Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONŢINUT-CADRU din 4 iulie 2019  al Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONŢINUT-CADRU din 4 iulie 2019 al Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 615 bis din 25 iulie 2019
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 828/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 25 iulie 2019.
──────────
        *1) În acest context, prin corpuri de apă se înţelege corpul sau corpurile de apă de suprafaţă şi subterane în relaţie cu proiectul.
    A. Date generale
    1. Titularul proiectului
    2. Beneficiarul proiectului
    3. Proiectantul general
    4. Proiectantul de specialitate
    5. Elaboratorul studiului de evaluare a impactului asupra corpului de apă
        Se vor menţiona următoarele date: denumire completă, adrese, telefon, fax pentru titular şi beneficiar, cod CAEN, CUI pentru elaboratorul atestat (se anexează certificarea).


    B. Date despre proiect
    1. Denumirea completă a proiectului (conform certificatului de urbanism)
    2. Localizarea proiectului: localitate sau localitate apropiată, judeţ, coordonate STEREO 70, codul cadastral şi denumire curs de apă, cod şi denumire corp de apă*2) pe care se amplasează proiectul.
        *2) Se au în vedere/prezintă toate corpurile de apă de suprafaţă şi subterane pe care se amplasează proiectul; datele privind codul şi denumirea corpurilor de apă se preiau din planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normativ sau pot fi furnizate de către Administraţiile Bazinale de Apă

    3. Descrierea lucrărilor propuse (în sinteză) şi indicarea/asocierea acestora cu corpul de apă (se vor preciza denumirea şi codul corpului de apă)

┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Lucrare │Denumire corp│Codul │
│propusă │de apă │corpului de │
│ │ │apă │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┘


    4. Lista zonelor protejate*3) aferente fiecărui corp de apă pe care se va amplasa proiectul, dacă este cazul
    *3) informaţiile pot fi furnizate de Administraţiile Bazinale de Apă
        Concluzie: Punctul B va oferi o sinteza a datelor referitoare la proiect, a corpurilor de apă pe care se află amplasată proiectul şi a zonelor protejate


    C. Domeniul de aplicare
    1. Identificarea corpului de apă (cod, denumire) potenţial a fi afectat de proiect*4).
     *4) pot fi corpurile de apa pe care este localizat proiectul, dar pot fi şi alte corpuri de apă (ex: corpuri de apă amonte/aval, alte corpuri de apă subterană). Informaţiile de la pct. B şi C şi analizele de la pct. D şi E se completează pentru fiecare corp de apă pe care se amplasează proiectul, precum şi pentru cel identificat ca potenţial a fi afectat de proiect.

    2. Indicarea lungimii/suprafeţei corpului de apă identificat la pct. C.1*2)
    3. Indicarea categoriei, tipologiei şi stării*5) corpului de apă identificat la pct. C.1; pentru corpurile de apă care nu au atins starea bună*6) se vor menţiona motivele/cauzele care au condus la neatingerea obiectivelor de mediu*7). Se vor include şi informaţii privind starea/calitatea zonelor protejate identificate la pct. B.4.
        *5) pentru corpurile de apă de suprafaţă se vor indica starea (clasa) ecologică/potenţialul ecologic la nivel global şi la nivelul elementelor de calitate, precum şi starea chimică, iar pentru corpurile de apă subterane se vor indica starea cantitativă şi starea chimică. Informaţiile se preiau din planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normativ, iar informaţiile la nivelul elementelor de calitate se vor furniza de către Administraţiile Bazinale de Apă
        *6) prin stare bună a corpurilor de apă de suprafaţă se înţelege: starea ecologică bună/potenţialul ecologic bun şi starea chimică bună: prin starea bună a corpurilor de apă subterană se înţelege: starea chimică bună şi starea cantitativă bună.
        *7) informaţiile se preiau din planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normativ şi/sau de la Administraţiile Bazinale de Apă
     Pentru corpurile de apă monitorizate se vor indica şi informaţii actualizate privind starea*8) corpului de apă identificat la pct. C.1.
        *8) informaţiile se preiau de la Administraţiile Bazinale de Apă


    4. Menţionarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct C.1*9) şi a obiectivelor zonelor protejate identificate la pct. B.4*10), cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz*11).
        *9) Informaţiile se preiau din planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normativ; pentru corpurile de apă cu excepţii informaţiile se preiau de la Administraţiile Bazinale de Apă
        *10) prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate aprobate sau stabilite pe baza unor măsuri de protecţie specifice zonei/zonelor protejate
     *11) informaţiile de la punctul C.4 referitoare la ariile naturale protejate se pot prelua de la Ministerul Mediului, Direcţia de Biodiversitate.

    5. Menţionarea măsurilor şi a termenelor de implementare pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct. C.1.
    6. Completarea Tabelelor 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e în funcţie de categoria de corp de apă) privind mecanismul cauză-efect pentru fiecare corp de apă identificat la pct. C.1 cu DA/NU/INCERT. Fiecare răspuns va fi justificat având în vedere elementul de calitate pentru care s-a completat răspunsul în corelaţie directă cu lucrările şi măsurile prevăzute în proiect. Completarea tabelelor va avea în vedere posibilul mecanism cauză-efect atât în faza de execuţie a lucrărilor cât şi în faza de exploatare a acestora.
    7. Completarea Tabelelor 2 (2a, 2b, 2c, 2d, 2e în funcţie de categoria de corp de apă) privind mecanismul cauză-efect al proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C.1, cu DA/NU/INCERT. Fiecare răspuns va fi justificat având în vedere elementul de calitate pentru care s-a completat răspunsul. Completarea tabelelor va avea în vedere atât perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului propus, cât şi cea de exploatare a acestuia.
        IMPORTANT:
        Pentru elementele de calitate pentru care nu a fost identificat niciun posibil mecanism cauză-efect prin completarea tabelelor 1 şi 2, nu este necesară evaluarea ulterioară.
        Analiza continuă numai pentru elementul de calitate/elementele de calitate pentru care s-a stabilit un posibil mecanism cauză-efect (cele cu răspuns DA/INCERT din tabelele 1 şi 2).

