Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 13 septembrie 2017  pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 13 septembrie 2017 pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 981 din 14 octombrie 2021
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.044 din 29 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 din 14 octombrie 2021.
──────────
    În conformitate cu dispoziţiile articolului 17 paragraful 2 din Acordul de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017, autorităţile competente ale statelor contractante au convenit următoarele dispoziţii:
     PARTEA ÎNTÂI
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Definiţii
    1. Pentru punerea în aplicare a prezentului aranjament administrativ:
    a) termenul „Acord“ desemnează Acordul de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017;
    b) termenul „Aranjament“ desemnează prezentul aranjament administrativ pentru aplicarea Acordului;

    2. termenii utilizaţi în prezentul aranjament au sensul care le este atribuit în articolul 1 al Acordului.

    ART. 2
    Organismele de legătură
    1. În conformitate cu articolul 17 paragraful 3 din Acord, sunt desemnate următoarele organisme de legătură pentru aplicarea acestuia:
    (i) în România: Casa Naţională de Pensii Publice, pentru pensiile de bătrâneţe (pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială), de invaliditate şi de urmaş şi pentru ajutorul de deces; Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru alocaţia de stat pentru copii;
    (ii) în Uruguay: Banca de Prognoză Socială (BPS).

    2. Pentru punerea în aplicare a Acordului, organismele de legătură pot comunica direct între ele, cu autorităţile competente, cu instituţiile, cu instituţiile competente, cu persoanele interesate sau reprezentanţi ai acestora.

    ART. 3
    Instituţii competente
    Pentru punerea în aplicare a Acordului sunt desemnate ca instituţii competente:
    - în România:
    • Casa Naţională de Pensii Publice: pentru determinarea legislaţiei aplicabile;
    • casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale pentru pensiile de bătrâneţe (pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială), de invaliditate şi de urmaş şi pentru ajutorul de deces;
    • agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială pentru alocaţia de stat pentru copii.

    – în Uruguay:
    • Banca de Securitate Socială (Banco de Prevision Social);
    • Banca de Asigurări de Stat (Banco de Seguros del Estado);
    • Casa Notarială de Securitate Socială (Caja Notarial de Seguridad Social);
    • Casa de Pensii de Bătrâneţe şi Pensii Profesionale Universitare (Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Unviersitarios);
    • Casa de Pensii de Bătrâneţe şi Pensii din Domeniul Bancar (Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias);
    • Serviciul de Pensii al Poliţiştilor (Servicio de Retiros y Pensiones Policiales);
    • Serviciul de Pensii al Forţelor Armate (Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas).     PARTEA A DOUA
    Dispoziţii în materie de legislaţie aplicabilă
    ART. 4
    Formular privind legislaţia aplicabilă
    1. În aplicarea articolelor 7 şi 8 ale Acordului, instituţia competentă a statului contractant a cărui legislaţie este aplicabilă eliberează persoanei asigurate, la cererea angajatorului sau lucrătorului independent, un formular care să ateste că lucrătorul rămâne supus acestei legislaţii.
    2. Instituţia competentă care trebuie să elibereze formularul prevăzut la paragraful 1 este:
    a) atunci când este aplicabilă legislaţia din România: Casa Naţională de Pensii Publice;
    b) atunci când este aplicabilă legislaţia din Uruguay: Banca de Securitate Socială (Banco de Prevision Social).

