Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 14 aprilie 2022  pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 14 aprilie 2022 pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1152 din 29 noiembrie 2022
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.408 din 22 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1152 din 29 noiembrie 2022.
──────────
    În conformitate cu articolul 34 alineatul (2) punctul 1 din Acordul dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006, denumit în continuare „Acord“, autorităţile competente menţionate în articolul 1 alineatul (1) punctul 4 din Acord au convenit asupra prezentului aranjament administrativ, denumit în continuare Aranjament, după cum urmează:
     PARTEA
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Definiţii
    În Aranjament, termenii vor avea semnificaţia care le-a fost atribuită în Acord.

    ART. 2
    Organisme de legătură
    (1) Autorităţile competente ale părţilor contractante desemnează următoarele organisme de legătură:
    în România:
    - Casa Naţională de Pensii Publice, pentru pensiile acordate în sistemul public de pensii, prestaţiile în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces;
    – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obişnuite şi de accidente în afara muncii, indemnizaţia de maternitate, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate;
    – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru prestaţiile de şomaj;
    – Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru alocaţiile de stat pentru copii;

    în Republica Macedonia de Nord:
    - Fondul de Asigurări de Sănătate din Republica Macedonia de Nord, pentru asigurarea de sănătate şi protecţia sănătăţii, inclusiv asigurarea în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;
    – Fondul de Asigurări pentru Pensie şi Invaliditate din Macedonia de Nord, pentru asigurarea de pensie şi invaliditate, inclusiv asigurarea în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;
    – Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Republica Macedonia de Nord, pentru asigurarea în caz de şomaj;
    – Ministerul Muncii şi Politicii Sociale, pentru alocaţiile pentru copii.


    (2) Organismele de legătură facilitează comunicarea între instituţiile părţilor contractante şi au atribuţiile stabilite prin prezentul aranjament. Pentru aplicarea Acordului, organismele de legătură pot comunica direct, precum şi cu persoanele interesate sau cu persoanele autorizate de acestea. Organismele de legătură convin formularele bilingve necesare pentru aplicarea Acordului şi îşi acordă sprijin reciproc pentru aplicarea Acordului.

    ART. 3
    Instituţii competente sau instituţii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă
    Pentru aplicarea legislaţiei prevăzute la alineatul (1) al articolului 2 din Acord, următoarele instituţii sunt desemnate ca instituţii competente:
    pentru România:
    - Casa Naţională de Pensii Publice, pentru determinarea legislaţiei aplicabile;
    – casele teritoriale de pensii, pentru pensiile acordate în sistemul public de pensii, prestaţiile în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces;
    – casele de asigurări de sănătate, pentru indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obişnuite şi de accidente în afara muncii, indemnizaţia de maternitate, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate;
    – agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru prestaţiile de şomaj;
    – agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, pentru alocaţiile de stat pentru copii;

    pentru Republica Macedonia de Nord:
    - serviciile regionale ale Fondului de Asigurări de Sănătate din Republica Macedonia de Nord, pentru asigurarea de sănătate şi protecţia sănătăţii, inclusiv asigurarea în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;
    – Fondul de Asigurări pentru Pensie şi Invaliditate din Macedonia de Nord, pentru asigurare de pensie şi invaliditate, inclusiv asigurare în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;
    – Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Republica Macedonia de Nord, pentru asigurarea în caz de şomaj;
    – Ministerul Muncii şi Politicii Sociale, pentru alocaţia pentru copii.     PARTEA
    Dispoziţii privind legislaţia aplicabilă
    ART. 4
    Formularele privind legislaţia aplicabilă
    (1) În cazurile prevăzute la articolele 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 din Acord, formularul bilingv convenit, care atestă faptul că un angajat sau un lucrător independent care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul uneia dintre părţile contractante şi este trimis pentru a desfăşura temporar activitate sau desfăşoară o activitate independentă pe teritoriul celeilalte părţi contractante rămâne supus legislaţiei primei părţi contractante, se eliberează la cererea comună a angajatului şi angajatorului sau la cererea lucrătorului independent, după cum urmează:
    - în România: de Casa Naţională de Pensii Publice;
    – în Republica Macedonia de Nord: de serviciile regionale ale Fondului de Asigurări de Sănătate din Republica Macedonia de Nord.
    Formularul bilingv convenit eliberat este transmis persoanei în cauză şi instituţiei celeilalte părţi contractante menţionate în prezentul articol.

