Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 1.586 din 26 iulie 2006  la nivel de grup de unitati din transportul public local, 2006-2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 1.586 din 26 iulie 2006 la nivel de grup de unitati din transportul public local, 2006-2008

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 11 din 14 august 2006
Inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 1586/16/26.07.2006

CAP. I
Dispozitii Generale

ART. 1
(1) Contractul colectiv de munca reglementeaza raporturile de munca generale dintre patronat si salariatii reprezentati de sindicate, in vederea bunei desfasurari a activitatii din transportul public local.
(2) Prevederile prezentului CCM se aplica obligatoriu la nivelul unitatilor din transportul public local, afiliate la URTP, precum si in unitatile in care Federatia Sindicala TRANSLOC si URTP au membri.
ART. 2
(1) Partile semnatare recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea contractului colectiv de munca la nivel de grup de unitati de transport local si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.
(2) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, conform conventiilor internationale pe care Romania le-a ratificat, Constitutiei si legislatiei nationale in vigoare.
(3) Partile acestui contract se angajeaza sa respecte urmatoarele principii:
a) cooperarea reciproca in domeniul relatiilor de munca si al protectiei sociale si economice;
b) promovarea parteneriatelor sociale si economice;
c) rezolvarea pe cale amiabila a conflictelor de munca.
ART. 3
(1) Prezentul contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati din transportul public local cuprinde drepturile si obligatiile patronilor si ale salariatilor cu privire la conditiile generale de munca.
(2) Prin incheierea contractului colectiv de munca la nivelul unitatilor de transport local, drepturile si obligatiile partilor cu privire la conditiile specifice de munca vor fi negociate de catre acestea, cu respectarea prevederilor minimale stabilite prin prezentul CCM si prin orice act normativ care vizeaza activitatea specifica transportului public local, emis de institutiile abilitate ale statului.
ART. 4
In sensul prezentului contract colectiv de munca:
- prin patron se intelege cel care angajeaza, respectiv persoana juridica sau fizica autorizata potrivit legii, care administreaza/utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, si care este titular al raportului de munca cu salariatul;
- prin salariat se intelege orice persoana angajata de patron prin contract individual de munca, inclusiv persoanele aflate in perioada de proba, stagiarii si ucenicii;
- prin sindicat se intelege reprezentantul salariatilor in privinta negocierii si solutionarii problemelor ce decurg din raporturile de munca (sociale, economice, securitate si sanatate in munca etc.);
- termenul de unitate de transport local utilizat in acest contract desemneaza societatile comerciale, regiile de transport public cu personalitate juridica, departamentele, diviziile, agentiile, filialele, serviciile, unitatile si alte forme organizatorice de transport public local, fara personalitate juridica.
ART. 5
(1) Prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii incadrati in unitatile de transport local care fac parte din grupul de unitati de transport local pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel, conform <>art. 11 (1) lit. b) din Legea nr. 130/1996 .
(2) URTP recunoaste Federatia Sindicala TRANSLOC ca unic reprezentant al sindicatelor membre ale acesteia, ca persoana juridica, si acorda intregul sau sprijin in desfasurarea activitatii sale. Federatia Sindicala TRANSLOC recunoaste URTP ca unic reprezentant al patronatului din transportul local de calatori.
(3) Nici un reprezentant al URTP sau al Federatiei Sindicale TRANSLOC nu poate face parte din comisia de negociere a organizatiei patronale sau sindicale in vederea incheierii unui alt contract colectiv de munca, cu acelasi specific de activitate.
ART. 6
(1) Contractul Colectiv de Munca la nivel de grup de unitati de transport local se incheie pe o perioada stabilita de URTP si Federatia Sindicala TRANSLOC, dar nu mai mica de 12 luni, iar modificarile acestuia se vor face in baza negocierilor dintre cele doua parti prin acte aditionale, cu exceptia drepturilor salariale ale personalului, care se negociaza anual.
(2) Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile se obliga sa negocieze contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati de transport local.
(3) Ori de cate ori contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati de transport public local se modifica, contractul colectiv de munca la nivelul unitatii de transport public local, precum si contractele individuale vor fi adaptate in mod corespunzator, in conformitate cu L. 130/1996, art. 8.
(4) Partile semnatare se angajeaza ca in perioada negocierilor sa nu declanseze greve, respectiv sa nu efectueaze concedieri pentru motive neimputabile salariatilor.
ART. 7
(1) Prevederile contractului colectiv de munca la nivelul unitatii de transport local se aplica in mod egal tuturor salariatilor, in conformitate cu prevederile Codului Muncii, art. 5. Departajarea salariatilor numai pe criterii profesionale si de calificare nu poate fi considerata discriminatorie.
(2) Avand in vedere statutul apolitic al partilor, acestea nu vor permite desfasurarea activitatilor politice in unitatea de transport local (subunitatile de transport local), fara insa a limita drepturile constitutionale ale salariatilor.
ART. 8
In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati de transport local, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
ART. 9
(1) Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca la nivel de grup de unitati de transport local se face prin consens, cu respectarea prevederilor legale.
(2) In cazul in care partile contractante nu ajung la nici un acord privind intelesul unor clauze, se va apela la organele abilitate de legislatia in vigoare.
ART. 10
(1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prevederilor prezentului contract, partie convin sa instituie o comisie paritara:
a) la nivel de grup de unitati de transport local, comisia paritara este alcatuita din reprezentantii patronatului si ai Federatiei Sindicale TRANSLOC semnatare a prezentului contract colectiv de munca. Regulamentul de organizare si functionare a comisiei paritare la nivel de grup de unitati de transport local este prevazut in anexa nr. 1;
b) la nivelul unitatii de transport local, comisia paritara va fi stabilita de comun acord, avand propriul regulament de organizare si functionare.
(2) Procedura de solutionare a divergentelor prevazuta mai sus nu exclude sesizarea instantelor de judecata competente.
Adoptarea unei hotarari de catre comisia paritara, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, determina sesizorul sa-si retraga cererea de solutionare pe cale judecatoreasca.
ART. 11
(1) Partile se obliga ca in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati de transport local sa nu sustina in niciun mod promovarea unor reglementari care ar duce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care au fost incheiate.
(2) Partile convin sa se consulte in toate cazurile in care initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
ART. 12
(1) Partile semnatare garanteaza respectarea drepturilor si obligatiilor minime cuprinse in prezentul contract colectiv de munca.
(2) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale acordate anterior incheierii lui prin dispozitii legale sau negocieri colective.
ART. 13
(1) Contractele colective de munca la nivelul unitatilor de transport local nu vor putea prevedea drepturi sub limitele minime prevazute in prezentul contract, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate de transport local se va face intr-o perioada de 60 de zile de la inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de grup de unitati de transport local.
ART. 14
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri, in conformitate cu dispozitiile <>Legii nr. 130/1996 , republicata.
(2) Cererea de modificare se comunica in scris celeilalte parti.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea incepe mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data comunicarii.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de catre reprezentantii patronatului la Federatia Sindicala TRANSLOC, iar cele ale Federatiei la URTP.
ART. 15
Patronatul, la cererea Federatiei Sindicale TRANSLOC, va pune cu cel putin 5 zile inainte la dispozitia acesteia informatiile si documentele necesare, pentru a putea fi folosite la negocierea contractelor colective de munca la nivel de grup de unitati de transport local.
ART. 16
(1) Solutionarea conflictelor de munca se face cu respectarea procedurii legale stabilite de <>Legea nr. 168/1999 .
(2) In situatia in care se ajunge la declansarea grevei, organizatorii sunt obligati sa asigure serviciile esentiale, dar nu mai putin de 1/3 din activitatea normala.
(3) Se stabileste ca, in cazuri de greva, participarea salariatilor sa se faca fara utilizarea mijloacelor de productie sau a dotarilor unitatilor din transportul local.
(4) Personalul cu cumul de functii, la care functia de baza nu este inregistrata la unitatea de transport local, nu participa in cazurile de aparitie a conflictelor de munca.
ART. 17
La incetarea ilegala (spontana) a activitatii, ce se datoreaza unui fenomen de criza, cele doua parti, patronatul si sindicatul, vor analiza situatia de criza si nu vor solutiona solicitarile decat dupa reluarea activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale.
ART. 18
Imputernicitii patronatului, precum si cei ai Federatiei vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate prevederile prezentului contract, asigurandu-se accesul in unitatea de transport local, pe perioada verificarii, in conformitate cu regulamentul intern, cu respectarea legislatiei in vigoare.

