Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   COD DE BUNĂ PRACTICĂ din 21 iunie 2019  al asistentului social    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 COD DE BUNĂ PRACTICĂ din 21 iunie 2019 al asistentului social

EMITENT: Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1036 bis din 24 decembrie 2019
──────────
        Adoptat prin HOTĂRÂREA nr. 2 din 21 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.036 din 24 decembrie 2019.
──────────
    CAP. 1
    Introducere
        Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali ca autoritate de reglementare a profesiei, are obligaţia de a elabora norme, coduri, ghiduri care să contribuie la îmbunătăţirea continuă a practicii în profesia de asistent social.
        Prezentul Codul de practică se înscrie în acest demers şi descrie standardele profesionale care sunt necesar a fi puse în practică în activitatea profesională curentă a unui asistent social, responsabilităţile acestuia în funcţie de treapta de competenţă profesională, precum şi formarea profesională necesară pentru obţinerea respectivei trepte.
        Materialul elaborat de către CNASR, în cadrul proiectului "Întărirea forţei de muncă în serviciile sociale din România", finanţat de către Unicef România, căruia îi suntem recunoscători pentru că a făcut posibil acest demers, a fost finalizat în urma consultărilor regionale organizate de structurile teritoriale ale Colegiului, cu membrii CNASR şi cu alte părţi interesate şi a fost aprobat de Congresul CNASR în 2019.
        Este pentru prima dată când în România sunt setate astfel de standarde referitoare la practica asistentului social, acest Cod venind în completarea Codului Deontologic al profesiei de asistent social, aprobat în 2008.
        Prezentul Cod privind practica asistentului social adoptat de către CNASR se află în acord cu documentele legislative în vigoare: legi, hotărâri, ordonanţe, standarde, politici publice (strategii naţionale sau locale), precum şi cu practica curentă. În elaborarea acestui material, au fost luate în considerare experienţele practice culese de la asistenţii sociali practicieni, bunele practici publicate în ţara şi în străinătate, precum şi documente şi materiale ştiinţifice publicate de comunitatea profesională la nivel internaţional
        Codul privind practica asistentului social îşi propune să abordeze şi să descrie elementele ce constituie buna practică a asistentului social în România având la bază algoritmul de derulare al actului profesional în asistenţa socială, aplicabil pentru practica asistentului social, indiferent de aria specifică în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Acest cod ce include elementele de bază ale practicii asistentului social va fi revizuit/actualizat ori de câte ori practica asistenţilor sociali sau materialele ştiinţifice vor demonstra că este nevoie de o revizuire şi va fi completat cu ghiduri specifice activităţii profesionale din fiecare domeniu sectorial.
        Materialul este structurat pe următoarele secţiuni principale:
        ● descrierea standardelor profesionale
        ● etapele actului profesional
        ● intervenţia asistentului social în funcţie de treapta de competenţă profesională deţinută
        ● metodele şi tehnicile folosite în practica profesională a asistentului social
        ● formarea profesională necesară pentru obţinerea unei trepte de competenţă profesională

        STANDARDELE PROFESIONALE consolidează statutul profesiei şi prestigiul ei, atât în comunitate precum şi în cadrul mediului profesional şi academic. Standardele profesionale apar ca un reper semnificativ al profilului profesiei, ca o imagine de referinţă privind practica asistentului social, a modului şi nivelului la care ar trebui oferite serviciile sociale, a nivelului necesar de cunoştinţe, deprinderi şi atitutidini, destinate să reflecte atât aşteptările profesionale, cât şi cele publice legate de rolul asistentului social.
        ETAPELE ACTULUI PROFESIONAL sunt diagnoza socială şi intervenţia socială. Prima etapă a actului profesional al asistentului social, respectiv DIAGNOZA SOCIALĂ, are drept scop evidenţierea elementelor cheie care fac parte din procesul de evaluare a clientului (evaluare iniţială, evaluare detaliată, identificare risc, proiectare intervenţie). Înţelegerea şi derularea tuturor etapelor din cadrul diagnozei sociale este esenţială pentru a face trecerea la faza următoare, respectiv cea a INTERVENŢIEI SOCIALE. Cu cât evaluarea realizată în etapa de diagnoză este mai corectă şi bazată pe principiile fundamentale ale asistenţei sociale, cu atât soluţiile propuse vor fi mai adecvate problemelor şi nevoilor sistemului beneficiar/client, ceea ce va duce în mod inerent la rezolvarea acestora.
        Subliniem faptul că cele două etape ale actului profesional al asistentului social - diagnoza şi intervenţia sunt abordate de prezentul Cod de practică din perspectivă generală, aplicabilă tuturor ariilor sectoriale în care asistentul social poate să-şi desfăşoare activitatea (protecţia copilului, educaţie, sănătate, penitenciare etc). Conţinutul său poate fi adaptat specificităţilor din aceste arii sectoriale, prin particularizarea la nevoile diferitelor categorii de beneficiari/clienţi a celor două etape şi respectiv a metodelor şi tehnicilor folosite de asistentul social. Acest lucru se realizează luând în considerare reglementările legislative sectoriale - vezi spre exemplu Cap. III Procesul de acordare al serviciilor sociale din Legea asistenţei sociale, în cadrul ghidurilor de bună practică elaborate în vederea optimizării şi abordării unitare a activităţii asistenţilor sociali dintr-un anumit domeniu sectorial; un exemplu în acest sens îl constituie Ghidul de bune practici pentru asistentul social care lucrează în sistemul penitenciar realizat în cadrul proiectului FSE POSDRU/54/6.4/G/39117 "Parteneriat pentru inovare vizând creşterea incluziunii sociale", al cărui aplicant principal a fost Penitenciarul Giurgiu, având ca parteneri Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu şi Lancaster Morecombe College din Anglia.
        Responsabilităţile principale descrise în secţiunea referitoare la INTERVENŢIA ASISTENTULUI SOCIAL ÎN FUNCŢIE DE TREAPTA DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ deţinută sunt comune în toate ariile de practică ale asistentului social şi reprezintă cea mai mare parte din atribuţiile asistentului social implicat în munca directă cu clienţii. Profesioniştii nu au în mod obligatoriu toate responsabilităţile ce vor fi descrise în cadrul acestei secţiuni, în primul rând deoarece domeniile lor de practică sunt diferite. Drept urmare, responsabilităţile principale ale asistenţilor sociali vor fi identificate din acele categorii care corespund cu fişa postului fiecăruia.
        Atât etapa de diagnoză, cât şi cea de intervenţie presupun utilizarea de către asistentul social, indiferent unde acesta îşi desfăşoară activitatea profesională, a unor METODE ŞI TEHNICI descrise în secţiunea cu acelaşi nume. Secţiunea include o descriere succintă a metodelor şi tehnicilor folosite de asistentul social, instrumentele de lucru aferente fiecăreia, timpul de lucru recomandat pentru aplicarea acestor precum şi treapta de competenţă profesională necesară pentru utilizarea fiecăreia.
        Competenţele sunt seturi complexe de cunoştinţe şi abilităţi, prin care pot fi rezolvate problemele întâlnite în practica profesională, dezvoltate în mod diferit în funcţie de tipurile de programe de FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ urmate, precum şi în funcţie de experienţa practică a asistentului social, ca urmare ultima secţiune cuprinde formarea profesională necesară pentru dobândirea succesivă a treptelor de competenţă profesională, dar şi formarea profesională în cazul schimbării domeniul de activitate.
    CAP. 2
    Standarde profesionale
    2.1. De ce standarde profesionale?
        Profesia de asistent social se bazează pe de o parte pe credinţa în valoarea şi demnitatea tuturor fiinţelor umane, iar pe de altă parte pe asigurarea prin programe specifice a bunăstării sociale. Munca în domeniul asistenţei sociale are în centrul atenţiei îmbunătăţirea vieţii oamenilor prin dezvoltarea unor reţele de profesionişti capabile să răspundă unei game largi de probleme sociale, prin intervenţii profesioniste, specializate, de calitate.
        Standardele profesionale le oferă asistenţilor sociali criterii clare după care să-şi ghideze activitatea practică. Ele oferă comunităţii de profesionişti un nivel clar la care trebuie să se afle cunoştinţele, deprinderile şi atitutinile lor pentru a oferi servicii de calitate oricărei categorii de beneficiari/clienţi.
        Standardele profesionale reprezintă un set de criterii şi repere privind calitatea activităţii desfăşurate în domeniul social. Prin urmare, acestea fac referire la ansamblul de competenţe (ce trebuie să ştie şi să facă) şi nivelurile de performanţă (cât de bine trebuie să ştie şi să facă) cerute pentru practicarea profesiei de asistent social.
        Standardele profesionale sunt o componentă importantă a practicii profesionale, dar nu singura. Alături de standardele profesionale, cadrul de desfăşurare al practicii asistenţilor sociali include şi alte reglementări venite fie de pe acelaşi palier al reglementărilor privind profesia, fie de la nivelul legislaţiei sectoriale specifice. În acest sens, Codul deontologic al profesiei de asistent social adoptat în anul 2008 de CNASR şi publicat în MO în acelaşi an cuprinde un set de reguli care reflectă principii generale de conduită profesională şi de comportament ale asistentului social. Acest set de norme etice reprezintă totalitatea exigenţelor de conduită morală corespunzătoare activităţii asistentului social. Normele au la bază valorile fundamentale ale asistenţei sociale: furnizarea de servicii în beneficiul persoanelor asistate, justiţia socială, respectarea demnităţii şi unicităţii individului, a confidenţialităţii şi integrităţii persoanei şi a autodeterminării acesteia.
        De asemenea, pe diversele domenii sectoriale în care asistentul social activează, regăsim norme legale ce prescriu conduite profesionale în funcţie de aria reglementată, tipul de beneficiari/clienţi sau diversele situaţii personale sau sociale în care se află aceştia.

    2.2. Cine beneficiază de standardele profesionale?
        Standardele profesionale se adresează concomitent atât profesioniştilor, membri ai comunităţii profesionale, cât şi angajatorilor sau decidenţilor în domeniul social, evaluatori, iniţiatori sau implementatori de programe sau proiecte sociale.
        Astfel, standardele profesionale oferă:
    - Repere clare privind practica în asistenţă socială.
    – Informaţii cu privire la nivelul de competenţă necesar pentru a oferi servicii sociale de calitate.
    – Un cadru specific în ceea ce priveşte calitatea muncii asistentului social.
    – Un reper pentru angajatori în deciziile lor de a angaja un asistent social.


    2.3. Principiile practicii profesionale ale asistentului social
        Cele patru principii ale practicii profesionale sunt:
    1. Practica profesională a asistentului social este un proces ce presupune programarea unor activităţi în mod logic pornind de la preluarea beneficiarului/clientului până la soluţionarea problemei acestuia. Elementul fundamental al acestui principiul îl reprezintă implicarea în mod activ a beneficiarului/clientului în identificarea şi rezolvarea propriei probleme sociale, ceea ce reprezintă un factor predictor al reuşitei intervenţiei sociale. Gândirea logică şi raţionamentul reprezintă baza acestui principiu, prin urmare asistentul social trebuie să folosească gândirea logică şi pe cea critică în proiectarea şi implementarea intervenţiei sociale.
    2. Practica profesională a asistentului social are la bază informarea şi studierea cadrului teoretic. Toată gândirea logică este ghidată şi susţinută de ideile teoretice. Teoriile oferă limbajul conceptual şi structura cauzală pentru a analiza situaţia unei persoane, convertirea de la o poveste la un caz. În acelaşi timp, este important ca ideile conceptuale ale teoriilor să fie cântărite în funcţie de relevanţa şi adecvarea lor faţă de specificităţile cazului. Pe lângă ideile şi cadrele teoretice, cunoştinţele relevante şi legislaţia, politicile şi protocoalele actualizate dar şi studiile/evaluările ce furnizează dovezi fundamentate ştiinţific cu privire la bunele practici sunt la fel de importante în dezvoltarea şi orientarea practicii profesionale.
    3. Practica profesională a asistentului social este una obiectivă. Prin urmare, scopul de a intra în şi de a forma relaţii de lucru profesionale cu beneficiarii/clienţii şi/sau familiile lor trebuie să fie legat de facilitarea schimbării necesare pentru a obţine rezultatele pe care beneficiarul/clientul şi asistentul social le-au convenit.
    4. Practica profesională a asistentului social are la bază integrarea mai multor metode sau tehnici de lucru. Practica integrată se referă la utilizarea şi integrarea de la caz la caz a diferitelor modalităţi de practică pentru a asigura o bună corelare a intervenţiilor şi răspunsurilor la servicii raportat la nevoile individului şi/sau ale familiei la momentul respectiv.


    2.4. Standardele profesionale în activitatea asistentului social
        Standardele descriu cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile necesare pentru o practică profesională competentă. În practica de zi cu zi a asistenţilor sociali, dar şi în literatura de specialitate au fost identificate 8 standarde profesionale ce privesc practica asistentului social.
        Ele pot fi împărţite în două grupe distincte:
    - standarde profesionale în raport cu profesia: integritatea profesională, competenţa profesională, formarea continuă, supervizarea şi consultarea;
    – standarde profesionale în raport cu beneficiarul/clientul: construirea şi susţinerea unei relaţii profesionale corecte cu beneficiarul/clientul, evaluarea nevoilor realizată în parteneriat cu beneficiarul/clientul, realizarea intervenţiei sociale şi lucrul în echipă.

        Conform celor 8 standarde profesionale, asistentul social este responsabil de:
    - gestionarea cu succes a rolului profesional;
    – realizarea activităţilor în mod profesionist;
    – formarea lui continuă şi în acord cu domeniul de practică;
    – includerea în derularea activităţilor practice a analizei, reflecţiei, gândirii critice, precum şi a procesului de supervizare şi consultare;
    – construirea şi susţinerea unei relaţii profesionale corecte cu beneficiarul/clientul;
    – evaluarea nevoilor realizată în parteneriat cu beneficiarul/clientul;
    – realizarea intervenţiei sociale;
    – dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu alţi specialişti.


    Standardul I - GESTIONAREA CU SUCCES A ROLULUI PROFESIONAL

┌──────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │Detalierea │Exemple de │
│ │standardului │activităţi/ │
│Standard │în raport cu │instrumente │
│ │activitatea │utilizate în │
│ │profesională: │realizarea │
│ │ │standardului │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Foloseşte în │ │
│ │mod raţional │ │
│ │timpul de │ │
│ │lucru, │ │
│ │adoptând o │ │
│ │serie de │Planificare şi │
│Eficienţa în │obiceiuri ce │prioritizare │
│muncă. │intră în │Managementul │
│ │rutina │timpului │
│ │zilnică, prin │ │
│ │prioritizarea,│ │
│ │planificarea │ │
│ │sarcinilor şi │ │
│ │gestionarea │ │
│ │resurselor. │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Identifică şi │ │
│ │analizează │ │
│ │problemele │ │
│ │etice, │ │
│ │dilemele ce │ │
│Deciziile │apar în │Grupuri de lucru │
│profesionale │contextul │profesionale │
│se bazează pe │practicii │Întâlniri între │
│gândirea │profesionale │specialişti │
│critică. │în acord cu │Supervizare │
│ │cadrul │ │
│ │legislativ şi │ │
│ │codul │ │
│ │deontologic al│ │
│ │profesiei. │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Reflectează │ │
│ │periodic/ │ │
│ │permanent │ │
│ │asupra │ │
│ │impactului pe │ │
│Reflectează │care propriile│ │
│asupra │valori şi │Supervizare │
│practicii. │experienţe de │ │
│ │viaţă le au │ │
│ │asupra │ │
│ │procesului de │ │
│ │asistenţă │ │
│ │socială. │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Asistentul │ │
│ │social trebuie│ │
│ │să păstreze │ │
│ │însemnări, │ │
│ │înregistrări │ │
│ │exacte, │ │
│ │complete, │Interviu, │
│Utilizează │recuperabile │Observaţia, alte │
│însemnări, │şi actualizate│metode/instrumente│
│dovezi, │în raport cu │ce permit │
│înregistrări. │beneficiarii/ │culegerea de date/│
│ │clienţii, iar │informaţii │
│ │acestea │ │
│ │trebuie să │ │
│ │respecte │ │
│ │cerinţele │ │
│ │legale şi │ │
│ │normele │ │
│ │organizaţiei. │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Întocmeşte │ │
│ │rapoarte │ │
│ │profesionale/ │ │
│ │documente │ │
│ │profesionale │ │
│ │care sunt │ │
│ │analitice, │ │
│Întocmeşte │coerente şi │Sesizări, Rapoarte│
│documente. │adecvate │ │
│ │publicului cu │ │
│ │care lucrează,│ │
│ │precum şi în │ │
│ │acord cu │ │
│ │legislaţia şi │ │
│ │cerinţele │ │
│ │organizaţiei. │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Se asigură că │ │
│ │activităţile │ │
│ │pe care le va │ │
│ │desfăşura nu │ │
│Activitatea o │îi pun în │ │
│desfăşoară în │pericol │Utilizează şi │
│condiţii de │siguranţa │respectă │
│siguranţă, în │fizică şi │legislaţia în │
│acord cu │psihică. │vigoare, cunoaşte │
│legislaţia în │Analizează │şi respectă │
│vigoare, dar │potenţialul │regulamentele │
│şi cu normele │grad de risc │organizaţiei care │
│şi │al │i-au fost puse la │
│reglementările│activităţilor │dispoziţie şi │
│organizaţiei │derulate şi │explicate de către│
│în care │dacă │angajator. │
│lucrează. │reprezintă un │ │
│ │grad ridicat │ │
│ │de risc, │ │
│ │solicită │ │
│ │sprijin în │ │
│ │derularea lor.│ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │După evaluarea│ │
│ │gradului de │ │
│ │risc al │ │
│ │activităţilor,│ │
│ │asistentul │ │
│ │social are │ │
│ │datoria să │ │
│ │solicite │ │
│ │sprijin │ │
│ │adecvat sau să│ │
│ │refuze │ │
│Ia toate │derularea │ │
│măsurile │acestora dacă │ │
│necesare │nu îi este │Analizează │
│pentru a │acordat │potenţialul risc │
│proteja │suportul │şi solicită │
│siguranţa sa │necesar. │sprijin │
│fizică şi │Astfel, în │ │
│psihică. │deplasările la│ │
│ │domiciliu va │ │
│ │fi însoţit │ │
│ │întotdeauna de│ │
│ │un coleg sau │ │
│ │în situaţiile │ │
│ │cu grad mare │ │
│ │de risc │ │
│ │solicită │ │
│ │suportul │ │
│ │instituţiilor │ │
│ │abilitate. │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Comportamente │
│ │ │adecvate; de │
│ │ │exemplu, │
│ │ │comportamente │
│Promovează şi │ │adecvate pentru │
│demonstrează, │Asistentul │confidenţialitate:│
│prin propriile│social susţine│asistentul social │
│comportamente,│prin │nu transmite nicio│
│valorile şi │comportamente │informaţie cu │
│principiile pe│profesionale │privire la │
│care se │valorile │beneficiar/client │
│bazează munca │declarate. │către terţi, dacă │
│socială. │ │interesul sau │
│ │ │situaţia │
│ │ │beneficiarului/ │
│ │ │clientului nu o │
│ │ │cere. │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Raportează │Raportează │ │
│evenimentele, │persoanelor │ │
│incidentele, │competente │ │
│erorile şi │evenimentele, │ │
│situaţiile │incidentele, │Şedinţe, rapoarte │
│neprevăzute │erorile şi │de caz. │
│care pot │situaţiile │ │
│apărea în │neprevăzute │ │
│munca sa către│care pot │ │
│persoanele │apărea în │ │
│competente. │munca sa. │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Are │Periodic îşi │
│ │cunoştinţe, │actualizează │
│ │deprinderi şi │cunoştinţele şi │
│ │atitudini │îşi exersează │
│Gestionează │necesare │deprinderile în │
│potenţiale │pentru a │acest domeniu prin│
│conflicte. │gestiona │participarea la │
│ │potenţiale │conferinţe/cursuri│
│ │conflicte sau │/workshop-uri, │
│ │situaţii de │etc. │
│ │risc. │ │
└──────────────┴──────────────┴──────────────────┘


    Standard II - REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN MOD PROFESIONIST

┌──────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │Detalierea │Exemple de │
│ │standardului în│activităţi/ │
│Standard │raport cu │instrumente │
│ │activitatea │utilizate în │
│ │profesională │realizarea │
│ │ │standardului │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │La nivel │
│ │ │individual, │
│ │ │informarea cu │
│ │ │privire la │
│ │ │modificările │
│ │ │legislative, │
│ │ │fie consultând │
│Clarificarea, │ │site-urile de │
│cunoaşterea şi│Cunoaşte şi │specialitate, │
│respectarea │respectă toate │fie folosind │
│cerinţelor │prevederile │alte surse │
│legale, precum│legale, în │autorizate. La │
│şi pe cele ale│special, │nivel │
│organizaţiei │normele şi │organizaţional,│
│în care │cadrul │cunoaşterea │
│activează. │organizaţional.│legislaţiei │
│ │ │specifice, ROI │
│ │ │şi MOF prin │
│ │ │consultarea │
│ │ │documentelor │
│ │ │sau prin │
│ │ │şedinţe/ │
│ │ │întâlniri cu │
│ │ │profesioniştii.│
├──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Punerea în │Utilizează │ │
│practică a │toate │ │
│tuturor │cunoştinţele şi│Studiu │
│cunoştinţelor,│deprinderile de│individual, │
│deprinderilor │bază, dar şi pe│participări la │
│şi a │cele specifice │conferinţe, │
│atitudinilor │dobândite în │seminarii, │
│adecvate │urma formării │workshop-uri. │
│domeniului de │profesionale │ │
│practică. │continue. │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Toate │ │
│Adaptarea │cunoştinţele, │ │
│tuturor │deprinderile şi│ │
│cunoştinţelor,│atitudinile │ │
│deprinderilor │dobândite pe │Utilizarea unui│
│şi │parcursul │limbaj adecvat │
│atitudinilor │formării │gradului de │
│pentru a │profesionale │înţelegere al │
│satisface │continue vor fi│beneficiarului/│
│nevoile │adaptate │clientului. │
│specifice ale │nevoilor │ │
│beneficiarilor│specifice ale │ │
│/clienţilor. │beneficiarilor/│ │
│ │clienţilor. │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Ţine cont de │Asistentul │Participarea la│
│dezvoltarea sa│social are │studii, │
│profesională │obligaţia de a │cercetări, │
│continuă, │fi la curent cu│studiu │
│fiind la │cercetările din│individual sau │
│curent cu │domeniul social│prin │
│noile dovezi │sau din │participări la │
│ştiinţifice, │domeniul său de│conferinţe, │
│cercetări în │practică. │cursuri, │
│domeniu. │ │workshop-uri. │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │Propune şi │
│ │Contribuie la │realizează │
│ │îmbunătăţirea │documente ce │
│Contribuie la │practicii, │vizează │
│îmbunătăţirea │serviciilor şi │schimbări de │
│continuă a │politicilor în │politici │
│practicii, │domeniu. De │publice, scrie │
│serviciilor, │asemenea, poate│şi/sau │
│politicilor şi│genera în mod │implementează │
│procedurilor │sistematic │proiecte │
│de asistenţă │schimbarea în │sociale, │
│socială. │raport cu │participă la │
│ │domeniul său de│realizarea de │
│ │practică. │bune practici │
│ │ │şi proceduri de│
│ │ │lucru. │
└──────────────┴───────────────┴───────────────┘


    Standard III - FORMAREA CONTINUĂ

┌────────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Detalierea │Exemple de │
│ │standardului │activităţi/ │
│Standard │în raport cu │instrumente │
│ │activitatea │utilizate în │
│ │profesională │realizarea │
│ │ │standardului │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Participă │ │
│ │periodic la │ │
│ │conferinţe/ │ │
│ │cursuri/ │ │
│ │ateliere/ │ │
│ │workshop- uri│Studiu │
│ │în vederea │individual în │
│ │formării sale│scopul │
│ │profesionale │formării. │
│ │continue. De │Participare la│
│Responsabilitate│asemenea, se │conferinţe, │
│asumată pentru │poate informa│cursuri, │
│formarea sa │în mod │ateliere, │
│profesională │individual, │grupuri de │
│continuă. │utilizând │lucru │
│ │toate formele│recunoscute de│
│ │consacrate de│către │
│ │studiu: │organizaţiile │
│ │literatura de│profesionale. │
│ │specialitate │ │
│ │în format │ │
│ │fizic sau │ │
│ │electronic, │ │
│ │e-learning │ │
│ │etc. │ │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Activitatea │Cunoaşte, │ │
│profesională │înţelege şi │ │
│desfăşurată în │aplică │Studiu │
│acord cu cadrul │legislaţia în│individual . │
│legislativ, │vigoare, │Întâlniri cu │
│inclusiv │codurile, │profesioniştii│
│codurile, │standardele, │Supervizare. │
│standardele şi │cadrul şi │ │
│îndrumările │îndrumările │ │
│profesionale. │profesionale.│ │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Utilizează un│ │
│ │cadru │ │
│ │teoretic ce │ │
│Intervenţii │va sta la │ │
│profesionale │baza │ │
│bazate pe │intervenţiei │ │
│cunoştinţe sau │sociale │Documente │
│dovezi │alese, putând│Studiu │
│ştiinţifice, pe │explica │individual │
│cercetări în │motivele │ │
│domeniu şi pe │pentru care a│ │
│modele de bune │ales │ │
│practici. │respectivul │ │
│ │cadru în │ │
│ │contextul │ │
│ │dat. │ │
└────────────────┴─────────────┴──────────────┘


    Standard IV - INCLUDEREA ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢILOR PRACTICE A ANALIZEI, REFLECŢIEI, GÂNDIRII CRITICE, PRECUM ŞI A PROCESULUI DE SUPERVIZARE ŞI CONSULTARE

┌──────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │Detalierea │Exemple de │
│ │standardului │activităţi/ │
│Standard │în raport cu │instrumente │
│ │activitatea │utilizate în │
│ │profesională: │realizarea │
│ │ │standardului │
├──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Utilizează │ │
│ │gândirea │ │
│ │critică: │ │
│ │pentru a │ │
│ │identifica, │ │
│ │înţelege şi │ │
│ │realiza │ │
│ │conexiuni │ │
│ │logice între │ │
│ │idei, │ │
│ │argumentele │ │
│ │proprii şi │ │
│ │implementarea │ │
│ │activităţilor;│ │
│ │pentru a │ │
│ │rezolva │ │
│ │probleme cu │Timp pentru │
│ │grad sporit de│reflecţie, │
│Aplică │dificultate; │timp acordat │
│gândirea │pentru a │pentru a │
│critică pentru│identifica, │analiza │
│a reflecta │construi şi │situaţiile. │
│asupra │înţelege │Întâlniri cu │
│practicii. │justificările │supervizorul,│
│ │din spatele │peer support,│
│ │unor opinii, │discuţii cu │
│ │argumente sau │mentorul. │
│ │credinţe ale │ │
│ │beneficiarului│ │
│ │/clientului; │ │
│ │pentru a │ │
│ │distinge între│ │
│ │fapte, opinii │ │
│ │şi judecăţi de│ │
│ │valoare; │ │
│ │pentru a │ │
│ │înţelege │ │
│ │situaţii │ │
│ │concrete; │ │
│ │pentru a │ │
│ │evalua o │ │
│ │intervenţie │ │
│ │socială; etc. │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Accesează şi │ │ │
│solicită │ │ │
│activităţi de │Solicită şi/ │ │
│supervizare │sau accesează │ │
│profesională │servicii de │ │
│în mod │supervizare │Participarea │
│corespunzător,│profesională │la şedinţe de│
│în │în vederea │supervizare. │
│conformitate │îmbunătăţirii │ │
│cu cerinţele │activităţii │ │
│organizaţiei │derulate. │ │
│şi cele │ │ │
│profesionale. │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Solicită, │ │
│ │primeşte şi │ │
│ │oferă constant│ │
│ │feedback │ │
│ │asupra │ │
│ │activităţii, │ │
│ │atitudinii sau│ │
│ │rezultatelor │ │
│ │urmărite. Este│ │
│Utilizează │important ca │ │
│feedback-ul │asistentul │ │
│primit în │social să │ │
│cadrul │folosească │ │
│procesului de │feedbackul │Utilizarea │
│supervizare │primit în │tehnicilor │
│sau din alte │diferite │specifice de │
│surse, │contexte │feedback. │
│inclusiv din │pentru a │ │
│partea │reflecta │ │
│beneficiarilor│asupra │ │
│/clienţilor. │practicii, │ │
│ │proceselor │ │
│ │utilizate, │ │
│ │cadrului │ │
│ │ştiinţific │ │
│ │utilizat, │ │
│ │precum şi │ │
│ │pentru a-şi │ │
│ │evalua │ │
│ │activitatea. │ │
└──────────────┴──────────────┴─────────────┘


