Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONDITII din 1 martie 2011 speciale ale contractului pentru constructii, cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII din 1 martie 2011  speciale ale contractului pentru constructii, cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar    Twitter Facebook
Cautare document

CONDITII din 1 martie 2011 speciale ale contractului pentru constructii, cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 188 bis din 17 martie 2011 ----------- *) Aprobate de Ordinul nr. 146 din 1 martie 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 188 din 17 martie 2011.


    Condiţiile Speciale ale Contractului sunt prezentate în cele ce urmeazã. Aceste Condiţii Speciale completeazã, clarificã, amendeazã sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract.
    Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma datã de Condiţiile Generale.
    În cazul unor neconcordante între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primeazã prevederile Condiţiilor Speciale.
    Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivã, corespunde sau completeazã numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale.

    1.1.1.1. Contract
    "Contract" înseamnã toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, prevãzut în anexa nr. 2 la prezentele condiţii speciale.
    1.1.1.5. Specificaţii
    "Specificaţii" înseamnã documentul intitulat Specificaţii Tehnice, aşa cum este inclus în Contract şi orice alte modificãri sau adãugiri ale Specificaţiilor Tehnice în conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel de document expliciteazã caracteristicile Lucrãrilor.
    1.1.3.5. Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor:
    "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" înseamnã procesul verbal întocmit şi semnat în conformitate cu Legile în vigoare de cãtre comisia de recepţie numitã de cãtre Beneficiar, la cererea Inginerului, recomandând sau nu recepţionarea Lucrãrilor, a Sectorului sau a unei pãrţi de Lucrare (dupã caz) de cãtre Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10.
    1.1.3.8. Procesul Verbal de Recepţie Finalã:
    "Procesul Verbal de Recepţie Finalã" înseamnã procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de cãtre comisia de recepţie finalã numitã de cãtre Beneficiar la cererea Inginerului, recomandând sau nu receptionarea finalã a Lucrãrilor, a Sectorului sau a unei pãrţi de Lucrare (dupã caz) de cãtre Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.
    1.1.3.10. Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor
    "Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" înseamnã certificatul emis de Inginer precizând data la care Lucrãrile sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu exceptia unor lucrãri minore rãmase neexecutate şi a defectelor care nu vor afecta semnificativ utilizarea lucrãrilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (pânã când sau în timp ce aceste Lucrãri sunt finalizate şi defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Clauzei 10.
    1.1.3.11. Certificatul de Recepţie Finalã
    "Certificatul de Recepţie Finalã" înseamnã certificatul emis de Inginer care precizeazã data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevãzute în contract, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.
    1.1.4.13. Preţ Unitar
    "Preţul Unitar" este preţul unei unitãţi cantitative din Lista de Cantitãţi excluzând TVA-ul.
    1.1.5.6. Sector
    "Sector" inseamnã o parte de lucrãri pe care Beneficiarul le poate determina la Data de Începere a Lucrãrilor.
    1.1.6.7. Şantier
    "Şantier" înseamnã locurile în care vor fi executate Lucrãrile Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevãzute în Contract ca fiind parte componentã a Şantierului.
    Suprafeţele de teren necesare pentru Lucrãri Provizorii şi pentru organizarea de şantier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Şantierului, însã obligaţia asigurãrii dreptului de acces la acestea şi plata oricãror costuri generate de utilizarea temporarã a acestor suprafeţe va fi responsabilitatea exclusivã a Antreprenorului.
    1.1.6.10. Jurnalul de Şantier:
    "Jurnalul de Şantier" înseamnã jurnalul definit în Sub-Clauza 4.25 [Jurnalul de Şantier] şi pe care Antreprenorul îl întocmeşte în conformitate cu prevederile acelei Sub-Clauze.
    1.5. Prioritatea Documentelor
    Documentele care alcãtuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteazã reciproc. În scopul interpretãrii, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu ordinea stabilitã în Articolul 2 din Acordul Contractual.
    Actele adiţionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modificã. În caz de ambiguitate, erori sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispoziţiile pe care le considerã necesare pentru rezolvarea ambiguitãţii, erorii sau discrepanţelor. Antreprenorul nu va fi îndreptãţit la nicio extensie de timp sau platã, cost sau alta pretenţie atunci când Inginerul emite o clarificare.
    1.6. Acordul Contractual
    Pãrţile vor încheia un Acord Contractual ce va avea conţinutul din formularul Anexã la documentaţia de atribuire.
    1.12. Informaţii Confidenţiale
    Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabilã a Inginerului, toate informaţiile confidenţiale sau alte informaţii, pentru a verifica dacã Antreprenorul respectã prevederile Contractului.
    Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private şi confidentiale, exceptând situatiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute de Legile în vigoare. Antreprenorul nu va publica, nu va permite publicarea şi nu va dezvãlui orice informaţii confidenţiale despre Lucrãri în nicio publicaţie comercialã sau tehnicã sau în altã parte, fãrã acordul prealabil în scris al Beneficiarului.
    2.1. Dreptul de Acces pe Şantier
    În termen de 28 zile de la Data de Începere a Lucrãrilor, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces în Şantier şi punerea în posesia acestuia şi etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sã execute Lucrãrile în conformitate cu aceastã etapizare şi cu respectarea termenelor contractuale stabilite.
    Dacã, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita sã punã Antreprenorul în posesia unor fundaţii, structuri, echipamente sau cãi de acces, Beneficiarul va acţiona în acest sens la termenul şi în condiţiile prevãzute în Specificaţii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pânã la prezentarea Garanţiei de Bunã Execuţie.
    Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia astfel încât sã se realizeze lucrãrile ce fac obiectul prezentului Contract.
    Antreprenorul nu va formula nicio revendicare în legaturã cu împrejurarea cã punerea în posesie a Şantierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, şi îşi va revizui corespunzãtor programul de execuţie astfel încât sã asigure finalizarea execuţiei fiecãrui Sector pânã la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrãrilor.
    Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-si asigura orice drept de acces şi posesia pentru orice suprafatã de teren suplimentarã fatã de locurile în care vor fi executate Lucrãrile Permanente. Aceste suprafeţe suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrãrile Provizorii, drumuri de acces şi organizarea de şantier a Antreprenorului.
    Suprafeţele pentru Lucrãri Provizorii a cãror poziţionare este în afara zonei afectate de lucrãrile prezentului Acord Contractual trebuie asigurate de cãtre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie considerate ca parte a Şantierului.
    Antreprenorul va permite desfãşurarea unui trafic fluent de vehicule şi personae, în toate condiţiile climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract şi de asemenea pentru proprietari sau locatari ai proprietãţilor învecinate, cât şi pentru proprietari de utilitãţi şi operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executãrii Lucrãrilor.
    Antreprenorul nu va putea dobândi niciun teren şi nici drepturi asupra unui teren pe care se vor efectua Lucrãrile Permanente în absenţa unui acord, obţinut în prealabil, în scris, din partea Beneficiarului.
    Dreptul de proprietate asupra unui teren, împreunã cu orice alte drepturi privind un teren, teren dobândit de cãtre Antreprenor la alegerea sa şi care a fost inclus ulterior în Lucrãrile Permanente, se vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, în mod gratuit şi degrevat de orice sarcini. Transferul unui astfel de teren se va efectua în conformitate cu legislaţia românã în vigoare. La finalizarea unui astfel de transfer, Beneficiarul îi va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acest teren în conformitate cu dispoziţiile prezentei Clauze 2.1.
    2.5. Revendicãrile Beneficiarului
    Dacã Beneficiarul se considerã îndreptãţit la o platã potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condiţii sau în legãturã cu Contractul şi/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor înştiinţa Antreprenorul şi îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situaţia unor plãţi efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apã şi Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, aceastã înştiinţare nu este necesarã.
    Înştiinţarea va fi transmisã de îndatã ce Beneficiarul are cunoştinţã despre evenimentul sau contextul care genereazã revendicarea. Înştiinţarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor va fi transmisã înainte de expirarea acestei perioade.
    Detaliile prezentate trebuie sã specifice Clauza sau altã motivaţie a revendicãrii şi trebuie sã includã o justificare a sumei şi a prelungirii la care Beneficiarul se considerã îndreptãţit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacã existã) pe care Beneficiarul este îndreptãţit sã o primeascã de la Antreprenor şi/sau (ii) prelungirea (dacã e cazul) Perioadei de Notificare a Defecţiunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor].
    Aceastã sumã poate fi dedusã din Preţul Contractului şi din Certificatele de Platã. Beneficiarul va fi îndreptãţit sã compenseze sau sã opereze o deducere dintr-o sumã confirmatã într-un Certificat de Platã, sau sã o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
    Sumele prevazute în contract şi în "Anexa la oferta", cu titlul de penalitãţi, datorate de Antreprenor Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer şi aprobate de Beneficiar şi vor fi facturate separat Antreprenorului.
    În cazul în care Antreprenorul nu achitã sumele astfel facturate în termen de 28 de zile de la data comunicãrii facturii de cãtre Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi îndreptãţit, fãrã nicio notificare prealabilã şi fãrã altã formalitate, sã suspende plata sumelor datorate Antreprenorului pentru lucrãrile executate, pânã la momentul achitãrii integrale a sumelor facturate, în conformitate cu prevederile prezentei clauze.
    3.1. Responsabilitãţile şi Autoritatea Inginerului
    Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienţã şi calificare corespunzãtoare şi alt personal de specialitate care sã aibã competenţa de a-şi îndeplini responsabilitãţile.
    Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.
    Inginerul poate sã exercite autoritatea atribuitã Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicatã de executarea Contractului. Dacã pentru anumite atribuţii Inginerul trebuie sã obţinã aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea, atribuţiile respective vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autoritãţii Inginerului, cu excepţia celor stabilite cu Antreprenorul.
    În orice situaţie în care Inginerul îşi exercitã o autoritate specificã pentru care este necesarã aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) cã acordul Beneficiarului, a fost dat.
    Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste Condiţii:
    (a) Se va considera cã Inginerul acţioneazã în numele Beneficiarului de fiecare datã când îndeplineşte sarcini sau exercitã autoritatea atribuitã sau implicatã de Contract.
    (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligaţiile sau responsabilitãţile prevãzute în Contract; şi
    (c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimţãmânt, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absenţa obiecţiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformitãţi.
    Înainte de a acţiona potrivit prevederilor urmãtoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Condiţii, Inginerul va obţine de la Beneficiar aprobãrile specifice:
    a) Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de confirmarea consimţãmântului prealabil al Inginerului pentru numirea oricãror Subantreprenori propuşi;
    b) Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de stabilirea oricãrei prelungiri a Duratei de Execuţie;
    c) Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor;
    d) Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finalã;
    e) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de dispunerea sau aprobarea oricãrei Modificãri care ar face ca Preţul Contractului sã depãşeascã Valoarea de Contract Acceptatã sau orice valoare de contract convenitã ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor acte adiţionale la Contract;
    f) Sub-Clauza 13.1: de asemenea, aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de dispunerea sau aprobarea oricãrei Modificãri care, dupã evaluare, ar avea implicaţii financiare mai mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptatã.
    g) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresã a Beneficiarului este necesarã înainte de dispunerea sau aprobarea oricãrei omiteri a unor lucrãri.
    În pofida obligaţiilor specificate mai sus şi necesare pentru a obţine autorizarea/acordul, în condiţiile în care Inginerul considerã cã a survenit o situaţie de urgenţã care pune în pericol siguranţa/viaţa unei/unor persoane sau siguranţa lucrãrilor sau a proprietãţilor învecinate, acesta poate, fãrã a-l exonera pe Antreprenor de rãspunderea şi obligaţiile asumate prin Contract, sã îi solicite acestuia executarea oricãror lucrãri sau acţiuni considerate necesare, în opinia Inginerului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Inginerul va estima o suplimentare a Preţului Contractului, aferenta acestor instrucţiuni şi va înştiinţa imediat Beneficiarul despre aceasta.
    3.4. Înlocuirea Inginerului
    Dacã Beneficiarul doreşte sã înlocuiascã Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusã pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantã a celui care este potenţialul înlocuitor al Inginerului.
    3.6. Întâlnirile de Management
    Antreprenorul şi Inginerul vor organiza întâlniri sãptãmânale de management în scopul revizuirii pregãtirilor pentru lucrãrile viitoare. La aceste întâlniri vor participa, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Inginerului şi ai Antreprenorului şi vor fi invitaţi şi reprezentanţii Beneficiarului şi alte persoane despre care Beneficiarul va înştiinţa Antreprenorul şi pe Inginer.
    Agenda pentru astfel de întâlniri va fi pregãtitã de cãtre Inginer şi va cuprinde o trecere în revistã a progresului lucrãrilor, a programului de lucru şi planurile pentru viitoarele activitãţi, situaţia personalului, engineering, siguranţa, echipamente, achiziţia de materiale, plãţi, identificarea riscurilor şi stabilirea de mãsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultãţi curente şi viitoare, interacţiunea cu alţi antreprenori revendicãri, precum şi alte subiecte care vor fi considerate relevante.
    Timpul şi locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun acord luând în considerare tema discuţiei.
    Inginerul va furniza participanţilor la întâlnire copii ale agendei şi ale documentelor relevante pentru subiectele ce urmeazã a fi discutate.
    Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare întâlnire şi îl va transmite în copie fiecãrui participant în douã zile lucrãtoare dupã întâlnire, precum şi la Beneficiar, la adresa şi datele de contact comunicate de cãtre acesta. Menţiunile din procesul-verbal cu privire la responsabilitãţile pentru orice activitãţi ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului.
    Prin aceste procese-verbale, chiar dacã sunt semnate de cãtre Pãrţi, nu pot fi modificate prevederile Contractului.
    4.2 Garanţia de Bunã Executie
    Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bunã Execuţie pentru realizarea corespunzãtoare a lucrãrilor la valoarea şi în moneda stipulate în "Anexa la Ofertã". Dacã în "Anexa la Ofertã" nu se menţioneazã suma, aceastã Sub-Clauzã nu se va aplica.
    Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bunã Execuţie în termen de 15 zile de la data semnãrii Acordului Contractual şi va trimite o copie a acesteia şi Inginerului. Garanţia de Bunã Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisã în numele asocierii sau a consorţiului.
    Garanţia de Bunã Execuţie se va prezenta sub forma unei garanţii bancare şi se va emite cãtre o bancã cu sediul pe teritoriul României şi având conţinutul formularului anexat în Documentaţia de Atribuire.
    Antreprenorul se va asigura cã Garanţia de Bunã Execuţie este valabilã şi în vigoare pânã la execuţia şi terminarea lucrãrilor de cãtre Antreprenor şi remedierea oricãror defecţiuni. Dacã termenii Garanţiei de Bunã Execuţie specificã data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptãţit sã obţinã Certificatul de Recepţie Finalã cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bunã Execuţie pânã când Lucrãrile vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.
    Beneficiarul nu va formula nicio revendicare privind executarea Garanţiei de Bunã Execuţie, cu excepţia revendicãrii sumelor la care Beneficiarul este îndreptãţit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care:
    (a) Antreprenorul nu reuşeşte sã prelungeascã valabilitatea Garanţiei de Bunã Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bunã Execuţie;
    (b) Antreprenorul nu plãteşte Beneficiarului în termen de 42 de zile o sumã datoratã, convenitã de cãtre Antreprenor sau stabilitã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicãri, Dispute şi Arbitraj].
    (c) Antreprenorul nu reuşeşte sã remedieze o defecţiune în termen de 42 de zile de la primirea solicitãrii Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, sau
    (d) se creeazã circumstanţe care sã îndreptãţeascã Beneficiarul sã rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar], indiferent dacã s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere.
    Beneficiarul va despãgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultã dintr-o revendicare privind executarea Garanţiei de Bunã Execuţie, în mãsura în care Beneficiarul nu era îndreptãţit la revendicare.
    Având în vedere riscul mare de vicii ascunse aferent lucrãrilor de drumuri, Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bunã Execuţie în termen de 21 de zile dupã primirea unei copii a Certificatului de Recepţie Finalã.
    De fiecare datã când este agreat ca Preţul Contractului depãşeşte valoarea de Contract şi se încheie un act adiţional la Contract în acest sens, Antreprenorul, la cererea scrisã a Inginerului, va modifica în termen de 14 zile, în aceeaşi proporţie, valoarea Garanţiei de Bunã Execuţie.
    4.3. Reprezentantul Antreprenorului
    Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui acestuia toatã autoritatea necesarã pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.
    Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obţinerea consimţãmântului, înainte de Data de Începere, numele şi referinţele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numitã Reprezentant al Antreprenorului. Dacã nu este dat consimţãmântul sau este revocat ulterior, sau dacã persoana numitã nu reuşeşte sã acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele şi referinţele altei persoane corespunzãtoare ocupãrii acestei funcţii.
    Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fãrã consimţãmântul prealabil al Inginerului.
    Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonãrii executãrii Contractului. Dacã Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrãrilor, se va numi o persoanã corespunzãtoare care sã îl înlocuiascã, cu consimţãmântul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecinţã.
    Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile emise de cãtre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucţiunile Inginerului].