CAP. II
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

ART. 19
In vederea stabilirii concrete a drepturilor si a obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca.
ART. 20
(1) Incheierea contractului individual de munca se face in baza conditiilor stabilite de lege.
(2) Patronul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor.
(3) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii de transport local obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate in ocuparea postului.
(4) Pana la ocuparea posturilor vacante, patronul poate delega un alt salariat al unitatii de transport local care sa indeplineasca atributiile functiei vacante. Delegarea se face in scris, cu acordul salariatului delegat si cu plata drepturilor potrivit legii.
ART. 21
(1) Incheierea contractului individual de munca se poate realiza pe perioada determinata (in cazurile si in conditiile legislatiei in vigoare) sau nedeterminata.
(2) Daca salariatul solicita asistenta din partea sindicatelor, acestea o pot acorda.
(3) Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute in anexa nr. 2.
(4) Contractele individuale de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.
ART. 22
(1) Varsta minima de angajare este 16 ani, cu exceptia absolventilor de scoli profesionale patronate de unitatile de transport local.
(2) La angajarea salariatului, patronul va negocia cu acesta salariul corespunzator grilei profesiei pe care o va detine, acesta avand caracter confidential.
ART. 23
(1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul partilor sau la initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de lege.
(2) Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii si drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea contractului individual de munca pentru acest motiv.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege si ale prezentului contract colectiv de munca, avand acordul salariatului si cu precizarea in scris cel putin a urmatoarelor clauze:
a) durata;
b) locul si felul muncii;
c) salariul;
d) conditiile oferite;
e) timpul de munca si odihna;
f) obligatiile salariatului;
g) obligatiile patronatului.
(4) Clauzele mentionate vor fi cuprinse intr-un act aditional la contractul individual de munca.
ART. 24
Executarea contractului individual de munca se suspenda, conform legii.
ART. 25
(1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc in conditiile prevazute de lege.
(2) La concedierea salariatului, unitatea de transport local este obligata sa acorde un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile.
(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii de transport local pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si alte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de patronat.
In cazul in care unei persoane i se desface contractul de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alin. 2, angajatorul are obligatia de a plati o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca.
(4) Concedierea salariatului se face in baza unei decizii emise de angajator, comunicata in scris angajatului, care trebuie sa contina in mod obligatoriu:
a) motivele care determina concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, numai in cazurile concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitati si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant.
Decizia de concediere va produce efecte de la data comunicarii ei salariatului (luarii la cunostinta de catre salariat).
ART. 26
(1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza in cazurile prevazute de lege si in urmatoarele situatii:
a) in timpul concediului pre- si postnatal;
b) in perioada concediului medical, daca acesta nu depaseste limitele prevazute de lege;
c) in timpul concediului de odihna;
d) in timpul unei convocari militare, precum si cu 5 zile lucratoare dupa perioada de convocare;
e) doua saptamani dupa expirarea concediului medical legat de un accident de munca sau imbolnaviri profesionale, fara a depasi limitele prevazute de lege pentru pensionarea cauzata de incapacitatea de munca;
f) in timpul unei deplasari in interesul serviciului sau pe linie sindicala si in trei zile de la intoarcere.
(2) Desfasurarea activitatii sindicale in conformitate cu prevederile legale nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.
ART. 27
(1) La concedierea salariatului din motive neimputabile acestuia, patronul va acorda cuantumul compensatiei, stabilit conform legislatiei in vigoare sau CCM la nivel de unitate.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci cand concedierea salariatului a intervenit din urmatoarele motive:
a) unitatea de transport local isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii activitatii, a transformarilor tehnologice si a unor dificultati economice;
b) unitatea de transport local isi inceteaza activitatea;
c) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata din motive neimputabile acesteia si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
d) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut anterior acest post.
ART. 28
In cazul in care unitatea de transport local este pusa in situatia de a efectua concedieri din motive neimputabile salariatului, se vor respecta prevederile Codului muncii si ale CCM la nivel de unitate de transport local.
a) patronul pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica asupra posibilitatilor de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionala etc.;
b) concomitent, patronul va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si asupra eventualelor posibilitati de redistribuire a acestora.
Anuntul se va face astfel:
- cu 90 de zile calendaristice inainte, in cazul schimbarii sediului in alta localitate;
- cu 60 de zile calendaristice inainte, daca reducerea se datoreaza restrangerii activitatii, retehnologizarii sau altor cauze.
ART. 29
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta in ordine:
a) contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare;
c) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor;
d) contractele de munca ale persoanelor care nu indeplinesc conditiile de competenta profesionala.
(2) La luarea masurilor de desfacere a contractelor de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza la aceeasi unitate de transport local, se desface contractul de munca al sotului care are venitul mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze in ultimul rand femeile care au in grija copii, pe unicii intretinatori de familie, barbati sau femei, pe persoanele care mai au cel mult 3 ani pana la pensionarea la cererea lor.
(3) Patronatul va pune la dispozitia Federatiei documentele care sa ii permita verificarea modului de aplicare a prevederilor alineatelor precedente.
ART. 30
In situatia in care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, conducerea unitatii de transport local va comunica in scris fiecarui salariat:
a) daca i se ofera sau nu un alt loc de munca sau este cuprins intr-o forma de recalificare profesionala pentru ocuparea altui post in aceeasi unitate de transport local;
b) termenul de preaviz in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca, daca nu se pot oferi alte locuri de munca ori salariatul refuza postul oferit.
ART. 31
Pentru realizarea obiectivelor de productie, patronatul va utiliza forta de munca si dotarea tehnica existente in unitatea de transport local si, numai dupa epuizarea posibilitatilor interne, va recurge la terte persoane fizice sau juridice.
ART. 32
Unitatea de transport local care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului individual de munca din cauza restructurarii are obligatia sa aduca la cunostinta in scris despre aceasta sindicatului si sa faca publica masura. Vor fi reangajati salariatii carora li s-a desfacut contractul individual de munca pentru motivele mentionate la art. 27, care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante, care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data anuntului.