    Standard V - CONSTRUIREA ŞI SUSŢINEREA UNEI RELAŢII PROFESIONALE CORECTE CU BENEFICIARUL/CLIENTUL

┌─────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Detalierea │Exemple de │
│ │standardului │activităţi/ │
│Standard │în raport cu │instrumente │
│ │activitatea │utilizate în │
│ │profesională: │realizarea │
│ │ │standardului │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Foloseşte │ │
│ │toate │ │
│ │cunoştinţele │ │
│ │şi │ │
│ │deprinderile │ │
│Construieşte şi │dobândite, │ │
│susţine relaţii │utilizând │Observaţia │
│corecte cu │tehnici │Ascultarea │
│beneficiarii/ │adecvate │activă │
│clienţii. │pentru a │Interviul │
│ │construi │ │
│ │relaţii │ │
│ │obiective şi │ │
│ │corecte cu │ │
│ │beneficiarii/ │ │
│ │clienţii săi. │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Utilizează │ │
│ │tehnici │ │
│ │specifice │ │
│ │comunicării cu│ │
│ │beneficiarul/ │ │
│ │clientul │ │
│ │pentru a-şi │ │
│ │delimita clar │ │
│ │rolul, locul │ │
│ │şi condiţiile │ │
│ │în care se va │Stabilirea │
│Comunică în mod │derula │clară a │
│clar │colaborarea. │obiectivelor │
│beneficiarului/ │În acest sens,│relaţionale, │
│clientului rolul │îşi va │precum şi │
│său, │dezvolta │comunicarea │
│responsabilităţi,│deprinderi şi │lor către │
│cadrul şi │atitudini │beneficiar/ │
│condiţiile în │necesare unei │client │
│care pot │comunicări │Contractul cu │
│colabora. │eficiente şi │beneficiarul │
│ │clare. Va │ │
│ │învăţa să îşi │ │
│ │stabilească │ │
│ │scopuri şi │ │
│ │obiective în │ │
│ │munca sa, │ │
│ │precum şi în │ │
│ │definirea │ │
│ │relaţiei cu │ │
│ │beneficiarul/ │ │
│ │clientul. │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Dobândeşte, pe│ │
│ │parcursul │ │
│ │formării │ │
│ │continue, │ │
│Promovează şi │deprinderile │ │
│încurajează │şi atitudinile│Măsurarea │
│participarea │necesare │motivaţiei │
│activă a │pentru a │pentru │
│beneficiarului/ │implica sau a │schimbare │
│clientului în │creşte gradul │Interviu │
│procesul de │de implicare │motivaţional │
│intervenţie │al │ │
│socială. │beneficiarului│ │
│ │/clientului în│ │
│ │procesul de │ │
│ │intervenţie │ │
│ │socială. │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Creează │ │
│ │contextul │ │
│ │specific ce îi│ │
│ │va permite │ │
│ │beneficiarului│ │
│ │/clientului │ │
│ │să-şi exprime │ │
│Sprijină │opiniile, │Pregătirea │
│beneficiarii/ │nevoile şi │beneficiarului│
│clienţii în a-şi │preferinţele. │/clientului în│
│prezenta │Asistentul │cazul în care │
│opiniile, │social va │acesta se │
│nevoile, │analiza │reprezintă │
│preferinţele, iar│situaţiile în │singur la │
│acolo unde │care │discuţii, │
│aceştia nu se pot│beneficiarul/ │interviuri, │
│reprezenta │clientul nu se│etc (simulări,│
│singuri, îi vor │poate │jocuri de rol,│
│reprezenta către │reprezenta │etc) │
│terţi. │singur către │ │
│ │terţi şi va │ │
│ │decide pentru │ │
│ │cât timp şi în│ │
│ │ce scop va │ │
│ │realiza │ │
│ │această │ │
│ │reprezentare. │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Susţine activ │ │
│ │beneficiarul/ │ │
│ │clientul, prin│ │
│ │tehnici │ │
│ │adecvate, │ │
│Susţine activ │utilizând │Contract şi │
│beneficiarii/ │deprinderi şi │respectarea │
│clienţii pentru │atitudini │termenelor din│
│a-şi atinge │dobândite, ce │planul de │
│obiectivele │au la bază un │intervenţie │
│prevăzute şi │cadru teoretic│realizat │
│consemnate în │clar, în │împreună cu │
│planul individual│vederea │beneficiarul/ │
│de intervenţie. │atingerii │clientul. │
│ │obiectivelor │ │
│ │stabilite în │ │
│ │planul │ │
│ │individual de │ │
│ │intervenţie. │ │
└─────────────────┴──────────────┴──────────────┘


    Standard VI - EVALUAREA NEVOILOR ACTIVITATE REALIZATĂ ÎN PARTENERIAT CU BENEFICIARUL/CLIENTUL

┌──────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │Detalierea │Exemple de │
│ │standardului în │activităţi/ │
│Standard │raport cu │instrumente │
│ │activitatea │utilizate în │
│ │profesională: │realizarea │
│ │ │standardului │
├──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Realizează │Diagnoza socială│
│ │evaluări ale │cu tehnicile şi │
│ │nevoilor │instrumentele │
│ │beneficiarului/ │specifice │
│ │clientului în │acestei etape │
│ │mod precis, │(documentarea, │
│Realizarea de │cuprinzător şi │observaţia, │
│evaluări. │personalizat, în│convorbirea │
│ │conformitate cu │telefonică, │
│ │standardele şi │întrevederea, │
│ │procedurile │interviul de │
│ │stabilite la │explorare, │
│ │nivel naţional │genograma, │
│ │sau │ecomapa) │
│ │organizaţional. │ │
├──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Beneficiarul/ │ │
│ │clientul va │ │
│ │participa la │ │
│ │evaluarea │ │
│ │propriei │Instrumente │
│Implicarea │situaţii, │specifice de │
│beneficiarului│plecând de la │analiză a │
│/clientul în │modul în care │disponibilităţii│
│evaluarea │acesta îşi │la schimbare │
│propriei │defineşte │(Interviul │
│situaţii. │problema şi de │motivaţional │
│ │la măsurarea │etc.) │
│ │disponibilităţii│ │
│ │acestuia în a │ │
│ │întreprinde │ │
│ │acţiuni de │ │
│ │remediere. │ │
├──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Utilizează în │ │
│Sprijinirea │procesul de │ │
│beneficiarului│evaluare tehnici│ │
│/clientului în│specifice pentru│Tehnici de │
│procesul de │a-l implica pe │comunicare, │
│evaluare prin │beneficiar/ │persuasiune, │
│tehnici │client, │etc. │
│specifice. │construind un │ │
│ │cadru şi un │ │
│ │context propice.│ │
├──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Evaluarea │Evaluează │ │
│naturii, │natura, nivelul,│ │
│nivelului, │urgenţa şi │ │
│urgenţei şi │implicaţiile │ │
│implicaţiilor │situaţiilor │ │
│situaţiilor │sociale │Fişă de analiză │
│sociale │identificate în │a riscului. │
│identificate │conformitate cu │ │
│în │cerinţele legale│ │
│conformitate │utilizând toate │ │
│cu cerinţele │cunoştinţele │ │
│legale │dobândite în │ │
│ │acest domeniu. │ │
├──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Sprijinirea │Sprijină │ │
│beneficiarilor│beneficiarii/ │ │
│/clienţilor în│clienţii pentru │ │
│identificarea │a identifica │ │
│resurselor │resursele │Ecomapa, │
│interioare şi │interioare şi │genograma, │
│exterioare │exterioare │analiza câmpului│
│necesare │necesare pentru │de forţe. │
│pentru a │a depăşi │Analiza SWOT │
│depăşi │problema │ │
│problema │identificată, │ │
│identificată. │folosind tehnici│ │
│ │specifice. │ │
└──────────────┴────────────────┴────────────────┘


    Standard VII - REALIZAREA INTERVENŢIEI SOCIALE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR

┌───────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│ │Detalierea │Exemple de │
│ │standardului în │activităţi/ │
│Standard │raport cu │instrumente │
│ │activitatea │utilizate în │
│ │profesională: │realizarea │
│ │ │standardului │
├───────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │Are cunoştinţe, │ │
│ │deprinderi şi │ │
│ │atitudini cu │ │
│ │privire la o │ │
│ │serie de │Îmbunătăţirea │
│ │intervenţii │periodică a │
│ │bazate pe dovezi│cunoştinţelor, │
│ │ştiinţifice │deprinderilor şi │
│Cunoştinţe │precum şi │atitudinilor │
│profesionale cu│abilitatea de a │profesionale cu │
│privire la │selecta din │privire la metode │
│cadrul teoretic│acestea şi de a │şi tehnici de │
│ce are în │aplica în mod │intervenţie │
│vedere │corespunzător │socială, prin │
│intervenţia │aceste măsuri │participarea la │
│socială. │pentru a │conferinţe/cursuri│
│ │satisface │/workshopuri sau │
│ │nevoile şi │prin studiu │
│ │circumstanţele │individual │
│ │identificate ale│ │
│ │beneficiarilor/ │ │
│ │clienţilor şi │ │
│ │ale familiilor │ │
│ │lor. │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │Măsoară gradul │ │
│ │de motivaţie pe │ │
│ │care-l are │ │
│ │beneficiarul/ │ │
│ │clientul în │ │
│ │raport cu │ │
│ │schimbarea │ │
│ │propusă, ca mai │ │
│Implicarea │apoi să treacă │ │
│activă a │către etapa │ │
│beneficiarului/│intervenţiei │ │
│clientului în │sociale, │Interviul │
│elaborarea şi │utilizând │motivaţional, │
│punerea în │instrumente │consiliere, lucrul│
│practică a │specifice în │în echipa │
│planului de │acest sens. Dacă│multidisciplinară,│
│intervenţie, a │beneficiarul/ │conferinţe de caz.│
│obiectivelor de│clientul se află│ │
│atins. │în stadiile ce-i│ │
│ │permit │ │
│ │intervenţia, │ │
│ │asistentul │ │
│ │social îl va │ │
│ │implica activ în│ │
│ │stabilirea │ │
│ │obiectivelor şi │ │
│ │a planului de │ │
│ │intervenţie. │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │Face toate │ │
│ │demersurile │ │
│Identificarea │necesare pentru │ │
│şi facilitarea │a identifica │ │
│accesului │împreună cu │ │
│beneficiarului/│beneficiarul/ │ │
│clientului la o│clientul reţeaua│ │
│reţea de │sa de sprijin, │Ecomapa, │
│sprijin pentru │utilizând │Genograma, Analiza│
│a completa │instrumente │câmpului de forţe.│
│resursele şi │specifice, │Analiza SWOT │
│reţelele │precum şi pentru│ │
│proprii ale │a crea sau │ │
│beneficiarului/│implica │ │
│clientului. │beneficiarul/ │ │
│ │clientul în alte│ │
│ │reţele de │ │
│ │sprijin. │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │În activitatea │ │
│Elaborarea şi │sa, asistentul │ │
│punerea în │social are │ │
│aplicare a │competenţa de a │ │
│planurilor de │identifica şi │ │
│gestionare a │gestiona │ │
│riscurilor, │diferite tipuri │Metode şi tehnici │
│luând în │de risc. │utilizate în │
│considerare │Asistentul │mentorat, ca de │
│cerinţele │social trebuie │exemplu: fişa de │
│juridice şi │să transmită │observaţie, │
│organizaţionale│către beneficiar│caietul mentorului│
│şi capacitatea │/client o serie │sau al │
│beneficiarilor/│de abilităţi │mentoratului. │
│clienţilor de a│necesare pentru │ │
│lua decizii cu │ca şi acesta să │ │
│privire la │poată identifica│ │
│riscuri. │şi gestiona o │ │
│ │serie de │ │
│ │riscuri. │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │În situaţiile în│ │
│ │care asistentul │ │
│ │social va │ │
│Raportarea şi │constata forme │ │
│investigarea │de abuz asupra │Sesizare către │
│abuzurilor în │beneficiarului/ │instituţiile │
│conformitate cu│clientului său │abilitate. │
│legislaţia. │are obligaţia de│ │
│ │a investiga şi │ │
│ │raporta către │ │
│ │autorităţile │ │
│ │competente. │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│Organizarea │Închide sau │ │
│transferului │transferă cazul │ │
│sau închiderea │în acord cu │Evaluarea │
│intervenţiei în│legislaţia în │situaţiei, a │
│conformitate cu│vigoare în │intervenţiei, a │
│standardele şi │domeniul de │nivelului de │
│procedurile │practică, cu │atingere a │
│stabilite la │normele │obiectivelor din │
│nivelul │organizaţionale,│contract; │
│fiecărui │precum şi cu │monitorizare │
│furnizor de │standardele │post-intervenţie. │
│servicii │profesionale. │ │
│sociale. │ │ │
└───────────────┴────────────────┴──────────────────┘


    Standard VIII - DEZVOLTAREA UNOR RELAŢII DE COLABORARE PROFESIONALĂ

┌──────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Detalierea │Exemple de │
│ │standardului │activităţi/ │
│Standard │în raport cu │instrumente │
│ │activitatea │utilizate în │
│ │profesională │realizarea │
│ │ │standardului │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Identifică │ │
│ │prin metode │ │
│ │specifice │ │
│ │reţeaua de │ │
│ │specialişti │ │
│ │care poate fi │ │
│ │implicată în │ │
│ │atingerea │ │
│ │obiectivelor │ │
│Identificarea │stabilite în │ │
│profesioniştilor │planul │ │
│ce pot fi │individual de │ │
│implicaţi în │intervenţie. │ │
│atingerea │Asistentul │Ecomapa. │
│obiectivelor │social va │ │
│stabilite în │cartografia şi│ │
│planul individual │prioritiza │ │
│de intervenţie. │rolul fiecărui│ │
│ │profesionist │ │
│ │ce urmează a │ │
│ │fi implicat, │ │
│ │cunoscând │ │
│ │rolurile │ │
│ │profesionale │ │
│ │şi limitele │ │
│ │acestora de │ │
│ │competenţă. │ │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Cunoaşte, │ │
│ │înţelege şi │ │
│ │aplică tehnici│ │
│ │specifice │ │
│ │gestionării │ │
│ │unor echipe │ │
│ │eficiente de │ │
│ │lucru │ │
│ │(cunoaşte │ │
│ │etapele │ │
│Stabilirea şi │dezvoltării │ │
│gestionarea unor │unei echipe, │Studiu │
│relaţii │tehnici de │individual. │
│profesionale │motivarea unei│Întâlniri cu │
│eficiente în │echipe, │profesioniştii│
│cadrul echipelor │tehnici de │Supervizare. │
│multidisciplinare.│stabilirea şi │ │
│ │urmărirea │ │
│ │obiectivelor │ │
│ │comune şi a │ │
│ │modului de │ │
│ │implementare a│ │
│ │acestora, │ │
│ │tehnici de │ │
│ │comunicare, de│ │
│ │gestionare a │ │
│ │conflictelor, │ │
│ │etc). │ │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Construieşte, │ │
│ │susţine şi │ │
│ │dezvoltă │ │
│ │relaţii │ │
│ │profesionale │ │
│ │eficiente, │ │
│ │bazate pe o │ │
│ │colaborare │ │
│ │reală cu │Studiu │
│Crearea unei │profesioniştii│individual │
│reţele │din domeniile │Întâlniri cu │
│profesionale │conexe ariei │profesioniştii│
│eficiente. │sale de │Supervizare │
│ │competenţă. │ │
│ │Cunoaşte, │ │
│ │înţelege şi │ │
│ │aplică tehnici│ │
│ │specifice │ │
│ │construirii │ │
│ │unor relaţii │ │
│ │profesionale │ │
│ │eficiente. │ │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────┘


    CAP. 3
    Etapele actului profesional
        În derularea algoritmului actului profesional, parcurgând în mod logic etapele de diagnoză şi respectiv de intervenţie, asistentul social trebuie să aibă în vedere:
    1. Problema vizată sau elementul care a declanşat sistemul de activităţi: asistentul social trebuie să ştie: cine a formulat solicitarea pentru acordarea serviciilor sociale, care este conţinutul acestei solicitări şi în ce constă ea; cine este beneficiarul intervenţiei/clientul; cui i s-a adresat solicitarea; ce rezultat se aşteaptă a se obţine;
    2. Evaluarea vizează cunoaşterea situaţiei beneficiarului/clientului, a contextului social în care trăieşte şi, îndeosebi, a condiţiilor care au "declanşat problema". Ea urmăreşte elaborarea unor ipoteze de lucru, a unor interpretări şi, în final, a unei sinteze explicative privind clientul, fără de care nu ar fi posibilă redactarea planului de intervenţie;
    3. Elaborarea planului de intervenţie propriu-zis, cuprinde referiri la:
    - Obiectivul fundamental şi obiectivele derivate ale intervenţiei (în funcţie de natura ajutorului cerut şi de mijloacele disponibile), fie obiective parţiale, fie obiective succesive în timp.
    – Nivelul intervenţiei, adică natura sau tipul de beneficiar/client, deoarece activitatea poate fi centrată pe individ sau pe grupul din care face parte (familia, grupul de prieteni, colegi, etc) sau pe "câmp social" mai larg (instituţia socială, mediu înconjurător, comunitatea, etc).
    – Strategia stabilită sau tipurile de intervenţie alese, care în mod normal depind de toate celelalte elemente deja analizate.

    4. Negocierea strategiei/planului de intervenţie vizează cazul în care actorii sociali implicaţi şi interesaţi nu cad de la bun început de comun acord asupra formulei acestuia;
    5. Aplicarea strategiei negociate şi acceptate de actori sociali implicaţi
    - Intervenţii în prezenţa şi cu participarea clientului
    – Intervenţii în absenţa clientului (care vizează mediul sau factorii "contextului" social în care se află acesta);

    6. Evaluarea finală a efectelor obţinute prin raportarea "aşteptărilor" la rezultate le reale, concrete (schimbările reuşite, drumul parcurs parţial sau total, eventuale "reajustări" ale demersului şi ale scopurilor, etc). Evaluarea rezultatelor nu înseamnă întotdeauna sfârşitul intervenţiei, ci o bază pentru o posibilă reconsiderare a activităţii pentru un nou început mai ales dacă problema n-a fost definitiv rezolvată.

        Ca urmare, focusul activităţii asistentului social se schimbă pe măsură ce se parcurg aceste etape astfel:
    - La începutul intervenţiei, interesul cade pe analiza şi înţelegerea cererii, pe evaluarea preliminară a situaţiei şi pe culegerea datelor necesare etapelor ulterioare;
    – La mijlocul intervenţiei accentul cade pe etapele care se referă la elaborarea planului de intervenţie, semnarea unui eventual contract cu beneficiarul/clientul şi alegerea strategiei;
    – Spre sfârşitul intervenţiei, ponderea activităţii de aplicare în practică a strategiei şi de evaluare a rezultatelor finale este net mai mare decât ponderea altor activităţi.


    DIAGNOZA SOCIALĂ
    Prezentare generală
        Diagnoza socială este un proces complex de cunoaştere, înţelegere, individualizare şi clarificare a situaţiei problematice a clientului, demers care condiţionează natura, direcţia şi scopul intervenţiilor în asistenţă socială. În etapa diagnozei sociale, specialistul trebuie să aibă un răspuns clar la următoarele întrebări:
        o Cine este clientul? Ce tip de persoană/familie/grup sau comunitate este?
        o Care sunt problemele? Când au apărut?
        o Care sunt condiţiile (factorii) care au determinat, au favorizat sau au precipitat apariţia şi evoluţia lor?
        o Care este natura şi gravitatea disfuncţiei identificate?
        o Care este percepţia clientului asupra problemei? Cum este perceput de anturajul său?
        o Care sunt aşteptările, obiectivele şi resursele sale?
        o Care sunt presiunile sociale exercitate asupra clientului?
        o Ce tip de schimbare este posibilă? Care sunt obiectivele imediate şi cele de perspectivă?
        o Care sunt mijloacele realizării lor?
        o Care este pronosticul asistentului social asupra reuşitei intervenţiei sociale, apreciate în funcţie de gravitatea problemei, de resursele clientului, ale anturajului său şi ale serviciului social?*1)
        *1) Andree Menthonnex, 1995: 106-108


        Plecând de la aceste aspecte şi adăugând elementele de deontologie ale acestei profesii, indiferent de clientul ori situaţia pentru care a fost elaborată, diagnoza realizată de asistentul social trebuie:
        o să facă referire la aspectele fiziologice, sociale, economice şi psihice ale indivizilor şi să analizeze relaţiile dintre ele;
        o să ia în considerare atât situaţiile problematice, cât şi resursele clienţilor;
        o să cointereseze şi să implice, fără excepţie, toţi clienţii în procesul de analiză;
        o să aibă ca punct de plecare pentru întregul proces metodologia specifică asistenţei sociale;
        o să permită o intervenţie efectivă şi eficientă;
        o să aibă în vedere caracterul procesual al asistenţei sociale;
        o să ţină seama de dimensiunile discriminării şi ale marginalizării sub aspectul sexului, rasei, etniei, statutului de şedere, vârstei, handicapului şi orientării sexuale;
        o să consolideze procesul de profesionalizare a asistenţei sociale.

        Diagnoza socială presupune analiza şi sinteza informaţiilor pe care asistentul social le obţine prin metodele şi tehnicile specifice profesiei pentru a facilita planificarea intervenţiei şi vizează atât cauzele situaţiei de dificultate cât şi resursele clientului. Drept urmare, primul pas în procesul de diagnoză va fi întotdeauna reprezentat de trecerea în revistă a tuturor factorilor relevanţi în situaţia dată. Pe lângă client (care poate fi reprezentat de adulţii, familiile, comunităţile în cauză şi copiii lor), în acest stadiu vor fi luate în considerare atât reţeaua de suport - ex. rudele, prietenii, colegii, cât şi alţi profesionişti implicaţi - ex. asistenţii sociali, învăţătorii, medicii şi avocaţii.
        Analiza problemelor şi a resurselor permite:
        o evaluarea sistematică a capacităţilor indivizilor;
        o obţinerea unei priviri de ansamblu asupra situaţiei iniţiale,
        o alegerea informaţiilor relevante şi stabilirea priorităţilor, ajungându-se astfel la o imagine structurată despre situaţie;
        o descoperirea factorilor activi implicaţi şi diagnosticarea tipului de relaţii în cazul relaţiilor de schimb şi de putere;
        o integrarea în procesul de soluţionare a tuturor celor implicaţi;
        o identificarea resurselor potenţiale şi a celor disponibile pentru soluţionarea problemei;
        o formularea de obiective argumentate pe baza valorilor profesional-etice ale asistenţei sociale;
        o realizarea cooperării interne între asistenţii sociali, precum şi a acestora cu alte categorii de profesionişti.


    Etapele diagnozei sociale
        Pentru realizarea diagnozei sociale în raport cu orice problemă sau categorie de clienţi, se parcurg următoarele etape:
    - Evaluare nevoi/resurse/puncte tari
    – Proiectarea intervenţiei sociale


    Evaluare nevoi/resurse
        Definiţie şi scop
        Evaluarea trebuie să se centreze pe clarificarea problemei de rezolvat, mai exact, pe colectarea şi analiza datelor necesare identificării/formulării corecte a problemei sociale cu care se confruntă clientul şi a căilor de rezolvare a cazului. Altfel, există riscul de a acumula un volum prea mare de informaţii, nu totdeauna relevante pentru cazul respectiv, ceea ce face dificilă elaborarea diagnosticului social, respectiv găsirea soluţiilor de rezolvare a problemei şi derularea planului de intervenţie.
        Evaluarea pregăteşte intervenţia socială prin faptul că furnizează acesteia datele necesare şi indică principalele direcţii de acţiune. În acest scop, evaluarea se centrează pe răspunsul la următoarele întrebări: Care este problema? Cine este clientul? Ce posibilităţi există pentru a schimba situaţia? Cum se va proceda?

        Cunoaşterea problemei
        O problemă socială este definită drept "un proces social, o caracteristică, o situaţie despre care societatea sau un subsistem al ei consideră că trebuie schimbat". Această definiţie include două elemente:
    a. O cauză - o sursă de dificultăţi asupra căruia urmează să se acţioneze pentru a fi schimbat într-un sens convenabil, poate fi vorba de un aspect negativ sau pozitiv şi
    b. Conştientizarea dificultăţii - sursa problemei este acceptată de către client şi conştientizat că acest aspect trebuie eliminat sau schimbat.

        Evaluarea presupune selectarea, organizarea şi sintetizarea datelor despre situaţia clientului având ca rezultat imediat identificarea şi formularea problemei sociale. Referitor la această etapă, asistentul social trebuie să aibă în atenţie următoarele aspecte:
    - de la cine provine cererea de ajutor; care probleme sunt prioritare pentru client şi cum le defineşte acesta;
    – ce priorităţi identifică asistentul social şi dacă acestea coincid sau nu cu cele ale clientului;
    – care este natura problemei, dacă este o "problemă externă" persoanei, familiei sau grupului, dacă este o disfuncţie care ţine de contextul social şi care afectează o categorie de populaţie (de exemplu, şomajul) sau este o "problemă internă", care vizează direct persoana, familia sau grupul care solicită sprijin (de exemplu: probleme relaţionale, afective, probleme de cuplu, de educaţie, forme de dependenţă, conduite asociale ca delincvenţa, prostituţia etc.);
    – ce raport există între aceste tipuri de probleme;
    – care sunt datele semnificative ce semnalează existenţa problemei respective; în această categorie intră date obiective (indubitabile): vârsta, componenţa familiei, veniturile, locuinţa, locul de muncă etc. şi date obiectivabile: conduite, acţiuni, gesturi, declaraţii, observate şi interpretate de asistentul social, care vor fi sau nu confirmate pe parcursul investigării.

    În sinteză, în cadrul evaluării, se pot identifica următoarele categorii de probleme^2 interpersonale - familiale:
        o de cuplu;
        o colegiale;
        o profesionale;
        o emoţionale - suferinţă; boală; pierdere;
        o de comportament;
        o în asigurarea resurselor materiale;
        o în îndeplinirea rolurilor - părinte; partener; alte roluri sociale;
        o de tranziţie socială - schimbare de rol; de mediu; de situaţie;
        o în relaţia cu instituţiile şi organizaţiile formale etc.


        Definirea problemei se face pe orizontală - în sensul ramificaţiilor sale în prezent (lista de probleme; prioritizarea lor) şi pe verticală - identificarea cauzalităţii. Categorii de probleme în funcţie de urgenţa şi gravitatea lor: probleme imediate (urgente; problema principală); probleme adiacente (factori cauzali sau favorizanţi ai situaţiei problematice); probleme curente.

    Cunoaşterea resurselor clientului
        O altă secvenţă importantă în realizarea evaluării operaţionale constă în definirea şi descrierea clientului care are nevoie de ajutor. În acest sens, se vor urmări aspecte precum:
    - cine este clientul? (individul, familia, grupul sau o categorie de populaţie: adolescenţi; persoane de vârsta a treia; persoane cu dizabilităţi etc.);
    – date de identificare;
    – percepţia clientului asupra propriei situaţii;
    – atitudinea şi aşteptările sale faţă de procesul de asistare;
    – nivelul de motivaţie în raport cu schimbarea situaţiei sale;
    – experienţe de învăţare anterioare ce pot fi re-valorizate;
    – cum se mobilizează pentru schimbarea situaţiei sale şi dificultăţile întâmpinate; reacţia faţă de acestea (descurajare, fatalism, depresie sau reacţii pozitive);
    – capacităţile fizice, intelectuale, afective, culturale necesare clientului pentru a face faţă situaţiei;
    – aprecierea potenţialului său de dezvoltare;
    – identificarea factorilor defavorizanţi.