    (2) a) În cazul solicitării prelungirii perioadei de detaşare pentru desfăşurarea activităţii temporare/activităţii independente, cererea de prelungire se depune, înaintea expirării perioadei iniţiale de 24 de luni, după cum urmează:
    - la Casa Naţională de Pensii Publice în România, în cazul în care se solicită continuarea aplicării legislaţiei din România;
    – la Ministerul Muncii şi Politicii Sociale în Republica Macedonia de Nord, în cazul în care se solicită continuarea aplicării legislaţiei din Republica Macedonia de Nord.

    b) Ulterior, instituţia menţionată la punctul a) care primeşte cererea de prelungire a perioadei de detaşare va solicita acordul prealabil al instituţiei celeilalte părţi contractante, menţionată la punctul a).


     PARTEA
    Aplicarea dispoziţiilor speciale
    ART. 5
    Reguli de totalizare a perioadelor de asigurare
    (1) Dacă legislaţia unei părţi contractante condiţionează dreptul la prestaţii de realizarea unor perioade de asigurare, instituţia competentă a acestei părţi contractante ia în considerare şi perioadele de asigurare realizate potrivit legislaţiei celeilalte părţi contractante, care nu se suprapun cu perioadele proprii de asigurare.
    (2) În cazul în care o perioadă de asigurare obligatorie realizată în baza legislaţiei unei părţi contractante se suprapune cu o perioadă de asigurare asimilată, voluntară sau facultativă realizată în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante, va fi luată în considerare numai perioada realizată în baza asigurării obligatorii.
    (3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alineatului (1) al prezentului articol, la cererea instituţiei competente a părţii contractante pe teritoriul căreia persoana are locul de reşedinţă sau domiciliul, instituţia celeilalte părţi contractante va certifica în formularul bilingv convenit perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei acestei părţi contractante.

    ART. 6
    Solicitarea unei prestaţii
    (1) Pentru a beneficia de prestaţii în bani în caz de reşedinţă sau domiciliu pe teritoriul celeilalte părţi contractante, persoana în cauză depune o cerere la instituţia de la locul de reşedinţă sau domiciliu.
    (2) Cererea trebuie însoţită de toate documentele prevăzute de legislaţiile pe care instituţiile competente le aplică.
    (3) Informaţiile furnizate de solicitant trebuie să fie justificate prin documente emise sau confirmate de instituţia de la locul de reşedinţă sau domiciliu sau de instituţia competentă.
    (4) Instituţia părţii contractante la care a fost depusă cererea informează, prin intermediul organismelor de legătură, instituţia competentă a celeilalte părţi contractante despre conţinutul acestei cereri şi emite formularele bilingve necesare convenite.

    ART. 7
    Recalcularea, suspendarea sau încetarea dreptului la prestaţii
    În cazul recalculării, suspendării sau încetării unui drept la prestaţii acordat anterior, instituţia părţii contractante care a luat această decizie o va comunica persoanei în cauză şi va trimite această notificare, prin intermediul organismelor de legătură, instituţiei competente a celeilalte părţi contractante. Decizia trebuie să precizeze căile şi termenele de contestaţie prevăzute de legislaţia pe care o aplică instituţia competentă.

