Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CERINŢE din 23 decembrie 2021  privind acordarea excepţiei de la instituirea mecanismului de urgenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CERINŢE din 23 decembrie 2021 privind acordarea excepţiei de la instituirea mecanismului de urgenţă

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 60 din 19 ianuarie 2022
──────────
    Conţinute de REGULAMENTUL nr. 6 din 23 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 60 din 19 ianuarie 2022.
──────────
    ART. 1
    Nivelul serviciilor, disponibilitatea şi performanţa
    (1) Solicitantul trebuie să definească indicatorii-cheie de performanţă şi obiectivele privind nivelul serviciilor, inclusiv pentru soluţionarea problemelor, asistenţa acordată în afara orarului, monitorizarea, planurile de urgenţă şi mentenanţă ale interfeţei specifice, care sunt cel puţin la fel de stricte precum cele pentru interfaţa sau interfeţele puse la dispoziţia propriilor utilizatori de servicii de plată pentru accesarea online în mod direct a conturilor lor de plăţi.
    (2) Solicitantul trebuie să definească cel puţin următorii indicatori-cheie de performanţă privind disponibilitatea interfeţei specifice:
    a) durata zilnică de disponibilitate a fiecărei interfeţe; şi
    b) durata zilnică de indisponibilitate a fiecărei interfeţe.

    (3) Suplimentar indicatorilor-cheie prevăzuţi la alin. (2), solicitantul trebuie să definească cel puţin următorii indicatori-cheie de performanţă privind performanţa interfeţei specifice:
    a) durata medie zilnică (exprimată în milisecunde) per cerere, necesară solicitantului să furnizeze prestatorului de servicii de iniţiere a plăţii toate informaţiile solicitate în conformitate cu art. 158 lit. b) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi art. 36 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389;
    b) durata medie zilnică (exprimată în milisecunde) per cerere, necesară solicitantului să furnizeze prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi toate informaţiile solicitate în conformitate cu art. 36 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389;
    c) durata medie zilnică (în milisecunde) per cerere, necesară solicitantului să furnizeze emitentului de instrumente de plată pe bază de card sau prestatorului de servicii de iniţiere a plăţii o confirmare de tipul „da“ sau „nu“ în conformitate cu art. 152 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi cu art. 36 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389;
    d) rata zilnică a răspunsurilor eronate.

    (4) În scopul calculării indicatorilor privind disponibilitatea interfeţei specifice prevăzuţi la alin. (2), solicitantul trebuie:
    a) să calculeze durata de disponibilitate exprimată în procente ca fiind 100% minus procentul duratei de indisponibilitate;
    b) să calculeze durata de indisponibilitate exprimată în procente utilizând numărul total de secunde în care interfaţa specifică a fost indisponibilă într-o perioadă de 24 de ore, începând şi terminând la miezul nopţii;
    c) să considere că interfaţa este indisponibilă când la cinci cereri consecutive de acces la informaţii pentru furnizarea de servicii de iniţiere a plăţii, servicii de informare privind conturile sau de confirmare a disponibilităţii fondurilor nu s-a primit răspuns într-un interval total de 30 de secunde, indiferent dacă aceste cereri provin de la unul sau mai mulţi prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi sau prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card. În acest caz, solicitantul trebuie să calculeze durata de indisponibilitate din momentul primirii primei cereri din seria de cinci cereri consecutive la care nu s-a primit răspuns în decurs de 30 de secunde, cu condiţia să nu existe nicio cerere soluţionată cu succes între cele cinci cereri la care s-a trimis un răspuns.


    ART. 2
    Publicarea statisticilor
    (1) În sensul art. 32 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României un plan de publicare trimestrială a statisticilor zilnice privind disponibilitatea şi performanţa interfeţei specifice, conform prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3), şi a fiecăreia dintre interfeţele puse la dispoziţia propriilor utilizatori de servicii de plată pentru a-şi accesa on-line în mod direct conturile de plăţi, împreună cu informaţiile referitoare la locaţia publicării acestor statistici şi data primei publicări.
    (2) Publicarea statisticilor prevăzute la alin. (1) trebuie să permită zilnic prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi, prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, utilizatorilor de servicii de plată şi autorităţilor competente să compare disponibilitatea şi performanţa zilnică ale fiecărei interfeţe specifice furnizate de către prestatorul de servicii de plată care solicită excepţia cu disponibilitatea şi performanţa fiecăreia dintre interfeţele puse la dispoziţia propriilor utilizatori de servicii de plată de către acelaşi prestator de servicii de plată pentru accesarea on-line în mod direct a conturilor de plăţi.

