Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 27 aprilie 2020  pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 27 aprilie 2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 454 bis din 29 mai 2020
──────────
        Conţinute de ORDINUL nr. 115 din 27 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454 din 29 mai 2020.
──────────
    ANEXA 1

        (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 194/2019)
              Sistemul de sancţiuni pentru măsura 10 "Agro-mediu şi climă"
    CAP. I

    (1) Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 10 "Agro-mediu şi climă" depuse de fermieri începând cu campania 2020, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului;
    – intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.

    (2) Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile.
        A doua repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată) numai în cazul în care ponderea suprafeţei afectate de neconformitatea care a generat a doua repetiţie faţă de suprafaţa declarată este mai mare sau egală cu 20%. În cazul în care această pondere nu depăşeşte 20%, neconformitatea se încadrează la repetiţie. Această prevedere se aplică doar la cerinţele specifice care se verifică şi sancţionează la nivel de parcelă, nu şi la supradeclarare/sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate;
    – amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
    – durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;
    – repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;
    – gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

    (3) Definiţii:
    - grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării oricărei alte scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pe suprafaţă, în cazul căreia este aplicabilă o rată a ajutorului sau a sprijinului diferită;
    – animal declarat - animalul care face obiectul unui angajament pentru pachetul 8;
    – animal determinat - acel animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de angajamentele pachetului 8.

    (4) Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:
    A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor/sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate;
    B. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante;
    C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;
    D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;
    E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;
    F. sancţiuni suplimentare.

    (5) Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.
    (6) Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces. Pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţă majoră ori circumstanţe excepţionale, pentru suprafeţele în cauză fermierul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.
    (7) Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:
    - decesul beneficiarului;
    – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    – o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
    – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
    – o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
    – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

    (8) În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv pentru toate angajamentele încheiate pe măsura respectivă. Recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    CAP. II

    SECŢIUNEA 1

    A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - pentru pachetele 1-7 şi 9-11 şi sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8

    (1) Sancţiuni administrative pentru supradeclararea suprafeţelor - pentru pachetele 1 - 7 şi 9-11.
    a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    b) Dacă în ceea ce priveşte o grupă de culturi, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi în cauză.
    d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupa de culturi în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.


    (2) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8 Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate pentru măsurile de sprijin legate de animale se calculează pe baza efectivului de animale declarat în cererea unică de plată şi a efectivului de animale determinat, pentru fiecare specie de animal. Dacă efectivul de animale declarat în cererea de sprijin depăşeşte efectivul de animale determinat, sprijinul se calculează în baza efectivului de animale determinat.
    a) În cazul în care neconformităţile vizează maximum 3 animale, iar efectivul de animale declarat în cererea unică de plată depăşeşte efectivul de animale determinat, cuantumul sprijinului acordat se reduce cu un procentaj stabilit ca raport dintre de efectivul de animale declarat în cererea de sprijin pentru care s-au constatat neconformităţi şi efectivul de animale determinat pentru respectiva măsură de sprijin, numit în continuare "procentaj stabilit".
    b) În cazul în care neconformităţile se referă la mai mult de 3 animale, cuantumul sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul măsurii de sprijin se va reduce cu "procentajul stabilit" dacă acest procentaj nu depăşeşte 10%.
    c) În cazul în care neconformităţile se referă la mai mult de 3 animale cuantumul sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul măsurii de sprijin se va reduce cu de două ori "procentajul stabilit" dacă acest procentaj este mai mare de 10%, dar maximum 20%.
    d) Dacă "procentajul stabilit" depăşeşte 20% nu se acordă sprijin pentru respectiva măsură de sprijin pentru anul în cauză.
    e) Dacă "procentajul stabilit" depăşeşte 50% nu se acordă sprijin pentru respectiva măsură de sprijin pentru anul în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde diferenţei dintre numărul animalelor declarate şi numărul animalelor determinate.


    SECŢIUNEA 2

    B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Codul │Tipul sancţiunii │
│sancţiunii│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 5%│
│1 │din valoarea sprijinului pe│
│ │pachet*) pe anul respectiv │
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │20% din valoarea │
│2 │sprijinului pe pachet*) pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │50% din valoarea │
│3 │sprijinului pe pachet*) pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │75% din valoarea │
│4 │sprijinului pe pachet*) pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│5 │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│ │respectiv pe pachet*). │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│ │respectiv pe pachet*), iar,│
│6 │în plus, fermierul este │
│ │obligat să returneze toţi │
│ │banii primiţi pe pachetul │
│ │respectiv până în acel │
│ │moment (pentru anii │
│ │anteriori). │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│ │respectiv pe măsură**) şi, │
│ │în plus, pentru anul │
│ │următor pe pachetul │
│7 │respectiv. Fermierul │
│ │returnează toţi banii │
│ │primiţi pe pachetul*) │
│ │respectiv până la acel │
│ │moment; în acest caz, se │
│ │consideră că intenţionat │
│ │fermierul nu a respectat │
│ │condiţiile. │
└──────────┴───────────────────────────┘

        *) În cazul pachetelor 2, 3, 6, 9 şi 11, sancţiunea se aplică pe variantă. În cazul pachetului 8 sancţiunea se aplică pe rasă.
        **) În cazul aplicării nivelului de sancţiune 7:
    - pentru pachetele 1-7 şi 9-11, excluderea de la măsură pentru anul curent nu se aplică şi pachetului 8 (în cazul în care fermierul are angajament încheiat şi pentru P8);
    – pentru pachetul 8, excluderea de la măsură pentru anul curent nu se aplică şi pachetelor 1-7 şi 9-11 (în cazul în care fermierul are angajamente încheiate şi pentru P1-7 şi 9-11).

        Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu 2).
        Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unei variante de pachet/subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, fermierului i se aplică pe varianta respectivă cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte.
        În cazul nivelurilor 6 şi 7 ale sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare/sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.
        La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea şi durata (persistenţa) neconformităţilor.
        În cazul angajamentelor multianuale, reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.
    SUBSECŢIUNEA 1

        Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru P1-P7, P9-P11:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii │
│în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 │
├───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
│Condiţii de eligibilitate*(1)*(10) │Sancţiune │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Nu se permite │
│ │deschiderea │
│ │angajamentului pe │
│ │parcela care nu │
│ │îndeplineşte │
│ │această condiţie. │
│ │Dacă pe parcursul │
│ │derulării │
│ │angajamentului nu │
│ │se îndeplineşte │
│ │această condiţie, │
│ │angajamentul pe │
│ │parcela respectivă │
│ │se închide, aceasta│
│ │este exclusă de la │
│Parcelele agricole solicitate sunt situate în │plată în campania │
│zonele eligibile delimitate în PNDR la nivel de│în curs şi se │
│UAT pentru pachetele 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 şi│recuperează sumele │
│11 şi pe terenurile arabile situate pe întreg │primite anterior, │
│teritoriul naţional pentru pachetul 4. │cu aplicarea │
│ │sancţiunilor de │
│ │supradeclarare. Nu │
│ │se recuperează │
│ │sumele plătite │
│ │anterior, în cazul │
│ │în care parcelele │
│ │aflate sub │
│ │angajament trec │
│ │într-o UAT │
│ │neeligibilă în urma│
│ │actualizării │
│ │Sistemul de │
│ │identificare a │
│ │parcelelor agricole│
│ │(LPIS) │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Nu se permite │
│Terenurile arabile eligibile pentru pachetul 9,│deschiderea │
│sub-pachetul 9.1 nu trebuie să fi fost pajişti │angajamentului pe │
│permanente începând cu anul 2018 │parcela care nu │
│ │îndeplineşte │
│ │această condiţie. │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Este exclusă de la │
│ │plată parcela pe │
│ │care nu se menţine │
│Angajamentele în cadrul pachetelor 1, 2, 3, 6, │angajamentul pe │
│7, 9, 10 şi 11.2 se aplică la nivel de parcelă │întreaga perioadă │
│agricolă, neexistând posibilitatea schimbării │şi se recuperează │
│parcelelor pe perioada angajamentelor.*(9) │sumele primite │
│ │anterior, cu │
│ │aplicarea │
│ │sancţiunilor de │
│ │supradeclarare. │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Plata se acordă │
│ │pentru suprafaţa │
│ │diminuată, se │
│ │aplică sancţiuni de│
│ │supradeclarare │
│ │pentru campania în │
│Angajamentele încheiate pentru pachetele 4, 5 │curs şi se │
│şi 11.1 sunt condiţionate de menţinerea valorii│recuperează sumele │
│suprafeţei pe toată perioada de angajament, │primite anterior, │
│parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi│cu aplicarea │
│schimbate de la un an la altul.*(9) │sancţiunilor de │
│ │supradeclarare │
│ │pentru diferenţa │
│ │dintre suprafaţa │
│ │angajată şi │
│ │suprafaţa │
│ │diminuată. │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Nu se permite │
│ │deschiderea │
│ │angajamentului. │
│ │Este exclus/exclusă│
│ │de la plată │
│ │beneficiarul/ │
│ │parcela care nu │
│ │îndeplineşte │
│ │această condiţie. │
│ │Dacă pe parcursul │
│ │derulării │
│ │angajamentului nu │
│Suprafaţa agricolă pentru care se solicită │se îndeplineşte │
│deschiderea angajamentului este localizată pe │această condiţie, │
│teritoriul României, identificabilă în Sistemul│angajamentul se │
│integrat de administrare şi control (IACS) şi │închide, este │
│având o categorie de utilizare eligibilă. │exclus de la plată │
│ │beneficiarul care │
│ │nu îndeplineşte │
│ │această condiţie în│
│ │campania în curs şi│
│ │se recuperează │
│ │sumele primite │
│ │anterior, cu │
│ │aplicarea │
│ │sancţiunilor de │
│ │supradeclarare în │
│ │campania de │
│ │recuperare. │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Nu se permite │
│ │deschiderea │
│ │angajamentului. │
│ │Dacă pe parcursul │
│ │derulării │
│ │angajamentului nu │
│ │se îndeplineşte │
│ │această condiţie, │
│ │angajamentul se │
│ │închide, este │
│ │exclus de la plată │
│ │fermierul care nu │
│ │îndeplineşte │
│ │această condiţie în│
│ │campania în curs şi│
│ │se recuperează │
│ │sumele primite │
│ │anterior, cu │
│ │aplicarea │
│ │sancţiunilor de │
│Suprafaţa minimă a fermei deţinută de │supradeclarare în │
│beneficiar este de 1 ha. Pachetele 4 şi 7 se │campania de │
│pot aplica pe maximum 80% din suprafaţa de │recuperare. Pentru │
│teren arabil aparţinând unei ferme. Pentru │pachetele 4 şi 7 - │
│pachetul 5 suprafaţa arabilă deţinută de │dacă suprafaţa │
│fermier este mai mică de 10 ha. │determinată este │
│ │mai mare de 80% din│
│ │suprafaţa de teren │
│ │arabil al fermei, │
│ │plata se limitează │
│ │la maximum 80% din │
│ │suprafaţa │
│ │determinată de │
│ │teren arabil. Dacă │
│ │pe parcursul │
│ │derulării │
│ │angajamentului │
│ │suprafaţa angajată │
│ │se micşorează, se │
│ │recuperează sumele │
│ │primite anterior pe│
│ │diferenţa de │
│ │suprafaţă, cu │
│ │aplicarea │
│ │sancţiunilor de │
│ │supradeclarare. │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Nu se permite │
│ │deschiderea │
│ │angajamentului pe │
│ │parcela care nu │
│ │îndeplineşte │
│ │această condiţie. │
│ │Este exclusă de la │
│ │plată parcela care │
│ │nu îndeplineşte │
│ │această condiţie. │
│ │Dacă pe parcursul │
│ │derulării │
│ │angajamentului nu │
│ │se îndeplineşte │
│Parcela minimă eligibilă este de 0,3 ha. │această condiţie, │
│ │angajamentul pe │
│ │parcela respectivă │
│ │se închide, este │
│ │exclusă de la plată│
│ │parcela care nu │
│ │îndeplineşte │
│ │această condiţie în│
│ │campania în curs şi│
│ │se recuperează │
│ │sumele primite │
│ │anterior, cu │
│ │aplicarea │
│ │sancţiunilor de │
│ │supradeclarare. │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Beneficiarul se angajează să menţină │ │
│angajamentul de agro-mediu pentru o perioadă de│ │
│minimum 5 ani de la data semnării acestuia*(2).│Nu se permite │
│Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele│deschiderea │
│de bază relevante la nivelul suprafeţelor │angajamentului dacă│
│aflate sub angajament. Beneficiarul se │nu au fost semnate │
│angajează să respecte cerinţele specifice │angajamentele de │
│pachetelor de agro-mediu pentru care aplică. │respectarea │
│Beneficiarul se angajează să ţină o evidenţă a │condiţiilor de │
│activităţilor agricole corelate cu │eligibilitate. │
│implementarea cerinţelor de agro-mediu (de bază│ │
│şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub│ │
│angajament). │ │
├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
│Cerinţe de bază obligatorii la nivelul suprafeţelor aflate sub │
│angajament, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standarde obligatorii relevante (Bunele condiţii agricole şi de │
│mediu - GAEC şi/sau Cerinţele legale în materie de gestionare - SMR│
│- cerinţele obligatorii pentru fermieri sunt descrise în Ordinul │
│ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului │
│mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui ANSVSA nr. 352/ │
│636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea │
│în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în │
│România, cu modificările ulterioare)*(10) │
├───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
│ │Se aplică │
│Cerinţe obligatorii │următoarelor │
│ │pachete │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│GAEC 3 │P1, P3, P6, P7, P9,│
│ │P10, sP11.2 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│GAEC 4 │P4, P7 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│GAEC 6 (cerinţa 1) │sP9.1 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│GAEC 6 (cerinţa 2) │P4, P7 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│GAEC 6 (cerinţele 1 şi 2) │P5 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│SMR 1 (cerinţele 1.b, 1.c, 1.g, 1.h, 2) │P1, P3, P5, P6, P7,│
│ │P9, P10, sP11.2 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│SMR 2 (cerinţele 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 2.c) │P3, P6, P7, P9, │
│ │P10, sP11.2 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│SMR 3 (cerinţele 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 2.c) │P1 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│SMR 10 (cerinţele 1, 2, 3, 5, 6) │P1, P3, P6, P7, P9,│
│ │P10, sP11.2 │
├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
│Respectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea │
│îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor │
├───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
│Cerinţe minime pentru îngrăşăminte şi │Se aplică │
│pesticide*(10) │următoarelor │
│ │pachete │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Interzicerea folosirii fertilizatorilor │ │
│neautorizaţi pentru vânzare - Ordinul │ │
│ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,│ │
│al ministrului mediului şi pădurilor şi al │ │
│ministrului sănătăţii nr. 94/1.378/1.071/2010 │ │
│pentru modificarea şi completarea │ │
│Regulamentului privind organizarea şi │P1, P3, P6, P9, │
│funcţionarea Comisiei interministeriale pentru │P10, sP11.2 │
│autorizarea îngrăşămintelor în vederea │ │
│înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate │ │
│cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea │ │
│şi comercializarea în România, aprobat prin │ │
│Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, │ │
│apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii │ │
│nr. 6/22/2004. │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Este permisă utilizarea numai a acelor produse │ │
│de protecţie a plantelor care au fost │ │
│autorizate pentru vânzare şi numai în │ │
│conformitate cu instrucţiunile de utilizare - │ │
│Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind │ │
│procedura de omologare a produselor de │ │
│protecţie a plantelor în vederea plasării pe │ │
│piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul │P1, P3, P6, P7, P9,│
│României, cu modificările şi completările │P10, sP11.2 │
│ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 │ │
│privind fabricarea, comercializarea şi │ │
│utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru │ │
│combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor│ │
│în agricultură şi silvicultură, aprobată cu │ │
│modificări prin Legea nr. 85/1995, cu │ │
│modificările şi completările ulterioare. │ │
├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
│Respectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime │
├───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
│ │Se aplică │
│Activităţi minime*(10) │următoarelor │
│ │pachete │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Efectuarea unei activităţi minime pe │ │
│suprafeţele agricole menţinute în mod obişnuit │ │
│într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru│ │
│cultivare pe pajiştile permanente prin păşunat,│ │
│cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 │ │
│UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau │ │
│un cosit anual, în conformitate cu prevederile │P1, P2, P3, P6, │
│legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor. │sP9.2, sP11.2 │
│În cazul pajiştilor permanente situate la │ │
│altitudini de peste 1.800 m, menţinute în mod │ │
│natural într-o stare adecvată pentru păşunat, │ │
│activitatea minimă constă în păşunat, cu │ │
│asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ │ │
│ha, cu animalele pe care le exploatează. │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Efectuarea unei activităţi minime pe │ │
│suprafeţele agricole menţinute în mod obişnuit │ │
│într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru│P4, P5, P7, sP9.1, │
│cultivare, pe terenul arabil, prin îndepărtarea│P10, sP11.1 │
│vegetaţiei prin lucrări de cosit sau discuit │ │
│sau prin erbicidare cel puţin o dată pe an. │ │
├──────────────────────────────┬────────────────┼───────────────────┤
│ │Condiţia de │ │
│Cerinţe de bază*(11) │aplicare a │Sancţiune │
│ │sancţiunii │ │
├────────────┬─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Parcela se respinge│
│ │ │ │la plata, │
│ │ │ │angajamentul rămâne│
│ │ │ │în vigoare, │
│ │ │ │fermierului i se │
│ │Respectarea │ │aplică sancţiuni de│
│ │standardelor │ │supradeclarare şi │
│ │obligatorii │Nerespectarea │sancţiuni pentru │
│ │relevante (GAEC │standardelor │nerespectarea │
│ │şi/sau SMR), în │obligatorii │standardelor │
│ │urma │relevante pe o │relevante (GAEC/ │
│ │neconformităţii │parcelă care se │SMR) specifice │
│ │unor elemente │află sub │fiecărui pachet, │
│ │care se verifică │angajament │conform Sistemului │
│ │la nivel de │ │de sancţiuni pentru│
│ │parcelă. │ │ecocondiţionalitate│
│ │ │ │aprobat prin Ordin │
│ │ │ │MADR. Sumele │
│ │ │ │acordate în anii │
│ │ │ │precedenţi nu se │
│ │ │ │recuperează. │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Parcela se respinge│
│ │ │ │la plata, │
│Respectarea │ │ │angajamentul rămâne│
│standardelor│ │ │în vigoare, │
│obligatorii │ │Nerespectarea │fermierului i se │
│relevante │ │standardelor │aplică sancţiuni de│
│(GAEC şi/sau│ │obligatorii │supradeclarare şi │
│SMR) │ │relevante pe o │sancţiuni pentru │
│ │ │parcelă care se │nerespectarea │
│ │ │află sub │standardelor │
│ │ │angajament, │relevante (GAEC/ │
│ │Respectarea │concomitent cu │SMR) specifice │
│ │standardelor │nerespectarea │fiecărui pachet, │
│ │obligatorii │cerinţei │conform Sistemului │
│ │relevante (GAEC │specifice │de sancţiuni pentru│
│ │şi/sau SMR), în │relevante pe │ecocondiţionalitate│
│ │urma │acea parcelă │aprobat prin Ordin │
│ │neconformităţii │ │MADR. Sumele │
│ │unor elemente │ │acordate în anii │
│ │care se verifică │ │precedenţi nu se │
│ │la nivel de │ │recuperează. │
│ │exploataţie ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │standardelor │ │
│ │ │obligatorii │Se sancţionează │
│ │ │relevante pe o │conform Sistemului │
│ │ │parcelă care se │de sancţiuni pentru│
│ │ │află sub │ecocondiţionalitate│
│ │ │angajament, dar │aprobat prin Ordin │
│ │ │este respectată │MADR │
│ │ │cerinţa │ │
│ │ │specifică │ │
│ │ │relevantă │ │
├────────────┴─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Parcela se respinge│
│ │Nerespectarea │de la plată, │
│ │criteriilor │angajamentul rămâne│
│Respectarea criteriilor │relevante şi a │în vigoare, │
│relevante şi a activităţii │activităţii │fermierului i se │
│minime │minime pe o │aplică sancţiuni de│
│ │parcelă care se │supradeclarare. │
│ │află sub │Sumele acordate în │
│ │angajament │anii precedenţi nu │
│ │ │se recuperează. │
├──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │cerinţelor │Parcela se respinge│
│ │minime relevante│la plată, │
│Respectarea cerinţelor minime │pentru │angajamentul rămâne│
│relevante pentru utilizarea │utilizarea │în vigoare, │
│îngrăşămintelor şi a │îngrăşămintelor │fermierului i se │
│produselor de protecţie a │şi a produselor │aplică sancţiuni de│
│plantelor prevăzute de │de protecţie a │supradeclarare. │
│legislaţia naţională │plantelor pe o │Sumele acordate în │
│ │parcelă care se │anii precedenţi nu │
│ │află sub │se recuperează. │
│ │angajament │ │
├──────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în│
│PNDR 2014-2020 │
├──────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│Cerinţe specifice │Condiţia de │ │
│angajamentelor -*(1)*(10) │aplicare a │Sancţiune │
│ │sancţiunii │ │
├──────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 1 │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │Utilizarea │mult 60% din │3 │
│ │fertilizanţilor │suprafaţa totală│ │
│ │chimici şi a │de pajişte │ │
│ │pesticidelor este│aflată sub │ │
│ │interzisă. (P) │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Utilizarea │Nerespectarea │ │
│ │tradiţională a │cerinţei │2 │
│ │gunoiului de │ │ │
│ │grajd este ├────────────────┼───────────────────┤
│ │permisă până în │Repetiţie │3 │
│ │echivalentul a │ │ │
│ │maximum 40 kg N ├────────────────┼───────────────────┤
│ │s.a/ha (1 UVM/ │Intenţie │6 │
│ │ha). │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │Cositul poate ├────────────────┼───────────────────┤
│ │începe doar după │Nerespectarea │ │
│ │data de 1 iulie │cerinţei pe │ │
│ │(pentru │parcele a căror │ │
│ │terenurile │suprafaţă este │ │
│ │situate în UAT cu│între 30% şi cel│ │
│ │altitudini medii │mult 60% din │3 │
│ │mai mari sau │suprafaţa totală│ │
│ │egale cu 600 m) │de pajişte │ │
│ │sau după data de │aflată sub │ │
│ │15 iunie (pentru │angajament prin │ │
│ │terenurile │acest pachet. │ │
│ │situate în UAT cu├────────────────┼───────────────────┤
│ │altitudini medii │Nerespectarea │ │
│ │mai mici de 600 │cerinţei pe │ │
│ │m). (P) │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Pajişti cu │ │Nerespectarea │2 │
│înaltă │Păşunatul se │cerinţei │ │
│valoare │efectuează cu ├────────────────┼───────────────────┤
│naturală │maximum 1 UVM/ha.│Repetiţie │3 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Masa vegetală │Nerespectarea │1 │
│ │cosită trebuie │cerinţei │ │
│ │adunată de pe │ │ │
│ │suprafaţa ├────────────────┼───────────────────┤
│ │pajiştii aflate │ │ │
│ │sub angajament nu│Repetiţie │2 │
│ │mai târziu de │ │ │
│ │două săptămâni de├────────────────┼───────────────────┤
│ │la efectuarea │ │ │
│ │cositului.. │Intenţie │5 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │Pajiştile │cerinţei │1 │
│ │inundate nu vor │ │ │
│ │fi păşunate mai ├────────────────┼───────────────────┤
│ │devreme de două │Repetiţie │2 │
│ │săptămâni de la │ │ │
│ │retragerea ├────────────────┼───────────────────┤
│ │apelor. │Intenţie │6 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Nu vor fi │Nerespectarea │ │
│ │realizate │cerinţei │1 │
│ │însămânţări de │ │ │
│ │suprafaţă sau │ │ │
│ │supraînsămânţări.├────────────────┼───────────────────┤
│ │Se pot face │ │ │
│ │însămânţări cu │Repetiţie │2 │
│ │specii din flora │ │ │
│ │locală doar în │ │ │
│ │cazurile în care ├────────────────┼───────────────────┤
│ │unele suprafeţe │ │ │
│ │sunt afectate │Intenţie │5 │
│ │accidental. │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │Este interzis │Nerespectarea │ │
