Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 27 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 136 bis din 10 februarie 2021
──────────
        Conţinute de ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136 din 10 februarie 2021.
──────────
    ANEXA 1

        (Anexa Nr. 1 la Metodologie)
                     GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE

┌──────────┬───────────────────────────┐
│TERMENE │ACTIVITĂŢI │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Depunerea fişei de │
│15 iunie -│autoevaluare/evaluare şi a │
│15 august │raportului justificativ la │
│ │secretariatul unităţii/ │
│ │instituţiei de învăţământ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │consiliul profesoral a │
│ │fişelor de autoevaluare/ │
│ │evaluare ale cadrelor │
│ │didactice şi personalului │
│ │didactic auxiliar pentru │
│ │anul şcolar în curs │
│ ├───────────────────────────┤
│ │Evaluarea în comisia de │
│ │evaluare/compartimente │
│3-10 ├───────────────────────────┤
│septembrie│Evaluare în consiliul de │
│ │administraţie │
│ ├───────────────────────────┤
│ │Comunicarea, în scris, prin│
│ │secretariatul unităţii de │
│ │învăţământ, a hotărârii │
│ │consiliului de │
│ │administraţie, către toate │
│ │cadrele didactice şi │
│ │personalul didactic │
│ │auxiliar │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│Până la ├───────────────────────────┤
│data de 15│Soluţionarea contestaţiilor│
│septembrie│şi comunicarea în scris a │
│ │rezultatelor. │
└──────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 2

        (Anexa Nr. 2 la Metodologie)
        ANTET
                     FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
                            ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
                PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
        Numărul fişei postului: .....................
        Numele şi prenumele cadrului didactic: ....................
        Specialitatea: .....................
        Perioada evaluată: ...................
        Calificativul acordat: ...............

┌──────────────┬─────────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Punctaj │
│ │ │Indicatori │ │acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Comisia │Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│de │administraţie│contestaţii│
│ │ │ │ │ │evaluare│ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1 Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │programei şcolare, a │ │ │ │ │ │ │
│ │normelor de elaborare│ │ │ │ │ │ │
│ │a documentelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare, precum şi│ │ │ │ │ │ │
│ │adaptarea acesteia la│ │ │ │ │ │ │
│ │particularităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │grupei/clasei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2. Implicarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare a ofertei │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul unităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3 Folosirea TIC în │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare didactică │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.4. Proiectarea │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│activităţilor suport │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │pentru învăţarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │mediul online şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumentelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare aplicabile │ │ │ │ │ │ │
│ │online, din │ │ │ │ │ │ │
│ │perspectiva │ │ │ │ │ │ │
│ │principiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare didactică │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.5. Proiectarea unor│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare │ │ │ │ │ │ │
│ │corelate cu │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivele │ │ │ │ │ │ │
│ │curriculare, nevoile │ │ │ │ │ │ │
│ │şi interesele │ │ │ │ │ │ │
│ │educabililor, planul │ │ │ │ │ │ │
│ │managerial al │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1 Utilizarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │strategii didactice │ │ │ │ │ │ │
│ │care asigură │ │ │ │ │ │ │
│ │caracterul aplicativ │ │ │ │ │ │ │
│ │al învăţării şi │ │ │ │ │ │ │
│ │formarea │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea │specifice. │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│didactice │2.2 Utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientă a │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor materiale │ │ │ │ │ │ │
│ │din unitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ în vederea│ │ │ │ │ │ │
│ │optimizării │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice-inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│ │resurse TIC. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3. Utilizarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │resurse educaţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │deschise, aplicaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │online, crearea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │susţinerea sesiunilor│ │ │ │ │ │ │
│ │de învăţare pe │ │ │ │ │ │ │
│ │platforme │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.4. Diseminarea, │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │valorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │realizate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.5. Organizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice, │ │ │ │ │ │ │
│ │currriculare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare în │ │ │ │ │ │ │
│ │mediul şcolar, │ │ │ │ │ │ │
│ │extraşcolar şi în │ │ │ │ │ │ │
│ │mediul online. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.6 Formarea │ │ │ │ │ │ │
│ │deprinderilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │studiu individual şi │ │ │ │ │ │ │
│ │în echipă în vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │formării/dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţei de „a │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţa să înveţi". │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.7. Organizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi prin │ │ │ │ │ │ │
│ │participare la │ │ │ │ │ │ │
│ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ │voluntariat. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │25 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1 Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │transparenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │criteriilor, a │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2 Aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │testelor predictive, │ │ │ │ │ │ │
│ │interpretarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.3 Utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │diverselor │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente de │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare, inclusiv a │ │ │ │ │ │ │
│ │celor online. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4 Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │autoevaluării şi │ │ │ │ │ │ │
│ │interevaluării. │ │ │ │ │ │ │
│3. Evaluarea ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│rezultatelor │3.5 Evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│învăţării │satisfacţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionali. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.6 Coordonarea │ │ │ │ │ │ │
│ │elaborării │ │ │ │ │ │ │
│ │portofoliului │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţional ca │ │ │ │ │ │ │
│ │element central al │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluării │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţării. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.7. Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente de │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare a │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii online, │ │ │ │ │ │ │
│ │valorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluării şi oferirea│ │ │ │ │ │ │
│ │de feedback fiecărui │ │ │ │ │ │ │
│ │elev. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1 Stabilirea unui │ │ │ │ │ │ │
│ │cadru adecvat (reguli│ │ │ │ │ │ │
│ │de conduită, │ │ │ │ │ │ │
│ │atitudini, ambient) │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │ │ │ │
│ │particularităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │clasei de elevi. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2 Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │comportamentului │ │ │ │ │ │ │
│4. │elevilor şi │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│clasei de │situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│elevi │conflictuale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.3 Cunoaşterea, │ │ │ │ │ │ │
│ │consilierea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │tratarea diferenţiată│ │ │ │ │ │ │
│ │a elevilor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.4 Motivarea │ │ │ │ │ │ │
│ │elevilor prin │ │ │ │ │ │ │
│ │valorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │exemplelor de bună │ │ │ │ │ │ │
│ │practică. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │12 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1 Participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programele de formare│ │ │ │ │ │ │
│ │continuă/ │ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │valorificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice şi metodice│ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2 Implicarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │metodice la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ/catedrei. │ │ │ │ │ │ │
│5. ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Managementul │5.3 Realizarea/ │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │portofoliului │ │ │ │ │ │ │
│personale │profesional şi │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului personal. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.4 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare în │ │ │ │ │ │ │
│ │interiorul şi în │ │ │ │ │ │ │
│ │afara unităţii (cu │ │ │ │ │ │ │
│ │elevii, personalul │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii, echipa │ │ │ │ │ │ │
│ │managerială şi cu │ │ │ │ │ │ │
│ │beneficiarii din │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţii-familiile│ │ │ │ │ │ │
│ │elevilor). │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │8 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1 Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale│ │ │ │ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2 Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ofertei educaţionale.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.3 Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │imaginii unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ în │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitate prin │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatele elevilor │ │ │ │ │ │ │
│ │la olimpiade, │ │ │ │ │ │ │
│ │concursuri, │ │ │ │ │ │ │
│ │competiţii, │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │extraşcolare │ │ │ │ │ │ │
│ │realizate în mediul │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar, extraşcolar │ │ │ │ │ │ │
│ │şi în mediul online. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.4 Realizarea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programe/activităţi │ │ │ │ │ │ │
│6. Contribuţia│de prevenire şi │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│combatere a violenţei│ │ │ │ │ │ │
│instituţională│şi bullying-ului în │ │ │ │ │ │ │
│şi la │mediul şcolar şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │mediul online │ │ │ │ │ │ │
│imaginii ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│unităţii │6.5 Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│şcolare │normelor, │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate a muncii, │ │ │ │ │ │ │
│ │de prevenire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │stingere a │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiilor şi de │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru toate tipurile│ │ │ │ │ │ │
│ │de activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate în cadrul│ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ, precum şi│ │ │ │ │ │ │
│ │a sarcinilor │ │ │ │ │ │ │
│ │suplimentare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.6 Implicarea activă│ │ │ │ │ │ │
│ │în crearea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │culturi a calităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │organizaţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.7. Promovarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţare interactive │ │ │ │ │ │ │
│ │prin utilizarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente realizate│ │ │ │ │ │ │
│ │cu ajutorul │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │7.1. Manifestarea │ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ │
│ │civice (limbaj, │ │2 │ │ │ │ │
│ │ţinută, respect, │ │ │ │ │ │ │
│ │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│7. Conduita │7.2. Respectarea şi │ │ │ │ │ │ │
│profesională │promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │3 │ │ │ │ │
│ │didactice (normelor │ │ │ │ │ │ │
│ │deontologice). │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de evaluare: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 3

        (Anexa Nr. 3 la Metodologie)
        ANTET
                         FIŞA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC
                             ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
        În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ........, se încheie astăzi, ..........., prezenta fişă a postului:
        Numele şi prenumele ..............................
        Specialitatea: ...................
        Denumirea postului: ..............
        Decizia de numire: ...................
        Încadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat
        Număr de ore sarcini de serviciu: .........
        Număr ore de predare: .......
        Profesor diriginte la clasa: .........
        Cerinţe:
    - studii: ........................
    – studii specifice postului ..................
    – vechime ..............
    – grad didactic ..........

        Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie pentru curriculum/catedră;
    – de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
    – de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
    1.1. Analizarea curriculumului şcolar.
    1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor.
    1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.
    1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.
    1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC.
    1.6. Proiectarea activităţilor suport pentru învăţarea în mediul on-line.
    1.7. Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile on-line.
    1.8. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.
    1.9. Proiectarea activităţii extracurriculare.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE
    2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare.
    2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
    2.3. Integrarea şi utilizarea TIC.
    2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice curriculare în mediul şcolar şi online.
    2.5. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor.
    2.6. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei.
    2.7. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ).

    3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
    3.1. Eficientizarea relaţiei profesor-familie.
    3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online.
    3.3. Implicarea partenerilor educaţionali - realizarea de parteneriate.
    3.4. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi prin participarea la acţiuni de voluntariat.

    4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
    4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.
    4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.
    4.3. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii on-line.
    4.4. Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor.
    4.5. Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării.
    4.6. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor.

    5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
    5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi.
    5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte.
    5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor - elevi, elevi - elevi, profesor - familie.
    5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice.
    5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.

    6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
    6.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, manifestări ştiinţifice etc.
    6.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.

    7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale.
    7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale.
    7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
    7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
    7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
    7.6. Promovarea de activităţi de învăţare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.
    7.7. Implicarea în prevenirea şi combaterea violenţei şi bullying-ului în mediul şcolar şi/sau în mediul online.


    II. ALTE ATRIBUŢII
        În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de situaţii de urgenţă, în condiţiile legii:
        ......................................
        ......................................
        ......................................
        ......................................

        Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).

        Răspunderea disciplinară:
        Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

        Director,
        (nume, semnătură, ştampilă)
        Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:
        ...................
        Data: ...............

    ANEXA 4

        (Anexa Nr. 4 la Metodologie)
        ANTET
                     FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
                  STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIILE DE
          BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
        Numărul fişei postului: .................
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ..................
        Calificativul acordat: .................

┌──────────────┬────────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1.Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │normelor │ │ │ │ │ │ │
│ │biblioteconomice în │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare recomandate │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru funcţionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecii şcolare.│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2 Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │existente la nivelul│ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii cu privire │ │ │ │ │ │ │
│ │la: │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │• efectuarea │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │documentele de │ │ │ │ │ │ │
│ │evidenţă (RFM, RI, │ │ │ │ │ │ │
│ │Fişele de evidenţă, │ │ │ │ │ │ │
│ │Fişe de cititor); │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │• transmiterea │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţiilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │interiorul şi │ │ │ │ │ │ │
│ │exteriorul unităţii.│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3 Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│planificării │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │calendaristice a │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecii în │ │ │ │ │ │ │
│ │concordanţă cu │ │ │ │ │ │ │
│ │structura anului │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar şi adaptată │ │ │ │ │ │ │
│ │la particularităţile│ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii şcolare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.4 Proiectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │anumitor activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │de iniţiere şi │ │ │ │ │ │ │
│ │valorizare a │ │ │ │ │ │ │
│ │dimensiunii │ │ │ │ │ │ │
│ │educative a TIC în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul bibliotecii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.5 Elaborarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente de │ │ │ │ │ │ │
│ │planificare pe │ │ │ │ │ │ │
│ │tipuri de │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi: │ │ │ │ │ │ │
│ │pedagogice, │ │ │ │ │ │ │
│ │culturale, de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi de │ │ │ │ │ │ │
│ │gestionare a │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecii. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1 Organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecii în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea punerii lor │ │ │ │ │ │ │
│ │la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizatorilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2 Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │completă/corectă/ │ │ │ │ │ │ │
│ │legală a operaţiilor│ │ │ │ │ │ │
│ │biblioteconomice │ │ │ │ │ │ │
│ │(catalogare, │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificare/ │ │ │ │ │ │ │
│ │indexare, │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare, │ │ │ │ │ │ │
│ │evidenţă, împrumut, │ │ │ │ │ │ │
│ │inventariere, │ │ │ │ │ │ │
│ │casare) prin │ │ │ │ │ │ │
│ │colaborare cu alte │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimente. │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│activităţii │2.3 Gestionarea prin│ │ │ │ │ │ │
│ │securitate şi bună │ │ │ │ │ │ │
│ │păstrare a dotării │ │ │ │ │ │ │
│ │şi colecţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.4 Organizarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │expoziţii, vizite şi│ │ │ │ │ │ │
│ │întâlniri tematice, │ │ │ │ │ │ │
│ │ateliere de creaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │privind promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ofertei bibliotecii │ │ │ │ │ │ │
│ │în comunitate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │atragerea │ │ │ │ │ │ │
│ │cititorilor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.5 Adaptarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │complexitatea muncii│ │ │ │ │ │ │
│ │pe baza nivelului de│ │ │ │ │ │ │
│ │concepţie, de │ │ │ │ │ │ │
│ │analiză şi sinteză a│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1 Asigurarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │bune comunicări şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionări la nivel│ │ │ │ │ │ │
│ │intern (cu elevii, │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrele didactice, │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic-auxiliare).│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2 Comunicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientă cu │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizatorii externi│ │ │ │ │ │ │
│ │(părinţi, │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitate) şi │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneri. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.3 Atragerea │ │ │ │ │ │ │
│ │elevilor către │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │ │ │ │
│3. Comunicare │bibliotecii şi │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│stimularea lecturii │ │ │ │ │ │ │
│ │(număr fişe de │ │ │ │ │ │ │
│ │cititor). │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4 Consolidarea │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţiei dintre │ │ │ │ │ │ │
│ │şcoală şi │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.5 Colaborarea cu │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │cultură şi educaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │realizării unor │ │ │ │ │ │ │
│ │proiecte cu caracter│ │ │ │ │ │ │
│ │cultural şi │ │ │ │ │ │ │
│ │educativ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1 Analiza │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelului şi │ │ │ │ │ │ │
│ │stadiului propriei │ │ │ │ │ │ │
│ │pregătiri │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2 Participarea │ │ │ │ │ │ │
│4. │permanentă la │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │cercuri şi │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│activităţi metodice │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │la nivel local/ │ │ │ │ │ │ │
│personale │judeţean/ naţional. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.3 Participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1 Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │integrală şi la timp│ │ │ │ │ │ │
│ │a atribuţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilite prin fişa │ │ │ │ │ │ │
│ │postului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2 Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │Regulamentului de │ │ │ │ │ │ │
│ │organizare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionare a │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecii şcolare │ │ │ │ │ │ │
│ │şi a Regulamentului │ │ │ │ │ │ │
│ │intern al │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecii şcolare,│ │ │ │ │ │ │
│ │respectarea normelor│ │ │ │ │ │ │
│ │de conservare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate a │ │ │ │ │ │ │
│ │colecţiilor, a │ │ │ │ │ │ │
│ │normelor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi │ │ │ │ │ │ │
│5. Contribuţia│securitate a muncii,│ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│PSI şi ISU. │ │ │ │ │ │ │
│instituţională├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│şi la │5.3 Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │valorilor culturale │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │româneşti prin │ │ │ │ │ │ │
│şcolii │realizarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriate │ │ │ │ │ │ │
│ │educative naţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │şi internaţionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.4 Iniţiative │ │ │ │ │ │ │
│ │personale privind │ │ │ │ │ │ │
│ │stimularea │ │ │ │ │ │ │
│ │donaţiilor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinerea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │sponsorizări în │ │ │ │ │ │ │
│ │scopul dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.5 Utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │raţională şi │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientă a │ │ │ │ │ │ │
│ │alocaţiilor bugetare│ │ │ │ │ │ │
│ │pentru achiziţii, │ │ │ │ │ │ │
│ │abonamente. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea │ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale şi│ │ │ │ │ │ │
│ │civice (limbaj, │ │2 │ │ │ │ │
│ │ţinută, respect, │ │ │ │ │ │ │
│ │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│profesională │6.2.Respectarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Total │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 5

        (Anexa Nr. 6 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                 CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE INFORMATICIAN
        Numărul fişei postului: .....................
        Numele şi prenumele titularului: ......................
        Perioada evaluată: ...................
        Calificativul acordat: ....................

