Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 23 noiembrie 2021  privind procedura de control şi evaluarea unităţilor farmaceutice cu privire la Regulile de bună practică farmaceutică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 23 noiembrie 2021 privind procedura de control şi evaluarea unităţilor farmaceutice cu privire la Regulile de bună practică farmaceutică

EMITENT: Colegiul Farmaciştilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1195 bis din 17 decembrie 2021
──────────
    Conţinute de DECIZIA nr. 5 din 23 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1195 din 17 decembrie 2021.
──────────
    ANEXA 1

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

        Colegiul Farmaciştilor din judeţul ..........
        Nr. Înreg...........
        Data: ..........
                         CERERE EVALUARE / REEVALUARE
        Subsemnatul(a) .........., farmacist şef/asistent medical de farmacie şef la unitatea farmaceutică .........., telefon .........., adresă mail .........., din structura SC .........., cu sediul social în .........., J........../......./......., RO ..........,
        Solicit evaluarea/reevaluarea sediului lucrativ/punctului de lucru situat în ............, în vederea:
        [] obţinerii Certificatului de Reguli de bună practică farmaceutică şi/sau a Anexei cu valabilitate;
        [] înscrierii de menţiuni, conform Autorizaţiei de funcţionare în cazul modificării condiţiilor de autorizare;
        [] constatării remedierii deficienţelor/recalculării punctajului acordat;
        [] alte situaţii.

        Anexez prezentei următoarele documente:
    1. Structura personalului de specialitate;
    2. Copie după documentele care atestă modificările (dacă este cazul): autorizaţie de funcţionare, program de funcţionare, altele;
    3. Dovada achitării taxei de evaluare.


┌────────────────────────┬─────────────┐
│ │Farmacist şef│
│Data: │/asistent │
│........................│medical de │
│ │farmacie şef:│
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nume, prenume│
│ │………………… │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │Semnătura │
│ │………………. │
└────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 6

        Colegiul Farmaciştilor din judeţul ..........
        Nr. Proces-verbal de evaluare ..........
        Data: ..........
                        Grilă pentru certificare RBPF
                            Farmacie comunitară
        Înfiinţare-Schimbare deţinător de autorizaţie persoană juridică şi mutare-mutare farmacie
        Farmacia: ..........
        S.C...........
        Adresa farmaciei (localitatea): ..........

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│Tema de evaluare │punctaj│punctaj│
│ │ │acordat│
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│1. Firma şi emblema farmaciei │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│1.1. Firma farmaciei │ │ │
│include sintagma │ │ │
│"farmacia" şi │ │ │
│denumirea acesteia, │ │ │
│înscrisă în │ │ │
│Autorizaţia de │ │ │
│funcţionare (art. 17 │ │ │
│alin. (1) din Legea │ │ │
│farmaciei nr. 266/ │1 │ │
│2008, cu modificările │ │ │
│şi completările │ │ │
│ulterioare, │ │ │
│republicată prin Legea│ │ │
│243/11.06.2020, │ │ │
│denumită în continuare│ │ │
│"Legea farmaciei"; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.2. Farmacia are │ │ │
│afişat"emblema │ │ │
│farmaciei’’ în │ │ │
│conformitate cu art. │ │ │
│17, alin. (2) din │ │ │
│Legea farmaciei şi │ │ │
│art. 22 din Ordinul │ │ │
│M.S. nr. 444 din 25 │ │ │
│martie 2019 pentru │ │ │
│aprobarea Normelor │ │ │
│privind înfiinţarea, │ │ │
│organizarea şi │ │ │
│funcţionarea │ │ │
│unităţilor │ │ │
│farmaceutice, │1 │ │
│modificat şi completat│ │ │
│prin Ordinul M.S. 2089│ │ │
│/09 decembrie 2020, │ │ │
│denumit în continuare │ │ │
│"Norme 444" - simbolul│ │ │
│crucii cu laturile │ │ │
│intersectate în unghi │ │ │
│drept, de dimensiuni │ │ │
│egale, de minim 40 cm │ │ │
│pentru fiecare latură,│ │ │
│de culoare verde pe │ │ │
│fond alb. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│2. Autorizaţia de funcţionare │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│2.1. Farmacia deţine │ │ │
│Autorizaţia de │ │ │
│funcţionare, emisă în │ │ │
│conformitate cu art. │ │ │
│8, alin. (1), art. 10 │ │ │
│(1) din Legea │ │ │
│farmaciei art. 3, │ │ │
│alin. (13) din Norme │ │ │
│444, potrivit │ │ │
│modelului 1. Datele │ │ │
│înscrise pe │ │ │
│autorizaţie corespund │ │ │
│cu situaţia reală a │ │ │
│farmaciei: │ │ │
│a) denumirea │ │ │
│farmaciei; │ │ │
│b) denumirea persoanei│ │ │
│juridice; │0,5 │ │
│c) datele de │ │ │
│identificare fiscală │ │ │
│(CUI, J..., ), dacă │ │ │
│autorizaţia a fost │ │ │
│emisă după data │ │ │
│intrării în vigoare a │ │ │
│Ord.M.S. 2089 /09 │ │ │
│decembrie 2020, care │ │ │
│modifică Ordinul M.S. │ │ │
│444/2019; │ │ │
│d) adresa sediului │ │ │
│social; │ │ │
│e) adresa farmaciei; │ │ │
│f) numele │ │ │
│farmacistului şef; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.2. Farmacia are-dacă│ │ │
│este cazul- anexe la │ │ │
│Autorizaţia de │ │ │
│funcţionare, conform │ │ │
│art. 10, alin. (1) din│ │ │
│Legea farmaciei; art. │ │ │
│3, alin. (16) din │ │ │
│Norme 444 cu menţiuni │ │ │
│privind: │ │ │
│a) autorizarea/ │ │ │
│renunţarea la │ │ │
│activitatea de │ │ │
│receptură/laborator │ │ │
│(art. 10, alin (1) din│ │ │
│Legea farmaciei); │ │ │
│b) autorizarea/ │ │ │
│încetarea activităţii │ │ │
│online (art. 12, alin.│ │ │
│(2), art. 13, alin. │ │ │
│(1) din Norme 444); │ │ │
│c) autorizarea/ │ │ │
│desfiinţarea oficinei │ │ │
│comunitare rurale/ │1 │ │
│sezoniere, în │ │ │
│condiţiile art. 13, │ │ │
│alin. (3), (5) din │ │ │
│Legea farmaciei şi │ │ │
│art. 11, alin. (2), │ │ │
│(3) din Norme 444; │ │ │
│d) schimbarea │ │ │
│deţinătorului de │ │ │
│autorizaţie, persoană │ │ │
│juridică, cu mutare │ │ │
│sediu social cu │ │ │
│activitatea sau a │ │ │
│punctului de lucru │ │ │
│conform art. 7, alin. │ │ │