    Reprezentantul Antreprenorului va putea sã delege autoritatea, funcţii sau împuterniciri oricãrei persoane competente şi va putea oricând, sã revoce aceastã delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare pânã când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilã semnatã de cãtre Reprezentantul Antreprenorului în care sã fie numitã persoana şi care sã specifice împuternicirile, funcţiile şi autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definitã în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]. Antreprenorul va pune la dispoziţie, în permanenţã, pe şantier, serviciile unui interpret specializat pentru a asista la transmiterea corectã a instrucţiunilor şi informaţiilor.
    Reprezentantul Antreprenorului va participa, alãturi de Inginer, la întâlniri lunare având drept subiect analizarea stadiului lucrãrilor şi aranjamentele pentru activitãţi viitoare.
    Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrãrilor, raport elaborat în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrãrilor] în cursul întâlnirii lunare având drept subiect stadiul lucrãrilor.
    4.4. Subantreprenorii
    Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrãrile.
    În cazul în care pãrţi din Lucrãri urmeazã sã se îndeplineascã de unul sau mai multi Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii numiţi în Ofertã.
    Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din Subantreprenorii numiţi în Ofertã, sau pe cei numiţi ulterior pentru care a fost obţinut consimţãmântul Inginerului, fãrã acceptul prealabil al Inginerului.
    Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenţilor sau angajaţilor sãi, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile Antreprenorului.
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:
    (a) Antreprenorului nu i se va cere sã obţinã aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract;
    (b) pentru numirea Subantreprenorilor propuşi dupã semnarea Contractului va fi obţinut consimţãmântul prealabil al Inginerului; acest consimţãmânt se va baza pe evaluarea Subantreprenorului propus şi anume a experientei sale generale, a capacitãţii tehnice şi financiare. Numirea Subantreprenorului va fi efectivã şi îşi va produce efectele numai dupã transmiterea cãtre Beneficiar de cãtre Antreprenor a unei copii a contractului de subantreprizã. Numirea Subantreprenorului va fi efectivã şi îşi va produce efectele numai dupã transmiterea cãtre Beneficiar de cãtre Antreprenor a unei copii a contractului de subantreprizã. Contractul de subantreprizã trebuie sã conţinã obligatoriu o clauzã prin care Antreprenorul se obligã sã plãteascã Subantreprenorului un avans în procent din valoarea contractului cel putin egal cu cel plãtit de Beneficiar Antreprenorului. Subantreprenorii propuşi şi aprobaţi vor fi notificaţi de cãtre Beneficiar cu privire la prevederile clauzei 14.3.
    (c) Antreprenorul va transmite Inginerului înştiinţãri cu cel puţin de 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul intenţioneazã sã înceapã lucrãrile, precum şi datele efective de începere a lucrãrilor pe Şantier;
    (d) fiecare contract de subantreprizã va include prevederi care sã îndreptãţeascã Beneficiarul sã solicite transferul obligaţiilor contractului cãtre Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Transferul Obligaţiilor Subantreprenorului], (dacã şi când este aplicabil) sau în eventualitatea rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar].
    4.12. Condiţii Fizice Imprevizibile
    Exceptând cazurile în care Contractul nu menţioneazã altceva:
    (a) Antreprenorul va fi obligat sã fi obţinut toate informaţiile necesare cu privire la riscuri, diverse şi neprevãzute precum şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Lucrãrile;
    (b) prin semnarea Contractului, Antreprenorul acceptã responsabilitatea totalã pentru cã şi-a prevãzut toate dificultãţile şi costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrãrilor, şi
    (c) Preţul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua în considerare orice dificultate sau cost neprevãzut.
    4.17. Utilajele Antreprenorului
    Antreprenorul va rãspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executãrii Lucrãrilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fãrã consimţãmântul Inginerului. Nu este necesar consimţãmântul pentru vehiculele care transportã Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului.
    Pentru executarea lucrãrilor Antreprenorul va folosi Utilaje cel puţin de aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertã şi listate în Contract.
    4.21. Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrãrilor
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei lucrãrilor vor fi elaborate de cãtre Antreprenor şi transmise Inginerului în douã exemplare. Primul raport va acoperi perioada pânã la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lunã, în termen de 7 zile dupã ultima zi a perioadei cuprinsã în raport.
    Raportarea va continua pânã la terminarea de cãtre Antreprenor a tuturor lucrãrilor rãmase la data de terminare specificatã în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    Fiecare raport va include:
    (a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapã de proiectare (dacã e cazul), Documentele Antreprenorului, achiziţii, fabricaţie, livrãri pe Şantier, construcţie, montaj şi efectuarea testelor incluzând în raportare fiecare Subantreprenor nominalizat (dupã cum se specificã în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizaţi]);
    (b) fotografii care sã reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrãrilor pe Şantier;
    (c) pentru producerea fiecãrui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru Materiale, se vor prezenta: numele producãtorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele realizate pentru:
    (i) începerea asamblãrii;
    (ii) inspecţiile fãcute de Antreprenor;
    (iii) testele, şi
    (iv) transportul şi sosirea pe Şantier;
    (d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportãri privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului];
    (e) copii ale documentelor de asigurare a calitãţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale;
    (f) lista înştiinţãrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] şi celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului];
    (g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricãror incidente neprevãzute şi activitãţi în legãturã cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; şi
    (h) comparaţii între evoluţia realã a lucrãrilor şi cea planificatã, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrãrilor conform prevederilor Contractului şi mãsurile care se adoptã (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.
    4.22. Securitatea Şantierului
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:
    (a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe Şantier, şi
    (b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului şi oricare alte persoane a cãror identitate a fost notificatã Antreprenorului de cãtre Beneficiar sau Inginer, în calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier.
    Pentru aceastã Sub-Clauzã, utilizatorii drumului şi proprietarii riverani nu vor fi consideraţi ca fiind persoane neautorizate atunci când folosesc drumul sau când vor sã treacã pe proprietãţile riverane. Astfel de folosinţã şi acces trebuie reglementate ca parte din sistemul Antreprenorului de management al traficului.
    În 21 de zile de la Data de Incepere a Lucrãrilor, Antreprenorul va transmite Inginerului planul de management al traficului spre aprobare.
    Planul de management al traficului va indica mãsurile care vor fi implementate pentru gestionarea în condiţii de siguranţã a traficului în timpul execuţiei Lucrãrilor. Un astfel de plan trebuie sã descrie, sub forma unor schiţe însoţite de detalii descriptive, înşiruirea elementelor de semnalizare, devierile, iluminarea, împrejmuirea, etc., care trebuie aplicate pe fiecare secţiune, pentru asigurarea tuturor condiţiilor de siguranţã potrivit reglementãrilor în vigoare.
    Planul de Management al Traficului va fi aprobat de Inginer înaintea începerii lucrãrilor efective. Aprobarea va fi acordatã doar dupã obţinerea aprobãrii de la Poliţia Rutierã şi de la serviciile specializate ale Beneficiarului.
    În cazul nerespectãrii de cãtre Antreprenor a obligaţiei de a asigura implementarea şi menţinerea unui astfel de Sistem de Management al Traficului, aşa cum a fost aprobat de Inginer, pe orice secţiune a Lucrãrilor, Beneficiarul are dreptul, în baza Sub-Clauzei 2.5, sã solicite despãgubiri din partea Antreprenorului, în valoare de 10.000 Euro, echivalent în LEI, pentru fiecare caz sau orice sumã mai mare, în funcţie de pagube.
    4.23. Activitãţile Antreprenorului pe Şantier
    Antreprenorul va restrânge aria de desfãşurare a activitãţii numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de cãtre Antreprenor şi acceptate de cãtre Inginer ca zone de lucrãri. Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru a pãstra Utilajele Antreprenorului şi Personalul propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.
    Pe parcursul executãrii Lucrãrilor, Antreprenorul va pãstra Şantierul degajat de obstacole inutile şi va depozita sau îndepãrta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curãţa şi înlãtura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrãrile Provizorii care nu mai sunt necesare.
    Dupã emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, Antreprenorul va curãţa şi îndepãrta, de pe acea parte a Şantierului şi a lucrãrilor la care se referã Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrãrile Provizorii. Antreprenorul va lãsa partea respectivã a Şantierului şi Lucrãrile curate şi în siguranţã. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Antreprenorul poate pãstra pe Şantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute în Contract.
    4.24. Vestigii/Muniţii
    Toate fosilele, monedele, muniţiile, articolele de valoare sau antichitãţile, împreunã cu construcţiile şi alte rãmãşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlãturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.
    În conformitate cu legislaţia românã în vigoare, orice obiecte gãsite devin automat proprietatea Statului Român. Antreprenorul va preda orice astfel de obiecte autoritãţilor române.
    Antreprenorul va face toate demersurile legale pentru a asigura efectuarea urmãtoarelor operaţiuni: toate investigaţiile necesare privind situri arheologice; elaborarea de rapoarte speciale; obţinerea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor de proiectare etc.; supravegherea lucrãrilor de construcţii efectuate în interiorul siturilor arheologice.
    Dupã descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului, care va emite instrucţiuni pentru modul de soluţionare.
    Înainte de începerea oricãror Lucrãri, Antreprenorul, pe propria cheltuialã şi propriul risc, va efectua o inspecţie completã a şantierului şi a oricãror suprafeţe pe care se vor executa Lucrãri sau se intenţioneazã sã se execute, cu scopul de a identifica orice suprafeţe în care este posibil sã fie gãsite fosile, monede, muniţii, articole de valoare sau antichitãţi, structuri sau alte rãmãşiţe sau articole de interes geologic sau arheologic. O copie a rezultatului acestei inspecţii va fi transmisã Inginerului înainte de începerea oricãror lucrãri.
    Antreprenorul va urma procedura prevãzutã de Ordinul comun al ministrulului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 653/2497/2010 pentru instituirea Programului naţional de cercetare arheologicã "Autostrada" şi de <>Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologicã.
    4.25. Jurnalul de Şantier
    Antreprenorul trebuie sã menţinã un jurnal al lucrãrilor la zi, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de Inginer. Jurnalul de Şantier trebuie ţinut pe Şantier şi Antreprenorul trebuie sã înregistreze zilnic cel putin urmãtoarele informaţii:
    1. Condiţiile atmosferice, pauzele de muncã din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, numãrul de ore lucrate, numãrul şi calificarea personalului muncitor de pe şantier, materialele achiziţionate, materialele încorporate în lucrãri, echipamentele defecte sau ieşite din uz, testele complete, mostrele trimise, evenimentele neprevãzute, precum şi instrucţiunile verbale date Antreprenorului;
    2. Anexele cu informaţii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi utilizate pentru calcularea plãţilor cãtre Antreprenor, cum ar fi Lucrãrile finalizate, cantitãţile reale, materialele acceptate pentru încorporarea în Lucrãri. Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de Şantier, dar pot fi semnate, dacã e necesar, ca documente separate;
    3. Lista diferitelor obstacole sau alte dificultãţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei lucrãrilor din ziua respectivã.
    Înregistrãrile în Jurnalul de Şantier sunt semnate de cãtre Antreprenor la momentul înregistrãrii şi contrasemnate de Inginer în maxim 3 zile de la data înregistrãrii. Antreprenorul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informaţii.
    În cazul în care Inginerul noteazã în Jurnalul de Şantier dezacordul sau asupra unei înregistrãri în Jurnalul de Şantier, Antreprenorul trebuie sã comunice în scris Inginerului comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sãu în Jurnalul de Şantier.
    O copie a Jurnalului de Şantier pentru fiecare lunã în cauzã va fi inclusã în Raportul privind Evoluţia Execuţiei lucrãrilor întocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna şi va ştampila în conformitate cu originalul fiecare paginã a acestei copii.
    4.26. Autorizaţii/Permise necesare începerii Lucrãrilor
    Exceptând Autorizaţia de Construire care trebuie furnizatã de Beneficiar, autorizatiile şi/sau permisele solicitate de autoritãţile locale/naţionale relevante trebuie obţinute de Antreprenor, pe propria cheltuialã. Astfel de permise includ printre altele autorizaţii de lucru, permise pentru şantier, pentru devierea traficului, pentru rute, permise de rezidentã şi muncã, pentru comunicaţii radio, pentru mutarea utilitãţilor publice etc.
    În termen de 28 zile de la Data de Începere a Lucrãrilor, Antreprenorul trebuie sã transmitã Inginerului o listã a tuturor permiselor şi autorizaţiilor necesare şi timpul necesar pentru obţinerea acestora în vederea desfãşurãrii lucrãrilor în conformitate cu programul întocmit şi actualizat conform Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie].
    4.27. Proiectarea de cãtre Antreprenor
    Planşele, Specificaţiile şi documentele de proiectare existente sunt considerate a fi suficiente pentru execuţia lucrãrilor de cãtre Antreprenor.
    În cazul în care pe durata execuţiei lucrãrilor este necesarã revizuirea Planşelor, Specificaţiilor şi documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzând efectuarea de investigaţii, studii şi altele asemenea, precum şi elaborarea de planşe sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrãrilor de relocare/protejare a utilitãţilor, Antreprenorul va realiza suprapunerea tuturor proiectelor de utilitãţi peste proiectul de Execuţie şi va identifica eventualele conflicte sau eventualele suprafeţe de teren suplimentare necesare pentru lucrãrile de relocare/protecţie a utilitãţilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel încât sã poatã finaliza corespunzãtor execuţia lucrãrilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii unei Modificãri dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.1), în conformitate cu legislaţia, standardele şi reglementãrile tehnice în vigoare.
    Proiectarea şi planşele elaborate de cãtre Antreprenor vor alcãtui o documentaţie de execuţie coerentã împreunã cu proiectul furnizat de cãtre Beneficiar.
    Cu excepţia proiectãrii elaborate de cãtre Antreprenor ca urmare a unei modificãri dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile sub-clauzei 13.1, orice proiect elaborat de cãtre antreprenor care ar aduce modificãri substanţiale la proiectul existent, inclusiv modificãri ale soluţiilor tehnice, va fi considerat ca o propunere a antreprenorului transmisã în conformitate cu prevederile sub-clauzei 13.2.
    Pe durata implementãrii Contractului, Antreprenorul va îndeplini obligaţiile de proiectare la timp astfel încât sã finalizeze execuţia lucrãrilor corespunzãtor programului de execuţie ţinând cont de orice perioadã de timp necesarã pentru analiza de cãtre Inginer şi obţinerea oricãror aprobãri, avize, autorizaţii şi alte asemenea. Antreprenorul va obţine, pe cheltuiala sa, toate aprobãrile necesare şi va asigura inclusiv verificarea tehnicã de specialitate pentru planşele şi documentele de proiectare elaborate, conform legislatiei în vigoare.
    În scopul analizãrii, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare întocmite în conformitate cu prezenta sub-clauzã însoţite de avizele necesare, verificate şi vizate de cãtre verificatorii autorizaţi.
    Fiecare perioadã de analizã de cãtre Inginer nu va depãşi 28 de zile calculate de la data primirii documentelor de proiectare de la Antreprenor.
    Inginerul va putea în perioada de analizã sã înştiinţeze Antreprenorul dacã un document prezentat de acesta nu corespunde prevederilor contractului. Dacã un document al Antreprenorului este necorespunzãtor, acesta va fi corectat de cãtre acesta pe cheltuiala sa, revizuit şi retransmis în conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze.
    În cazul în care Inginerul va constata cã pentru realizarea lucrãrilor aferente documentelor de proiectare este necesarã obţinerea avizului comitetului tehnicoeconomic al Beneficiarului şi/sau modificarea/completarea/extinderea sau obţinerea unei noi autorizaţii de construire acesta va inştiinţa Antreprenorul cât şi Beneficiarul şi va instructa Antreprenorul în vederea obţinerii avizului şi/sau autorizaţiei necesare.
    În acest caz Antreprenorul va face toate demersurile necesare în vederea obţinerii avizului comitetului tehnico-economic al Beneficiarului şi/sau va înştiinţa emitentul Autorizaţiei de Construire, va completa documentaţia tehnicã de autorizare cu elementele necesare şi va obţine în numele Beneficiarului orice modificare/completare/extindere sau nouã Autorizaţie de Construire, astfel încât execuţia lucrãrilor sã se poatã desfãşura în conformitate cu prevederile legale.
    Dupã obţinerea acestor avize şi/sau autorizaţii, Antreprenorul va înainta documentele de proiectare Inginerului spre analizã.
    Inginerul va analiza documentele de proiectare şi îşi va exprima consimţãmântul prin aplicarea menţiunii "bun de execuţie" iar Antreprenorul va putea începe execuţia lucrãrilor aferente.
    Antreprenorul va pregãti şi transmite Beneficiarului, planul cu coordonatele proiectului, aşa cum sunt definite de Legea românã, şi caracteristicile speciale ale proiectului, pentru a fi utilizate de cãtre Beneficiar în scopul asigurãrii oricãror suprafeţe de teren suplimentare afectate de realizarea lucrãrilor şi a punerii acestora în posesia Antreprenorului.
    Orice aprobare sau consimţãmânt ale Inginerului potrivit prevederilor prezentei clauze sau altor prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformitãţi.
    Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului de investiţii în conformitate prevederile legale în vigoare şi va obţine toate aprobãrile necesare pânã la emiterea Hotãrârilor de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizaţi.
    Documentaţia de proiectare elaboratã de cãtre Antreprenor ca urmare a obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusivã a Beneficiarului. Antreprenorul va remite toate aceste documente şi date Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste documente în alte scopuri care nu au legãturã cu prezentul Contract.
    Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualã ori industrialã, dobândite în executarea prezentului Contract vor fi proprietatea exclusivã a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fãrã limitare geograficã ori de altã naturã, cu excepţia situaţiilor în care existã deja asemenea drepturi de proprietate intelectualã ori industrialã.
    4.28. Dreptul la Audit