    ART. 8
    Redobândirea dreptului la prestaţii
    Dacă au încetat cauzele care au determinat suspendarea sau încetarea dreptului la prestaţii acordat anterior şi dacă persoana redobândeşte dreptul la prestaţii de la instituţia competentă a uneia dintre părţile contractante în timp ce are reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, instituţiile competente îşi vor comunica toate informaţiile relevante pentru reluarea acordării prestaţiilor respective.

    SECŢIUNEA 1
    Prestaţii de boală şi maternitate
    ART. 9
    Reguli de totalizare a perioadelor de asigurare
    Pentru aplicarea articolului 14 din Acord:
    pentru România:
    - Dacă legislaţia unei părţi contractante condiţionează dreptul la prestaţii de realizarea unor perioade de asigurare, instituţia competentă a acelei părţi contractante ia în considerare şi perioadele realizate potrivit legislaţiei celeilalte părţi contractante care nu se suprapun cu perioadele proprii de asigurare.
    – În vederea totalizării perioadelor de asigurare pentru prestaţiile de boală şi maternitate se vor lua în considerare numai perioadele realizate în baza asigurării obligatorii de sănătate.
    – Instituţiile competente ale părţilor contractante vor certifica, în formularul bilingv convenit, perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiilor părţilor contractante.
    – Formularul poate fi emis la cererea persoanei asigurate sau a instituţiei competente a părţii contractante pe teritoriul căreia persoana are locul de domiciliu sau reşedinţă, de către instituţia celeilalte părţi contractante unde persoana a fost ultima dată asigurată;

    pentru Republica Macedonia de Nord:
    - La cererea instituţiei competente a părţii contractante pe teritoriul căreia persoana are locul de reşedinţă sau domiciliu, instituţia competentă a celeilalte părţi contractante va specifica, prin intermediul formularelor bilingve convenite, perioadele de asigurare în care persoana a fost ultima dată asigurată.    ART. 10
    Prestaţii în natură
    (1) Pentru a beneficia de prestaţii în natură conform articolului 15 alineatele (1) şi (3) din Acord, o persoană, precum şi membrii familiei sale vor prezenta la instituţia de la locul de reşedinţă sau direct furnizorilor de servicii medicale de la locul de reşedinţă un formular bilingv convenit, eliberat de instituţia competentă, care să certifice că aceasta şi membrii familiei sale au dreptul la prestaţii în natură.
    Pentru România, dacă la momentul primirii prestaţiilor în natură persoana în cauză nu a prezentat formularul bilingv convenit, solicitantul sau instituţia de la locul de reşedinţă poate contacta instituţia competentă în scopul obţinerii formularului bilingv convenit pentru acordarea dreptului la prestaţii în natură.
    Pentru Republica Macedonia de Nord, dacă la momentul primirii prestaţiilor în natură persoana în cauză nu a prezentat formularul bilingv convenit, instituţia de la locul de reşedinţă poate contacta instituţia competentă, prin intermediul unui alt formular bilingv convenit, în vederea obţinerii formularului bilingv convenit pentru acordarea dreptului la prestaţii în natură.
    Formularul bilingv convenit pentru acordarea dreptului la prestaţii în natură va indica durata maximă de acordare a dreptului la prestaţii în natură şi rămâne valabil inclusiv până în ultima zi de valabilitate specificată în formularul bilingv convenit.

    (2) Pentru a beneficia de prestaţii în natură conform articolului 16 alineatele (1) şi (3) şi articolului 17 alineatele (2), (3) şi (4) din Acord, persoana trebuie să se înregistreze pe sine, precum şi membrii familiei sale la instituţia de la locul de domiciliu, prezentând un formular bilingv convenit, eliberat de instituţia competentă, care să certifice că persoana şi membrii familiei sale au dreptul la prestaţii în natură.
    Dacă persoanele nu prezintă formularele bilingve convenite respective, instituţia de la locul de domiciliu contactează instituţia competentă prin intermediul unui alt formular bilingv convenit pentru a obţine formularul bilingv convenit pentru acordarea dreptului la prestaţii în natură.
    Aceste formulare pentru acordarea dreptului la prestaţii în natură rămân valabile inclusiv până în ultima zi de valabilitate specificată în formularul bilingv convenit sau până când instituţia de la locul de domiciliu primeşte de la instituţia competentă un alt formular bilingv convenit de încetare a acordării dreptului la prestaţii în natură.

