Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII MINIME TEHNICE din 16 decembrie 2020  de verificare a mijloacelor de joc    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII MINIME TEHNICE din 16 decembrie 2020 de verificare a mijloacelor de joc

EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 10 din 6 ianuarie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 404 din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 10 din 6 ianuarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop, obiective, domeniu de aplicare şi definiţii
    Condiţiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc stabilesc cadrul tehnic de reglementare a mijloacelor de joc privind condiţiile de desfăşurare a activităţii, cerinţele tehnice generale necesare pentru funcţionarea legală a acestora, procedurile aplicabile în vederea exercitării controlului tehnic, precum şi condiţiile minime tehnice de verificare specifice maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc - pentru jocurile tradiţionale.
    I. Scopurile documentului sunt următoarele:
    1. stabilirea unui set de cerinţe tehnice minime pentru mijloacele de joc, care să acopere securitatea, buna funcţionare, integritatea software-lui şi hardware-lui;
    2. asigurarea unei corecte informări a jucătorilor;
    3. urmărirea încasărilor şi plăţilor efectuate, asigurarea procentelor de câştig declarate şi a funcţionării conform tabelului de câştiguri, asigurarea funcţionării corecte a generatorului de evenimente aleatorii (RNG);
    4. stabilirea unui set de criterii care să permită Biroului Român de Metrologie Legală şi organismelor de evaluare a conformităţii să evalueze conformitatea mijloacelor de joc tip slot-machines într-un mod unitar, trasabil şi care să permită efectuarea unui audit asupra modului cum s-a efectuat evaluarea.

    II. Obiectivele urmărite sunt următoarele:
    1. crearea unui mecanism eficient şi adecvat de reglementare şi de control tehnic al mijloacelor de jocuri de noroc, în scopul evitării abuzurilor, în detrimentul jucătorilor, precum şi a unor practici nelegale;
    2. asigurarea integrităţii mijloacelor de joc şi a corectitudinii funcţionării acestora, pentru toate părţile implicate: jucători, organizatori, autorităţi;
    3. asigurarea protecţiei jucătorilor împotriva oricăror posibile vătămări fizice;
    4. asigurarea condiţiilor pentru efectuarea unui audit al funcţionării mijlocului de joc, astfel încât să fie posibilă punerea în evidenţă a funcţionării defectuoase, a încercărilor de fraudă şi a veniturilor obţinute din exploatare;
    5. împiedicarea utilizării frauduloase a mijloacelor de joc;
    6. asigurarea unei mai mari transparenţe a controlului tehnic asupra mijloacelor de jocuri de noroc, pentru o eficienţă economică sporită;
    7. o siguranţă şi protecţie corectă a intereselor jucătorilor;
    8. asigurarea unor condiţii mai bune pentru buna funcţionare a pieţei operatorilor economici care desfăşoară activităţi de producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu mijloace de jocuri de noroc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României;
    9. asigurarea, în condiţii nediscriminatorii, a accesului terţilor la informaţiile relevante cu privire la mijloacele de jocuri de noroc supuse controlului tehnic, realizat de către Biroul Român de Metrologie Legală şi de organismele de evaluare a conformităţii licenţiate de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc;
    10. dezvoltarea de către organismul naţional de acreditare a schemelor de acreditare specifice în baza acestui document;
    11. promovarea, stimularea, asigurarea concurenţei pe piaţa jocurilor de noroc, precum şi operarea în condiţii de siguranţă a mijloacelor de jocuri de noroc pe teritoriul României.

    III. Domeniul de aplicare este următorul:
    1. Prezentul document se referă la cerinţele generale şi cerinţele specifice impuse controlului tehnic al mijloacelor de joc, care sunt sub incidenţa art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Documentul se aplică următoarelor entităţi:
    a) Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;
    b) Biroului Român de Metrologie Legală şi organismelor de evaluare a conformităţii licenţiate de ONJN;
    c) operatorilor economici;
    d) oricăror persoane juridice interesate.


    IV. În sensul prezentului document se aplică următoarele definiţii:
    a) mijloc de joc - orice ansamblu de elemente, inclusiv sistemul informatic compus din software, hardware şi mijloacele de comunicaţii, care serveşte sau permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de noroc, dacă generează independent elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc sau dacă destinaţia sa este stabilită de producător;
    b) punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui produs pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţă în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
    c) introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui produs pe piaţă;
    d) producător - orice persoană juridică care fabrică un produs sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de produs şi care comercializează produsul în cauză sub numele sau marca sa;
    e) reprezentant al producătorului - orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;
    f) importator - orice persoană juridică care introduce pe piaţă un produs dintr-o ţară terţă;
    g) distribuitor - orice persoană juridică din lanţul de distribuţie, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un produs;
    h) operatori economici - producătorul, reprezentantul acestuia, importatorul, distribuitorul sau deţinătorul mijloacelor de jocuri de noroc;
    i) specificaţie tehnică - un document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu;
    j) acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    k) organismul naţional de acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    l) evaluarea conformităţii - procesul prin care se evaluează dacă s-a demonstrat că au fost îndeplinite cerinţele specificate pentru un produs, un proces, un serviciu, un sistem, o persoană sau un organism;
    m) organism de evaluare a conformităţii - un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie, inclusiv Biroul Român de Metrologie Legală.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cerinţe privind controlul tehnic al mijloacelor de joc
    1. Cerinţe generale privind exercitarea controlului tehnic al mijloacelor de joc
    1.1. Sunt supuse în mod obligatoriu controlului tehnic toate mijloacele de joc utilizate la organizarea jocurilor de noroc tradiţionale şi se utilizează atât la jocurile de noroc organizate pe bază de licenţă acordată de ONJN, cât şi la cele organizate de Compania Naţională „Loteria Română“ - S.A.
    1.2. Controlul tehnic al mijloacelor de joc se exercită de Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organisme de evaluare a conformităţii licenţiate de ONJN, prin următoarele modalităţi:
    a) aprobări de tip;
    b) verificări tehnice iniţiale;
    c) verificări tehnice periodice;
    d) verificări tehnice efectuate după reparaţii.

    1.3. Pentru fiecare dintre tipurile (categoriile) de mijloace de joc, ONJN elaborează norme tehnice de verificare specifice, prin care se stabilesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de joc şi condiţiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc/cerinţele privind controlul tehnic al mijloacelor de joc.

    2. Aprobarea de tip
    2.1. Aprobarea de tip este ansamblul de operaţiuni prin care se atestă conformitatea unui tip (model) de mijloc de joc cu prevederile normelor tehnice de verificare care îi sunt aplicabile. Aprobarea de tip se acordă prin evaluarea modelului de mijloc de joc în baza normelor tehnice de verificare specifice tipului de mijloc de joc. În cazul în care evaluarea modelului s-a încheiat cu rezultate corespunzătoare, Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN care a efectuat evaluarea eliberează un certificat de aprobare de tip.
    2.2. Aprobarea de tip se acordă pe o perioadă de 10 ani.
    2.3. Mijloacele de joc conforme cu modelul aprobat se marchează cu marca de tip, care include numărul aprobării de tip şi data acordării acesteia, sub forma „text“ xxxx/yy, unde xxxx reprezintă numărul aprobării de tip (numerotarea începe de la 1 pentru fiecare an calendaristic), yy reprezintă anul acordării pentru aprobările de tip, iar „text“ poate fi abrevierea numelui organismului de evaluare a conformităţii care a evaluat mijlocul de joc.
    2.4. Toate mijloacele de joc care au obţinut aprobarea de tip sunt dotate cu facilităţi de amplasare în interior a etichetei de conformitate pe care se aplică marca de tip şi marca de autentificare, numită „Compartimentul mărcii de tip“. Marca de autentificare este marca autoadezivă autodistructivă cu serie unică, care, aplicată pe eticheta de conformitate cu marca de tip, autentifică marca de tip şi asigură posibilitatea gestionării mijloacelor de joc de un anumit tip introduse pe piaţă.
    2.5. După obţinerea aprobării de tip, în toate mijloacele de joc conforme cu tipul aprobat şi introduse pe piaţă, care urmează a fi verificate iniţial în vederea autorizării, se amplasează pe „compartimentul mărcii de tip“ eticheta de conformitate, marca de tip şi marca de autentificare.
    2.6. Aprobarea de tip se acordă la cererea operatorilor economici.
    2.7. Evaluările necesare în vederea acordării aprobării de tip se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală sau de organismele de evaluare a conformităţii licenţiate de ONJN în laboratoarele proprii. Prin excepţie, în cazuri justificate (de exemplu, mijloace de joc de dimensiuni mari) evaluările pot fi efectuate şi în alte locaţii, cu respectarea condiţiilor tehnice necesare pentru efectuarea încercărilor şi a limitelor acreditării în cazul organismelor de evaluare a conformităţii licenţiate. Răspunderea privind asigurarea condiţiilor tehnice necesare revine entităţii care efectuează evaluarea.
    2.8. După data expirării aprobării de tip se interzice efectuarea verificărilor tehnice iniţiale. Mijloacele de joc care au obţinut anterior o verificare tehnică iniţială vor putea fi supuse în continuare verificării periodice sau după reparaţii, dacă vor îndeplini din punct de vedere tehnic condiţiile prevăzute în prezentul document.
    2.9. Aprobarea de tip constă în evaluarea caracterului adecvat al proiectării mijlocului de joc prin examinarea documentaţiei tehnice, plus examinarea unui model reprezentativ pentru producţia acelui mijloc de joc.
    2.10. Aprobarea de tip este acordată de Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organisme de evaluare a conformităţii licenţiate de ONJN, acreditate în condiţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
    2.11. Operatorii economici definiţi la capitolul I secţiunea 1 pct. IV depun cererea pentru aprobarea de tip la Biroul Român de Metrologie Legală sau la un organism de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN, la alegerea lor. Cererea va include:
    a) denumirea şi adresa producătorului, cu precizarea numelui şi adresei operatorului economic;
    b) o declaraţie scrisă potrivit căreia aceeaşi cerere a fost/nu a fost depusă şi la un alt organism de evaluare a conformităţii licenţiat sau la Biroul Român de Metrologie Legală, iar dacă a fost depusă se va specifica denumirea acestuia, data evaluării, precum şi rezultatul raportului de evaluare;
    c) o declaraţie cu privire la dreptul de proprietate pe care îl deţine asupra programului informatic, desenelor industriale, mărcilor utilizate etc.;
    d) documentaţia tehnică;
    e) modelul/modelele reprezentativ(e) pentru producţia mijlocului de joc.

