Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ANEXE din 29 octombrie 2018 la Ordinul nr. 1442 din 29 octombrie 2018
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 29 octombrie 2018  la Ordinul nr. 1442 din 29 octombrie 2018     Twitter Facebook
Cautare document

 ANEXE din 29 octombrie 2018 la Ordinul nr. 1442 din 29 octombrie 2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 939 bis din 7 noiembrie 2018
    ANEXA 1

                 Propunere de modificare a Ghidului informativ privind
               Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole LPIS, 2017
                                      Ediţia a I-a
                       Instrucţiune nr. ......./......din data
    1.1. Ghidul informativ privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole LPIS 2018, Ediţia a II-a, faţă de Ediţia I, aprobată prin Ordinul MADR nr. 1051/19.05.2015
    1.2. Descrierea propunerii de modificare şi fundamentare a propunerii de modificare/completare a ghidului:

┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Ghidul aprobat │Ghidul completat/ modificat │ │ │
├────┼─────────┬────────────────────┼─────────┬──────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Referinţă│ │ │Anexe │
│ │Referinţă│ │document/│ │ │(de │
│ │document/│ │pagina │ │Funda-mentare │Susţinere │
│Nr. │pagina │Text în Ediţia │din │Text completat/ │ │a │
│crt.│ghidul │aprobată │ghidul │modificat │ │funda-men-│
│ │aprobat │ │completat│ │ │tării) │
│ │ │ │/ │ │ │ │
│ │ │ │modificat│ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Parcelă agricolă este │ │ │
│ │ │ │ │o suprafaţă continuă │ │ │
│ │ │ │ │de teren, care face │ │ │
│ │ │ │ │obiectul unei │ │ │
│ │ │ │ │declaraţii din partea │ │ │
│ │ │Parcelă agricolă │ │unui singur fermier, │ │ │
│ │ │este o suprafaţă │ │cu aceeaşi categorie │ │ │
│ │ │continuă de teren │ │de folosinţă, pe care │Modificarea │ │
│ │ │agricol, care face │ │se cultivă o singură │şi │ │
│ │ │obiectul unei │ │grupă de culturi, în │completarea │ │
│ │ │declaraţii din │ │conformitate cu art. │definiţiilor │ │
│ │ │partea unui singur │ │67 alin. (4) din │ │ │
│ │ │fermier, cu aceeaşi │ │Regulamentul (UE) nr. │ │ │
│ │ │categorie de │ │1.306/2013 privind │ │ │
│ │ │folosinţă, pe care │ │finanţarea, │ │ │
│ │ │se cultivă o singură│ │gestionarea şi │ │ │
│ │ │grupă de culturi, în│ │monitorizarea │ │ │
│ │ │conformitate cu art.│ │politicii agricole │ │ │
│ │ │67 alin. (4) din │ │comune şi de abrogare │ │ │
│1 │6 │Regulamentul (UE) │6 │a Regulamentelor (CEE)├───────────────┤ │
│ │ │nr. 1306/2013 │ │nr. 352/78, (CE) nr. │ │ │
│ │ │privind finanţarea, │ │165/94, (CE) nr. 2.799│ │ │
│ │ │gestionarea şi │ │/98, (CE) nr. 814/ │ │ │
│ │ │monitorizarea │ │2000, (CE) nr. 1.290/ │ │ │
│ │ │politicii agricole │ │2005 şi (CE) nr. 485/ │ │ │
│ │ │comune şi de │ │2008 ale Consiliului; │ │ │
│ │ │abrogare a │ │cu toate acestea, în │ │ │
│ │ │Regulamentelor (CEE)│ │cazul în care se │Conform OUG nr.│ │
│ │ │nr. 352/78, (CE) nr.│ │solicită o declaraţie │3/2015, cu │ │
│ │ │165/94, (CE) nr. │ │separată privind │modificările şi│ │
│ │ │2799/98, (CE) nr. │ │utilizarea unei │completă- │ │
│ │ │814/2000, (CE) nr. │ │suprafeţe care face │rile ulterioare│ │
│ │ │1290/2005 şi (CE) │ │parte dintr-o singură │ │ │
│ │ │nr. 485/2008 ale │ │grupă de culturi în │ │ │
│ │ │Consiliului. │ │temeiul Regulamentului│ │ │
│ │ │ │ │(UE) nr. 1.307/2013, │ │ │
│ │ │ │ │utilizarea respectivă │ │ │
│ │ │ │ │limitează suplimentar,│ │ │
│ │ │ │ │dacă este necesar, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa respectivă; │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │7 │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţa de pajişti │ │ │
│ │ │ │ │permanente înseamnă │ │ │
│ │ │ │ │terenul cu pajişti │ │ │
│ │ │ │ │permanente declarat în│ │ │
│ │ │ │ │anul 2012 în │ │ │
│ │ │ │ │conformitate cu │ │ │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. │ │ │
│ │ │ │ │73/2009, precum şi │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa cu pajişti │ │ │
│ │ │ │ │permanente declarată │Conform │ │
│ │ │ │ │în 2015 în │Ordinului MADR │ │
│ │ │ │ │conformitate cu │nr. 619/2015, │ │
│ │ │ │ │articolul 72 alineatul│cu │ │
│ │ │ │ │(1) primul paragraf │modificările │ │
│ │ │ │ │litera a) din │şi │ │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. │completările │ │
│ │ │ │ │1306/2013 de către │ulterioare │ │
│ │ │ │ │fermierii care fac │ │ │
│ │ │ │ │obiectul obligaţiei de│ │ │
│ │ │ │ │a aplica practicile │ │ │
│ │ │ │ │agricole benefice │ │ │
│ │ │ │ │pentru climă şi mediu,│ │ │
│ │ │ │ │care nu a fost │ │ │
│ │ │ │ │declarat ca teren cu │ │ │
│ │ │ │ │pajişte permanentă în │ │ │
│ │ │ │ │anul 2012 │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţa agricolă │ │ │
│ │ │ │ │totală înseamnă │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa agricolă │ │ │
│ │ │ │ │declarată în 2015 în │ │ │
│ │ │ │ │conformitate cu art. │ │ │
│ │ │ │ │72 alin. (1) primul │ │ │
│ │ │ │ │paragraf lit. a) din │ │ │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. │ │ │
│ │ │ │ │1.306/2013 de către │ │ │
│ │ │ │ │fermierii care fac │ │ │
│ │ │ │ │obiectul obligaţiei de│ │ │
│ │ │ │ │a aplica practicile │ │ │
│ │ │ │ │agricole │ │ │
│ │ │ │ │benefice pentru climă │ │ │
│ │ │ │ │şi mediu, în scopul │ │ │
│ │ │ │ │determinării │ │ │
│ │ │ │ │proporţiei de │ │ │
│ │ │ │ │referinţă pentru │ │ │
│ │ │ │ │păşunile permanente, │ │ │
│ │ │ │ │stabilită conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor art. 45 │ │ │
│ │ │ │ │din Regulamentul (UE) │ │ │
│ │ │ │ │nr 1.307/2013; │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Sintagma „menţinerea │ │ │
│ │ │ │ │unei suprafeţe │ │ │
│ │ │ │ │agricole într-o stare │ │ │
│ │ │ │ │care o face adecvată │ │ │
│ │ │ │ │pentru păşunat sau │ │ │
│ │ │ │ │pentru cultivare, fără│ │ │
│ │ │ │ │nici o acţiune │ │ │
│ │ │ │ │pregătitoare care │ │ │
│ │ │ │ │depăşeşte cadrul │ │ │
│ │ │ │ │metodelor şi al │ │ │
│ │ │ │ │utilajelor agricole │ │ │
│ │ │ │ │uzuale”, în sensul │ │ │
│ │ │ │ │art. 2 alin. (2) lit. │ │ │
│ │ │ │ │b) din OUG nr. 3/2015,│ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare, înseamnă │ │ │
│ │ │ │ │acţiunile │ │ │
│ │ │ │ │pregătitoare, metodele│ │ │
│ │ │ │ │şi utilajele agricole │ │ │
│ │ │ │ │care nu exced │ │ │
│ │ │ │ │tehnologia specifică │ │ │
│ │ │ │ │culturilor agricole; │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │sintagma “efectuarea │ │ │
│ │ │ │ │unei activităţi │ │ │
│ │ │ │ │minime” pe suprafeţele│ │ │
│ │ │ │ │agricole, menţinute în│ │ │
│ │ │ │ │mod obişnuit într- o │ │ │
│ │ │ │ │stare adecvată pentru │ │ │
│ │ │ │ │păşunat sau pentru │ │ │
│ │ │ │ │cultivare, în sensul │ │ │
│ │ │ │ │art. 2 alin. (2) lit. │ │ │
│ │ │ │ │e) din OUG nr. 3/2015,│ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare, înseamnă │ │ │
│ │ │ │ │realizarea a cel puţin│ │ │
│ │ │ │ │o tăiere anuală de │ │ │
│ │ │ │ │întreţinere şi, │ │ │
│ │ │ │ │respectare, cel puţin │ │ │
│ │ │ │ │o cosire anuală a │ │ │
│ │ │ │ │ierburilor dintre │ │ │
│ │ │ │ │rânduri sau o lucrare │ │ │
│ │ │ │ │anuală de întreţinere │ │ │
│ │ │ │ │a solului, în cazul │ │ │
│ │ │ │ │viilor şi livezilor. │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Livada tradiţională │ │ │
│ │ │ │ │utilizată extensiv │ │ │
│ │ │ │ │înseamnă suprafeţele │ │ │
│ │ │ │ │de livezi tradiţionale│ │ │
│ │ │ │ │care sunt utilizate în│ │ │
│ │ │ │ │principal ca pajişti │ │ │
│ │ │ │ │permanente prin cosit │ │ │
│ │ │ │ │şi/sau păşunat, având │ │ │
│ │ │ │ │dimensiunea minimă a │ │ │
│ │ │ │8 │parcelei eligibile de │ │ │
│ │ │ │ │0,3 ha. Densitatea │ │ │
│ │ │ │ │pomilor este de │ │ │
│ │ │ │ │maximum 240 pomi/ha, │ │ │
│ │ │ │ │indiferent de specia │ │ │
│ │ │ │ │cultivată, iar │ │ │
│ │ │ │ │intervalele dintre │ │ │
│ │ │ │ │pomi sunt acoperite cu│ │ │
│ │ │ │ │specii furajere │ │ │
│ │ │ │ │perene; │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Zone-tampon şi │ │ │
│ │ │ │ │marginile de câmp- Pot│ │ │
│ │ │ │ │fi orice zone-tampon │ │ │
│ │ │ │ │şi margini de câmp cu │ │ │
│ │ │ │ │lăţime minimă de 1 │ │ │
│ │ │ │ │metru, Fâşiile de │ │ │
│ │ │ │ │protecţie existente pe│ │ │
│ │ │ │ │terenurile arabile │ │ │
│ │ │ │ │situate în vecinătatea│ │ │
│ │ │ │ │apelor de suprafaţă au│ │ │
│ │ │ │ │o lăţime minimă de 1 m│ │ │
│ │ │ │ │pe terenurile cu panta│ │ │
│ │ │ │ │de până la 12% şi de 3│ │ │
│ │ │ │ │m pe terenurile cu │ │ │
│ │ │ │ │panta mai mare de 12%,│ │ │
│ │ │ │ │panta terenului fiind │ │ │
│ │ │ │ │panta medie a blocului│ │ │
│ │ │ │ │fizic adiacent │ │ │
│ │ │ │ │cursului de apă │ │ │
│ │ │ │ │(obligatorii prin GAEC│ │ │
│ │ │ │ │1). │ │ │
│ │ │ │ │De-a lungul cursurilor│ │ │
│ │ │ │ │de apă, aceste zone │ │ │
│ │ │ │ │pot include benzi cu │ │ │
│ │ │ │ │vegetaţie riverană │ │ │
│ │ │ │ │inclusă în scopul │ │ │
│ │ │ │ │calculării zonei de │ │ │
│ │ │ │ │interes ecologic. │ │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa zonei de │ │ │
│ │ │ │ │interes ecologic se │ │ │
│ │ │ │ │calculează până la o │ │ │
│ │ │ │ │lăţime maximă de 20 │ │ │
│ │ │ │ │metri dacă elementul │ │ │
│ │ │ │ │de peisaj diferă de │ │ │
│ │ │ │ │cele prevăzute sau │ │ │
│ │ │ │ │protejate prin GAEC 1,│ │ │
│ │ │ │ │SMR1 şi SMR10; │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren aflat la │ │ │
│ │ │ │ │dispoziţia fermierului│ │ │
│ │ │ │ │înseamnă terenul │ │ │
│ │ │ │ │pentru care fermierul │ │ │
│ │ │ │ │dovedeşte utilizarea │ │ │
│ │ │ │ │acestuia; │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Zonele de interes │ │ │
│ │ │ │ │ecologic care nu sunt │ │ │
│ │ │ │ │"niciodată la │ │ │
│ │ │ │ │dispoziţia │ │ │
│ │ │ │ │fermierului”, potrivit│ │ │
│ │ │ │ │art. 86, alin (9) din │ │ │
│ │ │ │ │Ordinul MADR nr. 619/ │ │ │
│ │ │ │ │2015, cu modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare, sunt │ │ │
│ │ │ │ │zonele de interes │ │ │
│ │ │ │ │ecologic situate pe │ │ │
│ │ │ │ │suprafeţele prevăzute │ │ │
│ │ │ │ │la art. 10 alin. (5) │ │ │
│ │ │ │ │lit. c), d), e), │ │ │
│ │ │ │ │g),h), i), j) şi o); │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Hectar eligibil │ │ │
│ │ │ │ │înseamnă: │ │ │
│ │ │ │ │a) orice suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │agricolă a │ │ │
│ │ │ │ │exploataţiei care este│ │ │
│ │ │ │ │utilizată pentru o │ │ │
│ │ │ │ │activitate agricolă, │ │ │
│ │ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │ │b) orice suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │care a dat dreptul la │ │ │
│ │ │ │ │plăţi în 2008 în │ │ │
│ │ │ │ │cadrul schemei de │ │ │
│ │ │ │ │plată unică pe │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă şi care pe │ │ │
│ │ │ │ │durata angajamentului │ │ │
│ │ │ │ │relevant al │ │ │
│ │ │ │ │fermierului individual│ │ │
│ │ │ │ │este împădurită în │ │ │
│ │ │ │ │temeiul art. 22 din │ │ │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. │ │ │
│ │ │ │ │1.305/2013 al │ │ │
│ │ │ │ │Parlamentului European│ │ │
│ │ │ │ │şi al Consiliului din │ │ │
│ │ │ │ │17 decembrie 2013 sau │ │ │
│ │ │ │ │în temeiul unei scheme│ │ │
│ │ │ │ │naţionale ale cărei │ │ │
│ │ │ │ │condiţii respectă │ │ │
│ │ │ │ │dispoziţiile art. 22 │ │ │
│ │ │ │ │din Regulamentul (UE) │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1.305/2013 al │ │ │
│ │ │ │ │Parlamentului European│ │ │
│ │ │ │ │şi al Consiliului din │ │ │
│ │ │ │ │17 decembrie 2013; │ │ │
│ │ │ │ │Suprafeţele de teren │ │ │
│ │ │ │ │agricol sunt │ │ │
│ │ │ │ │considerate ca fiind │ │ │
│ │ │ │ │hectare eligibile │ │ │
│ │ │ │ │numai dacă sunt │ │ │
│ │ │ │ │conforme cu definiţia │ │ │
│ │ │ │ │hectarului eligibil, │ │ │
│ │ │ │ │mai sus menţionată, │ │ │
│ │ │ │ │prevăzută la art. 10, │ │ │
│ │ │ │ │alin. (1) din OUG nr. │ │ │
│ │ │ │ │3/2015, cu │ │ │
│ │ │Hectar eligibil │ │modificările şi │ │ │
│ │ │înseamnă suprafaţa │ │completările │ │ │
│ │ │agricolă utilizată │ │ulterioare, pe tot │ │ │
│ │6 │pentru o activitate │8-9 │parcursul anului │ │ │
│ │ │agricolă din cadrul │ │calendaristic, cu │ │ │
│ │ │unei exploataţii. │ │excepţia cazurilor de │ │ │
│ │ │ │ │forţă majoră sau a │ │ │
│ │ │ │ │unor circumstanţe │ │ │
│ │ │ │ │excepţionale. │ │ │
│ │ │ │ │Suprafeţele │ │ │
│ │ │ │ │coronamentelor şi ale │ │ │
│ │ │ │ │taluzurilor digurilor │ │ │
│ │ │ │ │de apărare împotriva │ │ │
│ │ │ │ │inundaţiilor şi ale │ │ │
│ │ │ │ │canalelor de irigaţii │ │ │
│ │ │ │ │şi desecare, precum şi│ │ │
│ │ │ │ │taluzurile şi zonele │ │ │
│ │ │ │ │de protecţie ale │ │ │
│ │ │ │ │căilor de comunicaţii │ │ │
│ │ │ │ │nu sunt considerate │ │ │
│ │ │ │ │suprafeţe agricole. │ │ │
│ │ │ │ │În cazul pajiştilor │ │ │
│ │ │ │ │permanente care conţin│ │ │
│ │ │ │ │elemente disparate │ │ │
│ │ │ │ │neeligibile, precum │ │ │
│ │ │ │ │elemente de peisaj şi │ │ │
│ │ │ │ │arbori, începând cu │ │ │
│ │ │ │ │anul de cerere 2020 │ │ │
│ │ │ │ │hectarul eligibil se │ │ │
│ │ │ │ │determină prin │ │ │
│ │ │ │ │aplicarea unui sistem │ │ │
│ │ │ │ │proporţional de │ │ │
│ │ │ │ │reducere a suprafeţei │ │ │
│ │ │ │ │bazat pe procentul de │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă neeligibilă │ │ │
│ │ │ │ │în cadrul blocului │ │ │
│ │ │ │ │fizic, definit la art.│ │ │
│ │ │ │ │10 din Regulamentul │ │ │
│ │ │ │ │delegat (UE) nr. 640/ │ │ │
│ │ │ │ │2014 al Comisiei din │ │ │
│ │ │ │ │11 martie 2014. │ │ │
│ │ │ │ │Reducerea suprafeţelor│ │ │
│ │ │ │ │ca rezultat al │ │ │
│ │ │ │ │aplicării acestui │ │ │
│ │ │ │ │sistem nu constituie │ │ │
│ │ │ │ │neconformitate în │ │ │
│ │ │ │ │cadrul angajamentelor │ │ │
│ │ │ │ │încheiate pentru │ │ │
│ │ │ │ │măsurile delegate şi │ │ │
│ │ │ │ │nu determină aplicarea│ │ │
│ │ │ │ │de sancţiuni. │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Terenul agricol │ │ │
│ │ │ │ │eligibil destinat │ │ │
│ │ │ │ │împăduririi │ │ │
│ │ │ │ │reprezintă o suprafaţă│ │ │
│ │ │ │ │de teren din │ │ │
│ │ │ │ │categoriile de │ │ │
│ │ │ │ │folosinţă teren │ │ │
│ │ │ │ │arabil, culturi │ │ │
│ │ │ │ │permanente şi pajişti │ │ │
│ │ │ │ │permanente, care au │ │ │
│ │ │ │ │fost folosite în │ │ │
│ │ │ │ │scopuri agricole pe │ │ │
│ │ │ │ │parcursul ultimilor 2 │ │ │
│ │ │ │ │ani. Acesta trebuie să│ │ │
│ │ │ │ │fi fost declarat la │ │ │
│ │ │ │ │Agenţia de Plăţi şi │ │ │
│ │ │ │ │Intervenţie pentru │ │ │
