Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 1.579 din 26 iulie 2006  la nivelul ramurii Industria Materialelor de Constructii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 1.579 din 26 iulie 2006 la nivelul ramurii Industria Materialelor de Constructii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 12 din 29 noiembrie 2006

In temeiul <>art. 1, alin. 2 din Legea nr. 130/1996 , al prevederilor <>Legii nr. 256/2001 si al <>Legii nr. 54/2003 , partile contractante sunt:
A. Angajatorii, prin Federatia patronala din Industria Materialelor de Constructii "PATROMAT", care indeplineste conditiile de reprezentativitate prevazute de lege la art. 16 conform hotararii judecatoresti - sentinta civila nr. 15/FED pronuntata in sedinta publica din 20.04.2006 din Dosar nr. 12346/3/2006, prin reprezentantii stabiliti prin Decizia nr. 1/10.05.2006 sunt persoane juridice inmatriculate sau persoane fizice autorizate, potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capitalul, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit, in conditii de concurenta, si care angajeaza munca salariata.
B. Salariatii, prin Federatia Generala a Sindicatelor FAMILIA, care indeplineste conditiile de reprezentativitate prevazute de <>Legea nr. 130/1996 , art. 17, alin. b, conform hotararii judecatoresti - sentinta civila nr. 9/22.12.2004 din Dosar nr. 8/Rep./2004, prin reprezentantii stabiliti prin decizia nr. 216 din 8.05.2006.

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.
(2) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical conform legislatiei nationale, pactelor, tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte, precum si libertatea de opinie a fiecarui angajat in legatura cu relatiile de munca.
(3) Salariatii recunosc dreptul angajatorilor de a-si exercita toate atributiile, conform legislatiei nationale, pactelor, tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica in unitatile nominalizate in Anexa nr. 1, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului si de modul de finantare.
(2) In vederea negocierii contractelor colective de munca la nivel de unitati, Federatia sindicala semnatara are obligatia de a incunostinta in scris Federatia Patronala semnatara despre organizatiile sindicale afiliate, carora li se aplica clauzele prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura, iar Federatia "PATROMAT" va incunostinta in scris Federatia Generala a Sindicatelor "FAMILIA", de societatile comerciale afiliate, carora li se aplica clauzele prezentului contract.
ART. 3
Contractul colectiv de munca la nivel de ramura se incheie pe o perioada de 2 ani. Anual se vor negocia salariile, durata timpului de munca, programul de lucru si conditiile de munca, conform prevederilor <>Legii nr. 130/1996 .
ART. 4
(1) Prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura asigura garantii minime pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, precum si pentru incheierea contractelor individuale de munca.
(2) Toate clauzele cuprinse in contractele colective de munca la nivel de unitati, care prevad drepturi sub limitele minime prevazute in prezentul contract, sunt lovite de nulitate.
(3) Prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura cuprinde drepturile si obligatiile reciproce ale angajatorului si sindicatelor in stabilirea conditiilor generale de munca. In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, drepturile si obligatiile concrete, regulile de disciplina a muncii, acestea se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(4) La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de sanse si tratament pentru toti salariatii, fara discriminari directe sau indirecte, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor decurgand din contractele colective de munca.
ART. 5
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se comunica in scris celeilalte parti.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea incepe mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data comunicarii si nici mai devreme de 49 de ore de la data acestei comunicari.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de catre reprezentantul angajatorilor la Federatia Generala a Sindicatelor FAMILIA, iar ale Federatiei Sindicale la Federatia Patronala din Industria Materialelor de Constructii PATROMAT.
(5) Dupa depunerea cererii de modificare si inca 10 zile lucratoare din momentul semnarii CCM de catre PATROMAT si FGS FAMILIA, angajatorul se obliga sa nu procedeze la desfaceri de contracte de munca pentru motive neimputabile salariatilor, iar organizatiile sindicale se obliga sa nu declanseze conflicte de munca legate de modificarea propusa la prezentul contract.
(6) Modificarile aduse contractului produc aceleasi efecte ca si contractul, de la data inregistrarii lor.
ART. 6
Suspendarea si incetarea prezentului contract au loc potrivit legii.
ART. 7
(1) Interpretarea clauzelor din prezentul contract se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza este interpretata potrivit regulilor dreptului comun, iar daca si dupa aceasta exista indoieli, se interpreteaza in interesul salariatilor.
ART. 8
(1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractului colectiv de munca la nivel de ramura, partile convin sa constituie o comisie paritara.
(2) Componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din anexa nr. 2 la prezentul contract.
(3) Declansarea procedurii prevazute la alin. 1 nu constituie impediment pentru sesizarea instantei de judecata competente, potrivit prevederilor legii.
(4) Adoptarea unei hotarari de catre comisia paritara in conditiile prevazute in anexa nr. 2 impiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a avut loc judecata inceteaza.
ART. 9
(1) Reprezentantii federatiei patronale, precum si ai federatiei sindicale semnatare vor analiza si verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul cum sunt respectate prevederile prezentului contract colectiv de munca in conformitate cu prevederile <>art. 31 din Legea nr. 54/2003 si ale <>art. 11 din Legea nr. 356/2001 .
(2) In acest sens, administratia va permite accesul in unitate al reprezentantilor federatiilor "PATROMAT" si "FAMILIA", semnatare ale prezentului contract.
ART. 10
(1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute si negociate mai inainte la nivel de unitate.
(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, se vor aplica aceste drepturi daca se mentin conditiile tehnico-organizatorice care au stat la baza acestora in locurile de munca respective, cu exceptia situatiilor cand, prin lege, nu se dispune in mod expres altfel.
ART. 11
(1) Partile convin ca ori de cate ori, in privinta drepturilor si avantajelor ce decurg din prezentul contract, intervin reglementari legale sau conventionale, acestea sa faca parte, de drept, din contract.
(2) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu initieze si sa nu sustina in niciun mod promovarea unor reglementari care ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost incheiate, exceptie in cazul in care se modifica conditiile tehnico-organizatorice care au stat la baza acestora sau daca prin lege se dispune altfel.
ART. 12
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract, in termen de 10 zile de la semnare, vor incepe negocierile pentru incheierea contractelor de munca la nivelul unitatilor pe care partile semnatare le reprezinta.
(2) Ori de cate ori contractul colectiv de munca la nivel de ramura se modifica in conformitate cu prevederile alin. 1, contractele colective de munca la nivel de unitati, precum si contractele individuale de munca, vor fi adaptate in mod corespunzator.
ART. 13
Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile se obliga sa renegocieze contractul colectiv de munca la nivel de ramura.