    3. Instituţia care eliberează formularul prevăzut la paragraful 1 al acestui articol va remite câte un exemplar al formularului angajatorului persoanei salariate sau lucrătorului independent. Persoana salariată sau lucrătorul independent trebuie să păstreze formularul pe durata activităţii sale temporare pe teritoriul celuilalt stat contractant. Instituţia care eliberează formularul prevăzut la paragraful 1 transmite un exemplar al acestuia instituţiei competente sau organismului de legătură al celuilalt stat contractant.
    4. În cazul întreruperii perioadei de activitate desfăşurate pe teritoriul celuilalt stat contractant, anterior expirării perioadei de valabilitate înscrise în formular, angajatorul, respectiv lucrătorul independent trebuie să informeze instituţia emitentă a formularului privind legislaţia aplicabilă, care informează la rândul său instituţia competentă sau organismul de legătură al celuilalt stat contractant.
    5. Pentru aplicarea articolului 8 al Acordului, autoritatea sau instituţia competentă a statului contractant a cărui legislaţie continuă să se aplice solicită acordul autorităţii sau instituţiei competente a celuilalt stat contractant, de preferinţă cu 90 de zile calendaristice anterior datei începerii activităţii pe teritoriul celuilalt stat contractant. Ulterior primirii acordului, instituţia competentă a statului contractant a cărui legislaţie continuă să se aplice emite formularul privind legislaţia aplicabilă menţionat la paragraful 1, în care înregistrează numărul şi data aprobării primite de la instituţia competentă a celuilalt stat contractant şi transmite acestei din urmă instituţii un exemplar al formularului astfel emis.

     PARTEA A TREIA
    Dispoziţii privind prestaţiile
    ART. 5
    Prezentarea cererilor pentru prestaţii
    1. Persoanele care au realizat perioade de asigurare în unul sau în ambele state contractante şi intenţionează să beneficieze de o prestaţie prevăzută în capitolul I al titlului III al Acordului trebuie să prezinte cererea pentru prestaţii instituţiei competente a statului contractant de domiciliu, conform procedurii prevăzute de legislaţia statului contractant în care este prezentată cererea, prezentând şi documentele aflate în posesia sa referitoare la perioadele de asigurare realizate în cursul carierei profesionale.
    2. Dacă persoana în cauză nu a realizat nicio perioadă de asigurare conform legislaţiei statului contractant în care se prezintă cererea pentru prestaţii, instituţia competentă trebuie să o transmită, fără întârziere, instituţiei competente a celuilalt stat contractant, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură.
    3. Data la care se prezintă cererea instituţiei competente din statul contractant de domiciliu se consideră ca fiind data de depunere a cererii la instituţia competentă a celuilalt stat contractant.

    ART. 6
    Prelucrarea cererilor pentru prestaţii
    1. Instituţia competentă care primeşte o cerere pentru prestaţii, conform paragrafelor 1-3 ale prezentului articol, transmite, fără întârziere, formularul echivalent cererii pentru prestaţii instituţiei competente a celuilalt stat contractant, direct sau prin intermediul organismelor de legătură, indicând data la care a fost depusă cererea.
    2. Instituţia competentă la care a fost depusă cererea pentru prestaţii trebuie să transmită, de asemenea, toate documentele necesare instituţiei competente a celuilalt stat contractant, aflate în posesia sa, în copie certificată, astfel încât această din urmă instituţie să poată determina dreptul la prestaţii al solicitantului.
    3. Instituţia competentă a statului contractant căreia i-a fost prezentată o cerere pentru prestaţii certifică acurateţea informaţiilor cuprinse în formularele de legătură emise pe numele solicitantului. Această certificare va scuti instituţia competentă a statului contractant de domiciliu de transmiterea documentelor justificative corespunzătoare.
    4. În cazul cererilor privind prestaţiile de pensie de bătrâneţe, de invaliditate sau de urmaş, fiecare instituţie competentă transmite instituţiei competente a celuilalt stat contractant, împreună cu documentele ce însoţesc formularul echivalent cererii pentru prestaţii, un formular de atestare a perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei sale.
    5. Odată primită cererea menţionată la paragraful (1) al prezentului articol, instituţia competentă a celuilalt stat contractant completează şi transmite, la rândul său, celeilalte instituţii competente formularul de atestare a perioadelor de asigurare realizate în temeiul legislaţiei sale.

