Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CIRCULARĂ nr. 24 din 15 octombrie 1996  pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1996 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CIRCULARĂ nr. 24 din 15 octombrie 1996 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1996 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 25 noiembrie 1996

    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3 din 13 mai 1996 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 15 august 1996, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 2 punctul 11 se modifică după cum urmează:
    "11. Interdicţia bancară este regimul impus de către bancă unui titular de cont de interzicere a emiterii de cecuri pe o perioadă de 1 an, conform unor angajamente reciproce aplicabile plăţii cu cecuri, ca urmare a unor incidente de plăţi majore, şi anume:
    - emiterea unui cec fără autorizarea trasului;
    - refuzul cecului ca urmare a lipsei parţiale sau totale de disponibil în contul trăgătorului;
    - emiterea unui cec cu o dată falsă sau căruia îi lipseşte una dintre menţiunile obligatorii;
    - emiterea unui cec circular sau a unui cec de călătorie "la purtător";
    - emiterea unui cec de către un trăgător aflat în interdicţie bancară."

    2. Articolul 4 punctul 2 alineatul 2 se modifică după cum urmează:
    "Aceasta cerere este transmisă la C.I.P. de către banca trasă (persoana declarantă) în ziua efectuării refuzului la plată al cecului."

    3. Articolul 5 punctul 2 alineatul 1 se modifică după cum urmează:
    "2. Banca ce a refuzat plata unui cec ca urmare a producerii unui incident de plată major asupra contului unui client în mod automat, în aceeaşi zi bancară, are următoarele obligaţii:
    - să notifice incidentul de plată la C.I.P. printr-o Cerere de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. care reprezintă, totodată, şi o declaraţie de interdicţie bancară, completată conform modelului din anexa nr. 3A;
    - să adreseze titularului de cont o SOMAŢIE, conform modelului din anexa nr. 5A, prin care să-i notifice interzicerea emiterii de cecuri, pe timp de 1 an, începând cu data emiterii cecului, obligându-l, totodată, să restituie băncii (băncilor), al carei (căror) client este, formularele de cecuri aflate în posesia sa sau a mandatarilor săi. Dacă la data emiterii cecului care a generat incidentul de plată major titularul de cont se află deja în interdicţie bancară, banca respectivă va adresa titularului o SOMAŢIE, conform modelului din anexa nr. 5B, prin care să-i notifice prelungirea interdicţiei bancare cu 1 an, începând cu data emiterii acestui cec."

    4. Se modifică articolul 5 prin eliminarea punctului 3, iar prin renumerotarea punctelor, punctul 4 devine punctul 3.

    5. Articolul 6 punctul 3 alineatul 2 se modifică după cum urmează:
    "Toate informaţiile sunt păstrate într-o bază de date gestionată de un ansamblu informatic şi sunt accesibile prin utilizarea cheilor de căutare bazate în principal pe:
    - seria şi numărul cecului, respectiv tipul cecului la origine (la tipărire) şi tipul cecului la momentul declarării incidentului de plată;
    - codul fiscal al persoanelor juridice;
    - codul numeric personal din buletinul de identitate al persoanelor fizice;
    - numărul de cod al băncilor;
    - numărul de cod al centralei şi sucursalelor Băncii Naţionale a României."

    6. Articolul 6 punctul 4 se completează cu alineatul 6, după cum urmează:
    "În cazul în care banca trasa (persoana declarantă) care a remis la C.I.P. o Cerere de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. are iniţiativa anulării refuzului la plata respectiv, aceasta este singura în măsura să întocmească şi să remită la C.I.P. Cererea corespunzătoare de anulare a incidentului de plată şi/sau de interdicţie bancară de a emite cecuri."

    7. Articolul 8 punctul 8 se modifică după cum urmează:
    "Se aplica băncilor o amenda de 500.000 lei pentru fiecare zi bancară de întârziere peste termenele stabilite de prezentul regulament (art. 4 pct. 2 alin. 2; art. 4 pct. 3 alin. 1; art. 5 pct. 2 alin. 1; art. 5 pct. 2 alin. 5; art. 6 pct. 4 alin. 3 şi art. 7 pct. 2 alin. 7)."

    8. Articolul 9 punctul 2 alineatul 2 se modifică după cum urmează:
    "Aceasta cerere este transmisă la C.I.P. de către banca trasului sau banca subscriitorului (persoane declarante) în ziua efectuării refuzului la plată al cambiei sau, respectiv, al biletului la ordin."

    9. Articolul 9 punctul 3 alin. 2 se modifică după cum urmează:
    "Aceasta declaraţie este transmisă la C.I.P. de către persoana declarantă în aceeaşi zi bancară cu aceea a întocmirii declaraţiei."

    10. Articolul 10 punctul 2 alineatul 1 se modifică după cum urmează:
    "2. F.N.Cb şi F.N.B.O. vor fi create, gestionate, actualizate şi modificate conform necesităţilor proprii ale C.I.P., astfel încât acestea să poată evidenţia şi valorifica informaţiile privind:
    - refuzul la plată al cambiilor;
    - refuzul la plată al biletelor la ordin;
    - declararea cambiilor şi biletelor la ordin ca pierdute, furate sau distruse."

    11. Articolul 10 punctul 3 alineatul 1 se modifică după cum urmează:
    "Standardele de conţinut ale CERERII DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CAMBIA şi ale CERERII DE ANULARE A INCIDENTULUI de plată PRIVIND BILETUL LA ORDIN sunt prezentate în anexa nr. 8B şi, respectiv, în anexa nr. 8C. Aceste cereri sunt întocmite şi transmise C.I.P. de către banca trasului sau, respectiv, banca subscriitorului (persoane declarante) în aceeaşi zi bancară. Persoanele declarante care au transmis iniţial la C.I.P. Cererea de înscriere a refuzului bancar în F.N.Cb. şi, respectiv, în F.N.B.O. sunt singurele în măsura să întocmească şi să remită la C.I.P. Cererea de anulare a incidentului de plată privind cambia şi, respectiv, Cererea de anulare a incidentului de plată privind biletul la ordin."

    12. Articolul 11 punctul 4 se modifică după cum urmează:
    "Prevederile art. 7 pct. 2 alin. 9 nu se aplica în cazul titlurilor de credit."

    13. Articolul 13 punctul 2 alineatul 1 lit. a) se completează cu:
    "- cec emis de către un trăgător aflat în interdicţie bancară."

    14. Anexele nr. 3A, 3B şi 3C, recto şi verso, se înlocuiesc cu anexele nr. 3A, 3B şi 3C, recto şi verso, la prezenta circulară.

    15. Anexele nr. 4A, 4B şi 4C, recto şi verso, se înlocuiesc cu anexele nr. 4A, 4B şi 4C, recto şi verso, la prezenta circulară.

    16. Anexele nr. 5A şi 5B se înlocuiesc cu anexele nr. 5A şi 5B la prezenta circulară.

    17. Anexele nr. 6A şi 6B, recto şi verso, se înlocuiesc cu anexele nr. 6A şi 6B, recto şi verso, la prezenta circulară.

    18. Anexele nr. 8A, 8B şi 8C, recto şi verso, se înlocuiesc cu anexele nr. 8A, 8B şi 8C, recto şi verso, la prezenta circulară.

    19. Anexa nr. 9, recto şi verso, se înlocuieşte cu anexa nr. 9, recto şi verso, la prezenta circulară.

    20. Sancţiunile prevăzute la art. 8 pct. 4, 5, 6, 7 şi 8, art. 12 pct. 2, 3 şi 4 se aplică băncilor începând cu data de 3 februarie 1997.