│(4) din Norme 444; │ │ │
│e) mutarea sediului │ │ │
│social cu activitatea │ │ │
│sau punctului de lucru│ │ │
│la o noua adresă │ │ │
│conform art. 19, 20 │ │ │
│din Legea farmaciei. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│3. Program de funcţionare şi afişaj │
│obligatoriu │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│3.1. Programul de │ │ │
│funcţionare al │ │ │
│farmaciei este afişat │ │ │
│la loc vizibil pe │ │ │
│vitrina farmaciei, în │0,5 │ │
│format A4 conform art.│ │ │
│21 din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.2. Programul de │ │ │
│funcţionare al │ │ │
│farmaciei este în │ │ │
│concordanţă cu numărul│ │ │
│farmaciştilor care îşi│ │ │
│desfăşoară activitatea│ │ │
│cu contract de muncă │ │ │
│sau în formă liberală,│ │ │
│conform art. 10, alin.│ │ │
│(2), lit. b), art. 15,│ │ │
│art. 18, alin. (1) din│ │ │
│Legea farmaciei; art. │5 ├───────┤
│23, alin. (1) din │ │ │
│Norme 444; Titlul XIV │ │ │
│din Legea 95/2006, │ │ │
│privind reforma în │ │ │
│domeniul sănătăţii, cu│ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
│ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.3. Farmacia are │ │ │
│afişate şi alte │ │ │
│informaţii necesare şi│ │ │
│utile populaţiei: │ │ │
│a) este/ nu este │ │ │
│autorizată cu │ │ │
│activitate receptură │ │ │
│şi laborator; │ │ │
│b) este/ nu este │ │ │
│autorizată cu │ │ │
│activitate online; │ │ │
│c) site-ul Colegiului │ │ │
│Farmaciştilor │ │ │
│teritorial cu │ │ │
│informaţia că pe acest│ │ │
│site se găseşte lista │1 │ │
│unităţilor │ │ │
│farmaceutice care │ │ │
│asigură serviciul de │ │ │
│permanenţă/ │ │ │
│semipermanenţă, │ │ │
│programul în zilele │ │ │
│nelucrătoare şi de │ │ │
│sărbători legale, │ │ │
│precum şi lista cu │ │ │
│farmaciile care au │ │ │
│activitate de │ │ │
│receptură şi │ │ │
│laborator. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│4. Amplasarea farmaciei │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│4.1. Farmacia este │ │ │
│amplasată conform │ │ │
│prevederilor art. 14, │ │ │
│alin. (1) din Legea │ │ │
│farmaciei; art. 16, │ │ │
│alin. (1) din Normele │ │ │
│444: │ │ │
│a) la parter, cu acces│ │ │
│liber şi direct din │ │ │
│stradă; │ │ │
│b) în spaţiu │ │ │
│comercial, gară, │0,5 │ │
│aerogară cu acces │ │ │
│liber şi direct din │ │ │
│stradă/acces din │ │ │
│incinta acestora; │ │ │
│c) în cadrul │ │ │
│unităţilor sanitare şi│ │ │
│centrelor comerciale │ │ │
│cu acces liber şi │ │ │
│direct din stradă/ │ │ │
│etajul I. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.2. Farmacia are │ │ │
│rampă de acces pentru │ │ │
│facilitarea accesului │ │ │
│persoanelor cu │ │ │
│dizabilităţi │0,5 │ │
│locomotorii, dacă este│ │ │
│cazul (art. 16, alin. │ │ │
│(1) din Norme 444); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.3. Farmacia este │ │ │
│complet separată de │ │ │
│incinte cu altă │ │ │
│destinaţie conform │0,5 │ │
│art. 16, alin. (2) din│ │ │
│Normele 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│5. Organizarea spaţiului- prevederi │
│generale │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│5.1. Localul farmaciei│ │ │
│are suprafaţa în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│prevederilor art. 14, │ │ │
│alin. (2) din Legea │ │ │
│farmaciei (suprafaţă │0,5 │ │
│prevăzută în │ │ │
│documentele de │ │ │
│autorizare, schiţa │ │ │
│spaţiului). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.2. Localul farmaciei│ │ │
│dispune de │ │ │
│facilităţile necesare │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii - apă │ │ │
│curentă (poate fi şi │ │ │
│din sursă proprie), │ │ │
│canalizare, │ │ │
│electricitate, │0,5 │ │
│încălzire, sistem de │ │ │
│securitate pentru │ │ │
│protecţie şi pază a │ │ │
│bunurilor şi │ │ │
│persoanelor (art. 16, │ │ │
│alin. (4) din Normele │ │ │
│444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.3. Încăperile │ │ │
│farmaciei sunt │ │ │
│suficient iluminate, │ │ │
│astfel încât permite │ │ │
│desfăşurarea în │ │ │
│condiţii optime a │0,5 │ │
│activităţii din │ │ │
│farmacie conform art. │ │ │
│17, alin. (4) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.4. Localul farmaciei│ │ │
│este dotat cu dulapuri│ │ │
│închise pentru │ │ │
│păstrarea ţinutei de │ │ │
│stradă şi a │ │ │
│echipamentului de │ │ │
│protecţie - se exclude│ │ │
│amplasarea acestui │0,5 │ │
│mobilier în oficină, │ │ │
│depozit, receptură │ │ │
│(art. 19, alin (1), │ │ │
│lit. j) din Norme │ │ │
│444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.5. Farmacia │ │ │
│comunitară este dotată│ │ │
│cu mese pentru │ │ │
│recepţia │ │ │
│medicamentelor, │ │ │
│exclusiv în receptură │0,5 │ │
│şi laborator (art. 19,│ │ │
│alin. (1), lit. i) din│ │ │
│Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.6. Mobilierul │ │ │
│farmaciei este │ │ │
│confecţionat din │ │ │
│materiale lavabile şi │ │ │
│uşor de întreţinut │0,5 │ │
│(art. 19, alin. (1) │ │ │
│din Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.7. Pardoselile │ │ │
│farmaciei sunt │ │ │
│confecţionate din │ │ │
│material uşor lavabil,│0,5 │ │
│conform art. 17, alin.│ │ │
│(4) din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6. Compartimentare, dotare şi │
│activităţi opţionale │
├──────────────────────────────────────┤
│Spaţiul farmaciei este compartimentat │
│şi organizat în concordanţă cu │
│tipurile de activităţi înscrise în │
│Autorizaţia de funcţionare şi în │
│anexele acesteia (art. 17, alin. (1), │
│art. 18, alin. (1) din Norme 444). │
├──────────────────────────────────────┤
│6.1. Oficina este destinată vânzării │
│şi eliberării medicamentelor şi a │
│altor produse permise a se elibera în │
│farmacie. │
├──────────────────────────────────────┤
│6.1.1. Oficina este organizată şi │
│dotată în conformitate cu art. 18, │
│alin. (1), pct.1. şi art. 19, alin. │
│(1) din Norme 444. │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) oficina are │ │ │
│suprafaţa conformă cu │ │ │
