Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 6 iunie 2019  referitoare la reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 6 iunie 2019 referitoare la reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 496 bis din 19 iunie 2019
──────────
     Conţinute de REGULAMENTUL nr. 5 din 6 iuni 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 496 din 19 iunie 2019.
──────────
    ANEXA 1

                                      DECLARAŢIE*I)
        *I) Se completează în cazul înfiinţării unui sediu secundar de tip sucursală.
        Subsemnatul ................, cu domiciliul în ..............., posesor al actului de identitate tip ..........*1) seria ......... nr. ........, eliberat de .......... la data de .........., valabil până la data de .........., CNP .............., în calitate de reprezentant legal al societăţii de servicii de investiţii financiare ..............*2), declar prin prezenta că sediul secundar (sucursală) din.......... îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17 alin. .........*3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
        *2) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
        *3) Se completează alin. (2) sau alin. (2) lit. b) - e) şi alin. (3).

        Totodată, menţionez următoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicităm autorizarea:
        Nr. telefon:
        Nr. fax:
        Adresa de poştă electronică:
        Persoane care îndeplinesc funcţia de conformitate:

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Nume şi │Nr. şi dată │
│crt.│prenume │autorizaţie A.S.F. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘


        Persoane care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare:

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Nume şi │Nr. de înscriere în │
│crt.│prenume │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
└────┴─────────┴───────────────────────┘


        Persoane care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018:

┌────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Nume şi prenume │
│crt. │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │
└────────┴─────────────────────────────┘


        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..........
        Semnătura ..........

                                      DECLARAŢIE*II)
        *II) Se completează în cazul înfiinţării unui sediu secundar, altul decât sucursală.
        Subsemnatul ................, cu domiciliul în ..............., posesor al actului de identitate tip ..........*1) seria ......... nr. ........, eliberat de .......... la data de .........., valabil până la data de .........., CNP .............., în calitate de reprezentant legal al societăţii de servicii de investiţii financiare ..............*2), declar prin prezenta că sediul secundar (altul decât sucursală) de tipul ..........*3) din .............. îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
        *2) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
        *3) Se completează în clar tipul sediului secundar, altul decât sucursală

        Totodată, menţionez următoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicităm autorizarea:
        Nr. telefon:
        Nr. fax:
        Adresa de poştă electronică:
        Adresa sucursalei căreia i se subordonează:
        Persoane care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare:

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Nume şi │Nr. de înscriere în │
│crt.│prenume │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
└────┴─────────┴───────────────────────┘


        Persoane care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018:

┌────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Nume şi prenume │
│crt. │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │
└────────┴─────────────────────────────┘


        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..........
        Semnătura ..........

                                      DECLARAŢIE*III)
        *III) Se completează în cazul desfiinţării sediilor secundare.
        Subsemnatul ............., cu domiciliul în .........., posesor al actului de identitate tip ..........*1) seria .......... nr.........., eliberat de .......... la data de .........., valabil până la data de .........., CNP .........., în calitate de reprezentant legal al societăţii de servicii de investiţii financiare ..........*2), declar prin prezenta că:
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
        *2) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
    - sediul secundar din .........., autorizat prin decizia A.S.F. nr..........., a încetat activitatea începând cu data de .......... ;
    – documentele, evidenţele, arhiva societăţii sediului secundar au fost transferate la .......... ;
    – situaţia persoanelor care îndeplinesc funcţia de conformitate care şi-au desfăşurat activitatea la sediul secundar este următoarea*3):

        *3) Se completează în cazul sucursalelor.


┌────┬───────┬──────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │Situaţie │
│ │ │ ├─────────────┬────────────┤
│ │ │Nr. şi │transferat la│ │
│Nr. │Nume şi│data │sediul │s-a │
│crt.│prenume│deciziei │societăţii │solicitat │
│ │ │de ├───┬─────────┤retragerea │
│ │ │autorizare│ │autorizat│autorizaţiei│
│ │ │ │din│prin │ │
│ │ │ │ │decizia │ │
├────┼───────┼──────────┼───┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
├────┼───────┼──────────┼───┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
├────┼───────┼──────────┼───┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
└────┴───────┴──────────┴───┴─────────┴────────────┘

    – situaţia persoanelor care au prestat serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, în numele societăţii la sediul secundar este următoarea:

┌────┬───────┬─────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │Situaţie │
│ │ │ ├─────────────┬─────────┤
│ │ │Nr. de │transferat la│s-a │
│Nr. │Nume şi│înscriere│sediul │solicitat│
│crt.│prenume│în │societăţii │radierea │
│ │ │registrul├───┬─────────┤din │
│ │ │A.S.F. │ │autorizat│Registrul│
│ │ │ │din│prin │A.S.F. │
│ │ │ │ │decizia │ │
├────┼───────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
├────┼───────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
├────┼───────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
└────┴───────┴─────────┴───┴─────────┴─────────┘


        Persoane care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare:

┌─────┬────────────────────┬───────────┐
│Nr. │Nume şi prenume │Situaţie │
│crt. │ │ │
├─────┼────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │
├─────┼────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │
├─────┼────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │
└─────┴────────────────────┴───────────┘


        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..........
        Semnătura ..........

                                     DECLARAŢIE*IV)
        *IV) Se completează pentru sediul social.
        Subsemnatul ............., cu domiciliul în ............., posesor al actului de identitate tip ........*1) seria .......... nr.........., eliberat de ............. la data de .........., valabil până la data de .........., CNP ............., în calitate de ............*2) al societăţii de servicii de investiţii financiare .............*3), declar prin prezenta că sediul social din.......... îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 6 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
        *2) Se completează,,reprezentant legal" la momentul autorizării S.S.I.F. sau director pentru modificări ulterioare ale sediului social.
        *3) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.

        Totodată, menţionez următoarele date cu privire la acest sediu:
        Nr. telefon:
        Nr. fax:
        Adresa de poştă electronică:
        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..........
        Semnătura ..........

    ANEXA 2

┌────────────────────────────────────────────┐
│CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAŢIEI │
│SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII │
│FINANCIARE │
│................ *1) │
│Acordată prin decizia A.S.F. nr.......... │
│din .......... │
├────────────────────────────────────────────┤
│1. Certificatul de înregistrare la Oficiul │
│Registrului Comerţului: .......... (seria, │
│numărul şi data emiterii) │
│2. Codul unic de înregistrare la Registrul │
│Comerţului: .......... │
│3. Sediul social: │
│............................................│
│(strada şi numărul) .................... │
│............... ............. (localitate) │
│(judeţul) (codul poştal) │
│4. Numărul de telefon: .......... Numărul de│
│fax: .................... │
│5. Adresa de poştă electronică: │
│............................ │
│6. Reprezentant legal: │
│.............................. │
│................... (numele, prenumele şi │
│funcţia) (numărul de telefon) │
│7. Data la care societatea a încetat │
│operaţiunile: .......... │
│8. Adresa sediului unde este depozitată │
│arhiva │
│societăţii:.............................. │
│(strada şi numărul) ............ ...........│
│.............. (localitate) (judeţul) (codul│
│poştal) │
│9. Persoana responsabilă cu gestionarea │
│arhivei: ............... ................ │
│(Nume şi prenume) (Număr de telefon) │
│10. Adresa persoanei responsabile cu │
│gestionarea arhivei: .......... │
│11. Societatea are datorii către clienţi sau│
│către entităţile pieţei?*2) Da [ ] Nu [ ] │
│12. Există proceduri, plângeri sau anchete │
│în curs împotriva societăţii?*3) Da [ ] Nu [│
│] │
│13. Împotriva societăţii există hotărâri │
│judecătoreşti sau garanţii reale care nu au │
│fost puse în executare?*3) Da [ ] Nu [ ] │
│Prezenta cerere este însoţită de opisul │
│documentelor anexate şi de un număr de │
│.......... documente, totalizând un număr de│
│...... file. │
├────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura reprezentantului legal: ..........│
│Data: │
└────────────────────────────────────────────┘

        *1) Se va completa denumirea solicitantului.
        *2) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se va anexa o listă cu denumirea/numele şi datele de identificare ale creditorilor, sumele datorate şi modul de stingere a datoriilor. Lista va fi semnată de reprezentantul legal.
        *3) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 3

┌──────────────────────────────────────┐
│OPIS DOCUMENTE PENTRU RETRAGEREA │
│AUTORIZAŢIEI │
│societăţii de servicii de investiţii │
│financiare │
│............. *1) │
├────────────────────────────────────┬─┤
│1. Hotărârea organului statutar │[│
│ │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│2. Adeverinţe emise de entităţile │ │
│pieţei de capital la care S.S.I.F. │ │
│este membră sau participant în │ │
│sistem, (care să facă referire la │ │
│elementele menţionate la art. 12 │ │
│lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. │ │
│5/2019 privind unele dispoziţii │ │
│legate de prestarea serviciilor şi │ │
│activităţilor de investiţii conform │ │
│Legii nr. 126/2018 privind pieţele │ │
│de instrumente financiare.) │ │
│Denumire entitate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│ │[│
│ │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│ │[│
│ │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│ │[│
│ │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│3. Dovada achitării datoriilor faţă │ │
│de │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│a. clienţi │[│
│ │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│b. A.S.F. │[│
│ │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Dovada transferului valorilor │[│
│mobiliare la depozitarul emitent sau│]│
│în conturile indicate de clienţi │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│4. Indicarea adresei arhivei şi a │ │
│datelor de identificare şi de │[│
│contact a persoanei responsabile cu │]│
│administrarea arhivei │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│5. Raportul auditorului financiar/ │ │
│firmei de audit cu privire la │[│
│situaţia S.S.I.F. la data încetării │]│
│activităţii │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│6. Dovada achitării tarifului de │[│
│retragere a autorizaţiei, în contul │]│
│A.S.F. │[│
│ │]│
├────────────────────────────────────┴─┤
│Numele şi prenumele reprezentantului │
│legal: .......... │
├──────────────────────────────────────┤
│Semnătura reprezentantului legal: │
│.......... │
├──────────────────────────────────────┤
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘

        *1) Se va completa denumirea solicitantului
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 4

┌──────────────┬──────────────────────────────┐
│PAGINA 1/1 │CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│DATE DE │MODIFICĂRILOR ÎN MODUL DE │
│IDENTIFICARE │ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL │
│ALE │SOCIETĂŢII DE SERVICII DE │
│SOLICITANTULUI│INVESTIŢII FINANCIARE │
├──────────────┴──────────────────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: │
│..................... │
│2. Certificatul de înregistrare la Oficiul │
│Registrului Comerţului: │
│...................................... │
│(seria, numărul şi data emiterii) │
│3. Codul unic de înregistrare la Registrul │
│Comerţului: ................. │
│4. Sediul social: │
│.............................................│
│(strada şi numărul) ................ │
│.......... .............. (localitate) │
│(judeţul) (codul poştal) │
│5. Numărul de telefon: .......... Numărul de │
│fax: .......... │
│6. Adresa de poştă electronică: │
│.................................. │
│7. Directorul S.S.I.F.: .....................│
│................... (numele şi prenumele) │
│(numărul de telefon) │
│8. Funcţia de conformitate: .................│
│................... (numele şi prenumele) │
│(numărul de telefon) │
│9. Modificări în modul de organizare şi │
│funcţionare al societăţii care se supun │
│autorizării A.S.F. (anterior înregistrării la│
│Oficiul Registrului Comerţului): │
│- capitalul social*1) │
│- majorarea capitalului social [ ] │
│- reducerea capitalului social [ ] │
│- obiectul de activitate │
│- extindere [ ] │
│- restrângere [ ] │
│- componenţa consiliului de administraţie/ │
│consiliului de supraveghere [ ] │
│- directorii/membrii directoratului S.S.I.F. │
│[ ] │
│- schimbarea sediului social [ ] │
│- sedii secundare │
│- înfiinţarea de sedii secundare [ ] │
│- desfiinţarea de sedii secundare [] │
│- schimbarea denumirii [ ] │
│Prezenta cerere este însoţită de opisul │
│documentelor anexate şi de un număr de │
│.......... documente, totalizând un număr de │
│.......... file. │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│................ │
│Semnătura persoanei care asigură funcţia de │
│conformitate: ................ │
│Data: │
└─────────────────────────────────────────────┘

    *1) În cazul în care care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea va fi întocmită conform anexei nr. 1
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 5


┌────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA │
│ │MODIFICĂRILOR ÎN MODUL DE ORGANIZARE ŞI │
│PAGINA 1/1 │FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE │
│ │INVESTIŢII FINANCIARE │
│ │...........................................*1)│
├────────────┴──────────────────────────────────────────────┤
│Documente generale │
├───────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│- Hotărârea organului statutar al │[ ] │
│S.S.I.F. │ │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│- Actul adiţional la actul │ │
│constitutiv al S.S.I.F.*2) │ │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│- original │[ ] │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│- copie legalizată │[ ] │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│- copie care să poarte atestare │ │
│avocaţială ori legalizare emisă de │[ ] │
│secretarul primăriilor unde nu │ │
│există cabinete notariale │ │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│- Dovada achitării în contul A.S.F.│ │
│a tarifului pentru modificarea/ │[ ] │
│completarea autorizaţiei │ │
├───────────────────────────────────┴───────────────────────┤
│Documente specifice pentru │
│(se bifează documentele anexate în funcţie de modificarea │
│solicitată a fi autorizată) │
├────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┤
│ │- dovada vărsării │ │
│ │integrale a │ │
│ │capitalului social │ │
│ │într-un cont deschis │[ ] │
│ │special în acest scop │ │
│Modificarea │la o instituţie de │ │
│capitalului │credit │ │
│social ├──────────────────────┼───────────────────────┤
│ │- raportul auditorului│ │
│ │financiar/firmei de │ │
│ │audit cu privire la │[ ] │
│ │legalitatea majorării/│ │
│ │reducerii capitalului │ │
│ │social │ │
├────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ │- dovada deţinerii │ │
│ │capitalului iniţial │ │
│ │prevăzut la art. 47 │ │
│Modificarea │din Legea nr. 126/2018│ │
│obiectului │privind pieţele de │[ ] │
│de │instrumente financiare│[ ] │
│activitate │corespunzător │ │
│ │obiectului de │ │
│ │activitate supus │ │
│ │autorizării │ │
├────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ │- copie legalizată sau│ │
│ │copie care să poarte │ │
│ │atestare avocaţială │ │
│ │ori legalizare emisă │ │
│ │de secretarul │ │
│ │primăriilor unde nu │ │
│ │există cabinete │[ ] │
│ │notariale a actului │ │
│ │care atestă deţinerea │ │
│Schimbarea │cu titlu legal a │ │
│sediului │spaţiului destinat │ │
│social │sediului social │ │
│ │necesar funcţionării │ │
│ │S.S.I.F. │ │
│ ├──────────────────────┼───────────────────────┤
│ │- declaraţie pe │ │
│ │propria răspundere, │ │
│ │sub semnătură │[ ] │
│ │olografă, a │ │
│ │reprezentantului legal│ │
│ │al S.S.I.F. │ │
├────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ │- copie legalizată sau│ │
│ │copie care să poarte │ │
│ │atestare avocaţială │ │
│ │ori legalizare emisă │ │
│ │de secretarul │ │
│ │primăriilor unde nu │ │
│ │există cabinete │[ ] │
│ │notariale a actului │ │
│ │care atestă deţinerea │ │
│ │cu titlu legal a │ │
│ │spaţiului destinat │ │
│ │funcţionării sediului │ │
│ │secundar al S.S.I.F. │ │
│ ├──────────────────────┼───────────────────────┤
│ │- regulamentul de │ │
│ │organizare şi │ │
│ │funcţionare care va │ │
│ │cuprinde cele │ │
│ │menţionate la art. 15 │ │
│ │alin. (1) lit. f) din │ │
│ │Regulamentul A.S.F. │ │
│ │nr. 5/2019 privind │ │
│ │reglementarea unor │[ ] │
│ │dispoziţii referitoare│ │
│ │la prestarea │ │
│ │serviciilor şi │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │investiţii conform │ │
│ │Legii nr. 126/2018 │ │
│Înfiinţarea/│privind pieţele de │ │
│desfiinţarea│instrumente financiare│ │
│de sedii ├──────────────────────┼───────────────────────┤
│secundare │- notă explicativă │ │
│ │privind situaţia │ │
│ │arhivei, a agenţilor │ │
│ │delegaţi şi, după caz,│ │
│ │a persoanelor care │ │
│ │prestează serviciul de│ │
│ │investiţii prevăzut la│ │
│ │pct. 5 din secţiunea A│ │
│ │din anexa nr. 1 la │ │
│ │Legea nr. 126/2018 şi │[ ] │
│ │a persoanelor care │ │
│ │îndeplinesc funcţia de│ │
│ │conformitate care │ │
│ │şi-au desfăşurat │ │
│ │activitatea la sediile│ │
│ │secundare, în cazul │ │
│ │solicitării retragerii│ │
│ │autorizaţiei │ │
│ │respectivelor sedii │ │
│ │secundare │ │
│ ├──────────────────────┼───────────────────────┤
│ │- declaraţie pe │ │
│ │propria răspundere din│ │
│ │partea │ │
│ │reprezentantului legal│ │
│ │al S.S.I.F. care va │[ ] │
│ │cuprinde cele │ │
│ │menţionate la art. 15 │ │
│ │alin. (1) lit. h) din │ │
│ │Regulamentul A.S.F. │ │
│ │nr. 5/2019 │ │
├────────────┴──────────────────────┼───────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Semnătura │
│reprezentantului legal: │reprezentantului legal:│
│.............. │.......................│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Semnătura persoanei │
│Numele şi prenumele persoanei care │care îndeplineşte │
│îndeplineşte funcţia de │funcţia de │
│conformitate: .......... │conformitate: │
│ │.......... │
├───────────────────────────────────┴───────────────────────┤
│Data: │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

        *1) Se va completa denumirea solicitantului.
        *2) Nu se va transmite în cazul modificării structurii acţionariatului.
        Note:
        Pentru modificări în componenţa organului de conducere al S.S.I.F. se vor transmite documentele prevăzute în Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepţia celor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/1943 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei nr. 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind informaţiile şi cerinţele de autorizare a firmelor de investiţii.
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 6


┌──────┬───────────────────────────────┐
│ │CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│PAGINA│MODIFICĂRII CAPITALULUI SOCIAL │
│1/1 │AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE │
│ │INVESTIŢII FINANCIARE CA URMARE│
│ │A FUZIUNII/ DIVIZĂRII │
├──────┴───────────────────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: │
│............................... │
│2. Certificatul de înregistrare la │
│Oficiul Registrului Comerţului: │
│..................................... │
│(seria, numărul şi data emiterii) │
│3. Codul unic de înregistrare la │
│Registrul Comerţului: │
│.................... │
│4. Sediul social: │
│......................................│
│(strada şi numărul) ............... │
│............. .............. │
│(localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│5. Numărul de telefon: .............. │
│Numărul de fax: .......... │
│6. Adresa de poştă electronică: │
│......................................│
│7. Reprezentant legal: │
│..................... │
│..................... (numele şi │
│prenumele) (numărul de telefon) │
│8. Persoana care îndeplineşte funcţia │
│de conformitate: .....................│
│..................... (numele şi │
│prenumele) (numărul de telefon) │
│9. Modificări în modul de organizare │
│şi funcţionare al societăţii care se │
│supun autorizării A.S.F. (anterior │
│înregistrării la Oficiul Registrului │
│Comerţului): │
│- majorarea capitalului social ca │
│urmare a fuziunii cu societatea │
│................*1) [ ] │
│- reducerea capitalului social ca │
│urmare a divizării [ ] │
│10. Capitalul social rezultat ca │
│urmare a fuziunii/divizării ..........│
│Prezenta cerere este însoţită de │
│opisul documentelor anexate şi de un │
│număr de .......... documente, │
│totalizând un număr de .......... │
│file. │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│.................. │
│Semnătura persoanei care îndeplineşte │
│funcţia de conformitate: │
│.................. │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘

        *1) Se va completa denumirea societăţii ce va fi absorbită
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 7


┌────────────────────┬────────────────────────┐
│ │OPIS DOCUMENTE PENTRU │
│ │AUTORIZAREA MODIFICĂRII │
│ │CAPITALULUI SOCIAL AL │
│ │SOCIETĂŢII DE SERVICII │
│PAGINA 1/1 │DE INVESTIŢII FINANCIARE│
│ │CA URMARE A FUZIUNII/ │
│ │DIVIZĂRII │
│ │........................│
│ │*1) │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│1. Declaraţia, sub │ │
│semnătură olografă, │ │
│a reprezentantului │ │
│legal al S.S.I.F. cu│ │
│privier la încetarea│[ ] │
│activităţii │ │
│societăţii │ │
│absorbite, însoţită │ │
│de │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│- Adeverinţe emise │ │
│de entităţile pieţei│ │
│de capital la care │ │
│S.S.I.F.este membră │ │
│sau participant în │ │
│sistem, (care să │ │
│facă referire la │ │
│elementele │ │
│menţionate la art. │ │
│16 alin. (1) lit. a)│ │
│pct. 1 din │ │
│Regulamentul A.S.F. │ │
│nr. 5/2019 │ │
│privindreglementarea│ │
│unor dispoziţii │ │
│referitoare la │ │
│prestarea │ │
│serviciilor şi │ │
│activităţilor de │ │
│investiţii conform │ │
│Legii nr. 126/2018 │ │
│privind pieţele de │ │
│instrumente │ │
│financiare │ │
│Denumire entitate │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│ │[ ] │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│ │[ ] │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│- Dovada achitării │ │
│datoriilor faţă de │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│- clienţi │[ ] │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│- A.S.F. │[ ] │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│- Dovada │ │
│transferului │ │
│valorilor mobiliare │ │
│la depozitarul │[ ] │
│emitent sau în │ │
│conturile indicate │ │
│de clienţi │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│2. Hotărârile │ │
│adunărilor generale │ │
│extraordinare ale │ │
│societăţilor │ │
│participante la │ │
│fuziune │ │
│Denumire │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│ │[ ] │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│ │[ ] │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│3. Proiectul de │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│- fuziune │[ ] │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│- divizare │[ ] │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│4. Actul adiţional │ │
│modificator al │ │
│actelor constitutive│ │
│ale S.S.I.F. │ │
│participante sau, │[ ] │
│după caz, actul │ │
│constitutiv al/ale │ │
│S.S.I.F. rezultată/ │ │
│rezultate │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│5. Bilanţurile │ │
│contabile de fuziune│[ ] │
│/divizare │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│6. Raportul │ │
│administratorilor cu│[ ] │
│privire la fuziune/ │ │
│divizare │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│7. Raportul │ │
│auditorilor │ │
│financiari/firmelor │[ ] │
│de audit cu privire │ │
│la fuziune/divizare │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│8. Declaraţia │ │
│prevăzută la art. 16│ │
│alin. (2) din │ │
│Regulamentul A.S.F. │ │
│nr. 5/2019 în cazul │ │
│fuziunii S.S.I.F. cu│ │
│o societate │ │
│comercială cu obiect│ │
│diferit de │ │
│activitate │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│9. Dovada achitării │ │
│în contul A.S.F. a │ │
│tarifului pentru │[ ] │
│obţinerea │ │
│autorizaţiei │ │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│Nume şi prenume │Semnătura │
│reprezentant legal: │reprezentantului legal: │
│............. │............... │
├────────────────────┼────────────────────────┤
│Nume şi prenume │ │
│persoană care │Semnătura persoanei care│
│îndeplineşte funcţia│îndeplineşte funcţia de │
│de conformitate: │conformitate: ..........│
│.......... │ │
├────────────────────┴────────────────────────┤
│Data: │
└─────────────────────────────────────────────┘

        *1) Se va completa denumirea solicitantului
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 8


┌──────────────────────────────────────┐
│1. Denumirea societăţii de servicii de│
│investiţii financiare │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Nr. şi data autorizaţiei de │
│funcţionare │
└──────────────────────────────────────┘


    Evidenţa operaţiunilor de împrumut ale S.S.I.F. care acţionează în calitate de principal

┌──────┬────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │Instrumente financiare date cu împrumut│Instrumente financiare luate cu │
│ │ │către │împrumut de la │
│ │ ├───────────────────┬───────────────────┼─────────────────┬─────────────────┤
│Simbol│Scadenţă│Clienţi │S.S.I.F. │Clienţi │S.S.I.F. │
│ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┤
│ │ │ │Valoarede│ │Valoarede│ │Valoare│ │Valoare│
│ │ │Cantitate│piaţă │Cantitate│piaţă │Cantitate│de │Cantitate│de │
│ │ │ │ │ │ │ │piaţă │ │piaţă │
├──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│SMB │< 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │30-60 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │> 60 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┘


    Evidenţa operaţiunilor de împrumut în care S.S.I.F. acţionează în calitate de agent

┌──────┬────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │Instrumente financiare date cu │Instrumente financiare luate cu │
│ │ │împrumut către │împrumut de către │
│ │ ├─────────────────┬─────────────────┼─────────────────┬─────────────────┤
│Simbol│Scadenţă│Clienţi │S.S.I.F. │Clienţi │S.S.I.F. │
│ │ ├─────────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┤
│ │ │ │Valoare│ │Valoare│ │Valoare│ │Valoare│
│ │ │Cantitate│de │Cantitate│de │Cantitate│de │Cantitate│de │
│ │ │ │piaţă │ │piaţă │ │piaţă │ │piaţă │
├──────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├──────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│SMB │< 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │30-60 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │> 60 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┘

        1 - Se va completa simbolul instrumentului financiar ce face obiectul raportării.
        2 - Se va completa scadenţa împrumutului acordat/luat: < 30 zile, 30-60 zile, peste 60 de zile.
        3, 5 - Se va completa cantitatea de instrumente financiare date cu împrumut clienţilor, altor intermediari în funcţie de scadenţa înscrisă la pct. 2.
        4, 6 - Se va completa valoarea curentă de piaţă (cantitate X preţ de referinţă la data pentru care se face raportarea) a instrumentelor financiare date cu împrumut clienţilor sau altor intermediari, în funcţie de scadenţa înscrisă la pct. 2.
        7, 9 - Se va completa cantitatea de instrumente financiare luate cu împrumut de la clienţi, alţi intermediari, în funcţie de scadenţa înscrisă la pct. 2.
        8, 10 - Se va completa valoarea curentă de piaţă (cantitate X preţ de referinţă la data pentru care se face raportarea) a instrumentelor financiare primite cu împrumut de clienţi, alţi intermediari, în funcţie de scadenţa înscrisă la pct. 2.

    Evidenţa cumpărărilor în marjă la data de ..........

┌──────┬──────┬────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │Instrumente financiare │
│ │ │ │cumpărate în marjă │
│Client│Simbol│Scadenţă├─────────┬─────────┬───────┤
│ │ │ │ │Preţ │Valoare│
│ │ │ │Cantitate│mediu de │de │
│ │ │ │ │achiziţie│piaţă │
├──────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├──────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │SMB │< 30 │ │ │ │
│ │ │zile │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │30-60 │ │ │ │
│ │ │zile │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │> 60 │ │ │ │
│ │ │zile │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┘

        1 - Se va completa pentru fiecare client.
        2 - Se va completa simbolul instrumentului financiar ce face obiectul raportării.
        3 - Se va completa scadenţa cumpărării în marjă: < 30 zile, 30-60 zile, peste 60 de zile.
        4 - Se va completa cantitatea totală de instrumente financiare ce au fost achiziţionate de investitori în baza creditelor acordate de S.S.I.F.
        5 - Se va completa valoarea de achiziţie a instrumentelor financiare achiziţionate de investitori în baza creditelor acordate de S.S.I.F. (cantitate X preţ mediu de cumpărare).
        6 - Se va completa cu valoarea curentă de piaţă a instrumentelor financiare ce au fost achiziţionate de investitori în baza creditelor acordate de S.S.I.F. (cantitate X preţ de referinţă la data pentru care se face raportarea).

    Evidenţa activelor constituite sub formă de marjă pentru operaţiuni care necesită garanţii în contul de marjă la data de ..........

┌──────┬─────────────────┬─────────────────┬──────┐
│ │Garanţii pentru │Garanţii pentru │Total │
│ │cumpărări în │împrumuturi de │valori│
│ │marjă │instrumente │active│
│ │ │financiare │depuse│
├──────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┤în │
│ │ │Valoare│ │Valoare│contul│
│Simbol│Cantitate│de │Cantitate│de │de │
│ │ │piaţă │ │piaţă │marjă │
├──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 3 │
│ │ │ │ │ │+ 5 │
├──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│SMB │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────┘

        1 - Se va completa simbolul activului depus sub formă de garanţie pentru operaţiunile care necesită garanţii în contul de marjă (fondurile băneşti au simbolurile conform convenţiilor internaţionale, iar instrumentele financiare au simbolurile conform pieţelor în care se tranzacţionează aceste instrumente).
        2 şi 4 - Se va completa cantitatea totală pentru fiecare activ ce a fost constituit sub formă de marjă şi pentru fiecare operaţiune care necesită garanţii în contul de marjă.
        3 şi 5 - Se va completa cu valoarea curentă de piaţă pentru fiecare activ ce a fost constituit sub formă de marjă, pentru fiecare operaţiune care necesită garanţii în contul de marjă (cantitate X preţ de referinţă la data pentru care se face raportarea).
        6 - Se va completa cu valoarea totală a activelor ce au fost constituite sub formă de marjă pentru toate operaţiunile care necesită garanţii în contul de marjă (6 = 3 + 5).

    ANEXA 9


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PAGINA 1/4 │INFORMAŢII │
│DATE DE │ACTUALIZATE PRIVIND│
│IDENTIFICARE A │S.S.I.F. │
│SOLICITANTULUI │ │
├──────────────────┴───────────────────┤
│1. Denumirea S.S.I.F.: │
│..................................... │
│2. Codul unic de înregistrare la │
│Registrul Comerţului: │
│................... │
│3. Sediul social: │
│....................... (strada şi │
│numărul) .............. .......... │
│.............. (localitate) (judeţul) │
│(codul poştal) │
│4. Numărul de telefon: .............. │
│Numărul de fax: ............... │
│5. Adresa de poştă electronică: │
│................................... │
│6. Reprezentantul legal: │
│........................... │
│................... (numele, prenumele│
│şi funcţia) (numărul de telefon) │
│7. Persoana de contact: │
│............................ │
│................... (numele, prenumele│
│şi funcţia) (numărul de telefon) │
│Prezenta cerere este însoţită de │
│opisul documentelor anexate şi de un │
│număr de .......... documente, │
│totalizând un număr de .......... │
│file. │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│............. │
│Semnătura persoanei de contact: │
│............... │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


┌───────────────┬──────────────────────┐
│PAGINA 2/4 │INFORMAŢII ACTUALIZATE│
│ACTIVITĂŢI │PRIVIND S.S.I.F. │
│AUTORIZATE │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│8. Servicii şi activităţi autorizate │
│A. Servicii şi activităţi de │
│investiţii: │
│1. Primirea şi transmiterea de ordine │
│privind unul sau mai multe instrumente│
│financiare [ ] │
│2. Executarea ordinelor în numele │
│clienţilor [ ] │
│3. Tranzacţionarea pe cont propriu [ ]│
│4. Administrarea de portofolii [ ] │
│5. Consultanţă de investiţii [ ] │
│6. Subscrierea de instrumente │
│financiare şi/sau plasarea de │
│instrumente financiare cu angajament │
│ferm [ ] │
│7. Plasarea de instrumente financiare │
│fără un angajament ferm [ ] │
│8. Operarea unui SMT [ ] │
│9. Operarea unui SOT [ ] │
│B. Servicii auxiliare: │
│1. Păstrarea şi administrarea │
│instrumentelor financiare în contul │
│clienţilor, inclusiv custodia şi │
│serviciile auxiliare, precum │
│gestionarea fondurilor băneşti/ │
│garanţiilor şi excluzând furnizarea şi│
│administrarea conturilor de titluri de│
│valoare la nivelul cel mai înalt [ ] │
│2. Acordarea de credite sau │
│împrumuturi unui investitor pentru a-i│
│permite efectuarea unei tranzacţii cu │
│unul sau mai multe instrumente │
│financiare, tranzacţie în care este │
│implicată firma care acordă creditul │
│sau împrumutul [ ] │
│3. Consultanţa furnizată │
│întreprinderilor în ceea ce priveşte │
│structura capitalului, strategia │
│industrială şi aspectele conexe; │
│consultanţă şi servicii în materie de │
│fuziuni şi de achiziţie de │
│întreprinderi [ ] │
│4. Serviciile de schimb valutar în │
│cazul în care aceste servicii sunt │
│legate de furnizarea serviciilor de │
│investiţii [ ] │
│5. Cercetarea în domeniul │
│investiţiilor şi analiza financiară │
│sau orice altă formă de recomandare │
│generală privind tranzacţiile cu │
│instrumente financiare [ ] │
│6. Serviciile legate de subscriere [ ]│
│7. Serviciile şi activităţile de │
│investiţii, precum şi serviciile │
│auxiliare de tipul inclus la prezenta │
│literă sau la litera A privind │
│activele-suport ale instrumentelor │
│derivate incluse în secţiunea C pct. │
│5-7 şi 10 din anexa nr. 1 la Legea nr.│
│126/2018 privind pieţele de │
│instrumente financiare, în cazul în │
│care acestea sunt legate de furnizarea│
│serviciilor de investiţii sau a │
│serviciilor auxiliare [ ] │
│Numele şi prenumele reprezentantului │
│legal: ............................ │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│................... │
│Numele şi prenumele persoanei de │
│contact: ................... │
│Semnătura persoanei de contact: │
│................. │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


┌─────────────────┬────────────────────┐
│PAGINA 3/4 │ │
│9. MEMBRII │ │
│ORGANULUI DE │ │
│CONDUCERE │INFORMAŢII │
│PERSOANECARE │ACTUALIZATE PRIVIND │
│ÎNDEPLINESC │S.S.I.F. │
│FUNCŢIA DE │ │
│CONFORMITATE, │ │
│AGENŢII DELEGAŢI │ │
├─────────────────┼───────┬────────────┤
│Numele şi │ │Codul │
│prenumele │Funcţia│numeric │
│ │ │personal │
├─────────────────┼───────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤
│ │ ││││││││││││││
├─────────────────┼───────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├─────────────────┼───────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├─────────────────┼───────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├─────────────────┼───────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├─────────────────┼───────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├─────────────────┴───────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
│Numele şi prenumele reprezentantului │
│legal: .......... │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│.......... │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.


┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│PAGINA 3/4 │ │
│DATE DESPRE │INFORMAŢII ACTUALIZATE PRIVIND S.S.I.F. │
│ACŢIONARII │ │
│SOCIETĂŢII │ │
├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤
│10. ACŢIONARI SSIF Persoane fizice/juridice*1) │
├────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │Deţinere │Codul unic │
│ │ │ │ │ │de │
│ │ACŢIONARI*2)│ │Autoritatea ├───────┬─────────┤înregistrare│
│Nr. │Denumire/ │Statul │competentă │ │Procent │/ │
│crt.│Nume şi │rezident│de │Nr. │din │Codul │
│ │prenume │ │supraveghere*3)│acţiuni│capitalul│numeric │
│ │ │ │ │ │social │personal*4) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────┴───────────────┴───────┴─────────┴────────────┤
│Numele şi prenumele reprezentantului legal: .......... │
│Semnătura reprezentantului legal: .......... │
│Data: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        *1) Dacă societatea are mai mult de 20 de acţionari se vor înscrie numai acţionarii societăţii cu deţineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu,,alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu deţineri sub 5%" şi, respectiv, totalul deţinerilor acestora.
        *2) Coloana "Acţionari" se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii care solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar care deţine în societate o participaţie calificată, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat, precizându-se această situaţie.
        *3) Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorităţii de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).
        *4) Pentru persoanele fizice şi juridice străine se va completa, după caz, seria şi numărul paşaportului sau numărul de înregistrare la instituţia similară Oficiului Registrului Comerţului din statul de origine.
        NOTĂ:
        Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 10

                                       ORIENTĂRI
                   cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID
                      privind funcţia de asigurare a conformităţii
    I. Domeniu de aplicare
        Cine?
    1. Prezentele orientări se aplică firmelor de investiţii [astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. (1) din MiFID, inclusiv instituţiilor de credit care furnizează servicii de investiţii, societăţilor de administrare OPCVM*1) şi autorităţilor competente.
        *1) Prezentele orientări se aplică exclusiv societăţilor de administrare a OPCVM atunci când furnizează serviciile de investiţii de administrare a portofoliului individual sau de consultanţă de investiţii [în sensul art. 6 alin. (3) lit. (a) şi (b) din Directiva OPCVM].


        Ce?
    2. Prezentele orientări se aplică în legătură cu furnizarea serviciilor şi activităţilor de investiţii enumerate în secţiunea A şi serviciile auxiliare enumerate în secţiunea B din anexa I la Directiva privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID).

        Când?
    3. Prezentele orientări se aplică după 60 de zile calendaristice de la data cerinţei de raportare menţionată la paragraful 10.


    II. Definiţii
    4. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel, termenii utilizaţi în Directiva privind pieţele instrumentelor financiare şi în Directiva de punere în aplicare a MiFID au acelaşi sens în prezentele orientări. În plus, se aplică următoarele definiţii:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Directiva nr. 2004/39/ │
│ │CE a Parlamentului │
│ │European şi a │
│ │Consiliului din 21 │
│ │aprilie 2004 privind │
│ │pieţele instrumentelor │
│Directiva │financiare, de │
│privind │modificare a │
│pieţele │Directivelor nr. 85/611│
│instrumentelor│/CEE şi nr. 93/6/CEE │
│financiare │ale Consiliului şi a │
│(MiFID) │Directivei nr. 2000/12/│
│ │CE a Parlamentului │
│ │European şi a │
│ │Consiliului şi de │
│ │abrogare a Directivei │
│ │nr. 93/22/CEE a │
│ │Consiliului, astfel cum│
│ │au fost modificate; │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Directiva nr. 2006/73/ │
│ │CE a Comisiei din 10 │
│ │august 2006 de punere │
│ │în aplicare a │
│ │Directivei nr. 2004/39/│
│ │CE a Parlamentului │
│Directiva de │European şi a │
│punere în │Consiliului privind │
│aplicare a │cerinţele │
│MiFID │organizatorice şi │
│ │condiţiile de │
│ │funcţionare ale │
│ │firmelor de investiţii │
│ │şi termenii definiţi în│
│ │sensul directivei │
│ │menţionate; │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │funcţia din cadrul unei│
│ │firme de investiţii │
│ │responsabilă pentru │
│funcţia de │identificarea, │
│asigurare a │evaluarea, consultarea,│
│conformităţii │monitorizarea şi │
│ │raportarea cu privire │
│ │la riscul de │
│ │conformitate al unei │
│ │firme de investiţii; │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │riscul ca o firmă de │
│ │investiţii să nu îşi │
│ │respecte obligaţiile │
│ │care îi revin în │
│ │temeiul MiFID şi în │
│ │temeiul legislaţiei │
│risc de │naţionale respective, │
│conformitate │precum şi standardele │
│ │aplicabile stabilite de│
│ │Autoritatea europeană │
│ │pentru valori mobiliare│
│ │şi pieţe (ESMA) şi │
│ │autorităţile competente│
│ │cu privire la aceste │
│ │dispoziţii. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    5. Orientările nu reflectă obligaţii absolute. Din acest motiv se utilizează deseori verbul "ar trebui". Cu toate acestea, atunci când se descrie o cerinţă a MiFID, se utilizează "trebuie" sau "are obligaţia".

    III. Scop
    6. Scopul prezentelor orientări este acela de a clarifica aplicarea anumitor aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii în vederea asigurării aplicării comune, uniforme şi consecvente a art. 13 din Directiva privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID), a art. 6 din Directiva de punere în aplicare a MiFID şi a dispoziţiilor asociate specificate.
    7. ESMA se aşteaptă ca prezentele orientări să promoveze o mai mare convergenţă în interpretarea şi abordările în materie de supraveghere ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii, subliniind o serie de aspecte importante şi sporind, astfel, valoarea standardelor existente. Prin asigurarea conformităţii firmelor cu standardele de reglementare, ESMA anticipează o îmbunătăţire corespunzătoare a protecţiei investitorilor.

    IV. Obligaţii de conformitate şi raportare
        Statutul orientărilor
    8. Prezentul document conţine orientări emise în temeiul art. 16 din Regulamentul ESMA*2). În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi participanţii la pieţele financiare depun toate eforturile necesare pentru a respecta aceste orientări.
        *2) Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei nr. 2009/77/CE a Comisiei.

    9. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentele orientări ar trebui să se conformeze prin includerea acestora în practicile lor de supraveghere, inclusiv în cazul în care orientări specifice vizează, în principal, participanţii la pieţele financiare. Cerinţe de raportare
    10. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentele orientări trebuie să informeze ESMA dacă respectă sau intenţionează să respecte orientările, motivând orice nerespectare. Autorităţile competente trebuie să notifice ESMA în termen de două luni de la publicarea traducerilor de către ESMA la compliance.388@esma.europa.eu. În absenţa unui răspuns trimis în acest termen se va considera că autorităţile competente nu respectă orientările. Un model de notificări este disponibil pe site-ul ESMA.
    11. Participanţii la pieţele financiare nu au obligaţia să raporteze dacă respectă sau nu prezentele orientări.


    V. Orientări privind anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii
    12. Ca parte a responsabilităţii sale de a asigura respectarea de către firma de investiţii a obligaţiilor care îi revin în temeiul Directivei MiFID, conducătorii trebuie să se asigure că funcţia de asigurare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute în art. 6 din Directiva de punere în aplicare a MiFID.
    13. Orientările ar trebui interpretate împreună cu principiul proporţionalităţii prevăzut la art. 6 alin. (1) din Directiva de punere în aplicare a MiFID. Orientările se aplică firmelor de investiţii, luând în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţilor lor, precum şi natura şi gama de servicii şi activităţi de investiţii furnizate/desfăşurate în cadrul activităţii lor.
    V.I. Orientări cu privire la responsabilităţile funcţiei de asigurare a conformităţii
    Evaluarea riscului de conformitate
        Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (1) din Directiva de punere în aplicare a MiFID

    Orientarea generală 1
    14. Firmele de investiţii ar trebui să se asigure că funcţia de asigurare a conformităţii urmează o abordare bazată pe risc pentru o alocare eficientă a resurselor funcţiei. Ar trebui utilizată o evaluare a riscului de conformitate pentru a determina obiectivul activităţilor de monitorizare şi consiliere ale funcţiei de asigurare a conformităţii. Evaluarea riscului de conformitate ar trebui efectuată periodic pentru a asigura că obiectivul şi domeniul de aplicare al monitorizării conformităţii şi al activităţilor de consultanţă rămân valabile.

    Orientări specifice
    15. MiFID impune firmelor de investiţii să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri adecvate destinate să detecteze orice risc de nerespectare de către firma de investiţii a obligaţiilor care îi revin în temeiul MiFID. Ca parte a acestui fapt, funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să identifice nivelul riscului de conformitate cu care se confruntă firma de investiţii, luând în considerare serviciile de investiţii, activităţile şi serviciile auxiliare furnizate de firma de investiţii, precum şi tipurile de instrumente financiare tranzacţionate şi distribuite.
    16. Evaluarea riscului de conformitate ar trebui să ia în considerare obligaţiile aplicabile în temeiul MiFID, reglementările naţionale de aplicare şi politicile, procedurile, sistemele şi controalele implementate în cadrul firmei în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii. Evaluarea ar trebui să ţină seama şi de rezultatele oricăror activităţi de monitorizare şi de orice constatări relevante de audit intern sau extern.
    17. Obiectivele şi programul de lucru al funcţiei de asigurare a conformităţii ar trebui dezvoltate şi stabilite pe baza acestei evaluări a riscului de conformitate. Riscurile identificate ar trebui revizuite periodic, precum şi ad-hoc, în cazul în care este necesar să se asigure că orice riscuri emergente sunt luate în considerare (de exemplu, care rezultă din domenii noi de activitate sau alte modificări ale structurii firmei de investiţii).

    Obligaţiile de monitorizare a funcţiei de asigurare a conformităţii
        Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (2) lit. (a) din Directiva de punere în aplicare a MiFID

    Orientarea generală 2
    18. Firmele de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii stabileşte un program de monitorizare care ia în considerare toate domeniile serviciilor şi activităţilor de investiţii şi oricăror servicii auxiliare relevante ale firmei de investiţii. Programul de monitorizare ar trebui să stabilească priorităţi determinate de evaluarea riscului de conformitate care să asigure monitorizarea completă a riscului de conformitate.

    Orientări specifice
    19. Scopul unui program de monitorizare ar trebui să fie acela de a evalua dacă activitatea firmei de investiţii se desfăşoară în conformitate cu obligaţiile care îi revin în temeiul MiFID şi dacă orientările sale interne sau măsurile de organizare şi control îşi păstrează caracterul efectiv şi adecvat.
    20. În cazul în care o firmă de investiţii este parte a unui grup, responsabilitatea pentru funcţia de asigurare a conformităţii revine fiecărei firme de investiţii din cadrul acelui grup. Prin urmare, o firmă de investiţii ar trebui să asigure că funcţia sa de asigurare a conformităţii rămâne responsabilă pentru monitorizarea propriului său risc de conformitate. Aceasta include cazul în care o firmă externalizează sarcinile de conformitate către o altă firmă din cadrul grupului. Funcţia de asigurare a conformităţii în cadrul fiecărei firme de investiţii ar trebui, totuşi, să ţină seama de grupul din care face parte - de exemplu, prin colaborarea strânsă cu personalul pe probleme de audit, juridice, de reglementare şi de conformitate din alte părţi ale grupului.
    21. Abordarea bazată pe risc a conformităţii ar trebui să constituie baza pentru stabilirea instrumentelor şi metodologiilor adecvate utilizate de funcţia de asigurare a conformităţii, precum şi amploarea programului de monitorizare şi a frecvenţei activităţilor de monitorizare efectuate de funcţia de asigurare a conformităţii (care poate fi recurentă, ad-hoc şi/sau continuă). Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui, de asemenea, să asigure că activităţile sale de monitorizare nu sunt numai de birou, ci şi că verifică modul în care politicile şi procedurile sunt puse în practică, de exemplu, prin inspecţii la faţa locului la sediile societăţii. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să ia în considerare şi scopul analizelor care trebuie efectuate.
    22. Instrumentele şi metodologiile adecvate pentru activităţile de monitorizare, care ar putea fi utilizate de funcţia de asigurare a conformităţii includ (dar nu se limitează la):
    a) utilizarea unor măsurători ale riscurilor agregate (de exemplu, indicatori de risc);
    b) utilizarea unor rapoarte care garantează atenţia conducerii, care documentează abaterile semnificative între faptele efective şi aşteptări (un raport privind excepţiile) sau situaţiile care necesită a fi soluţionate (un jurnal privind problemele);
    c) supravegherea orientată a activităţii de tranzacţionare, verificarea respectării procedurilor, examinarea dosarelor şi/sau intervievarea personalului relevant.

    23. Programul de monitorizare ar trebui să reflecte modificările profilului de risc al firmei de investiţii, care pot apărea, de exemplu, în urma unor evenimente importante, cum ar fi achiziţii la nivel de firmă, schimbări ale sistemului IT sau reorganizare. Aceasta ar trebui să se extindă şi la punerea în aplicare şi eficacitatea oricăror măsuri de remediere adoptate de firma de investiţii ca răspuns la încălcările MiFID.
    24. Activităţile de monitorizare desfăşurate de funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui, de asemenea, să ia în considerare:
    a) obligaţia firmei de a respecta cerinţele de reglementare ale domeniului de activitate;
    b) controalele de nivelul I în domeniile de activitate ale firmei de investiţii (de exemplu, controalele unităţilor operative, spre deosebire de controalele de nivelul II efectuate de conformitate); şi
    c) analize realizate de funcţia de administrare a riscurilor, funcţia de control intern, funcţia de audit intern sau ale altor funcţii de control în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii.

    25. Analizele realizate de alte funcţii de control ar trebui coordonate cu activităţile de monitorizare desfăşurate de funcţia de asigurare a conformităţii, respectând, totodată, independenţa şi mandatul diferitelor funcţii.
    26. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să aibă rolul de a supraveghea funcţionarea procesului de reclamaţii şi ar trebui să considere reclamaţiile ca o sursă de informaţii relevante în contextul responsabilităţilor sale generale de monitorizare. Aceasta nu impune ca funcţiile de asigurare a conformităţii să aibă un rol în stabilirea rezultatului reclamaţiilor. În această privinţă, firmele de investiţii ar trebui să acorde funcţiei de asigurare a conformităţii acces la toate reclamaţiile clienţilor primite de firmă.

    Obligaţiile de raportare ale funcţiei de asigurare a conformităţii
        Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (3) lit. (b) şi art. 9 din Directiva de punere în aplicare a MiFID

    Orientarea generală 3
    27. Firmele de investiţii ar trebui să se asigure că rapoartele periodice scrise de evaluare a conformităţii sunt transmise conducătorilor. Rapoartele ar trebui să conţină o descriere a punerii în aplicare şi a eficacităţii mediului general de control pentru servicii şi activităţi de investiţii şi un rezumat al riscurilor identificate, precum şi măsurile de remediere adoptate sau care urmează a fi adoptate. Rapoartele trebuie întocmite la intervale corespunzătoare şi cel puţin anual. În cazul în care funcţia de asigurare a conformităţii face constatări importante, ofiţerul pentru asigurarea conformităţii ar trebui, în plus, să le raporteze prompt conducătorilor. Funcţia de supraveghere, dacă există, ar trebui, de asemenea, să primească rapoartele.

    Orientări specifice
    28. Raportul scris de evaluare a conformităţii adresat conducătorilor ar trebui să vizeze toate departamentele implicate în furnizarea de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare. În cazul în care raportul nu acoperă toate aceste activităţi ale firmei de investiţii, acesta ar trebui să indice în mod clar motivele.
    29. Următoarele aspecte ar trebui tratate, dacă sunt relevante, în aceste rapoarte scrise de evaluare a conformităţii:
    a) o descriere a punerii în aplicare şi a eficacităţii mediului general de control pentru servicii şi activităţi de investiţii;
    b) un rezumat al constatărilor majore ale evaluării politicilor şi procedurilor;
    c) un rezumat al inspecţiilor la faţa locului sau al examinărilor de birou desfăşurate de funcţia de asigurare a conformităţii, inclusiv încălcările şi deficienţele constatate în organizarea firmei de investiţii şi la nivelul proceselor de conformitate ale firmei de investiţii şi măsurile adecvate adoptate în consecinţă;
    d) riscurile identificate în domeniul de aplicare al activităţilor de monitorizare ale funcţiei de asigurare a conformităţii;
    e) modificările şi dezvoltările relevante ale cerinţelor de reglementare în perioada vizată de raport şi măsurile adoptate şi care urmează a fi adoptate în vederea asigurării conformităţii cu cerinţele modificate (atunci când conducătorii nu au fost informaţi anterior cu privire la acestea prin alte canale);
    f) alte aspecte importante legate de conformitate care s-au produs de la ultimul raport; şi
    g) corespondenţa importantă cu autorităţile competente (atunci când conducătorii nu au fost informaţi anterior cu privire la aceasta prin alte canale).

    30. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să raporteze conducătorilor, în mod oportun, ad-hoc, atunci când au fost identificate aspecte semnificative de conformitate, cum ar fi încălcări semnificative ale MiFID şi ale cerinţelor legislaţiei naţionale respective. Raportul ar trebui să conţină, de asemenea, recomandări cu privire la măsurile de remediere necesare.
    31. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să ţină seama de necesitatea unor linii suplimentare de raportare către orice funcţie de asigurare a conformităţii din grup.
    32. ESMA ia notă de faptul că unele autorităţi competente solicită firmelor de investiţii să le furnizeze periodic sau ad-hoc rapoarte ale funcţiei de asigurare a conformităţii. De asemenea, o autoritate competentă solicită conducătorilor să îi furnizeze o versiune adnotată a raportului care conţine explicaţii cu privire la constatările funcţiei de asigurare a conformităţii^3. Aceste practici oferă autorităţilor competente o perspectivă de prima mână asupra activităţilor unei firme de investiţii de asigurare a conformităţii, precum şi asupra oricăror încălcări ale normelor de reglementare.
    ^3 Această descriere a practicilor specifice ale autorităţilor competente vizează să ofere cititorilor informaţii suplimentare cu privire la abordările diferite ale autorităţilor competente, fără a stabili cerinţe suplimentare pentru firmele de investiţii sau autorităţile competente [determinând, astfel, obligaţia de respectare sau de motivare în temeiul art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA]


    Obligaţiile funcţiei de asigurare a conformităţii de acordare de consultanţă
        Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (2) din Directiva de punere în aplicare a MiFID

    Orientarea generală 4
    33. Firmele de investiţii ar trebui să asigure că funcţia de asigurare a conformităţii îşi îndeplineşte responsabilităţile de acordare de consultanţă, inclusiv: furnizarea de sprijin pentru instruirea personalului, acordarea de asistenţă zilnică pentru personalul şi participarea la stabilirea unor noi politici şi proceduri în cadrul firmei de investiţii.

    Orientări specifice
    34. Firmele de investiţii ar trebui să promoveze şi să consolideze o "cultură a conformităţii" la nivelul întregii firme. Scopul culturii conformităţii nu este doar acela de a stabili mediul general în care sunt tratate aspectele de conformitate, ci şi de a insufla personalului principiul îmbunătăţirii protecţiei investitorilor.
    35. Firma de investiţii trebuie să se asigure că personalul său este instruit corespunzător. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să sprijine departamentele implicate în furnizarea serviciilor şi activităţilor de investiţii (de exemplu, întregul personal implicat direct sau indirect în furnizarea de servicii şi activităţi de investiţii) în desfăşurarea oricărei instruiri. Instruirea şi alte tipuri de sprijin ar trebui să se axeze, în special, dar nu exclusiv, pe:
    a) politicile şi procedurile interne ale firmei de investiţii şi pe structura sa organizaţională în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii; şi
    b) MiFID, legislaţia naţională relevantă, standardele şi orientările aplicabile stabilite de ESMA şi autorităţile competente şi alte cerinţe de supraveghere şi de reglementare care pot fi relevante, precum şi orice modificări ale acestora.

    36. Instruirea ar trebui desfăşurată periodic şi o instruire bazată pe necesităţi ar trebui desfăşurată atunci când este necesar. Instruirea ar trebui furnizată, după caz - de exemplu, întregului personal al firmei de investiţii în ansamblu, unor departamente specifice sau unei anumite persoane.
    37. Instruirea ar trebui dezvoltată pe o bază continuă astfel încât să ia în considerare toate modificările relevante (de exemplu, noua legislaţie, standardele sau orientările emise de ESMA şi autorităţile competente, precum şi modificările modelului de afaceri al firmei de investiţii).
    38. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să evalueze periodic măsura în care personalul din domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii posedă nivelul necesar de conştientizare şi aplică în mod corect politicile şi procedurile firmei de investiţii.
    39. Personalul responsabil pentru asigurarea conformităţii ar trebui, de asemenea, să ofere asistenţă pentru personalul din departamente în activitatea lege zilnică a acestora şi să fie disponibil să răspundă la întrebările care rezultă din activitatea comercială de zi cu zi.
    40. Firmele de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este implicată în dezvoltarea politicilor şi procedurilor relevante din cadrul firmei de investiţii în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii şi serviciilor auxiliare. În acest context, funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să aibă capacitatea, de exemplu, de a oferi expertiză şi consiliere pentru conformitate departamentelor cu privire la toate deciziile strategice sau noile modele de afaceri sau cu privire la lansarea unei noi strategii de publicitate în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii. În cazul în care recomandarea funcţiei de asigurare a conformităţii nu este respectată, funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să documenteze situaţia în consecinţă şi să o prezinte în rapoartele sale de evaluare a conformităţii.
    41. Firmele de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este implicată în toate modificările semnificative ale organizării firmei de investiţii în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii şi serviciilor auxiliare. Aceasta include procesul decizional, atunci când sunt aprobate noi ramuri de activitate sau noi produse financiare. În acest context, funcţiei de asigurare a conformităţii ar trebui să i se acorde dreptul de a participa la procesul de aprobare a instrumentelor financiare care urmează a fi preluate în procesul de distribuţie. Prin urmare, conducătorii ar trebui să încurajeze departamentele să consulte funcţia de asigurare a conformităţii în ceea ce priveşte operaţiunile lor.
    42. Firmele de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este implicată în întreaga corespondenţă semnificativă necurentă cu autorităţile competente în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii.

    V.II. Orientări cu privire la cerinţele organizatorice ale funcţiei de asigurare a conformităţii
    Eficienţa funcţiei de asigurare a conformităţii
        Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (3) lit. (a) şi art. 5 alin. (1) lit. (d) din Directiva de punere în aplicare a MiFID

    Orientarea generală 5
    43. Atunci când asigură alocarea unor resurse umane şi de altă natură corespunzătoare pentru funcţia de asigurare a conformităţii, firmele de investiţii ar trebui să ia în considerare dimensiunea şi tipurile de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare furnizate de firma de investiţii. De asemenea, acestea ar trebui să ofere personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii autoritatea necesară pentru exercitarea atribuţiilor în mod eficient, precum şi accesul la toate informaţiile relevante cu privire la serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare furnizate.
    44. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să posede cunoştinţe şi o experienţă suficient de vastă şi un nivel suficient de ridicat de competenţă pentru a-şi putea asuma responsabilitatea pentru funcţia de asigurare a conformităţii în ansamblu şi a asigura eficienţa acesteia.

    Orientări specifice
    45. Numărul de membri de personal necesar pentru sarcinile funcţiei de asigurare a conformităţii depinde în mare măsură de natura serviciilor şi activităţilor de investiţii şi a serviciilor auxiliare, precum şi de natura altor servicii furnizate de firma de investiţii. În cazul în care activităţile unei firme de investiţii sunt foarte extinse, firma de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este la fel de extinsă, astfel cum este necesar, având în vedere modificările riscului de conformitate al firmei. Conducătorii ar trebui să monitorizeze periodic dacă numărul de membri de personal încă mai corespunde îndeplinirii atribuţiilor funcţiei de asigurare a conformităţii.
    46. În plus faţă de resursele umane, pentru funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui alocate suficiente resurse IT.
    47. În cazul în care firma de investiţii stabileşte bugete pentru funcţii sau departamente, funcţiei de asigurare a conformităţii ar trebui să i se aloce un buget în concordanţă cu nivelul de risc de conformitate la care firma este expusă. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui consultat înainte de stabilirea bugetului. Toate deciziile privind reduceri bugetare semnificative ar trebui documentate în scris şi ar trebui să conţină explicaţii detaliate.
    48. Pentru asigurarea accesului personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii la informaţiile relevante pentru îndeplinirea sarcinilor lui în orice moment, firmele de investiţii ar trebui să permită accesul la toate bazele de date relevante. Pentru a avea în permanent o imagine de ansamblu asupra domeniilor firmei de investiţii în care ar putea apărea informaţii sensibile sau relevante, responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să aibă acces la toate sistemele de informaţii relevante din cadrul firmei de investiţii, precum şi la orice rapoarte de audit intern sau extern sau alte raportări către conducători sau funcţia de supraveghere, dacă există. Acolo unde este cazul, responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a participa la reuniunile conducătorilor sau ale funcţiei de supraveghere. În cazul în care acest drept nu se acordă, situaţia ar trebui documentată şi explicată în scris. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să posede cunoştinţe aprofundate cu privire la organizarea firmei de investiţii, cultura corporativă şi procesele decizionale pentru a fi în măsură să identifice reuniunile la care este important să participe.
    49. Pentru a se asigura că personalul responsabil pentru asigurarea conformităţii are autoritatea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor sale, conducătorii firmei de investiţii ar trebui să sprijine personalul în exercitarea acestor sarcini. Autoritatea presupune deţinerea unei experienţe adecvate şi a unor competenţe personale relevante, putând fi consolidată prin recunoaşterea în mod explicit a autorităţii specifice a personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii prin politica firmei de investiţii de asigurare a conformităţii.
    50. Toţi membrii personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii ar trebui să cunoască cel puţin MiFID şi legislaţia naţională respectivă şi toate standardele şi orientările aplicabile emise de ESMA şi autorităţile competente cu privire la aceste dispoziţii, în măsura în care sunt relevante pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Personalul responsabil pentru asigurarea conformităţii ar trebui să fie instruit periodic în vederea menţinerii nivelului de cunoştinţe. Pentru responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii desemnat este necesar un nivel mai ridicat de experienţă.
    51. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să facă dovada unei experienţe profesionale suficiente, necesară pentru a putea evalua riscurile de conformitate şi conflictele de interese inerente activităţii firmei de investiţii. Experienţa profesională necesară poate fi dobândită, printre altele, în funcţii operaţionale, în alte funcţii de control sau în funcţii de reglementare.
    52. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să aibă cunoştinţe specifice cu privire la diferitele activităţi furnizate de firma de investiţii. Experienţa relevantă impusă poate diferi de la o firmă de investiţii la alta, deoarece şi natura principalelor riscuri de conformitate cu care se confruntă firmele va diferi. În ceea ce priveşte art. 5 alin. (1) lit. (d) din Directiva de punere în aplicare a MiFID, un responsabil cu funcţia de asigurare a conformităţii recent angajat poate avea nevoie, prin urmare, de cunoştinţe de specialitate suplimentare axate pe modelul de afaceri specific al firmei de investiţii, chiar dacă persoana a fost anterior responsabilă cu funcţia de asigurare a conformităţii în cadrul unei alte firme de investiţii.

    Permanenţa funcţiei de asigurare a conformităţii
        Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (2) lit. (a) din Directiva de punere în aplicare a MiFID

    Orientarea generală 6
    53. MiFID solicită firmelor de investiţii să se asigure că funcţia de asigurare a conformităţii îşi îndeplineşte sarcinile şi responsabilităţile în permanenţă. Firmele de investiţii ar trebui să stabilească, prin urmare, măsuri adecvate pentru a asigura îndeplinirea responsabilităţilor responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii în absenţa acestuia şi măsuri adecvate pentru a asigura că responsabilităţile funcţiei de asigurare a conformităţii sunt îndeplinite într-o manieră continuă. Aceste măsuri ar trebui să fie în scris.

    Orientări specifice
    54. Firma de investiţii ar trebui să asigure, de exemplu, prin proceduri interne şi măsuri temporare, că responsabilităţile funcţiei de conformitate sunt îndeplinite în mod adecvat în cursul absenţei responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii.
    55. Responsabilităţile şi competenţele, precum şi autoritatea personalului de asigurare a conformităţii ar trebui stabilite într-o "politică de conformitate" sau în alte politici generale sau norme interne care iau în considerare domeniul de aplicare şi natura serviciilor şi activităţilor de investiţii ale firmei de investiţii. Acest lucru ar trebui să includă informaţii cu privire la programul de monitorizare şi obligaţiile de raportare ale funcţiei de asigurare a conformităţii, precum şi informaţii cu privire la abordarea bazată pe risc a funcţiei de asigurare a conformităţii în ceea ce priveşte activităţile de monitorizare. Modificările relevante ale dispoziţiilor de reglementare ar trebui să se reflecte imediat prin adaptarea acestor politici/norme.
    56. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să îşi desfăşoare activităţile în permanenţă şi nu doar în situaţii speciale. Aceasta necesită monitorizare periodică pe baza unui program de monitorizare. Activităţile de monitorizare ar trebui să acopere în mod regulat toate domeniile-cheie de servicii şi activităţi de investiţii, luând în considerare riscul de conformitate asociat domeniilor de activitate. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să poată răspunde rapid la evenimente neprevăzute, schimbând astfel accentul activităţilor sale într-un interval scurt de timp, dacă este necesar.

