Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 29 mai 2014  la Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 29 mai 2014 la Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 436 bis din 16 iunie 2014

──────────
    Conţinute de Regulamentul nr. 9 din 29 mai 2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 436 din 16 iunie 2014.
──────────
    ANEXA 1A

           Cerere de autorizare a societăţii de administrare a investiţiilor

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│PAGINA 1/4 │CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂŢII DE │
│DATE DE IDENTIFICARE │ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR*1) │
│ALE SOLICITANTULUI │ │
├──────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT │
│CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: │
│...................................... │
│ │
│2. Certificatul de înregistrare la O.N.R.C.: │
│.......................................... │
│(seria, numărul şi data emiterii) │
│ │
│3. Codul unic de înregistrare la O.N.R.C.: │
│............................................ │
│ │
│4. Sediul social │
│.................................................................│
│(strada şi numărul) │
│................... .......................... │
│........................... │
│(localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│ │
│5. Sediul central*2): │
│........................................................... │
│(strada şi numărul) │
│................... .......................... │
│........................... │
│(localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│ │
│6. Numărul de telefon: .................. Numărul de fax: │
│....................... │
│ │
│7. Adresa de poştă electronică: │
│..................................... │
│ │
│8. Reprezentantul legal: .............................. │
│........................ │
│(numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
│ │
│9. Persoana de contact: .............................. │
│........................ │
│(numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
│ │
│Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi │
│de un număr de ........ │
│documente, totalizând un număr de ........ file. │
│ │
│Semnătura reprezentantului legal: ........... Semnătura persoanei│
│de contact: ........ │
│ │
│Data: Ştampila societăţii │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        *1) În cazul autorizării unei sucursale a unei societăţi de administrare a investiţiilor dintr-un stat terţ, expresia "societăţii de administrare a investiţiilor" se înlocuieşte cu "sucursalei societăţii (denumirea)".
        *2) Se va completa în cazul în care S.A.I. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central.
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.


┌───────────┬──────────────────────────┐
│PAGINA 2/4 │CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ACTIVITĂŢI │SOCIETĂŢII DE │
│CE SE │ADMINISTRARE A │
│AUTORIZEAZĂ│INVESTIŢIILOR │
│ │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│10. Activităţile pentru care se │
│solicită autorizaţie: │
│(1) Administrarea organismelor de │
│plasament colectiv în valori mobiliare│
│(O.P.C.V.M.) [] │
│ │
│(2) Administrarea altor organisme de │
│plasament colectiv (A.O.P.C.) [] │
│ │
│(3) Administrarea portofoliilor │
│individuale de investiţii, inclusiv a │
│celor deţinute de │
│către fondurile de pensii, pe bază │
│discreţionară, conform mandatelor date│
│de investitori, │
│în cazul în care aceste portofolii │
│includ unul sau mai multe instrumente │
│financiare, │
│definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 │
│din Legea nr. 297/2004 privind piaţa │
│de capital cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare.;*3) [] │
│(4) Servicii conexe*4): │
│i) consultanţa de investiţii privind │
│unele sau mai multe instrumente │
│financiare, │
│definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 │
│din Legea nr. 297/2004 privind piaţa │
│de capital cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
│ii) activitatea de păstrare şi │
│administrare legată de titlurile de │
│participare ale │
│organismelor de plasament colectiv. │
│ │
│Numele şi prenumele reprezentantului │
│legal: Semnătura reprezentantului │
│legal: │
│............................ │
│......................... │
│ │
│Numele şi prenumele persoanei de │
│contact: Semnătura persoanei de │
│contact: │
│............................ │
│......................... │
│ │
│Data: Ştampila societăţii │
└──────────────────────────────────────┘

        *3) Se va bifa numai dacă au fost bifate punctele (1) sau (2).
        *4) Se va bifa numai dacă a fost bifat punct (3).
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.


┌────────────────┬────────────────────────────────────┐
│PAGINA 3/4 │ │
│MEMBRII │ │
│CONSILIULUI │ │
│DE ADMINISTRAŢIE│ │
│/ │ │
│CONSILIULUI DE │ │
│SUPRAVEGHERE, │CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│DIRECTORII/ │SOCIETĂŢII DE ADMINISTRARE A │
│MEMBRII │INVESTIŢIILOR │
│DIRECTORATULUI │ │
│SOCIETĂŢII, │ │
│ÎNLOCUITORII │ │
│DIRECTORILOR/ │ │
│MEMBRILOR │ │
│DIRECTORATULUI, │ │
│REPREZENTANŢII │ │
│COMPARTIMENTULUI│ │
│DE │ │
│CONTROL INTERN │ │
├────────────────┼──────────┬─────────────────────────┤
│Numele şi │Funcţia*1)│Codul numeric personal │
│prenumele │ │ │
├────────────────┼──────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

        *1) Coloana "Funcţia" se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CS - membru în consiliul de supraveghere, D - director, MD - membru directorat, ÎC - înlocuitor; RCI - reprezentant al compartimentului de control intern.
        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ..................
        Semnătura reprezentantului legal: ........................

            Data: Ştampila societăţii

        NOTĂ:
        Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.


┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│PAGINA 4/4 │CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂŢII │
│DATE DESPRE ACŢIONARII│DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR │
│S.A.I. │ │
├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│11. ACŢIONARI S.A.I. Persoane fizice/juridice*1) │
├────┬────────────┬────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │Codul unic │
│ │ │ │ │Deţinere │de │
│Nr. │ACŢIONARI*2)│Statul │Autoritatea │ │înregistrare│
│crt.│Denumire/ │rezident│competentă │ │/ │
│ │Nume şi │ │de │ │Codul │
│ │prenume │ │supraveghere│ │numeric │
│ │ │ │*3) │ │personal*4) │
│ │ │ │ ├───────┬─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Procent │ │
│ │ │ │ │Nr. │din │ │
│ │ │ │ │acţiuni│capitalul│ │
│ │ │ │ │ │social │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────────┴───────┴─────────┴────────────┘

        *1) Dacă societatea are mai mult de 20 de acţionari se vor înscrie numai acţionarii societăţii cu deţineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu deţineri sub 5%" şi, respectiv totalul deţinerilor acestora.
        *2) Coloana "Acţionari" se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii care solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat, precizându-se această situaţie.
        *3) Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorităţii de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).
        *4) Pentru persoanele fizice şi juridice străine se va completa, după caz, seria şi numărul paşaportului sau numărul de înregistrare la instituţia similară O.N.R.C. din statul de origine.
        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ................
        Semnătura reprezentantului legal: ...................

            Data: Ştampila societăţii

        NOTĂ:
        Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.


    ANEXA 1B


┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│PAGINA 1/2 │OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA │
│ │societăţii de administrare a investiţiilor │
│ │.........................................................*1)│
│ │ │
├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│1. Actul constitutiv, autentificat, în original │[] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de înfiinţare│[] │
│şi │ │
│de înregistrare a societăţii │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3. Copia certificatului de înregistrare la O.N.R.C. │[] │
├─────────────┬───┬──────────┬───────┬──────────────────┬──────────────────┬─┴────────┤
│4. Membrii │ │ │Copie │Certificat de │ │ │
│Consiliului │CV │Copie │act │cazier │Declaraţie │Declaraţie│
│de │ │act de │de │ │(art. 24, │(art. 24, │
│administraţie│ │identitate│studii │ │alin. (1), │alin. (1),│
│/ │ │ │ │ │lit. d), │lit. d), │
│Consiliului │ │ │ ├─────────┬────────┤pct. 6) │pct. 7) │
│de │ │ │ │judiciar │fiscal │ │ │
│supraveghere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nume şi │ │ │ │ │ │ │ │
│prenume │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │
├─────────────┼───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │
├─────────────┼───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │
├──────────┬──┼───┴──┬───────┼───────┴─────────┼────────┼────────┬─────────┴──┬───────┤
│ │ │ │ │Certificat de │Declara-│Declara-│ │ │
│5. │CV│Copie │Copie │cazier │ţie │ţie │Dovada │Copie │
│Directorii│ │act de│act de │ │(art. │(art. │angajării/ │atestat│
│care │ │iden- │studii │ │24, │24, │încheierii │ │
│asigură │ │titate│ │ │alin. │alin. │contractului│A.S.F. │
│conducerea│ │ │ ├────────┬────────┤(1) │(1) │de muncă/ │ │
│efectivă a│ │ │ │judiciar│fiscal │lit. d),│lit. d),│mandat │ │
│societăţii│ │ │ │ │ │pct.6) │pct. 7) │ │ │
│Nume şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prenume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│ │[]│[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │
├──────────┼──┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│ │[]│[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │
├──────────┴──┼──────┼───────┼────────┼────────┴────────┼────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │Copie │Certificat de │ │ │ │
│6. │CV │Copie │act │cazier │Declara-│Declaraţie │Dovada │
│Înlocuitorii │ │act de │de │ │ţie │(art. 24, │angajă-│
│directorilor │ │identi-│studii │ │(art. 24│alin. (1), │rii/ │
│societăţii │ │tate │ ├────────┬────────┤alin. │lit. d), │înche- │
│Nume şi │ │ │ │judiciar│fiscal │(1) │pct. 7) │ierii │
│prenume │ │ │ │ │ │lit. d),│ │con- │
│ │ │ │ │ │ │pct. 6) │ │tractu-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │lui de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │muncă/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mandat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│ │[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │
├─────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│ │[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │[] │
├─────────────┴─────┬┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴───────┤
│7. Acţionari │ │
│semnificativi │ │
│persoane │ │
│juridice*2) │ │
│ │ │
│Denumire │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Acţionari │ │
│semnificativi │ │
│persoane fizice*3) │ │
│ │ │
│Nume şi prenume │ │
├───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│9. Regulile şi procedurile interne aprobate de organul statutar competent al │ │
│societăţii │ │
│şi semnate de persoana împuternicită în acest sens, în original, (trebuie să │ │
│cuprindă │ │
│cel puţin elementele menţionate la Titlul I, Cap. VI) │ │
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│10. Planul de afaceri (trebuie să cuprindă cel puţin elementele menţionate la │ │
│art. 24, │ │
│alin. (1), lit. h) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│11. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de │ │
│administraţie/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului │ │
│S.A.I. │ │
│precum şi pentru persoana/persoanele pe care S.A.I. doreşte să o/le autorizeze │ │
│ca │ │
│reprezentant/reprezentanţi al/ai compartimentului de control intern care vor │ │
│reprezenta │ │
│societatea în relaţia cu A.S.F. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│12. Documente prevăzute la art. 37 pentru autorizarea reprezentantului/ │ │
│reprezentanţilor │ │
│compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilităţilor │ │
│stabilite prin │ │
│regulamentele A.S.F. şi în reglementările interne ale S.A.I. │ │
│Nume şi prenume │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

