Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL DE ETICA din 29 septembrie 2007  profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL DE ETICA din 29 septembrie 2007 profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania*)

EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 839 bis din 7 decembrie 2007
_________
*) Aprobat prin <>Hotãrârea nr. 3 din 29.09 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 839 din 17.12.2007.

CAP. I
Introducere

ART. 1
Codul de eticã profesionalã şi disciplinã al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã împreunã cu <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitãţii practicienilor în insolvenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 254/2007 , denumitã în continuare Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului, şi Statutul de organizare şi funcţionare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã (UNPIR), denumitã în continuare Uniunea, constituie principalele reguli conform cãrora Uniunea şi membrii ei îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 2
Codul de eticã profesionalã şi disciplinã cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activitãţii profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduitã practicienilor în insolvenţã, astfel încât aceştia sã desfãşoare o activitate competentã şi conform unei etici profesionale şi discipline corespunzãtoare.

CAP. II
Principii fundamentale

ART. 3
Principiile fundamentale care trebuie sã fie respectate de cãtre practicianul în insolvenţã în conduita lui, în relaţiile profesionale cu ceilalţi, sunt:
a) independenţa - în exercitarea profesiei, practicianul în insolvenţã trebuie sã se manifeste liber faţã de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea şi obiectivitatea sa;
b) integritatea moralã - în exercitarea activitãţii lor, membrii Uniunii vor acţiona cu cinste, corectitudine şi sinceritate;
c) respectarea secretului profesional - membri Uniunii vor pãstra secretul profesional şi vor respecta caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia desfãşurãrii activitãţii în calitate de practician în insolvenţã;
d) conflictul de interese - practicienii în insolvenţã vor evita în exercitarea activitãţii lor conflictul de interese;
e) concurenţa neloialã - membri Uniunii îşi vor exercita activitatea cu bunã credinţã şi cu respectarea cerinţelor unei concurenţe loiale;
f) practica anticoncurenţialã - membrii Uniunii vor evita actele şi faptele care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei libere între practicienii în insolvenţã;
g) respectarea prevederilor legale - membrii Uniunii vor respecta legislaţia aplicabilã activitãţii pe care o desfãşoarã;
h) competenţa profesionalã - practicienii în insolvenţã sunt datori sã abordeze cu competenţã profesionalã lucrãrile pe care le realizeazã.

SECŢIUNEA 1
Independenţa

ART. 4
Independenţa de acţiune în exercitarea profesiei de practician în insolvenţã trebuie sã se manifeste liber faţã de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea şi obiectivitatea practicianului.
ART. 5
(1) Se prezumã a fi încãlcatã independenţa în situaţia în care membrul Uniunii angajat, un colaborator al sãu, soţul (soţia) sau o rudã ori afin pânã la gradul III se aflã, simultan sau succesiv, în raporturi juridice susceptibile de a influenţa creditorul sau creditorii ce pot decide numirea ori menţinerea sa în poziţia de administrator judiciar sau lichidator într-un dosar de insolvenţã.
(2) În cazul persoanelor juridice aceastã prevedere se extinde şi pentru cazurile în care pierderea independenţei este datoratã unui angajat sau colaborator al persoanei juridice respective, dar care nu este membru al Uniunii.
(3) Se prezumã a fi încãlcatã independenţa în exercitarea profesiei în situaţia în care membrul Uniunii acceptã un onorariu care sã fie condiţionat de îndeplinirea unei cerinţe individuale a unui anumit creditor, condiţionarea conducând la încãlcarea caracterului unitar concursual şi egalitar al procedurii.

SECŢIUNEA a 2-a
Integritatea moralã

ART. 6
Membrul Uniunii va acţiona cu cinste, corectitudine şi sinceritate în activitatea sa profesionalã, în relaţiile cu instanţele judecãtoreşti şi în relaţiile cu ceilalţi membri ai Uniunii.
ART. 7
Prin comportamentul sãu şi calitatea activitãţii depuse, fiecare membru al Uniunii va contribui la construirea şi întreţinerea încrederii publice în instituţia practicianului în insolvenţã, precum şi în viabilitatea soluţiilor propuse de legislaţia aplicabilã.

SECŢIUNEA a 3-a
Respectarea secretului profesional

ART. 8
Membrii Uniunii vor pãstra secretul profesional şi vor respecta caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia activitãţii întreprinse în calitate de practician în insolvenţã, cu excepţia cazurilor în care are obligaţia legalã sau este autorizat în mod expres sã le transmitã.
ART. 9
Membrii Uniunii nu vor folosi secretul profesional de care au luat cunoştinţã în cursul exercitãrii profesiei nici în beneficiul propriu, nici în beneficiul unor terţe pãrţi.
ART. 10
Se prezumã exceptate de la prevederile secretului profesional toate datele, informaţiile şi documentele necesare desfãşurãrii activitãţii conform atribuţiilor legale.