    Antreprenorul va permite Beneficiarului sã inspecteze şi sã copieze, fãrã restricţii, conturile sale, înregistrãrile şi alte documente privind procedura de depunere a ofertei şi executarea Contractului şi sã permitã auditarea acestora de cãtre experţi/ auditori desemnaţi de cãtre Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptãţit sã producã şi sã foloseascã orice astfel de conturi şi înregistrãri şi alte documente ca evidenţã în caz de disputã sau arbitraj.
    5.3. Plata Subantreprenorilor Nominalizaţi
    Antreprenorul va plãti Subantreprenorilor nominalizaţi sumele pe care Inginerul le certificã ca fiind datorate, în conformitate cu prevederile Contractului de subantreprizã. Aceste sume împreunã cu alte plãţi vor fi incluse în Preţul Contractului în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excepţia celor menţionate în Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea Plãţilor cãtre Subantreprenori].
    5.4. Confirmarea Plãţilor
    Înainte de emiterea Certificatului de Platã care include o sumã care poate fi plãtitã unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita Antreprenorului sã furnizeze o dovadã rezonabilã care sã arate cã Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este îndreptãţit în conformitate cu Certificatele de Platã anterioare, mai puţin deducerile care se aplicã pentru sumele reţinute sau alte obligaţii. Cu excepţia cazurilor în care Antreprenorul:
    (a) transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau
    (b) (i) transmite Inginerului în scris un rãspuns care sã menţioneze cã Antreprenorul are dreptul de a reţine sau refuzã sã plãteascã aceste sume, şi (ii) transmite Inginerului dovezi rezonabile care sã dovedeascã faptul cã Subantreprenorul nominalizat a fost informat cu privire la dreptul Antreprenorului, Beneficiarul poate (la alegerea sa) sã plãteascã, direct Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor certificate anterior (mai puţin deducerile aplicabile) care sunt datorate Subantreprenorului nominalizat şi pentru care Antreprenorul nu a reuşit sã transmitã dovezile descrise în sub-paragrafele (a) şi (b) de mai sus. Antreprenorul va plãti Beneficiarului sumele plãtite de cãtre Beneficiar Subantreprenorilor.
    6.1. Angajarea Personalului şi Forţei de Muncã
    Cu excepţia celor prevãzute în Specificaţii, Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncã, nelocalnic sau din zonã, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.
    Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusã în Contract şi îl va menţine pe toatã durata contractului. Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare şi experienţã cel puţin echivalente cu cele ale personalului înlocuit.
    Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele pe care Antreprenorul le împuterniceste, confirmate pe astfel de poziţii la semnarea Contractului ca şi personal cheie, vor fi menţinute pe toatã durata executãrii Lucrãrilor, cu excepţia situaţiei în care Inginerul cere înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesarã înlocuirea din alte motive care nu ţin de puterea Antreprenorului (ex. demisie, boalã, deces, etc.).
    În cazul în care Antreprenorul nu îndeplineşte aceastã obligaţie, Beneficiarul va fi îndreptãţit sã aplice penalitãţi în valoarea înscrisã în Anexa nr. 1 la prezentele condiţii speciale, intitulatã "Anexa la Ofertã", pentru fiecare persoanã înlocuitã.
    6.5. Programul de Lucru
    Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrãtoare şi în afara programului normal de lucru menţionat în "Anexa la Ofertã", cu urmãtoarele excepţii:
    (a) Contractul conţine alte prevederi;
    (b) Existã acordul Inginerului;
    (c) Lucrarea nu poate fi evitatã sau este necesarã pentru protejarea vieţii sau a proprietãţii sau pentru siguranţa Lucrãrilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.
    În afara programului normal de lucru menţionat în "Anexa la Ofertã", Personalul Antreprenorului va putea sã lucreze pânã la douã schimburi cu acordul Inginerului. În acest caz, Antreprenorul va transmite o inştiinţare cu 7 zile înainte de data la care intenţioneazã sã înceapã lucrul în 2 schimburi.
    Acele activitãţi care necesitã prezenţa permanentã pe şantier, cum ar fi paza şi supravegherea şantierului, managementul traficului şi altele asemenea, se vor desfãşura atât timp cât este necesar, fãrã restricţii legate de programul de lucru, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.
    6.7. Sãnãtatea şi Securitatea Muncii
    Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru menţinerea sãnãtãţii şi securitãţii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autoritãţile sanitare, cã personalul medical, facilitãţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţã sunt asigurate în permanenţã pe Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului şi cã se iau toate mãsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienã şi prevenirea epidemiilor.
    Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care sã rãspundã de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastã persoanã va fi calificatã pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune mãsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrãrilor, Antreprenorul va asigura toate facilitãţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitãţii şi autoritãţii sale.
    În situaţia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pãstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sãnãtatea, securitatea şi asistenţa socialã acordatã persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietãţii, aşa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil.
    Antreprenorul poartã întreaga rãspundere în cazul producerii accidentelor de muncã, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnãvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) şi de muncã, procedeelor tehnologice utilizate, sau de cãtre lucrãtorii sãi şi cei aparţinând societãţilor care desfãşoarã activitãţi pentru antreprenorul general (subantreprenori), în conformitate cu prevederile <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 319/2006, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi orice modificare legislativã apãrutã pe timpul desfãşurãrii contractului.
    În cazul producerii unor accidente de muncã, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfãşuratã de Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncã, evenimentul, conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncã pe raza cãruia s-a produs evenimentul.
    6.8. Supravegherea Asiguratã de Antreprenor
    Pe durata execuţiei lucrãrilor şi atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura toatã asistenţa necesarã pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea şi testarea lucrãrilor.
    Supravegherea va fi asiguratã de un numãr suficient de persoane care sã cunoascã limba de comunicare (definitã în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]) şi operaţiunile care trebuie executate (inclusiv metode şi proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru execuţia satisfãcãtoare şi în siguranţã a Lucrãrilor.
    O proporţie rezonabilã a personalului supreveghetor al Antreprenorului va avea cunoştinţe de limba românã. În caz contrar, Antreprenorul va avea un numãr suficient de translatori competenţi disponibili pe Şantier pe durata întregului program de lucru.
    6.10. Raportãri privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului
    Antreprenorul va transmite Inginerului informaţii care sã precizeze numãrul fiecãrei categorii a Personalului Antreprenorului şi a fiecãrui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. Informaţiile vor fi transmise lunar, într-o formã aprobatã de cãtre Inginer, pânã la data terminãrii de cãtre Antreprenor a lucrãrilor rãmase de executat menţionate în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    7.2. Prelevarea de Probe
    Înainte de utilizarea Materialelor la Lucrãri, Antreprenorul va transmite Inginerului, pentru consimţãmânt, urmãtoarele probe de Materiale şi informaţii relevante:
    (a) probe standard prelevate de la producãtor şi probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; şi
    (b) probe suplimentare indicate de cãtre Inginer.
    Fiecare probã va fi etichetatã, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare.
    (c) toate certificãrile materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autoritãţilor competente, cum ar fi acord de certificare etc.
    7.9. Standarde Tehnice şi Reglementãri
    Proiectul, documentele Antreprenorului, execuţia şi Lucrãrile finalizate vor îndeplini standardele tehnice ale ţãrii, legislaţia în domeniul clãdirilor, construcţiilor şi mediului, legea aplicabilã produsului ce rezultã din execuţia lucrãrilor şi alte standarde specificate în Specificaţii, aplicabile lucrãrilor sau definite de cãtre legile în vigoare.
    Trimiterile fãcute în Contract la standardele publicate vor fi înţelese ca fiind trimiteri la ediţiile aplicabile Datei de Bazã, dacã nu este specificat altfel.
    Dacã, dupã Data de Bazã, în Ţarã au intrat în vigoare standarde modificate sau noi, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi (dacã este cazul) va înainta propuneri pentru conformitate. În cazul în care:
    a) Inginerul stabileşte cã este necesarã conformitatea şi
    b) propunerile pentru conformitate constituie o modificare, atunci Inginerul va iniţia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificãri şi Actualizãri].
    8.1. Începerea Lucrãrilor
    Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a lucrãrilor cu cel puţin 42 zile înainte de aceastã datã şi Data de Începere a lucrãrilor nu va depãşi cu mai mult de 365 de zile data semnãrii Acordului Contractual.
    Antreprenorul va începe execuţia lucrãrilor cât mai curând posibil dupã Data de Începere şi va continua execuţia lucrãrilor cu promptitudine şi fãrã întârzieri.
    8.3. Programul de Execuţie
    În termen de 28 zile dupã primirea înştiinţãrii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrãrilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execuţie detaliat cu planificãri calendaristice. Dacã Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţioneazã cã programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei lucrãrilor şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, în termenul stabilit de Inginer.
    Fiecare program va include:
    (a) ordinea în care Antreprenorul intenţioneazã sã execute Lucrãrile, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare fazã de proiectare (dacã existã), Documentele Antreprenorului, producerea Echipamentelor, procurarea, livrarea pe Şantier, construcţia, montarea şi testarea,
    (b) fiecare din activitãţile de mai sus realizate de subantreprenorii nominalizaţi (definiţi în Clauza 5 [Subantreprenori nominalizaţi]);
    (c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi
    (d) un raport justificativ care sã includã:
    (i) o descriere generalã a metodelor pe care Antreprenorul intenţioneazã sã le aplice şi a principalelor etape de execuţie a Lucrãrilor, şi
    (ii) detalii cuprinzând estimãrile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum şi numãrul fiecãruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier pentru realizarea fiecãrei etape principale de lucrãri
    Dacã în termen de 21 de zile dupã primirea programului, Inginerul nu transmite o înştiinţare Antreprenorului, în care sã menţioneze cã programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaţii pe care trebuie sã le îndeplineascã potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptãţit sã-şi planifice activitatea conform programului Antreprenorului.
    Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apãrea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrãrile, pot majora Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrãrilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului sã transmitã o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].
    Dacã Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţioneazã cã programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei lucrãrilor şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
    În cazul în care Antreprenorul întârzie, din vina sa exclusivã, în emiterea programului de execuţie - iniţial sau actualizat ori de câte ori este necesar sau nu indeplineşte instrucţiunile Inginerului necesare pentru aprobare, Beneficiarul este îndreptãţit sã aplice penalitãţi în valoarea precizatã în "Anexa la Ofertã".
    Programul de execuţie iniţial şi cel actualizat transmis de cãtre Antreprenor vor fi prezentate detaliat la nivel de activitãţi şi subactivitãţi şi vor indica resursele alocate şi nivelul ratelor de productivitate estimate în mod rezonabil de cãtre Antreprenor, arãtând şi conditiile precedente pentru realizarea fiecãrei obligaţii a Antreprenorului, inclusiv perioadele de timp anticipate pentru obţinerea de instrucţiuni, aprobãri, permise şi alte asemenea. Programul de execuţie al Antreprenorului şi orice actualizare a acestuia va indica dacã e cazul şi activitãţile pentru care lucrul va fi organizat în douã schimburi.
    Programul de execuţie va fi furnizat şi în format electronic editabil astfel încât sã poatã fi accesat şi urmãrit cu un software specializat utilizat pe scarã largã în domeniul construcţiilor.
    8.6. Ritmul Evoluţiei Lucrãrilor
    În situaţia în care:
    (a) evoluţia lucrãrilor este nesatisfãcãtoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, şi/sau
    (b) evoluţia lucrãrilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor SubClauzei 8.3 [Programul de Execuţie], a unui program actualizat şi a unui raport justificativ care sã descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulãrii evoluţiei lucrãrilor pentru încadrarea în Durata de Execuţie.
    Dacã nu este notificat altfel de cãtre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numãrului orelor de lucru şi/sau a numãrului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacã aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plãti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului], precum şi penalitãţi pentru întârzieri (dacã e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7.
    Conformitatea progresului lucrãrilor cu programul de executie al Antreprenorului, aşa cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform Sub-Clauzei 8.3, este controlatã printr-un sistem de puncte de referinţã.
    Acest sistem include patru puncte de referintã pentru monitorizarea şi evaluarea progresului Lucrãrilor. Mai jos este definit integral Punctul de referintã nr. 1 şi parţial Punctul de referintã nr. 2. Definirea integralã a Punctelor de referinţã, va fi convenitã de comun acord de cãtre Antreprenor şi Inginer în termen de 28 de zile de la data transmiterii programului de execuţie al Antreprenorului. În mod obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referinţã va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevãzuţi la Punctul de referinţã anterior. În cazul în care nu se ajunge la un acord în perioada menţionatã, Inginerul va defini integral toate cele patru Puncte de referinţã. Indicatorii vor fi definiţi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului.
    (a) Punctul de referinţã nr. 1 va fi realizat în 28 zile de la Data de Incepere a lucrãrilor şi presupune realizarea urmãtorilor indicatori:
    - tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier;
    - panourile de identificare a Contractului sunt instalate;
    - programul de execuţie al lucrãrilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;
    - Planul de management al traficului este transmis spre aprobare cãtre Inginer;
    - Jurnalul de Şantier este instituit de cãtre Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;
    - laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Specificaţiile Tehnice (cel putin unul asigurat temporar);
    (b) Punctul de referinţã nr. 2 va fi realizat în 90 zile de la Data de Începere a lucrãrilor şi presupune, pânã la definirea integralã a acestuia de cãtre Antreprenor şi Inginer de comun acord, urmãtoarele:
    - indicatorii definiţi la Punctul de referintã nr. 1 sunt realizaţi;
    - Planul de Management al Calitãţii este aprobat de cãtre Inginer şi implementat;
    - organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizatã şi funcţionalã;
    - investigaţiile complete privind utilitãţile au fost finalizate şi raportul detaliat a fost înaintat Inginerului.
    - realizarea altor indicatori ce vor fi definiţi conform prevederilor prezentei Sub-Clauzei. Indicatorii se referã la realizarea unor stadii de execuţie corespunzãtor categoriilor principale de lucrãri, stabilite conform Programului de execuţie înaintat de cãtre Antreprenor.
    În cazul în care Antreprenorul înregistreazã întârzieri în atingerea unui punct de referinţã, Beneficiarul va fi îndreptãţit sã suspende orice platã datoratã în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 pânã când toţi indicatorii aferenţi Punctului de referinţã vor fi atinşi.
    Ori de câte ori este transmis un program de execuţie actualizat, punctele de referinţã vor fi revizuite conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca Inginerul sã nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înştiinţare în care sã mentioneze cã programul nu corespunde prevederilor Contractului.
    8.7. Penalitãţi de Întârziere
    Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], Antreprenorul va plãti Beneficiarului penalitãţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului]. Penalitãţile de întârziere vor constitui suma menţionatã în "Anexa la Ofertã", care va fi plãtitã pentru fiecare zi de întârziere înregistratã între Data de Terminare contractualã şi data specificatã în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor. Suma totalã datoratã, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depãşi suma maximã aferentã penalitãţilor de întârziere (dacã existã), prevãzutã în "Anexa la Ofertã".
    Penalitãţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea lucrãrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar]. Aceste penalitãţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrãrile sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilitãţi pe care le are conform prevederilor Contractului.
    8.11. Suspendarea Prelungitã
    Dacã suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrãrilor] a durat mai mult de 182 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacã Inginerul nu confirmã permisiunea în termen de 28 de zile dupã solicitare, Antreprenorul poate, prin înştiinţarea Inginerului, sã trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificãri şi Actualizãri] a pãrţii de Lucrãri afectate.
    Dacã suspendarea afecteazã totalitatea Lucrãrilor, Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor].
    9.4. Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare
    Dacã Lucrãrile, sau un Sector de Lucrãri, înregistreazã Teste la Terminare necorespunzãtoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], Inginerul va fi îndreptãţit:
    (a) sã dispunã repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;
    (b) sã respingã Lucrãrile sau Sectorul de Lucrãri (dupã caz), dacã rezultatele necorespunzãtoare nu permit Beneficiarului utilizarea lucrãrilor sau Sectorului de Lucrãri, eventualitate în care Beneficiarul va aplica mãsurile prevãzute în sub paragraful
    (c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor]; sau
    (c) sã emitã un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, dacã Beneficiarul solicitã acest lucru.
    În eventualitatea în care se aplicã mãsurile prevãzute în sub-paragraful (c), Antreprenorul va proceda în concordanţã cu celelalte obligaţii impuse de Contract, iar Preţul Contractului se va diminua cu suma necesarã despãgubirii Beneficiarului de consecinţele erorilor Antreprenorului. Dacã diminuarea menţionatã pentru acoperirea consecinţelor erorilor Antreprenorului nu este stabilitã (sau metoda de calcul a acesteia nu este definitã) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea sã fie (i) convenitã de ambele pãrţi (pentru remedierea erorii) şi plãtitã înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, sau (ii) stabilitã şi plãtitã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare].
    10.1. Recepţia lucrãrilor şi a Sectoarelor de Lucrãri