        Notă:
    1. Tabelele 1 şi 2 se vor completa având în vedere soluţia constructivă descrisă în proiectul propus (inclusiv măsurile de atenuare prevăzute în acesta, dacă este cazul)
    2. Tabelele 1 şi 2 se preiau pentru fiecare categorie de corp de apă (râuri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere, subterane) din Anexa la prezentul conţinut-cadru.
    3. Metodologiile de evaluare a elementelor de calitate sunt incluse ca anexe la cel mai recent act normativ care aprobă Planul naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României şi se află publicate pe site-ul vvwvv.rovvater.ro.

     Concluzie: Punctul C va oferi o sinteză a informaţiilor completate în tabelele 1 şi 2 şi va sta la baza elaborări punctului D


    D. Definirea domeniului de aplicare. Analiza impactului proiectului asupra corpului de apă şi zonelor protejate şi analiza impactului cumulat
    1. Completarea Tabelelor 3 (3a, 3b, 3c, 3d, 3e în funcţie de categoria corpului de apă) privind conformarea cu cerinţele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Justificarea detaliată a fiecărui răspuns.
    1.1. Evaluarea impactului proiectului asupra corpului de apă şi zonelor protejate: se va realiza printr-o analiză detaliată a informaţiilor din tabelele 3 completat în cadrul punctului D.1 (răspunsuri completate cu NU sau INCERT) şi stabilirea dacă proiectul prezintă:
    - riscul apariţiei de efecte, respectiv riscul deteriorării stării corpului de apă identificat la punctul C.1, la nivel de element de calitate
    – riscul apariţiei de efecte, respectiv poate împiedica îmbunătăţirea stării corpului de apă identificat la punctul C.1, la nivel de element de calitate.
    – riscul apariţiei de efecte, respectiv poate împiedica atingerea obiectivelor relevante pentru zonele protejate


    2. Completarea Tabelelor 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e în funcţie de categoria corpului de apă) privind conformarea cu cerinţele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere impactul realizării proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate asupra corpurilor de apă identificate la pct. C.1. Justificarea detaliată a fiecărui răspuns.
    2.1. Evaluarea impactului cumulat al proiectului propus cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/planificate asupra corpurilor de apă identificate la pct. C.1: se va realiza printr-o analiză detaliată a informaţiilor din tabelele 4 completate în cadrul punctului D.2 (răspunsuri completate cu NU sau INCERT) şi stabilirea dacă există:
    - riscul apariţiei de efecte, respectiv riscul deteriorării stării corpului de apă identificat la punctul C.1, la nivel de element de calitate
    – riscul apariţiei de efecte, respectiv poate împiedica îmbunătăţirea stării corpului de apă identificat la punctul C.1, la nivel de element de calitate.
    – riscul apariţiei de efecte, respectiv poate împiedica atingerea obiectivelor relevante pentru zonele protejate


    3. Formularea concluziilor.
    4. Identificarea şi stabilirea de măsuri suplimentare*12) practice/realizabile de atenuare/reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat dacă este cazul şi reluarea analizei de la pct. C.7 până la punctul D.3.
        *12) măsuri de atenuare în plus/suplimentare faţă de măsurile de atenuare prevăzute în proiect (integrate în soluţia constructivă a proiectului)
        Tabel sintetic

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Element de calitate│Măsură │
│/indicator │suplimentară │
│(parametru) de │propusă │
│calitate │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


        Notă:
    1. Tabelele 3 şi 4 se preiau pentru fiecare categorie de corp de apă (râuri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere, ape subterane) din Anexa la prezentul conţinut-cadru.

     Concluzie: Punctul D va stabili nivelul impactului, inclusiv a impactului cumulat, durata acestuia, precum şi dacă acesta conduce la deteriorarea stării corpului de apă.


    E. Analiza aplicării articolului 2^7 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare
        IMPORTANT:
    - Analiza se realizează doar în condiţiile în care din analiza de la punctul D rezultă că respectivul proiect sau cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C.1 conduc la deteriorarea stării corpului de apă.
    – Articolul 2^7 se aplică în cazul în care evacuările de poluanţi provenite din surse punctiforme sau difuze conduc la deteriorarea corpurilor de apă de suprafaţă de la starea ecologică foarte bună la starea ecologică bună.

        Cerinţe/condiţii de aplicare a art 2^7:
    a. Deservirea folosinţelor beneficiare care a condus la acele modificări sau alterări ale corpurilor de apă, nu poate fi realizată, din motive de fezabilitate tehnică sau din cauza costurilor disproporţionate, prin alte mijloace care sunt o opţiune semnificativ mai bună din punct de vedere al protecţiei mediului. Fundamentare.
    b. Sunt luate toate măsurile pentru reducerea impactului negativ asupra stării corpurilor de apă? Justificare.
    c. Motivele acestor modificări sau alterări sunt de interes public deosebit şi/sau beneficiile aduse mediului sau societăţii de realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2^1 alin. (1) şi alin. (2) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare sunt depăşite de beneficiile noilor modificări sau alterări aduse sănătăţii umane, menţinerii siguranţei populaţiei sau dezvoltării durabile. Justificare.

        Dacă proiectul îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea art. 2^7, se va verifica şi îndeplinirea cerinţelor articolului 2^9 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
        Dacă nu se îndeplinesc toate condiţiile pentru aplicarea art. 2^7, proiectul va fi respins.

    F. Programul de monitorizare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă identificate la pct. C.1, inclusiv prezentarea propunerilor de secţiuni de monitorizare materializate pe plan. Elementele de calitate monitorizate vor fi cel puţin cele pentru care a fost stabilit un posibil mecanism cauză-efect în cadrul Tabelului 2 (cele cu răspuns DA/INCERT).
    G. Planuri
    - Plan de încadrare în zonă a lucrărilor propuse în proiect
    – Plan de ansamblu al lucrărilor propuse în proiect pe care să fie reprezentate corpurile de apă identificate la pct. B.2 şi zonele protejate identificate la pct. B.4
    – Planuri de situaţie şi profile transversale şi longitudinale ale obiectelor aferente proiectului

    ANEXA 1

     Tabelul 1a. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor (Râuri)