    21. Articolul 18 punctul 4 se modifica după cum urmează:
    "4. Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data de 3 februarie 1997."

    22. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1996 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, cu modificările din prezenta circulara, se va republica în Monitorul Oficial al României.

          GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
                        MUGUR ISĂRESCU


    ANEXA 3A
    (recto)

    Sigla persoanei declarante


                        CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI
                                 BANCAR ÎN FNC
                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)

===============================================================================
    CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP
.......................................
Cod ................................... Nr. CIP ......................
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ...............
    Adresa ................................................ Tel ...............
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 2. BANCA TRASĂ ........................................... Cod ...............

 Tip cec la│ ┌─┐ Cec ┌─┐ Cec ┌─┐ Cec ┌─┐ Cec ┌─┐ Cec
 origine: │ └─┘ simplu └─┘ barat └─┘ de numerar└─┘ de călătorie └─┘ circular
 ----------│-------------------------------------------------------------------
 Tip cec la│
 momentul │ └─┘ cec simplu └─┘ cec barat └─┘ cec de numerar
 refuzului:│ └─┘ cec de călătorie └─┘ cec circular
           │ └─┘ cec barat └─┘ cec barat certificat
           │ └─┘ cec certificat
           │ └─┘ cec de numerar
           │ └─┘ cec barat certificat
                                                           ________________
    CEC Seria ....... Nr. ............... Suma │________________│ lei
    emis la .................... │_│_│_│_│_│_│_│_│
               (localitatea) (data emiterii) Suma _______________
    Compensabil la ...................... refuzată │_______________│ lei
   ----------------------------------------------------------------------------
    TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR/
    Cod /Cod num │ Ultimul GIRATAR ..................
   fiscal pers. ....................... │ Cod /Cod num.
                                          │ fiscal pers. ...................
                                          │ Cont nr. .........................
                                          │ Deschis la .......................
    Cont nr. ............................ │ Cod ..............................
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA
    ┌─┐ cec emis fără autorizarea ┌─┐ trăgătorul se află în
    └─┘ trasului*) └─┘ incapacitate de a emite cecuri

    ┌─┐ cec refuzat din lipsa totală ┌─┐ cecul prezintă diferite
    └─┘ de disponibil*) └─┘ condiţionări privind efectuarea
                                                plăţii
    ┌─┐ cec refuzat din lipsa parţială ┌─┐
    └─┘ de disponibil*) └─┘ litigiu de proprietate

    ┌─┐ cec emis cu o dată falsă sau ┌─┐ cecul aparţine unui tiraj de
    └─┘ căruia îi lipseşte o menţiune └─┘ instrumente neavizat de BNR
        obligatorie*)

    ┌─┐ cec circular / cec de călătorie ┌─┐ cecul aparţine unui set de
    └─┘ emis la purtător*) └─┘ instrumente care a fost retras
                                                din circulaţie

    ┌─┐ cec emis de către un trăgător ┌─┐ cec declarat pierdut, furat,
    └─┘ aflat în interdicţie bancară*) └─┘ distrus

    ┌─┐ ┌─┐ vicii de completare a
    └─┘ falimentul trăgătorului └─┘ menţiunilor de pe cec**)

    ┌─┐
    └─┘ lipsa de mandat a semnatarului
    ┌─┐
    └─┘ interzicerea plăţii de către
        trăgător
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 4. INTERDICŢIA BANCARĂ DE A EMITE CECURI

    ┌─┐ trăgătorul este declarat de banca noastră în interdicţie bancară în
    └─┘ perioada │_│_│_│_│_│_│_│_│ - │_│_│_│_│_│_│_│_│
-------------------------------------------------------------------------------

                                            ---------------------
                                             Persoana acreditată

                                                   S.S./L.S.


──────────
    *) Se completează şi paragraful 4. Aceste incidente de plăţi majore apărute în comerţul cu cecuri determină înscrierea automată a trăgătorului în FNPR.
    **) Se referă la:
    - modificarea unor elemente de pe cec
    - înscrierea greşită sau lipsa unui număr de cont
    - neconcordanţa semnăturilor
──────────    ANEXA 3A
    (verso)


                              MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante;
    În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar şi codul centralei băncii, în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.
    În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.
    În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data şi ora înregistrării acesteia în FNC şi va semna;
    În paragraful "1." se înscrie în clar denumirea, codul, adresa şi telefonul persoanei declarante la CIP care solicită înscrierea refuzului bancar în FNC;
    În paragraful "2." se înscriu informaţii preluate de pe cecul care face obiectul refuzului la plata:
    - denumirea şi codul băncii trase,
    - tipul cecului; la rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul cecului la momentul tipăririi, iar la rubrica "Tip cec la momentul refuzului" se va bifa corespunzător tipul cecului la momentul declarării acestuia ca refuz bancar,
    - seria şi numărul cecului, data şi locul emiterii, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre),
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal şi numărul de cont al trăgătorului,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea şi codul băncii la care acesta are cont deschis;
    În paragraful "3." se bifează una sau mai multe dintre căsuţele care reprezintă motivul refuzului la plata al cecului descris anterior; motivul "vicii de completare a menţiunilor de pe cec" se va bifa în cazul în care se constata modificarea unor elemente de pe cec, înscrierea greşită sau lipsa unui număr de cont, neconcordanţa semnăturilor;
    Paragraful "4." se completează numai dacă unul din motivele refuzului la plata este: "cec emis fără aprobarea trasului", "lipsa totală de disponibil", "lipsa parţială de disponibil", "cec emis cu o data falsa sau căruia îi lipseşte o menţiune obligatorie", "cec circular/cec de călătorie emis la purtător" şi "cec emis de către un trăgător aflat în interdicţie bancară"; caz în care se va completa şi perioada de interdicţie bancară începând cu data emiterii cecului;
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.


    ANEXA 3B
    (recto)

   Sigla persoanei declarante


                        CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI
                                 BANCAR ÎN FNCb
                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)

===============================================================================
    CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP
.......................................
Cod ................................... Nr. CIP ....................

-------------------------------------------------------------------------------

 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ...............
    Adresa ................................................ Tel ...............
-------------------------------------------------------------------------------

 2. Cambia emisă la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│, nr. exemplare ......
                      (localitatea) (data emiterii) _______________
   plătibilă la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│ Suma │_______________│ lei
                   (localitatea) (data scadentei)
                                                      Suma ____________
   Compensabilă la ............................... refuzată │____________│ lei
  -----------------------------------------------------------------------------
    TRAS ................................ │ ACCEPTANT ........................
    Cod / Cod num. ................... │ Cod / Cod. num. ..............
    fiscal pers. │ fiscal pers.
                                          │
                                          │ AVALIST ..........................
                                          │ Cod / Cod. num. ..............
                                          │ fiscal pers.
                                          │
    Cont nr. ............................ │ AVALIZAT .........................
    Deschis la .......................... │ Cod / Cod. num. ..............
    Cod ................................. │ fiscal pers.
   ----------------------------------------------------------------------------
    TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR .......................
    Cod / Cod. num. ................. │ Cod / Cod. num. ..............
    fiscal pers. │ fiscal pers.
                                          │
                                          │ Ultimul GIRATAR ..................
                                          │ Cod / Cod. num. ..............
    Adresa .............................. │ fiscal pers.
-------------------------------------------------------------------------------

 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ
     _ scontarea cambiei fără existenţa _
    │_│ în total / în parte a creanţei │_│ falimentul trasului
        cedate în momentul cesiunii
        acesteia*) _
     _ │_│ litigiu de proprietate
    │_│ lipsa totală de disponibil*) _ cambia prezintă diferite
     _ │_│ condiţionări privind efectuarea
    │_│ lipsa parţială de disponibil*) plăţii

     _ _ cambie declarată pierdută,
    │_│ cambie falsa*) │_│ furată, distrusă

     _ cambie emisă cu o dată falsă sau _
    │_│ căreia îi lipseşte o menţiune │_│ vicii de completare a
        obligatorie menţiunilor de pe cambie**)
     _
    │_│ lipsa de mandat a semnatarului
     _
    │_│ încetarea plăţilor de către tras
===============================================================================

                                            ---------------------------
                                                Persoana acreditată

                                                      S.S./L.S.