    Cu excepţia celor prevãzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzãtoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepţiona Lucrãrile în situaţia în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionãrile descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuţie], (ii) a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea lucrãrilor prin care se recomandã admiterea recepţiei şi (iii) Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea lucrãrilor cu cel puţin 14 zile înainte ca Lucrãrile, din punct de vedere al Antreprenorului, sã fie terminate şi pregãtite de recepţie. Dacã Lucrãrile sunt împãrţite pe Sectoare, Pãrţile pot agrea emiterea Certificatelor de Recepţie la Terminare pentru fiecare Sector în parte. Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepţie a lucrãrilor care, la terminarea Lucrãrilor, va întocmi şi semna Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea lucrãrilor în conformitate cu Legile în vigoare.
    Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazatã pe recomandãrile cuprinse în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, în termen de 56 de zile de la data primirii solicitãrii din partea Antreprenorului, Inginerul:
    (a) Va emite cãtre Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor; sau
    (b) Va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrãrile pe care sã le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilã admiterea recepţiei. Antreprenorul va finaliza lucrãrile, înainte de a transmite o nouã înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.
    10.2. Recepţia unor Pãrţi de Lucrãri
    Inginerul poate, la latitudinea exclusivã a Beneficiarului, emite un Certificat de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru orice parte a lucrãrilor Permanente, cu condiţia ca acea parte sã fie independentã din punct de vedere fizic şi funcţional.
    Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a lucrãrilor (altfel decât ca mãsurã temporarã care fie este specificatã în Contract, fie este convenitã de ambele Pãrţi), pânã când Inginerul emite un Certificat de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru aceastã parte. Dacã Beneficiarul foloseşte totuşi orice parte a lucrãrilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, Antreprenorul va înceta sã mai aibã responsabilitatea îngrijirii acelei pãrţi începând cu aceastã datã, moment în care rãspunderea va trece în sarcina Beneficiarului.
    Dupã ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua mãsuri pentru asigurarea prioritarã pentru Antreprenor a condiţiilor necesare realizãrii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea lucrãrilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor.
    Dacã se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei şi/sau utilizãrii de cãtre Beneficiar a unei pãrţi din Lucrare, altele decât utilizarea specificatã în Contract sau convenitã de cãtre Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. Dupã primirea acestei înştiinţãri, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare şi profitul aferent.
    Dacã a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru o parte din Lucrãri (alta decât un Sector), penalitãţile de întârziere pentru terminarea lucrãrilor rãmase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalitãţile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrãri (dacã existã), în care este inclusã şi partea recepţionatã, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistratã dupã data specificatã în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, reducerea proporţionalã a penalitãţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea pãrţii de Lucrãri recepţionatã şi valoarea totalã a lucrãrilor sau Sectorului de lucrãri (dupã caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizãrii de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalitãţi de Întârziere] şi nu vor afecta limita maximã a penalitãţilor.
    10.3 Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrãrilor
    Dacã Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile sã efectueze Testele la Terminare datoritã unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest aspect. Înştiinţarea va include detalii care sã specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apãrea din aceastã cauzã.
    Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacã terminarea este sau va fi întârziatã, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.
    Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.
    10.4. Restabilirea Suprafeţelor de Teren
    Cu excepţia altor prevederi ale Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, un certificat emis pentru un Sector sau o parte a lucrãrilor nu va certifica execuţia lucrãrilor necesare de restabilire a suprafeţelor de teren din zona lucrãrii sau a altor suprafeţe de teren, care necesitã restabiliri.
    11.1. Terminarea lucrãrilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor
    Pentru ca Lucrãrile şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrãri sã corespundã prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul:
    (a) va completa orice lucrare rãmasã neterminatã la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, într-o perioadã rezonabilã menţionatã de cãtre Inginer, şi
    (b) va executa toate lucrãrile necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradãrilor, conform solicitãrilor Beneficiarului (sau facute în numele acestuia), pânã la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrãri sau Sectoare de Lucrãri (dupã caz).
    Dacã se produc defecţiuni sau degradãri, Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţã de cãtre (sau în numele) Beneficiar.
    11.7. Dreptul de Acces
    Potrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la Lucrãri dupã cum este în mod rezonabil necesar, pânã la emiterea Certificatul de Recepţie Finalã, cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu mãsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.
    11.9. Procesul Verbal de Recepţie Finalã
    Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se considerã a fi încheiatã pânã când Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Recepţie Finalã, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevãzute în Contract.
    Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazatã pe recomandãrile fãcute în Procesul Verbal de Recepţie Finalã, Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finalã în termen de 28 zile de la expirarea celei din urmã Perioade de Notificare a Defectelor, sau cât mai repede dupã acest termen cu condiţia ca Antreprenorul sã fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi sã fi terminat şi testat toate Lucrãrile, inclusiv remedierea oricãror defecte. O copie a Certificatului de Recepţie Finalã va fi trimisã Beneficiarului.
    Certificatul de Recepţie Finalã va fi singurul document considerat a certifica recepţia Lucrãrilor.
    11.10. Obligaţii Neîndeplinite
    Dupã emiterea Certificatului de Recepţie Finalã, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rãmâne neîndeplinitã la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.
    Emiterea Certificatului de Recepţie Finalã de cãtre Inginer nu înlãturã rãspunderea Antreprenorului pentru viciile ascunse ale lucrãrilor pe durata termenelor de garanţie impuse de Legile în vigoare.
    11.11. Eliberarea Şantierului
    Dupã primirea Certificatului de Recepţie Finalã, Antreprenorul va îndepãrta din Şantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi Lucrãrile Provizorii.
    Dacã acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile dupã ce Beneficiarul a primit un exemplar al Certificatului de Recepţie Finalã, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rãmase. Beneficiarul va fi îndreptãţit la plata costurilor produse pentru, sau în legãturã cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului.
    Orice diferenţã de bani rãmasã de pe urma vânzãrii va fi plãtitã Antreprenorului. Dacã suma rezultatã din vânzãri nu acoperã costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plãti Beneficiarului diferenţa neacoperitã.
    12.3. Evaluarea
    Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Preţul Contractului prin evaluarea fiecãrui articol de lucrãri, aplicând metoda de mãsurare convenitã sau stabilitã în conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 12.1 şi 12.2 de mai sus, şi cu tariful sau preţul corespunzãtor fiecãrui articol.
    Pentru fiecare articol de lucrãri, tariful sau preţul corespunzãtor articolului va fi tariful sau preţul specificat pentru articolul respectiv în Contract sau, dacã nu existã un asemenea tip de articol, se vor lua în considerare specificaţiile referitoare la articole similare de lucrãri. Pentru un articol de lucrãri se va aplica un nou tarif sau preţ în situaţia în care:
    (a) (i) cantitatea mãsuratã a articolului este modificatã cu mai mult de 15% din cantitatea acestui articol din Lista de Cantitãţi sau alte Liste;
    (ii) modificarea de cantitate, multiplicatã cu tariful aplicat pentru articolul respectiv depãşeşte 0.5% din Valoarea de Contract Acceptatã,
    (iii) modificarea de cantitate modificã Costul unitar al articolului cu mai mult de 2%, şi
    iv) articolul nu este specificat în Contract ca "articol cu tarif fix" sau
    (b) (i) execuţia lucrãrilor este dispusã conform prevederilor Clauzei 13 [Modificãri şi Actualizãri],
    (ii) în Contract nu se specificã niciun tarif sau preţ pentru un articol, şi
    (iii) Niciun tarif sau preţ din Contract nu sunt aplicabile deoarece articolul de lucrãri nu este similar sau nu este executat în condiţii similare cu niciun alt articol din Contract.
    Fiecare nou tarif sau preţ va fi calculat pe baza unor tarife sau preţuri similare din Contract cu modificãrile de rigoare, care sã ţinã cont de cele descrise în subparagrafele (a) şi/sau (b), dupã caz. Dacã nu existã tarife sau preţuri similare pentru calcularea unui tarif sau preţ nou, acestea se vor calcula potrivit Costului real de execuţie a lucrãrii luând în considerare orice aspect relevant la care se adaugã un profit rezonabil,
    Pânã când se va conveni sau se va stabili un tarif sau preţ corespunzãtor, Inginerul va stabili un tarif sau preţ provizionat, în scopul includerii articolului în Certificatul Interimar de Platã.
    13.1. Dreptul de a Modifica
    Modificãrile pot fi iniţiate de cãtre Inginer pânã la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresatã Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri.
    Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia cazului în care Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu promptitudine (prezentând detalii justificative) cã Antreprenorul nu poate obţine cu uşurinţã Bunurile necesare pentru Modificare. Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucţiunea.
    O Modificare poate include:
    (a) modificãri ale cantitãţilor pentru un articol de lucrãri din Contract (deşi, asemenea schimbãri nu vor constitui în mod necesar o Modificare),
    (b) modificãri ale calitãţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrãri,
    (c) modificãri ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei pãrţi din Lucrãri,
    (d) omiterea unor lucrãri, cu excepţia celor realizate de cãtre alţi executanţi,
    (e) orice lucrare suplimentarã, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru Lucrãrile Permanente, împreunã cu Testele la Terminare aferente, foraje şi alte activitãţi de testare şi investigare sau
    (f) modificarea succesiunii sau programului de execuţie a Lucrãrilor.
    Antreprenorul nu va face nicio transformare sau modificare a lucrãrilor Permanente, pânã când Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare.
    Orice Modificare care implica o majorare sau diminuare a Valorii de Contract Acceptatã, pentru a produce efecte, se va materializa într-un act adiţional la contract ce va fi semnat de Antreprenor şi Beneficiar.
    13.2. Optimizarea Proiectului
    Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisã care (în opinia Antreprenorului), dacã va fi adoptatã, (i) va urgenta terminarea Lucrãrilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatãrii Lucrãrilor, (iii) va îmbunãtãţi eficienţa sau valoarea lucrãrilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului.
    Propunerea va fi elaboratã pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].
    Dacã o propunere aprobatã de Inginer, va include o modificare a proiectului unei pãrţi din Lucrãrile Permanente şi dacã nu va fi convenit altfel de cãtre Pãrţi, atunci:
    (a) Antreprenorul va proiecta aceastã parte a lucrãrilor,
    (b) se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 4.1. [Obligaţiile Generale ale Antreprenorului] şi
    Antreprenorul va fi pe deplin rãspunzãtor de orice propunere fãcutã conform acestei Sub-Clauze, precum şi de perioadele necesare analizãrii sau aprobãrii acestora. Antreprenorul nu va fi îndreptãţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire şi aprobare.
    13.5. Sume Provizionate
    Fiecare Sumã Provizionatã va fi folositã, integral sau parţial, în conformitate cu instrucţiunile Inginerului, iar Preţul Contractului va fi modificat corespunzãtor. Suma totalã plãtitã Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de cãtre Inginer, pentru lucrãri, bunuri furnizate sau servicii, la care se referã Suma Provizionatã. Pentru fiecare Sumã Provizionatã, Inginerul poate emite urmãtoarele instrucţiuni:
    (a) Lucrarea sã fie executatã de cãtre Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), şi evaluatã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; şi/sau
    (b) Echipamentele, Materialele, Lucrãrile sau Serviciile sã fie achiziţionate de cãtre Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizati]) sau în alt fel; şi a cãror valoare care va fi inclusã în Preţul Contractului reprezintã:
    (i) sumele reale plãtite (sau care trebuie plãtite) de cãtre Antreprenor şi
    (ii) o sumã pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculatã ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent specificat în "Anexa la Ofertã".
    La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanţe justificative.
    Atunci când achizitioneazã Echipamente, Materiale, Lucrãri sau Servicii conform prevederilor paragrafului (b) anterior, în alt mod decât de la un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va acţiona ca şi autoritate contractantã în sensul legislaţiei de achiziţii publice şi va respecta regulile de achiziţii publice potrivit prevederilor Legilor în vigoare.
    Având în vedere aceastã obligaţie a Antreprenorului, pentru achiziţionarea de Echipamente, Materiale, Lucrãri sau Servicii, plãtite din Sume Provizionate, Antreprenorul va stabili valoarea estimatã a contractului de achiziţie conform prevederilor legislaţiei de achiziţii publice în vigoare şi va acţiona dupã cum urmeazã:
    a) În situaţia în care valorile estimate ale contractelor de achiziţie depãsesc plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va întocmi Documentaţia de Atribuire şi va desfãşura procedurile de achiziţie publicã potrivit obligaţiilor ce îi revin conform legislaţiei de achiziţii publice.
    b) În cazul în care, valorile estimate ale contractelor de achiziţie nu depãsesc plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va achiziţiona serviciile/lucrãrile/produsele plãtite din Sume Provizionate, conform procedurii definite în Specificaţii.
    14.1 Preţul Contractului
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:
    (a) Preţul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea] şi va putea fi revizuit conform prevederilor Contractului,
    (b) Antreprenorul va plãti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie sã le plãteascã potrivit prevederilor Contractului, iar Preţul Contractului nu va fi modificat în funcţie de aceste costuri, cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizãri Generate de Modificãri ale Legilor];
    (c) cantitãţile care sunt incluse în Listele de Cantitãţi sau alte Liste vor fi cantitãţi estimate şi nu vor fi considerate cantitãţi reale şi corecte pentru:
    (i) Lucrãrile pe care Antreprenorul trebuie sã le execute, sau
    (ii) scopurile Clauzei 12 [Mãsurarea şi Evaluarea], şi
    (d) Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrãrilor, o defalcare detaliatã a fiecãrui preţ unitar din listele de cantitãţi pentru Lucrãri. Defalcarea va conţine costul prevãzut pentru manoperã, materiale, utilaje, transport, precum şi procentele prevãzute pentru cheltuieli indirecte, profit. Inginerul va putea folosi aceastã defalcare la evaluarea oricãror modificãri ale preţurilor unitare sau a oricãrui preţ unitar nou, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea], dar nu va fi limitat de aceasta.
    Inginerul va înştiinţa Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori ia cunoştinţã de faptul cã Preţul Contractului poate depãşi Valoarea de Contract Acceptatã sau orice valoare de contract convenitã ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract, cu evaluarea diferenţei respective.
    În orice situaţie, Preţul Contractului nu va putea depãşi cu mai mult de 10% Valoarea de Contract Acceptatã cu excepţia prevederilor sub-clauzelor 13.7 şi 13.8 din Condiţiile Generale.
    14.2. Plata în Avans
    Plãţile în avans şi returnãrile avansului trebuie efectuate în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
    Beneficiarul va efectua plãţi în avans, fãrã dobândã, în vederea mobilizãrii şi executãrii Lucrãrilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dupã ce Antreprenorul va transmite garanţii în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Procentul fiecãrei plãţi în avans, numãrul şi data tranşelor (dacã sunt mai multe decât una) şi monedele de platã vor fi cele specificate în "Anexa la Ofertã".
    Aceastã Sub-Clauzã nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentatã Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în "Anexa la Ofertã".
    Inginerul va emite un Certificat Interimar de Platã pentru fiecare tranşã a plãţilor în avans dupã primirea unei Situaţii de Lucrãri (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri]) şi dupã primirea de cãtre Beneficiar (i) a Garanţiei de Bunã Execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bunã Execuţie] şi (ii) a unei garanţii în cuantumul şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Aceastã garanţie va fi emisã de o bancã din Romania agreatã de cãtre Beneficiar, şi va avea forma prevãzutã în Contract sau altã formã aprobatã de cãtre Beneficiar.
    Antreprenorul se va asigura cã fiecare garanţie va rãmâne valabilã şi în vigoare pânã la returnarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusã în mod progresiv cu sumele rambursate de cãtre Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Platã. Dacã termenii unei garanţii specificã data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel putin 90 de zile dupã data estimatã pentru emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    Dacã plata în avans nu a fost rambursatã cu 28 de zile înainte de data expirãrii garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei pânã la rambursarea plãţii în avans.
    Fiecare platã în avans va fi justificatã şi rambursatã prin deduceri din Certificatele de Platã pânã la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    La încheierea fiecãrui an bugetar, Antreprenorul are obligaţia de a transmite Inginerului un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care sã confirme gradul de utilizare a avansului corespunzãtor destinaţiilor stabilite prin Contract.
    Plata în avans va fi rambursatã prin deduceri procentuale din Certificatele de Platã, în cuantumul indicat în "Anexa la Ofertã". Deducerile vor începe sã se facã din primul Certificat Interimar de Platã emis dupã acordarea avansului.
    Dacã plata în avans nu a fost rambursatã înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea lucrãrilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea şi rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majorã] (dupã caz), diferenţa rãmasã nerambursatã va deveni imediat datoratã şi plãtibilã de cãtre Antreprenor Beneficiarului.
    14.3. Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri
    Antreprenorul va prezenta Inginerului, la sfârşitul fiecãrei luni, o situaţie de lucrãri, în şase exemplare, într-o formã aprobatã de cãtre Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considerã îndreptãţit, împreunã cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluţia lucrãrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrãrilor].
    Situaţia de lucrãri va include urmãtoarele valori, dupã caz, care vor fi exprimate în monedele în care se plãteşte Preţul Contractului, în ordinea de mai jos:
