Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONDITII din 7 octombrie 2011 de constituire a retelei permanente de unitati de invatamant in vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII din 7 octombrie 2011  de constituire a retelei permanente de unitati de invatamant in vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic    Twitter Facebook
Cautare document

CONDITII din 7 octombrie 2011 de constituire a retelei permanente de unitati de invatamant in vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 noiembrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Reţeaua permanentã de unitãţi de învãţãmânt în vederea realizãrii pregãtirii practice din cadrul masterului didactic se constituie având la bazã condiţii care se raporteazã la standardele de referinţã şi indicatorii de performanţã pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii în învãţãmântul preuniversitar.
    ART. 2
    Reţeaua permanentã de unitãţi de învãţãmânt constituitã în vederea realizãrii pregãtirii practice are la bazã acordurile-cadru încheiate între unitãţile/instituţiile de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã şi inspectoratele şcolare, conform prevederilor art. 239 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 3
    (1) Contractele de colaborare cu durata de 1-4 ani şcolari, realizate între unitãţile/instituţiile de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã şi unitãţile de învãţãmânt din reţeaua ce asigurã pregãtirea practicã, au în vedere respectarea criteriilor de selecţie, stabilirea condiţiilor de organizare şi desfãşurare a stagiilor practice şi se încheie conform art. 239 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Contractele de colaborare au drept scop precizarea condiţiilor de organizare şi desfãşurare a pregãtirii practice din perioada masterului didactic.
    ART. 4
    Din reţeaua permanentã de unitãţi de învãţãmânt constituitã în vederea realizãrii pregãtirii practice pot face parte: unitãţi de învãţãmânt cu personalitate juridicã de nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, centrele şcolare pentru educaţie incluzivã, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţã psihopedagogicã, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, cluburile sportive şcolare.
    ART. 5
    Unitãţile/Instituţiile de învãţãmânt care realizeazã formarea iniţialã au posibilitatea de a realiza independent, respectând prevederile prezentelor condiţii, parteneriate cu instituţii ofertante de servicii de specialitate în domeniu, conform art. 239 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 6
    La nivelul învãţãmântului preuniversitar de stat şi particular, unitãţile şcolare desemneazã cadrele didactice care deţin funcţia didacticã de profesor mentor pentru realizarea pregãtirii practice din cadrul masterului didactic.
    ART. 7
    Pregãtirea practicã din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în strãinãtate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicatã formãrii iniţiale a profesorilor - perioadã certificatã prin documentul Europass Mobilitate, conform prevederilor art. 239 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea reţelei permanente de unitãţi de învãţãmânt preuniversitar pentru realizarea pregãtirii practice

    ART. 8
    (1) Reţeaua permanentã de unitãţi de învãţãmânt constituitã în vederea realizãrii pregãtirii practice se organizeazã la nivel judeţean prin decizia inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, ca urmare a solicitãrilor primite din partea unitãţilor/instituţiilor de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã a personalului didactic.
    (2) Reţeaua permanentã de unitãţi de învãţãmânt se alcãtuieşte/revizuieşte la fiecare început de an şcolar, în baza criteriilor de selecţie şi a indicatorilor de performanţã/de evaluare instituţionalã.
    (3) În baza rezultatelor evaluãrilor externe realizate în anul şcolar precedent de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi unitãţile/instituţiile de învãţãmânt superior beneficiare, dacã se constatã neîndeplinirea indicatorilor pentru care unitatea de învãţãmânt a fost selectatã pentru reţeaua permanentã de unitãţi de învãţãmânt, alcãtuirea reţelei permanente de unitãţi de învãţãmânt se poate revizui anual.
    ART. 9
    Evaluarea unitãţilor de învãţãmânt în vederea constituirii reţelei permanente se realizeazã de cãtre o comisie, având urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct;
    b) membri (5-7):
    - inspector şcolar pentru mentorat;
    - inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane;
    - inspector şcolar pentru implementarea descentralizãrii instituţionale;
    - inspectorii şcolari pe discipline de învãţãmânt;
    c) secretar - persoana cu atribuţii privind reţeaua şcolarã.
    ART. 10
    (1) Comisia de evaluare instituţionalã se numeşte printr-o decizie a inspectorului şcolar general.
    (2) Evaluarea instituţionalã pentru organizarea şi constituirea unei reţele permanente de unitãţi de învãţãmânt preuniversitar pentru practica pedagogicã se desfãşoarã în cursul anului şcolar, în perioada 1 octombrie-1 mai, pe baza Fişei de evaluare instituţionalã, prevãzutã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentele condiţii.
    (3) Rezultatul evaluãrii este anunţat unitãţii de învãţãmânt preuniversitar, în scris, în termen de 5 zile de la efectuarea activitãţii de control.
    ART. 11
    (1) Reţeaua unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar constituitã în vederea realizãrii pregãtirii practice se publicã pe site-ul inspectoratului şcolar.
    (2) Administrarea bazei de date a reţelei permanente de unitãţi de învãţãmânt preuniversitar constituitã în vederea realizãrii pregãtirii practice intrã în atribuţiile inspectorului şcolar pentru mentorat.
    ART. 12
    (1) Reţeaua permanentã de unitãţi de învãţãmânt preuniversitar pentru realizarea pregãtirii practice se organizeazã şi funcţioneazã în baza unui proces de monitorizare, evaluare şi control, realizat de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
    (2) Procesul de evaluare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar pentru funcţionarea unei reţele permanente în vederea realizãrii pregãtirii practice se desfãşoarã în baza criteriilor de selecţie şi a indicatorilor de performanţã/indicatorilor de evaluare instituţionalã precizaţi în prezentele condiţii.