CAP. II
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

ART. 14
Stabilirea concreta a drepturilor si obligatiilor salariatilor se face prin contractul individual de munca.
ART. 15
(1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale.
(2) Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta sindicatelor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor.
(3) Angajarea se face prin concurs, iar daca un angajat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, angajatul are prioritate la ocuparea postului.
ART. 16
(1) Incheierea contractului individual de munca se face pe perioada nedeterminata, cu asistenta din partea sindicatului, la solicitarea salariatului.
(2) Contractele individuale de munca se pot incheia pe perioada determinata in conditiile prevazute de art. 81 din Codul Muncii. Numarul de salariati si durata contractelor individuale pe perioada determinata nu trebuie sa afecteze numarul salariatilor cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.
(3) Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele din anexa nr. 3, iar modelul contractului individual de munca este in anexa nr. 4.
(4) Inainte de incheierea contractului individual de munca, angajatorul este obligat sa informeze angajatul despre elementele prevazute mai sus.
(5) Contractele individuale de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.
(6) In cazul in care in cuprinsul contractului individual de munca este negociata si inclusa o clauza de neconcurenta, angajatorul se obliga sa acorde angajatilor o indemnizatie de cel putin 25% din salariul brut si sa prevada in mod expres in contract activitatile care sunt interzise angajatului.
(7) Clauza de neconcurenta il obliga pe salariat sa nu presteze, in interesul propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau ori sa nu presteze o activitate in favoarea unui tert care se afla in relatii de concurenta cu angajatorul sau si il obliga pe angajator sa-i plateasca salariatului o indemnizatie lunara, si nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei angajatului sau a specializarii pe care o detine.
(8) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate partile pot negocia care sunt angajatii si locurile de munca pentru care poate fi introdusa in contractul individual de munca clauza de mobilitate, precum si prestatiile suplimentare in bani sau in natura, care se acorda.
(9) Clauza de confidentialitate se aplica persoanelor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 17
(1) Contractul individual de munca se poate modifica numai cu acordul partilor sau din initiativa uneia dintre parti in ceea ce priveste durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna, in cazurile prevazute de lege si de contractele colective de munca.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare nelegala a clauzelor contractului individual cu privire la locul muncii, felul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest lucru.
(3) a) Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator pentru delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca.
b) Salariatii trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele drepturi:
- decontarea cheltuielilor de transport si cazarea
- diurna de deplasare care este de 65% din salariul de baza zilnic, dar nu mai putin de valoarea stabilita prin actele normative ce se aplica in institutiile publice.
c) Salariatii unitatilor, trimisi in detasare, beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la alin. 1. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 65% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta a 30 zile.
(4) Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea.
a) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.
b) Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.
c) In cazul muncitorilor necalificati, perioada de proba are caracter exceptional si nu poate depasi 5 zile.
d) Absolventii institutiilor de invatamant se incadreaza, la debutul lor in profesie, pe baza unei perioade de proba cuprinse intre 3 si 6 luni.
e) Pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.
(5) Incetarea raportului de munca intre societate si cel care efectueaza stagiul de proba se face prin incunostiintarea in scris a persoanei in cauza.
(6) La sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca se renegociaza.
(7) Renegocierea anuala a salariului se face pentru toti salariatii, indiferent de functia sau de postul avut in unitate.
(8) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni, de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.
ART. 18
Contractul individual de munca se suspenda in conformitate cu art. 50 din Codul muncii, precum si in perioada exercitarii unei functii eligibile remunerate de organizatia in care angajatul isi desfasoara activitatea, pe timpul mandatului.
ART. 19
(1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc in conditiile prevazute de lege prin urmatoarele modalitati:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a unei parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
(2) La incetarea contractului individual de munca al persoanelor concediate, in temeiul art. 61 lit. c) si d) si al art. 65 si 66, acestea beneficiaza de dreptul de preaviz din Codul muncii.
(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii pentru a cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absente se pot acorda prin cumul in conditiile stabilite de angajator.
(4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul de munca in temeiul art. 61 lit. c) si d), si al art. 65 si 66 din Codul muncii, fara sa i se acorde preavizul, conform alin. 2, acesta are dreptul la o indemnizatie egala cu un salariu de baza pe o luna avut la data desfacerii contractului de munca.
(5) Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor, conform art. 67 din Codul muncii, vor beneficia de o compensatie egala cu trei salarii medii brute pe unitate.
ART. 20
(1) Contractele individuale de munca pe perioada nedeterminata pot inceta din motive neimputabile salariatilor numai cu consultarea sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor pentru urmatoarele categorii de personal:
a) unici sustinatori de familie;
b) in situatia in care masura ar afecta 2 soti care lucreaza in aceeasi unitate, poate inceta un singur contract individual de munca;
c) salariatii care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor;
d) salariatii revenind din somaj ca urmare a restrangerii activitatii si care au o perioada de stagiu mai mica de 12 luni in ultimele 24 de luni.
ART. 21
(1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, respectand criteriile urmatoare:
a) incetarea cumulului de functii (functiile care fac obiectul cumulului vor fi desfiintate sau, dupa caz, disponibilizate);
b) contractele de munca individuale ale celor care indeplinesc conditiile de pensionare;
c) contractele de munca ale celor care au o alta sursa de venit impozabila.
(2) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva.
(3) Prin concediere colectiva se intelege concedierea intr-o perioada de 30 zile calendaristice, dispusa din unul sau mai multe motive dintre cele prevazute la art. 65 alin. 1 din Codul muncii, a unui numar de:
a) cel putin 5 angajati, daca angajatorul care disponibilizeaza are mai mult de 20 de angajati si mai putin de 100 de angajati;
b) cel putin 10% din angajati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 100 de angajati dar mai putin de 300 de angajati;
c) cel putin 30 de angajati, daca angajatorul care disponibilizeaza are cel putin 300 de angajati.
ART. 22
In cazul incetarii contractelor individuale de munca, ca urmare a concedierilor colective, salariatii disponibilizati vor beneficia de plati compensatorii ce minimum 6 salarii medii brute pe unitate.
ART. 23
In cazul concedierilor colective, angajatorului ii revin obligatiile prevazute in Codul muncii la art. 69, 70, 71.
ART. 24
Unitatea care isi reia activitatea intr-o perioada de pana la un an de la luarea masurilor de desfacere a contractului individual de munca pentru disponibilizari, pentru reducerea activitatii, are obligatia sa aduca la cunostinta, in scris, decizia luata organizatiilor sindicale si sa o faca publica prin presa, cu obligatia reangajarii cu prioritate a fostilor salariati, nominalizati in protocolul anexat la contractul colectiv de munca la nivel de unitate, care indeplinesc conditia de angajare la data anuntului.
ART. 25
Prin grija unitatii, se vor face inscrierile in carnetul de munca si se vor elibera aceste carnete completate la zi.
Unitatea are obligatia de a pune la dispozitia angajatului, la cerere, carnetul de munca, conform <>Legii nr. 541/2003 .
ART. 26
Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a angajatilor, conform prevederilor legale, la care reprezentantii sindicatului vor avea acces spre informare.
ART. 27
(A) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;
c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.
(1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionala, cu respectarea procedurii de cercetare prealabila, stabilita prin prezentul contract colectiv de munca.
(2) Cercetarea salariatului pentru necorespundere profesionala se face de catre o comisie numita de catre angajator. Din comisie va face parte si un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al carui membru este salariatul in cauza.
(3) Comisia va convoca salariatul si ii va comunica acestuia, in scris, cu cel putin 15 zile inainte:
a) data, ora exacta si locul intrunirii comisiei;
b) modalitatea in care se va desfasura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activitatile prevazute in fisa postului salariatului in cauza.
(5) In cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai in masura in care salariatul in cauza a facut obiectul formarii profesionale in materia respectiva.
(6) Necorespunderea profesionala poate fi sustinuta de comisie prin dovezi de indeplinire necorespunzatoare a sarcinilor profesionale, prin examinare teoretica, practica si prin alte probe.
(7) In cazul in care salariatul isi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul ii va asigura, in limitele disponibile, un alt loc de munca. In situatia in care nu dispune de astfel de posibilitati, se va apela la autoritatea publica locala pentru ocuparea fortei de munca, in vederea solutionarii.
(8) In cazul in care, in urma examinarii, salariatul este considerat necorespunzator profesional de catre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotararea comisiei in termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Daca salariatul nu a formulat contestatie in termenul prevazut la alineatul (8) sau daca dupa formularea contestatiei si reexaminarea hotararii comisiei aceasta este mentinuta, angajatorul poate emite si comunica decizia de desfacere a contractului individual de munca al salariatului pentru motive de necorespundere profesionala. Decizia de desfacere a contractului individual de munca astfel emisa va contine rezultatul cercetarii prealabile a salariatului in cauza.
(B) Contractul individual de munca poate inceta din initiativa angajatului prin demisie, cu obligatia acestuia sa anunte in scris conducerea unitatii cu cel putin 15 zile lucratoare inainte.