│ │ │ │ │Agricultură (APIA) în │ │ │
│ │ │ │ │urmă cu cel puţin 2 │ │ │
│ │ │ │ │ani (să acopere │ │ │
│ │ │ │ │minimum 2 campanii │ │ │
│ │ │ │ │integrale de primire a│ │ │
│ │ │ │ │cererilor unice de │ │ │
│ │ │ │ │plată pe suprafaţă), │ │ │
│ │ │ │ │iar pentru acest teren│ │ │
│ │ │ │ │trebuie să fi fost │ │ │
│ │ │ │ │respectate în această │ │ │
│ │ │ │ │perioadă standardele │ │ │
│ │ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │ │eco-condiţionalitate │ │ │
│ │ │ │ │(GAEC/SMR) relevante. │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Terenul neagricol │Ordinul │ │
│ │ │ │ │eligibil destinat │nr. │ │
│ │ │ │ │împăduririi │857/2016 │ │
│ │ │ │ │reprezintă o suprafaţă│privind │ │
│ │ │ │ │de teren care nu este │aprobarea │ │
│ │ │ │ │utilizată în scop │schemei de │ │
│ │ │ │ │agricol (dar inclusă │ajutor de stat │ │
│ │ │ │ │în blocurile fizice │„Sprijin pentru│ │
│ │ │ │ │identificate în LPIS -│prima │ │
│ │ │ │ │Land Parcel │împădurire şi │ │
│ │ │ │ │Identification System)│crearea de │ │
│ │ │ │ │sau care are utilizare│suprafeţe │ │
│ │ │ │ │agricolă şi are │împădurite” cu │ │
│ │ │ │ │categoriile de │modificările şi│ │
│ │ │ │ │folosinţă teren │completările │ │
│ │ │ │ │arabil, culturi │ulterioare │ │
│ │ │ │ │permanente şi pajişti │ │ │
│ │ │ │ │permanente, fiind │ │ │
│ │ │ │ │identificată în LPIS, │ │ │
│ │ │ │ │dar │ │ │
│ │ │ │ │pentru care nu a fost │ │ │
│ │ │ │ │asigurat un nivel │ │ │
│ │ │ │ │minim de întreţinere │ │ │
│ │ │ │ │prin respectarea │ │ │
│ │ │ │ │standardelor de │ │ │
│ │ │ │ │eco-condiţionalitate │ │ │
│ │ │ │ │relevante pe parcursul│ │ │
│ │ │ │ │ultimilor 2 ani (să │ │ │
│ │ │ │ │acopere minimum 2 │ │ │
│ │ │ │ │campanii integrale de │ │ │
│ │ │ │ │primire a cererilor │ │ │
│ │ │ │ │unice de plată pe │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă). │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Unitate amenajistică │ │ │
│ │ │ │ │(u.a.) este unitatea │ │ │
│ │ │ │ │teritorială elementară│ │ │
│ │ │ │ │pentru studiul │ │ │
│ │ │ │ │arboretelor şi pentru │ │ │
│ │ │ │ │planificarea şi │ │ │
│ │ │ │ │executarea lucrărilor │ │ │
│ │ │ │ │silvice. │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Unitate de producţie │ │ │
│ │ │ │ │şi/sau protecţie (UP) │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa de fond │ │ │
│ │ │ │ │forestier pentru care │ │ │
│ │ │ │ │se elaborează un │ │ │
│ │ │ │ │amenajament silvic. │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Regulamentul delegat │ │ │
│ │ │ │ │(UE) nr. 1155/2017 al │ │ │
│ │ │ │ │Comisiei din 15 │ │ │
│ │ │ │ │februarie 2017 de │ │ │
│ │ │ │ │modificare │ │ │
│ │ │ │ │a Regulamentului │ │ │
│ │ │ │ │delegat (UE) nr. 639/ │ │ │
│ │ │ │ │2014 în ceea ce │ │ │
│ │ │ │ │priveşte măsurile de │ │ │
│ │ │ │ │control legate de │ │ │
│ │ │ │ │cultivarea cânepii, │ │ │
│ │ │ │ │anumite dispoziţii │ │ │
│ │ │ │ │referitoare la plata │ │ │
│ │ │ │ │de ecologizare, plata │ │ │
│ │ │ │ │pentru tinerii │ │ │
│ │ │ │ │fermieri care exercită│ │ │
│ │ │ │ │controlul asupra unei │ │ │
│ │ │ │ │persoane juridice, │ │ │
│ │ │ │ │calcularea cuantumului│ │ │
│ │ │ │ │per unitate în cadrul │ │ │
│ │ │ │ │sprijinului cuplat │ │ │
│ │ │ │ │facultativ, părţile de│ │ │
│ │ │ │ │drepturi la plată şi │ │ │
│ │ │ │ │anumite cerinţe în │ │ │
│ │ │ │ │materie de notificare │ │ │
│ │ │ │ │legate de schema de │ │ │
│ │ │ │ │plată unică pe │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă şi de │ │ │
│ │ │ │ │sprijinul cuplat │ │ │
│ │ │ │ │facultativ, precum şi │ │ │
│ │ │ │ │de modificare a anexei│ │ │
│ │ │ │ │X la Regulamentul (UE)│ │ │
│ │ │ │ │nr. 1307/2013 al │ │ │
│ │ │ │ │Parlamentului European│ │ │
│ │ │ │ │şi al Consiliului │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. │ │ │
│ │ │ │ │2393/2017 al │Actualiza- │ │
│ │ │ │ │Parlamentului European│rea │ │
│2 │5 │ │11 │şi al Consiliului din │reglemen- │ │
│ │ │ │ │13 decembrie 2017 de │tărilor │ │
│ │ │ │ │modificare a │internatio-nale│ │
│ │ │ │ │Regulamentelor (UE) │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1305/2013 privind │ │ │
│ │ │ │ │sprijinul pentru │ │ │
│ │ │ │ │dezvoltare rurală │ │ │
│ │ │ │ │acordat din Fondul │ │ │
│ │ │ │ │european agricol │ │ │
│ │ │ │ │pentru dezvoltare │ │ │
│ │ │ │ │rurală (FEADR), (UE) │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1306/2013 privind │ │ │
│ │ │ │ │finanţarea, │ │ │
│ │ │ │ │gestionarea şi │ │ │
│ │ │ │ │monitorizarea │ │ │
│ │ │ │ │politicii agricole │ │ │
│ │ │ │ │comune, (UE) nr. 1307/│ │ │
│ │ │ │ │2013 de stabilire a │ │ │
│ │ │ │ │unor norme privind │ │ │
│ │ │ │ │plăţile directe │ │ │
│ │ │ │ │acordate fermierilor │ │ │
│ │ │ │ │prin scheme de sprijin│ │ │
│ │ │ │ │în cadrul politicii │ │ │
│ │ │ │ │agricole comune, (UE) │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1308/2013 de │ │ │
│ │ │ │ │instituire a unei │ │ │
│ │ │ │ │organizări comune a │ │ │
│ │ │ │ │pieţelor produselor │ │ │
│ │ │ │ │agricole şi (UE) nr. │ │ │
│ │ │ │ │652/2014 de stabilire │ │ │
│ │ │ │ │a unor dispoziţii │ │ │
│ │ │ │ │pentru gestionarea │ │ │
│ │ │ │ │cheltuielilor privind │ │ │
│ │ │ │ │lanţul alimentar, │ │ │
│ │ │ │ │sănătatea şi │ │ │
│ │ │ │ │bunăstarea animalelor,│ │ │
│ │ │ │ │precum şi sănătatea │ │ │
│ │ │ │ │plantelor şi │ │ │
│ │ │ │ │materialul de │ │ │
│ │ │ │ │reproducere a │ │ │
│ │ │ │ │plantelor │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ordinul MADR nr. 38/ │ │ │
│ │ │ │ │2018 privind │ │ │
│ │ │ │ │modificarea şi │ │ │
│ │ │ │ │completarea Ordinului │ │ │
│ │ │ │ │MADR nr. 619/2015; │ │ │
│ │ │ │ │Ordinul MADR nr. 39/ │ │ │
│ │ │ │ │2018 privind aprobarea│ │ │
│ │ │ │ │formularului-tip al │ │ │
│ │ │ │ │cererii unice de plată│ │ │
│ │ │ │ │pentru anul 2018, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare. │ │ │
│ │ │ │ │Ordinul MADR nr. 109/ │ │ │
│ │ │ │ │2017 privind aprobarea│ │ │
│ │ │ │ │Ghidului pentru │ │ │
│ │ │ │ │practici agricole │ │ │
│ │ │ │ │benefice pentru climă │ │ │
│ │ │ │ │şi mediu în anul 2017 │ │ │
│ │ │ │ │Ordinul nr. 857/2016 │ │ │
│ │ │ │ │privind aprobarea │ │ │
│ │ │ │ │schemei de ajutor de │ │ │
│ │ │ │ │stat „Sprijin pentru │ │ │
│ │ │ │ │prima împădurire şi │ │ │
│ │ │ │ │crearea de suprafeţe │ │ │
│ │ │ │ │împădurite”, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Ordinul nr. 637/ │ │ │
│ │ │ │ │25.04.2018 pentru │ │ │
│ │ │ │ │modificarea şi │ │ │
│ │ │ │ │completarea Ordinului │ │ │
│ │ │ │ │ministrului │Actuali- │ │
│3 │4 │ │12 │agriculturii si │zarea │ │
│ │ │ │ │dezvoltării rurale nr.│legislaţiei │ │
│ │ │ │ │857/2016 privind │secundare │ │
│ │ │ │ │aprobarea │ │ │
│ │ │ │ │schemei de ajutor de │ │ │
│ │ │ │ │stat „Sprijin pentru │ │ │
│ │ │ │ │prima împădurire şi │ │ │
│ │ │ │ │crearea de suprafeţe │ │ │
│ │ │ │ │împădurite” Ghidul │ │ │
│ │ │ │ │solicitantului pentru │ │ │
│ │ │ │ │accesarea schemei de │ │ │
│ │ │ │ │ajutor de stat │ │ │
│ │ │ │ │„sprijin pentru prima │ │ │
│ │ │ │ │împădurire şi crearea │ │ │
│ │ │ │ │de suprafeţe │ │ │
│ │ │ │ │împădurite”, aferentă │ │ │
│ │ │ │ │măsurii 8 „investiţii │ │ │
│ │ │ │ │în dezvoltarea zonelor│ │ │
│ │ │ │ │împădurite şi │ │ │
│ │ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │ │ │ │viabilităţii │ │ │
│ │ │ │ │pădurilor”, submăsura │ │ │
│ │ │ │ │8.1 „împăduriri şi │ │ │
│ │ │ │ │crearea de suprafeţe │ │ │
│ │ │ │ │împădurite”, din │ │ │
│ │ │ │ │cadrul programului │ │ │
│ │ │ │ │naţional de dezvoltare│ │ │
│ │ │ │ │rurală 2014-2020 │ │ │
│ │ │ │ │Ordinul nr. 1002/2016 │ │ │
│ │ │ │ │privind aprobarea │ │ │
│ │ │ │ │schemei de ajutor de │ │ │
│ │ │ │ │stat "Servicii de │ │ │
│ │ │ │ │silvomediu, servicii │ │ │
│ │ │ │ │climatice şi │ │ │
│ │ │ │ │conservarea pădurilor"│ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă agricolă │ │ │
│ │ │ │ │înseamnă orice │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă de teren │ │ │
│ │ │ │ │arabil, de păşune sau │ │ │
│ │ │ │ │fâneaţă, precum şi cea│ │ │
│ │ │ │ │cultivată cu culturi │ │ │
│ │ │ │ │permanente. Pentru a │ │ │
│ │ │ │ │fi eligibilă la plată,│ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa agricolă │ │ │
│ │ │ │ │trebuie să │ │ │
│ │ │ │ │îndeplinească │ │ │
│ │ │ │ │următoarele cerinţe │ │ │
│ │ │ │ │minime: │ │ │
│ │ │ │ │- exploataţia agricolă│ │ │
│ │ │ │ │să aibă o suprafaţă de│ │ │
│ │ │ │ │cel puţin 1 ha; │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţa parcelei │ │ │
│ │ │ │ │agricole să fie de cel│ │ │
│ │ │ │ │puţin 0,3 ha pentru │ │ │
│ │ │ │ │teren arabil şi pentru│ │ │
│ │ │ │ │pajişti permanente şi │ │ │
│ │ │ │ │de cel puţin 0,1 ha │ │ │
│ │ │ │ │pentru culturi │ │ │
│ │ │ │ │permanente (cazul │ │ │
│ │ │ │ │viilor, livezilor, │ │ │
│ │ │ │ │culturilor de hamei, │ │ │
│ │ │Suprafaţă agricolă │ │pepinierelor, │ │ │
│ │ │înseamnă orice │ │arbuştilor fructiferi)│ │ │
│ │ │suprafaţă de teren │ │sere şi solarii. │ │ │
│ │ │arabil, de păşune │ │- pentru legume │ │ │
│ │ │sau fâneaţă, precum │ │cultivate în sere şi │ │ │
│ │ │şi cea cultivată cu │ │solare, suprafaţa │ │ │
│ │ │culturi permanente. │ │minimă a exploataţiei │ │ │
│ │ │Pentru a fi │ │este de 0,3 ha, iar │ │ │
│ │ │eligibilă la plată, │ │suprafaţa minimă a │ │ │
│ │ │suprafaţa agricolă │ │parcelei este de 0,03 │ │ │
│ │ │trebuie să │ │ha; │ │ │
│ │ │îndeplinească │ │O parcelă agricolă │ │ │
│ │ │următoarele cerinţe │ │care conţine arbori │ │ │
│ │ │minime: │ │răzleţi este │ │ │
│ │ │- exploataţia │ │considerată suprafaţă │ │ │
│ │ │agricolă să aibă o │ │eligibilă la plată în │ │ │
│ │ │suprafaţă de cel │ │următoarele condiţii: │ │ │
│ │ │puţin 1 ha; │ │- activităţile │ │ │
│ │ │- suprafaţa parcelei│ │agricole se pot │ │ │
│ │ │agricole să fie de │ │desfăşura la fel cum │ │ │
│ │ │cel puţin 0,3 ha │ │s-ar desfăşura pe │ │ │
│ │ │pentru teren arabil │ │parcelele fără arbori │ │ │
│ │ │şi pentru pajişti │ │situate în aceeaşi │ │ │
│ │ │permanente sau de │ │zonă; │ │ │
│ │ │0,1 ha pentru │ │- densitatea acestora │ │ │
│ │ │culturi permanente │ │nu depăşeşte 100 de │ │ │
│ │ │şi pentru sere şi │ │arbori pe hectar. │ │ │
│ │ │solarii. │ │Excepţie fac parcelele│ │ │
│ │ │O parcelă agricolă │ │de livezi tradiţionale│ │ │
│ │ │care conţine arbori │ │utilizate extensiv, la│ │ │
│ │ │răzleţi este │ │care densitatea este │ │ │
│ │ │considerată │ │de maximum 240 pomi/ │ │ │
│ │ │suprafaţă eligibilă │ │ha. │ │ │
│ │ │la plată în │ │Conform articolul 46 │ │ │
│ │ │următoarele │ │(1) al Regulamentului │ │ │
│ │ │condiţii: │ │(UE) nr. 1307/2013 │ │ │
│ │ │- activităţile │ │(1), respectiv art. 20│ │ │
│ │ │agricole se pot │ │din OUG nr. 3/2015, cu│ │ │
│ │ │desfăşura la fel cum│ │modificările şi │ │ │
│ │ │s-ar desfăşura pe │ │completările │ │ │
│ │ │parcelele fără │ │ulterioare, în cazul │ │ │
│ │ │arbori situate în │ │în care terenul arabil│ │ │
│ │ │aceeaşi zonă; │ │al unei exploataţii │ │ │
│ │ │- densitatea │ │este mai mare de 15 │ │ │
│ │ │acestora nu │ │hectare, fermierii se │ │ │
│ │ │depăşeşte 100 de │ │asigură că, începând │ │ │
│ │ │arbori pe hectar. │ │cu anul 2015, o │ │ │
│ │ │Excepţie fac │ │suprafaţă care │Conform │ │
│ │ │parcelele de livezi │ │corespunde unui │Ordinului MADR │ │
│ │ │tradiţionale, la │ │procent de cel puţin 5│nr. 619/2015, │ │
│ │ │care densitatea este│ │% din terenul arabil │cu Modifi- │ │
│ │ │de 140÷240 pomi/ha. │ │al exploataţiei pe │cările si │ │
│ │5 │Conform OMADR nr. │ │care fermierul l-a │completările │ │
│4 │5 │619/2015 cu │17 │declarat în │ulterioare │ │
│ │ │modificările şi │ │conformitate cu │Conform OUG nr.│ │
│ │ │completările │ │articolul 72 alineatul│3/2015, cu │ │
│ │ │ulterioare sunt │ │(1) primul paragraf │Modificările şi│ │
│ │ │eligibile la plată │ │litera (a) din │completările │ │
│ │ │gardurile vii sau │ │Regulamentul (UE) nr. │ulterioare │ │
│ │ │rigolele cu o lăţime│ │1306/2013 este zonă de│ │ │
│ │ │mai mică de 2 m şi │ │interes ecologic. │ │ │
│ │ │grupurile de arbori/│ │Procentul menţionat │ │ │
│ │ │pâlcurile arbustive │ │mai sus se poate │ │ │
│ │ │cu o suprafaţă mai │ │majora în temeiul unui│ │ │
│ │ │mică de 100 mp │ │act legislativ al │ │ │
│ │ │amplasate pe terenul│ │Parlamentului European│ │ │
│ │ │arabil solicitat la │ │şi al Consiliului │ │ │
│ │ │plată. │ │Uniunii Europene şi va│ │ │
│ │ │Zonele de interes │ │fl prevăzut prin ordin│ │ │
│ │ │ecologic (ZIE) care │ │al ministrului │ │ │
│ │ │sunt eligibile la │ │agriculturii şi │ │ │
│ │ │plată în cadrul │ │dezvoltării rurale. │ │ │
│ │ │schemei unice de │ │În conformitate cu │ │ │
│ │ │plată pe suprafaţă │ │art.20 din Ordinul │ │ │
│ │ │sunt următoarele: │ │MADR nr. 619/2015, cu │ │ │
│ │ │• terasele; │ │modificările şi │ │ │
│ │ │• arborii izolaţi; │ │completările │ │ │
│ │ │• arborii în │ │ulterioare, zonele de │ │ │
│ │ │aliniament, în cazul│ │interes ecologic care │ │ │
│ │ │în care lăţimea │ │sunt eligibile la │ │ │
│ │ │şirului de arbori │ │plată în cadrul │ │ │
│ │ │măsurată la nivelul │ │schemei unice de plată│ │ │
│ │ │solului pe care nu │ │pe suprafaţă sunt │ │ │
│ │ │se poate desfăşura │ │următoarele: │ │ │
│ │ │activitate agricolă │ │a) terasele; │ │ │
│ │ │este mai mică de 2 │ │b) elemente de peisaj:│ │ │
│ │ │m; │ │arborii izolaţi, │ │ │
│ │ │• marginile de câmp,│ │arborii în aliniament │ │ │
│ │ │incluse în suprafaţa│ │în cazul în care │ │ │
│ │ │blocului fizic, cu │ │lăţimea şirului de │ │ │
│ │ │iarbă, pe care se │ │arbori măsurată la │ │ │
│ │ │respectă normele de │ │nivelul solului pe │ │ │
│ │ │ecocondiţionalitate;│ │care nu se poate │ │ │
│ │ │• zonele │ │desfăşura activitate │ │ │
│ │ │tampon-fâşii de │ │agricolă este mai mică│ │ │
│ │ │protecţie existente │ │de 2 m; │ │ │
│ │ │pe terenurile │ │c) zone tampon situate│ │ │
│ │ │agricole situate în │ │pe marginea apelor │ │ │
│ │ │vecinătatea apelor │ │curgătoare sau │ │ │
│ │ │de suprafaţă │ │stătătoare protejate │ │ │
│ │ │stabilite prin GAEC │ │prin GAEC 1 şi margini│ │ │
│ │ │1; │ │de câmp incluse în │ │ │
│ │ │• zone cu strat │ │suprafaţa blocului │ │ │
│ │ │vegetal; │ │fizic, cu iarbă, pe │ │ │
│ │ │• zonele cu culturi │ │care se respectă │ │ │
│ │ │fixatoare de azot. │ │normele de │ │ │
│ │ │ │ │ecocondiţionalitate; │ │ │
│ │ │ │ │d) zonele împădurite │ │ │
│ │ │ │ │conform prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art 10 alin. (1) lit. │ │ │
