Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 27 decembrie 2023  privind criteriile ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viaţă, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 27 decembrie 2023 privind criteriile ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viaţă, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 2 bis din 3 ianuarie 2024
──────────
    Conţinute de ORDINUL nr. 2.395 din 27 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2024.
──────────
    ANEXA 1

        COMPUTERE, MONITOARE, TABLETE, SMARTPHONE-URI

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Grupa de produse cuprinde: │
│ │1.Computere staţionare: │
│ │computere de tip desktop; │
│ │computere de tip desktop │
│ │integrate; terminale uşoare│
│ │de birou; staţii de lucru │
│Obiectul │de tip desktop (sau staţii │
│achiziţiei│de lucru). Monitoare, │
│ │Computere portabile: │
│ │laptopuri; laptopuri │
│ │doi-în-unu; terminale │
│ │uşoare mobile; staţii de │
│ │lucru mobile. │
│ │2.Tablete, Smartphone-uri │
└──────────┴───────────────────────────┘

    SECŢIUNEA I
    Factori de evaluare

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Computere staţionare. Monitoare, Computere portabile │
├────────┬───────────────────┬─────────────────┬──────────────┤
│Tip │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de│
│criteriu│ │ │verificare │
├────────┼───────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │Se vor acorda │Ofertanţii │
│ │ │puncte dacă │trebuie să │
│ │ │produsele au un │furnizeze │
│ │ │consum de energie│rapoarte de │
│ │ │semnificativ │testare │
│ │ │redus în modurile│efectuate │
│ │ │stare de veghe şi│conform │
│ │ │inactiv, care │metodelor de │
│ │ │constituie o │testare │
│ │ │parte │potrivit │
│ │a) Consum de │semnificativă a │cerinţei. │
│ │energie în modurile│utilizării │Produsele care│
│ │stare de veghe şi │energiei de către│deţin eticheta│
│ │inactiv │computere, faţă │UE ecologică │
│ │- pondere maxim 10 │de cerinţele │pentru │
│ │% │minime prevăzute │computere sau │
│ │ │de Energy Star, │o altă │
│ │ │pentru toate │etichetă │
│ │ │tipurile de │ecologică │
│ │ │produse - în │relevantă de │
│ │ │special pentru │tip 1 care │
│ │ │ansamblurile │respectă │
│ │ │computere de │criteriile │
│ │ │birou-ecrane, │enumerate sunt│
│ │ │care sunt mai │punctate │
│ │ │mari consumatoare│corespunzător.│
│ │ │de energie. │ │
│ ├───────────────────┼────────────────┬┴──────────────┤
│ │ │ │Ofertanţii │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │furnizeze │
│ │ │ │rapoarte de │
│ │ │ │testare │
│ │ │ │întocmite │
│ │ │ │conform │
│ │ │ │metodelor de │
│ │ │Se vor acorda │testare │
│ │ │puncte dacă │precizate în │
│ │ │produsele au un │cea mai recentă│
│ │ │consum de │versiune a │
│ │ │energie │programului │
│ │ │semnificativ │Energy Star. │
│ │ │redus în modul │Modelele care │
│ │ │activ conform cu│s-au calificat │
│ │ │cerinţele │pentru │
│ │ │programului │programul │
│ │ │Energy Star │Energy Star al │
│ │ │http: //www.eu- │UE şi care sunt│
│ │ │energystar.org/ │înregistrate în│
│ │ │specifications. │baza de date a │
│ │ │htm. │programului pot│
│ │b)Performanţa │Se vor acorda │fi punctate │
│ │energetică a │puncte dacă │corespunzător. │
│ │monitoarelor │produsul este │înregistrările │
│ │-pondere maxim 10 %│mai eficient din│Energy Star din│
│ │ │punct de vedere │SUA trebuie să │
│ │ │energetic decât │fie, de │
│ │ │valoarea │asemenea, │
│ │ │ETEC_MAX6 pentru│acceptate, cu │
│ │ │computere şi │condiţia ca │
│ │ │valoarea │testarea să se │
│ │ │PON_MAX7 pentru │fi efectuat în │
│ │ │monitoare. │conformitate cu│
│ │ │Acestea trebuie │cerinţele │
│ │ │să fie calculate│europene │
│ │ │raportat la │privind puterea│
│ │ │performanţa │de intrare. │
│ │ │minimă impusă în│Sunt punctate │
│ │ │baza programului│cu X puncte │
│ │ │Energy Star. │produsele care │
│ │ │ │poartă o │
│ │ │ │etichetă │
│ │ │ │ecologică │
│ │ │ │relevantă de │
│ │ │ │tipul 1 şi care│
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │specificate. │
│ ├───────────────────┴────────────────┴───────────────┤
│ │Notă: Autoritatea contractantă se va asigura că │
│ │produsul livrat este însoţit de documente provenite │
│ │de la producător (fişe tehnice/rapoarte de testare) │
│ │care confirmă consumul de energie electrică în modul│
│ │activ şi care atestă corespondenţa cu produsul │
│ │ofertat. │
│ ├───────────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │ │Se atribuie un │ │
│ │ │număr maxim de X│ │
│ │ │puncte │ │
│ │ │suplimentare │ │
│ │ │pentru fiecare │ │
│Factori │ │an de garanţie │ │
│de │ │şi acord privind│ │
│evaluare│ │servicii │Ofertantul │
│ │ │suplimentare │prezintă o │
│ │ │oferit în plus │declaraţie │
│ │ │faţă de │scrisă care │
│ │ │specificaţiile │detaliază │
│ │ │tehnice minime │perioada │
│ │ │după cum │oferită şi care│
│ │c) Perioadele de │urmează: │atestă că se │
│ │garanţie extinse │+ 4 sau mai │acoperă │
│ │- pondere 5-10 % │mulţi ani de │conformitatea │
│ │ │garanţie │bunurilor cu │
│ │ │suplimentară: x │specificaţiile │
│ │ │puncte; │contractului, │
│ │ │+ 3 ani de │inclusiv toate │
│ │ │garanţie │utilizările │
│ │ │suplimentară: │indicate. │
│ │ │0,75x puncte + 2│ │
│ │ │ani de garanţie │ │
│ │ │suplimentară: │ │
│ │ │0,5x puncte │ │
│ │ │+ 1 an de │ │
│ │ │garanţie │ │
│ │ │suplimentară: │ │
│ │ │0,25x puncte │ │
│ ├───────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se atribuie un │Ofertantul │
│ │ │număr maxim de X│trebuie să │
│ │ │puncte │prezinte │
│ │ │suplimentare │informaţii │
│ │ │pentru o │referitoare la │
│ │d) Memoria RAM şi │capacitate de │proiectarea │
│ │capacitatea de │stocare a │fizică a │
│ │stocare pondere │memoriei │memoriei şi/sau│
│ │5-10 % │RAM mai mare │a capacităţii │
│ │ │decât cea │de stocare │
│ │ │stabilită de │a modelului/ │
│ │ │autoritatea │modelelor care │
│ │ │contractantă │urmează a fi │
│ │ │prin cerinţa │furnizat(e). │
│ │ │minimă. │ │
│ ├───────────────────┴────────────────┴───────────────┤
│ │Notă - Autoritatea contractantă se va asigura că │
│ │produsul livrat este însoţit de documente provenite │
│ │de la producător (fişe tehnice) care confirmă │
│ │caracteristicile şi care atestă corespondenţa cu │
│ │produsul ofertat. │
│ │Scopul acestui criteriu este de a garanta că │
│ │echipamentele nu vor fi scoase din uz înainte de │
│ │termen, din cauza capacităţii reduse de stocare şi a│
│ │potenţialului insuficient de optimizare, ambele │
│ │putând limita utilizările ulterioare de programe │
│ │informatice noi si de sisteme de operare │
│ │îmbunătăţite │
│ ├───────────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │Echipamentele │
│ │ │ │care deţin o │
│ │ │ │etichetă │
│ │ │ │ecologică │
│ │ │ │relevantă de │
│ │ │ │tip I şi care │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │Se acordă │criteriile │
│ │ │punctajul maxim │enumerate sunt │
│ │ │de X puncte, │punctate │
│ │ │ofertei/ │corespunzător. │
│ │ │ofertelor care │In mod │
│ │ │prezintă cea mai│alternativ, se │
│ │ │mare proporţie │prezintă o │
│ │ │de material │declaraţie de │
│ │ │reciclat. │conformitate cu│
│ │ │La calcularea │prezentul │
│ │ │punctajului │criteriu │
│ │e)Ambalaj din │final al │privind │
│ │material reciclat │fiecărei oferte,│ambalajul │
│ │- pondere 5 - 10 % │punctajul │produsului. │
│ │ │obţinut la │Criteriul │
│ │ │factorul de │vizează numai │
│ │ │evaluare │ambalajele │
│ │ │menţionat se va │primare, astfel│
│ │ │pondera │cum sunt │
│ │ │corespunzător, │definite în │
│ │ │prin aplicarea │Directiva 94/62│
│ │ │ponderii │/CE, modificată│
│ │ │stabilite de 5 │prin Directiva │
│ │ │-10 %. │2004/12/CE. │
│ │ │ │Se urmăreşte │
│ │ │ │utilizarea de │
│ │ │ │ambalaje care │
│ │ │ │sunt în deplină│
│ │ │ │corelaţie cu │
│ │ │ │conservarea şi │
│ │ │ │dezvoltarea │
│ │ │ │mediului. │
├────────┴───────────────────┴────────────────┴───────────────┤
│2. Tablete, Smartphone-uri │
├────────┬───────────────────┬────────────────┬───────────────┤
│Tip │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│criteriu│ │ │verificare │
├────────┼───────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se vor acorda │încercările │
│ │ │puncte │trebuie │
│ │ │suplimentare │efectuate în │
│ │a) Anduranţa │dacă anduranţa │conformitate cu│
│ │suplimentară a │bateriei este │standardul IEC │
│ │bateriei │mai mare de 300 │EN │
│ │reîncărcabile │de cicluri (cu o│61960-3:2017. │
│ │Atenţie! │menţinere a unei│Ofertanţii │
│ │NU se aplică │capacităţii >80 │trebuie să │
│ │afişajelor pentru │% din │furnizeze │
│ │computere şi a │capacitatea │rezultatele │
│ │dispozitivelor │nominală │încercărilor │
│ │recondiţionate/ │iniţială), │obţinute de │
│ │refabricate. │proporţional cu │organisme de │
│ │ │numărul │încercare │
│ │ │suplimentar de │acreditate │
│ │ │cicluri │ISO17025. │
│ │ │asigurat. │ │
│ ├───────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Punctele trebuie│ │
│ │ │acordate atunci │ │
│ │ │când nu se │ │
│ │ │adaugă în mod │ │
│ │ │intenţionat │ │
│ │ │substanţe din │ │
│ │ │Lista de │Ofertantul │
│ │ │substanţe │trebuie să │
│ │ │candidate REACH │prezinte o │
│ │ │peste 0,1 % (g/ │declaraţie de │
│ │ │g) în fiecare │conformitate │
│ │ │dintre │privind acest │
│ │ │următoarele │factor de │
│ │ │subansambluri: │evaluare. │
│ │ │- Placă de bază │Se poate folosi│
│ │ │echipată cu │documentaţie │
│ │ │circuite │bazată pe │
│ │ │(inclusiv CPU, │standardul IEC │
│ │ │RAM, unităţi │62474 sau pe │
│ │ │grafice); │alt standard │
│ │ │- Unitate de │similar (de │
│ │b) Restricţiona rea│afişaj (inclusiv│exemplu, │
│ │substanţelor care │cu │documente emise│
│ │prezintă motive de │retroiluminare);│în conformitate│
│ │îngrijorare │- Carcase şi │cu Sistemul de │
│ │deosebită (SVHC) │măşti frontale; │control al │
│ │Atenţie! │- Tastatură, │substanţelor, │
│ │NU se aplică │mouse şi/sau │cum ar fi │
│ │dispozitivelor │trackpad │încercarea │
│ │recondiţionate/ │externe; │analitică şi │
│ │refabricate. │- Cabluri de │evaluările de │
│ │ │alimentare │conformitate │
│ │ │externe c.a. şi │ale │
│ │ │c.c. (inclusiv │furnizorilor). │
│ │ │adaptoare şi │Produsele care │
│Factori │ │surse de │dispun de o │
│de │ │alimentare). │etichetă │
│evaluare│ │Trebuie │ecologică de │
│tablete │ │asigurată │tip I relevantă│
│ │ │conformitatea cu│care │
│ │ │cea mai recentă │îndeplineşte │
│ │ │versiune a │criteriile │
│ │ │listei de │menţionate vor │
│ │ │substanţe │fi considerate │
│ │ │candidate REACH │conforme. │
│ │ │disponibilă la │ │
│ │ │momentul │ │
│ │ │procedurii de │ │
│ │ │atribuire (a se │ │
│ │ │vedea nota │ │
│ │ │explicativă de │ │
│ │ │mai jos). │ │
│ ├───────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se vor acorda │ │
│ │ │puncte │Ofertantul │
│ │ │suplimentare │trebuie să │
│ │ │dacă următoarele│specifice în │
│ │ │accesorii sunt │ofertă │
│ │ │disponibile │informaţii │
│ │ │pentru a fi │pentru modelul │
│ │ │achiziţionate │cu şi fără │
│ │ │separat: │aceste │
│ │c) Echipamente TIC │- Sursă externă │accesorii şi │
│ │fără accesorii │de alimentare │informaţii │
│ │ │(EPS) │separate pentru│
│ │ │- Căşti │fiecare dintre │
│ │ │- Folie de │accesorii. │
│ │ │protecţie │Oferta trebuie │
│ │ │- Cheie │să prezinte, de│
│ │ │compartiment SIM│asemenea, │
│ │ │(pentru │procesul de │
│ │ │tabletele │comandare a │
│ │ │prevăzute cu │accesoriilor. │
│ │ │cartela SIM) │ │
│ ├───────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Punctele vor fi │Se va lua in │
│ │d) Nivelul de │acordate dacă │considerare │
│ │protecţie împotriva│produsele │gradul de │
│ │factorilor │demonstrează │protecţie IP │
│ │externi-dispozitive│atingerea │corespunzător │
│ │semi-robuste şi │nivelului de │din fişa │
│ │robuste │protecţie IP │tehnică a │
│ │Atenţie! │superior în │produsului. │
│ │Se va include în │conformitate cu │Echipamentele │
│ │situaţiile în care │IEC/EN │care dispun de │
│ │utilizarea │60529:2013: │o etichetă │
│ │preconizată │- IP65 - 0,25 X │ecologică de │
│ │cuprinde activităţi│puncte │tip I relevantă│
│ │de lucru în aer │- IP66 - 0,5 X │şi care │
│ │liber sau alte │puncte │îndeplinesc │
│ │condiţii şi medii │- IP67 - 0,75 X │criteriile │
│ │de utilizare dure. │puncte │specificate vor│
│ │ │- IP68 - X │fi considerate │
│ │ │puncte │conforme. │
└────────┴───────────────────┴────────────────┴───────────────┘