┌──────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│ale evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1 Gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi verificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │permanentă a │ │ │ │ │ │ │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionare a │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de│ │ │ │ │ │ │
│ │calcul din dotare│ │ │ │ │ │ │
│ │şi asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizării în │ │ │ │ │ │ │
│ │bune condiţii a │ │ │ │ │ │ │
│ │acesteia. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2 Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi administrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │reţelei INTERNET │ │ │ │ │ │ │
│ │a şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│activităţii │1.3 Implicarea în│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ofertei │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul unităţii.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.4 Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │la activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare │ │ │ │ │ │ │
│ │corelate cu │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivele │ │ │ │ │ │ │
│ │curriculare │ │ │ │ │ │ │
│ │extrase din │ │ │ │ │ │ │
│ │planul managerial│ │ │ │ │ │ │
│ │al unităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1 Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnice │ │ │ │ │ │ │
│ │profesorilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │altă specialitate│ │ │ │ │ │ │
│ │decât informatică│ │ │ │ │ │ │
│ │în timpul orelor │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │ │ │ │
│ │laboratorul AEL │ │ │ │ │ │ │
│ │sau în oricare │ │ │ │ │ │ │
│ │alt laborator de │ │ │ │ │ │ │
│ │informatică. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2 Utilizează şi│ │ │ │ │ │ │
│ │gestionează │ │ │ │ │ │ │
│ │eficient │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea │resursele puse la│ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │
│didactice │postului: │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecă de │ │ │ │ │ │ │
│ │software şi │ │ │ │ │ │ │
│ │documentaţii, │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente de │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică de calcul│ │ │ │ │ │ │
│ │şi auxiliare, │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3 Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │la activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare,│ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ │voluntariat. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │elevii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.3 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │echipa │ │ │ │ │ │ │
│ │managerială. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│3.Comunicare │3.4 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.5 Relaţionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │cu firmele │ │ │ │ │ │ │
│ │producătoare de │ │ │ │ │ │ │
│ │softuri, de │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente de │ │ │ │ │ │ │
│ │calcul, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │firmele care │ │ │ │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │ │ │ │
│ │service-ul │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de│ │ │ │ │ │ │
│ │calcul, │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionarea cu │ │ │ │ │ │ │
│ │providerul de │ │ │ │ │ │ │
│ │INTERNET. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1 Valorificarea│ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite prin │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programele de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare/ │ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2 Implicarea în│ │ │ │ │ │ │
│4. │organizarea │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│metodice la │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │nivelul unităţii │ │ │ │ │ │ │
│personale │de învăţământ/ │ │ │ │ │ │ │
│ │catedrei de │ │ │ │ │ │ │
│ │informatică. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.3 Realizarea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │portofoliului şi │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului │ │ │ │ │ │ │
│ │personal. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │de parteneriate │ │ │ │ │ │ │
│ │şi proiecte │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2 Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ofertei │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.3 Realizarea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programe/ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │prevenire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │combatere a │ │ │ │ │ │ │
│ │violenţei şi │ │ │ │ │ │ │
│5. Contribuţia│comportamentelor │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│nesănătoase în │ │ │ │ │ │ │
│instituţională│mediul şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│şi la ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│promovarea │5.4 Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │normelor, │ │ │ │ │ │ │
│unităţii │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
│şcolare │sănătate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate a │ │ │ │ │ │ │
│ │muncii, de PSI şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ISU pentru toate │ │ │ │ │ │ │
│ │tipurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul unităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de învăţământ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │sarcinilor │ │ │ │ │ │ │
│ │suplimentare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.5 Implicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activă în crearea│ │ │ │ │ │ │
│ │unei culturi a │ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │organizaţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea│ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale│ │ │ │ │ │ │
│ │şi civice │ │2 │ │ │ │ │
│ │(limbaj, ţinută, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │respect, │ │ │ │ │ │ │
│profesională │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 6

        (Anexa Nr. 8 la Metodologie)
        ANTET
                     FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
              STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE LABORANT
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│ale evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1 Corelarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │programa şcolară │ │ │ │ │ │ │
│ │şi cu normele de │ │ │ │ │ │ │
│ │elaborare a │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2 Implicarea în│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ofertei │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul unităţii.│ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│activităţii │1.3 Folosirea TIC│ │ │ │ │ │ │
│ │în activitatea de│ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.4 Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │la activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare │ │ │ │ │ │ │
│ │corelate cu │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivele │ │ │ │ │ │ │
│ │curriculare │ │ │ │ │ │ │
│ │extrase din │ │ │ │ │ │ │
│ │planul managerial│ │ │ │ │ │ │
│ │al unităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1 Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │unor experimente │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice care │ │ │ │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │ │ │ │
│ │caracterul │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicativ al │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţării şi │ │ │ │ │ │ │
│ │formarea │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2 Utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientă a │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale din │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea │unitatea de │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │învăţământ în │ │ │ │ │ │ │
│didactice │vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │optimizării │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv resurse │ │ │ │ │ │ │
│ │TIC. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3 Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │la activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare,│ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ │voluntariat. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │elevii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.3 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │echipa │ │ │ │ │ │ │
│ │managerială. │ │ │ │ │ │ │
│3.Comunicare ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│şi relaţionare│3.4 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.5 Relaţionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │cu firmele │ │ │ │ │ │ │
│ │producătoare de │ │ │ │ │ │ │
│ │resurse materiale│ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │
│ │laboratoarelor de│ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │cu firmele care │ │ │ │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │ │ │ │
│ │service-ul │ │ │ │ │ │ │
│ │dispozitivelor │ │ │ │ │ │ │
│ │din dotare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1 Valorificarea│ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite prin │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programele de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare/ │ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│4. │4.2 Implicarea în│ │ │ │ │ │ │
│Managementul │organizarea │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │metodice la │ │ │ │ │ │ │
│personale │nivelul unităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de învăţământ/ │ │ │ │ │ │ │
│ │catedrei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.3 Realizarea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │portofoliului şi │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului │ │ │ │ │ │ │
│ │personal. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │de parteneriate │ │ │ │ │ │ │
│ │şi proiecte │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2 Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ofertei │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.3 Realizarea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programe/ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │prevenire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │combatere a │ │ │ │ │ │ │
│ │violenţei şi │ │ │ │ │ │ │
│5. Contribuţia│comportamentelor │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│nesănătoase în │ │ │ │ │ │ │
│instituţională│mediul şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│şi la ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│promovarea │5.4 Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │normelor, │ │ │ │ │ │ │
│unităţii │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
│şcolare │sănătate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate a │ │ │ │ │ │ │
│ │muncii, de PSI şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ISU pentru toate │ │ │ │ │ │ │
│ │tipurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul unităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de învăţământ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │sarcinilor │ │ │ │ │ │ │
│ │suplimentare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.5 Implicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activă în crearea│ │ │ │ │ │ │
│ │unei culturi a │ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │organizaţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea│ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale│ │ │ │ │ │ │
│ │şi civice │ │2 │ │ │ │ │
│ │(limbaj, ţinută, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │respect, │ │ │ │ │ │ │
│profesională │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 7