CAP. III
Conditii de munca si protectia muncii

ART. 28
Conditiile de munca din cadrul unitatii trebuie sa asigure integritatea fizica si psihica a salariatilor in conformitate cu <>Legea nr. 90/1996 si <>Legea nr. 598/2003 .
ART. 29
(1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca.
(2) In vederea realizarii obiectivului prevazut la alineatul precedent, partile contractante vor asigura includerea in contractele colective a masurilor prevazute de <>Legea nr. 90/1996 , republicata.
(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de:
a) masurile incluse in contractul colectiv de munca sa fie de natura sa realizeze cel putin asigurarea conditiilor de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti in norme. Daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, pana la asigurarea parametrilor minimali, salariatii beneficiind de compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile privind ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu reprezentantii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca la nivel de unitate.
(4) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, in fiecare unitate se va constitui un Comitet de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM), avand atributiile prevazute de art. 34 din Normele Generale de Protectie a Muncii si de Regulamentul de organizare si functionare a CSSM - aprobat prin <>Ordinul M.M.P.S. nr. 187/1998 .
(5) Componenta CSSM si atributiile membrilor CSSM sunt in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 90/1996 si ale NGPM si vor fi prevazute in contracte colective la nivel de unitate.
(6) In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe Comitete de Securitate in Munca.
(7) Activitatea Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca se va desfasura in baza regulamentelor proprii, conform <>Ordinul M.M.P.S. nr. 187/1998 .
(8) Timpul alocat activitatilor prevazute de <>Legea nr. 90/1996 constituie timp de munca si este retribuit corespunzator.
(9) Angajatorul suporta toate cheltuielile necesare pregatirii si formarii membrilor Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca, care au dreptul si obligatia de a se informa cu privire la noutatile in domeniul in care isi desfasoara activitatea.
ART. 30
(1) Angajatorul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. In acest scop se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca; acestea pot fi norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de servire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
Normele de munca se elaboreaza de catre angajator si sunt aduse la cunostinta organizatiilor sindicale. Normele de munca constituie anexa la Contractul colectiv de munca si se fac cunoscute angajatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare (conform art. 20 alin. 3 din Contractul Colectiv de Munca la nivel National).
(2) Normele de munca vor fi astfel stabilite incat sa asigure un ritm normal de lucru, o intensitate a efortului muscular sau intelectual si o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor.
ART. 31
(1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecaruia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de angajator, cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la o expertiza tehnica ce va fi stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
(4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 32
Angajatorul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
ART. 33
(1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale, locuri de munca cu conditii deosebite si locuri de munca cu conditii speciale, stabilite potrivit reglementarilor legale.
(2) Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite si speciale se face cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 90/1996 , a <>Hotararii Guvernului nr. 261/2001 si a <>Legii nr. 19/2000 , corelate.
(3) a) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca cu conditii deosebite sau speciale, salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevazute de contractele colective de munca la nivel de ramura, unitati si institutii; duratele de reducere a varstei pentru pensionare sunt cele prevazute in lege.
b) Salariatii incadrati in categoriile prevazute la art. 33 c) vor fi supusi obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, in conditiile si la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si de institutie.
c) In cazul in care una sau mai multe din conditiile deosebite se regasesc pentru toti salariatii unei unitati, ai unei sectii, ai unui atelier sau ai unui loc de munca, se vor stabili pentru acestia, prin negociere, salarii de baza al caror cuantum nu va fi mai mic decat suma salariului de baza si a sporurilor negociate.
d) La locurile de munca cu conditii specifice, unde numai o parte din salariati lucreaza in astfel de conditii, acestia vor beneficia de sporuri.
(4) Pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite si speciale de munca, nocive sau periculoase se vor incheia contracte de asigurare, conform prevederilor legale.
(5) Acordarea echipamentului de lucru se face in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, conform contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
(6) In toate cazurile in care in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, angajatorul cere o anumita vestimentatie suplimentara, ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suporta de catre angajator.
(7) Echipamentul de protectie se acorda in mod obligatoriu corespunzator locului de munca si pe durata lucrului, iar cheltuielile vor fi suportate integral din fondurile unitatii.
ART. 34
(1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia pentru refacerea capacitatii de munca inca doua luni, daca au beneficiat anterior de acestea, de:
- spor pentru nocivitate
- alimentatie de protectie a organismului.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile alin. (1) si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 35
In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data confirmarii conditiilor de munca certificate prin buletin de analiza.
ART. 36
La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectia muncii vor fi consultati la modificarea duratei timpului de lucru si la acordarea de concedii suplimentare.
ART. 37
(1) Angajatorul va organiza la angajare si ulterior, o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate cu consultarea sindicatelor.
(2) In cazul in care dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(3) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile organizarii potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara.
(4) Salariatele gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise in deplasare sau nu vor putea fi detasate decat cu acordul lor.
ART. 38
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii. Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, precum si controalele proprii, in conformitate cu reglementarile elaborate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si cu normele proprii. Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile cele presupune noul sau loc de munca si normele de protectie a muncii, pe care este obligat in procesul muncii sa le cunoasca si sa le respecte.
(4) In cazurile in care, in procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
ART. 39
(1) La toate normele de protectie a muncii, oricare dintre parti poate veni oricand cu propuneri de imbunatatire a acestora.
(2) Normele de protectie a muncii sunt obligatorii pentru toti salariatii, nerespectarea lor constituind abatere disciplinara.
ART. 40
(1) In vederea mentinerii si a imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, angajatorul va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:
a) amenajarea rationala a locurilor de munca, asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate)
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus)
c) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete, in sensul prevederilor alin. 1, se stabilesc in contractele colective de munca din unitati si institutii.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de angajator, sa nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.
(4) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii utilajele, instalatiile, bunurile si amenajarile efectuate de catre angajator, sa nu le deterioreze, sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora. Daca aceste obligatii nu sunt respectate, angajatorul va lua toate masurile legale necesare.
ART. 41
Angajatorul va lua masuri pentru a asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor, precum si a tinerilor sub 18 ani. Drepturile specifice vor fi negociate prin contractele colective la nivel de unitate.
ART. 42
Angajatorul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru a indeplini obligatiile de serviciu aferente posturilor existente.
ART. 43
(1) Pentru salariatii care au suferit accidente de munca sau au dobandit boli profesionale, angajatorul va suporta costul biletelor de tratament si transport pe CFR, sau al biletului de transport auto pentru zonele unde nu exista cale ferata, in regimul deplasarilor.
(2) In situatia cand, din cauza accidentelor de munca, salariatii au nevoie de proteze chirurgicale, dentare, oculare, auditive, de aparate ortopedice, etc., acestia au dreptul la ajutoare banesti in cuantum de 100% din costul lor, suportate din fondurile prevazute anual prin Legea privind bugetul de stat.
(3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se pot stabili si alte ajutoare sociale.
(4) Comitetul de securitate are obligatia de a aproba anual programul de masuri privind normalizarea conditiilor de munca conform reglementarilor legale.
ART. 44
In cazul recomandarilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile fiecarei unitati, acestea urmand a fi stabilite cu consultarea sindicatelor.
ART. 45
(1) Angajatorul are obligatia sa asigure salariatii conform <>Legii nr. 346/2002 .
(2) Asigurarile pentru accidentele de munca si boli profesionale se vor face in functie de clasa de risc a societati respective, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 269/2004 .
ART. 46
Angajatorii au obligatia sa asigure accesul la serviciul medical de medicina muncii.

