Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII din 7 aprilie 2020  de închiriere a bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII din 7 aprilie 2020 de închiriere a bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 318 din 16 aprilie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 852 din 7 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 318 din 16 aprilie 2020.
──────────
    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), lit. l), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11^1 alin. (5) şi (6) şi ale art. 53 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2019, precum şi ale art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele condiţii de închiriere reglementează activitatea de valorificare prin închiriere a bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului (spaţii, terenuri, alte mijloace fixe etc.), temporar disponibile, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor denumit în continuare MTIC, şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R“ - S.A., denumită în continuare C.F.R. - S.A., ce pot fi închiriate către persoane fizice sau juridice înregistrate în România, modalitatea de atribuire a acestora, contractul-cadru de închiriere şi cerinţele minime conform acestuia.

    ART. 2
    Categoriile de bunuri imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, fără elemente de transport (ansamblul elementelor componente ale infrastructurii feroviare publice aflate în concesiunea C.F.R. - S.A., cu excepţia căii de rulare şi a instalaţiilor de tracţiune electrică şi de electroalimentare şi a reţelei de telecomunicaţii C.F.R., cu echipamentele aferente) care aparţin domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea C.F.R. - S.A. şi pot fi închiriate, sunt:
    a) terenuri neamenajate pe care nu sunt amplasate elemente de suprastructură;
    b) terenuri amenajate şi neamenajate aferente unor elemente de suprastructură proprietate privată a C.F.R. - S.A.;
    c) alte mijloace fixe (spaţii, rampe acces, poduri CF etc.) proprietate publică a statului aflate în concesiunea C.F.R. - S.A.


    ART. 3
    Închirierea se realizează pe baza unui contract încheiat cu o persoană fizică sau juridică înregistrată în România, stabilită în urma desfăşurării unei licitaţii publice, prin care C.F.R. - S.A., prin sucursalele CF, în calitate de locator, transmite operatorului economic, în calitate de locatar, dreptul de folosinţă temporară a bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, fără elemente de transport, prevăzute la art. 2, în schimbul unei chirii care se constituie venit propriu la C.F.R. - S.A. în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Poate deveni locatar orice persoană fizică sau juridică înregistrată în România, în condiţiile legii.

    ART. 5
    Nu se valorifică bunurile imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, către operatori economici/ persoane fizice autorizate/persoane fizice, altele decât societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, denumită în continuare S.N.C.F.R., şi a filialelor acestora neprivatizate, care:
    a) potrivit obiectului lor de activitate, desfăşoară activităţi concurente sau contrare intereselor căii ferate;
    b) au ocupat şi/sau au deţinut abuziv bunuri din patrimoniul privat sau bunuri proprietate publică a statului, aflate în administrarea MTIC şi atribuite în concesiune C.F.R. - S.A.;
    c) au avut încheiate contracte pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul privat al C.F.R. - S.A. sau bunurilor imobile (spaţii, terenuri, alte mijloace fixe etc.) proprietate publică a statului, aflate în administrarea MTIC şi atribuite în concesiune C.F.R. - S.A., şi nu au respectat obligaţiile care le reveneau în executarea acestora, potrivit clauzelor contractuale;
    d) au datorii faţă de C.F.R. - S.A. rezultate atât din derularea contractelor de închiriere sau din derularea contractelor de utilităţi, pentru contracte aflate în derulare, expirate, încetate sau reziliate din culpa locatarului (cu excepţia celor către care şi sucursala are datorii cel puţin în limita sumei datorate de locatar);
    e) nu au respectat instrucţiunile şi reglementările specifice căii ferate;
    f) sunt salariaţi ai C.F.R. - S.A. care fac parte din comisia de licitaţie şi membrii de familie ai acestora (în acest sens se va completa o declaraţie pe propria răspundere de către ofertant);
    g) cei a căror ofertă a fost adjudecată la licitaţie şi nu s-au prezentat pentru încheierea contractului, pe o perioadă anterioară de maximum 12 luni;
    h) firmele ai căror asociaţi/administratori/conducători au deţinut/deţin societăţi comerciale care au datorii către C.F.R. - S.A. (în acest sens se va completa o declaraţie pe propria răspundere de către ofertant);
    i) au contribuit direct sau împreună cu o persoană fizică sau juridică la deteriorarea bunurilor din patrimoniul C.F.R. - S.A.;
    j) au ca acţionari persoane fizice cu aceeaşi calitate şi în cadrul altor societăţi comerciale sau sunt conducători ai altor societăţi comerciale ce se încadrează în interdicţiile menţionate în acest articol.