    CAP. III
    Încheierea acordului-cadru şi a contractelor de colaborare

    ART. 13
    (1) La începutul anului universitar, instituţiile de învãţãmânt superior care asigurã formarea iniţialã a personalului didactic solicitã, în scris, inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti sprijinul pentru realizarea pregãtirii practice, indicând numãrul masteranzilor, nivelul de învãţãmânt şi specialitãţile pentru care se organizeazã pregãtirea practicã din cadrul masterului didactic/formãrii iniţiale a personalului didactic din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar.
    (2) Solicitarea poate fi adresatã inspectoratului şcolar din judeţul de reşedinţã al instituţiei de învãţãmânt superior, dar şi altor inspectorate şcolare, în funcţie de localitatea de reşedinţã a masteranzilor/elevilor.
    ART. 14
    (1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti elaboreazã, în baza solicitãrilor instituţiilor de învãţãmânt superior, un acord-cadru în vederea realizãrii pregãtirii practice pe perioada formãrii iniţiale pentru profesia didacticã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentele condiţii.
    (2) Acordul-cadru se încheie cu fiecare dintre instituţiile de învãţãmânt superior solicitante, pe o perioadã de 1-4 ani, pânã la data de 1 octombrie a anului şcolar în curs.
    ART. 15
    (1) Contractele de colaborare cu durata de 1-4 ani şcolari, între unitãţile/instituţiile de învãţãmânt care realizeazã formarea iniţialã şi unitãţile de învãţãmânt din reţeaua ce asigurã pregãtirea practicã din cadrul masterului didactic, se vor încheia/reînnoi în perioada 1 octombrie-1 noiembrie a fiecãrui an şcolar.
    (2) Unitãţile de învãţãmânt preuniversitar ce asigurã pregãtirea practicã pe perioada formãrii iniţiale pentru profesia didacticã elaboreazã, în baza solicitãrilor instituţiilor de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã, un contract de colaborare de prestãri servicii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezentele condiţii.
    ART. 16
    Unitãţile de învãţãmânt preuniversitar ce asigurã pregãtirea practicã pe perioada formãrii iniţiale pentru profesia didacticã elaboreazã documentaţia necesarã (fişã de evidenţã lunarã a pregãtirii practice, fişã de evidenţã lunarã a activitãţii didactice) pentru asigurarea calitãţii actului de instruire şi formare, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 4 şi 5, care fac parte integrantã din prezentele condiţii.

    CAP. IV
    Criterii de selecţie în organizarea şi funcţionarea unei reţele permanente de unitãţi de învãţãmânt preuniversitar în vederea realizãrii pregãtirii practice