│ │aratul sau │cerinţei pe │ │
│ │discuitul │parcele a căror │ │
│ │pajiştilor │suprafaţă este │ │
│ │(altele decât │între 30% şi cel│3 │
│ │cele aflate sub │mult 60% din │ │
│ │angajament) │suprafaţa totală│ │
│ │existente în │de pajişte din │ │
│ │cadrul fermelor │cadrul fermei. │ │
│ │care au ├────────────────┼───────────────────┤
│ │angajamente în │Nerespectarea │ │
│ │derulare.*(6) │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Parcelele care nu │
│ │ │ │respectă această │
│ │Este interzis │ │condiţie în │
│ │aratul sau │ │campania în curs │
│ │discuitul │ │sunt excluse de la │
│ │pajiştilor │ │plată. Fermierul │
│ │(aflate sub │Nerespectarea │returnează plăţile │
│ │angajament) │cerinţei pe │primite anterior │
│ │existente în │parcele angajate│pentru aceste │
│ │cadrul fermelor │ │parcele, cu │
│ │care au │ │aplicarea │
│ │angajamente în │ │sancţiunilor de │
│ │derulare.*(6) │ │supradeclarare în │
│ │ │ │campania de │
│ │ │ │recuperare. │
├────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Practici agricole tradiţionale │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │Poate fi aplicat │ │Este exclus de la │
│ │doar adiţional la│- │pachetul 2, dacă nu│
│ │pachetul 1. │ │optează şi pentru │
│ │ │ │pachetul 1. │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 15% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│Varianta 2.1│Lucrările cu │cerinţei pe │ │
│- lucrări │utilaje │parcele a căror │ │
│manuale pe │mecanizate nu │suprafaţă este │ │
│pajişti │sunt permise pe │între 15% şi cel│ │
│permanente │suprafaţa │mult 30% din │3 │
│utilizate ca│pajiştilor şi a │suprafaţa totală│ │
│fâneţe │livezilor │de pajişte │ │
│ │tradiţionale │aflată sub │ │
│ │aflate sub │angajament prin │ │
│ │angajament, cu │acest pachet. │ │
│ │excepţia celor ├────────────────┼───────────────────┤
│ │operate cu forţa │Nerespectarea │ │
│ │animală. (P) │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 30% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Poate fi aplicat │ │Este exclus de la │
│ │doar adiţional la│- │pachetul 2, dacă nu│
│ │pachetul 1. │ │optează şi pentru │
│ │ │ │pachetul 1. │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 15% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│Varianta │ │Nerespectarea │ │
│2.2*(8) - │Cositul se poate │cerinţei pe │ │
│lucrări cu │efectua cu │parcele a căror │ │
│utilaje │utilaje │suprafaţă este │ │
│uşoare pe │mecanizate de │între 15% şi cel│ │
│pajişti │mică capacitate │mult 30% din │3 │
│permanente │(utilaje cu lamă │suprafaţa totală│ │
│utilizate ca│scurtă şi viteză │de pajişte │ │
│fâneţe │mică de │aflată sub │ │
│ │deplasare), fiind│angajament prin │ │
│ │interzisă │acest pachet. │ │
│ │utilizarea ├────────────────┼───────────────────┤
│ │utilajelor grele.│Nerespectarea │ │
│ │(P) │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 30% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Masa vegetală │Nerespectarea │1 │
│ │cosită trebuie │cerinţei │ │
│ │adunată de pe │ │ │
│ │suprafaţa ├────────────────┼───────────────────┤
│ │pajiştii aflate │ │ │
│ │sub angajament nu│Repetiţie │2 │
│ │mai târziu de │ │ │
│ │două săptămâni de├────────────────┼───────────────────┤
│ │la efectuarea │ │ │
│ │cositului. │Intenţie │5 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Nu vor fi │Nerespectarea │ │
│ │realizate │cerinţei │1 │
│ │însămânţări de │ │ │
│ │suprafaţă sau │ │ │
│ │supraînsămânţări.├────────────────┼───────────────────┤
│ │Se pot face │ │ │
│ │însămânţări cu │Repetiţie │2 │
│ │specii din flora │ │ │
│ │locală doar în │ │ │
│ │cazurile în care ├────────────────┼───────────────────┤
│ │unele suprafeţe │ │ │
│ │sunt afectate │Intenţie │5 │
│ │accidental. │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│Cerinţe │ │de pajişte din │ │
│specifice │ │cadrul fermei │ │
│pentru │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ambele │Este interzis │Nerespectarea │ │
│variante ale│aratul sau │cerinţei pe │ │
│pachetului 2│discuitul │parcele a căror │ │
│ │pajiştilor │suprafaţă este │ │
│ │(altele decât │între 30% şi cel│3 │
│ │cele aflate sub │mult 60% din │ │
│ │angajament) │suprafaţa totală│ │
│ │existente în │de pajişte din │ │
│ │cadrul fermelor │cadrul fermei │ │
│ │care au ├────────────────┼───────────────────┤
│ │angajamente în │Nerespectarea │ │
│ │derulare.*(6) │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Parcelele care nu │
│ │ │ │respectă această │
│ │Este interzis │ │condiţie în │
│ │aratul sau │ │campania în curs │
│ │discuitul │ │sunt excluse de la │
│ │pajiştilor │ │plată. Fermierul │
│ │(aflate sub │Nerespectarea │returnează plăţile │
│ │angajament) │cerinţei pe │primite anterior │
│ │existente în │parcele angajate│pentru aceste │
│ │cadrul fermelor │ │parcele, cu │
│ │care au │ │aplicarea │
│ │angajamente în │ │sancţiunilor de │
│ │derulare.*(6) │ │supradeclarare în │
│ │ │ │campania de │
│ │ │ │recuperare. │
├────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 3 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pajişti importante pentru păsări │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │Cositul se poate │mult 60% din │3 │
│ │efectua doar după│suprafaţa totală│ │
│ │data de 31 iulie.│de pajişte │ │
│ │(P) │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│1 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │Cositul se va │acest pachet. │ │
│ │realiza dinspre ├────────────────┼───────────────────┤
│ │interiorul │Nerespectarea │ │
│ │parcelei spre │cerinţei pe │ │
│ │exteriorul │parcele a căror │ │
│ │acesteia. │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 50% │ │
│ │ │din suprafaţa │2 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│Sub pachetul│ │prin acest │ │
│3.1 Crex │ │pachet. │ │
│crex │ ├────────────────┼───────────────────┤
│Varianta │ │Repetiţie │2/3 │
│3.1.1 - │ ├────────────────┼───────────────────┤
│lucrări │ │Intenţie │6 │
│manuale pe ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│pajişti │ │Nerespectarea │2 │
│importante │Păşunatul se │cerinţei │ │
│pentru Crex │efectuează cu ├────────────────┼───────────────────┤
│crex │maximum 0,7 UVM/ │Repetiţie │3 │
│Varianta │ha. ├────────────────┼───────────────────┤
│3.1.2*(8) - │ │Intenţie │6 │
│lucrări cu ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│utilaje │ │Nerespectarea │ │
│uşoare pe │ │cerinţei pe │ │
│pajişti │ │parcele a căror │ │
│importante │ │suprafaţă este │ │
│pentru Crex │ │mai mică sau │ │
│crex │ │egală cu 15% din│2 │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │Lucrările cu │totală, de │ │
│ │utilaje │pajişte aflată │ │
│ │mecanizate nu │sub angajament │ │
│ │sunt permise pe │prin acest │ │
│ │suprafaţa │pachet │ │
│ │pajiştilor aflate├────────────────┼───────────────────┤
│ │sub angajament, │Nerespectarea │ │
│ │cu excepţia celor│cerinţei pe │ │
│ │operate cu forţa │parcele a căror │ │
│ │animală (pentru │suprafaţă este │ │
│ │varianta 3.1.1) │între 15% şi cel│ │
│ │sau lucrările se │mult 30% din │3 │
│ │pot efectua cu │suprafaţa totală│ │
│ │utilaje │de pajişte │ │
│ │mecanizate de │aflată sub │ │
│ │mică capacitate │angajament prin │ │
│ │(cosit cu utilaje│acest pachet │ │
│ │cu lamă scurtă şi├────────────────┼───────────────────┤
│ │viteză mică de │Nerespectarea │ │
│ │deplasare), fiind│cerinţei pe │ │
│ │interzisă │parcele a căror │ │
│ │folosirea │suprafaţă este │ │
│ │utilajelor grele │mai mare de 30% │ │
│ │(pentru varianta │din suprafaţa │4 │
│ │3.1.2). (P) │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │Sunt interzise │angajament prin │ │
│ │acţiunile care să│acest pachet. │ │
│ │conducă la ├────────────────┼───────────────────┤
│ │accelerarea │Nerespectarea │ │
│ │drenajului │cerinţei pe │ │
│ │natural al │parcele a căror │ │
│ │pajiştilor aflate│suprafaţă este │ │
│ │sub angajament. │mai mare de 50% │ │
│ │ │din suprafaţa │3 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│1 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │Cositul trebuie ├────────────────┼───────────────────┤
│ │efectuat cel mai │Nerespectarea │ │
│ │târziu până la │cerinţei pe │ │
│ │data de 1 iulie. │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 50% │ │
│ │ │din suprafaţa │2 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│Subpachetul │ │Repetiţie │2/3 │
│3.2 Lanius │ ├────────────────┼───────────────────┤
│minor şi │ │Intenţie │6 │
│Falco ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│vespertinus │ │Nerespectarea │2 │
│Varianta │Păşunatul se │cerinţei │ │
│3.2.1 - │efectuează cu ├────────────────┼───────────────────┤
│lucrări │maximum 1 UVM/ha.│Repetiţie │3 │
│manuale pe │ ├────────────────┼───────────────────┤
│pajişti │ │Intenţie │6 │
│importante ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│pentru │ │Nerespectarea │ │
│Lanius minor│ │cerinţei pe │ │
│şi Falco │ │parcele a căror │ │
│vespertinus │ │suprafaţă este │ │
│Varianta │ │mai mică sau │ │
│3.2.2*(8) - │ │egală cu 15% din│2 │
│lucrări cu │ │suprafaţa totală│ │
│utilaje │Lucrările cu │de pajişte │ │
│uşoare pe │utilaje │aflată sub │ │
│pajişti │mecanizate nu │angajament prin │ │
│importante │sunt permise pe │acest pachet. │ │
│pentru │suprafaţa ├────────────────┼───────────────────┤
│Lanius minor│pajiştilor aflate│Nerespectarea │ │
│şi Falco │sub angajament, │cerinţei pe │ │
│vespertinus │cu excepţia celor│parcele a căror │ │
│ │operate cu forţa │suprafaţă este │ │
│ │animală (pentru │între 15% şi cel│ │
│ │varianta 3.2.1) │mult 30% din │3 │
│ │sau lucrările se │suprafaţa totală│ │
│ │pot efectua cu │de pajişte │ │
│ │utilaje │aflată sub │ │
│ │mecanizate de │angajament prin │ │
│ │mică capacitate │acest pachet. │ │
│ │(cosit cu utilaje├────────────────┼───────────────────┤
│ │cu lamă scurtă şi│Nerespectarea │ │
│ │viteză mică de │cerinţei pe │ │
│ │deplasare), fiind│parcele a căror │ │
│ │interzisă │suprafaţa este │ │
│ │folosirea │mai mare de 30% │ │
│ │utilajelor grele │din suprafaţă │4 │
│ │(pentru varianta │totală de │ │
│ │3.2.2). (P) │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │Utilizarea │mult 60% din │3 │
│ │fertilizanţilor │suprafaţa totală│ │
│ │chimici şi a │de pajişte │ │
│ │pesticidelor este│aflată sub │ │
│ │interzisă. (P) │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Utilizarea │Nerespectarea │ │
│ │tradiţională a │cerinţei │2 │
│ │gunoiului de │ │ │
│ │grajd este ├────────────────┼───────────────────┤
│ │permisă până în │Repetiţie │3 │
│ │echivalentul a │ │ │
│ │maximum 40 kg N ├────────────────┼───────────────────┤
│ │s.a./ha (1 UVM/ │Intenţie │6 │
│ │ha). │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea. │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │O bandă necosită,│angajament prin │ │
│ │lată de 3 metri, │acest pachet. │ │
│ │va fi lăsată pe ├────────────────┼───────────────────┤
│ │marginile │Nerespectarea │ │
│ │fiecărei parcele │cerinţei pe │ │
│ │(poate fi cosită │parcele a căror │ │
│ │după 1 │suprafaţă este │ │
│ │septembrie). │mai mare de 50% │ │
│ │ │din suprafaţa │3 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Masa vegetală │Nerespectarea │1 │
│Cerinţe │cosită trebuie │cerinţei │ │
│specifice │adunată de pe │ │ │
│pentru │suprafaţa ├────────────────┼───────────────────┤
│ambele │pajiştii aflate │ │ │
│subpachete │sub angajament nu│Repetiţie │2 │
│3.1 şi 3.2 │mai târziu de │ │ │
│ │două săptămâni de├────────────────┼───────────────────┤
│ │la efectuarea │ │ │
│ │cositului. │Intenţie │5 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │Pajiştile │cerinţei │1 │
│ │inundate nu vor │ │ │
│ │fi păşunate mai ├────────────────┼───────────────────┤
│ │devreme de două │Repetiţie │2 │
│ │săptămâni de la │ │ │
│ │retragerea ├────────────────┼───────────────────┤
│ │apelor. │Intenţie │6 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Nu vor fi │Nerespectarea │ │
│ │realizate │cerinţei │1 │
│ │însămânţări de │ │ │
│ │suprafaţă sau │ │ │
│ │supraînsămânţări.├────────────────┼───────────────────┤
│ │Se pot face │ │ │
│ │însămânţări cu │Repetiţie │2 │
│ │specii din flora │ │ │
│ │locală doar în │ │ │
│ │cazurile în care ├────────────────┼───────────────────┤
│ │unele suprafeţe │ │ │
│ │sunt afectate │Intenţie │5 │
│ │accidental. │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │Este interzis │Nerespectarea │ │
│ │aratul sau │cerinţei pe │ │
│ │discuitul │parcele a căror │ │
│ │pajiştilor │suprafaţă este │ │
│ │(altele decât │între 30% şi cel│3 │
│ │cele aflate sub │mult 60% din │ │
│ │angajament) │suprafaţa totală│ │
│ │existente în │de pajişte din │ │
│ │cadrul fermelor │cadrul fermei │ │
│ │care au ├────────────────┼───────────────────┤
│ │angajamente în │Nerespectarea │ │
│ │derulare.*(6) │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Parcelele care nu │
│ │ │ │respectă această │
│ │Este interzis │ │condiţie în │
│ │aratul sau │ │campania în curs │
│ │discuitul │ │sunt excluse de la │
│ │pajiştilor │ │plată. Fermierul │
│ │(aflate sub │Nerespectarea │returnează plăţile │
│ │angajament) │cerinţei pe │primite anterior │
│ │existent în │parcele angajate│pentru aceste │
│ │cadrul fermelor │ │parcele, cu │
│ │care au │ │aplicarea │
│ │angajamente în │ │sancţiunilor de │
│ │derulare*(6) │ │supradeclarare în │
│ │ │ │campania de │
│ │ │ │recuperare. │
├────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 4*(3), *(4), *(5) │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │semănare sau nu │ │
│ │ │a semănat nicio │ │
│ │ │cultură, pe │ │
│ │ │parcele a căror │1 │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 3% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │semănare sau nu │ │
│ │ │a semănat nicio │ │
│ │ │cultură, pe │ │
│ │ │parcele a căror │3 │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 3% şi cel │ │
│ │ │mult 30% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │semănare sau nu │ │
│ │ │a semănat nicio │ │
│ │ │cultură, pe │ │
│ │ │parcele a căror │4 │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │ │mult 60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │semănare sau nu │ │
│ │Semănarea │a semănat nicio │ │
│ │culturilor verzi │cultură, pe │ │
│ │trebuie realizată│parcele a căror │5 │
│ │până la 30 │suprafaţă este │ │
│ │septembrie, │mai mare de 60% │ │
│ │utilizându-se: │din suprafaţa │ │
│ │mazărea, │totală de teren │ │
│ │măzărichea, │arabil aflată │ │
│ │rapiţa, muştarul,│sub angajament │ │
│ │lupinul, sulfina.│prin acest │ │
│ │(P) │pachet. │ │
│ │Semănarea ├────────────────┼───────────────────┤
│ │culturilor verzi │Nerespectarea │ │
│ │trebuie realizată│cerinţei - │ │
│ │în perioada 1.08-│fermierul a │ │
│ │30.09. În cazul │semănat fără a │ │
│ │în care semănarea│respecta în │ │
│ │culturilor verzi │totalitate sau │ │
│ │se realizează pe │nu a respectat │ │
│ │altă parcelă │deloc plantele │ │
│ │decât cea │utilizate drept │ │
│ │indicată în │culturi verzi, │1 │
│ │cererea unică de │pe parcele a │ │
│ │plată, fermierul │căror suprafaţă │ │
│ │are obligaţia de │este mai mică │ │
│ │a notifica cu │sau egală cu 3% │ │
│ │privire la acest │din suprafaţa │ │
│ │aspect în termen │totală de teren │ │
│ │de 10 zile de la │arabil aflată │ │
│ │înfiinţare, dar │sub angajament │ │
│ │nu mai târziu de │prin acest │ │
│ │30.09, în caz │pachet. │ │
│ │contrar fiind ├────────────────┼───────────────────┤
│ │exclusă de la │Nerespectarea │ │
│ │plată suprafaţa │cerinţei - │ │
│ │respectivă. │fermierul a │ │
│ │ │semănat fără a │ │
│ │ │respecta în │ │
│ │ │totalitate sau │ │
│ │ │nu a respectat │ │
│ │ │deloc plantele │ │
│ │ │utilizate drept │ │
│ │ │culturi verzi, │2 │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │este între 3% şi│ │
│ │ │cel mult 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul a │ │
│ │ │semănat fără a │ │
│ │ │respecta în │ │
│ │ │totalitate sau │ │
│ │ │nu a respectat │ │
│ │ │deloc plantele │ │
│ │ │utilizate drept │ │
│ │ │culturi verzi, │3 │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │este între 30% │ │
│ │ │şi cel mult 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul a │ │
│ │ │semănat fără a │ │
│ │ │respecta în │ │
│ │ │totalitate sau │ │
│ │ │nu a respectat │ │
│ │ │deloc plantele │ │
│ │ │utilizate drept │ │
│ │ │culturi verzi, │4 │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │este mai mare de│ │
│ │ │60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3/4/5/6 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│1 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │Utilizarea │aflată sub │ │
│ │fertilizanţilor │angajament prin │ │
│ │chimici este │acest pachet. │ │
│ │interzisă, doar ├────────────────┼───────────────────┤
│Culturi │fertilizanţii │Nerespectarea │ │
│verzi - pe │organici pot fi │cerinţei pe │ │
│maximum 80% │utilizaţi │parcele a căror │ │
│din │înaintea │suprafaţă este │ │
│suprafaţa de│înfiinţări │mai mare de 50% │ │
│teren arabil│culturilor verzi.│din suprafaţa │2 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │biomasa, dar nu │ │
│ │ │respectă │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │încorporare) pe │1 │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 3% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │biomasa, dar nu │ │
│ │ │respectă │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │încorporare) pe │2 │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 3% şi cel │ │
│ │ │mult 30% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │biomasa, dar nu │ │
│ │ │respectă │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │încorporare) pe │3 │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │Biomasa formată │între 30% şi cel│ │
│ │trebuie să fie │mult 60% din │ │
│ │încorporată în │suprafaţa totală│ │
│ │sol cel târziu │de teren arabil │ │
│ │până la 31 │aflată sub │ │
│ │martie. (P) │angajament. │ │