    CAP. II
    Domeniul de aplicare şi documente de referinţă
    ART. 6
    Prezentele condiţii de închiriere se aplică pentru valorificarea prin închiriere a bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, aflate în administrarea MTIC şi în concesiunea C.F.R. - S.A., respectiv pentru închiriere spaţii, terenuri, alte mijloace fixe etc., fără elemente de transport, proprietate publică a statului, care sunt atribuite de MTIC, în calitate de titular al dreptului de administrare, C.F.R. - S.A., în calitate de concesionar, şi nu sunt necesare în activitatea de exploatare imediată, putând fi disponibilizate temporar în vederea închirierii.

    ART. 7
    Prezentele condiţii de închiriere nu se aplică pentru închirierea infrastructurii feroviare publice cu elemente de transport: infrastructura feroviară neinteroperabilă, infrastructura reţelei de telecomunicaţii, infrastructura reţelei de electrificare, care sunt reglementate prin cadru legislativ specific.

    ART. 8
    Documentele de referinţă aplicabile cu referire la închirierea bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, fără elemente de transport, aflate în administrarea MTIC şi în concesiunea C.F.R. - S.A., sunt:
    1. Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 19 lit. f) şi j) din Statutul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Statutul CNCF C.F.R. - S.A.;
    2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 7 alin. (2) lit. l), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11^1, alin. (5) şi (6), art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. f) şi alin. (3), art. 29, alin. (3^2) şi art. 53 lit. j);
    3. Contractul de concesiune nr. 17.408/2019, încheiat între MTIC şi C.F.R. - S.A.;
    4. Legea nr. 287/2009 - Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, respectiv art. 871 şi 872.


    CAP. III
    Modalitatea de închiriere şi etapele procedurii de închiriere
    ART. 9
    Închirierea bunurilor imobile aparţinând infrastructurii feroviare publice fără elemente de transport se efectuează prin licitaţie publică.

    ART. 10
    Oportunitatea închirierii bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, fără elemente de transport, primită în concesiune, este aprobată de Consiliul de administraţie al C.F.R. - S.A. în conformitate cu prevederile art. 19 lit. f) şi j) din Statutul CNCF C.F.R. - S.A.

    CAP. IV
    Etapele procedurii de închiriere
    ART. 11
    Identificarea şi verificarea pe teren a posibilităţilor de valorificare prin închiriere a bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, fără elemente de transport, se realizează de către subunităţile subordonate diviziilor din cadrul sucursalelor regionale CF, denumite în continuare SRCF, care au bunul în gestiune (linii, instalaţii, trafic, tehnic).

    ART. 12
    (1) Unitatea/Subunitatea din cadrul SRCF care are bunul în gestiune/evidenţă transmite Diviziei comerciale acordul pentru valorificarea prin închiriere a bunului, însoţit de documentele referitoare la bunul supus valorificării.
    (2) Divizia comercială din cadrul SRCF verifică existenţa documentelor referitoare la situaţia bunului (număr de inventar, zonă kilometrică, situaţie cadastrală, identificarea şi încadrarea în domeniul public/privat, zonă de siguranţă/protecţie) şi alte date tehnice necesare în vederea valorificării.

    ART. 13
    (1) Divizia Comercială întocmeşte dispoziţia directorului SRCF privind numirea comisiei de stabilire a tarifului minim de pornire a licitaţiei. Din comisia de stabilire a tarifului minim de pornire a licitaţiei fac parte:
    - un membru din partea Diviziei comerciale;
    – un membru din partea Sectorului economic;
    – un membru din partea diviziei/direcţiei care are în gestiune bunul;
    – alţi membri, dacă este cazul.

    (2) Comisia de stabilire a tarifului minim de pornire a licitaţiei va fi formată din minimum 3 membri şi fiecare membru desemnat va avea câte un membru de rezervă.

    ART. 14
    (1) La fundamentarea tarifului minim de pornire a licitaţiei comisia are în vedere următoarele criterii, nelimitânduse la acestea:
    - destinaţia bunului (spaţiu, teren, mijloc fix);
    – vadul comercial apreciat în funcţie de fluxul de călători şi/sau sezonier, amplasarea staţiei în arealul localităţii, zona în care este amplasat spaţiul/terenul şi funcţionarea unor spaţii cu aceeaşi destinaţie;
    – suprafaţa ce urmează a fi ocupată;
    – utilităţile ce se vor asigura, după caz;
    – nivelul chiriilor practicate de administraţia locală, după caz.