──────────
    *) Aceste incidente de plăţi majore apărute în comerţul cu cambii determina înscrierea automată a trasului în FNPR.
    **) Se referă la:
    - modificarea unor elemente de pe cambie
    - înscrierea greşită sau lipsa unui număr de cont
    - neconcordanţa semnăturilor
──────────


    ANEXA 3B

    (verso)

                            MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante;
    În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar şi codul centralei băncii, în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.
    În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.
    În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data şi ora înregistrării acesteia în FNCb şi va semna;
    În paragraful "1." se înscrie în clar denumirea, codul, adresa şi telefonul persoanei declarante la CIP care solicita înscrierea refuzului bancar în FNCb;
    În paragraful "2." se înscriu informaţii preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plata:
    - data şi locul emiterii, nr. exemplare, locul plăţii, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre),
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea şi codul băncii trasului,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al acceptantului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal şi adresa trăgătorului,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;
    În paragraful "3." se bifează una sau mai multe dintre căsuţele care reprezintă motivul refuzului la plata al cambiei descrise anterior; motivul "vicii de completare a menţiunilor de pe cambie" se va bifa în cazul în care se constata modificarea unor elemente de pe cambie, înscrierea greşită sau lipsa unui număr de cont, neconcordanţa semnăturilor;
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.


    ANEXA 3C
    (recto)

    Sigla persoanei declarante


                             CERERE DE ÎNSCRIERE A
                            REFUZULUI BANCAR ÎN FNBO

                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)

===============================================================================
    CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP
.......................................
Cod ................................... Nr. CIP .....................

-------------------------------------------------------------------------------

 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ...............
    Adresa ................................................ Tel ...............
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Bilet la Ordin emis la........... │_│_│_│_│_│_│_│_│, nr. exemplare ......
                        (localitatea) (data emiterii) _______________
   plătibil la .................. │_│_│_│_│_│_│_│_│ Suma │_______________│ lei
                   (localitatea) (data scadentei)
                                                      Suma ____________
   Compensabil la ................................ refuzată │____________│ lei
  -----------------------------------------------------------------------------
    AVALIST .........................., Cod / Cod. num. ..............
                                            fiscal pers.
    AVALIZAT ........................., Cod / Cod. num. ..............
                                            fiscal pers.
  -----------------------------------------------------------------------------
    SUBSCRIITOR ......................... │ BENEFICIAR .......................
    Cod / Cod num. ................... │ Cod / Cod. num. ..............
    fiscal pers. │ fiscal pers.
                                          │
    Cont nr. ........................... │ Ultimul GIRATAR ..................
    Deschis la ......................... │ Cod / Cod. num. ..............
    Cod ................................. │ fiscal pers.
-------------------------------------------------------------------------------

 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA
     _ scontarea biletului la ordin fără _
    │_│ existenţă în total / în parte a │_│ falimentul subscriitorului
        creanţei cedate în momentul _
        cesiunii acestuia*) │_│ litigiu de proprietate
     _
    │_│ lipsa totală de disponibil*) _ biletul la ordin prezintă
     _ │_│ diferite condiţionări privind
    │_│ lipsa parţială de disponibil*) efectuarea plăţii

     _ _ biletul la ordin declarat
    │_│ bilet la ordin fals*) │_│ pierdut, furat, distrus

     _ bilet la ordin emis cu o dată falsă _
    │_│ sau căruia îi lipseşte o menţiune │_│ vicii de completare a
        obligatorie menţiunilor de pe biletul la
     _ ordin**)
    │_│ lipsa de mandat a semnatarului
     _
    │_│ încetarea plăţilor de către
        subscriitor
===============================================================================

                                            ---------------------------
                                                Persoana acreditată

                                                      S.S./L.S.


──────────
    *) Aceste incidente de plăţi majore apărute în comerţul cu bilete la ordin determină înscrierea automată a subscriitorului în FNPR.
    **) Se referă la:
    - modificarea unor elemente de pe biletul la ordin
    - înscrierea greşită sau lipsa unui număr de cont
    - neconcordanţa semnăturilor
──────────


    ANEXA 3C
    (verso)

                           MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante;
    În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar şi codul centralei băncii, în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.
    În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.
    În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data şi ora înregistrării acesteia în FNBO şi va semna;
    În paragraful "1." se înscrie în clar denumirea, codul, adresa şi telefonul persoanei declarante la CIP care solicita înscrierea refuzului bancar în FNBO;
    În paragraful "2." se înscriu informaţii preluate de pe biletul la ordin care face obiectul refuzului la plata:
    - data şi locul emiterii, nr. exemplare, locul plăţii, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre),
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal al subscriitorului, numărul de cont, codul şi denumirea băncii acestuia,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;
    În paragraful "3." se bifează una sau mai multe dintre căsuţele care reprezintă motivul refuzului la plată al biletului la ordin descris anterior; motivul "vicii de completare a menţiunilor de pe biletul la ordin" se va bifa în cazul în care se constata modificarea unor elemente de pe biletul la ordin, înscrierea greşită sau lipsa unui număr de cont, neconcordanţa semnăturilor;
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.


    ANEXA 4A
    (recto)

    Sigla persoanei declarante


              DECLARAŢIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE / ANULARE
                                 A CECURILOR

                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)

===============================================================================
    CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP
.......................................
Cod ................................... Nr. CIP ...................

-------------------------------------------------------------------------------

 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ...............
    Adresa ................................................ Tel ...............
-------------------------------------------------------------------------------

 2. SUBSEMNATUL ..............................., adresa .......................
    posesor al BI seria ... nr. ........, Cod numeric
                                          personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,
    emis de ...................................., la data de │_│_│_│_│_│_│_│_│,
                                                              (data emiterii)
    reprezentant al ............................ natura juridică .............,
                    (denumire persoana juridică)
    Cod fiscal │____________________________│

    pe propria răspundere,
------------------------------------------------------------------------------
 3. Declar(a) cecul/cecurile Declaraţia către
  │_│ pierdut(e) │_│ furat(e) │_│ distrus(e) │_│ anulat(e) CIP privind
                                                            anularea
                                                            cecului/cecurilor
                                                            se face numai din
                                                            iniţiativa băncii
                                                            trase.
-------------------------------------------------------------------------------

 4. BANCA TRASA ........................................... Cod ...............
 Tip cec la I _ Cec _ Cec _ Cec de _ Cec de _ Cec
 origine: I│_│ simplu │_│ barat │_│ numerar │_│ călătorie │_│ circular
------------I------------------------------------------------------------------
 Tip cec la I│_│ cec simplu │_│ cec barat │_│ cec de numerar
 momentul I │_│ cec de călătorie │_│ cec circular
 p / f / d :I│_│ cec barat │_│ cec barat certificat
            I│_│ cec certificat
            I│_│ cec de numerar
            I│_│ cec barat certificat
    CEC Seria ......, Nr. .............. Suma │__________________│ lei
    emis la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│ ___________________
            (localitatea) (data emiterii) │___________________│
    Compensabil la ...................... (în litere)
   ----------------------------------------------------------------------------
    TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR .......................
    Cod / Cod num. .................... │ Ultimul GIRATAR ..................
    fiscal pers. │ Cod / Cod num. ................
                                          │ fiscal pers.
                                          │ Cont nr. .........................
                                          │ Deschis la .......................
                                          │
    Cont nr. ............................ │ Cod ..............................
-------------------------------------------------------------------------------