    2.12. Documentaţia tehnică permite evaluarea conformităţii mijlocului de joc cu cerinţele normei tehnice de verificare specifice, aprobată prin prezentul ordin pentru tipul (categoria) de mijloc de joc în cauză şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). În documentaţia tehnică se specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi exploatarea mijlocului de joc.
    2.13. Documentaţia tehnică cuprinde, după caz, cel puţin următoarele elemente:
    a) o descriere generală a mijlocului de joc;
    b) schemele electrice şi descrierea tuturor conectorilor şi pinilor pentru fiecare subansamblu;
    c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme şi a funcţionării mijlocului de joc;
    d) o listă a standardelor şi/sau a altor specificaţii tehnice relevante aplicate, în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele normei tehnice de verificare specifice, aprobată prin prezentul ordin, pentru tipul (categoria) de mijloc de joc în cauză;
    e) rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.

    2.14. Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări.
    2.15. Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN efectuează:
    2.15.1. pentru produs: examinează documentaţia tehnică şi dovezile suplimentare pentru a evalua caracterul adecvat al desenului tehnic al mijlocului de joc;
    2.15.2. pentru model(e):
    a) verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentaţia tehnică;
    b) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare, pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de către producător satisfac cerinţele corespunzătoare ale normei tehnice de verificare specifice, aprobată prin prezentul ordin, pentru tipul (categoria) de mijloc de joc în cauză.


    2.16. Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, precum şi rezultatele acestora.
    2.17. În cazul în care tipul satisface cerinţele normei tehnice de verificare specifice, aprobată prin prezentul ordin, care se aplică mijlocului de joc în cauză, Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN emite pentru operatorul economic un certificat de aprobare de tip. Certificatul conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea ataşată una sau mai multe anexe.
    2.18. Certificatul şi anexele acestuia conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat al mijloacelor de joc fabricate şi care permit controlul în utilizare.
    2.19. În cazul în care tipul nu satisface cerinţele normei tehnice de verificare specifice, aprobată prin prezentul ordin pentru tipul (categoria) de mijloc de joc în cauză, Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN refuză emiterea unui certificat de aprobare de tip şi informează solicitantul în consecinţă, precizând în detaliu motivele refuzului.
    2.20. Operatorii economici informează Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de aprobare de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat, care ar putea afecta conformitatea mijlocului de joc cu cerinţele normei tehnice de verificare, aprobată prin prezentul ordin, pentru tipul (categoria) de mijloc de joc în cauză sau condiţiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de aprobare de tip.
    2.21. Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN informează ONJN în legătură cu certificatele de aprobare de tip şi/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia ONJN lista certificatelor şi/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.
    2.22. Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN informează celelalte organisme de evaluare a conformităţii licenţiate sau Biroul Român de Metrologie Legală în legătură cu certificatele de aprobare de tip şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.
    2.23. Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN păstrează un exemplar al certificatului de aprobare de tip, al anexelor şi suplimentelor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzând documentaţia depusă de producător, până la expirarea valabilităţii certificatului.
    2.24. Operatorul economic păstrează la dispoziţia ONJN un exemplar în original al certificatului de aprobare de tip, al anexelor şi al suplimentelor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a produsului.
    2.25. Operatorul economic care a solicitat aprobarea de tip ia toate măsurile necesare pentru asigurarea conformităţii produselor fabricate în baza acestei aprobări de tip cu tipul aprobat.

    3. Verificările tehnice
    3.1. Verificarea tehnică este ansamblul de operaţiuni prin care se atestă conformitatea unui mijloc de joc cu tipul aprobat şi cu prevederile normei tehnice de verificare care îi sunt aplicabile. În cazul în care mijlocul de joc corespunde la verificarea tehnică, solicitantului i se eliberează un certificat de verificare tehnică.
    3.2. Perioada de valabilitate a verificării tehnice iniţiale şi verificării tehnice periodice este de cel puţin 12 luni, dar nu mai mult de ultima zi a lunii în care expiră verificarea tehnică.
    3.3. Verificarea tehnică iniţială se execută înainte de punerea în funcţiune a mijlocului de joc, după obţinerea aprobării de tip.
    3.4. Verificarea tehnică periodică se execută după verificarea iniţială şi atestă menţinerea conformităţii unui mijloc de joc cu tipul aprobat şi cu prevederile normei tehnice de verificare care îi sunt aplicabile pe parcursul utilizării mijlocului de joc.
    3.5. Verificarea tehnică după reparaţie se execută înaintea utilizării mijloacelor de joc supuse unei reparaţii, chiar dacă înaintea reparaţiei mijlocul de joc se află în termenul de valabilitate a verificării tehnice anterioare acestui eveniment. Verificarea tehnică după reparaţie se execută numai în perioada de valabilitate a unei verificări tehnice anterioare şi nu prelungeşte verificarea tehnică anterioară.
    3.6. Solicitarea unei verificări tehnice după reparaţie trebuie însoţită de un proces-verbal de reparaţie în care se declară cine a efectuat reparaţia şi licenţa în baza căreia s-a intervenit asupra mijlocului de joc, în ce a constat reparaţia (componente înlocuite, sigilii îndepărtate etc.), astfel încât să se poată stabili atât legalitatea intervenţiei, cât şi amploarea reparaţiei.
    3.7. Verificarea tehnică a mijloacelor de joc se face în conformitate cu normele tehnice de verificare, aprobate prin prezentul ordin, pentru fiecare tip (categorie) de mijloc de joc.
    3.8. Mijlocul de joc pentru care, în urma verificării tehnice, s-a eliberat certificatul de verificare tehnică se marchează cu mărci autoadezive autodistructive de verificare înseriate şi/sau alte categorii de marcaje.
    3.9. Repararea mijloacelor de joc se execută de operatori economici cu licenţă clasa a II-a pentru reparaţii la mijloace de joc sau de operatori economici cu licenţă clasa I pentru mijloacele de joc pe care le au în exploatare.

    4. Cerinţe privind organismele de evaluare a conformităţii mijloacelor de joc
    4.1. Pentru a evalua conformitatea mijloacelor de joc şi a fi licenţiat, un organism de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:
    1. este persoană juridică, înfiinţată în temeiul legislaţiei naţionale sau constituită legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană;
    2. este acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 şi pe baza standardelor armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene care corespund sarcinilor de evaluare a conformităţii mijloacelor de joc pe care le solicită;
    3. este un organism terţ, independent de organizaţia sau de mijlocul de joc pe care îl evaluează;
    4. organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a mijloacelor de joc pe care le evaluează şi nici reprezentant al vreuneia dintre acele părţi;
    5. organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea ori întreţinerea mijloacelor de joc pe care le evaluează şi nu reprezintă părţile angajate în activităţile respective;
    6. organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt licenţiaţi;
    7. organismul de evaluare a conformităţii asigură că activităţile filialelor sale nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor sale de evaluare a conformităţii;
    8. organismul de evaluare a conformităţii şi personalul său îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesare în domeniul respectiv şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi;
    9. organismul de evaluare a conformităţii este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformităţii pe care le solicită sau pentru care este acreditat în vederea licenţierii de către ONJN, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de mijloace de joc, organismul de evaluare a conformităţii are la dispoziţie:
    a) personalul necesar, având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformităţii;
    b) descrierile necesare ale procedurilor cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză;
    c) dispune de politici şi proceduri adecvate, care fac o distincţie clară între sarcinile îndeplinite ca organism licenţiat şi orice alte activităţi;

    10. organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini sarcinile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii în mod corespunzător şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare;
    11. personalul responsabil de îndeplinirea activităţilor de evaluare a conformităţii trebuie să posede următoarele:
    a) o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii, pentru care organismul de evaluare a conformităţii solicită sau este acreditat în vederea licenţierii de către ONJN;
    b) cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi ale autorităţii corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
    c) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor tehnice privind mijloacele de joc pentru care solicită sau este acreditat în vederea licenţierii şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia naţională şi, dacă este cazul, şi legislaţia europeană, cu incidenţă asupra domeniului jocurilor de noroc;
    d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite;

    12. imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului de conducere şi a personalului de evaluare al acestora trebuie să fie garantată.

    4.2. Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor pentru care a fost licenţiat. Drepturile de autor sunt protejate.

    CAP. II
    Condiţii minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc tip slot-machines
    SECŢIUNEA 1
    Cerinţe constructive şi de funcţionare
    5. Cerinţe privind siguranţa funcţionării
    5.1. Orice mijloc de joc tip slot-machines (EGM) supus încercărilor pentru acordarea aprobării de tip în vederea autorizării funcţionării pe teritoriul naţional trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei aplicabile, să aibă marcajele legale şi să fie însoţit de declaraţia de conformitate corespunzătoare.
    5.2. Orice EGM supus încercărilor pentru acordarea aprobării de tip în vederea autorizării funcţionării pe teritoriul naţional trebuie să fie prevăzut cu cel puţin următoarele elemente:
    5.2.1. o carcasă sau mai multe, după caz, numite generic „cabinetul mijlocului de joc“, trebuie să asigure separarea spaţiului în care sunt subansamblurile constructive ale EGM de jucători şi/sau personal;
    5.2.2. o zonă sau mai multe în care se găsesc echipamentele electronice critice (zona logică) care permit desfăşurarea jocului trebuie să asigure o protecţie adecvată şi să aibă facilităţi pentru aplicarea de sigilii. Această/Aceste zonă/e se va/vor numi generic „cutia CPU“;
    5.2.3. o formă de protecţie împotriva manipulării indexului contoarelor electromecanice cu care este echipat EGM, conform prevederilor legislaţiei naţionale, şi care în continuare este denumită generic „cutia contoarelor“.

    5.3. Componentele electrice şi mecanice ale maşinilor electronice cu câştiguri trebuie realizate astfel încât să nu provoace niciun fel de vătămare fizică jucătorilor, atât din punct de vedere electric, cât şi mecanic.
    5.4. Perturbaţiile electromagnetice produse în funcţionarea mijloacelor de joc tip slot-machines trebuie să fie în limitele prevăzute de legislaţia armonizată.
    5.5. Biroul Român de Metrologie Legală sau organismele de evaluare a conformităţii licenţiate acceptă solicitările de verificare tehnică numai pentru mijloacele de joc tip slotmachines care au aplicate marcajele de conformitate şi sunt însoţite de documentaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă.