    SECŢIUNEA II
    Specificaţii tehnice

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Computere staţionare. Monitoare, Computere portabile │
├────────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────────────────┤
│Tip criteriu│Aspectul urmăriit│Cerinţa │Modalitatea de verificare │
├────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │Ofertantul │ │
│ │ │trebuie să │ │
│ │ │furnizeze │ │
│ │ │computere care │ │
│ │ │respectă │ │
│ │ │cerinţele │ │
│ │ │Energy Star sau│ │
│ │ │echivalent │ │
│ │ │referitoare la │Ofertantul trebuie să │
│ │a) Consum energie│un consum de │furnizeze rapoarte de │
│ │electrică în │energie │testare efectuate conform │
│ │modul veghe - │semnificativ │metodelor de testare │
│ │maxim X wh │redus în │prevăzute în cea mai │
│ │ │modurile stare │recentă versiune a │
│ │ │de veghe şi │programului Energy Star. │
│ │ │inactiv, care │ │
│ │ │constituie o │ │
│ │ │parte │ │
│ │ │semnificativă a│ │
│ │ │utilizării │ │
│ │ │energiei de │ │
│ │ │către computere│ │
│ │ │şi laptopuri. │ │
│ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de verificare │
│ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │Ofertantul │ │
│ │ │trebuie să │ │
│ │ │oferteze │ │
│ │ │monitoare care │ │
│ │ │respectă │ │
│ │ │cerinţele │ │
│ │ │Energy Star │ │
│ │ │referitoare la │ │
│ │ │un consum de │ │
│ │ │energie │ │
│ │ │semnificativ │ │
│ │ │redus în modul │ │
│ │ │activ, care │ │
│ │ │constituie o │ │
│ │ │parte │ │
│ │ │semnificativă a│ │
│ │ │utilizării │ │
│ │ │energiei de │ │
│ │ │către │ │
│ │ │monitoare. Se │Ofertantul trebuie să │
│ │ │vor acorda │furnizeze rapoarte de │
│ │b) Consum energie│puncte dacă │testare întocmite conform │
│ │electrică în │produsul este │metodelor de testare │
│ │modul activ - │mai eficient │precizate în cea mai │
│ │maxim X wh │din punct de │recentă versiune a │
│ │ │vedere │programului Energy Star. │
│ │ │energetic decât│ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │ETEC_MAX6 │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │computere şi │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │PON_MAX7 pentru│ │
│ │ │monitoare. │ │
│ │ │Acestea trebuie│ │
│ │ │să fie │ │
│ │ │calculate │ │
│ │ │raportat la │ │
│ │ │performanţa │ │
│ │ │minimă impusă │ │
│ │ │în baza │ │
│ │ │programului │ │
│ │ │Energy Star (a │ │
│ │ │se vedea │ │
│Specificaţii│ │Criteriul TS1 │ │
│tehnice │ │si TS2). │ │
│ ├─────────────────┴───────────────┴───────────────────────────┤
│ │Notă: Autoritatea contractantă se va asigura că produsul │
│ │livrat este însoţit de documente provenite de la producător │
│ │(fişe tehnice/rapoarte de testare) care confirmă consumul de │
│ │energie electrică în modul activ şi care atestă │
│ │corespondenţa cu produsul ofertat. │
│ ├─────────────────┬───────────────┬───────────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de verificare │
│ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │Ofertantul │ │
│ │ │trebuie să │ │
│ │ │ofere o │ │
│ │ │garanţie de │ │
│ │ │minimum X ani, │ │
│ │ │cu efect de la │ │
│ │ │data livrării │ │
│ │ │produsului. │ │
│ │ │Această │ │
│ │ │garanţie │ │
│ │ │trebuie să │ │
│ │ │acopere │ │
│ │ │reparaţiile sau│ │
│ │ │înlocuirile şi │Ofertantul trebuie să │
│ │ │să includă un │furnizeze dovezi scrise │
│ │ │contract de │privind garanţia acordată │
│ │c) Garanţia │prestări │produselor. │
│ │acordată │servicii cu │Produsele care dispun de o │
│ │produselor │opţiuni de │etichetă ecologică de tip │
│ │ │ridicare şi │I şi care îndeplinesc │
│ │ │returnare sau │criteriile specificate vor │
│ │ │reparaţii la │fi considerate conforme. │
│ │ │faţa locului. │ │
│ │ │Garanţia │ │
│ │ │trebuie să │ │
│ │ │asigure faptul │ │
│ │ │că produsele │ │
│ │ │sunt conforme │ │
│ │ │cu │ │
│ │ │specificaţiile │ │
│ │ │contractuale, │ │
│ │ │fără costuri │ │
│ │ │suplimentare. │ │
│ │ │Aceasta include│ │
│ │ │defectele │ │
│ │ │bateriilor. │ │
│ ├─────────────────┴───────────────┴───────────────────────────┤
│ │Nota: Echipamentele sau componentele defecte pot fi o cauza │
│ │a înlocuirii înainte de termen. Atât existenţa unui contract │
│ │de garanţie, cât şi a unui contract de prestări servicii │
│ │poate oferi un stimulent furnizorilor pentru a asigura │
│ │creşterea longevităţii produselor acestora şi pentru a │
│ │garanta că îşi vor asuma răspunderea de reparare a tuturor │
│ │defectelor specificaţiile tehnice minime. │
│ ├─────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │prezinte │
│ │ │Ofertantul trebuie │informaţii │
│ │ │să asigure produse │referitoare la │
│ │d) Capacitatea de │cu o capacitate de │proiectarea │
│ │stocare a memoriei │stocare a Memoriei │fizică a memoriei │
│ │RAM │RAM de minim XGB, cu│şi/sau a │
│ │ │posibilitatea de │capacităţii de │
│ │ │înlocuire şi │stocare a │
│ │ │optimizare. │modelului/ │
│ │ │ │modelelor care │
│ │ │ │urmează a fi │
│ │ │ │furnizat(e). │
├────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┤
│CRITERII APLICABILE ECHIPAMENTELOR RECONDIŢIONATE/REFABRICATE │
├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectul │Furnizarea de echipamente TIC recondiţionate/refabricate │
│achiziţiei │ │
├────────────┼─────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┤
│Tip criteriu│Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
├────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│ │a) Garanţia │ │ │
│ │produsului │ │ │
│ │recondiţionat/ │Criterii de baza │Ofertantul │
│ │refabricat │Ofertantul trebuie să │trebuie să │
│ │Atenţie! │furnizeze produse │furnizeze │
│ │Se va include în │acoperite timp de X │dovezi scrise │
│ │proceduri de │ani [cel puţin 1 an] │privind │
│ │atribuire separate de│de garanţie. │garanţia. │
│ │cele pentru achiziţia│ │ │
│ │de produse noi. │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │furnizeze o │
│ │b) Furnizarea unui │Ofertantul trebuie să │declaraţie │
│ │acord privind nivelul│asigure minimum X ani │scrisă conform │
│ │serviciilor │[se */a defini] de │căreia │
│ │Atenţie! │servicii, aşa cum este │produsele │
│ │Se va include în │detaliat în documentul │furnizate vor │
│ │proceduri de │Cerinţe privind │fi garantate în│
│ │atribuire separate de│nivelul serviciilor (a │conformitate cu│
│ │cele pentru achiziţia│se vedea nota │specificaţiile │
│ │de produse noi. │explicativă de mai │contractului şi│
│ │ │jos). │cu acordul │
│ │ │ │privind nivelul│
│ │ │ │serviciilor │
│ │ │ │aferent. │
│ ├─────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┤
│ │Notă explicativă - Exemple de cerinţe privind nivelul │
│ │serviciilor │
│ │Un document care cuprinde cerinţele privind nivelul │
│ │serviciilor descrie modul în care serviciile trebuie să fie │
│ │prestate clientului. Exemple de posibile cerinţe privind │
│ │nivelul serviciilor care trebuie incluse: │
│ │- Acces la garanţia furnizorului de servicii de │
│ │recondiţionare/refabricare: înregistrarea garanţiei; │
│ │gestionarea oricărui document sau a oricărei dovezi necesare │
│ │pentru a invoca garanţia; invocarea garanţiei în numele │
│ │administraţiei publice (pe durata perioadei de garanţie); │
│ │păstrarea legăturii cu furnizorul de servicii de │
│ │recondiţiona re pentru a se asigura respectarea condiţiilor │
│ │garanţiei oferite de acesta. │
│ │- Preluare şi returnare: preluarea produsului (produselor) │
│ │dintr-un loc specificat, aflat în incinta achizitorului şi │
│ │returnarea acestuia (acestora) într-un loc specificat din │
│ │incinta achizitorului. Pot fi solicitate şi opţiuni │
│Specificaţii│alternative pentru returnarea convenabilă a produselor. │
│tehnice │- Gestionarea defectelor: indicarea unui punct de contact │
│ │unic eficient pentru probleme tehnice şi escaladarea │
│ │problemelor, a unei persoane responsabile de urmărirea │
│ │progresului cazului, de rapoarte privind progresul, de │
│ │accesul transparent la o bază de date privind garanţia (de │
│ │către gestionarul acestor date privind garanţia) pentru │
│ │verificarea stării garanţiei şi a stării incidentelor pentru │
│ │incidentele deschise. │
│ │- Acces la instrumente de diagnosticare şi reparare: acces │
│ │la toate instrumentele tehnice necesare pentru efectuarea │
│ │diagnosticării şi corecţiilor hardware; acces la orice │
│ │instruire tehnică necesară pentru obţinerea calificării de │
│ │tehnician autorizat pentru reparaţii; posibilitatea, în │
│ │condiţii de neexclusivitate, de a deveni partener tehnic │
│ │certificat (pentru efectuarea de reparaţii în garanţie). │
│ │- Furnizarea de statistici privind defectele: furnizarea de │
│ │statistici de nivel înalt, agregate, anonime şi care nu sunt │
│ │trasabile privind tipurile de incidente (natura şi │
│ │cantitatea), problemele şi diagnosticele produselor care │
│ │intră în sfera de aplicare a contractului. │
│ │- Gestionarea incidentelor/gestionarea problemelor/ │
│ │întreţinerea preventivă: acest serviciu include toate │
│ │operaţiunile necesare pentru a menţine produsele TIC în │
│ │stare perfectă de funcţionare sau pentru a restabili un │
│ │produs defect sau una dintre componentele sale la o stare │
│ │perfectă de funcţionare, inclusiv gestionarea incidentelor, │
│ │gestionarea problemelor şi întreţinerea preventivă. │
│ │întreţinerea preventivă în perioada de garanţie include │
│ │asigurarea de actualizări pentru sistemul de operare (SO) şi │
│ │de actualizări de securitate pe durata contractului. │
│ │- Modernizare: o scanare pentru identificarea │
│ │posibilităţilor de modernizare poate fi efectuată după o │
│ │anumită perioadă (de exemplu, 3 ani) şi acoperă aspecte │
│ │legate de performanţă precum CPU/memorie/disc. │
│ │- Activităţi de reparare/înlocuire: repararea sau înlocuirea │
│ │oricăror produse care se deteriorează sau se defectează în │
│ │timpul utilizării normale în perioada de garanţie extinsă cu │
│ │produse care au caracteristici de performanţă identice sau │
│ │superioare. De asemenea, sunt acoperite şi defecţiunile │
│ │legate de firmware. Dacă se înlocuieşte o piesă a unui │
│ │articol, piesa de schimb trebuie să fie acoperită de acelaşi │
│ │nivel şi durată a garanţiei extinse ca piesa care a fost │
│ │înlocuită. Garanţia extinsă se aplică atât hardware-ului, │
│ │cât şi software-ului, cu excepţia cazului în care se convine │
│ │în mod explicit altfel. │
│ │- Angajamentul de reparare/modernizare ca primă măsură de │
│ │remediere: în caz de defecţiune şi ori de câte ori este │
│ │posibil din punct de vedere tehnic, furnizorul de servicii │
│ │se angajează să ofere opţiunea de reparare/modernizare a │
│ │echipamentului în loc de înlocuire │
├────────────┼─────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Tip criteriu│Aspectul urmărit │Clauza │
├────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │a) Acord privind │ │
│ │nivelul serviciilor │ │
│ │Atenţie! │ │
│ │Se va include în │Ofertantul trebuie să furnizeze un │
│ │proceduri de │raport periodic cu o frecvenţă │
│ │atribuire separate de│stabilită de comun acord de furnizor │
│Clauze │cele pentru achiziţia│şi achizitor] privind atingerea │
│contractuale│de produse noi. │tuturor indicatorilor, a │
│ │Se va utiliza │indicatorilor-cheie de performanţă şi │
│ │împreună cu cerinţele│a altor indicatori definiţi prin │
│ │din caietul de │acordul privind nivelul serviciilor. │
│ │sarcini care privesc │ │
│ │acordul privind │ │
│ │nivelul serviciilor. │ │
├────────────┼─────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ │Notă explicativă - Exemple de indicatori-cheie de │
│ │performanţă │
│ │- KPI 1 agregat - Incident rezolvat: numărul de incidente │
│ │soluţionate în intervalul de soluţionare în cursul unei luni │
│ │/numărul total de incidente deschise în luna dată sau │
│ │deschise în luna precedentă şi încă în aşteptare. Ţintă │
│ │lunară: ≥90 %. │
│ │- KPI agregat 2 - Angajamentul de reparare ca primă măsură │
│ │de remediere: numărul de incidente soluţionate prin │
│ │repararea sau modernizare produsului/numărul de incidente │
│ │soluţionate prin înlocuirea produsului. │
├────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Tablete, Smartphone-uri │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Prelungirea duratei de viaţă a produsului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 Potenţial de reparare, reutilizare si modernizare │
├────────────┬────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤
│Tip criteriu│Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Ofertantul trebuie să │ │
│ │ │garanteze │ │
│ │ │disponibilitatea │ │
│ │ │pieselor de schimb │ │
│ │ │(componente critice), │ │
│ │ │cel puţin a celor │ │
│ │ │specificate în nota │ │
│ │ │explicativă, timp de X│ │
│ │ │ani [minim 2, se va │ │
│ │ │defini] de la data │ │
│ │ │cumpărării (livrarea │ │
│ │ │efectivă. │ │
│ │a) │Piesele/componentele │ │
│ │Disponibilitate │de schimb pot fi: - o │ │
│ │continuă a │piesă folosită de │Ofertantul trebuie │
│ │pieselor de │acelaşi tip; │să furnizeze o │
│ │schimb │- o piesă de la un │declaraţie conform │
│ │Atenţie! │producător de │căreia piesele de │
│ │- NU se aplică │echipamente originale │schimb solicitate │
│ │dispozitivelor │nouă sau folosită care│vor fi disponibile │
│ │recondiţionate/ │este conformă cu │timp de X ani [minim │
│ │refabricate. │specificaţiile; │2, a se preciza] │
│ │- Acest criteriu│- o piesă oferită în │pentru fiecare model │
│ │nu este relevant│perioada post- vânzare│furnizat. │
│ │dacă │(provenită de la un │Echipamentele care │
│ │disponibilitatea│terţ) conformă cu │dispun de o etichetă │
│ │pieselor de │specificaţiile. │ecologică de tip I │
│ │schimb este deja│Toate componentele │relevantă şi care │
│ │asigurată în │critice identificate │îndeplinesc │
│ │conformitate │trebuie să fie: │criteriile │
│ │lit. a), adică │- disponibile pentru │specificate vor fi │
│ │printr- un acord│achiziţionare │considerate │
│ │privind nivelul │- sau înlocuite în │conforme. │
│ │serviciilor │cadrul unei reţele de │ │
│ │ │service pentru │ │
│ │ │reparaţii şi │ │
│ │ │întreţinere. │ │
│ │ │Ofertantul trebuie să │ │
│ │ │comunice o listă de │ │
│ │ │preţuri pentru piesele│ │
│ │ │de schimb originale │ │
│ │ │sau compatibile, │ │
│ │ │precum şi costurile │ │
│ │ │orientative ale forţei│ │
│ │ │de muncă necesare │ │
│ │ │pentru înlocuirea │ │
│ │ │acestora. │ │
│ ├────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤
│ │Notă explicativă - Componentele minime │
│ │Tablete: Baterie, panou afişaj/ansamblu afişaj, sursă de │
│ │alimentare externă/internă │
│ │Atenţie! Procesoarele (CPU) integrate lipite sunt excluse │
│ │din lista componentelor critice. │
│ ├────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul trebuie │
│ │ │ │să furnizeze dovezi │
│ │ │ │scrise privind │
│ │b) Garanţia │Ofertantul trebuie să │garanţia │
│ │producătorului │furnizeze produse │producătorului. │
│ │Atenţie! │acoperite timp de X │Produsele care │
│ │NU se aplică │ani [minim 2, se va │dispun de o etichetă │
│ │dispozitivelor │defini] de garanţia │ecologică de tip I │
│ │recondiţionate/ │producătorului. │şi care îndeplinesc │
│ │refabricate. │ │criteriile │
│ │ │ │specificate vor fi │
│ │ │ │considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul trebuie │
│ │ │ │să furnizeze: │
│ │ │ │- O declaraţie │
│ │ │ │conform căreia │
│ │ │ │piesele aplicabile │
│ │ │ │pot fi înlocuite de │
│ │ │ │către utilizatorul │
│ │ │ │final şi/sau de │
│ │ │ │către un tehnician. │
│ │ │ │- Manualul de │
│ │ │ │service/reparaţii cu │
│ │ │ │instrucţiuni pentru │
│ │ │ │înlocuirea │
│ │ │ │pieselor printr-un │
│ │ │ │link direct la │
│ │ │ │documentul de pe │
│ │ │Ofertantul trebuie să │site-ul │
│ │ │dea asigurări că │producătorului. │
│ │ │tehnicile de îmbinare │- Informaţii privind │
│ │ │sau etanşare folosite │reparaţiile în │
│ │ │la produsele furnizate│conformitate cu EN │
│ │ │nu împiedică repararea│45559:2019 - Metode │
│ │ │şi înlocuirea pieselor│de comunicare a │
│ │ │(componentelor │informaţiilor │
│ │ │critice) enumerate mai│referitoare la │
│ │ │jos: │utilizarea raţională │
│ │ │- Tablete: Baterie, │a materialelor la │
│ │ │panou │produsele cu impact │
│ │ │afişaj/ansamblu │energetic. │
│ │ │afişaj, sursă de │Produsele care │
│ │ │alimentare externă/ │dispun de o etichetă │
│ │ │internă │ecologică de tip I │
│ │ │Notă: Procesoarele │şi care îndeplinesc │
│ │ │(CPU) integrate lipite│criteriile │
│ │c) Proiectare │sunt excluse din lista│specificate vor fi │
│ │pentru │componentelor critice.│considerate │
│ │reparabilitate │Instrucţiunile privind│conforme. Conform EN │
│ │Atenţie! │înlocuirea pieselor │45559:2019, pentru │
│Specificaţii│NU se aplică │trebuie să fie │utilizatorii finali, │
│tehnice │dispozitivelor │furnizate împreună cu │informaţiile care │
│ │recondiţionate/ │un manual de service/ │trebuie furnizate │
│ │refabricate. │reparaţii. Manualul │trebuie să fie │
│ │ │trebuie să includă │simple, clare şi │
│ │ │măsuri de securitate │intuitive, uşor de │
│ │ │pentru a asigura │accesat, vizibile şi │
│ │ │repararea în condiţii │lizibile şi trebuie │
│ │ │de siguranţă, o │furnizate în limbile │
│ │ │diagramă explodată a │oficiale ale │
│ │ │dispozitivului │statelor în care se │
│ │ │ilustrând piesele care│comercializează │
│ │ │pot fi accesate şi │produsul. Ori de │
│ │ │înlocuite (care poate │câte ori este │
│ │ │fi furnizată şi sub │posibil, simbolurile │
│ │ │forma unui ghid video)│pot înlocui textele │
│ │ │şi instrumentele │lungi sau complexe │
│ │ │necesare. Manualul de │sau pot facilita │
│ │ │service/reparaţii │utilizarea acestora. │
│ │ │trebuie să fie │Metoda de comunicare │
│ │ │disponibil Online, │trebuie evaluată │
│ │ │gratuit. │(dacă este posibil) │
│ │ │ │înainte de fi │
│ │ │ │folosită pentru │
│ │ │ │utilizatorii finali │
│ │ │ │şi trebuie luate în │
│ │ │ │considerare │
│ │ │ │rezultatele oricăror │
│ │ │ │studii existente în │
│ │ │ │acest domeniu. │
│ │ │ │- Produsele care │
│ │ │ │dispun de o etichetă │
│ │ │ │ecologică de tip I │
│ │ │ │şi care îndeplinesc │
│ │ │ │criteriile │
│ │ │ │specificate vor fi │
│ │ │ │considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤
│ │Notă explicativă - Clasificarea instrumentelor conform EN │
│ │45554:2020 │
│ │Conform EN 45554:2020, o piesă poate fi înlocuită folosind │
│ │instrumente din clasa A dacă dezasamblarea este posibilă: │
│ │• fără a folosi instrumente; │
│ │• cu un instrument sau un set de instrumente sau cu un set │
│ │de instrumente furnizat împreună cu produsul sau cu piesa de │
│ │schimb; │
│ │• cu instrumentele de bază enumerate în tabelul A.3 din │
│ │standard: şurubelniţă pentru cap crestat, cap cruce sau cap │
│ │cu locaş hexalobular (ISO2380, ISO8764, ISO10664); cheie │
│ │hexagonală (ISO2936); cheie combinată (ISO7738); cleşte │
│ │combinat (ISO5746); cleşte de prindere (ISO5745); cleşte de │
│ │tăiat (ISO5749); cleşte cu deschideri multiple (cleşte cu │
│ │alunecare cu deschideri multiple) (ISO8976); cleşte cu │
│ │blocare; cleşte combinat pentru dezizolarea firelor şi │
│ │sertizarea terminalelor; levier; pensetă; ciocan, cap de │
│ │oţel (ISO15601); cuţit utilitar (cutter) cu lame │
│ │deconectabile; multimetru; tester de tensiune; ciocan de │
│ │lipit; pistol de lipit cu adeziv termofuzibil; lupă. │
│ │0 piesă poate fi înlocuită cu un instrument din clasa B dacă │
│ │dezasamblarea este posibilă cu ajutorul unui instrument sau │
│ │a unui instrument specific produsului inclus într-o listă cu │
│ │metode de evaluare a posibilităţii de reparare, modernizare │
│ │şi refolosire a unui produs (în absenţa unei metode care să │
│ │definească instrumentele specifice produsului, această │
│ │categorie este nulă). │
│ │0 piesă poate fi înlocuită cu un instrument din clasa C dacă │
│ │dezasamblarea nu este posibilă cu ajutorul instrumentelor de │
│ │bază sau specifice produsului, aşa cum au fost definite mai │
│ │sus, dar poate fi realizată fără utilizarea unor instrumente │
│ │patentate. │
│ ├────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Funcţia de ştergere │ │
│ │ │securizată a datelor │ │
│ │ │trebuie să fie │Ofertantul trebuie │
│ │ │disponibilă pentru │să furnizeze │
│ │ │ştergerea datelor │specificaţii pentru │
│ │ │utilizatorului │funcţia de ştergere │
│ │ │conţinute în toate │a datelor furnizată │
│ │d) Funcţie de │dispozitivele de │împreună cu │
│ │ştergere │stocare a datelor ale │produsul. 0 │
│ │securizată a │produsului (a se vedea│referinţă relevantă │
│ │datelor │nota explicativă de │pentru conformitate │
│ │Atenţie! │mai jos). │poate fi ghidul NIST │
│ │NU se aplică │Instrucţiunile despre │800-88 Revizia 1, │
│ │afişajelor │modul de utilizare a │pentru nivelul │
│ │pentru computere│acestei funcţii, │„Clear" sau │
│ │şi a │tehnicile utilizate şi│echivalent. │
│ │dispozitivelor │standardul │Echipamentele care │
│ │recondiţionate/ │(standardele) de │dispun de o etichetă │
│ │refabricate. │ştergere securizată a │ecologică de tip I │
│ │ │datelor pe care le │relevantă şi care │
│ │ │respectă trebuie │îndeplinesc │
│ │ │furnizate în manualul │criteriile │
│ │ │de utilizare şi/sau │specificate vor fi │
│ │ │printr-un link către │considerate conforme │
│ │ │pagina web a │ │
│ │ │producătorului. │ │
│ ├────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤
│ │Notă explicativă: Soluţii tehnice pentru ştergerea │
│ │securizată a datelor │
│ │Funcţia de ştergere securizată a datelor ar putea fi │
│ │implementată prin intermediul unor soluţii tehnice cum ar │
│ │fi, dar fără a fi limitate la acestea: │
│ │- funcţionalitate implementată în firmware, de obicei în │
│ │sistemul de intrare/ieşire de bază (BIOS); │
│ │- funcţionalitate implementată în software-ul inclus într-un │
│ │mediu de boot autonom, furnizat pe un compact disc de │
│ │pornire; un disc digital versatil (DVD) sau un dispozitiv │
│ │universal de stocare USB livrat cu produsul sau în cadrul │
│ │software-ului instalabil pe sistemele de operare acceptate │
│ │furnizate împreună cu produsul. │
├────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2 - Durata de viaţă şi anduranţa bateriei reîncărcabile │
├─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┤
│Tip criteriu │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de│
│ │ │ │verificare │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│ │ │Ofertantul trebuie │ │
│ │ │să furnizeze │ │
│ │ │echipamentele cu │ │
│ │ │un software │ │
│ │ │preinstalat, cu │ │
│ │ │ajutorul căruia să │ │
│ │ │se determine şi │ │
│ │ │monitorizeze │ │
│ │ │starea bateriei/ │ │
│ │ │acumulatorului şi │Ofertantul │
│ │ │care să permită │trebuie să │
│ │ │citirea „stării de │furnizeze │
│ │ │funcţionare" şi a │specificaţiile│
│ │ │„stării de │şi versiunea │
│ │a) Informaţii privind │încărcare" a │software-ului.│
│ │starea de funcţionare a │bateriei sau │Echipamentele │
│ │bateriei │acumulatorului, │care dispun de│
│ │Atenţie! │precum şi numărul │o etichetă │
│Specificaţii │NU se aplică afişajelor │de „cicluri │ecologică de │
│tehnice │pentru computere şi a │complete de │tip I │
│ │dispozitivelor │încărcare" │relevantă şi │
│ │recondiţionate/ │efectuate deja de │care │
│ │refabricate. │baterie/acumulator │îndeplinesc │
│ │ │şi să afişeze │criteriile │
│ │ │aceste date pentru │specificate │
│ │ │utilizator. A se │vor fi │
│ │ │vedea nota │considerate │
│ │ │explicativă de mai │conforme. │
│ │ │jos pentru │ │
│ │ │definiţii. │ │
│ │ │De asemenea, │ │
│ │ │software-ul │ │
│ │ │trebuie să ofere │ │
│ │ │utilizatorilor │ │
│ │ │sfaturi pentru │ │
│ │ │maximizarea │ │
│ │ │duratei de viaţă a │ │
│ │ │bateriei. │ │
├─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┤
│1.3 - Încercarea durabilităţii echipamentelor mobile │
├─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┤
│Tip criteriu │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de│
│ │ │ │verificare │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │Echipamentul │trebuie să │
│ │ │livrat în cadrul │prezinte │
│ │ │contractului │rapoarte de │
│ │ │trebuie să fi fost │încercare care│
│ │ │supus cu succes la │să arate că │
│ │ │încercările de │modelul a fost│
│ │ │durabilitate │testat şi a │
│ │ │efectuate în │îndeplinit │
│ │ │conformitate cu: │cerinţele │
│ │ │1. IEC/EN │funcţionale de│
│ │ │60529:2013, Grade │performanţă │
│ │ │de protecţie │pentru │
│ │ │asigurate prin │protecţie │
│ │ │carcase (Cod IP) │împotriva │
│ │ │sau │factorilor │
│ │ │2. MIL-STD-810H │externi, │
│ │ │510.7 - Procedura │încercarea │
│ │ │I - Nisip şi praf │trebuie │
│ │ │- Praf suflat şi │efectuată pe o│
│ │ │MIL-STD- 810H │instalaţie de │
│ │Nivelul de protecţie │506.6 - Procedura │încercare │
│ │împotriva factorilor │I Ploaie. │acreditată │
│ │externi-dispozitive semi-│Cerinţele de │conform ISO │
│ │robuste şi robuste │performanţă │17025. │
│ │Atenţie! │funcţională din │încercările │
│Specificaţii │Se va include în │Secţiunea a IlI-a │existente │
│tehnice │situaţiile în care │la prezentul │pentru produs,│
│ │utilizarea preconizată │document trebuie │efectuate │
│ │cuprinde activităţi de │îndeplinite de │conform │
│ │lucru în aer liber sau │echipament după │aceleiaşi │
│ │alte condiţii şi medii de│supunerea la │specificaţii │
│ │utilizare dure. │încercarea de │sau conform │
│ │ │stres termic. │unei │
│ │ │Gradul de │specificaţii │
│ │ │protecţie oferit │mai stricte, │
│ │ │de carcase trebuie │trebuie să fie│
│ │ │să fie de nivel │acceptate, │
│ │ │IP54 sau mai mare. │fără a fi │
│ │ │Notă: încercările │necesară │
│ │ │efectuate conform │repetarea │
│ │ │metodei │încercării. │
│ │ │corespunzătoare │Echipamentele │
│ │ │din versiunea │care dispun de│
│ │ │anterioară a │o etichetă │
│ │ │standardului │ecologică de │
│ │ │militar „MIL- │tip I │
│ │ │STD-810G" nu mai │relevantă care│
│ │ │pot fi acceptate │îndeplineşte │
│ │ │(a se vedea │criteriile │
│ │ │Secţiunea a IlI-a │specificate │
│ │ │pentru detalii). │vor fi │
│ │ │ │considerate │
│ │ │ │conforme. │
├─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┤
│1.4 - Interoperabilitatea şi potenţialul de reutilizare a componentelor │
├─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┤
│Tip criteriu │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de│
│ │ │ │verificare │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │furnizeze un │
│ │ │Echipamentul │manual al │
│ │ │livrat în cadrul │produsului/ │
│ │ │contractului │fişă tehnică │
│ │ │trebuie să fie │pentru fiecare│
│ │ │prevăzut cu cel │model │
│ │ │puţin o priză │furnizat, care│
│ │ │(port) USB de tip │trebuie să │
│ │ │C™ standard pentru │includă o │
│ │ │schimbul de date, │diagramă │
│ │Port standardizat │care să fie │explodată a │
│ │Atenţie! │compatibilă cu │dispozitivului│
│ │NU se aplică afişajelor │versiunea USB 2.0, │ilustrând │
│ │pentru computere şi a │în conformitate cu │tipurile de │
│ │dispozitivelor │standardul IEC │conectoare │
│ │recondiţionate/ │62680-1-3:2018. │utilizate. │
│Specificaţii │refabricate. │Dacă produsul nu │Echipamentele │
│tehnice │ │are încorporată o │care dispun de│
│ │ │priză USB de tip │o etichetă │
│ │ │C, atunci trebuie │ecologică de │
│ │ │să fie disponibil │tip I │
│ │ │un adaptor, care │relevantă şi │
│ │ │să poată fi │care │
│ │ │comandat fără │îndeplinesc │
│ │ │costuri │criteriile │
│ │ │suplimentare. │specificate │
│ │ │ │vor fi │
│ │ │ │considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┤
│ │Notă explicativă: USB de tip C(TM) standardizat │
│ │Priza USB de tip C(TM) este definită în conformitate cu │
│ │standardul IEC 62680-1-3:2018 - Interfeţe de magistrală │
│ │serială universală pentru date şi alimentare electrică - │
│ │Partea 1-3: Componente comune. Specificaţie pentru cabluri │
│ │şi conectoare USB de tip C(TM) │
├─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Substanţe periculoase │
├─────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤
│Tip criteriu │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
├─────────────┼─────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤
│ │Notă explicativă - Lista substanţelor reglementate în │
│ │temeiul Directivei RoHS şi al Regulamentului REACH │
│ │Lista actuală a substanţelor restricţionate conform RoHS │
│ │este definită în anexa II la Directiva delegată (UE) 2015/ │
│ │863 a Comisiei din 31 martie 2015 de modificare a anexei II │
│ │la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a │
│ │Consiliului în ceea ce priveşte lista substanţelor │
│ │restricţionate. │
│ │Anexa XVII la Regulamentul (CE) 1907/2006 privind │
│ │înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea │
│ │substanţelor chimice (Regulamentul REACH) conţine o listă │
│ │de substanţe care nu trebuie fabricate, introduse pe piaţă │
│ │sau utilizate, cu excepţia cazului în care respectă │
│ │condiţiile acestei restricţionări. Lista substanţelor │
│ │restricţionate este publicată şi actualizată periodic pe │
│ │site-ul ECHA: https://echa.europa.eu/ro/ │
│ │substances-restricted-under-reach │
│ │Lista substanţelor care prezintă motive de îngrijorare │
│ │deosebită candidate pentru autorizare este publicată în │
│ │conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din │
│ │Regulamentul REACH şi actualizată periodic pe site-ul ECHA │
│ │(https://echa.europa.eu/ro/candidate-list-table). Pentru │
│ │substanţele identificate ca prezentând motive de │
│ │îngrijorare deosebită (SVHC) incluse în lista substanţelor │
│ │candidate, există o obligaţie specială de comunicare a │
│ │conţinutului acestora din produse, în conformitate cu │
│ │articolul 33 din Regulamentul REACH. Această comunicare │
│ │trebuie să aibă loc de-a lungul lanţului de aprovizionare │
│ │fără a fi solicitată. Aceleaşi informaţii trebuie transmise │
│ │şi către ECHA de toţi furnizorii din lanţul de │
│ │aprovizionare, în temeiul articolului 9 alineatul (1) │
│ │litera (i) din Directiva-cadru privind deşeurile (https:// │
│ │echa.europa.eu/scip). Acesteinformaţii vor fi disponibile │
│ │în mod public în baza de date Substanţe care prezintă │
│ │motive de îngrijorare în produse (SCIP). │
├─────────────┼─────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤
│Tip criteriu │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
├─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │furnizeze │
│ │ │ │documentaţia │
│ │ │ │care │
│ │ │ │demonstrează │
│ │ │ │îndeplinirea │
│ │ │ │cerinţei în │
│ │ │ │oricare dintre │
│ │ │ │formele │
│ │ │ │următoare: │
│ │ │ │- Date de │
│ │ │ │încercare care │
│ │ │ │arată că piesa │
│ │ │Echipamentele │conţine mai │
│ │ │livrate în │puţin de 1 000 │
│ │ │cadrul │ppm clor şi mai │
│ │ │contractului │puţin de 1 000 │
│ │ │trebuie să │ppm brom │
│ │ │conţină │(metodele de │
│ │ │substanţe slab │încercare │
│ │ │halogenate în │utilizate pot fi │
│ │ │piesele din │cele definite de │
│ │ │plastic care │IEC 62321-3-1 │
│ │ │cântăresc mai │sau IEC │
│ │ │mult de 25 de │62321-3-2) sau │
│ │Restricţionarea │grame. │- Documentaţie │
│ │substanţelor clorurate şi│Fiecare piesă │bazată pe │
│ │bromurate în piesele din │din plastic a │standardul IEC │
│ │plastic │dispozitivului │62474 sau pe un │
│Specificaţii │Atenţie! │trebuie să │alt standard │
│tehnice │NU se aplică │conţină mai │similar (de │
│ │dispozitivelor │puţin de 1 000 │exemplu, │
│ │recondiţionate/ │ppm (0,1 % g/g) │documente emise │
│ │refabricate. │brom şi mai │în conformitate │
│ │ │puţin de 1 000 │cu sistemul de │
│ │ │ppm (0,1 % g/g) │Control al │
│ │ │clor. │substanţelor, │
│ │ │Fac excepţie: │cum ar fi │
│ │ │plăcile de │încercarea │
│ │ │circuite │analitică şi │
│ │ │imprimate, │evaluările de │
│ │ │componentele │conformitate ale │
│ │ │electronice, │furnizorilor). │
│ │ │cablurile şi │În cazul în care │
│ │ │izolaţiile de │se folosesc │
│ │ │cabluri, │excepţii, │
│ │ │ventilatoarele. │trebuie │
│ │ │ │furnizată o │
│ │ │ │declaraţie a │
│ │ │ │producătorului. │
│ │ │ │Produsele care │
│ │ │ │dispun de o │
│ │ │ │etichetă │
│ │ │ │ecologică de tip │
│ │ │ │I relevantă şi │
│ │ │ │care îndeplinesc │
│ │ │ │criteriile │
│ │ │ │menţionate │
│ │ │ │anterior vor fi │
│ │ │ │considerate │
│ │ │ │conforme. │
├─────────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤
│3. Gestionarea sfârşitului ciclului de viaţă │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Gestionarea sfârşitului ciclului de viaţă în cazul în care obiectul │
│contractului este prestarea serviciilor de gestionare a sfârşitul │
│ciclului de viată pentru toate dispozitivele TIC │
├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┤
│Tip criteriu │Aspectul │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │urmărit │ │verificare │
├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Ofertanţii trebuie să │ │
│ │ │furnizeze un serviciu │ │
│ │ │pentru reutilizarea şi│ │
│ │ │reciclarea întregului │ │
│ │ │produs sau a │ │
│ │ │componentelor care │ │
│ │ │necesită tratament │ │
│ │ │selectiv în │ │
│ │ │conformitate cu anexa │ │
│ │ │VII la Directiva DEEE │ │
│ │ │pentru echipamentele │ │
│ │ │care au ajuns la │ │
│ │ │sfârşitul duratei de │ │
│ │ │exploatare. Serviciul │ │
│ │ │trebuie să cuprindă │ │
│ │ │următoarele │ │
│ │ │activităţi: │ │
│ │ │- colectare (sistem de│ │
│ │ │preluare); │ │
│ │ │- manipulare │ │
│ │ │confidenţială şi │ │
│ │ │ştergere securizată a │ │
│ │ │datelor (cu excepţia │ │
│ │ │cazului în care se │ │
│ │ │efectuează intern); │ │
│ │ │- încercare │ │
│ │ │funcţională, service, │Ofertantul trebuie să │
│ │ │reparare şi │furnizeze detalii cu │
│ │ │modernizare pentru │privire la modalităţile │
│ │ │pregătirea produselor │de colectare, la │
│ │a) │pentru reutilizare; │securitatea datelor, │
│ │Colectarea, │- recomercializa rea │pregătirea pentru │
│ │igienizarea,│produselor pentru │reutilizare, │
│ │refolosirea │reutilizare; │recomercializare pentru │
│ │şi │- dezmembrarea pentru │reutilizare şi │
│ │reciclarea │refolosirea, │reciclare/eliminare. │
│ │în condiţii │reciclarea şi/sau │Acestea trebuie să │
│ │de │eliminarea │includă, pe durata │
│ │securitate a│componentelor. │contractului, dovada │
│ │computerelor│In cadrul furnizării │validă a conformităţii │
│ │ │serviciului, aceştia │instalaţiilor de │
│ │ │trebuie să raporteze │manipulare a DEEE care │
│ │ │proporţia │urmează să fie │
│ │ │echipamentelor │utilizate. │
│ │ │pregătite sau │ │
│Specificaţii │ │recomercializate │ │
│tehnice │ │pentru reutilizare şi │ │
│ │ │proporţia │ │
│ │ │echipamentelor │ │
│ │ │pregătite pentru │ │
│ │ │reciclare. │ │
│ │ │Operaţiile de │ │
│ │ │pregătire pentru │ │
│ │ │reutilizare, reciclare│ │
│ │ │şi eliminare trebuie │ │
│ │ │efectuate în deplină │ │
│ │ │conformitate cu │ │
│ │ │cerinţele prevăzute la│ │
│ │ │articolul 8 şi în │ │
│ │ │anexele VII şi VIII la│ │
│ │ │Directiva 2012/19/UE │ │
│ │ │privind DEEE │ │
│ │ │(reformare) şi cu │ │
│ │ │referire la lista │ │
│ │ │componentelor │ │
│ │ │destinate │ │
│ │ │tratamentului selectiv│ │
│ │ │(a se vedea nota │ │
│ │ │explicativă de mai │ │
│ │ │jos). │ │
│ ├────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┤
│ │Notă explicativă - Componentă care necesită tratament │
│ │selectiv DEEE │
│ │Următoarele componente necesită tratament selectiv, în │
│ │conformitate cu anexa VII la Directiva DEEE: │
│ │1) componente care conţin mercur; │
│ │2) baterii; │
│ │3) plăci cu circuite imprimate mai mari de 10 cmp; │
│ │4) materiale plastice care conţin agenţi de ignifugare │
│ │bromuraţi; │
│ │5) clorofluorocarburi (CFC), hidroclorofluorocarburi (HCFC) │
│ │sau hidrofluorocarburi (HFC), hidrocarburi (HC); │
│ │6) cabluri electrice externe; │
│ │7) condensatoare cu conţinut de bifenili policloruraţi │
│ │(PCB); │
│ │8) componente care conţin fibre ceramice refractare; │
│ │9) condensatoare electrolitice care conţin substanţe care │
│ │prezintă motive de îngrijorare; │
│ │10) echipamente care conţin gaze care diminuează stratul de │
│ │ozon sau au un potenţial de încălzire globală (GWP) mai │
│ │mare de 15; │
│ │11) Gazele care diminuează stratul de ozon se tratează în │
│ │conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009; │
└─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

        HÂRTIE DE COPIAT ŞI HÂRTIE GRAFICĂ

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Achiziţia de hârtie de │
│ │copiat şi hârtie grafică. │
│ │Categoria de produse │
│ │cuprinde coli sau role de │
│ │carton sau hârtie goală │
│ │neprelucrată şi │
│ │neimprimată, fie simplă, │
│Obiectul │fie colorată, fabricată din│
│achiziţiei│pastă de hârtie şi adecvată│
│ │pentru a fi utilizată │
│ │pentru scris, imprimat sau │
│ │conversie │
│ │Nu sunt incluse orodusele │
│ │finite din hârtie fex. │
│ │caiete de scris, caiete de │
│ │desen, calendare, manule │
│ │etc.) │
└──────────┴───────────────────────────┘

    SECŢIUNEA I
    Factori de evaluare
        Criteriile ecologice sunt extrase din etichetele ecologice europene, eticheta Nordic Swan şi eticheta Blue Angel.
        Prezentul document se referă la criterii ecologice diferite pentru două tipuri de hârtie:
    - Hârtie pe bază de fibre de hârtie recuperată, hârtie reciclată (accent pe eticheta Blue Angel).
    – Hârtie pe bază de fibre neprelucrate (accent pe eticheta ecologică europeană şi pe eticheta Nordic Swan).