CAP. III
Conditiile de munca, protectia muncii si PSI

A. In domeniul asigurarii conditiilor de munca
ART. 33
(1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca.
(2) In vederea realizarii obiectivului prevazut la aliniatul precedent, partile implicate contractante vor asigura includerea in contractele colective a masurilor prevazute de legislatia in vigoare.
(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile incluse in contractul colectiv de munca trebuie sa fie de natura sa realizeze cel putin asigurarea conditiilor de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti in norme; daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, pana la asigurarea parametrilor minimali, salariatii beneficiind de compensatii banesti sau de alta natura;
b) masurile privind ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu reprezentantii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractul colectiv de munca la nivel de unitate de transport local, cu termene si responsabilitati.
(4) In afara prevederilor legislatiei din domeniul muncii, pe care partile le considera ca fiind minimale si obligatorii, in contractele colective de munca pot fi incluse clauze suplimentare.
ART. 34
Organizarea activitatii, prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca, cu precizarea atributiilor si raspunderilor, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta exclusiva a celor care angajeaza.
Elaborarea normelor de munca fundamentate din punct de vedere tehnic se face de catre patroni, cu acordul sindicatului.
ART. 35
(1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini de serviciu si raspunderi sub forma de norme de munca, ce pot fi norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca vor fi stabilite astfel incat sa asigure un ritm normal de lucru si sa nu conduca la o solicitare excesiva a salariatilor din punct de vedere fizic sau intelectual.
(3) Normele de protectia muncii in unitatile de transport local se diferentiaza pe locuri de munca, vehicule, utilaje, masini sau instalatii, in functie de specificul acestora.
(4) Normele de munca, elaborate si aprobate de patron, cu avizul sindicatelor, constituie anexa la CCM si se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.
ART. 36
(1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati potrivit specificului activitatii fiecaruia si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si in nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva, sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de patronat, cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la o expertiza tehnica stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
(4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patronat, la prima solicitare a sindicatelor.
ART. 37
(1) Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
(2) Refuzul de munca al unui salariat, justificat de neasigurarea de catre cel care angajeaza a cerintelor minime legale pentru desfasurarea activitatii in conditii de siguranta, fara pericolul producerii de accidente generatoare de pierderi materiale si/sau umane ori care ar periclita siguranta angajatilor, conform prevederilor legislatiei in vigoare, nu da dreptul celui care angajeaza sa aplice celui in cauza sanctiuni disciplinare si/sau materiale, refuzul nefiind considerat ca o incalcare a unei obligatii contractuale (de serviciu).
ART. 38
(1) Pentru prestarea activitatii, salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatia de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevazute in CCM la nivelul unitatii de transport local. Duratele de reducere a varstei pentru pensionare sunt cele prevazute de lege.
(2) Toti salariatii vor fi supusi obligatoriu unui examen medical, in conditiile si termenele stabilite prin CCM la nivelul unitatii de transport local.
(3) In cazul in care una sau mai multe din conditiile deosebite se regasesc pentru toti salariatii unei sectii, atelier, loc de munca, se vor stabili pentru acestia, prin negociere, salarii de baza al caror cuantum nu va fi mai mic decat suma salariului de baza si a sporurilor negociate.
(4) La locurile de munca avand conditii specifice, unde numai o parte din salariati lucreaza in astfel de conditii, acestia vor beneficia de sporuri.
ART. 39
(1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia conform legii, pentru refacerea capacitatii de munca, pe o perioada de inca doua luni, daca au beneficiat anterior de acestea, de spor de nocivitate si alimentatie de protectie a organismului.
(2) De drepturile prevazute in alineatul 1 beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin 6 luni in conditiile alin. 1 si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 40
In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
ART. 41
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectia muncii. Prin CCM la nivelul unitatii de transport local, se vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, precum si controalele proprii, in conformitate cu reglementarile elaborate de departamentul muncii din Ministerul de resort si cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele de protectie a muncii, pe care este obligat sa le respecte.
(4) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute de aliniatul precedent.
(5) La incheierea contractului colectiv de munca la nivelul unitatii de transport local, patronatul si organizatia sindicala vor analiza posibilitatea incheierii de asigurari pentru personalul supus riscurilor in activitatea profesionala, conform legislatiei in vigoare.
ART. 42
(1) Patronul se obliga ca la angajare si pe toata perioada in care salariatul isi desfasoara activitatea in unitatea de transport local sa-i asigure echipamentul de protectie si de lucru, in functie de conditiile de munca. Salariatul nu este obligat sa lucreze daca nu i se acorda echipamentul de protectie corespunzator.
(2) Contravaloarea echipamentelor de protectie se suporta integral de catre patron.
(3) Contravaloarea echipamentelor de lucru se suporta de patron in proportie de minimum 50%, potrivit prevederilor legale si celor din contractul colectiv de munca la nivelul unitatii de transport local.
(4) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita tinuta vestimentara speciala, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de patronat.
(5) La nivelul unitatii de transport local, sindicatele si patronul vor elabora lista cu echipamentele de lucru si de protectie, pentru toate categoriile de salariati, precum si antidotul, alimentatia de intarire a rezistentei organismului si materialele igienico-sanitare si de prim ajutor si o vor aplica dupa aprobarea organului colectiv de conducere.
ART. 43
(1) Unitatile de transport local vor organiza la angajare si ulterior, o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii pe postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
Examinarea medicala este gratuita.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile prevederilor de la aliniatul 1.
(3) In cazul in care dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. 1 si 3 constituie abatere disciplinara.
ART. 44
La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina a muncii si inspectorii de protectia muncii vor fi consultati cu privire la modificarea duratei timpului de lucru si la acordarea de concedii suplimentare.
ART. 45
Prin contractele colective de munca la nivelul unitatilor de transport local se vor stabili parametrii de microclimat, care vor fi urmariti la fiecare loc de munca in vederea luarii masurilor de protectie a muncii, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 46
(1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, patronul va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:
a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale la locurile de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus, cantine-restaurant);
c) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete in sensul alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor de transport local.
ART. 47
(1) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, la nivelul fiecarei unitati de transport local, se va constitui un Comitet de securitate si sanatate in munca (C.S.S.M.), avand atributiile stabilite prin Regulamentul sau de functionare intocmit in baza Regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca va fi constituit paritar cel putin din patru persoane, conform grilei prevazute de art. 32 si art. 33 din Normele generale de protectie a muncii.
(3) In unitatile in care numarul angajatilor este mai mare de 50, iar femeile reprezinta cel putin 20% din personal, Comitetul de sanatate si securitate a muncii va avea in componenta cel putin o femeie.
(4) Activitatea C.S.S.M. se va desfasura in baza regulamentelor proprii.
B. Conditiile de munca si protectia muncii femeilor si a minorilor
ART. 48
Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si a tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si prevederile prezentului contract pe care le socotesc ca fiind minimale.
ART. 49
Tinerii sub 18 ani, femeile gravide, incepand cu luna a 5-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu pot fi repartizati la munca de noapte ori in locuri de munca cu noxe, conditii vatamatoare degradante civic, periculoase ori grele, ori contraindicate medical.
ART. 50
(1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, salariata mama poate beneficia de un concediu fara plata.
(2) Pe perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decat cu contract de munca pe perioada determinata.
ART. 51
In cazul decesului mamei, drepturile ce i s-ar fi cuvenit pentru cresterea copilului pana la 2 ani se vor acorda tatalui, daca acesta are copilul in ingrijire in conditiile legii.
ART. 52
In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de:
a) drepturile prevazute la art. 50;
b) concediu fara plata neutilizat de mama la data decesului.
ART. 53
Salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani beneficiaza de reducerea duratei normale de lucru cu doua ore pe zi, fara a-i fi afectate salariul de baza si vechimea in munca.
ART. 54
Patronul va mentine in munca persoanele cu disabilitati in cazul in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente, iar handicapul nu poate constitui motiv de neangajare, avand in vedere aceleasi conditii.
ART. 55
In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatea fiecarei unitati de transport local, masuri ce vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.