    ART. 3
    Teste de stres
    (1) În scopul efectuării testelor de stres menţionate la art. 32 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, solicitantul trebuie să dispună de procese pentru a stabili şi a evalua modul în care se comportă interfaţa specifică atunci când este supusă unui număr extrem de mare de cereri din partea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, sub aspectul impactului pe care îl au aceste suprasolicitări asupra disponibilităţii şi performanţei interfeţei specifice şi asupra obiectivelor definite privind nivelul serviciilor.
    (2) Solicitantul trebuie să efectueze teste de stres adecvate ale interfeţei specifice incluzând, dar fără a se limita la:
    a) capacitatea de a permite accesul mai multor prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card;
    b) capacitatea de a face faţă unui număr extrem de ridicat de cereri din partea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, într-o perioadă scurtă de timp, fără eşecuri şi/sau defecţiuni;
    c) utilizarea unui număr extrem de ridicat de sesiuni concurente/concomitente deschise în acelaşi timp pentru cereri privind iniţierea plăţilor, informarea cu privire la cont şi confirmarea disponibilităţii fondurilor; şi
    d) cererile care vizează volume mari de date.

    (3) Solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României un rezumat al tuturor rezultatelor testelor de stres realizate, inclusiv scenariile utilizate ca bază pentru testarea fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi modul în care au fost abordate toate problemele identificate.

    ART. 4
    Obstacole
    (1) Solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României:
    a) un rezumat al metodei sau metodelor de aplicare a procedurii sau procedurilor de autentificare strictă a utilizatorilor de servicii de plată acceptate de interfaţa specifică, şi anume „redirecţionarea“, „decuplarea“, „încorporarea“ sau o combinaţie a acestora; şi
    b) o explicaţie clară, detaliată şi completă a motivaţiei pentru care metoda sau metodele de aplicare a procedurii sau procedurilor de autentificare menţionate la lit. a) nu reprezintă un obstacol, astfel cum se menţionează la art. 32 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, şi a modului în care aceste metode permit prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii şi prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi să se bazeze pe toate procedurile de autentificare furnizate propriilor utilizatori de servicii de plată de către prestatorul de servicii de plată care solicită excepţia, împreună cu dovezi care atestă că interfaţa specifică nu determină întârzieri sau neplăceri inutile în ceea ce priveşte experienţa generată pentru utilizatorii de servicii de plată atunci când aceştia îşi accesează contul printrun prestator de servicii de iniţiere a plăţii, prestator de servicii de informare cu privire la conturi sau prestator de servicii de plată care emite instrumente de plată bazate pe card şi nici orice alte inconveniente, inclusiv parcurgerea unor etape inutile sau folosirea unui limbaj neclar sau disuasiv, de natură să îi descurajeze, în mod direct sau indirect, pe utilizatorii de servicii de plată să utilizeze serviciile prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card.

    (2) În cadrul explicaţiei menţionate la alin. (1) lit. b), solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României o confirmare potrivit căreia:
    a) interfaţa specifică nu împiedică prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii şi prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi să se bazeze pe procedura sau procedurile de autentificare furnizată sau furnizate propriilor utilizatori de servicii de plată de către solicitant;
    b) nu sunt necesare autorizări sau înregistrări suplimentare din partea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, altele decât cele impuse la art. 9-12, art. 14-16, art. 17 alin. (1), art. 68-70 şi art. 103 alin. (5) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative;
    c) nu se efectuează verificări suplimentare, astfel cum se menţionează la art. 32 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, de către solicitant asupra consimţământului utilizatorului de servicii de plată dat prestatorului de servicii de iniţiere a plăţii sau prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi pentru a accesa informaţiile cu privire la conturile de plăţi deţinute la solicitant sau pentru a iniţia plăţi din conturile de plăţi deţinute la solicitant; şi
    d) nu se efectuează nicio verificare a consimţământului utilizatorului de servicii de plată dat prestatorului de servicii de plată care emite instrumente de plată bazate pe card în conformitate cu art. 151 lit. a) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative.


    ART. 5
    Proiectarea şi testarea interfeţei specifice în mod satisfăcător pentru prestatorii de servicii de plată
    (1) În scopul demonstrării respectării cerinţei prevăzute la art. 33 alin. (6) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 cu privire la proiectarea interfeţei specifice, solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României:
    a) dovada că interfaţa specifică îndeplineşte cerinţele legale privind accesul şi datele prevăzute de Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi de Regulamentul delegat (UE) 2018/389, inclusiv:
    (i) o descriere a specificaţiilor funcţionale şi tehnice pe care prestatorul de servicii de plată le-a implementat; şi
    (ii) un rezumat al modului în care implementarea acestor specificaţii îndeplineşte cerinţele din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi Regulamentul delegat (UE) 2018/389; şi

    b) informaţii care să descrie dacă şi sub ce formă prestatorul de servicii de plată care solicită excepţia a interacţionat cu prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card.

