Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CERINŢE SPECIFICE din 28 martie 2024  privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CERINŢE SPECIFICE din 28 martie 2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 875 din 28 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 303 din 5 aprilie 2024
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor pentru realizarea unor produse şi/sau servicii de calitate, potrivit responsabilităţii fiecărui operator economic, în activităţile de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, de producere şi de furnizare de produse şi servicii pentru materialul rulant şi infrastructura din domeniul feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, precum şi pentru proprietarii sau deţinătorii de linii ferate industriale şi de căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, de execuţie şi recepţie a lucrărilor, precum şi în etapele de exploatare şi intervenţie, dacă este cazul, a acestora, Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, va întreprinde acţiuni de inspecţie tehnică şi supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică.

    ART. 2
    (1) Inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică constau, în principal, în verificarea, prin sondaj sau prin acţiuni cu tematică, la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.
    (2) Inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică se execută de AFER la operatorii economici care deţin autorizaţii şi/sau agremente tehnice/certificare de omologare tehnică/documentaţii tehnice eliberate de AFER.
    (3) Inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică sunt obligatorii pentru produsele şi/sau serviciile critice din domeniul feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

    CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică
    ART. 3
    (1) Inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică se execută de AFER în baza contractelor încheiate cu operatorii economici din domeniul feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.
    (2) Inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică se execută de inspectorii tehnici ai AFER, posesori ai insignei şi ai legitimaţiei specifice, emisă de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
    (3) Inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică constau în verificarea, prin sondaj sau prin acţiuni cu tematică, privind:
    a) respectarea reglementărilor tehnice aplicabile produsului/ serviciului;
    b) respectarea documentaţiei tehnice elaborate de operatorii economici;
    c) dotările tehnice necesare impuse prin documentaţia tehnică;
    d) înregistrarea rezultatelor măsurătorilor şi verificărilor impuse prin documentaţia tehnică de referinţă;
    e) verificarea documentelor aferente instruirii şi autorizării personalului conform reglementărilor în vigoare;
    f) aprovizionarea de produse certificate/omologate/ agrementate şi utilizarea de servicii agrementate tehnic/ certificate tehnic de AFER;
    g) instalaţiile sau proiectele realizate de operatorii economici, în fazele intermediare şi/sau la finalizarea produselor, proceselor, serviciilor;
    h) repetarea unor măsurători şi compararea rezultatelor obţinute cu cele înscrise anterior în buletinele şi în protocoalele de verificări şi încercări;
    i) respectarea condiţiilor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic în activităţile de proiectare, construire, reabilitare, modernizare, întreţinere şi reparare, optimizare a infrastructurii, după caz.

    (4) Operatorul economic va asigura, pe baza contractelor încheiate cu AFER, spaţiile şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii inspectorilor tehnici cu atribuţii permanente, acolo unde este cazul, în incinta unităţii acestuia.

    ART. 4
        Pentru efectuarea inspecţiei tehnice, operatorul economic are obligaţia de a pune la dispoziţie inspectorului tehnic al AFER, la cererea acestuia, următoarele:
    a) documentaţia tehnică şi tehnologică de execuţie actuală a produsului sau serviciului;
    b) echipamentul de protecţie, specific locurilor de muncă, necesar pentru efectuarea inspecţiei tehnice;
    c) sculele şi dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificări tehnice cuprinse în planul de control al produsului sau serviciului critic;
    d) documentele în care s-au înscris rezultatele obţinute în urma verificărilor şi a încercărilor efectuate de personalul operatorului economic, conform planului de control al produsului sau serviciului critic;
    e) documentele care atestă calitatea materialelor, pieselor şi a echipamentelor procurate de la furnizori autorizaţi/agrementaţi pentru produse şi/sau servicii critice;
    f) autorizaţiile sau atestatele personalului pentru care, conform prescripţiilor tehnice şi tehnologice în vigoare, se prevede obligativitatea obţinerii acestora;
    g) certificatele de autorizare sau atestare a laboratoarelor, standurilor şi a dispozitivelor speciale utilizate în procesul de fabricaţie a produselor critice;
    h) documentaţia privind construcţia, etalonarea, întreţinerea şi utilizarea standurilor şi dispozitivelor speciale utilizate la realizarea şi verificarea produselor şi/sau serviciilor critice;
    i) listele cuprinzând datele de identificare a beneficiarilor şi a furnizorilor.


    ART. 5
        Operatorul economic va asigura accesul inspectorilor tehnici ai AFER, la cererea acestora, la:
    a) locurile de muncă în care se execută sau se verifică produsele ori componente ale acestora;
    b) standurile/laboratoarele utilizate la verificarea şi încercarea produselor critice respective;
    c) depozitele de materiale şi echipamente.


    ART. 6
    (1) Inspectorii tehnici ai AFER, în cazul în care constată neconformităţi în procesul de execuţie a produselor şi/sau serviciilor, vor aviza în scris, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, operatorii economici pentru luarea măsurilor necesare în scopul eliminării acestora.
    (2) Operatorii economici vor înainta către AFER, în termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare menţionat la alin. (1), un plan de măsuri privind eliminarea neconformităţilor semnalate de către inspectorul tehnic.
    (3) În cazul constatării unor neconformităţi grave sau repetate, inspectorul tehnic va propune conducerii AFER, în scris, motivat, suspendarea sau retragerea, după caz, a autorizaţiilor şi/sau a agrementelor tehnice/certificatelor de omologare tehnică, precum şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale.