        Recomandăm autorităţilor contractante să facă trimitere la ambele seturi de criterii, ca moduri alternative de atingere a obiectivului de a cumpăra hârtie ecologică, pentru a creşte la maxim concurenţa şi a evita discriminarea.

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Hârtie pe bază de fibre recuperate │
├────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│Tip │Aspectul │Cerinţa │Modalitatea de│
│criteriu│urmărit │ │verificare │
├────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Toate │
│ │ │ │produsele care│
│ │ │ │poartă o │
│ │ │ │etichetă │
│ │ │ │ecologică de │
│ │ │ │tip I, precum │
│ │ │ │eticheta │
│ │ │ │ecologică UE, │
│ │ │ │pot servi │
│ │ │ │drept mijloace│
│ │ │ │de probă dacă │
│ │a) Hârtia │ │se specific │
│ │trebuie să fie│Se acordă │faptul că │
│ │produsă din │puncte atunci │hârtia este │
│ │fibre de │când hârtia │produsă din │
│Factor │hârtie │este produsă │fibre de │
│de │recuperată în │din fibre de │hârtie │
│evaluare│proporţie de │hârtie │recuperată în │
│ │peste 75% │recuperată în │proporţie de │
│ │- pondere │proporţie de │peste 75 %. Va│
│ │maxim 10 % │peste 75 % │fi acceptat │
│ │ │ │orice alt │
│ │ │ │mijloc de │
│ │ │ │probă adecvat,│
│ │ │ │precum un │
│ │ │ │dosar tehnic │
│ │ │ │al │
│ │ │ │producătorului│
│ │ │ │sau un raport │
│ │ │ │de încercare │
│ │ │ │de la un │
│ │ │ │organism │
│ │ │ │recunoscut. │
├────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│ │Clauză contractuală: │
│ │Recepţia produsului şi documentele care │
│ │însoţesc livrarea. │
│ │Autoritatea contractantă se va asigura că │
│ │produsul livrat este însoţit de documente │
│ │provenite de la producător (fişe tehnice) │
│ │care confirmă cerinţa şi care atestă │
│ │corespondenţa cu produsul ofertat. │
│ ├──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Toate │
│ │ │ │produsele care│
│ │ │ │poartă │
│ │ │ │eticheta │
│ │ │ │ecologică UE │
│ │ │ │vor fi │
│ │ │ │punctate │
│ │ │ │corespunzător.│
│ │ │ │Pot fi │
│ │ │Se acordă │acceptate şi │
│ │b) Hârtia │punctaj maxim │alte etichete │
│ │trebuie să nu │atunci când │naţionale de │
│ │conţină deloc │hârtia │tip I care │
│ │clor (totally │ofertată nu │îndeplinesc │
│ │chlorine free │conţine deloc │criteriul de │
│ │- TCF) │clor (totally │mai sus. Va fi│
│ │- pondere │chlorine free │acceptat orice│
│ │maxim 10 % │- TCF) │alt mijloc de │
│ │ │ │probă adecvat,│
│ │ │ │precum un │
│ │ │ │dosar tehnic │
│ │ │ │al │
│ │ │ │producătorului│
│ │ │ │sau un raport │
│ │ │ │de încercare │
│ │ │ │de la un │
│ │ │ │organism │
│ │ │ │recunoscut. │
├────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│2. Hârtie pe bază de fibre neprelucrate produse în │
│mod sustenabil │
├────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│Tip │Aspectul │Cerinta │Modalitatea de│
│criteriu│urmărit │ │verificare │
├────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se vor acorda │ │
│ │ │puncte │ │
│ │ │suplimentare │ │
│ │ │proporţional │ │
│ │ │cu volumul de │ │
│ │ │fibre de lemn │ │
│ │ │neprelucrate │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │producţia de │ │
│ │ │celuloză care │ │
│ │ │provin din │ │
│ │ │păduri care │ │
│ │ │sunt │ │
│ │ │verificate ca │ │
│ │ │gestionate │ │
│ │ │prin aplicarea│ │
│ │ │unor principii│ │
│ │ │şi măsuri │ │
│ │ │menite să │ │
│ │ │asigure │ │
│ │ │gestionarea │Toate │
│ │ │durabilă a │produsele care│
│ │ │pădurilor, cu │poartă │
│ │ │condiţia ca │eticheta │
│ │ │aceste │ecologică UE │
│ │ │criterii să │vor fi │
│ │ │caracterizeze │considerate │
│ │ │şi să fie │conforme. │
│ │ │relevante │Pot fi │
│ │ │pentru │acceptate şi │
│ │ │produsul în │alte etichete │
│ │ │cauză. │naţionale de │
│ │ │În Europa, │tip I care │
│ │ │aceste │îndeplinesc │
│ │ │principii şi │criteriile de │
│ │ │măsuri │mai sus. │
│ │ │corespund cel │Certificatele │
│ │ │puţin │de lanţ de │
│ │ │orientărilor │custodie │
│ │ │paneuropene de│pentru fibrele│
│ │ │nivel │de lemn │
│ │ │operaţional │certificate ca│
│ │ │pentru o │FSC7, PEFC8 │
│ │a) Surse │gestiune │FSC 100%, FSC │
│ │forestiere │durabilă a │Mix, FSC │
│ │sustenabile │pădurilor, │Recycled, • │
│ │ │adoptate la │PEFC │
│ │ │Conferinţa │certified, │
│ │ │ministerială │PEFC Recycled │
│ │ │de la Lisabona│sau orice alt │
│ │ │privind │mijloc │
│ │ │protecţia │echivalent de │
│ │ │pădurilor din │probă vor fi │
│ │ │Europa (24 │acceptate │
│ │ │iunie 1998). │drept dovadă a│
│ │ │În afara │conformităţii.│
│ │ │Europei, │Va fi acceptat│
│ │ │acestea │şi orice alt │
│ │ │corespund cel │mijloc de │
│ │ │puţin │probă adecvat,│
│ │ │principiilor │precum un │
│ │ │UNCED privind │dosar tehnic │
│ │ │pădurile (Rio │al │
│ │ │de Janeiro, │producătorului│
│ │ │1992) şi, după│sau un raport │
│ │ │caz, │de încercare │
│ │ │criteriilor │de la un │
│ │ │sau │organism │
│ │ │orientărilor │recunoscut. │
│ │ │privind │ │
│ │ │gestionarea │ │
│ │ │durabilă a │ │
│ │ │pădurilor │ │
│ │ │adoptate în │ │
│ │ │temeiul │ │
│ │ │iniţiativelor │ │
│ │ │internaţionale│ │
│ │ │şi regionale │ │
│ │ │respective │ │
│ │ │(ITTO, │ │
│ │ │Procesul de la│ │
│ │ │Montreal, │ │
│ │ │Procesul de la│ │
│ │ │Tarapoto, │ │
│ │ │Iniţiativa │ │
│ │ │UNEP/FAO │ │
│ │ │pentru zonele │ │
│ │ │aride din │ │
│ │ │Africa). │ │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Factori │ │ │Certificatele │
│de │ │ │de lanţ de │
│evaluare│ │ │custodie │
│ │ │ │pentru lemnul │
│ │ │ │certificat ca │
│ │ │ │FSC4, PEFC5 │
│ │ │ │sau alte │
│ │ │ │mijloace │
│ │ │ │echivalente de│
│ │ │ │probă vor fi │
│ │ │ │acceptate │
│ │ │ │drept dovadă a│
│ │ │ │conformităţii.│
│ │ │ │Originea │
│ │ │ │legală a │
│ │ │ │lemnului poate│
│ │ │ │fi demonstrată│
│ │ │ │şi prin │
│ │ │ │instituirea │
│ │ │ │unui sistem de│
│ │ │ │urmărire. │
│ │ │ │Aceste sisteme│
│ │ │ │de urmărire │
│ │ │ │pot fi │
│ │ │ │certificate de│
│ │ │ │terţe părţi, │
│ │ │ │în cadrul │
│ │ │ │sistemului de │
│ │ │ │management ISO│
│ │ │ │9000 şi/sau │
│ │ │ │ISO 14000 sau │
│ │ │ │EMAS. Dacă │
│ │ │ │lemnul provine│
│ │ │ │dintr-o ţară │
│ │ │ │care a semnat │
│ │ │ │un acord de │
│ │ │ │parteneriat │
│ │ │ │voluntar cu │
│ │b) │ │UE, licenţa │
│ │Achiziţionarea│ │FLEGT poate │
│ │de hârtie de │ │servi drept │
│ │birou pe bază │ │dovadă a │
│ │de fibre │Se acordă │legalităţii. │
│ │neprelucrate │punctajul │Ofertanţii │
│ │care provin │maxim pentru │necertificaţi │
│ │din surse │hârtia de │din domeniul │
│ │exploatate în │birou ofertată│lemnului │
│ │mod sustenabil│conform │trebuie să │
│ │şi cu un │descrierii │indice │
│ │conţinut │factorului de │tipurile │
│ │potenţial de │evaluare. │(speciile), │
│ │fibre │ │cantităţile şi│
│ │recuperate - │ │provenienţa │
│ │pondere maxim │ │lemnului │
│ │10 %. │ │utilizat în │
│ │ │ │producţie, │
│ │ │ │precum şi să │
│ │ │ │furnizeze o │
│ │ │ │declaraţie │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │legalitatea │
│ │ │ │acestora. De │
│ │ │ │aceea, lemnul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │poată fi │
│ │ │ │urmărit pe │
│ │ │ │parcursul │
│ │ │ │întregului │
│ │ │ │lanţ de │
│ │ │ │producţie, de │
│ │ │ │la pădure la │
│ │ │ │produs, în │
│ │ │ │anumite │
│ │ │ │situaţii, în │
│ │ │ │care dovezile │
│ │ │ │furnizate nu │
│ │ │ │sunt │
│ │ │ │considerate │
│ │ │ │suficiente │
│ │ │ │pentru a │
│ │ │ │dovedi │
│ │ │ │conformitatea │
│ │ │ │cu │
│ │ │ │specificaţiile│
│ │ │ │tehnice │
│ │ │ │solicitate, │
│ │ │ │autorităţile │
│ │ │ │contractante │
│ │ │ │pot solicita │
│ │ │ │clarificări │
│ │ │ │sau dovezi │
│ │ │ │suplimentare │
│ │ │ │din partea │
│ │ │ │furnizorilor. │
└────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

        Note explicative şi informaţii suplimentare
        Hârtie pe bază de fibre neprelucrate: Obiectul nu se referă la hârtie din fibre neprelucrate, ci la hârtie pe bază de fibre neprelucrate, permiţând utilizarea fibrelor reciclate pentru producţia de hârtie atâta timp cât sunt respectate specificaţiile tehnice definite mai sus.
        Creşterea procentelor pentru factorii de evaluare: Conform etichetei ecologice UE, cel puţin 10% din fibrele neprelucrate trebuie să provină din păduri gestionate durabil, iar conform etichetei Nordic Swan, cel puţin 20%. FSC şi PEFC pot certifica, de asemenea, procente mai mari care variază conform unor reguli stricte.
        Autorităţile contractante pot dori să acorde o mai mare importanţă, ca punctaj, hârtiei cu un procent mai mare de fibre neprelucrate certificate care provin dintr-o sursă sustenabilă şi/sau de fibre de hârtie recuperată.
        Criteriile etichetei ecologice: Este posibil să se indice faptul că trebuie îndeplinite criteriile aferente unei anumite etichete ecologice, în măsura în care respectivele criterii sunt eligibile şi adecvate pentru definirea produsului şi se acceptă şi alte forme de verificare a conformităţii.
        Factori de evaluare: Autorităţile contractante vor trebui să indice în anunţul de participare şi în documentele achiziţiei câte puncte suplimentare se vor acorda pentru fiecare factor de evaluare.
        Link-uri utile:
    1. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index en.htm
    2. https://www.svanen.se/en/;
    3. https://www.blauer-enael.de/en
    4. FSC (Forest Stewardship Council - Consiliul de administrare a pădurilor): http://www.fsc.org/en
    5. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Program de aprobare a sistemelor de certificare forestieră): https://www.pefc.org/
    6. Planul de acţiune FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - aplicarea legislaţiei, guvernanta şi schimburile comerciale în domeniul forestier) a fost adoptat de UE în 2003. Planul de acţiune prezintă o serie de măsuri pentru combaterea defrişărilor ilegale din ţările în curs de dezvoltare. Planul defineşte un sistem de certificare a lemnului în scopul garantării legalităţii produselor lemnoase importate. Pentru obţinerea licenţei, ţările producătoare de lemn şi UE trebuie să semneze acorduri de parteneriat voluntare. Produsele din lemn care au fost produse în mod legal în ţările ce au încheiat un acord de parteneriat voluntar vor fi certificate din punct de vedere al legalităţii producţiei; informaţii suplimentare la: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm


    SECŢIUNEA II
    Specificaţii tehnice

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Hârtie pe bază de fibre recuperate │
├────────────┬────────────┬────────────────────────┬──────────────┤
│Tip criteriu│Aspectul │Cerinţa │Modalitatea de│
│ │urmărit │ │verificare │
├────────────┼────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Toate │
│ │ │ │produsele care│
│ │ │ │poartă o │
│ │ │Achiziţionarea de hârtie│etichetă │
│ │ │de birou reciclată │ecologică de │
│ │ │produsă din fibre de │tip I, precum │
│ │ │hârtie recuperată în │eticheta │
│ │ │proporţie de cel puţin │ecologică UE, │
│ │ │75%. │pot servi │
│ │ │Hârtia trebuie să fie │drept mijloace│
│ │ │produsă din fibre de │de probă dacă │
│ │ │hârtie recuperată în │se specifică │
│ │ │proporţie de cel puţin │faptul că │
│ │ │75%. │hârtia este │
│ │ │Fibrele din hârtie │produsă din │
│ │a) Cerinţe │recuperată includ atât │fibre de │
│ │pentru fibre│fibre reciclate după │hârtie │
│ │ │etapa de consum, precum │recuperată în │
│ │ │şi fibre reciclate │proporţie de │
│ │ │înainte de etapa de │cel puţin 75%.│
│ │ │consum, din fabricile de│Va fi acceptat│
│ │ │hârtie, cunoscute şi sub│orice alt │
│ │ │numele de brac. │mijloc de │
│ │ │Fibrele reciclate după │probă adecvat,│
│ │ │etapa de consum pot │precum un │
│ │ │proveni de la │dosar tehnic │
│ │ │consumatori, din │al │
│ │ │birouri, din imprimerii,│producătorului│
│ │ │legătorii sau din surse │sau un raport │
│ │ │similare. │de încercare │
│ │ │ │de la un │
│ │ │ │organism │
│ │ │ │recunoscut. │
│ ├────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Toate │
│ │ │ │produsele care│
│ │ │ │poartă │
│ │ │ │eticheta │
│ │ │ │ecologică UE │
│ │ │ │vor fi │
│ │ │ │considerate │
│ │ │Clorul gazos nu trebuie │conforme. Pot │
│ │b) Cerinţe │utilizat ca un agent de │fi acceptate │
│ │referitoare │albire Hârtia trebuie, │şi alte │
│ │la │cel puţin, să nu conţină│etichete │
│ │utilizarea │clor elementar │naţionale de │
│ │de substanţe│(elementary chlorine │tip I care │
│ │periculoase:│free - ECF). │îndeplinesc │
│ │limite şi │Hârtia ECF (Fără clor │criteriul de │
│ │excluderi - │elementar) se presupune │mai sus. Va fi│
│ │Conţinut de │că este conformă │acceptat orice│
│ │clor │deoarece este produsă │alt mijloc de │
│ │elementar │din pastă albită fără a │probă adecvat,│
│ │ │utiliza clor elementar │precum un │
│ │ │(clorul gazos); │dosar tehnic │
│ │ │ │al │
│ │ │ │producătorului│
│ │ │ │sau un raport │
│ │ │ │de încercare │
│ │ │ │de la un │
│ │ │ │organism │
│ │ │ │recunoscut. │
│ ├────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
│Specificaţii│ │ │Toate │
│tehnice │ │ │produsele care│
│ │ │ │poartă │
│ │ │ │eticheta │
│ │ │ │ecologică UE │
│ │ │ │vor fi │
│ │ │ │considerate │
│ │ │ │conforme. Pot │
│ │ │ │fi acceptate │
│ │ │ │şi alte │
│ │ │Trebuie îndeplinite │etichete │
│ │ │criteriile ecologice ale│naţionale de │
│ │ │etichetei ecologice UE │tip I care │
│ │ │sau ale altor etichete │îndeplinesc │
│ │ │naţionale de tip I │criteriile │
│ │ │asociate direct │prevăzute în │
│ │ │producţiei de hârtie (şi│DECIZIA (UE) │
│ │ │nu practicilor de │2019/70 A │
│ │ │management al fabricii).│COMISIEI din │
│ │ │Documentele integrale │11 ianuarie │
│ │ │privind criteriile │2019 de │
│ │ │Ecolabel sunt ├──────────────┤
│ │ │disponibile la: │stabilire a │
│ │c) │https:// │criteriilor de│
│ │Îndeplinirea│environment.ec.europa.eu│acordare a │
│ │criteriilor │/topics/circular- │etichetei │
│ │etichetei │economy/eu-ecolabel-home│ecologice a UE│
│ │ecologice │/product-groups-and- │pentru hârtia │
│ │ │criteria/paper_en │grafică şi a │
│ │ │Respectiv în DECIZIA │criteriilor de│
│ │ │(UE) 2019/70 A COMISIEI │acordare a │
│ │ │din 11 ianuarie 2019 de │etichetei │
│ │ │stabilire a criteriilor │ecologice a UE│
│ │ │de acordare a etichetei │pentru hârtia │
│ │ │ecologice a UE pentru │absorbantă şi │
│ │ │hârtia grafică şi a │produsele din │
│ │ │criteriilor de acordare │hârtie │
│ │ │a etichetei ecologice a │absorbantă. Va│
│ │ │UE pentru hârtia │fi acceptat │
│ │ │absorbantă şi produsele │orice alt │
│ │ │din hârtie absorbantă. │mijloc de │
│ │ │ │probă adecvat,│
│ │ │ │precum un │
│ │ │ │dosar tehnic │
│ │ │ │al │
│ │ │ │producătorului│
│ │ │ │sau un raport │
│ │ │ │de încercare/ │
│ │ │ │testare de la │
│ │ │ │un organism │
│ │ │ │recunoscut. │
│ ├────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Va fi acceptat│
│ │ │ │orice mijloc │
│ │ │ │de probă │
│ │ │Autoritatea poate alege │adecvat, │
│ │ │să utilizeze un grad de │precum un │
│ │d) Grad de │albire sub 90. Peste 90,│dosar tehnic │
│ │albire: │hârtia ar trebui să fie │al │
│ │ │tratată cu agenţi de │producătorului│
│ │ │strălucire optică. │sau un raport │
│ │ │ │de încercare │
│ │ │ │de la un │
│ │ │ │organism │
│ │ │ │recunoscut. │
├────────────┼────────────┴────────────────────────┴──────────────┤
│ │Criteriile etichetei ecologice: Este posibil să se │
│ │indice faptul că trebuie îndeplinite criteriile │
│ │aferente unei anumite etichete ecologice, în măsura │
│ │în care respectivele criterii sunt eligibile şi │
│ │adecvate pentru definirea produsului şi se acceptă │
│ │şi alte forme de verificare a conformităţii. │
├────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Hârtie pe bază de fibre neprelucrate produse în mod legal │
├────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────────┤
│Tip criteriu│Aspectul │Cerinta │Modalitatea de │
│ │urmărit │ │verificare │
├────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Certificatele de lanţ│
│ │ │ │de custodie pentru │
│ │ │ │lemnul certificat ca │
│ │ │ │FSC4, PEFC5, FSC │
│ │ │ │100%,FSC Mix, FSC │
│ │ │ │Recycled, • PEFC │
│ │ │ │certified, PEFC │
│ │ │ │Recycled sau alte │
│ │ │ │mijloace echivalente │
│ │ │ │de probă vor fi │
│ │ │ │acceptate drept │
│ │ │ │dovadă a │
│ │ │ │conformităţii. │
│ │ │ │Originea legală a │
│ │ │ │lemnului poate fi │
│ │ │ │demonstrată şi prin │
│ │ │ │instituirea unui │
│ │ │ │sistem de urmărire. │
│ │ │ │Dacă lemnul provine │
│ │ │ │dintr-o ţară care a │
│ │ │ │semnat un acord de │
│ │ │ │parteneriat voluntar │
│ │ │ │cu UE, licenţa FLEGT │
│ │ │ │poate servi drept │
│ │ │ │dovadă a legalităţii.│
│ │ │Fibrele de lemn │Ofertanţii │
│ │ │neprelucrate │necertificaţi din │
│Specificaţii│a) Cerinţe │pentru producţia │domeniul lemnului │
│tehnice │pentru fibre│de celuloză │trebuie să indice │
│ │ │trebuie să │tipurile (speciile), │
│ │ │provină din surse│cantităţile şi │
│ │ │legale. │provenienţa lemnului │
│ │ │ │utilizat în │
│ │ │ │producţie, precum şi │
│ │ │ │să furnizeze o │
│ │ │ │declaraţie privind │
│ │ │ │legalitatea acestora.│
│ │ │ │De aceea, lemnul │
│ │ │ │trebuie să poată fi │
│ │ │ │urmărit pe parcursul │
│ │ │ │întregului lanţ de │
│ │ │ │producţie, de la │
│ │ │ │pădure la produs, în │
│ │ │ │anumite situaţii, în │
│ │ │ │care dovezile │
│ │ │ │furnizate nu sunt │
│ │ │ │considerate │
│ │ │ │suficiente pentru a │
│ │ │ │dovedi conformitatea │
│ │ │ │cu specificaţiile │
│ │ │ │tehnice solicitate, │
│ │ │ │autorităţile │
│ │ │ │contractante pot │
│ │ │ │solicita clarificări │
│ │ │ │sau dovezi │
│ │ │ │suplimentare din │
│ │ │ │partea furnizorilor. │
└────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘

        Note explicative şi informaţii suplimentare
        Hârtie pe bază de fibre neprelucrate: Obiectul nu se referă la hârtie din fibre neprelucrate, ci la hârtie pe bază de fibre neprelucrate, permiţând utilizarea fibrelor reciclate pentru producţia de hârtie atâta timp cât sunt respectate specificaţiile tehnice definite mai sus.
        Creşterea procentelor pentru factorii de evaluare: Conform etichetei ecologice UE, cel puţin 10% din fibrele neprelucrate trebuie să provină din păduri gestionate durabil, iar conform etichetei Nordic Swan, cel puţin 20%. FSC şi PEFC pot certifica, de asemenea, procente mai mari care variază conform unor reguli stricte.
        Autorităţile contractante pot dori să acorde o mai mare importanţă, ca punctaj, hârtiei cu un procent mai mare de fibre neprelucrate certificate care provin dintr-o sursă sustenabilă şi/sau de fibre de hârtie recuperată.
        Criteriile etichetei ecologice: Este posibil să se indice faptul că trebuie îndeplinite criteriile aferente unei anumite etichete ecologice, în măsura în care respectivele criterii sunt eligibile şi adecvate pentru definirea produsului şi se acceptă şi alte forme de verificare a conformităţii.
        Factori de evaluare: Autorităţile contractante vor trebui să indice în anunţul de participare şi în documentele achiziţiei câte puncte suplimentare se vor acorda pentru fiecare factor de evaluare.
        Link-uri utile:
    1. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index en.htm
    2. https://www.svanen.se/en/ ;
    3. https://www.blauer-enael.de/en
    4. FSC (Forest Stewardship Council - Consiliul de administrare a pădurilor): http://www.fsc.org/en
    5. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Program de aprobare a sistemelor de certificare forestieră): https://www.pefc.org/
    6. Planul de acţiune FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - aplicarea legislaţiei, guvernanta şi schimburile comerciale în domeniul forestier) a fost adoptat de UE în 2003. Planul de acţiune prezintă o serie de măsuri pentru combaterea defrişărilor ilegale din ţările în curs de dezvoltare. Planul defineşte un sistem de certificare a lemnului în scopul garantării legalităţii produselor lemnoase importate. Pentru obţinerea licenţei, ţările producătoare de lemn şi UE trebuie să semneze acorduri de parteneriat voluntare. Produsele din lemn care au fost produse în mod legal în ţările ce au încheiat un acord de parteneriat voluntar vor fi certificate din punct de vedere al legalităţii producţiei; informaţii suplimentare la: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm    ANEXA 3

    ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII,
    CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII

┌──────────────────────────────────────┐
│1. ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII│
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Produse pentru birou a │
│ │căror funcţie este una │
│ │dintre următoarele sau │
│ │ambele: │
│ │a) să producă o imagine │
│ │imprimată sub forma unui │
│ │document pe hârtie sau a │
│ │unei fotografii printr-un │
│ │proces de marcare, fie │
│ │pornind de la o imagine │
│ │digitală furnizată de o │
│ │interfaţă de reţea/de cârd,│
│ │fie de pe un suport de │
│ │hârtie printr-un proces de │
│ │scanare/copiere; │
│ │b) să producă o imagine │
│ │digitală de pe un suport de│
│ │hârtie printr-un proces de │
│ │scanare/copiere. │
│ │Sunt excluse din domeniul │
│ │de aplicare: │
│ │a) duplicatoarele digitale;│
│ │b) maşinile de francat; │
│ │c) faxurile. │
│ │Clasificarea echipamentelor│
│ │de procesare a imaginii │
│ │- Imprimantă: un aparat a │
│ │cărui funcţie principală │
│ │este generarea de imagini │
│ │pe hârtie de pe un suport │
│ │electronic. 0 imprimantă │
│ │poate primi informaţii │
│ │provenind de la │
│ │calculatoare individuale │
│ │sau în reţea sau de la alte│
│ │dispozitive de intrare (de │
│ │exemplu, aparate foto │
│ │digitale). Prezenta │
│ │definiţie se referă la │
│ │produsele comercializate ca│
│ │imprimante, inclusiv │
│ │imprimantele care pot fi │
│ │transformate pentru a │
│ │corespunde definiţiei │
│ │aparatelor multifuncţionale│
│ │(MFD). │
│ │- Copiator: un produs a │
│ │cărui funcţie unică este │
│ │producerea de copii după un│
│ │produs original pe hârtie. │
│ │Prezenta definiţie se │
│ │referă la produsele │
│ │comercializate drept │
│ │copiatoare sau copiatoare │
│ │digitale evolutive (CDE). '│
│ │- Aparat multifuncţional │
│ │(MFD): un produs care │
│ │îndeplineşte cel puţin două│
│ │dintre următoarele funcţii │
│ │de bază: imprimare, │
│ │scanare, fotocopiere sau │
│ │transmisie fax. Un MFD │
│ │poate avea un factor de │
│ │formă integrat fizic sau o │
│ │combinaţie de componente │
│ │integrate funcţional. │
│ │Funcţia de fotocopiere a │
│ │unui MFD diferă de funcţia │
│ │de copiere curentă pagină │
│ │cu pagină oferită, uneori, │
│ │de faxuri. Prezenta │
│ │definiţie se referă la │
│ │produsele comercializate ca│
│ │aparate multifuncţionale │
│ │(MFD) sau ca „produse │
│Obiectul │multifuncţionale" (MFP). │
│achiziţiei│- Scaner: un produs a cărui│
│ │funcţie principală este │
│ │conversia documentelor │
│ │originale pe hârtie în │
│ │imagini electronice care │
│ │pot fi stocate, modificate,│
│ │convertite sau transmise, │
│ │în principal într-un mediu │
│ │computerizat personal. │
│ │Prezenta definiţie se │
│ │referă la produsele │
│ │comercializate drept │
│ │scanere. │
│ │- Produs de procesare │
│ │profesională a imaginii: o │
│ │imprimantă sau un aparat │
│ │multifuncţional │
│ │comercializat ca fiind │
│ │destinat producerii de │
│ │livrabile în scopul │
│ │vânzării, cu următoarele │
│ │caracteristici: │
│ │a) este compatibil cu │
│ │hârtia având un gramaj mai │
│ │mare sau egal cu 141 g/mp; │
│ │b) este compatibil cu │
│ │formatul A3; │
│ │c) dacă produsul este │
│ │alb-negru, viteza acestuia │
│ │este de cel puţin 86 ipm; │
│ │c) dacă produsul este │
│ │color, viteza acestuia este│
│ │de cel puţin 50 ipm; │
│ │e) rezoluţia imprimării │
│ │este de cel puţin 600 x 600│
│ │puncte pe inch pentru │
│ │fiecare culoare; │
│ │f) greutatea modelului de │
│ │bază este mai mare de 180 │
│ │kg; │
│ │şi cinci dintre următoarele│
│ │caracteristici suplimentare│
│ │pentru produsele color sau │
│ │patru pentru produsele │
│ │alb-negru sunt incluse ca │
│ │funcţionalităţi standard cu│
│ │aparatul de procesare a │
│ │imaginii sau ca accesoriu: │
│ │a) capacitate de alimentare│
│ │cu hârtie de cel puţin 8 │
│ │000 de coli; │
│ │b) panou frontal digital │
│ │(digital front-end - DFE); │
│ │c) perforator; │
│ │d) legarea perfectă sau │
│ │legarea cu inele (sau un │
│ │sistem similar, cum ar fi │
│ │cu bandă sau cu sârmă, dar │
│ │nu capsarea); │
│ │e) memorie RAM dinamică │
│ │(DRAM) de cel puţin 1 024 │
│ │MB. │
│ │f) o certificare din partea│
│ │unui terţ privind │
│ │capacitatea de procesare │
│ │color (de exemplu, │
│ │Certificarea IDEAIliance │
│ │Digital Press, certificarea│
│ │FOGRA privind validarea │
│ │sistemului de imprimare sau│
│ │certificarea Japan Colour │
│ │Digital Printing, dacă │
│ │produsul are capacitate de │
│ │procesare color); şi │
│ │g) compatibilitatea cu │
│ │hârtia cretată. │
├──────────┴───────────────────────────┤
│2. CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE DE │
│PROCESARE A IMAGINII │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Consumabile definite ca │
│ │produse care pot fi │
│ │înlocuite şi sunt esenţiale│
│ │pentru funcţionarea │
│ │echipamentelor de procesare│
│ │a imaginii. │
│ │Acestea pot fi înlocuite │
│ │sau reumplute fie de către │
│ │utilizatorul final, fie de │
│ │către prestatorul de │
│ │servicii, pe durata │
│ │utilizării normale sau pe │
│ │durata de viaţă a │
│ │echipamentului de procesare│
│ │a imaginii. Consumabilele │
│ │care intră în sfera de │
│ │aplicare a acestor criterii│
│ │includ recipientele şi │
│ │cartuşele. │
│ │Recipient înseamnă un │
│ │produs care poate fi │
│ │înlocuit de către │
│ │utilizatorul final, care │
│ │conţine toner sau cerneală │
│ │şi care se montează pe, în │
│ │sau se goleşte într-un │
│ │echipament de procesare a │
│ │imaginii. Recipientele nu │
│ │conţin componente integrate│
│ │sau piese mobile care sunt │
│ │parte integrantă a funcţiei│
│ │produsului de procesare a │
│Obiectul │imaginii. Recipientele pot │
│achiziţiei│fi denumite, de asemenea, │
│ │flacoane sau rezervoare. │
│ │Cartuş (de cerneală/toner) │
│ │înseamnă un produs care │
│ │poate fi înlocuit de către │
│ │utilizatorul final, care se│
│ │montează pe sau într-un │
│ │echipament de procesare a │
│ │imaginii, cu o │
│ │funcţionalitate legată de │
│ │imprimare care include │
│ │componente integrate sau │
│ │piese mobile care sunt │
│ │parte integrantă a funcţiei│
│ │echipamentului de procesare│
│ │a imaginii, în plus faţă de│
│ │păstrarea cernelii sau a │
│ │tonerului. │
│ │Cartuşele pot fi denumite, │
│ │de asemenea, module. │
│ │Cartuşele şi recipientele │
│ │pot fi: │
│ │- nou fabricate - fabricate│
│ │de producători de │
│ │echipamente originale (OEM)│
│ │şi de producători de │
│ │echipamente neoriginale, │
│ │inclusiv contrafăcute; │
│ │- refabricate de către │
│ │producători de echipamente │
│ │originale şi neoriginale; │
│ │- reumplute de către │
│ │producători de echipamente │
│ │originale şi neoriginale │
└──────────┴───────────────────────────┘

    SECŢIUNEA I
    Factori de evaluare

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII │
├────────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┤
│Tip │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│criteriu│ │ │verificare │
├────────┼──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se vor acorda puncte │ │
│ │ │dacă echipamentul de │ │
│ │ │procesare a imaginii │ │
│ │ │este mai eficient din│ │
│ │ │punct de vedere │ │
│ │ │energetic decât │Ofertantul trebuie│
│ │ │valoarea TEC_MAX │să prezinte │
│ │ │prevăzută în │rapoartele │
│ │ │abordarea TEC a │încercărilor │
│ │ │programului ENERGY │efectuate în │
│ │a) îmbunătăţirea │STAR. Punctele │conformitate cu │
│ │eficienţei │trebuie calculate │metodele de │
│ │energetice a │comparativ cu │încercare │
│ │echipamentelor de │consumul maxim │prevăzute în │
│ │procesare a │obişnuit de energie │versiunea sau │
│ │imaginii │electrică (TEC_MAX) │versiunile ENERGY │
│ │Atenţie! │permis în │STAR specificate │
│ │Se utilizează │conformitate cu │în specificaţia │
│ │atunci când în │versiunea sau │tehnică Eficienţa │
│ │caietul de sarcini│versiunile ENERGY │energetică minimă │
│ │a fost inclusă │STAR specificate în │a echipamentelor │
│ │specificaţia │specificaţia tehnică │de procesare a │
│ │tehnică Eficienţa │- Eficienţa │imaginii │
│ │energetică minimă │energetică minimă a │Ofertantul trebuie│
│ │a echipamentelor │echipamentelor de │să detalieze │
│ │de procesare a │procesare a imaginii.│valoarea TEC │
│ │imaginii. │Se pot acorda maximum│măsurată şi │
│ │ │x puncte [a se │valoarea TEC_MAX, │
│ │ │specifica]. Punctele │pentru fiecare │
│ │ │trebuie acordate │produs relevant şi│
│ │ │proporţional cu │să prezinte │
│ │ │îmbunătăţirea │ │
│ │ │eficienţei energetice│ │
│ │ │comparativ cu │ │
│ │ │valoarea TEC_MAX: │ │
│ │ │- cu peste 80 % mai │ │
│ │ │mică: x puncte │ │
│ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │Se aplică │ │detaliat calculul │
│ │echipamentelor de │- cu 60-79 % mai │îmbunătăţirii │
│ │procesare a │mică: 0,8x puncte │eficienţei │
│ │imaginii care fac │- cu 40-59 % mai │energetice. │
│ │obiectul │mică: 0,6x puncte │Acestea trebuie │
│ │cerinţelor privind│- cu 20-39 % mai │furnizate în │
│ │eficienţa │mică: 0,4x puncte │momentul │
│ │energetică │- cu 10-19 % mai │atribuirii │
│ │prevăzute în │mică: 0,2x puncte │contractului sau │
│ │programul Energy │ │anterior, la │
│ │Star │ │cerere. │
│ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se vor acorda puncte │ │
│ │ │pentru fiecare an │ │
│ │ │suplimentar de │ │
│ │ │garanţie oferit care │ │
│ │ │depăşeşte │ │
│ │ │specificaţia tehnică │ │
│ │ │minimă. │Ofertantul trebuie│
│ │b) Garanţii │Se pot acorda maximum│să prezinte o │
│ │îndelungate │x puncte [a se │copie a garanţiei.│
│ │ │specifica]. │ │
│ │ │- +4 ani sau mai │ │
│ │ │mult: x puncte │ │
│ │ │- +3 ani: 0,75x │ │
│ │ │puncte │ │
│ │ │- +2 ani: 0,5x puncte│ │
│ │ │- +1 an: 0,25x puncte│ │
│ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se vor acorda puncte │ │
│ │ │ofertantului care │ │
│ │ │oferă un sistem de │ │
│ │ │preluare a │ │
│ │ │echipamentelor de │Ofertantul trebuie│
│ │ │procesare a imaginii │să prezinte o │
│ │ │uzate, fără costuri │documentaţie care │
│ │ │pentru autoritatea │să ateste că se va│
│ │ │contractantă, în │asigura un sistem │
│ │ │scopul de a │de preluare │
│ │c) Sistem de │direcţiona aceste │gratuită. │
│ │preluare pentru │echipamente în │Echipamentele care│
│ │echipamentele de │vederea reutilizării │dispun de o │
│ │procesare a │lor ca atare sau a │etichetă ecologică│
│ │imaginii │componentelor lor ori│de tip I │
│ │ │în scopul reciclării │corespunzătoare şi│
│ │ │materialelor, │care îndeplinesc │
│ │ │acordând prioritate │cerinţele │
│ │ │reutilizării. │specificate vor fi│
│ │ │Ofertantul poate │considerate │
│ │ │îndeplini aceste │conforme. │
│ │ │obligaţii el însuşi │ │
│ │ │sau prin intermediul │ │
│ │ │unei organizatii │ │
│ │ │terte adecvate │ │
│ ├──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┤
│ │Clauză contractuală: Raportarea cu privire ia activităţile │
│ │de reutnizare/reciciare a echipamentelor de procesare a │
│ │imaginii Contractantul trebuie să prezinte evidenţe │
│ │referitoare la sfârşitul ciclului de viaţă al │
│ │echipamentelor de procesare a imaginii utilizate. │
│ │Evidenţele trebuie să detalieze îndeosebi: │
│ │- numărul de echipamente preluate de la autoritatea │
│ │contractantă; │
│ │- numărul de echipamente/piese, după caz, direcţionale spre│
│ │reutilizare; │
│ │- numărul de echipamente/piese, după caz, direcţionale spre│
│ │reciclarea materialelor. │
│ ├──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│Factori │ │Se vor acorda puncte │ │
│de │ │ofertantului care │ │
│evaluare│ │asigură un serviciu │ │
│ │ │de reutilizare şi │ │
│ │ │reciclare pentru │ │
│ │ │întregul produs şi/ │ │
│ │ │sau care asigură │ │
│ │ │tratarea selectivă a │ │
│ │ │componentelor în │ │
│ │ │concordanţă cu anexa │ │
│ │ │VII la Directiva 2012│ │
│ │ │/19/UE a │ │
│ │ │Parlamentului │ │
│ │ │European şi a │ │
│ │ │Consiliului din 4 │ │
│ │ │iulie 2012 privind │ │
│ │ │deşeurile de │ │
│ │ │echipamente electrice│ │
│ │ │şi electronice (DEEE)│ │
│ │ │pentru echipamentele │ │
│ │ │care au ajuns la │ │
│ │ │sfârşitul ciclului de│ │
│ │ │viaţă, fără costuri │ │
│ │ │pentru autoritatea │ │
│ │ │contractantă. │ │
│ │ │Serviciul trebuie să │Ofertantul trebuie│
│ │ │includă următoarele │să furnizeze │
│ │ │activităţi: │detalii despre │
│ │ │- colectare; │aranjamentele │
│ │ │- manipularea │prevăzute în │
│ │ │confidenţială şi │vederea │
│ │ │ştergerea securizată │colectării, │
│ │ │a datelor (dacă nu se│securităţii │
│ │ │efectuează la nivel │datelor, │
│ │ │intern); │pregătirii pentru │
│ │ │- probe de │reutilizare, │
│ │ │funcţionare, service,│recomercializării │
│ │ │reparare şi │pentru reutilizare│
│ │ │modernizare în │şi reciclării/ │
│ │d) Gestionarea la │vederea pregătirii │eliminării. │
│ │sfârşitul ciclului│produselor pentru │Acestea trebuie să│
│ │de viaţă a │reutilizare; │includă, pe durata│
│ │echipamentelor de │- recomercia liza rea│contractului, │
│ │procesare a │produselor pentru a │dovezi valide ale │
│ │imaginii │fi reutilizate; │conformităţii │
│ │ │- demontarea în │instalaţiilor de │
│ │ │vederea reutilizării,│manipulare a DEEE │
│ │ │reciclării şi/sau │care urmează a fi │
│ │ │eliminării │utilizate (dacă │
│ │ │componentelor. │este cazul). │
│ │ │În cadrul furnizării │Echipamentele care│
│ │ │serviciului, aceştia │dispun de o │
│ │ │trebuie să raporteze │etichetă ecologică│
│ │ │cu privire la │de tip I │
│ │ │proporţia │corespunzătoare şi│
│ │ │echipamentelor │care îndeplinesc │
│ │ │pregătite sau │cerinţele │
│ │ │recomercializate în │specificate vor fi│
│ │ │vederea reutilizării │considerate │
│ │ │şi cu privire la │conforme. │
│ │ │proporţia │ │
│ │ │echipamentelor │ │
│ │ │pregătite în vederea │ │
│ │ │reciclării. │ │
│ │ │Operaţiunile de │ │
│ │ │pregătire în vederea │ │
│ │ │reutilizării, │ │
│ │ │reciclării şi │ │
│ │ │eliminării trebuie │ │
│ │ │efectuate în deplină │ │
│ │ │conformitate cu │ │
│ │ │cerinţele de la │ │
│ │ │articolul 8 şi din │ │
│ │ │anexele VII şi VIII │ │
│ │ │la Directiva 2012/19/│ │
│ │ │UE privind deşeurile │ │
│ │ │de echipamente │ │
│ │ │electrice şi │ │
│ │ │electronice şi cu │ │
│ │ │referire la lista │ │
│ │ │componentelor supuse │ │
│ │ │tratării selective (a│ │
│ │ │se vedea nota │ │
│ │ │explicativă │ │
│ │ │însoţitoare). │ │
│ ├──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┤
│ │Clauză contractuală: Raportarea cu privire ia activităţile │
│ │de reutnizare/recidare a echipamentelor de procesare a │
│ │imaginii Contractantul trebuie să prezinte evidenţe │
│ │referitoare la sfârşitul ciclului de viaţă al │
│ │echipamentelor de procesare a imaginii utilizate. │
│ │Evidenţele trebuie să detalieze îndeosebi: │
│ │- numărul de echipamente preluate de la autoritatea │
│ │contractantă; │
│ │- numărul de echipamente/piese, după caz, direcţionale spre│
│ │reutilizare; │
│ │- numărul de echipamente/piese, după caz, direcţionale spre│
│ │reciclarea materialelor. │
│ ├──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se vor acorda puncte │ │
│ │e) Furnizarea de │proporţional cu │ │
│ │cartuşe/recipiente│angajamentul de a │Ofertantul trebuie│
│ │refabricate │furniza cel mai │să prezinte o │
│ │Atenţie! │ridicat procent (cea │documentaţie │
│ │Se utilizează în │mai mare pondere) de │justificativă din │
│ │cazul în care │cartuşe/recipiente │care să rezulte că│
│ │furnizarea de │refabricate care │produsele care │
│ │cartuşe şi │respectă │urmează a fi │
│ │recipiente este │specificaţiile │furnizate │
│ │inclusă în │tehnice de baza │îndeplinesc │
│ │contractul de │aferent criteriilor │criteriile │
│ │furnizare de │privind achiziţiile │specificate mai │
│ │echipamente de │publice ecologice │sus. │
│ │procesare a │pentru consumabilele │ │
│ │imaginii. │de echipamente de │ │
│ │ │procesare a imaginii.│ │
├────────┴──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┤
│2. CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII │
├────────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┤
│Tip │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│criteriu│ │ │verificare │
├────────┼──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se vor acorda puncte │ │
│ │ │pentru consumabilele │ │
│ │ │electrofotografice │ │
│ │ │(cartuşe, recipiente │Ofertantul trebuie│
│ │ │şi unităţi de │să prezinte │
│ │ │cilindru) care reduc │rezultatul │
│ │ │la minimum utilizarea│calculului │
│ │ │materialelor per │eficienţei │
│ │ │randament în număr de│utilizării │
│ │ │pagini. │resurselor │
│ │ │Se pot acorda maximum│raportată la masa │
│ │ │x puncte [a se │consumabilelor, │
│ │ │specifica] │împreună cu │
│ │ │ofertantului care │documentaţia care │
│ │ │oferă cea mai mare │identifică │
│ │ │valoare generală a │următoarele │
│ │ │eficienţei utilizării│aspecte pentru │
│ │ │resurselor raportată │toate cartuşele/ │
│ │ │la masa │recipientele şi │
│ │ │consumabilelor în │orice unităţi de │
│ │ │cazul tuturor │cilindru separate │
│ │a) Eficienţa │consumabilelor │utilizate în │
│ │utilizării │electrofotografice │echipamentele │
│ │resurselor │pentru fiecare model │electrofotografice│
│ │raportată la masa │de echipament de │de procesare a │
│ │consumabilelor │procesare a imaginii.│imaginii │
│ │electrofotografice│Eficienţa utilizării │relevante: │
│ │ │resurselor trebuie │- randamentul în │
│ │ │calculată în │număr de pagini; │
│ │ │conformitate cu │- masa cartuşelor/│
│ │ │ecuaţia prezentată la│recipientelor │
│ │ │specificaţia tehnică │pline; │
│ │ │Eficienţa utilizării │- masa unităţilor │
│ │ │resurselor raportată │de cilindru │
│ │ │ia masa │separate. │
│ │ │consumabilelor. │Documentaţia poate│
│ │ │Rezultatele pentru │consta în │
│ │ │fiecare consumabil │declaraţia │
│ │ │trebuie însumate │producătorului sau│
│ │ │pentru a ajunge la o │în alte mijloace │
│ │ │valoare totală. │de probă │
│ │ │Atunci când sunt │alternative care │
│ │ │achiziţionate │să prezinte │
│ │ │diferite consumabile,│informaţiile │
│ │ │valoarea trebuie să │necesare. │
│ │ │fie o medie pentru │ │
│ │ │toate produsele care │ │
│ │ │urmează a fi │ │
│ │ │furnizate. │ │
│ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se pot acorda maximum│ │
│ │ │x puncte [a se │ │
│ │ │specifica] │ │
│ │ │ofertantului care │ │
│ │ │oferă consumabile │ │
│ │ │care pot fi demontate│Ofertantul trebuie│
│ │b) Facilitarea │manual sau, dacă este│să prezinte o │
│ │capacităţii de │necesar, cu ajutorul │documentaţie care │
│ │reutilizare/ │unor unelte universal│să explice modul │
│ │refabric are │disponibile (de │în care cerinţa a │
│ │ │exemplu, şurubelniţe,│fost îndeplinită. │
│ │ │patente sau pensete │ │
│ │ │disponibile general) │ │
│ │ │pentru a înlocui │ │
│ │ │părţile uzate şi a le│ │
│ │ │reumple cu toner sau │ │
│ │ │cerneală. │ │
│ ├──────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se vor acorda puncte │ │
│ │ │ofertantului care │ │
│ │ │asigură un serviciu │ │
│Factori │ │de reutilizare/ │ │
│de │ │refabricare şi │ │
│evaluare│ │reciclare pentru │ │
│ │ │cartuşele uzate care │ │
│ │ │necesită tratarea │ │
│ │ │selectivă în │ │
│ │ │conformitate cu anexa│ │
│ │ │VII la Directiva 2012│ │
│ │ │/19/UE a │ │
│ │ │Parlamentului │ │
│ │ │European şi a │ │
│ │ │Consiliului din 4 │ │
│ │ │iulie 2012 privind │ │
│ │ │deşeurile de │ │
│ │ │echipamente electrice│ │
│ │ │şi electronice (DEEE)│ │
│ │ │pentru produsele care│ │
│ │ │au ajuns la sfârşitul│ │
│ │ │ciclului de viaţă, │ │
│ │ │fără costuri pentru │Ofertantul trebuie│
│ │ │autoritatea │să prezinte │
│ │ │contractantă. │detalii despre │
│ │ │Serviciul trebuie să │aranjamentele │
│ │ │includă următoarele │prevăzute în │
│ │ │activităţi: │vederea │
│ │ │- colectare; │colectării, │
│ │ │- demontarea în │pregătirii pentru │
│ │ │vederea reutilizării/│reutilizare/ │
│ │ │refabricării, │refabricare şi │
│ │ │reciclării şi/sau │reciclării/ │
│ │ │eliminării │eliminării. │
│ │ │componentelor. │Acestea trebuie să│
│ │ │Ofertantul trebuie să│includă, pe durata│
│ │c) Gestionarea │pună la dispoziţia │contractului, │
│ │cartuşelor la │autorităţii │dovezi valide ale │
│ │sfârşitul ciclului│contractante │conformităţii │
│ │de viaţă │containere potrivite │instalaţiilor de │
│ │ │pentru acumularea │manipulare a DEEE │
│ │ │cartuşelor utilizate.│care urmează a fi │
│ │ │Operaţiunile de │utilizate, dacă │
│ │ │pregătire în vederea │este cazul. │
│ │ │reutilizării, │Cartuşele care │
│ │ │reciclării şi │dispun de o │
│ │ │eliminării trebuie │etichetă ecologică│
│ │ │efectuate în deplină │de tip I │
│ │ │conformitate cu │corespunzătoare şi│
│ │ │cerinţele de la │care îndeplinesc │
│ │ │articolul 8 şi din │cerinţele │
│ │ │anexele VII şi VIII │specificate vor fi│
│ │ │la Directiva 2012/19/│considerate │
│ │ │UE privind deşeurile │conforme. │
│ │ │de echipamente │ │
│ │ │electrice şi │ │
│ │ │electronice. │ │
│ │ │Furnizorul poate │ │
│ │ │îndeplini aceste │ │
│ │ │obligaţii el însuşi │ │
│ │ │sau prin intermediul │ │
│ │ │unei organizaţii │ │
│ │ │terţe adecvate. │ │
│ │ │Dacă serviciul este │ │
│ │ │furnizat în afara UE,│ │
│ │ │unde Directiva │ │
│ │ │privind deşeurile de │ │
│ │ │echipamente electrice│ │
│ │ │şi electronice nu │ │
│ │ │este aplicabilă, │ │
│ │ │tratarea │ │
│ │ │componentelor-deşeuri│ │
│ │ │trebuie să aibă loc │ │
│ │ │în condiţii │ │
│ │ │echivalente cu │ │
│ │ │cerinţele acestei │ │
│ │ │directive. │ │
├────────┴──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┤
│Clauză contractuală: Raportarea cu privire ia activităţile de │
│reutnizare/reciciare a echipamentelor de procesare a imaginii │
│Contractantul trebuie să prezinte evidenţe referitoare la sfârşitul │
│ciclului de viaţă al echipamentelor de procesare a imaginii │
│utilizate. Evidenţele trebuie să detalieze îndeosebi: │
│- numărul de echipamente preluate de la autoritatea contractantă; │
│- numărul de echipamente/piese, după caz, direcţionale spre │
│reutilizare; │
│- numărul de echipamente/piese, după caz, direcţionale spre │
│reciclarea materialelor. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    SECŢIUNEA II
    Specificaţii tehnice