    (a) valoarea estimatã a contractului pentru Lucrãrile executate şi Documentele Antreprenorului elaborate pânã la sfârşitul lunii (inclusiv Modificãrile, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos;
    (b) orice sumã care trebuie adãugatã sau dedusã datoritã modificãrii legilor şi preţurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizãri Generate de Modificãri ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 [Actualizãri Generate de Modificãri ale Preţurilor];
    (c) orice sumã care este dedusã ca reţinere, calculatã prin aplicarea procentului de reţinere, prevãzut în "Anexa la Ofertã", la totalul sumelor de mai sus, pânã când suma astfel reţinutã de cãtre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacã existã), prevãzutã în "Anexa la Ofertã";
    (d) orice sume care trebuie adãugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursãri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans];
    (e) orice sume care trebuie adãugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrãrilor];
    (f) orice alte adãugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicãri, Dispute şi Arbitraj], şi
    (g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Platã anterioare.
    Situaţia de lucrãri transmisã de Antreprenor va fi insoţitã de un document emis de fiecare Subantreprenor care sã ateste cã acesta a primit toate sumele la care este îndreptãţit în conformitate cu lucrãrile executate şi certificate anterior.
    Orice Situaţie de Lucrãri, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnatã de cãtre Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situaţia de Lucrãri nu este semnatã de cãtre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrãri va fi nulã şi fãrã efect.
    Antreprenorul nu va solicita la platã în cadrul Situaţiilor de Lucrãri sume pentru care nu a furnizat integral şi în forma finalã documentele justificative necesare, stabilite de cãtre Beneficiar.
    14.4. Graficul de Plãţi
    Dacã în Contract este prevãzut un grafic de plãţi care sã specifice procentele în care se va plãti Preţul Contractului, atunci, cu excepţia altor prevederi ale acestui grafic:
    (a) tranşele prevãzute în acest grafic de plãţi vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri];
    (b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrãrilor] nu se vor aplica;
    (c) dacã tranşele prevãzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia realã, înregistratã în execuţia Lucrãrilor, şi dacã se constatã cã evoluţia realã este mai lentã decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plãţi, atunci Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili valorile tranşelor care sã ia în considerare mãsura în care evoluţia înregistratã este mai lentã decât cea pentru care s-au fundamentat tranşele de platã.
    Dacã în Contract nu este inclus un grafic de plãţi, Antreprenorul va transmite estimãri provizorii ale plãţilor estimate a fi datorate la sfârşitul fiecarei luni. Prima estimare va fi transmisã în termen de 28 de zile dupã Data de Începere. Estimãrile revizuite vor fi transmise lunar, pânã la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    14.5. Echipamente şi Materiale destinate Lucrãrilor
    În situaţia aplicãrii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Platã se vor adãuga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele şi Materialele, care au fost expediate pe Şantier pentru a fi încorporate în Lucrãrile Permanente, şi (ii) deduceri, în situaţia în care valoarea de contract a acestor Echipamente şi Materiale este inclusã ca parte a lucrãrilor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri].
    Dacã listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse în "Anexa la Ofertã", aceastã Sub-Clauzã nu se va aplica.
    Inginerul va stabili şi va aproba adãugarea sumelor suplimentare în Certificatele Interimare de Platã dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
    (a) Antreprenorul:
    (i) a pãstrat înregistrãri satisfãcãtoare (inclusiv notele de comandã, chitanţele, Costurile şi folosirea Echipamentelor şi Materialelor), iar aceste înregistrãri sunt disponibile pentru verificare, şi
    (ii) a transmis o situaţie de platã pentru Costurile de achiziţionare şi livrare a Echipamentelor şi Materialelor pe Şantier, însoţitã de documente justificative;
    şi, de asemenea:
    (b) Echipamentele şi Materialele respective:
    (i) sunt cele cuprinse în lista din "Anexa la Ofertã" pentru plata la expedierea pe Şantier, şi
    (ii) au fost livrate şi depozitate corespunzãtor pe Şantier, sunt protejate împotriva oricãror pierderi, daune sau deteriorãri şi par a fi în conformitate cu prevederile Contractului.
    Sumele suplimentare care urmeazã sã fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de cãtre Inginer pentru Echipamente şi Materiale (inclusiv livrarea pe Şantier), ţinând cont de documentele menţionate în aceastã Sub-Clauzã şi de valoarea de contract pentru Echipamente şi Materiale.
    Moneda de platã pentru sumele suplimentare va fi aceeaşi cu cea în care se va efectua plata atunci când valoarea de contract va fi inclusã în situaţia de lucrãri potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri]. În Certificatul de Platã se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele şi Materialele respective şi va fi în aceleaşi monede şi aceleaşi proporţii ca şi suma suplimentarã.
    14.6. Emiterea Certificatelor de Platã Interimare
    Nicio sumã nu va fi confirmatã sau plãtitã pânã când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bunã Execuţie. Apoi, în termen de 28 de zile dupã primirea Situaţiei de Lucrãri şi a documentelor justificative Inginerul va emite cãtre Beneficiar, Certificatul Interimar de Platã în care vor fi incluse suma de platã stabilitã în mod echitabil de cãtre Inginer şi detaliile justificative aferente. Data primirii de cãtre Inginer a Situaţiei de Lucrãri se va considera data la care Situaţia de Lucrãri însoţitã de toate documentele justificative necesare, aşa cum au fost stabilite în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri] va fi înregistratã la sediul Inginerului.
    Inginerul nu va avea obligaţia de a emite, înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, un Certificat Interimar de Platã pentru o sumã care (dupã reţineri şi alte deduceri) va fi mai micã decât valoarea minimã a Certificatelor Interimare de Platã (dacã existã) prevãzutã în "Anexa la Ofertã". În aceastã eventualitate, Inginerul va transmite o înştiinţare Antreprenorului.
    Un Certificat Interimar de Platã nu va fi refuzat la platã pentru alt motiv în afarã de urmãtoarele:
    (a) dacã un bun furnizat sau o lucrare executatã de cãtre Antreprenor nu se conformeazã prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii va fi reţinut pânã când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; şi/sau
    (b) dacã Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte sã execute o lucrare sau sã respecte o obligaţie, fiind notificat de cãtre Inginer în acest scop, valoarea acestei lucrãri sau obligaţii va fi reţinutã pânã la terminarea lucrãrii sau îndeplinirea obligaţiei.
    În orice Certificat de Platã Inginerul poate sã facã corecturi sau modificãri care în mod normal ar fi trebuit sã fie aplicate unui Certificat de Platã anterior. Nu se va considera cã un Certificat de Platã confirmã acceptul, aprobarea, consimţãmântul sau satisfacţia Inginerului.
    Totodata, certificatele de platã vor trebui sã fie însoţite obligatoriu de o situaţie întocmitã de cãtre Inginer din care sã reiasã care sunt Subantreprenorii care au executat lucrarile cuprinse în cadrul certificatului de platã. Aceastã situaţie va avea anexat, dupã caz, documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3.
    În cazul în care lucrãrile executate de Subantreprenor sunt necorespunzatoare, Inginerul va emite un document în acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligaţia de a prezenta documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3.
    Inginerul nu poate certifica pentru platã nicio sumã pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finalã documentele justificative necesare.
    Certificatele de platã vor conţine în mod obligatoriu mãsurãtorile şi evaluarea Inginerului efectuate potrivit prevederilor Clauzei 12 [Mãsurarea şi Evaluarea], precum şi documentele privind recepţia calitativã pentru Lucrãrile certificate.
    Fãrã a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Platã ce ar face ca valoarea cumulatã aprobatã pentru platã sã depãşeascã Valoarea de Contract Acceptatã sau orice valoare de contract convenitã ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract valabil încheiate.
    La emiterea unui Certificat de Platã, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului.
    Fãrã a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptãţit sã corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Platã sau sã returneze orice Certificat de Platã pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finalã documentele justificative necesare. În consecinţã, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie cãtre Inginer, acceptarea totalã, parţialã sau returnarea fiecãrui Certificat de Platã.
    14.7. Plãţile
    În termen de 7 zile de la data notificãrii acceptãrii Certificatului de Platã de cãtre Beneficiar, Antreprenorul trebuie sã emitã cãtre Beneficiar o facturã în valoarea specificatã în Certificatul de Platã corespunzãtor. Factura furnizatã de cãtre Antreprenor va fi emisã şi completatã în conformitate cu legislaţia românã în vigoare.
    Beneficiarul va plati Antreprenorului:
    (a) valoarea specificatã în fiecare facturã corespunzãtoare fiecãrui Certificat Interimar de Platã, în termen de 28 de zile de la data primirii facturii de cãtre Beneficiar, aceasta fiind emisã în conformitare cu prevederile primului paragraf al acestei Sub-Clauze;
    (b) valoarea specificatã în fiecare facturã corespunzãtoare Certificatului Final de Platã, în termen de 56 de zile de la data primirii facturii de cãtre Beneficiar, aceasta fiind emisã în conformitare cu prevederile primului paragraf al acestei Sub-Clauze.
    Data plãţii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat.
    Plata sumelor datorate în fiecare monedã, în conformitate cu pevederile Sub-Clauzei 14.15, va fi fãcutã în contul bancar şi în ţara plãţii (pentru moneda respectivã) specificate de Antreprenor în "Formular de Identificare Financiarã".
    Toate plãţile se vor face doar într-un cont bancar al antreprenorului deschis în Romania.
    Antreprenorul va fi obligat sã plãteascã sumele datorate fiecarui Subantreprenor în termenul prevazut în contractul de subantreprizã. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptãţit sã aplice o penalitate echivalentã cu cea prevazutã în "Anexa la Ofertã".
    14.8. Întârzieri în Efectuarea Plãţilor
    Dacã Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plãţile], Antreprenorul va avea dreptul sã primeascã costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma neplãtitã. Aceastã perioadã se va considera cã începe la data pentru platã, specificatã în Sub-Clauza 14.7 [Plãţile], fãrã a se lua în considerare (în cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Platã.
    Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuarii plãţii, o perioadã de graţie de 45 de zile pentru suma care nu a fost plãtitã la data scadentã .
    Dacã Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub Clauzei 14.7[Plãţile], Antreprenorul va avea dreptul sã pretindã costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma neplãtitã.
    Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobânzii Bancii Centrale din ţara Beneficiarului, la principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevãzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi calendaristicã a lunii în care suma datoratã a devenit scadentã, la care se vor adãuga 3 puncte procentuale.
    Antreprenorul va fi îndreptãţit la aceastã platã pe baza emiterii unei facturi, fãrã nicio altã înştiinţare sau aprobare formalã şi fãrã a afecta un alt drept sau despagubire. Orice facturã pentru costurile de finanţare aferente plaţilor întarziate poate fi emisã de Antreprenor în termen de maxim douã luni de la data scadenţei plãţilor întârziate. În cazul în care nicio facturã nu a fost emisã în aceastã perioadã de douã luni, Antreprenorul nu va mai fi îndreptãţit sã primeascã costurile de finanţare pentru suma aferentã neplatitã.
    Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricãror costuri de finanţare sau altele asemenea ce ar putea sã rezulte ca urmare a întârzierilor în efectuarea plãţilor, cauzate de nerespectarea de cãtre Antreprenor a Programului de Lucrãri acceptat de catre Inginer sau a oricãrei revizuiri a acestuia furnizate ulterior de cãtre Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie].
    14.9. Plata Sumelor Reţinute
    Dupã emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, Inginerul va autoriza plata cãtre Antreprenor pentru jumãtate din Suma Reţinutã. Dacã un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea lucrãrilor va fi emis pentru un Sector sau parte de lucrãri, o parte din Suma Reţinutã va fi autorizatã şi plãtitã. Aceastã parte va reprezenta douã cincimi (40%) din valoarea rezultatã din raportul între valoarea de contract estimatã a Sectorului sau pãrţii de lucrãri şi Preţul Contractului final estimat.
    Imediat dupã expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Inginerul va autoriza plata cãtre Antreprenor pentru restul rãmas de plãtit din Suma Reţinutã. Dacã a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru un Sector de lucrãri, o parte din a doua jumãtate din Suma Reţinutã va fi autorizatã şi plãtitã imediat dupã data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. Aceastã parte va reprezenta douã cincimi (40%) din valoarea rezultatã din raportul între valoarea de contract estimatã a Sectorului de lucrãri şi Preţul Contractului final estimat.
    În situaţia în care rãmân lucrãri de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanţie], Inginerul va fi îndreptãţit sã reţinã costul estimat al acestor lucrãri pânã la execuţia acestora.
    La calculul pãrţilor restituite, nu se vor lua în considerare niciun fel de actualizãri la care se referã Sub-Clauza 13.7 [Actualizãri Generate de Modificãri ale Legilor] şi Sub-Clauza 13.8 [Actualizãri Generate de Modificãri ale Preţurilor].
    Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor Reţinute, în schimbul furnizãrii unei garanţii bancare pentru Sume Reţinute care sã acopere valoarea acestora. În astfel de cazuri, Inginerul va aproba şi Beneficiarul va efectua plata cãtre Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Retinute, dupã aprobarea de cãtre Beneficiar a garanţiei furnizate.
    Garanţia bancarã pentru Sume Reţinute va fi emisã în formatul şi de cãtre o entitate din România, agreate de cãtre Beneficiar, în moneda Contractului şi valoarea egalã cu Sumele Reţinute.
    Antreprenorul se va asigura cã garanţia este validã şi în vigoare pânã la ultimul termen dintre data eliberarii Sumelor Reţinute pentru care este emisã şi data emiterii Certificatului de Recepţie Finalã, oricare dintre acestea este mai îndepãrtat.
    Diminuarea valorii garanţiei sau returnarea acesteia se va face corespunzãtor prevederilor privind plata sumelor reţinute din prezenta Sub-Clauzã.
    14.10. Situaţia de Lucrãri la Terminare
    În termen de 84 de zile dupã emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia de lucrãri la terminare, însoţitã de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri], care sã conţinã:
    (a) valoarea tuturor lucrãrilor executate în conformitate cu prevederile Contractului pânã la data menţionatã în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor,
    (b) orice alte sume la care Antreprenorul se considerã îndreptãţit, şi
    (c) o estimare a oricãror alte sume pe care Antreprenorul le considerã cã îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaţia de lucrãri la terminare.
    Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Platã].
    14.11. Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrãri
    În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepţie Finalã, Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia finalã de lucrãri, însoţitã de documentele justificative, care sã prezinte în detaliu, într-un format aprobat de cãtre Inginer, urmãtoarele:
    (a) valoarea tuturor lucrãrilor executate conform prevederilor Contractului, şi
    (b) orice alte sume la care Antreprenorul se considerã îndreptãţit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel.
    Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele solicitate la platã în cadrul Situaţiei Finale de Lucrãri, aşa cum au fost acestea stabilite de cãtre Beneficiar.
    Situaţia Finalã de Lucrãri va fi semnatã de cãtre Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situaţia de Lucrãri nu este semnatã de cãtre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrãri va fi nulã şi fãrã efect.
    Dacã Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei finale, Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua toate modificãrile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregãti şi va transmite Inginerului situaţia finalã, aşa dupã cum s-a convenit. Aceste Condiţii se referã la situaţia de platã asupra cãreia s-a cãzut de acord ca fiind Situaţia Finalã de Lucrãri.
    Dacã, în urma discuţiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident cã existã o disputã, în pofida modificãrilor situaţiei finale asupra cãrora s-a cãzut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresatã Antreprenorului) un Certificat Interimar de Platã pentru pãrţile din situaţia finalã asupra cãrora s-a cãzut de acord. Dacã disputa este soluţionatã, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilã], Antreprenorul va pregãti şi va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situaţie Finalã de Lucrãri.
    14.13. Emiterea Certificatului Final de Platã
    În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrãri şi a scrisorii de descãrcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrãri] şi Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descãrcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Platã, care va menţiona:
    (a) suma finalã care este datoratã, şi
    (b) diferenţa (dacã existã) datoratã Antreprenorului de cãtre Beneficiar sau Beneficiarului de cãtre Antreprenor, dupã caz, luându-se în considerare toate sumele plãtite anterior de cãtre Beneficiar şi toate sumele la care Beneficiarul este îndreptãţit.
    Dacã Antreprenorul nu a depus Situaţia Finalã de Lucrãri în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrãri] şi Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descãrcare], Inginerul va solicita Antreprenorului sã o depunã. În cazul în care Antreprenorul nu va depune situaţia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Platã pentru o sumã pe care o va stabili ca fiind în mod corect datoratã.
    Data primirii de catre Inginer a Situaţiei Finale de Lucrãri se va considera data la care Situaţia Finalã de Lucrãri, însoţitã de toate docunentele justificative necesare, va fi inregistratã la sediul Inginerului. În cazul în care vor fi necesare documente de naturã a completa Situaţia de Lucrãri, data primirii de cãtre Inginer a acestora se va considera Data ultimei înregistrãri.
    Inginerul nu poate certifica pentru platã nicio sumã pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în formã finalã documentele justificative necesare, aşa cum au fost acestea stabilite de cãtre Beneficiar.
    Fãrã a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Platã dacã valoarea cumulatã aprobatã pentru platã depãşeşte Valoarea de Contract Acceptatã sau altã valoare de contract convenitã ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract.
    La emiterea Certificatului Final de Platã, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului.
    Fãrã a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptãţit sã corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Platã sau sã returneze Certificatul Final de Platã pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în formã finalã documentele justificative necesare. În consecinţã, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie cãtre Inginer, acceptarea totalã, parţialã sau returnarea Certificatului Final de Platã.