    ART. 7
    (1) În cazul în care se constată că în cadrul procesului de fabricaţie sau de reparaţie a produselor critice se respectă prevederile cuprinse în prescripţiile şi/sau documentaţiile tehnice aplicabile, inspectorii tehnici vizează declaraţiile de conformitate ale produselor şi/sau serviciilor critice.
    (2) Pentru obţinerea vizei pe declaraţiile de conformitate ale produselor şi/sau serviciilor din domeniul feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic livrate, operatorul economic autorizat trebuie să prezinte fişa tehnică ce cuprinde datele tehnice şi de identificare ale produselor şi/sau serviciilor, cu menţionarea certificatelor de omologare/agrementare tehnică valabile, pentru produsele şi/sau serviciile critice realizate.

    CAP. III
    Supravegherea prin inspecţie tehnică la operatorii economici deţinători de linii ferate industriale pentru care s-au eliberat autorizaţii de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR
    ART. 8
        Supravegherea prin inspecţie tehnică la operatorii economici deţinători de linii ferate industriale se efectuează de către inspectorii tehnici AFER prin verificarea periodică a stării tehnice a liniilor ferate industriale, în conformitate cu art. 3.

    ART. 9
        Starea tehnică a liniilor ferate industriale se verifică în raport cu prescripţiile şi/sau documentaţiile tehnice avizate de AFER şi utilizate pentru construirea, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, pe baza înregistrărilor deţinătorului care atestă ţinerea sub control a stării tehnice a liniilor ferate industriale.

    ART. 10
        În urma verificării periodice a stării tehnice a liniilor ferate industriale, inspectorul tehnic emite un proces-verbal. AFER va transmite o copie a raportului de inspecţie la Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, în calitate de emitent al autorizaţiei liniilor ferate industriale, pentru luarea măsurilor de conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. IV
    Analiza, evaluarea şi aprecierea riscurilor pentru schimbările de ordin tehnic
    ART. 11
        Analiza, evaluarea şi aprecierea riscurilor pentru schimbările de ordin tehnic se analizează de către inspectorii tehnici AFER şi se avizează de instituţiile care fac analizele de risc pentru modificarea/actualizarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    CAP. V
    Verificarea conformităţii şi a adecvării de utilizare pentru elementele constitutive de interoperabilitate şi susbsisteme structurale
    ART. 12
     Inspectorii tehnici efectuează activităţi de supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică şi, după caz, evaluare a conformităţii prin aplicarea modulelor specifice Deciziei Comisiei nr. 713/2010 privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformităţii şi a adecvării pentru utilizare, precum şi de verificare CE care trebuie utilizate în specificaţiile tehnice de interoperabilitate adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului sau al Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.

    ART. 13
        Procesul-verbal de inspecţie tehnică pentru verificarea conformităţii şi a modului de utilizare pentru elementele constitutive de interoperabilitate şi subsistemele structurale va fi înaintat structurii din cadrul AFER care va emite certificatul de conformitate CE.

    CAP. VI
    Inspecţia vagoanelor-cisternă în vederea acordării certificatului de inspecţie pentru compuşii organici volatili - COV
    ART. 14
     Inspecţia vagoanelor-cisternă pentru acordarea certificatului de inspecţie COV se efectuează de către inspectorii tehnici AFER conform Ordinului ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină.

    ART. 15
        Verificarea emisiilor de COV a vagoanelor-cisternă utilizate pentru transferul benzinei pe calea ferată se face o dată la 2-3 ani, cu ocazia reparaţiilor/reviziilor planificate, de către inspectorii tehnici din cadrul AFER.

    ART. 16
    (1) Inspectorul tehnic întocmeşte Fişa de constatare COV pentru fiecare vagon-cisternă.
    (2) Pe baza fişei de constatare COV, departamentul din cadrul AFER cu atribuţii de inspecţie tehnică emite Certificatul de inspecţie COV.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 17
     Împiedicarea şi/sau obstrucţionarea sub orice formă, de către operatorul economic sau de oricare altă persoană, a inspectorilor tehnici AFER să îşi exercite atribuţiile de serviciu constituie motiv de suspendare sau, după caz, de retragere a autorizaţiei/agrementului/certificatului de omologare emis de AFER, precum şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2024.

    ART. 18
    (1) Produsele şi/sau serviciile critice pentru care AFER asigură supravegherea tehnică prin acţiuni de inspecţie tehnică se pot aproviziona, respectiv livra de către operatorii economici pentru utilizare în domeniul menţionat la art. 1, numai în condiţiile în care declaraţiile de conformitate ale produselor respective sunt vizate în prealabil de AFER.
    (2) Vizarea declaraţiei de conformitate a produselor critice se face prin aplicarea unei ştampile care poartă înscrisul "VIZAT AFER" şi conţine numărul de identificare a inspectorului tehnic AFER, urmat de nume, prenume şi semnătură.


                               -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016