    ART. 17
    (1) Criteriile de selecţie în organizarea şi funcţionarea unei reţele permanente de unitãţi de învãţãmânt preuniversitar în vederea realizãrii pregãtirii practice reprezintã condiţii necesare pentru realizarea acordului-cadru, încheiat între unitãţile/instituţiile de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
    (2) Criteriile de selecţie în organizarea şi funcţionarea unei reţele permanente de unitãţi de învãţãmânt preuniversitar în vederea realizãrii pregãtirii practice reprezintã condiţii necesare pentru realizarea contractului de colaborare, încheiat între unitãţile/instituţiile de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã şi unitãţile de învãţãmânt preuniversitar.
    ART. 18
    Criteriile de selecţie pentru constituirea unei reţele permanente de unitãţi de învãţãmânt preuniversitar în vederea realizãrii pregãtirii practice au în vedere structurile instituţionale, administrative şi manageriale ale unitãţii de învãţãmânt, baza materialã, baza de date, resursele umane - cu obligativitatea existenţei profesorului mentor, activitatea de cercetare ştiinţificã şi/sau metodicã, conţinutul programelor şcolare/de studiu alternative, oferta educaţionalã şi rezultatele învãţãrii.
    ART. 19
    Criteriile de selecţie privind structurile instituţionale au ca indicatori de performanţã documentele proiective/manageriale ale unitãţilor de învãţãmânt, organizarea internã (regulament de organizare internã, decizii ale consiliului de administraţie, hotãrâri ale consiliului profesoral), precum şi funcţionarea sistemului relaţional (cu MECTS, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, comunitatea localã, ceilalţi beneficiari ai actului de învãţare) şi funcţionarea curentã a unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 20
    Criteriile de selecţie privind baza materialã au ca indicatori de performanţã gradul de dotare, utilizare şi accesibilitate a spaţiilor şcolare, a fondului bibliotecii şcolare/centrului de documentare şi informare, dotarea cu tehnologie informaticã şi de comunicare, cu materiale, mijloace de învãţãmânt şi auxiliare curriculare, utilizate de furnizorul de educaţie.
    ART. 21
    Criteriile de selecţie privind baza de date au ca indicatori de performanţã colectarea, analizarea şi utilizarea informaţiilor referitoare la nivelul de îndeplinire a indicatorilor naţionali privind educaţia.
    ART. 22
    Criteriile de selecţie privind resursele umane au ca indicatori de performanţã politicile de personal privind personalul de conducere, didactic calificat, didactic cu specializarea ştiinţe ale educaţiei şi calificarea profesionalã a cadrelor didactice.
    ART. 23
    Criteriile de selecţie privind activitatea de cercetare ştiinţificã şi/sau metodicã au ca indicatori de performanţã participarea cadrelor didactice la activitãţi ştiinţifice şi/sau metodice desfãşurate la nivel teritorial (lecţii demonstrative, referate, seminarii, simpozioane, sesiuni de comunicãri, proiecte, portofolii, cercetãri de profil).
    ART. 24
    Criteriile de selecţie privind conţinutul programelor şcolare/de studiu alternative au ca indicatori de performanţã planurile de învãţãmânt şi programele şcolare pentru fiecare nivel de şcolarizare, filiera, profilul, specializãrile (manual, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de texte, culegeri de probleme, îndrumare).
    ART. 25
    Criteriul de selecţie privind oferta educaţionalã are ca indicator de performanţã asigurarea formãrii iniţiale pentru funcţii didactice şi didactice auxiliare.
    ART. 26
    Criteriile de selecţie privind rezultatele învãţãrii au ca indicatori de performanţã evaluarea rezultatelor şcolare (evaluãrile iniţiale, sumative, formative, de progres, finale) ale elevilor şi evaluarea rezultatelor la activitãţile extracurriculare.