CAP. IV
Salarizare si alte drepturi salariale

ART. 47
(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani. Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat prin negociere, in raport cu calificarea, importanta, pregatirea si cu competenta profesionala, precum si cu complexitatea lucrarilor ce revin postului pe care este incadrat salariatul.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile, indemnizatiile precum si alte adaosuri.
ART. 48
(1) Salariul de baza minim brut la nivelul ramurii industriei materialelor de constructii si ceramicii fine se stabileste la 410 RON lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore medie/luna.
(2) Coeficientii minimi de ierarhizare pentru urmatoarele categorii de salariati sunt:
a) muncitori:
1. necalificati = 1
2. calificati = 1,2
b) personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:
1. liceala = 1,1
2. postliceala = 1,15
c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. postliceala = 1,25
2. scoala de maistri = 1,3
3. subinginer = 1,4
d) personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare = 1,5
(3) Coeficientii de ierarhizare de la alin. 2 se aplica la salariul minim negociat la nivel de unitate.
(4) In contractele colective de munca la nivel de unitate se vor negocia grile de salarizare pentru fiecare categorie de salariati, pornind de la minimum de ierarhizare.
ART. 49
(1) Salariul prevazut la art. 48 (1) se va indexa-compensa in functie de posibilitati, conform actelor normative privind salarizarea sau ori de cate ori partile convin acest lucru.
(2) Ca urmare a indexarii, angajatorul se obliga sa recalculeze tarifele, respectiv cotele de manopera pe unitatea de produs sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in unitate.
ART. 50
(1) Formele de salarizare pot fi:
a) acord progresiv;
b) acord direct, individual sau colectiv;
c) acord indirect;
d) pe baza de cote procentuale tarifare;
e) in regie, dupa timpul lucrat;
f) in regie premiata.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili sisteme si forme de salarizare proprii.
(3) Pe baza sistemului de salarizare adoptat prin contractele individuale de munca, se pot stabili salarii individuale, fara a fi limitate, care vor fi cuprinse, pe baza unei grile de salarizare, componenta a contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 51
Categoriile de sporuri ce se acorda la salariul de baza, in functie de conditiile de lucru, sunt urmatoarele: de periculozitate, pentru conditii grele, nocive, conditii penibile; pentru vechime in munca; pentru munca in timpul noptii; pentru ore suplimentare peste programul normal de lucru, pentru lucrari executate sistematic peste program; pentru exercitarea unei functii suplimentare; pentru munca de santier, pentru mobilitate, fidelitate, confidentialitate, neconcurenta etc.
ART. 52
Sporurile ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:
a) pentru conditii deosebite de munca - minimum 10% din salariul de baza;
b) pentru conditii de munca grele, periculoase sau penibile - 10% din salariul de baza;
c) pentru conditii nocive de munca - minimum 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
d) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si pentru lucrul in zilele libere si de sarbatori legale - 100%;
e) pentru vechimea in munca - minimum 5% pentru 3 ani vechime si 25% la o vechime de peste 20 de ani;
f) pentru lucrul in timpul noptii - 25%;
g) pentru exercitarea si a altei functii se pot acorda sporuri de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite; functiile pentru care se vor acorda si cuantumurile se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate;
h) pentru lucrul sistematic peste programul normal - maximum 25%;
i) in situatia in care repausul saptamanal se acorda in alte zile decat sambata si duminica, salariatii vor beneficia de un spor de salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca, conform art. 132 alin. (2) si (3) din Codul muncii;
j) in cazul in care in cuprinsul contractului individual de munca este negociata si inclusa o clauza de neconcurenta angajatorul este obligat sa acorde angajatului o indemnizatie de cel putin 25% din salariu si sa prevada in mod expres in contract activitatile care sunt interzise angajatului. Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei angajatului sau a specializarii pe care o detine. Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate partile pot negocia care sunt angajatii si locul de munca pentru care poate fi introdusa in contractele individuale de munca clauza de mobilitate;
k) la nivel de unitate, partile pot negocia acordarea unei compensari in bani sau in natura pentru prestari suplimentare.
ART. 53
Conditiile de munca si salarizarea personalului din unitatile care isi desfasoara activitatea in tara sau in strainatate, cu parteneri straini, sau pentru societati mixte, se vor stabili prin negocierea la nivelul unitatii, intre angajator si sindicat, inainte de inceperea lucrarilor.
ART. 54
Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaos de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 1,5% din fondul de salarizare realizat lunar si cumulat;
c) cota-parte din profit;
d) alte adaosuri negociate la nivelul unitatilor.
ART. 55
Angajatorul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare angajat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
ART. 56
a) In situatia in care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
b) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau de forta majora activitatea a fost intrerupta, dar nu din vina salariatilor, acestia vor primi minimum 75% din salariul de baza avut, ramanand la dispozitia unitatii.
c) Prin negocieri la nivel de unitate, se va stabili modul de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii - prezenti in incinta unitatii, in asteptarea reluarii lucrului, sau ramasi la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
ART. 57
(1) In cazul societatilor din industria materialelor de constructii si a ceramicii fine, care adera la Casa Sociala, protectia sociala a salariatilor acestora se face in conditiile <>Legii nr. 215/1997 , inclusiv stabilirea programului normal de lucru cu incadrarea in limita anuala a timpului efectiv lucrat.
(2) In cazul societatilor care intrerup activitatea pe perioada de iarna si nu sunt membri ai Casei Sociale, intreruperea se face in baza actului aditional la contractul colectiv de munca pe unitate, cu obligativitatea reangajarii salariatilor nominalizati.
ART. 58
Salariul acordat in perioada de proba se negociaza potrivit categoriei profesionale in care va fi incadrat angajatul, din grila de salarizare negociata la nivel de unitate.
ART. 59
(1) Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) Drepturile banesti ale salariatilor se vor plati inaintea oricaror altor obligatii ale unitatii.
ART. 60
In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral.