        Toate aceste informaţii sunt necesare pentru a evalua resursele şi posibilităţile clientului care pot fi mobilizate pentru schimbarea situaţiei. Resursele pe care clientul le poate activa şi valorifica pot fi: resurse interne (capacităţi proprii, motivaţii) şi resurse externe (identificarea unei reţele de sprijin formate din membrii familiei nucleare şi a familiei lărgite, prieteni, vecini, grupuri, instituţii, servicii; reperarea resurselor materiale disponibile - pensie, alocaţie, bunuri etc.). În paralel cu identificarea re surselor, asistentul social trebuie să repereze factorii de rezistenţă şi de blocaj la nivelul clientului sau al mediului social.

    INTERVENŢIA
        Intervenţia socială este un proces ce implică acţiuni de schimbare planificată. Schimbarea poate apărea în mod natural, însă sunt situaţii în care oamenii au nevoie de ajutor în a planifica acţiuni ce vor genera schimbare.
        Practica demonstrează că motivaţia este un element fundamental al schimbării. Astfel motivaţia spre schimbare a beneficiarului devine un bun predictor al rezultatului intervenţiei sociale. Măsurarea motivaţiei spre/pentru schimbare a beneficiarului trebuie să ia în calcul trei dimensiuni: a fi pregătit, a fi dispus şi a fi capabil să realizeze schimbarea propusă.
        Acţiunile ce presupun schimbarea planificată pot fi directe, în raport cu individul sau sistemul din care face parte sau indirecte, în raport cu organizaţia, mediul profesional sau societatea.
        Intervenţia socială reprezintă un model teoretic cu largă utilizare în practica socială. În cadrul acestui model, asistentul social este un "agent al schimbării" care trebuie să definească obiectivele precise ale schimbării ce e nevoie să fie realizată, precum şi mijloacele necesare în acest sens.

    Elaborarea planului de intervenţie
        Definirea obiectivelor şi a mijloacelor prin care acestea vor fi atinse reprezintă planul de intervenţie, rezultat al confruntării proiectelor diferiţilor parteneri (ex: clientul/beneficiarul, familia, comunitatea, instituţia, asistentul social), negocierea ducând spre un proiect/plan comun.
        Elaborarea planului de intervenţie cuprinde:
    - definirea riguroasă a problemei beneficiarului/clientului şi a nivelului la care se intervine (ex: individ, grup, comunitate restrânsă);
    – determinarea obiectivelor specifice ale intervenţiei, în ordinea importanţei şi/sau în ordinea cronologică a realizării;
    – alegerea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru cu beneficiar/clientul pentru a putea provoca şi susţine mecanismele schimbării sociale.

        Planul de intervenţie este rezultatul negocierii între asistentul social, beneficiar/client şi organizaţie/instituţie.
        Punerea în aplicare a planului de intervenţie este etapa de realizare propriu-zisă a obiectivelor schimbării, pe baza diverselor metode şi tehnici de intervenţie.

    Evaluarea rezultatelor
        Evaluarea rezultatelor constă în măsurarea efectelor produse de punerea în aplicare a planului de intervenţie. Evaluarea combină 3 perspective de măsurare a performanţelor: cea proprie asistentului social, cea proprie clientului şi perspectiva organizaţiei/instituţiei. Din evaluare pot deriva două situaţii: fie continuarea intervenţiei pe baza unui plan renegociat şi mai bine adaptat situaţiei, fie renunţarea definitivă la intervenţie, în virtutea reuşitei sau a eşecului total.

    Încheierea intervenţiei
        Încheierea intervenţiei este momentul în care unul dintre actorii implicaţi sau toţi consideră că obiectivele au fost atinse sau că, dimpotrivă, intervenţia a eşuat.
        Încheierea este sfârşitul relaţiei de colaborare profesională între asistentul social şi beneficiar/client. Încheierea poate fi programată sau spontană, de succes sau nu. Indiferent de condiţiile de încheiere, asistentul social trebuie să fie pregătit să gestioneze această fază a procesului de transformare planificat.
        Relaţia asistent social-beneficiar/client se încheie atunci când serviciile nu mai sunt necesare sau nu mai servesc intereselor beneficiarului. Încheierea trebuie să se bazeze pe dovezi clare ale îndeplinirii obiectivelor şi scopurilor. Instinctele sau opiniile asistentului social nu pot constitui o bază solidă în evaluarea situaţiei. Specialistul este, de asemenea, obligat să recurgă la abilităţi de gândire critică în acest stadiu al procesului de transformare planificată. Asistarea beneficiarului în această fază presupune luarea în considerare a unei încheieri doar în cazul unui progres real demonstrat.
    CAP. 4
    Etapele actului profesional versus trepte de competenţă profesională
        Prezentul document propune o clasificare a rolurilor pe care le poate juca asistentul social în etapele actului profesional şi nivelul de responsabilitate pe care-l poate avea în funcţie de vechimea şi cunoştinţele dobândite. Astfel, este de dorit ca, pe măsură ce capătă mai multă experienţă în muncă, precum şi expertiză în domeniul sectorial în care îşi desfăşoară activitatea, un asistent social să poată trece către următoarea etapă din cariera sa profesională.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Intervenţia directă se referă la acţiunile practice pe care le întreprinde asistentul social în contact direct cu beneficiarii la nivel individual, de grup sau de comunitate pentru a răspunde nevoilor lor. Majoritatea asistenţilor sociali îşi încep cariera în practica directă, deoarece aceasta dezvoltă competenţele de bază ale asistentului social.
        Intervenţia indirectă are impact asupra organizaţiei din care face parte, a sectorului, a profesiei, precum şi a societăţii. Aceasta se practică în roluri manageriale sau de antreprenor, în urmărirea efectivă a practicilor de politică socială, de legislaţie, de promovarea de noi tendinţe în politici sociale, precum şi în cercetarea din domeniul asistenţei sociale. Asistenţii sociali pot trece către intervenţia indirectă după ce au demonstrat competenţe în intervenţia directă.
        Au fost identificate 7 niveluri generale de responsabilitate ale asistentului social în diagnoza şi intervenţia socială:
    - Managementul de caz
    – Intervenţia de grup
    – Intervenţia în comunitate
    – Educaţie şi dezvoltare profesională
    – Dezvoltare şi implementare de programe sociale
    – Leadership profesional/Manager/antreprenor
    – Cercetare în domeniul social

        Aceste 7 niveluri de responsabilitate sunt comune activităţii asistenţilor sociali, indiferent de domeniul în care ei activează. Aceste atribuţii principale pot fi particularizate şi respectiv completate în fişa postului asistentului social astfel încât să reflecte specificităţile unui anumit domeniu de practică (ex. vârstnici, persoane cu dizabilităţi, copii şi familii, tineri, etc.).
        În acelaşi timp, deoarece domeniile lor de practică sunt diferite, profesioniştii pot să nu aibă în mod obligatoriu toate atribuţiile ce vor fi descrise în cadrul acestui material pentru o anumită treaptă de competenţă profesională ci doar o parte a lor, aspect reflectat de asemenea în fişa postului fiecărui asistent social.
        Un asistent social cu experienţă şi expertiză nu este necesar să se regăsească pe toate cele 7 niveluri de responsabilitate. El va alege în funcţie de perspectivele pe care i le oferă organizaţia/instituţia în care activează, ţinând cont şi de disponibilitatea sa.
        Această clasificare permite atât asistentului social, cât şi angajatorului să contribuie la dezvoltarea carierei sale în acord cu experienţa de muncă, precum şi cu expertiza acestuia.
    4.1. DESCRIEREA GENERALĂ A CATEGORIILOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE
        Principalele categorii de responsabilităţi ce vor fi analizate şi structurate pentru fiecare dintre treptele profesionale ale profesiei de asistent social sunt următoarele: (a se vedea imaginea asociată)


    Managementul de caz
        Furnizarea de servicii specifice managementului de caz în diferite arii sectoriale, incluzând evaluare, planificare, intervenţie şi evaluarea intervenţiei.
        Competenţele din această categorie se referă la capacitatea asistentului social de a înţelege situaţia şi nevoile unui client/beneficiar, de a le analiza în profunzime (realizarea diagnozei) şi de a stabili apoi obiective şi activităţi specifice, agreate cu clientul/beneficiarul (planificarea intervenţiei), pe care le pun în practică (realizarea intervenţiei). Drept urmare, competenţele referitoare la managementul cazurilor sunt structurate pe aceste trei paliere anterior menţionate:
        o Evaluarea şi admiterea clienţilor/beneficiarilor
        o Analiza şi documentarea cazurilor
        o Stabilirea obiectivelor şi a planurilor de intervenţie

        Competenţa de evaluare a nevoilor, de înţelegere a problemelor clienţilor/beneficiarilor presupune:
    - Comunicare flexibilă: Asistentul social trebuie să comunice verbal şi în scris şi să culeagă date despre problema clientului/beneficiarului. Această competenţă presupune abilitatea de a comunica verbal şi în scris, faţă-în-faţă şi la distanţă.
    – Înţelegere complexă: Competenţa presupune înţelegerea informaţiei transmise de client/beneficiar, aşa cum o vede acesta, dar şi capacitatea de a înţelege problema dincolo de percepţia uneori limitată a clientului/beneficiarului asupra problematicii.
    – Culegere de informaţii de la client: Competenţa presupune capacitatea asistentului social de a culege de la client/beneficiar, prin metode şi tehnici specifice, datele relevante pentru descrierea şi analiza problemei. În acest scop este uneori nevoie ca asistentul social să supună atenţiei clientului/beneficiarului său informaţii sau puncte de vedere pe care acesta nu le avea anterior discuţiei şi să clarifice dacă acestea au fost înţelese corect.
    – Analiza informaţiei culese: În anumite situaţii, este necesar ca asistentul social să facă o analiză mai aprofundată a tuturor datelor culese de la client/beneficiar şi/sau din alte surse, direct sau indirect, pentru a ajunge la o înţelegere a nevoilor acestuia. De asemenea, analiza informaţiei este folosită de asistentul social în verificarea spre exemplu a veridicităţii şi actualităţii informaţiilor culese (triangularea datelor) din diverse surse.

        Competenţa de analiză şi documentare este esenţială în pregătirea procesului de intervenţie şi presupune:
    - Cunoştinţe de specialitate: Pentru a realiza o definire corectă a problemei cu care se confruntă clientul/beneficiarul, asistentul social trebuie să aibă cunoştinţe despre constructele pe care le analizează: cine solicită ajutor şi ce denotă modul cum formulează acesta problema, cine este de fapt implicat în mod real în problemă, care este natura acestei probleme dincolo de declaraţiile clientului etc. Cunoştinţele de specialitate necesare pentru a defini corect situaţia clientului/beneficiarului trebuie să fie "la zi", adică să corespundă cu stadiul actual al cunoaşterii ştiinţifice în domeniul analizat.
    – Metode şi tehnici utilizate: Asistenţii sociali trebuie să aibă capacitatea de a utiliza diverse metode şi tehnici ce permit definirea problemei sociale (de exemplu observaţie, interviu, chestionar, etc) şi de a documenta, pe baza şi cu ajutorul acestora, situaţia clientului/beneficiarului.

        Competenţa de stabilire a obiectivelor are un aport important în clarificarea mutuală a relaţiei profesionale dintre asistentul social şi client/beneficiar, implicând:
    - Comunicare flexibilă: În urma analizei nevoilor clientului, asistentul social stabileşte împreună cu acesta scopuri, pe care trebuie să le discute şi să le prezinte cât mai flexibil clientului/beneficiarului, în scris sau oral.
    – Stabilirea obiectivelor prin cooperare: Aceste obiective sunt definitivate împreună cu clientul în aşa fel încât să fie realiste, să fie înţelese şi asumate de ambele părţi (client/beneficiar şi asistentul social).
    – Detalierea obiectivelor şi a procedurii: Obiectivele asumate trebuie detaliate şi din punctul de vedere al procedurii pe care asistentul social preconizează să o urmeze pentru atingerea lor.
    – Obiective măsurabile şi verificabile: Obiectivele stabilite trebuie să fie măsurabile şi verificabile şi prin ele se face monitorizarea activităţii asistentului social.


    Intervenţia de grup
        Dezvoltarea, coordonarea şi facilitarea sesiunilor de activităţi de grup destinate construirii sistemelor şi reţelelor de suport social ale diferitelor categorii de clienţi/beneficiari.

    Intervenţia în comunitate
        Dezvoltarea de noi sisteme de suport în comunitate menite să crească bunăstarea socială a membrilor comunităţii.
        Asistentul social poate realiza intervenţii la nivel de grup sau de comunitate. Pentru a face aceste intervenţii, este necesar să le planifice. Această competenţă face referire la capacitatea asistentului social de a realiza diagnoza comunitară, evaluarea nevoilor comunităţii iar ulterior, în baza acestora, de a dezvolta proiecte şi planuri coerente şi realiste, care sunt detaliate dincolo de nivelul de intenţii şi obiective, adică prevăd paşi concreţi necesari pentru implementarea unei intervenţii, precum şi posibilele obstacole şi modalităţile în care acestea pot fi depăşite.
        Dacă în situaţia managementului de caz, asistentul social face intervenţii directe, orientate spre persoana cu care lucrează/client/beneficiar, competenţele lui de profesionist ajutând în mod direct la dezvoltarea personală a acestuia şi susţinându-l ca să-şi îmbunătăţească viaţa, în cazul intervenţiilor de grup şi în comunitate avem de-a face în principal cu competenţe ale asistentului social în intervenţia orientată spre context.
        Intervenţiile orientate spre context sunt intervenţii în care asistentul social influenţează variabile din mediul de viaţă al familiilor, comunităţilor etc. Această competenţă face referire la capacitatea asistentului social de a înţelege şi a influenţa acele variabile de context (fizice sau psihologice) care determină calitatea vieţii grupurilor şi comunităţilor şi de a interveni asupra lor, astfel încât să le îmbunătăţească viaţa.

    Educaţie şi dezvoltare profesională
        Implicarea în formare profesională continuă şi schimb de experienţă ori bune practici profesionale pentru a se informa permanent cu privire la ultimele evoluţii relevante pentru practica profesională; îndrumare pentru colegi asistenţi sociali pentru îmbunătăţirea deprinderilor, cunoştinţelor şi a expertizei acestora.
        Actualizează şi dezvoltă propriile competenţe profesionale şi transversale, propriile cunoştinţe şi deprinderi, în concordanţă cu schimbările din domeniu, cu standardele şi cerinţele profesiei de asistent social, cu reglementările naţionale şi europene.
    - Se informează continuu cu privire la noutăţile din domeniu.
    – Citeşte reviste, participă la cursuri, participă la conferinţe
    – Publică articole în reviste academice şi de specialitate.


    Dezvoltarea şi implementarea de programe
        Dezvoltarea de noi modele de furnizare a serviciilor, noi programe, metodologii de lucru ori politici pentru promovarea unei mai bune integrări a serviciilor în cadrul unei organizaţii/instituţii sau a unui domeniu sectorial.
        Competenţele din această categorie se referă la capacitatea asistentului social de a evalua activităţi, sisteme, procese, proceduri, politici. Această evaluare este similară unei auditări a modalităţii în care funcţionează şi a impactului pe care îl are un anumită activitate, sistem, proces, o anumită procedură sau politică. În cadrul procesului de evaluare a unui sistem nu este evaluat doar impactul său financiar (deşi această componentă este importantă), ci şi obiectivele sale, postulatele de la care pleacă şi fiecare etapă sau pas care apar în respectivul sistem. Presupune:
    - Competenţa de planificare a evaluării: Un proces de evaluare a unui sistem, a unui proces, a unei proceduri sau a unei politici, este suficient de complex încât să necesite planificare anterioară. Fără o planificare anterioară formală, evaluarea se poate sconta cu rezultate neconforme cu realitatea. În plus, fără o planificare formală, nu se poate realiza documentarea necesară pe parcursul evaluării, iar fără documentarea aferentă a modalităţii în care a fost realizată o evaluare, rezultatele ei nu pot fi luate în considerare.
    – Competenţa de realizare a evaluării: Efectuarea propriu-zisă a evaluării unui proces, a unei activităţi, a unui sistem, a unei proceduri sau a unei politici cere asistentului social să aplice deopotrivă analize raţionale şi analize empirice prin care să extragă informaţiile pertinente. Metodele raţionale necesită o cunoaştere a mecanicii respectivului proces analizat (de exemplu viciile de procedură ale unei activităţi din managementul de caz). Metodele empirice necesită culegerea de date şi informaţii, prin metode observaţionale (observaţie, interviu, chestionar) şi analiza acestor date. Metodele utilizate pentru a culege şi a analiza datele trebuie documentate.
    – Competenţa de analiză a evaluării: Procesul de evaluare trebuie să se finalizeze cu formularea concluziilor şi recomandărilor. Acestea sunt redactate formal, în documente care pot fi utilizate de către asistentul social în îmbunătăţirea propriei activităţi, sau care pot fi utilizate de factorii de decizie pentru a acţiona în consecinţă.
    – Reflectarea critică asupra propriei acţiuni: Această competenţă face referire la capacitatea asistentului social de a reflecta asupra propriei analize. Analiza unui proces de evaluare a unui sistem, a unei proceduri sau a unei politici cere de la asistentului social capacitatea de a reflecta critic la propria activitate. Analiza evaluării se face de cele mai multe ori comparând planul formulat iniţial (care, dacă a fost corect întocmit, este imaginea ideală a felului în care trebuia să se desfăşoare analiza), cu ceea ce s-a întâmplat de fapt în analiză. În acest scop, documentarea fiecărui pas întreprins de asistentul social este de mare folos.


    Leadership profesional
        Coordonare cu alţi profesionişti şi/sau cu alţi asistenţi sociali pentru dezvoltarea profesiei, dezvoltarea de abilităţi de coaching şi mentorat pentru creşterea capacităţii de intervenţie a asistenţilor sociali.
        Această competenţă presupune capacitatea asistentului social de a se implica într-o varietate de activităţi menite să promoveze dezvoltarea profesiei sale, inclusiv prin creşterea capacităţilor de intervenţie şi a competenţelor confraţilor de breaslă. Astfel de activităţi pot să includă:
    - Stabilirea şi menţinerea de relaţii cu alţi profesionişti, precum şi cu organizaţii profesionale relevante;
    – Colaborarea cu membrii echipei multidisciplinare şi participarea la întâlniri cu aceştia, pentru a împărtăşi experienţe profesionale;
    – Menţinerea legăturii cu organizaţia profesională (CNASR);
    – Furnizarea de îndrumare şi supervizare pentru alţi asistenţi sociali.


    Cercetare
        Implicarea în activităţi de cercetare şi evaluare pentru a genera cunoştinţe noi sau mai bine aplicate pentru/în practica profesională.
        Iniţierea şi/sau implicarea asistentului social în cercetări în domeniul de activitate se poate realiza într-o varietate de forme:
    - Realizează sau participă la cercetări pe probleme importante din domeniu: studiază şi rezumă literatura de specialitate, generează designuri de cercetare, colectează şi analizează statistic date, pune rezultatele la dispoziţia comunităţii profesionale şi ştiinţifice.
    – Dezvoltă noi modalităţi de rezolvare pentru problemele clienţilor, dezvoltă şi îmbunătăţeşte instrumente, tehnici şi metode.


    4.2. DISTRIBUŢIA COMPETENŢELOR LA NIVELUL TREPTELOR DE COMPETENŢĂ PROFESIONALE
    ASISTENT SOCIAL - treapta de competenţă profesională: DEBUTANT
        Managementul de caz - Evaluarea şi admiterea clienţilor/beneficiarilor
    - Analizează cazurile referite pentru a se asigura că întrunesc condiţiile de admitere în serviciu/acordare de servicii/prestaţii;
    – Stabileşte şi construieşte o relaţie profesională cu clientul/beneficiarul şi cu alte persoane semnificative pentru acesta (de exemplu, familia etc);
    – Foloseşte diferite tehnici şi metode (de exemplu, vizite la domiciliu (însoţiţi de către un asistent social cu treaptă de competenţă superioară, discuţii telefonice, interviuri faţă în faţă etc.) pentru strângerea de informaţii necesare evaluării, planificării intervenţiei şi monitorizării rezultatelor acesteia.

        Managementul de caz - Analiza şi documentarea cazurilor
    - Urmăreşte îndeaproape implementarea planurilor de intervenţie (indiferent de denumirea acestora în legislaţia specifică - de exemplu, planul individualizat de protecţie, planul de servicii etc) şi semnalează eventuale sincope în implementarea acestora;
    – Documentează obiectiv evoluţia situaţiei beneficiarului şi rezultatele obţinute şi face recomandări pentru modalităţi de îmbunătăţire ale acestora;
    – Documentează şi păstrează dosarele de caz şi pregăteşte rapoarte standard conform prevederilor legislaţiei sectoriale specifice;
    – Propune închiderea cazurilor, de preferat odată cu obţinerea unor rezultate durabile ca urmare a furnizării serviciilor pentru client/beneficiari, familii şi comunităţi dar şi în alte situaţii prevăzute de cadrul normativ ori de regulamentele interne ale angajatorului (ex. mutarea clientului în alt judeţ/ţară, decesul acestuia, întreruperea serviciilor la solicitarea clientului etc).

        Managementul de caz - Stabilirea obiectivelor şi a planurilor de intervenţie
    - Analizează şi evaluează diferitele direcţii de acţiune pentru caz, luând în considerare atât consecinţele imediate cât şi cele pe termen lung;
    – Formulează strategiilor adecvate de intervenţie, în echipă, împreună cu ceilalţi specialişti.
    – Participă în echipă, împreună cu ceilalţi specialişti la stabilirea împreună cu clientul/beneficiarul a obiectivelor clare şi realiste, realizează împreună cu acesta planificarea intervenţiei, pe baza legislaţiei în vigoare.
    – Realizează implicarea clientului/beneficiarului în efortul susţinut necesar pentru şi centrat pe rezolvarea problemelor;
    – Colaborează cu alte organizaţii/instituţii şi accesează resursele comunităţii pentru a oferi clientului/beneficiarului sprijin pe parcursul intervenţiei;
    – Participă la întâlnirile de lucru pe caz ale echipei multidisciplinare

        Intervenţia de grup
    - Observă şi ajută la planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea actvităţii de grup şi face propuneri de îmbunătăţire a acesteia;
    – Participă la pregătirea grupurilor de suport care au scopul de a furniza informaţii pentru şi/sau a educa un anumit grup-ţintă;
    – Observă şi ajută la desfăşurarea grupurilor de suport care vizează dezvoltarea anumitor grupuri ţintă de clienţi/beneficiari.

        Intervenţia în comunitate
    - Observă şi ajută la desfăşurarea analizei mediului înconjurător şi a evaluării nevoilor comunităţii prin colectarea de date şi efectuarea de analize de bază (de exemplu, colaţionarea datelor sociale, efectuarea de interviuri sau sondaje, cartografierea resurselor comunităţii, analiza datelor referitoare la tendinţele socio-demografice etc.).

        Educaţie şi dezvoltare profesională
    - Participă, obligatoriu, la programe de dezvoltare/formare continuă şi la întâlniri de supervizare pentru creşterea şi dezvoltarea profesională şi personală.

        Dezvoltarea şi implementarea de programe
    - Observă şi ajută la dezvoltarea de programe prin colectarea de date şi realizarea de analize de bază (de exemplu, colaje de date);
    – Observă şi ajută la implementarea programelor;
    – Observă şi ajută la promovarea de programe care ţintesc un anumit grup de clienţi/beneficiari ori alţi parteneri ori instituţii şi face propuneri structurilor de decizie cu privire la dezvoltarea de programe şi servicii relevante pentru aceştia.

        Cercetare
    - Face demersuri pentru a fi la curent cu ultimele cercetări şi tendinţe în profesie;
    – Oferă sprijin în colectarea de date şi în activităţile de cercetare.

        Metode şi tehnici pe care le poate utiliza:
    - Interviul
    – Observaţia
    – Documentarea
    – Convorbirea telefonică
    – Genograma
    – Ecoharta
    – Vizita (însoţit de un asistent social având o treaptă superioară de competenţă)


    ASISTENT SOCIAL - treapta de competenţă profesională PRACTICANT
        Managementul de caz - Evaluarea şi admiterea clienţilor/beneficiarilor
    - Lucrează cu clientul/beneficiarul şi cu alte persoane semnificative (de exemplu, familia, îngrijitorii etc.) într-o manieră profesională, centrată pe înţelegerea nevoilor lor;
    – Gestionează şi depăşeşte reticenţa şi rezistenţa la schimbare a clienţilor/beneficiarilor.

        Managementul de caz - Analiza şi documentarea cazurilor
    - Implementează şi urmăreşte realizarea planurilor de intervenţie elaborate în fiecare caz, pentru a determina în ce măsură acestea sunt adecvate pentru rezolvarea nevoilor clienţilor/beneficiarilor şi face propuneri de modificare a lor atunci când este necesar;
    – Pregăteşte proiecte de rapoarte de evaluare pentru cazurile aflate în lucru, spre a fi revizuite de către supervizor.

        Managementul de caz - Stabilirea obiectivelor şi a planurilor de intervenţie
    - Conceptualizează şi identifică abordările adecvate pentru dezvoltarea planurilor de intervenţie în funcţie de nevoile clienţilor/beneficiarilor;
    – Ajută clienţii/beneficiarii să dezvolte şi să aleagă strategii şi să formuleze planuri viabile;
    – Prezintă cazul în cadrul întâlnirilor echipei multidisciplinare.

        Intervenţia de grup
    - Identifică cele mai bune modalităţi de a ajunge la şi a se adresa persoanelor şi/sau grupurilor vizate care pot beneficia de intervenţia în grup desfăşurată de organizaţie/instituţie;
    – Planifică, implementează, monitorizează, evaluează şi modifică activităţile grupurilor de suport pentru a adresa nevoile grupului ţintă;
    – Asigură facilitarea sub supervizare pentru grupuri de suport cu risc crescut.

        Intervenţia în comunitate
    - Realizează analiza mediului înconjurător şi evaluarea nevoilor comunităţii;
    – Proiectează, dezvoltă şi implementează programe specific de dezvoltare a comunităţii (de exemplu, pentru comunitatea ce îmbătrâneşte într-un anumit cartier);
    – Participă la iniţiativele de dezvoltare comunitară şi face propuneri în acest sens.

        Educaţie şi dezvoltare profesională
    - Valorifică oportunităţi de învăţare (de exemplu, participă la întâlniri ale unei comunităţi de practică pentru dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor);
    – Participă la cursuri de dezvoltare profesională pentru a dobândi cunoştinţe şi competenţe profesionale;
    – Îndrumă alţi profesionişti (de exemplu asistenţii sociali debutanţi) şi/sau studenţi în practică.

        Dezvoltarea şi implementarea de programe
    - Participă la implementarea de programe (de exemplu, creşterea numărului ori diversificarea tipologiei activităţilor adecvate pentru profilul anumitor clienţi/beneficiari);
    – Revizuieşte programe pentru a ţinti mai bine grupuri de suport/beneficiari sau alte părţi interesate/organizaţii/instituţii;
    – Identifică serviciile care lipsesc dar care ar răspunde nevoilor clienţilor/beneficiarilor şi face recomandări pentru dezvoltarea de programe destinate îmbunătăţirii furnizării de servicii.

        Cercetare
    - Participă la şi susţine activităţile de cercetare;
    – Participă în proiecte de cercetare conduse de echipe multidisciplinare.

        Metode şi tehnici pe care le poate utiliza:
    - Interviul
    – Observaţia
    – Documentarea
    – Convorbirea telefonică
    – Genograma
    – Ecoharta
    – Vizita


    ASISTENT SOCIAL - treapta de competenţă profesională: SPECIALIST
        Managementul de caz - Evaluarea şi admiterea clienţilor/beneficiarilor
    - Dezvoltă relaţii profesionale susţinute cu clienţii/beneficiarii şi alte servicii cheie pentru părţile interesate (de exemplu, medici, asistente medicale, consilieri, etc.);
    – Realizează evaluarea nevoilor şi evaluarea riscurilor pentru cazuri complexe prin luarea în considerare şi integrarea în mod independent a unui număr semnificativ de informaţii.

        Managementul de caz - Analiza şi documentarea cazurilor
    - Pregăteşte rapoarte şi se asigură că documentaţia necesară este întocmită.

        Managementul de caz - Stabilirea obiectivelor şi a planurilor de intervenţie
    - Colaborează îndeaproape cu echipa multidisciplinară şi/sau cu alte instituţii/organizaţii pentru a asigura elaborarea planurilor de intervenţie;
    – Conduce întâlnirile echipei multidisciplinare din care face parte.

