Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CARTA EUROPEANĂ A AUTONOMIEI LOCALE din 15 octombrie 1985  adoptată la Strasbourg    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CARTA EUROPEANĂ A AUTONOMIEI LOCALE din 15 octombrie 1985 adoptată la Strasbourg

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997
──────────
    Ratificată prin LEGEA nr. 199 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997.
──────────
    *) Traducere.
    PREAMBUL
    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Carte,
    considerand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai stransa între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezinta patrimoniul lor comun,
    considerand ca unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este incheierea de acorduri în domeniul administrativ,
    considerand ca autorităţile administraţiei publice locale reprezinta unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic,
    considerand ca dreptul cetatenilor de a participa la rezolvarea treburilor publice face parte din principiile democratice comune tuturor statelor membre ale Consiliului Europei,
    convinse ca, la nivel local, acest drept poate fi exercitat în modul cel mai direct,
    convinse ca existenta autorităţilor administraţiei publice locale imputernicite cu responsabilităţii efective permite o administratie, în acelasi timp, eficienta şi apropiata de cetăţeni,
    constiente de faptul ca apararea şi intarirea autonomiei locale în diferitele tari ale Europei reprezinta o contribuţie importanţa la edificarea unei Europe fondate pe principiile democratiei şi ale descentralizarii puterii,
    afirmand ca aceasta presupune existenta de autorităţi ale administraţiei publice locale inzestrate cu organe decizionale, constituite democratic şi beneficiind de o larga autonomie în ceea ce priveste competentele, modalitatile de a le exercita şi mijloacele necesare pentru indeplinirea misiunii lor,
    au convenit asupra celor ce urmeaza:
    ART. 1
    Părţile contractante se angajează să se considere legate de articolele urmatoare, în modalitatea şi în măsura prevăzute la art. 12 din prezenta Carta.

     PARTEA I

    ART. 2
    Fundamentarea constituţională şi legala a autonomiei locale
    Principiul autonomiei locale trebuie să fie recunoscut în legislatia interna şi, pe cat posibil, în Constitutie.

    ART. 3
    Conceptul de autonomie locala
    1. Prin autonomie locala se înţelege dreptul şi capacitatea efectiva ale autorităţilor administraţiei publice locale de a solutiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populatiei locale, o parte importanţa a treburilor publice.
    2. Acest drept se exercită de consilii sau adunări, compuse din membri aleşi prin vot liber, secret, egal, direct şi universal, care pot dispune de organe executive şi deliberative care raspund în faţa lor. Aceasta dispoziţie nu aduce atingere, în nici un fel, posibilităţii de a recurge la adunări cetăţeneşti, referendum sau orice alta forma de participare directa a cetatenilor, acolo unde aceasta este permisa de lege.

    ART. 4
    Intinderea autonomiei locale
    1. Competentele de baza ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt prevăzute de Constitutie sau de lege. Totusi aceasta dispoziţie nu împiedica atribuirea unor competente autorităţilor administraţiei publice locale, în scopuri specifice şi în conformitate cu legea.
    2. Autorităţilor administraţiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea deplina de a-şi exercită iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competentelor lor sau care nu sunt atribuite unei alte autorităţi.
    3. Exercitiul responsabilitatilor publice trebuie, de maniera generală, sa revina, de preferinta, acelor autorităţi care sunt cele mai apropiate de cetăţeni. La atribuirea unei responsabilităţii către o alta autoritate trebuie să se tina seama de amploarea şi de natura sarcinii, precum şi de cerinţele de eficienta şi economie.
    4. Competentele atribuite autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie, în mod normal, depline şi exclusive. Ele nu pot fi puse în cauza sau limitate de către o alta autoritate centrala sau regionala, decat în cazurile prevăzute de lege.
    5. În cazul delegării competentelor de către o autoritate centrala sau regionala, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să beneficieze, pe cat posibil, de libertatea de a adapta actiunea lor la condiţiile locale.
    6. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie consultate, pe cat posibil, în timp util şi în mod adecvat, în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc în mod direct.

    ART. 5
    Protectia limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale
    Pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale, colectivitatile locale în cauza trebuie să fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea permite.

    ART. 6
    Concordanta structurilor şi mijloacelor administrative cu sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale
    1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor generale prevăzute de lege, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să poată stabili, ele insele, structurile lor administrative interne, în vederea adaptarii acestora la nevoile lor specifice şi asigurarii unei gestiuni eficiente.
    2. Statutul personalului autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să permită o recrutare de calitate, fondata pe principii de merit şi de competenţa; vor fi prevăzute, în acest scop, condiţii adecvate privind pregătirea, remunerarea şi afirmarea profesionala.