    (3) Instituţia de la locul de domiciliu notifică instituţia competentă cu privire la fiecare înregistrare pe care a efectuato conform dispoziţiilor alineatului (2) al prezentului articol.
    (4) Aprobarea prealabilă a instituţiei competente, conform articolului 15 alineatul (2) şi articolului 16 alineatul (2) din Acord, pentru acordarea protezelor, dispozitivelor medicale şi altor prestaţii importante în natură, este necesară atunci când contravaloarea individuală a acestora depăşeşte suma de 300 de euro, exprimată în moneda naţională a instituţiei care furnizează prestaţiile în natură.
    Protezele, dispozitivele medicale şi alte prestaţii importante în natură sunt enumerate în anexa 1 la prezentul aranjament.
    Instituţia părţii contractante pe al cărei teritoriu se acordă prestaţiile trimite un formular bilingv convenit instituţiei competente a celeilalte părţi contractante prin intermediul căruia va solicita aprobarea prealabilă.

    (5) Pentru aprobarea continuării acordării prestaţiilor în natură după urgenţă, în conformitate cu prevederile articolului 19 alineatele (3) şi (4) din Acord, instituţia părţii contractante pe al cărei teritoriu se acordă prestaţiile în natură trimite instituţiei competente a celeilalte părţi contractante un formular bilingv convenit prin intermediul căruia va solicita aprobarea prealabilă.

    ART. 11
    Rambursarea cheltuielilor pentru prestaţiile în natură
    (1) Cheltuielile pentru prestaţiile în natură acordate în baza articolului 21 alineatele (1) şi (2) din Acord vor fi prezentate de organismul de legătură al unei părţi contractante organismului de legătură al celeilalte părţi contractante pentru fiecare semestru, printr-un formular bilingv convenit.
    (2) Cheltuielile pentru prestaţiile în natură acordate în baza dispoziţiilor articolelor 15, 16, 17 şi articolului 19 alineatul (3) din Acord sunt rambursate de către instituţia competentă, prin intermediul organismului de legătură, pe baza cheltuielilor efective ale prestaţiilor în natură acordate de către instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu, aşa cum rezultă din formularele individuale cu cheltuielile efective pe care această instituţie le prezintă pentru fiecare persoană asigurată, cu excepţia cheltuielilor administrative.
    (3) Cererea de rambursare este înaintată după expirarea fiecărui semestru de către organismul de legătură al unei părţi contractante, dar nu mai târziu de 36 de luni de la sfârşitul semestrului în care aceste cereri au fost înregistrate în conturile instituţiei creditoare şi va fi soluţionată în termen de 18 luni de la sfârşitul lunii în care aceasta a fost înaintată organismului de legătură debitor al celeilalte părţi contractante. Cererea de rambursare este însoţită de formularele individuale bilingve convenite cu cheltuielile efective. Aceste prevederi nu se aplică cererilor pe care instituţia debitoare le-a respins pentru un motiv întemeiat în acea perioadă.
    (4) Organismul de legătură al fiecărei părţi contractante înaintează cererea de rambursare, menţionând totalul cheltuielilor aferente prestaţiilor în natură exprimate în moneda naţională proprie şi în euro, la cursul de schimb valutar al băncii naţionale proprii din ziua emiterii cererii de rambursare.
    Rambursarea acestor cheltuieli se efectuează în euro la cursul de schimb valutar al băncii naţionale a fiecărei părţi contractante din ziua emiterii cererii de rambursare menţionat în cererea respectivă.