        (Anexa Nr. 10 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                   CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE TEHNICIAN
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬───────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1. Corelarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnicianului │ │ │ │ │ │ │
│ │cu activităţile│ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2. Realizarea│ │ │ │ │ │ │
│ │planului │ │ │ │ │ │ │
│ │managerial │ │ │ │ │ │ │
│ │specific │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│postului. │ │ │ │ │ │ │
│activităţii ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3. Aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementărilor│ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare la │ │ │ │ │ │ │
│ │locul de muncă │ │ │ │ │ │ │
│ │şi în │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │realizate cu │ │ │ │ │ │ │
│ │elevii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Îndeplinirea │ │ │ │ │ │ │
│ │sarcinilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│ │fişa postului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2. Utilizarea│ │ │ │ │ │ │
│ │raţională şi │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientă a │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea │materiale, │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │financiare, │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │şi de timp. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3. Formarea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │elevi a unor │ │ │ │ │ │ │
│ │deprinderi şi a│ │ │ │ │ │ │
│ │unor abilităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │calificării. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Capacitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │a face echipă │ │ │ │ │ │ │
│ │cu cadrele │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice şi cu│ │ │ │ │ │ │
│ │ceilalţi │ │ │ │ │ │ │
│ │angajaţi ai │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2. Realizarea│ │ │ │ │ │ │
│ │comunicării cu │ │ │ │ │ │ │
│3. Comunicarea│elevii. │ │ │ │ │ │ │
│şi ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│relaţionarea │3.3.Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicării cu │ │ │ │ │ │ │
│ │conducerea │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4. │ │ │ │ │ │ │
│ │Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │conflictuale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii de │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │Participarea la│ │ │ │ │ │ │
│4. │stagii de │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │formare/ │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │perfecţionare │ │ │ │ │ │ │
│personale │etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.3. Aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1. Promovarea│ │ │ │ │ │ │
│ │unei atitudini │ │ │ │ │ │ │
│ │proactive faţă │ │ │ │ │ │ │
│ │de activităţile│ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2. Promovarea│ │ │ │ │ │ │
│ │în comunitate a│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│5. Contribuţia│instituţiei, │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│participând la │ │ │ │ │ │ │
│instituţională│programe şi │ │ │ │ │ │ │
│şi la │parteneriate. │ │ │ │ │ │ │
│promovarea ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│imaginii │5.3. Realizarea│ │ │ │ │ │ │
│şcolii │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │în conformitate│ │ │ │ │ │ │
│ │cu politica │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţională a │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.4. │ │ │ │ │ │ │
│ │Respectarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicarea │ │15 │ │ │ │ │
│ │regulilor │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Manifestarea │ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii │ │ │ │ │ │ │
│ │morale şi │ │2 │ │ │ │ │
│ │civice (limbaj,│ │ │ │ │ │ │
│ │ţinută, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │respect, │ │ │ │ │ │ │
│profesională │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea│ │ │ │ │ │ │
│ │şi promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 8

        (Anexa Nr. 12 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                 CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE PEDAGOG ŞCOLAR
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬───────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1. Corelarea │ │ │ │ │ │ │
│ │conţinutului │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │pedagog şcolar │ │ │ │ │ │ │
│ │cu obiectivele │ │ │ │ │ │ │
│ │generale ale │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2. Realizarea│ │ │ │ │ │ │
│ │planului │ │ │ │ │ │ │
│ │managerial al │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│pedagogului │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3. Aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementărilor│ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare ce au │ │ │ │ │ │ │
│ │în vedere │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │pedagogului │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Îndeplinirea │ │ │ │ │ │ │
│ │sarcinilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │postului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2. Utilizarea│ │ │ │ │ │ │
│ │raţională şi │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientă a │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea │resurselor │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │materiale, │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare, │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │şi de timp. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3. │ │ │ │ │ │ │
│ │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │personalităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │elevului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Capacitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │a se integra/ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucra în │ │ │ │ │ │ │
│ │echipă. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2. Realizarea│ │ │ │ │ │ │
│ │comunicării cu │ │ │ │ │ │ │
│ │elevii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.3. Realizarea│ │ │ │ │ │ │
│ │comunicării cu │ │ │ │ │ │ │
│ │factorii de │ │ │ │ │ │ │
│3. Comunicare │răspundere din │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│şcoală. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4.. │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicării cu │ │ │ │ │ │ │
│ │familia. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.5. │ │ │ │ │ │ │
│ │Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │conflictuale │ │ │ │ │ │ │
│ │din cămin. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii de │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │Participarea la│ │ │ │ │ │ │
│4. │stagii de │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │formare/ │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │perfecţionare │ │ │ │ │ │ │
│personale │etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.3. Aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoştinţelor /│ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Manifestarea │ │ │ │ │ │ │
│ │unei atitudini │ │ │ │ │ │ │
│ │proactive în │ │ │ │ │ │ │
│ │legătură cu │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │căminului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2. Promovarea│ │ │ │ │ │ │
│ │în comunitate a│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│5. Contribuţia│instituţiei, │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│participând la │ │ │ │ │ │ │
│instituţională│programe şi │ │ │ │ │ │ │
│şi promovarea │parteneriate/ │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │pregătind │ │ │ │ │ │ │
│şcolii │participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │elevilor la │ │ │ │ │ │ │
│ │programe/ │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.3. Realizarea│ │ │ │ │ │ │
│ │unui climat de │ │ │ │ │ │ │
│ │disciplină şi │ │ │ │ │ │ │
│ │de siguranţă în│ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │căminului de │ │ │ │ │ │ │
│ │elevi. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Manifestarea │ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii │ │ │ │ │ │ │
│ │morale şi │ │2 │ │ │ │ │
│ │civice (limbaj,│ │ │ │ │ │ │
│ │ţinută, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │respect, │ │ │ │ │ │ │
│profesională │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea│ │ │ │ │ │ │
│ │şi promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 9

        (Anexa Nr. 14 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                        CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE
                          INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1. Corelarea │ │ │ │ │ │ │
│ │conţinutului │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │planul managerial│ │ │ │ │ │ │
│ │al directorului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2. Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │planului anual şi│ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│semestrial de │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extraşcolare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3. Aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementărilor │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1. Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │extraşcolare │ │ │ │ │ │ │
│ │propuse. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2. Utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │raţională şi │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientă a │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare, │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţionale şi│ │ │ │ │ │ │
│ │de timp. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│2. Realizarea │2.3. Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │unui climat │ │ │ │ │ │ │
│ │propice │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │personale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.4. Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │respectând │ │ │ │ │ │ │
│ │principiul │ │ │ │ │ │ │
│ │egalităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │şanse . │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.5. Contribuţii │ │ │ │ │ │ │
│ │la dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │personalităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │elevului. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1. Capacitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │de a lucra în │ │ │ │ │ │ │
│ │echipă. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2. Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicării cu │ │ │ │ │ │ │
│ │elevii, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrele │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │conducerea │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│3. Comunicarea├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│şi │3.3. Menţinerea │ │ │ │ │ │ │
│relaţionarea │relaţiilor cu │ │ │ │ │ │ │
│ │diferiţi │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneri din │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │locală. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4. │ │ │ │ │ │ │
│ │Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │conflictuale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1.Identificarea│ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor proprii │ │ │ │ │ │ │
│ │de dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2. Participarea│ │ │ │ │ │ │
│ │la activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │metodice, stagii │ │ │ │ │ │ │
│4. │de formare/ │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │etc. │ │ │ │ │ │ │
│personale ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.3. Aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1. Formarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │elevi a unei │ │ │ │ │ │ │
│ │atitudini │ │ │ │ │ │ │
│ │proactive faţă de│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1. Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │în comunitate a │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiei, │ │ │ │ │ │ │
│ │participând la │ │ │ │ │ │ │
│5. Contribuţia│programe şi │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│parteneriate. │ │ │ │ │ │ │
│instituţională├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│şi la │5.2. Contribuţia │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │la îmbunătăţirea/│ │ │ │ │ │ │
│imaginii │consolidarea │ │ │ │ │ │ │
│şcolii │imaginii şcolii │ │ │ │ │ │ │
│ │în comunitate │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.3. Facilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoaştere, │ │ │ │ │ │ │
│ │înţelegere, │ │ │ │ │ │ │
│ │însuşire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │respectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │regulilor │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea│ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale│ │ │ │ │ │ │
│ │şi civice │ │2 │ │ │ │ │
│ │(limbaj, ţinută, │ │ │ │ │ │ │
│ │respect, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│profesională ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Total │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 10