CAP. IV
Salarizarea si alte drepturi salariale

ART. 56
(1) Pentru munca prestata, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani negociat la incheierea contractului individual de munca.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
(3) Salariul de baza se stabileste astfel incat sa asigure o diferenta echitabila in raport cu cerintele de pregatire profesionala necesara executarii sarcinilor sau operatiunilor ce revin fiecarui loc de munca. In acest scop, se aplica sistemele de clasificare specifice sub forma de retele de coeficienti (coeficienti de ierarhizare) sau retele de salarii (grile de incadrare), asa cum este prevazut in Contractul Colectiv de Munca Unic National in vigoare. La diferentierea salariilor de baza, se va tine seama in principal de continutul activitatii, de gradul de autonomie si initiativa in munca, de nivelul necesar de tehnicitate si pregatire prevazute in indicatoare tarifare de calificare si, respectiv, fisa postului, utilizate de fiecare unitate de transport local, precum si de cerintele de formare profesionala, adaptare si experienta in munca.
(4) Adaosurile la salariul de baza sunt adaosul de acord, premiile acordate din fondul de salarii si alte adaosuri.
(5) Pentru locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite de cele normale, potrivit normelor de protectie a muncii in vigoare, se acorda sporuri la salariul de baza.
(6) Salariul de baza si adaosurile sunt confidentiale, conform legii, si se negociaza individual.
ART. 57
(1) Sistemul de salarizare aprobat la nivelul unitatilor de transport local ramane neschimbat pe toata durata contractului colectiv de munca, daca prevederile legale sau situatia economica a unitatilor de transport local nu impune modificarea acestuia.
(2) Formele de salarizare sunt: - in regie, in acord, pe baza de tarife sau cota procentuala din veniturile realizate, alte forme specifice activitatii de transport local. La nivelul fiecarei unitati de transport local, se aleg formele de salarizare care sunt cele mai potrivite si se prevad in contractul colectiv de munca la nivelul respectiv (unitatea de transport local).
(3) Atunci cand rezultatele financiare ale unitatilor de transport local o permit, partile contractante pot conveni ca pe perioada de valabilitate a CCM sa aduca modificari asupra principiilor, sistemelor si modalitatilor de salarizare, precum si a cresterilor salariale.
ART. 58
Prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii de transport local, se vor stabili criteriile si conditiile de constituire a fondurilor necesare pentru:
(a) acordarea de premii cu ocazia principalelor sarbatori religioase;
(b) premierea salariatilor cu ocazia Zilei Transportatorului public local din Romania;
(c) acordarea cotei alocate biletelor de odihna si tratament, precum si a fondurilor necesare organizarii zilei de 8 Martie si a Pomului de Iarna.
Valoarea premiilor si a fondurilor alocate se va stabili in functie de posibilitatile financiare ale fiecarei unitati de transport local.
ART. 59
(1) Sporurile aplicate la salariul de baza se pot acorda in functie de conditiile existente la locul de munca (certificate prin determinari, efectuate de organele abilitate) si sunt:
- conditii grele de munca - minimum 10%;
- conditii periculoase - minimum 10%;
- conditii penibile - minimum 10%;
- conditii nocive - minimum 10% din salariul minim negociat la nivelul unitatii de transport local;
- pentru stres - minimum 10%;
- pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si lucrul in zilele libere si sarbatorile legale - 100%.
(2) Sporul de vechime:
- de la 3 la 5 ani - 5%;
- de la 5 la 10 ani - 10%;
- de la 10 la 15 ani - 15%;
- de la 15 la 20 ani - 20%;
- peste 20 ani - 25%.
(3) Sporul pentru lucrul in timpul noptii (22.00-06.00) este de 25% din salariul de baza, conform legislatiei in vigoare.
(4) Spor pentru exercitarea si a atributiilor aferente unei alte functii - pana la 30% din salariul de baza minim al functiei ale carei atributii se indeplinesc.
(5) Prin contractul colectiv la nivel de unitati de transport local pot fi negociate si alte categorii de sporuri, precum sporul pentru folosirea unei limbi straine, daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului.
(6) Criteriile de acordare a sporurilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul fiecarei unitati de transport local.
(7) Sporurile se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile pentru care au fost stabilite si numai daca nu au fost incluse in salariul tarifar negociat.
ART. 60
(1) Incadrarea locurilor de munca in conditii speciale sau deosebite se face cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 19/2000 , cu modificarile si completarile ulterioare, si ale <>Hotararea Guvernului nr. 261/22.02.2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Nominalizarea locurilor de munca care genereaza acordarea grupelor de munca se va face de catre fiecare unitate de transport local cu obligatia ca, semestrial, sa actualizeze tabelul cu persoanele care activeaza in aceste locuri. Actualizarea acestei situatii se va realiza in act aditional la contractul colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii de transport local.
ART. 61
(1) Patronul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a serviciilor ce-i revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, el este obligat sa plateasca salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
(3) In cazuri exceptionale, cand, din motive tehnice sau alte motive, activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in acest timp au ramas la dispozitia unitatii de transport local. In astfel de cazuri, salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
ART. 62
Plata salariilor se face periodic, la intervale de cel mult o luna, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii de transport local.
ART. 63
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricarei obligatii financiare a unitatii.
ART. 64
Patronul este obligat sa tina evidentele in care se mentioneaza activitatea desfasurata si drepturile de care au beneficiat salariatii in baza contractelor individuale de munca si elibereaza, la cerere, dovezi si o scurta caracterizare privitoare la activitatea desfasurata.
ART. 65
Salariul minim brut la nivel de grup de unitati de transport, precum si coeficientii de ierarhizare pe categorii profesionale se stabilesc anual, cu ocazia negocierii sistemului de salarizare si in conformitate cu legile in vigoare.
ART. 66
In cursul anului, conducatorii locurilor de munca au obligatia sa urmareasca si sa propuna examinarea in vederea promovarii salariatilor din subordine in nivele superioare, cu avizele stabilite prin CCM incheiat la nivelul fiecarui operator de transport local.
ART. 67
(1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o anumita perioada, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.
(2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, dar nu mai putin de 6 saptamani.
(3) Diferentele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii.