CAP. V
Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 61
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
ART. 62
Pentru salariati cu norma intreaga durata normala a timpului de lucru este, de regula, de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
ART. 63
In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 ore pe saptamana.
ART. 64
(1) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus.
(2) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. In contractul colectiv de munca la nivel de unitate durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pentru o perioada de referinta cuprinsa intre 3 si 12 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
ART. 65
(1) La locurile de munca unde datorita specificului activitatii nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului zilnic de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat, respectiv fractiuni de norma de 4 pana la 6 ore.
(2) Activitatea desfasurata in turnus, tura si tura continua se considera program normal de munca.
ART. 66
(1) Salariatii care lucreaza in conditii deosebite si speciale, stabilite conform <>Legii nr. 19/2000 si <>Hotararii Guvernului nr. 261/2001 , pot beneficia de o reducere a timpului de lucru sub 8 ore/zi.
(2) Categoriile de personal care beneficiaza de reducerea timpului de lucru, precum si stabilirea programului de munca redus in conditiile prevazute la alin. 1, sunt reglementate prin contractele colective la nivel de unitate.
ART. 67
(1) Salariatii incadrati in posturi cu fractiuni de norma beneficiaza de toate drepturile ce decurg din contractele colective de munca de care beneficiaza salariatii cu program normal de lucru; aceste drepturi se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) La cerere, salariatii prevazuti la alin. 1 vor fi incadrati in program normal de lucru daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile pentru ocuparea acestor posturi.
ART. 68
(1) In cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masa si la alte pauze, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.
Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 de minute, in cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jumatate.
Pauzele, cu exceptia dispozitiilor contrare din contractul colectiv de munca aplicabil si din regulamentul intern, nu se vor include in durata zilnica normala a timpului de munca.
(2) Salariatii au dreptul, intre 2 zile de munca, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi.
ART. 69
Femeile care au in ingrijire copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza, conform Codului muncii, de dreptul de a lucra cu jumatate de norma, cu plata corespunzatoare, fara a li se diminua celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat, cum ar fi concediul de odihna, alocatia de stat pentru copii, vechimea in munca.
ART. 70
(1) Stabilirea programului de lucru se realizeaza de comun acord cu sindicatul prin regulamentul intern.
(2) Munca suplimentara va fi reglementata si retribuita conform art. 117, 118, 119, 120 si 121 din Codul muncii, si anume:
a) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca este considerata munca suplimentara.
b) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori a inlaturarii consecintelor unui accident.
c) La solicitarea angajatorului, salariatii pot efectua munca suplimentara fara a depasi 48 ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
d) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor pct. c este interzisa.
e) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia.
f) In aceste conditii, salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
g) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la pct. e in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor de salariu corespunzator duratei acesteia si se stabileste prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca la nivel de unitate sau al contractului individual de munca, dupa caz, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.
ART. 71
(1) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul dintre orele 22 si 6.
(2) Salariatii care presteaza cel putin 3 ore de munca pe noapte beneficiaza fie de program de munca redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza, fie de un spor de salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.
(3) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.
(4) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani si salariatele gravide, precum si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.
(5) La cererea intemeiata a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale in timpul programului de lucru, fara a le afecta drepturile salariale, conform recomandarilor medicului care urmareste evolutia sarcinii.
(6) Salariata in cauza este obligata sa prezinte adeverinta medicala privind efectuarea controalelor pentru care s-a invoit.
(7) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileste prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 72
(1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit, de minimum 21 de zile lucratoare.
(2) De la prevederile alin. (1) efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 73
(1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
(2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
(3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
ART. 74
Pe langa indemnizatia de concediu pot fi atribuite prime de vacanta, al caror nivel se va stabili prin negocierea contractului colectiv de munca pe unitate.
ART. 75
Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii grele, periculoase, nocive si penibile beneficiaza de un concediu suplimentar negociat la nivel de unitate.
ART. 76
(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:
a) casatoria angajatului - 5 zile;
b) casatoria unui copil - 2 zile;
c) nasterea unui copil - 5 zile;
d) decesul sot/sotie copil, - 5 zile;
e) decesul parintilor, socrilor, fratilor, surorilor - 3 zile;
f) decesul bunicilor - 1 zi;
g) donatorii de sange - conform legii;
h) la schimbarea locului de munca, in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile;
i) pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior, seral si fara frecventa, 30 de zile calendaristice, concediu acordat o singura data.
(2) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi acordate, pentru motive intemeiate, si alte concedii fara plata.
ART. 77
(1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:
a) 1 si 2 ianuarie;
b) a doua zi de Paste, conform confesiunilor religioase, o singura data pe an;
c) 1 Mai;
d) 1 Decembrie;
e) 25 si 26 Decembrie;
(2) Se stabileste ca ziua salariatilor din industria materialelor de constructii sa fie in ultima sambata din luna iulie a anului. Cu aceasta ocazie, angajatorul poate acorda recompense salariatilor.
(3) Prin contractele colective de munca la nivel de societate se pot stabili si alte zile nelucratoare decat cele prevazute la alin. 1.