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Echipamente de procesare a imaginii cu impact scăzut asupra mediului pe│
│durata ciclului lor de viaţă │
├────────────┬────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┤
│Tip criteriu│Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │prezinte │
│ │ │ │rapoartele │
│ │a) Eficienţa │Echipamentele de procesare a │încercărilor │
│ │energetică │imaginii trebuie să │efectuate în │
│ │minimă a │îndeplinească toate cerinţele │conformitate cu│
│ │echipamentelor │de eficienţă energetică şi │metodele de │
│ │de procesare a │gestionare a energiei │încercare │
│ │imaginii │stipulate în cea mai recentă │prevăzute în │
│ │Atenţie! │specificaţie ENERGY STAR │versiunea sau │
│ │Se aplică │(versiunea va fi indicată în │versiunile │
│ │echipamentelor │procedura de ofertare, ţinând │ENERGY STAR │
│ │de procesare a │seama de nota explicativă de │indicate în │
│ │imaginii care │mai jos). │documentaţia de│
│ │fac obiectul │Versiunea ENERGY STAR │atribuire. │
│ │cerinţelor │implementată în momentul │Echipamentele │
│ │privind │publicării este 3.2, iar │care dispun de │
│ │eficienţa │actualizările pot fi urmărite │o etichetă │
│ │energetică │accesând următorul link: │ecologică de │
│ │prevăzute în │https://www.eneravstar.aov/ │tip I │
│ │programul Energy│Droducts/soec/imaaina │corespunzătoare│
│ │Star │eauioment specification │şi care │
│ │ │version 3 0 pd │îndeplinesc │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │specificate vor│
│ │ │ │fi considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┤
│ │Notă explicativă │
│ │Pentru a asigura disponibilitatea produselor pentru procedura │
│ │de ofertare, în primul an de la publicarea unei noi versiuni │
│ │ENERGY STAR, trebuie permise versiunea nouă şi cea precedentă a│
│ │programului ENERGY STAR. │
│ ├────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Echipamentele │
│ │ │ │înregistrate în│
│ │ │ │baza de date │
│ │b) Capacitatea │Echipamentele de procesare a │ENERGY STAR sau│
│ │de procesare │imaginii trebuie să │care dispun de │
│ │duplex a │îndeplinească cerinţele de │o etichetă │
│ │imaginii │duplexare automată stipulate │ecologică de │
│ │Atenţie! │în cea mai recentă │tip I │
│ │Se aplică │specificaţie ENERGY STAR │corespunzătoare│
│ │echipamentelor │[versiunea urmează a fi │şi care │
│ │de procesare a │indicată în procedura de │îndeplinesc │
│ │imaginii care │ofertare], iar imprimarea │cerinţele │
│ │fac obiectul │duplex trebuie setată ca │specificate vor│
│ │cerinţelor │prestabilită. │fi considerate │
│ │privind │Versiunea ENERGY STAR │conforme. │
│ │procesarea │implementată în momentul │Este acceptată,│
│ │duplex a │publicării este 3.0, iar │de asemenea, o │
│ │imaginii │actualizările pot fi urmărite │declaraţie din │
│ │prevăzute în │accesând următorul link: │partea │
│ │programul Energy│https://www.enerqvstar.qov/ │producătorului │
│ │Star. │products/imaqinq equipment │care să │
│ │ │ │demonstreze că │
│ │ │ │aceste cerinţe │
│ │ │ │sunt │
│ │ │ │îndeplinite. │
│ ├────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┤
│ │Notă explicativă │
│ │Pentru a asigura disponibilitatea produselor pentru procedura │
│ │de ofertare, în primul an de la publicarea unei noi versiuni │
│ │ENERGY STAR, trebuie permise versiunea nouă si cea precedentă a│
│ │programului ENERGY STAR. │
│ ├────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │prezinte o │
│ │ │ │documentaţie │
│ │ │Echipamentele de procesare a │care să ateste │
│ │ │imaginii trebuie să ofere ca │că cerinţa este│
│ │ │funcţionalitate standard │îndeplinită. │
│ │c) Funcţia de │capacitatea de a imprima una │Produsele care │
│ │imprimare a mai │sau mai multe pagini dintr-un │dispun de o │
│ │multor pagini pe│document pe o coală de hârtie │etichetă │
│ │aceeaşi coală │în cazul în care produsul este│ecologică de │
│ │(N-up) │gestionat de software-ul │tip 1 │
│ │ │original furnizat de │corespunzătoare│
│ │ │producător (driver de │şi care │
│ │ │imprimantă). │îndeplinesc │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │specificate vor│
│ │ │ │fi considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │prezinte o │
│ │ │ │declaraţie prin│
│ │ │ │care să │
│ │ │ │confirme sau o │
│ │ │ │documentaţie │
│ │ │ │prin care să │
│ │ │ │ateste că │
│ │ │ │hârtia │
│ │d) Capacitatea │ │reciclată │
│ │de a utiliza │ │conform │
│ │hârtie reciclată│Echipamentele de procesare a │cerinţelor │
│ │Atenţie! │imaginii trebuie să poată │standardului EN│
│ │Specificaţia │procesa hârtie reciclată care │12281:2003 │
│ │tehnică nu este │îndeplineşte cerinţele de │poate fi │
│ │aplicabilă │calitate prevăzute de EN │utilizată în │
│ │pentru │12281:2003. │produs. │
│ │scanerele. │ │Produsele care │
│ │ │ │dispun de o │
│ │ │ │etichetă │
│ │ │ │ecologică de │
│ │ │ │tip 1 │
│ │ │ │corespunzătoare│
│ │ │ │şi care │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │specificate vor│
│ │ │ │fi considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │prezinte o │
│ │ │ │declaraţie prin│
│ │ │ │care să │
│ │ │ │confirme sau o │
│ │ │ │documentaţie │
│ │ │Produsele nu trebuie │prin care să │
│ │ │proiectate în aşa fel încât să│ateste că │
│ │ │împiedice utilizarea tonerului│cartuşele şi │
│ │e) Capacitatea │şi/sau a cartuşelor şi │recipientele │
│ │de a utiliza │recipientelor refabricate. Nu │refabricate pot│
│ │cartuşe şi │trebuie să existe sau să fie │fi utilizate în│
│ │recipiente │aplicate măsuri din │produs. │
│ │refabricate │construcţie, bazate pe │Produsele care │
│ │ │software sau de alt tip, │dispun de o │
│ │ │menite să împiedice utilizarea│etichetă │
│ │ │cartuşelor sau recipientelor │ecologică de │
│ │ │refabricate. │tip 1 │
│ │ │ │corespunzătoare│
│ │ │ │şi care │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │specificate vor│
│ │ │ │fi considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │prezinte o │
│ │ │ │schemă a │
│ │ │ │produsului care│
│ │ │ │să ilustreze │
│ │ │ │piesele de │
│ │ │ │plastic │
│ │ │Numărul de materiale folosite │relevante şi │
│ │ │pentru componentele de plastic│tipul de │
│ │ │având o funcţie similară este │polimer │
│ │f) Număr redus │limitat la un material. │utilizat. │
│ │de materiale │Se aplică pentru: │Echipamentele │
│ │ │- piesele carcasei, cadru; │care dispun de │
│ │ │- piesele mecanice (≥ 25 g). │o etichetă │
│ │ │ │ecologică de │
│ │ │ │tip I │
│ │ │ │corespunzătoare│
│ │ │ │şi care │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │specificate vor│
│ │ │ │fi considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Producătorii trebuie să pună │Ofertantul │
│ │ │la dispoziţie piesele de │trebuie să │
│ │ │schimb enumerate mai jos timp │prezinte │
│ │ │de cel puţin X ani de la data │documentaţia │
│ │ │achiziţiei. │care confirmă │
│ │ │- Capete de imprimare (în │faptul că │
│ │ │cazul în care nu sunt │piesele de │
│ │ │considerate consumabile) │schimb vor fi │
│ │ │- Unitatea laser (în cazul în │disponibile pe │
│ │ │care nu este considerată │duratele de │
│ │g) │consumabilă) │timp menţionate│
│ │Disponibilitatea│- Unităţile de cuptor (în │în criterii. │
│ │pieselor de │cazul în care nu sunt │Echipamentele │
│ │schimb │considerate consumabile) │care dispun de │
│ │ │- Unităţile de cilindru (în │o etichetă │
│ │ │cazul în care nu sunt │ecologică de │
│ │ │considerate consumabile) │tip I │
│ │ │Producătorul, importatorul sau│corespunzătoare│
│ │ │reprezentanţii autorizaţi │şi care │
│ │ │trebuie să asigure livrarea │îndeplinesc │
│ │ │pieselor de schimb menţionate │cerinţele │
│ │ │mai sus în termen de X zile │specificate vor│
│ │ │lucrătoare de la primirea │fi considerate │
│ │ │solicitării. │conforme. │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Echipamentele de procesare a │ │
│ │ │imaginii trebuie proiectate în│ │
│ │ │aşa fel încât să se faciliteze│Ofertantul │
│ │ │dezasamblarea şi repararea. │trebuie să │
│ │ │Trebuie îndeplinite │prezinte o │
│ │ │următoarele cerinţe: │declaraţie de │
│ │ │• Piesele carcasei, cadrul, │conformitate cu│
│ │ │ansamblele electrice/ │cerinţele de │
│ │ │electronice şi cartuşele/ │mai sus, │
│ │ │recipientele să fie separabile│împreună cu │
│ │ │sau să fie conectate cu │manualul de │
│ │ │sisteme de separare. │reparaţii (un │
│ │ │• Ansamblele şi componentele │document fizic │
│ │ │electrice/electronice, cum ar │sau un link │
│ │ │fi bateriile şi condensatorii │unde este │
│ │ │care prezintă riscul de a │disponibil │
│ │ │conţine elemente constitutive │documentul), │
│ │ │cu substanţe periculoase, │care trebuie să│
│ │ │precum şi lămpile fluorescente│includă o │
│ │ │care conţin mercur să fie uşor│digramă │
│ │ │de găsit şi de înlăturat. │descompusă a │
│ │ │• Carcasa, cadrul şi │produsului care│
│ │ │ansamblele electrice/ │să ilustreze │
│ │ │electronice să poată fi │piesele ce pot │
│ │ │dezasamblate cu unelte din │fi accesate şi │
│ │ │clasele A, B şi C conform │înlocuite, │
│ │ │standardului EN 45554:2020. │uneltele │
│ │ │• Şuruburile pentru prinderea │necesare şi │
│ │ │pieselor carcasei, a cadrului │modul în care │
│ │ │şi a ansamblelor electrice/ │trebuie │
│ │h) Proiectarea │electronice să poată fi │realizat │
│ │în vederea │strânse cu cel mult trei │procesul de │
│ │dezasamblării şi│unelte. │reparare. │
│ │reparării │• Sunt permise numai elemente │Informaţiile │
│ │ │de prindere reutilizabile │referitoare la │
│ │ │pentru carcasă şi cadru. │reparare │
│ │ │• Dezasamblarea întregii │trebuie │
│ │ │unităţi să poată fi efectuată │furnizate în │
│ │ │de către o singură persoană │conformitate cu│
│ │ │(şi anume, nu trebuie slăbit │EN 45559 │
│ │ │mai mult de un conector de │(metode de │
│ │ │cuplare simultan). │furnizare a │
│ │ │• Piesele carcasei nu trebuie │informaţiilor │
│ │ │să conţină ansamble │referitoare la │
│ │ │electronice. │aspecte ale │
│ │ │• Producătorul să fi efectuat │eficienţei │
│ │ │o dezasamblare de încercare cu│materialelor │
│ │ │privire la caracteristicile de│pentru │
│ │ │proiectare menţionate mai sus │produsele cu │
│ │ │şi să o fi înregistrat punând │impact │
│ │ │accentul pe punctele slabe. │energetic). │
│ │ │• Instrucţiunile privind modul│Echipamentele │
│ │ │de înlocuire a pieselor │care dispun de │
│ │ │trebuie furnizate cu manualul │o etichetă │
│ │ │de service. │ecologică de │
│ │ │Manualul trebuie să includă o │tip I │
│ │ │diagramă descompusă a │corespunzătoare│
│ │ │dispozitivului, care să │şi care │
│ │ │ilustreze piesele care pot fi │îndeplinesc │
│ │ │accesate şi înlocuite şi │cerinţele │
│Specificaţii│ │uneltele necesare. Manualul de│specificate vor│
│tehnice │ │service trebuie să fie │fi considerate │
│ │ │disponibil online pentru │conforme. │
│ │ │oricine doreşte să îl │ │
│ │ │citească, gratuit. │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Nivelul de putere acustică │ │
│ │ │ponderat A A trebuie stabilit │ │
│ │ │în conformitate cu ISO │ │
│ │ │7779:2019. Aparatele care au │ │
│ │ │capacitatea de imprimare color│ │
│ │ │trebuie testate atât în modul │ │
│ │ │alb-negru (A,M), cât şi în │ │
│ │ │modul color (A,F). │ │
│ │ │• Măsurările nivelului sonor │ │
│ │ │trebuie efectuate fără │ │
│ │ │dispozitive periferice │ │
│ │ │opţionale. │ │
│ │ │• Pentru operaţiunile de │ │
│ │ │încercare trebuie utilizată │ │
│ │ │hârtie A4 cu un gramaj de 60 g│ │
│ │ │/mp până la 80 g/mp. │ │
│ │ │• Fişierul Adobe Reader de │Ofertantul │
│ │ │patru pagini din Suita de │trebuie să │
│ │ │testare Office în conformitate│prezinte o │
│ │ │cu B.l din standardul ISO/IEC │documentaţie, │
│ │ │24734:2021 trebuie utilizat ca│cum ar fi un │
│ │ │tipar de testare. │raport de │
│ │ │• Trebuie măsurată numai │încercare, care│
│ │ │imprimarea pe o faţă. │să identifice │
│ │ │• Măsurarea nivelului sonor │ratele de │
│ │ │trebuie efectuată numai pe │emisii sonore │
│ │ │durata ciclurilor repetitive │pe durata fazei│
│ │ │ale operaţiunii de imprimare. │de imprimare │
│ │ │Intervalul de timp pentru │atunci când │
│ │ │măsurare trebuie să includă │acestea sunt │
│ │ │cel puţin trei imprimări │măsurate în │
│ │ │complete ale tiparului de │conformitate cu│
│ │ │testare cu patru pagini (12 │cerinţele │
│ │ │pagini). Intervalul trebuie să│ECMA-74 │
│ │ │înceapă după pregătirea │combinate cu │
│ │ │imprimării. │cerinţele │
│ │ │Trebuie testate cel puţin trei│ECMA-109. │
│ │ │dispozitive ale unui model. │Laboratorul de │
│ │ │Nivelul de putere acustică │încercare │
│ │ │ponderat A declarat Ad trebuie│trebuie să fie │
│ │ │stabilit în conformitate cu │acreditat în │
│ │ │procedurile standardului ISO │conformitate cu│
│ │ │9296:2022. │ISO/IEC │
│ │ │Acesta trebuie declarat în │17025:2023 şi │
│ │i) Emisiile │decibeli (dB), cu o zecimală. │ISO 7779:2016 │
│ │sonore │Dacă măsurarea emisiilor │în privinţa │
│ │ │sonore poate fi efectuată cu │măsurării │
│ │ │un dispozitiv, numai formula │emisiilor │
│ │ │următoare poate fi utilizată │sonore sau cu │
│ │ │ca substitut pentru a stabili │un standard │
│ │ │nivelul de putere acustică │echivalent. │
│ │ │ponderat A Ad. │Documentaţia │
│ │ │Ad = Al + 3,0 dB │trebuie să │
│ │ │(Al = nivelul de putere │identifice, de │
│ │ │acustică ponderat A al unui │asemenea, dacă │
│ │ │singur dispozitiv, în dB, cu o│nivelul de │
│ │ │zecimală) │putere acustică│
│ │ │Nivelurile de putere acustică │ponderat A │
│ │ │ponderate A (atât) în modul │indicat în │
│ │ │alb- negru Ad,mo (cât şi în │criteriu a fost│
│ │ │modul color A,co, dacă este │îndeplinit. │
│ │ │cazul) nu trebuie să │Echipamentele │
│ │ │depăşească limita. Limita │care dispun de │
│ │ │A,lim trebuie stabilită în │o etichetă │
│ │ │funcţie de capacitatea în │ecologică de │
│ │ │pagini (atât) în modul │tip I │
│ │ │alb-negru sM (cât) şi în modul│corespunzătoare│
│ │ │color sF, dacă este cazul, │şi care │
│ │ │declarată cu o zecimală şi │îndeplinesc │
│ │ │conform formulei următoare: │cerinţele │
│ │ │LWA,lim = 47 + 15 * Ig ( SM/F │specificate vor│
│ │ │+ 10) dB │fi considerate │
│ │ │Valorile nivelului de putere │conforme. │
│ │ │acustică ponderat A declarat │ │
│ │ │Ad, exprimate în dB cu o │ │
│ │ │zecimală, şi capacitatea în │ │
│ │ │pagini /, exprimată în ipm, │ │
│ │ │trebuie indicate în fişa de │ │
│ │ │informaţii şi de date la │ │
│ │ │rubrica „declaraţii legate de │ │
│ │ │mediu şi sănătate". │ │
│ │ │Pentru dispozitivele cu │ │
│ │ │capacitate de imprimare color,│ │
│ │ │trebuie indicate nivelurile de│ │
│ │ │putere acustică ponderate A │ │
│ │ │declarate Ad,M şi Ad,F, precum│ │
│ │ │şi capacitatea în pagini │ │
│ │ │corespunzătoare M şi F, atât │ │
│ │ │în modul alb-negru, cât şi în │ │
│ │ │modul color. │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Nu este permisă adăugarea │Ofertantul │
│ │ │intenţionată a niciunei │trebuie să │
│ │ │substanţe de pe lista REACH de│prezinte o │
│ │ │substanţe candidate ca │declaraţie de │
│ │ │elemente constitutive la │conformitate cu│
│ │ │masele plastice din carcase şi│criteriul. │
│ │j) Substanţe │piesele carcaselor. │Echipamentele │
│ │care prezintă │Aceste cerinţe se aplică, de │care dispun de │
│ │motive de │asemenea, materialelor │o etichetă │
│ │îngrijorare │reciclate. │ecologică de │
│ │deosebită │Conformitatea trebuie │tip I │
│ │ │asigurată cu cea mai recentă │corespunzătoare│
│ │ │versiune a listei de substanţe│şi care │
│ │ │care prezintă motive de │îndeplinesc │
│ │ │îngrijorare deosebită, │cerinţele │
│ │ │disponibilă cu un an înainte │specificate vor│
│ │ │de data de fabricare a │fi ronqidoratp │
│ │ │produsului. │ronformo. │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Actualizările de firmware nu │ │
│ │ │trebuie să împiedice │ │
│ │ │utilizarea consumabilelor │ │
│ │ │reutilizate/refabricate. │ │
│ │ │Echipamentele de procesare a │ │
│ │ │imaginii trebuie să includă o │ │
│ │ │funcţionalitate care să │ │
│ │ │permită readucerea │ │
│ │ │actualizărilor de firmware la │ │
│ │ │versiunile instalate anterior.│Ofertantul │
│ │ │Această funcţionalitate poate │trebuie să │
│ │ │fi oferită prin intermediul │prezinte o │
│ │ │unui computer conectat la │documentaţie │
│ │ │reţea sau în cadrul │care să │
│ │ │echipamentului de procesare a │identifice │
│ │ │imaginii. Instrucţiunile │faptul că │
│ │ │privind modul de readucere a │cerinţa a fost │
│ │ │actualizărilor de firmware la │îndeplinită. │
│ │k) Controlul │versiunile anterioare trebuie │Documentaţia │
│ │actualizării │furnizate în documentaţia │poate cuprinde │
│ │firmware-ului │tehnică. │declaraţia │
│ │ │Dacă versiunea anterioară este│producătorului │
│ │ │pusă la dispoziţie în mod │sau alte │
│ │ │deschis pe internet, de la │mijloace │
│ │ │momentul lansării pentru prima│doveditoare │
│ │ │dată, iar utilizatorilor li se│alternative │
│ │ │furnizează instrucţiuni clare │care să │
│ │ │privind locul unde poate fi │furnizeze │
│ │ │găsită, atunci obiectivele │informaţiile │
│ │ │criteriului sunt îndeplinite. │necesare. │
│ │ │Ca alternativă, ofertantul │ │
│ │ │trebuie să se angajeze ca, în │ │
│ │ │cazul în care o actualizare de│ │
│ │ │software împiedică utilizarea │ │
│ │ │consumabilelor reutilizate/ │ │
│ │ │refabricate, să ofere o │ │
│ │ │soluţie care să permită │ │
│ │ │utilizarea continuă a │ │
│ │ │consumabilelor reutilizate/ │ │
│ │ │refabricate. │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Ofertantul trebuie să asigure │ │
│ │ │o garanţie de minimum X ani, │ │
│ │ │fără costuri suplimentare, în │ │
│ │ │vigoare de la data livrării │ │
│ │ │produsului. Această garanţie │Ofertantul │
│ │ │trebuie să acopere reparaţiile│trebuie să │
│ │ │sau înlocuirea. │prezinte o │
│ │l) Garanţia │Garanţia trebuie să asigure │copie a │
│ │Atenţie! │faptul că produsele sunt │garanţiei şi a │
│ │Această │conforme cu specificaţiile │acordului de │
│ │specificaţie │contractuale, fără costuri │servicii. │
│ │tehnică nu este │suplimentare. │Acesta trebuie │
│ │relevantă pentru│Garanţia nu trebuie să fie │să prezinte o │
│ │contractele care│invalidată ca urmare a │declaraţie prin│
│ │includ servicii │folosirii consumabilelor │care să ateste │
│ │de întreţinere. │reutilizate/refabricate în │că acoperă │
│ │ │echipamentele de procesare a │conformitatea │
│ │ │imaginii, decât dacă se │bunurilor cu │
│ │ │dovedeşte că orice funcţionare│specificaţiile │
│ │ │necorespunzătoare sau │contractuale. │
│ │ │deteriorare a fost cauzată │ │
│ │ │direct de folosirea unui │ │
│ │ │consumabil reutilizat/ │ │
│ │ │refabricat. │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Ofertantul trebuie să asigure │ │
│ │ │o garanţie de minimum X ani, │ │
│ │ │fără costuri suplimentare, în │ │
│ │ │vigoare de la data livrării │ │
│ │ │produsului. Garanţia trebuie │ │
│ │ │să acopere reparaţiile sau │Ofertantul │
│ │ │înlocuirea şi să includă un │trebuie să │
│ │ │acord de servicii cu opţiuni │prezinte o │
│ │m) Garanţia şi │de preluare şi returnare sau │copie a │
│ │acordurile de │reparaţii la faţa locului. │garanţiei şi a │
│ │servicii │Garanţia trebuie să asigure │acordului de │
│ │Atenţie! │faptul că produsele sunt │servicii. │
│ │Această │conforme cu specificaţiile │Acesta trebuie │
│ │specificaţie │contractuale, fără costuri │să prezinte o │
│ │tehnică nu este │suplimentare. │declaraţie prin│
│ │relevantă pentru│Garanţia nu trebuie să fie │care să ateste │
│ │contractele care│invalidată ca urmare a │că acoperă │
│ │includ servicii │folosirii consumabilelor │conformitatea │
│ │de întreţinere │reutilizate/refabricate în │bunurilor cu │
│ │ │echipamentele de procesare a │specificaţiile │
│ │ │imaginii, decât dacă se │contractuale. │
│ │ │dovedeşte că orice funcţionare│ │
│ │ │necorespunzătoare sau │ │
│ │ │deteriorare a fost cauzată │ │
│ │ │direct de folosirea unui │ │
│ │ │consumabil reutilizat/ │ │
│ │ │refabricat. │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │n) Furnizarea de│ │ │
│ │consumabile care│ │ │
│ │îndeplinesc │ │ │
│ │criteriile UE │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │achiziţiile │ │Ofertantul │
│ │publice verzi │Consumabilele puse la │trebuie să │
│ │Atenţie! │dispoziţie de ofertant în │prezinte o │
│ │Specificaţia │cadrul furnizării │documentaţie │
│ │tehnică este │echipamentelor de procesare a │justificativă │
│ │aplicabilă în │imaginii trebuie să respecte │din care să │
│ │cazul în care │specificaţiile tehnice de bază│rezulte că │
│ │furnizarea de │incluse în domeniul nr. 2 │produsele care │
│ │consumabile │aferent criteriilor UE privind│urmează a fi │
│ │pentru │achiziţiile publice verzi │furnizate │
│ │echipamentele de│pentru consumabilele │îndeplinesc │
│ │procesare a │echipamentelor de procesare a │criteriile │
│ │imaginii este │imaginii. │specificate mai│
│ │inclusă în │ │sus. │
│ │contractul de │ │ │
│ │furnizare de │ │ │
│ │echipamente de │ │ │
│ │procesare a │ │ │
│ │imaginii │ │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Trebuie să se ofere instruire │ │
│ │ │fizică sau online privind │Produsele care │
│ │ │modul de maximizare a │dispun de o │
│ │ │performanţei de mediu a │etichetă │
│ │ │echipamentelor de procesare a │ecologică de │
│ │ │imaginii furnizate de │tip 1 │
│ │ │producător, precum şi privind │corespunzătoare│
│ │ │cele mai bune practici pentru │şi care │
│ │ │utilizarea consumabilelor │îndeplinesc │
│ │ │aferente. │cerinţele │
│ │ │Ca alternativă, poate fi │specificate vor│
│ │o) Instrucţiuni │furnizat un ghid privind │fi considerate │
│ │de utilizare │gestionarea │conforme. │
│ │pentru │performanţei ecologice, cu │Se vor accepta │
│ │gestionarea │instrucţiuni incluse ca parte │şi alte │
│ │performanţei │distinctă în manualul de │mijloace de │
│ │ecologice │utilizare şi/sau sub formă │probă adecvate │
│ │ │digitală, accesibile pe site- │privind │
│ │ │ul web al producătorului. │îndeplinirea │
│ │ │Oricare dintre opţiunile alese│clauzei de mai │
│ │ │trebuie să acopere cel puţin │sus, cum ar fi │
│ │ │următoarele elemente: │o declaraţie │
│ │ │funcţiile de gestionare a │prezentată de │
│ │ │hârtiei, funcţiile de │producător în │
│ │ │eficienţă energetică, │momentul │
│ │ │utilizarea mai eficientă şi │furnizării │
│ │ │gestionarea mai bună a │echipamentelor.│
│ │ │consumabilelor la încheierea │ │
│ │ │ciclului de viaţă. │ │
├────────────┴────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┤
│2. CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII │
├────────────┬────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┤
│Tip criteriu│Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
├────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │prezinte o │
│ │ │ │documentaţie │
│ │ │ │care să │
│ │ │ │identifice │
│ │ │ │randamentele în│
│ │ │ │număr de pagini│
│ │ │ │şi procedurile │
│ │ │ │de încercare │
│ │ │ │asociate care │
│ │ │ │au fost │
│ │ │ │utilizate │
│ │ │ │pentru a obţine│
│ │ │ │valorile. │
│ │ │ │Măsurarea │
│ │ │ │Randamentului │
│ │ │ │în număr de │
│ │ │ │pagini pentru │
│ │ │ │consumabilele │
│ │ │ │cu jet de │
│ │ │ │cerneală şi │
│ │ │ │toner trebuie │
│ │ │ │efectuate în │
│ │ │ │conformitate cu│
│ │ │ │cea mai recentă│
│ │ │ │versiune a │
│ │ │ │următoarelor │
│ │ │ │standarde: │
│ │ │ │-ISO/IEC │
│ │ │ │24711:2021, │
│ │ │ │-ISO/IEC │
│ │ │Randamentul în număr de pagini│19752:2022, │
│ │ │preconizat trebuie declarat │-ISO/IEC │
│ │a) Randamentul │pentru toate cartuşele/ │19798:2022, │
│ │în număr de │recipientele care vor fi │- DIN │
│ │pagini al │furnizate în vederea │33870-1:2020, │
│ │cartuşelor/ │utilizării în echipamentele de│- DIN │
│ │recipie ntelor │procesare a imaginii │33870-2:2020 │
│ │ │relevante. │sau prin alte │
│ │ │ │metode fiabile,│
│ │ │ │exacte şi │
│ │ │ │reproductibile,│
│ │ │ │care să ţină │
│ │ │ │seama de │
│ │ │ │stadiul actual │
│ │ │ │general │
│ │ │ │recunoscut al │
│ │ │ │tehnologiei. │
│ │ │ │Documentaţia │
│ │ │ │poate cuprinde │
│ │ │ │declaraţia │
│ │ │ │producătorului │
│ │ │ │sau alte │
│ │ │ │mijloace │
│ │ │ │doveditoare │
│ │ │ │alternative │
│ │ │ │care să │
│ │ │ │furnizeze │
│ │ │ │informaţiile │
│ │ │ │necesare. │
│ │ │ │Echipamentele │
│ │ │ │care dispun de │
│ │ │ │o etichetă │
│ │ │ │ecologică de │
│ │ │ │tip I │
│ │ │ │corespunzătoare│
│ │ │ │şi care │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │specificate vor│
│ │ │ │fi considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┤
│ │Notă explicativă │
│ │Randamentul în număr de pagini: numărul măsurat al imaginilor │
│ │care pot fi reproduse de cartus/recipient. │
│ ├────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Eficienţa utilizării │Ofertantul │
│ │ │resurselor raportată la masa │trebuie să │
│ │ │consumabilelor (numărul │prezinte │
│ │ │măsurat de imagini care pot fi│rezultatul │
│ │ │produse de un consumabil pe │calculului │
│ │ │gram de material al │referitor la │
│ │ │consumabilului), calculată │eficienţa │
│ │ │conform ecuaţiei (1), nu │utilizării │
│ │ │trebuie să fie mai mică decât │resurselor │
│ │ │pragul indicat în tabelul de │raportată la │
│ │ │mai jos: │masa │
│ │ ├──────────────┬──────────────┬┤consumabilului,│
│ │ │ │Eficienţa ││împreună cu │
│ │ │ │minimă a ││documentaţia │
│ │ │Tipul │utilizării ││care identifică│
│ │ │consumabilului│resurselor ││toate │
│ │ │ │raportată la ││randamentele în│
│ │ │ │masa ││număr de │
│ │ │ │consumabilelor││pagini, │
│ │ ├──────────────┼──────────────┤│procedurile de │
│ │ │Cartuşul sau │(2 x [10 x ││încercare │
│ │ │recipientul de│tanh ││asociate │
│ │b) Eficienţa │toner şi │(0,1+0,0003 x ││utilizate │
│ │utilizării │cilindrul │(C_Masă-10)) ││pentru a obţine│
│ │resurselor │ │-0,5]+l) ││valorile, │
│ │raportată la ├──────────────┼──────────────┤│precum şi masa │
│ │masa │ │(2 x [15 x ││tuturor │
│ │consumabilelor │Cartuş sau │tanh ││cartuşelor, │
│ │ │recipient de │(0,2+0,0004 x ││recipientelor │
│ │ │cerneală │(C_Masă -8)) ││şi unităţilor │
│ │ │ │-l]+2) ││cilindrului │
│ │ ├──────────────┴──────────────┴┤proiectate în │
│ │ │Tanh = tangenta hiperbolică │vederea │
│ │ │(1) Eficienţa utilizării │utilizării în │
│ │ │resurselor raportată la masa │fiecare model │
│ │ │consumabilelor = Randamentul │de echipament │
│ │ │în număr de pagini/CMASĂ │de procesare a │
│ │ │Unde: │imaginii. │
│ │ │• Randamentul în număr de │Documentaţia │
│ │ │pagini este numărul măsurat de│poate cuprinde │
│ │ │imagini care pot fi produse de│declaraţia │
│ │ │consumabil. │producătorului │
│Specificaţii│ │• Masa consumabilului (CMasă) │sau alte │
│tehnice │ │este masa (g) fiecărui cartuş │mijloace │
│ │ │sau recipient (plus unitatea │doveditoare │
│ │ │cilindrului, dacă este cazul),│alternative │
│ │ │aşa cum este măsurată în │care să │
│ │ │starea sa gata de instalat (şi│furnizeze │
│ │ │anume plin de cerneală sau │informaţiile │
│ │ │toner). │necesare. │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │prezinte o │
│ │ │ │documentaţie │
│ │ │ │care să │
│ │ │Cartuşele sau recipientele nu │precizeze în │
│ │ │trebuie proiectate în aşa fel │mod explicit că│
│ │ │încât să limiteze │respectivele │
│ │ │posibilitatea de reutilizare/ │cartuşe sau │
│ │ │refabricare. Printre exemplele│recipiente nu │
│ │ │de caracteristici despre care │sunt proiectate│
│ │c) Proiectarea │se consideră că limitează │pentru a limita│
│ │în vederea │posibilitatea de refabricare │posibilitatea │
│ │reutilizării/ │sau că promovează lipsa │de reutilizare/│
│ │refabricării │reutilizării se numără, fără a│refabricare. │
│ │ │se limita la afirmaţiile de pe│Echipamentele │
│ │ │cartuş, recipient sau ambalaj │care dispun de │
│ │ │care declară sau implică │o etichetă │
│ │ │faptul că produsul nu este │ecologică de │
│ │ │proiectat pentru a fi │tip I │
│ │ │refabricat. │corespunzătoare│
│ │ │ │şi care │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │specificate vor│
│ │ │ │fi considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │prezinte o │
│ │ │ │documentaţie │
│ │ │ │care să │
│ │ │ │dovedească │
│ │ │ │faptul că │
│ │ │ │cartuşele sau │
│ │ │ │recipientele │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │cel puţin un │
│ │ │ │standard de │
│ │ │ │calitate │
│ │ │ │recunoscut, cum│
│ │ │ │ar fi seria DIN│
│ │ │ │33870-1:2022, │
│ │ │ │seria DIN │
│ │ │ │33870- 2:2020, │
│ │ │Toate cartuşele sau │seria DIN │
│ │ │recipientele trebuie să │33871-1:2013 │
│ │ │îndeplinească toate cerinţele │sau standardul │
│ │d) Calitatea │prevăzute în cel puţin un │echivalent │
│ │consumabilelor │standard de calitate privind │pentru │
│ │ │cartuşele/recipientele │cartuşele şi │
│ │ │recunoscut la scară largă. │recipientele │
│ │ │ │refabricate şi │
│ │ │ │seria DIN │
│ │ │ │33871- 2:2009 │
│ │ │ │sau standardul │
│ │ │ │echivalent │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │cartuşele sau │
│ │ │ │recipientele │
│ │ │ │noi. │
│ │ │ │Echipamentele │
│ │ │ │care dispun de │
│ │ │ │o etichetă │
│ │ │ │ecologică de │
│ │ │ │tip I │
│ │ │ │corespunzătoare│
│ │ │ │şi care │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │specificate vor│
│ │ │ │fi considerate │
│ │ │ │conforme. │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │e) Furnizarea │ │ │
│ │garantată de │ │ │
│ │consumabile pe │ │ │
│ │durata │Ofertantul trebuie să asigure │Ofertantul │
│ │contractului │furnizarea de consumabile │trebuie să │
│ │Atenţie! │pentru orice echipament de │prezinte o │
│ │Aplicabilă │procesare a imaginii care este│declaraţie de │
│ │ofertelor în │păstrat pentru utilizare pe │conformitate cu│
│ │care este │durata contractului. │acest criteriu.│
│ │inclusă │ │ │
│ │achiziţionarea │ │ │
│ │de consumabile. │ │ │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Aspectul urmărit│Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul │
│ │ │ │trebuie să │
│ │f) Furnizarea │ │prezinte o │
│ │garantată de │ │documentaţie │
│ │piese de schimb │ │care să │
│ │pe durata │Serviciul trebuie să includă │confirme că vor│
│ │contractului │furnizarea de piese de schimb │fi furnizate │
│ │Atenţie! │pentru orice echipament de │piese de schimb│
│ │Aplicabilă │procesare a imaginii deja │pentru orice │
│ │ofertelor în │instalat care este păstrat │echipament de │
│ │care este │pentru utilizare pe durata │procesare a │
│ │inclusă │contractului. │imaginii │
│ │achiziţionarea │ │existent care │
│ │de servicii de │ │este păstrat │
│ │reparaţii. │ │pentru │
│ │ │ │utilizare pe │
│ │ │ │durata │
│ │ │ │contractului. │
└────────────┴────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 4