    (5) În cazul contestării formularelor individuale bilingve convenite pentru cheltuielile efective înaintate împreună cu cererea de rambursare, organismul de legătură debitor al părţii contractante va notifica organismului de legătură al celeilalte părţi contractante contestarea, până la expirarea termenului agreat pentru plată, dar nu mai târziu de 36 de luni de la sfârşitul lunii în care a fost înaintată cererea de rambursare.
    (6) În situaţia în care instituţia de la locul de reşedinţă sau domiciliu care a furnizat prestaţiile în natură nu răspunde, în termen de 18 luni de la sfârşitul lunii în timpul căreia contestaţia a fost înaintată organismului de legătură debitor al celeilalte părţi contractante, la contestaţia formularelor individuale pentru cheltuielile efective înaintată în termenul prevăzut la alineatul (5) al prezentului articol, se consideră acceptată contestaţia formularelor individuale pentru cheltuielile efective.

    ART. 12
    Prestaţii în bani
    Prestaţiile în bani prevăzute la articolul 18 din Acord se acordă de către instituţia competentă direct beneficiarilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Prestaţii de invaliditate, de bătrâneţe şi de urmaş
    ART. 13
    Soluţionarea cererilor pentru prestaţii
    (1) Instituţia care a primit o cerere o va transmite, împreună cu documentele justificative, organismului de legătură. Organismul de legătură căruia i-a fost transmisă cererea o va prelucra, dacă este cazul, şi o va transmite organismului de legătură al celeilalte părţi contractante, prin formularele bilingve convenite, împreună cu documentele justificative referitoare la perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celeilalte părţi contractante.
    Organismul de legătură va transmite, de asemenea, formularul bilingv convenit care atestă perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei pe care o aplică.
    Data depunerii cererii la instituţia unei părţi contractante va fi considerată data depunerii cererii pe lângă instituţia competentă a celeilalte părţi contractante, cu excepţia cazului în care solicitantul a cerut, în mod expres, ca acordarea drepturilor sale de către instituţia uneia dintre părţile contractante să fie amânată.

    (2) Instituţia celeilalte părţi contractante va transmite instituţiei competente a primei părţi contractante formularul bilingv convenit care atestă perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei pe care o aplică, împreună cu decizia luată. Transmiterea deciziei poate fi amânată până la obţinerea tuturor documentelor necesare de la solicitant sau de la instituţia competentă a celeilalte părţi contractante, prin intermediul organismelor de legătură.
    (3) Fiecare instituţie va comunica solicitantului decizia luată. Notificarea deciziei trebuie să conţină informaţii referitoare la căile şi termenele de contestaţie pe care persoana în cauză le are la dispoziţie pentru contestarea deciziei. Fiecare instituţie competentă informează, prin intermediul organismelor de legătură, instituţia competentă a celeilalte părţi contractante cu privire la decizia luată.
    (4) Informaţiile privind solicitantul menţionate în cerere vor fi confirmate de instituţiile competente care certifică faptul că informaţiile au fost completate după verificarea documentaţiei. Certificarea informaţiilor pe formular scuteşte instituţiile competente de a transmite documentele originale. Organismele de legătură vor conveni tipurile de informaţii care vor fi confirmate în acest mod.

    ART. 14
    Stabilirea invalidităţii
    Pentru stabilirea invalidităţii, instituţia competentă va lua în considerare documentele şi rapoartele medicale, precum şi toate informaţiile de ordin administrativ furnizate de instituţia celeilalte părţi contractante. Invaliditatea este stabilită de către instituţia competentă. Toate cheltuielile legate de examinare vor fi suportate conform prevederilor articolului 34 alineatul (4) din Acord.
    Instituţia competentă a părţii contractante care a formulat opinia de specialitate va transmite, la cererea organismului de legătură al celeilalte părţi contractante, documentele medicale pe baza cărora s-a efectuat examinarea medicală.