    ART. 7
    Condiţiile de exercitare a responsabilitatilor la nivel local
    1. Statutul alesilor locali trebuie să asigure liberul exercitiu al mandatului lor.
    2. Acesta trebuie să permită o compensatie financiară adecvata pentru cheltuielile efectuate în legătură cu exercitarea mandatului lor, precum şi, dacă este cazul, o compensatie adecvata pentru câştigul pierdut sau remuneratii pentru munca depusa şi o asigurare sociala aferenta.
    3. Functiile şi activităţile incompatibile cu mandatul de ales local nu pot fi stabilite decat prin lege sau pe baza principiilor juridice fundamentale.

    ART. 8
    Controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale
    1. Orice control administrativ asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale nu poate fi exercitat decat în formele şi în cazurile prevăzute de Constitutie sau de lege.
    2. Orice control administrativ asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale nu trebuie să priveasca, în mod normal, decat asigurarea respectarii legalităţii şi a principiilor constitutionale. Controlul administrativ poate totusi sa includa un control de oportunitate, exercitat de către autorităţile ierarhic superioare, în ceea ce priveste sarcinile a caror executare este delegata administraţiei publice locale.
    3. Controlul administrativ asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale trebuie exercitat cu respectarea unei proportionalitati între amploarea interventiei autorităţii de control şi importanţa intereselor pe care aceasta înţelege să le protejeze.

    ART. 9
    Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale
    1. În cadrul politicii economice naţionale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuţiilor lor.
    2. Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie proportionale cu competentele prevăzute de Constitutie sau de lege.
    3. Cel puţin o parte dintre resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să provina din taxele şi impozitele locale, al caror nivel acestea au competenţa sa îl stabileasca în limitele legale.
    4. Sistemele de prelevare pe care se bazeaza resursele de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie de natura suficient de diversificata şi evolutiva pentru a le permite să urmeze practic, pe cat posibil, evolutia reala a costurilor exercitarii competentelor acestora.
    5. Protejarea unităţilor administrativ-teritoriale cu o situaţie mai grea din punct de vedere financiar necesita instituirea de proceduri de egalizare financiară sau de măsuri echivalente, destinate sa corecteze efectele repartitiei inegale a resurselor potentiale de finanţare, precum şi a sarcinilor fiscale care le incumba. Asemenea proceduri sau măsuri nu trebuie să restranga libertatea de optiune a autorităţilor administraţiei publice locale în sfera lor de competenţa.
    6. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie consultate, de o maniera adecvata, asupra modalitatilor de repartizare a resurselor redistribuite care le revin.
    7. Subventiile alocate unităţilor administrativ-teritoriale trebuie, pe cat posibil, sa nu fie destinate finantarii unor proiecte specifice. Alocarea de subventii nu trebuie să aduca atingere libertatii fundamentale a politicilor autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de competenţa.
    8. În scopul finantarii cheltuielilor lor de investitii, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă acces, în conformitate cu legea, la piaţa naţionala a capitalurilor.

    ART. 10
    Dreptul de asociere al autorităţilor administraţiei publice locale
    1. Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul, în exercitarea competentelor lor, de a coopera şi de a se asocia, în condiţiile legii, cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru realizarea de sarcini de interes comun.
    2. Dreptul autorităţilor administraţiei publice locale de a adera la o asociaţie pentru protectia şi promovarea intereselor lor comune şi acela de a adera la o asociaţie internationala de autorităţi administrative publice locale trebuie să fie recunoscut în fiecare stat.
    3. Autorităţile administraţiei publice locale pot sa coopereze, în condiţiile prevăzute de lege, cu autorităţile administraţiei publice locale ale altor state.

    ART. 11
    Protectia legala a autonomiei locale
    Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să dispună de dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti, în scopul asigurarii liberului exercitiu al competentelor lor şi al respectului principiilor de autonomie locala care sunt prevăzute de Constitutie sau de legislatia interna.

     PARTEA A II-A
    Dispozitii diverse
    ART. 12
    Angajamente
    Fiecare parte contractantă se angajează să se considere legata de cel puţin 20 de paragrafe din partea I a Cartei, dintre care cel puţin zece, alese dintre paragrafele urmatoare:
    - articolul 2
    – articolul 3 paragrafele 1 şi 2
    – articolul 4 paragrafele 1, 2 şi 4
    – articolul 5
    – articolul 7 paragraful 1
    – articolul 8 paragraful 2
    – articolul 9 paragrafele 1, 2 şi 3
    – articolul 10 paragraful 1
    – articolul 11.