        MOBILIER

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Unităţi de sine stătătoare │
│ │sau încorporate, destinate │
│ │a fi utilizate în principal│
│ │pentru depozitarea, │
│ │plasarea sau suspendarea │
│ │unor articole şi/sau pentru│
│ │a oferi utilizatorilor │
│ │suprafeţe pe care aceştia │
│ │pot să se odihnească, să se│
│ │aşeze, să mănânce, să │
│ │studieze sau să lucreze, │
│ │fie în interior sau în │
│ │exterior. │
│ │Grupul de produse nu │
│ │conţine: │
│ │- produsele a căror funcţie│
│ │principală nu este aceea de│
│ │a fi utilizate ca mobilier.│
│ │Exemplele includ, dar nu se│
│ │limitează la: felinare, │
│ │balustrade şi garduri, │
│ │scări, ceasuri şi │
│Obiectul │pendule, echipamente pentru│
│achiziţiei│spaţii dejoacă, oglinzi de │
│ │sine stătătoare sau oglinzi│
│ │de perete, tuburi de │
│ │protecţie pentru cabluri │
│ │electrice, balize rutiere │
│ │şi produse pentru │
│ │construcţii, cum ar fi │
│ │trepte, uşi, ferestre, │
│ │pardoseli şi placări; │
│ │- mobilierul montat în │
│ │vehicule utilizate pentru │
│ │transportul public sau │
│ │privat; │
│ │- produsele de mobilier │
│ │care conţin peste 5 % │
│ │(procent de masă) alte │
│ │materiale decât: lemn │
│ │masiv, panouri pe bază de │
│ │lemn, plută, bambus, ratan,│
│ │materiale plastice, metale,│
│ │piele, ţesături acoperite │
│ │cu un strat protector, │
│ │materiale textile, sticlă │
│ │sau materiale de umplutură.│
└──────────┴───────────────────────────┘

    SECŢIUNEA I
    Factori de evaluare

┌────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Tip │Aspectul │Cerinţa │Modalitatea de│
│criteriu│urmărit │ │verificare │
├────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Se prezintă o │
│ │ │ │declaraţie din│
│ │ │ │partea │
│ │ │ │furnizorului │
│ │ │ │de panouri pe │
│ │ │ │bază de lemn │
│ │ │ │prin care se │
│ │ │ │atestă că │
│ │ │ │panourile │
│ │ │ │furnizate sunt│
│ │ │ │conforme cu │
│ │ │ │limitele de │
│ │ │ │emisii El, │
│ │ │Se acordă │susţinută de │
│ │ │puncte atunci │rapoarte de │
│ │ │când toate │testare │
│ │ │panourile pe │realizate în │
│ │ │bază de lemn │conformitate │
│ │ │utilizate la │cu unul dintre│
│ │ │mobilier se │standardele EN│
│ │ │dovedesc a │717-1, EN │
│ │ │avea valori │717-2/EN 120/ │
│ │a) Emisii de │ale emisiilor │EN ISO 12460-3│
│ │formaldehidă │de │sau ISO │
│ │provenite de │formaldehidă │12460-59. │
│ │la panouri pe │care respectă │Produsele de │
│ │bază de lemn │pragul-limită │mobilier care │
│ │Pondere: │de 65 % pentru│au primit │
│ │10-20% │emisiile de │eticheta │
│ │ │formaldehidă │ecologică a UE│
│ │ │care permit │pentru │
│ │ │încadrarea în │mobilier, │
│ │ │categoria El, │astfel cum s-a│
│ │ │conform │stabilit în │
│ │ │definiţiei din│Decizia (UE) │
│ │ │anexa B la │2016/1332 a │
│ │ │standardul EN │Comisiei, sau │
│ │ │13986. │alte etichete │
│ │ │ │ecologice ISO │
│ │ │ │14024 tipul I │
│ │ │ │relevante care│
│ │ │ │îndeplinesc în│
│ │ │ │mod direct │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │menţionate sau│
│ │ │ │care │
│ │ │ │utilizează │
│ │ │ │metode │
│ │ │ │echivalente │
│ │ │ │sunt │
│ │ │ │considerate a │
│ │ │ │fi conforme. │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Aspectul │Cerinţa │Modalitatea de│
│ │urmărit │ │verificare │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se acordă │ │
│ │ │puncte dacă │Ofertantul │
│ │ │ofertantul │prezintă │
│ │ │prezintă │eticheta │
│ │ │eticheta │ecologică a UE│
│ │ │ecologică a UE│pentru │
│ │ │pentru │mobilier, │
│ │ │mobilier, │astfel cum s-a│
│ │ │astfel cum s-a│stabilit în │
│ │ │stabilit în │Decizia (UE) │
│ │ │Decizia (UE) │2016/1332 a │
│ │ │2016/1332 a │Comisiei, sau │
│ │b) Eticheta │Comisiei, sau │alte etichete │
│ │rea ecologică │alte etichete │ecologice ISO │
│ │Pondere: │ecologice ISO │14024 tipul I │
│ │10-20% │14024 tipul I │relevante care│
│ │ │relevante care│îndeplinesc în│
│ │ │îndeplinesc în│mod direct │
│ │ │mod direct │cerinţele │
│ │ │cerinţele │menţionate sau│
│ │ │menţionate sau│care │
│ │ │care │utilizează │
│ │ │utilizează │metode │
│Factori │ │metode │echivalente │
│de │ │echivalente │sunt │
│evaluare│ │sunt │considerate a │
│ │ │considerate a │fi conforme. │
│ │ │fi conforme. │ │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Aspectul │Cerinţa │Modalitatea de│
│ │urmărit │ │verificare │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se atribuie un│ │
│ │ │număr maxim de│ │
│ │ │X puncte │ │
│ │ │suplimentare │ │
│ │ │pentru fiecare│ │
│ │ │an de garanţie│ │
│ │ │şi acord │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │servicii │Ofertantul │
│ │ │suplimentare │prezintă o │
│ │ │oferit în plus│declaraţie │
│ │ │faţă de │scrisă care │
│ │ │specificaţiile│detaliază │
│ │ │tehnice minime│perioada │
│ │c) Perioadele │după cum │oferită şi │
│ │de garanţie │urmează: + 4 │care atestă că│
│ │extinse │sau mai mulţi │se acoperă │
│ │Pondere: │ani de │conformitatea │
│ │10-20% │garanţie │bunurilor cu │
│ │ │suplimentară: │specificaţiile│
│ │ │x puncte; │contractului, │
│ │ │+ 3 ani de │inclusiv toate│
│ │ │garanţie │utilizările │
│ │ │suplimentară: │indicate. │
│ │ │0,75x puncte +│ │
│ │ │2 ani de │ │
│ │ │garanţie │ │
│ │ │suplimentară: │ │
│ │ │0,5x puncte │ │
│ │ │+ 1 an de │ │
│ │ │garanţie │ │
│ │ │suplimentară: │ │
│ │ │0,25x puncte │ │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │d) Ambalaj din│ │ │
│ │material │ │ │
│ │reciclat │ │ │
│ │Pondere: │Produsele care│ │
│ │10-20% │deţin o │ │
│ │Exemplu: │etichetă │ │
│ │în cazul în │ecologică │ │
│ │care sunt │relevantă de │ │
│ │utilizate │tip I şi care │ │
│ │cutii din │îndeplinesc │ │
│ │carton, │criteriile │ │
│ │acestea │enumerate sunt│ │
│ │trebuie să fie│punctate │Ofertantul va │
│ │compuse din │corespunzător.│demonstra că │
│ │cel puţin 50% │În mod │produsul │
│ │material │alternativ, se│livrat este │
│ │reciclat. în │prezintă o │însoţit de │
│ │cazul în care │declaraţie de │documente │
│ │sunt utilizate│conformitate │provenite de │
│ │pungi sau │cu prezentul │la producător │
│ │folii din │criteriu │care confirmă │
│ │plastic pentru│privind │procentul de │
│ │ambalarea │ambalajul │material │
│ │finală, │produsului. │reciclat │
│ │acestea │Criteriul │folosit la │
│ │trebuie să fie│vizează numai │ambalaj. │
│ │compuse din │ambalajele │ │
│ │cel puţin 50% │primare, │ │
│ │material │astfel cum │ │
│ │reciclat sau │sunt definite │ │
│ │trebuie să fie│în Directiva │ │
│ │biodegradabile│94/62/CE, │ │
│ │sau │modificată │ │
│ │compostabile, │prin Directiva│ │
│ │în │2004/12/CE. │ │
│ │conformitate │ │ │
│ │cu definiţiile│ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │EN 13432. │ │ │
└────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