        *1) Se va completa denumirea solicitantului.
        *2) Documente corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009
        *3) Idem 2

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│PAGINA 2/2│OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA │
│ │societăţii de administrare a investiţiilor │
│ │.........................................................*4)│
│ │ │
├──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│14. Copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal │[]│
│a spaţiului │ │
│destinat sediului social necesar funcţionării S.A.I. │ │
│Tipul contractului: │ │
│proprietate [] comodat [] închiriere [] subînchiriere [] │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al │ │
│societăţii, sub │ │
│semnătură olografă, în formă autentică, cu privire la existenţa │[]│
│dotării tehnice │ │
│necesară desfăşurării activităţii societăţii │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│În cazul contractului de subînchiriere: │ │
│ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│- copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la │[]│
│autoritatea fiscală │ │
│ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│15. Copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal │[]│
│a spaţiului │ │
│destinat sediului central necesar funcţionării S.A.I. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│Tipul contractului: │ │
│proprietate [] comodat [] închiriere [] subînchiriere [] │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│În cazul contractului de subînchiriere: │ │
│ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│- copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la │[]│
│autoritatea fiscală │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│16. Dovada deţinerii capitalului iniţial minim │[]│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│17. Contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei │[]│
│Auditorilor │ │
│Financiari din România │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│18. Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor în conformitate cu│[]│
│reglementările │ │
│în vigoare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│ │
│Numele şi prenumele reprezentantului legal: .................. │
│Semnătura reprezentantului legal: .............. │
│ │
│Numele şi prenumele persoanei de contact: .................... │
│Semnătura persoanei de contact: ................ │
│ │
│Data: Ştampila societăţii │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        *4) Se va completa denumirea solicitantului.
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.


    ANEXA 1C

                                       DECLARAŢIE
    Subsemnatul ....................., cu domiciliul în ................., posesor al actului de identitate tip....*1), seria ..... nr. .............., eliberat de ..................... la data de ........., valabil până la data de .........., CNP ................, în calitate de ..............................*2) al societăţii de administrare a investiţiilor .............*3), declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 şi ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investiţiilor, precum şi că respect cerinţele menţionate la art. 23 alin. (1) lit. .........*4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.
        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..................
        Semnătura ....................
        *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
        *2) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, înlocuitor al directorului/membrului directoratului.
        *3) Se completează denumirea societăţii de administrare a investiţiilor.
        *4) Se completează lit. c) şi d) pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, respectiv b), c) şi e) pentru directori/membrii ai directoratului şi persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia.

    ANEXA 1D

                                       DECLARAŢIE
        Subsemnatul ..................., cu domiciliul în ......................, posesor al actului de identitate tip ....*1), seria ..... nr. .............., eliberat de ............... la data de ............, valabil până la data de ............, CNP ................, în calitate de ..................*2) al societăţii de administrare a investiţiilor ..................*3), declar prin prezenta că am următoarele deţineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:
    a) deţineri individuale

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Statul │Participare│
│ │Denumirea │rezident │la │
│ │societăţii│al │capitalul │
│Nr. │în care │societăţii│social │
│crt.│sunt │în care │al │
│ │deţinute │sunt │societăţii/│
│ │acţiuni │deţinute │drepturile │
│ │ │acţiuni │de vot(%) │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    b) deţineri în legătură cu alte persoane implicate

┌────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Statul │Participarea│
│ │ │Denumirea │rezident │persoanei │
│Nr. │Persoană │societăţii│al │implicate │
│crt.│implicată│în care │societăţii│la capitalul│
│ │ │sunt │în care │social al │
│ │ │deţinute │sunt │societăţii/ │
│ │ │acţiuni │deţinute │drepturile │
│ │ │ │acţiuni │de vot (%) │
├────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    c) deţineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse

┌────┬────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Statul │Participarea│
│ │Persoana│Denumirea │rezident │persoanei cu│
│ │cu care │societăţii│al │care se află│
│Nr. │se │în care │societăţii│în legături │
│crt.│află în │sunt │în care │strânse la │
│ │legături│deţinute │sunt │capitalul │
│ │strânse │acţiuni │deţinute │social │
│ │ │ │acţiuni │al │
│ │ │ │ │societăţii/ │
│ │ │ │ │drepturile │
│ │ │ │ │de vot (%) │
├────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..................
        Semnătura ....................
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *2) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, director/membru al directoratului, înlocuitor al directorului/membrului directoratului.
    *3) Se completează denumirea societăţii de administrare a investiţiilor.

    ANEXA 2

                                       DECLARAŢIE
        Subsemnatul .............................., cu domiciliul în ...................., posesor al actului de identitate tip ....*4), seria ..... nr. .............., eliberat de ............ la data de ............., valabil până la data de .............., CNP ................., în calitate de angajat cu contract individual de muncă al societăţii de administrare a investiţiilor .................., declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern şi mă angajez să respect prevederile O.U.G. nr. 32/2012 şi ale reglementărilor A.S.F., precum şi ale pieţelor reglementate.
        Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ....................
        Semnătura ...................
        *4) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

    ANEXA 3

                               FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
            al contractului de societate al fondului deschis de investiţii
        Contractul de societate va avea următorul conţinut minim:
    1. Denumirea fondului.
    2. Fundamentarea legală a constituirii fondului.
    3. Durata fondului.
    4. Obiectivele fondului.
    5. Unitate de fond - definiţia; descriere; valoarea iniţială.
    6. Societatea de administrare şi limita maximă a comisionului de administrare.
    7. Depozitarul şi limita maximă a comisionului de depozitare.
    8. Forţa majoră - definire.
    9. Clauze de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor.
    10. Lichidarea şi fuziunea fondului - clauze; procedură; modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.
    11. Litigii; mod de soluţionare; competenţă.
    12. Clauza privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute în Codul civil român.
    13. Drepturile şi obligaţiile părţilor.
    14. Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere şi a declaraţiei prin care confirmă faptul că au primit, au citit şi au înţeles prospectul.


    ANEXA 4

                             CONŢINUTUL MINIM AL REGULILOR
                            unui fond deschis de investiţii
    1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de investiţii şi relaţia dintre societatea de administrare şi investitori
    1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:
    a) denumirea societăţii;
    b) nr. şi data înmatriculării la O.N.R.C.;
    c) sediul social al societăţii şi sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
    d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;
    e) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.

    1.2. Obiectul şi obiectivul administrării.
    1.3. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de societatea de administrare de la fondul deschis de investiţii administrat.
    1.4. Cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru fondul deschis de investiţii şi modalitatea de calcul al acestora.
    1.5. Operaţiunile pe care poate să le facă S.A.I. în numele fondului deschis de investiţii în vederea desfăşurării activităţii de administrare.
    1.6. Responsabilitatea societăţii de administrare în desfăşurarea activităţii de administrare.

    2. Informaţii despre depozitar, relaţia dintre societatea de administrare a investiţiilor şi depozitar
    2.1. Datele de identificare a depozitarului:
    a) denumirea societăţii şi forma juridică;
    b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

    2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între S.A.I. şi depozitar.
    2.3. Durata contractului încheiat între S.A.I. şi depozitar.
    2.4. Instrucţiunile primite de depozitar de la S.A.I.
    2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare.
    2.6. Responsabilităţile depozitarului faţă de societatea de administrare şi faţă de investitorii fondului deschis de investiţii pentru care desfăşoară activitatea de depozitare.
    2.7. Încetarea contractului de depozitare.
    2.8. Forţa majoră în cazul contractului de depozitare.

    3. Informaţii cu privire la fondul deschis de investiţii
    3.1. O descriere a obiectivelor fondului deschis de investiţii, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;
    b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;
    e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura societăţii de investiţii;
    f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a fondului deschis de investiţii.

    3.2. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie.
    3.3. Informaţii cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea şi anularea unităţilor de fond într-un fond deschis de investiţii:
    a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond;
    b) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;
    c) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de unităţi de fond;
    d) numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul;
    e) modalitatea de anulare a unităţilor de fond ale unui fond deschis de investiţii.

    3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiţii:
    a) regulile de evaluare a activelor;
    b) metoda de calcul al valorii activului net;
    c) frecvenţa calculării valorii activului net;
    d) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;
    e) valoarea iniţială a unei unităţi de fond.

    3.5. Condiţii de înlocuire a S.A.I. şi a depozitarului:
    a) enumerarea situaţiilor în care poate fi înlocuită S.A.I. şi depozitarul;
    b) regulile pentru asigurarea protecţiei investitorilor.


    4. Regulile fondului trebuie să conţină tipărită într-un loc vizibil data întocmirii acestora.

    ANEXA 5

    CONŢINUTUL MINIM AL REGULILOR
    unui fond deschis de investiţii constituit din mai multe compartimente de investiţii
    1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de investiţii şi relaţia dintre societatea de administrare şi investitori
    1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:
    a) denumirea societăţii;
    b) nr. şi data înmatriculării la O.N.R.C.;
    c) sediul social al societăţii şi sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
    d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;
    e) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F..