│ │Perioada în care ├────────────────┼───────────────────┤
│ │se face │Nerespectarea │ │
│ │încorporarea este│cerinţei │ │
│ │15.02-31.03. În │(fermierul │ │
│ │cazul în care │încorporează │ │
│ │fermierul nu │biomasa, dar nu │ │
│ │poate să │respectă │ │
│ │încorporeze în │perioada de │ │
│ │sol biomasa │încorporare) pe │4 │
│ │formată în │parcele a căror │ │
│ │această perioadă,│suprafaţă este │ │
│ │din cauza │mai mare de 60% │ │
│ │condiţiilor │din suprafaţa │ │
│ │climatice │totală de teren │ │
│ │nefavorabile │arabil aflată │ │
│ │(zăpadă sau │sub angajament. │ │
│ │băltirea apei), ├────────────────┼───────────────────┤
│ │acesta are │Nerespectarea │ │
│ │obligaţia de a │cerinţei │ │
│ │notifica APIA cu │(fermierul nu │ │
│ │privire la acest │încorporează │ │
│ │aspect până cel │deloc biomasa) │ │
│ │târziu la data de│pe parcele a │ │
│ │31 martie şi de a│căror suprafaţă │1 │
│ │încorpora biomasa│este mai mică │ │
│ │formată imediat │sau egală cu 3% │ │
│ │ce condiţiile │din suprafaţa │ │
│ │climatice îi vor │totală de teren │ │
│ │permite, dar nu │arabil aflată │ │
│ │mai târziu de │sub angajament. │ │
│ │data de 15 ├────────────────┼───────────────────┤
│ │aprilie. │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul nu │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │deloc biomasa) │ │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │3 │
│ │ │este între 3% şi│ │
│ │ │cel mult 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul nu │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │deloc biomasa) │ │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │4 │
│ │ │este între 30% │ │
│ │ │şi cel mult 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul nu │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │deloc biomasa) │ │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │5 │
│ │ │este mai mare de│ │
│ │ │60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3/4/5/6 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │Este interzis │parcele a căror │ │
│ │aratul sau │suprafaţă este │ │
│ │discuitul │între 30% şi cel│3 │
│ │pajiştilor │mult 60% din │ │
│ │existente în │suprafaţa totală│ │
│ │cadrul fermelor │de pajişte din │ │
│ │care au │cadrul fermei. │ │
│ │angajamente în ├────────────────┼───────────────────┤
│ │derulare.*(6) │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
├────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 5*(4) │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │plantele │ │
│ │ │utilizate drept │ │
│ │ │culturi de │ │
│ │ │primăvară cu │ │
│ │ │hibrizi/soiuri │1 │
│ │ │cu precocităţi │ │
│ │ │diferite, dar nu│ │
│ │ │le-a cultivat în│ │
│ │ │proporţii egale,│ │
│ │ │cu depăşirea │ │
│ │ │unui procent mai│ │
│ │ │mare de 10% şi │ │
│ │ │mai mic de 20%) │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │plantele │ │
│ │ │utilizate drept │ │
│ │ │culturi de │ │
│ │ │primăvară cu │ │
│ │ │hibrizi/soiuri │2 │
│ │ │cu precocităţi │ │
│ │ │diferite, dar nu│ │
│ │ │le-a cultivat în│ │
│ │ │proporţii egale,│ │
│ │ │cu depăşirea │ │
│ │ │unui procent mai│ │
│ │ │mare de 20% şi │ │
│ │ │mai mic de 30%.)│ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │plantele │ │
│ │ │utilizate drept │ │
│ │ │culturi de │ │
│ │ │primăvară cu │3 │
│ │ │hibrizi/soiuri │ │
│ │ │cu precocităţi │ │
│ │ │diferite, dar nu│ │
│ │ │le-a cultivat în│ │
│ │Pentru fiecare │proporţii egale,│ │
│ │cultură de │cu depăşirea │ │
│ │primăvară │unui procent mai│ │
│ │(porumb, sorg, │mare de 30%.) │ │
│ │floarea-soarelui,├────────────────┼───────────────────┤
│ │soia) angajată pe│Nerespectarea │ │
│ │suprafaţa │cerinţei │ │
│ │cultivată, se vor│(fermierul a │ │
│ │utiliza │semănat fără a │ │
│ │concomitent, în │respecta │ │
│ │proporţii egale │plantele │ │
│ │(+/- 10%) din │utilizate drept │ │
│ │suprafaţa aflată │culturi de │ │
│ │sub angajament, │primăvară sau │ │
│ │cel puţin 2 │hibrizi/soiuri │3 │
│ │hibrizi/soiuri cu│cu precocităţi │ │
│ │precocităţi │diferite, pe │ │
│ │diferite │parcele a căror │ │
│ │(timpurii sau │suprafaţă este │ │
│ │semi-timpurii şi │mai mică de 30% │ │
│ │semi-tardivi sau │din suprafaţa │ │
│ │tardivi). (P) │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament.)│ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │semănat fără a │ │
│ │ │respecta │ │
│ │ │plantele │ │
│ │ │utilizate drept │ │
│ │ │culturi de │ │
│ │ │primăvară sau │ │
│ │ │hibrizi/soiuri │ │
│ │ │cu precocităţi │4 │
│ │ │diferite, pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 30% │ │
│ │ │şi mai mică de │ │
│ │ │60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament.) │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │semănat fără a │ │
│ │ │respecta │ │
│ │ │plantele │ │
│Adaptarea la│ │utilizate drept │ │
│efectele │ │culturi de │ │
│schimbărilor│ │primăvară sau │ │
│climatice │ │hibrizi/soiuri │5 │
│ │ │cu precocităţi │ │
│ │ │diferite, pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament.)│ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3/4/5/6 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Fermierii care │Nerespectarea │ │
│ │încheie │cerinţei │ │
│ │angajamente vor │(fermierul nu a │ │
│ │trebui să asigure│asigurat rotaţia│ │
│ │rotaţia │culturilor în │2 │
│ │culturilor, │cadrul perioadei│ │
│ │astfel încât în 2│de 5 ani a │ │
│ │ani consecutivi │angajamentului).│ │
│ │să utilizeze │ │ │
│ │minimum 3 culturi├────────────────┼───────────────────┤
│ │diferite din cele│Repetiţie │3 │
│ │4 eligibile │ │ │
│ │(porumb, sorg, ├────────────────┼───────────────────┤
│ │floarea-soarelui,│Intenţie │5 │
│ │soia). │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Utilizarea │Nerespectarea │ │
│ │metodelor de │cerinţei │3 │
│ │lucrare minimă a │ │ │
│ │solului (minimum ├────────────────┼───────────────────┤
│ │tillage), fiind │Repetiţie │4 │
│ │interzis aratul │ │ │
│ │suprafeţelor ├────────────────┼───────────────────┤
│ │angajate. (P) │Intenţie │7 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Aplicarea │ │ │
│ │gunoiului de │ │ │
│ │grajd sub formă │Nerespectarea │ │
│ │compostată │cerinţei │3 │
│ │(cantitatea │ │ │
│ │maximă de gunoi │ │ │
│ │de grajd care se │ │ │
│ │aplică pe teren │ │ │
│ │trebuie să fie în├────────────────┼───────────────────┤
│ │acord cu │ │ │
│ │Standardele │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │cantităţile │Repetiţie │4 │
│ │maxime de │ │ │
│ │îngrăşăminte cu │ │ │
│ │azot care pot fi │ │ │
│ │aplicate pe │ │ │
│ │terenul agricol ├────────────────┼───────────────────┤
│ │definite în Codul│ │ │
│ │de bune practici │ │ │
│ │agricole pentru │ │ │
│ │protecţia apelor │Intenţie │7 │
│ │împotriva │ │ │
│ │poluării cu │ │ │
│ │nitraţi) . (P) │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │Este interzis │parcele a căror │ │
│ │aratul sau │suprafaţă este │ │
│ │discuitul │între 30% şi cel│3 │
│ │pajiştilor │mult 60% din │ │
│ │existente în │suprafaţa totală│ │
│ │cadrul fermelor │de pajişte din │ │
│ │care au │cadrul fermei │ │
│ │angajamente în ├────────────────┼───────────────────┤
│ │derulare.*(6) │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
├────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 6 │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │Utilizarea │mult 60% din │3 │
│ │fertilizanţilor │suprafaţa totală│ │
│ │chimici şi a │de pajişte │ │
│ │pesticidelor este│aflată sub │ │
│ │interzisă. (P) │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Utilizarea │Nerespectarea │ │
│ │tradiţională a │cerinţei │2 │
│ │gunoiului de │ │ │
│ │grajd este ├────────────────┼───────────────────┤
│ │permisă până în │Repetiţie │3 │
│ │echivalentul a │ │ │
│ │maximum 40 kg. N ├────────────────┼───────────────────┤
│ │s.a./ha. │Intenţie │6 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │Cositul poate │mult 60% din │3 │
│ │începe doar după │suprafaţa totală│ │
│ │data de 25 │de pajişte │ │
│ │august. (P) │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 15% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │Lucrările cu │de pajişte │ │
│ │utilaje │aflată sub │ │
│ │mecanizate nu │angajament prin │ │
│ │sunt permise pe │acest pachet. │ │
│ │suprafaţa ├────────────────┼───────────────────┤
│ │pajiştilor aflate│Nerespectarea │ │
│ │sub angajament, │cerinţei pe │ │
│ │cu excepţia celor│parcele a căror │ │
│ │operate cu forţa │suprafaţă este │ │
│ │animală (pentru │între 15% şi cel│ │
│ │varianta 6.1) sau│mult 30% din │3 │
│ │lucrările se pot │suprafaţa totală│ │
│ │efectua cu │de pajişte │ │
│ │utilaje │aflată sub │ │
│ │mecanizate de │angajament prin │ │
│ │mică capacitate │acest pachet. │ │
│Pajişti │(cosit cu utilaje├────────────────┼───────────────────┤
│importante │cu lama scurtă şi│Nerespectarea │ │
│pentru │viteză mică de │cerinţei pe │ │
│fluturi │deplasare), fiind│parcele a căror │ │
│(Maculinea │interzisă │suprafaţă este │ │
│sp.) │folosirea │mai mare de 30% │ │
│Varianta 6.1│utilajelor grele │din suprafaţa │4 │
│- lucrări │(pentru varianta │totală de │ │
│manuale │6.2). (P) │pajişte aflată │ │
│pentru │ │sub angajament │ │
│pajişti │ │prin acest │ │
│importante │ │pachet. │ │
│pentru │ ├────────────────┼───────────────────┤
│fluturi │ │Repetiţie │3/4/5 │
│(Maculinea │ ├────────────────┼───────────────────┤
│sp.) │ │Intenţie │7 │
│Varianta ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│6.2*(8) - │ │Nerespectarea │2 │
│lucrări cu │Păşunatul se │cerinţei │ │
│utilaje │efectuează cu ├────────────────┼───────────────────┤
│uşoare pe │maximum 0,7 UVM/ │Repetiţie │3 │
│pajişti │ha. ├────────────────┼───────────────────┤
│importante │ │Intenţie │6 │
│pentru ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│fluturi │ │Nerespectarea │ │
│(Maculinea │ │cerinţei pe │ │
│sp.) │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │Sunt interzise │angajament prin │ │
│ │acţiunile care să│acest pachet. │ │
│ │conducă la ├────────────────┼───────────────────┤
│ │accelerarea │Nerespectarea │ │
│ │drenajului │cerinţei pe │ │
│ │natural al │parcele a căror │ │
│ │pajiştilor aflate│suprafaţă este │ │
│ │sub angajament. │mai mare de 50% │ │
│ │ │din suprafaţa │3 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Masa vegetală │Nerespectarea │1 │
│ │cosită trebuie │cerinţei │ │
│ │adunată de pe │ │ │
│ │suprafaţa ├────────────────┼───────────────────┤
│ │pajiştii aflate │ │ │
│ │sub angajament nu│Repetiţie │2 │
│ │mai târziu de │ │ │
│ │două săptămâni de├────────────────┼───────────────────┤
│ │la efectuarea │ │ │
│ │cositului. │Intenţie │5 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │Pajiştile │cerinţei │1 │
│ │inundate nu vor │ │ │
│ │fi păşunate mai ├────────────────┼───────────────────┤
│ │devreme de două │Repetiţie │2 │
│ │săptămâni de la │ │ │
│ │retragerea ├────────────────┼───────────────────┤
│ │apelor. │Intenţie │6 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Nu vor fi │Nerespectarea │ │
│ │realizate │cerinţei │1 │
│ │însămânţări de │ │ │
│ │suprafaţă sau │ │ │
│ │supraînsămânţări.├────────────────┼───────────────────┤
│ │Se pot face │ │ │
│ │însămânţări cu │Repetiţie │2 │
│ │specii din flora │ │ │
│ │locală doar în │ │ │
│ │cazurile în care ├────────────────┼───────────────────┤
│ │unele suprafeţe │ │ │
│ │sunt afectate │Intenţie │5 │
│ │accidental. │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │Este interzis │Nerespectarea │ │
│ │aratul sau │cerinţei pe │ │
│ │discuitul │parcele a căror │ │
│ │pajiştilor │suprafaţă este │ │
│ │(altele decât │între 30% şi cel│3 │
│ │cele aflate sub │mult 60% din │ │
│ │angajament) │suprafaţa totală│ │
│ │existente în │de pajişte din │ │
│ │cadrul fermelor │cadrul fermei. │ │
│ │care au ├────────────────┼───────────────────┤
│ │angajamente în │Nerespectarea │ │
│ │derulare.*(6) │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Parcelele care nu │
│ │ │ │respectă această │
│ │Este interzis │ │condiţie în │
│ │aratul sau │ │campania în curs │
│ │discuitul │ │sunt excluse de la │
│ │pajiştilor │ │plată. Fermierul │
│ │(aflate sub │Nerespectarea │returnează plăţile │
│ │angajament) │cerinţei pe │primite anterior │
│ │existente în │parcele angajate│pentru aceste │
│ │cadrul fermelor │ │parcele, cu │
│ │care au │ │aplicarea │
│ │angajamente în │ │sancţiunilor de │
│ │derulare.*(6) │ │supradeclarare în │
│ │ │ │campania de │
│ │ │ │recuperare. │
├────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 7*(3), *(5) │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │înfiinţare sau │ │
│ │ │nu a respectat │ │
│ │ │în totalitate/ │ │
│ │ │deloc culturile │ │
│ │ │de toamnă │ │
│ │ │recomandate sau │ │
│ │ │nu a înfiinţat │1 │
│ │ │nicio cultură, │ │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │este mai mică │ │
│ │ │sau egală cu 3% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │înfiinţare sau │ │
│ │ │nu a respectat │ │
│ │ │în totalitate/ │ │
│ │ │deloc culturile │ │
│ │ │de toamnă │ │
│ │ │recomandate sau │3 │
│ │ │nu a înfiinţat │ │
│ │ │nicio cultură, │ │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │În fiecare an de │căror suprafaţă │ │
│ │angajament, după │este între 3% şi│ │
│ │data de 15 │cel mult 30% din│ │
│ │septembrie, │suprafaţa totală│ │
│ │trebuie │de teren arabil │ │
│ │înfiinţată o │aflată sub │ │
│ │cultură de │angajament prin │ │
│ │cereale de toamnă│acest pachet. │ │
│ │(grâu, orz, ├────────────────┼───────────────────┤
│ │secară, │Nerespectarea │ │
│ │triticale) sau de│cerinţei - │ │
│ │rapiţă. (P) │fermierul nu a │ │
│ │Însămânţarea │respectat │ │
│ │cerealelor de │perioada de │ │
│ │toamnă (grâu, │înfiinţare sau │ │
│ │orz, secară, │nu a respectat │ │
│ │triticale) sau a │în totalitate/ │ │
│ │rapiţei trebuie │deloc culturile │ │
│ │finalizată │de toamnă │ │
│ │înainte de data │recomandate sau │ │
│ │de 15 octombrie. │nu a înfiinţat │4 │
│ │ │nicio cultură, │ │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │este între 30% │ │
│ │ │şi cel mult 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │înfiinţare sau │ │
│ │ │nu a respectat │ │
│ │ │în totalitate/ │ │
│ │ │deloc culturile │ │
│ │ │de toamnă │ │
│ │ │recomandate sau │5 │
│ │ │nu a înfiinţat │ │
│ │ │nicio cultură, │ │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │este mai mare de│ │
│ │ │60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/4/5/6 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │înfiinţat o │ │
│ │ │singură dată │ │
│ │ │cultura de │ │
│ │ │porumb în cadrul│ │
│ │ │perioadei de 5 │1 │
│ │ │ani a │ │
│ │ │angajamentului) │ │
│ │ │pe parcele care │ │
│ │ │reprezintă cel │ │
│ │ │mult 3% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │angajată. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │înfiinţat o │ │
│ │ │singură dată │ │
│ │ │cultura de │ │
│ │ │porumb în cadrul│ │
│ │ │perioadei de 5 │2 │
│ │ │ani a │ │
│ │ │angajamentului) │ │
│ │ │pe parcele care │ │
│ │ │reprezintă între│ │
│ │ │3% şi cel mult │ │
│ │ │30% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │angajată. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │înfiinţat o │ │
│ │ │singură dată │ │
│ │ │cultura de │ │
│ │ │porumb în cadrul│ │
│ │ │perioadei de 5 │3 │
│ │ │ani a │ │
│ │ │angajamentului) │ │
│ │ │pe parcele care │ │
│ │ │reprezintă între│ │
│ │ │30% şi cel mult │ │
│ │ │60% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │angajată. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │înfiinţat o │ │
│ │ │singură dată │ │
│ │ │cultura de │ │
│ │ │porumb în cadrul│ │
│ │ │perioadei de 5 │4 │
│ │ │ani a │ │
│ │Pe perioada de 5 │angajamentului) │ │
│ │ani a │pe parcele care │ │
│ │angajamentelor │reprezintă mai │ │
│ │este obligatorie │mult de 60% din │ │
│ │înfiinţarea în │suprafaţa │ │
│ │cel puţin 2 ani a│angajată. │ │
│ │culturii de ├────────────────┼───────────────────┤
│ │porumb pe timpul │Nerespectarea │ │
│ │verii. │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul nu a │ │
│ │ │înfiinţat deloc │ │
│ │ │cultura de │ │
│ │ │porumb în cadrul│ │
│ │ │perioadei de 5 │1 │
│ │ │ani a │ │
│ │ │angajamentului) │ │
│ │ │pe parcele care │ │
│ │ │reprezintă cel │ │
│ │ │mult 3% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │angajată │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul nu a │ │
│ │ │înfiinţat deloc │ │
│ │ │cultura de │ │
│ │ │porumb în cadrul│ │
│ │ │perioadei de 5 │ │
│ │ │ani a │3 │
│ │ │angajamentului) │ │
│ │ │pe parcele care │ │
│ │ │reprezintă între│ │
│ │ │3% şi cel mult │ │
│ │ │30% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │angajată │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul nu a │ │
│ │ │înfiinţat deloc │ │
│ │ │cultura de │ │
│ │ │porumb în cadrul│ │
│ │ │perioadei de 5 │ │
│ │ │ani a │4 │
│ │ │angajamentului) │ │
│ │ │pe parcele care │ │
│ │ │reprezintă între│ │
│ │ │30% şi cel mult │ │
│ │ │60% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │angajată │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul nu a │ │
│ │ │înfiinţat deloc │ │
│ │ │cultura de │ │
│ │ │porumb în cadrul│ │
│ │ │perioadei de 5 │5 │
│ │ │ani a │ │
│ │ │angajamentului) │ │
│ │ │pe parcele care │ │
│ │ │reprezintă mai │ │
│ │ │mult de 60% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │angajată │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │cultura, dar nu │ │
│ │ │respectă │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │încorporare) pe │ │
│ │ │parcele a căror │1 │
│ │ │suprafaţă │ │
│ │ │reprezintă cel │ │
│ │ │mult 3% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │cultura, dar nu │ │
│ │ │respectă │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │încorporare) pe │ │
│ │ │parcele a căror │2 │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 3% şi cel │ │
│ │ │mult 30% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │cultura, dar nu │ │
│ │ │respectă │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │încorporare) pe │ │