│prevederilor art. 18 │ │ │
│alin. (1), pct.1, lit.│ │ │
│a) din Norme 444 │ │ │
│(suprafaţă prevăzută │0,5 │ │
│în documentele de │ │ │
│autorizare, schiţa │ │ │
│spaţiului). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) este prevăzută cu │ │ │
│sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│temperaturii necesare │ │ │
│păstrării şi │ │ │
│conservării │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│celorlalte produse │ │ │
│permise a fi │ │ │
│comercializate în │0,5 │ │
│farmacia comunitară, │ │ │
│în condiţiile │ │ │
│specificate de │ │ │
│producător conform │ │ │
│art. 18, alin. (1), │ │ │
│pct.1, lit. b), art. │ │ │
│20, lit. e) din Norme │ │ │
│444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) este prevăzută cu │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură, │ │ │
│specificate de │ │ │
│producător conform │0,5 │ │
│art. 18, alin. (1), │ │ │
│pct.1. lit. b),art. │ │ │
│20, lit. e) din Norme │ │ │
│444; │ │ │
│d) Remedieri │ │ │
│deficienţe │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) este dotată cu mese│ │ │
│de oficină, cu │ │ │
│dimensiuni optime, │ │ │
│pentru eliberarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│altor produse a căror │ │ │
│eliberare este permisă│ │ │
│în farmacie, către │ │ │
│pacienţi, consilierea │0,5 │ │
│acestora, precum şi │ │ │
│instalarea caselor de │ │ │
│marcat şi a │ │ │
│computerelor conform │ │ │
│art. 19, alin. (1), │ │ │
│lit. a) din Norme 444;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│f) este dotată cu │ │ │
│rafturi, vitrine, │ │ │
│dulapuri, sertare, │ │ │
│pentru expunerea şi │ │ │
│păstrarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│celorlalte produse a │0,5 │ │
│căror eliberare este │ │ │
│permisă în farmacie │ │ │
│conform art. 19, alin │ │ │
│(1), lit. d) din Norme│ │ │
│444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│g) este dotată cu │ │ │
│dulapuri închise cu │ │ │
│cheie, │ │ │
│neinscripţionate, │ │ │
│destinate păstrării │ │ │
│medicamentelor │0,5 │ │
│stupefiante şi │ │ │
│psihotrope conform │ │ │
│art. 19, alin. (1), │ │ │
│lit. c) din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.2. Depozitul este destinat păstrării│
│medicamentelor şi a altor produse │
│permise a se elibera în farmacie. │
├──────────────────────────────────────┤
│6.2.1. Dotarea depozitului (art. 18, │
│alin. (1), pct.4, lit. b), c), d), g),│
│h), art. 20, lit. e) din Norme 444): │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură necesară │ │ │
│păstrării şi │ │ │
│conservării │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│celorlalte produse │0,5 │ │
│permise a se elibera │ │ │
│în farmacia │ │ │
│comunitară, în │ │ │
│condiţii specificate │ │ │
│de producător; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) dispozitiv de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │0,5 │ │
│temperatură; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) dulapuri cu cheie, │ │ │
│neinscripţionate │ │ │
│(mobilier specific) │ │ │
│pentru depozitarea │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│regim special, │0,5 │ │
│respectiv medicamente │ │ │
│psihotrope şi │ │ │
│stupefiante, care stau│ │ │
│în permanenţă închise.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) echipament pentru │ │ │
│depozitarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│altor produse care │ │ │
│impun condiţii │0,5 │ │
│speciale de conservare│ │ │
│(frigider); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) rafturi metalice cu│ │ │
│blaturi uşor de │ │ │
│curăţat, paleţi dacă │0,5 │ │
│este cazul. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.2.2. Depozitul nu │ │ │
│este spaţiu de trecere│ │ │
│conform art. 17, alin.│1 │ │
│(5) din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.2.3. Spaţiul de │ │ │
│depozitare are │ │ │
│suprafaţa totală │ │ │
│conformă cu │ │ │
│prevederile art. 18 │ │ │
│alin. (1), pct.4, lit.│1 │ │
│a) din Norme 444 │ │ │
│(suprafaţă prevăzută │ │ │
│în schiţa spaţiului). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.3. Receptura/ laboratorul - încăpere│
│/încăperi aferente activităţii de │
│receptură şi laborator, destinată │
│preparării formulelor magistrale şi │
│oficinale, cu Reguli de bună practică │
│specifice │
├──────────────────────────────────────┤
│6.3.1.Receptura/ laboratorul se │
│organizează şi se dotează conform art.│
│18, alin. (1), pct.2. şi 3, art. 19 şi│
│20 din Norme 444: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│temperaturii şi │ │ │
│umidităţii, pentru │ │ │
│păstrarea şi │ │ │
│conservarea materiilor│ │ │
│prime, în condiţiile │0,5 │ │
│prevăzute de │ │ │
│producător conform │ │ │
│art. 18, alin. (1), │ │ │
│pct. 2. lit. b) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) dispozitive de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură şi │ │ │
│umiditate create │0,5 │ │
│conform art. 18, alin.│ │ │
│(1), pct.2, lit. b din│ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) aparatură pentru │ │ │
│conservarea │ │ │
│medicamentelor │ │ │
│preparate/materiilor │ │ │
│prime şi a altor │ │ │
│produse ce necesită │ │ │
│temperatură controlată│0,5 │ │
│(frigider sau vitrină │ │ │
│frigorifică) conform │ │ │
│art. 20, lit. a) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) dulapuri pentru │ │ │
│păstrarea materiilor │ │ │
│prime, ambalajelor şi │ │ │
│etichetelor, precum şi│ │ │
│dulapuri cu cheie │ │ │
│pentru păstrarea │ │ │
│materiilor prime care │0,5 │ │
│se supun unor │ │ │
│prevederi legislative │ │ │
│speciale conform art. │ │ │
│19, alin. (1) lit. g) │ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) masă de receptură │ │ │
│cu dimensiuni şi │ │ │
│concepţie care asigură│ │ │
│funcţionalitatea │ │ │
│acesteia conform art. │0,5 │ │
│19, alin. (1), lit. f)│ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│f) sursă de apă, gaz, │ │ │
│electricitate necesare│ │ │
│preparării formulelor │ │ │