        (Anexa Nr. 16 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ASISTENT SOCIAL
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬────────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctai acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1. Programarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă socială. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2. Organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii şi a │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│locului de muncă. │ │ │ │ │ │ │
│activităţii ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3. Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │codului deontologic │ │ │ │ │ │ │
│ │al asistentului │ │ │ │ │ │ │
│ │social. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1. Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │programului de │ │ │ │ │ │ │
│ │lucru. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2. Îndeplinirea la│ │ │ │ │ │ │
│ │termen a │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3. Utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │corespunzătoare a │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea │documentelor │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │(legislaţie, │ │ │ │ │ │ │
│ │metodologii şi │ │ │ │ │ │ │
│ │proceduri). │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.4 Utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │logisticii unităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │în care îşi │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1 Demonstrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare formală │ │ │ │ │ │ │
│ │intra şi │ │ │ │ │ │ │
│ │interinstituţională.│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2. Facilitează │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicarea formală │ │ │ │ │ │ │
│ │intra şi │ │ │ │ │ │ │
│ │interinstituţională,│ │ │ │ │ │ │
│ │şcoală-familie, │ │ │ │ │ │ │
│3. Comunicare │şcoală-comunitate │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│şcolară-comunitate │ │ │ │ │ │ │
│ │socială. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.3 Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │conflictuale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4. Capacitate de a│ │ │ │ │ │ │
│ │se integra şi de a │ │ │ │ │ │ │
│ │lucra în echipă. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1. Identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltare în │ │ │ │ │ │ │
│ │carieră şi │ │ │ │ │ │ │
│ │personală. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2. Participarea la│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │metodico-ştiinţifice│ │ │ │ │ │ │
│ │de specialitate, │ │ │ │ │ │ │
│4. │stagii de formare/ │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│personale │4.3. Aplicarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea curentă │ │ │ │ │ │ │
│ │a cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite în │ │ │ │ │ │ │
│ │programele de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare continuă/ │ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1. Promovarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitate a │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii unităţii│ │ │ │ │ │ │
│ │de învăţământ, │ │ │ │ │ │ │
│ │ofertei educaţionale│ │ │ │ │ │ │
│ │şi a rezultatelor │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2 Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │integrală a │ │ │ │ │ │ │
│ │regulamentelor │ │ │ │ │ │ │
│ │interne şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilite la nivelul│ │ │ │ │ │ │
│5. Contribuţia│unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│instituţională├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│şi la │5.3 Participarea la │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │activităţile │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │organizate de │ │ │ │ │ │ │
│unităţii │unitate privind │ │ │ │ │ │ │
│şcolare │cunoaşterea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicarea normelor │ │ │ │ │ │ │
│ │şi procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate în muncă,│ │ │ │ │ │ │
│ │de PSI şi ISU. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.4 Participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programe/activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │de prevenire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │combatere a │ │ │ │ │ │ │
│ │violenţei şi │ │ │ │ │ │ │
│ │comportamentelor │ │ │ │ │ │ │
│ │nesănătoase. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea │ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale şi│ │ │ │ │ │ │
│ │civice (limbaj, │ │2 │ │ │ │ │
│ │ţinută, respect, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│profesională ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Total │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 11

        (Anexa Nr. 18 la Metodologie)
        ANTET
                     FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
             STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE COREPETITOR
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1. Programarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │corepetiţie, │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectării │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2. Proiectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │unor activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare │ │ │ │ │ │ │
│ │corelate cu │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│obiectivele │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │curriculare, │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoile şi │ │ │ │ │ │ │
│ │interesele │ │ │ │ │ │ │
│ │educabililor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3. Implicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │în activităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │de proiectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ofertei │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul unităţii.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1. Organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi amenajarea │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţiului de │ │ │ │ │ │ │
│ │lucru. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2. Îndeplinirea│ │ │ │ │ │ │
│ │la termen a │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3. Utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │corespunzătoare a│ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │metodelor │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice. │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│activităţii │2.4. Organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │la activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.5. Formarea │ │ │ │ │ │ │
│ │deprinderilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │studiu individual│ │ │ │ │ │ │
│ │şi în echipă în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea formării/│ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţei de „a│ │ │ │ │ │ │
│ │învăţa să │ │ │ │ │ │ │
│ │înveţi". │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1 Demonstrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare │ │ │ │ │ │ │
│ │formală intra şi │ │ │ │ │ │ │
│ │inter- │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţională. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2. Comunicarea │ │ │ │ │ │ │
│3. Comunicare │şcoală - familie │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│- comunitate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.3.Capacitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │de a face echipă │ │ │ │ │ │ │
│ │cu cadrele │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice şi cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ceilalţi angajaţi│ │ │ │ │ │ │
│ │ai şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1. Participarea│ │ │ │ │ │ │
│ │la programele de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare continuă │ │ │ │ │ │ │
│ │şi perfecţionare.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2. Aplicarea în│ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │curentă a │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoştinţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite în │ │ │ │ │ │ │
│ │programele de │ │ │ │ │ │ │
│4. │formare continuă │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │şi perfecţionare.│ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│dezvoltării │4.3.Implicarea în│ │ │ │ │ │ │
│personale │organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │metodice la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul unităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de învăţământ/ │ │ │ │ │ │ │
│ │catedrei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.4.Realizarea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │portofoliului şi │ │ │ │ │ │ │
│ │a dosarului │ │ │ │ │ │ │
│ │personal. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1 .Implicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │în dezvoltarea de│ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2.Promovarea în│ │ │ │ │ │ │
│ │comunitate a │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ, a │ │ │ │ │ │ │
│ │ofertei │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale şi a│ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│5. Contribuţia│5.3.Participarea │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│la activităţile │ │ │ │ │ │ │
│instituţională│organizate de │ │ │ │ │ │ │
│şi promovarea │unitate privind │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │cunoaşterea şi │ │ │ │ │ │ │
│şcolii │aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │normelor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate a │ │ │ │ │ │ │
│ │muncii, de PSI şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ISU │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.4.Realizarea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programe/ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │prevenire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │combatere a │ │ │ │ │ │ │
│ │violenţei şi │ │ │ │ │ │ │
│ │comportamentelor │ │ │ │ │ │ │
│ │nesănătoase în │ │ │ │ │ │ │
│ │mediul şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea│ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale│ │ │ │ │ │ │
│ │şi civice │ │2 │ │ │ │ │
│ │(limbaj, ţinută, │ │ │ │ │ │ │
│ │respect, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│profesională ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Total │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────┬──────────────────────┐
│Data:│Nume şi │Semnături: │
│ │prenume: │ │
├─────┼─────────┼──────────────────────┤
│ │ │• Cadru didactic │
│ │ │auxiliar evaluat: │
├─────┼─────────┼──────────────────────┤
│ │ │• Responsabil │
│ │ │compartiment: │
├─────┼─────────┼──────────────────────┤
│ │ │• Responsabil comisie │
│ │ │de contestaţii: │
├─────┼─────────┼──────────────────────┤
│ │ │• Director: │
├─────┼─────────┼──────────────────────┤
│ │ │• Membrii CA: │
└─────┴─────────┴──────────────────────┘