┌──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Există un │ │Există un │ │
│ │mecanism │ │mecanism │ │
│Elementele de │cauzal │ │cauzal │ │
│calitate │pentru un │ │pentru un │ │
│şi indicatorii│efect │Justificare│efect │Justificare│
│(parametrii) │direct │ │indirect │ │
│de calitate*) │asupra...?│ │asupra...?│ │
│ │*1) │ │*2) │ │
│ │(DA/NU/ │ │(DA/NU/ │ │
│ │INCERT) │ │INCERT) │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│cantitatea şi │ │ │ │ │
│dinamica │ │ │ │ │
│debitului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│conectivitatea│ │ │ │ │
│cu apele │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Continuitatea │ │ │ │ │
│longitudinală │ │ │ │ │
│a râului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Continuitatea │ │ │ │ │
│laterală a │ │ │ │ │
│râului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│adâncime şi │ │ │ │ │
│lăţimea râului│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului albiei│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura │ │ │ │ │
│zonei │ │ │ │ │
│ripariene │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Acidifere │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici*3) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate*4) │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fitobentos │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Macrofite │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│piscicolă │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul │ │ │ │ │
│5) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│(...enumeraţi │ │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│importante) │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

        *1) Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra elementului de calitate ca urmare a realizării proiectului
        *2) Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico-chimic are adesea consecinţe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra elementului de calitate ca urmare a realizării proiectului.
        *3) se vor avea în vedere, în special, poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici) identificaţi la nivel naţional şi utilizaţi în evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă - râuri (Cu, Zn, As, Cr, PCB (suma de 7) xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenţi sintetici şi cianuri totale)
        *4) se vor avea în vedere elementele de calitate biologice relevante pentru tipologia corpului de apă
        *) Elementele de calitate şi indicatorii de calitate: conform Legii Apelor, Anexa 1^l, pct. 1.1 coroborat cu planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normative.

     Tabelul 1b. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor (Lacuri)

┌──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Există un │ │Există un │ │
│ │mecanism │ │mecanism │ │
│Elementele de │cauzal │ │cauzal │ │
│calitate │pentru un │ │pentru un │ │
│şi indicatorii│efect │Justificare│efect │Justificare│
│(parametrii) │direct │ │indirect │ │
│de calitate*) │asupra...?│ │asupra...?│ │
│ │*1) │ │*2) │ │
│ │(DA/NU/ │ │(DA/NU/ │ │
│ │INCERT) │ │INCERT) │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│cantitatea şi │ │ │ │ │
│dinamica │ │ │ │ │
│debitului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│timpul │ │ │ │ │
│de retenţie │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│conectivitatea│ │ │ │ │
│cu apele │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│adâncimea │ │ │ │ │
│lacului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│cantitate, │ │ │ │ │
│structură, │ │ │ │ │
│substrat │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura │ │ │ │ │
│malului │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Transparenţa │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici*3) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fitobentos │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Macrofite │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică*4) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│piscicolă │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul │ │ │ │ │
│5) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│(...enumeraţi │ │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│importante) │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

        *1) Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra elementului de calitate ca urmare a realizării proiectului
        *2) Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico-chimic are adesea consecinţe pentru unul sau mai mufe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.
        *3) Se vor avea în vedere, în special, poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici) identificaţi la nivel naţional şi utilizaţi în evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă - lacuri naturale şi de acumulare (Cu, Zn, As, Cr, PCB (suma de 7), xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenţi sintetici şi cianuri totale
        *4) Nereprezentativ pentru corpurile de apă puternic modificate - lacuri de acumulare
        *) Elementele de calitate şi indicatorii de calitate: conform Legii Apelor, Anexa 1^1, pct. 1.1 coroborat cu planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normative

     Tabelul 1c. Mecanisme cauză-efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor (Apele tranzitorii)

┌──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Există un │ │Există un │ │
│ │mecanism │ │mecanism │ │
│Elementele de │cauzal │ │cauzal │ │
│calitate │pentru un │ │pentru un │ │
│şi indicatorii│efect │Justificare│efect │Justificare│
│(parametrii) │direct │ │indirect │ │
│de calitate*) │asupra...?│ │asupra...?│ │
│ │*1) │ │*2) │ │
│ │(DA/NU/ │ │(DA/NU/ │ │
│ │INCERT) │ │INCERT) │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│variaţia în │ │ │ │ │
│adâncime │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│cantitatea, │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura │ │ │ │ │
│zonei │ │ │ │ │
│delimitate │ │ │ │ │
│de maree │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│debitul de apă│ │ │ │ │
│dulce │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│expunerea la │ │ │ │ │
│valuri │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Transparenţă │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici*3) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Macroalge*4) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Angiosperme*4)│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│piscicolă │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul │ │ │ │ │
│5) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│(...enumeraţi │ │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│importante) │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

        *1) Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra elementului de calitate ca urmare a realizării proiectului
        *2) Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico-chimic are adesea consecinţe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.
        *3) Se vor avea în vedere, în special, poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici) identificaţi la nivel naţional şi utilizaţi în evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă - ape tranzitorii (Cu, Cr, Hidrocarburi totale)
        *4) Nereprezentativ pentru corpurile de apă tranzitorii
        *) Elementele de calitate şi indicatorii de calitate: conform Legii Apelor, Anexa 1^1, pct. 1.1 coroborat cu planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normative

     Tabelul 1d. Mecanisme cauză-efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor (Ape costiere)

┌─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Există un │ │Există un │ │
│ │mecanism │ │mecanism │ │
│Elementele de│cauzal │ │cauzal │ │
│calitate │pentru un │ │pentru un │ │
│şi │efect │Justificare│efect │Justificare│
│indicatorii │direct │ │indirect │ │
│(parametrii) │asupra...?│ │asupra...?│ │
│de calitate*)│*1) │ │*2) │ │
│ │(DA/NU/ │ │(DA/NU/ │ │
│ │INCERT) │ │INCERT) │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│variaţia │ │ │ │ │
│adâncimii │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului de │ │ │ │ │
│coastă │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura │ │ │ │ │
│zonei │ │ │ │ │
│delimitate │ │ │ │ │
│de maree │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│direcţia │ │ │ │ │
│dominantă a │ │ │ │ │
│curenţilor │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│expunerea la │ │ │ │ │
│valuri │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Transparenţa │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi│ │ │ │ │
│organici*3) │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici -│ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Macroalge şi │ │ │ │ │
│Angiosperme │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul│ │ │ │ │
│5) │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│(...enumeraţi│ │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│importante) │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