        Intervenţia de grup
    - Conduce activităţile grupului de suport pentru clienţii/beneficiarii vizaţi de acest tip de intervenţie;
    – Formulează şi structurează programe de informare pentru persoane şi/sau grupuri ţintă, pe baza unor strategii de informare.

        Intervenţia în folosul comunităţii
    - Asigură planificarea strategică şi conducerea activităţilor de analiză a mediului înconjurător şi a evaluării nevoilor comunităţii;
    – Iniţiază, proiectează, dezvoltă şi implementează noi iniţiative de dezvoltare comunitară prin mobilizarea resurselor comunităţii, a altor furnizori de servicii sociale şi a voluntarilor;
    – Organizează şi evaluează programele de dezvoltare comunitară, ţinând cont de o perspectivă mai largă (de exemplu luând în considerare politica sectorială din domeniul în care dezvoltă programul ori planurile de dezvoltare judeţene).

        Educaţie şi dezvoltare profesională
    - Caută oportunităţi de învăţare continuă, cum ar fi participarea la întâlniri de evaluare/re-evaluare a situaţiei clientului/beneficiarului, la grupuri de lucru la nivel de autorităţi centrale ori la activităţi de cercetare şi dezvoltare a practicii profesionale, pentru îmbunătăţirea continuă a competenţelor şi cunoştinţelor;
    – Împărtăşeşte cunoştinţe despre noi practici profesionale cu alţi profesionişti pentru a încuraja o cultură a învăţării şi perfecţionării continue;
    – Îndrumă activitatea profesională a asistentului social debutant şi practicant ori a altor categorii de profesionişti implicaţi în planificarea şi furnizarea serviciilor şi/sau prestaţiilor sociale;
    – Monitorizează aplicarea principiilor, valorilor şi standardelor profesionale conform Codului deontologic al profesiei de asistent social şi Codului de Bună Practică şi identifică şi răspunde dilemelor etice apărute în practică;
    – Planifică şi desfăşoară/furnizează îndrumări pentru dezvoltarea educaţiei continue şi a programelor de formare în domeniul său sectorial de practică;
    – Furnizează programe de formare ţintite pe dezvoltarea de competenţe pentru asistenţii sociali debutanţi ori practicanţi şi pentru alte categorii profesionale (ex. educatorul specializat etc)

        Dezvoltarea şi implementarea de programe
    - Promovează şi conduce elaborarea de programe specifice vizând dezvoltarea de servicii necesare care lipsesc ori adresarea problemelor în furnizarea serviciilor existente;
    – Elaborează programe şi realizează evaluarea bazată pe rezultate pentru a se asigura că aceste programe sunt capabile să susţină nevoile ori lipsurile identificate/clienţii/beneficiarii-ţintă;
    – Gestionează şi supraveghează dezvoltarea şi punerea în aplicare a programelor pe întreg ciclul de implementare al acestora.

        Leadership profesional
    - Îndrumă furnizarea de servicii sociale de către o echipă multidisciplinară pentru a asigura respectarea Codului deontologic al profesiei de asistent social, a standardelor de practică profesională, a legislaţiei şi politicilor din domeniul respectiv.

        Cercetare
    - Identifică lacunele şi tendinţele în cercetare şi/sau practică care merită un studiu aprofundat;
    – Elaborează şi desfăşoară cercetări sub îndrumare/supervizare.

        Metode şi tehnici pe care le poate utiliza:
    - Anamneza
    – Interviul
    – Observaţia
    – Documentarea
    – Convorbirea telefonică
    – Genograma
    – Ecoharta
    – Vizita
    – Analiza câmpului de forţe
    – Consilierea
    – Capacitarea/optimizarea/abilitarea clienţilor (empowerment)
    – Reprezentarea intereselor beneficiarului (advocacy)


    ASISTENT SOCIAL - treapta de competenţă profesională: PRINCIPAL
        Managementul de caz - Evaluarea şi admiterea clienţilor/beneficiarilor
    - Realizează evaluarea cazurilor şi evaluarea riscurilor pentru cazuri complexe cu risc ridicat, sintetizând şi integrând în mod independent un număr semnificativ de informaţii.

        Managementul de caz - Analiza şi documentarea cazurilor
    - Monitorizează şi re-evaluează progresul cazurilor şi evaluează eficacitatea îngrijirii ori a planificării intervenţiilor pentru programe specifice sau pentru anumite domenii de expertiză;
    – Elaborează rapoarte specifice şi alte documente solicitate pentru cazuri complexe ori cu risc ridicat;
    – Analizează şi revizuieşte rapoarte şi alte documente pregătite de asistenţii sociali pentru a asigura respectarea standardelor de calitate.

        Managementul de caz - Stabilirea obiectivelor şi a planurilor de intervenţie
    - Asigură/promovează parteneriatul cu echipa multidisciplinară şi/sau cu alte instituţii/organizaţii pentru furnizarea de servicii/punerea în aplicare a planurilor de caz (indiferent de denumirea dată acestora de legislaţia sectorială)
    – Coordonează furnizarea de intervenţii specifice domeniului său de practică;
    – Coordonează, pe domeniul său de practică, întâlnirile de analiză a cazurilor cu risc ridicat.

        Intervenţia de grup
    - Ca expert în domeniul său sectorial, revizuieşte şi furnizează îndrumare pentru dezvoltarea de către asistenţii sociali a intervenţiilor de grup;
    – Planifică strategic dezvoltarea şi extinderea serviciilor, revizuieşte şi furnizează îndrumare pentru planificarea şi punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare a serviciilor pentru anumite persoane şi/sau grupuri ţintă;
    – Realizează activităţi de suport în grup, urmărind rezultatele acestora şi colectând date pentru a asigura eficacitatea intervenţiei.

        Intervenţia în comunitate
    - Coordonează realizarea profilului demografic local şi a altor analize relevante pentru comunitatea de intervenţie;
    – Iniţiază şi dezvoltă campanii pentru noi programe de dezvoltare comunitară ca răspuns la nevoile emergente ale comunităţii;
    – Colaborează îndeaproape cu factorii-cheie de influenţă pentru a co-crea programe de dezvoltare a comunităţii;
    – Mobilizează resurse pentru a sprijini realizarea programelor de dezvoltare a comunităţii (de exemplu, mobilizează diverse reţele pentru a obţine suport de la sponsori şi donatori, iniţiază programe de voluntariat etc).

        Educaţie şi dezvoltare profesională
    - Stabileşte bune practici în furnizarea serviciilor din domeniul său de practică;
    – Dezvoltă planul de dezvoltare profesională pentru asistenţii sociali din cadrul unui departament/organizaţie, oferă oportunităţi de dezvoltare şi elaborează programe de dezvoltare specifice pentru domeniul său de practică;
    – Dezvoltă curriculum şi furnizează programe de formare profesională, oferă îndrumare furnizorilor de servicii sociale cu privire la planificarea şi dezvoltarea programelor de educaţie şi formare profesională;
    – Furnizează servicii de supervizare, mentorat, educaţie continuă şi dezvoltare profesională în cadrul organizaţiei/instituţiei.

        Dezvoltarea şi implementarea de programe
    - Coordonează/conduce dezvoltarea bunelor practici şi a programelor specifice domeniului său de practică;
    – Auditează, evaluează şi modifică furnizarea serviciilor la nivel de departament/organizaţie pentru a asigura corespondenţa între planurile de intervenţie şi nevoile furnizorului de servicii sociale şi ale clienţilor/beneficiarilor acestuia;
    – Identifică şi lucrează în parteneriate profesionale cu factorii cheie şi structuri de decizie pentru a acoperi lacunele/nevoia de servicii sociale.

        Leadership profesional
    - Oferă îndrumare organizaţiei/instituţiei pentru dezvoltarea de standarde de practică în domeniul său de activitate;
    – Îndrumă organizaţia/instituţia cu privire la planificarea şi implementarea serviciilor sociale şi a practicii profesionale în domeniu;
    – Contribuie la elaborarea/revizuirea Codului Deontologic al profesiei de asistent social, a standardelor de practică, a legislaţiei şi strategiilor la nivel de sistem pentru domeniul său de expertiză;
    – Reprezintă profesia de asistent social în activităţile inter-departamentale şi/sau inter-agenţii.

        Cercetare
    - Conduce, proiectează şi implementează cercetări pe problematici specifice;
    – Diseminează şi acţionează ca resursă pentru proiecte de cercetare relevante în vederea îmbunătăţirii practicii;
    – Aplică cunoştinţele din domeniul său de practică tendinţelor care se conturează în sectorul serviciilor sociale.

        Metode şi tehnici pe care le poate utiliza:
    - Anamneza
    – Interviul
    – Observaţia
    – Documentarea
    – Convorbirea telefonică
    – Genograma
    – Ecoharta
    – Vizita
    – Analiza câmpului de forţe
    – Consilierea
    – Capacitarea/optimizarea/abilitarea clienţilor (empowerment)
    – Reprezentarea intereselor beneficiarului (advocacy)


    CAP. 5
    Metode şi tehnici folosite în prectica profesională a asistenţilor sociali
        Există multe aşteptări de la asistenţii sociali iar utilizarea teoriilor şi a cercetărilor pot reprezenta puncte utile de reper atunci când ne simţim copleşiţi de natura problemelor cu care ne confruntăm.
        Teoria şi cercetarea ne pot ajuta să răspundem întrebării cheie: ce putem, eu sau alţii, să spunem sau să facem pentru a produce o schimbare?
        În abordarea acestei întrebări, teoria poate elucida înţelegerea pe care o avem despre oameni şi despre circumstanţele cu care aceştia se confruntă, pe cinci paliere principale:
    - Observaţia: ne spune ce vedem şi la ce să avem grijă.
    – Descrierea: oferă un vocabular conceptual şi un cadru de referinţă în care observaţiile pot fi ordonate şi organizate.
    – Explicaţia: sugerează modalitatea în care diferitele observaţii pot fi corelate şi legate, oferă posibile relaţii cauzale între două evenimente.
    – Predicţia: indică ce s-ar putea întâmpla în etapa următoare.
    – Intervenţia: sugerează ce poate fi făcut pentru a produce schimbarea.

        Practica direct cu beneficiarul/clientul a asistentului social are la bază abordarea pe trei paliere folosită în mod tradiţional în domeniul social:
    1. practica la nivel individual/de caz,
    2. practica/intervenţia de grup şi
    3. intervenţia la nivel de comunitate.

        Fiecare dintre aceste paliere de practică este distinct în ceea ce priveşte modalitatea de concentrare a intervenţiei şi aceste focusuri diferite reprezintă principalul mijloc de a identifica şi a aduce schimbările necesare pe palierul în care are loc intervenţia.
    A) Practica la nivel individual se referă la metoda de intervenţie prin care un asistent social lucrează direct cu persoane fizice şi/sau familii, în contextul lor unic şi cu nevoile lor particulare.
    B) Intervenţia de/în grup se referă la metoda de intervenţie prin care un asistent social utilizează contextul de grup ca mediu pentru a aduce schimbări la nivel de indivizi şi/sau familii. Prin utilizarea grupului de lucru, asistent social facilitează dinamica acestuia şi oferă oportunitatea pentru membrii grupului de a se auto-înţelege, de a găsi noi căi de rezolvare a problemelor ori de gestionare a comportamentelor agresive ori sau distructive, precum şi de dezvoltare a reţelei de suport.
    C) Intervenţia în comunitate se referă la metoda de intervenţie prin care un asistent social utilizează comunitatea ca mediu pentru a lucra cu indivizi şi/sau familii. Intervenţia în comunitate are un dublu scop: acela de a întări susţinerea reţelei sociale pentru indivizi şi/sau familii, dar şi de a construi capacitatea comunităţilor locale de a răspunde nevoilor indivizilor şi familiilor.

        În practica la nivel individual, managementul de caz este metoda de coordonare, organizare şi direcţionare a tuturor eforturilor şi intervenţiilor destinate realizării unei diagnoze corecte şi complete, precum şi planificării şi asigurării serviciilor şi integrării acestora, în beneficiul clienţilor. Prin această metodă, asistentul social realizează urmărirea permanentă a progreselor înregistrare în atingerea finalităţii planurilor individualizate ale clienţilor, precum şi concertarea activităţilor destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora. Indiferent de grupul ţintă (copil, adult, vârstnic, persoana cu dizabilităţi etc.), managementul de caz implică parcurgerea următoarelor etape:
    a) Identificarea/înregistrarea/preluarea cazului (referirea cazului poate fi făcută de către o instituţie, o persoană, prin autosesizarea asistentului social ori la cererea clientului);
    b) Evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor (obţinerea datelor primare cu privire la caz); cunoaşterea şi evaluarea nevoilor persoanelor care solicită asistenţă, precum şi stabilirea priorităţilor de intervenţie);
    c) Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei clientului (investigarea/evaluare a şi analiza detaliată a cazului); ancheta socială sau raportul de anchetă socială reprezintă documentul final elaborat de către asistentul social în urma aplicării tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de investigare a cazului;
    d) Planificarea serviciilor şi intervenţiilor (proiectarea intervenţiei şi concretizarea ei într-un plan individualizat de intervenţie - identificarea resurselor individuale/comunitare care pot fi utilizate, corelarea nevoilor cu: (a) resursele, (b) cu oferta serviciului în care lucrează asistentul social şi (c) cu oferta de asistenţă a celorlalte servicii din reţeaua naţională/ONG-uri; stabilirea strategiei de intervenţie);
    e) Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru client (etapa de punere în practic ă a obiectivelor şi activităţilor prevăzute în planul de intervenţie);
    f) Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor şi intervenţiilor specializate (evaluarea permanentă a modului cum sunt îndeplinite obiectivele planului, realizarea de rapoarte lunare, trimestriale, semestriale, anuale);
    g) Evaluarea finală şi închiderea cazului - evaluarea evoluţiei cazului în urma implementării planului de intervenţie; competenţele dezvoltate şi consolidate; acumularea de cunoştinţe şi resurse.
    h) Măsurarea gradului de satisfacţie al clientului (aplicarea unui instrument/chestionar elaborat sub coordonarea managerului de caz);
    i) Monitorizarea post servicii (realizată pe o perioada minimă de trei luni, dacă nu există alt termen stipulat de legislaţia în vigoare).

        Intervenţia de grup constă în activităţi ale asistentului social direcţionate către un scop bine definit ce vizează satisfacerea unor nevoi psiho-socio-emoţionale. Grupul de lucru este folosit ca o metodă strategică de practică pentru a răspunde nevoilor unor clienţi ce sunt deja subiect al unei intervenţii la nivel individual (de regulă aflaţi în etapa de furnizare de servicii a managementului de caz) sau nevoilor acelora aflaţi la risc să aibă nevoie de o astfel de intervenţie. Cu alte cuvinte, intervenţia în grup poate avea atât rol preventiv de intrare a individului într-o situaţie de risc, cât şi pe cel de tratare a diverselor probleme cu care un client se poate confrunta la un moment dat. Din această perspectivă, putem avea grupuri cu rol de suport cu următoarele caracteristici:

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Caracteristică│Tip de grup de suport │
├──────────────┼──────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ │Să ajute │ │ │
│ │indivizii să │ │ │
│ │îşi înţeleagă │ │ │
│ │mai bine │ │ │
│ │nevoile, │ │ │
│ │astfel încât │Să ajute │Să educe │
│ │să facă │membrii să │membrii prin │
│ │alegeri mai │facă faţă │prezentări │
│ │bine │evenimentelor│teoretice şi │
│ │informate, mai│stresante de │experienţe │
│Scop │sănătoase şi │viaţă şi să │personale, │
│ │mai bine │le │fiind centrat │
│ │adaptate la │revitalizeze │pe dezvoltarea │
│ │realitate pe │abilităţile │abilităţilor │
│ │baza unei │adaptative │cognitive, │
│ │conştientizări│existente │afective şi │
│ │mai profunde a│ │comportamentale│
│ │propriilor │ │ │
│ │sentimente, │ │ │
│ │comportamente,│ │ │
│ │reacţii şi │ │ │
│ │paternuri │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Liderul este │Liderul este │Liderul este │
│ │expert, figură│facilitator │profesor şi │
│ │autoritară sau│de înţelegere│oferă o │
│Coordonare │facilitator, │empatică şi │structură │
│ │în funcţie de │sprijin │pentru │
│ │abordarea │reciproc │discuţiile de │
│ │folosită │ │grup │
├──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Problemele pe│ │
│ │Conştientizare│care │ │
│ │de sine şi │indivizii le │Diseminarea, │
│ │relaţionare │au datorită │discutarea şi │
│ │interpersonală│unor │integrarea de │
│Obiective │Descoperirea │dificultăţi │informaţii │
│concentrate pe│şi întărirea │sau │factuale │
│recuperare şi │punctelor tari│evenimente de│Ajutarea │
│creştere │ale membrilor │viaţă comune │membrilor prin │
│ │Explorarea de │Sprijin │exerciţii de │
│ │noi abilităţi │reciproc şi │dezvoltare a │
│ │şi │susţinere │unor deprinderi│
│ │comportamente │între membrii│ │
│ │ │grupului │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Violenţă în │ │ │
│ │familie │ │ │
│ │Auto-violenţă │Cum să te │Teme şi │
│Tipuri de │Criterii de │descurci ca │subiecte │
│aspecte │excludere: │mamă singură │punctuale (ex. │
│abordate │riscuri │Cum faci faţă│management │
│(exemple) │imediate şi │durerii │financiar) │
│ │probleme de │ │ │
│ │sănătate │ │ │
│ │mintală │ │ │
└──────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┘


        Participarea la o intervenţie de grup poate fi recomandată de asistentul social în cadrul planului de intervenţie ori cu rol preventiv, atunci când individul respectiv a demonstrat că poate recunoaşte prezenţa şi nevoile altor indivizi, poate interacţiona cu alţi oameni de o manieră acceptabilă din punct de vedere social şi împărtăşeşte un interes comun sau are o legătură cu scopul grupului şi cu un astfel de mediu de interacţiune.
        Intervenţia în comunitate reprezintă, o metodă planificată utilizată de asistentul social pentru concentrarea asupra unor aspecte legate de bunăstarea individuală şi încurajarea interacţiunii între indivizi, grupuri şi organizaţii, într-un efort şi acţiuni concertate, într-o anumită localitate şi având un obiectiv specific. Dată fiind natura sa, intervenţia în comunitate se adresează atât celor aflaţi deja în atenţia serviciilor sociale, cât şi persoanelor la risc din respectiva comunitate. Dacă pentru prima categorie scopul intervenţiilor la nivelul comunităţii este acela de a potenţa şi creşte efectul intervenţiilor individuale şi/sau de grup prin participarea la procesele şi deciziile comunităţii, pentru cel de-al doilea grup obiectivele intervenţiilor în comunitate includ în principal: identificarea precoce şi găsirea unui răspuns timpuriu la problemele sociale care se conturează în comunitate, advocacy pentru cei marginalizaţi şi excluşi, maximizarea utilizării resurselor disponibile pentru cei dezavantajaţi, îmbunătăţirea furnizării serviciilor pentru creşterea nivelului de funcţionare şi integrare în comunitate a unor grupuri sau indivizi.
        Pe oricare dintre palierele mai sus menţionate are loc practica asistentului social - cel individual, de grup ori comunitar, etapele de diagnoză şi intervenţie prezentate în capitolul anterior se parcurg utilizând una sau mai multe dintre metodele şi tehnicile prezentate în acest capitol. Este vorba despre:
    - Anamneza
    – Interviul
    – Vizita/întrevederea
    – Observaţia
    – Documentarea
    – Convorbirea telefonică
    – Genograma
    – Ecoharta
    – Analiza câmpului de forţe
    – Consilierea
    – Capacitarea/optimizarea/abilitarea clienţilor (empowerment)
    – Reprezentarea intereselor beneficiarului (advocacy)

        În cele ce urmează, le vom trece în revistă pe fiecare, prezentând definiţi a acestora, descrierea pe scurt, instrumentele utilizate, timpul recomandat de aplicare precum şi treapta de competenţă profesională necesară pentru utilizarea fiecăreia.

    Anamneza

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Anamneza este acea metodă │
│ │utilizată de asistentul │
│ │social, care permite │
│ │cunoaşterea evenimentelor │
│ │semnificative din viaţa şi│
│Definiţie │activitatea unei persoane,│
│ │familii sau ale unui grup,│
│ │pentru înţelegerea stării │
│ │şi comportării actuale şi │
│ │pentru stabilirea unor │
│ │direcţii de acţiune în │
│ │viitor. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Anamneza cuprinde setul de│
│ │întrebări pe care │
│ │asistentul social le │
│ │adresează clientului la │
│ │prima/primele întâlniri │
│ │din debutul etapei de │
│ │diagnoză socială. Prin │
│ │aceasta se obţin │
│ │informaţii generale cu │
│ │privire la clientul intrat│
│ │în procesul de evaluare, │
│ │în scopul reconstituirii │
│ │biografiei celui testat şi│
│ │analizei condiţionării │
│ │bio-psiho-sociale a │
│ │personalităţii. │
│ │Analiza modului concret de│
│ │viaţă, a condiţiilor de │
│ │lucru şi a situaţiei │
│ │familiale, a modalităţii │
│Descriere │de debut şi evoluţiei în │
│ │timp a tulburărilor şi │
│ │problemelor suferite, │
│ │obţinute prin discuţia │
│ │anamnestică, permit │
│ │asistentului social să se │
│ │orienteze în problema │
│ │supusă discuţiei, │
│ │orientându-l în alegerea │
│ │metodelor şi tehnicilor │
│ │prin care acesta va putea │
│ │să îşi desfăşoare │
│ │activităţile care urmează.│
│ │În general, anamneza │
│ │cuprinde evenimentele │
│ │evoluţiei sociale, │
│ │evenimentele educative, │
│ │privind mediul familial şi│
│ │social, boli şi fenomenele│
│ │ce au generat necesitatea │
│ │asistării. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Fişa de evaluarea │
│ │iniţială, ghid de │
│ │observaţie, ghid de │
│ │interviu - oricare dintre │
│ │aceste instrumente poate │
│Instrumente│fi folosit pentru │
│ │orientarea întrebărilor │
│ │asistentului social cu │
│ │condiţia să acopere ariile│
│ │importante de evaluare a │
│ │situaţiei clientului. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Timp │cel mult 2 ore │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Interviul

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Interviul este metoda │
│ │utilizată de asistentul │
│ │social, ce presupune, prin │
│ │intermediul comunicării │
│Definiţie │directe, culegerea datelor,│
│ │diagnosticarea situaţiei │
│ │clientului şi sprijinirea │
│ │acestuia, în vederea │
│ │rezolvării problemei cu │
│ │care acesta se confruntă. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Ca metodă în asistenţă │
│ │socială, interviul │
│ │presupune ascultare activă,│
│ │interpretare şi │
│ │chestionare. Interviul │
│ │trebuie să fie condus │
│ │astfel încât să încurajeze │
│ │interacţiunea şi să │
│ │consolideze relaţia │
│ │profesională cu clientul. │
│ │În desfăşurarea │
│ │interviului, succesul este │
│ │favorizat de comunicarea │
│ │deschisă şi de capacitatea │
│ │asistentului social de a │
│ │răspunde empatic. Interviul│
│ │se utilizează în etapa de │
│ │evaluare, în vederea │
│ │obţinerii informaţiilor cu │
│ │privire la situaţia │
│ │clientului. Având în vedere│
│ │că anamneza presupune │
│ │culegerea unor informaţii │
│Descriere │generale despre client │
│ │(date de identificare, │
│ │stare civilă, stare de │
│ │sănătate, structura │
│ │familiei, etc), în cadrul │
│ │interviului asistentul │
│ │social va urmări să │
│ │analizeze mai profund: │
│ │caracteristicile problemei │
│ │(natura, cauzele, durata │
│ │acesteia), conştientizarea │
│ │acesteia de către client, │
│ │un istoric al clientului şi│
│ │al familiei sale, sistemul │
│ │de relaţii în familie şi │
│ │comunitate, identificarea │
│ │resurselor personale, │
│ │familiale şi comunitare │
│ │care pot fi implicate în │
│ │rezolvarea cazului, │
│ │responsabilizarea │
│ │clientului pentru │
│ │implicarea sa în procesul │
│ │de intervenţie. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Ghid de interviu - pentru │
│Instrument│interviul structurat şi │
│ │semistructurat*3) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Timp │50 min/şedinţă │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘

        *3) În funcţie gradul de structurare a interviului, acesta poate fi:
    - interviul structurat - Interviul structurat sau directiv nu permite asistentului social nici un grad de autonomie sau iniţiativă. Întrebările sunt clar formulate, iar succesiunea acestora este prestabilită. De cele mai multe ori, şi libertatea de mişcare a clientului este limitată prin existenţa unor palete limitate de răspunsuri din care acesta trebuie să aleagă pe cel care i se potriveşte. Uneori, în cazul interviului structurat, răspunsurile sunt doar de tipul da/nu.
    – interviul semistructurat - Interviul semistructurat este acel interviu în care întrebările sunt clar formulate în prealabil, însă succesiunea lor este lăsată la discreţia asistentului social, care, astfel, va avea libertatea să calibreze întrebările în funcţia de percepţia sa şi dinamica discuţiei. Acest tip de interviu este cel mai frecvent întâlnit în practica de asistenţă socială, iar informaţiile oferite mai jos sunt relevante cu deosebire pentru acest tip de interviu.
    – interviul nestructurat - Interviul nestructurat este interviul aparent informal ce se înscrie într-un cadru general de discuţie sau într-o anumită temă, urmând ca cei doi protagonişti să discute ţinând seama de aceste limite. Atitudinile şi întrebările asistentului social se ghidează în acest caz după "dinamica interacţiunii şi fluxul conversaţional".