│ │ │ │ │b) din ordonanţă; │ │ │
│ │ │ │ │e) zonele cu culturi │ │ │
│ │ │ │ │secundare sau strat │ │ │
│ │ │ │ │vegetal; │ │ │
│ │ │ │ │f) zonele cu culturi │ │ │
│ │ │ │ │fixatoare de azot. │ │ │
│ │ │ │ │g) zone cu Iarba │ │ │
│ │ │ │ │elefantului - │ │ │
│ │ │ │ │Miscanthus │ │ │
│ │ │ │ │România aplică │ │ │
│ │ │ │ │factorii de conversie │ │ │
│ │ │ │ │şi de ponderare, │ │ │
│ │ │ │ │propuşi în Anexa X la │ │ │
│ │ │ │ │Reg. (UE) nr. 639/2014│ │ │
│ │ │ │ │modificată prin Reg. │ │ │
│ │ │ │ │(UE) nr. 1001/2014 şi │ │ │
│ │ │ │ │prin Reg. (UE) nr. │ │ │
│ │ │ │ │2393/2017, şi în anexa│ │ │
│ │ │ │ │nr. 7 din Ordinul MADR│ │ │
│ │ │ │ │nr. 619/2015, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Culturi permanente │ │ │ │ │
│ │ │CP înseamnă culturi │ │ │ │ │
│ │ │care nu sunt incluse│ │ │ │ │
│ │ │în sistemul de │ │Culturi permanente CP │ │ │
│ │ │rotaţie a │ │înseamnă culturile │ │ │
│ │ │culturilor, altele │ │pentru care nu se │ │ │
│ │ │decât pajiştile │ │practică un sistem de │ │ │
│ │ │permanente, │ │rotaţie, altele decât │Conform │ │
│ │ │cultivate pentru o │ │pajiştile permanente, │Ordinului MADR │ │
│ │ │perioadă de mai │ │care ocupă terenurile │nr. 619/2015, │ │
│5 │16 │mulţi ani (OUG nr. 3│26 │pentru o perioadă de │cu │ │
│ │ │/2015 cu │ │cinci ani sau mai mare│Modificările şi│ │
│ │ │modificările şi │ │şi care produc recolte│completările │ │
│ │ │completările │ │repetate, inclusiv │ulterioare │ │
│ │ │ulterioare, cap. I, │ │pepinierele şi │ │ │
│ │ │art. 2, alin. 1, │ │speciile forestiere cu│ │ │
│ │ │pct. d), respectiv: │ │ciclu scurt de │ │ │
│ │ │livezi clasice sau │ │producţie. │ │ │
│ │ │intensive, vii, │ │ │ │ │
│ │ │hamei, duzi, arbuşti│ │ │ │ │
│ │ │fructiferi. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nu sunt eligibile │ │ │
│ │ │ │ │pentru plăţile pe │ │ │
│ │ │Nu sunt eligibile │ │suprafaţă următoarele:│ │ │
│ │ │pentru plăţile pe │ │- suprafeţele din │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │rezervaţiile │ │ │
│ │ │următoarele: │ │ştiinţifice, zonele de│ │ │
│ │ │- suprafeţele din │ │protecţie strictă din │ │ │
│ │ │rezervaţiile │ │parcurile naţionale, │ │ │
│ │ │ştiinţifice, zonele │ │parcurile naturale sau│ │ │
│ │ │de protecţie strictă│ │din rezervaţii ale │ │ │
│ │ │din parcurile │ │biosferei şi │ │ │
│ │ │naţionale, parcurile│ │amenajările │ │ │
│ │ │naturale sau din │ │peisagistice (de │ │ │
│ │ │rezervaţii ale │ │exemplu, Rezervaţia │ │ │
│ │ │biosferei şi │ │Biosferei Delta │ │ │
│ │ │amenajările │ │Dunării, Parcul │ │ │
│ │ │peisagistice (de ex.│ │Naţional Munţii │ │ │
│ │ │Rezervaţia biosferei│ │Rodnei). Sunt │ │ │
│ │ │Delta │ │eligibile │ │ │
│ │ │Dunării, Parcul │ │la plată suprafeţele │ │ │
│ │ │Naţional Munţii │ │agricole situate în │Conform │ │
│ │ │Rodnei). În zonele │ │zonele de protecţie │Ordinului MADR │ │
│ │ │de protecţie │ │integrală şi zonele de│nr. 619/2015, │ │
│6 │19 │integrală şi zonele │30 │conservare durabilă │cu │ │
│ │ │de conservare │ │(zonele-tampon) din │Modificările şi│ │
│ │ │durabilă (zonele │ │parcurile naţionale şi│completările │ │
│ │ │tampon) din │ │naturale pe care se │ulterioare │ │
│ │ │parcurile naţionale │ │pot desfăşura │ │ │
│ │ │şi naturale se pot │ │activităţi agricole, │ │ │
│ │ │desfăşura activităţi│ │cu respectarea │ │ │
│ │ │agricole, cu │ │măsurilor impuse în │ │ │
│ │ │aprobarea │ │planul de management │ │ │
│ │ │custodelui/ │ │al ariei protejate, │ │ │
│ │ │administratorului │ │compatibile cu │ │ │
│ │ │sau a Agenţiei │ │cerinţele pentru │ │ │
│ │ │Judeţene de │ │măsurile de sprijin │ │ │
│ │ │protecţia Mediului, │ │direct, iar în │ │ │
│ │ │în calitate de │ │situaţia în care │ │ │
│ │ │administrator al │ │acesta nu este │ │ │
│ │ │acestor zone, după │ │elaborat/este în curs │ │ │
│ │ │caz, cu respectarea │ │de elaborare, cu │ │ │
│ │ │măsurilor impuse în │ │respectarea setului de│ │ │
│ │ │Planul de Management│ │măsuri de conservare │ │ │
│ │ │al ariei protejate; │ │stabilite de către │ │ │
│ │ │ │ │administratorii │ │ │
│ │ │ │ │ariilor naturale │ │ │
│ │ │ │ │protejate respective; │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Categorii de folosinţă│ │ │
│ │ │ │ │a terenului care nu │ │ │
│ │ │ │ │sunt eligibile pentru │ │ │
│ │ │ │ │plăţile pe suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │Nu sunt eligibile la │ │ │
│ │ │ │ │plată: │ │ │
│ │ │ │ │• suprafeţele compacte│ │ │
│ │ │ │ │sau însumate mai mari │ │ │
│ │ │ │ │de 100 metri pătraţi │ │ │
│ │ │ │ │care nu sunt folosite │ │ │
│ │ │ │ │pentru activităţi │ │ │
│ │ │ │ │agricole, cum ar fi │ │ │
│ │ │ │ │vegetaţia forestieră, │ │ │
│ │ │ │ │cu excepţia │ │ │
│ │ │ │ │suprafeţelor prevăzute│ │ │
│ │ │ │ │la art. 10 alin. (1) │ │ │
│ │ │ │ │lit. b) din ordonanţă,│ │ │
│ │ │ │ │iazurile naturale │ │ │
│ │ │Categorii de │ │permanente, cu │ │ │
│ │ │folosinţă a │ │excepţia drumurilor/ │ │ │
│ │ │terenului care nu │ │aleilor de exploatare │ │ │
│ │ │sunt eligibile │ │din interiorul │ │ │
│ │ │pentru plăţile pe │ │suprafeţei parcelei │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │agricole, inclusiv din│ │ │
│ │ │Nu sunt eligibile la│ │sere şi solare, cu │ │ │
│ │ │plată: │ │lăţimea mai mică de 2 │ │ │
│ │ │- suprafeţele │ │m; │ │ │
│ │ │compacte sau │ │• drumurile/aleile de │ │ │
│ │ │însumate mai mari de│ │exploatare din │ │ │
│ │ │100 metri pătraţi │ │interiorul suprafeţei │ │ │
│ │ │care nu sunt │ │parcelei agricole, │ │ │
│ │ │folosite pentru │ │inclusiv din sere şi │ │ │
│ │ │activităţi agricole,│ │solare, a căror lăţime│ │ │
│ │ │cum ar fi vegetaţia │ │este mai mare de 2 m. │ │ │
│ │ │forestieră, iazurile│ │• suprafaţa de teren │ │ │
│ │ │naturale permanente │ │ocupată de orice tip │ │ │
│ │ │cu excepţia │ │de construcţie, │ │ │
│ │ │drumurilor/aleilor │ │indiferent de mărime, │ │ │
│ │ │de exploatare din │ │nu este │ │ │
│ │ │interiorul │ │eligibilă la plată. │ │ │
│ │ │suprafeţei parcelei │ │Fac excepţie │ │ │
│ │ │agricole, inclusiv │ │suprafeţele de teren │ │ │
│ │ │din sere şi solarii,│ │ocupate cu sere şi │ │ │
│ │ │cu lăţimea mai mică │ │solare. │ │ │
│ │ │de 2 m; │ │• terenurile scoase │ │ │
│ │ │- drumurile/aleile │ │din circuitul agricol │ │ │
│ │ │de exploatare din │ │nu sunt eligibile la │ │ │
│ │ │interiorul │ │plăţile pe suprafaţă. │ │ │
│ │ │suprafeţei parcelei │ │• suprafeţele agricole│ │ │
│ │ │agricole, inclusiv │ │pe care se constată în│ │ │
│ │ │din sere şi solarii,│ │urma controlului pe │ │ │
│ │ │a căror lăţime este │ │teren că nu s-a │ │ │
│ │ │mai mare de 2 m. │ │desfăşurat activitatea│ │ │
│ │ │- Suprafaţa de teren│ │agricolă definită la │ │ │
│ │ │ocupată de orice tip│ │art. 2 alin (2) din │ │ │
│ │ │de construcţie, │ │ordonanţă; │ │ │
│ │ │indiferent de │ │• suprafeţele din │ │ │
│ │ │mărime. Fac excepţie│ │rezervaţiile │ │ │
│ │ │suprafeţele de teren│ │ştiinţifice, zonele de│ │ │
│ │ │ocupate cu sere şi │ │protecţie strictă din │ │ │
│ │ │solarii. │ │parcurile naţionale, │ │ │
│ │ │- Terenurile scoase │ │parcurile naturale sau│ │ │
│ │ │din circuitul │ │din rezervaţii ale │ │ │
│ │ │agricol │ │biosferei şi │ │ │
│ │ │- suprafeţele │ │amenajările │ │ │
│ │ │agricole pe care se │ │peisagistice (de │ │ │
│ │ │constată în urma │ │exemplu, Rezervaţia │ │ │
│ │ │controlului pe teren│ │Biosferei Delta │ │ │
│ │ │că nu s-a desfăşurat│ │Dunării, Parcul │ │ │
│ │ │activitatea agricolă│ │Naţional Munţii │ │ │
│ │ │definită la art. 2 │ │Rodnei). Sunt │ │ │
│ │ │alin (2) din OUG nr.│ │eligibile la plată │ │ │
│ │ │3/2015 ; │ │suprafeţele agricole │ │ │
│ │ │- suprafeţele din │ │situate în zonele de │ │ │
│ │ │rezervaţiile │ │protecţie integrală şi│ │ │
│ │ │ştiinţifice, zonele │ │zonele de conservare │ │ │
│ │ │de protecţie strictă│ │durabilă │ │ │
│ │ │din parcurile │ │(zonele-tampon) din │ │ │
│ │ │naţionale, parcurile│ │parcurile naţionale şi│ │ │
│ │ │naturale sau din │ │naturale pe care se │ │ │
│ │ │rezervaţii ale │ │pot desfăşura │ │ │
│ │ │biosferei şi │ │activităţi agricole, │ │ │
│ │ │amenajările │ │cu respectarea │ │ │
│ │ │peisagistice (de ex.│ │măsurilor impuse în │ │ │
│ │ │biosfera Delta │ │planul de management │ │ │
│ │ │Dunării, Parcul │ │al ariei protejate, │ │ │
│ │ │Naţional Munţii │ │compatibile cu │ │ │
│ │ │Rodnei). Prin │ │cerinţele pentru │ │ │
│ │ │excepţie, sunt │ │măsurile de sprijin │ │ │
│ │ │eligibile la plată │ │direct, iar în │ │ │
│ │ │suprafeţele agricole│ │situaţia în care │ │ │
│ │ │situate în zonele de│ │acesta nu este │ │ │
│ │ │protecţie integrală │ │elaborat/este în curs │ │ │
│ │ │şi zonele de │ │de elaborare, cu │ │ │
│ │ │conservare durabilă │ │repetarea setului de │ │ │
│ │ │(zonele tampon) din │ │măsuri de conservare │ │ │
│ │ │parcurile naţionale │ │stabilite de către │ │ │
│ │ │şi naturale pe care │ │administratorii │ │ │
│ │ │se pot desfăşura │ │ariilor naturale │ │ │
│ │ │activităţi agricole,│ │protejate respective. │ │ │
│ │ │cu aprobarea │ │• suprafeţele │ │ │
│ │ │custodelui/ │ │amenajate ca terenuri │ │ │
│ │ │administratorului │ │permanente de sport; │ │ │
│ │ │sau a Agenţiei │ │• suprafeţele aferente│ │ │
│ │ │Judeţene de │ │aeroporturilor ş! │ │ │
│ │ │Protecţia Mediului, │ │culoarelor de │ │ │
│ │ │în calitate de │ │siguranţă, suprafeţele│ │ │
│ │ │administrator al │ │aferente │ │ │
│ │ │acestor zone, după │ │aerodromurilor şi/sau │ │ │
│ │ │caz, cu respectarea │ │heliporturilor; │ │ │
│ │ │măsurilor impuse în │ │• suprafeţe aferente │ │ │
│ │ │Planul de Management│ │zonelor sportive/de │ │ │
│ │ │al ariei protejate; │ │agrement (parcuri, │ │ │
│ │ │- suprafeţele │ │pârtii de ski) care │ │ │
│ │ │amenajate ca │ │sunt scoase din │ │ │
│ │ │terenuri permanente │ │circuitul agricol; │ │ │
│ │ │de sport; │ │• suprafeţele/ │ │ │
│ │ │- suprafeţele │ │terenurile firmelor │ │ │
│ │ │aferente │ │imobiliare scoase din │ │ │
│ │ │aeroporturilor şi │ │circuitul agricol; │ │ │
│ │ │culoarelor de │ │• suprafeţe aparţinând│ │ │
│ │ │siguranţă, │ │unităţilor militare; │ │ │
│ │ │suprafeţele aferente│ │• suprafeţele de teren│ │ │
│ │ │aerodromurilor şi/ │ │ocupate de parcuri │ │ │
│ │ │sau heliporturilor; │ │fotovoltaice; │ │ │
│ │ │- suprafeţe aferente│ │• suprafeţele scoase │ │ │
│ │ │zonelor sportive/de │ │din circuitul agricol │ │ │
│ │ │agrement (parcuri, │ │pentru parcurile │Conform │ │
│ │ │pârtii de ski) care │ │eoliene; │Ordinului MADR │ │
│ │ │sunt scoase din │ │• suprafeţele de teren│nr. │ │
│ │ │circuitul agricol; │ │aferente lucrărilor de│619/2015, │ │
│7 │32 │- suprafeţele/ │46 │consolidare, de │cu │ │
│ │ │terenurile firmelor │ │protecţie şi de │modificării e │ │
│ │ │imobiliare scoase │ │apărare şi terenul │si completări │ │
│ │ │din circuitul │ │aferent elementelor │le │ │
│ │ │agricol; │ │infrastructurii │ulterioare │ │
│ │ │- suprafeţe │ │autostrăzilor şi │ │ │
│ │ │aparţinând │ │drumurilor naţionale │ │ │
│ │ │unităţilor militare;│ │aparţinând domeniului │ │ │
│ │ │- suprafeţele de │ │public al statului, │ │ │
│ │ │teren ocupate de │ │conform Ordonanţei nr.│ │ │
│ │ │parcuri │ │43/1997 privind │ │ │
│ │ │fotovoltaice; │ │regimul drumurilor; │ │ │
│ │ │- suprafeţele scoase│ │• suprafeţele de teren│ │ │
│ │ │din circuitul │ │care constituie zone │ │ │
│ │ │agricol pentru │ │de protecţie ale │ │ │
│ │ │parcurile eoliene; │ │suprafeţelor ocupate │ │ │
│ │ │- suprafeţele de │ │de lucrări de │ │ │
│ │ │teren aferente │ │amenajare sau de │ │ │
│ │ │lucrărilor de │ │consolidare a albiilor│ │ │
│ │ │consolidare, de │ │minore, de canale şi │ │ │
│ │ │protecţie şi de │ │derivaţii hidrotehnice│ │ │
│ │ │apărare şi terenul │ │la capacitatea maximă │ │ │
│ │ │aferent elementelor │ │de transport a │ │ │
│ │ │infrastructurii │ │acestora, precum şi de│ │ │
│ │ │autostrăzilor şi │ │alte construcţii │ │ │
│ │ │drumurilor naţionale│ │hidrotehnice realizate│ │ │
│ │ │aparţinând │ │pe ape, lucrări de │ │ │
│ │ │domeniului public al│ │apărare împotriva │ │ │
│ │ │statului, conform │ │inundaţiilor, │ │ │
│ │ │Ordonanţei nr. 43/ │ │construcţii şi │ │ │
│ │ │1997 privind regimul│ │instalaţii │ │ │
│ │ │drumurilor; │ │hidrometrice, precum │ │ │
│ │ │- suprafeţele de │ │şi instalaţii de │ │ │
│ │ │teren care │ │determinare automată a│ │ │
│ │ │constituie zone de │ │calităţii apelor, │ │ │
│ │ │protecţie ale │ │prevăzute la art. 40 │ │ │
│ │ │suprafeţelor ocupate│ │alin. (1) lit. d), e) │ │ │
│ │ │de lucrări de │ │şi f) din Legea apelor│ │ │
│ │ │amenajare sau de │ │nr. 107/1996, cu │ │ │
│ │ │consolidare a │ │modificările şi │ │ │
│ │ │albiilor minore, de │ │completările │ │ │
│ │ │canale şi derivaţii │ │ulterioare; │ │ │
│ │ │hidrotehnice la │ │• suprafeţele de teren│ │ │
│ │ │capacitatea maximă │ │care constituie zone │ │ │
│ │ │de transport │ │de protecţie adiacente│ │ │
│ │ │a acestora, precum │ │infrastructurii de │ │ │
│ │ │şi de alte │ │îmbunătăţiri funciare │ │ │
│ │ │construcţii │ │prevăzute în Ordinul │ │ │
│ │ │hidrotehnice │ │ministrului │ │ │
│ │ │realizate pe ape, │ │agriculturii, │ │ │
│ │ │lucrări de apărare │ │pădurilor şi │ │ │
│ │ │împotriva │ │dezvoltării rurale nr.│ │ │
│ │ │inundaţiilor, │ │227/2006 privind │ │ │
│ │ │construcţii şi │ │amplasarea şi │ │ │
│ │ │instalaţii │ │dimensiunile zonelor │ │ │
│ │ │hidrometrice, precum│ │de protecţie adiacente│ │ │
│ │ │şi instalaţii de │ │infrastructurii de │ │ │
│ │ │determinare automată│ │îmbunătăţiri funciare;│ │ │
│ │ │a calităţii apelor, │ │• suprafeţele de │ │ │
│ │ │prevăzute la art. 40│ │pârloagă declarate/ │ │ │
│ │ │alin. (1) lit. d), │ │determinate pe acelaşi│ │ │
│ │ │e) şi f) din Legea │ │amplasament mai mult │ │ │
│ │ │apelor nr. 107/1996,│ │de 1 an, cu excepţia │ │ │
│ │ │cu modificările şi │ │suprafeţelor arabile │ │ │
│ │ │completările │ │menţinute necultivate │ │ │
│ │ │ulterioare; │ │pe o perioadă mai mare│ │ │
│ │ │- suprafeţele de │ │decât 1 an pentru │ │ │
│ │ │teren care │ │respectarea │ │ │
│ │ │constituie zone de │ │angajamentelor din │ │ │
│ │ │protecţie adiacente │ │cadrul măsurii │ │ │
│ │ │infrastructurii de │ │prevăzute la art. 33 │ │ │
│ │ │îmbunătăţiri │ │alin. (2) lit. a) din │ │ │
│ │ │funciare prevăzute │ │ordonanţă, dacă este │ │ │
│ │ │în Ordinul │ │respectată activitatea│ │ │
│ │ │ministrului │ │agricolă definită la │ │ │
│ │ │agriculturii, │ │art. 2 alin. (2) din │ │ │
│ │ │pădurilor şi │ │ordonanţă; │ │ │