    Independenţa funcţiei de asigurare a conformităţii
        Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (3) din Directiva de punere în aplicare a MiFID

    Orientarea generală 7
    57. Firmele de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii deţine o poziţie în structura organizaţională care asigură faptul că responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii şi alţi membri ai personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii acţionează independent atunci când îşi îndeplinesc sarcinile care le revin. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să fie numit şi înlocuit de conducători sau de funcţia de supraveghere.

    Orientări specifice
    58. În timp ce conducătorii sunt responsabili pentru stabilirea unei organizări corespunzătoare a conformităţii şi pentru monitorizarea eficienţei organizării implementate, sarcinile îndeplinite de funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui desfăşurate independent de conducători şi alte departamente ale firmei de investiţii. În special, organizarea firmei de investiţii ar trebui să se asigure că alte departamente nu pot emite instrucţiuni sau influenţa în alt mod personalul responsabil pentru asigurarea conformităţii şi activităţile acestuia.
    59. În cazul în care conducătorii se abat de la recomandări sau evaluări importante emise de funcţia de asigurare a conformităţii, responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să documenteze situaţia în consecinţă şi să o prezinte în rapoartele de conformitate.

    Exceptări
        Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (3) din Directiva de punere în aplicare a MiFID

    Orientarea generală 8
    60. În cazul în care o firmă de investiţii consideră că nu este proporţional să se conformeze cerinţelor prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. (c) sau (d) din Directiva de punere în aplicare a MiFID, aceasta ar trebui să evalueze dacă eficacitatea funcţiei de asigurare a conformităţii este compromisă de măsurile propuse. Această evaluare ar trebui revizuită periodic.

    Orientări specifice
    61. Firmele de investiţii ar trebui să decidă asupra celor mai potrivite măsuri, inclusiv măsuri organizatorice şi nivelul de resurse, pentru a asigura eficacitatea funcţiei de asigurare a conformităţii în situaţia specifică a firmei. În luarea acestei decizii, firmele de investiţii ar trebui să ia în considerare (printre altele) următoarele criterii:
    a) tipurile de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare, precum şi alte activităţi comerciale furnizate de firma de investiţii (inclusiv cele care nu sunt legate de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare);
    b) interacţiunea între serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare şi alte activităţi comerciale desfăşurate de firma de investiţii;
    c) domeniul de aplicare şi volumul de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare desfăşurate (valori absolute şi relative faţă de alte activităţi comerciale), totalul bilanţului şi veniturile firmei de investiţii din comisioane şi tarife şi alte venituri, în contextul furnizării de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare;
    d) tipurile de instrumente financiare oferite clienţilor;
    e) tipurile de clienţi vizaţi de firma de investiţii (profesionali, de retail, contrapărţi eligibile);
    f) numărul de angajaţi;
    g) dacă firma de investiţii este parte a unui grup economic în sensul art. 1 din A Şaptea Directivă a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate (Directiva nr. 83/349/CE);
    h) serviciile furnizate prin intermediul unei reţele comerciale, cum ar fi agenţi delegaţi sau sucursale;
    i) activităţi transfrontaliere furnizate de firma de investiţii;
    j) organizarea şi complexitatea sistemelor IT.

    62. Autorităţile competente pot considera aceste criterii utile şi pentru a stabili tipurile de firme de investiţii care pot beneficia de exceptarea în baza principiului proporţionalităţii, în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Directiva de punere în aplicare a MiFID.
    63. O firmă de investiţii poate fi, de exemplu, eligibilă pentru exceptarea în baza principiului proporţionalităţii, în cazul în care îndeplinirea sarcinilor de conformitate necesare nu necesită o funcţie cu normă întreagă, având în vedere natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii firmei, precum şi natura şi gama de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare furnizate.
    64. Deşi responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie întotdeauna numit, pentru o firmă de investiţii mai mică, cu un domeniu foarte restrâns de activitate, poate fi disproporţionat să numească un responsabil separat cu funcţia de asigurare a conformităţii (adică un responsabil care să nu efectueze nicio altă funcţie). În cazul în care o firmă de investiţii face uz de exceptarea în baza principiului proporţionalităţii, conflictele de interese între sarcinile îndeplinite de persoanele în cauză ar trebui reduse cât mai mult posibil.
    65. O firmă de investiţii care nu este obligată să îndeplinească toate cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Directiva de punere în aplicare a MiFID, în temeiul principiului proporţionalităţii, poate combina funcţia juridică şi funcţia de asigurare a conformităţii. Cu toate acestea, o firmă de investiţii cu activităţi mai complexe sau de dimensiuni mai mari ar trebui să evite, în general, o astfel de combinaţie, dacă aceasta ar putea submina independenţa funcţiei de asigurare a conformităţii.
    66. În cazul în care o firmă de investiţii face uz de exceptarea în baza principiului proporţionalităţii, ar trebui să înregistreze justificarea acestui fapt, astfel încât autoritatea competentă să o poată evalua.

    Combinarea funcţiei de asigurare a conformităţii cu alte funcţii de control intern
        Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (3) din Directiva de punere în aplicare a MiFID

    Orientarea generală 9
    67. În general, o firmă de investiţii nu ar trebui să combine funcţia de asigurare a conformităţii cu funcţia de audit intern. Combinarea funcţiei de asigurare a conformităţii cu alte funcţii de control poate fi acceptată în cazul în care aceasta nu compromite eficienţa şi independenţa funcţiei de asigurare a conformităţii. Orice combinaţie ar trebui documentată, cu motivarea combinării, astfel încât autorităţile competente să poată evalua caracterul oportun al combinării funcţiilor în cazurile respective.

    Orientări specifice
    68. Personalul responsabil cu asigurarea conformităţii nu ar trebui, în general, să se implice în activităţile pe care le monitorizează. Cu toate acestea, se poate accepta o combinaţie între funcţia de asigurare a conformităţii şi alte atribuţii de control de la acelaşi nivel (cum ar fi prevenirea spălării banilor) în cazul în care aceasta nu generează conflicte de interese sau nu compromite eficienţa funcţiei de asigurare a conformităţii.
    69. Combinarea funcţiei de asigurare a conformităţii cu funcţia de audit intern ar trebui evitată, în general, deoarece acest lucru este de natură să submineze independenţa funcţiei de asigurare a conformităţii, deoarece funcţia de audit intern este însărcinată cu supravegherea funcţiei de asigurare a conformităţii. Cu toate acestea, din motive practice (de exemplu, de luare a deciziilor) şi în anumite situaţii (de exemplu, în cadrul firmelor cu doar doi angajaţi), poate fi mai potrivit să existe o persoană responsabilă pentru ambele funcţii. În acest sens, firmele ar trebui să ia în considerare discutarea combinării împreună cu autoritatea de supraveghere competentă. În plus, în cazul producerii unei astfel de combinări, firma trebuie, desigur, să asigure îndeplinirea în mod corespunzător a responsabilităţilor fiecărei funcţii (adică, corect, onest şi profesional).
    70. Faptul că personalul din alte funcţii de control îndeplineşte şi sarcini de asigurare a conformităţii ar trebui, de asemenea, să reprezinte un considerent relevant în stabilirea numărului adecvat de membri de personal pentru funcţia de asigurare a conformităţii.
    71. Indiferent dacă funcţia de asigurare a conformităţii este combinată sau nu cu alte funcţii de control, funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să îşi coordoneze activităţile cu activităţile de control de nivelul II desfăşurate de alte departamente.

    Externalizarea funcţiei de asigurare a conformităţii
        Legislaţie relevantă: art. 6 şi 14 din Directiva de punere în aplicare a MiFID

    Orientarea generală 10
    72. Firmele de investiţii ar trebui să asigure îndeplinirea tuturor cerinţelor aplicabile privind funcţia de asigurare a conformităţii în cazul în care funcţia de asigurare a conformităţii este integral sau parţial externalizată.

    Orientări specifice
    73. Cerinţele MiFID privind externalizarea funcţiilor critice sau importante se aplică integral în cazul externalizării funcţiei de asigurare a conformităţii.
    74. Cerinţele aplicabile funcţiei de asigurare a conformităţii sunt aceleaşi, indiferent dacă funcţia de asigurare a conformităţii este externalizată integral sau parţial; responsabilitatea pentru îndeplinirea cerinţelor existente revine conducătorilor firmei.
    75. Firma de investiţii ar trebui să efectueze o evaluare amănunţită înainte de a alege un furnizor de servicii, pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 6 şi 14 din Directiva de punere în aplicare a MiFID. Firma de investiţii ar trebui să se asigure că furnizorul de servicii are autoritatea, resursele şi experienţa necesară şi acces la toate informaţiile relevante pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor externalizate ale funcţiei de asigurare a conformităţii. Nivelul evaluării amănunţite depinde de natura, amploarea, complexitatea şi riscul sarcinilor şi proceselor externalizate.
    76. Firmele de investiţii ar trebui să asigure, de asemenea, că funcţia de asigurare a conformităţii îşi păstrează caracterul permanent, atunci când este externalizată parţial sau în totalitate, adică furnizorul de servicii ar trebui să poată îndeplini funcţia în mod continuu şi nu doar în situaţii specifice.
    77. Firmele de investiţii ar trebui să monitorizeze dacă prestatorul de servicii îşi îndeplineşte sarcinile în mod adecvat, ceea ce include monitorizarea calităţii şi cantităţii serviciilor furnizate. Conducătorii sunt responsabili în permanenţă pentru supravegherea şi monitorizarea funcţiei externalizate şi ar trebui să dispună de resursele şi experienţa necesare pentru a putea îndeplini această responsabilitate. Conducătorii pot numi o anumită persoană pentru supravegherea şi monitorizarea funcţiei externalizate în numele lor.
    78. Externalizarea funcţiei de asigurare a conformităţii în cadrul unui grup nu conduce la o scădere a nivelului de responsabilitate al conducătorilor fiecăreia dintre firmele de investiţii din cadrul grupului. Cu toate acestea, o funcţie de grup centralizată de asigurare a conformităţii poate oferi, în unele cazuri, un acces mai bun la informaţii responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii, conducând la creşterea eficienţei funcţiei, în special în cazul în care entităţile împart acelaşi sediu.
    79. În cazul în care o firmă de investiţii, din cauza naturii, dimensiunii şi domeniului de aplicare al activităţilor sale comerciale, nu este în măsură să angajeze personal responsabil pentru asigurarea conformităţii independent de furnizarea serviciilor pe care le monitorizează, atunci externalizarea funcţiei de asigurare a conformităţii poate fi o abordare adecvată.

    V.III. Evaluarea autorităţii competente a funcţiei de asigurare a conformităţii
    Evaluarea funcţiei de asigurare a conformităţii de către autorităţile competente
        Legislaţie relevantă: art. 7 şi 17 din MiFID

    Orientarea generală 11
    80. Autorităţile competente ar trebui să evalueze modul în care firmele de investiţii intenţionează să îndeplinească, să pună în aplicare şi să menţină cerinţele MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii. Acest lucru ar trebui să se aplice în cadrul procesului de autorizare, precum şi, în urma unei abordări bazate pe risc, în cursul supravegherii continue.

    Orientări specifice
    81. Art. 7 din MiFID prevede că autorităţile competente nu eliberează nicio autorizaţie unei firme de investiţii înainte de a se asigura pe deplin că solicitantul îndeplineşte toate cerinţele prevăzute de dispoziţiile legale adoptate în temeiul MiFID. În consecinţă, autoritatea competentă ar trebui să evalueze dacă funcţia de asigurare a conformităţii a unei firme dispune de resurse suficiente şi este organizată în mod adecvat şi dacă au fost stabilite liniile de raportare corespunzătoare. Aceasta ar trebui să solicite operarea oricăror modificări necesare ale funcţiei de asigurare a conformităţii ca o condiţie pentru autorizare.
    82. În plus, în cadrul procesului de supraveghere continuă, o autoritate competentă ar trebui să evalueze - în urma unei abordări bazate pe risc - dacă măsurile puse în aplicare de firma de investiţii pentru funcţia de asigurare a conformităţii sunt adecvate şi dacă funcţia de asigurare a conformităţii îşi îndeplineşte în mod corespunzător responsabilităţile. Firmele de investiţii au responsabilitatea de a stabili necesitatea modificării resurselor şi organizării funcţiei de asigurare a conformităţii ca urmare a modificării modelului de afaceri al firmei de investiţii. De asemenea, autorităţile competente ar trebui să evalueze şi să monitorizeze, dacă este necesar, în cadrul supravegherii continue şi în urma unei abordări bazate pe risc, măsura în care aceste modificări sunt necesare şi au fost puse în aplicare. Autoritatea competentă ar trebui să ofere firmei un termen rezonabil pentru operarea modificărilor. Cu toate acestea, modificările firmelor de investiţii nu se supun neapărat aprobării autorităţilor competente.
    83. Unele autorităţi competente autorizează sau aprobă responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii desemnat în urma evaluării calificărilor acestuia. Această evaluare poate include o analiză a CV-ului responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii, precum şi un interviu cu persoana desemnată. Acest tip de proces de autorizare poate contribui la consolidarea poziţiei funcţiei de asigurare a conformităţii în cadrul firmei de investiţii şi în raport cu terţii.
    84. Alte abordări de reglementare impun responsabilitatea evaluării calificărilor responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii numai conducătorilor firmei de investiţii. Conducătorii evaluează calificările potenţialului responsabil cu funcţia de asigurare a conformităţii anterior numirii. Conformitatea firmei de investiţii cu această cerinţă este ulterior analizată în cadrul evaluării generale a conformităţii firmei cu cerinţele relevante ale MiFID.
    85. Unele state membre solicită firmelor de investiţii să informeze autorităţile competente cu privire la numirea şi înlocuirea responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii. În unele jurisdicţii, notificarea trebuie, de asemenea, însoţită de o declaraţie detaliată a motivelor înlocuirii. Aceasta poate ajuta autorităţile competente să obţină o perspectivă asupra posibilelor tensiuni între responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii şi conducători, ceea ce ar putea indica deficienţele de independenţă ale funcţiei de asigurare a conformităţii.
    86. Practicile de mai sus ar putea fi utile şi altor autorităţi competente*4).
        *4) Această descriere a practicilor specifice ale autorităţilor competente vizează să ofere cititorilor informaţii suplimentare cu privire la abordările diferite ale autorităţilor competente, fără a stabili cerinţe suplimentare pentru firmele de investiţii sau autorităţile competente [determinând astfel obligaţia de respectare sau de motivare în temeiul art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA].
    ANEXA 11

                  Ghid ESMA privind practicile de vânzare încrucişată
    1. Scop
    1. Prezentul ghid are drept scop principal stabilirea unei abordări coerente şi eficace a supravegherii firmelor de către autorităţile competente, care să contribuie la îmbunătăţirea gradului de protecţie a investitorilor în statele membre. Prin urmare, ghidul va contribui la clarificarea aşteptărilor privind standardele de conduită şi măsurile organizatorice pentru firmele implicate în practici de vânzare încrucişată, în vederea reducerii efectelor nocive asociate asupra investitorilor.

    2. Domeniu de aplicare
    2. Ghidul se aplică în ceea ce priveşte practicile de vânzare încrucişată în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. 42 din Directiva MiFID II. În special, ghidul se aplică în ceea ce priveşte oferirea unui serviciu de investiţii împreună cu un alt serviciu sau produs ca parte a unui pachet sau pentru a condiţiona o înţelegere sau un pachet.
    3. Având în vedere definiţia de mai sus, ESMA ar dori să reamintească faptul că fiecăruia dintre produsele sau serviciile ce fac obiectul vânzării încrucişate de către o anumită firmă sau pachetului ce rezultă din practici de vânzare încrucişată i se pot aplica alte standarde privind conduita în afaceri (astfel cum sunt prevăzute în alte acte legislative sectoriale ale UE decât MiFID II). Niciuna dintre dispoziţiile prezentului ghid nu afectează obligaţia firmelor de a respecta astfel de cerinţe aplicabile.
    4. Ghidul se aplică în cazul pachetelor legate şi grupate, cu excepţia cazului în care acestea sunt interzise în baza oricărei legislaţii aplicabile produselor sau serviciilor incluse în pachet.

    3. Destinatari
    5. Ghidul se adresează autorităţilor cu competenţe de supraveghere a firmelor ce fac obiectul următoarelor directive:
    a. Directiva privind pieţele instrumentelor financiare (reformare) (Directiva nr. 2014/65/UE - MiFID II);
    b. Directiva de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (Directiva nr. 2009/65/CE - Directiva OPCVM);
    c. Directiva privind administratorii fondurilor de investiţii alternative (Directiva nr. 2011/61/UE - AIFMD).


    4. Conformitatea, obligaţiile de raportare şi data aplicării
    Statutul ghidului
    6. Prezentul ghid este elaborat în temeiul art. 16 din Regulamentul ESMA. În conformitate cu alin. (3) al acestui articol, autorităţile competente trebuie să depună toate eforturile pentru a se conforma ghidului. Autorităţile competente cărora li se aplică ghidul trebuie să se conformeze prin încorporarea acestora în practicile lor de supraveghere, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului lor de reglementare sau prin procesele proprii de supraveghere).
    7. În conformitate cu art. 24 alin. (11) din MiFID II, ESMA a cooperat cu ABE şi cu EIOPA în elaborarea acestui ghid.
    8. Prezentul ghid se aplică începând cu 3 ianuarie 2018.

    Cerinţe de raportare
    9. În termen de două luni de la data publicării versiunilor traduse de către ESMA, autorităţile competente cărora le este adresat prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă respectă sau intenţionează să respecte ghidul, precizând motivele în cazul nerespectării, la adresacross-selling1861@esma.europa.eu. În absenţa unui răspuns trimis în acest termen, se va considera că autorităţile competente nu respectă ghidul. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare.
    10. Acolo unde se consideră util, orientările din următoarele paragrafe vor fi urmate de unul sau mai multe exemple. Exemplele detaliază în ce fel ar putea pune firmele în practică fiecare orientare (implementată de către autorităţile competente). Cu toate acestea, o firmă poate alege să pună în practică acest ghid şi în alte moduri.

    5. Definiţii
    11. Cu excepţia cazului în care se precizează altfel, termenii utilizaţi în MiFID II au acelaşi înţeles în prezentul ghid. În plus, în sensul prezentului ghid, se aplică următoarele definiţii:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Următorii participanţi pe │
│ │piaţa financiară: │
│ │a) firme de investiţii │
│ │[astfel cum sunt definite │
│ │la art. 4 alin. (1) pct. 1 │
│ │din Directiva MiFID]; │
│ │b) instituţii de credit │
│ │[astfel cum sunt definite │
│ │la art. 4 alin. (1) pct. 1 │
│ │din Regulamentul (UE) nr. │
│ │575/2013], atunci când │
│ │efectuează servicii şi │
│ │activităţi de investiţii în│
│ │sensul articolului 4 │
│ │alineatul (1) punctul 2 din│
│ │Directiva MiFID II; │
│Firme │c) societăţi de │
│ │administrare [astfel cum │
│ │sunt definite la art. 2 │
│ │alin. (1) lit.(b) din │
│ │Directiva nr. 2009/65/CE], │
│ │atunci când prestează │
│ │servicii în temeiul art. 6 │
│ │alin. (3) din Directiva nr.│
│ │2009/65/CE; şi │
│ │d) AFIA externi [astfel cum│
│ │sunt definiţi la art. 5 │
│ │alin. (1) lit. (a) din │
│ │Directiva nr. 2011/61/UE], │
│ │atunci când prestează │
│ │servicii în temeiul art. 6 │
│ │alin. (4) din Directiva nr.│
│ │2011/61/UE. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Un pachet de produse şi/sau│
│ │servicii, în cazul căruia │
│ │fiecare dintre produsele │
│ │sau serviciile oferite este│
│Pachet │disponibil separat, iar │
│grupat │clientul are opţiunea de a │
│ │alege să achiziţioneze de │
│ │la firmă fiecare componentă│
│ │a pachetului în mod │
│ │separat. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Un pachet de produse şi/sau│
│ │servicii, în cazul căruia │
│Pachet │cel puţin unul dintre │
│legat │produsele sau serviciile │
│ │oferite în pachet nu este │
│ │disponibil separat pentru │
│ │client de la firmă. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Produsul şi/sau serviciul │
│Componentă│separat ce face parte din │
│ │pachetul grupat sau legat. │
└──────────┴───────────────────────────┘    6. Ghidul privind practicile de vânzare încrucişată
    Dezvăluirea completă a informaţiilor privind preţul şi costul
    Orientarea 1
    12. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie un pachet legat sau grupat trebuie să solicite firmelor să se asigure că li se furnizează clienţilor informaţii privind preţul pachetului şi al componentelor acestuia.
    13. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie un pachet legat sau grupat trebuie să solicite firmelor să se asigure că li se furnizează clienţilor o defalcare şi o agregare clară a tuturor costurilor cunoscute relevante asociate achiziţionării pachetului şi componentelor acestuia, precum taxele de administrare, costurile de tranzacţionare şi penalităţile de retragere sau de rambursare anticipată. Atunci când costurile nu pot fi calculate cu exactitate în prealabil, însă, cu toate acestea, ele vor fi suportate de clienţi după achiziţionarea unui pachet, autoritatea competentă trebuie să solicite firmei să furnizeze o estimare a acestor costuri, pe baza unor prezumţii rezonabile.
        Exemplu: La vânzarea încrucişată a unui swap pe rata dobânzii, împreună cu un credit cu rată variabilă, pentru a permite unui client să îşi acopere riscul ratei dobânzii (şi anume, clientul îşi schimbă plata cu dobândă variabilă pentru o plată cu o rată fixă a dobânzii), firma furnizează clientului informaţii-cheie privind toate aspectele contractului swap ce vor afecta semnificativ costul suportat în final de client, precum eventualele obligaţii de plată ale clientului atunci când se modifică rata dobânzii şi taxele pentru retragerea din contractul swap.
        Afişarea vizibilă şi comunicarea la timp a informaţiilor privind preţul şi costurile.

    Orientarea 2
    14. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie un pachet legat sau grupat trebuie să solicite firmelor să se asigure că informaţiile referitoare la preţ şi la toate costurile relevante ale pachetului, precum şi cu privire la toate componentele acestuia, sunt puse la dispoziţie în timp util înainte de semnarea acordului de către client, astfel încât acesta să poată lua o decizie informată.

    Orientarea 3
    15. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie un pachet legat sau grupat trebuie să solicite firmelor să se asigure că informaţiile privind preţul şi costurile pachetului şi ale componentelor acestuia sunt comunicate clienţilor în mod vizibil, exact şi într-un limbaj accesibil (cu explicarea eventualilor termeni tehnici).
    16. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie un pachet legat sau grupat trebuie să solicite firmelor să se asigure că, atunci când promovează oricare dintre componentele ce formează un pachet grupat sau legat, informaţiile privind preţurile şi costurile acestor componente sunt la fel de vizibile, astfel încât un client să poată stabili în mod corespunzător şi rapid ce costuri va suporta ca urmare a achiziţionării componentelor în cadrul pachetului.
        Exemple:
    1) În orice comunicări de marketing folosite de firmă, fontul utilizat pentru a comunica informaţiile relevante privind preţul şi costurile fiecărei componente ce urmează a fi vândută în cadrul pachetului este identic. Informaţiile relevante referitoare la una dintre componente nu sunt evidenţiate mai mult, folosind fonturi mai mari sau mai îngroşate.
    2) Atunci când vânzarea se realizează pe internet sau printr-un alt canal, fără implicarea directă a unui vânzător, informaţiile privind preţul şi costurile ambelor produse care vor forma pachetul apar la începutul paginilor web corespunzătoare şi pot fi găsite uşor de către clienţi, şi anume informaţiile privind preţul şi costurile oricărui produs ce va face parte din pachetul grupat nu sunt amplasate sau "ascunse" în partea inferioară a formularului de vânzări online al firmei.


    Orientarea 4
    17. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie un pachet legat sau grupat trebuie să solicite firmelor să se asigure că informaţiile privind preţul şi costurile le sunt prezentate clienţilor într-o manieră care nu este înşelătoare şi care nu distorsionează sau ascunde costul real pentru client sau care nu îngreunează comparaţiile semnificative cu produse alternative.
        Dezvăluirea completă a informaţiilor-cheie privind caracteristicile şi riscurile ce nu sunt legate de preţuri, după caz.

    Orientarea 5
    18. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie un pachet legat sau grupat trebuie să solicite firmelor să se asigure că li se furnizează clienţilor informaţii-cheie privind caracteristicile şi riscurile ce nu sunt legate de preţuri, după caz, cu privire la fiecare componentă şi la pachet, inclusiv, în special, informaţii privind modificarea riscurilor ca urmare a achiziţionării pachetului grupat, în locul achiziţionării fiecărei componente separat.
        Exemplu: O firmă oferă un cont de economii cu rată preferenţială doar atunci când produsul este achiziţionat împreună cu o obligaţiune structurată. În acest caz, nivelul de risc al întregului pachet este diferit de riscurile aferente contului de economii în mod independent: se garantează capitalul iniţial dintr-un cont de economii, iar singura variabilă este dobânda plătită. Însă capitalul iniţial investit într-un produs structurat de investiţii este posibil să nu fie garantat, deci se poate pierde parţial sau integral. În acest exemplu, profilurile de risc ale componentelor sunt în mod clar foarte diferite, iar atunci când se combină, nivelul de risc asociat componentei produsului structurat ar putea anula siguranţa componentei produsului de economii în asemenea măsură încât profilul global de risc al pachetului creşte semnificativ. Firma informează în mod clar clientul cu privire la modificarea riscului ca urmare a achiziţionării pachetului grupat, în locul fiecăreia dintre componente separat.
        Afişarea vizibilă şi comunicarea la timp a informaţiilor-cheie privind caracteristicile şi riscurile ce nu sunt legate de preţuri, după caz.

    Orientarea 6
    19. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie un pachet legat sau grupat trebuie să solicite firmelor să se asigure că factorii-cheie care nu sunt legaţi de preţuri şi riscurile relevante sunt promovaţi clienţilor cu o vizibilitate şi amploare similare informaţiilor privind preţul şi costurile componentelor sau ale pachetului grupat/legat, iar aceste informaţii trebuie să le fie aduse la cunoştinţă clienţilor într-un limbaj clar (cu explicarea eventualilor termeni tehnici), în timp util înainte de semnarea acordului de către client.
    20. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie un pachet legat sau grupat trebuie să solicite firmelor să se asigure că informaţiile referitoare la caracteristicile şi riscurile pachetului care nu sunt legate de preţ le sunt prezentate clienţilor într-o manieră care nu este înşelătoare sau care nu distorsionează impactul acestor factori asupra clientului.
        Exemple:
    1) Firma atrage atenţia clientului asupra limitărilor şi riscurilor (după caz) pachetului legat sau grupat şi asupra componentelor şi acordă asistenţă clientului în ceea ce priveşte informaţiile relevante care stabilesc principalele beneficii, limitări şi riscuri (după caz) ale pachetului şi ale componentelor. Vânzătorul explică în mod corespunzător şi în timp util (înainte de semnarea contractului de către client) în ce fel se modifică semnificativ aceşti factori care nu au legătură cu preţul, în funcţie de (i) achiziţionarea de componente şi de (ii) componenta selectată. Firma atrage atenţia clientului pachetului legat cu privire la beneficiile, limitările şi riscurile globale (după caz) ale pachetului.
    2) Firma nu se va baza exclusiv pe o trimitere generală la termenii şi condiţiile sale pentru a atrage atenţia clienţilor asupra informaţiilor-cheie care nu sunt legate de preţuri sau pentru a dezvălui astfel de informaţii. Din contră, firma trebuie să explice clientului într-un limbaj clar riscurile (după caz) şi informaţiile care nu sunt legate de preţuri.

        Afişarea vizibilă şi comunicarea "opţiunii de a achiziţiona".

    Orientarea 7
    21. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie pachete legate sau grupate trebuie să solicite firmelor să se asigure că clienţii sunt informaţi în mod corespunzător cu privire la posibilitatea de a achiziţiona componentele separat, respectiv dacă au libertatea de alegere cu privire la produsele pe care le cumpără sau, în măsura permisă conform legislaţiei sectoriale, dacă trebuie achiziţionată una dintre componente astfel încât clientul să fie eligibil să achiziţioneze unul dintre celelalte produse de la firmă.
    22. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie pachete grupate trebuie să solicite firmelor să se asigure că îşi concep opţiunile de achiziţie într-o manieră ce permite clienţilor să selecteze în mod activ o achiziţie şi, prin urmare, să ia o decizie conştientă de a achiziţiona componenta sau pachetul grupat. Prin urmare, autorităţile competente trebuie să le solicite firmelor să se asigure că acestea nu folosesc casete bifate în prealabil (online sau în orice alt document de vânzări) atunci când vând produse sau servicii în mod încrucişat.
    23. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie pachete grupate trebuie să solicite firmelor să se asigure că îşi prezintă opţiunile de achiziţie astfel încât să se evite crearea impresiei false că achiziţia pachetului grupat este obligatorie, când, de fapt, achiziţia este una opţională.
        Exemple:
    1) O firmă oferă o gamă de produse de investiţii. Firma prezintă clar opţiunile clientului. De exemplu, este clară opţiunea clientului de a achiziţiona un serviciu exclusiv de execuţie, fără produse suplimentare, precum date de piaţă şi analiză financiară. În mod similar, este clar dacă libertatea de alegere a clientului este limitată la anumite grupări de componente sau dacă are posibilitatea de a le alege pe cele pe care le poate combina.
    2) Pe pagina de vânzări online a firmei, opţiunea de a achiziţiona un pachet grupat care conţine serviciul exclusiv de execuţie şi cercetările de piaţă este lăsată necompletată. Clientul trebuie să opteze pentru achiziţie bifând afirmativ o întrebare simplă privind dorinţa sa de a achiziţiona produsul suplimentar (în acest caz cercetarea de piaţă) (şi, prin urmare, pachetul grupat), pe lângă produsul "de bază".

        Formarea corespunzătoare a personalului competent.

    Orientarea 8
    24. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie pachete legate sau grupate trebuie să solicite firmelor să se asigure că personalul responsabil de distribuţia fiecăruia dintre produsele vândute în cadrul unui pachet beneficiază de formare corespunzătoare, inclusiv de formare transsectorială, după caz. Formarea personalului trebuie să asigure familiarizarea acestuia cu riscurile asociate componentelor şi pachetului grupat sau legat, după caz, şi capacitatea personalului de a comunica aceste aspecte clienţilor într-un limbaj clar (fără termeni tehnici).
        Conflictele de interes în structurile de remunerare a personalului de vânzări.

    Orientarea 9
    25. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie pachete legate sau grupate trebuie să solicite firmelor să se asigure că sunt puse în aplicare modele de remunerare şi stimulente de vânzări adecvate, care încurajează un comportament profesional responsabil, un tratament egal al clienţilor şi evitarea conflictelor de interese pentru personalul care vinde pachete legate sau grupate şi că acestea sunt monitorizate de conducerea de nivel superior.
        Exemple:
    1) Firma nu pune în aplicare politici de remunerare, practici şi concursuri pe bază de performanţă care încurajează personalul de vânzări ce ar putea fi remunerat pe baza unui comision să "forţeze" vânzarea pachetului grupat şi care ar putea încuraja, prin urmare, vânzarea inutilă/necorespunzătoare a unei componente a pachetului sau a pachetului în sine. De exemplu, dacă personalul de vânzări ar fi stimulat să vândă în mod încrucişat un împrumut împreună cu un cont de brokeraj, ca urmare a acestei structuri de remunerare, ar exista riscul stimulării unei potenţiale vânzări necorespunzătoare a împrumutului şi, astfel, şi a pachetului.
    2) Firma evită politicile şi practicile de remunerare ce reduc substanţial salariul de bază al personalului de vânzări dacă nu este atins un anumit obiectiv de vânzări în ceea ce priveşte pachetul grupat/legat, reducând, astfel, riscul ca vânzătorul să efectueze vânzări necorespunzătoare ale pachetului grupat cu scopul de a evita acest rezultat.
    3) Firma evită reducerea bonusurilor sau a stimulentelor câştigate de personalul de vânzări ca urmare a neatingerii unui obiectiv sau a unui prag de vânzări pentru pachetul grupat.