CAP. VI
Alte masuri de protectie si facilitati acordate salariatilor

ART. 78
(1) In cazul in care unitatea este in situatia de a opera reduceri de personal ca urmare a restrangerii de activitate, retehnologizarii, restructurarii, reorganizarii, inchiderii operationale partiale sau totale a unitatii sau a lichidarii, licentarea se va face:
- in conformitate cu prevederile art. 20 alin. 10 din prezentul contract pentru concedieri individuale
- in conformitate cu prevederile <>Ordonantei de urgenta nr. 98/1999 modificata prin <>Legea nr. 312/2001 pentru concedierile colective.
(2) In cazurile specificate la alin. (1) partile convin asupra urmatoarelor principii:
a) conducatorul unitatii va anunta in scris pe reprezentantii alesi ai salariatilor cu privire la numarul si structura posturilor ce urmeaza sa fie reduse;
b) angajatorul va pune la dispozitia reprezentantilor salariatilor elementele ce stau la baza reducerii numarului de salariati si eventualele posibilitati de redistribuire a acestora; nominalizarea salariatilor care vor fi disponibilizati se face cu consultarea sindicatului in scopul punerii de acord. In cazul redistribuirii personalului, angajatorul va comunica in scris salariatului noul loc de munca, inclusiv sarcinile care ii revin;
c) comunicarea reducerii de personal se va face:
- cu 90 de zile inainte, in cazul in care unitatea isi schimba sediul in alta localitate;
- cu 60 de zile inainte, daca reducerea se face ca urmare a retehnologizarii sau se datoreaza restrangerii de activitate;
d) in cadrul termenelor prevazute la litera c), precum si pe durata preavizului reglementat prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, patronul va face demersurile necesare pe langa A.J.O.F.M. si D.M.S.S., in vederea:
- asigurarii de locuri de munca salariatilor disponibilizati;
- asigurarii inscrierilor salariatilor disponibilizati la cursurile de calificare, recalificare in meserii deficitare.
ART. 79
(1) In cazul incetarii contractelor individuale de munca, ca urmare a concedierilor colective, salariatii disponibilizati vor beneficia de plati compensatorii minime conform <>art. 32 alin. (1) lit. a) lit. b) si lit. c) din Ordonanta de urgenta nr. 98/1999 , modificata prin <>Legea nr. 312/2001 .
(2) In cazul in care, prin decizia organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a angajatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat, angajatorul poate dispune concedierea acordand minimum 3 salarii medii nete pe unitate.
ART. 80
(1) Daca desfacerea contractului individual de munca in conditiile prevazute la articolul precedent nu poate fi evitata, angajatorul se obliga sa comunice in scris termenul de preaviz ori posibilitatea, dupa caz, de a oferi salariatului un nou loc de munca.
(2) Reducerea numarului de personal ca urmare a restrangerii activitatii va tine seama de criteriul competentei profesionale si numai dupa desfiintarea posturilor vacante, de aceeasi natura cu cele care se reduc, respectand ordinea urmatoare:
a) incetarea cumulului de functii (functiile care fac obiectul cumulului vor fi desfiintate sau, dupa caz, disponibilizate);
b) contractele de munca individuale ale celor care indeplinesc conditiile de pensionare;
c) contractele de munca ale celor care au o alta sursa de venit impozabila;
d) contractele de munca ale celor care nu au copii in intretinere.
ART. 81
La luarea masurii de desfacere a contractului de munca pentru reduceri de personal, vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze, mai intai, persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii, pe barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, pe unicii intretinatori de familie, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionarea la cerere;
d) masura sa nu afecteze pe cei care, potrivit legii si prezentului contract, beneficiaza de protectie.
ART. 82
Pe perioada concediilor pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, salariatului mama/tata nu i se poate desface contractul de munca.
ART. 83
(1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, ori a contactarii unei boli profesionale, angajatorul are obligatia de a achita o indemnizatie ale carei baze de calcul se stabilesc conform prevederilor <>art. 99 din Legea nr. 19/2000 , cu modificarile si completarile ulterioare, platita in totalitate din fondurile unitatii.
(2) Salariatii care, in urma unor accidente de munca, au nevoie de proteze ortopedice, auditive, oculare, etc. beneficiaza de plata integrala a acestora din fondurile prevazute de <>Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, art. 21 (3) lit. c.
ART. 84
(1) Contravaloarea biletelor de tratament pentru salariatii care au contactat in unitate boli profesionale sau au suferit accidente de munca, inclusiv costul biletelor C.F.R., sunt suportate integral de unitate, o singura data pe an.
(2) In limitele fondurilor sociale constituite, conform <>Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal, se poate suporta contravaloarea biletelor de odihna si tratament, - altele decat cele prevazute la alin. 1, in proportie minima de 50%, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora.
(3) Partile convin ca, prin negociere la nivel de unitate, contractele colective sa prevada conditiile concrete de acordare a tichetelor de masa conform <>Legii nr. 142/1998 , precum si numarul lunar sau anual de tichete care se acorda salariatilor.
ART. 85
(1) La solicitarea comitetului de sanatate si securitate a muncii, angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunta ca este insarcinata, precum si al salariatei care alapteaza, si sa le informeze cu privire la acestea.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii vor fi stabilite prin contractele colective de munca de la nivel de unitati.
ART. 86
(1) In afara concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, salariata mama poate beneficia, la cerere, de concediu fara plata de inca un an de zile.
(2) In perioada in care salariatii se afla in concediul prevazut la alin. 1, nu li se poate desface contractul de munca, iar pe postul lor pot fi angajate alte persoane cu contract individual de munca pe perioada determinata.
(3) Salariatele care au copil in varsta de pana la 2 ani, si care renunta la concediul legal platit, beneficiaza de prevederile Codului muncii.
(4) In caz de deces al mamei, salariata a unitatii, drepturile ce s-ar cuveni acesteia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, se vor acorda tatalui salariat al unitatii, daca are copilul in ingrijire.
(5) Pentru participarea efectiva a sotului la ingrijirea noului nascut, prin contractele la nivel de unitate, pot fi prevazute si alte avantaje suportate de catre angajator, altele decat cele prevazute de <>Legea nr. 210/1999 .
(6) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
- pe durata concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
- pe durata concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
- pe durata indeplinirii serviciului militar;
- pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava.
ART. 87
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna pensionarii.
ART. 88
Nu pot fi obligate la restituirea cheltuielilor de scolarizare persoanele carora li s-a desfacut contractul de munca din motive neimputabile lor si care au urmat cursuri de pregatire sau perfectionare profesionala, platite de unitate.
ART. 89
Pe langa facilitatile stabilite de lege, salariatii pot beneficia si de urmatoarele ajutoare minime:
- pentru nasterea unui copil, se acorda un ajutor egal cu un salariu minim negociat la nivelul unitatii;
- pentru decesul sotului, al sotiei sau al unui copil nesalariat, un ajutor egal cu de doua ori salariul minim negociat pe unitate;
- in cazul decesului salariatului, familiei i se acorda un ajutor egal cu de trei ori salariul minim negociat pe unitate.
ART. 90
La nivel de unitate se constituie un fond social conform prevederilor legale. Din acest fond social se suporta actiuni cu caracter social, precum:
- amenajarea si intretinerea de crese, gradinite, cantine, bufete, oficii si grupuri sociale;
- activitati cultural-sportive;
- contravaloarea biletelor de odihna si tratament;
- finantarea zilei materialelor de constructii;
- alte actiuni sociale.
Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute mai sus se va face de administratie impreuna cu sindicatele.
Fondurile neutilizate se reporteaza in anul urmator.
ART. 91
Spatiile de locuit nou-repartizate unitatilor, precum si cele devenite libere vor fi distribuite salariatilor de o comisie mixta patronat - sindicat, conform criteriilor ce vor fi reglementate prin contracte colective de munca la nivel de unitate.
ART. 92
Angajatorul poate trece in patrimoniul sindicatelor spatiile si imobilele cu dotarile existente, care au fost utilizate pentru activitati social-economice si cultural-sportive si care pot fi disponibilizate.

CAP. VII
Formarea profesionala

ART. 93
(1) Partile inteleg:
a) prin termenul de formare profesionala - orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesionala continua - activitatea ce asigura dezvoltarea competentelor profesionale initiate ori dobandirea de noi competente;
c) prin Comitete Sectoriale de Formare Profesionala - structuri de dialog ale partenerilor sociali si ale Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), care functioneaza in conformitate cu prevederile legii.
(2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicate si patroni.
(3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului.
(4) Partile semnatare convin sa acorde intregul sprijin solicitat de CNFPA - ca Autoritate Nationala a Calificarilor - pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale, bazat pe competente, si a calificarilor care vor fi validate si introduse in Registrul national al calificarilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea si certificarea calificarii salariatilor.
(5) Formarea profesionala a lucrarilor se organizeaza pentru ocupatii, meserii specialitati si profesii - numite la modul general - ocupatii, cuprinse in "Clasificarea Ocupatiilor din Romania" - COR, pe baza "standardelor ocupationale" si a clasificarilor elaborate de comitetele sectoriale.
(6) Partile convin sa acorde intregul sprijin pentru infiintarea Comitetelor Sectoriale pentru Formare Profesionala la nivelul ramurilor, asa cum acestea sunt stabilite de legislatia in vigoare.
(7) Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de catre angajatori, lucratorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de munca aplicabile pentru program normal de lucru.
(8) Planul de formare profesionala convenit intre parti face parte din CCM aplicabil.
ART. 94
La incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitate, partile convin, in ceea ce priveste formarea profesionala, sa tina cont de urmatoarele principii:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala si caile de realizare; adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare a salariatilor se suporta de unitati;
b) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii;
c) in cazul in care unitatea urmeaza sa schimbe partial sau total profilul de activitate, va informa si consulta sindicatul cu cel putin doua luni inainte de aplicarea masurilor si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica, inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
d) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, angajatorul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea patronului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca in vederea formarii profesionale vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 88, daca parasesc unitatea de motive imputabile lor, inainte de implinirea termenului prevazut in contractul de scolarizare de la data absolvirii cursurilor;
f) salariatii care au beneficiat de un curs de formare profesionala mai mare de 60 de zile, conform art. 194 alin. (2) litera b) si alin. (3) din Codul muncii nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca o perioada de cel putin 3 ani de la data absolvirii cursurilor;
g) alte obligatii ce revin angajatorului si angajatului si trebuie respectate sunt stipulate in Codul muncii.
ART. 95
Promovarea in munca se face pe criteriul competentei profesionale, prin concurs, examen sau evaluare.

