.R.L., Tulcea
228. S.C. BBG ALUM - S.A., Tulcea
229. S.C. FERCO INTERTRADE - S.A., Tulcea
230. S.C. FERAL - S.R.L., Tulcea
231. S.C. RAIMET PROD - S.R.L., Tulcea
232. S.C. TREMAG - S.A., Tulcea
233. S.C. CASIROM - S.A., Turda
234. S.C. ITALROM - S.A., Bucuresti, Filiala Turda
235. S.C. FABRICA DE CARAMIZI, Vaslui
236. S.C. REMAT - S.A., Vaslui
237. S.C. INTERCOMEX - S.R.L., Valenii de Munte
238. S.C. METALURGICA - S.A., Vlahita
239. S.C. ELCOND - S.A., Zalau
240. S.C. SILCOTUB - S.A., Zalau
241. S.C. ZIMTUB - S.A., Zimnicea
242. S.C. ALBA ALUMINIU - S.R.L., Zlatna
243. S.C. AMPELLUM - S.A., Zlatna
244. S.C. PALROM - S.A., Zlatna
245. S.C. HOEGANAES-EUROPE - S.A., Buzau


ANEXA 2

REGULAMENTUL de organizare si functionare a comisiei paritare la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa si produse refractare

1. Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din cate 3 (trei) reprezentanti titulari si 2 (doi) supleanti ai fiecarei parti.
Din partea patronatului, comisia este formata din:
A. Membri
- Ionel Bors
- Magda Volonciu
- Vasile Parpala
B. Supleanti
- Marius Bordea
- Valeri Hamza
Din partea sindicatelor, comisia este formata din:
A. Membri
- Aurel Radi - presedinte, Federatia Nationala Sindicala METAROM;
- Mircea Scintei - presedinte, Federatia Sindicala a Siderurgistilor Galati;
- Ion Vasile - presedinte, Federatia Sindicatelor Libere din Metalurgia Neferoasa;
B. Supleanti
- Gheorghe Neaga - presedinte, Federatia Sindicatelor Libere SINREF;
- Constantin Manaila - secretar general, Federatia Nationala Sindicala METAROM.
2. Comisia se va intruni la cererea oricareia dintre parti, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formarea cererii, si va putea delibera in prezenta a 3 membri din fiecare parte.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
4. In cazul in care partile hotarasc prin consens modificarea unuia sau mai multor articole din contract, vor convoca comisiile de negociere pentru ratificarea acestor modificari.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat paritar.


ANEXA 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat cu numarul ......... in registrul
general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajatorul-persoana juridica: ................., cu sediul/domiciliul in ................., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din .................. sub nr. ........, cod fiscal ......, telefon ........., reprezentat legal prin ..............., in calitate de ...............................,
si
salariatul/salariata ................., domiciliat/domiciliata in localitatea ............., str. ................. nr. ....., judetul ......., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ..... nr. ........., eliberat/eliberata de .............. la data de ......., CNP ............, permis de munca seria ....... nr. ....... din data de ..........,
au incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora au convenit:
B. Obiectul contractului:
..................................................................
..................................................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ............... urmand sa inceapa activitatea la data de ...............;
b) determinata, de ............ luni, pe perioada cuprinsa intre data de ................ si data de ................
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la
............................................................
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul isi va desfasura activitatea astfel: .........
E. Felul muncii
Functia/meseria ...................., conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ....... ore/zi, ...... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de munca se face dupa cum urmeaza: ................. (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de ............ ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ........ ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .................... (ore/zi, ore/noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ......... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............ .
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: ..................... lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri: ............................................;
b) indemnizatii ........................................;
c) alte adaosuri .......................................;
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt .......... .
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ......................;
b) echipament individual de lucru ..........................;
c) materiale igienico-sanitare .............................;
d) alimentatie de protectie ................................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ...................;
L. Alte cauze:
a) perioada de proba este de ..............................;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ...... zile lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ...... zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute in <>art. 18 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze: ............................................... .
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea obligatiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ......./.... la Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala a Judetului ................/Municipiului Bucuresti/Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.


Angajator, Salariat,
............ .............

Reprezentant legal,
...........................


La data de .............., prezentul contract inceteaza, in temeiul <>art. ......... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii -, in urma indeplinirii procedurii legale.


Angajator,
..............ANEXA 4

SITUATIILE in care se acorda zile libere platite1. Casatoria civila a salariatului - 5 zile;
2. Casatoria unui copil - 2 zile;
3. Casatoria parintilor, a fratelui, a surorii - 1 zi;
4. Decesul sotului (sotiei), copilului, al parintilor,
socrilor si al unei persoane aflate in intretinere
legala - 3 zile;
5. Decesul bunicilor, al fratilor, surorilor - 2 zile;
6. Nasterea unui copil - 2 zile;
7. La schimbarea locului de munca in alta localitate,
in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului - 5 zile;
8. Concediul paternal - 5 zile.
ANEXA 5

COMISIA DE NEGOCIEREDin partea patronatului Din partea sindicatelor

Ionel Bors Aurel Radi
Magda Volonciu Mircea Scintei
Vasile Parpala Ion Vasile
Marius Bordea Gheorghe Neaga
Valeri Hamza Nicolae Coman
Gelu Matoian Maricel Oancea
Mariana Parincu Milu Rusu
Marina Bobrikova Constantin Calin
Mircea Ielciu Emil Mihaila
Dorel Barsan Iancu Muhu
Petru Vaidos
Marius Cornenco
Rus Alexandru-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016