    1.2. Obiectul şi obiectivul administrării.
    1.3. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de societatea de administrare de la fondul deschis de investiţii administrat.
    1.4. Cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru fondul deschis de investiţii şi modalitatea de calcul al acestora.
    1.5. Operaţiunile pe care poate să le facă S.A.I. în numele fondului deschis de investiţii în vederea desfăşurării activităţii de administrare.
    1.6. Responsabilitatea societăţii de administrare în desfăşurarea activităţii de administrare.

    2. Informaţii despre depozitar, relaţia dintre societatea de administrare a investiţiilor şi depozitar
    2.1. Datele de identificare a depozitarului:
    a) denumirea societăţii şi forma juridică;
    b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

    2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între S.A.I. şi depozitar.
    2.3. Durata contractului încheiat între S.A.I. şi depozitar.
    2.4. Instrucţiunile primite de depozitar de la S.A.I.
    2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare.
    2.6. Responsabilităţile depozitarului faţă de societatea de administrare şi faţă de investitorii fondului deschis de investiţii pentru care desfăşoară activitatea de depozitare.
    2.7. Încetarea contractului de depozitare.
    2.8. Forţa majoră în cazul contractului de depozitare.

    3. Informaţii generale cu privire la fondul deschis de investiţii
    3.1. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie
    3.2. Informaţii cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea şi anularea unităţilor de fond într-un fond deschis de investiţii:
    a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond, procedurile pentru conversia de unităţi de fond;
    b) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;
    c) dacă fondul sau compartimentele sale au o durată limitată, data finală pentru achiziţia sau răscumpărarea de unităţi de fond;
    d) numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul;
    e) modalitatea de anulare a unităţilor de fond ale unui fond deschis de investiţii.

    3.3. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiţii:
    a) regulile de evaluare a activelor;
    b) metoda de calcul al valorii activului net;
    c) frecvenţa calculării valorii activului net;
    d) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;

    3.4. Condiţii de înlocuire a S.A.I. şi a depozitarului:
    a) enumerarea situaţiilor în care poate fi înlocuită S.A.I. şi depozitarul;
    b) regulile pentru asigurarea protecţiei investitorilor.


    4. Informaţii particulare cu privire la fiecare subfond
    4.1. O descriere a obiectivelor fiecărui subfond, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;
    b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;
    e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura subfondului;
    f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a subfondului.

    4.2. Dacă este cazul, pentru fiecare subfond se vor preciza clasele de unităţi de fond emise şi caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiţia iniţială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili, etc.

    5. Regulile fondului trebuie să conţină tipărită într-un loc vizibil data întocmirii acestora.

    ANEXA 6

                               FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
                     ale contractului de administrare de investiţii
                            pentru societăţile de investiţii

    Părţile
        Societatea de administrare a investiţiilor, cu sediul social şi sediul central (după caz)............................., înmatriculată la O.N.R.C. sub nr..........., codul fiscal ........., nr. autorizaţiei emise de A.S.F.................., nr. de înscriere în Registrul A.S.F.;..................
        Reprezentată prin ................................. (numele, prenumele, domiciliul, funcţia, B.I/C.I. seria ........ nr. .............)
        şi
        Societatea de investiţii, cu sediul social şi sediul central (după caz) ...................................., înmatriculată la O.N.R.C. sub nr. ..............., codul fiscal ..............., nr. autorizaţiei emise de A.S.F. ......., nr. de înscriere în Registrul A.S.F. ...........
        Reprezentată prin ................................... (numele, prenumele, domiciliul, funcţia, B.I/C.I. seria ........ nr. .......).
    1. Obiectul contractului
        Acţionarii încredinţează societăţii de administrare a investiţiilor, care acceptă, administrarea ..................
        Prin administrare, în sensul prezentului contract, părţile înţeleg ...............................................:
        Acţionarii acordă societăţii de administrare a investiţiilor toate puterile necesare realizării obiectului contractului.
        Societatea de administrare a investiţiilor este obligată să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

    2. Obiectul şi obiectivul administrării
        Administrarea poartă asupra societăţii de investiţii ................................
        Obiectivul administrării este .......................................................
        Pentru realizarea obiectivului administrării, societatea de administrare a investiţiilor se obligă să deschidă şi să ţină o evidenţă specială, distinctă şi adaptată activelor administrate.

    3. Durata contractului
        Durata prezentului contract este de ............ ani, începând cu data autorizării societăţii de investiţii de către A.S.F., sau o dată cu autorizarea preluării societăţii de investiţii de către o altă societate de administrare a investiţiilor.

    4. Preţul contractului; modalităţi de plată
        Preţul contractului este reprezentat de comisionul de administrare şi este de .............% aplicat la .......................

    5. Operaţiuni autorizate
        Societatea de administrare a investiţiilor este autorizată să realizeze din proprie iniţiativă şi pe proprie răspundere următoarele operaţiuni:
        În realizarea operaţiunilor autorizate, societatea de administrare a investiţiilor va acţiona numai în interesul acţionarilor societăţii de investiţii administrate şi va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum şi pentru exercitarea şi încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare şi altor instrumente financiare din portofoliul administrat.
        Societatea de administrare a investiţiilor comunică acţionarilor orice informaţii cerute de aceştia şi având legătură cu portofoliul administrat.
        Societatea de administrare a investiţiilor este obligată să evite situaţiile care constituie conflict de interese aşa cum au fost definite acestea în O.U.G. nr. 32/2012 şi Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a O.P.C.V.M. şi a depozitarilor O.P.C.V.M. sau să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar.

    6. Depozitare
    7. Pierderi
        Acţionarii declară că au luat cunoştinţă despre riscurile operaţiunilor efectuate cu activele sale şi cu instrumente financiare administrate de către societatea de administrare.

    8. Rezilierea contractului
        Prezentul contract încetează de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazurile prevăzute de lege şi de reglementările speciale privind pe oricare dintre părţi.
        Transferul activelor se va realiza conform prevederilor legale.

    9. Modificarea contractului
        Modificarea contractului se va face prin act adiţional, semnat de reprezentanţii legali ai societăţii de administrare a investiţiilor şi societăţii de investiţii, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr...... privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.

    10. Responsabilitate
        Societatea de administrare a investiţiilor răspunde pentru orice prejudiciu produs acţionarilor prin:
    - încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor speciale în vigoare;
    – încălcarea reglementărilor interne ale societăţii de investiţii;
    – dol;
    – culpă în executarea contractului;
    – neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.


    11. Forţa majoră
        Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ........ zile şi demonstrată în termen de ........ zile - ambele de la data apariţiei.

    12. Litigii.

    ANEXA 7

                               FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
             al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiţii
    1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de investiţii
    1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:
    a) denumirea societăţii şi forma juridică;
    b) nr. şi data înmatriculării la O.N.R.C.;
    c) sediul social al societăţii şi sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
    d) sediile secundare ale societăţii;
    e) codul unic de înregistrare;
    f) durata (dacă este limitată);
    g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor, şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor de pensii şi activităţi conexe;
    h) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;
    i) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.

    1.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către societatea de administrare a investiţiilor.
    1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administraţie/Consiliul de supraveghere al societăţii de administrare a investiţiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceştia din urmă şi experienţa profesională a membrilor acestuia, precum şi detalierea activităţilor desfăşurate de către aceştia atunci când aceste activităţi sunt semnificative pentru societatea de administrare.
    1.4. Grupul din care face parte societatea de administrare a investiţiilor a fondului deschis de investiţii, aşa cum a fost definit acesta în art. 2 alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 297/2004 şi care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.

    2. Informaţii despre depozitar
    2.1. Datele de identificare ale depozitarului:
    a) denumirea societăţii şi forma juridică;
    b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web.

    2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.
    2.3. Dacă există subdepozitari cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, prospectul va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:
    a) denumirea subdepozitarului;
    b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;
    c) activităţile care au fost delegate.


    3. Informaţii cu privire la fondul deschis de investiţii
    3.1. Identitatea fondului:
    a) denumirea;
    b) data înfiinţării;
    c) durata de existenţă;
    d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F..
    e) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.

    3.2. O descriere a obiectivelor fondului, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit, etc.;
    b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;
    e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura fondului;
    f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a fondului deschis de investiţii.

    3.3. Structura organizatorică din cadrul S.A.I. responsabilă cu analizarea oportunităţilor de investiţie.
    3.4. O descriere a caracteristicilor unei unităţi de fond într-un fond deschis de investiţii:
    a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;
    b) mijloace de evidenţă a unităţii de fond - dematerializate;
    c) caracteristicile unităţii de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;
    d) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al fondului;
    e) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.

    3.5. Informaţii cu privire la emiterea şi răscumpărarea unităţilor de fond într-un fond deschis de investiţii:
    a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond;
    b) procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond;
    c) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către A.S.F.
    d) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de unităţi de fond;
    e) numele, adresa, telefonul şi faxul distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul.

    3.6. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiţii:
    a) regulile de evaluare a activelor;
    b) metoda de calcul al valorii activului net;
    c) frecvenţa calculării valorii activului net;
    d) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;
    e) valoarea iniţială a unei unităţi de fond.

    3.7. Comisioane şi alte cheltuieli:
    a) comisioane suportate de investitori:
    - comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;
    – comisioane de răscumpărare (dacă este cazul) cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;

    b) comisioanele datorate societăţii de administrare, depozitarului, alte comisioane şi cheltuieli suportate de către fond sau de către deţinătorii de unităţi de fond, modalitatea de plată, valoarea şi modul de calcul al acestora.

    3.8. Fuziunea şi lichidarea unui fond deschis de investiţii: circumstanţele în care un fond deschis de investiţii poate fuziona cu alt fond sau poate fi lichidat, precum şi procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deţinătorilor de unităţi de fond.
    3.9. Regimul fiscal:
    a) impozitele suportate de investitor;
    b) detalii cu privire la modalitatea de reţinere sau plată a impozitelor.

