Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONDITII din 1 martie 2011 speciale ale contractului pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII din 1 martie 2011  speciale ale contractului pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare    Twitter Facebook
Cautare document

CONDITII din 1 martie 2011 speciale ale contractului pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 188 bis din 17 martie 2011 ----------- *) Aprobate de Ordinul nr. 146 din 1 martie 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 188 din 17 martie 2011.


    Condiţiile Speciale ale Contractului sunt prezentate în cele ce urmeazã. Aceste Condiţii Speciale completeazã, clarificã, amendeazã sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract.
    Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma datã de Condiţiile Generale.
    În cazul unor neconcordante între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primeazã prevederile Condiţiilor Speciale.
    Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivã, corespunde sau completeazã numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale.
    1.1.1.1. "Contract" înseamnã toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, prevãzut în anexa nr. 2 la prezentele condiţii speciale.
    1.1.1.3. Scrisoare de acceptare
    a) "Scrisoarea de Atribuire" se referã la scrisoarea emisã şi semnatã de cãtre Beneficiar, prin care se confirmã intenţia Beneficiarului de a accepta Scrisoarea de ofertã, inclusiv orice convenţii/note anexate, respectiv angajamente/ acorduri semnate de cãtre şi între cele douã pãrţi.
    b) "Scrisoare de confirmare" se referã la scrisoarea emisa şi semnatã de cãtre Beneficiar in care îi pune la dispoziţie ofertantului câştigãtor Contractul preliminar.
    1.1.3.5. "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" înseamnã procesul verbal întocmit şi semnat în conformitate cu Legile în vigoare de cãtre comisia de recepţie numitã de cãtre Beneficiar, recomandând sau nu recepţionarea Lucrãrilor, a Sectorului sau a unei pãrţi de Lucrare (dupã caz) de cãtre Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10.
    1.1.3.7. "Perioadã de Garanţie a Lucrãrilor" înseamnã perioada de remediere a defecţiunilor apãrute la Lucrãri sau Sectoare de Lucrãri (dupã caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea lucrãrilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], aşa cum se menţioneazã în Anexa nr. 1 la prezentele condiţii intitulatã "Anexa la Ofertã" (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrãrilor], calculatã de la data la care Lucrãrile sau Sectoarele de Lucrãri sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia lucrãrilor şi a Sectoarelor de Lucrãri].
    1.1.3.8. "Procesul Verbal de Recepţie Finalã" înseamnã procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de cãtre comisia de recepţie finalã numitã de cãtre Beneficiar, recomandând sau nu recepţionarea finalã a Lucrãrilor, a Sectorului sau a unei pãrti de Lucrare (dupã caz) de cãtre Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.
    1.1.3.10. "Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" înseamnã certificatul emis de Inginer precizând data la care Lucrãrile sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepţia unor lucrãri minore rãmase neexecutate şi a defectelor care nu vor afecta semnificativ utilizarea lucrãrilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (pânã când sau în timp ce aceste Lucrãri sunt finalizate şi defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Clauzei 10.
    1.1.3.11. "Certificatul de Recepţie Finalã" înseamnã certificatul emis de Inginer care precizeazã data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevãzute în contract, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.
    1.1.5.6. "Sector" inseamna o parte de lucrari pe care Beneficiarul le poate determina la Data de Începere a Lucrãrilor.
    1.1.5.7. "Lucrãri Provizorii" înseamnã toate lucrãrile provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea lucrãrilor Permanente şi remedierea oricãror defecţiuni.
    1.1.5.8. "Lucrãri" înseamnã Lucrãrile Permanente şi Lucrãrile Provizorii, sau oricare dintre acestea, dupã caz.
    1.1.5.9. "Utilitãţi" se referã la instalaţii de suprafaţã, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de servicii cum ar fi produse petroliere, gaze, apã, electricitate, canalizare, telefon etc. care pot fi în proprietate publicã sau privatã.
    1.1.6.7. "Şantier" înseamnã locurile în care vor fi executate Lucrãrile Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevãzute în Contract ca fiind parte componentã a Şantierului.
    Suprafeţele de teren necesare pentru Lucrãri Provizorii şi pentru organizarea de şantier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Şantierului, însã obligaţia asigurãrii dreptului de acces la acestea şi plata oricãror costuri generate de utilizarea temporarã a acestor suprafeţe va fi responsabilitatea exclusivã a Antreprenorului.
    1.1.6.10. "Autorizaţia de Construcţie" se referã la autorizaţia legalã pentru demararea lucrãrilor Permanente pe teren/şantier în conformitate cu legislaţia românã în vigoare şi desemnatã, în România, sub numele de "Autorizaţia de Construcţie", care se va obţine de cãtre Antreprenor în interesul şi în numele Beneficiarului'.
    1.1.6.11. "Graficul de proiectare înseamnã graficul pregãtit de Antreprenor care trebuie actualizat sãptãmânal şi lunar în vederea monitorizãrii şi evaluãrii ritmului evoluţiei proiectãrii în conformitate cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evoluţiei Lucrãrilor]"
    1.1.6.12. "Graficul de Lucrãri" înseamnã graficul pregãtit de Antreprenor care trebuie actualizat sãptãmânal şi lunar şi trebuie sã se identifice cu listele de cantitãţi care trebuie executate în perioada de referinţã în vederea monitorizãrii şi evaluãrii ritmului evoluţiei lucrãrilor în conformitate cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evoluţiei Lucrãrilor]"
    1.5. Prioritatea Documentelor
    Documentele care alcãtuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteazã reciproc. În scopul interpretãrii, prioritatea documentelor va fi aplicatã în conformitate cu ordinea de mai jos:
    (a) Acordul Contractual
    (b) Actele Adiţionale la Acordul contractual,
    (c) Scrisoarea de Atribuire,
    (d) Scrisoarea de ofertã,
    (e) "Anexa la Oferta"
    (f) Condiţiile Speciale
    (g) Condiţiile Generale
    (h) Cerinţele Beneficiarului,
    (i) Listele şi
    (j) Propunerea Antreprenorului şi orice alte documente ce reprezintã o parte integrantã a Contractului.
    Actele adiţionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modificã. În caz de ambiguitate, erori sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispoziţiile pe care le considerã necesare pentru rezolvarea ambiguitãţii, erorii sau discrepanţelor. Antreprenorul nu va fi îndreptãţit la nicio extensie de timp sau platã, cost sau altã pretenţie atunci când Inginerul emite o clarificare.
    1.6. Acordul Contractual
    Pãrţile vor încheia un Acord Contractual ce va avea conţinutul din formularul Anexã la documentaţia de atribuire.
    1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de cãtre Beneficiar
    În relaţia dintre Pãrţi, Antreprenorul va transfera Beneficiarului dreptul de autor, alte drepturi de proprietate intelectualã asupra Documentelor Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de cãtre Antreprenor (sau în numele acestuia) de îndatã ce Antreprenorul le-a transmis în conformitate cu Sub-Clauza 5.2.
    1.12. Informaţii Confidenţiale
    Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private şi confidenţiale, exceptând situaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute de Legile în vigoare. Antreprenorul nu va publica, nu va permite publicarea şi nu va dezvãlui orice informaţii confidenţiale despre Lucrãri în nicio publicaţie comercialã sau tehnicã sau în altã parte, fãrã acordul prealabil în scris al Beneficiarului.
    1.13. Respectarea Legilor
    La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:
    (a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) aprobãrile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru Lucrãrile Permanente şi orice alte aprobãri descrise în Cerinţele Beneficiarului ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de cãtre Beneficiar; Beneficiarul va despãgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii acestor aprobãri; şi
    (b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţãrile, va plãti toate taxele, impozitele şi onorariile şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobãrile în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrãrilor şi remedierea oricãror defecţiuni. Antreprenorul va despãgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.
    (c) Antreprenorul se va angaja în/va iniţia toate activitãţile şi va pregãti toatã documentaţia necesarã care sã îi permitã Beneficiarului obţinerea Autorizaţiei de Construire cât şi toate aprobãrile şi avizele conexe necesare pentru a iniţia şi executa Lucrãrile.
    1.14. Obligaţii Comune şi Individuale
    Dacã Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altã grupare de douã sau mai multe persoane:
    (a) aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţã de Beneficiar pentru executarea Contractului;
    (b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toţi membrii asocierii; şi
    (c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fãrã aprobarea prealabilã a Beneficiarului.
    Liderul va fi autorizat de cãtre aceste persoane sã primeascã instrucţiuni şi sã recepţioneze plata pentru şi în numele fiecãreia şi tuturor persoanelor menţionate.
    2.1. Dreptul de Acces pe Şantier
    În termen de 28 zile de la Data de Incepere a Lucrãrilor, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces în Şantier şi punerea în posesia acestuia şi etapizat, pe Sectoare, acesta având obligaţia sã execute Lucrarile în conformitate cu aceastã etapizare şi cu respectarea termenelor contractuale stabilite.
    Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia astfel încât sã se realizeze lucrãrile ce fac obiectul prezentului Contract cu respectarea Duratei de Execuţie a Lucrãrilor.
    Antreprenorul nu va formula nicio revendicare în legaturã cu împrejurarea cã punerea în posesie a Şantierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, şi îşi va revizui corespunzãtor programul de execuţie astfel încât sã asigure finalizarea execuţiei fiecãrui Sector pânã la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrãrilor.
    Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-ţi asigura orice drept de acces şi posesia pentru orice suprafaţã de teren suplimentarã faţã de locurile în care vor fi executate Lucrãrile Permanente. Aceste suprafeţe suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrãrile Provizorii, drumuri de acces şi organizarea de şantier a Antreprenorului.
    Suprafeţele pentru Lucrãri Provizorii a cãror poziţionare este în afara zonei afectate de lucrãrile Acordului Contractual trebuie asigurate de cãtre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie considerate ca parte a Şantierului.
    Antreprenorul va permite desfãşurarea unui trafic fluent de vehicule şi persoane, în toate condiţiile climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract şi de asemenea pentru proprietari sau locatari ai proprietãţilor învecinate, cât şi pentru proprietari de utilitãţi şi operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executãrii Lucrãrilor.
    Antreprenorul nu va putea dobândi niciun teren şi nici drepturi asupra unui teren pe care se vor efectua Lucrãrile Permanente în absenţa unui acord, obţinut în prealabil, în scris, din partea Beneficiarului.
    Dreptul de proprietate asupra unui teren, împreunã cu orice alte drepturi privind un teren, teren dobândit de cãtre Antreprenor la alegerea sa şi care a fost inclus ulterior în Lucrãrile Permanente, se vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, în mod gratuit şi degrevat de orice sarcini. Transferul unui astfel de teren se va efectua în conformitate cu legislaţia românã în vigoare. La finalizarea unui astfel de transfer, Beneficiarul îi va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acest teren în conformitate cu dispoziţiile prezentei Sub-Clauze.
    2.5. Revendicãrile Beneficiarului
    Dacã Beneficiarul se considerã îndreptãţit la o platã potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condiţii sau în legãturã cu Contractul şi/sau la o prelungire a Perioadei de Garanţie a Lucrãrilor, Beneficiarul sau Inginerul vor înştiinţa Antreprenorul şi îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situaţia unor plãţi efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apã şi Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, aceastã înştiinţare nu este necesarã.
    Înştiinţarea va fi transmisã de îndatã ce Beneficiarul are cunoştinţã despre evenimentul sau contextul care genereazã revendicarea. Înştiinţarea cu privire la prelungirea Perioadei de Garanţie a lucrãrilor va fi transmisã înainte de expirarea acestei perioade.
    Detaliile prezentate trebuie sã specifice Clauza sau altã motivaţie a revendicãrii şi trebuie sã includã o justificare a sumei şi/sau prelungirii la care Beneficiarul se considerã îndreptãţit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacã existã) pe care Beneficiarul este îndreptãţit sã o primeascã de la Antreprenor şi/sau (ii) prelungirea (dacã e cazul) Perioadei de Garanţie a lucrãrilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrarilor].
    Aceastã sumã poate fi dedusã din Preţul Contractului şi din Certificatele de Platã. Beneficiarul va fi îndreptãţit sã compenseze sau sã opereze o deducere dintr-o sumã confirmatã într-un Certificat de Platã, sau sã o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
    Sumele prevãzute în contract şi în Anexa la oferta, cu titlul de penalitãţi, datorate de Antreprenor Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer şi aprobate de Beneficiar şi vor fi facturate separat Antreprenorului.
    În cazul în care Antreprenorul nu achitã sumele astfel facturate în termen de 28 de zile de la data comunicarii facturii de cãtre Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi îndreptãţit, fãrã nicio notificare prealabilã şi fãrã altã formalitate, sã suspende plata sumelor datorate Antreprenorului pentru lucrãrile executate, pânã la momentul achitãrii integrale a sumelor facturate, în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.
    3.1. Responsabilitãţile şi Autoritatea Inginerului
    Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienţã şi calificare corespunzãtoare şi alt personal de specialitate care sã aibã competenţa de a-şi îndeplini responsabilitãţile.
    Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.
    Inginerul poate sã exercite autoritatea atribuitã Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicatã de executarea Contractului. Dacã pentru anumite atribuţii Inginerul trebuie sã obţinã aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea, atribuţiile respective vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autoritãţii Inginerului, cu excepţia celor stabilite cu Antreprenorul.
    În orice situaţie în care Inginerul îşi exercitã o autoritate specificã pentru care este necesarã aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) cã acordul Beneficiarului a fost dat.
    Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste Condiţii:
    (a) se va considera cã Inginerul acţioneazã în numele Beneficiarului de fiecare datã când îndeplineşte sarcini sau exercitã autoritatea atribuitã sau implicatã de Contract.
    (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligaţiile sau responsabilitãţile prevãzute în Contract; şi
    (c) orice aprobare, verificare, certificat, consimţãmânt, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absenţa obiecţiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformitãţi.
    Înainte de a acţiona potrivit prevederilor urmãtoarelor Sub-Clauze ale prezentului Contract, Inginerul va obţine de la Beneficiar aprobãrile specifice:
    a) Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de confirmarea consimţãmântului prealabil al Inginerului pentru numirea oricãror Subantreprenori propuşi;
    b) Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de stabilirea oricãrei prelungiri a Duratei de Execuţie;
    c) Sub-Clauza 8.8 [Suspendarea Lucrãrilor]: suspendarea, parţialã sau integralã a executãrii Lucrãrilor;
    d) Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor;
    e) Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finalã;
    f) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de dispunerea sau aprobarea oricãrei Modificãri care ar face ca Preţul Contractului sã depãseascã Valoarea de Contract Acceptatã sau orice valoare de contract convenitã ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract; de asemenea, aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de dispunerea sau aprobarea oricãrei Modificãri care, dupã evaluare, ar avea implicaţii financiare mai mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptatã.
    g) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de dispunerea sau aprobarea oricãrei omiteri a unor lucrãri.
    În pofida obligaţiilor specificate mai sus şi necesare pentru a obţine autorizarea/acordul, în condiţiile în care Inginerul considerã cã a survenit o situaţie de urgenţã care pune în pericol siguranţa/viaţa unei/unor persoane sau siguranţa lucrãrilor sau a proprietãţilor învecinate, acesta poate, fãrã a-l exonera pe Antreprenor de rãspunderea şi obligaţiile asumate prin Contract, sã îi solicite acestuia executarea oricãror lucrãri sau acţiuni considerate necesare, în opinia Inginerului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Inginerul va estima o suplimentare a Preţului Contractului, aferentã acestor instrucţiuni şi va înştiinţa imediat Beneficiarul despre aceasta.
    3.4. Înlocuirea Inginerului
    Dacã Beneficiarul doreşte sã înlocuiascã Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusã pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantã a celui care este potenţialul înlocuitor al Inginerului.
    3.6. Întâlnirile de Management
    Antreprenorul şi Inginerul vor organiza întâlniri sãptãmânale de management în scopul revizuirii pregãtirilor pentru lucrãrile viitoare. La aceste întâlniri vor participa, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Inginerului şi ai Antreprenorului şi vor fi invitaţi şi reprezentanţii Beneficiarului şi alte persoane despre care Beneficiarul va înştiinţa Antreprenorul şi pe Inginer.
    Agenda pentru astfel de întâlniri va fi pregãtitã de cãtre Inginer şi va cuprinde o trecere în revistã a progresului lucrãrilor, a programului de lucru şi planurile pentru viitoarele activitãţi, situaţia personalului, siguranţa, echipamente, achiziţia de materiale, plãţi, identificarea riscurilor şi stabilirea de mãsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultãţi curente şi viitoare, interacţiunea cu alţi antreprenori, revendicãri, precum şi alte subiecte care vor fi considerate relevante. Timpul şi locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun acord luând în considerare tema discuţiei.
    Inginerul va furniza participanţilor la întâlnire copii ale agendei şi ale documentelor relevante pentru subiectele ce urmeazã a fi discutate.
    Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare întâlnire şi îl va transmite în copie fiecãrui participant în douã zile lucrãtoare dupã întâlnire, precum şi la Beneficiar, la adresa şi datele de contact comunicate de cãtre acesta. Menţiunile din procesul-verbal cu privire la responsabilitãţile pentru orice activitãţi ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului.
    Prin aceste procese-verbale, chiar dacã sunt semnate de cãtre Pãrţi, nu pot fi modificate prevederile Contractului.
    4.2. Garanţia de Bunã Execuţie
    Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bunã Execuţie pentru realizarea corespunzãtoare a lucrãrilor la valoarea şi în moneda stipulate în "Anexa la Ofertã". Dacã în "Anexa la Ofertã" nu se menţioneazã suma, aceastã Sub-Clauzã nu se va aplica.
    Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bunã Execuţie în termen de 15 zile de la data semnãrii Acordului Contractual şi va trimite o copie a acesteia şi Inginerului. Garanţia de Bunã Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisã în numele asocierii sau a consorţiului.
    Garanţia de Bunã Execuţie se va prezenta sub forma unei garanţii bancare şi se va emite cãtre o bancã cu sediul pe teritoriul României şi având conţinutul formularului anexat în Documentaţia de Atribuire.
    Antreprenorul se va asigura cã Garanţia de Bunã Execuţie este valabilã şi în vigoare pânã la execuţia şi terminarea lucrãrilor de cãtre Antreprenor şi remedierea oricãror defecţiuni. Dacã termenii Garanţiei de Bunã Execuţie specificã data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptãţit sã obţinã Certificatul de Recepţie Finalã cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bunã Execuţie pânã când Lucrãrile vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.
    Beneficiarul nu va formula nicio revendicare privind executarea Garanţiei de Bunã Execuţie cu excepţia revendicãrii sumelor la care Beneficiarul este îndreptãţit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care:
    (a) Antreprenorul nu reuşeşte sã prelungeascã valabilitatea Garanţiei de Bunã Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bunã Execuţie;
    (b) Antreprenorul nu plãteşte Beneficiarului, în termen de 42 de zile, o sumã datoratã, convenitã de cãtre Antreprenor sau stabilitã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicãri, Dispute şi Arbitraj];
    (c) Antreprenorul nu reuşeşte sã remedieze o defecţiune în termen de 42 de zile de la primirea solicitãrii Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, sau
    (d) se creeazã circumstanţe care sã îndreptãţeascã Beneficiarul sã rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar], indiferent dacã s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere.
    Beneficiarul va despãgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultã dintr-o revendicare privind executarea Garanţiei de Bunã Execuţie, în mãsura în care Beneficiarul nu era îndreptãţit la revendicare.
    Având în vedere riscul mare de vicii ascunse aferent lucrãrilor de drumuri, Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bunã Execuţie în termen de 21 de zile dupã primirea unei copii a Certificatului de Recepţie Finalã.
    De fiecare datã când este agreat ca Preţul Contractului depãşeşte valoarea de Contract şi se încheie un act adiţional la Contract în acest sens, Antreprenorul, la cererea scrisã a Inginerului, va modifica în termen de 14 zile, în aceeaşi proporţie, valoarea Garanţiei de Bunã Execuţie.
    4.3. Reprezentantul Antreprenorului
    Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui acestuia toatã autoritatea necesarã pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.
    Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obţinerea consimţãmântului, înainte de Data de Începere, numele şi referinţele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numitã Reprezentant al Antreprenorului. Dacã nu este dat consimţãmântul sau este revocat ulterior, sau dacã persoana numitã nu reuşeşte sã acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele şi referinţele altei persoane corespunzãtoare ocupãrii acestei funcţii.
    Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fãrã consimţãmântul prealabil al Inginerului.
    Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonãrii executãrii Contractului. Dacã Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrãrilor, se va numi o persoanã corespunzãtoare care sã îl înlocuiascã, cu consimţãmântul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecinţã.
    Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile emise da cãtre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucţiunile Inginerului].
    Reprezentantul Antreprenorului va putea sã delege autoritatea, funcţii sau împuterniciri oricãrei persoane competente şi va putea oricând, sã revoce aceastã delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare pânã când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilã semnatã de cãtre Reprezentantul Antreprenorului în care sã fie numitã persoana şi care sã specifice împuternicirile, funcţiile şi autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definitã în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]. Antreprenorul va pune la dispoziţie, în permanenţã, pe şantier, serviciile unui interpret specializat pentru a asista la transmiterea corectã a instrucţiunilor şi informaţiilor.
    Reprezentantul Antreprenorului va participa, alãturi de Inginer, la întâlniri lunare având drept subiect analizarea stadiului lucrãrilor şi aranjamentele pentru activitãţi viitoare.
    Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrãrilor, raport elaborat în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrãrilor] în cursul întâlnirii lunare având drept subiect stadiul lucrãrilor.
    4.4. Subantreprenorii
    Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrãrile.
    În cazul în care pãrti din Lucrãri urmeazã sã se îndeplineascã de unul sau mai multi Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii numiti în Ofertã.
    Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din Subantreprenorii numiţi în Ofertã, sau pe cei numiţi ulterior pentru care a fost obţinut consimţãmântul Inginerului, fãrã acceptul prealabil al Inginerului.
    Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenţilor sau angajaţilor sãi, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:
    (a) Antreprenorului nu i se va cere sã obţinã aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract;
    (b) Pentru numirea Subantreprenorilor propuşi dupã semnarea Contractului va fi obţinut consimţãmântul prealabil al Inginerului; acest consimţãmânt se va baza pe evaluarea Subantreprenorului propus şi anume a experienţei sale generale, a capacitãţii tehnice şi financiare. Numirea Subantreprenorului va fi efectivã şi îşi va produce efectele numai dupã transmiterea cãtre Beneficiar de cãtre Antreprenor a unei copii a contractului de subantreprizã. Contractul de subantreprizã trebuie sã conţinã obligatoriu o clauzã prin care Antreprenorul se obligã sã plãteascã Subantreprenorului un avans în procent din valoarea contractului cel puţin egal cu cel plãtit de Beneficiar Antreprenorului.
    Subantreprenorii propuşi şi aprobaţi vor fi notificaţi de cãtre Beneficiar cu privire la prevederile Sub-Clauzei 14.3.
    (c) Antreprenorul va transmite Inginerului înştiinţãri cu cel puţin 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul intenţioneazã sã înceapã lucrãrile, precum şi datele efective de începere a lucrãrilor pe Şantier;
    4.5. Subantreprenorii Nominalizaţi
    În aceastã Sub-Clauzã, "Subantreprenor nominalizat" înseamnã un Subantreprenor pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificãri şi Actualizãri], îl desemneazã sã fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instrucţiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obligaţia sã angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva cãruia Antreprenorul a ridicat obiecţii justificate şi înştiinţeazã Inginerul cât de repede posibil, prezentând motivaţia corespunzãtoare.
    4.6. Colaborarea
    Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instrucţiunile Inginerului, pe propria sa cheltuialã, condiţii corespunzãtoare desfãşurãrii activitãţii pentru:
    (a) Personalul Beneficiarului
    (b) alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar, şi
    (c) personalul autoritãţilor publice legal constituite, care pot fi angajaţi pentru execuţia, pe sau în zona Şantierului, unor lucrãri care nu sunt cuprinse în Contract.
    Serviciile pentru acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a lucrãrilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul.
    Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activitãţi de execuţie pe Şantier şi va coordona propriile sale activitãţi cu cele ale altor antreprenori în condiţiile (dacã existã) specificate în Cerinţele Beneficiarului.
    Dacã, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicitã sã acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaţii, structuri, echipamente sau cãi de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele şi în condiţiile prevãzute în Cerinţele Beneficiarului.
    4.7. Trasarea Lucrãrilor
    Antreprenorul va trasa Lucrãrile în funcţie de reperii originali, coordonatele şi cotele de referinţã specificate în Contract sau notificate de cãtre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate pãrţile de Lucrãri şi va rectifica orice eroare de amplasament, cotã, dimensiune sau traseu ale Lucrãrilor.
    4.10. Informaţii despre Şantier
    Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de Bazã, anumite date, referitoare la structura geologicã şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul poate pune la dispoziţia Antreprenorului, oricare date care intrã în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Bazã. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretãrii şi verificãrii acestor date.
    Beneficiarul nu va avea nicio responsabilitate pentru acurateţea, suficienta sau completitudinea acestor date, cu excepţia celor menţionate în Sub-Clauza 5.1.[Obligaţiile Generale de Proiectare].
    În mãsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), se va considera cã Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevãzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrãrile. În aceeaşi mãsurã, se va considera cã Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile acestuia, datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, şi cã a fost satisfãcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv urmãtoarele (fãrã a se limita la acestea):
    (a) forma şi natura Şantierului, inclusiv condiţiile subterane;
    (b) condiţiile hidrologice şi climaterice;
    (c) volumul şi natura activitãţii şi Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea lucrãrilor şi remedierea oricãror defecţiuni;
    (d) legislaţia, procedurile şi codul muncii aferente Ţãrii; şi
    (e) cerinţele Antreprenorului referitoare la cãi de acces, cazare, facilitãţi, personal, energie, transport, apã şi alte servicii.
    4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate
    Se considerã cã Antreprenorul este satisfãcut şi considerã cã Valoarea de Contract Acceptatã este corectã şi suficientã,
    Dacã în Contract nu se specificã altfel, Valoarea de Contract Acceptatã va acoperi toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se referã la Sumele Provizionate, dacã este cazul) şi toate cele necesare pentru o proiectare şi o execuţie corespunzãtoare, terminarea lucrãrilor şi remedierea tuturor defecţiunilor.
    4.12. Condiţii Fizice Imprevizibile
    Exceptând cazurile în care Contractul nu menţioneazã altceva:
    (a) Antreprenorul va fi obligat sã fi obţinut toate informaţiile necesare cu privire la riscuri, diverse şi neprevãzute precum şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Lucrãrile;
    (b) prin semnarea Contractului, Antreprenorul acceptã responsabilitatea totalã pentru cã şi-a prevãzut toate dificultãţile şi costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrãrilor, şi
    (c) Preţul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua în considerare orice dificultate sau cost neprevãzut.
    4.17. Utilajele Antreprenorului
    Antreprenorul va rãspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executãrii Lucrãrilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fãrã consimţãmântul Inginerului. Nu este necesar consimţãmântul pentru vehiculele care transportã Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului.
    Pentru executarea lucrãrilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertã şi listate în Contract.
    4.21. Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrãrilor
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei lucrãrilor vor fi elaborate de cãtre Antreprenor şi transmise Inginerului în douã exemplare. Primul raport va acoperi perioada pânã la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lunã, în termen de 7 zile dupã ultima zi a perioadei cuprinsã în raport.
    Raportarea va continua pânã la terminarea de cãtre Antreprenor a tuturor lucrãrilor rãmase la data de terminare specificatã în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    Fiecare raport va include:
    (a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapã de proiectare, Documentele Antreprenorului, achiziţie, fabricaţie, livrãri pe Şantier, construcţie, montaj, testare, punerea în funcţiune şi efectuarea probelor;
    (b) fotografii care sã reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrãrilor pe Şantier;
    (c) pentru producerea fiecãrui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru Materiale, se vor prezenta: numele producãtorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele realizate pentru:
      (i) începerea asamblãrii;
      (ii) inspecţiile fãcute de Antreprenor;
      (iii) testele şi
      (iv) transportul şi sosirea pe Şantier;
    (d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportãri privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului];
    (e) copii ale documentelor de asigurare a calitãţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale;
    (f) lista Modificãrilor, a înştiinţãrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] şi a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului];
    (g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricãror incidente neprevãzute şi activitãţi în legãturã cu aspectele de mediu şi relaţiile publice;
    (h) comparaţii între evoluţia realã a lucrãrilor şi cea planificatã, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrãrilor conform prevederilor Contractului şi mãsurile care se adoptã (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor şi
      (i) o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrãrilor remis în conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Programul de Execuţie], specificând estimarea, de cãtre Antreprenor, a tuturor solicitãrilor de platã ulterioare.
    În condiţiile în care Antreprenorul nu va remite rapoartele privind stadiul lucrãrilor la termenul stabilit în Contract, nu le va remite în forma indicatã, sau nu va remite Inginerului un raport complet şi corespunzãtor privind stadiul lucrãrilor, se va aplica o sancţiune echivalentã cu cea specificatã în "Anexa la Oferta" începând cu data la care documentele respective ar fi trebuit remise şi pânã la data la care este remis un raport satisfãcãtor/corespunzãtor privind stadiul lucrãrilor.
    4.23. Activitãţile Antreprenorului pe Şantier
    Antreprenorul va restrânge aria de desfãşurare a activitãţii numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de cãtre Antreprenor şi acceptate de cãtre Inginer ca zone de lucrãri. Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru a pãstra Utilajele Antreprenorului şi Personalul propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.
    Pe parcursul executãrii Lucrãrilor, Antreprenorul va pãstra Şantierul degajat de obstacole inutile şi va depozita sau îndepãrta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curãţa şi înlãtura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrãrile Provizorii care nu mai sunt necesare.
    Dupã emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, Antreprenorul va curãţa şi îndepãrta, de pe acea parte a Şantierului şi a lucrãrilor la care se referã Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrãrile Provizorii. Antreprenorul va lãsa partea respectivã a Şantierului şi Lucrãrile curate şi în siguranţã. Pe parcursul Perioadei de Garanţie a Lucrãrilor, Antreprenorul poate pãstra pe Şantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute în Contract.
    În condiţiile în care Antreprenorul nu va respecta dispoziţiile prezentei SubClauze sau pe cele privind curãţenia pe şantier, specificate în Solicitãrile Beneficiarului, se va aplica o sancţiune echivalentã cu cea indicatã în "Anexa la Oferta" începând cu şapte zile dupã data la care Inginerul a transmis notificarea solicitând luarea de mãsuri de asigurare a curãţeniei pe şantier şi pânã la data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de cãtre Antreprenor
    4.24. Vestigii/Muniţii
    Înainte de începerea oricãror Lucrãri, Antreprenorul pe propria cheltuiala şi propriul risc, va efectua inspecţie completã a Şantierului şi a oricãror suprafeţe pe care se vor executa Lucrãri sau se intenţioneazã sã se execute, cu scopul de a identifica orice suprafeţe în care este posibil sã fie gãsite fosile, monede, articole de valoare sau antichitãţi, structuri, muniţii sau alte rãmãşiţe sau articole de interes geologic sau arheologic. O copie a rezultatului acestei inspecţii va fi transmisa Inginerului înainte de începerea oricãror lucrãri.
    Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitãţile, împreunã cu construcţiile şi alte rãmãşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. În conformitate cu legislaţia românã în vigoare, orice obiecte gãsite devin automat proprietatea statului român. Antreprenorul va preda orice astfel de obiecte autoritãţilor române. Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlãturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.
    Antreprenorul va urma procedura prevãzutã de Ordinul comun al ministrulului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 653/2497/2010 pentru instituirea Programului naţional de cercetare arheologicã "Autostrada" şi de <>Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologicã.
    Dupã descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului, care va emite instrucţiuni pentru modul de soluţionare.
    4.25. Administrarea Traficului
    Într-un termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrãrilor, Antreprenorul îi va comunica Inginerului un 'Plan Autorizat de Administrare a Traficului'.
    Planul de Administrare a Traficului va descrie în detaliu propunerile Antreprenorului pentru administrarea traficului care au fost deja agreate de cãtre Inginer, Direcţia Regionalã de Drumuri şi Poduri şi Direcţia Siguranţa Circulaţiei din cadrul Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi poliţia localã şi, în al doilea rând, care au fost autorizate de cãtre Compania Naţionala de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi poliţia naţionalã.
    În condiţiile în care Planul anterior pentru Administrarea Traficului nu respectã mãsurile de administrare a traficului propuse de cãtre Antreprenor, acesta va conveni, împreunã cu Inginerul şi pãrţile implicate, asupra unor mãsuri/propuneri revizuite privind administrarea traficului şi va remite Inginerului un Plan, revizuit şi autorizat, pentru Administrarea Traficului înaintea începerii lucrãrilor la acea secţiune din site.
    În condiţiile în care Antreprenorul nu remite un Plan pentru Administrarea Traficului elaborat corespunzãtor în termenul stipulat în Contract sau nu respectã, în orice moment, dispoziţiile Planului pentru Administrarea Traficului convenit, se va aplica o sancţiune echivalentã cu cea indicatã în "Anexa la Oferta" începând de la data la care Planul pentru Administrarea Traficului ar fi trebuit remis sau de la data la care a intervenit încãlcarea Planului pentru Administrarea Traficului şi pânã la data la care se constatã respectarea acestor condiţii."
    4.26. Jurnalul de Şantier
    Antreprenorul trebuie sã menţinã un jurnal al lucrãrilor la zi, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de Inginer. Jurnalul de Şantier trebuie ţinut pe Şantier şi Antreprenorul trebuie sã înregistreze zilnic cel puţin urmãtoarele informaţii:
    1. Condiţiile atmosferice, pauzele de muncã din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, numãrul de ore lucrate, numãrul şi calificarea personalului muncitor de pe şantier, materialele achiziţionate, materialele încorporate în lucrãri, echipamentele defecte sau ieşite din uz, testele complete, mostrele trimise, evenimentele neprevãzute, precum şi instrucţiunile verbale date Antreprenorului;
    2. Anexele cu informaţii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi utilizate pentru calcularea plãţilor cãtre Antreprenor, cum ar fi Lucrãrile finalizate, cantitãţile reale, materialele acceptate pentru încorporarea în Lucrãri. Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de Şantier, dar pot fi semnate, dacã e necesar, ca documente separate;
    3. Lista diferitelor obstacole sau alte dificultãţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei lucrãrilor din ziua respectivã.
    Înregistrãrile în Jurnalul de Şantier sunt semnate de cãtre Antreprenor la momentul înregistrãrii şi contrasemnate de Inginer în maxim 3 zile de la data înregistrãrii. Antreprenorul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informaţii.
    În cazul în care Inginerul noteazã în Jurnalul de Şantier dezacordul sau asupra unei înregistrãri în Jurnalul de Şantier, Antreprenorul trebuie sã comunice în scris Inginerului comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sau în Jurnalul de Şantier.
    O copie a Jurnalului de Santier pentru fiecare lunã în cauza va fi inclusã în Raportul privind Evoluţia Execuţiei lucrãrilor întocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna şi va ştampila în conformitate cu originalul fiecare paginã a acestei copii.
    4.27. Dreptul la Audit
    Antreprenorul va permite Beneficiarului sã inspecteze şi sa copieze, fãrã restricţii, conturile sale, înregistrãrile şi alte documente privind procedura de depunere a ofertei şi executarea Contractului şi sã permitã auditarea acestora de cãtre experţi/ auditori desemnaţi de cãtre Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptãţit sã producã şi sã foloseascã orice astfel de conturi şi înregistrãri şi alte documente ca evidenţã în caz de disputã sau arbitraj.
    5.1. Obligaţiile Generale de Proiectare
    Antreprenorul va fi obligat sã fi examinat înainte de Data de bazã, Cerinţele Beneficiarului (inclusiv standarde de proiectare şi calculare, dacã este cazul).
    Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectarea lucrãrilor şi pentru acurateţea acelor Cerinţe ale Beneficiarului (inclusiv standarde de proiectare şi calcul).
    Beneficiarul nu va fi responsabil de orice eroare, inacurateţe sau omisiune de orice fel din Cerinţele Beneficiarului incluse iniţial în Contract şi nu va fi obligat sã fi demonstrat acurateţea sau completitudinea oricãror date sau informaţii, cu excepţia celor menţionate mai jos. Orice date sau informaţii primite de cãtre Antreprenor de la Beneficiar sau altfel, nu vor degreva Antreprenorul de responsabilitãţile sale în privinţa proiectãrii şi execuţiei Lucrãrilor.
    În orice caz, Antreprenorul va rãspunde dacã va corecta urmãtoarele fragmente din Cerinţele Beneficiarului şi urmãtoarele date şi informaţii furnizate de (sau în numele Beneficiarului):
    a) secţiuni, date şi informaţii care sunt menţionate în Contract ca fiind de neschimbat sau în responsabilitatea Beneficiarului.
    (b) definiţii despre scopul intenţionat al lucrãrilor sau oricãrei parţi din Lucrãri
    (c) specificaţii pentru testarea şi verificarea lucrãrilor Finalizate
    Antreprenorul va acţiona cã şi va îndeplini obligaţiile în calitate de proiectant în conformitate cu prevederile Legii Romaneşti. Antreprenorul va avea obligaţia angajãrii unui verificator de proiect atestat.
    5.2. Documentele Antreprenorului
    Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în Cerinţele Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobãri şi documentele descrise în Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu Execuţia] şi Sub-Clauza 5.7 [Manualele pentru Exploatare şi Întreţinere]. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, Documentele Antreprenorului vor fi redactate în limba de comunicare definitã în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba].
    Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul sã controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate.
    Pe durata implementãrii Contractului, Antreprenorul va îndeplini obligaţiile de proiectare la timp astfel încât sã finalizeze execuţia lucrãrilor corespunzãtor programului de execuţie ţinând cont de orice perioadã de timp necesarã pentru analiza de cãtre Inginer şi obţinerea oricãror aprobãri, avize, autorizaţii şi alte asemenea.
    Antreprenorul va obţine, pe cheltuiala sa, toate aprobãrile necesare şi va asigura inclusiv verificarea tehnicã de specialitate pentru planşele şi documentele de proiectare elaborate, conform legislaţiei în vigoare.
    În scopul analizãrii, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare întocmite în conformitate cu prezenta sub-clauzã însoţite de avizele necesare, verificate şi vizate de cãtre verificatorii autorizaţi.
    Fiecare perioadã de analizã de cãtre Inginer nu va depãşi 14 zile calculate de la data primirii documentelor de proiectare de la Antreprenor.
    Dacã nu se menţioneazã altfel în Cerinţele Beneficiarului, fiecare perioadã de revizuire trebuie sã permitã 14 zile pentru revizuire Inginerului şi alte 14 zile pentru Comitetul Tehnico Economic (perioada totalã de 42 de zile fiind "perioada combinatã pentru revizuire"). Începutul perioadei combinate pentru revizuire va fi data în care Inginerul primeşte un document al Antreprenorului şi notificarea Antreprenorului.
    Inginerul va putea în perioada de analizã sã înştiinţeze Antreprenorul dacã un document prezentat de acesta nu corespunde prevederilor contractului. Dacã un document al Antreprenorului este necorespunzãtor, acesta va fi corectat de cãtre acesta pe cheltuiala sa, revizuit şi retransmis în termen de 2 zile în conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze.
    Antreprenorul va face toate demersurile necesare în vederea obţinerii avizului Comitetului Tehnico-Economic al Beneficiarului, a avizelor şi aprobãrilor necesare emiterii Autorizaţiei de Construire, va completa documentaţia tehnicã de autorizare cu elementele necesare, astfel încât execuţia lucrãrilor sã se poatã desfãşura în conformitate cu prevederile legale.
    Inginerul va analiza documentele de proiectare şi îşi va exprima consimţãmântul prin aplicarea menţiunii "bun de execuţie" iar Antreprenorul va putea începe execuţia lucrãrilor aferente.
    Antreprenorul va pregãti şi va transmite Beneficiarului, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie în termen de 2 zile de la exprimarea consimţãmântul de cãtre Inginer prin aplicarea menţiunii "bun de execuţie".
    Orice aprobare sau consimţãmânt ale Inginerului potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze sau altor prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformitãţi.
    Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului de investiţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va obţine toate aprobãrile necesare pânã la emiterea Hotãrârilor de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizaţi.
    Documentaţia de proiectare elaboratã de cãtre Antreprenor ca urmare a obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusivã a Beneficiarului. Antreprenorul va remite toate aceste documente şi date Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste documente în alte scopuri care nu au legãturã cu prezentul Contract.
    Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualã ori industrialã, dobândite în executarea prezentului Contract vor fi proprietatea exclusivã a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fãrã limitare geograficã ori de altã naturã, cu excepţia situaţiilor în care existã deja asemenea drepturi de proprietate intelectualã ori industrialã.
    Pentru fiecare parte a lucrãrilor şi exceptând situaţia în care aprobarea sau consimţãmântul Inginerului a fost obţinut:
    (a) în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (aşa cum s-a menţionat) transmis Inginerului spre aprobare:
      (i) Inginerul va înştiinţa Antreprenorul cã Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau fãrã comentarii, sau cã acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menţinând mãsura în care nu corespunde);
      (ii) execuţia unei pãrţi a lucrãrilor nu va începe pânã când Inginerul nu va aproba Documentul Antreprenorului şi
      (iii) se va considera cã Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia unei pãrţi a Lucrãrilor, exceptând cazul în care Inginerul a transmis o înştiinţare cuprinzând menţiunile prevãzute în sub-paragraful (i);
    (b) execuţia unei pãrţi a lucrãrilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acesteia;
    (c) execuţia unei pãrţi a lucrãrilor se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului revizuite (şi aprobate, dacã este specificat)
    şi
    (d) dacã Antreprenorul doreşte sã modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (şi aprobare, dacã este specificat), Antreprenorul va înştiinţa imediat Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus.
    Dacã Inginerul dispune cã sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare, Antreprenorul le va elabora cu promptitudine.
    Orice aprobare sau consimţãmânt, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nicio obligaţie sau responsabilitate.
    5.4. Standardele şi Normativele Tehnice
    Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuţia lucrãrilor şi Lucrãrile terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice şi Legilor referitoare la execuţia lucrãrilor, construcţie şi mediu înconjurãtor, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea cãruia sunt destinate Lucrãrile şi alte standarde menţionate în Cerinţele Beneficiarului, aplicabile lucrãrilor sau definite de Legile în vigoare.
    Toate aceste Legi, referitoare la Lucrãri şi la fiecare Sector de Lucrãri, vor fi cele în vigoare la data recepţiei de cãtre Beneficiar a lucrãrilor sau a unor Sectoare de lucrãri potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia lucrãrilor de cãtre Beneficiar]. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţia aplicabilã la Data de Bazã, dacã nu este altfel specificat.
    Dacã în Ţarã intrã în vigoare, dupã Data de Bazã, standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi (dacã e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. În situaţia în care:
    (a) Inginerul decide cã este necesarã aplicarea, şi
    (b) propunerile pentru aplicare constituie o modificare, atunci Inginerul va iniţa o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificãri şi Actualizãri].
    Antreprenorul are obligaţia asigurãrii unui standard ridicat pentru toate aspectele necesare proiectãrii Lucrãrilor, standard ce poate fi verificat de cãtre Inginer. În plus, Antreprenorul are obligaţia de a se asigura cã toate aspectele privind proiectarea lucrãrilor respectã cerinţele impuse de cãtre Comitetul Tehnic şi Economic al Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în cadrul procedurii de aprobare.
    6.1. Angajarea Personalului şi Forţei de Muncã
    Cu excepţia celor prevãzute în Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncã, nelocalnic sau din zonã, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.
    Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusã în Contract şi îl va menţine pe toatã durata contractului. Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare şi experienţã cel putin echivalente cu cele ale personalului înlocuit.
    Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele pe care Antreprenorul le împuterniceşte, confirmate pe astfel de poziţii la semnarea Contractului ca şi personal cheie, vor fi menţinute pe toatã durata executãrii Lucrãrilor, cu excepţia situaţiei în care Inginerul cere înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesarã înlocuirea din alte motive care nu ţin de puterea Antreprenorului (ex. demisie, boalã, deces etc.).
    În cazul în care Antreprenorul nu îndeplineste aceastã obligaţie, Beneficiarul va fi îndreptãţit sã aplice penalitãţi în valoarea înscrisã în "Anexa la Oferta", pentru fiecare persoanã înlocuitã.
    6.5. Programul de Lucru
    Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrãtoare şi în afara programului normal de lucru menţionat în "Anexa la Ofertã", cu urmãtoarele excepţii:
    (a) Contractul conţine alte prevederi;
    (b) existã acordul Inginerului;
    (c) Lucrarea nu poate fi evitatã sau este necesarã pentru protejarea vieţii sau a proprietãţii sau pentru siguranţa Lucrãrilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.
    Personalul Antreprenorului va lucra obligatoriu în douã schimburi, astfel cum este menţionat în "Anexa la Oferta".
    Acele activitãţi care necesitã prezenţa permanentã pe şantier, cum ar fi paza şi supravegherea şantierului, managementul traficului şi altele asemenea, se vor desfãşura atât timp cât este necesar, fãrã restricţii legate de programul de lucru, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.
    În baza dispoziţiilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], Antreprenorul îl va informa pe Inginer în privinţa programului sãu de lucru planificat pentru fiecare sãptãmânã şi fiecare lunã de executare a Contractului astfel încât Inginerul sã aibã posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrãrilor pe parcursul fiecãrei etape a executãrii Contractului. Inginerul va furniza copii ale programului de lucru planificat pentru personalul de supraveghere atât Antreprenorului cât şi Beneficiarului
    6.7. Sãnãtatea şi Securitatea Muncii
    Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru menţinerea sãnãtãţii şi securitãţii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autoritãţile sanitare, cã personalul medical, facilitãţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţã sunt asigurate în permanenţã pe Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului şi cã se iau toate mãsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienã şi prevenirea epidemiilor.
    Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care sã rãspundã de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor.
    Aceastã persoanã va fi calificatã pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune mãsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrãrilor, Antreprenorul va asigura toate facilitãţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitãţii şi autoritãţii sale.
    În situaţia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pãstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sãnãtatea, securitatea şi asistenţa socialã acordatã persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietãţii, aşa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil.
    Antreprenorul poartã întreaga rãspundere în cazul producerii accidentelor de muncã, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnãvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) şi de muncã, de procedeele tehnologice utilizate, sau de cãtre lucrãtorii sãi şi cei aparţinând societãţilor care desfãşoarã activitãţi pentru antreprenorul general (subantreprenori), în conformitate cu prevederile <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 319/2006, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi orice modificare legislativã apãrutã pe timpul desfãşurãrii contractului.
    În cazul producerii unor accidente de muncã, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfãşuratã de Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncã, evenimentul, conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncã pe raza cãruia s-a produs evenimentul.
    6.8. Supravegherea Asiguratã de Antreprenor
    Pe durata elaborãrii proiectului şi execuţiei lucrãrilor şi atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura toatã asistenţa necesarã pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea şi testarea lucrãrilor.
    Supravegherea va fi asiguratã de un numãr suficient de persoane care sã cunoascã limba de comunicare (definitã în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]) şi operaţiunile care trebuie executate (inclusiv metode şi proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru execuţia satisfãcãtoare şi în siguranţã a Lucrãrilor.
    O proporţie rezonabilã a personalului supreveghetor al Antreprenorului va avea cunoştinţe de limba românã. În caz contrar, Antreprenorul va avea un numãr suficient de translatori competenţi disponibili pe Şantier pe durata întregului program de lucru.
    6.10. Raportãri privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului
    Antreprenorul va transmite Inginerului informaţii care sã precizeze numãrul fiecãrei categorii a Personalului Antreprenorului şi a fiecãrui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. Informaţiile vor fi transmise sãptãmânal, într-o formã aprobatã de cãtre Inginer, pânã la data terminãrii de cãtre Antreprenor a lucrãrilor rãmase de executat menţionate în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    7.2. Prelevarea de Probe
    Antreprenorul va transmite Inginerului, urmãtoarele probe de Materiale şi informaţii relevante pentru a fi revizuite în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului]:
    (a) probe standard prelevate de la producãtor şi probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului;
    (b) probe suplimentare indicate de cãtre Inginer şi
    (c) toate certificãrile materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autoritãţilor competente, cum ar fi, de exemplu, 'certificat de aprobare/autorizare etc.
    Fiecare probã va fi etichetatã, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare.
    7.8. Redevenţe
    Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, Antreprenorul va plãti toate redevenţele, chiriile şi alte cheltuieli pentru:
    (a) Materialele naturale obţinute în afara Şantierului şi
    (b) depozitarea materialelor rezultate din demolãri şi excavãri şi a altor materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excepţia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în Contract.
    Documentele Antreprenorului, execuţia şi Lucrãrile finalizate vor îndeplini standardele tehnice ale ţãrii, legislaţia în domeniul clãdirilor, construcţiilor şi mediului, legea aplicabilã produsului ce rezultã din execuţia lucrãrilor şi alte standarde specificate în Cerinţele Beneficiarului, aplicabile lucrãrilor sau definite de cãtre legile în vigoare.
    Trimiterile fãcute în Contract la standardele publicate vor fi întelese ca fiind trimiteri la ediţiile aplicabile Datei de Bazã, dacã nu este specificat altfel.
    8.1. Începerea Lucrãrilor
    Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a lucrãrilor cu cel puţin 7 zile înainte de aceastã datã şi Data de Începere a lucrãrilor nu va depãşi cu mai mult de 42 de zile data semnãrii Acordului Contractual.
    Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia lucrãrilor cât mai curând posibil dupã Data de Începere şi va continua execuţia lucrãrilor cu promptitudine şi fãrã întârzieri.
    8.3. Programul de Execuţie
    Antreprenorul îi va remite Inginerului un program de lucru detaliat în termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrãrilor. Antreprenorul va remite programe actualizate la intervale nu mai mari de trei luni. Antreprenorul va remite de asemenea un program revizuit ori de câte ori programul anterior nu reflectã stadiul curent al executãrii lucrãrilor sau încalcã Obligaţiile asumate de cãtre Antreprenor. Fiecare program va include:
    a. ordinea în care Antreprenorul intenţioneazã sã execute Lucrãrile, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare fazã de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe Şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;
    b. perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului] şi orice alte transmiteri, aprobãri şi acorduri menţionate în Cerinţele Beneficiarului;
    c. succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi
    d. un raport justificativ care sã includã:
      (i) o descriere generalã a metodelor pe care Antreprenorul intenţioneazã sã le aplice şi a principalelor etape de execuţie a lucrãrilor şi
      (ii) detalii cuprinzând estimãrile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum şi numãrul fiecãruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier pentru realizarea fiecãrei etape principale de lucrãri
    e. toate datele, termenele şi jaloanele specificate în Contract, în special Data de Începere a Lucrãrilor, termenul de obţinere a Autorizaţiei de Construire şi Data Finalizãrii Lucrãrilor,
    f. data planificatã de Antreprenor pentru finalizarea Lucrãrilor,
    g. conexiunile logice şi dependenţele existente între activitãţi,
    h. liniile de acţiune/deciziile decisive,
    i. datele la care Antreprenorul necesitã orice tip de informaţii sau alte date pe care Beneficiarul este obligat sã i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces la diferitele secţiuni ale şantierului,
    Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţã de datele deja menţionate:
    j. progresul curent realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra volumului de muncã restant şi
    k. orice modificare a Datei de Finalizare, modificare rezultatã în urma unei Extinderi a Termenului acordate de cãtre Inginer.
    Antreprenorul îi va furniza Inginerului actualizãri sãptãmânale ale programului care sã confirme intervalul de desfãşurare, locul şi natura fiecãrei activitãţi care se va efectua pe şantier în cursul sãptãmânii ulterioare.
    Programul de execuţie va fi furnizat şi în format electronic editabil astfel încât sã poatã fi accesat şi urmãrit cu un software specializat utilizat pe scarã largã în domeniul construcţiilor.
    Dacã în termen de 21 de zile dupã primirea programului, Inginerul nu transmite o înştiinţare Antreprenorului, în care sã menţioneze cã programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaţii pe care trebuie sã le îndeplineascã potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptãţit sã-şi planifice activitatea conform programului Antreprenorului.
    Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apãrea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrãrile, pot majora Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrãrilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului sã transmitã o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].
    Dacã Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţioneazã cã programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei lucrãrilor şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze în termen de 7 zile.
    În condiţiile în care Antreprenorul nu va remite orice program în termenul stabilit în Contract, se va aplica o sancţiune echivalentã cu cea indicatã în "Anexa la Oferta" începând cu data la care programul ar fi trebuit remis şi pânã la data la care un program corespunzãtor este remis.
    În condiţiile în care Antreprenorul nu reuşeşte sa obţinã Autorizaţia de Construire, cu o copie pentru confirmare transmisã Inginerului, la data sau înainte de data stabilitã de acesta în programul sau, penalitãţi egale cu cele stabilite în "Anexa la Oferta" vor fi aplicate de la data de la care Autorizaţia de Construire ar fi trebuit obţinutã şi transmisã, pânã la data efectivã când este obţinutã şi transmisã.
    8.4. Prelungirea Duratei de Execuţie
    Antreprenorul va avea dreptul, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Execuţie dacã şi în mãsura în care terminarea lucrãrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia lucrãrilor şi a Sectoarelor de Lucrãri], este sau va fi întârziatã de urmãtoarele cauze:
    (a) o Modificare (dacã nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]),
    (b) un motiv de întârziere care acordã dreptul prelungirii Duratei de Execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiţii de Contract,
    (c) condiţii climaterice adverse speciale care au o influenţã directã asupra progresului lucrãrilor şi care survin în intervalul martie-noiembrie, inclusiv condiţii de temperaturã, precipitaţii şi/sau vânt definite drept condiţii climaterice mai dificile decât media lunarã pe ultimii 10 ani pentru lunile relevante plus sau minus variaţia lunarã standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile relevante, valoare mãsuratã de cãtre Institutul Naţional de Meteorologie la staţia meteorologicã cea mai apropiatã unde condiţiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe şantier. Stabilirea perioadei de aplicabilitate nu va fi mai mare decât timpul actual, mãsurat în zile, derivat din analiza statisticã şi nu va include zile suplimentare considerate necesare pentru a remedia condiţiile prezente pe şantier care au fost afectate de variaţiile climaterice adverse speciale. Cei trei factori climaterici: temperaturã, precipitaţii; vânt vor fi luaţi în considerare în combinaţie sau separat şi estimat dacã ziua respectivã se calificã drept o zi cu condiţii climaterice adverse speciale sau nu.
    (d) lipsa Imprevizibilã a personalului sau a Bunurilor, datoratã unor epidemii sau acţiuni guvernamentale, sau
    (e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care îşi desfãşoarã activitatea pe Şantier, dacã în fiecare caz care a apãrut, Antreprenorul nu-l putea rezonabil evita sau preîntâmpina
    Dacã Antreprenorul se considerã îndreptãţit la o prelungire a Duratei de Execuţie, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior şi va putea majora dar, în niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulatã de prelungire.
    8.5. Întârzieri Cauzate de Autoritãţi
    În cazul în care se produc urmãtoarele situaţii:
    (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autoritãţile publice legal constituite din Ţarã,
    (b) autoritãţile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, şi
    (c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile, întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuţie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].
    Antreprenorul nu va fi îndreptãţit la nicio platã din profit cu privire la orice întârziere sau întrerupere.
    8.6. Ritmul Evoluţiei Lucrãrilor
    În situaţia în care:
    (a) evoluţia lucrãrilor este nesatisfãcãtoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, şi/sau
    (b) evoluţia lucrãrilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], a unui program actualizat şi a unui raport justificativ care sã descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulãrii evoluţiei lucrãrilor pentru încadrarea în Durata de Execuţie.
    Dacã nu este notificat altfel de cãtre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numãrului orelor de lucru şi/sau a numãrului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului.
    Dacã aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plãti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicãrile Beneficiarului], precum şi penalitãţi pentru întârzieri (dacã e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7.
    Conformitatea progresului lucrãrilor cu programul de execuţie al Antreprenorului, aşa cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de puncte de referinţã, pentru monitorizarea şi evaluarea progresului Lucrãrilor. În mod obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referinţã va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevãzuţi la Punctul de referinţã anterior. Indicatorii vor fi definiţi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului.
    Dacã nu se menţioneazã altfel în Cerinţele Beneficiarului, Beneficiarul, Inginerul şi Antreprenorul vor stabili de comun acord mai multe secţiuni de proiectare, astfel încât sã poatã fi demarate lucrãrile de execuţie aferente primei Secţiuni dupã 90 de zile de la Data de Începere a Lucrãrilor. Totodatã, celelalte Secţiuni vor fi stabilite astfel încât întreaga activitate de proiectare sã fie finalizatã în termen de 180 de zile de la Data de Începere.
    Pentru fiecare Sectiune vor fi stabilite 6 Puncte de Referinta. Mai jos sunt definite integral Punctul de referintã nr. 1, Punctul de referintã nr.2 şi punctul de referinta nr. 3. pentru prima sectiune.
    Definirea celorlalte trei Puncte de referinţã aferente primei Secţiuni, va fi fãcutã de cãtre Beneficiar şi Transmisa Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii programului de execuţie al Antreprenorului.
    (a) Punctul de referinţã nr. 1 va fi realizat în 28 zile de la Data de Începere a lucrãrilor şi presupune realizarea urmãtorilor indicatori:
    - tot personalul cheie al Antreprenorului precum tot personalul de proiectare este mobilizat pe Şantier;
    - mãsurãtorile topografice sunt finalizate
    - studiile geotehnice pentru corpul autostrãzii sunt finalizate iar cele pentru lucrãrile de artã sunt realizate într-un procent care sã asigure dimensionarea conform eurocodurilor
    - "declaraţia de proiectare" a Antreprenorului este finalizatã
    - panourile de identificare a Contractului sunt instalate;
    - programul de execuţie al lucrãrilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;
    - Planul de management al traficului este transmis spre aprobare cãtre Inginer;
    - Jurnalul de Şantier este instituit de cãtre Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;
    - laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului (cel puţin unul asigurat temporar);
    - rezultatul inspecţiei realizatã în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului;
    - toţi posesorii/proprietarii/administratorii de utilitãţi vor fi notificaţi de Antreprenor cu privire la întregul amplasament al Lucrãrilor
    (b) Punctul de referinţã nr. 2 va fi realizat în 70 zile de la Data de Începere a lucrãrilor şi presupune urmãtoarele:
    - indicatorii definiţi la Punctul de referinţã nr. 1 sunt realizaţi;
    - Proiectul tehnic pentru prima Secţiune este finalizat şi prezentat Beneficiarului pentru a fi aprobat în Comitetul Tehnico-Economic al Beneficiarului
    (c) Punctul de referinţã nr. 3 va fi realizat în 90 zile de la Data de Începere a lucrãrilor şi presupune urmãtoarele:
    - indicatorii definiţi la Punctul de referinţã nr. 2 sunt realizaţi;
