Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII din 20 mai 2020  de elaborare a studiilor de mediu şi criterii de atestare a persoanelor fizice şi juridice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII din 20 mai 2020 de elaborare a studiilor de mediu şi criterii de atestare a persoanelor fizice şi juridice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 445 din 27 mai 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.134 din 20 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 445 din 27 mai 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Raportul de mediu (denumit în continuare RM), raportul privind impactul asupra mediului (denumit în continuare RIM), bilanţul de mediu (denumit în continuare BM), raportul de amplasament (denumit în continuare RA)/raportul privind situaţia de referinţă (denumit în continuare RSR), raportul de securitate (denumit în continuare RS), studiul de evaluare adecvată (denumit în continuare EA) sunt denumite studii de mediu.
    (2) Studiile/Documentaţiile solicitate în baza legislaţiei în vigoare din domeniile evaluării şi gestionării calităţii aerului, evaluării şi gestionării zgomotului ambient, schimbărilor climatice, precum şi cele privind monitorizarea biodiversităţii şi/a altor factori de mediu reprezintă de asemenea studii de mediu.
    (3) Studiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se elaborează de către persoane fizice şi juridice care au obţinut un certificat de atestare valabil.
    (4) Conţinutul-cadru al studiilor prevăzute la alin. (1) este cel stabilit prin legislaţia specifică privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, realizarea bilanţurilor de mediu, prevenirea şi controlul integrat al poluării rezultate din activităţi industriale/emisii industriale, controlul accidentelor în care sunt implicate substanţe periculoase şi evaluarea adecvată.
    (5) Conţinutul-cadru al studiului din domeniul schimbărilor climatice este cel recomandat de Comisia Europeană în documentul „Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient“^1, iar celelalte studii prevăzute la alin. (2) se realizează conform metodelor şi/sau metodologiilor prevăzute de Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant şi de Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului şi/sau la solicitarea motivată a autorităţilor competente pentru protecţia mediului în cadrul procedurilor de reglementare.
    ^1 https://circabc.europa.eu/ui/group/26370f9e-245c-4c09-8a75-68655a74875b/library/535afd8c-e8ef-4f44-afaf-cd98751d50eb/details

    (6) Persoanele fizice şi juridice atestate au obligaţia să elaboreze numai studiile de mediu pentru care au fost atestate, cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a metodologiilor şi/sau conţinutului-cadru prevăzut în legislaţia specifică şi/sau în deciziile Comisiei Europene, după caz.

    ART. 2
    (1) Atestarea persoanelor fizice şi juridice are drept scop asigurarea premiselor pentru îndeplinirea cerinţelor tehnice, calitative şi de integralitate solicitate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cadrul procedurilor de emitere a actelor de reglementare.
    (2) Persoanele fizice şi juridice se atestă, conform hotărârilor Comisiei de atestare, pe oricâte tipuri de studii de mediu dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) şi în oricâte domenii de atestare dintre cele prevăzute în anexa nr. 4 la ordin, corespunzător cu experienţa şi competenţa profesională dovedită în cadrul examinării, conform prevederilor art. 12.

    ART. 3
    (1) În vederea elaborării studiilor de mediu, persoanele fizice pot fi atestate pentru două niveluri de atestare, nivel asistent şi nivel principal.
    (2) Persoanele fizice atestate pentru nivelul asistent sunt persoanele care nu au mai desfăşurat activitatea de elaborare a studiilor de mediu sau persoanele care au experienţă de până la 2 ani în această activitate, demonstrată prin documentaţia depusă, şi se vor numi „experţi atestaţi - nivel asistent“.
    (3) Persoanele fizice atestate pentru nivelul principal sunt persoanele cu experienţă mai mare de 2 ani, demonstrată prin documentaţia depusă, şi se vor numi „experţi atestaţi - nivel principal“.
    (4) Persoanele fizice care au desfăşurat activitatea de analiză a studiilor de mediu pe o perioadă de cel puţin 5 ani în cadrul exercitării profesiei pot solicita atestarea pentru nivelul principal, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    (5) Valabilitatea certificatelor de atestare este de 1 an pentru „experţi atestaţi - nivel asistent“ şi de 3 ani pentru „experţi atestaţi - nivel principal“.
    (6) Persoanele fizice autorizate şi atestate pe nivel principal, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, pot fi coordonatori ai unei echipe de experţi atestaţi/specialişti în elaborarea unor capitole/subcapitole în care elaborează studiul/studiile de mediu.