    3.10. Auditorul fondului.
    3.11. În cazul în care prospectele fondurilor deschise de investiţii autorizate vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale fondului, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

    4. Date de distribuire şi întocmire a situaţiilor contabile
    5. Descrierea regulilor pentru determinarea şi repartizarea veniturilor
    6. Consultanţi şi alte persoane juridice
    6.1. Informaţii cu privire la numele consultanţilor sau denumirea şi tipul persoanelor juridice care oferă consultanţă pe bază de contract şi care sunt plătite din activele fondului deschis de investiţii.
    6.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanţi şi societatea de administrare a investiţiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori.
    6.3. Alte prevederi semnificative.

    7. Informaţii cu privire la modalitatea de efectuare a plăţilor către investitori, de efectuare a răscumpărărilor unităţilor de fond şi modalitatea de publicare a informaţiilor cu privire la respectivul fond deschis de investiţii. Aceste informaţii trebuie oferite, în toate situaţiile, în statul membru de origine al fondului deschis de investiţii. Atunci când unităţile de fond ale unui fond deschis de investiţii sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conţine informaţiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor unităţilor de fond şi modalitatea de distribuire a informaţiilor specifice pentru statul respectiv.
    8. Precizarea activităţilor menţionate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terţi. În situaţia delegării activităţii de administrare a investiţiilor, se va preciza denumirea S.A.I., sediul social şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi ai directorilor/membrilor Directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investiţiilor.
    9. Prevederi diverse
    9.1. Prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:
    a) data autorizării prospectului;
    b) locul de unde se pot obţine regulile fondului, dacă acestea nu sunt anexate la prospect, şi cum sunt făcute publice rapoartele periodice.

    9.2. Profilul investitorului căruia se adresează fondul deschis de investiţii.

    10. Cotidianul naţional în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune precum şi alte informaţii despre fondul deschis de investiţii
    11. Adresa de web şi e-mail a fondului deschis de investiţii.

    ANEXA 8

                               FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
    al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiţii
    constituit din mai multe compartimente de investiţii
    1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de investiţii
    1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:
    a) denumirea societăţii şi forma juridică;
    b) nr. şi data înmatriculării la O.N.R.C.;
    c) sediul social al societăţii şi sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
    d) sediile secundare ale societăţii;
    e) codul unic de înregistrare;
    f) durata (dacă este limitată);
    g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor, şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor de pensii şi activităţi conexe;
    h) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;
    i) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.;

    1.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către societatea de administrare a investiţiilor.
    1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere al societăţii de administrare a investiţiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceştia din urmă şi experienţa profesională a membrilor acestuia, precum şi detalierea activităţilor desfăşurate de către aceştia atunci când aceste activităţi sunt semnificative pentru societatea de administrare.
    1.4. Grupul din care face parte societatea de administrare a investiţiilor a fondului deschis de investiţii, aşa cum a fost definit acesta în art. 2 alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 297/2004 şi care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.

    2. Informaţii despre depozitar
    2.1. Datele de identificare ale depozitarului:
    a) denumirea societăţii şi forma juridică;
    b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web.

    2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.
    2.3. Dacă există subdepozitari cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, prospectul va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:
    a) denumirea subdepozitarului;
    b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;
    c) activităţile care au fost delegate.


    3. Informaţii generale cu privire la fondul deschis de investiţii
    3.1. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie
    3.2. Informaţii cu privire la emiterea, răscumpărarea şi conversia unităţilor de fond într-un fond deschis de investiţii:
    a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond;
    b) procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond;
    c) procedurile pentru conversia unităţilor de fond;
    d) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;
    e) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al fondului.
    f) numele, adresa, telefonul şi faxul distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul.

    3.3. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiţii:
    a) regulile de evaluare a activelor;
    b) metoda de calcul al valorii activului net;
    c) frecvenţa calculării valorii activului net;
    d) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;
    e) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.

    3.4. Comisioanele datorate societăţii de administrare, depozitarului, alte comisioane şi cheltuieli suportate de către fond sau de către deţinătorii de unităţi de fond, modalitatea de plată, valoarea şi modul de calcul al acestora.
    3.5. Fuziunea şi lichidarea unui fond deschis de investiţii/compartiment de investiţii: circumstanţele în care un fond deschis de investiţii/compartiment de investiţii poate fuziona cu alt fond/compartiment de investiţii sau poate fi lichidat, precum şi procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deţinătorilor de unităţi de fond.
    3.6. Regimul fiscal:
    a) impozitele suportate de investitor;
    b) detalii cu privire la modalitatea de reţinere sau de plată a impozitelor.

    3.7. Auditorul fondului.

    4. Informaţii particulare cu privire la fiecare subfond
    4.1. Identitatea subfondului:
    a) denumirea;
    b) data înfiinţării;
    c) durata de existenţă;
    d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;
    e) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.

    4.2. O descriere a obiectivelor subfondului, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit, etc.;
    b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;
    e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura subfondului;
    f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a subfondului.
    g) profilul investitorului căruia se adresează subfondul.

    4.3. O descriere a caracteristicilor unei unităţi de fond în fiecare subfond:
    a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;
    b) mijloace de evidenţă a unităţii de fond - dematerializate;
    c) caracteristicile unităţii de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;
    d) dacă subfondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea, răscumpărarea sau conversia de unităţi de fond;
    e) valoarea iniţială a unei unităţi de fond.

    4.4. Comisioane suportate de investitori unui subfond:
    a) comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;
    b) comisioane de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;
    c) comisioane de conversie (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor.

    4.5. În cazul în care prospectele fondurilor deschise de investiţii autorizate includ date privind performanţele anterioare ale subfondurilor, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.
    4.6. Dacă este cazul, pentru fiecare subfond se vor preciza clasele de unităţi de fond emise şi caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiţia iniţială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili, etc.

    5. Date de distribuire şi întocmire a situaţiilor contabile
    6. Descrierea regulilor pentru determinarea şi repartizarea veniturilor
    7. Consultanţi şi alte persoane juridice
    7.1. Informaţii cu privire la numele consultanţilor sau denumirea şi tipul persoanelor juridice care oferă consultanţă pe bază de contract şi care sunt plătite din activele fondului deschis de investiţii.
    7.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanţi şi societatea de administrare a investiţiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori.
    7.3. Alte prevederi semnificative.

    8. Informaţii cu privire la modalitatea de efectuare a plăţilor către investitori, de efectuare a răscumpărărilor unităţilor de fond şi modalitatea de publicare a informaţiilor cu privire la respectivul fond deschis de investiţii. Aceste informaţii trebuie oferite, în toate situaţiile, în statul membru de origine al fondului deschis de investiţii. Atunci când unităţile de fond ale unui fond deschis de investiţii sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conţine informaţiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor unităţilor de fond şi modalitatea de distribuire a informaţiilor specifice pentru statul respectiv.
    9. Precizarea activităţilor menţionate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terţi. În situaţia delegării activităţii de administrare a investiţiilor, se va preciza denumirea S.A.I., sediul social şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi ai directorilor/membrilor Directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investiţiilor.
    10. Prevederi diverse
    10.1. Prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:
    a) data autorizării prospectului;
    b) modalitatea în care sunt făcute publice rapoartele periodice.


    11. Cotidianul naţional în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune precum şi alte informaţii despre fondul deschis de investiţii
    12. Adresa de web şi e-mail a fondului deschis de investiţii.

    ANEXA 9

                               FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
                al prospectului de emisiune al societăţii de investiţii
    1. Informaţii despre societatea de administrare a societăţii de investiţii (dacă este cazul)
    1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:
    a) denumirea societăţii şi forma juridică;
    b) nr. şi data înmatriculării la O.N.R.C.;
    c) sediul social al societăţii şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
    d) sediile secundare ale societăţii;
    e) codul unic de înregistrare;
    f) durata (dacă este limitată);
    g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor, şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor de pensii şi activităţi conexe;
    h) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;
    i) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.;

    1.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către societatea de administrare a investiţiilor.
    1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al societăţii de administrare a investiţiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceştia din urmă şi experienţa profesională a membrilor acestuia, precum şi detalierea activităţilor desfăşurate de către aceştia atunci când aceste activităţi sunt semnificative pentru societatea de administrare.

    2. Informaţii despre depozitar
    2.1. Datele de identificare ale depozitarului:
    a) denumirea societăţii şi forma juridică;
    b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;

    2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.
    2.3. Dacă există subdepozitari cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, prospectul va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:
    a) denumirea subdepozitarului;
    b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;
    c) activităţile care au fost delegate.


    3. Informaţii cu privire la societatea de investiţii
    3.1. Identitatea societăţii de investiţii
    a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, sediul social, codul fiscal, număr de înregistrare la Registrul Comerţului şi naţionalitatea membrilor fondatori persoane juridice;
    b) forma, denumirea, sediul social şi sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, emblema societăţii, dacă este cazul, precum şi sediile filialelor dacă acestea există, telefon, fax, adresa de web;
    c) data înfiinţării şi durata societăţii;
    d) obiectul de activitate al societăţii;
    e) capitalul social subscris şi vărsat (după subscrierea iniţială);
    f) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;
    g) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.;

    3.2. Conducerea societăţii de investiţii:
    a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, garanţia pe care administratorii sunt obligaţi să o depună, puterile ce li se conferă şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare şi de administrare acordate unora dintre ei; experienţa profesională;
    b) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia directorilor/membrilor directoratului şi a persoanelor care îi înlocuiesc pe aceştia precum şi pentru reprezentanţii compartimentului de control intern ai societăţii, (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experienţa profesională;
    c) persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie, dacă sunt altele decât administratorii societăţii de investiţii (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experienţa profesională;
    d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul şi funcţionarea societăţii;
    e) detalii cu privire la principalele activităţi desfăşurate de către membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi de directorii/membrii directoratului societăţii de investiţii în afara societăţii, dacă acestea sunt semnificative pentru societatea de investiţii.