│magistrale şi/sau │ │ │
│formulelor oficinale │0,5 │ │
│conform art. 19, alin.│ │ │
│(1), pct.3 din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│g) aparatură pentru │ │ │
│efectuarea │ │ │
│operaţiunilor la cald │ │ │
│conform art. 20, lit. │0,5 │ │
│c) din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│h) aparatură pentru │ │ │
│cântărit, verificată │ │ │
│metrologic şi cu │ │ │
│certificat de │ │ │
│conformitate, │ │ │
│incluzând şi o balanţă│0,5 │ │
│cu sensibilitate la a │ │ │
│doua zecimală conform │ │ │
│art. 20, lit. d) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│i) recipiente din │ │ │
│sticlă sau porţelan │ │ │
│pentru stocarea │ │ │
│materiilor prime; │ │ │
│veselă, ustensile şi │ │ │
│materiale necesare │0,5 │ │
│preparării formulelor │ │ │
│magistrale şi │ │ │
│oficinale - art. 20, │ │ │
│lit. g) din Norme 444;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│j) deţine literatură │ │ │
│de specialitate │ │ │
│necesară activităţii │ │ │
│de receptură: │ │ │
│Farmacopeea Romană │0,5 │ │
│ediţia a X-a, Tehnică │ │ │
│farmaceutică, etc. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.3.2. Receptura/ │ │ │
│laboratorul este │ │ │
│organizată într-un │ │ │
│spaţiu cu o suprafaţă │ │ │
│care respectă │1 │ │
│prevederile art. 18, │ │ │
│alin. (3) din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.3.3.Receptura/ │ │ │
│laboratorul nu poate │ │ │
│fi spaţiu de trecere │ │ │
│(art. 17, alin. (5), │1 │ │
│art. 18, alin. (2) din│ │ │
│Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.4. Spaţiu destinat activităţii │
│online - activitate opţională de │
│vânzare şi eliberare prin intermediul │
│serviciilor informaţionale a │
│medicamentelor care se acordă fără │
│prescripţie medicală; Reguli de bună │
│practică specifice │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│6.4.1. Farmacia cu │ │ │
│activitate online: │ │ │
│a) respectă │ │ │
│prevederile │ │ │
│legislative în vigoare│ │ │
│referitor la numele │ │ │
│farmaciei conform art.│ │ │
│38 din Norme 444. │ │ │
│b) este înfiinţată, │ │ │
│organizată şi │1 │ │
│funcţionează într-un │ │ │
│spaţiu care respectă │ │ │
│prevederile art. 2^1 │ │ │
│din Legea farmaciei; │ │ │
│art. 1, lit. g) şi │ │ │
│art. 31, alin. (1) din│ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.2. Activitatea de │ │ │
│vânzare şi eliberare │ │ │
│prin intermediul │ │ │
│serviciilor societăţii│ │ │
│informaţionale se face│ │ │
│numai în prezenţa │ │ │
│farmacistului │1 │ │
│responsabil (programul│ │ │
│de lucru al │ │ │
│farmacistului │ │ │
│responsabil) conform │ │ │
│art. 37 din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.3. Farmacia cu │ │ │
│activitate online este│ │ │
│dotată (art. 31, alin.│ │ │
│(2), lit. a) - d) din │ │ │
│Norme 444) cu: │ │ │
│a) mobilier │ │ │
│corespunzător │ │ │
│operaţiunilor de │ │ │
│ambalare şi depozitare│ │ │
│a coletelor; │ │ │
│b) aparatură care │ │ │
│asigură şi │ │ │
│monitorizează │ │ │
│temperatura; │1 │ │
│c) alte mijloace │ │ │
│pentru păstrarea │ │ │
│medicamentelor în │ │ │
│condiţiile prevăzute │ │ │
│de producător; │ │ │
│d) calculator, acces │ │ │
│la internet şi orice │ │ │
│alt echipament necesar│ │ │
│acestei activităţi │ │ │
│(mobilier │ │ │
│corespunzător). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.4. Farmacia cu │ │ │
│activitate online are │ │ │
│contract cu o firmă de│ │ │
│transport, care poate │ │ │
│asigura condiţiile de │ │ │
│conservare specificate│ │ │
│de producător, precum │ │ │
│şi protejarea │ │ │
│coletelor care conţin │0,5 │ │
│medicamentele │ │ │
│comandate, împotriva │ │ │
│deteriorării, │ │ │
│falsificării şi │ │ │
│furtului conform art. │ │ │
│40, alin. (2), (4) din│ │ │
│Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.5. Farmacistul │ │ │
│responsabil de │ │ │
│vânzarea şi eliberarea│ │ │
│prin intermediul │ │ │
│serviciilor societăţii│ │ │
│informaţionale a │ │ │
│medicamentului face │ │ │
│dovada deţinerii │ │ │
│pentru a folosi, în │ │ │
│relaţia cu pacienţii, │ │ │
│chestionarul pentru │ │ │
│eliberarea │ │ │
│medicamentelor, │0,5 │ │
│prevăzut la art. 32, │ │ │
│alin. (1) lit. d) din │ │ │
│Normele 444, │ │ │
│chestionar în care │ │ │
│pacientul să indice │ │ │
│data naşterii, │ │ │
│greutatea, înălţimea, │ │ │
│sexul, tratamente │ │ │
│curente, antecedente │ │ │
│alergice, starea de │ │ │
│sarcină. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.5. Biroul │ │ │
│farmacistului şef este│ │ │
│astfel amplasat astfel│ │ │
│încât permite │ │ │
│exercitarea │ │ │
│atribuţiilor de │ │ │
│coordonare a │ │ │
│activităţii farmaciei │ │ │
│şi a personalului, │ │ │
│conform art. 18, alin.│ │ │
│(5) din Norme 444 şi │ │ │
│este dotat cu: │ │ │
│a) mobilier şi │1 │ │
│echipamente necesare │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii specifice │ │ │
│de coordonare; │ │ │
│b) mobilier specific │ │ │
│păstrării documentelor│ │ │
│conform art. 19, alin.│ │ │
│(1), lit. k) şi art. │ │ │
│25, alin. (2) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.6. Spaţiul de │ │ │
│confidenţialitate este│ │ │
│organizat conform art.│ │ │
│18, alin (1), lit. c) │ │ │
│din Norme 444: │ │ │
│a) în incinta │1 │ │
│oficinei; │ │ │
│b) în biroul │ │ │
│farmacistului şef. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.7. Grup sanitar │ │ │
│Remedieri deficienţe [│1 │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│7. Personalul de specialitate │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│7.1. Personalul de │ │ │
│specialitate este │ │ │
│format din farmacist │ │ │
│şef/ farmacişti şi │ │ │
│asistenţi medicali de │ │ │
│farmacie, conform art.│ │ │
│16 alin. (1), lit. a),│ │ │
│b), c) din Legea │ │ │
│farmaciei, art. 23, │ │ │
│alin. (1) din Norme │ │ │
│444 care deţin: │ │ │
│a) contract de muncă │ │ │
│sau dovada exercitării│ │ │
│profesiei în formă │ │ │
│liberală conform art. │ │ │
│567, alin. (1), (2) │1 │ │
│din Legea 95/2006 │ │ │