    ART. 4
    (1) Persoanele fizice care solicită atestarea îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii:
    a) să aibă studii universitare de licenţă şi master (studii de lungă durată de 4 sau 5 ani);
    b) să facă dovada pregătirii profesionale continue în legătură cu activitatea de elaborare a studiilor de mediu (participare la cursuri, seminare, conferinţe etc.);
    c) să nu se afle în situaţie de conflict de interese pe durata elaborării studiilor de mediu demonstrată prin declaraţie pe propria răspundere.

    (2) Persoanele fizice care au condamnări penale definitive pentru fapte de corupţie sau care au legătură cu exercitarea calităţii lor de elaboratori de studii de mediu/experţi atestaţi nu pot solicita atestarea în conformitate cu prevederile prezentului ordin, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti de reabilitare sau până la intervenţia reabilitării de drept.

    ART. 5
    (1) Atestarea persoanelor juridice care pot elabora studii de mediu este condiţionată de angajarea pe perioadă nedeterminată şi/sau cu contract de colaborare a cel puţin unei/unor persoane fizice atestate în condiţiile prezentului ordin.
    (2) Certificatul de atestare pentru persoana juridică se emite pentru tipurile de studii şi domeniile pentru care sunt atestate persoanele fizice declarate.
    (3) La atestarea persoanei juridice care îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (1), certificatul de atestare se emite fără examinare, cu achitarea tarifului aferent.

    ART. 6
    (1) În vederea elaborării studiilor de mediu, persoanele juridice pot fi atestate pentru nivelul de atestare asistent, respectiv principal.
    (2) Atestarea persoanelor juridice se face numai colectiv, prin emiterea unui singur certificat de atestare al cărui titular este persoana juridică. În certificatul de atestare se înscriu denumirea persoanei juridice, tipul/tipurile de studii de mediu, domeniile acordate prevăzute în anexa nr. 4 la ordin şi nivelul/nivelurile de atestare, după caz.
    (3) Prin angajarea pe perioadă determinată/nedeterminată a unor persoane fizice atestate pe tipuri de studii de mediu diferite de cele pentru care s-a obţinut un certificat de atestare iniţial, persoanele juridice pot solicita extinderea atestării.
    (4) Certificatul de atestare pentru un anume tip de studii este valabil doar pe durata în care persoana juridică are în structura de personal experţii atestaţi corespunzător.
    (5) În cazul în care au loc modificări în componenţa echipei de experţi atestaţi angajaţi permanent/colaboratori, persoana juridică este obligată să notifice acest aspect Comisiei de atestare.
    (6) În condiţiile prevăzute la alin. (5), certificatul de atestare îşi păstrează valabilitatea pentru nivelul de competenţă emis până la următoarea şedinţă de atestare, cu condiţia prezentării dovezii de angajare a unui nou expert cu acelaşi domeniu şi nivel de atestare.

    ART. 7
    (1) Persoanele juridice care solicită atestarea îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii:
    a) să fie constituite şi să funcţioneze în condiţiile legii;
    b) să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (1);
    c) să facă dovada pregătirii profesionale continue în domeniu pentru echipa de specialişti declarată (participare la cursuri, seminare, conferinţe etc.);
    d) să nu se afle în situaţie de conflict de interese pe durata elaborării studiilor de mediu, demonstrată prin declaraţie pe propria răspundere.

    (2) Persoanele juridice care au în componenţă persoane fizice atestate, inclusiv administrator, care au suferit condamnări penale definitive pentru fapte de corupţie sau care au legătură cu exercitarea calităţii lor de elaboratori de studii de mediu nu pot solicita atestarea în conformitate cu prevederile prezentului ordin, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti de reabilitare sau până la intervenţia reabilitării de drept.

    ART. 8
    (1) Persoanele fizice şi juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European care intenţionează să elaboreze studiile de mediu prevăzute la art. 1 pe teritoriul României îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt cetăţeni/au sediul într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European;
    b) au dreptul de a elabora studiile de mediu în conformitate cu reglementările unui stat membru al Uniunii Europene şi fac dovada acestui drept prin prezentarea unor documente emise în acest sens.