    3.3. O descriere a obiectivelor societăţii de investiţii, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;
    b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;
    e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura societăţii de investiţii;
    f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a societăţii de investiţii.

    3.4. O descriere a caracteristicilor acţiunilor societăţii de investiţii:
    a) natura drepturilor conferite de o acţiune;
    b) caracteristicile acţiunilor, indicarea monedei în care pot fi denominate;
    c) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al societăţii de investiţii;
    d) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.

    3.5. Informaţii cu privire la emiterea şi răscumpărarea acţiunilor unei societăţi de investiţii şi admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată:
    a) procedurile pentru subscrierea de acţiuni;
    b) procedurile pentru răscumpărarea de acţiuni;
    c) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de acţiuni pot fi suspendate de către A.S.F.;
    d) dacă societatea de investiţii are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de acţiuni;
    e) piaţa reglementată pe care sunt admise la tranzacţionare sau pe care se tranzacţionează;

    3.6. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăţi de investiţii:
    a) metoda de calculare a valorii activului net;
    b) frecvenţa calculării valorii activului net;
    c) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;
    d) valoarea iniţială a unei acţiuni.

    3.7. Comisioane şi alte cheltuieli:
    a) comisioane suportate de acţionari - comisioane de cumpărare (dacă este cazul), comisioane de răscumpărare (dacă este cazul);
    b) cheltuielile datorate societăţii de administrare a investiţiilor, unde este cazul şi nivelul sau metoda de determinare a comisionului datorat acesteia pentru serviciile de administrare;
    c) comisioane şi alte cheltuieli suportate de către societatea de investiţii.

    3.8. Divizarea, fuziunea, lichidarea unei societăţi de investiţii: circumstanţele în care o societate de investiţii poate fuziona cu o altă societate de investiţii, poate fi divizată sau lichidată, precum şi procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deţinătorilor de acţiuni.
    3.9. Regimul fiscal:
    a) impozitele suportate de acţionar;
    b) modalitatea de reţinere a impozitelor.

    3.10. Auditorul societăţii de investiţii.
    3.11. Grupul din care face parte societatea de investiţii sau societatea de administrare a investiţiilor a acesteia (dacă este cazul), aşa cum a fost definit acesta în art. 2 alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 297/2004 şi care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.
    3.12. În cazul în care prospectele societăţilor de investiţii autorizate vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale societăţii de investiţii, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

    4. Date de distribuire şi întocmire a situaţiilor contabile
    5. Descrierea regulilor pentru determinarea şi repartizarea veniturilor
    6. Consultanţi şi alte persoane juridice
    6.1. Informaţii cu privire la numele consultanţilor sau denumirea şi tipul persoanelor juridice care oferă consultanţă pe bază de contract şi care sunt plătite din activele societăţii de investiţii.
    6.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanţi şi societatea de administrare a investiţiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori.
    6.3. Alte prevederi semnificative.

    7. Informaţii cu privire la modalitatea de efectuare a plăţilor către investitori, de efectuare a răscumpărărilor de acţiuni şi modalitatea de publicare a informaţiilor cu privire la respectiva societate de investiţii. Aceste informaţii trebuie oferite, în toate situaţiile, în statul membru de origine al societăţii de investiţii. Atunci când acţiunile unei societăţi de investiţii sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conţine informaţiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor de acţiuni şi modalitatea de distribuire a informaţiilor specifice pentru statul respectiv.
    8. Precizarea activităţilor menţionate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terţi. În situaţia delegării activităţii de administrare a investiţiilor, se va preciza denumirea S.A.I., sediul social şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi ai directorilor/membrilor Directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investiţiilor.
    9. Prevederi diverse
    9.1. Prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:
    a) data autorizării prospectului;
    b) locul de unde se pot obţine informaţii relevante cum ar fi: prospectul şi rapoartele periodice, actul constitutiv, dacă acesta nu este anexat la prospect.

    9.2. Profilul investitorului căruia se adresează societatea de investiţii.

    10. Cotidianul naţional în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune precum şi alte informaţii despre societatea de investiţii.
    11. Adresa de web şi e-mail a societăţii de investiţii.

    ANEXA 10

                                 Rapoartele O.P.C.V.M.

    Situaţia activelor şi obligaţiilor

┌───────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┐
│Denumire │Începutul perioadei de │Sfârşitul perioadei de │ │
│element │raportare │raportare │ │
│ │ │ │ │
│ ├───────┬───────┬──────┬───┼───────┬───────┬──────┬───┤Diferenţe│
│ │% din │% din │Valută│Lei│% din │% din │Valută│Lei│(lei) │
│ │activul│activul│ │ │activul│activul│ │ │ │
│ │net │total │ │ │net │total │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│I. Total active│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1. Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monetare admise│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din România, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiuni, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiuni (pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monetare admise│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membru, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiuni, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cu menţionarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiuni (pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monetare (pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monetare admise│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la cota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│oficială a unei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│burse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terţ sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│negociate pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│altă piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terţ, care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operează în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mod regulat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoscută şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│deschisă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publicului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobată de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A.S.F., din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: acţiuni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiuni (pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monetare (pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare nou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emise. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│art. 83 alin. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(1) lit. a) din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│O.U.G. nr. 32/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2012 din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare (pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii şi pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent) şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(pe categorii).│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. Depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1. depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│România; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2. depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit dintr-un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stat membru; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3. depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit dintr-un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stat terţ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din România, pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membru, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terţ, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│negociate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│afara pieţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe categorii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. Conturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│curente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ale pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monetare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│art. 82 lit. g)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din O.U.G. nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32/2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Contracte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tip repo pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. Titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A.O.P.C./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│O.P.C.V.M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. Dividende │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încasat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. Alte active│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(sume în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzit, sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│distribuitori, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sume la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│S.S.I.F. etc.).│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│II. Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│S.A.I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozitarului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu comisioanele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intermediarilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu comisioanele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de rulaj şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu dobânzile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de emisiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisioanelor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tarifelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate A.S.F.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. Cheltuielile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu auditul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Răscumpărări de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│III. Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activului net │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(I-II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────┴──────┴───┴───────┴───────┴──────┴───┴─────────┘


    Situaţia valorii unitare a activului net

┌──────────┬────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ │Perioada │ │
│Denumire │Perioada│corespunzătoare│ │
│element │curentă │a │Diferenţe│
│ │ │anului │ │
│ │ │precedent │ │
├──────────┼────────┼───────────────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│activ net │ │ │ │
│(din care │ │ │ │
│defalcat │ │ │ │
│pe clase │ │ │ │
│de │ │ │ │
│unităţi de│ │ │ │
│fond) │ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────┼─────────┤
│Număr de │ │ │ │
│unităţi de│ │ │ │
│fond/ │ │ │ │
│acţiuni în│ │ │ │
│circulaţie│ │ │ │
│(defalcat │ │ │ │
│pe clase │ │ │ │
│de unităţi│ │ │ │
│de fond) │ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────┼─────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│unitară a │ │ │ │
│activului │ │ │ │
│net │ │ │ │
│(defalcat │ │ │ │
│pe clase │ │ │ │
│de │ │ │ │
│unităţi de│ │ │ │
│fond) │ │ │ │
└──────────┴────────┴───────────────┴─────────┘


    SITUAŢIA DETALIATĂ A INVESTIŢIILOR LA DATA DE ..................
    I. Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România
    1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Nr. │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Simbol │Data ultimei │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │acţiune│şedinţe în │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total al │
│ │ │care s-a │ │ │ │ │emitentului│O.P.C.V.M.│
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘


    2. Acţiuni netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Nr. │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Simbol │Data ultimei │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │acţiune│şedinţe în │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total al │
│ │ │care s-a │ │ │ │ │emitentului│O.P.C.V.M.│
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

        În situaţia în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu Standardele Internaţionale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), explicaţii cu privire la metodele de evaluare utilizate.

    3. Acţiuni netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pentru care nu se obţin situaţiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Nr. │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Simbol │Data ultimei │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │acţiune│şedinţe în │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total al │
│ │ │care s-a │ │ │ │ │emitentului│O.P.C.V.M.│
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘


    4. Drepturi de preferinţă/drepturi de alocare

┌───────┬─────┬──────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │Tipul│ │Data ultimei │Nr. │Valoare│Valoare│Pondere în│
│Emitent│de │Simbol│şedinţe în │drepturi│drept │totală │activul │
│ │drept│ │care s-a │deţinute│ │ │total al │
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │O.P.C.V.M.│
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────┴──────┴─────────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┘


    5. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale/obligaţiuni corporative

┌───────┬───────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Emitent│Simbol │Data ultimei │Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Discount/ │Preţ │Valoare│Pondere în │Pondere în│
│ │obligaţiune│şedinţe în │obligaţiuni│achiziţie│cupon│scadenţă│iniţială│zilnică │cumulată│primă │piaţă│totală │total │activul │
│ │ │care s-a │deţinute │ │ │cupon │ │ │ │cumulate(ă)│ │ │obligaţiuni│total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │/ │ │ │emisiune │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominal sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    6. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice centrale

┌─────┬─────────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬─────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Serie│Data ultimei │Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Discount/ │Preţ │Valoare│Banca │Pondere în │Pondere în│
│ │şedinţe în │obligaţiuni│achiziţie│cupon│scadenţă│iniţială│zilnică │cumulată│primă │piaţă│totală │inter- │total │activul │
│ │care s-a │deţinute │ │ │cupon │ │ │ │cumulat(ă)│ │ │mediară│obligaţiuni│total al │
│ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │/ │ │ │ │emisiune │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │lei │ │% │% │
├─────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │ │0,000 │
└─────┴─────────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴─────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominala reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionata cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    7. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

