Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII ŞI CRITERII din 22 noiembrie 2019  de recrutare a candidaţilor la profesia militară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII ŞI CRITERII din 22 noiembrie 2019 de recrutare a candidaţilor la profesia militară

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 987 din 9 decembrie 2019
──────────
    Conţinute de ORDINUL nr. M.217 din 22 noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    Candidaţii la profesia militară trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile şi criteriile generale şi specifice de recrutare ale categoriei de personal, formării profesionale iniţiale, respectiv armelor/serviciilor specializate şi specialităţilor militare pentru care optează.

    ART. 2
    Condiţiile şi criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care optează pentru dobândirea calităţii de cadru militar, respectiv de soldat/gradat profesionist în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar sunt următoarele:
    a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/ cursului/programului de formare;
    b) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    c) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
    d) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
    e) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
    f) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
    g) să fie declarat „Apt“ la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi orientare sau colegiile naţionale militare şi, după caz, de către structurile prevăzute la art. 3 lit. d) şi e) din anexa nr. 2 la prezentul ordin;
    h) să fie declarat „Apt“ în urma examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
    i) pentru candidate - să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
    j) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


    ART. 3
    (1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la programele de studii universitare militare de licenţă pentru formarea ofiţerilor în activitate sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta de cel mult 26 de ani - 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi - împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
    b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
    c) să nu fi parcurs, în întregime sau parţial, un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat, iar în cazul în care a parcurs un astfel de program de studii, să menţioneze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că a achitat/achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.

    (2) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
    b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
    c) să posede permis de conducere auto valabil, categoria B şi C, eliberat de către autorităţile române - candidaţii pentru subofiţeri în armele „auto“, „geniu“ şi „tancuri“.


    ART. 4
    (1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la cursurile de formare a ofiţerilor în activitate, corespunzătoare surselor de provenienţă prevăzute de statutul cadrelor militare, sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare;
    b) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, cu specializarea/programul de studii corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare;
    c) să deţină atestat/certificat de calificare profesională valabil, necesar exercitării profesiei, prevăzut de legislaţia aplicabilă, în funcţie de specificul locurilor prevăzute în Planul de şcolarizare;
    d) să aibă cel puţin 3 ani de vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri sau soldaţi/gradaţi profesionişti, în activitate, calculată de la data absolvirii studiilor militare/cursurilor de formare, respectiv a programului de instruire, şi până la data începerii cursului de formare a ofiţerilor în activitate şi să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documentele de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin „Foarte bun“ - candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
    e) să aibă cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul studiilor prevăzute la lit. b) - candidaţii care provin din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile.

    (2) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la cursurile de formare a maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate, corespunzător surselor de provenienţă prevăzute de statutul cadrelor militare, sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare;
    b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat;
    c) să fie absolvenţi ai unei unităţi de învăţământ postliceal acreditate, cu certificat de calificare profesională, cu studii şi specializări corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare;
    d) să deţină atestat/certificat de calificare profesională valabil, necesar exercitării profesiei, prevăzut de legislaţia aplicabilă, în funcţie de specificul locurilor prevăzute în Planul de şcolarizare;
    e) să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare, şi să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin „Foarte bun“ - candidaţii care provin din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti în activitate;
    f) să aibă cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul studiilor prevăzute la lit. c) - candidaţii care provin din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), candidaţii pentru serviciul „muzici militare“ trebuie să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar pentru serviciul „medical“ trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ.

    ART. 5
    (1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la admiterea în unităţile de învăţământ liceal militar sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere;
    b) să fie absolvenţi ai învăţământului secundar inferior sau gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale - ultima etapă a concursului de admitere.

    (2) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecţie şi admitere în clasa a IX-a la învăţământul liceal militar.

    ART. 6
    (1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 50 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
    b) să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C, eliberat de către autorităţile române - candidaţii care optează pentru arma „auto“ şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu“;
    d) să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunţă la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist/voluntar/rezervist voluntar ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar;
    e) să fie absolvenţi ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ - candidaţii care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist în arma „aviaţie“, specialitatea militară „însoţitor de bord - paramedic“.

    (2) În funcţie de necesarul de încadrare al Ministerului Apărării Naţionale, pentru anumite arme sau servicii şi specialităţi militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti pot fi completate cu criterii suplimentare, la iniţiativa sau cu avizul Direcţiei generale management resurse umane şi al Statului Major al Apărării.

    ART. 7
    Soldaţii şi gradaţii profesionişti din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care optează să participe la concursul de admitere la studii/cursuri de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate solicită comandantului/şefului unităţii militare în care sunt încadraţi, prin raport personal, eliberarea adeverinţei necesare la dosarul de candidat, prevăzută la art. 6 lit. y) din anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016