    (2) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. (1) notifică intenţia de a elabora studii de mediu pe teritoriul României la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Notificarea este însoţită de documentele doveditoare îndeplinirii condiţiilor de la alin. (1), care se înaintează traduse în limba română de un traducător autorizat.
    (3) Verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea atestării se realizează cu celeritate de către direcţia cu atribuţii în domeniul evaluare impact din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, care transmite solicitarea către autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene (UE) sau Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul sistemului IMI (Sistemul de informare în cadrul pieţei interne), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.
    (4) După primirea răspunsului din partea autorităţilor statului membru al Uniunii Europene sau din statul din Spaţiul Economic European în cauză, acesta este transmis către Comisia de atestare, în scopul stabilirii competenţelor persoanei fizice sau juridice care doreşte să elaboreze studii de mediu pe teritoriul României.
    (5) Comisia de atestare informează în scris autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi persoana fizică sau juridică cu privire la competenţele stabilite şi înscrierea acestora într-o listă a persoanelor fizice şi juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene care desfăşoară activităţi de elaborare a studiilor pentru protecţia mediului pe teritoriul României.
    (6) Lista prevăzută la alin. (5) este un document public şi se afişează pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a asociaţiei profesionale.

    ART. 9
    (1) În vederea obţinerii certificatului de atestare, solicitanţii au obligaţia de a depune la sediul asociaţiei sau electronic următoarele:
    A. Persoanele fizice*):
    *) Documentele depuse în copie sunt certificate pentru conformitate prin semnătură de către persoana fizică solicitantă.
    a) cerere de atestare, cu specificarea tipurilor de studii şi a domeniilor solicitate;
    b) diploma de licenţă sau echivalentă, precum şi diplome ale titlurilor ştiinţifice, după caz, în copie;
    c) curriculum vitae care cuprinde informaţii privind pregătirea, experienţa relevantă pentru tipurile de studii de mediu şi domeniile solicitate;
    d) lista studiilor de mediu elaborate, lucrate în colaborare sau analizate, din care să rezulte experienţa corespunzătoare domeniului şi tipului de studiu/studii pentru care se solicită atestarea, împreună cu recomandări din partea beneficiarilor referitoare la lucrările menţionate;
    e) asociaţiile profesionale în care este înscrisă persoana fizică, dacă este cazul;
    f) dovada pregătirii profesionale continue în domeniu (participare la cursuri, seminare, conferinţe etc.);
    g) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele fizice autorizate (PFA), după caz;
    h) confirmare din partea angajatorului că persoana fizică este angajată permanent sau că are contract de colaborare pe perioadă determinată, în cazul persoanelor fizice care nu sunt persoane fizice autorizate;
    i) dovada achitării tarifului aferent;
    j) cazier judiciar în original aflat în perioada de valabilitate a acestuia.

    B. Persoanele juridice*):
    *) Documentele depuse în copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătură şi ştampilă de către reprezentantul legal al persoanei juridice.
    a) cerere de atestare, cu specificarea tipurilor de studii şi a domeniilor solicitate;
    b) diploma de licenţă sau echivalentă, precum şi diplome ale titlurilor ştiinţifice, după caz, în copie, pentru fiecare membru al echipei de specialişti angajaţi permanent sau contractual din cadrul persoanei juridice;
    c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:
    (i) statutul ori hotărârea de înfiinţare a persoanei juridice;
    (ii) certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;

    d) curriculum vitae care cuprinde informaţii privind pregătirea, experienţa relevantă pentru domeniile de atestare solicitate, pentru fiecare membru al echipei de specialişti angajaţi permanent sau contractual din cadrul persoanei juridice;
    e) lista studiilor de mediu realizate care fundamentează solicitarea atestării, împreună cu recomandări din partea beneficiarilor referitoare la lucrările menţionate;
    f) documente care să certifice faptul că s-au încheiat unul dintre următoarele acte cu persoana juridică:
    (i) contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, sau contract de colaborare cu persoana fizică sau persoana fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani, cu respectarea confidenţialităţii anumitor prevederi contractuale;
    (ii) extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor din România - REVISAL din care să rezulte calitatea de angajat "activ";

    g) asociaţiile profesionale în care este înscrisă persoana juridică, după caz;
    h) documente doveditoare ale pregătirii profesionale continue în domeniu ale personalului angajat declarat (participare la cursuri, seminare, conferinţe etc.);
    i) situaţia privind dotarea cu softuri, baze de date specializate, echipamente, în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea, după caz;
    j) copii ale certificatului de atestare pentru persoanele fizice declarate;
    k) dovada achitării tarifului aferent.