│ │ │dezvoltării rurale │ │• suprafeţele │ │ │
│ │ │nr. 227/2006 privind│ │declarate în cererea │ │ │
│ │ │amplasarea şi │ │unică de plată în │ │ │
│ │ │dimensiunile zonelor│ │afara limitelor │ │ │
│ │ │de protecţie │ │blocului fizic. │ │ │
│ │ │adiacente │ │Excepţie sunt cazurile│ │ │
│ │ │infrastructurii de │ │în care fermierul │ │ │
│ │ │îmbunătăţiri │ │semnalează, la │ │ │
│ │ │funciare; │ │depunerea cererii, │ │ │
│ │ │- suprafeţele de │ │necesitatea │ │ │
│ │ │pârloagă declarate │ │actualizării limitelor│ │ │
│ │ │pe acelaşi │ │blocului fizic, iar │ │ │
│ │ │amplasament pentru │ │APIA confirmă │ │ │
│ │ │mai mult de 1 an; │ │observaţia fermierului│ │ │
│ │ │- suprafeţele │ │pe baza celor mai │ │ │
│ │ │declarate în cererea│ │recente imagini │ │ │
│ │ │unică de plată în │ │ortofoto sau în urma │ │ │
│ │ │afara limitelor │ │verificărilor în teren│ │ │
│ │ │blocului fizic. │ │pentru acest scop. │ │ │
│ │ │Excepţie sunt │ │• suprafeţele cu │ │ │
│ │ │cazurile în care │ │amenajări piscicole, │ │ │
│ │ │fermierul │ │aşa cum acestea sunt │ │ │
│ │ │semnalează, la │ │prevăzute în art. 23 │ │ │
│ │ │depunerea cererii, │ │alin. (20) din Normele│ │ │
│ │ │necesitatea │ │tehnice de completare │ │ │
│ │ │actualizării │ │a registrului agricol │ │ │
│ │ │limitelor blocului │ │pentru perioada 2015- │ │ │
│ │ │fizic, iar APIA │ │2019, aprobate prin │ │ │
│ │ │confirmă observaţia │ │Ordinul ministrului │ │ │
│ │ │fermierului pe baza │ │agriculturii şi │ │ │
│ │ │celor mai recente │ │dezvoltării rurale, al│ │ │
│ │ │imagini ortofoto sau│ │ministrului │ │ │
│ │ │în urma │ │dezvoltării regionale │ │ │
│ │ │verificărilor în │ │şi administraţiei │ │ │
│ │ │teren pentru acest │ │publice, al │ │ │
│ │ │scop. │ │ministrului finanţelor│ │ │
│ │ │ │ │publice şi al │ │ │
│ │ │ │ │preşedintelui │ │ │
│ │ │ │ │Institutului Naţional │ │ │
│ │ │ │ │de Statistică nr. 734/│ │ │
│ │ │ │ │480/1.003/3.727/2015. │ │ │
│ │ │ │ │fac excepţie │ │ │
│ │ │ │ │terenurile cu │ │ │
│ │ │ │ │amenajări piscicole │ │ │
│ │ │ │ │redate sau introduse │ │ │
│ │ │ │ │în circuitul agricol │ │ │
│ │ │ │ │în conformitate cu │ │ │
│ │ │ │ │prevederile art. 93 │ │ │
│ │ │ │ │alin. (8), (9) şi (10)│ │ │
│ │ │ │ │din Legea fondului │ │ │
│ │ │ │ │funciar nr. 18/1991, │ │ │
│ │ │ │ │republicată, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare. │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │12. 3. Identificarea │ │ │
│ │ │ │ │suprafeţelor care │ │ │
│ │ │ │ │urmează a fi │ │ │
│ │ │ │ │împădurite de către │ │ │
│ │ │ │ │solicitanţii schemei │ │ │
│ │ │ │ │de ajutor de stat │ │ │
│ │ │ │ │„Sprijin pentru prima │ │ │
│ │ │ │ │împădurire şi crearea │ │ │
│ │ │ │ │de suprafeţe │ │ │
│ │ │ │ │împădurite” aferentă │ │ │
│ │ │ │ │Măsurii 8 „Investiţii │ │ │
│ │ │ │ │în dezvoltarea zonelor│ │ │
│ │ │ │ │împădurite şi │ │ │
│ │ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │ │ │ │viabilităţii │ │ │
│ │ │ │ │pădurilor”, Submăsura │ │ │
│ │ │ │ │8.1 „Împăduriri şi │ │ │
│ │ │ │ │crearea de suprafeţe │ │ │
│ │ │ │ │împădurite” din cadrul│ │ │
│ │ │ │ │PNDR 2014 — 2020 │ │ │
│ │ │ │ │Identificarea/ │ │ │
│ │ │ │ │înscrierea terenurilor│ │ │
│ │ │ │ │agricole şi/sau │ │ │
│ │ │ │ │neagricole care │ │ │
│ │ │ │ │urmează a fi │ │ │
│ │ │ │ │împădurite poate fi │ │ │
│ │ │ │ │făcută de către │ │ │
│ │ │ │ │solicitanţi utilizând │ │ │
│ │ │ │ │aplicaţia electronică │ │ │
│ │ │ │ │IPA-Online în │ │ │
│ │ │ │ │conformitate cu Ghidul│ │ │
│ │ │ │ │de utilizare a │ │ │
│ │ │ │ │aplicaţiei IPA-Online,│ │ │
│ │ │ │ │2018, accesând site-ul│ │ │
│ │ │ │ │APIA │ │ │
│ │ │ │ │(www.apia.org.ro). │ │ │
│ │ │ │ │Dacă terenurile │ │ │
│ │ │ │ │propuse pentru │ │ │
│ │ │ │ │împădurire sunt │ │ │
│ │ │ │ │înscrise în cartea │ │ │
│ │ │ │ │funciară, digitizarea │ │ │
│ │ │ │ │se efectuează conform │ │ │
│ │ │ │ │datelor din cartea │ │ │
│ │ │ │ │funciară/ inventarul │ │ │
│ │ │ │ │de coordonate al │ │ │
│ │ │ │ │parcelelor. │ │ │
│ │ │ │ │După identificarea/ │ │ │
│ │ │ │ │înscrierea în │ │ │
│ │ │ │ │Registrul unic de │ │ │
│ │ │ │ │identificare RUI), │ │ │
│ │ │ │ │digitizare şi │ │ │
│ │ │ │ │verificările efectuate│ │ │
│ │ │ │ │de către APIA în │ │ │
│ │ │ │ │IPA-Online, are loc, │ │ │
│ │ │ │ │între APIA şi │ │ │
│ │ │ │ │solicitant procesul de│ │ │
│ │ │ │ │gestionare a │ │ │
│ │ │ │ │eventualelor │ │ │
│ │ │ │ │suprapuneri de limite.│ │ │
│ │ │ │ │Nu se acceptă │ │ │
│ │ │ │ │accesarea schemei de │ │ │
│ │ │ │ │ajutor de stat pe │ │ │
│ │ │ │ │fracţiune de parcelă: │ │ │
│ │ │ │ │În cazul în care │ │ │
│ │ │ │ │deţinătorii de teren │ │ │
│ │ │ │ │agricol care au │ │ │
│ │ │ │ │beneficiat de sprijin │ │ │
│ │ │ │ │prin alte măsuri pe │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă gestionate │ │ │
│ │ │ │ │prin IACS doresc să │ │ │
│ │ │ │ │acceseze schema de │ │ │
│ │ │ │ │ajutor de stat doar │ │ │
│ │ │ │ │pentru o parte dintr-o│ │ │
│ │ │ │ │parcelă agricolă │ │ │
│ │ │ │ │declarată anterior, │ │ │
│ │ │ │ │parcela iniţială se va│ │ │
│ │ │ │ │scinda în două parcele│ │ │
│ │ │ │ │distincte, astfel: │ │ │
│ │ │ │ │parcela pentru care │ │ │
│ │ │ │ │urmează a se primi │ │ │
│ │ │ │ │sprijin în baza │ │ │
│ │ │ │ │schemei de ajutor de │ │ │
│ │ │ │ │stat va primi un număr│ │ │
│ │ │ │ │nou, iar parcela │ │ │
│ │ │ │ │pentru măsura de │ │ │
│ │ │ │ │sprijin pe suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │gestionată prin IACS │ │ │
│ │ │ │ │îşi păstrează numărul │ │ │
│ │ │ │ │atribuit iniţial, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa acesteia │ │ │
│ │ │ │ │fiind reprezentată de │ │ │
│ │ │ │ │diferenţa dintre │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa iniţială a │ │ │
│ │ │ │ │parcelei şi suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ce urmează a se │ │ │
│ │ │ │ │împăduri în baza │ │ │
│ │ │ │ │schemei de ajutor de │ │ │
│ │ │ │ │stat. În cazul în care│ │ │
│ │ │ │ │scindarea parcelei │ │ │
│ │ │ │ │este solicitată de │ │ │
│ │ │ │ │către aplicantul │ │ │
│ │ │ │ │schemei de ajutor de │ │ │
│ │ │ │ │stat după termenul │ │ │
│ │ │ │ │limită de depunere a │ │ │
│ │ │ │ │formularelor de │ │ │
│ │ │ │ │modificare a cererii │Ordinul MADR │ │
│8 │ │ │75 │unice de plată M2 , │nr. │ │
│ │ │ │ │acesta nu va beneficia│287/2017 │ │
│ │ │ │ │de plăţi directe │ │ │
│ │ │ │ │aferente suprafeţei │ │ │
│ │ │ │ │parcelei modificate. │ │ │
│ │ │ │ │Nedeclararea terenului│ │ │
│ │ │ │ │/parcelei în ultimii │ │ │
│ │ │ │ │doi ani la APIA │ │ │
│ │ │ │ │determină încadrarea │ │ │
│ │ │ │ │parcelei la categoria │ │ │
│ │ │ │ │teren neagricol. Tot │ │ │
│ │ │ │ │la categoria teren │ │ │
│ │ │ │ │neagricol vor fi │ │ │
│ │ │ │ │încadrate şi parcelele│ │ │
│ │ │ │ │declarate pe care nu │ │ │
│ │ │ │ │au fost respectate │ │ │
│ │ │ │ │normele privind │ │ │
│ │ │ │ │ecocondiţionalitatea │ │ │
│ │ │ │ │în ultimii 2 ani, │ │ │
│ │ │ │ │respectiv ultimele │ │ │
│ │ │ │ │două campanii │ │ │
│ │ │ │ │integrale de primire a│ │ │
│ │ │ │ │cererilor unice de │ │ │
│ │ │ │ │plată. Pentru │ │ │
│ │ │ │ │încadrarea în │ │ │
│ │ │ │ │categoria terenurilor │ │ │
│ │ │ │ │agricole sau │ │ │
│ │ │ │ │neagricole, APIA va │ │ │
│ │ │ │ │verifica respectarea │ │ │
│ │ │ │ │normelor privind │ │ │
│ │ │ │ │ecocondiţionalitatea │ │ │
│ │ │ │ │pe parcelele care │ │ │
│ │ │ │ │urmează a fi │ │ │
│ │ │ │ │împădurite. │ │ │
│ │ │ │ │În cazul în care │ │ │
│ │ │ │ │solicitantul declară │ │ │
│ │ │ │ │terenul care urmează a│ │ │
│ │ │ │ │fi împădurit într-un │ │ │
│ │ │ │ │poligon neagricol │ │ │
│ │ │ │ │(conform încadrării │ │ │
│ │ │ │ │LPIS), după efectuarea│ │ │
│ │ │ │ │verificărilor/ │ │ │
│ │ │ │ │măsurătorilor în │ │ │
│ │ │ │ │teren, suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │destinată împăduririi │ │ │
│ │ │ │ │poate fi inclusă în │ │ │
│ │ │ │ │blocul fizic prin │ │ │
│ │ │ │ │modificarea acestuia │ │ │
│ │ │ │ │sau poate fi redusă pe│ │ │
│ │ │ │ │limita blocului fizic │ │ │
│ │ │ │ │din LPIS, conform │ │ │
│ │ │ │ │referinţei actualizate│ │ │
│ │ │ │ │pentru campania în │ │ │
│ │ │ │ │curs a anului de │ │ │
│ │ │ │ │solicitare a accesării│ │ │
│ │ │ │ │schemei de ajutor; │ │ │
│ │ │ │ │dacă suprafaţa care │ │ │
│ │ │ │ │excede limitele │ │ │
│ │ │ │ │blocului fizic este │ │ │
│ │ │ │ │confirmată ca fiind │ │ │
│ │ │ │ │într-un poligon │ │ │
│ │ │ │ │neagricol (conform │ │ │
│ │ │ │ │încadrării LPIS), │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa respectivă │ │ │
│ │ │ │ │din poligonul │ │ │
│ │ │ │ │neagricol nu poate │ │ │
│ │ │ │ │face obiectul │ │ │
│ │ │ │ │ajutorului de stat. │ │ │
│ │ │ │ │Limitele terenului │ │ │
│ │ │ │ │identificate în format│ │ │
│ │ │ │ │compatibil GIS (date │ │ │
│ │ │ │ │spaţiale Stereo 70 sau│ │ │
│ │ │ │ │WGS 84) sunt transmise│ │ │
│ │ │ │ │beneficiarului cu │ │ │
│ │ │ │ │proces verbal de │ │ │
│ │ │ │ │predare - primire în │ │ │
│ │ │ │ │vederea identificării/│ │ │
│ │ │ │ │stabilirii de către │ │ │
│ │ │ │ │proiectant a u.a. care│ │ │
│ │ │ │ │urmează a fi create │ │ │
│ │ │ │ │prin proiectul tehnic │ │ │
│ │ │ │ │de împădurire. │ │ │
│ │ │ │ │U.a. create: │ │ │
│ │ │ │ │- nu vor depăşi │ │ │
│ │ │ │ │conturul parcelelor │ │ │
│ │ │ │ │confirmate de către CJ│ │ │
│ │ │ │ │APIA ca urmare a │ │ │
│ │ │ │ │măsurătorilor şi nu │ │ │
│ │ │ │ │vor cuprinde parcele/ │ │ │
│ │ │ │ │porţiuni de parcele │ │ │
│ │ │ │ │neincluse în fişierul │ │ │
│ │ │ │ │tip .shp transmis de │ │ │
│ │ │ │ │CJ APIA; │ │ │
│ │ │ │ │- vor respecta │ │ │
│ │ │ │ │condiţia de suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │minimă compactă; │ │ │
│ │ │ │ │- vor cuprinde numai │ │ │
│ │ │ │ │parcele care fac parte│ │ │
│ │ │ │ │din acelaşi UAT; │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţa minimă a │ │ │
│ │ │ │ │unei u.a. să fie de │ │ │
│ │ │ │ │cel puţin 0,1 ha. │ │ │
│ │ │ │ │După stabilirea u.a. │ │ │
│ │ │ │ │de către proiectant, │ │ │
│ │ │ │ │beneficiarul depune la│ │ │
│ │ │ │ │CJ APIA fişierul tip │ │ │
│ │ │ │ │.shp cu u.a. create. │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │12. 4. Identificarea │ │ │
│ │ │ │ │terenurilor forestiere│ │ │
│ │ │ │ │de către solicitanţi, │ │ │
│ │ │ │ │pentru accesarea │ │ │
│ │ │ │ │schemei de ajutor de │ │ │
│ │ │ │ │stat „Servicii de │ │ │
│ │ │ │ │silvomediu, servicii │ │ │
│ │ │ │ │climatice şi │ │ │
│ │ │ │ │conservarea │ │ │
│ │ │ │ │pădurilor”, aferentă │ │ │
│ │ │ │ │Măsurii 15 „Servicii │ │ │
│ │ │ │ │de silvomediu, │ │ │
│ │ │ │ │servicii climatice şi │ │ │
│ │ │ │ │conservarea │ │ │
│ │ │ │ │pădurilor”, submăsura │ │ │
│ │ │ │ │15.1 Plăţi pentru │ │ │
│ │ │ │ │angajamente de │ │ │
│ │ │ │ │silvomediu”, PNDR 2014│ │ │
│ │ │ │ │-2020 │ │ │
│ │ │ │ │Dosarul tehnic se │ │ │
│ │ │ │ │întocmeşte de către │ │ │
│ │ │ │ │solicitant/beneficiar,│ │ │
│ │ │ │ │înainte de depunerea │ │ │
│ │ │ │ │cererii de sprijin, │ │ │
│ │ │ │ │pentru o perioadă de │ │ │
│ │ │ │ │angajament de 5 ani. │ │ │
│ │ │ │ │De asemenea, se │ │ │
│ │ │ │ │întocmeşte un nou │ │ │
│ │ │ │ │dosar tehnic: │ │ │
│ │ │ │ │- în anii 2-5 de │ │ │
│ │ │ │ │angajament dacă │ │ │
│ │ │ │ │amenajamentul silvic │ │ │
│ │ │ │ │expiră în perioada de │ │ │
│ │ │ │ │derulare a │ │ │
│ │ │ │ │angajamentului şi se │ │ │
│ │ │ │ │întocmeşte un nou │ │ │
│ │ │ │ │amenajament silvic; │ │ │
│ │ │ │ │- în anii 2-5 de │ │ │
│ │ │ │ │angajament dacă │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa aflată sub │ │ │
│ │ │ │ │angajament se │ │ │
│ │ │ │ │modifică, conform cap.│ │ │
│ │ │ │ │2.8 │ │ │
│ │ │ │ │Modificarea │ │ │
│ │ │ │ │suprafeţelor aflate │ │ │
│ │ │ │ │sub angajament pe │ │ │
│ │ │ │ │perioada de │ │ │
│ │ │ │ │implementare din │ │ │
│ │ │ │ │Ghidul pentru │ │ │
│ │ │ │ │accesarea schemei de │ │ │
│ │ │ │ │ajutor de stat │ │ │
│ │ │ │ │„Servicii de │ │ │
│ │ │ │ │silvomediu, servicii │ │ │
│ │ │ │ │climatice şi │ │ │
│ │ │ │ │conservarea │ │ │
│ │ │ │ │pădurilor”, aferentă │ │ │
│ │ │ │ │Măsurii 15 „Servicii │ │ │
│ │ │ │ │de silvomediu, │ │ │
│ │ │ │ │servicii climatice şi │ │ │
│ │ │ │ │conservarea │ │ │
│9 │ │ │76 │pădurilor”, submăsura │Ordinul MADR │ │
│ │ │ │ │15.1 „Plăţi pentru │nr. 108/2017 │ │
│ │ │ │ │angajamente de │ │ │
│ │ │ │ │silvomediu”, PNDR 2014│ │ │
│ │ │ │ │- 2020. Dosarul tehnic│ │ │
│ │ │ │ │cuprinde printre alte │ │ │
│ │ │ │ │documente hărţile │ │ │
│ │ │ │ │amenajistice pentru │ │ │
│ │ │ │ │fiecare UP cu │ │ │
│ │ │ │ │figurarea u.a.-rilor │ │ │
│ │ │ │ │ce fac obiectul │ │ │
│ │ │ │ │angajamentului şi │ │ │
│ │ │ │ │figurarea suprafeţei │ │ │
│ │ │ │ │zonei de linişte │ │ │
│ │ │ │ │compactă, în copie, pe│ │ │
│ │ │ │ │hârtie fac parte din │ │ │
│ │ │ │ │dosarul tehnic; │ │ │
│ │ │ │ │Conturul general al │ │ │
│ │ │ │ │suprafeţei pentru care│ │ │
│ │ │ │ │se solicită sprijin │ │ │
│ │ │ │ │şi, distinct, conturul│ │ │
│ │ │ │ │zonei de linişte, │ │ │
│ │ │ │ │ambele în proiecţie │ │ │
│ │ │ │ │Stereo 70 şi în format│ │ │
│ │ │ │ │electronic shape │ │ │
│ │ │ │ │(extensia .shp), pe │ │ │
│ │ │ │ │suport optic (CD), în │ │ │
│ │ │ │ │2 exemplare. Un contur│ │ │
│ │ │ │ │va fi format din linia│ │ │
│ │ │ │ │exterioară a tuturor │ │ │
│ │ │ │ │u.a. care au laturi │ │ │
│ │ │ │ │comune şi care │ │ │
│ │ │ │ │formează un trup │ │ │
│ │ │ │ │compact. În situaţia │ │ │
│ │ │ │ │în care suprafaţa ce │ │ │
│ │ │ │ │face obiectul cererii │ │ │
│ │ │ │ │de sprijin este │ │ │
│ │ │ │ │situată în mai multe │ │ │
│ │ │ │ │trupuri distincte, │ │ │
│ │ │ │ │toate contururile de │ │ │
│ │ │ │ │acelaşi tip (suprafaţă│ │ │
│ │ │ │ │angajată sau zonă de │ │ │
│ │ │ │ │linişte) vor fi │ │ │
│ │ │ │ │incluse într-un singur│ │ │
│ │ │ │ │fişier. Fiecare contur│ │ │
│ │ │ │ │va avea ca atribute │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa totală şi │ │ │
│ │ │ │ │denumirea UP şi a u.a.│ │ │
│ │ │ │ │care sunt cuprinse în │ │ │
│ │ │ │ │conturul respectiv. │ │ │
│ │ │ │ │Denumirea fişierului │ │ │
│ │ │ │ │va fi formată din │ │ │
│ │ │ │ │codul de identificare │ │ │
│ │ │ │ │RUI al solicitantului │ │ │
│ │ │ │ │şi tipul suprafeţei, │ │ │
│ │ │ │ │respectiv „SA” pentru │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │angajată sau „ZL” │ │ │
│ │ │ │ │pentru zona de │ │ │
│ │ │ │ │linişte. │ │ │
│ │ │ │ │Exemplu: │ │ │
│ │ │ │ │RoxxxxxxxxxxxxxSA.shp.│ │ │
└────┴─────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────┘