    - documentaţia pentru Autorizaţia de Construire, inclusiv proiectul tehnic pentru utilitãţi, este finalizatã pentru prima Secţiune, a cãrei lungime va fi stabilitã de comun acord de Beneficiar, Inginer şi Antreprenor, astfel încât sã poatã fi demarate lucrãrile de execuţie aferente;
    - totodatã, documentaţia pentru Autorizaţia de Construire, verificatã de verificatorul autorizat de proiect şi revizuitã de Inginer, a fost predatã cãtre Beneficiar;
    - detaliile de Execuţie aferente primei Secţiuni au fost finalizate şi predate cãtre Beneficiar;
    - subantreprenorii autorizaţi pentru execuţia lucrãrilor de protejare/mutare/relocare de utilitãţi au fost prezentaţi spre aprobare Inginerului
    - organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizatã şi funcţionalã;
    Punctele de referinţã pentru celelalte Secţiuni vor fi definite în acelasi mod cu cele aferente primei Secţiuni, dupã ce Beneficiarul, Inginerul şi Antreprenorul vor stabili de comun acord Secţiunile de proiectare.
    În cazul în care Antreprenorul înregistreazã întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de referinţã nr. 1, 2 sau 3, aferente fiecãrei Secţiuni, Beneficiarul va fi îndreptãţit sã aplice o penalitate echivalentã cu cea prevãzutã în "Anexa la Oferta".
    În cazul în care Antreprenorul înregistreazã întârzieri în atingerea unuia dintre celelalte trei punctele de referinţã, Beneficiarul va fi îndreptãţit, sã suspende orice platã datoratã în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 pânã când toţi indicatorii aferenţi Punctului de referinţã vor fi atinşi.
    În cazul în care Antreprenorul reuşeşte sã respecte prevederile subclauzei 8.2. [Durata de Execuţie] penalitãţile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certficat Interimar de Platã emis dupã data Recepţiei la Terminarea Lucrãrilor.
    Ori de câte ori este transmis un program de execuţie actualizat, punctele de referinţã vor fi revizuite conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca Inginerul sã nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înştiinţare în care sã menţioneze cã programul nu corespunde prevederilor Contractului.
    8.7. Penalitãţi de Întârziere
    Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], Antreprenorul va plãti Beneficiarului penalitãţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului].
    Penalitãţile de întârziere vor constitui suma menţionatã în "Anexa la Oferta", care va fi plãtitã pentru fiecare zi de întârziere înregistratã între Data de Terminare contractualã şi data specificatã în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor. Suma totalã datoratã, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depãşi suma maximã aferentã penalitãţilor de întârziere (dacã exista), prevãzutã în "Anexa la Ofertã".
    Penalitãţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea lucrãrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar]. Aceste penalitãţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrãrile sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilitãţi pe care le are conform prevederilor Contractului.
    8.11. Suspendarea Prelungitã
    Dacã suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrãrilor] a durat mai mult de 182 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacã Inginerul nu confirmã permisiunea în termen de 28 de zile dupã solicitare, Antreprenorul poate, prin înştiinţarea Inginerului, sã trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificãri şi Actualizãri] a pãrţii de Lucrãri afectate. Dacã suspendarea afecteazã totalitatea Lucrãrilor, Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor].
    10.1. Recepţia lucrãrilor şi a Sectoarelor de Lucrãri
    Cu excepţia celor prevãzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzãtoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepţiona Lucrãrile în situaţia în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionãrile descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuţie], (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea lucrãrilor prin care se recomandã admiterea recepţiei şi (iii) Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea lucrãrilor cu cel puţin 14 zile înainte ca Lucrãrile, din punct de vedere al Antreprenorului, sã fie terminate şi pregãtite de recepţie. Dacã Lucrãrile sunt împãrţite pe Sectoare, Pãrţile pot agrea emiterea Certificatelor de Recepţie la Terminare pentru fiecare Sector în parte. Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepţie a lucrãrilor care, la terminarea Lucrãrilor, va întocmi şi semna Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea lucrãrilor în conformitate cu Legile în vigoare.
    Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazatã pe recomandãrile cuprinse în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, în termen de 56 de zile de la data primirii solicitãrii din partea Antreprenorului, Inginerul:
    (a) Va emite cãtre Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor; sau
    (b) Va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrãrile pe care sã le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilã admiterea recepţiei. Antreprenorul va finaliza lucrãrile, înainte de a transmite o nouã înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.
    10.2. Recepţia unor Pãrţi de Lucrãri
    Inginerul poate, la latitudinea exclusivã a Beneficiarului, emite un Certificat de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru orice parte a lucrãrilor Permanente
    Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a lucrãrilor (altfel decât ca mãsurã temporarã care fie este specificatã în Contract, fie este convenitã de ambele Pãrţi), pânã când Inginerul emite un Certificat de Receptie la Terminarea lucrãrilor pentru aceastã parte. Dacã Beneficiarul foloseste totuşi orice parte a lucrãrilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, Antreprenorul va înceta sã mai aibã responsabilitatea îngrijirii acelei pãrţi începând cu aceastã datã, moment în care rãspunderea va trece în sarcina Beneficiarului.
    Dupã ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua mãsuri pentru asigurarea prioritarã pentru Antreprenor a condiţiilor necesare realizãrii Testelor la Terminare neefectuate.
    Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea lucrãrilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Garanţie a Lucrãrilor.
    Dacã se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei şi/sau utilizãrii de cãtre Beneficiar a unei pãrţi din Lucrare, altele decât utilizarea specificatã în Contract sau convenitã de cãtre Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. Dupã primirea acestei înştiinţãri, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare şi profitul aferent.
    Dacã a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru o parte din Lucrãri (alta decât un Sector), penalitãţile de întârziere pentru terminarea lucrãrilor rãmase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalitãţile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrãri (dacã existã), în care este inclusã şi partea recepţionatã, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistratã dupã data specificatã în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, reducerea proporţionalã a penalitãţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea pãrţii de Lucrãri recepţionatã şi valoarea totalã a lucrãrilor sau Sectorului de lucrãri (dupã caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizãrii de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalitãţi de Întârziere] şi nu vor afecta limita maximã a penalitãţilor.
    10.3. Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrãrilor
    Dacã Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile sã efectueze Testele la Terminare datoritã unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest aspect. Înştiinţarea va include detalii care sã specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apãrea din aceastã cauzã.
    Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacã terminarea este sau va fi întârziatã, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.
    Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.
    10.4. Restabilirea Suprafeţelor de Teren
    Cu excepţia altor prevederi ale Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, un certificat emis pentru un Sector sau o parte a lucrãrilor nu va certifica execuţia lucrãrilor necesare de restabilire a suprafeţelor de teren din zona lucrãrii sau a altor suprafeţe de teren.
    11.1. Terminarea lucrãrilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor
    Pentru ca Lucrãrile şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrãri sã corespundã prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Garanţie a lucrãrilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul:
    (a) va completa orice lucrare rãmasã neterminatã la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, într-o perioadã rezonabilã menţionatã de cãtre Inginer şi
    (b) va executa toate lucrãrile necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradãrilor, conform solicitãrilor Beneficiarului (sau fãcute în numele acestuia), pânã la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Garanţie a lucrãrilor pentru Lucrãri sau Sectoare de Lucrãri (dupã caz).
    Dacã se produc defecţiuni sau degradãri, Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţã de cãtre (sau în numele) Beneficiar.
    Terminarea lucrãrilor neexecutate, remedierea deficienţelor şi recepţionarea finalã a lucrãrilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia românã în vigoare.
    11.2. Costul Remedierii Defecţiunilor
    Toate lucrãrile la care s-a fãcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea lucrãrilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor] vor fi executate cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, dacã şi în mãsura în care lucrãrile se datoreazã:
    (a) proiectului Lucrãrilor,
    (b) Echipamentelor, Materialelor sau calitãţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului, sau
    (c) exploatãrii sau întreţinerii necorespunzãtoare care a fost atribuitã unor cauze pentru care Antreprenorul este rãspunzãtor (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau
    (d) nerespectãrii de cãtre Antreprenor a unei alte obligaţii.
    Dacã şi în mãsura în care lucrãrile de remediere sunt datorate oricãror alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de cãtre Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].
    11.3. Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrãrilor
    Beneficiarul va fi îndreptãţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Garanţie a lucrãrilor pentru Lucrãri sau Sectoare de lucrãri, dacã şi în mãsura în care o mare parte din Lucrãri, Sectoare de lucrãri sau o componentã importantã a Echipamentelor (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau unor degradãri.
    În condiţiile în care Antreprenorul nu va remedia deficienţele sau prejudiciile cauzate la termenul indicat în Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor], Perioada de Garanţie a lucrãrilor se va extinde de la data la care s-a emis notificarea solicitând remedierea în conformitate cu Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor] pânã la data la care deficienţele au fost remediate de cãtre Beneficiar. În condiţiile în care se impun rectificãri sau actualizãri în conformitate cu Sub-Clauza 12.4 [Rezultate Necorespunzãtoare ale Testelor dupã Terminare], Perioada de Garanţie a lucrãrilor se va extinde de la data la care a fost constatatã necesitatea rectificãrii sau actualizãrii pânã la data finalizãrii lucrãrilor privind rectificarea sau actualizarea, sau, în cazul în care rectificarea sau actualizarea privesc o mare parte a Lucrãrilor, la o datã agreatã de cãtre Beneficiar. În condiţiile în care Antreprenorul nu acceptã o extindere a Perioadei de Garanţie a Lucrãrilor, se va apela la stabilirea extinderii acesteia prin intermediul Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare]
    11.8. Stabilirea Cauzelor Defecţiunilor
    La solicitarea şi indicaţiile Inginerului, Antreprenorul va cãuta sã identifice cauzele tuturor defecţiunilor.
    Dacã este necesar a se remedia o defecţiune apãruta la Lucrãri pe costul Antreprenorului cum prevede Sub-Clauza 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sã caute defecţiuni similare, iar costurile cãutãrii respectiv remedierii vor fi suportate de cãtre Antreprenor.
    11.9. Procesul Verbal de Recepţie Finalã
    Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se considerã a fi încheiatã pânã când Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Recepţie Finalã, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevãzute în Contract.
    Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazatã pe recomandãrile fãcute în Procesul Verbal de Recepţie Finalã, Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finalã în termen de 28 zile de la expirarea celei din urmã Perioade de Garanţie a Lucrãrilor, sau cât mai repede dupã acest termen cu condiţia ca Antreprenorul sã fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi sã fi terminat şi testat toate Lucrãrile, inclusiv remedierea oricãror defecte. O copie a Certificatului de Recepţie Finalã va fi trimisã Beneficiarului.
    Certificatul de Recepţie Finalã va fi singurul document considerat a certifica recepţia Lucrãrilor.
    11.10. Obligaţii Neîndeplinite
    Dupã emiterea Certificatului de Recepţie Finalã, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rãmâne neîndeplinitã la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.
    11.11. Eliberarea Şantierului
    Dupã primirea Certificatului de Recepţie Finalã, Antreprenorul va îndepãrta din Şantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi Lucrãrile Provizorii.
    Dacã acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile dupã ce Beneficiarul a primit un exemplar al Certificatului de Recepţie Finalã, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rãmase. Beneficiarul va fi îndreptãţit la plata costurilor produse pentru, sau în legãturã cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului.
    Orice diferenţã de bani rãmasã de pe urma vânzãrii va fi plãtitã Antreprenorului.
    Dacã suma rezultatã din vânzãri nu acoperã costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plãti Beneficiarului diferenţa neacoperitã.
    12.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor
    Dacã Antreprenorul înregistreazã Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a Testelor dupã Terminare cauzate de cãtre Beneficiar, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugã profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.
    Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare şi profitul.
    Dacã, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test dupã Terminare a lucrãrilor sau a unui Sector de lucrãri nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Garanţie a lucrãrilor (sau oricare perioadã asupra cãreia Pãrţile au convenit), se va considera cã Lucrãrile sau Sectorul de lucrãri au trecut Testul dupã Terminare.
    13.1. Dreptul de a Modifica
    Modificãrile pot fi iniţiate de cãtre Inginer înainte de emiterea Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresatã Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri.
    Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia cazului în care Antreprenorul înştiinţeazã cu promptitudine Inginerul (prezentând detalii justificative) cã (i) Antreprenorul nu poate obţine Bunurile necesare pentru Modificare, (sau (ii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra îndeplinirii Listei de Garanţii. Antreprenorul trebuie sa notifice Inginerul de efectul pe care Modificarea îl are sau îl va avea la siguranţa sau conformitatea lucrãrilor Dupã primirea înştiinţãrii solicitãrii, Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucţiunea.
    13.2. Optimizarea Proiectului
    Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisã care (în opinia Antreprenorului), dacã va fi adoptatã, (i) va urgenta terminarea Lucrãrilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatãrii Lucrãrilor, (iii) va îmbunãtãţi eficienţa sau valoarea lucrãrilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului.
    Propunerea va fi elaboratã pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].
    Daca Antreprenorul iniţiaza, înainte de emiterea de cãtre Inginer, a Certficatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, o modificare a proiectului tehnic, în sensul diminuãrii volumului de Lucrãri, Inginerul este obligat sã determine în ce mãsurã diminuarea propusã de cãtre Antreprenor poate conduce la o diminuare a costului de execuţie a Lucrãrilor.
    Dacã Inginerul constatã cã diminuarea propusã conduce la o diminuare a costului de execuţie a Lucrãrilor, va instructa Antreprenorul sã-şi modifice Graficul de Plãţi în consecinţã.
    Dacã Antreprenorul refuzã sã îşi modifice Graficul de Plãţi, Beneficiarul va fi îndreptãţit sã apeleze la prevederile Sub-Clauzei 2.5.
    Antreprenorul va fi pe deplin rãspunzãtor de orice propunere fãcutã conform acestei Sub-Clauze, precum şi de perioadele necesare analizãrii sau aprobãrii acestora. Antreprenorul nu va fi îndreptãţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire şi aprobare.
    13.3. Procedura de Modificare
    Dacã Inginerul solicitã o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va rãspunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motivaţiei pentru care nu se poate conforma (dacã este cazul), fie prin transmiterea urmãtoarelor:
    (a) descrierea proiectului şi/sau lucrãrii propuse pentru a fi executate şi programul de execuţie al acestora;
    (b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesarã a programului de execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], şi a Duratei de Execuţie;
    (c) propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Preţului Contractului şi
    (d) efectele (dacã existã) asupra siguranţei sau conformitãţii lucrãrilor si/sau caracterul lor corespunzãtor scopului.
    Dupã primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va rãspunde cât mai curând posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel) şi va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execuţia lucrãrilor pânã la primirea rãspunsului.
    Fiecare instrucţiune referitoare la executarea de Modificãri, însoţitã de solicitarea privind înregistrarea Costurilor, va fi emisã de Inginer cãtre Antreprenor, care va confirma de primire.
    Orice Modificare care implicã o majorare sau diminuare a Valorii de Contract Acceptatã, pentru a produce efecte, se va materializa într-un act adiţional la contract ce va fi semnat de Antreprenor şi Beneficiar.
    Dupã dispunerea sau aprobarea unei Modificãri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Preţului Contractului şi a Graficului de Plãţi.
    13.5. Sume Provizionate
    Fiecare Sumã Provizionatã va fi folositã, integral sau parţial, în conformitate cu instrucţiunile Inginerului, iar Preţul Contractului va fi modificat corespunzãtor.
    Suma totalã plãtitã Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de cãtre Inginer, pentru lucrãri, bunuri furnizate sau servicii, la care se referã Suma Provizionatã. Pentru fiecare Sumã Provizionatã, Inginerul poate emite urmãtoarele instrucţiuni:
    (a) Lucrarea sã fie executatã de cãtre Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), şi evaluatã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; şi/sau
    (b) Echipamentele, Materialele, Lucrãrile sau Serviciile sã fie achiziţionate de cãtre Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizaţi]) sau în alt fel şi a cãror valoare care va fi inclusã în Preţul Contractului reprezintã:
      (i) sumele reale plãtite (sau care trebuie plãtite) de cãtre Antreprenor si
      (ii) o sumã pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculatã ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent specificat în "Anexa la Ofertã".
    La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanţe justificative.
    Atunci când achizitioneazã Echipamente, Materiale, Lucrãri sau Servicii conform prevederilor paragrafului (b), în alt mod decât de la un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va acţiona ca şi autoritate contractantã în sensul legislaţiei de achiziţii publice şi va respecta regulile de achiziţii publice potrivit prevederilor Legilor în vigoare.
    Având în vedere aceastã obligaţie a Antreprenorului, pentru achiziţionarea de Echipamente, Materiale, Lucrãri sau Servicii, plãtite din Sume Provizionate, Antreprenorul va stabili valoarea estimatã a contractului de achiziţie conform prevederilor legislaţiei de achiziţii publice în vigoare şi va acţiona dupã cum urmeazã:
    a) În situaţia în care valorile estimate ale contractelor de achiziţie depãşesc plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va întocmi Documentaţia de Atribuire şi va desfãşura procedurile de achiziţie publicã potrivit obligaţiilor ce îi revin conform legislatiei de achiziţii publice.
    b) În cazul în care, valorile estimate ale contractelor de achiziţie nu depãşesc plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va achiziţiona serviciile/lucrãrile/produsele plãtite din Sume Provizionate, conform procedurii definite în Specificaţii.
    13.7. Actualizãri Generate de Modificãri ale Legilor
    Preţul Contractului va fi actualizat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Ţãrii (inclusiv introducerea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridicã sau oficialã, guvernamentalã, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Bazã, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului.
    Dacã Antreprenorul înregistreazã (sau va înregistra) întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbãri ale Legilor sau interpretãri, fãcute ulterior Datei de Bazã, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.
    Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.
    Fãrã a aduce atingere celor de mai sus, aceste actualizãri nu vor fi plãtite separat dacã acestea au fost deja luate în considerare la indexarea oricãror date de intrare la formula de actualizare a preţurilor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.8.
    13.8. Actualizãri Generate de Modificãri ale Preţurilor
    În aceastã Sub-Clauzã, "tabelul datelor de actualizare" înseamnã tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus în "Anexa la Ofertã". Dacã nu existã un astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.
    Dacã prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plãtibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru creşterea sau diminuarea costului forţei de muncã, al Bunurilor şi al altor elemente ale Lucrãrilor, prin adãugarea sau scãderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevãzute în aceastã Sub-Clauzã.
    În mãsura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigurã o compensaţie totalã pentru creştere sau diminuare, se va considera cã Valoarea de Contract Acceptatã include sumele necesare pentru a acoperi eventuala creştere sau scãdere a costurilor.
    Actualizarea care urmeazã a fi aplicatã valorii plãtibile Antreprenorului, dupã cum este evaluatã în conformitate cu Lista corespunzãtoare şi aprobatã în Certificatele de Platã, va fi determinatã, conform formulelor, pentru fiecare monedã în care se plãteşte Preţul Contractului. Nu se va aplica nicio actualizare la lucrãrile evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente.
    Formulele vor fi de urmãtorul tip:

    Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...

    unde:
    "Pn" este coeficientul de actualizare care urmeazã a fi aplicat valorii de contract estimate în moneda relevantã pentru lucrarea realizatã în perioada "n", aceastã perioadã fiind o lunã, în afarã de cazul în care "Anexa la Ofertã" este prevãzut altfel;
    "a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea neactualizabilã din plãţile contractuale;
    "b", "c", "d" sunt coeficienţi care reprezintã ponderea estimatã a fiecãrui element relevant de cost în execuţia Lucrãrilor, aşa cum este stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forţa de muncã, utilaje şi materiale;
    "Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ sau preţurile de referinţã pentru perioada "n", exprimaţi în moneda relevantã de platã, care se aplicã fiecãrui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referã Certificatul de Platã respectiv); şi
    "Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ de bazã sau preţurile de referinţã, exprimaţi în moneda relevantã de platã, care corespund fiecãrui element relevant de cost, la Data de Bazã.

    Se vor utiliza indicii de preţ sau preţurile de referinţã prevãzute în tabelul cu datele de actualizare. Dacã existã îndoieli asupra provenienţei acestora, aceştia vor fi stabiliţi de cãtre Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în ultimele douã coloane din tabelul cu date de actualizare) în scopul clarificãrii provenienţei, deşi aceste date (şi respectiv aceste valori) pot sã nu corespundã indicilor de preţ de bazã.
    În cazurile în care "moneda indicilor" (prevãzuţi în tabel) nu este moneda relevantã pentru platã, fiecare indice va fi convertit în moneda relevantã de platã, la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de cãtre Banca Naţionalã a Ţãrii, din data menţionatã mai sus pentru care se cere sã se aplice indicele.
    În lipsa unui indice curent de preţ disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Platã, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculatã corespunzãtor atunci când un indice curent de preţ este disponibil.
    Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã termine Lucrãrile în perioada Duratei de Execuţie, actualizarea preţurilor dupã aceastã perioadã va fi fãcutã utilizând sau (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execuţie a Lucrãrilor, sau (ii) indicele sau preţul curent, în funcţie de care dintre aceştia este mai favorabil pentru Beneficiar.
    Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliţi în tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dacã s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificãrilor.
    Formulele de rectificare nu se vor aplica în cazul Sumelor Previzionate.
    14.1. Preţul Contractului
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:
    (a) Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptatã ca sumã forfetarã şi va face obiectul unor actualizãri în conformitate cu prevederile Contractului;
    (b) Antreprenorul va plãti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie sã le plãteascã potrivit prevederilor Contractului, iar Preţul Contractului nu va fi modificat în funcţie de aceste costuri, cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizãri Generate de Modificãri ale Legilor];
    c) Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 14 zile de la data aprobãrii în Comitetul Tehnico-Economic de cãtre Beneficiar a proiectului tehnic (elaborat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului), listele de cantitãţi pe categorii de Lucrãri care vor conţine pentru fiecare articol menţionat preţul unitar. Valoarea însumatã a articolelor (cantitate * preţ unitar) din listele de cantitãţi pentru fiecare categorie de Lucrãri trebuie sã fie cel mult egalã cu valoarea prevãzutã în Graficul de Plãţi pentru acea categorie de Lucrãri.
    d) De asemenea, Antreprenorul va furniza o defalcare detaliatã a fiecãrui preţ unitar din listele de cantitãţi pentru Lucrãri. Defalcarea va conţine costul prevãzut pentru manoperã, materiale, utilaje, transport, precum şi procentele prevãzute pentru cheltuieli indirecte, profit. Inginerul va putea folosi aceastã defalcare la evaluarea oricãror modificãri ale preţurilor unitare sau a oricãrui preţ unitar nou, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de modificare], dar nu va fi limitat de aceasta.
    Inginerul va înstiinta Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori ia cunostintã de faptul cã Preţul Contractului poate depãşi Valoarea de Contract Acceptatã sau orice valoare de contract convenitã ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract, cu evaluarea diferenţei respective.
    În orice situaţie, Preţul Contractului nu va putea depãşi cu mai mult de 10% Valoarea de Contract Acceptatã, cu excepţia prevederilor sub-clauzelor 13.7 şi 13.8 din Contract.
    14.2. Plata în Avans
    Beneficiarul va efectua plãţi în avans, fãrã dobândã, în vederea mobilizãrii, proiectãrii şi executãrii Lucrãrilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dupã ce Antreprenorul va transmite garanţii în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Procentul fiecãrei plãţi în avans, numãrul şi data tranşelor (dacã sunt mai multe decât una) şi monedele de platã vor fi cele specificate în "Anexa la Ofertã".
    Aceastã Sub-Clauzã nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentatã Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în "Anexa la Ofertã".
    Inginerul va emite un Certificat Interimar de Platã pentru fiecare tranşã a plãţilor în avans dupã primirea unei Situaţii de Lucrãri (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri]) şi dupã primirea de cãtre Beneficiar (i) a Garanţiei de Bunã Execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bunã Execuţie] şi (ii) a unei garanţii în cuantumul şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Aceastã garanţie va fi emisã de o bancã din România agreatã de cãtre Beneficiar, şi va avea forma prevãzutã în Contract sau altã formã aprobatã de cãtre Beneficiar.
    Antreprenorul se va asigura cã fiecare garanţie va rãmâne valabilã şi în vigoare pânã la returnarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusã în mod progresiv cu sumele rambursate de cãtre Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Platã. Dacã termenii unei garanţii specificã data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 90 de zile dupã data estimatã pentru emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    Dacã plata în avans nu a fost rambursatã cu 28 de zile înainte de data expirãrii garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei pânã la rambursarea plãţii în avans.
    Fiecare platã în avans va fi justificatã şi rambursatã prin deduceri din Certificatele de Platã pânã la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    Plata în avans va fi rambursatã prin deduceri procentuale din Certificatele de Platã, în cuantumul indicat în "Anexa la Ofertã". Deducerile vor începe sã se facã din primul Certificat Interimar de Platã emis dupã acordarea avansului.
    Dacã plata în avans nu a fost rambursatã înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea lucrãrilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majorã] (dupã caz), diferenţa rãmasã nerambursatã va deveni imediat datoratã şi plãtibilã de cãtre Antreprenor Beneficiarului.
    14.3. Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri
    Antreprenorul va transmite Inginerului, la sfârşitul perioadei de platã stabilitã în Contract (sau la sfârşitul fiecãrei luni, dacã nu este stabilitã), o situaţie de lucrãri, în patru exemplare, într-o formã aprobatã de cãtre Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considerã îndreptãţit, împreunã cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluţia lucrãrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrãrilor], sume care vor fi calculate în conformitate cu clauza 14.1 [Preţul Contractului]
    Situaţia de lucrãri va include urmãtoarele valori, dupã caz, care vor fi exprimate în monedele în care se plãteşte Preţul Contractului, în ordinea de mai jos:
    (a) valoarea estimatã a contractului pentru Lucrãrile executate şi Documentele Antreprenorului elaborate pânã la sfârşitul lunii (inclusiv Modificãrile, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos, în conformitate cu clauza 14.1
    (b) orice sumã care trebuie adãugatã sau dedusã datoritã modificãrii legilor şi preţurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizãri Generate de Modificãri ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 [Actualizãri Generate de Modificãri ale Preţurilor];
    (c) orice sumã care este dedusã ca reţinere, calculatã prin aplicarea procentului de reţinere, prevãzut în "Anexa la Ofertã", la totalul sumelor de mai sus, pânã când suma astfel reţinutã de cãtre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacã existã), prevãzutã în "Anexa la Ofertã";
    (d) orice sume care trebuie adãugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursãri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans];
    (e) orice sume care trebuie adãugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrãrilor];
    (f) orice alte adãugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicãri, Dispute şi Arbitraj] şi
    (g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Platã anterioare
    Situaţia de lucrãri transmisã de Antreprenor va fi însoţitã de un document emis de fiecare Subantreprenor care sã ateste cã acesta a primit toate sumele la care este îndreptãţit în conformitate cu lucrãrile executate şi certificate anterior.
    Situaţia de lucrãri transmisã de Antreprenor va fi fundamentatã pe mãsurãtorile cantitãţilor de lucrãri real executate pentru demonstrarea îndeplinirii activitãţilor din Graficul de Plãţi.
    Inginerul nu va certifica nicio platã fãrã a verifica cantitãţile executate de cãtre Antreprenor.
    Orice Situaţie de Lucrãri, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnatã de cãtre Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care situaţia de Lucrãri nu este semnatã de cãtre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrãri va fi nulã şi fãrã efect.
    Antreprenorul nu va solicita şi Inginerul nu va certifica la platã în cadrul Situatiilor de Lucrãri sume pentru care nu a furnizat integral şi în forma finalã documentele justificative necesare, stabilite de cãtre Beneficiar.
    Înaintea remiterii primei Situaţii de lucrãri, Antreprenorul va obţine (suportând costurile aferente) o Garanţie de Reţinere în cuantum egal cu reţinerea de garanţie pentru perioada urmãtoare de şase luni. Fluxul de numerar prevãzut de cãtre Antreprenor şi remis Inginerului în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrãrilor)] va fi folosit pentru a stabili Garanţia de Reţinere. La anumite intervale ulterioare, cuantumul Garanţiei de Reţinere va fi progresiv crescut pânã se atinge limita reţinerii de garanţie specificate în "Anexa la Oferta". Cuantumul Garanţiei de Reţinere va depãşi întotdeauna cuantumul reţinerii sumei de bani.
    Garanţia de Reţinere va fi emisã de cãtre o instituţie bancarã sau societate de asigurãri din România agreatã de cãtre Beneficiar şi va fi în forma specificatã în prezentele Condiţii Speciale sau în orice altã formã agreatã de cãtre Beneficiar.
    Antreprenorul se va sigura cã Garanţia de Reţinere este valabilã şi executorie pânã la data executãrii şi finalizãrii, de cãtre Antreprenor, a lucrãrilor şi a remedierii oricãror deficienţe în conformitate cu Garanţia de Buna Execuţie stipulatã în Sub-Clauza 4.2 [Garanţia de Bunã Execuţie].
    Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã furnizeze o Garanţie de Reţineri acceptabilã, suma care reprezintã reţinerea va fi dedusã din Certificatele Interimare de Platã şi reţinutã într-un cont special destinat, în conformitate cu Legislaţia Româneasca în vigoare.
    Beneficiarul va returna Garanţia Reţinutã Antreprenorului în douã tranşe, astfel:
    a) 50% în termen de 28 de zile de la data primirii unei copii a Certificatului de Recepţie la terminarea Lucrãrilor
    b) 50% în termen de 28 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie Finalã.
    14.4. Graficul de Plãţi
    Dacã în Contract este prevãzut un grafic de plãţi care sã specifice procentele în care se va plãti Preţul Contractului, atunci:
    (a) tranşele prevãzute în acest grafic de plãţi vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri];
    (b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrãrilor] nu se vor aplica;
    (c) dacã tranşele prevãzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia realã, înregistratã în execuţia Lucrãrilor, şi dacã se constatã cã evoluţia realã este mai lentã decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plãţi, atunci Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili valorile tranşelor care sã ia în considerare mãsura în care evoluţia înregistratã este mai lentã decât cea pentru care s-au fundamentat tranşele de platã.
    14.6. Emiterea Certificatelor de Platã Interimare
    Lucrãrile vor fi mãsurate de cãtre Inginer, în vederea plãţii.
    De fiecare datã când Inginerul solicitã mãsurarea unei pãrţi din Lucrare, se va transmite o înştiinţare Reprezentantului Antreprenorului, care:
    (a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care sã asiste Inginerul la efectuarea mãsurãtorilor, şi
    (b) va furniza orice detalii solicitate de cãtre Inginer.
    Daca Antreprenorul nu reuşeşte sã participe la întâlnire sau sã trimitã un reprezentant, mãsuratorile fãcute de cãtre Inginer (sau în numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte.
    Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, de câte ori este necesar ca Lucrãrile Permanente sã fie mãsurate pe baza înregistrãrilor din documente, documentele vor fi pregãtite de cãtre Inginer. Antreprenorul va participa împreunã cu Inginerul la examinarea şi aprobarea documentelor şi le vor semna dupã ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Daca Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte.
    Inginerul nu poate certifica pentru platã nicio sumã pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finalã documentele justificative necesare.
    Certificatele de platã vor conţine în mod obligatoriu mãsurãtorile Inginerului, precum şi documentele privind recepţia calitativã pentru Lucrãrile certificate.
    Totodata, certificatele de platã vor trebui sã fie însoţite obligatoriu de o situaţie întocmitã de cãtre Inginer din care sã reiasã care sunt Subantreprenorii care au executat lucrãrile cuprinse în cadrul certificatului de platã. Aceastã situaţie va avea anexat, dupã caz, documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3.
    În cazul în care lucrãrile executate de Subantreprenor sunt necorespunzatoare, Inginerul va emite un document în acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligaţia de a prezenta documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3.
    Fãrã a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Platã ce ar face ca valoarea cumulatã aprobatã pentru platã sã depãşeascã Valoarea de Contract Acceptatã sau orice valoare de contract convenitã ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract valabil încheiate.
    În termen de 28 de zile dupã primirea Situaţiei de Lucrãri şi a documentelor justificative Inginerul va emite cãtre Beneficiar, Certificatul Interimar de Platã în care vor fi incluse suma de platã stabilitã în mod echitabil de cãtre Inginer şi detaliile justificative aferente. Data primirii de cãtre Inginer a Situaţiei de Lucrãri se va considera data la care Situaţia de Lucrãri însotitã de toate documentele justificative necesare, aşa cum au fost stabilite în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri] va fi înregistratã la sediul Inginerului.
    Nicio sumã nu va fi confirmatã sau plãtitã pânã când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bunã Execuţie.
    La emiterea unui Certificat de Platã, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului.
    Fãrã a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptãţit sã corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Platã sau sa returneze orice Certificat de Platã pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finalã documentele justificative necesare. În consecinţã, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie cãtre Inginer, acceptarea totalã, parţialã sau returnarea fiecãrui Certificat de Platã.
    În orice Certificat de Platã Inginerul poate sã facã corecturi sau modificãri care în mod normal ar fi trebuit sã fie aplicate unui Certificat de Platã anterior. Nu se va considera cã un Certificat de Platã confirmã acceptul, aprobarea, consimţãmântul sau satisfacţia Inginerului.
    14.7. Plãţile
    Beneficiarul va notifica Antreprenorului acceptarea Certificatului de Platã în termen de 28 de zile de la primirea acestuia de la Inginer.
    În termen de 7 zile de la data notificãrii acceptãrii Certificatului de Platã de cãtre Beneficiar, Antreprenorul trebuie sa emitã cãtre Beneficiar o facturã în valoarea specificatã în Certificatul de Platã corespunzãtor. Factura furnizatã de cãtre Antreprenor va fi emisã şi completatã în conformitate cu legislaţia românã în vigoare.
    Beneficiarul va plãti Antreprenorului:
    (a) valoarea specificatã în fiecare facturã corespunzãtoare fiecãrui Certificat Interimar de Platã, în termen de 28 de zile de la data primirii facturii de cãtre Beneficiar, aceasta fiind emisa în conformitare cu prevederile celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze;
    (b) valoarea specificatã în fiecare facturã corespunzãtoare Certificatului Final de Platã, în termen de 56 de zile de la data primirii facturii de cãtre Beneficiar, aceasta fiind emisa în conformitare cu prevederile celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze.
    Data plãţii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat.
    Plata sumelor datorate în fiecare monedã, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.15, va fi fãcutã în contul bancar şi în ţara plãţii (pentru moneda respectivã) specificate de Antreprenor în "Formularul de Identificare Financiara".
    Toate plãţile se vor face doar într-un cont bancar al Antreprenorului deschis în România.
    Antreprenorul va fi obligat sã plãteascã sumele datorate fiecãrui Subantreprenor în termenul prevazut în contractul de subantreprizã. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptãţit sã aplice o penalitate echivalentã cu cea prevãzutã în "Anexa la Oferta".
    14.8. Întârzieri în Efectuarea Plãţilor
    Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuãrii plãţii, o perioadã de graţie de 45 de zile pentru suma care nu a fost plãtitã la data scadentã.
    Dacã Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub Clauzei 14.7 [Plãţile], Antreprenorul va avea dreptul sã pretindã costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma neplãtitã.
    Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobânzii Bãncii Centrale din ţara Beneficiarului, la principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevãzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi calendaristicã a lunii în care suma datoratã a devenit scadentã.
    Antreprenorul va fi îndreptãţit la aceastã platã pe baza emiterii unei facturi, fãrã nicio altã înştiinţare sau aprobare formalã şi fãrã a afecta un alt drept sau despãgubire. Orice facturã pentru costurile de finanţare aferente plãţilor întarziate poate fi emisã de Antreprenor în termen de maxim douã luni de la data scadenţei plãţilor întârziate. În cazul în care nicio facturã nu a fost emisã în aceastã perioadã de douã luni, Antreprenorul nu va mai fi îndreptãţit sã primeascã costurile de finanţare pentru suma aferentã neplãtitã.
    Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricãror costuri de finanţare sau altele asemenea ce ar putea sã rezulte ca urmare a întârzierilor în efectuarea plãţilor, cauzate de nerespectarea de cãtre Antreprenor a Programului de Lucrari acceptat de cãtre Inginer sau a oricãrei revizuiri a acestuia furnizate ulterior de cãtre Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie].
    14.9. Plata Sumelor Reţinute
    Dupã ce Certificatul de Recepţie la Terminarea lucrãrilor a fost emis şi Lucrãrile au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele dupã Terminare, dacã existã), Inginerul va autoriza plata cãtre Antreprenor pentru prima jumãtate din Sumele Reţinute. Dacã pentru un Sector de lucrãri a fost emis Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, procentul corespunzãtor al primei jumãtãţi din Sumele Reţinute va fi autorizat la platã, dupã ce Sectorul de lucrãri a trecut toate testele.
    Imediat dupã expirarea ultimului termen al Perioadei de Garanţie a Lucrãrilor, restul rãmas de plãtit din Sumele Reţinute va fi autorizat la platã de cãtre Inginer pentru a fi plãtit Antreprenorului. Dacã a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru un Sector de lucrãri, procentul corespunzãtor din a doua jumãtate din Sumele Reţinute va fi autorizat şi plãtit imediat dupã emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru Sectorul de lucrãri.
    Dacã rãmân lucrãri de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanţie] sau Clauzei 12 [Testele dupã Terminare], Inginerul va fi îndreptãţit sã reţinã costul estimat al acestor lucrãri pânã la executarea acestora.
    Procentul corespunzãtor pentru fiecare Sector de lucrãri va fi valoarea procentualã a Sectorului de lucrãri menţionatã în "Anexa la Ofertã". Dacã valoarea procentualã a unui Sector de lucrãri nu este inclusã în "Anexa la Ofertã", sumele reprezentând procentul corespunzãtor pentru niciuna din jumãtãţile Sumelor Reţinute pentru Sectorul respectiv nu vor fi autorizate la platã conform prevederilor acestei Sub-Clauzei.
    Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor Reţinute, în schimbul furnizãrii unei garanţii bancare pentru Sume Reţinute care sã acopere valoarea acestora. În astfel de cazuri, Inginerul va aproba şi Beneficiarul va efectua plata cãtre Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Reţinute, dupã aprobarea de cãtre Beneficiar a Garanţiei furnizate.
    Antreprenorul se va asigura cã garanţia este validã şi în vigoare pânã la ultimul termen dintre data eliberãrii Sumelor Reţinute pentru care este emisã şi data emiterii Certificatului de Recepţie Finalã, oricare dintre acestea este mai îndepãrtat.
    Diminuarea valorii Garanţiei sau returnarea acesteia se va face corespunzãtor prevederilor privind plata sumelor reţinute din prezenta Sub-Clauzã.
    14.10. Situaţia de Lucrãri la Terminare
    În termen de 84 de zile dupã emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia de lucrãri la terminare, însoţitã de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri], care sã conţinã:
    (a) valoarea tuturor lucrãrilor executate în conformitate cu prevederile Contractului pânã la data menţionatã în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor,
    (b) orice alte sume la care Antreprenorul se considerã îndreptãţit, şi
    (c) o estimare a oricãror alte sume pe care Antreprenorul le considerã ca îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaţia de lucrãri la terminare.
    Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Platã Interimare].
    14.11. Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrãri
    În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepţie Finalã, Antreprenorul va transmite Inginerului, în patru exemplare, Situaţia finalã de lucrãri, însoţitã de documentele justificative, care sã prezinte în detaliu, într-un format aprobat de cãtre Inginer, urmãtoarele:
    (a) valoarea tuturor lucrãrilor executate conform prevederilor Contractului, şi
    (b) orice alte sume la care Antreprenorul se considerã îndreptãţit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel.
    Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele solicitate la platã în cadrul Situaţiei Finale de Lucrãri, aşa cum au fost acestea stabilite de cãtre Beneficiar.
    Situaţia Finalã de Lucrãri, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnatã de cãtre Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situaţia de Lucrãri nu este semnatã de cãtre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrãri va fi nulã şi fãrã efect.
    Dacã Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei finale, Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua toate modificãrile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregãti şi va transmite Inginerului situaţia finalã, aşa dupã cum s-a convenit. Aceste Condiţii se referã la situaţia de platã asupra cãreia s-a cãzut de acord ca fiind Situaţia Finalã de Lucrãri.
    Dacã, în urma discuţiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident cã existã o disputã, în pofida modificãrilor situaţiei finale asupra cãrora s-a cãzut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresatã Antreprenorului) un Certificat Interimar de Platã pentru pãrţile din situaţia finalã asupra cãrora s-a cãzut de acord. Dacã disputa este soluţionatã, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilã], Antreprenorul va pregãti şi va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situaţie Finalã de Lucrãri.
    14.13. Emiterea Certificatului Final de Platã
    În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrãri şi a scrisorii de descãrcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrãri] şi Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descãrcare], Inginerul va emite Beneficiarului Certificatul Final de Platã, care va menţiona:
    (a) suma finalã care este datoratã, şi
    (b) diferenţa (dacã existã) datoratã Antreprenorului de cãtre Beneficiar sau Beneficiarului de cãtre Antreprenor, dupã caz, luându-se în considerare toate sumele plãtite anterior de cãtre Beneficiar şi toate sumele la care Beneficiarul este îndreptãţit.
    Dacã Antreprenorul nu a depus Situaţia Finalã de Lucrãri în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrãri] şi Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descãrcare], Inginerul va solicita Antreprenorului sã o depunã. În cazul în care Antreprenorul nu va depune situaţia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Platã pentru o sumã pe care o va stabili ca fiind în mod corect datoratã.