    6. Cerinţe privind informaţiile ce însoţesc orice mijloc de joc tip slot-machines
    6.1. Fiecare model de mijloc de joc tip slot-machines (EGM) trebuie să fie însoţit de o documentaţie (manual de instrucţiuni) relevantă privind construcţia, punerea în funcţiune, configurarea, funcţionarea şi service-ul. Această documentaţie poate fi prezentată într-un singur document (manual) sau în mai multe documente (de exemplu, manual de utilizare - instalare, configurare şi utilizare şi manual de service).
    6.2. Manualul/Manualele de instrucţiuni trebuie să fie în acord cu standardul SR EN 82079.
    6.3. În documentaţia ce însoţeşte mijloacele de joc tip slotmachines sau eticheta de identificare, producătorul trebuie să precizeze condiţiile climatice şi de mediu mecanic pentru care este garantată buna funcţionare, iar dacă există condiţii de depozitare critice, ce le pot influenţa integritatea, acestea trebuie precizate. Condiţiile de funcţionare trebuie să se încadreze cel puţin în condiţiile normale de mediu:
    a) temperatura (15...35)°C;
    b) umiditatea relativă a aerului (45.75)%;
    c) fără infiltraţii de apă, ploaie, radiaţii solare.

    6.4. Cu ocazia evaluării de tip se verifică respectarea cerinţelor pentru manualul/manualele de instrucţiuni şi concordanţa informaţiilor din acesta/acestea cu structura şi funcţionarea maşinii electronice cu câştiguri şi se aprobă forma acestuia/acestora. Identificarea manualului se face de producător prin codificare (cod, număr ediţie, număr revizie), iar după aprobare se menţionează data aprobării şi numărul reviziei. Manualul cu instrucţiuni trebuie să fie în limba română.
    6.5. Un model al manualului/manualelor aprobat/e se păstrează la dosarul aprobării de tip.
    6.6. Fiecare EGM comercializat trebuie să fie însoţit de un exemplar din manualul aprobat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să descrie modul de instalare, configurare şi utilizare. Manualul de service sau secţiunea care se referă la acesta se poate livra separat.

    7. Cerinţe privind construcţia maşinilor electronice cu câştiguri
    7.1. Cabinet
    7.1.1. Orice mijloc de joc tip slot-machines trebuie să aibă aplicată la loc vizibil o plăcuţă de identificare.
    7.1.2. Plăcuţa de identificare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) producătorul;
    b) seria unică de fabricaţie;
    c) anul fabricaţiei;
    d) modelul mijlocului de joc;
    e) parametrii curentului de alimentare.

    7.1.3. Inscripţionarea trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi durabilă. Fixarea plăcuţei de identificare pe mijlocul de joc trebuie să fie fermă şi să nu permită desprinderea sa cu uşurinţă.
    7.1.4. Plăcuţa de identificare este aplicată prin grija producătorului. În situaţia în care producătorul mijloacelor de joc nu a prevăzut dotarea cu plăcuţă de identificare individuală sau cele montate de producător sunt deteriorate, astfel încât datele de individualizare nu mai pot fi identificate, operatorul economic, înainte de solicitarea verificărilor tehnice, este obligat să asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de individualizare prevăzute de producător.

    7.2. Construcţie
    7.2.1. Prin construcţie, mijloacele de joc tip slot-machines trebuie să asigure protecţia componentelor lor şi interfaţa ce permite desfăşurarea jocului. Pentru un tip de mijloc de joc tip slot-machines, producătorul poate prevedea un cabinet unic sau mai multe cabinete interconectate între ele.
    7.2.2. Cabinetul, inclusiv uşile exterioare ale cabinetului, precum şi cutiile de protecţie a zonelor critice, împreună cu balamalele şi încuietorile, trebuie să aibă o construcţie robustă care să reziste încercărilor neautorizate/ilegale de a pătrunde cu forţa în interiorul său şi să păstreze urme evidente privind încercările de pătrundere neautorizată (deformări permanente, ruperea materialului etc.).
    7.2.3. Cabinetul şi orice cutie de protecţie a zonelor critice ale unui EGM prezentat la orice formă de control tehnic nu trebuie să aibă urme de forţare, deformări sau încuietori defecte.
    7.2.4. Accesul persoanelor autorizate în interiorul cabinetului şi în zonele critice trebuie să fie realizat prin uşi cu mecanisme individualizate de blocare - încuietori (de exemplu, yale, broaşte cu cheie şi altele asemenea).
    7.2.5. Pentru orice mijloc de joc tip slot-machines, toate uşile de acces în zonele critice trebuie prevăzute cu întrerupătoare sau senzori care să pună în evidenţă (să declanşeze semnale de alarmă) deschiderea acestora. Zonele critice sunt acelea în care se află dispozitive ce pot influenţa în orice mod desfăşurarea jocului de noroc - afectează alocarea câştigurilor, procentul de câştig sau integritatea maşinii electronice cu câştiguri.
    7.2.6. Uşile de acces în zonele critice trebuie să fie proiectate şi realizate astfel încât să împiedice introducerea unor obiecte ce pot dezactiva întrerupătoarele sau senzorii de protecţie ai acestora sau pot acţiona asupra echipamentelor electrice/electronice care le protejează.
    7.2.7. Mijlocul de joc tip slot-machines trebuie să aibă un sistem propriu de monitorizare a stării tuturor uşilor de acces în zonele critice. Indiferent de starea de funcţionare a EGM, pornită sau oprită, acest sistem de monitorizare trebuie să detecteze şi să înregistreze starea uşii ce permite accesul la placa logică (deschis sau închis), punând în evidenţă orice deplasare a unei uşi de la poziţia închis ferm pentru cutie. Mijlocul de joc trebuie să întrerupă jocul şi să afişeze o eroare specifică, în cazul în care este pornit fără contoare electromecanice sau dacă acestea sunt deconectate în timpul funcţionării.
    7.2.8. Monitorizarea accesului în interiorul maşinii electronice cu câştiguri trebuie să acopere cel puţin următoarele zone:
    a) toate uşile exterioare care permit accesul în zone în care există componente/echipamente ale maşinii sau zone critice;
    b) cutia CPU (unitatea centrală de procesare/placa de bază);
    c) orice compartiment în care sunt depozitate valori monetare (monede ori bancnote) sau echivalente (de exemplu, tichete cu cod de bare, jetoane etc.);
    d) echipamentele periferice.

    7.2.9. Deschiderea oricărei uşi monitorizate trebuie să oprească jocul, dacă acesta este în desfăşurare, să declanşeze cel puţin un semnal de alarmă acustică, să afişeze un mesaj de avertizare corespunzător şi să intre într-o stare de eroare care blochează creditarea maşinii. La închiderea uşii/uşilor deschise, mijlocul de joc tip slot-machines trebuie să iasă din starea de eroare şi să reia funcţionarea din starea în care a fost declanşată, cu excepţia ruletei automate şi a aparatelor care necesită o procedură.
    7.2.10. Mijlocul de joc tip slot-machines trebuie proiectat şi construit astfel încât cablajul electric şi cel de date să nu fie accesibile din exteriorul acestuia; cablul de alimentare la reţea trebuie amplasat într-o poziţie care nu este direct accesibilă publicului (jucătorilor).
    7.2.11. Jocul de noroc desfăşurat pe un mijloc de joc tip slotmachines trebuie să fie controlat de o unitate centrală de procesare (CPU - unitate logică) care are la bază unul sau mai multe microprocesoare. Unitatea centrală de procesare (CPU) poate fi realizată pe o singură placă de circuit imprimat (placă de bază/platforma de joc) sau pe mai multe, interconectate, caz în care întregul ansamblu este considerat a fi „unitatea CPU“ şi i se aplică toate cerinţele specifice acesteia.
    7.2.12. Orice mijloc de joc tip slot-machines trebuie să conţină o zonă logică, de protecţie a componentelor electronice ce au o influenţă asupra modului de funcţionare, denumită generic „cutia CPU“. Aceasta trebuie proiectată ca o entitate distinctă, cu sistem de închidere propriu, şi amplasată în interiorul cabinetului. În funcţie de soluţia constructivă aleasă de producător pot exista mai multe zone logice (cutii CPU).
    7.2.13. Cutia/Cutiile CPU trebuie proiectată/e astfel încât:
    a) să permită aplicarea unui sigiliu fizic care trebuie distrus înainte de pătrunderea în aceasta/acestea sau efectuarea oricărei modificări în zona logică. Facilităţile de sigilare trebuie să permită aplicarea de sigilii autocolante destructibile la dezlipire, dar (şi/sau) şi sigilarea cu ajutorul dispozitivelor cu sârmă de sigiliu;
    b) să declanşeze automat alarma sistemului general de monitorizare a uşilor maşinii electronice cu câştiguri la deschiderea uşii zonei logice;
    c) modificarea parametrilor critici ai maşinii electronice cu câştiguri să nu fie posibilă fără a deschide în prealabil zona logică, respectiv cutia CPU, sau să se distrugă cel puţin un sigiliu de protecţie.

    7.2.14. Componentele/Elementele electronice ale EGM, care trebuie să fie protejate în zona/zonele logică(e) (cutia/cutiile CPU), sunt:
    a) unitatea logică - CPU şi alte componente electronice implicate în operarea şi calculele necesare desfăşurării jocului (de exemplu, electronica care controlează desfăşurarea jocului, componentele pe care sunt amplasate mediile de stocare a programelor de firmware sau de sistem);
    b) electronica sistemului de monitorizare a accesului în interiorul zonelor critice ale maşinii electronice cu câştiguri;
    c) electronica implicată în generarea evenimentelor aleatorii ce stau la baza desfăşurării jocului şi alocarea rezultatelor, cu excepţia terminalelor de videoloterie, pentru care elementele aleatorii sunt generate de serverul RNG;
    d) electronica implicată în generarea simbolurilor/imaginilor jocului, inclusiv mediile de stocare implicate (se exceptează echipamentele de afişare pasive);
    e) circuite electronice de comandă a comunicaţiilor şi mediile de stocare a programelor de comunicare specifice EGM;
    f) toate dispozitivele de memorie care afectează funcţionarea mijlocului de joc şi desfăşurarea jocului.