 5. BANCA TRASA ........................................, Cod .................
 Tip cec la I _ Cec _ Cec _ Cec de _ Cec de _ Cec
 origine: I│_│ simplu │_│ barat │_│ numerar │_│ călătorie │_│ circular
------------I------------------------------------------------------------------
 Tip cec la I│_│ cec simplu │_│ cec barat │_│ cec de numerar
 momentul I │_│ cec de călătorie │_│ cec circular
 p / f / d :I│_│ cec barat
            I│_│ cec de numerar

   = CECURILE de la Seria ..... nr. ........, până la Seria ..... nr. .........
   = CECURILE de la Seria ..... nr. ........, până la Seria ..... nr. .........
   = CECURILE de la Seria ..... nr. ........, până la Seria ..... nr. .........
-------------------------------------------------------------------------------

       -------------------------- ---------------------
        Semnătura solicitantului Persoana acreditată

                                                       S.S./L.S.    ANEXA 4A
    (verso)
                                  MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante;
    În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar şi codul centralei băncii, în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.
    În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.
    În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declaraţiei data şi ora înregistrării acesteia în FNC şi va semna;
    În paragraful "1." se înscrie în clar denumirea, codul, adresa şi telefonul persoanei declarante la CIP care declara cecul / cecurile pierdut(e), furat(e), distrus(e) sau anulat(e);
    Paragraful "2." se completează cu datele personale ale persoanei fizice (numele şi prenumele, adresa, seria, numărul şi codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele şi prenumele, adresa, seria, numărul şi codul numeric din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea şi natura juridică, codul fiscal ale persoanei juridice) care declara pe propria răspundere cecul / cecurile pierdut(e), furat(e) sau distrus(e);
    În paragraful "3."
    - subsemnatul bifează una din căsuţele "pierdut(e)", "furat(e)" sau "distrus(e)".
    În cazul în care acesta declara un singur cec completat ca fiind pierdut, furat sau distrus barează cuvîntul "cecurile" şi se completează paragraful "4.". Pentru fiecare cec completat pierdut, furat sau distrus se va întocmi câte un formular tip Anexa 4A.
    În cazul în care acesta declara unul sau mai multe cecuri în alb pierdute, furate sau distruse se barează cuvîntul "cecurile", respectiv "cecul", şi completează paragraful "5."
    - banca trasa bifează pentru anularea uneia sau mai multor serii de cecuri în alb numai căsuţa "anulat(e)", prin persoana acreditată care întocmeşte declaraţia, după care aceasta va completa paragraful "5." şi va semna la rubrica "S.S./L.S."
    În paragraful "4." se înscriu informaţii preluate de pe cecul declarat de subsemnat, conform opţiunii de la paragraful "3." ca fiind pierdut / furat / distrus:
    - denumirea şi codul băncii trase,
    - tipul cecului; la rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul cecului la momentul tipăririi, iar la rubrica "Tip cec la momentul p/f/d" se va bifa corespunzător tipul cecului la momentul declarării acestuia ca pierdut/furat/distrus,
    - seria şi numărul cecului, data şi locul emiterii, locul compensării, suma în cifre şi în litere,
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal şi numărul de cont al trăgătorului,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea şi codul băncii la care acesta are cont deschis;
    În paragraful "5." se înscrie denumirea şi codul băncii trase şi se completează cu informaţii privind seriile şi numerele formularelor de cec în alb pierdut(e)/furat(e)/distrus(e)/anulat(e). La rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul cecului la momentul tipăririi, iar la rubrica "Tip cec la momentul p/f/d/a" se va bifa corespunzător tipul cecului la momentul declarării acestuia ca pierdut/furat/distrus/anulat.
    În cazul în care seriile şi numerele cecurilor nu sunt consecutive se vor bara cuvintele "de la" şi "până la", solicitantul completând seriile şi numerele respectivelor formulare. Spaţiile rămase necompletate privind seria şi numărul cecurilor vor fi barate. Se va completa un formular tip Anexa 4A pentru fiecare tip de carnete de cecuri declarate ca pierdute/furate/distruse/anulate (cec simplu, cec barat, cec numerar, cec de călătorie şi cec circular);
    La rubrica "Semnătura solicitantului" se aplica semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara pierderea / furtul / distrugerea cecului sau a cecurilor respective;
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit declaraţia.


    ANEXA 4B
    (recto)

    Sigla persoanei declarante


                    DECLARAŢIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE
                                  A CAMBIILOR

                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)

===============================================================================
    CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP
  .....................................
  Cod ................................. Nr. CIP .............

-------------------------------------------------------------------------------

 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ...............
    Adresa ................................................ Tel ...............
-------------------------------------------------------------------------------

 2. SUBSEMNATUL .............................., adresa ........................
    posesor al BI seria ... nr. ........, Cod numeric
                                          personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,
    emis de ...................................., la data de │_│_│_│_│_│_│_│_│,
                                                              (data emiterii)
    reprezentant al ............................ natura juridică .............,
                    (denumire persoana juridică)
    Cod fiscal │____________________________│
                                         _ _ _
    declar pe propria răspundere cambia │_│ pierdută │_│ furată │_│ distrusă.
-------------------------------------------------------------------------------

 3. Cambia emisă la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│, nr. exemplare ......
                      (localitatea) (data emiterii)
   plătibilă la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│ Suma │_______________│ lei
                   (localitatea) (data scadentei)
                                                           │_______________│
    Compensabilă la ............................... (în litere)
   ----------------------------------------------------------------------------
    TRAS ................................ │ ACCEPTANT ........................
    Cod / Cod num. .................... │ Cod / Cod. num. ..............
    fiscal pers. │ fiscal pers.
                                          │
                                          │ AVALIST ..........................
                                          │ Cod / Cod. num. ..............
                                          │ fiscal pers.
                                          │
    Cont nr. ............................ │ AVALIZAT .........................
    Deschis la .......................... │ Cod / Cod. num. ..............
    Cod ................................. │ fiscal pers.
   ----------------------------------------------------------------------------
    TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR .......................
                                          │ Cod / Cod. num. ..............
    Cod / Cod. num.................. │ fiscal pers.
    fiscal pers. │
                                          │ Ultimul GIRATAR ..................
                                          │ Cod / Cod. num. ..............
    Adresa .............................. │ fiscal pers.
-------------------------------------------------------------------------------

       -------------------------- ---------------------
        Semnătura solicitantului Persoana acreditată

                                                       S.S./L.S.    ANEXA 4B
    (verso)

                               MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante;
    În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar şi codul centralei băncii, în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.
    În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.
    În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declaraţiei data şi ora înregistrării acesteia în FNCb şi va semna;
    În paragraful "1." se înscrie în clar denumirea, codul, adresa şi telefonul persoanei declarante la CIP care declara în nume propriu sau în numele unei persoane fizice sau juridice cambia pierdută, furată sau distrusă;
    Paragraful "2." se completează cu datele personale ale persoanei fizice (numele şi prenumele, adresa, seria, numărul şi codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele şi prenumele, adresa, seria, numărul şi codul numeric personal din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea şi natura juridică, codul fiscal ale persoanei juridice) care declara pe propria răspundere cambia pierdută, furată sau distrusă;
    În cazul în care cambia este declarată pierdută se bifează căsuţa corespunzătoare. Similar se procedează pentru cambia furată, respectiv distrusă.
    În paragraful "3." se înscriu informaţii preluate de pe cambia declarată pierdută / furată / distrusă:
    - data şi locul emiterii, nr. exemplare, locul plăţii şi data scadentei, locul compensării, suma în cifre,
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea şi codul băncii trasului,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al acceptantului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal şi adresa trăgătorului,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;
    La rubrica "Semnătura solicitantului" se aplica semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara pierderea / furtul / distrugerea cambiei respective;
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit declaraţia.