        Drepturile de anulare post-vânzare.

    Orientarea 10
    26. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie pachete legate sau grupate trebuie să solicite firmelor să se asigure că atunci când uneia sau mai multor componente ale unui pachet (dacă aceste componente ar fi vândute individual) li se aplică "perioade de aşteptare" sau drepturi de anulare post-vânzare, aceste drepturi se aplică în continuare componentelor din cadrul pachetului.
    27. Autorităţile competente de supraveghere a firmelor care distribuie pachete legate sau grupate trebuie să solicite firmelor să se asigure că clienţilor li se permite ulterior să divizeze produsele grupate într-o ofertă cu vânzare încrucişată fără penalităţi disproporţionate, cu excepţia cazului în care există motive justificate pentru care acest lucru nu este posibil.
    7. Exemple de practici dăunătoare de vânzare încrucişată
    28. Exemplele de mai jos prezintă, în conformitate cu art. 24 alin. (11) din MiFID II, o listă neexhaustivă a situaţiilor în care practicile de vânzare încrucişată nu corespund obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) din MiFID II.

    Exemple de situaţii dăunătoare din punct de vedere monetar
        Exemplul 1
        Oferirea într-un pachet a două produse în condiţiile în care preţul acestei oferte este mai ridicat decât preţul fiecărei componente oferite separat de către aceeaşi firmă (atât timp cât produsele au exact aceleaşi caracteristici în ambele cazuri).

        Exemplul 2
        Îndemnarea unui client să achiziţioneze o ofertă cu vânzare încrucişată anunţând/promovând faptul că, la data vânzării, valoarea totală a costurilor şi taxelor pe care le va plăti clientul este mai mică decât preţul cumulat al fiecărei componente comercializate separat, deşi, în realitate, această valoare a costurilor şi a taxelor este deja programată să fie majorată în timp, de exemplu din cauza acumulării de costuri/taxe de operare.

        Exemplul 3
        Nereturnarea unei porţiuni din partea proporţională a primei plătite în prealabil pentru o componentă de asigurare a pachetului după încetarea unui serviciu de investiţii vândut împreună cu aceasta, atunci când produsul de asigurare nu rămâne în vigoare.


    Exemplu de situaţie dăunătoare din punctul de vedere al mobilităţii
        Exemplul 4
        Impunerea unor taxe de reziliere înainte de termen neproporţionale pentru un produs auxiliar de asigurare, dacă un client doreşte să înlocuiască acoperirea oferită de un furnizor alternativ sau ameninţarea cu încetarea relaţiei contractuale cu privire la un alt produs inclus în pachet.


    Exemplu de achiziţie a unor produse nedorite sau inutile
        Exemplul 5
        Oferirea unui produs grupat cu alt produs care nu a fost solicitat de client, atunci când firma ştie sau trebuie să ştie că produsul dublează în mod inutil alt produs pe care clientul îl are deja şi de care nu poate beneficia (inclusiv fiindcă clientul nu este eligibil).    ANEXA 12

         Ghid ESMA privind titlurile de creanţă şi depozitele structurate complexe
    I. Domeniu de aplicare
        Cui i se aplică?
    1. Prezentul ghid se aplică:
    a. autorităţilor competente şi
    b. firmelor.


        Ce se aplică?
    2. Prezentul ghid se aplică în legătură cu art. 25 alin. (4) din Directiva nr. 2014/65/UE (MiFID II).

        Când se aplică?
    3. Prezentul ghid se aplică începând de la 3 ianuarie 2017


    II. Referinţe, abrevieri şi definiţii Referinţe legislative

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Directiva nr. 2011/61/UE │
│ │a Parlamentului European │
│ │şi a Consiliului din 8 │
│ │iunie 2011 privind │
│ │administratorii │
│DAFIA │fondurilor de investiţii │
│ │alternative şi de │
│ │modificare a Directivelor│
│ │nr. 2003/41/CE şi 2009/65│
│ │/CE şi a Regulamentelor │
│ │(CE) nr. 1060/2009 şi │
│ │(UE) nr. 1095/2010. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │
│ │1095/2010 al │
│ │Parlamentului European şi│
│ │al Consiliului din 24 │
│ │noiembrie 2010 de │
│ │instituire a Autorităţii │
│Regulamentul│europene de supraveghere │
│ESMA │(Autoritatea Europeană │
│ │pentru Valori Mobiliare │
│ │şi Pieţe), de modificare │
│ │a Deciziei nr. 716/2009/ │
│ │CE şi de abrogare a │
│ │Deciziei nr. 2009/77/CE a│
│ │Comisiei. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Directiva nr. 2004/39/CE │
│ │a Parlamentului European │
│ │şi a Consiliului din 21 │
│ │aprilie 2004 privind │
│ │pieţele instrumentelor │
│ │financiare, de modificare│
│MiFID │a Directivelor nr. 85/611│
│ │/CEE şi nr. 93/6/CEE ale │
│ │Consiliului şi a │
│ │Directivei nr. 2000/12/CE│
│ │a Parlamentului European │
│ │şi a Consiliului şi de │
│ │abrogare a Directivei nr.│
│ │93/22/CEE a Consiliului. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    Abrevieri

┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Administrator de fonduri de │
│AFIA │investiţii alternative │
│AC │Autoritate competentă │
│DC │Document de consultare │
│CE │Comisia Europeană │
│UE │Uniunea Europeană │
│ESMA │Autoritatea Europeană pentru │
│MiFID│Valori Mobiliare şi Pieţe │
│ │Directiva privind pieţele │
│ │instrumentelor financiare │
└─────┴────────────────────────────────┘


    Definiţii
    4. Cu excepţia cazului în care se precizează altfel, termenii utilizaţi în MiFID au acelaşi înţeles în prezentul ghid. În plus, se aplică următoarele definiţii:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│ │firme de investiţii (definite │
│ │conform art. 4 alin. (1) pct. │
│ │(1) din MiFID II), instituţii │
│ │de credit ( definite conform │
│ │art. 4 alin. (1) pct. (27) din│
│Firme │MiFID II) atunci când │
│ │prestează servicii de │
│ │investiţii şi AFIA externe │
│ │atunci când prestează servicii│
│ │auxiliare (în sensul art. 6 │
│ │alin. (4) lit. (a) şi (b) din │
│ │DAFIA) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Titluri│obligaţiuni, alte titluri de │
│de │creanţă securitizate şi │
│creanţă│instrumente ale pieţei │
│ │monetare. │
└───────┴──────────────────────────────┘    III. Scop
    5. Scopul prezentului ghid este de a defini criteriile pentru evaluarea (i) titlurilor de creanţă care încorporează o structură care face dificilă înţelegerea de către client a riscurilor implicate şi (ii) a depozitelor structurate care încorporează o structură care face dificilă înţelegerea de către client a riscului legat de rentabilitate sau a costurilor renunţării la produs înainte de scadenţă.
    6. Prezentul ghid clarifică totodată conceptul de "instrumente derivate încorporate" pentru a asigura un cadru general în scopul aplicării art. 25 alin. (4) din MiFID II în legătură cu titlurile de creanţă.
    7. ESMA se aşteaptă ca prezentul ghid să sporească protecţia investitorilor şi să promoveze o convergenţă mai mare în sensul clasificării instrumentelor financiare în instrumente "complexe" sau "care nu sunt complexe" sau depozite structurate în sensul testului privind caracterul adecvat/activităţii unice de executare în conformitate cu art. 25 alin. (3) şi (4) din MiFID II.

    IV. Conformitate şi obligaţii de raportare
    Statutul ghidului
    8. Prezentul document cuprinde orientări emise în temeiul art. 16 din Regulamentul ESMA. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi participanţii pe pieţele financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a respecta ghidul.
    9. Autorităţile competente cărora li se aplică ghidurile trebuie să le respecte prin introducerea acestora în practicile lor de supraveghere, inclusiv în cazul în care anumite orientări dintr-un document se adresează în principal participanţilor la piaţa financiară.

    Cerinţe de raportare
    10. În termen de două luni de la data publicării de către ESMA, autorităţile competente cărora le este adresat prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă respectă sau intenţionează să respecte ghidul, precizând motivele în cazul nerespectării, la adresa complexproducts1787@esma.europa.eu. În absenţa unui răspuns până la acest termen, se va considera că autorităţile competente nu se conformează. Un model pentru notificări este disponibil pe site-ul ESMA.
    11. Firmele cărora li se aplică prezentul ghid nu au obligaţia de a raporta dacă respectă prezentele orientări.

    V. Ghidul
    V.I Titlurile de creanţă care încorporează un instrument derivat
    12. În sensul punctelor (ii) şi (iii) din art. 25 alin. (4) litera (a) din MiFID II, un instrument derivat încorporat ar trebui să fie interpretat drept o componentă a unui titlu de creanţă care determină modificarea parţială sau totală, în funcţie de una sau mai multe variabile definite, a fluxurilor de numerar care, în alte situaţii, ar decurge din instrument.

    V.II Titlurile de creanţă care încorporează o structură care face dificilă înţelegerea de către client a riscurilor implicate
    13. În sensul pct. (ii) şi (iii) din art. 25 alin. (4) lit. (a) din MiFID, titlurile de creanţă care încorporează o structură care face dificilă înţelegerea de către client a riscurilor implicate ar trebui să includă, printre altele, oricare dintre următoarele:
    a) Titlurile de creanţă a căror rentabilitate depinde de performanţa unui anumit portofoliu de active. Această categorie include titlurile de creanţă a căror rentabilitate sau performanţă depinde de creanţele fixe sau fluctuante generate de activele din portofoliul aferent.
    b) Titlurile de creanţă a căror rentabilitate este subordonată rambursării datoriei deţinute de alţii. Această categorie include titlurile de creanţă structurate astfel încât, în eventualitatea unei nerambursări de către emitent, deţinătorii datoriilor cu rang prioritar au acces prioritar la activele emitentului faţă de deţinătorii subordonaţi.
    c) Titlurile de creanţă în cazul cărora emitentul are libertatea de a modifica fluxurile de numerar ale instrumentului. Această categorie include titluri de creanţă structurate astfel încât fluxurile de venituri anticipate sau rambursarea anticipată a sumei principale depinde de variabile stabilite de către emitent după bunul plac.
    d) Titlurile de creanţă pentru care nu s-a specificat o dată a răscumpărării sau o scadenţă. Această categorie include titluri de creanţă structurate astfel încât nu există o scadenţă stabilită şi, prin urmare, nu există de regulă nicio rambursare a sumei principale investite.
    e) Titlurile de creanţă care au un suport neobişnuit sau necunoscut. Această categorie include titluri de creanţă structurate astfel încât fluxurile de venituri anticipate sau rambursarea anticipată a sumei principale depinde de variabile care sunt neobişnuite sau necunoscute de către investitorul cu amănuntul obişnuit.
    f) Titlurile de creanţă cu mecanisme complexe pentru stabilirea sau calcularea rentabilităţii. Această categorie include titlurile de creanţă structurate astfel încât fluxurile de venituri anticipate pot fluctua în mod frecvent şi/sau în mod evident în diferite momente pe durata instrumentului, fie pentru că se respectă anumite condiţii de prag prestabilite, fie pentru că se ajunge la anumite termene.
    g) Titlurile de creanţă structurate astfel încât nu pot asigura rambursarea integrală a sumei principale. Această categorie include titluri de creanţă care prezintă o structură sau sunt supuse unui mecanism care, în anumite împrejurări, determină rambursarea parţială (sau zero) a sumei principale.
    h) Titlurile de creanţe emise printr-un vehicul investiţional special (VIS) în împrejurări în care denumirea titlului de creanţă sau denumirea juridică a VIS poate induce în eroare investitorii în ceea ce priveşte identitatea emitentului sau a garantului.
    i) Titlurile de creanţă cu mecanisme complexe de garantare. Această categorie include titlurile de creanţă garantate de către un terţ şi structurate astfel încât devine complicat pentru un investitor să evalueze cu precizie modul în care mecanismul de garantare afectează expunerea la risc a investiţiei.
    j) Titlurile de creanţă cu particularităţi legate de efectul de levier. Această categorie include titluri de creanţă structurate astfel încât rentabilitatea sau pierderile pentru investitor pot ajunge la valori multiplicate ale investiţiei iniţiale.


    V.III Depozitele structurate care încorporează o structură care face dificilă înţelegerea de către client a riscurilor legate de rentabilitate
    14. În sensul pct. (v) din art. 25 alin. (4) lit. (a) din MiFID II, o structură care face dificilă înţelegerea de către client a riscurilor legate de rentabilitate există în cazul în care:
    a) mai mult de o variabilă afectează rentabilitatea asigurată; sau
    b) relaţia dintre rentabilitate şi variabila în cauză sau mecanismul de stabilire sau calculare a rentabilităţii este complexă; sau
    c) variabila implicată în calcularea rentabilităţii este neobişnuită sau necunoscută de către investitorul cu amănuntul obişnuit; sau
    d) contractul acordă instituţiei de credit dreptul unilateral de a rezilia acordul înainte de scadenţă.


    V.IV Depozitele structurate care încorporează o structură care face dificilă înţelegerea de către client a costurilor renunţării la produs înainte de scadenţă
    15. În sensul pct. (v) din art. 25 alin. (4) lit. (a) din MiFID II, o structură care face dificilă înţelegerea de către client a costurilor renunţării la produs înainte de scadenţă există în cazul în care costul renunţării:
    a) nu este o sumă fixă;
    b) nu este o sumă fixă pentru fiecare lună (sau o parte din lună) rămasă până la sfârşitul termenului convenit;
    c) nu este un procent fix din suma depusă.


    V.V Exemple
    16. Tabelul de la alin. VI include o listă incompletă de exemple de titluri de creanţă care încorporează un instrument derivat sau o structură care face dificilă înţelegerea de către client a riscurilor implicate, precum şi de depozite structurate complexe în sensul art. 25 alin. (4) lit. (a) pct. (ii), (iii) şi (v) din MiFID II.


    VI. Tabel - Listă incompletă de exemple
        Listă incompletă de exemple de titluri de creanţă care încorporează un instrument derivat sau o structură care face dificilă înţelegerea de către client a riscurilor implicate, precum şi de depozite structurate complexe în sensul art. 25 alin. (4) lit. (a) pct. (ii), (iii) şi (v) din MiFID II*1)
        *1) În unele cazuri au fost identificate "tipuri" specifice de titluri de creanţă, iar în alte cazuri, s-a oferit o descriere specifică. În unele cazuri, un instrument financiar ar putea fi încadrat în mai multe categorii.


┌───────────────┬──────────────────────┐
│CATEGORIE DE │LISTĂ DE EXEMPLE │
│INSTRUMENTE │(INCOMPLETĂ) │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │a) Obligaţiuni │
│ │convertibile şi │
│ │obligaţiuni care pot │
│ │fi preschimbate. │
│ │b) Obligaţiuni │
│ │indexate şi │
│TITLURILE DE │certificate turbo. │
│CREANŢĂ CARE │c) Obligaţiuni │
│ÎNCORPOREAZĂ UN│convertibile │
│INSTRUMENT │contingente. │
│DERIVAT │d) Obligaţiuni │
│ │răscumpărabile sau cu │
│ │opţiune de vânzare. │
│ │e) Instrumente de tip │
│ │credit linked note. │
│ │f) Obligaţiuni cu │
│ │warrant. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │a) Titluri de creanţă │
│ │a căror rentabilitate │
│ │depinde de performanţa│
│ │unui anumit portofoliu│
│ │de active. │
│ │Exemple: Titluri │
│ │garantate cu active şi│
│ │efecte de comerţ │
│ │garantate cu active, │
│ │titluri garantate cu │
│ │ipoteci rezidenţiale │
│ │(RMBS), titluri │
│ │garantate cu ipoteci │
│ │comerciale (CMBS), │
│ │obligaţiuni garantate │
│ │cu active (CDO) │
│ │b) Titluri de creanţă │
│ │a căror rentabilitate │
│ │este subordonată │
│ │rambursării datoriei │
│ │deţinute de alţii. │
│ │Exemple: │
│ │- titluri de creanţă │
│ │subordonate; │
│ │- certificate [aşa cum│
│ │sunt definite la │
│ │articolul 2 alineatul │
│ │(1) punctul (27) din │
│ │miFIR]. │
│ │c) Titluri de creanţă │
│ │în cazul cărora │
│ │emitentul are │
│ │libertatea de a │
│ │modifica fluxurile de │
│ │numerar ale │
│ │instrumentelor. │
│ │d) Titluri de creanţă │
│ │pentru care nu s-a │
│ │specificat o dată a │
│ │răscumpărării sau o │
│ │scadenţă. │
│ │Exemple: │
│ │- obligaţiuni │
│ │perpetue. │
│ │e) Titluri de creanţă │
│ │care au un suport │
│ │neobişnuit sau │
│ │necunoscut. │
│ │Exemple: │
│ │- Titluri de creanţă │
│ │care fac referire la │
│ │suport, cum ar fi │
│ │valorile de referinţă │
│ │care nu sunt publice, │
│ │indicii sintetici, │
│ │pieţele de nişă, │
│ │măsurile extrem de │
│ │tehnice (inclusive │
│ │volatilitatea preţului│
│ │şi combinaţii de │
│TITLURILE DE │variabile); │
│CREANŢĂ CARE │- obligaţiuni pentru │
│ÎNCORPOREAZĂ O │catastrofă. │
│STRUCTURĂ CARE │f) Titluri de creanţă │
│FACE DIFICILĂ │cu mecanisme complexe │
│ÎNŢELEGEREA DE │pentru stabilirea sau │
│CĂTRE CLIENT A │calcularea │
│RISCURILOR │rentabilităţii. │
│IMPLICATE │Exemple: │
│ │- titluri de creanţă │
│ │structurate astfel │
│ │încât fluxurile de │
│ │venituri anticipate │
│ │pot fluctua în mod │
│ │frecvent şi/sau în mod│
│ │evident în diferite │
│ │momente pe durata │
│ │instrumentului fie │
│ │pentru că se respectă │
│ │anumite condiţii de │
│ │prag prestabilite, fie│
│ │pentru că se ajunge la│
│ │anumite termene. │
│ │g) Titluri de creanţă │
│ │structurate astfel │
│ │încât nu pot asigura │
│ │rambursarea integrală │
│ │a sumei principale. │
│ │- titluri de creanţă │
│ │pentru instrumentul de│
│ │recapitalizare internă│
│ │h) Titluri de creanţe │
│ │emise printr-un │
│ │vehicul investiţional │
│ │special (VIS) în │
│ │împrejurări în care │
│ │denumirea titlului de │
│ │creanţă sau denumirea │
│ │juridică a VIS poate │
│ │induce în eroare │
│ │investitorii în ceea │
│ │ce priveşte │
│ │identitatea │
│ │emitentului sau a │
│ │garantului. │
│ │i) Titluri de creanţă │
│ │cu mecanisme complexe │
│ │de garantare. Exemple:│
│ │- titluri de creanţă │
│ │cu un mecanism de │
│ │garantare în care │
│ │factorul de declanşare│
│ │a garanţiei depinde de│
│ │una sau mai multe │
│ │condiţii în plus faţă │
│ │de nerambursarea de │
│ │către emitent; │
│ │- titluri de creanţă │
│ │cu un mecanism de │
│ │garantare în care │
│ │nivelul garanţiei sau │
│ │factorul de declanşare│
│ │efectivă a garanţiei │
│ │este supus unor │
│ │restricţii de timp. │
│ │j) Titluri de creanţe │
│ │cu particularităţi │
│ │legate de efectul de │
│ │levier. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Depozite structurate, │
│ │în cazurile în care: │
│ │a) Mai mult de o │
│ │variabilă afectează │
│ │rentabilitatea │
│ │asigurată. │
│ │Exemple: │
│ │- depozite structurate│
│ │în cazul cărora un coş│
│ │de instrumente sau │
│ │active trebuie să │
│ │depăşească o anumită │
│ │valoare de referinţă │
│ │pentru asigurarea │
│ │rentabilităţii; │
│ │- depozite structurate│
│ │în cazul cărora │
│ │rentabilitatea depinde│
│ │de o combinaţie între │
│ │doi sau mai mulţi │
│ │indici. │
│ │b) Relaţia dintre │
│ │rentabilitate şi │
│ │variabila în cauză sau│
│ │mecanismul de │
│ │stabilire sau │
│ │calculare a │
│ │rentabilităţii este │
│ │complexă. │
│ │Exemple: │
│ │- depozite structurate│
│ │care sunt structurate │
│ │astfel încât │
│ │mecanismul conform │
│ │căruia nivelul de preţ│
│ │al unui indice ce se │
│ │reflect în │
│ │rentabilitate implică │
│ │diferite puncte │
│DEPOZITELE │privind date │
│STRUCTURATE │referitoare la piaţă │
│CARE │(mai exact, trebuie să│
│ÎNCORPOREAZĂ O │se atingă unul sau mai│
│STRUCTURĂ CARE │multe praguri) sau mai│
│FACE DIFICILĂ │multe valori de │
│ÎNŢELEGEREA DE │măsurare a indicelui │
│CĂTRE CLIENT A │la date diferite; │
│RISCURILOR │- depozite structurate│
│LEGATE DE │care sunt structurate │
│RENTABILITATE │astfel încât aportul │
│ │de capital sau dobânda│
│ │exigibilă urcă sau │
│ │coboară în anumite │
│ │împrejurări specifice;│
│ │- depozite structurate│
│ │care sunt structurate │
│ │astfel încât fluxurile│
│ │de venituri anticipate│
│ │pot fluctua în mod │
│ │frecvent şi/sau în mod│
│ │evident în diferite │
│ │momente pe durata │
│ │instrumentului. │
│ │c) Variabila implicată│
│ │în calcularea │
│ │rentabilităţii este │
│ │necunoscută sau │
│ │neobişnuită pentru │
│ │investitorul cu │
│ │amănuntul obişnuit. │
│ │Exemple: │
│ │- depozite structurate│
│ │în cazul cărora │
│ │rentabilitatea este │
│ │asociată cu o piaţă de│
│ │nişă, un indice intern│
│ │sau alte valori de │
│ │referinţă care nu sunt│
│ │publice, un indice │
│ │sintetic sau o măsură │
│ │extrem de tehnică, │
│ │precum volatilitatea │
│ │preţului activelor. │
│ │d) Contractul acordă │
│ │instituţiilor de │
│ │credit dreptul │
│ │unilateral de a │
│ │rezilia acordul │
│ │înainte de scadenţă │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Depozite structurate, │
│ │în cazurile în care: │
│ │a) O taxă de renunţare│
│ │nu este o sumă fixă. │
│ │Exemple: │
│ │- depozite structurate│
│ │care au o taxă de │
│ │renunţare variabilă │
│ │sau "plafonată" (mai │
│ │exact, se percepe o │
│ │taxă de maxim 300 de │
│ │euroîn cazul unei │
│ │renunţări timpurii); │
│ │- depozite structurate│
│ │care se referă la un │
│ │factor variabil, │
│ │precum o rată a │
│ │dobânzii pentru │
│DEPOZITELE │calcularea taxei de │
│STRUCTURATE │renunţare. │
│CARE │b) O taxă de renunţare│
│ÎNCORPOREAZĂ O │nu este o sumă fixă │
│STRUCTURĂ CARE │pentru fiecare lună │
│FACE DIFICILĂ │rămasă până la │
│ÎNŢELEGEREA DE │termenul convenit. │
│CĂTRE CLIENT A │Exemple: │
│COSTURILOR │- depozite structurate│
│RENUNŢĂRII LA │care au o taxă de │
│PRODUS ÎNAINTE │renunţare variabilă │
│DE SCADENŢĂ │sau plafonată pentru │
│ │fiecare lună rămasă │
│ │până la termenul │
│ │convenit (mai exact, o│
│ │taxă de maxim 50 de │
│ │euro pe lună în cazul │
│ │unei renunţări │
│ │timpurii). │
│ │c) O taxă de renunţare│
│ │nu reprezintă un │
│ │procent din suma │
│ │iniţială investită. │
│ │Exemple: │
│ │- depozite structurate│
│ │pentru care taxa de │
│ │renunţare este cel │
│ │puţin egală cu suma │
│ │câştigurilor acumulate│
│ │până la data │
│ │renunţării timpurii. │
└───────────────┴──────────────────────┘    ANEXA 13

                                         Ghid ESMA
          cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind adecvarea
    I. Domeniu de aplicare
        Cui i se aplică?
    1. Prezentul ghid se aplică:
    a. autorităţilor competente şi
    b. firmelor.


        Ce se aplică?
    2. Prezentul ghid se aplică în legătură cu furnizarea următoarelor servicii de investiţii enumerate în secţiunea A din anexa I la Directiva nr. 2014/65/UE1*1) (MiFID II):
        *1) Directiva nr. 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei nr. 2002/92/CE şi a Directivei nr. 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).
    a. consultanţă de investiţii;
    b. administrarea portofoliului.

    3. Prezentul ghid se referă în principal la situaţiile în care serviciile sunt furnizate clienţilor de retail. De asemenea, ghidul ar trebui să se aplice, în măsura în care este relevant, atunci când serviciile sunt furnizate clienţilor profesionali, luând în considerare dispoziţiile de la art.l 54 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/5652*2) al Comisiei (Regulamentul delegat al MiFID II) şi din anexa II la MiFID II.
        *2) Regulamentul delegat (UE) al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei nr. 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare aplicabile firmelor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate (JO L 87, 31.3.2017, p. 1-83).


        Când se aplică?
    4. Prezentul ghid se aplică după 60 de zile calendaristice de la data cerinţei de raportare menţionate la punctul 13.
        Ghidul anterior al ESMA emis în conformitate cu MiFID I3*3) va înceta să se aplice începând cu aceeaşi dată.
        *3) ESMA/2012/387 - Orientări cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea.    II. Definiţii
    5. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel, termenii utilizaţi în MiFID II şi în Regulamentul delegat MiFID II au acelaşi înţeles în prezentul ghid.
    6. În plus, în scopul prezentului ghid, se aplică următoarele definiţii:
        ● "produs de investiţii" înseamnă un instrument financiar [în sensul art. 4 alin. (1) pct. (15) din MiFID II] sau un depozit structurat [în sensul art. 4 alin. (1) pct. (43) din MiFID II].
        ● "firme" înseamnă firme supuse cerinţelor stipulate la punctul 1 şi cuprind firmele de investiţii [astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. (1) din MiFID II], inclusiv instituţiile de credit atunci când prestează servicii şi activităţi de investiţii [în sensul art. 4 alin. (1) pct. (2) din MiFID II], firmele de investiţii şi instituţiile de credit (la vânzarea sau consilierea clienţilor în ceea ce priveşte depozitele structurate), societăţile de administrare a OPCVM şi administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA) [astfel cum sunt definiţi la art. 5 alin. (1) lit. (a) din Directiva AFIA4*4)] atunci când prestează servicii de investiţii, cum ar fi administrarea de portofolii individuale sau servicii conexe [în sensul art. 6 alin. (3) lit. (a) şi (b) din Directiva OPCVM5*5) şi al art. 6 alin. (4) lit. (a) şi (b) din Directiva AFIA];
        *4) Directiva nr. 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor nr. 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1-73).
        *5) Directiva nr. 2009/65/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

        ● "evaluarea adecvării" înseamnă întregul proces de colectare a informaţiilor despre un client şi evaluarea ulterioară de către firmă a faptului că un anumit produs de investiţii este potrivit pentru acesta, bazându-se şi pe cunoaşterea temeinică a firmei cu privire la produsele pe care le poate recomanda sau în care poate investi în numele clientului.
        ● "consiliere automatizată" înseamnă furnizarea de servicii de consultanţă de investiţii sau de administrare a portofoliului (integral sau parţial) printr-un sistem automatizat sau semi-automatizat utilizat ca instrument orientat către client.

    7. Prezentul ghid se aplică integral tuturor firmelor care furnizează servicii de consultanţă de investiţii şi de administrare a portofoliului, indiferent de mijloacele de interacţiune cu clienţii. Aplicarea anumitor orientări este considerată deosebit de relevantă atunci când firmele oferă "consiliere automatizată" (aşa cum a fost definită mai sus în sensul prezentului ghid), datorită interacţiunii limitate (sau inexistente) dintre clienţi şi personalul firmelor. Acest lucru este semnalat în mod special în text, dacă este cazul.
    8. Orientările nu reflectă obligaţii absolute. Din acest motiv, se utilizează deseori verbul "ar trebui". Cu toate acestea, atunci când se descrie o cerinţă a MiFID II, se utilizează "trebuie" sau "are obligaţia să".

    III. Obiect
    9. Scopul prezentului ghid este de a clarifica aplicarea anumitor aspecte ale cerinţelor MiFID II privind adecvarea în vederea asigurării aplicării comune, uniforme şi consecvente a art. 25 alin. (2) din MiFID II şi a art. 54 şi art. 55 din Regulamentul delegat al MiFID II.
    10. ESMA se aşteaptă ca prezentul ghid să promoveze o mai mare convergenţă în ceea ce priveşte interpretarea şi abordările în materie de supraveghere ale cerinţelor MiFID II privind adecvarea, subliniind o serie de aspecte importante şi sporind, astfel, valoarea standardelor existente. Prin contribuţia sa la garantarea respectării standardelor de reglementare de către firme, ESMA anticipează sporirea corespunzătoare a protecţiei investitorilor.

    IV. Obligaţii de conformare şi raportare
        Statutul ghidului
    11. Prezentul document conţine orientări emise în temeiul art. 16 din Regulamentul ESMA6*6). În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi participanţii la pieţele financiare depun toate eforturile necesare pentru a respecta ghidul.
        *6) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei nr. 2009/77/CE a Comisiei.

    12. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid ar trebui să se conformeze prin includerea acestora în cadrele lor juridice şi/sau de supraveghere naţionale, după caz, inclusiv în cazul în care orientări specifice vizează, în principal, participanţii la pieţele financiare. În acest caz, autorităţile competente ar trebui să asigure, prin activităţi de supraveghere, respectarea ghidului de către participanţii la pieţele financiare.

        Cerinţe de raportare
    13. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă respectă sau intenţionează să respecte ghidul, după caz, precizând motivele nerespectării în cazul în care nu se conformează sau nu intenţionează să se conformeze, în termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE.
    14. Firmele nu sunt obligate să raporteze dacă respectă sau nu prezentul ghid.


    V. Ghid cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind adecvarea
    I.I INFORMAREA CLIENŢILOR CU PRIVIRE LA MOTIVUL EVALUĂRII ADECVĂRII
    Legislaţie relevantă: art. 24 alin. (1), (4) şi (5) din MiFID II; art. 54 alin. (1) din Regulamentul delegat al MiFID II.
    Orientarea generală 1
    15. Firmele ar trebui să-şi informeze clienţii, în mod clar şi simplu, cu privire la evaluarea adecvării şi motivul acesteia, care este acela de a permite firmei să acţioneze în cel mai bun interes al clientului. Aceasta ar trebui să includă o explicaţie clară a faptului că efectuarea evaluării este responsabilitatea firmei, astfel încât clienţii să înţeleagă motivul pentru care li se cere să furnizeze anumite informaţii şi importanţa faptului ca aceste informaţii să fie actualizate, exacte şi complete. Aceste informaţii pot fi furnizate într-un format standardizat.