    Interviul motivaţional

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Interviul motivaţional │
│ │este o metodă directivă │
│ │centrată pe client pentru │
│ │creşterea motivaţiei │
│ │intrinseci de schimbare │
│ │prin explorarea şi │
│Definiţie │rezolvarea ambivalenţei. │
│ │Această metodă permite │
│ │asistentului social să │
│ │măsoare şi să crească │
│ │motivaţia intrinsecă a │
│ │clientului astfel încât │
│ │schimbarea propusă să vină│
│ │din interior. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Scopul interviului │
│ │motivaţional este acela de│
│ │a diminua ambivalenţa şi │
│ │de a amplifica motivaţia │
│ │pentru schimbare. │
│ │Interviul motivaţional │
│ │este un proces ce are loc │
│ │pe parcursul uneia sau mai│
│ │multor întâlniri cu │
│ │clientul. În opinia unor │
│ │autori, interviul │
│ │motivaţional este un mod │
│ │de a fi cu beneficiarul/ │
│ │clientul sau un stil de │
│ │lucru. │
│ │Conform literaturii de │
│ │specialitate, acesta este │
│ │structurat în două faze: │
│ │construirea motivaţiei │
│ │pentru schimbare şi │
│ │întărirea angajamentului │
│ │în schimbare. În cadrul │
│ │fazei întâi, de construire│
│ │a motivaţiei pentru │
│ │schimbare, asistentul │
│ │social utilizează mai │
│ │multe tehnici şi │
│ │instrumente, precum: │
│Descriere │stabilirea agendei de │
│ │lucru, ascultarea activă, │
│ │rezumarea, metode pentru │
│ │evocarea discursului │
│ │despre schimbare │
│ │(utilizarea scalei de │
│ │importanţă, balanţa │
│ │decizională), amplificarea│
│ │discrepanţelor sau │
│ │disonanţelor, │
│ │identificarea şi │
│ │utilizarea ‘self- talk’ de│
│ │schimbare, explorarea │
│ │scopurilor şi valorilor, │
│ │răspunsul la rezistenţă, │
│ │creşterea încrederii. În │
│ │cadrul fazei a doua, de │
│ │întărire a angajamentului │
│ │în schimbare, asistentul │
│ │social utilizează mai │
│ │multe tehnici şi │
│ │instrumente, precum: │
│ │recunoaşterea pregătirii │
│ │pentru schimbare a │
│ │clientului (lista semnelor│
│ │ale pregătirii pentru │
│ │schimbare), negocierea │
│ │unui plan de schimbare, │
│ │stimularea angajamentului,│
│ │etc. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Scala importanţei, balanţa│
│ │decizională, lista │
│Instrumente│semnelor pregătirii pentru│
│ │schimbare, fişa importanţă│
│ │şi încredere etc. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │50 min/şedinţă/săptămână; │
│ │numărul de şedinţe │
│Timp │săptămânale se stabileşte │
│ │în funcţie de obiectivele │
│ │intervenţiei. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Vizita (întrevederea)

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Tehnică prin intermediul │
│ │căreia se investighează │
│ │situaţia clientului pentru │
│Definiţie │a strânge cât mai multe │
│ │informaţii, pe baza cărora │
│ │se vor contura direcţiile │
│ │viitoare de acţiune. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │În literatura de │
│ │specialitate, întrevederea │
│ │(fact-gathering-interview) │
│ │reprezintă o formă de │
│ │interviu în care asistentul│
│ │social urmăreşte anumite │
│ │informaţii specifice şi │
│ │predeterminate de la │
│ │client. Asistentul social │
│ │adresează întrebări │
│ │specifice şi înregistrează │
│ │doar răspunsurile relevante│
│ │pentru scopul său, adesea │
│ │folosind o fişă de evaluare│
│ │/înregistrare. │
│ │Astfel, într-un cadru de │
│ │comunicare realizat fie la │
│ │sediul serviciului în care │
│ │lucrează, fie la domiciliul│
│Descriere │clientului, asistentul │
│ │social va desfăşura o │
│ │discuţie investigativă în │
│ │care comunicarea este │
│ │orientată către realizarea │
│ │unei evaluări complexe ce │
│ │va fi baza întocmirii │
│ │planului de intervenţie în │
│ │cazul respectiv. │
│ │Întrevederile pot fi │
│ │programate (la solicitarea │
│ │clientului sau la │
│ │solicitarea asistentului │
│ │social) sau neprogramate │
│ │(în urma sesizării de către│
│ │o persoană/instituţie). Se │
│ │utilizează de regulă │
│ │împreună cu alte metode de │
│ │culegere de date cu privire│
│ │la situaţia clientului (ex.│
│ │observaţia, interviul). │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Ghid interviu, raport de │
│Instrument│vizită, fişa evaluare │
│ │iniţială sau detaliată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │1 oră/întrevedere, cu o │
│ │frecvenţă stabilită de │
│ │nevoia de culegere a │
│ │datelor pentru completarea │
│ │evaluării situaţiei │
│ │clientului şi ţinând cont │
│ │de constrângerile de timp │
│Timp │prevăzute de legislaţia în │
│ │vigoare (ex. evaluarea │
│ │pentru obţinerea │
│ │atestatului de familie │
│ │adoptatoare trebuie │
│ │realizată într-un interval │
│ │de timp stabilit prin │
│ │lege). │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională debutant (însoţit de un │
│asistent social cu treaptă de │
│competentă superioară), practicant, │
│specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Observaţia

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Observaţia este o metodă de│
│ │culegere a datelor │
│ │empirice, utilizată de │
│ │asistentul social pentru a │
│ │completa/confirma datele │
│Definiţie │rezultate în urma altor │
│ │tehnici (documentarea, │
│ │interviul sau │
│ │întrevederea), conform unui│
│ │plan dinainte elaborat şi │
│ │cu ajutorul unor tehnici │
│ │specifice de înregistrare. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Observaţia presupune │
│ │urmărirea comportamentului │
│ │verbal şi non-verbal al │
│ │interlocutorului/ │
│ │clientului, tipul şi │
│ │structura relaţiilor din │
│ │mediul investigat, │
│ │atitudini, stări şi reacţii│
│ │emoţionale. Observaţia se │
│ │aplică permanent, pe tot │
│ │parcursul instrumentării │
│ │unui caz, în spaţiul │
│ │profesional al asistentului│
│ │social şi în mediul de │
│ │provenienţă/de viaţă al │
│ │clientului (familie, grup │
│ │de prieteni, comunitatea │
│ │şcolară/profesională, │
│ │etc.), în situaţii clar │
│ │determinate (vizita la │
│ │domiciliu, întrevedere, │
│ │etapa de potrivire dintre │
│ │copil şi asistent maternal,│
│ │etc.) şi/sau în situaţii │
│ │experimentale (introducerea│
│ │unui factor neprevăzut care│
│ │poate afecta echilibrul │
│ │relaţiilor - ex: implicarea│
│ │unui martor la un abuz în │
│ │cadrul unei întrevederi cu │
│ │abuzatorul care îşi neagă │
│ │vinovăţia). │
│ │Observaţia poate fi │
│ │clasificată astfel: │
│ │1. Observaţia directă: │
│ │asistentul social stă faţă │
│ │în faţă cu clientul; │
│ │2. Observaţia indirectă: │
│ │asistentul social observă │
│ │aspecte din mediul de │
│Descriere │provenienţă al clientului. │
│ │Informaţii cu privire la │
│ │client pot fi obţinute prin│
│ │observaţie şi în absenţa │
│ │acestuia. │
│ │Ex: asistentul social │
│ │realizează o vizită la │
│ │domiciliul beneficiarului │
│ │şi, în lipsa acestuia, │
│ │observă starea locuinţei, │
│ │condiţiile de igienă şi │
│ │curăţenie, aspectul │
│ │copiilor sau al altor │
│ │membri din familie, etc. │
│ │După gradul de structurare │
│ │deosebim: │
│ │• observaţia structurată - │
│ │se distinge prin faptul că │
│ │face apel la grile de │
│ │categorii, scale de │
│ │evaluare, tabele de │
│ │analiză, construite în │
│ │prealabil, care ghidează │
│ │observaţia şi ordonează │
│ │materialul empiric vizat. │
│ │• observaţia nestructurată │
│ │(calitativă) - spre │
│ │deosebire de cea │
│ │structurată (cantitativă), │
│ │nu face apel la o schemă │
│ │prestabilită de categorii s│
│ │au ipoteze, acestea urmând │
│ │să fie elaborate pe │
│ │parcursul investigaţiei sau│
│ │la sfârşitul acesteia. │
│ │Acest tip de observaţie se │
│ │utilizează în cercetările │
│ │antropologice, în studiile │
│ │etnografice şi în practica │
│ │asistenţei sociale, mai │
│ │ales sub forma observaţiei │
│ │participative. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Instrument│Ghid de observaţie │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │pe toată durata │
│ │desfăşurării metodei cu │
│Timp │care observaţia este │
│ │complementară (interviu, │
│ │întrevedere etc) │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională debutant, practicant, │
│specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Documentarea (analiza documentelor)

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Documentarea este tehnica │
│ │utilizată de asistentul │
│ │social în scopul culegerii │
│ │de date despre un aspect al│
│ │socialului la care nu are │
│ │acces prin observaţie │
│ │directă sau în scopul │
│ │informării teoretice, în │
│ │sensul consultării unei │
│ │bibliografii ori a │
│ │rapoartelor de cercetare cu│
│ │privire la un aspect │
│ │particular al cazului la │
│ │care lucrează (ex. efectele│
│ │bullying-ului în şcoală │
│ │asupra comportamentului │
│Definiţie │unui copil, factorii de │
│ │risc pentru apariţia │
│ │violenţei domestice sau │
│ │pentru neglijarea unui │
│ │copil etc); ariile │
│ │documentate pot acoperi │
│ │aspecte din domenii precum │
│ │istoria, sociologia, │
│ │antropologia, psihologia, │
│ │ştiinţele juridice şi │
│ │administrative, asistenţa │
│ │socială. În funcţie de │
│ │modul de valorificare, │
│ │documentele vor fi │
│ │utilizate ca sursa │
│ │principală de informaţii │
│ │sau, complementar, alături │
│ │de alte metode şi tehnici. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru reconstituirea │
│ │vieţii sociale a │
│ │clientului, asistentul │
│ │social apelează la │
│ │observaţia indirectă pentru│
│ │analiza documentelor scrise│
│ │şi nescrise (ex. │
│ │fotografii, înregistrări │
│ │video-audio, obiecte cu │
│ │valoare simbolică), │
│ │oficiale şi neoficiale, │
│ │luând în considerare tot │
│ │ceea ce poate oferi o │
│ │indicaţie despre viaţa │
│ │socială prezentă şi trecută│
│ │a acestuia. Utilizarea │
│ │documentelor de către │
│ │asistentul social asigură o│
│ │diversificare al │
│ │informaţiilor, judecata │
│ │critică a acestora în baza │
│ │experienţei acumulate, a │
│ │valorii şi limitelor │
│ │surselor informative. │
│ │Documentarea se realizează │
│ │în baza unui plan de │
│ │documentare ce cuprinde │
│ │resursele cheie din │
│ │sistemul client care pot │
│ │oferi informaţii relevante │
│ │despre acesta (ex. membrii │
│ │familiei lărgite, prieteni,│
│ │vecini, autorităţi cu care │
│ │a fost în contact etc). │
│ │Instrumentarea unui caz │
│ │necesită o varietate mare │
│ │de documente, asistentul │
│ │social trebuind să aibă │
│ │permanent în vedere │
│ │obţinerea lor ţinând cont │
│ │de: │
│ │- sursa de provenienţă: │
│ │surse directe (primare): │
│ │oferă documente şi in │
│ │formaţii direct de la │
│Descriere │client (ex. acte de stare │
│ │civilă, scrisori, jurnale, │
│ │rapoarte, etc) şi, │
│ │respectiv, surse indirecte │
│ │(secundare): oferă │
│ │documente din sistemul │
│ │client, îndeosebi din │
│ │familia lărgită, documente │
│ │juridice şi medicale; │
│ │- tipul documentelor: │
│ │documente publice - ex. │
│ │publicaţii, rapoarte, acte │
│ │emise de către instituţii │
│ │şi, respectiv, documente │
│ │private - ex. jurnale şi │
│ │scrisori ale copiilor către│
│ │/de la părinţi; │
│ │- modalitatea de emitere a │
│ │documentului: documente │
│ │solicitate - reprezintă │
│ │documente publice care pot │
│ │fi solicitate de către │
│ │asistentul social │
│ │diferitelor instituţii │
│ │implicate într-un anumit │
│ │caz (ex. Comisia pentru │
│ │Protecţia Copilului, │
│ │tribunal, poliţie etc). │
│ │Aceste documente nu se │
│ │eliberează decât la o │
│ │solicitare scrisă (cerere) │
│ │şi bine argumentată de │
│ │către asistentul social. │
│ │Documente nesolicitate - │
│ │reprezintă documente care │
│ │fac parte din dosarul │
│ │clientului şi care │
│ │ulterior, atunci când cazul│
│ │este redeschis, sunt din │
│ │nou reanalizate şi │
│ │comparate cu alte documente│
│ │noi. Cele mai des, │
│ │documente de acest fel sunt│
│ │actele medicale, evaluările│
│ │psihologice, actele │
│ │şcolare, anchetele sociale │
│ │etc. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Instrument│Plan de documentare │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Timp │nu este cazul │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională debutant, practicant, │
│specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Convorbirea telefonică

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Convorbirea telefonică │
│ │reprezintă o tehnică │
│ │auxiliară de strângere a │
│ │datelor sau, după caz, de │
│ │confirmare a datelor │
│Definiţie │obţinute anterior prin alte│
│ │metode sau tehnici, dar şi │
│ │de realizare a contactului │
│ │dintre asistentul social şi│
│ │client prin comunicare │
│ │exclusiv verbală. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Convorbirea telefonică │
│ │poate avea loc oricând este│
│ │necesar, la iniţiativa │
│ │asistentului social sau la │
│ │solicitarea clientului. Cu │
│ │acordul clientului, este │
│ │recomandat ca asistentul │
│ │social să folosească un │
│ │instrument de înregistrare │
│ │a convorbirilor telefonice,│
│ │iar înainte de încheierea │
│ │acestora să realizeze │
│Descriere │împreună cu clientul o │
│ │sumarizare a convorbirii │
│ │pentru a păstra o cât mai │
│ │mare fidelitate a │
│ │informaţiilor. │
│ │Această tehnică este │
│ │utilizată îndeosebi pentru │
│ │semnalarea sau referirea │
│ │cazului, pentru colectarea │
│ │informaţiilor primare │
│ │despre caz şi pentru │
│ │programarea vizitelor la │
│ │domiciliul clientului. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Fişă convorbire telefonică │
│ │cuprinzând sumarizarea │
│Instrument│convorbirii purtate între │
│ │client şi asistentul │
│ │social. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Timp │între 5-15 minute │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională debutant, practicant, │
│specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Genograma

┌─────────┬────────────────────────────┐
│ │Tehnica genogramei transpune│
│ │informaţiile obţinute prin │
│ │metodele şi tehnicile │
│ │descrise mai sus, într-o │
│ │reprezentare grafică a │
│Definiţie│structurii familiei, │
│ │asemănătoare unui "arbore │
│ │genealogic", fiind aplicată │
│ │în etapa de evaluare şi │
│ │având rol de diagnostic │
│ │social. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Genograma este o tehnică │
│ │utilizată în evaluarea │
│ │situaţiei problematice cu │
│ │care o persoană sau o │
│ │familie se confruntă şi │
│ │presupune culegerea de │
│ │informaţii cu privire la │
│ │structura familiei şi la │
│ │relaţiile dintre membrii │
│ │afectaţi de problemă. │
│ │Tehnica se aplica în mod │
│ │deosebit în etapa de │
│ │evaluare, având rol în │
│ │diagnoza socială. Genograma │
│ │sau arborele familiei, │
│ │descrie tipurile de relaţii │
│ │şi evenimentele care s-au │
│ │desfăşurat de-a lungul │
│ │generaţiilor. Este realizată│
│ │în scopul creării unei │
│ │scheme a structurii şi │
│ │relaţiilor din familia │
│Descriere│implicată în rezolvarea │
│ │situaţiei problematice, │
│ │astfel încât să poată fi │
│ │evaluate posibilele surse de│
│ │sprijin din familie sau │
│ │posibilele cauze ce au │
│ │determinat sau menţinut │
│ │situaţia problematică. │
│ │Pentru a fi realizată sunt │
│ │utilizate simboluri │
│ │specifice. Aici găsim │
│ │reprezentate grafic prin │
│ │simboluri naşterile, │
│ │divorţurile, decesele şi de │
│ │aceea genograma este │
│ │folosită pentru structurarea│
│ │eficientă a informaţiilor │
│ │despre clientul serviciilor │
│ │sociale şi familia acestuia.│
│ │Schema obţinută prin │
│ │folosirea simbolurilor va fi│
│ │una clară şi uşor de │
│ │interpretat de către orice │
│ │specialist. │
└─────────┴────────────────────────────┘

    Structura familiei: simboluri
 (a se vedea imaginea asociată)
    Funcţionarea familiei
 (a se vedea imaginea asociată)

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Instrument│Genograma │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │30-60 min (în funcţie de │
│ │mărimea şi complexitatea │
│Timp │familiei, cu condiţia │
│ │strângerii prealabile a │
│ │tuturor informaţiilor │
│ │necesare) │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională debutant, practicant, │
│specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Ecoharta

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Ecoharta este o │
│ │reprezentare grafică, fiind│
│ │realizată pentru a pune în │
│Definiţie │evidenţă relaţiile │
│ │clientului cu mediul în │
│ │care acesta trăieşte │
│ │(persoane şi instituţii cu │
│ │care interacţionează). │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Similar genogramei, această│
│ │tehnică precizează locul │
│ │unei persoane sau familii │
│ │în contextul social. Ea se │
│ │bazează pe relaţii, modul │
│ │de interacţionare cu │
│ │ceilalţi, performanţe │
│ │intelectuale, participarea │
│ │la activităţi religioase, │
│ │sociale, politice, │
│ │culturale etc. şi se │
│ │realizează utilizând │
│ │anumite simboluri specifice│
│ │pentru a reprezenta │
│ │tipurile de relaţii. │
│ │Reprezentând o sinteză │
│ │grafică a contextului │
│ │social al clientului, ea │
│ │poate fi concretizată spre │
│ │sfârşitul etapei de │
│ │evaluare, când asistentul │
│Descriere │social deţine suficiente │
│ │informaţii pentru a putea │
│ │aprecia tipul şi calitatea │
│ │relaţiilor pe care │
│ │beneficiarul le are cu alte│
│ │persoane şi/sau instituţii.│
│ │Ecoharta poate oferi o │
│ │imagine clară a resurselor │
│ │utile pentru intervenţie în│
│ │funcţie de calitatea şi │
│ │intensitatea relaţiilor │
│ │beneficiarului în │
│ │interacţiunea sa cu mediul.│
│ │Dacă genograma reprezintă o│
│ │hartă a relaţiilor │
│ │familiale, ecoharta este o │
│ │hartă a relaţiilor sociale │
│ │stabilite în afara mediului│
│ │familial, cu accent pe │
│ │identificarea resurselor │
│ │existente şi latente │
│ │(potenţiale). │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Instrument│Ecoharta │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │30-60 min (în funcţie de │
│ │mărimea şi complexitatea │
│Timp │familiei, cu condiţia │
│ │strângerii prealabile a │
│ │tuturor informaţiilor │
│ │necesare) │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională debutant, practicant, │
│specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Analiza câmpului de forţe

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Analiza câmpului de forţe │
│ │este o tehnică de culegere │
│ │şi prelucrare a │
│ │informaţiilor privind │
│Definiţie │factorii/forţele care pot │
│ │contribui la rezolvarea │
│ │problemei cu care clientul │
│ │se confruntă la un moment │
│ │dat al existenţei sale. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Analiza câmpului de forţe │
│ │este o tehnică ce se │
│ │bazează pe identificarea │
│ │punctelor tari dar şi a │
│ │punctelor slabe care │
│ │caracterizează situaţia │
│ │evaluată, astfel încât │
│ │acestea să poată fi │
│Descriere │utilizate în planificarea │
│ │intervenţiei necesare. │
│ │Analiza câmpului de forţe │
│ │va fi reprezentată sub │
│ │forma unui tabel cu d ouă │
│ │coloane, în care vor fi │
│ │înregistrate punctele tari │
│ │şi punctele slabe │
│ │identificate. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Instrument│Analiza câmpului de forţe │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │10-30 min (în funcţie de │
│Timp │complexitatea situaţiei │
│ │analizate) │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Consilierea

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Consilierea reprezintă un │
│ │proces bine structurat, cu │
│ │o durată limitată în timp │
│ │şi obiective clare, │
│ │dezvoltate împreună cu │
│ │clientul, un cadru │
│ │specific, precum şi │
│ │cerinţele specifice │
│ │antrenate în procesul de │
│Definiţie │închidere al consilierii. │
│ │Consilierea în asistenţa │
│ │socială este un proces de │
│ │însoţire a unei persoane │
│ │(sau grup de persoane) de │
│ │către o alta, specializată │
│ │în asistenţă socială, cu │
│ │scopul îmbunătăţirii vieţii│
│ │sociale a clientului, prin │
│ │utilizarea cât mai completă│
│ │a resurselor existente. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Scopul este acela de a │
│ │ajuta clientul să îşi │
│ │identifice problemele, │
│ │nevoile, să le exploreze, │
│ │să identifice soluţii │
│ │pentru acestea, să îşi │
│ │conştientizeze abilităţile,│
│ │resursele şi să le │
│ │utilizeze optimal în │
│ │vederea rezolvării │
│ │problemelor personale şi │
│ │interpersonale, pentru o │
│ │mai bună adaptare şi │
│ │integrare socială. Misiunea│
│ │asistentului social este de│
│ │a ajuta clientul să devină │
│ │independent de serviciile │
│ │sociale. Consilierea se │
│ │bazează pe obiective clare,│
│ │se realizează într-un cadru│
│ │care să confere intimitate │
│ │şi securitate clientului, │
│ │pentru a construi o relaţie│
│ │de sprijin, în sensul │
│ │motivării clientului să │
│ │acţioneze pentru schimbarea│
│ │acelui comportament care a │
│ │determinat situaţia de │
│ │criză şi pentru │
│ │restabilirea echilibrului │
│Descriere │psihosocial al vieţii. În │
│ │cadrul acestui demers, │
│ │asistentul soci al împreună│
│ │cu clientul vor analiza mai│
│ │întâi care este natura │
│ │problemei, apoi vor explora│
│ │care sunt resursele │
│ │individului/familiei/ │
│ │comunităţii. │
│ │Principala modalitate de │
│ │realizare a consilierii │
│ │este reprezentată de │
│ │comunicare, utilizându-se │
│ │o serie de tehnici │
│ │specifice: │
│ │○ ascultarea activă o │
│ │parafrazarea │
│ │○ clarificarea │
│ │○ încurajarea │
│ │○ reflectarea │
│ │○ sumarizarea │
│ │○ comunicarea nonverbală │
│ │Consilierea poate fi │
│ │organizată de către │
│ │asistentul social pentru │
│ │fiecare client în una sau │
│ │mai multe din următoarele │
│ │forme, în funcţie de │
│ │nevoile acestuia: │
│ │○ consiliere individuală │
│ │○ consiliere familială │
│ │○ consiliere de grup │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Fişa de consiliere ce │
│ │conţine datele de │
│Instrument│identificare ale │
│ │clientului, obiectivele │
│ │şedinţei, planul de lucru │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │45 min/şedinţă/zi; numărul │
│ │de şedinţe săptămânale se │
│ │stabileşte în funcţie de │
│ │obiectivele avute în vedere│
│Timp │pentru fiecare caz şi de │
│ │nivelul de risc evaluat în │
│ │etapa de diagnoză, atât │
│ │faţă propria persoană, cât │
│ │şi faţă de cei din jur │
│ │(membrii familiei etc.) │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Capacitarea/optimizarea/abilitarea clienţilor (empowerment)

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Capacitarea/optimizarea/ │
│ │abilitarea beneficiarului │
│ │reprezintă o metodă prin │
│ │care asistentul social se │
│ │angajează într-o serie de │
│Definiţie │activităţi cu clientul cu │
│ │scopul de a-i creşte │
│ │capacitatea de acţiune şi │
│ │de a folosi eficient │
│ │această capacitate, în │
│ │raport cu persoane, │
│ │grupuri, instituţii. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Metoda vizează creşterea │
│ │calităţii vieţii, │
│ │facilitarea accesului la │
│ │resurse le necesare unui │
│ │trai decent şi dobândirea │
│ │controlului asupra acestor │
│ │resurse în vederea │
│ │depăşirii situaţiei de │
│ │dificultate şi/sau evitării│
│ │marginalizării şi │
│ │excluziunii sociale. Se │
│ │aplică tuturor clienţilor │
│ │(individ, familii, grupuri,│
│ │comunităţi) marginalizaţi, │
│ │caracterizaţi prin lipsa de│
│ │putere şi acţiune │
│ │(powerlessness), înţeleasă │
│ │ca incapacitate de a │
│ │controla emoţii, │
│ │deprinderi, cunoştinţe şi/ │
│ │sau resurse materiale, │
│ │astfel încât performanţa │
│ │efectivă a rolurilor │
│ │sociale să conducă la │
│ │satisfacţie personală. │
│ │Din punct de vedere al │
│Descriere │categoriilor, distingem │
│ │între doua tipuri şi anume:│
│ │○ Abilitare/capacitare │
│ │individuală care presupune │
│ │ajutarea beneficiarului să │
│ │aibă respect de sine, │
│ │conştiinţa valorii şi │
│ │puterii personale, să │
│ │renunţe la auto-evaluarea │
│ │negativă, să manifeste o │
│ │conştiinţă critică, să │
│ │obţină competenţe şi │
│ │cunoştinţe adecvate, să │
│ │atragă resurse şi │
│ │oportunităţi de rezolvare a│
│ │unor probleme personale şi │
│ │interpersonale. │
│ │○ Abilitare/capacitare │
│ │colectivă ce urmăreşte │
│ │încurajarea schimbării │
│ │proceselor sociale │
│ │opresive, o împărţire a │
│ │puterii mai echitabilă, │
│ │împuterniceşte diferite │
│ │grupuri sociale să │
│ │coopereze unele cu altele │
│ │pentru a reduce deprivarea │
│ │şi starea de opresiune. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Planul de lucru ce conţine │
│ │datele de identificare ale │
│Instrument│clientului, obiectiv ele şi│
│ │activităţile propuse pentru│
│ │creşterea capacităţii de │
│ │acţiune │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │45 min/şedinţă/zi pentru │
│ │întâlnirile faţă-în-faţă; │
│Timp │numărul de şedinţe │
│ │săptămânale se stabileşte │
│ │în funcţie de obiectivele │
│ │din planul de lucru │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Reprezentarea intereselor beneficiarului (advocacy)

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Reprezentarea intereselor │
│ │beneficiarului (advocacy) │
│ │este metoda utilizată de │
│ │către asistentul social │
│Definiţie │care presupune ca acesta să│
│ │vorbească în numele │
│ │beneficiarilor, │
│ │reprezentându-le interesele│
│ │în faţa diferitelor │
│ │instituţii. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Obiectivele şi strategiile │
│ │practicării utilizării │
│ │acestei metode sunt │
│ │variate, şi acţionează la │
│ │diverse nivele: micro (care│
│ │vizează un anumit individ),│
│ │intermediar (care vizează │
│ │un grup de oameni, cum ar │
│ │fi persoanele cu │
│ │dizabilităţi, copiii │
│ │abandonaţi etc.) sau macro │
│ │(care urmăresc foloase │
│ │aduse întregii societăţi, │
│ │cum ar fi asigurarea unui │
│ │salariu minim echitabil, │
│ │accesul la servicii │
│ │medicale sau educaţie │
│ │etc.). Se distinge un │
│ │advocacy de cauză, care │
│ │abordează probleme │
│ │sistemice şi implică │
│ │eforturi de lobby │
│ │(instrumente de presiune) │
│ │care vizează o │
│ │restructurare la nivel │
│ │politic sau instituţional, │
│ │fapt ce face ca acesta să │
│ │fie strâns legat de │
│ │practica elaborării de │
│ │politici sau alte forme de │
│ │asistenţă socială la nivel │
│ │macro social. Acest tip de │
│ │advocacy are ca scop │
│ │promovarea cauzei unui grup│
│ │pentru a obţine un drept │
│ │legal sau accesul la │
│ │anumite resurse sau │
│ │oportunităţi. Spre │
│ │deosebire de advocacy de │
│ │cauză, advocacy-ul de caz │
│ │are scopul de a redresa │
│ │dezechilibrele de putere şi│
│ │a promova drepturile │
│ │persoanelor care sunt │
│ │marginalizate sau │
│ │vulnerabile. Acest tip de │
│ │advocacy permite │
│ │asistentului social să se │
│ │asigure că potenţialii │
│Descriere │clienţi au acces sau │
│ │primesc serviciile sau │
│ │resursele la care au │
│ │dreptul conform legii şi de│
│ │care au nevoie. Advocacy de│
│ │caz presupune intervenţia │
│ │atunci când serviciile │
│ │disponibile nu sunt │
│ │relevante pentru nevoile │
│ │clientului sau atunci când │
│ │o organizaţie/instituţie nu│
│ │este receptivă la aceste │
│ │nevoi. │
│ │Strategii de advocacy: │
│ │○ Advocacy instrumental: se│
│ │referă la acţiunile │
│ │specifice realizate de │
│ │asistenţii sociali în │
│ │numele clienţilor. │
│ │○ Advocacy educaţional: │
│ │implică iniţierea de │
│ │acţiuni cu scopul creşterii│
│ │gradului de conştientizare │
│ │asupra problemelor de │
│ │justiţie socială, drepturi,│
│ │nevoi, oportunităţi, nu │
│ │doar pentru clienţi, ci şi │
│ │pentru colegi sau publicul │
│ │larg. Înseamnă educarea │
│ │altora cu privire la │
│ │aspecte sau probleme care │
│ │opresează sau │
│ │stigmatizează, înseamnă │
│ │educarea clienţilor şi │
│ │informarea cu privire la │
│ │propriile drepturi etc. │
│ │○ Advocacy practic: implică│
│ │lucrul direct cu clienţii │
│ │şi asistarea acestora în │
│ │vederea accesării de │
│ │resurse, cum ar fi │
│ │însoţirea acestora la │
│ │interviuri sau atunci când │
│ │merg să solicite anumite │
│ │servicii, sprijinirea în │
│ │obţinerea unor beneficii şi│
│ │chiar completarea │
│ │documentelor care pot │
│ │constitui o barieră în │
│ │accesul la resurse. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Planul de lucru ce conţine │
│ │datele de identificare ale │
│Instrument│clientul ui, obiectivele şi│
│ │activităţile propuse pentru│
│ │activitatea de advocacy │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Timp │nu este cazul/în funcţie de│
│ │situaţie │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Treapta de competenţă profesională │
│necesară pentru utilizarea acestei │
│metode-tehnici: │
│Asistent social treapta de competenţă │
│profesională specialist sau principal │
└──────────────────────────────────────┘