    CAP. V
    Indicatori de performanţã/Indicatori de evaluare instituţionalã

    ART. 27
    (1) Indicatorii de performanţã/Indicatorii de evaluare instituţionalã care reflectã managementul strategic fac referire la planul managerial al unitãţii de învãţãmânt preuniversitar, relaţiile manager-consiliul de administraţie, manager-consiliul profesoral, manager-comitetul de pãrinţi, relaţiile de parteneriat şi urmãresc cuantificarea realizãrii proiectului şcolii, a programelor rezultate din politicile şi strategiile locale, regionale, naţionale şi europene.
    (2) Indicatorii de performanţã care reflectã managementul operaţional fac referire la funcţionarea curentã a unitãţii de învãţãmânt preuniversitar şi urmãresc gradul de cunoaştere de cãtre cadrele didactice şi categoriile de beneficiari a informaţiilor privind curriculumul naţional, procesul de învãţãmânt şi viaţa şcolarã.
    ART. 28
    (1) Indicatorii de performanţã privind baza materialã fac referire la starea fizicã a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienã şcolarã, numãrul de cabinete, laboratoare şi/sau ateliere/ferme şcolare, teren/salã de sport în raport cu disciplinele cuprinse în planurile de învãţãmânt şi starea de funcţionalitate.
    (2) Accesibilitatea, funcţionalitatea sistemului de evidenţã a fondului de carte şi a fluxului de cititori, dotarea cu mijloace de învãţãmânt pentru disciplinele prevãzute în planul de învãţãmânt, cu echipamente audiovizuale şi tehnologie informaticã şi de comunicaţii, de conectare la internet, cu sistemul AEL şi softuri educaţionale reprezintã alţi indicatori de performanţã privind baza materialã a unitãţilor de învãţãmânt.
    (3) Procurarea, utilizarea şi completarea documentelor şcolare şi a actelor de studii se constituie în alţi indicatori de performanţã.
    ART. 29
    Indicatorii de performanţã privind baza de date fac referire la sistemul de gestionare a informaţiei, la înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor specifice unitãţilor de învãţãmânt.
    ART. 30
    Indicatorii de performanţã/Indicatorii de evaluare instituţionalã referitori la resursele umane au în vedere gradul de ocupare cu personal didactic raportat la numãrul de posturi/norme didactice, gradul de acoperire cu personal didactic calificat/numãrul total de cadre didactice, gradul de acoperire cu personal auxiliar calificat, ponderea personalului didactic titular cu gradul didactic I raportat la numãrul total al personalului didactic, ponderea cadrelor didactice care utilizeazã computerul din totalul personalului didactic, ponderea cadrelor didactice care cunosc cel puţin o limbã strãinã internaţionalã, numãrul de programe de perfecţionare în care sunt implicate cadrele didactice din şcoalã.
    ART. 31
    Indicatorii de performanţã/Indicatorii de evaluare instituţionalã referitori la activitatea ştiinţificã şi/sau metodicã au în vedere ponderea personalului didactic implicat în aceste activitãţi, ponderea personalului didactic implicat în programe de colaborare cu casa corpului didactic, ponderea personalului didactic implicat în programe cu alte unitãţi de învãţãmânt şi/sau programe de formare din fonduri structurale europene, ponderea personalului didactic cu lucrãri publicate, ponderea personalului implicat în formarea iniţialã şi formarea continuã ale cadrelor didactice.
    ART. 32
    Indicatorii de performanţã/Indicatorii de evaluare instituţionalã referitori la oferta educaţionalã au în vedere politica de recrutare a elevilor, folosindu-se site-ul şcolii, Comisia de orientare şi consiliere, promovarea acestei oferte prin pliante, postere, afişe, mass-media, raportul numãr concurenţi-locuri planificate, raportul numãr concurenţi-locuri ocupate dupã redistribuire.
    ART. 33
    Indicatorii de performanţã/Indicatorii de evaluare instituţionalã referitori la rezultatele învãţãrii au în vedere rata de promovabilitate, rata de abandon şcolar, ponderea elevilor performanţi, ponderea elevilor cu rezultate bune (cu media generalã peste 7,00), ponderea elevilor prezenţi/promovaţi la examenul de bacalaureat, ponderea elevilor participanţi la activitãţi extracurriculare, monitorizarea situaţiei elevilor dupã absolvirea cursurilor învãţãmântului secundar superior.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 34
    Unitãţile/Instituţiile de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã pot realiza independent parteneriate cu instituţii ofertante de servicii în domeniu - centre de consiliere, cluburi şi palate ale copiilor, centre logopedice şi organizaţii neguvernamentale.
    ART. 35
    (1) Pregãtirea practicã din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în strãinãtate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicatã formãrii iniţiale a profesorilor - perioadã certificatã prin documentul Europass Mobilitate.
    (2) Recunoaşterea şi echivalarea documentelor Europass Mobilitate, având la bazã numãrul de credite obţinute, se va realiza de cãtre direcţia de specialitate din cadrul MECTS.
    (3) Direcţia de recunoaştere şi echivalare a diplomelor din cadrul MECTS va transmite rezultatul analizei unitãţilor/instituţiilor de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã.
    ART. 36
    Reţeaua permanentã de unitãţi de învãţãmânt constituitã în vederea realizãrii pregãtirii practice din cadrul masterului didactic se realizeazã pe categorii, reprezentând niveluri şi filiere de învãţãmânt, dupã cum urmeazã:
    a) unitãţi de învãţãmânt preşcolar;
    b) unitãţi de învãţãmânt primar şi gimnazial;
    c) unitãţi de învãţãmânt liceal pentru:
       (i) filiera teoreticã;
       (ii) filiera tehnologicã;
       (iii) filiera vocaţionalã;
    d) unitãţi de învãţãmânt cu clasele I-XII pentru filierã teoreticã, filierã tehnologicã, filierã vocaţionalã;
    e) palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor;
    f) cluburi sportive şcolare.