        *1) Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra elementului de calitate ca urmare a realizării proiectului
        *2) Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico-chimic are adesea consecinţe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.
        *3) Se vor avea în vedere, în special, poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici) identificaţi la nivel naţional şi utilizaţi în evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă - ape costiere (Cu, Cr, Hidrocarburi totale)
        *) Elementele de calitate şi indicatorii de calitate: conform Legii Apelor, Anexa 1^1, pct. 1.1 coroborat cu planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normative

     Tabelul 1e. Mecanisme cauză-efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor (Ape subterane)

┌─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Există un │ │Există un │ │
│ │mecanism │ │mecanism │ │
│ │cauzal │ │cauzal │ │
│ │pentru un │ │pentru un │ │
│Parametrii de│efect │Justificare│efect │Justificare│
│calitate │direct │ │indirect │ │
│ │asupra...?│ │asupra...?│ │
│ │*1) │ │*2) │ │
│ │(DA/NU/ │ │(DA/NU/ │ │
│ │INCERT) │ │INCERT) │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Parametri cantitativi │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Nivelul apei │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Parametri calitativi │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Cloruri │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Sulfaţi │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Oxigen │ │ │ │ │
│dizolvat │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│pH │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Nitraţi │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Amoniu │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Pesticide │ │ │ │ │
│(individual │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│total) *) │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţii şi │ │ │ │ │
│indicatorii │ │ │ │ │
│de poluare ai│ │ │ │ │
│apelor │ │ │ │ │
│subterane**) │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│(...enumeraţi│ │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│importante) │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

        *1) Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra parametrului/indicatorului de calitate ca urmare a realizării proiectului
        *) aşa cum sunt definite în HG nr. 53 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*) pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării (se va avea în vedere cel mai recent act normativ aprobat)
        **) se vor avea în vedere, în special, indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag în OM 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România (se va avea în vedere cel mai recent act normativ aprobat)

     Tabelul 2a. Mecanisme cauză-efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor - proiectul propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Râuri)

┌──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Există un │ │Există un │ │
│ │mecanism │ │mecanism │ │
│Elementele de │cauzal │ │cauzal │ │
│calitate │pentru un │ │pentru un │ │
│şi indicatorii│efect │Justificare│efect │Justificare│
│(parametrii) │direct │ │indirect │ │
│de calitate*) │asupra...?│ │asupra...?│ │
│ │*1) │ │*2) │ │
│ │(DA/NU/ │ │(DA/NU/ │ │
│ │INCERT) │ │INCERT) │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│cantitatea şi │ │ │ │ │
│dinamica │ │ │ │ │
│debitului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│conectivitatea│ │ │ │ │
│cu apele │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Continuitatea │ │ │ │ │
│longitudinală │ │ │ │ │
│a râului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Continuitatea │ │ │ │ │
│laterală a │ │ │ │ │
│râului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│adâncime şi │ │ │ │ │
│lăţimea râului│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului albiei│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura │ │ │ │ │
│zonei │ │ │ │ │
│ripariene │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici │ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate*4) │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fitobentos │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Macrofite │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│piscicolă │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul │ │ │ │ │
│5) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│(...enumeraţi │ │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│importante) │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

    *1) Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra elementului de calitate ca urmare a realizării proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate pe corpurilor de apă identificate la pct. C1
        *2) Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico-chimic are adesea consecinţe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.
        *3) se vor avea în vedere, în special, poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici) identificaţi la nivel naţional şi utilizaţi în evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă - râuri (Cu, Zn, As, Cr, PCB (suma de 7), xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenţi sintetici şi cianuri totale)
        *4) se vor avea în vedere elementele de calitate biologice relevante pentru tipologia corpului de apă
        *) Elementele de calitate şi indicatorii de calitate: conform Legii Apelor, Anexa 1^1, pct. 1.1 coroborat cu planurile de management ale bazinelor/spaţii lor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normative

     Tabelul 2b. Mecanisme cauză-efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor - proiectul propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Lacuri)

┌──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Există un │ │Există un │ │
│ │mecanism │ │mecanism │ │
│Elementele de │cauzal │ │cauzal │ │
│calitate │pentru un │ │pentru un │ │
│şi indicatorii│efect │Justificare│efect │Justificare│
│(parametrii) │direct │ │indirect │ │
│de calitate*) │asupra...?│ │asupra...?│ │
│ │*1) │ │*2) │ │
│ │(DA/NU/ │ │(DA/NU/ │ │
│ │INCERT) │ │INCERT) │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│cantitatea şi │ │ │ │ │
│dinamica │ │ │ │ │
│debitului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│timpul │ │ │ │ │
│de retenţie │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│conectivitatea│ │ │ │ │
│cu apele │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│adâncimea │ │ │ │ │
│lacului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│cantitate, │ │ │ │ │
│structură, │ │ │ │ │
│substrat │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura │ │ │ │ │
│malului │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Transparenţă │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici │ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fitobentos │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Macrofite │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică*4) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│piscicolă │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul │ │ │ │ │
│5) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│(...enumeraţi │ │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│importante) │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

    *1) Nivelul sau semnificaţia fiecărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra elementului de calitate ca urmare a realizării proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate pe corpurilor de apă identificate la pct. C1
        *2) Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico-chimic are adesea consecinţe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.
        *3) se vor avea în vedere, în special, poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici) identificaţi la nivel naţional şi utilizaţi în evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă - lacuri natural şi de acumulare (Cu, Zn, As, Cr, PCB (suma de 7), xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenţi sintetici şi cianuri totale.
        *4) nereprezentativ pentru corpurile de apă puternic modificate - lacuri de acumulare
        *) Elementele de calitate şi indicatorii de calitate: conform Legii Apelor, Anexa 1^1, pct. 1.1 coroborat cu planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normative

     Tabelul 2c. Mecanisme cauză-efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor - proiectul propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Apele tranzitorii)