CAP. V
Timpul de munca si timpul de odihna

A. TIMPUL DE MUNCA

ART. 68
(1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi sau 40 ore/saptamana, care se realizeaza prin saptamana de lucru de 5 zile.
(2) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, care include si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca calculata pentru o perioada de referinta de 12 luni calendaristice sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
(3) Prin negocieri la nivel de unitate pentru a pune de acord programul de circulatie cu cerintele productiei se poate stabili un program saptamanal de 36 pana la 44 ore, cu conditia ca media lunara sa fie de 40 de ore/saptamana, iar programul stabilit sa fie anuntat cu o saptamana inainte.
(4) In cazurile in care durata normala a timpului de munca se stabileste potrivit prevederile alin. 2, durata timpului de munca zilnic nu poate depasi 10 ore.
(5) La locurile de munca unde din cauza specificului activitatii nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului zilnic de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de munca, dupa caz, in tura, in tura continua, turnus, program fractionat; locurile de munca la care se aplica aceste forme specifice de organizare, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin CCM in urma negocierii cu sindicatele.
(6) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.
(7) Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore pe zi si peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada maxima de 3 saptamani, sa nu depaseasca 8 ore pe zi sau 48 de ore pe saptamana.
(8) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.
ART. 69
(1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in CCM la nivel de unitate de transport local, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de 6, 4 sau 2 ore/zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) Salariatele care au in ingrijire copii de pana la 7 ani pot lucra jumatate de norma, fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat conform legii. Timpul in care au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu norma intreaga. Stagiul de cotizare pentru aceste salariate este corespunzator contributiei la asigurarile sociale retinute si virate.
(3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in program normal, daca exista posturi vacante si intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
(4) La cererea intemeiata a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale in timpul programului de lucru, conform recomandarilor medicului care urmareste evolutia sarcinii, fara a le fi afectate drepturile salariale.
Salariata in cauza este obligata sa prezinte adeverinta medicala privind efectuarea controalelor pentru care s-a invoit.
ART. 70
(1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca avand conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore/zi, in conditiile prevazute de lege.
(2) Reducerea duratei timpului de munca la locurile de munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca aferente duratei normale a timpului de munca.
(3) Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin CCM la nivelul unitatii de transport local.
ART. 71
(1) Orele de incepere si terminare a programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul Intern intocmit de patronat cu acordul reprezentantilor sindicatelor.
(2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salariu.
ART. 72
(1) Orele prestate peste programul normal de lucru, la solicitarea patronatului, sunt ore suplimentare.
(2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor, dar nu mai mult de 8h/saptamana, timp de 3 saptamani consecutiv intr-o luna.
ART. 73
(1) Munca prestata in intervalul dintre orele 22,00 si 6,00, cu posibilitatea abaterii cu o ora in plus sau in minus, minimum 3 h, este lucru in timpul noptii.
(2) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.
(3) Prevederile alin. 2 nu se aplica salariatilor care lucreaza in locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(4) La unitatile de transport local unde procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestata in timpul noptii, in cadrul unui asemenea program, se plateste sub forma de spor de 25% din salariul de baza.
(5) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.
(6) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.
ART. 74
In durata normala a timpului de munca nu intra timpii consumati cu echiparea-dezechiparea la inceputul si sfarsitul programului.

B. CONCEDII SI ZILELE LIBERE

ART. 75
(1) In fiecare saptamana salariatul are dreptul, de regula, la doua zile consecutive de repaus saptamanal.
(2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.
(3) In cazul in care activitatea de la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, prin CCM la nivelul unitatii de transport local se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat pe o perioada mai mare.
(4) Se acorda timp de odihna intervalul dintre doua zile lucratoare, a carui durata este de regula de 12 ore, dar nu mai mica de 8 ore la schimbarea turelor.
ART. 76
Sunt zile nelucratoare, zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase dupa cum urmeaza:
- 1 si 2 ianuarie;
- 8 martie, Ziua femeii;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- 1 decembrie;
- 25, 26 decembrie;
- a doua vineri a lunii iunie, Ziua Transportatorului public local;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
ART. 77
Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute, dar nu mai mare de 30 de minute. Repausul pentru servirea mesei cu o durata de 15 minute se include in programul de lucru. In cazul in care repausul este mai mare de 15 minute, acesta va mari programul de lucru.
ART. 78
Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de munca. Patronul va analiza cererea si va aproba aceasta in functie de posibilitati.
ART. 79
(1) Salariatii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare, distribuit pe transe, astfel:


vechime 0- 5 ani 21 zile lucratoare
5-10 ani 22 zile lucratoare
10-15 ani 24 zile lucratoare
15-20 ani 26 zile lucratoare
peste 20 ani 28 zile lucratoare


(2) Fac exceptie de la alin. 1 urmatorii:
a) salariatii care au varsta sub 18 ani au dreptul la un concediu platit de 24 de zile lucratoare;
b) salariatii nou angajati, pentru primul an de activitate inscris in cartea de munca au dreptul la un concediu platit cu o durata minima de 20 de zile lucratoare.
ART. 80
(1) In fiecare an calendaristic, salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de trei zile.
(2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 4 zile pe an, care se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat.
(3) Conducatorii de vehicule (autobuze, troleibuze, tramvaie) beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de minimum 6 zile/an calendaristic.
ART. 81
Prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii de transport local se vor stabili criteriile pe baza carora salariatii sa beneficize de concedii de odihna anuale si concedii de odihna suplimentare mai mari decat cele prevazute la art. 79 si 80.
ART. 82
(1) Pe durata concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie care nu poate fi mai mica decat salariul de baza.
(2) In contractele colective de munca se va stabili ca, pe langa indemnizatia de concediu sa se plateasca si o prima de vacanta care nu poate fi mai mica de 25% din salariul de baza al salariatului.
(3) Indemnizatia de concediu si, dupa caz, prima de vacanta se platesc inainte de plecarea in concediu.
(4) Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul la concediul de odihna este interzisa.
ART. 83
(1) Concediile de odihna vor incepe la data si in ordinea ce se vor stabili prin programare anuala.
(2) Intr-o luna calendaristica nu se pot acorda, de regula, concedii de odihna la mai mult de 15% din personalul specific pe unitati de transport local si puncte de lucru.
ART. 84
(1) Concediul anual de odihna va putea fi fractionat, la solicitarea salariatului. Una din fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, cealalta va trebui acordata si luata pana la sfarsitul anului in curs.
(2) Cand, din motive neimputabile salariatului, acesta nu si-a efectuat integral concediul de odihna pe anul in curs, restul de concediu se va acorda pana la sfarsitul anului urmator, in perioada solicitata de salariat.
ART. 85
Salariatii au dreptul la zile libere platite din fondul de salarii pentru evenimente deosebite in familie, sau alte situatii dupa cum urmeaza:
a) casatoria salariatului - 5 zile;
b) casatoria unui copil - 5 zile;
c) nasterea unui copil - 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;
e) decesul bunicilor, fratilor, - o zi; surorilor
f) donatori de sange - conform legislatiei;
g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati de transport local, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile.
ART. 86
(1) Concediile fara plata se acorda de patronat in conformitate cu prevederile legale sau in cazuri deosebite si in functie de posibilitatile unitatilor de transport local, la solicitarea salariatului astfel:
a) pentru boala sau accidente ale membrilor familiei (sot, sotie, copii, parinti) cu prezentarea unei dovezi medicale, se analizeaza fiecare caz in parte si se acorda 3 zile;
b) pentru rezolvarea unei situatii personale a salariatului se acorda maximum 30 de zile pe an;
c) pentru sustinerea sesiunilor de examene in invatamantul superior se acorda cel mult 60 de zile calendaristice pe an;
d) pentru completarea studiilor liceale si de maistri se acorda cel mult 30 de zile calendaristice pe an;
e) pentru sustinerea examenului de bacalaureat, de scoala de maistri, scoli tehnice si postliceale etc. se acorda cel mult 30 de zile calendaristice pe an, o singura data.
(2) Prin contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor de transport local, se pot stabili si alte situatii in care salariatii beneficiaza de zile platite, precum si numarul lor.