    (2) De asemenea, tariful minim de pornire a licitaţiei poate fi determinat pe baza unui raport de evaluare, elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România).
    (3) Totodată tariful minim de închiriere nu trebuie să fie mai mic decât cel aprobat prin dispoziţiile directorului general în vigoare, în situaţia în care acestea sunt reglementate printr-o dispoziţie.

    ART. 15
    Divizia comercială promovează în Consiliul tehnico-economic, denumit în continuare CTE, pentru analiză şi avizare, posibilitatea de valorificare prin închiriere a bunului imobil. CTE avizează destinaţia bunului, tariful de închiriere în funcţie de destinaţia bunului imobil şi perioada de închiriere.

    ART. 16
    (1) Divizia comercială va întocmi „Referatul de oportunitate“ asigurându-se că s-au parcurs toate etapele în vederea valorificării prin închiriere a bunului şi respectă avizul emis de CTE al SRCF, referat ce va fi avizat de către directorul SRCF şi înaintat Direcţiei comerciale.
    (2) Direcţia comercială constată existenţa documentelor care au stat la baza referatelor de oportunitate, centralizează propunerile transmise de SRCF şi întocmeşte referatele în vederea obţinerii avizului Consiliului de administraţie al C.F.R. - S.A.

    ART. 17
    (1) Documentaţia se înaintează în forma avizată conform prevederilor art. 19 lit. j) din Statutul CNCF C.F.R. - S.A. către Direcţia transport feroviar din cadrul MTIC în vederea obţinerii avizului prevăzut la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Documentaţia avizată de către Consiliul de administraţie al C.F.R. - S.A., împreună cu avizul MTIC prevăzut la alin. (1), se transmite către AGA a C.F.R. - S.A. în vederea aprobării închirierii.
    (3) Pentru bunurile proprietate publică a statului care au fost atribuite în concesiune către C.F.R. - S.A., altele decât cele care fac parte din infrastructura feroviară publică precizate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt necesare avizul MTIC şi nici aprobarea AGA a C.F.R. - S.A.. În această situaţie, închirierea bunurilor proprietate publică a statului se realizează în conformitate cu procedura internă aprobată la nivelul C.F.R. - S.A.

    ART. 18
    După primirea aprobării, SRCF, prin Divizia comercială, demarează procedurile legale necesare organizării licitaţiei publice în vederea valorificării prin închiriere a bunurilor imobile aprobate în acest sens.

    ART. 19
    Veniturile obţinute din exploatarea, inclusiv prin închiriere către persoane fizice şi juridice, a bunurilor proprietate publică a statului concesionate companiei C.F.R. - S.A. în baza contractului de concesiune încheiat, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor constituie venituri proprii ale C.F.R. - S.A. (compania naţională care administrează infrastructura feroviară) şi se utilizează pentru lucrări şi servicii de întreţinere şi reparaţie curentă a bunurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare, pentru lucrări şi servicii de reparaţii capitale/reînnoire, reabilitare şi modernizare la infrastructura feroviară publică, pentru lucrări de intabulare a terenurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare şi pentru acoperirea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice.

    CAP. V
    Licitaţia publică
    ART. 20
    După aprobarea închirierii, titularul dreptului de administrare, SRCF - prin Divizia Comercială, iniţiază procedura de licitaţie prin întocmirea documentaţiei ce va conţine următoarele secţiuni: caietul de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi, contractul-cadru de închiriere. Documentaţia de licitaţie elaborată va fi supusă spre aprobare conducerii SRCF.

    ART. 21
    Caietul de sarcini conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale organizatorului licitaţiei;
    b) descrierea bunului imobil ce face obiectul închirierii (denumire, adresă, suprafaţă, elemente constructive etc.);
    c) regimul juridic al bunului ce face obiectul închirierii;
    d) durata şi destinaţia închirierii;
    e) procedura de licitaţie şi cadrul legal al închirierii;
    f) clauze contractuale specifice, după caz.


    ART. 22
    Divizia comercială întocmeşte instrucţiunile pentru ofertanţi care respectă prevederile legale şi care detaliază toate aspectele referitoare la cerinţele şi documentele de calificare a ofertanţilor.