    ANEXA 4C
    (recto)

    Sigla persoanei declarante


                    DECLARAŢIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE
                              A BILETELOR LA ORDIN

                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)

===============================================================================
    CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP
.......................................
Cod ................................... Nr. CIP ...............
-------------------------------------------------------------------------------

 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ...............
    Adresa ................................................ Tel ...............
-------------------------------------------------------------------------------

 2. SUBSEMNATUL .............................., adresa ........................
    posesor al BI seria ... nr. ........, Cod numeric
                                          personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,
    emis de ...................................., la data de │_│_│_│_│_│_│_│_│,
                                                              (data emiterii)
    reprezentant al ............................ natura juridică .............,
                    (denumire persoana juridică)
    Cod fiscal │____________________________│
                                                   _ _
    declar pe propria răspundere biletul la ordin │_│ pierdut │_│ furat
    _
   │_│ distrus.
-------------------------------------------------------------------------------

 3. Biletul la Ordin emis la ............. │_│_│_│_│_│_│_│_│, nr. exemplare ...
                             (localitatea) (data emiterii)______________
    plătibil la ................ │_│_│_│_│_│_│_│_│ Suma │_______________│ lei
                  (localitatea) (data scadentei) _______________
                                                           │_______________│
    Compensabil la ............................... (în litere)
   ----------------------------------------------------------------------------
    AVALIST .........................., Cod / Cod. num. ..............
                                            fiscal pers.
    AVALIZAT ........................., Cod / Cod. num. ..............
                                            fiscal pers.
   ----------------------------------------------------------------------------
    SUBSCRIITOR ......................... │ BENEFICIAR .......................
    Cod /Cod num. ..................... │ Cod / Cod. num. ..............
    fiscal pers. │ fiscal pers.
    Cont nr. ........................... │ Ultimul GIRATAR ..................
    Deschis la ......................... │ Cod / Cod. num. ..............
    Cod ................................. │ fiscal pers.
-------------------------------------------------------------------------------

       -------------------------- ---------------------
        Semnătura solicitantului Persoana acreditată

                                                       S.S./L.S.    ANEXA 4C
    (verso)

                                 MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante;
    În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar şi codul centralei băncii, în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.
    În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.
    În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declaraţiei data şi ora înregistrării acesteia în FNBO şi va semna;
    În paragraful "1." se înscrie în clar denumirea, codul, adresa şi telefonul persoanei declarante la CIP care declara în nume propriu sau în numele unei persoane fizice sau juridice biletul la ordin pierdut, furat sau distrus;
    Paragraful "2." se completează cu datele personale ale persoanei fizice (numele şi prenumele, adresa, seria, numărul şi codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele şi prenumele, adresa, seria, numărul şi codul numeric personal din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea şi natura juridică, codul fiscal ale persoanei juridice) care declara pe propria răspundere biletul la ordin pierdut, furat sau distrus;
    În cazul în care biletul la ordin este declarat pierdut se bifează căsuţa corespunzătoare. Similar se procedează pentru biletul la ordin furat, respectiv distrus.
    În paragraful "3." se înscriu informaţii preluate de pe biletul la ordin declarat pierdut / furat / distrus:
    - data şi locul emiterii, nr. exemplare, locul plăţii, data scadentei, locul compensării, suma în cifre,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal al subscriitorului, numărul de cont, codul şi denumirea băncii acestuia,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;
    La rubrica "Semnătura solicitantului" se aplica semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara pierderea / furtul / distrugerea biletului la ordin respectiv;
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit declaraţia.


    ANEXA 5A

    Sigla persoanei declarante

                                  SOMAŢIE

                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)

                   -------------------------------------------
                               (titular de cont)

    aţi emis un CEC ...................., ...................................,
                    (tip cec la origine) (tip cec la momentul refuzului)
    refuzat pe motiv .........................................................
    Seria ... Nr. ..., emis la ................., în data de │_│_│_│_│_│_│_│_│
    pentru suma de ............. lei │_______________________________________│
                                                  (în litere)
    în beneficiul lui .......................................................,
                             (numele sau denumirea beneficiarului)
    prezentat la plată de ....................................................
                              (reprezentant autorizat al beneficiarului)

    Iată deci situaţia contului dvs. nr. .........., deschis la .............,
    pe numele ...................., cu disponibil în suma de ............. lei
    │_____________________________│
              (în litere)
    În consecinţă, va este interzis să trageţi cecuri (cu excepţia cecurilor de
numerar) timp de un an, începând cu data emiterii acestui cec.
    În perioada │_│_│_│_│_│_│_│_│ - │_│_│_│_│_│_│_│_│ va aflaţi în INTERDICŢIE
BANCARĂ şi aveţi obligaţia să restituiţi fără întârziere tuturor băncilor
formularele de cecuri în alb care se afla în posesia dvs. şi a mandatarilor.

    > Precizări asupra modalităţilor de aplicare a legilor şi a reglementărilor
BNR în vigoare !

    - Conform art. 84 din Legea nr. 59/1934 modificată prin Legea nr. 83/1994
pentru cecurile emise fără autorizarea trasului, cecurile refuzate la plata din
lipsa totală sau parţială de disponibil, cecurile emise cu o data falsa sau
cărora le lipseşte o menţiune obligatorie, cecurile circulare sau cecurile de
călătorie emise la purtător, sunteţi pasibil de pedeapsa cu amenda de la 5.000
la 100.000 lei şi închisoare de la 6 luni la un an, afară de cazul când fapta
constituie un delict sancţionat cu o pedeapsa mai mare.
    - Interdicţia bancară de a emite cecuri s-a pronunţat prin aplicarea art. 5
din Regulamentul BNR privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a
României a Centralei Incidentelor de Plăţi.
    - Banca noastră are obligaţia să semnaleze aceasta infracţiune la Centrala
Incidentelor de Plăţi din Banca Naţională a României care o va înscrie într-un
fişier de incidente de plăţi creat pe numele dvs.

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ După un an de la data emiterii acestui cec, aveţi din nou dreptul să │
    │ emiteţi cecuri cu condiţia ca în aceasta perioada să nu mai trageţi │
    │ un alt cec şi să nu va aflaţi sub o interdicţie bancară notificată de │
    │ o altă bancă ca urmare a unui incident survenit asupra altui cont. │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                       -----------------------
                                         Persoana acreditată

                                             S.S./L.S.    ANEXA 5B

    Sigla persoanei declarante

                                  SOMAŢIE

                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)

                   -------------------------------------------
                               (titular de cont)

    aţi emis un CEC ...................., ...................................,
                    (tip cec la origine) (tip cec la momentul refuzului)
    refuzat pe motiv .........................................................
    Seria ... Nr. ..., emis la ................., în data de │_│_│_│_│_│_│_│_│
    pentru suma de ............. lei │_______________________________________│
                                                  (în litere)
    în beneficiul lui .......................................................,
                             (numele sau denumirea beneficiarului)
    prezentat la plata de ....................................................
                              (reprezentant autorizat al beneficiarului)

    Iată deci situaţia contului dvs. nr. .........., deschis la .............,
    pe numele ...................., cu disponibil în suma de ............. lei
    │____________________________________│
     (în litere)
    Având în vedere că în perioada │_│_│_│_│_│_│_│_│ - │_│_│_│_│_│_│_│_│ va
aflaţi în INTERDICŢIE BANCARĂ, regimul de interzicere de a emite cecuri (cu
excepţia cecurilor de numerar) impus dvs. va fi prelungit cu un an de zile,
începând cu data emiterii acestui cec (│_│_│_│_│_│_│_│_│ - │_│_│_│_│_│_│_│_│)

    ♦ Precizări asupra modalităţilor de aplicare a legilor şi a reglementărilor
BNR în vigoare !