    14.14. Încetarea Responsabilitãţii Beneficiarului
    Beneficiarul nu va mai avea nicio obligaţie faţã de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problemã în legãturã cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrãrilor, cu excepţia cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumã pentru aceasta:
    (a) în Situaţia Finalã de Lucrãri, şi de asemenea
    (b) în Situaţia de Lucrãri la Terminare, descrisã în Sub-Clauza 14.10 [Situaţia de Lucrãri la Terminare] (cu excepţia problemelor sau situaţiilor apãrute dupã emiterea Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor).
    Aceastã Sub-Clauzã nu va limita responsabilitãţile Beneficiarului privind obligaţiile sale de despãgubire, sau în caz de fraudã, greşealã deliberatã sau comportament necorespunzãtor.
    14.16. Rambursarea
    Antreprenorul se obligã sã ramburseze cãtre Beneficiar orice sume platite în exces din valoarea finalã datoratã, în termen de 28 de zile de la primirea solicitãrii în acest sens. În cazul în care Antreprenorul nu va efectua rambursarea pânã la data limitã stabilitã de Beneficiar, Beneficiarul poate majora sumele datorate prin adãugarea de dobânzi: la rata de scont aplicatã de Banca Centralã din ţara Beneficiarului, la principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevãzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi a a lunii în care termenul limitã expirã, plus 3 puncte procentuale. Dobânda se percepe pe durata de timp scursã între termenul de platã stabilit de Beneficiar (exclusiv) şi data la care plata este realizatã în mod real (inclusiv). Orice plãţi parţiale vor acoperi în primul rând dobânda astfel stabilitã.
    15.2. Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar
    Beneficiarul va fi îndreptãţit sã rezilieze Contractul dacã Antreprenorul:
    (a) nu reuşeşte sã respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bunã Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţãri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere],
    (b) abandoneazã Lucrãrile sau demonstreazã în alt fel intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului,
    (c) nu reuşeşte, fãrã justificãri rezonabile:
    (i) sã realizeze lucrãrile în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrãrilor], sau
    (ii) sã soluţioneze cerinţele unei înştiinţãri, emisã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrãri de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.
    (d) subcontracteazã toate Lucrãrile sau cesioneazã Contractul fãrã sã obţinã aprobarea necesarã;
    (e) devine falit sau insolvabil, intrã în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii sãi, desfãşoarã în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacã se întâmplã orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricãrei astfel de situaţii sau evenimente, sau
    (f) dã sau se oferã sã dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mitã, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensã pentru:
    (i) a acţiona sau a înceta sã acţioneze în legãturã cu Contractul, sau
    (ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoanã care are legãturã cu Contractul,
    sau dacã oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferã sã dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului.
    În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţãri cãtre Antreprenor, are dreptul sã rezilieze contractul, rezilierea operând de plin drept fãrã nicio altã notificare prealabilã, fãrã încuviinţarea vreunei instanţe judecãtoreşti şi/sau arbitrale şi fãrã a mai fi necesarã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi şi sã evacueze Antreprenorul de pe Şantier. Totuşi, în cazurile descrise de subparagrafele (a), (e) şi (f) Beneficiarul va putea, printr-o înştiinţare, sã rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fãrã nicio altã notificare prealabilã, fãrã încuviinţarea vreunei instante judecãtoreşti şi fãrã a mai fi necesarã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi dupã primirea de cãtre Antreprenor a notificãrii de reziliere.
    Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevãzut în Contract sau alt drept.
    Dupã reziliere Antreprenorul va pãrãsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru acesta. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni rezonabile incluse în înştiinţare (i) pentru cesionarea oricãrui contract de subantreprizã, şi (ii) pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrãrilor.
    În sensul prezentei Sub-Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrãrile Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de cãtre Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-un loc definit de cãtre Inginer şi care va fi amenajat şi împrejmuit de cãtre Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.
    Dupã reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrãrile prin forţe proprii şi/sau cu alte entitãţi. Beneficiarul şi aceste entitãţi vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia.
    Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi Lucrãrile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacã Antreprenorul nu va reuşi sã îşi retragã Utilajele şi Lucrãrile Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţãrii, Beneficiarul va fi îndreptãţit sã utilizeze gratuit acea parte din Utilajele şi Lucrãrile Provizorii ale Antreprenorului care se considerã cã a fost rezervatã exclusiv executãrii Lucrãrilor, potrivit prevederilor Contractului, dupã cum crede de cuviinţã, pânã la finalizarea lucrãrilor respective. Dacã pânã la data din înştiinţare Antreprenorul nu a reuşit sã efectueze o platã datoratã Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de cãtre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferenţã rezultatã din aceastã tranzacţie va fi plãtitã apoi Antreprenorului.
    16.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrãrilor
    Dacã Inginerul nu reuşeşte sã ia o decizie legatã de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Platã Interimare] sau dacã Beneficiarul nu respectã prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cãtre Beneficiar] sau ale Sub-Clauzei 14.7 [Plãţile], Antreprenorul poate, nu mai devreme de 182 de zile dupã ce a inştiinţat Beneficiarul, sã suspende execuţia lucrãrilor ( sau sa reducã ritmul de execuţie), pânã la data la care Antreprenorul va primi, dacã va primi, Certificatul de Platã, dovada concretã sau plata efectivã, dupã caz şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare.
    Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensãri financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea Plãţilor] şi la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor].
    Dacã Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Platã, dovada concretã sau plata (dupã cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzãtoare şi în înştiinţarea de mai sus) înainte de transmiterea înştiinţãrii de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normalã de îndatã ce acest lucru este posibil.
    Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendãrii lucrãrilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil care vor fi incluse în Preţul Contractului.
    Dupã primirea acestei înştiinţãri, Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.
    16.2. Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor
    Antreprenorul va fi îndreptãţit sã rezilieze contractul dacã:
    (a) nu primeşte în termen de 182 de zile dupã transmiterea înştiinţãrii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrãrilor] dovada rezonabilã referitoare la respectarea condiţiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cãtre Beneficiar];
    (b) Inginerul nu reuşeşte sã emitã Certificatul de Platã în termen de 168 de zile dupã primirea Situaţiei de Lucrãri şi a documentelor justificative;
    (c) nu primeşte suma datoratã potrivit Certificatului Interimar de Platã în termen de 182 de zile, dupã data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plãţile], termen la care trebuie efectuatã plata (cu excepţia deducerilor prevãzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului]);
    (d) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile prevãzute în Contract;
    (e) Beneficiarul nu reuseste sã respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea];
    (f) o suspendare îndelungatã afecteazã în totalitate lucrãrile, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungitã]; sau
    (g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intrã în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii sãi, sau desfãsoarã în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacã se întâmplã orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricãrei astfel de situaţii sau eveniment.
    În oricare din aceste împrejurãri şi circumstante, Antreprenorul poate rezilia Contractul la 14 zile dupã transmiterea unei înştiinţãri cãtre Beneficiar. În cazurile descrise în subparagrafele (d) sau (e), Antreprenorul poate, printr-o înştiinţare, sã rezilieze Contractul imediat.
    Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului prevãzut în Contract sau alt drept.
    16.3. Încetarea Execuţiei lucrãrilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului
    Dupã ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:
    (a) va înceta toate activitãţile, cu excepţia celor dispuse de cãtre Inginer pentru conservarea şi punerea în siguranţã a lucrãrilor şi pentru protejarea vieţii sau proprietãţii;
    (b) va depozita corespunzãtor în locurile indicate de cãtre Inginer şi amenajate de cãtre Antreprenor toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele şi alte lucrãri pentru care Antreprenorul a fost plãtit şi le va preda Beneficiarului şi
    (c) va îndepãrta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare pentru siguranţa acestuia, şi va pãrãsi Şantierul.
    16.4. Plata dupã Rezilierea de cãtre Antreprenor
    Dupã ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:
    a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bunã Execuţie, dupã efectuarea tuturor testelor privind conformitatea lucrãrilor executate şi recepţionarea de cãtre Beneficiar a tuturor Lucrãrilor, Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor şi Materialelor pentru care Antreprenorul a fost plãtit, cu posibilitatea de recuperare de cãtre Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea neconformã a lucrãrilor sau a celor instructate de cãtre Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 16.3 . În cazul în care Beneficiarul contestã decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va restitui Garanţia de Bunã Execuţie pânã când rezilerea nu va intra în vigoare, în conformitate Sub-Clauza 16.2.
    b) va plãti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi], şi
    c) va plãti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit şi a oricãrei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecinţã a acestei rezilieri.
    17.1. Despãgubiri
    Antreprenorul va despãgubi Beneficiarul şi se va asigura cã Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daunã, pierdere şi cheltuialã (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru:
    (a) vãtãmãri corporale, îmbolnãviri, maladii sau decesul oricãrei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrãrilor de proiectare (dacã existã) şi de execuţie ale Antreprenorului, a terminãrii Lucrãrilor, şi remedierii oricãror defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţã, actelor intenţionate sau încãlcãrilor Contractului de cãtre Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenţii acestora, şi
    (b) daune sau pierderi asupra unor proprietãţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrãrile) în mãsura în care aceste daune sau pierderi:
    (i) se produc ca urmare a lucrãrilor de proiectare ale Antreprenorului (dacã existã) în cursul sau datoritã acestora, a activitãţii de execuţie, terminare a lucrãrilor şi de remediere a defecţiunilor, şi
    (ii) se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încãlcãrii Contractului de cãtre Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenţii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de cãtre aceştia.
    Beneficiarul va despãgubi şi se va asigura cã Antreprenorul, Personalul Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daunã, pierdere şi cheltuialã (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru: (1) rãniri, îmbolnãviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenţã, actelor intenţionate sau încãlcãrilor Contractului de cãtre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de cãtre oricare din agenţii acestora, şi (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusã din poliţa de asigurare, dupã cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva Vãtãmãrii Persoanelor şi Daunelor Aduse Proprietãţii], cu excepţia cazului în care orice acţiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului şi respectiv agenţii sãi sau oricare altã persoanã a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstanţele în privinţa cãrora Antreprenorul pretinde a fi despãgubit sau gãsit nevinovat.
    17.2. Responsabilitatea Antreprenorului fatã de Lucrãri
    Antreprenorul îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea lucrãrilor şi a Bunurilor de la Data de Începere pânã la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea lucrãrilor sau pânã când recepţia se considerã admisã de Beneficiar în conditiile legii, datã la care responsabilitatea pentru grija faţã de Lucrãri va fi transferatã Beneficiarului. Dacã se emite un Certificat de Recepţie la Terminarea lucrãrilor pentru Sectoare sau pãrţi de Lucrãri (sau se considerã a fi emis), responsabilitatea pentru grija faţã de Sectoarele sau pãrţile de Lucrãri va fi transferatã Beneficiarului.
    Dupã ce responsabilitatea a fost transferatã Beneficiarului, Antreprenorul îşi va asuma responsabilitatea pentru îngrijirea oricãrei lucrãri neexecutate la data specificatã în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, pânã când lucrarea va fi finalizatã.
    Dacã se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrãrilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauzã care nu este enumeratã în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât Lucrãrile, Bunurile şi Documentele Antreprenorului sã fie conforme cu prevederile Contractului.
    Antreprenorul va rãspunde de orice pierdere sau daunã cauzatã de acţiuni întreprinse de cãtre Antreprenor dupã emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor. Antreprenorul va rãspunde, de asemenea, de orice pierdere sau daunã care se produce dupã ce a fost emis Certificatul de Recepţie la Terminarea lucrãrilor şi care rezultã dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era rãspunzãtor.
    17.5. Drepturi de Proprietate Intelectualã şi Industrialã
    În aceastã Sub-Clauzã, "încãlcare" înseamnã o încãlcare (sau pretinsã încãlcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, drept de autor, a unei mãrci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectualã sau industrialã legat de Lucrãri; şi "revendicare" înseamnã o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicãri) privind o încãlcare.
    Dacã Antreprenorul devine conştient de circumstanţele care îl pot determina pe Beneficiar sã fie rãspunzãtor în a-l despãgubi în caz de revendicare privind încãlcarea, trebuie imediat sã-l înştiinţeze pe Beneficiar şi sã colaboreze cu Beneficiarul pentru a identifica şi activa modalitãţi în care o astfel de încãlcare sã fie evitatã sau diminuatã. Dacã nu ia aceste mãsuri, Antreprenorul va fi obligat sã renunţe la orice drept la despãgubire, în conformitate cu prezenţa Sub-Clauza.
    Beneficiarul va despãgubi Antreprenorul şi se va asigura cã Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio revendicare privind o încãlcare care este sau a fost:
    (a) un rezultat inevitabil al respectãrii de cãtre Antreprenor a cerinţelor Contractului, sau
    (b) un rezultat al utilizãrii oricãror Lucrãri de cãtre Beneficiar:
    (i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultã în mod rezonabil din Contract, sau
    (ii) în legãturã cu orice bun care nu a fost furnizat de cãtre Antreprenor, cu excepţia cazului în care o astfel de utilizare a fost adusã la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Bazã sau este specificatã în Contract.
    Antreprenorul va despãgubi Beneficiarul şi se va asigura cã Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio reclamaţie generatã de sau în legãturã cu (i) fabricarea, utilizarea, vânzarea sau importul oricãror bunuri, sau (ii) cu un proiect de care este responsabil Antreprenorul.
    Dacã o Parte are dreptul sã primeascã despãgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este în culpã poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicãrii sau soluţionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealaltã Parte va participa la procesul de contestare a revendicãrii, la cererea şi pe costul Pãrţii în culpã. Cealaltã Parte (şi Personalul acesteia) nu va face nicio declaraţie care poate aduce prejudicii Pãrţii în culpã, cu excepţia cazului în care Partea în culpã nu a reuşit sã organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dupã ce i s-a solicitat de cãtre prima Parte.
    17.6. Limitarea Responsabilitãţii
    Beneficiarul nu va fi rãspunzãtor faţã de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrãri, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectã sau pierdere în consecinţã sau daunã care poate fi suferitã de cãtre cealaltã Parte în legãturã cu Contractul, altele decât cele prevãzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata dupã Rezilierea de cãtre Antreprenor] şi a Sub-Clauzei 17.1 [Despãgubiri].
    Totalul obligaţiilor Antreprenorului faţã de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în legãturã cu acesta, altele decât cele la care se referã Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apã şi Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despãgubiri] şi Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectualã şi Industrialã], nu va depãşi valoarea stabilitã în Condiţiile Speciale sau (dacã nu este stabilitã o valoare) Valoarea de Contract Acceptatã.
    Aceastã Sub-Clauzã nu va limita responsabilitatea în caz de fraudã, greşealã premeditatã sau comportament necorespunzãtor al Pãrţii în culpã.
    18.1. Cerinţe Generale pentru Asigurãri
    În aceastã Clauzã, "Partea asiguratoare" înseamnã, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabilã de a face şi menţine în vigoare asigurãrile specificate în Sub-Clauzele relevante.
    Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi fãcutã cu asiguratori (societãţi de asigurare) şi în termenii aprobaţi de cãtre Beneficiar. Aceşti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniţi de ambele Pãrţi înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze.
    Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuatã cu asiguratori şi în termenii care sã respecte detaliile anexate la Condiţiile Speciale.
    Dacã este necesarã o poliţã prin care sã se despãgubeascã o asociaţie asiguratã, asigurarea se va aplica separat fiecãrui membru asociat asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliţã separatã pentru fiecare membru al asociaţiei. Dacã poliţa despãgubeşte şi o altã asociaţie asiguratã, diferitã de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acţiona în contextul poliţei respective în numele acestei asociaţii suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care Beneficiarul va acţiona în numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociaţii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plãţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaţii asigurate sã respecte condiţiile prevãzute în poliţa de asigurare.
    Fiecare poliţã care face asigurãri împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plãţilor în moneda cerutã pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plãţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Partea asiguratoare relevantã va prezenta celeilalte Pãrţi, în perioadele specificate în "Anexa la Ofertã" (calculate de la Data de Începere şi în orice caz anterior începerii lucrãrilor pe Şantier) urmãtoarele:
    (a) dovada faptului cã asigurãrile descrise în aceastã Clauzã au fost încheiate, şi
    (b) copii ale poliţelor pentru asigurãrile descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea lucrãrilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18.3. [Asigurare Împotriva Vãtãmãrii Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietãţii].