│ │ │parcele a căror │3 │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │ │mult 60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │cultura, dar nu │ │
│ │ │respectă │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │încorporare) pe │ │
│ │În situaţia în │parcele a căror │4 │
│ │care se │suprafaţă este │ │
│ │înfiinţează o │mai mare de 60% │ │
│ │cultură de │din suprafaţa │ │
│ │porumb, în anul │totală de teren │ │
│ │respectiv, pe │arabil aflată │ │
│ │parcela angajată,│sub angajament │ │
│ │cultura de toamnă│prin acest │ │
│ │este încorporată │pachet. │ │
│ │în sol până cel ├────────────────┼───────────────────┤
│ │târziu la finalul│Nerespectarea │ │
│ │lunii martie. (P)│cerinţei │ │
│ │ │(fermierul nu │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │deloc cultura) │ │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │1 │
│ │ │reprezintă cel │ │
│ │ │mult 3% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│Terenuri │ ├────────────────┼───────────────────┤
│arabile │ │Nerespectarea │ │
│importante │ │cerinţei │ │
│ca zone de │ │(fermierul nu │ │
│hrănire │ │încorporează │ │
│pentru gâsca│ │deloc cultura) │ │
│cu gât roşu │ │pe parcele a │ │
│(Branta │ │căror suprafaţă │3 │
│ruficollis) │ │este între 3% şi│ │
│ │ │cel mult 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul nu │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │deloc cultura) │ │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │este între 30% │4 │
│ │ │şi cel mult 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul nu │ │
│ │ │încorporează │ │
│ │ │deloc cultura) │ │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │5 │
│ │ │este mai mare de│ │
│ │ │60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3/4/5/6 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │însămânţat cu │ │
│ │ │porumb şi l-a │ │
│ │ │recoltat, dar nu│ │
│ │ │a respectat │ │
│ │ │perioadele de │ │
│ │ │însămânţară şi/ │ │
│ │ │sau recoltare) │1 │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │reprezintă cel │ │
│ │ │mult 3% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │însămânţat cu │ │
│ │ │porumb şi l-a │ │
│ │ │recoltat, dar nu│ │
│ │ │a respectat │ │
│ │ │perioadele de │ │
│ │ │însămânţare şi/ │ │
│ │ │sau recoltare) │2 │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │este între 3% şi│ │
│ │ │cel mult 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │Parcelele │aflată sub │ │
│ │angajate vor │angajament prin │ │
│ │putea fi │acest pachet. │ │
│ │însămânţate cu ├────────────────┼───────────────────┤
│ │porumb, dar nu │Nerespectarea │ │
│ │mai târziu de │cerinţei │ │
│ │data de 15 mai, │(fermierul a │ │
│ │iar porumbul nu │însămânţat cu │ │
│ │va fi recoltat │porumb şi l-a │ │
│ │înainte de data │recoltat, dar nu│ │
│ │de 15 septembrie.│a respectat │ │
│ │ │perioadele de │ │
│ │ │însămânţare şi/ │ │
│ │ │sau recoltare) │3 │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │este între 30% │ │
│ │ │şi cel mult 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(fermierul a │ │
│ │ │însămânţat cu │ │
│ │ │porumb şi l-a │ │
│ │ │recoltat, dar nu│ │
│ │ │a respectat │ │
│ │ │perioadele de │ │
│ │ │însămânţare şi/ │ │
│ │ │sau recoltare) │4 │
│ │ │pe parcele a │ │
│ │ │căror suprafaţă │ │
│ │ │este mai mare de│ │
│ │ │60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3/4/ 5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │La recoltarea │ │ │
│ │culturii de │ │ │
│ │porumb este │Nerespectarea │ │
│ │lăsată o │cerinţei pe │ │
│ │suprafaţă │parcele a căror │ │
│ │nerecoltată de │suprafaţă este │ │
│ │minimum 5% şi │mai mică sau │ │
│ │maximum 10% │egală cu 50% din│1 │
│ │(cultura este │suprafaţa totală│ │
│ │lăsată în │de teren arabil │ │
│ │picioare sau │aflată sub │ │
│ │culcată) sau în │angajament prin │ │
│ │situaţia în care │acest pachet. │ │
│ │nu este │ │ │
│ │înfiinţată o │ │ │
│ │cultură de │ │ │
│ │porumb, în anul │ │ │
│ │respectiv de ├────────────────┼───────────────────┤
│ │angajament │ │ │
│ │fermierul este │ │ │
│ │obligat să │ │ │
│ │asigure o │Nerespectarea │ │
│ │cantitate de 100 │cerinţei pe │ │
│ │kg de porumb │parcele a căror │ │
│ │boabe pe hectar, │suprafaţă este │ │
│ │în cel puţin un │mai mare de 50% │ │
│ │punct de hrănire │din suprafaţa │2 │
│ │situat pe │totală de teren │ │
│ │suprafaţa │arabil aflată │ │
│ │fiecărei parcele │sub angajament │ │
│ │angajate. (P) │prin acest │ │
│ │Suprafaţa │pachet. │ │
│ │nerecoltată nu │ │ │
│ │poate fi mai mare│ │ │
│ │de 10% din │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │
│ │parcelei ├────────────────┼───────────────────┤
│ │respective. În │ │ │
│ │campania │ │ │
│ │următoare, │ │ │
│ │suprafaţa │Repetiţie │2/3 │
│ │nerecoltată de │ │ │
│ │minimum 5% este │ │ │
│ │eligibilă pentru │ │ │
│ │agro-mediu, doar │ │ │
│ │dacă sunt ├────────────────┼───────────────────┤
│ │respectate │ │ │
│ │GAEC-urile, │ │ │
│ │indiferent de │ │ │
│ │cultura existentă│Intenţie │7 │
│ │pe suprafaţa │ │ │
│ │respectivă. │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │Pesticidele şi │parcele a căror │ │
│ │fitostimulatorii │suprafaţă este │ │
│ │(îngrăşămintele) │între 30% şi cel│ │
│ │nu pot fi │mult 60% din │3 │
│ │folosite în │suprafaţa totală│ │
│ │perioada cuprinsă│de teren arabil │ │
│ │între │aflată sub │ │
│ │însămânţarea │angajament prin │ │
│ │culturii de │acest pachet. │ │
│ │toamnă şi 15 ├────────────────┼───────────────────┤
│ │martie. (P) │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │Se interzic │acest pachet. │ │
│ │lucrările ├────────────────┼───────────────────┤
│ │agricole şi/sau │Nerespectarea │ │
│ │păşunatul în │cerinţei pe │ │
│ │perioada 15 │parcele a căror │ │
│ │octombrie - 15 │suprafaţă este │ │
│ │martie. │mai mică de 50% │ │
│ │ │din suprafaţa │3 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│3 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │Este interzisă │angajament prin │ │
│ │folosirea │acest pachet. │ │
│ │metodelor de ├────────────────┼───────────────────┤
│ │alungare a │Nerespectarea │ │
│ │păsărilor în │cerinţei pe │ │
│ │perioada cuprinsă│parcele a căror │ │
│ │între 15 │suprafaţă este │ │
│ │octombrie şi 31 │mai mare de 50% │ │
│ │martie. (P) │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │Este interzis │parcele a căror │ │
│ │aratul sau │suprafaţă este │ │
│ │discuitul │între 30% şi cel│3 │
│ │pajiştilor │mult 60% din │ │
│ │existente în │suprafaţa totală│ │
│ │cadrul fermelor │de pajişte din │ │
│ │care au │cadrul fermei │ │
│ │angajamente în ├────────────────┼───────────────────┤
│ │derulare.*(6) │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
├────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 9 - Terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru│
│acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina) │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │Cultivarea │între 30% şi cel│ │
│ │rapiţei, │mult 60% din │3 │
│ │porumbului şi │suprafaţa totală│ │
│ │florii-soarelui │de teren arabil │ │
│ │este interzisă. │aflată sub │ │
│ │(P) │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │Minim 10% - maxim│acest pachet. │ │
│ │15% din suprafaţa├────────────────┼───────────────────┤
│ │fiecărei parcele │Nerespectarea │ │
│ │aflate sub │cerinţei pe │ │
│ │angajament va │parcele a căror │ │
│ │rămâne │suprafaţă este │ │
│ │necultivată. (P) │mai mare de 50% │ │
│ │ │din suprafaţa │3 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│Sub-pachetul│ │cerinţei pe │ │
│9.1 - │ │parcele a căror │ │
│terenuri │ │suprafaţă este │ │
│arabile │ │mai mică sau │ │
│importante │ │egală cu 50% din│1 │
│ca zone de │ │suprafaţa totală│ │
│hrănire │ │de teren arabil │ │
│pentru │ │aflată sub │ │
│acvila │ │angajament prin │ │
│ţipătoare │Suprafaţa │acest pachet. │ │
│mică (Aquila│necultivată va fi├────────────────┼───────────────────┤
│pomarina)* │amplasată astfel │Nerespectarea │ │
│(5) │încât suprafaţa │cerinţei pe │ │
│ │compactă │parcele a căror │ │
│ │cultivată să nu │suprafaţă este │ │
│ │depăşească 4 ha │mai mare de 50% │ │
│ │ │din suprafaţa │2 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│1 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │Lăţimea minimă a ├────────────────┼───────────────────┤
│ │benzilor │Nerespectarea │ │
│ │necultivate nu va│cerinţei pe │ │
│ │fi mai mică de 3 │parcele a căror │ │
│ │m │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 50% │ │
│ │ │din suprafaţa │2 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │Minim 10% - maxim│aflată sub │ │
│ │15% din suprafaţa│angajament prin │ │
│ │parcelei va │acest pachet. │ │
│ │rămâne ├────────────────┼───────────────────┤
│ │nerecoltată, iar │Nerespectarea │ │
│ │cultura va rămâne│cerinţei pe │ │
│ │în picioare sau │parcele a căror │ │
│ │culcată până la │suprafaţă este │ │
│ │finalul lunii │mai mare de 50% │ │
│ │februarie. (P) │din suprafaţa │3 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 15% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │Varianta 9.2.1: │de pajişte │ │
│ │Lucrările cu │aflată sub │ │
│ │utilaje │angajament prin │ │
│ │mecanizate nu │acest pachet. │ │
│ │sunt permise pe ├────────────────┼───────────────────┤
│ │suprafaţa │Nerespectarea │ │
│ │pajiştilor aflate│cerinţei pe │ │
│ │sub angajament cu│parcele a căror │ │
│ │excepţia celor │suprafaţă este │ │
│ │operate cu forţă │între 15% şi cel│ │
│ │animală. (P) │mult 30% din │3 │
│ │Varianta 9.2.2: │suprafaţa totală│ │
│ │Lucrările se pot │de pajişte │ │
│ │efectua cu │aflată sub │ │
│ │utilaje │angajament prin │ │
│ │mecanizate de │acest pachet. │ │
│ │mică capacitate ├────────────────┼───────────────────┤
│ │(cosit cu utilaje│Nerespectarea │ │
│ │cu lama scurtă şi│cerinţei pe │ │
│ │viteză mică de │parcele a căror │ │
│ │deplasare), fiind│suprafaţă este │ │
│ │interzisă │mai mare de 30% │ │
│ │folosirea │din suprafaţa │4 │
│ │utilajelor grele.│totală de │ │
│ │(P) │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcela a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │ │mult 60% din │3 │
│ │Cositul va fi │suprafaţa totală│ │
│ │efectuat începând│de pajişte │ │
│ │cu 1 iulie. (P) │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│Sub-pachetul│ │totală de │ │
│9.2 - │ │pajişte aflată │ │
│Pajişti │ │sub angajament │ │
│permanente │ │prin acest │ │
│importante │ │pachet. │ │
│ca zone de │ ├────────────────┼───────────────────┤
│hrănire │ │Repetiţie │3/4/5 │
│pentru │ ├────────────────┼───────────────────┤
│acvila │ │Intenţie │7 │
│tipătoare ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│mică (Aquila│ │Nerespectarea │ │
│pomarina) │ │cerinţei pe │ │
│Varianta │ │parcele a căror │ │
│9.2.1 - │ │suprafaţă este │ │
│lucrări │ │mai mică sau │ │
│manuale pe │ │egală cu 50% din│2 │
│pajişti │ │suprafaţa totală│ │
│importante │ │de pajişte │ │
│pentru │Minim 10% - maxim│aflată sub │ │
│acvila │15% din suprafaţa│angajament prin │ │
│tipătoare │fiecărei parcele │acest pachet. │ │
│mică (Aquila│aflată sub ├────────────────┼───────────────────┤
│pomarina) │angajament │Nerespectarea │ │
│Varianta │trebuie menţinută│cerinţei pe │ │
│9.2.2*(8) - │necosită, cositul│parcele a căror │ │
│lucrări cu │acestora fiind │suprafaţă este │ │
│utilaje │permis după │mai mare de 50% │ │
│uşoare pe │finalul lunii │din suprafaţa │3 │
│pajişti │septembrie. (P) │totală de │ │
│importante │ │pajişte aflată │ │
│pentru │ │sub angajament │ │
│acvila │ │prin acest │ │
│tipătoare │ │pachet. │ │
│mică (Aquila│ ├────────────────┼───────────────────┤
│pomarina) │ │Repetiţie │3/4 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Utilizarea │Nerespectarea │ │
│ │tradiţională a │cerinţei │2 │
│ │gunoiului de │ │ │
│ │grajd este ├────────────────┼───────────────────┤
│ │permisă până în │Repetiţie │3 │
│ │echivalentul a │ │ │
│ │maxim 40 kg N sa/├────────────────┼───────────────────┤
│ │ha (1 UVM/ha) │Intenţie │6 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │2 │
│ │Păşunatul se │cerinţei │ │
│ │efectuează cu ├────────────────┼───────────────────┤
│ │maxim 0,7 UVM/ha.│Repetiţie │3 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Păşunile inundate│Nerespectarea │1 │
│ │nu vor fi │cerinţei │ │
│ │păşunate mai ├────────────────┼───────────────────┤
│ │devreme de două │Repetiţie │2 │
│ │săptămâni de la ├────────────────┼───────────────────┤
│ │retragerea apelor│Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Nu vor fi │ │ │
│ │realizate │Nerespectarea │ │
│ │însămânţări de │cerinţei │1 │
│ │suprafaţă sau │ │ │
│ │supraînsămânţări.│ │ │
│ │Se pot face ├────────────────┼───────────────────┤
│ │însămânţări cu │ │ │
│ │specii din flora │Repetiţie │2 │
│ │locală doar în │ │ │
│ │cazurile când │ │ │
│ │anumite porţiuni ├────────────────┼───────────────────┤
│ │de pajişte │ │ │
│ │degradează sau │Intenţie │5 │
│ │sunt afectate │ │ │
│ │accidental │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 50% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │Este interzis ├────────────────┼───────────────────┤
│ │drenajul │Nerespectarea │ │
│ │parcelelor aflate│cerinţei pe │ │
│ │sub angajament │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 50% │ │
│ │ │din suprafaţa │3 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │Utilizarea │între 30% şi cel│3 │
│ │fertilizanţilor │mult 60% din │ │
│ │chimici şi a │suprafaţa totală│ │
│ │pesticidelor este│aflată sub │ │
│ │interzisă. (P) │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│Cerinţe │ │mai mică sau │2 │
│specifice │Este interzis │egală cu 30% din│ │
│comune │aratul sau │suprafaţa totală│ │
│pachetului 9│discuitul │de pajişte din │ │
│ │pajiştilor │cadrul fermei. │ │
│ │existente în ├────────────────┼───────────────────┤
│ │cadrul fermelor │Nerespectarea │ │
│ │care au │cerinţei pe │ │
│ │angajamente în │parcele a căror │ │
│ │derulare pentru │suprafaţă este │ │
│ │subpachetul 9.1* │între 30% şi cel│3 │
│ │(6) │mult 60% din │ │
│ │Este interzis │suprafaţa totală│ │
│ │aratul sau │de pajişte din │ │
│ │discuitul │cadrul fermei. │ │
│ │pajiştilor ├────────────────┼───────────────────┤
│ │existente în │Nerespectarea │ │
│ │cadrul fermelor, │cerinţei pe │ │
│ │altele decât cele│parcele a căror │ │
│ │aflate sub │suprafaţă este │ │
│ │angajament în │mai mare de 60% │4 │
│ │derulare pentru │din suprafaţa │ │
│ │subpachetul 9.2* │totală de │ │
│ │(6) │pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Parcelele care nu │
│ │ │ │respectă această │
│ │Subpachetul 9.2: │ │condiţie în │
│ │Este interzis │ │campania în curs │
│ │aratul sau │ │sunt excluse de la │
│ │discuitul │ │plată. Fermierul │
│ │pajiştilor aflate│Nerespectarea │returnează plăţile │
│ │sub angajament, │cerinţei pe │primite anterior │
│ │existente în │parcele angajate│pentru aceste │
│ │cadrul fermelor │ │parcele, cu │
│ │care au │ │aplicarea │
│ │angajamente în │ │sancţiunilor de │
│ │derulare.*(6) │ │supradeclarare în │
│ │ │ │campania de │
│ │ │ │recuperare. │
├────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 10 - Refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile│
│de păsări comune asociate terenurilor agricole*(5) │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │O suprafaţă │angajament prin │ │
│ │compactă fixă de │acest pachet. │ │
│ │minimum 10% - ├────────────────┼───────────────────┤
│ │maxim 15% din │Nerespectarea │ │
│ │suprafaţa │cerinţei pe │ │
│ │fiecărei parcele │parcele a căror │ │
│ │este menţinută │suprafaţă este │ │
│ │necultivată timp │între 30% şi cel│ │
│ │de 4 ani din │mult 60% din │3 │
│ │perioada │suprafaţa totală│ │
│ │angajamentului. │de teren arabil │ │
│ │Această suprafaţă│aflată sub │ │
│ │va fi doar cosită│angajament prin │ │
│ │/păşunată anual │acest pachet. │ │
│ │după 1 august. În├────────────────┼───────────────────┤
│ │ultimul an de │Nerespectarea │ │
│ │angajament │cerinţei pe │ │
│ │suprafaţa │parcele a căror │ │
│ │respectivă va fi │suprafaţă este │ │
│ │arată. (P) │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │Două suprafeţe │suprafaţă este │ │
│ │compacte │mai mică sau │ │
│ │necultivate, │egală cu 30% din│2 │
│ │fiecare de │suprafaţa totală│ │
│ │minimum 10% - │de teren arabil │ │
│ │maximum 15% din │aflată sub │ │
│ │suprafaţa │angajament prin │ │
│ │fiecărei parcele,│acest pachet. │ │
│ │pot fi mutate de ├────────────────┼───────────────────┤
│ │la un an la altul│Nerespectarea │ │
│ │la nivelul │cerinţei pe │ │
│ │parcelei. │parcele a căror │ │
│ │Suprafeţele │suprafaţă este │ │
│ │nelucrate de │între 30% şi cel│ │
│ │minimum 10% - │mult 60% din │3 │
│ │maxim 15% din │suprafaţa totală│ │
│ │suprafaţa │de teren arabil │ │
│ │fiecărei parele │aflată sub │ │
│ │vor fi înfiinţate│angajament prin │ │
│ │pe o perioadă de │acest pachet. │ │
│ │1 an, începând cu├────────────────┼───────────────────┤
│ │toamna fiecărui │Nerespectarea │ │
│ │an de angajament │cerinţei pe │ │
│Minim 30% │(1 octombrie). La│parcele a căror │ │
│până la │nivelul acestor │suprafaţă este │ │
│maxim 40% │suprafeţe sunt │mai mare de 60% │ │
│din │interzise │din suprafaţa │4 │
│suprafaţa │lucrările │totală de teren │ │
│fiecărei │agricole pe o │arabil aflată │ │
│parcele │perioadă de 1 an,│sub angajament │ │
│aflată sub │inclusiv arătura │prin acest │ │
│angajament │de toamnă. (P) │pachet. │ │
│trebuie să │ ├────────────────┼───────────────────┤
│fie │ │Repetiţie │3/4/5 │
│necultivată.│ ├────────────────┼───────────────────┤
│Procentul │ │Intenţie │6 │
│minim de 30%├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│se va │ │Nerespectarea │ │
│împărţi │ │cerinţei pe │ │
│astfel (fără│ │parcele a căror │ │
│a se depăşi │ │suprafaţă este │ │
│procentul │ │mai mică sau │ │
│maxim de │ │egală cu 30% din│2 │
│40%); │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │Pe cele 3 │cerinţei pe │ │
│ │suprafeţe de │parcele a căror │ │
│ │minim 10% - maxim│suprafaţă este │ │
│ │15% din suprafaţa│între 30% şi cel│ │