    - Conform art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin
Legea nr. 83/1994, pentru cecurile emise fără autorizarea trasului, cecurile
refuzate la plata din lipsa totală sau parţială de disponibil, cecurile emise cu
o dată falsă sau cărora le lipseşte o menţiune obligatorie, cecurile circulare
sau cecurile de călătorie emise la purtător, sunteţi pasibil de pedeapsa cu
amenda de la 5.000 la 100.000 lei şi închisoare de la 6 luni până la un an,
afară de cazul când fapta constituie un delict sancţionat cu o pedeapsa mai
mare.
    - Interdicţia bancară de a emite cecuri s-a pronunţat prin aplicarea art. 5
din Regulamentul BNR privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a
României a Centralei Incidentelor de Plăţi.
    - Banca noastră are obligaţia să semnaleze aceasta infracţiune la Centrala
Incidentelor de Plăţi din Banca Naţională a României care o va înscrie într-un
fişier de incidente de plăţi creat pe numele dvs.

                                             -------------------------
                                                 Persoana acreditată

                                                     S.S./L.S.


    ANEXA 6A
    (recto)

    BNR - CIP
    FIŞIERUL NAŢIONAL DE CECURI

                   DECLARAŢIE A CIP PRIVIND INTERDICŢIA BANCARĂ

                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)
           Către ................................ Cod ...................
                         (centrala băncii)

    Va informăm că ............................................................
                       (titularul de cont)
                ____________________ Cod numeric
    Cod fiscal │____________________│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

    având cont deschis la .........................., Cod .....................
    în perioada │_│_│_│_│_│_│_│_│ - │_│_│_│_│_│_│_│_│
    ---------------------------------------------------------------------------
        _
    1. │_│ se afla notificat la CIP ca fiind în INTERDICŢIE BANCARĂ
       Aveţi obligaţia distribuirii acestei informaţii în propriul sistem
       intrabancar în scopul evitării producerii riscului ca respectivul client
       să genereze un nou incident de plată asupra unui alt cont al sau.

       În eventualitatea în care o unitate teritorială din propriul sistem
       intrabancar a distribuit formulare de cecuri respectivului titular de
       cont, are obligaţia să le recupereze de la acesta.

       În cazul în care nu recuperează toate formularele de cecuri distribuite
       pe numele respectivului titular de cont, unitatea bancară teritorială
       are obligaţia completării unei Declaraţii de pierdere / furt / distrugere
       / anulare a cecurilor, pe care o va transmite la CIP într-un interval de
       10 zile bancare de la data emiterii prezentei declaraţii, prin care se
       declara nule aceste formulare.
   ----------------------------------------------------------------------------
        _
    2. │_│ nu mai face obiectul unei INTERDICŢII BANCARE

       Aveţi obligaţia distribuirii acestei informaţii în propriul sistem
       intrabancar în scopul reabilitării respectivului client, având în
       vedere că declararea acestuia în interdicţie bancară s-a datorat unei
       erori a băncii în cauză.
   ----------------------------------------------------------------------------

                                             ------------------------
                                                 Persoana acreditată

                                                     S.S./L.S.    ANEXA 6A
    (verso)

                             MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidenţele CIP;
    În situaţia în care CIP notifică tuturor centralelor băncilor declararea unui titular de cont în interdicţie bancară, persoana acreditată de la CIP are obligaţia să bifeze căsuţa de la paragraful "1.".
    În situaţia în care CIP notifică tuturor centralelor băncilor anularea interdicţiei bancare declarată anterior printr-o Cerere de anulare a incidentului de plată şi/sau a interdicţiei bancare de a emite cecuri, persoana acreditată de la CIP are obligaţia să bifeze căsuţa de la paragraful "2.".
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate de la CIP.


    ANEXA 6B
    (recto)

    BNR - CIP
    FIŞIERUL NAŢIONAL DE INCIDENTE DE PLĂŢI

                              DECLARAŢIE A CIP DE
                    PIERDERE / FURT / DISTRUGERE / ANULARE
                               A INSTRUMENTELOR

                      Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)


           Către ................................ Cod ...................
                         (centrala băncii)

    Va informăm că ...........................................................,
                       (titularul de cont)
                                       Cod numeric
    Cod fiscal │____________________│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    având contul nr. .................., deschis la ..........................,
                                                     (banca trasa)
    Cod ......................
-------------------------------------------------------------------------------

 1. este plătitorul cecului, cambiei sau biletului la ordin declarat(e)
pierdut(e) / furat(e) / distrus(e) / anulat(e) în data de │_│_│_│_│_│_│_│_│.
 -----------------------------------------------------------------------------
  │_│ CECUL:
 Tip cec la │ _ Cec _ Cec _ Cec de _ Cec de _ Cec
 origine: ││_│ simplu │_│ barat │_│ numerar │_│ călătorie │_│ circular
------------│------------------------------------------------------------------
 Tip cec la ││_│ cec simplu │_│ cec barat │_│ cec de numerar
 momentul │ │_│ cec de călătorie │_│ cec circular
 p /f /d: ││_│ cec barat │_│ cec barat certificat
            ││_│ cec certificat
            ││_│ cec de numerar
            ││_│ cec barat certificat

     Seria .... Nr. ...... emis la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│,
                                  (localitatea) (data emiterii)
     pentru suma de .................. lei, │_________________________________│
                                              (în litere)
      în beneficiul lui .......................................
                         (numele sau denumirea beneficiarului)
..............................................................................
 Tip cec la │ _ Cec _ Cec _ Cec de _ Cec de _ Cec
 origine: ││_│ simplu │_│ barat │_│ numerar │_│ călătorie │_│ circular
------------│------------------------------------------------------------------
 Tip cec la ││_│ cec simplu │_│ cec barat │_│ cec de numerar
 momentul │ │_│ cec de călătorie │_│ cec circular
 p /f /d: ││_│ cec barat
            ││_│ cec de numerar

   = CECURILE de la Seria ..... nr. ........, până la Seria ..... nr. .........
   = CECURILE de la Seria ..... nr. ........, până la Seria ..... nr. .........
   = CECURILE de la Seria ..... nr. ........, până la Seria ..... nr. .........
  ----------------------------------------------------------------------------
  │_│ CAMBIA: emisă la ........................ │_│_│_│_│_│_│_│_│,
                            (localitatea) (data emiterii)
     de către ..............................................................,
                          (numele sau denumirea trăgătorului)
     pentru suma de .................. lei, │_________________________________│
                                              (în litere)
     în beneficiul lui .......................................,
                         (numele sau denumirea beneficiarului)
      plătibilă la │_│_│_│_│_│_│_│_│.
                   (data scadentei)
   --------------------------------------------------------------------------
  │_│ BILETUL LA ORDIN: emis la............................. │_│_│_│_│_│_│_│_│,
                                       (localitatea) (data emiterii)
     pentru suma de .................. lei, │_________________________________│
                                              (în litere)
     în beneficiul lui .......................................................
                              (numele sau denumirea beneficiarului)
      plătibil la │_│_│_│_│_│_│_│_│.
                  (data scadentei)
-------------------------------------------------------------------------------