    7.2.15. Contoarele electromecanice trebuie să aibă propria lor cutie care să poată fi sigilată.

    7.3. Componentele electronice (plăcile de circuit imprimat şi dispozitive de memorie)
    7.3.1. Plăcile de circuit imprimat
    7.3.1.1. Toate plăcile de circuit imprimat (PCI) care au o influenţă asupra desfăşurării jocului trebuie să aibă elemente de identificare pentru model, constând într-un cod alfanumeric unic, urmat, dacă este cazul, de numărul reviziei. Este recomandat ca numărul de identificare al modelului de placă şi revizia să poată fi vizualizate fără demontarea acesteia (de exemplu, pe faţa vizibilă a plăcii când se deschide uşa cutiei CPU sau pe display-ul EGM într-un meniu tehnic).
    7.3.1.2. Orice modificare a traseelor de circuit (tăieri sau adăugări de cabluri), precum şi orice alte modificări aduse plăcii aprobate iniţial impun o codificare cu o nouă revizie şi reevaluare.
    7.3.1.3. Plăcile de circuit imprimat pot conţine dispozitive fizice ca microîntrerupătoare şi/sau jumpere pentru configurarea anumitor proprietăţi. În acest caz, trebuie respectate următoarele condiţii:
    a) toate microîntrerupătoarele şi jumperele fizice trebuie documentate complet privind funcţia şi efectul lor pentru a putea fi evaluate cu ocazia evaluării de tip;
    b) toate microîntrerupătoarele şi jumperele fizice care modifică configuraţia setărilor iniţiale, planul de câştiguri, setările privind valoarea punctului de credit şi procentul de câştiguri trebuie să fie protejate în cutia de protecţie a zonei logice, cutia CPU.


    7.3.2. Mediile de stocare pentru programul/programele de joc
    7.3.2.1. Memoriile pe care sunt stocate programul/ programele (software-ul) executabil(e) necesar(e) pentru desfăşurarea şi corectitudinea jocului şi din care se încarcă programele de joc la pornirea maşinii trebuie să fie memorii nevolatile (chiar şi atunci când sunt nealimentate cu energie electrică). Acestea sunt componente electronice nealterabile (sau care pot fi modificate prin proceduri speciale) pe care sunt stocate programe informatice executabile accesate de procesor/procesoare după încărcarea în memoria de lucru (RAM) şi care stau la baza desfăşurării jocului de noroc sau au o influenţă asupra corectitudinii desfăşurării acestuia, numite generic memorii convenţionale ROM - abreviere: MCROM.
    7.3.2.2. MCROM utilizate în mijloacele de joc tip slotmachines pot fi, de tip: EPROM, EEPROM, Compact Flash card (CF), CFast card, SSD, USB stick, hard disk, disc optic (CDROM etc.), fără a fi limitate exclusiv la acestea. Lista tipurilor de MCROM utilizabile în mijloacele de joc tip slot-machines poate suferi schimbări odată cu evoluţia tehnologică.
    7.3.2.3. Toate dispozitivele MCROM şi alte elemente logice programabile trebuie să fie marcate în mod clar cu informaţii suficiente pentru a identifica software-ul stocat şi nivelul de revizie al acestuia. Informaţiile respective pot fi disponibile şi în timpul procedurii de pornire a EGM, precum şi în meniurile de diagnostic sau service.
    7.3.2.4. MCROM şi alte elemente logice programabile care au ferestre de ştergere trebuie să fie prevăzute cu o protecţie peste ferestrele lor de ştergere. (aplicarea de etichete sau sigiliu autocolant)
    7.3.2.5. Un dispozitiv de stocare al programului MCROM trebuie să conţină numai fişierele program care operează jocul şi trebuie autentificate/verificate la pornire şi la prima încărcare a fişierelor de program.
    7.3.2.6. EGM trebuie să aibă implementat un mecanism sigur pentru autentificarea/verificarea internă a faptului că fişierele programului şi/sau fişierele de suport nu au fost corupte sau modificate înainte de utilizare/încărcare. Mecanismul trebuie să împiedice continuarea funcţionării EGM în cazul în care se găsesc date sau inconsecvenţe neprevăzute.
    7.3.2.7. Dispozitivul de stocare al programului trebuie să aibă activat sistemul de protecţie la scriere.
    7.3.2.8. În cazul în care EGM nu este destinat a fi utilizat întrun sistem client-server (în care programele pot fi încărcate opţional din server-ul sistemului), dispozitivul de stocare al programului MCROM nu trebuie să poată fi rescris sau reprogramat, cu excepţia cazului în care procesul de rescriere şi reprogramare presupune accesarea şi distrugerea unui sigiliu de protecţie al zonei logice (cutia CPU).
    7.3.2.9. Structura fişierelor stocate pe MCROM trebuie documentată în detaliu pentru a permite BRML sau organismelor de evaluare a conformităţii licenţiate clasa a II-a de către ONJN identificarea fişierelor critice ce vor defini programul de joc, inclusiv prin utilizarea şi verificarea sumelor de control.
    7.3.2.10. În documentaţia tehnică, în secţiunea în care se descrie configuraţia plăcii de circuit imprimat trebuie precizate locaţiile de instalare ale MCROM ce conţin programe critice sau software ce afectează corectitudinea funcţionării maşinii electronice cu câştiguri.

    7.3.3. Memoria RAM nevolatilă (NVRAM)
    7.3.3.1. Memoria pe care sunt stocate datele critice trebuie să fie capabilă să păstreze în mod fiabil conţinutul memoriei timp de cel puţin 30 (treizeci) de zile, cu întreruperea alimentării generale a EGM.
    7.3.3.2. EGM trebuie să aibă implementat un mecanism sigur pentru a verifica orice corupere a datelor critice menţinute în locaţiile de memorie folosite pentru funcţiile importante. Acestea trebuie să includă informaţii referitoare la joc şi rezultatul final al celui mai recent joc, al tuturor jocurilor anterioare stabilite prin construcţie de către producător, creditele disponibile pentru joc şi orice alte stări de eroare. Detectarea oricărei erori care nu poate fi corectată trebuie considerată o defecţiune a jocului.
    7.3.3.3. Eliminarea memoriei NVRAM sau accesarea conţinutului cu posibilitatea modificării acestuia trebuie efectuată numai prin accesarea zonei logice în care este găzduită şi distrugerea unui sigiliu de siguranţă.
    7.3.3.4. În procedura de reiniţializare a setărilor EGM, numită în continuare „RAM CLEAR“, programul de joc trebuie să execute o rutină, care restabileşte fiecare bit în NVRAM la starea implicită. Pentru jocurile care permit iniţializarea parţială a NVRAM-ului, metodologia trebuie să fie foarte precisă şi să verifice porţiunile neutilizate ale memoriei NVRAM.
    7.3.3.5. Procedura de iniţializare „RAM CLEAR“ trebuie să fie efectuată doar după desigilarea unei zone protejate, de regulă zona logică, respectiv cutia CPU. Prin excepţie, dacă producătorul alege o cale de iniţializare prin intermediul unei chei software (de exemplu, stick USB ş.a.), utilizând un port extern cutiei CPU, trebuie ca EGM să fie prevăzut cu o memorie (contor software) neafectată de procedura de iniţializare (nu se şterge la efectuarea „RAM CLEAR“) care se incrementează de fiecare dată când se efectuează procedura. La fiecare verificare tehnică se consemnează în documentele de verificare valoarea contorului. Modificarea valorii anulează valabilitatea verificării tehnice. De asemenea, în memoria respectivă se menţin informaţiile privind data şi ora ultimelor 5 evenimente „RAM CLEAR“ şi identificarea operatorului care le-a efectuat.
    7.3.3.6. Informaţiile de configurare ale EGM care nu pot fi modificate decât prin procedura „RAM CLEAR“ sunt:
    a) procentul de câştig;
    b) pasul şi orice configurare a contoarelor electromecanice;
    c) valoarea contoarelor electronice obligatorii (IN, OUT, BET, WIN, GAMES, EXTERNAL BONUS) şi respectiv contoarelor electronice aferente sistemelor de creditare CASH LESS şi TITO;
    d) denominarea sau setul de valori ale acesteia, cu excepţia situaţiei în care valoarea este conţinută în intervalul de minim şi maxim înscris în verificarea tehnică, atunci când EGM are denominare multiplă;
    e) valoarea maximă şi minimă a mizelor, cu excepţia situaţiei în care valoarea este conţinută în intervalul de minim şi maxim înscris în verificarea tehnică, atunci când EGM are denominare multiplă;
    f) setările relevante de comunicaţie ce afectează transmiterea datelor către sistemul de monitorizare;
    g) identificatorul maşinii;
    h) orice fel de upgrade sau update de software.    7.4. Sisteme de creditare, plată şi imprimante
    7.4.1. Sistemele de creditare cu numerar - bancnote (acceptoare de bancnote)
    7.4.1.1. Dacă mijlocul de joc tip slot-machines este dotat cu acceptor de bancnote, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
    a) dispozitivul electronic de acceptare a bancnotelor trebuie să accepte doar bancnotele aprobate de organizator şi să le respingă pe toate celelalte cu o precizie ridicată şi să ofere un mecanism care să permită software-ului maşinii electronice cu câştiguri să interpreteze şi să acţioneze în mod corespunzător;
    b) dispozitivul de acceptare a bancnotelor trebuie să fie proiectat pentru a proteja împotriva vandalismului, abuzului sau a altor activităţi frauduloase;
    c) toate bancnotele acceptate trebuie depuse într-o zonă sigură de depozitare a bancnotelor în cadrul maşinii electronice cu câştiguri (cutia de bancnote - stacker). Bancnotele respinse sau nevalide trebuie returnate jucătorului;
    d) dispozitivul de acceptare a bancnotelor trebuie să aibă mecanisme care să permită software-ului să interpreteze şi să acţioneze prin emiterea unui semnal de alarmă, afişarea unui semnal de eroare specific şi dezactivarea dispozitivului în următoarele condiţii:
    1. cutia (stivuitor) de bancnote plină (stacker plin);
    2. blocarea bancnotei în acceptor;
    3. cutia de bancnote îndepărtată;
    4. orice altă defecţiune aplicabilă care nu este specificată mai sus;