    ANEXA 1
    la condiţii

                      FIŞĂ DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───┬────────────────────┬───────┐
│Nr. │ │ │ │ Note acordate │ │
│crt.│ Criterii de selecţie │ Indicatori de performanţã │ % │de membrii comisiei │ Media │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼──────┬──────┬──────┼───────┤
│ │ │ │ │Nota 1│Nota 2│Nota 3│ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 1.│Managementul strategic │Planul/Programul managerial │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │- existenţa, structura şi conţinutul │ │ │ │ │ │
│ │ │documentelor proiective │ 3 │ │ │ │ │
│ │ │- cunoaşterea planului managerial │ 2 │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │Relaţii de comunicare şi parteneriate │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │- existenţa şi funcţionarea sistemului │ │ │ │ │ │
│ │ │de comunicare internã (consiliul de │ │ │ │ │ │
│ │ │administraţie, consiliul profesoral, │ │ │ │ │ │
│ │ │comitetul de pãrinţi) │ 2 │ │ │ │ │
│ │ │- funcţionarea sistemului relaţional │ │ │ │ │ │
│ │ │extern: ISJ/ISMB, MECTS, comunitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │localã, parteneri educaţionali │ 3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 2.│Managementul │Funcţionarea curentã a unitãţii de │ │ │ │ │ │
│ │operaţional │învãţãmânt │ 3 │ │ │ │ │
│ │ │- gradul de cunoaştere a curriculumului│ │ │ │ │ │
│ │ │naţional, CDS, procesul de învãţãmânt, │ │ │ │ │ │
│ │ │viaţa şcolarã │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 3.│Baza materialã │Spaţii şcolare, administrative, │ │ │ │ │ │
│ │ │auxiliare │ 15│ │ │ │ │
│ │ │- starea fizicã a spaţiilor şcolare şi │ │ │ │ │ │
│ │ │încadrarea în normele de igienã şcolarã│ 3 │ │ │ │ │
│ │ │- numãr de cabinete, laboratoare/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ateliere/ferme şcolare, teren/salã de │ │ │ │ │ │
│ │ │sport în raport cu disciplinele │ │ │ │ │ │
│ │ │cuprinse în planul de învãţãmânt │ 3 │ │ │ │ │
│ │ │- funcţionalitatea bibliotecii (flux de│ │ │ │ │ │
│ │ │carte, flux de cititori) │ 3 │ │ │ │ │
│ │ │- TIC (cabinet informaticã, internet, │ │ │ │ │ │
│ │ │sistem AEL, softuri educaţionale) │ 3 │ │ │ │ │
│ │ │- documente şcolare şi acte de studii │ 3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 4.│Baza de date │Înregistrarea, prelucrarea şi utiliza- │ │ │ │ │ │
│ │ │rea datelor şi informaţiilor specifice │ │ │ │ │ │
│ │ │unitãţii de învãţãmânt │ 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 5.│Resurse umane │Gradul de ocupare cu personal didactic │ 25│ │ │ │ │
│ │ │- personal didactic cu specializarea │ │ │ │ │ │
│ │ │ştiinţe ale educaţiei │ 10│ │ │ │ │
│ │ │- personal didactic calificat, titular,│ │ │ │ │ │
│ │ │grad didactic │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │- personal didactic care are calitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │de profesor mentor │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │- personal didactic care utilizeazã TIC│ │ │ │ │ │
│ │ │şi care ştie o limbã strãinã │ 5 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 6.│Activitatea de │Activitatea ştiinţificã │ 10│ │ │ │ │
│ │cercetare ştiinţificã │- participarea cadrelor didactice la │ │ │ │ │ │
│ │şi/sau metodicã a │activitatea ştiinţificã la nivel local,│ │ │ │ │ │
│ │cadrelor didactice │zonal, naţional, internaţional │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │- ponderea cadrelor didactice cu │ │ │ │ │ │
│ │ │lucrãri publicate, manuale, ghiduri, │ │ │ │ │ │
│ │ │mijloace auxiliare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │Activitatea metodicã │ 10│ │ │ │ │
│ │ │- participarea cadrelor didactice la │ │ │ │ │ │
│ │ │activitãţile metodice la nivel local, │ │ │ │ │ │
│ │ │zonal, naţional (lecţii demonstrative, │ │ │ │ │ │
│ │ │referate, prezentãri, seminarii, mese │ │ │ │ │ │
│ │ │rotunde, workshop-uri) │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │- participarea la programe de │ │ │ │ │ │
│ │ │colaborare cu CCD │ 5 │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │Programe de formare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │- participarea la programe de formare │ │ │ │ │ │
│ │ │iniţialã şi de formare continuã a │ │ │ │ │ │
│ │ │personalului didactic │ 3 │ │ │ │ │
│ │ │- participarea la programe de formare │ │ │ │ │ │
│ │ │din fonduri structurale │ 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 7.│Oferta educaţionalã │Definirea şi promovarea ofertei de │ 10│ │ │ │ │
│ │ │formare │ │ │ │ │ │
│ │ │- oferta de formare iniţialã pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │funcţii didactice şi didactice │ │ │ │ │ │
│ │ │auxiliare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 8.│Rezultatele învãţãrii │Performanţe şcolare şi extraşcolare │ 10│ │ │ │ │
│ │ │- rata de promovabilitate, rata de │ │ │ │ │ │
│ │ │abandon şcolar │2,5│ │ │ │ │
│ │ │- ponderea elevilor cu media generalã │ │ │ │ │ │
│ │ │peste 7,00 │2,5│ │ │ │ │
│ │ │- ponderea elevilor prezenţi la │ │ │ │ │ │
│ │ │bacalaureat │2,5│ │ │ │ │
│ │ │- participarea elevilor la activitãţi │ │ │ │ │ │
│ │ │extracurriculare │2,5│ │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴──────┴───────┘
    ANEXA 2
    la condiţii

                                  ACORD-CADRU
                  în vederea realizãrii pregãtirii practice pe
              perioada formãrii iniţiale pentru profesia didacticã
                         Nr. ......... data .............