    Data primirii de cãtre Inginer a Situaţiei Finale de Lucrãri se va considera data la care Situaţia Finalã de Lucrãri, însoţitã de toate docunentele justificative necesare, va fi înregistratã la sediul Inginerului. În cazul în care vor fi necesare documente de naturã a completa Situaţia de Lucrari, data primirii de cãtre Inginer a acestora se va considera Data ultimei înregistrãri.
    Inginerul nu poate certifica pentru platã nicio sumã pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în formã finalã documentele justificative necesare, aşa cum au fost acestea stabilite de cãtre Beneficiar.
    Fãrã a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Platã dacã valoarea cumulatã aprobatã pentru platã depãşeşte Valoarea de Contract Acceptatã sau altã valoare de contract convenitã ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract.
    La emiterea Certificatului Final de Platã, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului.
    Fãrã a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptãţit sã corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Platã sau sa returneze Certificatul Final de Platã pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în formã finalã documentele justificative necesare. În consecinţã, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie cãtre Inginer, acceptarea totalã, parţialã sau returnarea Certificatului Final de Platã.
    14.16. Rambursarea
    Antreprenorul se obliga sã ramburseze cãtre Beneficiar orice sume plãtite în exces din valoarea finalã datoratã, în termen de 28 de zile de la primirea solicitãrii în acest sens. În cazul în care Antreprenorul nu va efectua rambursarea pânã la data limitã stabilitã de Beneficiar, Beneficiarul poate majora sumele datorate prin adãugarea de dobânzi: la rata de scont aplicatã de Banca Centralã din ţara Beneficiarului, la principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevãzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi a lunii în care termenul limitã expirã, plus 3 puncte procentuale. Dobânda se percepe pe durata de timp scursã între termenul de platã stabilit de Beneficiar (exclusiv) şi data la care plata este realizatã în mod real (inclusiv). Orice plãţi parţiale vor acoperi în primul rând dobânda astfel stabilitã.
    15.1. Înştiinţarea de Remediere
    Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã-şi îndeplineascã una din obligaţiile prevãzute în Contract, Inginerul poate sã solicite Antreprenorului, printr-o înştiinţare, sã corecteze greşeala şi sã o remedieze într-o perioadã specificatã şi rezonabilã de timp.
    15.2. Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar
    Beneficiarul va fi îndreptãţit sã rezilieze Contractul dacã Antreprenorul:
    (a) nu reuşeşte sã respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bunã Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţãri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere],
    (b) abandoneazã Lucrãrile sau demonstreazã în alt fel intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului,
    (c) nu reuşeşte, fãrã justificãri rezonabile:
      (i) sã realizeze lucrãrile în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrãrilor], sau
      (ii) sã soluţioneze cerinţele unei înştiinţãri, emisã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrãri de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.
    (d) subcontracteazã toate Lucrãrile sau cesioneazã Contractul fãrã sã obţinã aprobarea necesarã;
    (e) devine falit sau insolvabil, intrã în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii sãi, desfãşoarã în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacã se întâmplã orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricãrei astfel de situaţii sau evenimente, sau
    (f) dã sau se oferã sã dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mitã, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensã pentru:
      (i) a acţiona sau a înceta sã acţioneze în legãturã cu Contractul, sau
      (ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoanã care are legãturã cu Contractul,
    sau dacã oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferã sã dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului.
    (g) nu îndeplineşte condiţiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurãri];'
    În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţãri cãtre Antreprenor, are dreptul sa rezilieze contractul, rezilierea operând de plin drept fãrã nicio altã notificare prealabilã, fãrã încuviinţarea vreunei instanţe judecãtoreşti si/sau arbitrale şi fãrã a mai fi necesarã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi şi sã evacueze Antreprenorul de pe Şantier. Totuşi, în cazurile descrise de subparagrafele (a), (e) şi (f) Beneficiarul va putea, printr-o înştiinţare, sã rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fãrã nicio altã notificare prealabilã, fãrã încuviinţarea vreunei instanţe judecãtoreşti şi fãrã a mai fi necesarã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi dupã primirea de cãtre Antreprenor a notificãrii de reziliere.
    Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevãzut în Contract sau alt drept.
    Dupã reziliere Antreprenorul va pãrãsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în înştiinţare (i) pentru cesionarea oricãrui contract de subantreprizã, şi (ii) pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrãrilor.
    Dupã reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrãrile prin forţe proprii şi/sau cu alte entitãţi. Beneficiarul şi aceste entitãţi vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia.
    Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi Lucrãrile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacã pânã la data din înştiinţare Antreprenorul nu a reuşit sã efectueze o platã datoratã Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de cãtre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferenţã rezultatã din aceastã tranzacţie va fi plãtitã apoi Antreprenorului. Totodatã, dacã Antreprenorul nu va reuşi sã îşi retragã Utilajele şi Lucrãrile Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţãrii, Beneficiarul va fi îndreptãţit sã utilizeze gratuit acea parte din Utilajele şi Lucrãrile Provizorii ale Antreprenorului care se considerã cã a fost rezervatã exclusiv executãrii Lucrãrilor, potrivit prevederilor Contractului, dupã cum crede de cuviinţã, pânã la finalizarea lucrãrilor respective.
    În sensul prezentei Sub-Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrãrile Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de cãtre Antreprenor şi depozitate pe Santier, într-un loc definit de cãtre Inginer şi care va fi amenajat şi împrejmuit de cãtre Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.
    15.5. Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul
    Beneficiarul va fi îndreptãţit sã rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru Beneficiar, printr-o înştiinţare de reziliere adresatã Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile dupã primirea înştiinţãrii de cãtre Antreprenor şi returnarea Garanţiei de Bunã Execuţie de cãtre Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însuşi Lucrãrile sau pentru a aranja ca Lucrãrile sã fie executate de cãtre alt antreprenor.
    16.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrãrilor
    Dacã Inginerul nu reuşeşte sã ia o decizie legatã de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Platã Interimare] sau dacã Beneficiarul nu respectã prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plãţile], Antreprenorul poate, nu mai devreme de 182 de zile dupã înştiinţarea Beneficiarului, sã suspende execuţia lucrãrilor (sau sã reducã ritmul de execuţie) pânã la data la care Antreprenorul va primi, dacã va primi, Certificatul de Platã, o dovadã concretã sau plata, dupã caz şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare.
    Dacã Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Platã, o dovadã concretã sau plata (dupã cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzãtoare şi în înştiinţarea de mai sus) înainte de transmiterea înştiinţãrii de reziliere a Contractului, Antreprenorul va fi obligat sã reînceapã activitatea normalã de îndatã ce acest lucru este posibil.
    Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendãrii lucrãrilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului] va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil care vor fi incluse în Preţul Contractului.
    Dupã primirea acestei înştiinţãri, Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.
    16.2. Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor
    Antreprenorul va fi îndreptãţit sã rezilieze Contractul dacã:
    (a) Inginerul nu reuşeşte sã emitã Certificatul de Platã în termen de 59 de zile dupã primirea Situaţiei de Lucrãri şi a documentelor justificative,
    (b) nu primeşte suma datoratã potrivit Certificatului Interimar de Platã în termen de 42 de zile, dupã data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plãţile], termen la care trebuie efectuatã plata (cu excepţia deducerilor prevãzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului],
    (c) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile prevãzute în Contract,
    (d) Beneficiarul nu respectã prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea],
    sau
    (e) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intrã în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii sãi, sau desfãşoarã în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacã se întâmplã orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricãrei astfel de situaţii sau eveniment.
    În oricare din aceste împrejurãri sau circumstanţe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile dupã transmiterea unei înştiinţãri cãtre Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragraful (e), Antreprenorul poate, printr-o înştiinţare, sã rezilieze Contractul imediat.
    Dacã, înainte de expirarea perioadei de 14 zile de notificare solicitate de paragraful precedent, Beneficiarul remediazã cauzele pentru care Antreprenorul a notificat, notificarea nu va mai produce niciun efect şi Antreprenorul nu va mai fi îndreptãţit sa rezilieze Contractul."
    Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului prevãzut în Contract sau alt drept.
    În condiţiile în care Beneficiarul contestã rezilierea notificatã în conformitate cu Sub-Clauza 16.2 (a), acesta are dreptul, într-un termen de 14 zile de la data primirii notificãrii de reziliere din partea Antreprenorului, sã îi comunice acest fapt, în scris, Antreprenorului, şi va aduce, în scris, în acelaşi termen de 14 zile, litigiul la cunoştinţa Comisiei de Adjudecare a Disputelor în conformitate cu Sub-Clauza 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Daca Beneficiarul transmite o notificare pentru o astfel de intenţie, rezilierea Contractului va intra în vigoare numai dupã ce expirarea validitãţii notificãrii de reziliere a fost confirmata prin prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau dacã acea decizie nu devine finalã şi obligatorie, aşa cum prevede Sub-Clauza 20.6 [Arbitrajul] sau dacã Beneficiarul nu urmãreşte adresarea unei instanţe superioare sau arbitrajului.
    16.3. Încetarea Execuţiei lucrãrilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului
    Dupã ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Opţionalã, Lichidare şi Plãţi] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:
    (a) va înceta toate activitãţile, cu excepţia celor dispuse de cãtre Inginer pentru conservarea şi punerea în siguranţã a lucrãrilor şi pentru protejarea vieţii sau proprietãţii;
    (b) va depozita corespunzãtor în locurile indicate de cãtre Inginer şi amenajate de cãtre Antreprenor toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele şi alte lucrãri pentru care Antreprenorul a fost plãtit şi le va preda Beneficiarului
    şi
    (c) va îndepãrta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare pentru siguranţa acestuia, şi va pãrãsi Şantierul.
    16.4. Plata dupã Rezilierea de cãtre Antreprenor
    Dupã ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:
    (a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bunã Execuţie, dupã efectuarea tuturor testelor privind conformitatea lucrãrilor executate şi recepţionarea de cãtre Beneficiar a tuturor Lucrãrilor, Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor şi Materialelor pentru care Antreprenorul a fost plãtit, cu posibilitatea de recuperare de cãtre Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea neconformã a lucrãrilor sau a celor instructate de cãtre Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 16.3. În cazul în care Beneficiarul contestã decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va restitui Garanţia de Bunã Execuţie pânã când rezilerea nu va intra în vigoare, în conformitate cu ultimul paragraf al clauzei 16.2.
    (b) va plãti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi], şi
    (c) va plãti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit şi a oricãrei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecinţã a acestei rezilieri.
    17.1. Despãgubiri
    Antreprenorul va despãgubi Beneficiarul şi se va asigura cã Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daunã, pierdere şi cheltuialã (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru:
    (a) vãtãmãri corporale, îmbolnãviri, maladii sau decesul oricãrei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrãrilor de proiectare, de execuţie, a terminãrii Lucrãrilor, şi remedierii oricãror defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţã, actelor intenţionate sau încãlcãrilor Contractului de cãtre Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenţii acestora, şi
    (b) daune sau pierderi asupra unor proprietãţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrãrile) în mãsura în care aceste daune sau pierderi:
      (i) se produc ca urmare a lucrãrilor de proiectare, a activitãţii de execuţie, terminare a lucrãrilor şi de remediere a oricãror defecţiuni, şi
      (ii) se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încãlcãrii Contractului de cãtre Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenţii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de cãtre aceştia.
    Beneficiarul va despãgubi şi se va asigura cã Antreprenorul, Personalul Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daunã, pierdere şi cheltuialã (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru: (1) rãniri, îmbolnãviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenţã, actelor intenţionate sau încãlcãrilor Contractului de cãtre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de cãtre oricare din agenţii acestora, şi (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusã din poliţa de asigurare, dupã cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva Vãtãmãrii Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietãţii], cu exceptia cazului în care orice acţiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului şi respectiv agenţii sãi sau oricare altã persoanã a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstanţele în privinţa cãrora Antreprenorul pretinde a fi despãgubit sau gãsit nevinovat.
    17.4. Consecinţele Riscurilor Beneficiarului
    Dacã şi în mãsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3, produce pierderi sau daune asupra Lucrãrilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera pierderile sau daunele în mãsura în care acest lucru este solicitat de cãtre Inginer.
    Dacã Antreprenorul suferã întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o altã înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.
    Dupã primirea acestei înştiinţãri, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.
    17.5. Drepturi de Proprietate Intelectualã şi Industrialã
    În aceastã Sub-Clauzã, "încãlcare" înseamnã o încãlcare (sau pretinsã încãlcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei mãrci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectualã sau industrialã legat de Lucrãri; şi "revendicare" înseamnã o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicãri) privind o încãlcare.
    Dacã o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendicãri, o înştiinţare celeilalte Pãrţi, referitoare la revendicare, se va considera cã a renunţat la orice drept de a primi despãgubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze.
    Beneficiarul va despãgubi Antreprenorul şi se va asigura cã Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio revendicare privind o încãlcare care este sau a fost:
    (a) un rezultat inevitabil al respectãrii de cãtre Antreprenor a Cerinţelor Beneficiarului, sau
    (b) un rezultat al utilizãrii oricãror Lucrãri de cãtre Beneficiar:
      (i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultã în mod rezonabil din Contract, sau
      (ii) în legãturã cu orice bun care nu a fost furnizat de cãtre Antreprenor, cu excepţia cazului în care o astfel de utilizare a fost adusã la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Bazã sau este specificatã în Contract.
    Antreprenorul va despãgubi Beneficiarul şi se va asigura cã Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio reclamaţie generatã de sau în legãturã cu (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, construcţia sau executarea Lucrãrilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunzãtoare a Lucrãrilor.
    Dacã o Parte are dreptul sã primeascã despãgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este în culpã poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicãrii sau soluţionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealaltã Parte va participa la procesul de contestare a revendicãrii, la cererea şi pe costul Pãrţii în culpã. Cealaltã Parte (şi Personalul acesteia) nu va face nicio declaraţie care poate aduce prejudicii Pãrţii în culpã, cu excepţia cazului în care Partea în culpã nu a reuşit sã organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dupã ce i s-a solicitat de cãtre prima Parte.
    Daca Antreprenorul devine conştient de circumstanţele care pot conduce ca Beneficiarul sa fie rãspunzãtor în a-l despãgubi pe aceasta sau dintr-o cerere de despãgubire a unei nerespectãri trebuie imediat sã îl notifice pe Beneficiar şi sã colaboreze cu Beneficiarul sã identifice şi sã activeze moduri ca aceste nerespectãri sa fie evitate sau diminuate. Dacã nu ia aceste mãsuri, Antreprenorul va fi obligat sã renunţe la orice drept la despãgubire, în conformitate cu prezenta Sub-Clauzã.
    17.6. Limitarea Responsabilitãţii
    Beneficiarul nu va fi rãspunzãtor faţã de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrãri, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectã sau pierdere în consecinţã sau daunã care poate fi suferitã de cãtre cealaltã Parte în legãturã cu Contractul, altele decât cele prevãzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata dupã Rezilierea de cãtre Antreprenor] şi a Sub-Cauzei 17.1 [Despãgubiri].
    Totalul obligaţiilor Antreprenorului faţã de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în legãturã cu acesta, altele decât cele la care se referã Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apã şi Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materialele Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despãgubiri] şi Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectualã şi Industrialã], nu va depãşi valoarea stabilitã în Condiţiile Speciale sau (dacã nu este stabilitã o valoare) Valoarea de Contract Acceptatã.
    Aceastã Sub-Clauzã nu va limita responsabilitatea în caz de fraudã, greşealã premeditatã sau comportament necorespunzãtor al Pãrţii în culpã.
    18.1. Cerinţe Generale pentru Asigurãri
    În aceastã Clauzã, "Partea asiguratoare" înseamnã, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabilã de a face şi menţine în vigoare asigurãrile specificate în Sub-Clauzele relevante.
    Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi fãcutã cu asiguratori (societãţi de asigurare) şi în termenii aprobaţi de cãtre Beneficiar. Aceşti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniţi de ambele Pãrţi înainte de data semnãrii Acordului Contractual.
    Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze.
    Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuatã cu asiguratori şi în termenii care sã respecte detaliile anexate la Condiţiile Speciale.
    Dacã este necesarã o poliţã prin care sã se despãgubeascã o asociaţie asiguratã, asigurarea se va aplica separat fiecãrui membru asociat asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliţã separatã pentru fiecare membru al asociaţiei. Dacã poliţa despãgubeşte şi o altã asociaţie asiguratã, diferitã de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acţiona în contextul poliţei respective în numele acestei asociaţii suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care Beneficiarul va acţiona în numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociaţii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plãţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaţii asigurate sã respecte condiţiile prevãzute în poliţa de asigurare.
    Fiecare poliţã care face asigurãri împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plãţilor în moneda cerutã pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plãţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.
    Partea asiguratoare relevantã va prezenta celeilalte Pãrţi, în perioadele specificate în "Anexa la Ofertã" (calculate de la Data de Începere) şi în orice caz anterior începerii lucrãrilor pe şantier, urmãtoarele:
    (a) dovada faptului cã asigurãrile descrise în aceastã Clauzã au fost încheiate, şi
    (b) copii ale poliţelor pentru asigurãrile descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea lucrãrilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea Împotriva Vãtãmãrii Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietãţii].
    (c) copii ale poliţelor de asigurare descrise în Sub-Clauza 18.5 [Asigurare pentru Proiectare]
    Dupã ce se face plata fiecãrei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Pãrţi dovada plãţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o înştiinţare Inginerului.
    Antreprenorul va face dovada achitãrii primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar nu mai mari decât intervale de şase luni. În condiţiile în care Antreprenorul nu va face dovada acestor plãţi efectuate, se va aplica o sancţiune echivalentã cu cea indicatã în Anexa la Ofertã începând cu data la care ar fi trebuit fãcutã dovada şi pânã la data la care aceasta este prezentatã în mod corespunzãtor.
    Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţã de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificãri în execuţia lucrãrilor şi va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze.
    Niciuna din Pãrţi nu va face vreo modificare concretã a termenilor asigurãrilor fãrã sã obţinã acceptul prealabil al celeilalte Pãrţi. Dacã un asigurator întreprinde (sau e pe cale sã întreprindã) o modificare, Partea notificatã de cãtre asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinţare celeilalte Pãrţi.
    Dacã Partea asiguratoare nu reuşeşte sã facã sau sã menţinã în vigoare una din asigurãrile necesar a fi fãcute şi menţinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuşeşte sã asigure dovezi satisfãcãtoare şi copii ale poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltã Parte poate sã facã (la opţiunea sa, şi fãrã sã prejudicieze orice alt drept sau mãsurã de remediere) o asigurare care sã acopere cele necesare şi sã plãteascã primele de asigurare corespunzãtoare. Partea asiguratoare va plãti celeilalte Pãrţi suma corespunzãtoare acestor prime, iar Preţul de Contract va fi modificat în consecinţã.
    Nimic din cele prevãzute în aceastã clauzã nu limiteazã obligaţiile, îndatoririle sau responsabilitãţile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumã neasiguratã sau nerecuperatã de la asiguratori va fi suportatã de cãtre Antreprenor şi/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, îndatoriri şi responsabilitãţi. Dacã Partea asiguratoare omite sã facã şi sã menţinã în vigoare o asigurare posibilã şi care trebuie fãcutã şi menţinutã în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltã parte nici nu aprobã omiterea asigurãrii şi nici nu efectueazã o asigurare care sã acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumã care ar fi putut fi acoperitã prin aceastã asigurare va fi plãtitã de cãtre Partea asiguratoare.
    Plãţile efectuate de o Parte cãtre cealaltã Parte vor face, dupã caz, obiectul Sub Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului].
    18.2. Asigurarea lucrãrilor şi a Utilajelor Antreprenorului
    Partea asiguratoare va asigura Lucrãrile, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demolãrii, îndepãrtãrii deşeurilor, taxele profesionale şi profitul. Aceastã asigurare trebuie sã fie în vigoare de la data la care dovada asigurãrii trebuie depusã potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe Generale Pentru Asigurãri], pânã la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    Partea asiguratoare va menţine în vigoare aceastã asigurare pentru a furniza acoperirea, pânã la data emiterii Certificatului de Recepţie Finalã, pentru pierderi sau daune pentru care este rãspunzãtor Antreprenorul şi care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de cãtre Antreprenor în cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referã Clauza 11 [Perioada de Garanţie] şi Clauza 12 [Testele dupã Terminare].
    Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât valoarea totalã de înlocuire, la care se adaugã costul transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie sã fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurãrile:
    (a) vor fi fãcute şi menţinute de cãtre Antreprenor ca Parte asiguratoare,
    (b) se vor face în numele ambelor Pãrţi, care vor fi împreunã îndreptãţite sã primeascã plãţi de la asiguratori, plãţile fiind destinate sau alocate între Pãrţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,
    (c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricãrei cauze care nu este enumeratã în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],