    e) un dispozitiv de acceptare a bancnotelor trebuie să includă un mecanism care interzice introducerea oricărei bancnote sau, în mod alternativ, respinge toate bancnotele introduse, în perioadele în care mijlocul de joc tip slot-machines este neoperabil sau dezactivat din orice motiv (într-o stare de eroare şi/sau alarmă);
    f) conectorii, cablurile şi cablajele care leagă acceptorul de bancnote de un mijloc de joc tip slot-machines trebuie să fie adăpostite în interiorul cabinetului şi nu trebuie să fie accesibile din exteriorul acestuia;
    g) acceptorul de bancnote trebuie să efectueze testul Power On Self Test (POST) la fiecare pornire şi trebuie să se dezactiveze automat dacă POST nu reuşeşte;
    h) acceptorul de bancnote trebuie să fie amplasat în interiorul cabinetului maşinii electronice cu câştiguri, astfel încât doar zona prin care se introduc bancnotele să fie accesibilă jucătorului;
    i) acceptorul de bancnote trebuie să comunice cu unitatea CPU printr-un protocol de comunicare bidirecţional;
    j) în apropierea fantei de introducere a bancnotelor trebuie aplicate inscripţii care să informeze jucătorul despre tipurile de bancnote (sau tichete, vouchere) acceptate;
    k) dacă mijlocul de joc tip slot-machines afişează creditul în unităţi monetare, pentru fiecare tip de bancnote acceptate, creditul trebuie să crească cu valoarea corespunzătoare valorii bancnotei;
    l) dacă mijlocul de joc tip slot-machines afişează creditul în puncte de credit, pentru fiecare tip de bancnote acceptate, creditul trebuie să crească cu valoarea corespunzătoare valorii bancnotei înmulţită cu valoarea punctului de credit declarat;
    m) dacă este permisă creditarea fără numerar cu tichete cu cod de bare sau vouchere ce pot fi recunoscute de acceptorul de bancnote sunt aplicabile aceleaşi cerinţe ca şi pentru bancnote;
    n) în cazul căderii tensiunii de alimentare în timpul unui proces de validare a unei bancnote/tichet trebuie ca la reluarea funcţionării fie să se crediteze maşina cu valoarea corespunzătoare bancnotei, dacă aceasta a fost acceptată şi depozitată, fie să se returneze jucătorului în cazul nevalidării. Dacă prin construcţie există o perioadă de timp în care condiţia anterioară nu este respectată, aceasta nu poate fi mai mare de 1 (una) secundă.

    7.4.1.2. Mijloacele de joc tip slot-machines care au în componenţă acceptor de bancnote trebuie să reţină înregistrări privind valoarea cel puţin a ultimelor 10 bancnote acceptate şi momentul de timp în care evenimentele au avut loc. Pentru tichetele cu cod de bare, EGM trebuie să reţină cel puţin ultimele 10 tichete acceptate, împreună cu următoarele informaţii: valoarea şi tipul tichetului (de exemplu, încasabil, bonus sau combo, dacă valoarea conţine şi bani încasabili şi bani bonus), data şi ora la care a fost acceptat, numărul de validare al tichetului.

    7.4.2. Sistemele de creditare cu numerar - monede (acceptoare de monede şi posibil jetoane)
    7.4.2.1. Dacă mijlocul de joc tip slot-machines este dotat cu acceptor de monede, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
    a) să accepte numai monede aprobate de organizator;
    b) să fie protejat împotriva vandalismului, abuzurilor şi activităţilor frauduloase;
    c) să transporte monedele acceptate în zona corectă din mijlocul de joc tip slot-machines (cutia pentru monede - Drop Box).

    7.4.2.2. Dispozitivele de acceptare a monedelor trebuie să fie proiectate, astfel încât să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) capacitatea de a accepta sau de a respinge o monedă pe baza compoziţiei metalice, a masei, a desenului/formelor sau alte elemente de securitate aplicabile;
    b) capacitatea de a indica/înregistra cu exactitate fiecare monedă valabilă introdusă, de software-ul de control al maşinii electronice, şi de a returna jucătorului toate monedele necorespunzătoare;
    c) capacitatea de a proteja împotriva metodelor cunoscute de înşelăciune;
    d) acceptorul de monede trebuie să fie amplasat în interiorul cabinetului maşinii electronice cu câştiguri, astfel încât doar zona prin care se introduc monedele/jetoanele să fie accesibilă jucătorului;
    e) în apropierea fantei de introducere a monedelor/jetoanelor trebuie aplicate inscripţii care să informeze jucătorul despre valorile acceptate;
    f) fiecare monedă sau jeton acceptat/ă de dispozitiv trebuie să producă o creditare corespunzătoare valorii acesteia;
    g) să respingă toate monedele/jetoanele introduse, în perioadele în care mijlocul de joc tip slot-machines este neoperabil sau dezactivat din orice motiv (într-o stare de eroare şi/sau alarmă);
    h) să aibă mecanisme care să permită software-ului să interpreteze şi să acţioneze prin emiterea unui semnal de alarmă, afişarea unui semnal de eroare specific şi dezactivarea dispozitivului, în următoarele condiţii:
    1. blocarea unei/unui monede/jeton în dispozitiv;
    2. imposibilitatea returnării unei/unui monede/jeton neacceptat(e);
    3. viteză prea mare sau prea mică de deplasare a monedei/jetonului (conform specificaţiilor producătorului).


    7.4.2.3. Mijloacele de joc tip slot-machines care sunt echipate cu acceptoare de monede şi în acelaşi timp cu dispozitiv de plată cu monede (Hopper) trebuie să detecteze când dispozitivul de plată este plin şi să asigure printr-un sistem dedicat (Diverter) devierea monedelor către cutia de depozitare a monedelor (Drop Box).

    7.4.3. Sisteme de creditare fără numerar şi fără identificarea jucătorului (cititor de tichete cu cod de bare sau voucher)
    7.4.3.1. În cazul când este permisă creditarea fără numerar prin tichete cu cod de bare sau vouchere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, respectiv să aibă înscrise:
    a) un număr unic de identificare a EGM emitent;
    b) data şi ora de emitere;
    c) valoarea tichetului/voucherului;
    d) numărul unic de identificare a tichetului/voucherului dacă este disponibil;
    e) denumirea organizatorului şi identificarea locului emiterii;
    f) numărul de zile înainte de expirarea voucher-ului/tichetului;
    g) numărul de validare (verificare). Metoda de calcul al numărului de validare trebuie documentată, declarată şi aprobată.

    7.4.3.2. Dispozitivul de acceptare a tichetelor trebuie să respecte toate cerinţele specifice acceptoarelor de bancnote. De altfel, acceptoarele de bancnote pot fi de regulă configurate să accepte şi tichete cu cod de bare sau vouchere.

    7.4.4. Sisteme de creditare fără numerar cu identificarea jucătorului (cititor de carduri, scanere biometrice ş.a. integrate în maşină)
    (i) Sisteme de creditare fără numerar (bazate pe carduri „cashless“)
    Fondurile jucătorului din sistemul operatorului sunt accesate cu ajutorul unui card magnetic, card contactless sau smartcard.
    Contul electronic al jucătorului trebuie să păstreze cel puţin următoarele date:
    a) un număr de identificare al jucătorului atribuit de către server;
    b) fondurile jucătorului.


    (ii) Cititorul de carduri
    În cazul sistemului Cashless EGM, trebuie să fie dotat cu un cititor de carduri încorporat în aparatul slot-machines. Acesta citeşte datele de pe card în scopul identificării jucătorului.
    Orice tranzacţie monetară între EGM şi sistem trebuie să fie securizată prin introducerea cardului de către jucător şi a unui cod PIN sau prin altă metodă.
    Toate tranzacţiile monetare trebuie să fie evidenţiate pe contorii electronici corespunzători ai EGM.


    7.4.5. Indiferent de sistemul de creditare, EGM trebuie să permită stabilirea unei limite a contorului de credite, astfel încât, în cazul atingerii limitei, să se refuze acceptarea mai multor monede, bancnote sau alte forme de creditare fără numerar (de exemplu, tichete, vouchere, jetoane).

    7.5. Sisteme de plată cu numerar
    A. Monede (Hopper)
    7.5.1. Dacă un mijloc de joc tip slot-machines este echipat cu dispozitiv de plată cu monede/jetoane, trebuie să respecte cel puţin următoarele cerinţe:
    a) să permită stabilirea unei limite de plată, astfel încât solicitările de plată iniţiate de jucători dincolo de acea limită să nu fie plătite, ci să necesite intervenţia unui reprezentant al organizatorului (casier, supraveghetor sală);
    b) containerul de monede (hopper) să fie amplasat în interiorul cabinetului;
    c) containerele de monede trebuie proiectate, astfel încât să reziste la încercări de deschidere sau manipulare din exterior, să nu fie influenţate de întreruperea alimentării, descărcarea electrostatică sau alte obiecte.

    7.5.2. Mijlocul de joc tip slot-machines trebuie să poată detecta şi să afişeze mesaje corespunzătoare pentru următoarele situaţii:
    a) hopper gol;
    b) hopper plin;
    c) hopper blocat (moneda care blochează ieşirea);
    d) plată excesivă (de exemplu, una sau mai multe monede ieşite peste valoarea corectă de plată);
    e) hopper deconectat - nefuncţional.

    7.5.3. Toate monedele plătite din hopper trebuie să fie corect contabilizate de către maşina electronică cu câştiguri, inclusiv cele plătite ca monede suplimentare în timpul unei defecţiuni a acestuia.

    B. Distribuitor de bancnote (Dispenser)
    7.5.4. Dacă un mijloc de joc tip slot-machine este echipat cu dispozitiv de plată cu bancnote, trebuie să respecte cel puţin următoarele cerinţe:
    a) să permită stabilirea unei limite de plată, solicitările de plată iniţiate de jucători dincolo de acea limită să nu fie plătite, ci să necesite intervenţia unui reprezentant al organizatorului (casier, supraveghetor sală);
    b) containerul de bancnote (Dispenser) să fie amplasat în interiorul cabinetului;
    c) containerul de bancnote să fie proiectat, astfel încât să reziste la încercări de deschidere sau manipulare din exterior, să nu fie influenţat de întreruperea alimentării, descărcarea electrostatică sau alte obiecte.

    7.5.5. Mijlocul de joc tip slot-machine trebuie să poată detecta şi să afişeze mesaje corespunzătoare pentru următoarele situaţii:
    a) dispenser gol;
    b) starea de dispenser plin să producă doar dezactivarea distribuitorului, fără a afişa mesaje de eroare;
    c) dispenser blocat;
    d) plată excesivă (de exemplu, una sau mai multe bancnote ieşite peste valoarea corectă de plată);
    e) dispenser deconectat - nefuncţional.

    7.5.6. Toate bancnotele plătite din dispenser trebuie să fie corect contabilizate de către maşina electronică cu câştiguri, inclusiv cele plătite ca suplimentar, în timpul unei defecţiuni a acestuia.
    7.5.7. În cazul în care dispenserul este plin, bancnotele pot fi deviate către cutia de bancnote, dacă dispenserul şi acceptorul de bancnote suportă această funcţie.