CAP. VI
Alte masuri de protectie sociala si facilitati acordate salariatilor

ART. 87
(1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita in urma unui accident de munca ori in legatura cu munca, ori a contractarii unei boli profesionale, patronul ii va plati acestuia, pe toata perioada incapacitatii, o compensatie. Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se stabileste conform legislatiei in vigoare.
(2) Acordarea acestei compensatii nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul la despagubire a salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.
ART. 88
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu 1-3 salarii de incadrare in functie de criteriile stabilite la nivelul fiecarei unitati de transport local.
ART. 89
In afara de ajutoarele prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia de urmatoarele ajutoare:
a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, echivalentul a trei salarii de baza acordate din fondurile proprii ale angajatorului;
b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin cinci salarii de baza si se suporta din fondurile proprii ale angajatorului, diferenta de doua salarii se va plati dupa stabilirea, in conditiile legii, a cauzei decesului;
c) un salariu de baza platit de unitatea de transport local mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de un salariu de baza;
d) doua salarii de baza negociate, platite din fondurile proprii ale angajatorului, la decesul sotului, sotiei sau la decesul unei rude de gradul I, aflate in intretinerea salariatului;
e) alte ajutoare ce se vor stabili la nivelul unitatilor de transport local.
ART. 90
(1) La nivelul unitatilor de transport local, din fondul de actiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea cu 50% a costului biletului de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneo-climaterice care apartin sindicatelor, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren personal clasa a II-a), bilete repartizate pe baza acordului dintre sindicat si patronat inainte de plecarea in statiune.
(2) Beneficiarii biletelor de tratament balnear si odihna recuperatorie vor suporta o contributie baneasca egala cu 50% din costul biletului la data procurarii lui.
(3) Contravaloarea biletelor salariatilor trimisi in statiune pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de angajator, inclusiv costul biletului CFR (tren personal, clasa a II-a) sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
ART. 91
(1) Salariatii unitatilor de transport local trimisi in delegatie vor beneficia de urmatoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor de cazare potrivit conditiilor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii de transport local;
b) diurna de deplasare care se stabileste la o valoare echivalenta cu cel putin 65% din salariul tarifar al salariatului.
(2) Cheltuielile de deplasare a membrilor alesi ai sindicatelor, precum si a reprezentantilor organizatiilor patronale, salariati ai unitatilor de transport local, care se deplaseaza in schimb de experienta, vor fi suportate de patronat, la cerere.
(3) Deplasarea reprezentantilor alesi in organele de conducere a sindicatelor, ce participa in calitate de invitati la cursuri in domeniul relatiilor de munca, simpozioane sau alte activitati in folosul unitatii de transport local, se considera delegatie in interesul serviciului.
ART. 92
(1) In contractele colective de munca la nivelul unitatii de transport local se vor prevedea actiuni cu caracter social precum:
a) suportarea cheltuielilor prevazute la art. 90;
b) in cadrul unitatii de transport local unde functioneaza cantine, costurile generale ale acestora se suporta de catre aceasta, salariatii abonati suportand numai cheltuielile ce revin meselor respective;
c) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
d) formarea si perfectionarea profesionala, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
e) aniversari, sarbatori religioase, pom de Craciun, ziua copilului si a femeii;
f) acordarea unor ajutoare salariatilor care au suferit pierderi insemnate de bunuri personale in gospodariile proprii in urma unor calamitati;
g) acoperirea unor parti din cheltuieli, in cazul unor boli grave sau incurabile.
(2) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit conform legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. (1) in anul financiar se face de catre patronat cu consultarea sindicatelor.

CAP. VII
Formarea profesionala

ART. 93
(1) Prin termenul formare profesionala, partile inteleg orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma, eliberate conform legii, iar prin termenul de formare profesionala continua - activitatea ce asigura dezvoltarea competentelor profesionale initiale ori dobandirea de noi competente.
(2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca.
(3) Partile convin asupra necesitatilor si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului.
(4) Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de catre angajatori, lucratorii primesc salariile stabilite prin contractul de munca aplicabil pentru program normal de lucru.
ART. 94
La incheierea contractului colectiv de munca la nivelul unitatii de transport local, pentru partea privind formarea profesionala, se va tine seama de urmatoarele: identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare, adoptarea programului anual si controlul acestuia, care se vor face de comun acord intre sindicat si patronat. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de catre patronatul unitatii de transport local. Acesta organizeaza cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale specifice activitatii proprii, asigurand cadre didactice, spatii si materiale didactice corespunzatoare. Salariatii inscrisi la cursuri au obligatia sa nu absenteze, sa acorde maxima atentie pregatirii profesionale si sa obtina atestatul corespunzator cursului respectiv. In situatia in care salariatul nu obtine atestatul corespunzator cursului va suporta cheltuielile de scolarizare.
ART. 95
(1) Patronatul unitatilor de transport local, impreuna cu Federatia Sindicala TRANSLOC vor acorda sprijin tuturor salariatilor care urmeaza cursuri liceale, postliceale sau universitare, in limita conditiilor impuse de programul de lucru si a posibilitatilor financiare si in masura in care pregatirea si meseriile se regasesc in activitatea si necesarul de personal, actual sau de perspectiva.
(2) In cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze organizat de un tert, conducerea unitatii de transport local va analiza cererea ramanand la aprecierea patronatului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea costului.
(3) Se considera cursuri de formare profesionala si cele organizate de Federatia Sindicala TRANSLOC cu conditia ca durata acestora sa nu fie mai mare de 15 zile lucratoare/an.
ART. 96
In vederea asigurarii cu personal de bord pentru toate tipurile de vehicule, pentru a prelua orice modificare in conceptia de dezvoltare a transportului si a reducerii eventualelor concedieri, se organizeaza perfectionarea conducatorilor de vehicule de transport in comun, etapizat, in functie de posibilitatile unitatilor de transport local.
ART. 97
Salariatii care au incheiat acte aditionale la CCM, in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, in cazul in care parasesc unitatea de transport local din motive imputabile lor, inaintea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