    Dupã ce se face plata fiecãrei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Pãrţi dovada plãţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o înştiinţare Inginerului.
    Antreprenorul va face dovada achitãrii primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar nu mai mari decât intervale de şase luni. În condiţiile în care Antreprenorul nu va face dovada acestor plãţi efectuate, se va aplica o sancţiune echivalentã cu cea indicatã în Anexa la Ofertã începând cu data la care ar fi trebuit fãcutã dovada şi pânã la data la care aceasta este prezentatã în mod corespunzãtor.
    Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţã de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificãri în execuţia lucrãrilor şi va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze.
    Niciuna din Pãrţi nu va face vreo modificare concretã a termenilor asigurãrilor fãrã sã obţinã acceptul prealabil al celeilalte Pãrţi. Dacã un asigurator întreprinde (sau e pe cale sã întreprindã) o modificare, Partea notificatã de cãtre asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinţare celeilalte Pãrţi.
    Dacã Partea asiguratoare nu reuşeşte sã facã sau sã menţinã în vigoare una din asigurãrile necesar a fi fãcute şi menţinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuşeşte sã asigure dovezi satisfãcãtoare şi copii ale poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltã Parte poate sã facã (la opţiunea sa, şi fãrã sã prejudicieze orice alt drept sau mãsurã de remediere) o asigurare care sã acopere cele necesare şi sã plãteascã primele de asigurare corespunzãtoare. Partea asiguratoare va plãti celeilalte Pãrţi suma corespunzãtoare acestor prime, iar Preţul de Contract va fi modificat în consecinţã.
    Nimic din cele prevãzute în aceastã clauzã nu limiteazã obligaţiile, îndatoririle sau responsabilitãţile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumã neasiguratã sau nerecuperatã de la asiguratori va fi suportatã de cãtre Antreprenor şi/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, îndatoriri şi responsabilitãţi. Dacã Partea asiguratoare omite sã facã şi sã menţinã în vigoare o asigurare posibilã şi care trebuie fãcutã şi menţinutã în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltã parte nici nu aprobã omiterea asigurãrii şi nici nu efectueazã o asigurare care sã acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumã care ar fi putut fi acoperitã prin aceastã asigurare va fi plãtitã de cãtre Partea asiguratoare.
    Plãţile efectuate de o Parte cãtre cealaltã Parte vor face, dupã caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului].
    18.2. Asigurarea lucrãrilor şi a Utilajelor Antreprenorului
    Partea asiguratoare va asigura Lucrãrile, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demolãrii, îndepãrtãrii deşeurilor, taxele profesionale şi profitul. Aceastã asigurare trebuie sã fie în vigoare de la data la care dovada asigurãrii trebuie depusã potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe Generale Pentru Asigurãri], pânã la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor.
    Partea asiguratoare va menţine în vigoare aceastã asigurare pentru a furniza acoperirea, pânã la data emiterii Certificatului de Recepţie Finalã, pentru pierderi sau daune pentru care este rãspunzãtor Antreprenorul şi care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de cãtre Antreprenor în cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referã Clauza 11 [Perioada de Garanţie].
    Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât valoarea totalã de înlocuire, la care se adaugã costul transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie sã fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurãrile:
    (a) vor fi fãcute şi menţinute de cãtre Antreprenor ca Parte asiguratoare,
    (b) se vor face în numele ambelor Pãrţi, care vor fi împreunã îndreptãţite sã primeascã plãţi de la asiguratori, plãţile fiind destinate sau alocate între Pãrţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,
    (c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricãrei cauze care nu este enumeratã în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],
    (d) vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei pãrţi din Lucrãri, care se datoreazã utilizãrii sau ocupãrii, de cãtre Beneficiar, a altei pãrţi din Lucrãri, şi pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în sub-paragrafele (c), (g) şi (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu francize deductibile per eveniment care sã nu depãşeascã suma specificatã în "Anexa la Ofertã" (dacã nu este specificatã o sumã, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), şi
    (e) pot exclude pierderi sau daune şi refacerea:
    (i) unei pãrţi din Lucrãri care prezintã deficienţe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzãtoare (dar poliţa va include orice alte pãrţi care sunt pierdute sau degradate ca urmare directã a acestor deficienţe şi nu cum este descris în sub-paragraful (ii) de mai jos),
    (ii) unei pãrţi din Lucrãri care este pierdutã sau deterioratã, în scopul de a restabili orice altã parte din Lucrãri, dacã aceastã parte prezintã deficienţe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzãtoare,
    (iii) unei pãrţi din Lucrãri care a fost recepţionatã de cãtre Beneficiar, cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi
    (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţarã, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrãrilor].
    Dacã, la mai mult de un an de la Data de Bazã, poliţa descrisã la sub-paragraful (d) de mai sus înceteazã de a mai fi disponibilã în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va înştiinţa Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndreptãţit, în condiţiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dupã cum ar fi trebuit sã i se cearã Antreprenorului sã plãteascã pentru o astfel de poliţã, şi (ii) se va considera, în afarã de cazul în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comercial rezonabili, cã a aprobat omisiunea la care se referã prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale pentru Asigurãri].
    Va fi responsabilitatea Antreprenorului sã informeze compania de asigurãri despre orice schimbare privind natura, durata, volumul sau Programul de Execuţie a lucrãrilor şi sã asigure nivelul adecvat al acoperirii asigurãrii pe toatã durata Contractului.
    18.3. Asigurare împotriva Vãtãmãrii Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietãţii
    Partea asiguratoare va asigura ambele Pãrţi împotriva responsabilitãţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vãtãmãri corporale care pot afecta oricare proprietate fizicã (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor SubClauzei 18.2 [Asigurarea lucrãrilor şi a Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoanã (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuţia Contractului de cãtre Antreprenor şi se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finalã.
    Aceastã asigurare se va face pentru o valoare minimã per eveniment cu un numãr nelimitat de evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioarã valorii specificate în "Anexa la Ofertã". Dacã în "Anexa la Ofertã" nu este specificatã o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurãrile specificate în aceastã Sub-Clauza:
    (a) vor fi fãcute şi menţinute de cãtre Antreprenor ca Parte asiguratoare,
    (b) vor fi fãcute în numele ambelor Pãrţi
    (c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietãţii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executãrii Contractului de cãtre Antreprenor, şi
    (d) pot exclude responsabilitatea în mãsura în care aceasta decurge din:
    (i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrãri Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru Lucrãrile Permanente,
    (ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrãrile şi de a remedia orice defecţiuni, şi
    (iii) cauza enumeratã în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând mãsura în care poliţa este disponibilã în termeni rezonabili din punct de vedere comercial.
    19.2. Înştiinţarea Forţei Majore
    Dacã o Parte este sau va fi împiedicatã de a îndeplini obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forţã Majorã, atunci aceastã Parte va înştiinţa cealaltã Parte de evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţã Majorã şi va specifica obligaţiile de la a cãror îndeplinire este sau va fi împiedicatã. Înştiinţarea va fi transmisã în termen de 14 zile dupã ce Partea cunoaşte (sau ar trebui sã cunoascã) evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţã Majorã şi va fi însotitã de documentaţia adecvatã în care se vor evidenţia circumstanţele evenimentului de Fortã Majorã
    Partea care a transmis înştiinţarea va fi exoneratã de îndeplinirea acelor obligaţii pe care, şi în perioada în care, Forţa Majorã o împiedicã sã le îndeplineascã.
    Fãrã a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forţa Majorã nu se va aplica obligaţiilor niciuneia dintre Pãrţi de a face plãţi cãtre cealaltã Parte potrivit prevederilor Contractului.
    19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii
    În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacã apar evenimente sau circumstanţe care nu pot fi controlate de cãtre Pãrţi (incluzând Forţa Majorã dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilã sau ilegalã, pentru fiecare dintre Pãrţi sau pentru ambele Pãrţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guverneazã Contractul, îndreptãţesc Pãrţile de a fi scutite de executarea ulterioarã a Contractului, atunci, dupã o înştiinţare transmisã de o Parte cãtre cealaltã Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe Inginerul poate iniţia, numai cu acordul scris al Beneficiarului, o Modificare în conformitate cu Sub-Clauza 13.1 [Dreptul de a Modifica] fãcând astfel de schimbãri la Lucrãri care sunt necesare pentru a depãşi imposibilitatea sau ilegalitatea.
    Dacã Inginerul nu iniţiazã o astfel de Modificare sau daca Inginerul nu emite nicio instrucţiune de Modificare în termen de 56 de zile din iniţiativa Inginerului:
    (a) Pãrţile vor fi scutite de executarea ulterioarã a contractului, fãrã a prejudicia drepturile fiecãrei Pãrţi în legãturã cu orice încãlcare anterioarã a Contractului, şi
    (b) suma plãtibilã de cãtre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plãtitã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi], dacã Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.
    20.2. Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor
    Disputele se vor adjudeca de cãtre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Pânã la data prevãzutã în "Anexa la Ofertã", Pãrţile vor numi de comun acord CAD.
    Conform prevederilor Anexei la Ofertã, CAD va fi formatã din una sau din trei persoane, cu experienţã corespunzãtoare ("adjudecãtori"). Dacã nu se specificã numãrul persoanelor şi dacã Pãrţile nu convin altfel, CAD va fi formatã din trei persoane.
    Dacã CAD trebuie sã fie alcãtuitã din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un adjudecãtor, pentru care va primi aprobarea celeilalte Pãrţi. Pãrţile vor consulta adjudecãtorii nominalizaţi şi vor conveni asupra celui de-al treilea adjudecãtor, care va fi numit în funcţia de preşedinte al CAD.
    Dacã în Contract este inclusã o listã cu adjudecatori potenţiali, adjudecatorii CAD vor fi selectaţi din cei nominalizaţi pe listã, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot sã accepte numirea în CAD.
    Acordul dintre Pãrţi şi adjudecatori, indiferent de numãrul acestora, va cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Condiţii Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de cãtre semnatari.
    Condiţiile în care se efectueazã remunerarea adjudecãtorilor, împreunã cu remunerarea oricãrui expert cãruia CAD îi solicitã asistenţã, vor fi convenite de comun acord de cãtre Pãrţi la convenirea condiţiilor de numire în funcţie.
    Fiecare Parte va fi responsabilã de plata unei jumãtãţi din suma stabilitã pentru remunerare.
    Atunci când Pãrţile cad de acord, acestea pot sã supunã atenţiei CAD o problemã, pentru ca aceasta sã-şi exprime o opinie. Niciuna din Pãrţi nu va consulta CAD pentru soluţionarea unei probleme fãrã acordul celeilalte Pãrţi.
    De câte ori Pãrţile convin de comun acord, acestea pot numi o persoanã sau mai multe persoane cu experienţa corespunzãtoare care sã înlocuiascã (sau care sã fie disponibile în vederea înlocuirii) oricare din adjudecatorii CAD. Cu excepţia cazului în care Pãrţile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare dacã unul din adjudecãtori refuzã sau nu mai este capabil sã-şi exercite funcţia ca urmare a decesului, incapacitãţii, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a funcţiei.
    Dacã se produce una din aceste circumstanţe şi nu este disponibilã nicio persoanã înlocuitoare, se va numi o altã persoanã prin procedura în care persoana înlocuitã a fost nominalizatã şi convenitã, descrisã în aceastã Sub-Clauzã.
    Revocarea unui adjudecãtor se poate face numai cu acordul comun al ambelor Pãrţi, şi niciodatã numai de cãtre Beneficiar sau de cãtre Antreprenor. Cu excepţia cazului în care Pãrţile convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiecãrui adjudecator) va expira dupã ce descãrcarea de responsabilitãţi la care se face referire în Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descãrcare] va intra în vigoare.
    20.4. Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor
    Dacã între Pãrţi apare o disputã (de orice fel) în legãturã cu Contractul sau cu execuţia Lucrãrilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o disputã referitoare la un certificat, stabilire a modului de soluţionare, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, fiecare Parte poate supune în scris atenţiei CAD aceastã disputã pentru a obţine decizia acesteia, transmiţând copii celeilalte Pãrţi şi Inginerului. Aceastã scrisoare va specifica faptul cã este emisã potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.
    Pentru o CAD compusã din trei persoane, se va considera cã documentul a fost primit de CAD la data la care a fost primit de cãtre preşedintele CAD.
    Ambele Pãrţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia CAD toate informaţiile suplimentare şi facilitãţile corespunzãtoare solicitate de CAD în scopul luãrii unei decizii asupra unei dispute. CAD nu se va considera ca acţionând în calitate de arbitru (arbitri).
    În termen de 84 de zile dupã primirea unui astfel de document, sau într-un interval de timp propus de CAD şi aprobat de ambele Pãrţi, CAD va comunica în scris Pãrţilor decizia sa, care va fi argumentatã şi va menţiona cã este emisã în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Pãrţi, care o vor pune în aplicare imediat, în afarã de situaţia în care şi pânã când decizia va fi revizuitã ulterior, prin soluţionare pe cale amiabilã sau hotãrâre de arbitraj, aşa cum este descris mai jos. În afarã de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua sã execute Lucrãrile în conformitate cu prevederile Contractului.
    Dacã una dintre Pãrţi nu este mulţumitã de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în termen de 28 de zile dupã primirea deciziei, sã transmitã o înştiinţare celeilalte Pãrţi referitoare la nemulţumirea sa. Dacã în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de Pãrţi) dupã prezentarea unei dispute CAD nu comunicã Pãrţilor o decizie, atunci oricare Parte poate sã transmitã celeilalte Pãrţi, în termen de 28 de zile dupã expirarea acestei perioade, o înştiinţare referitoare la nemulţumirea sa.
    Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona cã este emisã potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze şi va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) de nemulţumire. Cu excepţia celor prevãzute în Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor], niciuna dintre Pãrţi nu va fi îndreptãţitã sã înceapã arbitrajul în afarã de cazul în care a fost transmisã o înştiinţare de nemulţumire, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
    În situaţia în care CAD a luat o decizie privind soluţionarea unei probleme în disputã şi o comunicã ambelor Pãrţi şi niciuna dintre Pãrţi nu transmite o înştiinţare de nemulţumire în interval de 28 de zile dupã ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivã şi obligatorie pentru ambele Pãrţi.
    20.6. Arbitrajul
    Cu excepţia disputelor soluţionate pe cale amiabilã sau printr-o decizie a CAD care a devenit definitivã şi obligatorie, orice disputã decurgând din sau în legãturã cu Contractul care va apãrea, incluzând fãrã rezerve orice disputã privind încãlcãri ale angajamentului, reziliere sau invaliditate, va fi soluţionatã în final prin arbitraj la Camera Internaţionalã de Comerţ - conform menţiunilor din "Anexa la Ofertã". Dacã nu se stabileşte altfel de cãtre ambele Pãrţi:
    (a) disputa va fi soluţionatã potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Internaţionale de Comerţ,
    (b) disputa va fi soluţionatã de cãtre trei arbitri numiţi în conformitate cu prevederile acestui Regulament, şi
    (c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definitã în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba].
    Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplinã de a accesa, analiza şi revizui orice certificat, stabilire a modului de soluţionare, instrucţiune, opinie sau evaluare fãcutã de Inginer, şi orice decizie a CAD, relevantã pentru soluţionarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor şi a oferi dovezi în faţa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemã care sã aibã relevanţã în disputã.
    Niciuna dintre Pãrţi nu va fi limitatã în acţiunile sale legale în faţa arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea obţinerii unei decizii, sau la motivele prezentate în nota de nemulţumire. Orice decizie luatã de CAD se va accepta ca probã în procesul de arbitraj.
    Arbitrajul poate începe înainte sau dupã terminarea Lucrãrilor. Obligaţiile Pãrţilor, ale Inginerului şi ale CAD nu vor putea fi modificate datoritã derulãrii unui proces de arbitraj în timpul execuţiei Lucrãrilor.
    21. Controale şi misiuni de audit efectuate de cãtre organismele comunitare
    Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudã şi Curţii Europene de Conturi sã verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren, implementarea proiectului şi sã întreprindã o auditare completã, dacã este necesar, pe baza documentaţiei doveditoare de contabilitate, documentelor contabile şi orice alt document relevant privind finanţarea proiectului. Aceste inspecţii pot avea loc pânã la sapte ani de la plata finalã.
    În plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifraudã sã desfãsoare controale şi verificãri pe teren în conformitate cu procedurile prevãzute de legislaţia Comunitãţii Europene privind protejarea intereselor financiare ale Comunitãţilor Europene împotriva fraudelor şi altor nereguli.
    În acest scop, Antreprenorul se obligã sã permitã accesul necesar agenţilor sau personalului Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudã şi Curţii Europene de Conturi pe Şantierele sau în locurile în care Antreprenorul îsi desfãsoarã activitatea, incluzând sistemele sale informatice, precum şi toate documentele şi baza de date privind managementul tehnic şi financiar al proiectului şi se vor lua toate mãsurile necesare pentru a le uşura activitatea. Accesul dat agenţilor Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudã şi Curţii Europene de Conturi se va face pe baza confidenţialitãţii cu respectarea terţilor, fãrã prejudicierea obligaţiilor legilor publice al cãrui subiect de drept sunt. Documentele trebuie sã fie accesibile şi îndosariate pentru a facilita examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie sã informeze Beneficiarul privind locaţia lor exactã.
    Antreprenorul garanteazã cã drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudã şi Curţii Europene de Conturi sã execute auditãri, controale şi verificãri vor fi aplicabile în aceeaşi mãsurã, având aceleaşi condiţii şi în conformitate cu aceleaşi reguli, cum ar fi cele prevãzute în aceastã Clauzã, tuturor subantreprenorilor sau oricãror pãrţi ce beneficiazã de fondurile Comisiei Europene.