│ │fiecărei parcele │mult 60% din │3 │
│ │lăsate │suprafaţa totală│ │
│ │necultivate în │de teren arabil │ │
│ │fiecare an, nu se│aflată sub │ │
│ │vor aplica │angajament prin │ │
│ │îngrăşăminte │acest pachet. │ │
│ │chimice sau ├────────────────┼───────────────────┤
│ │pesticide. (P) │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │Este interzis │parcele a căror │ │
│ │aratul sau │suprafaţă este │ │
│ │discuitul │între 30% şi cel│3 │
│ │pajiştilor │mult 60% din │ │
│ │existente în │suprafaţa totală│ │
│ │cadrul fermelor │de pajişte din │ │
│ │care au │cadrul fermei. │ │
│ │angajamente în ├────────────────┼───────────────────┤
│ │derulare *(6) │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
├────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis │
│tarda) │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │înfiinţat │ │
│ │ │pajişte pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │2 │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │înfiinţat │ │
│ │ │pajişte pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │3 │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │ │mult 60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │înfiinţat │ │
│ │ │pajişte pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │4 │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │Varianta 11.1.1 │totală aflată │ │
│ │Se va înfiinţa │sub angajament │ │
│ │pajişte - se vor │prin acest │ │
│ │cultiva culturi │pachet. │ │
│ │perene pe toată ├────────────────┼───────────────────┤
│ │suprafaţa aflată │Nerespectarea │ │
│ │sub angajament │cerinţei - │ │
│ │(leguminoase │fermierul nu a │ │
│ │furajere - │respectat │ │
│ │lucernă, trifoi, │culturile perene│ │
│ │mixturi de │recomandate, pe │ │
│ │leguminoase │parcele a căror │1 │
│ │furajere cu │suprafaţă este │ │
│ │specii de │mai mică sau │ │
│ │graminee perene).│egală cu 30% din│ │
│ │(P) │suprafaţa totală│ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │culturile perene│ │
│ │ │recomandate, pe │ │
│ │ │parcele a căror │2 │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │ │mult 60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │culturile perene│ │
│ │ │recomandate, pe │ │
│ │ │parcele a căror │3 │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │cultivat deloc │ │
│ │ │culturi din │ │
│ │ │asolamentul │ │
│ │ │recomandat, pe │ │
│ │ │parcele a căror │2 │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │cultivat deloc │ │
│ │ │culturi din │ │
│ │ │asolamentul │ │
│ │ │recomandat, pe │ │
│ │ │parcele a căror │3 │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │ │mult 60% din │ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de teren arabil │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │cultivat deloc │ │
│ │ │culturi din │ │
│ │ │asolamentul │ │
│ │ │recomandat, pe │ │
│ │Varianta 11.1.2 │parcele a căror │4 │
│ │Pe întreaga │suprafaţă este │ │
│ │suprafaţă │mai mare de 60% │ │
│ │angajată se va │din suprafaţa │ │
│ │respecta în │totală de teren │ │
│ │fiecare an │arabil aflată │ │
│ │următorul │sub angajament │ │
│ │asolament: cel │prin acest │ │
│ │puţin 20% de │pachet. │ │
│ │cereale păioase, ├────────────────┼───────────────────┤
│ │cel puţin 40% │Nerespectarea │ │
│ │culturi perene │cerinţei - │ │
│ │(leguminoase │fermierul nu a │ │
│ │furajere - │respectat │ │
│ │lucernă, trifoi, │procentele din │ │
│ │mixturi de │asolamentul │ │
│ │leguminoase │recomandat, pe │ │
│ │furajere cu │parcele a căror │1 │
│ │specii de │suprafaţă este │ │
│ │graminee perene),│mai mică sau │ │
│ │cel puţin 10% │egală cu 30% din│ │
│ │rapiţă de toamnă.│suprafaţa totală│ │
│Sub-pachetul│(P) │de teren arabil │ │
│11.1 - │ │aflată sub │ │
│terenuri │ │angajament prin │ │
│arabile │ │acest pachet. │ │
│importante │ ├────────────────┼───────────────────┤
│pentru │ │Nerespectarea │ │
│dropie (Otis│ │cerinţei - │ │
│tarda)*(5) │ │fermierul nu a │ │
│Varianta │ │respectat │ │
│11.1.1 │ │procentele din │ │
│Conversia │ │asolamentul │ │
│terenurilor │ │recomandat, pe │ │
│arabile în │ │parcele a căror │2 │
│pajişte │ │suprafaţă este │ │
│Varianta │ │între 30% şi cel│ │
│11.1.2*(8) │ │mult 60% din │ │
│Zonă de │ │suprafaţa totală│ │
│protecţie │ │de teren arabil │ │
│pentru │ │aflată sub │ │
│dropie (Otis│ │angajament prin │ │
│tarda) pe │ │acest pachet. │ │
│teren arabil│ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - │ │
│ │ │fermierul nu a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │procentele din │ │
│ │ │asolamentul │ │
│ │ │recomandat, pe │ │
│ │ │parcele a căror │3 │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de teren │ │
│ │ │arabil aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │Cositul │între 30% şi cel│3 │
│ │suprafeţelor pe │mult 60% din │ │
│ │care s-au │suprafaţa totală│ │
│ │înfiinţat culturi│aflată sub │ │
│ │perene va începe │angajament prin │ │
│ │după 1 iulie. (P)│acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(termenul şi/sau│ │
│ │ │procentele │ │
│ │ │recomandate) pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │2 │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(termenul şi/sau│ │
│ │Se menţine │procentele │ │
│ │necosită până la │recomandate) pe │ │
│ │data de 1 │parcele a căror │ │
│ │octombrie o │suprafaţă este │3 │
│ │suprafaţă de │între 30% şi cel│ │
│ │minim 20% şi │mult 60% din │ │
│ │maxim 25% din │suprafaţa totală│ │
│ │parcelele cu │aflată sub │ │
│ │culturi perene. │angajament prin │ │
│ │(P) │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │(termenul şi/sau│ │
│ │ │procentele │ │
│ │ │recomandate) pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │4 │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │1 │
│ │ │egală cu 50% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │Cositul se va │acest pachet. │ │
│ │realiza dinspre ├────────────────┼───────────────────┤
│ │interiorul │Nerespectarea │ │
│ │parcelei spre │cerinţei pe │ │
│ │exteriorul │parcele a căror │ │
│ │acesteia │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 50% │2 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │1 │
│ │ │egală cu 50% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │Cositul se face │acest pachet. │ │
│ │folosindu-se un ├────────────────┼───────────────────┤
│ │dispozitiv pentru│Nerespectarea │ │
│ │protecţia │cerinţei pe │ │
│ │păsărilor │parcele a căror │ │
│ │cuibăritoare la │suprafaţă este │ │
│ │sol │mai mare de 50% │2 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │2/3 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │Utilizarea │mult 60% din │3 │
│ │fertilizanţilor │suprafaţa totală│ │
│ │chimici şi a │de pajişte │ │
│ │pesticidelor este│aflată sub │ │
│ │interzisă. (P) │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Utilizarea │Nerespectarea │ │
│ │tradiţională a │cerinţei │2 │
│ │gunoiului de │ │ │
│ │grajd este ├────────────────┼───────────────────┤
│ │permisă până în │Repetiţie │3 │
│ │echivalentul a │ │ │
│ │maxim 40 kg N ├────────────────┼───────────────────┤
│ │s.a./ha (1 UVM/ │Intenţie │6 │
│ │ha) │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │între 30% şi cel│ │
│ │ │mult 60% din │3 │
│ │Cositul va începe│suprafaţa totală│ │
│ │după 1 iulie. (P)│de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│Sub-pachetul│ ├────────────────┼───────────────────┤
│11.2 - │ │Intenţie │7 │
│Pajişti ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│permanente │ │Nerespectarea │ │
│importante │ │cerinţei pe │ │
│pentru │ │parcele a căror │ │
│dropie (Otis│ │suprafaţă este │ │
│tarda) │ │mai mică sau │ │
│Varianta │ │egală cu 50% din│1 │
│11.2.1 - │ │suprafaţa totală│ │
│Lucrări │ │de pajişte │ │
│manuale pe │ │aflată sub │ │
│pajişti │ │angajament prin │ │
│importante │Cositul se va │acest pachet. │ │
│pentru │realiza dinspre ├────────────────┼───────────────────┤
│dropie (Otis│interiorul │Nerespectarea │ │
│tarda) │parcelei spre │cerinţei pe │ │
│Varianta │exteriorul │parcele a căror │ │
│11.2.2*(8) │acesteia │suprafaţă este │ │
│-Lucrări cu │ │mai mare de 50% │ │
│utilaje │ │din suprafaţa │2 │
│uşoare pe │ │totală de │ │
│pajişti │ │pajişte aflată │ │
│importante │ │sub angajament │ │
│pentru │ │prin acest │ │
│dropie (Otis│ │pachet. │ │
│tarda) │ ├────────────────┼───────────────────┤
│Varianta │ │Repetiţie │2/3 │
│11.2.3*(8) │ ├────────────────┼───────────────────┤
│-Lucrări cu │ │Intenţie │6 │
│utilaje ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│grele pe │Varianta 11.2.1: │Nerespectarea │ │
│pajişti │Lucrările cu │cerinţei pe │ │
│importante │utilaje │parcele a căror │ │
│pentru │mecanizate nu │suprafaţă este │ │
│dropie (Otis│sunt permise pe │mai mică sau │ │
│tarda) │suprafaţa │egală cu 15% din│2 │
│ │pajiştilor aflate│suprafaţa totală│ │
│ │sub angajament cu│de pajişte │ │
│ │excepţia celor │aflată sub │ │
│ │operate cu forţă │angajament prin │ │
│ │animală. (P) │acest pachet. │ │
│ │Varianta 11.2.2 ├────────────────┼───────────────────┤
│ │Lucrările se pot │Nerespectarea │ │
│ │efectua cu │cerinţei pe │ │
│ │utilaje │parcele a căror │ │
│ │mecanizate de │suprafaţă este │ │
│ │mică capacitate │între 15% şi cel│ │
│ │(cosit cu utilaje│mult 30% din │3 │
│ │cu lama scurtă şi│suprafaţa totală│ │
│ │viteză mică de │de pajişte │ │
│ │deplasare), fiind│aflată sub │ │
│ │interzisă │angajament prin │ │
│ │folosirea │acest pachet. │ │
│ │utilajelor grele.├────────────────┼───────────────────┤
│ │(P) Varianta │Nerespectarea │ │
│ │11.2.3 │cerinţei pe │ │
│ │Lucrările se pot │parcele a căror │ │
│ │efectua cu │suprafaţă este │ │
│ │utilaje │mai mare de 30% │ │
│ │mecanizate │din suprafaţa │4 │
│ │convenţionale/ │totală de │ │
│ │grele, dar │pajişte aflată │ │
│ │cositul se face │sub angajament │ │
│ │folosindu-se un │prin acest │ │
│ │dispozitiv pentru│pachet. │ │
│ │protecţia ├────────────────┼───────────────────┤
│ │păsărilor │Repetiţie │3/4/5 │
│ │cuibăritoare la ├────────────────┼───────────────────┤
│ │sol. (P) │Intenţie │7 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Păşunatul se va │Nerespectarea │2 │
│ │efectua cu maxim │cerinţei │ │
│ │1 UVM/ha şi numai├────────────────┼───────────────────┤
│ │începând cu 1 │Repetiţie │3 │
│ │iunie ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │ │
│ │ │egală cu 30% din│2 │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament prin │ │
│ │ │acest pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │Va fi lăsată până│suprafaţă este │ │
│ │la data de 1 │între 30% şi cel│ │
│ │septembrie o zonă│mult 60% din │3 │
│ │necosită, de │suprafaţa totală│ │
│ │minim 10% şi │de pajişte │ │
│ │maxim 15% din │aflată sub │ │
│ │suprafaţa │angajament prin │ │
│ │fiecărei parcele.│acest pachet. │ │
│ │(P) ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │ │
│ │ │din suprafaţa │4 │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Se interzice │Nerespectarea │1 │
│ │desfăşurarea │cerinţei │ │
│ │oricăror lucrări ├────────────────┼───────────────────┤
│ │agricole pe timp │Repetiţie │2 │
│ │de noapte ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │5 │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Masa vegetală │Nerespectarea │1 │
│ │cosită trebuie │cerinţei │ │
│ │adunată de pe │ │ │
│ │suprafaţa ├────────────────┼───────────────────┤
│ │pajiştilor │ │ │
│ │angajate, nu mai │Repetiţie │2 │
│ │târziu de două │ │ │
│ │săptămâni de la ├────────────────┼───────────────────┤
│ │efectuarea │ │ │
│ │cositului │Intenţie │5 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │Pajiştile │ │ │
│ │inundate nu vor │Nerespectarea │1 │
│ │fi păşunate şi nu│cerinţei │ │
│ │sunt permise │ │ │
│ │lucrări cu ├────────────────┼───────────────────┤
│ │utilaje grele pe │ │ │
│ │pajiştile │Repetiţie │2 │
│ │inundate mai │ │ │
│ │devreme de două ├────────────────┼───────────────────┤
│ │săptămâni de la │ │ │
│ │retragerea apelor│Intenţie │6 │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 50% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │Sunt interzise │angajament prin │ │
│ │aerisirea, │acest pachet. │ │
│ │irigarea şi ├────────────────┼───────────────────┤
│ │accelerarea │Nerespectarea │ │
│ │drenajului │cerinţei pe │ │
│ │natural al │parcele a căror │ │
│ │pajiştilor │suprafaţă este │ │
│ │angajate │mai mare de 50% │3 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│Cerinţe │ │Repetiţie │3/4 │
│specifice │ ├────────────────┼───────────────────┤
│comune │ │Intenţie │6 │
│pachetului ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│11 │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mică sau │2 │
│ │ │egală cu 30% din│ │
│ │ │suprafaţa totală│ │
│ │ │de pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │Este interzis │Nerespectarea │ │
│ │aratul sau │cerinţei pe │ │
│ │discuitul │parcele a căror │ │
│ │pajiştilor │suprafaţă este │ │
│ │(altele decât │între 30% şi cel│3 │
│ │cele aflate sub │mult 60% din │ │
│ │angajament) │suprafaţa totală│ │
│ │existente în │de pajişte din │ │
│ │cadrul fermelor │cadrul fermei │ │
│ │care au ├────────────────┼───────────────────┤
│ │angajamente în │Nerespectarea │ │
│ │derulare*(6) │cerinţei pe │ │
│ │ │parcele a căror │ │
│ │ │suprafaţă este │ │
│ │ │mai mare de 60% │4 │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pajişte din │ │
│ │ │cadrul fermei │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Repetiţie │3/4/5 │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Intenţie │6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Parcelele care nu │
│ │ │ │respectă această │
│ │Este interzis │ │condiţie în │
│ │aratul sau │ │campania în curs │
│ │discuitul │ │sunt excluse de la │
│ │pajiştilor │ │plată. Fermierul │
│ │(aflate sub │Nerespectarea │returnează plăţile │
│ │angajament) │cerinţei pe │primite anterior │
│ │existente în │parcele angajate│pentru aceste │
│ │cadrul fermelor │ │parcele, cu │
│ │care au │ │aplicarea │
│ │angajamente în │ │sancţiunilor de │
│ │derulare.*(6) │ │supradeclarare în │
│ │ │ │campania de │
│ │ │ │recuperare. │
├────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Cerinţe specifice comune pentru pachetele 1-7, 9-11 │
├────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei prin │ │
│ │ │lipsa caietului │ │
│ │ │de agro-mediu │ │
│ │ │pentru anii │ │
│ │ │precedenţi, în │1 │
│ │ │cazul în care a │ │
│ │ │fost controlat │ │
│ │ │şi a avut │ │
│ │ │caietul de │ │
│ │ │agro-mediu în │ │
│ │ │anii precedenţi │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei prin │ │
│ │ │lipsa/ │ │
│ │ │necompletarea/ │ │
│ │ │prezentarea │ │
│ │ │incompletă a │ │
│ │ │caietului de │ │
│ │ │agro-mediu │ │
│ │ │pentru anii │2 │
│ │ │precedenţi, în │ │
│ │ │cazul în care nu│ │
│ │ │a fost controlat│ │
│ │ │în anii │ │
│ │ │precedenţi şi nu│ │
│ │ │prezintă caietul│ │
│ │Ţinerea evidenţei│de agro-mediu │ │
│ │activităţilor │pentru anii │ │
│ │agricole corelate│precedenţi │ │
│ │cu implementarea ├────────────────┼───────────────────┤
│ │angajamentelor │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei prin │ │
│ │ │lipsa/ │ │
│ │ │necompletarea/ │ │
│ │ │prezentarea │ │
│ │ │incompletă a │ │
│ │ │caietului de │3 │
│ │ │agro-mediu │ │
│ │ │pentru anul în │ │
│ │ │curs, în cazul │ │
│ │ │în care există │ │
│ │ │caietul de │ │
│ │ │agro-mediu în │ │
│ │ │anii precedenţi │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei prin │ │
│ │ │lipsa/ │ │
│ │ │necompletarea/ │ │
│ │ │prezentarea │ │
│ │ │incompletă a │4 │
│ │ │caietului de │ │
│ │ │agro-mediu │ │
│ │ │pentru anul în │ │
│ │ │curs şi anii │ │
│ │ │precedenţi │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────┤
│ │ │A 2-a repetiţie/│6 │
│ │ │intenţie │ │
│ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - nu a │ │
│ │ │făcut dovada │ │
│ │ │deţinerii │ │
│ │ │competenţelor │ │
│ │ │înainte de │ │
│ │ │efectuarea celei│ │
│ │ │de-a II-a plăţi │ │
│ │ │- pentru │ │
│ │ │fermierii care │ │
│ │ │aplică pentru │1 │
│ │ │suprafeţe ale │ │
│ │Beneficiarii │pachetului > 300│ │
│ │măsurii vor │ha sau înainte │ │
│ │trebui să facă │de efectuarea │ │
│ │dovada deţinerii │celei de-a III-a│ │
│ │competenţelor │plăţi - pentru │ │
│ │necesare │fermierii care │ │
│ │implementării │aplică pentru │ │
│ │angajamentelor │suprafeţe ale │ │
│ │sau să asigure │pachetului ≤ 300│ │
│ │expertiza │ha. │ │
│ │necesară în ├────────────────┼───────────────────┤
│ │domeniul │Repetiţie - nu a│ │
│ │implementării │făcut dovada │ │
│ │angajamentelor de│deţinerii │ │
│ │agro-mediu şi │competenţelor │ │
│ │climă prin │înainte de │ │
│ │servicii de │efectuarea celei│ │
│ │consiliere sau │de-a III-a plăţi│ │
│ │consultanţă, care│pentru fermierii│ │
│ │să vizeze cel │care aplică │ │
│ │puţin aspectele │pentru suprafeţe│3 │
│ │legate de │ale pachetului >│ │
│ │identificarea │300 ha sau │ │
│ │parcelelor │înainte de │ │
│ │agricole, │efectuarea celei│ │
│ │completarea şi │de-a IV-a plăţi │ │
│ │depunerea │pentru fermierii│ │
│ │angajamentelor şi│care aplică │ │
│ │cererilor de │pentru suprafeţe│ │
│ │plată, măsurile │ale pachetului ≤│ │
│ │de management │300 ha │ │
│ │aplicabile la ├────────────────┼───────────────────┤
│ │nivelul fermei │Intenţie - nu a │ │
│ │necesare pentru │făcut dovada │ │
│ │conformarea la │deţinerii │ │
│ │cerinţele de bază│competenţelor │ │
│ │şi la cerinţele │înainte de │ │
│ │specifice ale │efectuarea celei│6 │
│ │angajamentelor* │de-a IV-a plăţi │Se exclude de la │
│ │(7) │pentru fermierii│plată, se închide │
│ │ │care aplică │angajamentul şi se │
│ │ │pentru suprafeţe│recuperează sumele │
│ │ │ale pachetului >│plătite până în │
│ │ │300 ha sau │acel moment, fără │
│ │ │înainte de │aplicarea de │
│ │ │efectuarea celei│sancţiuni de │
│ │ │de-a V-a plăţi │supradeclarare. │
│ │ │pentru fermierii│ │
│ │ │care aplică │ │
│ │ │pentru suprafeţe│ │
│ │ │ale pachetului ≤│ │
│ │ │300 ha. │ │
└────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────────┘