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Aprobat, │Director General │
│Director │Adjunct, │
│General, │Cornel Constantin │
│Adrian PINTEA │TURCESCU │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Avizat, │ │
│Director │Şef serv. │
│DPD-SV, │Manuale-vegetal, │
│Corina Irina │Anişoara CALEA │
│RICA │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Consilier, │
│ │Georgeta Luca │
└───────────────┴──────────────────────┘    ANEXA 2

                                    GHID INFORMATIV
                 privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole
                                         -LPIS-
                                     Ediţia a II-a
                                          2018
    1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI II

┌────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────┬─────────┐
│ │Elemente │ │ │ │ │
│ │privind │Numele şi │ │ │ │
│Nr. │responsabilii│prenumele │Funcţia │Data│Semnătura│
│crt.│/ │ │ │ │ │
│ │operaţiunea │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┼─────────┼────┼─────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────┼─────────┤
│ │ │Georgeta │Consilier│ │ │
│ │ │Luca │serviciul│ │ │
│ │ │Silvia │SMV │ │ │
│ │ │Cristina │Consilier│ │ │
│ │ │Bârsăşteanu│serviciul│ │ │
│1.1.│Elaborat │Victor │LPIS │ │ │
│ │ │Iulian │Consilier│ │ │
│ │ │Buturuga │serviciul│ │ │
│ │ │Mădălina │LPIS │ │ │
│ │ │Deana │Consilier│ │ │
│ │ │Machedon │serviciul│ │ │
│ │ │ │LPIS │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────┼─────────┤
│ │ │Anişoara │Şef │ │ │
│ │ │Calea │serviciu │ │ │
│ │ │ │SMV │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────┼────┼─────────┤
│ │ │Corina │Director │ │ │
│1.2.│Verificat │Irina Rica │DPD-SV │ │ │
│ │ │Traian │Director │ │ │
│ │ │Crainic │IT │ │ │
│ │ │Marian │Şef │ │ │
│ │ │Dumitrescu │serviciu │ │ │
│ │ │ │LPIS │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────┼─────────┤
│ │ │Lucian │Şef │ │ │
│ │ │Şoldănesou │serviciu │ │ │
│ │ │ │SMMR │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────┼────┼─────────┤
│1.3.│Avizat │Raluca │Director │ │ │
│ │ │Daminescu │DMMRRI │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────┼────┼─────────┤
│ │ │Irina │Director │ │ │
│ │ │Găgenel │DJ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────┼─────────┤
│ │ │Cornel │Director │ │ │
│ │ │Constantin │general │ │ │
│1.4.│Aprobat │Turcescu │adjunct │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────┼────┼─────────┤
│ │ │Adrian │Director │ │ │
│ │ │Pintea │general │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────┴─────────┘


    2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR

┌────┬───────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │Ediţia │ │ │Data de la │
│ │sau, │ │ │care se │
│ │după │ │ │aplică │
│ │caz, │Componenta│Modalitatea│prevederile│
│Nr. │revizia│revizuită │reviziei │ediţiei sau│
│crt.│în │ │ │reviziei │
│ │cadrul │ │ │ediţiei │
│ │ediţiei│ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.│Ediţia │iniţială │iniţială │Martie 2015│
│ │I │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│2.2.│Ediţia │Ediţia I │Completare/│Octombrie │
│ │II │ │modificare │2018 │
└────┴───────┴──────────┴───────────┴───────────┘


    3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia

┌────┬─────────┬────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Scopul │Exemplar│Compartiment │Funcţia │Numele şi │Data │Modalitate │
│Nr. │difuzării│nr. │ │ │prenumele │primirii │transmitere│
│crt.├─────────┼────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Comunicat │ │
│ │ │ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │ │Funcţionarii│Toţi │e-mail │Copie │
│ │ │1 │Centre Judeţene │publici │angajaţii │de │electronică│
│ │ │ │ │ │CL │serviciu │ │
│ │ │ │ │ │ │în data de│ │
│ │ │ │ │ │ │..........│ │
│ │ ├────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Comunicat │ │
│ │ │ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │ │Funcţionarii│Toţi │e-mail │Copie │
│3.1.│Aplicare │1 │Centre locale │publici │angajaţii │de │electronică│
│ │ │ │ │ │CL │serviciu │ │
│ │ │ │ │ │ │în data de│ │
│ │ │ │ │ │ │..........│ │
│ │ ├────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Comunicat │ │
│ │ │ │ │ │Toţi │prin │ │
│ │ │ │ │Funcţionarii│angajaţii │e-mail │Copie │
│ │ │1 │Direcţia IT-LPIS│publici │din │de │electronică│
│ │ │ │ │ │serviciul │serviciu │ │
│ │ │ │ │ │LPIS │în data de│ │
│ │ │ │ │ │ │..........│ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Comunicat │ │
│ │ │ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │Direcţia Audit │Funcţionarii│Toţi │e-mail │Copie │
│ │ │1 │intern │publici │angajaţii │de │electronică│
│ │ │ │ │ │DAI │serviciu │ │
│ │ │ │ │ │ │în data de│ │
│ │ │ │ │ │ │..........│ │
│ │ ├────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Comunicat │ │
│ │ │ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │Direcţia Plăţi │Funcţionarii│ │e-mail │Copie │
│ │ │1 │Directe-Sector │publici │ │de │electronică│
│ │ │ │Vegetal │ │ │serviciu │ │
│ │ │ │ │ │ │în data de│ │
│ │ │ │ │ │ │..........│ │
│ │ ├────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Comunicat │ │
│ │ │ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │Direcţia │Funcţionarii│ │e-mail │Copie │
│ │ │1 │Ordonanţare │publici │ │de │electronică│
│ │ │ │Plăţi │ │ │serviciu │ │
│ │ │ │ │ │ │în data de│ │
│ │ │ │ │ │ │..........│ │
│ │ ├────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Comunicat │ │
│ │ │ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │Direcţia │Funcţionarii│ │e-mail │Copie │
│3.2.│Informare│1 │Juridică │publici │ │de │electronică│
│ │ │ │ │ │ │serviciu │ │
│ │ │ │ │ │ │în data de│ │
│ │ │ │ │ │ │..........│ │
│ │ ├────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Comunicat │ │
│ │ │ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │Direcţia │Funcţionarii│ │e-mail │Copie │
│ │ │1 │Antifraudă │publici │ │de │electronică│
│ │ │ │Control Intern │ │ │serviciu │ │
│ │ │ │ │ │ │în data de│ │
│ │ │ │ │ │ │..........│ │
│ │ ├────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Comunicat │ │
│ │ │ │Serviciul │ │ │prin │ │
│ │ │ │Relaţii │Funcţionarii│ │e-mail │Copie │
│ │ │1 │cu Publicul şi │publici │ │de │electronică│
│ │ │ │Comunicare │ │ │serviciu │ │
│ │ │ │ │ │ │în data de│ │
│ │ │ │ │ │ │..........│ │
│ │ ├────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Comunicat │ │
│ │ │ │Agenţia pentru │ │ │prin │ │
│ │ │ │Finanţarea │Funcţionarii│ │e-mail │Copie │
│ │ │1 │Investiţiilor │publici │ │de │electronică│
│ │ │ │Rurale │ │ │serviciu │ │
│ │ │ │(A.F.I.R.) │ │ │în data de│ │
│ │ │ │ │ │ │..........│ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│3.3.│Evidenţa │1 │DMMRRI │Consilier │Responsabil│- │- │
│ │ │ │ │ │aprobare PO│ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Format │
│3.4.│Arhivare │1 │DMMRRI │Consilier │Responsabil│- │hârtie şi │
│ │ │ │ │ │aprobare PO│ │copie │
│ │ │ │ │ │ │ │electronică│
├────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│3.5.│Alte │1 │........... │ │ │ │ │
│ │scopuri │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│3.6.│Aprobare │1 │Decizia DG │Director │ │- │- │
│ │PO │ │nr....din.......│general │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘


    4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA FORMALIZATĂ
    4.1. Abrevieri alte termenilor

┌────┬─────────────────────────────────┐
│APIA│Agenţia de Plăţi şi Intervenţie │
│ │pentru Agricultură │
├────┼─────────────────────────────────┤
│BF │Bloc fizic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│BPS │Schema de plată de bază (Basic │
│ │Payment Scheme) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│CT │Control pe teren │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Bune condiţii agricole şi de │
│GAEC│mediu (Good Agricultural and │
│ │Environmental │
│ │Conditions) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│GIS │Sistem informaţional geografic │
│ │(Geografic Information System) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│HR │Imagini de înaltă rezoluţie (High│
│ │Resolution) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Sistemul integrat de administrare│
│IACS│şi control (Integrated │
│ │Administrative │
│ │and Control System) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ID │Numărul de identificare a │
│ │blocului fizic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Sistemul de identificare a │
│LPIS│parcelelor agricole (Land Parcel │
│ │Identification System) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│MADR│Ministerul Agriculturii şi │
│ │Dezvoltării Rurale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│RS │Teledetecţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│RUI │Registru Unic de Identificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Schema de plată unică pe │
│SAPS│suprafaţă (Single Area Payment │
│ │Scheme) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cerinţe legale în materie de │
│SMR │gestionare │
│ │(Statutory Management │
│ │Requirements) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│SPS │Schema unică de plată (Single │
│ │Payment Scheme) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│UAT │Unitate administrativă │
│ │teritorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│UE │Uniunea Europeană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Imagini satelitare de ultra │
│UHR │înaltă rezoluţie (Ultra High │
│ │Resolution) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Imagini satelitare de foarte │
│VHR │înaltă rezoluţie (Very High │
│ │Resolution) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ZIE-│Zone de interes ecologic │
│EFA │(Ecological Focus Area) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│u.a.│Unitate amenajistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│UP │Unitate de producţie şi/sau │
│ │protecţie │
└────┴─────────────────────────────────┘


    4.2. Definiţii ale termenilor
        Sistemul de informaţii geografice ("GIS") reprezintă tehnicile computerizate bazate pe sistemul de informaţii geografice menţionate la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
        Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) reprezintă o bază de date computerizată, componentă a sistemului integrat de administrare şi control (IACS), care funcţionează la nivel de parcelă de referinţă. Parcela de referinţă este blocul fizic. Sistemul LPIS din România utilizează ortofotoplanuri aeriene sau satelitare care respectă un standard ce garantează o precizie cel puţin echivalentă cu cea oferită de cartografierea la o scară de 1:5 000. Dimensiunea pixelului imaginilor este de 0,5 m ceea ce asigură o precizie submetrică.
        Materialul geografic este reprezentat de hărţi sau alte documente utilizate pentru a comunica conţinutul GIS între cei care solicită ajutorul sau sprijinul şi statul membru.
        Fermierul este o persoană fizică sau juridică sau o formă asociativă de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a cărei exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă.
        Exploataţia agricolă în care fermierul îşi desfăşoară activitatea înseamnă ansamblul unităţilor de producţie utilizate şi gestionate de acesta.
        Blocul fizic este suprafaţa de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, cu limite naturale sau artificiale stabile şi care poate include una sau mai multe parcele agricole. Blocul fizic este unic identificat în sistemul informaţional geografic şi reprezintă parcela de referinţă adoptată în cadrul LPIS în România. Blocurile fizice sunt vizibile fără multă ambiguitate pe imaginile ortofoto şi servesc drept referinţă suficient de stabilă pentru declaraţiile fermierului şi pentru controalele administrative încrucişate.
        Parcelă agricolă este o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă;
        Parcela de referinţă este o suprafaţă delimitată geografic, având un identificator unic, înregistrată în sistemul de informaţii geografice (GIS) al sistemului de identificare al parcelelor agricole (LPIS) la care face referire Art. 70 din Regulamentul CE nr. 1306/2013 şi art. 2 alin. 25 din Regulamentul CE nr. 640/2014. În România parcela de referinţă este blocul fizic.
        Suprafaţă determinată în cazul schemelor de ajutoare pe suprafaţă reprezintă suprafaţa pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutoarelor; sau, în cazul măsurilor de sprijin pe suprafaţă, suprafaţa loturilor sau a parcelelor determinate în urma controalelor administrative sau prin controale la faţa locului.
        Suprafaţa convertită (transformată) înseamnă suprafaţa virtuală a ZIE obţinută prin folosirea factorilor de conversie din Anexa II a Regulamentului (UE) nr. 639/2014;
        Suprafaţa ponderată suprafaţa virtuală a ZIE obţinută după multiplicarea suprafeţei efective determinate sau a suprafeţei convertite cu factorii de ponderare ai Anexei II a Regulamentului (UE) nr. 639/2014;
        Suprafaţa maximă eligibilă a parcelei de referinţă este suprafaţa maximă pentru care se pot acorda plăţi directe pentru fiecare bloc fizic.
        Suprafaţa de pajişti permanente înseamnă terenul cu pajişti permanente declarat în anul 2012 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum şi suprafaţa cu pajişti permanente declarată în 2015 în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) primul paragraf litera a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 de către fermierii care fac obiectul obligaţiei de a aplica practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, care nu a fost declarat ca teren cu pajişte permanentă în anul 2012;
        Suprafaţa agricolă totală înseamnă suprafaţa agricolă declarată în 2015 în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 de către fermierii care fac obiectul obligaţiei de a aplica practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, în scopul determinării proporţiei de referinţă pentru păşunile permanente, stabilită conform prevederilor art. 45 din Regulamentul (UE) nr 1.307/2013;
        Sintagma "menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, fără nici o acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor agricole uzuale", în sensul art. 2 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă acţiunile pregătitoare, metodele şi utilajele agricole care nu exced tehnologia specifică culturilor agricole;
        Sintagma "efectuarea unei activităţi minime" pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, în sensul art. 2 alin. (2) lit. c)-e) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă realizarea a cel puţin o tăiere anuală de întreţinere şi, respectiv, cel puţin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreţinere a solului, în cazul viilor şi livezilor.
        Livada tradiţională utilizată extensiv înseamnă suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene;
        Terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani, respectiv să acopere minimum două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă, iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/SMR) relevante;
        Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS care nu este utilizată în scop agricol sau care are utilizare agricolă şi este încadrată în categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani, respectiv să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de piaţă pe suprafaţă;
        Zone-tampon şi marginile de câmp - Pot fi orice zone-tampon şi margini de câmp cu lăţime minimă de 1 metru. Fâşiile de protecţie existente pe terenurile arabile situate în vecinătatea apelor de suprafaţă au o lăţime minimă de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă (obligatorii prin GAEC 1).
        De-a lungul cursurilor de apă, aceste zone pot include benzi cu vegetaţie riverană inclusă în scopul calculării zonei de interes ecologic. Suprafaţa zonei de interes ecologic se calculează până la o lăţime maximă de 20 metri dacă elementul de peisaj diferă de cele prevăzute sau protejate prin GAEC 1, SMR1 şi SMR10;
        Teren aflat la dispoziţia fermierului înseamnă terenul pentru care fermierul dovedeşte utilizarea acestuia;
        Zonele de interes ecologic care nu sunt "niciodată la dispoziţia fermierului", potrivit art. 86, alin (9) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt zonele de interes ecologic situate pe suprafeţele prevăzute la art. 10 alin. (5) lit. c)-e), g)-j) şi o) din acelaşi ordin.
        Hectar eligibil înseamnă:
    a) orice suprafaţă agricolă a exploataţiei care este utilizată pentru o activitate agricolă; sau
    b) orice suprafaţă care a dat dreptul la plăţi în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă şi care pe durata angajamentului relevant al fermierului individual este împădurită în temeiul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013;

        Suprafeţele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile numai dacă sunt conforme cu definiţia hectarului eligibil, mai sus menţionată, prevăzută la art. 10, alin. (1) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe tot parcursul anului calendaristic, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale. Suprafeţele coronamentelor şi ale taluzurilor digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi ale canalelor de irigaţii şi desecare, precum şi taluzurile şi zonele de protecţie ale căilor de comunicaţii nu sunt considerate suprafeţe agricole.
        În cazul pajiştilor permanente care conţin elemente disparate neeligibile, precum elemente de peisaj şi arbori, începând cu anul de cerere 2020 hectarul eligibil se determină prin aplicarea unui sistem proporţional de reducere a suprafeţei bazat pe procentajul de suprafaţă neeligibilă în cadrul blocului fizic, definit la art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014. Reducerea suprafeţelor ca rezultat al aplicării acestui sistem nu constituie neconformitate în cadrul angajamentelor încheiate pentru măsurile delegate şi nu determină aplicarea de sancţiuni.
        Strat de referinţă înseamnă ansamblul tuturor parcelelor de referinţă aşa cum sunt definite la art. 2, alin. (1), pct. 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;
        Suprafaţa maximă eligibilă a blocului fizic este suprafaţa maximă pentru care se acordă sprijin pentru un bloc fizic, în condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele art. 2, alin. (2) din OUG nr. 3/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
        Aria brută este suprafaţa poligonului.
        Folosinţa principală a blocului fizic este un atribut al blocului fizic prin care este reprezentată categoria de folosinţă a terenului care se regăseşte în blocul fizic în proporţia cea mai mare.
        Folosinţa secundară a blocului fizic este un atribut al blocului fizic prin care este reprezentată categoria de folosinţă a terenului care se regăseşte în blocul fizic în proporţia imediat următoare folosinţei principale. În situaţia în care sunt mai mult de două categorii de folosinţă în blocul fizic, folosinţa secundară alocată blocului fizic va fi una mixtă.
        Unitate amenajistică (u.a.) este unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor şi pentru planificarea şi executarea lucrărilor silvice.
        Unitate de producţie şi/sau protecţie (UP) suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic.


    5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE
    5.1. Reglementări internaţionale
    Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
    Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2/99/98, (CE) nr. 814/2000,(CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului
    Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (art. 43-46)
    Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat
    Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 iunie 2014 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune
    Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE/nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea
    Regulamentul delegat (UE) nr. 1001/2014 al comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune
        Regulamentul delegat (UE) nr. 1155/2017 al Comisiei din 15 februarie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce priveşte măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziţii referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ, părţile de drepturi la plată şi anumite cerinţe în materie de notificare legate de schema de plată unică pe suprafaţă şi de sprijinul cuplat facultativ, precum şi de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
        Regulamentul (UE) nr. 2393/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor
    Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p.1)
    Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L20, 26.1.2010, p.17)
    Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L309, 24.11.2009, p.71)
    Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L327, 22.12.2000, p.1)
        Directiva 92/43/CEE A Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (JO L206, 22.07.1992)

    5.2. Legislaţie primară
        Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 1/2004)
        Legea fondului funciar nr. 18/1991 cu completările şi modificările ulterioare
        Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 3/2015
        Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (OUG nr. 57/2007) cu completările şi modificările ulterioare

    5.3. Legislaţie secundară
        Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1, alin. (2) şi (3) din OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (Ordinul MADR nr. 619/2015), cu modificările şi completările ulterioare
        Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 734/480/1.003/3.727/2015
        Ordinul MADR nr. 38/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului MADR nr. 619/2015;
        Ordinul MADR nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare
        Ordinul MADR nr. 1046/2018 privind aprobarea Ghidului pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în anul 2018
        Ordinul nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", cu modificările şi completările ulterioare
        Ordinul nr. 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor"
        Ordinul nr. 1048/2018 privind aprobarea formularului tip al cererii de plată, anul 2018, aferentă sesiunii 1/2017, anul 2 de angajament - Schema de ajutor de stat stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsurii 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu", din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

    5.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
        Ghid privind stabilirea stratului ZIE menţionat la articolul 70(2) al Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
        Ghid privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) în temeiul articolelor 5, 9 şi 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014
        Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat "sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 8 "investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite", din cadrul programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020, sesiunea 2/2017, ediţia a II-a, cod DPD sv-SFEADRv/M8 aprobat prin Ordinul MADR nr. 287/2017
        Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsurii 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu", din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, ediţia I,Cod DPDsv - SFEADRv/M15, aprobat prin Ordinul MADR nr. 108/2017


    6. Scopul ghidului
        Ghidul LPIS constituie o sinteză a aspectelor privind normele (condiţiile, regulile) referitoare la modul de delimitare a parcelelor de referinţă (blocuri fizice) şi eligibilitatea suprafeţelor pentru schemele de plată gestionate de APIA în vederea accesării sprijinului în conformitate cu reglementările în vigoare.
        Ghidul prezintă modul de delimitare (digitizare) a suprafeţelor agricole pentru care se poate acorda sprijin, precum şi suprafeţele agricole care nu respectă cerinţele minime de eligibilitate pentru care nu se acordă sprijin.

    7. REGULI GENERALE PENTRU STABILIREA MODULUI DE DELIMITARE A BLOCURILOR FIZICE
        Blocul fizic se delimitează geografic pe limite stabile (drumuri, căi ferate, limitele aşezărilor, cursuri de apă, canalele de irigaţii, baraje artificiale, marginea pădurii, arbori, garduri vii, limitele culturilor permanente, ziduri) având un identificator unic, înregistrat în sistemul de informaţii geografice (GIS - Geographic Information System) al sistemului de identificare al parcelelor agricole (LPIS - Land Parcel Identification System).
    Exemple de digitizare a blocului fizic (a se vedea imaginea asociată)
    Imaginea terenului pe ortofotoplan
 (a se vedea imaginea asociată)
    Blocul fizic digitizat pe limite stabile
 (a se vedea imaginea asociată)
        Imaginea terenului pe ortofotoplan
 (a se vedea imaginea asociată)
        Blocul fizic digitizat pe limite stabile

     Blocul fizic se delimitează pe baza imaginilor ortofoto, a imaginilor satelitare sau pe baza măsurătorilor realizate în urma verificărilor în teren. Blocul fizic conţine în general suprafeţe agricole, dar poate conţine şi suprafeţe neagricole, în condiţiile stabilite la capitolul 7.
        Imaginile ortofoto utilizate pentru delimitarea blocurilor fizice au o vechime de 1÷4 ani în conformitate cu cerinţele CE.
        Începând cu anul 2015, modul de interpretare a suprafeţelor neagricole mai mari de 100 mp sau a cazurilor în care în interiorul blocului fizic se regăsesc suprafeţe neagricole mai mici de 100 mp, dar suma lor depăşeşte 100 mp este cel descris în exemplul de mai jos:
        Exemplu: (a se vedea imaginea asociată)
        Elemente neeligibile:
    - 80 mp la limita BF (contur roşu), se exclude prin delimitare (divizare),
    – 2 case de 50mp, la limita şi în interiorul BF (contur roşu), se exclud prin delimitare,
    – 100 mp în interiorul BF (contur roşu), se exclude prin delimitare,
    – două suprafeţe neagricole, altele decât construcţii de 65 mp şi 60 mp în interiorul BF (contur albastru), aria lor se exclude prin deducere pentru că suma lor este > 100 mp.

        Aria brută BF = 10 000 - 80 - 50 - 50 - 100 = 9720 mp = 0,97 ha
        Aria brută a blocului fizic este calculată de sistem după excluderea prin digitizare a elementelor neeligibile.
        Aria netă BF = 9720 - 65 - 60 = 9595 mp = 0,96 ha


        Aria netă a blocului fizic este calculată de sistem după deducerea elementelor neeligibile nedigitizate. Această abordare trebuie aplicată şi de fermier în cazul în care delimitează o parcelă agricolă pentru care solicită sprijin.
        Regulile de excludere a suprafeţelor neagricole din suprafaţa blocului fizic sunt:
    a) Elementele neagricole indiferent de dimensiunea lor se exclud din blocul fizic dacă se regăsesc la limita blocului fizic;
    b) Construcţiile de orice fel sunt excluse indiferent de dimensiunea lor;
    c) Suprafeţele neagricole mai mari de 100 mp se exclud din blocul fizic;
    d) Suprafeţele neagricole mai mici de 100 mp se deduc din aria blocului fizic dacă suma lor este mai mare de 100 mp.