┌───────┬─────────┬──────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Data ultimei │Nr. │Preţ │ │Pondere în│
│Emitent│Tipul de │Simbol│şedinţe în │valori │de │Valoare│activul │
│ │valoare │ │care │mobiliare│piaţă│totală │total al │
│ │mobiliară│ │s-a │ │ │ │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┴─────┴───────┴──────────┘


    8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România

┌───────┬─────────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │capitalul │ │
│ │ │ │ │ │ │social │Pondere în│
│Emitent│Tipul de │Simbol│Valoarea│Nr. valori │Valoare│ale │activul │
│ │valoare │ │unitară │mobiliare │totală │emitentului│total al │
│ │mobiliară│ │ │tranzacţionate│ │/total │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │obligaţiuni│ │
│ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴──────────┘    II. Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru
    1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │Cod │Data ultimei │Nr. │ │ │Curs │ │ │Pondere în│
│Emitent│ISIN│şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│valutar│Valoare│Pondere în │activul │
│ │ │care s-a │deţinute│nominală*)│acţiune│BNR ...│totală │capitalul │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │/ RON │ │social al │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │emitentului│O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │valută │valută │lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

        *) dacă este cazul

    2. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale, obligaţiuni corporative

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Emitent│Cod │Data ultimei │Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Discount/ │Preţ │Curs │Valoare│Pondere în │Pondere în│
│ │ISIN│şedinţe în │obligaţiuni│achiziţiei│cupon│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│primă │piaţă │valutar│totală │total │activul │
│ │ │care s-a │deţinute │ │ │cupon │ │ │ │cumulat(ă)│ │BNR.../│ │obligaţiuni│total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │/ │ │RON │ │ale unei │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emisiuni │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominala reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    3. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice centrală

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Emitent│Cod │Data ultimei │Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Discount/ │Preţ │Curs │Valoare│Pondere în │Pondere în│
│ │ISIN│şedinţe în │obligaţiuni│achiziţiei│cupon│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│primă │piaţă │valutar│totală │total │activul │
│ │ │care s-a │deţinute │ │ │cupon │ │ │ │cumulat(ă)│ │BNR.../│ │obligaţiuni│total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │/ │ │RON │ │ale unei │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emisiuni │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    4. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din alt stat membru

┌───────┬─────────┬──────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Data ultimei │Nr. │Preţ │ │Pondere în│
│Emitent│Tipul de │Simbol│şedinţe în │valori │de │Valoare│activul │
│ │valoare │ │care │mobiliare│piaţă│totală │total al │
│ │mobiliară│ │s-a │ │ │ │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┴─────┴───────┴──────────┘

    – obligaţiunile admise la tranzacţionare corporative/emise de administraţia publică centrală vor fi raportate similar obligaţiunilor admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale;
    – în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;

    5. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru

┌───────┬─────────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │capitalul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │social │Pondere în│
│Emitent│Tipul de │Simbol│Valoarea│Nr. valori │Curs │Valoare│ale │activul │
│ │valoare │ │unitară │mobiliare │valutar│totală │emitentului│total al │
│ │mobiliară│ │ │tranzacţionate│BNR │ │/total │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘    III. Valorile mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ
    1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │Cod │Data ultimei │Nr. │ │ │Curs │ │ │Pondere în│
│Emitent│ISIN│şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│valutar│Valoare│Pondere în │activul │
│ │ │care s-a │deţinute│nominală*)│acţiune│BNR ...│totală │capitalul │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │/ RON │ │social al │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │emitentului│O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │valută │valută │lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

        *) dacă este cazul

    2. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale, obligaţiuni corporative, tranzacţionate în ultimele 30 de zile

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Emitent│Cod │Data ultimei │Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Discount/ │Preţ │Curs │Valoare│Pondere în │Pondere în│
│ │ISIN│şedinţe în │obligaţiuni│achiziţiei│cupon│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│primă │piaţă │valutar│totală │total │activul │
│ │ │care s-a │deţinute │ │ │cupon │ │ │ │cumulat(ă)│ │BNR.../│ │obligaţiuni│total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │/ │ │RON │ │ale unei │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emisiuni │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    3. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

┌───────┬─────────┬──────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Data ultimei │Nr. │Preţ │ │Pondere în│
│Emitent│Tipul de │Simbol│şedinţe în │valori │de │Valoare│activul │
│ │valoare │ │care │mobiliare│piaţă│totală │total al │
│ │mobiliară│ │s-a │ │ │ │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┴─────┴───────┴──────────┘

    – obligaţiunile admise la tranzacţionare corporative/emise de administraţia publică centrală vor fi raportate similar obligaţiunilor admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale;
    – în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;

    4. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

┌───────┬─────────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │capitalul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │social │Pondere în│
│Emitent│Tipul de │Simbol│Valoarea│Nr. valori │Curs │Valoare│ale │activul │
│ │valoare │ │unitară │mobiliare │valutar│totală │emitentului│total al │
│ │mobiliară│ │ │tranzacţionate│BNR │ │/total │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘    IV. Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România

┌───────┬──────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Emitent│Simbol/ │Data ultimei │Nr. │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Discount/ │Preţ │Valoare│Pondere în │Pondere în│
│ │serie │şedinţe în │instrumente│achiziţie│scadenţa│iniţială│zilnică │cumulată│primă │piaţă│totală │total │activul │
│ │instrument│care s-a │deţinute │ │ │ │ │ │cumulat(ă)│ │ │instrumente│total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │/ │ │ │ale pieţei │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │monetare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴──────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┘

        Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România

┌───────┬──────────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │total │Pondere în│
│Emitent│Simbol/ │Valoarea│Nr. │Valoare│instrumente│activul │
│ │serie │unitară │instrumente │totală │ale pieţei │total al │
│ │instrument│ │tranzacţionate│ │monetare │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ale │ │
│ │ │ │ │ │unui │ │
│ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴──────────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴──────────┘


    V. Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Emitent│Cod │Data ultimei │Nr. │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Discount/ │Preţ │Curs │Valoare│Pondere în │Pondere în│
│ │ISIN│şedinţe în │instrumente│achiziţie│scadenţa│iniţială│zilnică │cumulată│primă │piaţă │valutar│totală │total │activul │
│ │ │care s-a │deţinute │ │ │ │ │ │cumulate │ │BNR.../│ │instrumente│total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │(ă) │ │RON │ │ale pieţei │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │monetare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care instrumental a fost achiziţionat la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat cu discount/primă;
    – în cazul în care instrumentul a fost achiziţionat cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
        Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru

┌───────┬────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │total │Pondere în│
│Emitent│Cod │Valoarea│Nr. │Curs │Valoare│instrumente│activul │
│ │ISIN│unitară │instrumente │valutar│totală │ale pieţei │total al │
│ │ │ │tranzacţionate│BNR │ │monetare │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ale │ │
│ │ │ │ │ │ │unui │ │
│ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘


    VI. Instrumentele pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Emitent│Cod │Data ultimei │Nr. │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Discount/ │Preţ │Curs │Valoare│Pondere în │Pondere în│
│ │ISIN│şedinţe în │instrumente│achiziţie│scadenţa│iniţială│zilnică │cumulată│primă │piaţă │valutar│totală │total │activul │
│ │ │care s-a │deţinute │ │ │ │ │ │cumulate │ │BNR.../│ │instrumente│total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │(ă) │ │RON │ │ale pieţei │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │monetare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care instrumental a fost achiziţionat la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat cu discount/primă;
    – în cazul în care instrumentul a fost achiziţionat cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
        Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

┌───────┬────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │total │Pondere în│
│Emitent│Cod │Valoarea│Nr. │Curs │Valoare│instrumente│activul │
│ │ISIN│unitară │instrumente │valutar│totală │ale pieţei │total al │
│ │ │ │tranzacţionate│BNR │ │monetare │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ale │ │
│ │ │ │ │ │ │unui │ │
│ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘


    VII. Valori mobiliare nou emise
    1. Acţiuni nou emise

┌───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Nr. │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │acţiuni │nominală│acţiune│totală │social │total │
│ │deţinute│ │ │ │al │al │
│ │ │ │ │ │emitentului│O.P.C.V.M.│
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘


    2. Obligaţiuni nou emise

┌───────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Emitent│Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Discount/│Valoare│Pondere în │Pondere în│
│ │obligaţiuni│achiziţie│cupon│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│primă │totală │total │activul │
│ │deţinute │ │ │cupon │ │ │ │cumulat │ │obligaţiuni│total al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ă) │ │ale unui │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionata cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    3. Drepturi de preferinţă (ulterior înregistrării la depozitarul central, anterior admiterii la tranzacţionare)

┌───────┬───────┬──────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Nr. │Valoare │ │Pondere în│
│Emitent│Simbol │drepturi │teoretică │Valoare│activul │
│acţiuni│acţiune│de │drept de │totală │total al │
│ │ │preferinţă│preferinţă│ │O.P.C.V.M.│
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┘    VIII. Alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012
    VIII.1. Alte valori mobiliare menţionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012
    1. Acţiuni neadmise la tranzacţionare

┌───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Nr. │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │acţiuni │nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │deţinute│ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

        În situaţia în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu Standardele Internaţionale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), explicaţii cu privire la metodele de evaluare utilizate.