    Înregistrarea informaţiilor şi a documentelor
        Informaţiile ce rezultă din aplicarea metodelor şi tehnicilor de mai sus sunt organizate în cadrul unui dosar de caz. Acesta este structurat în două părţi: o parte ce constituie Dosarul Administrativ şi o parte numită Dosarul profesional.
        Dosarul administrativ va reprezenta acea parte din dosarul de caz la care pot avea acces şi alţi specialişti, reprezentanţi ai furnizorilor de servicii, organe de control etc., în conformitate cu prevederile legale.
        Dosarul profesional va conţine informaţiile care pot fi făcute cunoscute doar altor asistenţi sociali, la transferul cazului, la încheierea lui sau în cazul verificării activităţii asistentului social, dacă sunt semnalate suspiciuni de încălcare a eticii şi deontologiei profesionale şi/sau a normelor profesionale. În acest fel se asigură respectarea principiilor deontologice impuse profesiei de asistent social dar şi respectarea confidenţialităţii asupra datelor şi vieţii private a beneficiarilor.
        Înregistrarea informaţiilor şi a documentelor de către asistenţii sociali este o componentă esenţială de practică profesională. Procesul de pregătire şi organizare a materialului pentru înregistrare oferă un mijloc de a înţelege beneficiarul/clientul şi de a planifica intervenţia socială.
        Asistenţii sociali se asigură că înregistrările sunt actuale, corecte, conţin informaţii relevante despre beneficiari clienţi şi sunt gestionate într-o manieră care protejează confidenţialitatea beneficiarului/clientului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind confidenţialitatea şi alte reglementări.
    CAP. 6
    Formarea profesională a asistenţilor sociali în raport cu treptele de competenţă profesională
        Asistenţii sociali dezvoltă şi aplică principiile, cunoştinţele, modelele şi tehnicile profesionale într-o manieră etică şi ştiinţifică cu scopul de a promova dezvoltarea, starea de bine şi performanţa indivizilor, grupurilor, organizaţiilor şi a societăţii.
        Pentru a putea face acest lucru, asistenţii sociali au nevoie de competenţe profesionale specifice, aşa cum au fost detaliate în capitolele anterioare. Competenţele sunt seturi complexe de cunoştinţe şi abilităţi, prin care pot fi rezolvate problemele întâlnite în practica profesională, dezvoltate în mod diferit în funcţie de tipurile de programe de formare profesională continuă urmate, precum şi în funcţie de experienţa practică a asistentului social.
        În munca asistentului social competenţele pot fi împărţite în două mari grupe:
    1. Competenţele profesionale (sau primare), relaţionate direct cu contextul profesiei, şi
    2. Competenţele transversale (secundare), care permit specialistului să ofere serviciile sale în mod eficient

        Competenţele transversale sunt:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│ │- Cunoaşte şi │
│ │utilizează tehnici │
│ │specifice pentru o │
│ │comunicare │
│ │interpersonală │
│ │eficientă: │
│ │ascultarea activă, │
│ │utilizarea │
│A. Comunicare │feedbackului, etc. │
│interpersonală │- Îşi actualizează │
│ │periodic │
│ │cunoştinţele în │
│ │domeniu şi îşi │
│ │dezvoltă abilităţile│
│ │legate de o │
│ │comunicare │
│ │interpersonală │
│ │eficientă │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- Stabileşte şi │
│ │menţine relaţii │
│ │profesionale │
│ │corecte, bazate pe │
│ │încredere cu │
│ │beneficiarii - │
│B. Construieşte │Comunică în mod clar│
│şi menţine │clientului rolul │
│relaţii │său, │
│profesionale │responsabilităţi, │
│bazate pe │cadrul şi condiţiile│
│încredere cu │în care pot colabora│
│beneficiarii │- Promovează şi │
│ │încurajează │
│ │participarea activă │
│ │a clientului în │
│ │planificarea şi │
│ │furnizarea │
│ │serviciilor sociale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- În toate acţiunile│
│ │întreprinse, │
│ │asistentul social nu│
│ │poate decide în │
│C. Respectă │numele │
│principiul │beneficiarului, │
│autodeterminării │acesta doar îl poate│
│ │ghida sau sprijini │
│ │pe beneficiar în │
│ │identificarea şi │
│ │accesarea resurselor│
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- Cunoaşte │
│ │legislaţia │
│D. Cunoaşte şi │internaţională şi │
│promovează │naţională cu privire│
│drepturile omului│la drepturile omului│
│în activitatea sa│- Îşi desfăşoară │
│profesională │toată activitatea │
│ │profesională │
│ │respectând │
│ │drepturile omului │
├─────────────────┼────────────────────┤
│E. Promovează şi │- În toate │
│respectă │activităţile │
│diversitatea │întreprinse, │
│(etnică, │asistentul social │
│culturală, │promovează şi │
│diferenţele │susţine diversitatea│
│individuale, │prin comportamente │
│egalitatea de │adecvate │
│gen) │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- Îşi actualizează │
│ │periodic │
│F. Cunoaşte şi │cunoştinţele din │
│utilizează │domeniul dezvoltării│
│teoriile actuale │umane │
│în dezvoltarea │- Îşi bazează │
│umană │practica pe dovezi │
│ │ştiinţifice şi │
│ │teorii actuale în │
│ │dezvoltarea umană │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- În toate │
│ │activităţile │
│ │profesionale, │
│ │asistentul social │
│ │promovează şi │
│ │susţine egalitatea │
│ │de şanse în │
│G. Respectă │comunităţi/ │
│principiul │societate, precum şi│
│egalităţii de │principiul │
│şanse şi │non-discriminării │
│antidiscriminării│- În situaţiile în │
│ │care aceste │
│ │principii sunt │
│ │încălcate, │
│ │asistentul social │
│ │sesizează │
│ │instituţiile │
│ │abilitate │
└─────────────────┴────────────────────┘    Evaluarea competenţelor
        Competenţele asistenţilor sociali pot fi evaluate cu ajutorul unei scale descriptive cu patru trepte, care este prezentată mai jos. Cele patru trepte ale acestei scale urmează un crescendo fundamentat de două aspecte: cu cât treapta este mai avansată, cu atât (a) activităţile profesionale sunt mai complexe şi (b) practica specialistului este mai independentă (adică nevoia de ghidare şi supervizare este mai scăzută). Această scală poate fi utilizată atât pentru evaluarea formativă, în contexte în care aceste competenţe sunt dezvoltate (de exemplu în mediul academic, pentru evaluarea studenţilor), cât şi pentru evaluarea sumativă, de exemplu la momentul în care un asistent social cere conferirea unui certificat sau a unei trepte de specializare.

┌──────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┐
│1 │2 │3 │4 │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Cunoştinţele │Există │Există │Există │
│şi │competenţe │competenţe │competenţe │
│deprinderile │pentru │pentru │pentru │
│de bază sunt │realizarea │realizarea │realizarea │
│prezente dar │sarcinilor, │sarcinilor de │sarcinilor │
│competenţele │dar este │bază, fără │complexe, │
│sunt │necesară │ghidare sau │fără │
│insuficient │ghidare şi │supervizare │supervizare │
│dezvoltate │supervizare │ │sau ghidare │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sunteţi │
│ │ │ │recunoscuţi │
│ │În mod │ │de ceilalţi │
│ │constant, │ │pentru │
│ │demonstrează│ │practica │
│ │competenţe │Îşi exercită │excelentă. │
│ │profesionale│profesia în │Apreciază │
│ │în practică.│mod autonom şi│punctele │
│ │Se bazează │având │forte şi │
│ │în │iniţiativă │contribuţia │
│Demonstrează │intervenţia │sporită, │altora şi îi │
│competenţele │practică pe │devine un │încurajează │
│profesionale │cercetări şi│model pentru │să-şi atingă │
│in practică, │dovezi │alţi │potenţialul. │
│dar solicită │ştiinţifice.│profesionişti.│Este │
│sfaturi şi │Se angajează│Foloseşte în │permanent │
│sprijin pentru│activ în │munca lui în │preocupat de │
│procesele de │învăţarea │mod constant │învăţare şi │
│asistenţă │continuă, │dovezi din │de │
│socială. │dar continuă│cercetarea din│îmbunătăţirea│
│Contribuie la │să solicite │domeniu, iar │calităţii │
│învăţarea şi │sfaturi şi │gândirea auto-│practicii │
│dezvoltarea │sprijin după│reflexivă este│profesionale.│
│personală, dar│caz. Se │încorporată în│Practică │
│şi a altor │poate │practica de zi│profesia în │
│profesionişti.│concentra │cu zi. │mod autonom, │
│ │asupra │Contribuie în │având │
│ │dezvoltării │mod activ la │iniţiativă şi│
│ │altora, │învăţarea │putând derula│
│ │precum şi │celorlalţi. │cu uşurinţă │
│ │asupra │ │activităţi de│
│ │dezvoltării │ │conducere. │
│ │proprii. │ │Utilizează │
│ │ │ │frecvent în │
│ │ │ │munca dovezi │
│ │ │ │ştiinţifice. │
└──────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┘

        De asemenea, în evaluarea competenţelor profesionale se poate folosi şi scala cu cinci trepte în care este specificat nivelul de dezvoltare al compentenţei pe care l-a atins asistentul social în activitatea sa. Această scală poate fi folosită pentru a stabili planul de formare al specialistului.
        De exemplu:

┌───────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Competenţa │ │
│ │• Competenţă │ │
│Nivelul de │în analiza │ │
│dezvoltare │nevoilor/ │Propunere │
│al │diagnoză │program de │
│competenţei│socială │formare │
│ │• Culegere de │ │
│ │informaţii de │ │
│ │la client. │ │
├───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Asistentul │ │
│ │social culege │Programe de │
│ │sporadic şi │formare ce │
│ │incomplet │presupun │
│ │informaţii │achiziţionarea│
│Foarte │despre client.│şi exersarea │
│redus │Nu cunoaşte │de competenţe │
│ │metode şi │specifice │
│ │tehnici │culegerii de │
│ │specifice sau │informaţii │
│ │nu le poate │despre client.│
│ │aplica în │ │
│ │munca sa. │ │
├───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Asistentul │ │
│ │social culege │Supervizare │
│ │informaţii │Programe de │
│ │despre client,│formare ce │
│ │dar are nevoie│presupun │
│ │de sprijinul │întărirea │
│Redus │altui │competenţelor │
│ │profesionist │existente şi │
│ │în planificare│formarea unor │
│ │şi derularea │competenţe │
│ │procesului de │noi. │
│ │culegere a │ │
│ │informaţiilor.│ │
├───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Asistentul │ │
│ │social culege │ │
│ │informaţii │ │
│ │despre client,│Supervizare │
│ │dar are nevoie│Programe de │
│ │de sprijinul │formare ce │
│ │altui │presupun │
│ │profesionist │întărirea │
│Mediu │doar în │competenţelor │
│ │planificarea │existente şi │
│ │şi alegerea │formarea unor │
│ │metodelor şi │competenţe │
│ │tehnicilor │noi. │
│ │utilizate în │ │
│ │procesul de │ │
│ │culegere a │ │
│ │informaţiilor.│ │
├───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Asistentul │ │
│ │social │Supervizare │
│ │desfăşoară │Programe de │
│ │activitatea de│formare ce │
│ │culegere de │presupun │
│ │informaţii cu │întărirea │
│Ridicat │privire la │competenţelor │
│ │client în mod │existente şi │
│ │autonom, │familiarizarea│
│ │bazându-şi │cu noile │
│ │activitatea pe│cercetări din │
│ │o documentare │domeniu. │
│ │ştiinţifică. │ │
├───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Asistentul │ │
│ │social │ │
│ │desfăşoară │ │
│ │întotdeauna │Programe de │
│ │activitatea de│formare ce │
│ │culegere de │presupun │
│ │informaţii cu │întărirea │
│ │privire la │competenţelor │
│Excepţional│client în mod │existente şi │
│ │autonom, │familiarizarea│
│ │bazându-şi │cu noile │
│ │activitatea pe│cercetări din │
│ │o documentare │domeniu. │
│ │ştiinţifică. │ │
│ │Prezintă în │ │
│ │munca sa │ │
│ │iniţiative. │ │
└───────────┴──────────────┴──────────────┘


        În funcţie de treapta de competenţă profesională, asistentul social are un nivel de competenţă profesională, un grad de independenţă profesională precum şi un nivel de intervenţie socială diferit astfel încât pentru dezvoltarea lor profesională şi dobândirea de competenţe au nevoie de formare profesională obligatorie.

┌──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │Nivelul │ │ │Competenţe │Formare │
│Treptele │competenţelor│Gradul de │Nivelul de │ │obligatorie │
│de │profesionale │independenţă │intervenţie ├───────────────┬────────────────┤pentru trecerea│
│competenţă│(cunoştinţe │profesională │socială │Competenţe │Competenţe │pe treapta │
│ │şi abilităţi)│ │ │profesionale │transversale │superioară │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Management de │ │a. Cursuri de │
│ │ │ │ │caz- evaluarea │ │specializare în│
│ │ │ │ │şi admiterea │ │etapele actului│
│ │ │ │ │clienţilor/ │ │profesional şi │
│ │ │ │ │beneficiarilor,│ │în aplicarea │
│ │ │ │ │analiza şi │Comunicare │metodelor │
│ │ │ │ │documentarea │interpersonală │specifice │
│ │ │ │ │cazurilor, │Construieşte şi │diagnozei │
│ │ │ │ │stabilirea │menţine relaţii │sociale │
│ │ │ │ │obiectivelor şi│profesionale │(anamneza, │
│ │ │ │ │a planurilor de│bazate pe │documentarea, │
│ │ │ │ │intervenţie: │încredere cu │observaţia, │
│ │ │ │ │Competenţă în │beneficiarii │genograma, │
│ │ │ │ │evaluarea │Respectă │ecomapa şi │
│ │ │ │ │nevoilor, │principiul │interviul de │
│ │ │ │ │Competenţă în │autodeterminării│explorare) şi a│
│ │ │În derularea │ │analiză şi │Cunoaşte şi │intervenţiei │
│ │ │activităţilor│ │documentare, │promovează │(analiza │
│ │ │este │ │Competenţă în │drepturile │câmpului de │
│ │Asistentul │obligatorie │ │stabilirea │omului în │forţe, │
│ │social are │ghidarea şi │Intervenţie │obiectivelor │activitatea sa │consiliere │
│ │cunoştinţe şi│supervizarea │directă: lucrul│Intervenţia de │profesională │socială, │
│DEBUTANT │deprinderi de│acestora de │individual cu │grup │Promovează şi │empowerment). │
│ │bază, dar │către un │clienţi, cu │Intervenţia în │respectă │b. Cursuri de │
│ │sunt │asistent │grupuri şi în │comunitate │diversitatea │dezvoltare a │
│ │insuficient │social cu o │comunitate. │Educaţie şi │(etnică, │competenţelor │
│ │consolidate. │treaptă de │ │dezvoltare │culturală, │legate de │
│ │ │competenţă │ │profesională │diferenţele │gândirea │
│ │ │superioară. │ │Dezvoltarea şi │individuale, │critică, │
│ │ │ │ │implementarea │egalitatea de │reflecţie │
│ │ │ │ │de programe │gen) │asupra actului │
│ │ │ │ │Competenţă în │Cunoaşte şi │profesional, │
│ │ │ │ │planificarea │utilizează │relaţionale, │
│ │ │ │ │evaluării │teoriile actuale│planificare │
│ │ │ │ │Competenţă în │în dezvoltarea │profesională. │
│ │ │ │ │realizarea │umană │Cursuri de │
│ │ │ │ │evaluării │Respectă │cunoaştere a │
│ │ │ │ │Competenţă în │principiul │cadrului │
│ │ │ │ │analiza │egalităţii de │legislativ. │
│ │ │ │ │evaluării │şanse şi │Studiu │
│ │ │ │ │Reflectarea │nondiscriminării│individual │
│ │ │ │ │critică asupra │ │privind noile │
│ │ │ │ │propriei │ │dovezi │
│ │ │ │ │acţiuni │ │ştiinţifice în │
│ │ │ │ │Cercetare │ │domeniul în │
│ │ │ │ │ │ │care activează.│
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Management de │ │ │
│ │ │ │ │caz- evaluarea │ │ │
│ │ │ │ │şi admiterea │ │ │
│ │ │ │ │clienţilor/ │ │ │
│ │ │ │ │beneficiarilor,│Comunicare │ │
│ │ │ │ │analiza şi │interpersonală │ │
│ │ │ │ │documentarea │Construieşte şi │Cursuri de │
│ │ │ │ │cazurilor, │menţine relaţii │specializare şi│
│ │ │ │ │stabilirea │profesionale │aprofundare a │
│ │ │ │ │obiectivelor şi│bazate pe │unor metode de │
│ │ │ │ │a planurilor de│încredere cu │lucru │
│ │ │ │ │intervenţie: │beneficiarii │individual şi │
│ │ │ │ │Competenţă în │Respectă │cu microsisteme│
│ │ │ │ │evaluarea │principiul │(advocacy, │
│ │ │ │ │nevoilor, │autodeterminării│intervenţii cu │
│ │ │ │ │Competenţă în │Cunoaşte şi │grupuri şi cu │
│ │ │ │ │analiză şi │promovează │comunităţi). │
│ │ │ │ │documentare │drepturile │Analiza │
│ │ │În derularea │ │Competenţă în │omului în │motivaţiei de │
│ │Asistentul │activităţilor│Intervenţie │stabilirea │activitatea sa │schimbare a │
│ │social are │este necesară│directă: lucrul│obiectivelor │profesională │clientului. │
│ │competenţe │ghidare şi │individual cu │Intervenţia de │Promovează şi │Cursuri de │
│PRACTICANT│pentru │supervizare │clienţi, cu │grup │respectă │specializare în│
│ │realizarea │de către un │microsisteme şi│Intervenţia în │diversitatea │planificarea │
│ │sarcinilor de│asistent │cu comunităţi. │comunitate │(etnică, │profesională, │
│ │bază. │social │ │Educaţie şi │culturală, │relaţionale şi │
│ │ │principal. │ │dezvoltare │diferenţele │de reflecţie. │
│ │ │ │ │profesională │individuale, │Cursuri de │
│ │ │ │ │Dezvoltarea şi │egalitatea de │cunoaştere a │
│ │ │ │ │implementarea │gen) │cadrului │
│ │ │ │ │de programe │Cunoaşte şi │legislativ. │
│ │ │ │ │Competenţă în │utilizează │Studiu │
│ │ │ │ │planificarea │teoriile actuale│individual │
│ │ │ │ │evaluării │în dezvoltarea │privind noile │
│ │ │ │ │Competenţă în │umană │dovezi │
│ │ │ │ │realizarea │Respectă │ştiinţifice în │
│ │ │ │ │evaluării │principiul │domeniul în │
│ │ │ │ │Competenţă în │egalităţii de │care activează.│
│ │ │ │ │analiza │şanse şi │ │
│ │ │ │ │evaluării │nondiscriminării│ │
│ │ │ │ │Reflectarea │ │ │
│ │ │ │ │critică asupra │ │ │
│ │ │ │ │propriei │ │ │
│ │ │ │ │acţiuni │ │ │
│ │ │ │ │Cercetare │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Management de │ │ │
│ │ │ │ │caz- evaluarea │ │ │
│ │ │ │ │şi admiterea │ │ │
│ │ │ │ │clienţilor/ │ │ │
│ │ │ │ │beneficiarilor,│ │ │
│ │ │ │ │analiza şi │Comunicare │ │
│ │ │ │ │documentarea │interpersonală │ │
│ │ │ │ │cazurilor, │Construieşte şi │ │
│ │ │ │ │stabilirea │menţine relaţii │ │
│ │ │ │ │obiectivelor şi│profesionale │ │
│ │ │ │ │a planurilor de│bazate pe │ │
│ │ │ │ │intervenţie: │încredere cu │ │
│ │ │ │ │Competenţă în │beneficiarii │ │
│ │ │ │ │evaluarea │Respectă │ │
│ │ │ │ │nevoilor, │principiul │Cursuri de │
│ │ │ │ │Competenţă în │autodeterminării│specializare în│
│ │ │ │ │analiză şi │Cunoaşte şi │managementul de│
│ │ │Poate derula │ │documentare │promovează │caz. │
│ │ │activităţi │Intervenţie │Competenţă în │drepturile │Cursuri de │
│ │ │fără ghidare │directă, dar şi│stabilirea │omului în │dezvoltare de │
│ │Asistentul │sau │intervenţie │obiectivelor │activitatea sa │competenţe în │
│ │social are │supervizare, │indirectă: │Intervenţia de │profesională │formare │
│ │competenţe │oferă altor │implicare în │grup │Promovează şi │profesională şi│
│SPECIALIST│pentru │asistenţi │educaţia │Intervenţia în │respectă │managementul │
│ │realizarea │sociali │profesională şi│comunitate │diversitatea │social. │
│ │sarcinilor │ghidare. │dezvoltarea şi │Educaţie şi │(etnică, │Studiu │
│ │specializate.│Participă la │implementarea │dezvoltare │culturală, │individual │
│ │ │grupuri de │de programe │profesională │diferenţele │privind noile │
│ │ │intervizare. │sociale. │Dezvoltarea şi │individuale, │dovezi │
│ │ │ │ │implementarea │egalitatea de │ştiinţifice în │
│ │ │ │ │de programe │gen) │domeniul în │
│ │ │ │ │Competenţă în │Cunoaşte şi │care activează.│
│ │ │ │ │planificarea │utilizează │ │
│ │ │ │ │evaluării │teoriile actuale│ │
│ │ │ │ │Competenţă în │în dezvoltarea │ │
│ │ │ │ │realizarea │umană │ │
│ │ │ │ │evaluării │Respectă │ │
│ │ │ │ │Competenţă în │principiul │ │
│ │ │ │ │analiza │egalităţii de │ │
│ │ │ │ │evaluării │şanse şi │ │
│ │ │ │ │Reflectarea │nondiscriminării│ │
│ │ │ │ │critică asupra │ │ │
│ │ │ │ │propriei │ │ │
│ │ │ │ │acţiuni │ │ │
│ │ │ │ │Leadership │ │ │
│ │ │ │ │profesional │ │ │
│ │ │ │ │Cercetare │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Management de │ │ │
│ │ │ │ │caz- evaluarea │ │ │
│ │ │ │ │şi admiterea │ │ │
│ │ │ │ │clienţilor/ │ │ │
│ │ │ │ │beneficiarilor,│ │ │
│ │ │ │ │analiza şi │Comunicare │ │
│ │ │ │ │documentarea │interpersonală │ │
│ │ │ │ │cazurilor, │Construieşte şi │ │
│ │ │ │ │stabilirea │menţine relaţii │ │
│ │ │ │ │obiectivelor şi│profesionale │ │
│ │ │ │ │a planurilor de│bazate pe │Cursuri de │
│ │ │ │ │intervenţie: │încredere cu │specializare în│
│ │ │ │ │Competenţă în │beneficiarii │formarea │
│ │ │ │ │evaluarea │Respectă │profesională şi│
│ │ │ │ │nevoilor, │principiul │managementul │
│ │ │ │ │Competenţă în │autodeterminării│serviciilor │
│ │ │ │Intervenţie │analiză şi │Cunoaşte şi │sociale. │
│ │ │ │directă, dar şi│documentare │promovează │Cursuri de │
│ │ │Derulează │intervenţie │Competenţă în │drepturile │dezvoltare de │
│ │ │activităţi │indirectă: │stabilirea │omului în │competenţe în │
│ │Asistentul │fără │implicare în │obiectivelor │activitatea sa │iniţierea şi │
│ │social are │supervizare │educaţia │Intervenţia de │profesională │promovarea de │
│ │competenţe │sau ghidare, │profesională, │grup │Promovează şi │politici │
│PRINCIPAL │pentru │oferă altor │dezvoltarea şi │Intervenţia în │respectă │publice, │
│ │realizarea │asistenţi │implementare de│comunitate │diversitatea │antreprenoriat,│
│ │sarcinilor │sociali │programe │Educaţie şi │(etnică, │dezvoltare şi │
│ │complexe. │supervizare │sociale, │dezvoltare │culturală, │implementare de│
│ │ │şi ghidare. │management/ │profesională │diferenţele │programe │
│ │ │ │antreprenoriat,│Dezvoltarea şi │individuale, │sociale. │
│ │ │ │cercetare. │implementarea │egalitatea de │Studiu │
│ │ │ │ │de programe │gen) │individual │
│ │ │ │ │Competenţă în │Cunoaşte şi │privind noile │
│ │ │ │ │planificarea │utilizează │dovezi │
│ │ │ │ │evaluării │teoriile actuale│ştiinţifice în │
│ │ │ │ │Competenţă în │în dezvoltarea │domeniul în │
│ │ │ │ │realizarea │umană │care activează.│
│ │ │ │ │evaluării │Respectă │ │
│ │ │ │ │Competenţă în │principiul │ │
│ │ │ │ │analiza │egalităţii de │ │
│ │ │ │ │evaluării │şanse şi │ │
│ │ │ │ │Reflectarea │nondiscriminării│ │
│ │ │ │ │critică asupra │ │ │
│ │ │ │ │propriei │ │ │
│ │ │ │ │acţiuni │ │ │
│ │ │ │ │Leadership │ │ │
│ │ │ │ │profesional │ │ │
│ │ │ │ │Cercetare │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┘


    Programa-cadru
        Programa-cadru a fost elaborată cu consultarea asistenţilor sociali profesionişti şi aprobată de către Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Aceasta a fost elaborată cu scopul de a asigura suportul tematic necesar în procesul de avizare a asistenţilor sociali conform treptei de competenţă, precum şi în schimbarea domeniului de competenţă.
        Conţinutul programei-cadru este în strânsă corelaţie cu nivelul de competenţe (cunoştinţe, deprinderi şi atitudini) profesionale specifice fiecărei trepte de competenţă. Cursul se va desfăşura conform prevederilor normative specifice formării profesionale a adulţilor şi a programei-cadru.
        Tipul programului este de specializare. Evaluarea cursanţilor va fi realizată de către o comisie de examinare şi se va efectua la finalul cursului.

    Durata cursului necesar în avizarea asistenţilor sociali către o altă treaptă de competenţă profesională
        Durata totală a cursului este de 72 de ore, din care:
        ● pregătire teoretică: 32 de ore;
        ● pregătire practică (activităţi practice): 40 de ore.

        Activităţile practice sunt destinate fundamentării unor concepte, aplicării unor metode de lucru, utilizării în practica curentă a unor tehnici specifice.

    Durata cursului necesar în schimbarea domeniului de specializare
        În cazul în care un asistent social îşi schimbă domeniul de specializare, indiferent de treapta de competenţă profesională, va trebui să urmeze un program de formare profesională în noul domeniu.
        Durata totală a cursului este de 20 de ore, din care:
        ● pregătire teoretică: 10 de ore;
        ● pregătire practică (activităţi practice): 10 de ore.

        La acestea se vor adăuga un număr de minim 10 şedinţe de maxim 45 minute/fiecare şedinţă cu un mentor.

    Programă-cadru pentru asistentul social cu treapta de competenţă debutant
        Programa-cadru va avea trei module de specializare:
    a. Pregătirea asistentului social în etapele actului profesional - 11 ore de teorie şi 16 ore de practică;
    b. Dezvoltare de competenţe legate de gândirea critică, reflecţie asupra actului profesional, relaţionale, planificare profesională - 15 ore de teorie şi 16 ore de practică;
    c. Legislaţie - 6 ore de teorie şi 8 ore de practică.

        În urma finalizării cursului de către participant, precum şi în urma analizei dosarului, asistentul social poate promova către următoarea treaptă de competenţă profesională.