    ART. 15
    Metoda de plată a prestaţiilor
    (1) Instituţia competentă a unei părţi contractante plăteşte prestaţiile cuvenite direct titularului, chiar dacă acesta are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante sau pe teritoriul unui stat terţ; prestaţiile se vor plăti în euro.
    (2) În cazul în care titularul are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante sau pe teritoriul unui stat terţ, titularul va trebui ca, în momentul solicitării plăţii, să aducă la cunoştinţa instituţiei competente, prin intermediul organismului de legătură, informaţiile referitoare la locul de domiciliu, banca şi numărul contului în care vor trebui achitate prestaţiile.
    (3) Organismele de legătură ale fiecărei părţi contractante vor stabili procedura privind exportul prestaţiilor cuvenite.
    (4) În cazul în care instituţia competentă a unei părţi contractante solicită dovada că beneficiarul este încă în viaţă şi această dovadă nu este prezentată în intervalul de timp stabilit, acea instituţie competentă va suspenda plata prestaţiilor până la depunerea unei astfel de dovezi.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Ajutor de deces
    ART. 16
    Acordarea ajutorului de deces conform legislaţiei din România
    (1) Pentru a beneficia de ajutor de deces în baza legislaţiei din România, solicitantul care are domiciliul pe teritoriul Republicii Macedonia de Nord poate să adreseze cererea sa fie instituţiei competente, fie instituţiei de la locul de domiciliu.
    (2) Cererea trebuie să fie însoţită de documentele justificative cerute de legislaţia pe care o aplică instituţia competentă din România.
    (3) Exactitatea informaţiilor furnizate de către solicitant trebuie să fie stabilită prin documente oficiale anexate cererii sau confirmate de către instituţia părţii contractante pe teritoriul căreia îşi are domiciliul solicitantul.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Accidente de muncă şi boli profesionale
    ART. 17
    Prestaţii în natură
    (1) Pentru a beneficia de prestaţii în natură ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în baza articolului 28 alineatul (2) din Acord, persoana asigurată, supusă legislaţiei unei părţi contractante, care are reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, va prezenta instituţiei de la locul de reşedinţă sau domiciliu formularul bilingv convenit emis de instituţia competentă, care atestă faptul că persoana este îndreptăţită să primească prestaţii în natură ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Formularul indică tipul prestaţiilor în natură şi perioada în care acestea pot fi acordate. Dacă persoana asigurată nu deţine formularul menţionat, instituţia de la locul de reşedinţă sau domiciliu se adresează instituţiei competente, printr-un formular bilingv convenit, pentru a-l obţine.
    (2) În scopul aplicării articolului 28 alineatul (3) din Acord, prevederile articolului 10 alineatul (4) din prezentul aranjament se aplică de asemenea în cazul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale.
    (3) Rambursarea cuantumului efectiv al cheltuielilor pentru prestaţiile în natură acordate în baza articolului 28 alineatele (2) şi (3) din Acord va fi făcută de către instituţia competentă în cazul României şi de către organismul de legătură în cazul Republicii Macedonia de Nord, pe baza formularului bilingv convenit cu cheltuielile efective, emis de instituţia de la locul de reşedinţă sau domiciliu pentru fiecare persoană asigurată, cu excepţia costurilor administrative.
    (4) Rambursarea cheltuielilor în baza alineatului (3) al prezentului articol se efectuează doar după stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional al bolii de către instituţia competentă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care o aplică.
    (5) Rambursarea cheltuielilor se face în euro. Rata de schimb valutar a monedelor naţionale în euro este rata băncii naţionale a fiecărei părţi contractante la data emiterii cererii de rambursare.
    (6) Cererile de rambursare a cheltuielilor se trimit la sfârşitul fiecărui semestru, dar nu mai târziu de 36 de luni după acordarea prestaţiilor în natură. Rambursarea cheltuielilor efective necontestate se va face de către instituţia competentă, în cazul României, şi de către organismul de legătură, în cazul Republicii Macedonia de Nord, în termen de 18 luni de la primirea cererii.