    (2) Formularele necesare atestării persoanelor fizice şi juridice se elaborează de Comisia de atestare şi se publică pe pagina web a asociaţiei profesionale din domeniul protecţiei mediului în cadrul căreia funcţionează.

    ART. 10
    (1) După primirea documentaţiei prevăzute la art. 9, secretariatul Comisiei de atestare verifică documentaţiile de solicitare a atestării şi completează o fişă de evaluare pentru fiecare dosar de atestare cu informaţii privind existenţa documentelor necesare şi îndeplinirea de către persoanele fizice şi juridice a condiţiilor şi criteriilor specifice prevăzute de prezentul ordin.
    (2) Lista persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile şi criteriile specifice de atestare se publică pe pagina web a asociaţiei profesionale din domeniului protecţiei mediului în cadrul căreia funcţionează Comisia de atestare.

    ART. 11
    (1) Examinarea persoanei fizice se realizează conform planului de examinare şi sistemului de punctare stabilit de comisie. Planul de examinare şi sistemul de punctare se stabilesc şi se afişează pe pagina web a asociaţiei profesionale în cadrul căreia funcţionează Comisia de atestare, cu 30 de zile înainte de data organizării primei şedinţe de atestare.
    (2) Planul de examinare prevăzut prin prezentul ordin constă într-un test-grilă susţinut on-line stabilit pe baza legislaţiei de mediu în vigoare şi un interviu în timpul căruia solicitantul prezintă experienţa profesională relevantă pentru obţinerea certificatului de atestare.
    (3) Pentru simplificarea procedurii şi reducerea efortului persoanelor fizice care solicită atestarea, asociaţia profesională desemnată pune la dispoziţia candidaţilor o platformă electronică care să asigure evaluarea on-line a cunoştinţelor referitoare la prevederile legale necesare obţinerii certificatului de atestare. Rezultatele evaluării on-line se publică pe pagina web a asociaţiei profesionale.
    (4) Comisia de atestare stabileşte examinarea candidaţilor care au întrunit punctajul şi au trecut de etapa evaluării on- line, în cadrul unui interviu.
    (5) Programarea interviului şi rezultatele acestei examinări se aduc la cunoştinţa publicului prin afişare pe pagina web a asociaţiei profesionale. În urma analizării documentelor prezentate de persoana fizică/juridică şi a examinării, comisia decide tipurile de studii şi domeniile pentru care se emite certificatul de atestare.
    (6) Rezultatul examinării - admis/respins, tipurile de studii şi domeniile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
    (7) Lista cu candidaţii admişi/respinşi se afişează pe pagina web a asociaţiei, în termen de 48 de ore de la întrunirea comisiei.
    (8) Comisia emite un certificat personalizat, având ca element de siguranţă timbrul sec, iar modelul certificatului de atestare este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.
    (9) Registrul experţilor atestaţi cuprinde informaţii referitoare la aceştia (nume, prenume, adresa, cod fiscal), tipul studiilor de mediu şi domeniile pentru care este emis certificatul de atestare, valabilitatea certificatelor de atestare, precum şi menţiunile privind calitatea studiilor de mediu notificate Comisiei de atestare de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, organizaţiile nonguvernamentale, mediul academic etc.
    (10) Registrul experţilor atestaţi include şi înscrierea informaţiilor privind suspendarea sau anularea certificatelor de atestare şi se actualizează după fiecare şedinţă a Comisiei de atestare.
    (11) În cazul în care persoana fizică sau persoana juridică este nemulţumită de decizia Comisiei de atestare, în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor, aceasta poate formula o contestaţie pe care o adresează Comisiei de etică şi arbitraj, care funcţionează în cadrul asociaţiei profesionale.
    (12) După analizarea contestaţiei, Comisia de etică şi arbitraj, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, formulează recomandări care fundamentează hotărârea Comisiei de atestare.
    (13) Decizia finală de atestare/respingere a atestării revine Comisiei de atestare şi poate fi contestată în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (14) Cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilităţii certificatului, persoana fizică sau juridică atestată notifică Comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

    ART. 12
    Persoanele fizice şi juridice cărora li s-a emis un certificat de atestare şi care sunt înscrise în Registrul experţilor atestaţi sunt responsabile de calitatea şi obiectivitatea informaţiilor furnizate în studiile de mediu realizate care stau la baza emiterii actelor de reglementare.