    Preambul

    În baza prevederilor art. 239 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 se încheie prezentul acord-cadru între:

    ART. 1
    Pãrţile contractante
    Prezentul acord-cadru a fost încheiat între:
    1. .....(unitatea/instituţia de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã)...., cu sediul în ...................., cod fiscal ....................., tel. ........................., fax ................, reprezentatã prin ......................, în calitate de Beneficiar,
    şi
    2. ......(inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti)....., cu sediul în ......................, cod fiscal ..................., tel. ............, fax ...................., reprezentatã prin ......................., în calitate de Prestator.
    ART. 2
    Obiectul acordului-cadru
    Obiectul prezentului acord-cadru îl constituie efectuarea pregãtirii practice pe perioada formãrii iniţiale pentru profesia didacticã de cãtre masteranzii .........(instituţia de învãţãmânt ce asigurã formarea iniţialã)....., pentru urmãtoarele specializãri (se enumerã instituţia, specializarea, numãrul de masteranzi):
    1.........................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    în cadrul unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar desemnate de inspectoratul şcolar general ............................ din cadrul reţelei permanente de unitãţi de învãţãmânt constituite la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.
    ART. 3
    Obligaţiile pãrţilor
    3.1. Obligaţiile Beneficiarului:
    Beneficiarul se obligã:
    a) sã transmitã în scris solicitarea privind efectuarea pregãtirii practice din cadrul masterului didactic pânã cel mai târziu la 30 septembrie a anului şcolar în curs;
    b) sã punã la dispoziţia Prestatorului date exacte privind instituţia de învãţãmânt ce asigurã formarea iniţialã, specializãrile şi numãrul masteranzilor pentru care solicitã efectuarea pregãtirii practice;
    c) sã asigure prezenţa profesorilor metodişti la activitãţile de practicã pedagogicã;
    d) sã încheie contracte de colaborare cu unitãţile de învãţãmânt desemnate de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti din reţeaua permanentã de unitãţi de învãţãmânt constituitã în vederea pregãtirii practice din cadrul masterului didactic;
    e) sã plãteascã, în condiţiile legii, serviciile prestate de cadrele didactice din unitãţi de învãţãmânt în care se efectueazã pregãtirea practicã;
    f) sã comunice Prestatorului disfuncţionalitãţile apãrute pe perioada derulãrii contractului de colaborare;
    g) sã transmitã Prestatorului, la sfârşitul perioadei de pregãtire practicã, un raport de evaluare a serviciului prestat de cãtre unitatea de învãţãmânt şi cadrele didactice care au asigurat pregãtirea practicã a propriilor masteranzi.
    3.2. Obligaţiile Prestatorului
    Prestatorul se obligã:
    a) sã punã la dispoziţia Beneficiarului reţeaua unitãţilor de învãţãmânt constituitã în vederea efectuãrii pregãtirii practice în cel mult o lunã de la data încheierii prezentului acord-cadru;
    b) sã asigure repartizarea judicioasã a masteranzilor la unitãţile de învãţãmânt înscrise în reţeaua permanentã;
    c) sã ofere consultanţã unitãţilor/instituţiilor de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã a personalului didactic pentru probleme care vizeazã organizarea şi desfãşurarea pregãtirii practice;
    d) sã evalueze activitatea de pregãtire practicã desfãşuratã în unitãţile de învãţãmânt;
    e) sã actualizeze anual, în funcţie de rezultatele evaluãrilor, reţeaua permanentã a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar care asigurã pregãtirea practicã în perioada formãrii iniţiale a cadrelor didactice;
    f) sã medieze eventualele conflicte apãrute între Beneficiar şi unitãţile de învãţãmânt prestatoare.
    ART. 4
    Durata acordului-cadru
    Prezentul acord-cadru se încheie pe o perioadã de 4 ani.
    ART. 5
    Documentele acordului-cadru
    5.1. Documentul care însoţeşte prezentul acord-cadru este:
    - modelul contractului de colaborare între unitãţile/instituţiile de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã şi unitãţile de învãţãmânt din reţeaua permanentã, prevãzut în anexa nr. 3 la condiţii.
    ART. 6
    Încetarea acordului-cadru
    6.1. (1) Prezentul acord-cadru înceteazã de drept prin încheierea perioadei de contract.
    (2) Acordul-cadru poate înceta şi în urmãtoarele cazuri:
    - prin acordul de voinţã al pãrţilor;
    - prin rezilierea de cãtre o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzãtor a obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru de cãtre cealaltã parte, cu notificare prealabilã de 5 zile a pãrţii în culpã.
    ART. 7
    Comunicãri
    7.1. (1) Orice comunicare între pãrţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sã fie transmisã în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    7.2. Comunicãrile dintre pãrţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmãrii în scris a primirii comunicãrii.
    ART. 8
    Legea aplicabilã acordului-cadru
    8.1. Acordul-cadru va fi interpretat conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a altor acte normative de punere în aplicare a legii.
    ART. 9
    Alte clauze
    9.1. Prezentul acord-cadru stã la baza contractelor de colaborare încheiate între unitãţile/instituţiile de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã şi unitãţile de învãţãmânt din cadrul reţelei de unitãţi de învãţãmânt constituite în conformitate cu prevederile art. 239 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 şi ale Condiţiilor de constituire a reţelei permanente de unitãţi de învãţãmânt în vederea realizãrii pregãtirii practice din cadrul masterului didactic.
    9.2. Contractele de colaborare se vor încheia pe o perioadã de 1-4 ani.
    Pãrţile au înţeles sã încheie astãzi, ..........., prezentul acord-cadru, în .......... exemplare, un exemplar pentru ............. şi un exemplar pentru .....................