│privind reforma în │ │ │
│domeniul sănătăţii │ │ │
│-Titlul XIV, art. 10 │ │ │
│alin. (2), lit. (b) │ │ │
│din Legea farmaciei; │ │ │
│b) certificatul │ │ │
│privind dreptul de │ │ │
│exercitare a │ │ │
│profesiei, vizat │ │ │
│pentru anul în curs │ │ │
│conform art. 23, alin.│ │ │
│(3) din Legea │ │ │
│farmaciei. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.2. Farmacistul şef, │ │ │
│farmacistul şi │ │ │
│farmacistul │ │ │
│responsabil (online) │ │ │
│au Fişă de atribuţii │ │ │
│profesionale, vizată │ │ │
│de Colegiul │ │ │
│Farmaciştilor, conform│ │ │
│prevederilor legale, │0,5 │ │
│art. 589, lit. (g) din│ │ │
│Legea 95/2006 privind │ │ │
│reforma în domeniul │ │ │
│sănătăţii şi art. 3, │ │ │
│lit. (5), alin. i) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.3. Echipamentul de │ │ │
│protecţie al │ │ │
│personalului de │ │ │
│specialitate (ţinuta │ │ │
│profesională) este │ │ │
│format din: halat alb │ │ │
│şi ecuson, plasat la │ │ │
│loc vizibil pentru │ │ │
│pacient, inscripţionat│ │ │
│cu: nume, prenume, │1 │ │
│calificare, titlu │ │ │
│profesional, precum şi│ │ │
│numele farmaciei │ │ │
│conform art. 16, alin.│ │ │
│(4) din Legea │ │ │
│farmaciei, art. 23 │ │ │
│alin. (8) din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│8 . Reguli de bună practică │
│farmaceutică - prevederi generale │
├──────────────────────────────────────┤
│Activitatea farmaciei comunitare se │
│desfăşoară în conformitate cu Regulile│
│de bună practică farmaceutică, │
│elaborate de Ministerul Sănătăţii în │
│colaborare cu Colegiul Farmaciştilor │
│din România (art. 8, alin. (3) din │
│Legea farmaciei). │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│8.1. În farmacie │ │ │
│există dosarul cu │ │ │
│procedurile RBPF │ │ │
│necesare desfăşurării │1 │ │
│activităţii specifice.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.2. Farmacia deţine, │ │ │
│în format letric sau │ │ │
│electronic: │ │ │
│a) literatura de │ │ │
│specialitate care │ │ │
│asigură informarea │ │ │
│personalului de │ │ │
│specialitate în │ │ │
│legătură cu orice │ │ │
│aspect legat de │ │ │
│acţiunea şi de │ │ │
│administrarea │ │ │
│medicamentului (art. │ │ │
│25, alin. (3) din │ │ │
│Norme 444). │1 │ │
│b) legislaţia │ │ │
│farmaceutică necesară │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii: Legea │ │ │
│farmaciei 266/2008, │ │ │
│Normele 444/2019, OMS │ │ │
│75/2010, Legea 339/ │ │ │
│2005, Titlul XIV din │ │ │
│Legea 95/2006 privind │ │ │
│reforma în domeniul │ │ │
│sănătăţii, Statutul │ │ │
│CFR, Codul deontologic│ │ │
│al farmacistului. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.3. Farmacia are │ │ │
│implementată procedura│ │ │
│de verificare a │ │ │
│elementelor de │ │ │
│siguranţă şi │ │ │
│autenticitate a │ │ │
│medicamentelor ce │ │ │
│prezintă cod unic de │ │ │
│identificare │1 │ │
│înregistrat în │ │ │
│Sistemul Naţional de │ │ │
│Verificare a │ │ │
│Medicamentelor, │ │ │
│înainte de eliberarea │ │ │
│către pacient. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.3. Farmacia deţine │ │ │
│documente pentru │ │ │
│evidenţa eliberării │ │ │
│din farmacie a │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│regim controlat │ │ │
│(registrul pentru │ │ │
│evidenţa │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│substanţe stupefiante,│ │ │
│prescripţiile pe baza │ │ │
│cărora s-au eliberat │ │ │
│medicamente │ │ │
│psihotrope, respectiv │ │ │
│stupefiante sau din │ │ │
│alte grupe terapeutice│0,5 │ │
│care se eliberează pe │ │ │
│bază de prescripţie │ │ │
│medicală care se │ │ │
│reţine în farmacie) │ │ │
│conform art. 25, alin.│ │ │
│(1), lit. c) din Norme│ │ │
│444 şi art. 56, 57, │ │ │
│58, din Normele 1915 │ │ │
│la Legea nr. 339. │ │ │
│Eliberarea │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│substanţe stupefiante │ │ │
│se face strict de │ │ │
│către farmacist. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.4.Farmacia deţine │ │ │
│contract: │ │ │
│a) cu o firmă de │ │ │
│distrugere a │ │ │
│deşeurilor │ │ │
│farmaceutice; │ │ │
│b) contract/act │0,5 │ │
│adiţional la contract │ │ │
│cu o firmă │ │ │
│specializată pentru │ │ │
│dezinsecţie şi │ │ │
│deratizare. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│Punctaj ........................ │
└──────────────────────────────────────┘


┌────────────────────────────────┬─────┐
│Farmacie fără receptură, (fără │maxim│
│cap. 6.3), fără online (fără │- 32 │
│cap. 6.4) │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Farmacie fără receptură (fără │maxim│
│cap. 6.3), cu online │- 36 │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Farmacie cu receptură, fără │maxim│
│online(fără cap. 6.4) │- 39 │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Farmacie cu receptură, cu online│maxim│
│ │- 43 │
└────────────────────────────────┴─────┘


┌───────────────────────┬────────────────────────────┐
│Comisia de evaluare: │Farmacist şef │
├───────────────────────┼────────────────────────────┤
│Nume, prenume, │Nume, prenume, semnătură │
│semnătură: │ │
├───────────────────────┼────────────────────────────┤
│Farm. │............................│
│.......................│ │
├───────────────────────┼────────────────────────────┤
│Farm. │ │
│.......................│ │
└───────────────────────┴────────────────────────────┘

        Regulile care au în text sintagma "dacă este cazul", vor fi punctate conform constatărilor, iar farmaciile la care NU ESTE CAZUL vor primi din oficiu punctajul aferent.
        O copie a prezentei grile, completată şi semnată rămâne în farmacia comunitară evaluată.

        Colegiul Farmaciştilor din judeţul ..........
        Nr. Proces-verbal de evaluare ..........
        Data: ..........
            Grilă de evaluare periodică/anuală pentru certificare RBPF
                              Farmacie comunitară
        Farmacia comunitară ..........
        S.C...........
        Adresa farmaciei (localitatea) ..........