┌──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Există un │ │Există un │ │
│ │mecanism │ │mecanism │ │
│Elementele de │cauzal │ │cauzal │ │
│calitate │pentru un │ │pentru un │ │
│şi indicatorii│efect │Justificare│efect │Justificare│
│(parametrii) │direct │ │indirect │ │
│de calitate*) │asupra...?│ │asupra...?│ │
│ │*1) │ │*2) │ │
│ │(DA/NU/ │ │(DA/NU/ │ │
│ │INCERT) │ │INCERT) │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│variaţia în │ │ │ │ │
│adâncime │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│cantitatea, │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura │ │ │ │ │
│zonei │ │ │ │ │
│delimitate │ │ │ │ │
│de maree │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│debitul │ │ │ │ │
│de apă dulce │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│expunerea la │ │ │ │ │
│valuri │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Transparenţă │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Macroalge*4) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Angiosperme*4)│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│piscicolă │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul │ │ │ │ │
│5) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) │
├──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│(...enumeraţi │ │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│importante) │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

    *1) Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra elementului de calitate ca urmare a realizării proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate pe corpurilor de apă identificate la pct. C1
        *2) Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico-chimic are adesea consecinţe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.
        *3) se vor avea în vedere, în special, poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici) identificaţi la nivel naţional şi utilizaţi în evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă - ape tranzitorii (Cu, Cr, Hidrocarburi totale)
        *4) nereprezentativ pentru corpurile de apă tranzitorii
        *) Elementele de calitate şi indicatorii de calitate: conform Legii Apelor, Anexa 1^1, pct. 1.1 coroborat cu planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normative

     Tabelul 2d. Mecanisme cauză-efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor - proiectul propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Ape costiere)

┌─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Există un │ │Există un │ │
│ │mecanism │ │mecanism │ │
│Elementele de│cauzal │ │cauzal │ │
│calitate │pentru un │ │pentru un │ │
│şi │efect │Justificare│efect │Justificare│
│indicatorii │direct │ │indirect │ │
│(parametrii) │asupra...?│ │asupra...?│ │
│de calitate*)│*1) │ │*2) │ │
│ │(DA/NU/ │ │(DA/NU/ │ │
│ │INCERT) │ │INCERT) │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│variaţia în │ │ │ │ │
│adâncime │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului de │ │ │ │ │
│coastă │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura │ │ │ │ │
│zonei │ │ │ │ │
│delimitate │ │ │ │ │
│de maree │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│direcţia │ │ │ │ │
│dominantă a │ │ │ │ │
│curenţilor │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│expunerea la │ │ │ │ │
│valuri │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Transparenţă │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi│ │ │ │ │
│organici*3) │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici │ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Macroalge şi │ │ │ │ │
│Angiosperme │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul│ │ │ │ │
│5) │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│(...enumeraţi│ │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│importante) │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

    *1) Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal ca urmare a realizării proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/planificate pe corpurilor de apă identificate la pct. C1
        *2) Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico-chimic are adesea consecinţe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.
        *3) se vor avea în vedere, în special, poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici) identificaţi la nivel naţional şi utilizaţi în evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă - ape costiere (Cu, Cr, Hidrocarburi totale)
        *) Elementele de calitate şi indicatorii de calitate: conform Legii Apelor, Anexa 1^1, pct. 1.1 coroborat planurile de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice aprobate prin cel mai recent act normative

     Tabelul 2e. Mecanisme cauză-efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor - proiectul propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizare/în curs de avizare/planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Ape subterane)

┌─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Există un │ │Există un │ │
│ │mecanism │ │mecanism │ │
│ │cauzal │ │cauzal │ │
│ │pentru un │ │pentru un │ │
│Parametrii de│efect │Justificare│efect │Justificare│
│calitate │direct │ │indirect │ │
│ │asupra...?│ │asupra...?│ │
│ │*1) │ │*2) │ │
│ │(DA/NU/ │ │(DA/NU/ │ │
│ │INCERT) │ │INCERT) │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Parametri cantitativi │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Nivelul apei │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Parametri calitativi │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Cloruri │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Sulfaţi │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Oxigen │ │ │ │ │
│dizolvat │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│pH │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Nitraţi │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Amoniu │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Pesticide │ │ │ │ │
│(individual │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│total) *) │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Poluanţii şi │ │ │ │ │
│indicatorii │ │ │ │ │
│de poluare ai│ │ │ │ │
│apelor │ │ │ │ │
│subterane**) │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) │
├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│(...enumeraţi│ │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│importante) │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

    *1) Nivelul sau semnificaţia oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra parametrului/indicatorului de calitate ca urmare a realizării proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate pe corpurilor de apă identificate la pct. C1
        *) aşa cum sunt definite în HG nr. 53 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*) pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării (se va avea în vedere cel mai recent act normativ aprobat)
        **) se vor avea în vedere, în special, indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag în OM 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Româna (se va avea în vedere cel mai recent act normativ aprobat)

     Tabelul 3a. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor (Râuri)

┌────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Efectul │ │ │ │
│Identificarea │va fi │ │Efectul va fi │ │
│indicatorului │temporar│ │nesemnificativ│ │
│(parametrului) │la │ │la │ │
│de calitate │nivelul │Justificare│nivelul │Justificare│
│care ar putea fi│corpului│ │corpului │ │
│afectat │de │ │de apă? │ │
│de proiect │apă? │ │Da/Nu/Incert │ │
│ │Da/Nu/ │ │ │ │
│ │Incert │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│cantitatea şi │ │ │ │ │
│dinamica │ │ │ │ │
│debitului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│conectivitatea │ │ │ │ │
│cu apele │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Continuitatea │ │ │ │ │
│longitudinală │ │ │ │ │
│a râului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Continuitatea │ │ │ │ │
│laterală a │ │ │ │ │
│râului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│adâncime şi │ │ │ │ │
│lăţimea râului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului albiei │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura zonei │ │ │ │ │
│ripariene │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici*3) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fitobentos │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Macrofite │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna piscicolă │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul 5)│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Zone protejate │Ar putea fi compromisă starea zonelor │
│(vezi Anexa nr. │protejate? │
│1^2 din │Da/Nu/Incert │
│Legea Apelor) │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Caracteristicile│ │
│zonei │ │
│protejate (1): │ │
│- │ │
│- │ │
│- │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Caracteristicile│ │
│zonei │ │
│protejate (2): │ │
│- │ │
│- │ │
│- │ │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

    Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este "nu" sau "incert" mergeţi la litera E.