    Orientări specifice
    16. Informaţiile despre evaluarea adecvării ar trebui să ajute clienţii să înţeleagă scopul cerinţelor. Ar trebui să îi încurajeze să furnizeze informaţii corecte şi suficiente cu privire la cunoştinţele, experienţa, situaţia financiară (inclusiv capacitatea de a suporta pierderi) şi obiectivele de investiţii (inclusiv toleranţa la risc) ale acestora. Firmele ar trebui să evidenţieze clienţilor faptul că este important să se colecteze informaţii complete şi corecte, astfel încât firma să poată recomanda clientului produse sau servicii adecvate. Fără aceste informaţii, firmele nu pot oferi clienţilor servicii de consultanţă de investiţii şi de administrare a portofoliului.
    17. Este la latitudinea firmelor să decidă modul în care îşi vor informa clienţii cu privire la evaluarea adecvării. Formatul utilizat ar trebui, cu toate acestea, să permită controale pentru a verifica dacă informaţiile au fost furnizate.
    18. Firmele ar trebui să evite să precizeze sau să dea impresia că clientul este cel care decide asupra adecvării investiţiei sau cel care stabileşte instrumentele financiare care corespund propriului profil de risc. De exemplu, firmele ar trebui să evite să indice clientului că un anumit instrument financiar ales de client este cel adecvat sau să solicite clientului să confirme faptul că un instrument sau serviciu este adecvat.
    19. Orice declaraţie de declinare a responsabilităţii (sau alte tipuri similare de declaraţii) care vizează limitarea responsabilităţii firmei privind evaluarea adecvării nu ar influenţa în niciun fel caracterizarea serviciului furnizat în practică pentru clienţi, nici evaluarea conformităţii firmei cu cerinţele corespunzătoare. De exemplu, atunci când colectează informaţiile clienţilor care sunt necesare pentru a efectua o evaluare a adecvării (cum ar fi orizontul lor de investiţii/perioada de deţinere sau informaţiile referitoare la toleranţa la risc), firmele nu ar trebui să pretindă că nu evaluează adecvarea.
    20. Pentru a remedia eventualele lacune în înţelegerea de către clienţi a serviciilor furnizate prin consiliere automatizată, firmele trebuie să informeze clienţii, pe lângă alte informaţii solicitate, despre următoarele:
        ● o explicaţie foarte clară a gradului şi măsurii exacte ale implicării umane şi dacă şi în ce fel poate clientul solicita interacţiunea umană;
        ● o explicaţie precum că răspunsurile oferite de clienţi vor avea un impact direct în determinarea adecvării deciziilor de investiţii recomandate sau întreprinse în numele lor;
        ● o descriere a surselor de informaţii utilizate pentru a genera consultanţă de investiţii sau pentru a furniza serviciul de administrare a portofoliului (de exemplu, dacă se utilizează un chestionar online, firmele ar trebui să explice că răspunsurile la chestionar pot constitui singura bază pentru consilierea automatizată sau dacă firma are acces la alte informaţii sau conturi ale clienţilor);
        ● explicaţie a modului şi momentului în care datele clientului vor fi actualizate în ceea ce priveşte situaţia sa, circumstanţele personale etc.

    21. Cu condiţia ca toate informaţiile şi rapoartele furnizate clienţilor să respecte dispoziţiile relevante (inclusiv obligaţiile privind furnizarea de informaţii pe suport durabil), firmele ar trebui, de asemenea, să analizeze cu atenţie dacă informaţiile divulgate în scris sunt eficiente (de exemplu, informaţiile divulgate sunt puse în mod direct la dispoziţia clienţilor şi nu sunt ascunse sau de neînţeles). Pentru firmele care furnizează consiliere automatizată, acest lucru poate include, în special:
        ● evidenţierea informaţiilor relevante (de exemplu, prin utilizarea unor caracteristici de proiectare, cum ar fi casetele pop-up);
        ● posibilitatea ca anumite informaţii să fie însoţite de text interactiv (de exemplu, prin utilizarea unor caracteristici de proiectare, cum ar fi sugestiile) sau alte mijloace pentru a oferi mai multe detalii clienţilor care caută informaţii suplimentare (de exemplu, printr-o secţiune de "Întrebări frecvente").


    I.II CUNOAŞTE-ŢI CLIENTUL ŞI CUNOAŞTE-ŢI PRODUSUL
    Măsuri necesare pentru a înţelege clienţii
        Legislaţie relevantă: art. 16 alin. (2) şi art. 25 alin. (2) din MiFID II; art. 54 alin. (2) - (5) şi art. 55 din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 2
    22. Firmele trebuie să stabilească, să pună în aplicare şi să menţină politici şi proceduri adecvate (inclusiv instrumente adecvate) care să le permită să înţeleagă datele şi caracteristicile esenţiale ale clienţilor lor. Firmele ar trebui să se asigure că evaluarea informaţiilor colectate despre clienţii lor se face într-o manieră adecvată, indiferent de mijloacele utilizate pentru colectarea acestor informaţii.

    Orientări specifice
    23. Politicile şi procedurile firmelor permit acestora să colecteze şi să evalueze toate informaţiile necesare pentru a efectua o evaluare a adecvării pentru fiecare client, ţinând cont de elementele prevăzute în orientarea 3.
    24. De exemplu, firmele ar putea utiliza chestionare (inclusiv în format digital) completate de clienţii lor sau informaţiile colectate în timpul discuţiilor cu aceştia. Firmele ar trebui să se asigure că întrebările pe care le adresează clienţilor pot fi înţelese corect şi că orice altă metodă utilizată pentru a colecta informaţii este concepută pentru a obţine informaţiile necesare pentru o evaluare a adecvării.
    25. La elaborarea chestionarelor cu scopul de a colecta informaţii despre clienţii lor în scopul unei evaluări a adecvării, firmele ar trebui să cunoască şi să ia în considerare cele mai frecvente motive pentru care investitorii ar putea să nu răspundă corect la chestionare.
        În special:
        ● Ar trebui să se acorde atenţie clarităţii, exhaustivităţii şi inteligibilităţii chestionarului, evitând limbajul înşelător, confuz, imprecis şi excesiv de tehnic;
        ● Formatul ar trebui elaborat cu atenţie şi ar trebui să evite orientarea opţiunilor investitorilor (font, spaţiere ...);
        ● Prezentarea întrebărilor în baterii (colectarea informaţiilor privind o serie de elemente printr-o singură întrebare, în special atunci când se evaluează cunoştinţele şi experienţa şi toleranţa la risc) ar trebui evitată.
        ● Firmele ar trebui să analizeze cu atenţie ordinea în care pun întrebările pentru a colecta informaţii într-un mod eficient;
        ● Pentru a putea asigura colectarea informaţiilor necesare, opţiunea de a nu răspunde nu ar trebui, în general, să fie disponibilă în chestionare (în special atunci când se colectează informaţii privind situaţia financiară a investitorului).


    26. Firmele ar trebui, de asemenea, să ia măsuri rezonabile pentru a evalua înţelegerea clientului cu privire la riscul de investiţie, precum şi relaţia dintre risc şi rentabilitatea investiţiilor, deoarece acest lucru este esenţial pentru a permite firmelor să acţioneze într-un mod care să corespundă cel mai bine intereselor clientului atunci când efectuează evaluarea adecvării. Atunci când prezintă întrebări în acest sens, firmele ar trebui să explice clar şi simplu că scopul răspunsurilor la acestea este de a ajuta la evaluarea atitudinii clienţilor privind riscul (profilul de risc) şi, prin urmare, tipurile de instrumente financiare (şi riscurile asociate acestora) adecvate pentru ei.
    27. Informaţiile necesare pentru efectuarea unei evaluări a adecvării includ diferite elemente care pot afecta, de exemplu, analiza situaţiei financiare a clientului (inclusiv capacitatea acestuia de a suporta pierderi) sau a obiectivelor de investiţii (inclusiv toleranţa acestuia la risc). Exemple de astfel de elemente referitoare la client sunt:
        ● starea civilă (în special capacitatea juridică a clientului de a angaja active care pot aparţine şi partenerului său);
        ● situaţia familială (schimbările privind situaţia familială a unui client pot avea impact asupra situaţiei sale financiare, de exemplu, un copil nou-născut sau un copil aflat la vârsta la care începe studiile universitare);
        ● vârsta (care este foarte importantă pentru a asigura o evaluare corectă a obiectivelor de investiţii şi, în special, a nivelului riscului financiar pe care investitorul este dispus să şi-l asume, precum şi perioada de deţinere/orizontul de investiţii care indică dorinţa de a deţine o investiţie pentru o anumită perioadă de timp);
        ● situaţia profesională (gradul de securitate a locului de muncă sau faptul că clientul se apropie de vârsta de pensionare ar putea avea impact asupra situaţiei sale financiare sau a obiectivelor de investiţii);
        ● nevoia de lichidităţi în anumite investiţii relevante sau necesitatea de a finanţa un angajament financiar viitor (de exemplu, achiziţia de bunuri, taxele de educaţie).

    28. ESMA consideră că ar fi o bună practică ca firmele să ia în considerare elementele nefinanciare atunci când colectează informaţii cu privire la obiectivele de investiţii ale clientului şi - dincolo de elementele enumerate la punctul 27 - să colecteze informaţii privind preferinţele clientului în legătură cu factorii de mediu, sociali şi de guvernanţă.
    29. Atunci când stabilesc informaţiile care sunt necesare, firmele ar trebui să ţină cont de impactul pe care orice modificare semnificativă a acestor informaţii l-ar putea avea în ceea ce priveşte evaluarea adecvării.
    30. Firmele ar trebui să ia toate măsurile rezonabile pentru a evalua în mod corespunzător înţelegerea de către clienţii lor a principalelor caracteristici şi a riscurilor legate de tipurile de produse din oferta firmei. Adoptarea de către firme a mecanismelor de evitare a autoevaluării şi asigurarea coerenţei răspunsurilor furnizate de client*7) este deosebit de importantă pentru evaluarea corectă a cunoştinţelor şi experienţei clientului. Informaţiile colectate de firme cu privire la cunoştinţele şi experienţa unui client ar trebui luate în considerare împreună pentru evaluarea generală a înţelegerii acestuia a produselor şi a riscurilor implicate în tranzacţiile recomandate sau în administrarea portofoliului său.
        *7) A se vedea orientarea 4.

    31. De asemenea, este important ca firmele să evalueze înţelegerea de către client a noţiunilor financiare de bază, cum ar fi riscul de investiţie (inclusiv riscul de concentrare) şi analiza comparativă risc/randament. În acest scop, firmele ar trebui să ia în considerare utilizarea unor exemple relevante, inteligibile, privind nivelurile de pierderi/randament care ar putea apărea în funcţie de nivelul de risc asumat şi ar trebui să evalueze răspunsul clientului la astfel de scenarii.
    32. Firmele ar trebui să îşi elaboreze chestionarele în aşa fel încât să poată colecta informaţiile necesare despre clientul lor. Acest lucru poate fi relevant în special pentru firmele care oferă servicii de consiliere automatizată, având în vedere interacţiunea umană limitată. Pentru a asigura conformitatea acestora cu cerinţele referitoare la această evaluare, firmele ar trebui să ţină seama de factori precum:
        ● dacă informaţiile colectate prin intermediul chestionarului online permit firmei să stabilească dacă sfaturile furnizate sunt adecvate pentru clienţii lor în funcţie de cunoştinţele şi experienţa acestora, situaţia financiară şi obiectivele şi nevoile de investiţii;
        ● dacă întrebările din chestionar sunt suficient de clare şi/sau dacă scopul chestionarului este să furnizeze clarificări suplimentare sau exemple clienţilor, atunci când este necesar (de exemplu, prin utilizarea unor caracteristici de proiectare, cum ar fi sugestii sau casete pop-up);
        ● dacă vreo formă de interacţiune umană (inclusiv interacţiunea de la distanţă prin email sau telefon mobil) este disponibilă clienţilor atunci când răspund la chestionarul online;
        ● dacă au fost luate măsuri pentru a soluţiona răspunsurile inconsecvente ale clienţilor (cum ar fi încorporarea în elaborarea chestionarului a unor caracteristici de avertizare a clienţilor atunci când răspunsurile lor par inconsecvente la nivel intern şi care le sugerează să revizuiască astfel de răspunsuri; sau implementarea unor sisteme de semnalare automată a informaţiilor aparent inconsecvente furnizate de client, pentru revizuirea sau monitorizarea de către firmă).


    Volumul de informaţii care trebuie colectate de la clienţi (proporţionalitate)
        Legislaţie relevantă: art. 25 alin. (2) din MiFID II; art. 54 alin. (2) - (5) şi art. 55 din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 3
    33. Înainte de a furniza servicii de consultanţă de investiţii sau de administrare a portofoliului, firmele trebuie să obţină toate "informaţiile necesare"*8) cu privire la cunoştinţele şi experienţa clientului, situaţia sa financiară şi obiectivele sale de investiţii. Volumul de informaţii "necesare" poate varia şi trebuie să ţină cont de caracteristicile serviciilor de consultanţă de investiţii sau de administrare a portofoliului care trebuie furnizate, de tipul şi caracteristicile produselor de investiţii care trebuie luate în considerare şi de caracteristicile clienţilor.
        *8) "Informaţii necesare" înseamnă informaţiile pe care firmele trebuie să le colecteze pentru a se conforma cerinţelor de adecvare prevăzute de MiFID II.


    Orientări specifice
    34. Pentru a stabili ce informaţii sunt "necesare", firmele ar trebui să ia în considerare, în ceea ce priveşte cunoştinţele şi experienţa unui client, situaţia sa financiară şi obiectivele sale de investiţii:
        ● tipul de instrument financiar sau de tranzacţie pe care firma îl/o poate recomanda sau încheia (inclusiv complexitatea şi nivelul de risc);
        ● natura şi amploarea serviciului pe care firma îl poate furniza;
        ● nevoile şi situaţia clientului;
        ● tipul de client.

    35. Deşi volumul de informaţii care trebuie colectate poate varia, standardul care asigură că o recomandare sau o investiţie făcută în contul clientului este adecvată acestuia va rămâne întotdeauna acelaşi. MiFID permite firmelor să colecteze nivelul de informaţii proporţional pentru produsele şi serviciile pe care le furnizează sau cu privire la care clientul solicită servicii specifice de consultanţă de investiţii sau de administrare a portofoliului. Directiva nu permite firmelor să reducă nivelul de protecţie datorat clienţilor.
    36. De exemplu, atunci când oferă accesul la instrumente financiare complexe*9) sau riscante*10), firmele ar trebui să analizeze cu atenţie dacă este necesar să colecteze mai multe informaţii detaliate despre client decât ar colecta în cazul unor instrumente mai puţin complexe sau mai puţin riscante. Acest lucru este necesar pentru ca firmele să poată evalua capacitatea clientului de a înţelege, şi suporta financiar, riscurile asociate unor astfel de instrumente*11). Pentru astfel de produse complexe, ESMA se aşteaptă ca firmele să realizeze o evaluare solidă, printre altele, a cunoştinţelor şi experienţei clientului, inclusiv, de exemplu, capacitatea acestuia de a înţelege mecanismele care fac produsul investiţional "complex", dacă clientul a făcut deja tranzacţii cu astfel de produse (de exemplu, produse derivate sau produse de îndatorare), perioada de timp în care le-a tranzacţionat etc.
        *9) Astfel cum se defineşte în MiFID II şi ţinând seama de criteriile identificate în orientarea 7.
        *10) Este la latitudinea fiecărei firme să definească a priori nivelul de risc al instrumentelor financiare incluse în oferta sa pentru investitori, luând în considerare posibile orientări, acolo unde sunt disponibile, emise de autorităţile competente de supraveghere a firmei.
        *11) În orice caz, pentru a se asigura că clienţii înţeleg riscul investiţiei şi potenţialele pierderi pe care este posibil să le suporte, firma ar trebui să prezinte, în măsura posibilului, aceste riscuri într-o manieră clară şi uşor de înţeles, utilizând eventual exemple ilustrative ale amplorii pierderilor în cazul unei investiţii care evoluează nesatisfăcător.

    37. Pentru instrumentele financiare nelichide*12), "informaţiile necesare" care trebuie colectate vor include informaţii cu privire la intervalul de timp în care clientul este pregătit să reţină investiţia. Pentru că informaţiile despre situaţia financiară a clientului vor trebui întotdeauna colectate, volumul de informaţii care trebuie colectate poate depinde de tipul de instrumente financiare care urmează a fi recomandate sau tranzacţiilor care urmează a fi încheiate. De exemplu, pentru instrumente financiare nelichide sau riscante, "informaţiile necesare" care trebuie colectate pot include toate elementele următoare, după cum este necesar, pentru a se asigura că situaţia financiară a clientului îi permite să investească, sau să se investească în contul său, în astfel de instrumente:
        *12) Este la latitudinea fiecărei firme să stabilească a priori pe care dintre instrumentele financiare incluse în oferta sa pentru investitori le consideră ca fiind nelichide, luând în considerare posibile orientări, acolo unde sunt disponibile, emise de autorităţile competente de supraveghere a firmei.
        ● cuantumul venitului regulat şi al venitului total al clientului, indiferent dacă venitul este realizat în mod permanent sau temporar, şi sursa acestor venituri (de exemplu, de la locul de muncă, venituri din pensii, venituri din investiţii, profituri din închiriere etc.);
        ● activele clientului, inclusiv activele lichide, investiţiile şi proprietăţile imobiliare, care ar include investiţiile financiare, proprietăţile personale şi de investiţii, fondurile de pensii şi orice depozite de numerar etc. pe care le poate avea clientul. De asemenea, firma ar trebui, dacă este relevant, să colecteze informaţii despre condiţiile, termenii, accesul, împrumuturile, garanţiile şi alte restricţii, dacă este cazul, care pot exista pentru activele de mai sus;
        ● angajamentele financiare regulate ale clientului, care ar include angajamentele financiare asumate de client sau pe care acesta intenţionează să şi le asume (debitele clientului, gradul total de îndatorare şi alte angajamente periodice etc.).

    38. La stabilirea informaţiilor care trebuie colectate, firmele ar trebui, de asemenea, să ţină seama de natura serviciului care urmează a fi furnizat. Practic, aceasta înseamnă că:
        ● atunci când se furnizează servicii de consultanţă de investiţii, firmele ar trebui să colecteze informaţii suficiente pentru a putea evalua capacitatea clientului de a înţelege riscurile şi natura fiecăruia dintre instrumentele financiare pe care aceasta preconizează să le recomande clientului respectiv;
        ● atunci când se furnizează servicii de administrare a portofoliului, deoarece deciziile de investiţii sunt luate de firmă în contul clientului, nivelul necesar de cunoştinţe şi experienţă a clientului cu privire la toate instrumentele financiare care ar putea alcătui portofoliul poate fi mai puţin detaliat decât nivelul pe care ar trebui să îl deţină acesta atunci când se furnizează un serviciu de consultanţă de investiţii. Cu toate acestea, chiar şi în astfel de situaţii, clientul ar trebui să înţeleagă cel puţin riscurile globale ale portofoliului şi să aibă o înţelegere generală a riscurilor asociate fiecărui tip de instrument financiar care poate fi inclus în portofoliu. Firmele ar trebui să ajungă să înţeleagă şi să cunoască foarte bine profilul de investiţii al clientului.

    39. În mod similar, amploarea serviciului solicitat de client poate avea impact şi asupra gradului de detaliere a informaţiilor colectate cu privire la client. De exemplu, firmele ar trebui să colecteze mai multe informaţii despre clienţii care solicită consultanţă de investiţii care să acopere întregul lor portofoliu financiar decât despre clienţii care solicită consultanţă specifică privind modul de a investi o anumită sumă de bani care reprezintă o parte relativ mică din portofoliul lor total.
    40. Firmele ar trebui să ţină seama şi de natura clientului atunci când stabilesc informaţiile care trebuie colectate. De exemplu, informaţii mai detaliate ar trebui, de regulă, colectate pentru clienţii potenţial vulnerabili (aşa cum ar putea fi clienţii mai în vârstă) sau pentru cei lipsiţi de experienţă care solicită servicii de consultanţă de investiţii sau de administrare a portofoliului pentru prima dată. În cazul în care o firmă furnizează servicii de consultanţă de investiţii sau de administrare a portofoliului unui client profesional (care a fost corect clasificat ca atare), aceasta are dreptul de a presupune că clientul deţine nivelul necesar de experienţă şi cunoştinţe şi, prin urmare, nu este obligată să obţină informaţii cu privire la aceste aspecte.
    41. În mod similar, atunci când serviciul de investiţii constă în furnizarea de consultanţă de investiţii unui "client profesional per se"*13), firma are dreptul să presupună că clientul este în măsură să suporte financiar orice riscuri de investiţii asociate în concordanţă cu obiectivele de investiţii ale clientului respectiv şi, prin urmare, nu este, în general, obligată să obţină informaţii cu privire la situaţia financiară a clientului. Aceste informaţii ar trebui obţinute, totuşi, în cazul în care obiectivele de investiţii ale clientului impun acest lucru. De exemplu, atunci când clientul doreşte să acopere un risc, firma va trebui să deţină informaţii detaliate cu privire la acest risc pentru a putea propune un instrument eficient de acoperire a riscului.
        *13) Astfel cum se stabileşte în secţiunea I din anexa II la MiFID II ("Categorii de clienţi consideraţi clienţi profesionali").

    42. Informaţiile care trebuie colectate vor depinde, de asemenea, de nevoile şi situaţia clientului. De exemplu, este posibil ca o firmă să aibă nevoie de informaţii mai detaliate despre situaţia financiară a clientului atunci când obiectivele de investiţii ale acestuia sunt multiple şi/sau pe termen lung decât atunci când clientul doreşte o investiţie sigură pe termen scurt.*14)
        *14) Pot exista situaţii în care clientul nu doreşte să-şi dezvăluie situaţia financiară completă. Pentru acest caz specific, consultaţi documentul de "Întrebări şi răspunsuri" privind subiectele referitoare la protecţia investitorilor din MiFID II (ESMA35-43-349)

    43. Informaţiile despre situaţia financiară a unui client includ informaţii despre investiţiile acestuia. Aceasta presupune că firmele ar trebui să deţină informaţii cu privire la investiţiile financiare ale clientului pe care acesta le deţine prin intermediul firmei în funcţie de fiecare instrument. În funcţie de domeniul consultanţei furnizate, firmele ar trebui, de asemenea, să încurajeze clienţii să dezvăluie detalii privind investiţiile financiare pe care le deţin prin intermediul altor firme, dacă este posibil, de asemenea, în funcţie de fiecare instrument.

    Fiabilitatea informaţiilor privind clienţii
        Legislaţie relevantă: art. 25 alin. (2) din MiFID II; art. 54 alin. (7) primul paragraf din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 4
    44. Firmele ar trebui să adopte măsuri rezonabile şi să dispună de instrumentele adecvate pentru a se asigura că informaţiile colectate cu privire la clienţii lor sunt de încredere şi coerente, fără a se baza în mod excesiv pe autoevaluarea clienţilor.

    Orientări specifice
    45. Se preconizează că clienţii vor furniza informaţii corecte, actualizate şi complete pentru evaluarea adecvării. Cu toate acestea, firmele trebuie să adopte măsuri rezonabile pentru a verifica fiabilitatea, exactitatea şi coerenţa informaţiilor colectate cu privire la clienţi*15). Firmele rămân responsabile pentru asigurarea faptului că deţin informaţiile necesare pentru efectuarea unei evaluări a adecvării. În acest sens, orice acord semnat de client sau divulgare făcută de firmă, care ar viza limitarea responsabilităţii firmei în ceea ce priveşte evaluarea adecvării, nu ar fi considerat conform cu cerinţele relevante din MiFID II şi Regulamentul delegat asociat.
        *15) În relaţiile cu clienţii profesionali, firmele ar trebui să ţină seama de principiile proporţionalităţii menţionate în orientarea 3, în conformitate cu art. 54 alin. (3) din Regulamentul delegat al MiFID II.

    46. Autoevaluarea ar trebui să se bazeze pe criterii obiective. De exemplu:
        ● în loc să întrebe un client dacă înţelege noţiunile de analiză comparativă risc/randament şi diversificarea riscurilor, firma ar putea prezenta câteva exemple practice de situaţii care ar putea apărea în practică, de exemplu prin intermediul unor grafice sau prin scenarii pozitive şi negative;
        ● în loc să întrebe un client dacă se consideră suficient de experimentat pentru a investi în anumite produse, firma ar putea întreba clientul cu ce tipuri de produse este familiarizat şi cât de recentă şi frecventă este experienţa sa de tranzacţionare cu acestea;
        ● în loc să întrebe dacă clienţii consideră că dispun de fonduri suficiente pentru a investi, firma ar putea solicita clienţilor să furnizeze informaţii concrete cu privire la situaţia lor financiară, de exemplu, sursa regulată de venit şi dacă există datorii restante (cum ar fi împrumuturile bancare sau alte datorii care pot avea un impact semnificativ asupra aprecierii capacităţii clientului de a suporta financiar riscurile şi pierderile aferente investiţiei);
        ● în loc să întrebe clientul dacă e dispus să-şi asume riscuri, compania ar putea întreba ce nivel al pierderilor pentru anumită perioadă de timp ar fi dispus clientul să accepte, fie referitor la investiţia individuală, fie referitor la portofoliul total.

    47. Atunci când evaluează toleranţa la risc a clienţilor prin intermediul unui chestionar, firmele ar trebui să investigheze nu doar caracteristicile raportului risc/randament ale investiţiilor viitoare, ci şi să ţină seama de percepţia clientului asupra riscului. În acest scop, în timp ce autoevaluarea toleranţei la risc ar trebui evitată, ar putea fi prezentate întrebări explicite privind alegerile personale ale clienţilor în caz de incertitudine în ceea ce priveşte riscurile. Mai mult, firmele ar putea, de exemplu, să utilizeze grafice, procente specifice sau cifre concrete atunci când întreabă clientul despre cum ar reacţiona când valoarea portofoliului său ar scădea.
    48. În cazul în care firmele se bazează pe instrumente care urmează a fi utilizate de clienţi ca parte a procesului de adecvare (cum ar fi chestionare sau software de stabilire a profilului de risc), acestea ar trebui să se asigure că au sisteme şi controale adecvate pentru a se asigura că instrumentele sunt potrivite scopului şi produc rezultate satisfăcătoare. De exemplu, software-ul de stabilire a profilului de risc ar putea include o serie de controale ale coerenţei răspunsurilor oferite de clienţi pentru a evidenţia contradicţiile între diferitele informaţii colectate.
    49. De asemenea, firmele ar trebui să adopte măsuri rezonabile pentru a reduce riscurile potenţiale asociate utilizării unor astfel de instrumente. De exemplu, riscurile potenţiale pot apărea în cazul în care clienţii ar fi încurajaţi să ofere anumite răspunsuri pentru a obţine accesul la instrumente financiare care ar putea să nu fie potrivite pentru aceştia (fără a reflecta în mod corect situaţiile şi nevoile reale ale clienţilor)*16).
        *16) În acest sens, consultaţi, de asemenea, punctul 54 din orientarea 5, care se referă la riscul ca clienţii să fie influenţaţi de firme pentru a-şi schimba răspunsurile oferite anterior, fără să existe nicio modificare reală a situaţiei lor.

    50. Pentru a asigura coerenţa informaţiilor clienţilor, firmele ar trebui să analizeze informaţiile colectate în ansamblu. Firmele ar trebui să fie atente la orice contradicţii relevante între diferitele informaţii colectate şi să contacteze clientul pentru a remedia eventualele neconcordanţe semnificative sau inexactităţi. Exemple de astfel de contradicţii apar în cazul clienţilor care posedă cunoştinţe sau experienţă reduse şi o atitudine agresivă la risc sau care prezintă un profil de risc prudent şi obiective de investiţii ambiţioase.
    51. Firmele ar trebui să adopte mecanisme în vederea evitării tendinţei clienţilor de a-şi supraestima cunoştinţele şi experienţa, de exemplu prin includerea unor întrebări care ar ajuta firmele să evalueze înţelegerea generală a clienţilor cu privire la caracteristicile şi riscurile diferitelor tipuri de instrumente financiare. Astfel de măsuri pot fi deosebit de importante în cazul consilierii automatizate, deoarece riscul de supraestimare de către clienţi poate fi mai mare atunci când aceştia furnizează informaţii printr-un sistem automatizat (sau semi-automatizat), în special în situaţii în care se preconizează o interacţiune umană foarte limitată sau inexistentă între clienţii şi angajaţii firmei.

    Actualizarea informaţiilor privind clienţii
        Legislaţie relevantă: art. 25 alin. (2) din MiFID II; art. 54 alin. (7) al doilea paragraf şi art. 55 alin. (3) din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 5
    52. În cazul în care o firmă are o relaţie continuă cu clientul (cum ar fi furnizarea de servicii continue de consultanţă sau de administrare a portofoliului), pentru a putea efectua evaluarea adecvării, aceasta ar trebui să adopte proceduri care să definească:
    a. ce parte a informaţiilor colectate despre clienţi ar trebui supuse actualizării şi cu ce frecvenţă;
    b. modul în care ar trebui realizată actualizarea şi măsurile care ar trebui întreprinse de către firmă atunci când se primesc informaţii suplimentare sau actualizate sau când clientul nu reuşeşte să furnizeze informaţiile solicitate.


    Orientări specifice
    53. Firmele ar trebui să revadă periodic informaţiile despre clienţi pentru a se asigura că nu devin în mod evident depăşite, inexacte sau incomplete. În acest scop, firmele ar trebui să implementeze proceduri pentru a încuraja clienţii să actualizeze informaţiile furnizate iniţial în cazul în care apar modificări semnificative.
    54. Frecvenţa actualizării ar putea varia în funcţie de profilurile de risc ale clienţilor, de exemplu, şi luând în considerare tipul de instrument financiar recomandat. Pe baza informaţiilor colectate cu privire la un client în conformitate cu cerinţele de adecvare, o firmă va stabili profilul de risc de investiţii al clientului, şi anume tipul de servicii de investiţii sau instrumentele financiare care pot fi, în general, adecvate pentru acesta, luând în considerare cunoştinţele şi experienţa clientului, situaţia sa financiară (inclusiv capacitatea sa de a suporta pierderi) şi obiectivele sale de investiţii (inclusiv toleranţa sa la risc). De exemplu, un profil de risc care oferă clientului acces la o gamă mai largă de produse mai riscante este un element care probabil va necesita o actualizare mai frecventă. De asemenea, anumite evenimente ar putea declanşa un proces de actualizare; acest lucru ar putea fi valabil, de exemplu, în cazul clienţilor care ajung la vârsta de pensionare.
    55. Actualizarea, de exemplu, ar putea fi realizata în timpul întâlnirilor periodice cu clienţii sau prin trimiterea unui chestionar de actualizare către clienţi. Măsurile relevante ar putea include modificarea profilului clientului pe baza noilor informaţii actualizate colectate.
    56. De asemenea, este important ca firmele să adopte măsuri pentru a diminua riscul de a determina clientul să-şi actualizeze propriul profil pentru a face să pară adecvat un anumit produs de investiţii care altfel ar fi nepotrivit pentru el, fără a exista o reală modificare a situaţiei clientului*17). Ca exemplu de bună practică în vederea eliminării acestui tip de risc, firmele ar putea adopta proceduri pentru a verifica, înainte sau după efectuarea tranzacţiilor, dacă profilul unui client a fost actualizat prea des sau numai după o scurtă perioadă de la ultima modificare (mai ales dacă schimbarea a avut loc în zilele imediat precedente unei investiţii recomandate). Astfel de situaţii s-ar agrava sau ar fi raportate funcţiei de control relevante. Aceste politici şi proceduri sunt deosebit de importante în situaţiile în care există un risc sporit ca interesul firmei să intre în conflict cu interesele clienţilor săi, de exemplu, în situaţii de auto-plasamente sau în cazul în care firma primeşte stimulente pentru distribuirea unui produs. Un alt factor relevant de luat în considerare în acest context este, de asemenea, tipul de interacţiune cu clientul (de exemplu, faţă în faţă spre deosebire de un sistem automatizat)*18).
        *17) De asemenea, relevante în acest context sunt măsurile adoptate pentru a asigura autenticitatea informaţiilor clienţilor, după cum este detaliat în orientarea 4, punctul 44.
        *18) În acest sens, consultaţi, de asemenea, clarificările furnizate deja de ESMA în documentul de "Întrebări şi răspunsuri" privind subiectele referitoare la protecţia investitorilor din MiFID II (Ref.: ESMA35-43-349 - Întrebarea privind "Tranzacţiile de produse necorespunzătoare").