    ANEXA 12

        (Anexa Nr. 20 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                          CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA
                                    MEDIATOR ŞCOLAR
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestării│
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Fundamentarea │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectării │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţiei este │ │ │ │ │ │ │
│ │realizată conform│ │ │ │ │ │ │
│ │fişei postului. │ │ │ │ │ │ │
│ │Stabileşte │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivele şi │ │ │ │ │ │ │
│ │durata │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii în │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţie de │ │ │ │ │ │ │
│ │specificul │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii şi │ │ │ │ │ │ │
│ │timpul │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│disponibil. │ │ │ │ │ │ │
│activităţii de├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│mediator │1.2. Strategiile │ │ │ │ │ │ │
│şcolar │de lucru sunt │ │ │ │ │ │ │
│ │corect stabilite.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3. Elaborează │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente de │ │ │ │ │ │ │
│ │lucru/proiectare.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.4. Foloseşte │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumentele TIC│ │ │ │ │ │ │
│ │în proiectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │experienţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │derulate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.5. Proiectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare.│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┬─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1. Organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dirijarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │planificate sunt │ │ │ │ │ │ │
│ │realizate conform│ │ │ │ │ │ │
│ │planificării. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2. Utilizează │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice, │ │ │ │ │ │ │
│ │adecvate │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţiei. │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│activităţii de│2.3. │ │ │ │ │ │ │
│mediator │Monitorizează │ │ │ │ │ │ │
│şcolar │copiii de vârstă │ │ │ │ │ │ │
│ │preşcolară şi de │ │ │ │ │ │ │
│ │vârstă şcolară. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.4. Ajută la │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │practicilor │ │ │ │ │ │ │
│ │incluzive în │ │ │ │ │ │ │
│ │şcoală. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.5. Promovează │ │ │ │ │ │ │
│ │limba, tradiţiile│ │ │ │ │ │ │
│ │şi obiceiurile │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţii în │ │ │ │ │ │ │
│ │şcoală. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┬─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1. Stabileşte │ │ │ │ │ │ │
│ │modalităţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare: │ │ │ │ │ │ │
│ │• Transmiterea │ │ │ │ │ │ │
│ │corectă a │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţiei; │ │ │ │ │ │ │
│ │• Medierea │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicării; │ │ │ │ │ │ │
│ │• Stabilirea │ │ │ │ │ │ │
│ │modelelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │colaborare ale │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │familia, │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │locală, ONG-uri; │ │ │ │ │ │ │
│ │• Consilierea │ │ │ │ │ │ │
│ │familiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
│ │privind rolul şi │ │ │ │ │ │ │
│ │importanţa │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolarizării. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│3. Comunicare │3.2. Transmite │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│corect │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţia. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.3. Mediază │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │cazuri de │ │ │ │ │ │ │
│ │conflict din │ │ │ │ │ │ │
│ │şcoală. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4. Stabileşte │ │ │ │ │ │ │
│ │modele de │ │ │ │ │ │ │
│ │colaborare ale │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │familia, │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │locală, ONG-uri. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.5. Consiliază │ │ │ │ │ │ │
│ │familiile │ │ │ │ │ │ │
│ │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
│ │privind rolul şi │ │ │ │ │ │ │
│ │importanţa │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolarizării. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┬─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1. Identifică │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoile proprii │ │ │ │ │ │ │
│ │de dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2. Participă la│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi/stagii│ │ │ │ │ │ │
│ │de formare, │ │ │ │ │ │ │
│ │cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│4. │perfecţionare, │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │manifestări │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│ştiinţifice etc. │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│personale │4.3. Aplică │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoştinţele/ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţile/ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţele │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.4. Integrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi utilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │TIC. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┬─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1. Relaţionarea│ │ │ │ │ │ │
│ │eficientă cu │ │ │ │ │ │ │
│ │partenerii │ │ │ │ │ │ │
│ │economici şi │ │ │ │ │ │ │
│ │sociali. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2. Gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │practice în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul unor │ │ │ │ │ │ │
│ │proiecte în │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriat. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.3. Implicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │în activitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │specifică │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurare a │ │ │ │ │ │ │
│5. Contribuţia│calităţii din │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│instituţie. │ │ │ │ │ │ │
│instituţională├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│şi la │5.4. Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │sistemului de │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │valori al │ │ │ │ │ │ │
│şcolii. │unităţii la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.5. Facilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoaştere, │ │ │ │ │ │ │
│ │înţelegere, │ │ │ │ │ │ │
│ │însuşire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │respectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │regulilor │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.6. Iniţierea şi│ │ │ │ │ │ │
│ │derularea │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriatelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea│ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale│ │ │ │ │ │ │
│ │şi civice │ │2 │ │ │ │ │
│ │(limbaj, ţinută, │ │ │ │ │ │ │
│ │respect, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│profesională ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────────────┴───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL │100 │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 13

        (Anexa Nr. 22 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                        CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE
                        SECRETAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1.Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │planurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │manageriale ale │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2.Implicarea în│ │ │ │ │ │ │
│ │proiectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii, la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3.Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│planificării │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │calendaristice a │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.4.Cunoaşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţiei în │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.5.Folosirea │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │informatice în │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1.Organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │ │ │ │
│ │oficiale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2. Asigură │ │ │ │ │ │ │
│ │ordonarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │arhivarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3. Gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru resursa │ │ │ │ │ │ │
│ │umană a unităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │(cadre didactice,│ │ │ │ │ │ │
│ │personal didactic│ │ │ │ │ │ │
│ │auxiliar, │ │ │ │ │ │ │
│ │personal │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea │nedidactic). │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │Înregistrarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │informatică │ │ │ │ │ │ │
│ │periodică a │ │ │ │ │ │ │
│ │datelor în │ │ │ │ │ │ │
│ │programele de │ │ │ │ │ │ │
│ │salarizare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │REVISAL. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.4. Întocmirea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │studii ale │ │ │ │ │ │ │
│ │elevilor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.5. Alcătuirea │ │ │ │ │ │ │
│ │de proceduri. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1.Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │fluxului │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţional al │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2.Raportarea │ │ │ │ │ │ │
│ │periodică pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │conducerea │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.3.Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │transparenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │deciziilor din │ │ │ │ │ │ │
│3. Comunicare │compartiment. │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4. Evidenţa, │ │ │ │ │ │ │
│ │gestionarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │arhivarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.5. Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │interfeţei │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicarea cu │ │ │ │ │ │ │
│ │beneficiarii │ │ │ │ │ │ │
│ │direcţi şi │ │ │ │ │ │ │
│ │indirecţi. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor proprii │ │ │ │ │ │ │
│ │de dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2. Participarea│ │ │ │ │ │ │
│ │la activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│4. │formare │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │profesională şi │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│dezvoltare în │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │carieră. │ │ │ │ │ │ │
│personale ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.3. Participarea│ │ │ │ │ │ │
│ │permanentă la │ │ │ │ │ │ │
│ │instruirile │ │ │ │ │ │ │
│ │organizate de │ │ │ │ │ │ │
│ │inspectoratul │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1. Planificarea│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului │ │ │ │ │ │ │
│ │prin prisma │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale şi│ │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │imaginii şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2. Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │permanentă a │ │ │ │ │ │ │
│ │legăturii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │locale privind │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.3. Îndeplinirea│ │ │ │ │ │ │
│ │altor atribuţii │ │ │ │ │ │ │
│5.Contribuţia │dispuse de şeful │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│ierarhic superior│ │ │ │ │ │ │
│instituţională│şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│şi la │directorul, care │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │pot rezulta din │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │necesitatea │ │ │ │ │ │ │
│şcolii │derulării în bune│ │ │ │ │ │ │
│ │condiţii a │ │ │ │ │ │ │
│ │atribuţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │aflate în sfera │ │ │ │ │ │ │
│ │sa de │ │ │ │ │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.4. Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │normelor, ROI, a │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate a │ │ │ │ │ │ │
│ │muncii, de PSI şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ISU pentru toate │ │ │ │ │ │ │
│ │tipurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul unităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea│ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale│ │ │ │ │ │ │
│ │şi civice │ │2 │ │ │ │ │
│ │(limbaj, ţinută, │ │ │ │ │ │ │
│ │respect, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│profesională ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 14