    ART. 7
    Totalizarea perioadelor de asigurare
    Dacă este necesară totalizarea perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei celor două state contractante pentru recunoaşterea dreptului la prestaţii, se aplică următoarele reguli în caz de suprapunere a perioadelor:
    a) Există suprapunere în situaţia în care persoana îndreptăţită sau susţinătorul decedat a realizat, în acelaşi interval de timp, perioade de asigurare sau echivalente acestora potrivit legislaţiilor ambelor state contractante.
    b) Dacă o perioadă de asigurare obligatorie realizată în temeiul legislaţiei unuia dintre statele contractante coincide cu o perioadă de asigurare voluntară realizată în baza legislaţiei celuilalt stat contractant, se valorifică numai perioada de asigurare obligatorie.
    c) Dacă o perioadă de asigurare realizată în baza legislaţiei unuia dintre statele contractante coincide cu o perioadă asimilată realizată în baza legislaţiei celuilalt stat contractant, se valorifică numai perioada de asigurare.
    d) În cazul în care unele perioade luate în considerare în baza legislaţiei unuia dintre statele contractante nu corespund perioadelor efectiv realizate, se consideră că aceste perioade nu se suprapun cu perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt stat contractant.


    ART. 8
    Notificarea şi comunicarea deciziilor
    1. Fiecare instituţie competentă stabileşte dreptul la prestaţiile cuvenite solicitantului, în conformitate cu propria legislaţie. Instituţia competentă a fiecărui stat contractant notifică decizia sa direct solicitantului sau, dacă este cazul, prin intermediul organismului de legătură. Decizia trebuie să precizeze modalităţile de recurs şi termenele de depunere a acestora prevăzute de legislaţia în conformitate cu care a fost emisă. Termenele de recurs încep să curgă din ziua următoare notificării deciziei de către solicitant.
    2. Instituţiile competente ale statelor contractante îşi vor comunica deciziile privind prestaţiile de pensie de bătrâneţe, de invaliditate şi de urmaş, direct sau prin intermediul organismelor de legătură, indicând:
    - data notificării deciziei către solicitant;
    – în cazul unei decizii de acordare a unor drepturi de pensie, tipul de prestaţie acordată, cuantumul acesteia şi data de la care a fost acordată şi, în cazul în care este cunoscută, data primei plăţi a pensiei;
    – în cazul unei decizii de respingere a cererii de acordare a unor drepturi de pensie, tipul de prestaţie solicitată şi motivul respingerii.


    ART. 9
    Acordarea ajutorului de deces
    1. Pentru a beneficia de ajutor de deces în baza legislaţiei unuia dintre statele contractante, solicitantul care are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant poate să adreseze cererea sa instituţiei competente sau instituţiei de la locul de domiciliu.
    2. Cererea trebuie sa fie însoţită de actele necesare conform legislaţiei pe care o aplică instituţia competentă.
    3. Informaţiile furnizate de către solicitant trebuie să fie susţinute prin documente oficiale anexate cererii şi/sau confirmate, după caz, de către instituţia de la locul de domiciliu al solicitantului.

    ART. 10
    Prestaţii familiale
    Prestaţiile familiale prevăzute în articolul 2 din Acord sunt după cum urmează:
    a) pentru aplicarea legislaţiei române:
    - Alocaţia de stat pentru copii;

    b) pentru aplicarea legislaţiei din Uruguay:
    - sistemul contributiv al alocaţiilor familiale.    ART. 11
    Plata prestaţiilor
    1. Instituţiile competente ale statelor contractante vor plăti prestaţiile direct pe teritoriul statului de domiciliu al beneficiarului. În acest sens, beneficiarul prestaţiilor va comunica instituţiilor competente debitoare referinţele bancare potrivit normelor internaţionale.
    2. Beneficiarii prestaţiilor domiciliaţi pe teritoriul celuilalt stat contractant trebuie să-şi dovedească existenţa lor printr-un certificat de viaţă, transmis anual sau la termenul prevăzut în legislaţia pe care o aplică instituţia competentă care efectuează plata prestaţiilor.

     PARTEA A PATRA
    Dispoziţii diverse
    ART. 12
    Funcţionarea cooperării administrative
    1. Dacă instituţiile competente ale unui stat contractant solicită informaţii necesare aplicării Acordului, instituţia competentă a statului contractant care primeşte cererea trebuie să răspundă cât mai repede sau, dacă este cazul, să indice motivele pentru care nu se pot oferi informaţiile cât mai curând posibil.
    2. Organismele de legătură vor schimba anual statistici cu privire la plăţile efectuate de fiecare stat contractant în aplicarea dispoziţiilor Acordului. Aceste statistici vor include date privind numărul beneficiarilor şi cuantumul plăţilor efectuate.