SECŢIUNEA a 4-a
Conflictul de interese

ART. 11
Conflictul de interese este starea în care se aflã membrul Uniunii care are un interes personal, de naturã patrimonialã sau nepatrimonialã, care ar putea influenţa imparţialitatea şi obiectivitatea activitãţii sale în evaluarea, realizarea şi raportarea atribuţiilor ce îi revin.
ART. 12
Membrii Uniunii au obligaţia sã se abţinã de la orice fel de conflict de interese şi sã comunice instanţelor, în cazul în care au fost numiţi, cã nu îşi pot îndeplini obligaţiile din cauza acestui conflict, solicitând înlocuirea.

SECŢIUNEA a 5-a
Concurenţa neloialã

ART. 13
Practicienii în insolvenţã sunt obligaţi sã îşi exercite activitatea cu bunã credinţã, potrivit uzanţelor oneste, cu respectarea intereselor pãrţilor şi a cerinţelor concurenţei loiale.
ART. 14
Este interzisã orice faptã de concurenţã neloialã sãvârşitã de membrii Uniunii prin:
a) prezentarea de date şi informaţii incorecte şi/sau incomplete cu privire la ei înşişi şi/sau la capabilitãţile lor profesionale şi care sã fie susceptibile de a induce în eroare terţii interesaţi;
b) plata, direct sau indirect, cãtre o terţã parte a unui comision, a unei compensaţii sau a altui beneficiu cu scopul obţinerii unei numiri într-un dosar.
c) primirea, direct sau indirect, din partea unei terţe pãrţi a unui comision, a unei compensaţii sau a altui beneficiu pentru acordarea de avantaje din poziţia conferitã prin numirea într-un caz.
d) racolarea de personal, respectiv oferta agresivã de angajare a practicienilor în insolvenţã asociaţi, colaboratori sau salarizaţi ori a altor angajaţi cheie ai unui concurent;
e) racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane, prin folosirea unor practici şi metode contrare uzanţelor oneste;
f) divulgarea, achiziţionarea sau folosirea unei informaţii confidenţiale de cãtre un practician în insolvenţã sau de cãtre colaboratori ori angajaţi ai acestuia fãrã consimţãmântul deţinãtorului legitim şi într-un mod contrar uzanţelor cinstite;
g) încheierea de contracte prin care un practician în insolvenţã asigurã serviciile sale unui creditor în mod avantajos, fie pentru a concura cu ceilalţi practicieni în insolvenţã prin preţuri reduse, fie pentru a determina creditorul sã racoleze şi alţi clienţi pentru practicianul în cauzã;
h) comunicarea sau rãspândirea în public de cãtre un practician în insolvenţã de afirmaţii asupra firmei sale sau activitãţii acesteia, menite sã inducã în eroare şi sã îi creeze o situaţie de favoare în dauna unor concurenţi;
i) comunicarea, chiar dacã este fãcutã confidenţial, sau rãspândirea de cãtre un practician în insolvenţã de afirmaţii mincinoase relative la un concurent sau asupra serviciilor sale, afirmaţii de naturã sã dãuneze bunului mers al activitãţii practicianului în insolvenţã concurent;
j) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit ori nemijlocit - de daruri sau de alte avantaje asociatului, colaboratorului ori salariatului unui practician în insolvenţã pentru ca aceştia sã divulge informaţii confidenţiale sau procedeele de lucru, pentru a cunoaşte ori a folosi clientela concurentului sau pentru a obţine alt folos pentru sine ori pentru altã persoanã în dauna unui concurent;
k) deturnarea clientelei unui practician în insolvenţã prin folosirea legãturilor stabilite cu aceastã clientelã în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel practician;
l) concedierea sau atragerea unor asociaţi, colaboratori ori salariaţi ai unui practician în insolvenţã în scopul înfiinţãrii unei entitãţi concurente care sã capteze clienţii acelui practician sau angajarea asociaţilor, colaboratorilor ori salariaţilor unui practician în insolvenţã în scopul dezorganizãrii activitãţii sale;
m) folosirea fãrã drept a unei firme, denumiri, embleme sau mãrci de naturã sã producã confuzie cu cele folosite legitim de un alt practician în insolvenţã sau cu o altã formã asociativã de exercitare a profesiei;
n) producerea în orice mod, punerea în circulaţie, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor servicii sau publicaţii purtând menţiuni false privind denumirea, firma, emblema ori marca unui practician în insolvenţã sau alte tipuri de proprietate intelectualã, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi practicieni în insolvenţã şi pe creditori.