    57. Firmele ar trebui să informeze clientul atunci când informaţiile suplimentare furnizate duc la o schimbare a profilului acestuia, indiferent dacă profilul devine mai riscant (şi, prin urmare, poate rezulta o gamă mai largă de produse mai riscante şi mai complexe, cu potenţialul de a suferi pierderi mai mari) sau viceversa, mai conservatoare (şi, prin urmare, o gamă mai restrânsă de produse pot fi, în consecinţă, potrivite pentru el).

    Informaţiile referitoare la clienţi pentru entităţile sau grupurile juridice
        Legislaţie relevantă: art. 25 alin. (2) din MiFID II; art. 54 alin. (6) din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 6
    58. Firmele trebuie să aibă o politică care să definească ex ante modalitatea de efectuare a evaluării adecvării în situaţiile în care un client este o persoană juridică sau un grup de două sau mai multe persoane fizice sau în cazul în care una sau mai multe persoane fizice sunt reprezentate de o altă persoană fizică. Această politică ar trebui să precizeze, pentru fiecare dintre aceste situaţii, procedura şi criteriile care ar trebui urmate pentru a se conforma cerinţelor de adecvare ale MiFID II. Firma ar trebui, în mod clar, să informeze ex-ante pe aceia dintre clienţii săi care sunt persoane juridice, grupuri de persoane sau persoane fizice reprezentate de o altă persoană fizică despre cine ar trebui să fie supus evaluării adecvării, modul în care va fi efectuată evaluarea adecvării în practică şi impactul posibil pe care l-ar putea avea asupra clienţilor relevanţi, în conformitate cu politica existentă.

    Orientări specifice
    59. Firmele ar trebui să analizeze dacă există indicaţii specifice în cadrul legislativ naţional aplicabil care ar trebui luate în considerare în scopul efectuării evaluării adecvării (acest lucru ar putea fi valabil, de exemplu, în situaţia când numirea unui reprezentant legal este prevăzută prin lege: de exemplu, pentru persoane minore sau aflate în incapacitate sau pentru o persoană juridică).
    60. Politica ar trebui să facă o distincţie clară între situaţiile în care este prevăzut un reprezentant în legislaţia naţională aplicabilă, cum ar fi, de exemplu, cazul persoanelor juridice şi situaţiile în care nu este prevăzut niciun reprezentant, şi ar trebui să se concentreze asupra acestor situaţii. În cazul în care politica prevede acorduri între clienţi, aceştia ar trebui să fie informaţi în mod clar şi în scris despre efectele pe care astfel de acorduri le-ar putea avea în ceea ce priveşte protejarea intereselor fiecăruia dintre ei. Măsurile luate de firmă în conformitate cu politica sa ar trebui să fie documentate corespunzător pentru a permite controalele ex post.

    Situaţiile în care este prevăzut un reprezentant în legislaţia naţională aplicabilă
    61. Art. 54 alin. (6) al doilea paragraf din Regulamentul delegat al MiFID II defineşte modul în care ar trebui efectuată evaluarea adecvării în situaţiile în care clientul este o persoană fizică reprezentată de o altă persoană fizică sau este o persoană juridică ce a solicitat tratament ca client profesional. Pare rezonabil ca aceeaşi abordare să se poată aplica tuturor persoanelor juridice, indiferent dacă acestea ar fi solicitat să fie tratate ca clienţi profesionali sau nu.
    62. Firmele ar trebui să se asigure că procedurile lor încorporează în mod corespunzător acest articol în organizaţia lor, ceea ce implică, printre altele, verificarea faptului că reprezentantul este într-adevăr - în conformitate cu legislaţia naţională relevantă - autorizat să efectueze tranzacţii în numele clientului de bază.

    Situaţiile în care nu este prevăzut un reprezentant în legislaţia naţională aplicabilă
    63. În cazul în care clientul este un grup de două sau mai multe persoane fizice şi nu există un reprezentant prevăzut în legislaţia naţională aplicabilă, politica firmei ar trebui să identifice de la cine vor fi colectate informaţiile necesare şi cum va fi efectuată evaluarea adecvării. Clienţii ar trebui să fie informaţi corespunzător cu privire la abordarea firmei (astfel cum s-a hotărât în politica firmei) şi la impactul acestei abordări asupra modului în care evaluarea adecvării se face în practică.
    64. Abordări cum ar fi următoarele ar putea fi luate în considerare de către firme:
    a. firmele ar putea alege să invite grupul de două sau mai multe persoane fizice să desemneze un reprezentant; sau,
    b. firmele ar putea lua în considerare colectarea de informaţii despre fiecare client individual şi efectuarea evaluării adecvării pentru fiecare client individual.


    Invitarea grupului de două sau mai multe persoane fizice să desemneze un reprezentant
Dacă grupul de două sau mai multe persoane fizice acceptă să desemneze un reprezentant, ar putea fi urmată aceeaşi abordare ca cea descrisă la art. 54 alin. (6) al doilea paragraf din Regulamentul delegat al MiFID II: cunoştinţele şi experienţa sunt cele ale reprezentantului, în timp ce situaţia financiară şi obiectivele de investiţii ar fi cele ale clientului (clienţilor) de bază. Această desemnare ar trebui făcută în scris, precum şi în conformitate cu respectarea legislaţiei naţionale aplicabile, şi trebuie înregistrată de firma în cauză. Clienţii - parte a grupului - ar trebui să fie clar informaţi, în scris, despre impactul pe care un acord între clienţi îl poate avea asupra protejării intereselor fiecăruia dintre ei.
    66. Politica firmei ar putea totuşi să impună clientului (clienţilor) de bază să se pună de acord asupra obiectivelor lor de investiţii.
    67. În cazul în care părţile implicate întâmpină dificultăţi în a decide persoana/persoanele de la care ar trebui colectate informaţiile privind cunoştinţele şi experienţa, baza pe care ar trebui stabilită situaţia financiară în scopul evaluării adecvării sau cu privire la definirea obiectivelor lor de investiţii, firma ar trebui să adopte cea mai prudentă abordare, luând în considerare, în consecinţă, informaţiile privind persoana cu cel mai scăzut nivel de cunoaştere şi experienţă, cea mai slabă situaţie financiară sau cele mai conservatoare obiective de investiţii. Ca alternativă, politica firmei poate specifica, de asemenea, că aceasta nu va putea oferi consultanţă de investiţii sau servicii de administrare a portofoliului într-o astfel de situaţie. Firmele ar trebui măcar să fie prudente ori de câte ori există o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte nivelul de cunoştinţe şi experienţă sau situaţia financiară a diferiţilor clienţi care fac parte din grup sau atunci când serviciile de consultanţă de investiţii sau de administrare a portofoliului pot include instrumente financiare cu efect de levier sau tranzacţii cu angajamente condiţionale care prezintă un risc de pierderi semnificative care ar putea depăşi investiţia iniţială a grupului de clienţi şi ar trebui să documenteze în mod clar abordarea aleasă.

    Colectarea de informaţii despre fiecare client individual şi efectuarea evaluării adecvării pentru fiecare client individual
    68. Atunci când o firmă decide să colecteze informaţii şi să efectueze evaluarea adecvării pentru fiecare client individual parte a grupului, dacă există diferenţe semnificative între caracteristicile acelor clienţi individuali (de exemplu, dacă firma i-ar clasifica pe diferite profiluri de investiţii), se pune problema modului de asigurare a coerenţei serviciilor de consultanţă de investiţii sau de administrare a portofoliului furnizate cu privire la activele sau portofoliul acelui grup de clienţi. Într-o astfel de situaţie, un instrument financiar poate fi adecvat pentru un client parte a grupului, dar nu şi pentru alt client. Politica firmei ar trebui să precizeze clar modul în care firma se va ocupa de astfel de situaţii. În acest caz, din nou, firma ar trebui să adopte cea mai prudentă abordare, luând în considerare informaţiile despre clientul parte din grup cu cele mai puţine cunoştinţe şi experienţă, cea mai slabă situaţie financiară sau cele mai conservatoare obiective de investiţii. Ca alternativă, politica firmei poate specifica, de asemenea, că aceasta nu va putea oferi consultanţă de investiţii sau servicii de administrare a portofoliului într-o astfel de situaţie. În acest context, ar trebui remarcat faptul că colectarea de informaţii despre toţi clienţii care fac parte din grup şi luarea în considerare, în scopul evaluării, a unui profil mediu al nivelului cunoştinţelor şi al competenţei tuturor acestora, este puţin probabil să fie conform cu principiul general al MiFID II de a servi cât mai bine interesele clienţilor.

    Măsuri necesare pentru a înţelege produsele de investiţii
        Legislaţie relevantă: art. 16 alin. (2) şi art. 25 alin. (2) din MiFID II; art. 54 alin. (9) din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 7
    69. Firmele ar trebui să se asigure că politicile şi procedurile implementate pentru a înţelege caracteristicile, natura şi funcţiile (inclusiv costurile şi riscurile) produselor de investiţii îi permit să recomande investiţii adecvate sau să investească în produse adecvate pentru clienţii lor.

    Orientări specifice
    70. Firmele ar trebui să adopte proceduri, metodologii şi instrumente solide şi obiective care să le permită să analizeze în mod corespunzător diferitele caracteristici şi factorii de risc relevanţi (cum sunt riscul de credit, riscul de piaţă, riscul de lichiditate*19), ...) privind fiecare produs de investiţii pe care îl pot recomanda sau îl pot investi în numele clienţilor. Aceasta ar trebui să includă luarea în considerare a analizei firmei efectuate în scopul obligaţiilor de guvernanţă a produselor*20). În acest context, firmele ar trebui să evalueze cu atenţie modul în care anumite produse ar putea să se comporte în anumite circumstanţe (de exemplu, obligaţiuni convertibile sau alte titluri de creanţă supuse Directivei privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor bancare*21), care pot, de exemplu, să îşi schimbe natura în acţiuni).
        *19) Este deosebit de important ca riscul de lichiditate identificat să nu fie echilibrat cu alţi indicatori de risc (cum sunt, de exemplu, cei adoptaţi pentru evaluarea riscului de credit/de contraparte şi a riscului de piaţă). Acest lucru se explică prin faptul că ar trebui comparate caracteristicile de lichiditate ale produselor cu informaţii despre dorinţa clientului de a menţine investiţia pentru o anumită perioadă de timp, adică aşa-numita "perioadă de deţinere".
        *20) În special, MiFID II impune firmelor [în temeiul art. 24 alin. (2) al doilea paragraf] să "înţeleagă instrumentele financiare pe care le oferă sau le recomandă" pentru a-şi putea respecta obligaţia de a asigura compatibilitatea dintre produsele oferite sau recomandate şi piaţa ţintă aferentă a clienţilor finali.
        *21) Directiva nr. 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivei nr. 82/891/CEE a Consiliului şi a Directivelor nr. 2001/24/CE, nr. 2002/47/CE, nr. 2004/25/CE, nr. 2005/56/CE, nr. 2007/36/CE, nr. 2011/35/UE, nr. 2012/30/UE şi nr. 2013/36/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 şi (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 190-348).

    71. Luarea în considerare a nivelului de "complexitate" a produselor este deosebit de importantă şi ar trebui să fie însoţită de informaţii privind clienţii (în special în ceea ce priveşte cunoştinţele şi experienţa acestora). Deşi complexitatea este un termen relativ, care depinde de mai mulţi factori, firmele ar trebui, de asemenea, să ţină seama de criteriile şi principiile identificate în MiFID II, atunci când definesc şi perfecţionează în mod corespunzător nivelul de complexitate care trebuie atribuit produselor în scopul evaluării adecvării.
    72. Firmele ar trebui să adopte proceduri pentru a se asigura că informaţiile utilizate pentru a înţelege şi a clasifica corect produsele de investiţii incluse în oferta lor de produse sunt fiabile, exacte, coerente şi actualizate. Atunci când adoptă astfel de proceduri, firmele ar trebui să ţină seama de caracteristicile şi natura diferitelor produse avute în vedere (de exemplu, produsele mai complexe, cu caracteristici particulare, pot necesita prelucrări de date mai detaliate şi firmele nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe un singur furnizor de date pentru a înţelege şi clasifica produsele de investiţii, ci ar trebui să verifice şi să pună sub semnul întrebării astfel de date sau să compare datele furnizate de mai multe surse de informaţii).
    73. În plus, firmele ar trebui să revizuiască informaţiile utilizate pentru a putea reflecta orice schimbări relevante care ar putea influenţa clasificarea produsului. Acest lucru este deosebit de important, ţinând seama de evoluţia continuă şi de viteza crescândă a pieţelor financiare.
    I.I FURNIZAREA DE PRODUSE ADECVATE FIECĂRUI CLIENT
    Măsuri necesare asigurării caracterului adecvat al unei investiţii
        Legislaţie relevantă: art. 16 alin. (2) şi art. 25 alin. (2) din MiFID II; art. 21 din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 8
    74. Pentru a putea oferi clienţilor investiţii adecvate, firmele ar trebui să stabilească politici şi proceduri pentru a se asigura că în mod constant ţin seama de:
        ● toate informaţiile disponibile privind clientul care sunt necesare pentru evaluarea adecvării unei investiţii, inclusiv portofoliul actual de investiţii al clientului (şi alocarea activelor în cadrul acestui portofoliu);
        ● toate caracteristicile semnificative ale investiţiilor luate în considerare în evaluarea adecvării, inclusiv toate riscurile relevante şi orice costuri directe sau indirecte pentru client.*22)
        *22) A se vedea art. 50 şi 51 din Regulamentul delegat al MiFID II în ceea ce priveşte obligaţia de informare a clienţilor în privinţa costurilor.    Orientări specifice
    75. Li se reaminteşte firmelor că evaluarea adecvării nu se limitează la recomandări privind cumpărarea unui instrument financiar. Fiecare recomandare trebuie să fie adecvată, fie că este vorba de o recomandare de a cumpăra, de a deţine sau de a vinde un instrument, sau de a nu face acest lucru*23).
        *23) A se vedea considerentul 87 din Regulamentul delegat al MiFID II, precum şi punctul 31 din secţiunea IV din CESR, Înţelegerea definiţiei consultanţei în temeiul MiFID, întrebare şi răspunsuri, 19 aprilie 2010, CESR/10-293.

    76. Firmele care se bazează pe instrumente în procesul de evaluare a adecvării (cum ar fi modele de portofoliu, software de alocare a activelor sau un instrument de realizare a profilului de risc pentru investiţii potenţiale) ar trebui să dispună de sisteme şi controale adecvate pentru a se asigura că instrumentele sunt potrivite scopului şi obţin rezultate satisfăcătoare.
    77. În acest sens, instrumentele ar trebui concepute astfel încât să ţină seama de toate caracteristicile relevante ale fiecărui client sau produs de investiţii. De exemplu, instrumentele care clasifică clienţii sau produsele de investiţii într-o manieră generală nu ar corespunde acestui scop.
    78. O firmă ar trebui să instituie politici şi proceduri care să îi permită să asigure, printre altele, că:
        ● serviciile de consultanţă şi de administrare a portofoliului furnizate clientului ţin seama de un grad adecvat de diversificare a riscurilor;
        ● clientul înţelege în mod corect relaţia între risc şi randament, spre exemplu, a remuneraţiei inevitabil scăzute a activelor fără risc, a incidenţei orizontului de timp cu privire la această relaţie şi a impactului costurilor asupra investiţiilor sale;
        ● situaţia financiară a clientului poate finanţa investiţiile şi clientul poate suporta eventualele pierderi rezultate din investiţii;
        ● orice recomandare personală sau tranzacţie încheiată în cursul furnizării unui serviciu de consultanţă de investiţii sau de administrare a portofoliului, în cazul în care este implicat un instrument financiar nelichid, ia în considerare durata de timp în care clientul este pregătit să reţină investiţia; şi
        ● orice conflicte de interese sunt împiedicate să afecteze negativ calitatea evaluării adecvării.

    79. Atunci când se ia o decizie cu privire la metodologia ce urmează a fi adoptată pentru a efectua evaluarea adecvării, firma ar trebui să ţină seama şi de tipul şi caracteristicile serviciilor furnizate şi, în general, de modelul său de afaceri. De exemplu, în cazul în care o firmă administrează un portofoliu sau oferă consultanţă unui client în legătură cu portofoliul acestuia, ar trebui să adopte o metodologie care să îi permită să efectueze o evaluare a adecvării bazată pe analizarea portofoliului clientului în ansamblu.
    80. Atunci când efectuează o evaluare a adecvării, o firmă care furnizează serviciul de administrare a portofoliului ar trebui, pe de o parte, să evalueze - în conformitate cu punctul 38 din prezentul ghid - cunoştinţele şi experienţa clientului cu privire la fiecare tip de instrument financiar care ar putea să fie inclus în portofoliul său şi tipurile de riscuri implicate în administrarea portofoliului său. În funcţie de gradul de complexitate al instrumentelor financiare implicate, firma ar trebui să evalueze cunoştinţele şi experienţa clientului mai detaliat decât numai pe baza categoriei căreia îi aparţine instrumentul (de exemplu, creanţele subordonate în locul obligaţiunilor în general). Pe de altă parte, în ceea ce priveşte situaţia financiară a clientului şi obiectivele de investiţii, evaluarea adecvării impactului instrumentului (instrumentelor) şi tranzacţiei (tranzacţiilor) poate fi făcută la nivelul întregului portofoliu al clientului. În practică, dacă acordul de administrare a portofoliului defineşte suficient de detaliat strategia de investiţii adecvată pentru client în ceea ce priveşte criteriile de adecvare definite de MiFID II şi care va fi urmată de firmă, evaluarea adecvării deciziilor de investiţii s-ar putea face contrar strategiei de investiţii aşa cum este definită în contractul de administrare a portofoliului, iar portofoliul clientului în ansamblul său ar trebui să reflecte această strategie de investiţii convenită.
        Atunci când o firmă efectuează o evaluare a adecvării bazată pe analizarea întregului portofoliu al clientului în cadrul serviciului de consultanţă de investiţii, aceasta înseamnă că, pe de o parte, nivelul cunoştinţelor şi experienţei clientului ar trebui evaluat pentru fiecare produs de investiţii şi riscurile implicate în tranzacţia aferentă. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte situaţia financiară a clientului şi obiectivele de investiţii, evaluarea adecvării impactului produsului şi tranzacţiei poate fi făcută la nivelul portofoliului clientului.

    81. Atunci când o firmă efectuează o evaluare a adecvării bazată pe analizarea portofoliului clientului în ansamblu, ar trebui să asigure un grad adecvat de diversificare în portofoliul clientului, ţinând seama de expunerea portofoliului clientului la diferitele riscuri financiare (expunerea geografică, expunerea la riscul valutar, expunerea la clasa de active etc.). În cazurile în care, de exemplu, mărimea portofoliului unui client este prea mică, din perspectiva firmei, pentru a permite o diversificare eficientă în ceea ce priveşte riscul de credit, societatea poate lua în considerare direcţionarea acelor clienţi către tipuri de investiţii "garantate" sau diversificate per se (cum ar fi, de exemplu, un fond de investiţii diversificat).
        Firmele ar trebui să fie în mod deosebit prudente în ceea ce priveşte riscul de credit: expunerea portofoliului clientului la un singur emitent sau la emitenţii care fac parte din acelaşi grup ar trebui analizată în mod special. Acest lucru se datorează faptului că, în cazul în care portofoliul unui client este concentrat în produse emise de o singură entitate (sau entităţi din acelaşi grup), în cazul falimentului acelei entităţi, clientul poate pierde până la întreaga sa investiţie. Atunci când operează prin aşa-numitele modele de autoplasament, firmelor li se reaminteşte Declaraţia ESMA din 2016 privind BRRD*24) potrivit căreia "acestea ar trebui să evite o concentrare excesivă a investiţiilor în instrumente financiare supuse regimului de rezoluţie emis de firma în sine sau de entităţi din acelaşi grup". Prin urmare, pe lângă metodologiile care trebuie aplicate pentru evaluarea riscului de credit al produselor (a se vedea orientarea 7), firmele ar trebui, de asemenea, să adopte măsuri şi proceduri ad-hoc pentru a asigura identificarea, controlul şi diminuarea efectivă a concentrării riscului de credit (de exemplu, identificarea pragurilor ex ante ar putea fi inclusă)*25).
        *24) A se vedea "Practicile MiFID pentru firmele care vând instrumente financiare care fac obiectul regimului de rezoluţie prevăzut de BRRD" (ESMA/2016/902).
        *25) În acest scop, în conformitate cu Declaraţia ESMA menţionată, firmele ar trebui, de asemenea, să ia în considerare caracteristicile specifice ale valorilor mobiliare oferite (inclusiv caracteristicile lor de risc şi situaţia emitentului), precum şi situaţia financiară a clienţilor, inclusiv capacitatea acestora de a suporta pierderile şi obiectivele lor de investiţii, inclusiv profilul lor de risc.


    82. Pentru a asigura coerenţa evaluării adecvării efectuate prin intermediul instrumentelor automate (chiar dacă interacţiunea cu clienţii nu are loc prin sisteme automate), firmele ar trebui să monitorizeze şi să testeze în mod regulat algoritmii care stau la baza adecvării tranzacţiilor recomandate sau efectuate în numele clienţilor. La definirea unor astfel de algoritmi, firmele ar trebui să ţină seama de natura şi caracteristicile produselor incluse în oferta lor către clienţi. În special, firmele ar trebui cel puţin:
        ● să stabilească o documentaţie adecvată privind proiectarea sistemului care să stabilească în mod clar scopul, domeniul de aplicare şi modul de proiectare a algoritmilor. Schemele decizionale ramificate sau regulile decizionale ar trebui să facă parte din această documentaţie, dacă este cazul;
        ● să aibă o strategie de testare documentată, care să explice domeniul de aplicare a testării algoritmilor. Ea ar trebui să includă planuri de testare, cazuri de testare, rezultate ale testelor, remedierea defecţiunilor (dacă este cazul) şi rezultatele finale ale testelor;
        ● să dispună de politici şi proceduri adecvate pentru gestionarea modificărilor aduse unui algoritm, inclusiv monitorizarea şi păstrarea evidenţelor privind astfel de modificări. Aceasta include implementarea unor măsuri de securitate pentru a monitoriza şi a împiedica accesul neautorizat la algoritm;
        ● să revizuiască şi să actualizeze algoritmii pentru a se asigura că aceştia reflectă orice schimbări relevante (de exemplu, modificările de pe piaţă şi modificările aduse legislaţiei aplicabile) care ar putea afecta eficacitatea lor;
        ● să dispună de politici şi proceduri care să permită detectarea oricărei erori în cadrul algoritmului şi soluţionarea acesteia în mod adecvat, inclusiv, de exemplu, suspendarea furnizării de consultanţă în cazul în care această eroare poate conduce la o consultanţă necorespunzătoare şi/sau la o încălcare a legislaţiei/regulamentului relevant(e);
        ● să dispună de resurse adecvate, inclusiv resurse umane şi tehnologice, pentru a monitoriza şi a supraveghea performanţa algoritmilor printr-o revizuire adecvată şi în timp util a consultanţei furnizate; şi
        ● să dispună de un proces adecvat de aprobare internă, pentru a se asigura că paşii de mai sus au fost respectaţi.


    Costurile şi complexitatea produselor echivalente
        Legislaţie relevantă: art. 25 alin. (2) din MiFID II; art. 54 alin. (9) din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 9
    83. Politicile şi procedurile de adecvare ar trebui să garanteze că, înainte ca o firmă să ia o decizie cu privire la produsul (produsele) de investiţii care va (vor) fi recomandat(e) sau investit(e) în portofoliul administrat în numele clientului, se va întreprinde o evaluare aprofundată a posibilelor alternative de investiţii, ţinând seama de costul şi complexitatea produselor.

    Orientări specifice
    84. Ţinând cont de natura serviciului, modelul de afacere şi tipul de produse furnizate, firmele ar trebui să dispună de un proces de evaluare a produselor disponibile care sunt "echivalente" unul cu celălalt în ceea ce priveşte capacitatea de a satisface nevoile şi circumstanţele clientului, cum ar fi instrumentele financiare cu pieţe ţintă similare şi profiluri similare de risc/randament.
    85. Atunci când se ia în considerare factorul de cost, firmele ar trebui să ţină seama de toate costurile şi taxele care fac obiectul dispoziţiilor relevante de la art. 24 alin. (4) din MiFID II şi al dispoziţiilor aferente din Regulamentul delegat al MiFID II. În ceea ce priveşte complexitatea, firmele ar trebui să se bazeze pe criteriile identificate în orientarea 7 de mai sus. În ceea ce priveşte firmele cu o gamă restrânsă de produse sau cele care recomandă un singur tip de produs, în cazul în care evaluarea produselor "echivalente" ar putea fi limitată, acestea trebuie să-şi informeze clienţii cu privire la circumstanţele respective. În acest context, este deosebit de important ca să li se furnizeze clienţilor informaţii adecvate cu privire la modul în care este limitată gama de produse oferite, în conformitate cu art. 24 alin. (4) litera (a) punctul (ii) din MiFID II*26).
        *26) În conformitate cu MiFID II, nu se aşteaptă, prin urmare, ca firmele să ia în considerare întregul univers de posibile opţiuni de investiţii existente pe piaţă pentru a se conforma cerinţei prevăzute la art. 54 alin. (9) din Regulamentul delegat al MiFID II.

    86. În cazul în care o firmă utilizează strategii comune de portofoliu sau modele de propuneri de investiţii care se aplică unor clienţi diferiţi cu acelaşi profil de investiţie (stabilit de către firmă), evaluarea costurilor şi a complexităţii produselor "echivalente" se poate face la un nivel superior, central (de exemplu, în cadrul unui comitet pentru investiţii sau al oricărui alt comitet care defineşte strategii comune de portofoliu sau modele de propuneri de investiţii), deşi o firmă va trebui să se asigure în continuare că produsele de investiţii selectate sunt adecvate şi corespund profilului individualizat al clienţilor lor.
    87. Firmele ar trebui să poată justifica acele situaţii în care un produs mai costisitor sau mai complex este ales sau recomandat în detrimentul unui produs echivalent, ţinând seama de faptul că, pentru procesul de selecţie a produselor în contextul consultanţei de investiţii sau al administrării portofoliului, pot fi luate în considerare şi alte criterii (de exemplu: diversificarea portofoliului, lichiditatea sau nivelul de risc). Firmele ar trebui să documenteze şi să ţină evidenţa acestor decizii, deoarece aceste decizii ar trebui să merite o atenţie deosebită din partea funcţiilor de control din cadrul firmei. Documentaţia respectivă ar trebui să facă obiectul unor revizuiri interne. Atunci când oferă consultanţă de investiţii, firmele ar putea, de asemenea, din anumite motive bine definite, să decidă să informeze clientul cu privire la decizia de a alege instrumentul financiar mai costisitor şi mai complex.

    Costurile şi beneficiile reorientării investiţiilor
        Legislaţie relevantă: art. 16 alin. (2) şi art. 25 alin. (2) din MiFID II; art. 54 alin. (11) din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 10
    88. Firmele ar trebui să dispună de politici şi proceduri adecvate pentru a se asigura că se efectuează o analiză a costurilor şi beneficiilor unei reorientări, astfel încât firmele să poată demonstra în mod rezonabil că beneficiile preconizate ale reorientării sunt mai mari decât costurile. De asemenea, firmele ar trebui să instituie controale adecvate pentru a evita orice eludare a cerinţelor relevante ale MiFID II.

    Orientări specifice
    89. În sensul prezentului ghid, deciziile de investiţii cum ar fi reechilibrarea unui portofoliu aflat în administrare, în cazul unei "strategii pasive" de reproducere a unui indice (aşa cum s-a convenit cu clientul) nu ar fi în mod normal considerate ca fiind o reorientare. Pentru evitarea oricărei îndoieli, orice tranzacţie efectuată fără menţinerea acestor praguri ar fi considerată ca fiind o reorientare. Pentru clienţii profesionali per se, analiza cost/beneficiu poate fi efectuată la nivelul strategiei de investiţii.
    90. Firmele ar trebui să ţină seama de toate informaţiile necesare, astfel încât să poată efectua o analiză cost/beneficiu a reorientării, adică o evaluare a avantajelor şi dezavantajelor noii (noilor) investiţii avute în vedere. Atunci când se iau în considerare aspectele legate de costuri, firmele ar trebui să ţină seama de toate costurile şi taxele care fac obiectul dispoziţiilor relevante de la art. 24 alin. (4) din MiFID II şi al dispoziţiilor aferente din Regulamentul delegat al MiFID II. În acest context, factorii pecuniari şi nepecuniari referitori la costuri şi beneficii ar putea fi relevanţi. Printre aceştia s-ar putea număra, de exemplu:
        ● randamentul net anticipat al tranzacţiei alternative propuse [care ia în considerare, de asemenea, orice cost iniţial care ar putea fi plătit de client (clienţi)] faţă de randamentul net anticipat al investiţiei existente (care ar trebui să ia în considerare şi orice cost de ieşire care ar putea fi suportat de client pentru cesionarea produsului aflat în portofoliul său);
        ● o schimbare a situaţiei şi nevoilor clientului, care ar putea fi motivul pentru care se ia în calcul reorientarea, de exemplu, nevoia de lichidităţi pe termen scurt ca urmare a unui eveniment familial neaşteptat şi neplanificat;
        ● o schimbare a caracteristicilor produselor şi/sau a circumstanţelor pieţei, care ar putea fi un motiv pentru a lua în calcul o reorientare în portofoliul (portofoliile) clientului (clienţilor), de exemplu, dacă un produs mai poate fi transformat în lichidităţi din cauza tendinţelor pieţei;
        ● beneficii privind portofoliului clientului care decurg din reorientare, cum ar fi: (i) o creştere a diversificării portofoliului (în funcţie de aria geografică, tipul de instrument, tipul de emitent etc.); (ii) o armonizare sporită a profilului de risc al portofoliului cu obiectivele de risc ale clientului; (iii) o creştere a lichidităţii portofoliului; sau (iv) o scădere a riscului global de credit al portofoliului.

    91. Atunci când oferă consultanţă de investiţii, o explicaţie clară a motivelor pentru care beneficiile reorientării recomandate sunt mai mari decât costurile acesteia ar trebui să fie inclusă în raportul de adecvare pe care firma trebuie să îl furnizeze clientului înainte de efectuarea tranzacţiei.
    92. Firmele ar trebui, de asemenea, să adopte sisteme şi controale pentru a monitoriza riscul de eludare a obligaţiei de a evalua costurile şi beneficiile reorientării recomandate, de exemplu în situaţiile în care o recomandare de a vinde un produs este urmată de o recomandare de a cumpăra un alt produs într-o etapă ulterioară (de exemplu, câteva zile mai târziu), însă cele două tranzacţii erau de fapt strict legate între ele de la început.
    93. În cazul în care o firmă utilizează strategii comune de portofoliu sau propuneri de investiţii model care se aplică unor clienţi diferiţi cu acelaşi profil de investiţie (stabilit de către firmă), analiza costuri/beneficii a unei reorientări ar putea fi efectuată la un nivel mai ridicat decât nivelul fiecărui client individual sau al fiecărei tranzacţii individuale. Mai precis, atunci când o reorientare este decisă la nivel central, de exemplu, în cadrul unui comitet pentru investiţii sau al oricărui alt comitet care defineşte strategii comune de portofoliu sau modele de propuneri de investiţii, analiza costuri/beneficii ar putea fi efectuată la nivelul acelui comitet. Dacă o asemenea reorientare este decisă la nivel central, analiza costuri/beneficii efectuată la acest nivel ar fi, de obicei, aplicabilă tuturor portofoliilor de clienţi comparabile, fără a face o evaluare pentru fiecare client individual. Într-o astfel de situaţie, de asemenea, firma ar putea stabili, la nivelul comitetului competent, motivul pentru care o reorientare decisă nu va fi efectuată pentru anumiţi clienţi. Deşi analiza costuri/beneficii ar putea fi efectuată la un nivel mai înalt în astfel de situaţii, firma ar trebui totuşi să dispună de controale adecvate pentru a verifica dacă nu există caracteristici particulare ale anumitor clienţi care ar putea necesita un nivel mai discret de analiză.
    94. Atunci când un administrator de portofoliu a convenit asupra unui mandat şi a unei strategii de investiţii mai personalizate cu un client ca urmare a necesităţilor de investiţii specifice ale clientului, o analiză cost/beneficiu a reorientării la nivel de client ar trebui să fie mai potrivită, spre deosebire de cele de mai sus*27).
        *27) Pentru relaţiile cu clienţii profesionali, a se vedea punctul 89.