    ART. 18
    Schimbul de informaţii şi documente între instituţii referitor la accidente de muncă sau boli profesionale
    (1) În cazul în care survine un accident de muncă sau este diagnosticată o boală profesională pe teritoriul unei părţi contractante, alta decât cea unde se află instituţia competentă, declararea accidentului de muncă sau înregistrarea bolii profesionale trebuie să respecte dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică instituţia competentă, fără a aduce atingere dispoziţiilor legale în vigoare pe teritoriul părţii contractante unde a survenit accidentul de muncă sau a fost diagnosticată boala profesională.
    (2) Instituţia părţii contractante pe teritoriul căreia a survenit accidentul de muncă sau a fost diagnosticată boala profesională va transmite instituţiei competente toate informaţiile şi documentele necesare.
    (3) La încheierea tratamentului medical, instituţia de la locul de reşedinţă sau domiciliu va transmite instituţiei competente un raport medical referitor la starea sănătăţii persoanei asigurate.

    ART. 19
    Contestarea caracterului de muncă al accidentului sau al bolii
    (1) În vederea certificării dreptului unei persoane de a primi prestaţii în caz de accident de muncă şi boală profesională, instituţia de la locul de reşedinţă sau de domiciliu care acordă prestaţiile în natură trimite o cerere către instituţia competentă. Dacă instituţia competentă contestă caracterul de muncă al accidentului sau al bolii, aceasta va informa imediat instituţia de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, utilizând formularul bilingv convenit. Aceste prestaţii vor fi acordate ca prestaţii de boală, începând cu data de la care au fost furnizate, dacă persoana este îndreptăţită să le primească, şi costul lor va fi rambursat în conformitate cu legislaţia în domeniul boală şi maternitate.
    (2) În cazul în care se confirmă caracterul de muncă al accidentului sau al bolii, prestaţiile acordate sunt considerate prestaţii pentru accident de muncă sau boală profesională începând cu data la care a survenit accidentul de muncă sau a fost diagnosticată boala profesională.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Prestaţii de şomaj
    ART. 20
    Procedura
    (1) În cazurile prevăzute la articolul 30 din Acord, solicitantul prezintă instituţiei competente a unei părţi contractante un formular eliberat de instituţia celeilalte părţi contractante, care atestă perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei acelei părţi contractante.
    (2) Dacă solicitantul nu prezintă un asemenea formular, organismul de legătură sau instituţia competentă a acelei părţi contractante solicită eliberarea formularului organismului de legătură sau instituţiei competente a celeilalte părţi contractante.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Alocaţii pentru copii
    ART. 21
    Alocaţii pentru copii
    (1) Alocaţiile pentru copii sunt plătite în conformitate cu legislaţia fiecărei părţi contractante.
    (2) Dacă prestaţiile menţionate la alineatul (1) al prezentului articol nu ar fi plătite de nicio parte contractantă sau ar fi plătite de ambele părţi contractante, datorită aplicării Acordului sau legislaţiei părţii contractante, acestea vor fi plătite doar în conformitate cu legislaţia părţii contractante unde copilul are domiciliul de facto.

     PARTEA
    Dispoziţii diverse
    ART. 22
    Asistenţă administrativă
    (1) Autoritatea competentă a unei părţi contractante va notifica autorităţii competente a celeilalte părţi contractante orice schimbare în desemnarea instituţiilor responsabile cu aplicarea Acordului, a instituţiilor responsabile cu efectuarea plăţilor sau a organismelor de legătură.
    (2) Organismele de legătură ale părţilor contractante convin stabilirea şi, dacă este necesar, modificarea formularelor în limbile română şi macedoneană pentru aplicarea prevederilor Acordului şi Aranjamentului.