    8. CATEGORII DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI, ELIGIBILE PENTRU PLĂŢILE PE SUPRAFAŢĂ
        Suprafaţă agricolă înseamnă orice suprafaţă de teren arabil, de păşune sau fâneaţă, precum şi cea cultivată cu culturi permanente. Pentru a fi eligibilă la plată, suprafaţa agricolă trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:
    - exploataţia agricolă să aibă o suprafaţă de cel puţin 1 ha;
    – suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha pentru teren arabil şi pentru pajişti permanente şi de cel puţin 0,1 ha pentru culturi permanente (cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi), sere şi solarii.
    – pentru legume cultivate în sere şi solare, suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha;

        O parcelă agricolă care conţine arbori răzleţi este considerată suprafaţă eligibilă la plată în următoarele condiţii:
    - activităţile agricole se pot desfăşura la fel cum s-ar desfăşura pe parcelele fără arbori situate în aceeaşi zonă;
    – densitatea acestora nu depăşeşte 100 de arbori pe hectar. Excepţie fac parcelele de livezi tradiţionale utilizate extensiv, la care densitatea este de maximum 240 pomi/ha.

        Conform art. 46 (1) al Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 (1), respectiv art. 20 din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care terenul arabil al unei exploataţii este mai mare de 15 hectare, fermierii se asigură că, începând cu anul 2015, o suprafaţă care corespunde unui procent de cel puţin 5 % din terenul arabil al exploataţiei pe care fermierul l-a declarat în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 este zonă de interes ecologic.
        Procentajul menţionat mai sus se poate majora în temeiul unui act legislativ al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene şi va fi prevăzut prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
        În conformitate cu art. 20 din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, zonele de interes ecologic care sunt eligibile la plată în cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă sunt următoarele:
    a) terase;
    b) elemente de peisaj - garduri vii/fâşii împădurite/arbori în aliniament, arbori izolaţi, pâlcuri arbustive din zona de câmpie, iazuri, rigole;
    c) zone tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare şi margini de câmp;
    d) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie;
    e) terenuri împădurite prin măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" din cadrul PNDR 2007-2013, prin submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013;
    f) zone cu culturi secundare sau strat vegetal;
    g) zone cu culturi fixatoare de azot;
    h) zone cu Miscanthus.

        România aplică factorii de conversie şi de ponderare, propuşi în Anexa X la Reg. (UE) 639/2014 modificată prin Reg. (UE) nr. 1001/2014 şi prin Reg. (UE) nr. 2393/2017 şi în anexa nr. 7 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare
        Blocurile fizice pot include mai multe categorii de folosinţă, în situaţia în care nu se regăseşte o limită stabilă vizibilă pe imaginile ortofoto sau măsurată în teren. În aceste situaţii blocurile fizice pot avea şi categorie de folosinţă secundară.
    8.1. Blocuri fizice agricole cu categoria de folosinţă teren arabil (TA)
        Terenul arabil (TA) înseamnă terenuri cultivate în scopul producţiei agricole sau suprafeţe disponibile pentru producţia agricolă, dar lăsate pârloagă, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecţie fixe sau mobile.
        Pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă aşa cum este definită la alin. (2) lit. c). Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de minimum 6 luni într-un an calendaristic şi acoperă lunile aprilie-septembrie;
        Exemple teren arabil (TA) - cultivat cu cereale, eligibil la plată (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imaginea ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Exemplu teren arabil (TA) - cultivat cu plante prăşitoare, eligibil la plată (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto Fotografie teren

        Exemplu teren arabil (TA) - Solarii (teren eligibil la plată) (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Exemplu teren arabil (TA) cultivat cu plante de nutreţ (pajişti temporare), eligibil la plată (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fotografii teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Digurile şi şanţurile mai înguste de 2 m pot face parte din blocul fizic dacă sunt menţinute cu scopul drenării, doar pentru producţia agricolă. Această situaţie se întâlneşte şi la culturile de orez.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Canalele de drenaj mai mici de 2 m fac parte din blocul fizic

    8.2. Blocuri fizice agricole cu categoria de folosinţă pajişti permanente (PP)
        Pajiştile permanente PP sunt păşuni şi fâneţe permanente care reprezintă terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci ani; această noţiune poate include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, bune pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante.
        Exemple de pajişte permanentă (PP) (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Pajişte alpină PP (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Livadă tradiţională utilizată extensiv (PP) înseamnă suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fotografii teren

    8.3. Blocuri fizice agricole cu categoria de folosinţă culturi permanente (CP)
        Culturi permanente CP înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare şi care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere cu ciclu scurt de producţie.
        Livadă tânără (CP) (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Livadă (CP) (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Vii (CP) (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto Fotografie teren

        Pot exista benzi în interiorul şi împrejurul suprafeţelor cu culturi permanente (de exemplu pentru manevrarea utilajelor agricole). Aceste zone tehnologice, de regulă, nu trebuie excluse din suprafaţa eligibilă a blocului fizic.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Zone tehnologice ≤ cu lăţimea 2m


    9. CAZURI ÎN CARE SUPRAFEŢELE DE TEREN AGRICOL NU SUNT ELIGIBILE PENTRU PLĂŢILE PE SUPRAFAŢĂ
        Nu sunt eligibile pentru plăţile pe suprafaţă următoarele:
    - suprafeţele compacte sau însumate mai mari de 100 metri pătraţi care nu sunt folosite pentru activităţi agricole, cum ar fi cele acoperite cu vegetaţia forestieră sau cu vegetaţie specifică zonelor umede, iazurile naturale permanente;
    – terenurile scoase din circuitul agricol;
    – terenurile abandonate - suprafeţele agricole pe care se constată, în urma controlului pe teren, că nu a fost desfăşurată nici una din activităţile definite la art. 2, alin. (2) din OUG nr. 3/2015 cu modificările şi completările ulterioare;
    – suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Parcul Naţional Munţii Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct, iar în situaţia în care acesta nu este elaborat/este în curs de elaborare, cu respectarea setului de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective:
    – suprafeţele de pârloagă declarate pe acelaşi amplasament pentru mai mult de 1 an, cu excepţia suprafeţelor arabile menţinute necultivate pe o perioadă mai mare decât 1 an pentru respectarea angajamentelor aferente măsurii 10 - agro-mediu şi climă din PNDR 2014 - 2020, dacă este respectată activitatea agricolă definită la art. 2 alin. (2) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – suprafeţele declarate în cererea unică de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepţie sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observaţia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor în teren pentru acest scop.

        Exemple de suprafeţe neeligibile
        suprafeţele compacte mai mari de 100 metri pătraţi cu vegetaţie forestieră (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Suprafaţă de păşune invadată de vegetaţie forestieră (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Imagini ortofoto

        PP lăsat în paragină devine neagricol, neeligibil pentru plată. (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fotografii teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Stâncărie, grohotiş şi jnepeniş în zona de pajişte alpină (neagricol) (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fotografii teren

        Suprafeţele din imaginile de mai sus acoperite cu vegetaţie forestieră şi stânci/grohotiş sunt neeligibile la plată, deoarece sunt mai mari de 100 mp. Acestea trebuie excluse din blocul fizic.

        Exemple de suprafeţe neeligibile - vegetaţie lemnoasă, pietriş. (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fotografii teren
        Pajiştile cu suprafeţe neagricole preponderente nu sunt eligibile pentru sprijin (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fotografii teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografii teren

    Suprafeţe de pajişti permanente acoperite de zone cu vegetaţie lemnoasă (teren neagricol) (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Suprafeţele invadate de ferigă de pe pajiştile permanente nu sunt eligibile la sprijin. Imaginea ortofoto este din anul 2013 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Suprafeţe cu ferigă din aceeaşi zonă, dar pe imagini din ani diferiţi arată că feriga este permanentă pe aceste suprafeţe şi ca atare nu sunt eligibile la sprijin:
        Imagini ortofoto din anul 2010 (a se vedea imaginea asociată)

        Imagini ortofoto 2013 (a se vedea imaginea asociată)

        Suprafaţa curăţată de ferigă este neeligibilă, deoarece păşunatul nu se poate realiza. (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fotografie teren

        Teren abandonat - suprafaţa de teren pe care se constată că în ultimii trei ani nu au fost efectuate activităţi agricole. În situaţia pajiştilor permanente, dacă vegetaţia forestieră este preponderentă, acestea nu sunt eligibile pentru sprijin. (a se vedea imaginea asociată)


        Terenul necultivat (neîntreţinut) mai mult de un an, fie că se regăseşte pe teren arabil, pajişte permanentă sau pe culturi permanente nu este eligibil la sprijin (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fotografii teren

        Suprafeţele agricole pe care se constată în urma controlului pe teren că nu s-a desfăşurat activitatea agricolă definită la art. 2 alin. (2) din OUG nr. 3/2015 nu este eligibil la sprijin şi trebuie exclus din suprafaţa blocului fizic şi din parcela fermierului. (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
        Excluderea reprezintă o fundaţie veche înierbată. (a se vedea imaginea asociată)
        Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto 2009
 (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto 2012

        Via nelucrată mai mulţi ani de pe care nu se obţine producţie agricolă nu este eligibilă pentru sprijin. (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren        Exemplu de parcelă invadată de vegetaţie nedorită care nu este eligibilă la plată (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto cu parcela declarată în campania precedentă
 (a se vedea imaginea asociată)
        Suprafaţa parcelei invadată de vegetaţie nedorită - imagine ortofoto - (sus) şi fotografii din teren (jos)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Zonele inundate (neagricole) persistente de la un an la altul nu sunt eligibile la sprijin. (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Suprafeţele compacte acoperite cu stuf nu sunt eligibile la sprijin. (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Suprafeţe acoperite cu vegetaţie specifică zonelor umede (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografii teren    10. CATEGORII DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI CARE NU SUNT ELIGIBILE PENTRU PLĂŢILE PE SUPRAFAŢĂ
        Nu sunt eligibile la plată:
        ● suprafeţele compacte sau însumate mai mari de 100 metri pătraţi care nu sunt folosite pentru activităţi agricole, cum ar fi vegetaţia forestieră, cu excepţia suprafeţelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) din ordonanţă, iazurile naturale permanente, cu excepţia drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solare, cu lăţimea mai mică de 2 m;
        ● drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solare, a căror lăţime este mai mare de 2 m.
        ● suprafaţa de teren ocupată de orice tip de construcţie, indiferent de mărime, nu este eligibilă la plată. Fac excepţie suprafeţele de teren ocupate cu sere şi solare.
        ● terenurile scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la plăţile pe suprafaţă.
        ● suprafeţele agricole pe care se constată în urma controlului pe teren că nu s-a desfăşurat activitatea agricolă definită la art. 2 alin (2) din ordonanţă;
        ● suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Parcul Naţional Munţii Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct, iar în situaţia în care acesta nu este elaborat/este în curs de elaborare, cu respectarea setului de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective.
        ● suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;
        ● suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente aerodromurilor şi/sau heliporturilor;
        ● suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;
        ● suprafeţele/terenurile firmelor imobiliare scoase din circuitul agricol:
        ● suprafeţe aparţinând unităţilor militare;
        ● suprafeţele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice;
        ● suprafeţele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene;
        ● suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului, conform Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d), e) şi f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
        ● suprafeţele de pârloagă declarate/determinate pe acelaşi amplasament mai mult de 1 an, cu excepţia suprafeţelor arabile menţinute necultivate pe o perioadă mai mare decât 1 an pentru respectarea angajamentelor din cadrul măsurii prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, dacă este respectată activitatea agricolă definită la art. 2 alin. (2) din ordonanţă;
        ● suprafeţele declarate în cererea unică de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepţie sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observaţia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor în teren pentru acest scop.
        ● suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în art. 23 alin. (20) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 734/480/1.003/3.727/2015. Fac excepţie terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8), (9) şi (10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        Exemple de suprafeţe neagricole neeligibile pentru plată (a se vedea imaginea asociată)
    Autostradă (neagricol)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Parc fotovoltaic (neagricol)
        Suprafeţele pe care sunt construite instalaţiile eoliene nu sunt eligibile pentru plată. (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Construcţii de orice fel (neagricol) (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Drumurile şi casele (neagricol) (a se vedea imaginea asociată)

        Pădurea defrişată (neagricol) (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Suprafeţele defrişate nu constituie teren agricol. (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fotografie teren

        Lac, iaz (neagricol) (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren
 (a se vedea imaginea asociată)

        Suprafeţele acoperite de gunoaie sau pe care se derozitează materiale rezultate în urma activităţilor forestiere sunt neeligibile pentru plată. (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Suprafeţele de teren arabil sau pajiştile permanente pe care sunt depozitate gunoaie menajere sau de orice fel nu sunt eligibile pentru plată. (a se vedea imaginea asociată)
    Imagine ortofoto
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fotografie teren

        Taluzurile digurilor nu sunt eligibile chiar dacă sunt înierbate. (a se vedea imaginea asociată)    11. STABILIREA SUPRAFEŢEI MAXIME ELIGIBILE A BLOCULUI FIZIC
        Suprafaţa maximă eligibilă a blocului fizic este suprafaţa maximă pentru care se acordă sprijin pentru un bloc fizic, în condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele art. 2, alin. (2) din OUG nr. 3/2015 cu modificările şi completările ulterioare. În baza de date LPIS este înregistrată ca aria netă.
        Suprafaţa determinată înseamnă, în cazul schemelor de ajutoare pe suprafaţă, suprafaţa pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutoarelor sau, în cazul măsurilor de sprijin pe suprafaţă, suprafaţa loturilor sau a parcelelor identificate prin controale administrative sau prin controale la faţa locului.
        Nu se fac plăţi pe suprafeţele digitizate (solicitate la sprijin) în afara blocului fizic şi nici în situaţiile în care o suprafaţă de teren este declarată de doi sau mai mulţi fermieri.
        Dacă la controlul pe teren s-a măsurat o suprafaţă mai mare decât cea a parcelei digitizate de fermier, pentru anul de cerere curent blocul fizic nu se modifică deoarece diferenţa de suprafaţă nu a fost solicitată la sprijin. Actualizarea blocului fizic se face pentru campania următoare.

    12. DELIMITAREA PARCELELOR AGRICOLE PENTRU DECLARAŢIILE DE SUPRAFAŢĂ DEPUSE DE FERMIERI
        Pentru delimitarea parcelelor agricole se utilizează aplicaţia geospaţială IPA-ONLINE. Aplicaţia geospaţială IPA-ONLINE este o aplicaţie dezvoltată de APIA şi este pusă la dispoziţia fermierilor pentru pregătirea declaraţiei de suprafaţă şi depunerea cererii unice de plată.
        Prin intermediul aplicaţiei geospaţiale IPA-ONLINE fiecare fermier îşi poate vizualiza parcelele agricole declarate în anul anterior şi poate delimita şi alte parcele dacă în anul curent lucrează şi alte parcele, sau poate şterge parcelele pe care nu le mai utilizează în anul curent.
        Modul de utilizare a aplicaţiei geospaţiale este prezentat în Manualul utilizatorului IPA-ONLINE publicat pe site-ul APIA şi în meniul de ajutor al aplicaţiei geospaţiale IPA-ONLINE. Aplicaţia poate fi accesată de către fermierii înregistraţi în Registrul Unic de Identificare (RUI), pe baza numelui de utilizator şi a parolei alocate de APIA.
        Regulile generale descrise la capitolele anterioare, legate de suprafeţele pentru care se acordă sprijin sunt valabile şi pentru delimitarea parcelelor agricole.
        Localizarea se face prin identificarea amplasamentului şi a conturului parcelei agricole pentru care se solicită plăţi, în conformitate cu documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului şi datelor cadastrale disponibile.
        Pentru identificare se utilizează informaţiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alţi fermieri şi să nu depăşească limita blocului fizic. Dacă nu se realizează localizarea corectă a parcelei fermierului în LPIS, consecinţele pot fi:
    - dubla declarare a terenului şi ineficienţa controalelor;
    – stabilirea neadecvată a suprafeţei eligibile;
    – supradeclarări şi suprapuneri între parcelele agricole declarate de către fermieri; penalizarea fermierilor conform legislaţiei în vigoare.