    SECŢIUNEA II
    Specificaţii tehnice

┌────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Tip criteriu│Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
├────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Toate tipurile de lemn utilizate│ │
│ │ │pentru mobilierul care urmează │ │
│ │ │să fie furnizat în temeiul │ │
│ │ │contractului trebuie să fie │ │
│ │ │recoltate în mod legal, în │ │
│ │ │conformitate cu Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 995/2010 („Regulamentul│ │
│ │ │UE privind lemnul”) │ │
│ │ │Lemnul sau produsele din lemn │ │
│ │ │care nu intră sub incidenţa │ │
│ │ │Regulamentului (UE) nr. 995/2010│ │
│ │ │ar trebui să facă obiectul │O declaraţie conform │
│ │a) Aprovizionarea│licenţelor FLEGT, permiselor şi │căreia în produsul de│
│ │cu lemn de │certificatelor CITES sau al unui│mobilier va fi │
│Specificaţii│provenienţă │sistem de verificare prealabilă │utilizat numai lemn │
│tehnice │legală pentru │(„due diligence”) pus în │provenit din surse │
│ │producţia de │aplicare de ofertantul care │legale (a se vedea │
│ │mobilier │furnizează informaţii despre │clauza contractuală │
│ │ │ţara de recoltare, specia, │de mai jos). │
│ │ │cantitatea, detaliile │ │
│ │ │furnizorului, precum şi │ │
│ │ │informaţii privind respectarea │ │
│ │ │legislaţiei naţionale relevante.│ │
│ │ │În cazul în care se identifică │ │
│ │ │un risc de lemn de provenienţă │ │
│ │ │ilegală în lanţul de │ │
│ │ │aprovizionare, sistemul „due │ │
│ │ │diligence” ar trebui să │ │
│ │ │definească proceduri pentru │ │
│ │ │atenuarea acestuia. │ │
├────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│Tip criteriu│Aspectul urmărit │Clauza │
├────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Atunci când este posibil, se recomandă efectuarea de │
│ │ │controale la faţa locului în cooperare cu autoritatea │
│ │ │competentă responsabilă de punerea în aplicare a │
│ │ │Regulamentului (UE) nr. 995/2010]. │
│ │ │Autoritatea contractantă are dreptul să efectueze │
│ │ │controale la faţa locului în ceea ce priveşte │
│ │ │conformitatea cu specificaţia tehnică de mai sus │
│ │ │pentru toate produsele sau pentru un anumit subset din│
│ │ │produsele de mobilier care conţin lemn utilizate în │
│ │ │cadrul contractului. La cerere, contractantul ar │
│ │ │trebui să furnizeze dovezi pentru a demonstra │
│ │ │conformitatea cu Regulamentul UE privind lemnul. │
│ │ │În cele mai multe cazuri, atunci când contractantul nu│
│ │ │este prima întreprindere care introduce lemnul şi │
│ │ │produsele din lemn pe piaţa UE, ci obţine astfel de │
│ │ │produse din alte surse (fiind definit drept │
│ │ │„comerciant” în Regulamentul 995/2010), contractantul │
│ │ │ar trebui să furnizeze următoarele informaţii în ceea │
│ │ │ce priveşte lemnul sau produsele din lemn care urmează│
│ │ │a fi verificate în cursul controlului la faţa locului:│
│ │ │- operatorii sau comercianţii care au furnizat lemnul │
│ │ │sau produsele din lemn utilizate în articolul de │
│ │ │mobilier; │
│ │ │- documente sau alte informaţii care demonstrează │
│ │ │conformitatea produselor din lemn în cauză cu │
│ │ │legislaţia aplicabilă; │
│ │ │- dovezi cu privire la procedurile de evaluare şi │
│ │ │atenuare a riscurilor instituite în conformitate cu │
│ │ │articolul 6 alineatul (1) literele (b) şi (c) din │
│ │ │Regulamentul (UE) nr. 995/2010. │
│Clauză │ │În cazul în care contractantul introduce lemnul sau │
│contractuală│ │produsele de mobilier care conţin lemn pentru prima │
│ │ │dată pe piaţa UE (fiind definit ca „operator" în │
│ │ │Regulamentul 995/2010), contractantul furnizează │
│ │ │următoarele informaţii în ceea ce priveşte lemnul sau │
│ │ │produsele din lemn vizate de controlul la faţa │
│ │ │locului: │
│ │ │- o descriere a fiecărui tip de lemn utilizat, │
│ │ │inclusiv denumirea comercială şi tipul de produs, │
│ │ │precum şi denumirea comună a speciilor de arbori şi, │
│ │ │după caz, denumirea ştiinţifică completă; │
│ │ │- denumirea şi adresa furnizorului de lemn şi de │
│ │ │produse din lemn; │
│ │ │- ţara de recoltare şi, după caz: │
│ │ │(i) regiunea subnaţională de unde a fost recoltat │
│ │ │lemnul; │
│ │ │(ii) concesiunea de recoltare; │
│ │ │(iii) cantitatea (exprimată în volum, masă sau număr │
│ │ │de unităţi); │
│ │ │- documente sau alte informaţii care demonstrează │
│ │ │conformitatea produselor din lemn în cauză cu │
│ │ │legislaţia aplicabilă; │
│ │ │- dovezi cu privire la procedurile de evaluare şi │
│ │ │atenuare a riscurilor instituite în conformitate cu │
│ │ │articolul 6 alineatul (1) literele (b) şi (c) din │
│ │ │Regulamentul (UE) nr. 995/2010. Aceasta poate include │
│ │ │certificarea sau alte sisteme verificate de părţi │
│ │ │terţe. │
│ │ │Lemnul care face obiectul unor licenţe FLEGT sau │
│ │ │permise şi certificate CITES valabile în UE este │
│ │ │considerat a fi recoltat în mod legal în conformitate │
│ │ │cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010. │
├────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Tip criteriu│Aspectul urmărit │Cerinţe │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
├────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul declară │
│ │ │ │amestecurile de │
│ │ │ │acoperire utilizate │
│ │ │ │în produsul de │
│ │ │ │mobilier (dacă este │
│ │ │ │cazul). │
│ │ │ │Această declaraţie │
│ │ │ │este susţinută de │
│ │ │ │fişele cu date de │
│ │ │ │securitate care │
│ │ │ │indică în mod clar │
│ │ │ │clasificarea gradului│
│ │ │ │de pericol a │
│ │ │ │amestecului de │
│ │ │ │acoperire (dacă este │
│ │ │ │cazul) şi arată că │
│ │ │ │formularea nu este │
│ │ │ │clasificată în │
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │niciuna dintre │
│ │ │ │categoriile de mai │
│ │ │ │jos │
│ │ │ ├───────────┬─────────┤
│ │ │ │Pericol │Frază de │
│ │ │ │ │pericol │
│ │ │ ├───────────┼─────────┤
│ │ │ │Cancerigen │H350, │
│ │ │ │(Cat. 1A, │H350i, │
│ │ │ │1B sau 2 │H351, │
│ │ │ │Mutagenic │H340, │
│ │ │ │(Cat. 1A, │H341 │
│ │ │ │1B sau 2) │ │
│ │ │ ├───────────┼─────────┤
│ │ │Amestecurile de acoperire │ │H360, │
│ │ │utilizate de către producătorul │ │H360F, │
│ │ │de mobilier pentru acoperirea │Toxic │H360D, │
│ │ │oricăror componente de lemn sau │pentru │H360FD, │
│ │ │de metal ale produsului de │reproducere│H360Fd, │
│ │ │mobilier nu sunt clasificate în │(Cat. 1A, │H360Df, │
│ │ │conformitate cu Regulamentul │1B sau 2) │H361f, │
│ │ │(CE) nr. 1272/2008 al │ │H361d, │
│ │ │Parlamentului European şi al │ │H361fd, │
│ │ │Consiliului: │ │H362 │
│ │ │- categoria 1 sau 2 sunt ├───────────┼─────────┤
│ │b) Restricţii │cancerigene, mutagene sau toxice│Toxicitate │H300, │
│ │privind amestecul│pentru reproducere; │acută (Cat.│H304, │
│ │de acoperire │- prezentând o toxicitate acută │1 sau 2) │H310, │
│ │ │pe cale orală, dermică sau prin │ │H330 │
│ │ │inhalare (categoria 1 sau 2) sau├───────────┼─────────┤
│ │ │pentru mediul acvatic (categoria│Toxicitate │ │
│ │ │1); │asupra unui│H370, │
│ │ │- categoria 1 pentru toxicitate │organ ţintă│H372 │
│ │ │asupra unui organ ţintă specific│specific │ │
│ │ │Şi nu conţin aditivi pe bază de │(Cat. 1) │ │
│ │ │cadmiu, plumb, crom VI, mercur, ├───────────┼─────────┤
│ │ │arsen sau seleniu în │Periculos │ │
│ │ │concentraţii mai mari de 0,010% │pentru │H400, │
│ │ │în greutate. │mediul │H410 │
│ │ │ │acvatic │ │
│ │ │ │(Cat. 1) │ │
│ │ │ ├───────────┴─────────┤
│ │ │ │În plus, fişa cu date│
│ │ │ │de securitate şi/sau │
│ │ │ │alte documente (dacă │
│ │ │ │este cazul) │
│ │ │ │precizează dacă sunt │
│ │ │ │prezente cadmiu, │
│ │ │ │plumb, crom VI, │
│ │ │ │mercur, arsen sau │
│ │ │ │seleniu în orice │
│ │ │ │concentraţii mai mari│
│ │ │ │de 0,010 % în │
│ │ │ │greutate. │
│ │ │ │Produsele de mobilier│
│ │ │ │care au primit │
│ │ │ │eticheta ecologică a │
│ │ │ │UE pentru mobilier, │
│ │ │ │astfel cum s-a │
│ │ │ │stabilit în Decizia │
│ │ │ │(UE) 2016/1332 a │
│ │ │ │Comisiei sau alte │
│ │ │ │etichete ecologice │
│ │ │ │ISO 14024 tipul I │
│ │ │ │relevante care │
│ │ │ │îndeplinesc în mod │
│ │ │ │direct cerinţele │
│ │ │ │menţionate sau care │
│ │ │ │utilizează metode │
│ │ │ │echivalente sunt │
│ │ │ │considerate a fi │
│ │ │ │conforme. │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul prezintă o│
│ │ │ │declaraţie din partea│
│ │ │ │furnizorului părţii │
│ │ │ │(părţilor) componente│
│ │ │ │metalice prin care să│
│ │ │ │atestă că pentru │
│ │ │ │niciuna dintre │
│ │ │ │părţile componente │
│ │ │ │metalice nu au fost │
│ │ │ │utilizate procedee de│
│ │ │ │acoperire galvanică │
│ │ │ │cu cadmiu sau compuşi│
│ │ │ │ai cadmiului. │
│ │ │ │În cazul în care în │
│ │ │ │procedeele de │
│ │ │ │acoperire galvanică a│
│ │ │ │fost utilizat nichel,│
│ │ │În operaţiunile de acoperire │solicitantul prezintă│
│ │ │galvanică a oricărei componente │o declaraţie din │
│ │ │metalice utilizate la fabricarea│partea furnizorului │
│ │ │produsului de mobilier final nu │părţii (părţilor) │
│ │ │utilizează cadmiu. │componente metalice, │
│ │ │Utilizarea nichelului în │susţinută de un │
│ │c) Restricţii │operaţiunile de acoperire │raport privind │
│ │pentru metale │galvanică este permisă doar în │testele efectuate, în│
│ │ │cazul în care cantitatea de │conformitate cu │
│ │ │nichel emisă de partea │standardul EN 1811, │
│ │ │componentă galvanizată se │care evidenţiază │
│ │ │situează sub 0,5 µg/cmp/ │cantităţi de nichel │
│ │ │săptămână în conformitate cu │mai mici de 0,5 µg/ │
│ │ │standardul EN 1811. │cmp/săptămână. │
│ │ │ │Produsele de mobilier│
│ │ │ │care au primit │
│ │ │ │eticheta ecologică a │
│ │ │ │UE pentru mobilier, │
│ │ │ │astfel cum s-a │
│ │ │ │stabilit în Decizia │
│ │ │ │(UE) 2016/1332 a │
│ │ │ │Comisiei, sau alte │
│ │ │ │etichete ecologice │
│ │ │ │ISO 14024 tipul I │
│ │ │ │relevante care │
│ │ │ │îndeplinesc în mod │
│ │ │ │direct aceste cerinţe│
│ │ │ │sau care utilizează │
│ │ │ │metode echivalente │
│ │ │ │sunt considerate a fi│
│ │ │ │conforme │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul furnizează│
│ │ │ │o declaraţie care │
│ │ │ │identifică │
│ │ │ │substanţele specifice│
│ │ │Ofertantul declară prezenţa │din lista │
│ │ │oricăror substanţe din lista │substanţelor │
│ │d) Raportarea │substanţelor candidate REACH10 │candidate REACH care │
│ │privind lista │prezente într-o concentraţie mai│sunt prezente, în │
│ │substanţelor │mare de 0,1 % (procent de masă) │conformitate cu cea │
│ │candidate REACH │în produs şi în orice părţi/ │mai recentă versiune │
│ │ │materiale componente ale │a listei substanţelor│
│ │ │acestuia. │candidate la data │
│ │ │ │publicării anunţului/│
│ │ │ │anunţului simplificat│
│ │ │ │la procedura de │
│ │ │ │atribuire. │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul prezintă o│
│ │ │ │declaraţie din partea│
│ │ │ │furnizorului de │
│ │ │ │piele, a furnizorului│
│ │ │ │de materiale textile │
│ │ │ │sau a furnizorului de│
│ │ │ │ţesături acoperite cu│
│ │ │ │un strat protector, │
│ │ │ │după caz, susţinută │
│ │ │ │de rapoarte de │
│ │ │ │testare relevante │
│ │ │ │conform cărora │
│ │ │ │materialul de │
│ │ │ │acoperire pentru │
│ │ │ │tapiţerie │
│ │ │ │îndeplineşte │
│ │ │ │cerinţele fizice │
│ │ │ │pentru piele, │
│ │ │ │materiale textile sau│
│ │ │ │ţesături acoperite cu│
│ │ │ │un strat protector, │
│ │ │ │astfel cum se │
│ │e) Materiale de │În cazul în care se utilizează │specifică în tabelul │
│ │tapiţerie pentru │materiale de acoperire pentru │1, tabelul 2 sau, │
│ │acoperire │tapiţerie bazate fie pe piele, │respectiv, tabelul 3.│
│ │durabile │pe materiale textile sau pe │Produsele de mobilier│
│ │Atenţie! │ţesături acoperite cu un strat │tapiţat care au │
│ │Criteriul este │protector, acestea respectă │primit eticheta │
│ │aplicabil │toate cerinţele privind │ecologică a UE pentru│
│ │exclusiv pentru │calitatea fizică prevăzute în │mobilier, astfel cum │
│ │mobilierul │tabelul 1, tabelul 2 sau tabelul│s-a stabilit în │
│ │tapiţat. │3, după caz. │Decizia (UE) 2016/ │
│ │ │ │1332 a Comisiei, │
│ │ │ │tapiţeria pe bază de │
│ │ │ │textile care a primit│
│ │ │ │eticheta ecologică a │
│ │ │ │UE pentru produse │
│ │ │ │textile, astfel cum │
│ │ │ │s-a stabilit în │
│ │ │ │Decizia 2014/350/UE a│
│ │ │ │Comisiei, sau │
│ │ │ │materialele de │
│ │ │ │tapiţerie pentru │
│ │ │ │acoperire care au │
│ │ │ │primit alte etichete │
│ │ │ │ecologice ISO 14024 │
│ │ │ │tipul I relevante │
│ │ │ │care îndeplinesc în │
│ │ │ │mod direct cerinţele │
│ │ │ │menţionate sau prin │
│ │ │ │utilizarea de metode │
│ │ │ │echivalente sunt │
│ │ │ │considerate a fi │
│ │ │ │conforme. │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul furnizează│
│ │ │ │o declaraţie din │
│ │ │ │partea producătorului│
│ │ │ │materialelor de │
│ │ │ │umplutură de spumă │
│ │ │ │care atestă că nu au │
│ │ │ │fost utilizaţi agenţi│
│ │ │ │de expandare. │
│ │ │În cazul în care în tapiţeria │Produsele de mobilier│
│ │f) Agenţi de │produselor de mobilier sunt │tapiţat care au │
│ │expandare │utilizate materiale de umplutură│primit eticheta │
│ │Atenţie! │de spumă, este interzisă │ecologică a UE pentru│
│ │Acest criteriu │utilizarea compuşilor organici │mobilier, astfel cum │
│ │este aplicabil │halogenaţi ca agenţi de │s-a stabilit în │
│ │exclusiv pentru │expandare sau ca agenţi de │Decizia (UE) 2016/ │
│ │mobilierul │expandare auxiliari la │1332 a Comisiei, sau │
│ │tapiţat. │fabricarea unor astfel de │alte etichete │
│ │ │materiale de umplutură. │ecologice ISO 14024 │
│ │ │ │tipul I relevante │
│ │ │ │care îndeplinesc în │
│ │ │ │mod direct cerinţele │
│ │ │ │menţionate sau care │
│ │ │ │utilizează metode │
│ │ │ │echivalente sunt │
│ │ │ │considerate a fi │
│ │ │ │conforme. │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul prezintă o│
│ │ │ │declaraţie privind │
│ │ │ │conformitatea cu │
│ │ │ │standardele EN │
│ │ │ │relevante, susţinută │
│ │ │ │de rapoarte de │
│ │ │ │testare provenite fie│
│ │ │ │de la producătorul de│
│ │ │Produsul de mobilier respectă │mobilier, fie de la │
│ │ │cerinţele prevăzute în cele mai │furnizorii părţilor/ │
│ │ │recente versiuni ale │materialelor │
│ │ │următoarelor standarde EN │componente, după caz.│
│ │ │relevante referitoare la │Produsele de mobilier│
│ │ │durabilitate, cerinţe privind │care au primit │
│ │g) Adecvarea │dimensiunile, siguranţa şi │eticheta ecologică a │
│ │pentru utilizare │rezistenţa produsului: │UE pentru mobilier, │
│ │ │Autoritatea contractantă trebuie│astfel cum s-a │
│ │ │să facă trimitere la standardele│stabilit în Decizia │
│ │ │specifice din tabelul 6 sau din │(UE) 2016/1332 a │
│ │ │alte surse care sunt cele mai │Comisiei, sau alte │
│ │ │relevante pentru mobilierul │etichete ecologice │
│ │ │achiziţionat. │ISO 14024 tipul I │
│ │ │ │relevante care │
│ │ │ │îndeplinesc în mod │
│ │ │ │direct cerinţele │
│ │ │ │menţionate sau care │
│ │ │ │utilizează metode │
│ │ │ │echivalente sunt │
│ │ │ │considerate a fi │
│ │ │ │conforme. │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul furnizează│
│ │ │ │un manual care │
│ │ │ │include un desen │
│ │ │ │descompus al │
│ │ │Ofertantul prezintă instrucţiuni│produsului, ilustrând│
│ │ │clare de demontare şi de │părţile care pot fi │
│ │ │reparare (de exemplu, pe suport │îndepărtate şi │
│ │ │de hârtie, în format electronic │înlocuite, precum şi │
│ │ │sau în format video) pentru ca │instrumentele │
│ │ │produsele de mobilier să poată │necesare. │
│ │ │fi demontate fără a fi stricate │Produsele de mobilier│
│ │h) Proiectare în │atunci când se doreşte │care au primit │
│ │vederea │înlocuirea unor părţi/materiale │eticheta ecologică a │
│ │facilitării │componente. Instrucţiunile se │UE pentru mobilier, │
│ │demontării şi a │furnizează pe suport de hârtie │astfel cum s-a │
│ │reparării │împreună cu produsul şi/sau în │stabilit în Decizia │
│ │ │format electronic pe site-ul │2016/1332/UE a │
│ │ │producătorului. │Comisiei, sau alte │
│ │ │Operaţiile de demontare şi │etichete ecologice │
│ │ │înlocuire ar trebui să poată fi │ISO 14024 tipul I │
│ │ │efectuate utilizând instrumente │relevante care │
│ │ │şi manuale de bază obişnuite şi │îndeplinesc în mod │
│ │ │forţă de muncă necalificată. │direct cerinţele │
│ │ │ │menţionate sau care │
│ │ │ │utilizează metode │
│ │ │ │echivalente sunt │
│ │ │ │considerate a fi │
│ │ │ │conforme. │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Ofertantul prezintă o│
│ │ │ │declaraţie care │
│ │ │ │atestă că piesele de │
│ │ │ │schimb compatibile │
│ │ │ │vor fi puse la │
│ │ │ │dispoziţia │
│ │ │ │autorităţii │
│ │ │ │contractante sau prin│
│ │ │Ofertantul garantează │intermediul unui │
│ │ │disponibilitatea pieselor de │furnizor de servicii.│
│ │ │schimb sau a elementelor care │Produsele de mobilier│
│ │ │îndeplinesc o funcţie │care au primit │
│ │i) Piesele de │echivalentă, pentru o perioadă │eticheta ecologică a │
│ │schimb ale │de cel puţin trei ani de la data│UE pentru mobilier, │
│ │produsului │livrării produsului de mobilier.│astfel cum s-a │
│ │ │Se furnizează detalii de contact│stabilit în Decizia │
│ │ │care ar trebui utilizate pentru │2016/1332 a Comisiei,│
│ │ │a asigura furnizarea pieselor de│sau alte etichete │
│ │ │schimb. │ecologice ISO 14024 │
│ │ │ │tipul I relevante │
│ │ │ │care îndeplinesc în │
│ │ │ │mod direct cerinţele │
│ │ │ │menţionate sau care │
│ │ │ │utilizează metode │
│ │ │ │echivalente sunt │
│ │ │ │considerate a fi │
│ │ │ │conforme. │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Ofertantul dovedeşte că │ │
│ │ │materialele de acoperire pentru │ │
│ │ │tapiţerie respectă, după caz, │ │
│ │ │limitele pentru coloranţii de │ │
│ │ │arilamină care fac obiectul unor│Ofertantul depune o │
│ │ │restricţii, metalele grele de │declaraţie prin care │
│ │ │extracţie şi formaldehida liberă│se atestă că pielea, │
│ │ │stabilite mai jos. │materiale textile sau│
│ │ │Pentru materiale textile şi │materiale de │
│ │ │ţesături acoperite cu un strat │acoperire pentru │
│ │ │protector: │tapiţerie din │
│ │ │- Arilaminele care nu fac │ţesături acoperite cu│
│ │ │obiectul unor restricţii (a se │un strat protector, │
│ │ │vedea Secţiunea a III-a), │după caz, respectă │
│ │ │prezente în concentraţii de │limitele de mai sus, │
│ │ │peste 30 mg/kg (limita se aplică│susţinută de │
│ │ │pentru fiecare amină) în │rezultatele unor │
│ │ │conformitate cu standardele EN │teste efectuate │
│ │ │ISO 14362-1 şi 14362-3. │conform metodelor de │
│ │ │- Conţinut de formaldehidă │testare relevante, │
│ │ │liberă şi parţial hidrolizabilă │comandate fie de │
│ │ │≤ 75 mg/kg conform EN ISO │către ofertant, fie │
│ │ │14184-1. │de către furnizorul │
│ │j) Materiale de │- Metale grele de extracţie │de materiale. │
│ │tapiţerie pentru │determinate în conformitate cu │Produsele de mobilier│
│ │acoperire cu │standardul EN ISO 105-E04 mai │tapiţat care au │
│ │reziduuri chimice│scăzute decât următoarele limite│primit eticheta │
│ │scăzute │(în mg/kg): antimoniu (stibiu) ≤│ecologică a UE pentru│
│ │Atenţie! │30,0; arsen ≤ 1.0; cadmiu ≤ 0,1;│mobilier, astfel cum │
│ │Aplicabil │crom ≤ 2,0; cobalt ≤ 4,0; cupru │s-a stabilit în │
│ │exclusiv pentru │≤ 50,0; plumb ≤ 1,0; mercur ≤ │Decizia (UE) 2016/ │
│ │mobilierul │0,02 şi nichel ≤ 1,0. │1332 a Comisiei, sau │
│ │tapiţat │Pentru piele: │materialele textile │
│ │ │- Arilaminele care nu fac │care au primit │
│ │ │obiectul unor restricţii (a se │eticheta ecologică a │
│ │ │vedea Secţiunea a III-a), │UE pentru produse │
│ │ │prezente în concentraţii de │textile, astfel cum │
│ │ │peste 30 mg/kg (limita se aplică│s-a stabilit în │
│ │ │pentru fiecare amină) în │Decizia 2014/350/UE a│
│ │ │conformitate cu standardele EN │Comisiei, sau │
│ │ │ISO 17234-1 şi EN ISO 17234-2. │materialele de │
│ │ │- Conţinutul de crom VI nu │tapiţerie care au │
│ │ │trebuie să depăşească 3 mg/kg, │primit alte etichete │
│ │ │în conformitate cu standardul EN│ecologice ISO 14024 │
│ │ │ISO 17075 (limită de detecţie). │tipul I care │
│ │ │Conţinut de formaldehidă liberă │îndeplinesc în mod │
│ │ │şi parţial hidrolizabilă ≤ 300 │direct cerinţele │
│ │ │mg/kg conform EN ISO 17226-1. │menţionate sau prin │
│ │ │- Metale grele de extracţie │utilizarea de metode │
│ │ │determinate în conformitate cu │echivalente sunt │
│ │ │standardul EN ISO 17072-1 mai │considerate a fi │
│ │ │scăzute decât următoarele limite│conforme. │
│ │ │antimoniu (stibiu) ≤ 30,0; arsen│ │
│ │ │≤ 0,1; cadmiu ≤ 0,1; crom ≤ │ │
│ │ │200,0; cobalt ≤ 4,0; cupru ≤ │ │
│ │ │50,0; plumb ≤ 1,0; mercur ≤ 0,02│ │
│ │ │şi nichel ≤ 1,0 │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Ofertantul va demonstra că │ │
│ │ │totalul emisiilor de compuşi │ │
│ │ │organici volatili (TCOV) │Ofertantul prezintă o│
│ │ │generaţi de produsul de mobilier│copie a unui raport │
│ │ │tapiţat întreg (cum ar fi │de testare cu │
│ │ │canapele, fotolii sau scaune de │rezultate ale │
│ │ │birou) sau de testarea │testelor efectuate în│
│ │ │materialului tapiţat singur │camera de testare, în│
│ │ │[atunci când acesta este │conformitate cu │
│ │ │considerat a fi cea mai │cerinţele seriei de │
│ │ │importantă sursă de emisii COV │standarde ISO 16000 │
│ │ │din produsul de mobilier (de │sau cu standarde │
│ │ │exemplu, piele sau ţesături │echivalente. În cazul│
│ │ │acoperite cu un strat protector]│în care │
│ │ │conduce la concentraţii de TCOV,│valorile-limită ale │
│ │ │înregistrate în camera de │concentraţiei în │
│ │ │testare, mai mici de 500 µg/mc │cameră, precizate │
│ │ │după 28 zile de testare în │pentru o perioadă de │
│ │ │conformitate cu standardul ISO │28 de zile, pot fi │
│ │ │16000 sau cu standarde │atinse mai devreme, │
│ │k) Mobilier de │echivalente în conformitate cu │testul poate fi oprit│
│ │emisii reduse de │ratele de încărcare şi indicii │înainte de termen. │
│ │COV │de ventilare de mai jos: │Ofertantul precizează│
│ │Atenţie! ├──────────┬───────────┬─────────┤în mod clar dacă │
│ │Se aplică │ │Volumul │Indicele │testul a fost aplicat│
│ │exclusiv pentru │Element de│camerei şi │de │la întregul produs de│
│ │mobilierul │testare │rata de │ventilare│mobilier sau doar │
│ │tapiţat │ │încărcare │ │materialelor │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤componente definite. │
│ │ │ │2-10 mc în │ │Produsele de mobilier│
│ │ │Fotolii şi│camera de │4,0 mc/h │tapiţat care au │
│ │ │canapele │testare cu │ │primit eticheta │
│ │ │ │cel puţin │ │ecologică a UE pentru│
│ │ ├──────────┤25% din ├─────────┤mobilier, astfel cum │
│ │ │ │volumul │ │s-a stabilit în │
│ │ │Scaune de │ocupat de │2,0 mc/h │Decizia (UE) 2016/ │
│ │ │birou │produs │ │1332 a Comisiei, sau │
│ │ │ │ │ │alte etichete │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ecologice ISO 14024 │
│ │ │Materiale │ │ │tipul I care │
│ │ │de │≥ 20L │ │îndeplinesc cerinţele│
│ │ │tapiţerie │volumul │ │menţionate sau care │
│ │ │de piele │camerei │ │utilizează metode │
│ │ │şi │(rata de │1,5 mc/mp│echivalente sunt │
│ │ │ţesături │încărcare │/h │considerate a fi │
│ │ │acoperite │legată de │ │conforme. │
│ │ │cu un │indicele de│ │ │
│ │ │strat │ventilare) │ │ │
│ │ │protector │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┴───────────┴─────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │1. Pentru spumele de │
│ │ │ │latex (sau alte │
│ │ │ │materiale de │
│ │ │ │umplutură) │
│ │ │ │Ofertantul prezintă o│
│ │ │ │declaraţie privind │
│ │ │ │conformitatea cu │
│ │ │ │acest criteriu, │
│ │ │ │susţinută de rapoarte│
│ │ │ │de testare conform │
│ │ │ │următoarelor metode: │
│ │ │ │A. Pentru clorfenoli,│
│ │ │ │ofertantul furnizează│
│ │ │ │un raport care │
│ │ │ │prezintă rezultatele │
│ │ │ │procedurii de testare│
│ │ │ │descrise în │
│ │ │ │continuare. Se macină│
│ │ │ │5 g de eşantion şi se│
│ │ │ │extrag clorfenoli sub│
│ │ │ │formă de fenol (PCP),│
│ │ │ │sare sodică (SPP) sau│
│ │ │ │esteri. Se analizează│
│ │ │ │extractele prin │
│ │ │ │cromatografie în fază│
│ │ │ │gazoasă (GC). Se │
│ │ │ │efectuează detectarea│
│ │ │ │cu un spectrometru de│
│ │ │ │masă sau cu un │
│ │ │ │detector cu captură │
│ │ │ │de electroni (DCE). │
│ │ │ │B. Pentru metalele │
│ │ │ │grele, ofertantul │
│ │ │ │furnizează un raport │
│ │ │ │care prezintă │
│ │ │ │rezultatele │
│ │ │ │procedurii de testare│
│ │ │ │descrise în │
│ │ │ │continuare. │
│ │ │ │Materialul de │
│ │ │ │eşantion măcinat este│
│ │ │ │eluat într-o │
│ │ │ │proporţie de 1:10, în│
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │standardul DIN │
│ │ │ │38414-S4 sau cu un │
│ │ │ │standard echivalent. │
│ │ │ │Filtratul care │
│ │ │ │rezultă este trecut │
│ │ │ │printr-un filtru cu │
│ │ │ │membrană de 0,45 µm │
│ │ │ │(dacă este necesar, │
│ │ │ │prin filtrare sub │
│ │ │ │presiune). Soluţia │
│ │ │ │obţinută se │
│Specificaţii│ │ │examinează pentru a │
│tehnice │ │ │determina conţinutul │
│ │ │ │de metale grele prin │
│ │ │ │spectrometrie cu │
│ │ │ │emisie optică cu │
│ │ │ │plasmă cuplată │
│ │ │ │inductiv (ICP-OES), │
│ │ │ │cunoscută şi sub │
│ │ │ │denumirea de │
│ │ │ │spectrometrie cu │
│ │ │ │emisie atomică cu │
│ │ │ │plasmă cuplată │
│ │ │ │inductiv (ICP- AES), │
│ │ │ │sau prin │
│ │ │ │spectrometrie de │
│ │ │ │adsorbţie atomică cu │
│ │ │ │generare de hidruri │
│ │ │ │sau vapori reci. │
│ │ │ │C. Pentru pesticide, │
│ │ │ │ofertantul furnizează│
│ │ │ │un raport care │
│ │ │ │prezintă rezultatele │
│ │ │ │procedurii de testare│
│ │ │ │descrise în │
│ │ │ │continuare. Se extrag│
│ │ │ │2 g de eşantion, │
│ │ │ │într-o baie cu │
│ │ │ │ultrasunete, │
│ │ │ │utilizând un amestec │
│ │ │ │de hexan/diclormetan │
│ │ │ │(85/15). Extractul │
│ │ │ │este purificat prin │
│ │ │ │agitare în │
│ │ │ │acetonitril sau prin │
│ │ │ │cromatografie de │
│ │ │ │absorbţie pe │
│ │ │ │florisil. Măsurarea │
│ │ │ │şi cuantificarea se │
│ │ │ │determină prin │
│ │ │ │cromatografie în fază│
│ │ │ │gazoasă cu detectare,│
│ │ │ │utilizând un detector│
│ │ │ │cu captură de │
│ │ │ │electroni, sau prin │
│ │ │ │cromatografie în fază│
│ │ │ │gazoasă/spectrometrie│
│ │ │ │de masă combinate. │
│ │ │ │Efectuarea de teste │
│ │ │ │privind pesticidele │
│ │ │ │este obligatorie │
│ │ │ │pentru spuma de latex│
│ │ │ │care conţine latex │
│ │ │ │natural în proporţie │
│ │ │ │de minimum 20 %. │
│ │ │ │D. Pentru butadienă, │
│ │ │ │ofertantul furnizează│
│ │ │ │un raport care │
│ │ │ │prezintă rezultatele │
│ │ │ │procedurii de testare│
│ │ │ │descrise în │
│ │ │ │continuare. După │
│ │ │ │măcinarea şi │
│ │ │ │cântărirea spumei de │
│ │ │ │latex, se efectuează │
│ │ │ │o eşantionare prin │
│ │ │ │metoda "headspace". │
│ │ │ │Conţinutul de │
│ │ │ │butadienă se │
│ │ │ │determină prin │
│ │ │ │cromatografie în fază│
│ │ │ │gazoasă cu detectare │
│ │ │ │prin ionizare în │
│ │ │ │flacără. │
│ │ │ │2. Pentru spumele de │
│ │ │ │poliuretan (sau alte │
│ │ │ │materiale de │
│ │ │ │umplutură) │
│ │ │ │Ofertantul prezintă o│
│ │ │ │declaraţie privind │
│ │ │ │conformitatea cu │
│ │ │ │acest criteriu, │
│ │ │ │susţinută de │
│ │ │ │rezultate ale │
│ │ │ │testelor dovedind │
│ │ │ │conformitatea cu │
│ │ │ │valorile-limită │
│ │ │ │prevăzute în tabelul │
│ │ │ │4. │
│ │ │ │Pentru metodele B, C,│
│ │ │ │D şi E, se prelevează│
│ │ │ │6 probe-agregat până │
│ │ │ │la o adâncime maximă │
│ │ │ │de 2 cm de la │
│ │ │ │suprafaţa │
│ │ │ │materialului trimis │
│ │ │ │laboratorului │
│ │ │ │relevant. │
│ │ │ │A. Pentru ftalaţi şi │
│ │ │ │alte substanţe │
│ │ │ │specifice enumerate │
│ │ │ │în tabelul 8 din │
│ │l) Materiale de │ │Secţiunea a IV- a, │
│ │umplutură cu │În cazul în care spuma de latex │ofertantul furnizează│
│ │reziduuri chimice│este utilizată ca material de │o declaraţie │
│ │scăzute │umplutură pentru tapiţarea │susţinută de │
│ │Atenţie! │mobilierului, ofertantul va │declaraţii ale │
│ │Se aplică │demonstra că spuma îndeplineşte │producătorilor de │
│ │exclusiv pentru │condiţiile pentru clorfenoli, │spumă prin care se │
│ │mobilierul │metale grele, pesticide şi │confirmă ă │
│ │tapetat. │butadienă enumerate în tabelul │substanţele │
│ │Cerinţele de │4, în conformitate cu metoda de │menţionate mai sus nu│
│ │testare a │testare corespunzătoare (A-D) │au fost adăugate │
│ │reziduurilor │indicată în acelaşi tabel. │intenţionat în │
│ │chimice pentru │În cazul în care spuma de │preparatul spumei. │
│ │spuma de latex şi│poliuretan este utilizată ca │B. Pentru metalele │
│ │spumele de │material de umplutură pentru │grele, ofertantul │
│ │poliuretan au │tapiţarea mobilierului, │furnizează un raport │
│ │fost stabilite │ofertantul va demonstra că spuma│care prezintă │
│ │prin sisteme │îndeplineşte condiţiile pentru │rezultatele │
│ │voluntare la │metale grele, plastifianţi, TDA,│procedurii de testare│
│ │nivelul │MDA, substanţe organostanice şi │descrise în │
│ │industriei, cum │alte substanţe specifice │continuare. │
│ │ar fi standardul │enumerate în tabelul 5, în │Materialul de │
│ │ECO EuroLatex şi │conformitate cu metoda de │eşantion măcinat este│
│ │standardul │testare corespunzătoare (A-E) │eluat într-o │
│ │CertiPUR. │indicată în acelaşi tabel. │proporţie de 1:10, în│
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │standardul DIN │
│ │ │ │38414-S4 sau cu un │
│ │ │ │standard echivalent. │
│ │ │ │Filtratul care │
│ │ │ │rezultă este trecut │
│ │ │ │printr-un filtru cu │
│ │ │ │membrană de 0,45 µm │
│ │ │ │(dacă este necesar, │
│ │ │ │prin filtrare sub │
│ │ │ │presiune). Soluţia │
│ │ │ │obţinută se │
│ │ │ │examinează pentru a │
│ │ │ │determina conţinutul │
│ │ │ │de metale grele prin │
│ │ │ │spectrometrie de │
│ │ │ │emisie atomică cu │
│ │ │ │plasmă cuplată │
│ │ │ │inductiv (ICP-AES sau│
│ │ │ │ICP-OES) sau prin │
│ │ │ │spectrometrie de │
│ │ │ │adsorbţie atomică cu │
│ │ │ │generare de hidruri │
│ │ │ │sau vapori reci. │
│ │ │ │C. Pentru cantitatea │
│ │ │ │totală de │
│ │ │ │plastifianţi, │
│ │ │ │ofertantul furnizează│
│ │ │ │un raport care │
│ │ │ │prezintă rezultatele │
│ │ │ │procedurii de testare│
│ │ │ │descrise în │
│ │ │ │continuare. Extracţia│
│ │ │ │se efectuează prin │
│ │ │ │utilizarea unei │
│ │ │ │metode validate │
│ │ │ │precum extracţia │
│ │ │ │subsonică, timp de o │
│ │ │ │oră, într-un flacon │
│ │ │ │care conţine 9 ml de │
│ │ │ │t-Butilmetileter, a │
│ │ │ │unei probe de 0,3 g │
│ │ │ │de eşantion, urmată │
│ │ │ │de determinarea │
│ │ │ │prezenţei ftalaţilor │
│ │ │ │prin metoda GC, │
│ │ │ │utilizând un detector│
│ │ │ │selectiv de masă │
│ │ │ │pentru detecţia │
│ │ │ │ionilor individuali │
│ │ │ │(modul SIM). │
│ │ │ │Pentru TDA şi MDA, │
│ │ │ │ofertantul furnizează│
│ │ │ │un raport care │
│ │ │ │prezintă rezultatele │
│ │ │ │procedurii de testare│
│ │ │ │descrise în │
│ │ │ │continuare. Extracţia│
│ │ │ │unei probe-agregat de│
│ │ │ │0,5 g într-o seringă │
│ │ │ │de 5 ml se efectuează│
│ │ │ │cu 2,5 ml de soluţie │
│ │ │ │apoasă de acid acetic│
│ │ │ │de 1 %. Se goleşte │
│ │ │ │seringa şi se umple │
│ │ │ │din nou cu soluţia │
│ │ │ │menţionată. Se repetă│
│ │ │ │operaţiunea de 20 de │
│ │ │ │ori, după care se │
│ │ │ │păstrează extractul │
│ │ │ │final pentru analiză.│
│ │ │ │Apoi se adaugă o nouă│
│ │ │ │cantitate de 2,5 ml │
│ │ │ │de soluţie apoasă de │
│ │ │ │acid acetic de 1 % şi│
│ │ │ │se repetă operaţiunea│
│ │ │ │de 20 de ori. │
│ │ │ │Extractul obţinut în │
│ │ │ │urma acestei │
│ │ │ │proceduri se amestecă│
│ │ │ │cu primul extract şi │
│ │ │ │se diluează până la │
│ │ │ │10 ml într-un balon │
│ │ │ │gradat cu acid │
│ │ │ │acetic. │
│ │ │ │Extractele se │
│ │ │ │analizează prin │
│ │ │ │cromatografie lichidă│
│ │ │ │de înaltă performanţă│
│ │ │ │(HPLC-UV) sau prin │
│ │ │ │cromatografie lichidă│
│ │ │ │de înaltă performanţă│
│ │ │ │cuplată cu │
│ │ │ │spectroscopie de masă│
│ │ │ │(HPLC-MS). │
│ │ │ │Dacă se efectuează │
│ │ │ │HPLC-UV şi se │
│ │ │ │suspectează o │
│ │ │ │interferenţă, se │
│ │ │ │efectuează o nouă │
│ │ │ │analiză prin HPLC-MS.│
│ │ │ │Pentru substanţele │
│ │ │ │organostanice, │
│ │ │ │ofertantul furnizează│
│ │ │ │un raport care │
│ │ │ │prezintă rezultatele │
│ │ │ │procedurii de testare│
│ │ │ │descrise în │
│ │ │ │continuare. Se │
│ │ │ │amestecă, timp de 1 │
│ │ │ │oră, într-o baie cu │
│ │ │ │ultrasunete, la │
│ │ │ │temperatura camerei, │
│ │ │ │o cantitate de 1-2 g │
│ │ │ │de probă-agregat cu │
│ │ │ │cel puţin 30 ml de │
│ │ │ │agent de extracţie. │
│ │ │ │Agentul de extracţie │
│ │ │ │este un amestec cu │
│ │ │ │următoarea │
│ │ │ │compoziţie: │
│ │ │ │1750 ml metanol + 300│
│ │ │ │ml acid acetic + 250 │
│ │ │ │ml soluţie tampon (pH│
│ │ │ │4,5). Soluţia tampon │
│ │ │ │este compusă din 164 │
│ │ │ │g acetat de sodiu │
│ │ │ │diluat cu 1200 ml de │
│ │ │ │apă şi 165 ml de │
│ │ │ │acetic acid, care │
│ │ │ │trebuie diluat cu un │
│ │ │ │volum de 2000 ml apă.│
│ │ │ │După extracţie, │
│ │ │ │speciile de alchil │
│ │ │ │staniu sunt derivate │
│ │ │ │prin adăugarea a 100 │
│ │ │ │µl de soluţie de │
│ │ │ │tetraetilborat de │
│ │ │ │sodiu în │
│ │ │ │tetrahidrofuran (THF)│
│ │ │ │(200 mg/ml THF). │
│ │ │ │Derivatul este extras│
│ │ │ │cu n-hexan, iar proba│
│ │ │ │este supusă, pentru a│
│ │ │ │doua oară, procedurii│
│ │ │ │de extracţie. Ambele │
│ │ │ │extracte de hexan se │
│ │ │ │combină şi se │
│ │ │ │utilizează în │
│ │ │ │continuare pentru │
│ │ │ │determinarea │
│ │ │ │compuşilor │
│ │ │ │organostanici prin │
│ │ │ │cromatografie în fază│
│ │ │ │gazoasă cu detecţie │
│ │ │ │selectivă de masă în │
│ │ │ │mod SIM. │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │În cazul în care spuma de latex │ │
│ │ │este utilizată ca material de │ │
│ │ │umplutură pentru tapiţarea │Ofertantul prezintă o│
│ │ │mobilierului, ofertantul va │declaraţie privind │
│ │ │demonstra că spuma este conformă│conformitatea cu │
│ │ │cu cerinţele privind emisiile de│acest criteriu, │
│ │ │COV, enumerate după cum urmează.│susţinută de un │
│ │ │ │raport de testare │
│ │ │ │care prezintă │
│ │ ├────────────────┬───────────────┤rezultatele │
│ │ │ │ │analizelor efectuate │
│ │ │ │Valoarea limită│în camera de testare,│
│ │ │Substanţă │(mg/mc) │în conformitate cu │
│ │ │ │ │standardul ISO │
│ │ │ │ │16000-9 sau teste │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤echivalente. │
│ │ │ │ │Eşantionul ambalat se│
│ │ │1,1,1 – │ │păstrează la │
│ │ │tricloretan │0,2 │temperatura camerei, │
│ │ │ │ │timp de cel puţin 24 │
│ │ │ │ │de ore. După acest │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤interval, eşantionul │
│ │ │ │ │se dezambalează şi se│
│ │ │4- │ │introduce imediat în │
│ │ │fenilciclohexen │0,02 │camera de testare. │
│ │ │ │ │Eşantionul se │
│ │ │ │ │amplasează pe un │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤suport care permite │
│ │ │ │ │accesul aerului din │
│ │ │Formaldehidă │0,01 │toate direcţiile. │
│ │ │ │ │Factorii climatici se│
│ │ │ │ │ajustează conform │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤standardului ISO │
│ │ │ │ │16000-9. Pentru │
│ │m) Materiale de │Nitrozamine* │0,001 │compararea │
│ │umplutură din │ │ │rezultatelor │
│ │spumă de latex cu│ │ │testelor, indicele │
│ │nivel scăzut de ├────────────────┼───────────────┤specific de ventilare│
│ │emisii │ │ │a aerului (q = n/l) │
│ │Atenţie! │Stiren │0,01 │trebuie să fie 1. │
│ │Se aplică │ │ │Valoarea indicelui de│
│ │exclusiv pentru │ │ │ventilare trebuie să │
│ │mobilierul ├────────────────┼───────────────┤se situeze în │
│ │tapiţat. │ │ │intervalul 0,5-1. │
│ │Cerinţele de │Tetracloretilenă│0,15 │Eşantionarea aerului │
│ │testare pentru │ │ │trebuie efectuată la │
│ │emisiile de COV │ │ │24 ± 1 h după │
│ │pentru spuma de ├────────────────┼───────────────┤încărcarea camerei │
│ │latex şi spumele │ │ │timp de o oră, pe │
│ │de poliuretan au │Toluen │0,1 │cartuşe de │
│ │fost stabilite │ │ │dinitrofenilhidrazină│
│ │prin sisteme │ │ │(DNPH) pentru analiza│
│ │voluntare la ├────────────────┼───────────────┤formaldehidelor şi a │
│ │nivelul │ │ │altor aldehide şi, │
│ │industriei, cum │Tricloretilenă │0,05 │respectiv, pe Tenax │
│ │ar fi standardul │ │ │TA pentru analiza │
│ │şi ECO EuroLatex │ │ │altor compuşi │
│ │şi standardul ├────────────────┼───────────────┤organici volatili. │
│ │CertiPUR. │ │ │Pentru alţi compuşi, │
│ │ │Clorură de vinil│0,0001 │eşantionarea poate │
│ │ │ │ │dura mai mult, însă │
│ │ │ │ │trebuie încheiată în │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤mai puţin de 30 de │
│ │ │ │ │ore. │
│ │ │Vinil │ │Analiza │
│ │ │ciclohexenă │0,002 │formaldehidelor şi a │
│ │ │ │ │altor aldehide │
│ │ │ │ │trebuie să fie │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤conformă cu │
│ │ │ │ │standardul ISO │
│ │ │Hidrocarburi │ │16000-3 sau cu teste │
│ │ │aromatice │0,3 │echivalente. Dacă nu │
│ │ │(total) │ │există indicaţii │
│ │ │ │ │diferite, analiza │
│ │ │ │ │altor compuşi │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤organici volatili se │
│ │ │ │ │efectuează în │
│ │ │COV (total) │0,5 │conformitate cu │
│ │ │ │ │standardul ISO │
│ │ │ │ │16000-6. Analiza │
│ │ ├────────────────┴───────────────┤nitrozaminelor se │
│ │ │ │efectuează prin │
│ │ │* N - nitrozodimetilamină │cromatografie în fază│
│ │ │(NDMA), N- nitrozodietilamină │gazoasă cu analizor │
│ │ │(NDEA), N- nitrozometiletilamină│de energie termică │
│ │ │(NMEA), N- │(GC-TEA), conform │
│ │ │nitrozodi-i-propilamină (NDIPA),│metodei BGI 505-23 │
│ │ │N- nitrozodi-n-propilamină │(anterior: ZH 1/ │
│ │ │(NDPA), N- nitrozodi-nbutilamină│120.23) sau unei │
│ │ │(NDBA), N- nitrozopirolidinonă │metode echivalente. │
│ │ │(NPYR), N- nitrozopiperidină │ │
│ │ │(NPIP), nitrozomorfolină (NMOR).│ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │Ofertantul prezintă o│
│ │ │ │declaraţie privind │
│ │ │ │conformitatea cu │
│ │ │În cazul în care spuma de │acest criteriu, │
│ │ │poliuretan este utilizată ca │susţinută de │
│ │ │material de umplutură pentru │rezultatele testelor │
│ │ │tapiţarea mobilierului, │care demonstrează │
│ │ │ofertantul va demonstra că spuma│conformitatea cu │
│ │ │este conformă cu cerinţele │valorile-limită │
│ │ │privind emisiile de COV, │stabilite în tabelul │
│ │ │enumerate după cum urmează. │10. Combinaţia │
│ │ │ │eşantion/cameră de │
│ │ │ │testare constă fie: │
│ │ │ │în plasarea unui │
│ │ │ │eşantion cu │
│ │ ├────────────────┬───────────────┤dimensiunile 25x20x15│
│ │ │ │ │cm într-o cameră de │
│ │ │ │ │testare de 0,5 mc, │
│ │ │ │ │fie în plasarea a 2 │
│ │ │ │ │eşantioane cu │
│ │ │Substanţă │Valoarea-limită│dimensiunile 25x20x15│
│ │ │(numărul CAS) │(mg/mc) │într-o cameră de │
│ │ │ │ │testare de 1,0 mc. │
│ │ │ │ │Eşantionul de spumă │
│ │ │ │ │este plasat pe fundul│
│ │ │ │ │unei camere de │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤testare pentru emisii│
│ │ │ │ │şi este condiţionat │
│ │ │ │ │timp de 3 zile, la 23│
│ │ │ │ │°C şi o umiditate │
│ │ │ │ │relativă de 50 %, │
│ │ │Formaldehidă │(50-00-0) 0,01 │aplicându-se o rată a│
│ │ │ │ │schimbului de aer n │
│ │ │ │ │de 0,5 pe oră şi o │
│ │ │ │ │încărcare a camerei L│
│ │ │ │ │de 0,4 mp/mc (= │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤suprafaţa totală │
│ │ │ │ │expusă a eşantionului│
│ │ │ │ │în raport cu │
│ │ │ │ │dimensiunea camerei, │
│ │ │ │ │fără sigilarea │
│ │ │Toluen │(108-88-3) 0,1 │feţelor laterale şi a│
│ │ │ │ │părţii din spate) în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │standardele ISO │
│ │ │ │ │16000-9 şi ISO │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤16000-11 sau cu teste│
│ │ │ │ │echivalente. │
│ │ │ │ │Eşantionarea se │
│ │ │ │ │efectuează la 72 ± 2 │
│ │ │ │ │h după încărcarea │
│ │ │Stiren │(100-42-5) │camerei, timp de o │
│ │ │ │0,005 │oră, pe cartuşe de │
│ │n) Materiale de │ │ │Tenax TA şi DNPH, │
│ │umplutură din │ │ │pentru analiza COV │
│ │spumă de │ │ │şi, respectiv, a │
│ │poliuretan cu │ │ │formaldehidei. │
│ │nivel scăzut de ├────────────────┼───────────────┤Emisiile de COV sunt │
│ │emisii │ │ │capturate pe tuburi │
│ │Atenţie! │ │ │absorbante Tenax TA │
│ │Se aplică │ │ │şi ulterior sunt │
│ │exclusiv pentru │ │ │analizate prin │
│ │mobilierul │Fiecare compus │ │desorbţie │
│ │tapetat. │detectabil │ │termică-CG-SM în │
│ │ │clasificat în │ │conformitate cu │
│ │ │categoria C1A │ │standardul ISO │
│ │ │sau C1B în │ │16000-6 sau cu teste │
│ │ │conformitate cu │0,005 │echivalente. │
│ │ │Regulamentul │ │Rezultatele sunt │
│ │ │(CE) nr. 1272/ │ │exprimate │
│ │ │2008 al │ │semnificativ ca │
│ │ │Parlamentului │ │echivalenţi toluen. │
│ │ │European şi al │ │Se raportează toate │
│ │ │Consiliului │ │componentele │
│ │ │ │ │individuale │
│ │ │ │ │specificate, începând│
│ │ │ │ │cu o valoare-limită a│
│ │ │ │ │concentraţiei ≥ 1 µg/│
│ │ ├────────────────┼───────────────┤mc. Valoarea totală a│
│ │ │ │ │COV este suma tuturor│
│ │ │ │ │componentelor cu o │
│ │ │ │ │concentraţie ≥ l µg/ │
│ │ │ │ │mc, care eluează în │
│ │ │Suma tuturor │ │fereastra de timp de │
│ │ │compuşilor │ │retenţie cuprinsă │
│ │ │detectabili │ │între n-hexan (C6) şi│
│ │ │clasificaţi în │ │n- hexadecan (C16), │
│ │ │categoriile C1A │0,04 │ambele incluse. │
│ │ │sau C1B în │ │Suma tuturor │
│ │ │conformitate cu │ │compuşilor │
│ │ │Regulamentul │ │detectabili │
│ │ │(CE) nr. 1272/ │ │clasificaţi în │
│ │ │2008 │ │categoriile C1A sau │
│ │ │ │ │C1B în conformitate │
│ │ │ │ │cu Regulamentul (CE) │
│ │ │ │ │nr. 1272/2008 este │
│ │ │ │ │suma tuturor acestor │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤substanţe cu o │
│ │ │ │ │concentraţie ≥ 1 µg/ │
│ │ │ │ │mc. în cazul în care │
│ │ │ │ │rezultatele testării │
│ │ │ │ │depăşesc │
│ │ │Hidrocarburi │0,5 │valorile-limită, │
│ │ │aromatice │ │trebuie efectuată o │
│ │ │ │ │cuantificare a │
│ │ │ │ │fiecărei substanţe. │
│ │ │ │ │Formaldehida poate fi│
│ │ │ │ │determinată prin │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤colectarea aerului │
│ │ │ │ │eşantionat în │
│ │ │ │ │cartuşul DNPH şi │
│ │ │ │ │analiza subsecventă │
│ │ │ │ │prin HPLC/UV în │
│ │ │COV (total) │0,5 │conformitate cu │
│ │ │ │ │standardul ISO │
│ │ │ │ │16000-3 sau cu teste │
│ │ │ │ │echivalente. │
│ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┴───────────────┼─────────────────────┤
│ │Aspectul urmărit │Cerinţa │Modalitatea de │
│ │ │ │verificare │
│ ├─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Ofertantul trebuie să ofere o │Ofertantul trebuie să│
│ │ │garanţie minimă de X ani, care │prezinte o declaraţie│
│ │ │să fie valabilă de la data │scrisă în care să │
│ │ │livrării produsului. Această │detalieze perioada de│
│ │ │garanţie acoperă repararea sau │garanţie oferită şi │
│ │ │înlocuirea şi include un │să precizeze că │
│ │o) Garanţia │contract de service cu opţiuni │aceasta acoperă │
│ │produsului │de preluare şi returnare sau │conformitatea │
│ │ │reparaţii la faţa locului. │produselor cu │
│ │ │Garanţia certifică faptul că │clauzele │
│ │ │produsele sunt în conformitate │contractului, │
│ │ │cu specificaţiile contractului, │inclusiv toate │
│ │ │fără costuri suplimentare. │indicaţiile de │
│ │ │ │utilizare. │
└────────────┴─────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────┘