    2. Acţiuni tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate

┌───────┬─────────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │Data ultimei │Nr. │ │Preţ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│şedinţe │acţiuni │Valoare │piaţă│Valoare│capitalul │activul │
│ │în care s-a │deţinute│nominală│ │totală │social al │total al │
│ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼─────────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┘


    3. Acţiuni neadmise la tranzacţionare evaluate la valoare zero (lipsă situaţii financiare actualizate depuse la Registrul Comerţului)

┌───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Nr. │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │acţiuni │nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │deţinute│ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘


    4. Obligaţiuni neadmise la tranzacţionare

┌───────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Emitent│Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Discount/ │Valoare│Pondere în │Pondere în│
│ │obligaţiuni│achiziţie│cupon│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│primă │totală │total │activul │
│ │deţinute │ │ │cupon │ │ │ │cumulate │ │obligaţiuni│total al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ă) │ │ale unui │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionata cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    5. Sume în curs de decontare pentru acţiuni tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate

┌───────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Valoarea│Nr. acţiuni │Valoare│capitalul │activul │
│ │unitară │tranzacţionate│totală │social │total │
│ │ │ │ │al │al │
│ │ │ │ │emitentului│O.P.C.V.M.│
├───────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴──────────┘    VIII.2. Alte instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012
    1. Efecte de comerţ

┌───────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în│
│Emitent│Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Valoare│activul │
│ │achiziţie│scadentă│iniţială│zilnică │cumulată│totală │total al │
│ │ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │lei │lei │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘
    IX. Disponibil în conturi curente şi numerar
    1. Disponibil în conturi curente şi numerar în lei

┌──────────┬──────────┬────────────────┐
│Denumire │Valoare │Pondere în │
│bancă │curentă │activul total │
│ │ │al O.P.C.V.M. │
├──────────┼──────────┼────────────────┤
│ │Lei/valută│% │
├──────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼──────────┼────────────────┤
│TOTAL │0,00 │0,000 │
└──────────┴──────────┴────────────────┘


    2. Disponibil în conturi curente şi numerar denominate în ......

┌────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Denumire│Valoare│Curs │Valoare │Pondere în│
│bancă │curentă│valutar│actualizată│activul │
│ │ │BNR │lei │total al │
│ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │valută │ │ │% │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │0,000 │0,000 │
└────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘    X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la instituţii de credit din România/din alt stat membru/dintr-un stat terţ
    1. Depozite bancare denominate în lei

┌────────┬────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în│
│Denumire│Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Valoare│activul │
│bancă │constituirii│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │lei │lei │lei │lei │% │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘


    2. Depozite bancare denominate în valută

┌────────┬────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Curs │ │Pondere în│
│Denumire│Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │valutar│Valoare│activul │
│bancă │constituirii│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│BNR.../│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │RON │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │valută │valută │valută │lei │lei │% │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┘    XI. Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată
    - pe categorii distincte: pe o piaţa reglementată din România/dintr-un stat membru/dintr-un stat terţ
    1. Contracte futures

┌────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │Preţ │ │ │ │ │Pondere în│
│Contract│Nr. │Tip │Scadenţa│mediu │Cotare│Valoare│Profit/ │Valoare│activul │
│ │Contracte│contract│ │vânzare/ │ │marjă │Pierdere│totală │total │
│ │ │ │ │cumpărare│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │% │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘


    2. Opţiuni

┌────────┬─────────────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬──────────┬───────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ │Data ultimei │ │Tip │Tip │ │ │ │ │ │Pondere în│
│Contract│şedinţe │Nr. │opţiune│Contract│Scadenţă│Preţ de │Prima │Valoare │Valoare│activul │
│ │în care s-a │contracte│ │ │ │exercitare│plătită│prima │totală │total al │
│ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │închidere│ │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │% │
├────────┼─────────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴─────────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴──────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┘


    3. Sume în curs de decontare pentru instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată

┌────────┬────────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │Pondere în│
│Contract│Valoarea│Nr. contracte │Valoare│activul │
│ │unitară │tranzacţionate│totală │total │
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │lei │ │lei │% │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │0,00 │0,00 │
└────────┴────────┴──────────────┴───────┴──────────┘    XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate
    1. Contracte forward

┌───────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Curs │ │ │ │Pondere în│
│Contraparte│Cantitate│Tip │Data │Data │Preţ de │valutar│Curs │Profit/ │Valoare│activul │
│ │ │contract│achiziţiei│scadenţei│exercitare│BNR │forward│pierdere│totală │total al │
│ │ │ │ │ │ │..../ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │RON │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │% │
├───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘


    2. Contracte swap
    - evaluare în funcţie de cotaţie:

┌───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în│
│Contraparte│Capital │Data │Data │Data │Cotaţie │Valoare│activul │
│ │iniţial │achiziţie│scadenţei│cotaţie│contraparte│totală │total al │
│ │(Notional)│ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │% │lei │% │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────┴───────┴──────────┘


    – evaluare în funcţie de determinarea valorii prezente a plăţilor din cadrul contractului

┌───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │Valoare │Valoare │ │Pondere în│
│Contraparte│Capital │Data │Data │actualizată│actualizată│Valoare│activul │
│ │iniţial │achiziţie│scadenţei│a plăţilor │a │totală │total al │
│ │(Notional)│ │ │de │plăţilor de│ │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │efectuat │efectuat │ │ │
│ │ │ │ │către Fond │de Fond │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────┘


┌────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Curs │ │Pondere în│
│Contract│Nr. │Tip │Preţ │Preţ │Profit │Marja │valutar│Valoare│activul │
│ │contracte│Contract│mediu │cotare│poziţii │ │BNR │totală │total al │
│ │ │ │vânzare/ │ │deschise│ │..../ │ │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │cumpărare│ │ │ │RON │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │valuta │valuta│valuta │valuta│lei │lei │% │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┴──────────┘    3. Contracte pe diferenţă
    4. Alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari/alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi

┌────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬──────────┐
│ │Nr. │Tip │ │ │ │Pondere în│
│Contract│contracte│Contract│Preţ │Preţ │Valoare│activul │
│ │ │ │vânzare/ │cotare│totală │total al │
│ │ │ │cumpărare│ │ │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │% │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────────┘    XIII. Instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012

┌─────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Seria │Tipul de │titluri │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Valoare│Banca │total │activul │
│emisiunii│instrument│deţinute│achiziţiei│scadenta│iniţială│zilnică │cumulată│totală │intermediară│instrumente│total al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emisiune │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │ │% │% │
├─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │ │0,000 │
└─────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────────┴───────────┴──────────┘


    XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC
    1. Titluri de participare denominate în lei

┌────────┬─────────────┬────────┬───────┬─────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │Nr. │ │ │ │total │Pondere în│
│Denumire│Data ultimei │unităţi │Valoare│Preţ │Valoare│titluri │activul │
│fond │şedinţe │de │unitate│piaţă│totală │de │total │
│ │în care s-a │fond │de fond│ │ │participare│al │
│ │tranzacţionat│deţinute│(VUAN) │ │ │ale │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M./│ │
│ │ │ │ │ │ │AOPC │ │
├────────┼─────────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├────────┼─────────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└────────┴─────────────┴────────┴───────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;

    2. Titluri de participare denominate în valută

┌────────┬────┬─────────────┬────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Nr. │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │Data ultimei │unităţi │Valoare│ │Curs │ │total │Pondere în│
│Denumire│Cod │şedinţe │de │unitate│Preţ │valutar│Valoare│titluri de │activul │
│Fond │ISIN│în care s-a │fond │de fond│piaţă │BNR │totală │participare│total al │
│ │ │tranzacţionat│deţinute│(VUAN) │ │RON │ │ale │O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ │/.... │ │O.P.C.V.M./│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │AOPC │ │
├────────┼────┼─────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Valută │valută│lei │lei │% │% │
│ │ │ │ │VUAN │ │ │ │ │ │
├────────┼────┼─────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────┼─────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────┼─────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└────────┴────┴─────────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;

    3. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denominate în lei

┌────────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │total │Pondere în│
│Denumire│Valoarea│Nr. titluri de│Valoare│titluri │activul │
│fond │unitară │participare │totală │de │total al │
│ │de piaţă│tranzacţionate│ │participare│O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ale │ │
│ │ │ │ │O.P.C.V.M./│ │
│ │ │ │ │AOPC │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │lei │ │lei │% │% │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │0,00 │ │0,000 │
└────────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴──────────┘


    4. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denominate în valută

┌────────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │total │Pondere în│
│Denumire│Valoarea│Nr. titluri de│Curs │Valoare│titluri │activul │
│fond │unitară │participare │valutar│totală │de │total al │
│ │de piaţă│tranzacţionate│BNR │ │participare│O.P.C.V.M.│
│ │ │ │ │ │ale │ │
│ │ │ │ │ │O.P.C.V.M./│ │
│ │ │ │ │ │AOPC │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │valută │ │ │lei │% │% │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└────────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘    XV. Dividende sau alte drepturi de primit
    1. Dividende de încasat

┌───────┬───────┬───────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în│
│Emitent│Simbol │Data │Nr. │Dividend│Suma de│activul │
│ │acţiune│ex-dividend│acţiuni │brut │încasat│total │
│ │ │ │deţinute│ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├───────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘


    2. Acţiuni distribuite fără contraprestaţie în bani

┌───────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în│
│Emitent│Simbol │Data │Nr. │Valoare│Valoare│activul │
│ │acţiune│ex-dividend│acţiuni│acţiune│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘


    3. Acţiuni distribuite cu contraprestaţie în bani

┌───────┬───────┬───────────┬────────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în│
│Emitent│Simbol │Data │Nr. │Valoare│Valoare│activul │
│ │acţiune│ex-dividend│acţiuni │acţiune│totală │total │
│ │ │ │deţinute│ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┘


    4. Suma de plată pentru acţiuni distribuite cu contraprestaţie în bani

┌───────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în│
│Emitent│Simbol │Data │Nr. │Preţ │Valoare│activul │
│ │acţiune│ex-dividend│acţiuni │subscriere│totală │total │
│ │ │ │deţinute│ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├───────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴───────┴──────────┘


    5. Drepturi de preferinţă (anterior admiterii la tranzacţionare şi ulterior perioadei de tranzacţionare)

┌───────┬───────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Nr. │Valoare │ │Pondere în│
│Emitent│Simbol │Data │drepturi │teoretică │Valoare│activul │
│acţiuni│acţiune│ex-dividend│de │drept de │totală │total │
│ │ │ │preferinţă│preferinţă│ │al │
│ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M.│
├───────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┘        Raportare săptămânală a activelor şi obligaţiilor O.P.C.V.M. denominate în lei în perioada ..........