SECŢIUNEA a 6-a
Practica anticoncurenţialã

ART. 15
Este interzisã folosirea de practici anticoncurenţiale sãvârşite de cãtre membrii Uniunii prin:
a) încheierea de acorduri privind împãrţirea pieţei serviciilor profesionale;
b) participarea, în mod concertat, prin oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte, pentru achiziţionarea de servicii profesionale;
c) limitarea sau împiedicarea accesului la clientelã şi a libertãţii exercitãrii concurenţei profesionale oneste între practicieni.

SECŢIUNEA a 7-a
Respectarea prevederilor legale

ART. 16
Membrii persoane fizice şi societãţi profesionale vor respecta legislaţia aplicabilã activitãţii pe care o desfãşoarã în calitatea lor de practicieni în insolvenţã.
ART. 17
În cazul în care un membru se gãseşte în una dintre urmãtoarele situaţii:
a) este condamnat, definitiv printr-o hotãrâre judecãtoreascã, pentru o infracţiune economicã, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, înşelãciune, evaziune fiscalã sau, dupã caz, pentru tentativã, instigare şi/sau complicitate la o astfel de faptã;
b) a fost gãsit vinovat, definitiv printr-o hotãrâre judecãtoreascã, pentru încãlcarea prevederilor legislaţiei Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a societãţilor comerciale şi/sau bancare;
c) a fost condamnat, definitiv şi irevocabil printr-o hotãrâre judecãtoreascã, pentru orice faptã de naturã sã determine imposibilitatea continuãrii activitãţii de practician în insolvenţã;
d) a recunoscut cã este vinovat de una dintre faptele prevãzute la lit. a), b) sau c; în acest caz, va aduce de îndatã la cunoştinţa Secretariatului general al Uniunii situaţia respectivã.
ART. 18
Membrii Uniunii nu vor exercita simultan sau succesiv pentru acelaşi debitor calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar, într-o perioadã de 2 ani.
ART. 19
Membrii Uniunii vor informa Secretariatul general al Uniunii, în cel mult 30 de zile, cu privire la intrarea în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevãzute la art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului.
ART. 20
Membrii Uniunii nu vor utiliza, în realizarea atribuţiilor exclusive ale practicianului în insolvenţã, mandatari, colaboratori sau salariaţi care nu au calitatea de practician în insolvenţã definitiv şi compatibil.
ART. 21
Membrii Uniunii nu vor încredinţa administrarea societãţii profesionale unei persoane care nu are calitatea de practician în insolvenţã definitiv şi compatibil.
ART. 22
Membrii Uniunii nu îşi vor desfãşura profesia în acelaşi timp în mai multe forme de exercitare a acesteia sau în mai multe entitãţi profesionale.
ART. 23
Membrii Uniunii nu îşi vor exercita calitatea de practician în insolvenţã pentru o persoanã juridicã la care cel în cauzã a deţinut calitatea de administrator, asociat, acţionar, director sau membru al consiliului de administraţie ori alte funcţii ori poziţii similare, potrivit art. 30 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului.
ART. 24
Membrii Uniunii nu vor exercita calitatea de administrator judiciar sau lichidator concomitent cu activitãţi aferente altor profesii, cu excepţia celor prevãzute la art. 28 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului.
ART. 25
Practicienii în insolvenţã nu vor accepta numirea înaintea expirãrii termenului prevãzut la art. 29 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului.
ART. 26
Practicienii în insolvenţã nu îşi vor exercita profesia cu încãlcarea prevederilor art. 29 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului.
ART. 27
Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 20 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului, privind cesionarea, în termen de cel mult 30 de zile a pãrţilor sociale deţinute de un asociat al societãţii civile profesionale devenit incompatibil.
ART. 28
Membrii Uniunii nu vor transmite cu întârziere mai mare de 30 de zile raportãrile statistice privind numirile ca administrator judiciar sau lichidator şi a declaraţiilor de venit, faţã de termenele stabilite de art. 13 lit. f) din Statutul profesiei de practician în insolvenţã.
ART. 29
Membrii Uniunii nu vor refuza furnizarea datelor solicitate cu ocazia verificãrii prin sondaj efectuate de delegaţii conducerii filialei în condiţiile art. 13 lit. j) din Statut.
ART. 30
Practicienii în insolvenţã înscrişi pe lista coordonatorilor de stagiu atestaţi nu vor refuza îndeplinirea rolului de coordonator de stagiu, cu excepţia cazului în care refuzul se datoreazã unui numãr de stagiari care depãşeşte capacitatea coordonatorului.
ART. 31
Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului.
ART. 32
Membrii Uniunii nu vor comunica peste termenul prevãzut de art. 9 din Statut schimbãrile intervenite în forma de exercitare a profesiei.
ART. 33
Membrii Uniunii nu vor restitui cu întârziere la fondul de lichidare sumele avansate pentru cheltuielile de procedurã, peste termenul prevãzut de art. 73 alin. (3) din Statut.