CAP. VIII
Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor. Relatiile patronat sindicat
ART. 98
(1) Partile contractante, ca parteneri sociali permanenti, recunosc pentru fiecare dintre ele si pentru salariati, libertatea de opinie.
(2) Patronatul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si reprezentantii salariatilor din unitatile de transport local.
(3) Sindicatele vor adopta o pozitie neutra si impartiala fata de patronat, inclusiv sefii serviciilor functionale.
ART. 99
Relatiile dintre Federatie si URTP decurg din obligatia comuna de a efectua prestatia de transport public local care are un pronuntat caracter economic si social.
ART. 100
Procedura de mediere a conflictelor de munca se stabileste conform prevederilor <>art. 28 din Legea nr. 168/1999 .
ART. 101
(1) Consiliul de administratie sau adunarea generala a actionarilor, acolo unde este cazul, are obligatia de a invita reprezentantii sindicatului respectiv sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Convocarea reprezentantilor sindicali se face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se comunica ordinea de zi, ei vor avea acces la documente privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.
(3) Reprezentantul consiliului de administratie sau al adunarii generale a actionarilor, daca este invitat, poate participa la sedintele sindicatului din unitatea de transport local ca observator.
(4) Timpul consumat in sedintele consiliului de administratie, la negocieri, concilieri sau alte forme de tratative, se considera timp productiv, se plateste de unitatea de transport local si nu se include in timpul afectat activitatii sindicale.
ART. 102
(1) Patronatul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea actiunilor prevazute la <>art. 30, al. 2 din Legea nr. 54/2003 , reprezentantii sindicali avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Patronatul si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile lor privind toate problemele importante in domeniul relatiilor de munca.
(3) Partile vor respecta conventia dintre Federatia Sindicala TRANSLOC si URTP privind virarea obligatiilor financiare ce decurg din aceasta.
ART. 103
(1) Conform prevederilor <>art. 35 din Legea nr. 54/2003 , liderii organizatiilor sindicale cu personalitate juridica, care lucreaza nemijlocit in unitatea de transport local, in calitate de salariati, prin contract, au dreptul la reducerea programului de munca cu 5 zile pe luna destinate activitatilor sindicale, fara a se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit in conditii normale. Plata acestora se va face la regimul salarial al cerlolalti angajati.
(2) Pentru membrii alesi in conducerea sindicatelor la nivel de unitate, numarul celor care beneficiaza de reducerea programului de lucru conform <>Legii nr. 54/2003 va fi stabilit de Federatia Sindicala TRANSLOC.
(3) Prin grija patronatului se vor asigura liderului de sindicat, membru al comisiei paritare de negociere, conditii pentru participarea la negocierea CCM la nivel de grup de unitati de transport local.
(4) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor, precum si persoanelor care au detinut o astfel de functie, timp de 2 ani de la incetarea mandatului, nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decat cu acordul organului colectiv de conducere ales, al sindicatului, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(5) Modalitatea de organizare a intalnirilor sindicale cu salariatii se va stabili prin contractul colectiv la nivelul fiecarei unitati de transport local.
ART. 104
(1) Federatia Sindicala TRANSLOC recunoaste dreptul patronatului de a stabili, in limitele legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii de transport local.
(2) Federatia recunoaste dreptul unitatii de transport local de a stabili normele de disciplina a muncii, cu consultarea sindicatelor, normelor de disciplina tehnologica, programele curente si de dezvoltare in perspectiva, din punct de vedere tehnic, economic si administrativ.
(3) Patronatul unitatilor de transport local recunoaste dreptul reprezentantilor federatiei de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor.
(4) Partile semnatare isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele importante din domeniile relatiilor de munca, precum si sesizarile privind stari de lucru anormale in cadrul unitatilor de transport local.
(5) Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca, cu respectarea prevederilor legii, a CCM, a Regulamentului Intern, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si membrilor de sindicat.
(6) Partile sunt de acord ca salariatii unitatilor de transport local sa aiba acces in unitatea si pe mijloacele de transport local pentru verificarea calitatii prestatiei. Accesul se face pe baza de legitimatie de serviciu sau de carnet de sindicat vizat la zi.
ART. 105
Pentru problemele care nu sunt de competenta de rezolvare a partilor semnatare si pentru care sunt necesare demersuri la diverse organe cu putere de decizie, partile se obliga sa actioneze unitar, in limitele prevederilor legale, pentru rezolvarea favorabila a problemelor respective.
ART. 106
(1) Unitatile de transport local vor asigura gratuit, in incinta lor, pentru activitatea sindicatelor, spatiu pentru sediu si mobilierul necesar, precum si acces la echipamentul de birotica al unitatii de transport local (fax, copiator si altele cu caracter administrativ). Prin CCM la nivel de unitate de transport local se vor stabili conditiile de acces la utilizarea acestora.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural sportiva, proprietatea unitatii de transport local ori proprietatea sindicatelor respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicat sau patronat, in conditiile prevazute de CCM la nivelul unitatii de transport local.
ART. 107
(1) Patronatul si sindicatele vor intreprinde in comun actiuni si programe social culturale, astfel incat salariatii si familiile lor sa participe, in mod gratuit sau cu cote de contributie foarte mici, la manifestarile cultural educative, precum si la formele de instruire in domeniul artistic, pe masura ce acestea vor fi asigurate.
(2) In mod similar, partile se vor preocupa de organizarea pomului de Craciun pentru copiii salariatilor.
ART. 108
(1) Activitatea sportiva la nivelul unitatii de transport local primeste din partea patronatului, precum si a Federatiei, sprijin tehnic si material, in masura posibilitatilor, astfel incat sa nu afecteze negativ activitatea de productie-prestatie.
(2) Salariatii care participa la competitii interne si internationale la categoriile sportive de performanta beneficiaza de plata integrala a salariului, potrivit functiilor si posturilor in care sunt incadrati, pe timpul deplasarilor in tara si in strainatate a echipelor, formatiilor sau persoanelor.
(3) In vederea dezvoltarii miscarii sportive, patronatul si sindicatele vor crea posibilitati de pregatire a sportivilor cu aptitudini deosebite incadrati in functii si posturi.
ART. 109
(1) Este interzis patronatului sa desfaca, din initiativa lui, contractul individual al salariatiilor pentru motive care privesc activitatea sindicala, cu exceptia cazurilor cand au fost incalcate prevederile regulamentului de organizare si functionare, respectiv Regulamentului Intern.
(2) Schimbarea locului de munca a liderului de sindicat pe perioada mandatului se face numai cu consimtamantul acestuia.
(3) Liderii de sindicat convocati sau delegati la diferite actiuni sindicale la nivel superior, pentru una sau mai multe zile si care presupune lipsa de la locul de munca, vor fi considerati motivati, iar cheltuielile necesare se vor suporta, conform prevederilor prezentului contract, din bugetul sindicatelor. Ei sunt obligati sa anunte conducerea unitatilor de transport local si sa motiveze deplasarea cu minimum 48 de ore inainte.
ART. 110
(1) Pentru rezolvarea conflictelor individuale de munca dintre salariati si patronat, precum si a reclamatiilor si sesizarilor, partile convin ca, in primul rand, sa actioneze pentru concilierea lor in cadrul unitatilor de transport local.
(2) In acest scop, la nivelul unitatii de transport local se va constitui o comisie de conciliere, formata din reprezentanti ai sindicatelor si patronatului, ce va functiona pe baza unui regulament propriu.
(3) In caz de nesolutionare, se va urma calea legala prevazuta in <>Legea nr. 168/1999 .
(4) In situatia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele si conducerea unitatii de transport local au obligatia sa protejeze patrimoniul unitatii de transport local si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor.
(5) Patronatul nu va angaja salariati permanenti, temporar sau cu program partial, in perioada declansarii conflictelor de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
(6) Reprezentantii Federatiei Sindicale TRANSLOC, la solicitarea sindicatului din unitatea de transport local, vor avea acces la toate locurile de munca unde se ridica probleme deosebite, fara a se stanjeni bunul mers al activitatii.
ART. 111
(1) La cererea organizatiilor sindicale, componente ale Federatiei Sindicale TRANSLOC, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata. Concomitent se va efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrului de sindicat conform prevederilor legale.
(2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei sindicale la care se ataseaza lista membrilor de sindicat si semnatura acestora de acceptare a retinerii. Lista se inainteaza angajatorului la inceputul fiecarui an si va fi actualizata ori de cate ori este nevoie. Sumele retinute vor fi virate in contul sindicatului respectiv.
ART. 112
(1) Pe perioada contractului, Federatia va initia si asigura pregatirea pentru activitati sindicale si relatii de munca a unui numar de membri de sindicat din grupul de unitati din transport local, cu durata de pana la 15 zile lucratoare/an.
(2) Consiliile de administratie sau adunarea generala a actionarilor ale unitatilor de transport local vor permite sindicalistilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. 1 in conditiile stabilite prin CCM incheiat la nivelul unitatii de transport local.
(3) Modalitatile de incadrare in numarul prevazut la alin. 1 se stabilesc de parti prin anuntarea patronatului de catre federatie.