CAP. VIII
Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor

ART. 96
(1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru salariati in general, libertatea de opinie.
(2) Angajatorul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si reprezentantii salariatilor din unitati.
ART. 97
(1) Consiliul de administratie are obligatia de a invita reprezentantii sindicatului sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege.
Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Incunostiintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi; ei vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.
(3) Hotararile consiliului de administratie, privitoare la articolul 30 (3) din <>Legea nr. 54/2003 , vor fi comunicate in scris organelor sindicale in termen de 48 ore de la data sedintei.
ART. 98
(1) Angajatorul pune la dispozitia sindicatului reprezentantiv informatiile necesare pentru fundamentarea actiunilor prevazute la <>art. 30 alin. 2, din Legea nr. 54/2003 .
(2) Pentru fundamentarea actiunilor prevazute la alin. 1, angajatorul va pune la dispozitia sindicatelor ori va asigura accesul acestora la informatiile si documentele necesare, reprezentantii sindicali avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
ART. 99
(1) Reprezentantii sindicatului vor beneficia de reducerea programului de munca la nivelul maxim prevazut de <>Legea nr. 54/2003 cu privire la sindicate.
(2) Numarul reprezentantilor sindicatului, care vor beneficia de reducerea programului de lucru, se va stabili prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
(3) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor, conform prevederilor din <>art. 10 (1), (2), (3), ale Legii nr. 54/2003 .
ART. 100
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 11 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 privind contractele colective de munca, republicata, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si al aplicarii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. 1 se vor calcula luand ca baza suma de 1,5 lei salariat/an.
(3) Sumele prevazute conform alin. 1 si 2 din prezentul articol se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate;
b) 1/3 din suma totala se va vira Federatiei patronale PATROMAT, semnatara a prezentului contract, in contul 2511.A01.0.2921526.0074ROL.1 cont IBAN nr. RO80RNCB0074029215260001 deschis la BCR Sector 3, cod fiscal 4314847.
c) 1/3 din suma totala se va vira Federatiei Generale a Sindicatelor FAMILIA, semnatara a prezentului contract, in cont IBAN nr. RO09RNCB0090000535370001 deschis la BCR Sucursala Lipscani, cod fiscal 3376655;
d) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui si se vor vira in termen de o luna de la data inregistrarii la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 si le vor vira catre Federatia patronala PATROMAT semnatara a contractului colectiv de munca la nivel de ramura, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca.
(5) Federatia Generala a Sindicatelor FAMILIA va sprijini Federatia patronala PATROMAT in vederea aplicarii prevederilor alineatului precedent.
(6) In cazul in care, potrivit legii, se negociaza si se incheie contracte colective de munca la nivelul unor unitati, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitatilor.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de munca.
(8) In aplicarea prevederilor prezentului articol, in contabilitatea agentilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice de operatiuni contabile comunicate de Ministerul Finantelor Publice.
(9) Contractele colective de munca la nivel de unitate vor cuprinde, obligatoriu, prevederile acestui articol.
ART. 101
(1) Unitatile vor asigura in incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare, precum si acces la echipamentul de birotica al unitatii (telefon, fax, copiator si altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de munca se vor stabili conditiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea.
(2) Baza materiala cu destinatia cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 102
(1) In aplicarea prevederilor <>Legii nr. 571/2003 - Codul Fiscal, <>art. 61(1) lit. (a) si a Legii nr. 54/2003 - Legea Sindicatelor, art. 24, patronul va accepta retinerea cotizatiei sindicale lunare pe statul de plata si virarea acesteia in contul sindicatului.
Cotizatiile de sindicat pot fi incasate numai cu acordul fiecarui membru de sindicat, pe baza listelor nominale semnate si actualizate de catre organizatia sindicala. Contractele colective de unitate vor prevedea persoanele si modalitatea concreta de actualizare a tabelelor nominale pe baza carora se face retinerea.
(2) La nivel de unitate, daca partenerii sociali convin, sumele retinute cu titlu de cotizatie sindicala vor fi varsate in contul Federatiei Generale a Sindicatelor FAMILIA, respectiv al sindicatului de unitate, in conditiile stabilite de acestia.
ART. 103
Este interzis unitatilor sa desfaca, din initiativa lor, contractul individual de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 104
(1) Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
(2) In situatia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele si conducerea unitatii au obligatia ca pe durata acesteia sa protejeze patrimoniul unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.
ART. 105
Angajatorul recunoaste dreptul sindicatului de a asista salariatii, la solicitarea acestora, la negocierea contractului individual de munca.
ART. 106
Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 107
Angajatorii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile lor privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
ART. 108
Angajatorul recunoaste dreptul federatiei semnatare de a asigura asistenta sau, la cerere, reprezentarea sindicatelor afiliate, in ceea ce priveste negocierea contractelor de munca la nivel de unitate, solutionarea litigiilor de munca ori de cate ori exista premise privind incalcarea drepturilor membrilor de sindicat.
ART. 109
(1) Federatia sindicala semnatara recunoaste dreptul angajatorilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii, si de a lua masurile legale care se impun.
(2) Federatia sindicala semnatara recunoaste dreptul angajatorilor de a stabili normele de disciplina a muncii si de disciplina tehnologica.
(3) Angajatorii si sindicatele se recunosc ca parteneri de dialog social permanent. Sindicatele sunt de acord sa actioneze pentru a preveni in unitati comportamente care sunt de natura sa aduca prejudicii unitatilor sau sa afecteze autoritatea conducerii in exercitarea atributiilor, in conformitate cu legea, cu regulamentul intern si cu prevederile contractului colectiv de munca.
ART. 110
Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator la nivel de societate, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz, si cuprinde cel putin categoriile de dispozitii din articolul 258 din Codul Muncii, prezentate in anexa nr. 5.
ART. 111
(1) Regulamentul intern se aduce la cunostinta prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.
(2) Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern trebuie indeplinita de angajator.
(3) Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern.
(4) Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.
ART. 112
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau.
(2) Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate, potrivit alin. 1.

CAP. IX
Dispozitii finale

ART. 113
(1) De prevederile prezentului contract beneficiaza salariatii din societatile comerciale nominalizate de federatia sindicala si patronala semnatare, conform <>art. 13 alin. 1 din Legea nr. 130/1996 .
(2) Unitatile unde se vor aplica prevederile contractelor colective de munca se stabilesc de Federatia "PATROMAT" si Federatia Sindicala "FAMILIA".
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sunt considerate minime, de la nivelul carora incep negocierile contractelor colective de munca la celelalte niveluri.
(4) Contractele colective de munca la nivel de unitate, incheiate inaintea prezentului contract, vor fi adaptate potrivit clauzelor acestuia.
(5) Contractele individuale de munca incheiate de membrii sindicatelor afiliate federatiei semnatare nu pot prevedea clauze sub nivelul celor prevazute in prezentul contract.
ART. 114
(1) Angajatorul si sindicatele se vor informa reciproc, in situatia in care detin informatii, in legatura cu modificarile ce urmeaza sa se produca in forma de proprietate a unitatii, cu consecinte previzibile asupra salariatilor si cu masurile ce se au in vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificari.
(2) Ambele parti vor sustine participarea asociatiilor de salariati la privatizarea unitatilor in conditiile dreptului de preferinta prevazut de lege.
(3) In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice, pe durata pentru care au fost incheiate.
ART. 115
In scopul protejarii fortei de munca, partile convin ca angajarea cetatenilor straini si romani sa se faca in aceleasi conditii si in limitele convenite prin contractele colective de munca la nivel de ramura si de unitate si numai cu acordul sindicatului.
ART. 116
Partile sunt de acord cu continutul contractului colectiv de munca la nivel de ramura si se obliga sa-l respecte intocmai.
ART. 117
Partile semnatare - Federatia "PATROMAT" si Federatia "FAMILIA" - recunosc dreptul reciproc de participare la solutionarea divergentelor, a litigiilor si conflictelor de munca aparute in perioada aplicarii prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura.
ART. 118
Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, si un exemplar ce se va depune la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, toate exemplarele avand aceeasi valabilitate.
ART. 119
Prezentul contract colectiv de munca produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de <>art. 25, alin. 3 din Legea nr. 130/1996 .