    (d) vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei pãrţi din Lucrãri, care se datoreazã utilizãrii sau ocupãrii, de cãtre Beneficiar, a altei pãrţi din Lucrãri, şi pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în sub-paragrafele (c), (g) şi (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu franşize deductibile per eveniment care sã nu depãşeascã suma specificatã în "Anexa la Ofertã" (dacã nu este specificatã o sumã, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), şi
    (e) pot exclude pierderi sau daune şi refacerea:
      (i) unei pãrţi din Lucrãri care prezintã deficienţe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau execuţiei necorespunzãtoare (dar poliţa va include orice alte pãrţi care sunt pierdute sau degradate ca urmare directã a acestor deficienţe şi nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos),
      (ii) unei pãrţi din Lucrãri care este pierdutã sau deterioratã, în scopul de a restabili orice altã parte din Lucrãri, dacã aceastã parte prezintã deficienţe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzãtoare,
      (iii) unei pãrţi din Lucrãri care a fost recepţionatã de cãtre Beneficiar, cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi
      (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţarã, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale Destinate Lucrãrilor].
    Dacã, la mai mult de un an de la Data de Bazã, poliţa descrisã la subparagraful (d) de mai sus înceteazã de a mai fi disponibilã în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va înştiinţa Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndreptãţit, în condiţiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dupã cum ar fi trebuit sã i se cearã Antreprenorului sã plãteascã pentru o astfel de poliţã, şi (ii) se va considera, în afarã de cazul în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comercial rezonabili, cã a aprobat omisiunea la care se referã prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale Pentru Asigurãri].
    Va fi responsabilitatea Antreprenorului sã aducã la cunoştinţa companiei asiguratoare orice schimbare intervenitã în natura, gradul de complexitate sau graficul de execuţie al lucrãrilor şi sã se asigure cã poliţa respectivã este adecvatã pentru a acoperi în mod corespunzator întreaga perioadã de derulare a Contractului.
    18.3. Asigurare împotriva Vãtãmãrii Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietãţii
    Partea asiguratoare va asigura ambele Pãrţi împotriva responsabilitãţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vãtãmãri corporale care pot afecta oricare proprietate fizicã (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea lucrãrilor şi Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoanã (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuţia Contractului de cãtre Antreprenor şi se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finalã.
    Aceastã asigurare se va face pentru o valoare minimã per eveniment cu un numãr nelimitat de evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioarã valorii specificate în "Anexa la Ofertã". Dacã în "Anexa la Ofertã" nu este specificatã o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurãrile specificate în aceastã Sub-Clauza:
    (a) vor fi fãcute şi menţinute de cãtre Antreprenor ca Parte asiguratoare,
    (b) vor fi fãcute în numele ambelor Pãrţi
    (c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietãţii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executãrii Contractului de cãtre Antreprenor, şi
    (d) pot exclude responsabilitatea în mãsura în care aceasta decurge din:
      (i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrãri Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren şi de a ocupa acest teren pentru Lucrãrile Permanente,
      (ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrãrile şi de a remedia orice defecţiuni, şi
      (iii) cauza enumeratã în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând mãsura în care poliţa este disponibilã în termeni rezonabili din punct de vedere comercial.
    18.4. Asigurarea Personalului Antreprenorului
    Antreprenorul va face şi va menţine asigurarea împotriva responsabilitãţii pentru reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (incluzând taxele şi cheltuielile legale) care decurg din vãtãmãri corporale, îmbolnãviri, maladii sau decesul oricãrei persoane angajate de cãtre Antreprenor sau al oricãrui alt membru al Personalului Antreprenorului.
    Beneficiarul şi Inginerul vor primi, de asemenea, despãgubiri potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia cazului în care aceastã asigurare poate exclude pierderile şi revendicãrile în mãsura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijenţã a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.
    Asigurarea va fi menţinutã în vigoare şi efectivitate pe toatã perioada în care acest personal va participa la execuţia Lucrãrilor. Pentru angajaţii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi fãcutã de cãtre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectãrii acestei Clauze.
    18.5. Asigurarea pentru Proiectare
    Antreprenorul va încheia o poliţã de asigurare profesionalã, care sã acopere riscul neglijenţei profesionale în proiectarea Lucrãrilor. Asigurarea va fi încheiatã pentru o valoare care nu poate fi mai micã decât 10% din Valoarea Acceptatã a Contractului.
    Antreprenorul va prelungi valabilitatea respectivei asigurãri pentru riscuri profesionale pânã la primirea Certificatului de Recepţie Finalã.
    19.2. Inştiinţarea Forţei Majore
    Dacã o Parte este sau va fi împiedicatã de a îndeplini obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forţã Majorã, atunci aceastã Parte va înştiinţa cealaltã Parte de evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţã Majorã şi va specifica obligaţiile de la a cãror îndeplinire este sau va fi împiedicatã. Înştiinţarea va fi transmisã în termen de 14 zile dupã ce Partea cunoaşte (sau ar trebui sã cunoascã) evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţã Majorã. Înştiinţarea va fi însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare, care sã motiveze emiterea înştiinţãrii.
    Partea care a transmis înştiinţarea va fi exoneratã de îndeplinirea acelor obligaţii pe care, şi în perioada în care, Forţa Majorã o împiedicã sã le îndeplineascã.
    Fãrã a lua în considerare celelate prevederi ale acestei Clauze, Forţa Majorã nu se va aplica obligaţiilor niciuneia dintre Pãrţi de a face plãţi cãtre cealaltã Parte potrivit prevederilor Contractului.
    19.3. Obligaţia de a Reduce Întârzierile la Minim
    Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere datoratã Forţei Majore în realizarea Contractului.
    Atunci când o Parte înceteazã sã mai fie afectatã de Forţa Majorã, va transmite o înştiinţare celeilalte Pãrţi.
    19.4. Consecinţele Forţei Majore
    Dacã Antreprenorul este împiedicat de Forţa Majorã sã îndeplineascã oricare dintre obligaţiile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], şi se produc întârzieri şi/sau Costuri suplimentare din cauza Forţei Majore, Antreprenorul, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului] va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare, dacã evenimentele sau circumstanţele sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.1 [Definiţia Forţei Majore] şi, în cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în Ţarã.
    Dupã primirea acestei înştiinţãri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.
    19.5. Forţa Majorã care Afecteazã Subantreprenorii
    Dacã un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrãri, de a invoca forţa majorã în termeni suplimentari sau mai extinşi decât cei specificaţi în aceastã Clauza, astfel de evenimente sau circumstanţe de forţã majorã suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuzã pentru neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului sau nu-l vor îndreptãţi sã fie exonerat de responsabilitãţi potrivit prevederilor acestei Clauze.
    19.6. Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi
    Dacã execuţia unei pãrţi importante de Lucrãri în derulare este împiedicatã pentru o perioadã continuã de 84 zile din motive de Forţã Majorã pentru care s-a transmis o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datoritã aceleiaşi Forte Majore pentru care s-a transmis înştiinţare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Pãrţi o înştiinţare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dupã transmiterea înştiinţãrii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuţiei lucrãrilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului].
    Dupã o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrãrilor executate şi va emite un Certificat de Platã care va include:
    (a) sumele datorate pentru toate lucrãrile executate care au preţuri stabilite în Contract
    (b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrãri şi care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, dupã ce vor fi plãtite de cãtre Beneficiar şi puse la dispoziţia Beneficiarului de cãtre Antreprenor;
    (c) orice alte Costuri sau obligaţii care, în acele împrejurãri, au fost în mod rezonabil suportate de Antreprenor în vederea terminãrii Lucrãrilor;
    (d) Costul îndepãrtãrii lucrãrilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului de pe Şantier şi returnarea acestora cãtre alte lucrãri ale Antreprenorului în ţara sa de origine (sau cãtre orice altã destinaţie dar la un cost care sã nu fie mai mare decât acesta); şi
    (e) Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angajaţi permanenţi pentru Lucrãri.
    19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii
    În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacã apar evenimente sau circumstanţe care nu pot fi controlate de cãtre Pãrţi (incluzând Forţa Majorã dar nelimitânduse la aceasta), care fac imposibilã sau ilegalã, pentru fiecare dintre Pãrţi sau pentru ambele Pãrţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guverneazã Contractul, îndreptãţesc Pãrţile de a fi scutite de executarea ulterioarã a Contractului, atunci, dupã o înştiinţare transmisã de o Parte cãtre cealaltã Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe:
    (a) Pãrţile vor fi scutite de executarea ulterioarã a contractului, fãrã a prejudicia drepturile fiecãrei Pãrţi în legãturã cu orice încãlcare anterioarã a Contractului, şi
    (b) suma plãtibilã de cãtre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plãtitã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi], dacã Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.
    20.1. Revendicãrile Antreprenorului
    Dacã Antreprenorul se considera îndreptãţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plãţi suplimentare, potrivit prevederilor oricãrei Clauze din aceste Condiţii sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care sã descrie evenimentele sau circumstanţele care au determinat apariţia revendicãrii. Înştiinţarea va fi trimisã cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit sã cunoascã evenimentele sau circumstanţele respective.
    Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã transmitã înştiinţarea cu privire la o revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execuţie a lucrãrilor nu va fi prelungitã, Antreprenorul nu va avea dreptul la plãţi suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legatã de revendicarea respectivã. În caz contrar se vor aplica urmãtoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze
    Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinţãri cerute prin Contract şi va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate fãcând referire la evenimentele sau circumstanţele relevante.
    Antreprenorul va ţine pe Şantier sau în alt loc acceptat de cãtre Inginer acele înregistrãri din perioada de execuţie care sunt necesare pentru fundamentarea oricãrei revendicãri. Dupã primirea unei înştiinţãri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza pãstrarea înregistrãrilor şi/sau dispune Antreprenorului sã continue pãstrarea înregistrãrilor din perioada de execuţie, fãrã ca aceasta sã aibã semnificaţia accepãrii responsabilitãţii Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului sã verifice toate înregistrãrile şi va transmite Inginerului (dacã solicitã) copii ale acestora.
    În termen de 42 de zile dupã ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit sã cunoascã) evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea, sau într-un interval de timp propus de cãtre Antreprenor şi aprobat de cãtre Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o revendicare detaliatã corespunzãtor care sã conţinã toate detaliile referitoare la motivul revendicãrii respective şi la prelungirea duratei de execuţie şi/sau costurilor suplimentare solicitate. Dacã evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:
    (a) revendicarea detaliatã corespunzãtor va fi consideratã interimarã;
    (b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicãri interimare, care sã prezinte întârzierile cumulate şi/sau costurile suplimentare solicitate, împreunã cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul în mod rezonabil, şi
    (c) Antreprenorul va transmite revendicarea finalã în termen de 28 de zile de la sfârşitul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstanţelor produse, sau într-un interval de timp propus de cãtre Antreprenor şi aprobat de cãtre Inginer.
    În termen de 42 de zile de la primirea unei revendicãri sau a detaliilor suplimentare care sã fundamenteze o revendicare anterioarã, sau într-un interval de timp propus de Inginer şi acceptat de Antreprenor, Inginerul va rãspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. Inginerul poate sã solicite şi alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un rãspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.
    Fiecare Certificat de Platã va include acele valori ale revendicãrilor care au fost fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Pânã în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendicãri, Antreprenorul va avea dreptul de a fi plãtit numai pentru partea revendicãrii care a fost fundamentatã corespunzãtor.
    Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacã este cazul) Duratei de Execuţie a lucrãrilor (înainte sau dupã expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie a Lucrãrilor] şi/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dacã existã) la care este îndreptãţit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului.
    Cerinţele acestei Sub-Clauze se adaugã la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revendicãri. Dacã Antreprenorul nu respectã prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuţie şi/sau plãţii costurilor suplimentare se va lua în consideraţie mãsura în care (dacã este cazul) procesul de investigare corectã a revendicãrii a fost împiedicat sau prejudiciat, şi numai dacã revendicarea nu a fost respinsã conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze.
    20.2. Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD)
    Disputele se vor adjudeca de cãtre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. În termen de 28 de zile dupã ce o Parte a transmis o înştiinţare celeilalte Pãrţi privind intenţia de a înainta o revendicare cãtre CAD în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, Pãrţile vor numi de comun acord CAD.
    Conform prevederilor Anexei la Ofertã, CAD va fi formatã din una sau din trei persoane, cu experienţã corespunzãtoare ("membrii"). Dacã nu se specificã numãrul persoanelor şi dacã Pãrţile nu convin altfel, CAD va fi formatã din trei persoane.
    Dacã, CAD trebuie sã fie alcãtuitã din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un membru, pentru care va primi aprobarea celeilalte Pãrţi. Pãrţile vor consulta membrii nominalizaţi şi vor conveni asupra celui de-al treilea membru, care va fi numit în funcţia de preşedinte al CAD.
    Dacã în Contract este inclusã o listã cu membri potenţiali, membrii CAD vor fi selectaţi din cei nominalizaţi pe listã, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot sã accepte numirea în CAD.
    Acordul dintre Pãrţi şi adjudecatori, indiferent de numãrul acestora, va cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la Condiţiile Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de cãtre semnatari.
    Condiţiile în care se efectueazã remunerarea adjudecãtorilor vor fi convenite de comun acord de cãtre Pãrţi la convenirea condiţiilor de numire în funcţie. Fiecare Parte va fi responsabilã de plata unei jumãtãţi din suma stabilitã pentru remunerare.
    De câte ori Pãrţile convin de comun acord, acestea pot numi o persoanã sau mai multe persoane cu experienţa corespunzãtoare care sã înlocuiascã oricare din membrii CAD. Cu excepţia cazului în care Pãrţile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare dacã unul din membri refuzã sau nu mai este capabil sã-şi exercite funcţia ca urmare a decesului, incapacitãţii, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a funcţiei. Înlocuirea se va face prin aceeaşi procedurã cu care persoana înlocuitã a fost nominalizatã sau convenitã, descrisã în aceastã Sub-Clauzã.
    Revocarea unui membru se poate face numai cu acordul comun al ambelor Pãrţi, şi niciodatã numai de cãtre Beneficiar sau de cãtre Antreprenor. Cu excepţia cazului în care Pãrţile convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiecãrui membru) va expira la data la care CAD a decis asupra unei dispute care i s-a prezentat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor], în afara cazurilor în care alte dispute au fost prezentate CAD pânã la acea datã, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, situaţie în care data de expirare luatã în considerare va fi cea la care CAD va decide asupra acelor dispute.
    20.3. Eşecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor
    În cazul aplicãrii uneia din urmãtoarele condiţii:
    (a) Pãrţile nu reuşesc sã convinã asupra numirii adjudecãtorului unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor pânã la data specificatã în primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor]
    (b) una din Pãrţi nu reuşeşte sã nominalizeze un adjudecãtor (în vederea aprobãrii de cãtre cealaltã parte) al CAD formatã din trei persoane pânã la acea datã,
    (c) Pãrţile nu reuşesc sã cadã de acord asupra numirii celui de-al treilea adjudecãtor (care sã acţioneze ca preşedinte), sau
    (d) Pãrţile nu reuşesc sã cadã de acord asupra numirii unei persoane înlocuitoare în termen de 42 de zile dupã data la care adjudecãtorul unic sau unul dintre cei trei adjudecãtori renunţã sau este în incapacitate de a-şi exercita funcţia ca urmare a decesului, invaliditãţii, demisionarii sau încheierii perioadei de exercitare a funcţiei, entitatea care face numirea sau oficialitatea numitã în "Anexa la Ofertã", la cererea uneia sau a ambelor Pãrţi şi dupã consultarea cu Pãrţile, va numi acel adjudecãtor al CAD. Aceastã numire va fi finalã şi definitivã. Fiecare Parte va fi rãspunzãtoare pentru plata a jumãtate din remuneraţia entitãţii sau a oficialitãţii care numeşte.
    20.4. Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor
    Dacã între Pãrţi apare o disputã (de orice fel) în legãturã cu Contractul sau cu executarea Lucrãrilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o disputã referitoare la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, dupã numirea CAD, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.3 [Eşecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor], fiecare Parte poate supune în scris atenţiei CAD aceastã disputã pentru a obţine decizia acesteia,transmiţând copii celeilalte Pãrţi şi Inginerului. Aceastã scrisoare va specifica faptul cã este emisã potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.
    Pentru o CAD compusã din trei persoane, se va considera cã documentul a fost primit de CAD la data la care a fost primit de cãtre preşedintele CAD.
    Ambele Pãrţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia CAD toate informaţiile suplimentare şi facilitãţile corespunzãtoare solicitate de CAD în scopul luãrii unei decizii asupra unei dispute. Nu se va considera CAD ca acţionând în calitate de arbitru (arbitri).
    În termen de 84 de zile dupã primirea unui astfel de document, sau într-un interval de timp propus de CAD şi aprobat de ambele Pãrţi, CAD va comunica în scris Pãrţilor decizia sa, care va fi argumentatã şi va menţiona cã este emisã în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
    Dacã niciuna din Pãrţi nu a plãtit în intregime facturile transmise de fiecare adjudecãtor în conformitate cu Clauza 6 a Anexei la Condiţiile Generale, CAD nu va fi obligatã sã emitã decizia sa pânã când aceste facturi nu vor fi plãtite în întregime. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Pãrţi, care o vor pune în aplicare imediat, în afarã de cazul în care şi pânã când decizia va fi revizuitã ulterior prin soluţionare pe cale amiabilã sau hotãrâre de arbitraj, aşa cum este descris mai jos. În afarã de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua sã execute Lucrãrile în conformitate cu prevederile Contractului.
    Dacã una dintre Pãrţi nu este mulţumitã de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în termen de 28 de zile dupã primirea deciziei, sã transmitã o înştiinţare celeilalte Pãrţi referitoare la nemulţumirea sa. Dacã în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de Pãrţi) dupã prezentarea unei dispute CAD nu comunicã Pãrţilor o decizie, atunci oricare Parte poate sã transmitã celeilalte Pãrţi, în termen de 28 de zile dupã expirarea acestei perioade, o înştiinţare referitoare la nemulţumirea sa.
    Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona cã este emisã potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze şi va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) de nemulţumire. Cu excepţia celor prevãzute în Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor], niciuna dintre Parţi nu va fi îndreptãţitã sã înceapã arbitrajul în afarã de cazul în care a fost transmisã o înştiinţare de nemulţumire, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
    În situaţia în care CAD a luat o decizie asupra unei probleme în disputã şi o va comunica ambelor Pãrţi şi niciuna dintre Parţi nu a transmis o înştiinţare de nemulţumire în interval de 28 de zile dupã ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivã şi obligatorie pentru ambele Pãrţi.
    20.6. Arbitrajul
    Exceptând cazurile în care disputele se soluţioneazã pe cale amiabilã, orice disputã pentru care decizia CAD (dacã existã) nu a devenit finalã şi obligatorie va fi soluţionatã prin arbitraj internaţional. Dacã nu se stabileşte altfel de cãtre ambele Pãrţi:
    (a) disputa va fi soluţionatã potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Internaţionale de Comerţ,
    (b) disputa va fi soluţionatã de cãtre trei arbitri numiţi în conformitate cu prevederile acestui Regulament, şi
    (c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definitã în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba].
    Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplinã de a accesa, analiza şi revizui orice certificat, stabilire a modului de soluţionare, instrucţiune, opinie sau evaluare fãcutã de Inginer, şi orice decizie a CAD, relevantã pentru soluţionarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor şi a oferi dovezi în faţa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemã care sã aibã relevanţã în disputã.
    Niciuna dintre Pãrţi nu va fi limitatã în acţiunile sale legale în faţa arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea obţinerii unei decizii, sau la motivele prezentate în nota de nemulţumire. Orice decizie luatã de CAD se va accepta ca probã în procesul de arbitraj.
    Arbitrajul poate începe înainte sau dupã terminarea Lucrãrilor. Obligaţiile Pãrţilor, ale Inginerului şi ale CAD nu vor putea fi modificate datoritã derulãrii unui proces de arbitraj în timpul execuţiei Lucrãrilor.
    21. Controale şi misiuni de audit efectuate de cãtre organismele comunitare
    Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudã şi Curţii Europene de Conturi sã verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren, implementarea proiectului şi sã întreprindã o auditare completã, dacã este necesar, pe baza documentaţiei doveditoare de contabilitate, documentelor contabile şi orice alt document relevant privind finanţarea proiectului. Aceste inspecţii pot avea loc pânã la şapte ani de la plata finalã.
    În plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifraudã sã desfãşoare controale şi verificãri pe teren în conformitate cu procedurile prevãzute de legislaţia Comunitãţii Europene privind protejarea intereselor financiare ale Comunitãţilor Europene împotriva fraudelor şi altor nereguli.
    În acest scop, Antreprenorul se obligã sã permitã accesul necesar agenţilor sau personalului Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudã şi Curţii Europene de Conturi pe Şantierele sau în locurile în care Antreprenorul îşi desfãsoarã activitatea, incluzând sistemele sale informatice, precum şi toate documentele şi baza de date privind managementul tehnic şi financiar al proiectului şi se vor lua toate mãsurile necesare pentru a le usura activitatea. Accesul dat agenţilor Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudã şi Curţii Europene de Conturi se va face pe baza confidenţialitãţii cu respectarea terţilor, fãrã prejudicierea obligaţiilor legilor publice al cãrui subiect de drept sunt. Documentele trebuie sã fie accesibile şi îndosariate pentru a facilita examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie sã informeze Beneficiarul privind locaţia lor exactã.
    Antreprenorul garanteazã cã drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudã şi Curţii Europene de Conturi sã execute auditãri, controale şi verificãri vor fi aplicabile în aceeaşi mãsurã, având aceleaşi condiţii şi în conformitate cu aceleaşi reguli, cum ar fi cele prevãzute în aceastã Clauzã, tuturor subantreprenorilor sau oricãror pãrţi ce beneficiazã de fondurile Comisiei Europene.