                                  Beneficiar,
                                 .............

                                   Prestator,
                                  ............


    ANEXA 3
    la condiţii

                   CONTRACT DE COLABORARE DE PRESTĂRI SERVICII
        Domeniul învãţãmânt - formarea iniţialã pentru profesia didacticã

    Preambul
    Având în vedere prevederile art. 239 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se încheie prezentul contract de colaborare.

    ART. 1
    Pãrţile contractante
    Prezentul contract a fost încheiat între:
    1. ......(unitatea/instituţia de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã)....., cu sediul în ......................., cod fiscal .................., cont bancar/trezorerie ........................, reprezentatã prin rector/decan ........................................., în calitate de Beneficiar,
    şi
    2. .......(unitatea de învãţãmânt preuniversitar care asigurã pregãtirea practicã)....., cu sediul în .................., cod fiscal .............., cont bancar/trezorerie .........................., reprezentatã prin director .........................., în calitate de Prestator.
    ART. 2
    Obiectul şi preţul contractului
    2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie efectuarea pregãtirii practice din cadrul masterului didactic de cãtre un numãr de .... masteranzi, de la .........(unitatea/instituţia de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã)....., în cadrul .........(unitatea de învãţãmânt preuniversitar care asigurã pregãtirea practicã)...... şi sub îndrumarea unui/unor cadre didactice - profesori mentori:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    2.2. ....(unitatea/instituţia de învãţãmânt care asigurã formarea iniţialã)...... se obligã sã achite, conform prevederilor legale în vigoare, sumele necesare plãţii cadrelor didactice - profesori mentori, care au asigurat pregãtirea practicã a masteranzilor.
    ART. 3
    Durata contractului
    3.1. Prezentul contract este valabil pe o perioadã de ............
    3.2. Prezentul contract intrã în vigoare la data de ............. pânã la data de .............
    ART. 4
    Obligaţiile pãrţilor
    4.1. Beneficiarul se obligã:
    a) sã transmitã în scris un tabel cu masteranzii care efectueazã pregãtirea practicã - facultatea, specializãrile;
    b) sã plãteascã, conform prevederilor legale în vigoare, serviciile prestate de cadrele didactice - profesori mentori din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar în care se efectueazã pregãtirea practicã;
    c) sã asigure prezenţa constantã a profesorilor metodişti la activitãţile de pregãtire practicã;
    d) sã transmitã, la sfârşitul perioadei de pregãtire practicã, un raport de evaluare privitor la calitatea serviciului prestat de unitatea de învãţãmânt preuniversitar.
    4.2. Prestatorul se obligã:
    a) sã asigure efectuarea pregãtirii practice pe durata contractului de colaborare;
    b) sã asigure condiţii optime (locaţie, mijloace de învãţãmânt) pentru desfãşurarea orelor de pregãtire practicã;
    c) sã asigure participarea cadrelor didactice - profesori mentori la activitatea de îndrumare a pregãtirii practice;
    d) sã comunice în scris, în cel mai scurt termen posibil, modificarea contului sau alte date legate de plata serviciilor de învãţãmânt.
    ART. 5
    Rezilierea contractului
    5.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de colaborare de una dintre pãrţi dã dreptul pãrţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde daune-interese.
    5.2. Dacã forţa majorã acţioneazã sau se estimeazã cã va acţiona pe o perioadã mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sã notifice celeilalte pãrţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre pãrţi sã poatã pretinde celeilalte daune-interese. Încetarea de plin drept a contractului se face fãrã intervenţia instanţei judecãtoreşti, fiind o clauzã compromisorie de gradul al IV-lea.
    ART. 6
    Forţa majorã
    6.1. Forţa majorã exonereazã de rãspundere partea care o invocã, pe toatã durata producerii acesteia.
    6.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
    6.3. Sunt considerate cauze de forţã majorã împrejurãrile independente de voinţa pãrţilor, survenite dupã încheierea contractului, imprevizibile şi de neînlãturat şi care atrag imposibilitatea absolutã de executare totalã sau parţialã a obligaţiilor contractuale, astfel cum sunt prevãzute de legislaţia în vigoare.
    6.4. Partea contractantã care invocã forţa majorã are obligaţia ca în termen de 5 zile de la apariţia sa sã o aducã la cunoştinţa celeilalte pãrţi printr-o notificare scrisã, iar în termen de 10 zile este obligatã sã remitã un document relevant emis de cãtre organele competente prin care acestea atestã existenţa unei asemenea situaţii.
    6.5. Partea care se aflã în imposibilitatea executãrii obligaţiilor contractuale din cauza producerii unor evenimente de forţã majorã are obligaţia de a lua mãsurile necesare în vederea limitãrii consecinţelor.
    ART. 7
    Încetarea contractului
    7.1. Prezentul contract îşi înceteazã valabilitatea şi efectele în urmãtoarele situaţii:
    a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
    b) la o datã anterioarã celei pentru care a fost încheiat, cu acordul pãrţilor;
    c) în cazul în care opereazã rezilierea.
    ART. 8
    Litigii
    8.1. Litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract de colaborare vor fi soluţionate de pãrţi pe cale amiabilã. În cazul nesoluţionãrii lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecãtoreşti competente.
    ART. 9
    Dispoziţii finale
    9.1. Orice comunicare între pãrţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract de colaborare trebuie sã fie transmisã în scris.
    9.2. Orice document scris trebuie sã fie înregistrat atât în momentul transmiterii/ieşirii, cât şi în momentul primirii/intrãrii.
    9.3. Comunicãrile dintre pãrţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmãrii în scris a primirii comunicãrii.
    9.4. Modificarea prezentului contract de colaborare poate fi fãcutã numai în scris, prin acordul pãrţilor sau sub forma unui act adiţional, care va face parte integrantã din contract.
    9.5. Pãrţile contractante sunt datoare sã îşi comunice una alteia orice modificare intervenitã pe perioada derulãrii contractului cu privire la datele de identificare.