                                             ----------------------------
                                                 Persoana acreditată
                                                     S.S./L.S.    ANEXA 6B
    (verso)

                             MOD DE COMPLETARE

    La rubrica Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele CIP;
    În paragraful "1." se înscrie data pierderii / furtului / distrugerii / anulării instrumentului. În cazul în care instrumentul este declarat pierdut se barează cuvintele "furat", "distrus" şi "anulat". Similar se procedează pentru instrumentele furate, distruse şi respectiv anulate. În funcţie de tipul instrumentului declarat pierdut, furat, distrus sau anulat se bifează căsuţa corespunzătoare acestuia, completându-se informaţiile din dreptul ei astfel:
    - în cazul cecului - tipul cecului la origine (la tipărire) şi tipul cecului la momentul declarării pierderii/furtului/distrugerii cecului, seria şi numărul acestuia, data şi locul emiterii, suma în cifre şi numele sau denumirea beneficiarului;
    - în cazul cambiei - data şi locul emiterii, numele sau denumirea trăgătorului, suma în cifre, numele sau denumirea beneficiarului, precum şi data scadenţei;
    - în cazul biletului la ordin - data şi locul emiterii, suma în cifre, numele sau denumirea beneficiarului, precum şi data scadenţei;

    Observaţie: În cazul în care se declara la CIP cecuri în alb pierdute, furate, distruse sau anulate se completează informaţiile privind tipul cecului la origine (la tipărire) şi tipul cecului la momentul declarării pierderii/furtului/distrugerii/anulării cecului, seriile şi numerele acestor formulare. Dacă seriile şi numerele cecurilor nu sunt consecutive se vor bara cuvintele "de la " şi "până la", persoana acreditată de la CIP completând seriile şi numerele respectivelor formulare. Spaţiile privind seria şi numărul cecurilor rămase necompletate vor fi barate. În cazul declarării pierderii/furtului/distrugerii/anulării a unor serii de cecuri în alb se va întocmi pentru fiecare tip de carnet de cecuri (cec simplu, cec barat, cec numerar, cec de călătorie şi cec circular) câte un formular al Anexei 6B;

    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate de la CIP.


    ANEXA 8A
    (recto)

    Sigla persoanei declarante


               CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ ŞI/SAU A
                   INTERDICŢIEI BANCARE DE A EMITE CECURI

                       Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)

===============================================================================
    CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP
.......................................
Cod ................................... Nr. CIP .....................

-------------------------------------------------------------------------------

 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ...............
    Adresa ................................................ Tel ...............
-------------------------------------------------------------------------------

 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ ŞI/SAU INTERDICŢIEI BANCARE
    │_│ refuzul la plata al cecului înregistrat la CIP prin Cererea de
        înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. ................
     │_│_│_│_│_│_│_│_│ şi Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau o
       (data emiterii)
     omisiune a persoanei declarante;

    │_│ refuzul la plata al cecului înregistrat la CIP prin Cererea de
        înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. ................
     │_│_│_│_│_│_│_│_│ şi Nr. CIP ........... a rezultat din alte motive
       (data emiterii)
     prevăzute de reglementări ale BNR şi anume:
      .....................................................................
-------------------------------------------------------------------------------

 3. BANCA TRASA ........................................... Cod ...............
 Tip cec la │ _ Cec _ Cec _ Cec de _ Cec de _ Cec
 origine: ││_│ simplu │_│ barat │_│ numerar │_│ călătorie │_│ circular
------------│------------------------------------------------------------------
 Tip cec la ││_│ cec simplu │_│ cec barat │_│ cec de numerar
 momentul │ │_│ cec de călătorie │_│ cec circular
 refuzului: ││_│ cec barat │_│ cec barat certificat
            ││_│ cec certificat
            ││_│ cec de numerar
            ││_│ cec barat certificat

   CEC Seria ....... Nr. ............... Suma │________________│ lei
   emis la .................... │_│_│_│_│_│_│_│_│
              (localitatea) (data emiterii) Suma _______________
    Compensabil la ...................... refuzată │_______________│ lei
  -----------------------------------------------------------------------------
    TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR .......................
    Cod / Cod num. ..................... │ Ultimul GIRATAR ..................
    fiscal pers │ Cod / Cod num. .................
                                          │ fiscal pers.
                                          │ Cont nr. .........................
                                          │ Deschis la .......................
                                          │
    Cont nr. ............................ │ Cod ..............................
-------------------------------------------------------------------------------

 4. Din aceasta zi │_│_│_│_│_│_│_│_│ titularul de cont ........................
    nu mai face obiectul INTERDICŢIEI BANCARE transmisă la CIP prin Cererea
    noastră de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. ......................
    │_│_│_│_│_│_│_│_│ şi Nr. CIP ......................... .
    (data emiterii)

===============================================================================

                                            ------------------------
                                              Persoana acreditată

                                                  S.S./L.S.    ANEXA 8A
    (verso)

                             MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante;
    În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar şi codul centralei băncii, în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.
    În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.
    În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data şi ora înregistrării acesteia în FNC şi va semna;
    În paragraful "1." se înscrie în clar denumirea, codul, adresa şi telefonul persoanei declarante la CIP care solicita anularea incidentului de plată şi/sau a interdicţiei bancare;
    În paragraful "2." se bifează una din căsuţele care explica motivul anulării incidentului de plată şi/sau a interdicţiei bancare;
    În paragraful "3." se înscriu informaţii preluate de pe cecul care face obiectul anulării incidentului de plată şi/sau a interdicţiei bancare:
    - denumirea şi codul băncii trase,
    - tipul cecului; la rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul cecului la momentul tipăririi, iar la rubrica "Tip cec la momentul refuzului" se va bifa corespunzător tipul cecului la momentul declarării sale ca incident bancar,
    - seria şi numărul cecului, data şi locul emiterii, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre),
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal şi numărul de cont al trăgătorului,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea şi codul băncii la care acesta are cont deschis;
    Paragraful "4." se completează numai dacă persoana declarantă solicita anularea unui incident de plată major şi dacă este vorba despre primul incident de acest fel survenit la conturile respectivului titular în ultimul an;
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.


    ANEXA 8B
    (recto)

    Sigla persoanei declarante


                 CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND
                                        CAMBIA
                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)

===============================================================================
    CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP
.......................................
Cod ................................... Nr. CIP .....................
-------------------------------------------------------------------------------

 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ...............
    Adresa ................................................ Tel ...............
-------------------------------------------------------------------------------

 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ
    │_│ refuzul la plată al cambiei înregistrat la CIP prin Cererea de
        înscriere a refuzului bancar în FNCb Nr. ................
     │_│_│_│_│_│_│_│_│ şi Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau o
       (data emiterii)
     omisiune a persoanei declarante;

    │_│ refuzul la plata al cambiei înregistrat la CIP prin Cererea de
        înscriere a refuzului bancar în FNCb Nr. ................
     │_│_│_│_│_│_│_│_│ şi Nr. CIP ........... a rezultat din alte motive
       (data emiterii)
     prevăzute de reglementări ale BNR şi anume:
       .....................................................................
--------------------------------------------------------------------------------