    ART. 23
    Instrucţiunile pentru ofertanţi vor cuprinde următoarele informaţii, nelimitându-se la acestea:
    a) informaţii generale privind organizatorul licitaţiei şi procedura de licitaţie;
    b) data-limită şi locul de depunere a documentelor de eligibilitate;
    c) data şi locul verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de către ofertanţi;
    d) data şi locul desfăşurării licitaţiei;
    e) elemente de preţ (preţul de pornire a licitaţiei - lei/mp/lună, contravaloarea documentaţiei de licitaţie, pasul de strigare, taxa de participare, garanţie de bună execuţie etc.);
    f) condiţii de participare la licitaţie, condiţii de eligibilitate (documente de eligibilitate solicitate);
    g) modul de desfăşurare a licitaţiei;
    h) contestaţii;
    i) forme de publicitate şi modul de depunere a documentelor solicitate.


    ART. 24
    Garanţia de bună execuţie este în cuantumul a 3 chirii lunare, calculate la tariful de pornire a licitaţiei, cu TVA inclus. Sunt scutite de la constituirea garanţiei de bună execuţie instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.

    ART. 25
    (1) Divizia comercială întocmeşte dispoziţia directorului SRCF de numire a comisiei de licitaţie, în care sunt precizate atribuţiile fiecăruia dintre membri în funcţie de specializarea acestora.
    (2) Din comisia de licitaţie fac parte, fără a se limita la aceştia, membrii din partea Diviziei comerciale, Serviciului bugete, analize indicatori/Serviciului PDFC, Oficiului juridic, Divizia care gestionează bunul imobil etc. Secretariatul va fi asigurat de Divizia comercială.
    (3) Pentru fiecare membru al comisiei se desemnează cel puţin un membru de rezervă.

    ART. 26
    Sucursala Regională CF, prin Divizia comercială, întocmeşte şi publică anunţul privind organizarea procedurii de licitaţie.

    ART. 27
    Anunţarea datei licitaţiei se face astfel:
    - se transmite spre publicare pe site-ul www.cfr.ro - C.F.R. - S.A. - închirieri/vânzări - nivel SRCF - închirieri;
    – se publică în cel puţin un ziar local şi un ziar de largă circulaţie.


    ART. 28
    Data licitaţiei se va stabili astfel încât să se asigure cel puţin 15 zile lucrătoare de la data apariţiei în presă. Anunţul va conţine informaţii privind:
    - denumirea organizatorului procedurii şi datele de identificare a acestuia;
    – procedura utilizată şi descrierea obiectului licitaţiei;
    – bunurile care fac obiectul procedurii;
    – locaţia/adresa, data şi ora desfăşurării procedurii/ deschiderii ofertelor;
    – perioada şi intervalele orare, precum şi locaţia/adresa de unde potenţialii ofertanţi pot intra în posesia documentaţiei de licitaţie;
    – data şi ora până la care potenţialii ofertanţi pot depune oferte;
    – locaţia/adresa unde potenţialii ofertanţi pot depune oferte;
    – limba de redactare a ofertei;
    – modalitatea de prezentare a ofertei;
    – contravaloarea taxei de participare;
    – contravaloarea documentaţiei de licitaţie;
    – alte informaţii.


    ART. 29
    Documentele de înscriere la licitaţie se depun, în plic, conform anunţului de licitaţie, până la data şi ora stabilite în anunţul publicitar, la sediul Sucursalei Regionale C.F. care organizează licitaţia, la adresa indicată în anunţ; orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze aceste documente. Pe plic se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi adresa ofertantului, menţiunea „LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIERE“, precum şi bunul imobil care face obiectul licitaţiei.

    ART. 30
    Înscrisurile care se depun trebuie să cuprindă obligatoriu documentele menţionate mai jos şi care sunt precizate în documentaţia de licitaţie:
    a) în cazul persoanelor juridice:
    - cerere de înscriere la licitaţie - original;
    – statut şi act constitutiv cu acte adiţionale şi hotărâri judecătoreşti - copie conform cu originalul;
    – certificat de înregistrare - copie conform cu originalul;
    – certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - original sau copie conform cu originalul;
    – copie de pe chitanţe justificatoare pentru plata taxei de participare la licitaţie, contravaloarea documentaţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie;
    – ultimul bilanţ depus/transmis la DGFP, inclusiv recipisa care atestă depunerea pe cale electronică şi confirmă validarea - copie;
    – certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului - original sau copie conform cu originalul;
    – certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către administraţia locală de taxe şi impozite - original sau copie conform cu originalul;
    – scrisoare de bonitate bancară - original sau copie conform cu originalul;
    – copie de pe un extras de cont (dacă nu este trecut contul în scrisoarea de bonitate bancară);
    – copie BI/CI reprezentant firmă;
    – propunere financiară;