┌────┬───────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │Ziua 1 │Ziua 2 │
├────┼───────────────┼───────┬───────────┬───────────┼───────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │ │Pondere │ │ │Pondere │
│Nr. │Element │Suma │Valoare │valoare │Suma │Valoare │valoare │
│crt.│ │plasată│actualizată│actualizată│plasată│actualizată│actualizată│
│ │ │ │ │în │ │ │în │
│ │ │ │ │total │ │ │total │
│ │ │ │ │active │ │ │active │
│ │ ├───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ │RON │RON │% │RON │RON │% │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │
│1 │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei │ │ │ │ │ │ │
│ │monetare: │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │
│1.1 │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │
│ │admise sau │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │
│ │România: │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- acţiuni │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- alte valori │ │ │ │ │ │ │
│ │asimilate (cu │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │fiecărei │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii │ │ │ │ │ │ │
│ │de emitent) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- alte titluri │ │ │ │ │ │ │
│ │de creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │pe categorii de│ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- alte valori │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare, │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │
│1.2 │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │
│ │admise sau │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │
│ │membru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- acţiuni │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- alte valori │ │ │ │ │ │ │
│ │asimilate (cu │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │fiecărei │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii │ │ │ │ │ │ │
│ │de emitent) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- alte titluri │ │ │ │ │ │ │
│ │de creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │pe categorii de│ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- alte valori │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare, │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │
│ │admise la cota │ │ │ │ │ │ │
│ │oficiala a unei│ │ │ │ │ │ │
│ │burse dintr-un │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │stat terţ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau negociate │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o altă piaţă│ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │
│ │terţ, care │ │ │ │ │ │ │
│ │operează în mod│ │ │ │ │ │ │
│ │regulat şi este│ │ │ │ │ │ │
│ │recunoscută │ │ │ │ │ │ │
│ │şi deschisă │ │ │ │ │ │ │
│ │publicului, │ │ │ │ │ │ │
│ │aprobate de │ │ │ │ │ │ │
│ │A.S.F. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- acţiuni, alte│ │ │ │ │ │ │
│ │valori │ │ │ │ │ │ │
│ │asimilate (cu │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │fiecărei │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii │ │ │ │ │ │ │
│ │de emitent), │ │ │ │ │ │ │
│ │alte titluri de│ │ │ │ │ │ │
│ │creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii de │ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- alte valori │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare, │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │
│1.4 │mobiliare nou │ │ │ │ │ │ │
│ │emise │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte valori │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │
│1.5 │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │
│ │menţionate la │ │ │ │ │ │ │
│ │art. 83 (1) │ │ │ │ │ │ │
│ │lit. a) din │ │ │ │ │ │ │
│ │O.U.G. nr. 32/ │ │ │ │ │ │ │
│ │2012 din care: │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare (pe │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii şi pe│ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri de │ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Instrumente ale│ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii │ │ │ │ │ │ │
│ │şi pe │ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri de │ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Disponibil în │ │ │ │ │ │ │
│2 │cont curent şi │ │ │ │ │ │ │
│ │numerar │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Depozite │ │ │ │ │ │ │
│3 │bancare din │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Depozite │ │ │ │ │ │ │
│ │bancare │ │ │ │ │ │ │
│3.1 │constituite la │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │credit din │ │ │ │ │ │ │
│ │România │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Depozite │ │ │ │ │ │ │
│ │bancare │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │constituite la │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │credit │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │
│ │membru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Depozite │ │ │ │ │ │ │
│ │bancare │ │ │ │ │ │ │
│3.3 │constituite la │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │credit │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-o ţară │ │ │ │ │ │ │
│ │terţă │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │
│4 │derivate │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată: │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │
│ │derivate │ │ │ │ │ │ │
│4.1 │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată │ │ │ │ │ │ │
│ │din România, pe│ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │
│ │derivate │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │
│4.2 │pe o │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │
│ │membru, pe │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │
│ │derivate │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │
│4.3 │pe o │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │
│ │terţ, pe │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │
│ │derivate │ │ │ │ │ │ │
│5 │negociate în │ │ │ │ │ │ │
│ │afara │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementate, │ │ │ │ │ │ │
│ │pe categorii de│ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Instrumente ale│ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei │ │ │ │ │ │ │
│ │monetare, │ │ │ │ │ │ │
│ │altele decât │ │ │ │ │ │ │
│ │cele │ │ │ │ │ │ │
│6 │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată, │ │ │ │ │ │ │
│ │conform art. 82│ │ │ │ │ │ │
│ │lit. g) din │ │ │ │ │ │ │
│ │O.U.G. nr. 32/ │ │ │ │ │ │ │
│ │2012, pe │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii de │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Titluri de │ │ │ │ │ │ │
│7 │participare la │ │ │ │ │ │ │
│ │O.P.C.V.M./AOPC│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Dividende sau │ │ │ │ │ │ │
│8 │alte drepturi │ │ │ │ │ │ │
│ │de încasat │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte active │ │ │ │ │ │ │
│9 │(fără a se │ │ │ │ │ │ │
│ │limita la) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- Sume în │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzit │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- Sume virate │ │ │ │ │ │ │
│ │la S.S.I.F. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- Sume aflate │ │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuitori │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- Sume în curs │ │ │ │ │ │ │
│ │de rezolvare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- Sume plătite │ │ │ │ │ │ │
│ │în avans │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│10 │ACTIV TOTAL │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│11 │Cheltuielile │ │ │ │ │ │ │
│ │fondului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│ │privind plata │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanelor │ │ │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │ │ │
│ │societăţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │administrare a │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţiilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│ │privind plata │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanelor │ │ │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitarului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│ │privind plata │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanelor │ │ │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │ │ │
│ │intermediarilor│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanele şi│ │ │ │ │ │ │
│ │tarifele │ │ │ │ │ │ │
│ │datorate A.S.F.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- alte │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli (pe │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii) │ │ │ │ │ │ │
│ │- răscumpărări │ │ │ │ │ │ │
│ │de plătit │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ACTIV NET (din │ │ │ │ │ │ │
│12 │care defalcat │ │ │ │ │ │ │
│ │pe clase de │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │fond) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Număr unităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │de fond/acţiuni│ │ │ │ │ │ │
│ │în circulaţie, │ │ │ │ │ │ │
│13 │din care │ │ │ │ │ │ │
│ │deţinute de: │ │ │ │ │ │ │
│ │(defalcat pe │ │ │ │ │ │ │
│ │clase de │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │fond) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- persoane │ │ │ │ │ │ │
│ │fizice │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- persoane │ │ │ │ │ │ │
│ │juridice │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Valoare unitară│ │ │ │ │ │ │
│ │a activului net│ │ │ │ │ │ │
│ │(VUAN) (din │ │ │ │ │ │ │
│14 │care │ │ │ │ │ │ │
│ │defalcat pe │ │ │ │ │ │ │
│ │clase de │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │fond) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Număr │ │ │ │ │ │ │
│15 │investitori, │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- persoane │ │ │ │ │ │ │
│ │fizice │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │- persoane │ │ │ │ │ │ │
│ │juridice │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┘

        Evoluţia activului net şi a VUAN în ultimii 3 ani

┌─────────────┬────────┬────────┬──────┐
│ │An T-2 │An T-1 │An T │
├─────────────┼────────┼────────┼──────┤
│Activ net │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼──────┤
│VUAN │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴──────┘


    ANEXA 11

        Raportare săptămânală a activelor şi obligaţiilor O.P.C.V.M. denominate în valută în perioada ................

┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │Element │Ziua 1 │Ziua 2 │
│crt.│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┬───────┬───────┬───────────┼───────┬───────┬───────┬───────────┤
│ │ │Suma │Valoare│Valoare│Pondere │Suma │Valoare│Valoare│Pondere │
│ │ │plasată│actua- │actua- │valoare │plasată│actua- │actua- │valoare │
│ │ │ │lizată │lizată │actualizată│ │lizată │lizată │actualizată│
│ │ │ │ │ │în total │ │ │ │în total │
│ │ │ │ │ │active │ │ │ │active │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │ │valută │valută │RON │% │valută │valută │RON │% │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monetare: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1 │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asimilate (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de emitent) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- alte titluri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe categorii de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2 │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │membru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asimilate (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de emitent) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- alte titluri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe categorii de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │admise la cota │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oficială a unei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │burse dintr-o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │ţară terţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau negociate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o altă piaţă│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-o ţară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terţă, care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operează în mod│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regulat şi este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recunoscută │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi deschisă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publicului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aprobate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │A.S.F. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- acţiuni, alte│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asimilate (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de emitent), │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte titluri de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4 │mobiliare nou │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.5 │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţionate la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │art. 83 (1) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lit. a) din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │O.U.G. nr. 32/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2012 din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobiliare (pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii şi pe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(pe categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Disponibil în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │cont curent şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │bancare din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1 │constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │credit din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │membru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 │constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terţ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1 │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din România, pe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2 │pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │membru, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3 │pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terţ, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │negociate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afara │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe categorii de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monetare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │art. 82 lit. g)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din O.U.G. nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │32/2012, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │participare la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │O.P.C.V.M./AOPC│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Dividende sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │alte drepturi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de încasat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Alte active │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │(fără a se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limita la) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- Sume în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- Sume virate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la S.S.I.F. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- Sume aflate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuitori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- Sume în curs │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de rezolvare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- Sume plătite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în avans │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│10 │ACTIV TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│11 │Cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind plata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │societăţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind plata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitarului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind plata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intermediarilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanele şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tarifele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │datorate A.S.F.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli (pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- răscumpărări │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de plătit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │ACTIV NET (din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │care defalcat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe clase de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fond) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Număr unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de fond/acţiuni│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în circulaţie, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │din care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deţinute de: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(defalcat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clase de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fond) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Valoare unitară│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a activului net│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(VUAN) (din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │defalcat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clase de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fond) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │investitori, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┘


                                           ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016