    7.6. Imprimante
    Dacă mijlocul de joc tip slot-machines este echipat cu dispozitiv de imprimare tichete, acesta trebuie amplasat în interiorul cabinetului şi să afişeze mesaje corespunzătoare pentru următoarele situaţii:
    a) lipsă hârtie;
    b) imprimanta este blocată (cu hârtie);
    c) imprimantă deconectată;
    d) erori software şi/sau hardware;
    e) eroare de comunicare;
    f) după eliminarea cauzei care a declanşat starea de eroare, imprimanta trebuie să reintre în funcţiune şi să termine orice sarcină de imprimare întreruptă cu sau fără intervenţia operatorului.

    EGM trebuie să reţină pentru cel puţin ultimele 10 tichete emise următoarele informaţii: tipul şi valoarea tichetului, data şi ora imprimării, minimum ultimele 4 cifre ale numărului de validare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Cerinţe suplimentare privind imunitatea la câmpuri electromagnetice şi descărcări electrostatice şi alte influenţe externe
    8. Cerinţe suplimentare
    8.1. Funcţionarea EGM nu este influenţată de interferenţe electromagnetice sau de radiofrecvenţă generate de echipamente ca antene Wi-Fi, telefoane mobile, Bluetooth etc.
    8.2. Funcţionarea EGM nu este influenţată de descărcări electrostatice produse de electricitatea statică a corpului uman pe orice suprafaţă exterioară a acestuia.
    8.3. În cazul unei descărcări electrostatice peste nivelul produs de electricitatea statică a corpului uman, EGM poate suferi o oprire temporară a funcţionării sau intrarea într-o stare de alarmă/eroare, dar, la repornire, trebuie să fie funcţional şi să nu se producă alterări ale memoriilor, pierderi de date, modificări ale creditului şi ale contoarelor electromecanice sau software.
    8.4. Funcţionarea normală sau integritatea echipamentelor şi informaţiilor stocate în interiorul cabinetului nu sunt influenţate de aplicarea diverselor lichide pe părţile exterioare ale EGM.

    9. Cerinţe pentru software
    9.1. Controlul programului de joc
    9.1.1. Identificarea fişierelor critice pentru programul de joc
    1. Din fişierele stocate pe MCROM, declarate de producător ca fiind programul de joc şi documentate în detaliu în documentaţia tehnică pentru obţinerea aprobării de tip, sunt identificate cele critice pentru desfăşurarea jocului şi corecta funcţionare a acestuia. Trebuie incluse obligatoriu toate fişierele şi/sau codul corespunzător implicat în: iniţierea şi desfăşurarea jocului în toate secvenţele sale, toate meniurile de configurare, planul de câştiguri, generatorul/generatoarele de numere aleatorii dacă există, alocarea rezultatelor, gestiunea premiilor, afişarea rezultatelor jocului, sistemul de monitorizare a funcţionării şi autodiagnostic, comunicaţii şi altele pe care cel ce evaluează consideră că pot avea influenţe asupra corectei desfăşurări a jocului.
    2. Fişierele stabilite ca fiind critice sunt caracterizate prin sume de control adecvate.

    9.1.2. Autodiagnostic
    1. La pornirea oricărui EGM şi înainte de a fi disponibil pentru desfăşurarea oricărui joc sau configurări, aceasta trebuie să efectueze o verificare a integrităţii informaţiei stocate în memoriile critice cu programe executabile (în MCROM şi NVRAM); trebuie asigurată încrederea că pe întregul lanţ de transfer a software-lui de la memoria iniţială către memoria de lucru a procesorului nu sunt alterări ale informaţiei transferate.
    2. Aceste verificări se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) pentru memoria de tip EPROM trebuie utilizat un mecanism de verificare bazat pe o sumă de control de tip CRC 16 sau peste;
    b) pentru alte tipuri de memorie trebuie utilizat un mecanism de verificare folosind sume de control bazate pe funcţii „hash“ (funcţii de dispersie/rezumat) ce produc mesaje pe cel puţin 128 biţi;
    c) dacă memoria poate fi alterată, trebuie să existe mecanisme care:
    (i) să verifice integritatea informaţiei stocate şi, în cazul depistării unei modificări a structurii sau a datelor să împiedice desfăşurarea jocului
    (ii) să menţină înregistrări ale ultimelor 10 evenimente în care s-au detectat modificări ale datelor din memoriile critice. Fiecare înregistrare trebuie să permită identificarea momentului temporal în care sa produs evenimentul, identificarea memoriei afectate, în ce a constat evenimentul, alte informaţii relevante


    3. În cazul în care în urma acestor verificări sunt depistate modificări ale fişierelor sau verificările sunt blocate, mijlocul de joc trebuie:
    a) să blocheze funcţionarea maşinii;
    b) să afişeze un mesaj de eroare specific;
    c) să emită un sunet de alarmă şi/sau un semnal luminos;
    d) să blocheze orice operaţiune de creditare sau plată;
    e) să înregistreze evenimentul în jurnalul de evenimente al maşinii (momentul de timp, în ce a constat evenimentul);
    f) să transmită informaţia şi către sistemul de monitorizare;
    g) să nu permită ieşirea din starea de alarmă fără intervenţia unui operator şi fără remedierea defecţiunii.

    4. Metoda de autodiagnostic trebuie să asigure detectarea a 99,99% din cazurile de eroare.
    5. La evaluarea modelului prezentat pentru obţinerea aprobării de tip se verifică mecanismul de autodiagnoză a software-lui şi dacă sunt îndeplinite aceste condiţii.

    9.1.3. Controlul independent al software-lui (programul de joc stocat pe MCROM)
    1. Mijlocul de joc tip slot-machines trebuie să fie astfel construit, încât să poată fi efectuată o verificare independentă a integrităţii memoriilor ce conţin programe sau părţi ale acestora care stau la baza desfăşurării jocului de noroc sau au o influenţă asupra corectitudinii desfăşurării acestuia.
    2. Verificările de integritate trebuie să folosească aplicaţii care vor calcula sumele de control ce caracterizează fişierele critice. Aceste aplicaţii pot fi integrate în software-ul maşinii sau pot fi rulate pe dispozitive externe dedicate sau generice (computere personale, cititoare de carduri etc.).
    3. Accesul la dispozitivul de memorie se poate face prin demontarea acestuia (montarea memoriilor pe socluri), prin rularea aplicaţiei independente, dar integrate în software-ul maşinii din meniul specific sau prin utilizarea unui port şi/sau a unui dispozitiv de interfaţare independent.
    4. În cazul în care există posibilitatea accesării memoriei printr-un port şi/sau interfaţă, acestea trebuie să fie accesibile numai din interiorul cutiei CPU sau a altei zone sigilate, astfel încât pentru accesare să fie nevoie de violarea cel puţin a unui sigiliu.
    5. EGM trebuie astfel construit, încât să permită verificarea integrităţii memoriilor critice la locul de exploatare a acestora.
    6. Pentru a se asigura un grad de încredere suficient de ridicat în ceea ce priveşte integritatea programelor critice stocate în memoriile EGM (MCROM), acestea trebuie caracterizate prin sume de control bazate pe funcţii „hash“ cu mesaj de ieşire pe cel puţin 128 biţi. Mecanismul de verificare independentă trebuie să folosească algoritmi de calcul conform standardelor publice.
    7. Cu ocazia încercărilor pentru obţinerea aprobării de tip trebuie evaluate metoda de verificare a integrităţii programelor/ fişierelor critice şi respectarea condiţiilor. În certificatul de aprobare de tip trebuie consemnate sumele de control ale programelor/fişierelor critice, tipul acestora, pe ce dispozitive de memorie sunt stocate şi procedura de verificare independentă, aplicaţiile şi hardware-ul necesar. În cazul în care sunt necesare aplicaţii specifice, acestea vor fi oferite gratuit, iar dacă sunt necesare şi echipamente specifice (hardware - echipament electronic, cabluri), acestea vor fi puse la dispoziţie la solicitarea BRML sau a organismelor de evaluare a conformităţii, de către solicitantul aprobării de tip.    10. Tabela de câştiguri
    10.1. EGM trebuie să funcţioneze conform tabelei de câştiguri declarate de producător în documentaţie, pentru fiecare program/subprogram.
    10.2. La încercările pentru obţinerea aprobării de tip trebuie evaluate şi documentate toate posibilităţile de configurare care pot influenţa tabela de câştiguri pentru fiecare program/subprogram (de exemplu, dacă există şi este activă sau nu opţiunea „extrabet“ sau în cazul procentelor de câştig configurabile).
    10.3. Miza minimă şi miza maximă pentru fiecare program/ subprogram trebuie să fie în concordanţă cu documentaţia producătorului. În documentele aprobării de tip trebuie consemnate valorile minime, cea mai mică posibil de configurat pentru miza minimă şi cea mai mare valoare posibil de configurat pentru miza maximă. Aceste valori se consemnează atât în credite, cât şi în unităţi monetare. În cazul EGM care au denominare multiplă, valorile în unităţi monetare se declară pentru denominarea cea mai mică.
    10.4. EGM declarate conforme cu un tip aprobat trebuie să aibă mizele minime şi maxime în limitele celor consemnate în documentele aprobării de tip. În documentele emise la verificarea tehnică iniţială, periodică sau după reparaţie se consemnează valorile mizelor minime şi maxime aşa cum au fost configurate pentru exploatare. În cazul EGM care au denominare multiplă se iau în considerare miza cea mai mică pentru denominaţia cea mai mică şi miza cea mai mare pentru denominaţia cea mai mare.
    10.5. Pentru fiecare program/subprogram se determină factorul maxim de câştig (factorul maxim de multiplicare a mizei) ca fiind „Câştigul maxim/Miza maximă“ la jocul de bază (fără jocurile bonus sau speciale).