        *(1) Modalităţile de control sunt detaliate în procedurile de lucru ale APIA.
        *(2) În cazul în care întregul teren care face obiectul angajamentului sau o parte a acestuia sau întreaga exploataţie este transferat(ă) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, fermierul nu returnează plăţile primite până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent.
        În cazul în care o suprafaţă aflată sub angajament este transferată unui alt fermier, noul utilizator al suprafeţei în cauză care a preluat angajamentul existent este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi ca urmare acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă.

        *(3) În cazul pachetelor 4 - Culturi verzi şi 7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu, fermierului i se va acorda plată pentru maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi formularului de cerere de plată, fără a fi sancţionat dacă suprafaţa solicitată este mai mare de 80%. Suprafaţa care face obiectul pachetelor 4 şi 7 trebuie să fie diferită de cea pentru care este obligatorie respectarea GAEC 4 referitor la protecţia solului.
        *(4) În cazul pachetelor 4 - Culturi verzi şi 5 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice, se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet. Plăţile acordate în cadrul pachetului 5 pot fi cumulate cu plăţile acordate în cadrul pachetului 4, neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni.
        *(5) Pachetul 4 nu poate fi aplicat pe aceleaşi parcele agricole cu pachetele 7, 9.1, 10 şi 11.1.
        *(6) Sancţiunile pentru nerespectarea cerinţei specifice referitoare la aratul şi discuitul pajiştilor se aplică distinct pentru alte parcele decât cele aflate sub angajament faţă de cele aplicabile pentru nerespectarea cerinţei specifice pe parcelele aflate sub angajament. Pentru parcelele aflate sub angajament (Pachetele 1, 2, 3, 6, 9.2 şi 11.2), prin aratul sau discuitul pajiştilor permanente se schimbă categoria de utilizare a terenului, nerespectându-se astfel condiţia de eligibilitate a terenului. Suprafaţa neconformă pentru care se aplică sancţiunea pentru nerespectarea cerinţei specifice se raportează la suprafaţa totală de pajişte permanentă pe care ar fi trebuit să o deţină fermierul în campania în curs. Suprafaţa neconformă în cadrul Pachetelor 4, 5, 7, 9.1, 10 şi 11.1 pentru care se aplică sancţiunea pentru nerespectarea cerinţei specifice se raportează la suprafaţa totală de pajişte permanentă pe care ar fi trebuit să o deţină fermierul în campania în curs.
        *(7) Beneficiarii care au avut anterior angajamentului curent un angajament pentru acelaşi pachet şi care au demonstrat anterior conformarea la aceste cerinţe, iar pe perioada de implementare a vechiului angajament nu au avut aplicate sancţiuni pentru cerinţele specifice şi pentru cerinţele de bază (verificările se efectuează cu maximum 5 ani în urmă), nu trebuie să demonstreze deţinerea de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare pentru noul angajament.
        *(8) Angajamentele aflate în derulare în cadrul pachetelor aplicabile pe pajişti permanente se pot adapta într-un alt angajament care să ţină seama de îndeplinirea obiectivelor angajamentului iniţial (ex: P2 - varianta 2.2 în varianta 2.1; sP3.2 - varianta 3.2.2 în varianta 3.2.1; P6 - varianta 6.2 în varianta 6.1: sP9.2 - varianta 9.2.2 în varianta 9.2.1: sP11.2 - varianta 11.2.3/11.2.2 în varianta 11.2.2/11.2.1. în acest caz, angajamentul iniţial rămâne în desfăşurare, iar beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului iniţial.
    *(9) Cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 34 alin. (6) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        Se disting următoarele situaţii:
    - Pentru pachetele 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 şi 11.2, dacă suprafaţa parcelei aflată sub angajament se micşorează sau parcela îşi modifică amplasamentul - în campania curentă nu se aplică sancţiuni de supradeclarare, nu se recuperează sumele acordate în campaniile anterioare, angajamentul rămâne în desfăşurare pentru suprafaţa rezultată până la finalizarea angajamentului iniţial;
    – Pentru pachetele 4, 5 şi 11.1, suprafaţa totală aflată sub angajament se diminuează sau parcela îşi modifică amplasamentul, angajamentul rămâne în derulare pentru suprafaţa rezultată, până la finalizarea angajamentului iniţial cu condiţia respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute în fişa măsurii din PNDR 2014-2020.
    – Suprafaţa parcelei aflată sub angajament devine neeligibilă (suprafaţa parcelei scade sub dimensiunea minimă eligibilă de 0,3 ha) sau, ca urmare a diminuării suprafeţei parcelelor, suprafaţa totală a fermei scade sub 1 ha - în campania curentă nu se aplică sancţiuni de supradeclarare, angajamentul se închide fără recuperarea sumelor acordate în campaniile anterioare;