    ART. 23
    Expertiza medicală în domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
    (1) În scopul aplicării în domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale a prevederilor alineatului (4) al articolului 34 din Acord, instituţia competentă din România va trimite formularul bilingv convenit către instituţia din Republica Macedonia de Nord responsabilă pentru aplicarea legislaţiei în domeniul pensiilor, solicitând expertiza medicală.
    (2) Instituţia din Republica Macedonia de Nord va trimite rezultatele expertizei medicale către instituţia competentă din România, utilizând formularul bilingv convenit.
    (3) Rambursarea cheltuielilor efective pentru expertiza medicală menţionată la alineatul (1) al prezentului articol se efectuează de către instituţia competentă din România, în baza formularului bilingv convenit cu cheltuielile efective, emis de către instituţia din Republica Macedonia de Nord, cu excepţia costurilor administrative.
    (4) Rambursarea cheltuielilor se va face în euro. Rata de schimb valutar a monedelor naţionale în euro este rata băncii naţionale a fiecărei părţi contractante la data emiterii cererii de rambursare.

    ART. 24
    Schimb de informaţii
    (1) Titularii prestaţiilor acordate în baza legislaţiei uneia dintre părţile contractante, care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, comunică instituţiei competente, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură, orice schimbare privind situaţia lor personală sau familială, starea de sănătate a acestora, capacitatea lor de muncă, veniturile lor, precum şi orice alte circumstanţe susceptibile să influenţeze drepturile sau obligaţiile lor cu privire la legislaţia menţionată la articolul 2 din Acord.
    (2) Instituţiile competente îşi comunică, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură, orice informaţie asemănătoare despre care au cunoştinţă.

    ART. 25
    Referinţe bancare
    Titularii prestaţiilor în bani şi instituţiile competente trebuie să comunice instituţiei competente debitoare referinţele bancare potrivit normelor internaţionale.

    ART. 26
    Informaţii statistice
    Organismele de legătură ale părţilor contractante efectuează anual schimb de informaţii statistice referitoare la prestaţii, în special la pensiile acordate şi plătite de către instituţiile competente ale părţilor contractante în baza Acordului. Informaţiile vor include date referitoare la numărul beneficiarilor şi cuantumul total al prestaţiilor plătite, pe tipuri de prestaţii.

     PARTEA
    Dispoziţii finale
    ART. 27
    Intrarea în vigoare, durata şi modificarea
    (1) Prezentul aranjament va fi supus aprobării în conformitate cu procedurile legale interne ale fiecărei părţi contractante. Autorităţile competente se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, în legătură cu îndeplinirea acestor proceduri. Prezentul aranjament va intra în vigoare la data ultimei notificări şi va rămâne în vigoare pe durata de valabilitate a Acordului.
    (2) Prezentul aranjament poate fi modificat, în scris, cu acordul reciproc al autorităţilor competente. Modificările vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

    Semnat la Skopje la 14 aprilie 2022, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, macedoneană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.


                    Pentru autorităţile competente din România,
                    Bogdan Lucian Aurescu,
                    ministrul afacerilor externe
                    Pentru autorităţile competente din Republica Macedonia de Nord,
                    Bujar Osmani,
                    ministrul afacerilor externe

    ANEXA 1

    Lista protezelor, dispozitivelor medicale şi a altor prestaţii importante în natură
    a) Proteze, dispozitive medicale:
    - proteze pentru membrul inferior;
    – proteze pentru membrul superior;
    – orteze:
    • orteze pentru coloana vertebrală;
    • orteze pentru membrul inferior;
    • orteze pentru membrul superior;

    – dispozitive de mers:
    • fotoliu rulant cu antrenare manuală/electrică;
    • triciclu pentru copii;
    • cârje;
    • bastoane;
    • cadre de mers;

    – încălţăminte ortopedică;
    – proteze auditive.

    b) Servicii medicale:
    - servicii medicale pentru medicina dentară:
    – servicii medicale în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu;
    – servicii medicale de reabilitare, acordate în sanatorii, inclusiv în sanatorii balneare şi preventorii.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016