    b) în cazul persoanelor fizice autorizate (persoană fizică autorizată - P.F.A., întreprindere individuală - ÎI, întreprindere familială - Î.F.):
    - cerere de înscriere la licitaţie - original;
    – certificat cod unic de înregistrare - copie conform cu originalul;
    – certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului - original sau copie conform cu originalul;
    – copie de pe chitanţe justificative privind plata taxei de participare la licitaţie, contravaloarea documentaţiei de licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie;
    – cazier judiciar - original;
    – copie BI/CI;
    – propunere financiară;

    c) în cazul instituţiilor financiare nebancare (CAR):
    - cerere înscriere licitaţie - original;
    – statut CAR - copie conform cu originalul;
    – hotărâre judecătorească de înfiinţare - copie conform cu originalul;
    – certificat de înregistrare fiscală - copie conform cu originalul;
    – înscrierea în registrul instituţiilor financiare nebancare - copie conform cu originalul;
    – copie de pe documentele justificative pentru plata taxei de participare la licitaţie, contravaloarea documentaţiei de participare şi garanţiei de bună execuţie;
    – ultimul bilanţ depus/transmis la DGFP - copie;
    – certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului - original sau copie conform cu originalul;
    – scrisoare de bonitate bancară - original;
    – extras de cont din ultima lună (în cazul în care contul ofertantului nu este amintit în scrisoarea de bonitate bancară);
    – copie BI/CI al reprezentantului firmei;
    – propunere financiară;

    d) în cazul CMI - cabinete medicale individuale:
    - cerere de înscriere la licitaţie - original;
    – certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - copie conform cu originalul;
    – certificat de avizare a cabinetului medical emisă de Colegiul Medicilor - copie conform cu originalul;
    – certificat de înregistrare fiscală - copie conform cu originalul;
    – copie de pe documentele justificative pentru plata taxei de participare la licitaţie, contravaloarea documentaţiei de licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie;
    – certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului - original sau copie conform cu originalul;
    – certificat de atestare fiscală de la administraţia locală taxe şi impozite - original sau copie conform cu originalul;
    – certificat de membru al Colegiului Medicilor - copie conform cu originalul;
    – scrisoare de bonitate bancară - original sau copie conform cu originalul;
    – extras de cont din ultima lună (în cazul în care contul ofertantului nu este amintit în scrisoarea de bonitate bancară);
    – copie BI/CI al reprezentantului firmei;
    – propunere financiară;

    e) în cazul persoanelor fizice:
    - cerere de înscriere la licitaţie - original;
    – copie de pe chitanţe justificative privind plata taxei de participare la licitaţie, contravaloarea documentaţiei de licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie;
    – cazier judiciar - original (opţional);
    – copie BI/CI;
    – propunere financiară.    ART. 31
    Documentele depuse se analizează şi se evaluează de către comisia numită în acest scop prin decizie a directorului SRCF, denumită în continuare comisia de licitaţie.

    ART. 32
    Comisia de licitaţie este alcătuită dintr-un număr impar de membri şi are un preşedinte din cadrul Diviziei comerciale care stabileşte modalitatea de lucru a comisiei. Preşedintele comisiei de licitaţie poate înlocui un membru titular cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, să îşi îndeplinească atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de licitaţie. În cazul înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de licitaţie este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile corespunzătoare până la finalizarea procedurii de licitaţie.

    ART. 33
    (1) Comisia de licitaţie va verifica documentele de eligibilitate prezentate de ofertanţi şi va întocmi lista cu ofertanţii eligibili, excluzându-i de la participare pe cei care fie nu îndeplinesc condiţiile, fie nu au prezentat în totalitate, până la data-limită de depunere, documentele de eligibilitate solicitate.
    (2) La finalizarea etapei de verificare a eligibilităţii (preselecţie), comisia de licitaţie va întocmi un proces-verbal de selecţie în care va consemna rezultatul acesteia, care va fi comunicat ofertanţilor (e-mail, fax etc.) şi afişat la locul desfăşurării licitaţiei conform anunţului de licitaţie.
    (3) Ofertanţii care au fost declaraţi neeligibili pot formula contestaţie în scris către organizatorul licitaţiei.
    (4) După soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul, se va organiza şedinţa de licitaţie propriu-zisă.