        *(10) În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică sancţiuni administrative în cazul în care fermierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, că nu este răspunzător pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii care rezultă din aplicarea normelor privind măsurile de dezvoltare rurală, în cazul în care suprafeţele sunt incluse, pe perioada de derulare a angajamentelor, în zonele cu protecţie strictă din parcurile naţionale şi naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Angajamentele se închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori.

    SUBSECŢIUNEA 2

        Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru pachetul 8:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei │
│măsurii în PNDR 2014-2020 │
├───────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│ │Condiţia de │ │
│Condiţii de eligibilitate*(1) │aplicare a │Sancţiune │
│ │sancţiunii │ │
├──────────────┬────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Nu se permite │
│ │ │ │deschiderea │
│ │ │ │angajamentului │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │animalele care │
│ │ │ │nu îndeplinesc │
│ │ │ │acest criteriu.│
│ │ │ │Dacă pe │
│ │ │ │parcursul │
│ │ │ │perioadei de │
│ │ │ │derulare a │
│ │ │ │angajamentului │
│ │ │ │se constată că │
│ │ │ │această │
│ │ │ │condiţie nu mai│
│ │ │ │este │
│ │ │ │îndeplinită, se│
│ │ │ │va închide │
│ │ │ │angajamentul pe│
│ │ │ │pachetul 8 │
│ │ │ │pentru rasa │
│ │ │ │respectivă şi │
│ │ │ │se vor recupera│
│ │ │ │toţi banii │
│ │ │ │primiţi pentru │
│ │ │ │angajamentul │
│ │ │ │încheiat pentru│
│ │ │ │rasa respectivă│
│ │ │ │în cadrul │
│ │Beneficiarul │ │pachetului. │
│ │deţine femele de│ │Conform │
│ │reproducţie de │ │prevederilor │
│ │rasă pură locală│ │Programului, │
│ │în pericol de │ │animalele din │
│ │abandon din │ │specia ecvidee │
│ │speciile │ │nu sunt │
│ │prevăzute în │ │eligibile │
│ │program, │ │pentru plăţi în│
│ │înscrise în │ │cadrul acestui │
│ │registrul │ │pachet dacă │
│ │genealogic al │ │sunt utilizate │
│ │rasei - │ │preponderent în│
│ │secţiunea │ │scopuri │
│ │principală. │ │sportive sau │
│ │ │ │recreative. │
│ │ │ │Dacă pe │
│ │ │ │parcursul │
│ │ │ │perioadei de │
│ │ │ │derulare a │
│ │ │ │angajamentului │
│ │ │ │se constată că │
│Condiţii de │ │ │această │
│eligibilitate │ │ │condiţie nu mai│
│generale │ │ │este │
│pentru │ │ │îndeplinită, se│
│pachetul 8 │ │ │va închide │
│ │ │ │angajamentul │
│ │ │ │pentru rasa din│
│ │ │ │specia ecvidee │
│ │ │ │pentru care nu │
│ │ │ │s-a respectat │
│ │ │ │condiţia şi se │
│ │ │ │vor recupera │
│ │ │ │toţi banii │
│ │ │ │primiţi pentru │
│ │ │ │animalele │
│ │ │ │respective cu │
│ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │sancţiunilor │
│ │ │ │administrative │
│ │ │ │în ceea ce │
│ │ │ │priveşte │
│ │ │ │animalele │
│ │ │ │declarate. │
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │- Beneficiarul │ │ │
│ │se angajează să │ │ │
│ │menţină │ │ │
│ │angajamentul de │ │ │
│ │agro- mediu │ │ │
│ │pentru o │ │ │
│ │perioadă de │ │ │
│ │minimum 5 ani de│ │ │
│ │la data semnării│ │ │
│ │acestuia*(2). │ │ │
│ │- Beneficiarul │ │ │
│ │se angajează să │ │ │
│ │respecte │ │Nu se permite │
│ │cerinţele de │ │deschiderea │
│ │bază relevante │ │angajamentului │
│ │şi cerinţele │ │dacă nu au fost│
│ │specifice │ │semnate │
│ │pachetului 8; │ │angajamentele │
│ │- Beneficiatul │ │de respectare a│
│ │se angajează să │ │condiţiilor de │
│ │ţină o evidenţă │ │eligibilitate. │
│ │a activităţilor │ │ │
│ │agricole │ │ │
│ │corelate cu │ │ │
│ │implementarea │ │ │
│ │angajamentelor │ │ │
│ │de agro-mediu │ │ │
│ │(de bază şi │ │ │
│ │specifice la │ │ │
│ │nivelul │ │ │
│ │efectivelor │ │ │
│ │aflate sub │ │ │
│ │angajament). │ │ │
├──────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│Cerinţe de bază definite conform fişei măsurii în PNDR │
│2014-2020 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standarde obligatorii relevante (GAEC şi/sau SMR) - aplicabile│
│pachetului 8 - Cerinţele obligatorii pentru fermieri sunt │
│descrise în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării │
│rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al │
│preşedintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea │
│normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi │
│măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu │
│modificările ulterioare) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SMR 6 - PORCINE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SMR 7 - BOVINE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SMR 8 - OVINE ŞI CAPRINE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SMR 12 - PORCINE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SMR 13 - BOVINE, OVINE, CAPRINE, ECVIDEE Şl PORCINE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Activităţi minime │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Mulgerea, reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în │
│scopuri agricole. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alte cerinţe de bază naţionale/regionale relevante │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură înscrise în │
│registrul genealogic al rasei respective - secţiunea │
│principală: BOVINE: art. 1 lit. a) şi b) din Norma cu privire │
│la animalele de reproducţie din specia bovine, aprobată prin │
│Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării │
│rurale, nr. 765/2009, cu modificările ulterioare; OVINE şi │
│CAPRINE: art. 2 lit. a) şi b) din Norma cu privire la │
│animalele de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi │
│caprine, aprobată prin Ordinul MAPDR nr. 20/2006, cu │
│modificările ulterioare; ECVIDEE: art. 6 lit. a) din Legea │
│calului nr. 389/2005, cu modificările şi completările │
│ulterioare; PORCINE: art. 1 lit. a) şi c) din Norma privind │
│animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin │
│Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării │
│rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│- Obligaţia identificării animalelor: BOVINE: art. 1 lit. a) │
│din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind │
│identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată │
│cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi │
│comptările ulterioare; OVINE şi CAPRINE: art. 1 lit. a) din │
│Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind │
│identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor │
│şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea │
│unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin│
│Legea nr. 191/2012; ECVIDEE: art. 19 alin. (1) din Legea │
│zootehniei nr. 72/2002, republicată; PORCINE: art. 1 lit. a) │
│din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 23/2010, aprobată cu │
│modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012; │
│- Obligaţia ca animalele să fie cuprinse în Programul │
│acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a │
│bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,│
│protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi│
│înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi │
│ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013. │
├───────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│ │Condiţia de │ │
│Cerinţe de bază*(1) │aplicare a │Sancţiune │
│ │sancţiunii │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Animalele │
│ │ │pentru care nu │
│ │ │se respectă SMR│
│ │ │obligatorii se │
│ │ │resping la │
│ │ │plată, │
│ │ │angajamentul │
│ │ │rămâne în │
│ │ │vigoare, │
│ │ │fermierului i │
│ │Nerespectarea │se aplică │
│ │standardelor │sancţiuni │
│Respectarea standardelor │obligatorii │administrative │
│obligatorii relevante (SMR 6, │relevante │în ceea ce │
│7, 8, 12, 13 - în funcţie de │pentru │priveşte │
│specie) │animalele │animalele │
│ │aflate sub │declarate şi │
│ │angajament │sancţiuni │
│ │ │pentru │
│ │ │nerespectarea │
│ │ │standardelor │
│ │ │relevante (SMR)│
│ │ │specifice │
│ │ │fiecărui │
│ │ │pachet. Sumele │
│ │ │acordate în │
│ │ │anii precedenţi│
│ │ │nu se │
│ │ │recuperează. │
├───────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Animalele │
│ │ │pentru care nu │
│ │ │se respectă │
│ │ │activitatea │
│ │ │minimă se │
│ │ │resping la │
│ │ │plată, │
│ │ │angajamentul │
│ │Nerespectarea │rămâne în │
│Respectarea standardelor │criteriilor │vigoare, │
│obligatorii relevante privind │relevante şi a│fermierului i │
│activitatea minimă │activităţilor │se aplică │
│ │minime │sancţiuni │
│ │stabilite │administrative │
│ │ │în ceea ce │
│ │ │priveşte │
│ │ │animalele │
│ │ │declarate. │
│ │ │Sumele acordate│
│ │ │în anii │
│ │ │precedenţi nu │
│ │ │se recuperează.│
├──────────────┬────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Animalele │
│ │ │ │pentru care nu │
│ │ │ │se respectă │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │obligatorii se │
│ │ │ │resping la │
│ │Obligaţia ca │Nerespectarea │plată, │
│ │animalele să fie│cerinţei de │angajamentul │
│ │din rasă pură │bază naţionale│rămâne în │
│ │înscrise în │/regionale │vigoare, │
│ │registrul │relevante │fermierului i │
│ │genealogic al │pentru │se aplică │
│ │rasei respective│animalele │sancţiuni │
│ │- secţiunea │aflate sub │administrative │
│ │principală │angajament │în ceea ce │
│ │ │ │priveşte │
│ │ │ │animalele │
│ │ │ │declarate. │
│ │ │ │Sumele acordate│
│ │ │ │în anii │
│ │ │ │precedenţi nu │
│ │ │ │se recuperează.│
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Animalele │
│ │ │ │pentru care nu │
│ │ │ │se respectă │
│ │ │ │cerinţele │
│ │ │ │obligatorii se │
│ │ │ │resping la │
│ │ │Nerespectarea │plată, │
│ │ │cerinţei de │angajamentul │
│ │ │bază naţionale│rămâne în │
│ │Obligaţia │/regionale │vigoare, │
│ │identificării │relevante │fermierului i │
│Alte cerinţe │animalelor. │pentru │se aplică │
│de bază │ │animalele │sancţiuni │
│naţionale/ │ │aflate sub │administrative │
│regionale │ │angajament │în ceea ce │
│relevante │ │ │priveşte │
│ │ │ │animalele │
│ │ │ │declarate. │
│ │ │ │Sumele acordate│
│ │ │ │în anii │
│ │ │ │precedenţi nu │
│ │ │ │se recuperează.│
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Obligaţia ca │ │ │
│ │animalele să fie│ │ │
│ │cuprinse în │ │ │
│ │Programul │ │Animalele │
│ │acţiunilor de │ │pentru care nu │
│ │supraveghere, │ │se respectă │
│ │prevenire, │ │cerinţele │
│ │control şi │ │obligatorii se │
│ │eradicare a │ │resping la │
│ │bolilor la │Nerespectarea │plată, │
│ │animale, a celor│cerinţei de │angajamentul │
│ │transmisibile de│bază naţionale│rămâne în │
│ │la animale la │/regionale │vigoare, │
│ │om, protecţia │relevante │fermierului i │
│ │animalelor şi │pentru │se aplică │
│ │protecţia │animalele │sancţiuni │
│ │mediului, de │aflate sub │administrative │
│ │identificare şi │angajament. │în ceea ce │
│ │înregistrare a │ │priveşte │
│ │bovinelor, │ │animalele │
│ │suinelor, │ │declarate. │
│ │ovinelor, │ │Sumele acordate│
│ │caprinelor şi │ │în anii │
│ │ecvideelor, │ │precedenţi nu │
│ │aprobat prin │ │se recuperează.│
│ │Hotărârea │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │
│ │1.156/2013 │ │ │
├──────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│Cerinţe specifice angajamentului M10-P8, definite conform │
│fişei măsurii în PNDR 2014-2020 │
├───────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│Cerinţe specifice │Condiţia de │ │
│angajamentului M10-P8*(1) │aplicare a │Sancţiune │
│ │sancţiunii │ │
├──────────────┬────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Nerespectarea │1 Animalele │
│ │ │cerinţei în │pentru care nu │
│ │ │cazul unui │a fost │
│ │ │procent de │respectat │
│ │ │animale mai │ROF-ul │
│ │ │mic sau egal │registrului │
│ │ │cu 5% din │genealogic sunt│
│ │ │numărul total │excluse de la │
│ │ │de animale │plată. În plus,│
│ │ │înscris în │animalele │
│ │ │Registrul │pentru care nu │
│ │ │genealogic al │s-a respectat │
│ │ │rasei şi │cerinţa nu pot │
│ │ │solicitat în │fi folosite la │
│ │ │cadrul │înlocuire. │
│ │ │angajamentului│ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Nerespectarea │2 │
│ │ │cerinţei în │Animalele │
│ │ │cazul unui │pentru care nu │
│ │ │procent │a fost │
│ │ │cuprins între │respectat │
│ │ │5% şi cel mult│ROF-ul │
│ │ │20% din │registrului │
│ │ │numărul total │genealogic sunt│
│ │ │de animale │excluse de la │
│ │ │înscris în │plată. În plus,│
│ │Beneficiarul │Registrul │animalele │
│ │respectă │genealogic al │pentru care nu │
│ │Regulamentul de │rasei şi │s-a respectat │
│ │organizare şi │solicitat în │cerinţa nu pot │
│ │funcţionare │cadrul │fi folosite la │
│ │(ROF) a │angajamentului│înlocuire │
│ │Registrului ├──────────────┼───────────────┤
│ │genealogic al │Nerespectarea │3 │
│ │rasei, condus de│cerinţei în │Animalele │
│ │asociaţii │cazul unui │pentru care nu │
│ │acreditate de │procent │a fost │
│ │Agenţia │cuprins între │respectat │
│ │Naţională pentru│20% şi cel │ROF-ul │
│ │Zootehnie - ANZ │mult 50% din │registrului │
│ │în baza art. 5 │numărul total │genealogic sunt│
│ │lit. a) din │de animale │excluse de la │
│ │Hotărârea │înscris în │plată. În plus,│
│ │Guvernului nr. │Registrul │animalele │
│ │1.188/2014 │genealogic al │pentru care nu │
│ │privind │rasei şi │s-a respectat │
│ │organizarea şi │solicitat în │cerinţa nu pot │
│ │funcţionarea │cadrul │fi folosite la │
│ │Agenţiei │angajamentului│înlocuire │
│ │Naţionale pentru├──────────────┼───────────────┤
│ │Zootehnie "Prof.│Nerespectarea │ │
│ │dr. G.K. │cerinţei în │ │
│ │Constantinescu”,│cazul unui │ │
│ │cu modificările │procent mai │5 │
│ │şi completările │mare sau egal │În plus, │
│ │ulterioare │cu 50% din │animalele │
│ │ │numărul total │pentru care nu │
│ │ │de animale │s-a respectat │
│ │ │înscris în │cerinţa nu pot │
│ │ │Registrul │fi folosite la │
│ │ │genealogic al │înlocuire │
│ │ │rasei şi │ │
│ │ │solicitat în │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │angajamentului│ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │2/3/4/6 │
│ │ │ │În plus, │
│ │ │ │animalele │
│ │ │Repetiţie │pentru care nu │
│ │ │ │s-au respectat │
│ │ │ │cerinţele nu │
│ │ │ │pot fi folosite│
│ │ │ │la înlocuire. │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │7 │
│ │ │ │În plus, │
│ │ │ │animalele │
│ │ │Intenţie │pentru care nu │
│ │ │ │s-au respectat │
│ │ │ │cerinţele nu │
│ │ │ │pot fi folosite│
│ │ │ │la înlocuire. │
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Beneficiarul │ │ │
│ │menţine pe o │Nerespectarea │ │
│ │perioadă de 5 │cerinţei │4 │
│ │ani: numărul de │ │ │
│ │animale femele │ │ │
│ │adulte de │ │ │
│ │reproducţie ├──────────────┼───────────────┤
│ │prevăzut la │ │ │
│ │încheierea │ │ │
│ │angajamentului, │Repetiţie │5 │
│ │precum şi │ │ │
│ │descendenţii │ │ │
│ │femele, necesari│ │ │
│ │pentru ├──────────────┼───────────────┤
│ │înlocuirea │ │ │
│ │acestor animale │ │ │
│ │până la │Intenţie │7 │
│ │sfârşitul │ │ │
│ │programului. │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei prin │ │
│ │ │lipsa/ │ │
│ │ │necompletarea/│ │
│ │ │prezentarea │ │
│ │ │incompletă a │ │
│ │ │caietului de │ │
│ │ │agro-mediu │ │
│ │ │pentru anii │1 │
│ │ │precedenţi, în│ │
│ │ │cazul în care │ │
│ │ │a fost │ │
│ │ │controlat şi a│ │
│ │ │avut caietul │ │
│ │ │de agro-mediu │ │
│ │ │în anii │ │
│ │ │precedenţi │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei prin │ │
│ │ │lipsa/ │ │
│ │ │necompletarea/│ │
│ │ │prezentarea │ │
│ │ │incompletă a │ │
│ │ │caietului de │ │
│ │ │agro-mediu │ │
│ │ │pentru anii │ │
│ │ │precedenţi, în│2 │
│ │ │cazul în care │ │
│ │ │nu a fost │ │
│ │ │controlat în │ │
│ │Beneficiarii ţin│anii │ │
│ │o evidenţă a │precedenţi şi │ │
│ │activităţilor │nu prezintă │ │
│ │agricole │caietul de │ │
│ │corelate cu │agro-mediu │ │
│ │implementarea │pentru anii │ │
│ │cerinţelor de │precedenţi │ │
│ │agro-mediu. ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei prin │ │
│Cerinţe │ │lipsa/ │ │
│specifice │ │necompletarea/│ │
│angajamentelor│ │prezentarea │ │
│ │ │incompletă a │ │
│ │ │caietului de │ │
│ │ │agro-mediu │3 │
│ │ │pentru anul în│ │
│ │ │curs, în cazul│ │
│ │ │în care există│ │
│ │ │caietul de │ │
│ │ │agro-mediu în │ │
│ │ │anii │ │
│ │ │precedenţi │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei prin │ │
│ │ │lipsa/ │ │
│ │ │necompletarea/│ │
│ │ │prezentarea │ │
│ │ │incompletă a │4 │
│ │ │caietului de │ │
│ │ │agro-mediu │ │
│ │ │pentru anul în│ │
│ │ │curs şi anii │ │
│ │ │precedenţi │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │A-2-a │ │
│ │ │repetiţie/ │6 │
│ │ │intenţie │ │
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei - nu │ │
│ │ │a făcut dovada│ │
│ │ │deţinerii │ │
│ │ │competenţelor │ │
│ │ │înainte de │ │
│ │ │efectuarea │ │
│ │ │celei de-a │ │
│ │ │II-a plăţi - │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │fermierii care│ │
│ │ │aplică pentru │ │
│ │ │un număr de │ │
│ │ │animale mai │ │
│ │ │mare decât │ │
│ │ │echivalentul a│ │
│ │ │100 UVM - │ │
│ │ │similar cu │ │
│ │ │angajamente │ │
│ │ │încheiate │ │
│ │ │pentru │1 │
│ │ │suprafeţe > │ │
│ │ │300 ha sau │ │
│ │ │înainte de │ │
│ │ │efectuarea │ │
│ │ │celei de-a │ │
│ │ │III-a plăţi - │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │fermierii care│ │
│ │ │aplică pentru │ │
│ │ │un număr de │ │
│ │ │animale de cel│ │
│ │ │mult │ │
│ │ │echivalentul a│ │
│ │ │100 UVM - │ │
│ │ │similar cu │ │
│ │ │angajamente │ │
│ │ │încheiate │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │suprafeţe ≤ │ │
│ │ │300 ha. │ │
│ │Beneficiarii ├──────────────┼───────────────┤
│ │măsurii vor │Repetiţie - nu│ │
│ │trebui să facă │a făcut dovada│ │
│ │dovada deţinerii│deţinerii │ │
│ │competenţelor │competenţelor │ │
│ │necesare │înainte de │ │
│ │implementării │efectuarea │ │
│ │angajamentelor │celei de-a │ │
│ │sau să asigure │III-a plăţi - │ │
│ │expertiza │pentru │ │
│ │necesară în │fermierii care│ │
│ │domeniul │aplică pentru │ │
│ │implementării │un număr de │ │
│ │angajamentelor │animale mai │ │
│ │de agro-mediu şi│mare decât │ │
│ │climă prin │echivalentul a│ │
│ │servicii de │100 UVM - │ │
│ │consiliere sau │similar cu │ │
│ │consultanţă, │angajamente │ │
│ │care să vizeze │încheiate │ │
│ │cel puţin │pentru │3 │
│ │aspectele legate│suprafeţe > │ │
│ │de identificarea│300 ha sau │ │
│ │parcelelor │înainte de │ │
│ │agricole, │efectuarea │ │
│ │completarea şi │celei de-a │ │
│ │depunerea │IV-a plăţi - │ │
│ │angajamentelor │pentru │ │
│ │şi cererilor de │fermierii care│ │
│ │plată, măsurile │aplică pentru │ │
│ │de management │un număr de │ │
│ │aplicabile la │animale de cel│ │
│ │nivelul fermei │mult │ │
│ │necesare pentru │echivalentul a│ │
│ │conformarea la │100 UVM - │ │
│ │cerinţele de │similar cu │ │
│ │bază şi la │angajamente │ │
│ │cerinţele │încheiate │ │
│ │specifice ale │pentru │ │
│ │angajamentelor. │suprafeţe ≤ │ │
│ │ │300 ha. │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Intenţie - nu │ │
│ │ │a făcut dovada│ │
│ │ │deţinerii │ │
│ │ │competenţelor │ │
│ │ │înainte de │ │
│ │ │efectuarea │ │
│ │ │celei de-a │ │
│ │ │IV-a plăţi - │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │fermierii care│ │
│ │ │aplică pentru │ │
│ │ │un număr de │ │
│ │ │animale mai │ │
│ │ │mare decât │6 │
│ │ │echivalentul a│Se exclude de │
│ │ │100 UVM - │la plată, se │
│ │ │similar cu │închide │
│ │ │angajamente │angajamentul şi│
│ │ │încheiate │se recuperează │
│ │ │pentru │sumele plătite │
│ │ │suprafeţe > │până în acel │
│ │ │300 ha sau │moment, fără │
│ │ │înainte │aplicarea de │
│ │ │efectuarea │sancţiuni de │
│ │ │celei de-a V-a│supradeclarare.│
│ │ │plăţi - pentru│ │
│ │ │fermierii care│ │
│ │ │aplică pentru │ │
│ │ │un număr de │ │
│ │ │animale de cel│ │
│ │ │mult │ │
│ │ │echivalentul a│ │
│ │ │100 UVM - │ │
│ │ │similar cu │ │
│ │ │angajamente │ │
│ │ │încheiate │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │suprafeţe ≤ │ │
│ │ │300 ha. │ │
└──────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘

        *(1) Modalităţile de control sunt detaliate în procedurile de lucru ale APIA şi ANZ.
        *(2) În cazul acestui pachet se permite transferul total de exploataţie sau transferul de angajament la nivel de rasă, specie sau pachet. Dacă beneficiarul a notificat APIA cu privire la reducerea efectivului angajat ca urmare a unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor aflate sub angajament şi a depus la APIA documentul de înlocuire, transferul nu se poate efectua.


    SECŢIUNEA 3

    C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată
        Anual, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.
        Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.
        Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.
        Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 31 mai. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
        O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

    SECŢIUNEA 4

    D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor (pachetele 1-7 şi 9-11)
        În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    – dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    – dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

        În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.

    SECŢIUNEA 5

    E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
        Fermierii ce solicită plăţi pentru angajamente privind agro-mediu şi clima au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 cu modificările ulterioare.
        În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate aprobat prin Ordinul MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA 6

    F. Sancţiuni suplimentare
     Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - lit. d) şi punctul (2) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8 lit. e) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 a Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.
     Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor pentru pachetele 1-7 şi 9-11, lit. d) şi punctul (2) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8 lit. e) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.


    ANEXA 2

        (Anexa nr. 2 la Ordinul MADR nr. 194/2019)
             Sistemul de sancţiuni pentru măsura 11 "Agricultura ecologică"
    CAP. I

    (1) Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 11 "Agricultura ecologică", depuse de fermieri începând cu campania 2020, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului;
    – intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.

    (2) Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile.
        A doua repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată) numai în cazul în care ponderea suprafeţei afectate de neconformitatea care a generat a doua repetiţie faţă de suprafaţa declarată este mai mare sau egală cu 20%. În cazul în care această pondere nu depăşeşte 20%, neconformitatea se încadrează la repetiţie. Această prevedere se aplică doar la cerinţele specifice care se verifică şi sancţionează la nivel de parcelă, nu şi la supradeclarare;
    - amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
    – durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;
    – repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate,
    – gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.


    (3) Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:
    A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;
    B. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază;
    C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;
    D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;
    E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;
    F. sancţiuni suplimentare.

    (4) Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.
    (5) Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces. Pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale, pentru suprafeţele în cauză fermierul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.
    (6) Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:
    - decesul beneficiarului;
    – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    – o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
    – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
    – o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
    – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

    (7) În cazul în care fermierul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz fermierului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv pentru toate angajamentele încheiate. Recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    CAP. II

    SECŢIUNEA 1

    A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi (grupă de plată) este mai mică sau egală cu 0,1 suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    b) Dacă în ceea ce priveşte o grupă de culturi (grupă de plată), suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi (grupă de plată) în cauză.
    d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupa de culturi (grupă de plată) în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

    SECŢIUNEA 2

    B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Codul │Tipul sancţiunii │
│sancţiunii│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 5%│
│1 │din valoarea sprijinului pe│
│ │pachet pe anul respectiv de│
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │20% din valoarea │
│2 │sprijinului pe pachet pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │50% din valoarea │
│3 │sprijinului pe pachet pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │75% din valoarea │
│4 │sprijinului pe pachet pe │
<