        Tabelul 1. Cerinţe fizice pentru materialele din piele utilizate în tapiţeria mobilierului (extrase din tabelele 1 şi 2 din standardul EN 3336)

┌──────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │Valorile recomandate │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Piele │
│Caracteristici│ │ │ │acoperită,│
│fundamentale │Metoda de testare │Nubuc, velur │ │piele │
│ │ │şi piele │Semi-anilină*│pigmentată│
│ │ │anilină* │ │şi alte │
│ │ │ │ │tipuri de │
│ │ │ │ │piele* │
├──────────────┼────────────────────────┼─────────────┴─────────────┴──────────┤
│pH şi ApH │EN ISO 4045 │> 3,5 (dacă pH-ul este < 4,0, A pH va │
│ │ │fi ≤ 0,7) │
├──────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Uzura - │EN ISO 3377-1 │>20 N │
│valoare medie │ │ │
├──────────────┼────────────┬───────────┼────────────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │ │Schimbarea │
│ │ │.Aspecte │Schimbarea culorii │culorii pielii şi│
│ │ │care │pielii şi pătarea │pătarea pâslei │
│ │ │trebuie │pâslei │Stratul dc │
│ │ │evaluate │ │finisare nu a │
│ │EN ISO │ │ │fost distrus │
│ │11640. ├───────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ │Masa totală │prin │ │ │
│ │a │utilizarea │50 de cicluri, ≥ 3 │500 de cicluri, ≥│
│ │„degetului”:│unei pâsle │pe scara de gri │4 pe scara de gri│
│Rezistenţa │l000 g. │uscate │ │ │
│culorii la │Perspiraţie ├───────────┼────────────────────┼────────┬────────┤
│frecare prin │cu soluţie │ │ │50 de │250 dc │
│mişcări de │alcalină, │utilizarea │20 de cicluri, ≥ 3 │cicluri,│cicluri,│
│„du-te-vino” │astfel cum a│unei pâsle │pe scara de gri │≥ 3/4 pe│≥ 3/4 pe│
│ │fost │umede │ │scara de│scara de│
│ │definită în │ │ │gri │gri │
│ │EN ISO ├───────────┼────────────────────┼────────┼────────┤
│ │11641. │utilizarea │ │ │ │
│ │ │unei │ │50 de │80 de │
│ │ │pâslei. │20 de cicluri, ≥ 3 │cicluri,│cicluri,│
│ │ │umezite │pe scara de gri │≥ 3/4 pe│≥ 3/4 pe│
│ │ │prin │ │scara dc│scara de│
│ │ │perspiraţie│ │gri │gri │
│ │ │artificială│ │ │ │
├──────────────┼────────────┴───────────┼─────────────┬──────┴──────┬─┴────────┤
│Rezistenţa │ │ │ │≥ 5 pe │
│culorii la │EN ISO 105-B02( metoda │≥ 3 pe scara │≥ 4 pe scara │scara de │
│lumină │3) │de albastru │de albastru │albastru │
│artificială. │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼─────────────┴──────────┤
│Aderenţă prin │ │ │ │
│finisare │EN ISO 11644 │- │≥ 2 N/10 mm │
│uscată │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼─────────────┬──────────┤
│ │ │Pentru pielea│ │ │
│ │ │anilină cu │ │50 000 │
│ │ │finisare │50 000 │cicluri │
│Rezistenţa la │ │nepigmentată,│cicluri (nu │(nu au │
│flexiune │EN ISO 5402-1 │numai 20 000 │au apărut │apărut │
│uscată │ │de cicluri │crăpături │crăpături │
│ │ │(nu au apărut│prin │prin │
│ │ │crăpături │finisare) │finisare) │
│ │ │prin │ │ │
│ │ │finisare) │ │ │
├──────────────┼────────────────────────┼─────────────┴─────────────┴──────────┤
│Rezistenţa │ │ │
│culorii la │EN ISO 15700 │≥ 3 pe scara de gri (nu s-a constatat │
│picături de │ │o umflare permanentă) │
│apă │ │ │
├──────────────┼────────────────────────┼─────────────┬────────────────────────┤
│Rezistenţa │ │ │ │
│stratului de │ │ │-15 °C (nu au apărut │
│finisare la │EN ISO 17233 │- │crăpături prin finisare)│
│fisurarea la │ │ │ │
│rece │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────┼─────────────┴────────────────────────┤
│Rezistenţa la │EN 1021 sau standarde │Aprobare │
│foc │naţionale relevante │ │
└──────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

        * Definiţiile acestor tipuri de piele sunt conforme cu standardul EN 15987

        Tabelul 2. Cerinţe fizice pentru materialele textile de acoperire utilizate în tapiţeria produselor de mobilier

┌─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │Materiale │Materiale de│
│Factor de │ │de │acoperire │
│testare │Metodă │acoperire │nedetaşabile│
│ │ │detaşabile │şi lavabile │
│ │ │şi lavabile│ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Spălarea │ │ │
│ │casnică: ISO │ │ │
│ │6330 + EN ISO│ │ │
│ │5077 (trei │ │ │
│ │spălări la │ │ │
│ │temperaturile│± 3,0 % │ │
│Modificări │indicate pe │pentru │ │
│ale │produs, cu │ţesături │ │
│dimensiunilor│uscare în │± 6,0 % │Nu se aplică│
│în timpul │tambur după │pentru │ │
│spălării şi │fiecare ciclu│materiale │ │
│uscării │de spălare) │neţesute │ │
│ │Spălarea │ │ │
│ │comercială: │ │ │
│ │ISO 15797+ EN│ │ │
│ │ISO 5077 (la │ │ │
│ │cel puţin 75 │ │ │
│ │°C) │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Spălarea │ │ │
│ │casnică: ISO │≥ nivelul │ │
│ │105-C06 │3-4 pentru │ │
│Rezistenţa │Spălarea │modificarea│ │
│culorii la │comercială: │culorii │Nu se aplică│
│spălare │ISO 15797 + │≥ nivelul │ │
│ │ISO 105-C06 │3-4 pentru │ │
│ │(la cel puţin│pete │ │
│ │75 °C) │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│Rezistenţa │ │ │ │
│culorii la │ISO 105 X12 │≥ nivelul │≥ nivelul │
│frecare │ │2-3 │2-3 │
│umedă* │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│Rezistenţa │ │ │ │
│culorii la │ISO 105 X12 │≥ nivelul 4│≥ nivelul 4 │
│fiecare │ │ │ │
│uscată* │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│Rezistenţa │ │≥ nivelul │≥ nivelul │
│culorii la │ISO 105 B02 │5** │5** │
│lumină │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Produse │rezultatul │rezultatul │
│Rezistenţa │tricotate şi │ISO 12945-1│ISO 12945-1 │
│ţesăturilor │neţesute: ISO│>3 │>3 │
│la piling │12945-1 │rezultatul │rezultatul │
│ │Ţesături: ISO│ISO 12945-2│ISO 12945-2 │
│ │12945-2 │>3 │>3 │
└─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘

        * Nu se aplică produselor albe sau produselor care nu sunt nici vopsite, nici imprimate
        ** Cu toate acestea, nivelul 4 este admis pentru ţesăturile pentru mobilier care sunt atât de culoare deschisă (intensitatea standard a culorii ≤ 1/12), cât şi fabricate în proporţie de peste 20% din lână sau alte fibre ceratinice, sau în proporţie de peste 20% din in sau alte fibre liberiene.
        *** Pentru orientări suplimentare cu privire la clasele de performanţă şi limite, achizitorii sunt invitaţi să consulte standardul EN 14465.

        Tabelul 3. Cerinţe fizice pentru ţesături acoperite cu un strat protector, utilizate pentru tapiţeria produselor de mobilier.

┌────────────────────┬───────┬─────────┐
│Proprietate │Metodă │Cerinţă │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │CH ≥ │
│Rezistenţă la │ISO │35daN şi │
│tracţiune │1421 │TR ≥ 20 │
│ │ │daN │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Determinarea │ │ │
│rezistenţei la │ │CH ≥ 2,5 │
│sfâşiere a filmului │ISO │daN şi TR│
│şi a foliei de │13937/2│≥ 2daN │
│plastic prin metoda │ │ │
│epruvetelor-pantalon│ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Utilizare│
│ │ │in │
│Rezistenţa culorii │ │interior │
│la intemperii │EN ISO │≥ 6: │
│artificiale - testul│105-B02│Utilizare│
│lămpii xenon cu arc │ │in │
│ │ │exterior │
│ │ │≥ 7 │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Materiale textile - │ │ │
│rezistenţa la │ISO │ │
│abraziune prin │5470/2 │≥ 75,000 │
│metoda │ │ │
│Martindiale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Determinarea │ │CH ≥ │
│adeziunii │EN 2411│l.5daN şi│
│învelişului │ │TR ≥ l.5 │
│ │ │daN │
├────────────────────┴───────┴─────────┤
│unde: DaN = decanewtoni, CH = urzeală │
│şi TR = bătătură │
└──────────────────────────────────────┘


        Tabelul 4. Substanţe restricţionate, prezente în spumele de latex utilizate în materialele de umplutură pentru tapiţerie

┌──────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Condiţii │
│Grupa de │ │Valoarea-│de │
│substanţe │Substanţă │limită │evaluare │
│ │ │(ppm) │ţi de │
│ │ │ │verificare│
├──────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Fenoli mono- şi │ │ │
│ │dicloruraţi │1 │A │
│Clorfenoli│(săruri şi esteri)│ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Alţi clorfenoli │0,1 │A │
├──────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │As (arsen) │0,5 │B │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Cd (cadmiu) │0,1 │B │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Co (cobalt) │0,5 │B │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│Metale │Cr (crom), total │1 │B │
│grele ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Cu (cupru) │2 │B │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Hg (mercur) │0,02 │B │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ni (nichel) │1 │B │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Pb (plumb) │0,5 │B │
├──────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Aldrin │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │o,p - DDE │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │p,p - DDE │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │o,p - DDD │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │p,p - DDD │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │o,p - DDT │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │p,p - DDT │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Diazinon │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Diclorfention │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Diclorvos │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Diclorvos │0,04 │C │
│Pesticide ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│(trebuie │Dieldrin │0,04 │C │
│testate ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│numai în │Endrin │0,04 │C │
│cazul ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│spumelor a│Heptaclor │0,04 │C │
│căror ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│proporţie │Epoxid de │0,04 │C │
│masică de │heptaclor │ │ │
│latex ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│natural │Hexaclorbenzen │0,04 │C │
│este de ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│minimum 20│Hexaclorciclohexan│0,04 │C │
│%). ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │α - │0,04 │C │
│ │Hexaclorciclohexan│ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │β - │0,04 │C │
│ │Hexaclorciclohexan│ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │γ – │ │ │
│ │Hexaclorciclohexan│0,04 │C │
│ │(lindan) │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │σ - │0,04 │C │
│ │Hexaclorciclohexan│ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Malation │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Metoxiclor │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Mirex │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Paration-etil │0,04 │C │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Paration-metil │0,04 │c │
├──────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │
│substanţe │ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│care fac │Butadienă │1 │D │
│obiectul │ │ │ │
│unor │ │ │ │
│restricţii│ │ │ │
└──────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┘


        Tabelul 5. Lista substanţelor restricţionate, prezente în poliuretan

┌─────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┬──────┐
│Grupa de │Substanţa (acronim. număr │Valoarea-limită│Metodă│
│substanţe │CAS, simbolul elementului) │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │As (arsen) │0,2 ppm │B │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Cd (cadmiu) │0,1 ppm │B │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Co (cobalt) │0,5 ppm │B │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Cr (crom), total │1,0 ppm │B │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Cr VI (crom VI) │0,01 ppm │B │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│Metale grele │Cu (cupru) │2,0 ppm │B │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Hg (mercur) │0,02 ppm │B │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Ni (nichel) │1,0 ppm │B │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Pb (plumb) │0,2 ppm │B │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Sb (antimoniu) │0,5 ppm │B │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Se (seleniu) │0,5 ppm │B │
├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Dibutilftalat (DBP, 84-74-2)*│0.01 % g/g │ │
│ ├─────────────────────────────┤(suma tuturor │ │
│ │Di-n-octilftalat (DNOP, │celor 6 ftalaţi│ │
│ │117-84-0)* │prezenţi în │ │
│ ├─────────────────────────────┤mobilierul │ │
│ │Di (2-etilhexil)-ftalat │pentru copii cu│ │
│ │(DEHP. 117-81-7)* │vârste mai mici│ │
│ ├─────────────────────────────┤de 3 ani) │C │
│ │Butilbenzilftalat (BBP, │*0.01 % g/g │ │
│Plastifianţi │85-68-7)* │(suma a 4 │ │
│ ├─────────────────────────────┤ftalaţi │ │
│ │Di-izo-decilftalat (DIDP, │prezenţi în │ │
│ │26761-40-0) │toate celelalte│ │
│ ├─────────────────────────────┤produse de │ │
│ │Di-izo-nonilftalat (DINP, │mobilier) │ │
│ │28553-12-0) │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Ftalaţi incluşi în lista │Neadăugate în │ │
│ │substanţelor candidate a │mod │A │
│ │ECHA** │intenţionat*1) │ │
├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │2,4 Toluendiamină (2,4-TDA, │5.0 ppm │D │
│ │93-80-7) │ │ │
│TDA şi MDA ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │4,4’-Diaminodifenilmetan │5.0 ppm │D │
│ │(4,4’ - MDA, 101-77-9) │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Tributilstaniu (TBT) │50 ppb │E │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Dibutilstaniu (DBT) │100 ppb │E │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Monobutilstaniu (MBT) │100 ppb │E │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Tetrabutilstaniu (TeBT) │- │- │
│Substanţe ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│organostanice│Monooctilstaniu (MOT) │- │- │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Dioctilstaniu (DOT) │- │- │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Triciclohexilstaniu (TcyT) │- │- │
│ ├─────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│ │Trifenilstaniu (TPhT) │- │- │
│ ├─&