    95. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă un administrator de portofoliu consideră că structura sau parametrii unui portofoliu ar trebui modificaţi într-un mod care nu este permis de mandatul convenit cu clientul (de exemplu, dintr-o strategie axată pe acţiuni într-o strategie fixă pe venit) administratorul de portofoliu ar trebui să discute acest lucru cu clientul şi să revizuiască sau să realizeze o nouă evaluare a adecvării pentru a conveni asupra unui nou mandat.

    I.II ALTE CERINŢE CONEXE
    Calificările personalului firmei
        Legislaţie relevantă: art. 16 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) şi (9) din MiFID II; art. 21 alin. (1) litera (d) din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 11
    96. Firmele sunt obligate să se asigure că personalul implicat în aspectele esenţiale ale procesului de adecvare posedă un nivel adecvat de aptitudini, cunoştinţe şi competenţă.

    Orientări specifice
    97. Personalul trebuie să înţeleagă rolul pe care îl joacă în procesul de evaluare a adecvării şi să posede aptitudinile, cunoştinţele şi competenţa necesară, inclusiv cunoştinţe suficiente cu privire la cerinţele şi procedurile de reglementare relevante, în vederea îndeplinirii responsabilităţilor care le revin.
    98. Personalul care oferă consultanţă de investiţii sau informaţii despre instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare clienţilor în numele firmei (inclusiv în cazul administrării portofoliului) trebuie să deţină cunoştinţele şi competenţele necesare prevăzute la art. 25 alin. (1) din MiFID II (şi specificate în continuare în Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi a competenţelor*28)), inclusiv în ceea ce priveşte evaluarea adecvării.
        *28) Ref.: ESMA71-1154262120-153 EN (rev). ES

    99. Restul angajaţilor care nu tratează în mod direct cu clienţii (şi, prin urmare, nu fac obiectul noilor dispoziţii menţionate la punctul 97), dar care sunt implicaţi în evaluarea adecvării în orice alt mod, trebuie să posede aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele necesare în funcţie de rolul lor specific în procesul de adecvare*29). Acest lucru poate însemna, de exemplu, stabilirea chestionarelor, definirea algoritmilor care să guverneze evaluarea adecvării sau alte aspecte necesare pentru a efectua evaluarea adecvării şi a controla conformitatea cu cerinţele de adecvare.
        *29) ESMA remarcă faptul că unele state membre solicită certificarea personalului care oferă servicii de consultanţă de investiţii şi/sau de administrare a portofoliului, sau sisteme echivalente, pentru a asigura un nivel adecvat de cunoştinţe şi competenţe ale personalului implicat în aspectele esenţiale ale procesului de adecvare.

    100. Dacă este cazul, atunci când folosesc instrumente automatizate (inclusiv instrumente hibride), firmele de investiţii ar trebui să se asigure că angajaţii implicaţi în activităţile legate de definirea acestor instrumente:
    a. înţeleg corect tehnologia şi algoritmii folosiţi pentru a oferi consiliere digitală (în special, sunt capabili să înţeleagă raţionamentul, riscurile şi regulile din spatele algoritmilor care stau la baza consilierii digitale); şi
    b. sunt capabili să înţeleagă şi să revizuiască consilierea digitală/automatizată generată de algoritmi.


    Păstrarea evidenţei şi înregistrărilor
        Legislaţie relevantă: art. 16 alin. (6) şi art. 25 alin. (5) şi (6) din MiFID II; art. 72, 73, 74 şi 75 din Regulamentul delegat al MiFID II.

    Orientarea generală 12
    101. Firmele ar trebui, cel puţin:
    a. să menţină măsuri adecvate de înregistrare şi de păstrare pentru a asigura păstrarea unei evidenţe sistematice şi transparente în ceea ce priveşte evaluarea adecvării, inclusiv colectarea de informaţii de la client, orice consultanţă de investiţii furnizată şi toate investiţiile (şi dezinvestiţiile) realizate în urma evaluării adecvării şi a rapoartelor de adecvare aferente furnizate clientului;
    b. să se asigure că măsurile de păstrare a evidenţei şi a înregistrărilor sunt proiectate pentru a permite detectarea erorilor în ceea ce priveşte evaluarea adecvării (cum ar fi vânzarea abuzivă);
    c. să se asigure că evidenţele şi înregistrările păstrate, inclusiv rapoartele de adecvare furnizate clienţilor, sunt accesibile pentru persoanele relevante din cadrul firmei şi pentru autorităţile competente;
    d. să dispună de procese adecvate pentru a diminua orice deficienţe sau limitări ale măsurilor de păstrare a evidenţei şi înregistrărilor.


    Orientări specifice
    102. Măsurile de păstrare a evidenţei şi înregistrărilor adoptate de firme trebuie să fie astfel concepute încât să permită firmelor să urmărească ex-post motivul pentru care o (dez)investiţie a fost efectuată şi de ce a fost oferită consultanţă de investiţii chiar şi atunci când consultanţa nu a avut ca rezultat o (dez)investiţie reală. Acest lucru ar putea fi important în cazul unui litigiu între un client şi firmă. De asemenea, este important în scopul controlului - de exemplu, orice erori de păstrare a evidenţei şi înregistrărilor pot împiedica o autoritate competentă să aprecieze calitatea procesului de evaluare a adecvării al unei firme şi pot slăbi capacitatea conducerii firmei de a identifica riscurile de vânzare abuzivă.
    103. Prin urmare, o firmă este obligată să înregistreze toate informaţiile relevante cu privire la evaluarea adecvării, cum ar fi informaţiile despre client (inclusiv modul în care informaţiile respective sunt utilizate şi interpretate pentru a stabili profilul de risc al clientului), şi informaţii cu privire la instrumentele financiare recomandate clientului sau achiziţionate în numele clientului, precum şi raportul de adecvare furnizat clienţilor. Aceste înregistrări ar trebui să includă:
        ● orice modificări aduse de firmă în ceea ce priveşte evaluarea adecvării, în special, orice modificare a profilului de risc de investiţii al clientului;
        ● tipurile de instrumente financiare care corespund profilului şi raţionamentul unei astfel de evaluări, precum şi orice modificări şi motivarea acestora.

    104. Firmele ar trebui să înţeleagă riscurile suplimentare care ar putea afecta furnizarea de servicii de investiţii prin intermediul instrumentelor online/digitale, cum ar fi activitatea cibernetică ostilă, şi ar trebui să dispună de măsuri capabile să diminueze aceste riscuri*30).
        *30) Firmele ar trebui să ia în considerare astfel de riscuri nu numai în ceea ce priveşte dispoziţiile formulate în ghid, ci şi în cadrul obligaţiilor mai extinse ale unei firme în temeiul art. 16 alin. (4) din MiFID II de a lua măsuri rezonabile pentru a asigura continuitatea şi regularitatea în prestarea serviciilor şi activităţilor în domeniul investiţiilor, precum şi cerinţele actului delegat corespunzător legate de acest ghid.

    ANEXA 14


┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │CERERE PENTRU │
│ │AUTORIZAREA │
│ │consultantului de │
│ │investiţii persoană│
│ │fizică autorizat de│
│ │A.S.F. conform art.│
│ │127 din │
│ │Regulamentul A.S.F.│
│DATE DE │nr. 5/2019 privind │
│IDENTIFICARE ALE │reglementarea unor │
│SOLICITANTULUI │dispoziţii │
│ │referitoare la │
│ │prestarea │
│ │serviciilor şi │
│ │activităţilor de │
│ │investiţii conform │
│ │Legii nr. 126/2018 │
│ │privind pieţele de │
│ │instrumente │
│ │financiare │
├──────────────────┴───────────────────┤
│1. Numele şi prenumele solicitantului:│
│..................... │
│2. Actul de identitate: Seria: │
│Numărul: Emitent: Data emiterii: │
│Tip: BI [ ] CI [ ] |_|_| |_|_|_|_|_|_|│
│|__________| |_|_|_|_|_|_|_|_| │
│z z l l a a a a │
│3. Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|│
│_|_|_|_|_|_|_|_| │
│4. Cu domiciliul stabil în: │
│........................ (strada şi │
│numărul) .............. .......... │
│............ (localitatea) (judeţul) │
│(codul poştal) │
│5. Adresa poştală, dacă este diferită:│
│.............. │
│6. Numărul de telefon: .......... │
│(fix, mobil) │
│7. Numărul de fax: │
│.............................. │
│8. Adresa de poştă electronică: │
│................. │
├──────────────────────────────────────┤
│9. Prezenta cerere este însoţită de │
│documentele menţionate mai jos, │
│totalizând un număr de .......... │
│file. │
├──────────────────┬───────────────────┤
│a) Copia actului │[ ] │
│de identitate │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│b) Curriculum │[ ] │
│vitae │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│c) Dovada │ │
│promovării │ │
│examenului │ │
│menţionat la art. │ │
│8 alin. (2), (5) │ │
│sau (6) din │ │
│Regulamentul │ │
│A.S.F./B.N.R. nr. │ │
│14/7/2018 privind │ │
│prestarea de │[ ] │
│servicii şi │ │
│activităţi de │ │
│investiţii în │ │
│numele │ │
│societăţilor de │ │
│servicii de │ │
│investiţii │ │
│financiare şi al │ │
│instituţiilor de │ │
│credit │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│d) Declaraţie pe │ │
│propria │ │
│răspundere, sub │ │
│semnătură │ │
│olografă, cu │[ ] │
│privire la │ │
│îndeplinirea │ │
│condiţiilor │ │
│prevăzute la art. │ │
│128 alin. (1) │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│e) Certificat de │ │
│cazier judiciar │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│- original │[ ] │
├──────────────────┼───────────────────┤
│- copie legalizată│[ ] │
├──────────────────┼───────────────────┤
│- copie care să │ │
│poarte atestare │ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă │[ ] │
│de secretarul │ │
│primăriilor unde │ │
│nu există cabinete│ │
│notariale │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│f) Certificat de │ │
│cazier fiscal │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│- original │[ ] │
├──────────────────┼───────────────────┤
│- copie legalizată│[ ] │
├──────────────────┼───────────────────┤
│- copie care să │ │
│poarte atestare │ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă │[ ] │
│de secretarul │ │
│primăriilor unde │ │
│nu există cabinete│ │
│notariale │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│g) Copia actului │ │
│de studii şi a │ │
│altor certificate │ │
│relevante │ │
│deţinute, │[ ] │
│certificate pentru│ │
│conformitate de │ │
│către deţinătorul │ │
│acestora │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│h) Lista valorilor│ │
│mobiliare deţinute│ │
│în nume propriu şi│ │
│în numele soţiei/ │[ ] │
│soţului, precum şi│ │
│rudelor de gradul │ │
│I │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│i) Declaraţia pe │ │
│proprie │ │
│răspundere, sub │ │
│semnătură │[ ] │
│olografă, în cazul│ │
│în care nu există │ │
│deţineri │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│j) Asigurarea de │ │
│răspundere civilă │ │
│profesională │ │
│prevăzută la art. │ │
│8 alin. (2) din │[ ] │
│Legea nr. 126/2018│ │
│privind pieţele de│ │
│instrumente │ │
│financiare │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│k) Dovada │ │
│achitării în │ │
│contul A.S.F. a │[ ] │
│tarifului │ │
│corespunzător │ │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Data: .......... Semnătura: ..........│
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 15

                                     DECLARAŢIE
        Subsemnatul ............., cu domiciliul în ............, posesor al actului de identitate tip .........*1), seria ........ nr. ........., eliberat de .......... la data de .........., valabil până la data de .........., CNP ............., declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 128 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare pentru autorizarea în calitate de consultant de investiţii şi mă angajez să respect prevederile Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..........
        Semnătura ..........

    ANEXA 16

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │CERERE PENTRU │
│ │AUTORIZAREA │
│ │CONSULTANTULUI DE │
│ │INVESTIŢII PERSOANĂ│
│ │JURIDICĂ AUTORIZAT │
│ │DE A.S.F. CONFORM │
│ │ART. 127 DIN │
│ │REGULAMENTUL A.S.F.│
│DATE DE │NR. 5/2019 PRIVIND │
│IDENTIFICARE AL │REGLEMENTAREA UNOR │
│SOLICITANTULUI │DISPOZIŢII │
│ │REFERITOARE LA │
│ │PRESTAREA │
│ │SERVICIILOR ŞI │
│ │ACTIVITĂŢILOR DE │
│ │INVESTIŢII CONFORM │
│ │LEGII NR. 126/2018 │
│ │PRIVIND PIEŢELE DE │
│ │INSTRUMENTE │
│ │FINANCIARE │
├──────────────────┴───────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: │
│.......... │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Forma juridică: │
├──────────────────────────────────────┤
│- societate pe acţiuni [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│- societate cu răspundere limitată [ ]│
├──────────────────────────────────────┤
│3. Certificatul de înregistrare la │
│Oficiul Registrului Comerţului: │
│.......... (seria, numărul şi data │
│emiterii) │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Codul unic de înregistrare la │
│Registrul Comerţului: .......... │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Sediul social .......... (strada şi│
│numărul).......... (localitate) │
│.......... (judeţul) .......... (codul│
│poştal) │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Numărul de telefon: .......... │
│Numărul de fax: .......... │
├──────────────────────────────────────┤
│7. Adresa de poştă electronică: │
│.......... │
├──────────────────────────────────────┤
│8. Reprezentantul legal: .......... │
│(numele, prenumele şi funcţia) │
│.......... (numărul de telefon) │
├──────────────────────────────────────┤
│9. Persoana de contact: .......... │
│(numele, prenumele şi funcţia) │
│.......... (numărul de telefon) │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezenta cerere este însoţită de │
│documentele menţionate mai jos, │
│totalizând un număr de .......... │
│file. │
├──────────────────────────────────────┤
│a) Documentele prevăzute în anexa nr. │
│1 a Regulamentului (UE) nr. 1945/2017 │
│al Comisiei din 19 iunie 2017 de │
│stabilire a unor standarde tehnice de │
│punere în aplicare referitoare la │
│notificările efectuate în conformitate│
│cu Directiva nr. 2014/65/UE a │
│Parlamentului European şi a │
│Consiliului de către şi către firmele │
│de investiţii solicitante şi firmele │
│de investiţii autorizate │
├──────────────────────────────────────┤
│b) Documentele prevăzute de │
│Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind│
│evaluarea şi aprobarea membrilor │
│structurii de conducere şi a │
│persoanelor care deţin funcţii-cheie │
│în cadrul entităţilor reglementate de │
│Autoritatea de Supraveghere │
│Financiară, pentru membrii structurii │
│de conducere, cu excepţia documentelor│
│cerute deja prin Regulamentul delegat │
│(UE) nr. 2017/1943 │
├──────────────────────────────────────┤
│c) Lista valorilor mobiliare şi a │
│unităţilor de fond deţinute în nume │
│propriu şi în numele soţiei/soţului, │
│precum şi rudelor de gradul I, pentru │
│fiecare membru al organului de │
│conducere, acţionar/asociat care │
│deţine în societate o participaţie │
│calificată şi angajat al societăţii │
│prin care îşi desfăşoară activitatea │
│sau declaraţia pe proprie răspundere, │
│sub semnătură olografă, în cazul în │
│care nu există astfel de deţineri │
├──────────────────┬───────────────────┤
│d) Dovada vărsării│ │
│integrale a │ │
│capitalului social│ │
│sau, după caz: │ │
│Ultimul bilanţ │[ ] │
│contabil │[ ] │
│înregistrat la │ │
│oficiul │ │
│registrului │ │
│comerţului │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│e) Copie │ │
│legalizată sau │ │
│copie care să │ │
│poarte atestare │ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă │ │
│de secretarul │ │
│primăriilor unde │[ ] │
│nu există cabinete│ │
│notariale a │ │
│actului care │ │
│atestă deţinerea │ │
│cu titlu legal a │ │
│spaţiului destinat│ │
│sediului social │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│f) Pentru │ │
│personalul │ │
│societăţii care │ │
│prestează servicii│ │
│de consultanţă: │ │
│- documentele │ │
│prevăzute la art. │ │
│9 alin. (1) lit. │ │
│a) şi c) din │ │
│Regulamentul │ │
│A.S.F./B.N.R. nr. │ │
│14/7/2018 privind │ │
│prestarea de │ │
│servicii şi │ │
│activităţi de │ │
│investiţii în │ │
│numele │ │
│societăţilor de │ │
│servicii de │ │
│investiţii │ │
│financiare şi al │ │
│instituţiilor de │ │
│credit; │ │
│- declaraţie pe │ │
│propria │ │
│răspundere, sub │ │
│semnătură │ │
│olografă, cu │ │
│privire la │ │
│îndeplinirea │ │
│condiţiilor │ │
│prevăzute la art. │ │
│129 lit. g) din │ │
│Regulamentul │ │
│A.S.F. nr. 5/2019,│ │
│întocmită conform │ │
│anexei nr. 17 din │[ ] │
│acelaşi regulament│[ ] │
│- certificatul de │[ ] │
│cazier judiciar │[ ] │
│aflat în termenul │[ ] │
│legal de │ │
│valabilitate, în │ │
│original sau în │ │
│copie legalizată │ │
│sau în copie care │ │
│să poarte atestare│ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă │ │
│de secretarul │ │
│primăriilor unde │ │
│nu există cabinete│ │
│notariale │ │
│- certificatul de │ │
│cazier fiscal │ │
│aflat în termenul │ │
│legal de │ │
│valabilitate, în │ │
│original sau în │ │
│copie legalizată │ │
│sau în copie care │ │
│să poarte atestare│ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă │ │
│de secretarul │ │
│primăriilor unde │ │
│nu există cabinete│ │
│notariale │ │
│- copia actului de│ │
│studii şi a altor │ │
│certificate │ │
│relevante │ │
│deţinute, │ │
│certificate pentru│ │
│conformitate de │ │
│către deţinătorul │ │
│acestora │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│h) Asigurarea de │ │
│răspundere civilă │ │
│profesională │ │
│prevăzută la art. │ │
│8 alin. (2) din │[ ] │
│Legea nr. 126/2018│ │
│privind pieţele de│ │
│instrumente │ │
│financiare │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│i) Dovada │ │
│achitării în │ │
│contul A.S.F. a │ │
│tarifului │[ ] │
│corespunzător │ │
│prevăzut de │ │
│reglementările │ │
│A.S.F. │ │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Semnătura reprezentantului legal: │
│................... │
│Semnătura persoanei de contact: │
│............ │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 17

                                     DECLARAŢIE
        Subsemnatul ............., cu domiciliul în .............., posesor al actului de identitate tip .........*1) seria ........ nr. ........., eliberat de ............ la data de .........., valabil până la data de ..........., CNP ............, în calitate de reprezentant legal al consultantului de investiţii .............*2), declar prin prezenta că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 129 lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
        *2) Se completează denumirea societăţii.

        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..........
        Semnătura ..........

    ANEXA 18


┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │CERERE PRIVIND │
│ │AUTORIZAREA │
│ │persoană fizică │
│ │autorizată de A.S.F. │
│ │conform art. 132 din │
│ │Regulamentul A.S.F. │
│ │nr. 5/2019 privind │
│DATE DE │reglementarea unor │
│IDENTIFICARE ALE│dispoziţii │
│SOLICITANTULUI │referitoare la │
│ │prestarea serviciilor│
│ │şi activităţilor de │
│ │investiţii conform │
│ │Legii nr. 126/2018 │
│ │privind pieţele de │
│ │instrumente │
│ │financiare │
├────────────────┴─────────────────────┤
│1. Numele şi prenumele solicitantului:│
│................ │
│2. Actul de identitate: Seria: │
│Numărul: Emitent: Data emiterii: │
│Tip: BI [ ] CI [ ] |_|_| |_|_|_|_|_|_|│
│|___________| |_|_|_|_|_|_|_|_| │
│z z l l a a a a │
│3. Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|│
│_|_|_|_|_|_|_|_| │
│4. Cu domiciliul stabil în: │
│.................... (strada şi │
│numărul) .............. ........... │
│.............. (localitatea) (judeţul)│
│(codul poştal) │
│5. Adresa poştală, dacă este diferită:│
│............. │
│6. Numărul de telefon: │
│............................. (fix, │
│mobil) │
│7. Numărul de fax: │
│................................... │
│8. Adresa de poştă electronică: │
│...................... │
├──────────────────────────────────────┤
│9. Prezenta cerere este însoţită de │
│documentele menţionate mai jos, │
│totalizând un număr de .......... │
│file. │
├────────────────┬─────────────────────┤
│a) Copia actului│ │
│de identitate, │ │
│certificată │ │
│pentru │[ ] │
│conformitate de │ │
│către │ │
│deţinătorul │ │
│acesteia │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│b) Curriculum │[ ] │
│vitae │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│c) Copia actului│ │
│de studii şi a │ │
│altor │ │
│certificate │ │
│relevante │ │
│deţinute, │[ ] │
│certificate │ │
│pentru │ │
│conformitate de │ │
│către │ │
│deţinătorul │ │
│acestora │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│d) Certificat de│ │
│cazier judiciar │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│- original │[ ] │
├────────────────┼─────────────────────┤
│- copie │[ ] │
│legalizată │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│- copie care să │ │
│poarte atestare │ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă│ │
│de secretarul │[ ] │
│primăriilor unde│ │
│nu există │ │
│cabinete │ │
│notariale │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│e) Certificat de│ │
│cazier fiscal │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│- original │[ ] │
├────────────────┼─────────────────────┤
│- copie │[ ] │
│legalizată │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│- copie care să │ │
│poarte atestare │ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă│ │
│de secretarul │[ ] │
│primăriilor unde│ │
│nu există │ │
│cabinete │ │
│notariale │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│f) Declaraţie pe│ │
│propria │ │
│răspundere, sub │ │
│semnătură │ │
│olografă, cu │ │
│privire la │ │
│îndeplinirea │[ ] │
│condiţiilor │ │
│prevăzute la │ │
│art. 132 alin. │ │
│(1) din │ │
│Regulamentul │ │
│A.S.F. nr. 5/ │ │
│2019 │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│i) Lista │ │
│valorilor │ │
│mobiliare şi a │ │
│unităţilor de │ │
│fond deţinute în│[ ] │
│nume propriu şi │ │
│în numele soţiei│ │
│/soţului, precum│ │
│şi rudelor de │ │
│gradul I │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│j) Declaraţia pe│ │
│proprie │ │
│răspundere, sub │ │
│semnătură │[ ] │
│olografă, în │ │
│cazul în care nu│ │
│există deţineri │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│k) Asigurarea de│ │
│răspundere │ │
│civilă │ │
│profesională │ │
│prevăzută la │ │
│art. 8 alin. (2)│[ ] │
│din Legea nr. │ │
│126/2018 privind│ │
│pieţele de │ │
│instrumente │ │
│financiare │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│l) Dovada │ │
│achitării în │ │
│contul A.S.F. a │ │
│tarifului pentru│[ ] │
│autorizarea şi │ │
│înscrierea în │ │
│Registrul A.S.F.│ │
├────────────────┴─────────────────────┤
│Data: ............. Semnătura: │
│............ │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 19

                                      DECLARAŢIE
        Subsemnatul .............., cu domiciliul în .............., posesor al actului de identitate tip ........*1) seria .......... nr. ........., eliberat de ............. la data de .........., valabil până la data de .........., CNP .............., declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ................
        Semnătura ...........

    ANEXA 20


┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │CERERE PENTRU │
│ │AUTORIZARE │
│ │PERSOANĂ JURIDICĂ │
│ │autorizată de │
│ │A.S.F. conform │
│ │art. 133 din │
│ │Regulamentul │
│ │A.S.F. nr. 5/2019 │
│DATE DE │privind │
│IDENTIFICARE ALE │reglementarea unor│
│SOLICITANTULUI │dispoziţii │
│ │referitoare la │
│ │prestarea │
│ │serviciilor şi │
│ │activităţilor de │
│ │investiţii conform│
│ │Legii nr. 126/2018│
│ │privind pieţele de│
│ │instrumente │
│ │financiare │
├───────────────────┴──────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: │
│................................. │
│2. Forma juridică: │
│- societate pe acţiuni [ ] │
│- societate cu răspundere limitată [ ]│
│3. Certificatul de înregistrare la │
│Oficiul Registrului Comerţului: │
│.......... (seria, numărul şi data │
│emiterii) │
│4. Codul unic de înregistrare la │
│Registrul Comerţului: │
│................... │
│5. Sediul social │
│.......................... (strada şi │
│numărul) ..................... │
│.............. .............. │
│(localitate) .......... (judeţul) │
│(codul poştal) │
│6. Numărul de telefon: │
│................ Numărul de fax: │
│............. │
│7. Adresa de poştă electronică: │
│............................ │
│8. Reprezentantul legal: │
│............................ │
│.................. (numele, prenumele │
│şi funcţia) (numărul de telefon) │
│9. Persoana de contact: │
│............................. │
│.................. (numele, prenumele │
│şi funcţia) (numărul de telefon) │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezenta cerere este însoţită de │
│documentele menţionate mai jos, │
│totalizând un număr de .......... │
│file. │
├──────────────────────────────────────┤
│a) Documentele prevăzute în anexa nr. │
│1 a Regulamentului (UE) nr. 1945/2017 │
│al Comisiei din 19 iunie 2017 de │
│stabilire a unor standarde tehnice de │
│punere în aplicare referitoare la │
│notificările efectuate în conformitate│
│cu Directiva nr. 2014/65/UE a │
│Parlamentului European şi a │
│Consiliului de către şi către firmele │
│de investiţii solicitante şi firmele │
│de investiţii autorizate │
├──────────────────────────────────────┤
│b) Documentele prevăzute de │
│Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind│
│evaluarea şi aprobarea membrilor │
│structurii de conducere şi a │
│persoanelor care deţin funcţii-cheie │
│în cadrul entităţilor reglementate de │
│Autoritatea de Supraveghere │
│Financiară, pentru membrii structurii │
│de conducere, cu excepţia documentelor│
│cerute deja prin Regulamentul delegat │
│(UE) nr. 2017/1943 │
├──────────────────────────────────────┤
│c) Lista valorilor mobiliare şi a │
│unităţilor de fond deţinute în nume │
│propriu şi în numele soţiei/soţului, │
│precum şi rudelor de gradul I, pentru │
│fiecare membru al organului de │
│conducere, acţionar/asociat care │
│deţine în societate o participaţie │
│calificată şi angajat al societăţii │
│prin care îşi │
│desfăşoară activitatea sau declaraţia │
│pe proprie răspundere, sub semnătură │
│olografă, în cazul în care │
│nu există astfel de deţineri │
├───────────────────┬──────────────────┤
│d) Dovada vărsării │ │
│integrale a │ │
│capitalului social │ │
│sau, după caz: │[ ] │
│Ultimul bilanţ │[ ] │
│contabilînregistrat│ │
│la oficiul │ │
│registrului │ │
│comerţului │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│e) Copie legalizată│ │
│sau copie care să │ │
│poarte atestare │ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă de│ │
│secretarul │ │
│primăriilor unde nu│[ ] │
│există cabinete │ │
│notariale a actului│ │
│care atestă │ │
│deţinerea cu titlu │ │
│legal a spaţiului │ │
│destinat sediului │ │
│social │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│f) Pentru │ │
│persoanele fizice │ │
│care preiau şi │ │
│transmit ordine │ │
│pentru valori │ │
│mobiliare şi │ │
│unităţi de fond ale│ │
│unor organisme de │ │
│plasament colectiv │ │
│- Certificatul de │ │
│cazier judiciar │ │
│aflat în termenul │ │
│legal de │ │
│valabilitate, în │ │
│original sau în │ │
│copie legalizată │ │
│sau în copie care │ │
│să poarte atestare │ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă de│ │
│secretarul │ │
│primăriilor unde nu│ │
│există cabinete │[ ] │
│notariale │[ ] │
│- Certificatul de │[ ] │
│cazier fiscal aflat│ │
│în termenul legal │ │
│de │ │
│valabilitate, în │ │
│original sau în │ │
│copie legalizată │ │
│sau în copie care │ │
│să poarte atestare │ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă de│ │
│secretarul │ │
│primăriilor unde nu│ │
│există cabinete │ │
│notariale │ │
│- Copia actului de │ │
│studii şi a altor │ │
│certificate │ │
│relevante deţinute │ │
│certificate pentru │ │
│conformitate de │ │
│către deţinătorul │ │
│acestora │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│g) Asigurarea de │ │
│răspundere civilă │ │
│profesională │[ ] │
│prevăzută la art. 8│ │
│alin. (2) din Legea│ │
│nr. 126/2018 │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│h) Dovada achitării│ │
│în contul A.S.F. a │ │
│tarifului │ │
│corespunzător │[ ] │
│prevăzut de │ │
│reglementările │ │
│A.S.F. │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Semnătura reprezentantului legal: │
│..................... │
│Semnătura persoanei de contact: │
│.................. │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 21


┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │CERERE PENTRU │
│ │AUTORIZARE │
│ │PERSOANĂ JURIDICĂ│
│ │autorizată de │
│ │A.S.F. conform │
│ │art. 137 din │
│ │Regulamentul │
│ │A.S.F. nr. 5/2019│
│ │privind │
│DATE DE IDENTIFICARE│reglementarea │
│ALE SOLICITANTULUI │unor dispoziţii │
│ │referitoare la │
│ │prestarea │
│ │serviciilor şi │
│ │activităţilor de │
│ │investiţii │
│ │conform Legii nr.│
│ │126/2018 privind │
│ │pieţele de │
│ │instrumente │
│ │financiare │
├────────────────────┴─────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: │
│.................... │
│2. Forma juridică: │
│- societate pe acţiuni [ ] │
│- societate cu răspundere limitată [ ]│
│3. Certificatul de înregistrare la │
│Oficiul Registrului Comerţului: │
│.......... (seria, numărul şi data │
│emiterii) │
│4. Codul unic de înregistrare la │
│Registrul Comerţului: │
│................... │
│5. Sediul social │
│.......................... (strada şi │
│numărul) ..................... │
│.............. .............. │
│(localitate) .......... (judeţul) │
│(codul poştal) │
│6. Numărul de telefon: │
│................ Numărul de fax: │
│............. │
│7. Adresa de poştă electronică: │
│............................ │
│8. Reprezentantul legal: │
│............................ │
│.................. (numele, prenumele │
│şi funcţia) (numărul de telefon) │
│9. Persoana de contact: │
│............................. │
│.................. (numele, prenumele │
│şi funcţia) (numărul de telefon) │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezenta cerere este însoţită de │
│documentele menţionate mai jos, │
│totalizând un număr de .......... │
│file. │
├──────────────────────────────────────┤
│a) Documentele prevăzute în anexa nr. │
│1 a Regulamentului (UE) nr. 1945/2017 │
│al Comisiei din 19 iunie 2017 de │
│stabilire a unor standarde tehnice de │
│punere în aplicare referitoare la │
│notificările efectuate în conformitate│
│cu Directiva nr. 2014/65/UE a │
│Parlamentului European şi a │
│Consiliului de către şi către firmele │
│de investiţii solicitante şi firmele │
│de investiţii autorizate │
├──────────────────────────────────────┤
│b) Documentele prevăzute de │
│Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind│
│evaluarea şi aprobarea membrilor │
│structurii de conducere şi a │
│persoanelor care deţin funcţii-cheie │
│în cadrul entităţilor reglementate de │
│Autoritatea de Supraveghere │
│Financiară, pentru membrii structurii │
│de conducere, cu excepţia documentelor│
│cerute deja prin Regulamentul delegat │
│(UE) nr. 2017/1943 │
├────────────────────┬─────────────────┤
│c) Copie legalizată │ │
│sau copie care să │ │
│poarte atestare │ │
│avocaţială ori │ │
│legalizare emisă de │ │
│secretarul │ │
│primăriilor unde nu │[ ] │
│există cabinete │ │
│notariale a actului │ │
│care atestă │ │
│deţinerea cu titlu │ │
│legal a spaţiului │ │
│destinat sediului │ │
│social │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│d) Dovada vărsării │ │
│integrale a │ │
│capitalului social │ │
│sau, după caz: │[ ] │
│Ultimul bilanţ │[ ] │
│contabil înregistrat│ │
│la oficiul │ │
│registrului │ │
│comerţului │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│e) Declaraţia pe │ │
│proprie răspundere, │ │
│sub semnătură │ │
│olografă, a │ │
│reprezentantului │ │
│legal, din care să │ │
│rezulte că │ │
│societatea va presta│ │
│servicii de │ │
│investiţii exclusiv │ │
│pe mărfuri, │ │
│certificate de │ │
│emisii şi/sau │ │
│instrumente │ │
│financiare derivate │ │
│pe acestea în cazul │ │
│societăţilor │ │
│prevăzute la art. 7 │ │
│alin. (1) lit. d) │ │
│din Legea nr. 126/ │ │
│2018 privind pieţele│[ ] │
│de instrumente │[ ] │
│financiare sau │ │
│Declaraţia pe │ │
│proprie răspundere, │ │
│sub semnătură │ │
│olografă, a │ │
│reprezentantului │ │
│legal, din care să │ │
│rezulte că │ │
│societatea va presta│ │
│servicii de │ │
│investiţii exclusiv │ │
│pe certificate de │ │
│emisii şi/sau │ │
│instrumente │ │
│financiare derivate │ │
│pe acestea în cazul │ │
│societăţilor │ │
│prevăzute la art. 7 │ │
│alin. (1) lit. e) │ │
│din Legea nr. 126/ │ │
│2018 │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│f) Declaraţia pe │ │
│proprie răspundere, │ │
│sub semnătură │ │
│olografă, a │ │
│reprezentantului │ │
│legal, din care să │ │
│rezulte că clienţii │ │
│societăţii │ │
│îndeplinesc │ │
│condiţiile prevăzute│ │
│la art. 137 alin. │ │
│(2) lit. f) din │ │
│Regulamentul A.S.F. │ │
│nr. 5/2019 │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│g) Documentele │ │
│prevăzute în │ │
│Regulamentul A.S.F./│ │
│B.N.R. nr 14/7/2018 │ │
│privind prestarea de│ │
│servicii şi │ │
│activităţi de │[ ] │
│investiţii în numele│ │
│societăţilor de │ │
│servicii de │ │
│investiţii │ │
│financiare şi al │ │
│instituţiilor de │ │
│credit │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│h) Asigurarea de │ │
│răspundere civilă │ │
│profesională │[ ] │
│prevăzută la art. 8 │ │
│alin. (2) din Legea │ │
│nr. 126/2018 │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│i) Dovada achitării │ │
│în contul A.S.F. a │ │
│tarifului │ │
│corespunzător │[ ] │
│prevăzut de │ │
│reglementările │ │
│A.S.F. │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│Semnătura reprezentantului legal: │
│..................... │
│Semnătura persoanei de contact: │
│.................. │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 22A

                                      DECLARAŢIE
            Subsemnatul ............., cu domiciliul în .............., posesor al actului de identitate tip .........*1) seria ........ nr. ........., eliberat de ............. la data de .........., valabil până la data de .........., CNP .............., în calitate de reprezentant legal al societăţii ..............*2), declar prin prezenta că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
        *2) Se completează denumirea societăţii.