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│Tema de evaluare │punctaj│punctaj│
│ │ │acordat│
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│1. Firma şi emblema farmaciei │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│1.1. Firma farmaciei │ │ │
│include sintagma │ │ │
│"farmacia" şi │ │ │
│denumirea acesteia, │ │ │
│înscrisă în │ │ │
│Autorizaţia de │ │ │
│funcţionare conform │ │ │
│art. 17, alin. (1) din│ │ │
│Legea farmaciei nr. │ │ │
│266/2008, cu │1 │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, │ │ │
│republicată prin Legea│ │ │
│243/11.06.2020, │ │ │
│denumită în continuare│ │ │
│"Legea farmaciei". │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.2. Farmacia are │ │ │
│afişată "emblema │ │ │
│farmaciei’’ în │ │ │
│conformitate cu art. │ │ │
│17, alin. (2) din │ │ │
│Legea farmaciei şi │ │ │
│art. 22 din Ordinul │ │ │
│M.S. nr. 444 din 25 │ │ │
│martie 2019 pentru │ │ │
│aprobarea Normelor │ │ │
│privind înfiinţarea, │ │ │
│organizarea şi │ │ │
│funcţionarea │ │ │
│unităţilor │ │ │
│farmaceutice, │1 │ │
│modificat şi completat│ │ │
│prin Ordinul M.S. 2089│ │ │
│/09 decembrie 2020 - │ │ │
│denumit în continuare │ │ │
│"Norme 444" - simbolul│ │ │
│crucii cu laturile │ │ │
│intersectate în unghi │ │ │
│drept, de dimensiuni │ │ │
│egale, de minim 40 cm │ │ │
│pentru fiecare latură,│ │ │
│de culoare verde pe │ │ │
│fond alb. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│2. Autorizaţia de funcţionare │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│2.1. Farmacia deţine │ │ │
│Autorizaţia de │ │ │
│funcţionare, emisă în │ │ │
│conformitate cu art. │ │ │
│8, alin. (1), art. 10,│ │ │
│alin. (1) din Legea │ │ │
│farmaciei, art. 3, │ │ │
│alin. (13) din Norme │ │ │
│444, potrivit │ │ │
│modelului 1. Datele │ │ │
│înscrise pe │ │ │
│autorizaţie, corespund│ │ │
│cu situaţia reală a │ │ │
│farmaciei: │ │ │
│a) denumirea │ │ │
│farmaciei; │ │ │
│b) denumirea persoanei│ │ │
│juridice; │0,5 │ │
│c) datele de │ │ │
│identificare fiscală │ │ │
│(CUI, J..., ), dacă │ │ │
│autorizaţia a fost │ │ │
│emisă după data │ │ │
│intrării în vigoare a │ │ │
│Ord. M.S. 2089/09 │ │ │
│decembrie 2020, care │ │ │
│modifică Ordinul. M.S.│ │ │
│444/2019; │ │ │
│d) adresa sediului │ │ │
│social; │ │ │
│e) adresa farmaciei; │ │ │
│f) numele │ │ │
│farmacistului şef. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.2. Farmacia are │ │ │
│anexe, dacă este │ │ │
│cazul, la Autorizaţia │ │ │
│de funcţionare, │ │ │
│conform art. 10, alin.│ │ │
│(1) din Legea │ │ │
│farmaciei; art. 3, │ │ │
│alin. (16) din Norme │ │ │
│444 cu menţiuni │ │ │
│privind: │ │ │
│f) autorizarea/ │ │ │
│renunţarea la │ │ │
│activitatea de │ │ │
│receptură/laborator │ │ │
│(art. 10, alin. (1) │ │ │
│din Legea farmaciei); │1 │ │
│g) autorizarea/ │ │ │
│încetarea activităţii │ │ │
│online (art. 12, alin.│ │ │
│(2), art. 13, alin. │ │ │
│(1) din Norme 444); │ │ │
│h) autorizarea/ │ │ │
│desfiinţarea oficinei │ │ │
│comunitare rurale/ │ │ │
│sezoniere, în │ │ │
│condiţiile art. 13, │ │ │
│alin. (3), (5) din │ │ │
│Legea farmaciei şi │ │ │
│art. 11, alin. (2), │ │ │
│(3) din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.3. Farmacia are │ │ │
│anexe, dacă este │ │ │
│cazul, la Autorizaţia │ │ │
│de funcţionare privind│ │ │
│orice modificare │ │ │
│ulterioară a │0,5 │ │
│condiţiilor iniţiale │ │ │
│de autorizare, conform│ │ │
│art. 3, alin. (16) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│3. Program de funcţionare şi afişaj │
│obligatoriu │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│3.1. Programul de │ │ │
│funcţionare al │ │ │
│farmaciei este afişat │ │ │
│la loc vizibil pe │0,5 │ │
│vitrina farmaciei, în │ │ │
│format A4 conform art.│ │ │
│21 din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe □│ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.2. Programul de fun[│ │ │
│]ţionare al farmaciei │ │ │
│este în concordanţă cu│ │ │
│numărul farmaciştilor │ │ │
│care îşi desfăşoară │ │ │
│activitatea cu │ │ │
│contract de muncă sau │ │ │
│în formă liberală │ │ │
│conform art. 10, alin.│ │ │
│(2), lit. b), art. 15,│ │ │
│art. 18, alin. (1) din│5 │ │
│Legea farmaciei, art. │ │ │
│23, alin. (1) din │ │ │
│Norme 444, Titlul XIV │ │ │
│din Legea 95/2006, │ │ │
│privind reforma în │ │ │
│domeniul sănătăţii, cu│ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.3. Farmacia are │ │ │
│afişate şi alte │ │ │
│informaţii necesare şi│ │ │
│utile populaţiei: │ │ │
│d) este/nu este │ │ │
│autorizată cu │ │ │
│activitate receptură │ │ │
│şi laborator; │ │ │
│e) este/nu este │ │ │
│autorizată cu │ │ │
│activitate online; │ │ │
│c) site-ul Colegiului │ │ │
│Farmaciştilor │ │ │
│teritorial cu │ │ │
│informaţia că pe acest│ │ │
│site se găseşte lista │1 │ │
│unităţilor │ │ │
│farmaceutice care │ │ │
│asigură serviciul de │ │ │
│permanenţă/ │ │ │
│semipermanenţă, │ │ │
│programul în zilele │ │ │
│nelucrătoare şi de │ │ │
│sărbători legale, │ │ │
│precum şi lista cu │ │ │
│farmaciile care au │ │ │
│activitate de │ │ │
│receptură şi │ │ │
│laborator. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.4. Farmacia │ │ │
│participă, dacă este │ │ │
│cazul, la asigurarea │ │ │
│asistenţei │ │ │
│farmaceutice a │ │ │
│populaţiei în timpul │ │ │
│nopţii sau în zilele │ │ │
│nelucrătoare şi de │ │ │
│sărbători legale, │0,5 │ │
│conform modalităţii │ │ │
│stabilite de Colegiul │ │ │
│Farmaciştilor, în │ │ │
│condiţiile art. 18, │ │ │
│alin. (2), (3) din │ │ │
│Legea farmaciei. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.5. Farmacia │ │ │
│participă la programe │ │ │
│şi campanii de │ │ │
│promovare şi ocrotire │ │ │
│a sănătăţii │ │ │
│populaţiei, în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│competenţele │0,5 │ │
│profesionale ale │ │ │
│personalului acesteia,│ │ │
│când este cazul, în │ │ │
│condiţiile art. 2, │ │ │
│alin. (6) din Legea │ │ │
│farmaciei. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│8. Amplasarea farmaciei │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│4.1. Farmacia este │ │ │
│amplasată conform │ │ │
│prevederilor art. 14, │ │ │
│alin. (1) din Legea │ │ │
│farmaciei, art. 16, │ │ │
│alin. (1) din Normele │ │ │
│444: │ │ │
│a) la parter, cu acces│ │ │
│liber şi direct din │ │ │
│stradă; │ │ │
│b) în spaţiu │ │ │
│comercial, gară, │0,5 │ │
│aerogară cu acces │ │ │
│liber şi direct din │ │ │
│stradă/acces din │ │ │
│incinta acestora; │ │ │
│c) în cadrul │ │ │
│unităţilor sanitare şi│ │ │
│centrelor comerciale │ │ │