    11. Procentul de câştig, cote - Raportul între câştigurile totale şi miza totală
    11.1. Procentul teoretic de câştiguri (PTC) al unui program/subprogram de joc este procentul de câştig calculat pe baza statisticii generatorului de numere aleatorii şi a regulilor (tabelelor) de alocare a câştigurilor.
    11.2. Procentul de câştiguri actual (PAC) (realizat) al unui program/subprogram se calculează în orice moment al funcţionării EGM pentru un program/subprogram. Acesta poate fi diferit de PTC şi trebuie ca la limită, când numărul de jocuri tinde la infinit, să ajungă la valoarea PTC. Producătorul EGM trebuie să declare valoarea PTC şi numărul minim de jocuri la care PAC atinge valoarea acestuia la un nivel de încredere de minimum 95%. Declararea se face în documentaţia depusă pentru aprobarea de tip şi va pune la dispoziţia entităţii care face evaluarea statistică RNG tabela de alocare a câştigurilor şi calculul statistic sub forma unor foi excel pe baza cărora s-a calculat acesta pentru toate programele/subprogramele de joc.
    11.3. La EGM care utilizează programe multigame (cu mai multe subprograme), procentele de câştig se declară şi se calculează pentru fiecare subprogram. În documentele emise la aprobarea de tip, respectiv la verificările tehnice, se specifică procentul pentru fiecare program/subprogram (subprogram - în cazul EGM multigame).
    11.4. Verificarea funcţionării conform declaraţiilor de la punctul anterior se realizează prin efectuarea numărului de jocuri declarate de producător pentru care se atinge valoarea PTC la nivelul de încredere de 95%. Verificarea se efectuează pentru toate programele/subprogramele de joc instalate pe EGM.
    11.5. Procentele teoretice de câştig ale unui EGM nu trebuie modificate fără a efectua o resetare a hardware-ului, softwareului sau RAM-ului, modificarea configuraţiei în EGM, având drept consecinţă violarea unui sigiliu de siguranţă.
    11.6. Un subprogram/EGM trebuie să aibă cel puţin o setare de configurare care să ofere o aşteptare statistică teoretică minimă, astfel încât PTC-ul minim al jocului să fie mai mare sau egal cu valoarea stabilită de legislaţia în vigoare pe toată durata de desfăşurare a jocului (acolo unde este aplicabil - de exemplu, aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat).
    11.7. Într-un joc progresiv, ori de câte ori o plată progresivă este oferită ca parte a plăţii EGM, suma de bază (cea mai mică valoare posibilă de pornire) şi contribuţia/incrementul garantat trebuie incluse în procentul câştigului teoretic pentru a satisface cerinţele minime PTC.
    11.8. Opţiunile „Dublaj“ sau „Gamble“ trebuie să aibă o întoarcere teoretică la jucător de 100% (PTC pentru acest tip de joc = 100%).
    11.9. În cazul în care EGM este prevăzut cu sistem de jackpot propriu, probabilitatea de câştigare a oricărui jackpot publicat nu trebuie să fie mai mică de 1/100.000.000 (o rată de cel puţin 1 din 100 de milioane de jocuri).

    12. Cerinţe pentru generatorul de numere aleatorii de tip software (aplicabil dacă mijlocul de joc funcţionează având implementat un RNG de tip software - bazat pe funcţii matematice)
    12.1. Toate formaţiile de câştig sau pierdere aferente unui joc trebuie să fie disponibile pentru selecţia aleatorie înainte de iniţierea fiecărui joc.
    12.2. Software-ul de joc nu trebuie să determine rezultatul acestuia (joc de bază sau joc bonus) până când jucătorul a efectuat configurarea conform opţiunilor disponibile şi dă comanda de începere a jocului.
    12.3. Utilizarea unui RNG trebuie să aibă ca rezultat o selecţie a simbolurilor de joc sau a rezultatelor jocului pentru care s-a demonstrat, prin aplicarea testelor statistice recunoscute, că:
    a) sunt independente din punct de vedere statistic;
    b) sunt uniform distribuite pe întreg domeniul de valori posibile;
    c) sunt imprevizibile.

    12.4. Între două cicluri de joc RNG trebuie să producă numere aleatorii (pseudoaleatorii) în mod continuu.
    12.5. Metoda de generare folosind mărimi de iniţializare (seeds) trebuie să asigure că:
    a) acelaşi şir de numere aleatorii nu se utilizează niciodată în mai multe EGM în acelaşi timp;
    b) rezultatul jocului „următor“ nu este previzibil;
    c) iniţializarea/reiniţializarea trebuie să fie determinată în mod aleatoriu şi nu trebuie să fie sub controlul operatorului;
    d) prima iniţializare trebuie să se facă utilizând una sau mai multe surse de elemente de iniţializare (seeds) alese aleatoriu.

    12.6. Gama de valori produse de RNG trebuie să fie adecvată pentru a oferi suficientă precizie şi flexibilitate la stabilirea probabilităţilor de apariţie a evenimentelor.
    12.7. Dacă un număr aleatoriu cu un rang mai mic decât cel furnizat de RNG este necesar pentru un anumit scop în cadrul EGM, metoda de redimensionare/scalare (adică convertirea numărului la un ordin inferior) trebuie proiectată, astfel încât toate numerele din intervalul de ordin inferior să fie la fel de probabile (să se păstreze caracterul aleatoriu).
    12.8. Dacă un anumit număr aleatoriu selectat este în afara intervalului de distribuţie egală a valorilor redimensionate este permis să se renunţe la acel număr aleatoriu şi să se selecteze următorul număr.

    13. Întreruperea programului şi reluarea acestuia
    13.1. După o întrerupere a programului (de exemplu, întreruperea alimentării), software-ul trebuie să poată reveni la starea în care se afla imediat înainte de întreruperea acestuia.
    13.2. La întreruperea programului, trebuie aplicate cel puţin următoarele proceduri:
    a) containerul de monede (hooper-ul) sau alte sisteme de plată cu numerar trebuie oprite;
    b) integritatea datelor critice (datele critice din memoria NVRAM) nu trebuie compromisă de procedurile de întrerupere;
    c) dacă EGM este prevăzut cu o rutină de oprire, aceasta trebuie să se declanşeze şi să se execute complet;
    d) dacă un EGM este oprit în timp ce se află într-o stare de eroare, atunci, la repornire, mesajul de eroare trebuie să fie afişat şi EGM trebuie să rămână blocat. Acest lucru este valabil numai dacă oprirea/repornirea maşinii şi/sau deschiderea/ închiderea uşii principale nu este prevăzută ca procedură de resetare a erorii; EGM verifică starea de eroare şi detectează că eroarea nu mai există.

    13.3. La reluarea programului trebuie efectuate următoarele proceduri:
    a) orice comunicaţii către un dispozitiv extern trebuie să nu înceapă până când rutina de reluare a programului, inclusiv autotestele nu sunt finalizate cu succes;
    b) procedura de autotestare trebuie ea însăşi să fie testată în vederea detectării unor eventuale erori apărute, utilizând un mecanism suficient de robust şi eficient. Verificarea acestor caracteristici se verifică cu ocazia evaluării în vederea obţinerii aprobării de tip;
    c) integritatea memoriei critice trebuie verificată;
    d) procesul de întrerupere a funcţionării, dacă este cazul, trebuie testat pentru o finalizare corectă şi trebuie afişat un mesaj corespunzător dacă este detectată o finalizare incorectă;
    e) software-ul trebuie să fie capabil să detecteze orice modificare neautorizată în programul de joc al EGM de la data la care acesta a fost ultima dată activat sau întrerupt. Dacă se constată o modificare neautorizată, EGM trebuie să se blocheze, să afişeze un mesaj de eroare adecvat până când EGM este readus în starea normală de funcţionare de către o persoană autorizată.

    13.4. În urma întreruperii accidentale sau voite a alimentării, la repornire trebuie ca valorile înregistrate pe contoarele electromecanice să nu se modifice. De asemenea, toate valorile critice stocate în memoria nevolatilă NVRAM nu trebuie să îşi modifice valorile.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii, cerinţe şi managementul erorilor şi stărilor de blocare a EGM
    14. Istoricul funcţionării şi desfăşurarea jocurilor
    14.1. Pentru informaţiile despre istoricul jocului deţinute de EGM trebuie să fie posibil să se arate jucătorului rezultatele jocului (jocurilor) anterioare (inclusiv jocul de eliminare a creditului rezidual), aşa cum le vede iniţial jucătorul. Modul în care sunt furnizate informaţiile trebuie să permită observatorilor să identifice în mod clar toate secvenţele de joc şi rezultatul (rezultatele) acestora.
    14.2. Următoarele informaţii trebuie să poată fi obţinute din istoricul jocului afişat:
    a) numărul total de credite la începutul jocului analizat;
    b) numărul total de credite la sfârşitul jocului analizat;
    c) numărul total de credite pariate (total miză);
    d) modul de pariere (creditele pariate în raport cu numărul de linii sau moduri/variante de câştig);
    e) liniile active la fiecare joc;
    f) denominarea selectată;
    g) multiplicatorul selectat;
    h) numărul total de credite câştigate asociate jocului analizat sau valoarea în lei pentru premii progresive;
    i) rezultatele jocurilor bonus, ale jocurilor la dublaj sau „Gamble“, dacă este cazul.

    14.3. Informaţiile despre istoricul jocului trebuie să poată fi recuperate pentru numărul de jocuri definit de fiecare producător în parte, dar nu mai puţin de 10 jocuri, indiferent dacă sunt de bază sau bonus, prin introducerea unei chei, a unui card de acces autorizat sau a altei metode sigure.

    15. Bonus şi caracteristici de joc extins
    15.1. Un joc bonus sau o funcţie de joc extinsă oferit/oferită de un EGM, care necesită ca jucătorul să efectueze o selecţie a opţiunilor, într-o perioadă finită de timp rezonabilă, trebuie să ofere un mesaj vizibil şi clar, cu afişarea în timp real a „numărării“ timpului rămas (în secunde) în prezentarea jocului.
    15.2. Un joc bonus sau o funcţie de joc extinsă oferit/oferită de un EGM, care necesită acţiunea jucătorului într-o perioadă finită de timp rezonabilă, trebuie să furnizeze un mesaj de avertizare vizuală distinctă timp de cel puţin 120 de secunde, înainte ca EGM să iniţieze automat orice joc.
    15.3. Jocul nu trebuie să ajusteze probabilitatea ca un bonus să aibă loc, pe baza istoricului premiilor obţinute în jocurile anterioare (adică jocurile nu trebuie să îşi adapteze PTC pe baza plăţilor anterioare).

    16. Condiţii pentru contoare
    16.1. Toate EGM trebuie să fie dotate cu cel puţin două contoare electromecanice cu funcţiile: „TOTAL INTRĂRI“ - pe care se înregistrează totalul sumelor încasate de la jucători şi „TOTAL IEŞIRI“ - pe care se înregistrează totalul sumelor plătite către jucători.
    16.2. Contoarele electromecanice trebuie să respecte următoarele condiţii constructive:
    a) au minimum 6 cifre;
    b) nu pot fi resetate;
    c) sunt montate astfel încât nu pot fi decrementate.

    16.3. Contoarele electromecanice trebuie să fie etichetate astfel încât să fie clare următoarele informaţii:
    a) funcţia;
    b) factorul de multiplicare;
    c) mărimea pe care o contorizează (credite, lei etc.).