 3. Cambia emisă la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│, nr. exemplare ......
                      (localitatea) (data emiterii) _______________
   plătibilă la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│ Suma │_______________│ lei
                  (localitatea) (data scadentei)
                                                      Suma _____________
   Compensabilă la ............................... refuzată │_____________│ lei
  -----------------------------------------------------------------------------
    TRAS ................................ │ ACCEPTANT ........................
    Cod / Cod num. .................... │ Cod / Cod. num. ..............
    fiscal pers. │ fiscal pers.
                                          │
                                          │ AVALIST ..........................
                                          │ Cod / Cod. num. ..............
                                          │ fiscal pers.
                                          │
    Cont nr. ............................ │ AVALIZAT .........................
    Deschis la .......................... │ Cod / Cod. num. ..............
    Cod ................................. │ fiscal pers.
   ----------------------------------------------------------------------------
    TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR .......................
                                          │ Cod / Cod. num. ..............
    Cod / Cod. num.................. │ fiscal pers.
    fiscal pers. │
                                          │ Ultimul GIRATAR ..................
                                          │ Cod / Cod. num. ..............
    Adresa .............................. │ fiscal pers.
===============================================================================

                                               ----------------------
                                                Persoana acreditată

                                                     S.S./L.S.    ANEXA 8B
    (verso)


                              MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante;
    În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar şi codul centralei băncii, în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.
    În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.
    În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data şi ora înregistrării acesteia în FNCb şi va semna;
    În paragraful "1." se înscrie în clar denumirea, codul, adresa şi telefonul persoanei declarante la CIP care solicita anularea incidentului de plată;
    În paragraful "2." se bifează una din căsuţele care explica motivul anulării incidentului de plată;
    În paragraful "3." se înscriu informaţii preluate de pe cambia care face obiectul anulării incidentului de plată:
    - data şi locul emiterii, nr. exemplare, locul plăţii data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre),
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea şi codul băncii trasului,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al acceptantului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal şi adresa trăgătorului,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.


    ANEXA 8C
    (recto)

    Sigla persoanei declarante


              CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND
                              BILETUL LA ORDIN

                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)


===============================================================================
    CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP
.......................................
Cod ................................... Nr. CIP .................
-------------------------------------------------------------------------------

 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ...............
    Adresa ................................................ Tel ...............
-------------------------------------------------------------------------------

 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ
    │_│ refuzul la plata al biletului la ordin înregistrat la CIP prin Cererea
        de înscriere a refuzului bancar în FNBO Nr. ................
     │_│_│_│_│_│_│_│_│ şi Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau o
       (data emiterii)
     omisiune a persoanei declarante;

    │_│ refuzul la plata al biletului la ordin înregistrat la CIP prin Cererea
        de înscriere a refuzului bancar în FNBO Nr. ................
     │_│_│_│_│_│_│_│_│ şi Nr. CIP ........... a rezultat din alte motive
       (data emiterii)
     prevăzute de reglementări ale BNR şi anume:
        .....................................................................
-------------------------------------------------------------------------------

 3. Biletul la Ordin emis la ............. │_│_│_│_│_│_│_│_│, nr. exemplare ...
                            (localitatea) (data emiterii)
                                                           _______________
   plătibil la .................. │_│_│_│_│_│_│_│_│ Suma │_______________│ lei
                   (localitatea) (data scadentei)
                                                      Suma _____________
   Compensabil la ................................ refuzată │_____________│ lei
   ----------------------------------------------------------------------------
    AVALIST .........................., Cod / Cod. num. ..............
                                            fiscal pers.
    AVALIZAT ........................., Cod / Cod. num. ..............
                                            fiscal pers.
   ----------------------------------------------------------------------------
    SUBSCRIITOR ......................... │ BENEFICIAR .......................
    Cod /Cod num. ..................... │ Cod / Cod. num. ..............
    fiscal pers. │ fiscal pers.
    Cont nr. ........................... │ Ultimul GIRATAR ..................
    Deschis la ......................... │ Cod / Cod. num. ..............
    Cod ................................. │ fiscal pers.
===============================================================================

                                             -----------------------
                                               Persoana acreditată

                                                     S.S./L.S.    ANEXA 8C
    (verso)

                            MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidenţele persoanei declarante;
    În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar şi codul centralei băncii, în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.
    În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.
    În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data şi ora înregistrării acesteia în FNBO şi va semna;
    În paragraful "1." se înscrie denumirea în clar, codul, adresa şi telefonul persoanei declarante la CIP care solicita anularea incidentului de plată;
    În paragraful "2." se bifează una din căsuţele care explica motivul anulării incidentului de plată;
    În paragraful "3." se înscriu informaţii preluate de pe biletul la ordin care face obiectul anulării incidentului de plată:
    - data şi locul emiterii, nr. exemplare, locul plăţii, data scadentei, locul compensării; suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre),
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
    - numele sau denumirea, codul fiscal sau Codul numeric personal al subscriitorului, numărul de cont, codul şi denumirea băncii acestuia,
    - numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea şi codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;
    La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.    ANEXA 9
    (recto)

    Sigla persoanei declarante


                            CERERE DE CONSULTARE

                        Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
                                        (data emiterii)


===============================================================================
    CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP
.......................................
Cod ................................... Nr. CIP ....................
-------------------------------------------------------------------------------

 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ...............
    Adresa ................................................ Tel ...............
-------------------------------------------------------------------------------

 2. SUBSEMNATUL ..............................., adresa ........................
    posesor al BI seria ... nr. ........, Cod numeric
                                          personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,
    emis de ...................................., la data de │_│_│_│_│_│_│_│_│,
                                                              (data emiterii)
    reprezentant al ............................ natura juridică .............,
                    (denumire persoana juridică)
    Cod fiscal │____________________________│
-------------------------------------------------------------------------------

 3. ┌────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
    │ │ │ Răspunsul BNR - CIP*) │ │
    │ Prima │ ├────────────┬───────────┤ Alte observaţii │
    │ cerere │ │ DA │ NU │ │
    └────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┘
    ┌────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
    │ │ │ Răspunsul BNR - CIP*) │ │
    │ A doua │ ├────────────┬───────────┤ Alte observaţii │
    │ cerere │ │ DA │ NU │ │
    └────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┘
    ┌────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
    │ │ │ Răspunsul BNR - CIP*) │ │
    │ A treia│ ├────────────┬───────────┤ Alte observaţii │
    │ cerere │ │ DA │ NU │ │
    └────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┘
===============================================================================

                                            ----------------------
                                             Persoana acreditată

                                                  S.S./L.S.


──────────
    *) Persoana acreditată de la CIP va încercui răspunsul corect sau va completa rubrica "Alte observaţii", după caz.
──────────


    ANEXA 9

    (verso)

                              MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidenţele persoanei declarante;
    În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar şi codul centralei băncii, în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informaţia transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.
    În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.
    În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data şi ora primirii acesteia la CIP şi va semna;
    În paragraful "1." se înscrie în clar denumirea, codul, adresa şi telefonul persoanei declarante la CIP care solicita consultarea FNIP;
    Paragraful "2." se completează cu datele personale ale persoanei fizice (numele şi prenumele, adresa, seria, numărul şi codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele şi prenumele, adresa, seria, numărul şi codul numeric personal din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea şi natura juridică, codul fiscal ale persoanei juridice) care interoghează FNIP sau FNPR;
    Referitor la paragraful "3.", persoana declarantă, în nume propriu sau în numele persoanei fizice sau juridice ale carei date sunt specificate în paragraful "2.", poate interoga baza de date a CIP cu maxim 3 (trei) întrebări. Fiecare întrebare adresată de către persoana declarantă va primi un răspuns din partea persoanei acreditate de la CIP fie afirmativ, fie negativ, fie un scurt comentariu la rubrica "Alte observaţii";
    La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura şi ştampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016