         Beneficiar, Prestator,
    Nr. de înregistrare Nr. de înregistrare
    .................. ..............

         Rector, Director,
      ............. .............

         Decan, Profesor mentor,
      ............. ...............

      Secretar-şef, Secretar-şef,
      ............. .............

    Direcţia juridic, Contabil,
    ................ ..............

      Contabil-şef,
     ..............    ANEXA 4
    la condiţii

                            FIŞA DE EVIDENŢĂ LUNARĂ
              a pregãtirii practice pe perioada formãrii iniţiale
                           pentru profesia didacticã

    Studentul(a) ...............................................................
    Universitatea ..............................................................
    Facultatea .................................................................
    Specialitatea ..............................................................
    Anul de master .........................., grupa ...........................
    Telefon ........................., e-mail ..................................
    Unitatea de învãţãmânt preuniversitar ............../localitatea ...........
    Adresa .....................................................................
    Telefon ................., fax.............., e-mail .......................
    Mijloace de transport ......................................................


┌──────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Tipuri de activitãţi didactice │
│ Data │ Orele ├──────────┬──────────┬───────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │Asistenţã │ Proiect │ Susţinerea │ Portofoliu │ Cerc/Atelier │ Activitãţi │
│ │ │ │ didactic │ practicã a orelor │ │ de lucru │ extraşcolare │
├──────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘            Profesor mentor, Coordonator pregãtire practicã,
        ........................ ..............................

                Director, Decan
        ......................... ................


    ANEXA 5
    la condiţii

                           FIŞA DE EVIDENŢĂ LUNARĂ
            a activitãţii didactice pe perioada formãrii iniţiale
                          pentru profesia didacticã

                                                                  Aprobat
                                                                   Decan,
                                                              ..................

    Doamna/Domnul ..................., vechimea în învãţãmânt ............, gradul didactic ..................., a efectuat în luna .............., anul şcolar ................, disciplina ..............., urmãtoarele activitãţi didactice pe perioada pregãtirii practice din cadrul masterului didactic:┌─────┬─────────┬────────┬───────┬──────┬─────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┐
│ Nr. │ │Anul de │ │ │Orele - asistenţã/de │ Proiect │ Porto- │ Cerc/ │ Activitãţi │
│ crt.│ Student │ master │ Grupa │ Data │ lecţie/susţinerea │ didactic│ foliu │ Atelier │extraşcolare│
│ │ │ │ │ │ practicã │ │ │ de lucru│ │
└─────┴─────────┴────────┴───────┴──────┴─────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┘    Directorul unitãţii de învãţãmânt preuniversitar, Profesor mentor,
         ................................... ...............

                                       Secretar,
                                     ............


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016