     Tabelul 3b. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor (Lacuri)

┌────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Efectul │ │ │ │
│Identificarea │va fi │ │Efectul va fi │ │
│indicatorului │temporar│ │nesemnificativ│ │
│(parametrului) │la │ │la │ │
│de calitate │nivelul │Justificare│nivelul │Justificare│
│care ar putea fi│corpului│ │corpului │ │
│afectat │de │ │de apă? │ │
│de proiect │apă? │ │Da/Nu/Incert │ │
│ │Da/Nu/ │ │ │ │
│ │Incert │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│cantitatea şi │ │ │ │ │
│dinamica │ │ │ │ │
│debitului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│timpul │ │ │ │ │
│de retenţie │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│conectivitatea │ │ │ │ │
│cu apele │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│adâncimea │ │ │ │ │
│lacului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│cantitate, │ │ │ │ │
│structură, │ │ │ │ │
│substrat │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura │ │ │ │ │
│malului │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Transparenţă │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fitobentos │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Macrofite │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna piscicolă │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul 5)│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Zone protejate │Ar putea fi compromisă starea zonelor │
│(vezi Anexa nr. │protejate? │
│1^2 din │Da/Nu/Incert │
│Legea Apelor) │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Caracteristicile│ │
│zonei │ │
│protejate (1): │ │
│- │ │
│- │ │
│- │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Caracteristicile│ │
│zonei │ │
│protejate (2): │ │
│- │ │
│- │ │
│- │ │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

    Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este "nu " sau "incert ", mergeţi la litera E.

     Tabelul 3c. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor (Ape tranzitorii)

┌────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Efectul │ │ │ │
│Identificarea │va fi │ │Efectul va fi │ │
│indicatorului │temporar│ │nesemnificativ│ │
│(parametrului) │la │ │la │ │
│de calitate │nivelul │Justificare│nivelul │Justificare│
│care ar putea fi│corpului│ │corpului │ │
│afectat │de │ │de apă? │ │
│de proiect │apă? │ │Da/Nu/Incert │ │
│ │Da/Nu/ │ │ │ │
│ │Incert │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│variaţia în │ │ │ │ │
│adâncime │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│cantitatea, │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura zonei │ │ │ │ │
│delimitate │ │ │ │ │
│de maree │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│debitul de apă │ │ │ │ │
│dulce │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│expunerea la │ │ │ │ │
│valuri │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Transparenţă │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici*3) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Macroalge │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Angiosperme │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Faună piscicolă │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul 5)│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┼───────────┴──────────────┼───────────┤
│Zone protejate │Ar putea fi compromisă │ │
│(vezi Anexa nr. 1^2 din │starea │ │
│Legea Apelor) │zonelor protejate? │ │
│ │Da/Nu/Incert │ │
├────────────────┬────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (1): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (2): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
└────────────────┴────────┴──────────────────────────┴───────────┘

    Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este "nu " sau "incert" mergeţi la litera E.

     Tabelul 3d. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor (Ape costiere)

┌────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Efectul │ │ │ │
│Identificarea │va fi │ │Efectul va fi │ │
│indicatorului │temporar│ │nesemnificativ│ │
│(parametrului) │la │ │la │ │
│de calitate │nivelul │Justificare│nivelul │Justificare│
│care ar putea fi│corpului│ │corpului │ │
│afectat │de │ │de apă? │ │
│de proiect │apă? │ │Da/Nu/Incert │ │
│ │Da/Nu/ │ │ │ │
│ │Incert │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│variaţia în │ │ │ │ │
│adâncime │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului de │ │ │ │ │
│coastă │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura zonei │ │ │ │ │
│delimitate │ │ │ │ │
│de maree │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│direcţia │ │ │ │ │
│dominantă a │ │ │ │ │
│curenţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│expunerea la │ │ │ │ │
│valuri │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Transparenţă │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Macroalge şi │ │ │ │ │
│Angiosperme │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul 5)│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┼───────────┴──────────────┼───────────┤
│Zone protejate │Ar putea fi compromisă │ │
│(vezi Anexa nr. 1^2 din │starea │ │
│Legea Apelor) │zonelor protejate? │ │
│ │Da/Nu/Incert │ │
├────────────────┬────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (1): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (2): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
└────────────────┴────────┴──────────────────────────┴───────────┘

    Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este "nu " sau "incert" mergeţi la litera E.

     Tabelul 3e. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor (Ape subterane)

┌────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Efectul │ │ │ │
│ │va fi │ │Efectul va fi │ │
│Identificarea │temporar│ │nesemnificativ│ │
│parametrului de │la │ │la │ │
│calitate │nivelul │Justificare│nivelul │Justificare│
│care ar putea fi│corpului│ │corpului │ │
│afectat │de │ │de apă? │ │
│de proiect │apă? │ │Da/Nu/Incert │ │
│ │Da/Nu/ │ │ │ │
│ │Incert │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Parametri cantitativi │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Nivelul apei │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Parametri calitativi │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Cloruri │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Sulfaţi │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Oxigen dizolvat │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│pH │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Nitraţi │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Amoniu │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Pesticide │ │ │ │ │
│(individual şi │ │ │ │ │
│total) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţii şi │ │ │ │ │
│indicatorii de │ │ │ │ │
│poluare ai │ │ │ │ │
│apelor subterane│ │ │ │ │
├────────────────┴────────┼───────────┴──────────────┼───────────┤
│Zone protejate │Ar putea fi compromisă │ │
│(vezi Anexa nr. 1^2 din │starea │ │
│Legea Apelor) │zonelor? │ │
│ │Da/Nu/Incert │ │
├────────────────┬────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (1): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (2): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
└────────────────┴────────┴──────────────────────────┴───────────┘

    Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este "nu " sau "incert" mergeţi la litera E.