│cu acces liber şi │ │ │
│direct din stradă/ │ │ │
│etajul I. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.2.Farmacia are rampă│ │ │
│de acces pentru │ │ │
│facilitarea accesului │ │ │
│persoanelor cu │ │ │
│dizabilităţi │ │ │
│locomotorii - dacă │0,5 │ │
│este cazul (art. 16, │ │ │
│alin. (1) din Norme │ │ │
│444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.3. Farmacia este │ │ │
│complet separată de │ │ │
│incinte cu altă │ │ │
│destinaţie conform │0,5 │ │
│art. 16, alin. (2) din│ │ │
│Normele 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│9. Organizarea spaţiului - prevederi │
│generale │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│5.1. Localul farmaciei│ │ │
│are suprafaţa în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│prevederilor art. 14, │ │ │
│alin. (2) din Legea │ │ │
│farmaciei (suprafaţă │0,5 │ │
│prevăzută în │ │ │
│documentele de │ │ │
│autorizare, schiţa │ │ │
│spaţiului). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.2. Localul farmaciei│ │ │
│dispune de │ │ │
│facilităţile necesare │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii - apă │ │ │
│curentă (poate fi şi │ │ │
│din sursă proprie), │ │ │
│canalizare, │ │ │
│electricitate, │0,5 │ │
│încălzire, sistem de │ │ │
│securitate pentru │ │ │
│protecţie şi pază a │ │ │
│bunurilor şi │ │ │
│persoanelor (art. 16, │ │ │
│alin. (4) din Normele │ │ │
│444). │ │ │
│Măsuri corective [ ] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.3. Farmacia are │ │ │
│organizat în oficină, │ │ │
│dacă este cazul, │ │ │
│spaţii distincte, │ │ │
│specifice pentru │ │ │
│următoarele activităţi│ │ │
│prevăzute în Legea │ │ │
│farmaciei art. 2 alin.│ │ │
│(1), lit. d) şi g): │ │ │
│a) vânzarea şi │ │ │
│eliberarea │ │ │
│medicamentelor de uz │ │ │
│veterinar; │ │ │
│b) farmacia are │ │ │
│organizat un spaţiu │0,5 │ │
│distinct, cu acces din│ │ │
│oficină, pentru │ │ │
│testarea unor │ │ │
│parametri biologici cu│ │ │
│aparatură destinată │ │ │
│utilizării individuale│ │ │
│de către pacienţi, │ │ │
│precum şi │ │ │
│administrarea de │ │ │
│vaccinuri numai în │ │ │
│condiţiile prevăzute │ │ │
│prin Ordin al │ │ │
│ministrului sănătăţii.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.4. Încăperile │ │ │
│farmaciei sunt │ │ │
│suficient iluminate, │ │ │
│astfel încât permite │ │ │
│desfăşurarea în │ │ │
│condiţii optime a │0,5 │ │
│activităţii din │ │ │
│farmacie conform art. │ │ │
│17, alin. (4) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.5. Localul farmaciei│ │ │
│este dotat cu dulapuri│ │ │
│închise pentru │ │ │
│păstrarea ţinutei de │ │ │
│stradă şi a │ │ │
│echipamentului de │ │ │
│protecţie - se exclude│ │ │
│amplasarea acestui │0,5 │ │
│mobilier în oficină, │ │ │
│depozit, receptură │ │ │
│(art. 19, alin. (1), │ │ │
│lit. j) din Norme │ │ │
│444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.6. Localul farmaciei│ │ │
│deţine mobilier │ │ │
│destinat asigurării │ │ │
│programului de gardă, │ │ │
│dacă este cazul, se │ │ │
│exclude amplasarea │ │ │
│acestui mobilier în │0,5 │ │
│oficină, depozit, │ │ │
│receptură conform art.│ │ │
│19, alin. (1), lit. e)│ │ │
│din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.7. Farmacia │ │ │
│comunitară este dotată│ │ │
│cu mese pentru │ │ │
│recepţia │ │ │
│medicamentelor, │ │ │
│exclusiv în receptură │0,5 │ │
│şi laborator (art. 19,│ │ │
│alin. (1), lit. i) din│ │ │
│Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.8. Mobilierul │ │ │
│farmaciei este │ │ │
│confecţionat din │ │ │
│materiale lavabile şi │ │ │
│uşor de întreţinut │0,5 │ │
│(art. 19, alin. (1) │ │ │
│din Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.9. Pardoselile │ │ │
│farmaciei sunt │ │ │
│confecţionate din │ │ │
│material uşor lavabil,│ │ │
│conform │0,5 │ │
│reglementărilor art. │ │ │
│17, alin. (4) din │ │ │
│Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.10. Spaţiul │ │ │
│farmaciei este │ │ │
│igienizat │ │ │
│corespunzător, astfel │ │ │
│încât permite │ │ │
│desfăşurarea în │0,5 │ │
│condiţii optime a │ │ │
│activităţii din │ │ │
│farmacie. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│10. Compartimentare, dotare şi │
│activităţi opţionale │
├──────────────────────────────────────┤
│Spaţiul farmaciei este compartimentat │
│şi organizat în concordanţă cu │
│tipurile de activităţi înscrise în │
│Autorizaţia de funcţionare şi în │
│anexele acesteia (art. 17, alin. (1), │
│art. 18, alin. (1) din Norme 444). │
├──────────────────────────────────────┤
│6.1. Oficina este destinată vânzării │
│şi eliberării medicamentelor şi a │
│altor produse permise a se elibera în │
│farmacie. │
├──────────────────────────────────────┤
│6.1.1. Oficina este organizată şi │
│dotată în conformitate cu art. 18, │
│alin. (1), pct.1. şi art. 19, alin. │
│(1) din Norme 444. │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) oficina are │ │ │
│suprafaţa conformă cu │ │ │
│prevederile art. 18 │ │ │
│alin. (1), pct.1, lit.│ │ │
│a) din Norme 444 │ │ │
│(suprafaţă prevăzută │0,5 │ │
│în documentele de │ │ │
│autorizare, schiţa │ │ │
│spaţiului). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) este prevăzută cu │ │ │
│sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│temperaturii necesare │ │ │
│păstrării şi │ │ │
│conservării │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│celorlalte produse │ │ │
│permise a fi │ │ │
│comercializate în │0,5 │ │
│farmacia comunitară, │ │ │
│în condiţiile │ │ │
│specificate de │ │ │
│producător conform │ │ │
│art. 18, alin. (1), │ │ │
│pct.1, lit. b), art. │ │ │
│20, lit. e); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) este prevăzută cu │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură, │ │ │
│specificate de │ │ │
│producător conform │0,5 │ │
│art. 18, alin. (1), │ │ │
│pct.1. lit. b), art. │ │ │
│20, lit. e) din Norme │ │ │
│444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) este dotată cu mese│ │ │
│de oficină, a căror │ │ │
│dimensiune şi mod de │ │ │
│realizare permit │ │ │
│eliberarea │ │ │
│medicamentelor către │ │ │
│pacienţi, consilierea │ │ │
│acestora, precum şi │0,5 │ │
│instalarea caselor de │ │ │
│marcat şi a │ │ │
│computerelor conform │ │ │
│art. 19, alin. (1), │ │ │
│lit. a) din Norme 444;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) este dotată cu │ │ │
│rafturi, vitrine, │ │ │
│dulapuri, sertare, │ │ │
│pentru expunerea şi │ │ │
│păstrarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│celorlalte produse a │0,5 │ │