    Modul 1: Pregătirea asistentului social în etapele actului profesional

┌────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │Competenţe │ │ │ │ │
│Tema ├────────────┬────────────────┤Standarde │Conţinut │Metode/forme │Criterii de │
│ │Competenţe │Competenţe │profesionale │tematic │de învăţare │performanţă │
│ │profesionale│transversale │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │ │celor 5 ore de │ │ │
│ │ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │ │teoretică vor │ │ │
│ │ │ │ │fi prezentate, │ │ │
│ │ │ │ │din perspectivă│ │ │
│ │ │ │ │practică, │ │ │
│ │ │ │ │tehnicile │ │ │
│ │ │ │ │utilizate în │ │ │
│ │ │ │ │diagnoza │ │ │
│ │ │ │ │socială, │ │- La final, │
│ │ │ │ │precum: │ │asistentul │
│ │ │ │ │anamneza, │ │social va │
│ │ │ │ │documentarea, │ │avea │
│ │ │Comunicare │ │observaţia, │ │deprinderi │
│ │ │interpersonală │ │genograma, │ │sau │
│ │ │Construieşte şi │ │ecomapa şi │ │competenţe │
│ │ │menţine relaţii │Standardul │interviul de │ │necesare │
│ │Management │profesionale │II: │explorare. Se │ │pentru a │
│ │de caz - │bazate pe │Realizarea │va pune │ │culege │
│ │evaluarea şi│încredere cu │activităţilor│accentul pe │ │corect, │
│ │admiterea │beneficiarii │în mod │obiectivul/ │ │complet şi │
│ │clienţilor/ │Respectă │profesionist │scopul │ │exhaustiv │
│ │benefici │principiul │ │utilizării │ │informaţii │
│ │arilor, │autodeterminării│Standardul │fiecărei │ │despre │
│ │analiza şi │Cunoaşte şi │VI: │metode, │Cursuri/ │beneficiar/ │
│ │documentarea│promovează │Evaluarea │tehnici, │seminarii/ │client. │
│ │cazurilor: │drepturile │nevoilor- │instrumentele │tutoriale în │-Va avea │
│Pregătirea │Competenţă │omului în │activitate │utilizate, │care sunt │competenţe în│
│asistentului│în evaluarea│activitatea sa │realizată în │atitudinea │prezentate │analizarea │
│social în │nevoilor, │profesională │parteneriat │corectă în │tehnicile, │informaţiilor│
│aplicarea │Competenţă │Promovează şi │cu clientul │timpul │instrumentele,│culese şi va │
│metodelor │în analiză │respectă │ │aplicării │atitudinile │putea defini │
│specifice │şi │diversitatea │Standardul │instrumentelor,│corecte, etc. │împreună cu │
│diagnozei │documentare │(etnică, │VII: │modul în care │Film feedback.│beneficiarul/│
│sociale │Competenţă │culturală, │Realizarea │vor fi │Discuţii de │clientul │
│ │în │diferenţele │intervenţiei │completate │suport │problema cu │
│ │stabilirea │individuale, │sociale │documentele │individuale/de│care acesta │
│ │obiectivelor│egalitatea de │pentru │aferente, │grup sau pe │se confruntă.│
│ │Educaţie şi │gen) │atingerea │precum şi pe │forum. │- Asistentul │
│ │dezvoltare │Cunoaşte şi │obiectivelor │resursele │ │social va │
│ │profesională│utilizează │ │necesare │ │putea stabili│
│ │Reflectarea │teoriile actuale│Standard │(spaţiu, timp, │ │împreună cu │
│ │critică │în dezvoltarea │VIII: │alţi actori │ │beneficiarul/│
│ │asupra │umană │Dezvoltarea │implicaţi, │ │clientul │
│ │propriei │Respectă │unor relaţii │etc). │ │scopuri │
│ │acţiuni │principiul │de colaborare│Pe parcursul │ │realiste, │
│ │ │egalităţii de │profesionale │orelor de │ │măsurabile şi│
│ │ │şanse şi │ │practică │ │verificabile.│
│ │ │nondiscriminării│ │asistentul │ │- Asistentul │
│ │ │ │ │social va │ │social va │
│ │ │ │ │exersa, │ │putea │
│ │ │ │ │utilizând │ │comunica │
│ │ │ │ │mijloace │ │eficient şi │
│ │ │ │ │tehnice │ │coerent. │
│ │ │ │ │specifice, │ │ │
│ │ │ │ │metodele, │ │ │
│ │ │ │ │tehnicile ori │ │ │
│ │ │ │ │instrumentele │ │ │
│ │ │ │ │învăţate. │ │ │
│ │ │ │ │Pentru fiecare │ │ │
│ │ │ │ │temă primită/ │ │ │
│ │ │ │ │exersată va │ │ │
│ │ │ │ │primi feedback │ │ │
│ │ │ │ │de la formator.│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │ │celor 6 ore de │ │ │
│ │ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │ │teoretică vor │ │ │
│ │ │ │ │fi prezentate │ │ │
│ │ │ │ │din perspectivă│ │ │
│ │ │ │ │practică │ │ │
│ │ │ │ │metodele, │ │ │
│ │ │ │ │tehnicile şi │ │ │
│ │ │ │ │instrumentele │ │ │
│ │ │ │ │utilizate în │ │ │
│ │ │Comunicare │ │intervenţia │ │ │
│ │ │interpersonală │ │socială, │ │ │
│ │ │Construieşte şi │ │precum: analiza│ │ │
│ │ │menţine relaţii │ │câmpului de │ │ │
│ │ │profesionale │ │forţe, │ │ │
│ │ │bazate pe │ │consiliere │ │ │
│ │Management │încredere cu │Standardul │socială, │ │ │
│ │de caz - │beneficiarii │II: │empowerment. │ │ │
│ │stabilirea │Respectă │Realizarea │Se va pune │ │La final, │
│ │obiectivelor│principiul │activităţilor│accentul pe │ │asistentul │
│ │şi a │autodeterminării│în mod │obiectivul/ │ │social va │
│ │planurilor │Cunoaşte şi │profesionist │scopul │Cursuri/ │avea │
│ │de │promovează │ │utilizării │seminarii / │deprinderi │
│ │intervenţie:│drepturile │Standardul │fiecărei │tutoriale în │necesare │
│Pregătirea │Competenţă │omului în │VI: │metode, │care sunt │pentru a │
│asistentului│în │activitatea sa │Evaluarea │tehnici, │prezentate │planifica │
│social în │stabilirea │profesională │nevoilor- │instrumentele │tehnicile, │intervenţia │
│aplicarea │obiectivelor│Promovează şi │activitate │utilizate, │instrumentele,│socială, │
│metodelor │Intervenţia │respectă │realizată în │atitudinea │atitudinile │precum şi │
│specifice │de grup │diversitatea │parteneriat │corectă în │corecte, etc. │pentru a │
│intervenţiei│Intervenţia │(etnică, │cu clientul │timpul │Film feedback.│realiza │
│socială │în │culturală, │ │aplicării │Discuţii de │intervenţie │
│ │comunitate │diferenţele │Standardul │instrumentelor,│suport │directă │
│ │Educaţie şi │individuale, │VII: │modul în care │individuale/de│centrată pe │
│ │dezvoltare │egalitatea de │Realizarea │vor fi │grup sau pe │individ, │
│ │profesională│gen) │intervenţiei │completate │forum. │context sau │
│ │Reflectarea │Cunoaşte şi │sociale │documentele │ │intervenţie │
│ │critică │utilizează │pentru │aferente, │ │indirectă. │
│ │asupra │teoriile actuale│atingerea │precum şi pe │ │ │
│ │propriei │în dezvoltarea │obiectivelor │resursele │ │ │
│ │acţiuni │umană │ │necesare │ │ │
│ │ │Respectă │ │(spaţiu, timp, │ │ │
│ │ │principiul │ │alţi actori │ │ │
│ │ │egalităţii de │ │implicaţi, │ │ │
│ │ │şanse şi │ │etc). │ │ │
│ │ │nondiscriminării│ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │ │orelor de │ │ │
│ │ │ │ │practică │ │ │
│ │ │ │ │asistentul │ │ │
│ │ │ │ │social va │ │ │
│ │ │ │ │exersa prin │ │ │
│ │ │ │ │metodele │ │ │
│ │ │ │ │învăţate. │ │ │
│ │ │ │ │Pentru fiecare │ │ │
│ │ │ │ │temă primită/ │ │ │
│ │ │ │ │exersată va │ │ │
│ │ │ │ │primi feedback │ │ │
│ │ │ │ │de la formator.│ │ │
└────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┘


    Modul 2: Dezvoltare de competenţe legate de gândirea critică, reflecţie asupra actului profesional, competenţe relaţionale şi de planificare profesională

┌────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────┐
│Tema │Competenţe │Standarde │Conţinut tematic│Metode/forme │Criterii de │
│ │profesionale│profesionale │ │de învăţare │performanţă │
├────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │celor 5 ore de │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │teoretică vor fi│ │ │
│ │ │ │discutate teme │ │ │
│ │ │ │precum: │ │ │
│ │ │ │La ce foloseşte │ │ │
│ │ │ │Gândirea │ │ │
│ │ │ │critică? │ │ │
│ │ │ │Ce este Gândirea│ │ │
│ │ │ │critică? │ │ │
│ │ │ │Caracteristicile│ │ │
│ │ │ │Gândirii critice│ │ │
│ │ │ │De la personal │ │ │
│ │ │ │(a gândi pentru │ │ │
│ │ │ │tine) la public │ │ │
│ │ │ │(a gândi şi │ │ │
│ │ │ │pentru ceilalţi)│ │ │
│ │ │Standardul I:│De la heteronom │ │-La final │
│ │ │Gestionarea │(atribuirea │ │asistentul │
│ │ │cu succes a │înţelepciunii şi│Cursuri/ │social va │
│ │ │rolului │autorităţii │seminarii/ │dezvolta │
│ │ │profesional │celorlalţi), la │tutoriale în │competenţe │
│ │ │ │autonom │care sunt │necesare │
│Dezvoltarea │Educaţie şi │Standardul │(siguranţa │prezentate │gândirii │
│de │dezvoltare │IV: │cunoştinţelor şi│metodele, │autonome, │
│competenţe │profesională│Includerea în│posibilităţilor │tehnicile, │logice │
│în gândirea │Reflectarea │derularea │proprii de │instrumentele,│bazate pe │
│critică, │critică │activităţilor│gândire) │atitudinile │mai mule │
│reflecţie │asupra │practice a │De la intuitiv │corecte, etc. │perspective.│
│asupra │propriei │analizei, │(experienţial, │Film feedback.│- Asistentul│
│actului │acţiuni │reflecţiei, │limitat), la │Discuţii de │social îşi │
│profesional │ │gândirii │logic │suport │va dezvolta │
│ │ │critice, │(formalizat, │individuale/de│deprinderi │
│ │ │precum şi a │comunicabil) │grup sau pe │legate de a │
│ │ │procesului de│De la o │forum. │reflecta │
│ │ │supervizare │perspectivă │ │asupra │
│ │ │şi consultare│(închiderea în │ │actului │
│ │ │ │propriile │ │profesional.│
│ │ │ │convingeri), la │ │ │
│ │ │ │perspective │ │ │
│ │ │ │multiple │ │ │
│ │ │ │(capacitatea de │ │ │
│ │ │ │a ţine cont şi │ │ │
│ │ │ │de părerile │ │ │
│ │ │ │celorlalţi. │ │ │
│ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │orelor de │ │ │
│ │ │ │practică │ │ │
│ │ │ │asistentul │ │ │
│ │ │ │social va exersa│ │ │
│ │ │ │temele învăţate.│ │ │
│ │ │ │Pentru fiecare │ │ │
│ │ │ │temă primită/ │ │ │
│ │ │ │exersată va │ │ │
│ │ │ │primi feedback │ │ │
│ │ │ │de la formator. │ │ │
├────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │celor 5 ore de │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │teoretică vor fi│ │ │
│ │ │ │prezentate din │ │ │
│ │ │ │perspectivă │ │ │
│ │ │ │practică │ │ │
│ │ │ │metodele, │ │ │
│ │ │ │tehnicile │ │ │
│ │ │ │utilizate în │ │ │
│ │ │ │planificarea │ │ │
│ │ │ │profesională. │ │ │
│ │ │ │Se va pune │ │ │
│ │ │ │accentul pe │ │La final, │
│ │ │ │obiectivul/ │ │asistentul │
│ │ │ │scopul │ │social va │
│ │ │ │utilizării │Cursuri/ │avea │
│ │ │ │fiecărei │seminarii/ │deprinderi │
│ │ │ │tehnici, │tutoriale în │necesare │
│ │ │ │instrumentele │care sunt │pentru a │
│Dezvoltarea │ │ │utilizate, │prezentate │planifica │
│de │ │Standardul I:│atitudinea │tehnicile, │intervenţia │
│competenţe │ │Gestionarea │corectă în │instrumentele,│socială, │
│în │ │cu succes a │timpul aplicării│atitudinile │precum şi │
│planificarea│ │rolului │instrumentelor, │corecte, etc. │pentru a │
│profesională│ │profesional │modul în care │Film feedback.│realiza │
│ │ │ │vor fi │Discuţii de │intervenţie │
│ │ │ │completate │suport │directă │
│ │ │ │documentele │individuale/de│centrată pe │
│ │ │ │aferente, precum│grup sau pe │individ, │
│ │ │ │şi pe resursele │forum. │context sau │
│ │ │ │necesare │ │intervenţie │
│ │ │ │(spaţiu, timp, │ │indirectă. │
│ │ │ │alţi actori │ │ │
│ │ │ │implicaţi, etc).│ │ │
│ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │orelor de │ │ │
│ │ │ │practică │ │ │
│ │ │ │asistentul │ │ │
│ │ │ │social va exersa│ │ │
│ │ │ │prin metodele │ │ │
│ │ │ │învăţate. │ │ │
│ │ │ │Pentru fiecare │ │ │
│ │ │ │temă primită/ │ │ │
│ │ │ │exersată va │ │ │
│ │ │ │primi feedback │ │ │
│ │ │ │de la formator. │ │ │
├────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pe parcursul │ │La final │
│ │ │ │celor 5 ore de │ │asistentul │
│ │ │ │pregătire │ │social va │
│ │ │ │teoretică vor fi│ │avea │
│ │ │ │prezentate din │ │deprinderi │
│ │ │ │perspectivă │Cursuri/ │necesare │
│ │ │ │practică │seminarii/ │pentru a │
│ │ │ │tehnicile │tutoriale în │construi şi │
│ │Educaţie şi │ │utilizate în │care sunt │menţine │
│Dezvoltarea │dezvoltare │Standardul V:│gestionarea │prezentate │relaţii │
│de │profesională│Construirea │relaţiilor │tehnicile, │profesionale│
│competenţe │Reflectarea │şi susţinerea│profesionale. │instrumentele,│corecte cu │
│în │critică │unei relaţii │Pe parcursul │atitudinile │beneficiarii│
│gestionarea │asupra │profesionale │orelor de │corecte, etc. │/clienţii. │
│relaţiilor │propriei │corecte cu │practică │Film feedback.│La final │
│profesionale│acţiuni │clientul │asistentul │Discuţii de │asistentul │
│ │ │ │social va exersa│suport │social va │
│ │ │ │prin metodele │individuale/de│avea │
│ │ │ │învăţate. │grup sau pe │cunoştinţe │
│ │ │ │Pentru fiecare │forum. │şi │
│ │ │ │temă primită/ │ │deprinderi │
│ │ │ │exersată va │ │în │
│ │ │ │primi feedback │ │gestionarea │
│ │ │ │de la formator. │ │situaţiilor │
│ │ │ │ │ │de criză. │
└────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┘


    Modul 3: Legislaţie

┌────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Competenţe │Standarde │Conţinut │Metode/ │Criterii de│
│Tema │profesionale│profesionale │tematic │forme de │performanţă│
│ │ │ │ │învăţare │ │
├────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe │ │ │
│ │ │ │parcursul │ │ │
│ │ │ │celor 6 ore│ │ │
│ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │teoretică │ │ │
│ │ │ │va fi │Cursul/ │ │
│ │ │ │prezentat │seminarul/ │ │
│ │ │ │cadrul │tutoriale │ │
│ │ │ │legislativ │în care │ │
│Informarea │Analiză şi │ │în vigoare.│este │La final │
│şi │documentare │Standardul │Pe │prezentat │asistentul │
│pregătirea │Cunoştinţe │II: │parcursul │cadrul │social va │
│asistentului│de │Realizarea │orelor de │legislativ.│avea │
│social cu │specialitate│activităţilor│practică │Film │cunoştinţe │
│privire la │Educaţie şi │în mod │asistentul │feedback. │legate de │
│cadrul │dezvoltare │profesionist │social va │Discuţii de│domeniul │
│legislativ │profesională│ │studia │suport │legislativ │
│în vigoare │ │ │cadrul │individuale│în vigoare.│
│ │ │ │legislativ.│/de grup │ │
│ │ │ │Pentru │sau pe │ │
│ │ │ │fiecare │forum. │ │
│ │ │ │temă │ │ │
│ │ │ │primită/ │ │ │
│ │ │ │exersată va│ │ │
│ │ │ │primi │ │ │
│ │ │ │feedback de│ │ │
│ │ │ │la │ │ │
│ │ │ │formator. │ │ │
└────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Programă-cadru pentru asistentul social cu treapta de competenţă practicant
        Programa-cadru va avea trei module de specializare:
    1. Aprofundarea metodelor de lucru individual şi cu microsistemele - 11 ore de teorie şi 16 ore de practică;
    2. Pregătirea asistenţilor sociali legată de gândirea critică, reflecţie asupra actului profesional, relaţionale, planificare profesională - 11 ore de teorie şi 16 ore de practică
    3. Legislaţie - 6 ore de teorie şi 8 ore de practică.

        În urma finalizării cursului precum şi în urma analizei dosarului, asistentul social poate promova către următoarea treaptă de competenţă.

    Modul 1: Aprofundarea metodelor de lucru individual şi cu microsistemele

┌────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────┐
│Tema │Competenţe │Standarde │Conţinut │Metode/forme │Criterii de │
│ │profesionale │profesionale │tematic │de învăţare │performanţă │
├────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │celor 5 ore de │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │teoretică va fi│ │ │
│ │ │ │aprofundată │ │ │
│ │ │ │studierea │ │ │
│ │ │ │metodelor, │ │ │
│ │ │ │tehnicilor, │ │ │
│ │ │ │precum: │ │ │
│ │ │ │anamneza, │ │ │
│ │ │ │documentarea, │ │ │
│ │ │ │observaţia, │ │ │
│ │ │ │genograma, │ │ │
│ │ │ │ecomapa, │ │ │
│ │ │ │interviul de │ │ │
│ │ │ │explorare, │ │ │
│ │ │Standardul │analiza │ │ │
│ │ │II: │câmpului de │ │ │
│ │Management de │Realizarea │forţe, │ │ │
│ │caz- evaluarea │activităţilor│consiliere │ │ │
│ │şi admiterea │în mod │socială, │ │ │
│ │clienţilor/ │profesionist │empowerment. │ │La final │
│ │beneficiarilor,│Standardul │Se va pune │Cursuri/ │asistentul │
│ │analiza şi │VI: │accentul pe │seminarii/ │social va │
│ │documentarea │Evaluarea │atitudinea │tutoriale în │cunoaşte şi │
│ │cazurilor: │nevoilor- │corectă în │care sunt │va putea │
│ │Competenţă în │activitate │timpul │prezentate │pune în │
│ │evaluarea │realizată în │aplicării │tehnicile, │aplicare │
│Aprofundarea│nevoilor, │parteneriat │instrumentelor,│instrumentele,│corect şi │
│metodelor de│Competenţă în │cu clientul │modul în care │atitudinile │eficient o │
│lucru │analiză şi │Standardul │vor fi │corecte, etc. │serie de │
│individual │documentare │VII: │completate │Film feedback.│tehnici şi │
│ │Competenţă în │Realizarea │documentele │Discuţii de │instrumente.│
│ │stabilirea │intervenţiei │aferente, │suport │Asistentul │
│ │obiectivelor │sociale │precum şi pe │individuale/de│social va │
│ │Educaţie şi │pentru │resursele │grup sau pe │putea │
│ │dezvoltare │atingerea │necesare │forum. │comunica │
│ │profesională │obiectivelor │(spaţiu, timp, │ │eficient şi │
│ │Reflectarea │Standard │alţi actori │ │coerent. │
│ │critică asupra │VIII: │implicaţi, │ │ │
│ │propriei │Dezvoltarea │etc). │ │ │
│ │acţiuni │unor relaţii │Pe parcursul │ │ │
│ │ │de colaborare│orelor de │ │ │
│ │ │profesionale │practică │ │ │
│ │ │ │asistentul │ │ │
│ │ │ │social va │ │ │
│ │ │ │exersa, │ │ │
│ │ │ │utilizând │ │ │
│ │ │ │mijloace │ │ │
│ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │specifice, │ │ │
│ │ │ │metodele/ │ │ │
│ │ │ │tehnicile/ │ │ │
│ │ │ │instrumentele │ │ │
│ │ │ │aprofundate. │ │ │
│ │ │ │Pentru fiecare │ │ │
│ │ │ │temă primită/ │ │ │
│ │ │ │exersată va │ │ │
│ │ │ │primi feedback │ │ │
│ │ │ │de la formator.│ │ │
├────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │celor 6 ore de │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │teoretică vor │ │ │
│ │ │ │fi prezentate, │ │ │
│ │ │ │din perspectivă│ │ │
│ │ │ │practică, │ │ │
│ │ │ │metodele şi │ │ │
│ │ │ │tehnicile │ │ │
│ │ │ │utilizate în │ │ │
│ │ │ │lucrul cu │ │ │
│ │ │ │microsistemele,│ │ │
│ │Management de │ │precum │ │ │
│ │caz- evaluarea │ │advocacy, │ │ │
│ │şi admiterea │Standardul │intervenţii cu │ │ │
│ │clienţilor/ │II: │grupuri şi cu │ │ │
│ │beneficiarilor,│Realizarea │comunităţi. │ │ │
│ │analiza şi │activităţilor│Se va pune │ │ │
│ │documentarea │în mod │accentul pe │ │ │
│ │cazurilor, │profesionist │obiectivul/ │ │ │
│ │stabilirea │Standardul │scopul │Cursuri/ │ │
│ │obiectivelor şi│VI: │utilizării │seminarii/ │ │
│ │a planurilor de│Evaluarea │fiecărei │tutoriale în │ │
│ │intervenţie: │nevoilor- │tehnici, │care sunt │La final │
│Pregătirea │Competenţă în │activitate │instrumentele │prezentate │asistentul │
│asistentului│evaluarea │realizată în │utilizate, │tehnicile, │social are │
│social în │nevoilor, │parteneriat │atitudinea │instrumentele,│deprinderi │
│aplicarea │Competenţă în │cu clientul │corectă în │atitudinile │în aplicarea│
│metodelor │analiză şi │Standardul │timpul │corecte, etc. │metodelor │
│specifice │documentare │VII: │aplicării │Film feedback.│specifice │
│lucrului cu │Competenţă în │Realizarea │instrumentelor,│Discuţii de │lucrului cu │
│microsisteme│stabilirea │intervenţiei │modul în care │suport │microsisteme│
│ │obiectivelor │sociale │vor fi │individuale/de│ │
│ │Intervenţia de │pentru │completate │grup sau pe │ │
│ │grup │atingerea │documentele │forum. │ │
│ │Intervenţia în │obiectivelor │aferente, │ │ │
│ │comunitate │Standard │precum şi pe │ │ │
│ │Educaţie şi │VIII: │resursele │ │ │
│ │dezvoltare │Dezvoltarea │necesare │ │ │
│ │profesională │unor relaţii │(spaţiu, timp, │ │ │
│ │Reflectarea │de colaborare│alţi actori │ │ │
│ │critică asupra │profesionale │implicaţi, │ │ │
│ │propriei │ │etc). │ │ │
│ │acţiuni │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │orelor de │ │ │
│ │ │ │practică │ │ │
│ │ │ │asistentul │ │ │
│ │ │ │social va │ │ │
│ │ │ │exersa prin │ │ │
│ │ │ │metodele │ │ │
│ │ │ │învăţate. │ │ │
│ │ │ │Pentru fiecare │ │ │
│ │ │ │temă primită/ │ │ │
│ │ │ │exersată va │ │ │
│ │ │ │primi feedback │ │ │
│ │ │ │de la formator.│ │ │
└────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────┘


    Modul 2: Dezvoltare de competenţe legate de gândirea critică, reflecţie asupra actului profesional, relaţionale, planificare profesională

┌────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────┐
│Tema │Competenţe │Standarde │Conţinut │Metode/forme │Criterii de │
│ │profesionale│profesionale │tematic │de învăţare │performanţă │
├────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │celor 5 ore de │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │teoretică vor │ │ │
│ │ │ │fi aprofundate │ │ │
│ │ │ │teme legate de │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │ │
│ │ │Standardul I:│gândirii │ │ │
│ │ │Gestionarea │critice, │ │ │
│ │ │cu succes a │punându-se │Cursuri/ │ │
│ │ │rolului │accentul pe │seminarii/ │ │
│ │ │profesional │trecerea de la │tutoriale în │ │
│Pregătirea │ │Standardul │o perspectivă │care sunt │La final │
│asistenţilor│Educaţie şi │IV: │(închiderea în │prezentate │asistentul │
│sociali în │dezvoltare │Includerea în│propriile │tehnicile, │social va │
│gândirea │profesională│derularea │convingeri), la│instrumentele,│avea │
│critică, │Reflectarea │activităţilor│perspective │atitudinile │deprinderi │
│reflecţie │critică │practice a │multiple │corecte, etc. │legate de a │
│asupra │asupra │analizei, │(capacitatea de│Film feedback.│reflecta │
│actului │propriei │reflecţiei, │a ţine cont şi │Discuţii de │asupra │
│profesional │acţiuni │gândirii │de părerile │suport │actului │
│ │ │critice, │celorlalţi). │individuale/de│profesional.│
│ │ │precum şi a │Pe parcursul │grup sau pe │ │
│ │ │procesului de│orelor de │forum. │ │
│ │ │supervizare │practică │ │ │
│ │ │şi consultare│asistentul │ │ │
│ │ │ │social va │ │ │
│ │ │ │exersa temele │ │ │
│ │ │ │învăţate. │ │ │
│ │ │ │Pentru fiecare │ │ │
│ │ │ │temă primită/ │ │ │
│ │ │ │exersată va │ │ │
│ │ │ │primi feedback │ │ │
│ │ │ │de la formator.│ │ │
├────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │celor 6 ore de │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │teoretică vor │ │ │
│ │ │ │fi prezentate │ │ │
│ │ │ │din perspectivă│ │ │
│ │ │ │practică │ │ │
│ │ │ │metodele şi │ │ │
│ │ │ │tehnicile │ │ │
│ │ │ │utilizate în │ │ │
│ │ │ │planificarea │ │ │
│ │ │ │profesională. │ │ │
│ │ │ │Se va pune │ │ │
│ │ │ │accentul pe │ │ │
│ │ │ │obiectivul/ │ │ │
│ │ │ │scopul │ │ │
│ │ │ │utilizării │ │La final │
│ │ │ │fiecărei │ │asistentul │
│ │ │ │metode, │Cursuri/ │social va │
│ │ │ │tehnici, │seminarii/ │avea │
│ │ │ │instrumentele │tutoriale în │deprinderi │
│ │ │ │utilizate, │care sunt │necesare │
│ │Educaţie şi │ │atitudinea │prezentate │pentru a │
│Dezvoltarea │dezvoltare │Standardul I:│corectă în │tehnicile, │planifica │
│de │profesională│Gestionarea │timpul │instrumentele,│intervenţia │
│competenţe │Reflectarea │cu succes a │aplicării │atitudinile │socială, │
│în │critică │rolului │instrumentelor,│corecte, etc. │precum şi │
│planificarea│asupra │profesional │modul în care │Film feedback.│pentru a │
│profesională│propriei │ │vor fi │Discuţii de │realiza │
│ │acţiuni │ │completate │suport │intervenţie │
│ │ │ │documentele │individuale/de│directă │
│ │ │ │aferente, │grup sau pe │centrată pe │
│ │ │ │precum şi pe │forum. │individ, │
│ │ │ │resursele │ │context sau │
│ │ │ │necesare │ │intervenţie │
│ │ │ │(spaţiu, timp, │ │indirectă. │
│ │ │ │alţi actori │ │ │
│ │ │ │implicaţi, │ │ │
│ │ │ │etc). │ │ │
│ │ │ │Pe parcursul │ │ │
│ │ │ │orelor de │ │ │
│ │ │ │practică │ │ │
│ │ │ │asistentul │ │ │
│ │ │ │social va │ │ │
│ │ │ │exersa prin │ │ │
│ │ │ │metodele │ │ │
│ │ │ │învăţate. │ │ │
│ │ │ │Pentru fiecare │ │ │
│ │ │ │temă primită/ │ │ │
│ │ │ │exersată va │ │ │
│ │ │ │primi feedback │ │ │
│ │ │ │de la formator.│ │ │
└────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────┘


    Modul 3: Legislaţie

┌────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Competenţe │Standarde │Conţinut │Metode/ │Criterii de│
│Tema │profesionale│profesionale │tematic │forme de │performanţă│
│ │ │ │ │învăţare │ │
├────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe │ │ │
│ │ │ │parcursul │ │ │
│ │ │ │celor 6 ore│ │ │
│ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │teoretică │ │ │
│ │ │ │va fi │Cursul/ │ │
│ │ │ │prezentat │seminarul/ │ │
│ │ │ │cadrul │tutoriale │ │
│ │ │ │legislativ │în care │ │
│Informarea │Analiză şi │ │în vigoare.│este │La final, │
│şi │documentare │Standardul │Pe │prezentat │asistentul │
│pregătirea │Cunoştinţe │II: │parcursul │cadrul │social va │
│asistentului│de │Realizarea │orelor de │legislativ.│avea │
│social cu │specialitate│activităţilor│practică │Film │cunoştinţe │
│privire la │Educaţie şi │în mod │asistentul │feedback. │legate de │
│cadrul │dezvoltare │profesionist │social va │Discuţii de│domeniul │
│legislativ │profesională│ │studia │suport │legislativ │
│în vigoare │ │ │cadrul │individuale│în vigoare.│
│ │ │ │legislativ.│/de grup │ │
│ │ │ │Pentru │sau pe │ │
│ │ │ │fiecare │forum. │ │
│ │ │ │temă │ │ │
│ │ │ │primită/ │ │ │
│ │ │ │exersată va│ │ │
│ │ │ │primi │ │ │
│ │ │ │feedback de│ │ │
│ │ │ │la │ │ │
│ │ │ │formator. │ │ │
└────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Programă-cadru pentru asistentul social cu treapta de competenţă specialist
        Programa-cadru va avea două module de specializare:
    1. Dezvoltarea de competenţe necesare în managementul de caz - 16 ore de teorie şi 20 ore de practică;
    2. Pregătirea asistenţilor sociali în managementul serviciilor sociale/formare profesională - 16 ore de teorie şi 20 ore de practică.