     Tabelul 4a. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor - Impact cumulat (Râuri)

┌────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Efectul │ │ │ │
│Identificarea │va fi │ │Efectul va fi │ │
│indicatorului │temporar│ │nesemnificativ│ │
│(parametrului) │la │ │la │ │
│de calitate │nivelul │Justificare│nivelul │Justificare│
│care ar putea fi│corpului│ │corpului │ │
│afectat │de │ │de apă? │ │
│de proiect │apă? │ │Da/Nu/Incert │ │
│ │Da/Nu/ │ │ │ │
│ │Incert │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│cantitatea şi │ │ │ │ │
│dinamica │ │ │ │ │
│debitului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│conectivitatea │ │ │ │ │
│cu apele │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Continuitatea │ │ │ │ │
│longitudinală │ │ │ │ │
│a răului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Continuitatea │ │ │ │ │
│laterală a │ │ │ │ │
│răului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│adâncime şi │ │ │ │ │
│lăţimea râului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului albiei │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura zonei │ │ │ │ │
│ripariene │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici*) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale*) │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fitobentos │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Macrofite │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna piscicolă │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul 5)│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Zone protejate │Ar putea fi compromisă starea zonelor │
│(vezi Anexa nr. │protejate? │
│1^2 din │Da/Nu/Incert │
│Legea Apelor) │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Caracteristicile│ │
│zonei │ │
│protejate (1): │ │
│- │ │
│- │ │
│- │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Caracteristicile│ │
│zonei │ │
│protejate (2): │ │
│- │ │
│- │ │
│- │ │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

    Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este "nu " sau "incert ", mergeţi la litera E.

     Tabelul 4b. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor - Impact cumulat (Lacuri)

┌────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Efectul │ │ │ │
│Identificarea │va fi │ │Efectul va fi │ │
│indicatorului │temporar│ │nesemnificativ│ │
│(parametrului) │la │ │la │ │
│de calitate │nivelul │Justificare│nivelul │Justificare│
│care ar putea fi│corpului│ │corpului │ │
│afectat │de │ │de apă? │ │
│de proiect │apă? │ │Da/Nu/Incert │ │
│ │Da/Nu/ │ │ │ │
│ │Incert │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Regim │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│cantitatea şi │ │ │ │ │
│dinamica │ │ │ │ │
│debitului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│timpul │ │ │ │ │
│de retenţie │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│hidrologic: │ │ │ │ │
│conectivitatea │ │ │ │ │
│cu apele │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│adâncimea │ │ │ │ │
│lacului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│cantitate, │ │ │ │ │
│structură, │ │ │ │ │
│substrat │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura │ │ │ │ │
│malului │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Transparenţă │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fitobentos │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Macrofite │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna piscicolă │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul 5)│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Zone protejate │Ar putea fi compromisă starea zonelor │
│(vezi Anexa nr. │protejate? │
│1^2 din │Da/Nu/Incert │
│Legea Apelor) │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Caracteristicile│ │
│zonei │ │
│protejate (1): │ │
│- │ │
│- │ │
│- │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Caracteristicile│ │
│zonei │ │
│protejate (2): │ │
│- │ │
│- │ │
│- │ │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

    Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este "nu " sau "incert ", mergeţi la litera E.

     Tabelul 4c. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor - Impact cumulat (Ape tranzitorii)

┌────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Efectul │ │ │ │
│Identificarea │va fi │ │Efectul va fi │ │
│indicatorului │temporar│ │nesemnificativ│ │
│(parametrului) │la │ │la │ │
│de calitate │nivelul │Justificare│nivelul │Justificare│
│care ar putea fi│corpului│ │corpului │ │
│afectat │de │ │de apă? │ │
│de proiect │apă? │ │Da/Nu/Incert │ │
│ │Da/Nu/ │ │ │ │
│ │Incert │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│variaţia în │ │ │ │ │
│adâncime │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│cantitatea, │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura zonei │ │ │ │ │
│delimitate │ │ │ │ │
│de maree │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│debitul │ │ │ │ │
│de apă dulce │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│expunerea │ │ │ │ │
│la valuri │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Transparenţă │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici*3) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale*3) │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Macroalge │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Angiosperme │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Faună piscicolă │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul 5)│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┼───────────┴──────────────┼───────────┤
│Zone protejate │Ar putea fi compromisă │ │
│(vezi Anexa nr. 1^2 din │starea │ │
│Legea Apelor) │zonelor protejate? │ │
│ │Da/Nu/Incert │ │
├────────────────┬────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (1): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (2): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
└────────────────┴────────┴──────────────────────────┴───────────┘

    Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este "nu " sau "incert" mergeţi la litera E.

     Tabelul 4d. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor - Impact cumulat (Ape costiere)

┌────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Efectul │ │ │ │
│Identificarea │va fi │ │Efectul va fi │ │
│indicatorului │temporar│ │nesemnificativ│ │
│(parametrului) │la │ │la │ │
│de calitate │nivelul │Justificare│nivelul │Justificare│
│care ar putea fi│corpului│ │corpului │ │
│afectat │de │ │de apă? │ │
│de proiect │apă? │ │Da/Nu/Incert │ │
│ │Da/Nu/ │ │ │ │
│ │Incert │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente hidromorfologice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│variaţia în │ │ │ │ │
│adâncime │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura şi │ │ │ │ │
│substratul │ │ │ │ │
│patului de │ │ │ │ │
│coastă │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii │ │ │ │ │
│morfologice: │ │ │ │ │
│structura zonei │ │ │ │ │
│delimitate │ │ │ │ │
│de maree │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│direcţia │ │ │ │ │
│dominantă a │ │ │ │ │
│curenţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Regimul │ │ │ │ │
│mareelor: │ │ │ │ │
│expunerea │ │ │ │ │
│la valuri │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente fizico-chimice │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Transparenţă │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţii de │ │ │ │ │
│oxigenare │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Salinitate │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Acidifiere │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Condiţiile │ │ │ │ │
│nutrienţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│sintetici - │ │ │ │ │
│micropoluanţi │ │ │ │ │
│organici │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţi │ │ │ │ │
│specifici │ │ │ │ │
│nesintetici - │ │ │ │ │
│metale │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Elemente biologice de calitate │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Fitoplancton │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Macroalge şi │ │ │ │ │
│Angiosperme │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Fauna │ │ │ │ │
│nevertebrată │ │ │ │ │
│bentică │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Starea chimică │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │
│(vezi Tabelul 5)│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Substanţe │ │ │ │ │
│prioritar │ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
│(Tabelul 5) │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┼───────────┴──────────────┼───────────┤
│Zone protejate │Ar putea fi compromisă │ │
│(vezi Anexa nr. 1^2 din │starea │ │
│Legea Apelor) │zonelor protejate? │ │
│ │Da/Nu/Incert │ │
├────────────────┬────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (1): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (2): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
└────────────────┴────────┴──────────────────────────┴───────────┘

    Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este "nu " sau "incert" mergeţi la litera E.