        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..............
        Semnătura .............

    ANEXA 22B

                                      DECLARAŢIE
        Subsemnatul ............., cu domiciliul în .............., posesor al actului de identitate tip ......*1) seria .......... nr. ........., eliberat de ............. la data de .........., valabil până la data de .........., CNP .............., în calitate de reprezentant legal al societăţii .............*2), declar prin prezenta că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
        *2) Se completează denumirea societăţii.

        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data .............
        Semnătura ..........

    ANEXA 22C

                                    DECLARAŢIE
        Subsemnatul ............., cu domiciliul în ............., posesor al actului de identitate tip ........*1) seria ........ nr. ........., eliberat de ............. la data de .........., valabil până la data de .........., CNP ............., în calitate de reprezentant legal al societăţii ..............*2), declar prin prezenta că clienţii societăţii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 137 alin. (2) lit. f) pct. (i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
        *2) Se completează denumirea societăţii.

        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data .............
        Semnătura ..........

    ANEXA 22D

                                   DECLARAŢIE
        Subsemnatul ............., cu domiciliul în ............., posesor al actului de identitate tip ......*1) seria ....... nr. ........., eliberat de ............. la data de .........., valabil până la data de .........., CNP ............., în calitate de reprezentant legal al societăţii .............*2), declar prin prezenta că clienţii societăţii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 137 alin. (2) lit. f) pct. (ii) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
        *2) Se completează denumirea societăţii.

        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..............
        Semnătura ............

    ANEXA 23


┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DATE DE │INFORMAŢII ACTUALIZATE PENTRU PERSOANA JURIDICĂ autorizată de │
│IDENTIFICARE │A.S.F. conform art. 137 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 │
│ALE │privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea│
│SOLICITANTULUI│serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. │
│ │126/2018 privind pieţele de instrumente financiare │
├──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: ................... │
│2. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ................... │
│3. Sediul social .......................... (strada şi numărul) │
│..................... .............. .............. (localitate) .......... │
│(judeţul) (codul poştal) │
│4. Numărul de telefon: ................ Numărul de fax: ............. │
│5. Adresa de poştă electronică: ............................ │
│6. Reprezentantul legal: ............................ .................. │
│(numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
│7. Persoana de contact: ............................. .................. │
│(numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│DATE DESPRE ACŢIONARII │INFORMAŢII ACTUALIZATE PERSOANA JURIDICĂ │
│SOCIETĂŢII CARE DEŢIN │autorizată de A.S.F. conform art. 137 din │
│PARTICIPAŢII CALIFICATE│Regulamentul A.S.F.nr. 5/2019 │
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│ACŢIONARI Persoane fizice/juridice*1) │
├────┬─────────┬────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │ │Deţinere │ │
│ │ACŢIONARI│ │Autoritatea ├───────┬─────────┤Codul unic de │
│Nr. │Denumire/│Statul │competentă de │ │Procent │înregistrare/ │
│crt.│Nume şi │rezident│supraveghere*3) │Nr. │din │Codul numeric │
│ │prenume │ │ │acţiuni│capitalul│personal*4) │
│ │ │ │ │ │social │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────┬────┴────────┴─────────────────┴───────┴─────────┴─────────────────┤
│MEMBRII │INFORMAŢII ACTUALIZATE PERSOANA JURIDICĂ │
│ORGANULUI│autorizată de A.S.F. conform art. 137 din Regulamentul A.S.F. nr. 5│
│DE │/2019 │
│CONDUCERE│ │
├─────────┼───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│Numele şi│Funcţia │Codul numeric personal │
│prenumele│ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────┼─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴───────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele reprezentantului │
│legal: ..................... │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│..................... │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 24

                 CERERE PENTRU AUTORIZAREA ÎNFIINŢĂRII SUCURSALEI
                         UNEI SOCIETĂŢI DINTR-O ŢARĂ TERŢĂ

┌──────────────┬─────────────────────────────┐
│PAGINA 1/4 │ │
│DATE DE │CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│IDENTIFICARE │ÎNFIINŢĂRII SUCURSALEI UNEI │
│ALE │SOCIETĂŢI DINTR-O ŢARĂ TERŢĂ │
│SOLICITANTULUI│ │
├──────────────┴─────────────────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: │
│..................... │
│2. Sediul social din ţara terţă: │
│.......................................... │
│................. ..................... │
│(localitate) (strada şi numărul) │
│3. Numărul de telefon: .............. │
│Numărul de fax: .............. │
│4. Adresa de poştă electronică: │
│............................ │
│5. Reprezentantul legal al societăţii: │
│.............................. │
│................... (numele, prenumele şi │
│funcţia) (numărul de telefon) │
│6. Persoana de contact: │
│.............................. │
│................... (numele, prenumele şi │
│funcţia) (numărul de telefon) │
│7. Adresa sediului sucursalei: │
│............................................│
│8. Numărul de telefon: │
│9. Numărul de fax: │
│10. Adresa de poştă electronică: │
│11. Reprezentant legal al societăţii │
│12. Persoana de contact: │
│Prezenta cerere este însoţită de opisul │
│documentelor anexate şi de un număr de │
│.......... documente, totalizând un număr de│
│.......... file. │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│................... │
│Semnătura persoanei de contact: │
│............... │
│Data: │
└────────────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │CERERE │
│ │PENTRU │
│ │AUTORIZAREA│
│PAGINA 2/17 │ÎNFIINŢĂRII│
│OPIS DOCUMENTE │SUCURSALEI │
│ │UNEI │
│ │SOCIETĂŢI │
│ │DINTR-O │
│ │ŢARĂ TERŢĂ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│13. Opis documente │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│a) Autorizaţia eliberată │ │
│de autoritatea competentă │[ ] │
│din statul de origine │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│b) Adeverinţă eliberată de│ │
│autoritatea competentă din│ │
│statul de origine │ │
│cuprinzând informaţiile │ │
│prevăzute la art. 142 b) │ │
│alin. (2) lit. b) din │ │
│Regulamentul A.S.F.nr. 5/ │ │
│2019 privind reglementarea│[ ] │
│unor dispoziţii │ │
│referitoare la prestarea │ │
│serviciilor şi │ │
│activităţilor de │ │
│investiţii conform Legii │ │
│nr. 126/2018 privind │ │
│pieţele de instrumente │ │
│financiare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│c) Regulamentul de │ │
│organizare şi funcţionare │[ ] │
│al sucursalei │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│d) Actele care atestă │ │
│deţinerea legală a │[ ] │
│sediului sucursalei │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│e) Certificat de cazier │ │
│judiciar pentru │[ ] │
│conducătorii sucursalei │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│- original │[ ] │
├──────────────────────────┼───────────┤
│- copie legalizată │[ ] │
├──────────────────────────┼───────────┤
│- copie care să poarte │ │
│atestare avocaţială ori │ │
│legalizare emisă de │[ ] │
│secretarul primăriilor │ │
│unde nu există cabinete │ │
│notariale │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│f) Certificat de cazier │ │
│fiscal pentru conducătorii│ │
│sucursalei │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│- original │[ ] │
├──────────────────────────┼───────────┤
│- copie legalizată │[ ] │
├──────────────────────────┼───────────┤
│- copie care să poarte │ │
│atestare avocaţială ori │ │
│legalizare emisă de │[ ] │
│secretarul primăriilor │ │
│unde nu există cabinete │ │
│notariale │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│g) Lista cuprinzând │ │
│specimenele de semnături │ │
│pentru conducătorii │ │
│sucursalei şi pentru │ │
│persoanele care │ │
│îndeplinesc funcţia de │ │
│conformitate │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│h) Confirmarea │ │
│participării la sistemul │ │
│de compensare a │ │
│investitorilor autorizat │[ ] │
│sau recunoscut în │ │
│conformitate cu Directiva │ │
│nr. 97/9/CE │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│i) Documentele prevăzute │ │
│în Regulamentul A.S.F./ │ │
│B.N.R. nr. 14/7/2018 │ │
│privind prestarea de │ │
│servicii şi activităţi de │ │
│investiţii în numele │ │
│societăţilor de servicii │[ ] │
│de investiţii financiare │ │
│şi al instituţiilor de │ │
│credit, după caz, pentru │ │
│persoanele care prestează │ │
│servicii şi activităţi de │ │
│investiţii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│j) Documentele prevăzute │ │
│de Regulamentul A.S.F. nr.│ │
│1/2019 privind evaluarea │ │
│şi aprobarea membrilor │ │
│structurii de conducere şi│ │
│a persoanelor care deţin │ │
│funcţii-cheie în cadrul │[ ] │
│entităţilor reglementate │ │
│de Autoritatea de │ │
│Supraveghere Financiară, │ │
│pentru persoana care │ │
│îndeplineşte funcţia de │ │
│conformitate │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│k) Documentele prevăzute │ │
│de Regulamentul A.S.F. nr.│ │
│1/2019 privind evaluarea │ │
│şi aprobarea membrilor │ │
│structurii de conducere şi│ │
│a persoanelor care deţin │ │
│funcţii-cheie în cadrul │[ ] │
│entităţilor reglementate │ │
│de Autoritatea de │ │
│Supraveghere Financiară, │ │
│pentru persoanele │ │
│responsabile cu │ │
│administrarea sucursalei │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│l) Lista funcţiilor │ │
│operaţionale esenţiale │[ ] │
│externalizate, dacă este │ │
│cazul │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│k) Dovada achitării în │ │
│contul A.S.F. a tarifului │[ ] │
│corespunzător │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Data: .......... Semnătura: ..........│
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


┌─────────────────────┬──────────────────────────────┐
│PAGINA 3/7 │CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ACTIVITĂŢI CE SE │ÎNFIINŢĂRII SUCURSALEI │
│AUTORIZEAZĂ │UNEI SOCIETĂŢI DINTR-O ŢARĂ │
│ │TERŢĂ │
├─────────────────────┴──────────────────────────────┤
│14. Activităţile pentru care se solicită autorizaţie│
├────────────────────────────────────────────────────┤
│1. servicii principale (servicii şi activităţi de │
│investiţii): │
├─────────────────────┬──────────────────────────────┤
│a) Primirea şi │ │
│transmiterea de │ │
│ordine privind unul │[ ] │
│sau mai multe │ │
│instrumente │ │
│financiare │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│b) Executarea │ │
│ordinelor în numele │[ ] │
│clienţilor; │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│c) Tranzacţionarea pe│[ ] │
│cont propriu; │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│d) Administrarea de │[ ] │
│portofolii; │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│e) Consultanţă de │[ ] │
│investiţii │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│f) Subscrierea de │ │
│instrumente │ │
│financiare şi/sau │ │
│plasarea de │[ ] │
│instrumente │ │
│financiare cu │ │
│angajament ferm; │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│g) Plasarea de │ │
│instrumente │[ ] │
│financiare fără │ │
│angajament ferm; │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│h) Operarea unui SMT;│[ ] │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│i) Operarea unui SOT;│[ ] │
├─────────────────────┴──────────────────────────────┤
│2. servicii auxiliare: │
├─────────────────────┬──────────────────────────────┤
│a) Păstrarea şi │ │
│administrarea │ │
│instrumentelor │ │
│financiare în contul │ │
│clienţilor, inclusiv │ │
│custodia şi │ │
│serviciile auxiliare │ │
│precum şi gestionarea│[ ] │
│fondurilor băneşti/ │ │
│garanţiilor şi │ │
│excluzând furnizarea │ │
│şi administrarea │ │
│conturilor de titluri│ │
│de valoare la nivelul│ │
│cel mai înalt; │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│b) Acordarea de │ │
│credite sau │ │
│împrumuturi unui │ │
│investitor pentru a-i│ │
│permite efectuarea │ │
│unei tranzacţii cu │ │
│unul sau mai multe │[ ] │
│instrumente │ │
│financiare, │ │
│tranzacţie în care │ │
│este implicată firma │ │
│care acordă creditul │ │
│sau împrumutul │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│c) Consultanţa │ │
│furnizată │ │
│întreprinderilor în │ │
│ceea ce priveşte │ │
│structura │ │
│capitalului, │ │
│strategia industrială│[ ] │
│şi aspectele conexe; │ │
│consultanţă şi │ │
│servicii în materie │ │
│de fuziuni şi de │ │
│achiziţie de │ │
│întreprinderi; │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│d) Serviciile de │ │
│schimb valutar în │ │
│cazul în care aceste │ │
│servicii sunt legate │[ ] │
│de furnizarea │ │
│serviciilor de │ │
│investiţii │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│e) Cercetarea în │ │
│domeniul │ │
│investiţiilor şi │ │
│analiza financiară │ │
│sau orice altă formă │[ ] │
│de recomandare │ │
│generală privind │ │
│tranzacţiile cu │ │
│instrumente │ │
│financiare │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│f) Serviciile legate │[ ] │
│de subscriere │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│g) Serviciile şi │ │
│activităţile de │ │
│investiţii, precum şi│ │
│serviciile auxiliare │ │
│de tipul inclus în │ │
│prezenta secţiune sau│ │
│în secţiunea A │ │
│privind │ │
│activele-suport ale │ │
│instrumentelor │[ ] │
│derivate incluse în │ │
│secţiunea C pct. 5-7 │ │
│şi 10 din Legea nr. │ │
│126/2018, în cazul în│ │
│care acestea sunt │ │
│legate de furnizarea │ │
│serviciilor de │ │
│investiţii sau a │ │
│serviciilor │ │
│auxiliare. │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Numele ţi prenumele │Semnătura reprezentantului │
│reprezentantului │legal: │
│legal: │..............................│
│.................... │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Semnătura persoanei de │
│persoanei de contact:│contact: │
│.....................│......................... │
├─────────────────────┴──────────────────────────────┤
│Data: │
└────────────────────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


┌───────────────┬──────────────────────┐
│PAGINA 4/7 │ │
│15. PERSOANE │ │
│RESPONSABILE CU│CERERE PENTRU │
│ADMINISTRAREA │AUTORIZAREA │
│SUCURSALEI │ÎNFIINŢĂRII SUCURSALEI│
│PERSOANE CARE │UNEI SOCIETĂŢI DINTR-O│
│ÎNDEPLINESC │ŢARĂ TERŢĂ │
│FUNCŢIA DE │ │
│CONFORMITATE │ │
├───────────────┼─────────┬────────────┤
│Numele şi │ │Codul │
│prenumele │Funcţia │numeric │
│ │ │personal │
├───────────────┼─────────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┼─────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┼─────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┼─────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┼─────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┼─────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┴─────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
│Numele şi prenumele reprezentantului │
│legal: ............. │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│.......... │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────────┬──────────────────────┐
│PAGINA 5/47 │ │
│16. PERSOANE │ │
│CARE PRESTEAZĂ │ │
│SERVICIUL DE │CERERE PENTRU │
│INVESTIŢII │AUTORIZAREA │
│PREVĂZUT LA │ÎNFIINŢĂRII SUCURSALEI│
│PCT. 5 DIN │UNEI SOCIETĂŢI DINTR-O│
│SECŢIUNEA A, │ŢARĂ TERŢĂ │
│ANEXA NR. 1 A │ │
│LEGII NR. 126/ │ │
│2018 │ │
├───────────────┼─────────┬────────────┤
│Numele şi │ │Codul │
│prenumele │Funcţia │numeric │
│ │ │personal │
├───────────────┼─────────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┼─────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┼─────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┼─────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┼─────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┼─────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├───────────────┴─────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
│Numele şi prenumele reprezentantului │
│legal: ............. │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│.......... │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘


┌────────────────┬─────────────────────┐
│PAGINA 6/7 │ │
│17. PERSOANE │ │
│CARE OFERĂ │ │
│INFORMAŢII │CERERE PENTRU │
│PRIVIND │AUTORIZAREA │
│INSTRUMENTELE │ÎNFIINŢĂRII │
│FINANCIARE, │SUCURSALEI UNEI │
│SERVICII DE │SOCIETĂŢI DINTR-O │
│INVESTIŢII SAU │ŢARĂ TERŢĂ │
│SERVICII │ │
│AUXILIARE ÎN │ │
│NUMELE │ │
│SUCURSALEI │ │
├────────────────┼────────┬────────────┤
│Numele şi │ │Codul │
│prenumele │Funcţia │numeric │
│ │ │personal │
├────────────────┼────────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤
│ │ ││││││││││││││
├────────────────┼────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├────────────────┼────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├────────────────┼────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├────────────────┼────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├────────────────┼────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│ │ ││││││││││││││
├────────────────┴────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
│Numele şi prenumele reprezentantului │
│legal: ............. │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│.......... │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│PAGINA 7/7 │CERERE PENTRU AUTORIZAREA ÎNFIINŢĂRII SUCURSALEI │
│DATE DESPRE ACŢIONARII│UNEI SOCIETĂŢI DINTR-O ŢARĂ TERŢĂ │
│SOCIETĂŢII │ │
├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤
│18. ACŢIONARI Persoane fizice/juridice*1) │
├────┬────────────┬─────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │Deţinere │Codul unic │
│ │ACŢIONARI*2)│ │Autoritatea ├───────┬─────────┤de │
│Nr. │Denumire/ │Statul │competentă de │ │Procent │înregistrare│
│crt.│Nume şi │rezident │supraveghere*3)│Nr. │din │/ Codul │
│ │prenume │ │ │acţiuni│capitalul│numeric │
│ │ │ │ │ │social │personal*4) │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴─────────┴───────────────┴───────┴─────────┴────────────┤
│Numele şi prenumele reprezentantului legal: ..................... │
│Semnătura reprezentantului legal: ..................... │
│Data: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        *1) Dacă societatea are mai mult de 20 de acţionari se vor înscrie numai acţionarii societăţii cu deţineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu deţineri sub 5%" şi, respectiv, totalul deţinerilor acestora.
        *2) Coloana "Acţionari" se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii care solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar care deţine în societate o participaţie calificată, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat, precizându-se această situaţie.
        *3) Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorităţii de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).
        *4) Pentru persoanele fizice şi juridice străine se va completa, după caz, seria şi numărul paşaportului sau numărul de înregistrare la instituţia similară Oficiului Registrului Comerţului din statul de origine.
        NOTĂ:
        Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 25

                                       NOTIFICARE
              în vederea exceptării conform art. 6 alin. (1) lit. j) din
    Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare
        În vederea exceptării, societatea care transmite prezenta notificare trebuie să respecte prevederile art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare:
    "ART. 6
    (1) Prezenta lege nu se aplică: (...)
    j) persoanelor:
    1. care tranzacţionează pe cont propriu instrumente financiare derivate pe mărfuri ori certificate de emisii sau instrumente financiare derivate pe acestea, inclusiv formatorii de piaţă, cu excepţia persoanelor care tranzacţionează pe cont propriu în executarea ordinelor clienţilor;
    2. care furnizează servicii de investiţii, altele decât tranzacţionarea pe cont propriu, privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri sau certificatele de emisii sau instrumentele financiare derivate pe acestea, clienţilor sau furnizorilor activităţii lor principale, cu condiţia ca:
    (i) pentru fiecare dintre cazurile de mai sus, considerate în mod individual şi agregat, aceste activităţi să fie auxiliare în raport cu activitatea lor principală la nivel de grup şi ca activitatea principală să nu constea în furnizarea de servicii de investiţii în sensul prezentei legi, desfăşurarea de activităţi bancare în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau activităţi de formator de piaţă pentru instrumente financiare derivate pe mărfuri;
    (ii) persoanele respective să nu utilizeze o tehnică de tranzacţionare algoritmică de mare frecvenţă;
    (iii) persoanele respective să notifice anual autorităţii competente relevante faptul că beneficiază de această exonerare şi, la cerere, să raporteze A.S.F. elementele pe baza cărora consideră că activităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 sunt auxiliare în raport cu activitatea lor principală;"

        Prin transmiterea prezentei notificări, confirmaţi faptul că înţelegeţi şi îndepliniţi toate criteriile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 126/2018, în vederea exceptării.
        A.S.F. vă poate contacta pentru a solicita evidenţe care confirmă exceptarea.

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│FORMULAR DE NOTIFICARE PRIVIND ÎNDEPLINIREA │
│CONDIŢIILOR PREVĂZUTE LA ART. 6 ALIN. (1) LIT. J) DIN │
│LEGEA NR. 126/2018 │
│1. Denumirea solicitantului: │
│........................................... │
│2. Codul de identificare LEI*57): │
│...................................... │
│3. Sediul social: │
│......................................................│
│(strada şi numărul) .............. .............. │
│.............. (localitate) (judeţ) (cod poştal) │
│4. Numărul de telefon: ............... Numărul de fax:│
│............... │
│5. Adresa de poştă electronică: │
│........................................ │
│6. Reprezentant legal .......................... │
│................... (numele şi prenumele) (numărul de │
│telefon) │
│7. Persoană de contact: .................. ......... │
│................. (numele şi prenumele) (funcţia) │
│(numărul de telefon) │
│Semnătura reprezentantului legal: ................... │
│Data: │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

        *57) Se completează în situaţia în care societatea are atribuit un cod de identificare LEI.
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


                 Declaraţia reprezentantului legal privind îndeplinirea
        condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 126/2018
        Subsemnatul ................, cu domiciliul în ................., posesor al actului de identitate tip .....*1) seria ....... nr. ........., eliberat de ............ la data de ............, valabil până la data de .......... CNP .............., în calitate de reprezentant legal al societăţii menţionate la pag. 1 a prezentului formular, transmit prezenta notificare.
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

        Confirm că informaţiile cuprinse în prezenta notificare sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că Autoritatea de Supraveghere Financiară este îndreptăţită să solicite societăţii informaţii şi documente suplimentare în orice moment ulterior depunerii prezentei notificări.
        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..........
        Semnătura ..........

    ANEXA 26

               Tabel de corespondenţă între prevederile privind serviciile şi
               activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare prevăzute în
    Legea nr. 297/2004 şi Legea nr. 126/2018

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Legea nr. 297/2004 │Legea nr. 126/2018│
├───────────────────┼──────────────────┤
│Art. 5. - (1) │ │
│Serviciile şi │Servicii şi │
│activităţile de │activităţi de │
│investiţii │investiţii │
│reglementate de │ │
│prezenta lege sunt:│ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│a) preluarea şi │1. Primirea şi │
│transmiterea │transmiterea de │
│ordinelor privind │ordine privind │
│unul sau mai multe │unul sau mai multe│
│instrumente │instrumente │
│financiare; │financiare │
├───────────────────┼──────────────────┤
│b) executarea │2. Executarea │
│ordinelor în numele│ordinelor în │
│clienţilor; │numele clienţilor │
├───────────────────┼──────────────────┤
│c) tranzacţionarea │3. Tranzacţionarea│
│pe cont propriu; │pe cont propriu │
├───────────────────┼──────────────────┤
│d) administrarea │4. Administrarea │
│portofoliilor; │de portofolii │
├───────────────────┼──────────────────┤
│e) consultanţa │5. Consultanţă de │
│pentru investiţii; │investiţii │
├───────────────────┼──────────────────┤
│f) subscrierea de │6. Subscrierea de │
│instrumente │instrumente │
│financiare şi/sau │financiare şi/sau │
│plasamentul de │plasarea de │
│instrumente │instrumente │
│financiare în baza │financiare cu │
│unui angajament │angajament ferm │
│ferm; │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│g) plasamentul de │7. Plasarea de │
│instrumente │instrumente │
│financiare fără un │financiare fără │
│angajament ferm; │angajament ferm │
├───────────────────┼──────────────────┤
│h) administrarea │ │
│unui sistem │8. Operarea unui │
│alternativ de │SMT │
│tranzacţionare. │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(1^1) Serviciile │ │
│conexe reglementate│Servicii auxiliare│
│de prezenta lege │ │
│sunt: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │1. Păstrarea şi │
│ │administrarea │
│ │instrumentelor │
│ │financiare în │
│ │contul clienţilor,│
│ │inclusiv custodia │
│ │şi serviciile │
│ │auxiliare, precum │
│ │gestionarea │
│a) păstrarea în │fondurilor băneşti│
│siguranţă şi │/garanţiilor şi │
│administrarea │excluzând │
│instrumentelor │furnizarea şi │
│financiare în │administrarea │
│contul clienţilor, │conturilor de │
│inclusiv custodia │titluri │
│şi servicii în │de valoare la │
│legătură cu │nivelul cel mai │
│acestea, cum ar fi │înalt. Furnizarea │
│administrarea │şi administrarea │
│fondurilor sau │conturilor de │
│garanţiilor; │titluri de valoare│
│ │la nivelul cel mai│
│ │înalt reprezintă │
│ │"serviciul de │
│ │administrare │
│ │centralizată" │
│ │prevăzut în │
│ │secţiunea A pct. 2│
│ │din anexa la │
│ │Regulamentul (UE) │
│ │nr. 909/2014. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│b) acordarea de │ │
│credite sau │ │
│împrumuturi unui │2. Acordarea de │
│investitor, pentru │credite sau │
│a-i permite │împrumuturi unui │
│acestuia efectuarea│investitor pentru │
│unei tranzacţii cu │a-i permite │
│unul ori mai multe │efectuarea unei │
│instrumente │tranzacţii cu unul│
│financiare, în │sau mai multe │
│cazul în care │instrumente │
│respectiva │financiare, │
│societate de │tranzacţie în care│
│servicii de │este implicată │
│investiţii │firma care acordă │
│financiare care │creditul sau │
│acordă creditul sau│împrumutul │
│împrumutul este │ │
│implicată în │ │
│tranzacţie; │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│c) consultanţă │3. Consultanţa │
│acordată │furnizată │
│entităţilor cu │întreprinderilor │
│privire la │în ceea ce │
│structura │priveşte structura│
│capitalului, │capitalului, │
│strategia │strategia │
│industrială şi │industrială şi │
│aspectele conexe │aspectele conexe; │
│acesteia, precum şi│consultanţă şi │
│consultanţă şi │servicii în │
│servicii privind │materie de fuziuni│
│fuziunile şi │şi de achiziţie de│
│achiziţiile unor │întreprinderi │
│entităţi; │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │4. Serviciile de │
│d) servicii de │schimb valutar în │
│schimb valutar în │cazul în care │
│legătură cu │aceste servicii │
│serviciile de │sunt legate de │
│investiţii │furnizarea │
│prestate; │serviciilor de │
│ │investiţii │
├───────────────────┼──────────────────┤
│e) cercetare pentru│5. Cercetarea în │
│investiţii şi │domeniul │
│analiză financiară │investiţiilor şi │
│sau alte forme de │analiza financiară│
│recomandare │sau orice altă │
│generală │formă de │
│referitoare la │recomandare │
│tranzacţiile cu │generală privind │
│instrumente │tranzacţiile cu │
│financiare; │instrumente │
│ │financiare │
├───────────────────┼──────────────────┤
│f) servicii în │ │
│legătură cu │ │
│subscrierea de │6. Serviciile │
│instrumente │legate de │
│financiare în baza │subscriere │
│unui angajament │ │
│ferm; │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│g) serviciile şi │7. Serviciile şi │
│activităţile de │activităţile de │
│investiţii │investiţii, precum│
│prevăzute la alin. │şi serviciile │
│(1), precum şi │auxiliare de tipul│
│serviciile conexe │inclus în prezenta│
│de tipul celor │secţiune sau în │
│prevăzute la lit. │secţiunea A │
│a)-f) legate de │privind │
│activul-suport al │activele-suport │
│instrumentelor │ale instrumentelor│
│derivate incluse în│derivate incluse │
│art. 2 alin. (1) │în secţiunea C │
│pct. 11 lit. e), │pct. 5-7 şi 10, în│
│f), g) şi j), în │cazul în care │
│cazul în care │acestea sunt │
│acestea sunt în │legate de │
│legătură cu │furnizarea │
│prevederile privind│serviciilor de │
│serviciile şi │investiţii sau a │
│activităţile de │serviciilor │
│investiţii şi │auxiliare. │
│serviciile conexe. │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


                                         -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016