    ANEXA 1
    la Condiţiile Speciale ale contractului pentru construcţii clãdiri şi lucrãri inginereşti proiectate de cãtre beneficiar


                                 Anexa la ofertã


 ┌───────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┐
 │ │Sub-clauze ale│ Informaţii │
 │ │Condiţiilor │ │
 │ │Generale sau │ │
 │ │Condiţiilor │ │
 │ │Speciale │ │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Numele şi adresa │1.1.2.2 şi 1.3│Compania Naţionalã de Autostrãzi │
 │Autoritãţii Contractante │ │şi Drumuri Naţionale din România │
 │(Beneficiarului) │ │S.A., Bd. Dinicu Golescu nr. 38, │
 │ │ │Bucureşti, Sector 1, România │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Numele şi adresa │1.1.2.2 şi 1.3│Director General CNADNR S.A. │
 │reprezentantului │ │Bd. Dinicu Golescu nr. 38, etajul│
 │Autoritãţii Contractante │ │8, Bucureşti, Sector 1, România │
 │(Beneficiarului) │ │ │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Numele şi adresa │1.1.2.3 şi 1.3│(se va completa de cãtre │
 │ofertantului* │ │ofertant) │
 │(Antreprenorului) │ │ │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Numele şi adresa │1.1.2.4 şi 1.3│Se va cunoaşte dupã semnarea │
 │Inginerului │ │contractului de supervizare a │
 │ │ │lucrãrilor │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Durata de Execuţie a │ 1.1.3.3 │Se va completa pentru fiecare │
 │Lucrãrilor │ │contract în parte │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Perioada de Notificare a │ 1.1.3.7 │Minim 730 zile │
 │Defecţiunilor │ │ │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Sisteme de transmitere │ 1.3 │Fax │
 │electronicã │ │ │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Legea contractului │ 1.4 │Românã │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Limba contractului │ 1.4 │Românã │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Limba pentru comunicare │ 1.4 │Românã │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Perioada de acces la │ 2.1 │În 28 zile de la Data de Începere│
 │şantier │ │a lucrãrilor
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Valoarea Garanţiei de Bunã │ 4.2 │10% din Valoarea de Contract │
 │Execuţie │ │Acceptatã, în LEI fãrã TVA │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Penalitãţi pentru fiecare │ 6.1 │Se va completa pentru fiecare │
 │persoanã înlocuitã │ │contract în parte │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Orele de lucru normale │ 6.5 │Se va completa pentru fiecare │
 │ │ │contract în parte │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Începerea lucrãrilor │ 8.1 │Data de Începere a lucrãrilor nu │
 │ │ │poate depãşi cu mai mult de 365 │
 │ │ │de zile data semnãrii Acordului │
 │ │ │Contractual │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Programul de Execuţie - │ 8.3 │Se va completa pentru fiecare │
 │Penalitãţi de întârziere │ │contract în parte │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Limita penalitãţilor de │ 8.7 │15% din Valoarea de Contract │
 │întârziere │ │Acceptatã │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Penalitãţi de întârziere │ 8.7 │0,1% pe zi din Valoarea de │
 │ │ │Contract Acceptatã │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Procentul pentru ajustarea │ 13.5 │5% │
 │sumelor provizionate │ │ │
 ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Actualizãri generate de │ 13.8 │ │
 │modificãri ale preţurilor │ │ │
 └───────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Tabelul datelor de actualizare şi sursele indicilor │
 ├────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┤
 │Coeficienţii│Moneda│ Sursa şi definiţia indicelui │ Valoarea │
 │şi numele │indi- │ │provizorie a│
 │indicelor │celui │ │indicelui în│
 │ │ │ │ luna/an │
 │ │ │ │(vezi nota) │
 │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │
 ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │a= 0,10-fix │ - │ - │ - │
 ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │b= 0,25 │ RON │Institutul Naţional de Statisticã. Buletin │B=1.559 │
 │B - Forţa de│ │Statistic Lunar, nr. 5/2010. Tabelul 55, │ │
 │muncã │ │Câştigul salarial mediu brut. Construcţii. │ │
 ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │c= 0,15 │ RON │Institutul Naţional de Statisticã. Buletin │C=150,80 │
 │C - Bitum │ │Statistic de Preţuri nr. 6/2010. Indicii │ │
 │ │ │preţurilor producţiei industriale pe total │ │
 │ │ │pe activitãţi (clase). Cod CAEN Rev.2, 0610│ │
 │ │ │Extracţia petrolului brut. │ │
 ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │d= 0,10 │ RON │Institutul Naţional de Statisticã. Buletin │D=129,65 │
 │D - │ │Statistic de Preţuri nr. 6/2010. Indicii │ │
 │Combustibil │ │armonizaţi ai preţurilor de consum pe │ │
 │ │ │grupele de mãrfuri şi servicii conform │ │
 │ │ │clasificãrii COICOP. Cod 4.5.3. │ │
 │ │ │Combustibil lichid. │ │
 ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │e= 0,20 │ RON │Institutul Naţional de Statisticã. Buletin │E=133,91 │
 │E - Agregate│ │Statistic de Preţuri nr. 6/2010. Indicii │ │
 │ │ │preţurilor producţiei industriale pe total │ │
 │ │ │pe activitãţi (clase). Cod CAEN Rev.2, 0812│ │
 │ │ │Extracţia pietrişului şi nisipului; │ │
 │ │ │extracţia argilei şi caolinului │ │
 ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │f= 0,05 │ RON │Institutul Naţional de Statisticã. Buletin │F=130,32 │
 │F - Energie │ │Statistic de Preţuri nr. 6/2010. Indicii │ │
 │ │ │preţurilor producţiei industriale pe total │ │
 │ │ │pe activitãţi (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, │ │
 │ │ │35 Producţia şi furnizarea de energie │ │
 │ │ │electricã şi termicã, gaze, apã caldã şi │ │
 │ │ │aer condiţionat. │ │
 ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │g= 0,05 │ RON │Institutul Naţional de Statisticã. Buletin │G=144,82 │
 │G - Maşini │ │Statistic de Preţuri nr. 6/2010. Indicii │ │
 │şi │ │preţurilor producţiei industriale pe total │ │
 │echipamente │ │pe activitãţi (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, │ │
 │ │ │28 Fabricarea de maşini, utilaje şi │ │
 │ │ │echipamente neclasificate în altã parte. │ │
 ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │h= 0,05 │ RON │Institutul Naţional de Statisticã. Buletin │H=150,00 │
 │H - │ │Statistic de Preţuri nr. 6/2010. Indicii │ │
 │Construcţii │ │preţurilor producţiei industriale pe total │ │
 │metalice │ │pe activitãţi (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, │ │
 │ │ │25 Industria construcţiilor metalice şi a │ │
 │ │ │produselor din metal, exclusiv maşini, │ │
 │ │ │utilaje şi instalaţii. │ │
 ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │i= 0,05 │ RON │Institutul Naţional de Statisticã. Buletin │I=122,06 │
 │I - Ciment │ │Statistic de Preţuri nr. 6/2010. Indicii │ │
 │ │ │preţurilor producţiei industriale pe total │ │
 │ │ │pe activitãţi (clase). Cod CAEN Rev.2, 2351│ │
 │ │ │Fabricarea cimentului │ │
 ├────────────┴──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┤
 │Nota: Valoarea fiecarui indice prezentat mai sus este orientativã. Valoarea │
 │fiecarui indice va fi stabilitã de Autoritatea Contractantã la momentul │
 │elaborarii Documentaţiei de Atribuire în conformitate cu Buletinul Statistic│
 │Lunar publicat pe site-ul Institutului Naţional de Statisticã. Valorile │
 │indicilor stabiliţi în Documentaţia de Atribuire reprezintã valoarea │
 │indicilor la Data de Bazã. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────┐
 │Plata totalã în avans │ 14.2 │Se va completa pentru fiecare │
 │ │ │contract în parte │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Numãrul şi calendarul │ 14.2 │Se va completa pentru fiecare │
 │tranşelor de platã în avans │ │contract în parte │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Moneda de platã şi proporţia│ 14.2 │LEI │
 │tranşelor de platã în avans │ │100 % │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Momentul rambursãrii │ 14.2 │Se va completa pentru fiecare │
 │plaţilor în avans şi │ │contract în parte. │
 │procentul │ │ │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Procentul Sumelor Reţinute │ 14.3 │10% din fiecare certificat în │
 │ │ │LEI fãrã TVA │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Limita Sumelor Reţinute │ 14.3 │10% din Valoarea de Contract │
 │ │ │Acceptatã în Lei fãrã TVA │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Echipamente şi Materiale la │ 14.5(b) │Se va completa pentru fiecare │
 │plata dupã ce au fost aduse │ │contract în parte │
 │pe şantier │ │ │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Valoarea minimã a │ 14.6 │Se va completa pentru fiecare │
 │Certificatului Interimar de │ │contract în parte │
 │Platã │ │ │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Moneda în care se efectueazã│ 14.15 │LEU │
 │plata │ │ │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Perioadele pentru │ 18.1 │a) 14 zile - dovada încheierii│
 │prezentarea poliţelor de │ │poliţelor de asigurare │
 │asigurare │ │b) 28 zile - poliţe relevante │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Penalitãţi de întârziere │ 18.1 │0,1% pe zi din Valoarea de │
 │ │ │Contract Acceptatã │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Valoarea asigurãrii terţei │ 18.3 │Se va completa pentru fiecare │
 │pãrţi │ │contract în parte │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Numirea membrilor CAD │ 20.2 │1 membru │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Instanţa Competentã sã │ 20.6 │Curtea de Arbitraj Comercial │
 │judece litigiile intervenite│ │Internaţional │
 │între pãrţi │ │ │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Limba utilizatã pentru │ 20.6 │Românã │
 │arbitraj │ │ │
 ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Locul arbitrajului │ 20.6 │Bucureşti │
 └────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────┘   Anexa 2
    la Condiţiile Speciale ale contractului pentru construcţii clãdiri şi lucrãri inginereşti proiectate de cãtre beneficiar


                              ACORDUL CONTRACTUAL

    Prezentul Acord Contractual se încheie între:

    Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. (C.N.A.D.N.R. S.A.), persoana juridicã românã cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, România, înregistratã la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis la Banca Comercialã Românã Sucursala Unirii, numar cont TVA RO16054368, legal reprezentatã prin ..................... (denumitã în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,
    şi
    <Denumire contractor>
    <Adresa>
    <reprezentant>
    (denumit în continuare "Antreprenor"), de cealaltã parte.
    (denumite în copntinuare "Parţile"),

    Având în vedere cã Beneficiarul a convenit, conform Raportului Procedurii de Atribuire a contractului de achiziţie publicã nr. ........................, ca Lucrãrile cunoscute sub numele de:
    <denumire contract de lucrãri>
    (denumite în continuare "Lucrarile")
    sã fie executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executãrii şi finalizãrii Contractului de Lucrãri şi remedierii oricãror eventuale defecte ale Lucrãrilor,
    Pãrţile convin dupã cum urmeazã:
    1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare.
    2. Contractul de Lucrãri include, în ordinea enumerãrii, prezentul Acord Contractual împreunã cu orice Act Adiţional şi urmãtoarele anexe:
   Anexa I Memorandumul de Clarificãri (dacã este cazul);
   Anexa II Acordul de Asociere (dacã este cazul);
   Anexa III Formularul de Depunere a Ofertei şi Anexa la Fomularul de Depunere a Ofertei;
   Anexa IV Condiţiile Speciale ale Contractului;
   Anexa V Condiţiile Generale ale Contractului;
   Anexa VI Caiet de Sarcini/ Specificaţiile Tehnice;
   Anexa VII Documentaţia de Proiectare (planşe, piese desenate);
   Anexa VIII Listele de Cantitãţi, Defalcarea preţurilor şi Descrierile Preţurilor;
   Anexa IX Propunerea Tehnicã;
   Anexa X Personalul Cheie al Antreprenorului;
   Anexa XI Contractele încheiate de Antreprenor cu Subcontractanţii;
   Anexa XII Garanţia de Bunã Execuţie;
   Anexa XIII Garanţia pentru Returnarea Avansului;
   Anexa XIV Formulare şi alte documente relevante.
    În cazul oricãrei contradicţii între documentele de mai sus, se acordã ordinea de preferinţã în succesiunea enunţatã mai sus.
    Toate modificarile şi completarile efectuate la Documentaţia de atribuire pânã la depunerea ofertelor sunt cuprinse în Anexa XIV Formulare şi alte documente relevante, fac parte din Contractul de Lucrãri şi au ordinea de precedentã a documentelor pe care le modificã şi completeazã.
    Ţinând seama de plãţile ce urmeazã a fi efectuate de Beneficiar cãtre Antreprenor dupã cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sã execute şi sã finalizeze Lucrãrile cunoscute sub numele de <denumirea contractului de lucrãri........................> şi sã remedieze orice eventuale defecte ale acestor Lucrãri în Perioada de Notificare a Defectelor, în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrãri.
    3. Beneficiarul convine cu Antreprenorul sã plateascã pentru execuţia şi finalizarea lucrãrilor şi remedierea oricaror eventuale defecte ale lucrãrilor suma de:
    ...................................... Lei, exclusiv TVA (în litere:
    .............................................................), reprezentând Valoarea de Contract Acceptatã, la termenele şi conform modalitãţilor stipulate în Contractul de Lucrãri.
    Modificarea valorii contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.
    La aceasta sumã se va adãuga Taxa pe Valoare Adãugatã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    4. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnãrii sale de cãtre ultima parte.
    5. Limba care guverneazã Contractul de lucrãri este limba românã.
    6. Contractul de lucrãri va fi interpretat conform legilor din România.
    Redactat în limba românã în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (douã) exemplare originale pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

    Pentru Beneficiar Pentru Antreprenor

    Compania Naţionalã de Autostrãzi şi
    Drumuri Naţionale din România S.A.

    Nume: Nume:

    Semnãtura: Semnãtura:

    Data: Data:

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016