SECŢIUNEA a 8-a
Competenţa profesionalã

ART. 34
Membrii Uniunii vor aborda cu competenţã profesionalã activitatea desfãşuratã şi vor arãta preocupare pentru sporirea prestigiului profesiei, manifestând reţinere la angajarea unor lucrãri pe care nu le pot realiza în bune condiţii.

CAP. III
Comportamentul profesional

ART. 35
Membrii Uniunii vor adopta un comportament de naturã sã contribuie la creşterea prestigiului profesiei prin:
a) devotament faţã de profesia aleasã;
b) efort profesional de îmbunãtãţire continuã a practicilor profesionale;
c) instruire şi perfecţionare profesionalã şi asigurarea condiţiilor pentru creşterea experienţei persoanelor cu care colaboreazã;
d) spirit de echipã, curajul opiniilor şi onestitate.
ART. 36
Deontologia profesionalã - toţi membrii definiţi în conformitate cu art. 2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului trebuie sã se abţinã, chiar în afara exercitãrii profesiei lor, de la orice încãlcãri ale legilor, regulamentelor şi regulilor profesionale şi de la orice acţiuni contrare independenţei şi onoarei sau care sunt susceptibile sã aducã ştirbirea demnitãţii Uniunii şi membrilor sãi.
ART. 37
Membrii Uniunii pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de instituţii de învãţãmânt autorizate.
ART. 38
Practicienii în insolvenţã pot sã îşi facã publicitate profesionalã, cu respectarea urmãtoarelor reguli:
a) prezentarea corectã a experienţei profesionale;
b) informarea asupra serviciilor oferite pentru obţinerea numirii ca administrator judiciar sau lichidator;
c) evitarea oricãrei menţiuni care sã aducã atingere intereselor altor practicieni în insolvenţã;
d) evitarea oricãrei referiri la onorariile practicate de cãtre alţi practicieni în insolvenţã.

CAP. IV
Etica exercitãrii profesiei

ART. 39
Membrii Uniunii pot folosi în corespondenţa lor menţiunea apartenenţei la Uniune, dar nu sigla sau emblema Uniunii.
ART. 40
(1) Membrii Uniunii nu pot acorda consultanţã terţilor în probleme de specialitate din domeniul insolvenţei care se referã la sau au legãturã cu societãţile comerciale cu care aceştia se aflã în raporturi contractuale ori de mandat legal, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege.
(2) Un membru al Uniunii nu poate colabora, în cadrul activitãţilor şi operaţiunilor pe care le desfãşoarã ca practician, cu un coleg, membru al Uniunii, care este suspendat pe perioada sancţiunii.
ART. 41
Orice membru al Uniunii care activeazã ca practician în insolvenţã are datoria sã verifice ca toate persoanele cu care lucreazã sau care sunt angajate colaboratori sã fie competente şi sã aibã pregãtirea profesionalã necesarã unei astfel de activitãţi.
ART. 42
Fiecare membru al Uniunii este obligat sã se asigure profesional, într-un termen de maximum 30 de zile de la admiterea în Uniune, la o societate de asigurãri.

CAP. V
Relaţiile între membrii UNPIR

ART. 43
Membrii Uniunii îşi datoreazã amabilitate şi respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci şi manifestãrile dure şi necuviincioase. Ei trebuie sã se abţinã de la orice cuvinte care jignesc, orice imputãri rãuvoitoare, demersuri în defavoarea altora şi, în general, sã se abţinã de la orice acţiune susceptibilã de a aduce daune altor membri ai Uniunii
ART. 44
Divergenţele dintre membri se vor concilia pe cale amiabilã, iar în caz de nerezolvare se vor supune dezbaterii Comisiei superioare de disciplinã.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 45
Regulile privind conduita eticã sunt obligatorii pentru toţi membrii Uniunii.
ART. 46
Prezentul cod de eticã profesionalã şi disciplinã intrã în vigoare la data aprobãrii lui de Congresul Uniunii.
_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016