    ART. 34
    Şedinţa de licitaţie propriu-zisă este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie care declară deschisă şedinţa de licitaţie, prezintă obiectul licitaţiei, anunţă preţul de pornire a licitaţiei (care poate fi identic cu tariful de închiriere stabilit de organizator sau tariful cel mai bun oferit de ofertanţii calificaţi) şi precizează pasul de supralicitare stabilit (care reprezintă o sumă fixă cu care va fi majorat tariful de pornire stabilit anterior):
    a) preşedintele comisiei anunţă procedura de desfăşurare a licitaţiei şi se asigură că fiecare dintre ofertanţi a înţeles procedura;
    b) la licitaţie participă ofertanţii care au ofertat (prin propunerea financiară) cel puţin tariful de pornire stabilit de organizator;
    c) licitaţia porneşte de la tariful cel mai bun/mare oferit (peste preţul de pornire), prezentat în plic, şi se desfăşoară prin strigarea ascendentă a tarifului (în funcţie de paşii stabiliţi anterior) până la exprimarea unei oferte finale, după a treia strigare, de către unul dintre ofertanţi, în condiţiile în care ceilalţi ofertanţi nu mai licitează;
    d) ofertantul care a făcut oferta finală cea mai avantajoasă este declarat câştigător şi are dreptul de a încheia contractul;
    e) ofertantul clasat pe locul al doilea (după oferta finală) are statutul de „rezervă“ şi are dreptul de a încheia contractul dacă ofertantul situat pe locul întâi se retrage sau este în imposibilitatea de a semna contractul. În cazul în care ofertantul cu statut de „rezervă“ se retrage de la încheierea contractului, organizatorul îi reţine garanţia de bună execuţie;
    f) în cazul în care ofertantul situat pe locul întâi se retrage de la încheierea contractului, organizatorul îi reţine garanţia de bună execuţie;
    g) în situaţia în care la procedură se prezintă un singur ofertant care îndeplineşte toate condiţiile de calificare pentru participarea la licitaţie, iar tariful oferit de acesta este egal cu tariful stabilit de organizator, comisia de licitaţie negociază direct cu respectivul ofertant pentru a majora tariful ofertat iniţial de acesta. Dacă, după negociere, ofertantul nu majorează preţul oferit iniţial, comisia de evaluare atribuie contractul la preţul de pornire stabilit de organizator şi oferit de către ofertant.


    ART. 35
    Secretariatul comisiei de licitaţie este asigurat de către un membru al Diviziei comerciale nominalizat în comisie prin dispoziţia directorului Sucursalei Regionale CF.

    ART. 36
    (1) La finalizarea procedurii de licitaţie, comisia de licitaţie întocmeşte procesul-verbal de licitaţie, ce va fi semnat de către toţi membrii comisiei de licitaţie, precum şi de către ofertanţii participanţi sau reprezentanţii acestora. O copie a procesului-verbal de licitaţie va fi comunicată ofertanţilor, respectiv împuterniciţilor acestora.
    (2) Ofertanţii care au fost declaraţi necâştigători pot formula contestaţie în scris către organizatorul licitaţiei.
    (3) Contestaţia se formulează în scris, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie, şi se adresează spre soluţionare conducătorului organizatorului licitaţiei.
    (4) Conducătorul organizatorului va lua măsuri pentru soluţionarea contestaţiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul anulează prin decizie procesul-verbal de licitaţie şi ia măsuri pentru organizarea unei noi licitaţii, în condiţiile legii.
    (5) În baza procesului-verbal de licitaţie, comisia de licitaţie întocmeşte raportul procedurii de licitaţie, care se semnează de către toţi membrii comisiei şi se înaintează conducerii organizatorului spre aprobare.
    (6) Raportul procedurii de licitaţie va fi înaintat spre aprobare conducerii organizatorului licitaţiei doar după expirarea perioadei de contestaţii sau după soluţionarea eventualelor contestaţii formulate.
    (7) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului procedurii de licitaţie, ofertantul câştigător va fi invitat pentru semnarea contractului de închiriere.
    (8) Contractul de închiriere se încheie în cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării de către conducerea organizatorului licitaţiei a raportului procedurii de licitaţie.
    (9) Neîncheierea contractului de închiriere în acest termen, din vina exclusivă a ofertantului câştigător, atrage pierderea garanţiei de bună execuţie a acestuia.
    (10) Contractul de închiriere va cuprinde minimum prevederile din contractul-cadru de închiriere aprobat şi alte clauze specifice, în funcţie de natura şi regimul bunului ce face obiectul închirierii.