    ANEXA 1
    la Condiţiile Speciale ale contractului pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare

                            Anexa la ofertã


 ┌─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │ │Sub-clauze ale │ Informaţii │
 │ │Condiţiilor Generale│ │
 │ │sau Condiţiilor │ │
 │ │Speciale │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Numele şi adresa │ 1.1.2.2 şi 1.3 │Compania Naţionalã de │
 │Autoritãţii Contractante │ │Autostrãzi şi Drumuri │
 │(Beneficiarului) │ │Naţionale din Romania SA, │
 │ │ │Bd. Dinicu Golescu nr. 38, │
 │ │ │Bucureşti, Sector 1, România │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Numele şi adresa │ 1.1.2.2 şi 1.3 │Director General - CNADNR │
 │reprezentantului │ │Bd. Dinicu Golescu nr. 38, │
 │Autoritãţii │ │etajul 11, Bucureşti, │
 │Contractante │ │Sector 1, România │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Numele şi adresa │ 1.1.2.3 şi 1.3 │(se va completa de cãtre │
 │ofertantului* │ │ofertant) │
 │(Antreprenorului) │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Numele şi adresa │ 1.1.2.4 şi 1.3 │Se va cunoaşte dupã semnarea │
 │Inginerului │ │contractului de supervizare a│
 │ │ │lucrãrilor │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Durata de Execuţie a │ 1.1.3.3 │Se va completa pentru fiecare│
 │Lucrãrilor │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Durata de Execuţie a │ 1.1.3.3 │(se va completa de cãtre │
 │Lucrãrilor propusã de │ │ofertant) │
 │Ofertant │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Perioada de Garanţie │ 1.1.3.7 │Minim 730 de zile │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Perioada de Garanţie │ 1.1.3.7 │(se va completa de cãtre │
 │propusã de Ofertant │ │ofertant) │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Definirea │ 1.1.5.6 │Se va completa pentru fiecare│
 │Sectoarelor/Loturilor │ │contract în parte, dacã este │
 │ │ │cazul │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Sisteme de transmitere │ 1.3 │Fax │
 │electronicã │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Legea contractului │ 1.4 │Românã │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Limba contractului │ 1.4 │Românã │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Limba pentru comunicãri │ 1.4 │Românã │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Data accesului pe şantier│ 2.1 │În 28 zile de la Data de │
 │ │ │începere a lucrãrilor
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Valoarea garanţiei de │ 4.2 │10% din valoarea de contract │
 │bunã execuţie │ │acceptatã, în LEI, fãrã TVA │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Penalitãţi de întârziere │ 4.21 │Se va completa pentru fiecare│
 │ │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Penalitãţi de întârziere │ 4.23 │Se va completa pentru fiecare│
 │ │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Penalitãţi pentru fiecare│ 6.1 │Se va completa pentru fiecare│
 │persoanã înlocuitã │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Orele de lucru normale │ 6.5 │Se va completa pentru fiecare│
 │ │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Termenul limitã pentru │ 8.3 │28 zile dupã primirea │
 │înaintarea programului de│ │înştiinţãrii privind Data │
 │execuţie │ │de Începere │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Programul de Execuţie - │ 8.3 │Se va completa pentru fiecare│
 │Penalitãţi de întârziere │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Penalitãţi de întârziere │ 8.6 │Se va completa pentru fiecare│
 │ │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Puncte de referinţã │ 8.6 │6 │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Întârziere în atingerea │ 8.6 │Suspendarea oricãrei plãţi │
 │unui punct de referinţã │ │datoratã pânã când toţi │
 │ │ │indicatorii aferenţi │
 │ │ │Punctului de referinţã sunt │
 │ │ │atinşi │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Limita penalitãţilor de │ 8.7 │15% din Valoarea de Contract │
 │întârziere │ │Acceptatã │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Penalitãţi de întârziere │ 8.7 │0,1% pe zi din Valoarea de │
 │ │ │Contract Acceptatã │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Penalitãţi de întârziere │ 8.7 şi 14.15(b) │Se va completa pentru fiecare│
 │ │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Procentul pentru │ 13.5(b) │5% │
 │ajustarea Sumelor │ │ │
 │Provizionate │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Procent pentru ajustare │ 13.8 │Se va completa pentru fiecare│
 │costuri │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Plata totalã în avans │ 14.2 │Avansul se va acorda într-o │
 │ │ │singurã tranşã în procent ce │
 │ │ │nu poate depaşi 15% din │
 │ │ │valoarea de Contract │
 │ │ │acceptatã, fãrã TVA │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Numãrul şi calendarul │ 14.2 │O tranşã │
 │tranşelor de platã în │ │ │
 │avans │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Moneda de platã şi │ 14.2 │LEU │
 │proporţia tranşelor de │ │20 % Deduceri procentuale din│
 │platã în avans │ │Certificatele Intermediare │
 │ │ │de Platã │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Procentul Sumelor │ 14.3 │10% din fiecare certificat, │
 │Reţinute │ │fãrã TVA │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Limita Sumelor Reţinute │ 14.3 │5% din Valoarea de Contract │
 │ │ │Acceptatã, fãrã TVA │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Echipamente şi Materiale │ 14.5(c) │Se va completa pentru fiecare│
 │la plata dupã ce au fost │ │contract în parte │
 │aduse pe Şantier │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Valoarea minimã a │ 14.6 │Se va completa pentru fiecare│
 │Certificatului Interimar │ │contract în parte │
 │de Platã │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Penalitãţi pentru neplata│ 14.7 │Se va completa pentru fiecare│
 │subantreprenorilor │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Moneda în care se │ 14.15 │LEU │
 │efectueazã plata │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Perioadele pentru │ 18.1 │a) 14 zile - dovada │
 │prezentarea asigurãrii │ │încheierii asigurãrii │
 │ │ │b) 28 zile - poliţe relevante│
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Valoarea asigurãrii │ 18.3 │Se va completa pentru fiecare│
 │terţei pãrţi │ │contract în parte │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Valoarea asigurãrii │ 18.5 │10% din Valoarea Acceptatã a │
 │profesionale pentru │ │Contractului │
 │proiectare │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Data pânã la care va fi │ 20.2 │42 zile dupã primirea │
 │numitã Comisia de │ │înştiinţãrii privind Data de │
 │Adjudecare a Disputelor │ │Începere │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Numãrul de membri ai │ 20.2 │1 │
 │Comisiei de Adjudecare a │ │ │
 │Disputelor │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Membrii Comisiei de │ 20.3 │Preşedintele FIDIC sau │
 │Adjudecare a Disputelor │ │persoana desemnatã de acesta │
 │(dacã nu sunt agreaţi) ce│ │ │
 │vor fi nominalizaţi de │ │ │
 │cãtre │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Numãrul arbitrilor │ 20.6 │1 │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Limba de arbitraj │ 20.6 │Românã │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Locul de arbitraj │ 20.6 │Bucureşti │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │Instituţia de arbitraj │ 20.6 │Curtea de Arbitraj Comercial │
 │ │ │Internaţional │
 └─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┘    ANEXA 2
    la Condiţiile Speciale ale contractului pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare

                               ACORD CONTRACTUAL

    Prezentul Acord se încheie între:

    Compania Naţionalã de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR)
    Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti 010873
    ........................
    (denumit în continuare "Autoritatea Contractantã" şi "Beneficiar") de o parte şi
    < Nume oficial complet> ....................................................
    < Statut legal /titlu>1 ....................................................
    < Numãr Oficial de Înregistrare>2.......................................
    < Adresã oficialã completã>..................................................
    < Numãr TVA>3..........................................................
    (denumit în continuare "Antreprenor") de partea cealaltã.
-----
    *1) În cazul în care partea contractantã este o persoanã fizicã.
    *2) Aplicabil în cazul persoanelor fizice, se menţioneazã cartea de identitate sau paşaportul sau numãrul de document echivalent
    *3) Cu excepţia pãrţii contractante care nu e înregistratã ca plãtitoare de TVA.

    Având în vedere cã Autoritatea Contractantã a convenit ca, contractul ............................. sã fie proiectat şi executat de cãtre Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executãrii şi finalizãrii prezentului contract de Lucrãri şi remedierea defecţiunilor aferente.

    Pãrţile convin dupã cum urmeazã:
    1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare.
    2. Urmãtoarele documente sunt considerate a forma, a fi citite şi interpretate ca parte a Contractului, în aceastã ordine de prioritate:
    (a) Acordul contractual
    (b) Actele Adiţionale la Acordul contractual,
    (c) Scrisoarea de Atribuire,
    (d) Scrisoarea de ofertã,
    (e) Condiţiile Speciale,
    (f) Condiţii Generale,
    (g) Cerinţele Beneficiarului,
    (h) Graficele, şi
    (i) Propunerea Antreprenorului şi orice alte documente ce reprezintã o parte integrantã a Contractului.
    Actele adiţionale şi protocoalele au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modificã.
    3. Ţinând seama de plãţile pe care Beneficiarul le va efectua Antreprenorului dupã cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sã execute şi sã finalizeze Lucrãrile şi sã remedieze orice defecte ale lucrãrilor în Perioada de Garanţie a Lucrãrilor, potrivit prevederilor Contractului.
    4. Beneficiarul convine sã plãteascã Antreprenorului, pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea lucrãrilor şi remedierea oricãror defecţiuni, în timpul şi modalitatea descrise în Contract, suma acceptatã de:
    Valoarea de contract acceptatã.......................................... (fãrã TVA) sau alte sume care ar putea deveni plãtibile potrivit prevederilor Acordului Contractual la termenele şi conform modalitãţilor stipulate în Contract, în limitã a 10% din valoarea de contract acceptatã.
    5. În prezenţa pãrţilor semnatare s-a semnat prezentul Acord Contractual. Acest Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnãrii de cãtre ultima parte, şi anume Antreprenorul.
    6. Limba care guverneazã contractul este limba românã.
    7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

    Redactat în limba românã în trei originale: douã originale pentru Autoritatea Contractantã, şi unul original pentru Antreprenor.


       Pentru Beneficiar: Pentru Antreprenor:

       Nume: Nume:

       Titlu: Titlu:

       Semnat şi ştampilat: Semnat şi ştampilat:

       Data: Data:                                     --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016