REPREZENTANTII PATRONATULUI

1. Mihai Rohan
Presedintele Federatiei Patronale PATROMAT
2. Anca Marginean
Director PATROMAT
3. Verginia Popescu
Director PREFAROM
4. Ion Crangasu
Consilier PATROMAT
5. Adriana Oprea
Consilier A.P.P. AGREGATE


REPREZENTANTII SALARIATILOR
Federatia Generala a Sindicatelor FAMILIA

1. Emilian Ciongaru
Secretar General
2. Ramona Veleanu
Vicepresedinte
3. Ana Lupu
Secretar Federal Materiale de Constructii
4. Eugenia Haida
Avocat


ANEXA 1

LISTA SOCIETATILOR COMERCIALE SI A SINDICATELOR
care beneficiaza de prevederile contractului colectiv
de munca unic la nivelul ramurii Industria materialelor
de constructii


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PATROMAT FGS FAMILIA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SOMACO BUCURESTI
- Sucursala: Adjud SOMACO ADJUD
Doaga SOMACO DOAGA
Buzau SOMACO BUZAU
Constanta
Galati SOMACO GALATI
Iasi PREFABRICATE IASI
Roman SOMACO ROMAN
Turnu Severin
Sind. Jud. Familia Materiale de
Constructii Constanta

SOCERAM BUCURESTI
- Sucursala: Bucov
Doicesti SOCERAM DOICESTI
Patarlagele
Satuc
Tandarei
Jimbolia
Urziceni CERAMICA URZICENI
GRANITUL BUCURESTI GRANITUL BUCURESTI
PROGRESUL BUCURESTI PROGRESUL BUCURESTI
VEST BUCURESTI CERAMICA DOROHOI
PRECON - S.A., JILAVA
ELPRECO CRAIOVA ELPRECO CRAIOVA
BCA ELPRECO CRAIOVA
PREFAB BUCURESTI Sind. Jud. Familia Materiale de
Constructii Calarasi
SIMCOR MANAGEMENT ORADEA SIMCOR ORADEA
MACOFIL TARGU JIU
MATCON BISTRITA
PENTA-CO BUCURESTI
BENZOT-MIERCUREA-CIUC
BMK-FA-S.R.L., MIERCUREA-CIUC
TAZMAR - S.A., MIERCUREA-CIUC
MATIZOL PLOIESTI MATIZOL PLOIESTI
IZOLATORUL BUCURESTI IZOLATORUL BUCURESTI
CERAMICA IASI CERAMICA IASI
CEMA SIBIU
HITROM VASLUI HITROM VASLUI
CARPAT AGREGATE BUCURESTI
GRANDEMAR CLUJ
PATROMAT FGS FAMILIA
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII HIDROTEHNICE
S.C.H. CONSTANTA
CARB BRASOV
LAFARGE AGREGATE BETOANE BUCURESTI
MERIDIAN CALARASI (ROMPLY CALARASI)
APULUM ALBA IULIA
SANEX CLUJ
MACON DEVA
CEMACON ZALAU
CERCON ARIESUL CAMPIA TURZII
ZONOCERAM PIATRA-NEAMT
TERACOTA MEDIAS
AGREMIN TARGOVISTE AGREMIN TARGOVISTE
ARDEALUL MOISENI
MARMURA BUCURESTI MARMURA BUCURESTI
MARMOSIM SIMERIA PRELUCRATORI MARMURA SIMERIA
MARMI VEST T & D S.R.L. CERO CLUJ
CERAMICA CRINUL TIMISOARA
Sind. Jud. Familia Materiale de
Constructii Timis
MARCAREX - S.R.L., VISEU DE SUS FAIMAR BAIA MARE
MARCOMTRANS, PITESTI Sind. Jud. Familia Ceramica Fina
Sticla Cluj
MARMO G&C MOGOSOAIA PREFATIM TIMISOARA
MARMURA VASCAU
MARMURAR - S.R.L., RUSCHITA Sindicatul Judetean Materiale de
Constructii Buzau
MICROSIM - S.A., SIMERIA BALASTIERA ZAVIDENI
NORDAGREG SATU MARE
DORECO - S.R.L., RUSCA MONTANA CERAMICA SIGHISOARA
DECOMAR PRODCOM - S.R.L., SIMERIA MARMURA TULCEA
AMIC TULCEA
TINEL ART MARLEM RAP OLT FAMILIA KOVASZNA
TITAN MAR BUCURESTI IZOMAT SIMLEUL SILVANIEI
ORNAMENT MARMOR RUSCHITA
SABIANDI VOISLOVA
Sind. Jud. Familia Materiale de
Constructii Mures
(Cars Tarnaveni)
CERAMICA ROMAN
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────FEDERATIA PATRONALA PATROMAT

FEDERATIA GENERALA A SINDICATELOR FAMILIA

ANEXA 2

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a comisiei paritare la nivel de ramura

ART. 1
(1) Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din reprezentanti ai federatiei sindicale semnatare si un numar egal de reprezentanti ai patronatului, desemnati in acest scop.
(2) Activitatea comisiei constituite conform alin. 1 se desfasoara pe durata aplicarii contractului colectiv de munca.
(3) In maximum 10 zile de la inregistrarea prezentului contract colectiv de munca, partile semnatare vor nominaliza componenta comisiei.
ART. 2
Comisia se va intruni la cererea oricareia dintre parti, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta partilor semnatare.
ART. 3
Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
ART. 4
Hotararea adoptata potrivit art. 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
ART. 5
Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

ANEXA 3
Clauze minimale ale contractului individual de munca

a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) atributiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmeaza sa-si produca efectele;
g) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporar, durata acestuia;
h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
j) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
m) durata perioadei de proba.

ANEXA 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
Incheiat si inregistrat sub nr. ........./.........
in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica ..................................... cu sediul/domiciliul in ................................, inregistrata in registrul comertului/la autoritatile administratiei publice din .......................... sub nr. ............., cod fiscal ............, telefon .........., reprezentata legal prin ....................., in calitate de ............................... si
salariatul/salariata - domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ................, str. .................., nr. ........., judetul .............., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ......................, nr. .................., eliberat/eliberata cu nr. .............. din data ............................., au incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora au convenit:
B. Obiectul contractului ....................................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ............................ urmand sa inceapa activitatea la data de .........................;
b) determinata, de .................... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ................. si data de .............../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la .............................................
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel: ................................................................
E. Felul muncii
Functia/meseria ............................................................. conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ...................... ore/zi ............... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza .............. (ore/zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de .......... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza ....... (ore zi/ore noapte/inegal).
3. Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga/fractiune de norma).
J. Salariul
1. Salariul de baza lunar brut: .......................... lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ...............................................;
b) indemnizatii ..........................................;
c) alte adaosuri ........................................ .
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor de salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/Datele la care se plateste salariul este/sunt .......................
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ......................................;
b) echipament individual de lucru ..........................................;
c) materiale igienico-sanitare .............................................;
d) alimentatie de protectie ................................................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca .....
L. Alte clauze
a) perioada de proba este de ...............................................;
b) perioada de preaviz, in cazul concedierii, este de ... zile lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz, in cazul demisiei, este de zile ......... lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor:
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala in conditiile actului aditional.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce-i revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in indeplinirea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de prevenire si securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure, permanent, conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze la, cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/national, inregistrat sub nr. ........./...................... la Directia generala de munca si solidaritate sociala, a judetului/municipiului .................../Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca, competenta material si teritorial, potrivit legii.

ANGAJATOR SALARIAT
..................... ...........................

REPREZENTANT LEGAL
............................

Pe data de .... prezentul contract inceteaza pe baza <>art. ....... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurilor legale.

ANGAJATOR
..................

ANEXA 5
DISPOZITII ALE REGULAMENTULUI INTERN

a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor
d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitati de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016