        Pentru delimitarea parcelelor agricole sunt stabilite mai multe reguli reguli care vor fi descrise în ceea ce urmează.
    12.1. Parcela agricolă
        Parcela agricolă înseamnă o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă.
        Parcelele agricole sunt înregistrate unic în sistemul IACS pentru fiecare fermier şi sunt numerotate cu cifre de la 1 la n, unde n este numărul maxim al parcelelor deţinute de un fermier. În situaţia în care fermierul nu mai utilizează o parcelă, numărul alocat iniţial nu mai este folosit pentru a numerota o altă parcelă.
        O parcelă agricolă poate fi compusă din una sau mai multe culturi. Culturile sunt reprezentate prin litere începând cu litera a până la litera n în funcţie de câte culturi sunt în interiorul parcelei.
        O parcelă poate avea o singură categorie de folosinţă a terenului: teren arabil, pajişte permanentă sau cultură permanentă.
        În exemplul de mai jos avem parcela 1 cu culturile numerotate la, 1b, 1c.
        Aceste culturi fac parte din categoria de folosinţă teren arabil şi dacă sunt în utilizarea aceluiaşi fermier se delimitează o singură parcelă cu trei culturi.
 (a se vedea imaginea asociată)
    12.1.1. Parcela agricolă de teren arabil
        Parcela agricolă de teren arabil trebuie să conţină suprafaţa de teren arabil utilizată de fermier pentru care poate face dovada că este la dispoziţia sa, aşa cum este el definit în Ordinul MADR nr. 619/2015 cu completările şi modificările ulterioare.
        Parcela de teren arabil trebuie delimitată pe imaginile ortofoto puse la dispoziţie prin intermediul aplicaţiei geospaţiale IPA-ONLINE, urmărind detaliile de pe imagine sau utilizând măsurători GPS, atunci când informaţiile de pe imaginea ortofoto nu mai sunt de actualitate.
        Pentru exemplificare: delimitarea unei suprafeţe de teren arabil pe imaginea ortofoto
        Parcela agricolă de teren arabil cu o situară cultură (a se vedea imaginea asociată)

        Parcela agricolă de teren arabil cu două culturi (dacă parcela din sud este în utilizarea aceluiaşi fermier) (a se vedea imaginea asociată)

        Alte exemple de delimitare a parcelelor de teren arabil pe imagini ortofoto (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    Parcela de teren arabil delimitată pe baza imaginii ortofoto: (a se vedea imaginea asociată)
    corect
 (a se vedea imaginea asociată)
    incorect

        Parcelă de teren arabil delimitată incorect pe baza imaginii ortofoto (a se vedea imaginea asociată)

        Parcelă de teren arabil delimitată pe baza imaginii ortofoto: (a se vedea imaginea asociată)
    corect
 (a se vedea imaginea asociată)
    incorect

        Parcela de teren arabil delimitată pe baza imaginii ortofoto: (a se vedea imaginea asociată)
    corect
 (a se vedea imaginea asociată)
    incorect

        Exemple în care parcele sunt delimitate utilizând măsurători GPS, atunci când informaţia de pe imaginea ortofoto nu mai este de actualitate
        Parcela pe imaginea ortofoto (a se vedea imaginea asociată)


        Limita de V a parcelei 1a şi limita de E a parcelei 2a din imaginile de mai jos pot fi trasate în acest mod doar dacă utilizarea în teren este în conformitate cu documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului şi este făcută pe răspunderea fermierului. Pentru astfel de delimitări care nu corespund cu detaliile de pe imaginile ortofoto, fermierul trebuie să furnizeze dovezi suplimentare din care să rezulte că suprafaţa utilizată este mai mare decât ceea ce se poate delimita utilizând informaţiile de pe imagine. (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

        Pentru delimitarea parcelelor de teren arabil pe imaginile ortofoto, în cazul în care pe imagine nu se poate identifica limita parcelei agricole, fermierul trebuie să se ghideze după documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului sau să îşi încarce măsurători GPS pentru delimitarea corectă a parcelei agricole. (a se vedea imaginea asociată)

        Poate fi utilizată ca reper parcela din partea dreaptă, dacă fermierul are punct de reper parcela respectivă. (a se vedea imaginea asociată)
        În general, delimitarea făcută ca în imaginea din dreapta nu este corectă. Probabilitatea ca în teren utilizarea să fie aşa cum este prezentată în imagine este foarte mică. Totuşi, dacă este justificată de măsurători GPS şi fotografii relevante din teren, poate fi delimitată astfel.


    12.1.2. Parcela agricolă de pajişte permanentă
        Delimitarea unei parcele de pajişte permanentă se face urmărind detaliile de pe imaginea ortofoto şi nu poate fi de forma 1a, 1b. Pentru o parcelă de pajişte permanentă întotdeauna numerotarea va fi de forma 1a, 2a, 3a, Na unde N este numărul de parcele deţinute de fermier (sau în situaţia în care au fost modificate, adăugate sau şterse parcele, reprezintă un număr în ordine crescătoare).
        Exemple de delimitare corectă a unei parcele de pajişte permanentă: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Suprafeţele cu ferigă nu sunt incluse în parcela de pajişte permanentă.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

        Parcele digitizate corect (stânga) faţă de parcele digitizate incorect, care includ suprafeţe neagricole (dreapta). (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    12.1.3. Parcela agricolă de livadă tradiţională
        Livada tradiţională utilizată extensiv înseamnă suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene.
        Exemplu de delimitare corectă a unei parcele de livadă tradiţională: (a se vedea imaginea asociată)


    12.1.4. Parcela agricolă de cultură permanentă
        Culturi permanente înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare şi care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere cu ciclu scurt de producţie.
        Exemple de delimitare corectă a unei parcele de cultură permanentă - plantaţie pomicolă (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

        Parcela de cultură permanentă delimitată pe baza imaginii ortofoto: (a se vedea imaginea asociată)
    corect
 (a se vedea imaginea asociată)
    incorect


    12.1.5. Parcela agricolă de cultură permanentă - vie
        Exemplu de delimitare corectă a unei parcele de cultură permanentă - vie (a se vedea imaginea asociată)

        Delimitare corectă a unei parcele de cultură permanentă-vie: dacă zonele care delimitează parcelele individuale sunt mai înguste de 2 metri suprafaţa poate fi delimitată ca o singură parcelă dacă sunt în utilizarea aceluiaşi fermier. (a se vedea imaginea asociată)

        Dacă parcelele sunt utilizate de mai mulţi fermieri, se delimitează individual. (a se vedea imaginea asociată)

        Exemplu de specie forestieră cu ciclu scurt de producţie - Salcia (Salix L) (a se vedea imaginea asociată)    12.2. Alte reguli generale pentru delimitarea parcelelor agricole
        Pentru localizarea parcelei agricole şi identificarea amplasamentului şi conturului acesteia, se aplică o toleranţă de amplasare de 0,75 m, aferentă unei zone tampon calculată în aplicaţia electronică GIS "IPA-ONLINE". În cazul în care, în urma controalelor efectuate se constată identificarea eronată a amplasamentului parcelelor agricole declarate de fermieri sau a unor părţi din aceste parcele, pentru anul de cerere curent nu se acordă plăţi pentru suprafeţele identificate eronat, conform Ordinului MADR nr. 619/2015.
        Parcelele declarate de fermieri nu pot depăşi limita blocului fizic decât în situaţia în care fermierul semnalează APIA o eroare a limitei blocului fizic. Pentru aceasta, se va genera în aplicaţia GIS IPA-ONLINE un formular numit Anexa 17b. Dacă, după verificarea în teren, declaraţia fermierului se confirmă, blocul fizic se reconfigurează corespunzător şi plăţile se fac în conformitate cu suprafeţele confirmate în teren. Pentru parcelele declarate sau părţi din acestea care nu se regăsesc în interiorul limitei blocului fizic nu se fac plăţi, conform Ordinului MADR nr. 619/2015.
    Exemple de parcele desenate incorect în IPA, în afara blocului fizic (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    Parcela fermierului este desenată greşit faţă de imaginea din ortofotoplan (a se vedea imaginea asociată)

        Parcele delimitate eronat, peste limita blocului fizic şi suprapuse peste construcţii-părţile din acele parcele nu sunt eligibile la plată (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        În situaţia în care pe imaginea nouă se constată că fermierul a solicitat sprijin pe o suprafaţă care a devenit neeligibilă este necesară recuperarea plăţii acordate.

        Parcele de pajişte permanentă incorect digitizate (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    12.3. Identificarea suprafeţelor care urmează a fi împădurite de către solicitanţii schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite" aferentă Măsurii 8 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", Submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014 - 2020
        Identificarea/înscrierea terenurilor agricole şi/sau neagricole care urmează a fi împădurite poate fi făcută de către solicitanţi utilizând aplicaţia electronică IPA-Online în conformitate cu Ghidul de utilizare a aplicaţiei IPA-Online, 2018, accesând site-ul APIA (www.apia.org.ro). Dacă terenurile propuse pentru împădurire sunt înscrise în cartea funciară, digitizarea se efectuează conform datelor din cartea funciară/inventarul de coordonate al parcelelor.
        După identificarea/înscrierea în Registrul unic de identificare (RUI), digitizare şi verificările efectuate de către APIA în IPA-Online, are loc, între APIA şi solicitant, procesul de gestionare a eventualelor suprapuneri de limite. Nu se acceptă accesarea schemei de ajutor de stat pe fracţiune de parcelă: În cazul în care deţinătorii de teren agricol care au beneficiat de sprijin prin alte măsuri pe suprafaţă gestionate prin IACS doresc să acceseze schema de ajutor de stat doar pentru o parte dintr-o parcelă agricolă declarată anterior, parcela iniţială se va scinda în două parcele distincte, astfel: parcela pentru care urmează a se primi sprijin în baza schemei de ajutor de stat va primi un număr nou, iar parcela pentru măsura de sprijin pe suprafaţa gestionată prin IACS îşi păstrează numărul atribuit iniţial, suprafaţa acesteia fiind reprezentată de diferenţa dintre suprafaţa iniţială a parcelei şi suprafaţa ce urmează a se împăduri în baza schemei de ajutor de stat. În cazul în care scindarea parcelei este solicitată de către aplicantul schemei de ajutor de stat după termenul limită de depunere a formularelor de modificare a cererii unice de plată M2, acesta nu va beneficia de plăţi directe aferente suprafeţei parcelei modificate.
        Nedeclararea terenului/parcelei în ultimii doi ani la APIA determină încadrarea parcelei la categoria teren neagricol. Tot la categoria teren neagricol vor fi încadrate şi parcelele declarate pe care nu au fost respectate normele privind ecocondiţionalitatea în ultimii 2 ani, respectiv ultimele două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată. Pentru încadrarea în categoria terenurilor agricole sau neagricole, APIA va verifica respectarea normelor privind ecocondiţionalitatea pe parcelele care urmează a fi împădurite.
        În cazul în care solicitantul declară terenul care urmează a fi împădurit într-un poligon neagricol (conform încadrării LPIS), după efectuarea verificărilor/măsurătorilor în teren, suprafaţa destinată împăduririi poate fi inclusă în blocul fizic prin modificarea acestuia sau poate fi redusă pe limita blocului fizic din LPIS, conform referinţei actualizate pentru campania în curs a anului de solicitare a accesării schemei de ajutor; dacă suprafaţa care excede limitele blocului fizic este confirmată ca fiind într-un poligon neagricol (conform încadrării LPIS), suprafaţa respectivă din poligonul neagricol nu poate face obiectul ajutorului de stat.
        Limitele terenului identificate în format compatibil GIS (date spaţiale Stereo 70 sau WGS 84) sunt transmise beneficiarului cu proces verbal de predare - primire în vederea identificării/stabilirii de către proiectant a u.a. care urmează a fi create prin proiectul tehnic de împădurire.
        U.a. create:
    - nu vor depăşi conturul parcelelor confirmate de către CJ APIA ca urmare a măsurătorilor şi nu vor cuprinde parcele/porţiuni de parcele neincluse în fişierul tip .shp transmis de CJ APIA;
    – vor respecta condiţia de suprafaţă minimă compactă;
    – vor cuprinde numai parcele care fac parte din acelaşi UAT;
    – suprafaţa minimă a unei u.a. să fie de cel puţin 0,1 ha.

        După stabilirea u.a. de către proiectant, beneficiarul depune la CJ APIA fişierul tip .shp cu u.a. create.

    12.4. Identificarea terenurilor forestiere de către solicitanţi, pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020
        Conturul general al suprafeţei pentru care se solicită sprijin şi, distinct, conturul zonei de linişte, ambele se prezintă în proiecţie Stereo 70 şi în format electronic shape (extensia .shp), pe suport optic (CD), în 2 exemplare. Un contur va f1 format din linia exterioară a tuturor u.a. care au laturi comune şi care formează un trup compact. În situaţia în care suprafaţa ce face obiectul cererii de sprijin este situată în mai multe trupuri distincte, toate contururile de acelaşi tip (suprafaţă angajată sau zonă de linişte) vor fi incluse într-un singur fişier. Fiecare contur va avea ca atribute suprafaţa totală şi denumirea UP şi a u.a. care sunt cuprinse în conturul respectiv. Denumirea fişierului va fi formată din codul de identificare RUI al solicitantului şi tipul suprafeţei, respectiv "SA" pentru suprafaţa angajată sau "ZL" pentru zona de linişte. Exemplu: RoxxxxxxxxxxxxxSA.shp.
        Fişierele de tip .shp în sistem de proiecţie Stereo 70 vor fi încărcate de către beneficiar în aplicaţia IPA-Online accesând site-ul APIA (www.apia.org.ro). Aplicaţia se accesează folosind contul şi parola comunicate fiecărui beneficiar de către APIA; fişierele vor fi încărcate în aplicaţie conform instrucţiunilor din Ghidul utilizatorului IPA-Online postat pe site APIA şi accesibil inclusiv în aplicaţia IPA-Online, ultima versiune disponibilă unui utilizator de tip ROxxx, înregistrat în Registrul Unic de Identificare.
        Dacă aplicaţia IPA-Online nu este disponibilă, în vederea preluării automate în cererea de sprijin a datelor necesare completării cererii se va proceda conform prevederilor din GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor".


    13. STRATUL DE REFERINŢĂ DIN LPIS
        Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (SIPA sau LPIS - Land Parcel Identification System) este construit sub formă de straturi suprapuse.
        Stratul de referinţă înseamnă ansamblul tuturor parcelelor de referinţă aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (1), pct. 25 din Regulamentul (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii.
        Concret, stratul de referinţă reprezintă stratul de date care conţine blocurile fizice valide; fiecărui an de cerere îi corespunde un strat de referinţă.
        Parcelele agricole digitizate în afara blocurilor din referinţă, nu primesc plăţi pe suprafaţă. Excepţie sunt cazurile în care fermierii semnalează, la deraierea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar în urma actualizării, parcela se regăseşte în interiorul limitelor blocului fizic.
        Parcelele solicitate de fermier intră la plată dacă se află în totalitate în blocul fizic din stratul de referinţă şi dacă sunt îndeplinite cerinţele de eligibilitate stabilite prin Ordinul MADR nr. 619/2015 cu modificările şi completările ulterioare.


    CUPRINS
    1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA .................2
    2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR ........................2
    3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA .......................3
    4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA FORMALIZATĂ.................5
    4.1. ABREVIERI ALE TERMENILOR.....................................................5

    4. 2. DEFINIŢII ALE TERMENILOR................................................... 6
    5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE............... 10
    5.1. REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE .................................................10
    5.2. LEGISLAŢIE PRIMARĂ...........................................................12
    5.3. LEGISLAŢIE SECUNDARĂ.........................................................12
    5.4. ALTE DOCUMENTE, INCLUSIV REGLEMENTĂRI INTERNE ALE ENTITĂŢII PUBLICE..........13

    6. SCOPUL GHIDULUI................................................................14
    7. REGULI GENERALE PENTRU STABILIREA MODULUI DE DELIMITARE A BLOCURILOR FIZICE ............14
    8. CATEGORII DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI, ELIGIBILE PENTRU PLĂŢILE PE SUPRAFAŢĂ ..............17
    8.1. BLOCURI FIZICE AGRICOLE CU CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ TEREN ARABIL (TA)...................18
    8.2. BLOCURI FIZICE AGRICOLE CU CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PAJIŞTI PERMANENTE (PP).............23
    8.3. BLOCURI FIZICE AGRICOLE CU CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ CULTURI PERMANENTE (CP).............26

    9. CAZURI ÎN CARE SUPRAFEŢELE DE TEREN AGRICOL NU SUNT ELIGIBILE PENTRU PLĂŢILE PE SUPRAFAŢĂ ............30
    10. CATEGORII DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI CARE NU SUNT ELIGIBILE PENTRU PLĂŢILE PE SUPRAFAŢĂ................46
    11. STABILIREA SUPRAFEŢEI MAXIME ELIGIBILE A BLOCULUI FIZIC..............................................54
    12. DELIMITAREA PARCELELOR AGRICOLE PENTRU DECLARAŢIILE DE SUPRAFAŢĂ DEPUSE DE FERMIERI..................54
    12.1. PARCELA AGRICOLĂ.................................... 55
    12.1.1. PARCELA AGRICOLĂ DE TEREN ARABIL................................. 56
    12.1.2. PARCELA AGRICOLĂ DE PAJIŞTE PERMANENTĂ............................64
    12.1.3. PARCELA AGRICOLĂ DE LIVADĂ TRADIŢIONALĂ...........................67
    12.1.4. PARCELA AGRICOLĂ DE CULTURĂ PERMANENTĂ ...........................68
    12.1.5. PARCELA AGRICOLĂ DE CULTURĂ PERMANENTĂ - VIE .....................69

    12.2. ALTE REGULI GENERALE PENTRU DELIMITAREA PARCELELOR AGRICOLE ...............71
    12.3. IDENTIFICAREA SUPRAFEŢELOR CARE URMEAZĂ A FI ÎMPĂDURITE DE CĂTRE SOLICITANŢII SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT "SPRIJIN PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ŞI CREAREA DE SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE" AFERENTĂ MĂSURII 8 "INVESTIŢII ÎN DEZVOLTAREA ZONELOR ÎMPĂDURITE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA VIABILITĂŢII PĂDURILOR", SUBMĂSURA 8.1 "ÎMPĂDURIRI ŞI CREAREA DE SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE" DIN CADRUL PNDR 2014 - 2020 ............75
    12.4. IDENTIFICAREA TERENURILOR FORESTIERE DE CĂTRE SOLICITANŢI, PENTRU ACCESAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR", AFERENTĂ MĂSURII 15 "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR", SUBMĂSURA 15.1 "PLĂŢI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU", PNDR 2014 - 2020..........76

    13. STRATUL DE REFERINŢĂ DIN LPIS..........................77

                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016