    (2) În cazul în care solicitantul implementează un standard dezvoltat printr-o iniţiativă de piaţă:
    a) informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) pct. (i) pot consta în informaţii cu privire la standardul iniţiativei de piaţă pe care îl aplică solicitantul, indiferent dacă acesta s-a abătut sau nu, sub orice aspect specific, de la un astfel de standard, şi dacă da, în ce mod s-a abătut şi cum îndeplineşte cerinţele din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi Regulamentul delegat (UE) 2018/389;
    b) informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) pct. (ii) pot include, dacă sunt disponibile, rezultatele testelor de conformitate elaborate de iniţiativa de piaţă, rezultate care atestă conformitatea interfeţei specifice cu standardul respectiv al iniţiativei de piaţă.

    (3) În sensul cerinţei prevăzute la art. 33 alin. (6) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, cu privire la testarea interfeţei specifice, solicitantul trebuie să pună specificaţiile tehnice ale interfeţei specifice la dispoziţia prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card autorizaţi sau a entităţilor care au remis o cerere la autorităţile lor competente pentru autorizaţia relevantă în conformitate cu art. 30 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, care trebuie să includă, cel puţin, publicarea unui rezumat al specificaţiilor tehnice ale interfeţei specifice pe website-ul propriu, în conformitate cu teza a treia din art. 30 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389.
    (4) Platforma de testare trebuie să permită prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card autorizaţi şi entităţilor care au remis o cerere la autorităţile lor competente pentru autorizaţia relevantă să testeze interfaţa specifică într-un mediu de testare dedicat, securizat şi cu date fictive ale utilizatorilor de servicii de plată, pentru următoarele:
    a) o conexiune stabilă şi securizată;
    b) capacitatea solicitantului şi a prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card autorizaţi de a face schimb de certificate relevante, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul delegat (UE) 2018/389;
    c) capacitatea de a trimite şi primi mesaje de eroare, în conformitate cu art. 36 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389;
    d) capacitatea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii de a trimite şi a solicitantului de a primi ordine de iniţiere a plăţilor şi capacitatea solicitantului de a furniza informaţiile solicitate, în conformitate cu art. 158 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi cu art. 36 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389;
    e) capacitatea prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi de a trimite şi a solicitantului de a primi cereri de acces la datele contului de plăţi şi capacitatea solicitantului de a furniza informaţiile solicitate în conformitate cu art. 36 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389;
    f) capacitatea prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card şi a prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii de a transmite şi a solicitantului de a primi cereri din partea prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card şi prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii şi capacitatea solicitantului de a trimite o confirmare de tipul „da“ sau „nu“ către prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card şi prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, în conformitate cu art. 36 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389; şi
    g) capacitatea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii şi prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi de a se baza pe procedurile de autentificare furnizate de către solicitant propriilor utilizatori de servicii de plată.

    (5) Solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României un rezumat al rezultatelor testării menţionate la art. 30 alin. (5) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 pentru fiecare dintre elementele care urmează să fie testate în conformitate cu alin. (4), inclusiv numărul de prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card care au utilizat platforma de testare, răspunsul primit de solicitant din partea acestor prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, problemele identificate şi o descriere a modului în care au fost gestionate aceste probleme.

    ART. 6
    Utilizarea pe scară largă a interfeţei
    În scopul demonstrării respectării cerinţei de la art. 33 alin. (6) lit. (c) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României:
    a) o descriere a utilizării interfeţei specifice pentru perioada menţionată la art. 33 alin. (6) lit. (c) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, inclusiv, dar fără a se limita la:
    (i) numărul de prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card care au utilizat interfaţa pentru a furniza servicii clienţilor; şi
    (ii) numărul de cereri trimise de aceşti prestatori de servicii de iniţiere a plăţii, prestatori de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card către solicitant, prin intermediul interfeţei specifice, la care s-a primit răspuns din partea solicitantului;

    b) dovada faptului că solicitantul a depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura utilizarea la scară largă a interfeţei specifice, inclusiv prin comunicarea disponibilităţii interfeţei specifice pe canale adecvate, printre altele, dacă este cazul, pe site-ul solicitantului, pe platformele de comunicare socială, prin organismele de profil ale industriei, la conferinţe şi prin implicarea directă a actorilor de pe piaţă cunoscuţi.


    ART. 7
    Soluţionarea problemelor
    În scopul art. 32 alin. (1) şi art. 33 alin. (6) lit. (d) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, solicitantul trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României:
    a) informaţii privind sistemele sau procedurile existente pentru urmărirea, soluţionarea şi închiderea problemelor, în special cele raportate de prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card; şi
    b) o detaliere a problemelor şi deficienţelor, în special a celor raportate de prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, care nu au fost rezolvate în conformitate cu obiectivele privind nivelul serviciilor stabilite la art. 1 alin. (1).


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016