    16.4. Prin construcţia EGM contoarele electromecanice trebuie să înregistreze cu acurateţe variaţia mărimilor pentru care au fost asignate.
    16.5. Construcţia EGM trebuie să asigure facilităţi pentru aplicarea de sigilii pentru împiedicarea demontării acestora.
    16.6. Toate EGM trebuie să fie echipate cu contoare software (de exemplu, contoare electronice de stocare) cu cel puţin 10 (zece) cifre, capabile să înregistreze şi să afişeze informaţiile cerute în acest document.
    16.7. Toate contoarele software trebuie să fie actualizate la apariţia evenimentului particular pe care contorul îl monitorizează. Toate contoarele trebuie să fie de tip aditiv. Contoarele ce monitorizează totalul intrărilor şi cel al ieşirilor trebuie să fie de tip „adaugă la“, adică se preia valoarea curentă din memorie, efectuează operaţia de adăugare aritmetică cu variaţia mărimii monitorizate şi stochează înapoi în memorie. În plus, trebuie verificat faptul că actualizarea a fost efectuată cu succes şi că fiecare copie logică a fost actualizată corect.
    16.8. Toate EGM trebuie să furnizeze mijloacele necesare pentru afişarea la cerere a persoanelor autorizate, a informaţiilor stocate în memoria NVRAM:
    a) ultimul eveniment „pornit“;
    b) ultima închidere a uşii principale;
    c) ultima iniţializare (ultima procedură RAM-clear).

    16.9. Toate contoarele soft trebuie să aibă afişată explicit funcţia sau o legendă pentru a indica ce informaţii se acumulează.
    16.10. Contoarele, enumerate în această secţiune, trebuie să acumuleze informaţiile necesare în moneda locală. EGM configurate pentru mai multe denominări trebuie să afişeze informaţiile necesare în moneda locală.
    16.11. EGM trebuie să aibă, de asemenea, contoare în unităţi egale cu valoarea nominală a denominării curente a jocului, care afişează continuu jucătorului următoarele informaţii, în ceea ce priveşte jocul curent sau tranzacţia monetară, cu excepţia cazului în care există o defecţiune sau o blocare a funcţionării:
    a) monedele sau creditele pariate (mizate);
    b) monedele sau creditele câştigate, dacă este cazul;
    c) monedele plătite de către hooper pentru o retragere de credit sau pentru o plată directă dintr-un rezultat câştigător;
    d) creditele disponibile pentru pariuri, dacă este cazul.

    16.12. Creditele încasate trebuie să fie imediat scăzute din contorul de credit al jucătorului.
    16.13. Sfârşitul jocului este definit ca fiind momentul în care toate contoarele electronice corespunzătoare jocului efectuat au fost actualizate. Actualizarea contorului de credit înainte de terminarea jocului trebuie făcută, cu condiţia ca:
    a) memoria critică să fie actualizată la actualizarea contorului de credite;
    b) doar creditele deţinute pe un contor de câştiguri să fie pariate pe un joc de tip „Dublaj“ sau „Gamble“ (risc) (nu este posibil să se parieze toate creditele transferate la contorul de credit pentru jocurile de tip „Dublaj“ sau „Gamble“).


    17. Cerinţe privind comunicaţiile
    17.1. Toate porturile de comunicaţii trebuie să fie etichetate în mod clar şi localizate în cadrul EGM pentru a preveni accesul neautorizat la porturile sau conectorii de cablu.
    17.2. Protocolul de comunicare trebuie să asigure, de asemenea, că datele sau semnalele eronate nu vor afecta negativ funcţionarea EGM.
    17.3. Toate comunicările de date externe trebuie să fie bazate pe protocol şi/sau să includă o schemă de detectare şi corecţie a erorilor pentru a se asigura robusteţea şi adecvarea lor pentru utilizare.
    17.4. Protocolul de comunicare externă a datelor trebuie, de asemenea, să asigure că datele sau semnalele eronate nu vor afecta negativ funcţionarea EGM prin utilizarea mecanismului de verificare a erorilor de transmisie. Mecanismul de verificare a erorilor utilizat trebuie să folosească cel puţin o verificare de tip Cyclic Redundancy Check (CRC) de 16 biţi.
    17.5. Cheile de criptare a comunicaţiilor, după faza de iniţializare, nu trebuie să fie codificate hardware şi trebuie schimbate periodic.
    17.6. Protocoalele externe de comunicare a datelor trebuie să fie de tip cerere/răspuns (request/response), implementate de producător, şi să ofere minimul de date necesare pentru generarea rapoartelor prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv contorii pentru intrări (IN), ieşiri (OUT), pariuri (BET), câştiguri (WIN) şi numărul de jocuri (GAMES).
    17.7. EGM nu va accepta niciun fel de conexiune fără fir, prin care se pot aduce modificări programelor de joc sau parametrilor iniţiali ai aparatului.

    18. Cerinţe de afişare şi informare
    18.1. Toate instrucţiunile jocului trebuie să fie în concordanţă cu modul în care se desfăşoară jocul activ şi trebuie interpretate cu uşurinţă, fără ambiguitate şi suficient pentru a înţelege toate regulile jocului.
    18.2. Trebuie să existe suficiente instrucţiuni de joc pentru a permite jucătorului să determine corectitudinea premiilor acordate.
    18.3. Tabelul de câştiguri aplicabil jocului trebuie să conţină suficiente informaţii pentru a permite unui jucător să stabilească premiile şi trebuie să fie clar vizibile sau mijloacele de afişare a acestor informaţii trebuie să fie accesibile imediat jucătorului în orice moment în care jocul este disponibil pentru fi jucat.
    18.4. Dacă instrucţiunile de joc sunt numai pe ecranul video, acestea trebuie să fie accesibile şi vizibile fără a fi necesară introducerea sau plasarea de credite. Această cerinţă nu se aplică în timpul jocului, cu excepţia cazului în care trebuie să se solicite instrucţiuni specifice pentru a trece la următoarea etapă a jocului.
    18.5. Instrucţiunile de joc prezentate fonetic trebuie de asemenea furnizate prin instrucţiuni vizuale.
    18.6. Instrucţiunile jocului trebuie tipărite într-o culoare care contrastează cu culoarea de fundal pentru a se asigura că toate instrucţiunile sunt uşor de citit.
    18.7. Mesajul „Defecţiunile anulează orice plată şi joc“ (Malfunction Voids All Pays and Plays) trebuie să fie afişat în mod clar şi permanent pe fiecare EGM, cu excepţia modurilor de audit şi de testare.
    18.8. EGM trebuie să afişeze în mod clar în apropierea locului de introducere a monedelor/jetoanelor şi/sau cititorului de bancnote, valorile acceptate.
    18.9. Denominarea/Denominările activă(e) trebuie să fie declarată(e) prin afişarea clară pe ecran sau panoul frontal al EGM. Relaţia dintre unitatea monetară şi creditul acordat trebuie afişată sub forma „lei Y = Z credite“.

    19. Managementul erorilor şi stărilor de blocare a EGM
    19.1. EGM trebuie să detecteze şi să afişeze următoarele condiţii în timpul perioadelor de aşteptare sau în timpul jocului. Aceste mesaje de eroare sau de stare trebuie eliminate automat de EGM la finalizarea unei noi secvenţe de joc şi, de asemenea, vor fi comunicate unui sistem de gestiune, dacă este cazul:
    a) resetarea alimentării;
    b) uşă deschisă (inclusiv acceptor de bancnote);
    c) uşă care tocmai a fost închisă;
    d) monedă sau jeton necorespunzător, dacă moneda/jetonul nu a fost returnat/ă jucătorului.

    19.2. EGM trebuie să fie capabile să detecteze şi să afişeze următoarele erori/condiţii care trebuie să dezactiveze jocul şi trebuie eliminate numai de către un operator şi comunicate de asemenea unui sistem de monitorizare:
    a) eroare de monedă/jeton la intrare/creditare (de exemplu, blocaj de monede etc.);
    b) eroare de monedă/jeton la plată (de exemplu, blocaj de monede, extra-monedă plătită etc.);
    c) hopper gol sau blocat (containerul de monede nu a reuşit să plătească);
    d) hopper blocat deschis;
    e) bancnotă blocată;
    f) baterie back-up pentru RAM descărcată, pentru baterii externe sau sursă de alimentare cu tensiune redusă;
    g) eroare fatală RAM (memorie RAM defectă sau coruptă);
    h) eroare de imprimare, dacă EGM nu are alte mijloace pentru a efectua o plată, un voucher de înlocuire trebuie tipărit după ce condiţia de eroare a fost eliminată, cu sau fără intervenţia operatorului;
    i) blocaj hârtie pentru mecanismul de imprimare. O condiţie de blocare a hârtiei trebuie monitorizată în orice moment în timpul procesului de imprimare;
    j) lipsă hârtie la imprimantă;
    k) eroare program (medii de stocare de programe defecte);
    l) eroare de rotaţie a rotorului de orice tip (inclusiv rolele mecanice/electromecanice). Numărul de bobine specifice trebuie să fie identificat ca parte a condiţiei de eroare şi bobinele controlate de microprocesoare, dacă este cazul, trebuie monitorizate pentru a detecta defecţiuni, cum ar fi bobina blocată sau care nu se roteşte liber sau orice încercare de a manipula poziţiile lor finale de repaus;
    m) lipsă memorie program de joc;
    n) uşă deschisă.

    19.3. O descriere a codurilor de eroare sau blocare şi a semnificaţiei acestora trebuie să fie aplicată în interiorul EGM, cu excepţia cazului în care codurile afişate sunt explicite.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    20. Entităţile enumerate la cap. I secţiunea 1 pct. III subpct. 2 au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile cuprinse în Condiţiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de jocuri de noroc. Anual sau ori de câte ori este necesar, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc examinează stadiul măsurilor de îndeplinire a obiectivelor şi a tuturor prevederilor înscrise în prezentul document.
    21. Prezentul ordin va fi completat ulterior cu condiţiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc pentru toate celelalte mijloace de joc tradiţionale prevăzute de legislaţia incidentă.
    22. Organismele de evaluare a conformităţii, care deţin licenţă valabilă clasa a II-a emisă de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, vor obţine acreditarea pentru activitatea specifică desfăşurată, în condiţiile legii.
    23. În vederea autorizării mijloacelor de joc tip slot-machines, organismele de evaluare a conformităţii licenţiate de ONJN vor emite certificate de verificare tehnică iniţiale, periodice sau după reparaţii bazate pe procedurile existente anterior datei emiterii ordinului pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni de la emiterea schemei de acreditare de către organismul naţional de acreditare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016