    2. Fiecare parte contractantă, în momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, notifica secretarului general al Consiliului Europei paragrafele alese în conformitate cu dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol.
    3. Fiecare parte contractantă poate, în orice moment ulterior, sa notifice secretarului general ca se considera legata de orice alt paragraf din prezenta Carta, pe care ea nu l-a acceptat inca, conform dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol. Aceste angajamente ulterioare vor fi considerate parte integrantă a ratificarii, acceptarii sau aprobării de către partea contractantă care a facut notificarea şi vor avea aceleasi efecte din prima zi a lunii care urmeaza după expirarea unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de către secretarul general al Consiliului Europei.

    ART. 13
    Autorităţile administraţiei publice locale la care se aplică Carta
    Principiile de autonomie locala prevăzute în prezenta Carta se aplică tuturor categoriilor de autorităţi ale administraţiei publice locale, care exista pe teritoriul părţii contractante. Orice parte contractantă poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare, sa indice categoriile la care înţelege sa limiteze campul de aplicare sau pe care înţelege să le excluda din campul de aplicare a prezentei Carte. Ea poate, de asemenea, sa includa alte categorii de autorităţi ale administraţiei publice locale sau regionale în campul de aplicare a Cartei, pe calea notificarii ulterioare către secretarul general al Consiliului Europei.

    ART. 14
    Comunicarea informaţiilor
    Fiecare parte contractantă transmite secretarului general al Consiliului Europei orice informatie pertinenta privitoare la prevederile legale şi la alte măsuri pe care le-a luat în scopul de a se conforma dispoziţiilor prezentei Carte.

     PARTEA A III-A

    ART. 15
    Semnare, ratificare, intrare în vigoare
    1. Prezenta Carta este deschisa spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă ratificarii, acceptarii sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
    2. Prezenta Carta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza după expirarea unei perioade de 3 luni de la data la care patru state membre ale Consiliului Europei vor exprima consimtamantul lor de a fi legate prin Carta, conform dispoziţiilor paragrafului precedent.
    3. Pentru orice stat membru care îşi va exprima ulterior consimtamantul sau de a fi legat de prevederile Cartei, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza după expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

    ART. 16
    Clauze teritoriale
    1. Orice stat poate, în momentul semnarii sau în momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezenta Carta.
    2. Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda aplicarea prezentei Carte la orice teritoriu desemnat în declaratie. Carta va intra în vigoare, în ceea ce priveste acest teritoriu, în prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii declaraţiei de către secretarul general al Consiliului Europei.
    3. Orice declaratie facuta în virtutea celor două paragrafe precedente poate fi retrasa, în ceea ce priveste orice teritoriu desemnat prin aceasta declaratie, prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte în prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de către secretarul general.

    ART. 17
    Denuntare
    1. Nici o parte contractantă nu poate denunta prezenta Carta inaintea expirarii unei perioade de 5 ani de la data la care Carta a intrat în vigoare în ceea ce o priveste. Un preaviz de 6 luni va fi notificat secretarului general al Consiliului Europei. Aceasta denuntare nu afectează validitatea Cartei faţă de celelalte părţi contractante, sub rezerva ca numărul acestora sa nu fie niciodata mai mic de patru.
    2. Orice parte contractantă poate, conform dispoziţiilor enuntate în paragraful precedent, sa denunte orice paragraf din partea I a Cartei pe care l-a acceptat, cu rezerva ca numărul şi categoria paragrafelor de care aceasta parte contractantă este legata sa ramana conforme cu dispozitiile art. 12 paragraful 1. Orice parte contractantă care, ca urmare a denuntarii unui paragraf, nu se mai conformeaza dispoziţiilor art. 12 paragraful 1 va fi considerata ca a denuntat Carta insasi.

    ART. 18
    Notificari
    Secretarul general al Consiliului Europei notifica statelor membre ale Consiliului Europei:
    a) orice semnare;
    b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;
    c) orice data de intrare în vigoare a prezentei Carte, conform prevederilor art. 15 din Carta;
    d) orice notificare primita în aplicarea prevederilor art. 12 paragrafele 2 şi 3;
    e) orice notificare primita în aplicarea prevederilor art. 13;
    f) orice alt act, notificare sau declaratie în legătură cu prezenta Carta.


    În considerarea celor de mai sus, subsemnatii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezenta Carta.
    Întocmită la Strasbourg la 15 octombrie 1985, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificata de pe aceasta fiecaruia dintre statele membre ale Consiliului Europei.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016