Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII-CADRU din 15 iunie 2021  de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de trader de gaze naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII-CADRU din 15 iunie 2021 de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de trader de gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 616 din 23 iunie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 42 din 15 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 616 din 23 iunie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru activitatea de trader de gaze naturale, denumită în continuare Licenţă, şi constituie parte integrantă din aceasta.

    ART. 2
    Obiectul Licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Licenţei în vederea desfăşurării activităţii de trader de gaze naturale.

    ART. 3
    Nu fac obiectul Licenţei activitatea de furnizare a gazelor naturale la clienţii finali şi nici activităţile titularului Licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări la clienţii săi care nu sunt specifice activităţii de trader de gaze naturale.

    ART. 4
    Titularul Licenţei este responsabil pentru respectarea prezentelor Condiţii-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de trader de gaze naturale, denumite în continuare condiţii.

    ART. 5
    (1) În sensul prezentelor condiţii se utilizează următoarele abrevieri şi termeni:
    1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    2. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020.

    (2) Abrevierile şi termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege şi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

    ART. 6
    Titularul Licenţei nu poate deţine simultan mai mult de o licenţă pentru activitatea de trader de gaze naturale şi nu poate deţine simultan o licenţă pentru activitatea de trader şi o licenţă pentru activitatea de furnizare de gaze naturale emise de ANRE.

    CAP. II
    Drepturi ale titularului Licenţei
    ART. 7
    Pe durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei beneficiază de drepturile stabilite prin Lege şi legislaţia incidentă.

    ART. 8
    Titularul Licenţei are dreptul, în condiţiile reglementărilor specifice, să desfăşoare activitatea de trader exclusiv pe piaţa concurenţială angro de gaze naturale.

    ART. 9
    Titularul Licenţei are dreptul să factureze şi să încaseze contravaloarea gazelor naturale tranzacţionate pe piaţa concurenţială angro de gaze naturale.

    ART. 10
    Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor generate de încălcarea prevederilor prezentelor condiţii sau ale Legii pot fi atacate de titularul Licenţei la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    CAP. III
    Obligaţii ale titularului Licenţei
    ART. 11
    Pe durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei are toate obligaţiile stabilite prin Lege, prin legislaţia incidentă, precum şi prin reglementările în vigoare aprobate de ANRE.

    ART. 12
    (1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va respecta prevederile:
    a) Licenţei, împreună cu condiţiile asociate acesteia;
    b) Legii;
    c) reglementărilor emise de ANRE;
    d) regulamentelor europene de directă aplicabilitate;
    e) standardelor şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale sau impuse de cadrul normativ în vigoare.

    (2) La cererea scrisă a ANRE, titularul Licenţei participă, în condiţiile prevăzute în cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor aprobate de ANRE ori a altor acte normative din sectorul gazelor naturale.

    ART. 13
    (1) Titularului Licenţei îi este interzis să iniţieze şi/sau să transmită oferte, precum şi să încheie contracte care conţin prevederi ce contravin obligaţiilor din Licenţă sau reglementărilor ANRE.
    (2) Titularului Licenţei îi este interzis să utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare.

    ART. 14
    Titularul Licenţei are obligaţia să transfere instituţiilor în drept, conform actelor normative în vigoare, taxele colectate şi impozitele.

    ART. 15
    Titularul Licenţei are obligaţia să desfăşoare activitatea de trader de gaze naturale pe bază de contracte comerciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 16
    Pentru activităţile ce fac obiectul Licenţei, titularul Licenţei are obligaţia menţinerii unei evidenţe contabile separate de cea asociată altor activităţi.

    ART. 17
    Titularul Licenţei are obligaţia să se asigure că nu are loc subvenţionarea încrucişată între activităţile care fac obiectul Licenţei şi alte activităţi ale titularului Licenţei sau alţi operatori economici asociaţi/operatori economici afiliaţi ai titularului Licenţei sau alţi titulari de licenţă din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot deţine, la un moment dat, acţiuni la titularul Licenţei.

    ART. 18
    (1) Titularul Licenţei are obligaţia să furnizeze corect şi complet orice informaţii, înregistrări şi documente solicitate de ANRE, care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.
    (2) Titularul Licenţei are obligaţia să îndeplinească măsurile dispuse de ANRE şi să dea curs convocărilor adresate de către aceasta.

    ART. 19
    (1) Titularul Licenţei are obligaţia să se asigure că informaţiile obţinute de acesta în cursul desfăşurării activităţii care face obiectul Licenţei nu sunt transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii, fapta constituind contravenţie conform prevederilor Legii; obligaţia de confidenţialitate care revine titularului Licenţei nu aduce atingere dreptului operatorilor economici afiliaţi sau asociaţi cu titularul Licenţei de a efectua consolidarea conturilor în conformitate cu reglementările naţionale sau cu privire la piaţa de capital aplicabile acestor operatori economici afiliaţi sau asociaţi.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cazurile când:
    a) se obţine consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
    b) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii obligaţiilor privind desfăşurarea activităţilor care fac obiectul Licenţei.

    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în raport cu operatorii economici asociaţi titularului Licenţei, care pot dobândi, prin utilizarea acestor informaţii, avantaje nejustificate pe piaţa gazelor naturale sau pot crea avantaje comerciale nejustificate unor terţi, prin divulgarea informaţiilor către aceştia.
    (4) Titularul Licenţei are obligaţia de a nu abuza de sistemul clasificării informaţiilor şi de a permite asigurarea transparenţei informaţiilor publice.

    ART. 20
    (1) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.
    (2) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.

    ART. 21
    Titularului Licenţei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurenţiale pe piaţa de gaze naturale şi să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de trader de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurenţă.

    CAP. IV
    Constituirea şi menţinerea resurselor financiare
    ART. 22
    (1) Titularul Licenţei este obligat să menţină resursele financiare necesare participării la piaţa de gaze naturale.
    (2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) se constituie în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile participanţilor la piaţa de gaze naturale.
    (3) Indiferent de forma în care s-au constituit resursele financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică de 25% din valoarea cifrei de afaceri realizate în ultimele 12 luni de activitate ca trader de gaze naturale, dar nu mai puţin de 100.000 euro, sumă care provine din una sau mai multe resurse, conform prevederilor Regulamentului.
    (4) ANRE poate să solicite titularului Licenţei, în orice moment, pe toată durata de valabilitate a Licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea resurselor financiare prevăzute la alin. (1).
    (5) ANRE poate să solicite motivat titularului Licenţei revizuirea formei şi valorii resurselor financiare, dacă se modifică condiţiile avute în vedere la emiterea Licenţei.

    CAP. V
    Suspendarea/Retragerea Licenţei
    ART. 23
    (1) ANRE poate suspenda/retrage Licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) ANRE comunică titularului Licenţei suspendarea/ retragerea Licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Licenţei după ce titularul Licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

    CAP. VI
    Modificarea Licenţei
    ART. 24
    (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Licenţei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.
    (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului Licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
    a) modificarea Licenţei;
    b) acordarea unei licenţe noi.


    ART. 25
    Modificările Licenţei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi hotărâri judecătoreşti) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale vor fi notificate titularului Licenţei conform prevederilor Regulamentului.

    CAP. VII
    Căi de comunicare
    ART. 26
    (1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:
    a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
    b) prin e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    c) pe suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/ depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.

    (2) Titularul Licenţei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

    CAP. VIII
    Tarife şi contribuţii
    ART. 27
    (1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va plăti contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui ANRE. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea Licenţei.
    (2) În cazul în care titularul Licenţei nu plăteşte sumele datorate conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE poate retrage Licenţa de trader de gaze naturale.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016