        În urma finalizării cursului şi a certificării primite din partea comisiei de evaluare a abilităţilor dobândite de către participant, precum şi în urma analizei dosarului, asistentul social poate promova către următoarea treaptă de competenţă.

    Modul 1: Dezvoltarea de competenţe necesare în managementul de caz

┌──────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Tema │Competenţe │Standarde │Conţinut │Metode/forme │Criterii de │
│ │profesionale │profesionale │tematic │de învăţare │performanţă │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │În cadrul a │ │ │
│ │ │ │celor 5 ore de │ │ │
│ │ │ │teorie se va │ │ │
│ │ │ │discuta despre:│ │ │
│ │ │ │1. Stabilirea │ │ │
│ │ │ │scopului │ │ │
│ │ │ │managementului │ │ │
│ │ │ │de caz; │ │ │
│ │ │ │2. Prezentarea │ │ │
│ │ │ │celor 7 │ │ │
│ │ │ │principii ale │ │ │
│ │ │ │managementului │ │ │
│ │ │ │de caz │ │ │
│ │ │ │(orientarea pe │ │ │
│ │ │ │beneficiar, │ │ │
│ │Management de │ │advocacy, │ │ │
│ │caz- evaluarea │ │resursele │ │ │
│ │şi admiterea │ │formale şi │ │ │
│ │clienţilor/ │ │informale din │ │ │
│ │beneficiarilor,│ │comunitate, │ │ │
│ │analiza şi │ │pragmatic, │ │ │
│ │documentarea │Standardul I:│flexibil, │ │La final │
│ │cazurilor, │Gestionarea │diferenţele │ │asistentul │
│ │stabilirea │cu succes a │culturale); │ │social va │
│ │obiectivelor şi│rolului │3. Prezentarea │ │putea înţelege│
│Înţelegerea │a planurilor de│profesional; │celor 7 etape │Cursuri/ │scopul şi │
│scopului şi │intervenţie: │Standardul │esenţiale ale │seminarii/ │principiile │
│principiilor │Competenţă în │II: │asigurării │tutoriale. │managementului│
│care stau la │evaluarea │Realizarea │calităţii │Film feedback.│de caz. │
│baza │nevoilor, │activităţilor│managementului │Discuţii de │De asemenea, │
│managementului│Competenţă în │în mod │de caz (crearea│suport │asistentul │
│de caz/ │analiză şi │profesionist │unui climat │individuale/de│social va │
│asigurarea │documentare │Standard │prietenos, │grup sau pe │cunoaşte şi va│
│calităţii │Competenţă în │VIII: │obţinerea de │forum. │putea asigura │
│ │stabilirea │Dezvoltarea │informaţii │ │calitate în │
│ │obiectivelor │unor relaţii │necesare prin │ │managementul │
│ │Intervenţia de │de colaborare│ascultare şi │ │de caz. │
│ │grup │profesionale │întrebări, │ │ │
│ │Intervenţia în │ │verificarea │ │ │
│ │comunitate │ │pentru │ │ │
│ │Educaţie şi │ │înţelegerea │ │ │
│ │dezvoltare │ │completă, │ │ │
│ │profesională │ │propunerea unui│ │ │
│ │ │ │plan de │ │ │
│ │ │ │acţiune, │ │ │
│ │ │ │obţinerea unui │ │ │
│ │ │ │acord asupra a │ │ │
│ │ │ │ceea ce trebuie│ │ │
│ │ │ │să se facă: │ │ │
│ │ │ │cine? unde? │ │ │
│ │ │ │când? cum?, │ │ │
│ │ │ │asigurarea │ │ │
│ │ │ │asistenţei │ │ │
│ │ │ │asupra căreia │ │ │
│ │ │ │s-a convenit, │ │ │
│ │ │ │monitorizarea │ │ │
│ │ │ │în vederea │ │ │
│ │ │ │asigurării de │ │ │
│ │ │ │rezultate). │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │În cadrul a │ │ │
│ │ │ │celor 5 ore de │ │ │
│ │ │ │teorie se va │ │ │
│ │ │ │discuta despre:│ │ │
│ │ │ │1. │ │ │
│ │ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │înregistrarea │ │ │
│ │ │ │cazului │ │ │
│ │ │ │(presupune un │ │ │
│ │ │ │proces de │ │ │
│ │ │ │identificare a │ │ │
│ │ │ │persoanei/ │ │ │
│ │ │ │familiei aflate│ │ │
│ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │dificultate); │ │ │
│ │ │ │2. Evaluarea │ │ │
│ │ │ │iniţială │ │ │
│ │ │ │(presupune o │ │ │
│ │ │ │investigare │ │ │
│ │ │ │sumară a │ │ │
│ │ │ │situaţiei │ │ │
│ │ │ │beneficiarului │ │ │
│ │ │ │pentru a decide│ │ │
│ │ │ │dacă acesta se │ │ │
│ │ │ │încadrează în │ │ │
│ │ │ │criteriile de │ │ │
│ │ │ │asistenţă │ │ │
│ │ │ │socială); │ │ │
│ │ │ │3. Deschiderea │ │ │
│ │ │ │cazului │ │ │
│ │ │ │(asistentul │ │ │
│ │ │ │social decide │ │ │
│ │ │ │deschiderea │ │ │
│ │ │ │cazului în │ │ │
│ │ │ │vederea │ │ │
│ │ │ │colectării │ │ │
│ │ │ │informaţiei şi │ │ │
│ │ │ │întreprinderii │ │ │
│ │ │ │acţiunilor │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │soluţionarea │ │ │
│ │ │ │acestuia); │ │ │
│ │ │ │4. Evaluarea │ │ │
│ │ │ │complexă │ │ │
│ │ │ │(presupune o │ │ │
│ │ │ │investigare şi │ │ │
│ │ │ │analiză │ │ │
│ │ │ │amănunţită a │ │ │
│ │ │ │tuturor │ │ │
│ │ │ │elementelor │ │ │
│ │ │ │care sunt │ │ │
│ │ │ │implicate în │ │ │
│ │ │ │cazul │ │ │
│ │ │ │respectiv: │ │ │
│ │ │ │beneficiarul şi│ │ │
│ │ │ │mediul său de │ │ │
│ │ │ │viaţă, familia │ │ │
│ │ │ │şi sistemul de │ │ │
│ │ │ │relaţii │ │ │
│ │ │ │sociale, │ │ │
│ │ │ │factorii care │ │ │
│ │ │ │au generat │ │ │
│ │ │ │situaţia de │ │ │
│ │ │ │risc, resursele│ │ │
│ │ │ │posibile pentru│ │ │
│ │ │ │rezolvarea │ │ │
│ │ │Standardul I:│cazului, etc.);│ │ │
│ │ │Gestionarea │5. Planul │ │ │
│ │ │cu succes a │individualizat │ │ │
│ │ │rolului │de servicii │ │ │
│ │ │profesional; │(presupune o │ │ │
│ │ │Standardul │totalitate de │ │ │
│ │ │II: │măsuri, acţiuni│ │ │
│ │ │Realizarea │întreprinse în │ │ │
│ │ │activităţilor│scopul │ │ │
│ │ │în mod │satisfacerii │ │ │
│ │Management de │profesionist;│necesităţilor │ │ │
│ │caz- evaluarea │Standardul │beneficiarului,│ │ │
│ │şi admiterea │IV: │cu participarea│ │ │
│ │clienţilor/ │Includerea în│directă a │ │ │
│ │beneficiarilor,│derularea │acestuia); │ │ │
│ │analiza şi │activităţilor│6. Intervenţia │ │ │
│ │documentarea │practice a │sau │Cursuri/ │ │
│ │cazurilor, │analizei, │implementarea │seminarii/ │La final, │
│ │stabilirea │reflecţiei, │planului │tutoriale în │asistentul │
│ │obiectivelor şi│gândirii │individualizat │care sunt │social va │
│ │a planurilor de│critice, │de intervenţie │prezentate │cunoaşte │
│Pregătirea │intervenţie: │precum şi a │(presupune │tehnicile, │etapele │
│asistentului │Competenţă în │procesului de│acţiuni │instrumentele,│managementului│
│social în │evaluarea │supervizare │specifice de │utilizate în │de caz şi va │
│etapele │nevoilor, │şi │intervenţie │etapele │putea utiliza │
│managementului│Competenţă în │consultare; │realizate de │managementului│tehnici şi │
│de caz │analiză şi │Standardul V:│către │de caz. │instrumente │
│ │documentare │Construirea │asistentul │Discuţii de │specifice │
│ │Competenţă în │şi susţinerea│social, care │suport │fiecărei │
│ │stabilirea │unei relaţii │este şi │individuale/de│etape. │
│ │obiectivelor │profesionale │managerul de │grup sau pe │ │
│ │Intervenţia de │corecte cu │caz, precum şi │forum. │ │
│ │grup │beneficiarul/│mobilizarea şi │ │ │
│ │Intervenţia în │clientul; │implicarea │ │ │
│ │comunitate │Standardul │tuturor │ │ │
│ │Educaţie şi │VI: │resurselor │ │ │
│ │dezvoltare │Evaluarea │umane, │ │ │
│ │profesională │nevoilor │financiare, │ │ │
│ │ │realizate în │materiale, │ │ │
│ │ │parteneriat │comunitare │ │ │
│ │ │cu │identificate de│ │ │
│ │ │beneficiarul/│către acesta în│ │ │
│ │ │clientul; │vederea │ │ │
│ │ │Standardul │rezolvării │ │ │
│ │ │VII: │cazului prin │ │ │
│ │ │Realizarea │îndeplinirea │ │ │
│ │ │intervenţiei │obiectivelor │ │ │
│ │ │sociale │planului │ │ │
│ │ │ │individualizat │ │ │
│ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │intervenţie); │ │ │
│ │ │ │7. │ │ │
│ │ │ │Monitorizarea │ │ │
│ │ │ │(presupune │ │ │
│ │ │ │urmărirea şi │ │ │
│ │ │ │evaluarea │ │ │
│ │ │ │permanentă a │ │ │
│ │ │ │situaţiei │ │ │
│ │ │ │beneficiarului │ │ │
│ │ │ │pentru a se │ │ │
│ │ │ │asigura starea │ │ │
│ │ │ │de echilibru │ │ │
│ │ │ │urmărită în │ │ │
│ │ │ │soluţionarea │ │ │
│ │ │ │cazului); │ │ │
│ │ │ │8. Reevaluarea │ │ │
│ │ │ │cazului şi │ │ │
│ │ │ │revederea │ │ │
│ │ │ │planului │ │ │
│ │ │ │individualizat │ │ │
│ │ │ │de asistenţă │ │ │
│ │ │ │prevede │ │ │
│ │ │ │evaluarea │ │ │
│ │ │ │periodică a │ │ │
│ │ │ │progreselor │ │ │
│ │ │ │beneficiarului,│ │ │
│ │ │ │precum şi │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │ │ │planului │ │ │
│ │ │ │individualizat │ │ │
│ │ │ │de asistenţă; │ │ │
│ │ │ │9. Închiderea │ │ │
│ │ │ │cazului (este │ │ │
│ │ │ │ziua în care │ │ │
│ │ │ │asistentul │ │ │
│ │ │ │social decide, │ │ │
│ │ │ │prin consultare│ │ │
│ │ │ │cu supervizorul│ │ │
│ │ │ │său, să încheie│ │ │
│ │ │ │orice implicare│ │ │
│ │ │ │în cazul dat; │ │ │
│ │ │ │închiderea │ │ │
│ │ │ │cazului se │ │ │
│ │ │ │poate realiza │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │planului │ │ │
│ │ │ │individualizat │ │ │
│ │ │ │de asistenţă - │ │ │
│ │ │ │atunci când au │ │ │
│ │ │ │fost realizate │ │ │
│ │ │ │obiectivele │ │ │
│ │ │ │stabilite │ │ │
│ │ │ │anterior sau │ │ │
│ │ │ │prin referire │ │ │
│ │ │ │către │ │ │
│ │ │ │serviciile │ │ │
│ │ │ │sociale │ │ │
│ │ │ │specializate - │ │ │
│ │ │ │atunci când │ │ │
│ │ │ │situaţia de │ │ │
│ │ │ │risc nu poate │ │ │
│ │ │ │fi rezolvată de│ │ │
│ │ │ │serviciile │ │ │
│ │ │ │sociale │ │ │
│ │ │ │primare). │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Standardul I:│ │ │ │
│ │ │Gestionarea │ │ │ │
│ │ │cu succes a │ │ │ │
│ │ │rolului │ │ │ │
│ │ │profesional; │ │ │ │
│ │ │Standardul │În cadrul a │Cursuri/ │ │
│ │ │II: │celor 6 ore de │seminarii/ │ │
│ │ │Realizarea │teorie se va │tutoriale în │Asistentul │
│ │ │activităţilor│discuta despre:│care sunt │social va │
│ │ │în mod │Prezentarea │prezentate │cunoaşte │
│ │Educaţie şi │profesionist;│metodelor şi │tehnicile, │metode şi │
│Dezvoltarea de│dezvoltare │Standardul │tehnicilor │instrumentele,│tehnici de │
│competenţe în │profesională │IV: │utilizate în │atitudinile │gestionarea │
│gestionarea │Leadership │Includerea în│formarea şi │corecte, etc. │echipelor şi │
│echipelor │profesional │derularea │gestionarea │Film feedback.│le va putea │
│ │ │activităţilor│echipelor, │Discuţii de │pune în │
│ │ │practice a │tehnici de │suport │practică în │
│ │ │analizei, │depăşire a │individuale/de│mod eficient. │
│ │ │reflecţiei, │situaţiilor │grup sau pe │ │
│ │ │gândirii │conflictuale. │forum. │ │
│ │ │critice, │ │ │ │
│ │ │precum şi a │ │ │ │
│ │ │procesului de│ │ │ │
│ │ │supervizare │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │
│ │ │consultare. │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┘


    Modul 2 Pregătirea asistenţilor sociali în managementul serviciilor sociale/formare profesională pentru acest modul se va ţine cont de standardul profesional
    Formare de formatori şi managementul serviciilor sociale
        Programă-cadru pentru asistentul social cu treapta de competenţă principal
        Programa-cadru va avea două module de specializare:
    1. Dezvoltarea de competenţe necesare în politici publice - 10 ore de teorie şi 10 ore de practică.
    2. Pregătirea asistenţilor sociali în managementul serviciilor sociale/supervizare - 22 ore de teorie şi 30 ore de practică.


    Modul 1: Dezvoltarea de competenţe necesare în analiza şi elaborare de politici publice

┌──────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────┬────────────────┐
│Tema │Competenţe │Standarde │Conţinut tematic │Metode/forme │Criterii de │
│ │profesionale │profesionale │ │de învăţare │performanţă │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Intervenţia │ │ │ │ │
│ │în comunitate│ │ │ │ │
│ │Educaţie şi │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │ │
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │implementarea│Standardul │ │ │ │
│ │de programe │II: │ │Cursuri/ │ │
│ │Competenţă în│Realizarea │ │seminarii/ │Asistenţii │
│ │planificarea │activităţilor│ │tutoriale. │sociali vor │
│Politici │evaluării │în mod │Definirea │Film feedback.│cunoaşte │
│publice- │Competenţă în│profesionist │conceptelor şi │Discuţii de │definiţiile şi │
│definire, │realizarea │Standard │prezentarea │suport │caracteristicile│
│caracteristici│evaluării │VIII: │caracteristicilor.│individuale/de│politicilor │
│ │Competenţă în│Dezvoltarea │ │grup sau pe │publice. │
│ │analiza │unor relaţii │ │forum. │ │
│ │evaluării │de colaborare│ │ │ │
│ │Reflectarea │profesionale │ │ │ │
│ │critică │ │ │ │ │
│ │asupra │ │ │ │ │
│ │propriei │ │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │ │
│ │Leadership │ │ │ │ │
│ │profesional │ │ │ │ │
│ │Cercetare │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Intervenţia │ │ │ │ │
│ │în comunitate│ │ │ │ │
│ │Educaţie şi │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │ │
│ │Dezvoltarea │ │ │Cursuri/ │ │
│ │şi │ │Stabilirea agendei│seminarii/ │La final, │
│ │implementarea│ │de politici │tutoriale în │asistentul │
│ │de programe │ │publice │care sunt │social va │
│ │Competenţă în│ │Elaborarea │prezentate │cunoaşte procese│
│Procese │planificarea │Standardul │politicilor │metodele, │specifice │
│specifice │evaluării │II: │publice. │tehnicile, │elaborării şi │
│elaborării │Competenţă în│Realizarea │Luarea deciziilor.│instrumentele,│analizei unei │
│politicilor │realizarea │activităţilor│Implementarea │atitudinile │politici publice│
│publice │evaluării │în mod │politicilor │corecte etc. │şi vor fi │
│ │Competenţă în│profesionist │publice │Film feedback.│capabili să │
│ │analiza │ │Evaluarea şi │Discuţii de │formuleze o │
│ │evaluării │ │monitorizarea │suport │politică │
│ │Reflectarea │ │politicilor │individuale/de│publică. │
│ │critică │ │publice. │grup sau pe │ │
│ │asupra │ │ │forum. │ │
│ │propriei │ │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │ │
│ │Leadership │ │ │ │ │
│ │profesional │ │ │ │ │
│ │Cercetare │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Intervenţia │ │ │ │ │
│ │în comunitate│ │ │ │ │
│ │Educaţie şi │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │ │
│ │Dezvoltarea │ │ │Cursuri/ │ │
│ │şi │ │ │seminarii/ │ │
│ │implementarea│ │ │tutoriale în │ │
│ │de programe │ │Tehnici standard │care sunt │La final, │
│ │Competenţă în│ │de facilitare. │prezentate │asistentul │
│ │planificarea │Standardul │Elaborare document│tehnicile, │social va şti să│
│Instrumente de│evaluării │II: │de poziţie. │instrumentele,│folosească o │
│influenţare a │Competenţă în│Realizarea │Tehnici de │atitudinile │serie de │
│politicilor │realizarea │activităţilor│creştere a │corecte, etc. │instrumente │
│publice │evaluării │în mod │gradului de │Film feedback.│specifice │
│ │Competenţă în│profesionist │implicare a │Discuţii de │consultării │
│ │analiza │ │factorilor │suport │publice. │
│ │evaluării │ │decidenţi. │individuale/de│ │
│ │Reflectarea │ │ │grup sau pe │ │
│ │critică │ │ │forum. │ │
│ │asupra │ │ │ │ │
│ │propriei │ │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │ │
│ │Leadership │ │ │ │ │
│ │profesional │ │ │ │ │
│ │Cercetare │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────┘


     Modul 2: Pregătirea asistenţilor sociali în managementul serviciilor sociale/supervizare pentru acest modul se va ţine cont de standardul profesional
    Formare de formatori şi managementul serviciilor sociale
        Programa-cadru pentru asistenţii sociali care îşi schimbă domeniul de specializare
        Programa-cadru va avea două module de specializare:
    a. Pregătirea asistentului social în noul domeniu de competenţă - 6 ore de teorie şi 6 ore de practică;
    b. Legislaţie - 4 ore de teorie şi 4 ore de practică.

        La acestea se vor adăuga un număr de minim 10 şedinţe de maxim 45 minute/fiecare şedinţă cu un mentor (asistent social cu o treaptă de competenţă superioară şi cu o vechime de minim trei ani în domeniu) din noul domeniu de competenţă. La finalul celor 10 şedinţe, mentorul va elabora o scurtă evaluare a asistentului social.


    Modul 1: Dezvoltarea de competenţe necesare în noul domeniu de activitate

┌────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│Tema │Competenţe │Standarde │Conţinut │Metode/forme │Criterii de│
│ │profesionale │profesionale │tematic │de învăţare │performanţă│
├────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe │ │ │
│ │ │ │parcursul │ │ │
│ │ │Standardul │celor 3 ore│ │ │
│ │ │II: │de │ │ │
│ │Management de │Realizarea │pregătire │ │ │
│ │caz- evaluarea │activităţilor│teoretică │ │ │
│ │şi admiterea │în mod │vor fi │ │ │
│ │clienţilor/ │profesionist │prezentate │ │ │
│ │beneficiarilor,│ │procedurile│ │ │
│ │analiza şi │Standardul │utilizate │ │ │
│ │documentarea │VI: │în diagnoza│Cursuri/ │ │
│ │cazurilor, │Evaluarea │socială. │seminarii/ │ │
│Pregătirea │stabilirea │nevoilor- │ │tutoriale în │La final │
│asistentului│obiectivelor şi│activitate │Pe │care sunt │asistentul │
│social în │a planurilor de│realizată în │parcursul │prezentate │social va │
│aplicarea │intervenţie: │parteneriat │orelor de │tehnicile, │cunoaşte │
│procedurilor│Competenţă în │cu clientul │practică │instrumentele,│procedurile│
│specifice │evaluarea │ │asistentul │atitudinile │utilizate │
│diagnozei │nevoilor, │Standardul │social va │corecte, etc. │în diagnoza│
│sociale din │Competenţă în │VII: │exersa, │Film feedback.│socială în │
│noul domeniu│analiză şi │Realizarea │utilizând │Discuţii de │noul │
│de │documentare │intervenţiei │mijloace │suport │domeniu de │
│activitate │Competenţă în │sociale │tehnice │individuale/de│activitate.│
│ │stabilirea │pentru │specifice, │grup sau pe │ │
│ │obiectivelor │atingerea │procedurile│forum. │ │
│ │Intervenţia de │obiectivelor │prezentate.│ │ │
│ │grup │ │ │ │ │
│ │Intervenţia în │Standard │Pentru │ │ │
│ │comunitate │VIII: │fiecare │ │ │
│ │Educaţie şi │Dezvoltarea │temă │ │ │
│ │dezvoltare │unor relaţii │primită/ │ │ │
│ │profesională │de colaborare│exersată va│ │ │
│ │ │profesionale │primi │ │ │
│ │ │ │feedback de│ │ │
│ │ │ │la │ │ │
│ │ │ │formator. │ │ │
├────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe │ │ │
│ │ │ │parcursul │ │ │
│ │ │ │celor 3 ore│ │ │
│ │Management de │ │de │ │ │
│ │caz- evaluarea │ │pregătire │ │ │
│ │şi admiterea │Standardul │teoretică │ │ │
│ │clienţilor/ │II: │vor fi │ │ │
│ │beneficiarilor,│Realizarea │prezentate │ │ │
│ │analiza şi │activităţilor│procedurile│ │ │
│ │documentarea │în mod │utilizate │ │ │
│ │cazurilor, │profesionist │în │Cursuri/ │ │
│ │stabilirea │ │intervenţia│seminarii/ │La final │
│Pregătirea │obiectivelor şi│Standardul │socială. │tutoriale în │asistentul │
│asistentului│a planurilor de│VI: │ │care sunt │social va │
│social în │intervenţie: │Evaluarea │Pe │prezentate │cunoaşte │
│aplicarea │Competenţă în │nevoilor- │parcursul │tehnicile, │procedurile│
│procedurilor│evaluarea │activitate │orelor de │instrumentele,│utilizate │
│specifice │nevoilor, │realizată în │practică │atitudinile │în │
│intervenţiei│Competenţă în │parteneriat │asistentul │corecte, etc. │intervenţia│
│socială din │analiză şi │cu clientul │social va │Film feedback.│socială în │
│noul domeniu│documentare │ │exersa prin│Discuţii de │noul │
│de │Competenţă în │Standardul │metodele │suport │domeniu de │
│activitate │stabilirea │VII: │învăţate │individuale/de│activitate.│
│ │obiectivelor │Realizarea │procedurile│grup sau pe │ │
│ │Intervenţia de │intervenţiei │prezentate.│forum. │ │
│ │grup │sociale │ │ │ │
│ │Intervenţia în │pentru │Pentru │ │ │
│ │comunitate │atingerea │fiecare │ │ │
│ │Educaţie şi │obiectivelor │temă │ │ │
│ │dezvoltare │ │primită/ │ │ │
│ │profesională │ │exersată va│ │ │
│ │ │ │primi │ │ │
│ │ │ │feedback de│ │ │
│ │ │ │la │ │ │
│ │ │ │formator. │ │ │
└────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┘


    Modul 2: Legislaţie - prezentarea cadrului legislativ în vigoare în noul domeniu de activitate

┌────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Competenţe │Standarde │Conţinut │Metode/ │Criterii de│
│Tema │profesionale│profesionale │tematic │forme de │performanţă│
│ │ │ │ │învăţare │ │
├────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe │ │ │
│ │ │ │parcursul │ │ │
│ │ │ │celor 4 ore│ │ │
│ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │
│ │ │ │teoretică │ │ │
│ │ │ │va fi │Cursul/ │ │
│ │ │ │prezentat │seminarul/ │ │
│Informarea │ │ │cadrul │tutoria le │La final │
│şi │ │ │legislativ │în care │asistentul │
│pregătirea │Analiză şi │ │în vigoare.│este │social va │
│asistentului│documentare │Standardul │Pe │prezentat │avea │
│social cu │Cunoştinţe │II: │parcursul │cadrul │cunoştinţe │
│privire la │de │Realizarea │orelor de │legislativ.│legate de │
│cadrul │specialitate│activităţilor│practică │Film │domeniul │
│legislativ │Educaţie şi │în mod │asistentul │feedback. │legislativ │
│în vigoare │dezvoltare │profesionist │social va │Discuţii de│în vigoare │
│din noul │profesională│ │studia │suport │din noul │
│domeniu de │ │ │cadrul │individuale│domeniu de │
│activitate │ │ │legislativ.│/de grup │activitate.│
│ │ │ │Pentru │sau pe │ │
│ │ │ │fiecare │forum. │ │
│ │ │ │temă │ │ │
│ │ │ │primită/ │ │ │
│ │ │ │exersată va│ │ │
│ │ │ │primi │ │ │
│ │ │ │feedback de│ │ │
│ │ │ │la │ │ │
│ │ │ │formator. │ │ │
└────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


                                   -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016