    ART. 37
    Documentele licitaţiei se depun într-un dosar care cuprinde toate actele licitaţiei începând cu demararea acesteia, respectiv: aprobarea de valorificare prin închiriere, avizul CTE al SRCF, fundamentarea preţului, documentaţia licitaţiei, anunţurile publicitare, actele depuse de ofertanţi, procesul-verbal de verificare a documentelor de participare la licitaţie, procesul-verbal de licitaţie şi raportul procedurii de licitaţie. Dosarul licitaţiei se va păstra la Divizia comercială.

    ART. 38
    (1) Pentru bunurile neadjudecate la licitaţia organizată tariful fundamentat şi aprobat pentru închiriere poate fi redus de fiecare dată când se organizează o nouă licitaţie, dar să nu fie mai mic decât cel stabilit prin dispoziţii ale directorului general în ceea ce priveşte tarifele.
    (2) Noul tarif de pornire a licitaţiei va fi aprobat de către conducerea SRCF.

    CAP. VI
    Încheierea, executarea şi încetarea contractelor
    ART. 39
    Valorificarea prin închiriere a bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, fără elemente de transport, disponibile temporar, aflată în administrarea MTIC şi în concesiunea C.F.R. - S.A., respectiv a bunurilor reprezentând spaţii, terenuri, alte mijloace fixe etc., se efectuează prin contract scris încheiat în urma adjudecării licitaţiei publice.

    ART. 40
    Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, în cel puţin două exemplare, ca urmare a adjudecării licitaţiei.