        (Anexa Nr. 24 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                        CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE
           ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestării│
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1. Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │planurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │manageriale ale │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2.Implicarea în│ │ │ │ │ │ │
│ │proiectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii, la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│financiar. │ │ │ │ │ │ │
│activităţii ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3.Cunoaşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţiei în │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.4.Folosirea │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │informatice în │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1.Organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │Înregistrarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │informatică │ │ │ │ │ │ │
│ │periodică a │ │ │ │ │ │ │
│ │datelor în │ │ │ │ │ │ │
│ │programele de │ │ │ │ │ │ │
│ │contabilitate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3. │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea │Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │activităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.4. Consilierea/│ │ │ │ │ │ │
│ │îndrumarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │controlul │ │ │ │ │ │ │
│ │periodic al │ │ │ │ │ │ │
│ │personalului care│ │ │ │ │ │ │
│ │gestionează │ │ │ │ │ │ │
│ │valori materiale.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.5. Alcătuirea │ │ │ │ │ │ │
│ │de proceduri. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1. Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │fluxului │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţional al │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2.Raportarea │ │ │ │ │ │ │
│ │periodică pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │conducerea │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.3. Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │transparenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │deciziilor din │ │ │ │ │ │ │
│3. Comunicare │compartiment. │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4.Evidenţa, │ │ │ │ │ │ │
│ │gestionarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │arhivarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.5. Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │interfeţei │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │
│ │licitaţiile sau │ │ │ │ │ │ │
│ │încredinţărilor │ │ │ │ │ │ │
│ │directe. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1. Nivelul şi │ │ │ │ │ │ │
│ │stadiul propriei │ │ │ │ │ │ │
│ │pregătiri │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2. Formare │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională şi │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltare în │ │ │ │ │ │ │
│ │carieră. │ │ │ │ │ │ │
│4. ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Managementul │4.3. Coordonarea │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│personalului din │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltării │subordine privind│ │ │ │ │ │ │
│personale │managementul │ │ │ │ │ │ │
│ │carierei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.4. Participarea│ │ │ │ │ │ │
│ │la instruirile │ │ │ │ │ │ │
│ │organizate de │ │ │ │ │ │ │
│ │inspectoratul │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1. Planificarea│ │ │ │ │ │ │
│ │bugetară prin │ │ │ │ │ │ │
│ │prisma │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale şi│ │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │imaginii şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2. Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │permanentă a │ │ │ │ │ │ │
│ │legăturii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │locale privind │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.3. Îndeplinirea│ │ │ │ │ │ │
│ │altor atribuţii │ │ │ │ │ │ │
│5. Contribuţia│dispuse de şeful │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│ierarhic superior│ │ │ │ │ │ │
│instituţională│şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│şi la │directorul, care │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │pot rezulta din │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │necesitatea │ │ │ │ │ │ │
│şcolii │derulării în bune│ │ │ │ │ │ │
│ │condiţii a │ │ │ │ │ │ │
│ │atribuţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │aflate în sfera │ │ │ │ │ │ │
│ │sa de │ │ │ │ │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.4. Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │normelor, │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate a │ │ │ │ │ │ │
│ │muncii, de PSI şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ISU pentru toate │ │ │ │ │ │ │
│ │tipurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul unităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea│ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale│ │ │ │ │ │ │
│ │şi civice │ │2 │ │ │ │ │
│ │(limbaj, ţinută, │ │ │ │ │ │ │
│ │respect, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│profesională ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 15

        (Anexa Nr. 26 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                        CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE
                                  INSTRUCTOR-ANIMATOR
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬───────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1 Elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii conform│ │ │ │ │ │ │
│ │specificului │ │ │ │ │ │ │
│ │postului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2 Fundamentarea │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectării │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │educative/formative│ │ │ │ │ │ │
│ │pe analiza de nevoi│ │ │ │ │ │ │
│ │efectuată în │ │ │ │ │ │ │
│ │unitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3 Folosirea TIC │ │ │ │ │ │ │
│ │în activitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│activităţii │1.4. Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectării │ │ │ │ │ │ │
│ │programelor │ │ │ │ │ │ │
│ │educative pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │timp liber şi de │ │ │ │ │ │ │
│ │vacanţă pe care le │ │ │ │ │ │ │
│ │realizează la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul şcolilor, │ │ │ │ │ │ │
│ │al cluburilor │ │ │ │ │ │ │
│ │copiilor sau în │ │ │ │ │ │ │
│ │taberele şcolare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.5 Elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriat cu alte│ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1 Organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │educative │ │ │ │ │ │ │
│ │complementare care │ │ │ │ │ │ │
│ │vizează dezvoltarea│ │ │ │ │ │ │
│ │aptitudinilor │ │ │ │ │ │ │
│ │elevilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniile │ │ │ │ │ │ │
│ │cultural-artistic, │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnic-aplicativ, │ │ │ │ │ │ │
│ │sportiv-turistic. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2 Desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │atelierelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │lucru tematice, în │ │ │ │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoile elevilor şi│ │ │ │ │ │ │
│ │cu specificul │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3 Coordonarea │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea │formaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │cultural-artistice.│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.4 Amenajarea │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţiilor adecvate │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru desfăşurarea│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │recreative în │ │ │ │ │ │ │
│ │perimetrul unităţii│ │ │ │ │ │ │
│ │de învăţământ sau │ │ │ │ │ │ │
│ │în tabere şcolare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.5 Facilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │implicării │ │ │ │ │ │ │
│ │specialiştilor din │ │ │ │ │ │ │
│ │palatele şi │ │ │ │ │ │ │
│ │cluburile copiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │în realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │programelor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │ │ │ │
│ │unitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1 Relaţionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientă cu │ │ │ │ │ │ │
│ │întregul personal │ │ │ │ │ │ │
│ │al unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2 Promovarea unui│ │ │ │ │ │ │
│ │comportament │ │ │ │ │ │ │
│ │asertiv în │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţiile cu │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul unităţii│ │ │ │ │ │ │
│ │de învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4 Facilitarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │colaborarea şcolii │ │ │ │ │ │ │
│ │cu diverse │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii (centre │ │ │ │ │ │ │
│3. Comunicare │de plasament, şcoli│ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│speciale etc.), cu │ │ │ │ │ │ │
│ │alte structuri cu │ │ │ │ │ │ │
│ │rol educaţional │ │ │ │ │ │ │
│ │care contribuie la │ │ │ │ │ │ │
│ │educarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │integrarea elevilor│ │ │ │ │ │ │
│ │în societate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.5 Popularizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │în rândul elevilor │ │ │ │ │ │ │
│ │a programelor │ │ │ │ │ │ │
│ │propuse de │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiile │ │ │ │ │ │ │
│ │specializate în │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │timp liber. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1 Identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor proprii de│ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2 Participarea la│ │ │ │ │ │ │
│ │stagii de formare/ │ │ │ │ │ │ │
│4. │cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│dezvoltării │4.3 Aplicarea în │ │ │ │ │ │ │
│personale │activitatea curentă│ │ │ │ │ │ │
│ │a cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite prin │ │ │ │ │ │ │
│ │formare continuă/ │ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1 Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │
│ │valori al unităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2 Facilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoaştere, │ │ │ │ │ │ │
│ │înţelegere, │ │ │ │ │ │ │
│ │însuşire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │respectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │regulilor sociale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.3 Elaborarea, │ │ │ │ │ │ │
│ │redactarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │popularizarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │
│5. Contribuţia│informative │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│(buletine metodice,│ │ │ │ │ │ │
│instituţională│publicaţii de │ │ │ │ │ │ │
│şi la │specialitate, │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │culegeri tematice, │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │planşe, fişe, │ │ │ │ │ │ │
│unităţii │studii, programe, │ │ │ │ │ │ │
│şcolare │traduceri, scrisori│ │ │ │ │ │ │
│ │metodice, │ │ │ │ │ │ │
│ │portofolii, │ │ │ │ │ │ │
│ │albume). │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.4 Iniţierea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │derularea │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriatelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.5 Colaborarea cu │ │ │ │ │ │ │
│ │mass-media în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea difuzării │ │ │ │ │ │ │
│ │şi popularizării │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │ │ │ │
│ │unitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea │ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale │ │ │ │ │ │ │
│ │şi civice (limbaj, │ │2 │ │ │ │ │
│ │ţinută, respect, │ │ │ │ │ │ │
│ │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│profesională │6.2.Respectarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 16