    ART. 13
    (1) Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare pentru persoane fizice şi juridice se stabilesc de către asociaţia profesională prin regulament intern şi se afişează spre informare pe pagina proprie de web.
    (2) Asociaţia profesională asigură, în condiţiile legii, susţinerea financiară şi spaţiul pentru desfăşurarea activităţii Comisiei de atestare.
    (3) Cheltuielile pentru funcţionarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare, remuneraţia membrilor comisiei/invitaţilor/observatorilor, remuneraţia secretariatului Comisiei de atestare sunt în responsabilitatea asociaţiei profesionale desemnate.

    ART. 14
    Suspendarea sau anularea, după caz, a certificatului de atestare se dispune prin hotărâre a preşedintelui Comisiei de atestare, în urma analizei din cadrul unei şedinţe şi/sau cu consultarea sau la recomandarea Comisiei de etică, pe baza informaţiilor primite din partea autorităţilor de mediu, a organizaţiilor nonguvernamentale, a mediului academic ori ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive.

    ART. 15
    (1) Certificatul de atestare al persoanei fizice sau juridice se suspendă în următoarele cazuri:
    a) când persoana fizică sau juridică certifică/semnează, respectiv realizează studii de mediu fără să respecte metodologiile, reglementările şi normele tehnice în vigoare. Perioada suspendării este de 6 luni;
    b) când persoana fizică sau juridică nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) sau art. 6 alin. (1). Perioada suspendării durează până când persoana fizică sau juridică face dovada îndeplinirii condiţiilor menţionate, prin transmiterea documentelor necesare la Comisia de atestare;
    c) în cazul existenţei unui conflict de interese între beneficiarul studiului/studiilor de mediu şi persoana fizică sau juridică atestată, care ar putea influenţa obiectivitatea studiilor elaborate.

    (2) La primirea informaţiilor prevăzute la alin. (1), Comisia de atestare notifică persoanele în cauză şi le invită la o audiere de clarificare, înaintea luării deciziei de suspendare a certificatului de atestare.
    (3) Suspendarea certificatului de atestare poate fi contestată în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (12) şi (14).

    ART. 16
    (1) Certificatul de atestare al persoanei fizice sau juridice se anulează în următoarele cazuri:
    a) când autorităţile de mediu solicită trei completări succesive/consecutive ale aceluiaşi studiu de mediu pentru nerespectarea cerinţelor legislaţiei specifice sau pentru studiile de mediu care nu respectă solicitările autorităţilor competente de mediu formulate în cadrul procedurilor de reglementare;
    b) când elaborarea studiilor de mediu s-a făcut în afara domeniului/tipului de studiu acordat prin certificatul de atestare;
    c) când persoana fizică atestată a realizat pentru aceeaşi activitate/instalaţie atât proiectul sau etape din proiect, cât şi studiul/studiile de mediu;
    d) când expertul atestat se regăseşte în conflict de interese generat de implementarea activităţii/instalaţiei proiectului sau a unor etape ale acestuia, având interese patrimoniale sau de orice altă natură cu titularul de plan/proiect, în afara celor tehnice şi comerciale aşa cum este prevăzut legal;
    e) în cazurile în care au fost produse cu intenţie concluzii eronate de către persoana fizică sau juridică atestată, conducând la emiterea unor acte de reglementare care nu ar fi trebuit emise;
    f) când împotriva persoanei atestate s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă pentru corupţie sau pentru fapte care au legătură cu exercitarea calităţii de expert atestat, până la împlinirea termenului de reabilitare.

    (2) Situaţia persoanelor fizice cărora li s-a anulat certificatul de atestare se afişează pe pagina web a asociaţiei profesionale emitente a certificatului în termen de 30 de zile de la luarea deciziei de anulare de către Comisia de atestare.
    (3) Deciziile Comisiei de atestare privind suspendarea sau anularea pot fi contestate în instanţă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016