     Tabelul 4e. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor - Impact cumulat (Ape subterane)

┌────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Efectul │ │ │ │
│ │va fi │ │Efectul va fi │ │
│Identificarea │temporar│ │nesemnificativ│ │
│parametrului de │la │ │la │ │
│calitate │nivelul │Justificare│nivelul │Justificare│
│care ar putea fi│corpului│ │corpului │ │
│afectat │de │ │de apă? │ │
│de proiect │apă? │ │Da/Nu/Incert │ │
│ │Da/Nu/ │ │ │ │
│ │Incert │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Parametri cantitativi │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Nivelul apei │ │ │ │ │
│subterane │ │ │ │ │
├────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┴───────────┤
│Parametri calitativi │
├────────────────┬────────┬───────────┬──────────────┬───────────┤
│Cloruri │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Sulfaţi │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Oxigen dizolvat │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│pH │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Nitraţi │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Amoniu │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Pesticide │ │ │ │ │
│(individual şi │ │ │ │ │
│total) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│Poluanţii şi │ │ │ │ │
│indicatorii de │ │ │ │ │
│poluare ai │ │ │ │ │
│apelor subterane│ │ │ │ │
├────────────────┴────────┼───────────┴──────────────┼───────────┤
│Zone protejate │Ar putea fi compromisă │ │
│(vezi Anexa nr. 1^2 din │starea │ │
│Legea Apelor) │zonelor? │ │
│ │Da/Nu/Incert │ │
├────────────────┬────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (1): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│Caracteristicile│ │ │ │
│zonei │ │ │ │
│protejate (2): │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
└────────────────┴────────┴──────────────────────────┴───────────┘

    Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este "nu " sau "incert" mergeţi la litera E.

     Tabel 5: Lista substanţelor prioritare din domeniul apei (substanţele prioritar periculoase sunt marcate cu *) în conformitate cu Anexa X a Directivei 2013/39/EU, care modifică şi completează Directiva 2008/105/EC/

┌──────────────────────────────────────┐
│Alachlor │
├──────────────────────────────────────┤
│Anthracene* │
├──────────────────────────────────────┤
│Atrazine │
├──────────────────────────────────────┤
│Benzene │
├──────────────────────────────────────┤
│Brominated diphenylethers* │
├──────────────────────────────────────┤
│Cadmium and its compounds* │
├──────────────────────────────────────┤
│Chloroalkancs, C(10-13)* │
├──────────────────────────────────────┤
│Chlorfenvinphos │
├──────────────────────────────────────┤
│Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl) │
├──────────────────────────────────────┤
│1,2-dichloroethane │
├──────────────────────────────────────┤
│Dichloromethane │
├──────────────────────────────────────┤
│Di(2-ethylhexyl)phthalate(DLHP)* │
├──────────────────────────────────────┤
│Diuron │
├──────────────────────────────────────┤
│Endosulfan* │
├──────────────────────────────────────┤
│Fluoranthene │
├──────────────────────────────────────┤
│Hexachlorobenzene* │
├──────────────────────────────────────┤
│Hexachlorobutadiene* │
├──────────────────────────────────────┤
│Hexachlorocyclohexane* │
├──────────────────────────────────────┤
│Isoproturon │
├──────────────────────────────────────┤
│Lead and its compounds │
├──────────────────────────────────────┤
│Mercury and its compounds* │
├──────────────────────────────────────┤
│Naphthalene │
├──────────────────────────────────────┤
│Nickel and its compounds │
├──────────────────────────────────────┤
│Nonylphenols* │
├──────────────────────────────────────┤
│Octylphenols │
├──────────────────────────────────────┤
│Pentachlorobenzene* │
├──────────────────────────────────────┤
│Pentachlorophenol │
├──────────────────────────────────────┤
│Polyaromatic hydrocarbons (PAH)* │
├──────────────────────────────────────┤
│Simazine │
├──────────────────────────────────────┤
│Tributyltin compounds* │
├──────────────────────────────────────┤
│Trichlorobenzenes │
├──────────────────────────────────────┤
│Trichloromcthane (chloroform) │
├──────────────────────────────────────┤
│Trifluralin* │
├──────────────────────────────────────┤
│Dicofol* │
├──────────────────────────────────────┤
│Perfluorooctane sulfonic acid and its │
│derivatives (PFOS)* │
├──────────────────────────────────────┤
│Quinoxyfen* │
├──────────────────────────────────────┤
│Dioxins and dioxin-like compounds* │
├──────────────────────────────────────┤
│Aclonifen │
├──────────────────────────────────────┤
│Bifenox │
├──────────────────────────────────────┤
│Cybutryne │
├──────────────────────────────────────┤
│Cypermethrin │
├──────────────────────────────────────┤
│Dichlorvos │
├──────────────────────────────────────┤
│Hexabromocyclododecanes (HBCDD)* │
├──────────────────────────────────────┤
│Heptachlor and heptachior epoxide* │
├──────────────────────────────────────┤
│Terbutryn │
└──────────────────────────────────────┘

        Suplimentar faţă de Tabelul 5, se va avea în vedere încă 8 poluanţi, care nu sunt substanţe prioritare, dar pentru care sunt stabilite standarde de calitate de mediu în Directiva 2013/39/EU, care modifică şi completează Directiva 2008/105/EC/:

┌────────────────────┬──────────────────┐
│Carbon-tetrachloride│DDT total │
├────────────────────┼──────────────────┤
│para-para-DDT │Cyclodicne │
│ │pesticides │
├────────────────────┼──────────────────┤
│Aldrin │Dicldrin │
├────────────────────┼──────────────────┤
│Endrin │Isodrin │
├────────────────────┼──────────────────┤
│Tetrachloro-ethylene│Trichloro-ethylene│
└────────────────────┴──────────────────┘                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016