    ART. 41
    Contractele de închiriere conţin obligatoriu cel puţin următoarele clauze privind:
    1. protecţia calităţii de proprietar al statului român, de titular al dreptului de administrare al MTIC şi de concesionar al C.F.R. - S.A.;
    2. obligativitatea ofertanţilor câştigători de a respecta ordinele şi instrucţiunile specifice căii ferate, precum şi consecinţele nerespectării acestora;
    3. obligativitatea predării necondiţionate a bunurilor care fac obiectul contractului la expirarea acestuia şi atunci când interesele căii ferate o impun;
    4. pentru utilităţile care sunt puse la dispoziţia locatarului, se vor întocmi contracte accesorii la contractul de închiriere;
    5. posibilitatea rezilierii de drept şi a evacuării în cazul neplăţii obligaţiilor financiare, ce depăşesc perioada de maximum 30 de zile calendaristice de la data scadenţei, obligaţii rezultate din derularea contractului de închiriere;
    6. penalităţi şi plata pentru lipsa de folosinţă a bunului la o valoare egală cu dublul chiriei lunare, în cazul refuzului predării acestuia la termenele şi în situaţiile convenite (necesitatea CFR de încetare a contractului);
    7. termenul şi modalitatea în care pot fi făcute amenajări/ construcţii provizorii;
    8. amenajările/construcţiile provizorii (dacă este cazul) efectuate pentru bunul închiriat rămân în proprietatea C.F.R. - S.A., fără vreo obligaţie de plată a contravalorii lor în sarcina locatorului. Această prevedere este obligatoriu a fi introdusă şi în documentaţia de licitaţie;
    9. construcţiile provizorii efectuate de locatari se vor ridica la expirarea termenului de valabilitate al contractului, pe cheltuiala acestora. Această prevedere este obligatoriu a fi introdusă şi în documentaţia de licitaţie;
    10. în cazul bunurilor imobiliare nefuncţionale (instalaţii electrice degradate şi nefuncţionale, lipsa geamurilor şi a uşilor etc.) care necesită lucrări pentru a fi aduse la stadiul de funcţionare, în perioada realizării amenajărilor, în care nu desfăşoară o activitate potrivit obiectului contractului (dar nu mai mult de 90 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului imobil), locatarul va plăti doar contravaloarea utilităţilor folosite;
    11. în situaţia în care locatarul îşi modifică prin diminuare sau completare obiectul de activitate care are drept consecinţă modificarea destinaţiei pentru care bunul a fost atribuit spre închiriere, contractele încheiate în urma unei licitaţii publice pot fi modificate în acest sens, prin acte adiţionale la acestea, fără diminuarea valorii totale a contractului respectiv şi fără modificarea perioadei de valabilitate a contractului. Pentru noile obiecte de activitate vor fi aplicate tarife fundamentate de comisia regională de stabilire a tarifelor de închiriere prin licitaţie, în conformitate cu criteriile de fundamentare a tarifelor de închiriere; completarea obiectului de activitate se realizează cu acordul CTE al SRCF şi aprobarea Consiliului de administraţie al C.F.R. - S.A.;
    12. schimbarea destinaţiei bunului se realizează numai cu acordul CTE al SRCF şi aprobarea Consiliului de administraţie al C.F.R. - S.A.;
    13. în cazul solicitării de către chiriaş a extinderii locaţiei închiriate, pentru suprafeţe care să nu depăşească mai mult de 50% din suprafaţa închiriată în condiţiile în care nu există alte solicitări (cu acelaşi obiect de activitate sau alt obiect de activitate legat de obiectul de activitate principal, şi anume: terase, lăzi frigorifice, frigidere, magazii anexe) cu avizul CTE al SRCF, la un tarif egal cu tariful adjudecat în cazul aceluiaşi obiect de activitate şi tarif similar zonei pentru alte obiecte de activitate practicate în zona respectivă, tarife fundamentate de comisia regională de stabilire a tarifelor de pornire a licitaţiilor, se pot încheia acte adiţionale la contractele de închiriere. Nu se aplică locaţiilor închiriate care au o suprafaţă mai mare de 10 mp (pentru spaţii comerciale) şi 50 mp (pentru terenuri);
    14. termenul de închiriere a bunurilor imobile (spaţii, terenuri, alte mijloace fixe etc.) fără elemente de transport, proprietatea publică a statului, aflate în administrarea MTIC şi atribuite în concesiune C.F.R. - S.A., temporar disponibile, este de până la 5 (cinci) ani. Perioada de prelungire peste 5 (cinci) ani, în condiţiile realizării de amenajări/construcţii, se analizează la nivelul SRCF şi se va aviza/aproba conform prevederilor art. 15, 16 şi 17;
    15. în cazul în care pentru bunurile supuse închirierii se realizează amenajări/construcţii provizorii, termenul închirierii, la solicitarea locatarului, se va prelungi după obţinerea aprobării Consiliului de administraţie al C.F.R. - S.A., în următoarele condiţii:
    a) amenajările/construcţiile provizorii se vor executa de către locatar numai cu acordul locatorului;
    b) amenajările/construcţiile provizorii se realizează numai pe bază de proiecte de execuţie aprobate de locator, cheltuielile fiind suportate de locatar;
    c) obţinerea autorizaţiilor, avizelor şi aprobărilor necesare realizării amenajărilor/construcţiilor provizorii prevăzute de actele normative în vigoare cade în sarcina locatarului;
    d) amortizarea amenajărilor/construcţiilor provizorii se va face pe durata de valabilitate a contractului şi cade în sarcina locatarului;
    e) realizarea amenajărilor/construcţiilor provizorii se va face cu respectarea, protejarea şi menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei existente pe amplasamentul respectiv, dacă este cazul;
    f) la finalizarea lucrărilor de amenajări se va încheia proces-verbal de recepţie, însuşit de ambele părţi, iar valoarea amenajării/construcţiei provizorii se va stabili pe baza documentelor justificative din care să rezulte lucrările realizate la bunul închiriat, din punct de vedere cantitativ şi valoric, conform proiectului aprobat;
    g) prelungirea contractului se va realiza cu păstrarea clauzei contractuale privind indexarea prin majorare anuală a chiriei, cu cel puţin indicele de inflaţie corespunzător grupei de activităţi specifice contractului şi comunicat de către Institutul Naţional de Statistică.    ART. 42
    Urmărirea respectării clauzelor contractuale privind modul de folosinţă a bunului imobil se va face la nivelul subunităţilor din cadrul SRCF pe raza cărora se află bunul imobil închiriat (de divizia care are bunul în gestiune) sau de către centralul C.F.R. - S.A. în cazul locaţiilor aflate în evidenţa contabilă la nivel central pentru care se încheie contractele de închiriere.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016