        (Anexa Nr. 28 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                        CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE
                              ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Indicatori │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Criterii de │de │Punctaj├────────┬────────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │performanţă│maxim │Auto │Compartiment│Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │ │evaluare│ │administraţie│contestaţii│
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1 Elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │
│ │specificului │ │ │ │ │ │ │
│ │postului şi │ │ │ │ │ │ │
│ │corelarea │ │ │ │ │ │ │
│ │acestora cu │ │ │ │ │ │ │
│ │documentele de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare ale │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2 Implicarea în│ │ │ │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│documentelor de │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │proiectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţional. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3 Folosirea TIC│ │ │ │ │ │ │
│ │în activitatea de│ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.4 Elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │tematicii şi │ │ │ │ │ │ │
│ │graficului de │ │ │ │ │ │ │
│ │control ale │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │ │ │ │
│ │subordine. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.1 Identificarea│ │ │ │ │ │ │
│ │şi aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │optime, prin │ │ │ │ │ │ │
│ │consultare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │conducerea │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii, pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │toate problemele │ │ │ │ │ │ │
│ │ce revin │ │ │ │ │ │ │
│ │sectorului │ │ │ │ │ │ │
│ │administrativ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.2. Organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │bazei materiale a│ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.3.Elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │ │ │ │ │
│2. Realizarea │necesare, conform│ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │normelor în │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare, pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │realizarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţii publice│ │ │ │ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării bazei│ │ │ │ │ │ │
│ │tehnico-materiale│ │ │ │ │ │ │
│ │a unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │2.4 Gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │inventarului │ │ │ │ │ │ │
│ │mobil şi imobil │ │ │ │ │ │ │
│ │al unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ în │ │ │ │ │ │ │
│ │registrul │ │ │ │ │ │ │
│ │inventar al │ │ │ │ │ │ │
│ │acesteia şi în │ │ │ │ │ │ │
│ │evidentele │ │ │ │ │ │ │
│ │contabile. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.1 Relaţionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientă cu │ │ │ │ │ │ │
│ │întregul personal│ │ │ │ │ │ │
│ │al unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.2 Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │unui comportament│ │ │ │ │ │ │
│ │asertiv în │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţiile cu │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii de │ │ │ │ │ │ │
│3. Comunicare │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │3.4 Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare în │ │ │ │ │ │ │
│ │interiorul şi în │ │ │ │ │ │ │
│ │afara unităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │(cu elevii, │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii, echipa │ │ │ │ │ │ │
│ │managerială şi în│ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţii). │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │20 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.1 Identificarea│ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor proprii │ │ │ │ │ │ │
│ │de dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │4.2 Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │la stagii de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare/ cursuri │ │ │ │ │ │ │
│4. │de perfecţionare │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │etc. │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│dezvoltării │4.3 Aplicarea în │ │ │ │ │ │ │
│personale │activitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │curentă a │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite prin │ │ │ │ │ │ │
│ │formare continuă/│ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │10 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.1 Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │
│ │valori al │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.2 Facilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoaştere, │ │ │ │ │ │ │
│ │înţelegere, │ │ │ │ │ │ │
│ │însuşire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │respectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │regulilor │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│5. Contribuţia│5.3 Participarea │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│şi implicarea în │ │ │ │ │ │ │
│instituţională│procesul │ │ │ │ │ │ │
│şi la │decizional în │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │cadrul │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │instituţiei şi la│ │ │ │ │ │ │
│unităţii │elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │
│şcolare │implementarea │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţional. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.4 Iniţierea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │derularea │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriatelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │5.5 Atragerea de │ │ │ │ │ │ │
│ │sponsori în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării bazei│ │ │ │ │ │ │
│ │materiale a │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │15 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.1. Manifestarea│ │ │ │ │ │ │
│ │atitudinii morale│ │ │ │ │ │ │
│ │şi civice │ │2 │ │ │ │ │
│ │(limbaj, ţinută, │ │ │ │ │ │ │
│ │respect, │ │ │ │ │ │ │
│6. Conduita │comportament). │ │ │ │ │ │ │
│profesională ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │6.2.Respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │şi promovarea │ │3 │ │ │ │ │
│ │deontologiei │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │100 │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Data:│Nume şi prenume: │Semnături:│
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Cadru didactic │ │
│ │auxiliar evaluat: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil │ │
│ │compartiment: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Responsabil comisie│ │
│ │de contestaţii: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Director: │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │• Membrii CA: │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 17

        (Anexa Nr. 30 la Metodologie)
        ANTET
               FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                        CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE
                 PROFESOR DOCUMENTARIST DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
        Numărul fişei postului: ...............
        Numele şi prenumele titularului: ........................
        Perioada evaluată: ...............
        Calificativul acordat: ...................

┌──────────────┬──────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Punctaj acordat │
│Domenii ale │Indicatori de │Punctaj├────────┬────────┬─────────────┬───────────┤
│evaluării │performanţă │maxim │Auto │Comisia │Consiliul de │Comisia de │
│ │ │ │evaluare│de │administraţie│contestaţii│
│ │ │ │ │evaluare│ │ │
├──────────────┼──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.1. Consecvenţă şi │ │ │ │ │ │
│ │ritmicitate în │ │ │ │ │ │
│ │conceperea, adaptarea,│ │ │ │ │ │
│ │aplicarea şi analiza │ │ │ │ │ │
│ │instrumentelor de │ │ │ │ │ │
│ │analiză a nevoilor │ │ │ │ │ │
│ │beneficiarilor; │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.2. Participare la │ │ │ │ │ │
│ │elaborarea unei │ │ │ │ │ │
│ │politici documentare │ │ │ │ │ │
│ │la nivelul unităţii de│ │ │ │ │ │
│ │învăţământ; │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.3. Obiectivele sunt │ │ │ │ │ │
│ │stabilite pe termen │ │ │ │ │ │
│ │lung, mediu şi scurt │ │ │ │ │ │
│ │în funcţie de planul │ │ │ │ │ │
│ │managerial al şcolii │ │ │ │ │ │
│ │şi de resurse, în │ │ │ │ │ │
│ │raport cu exigenţele │ │ │ │ │ │
│ │la nivel naţional, cu │ │ │ │ │ │
│ │specificul zonei │ │ │ │ │ │
│ │geografice, cu luarea │ │ │ │ │ │
│ │în considerare a │ │ │ │ │ │
│ │dinamicilor de │ │ │ │ │ │
│ │modernizare/schimbare │ │ │ │ │ │
│ │la nivel instituţional│ │ │ │ │ │
│ │şi zonal şi cu │ │ │ │ │ │
│ │respectarea │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │
│ │legislaţiei; │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.4. Activitatea CDI │ │ │ │ │ │
│ │este proiectată în │ │ │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │ │ │
│ │obiectivele stabilite │ │ │ │ │ │
│ │pe baza concluziilor │ │ │ │ │ │
│ │diagnozei şi a │ │ │ │ │ │
│ │prognozei şi răspunde │ │ │ │ │ │
│ │funcţiilor CDI şi │ │ │ │ │ │
│ │misiunilor │ │ │ │ │ │
│ │profesorului │ │ │ │ │ │
│ │documentarist, este │ │ │ │ │ │
│ │adaptată nevoilor │ │ │ │ │ │
│ │utilizatorilor şi │ │ │ │ │ │
│ │specificului şcolii; │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.5. Curriculum la │ │ │ │ │ │
│ │decizia şcolii (CDŞ) │ │ │ │ │ │
│ │privind iniţierea în │ │ │ │ │ │
│ │tehnici de cercetare │ │ │ │ │ │
│ │documentară sau │10 │ │ │ │ │
│ │educaţie pentru │ │ │ │ │ │
│1. Proiectarea│informaţie este │ │ │ │ │ │
│şi │elaborat în funcţie de│ │ │ │ │ │
│planificarea │particularităţile │ │ │ │ │ │
│activităţilor │grupului instruit; │ │ │ │ │ │
│Centrului de ├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Documentare şi│1.6. Proiectul CDI │ │ │ │ │ │
│Informare │este elaborat prin │ │ │ │ │ │
│(CDI) │consultarea şi în │ │ │ │ │ │
│ │colaborare cu cadrele │ │ │ │ │ │
│ │didactice; │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.7. Realizarea unei │ │ │ │ │ │
│ │proiectări a │ │ │ │ │ │
│ │activităţii care să │ │ │ │ │ │
│ │permită punerea în │ │ │ │ │ │
│ │practică a politicii │ │ │ │ │ │
│ │documentare definite, │ │ │ │ │ │
│ │respectiv să dezvolte │ │ │ │ │ │
│ │serviciile oferite │ │ │ │ │ │
│ │utilizatorilor; │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.8. Capacitatea de │ │ │ │ │ │
│ │relaţionare cu cadrele│ │ │ │ │ │
│ │didactice pentru │ │ │ │ │ │
│ │elaborarea proiectului│ │ │ │ │ │
│ │CDI; │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1.9. În planul │ │ │ │ │ │
│ │managerial al CDI sunt│ │ │ │ │ │
│ │evidenţiate clar │ │ │ │ │ │
│ │obiectivele, │ │ │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │ │ │
│ │planificate, orizontul│ │ │ │ │ │
│ │de timp, partenerii, │ │ │ │ │ │
│ │indicatorii de │ │ │ │ │ │
│ │eficienţă ai │ │ │ │ │ │
│ │activităţii, │