CAP. IX
Dispozitii finale

ART. 113
(1) Prevederile prezentului CCM la nivel de grup de unitati de transport local sunt considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea CCM la nivelul unitatii de transport local.
(2) CCM la nivelul unitatii de transport local incheiat inainte de inregistrarea prezentului la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se va pune de acord cu acesta. Precizarile suplimentare fata de CCM la nivel de grup de unitati de transport local vor face obiectul unui act aditional al CCM la nivelul unitatii de transport local.
(3) Prevederile contractelor individuale de munca incheiate inainte de intrarea in vigoare a CCM la nivelul unitatii de transport local se vor pune de acord cu acesta.
(4) Drepturile prevazute in contractul individual de munca nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin CCM.
ART. 114
In toate situatiile de reorganizare a unitatilor de transport local, drepturile si obligatiile prevazute in CCM se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice.
ART. 115
De prevederile prezentului CCM beneficiaza toti salariatii din toate unitatile de transport local pentru care s-a incheiat prezentul CCM, indiferent de data sau afilierea lor la o organizatie sindicala din unitatea de transport local.
ART. 116
(1) Prezentul CCM produce efecte incepand cu data inregistrarii lui la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in conditiile prevazute de <>art. 25 alin. 2 din Legea nr. 130/1996 , prin grija URTP, care va indeplini toate formalitatile necesare.
(2) Prin grija Federatiei Sindicale TRANSLOC, prezentul CCM se va distribui, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare, tuturor sindicatelor afiliate.
(3) URTP il va distribui membrilor sai in acelasi termen si in conditiile ce le considera oportune.
ART. 117
Se stabileste ca, trimestrial, conducerea unitatii de transport local sa analizeze modul de aplicare a CCM, impreuna cu reprezentantii nominalizati ai sindicatelor.

Presedinte Executiv URTP,
Donea Constantin

Presedinte TRANSLOC,
Ionescu Mircea

ANEXA 1

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a comisiei paritare la nivel de grup de unitati de transport local

1. Comisia paritara la nivel de grup de unitati de transport local va fi compusa din 5 reprezentanti ai Federatiei Sindicale TRANSLOC si un numar egal de reprezentanti ai patronatului.
Membrii comisiei paritare sunt desemnati de partile semnatare in termen de 15 zile de la inregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
2. Comisia se va intruni la cererea oricaruia dintre membrii sai in termen de maximum 15 zile lucratoare de la formularea cererii si va adopta hotarari valabile prin consens in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidata prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
4. Hotararea adoptata potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
6. Comisia paritara este imputernicita sa interpreteze prevederile contractului colectiv de munca in aplicare, in functie de conditiile concrete si de posibilitatile unitatilor, la solicitarea uneia dintre parti.

ANEXA 2

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. ......./........

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica ......................................, cu sediul/domiciliul in .................., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ............... sub nr. ..........., cod fiscal ............., telefon.........., reprezentata legal prin ............................, in calitate de ......................, si salariatul/salariata - domnul/doamna ..................., domiciliat/domiciliata in localitatea ............., str. ............................. nr. ......., judetul ........................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate ............. nr. ........., eliberat/eliberata de ............... la data de ......................, CNP .......................
au incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora au convenit:

B. Obiectul contractului
. ......................................................................

C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ...................................... urmand sa inceapa activitatea la data de ...............
b) determinata, de ...... luni, pe perioada cuprinsa intre data de .......... si data de ..................../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la ..........................................
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel:
. ............................................................................

E. Felul muncii
Functia/meseria ................................. conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G. Conditii de munca:
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestata se desfasoara in ................................... (conditii normale/deosebite/speciale de munca), potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii

1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ........ ore/zi, .......... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ......... (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de ..... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ..... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ............................ (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de .... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .................................

J. Salariul
1. Salariul de baza lunar brut: ......................................... lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ...............................................................;
b) indemnizatii ..........................................................;
c) alte adaosuri .........................................................
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt .....................

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ....................................;
b) echipament individual de lucru ........................................;
c) materiale igienico-sanitare ...........................................;
d) alimentatie de protectie ..............................................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca .............................................

L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de .............................................;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ....... zile lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ......... zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat cu nr. ............./..................... la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipului ..................../Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.


Angajator, Salariat,
................. ....................
Reprezentant legal,
............................


Pe data de ...................... prezentul contract inceteaza in temeiul <>art. ...... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,
.................................

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016