    ART. 13
    Schimbul de informaţii
    1. Beneficiarii prestaţiilor acordate în conformitate cu legislaţia unuia dintre statele contractante, care au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant, vor notifica instituţia competentă, direct sau prin intermediul organismelor de legătură, cu privire la orice schimbare în situaţia lor personală sau familială, la starea lor de sănătate, capacitatea de muncă, veniturile lor, precum şi orice circumstanţe susceptibile să influenţeze drepturile sau obligaţiile lor prevăzute în legislaţie sau în Acord.
    2. Instituţiile competente vor comunica, direct sau prin intermediul organismelor de legătură, toate informaţiile similare celor menţionate la paragraful 1 de care au cunoştinţă.

    ART. 14
    Schimbul electronic de informaţii şi documente
    Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 20 al Acordului privind comunicarea datelor cu caracter personal, precum şi în limitele capacităţilor tehnice, financiare şi organizatorice deţinute, organismele de legătură şi instituţiile competente ale celor două state contractante vor avea în vedere să pună în aplicare proceduri electronice pentru asigurarea securizată a schimbului de informaţii şi documente utilizate în aplicarea Acordului.

    ART. 15
    Control administrativ şi medical
    1. În conformitate cu articolul 18 paragrafele 3 şi 4 din Acord, la solicitarea directă sau prin intermediul organismului de legătură sau instituţiei competente a unui stat contractant, instituţia competentă a celuilalt stat contractant transmite, direct sau prin intermediul organismului său de legătură, toate rapoartele şi documentele medicale disponibile referitoare la incapacitatea de muncă a solicitantului sau a beneficiarului de prestaţii.
    2. Dacă beneficiarul unei prestaţii plătite de instituţia competentă a unui stat contractant domiciliază pe teritoriul celuilalt stat contractant, controalele administrative şi medicale cerute de către respectiva instituţie vor fi realizate de către instituţia competentă de la locul de domiciliu al beneficiarului, în conformitate cu modalităţile prevăzute de legislaţia aplicată de această din urmă instituţie. Rapoartele şi alte documente referitoare la aceste controale se transmit direct între instituţiile competente sau prin intermediul organismelor de legătură.
    3. Fără a aduce atingere principiului gratuităţii controalelor medicale prevăzute de articolul 18 paragraful (3) din Acord, atunci când au fost solicitate numai în interesul instituţiei competente care a făcut solicitarea, aceasta va suporta costul lor prin aplicarea tarifelor şi a legislaţiei statului în care au fost efectuate respectivele controale.

    ART. 16
    Formulare
    1. Forma şi conţinutul formularelor necesare pentru aplicarea Acordului şi a prezentului aranjament vor fi convenite de către organismele de legătură.
    2. În măsura posibilităţilor şi în conformitate cu dispoziţiile articolului 12 al prezentului aranjament, organismele de legătură vor face schimb de formulare pe cale electronică.

    ART. 17
    Alte mijloace de comunicare
    În vederea facilitării comunicării între instituţiile competente şi organismele de legătură ale statelor contractante, corespondenţa va putea fi efectuată în limba engleză.

     PARTEA A CINCEA
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 18
    Intrarea în vigoare
    Prezentul aranjament va intra în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului.

    ART. 19
    Durata
    Prezentul aranjament va rămâne în vigoare până la încetarea valabilităţii Acordului.

    ART. 20
    Posibilitatea de modificare a Aranjamentului
    Aranjamentul poate fi modificat, în scris, cu acordul celor două autorităţi competente. Modificările vor intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care autorităţile competente se informează reciproc, pe canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a modificărilor.

    Semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017, în două exemplare originale, în limbile română şi spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.


                    Pentru autorităţile competente din România
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Pentru autorităţile competente din Republica Orientală a Uruguayului
                    Ernesto Ramón Murro Oberlín


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016