│căror eliberare este │ │ │
│permisă în farmacie │ │ │
│conform art. 19, alin.│ │ │
│(1), lit. d) din Norme│ │ │
│444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│f) este dotată cu │ │ │
│dulapuri închise cu │ │ │
│cheie, │ │ │
│neinscripţionate, │ │ │
│destinate păstrării │ │ │
│medicamentelor │ │ │
│stupefiante şi │ │ │
│psihotrope, iar cheia │0,5 │ │
│va fi păstrată şi │ │ │
│utilizată conform │ │ │
│prevederilor legale │ │ │
│conform art. 19, alin.│ │ │
│(1), lit. c) din Norme│ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.2. Depozitul este destinat păstrării│
│medicamentelor şi a altor produse │
│permise a se elibera în farmacie. │
├──────────────────────────────────────┤
│6.2.1 Organizarea depozitului (art. │
│18, alin. (1), pct. 4, lit. e), f), h)│
│din Norme 444): │
│Depozitul este prevăzut cu: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) zona destinată │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor; │0,5 │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) zona special │ │ │
│dedicată păstrării │ │ │
│medicamentelor │ │ │
│expirate şi/sau celor │ │ │
│care se află în │ │ │
│procesul de retragere │0,5 │ │
│conform art. 18 alin. │ │ │
│(1) pct. 4, lit. e) │ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) zone distincte şi │ │ │
│inscripţionate pentru │ │ │
│depozitarea celorlalte│ │ │
│produse, altele decât │ │ │
│medicamente, aflate în│ │ │
│obiectul de activitate│ │ │
│al farmaciei, în cazul│0,5 │ │
│în care le deţin │ │ │
│conform art. 18, alin.│ │ │
│(1) pct.4, lit. f) din│ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) zona specială │ │ │
│dedicată păstrării │ │ │
│medicamentelor pentru │ │ │
│care există suspiciuni│ │ │
│cu privire la │ │ │
│autenticitate conform │0,5 │ │
│art. 18, alin. (1) │ │ │
│pct.4, lit. h) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.2.2. Dotarea depozitului (art. 18, │
│alin. (1), pct.4, lit. b), c), g), │
│art. 19 lit. c), h) din Norme 444): │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură necesară │ │ │
│păstrării şi │ │ │
│conservării │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│celorlalte produse │ │ │
│permise a se elibera │0,5 │ │
│în farmacia │ │ │
│comunitară, în │ │ │
│condiţii specificate │ │ │
│de producător conform │ │ │
│art. 18 alin. (1), │ │ │
│pct. 4 lit. b) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) dispozitiv de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură conform │ │ │
│art. 18 alin. (1), │0,5 │ │
│pct. 4 lit. c) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) echipament pentru │ │ │
│depozitarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│altor produse care │ │ │
│impun condiţii │ │ │
│speciale de conservare│0,5 │ │
│(frigider) conform │ │ │
│art. 18, alin. (1), │ │ │
│pct. 4 lit. g) din │ │ │
│Norme 444); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) dulapuri cu cheie, │ │ │
│neinscripţionate │ │ │
│(mobilier specific) │ │ │
│pentru depozitarea │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│regim special, │ │ │
│respectiv medicamente │0,5 │ │
│psihotrope şi │ │ │
│stupefiante, care stau│ │ │
│în permanenţă închise │ │ │
│conform art. 19, lit. │ │ │
│c) din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) rafturi metalice cu│ │ │
│blaturi uşor de │ │ │
│curăţat, paleţi dacă │ │ │
│este cazul conform │0,5 │ │
│art. 19, lit. h) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.2.3 Depozitul nu │ │ │
│este spaţiu de trecere│ │ │
│(art. 17, alin. (5) │1 │ │
│din Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.2.4. Spaţiul de │ │ │
│depozitare are │ │ │
│suprafaţa totală │ │ │
│conformă cu │ │ │
│prevederile art. 18, │ │ │
│alin. (1), pct. 4, │1 │ │
│lit. a) din Norme 444 │ │ │
│(suprafaţă prevăzută │ │ │
│în schiţa spaţiului). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.3. Receptura/ laboratorul - încăpere│
│/încăperi aferente activităţii de │
│receptură şi laborator, destinată │
│preparării formulelor magistrale şi │
│oficinale. Reguli de bună practică │
│specifice │
│6.3.1. Receptura/ laboratorul este │
│organizată şi dotată conform art. 18, │
│alin. (1), pct.2. şi 3, art. 19 şi 20 │
│din Norme 444: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│temperaturii şi │ │ │
│umidităţii, pentru │ │ │
│păstrarea şi │ │ │
│conservarea materiilor│ │ │
│prime, în condiţiile │0,5 │ │
│prevăzute de │ │ │
│producător conform │ │ │
│art. 18, alin. (1), │ │ │
│pct.2. lit. b) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) dispozitive de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură şi │ │ │
│umiditate create │0,5 │ │
│conform art. 18, alin.│ │ │
│(1), pct.2, lit. b) │ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) aparatură pentru │ │ │
│conservarea │ │ │
│medicamentelor │ │ │
│preparate/materiilor │ │ │
│prime şi a altor │ │ │
│produse ce necesită │ │ │
│temperatură controlată│0,5 │ │
│(frigider sau vitrină │ │ │
│frigorifică) conform │ │ │
│art. 20, lit. a) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) dulapuri pentru │ │ │
│păstrarea materiilor │ │ │
│prime, ambalajelor şi │ │ │
│etichetelor, precum şi│ │ │
│dulapuri cu cheie │ │ │
│pentru păstrarea │ │ │
│materiilor prime care │0,5 │ │
│se supun unor │ │ │
│prevederi legislative │ │ │
│speciale conform art. │ │ │
│19, alin. (1) lit. g) │ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) masă de receptură │ │ │
│cu dimensiuni şi │ │ │
│concepţie care asigură│ │ │
│funcţionalitatea │ │ │
│acesteia conform art. │0,5 │ │
│19, alin. (1), lit. f)│ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│f) aparat pentru │ │ │
│prepararea apei │ │ │
│distilate, atunci când│ │ │
│este cazul conform │0,5 │ │
│art. 20, lit. b) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│g) sursă de apă, gaz, │ │ │
│electricitate necesare│ │ │
│preparării formulelor │ │ │
│magistrale şi/sau │ │ │
│formulelor oficinale │0,5 │ │
│conform art. 19, alin.│ │ │
│(1), pct. 3 din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│h) aparatură pentru │ │ │
│efectuarea │ │ │
│operaţiunilor la cald │ │ │
│conform art. 20, lit. │0,5 │ │
│c) din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│i) aparatură pentru │ │ │
│cântărit, verificată │ │ │
│metrologic şi cu │ │ │
│certificat de │ │ │
│conformitate, │ │ │
│incluzând şi o balanţă│0,5 │ │
│cu sensibilitate la a │ │ │
│doua zecimală conform │ │ │
│art. 20, lit. d) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│j) recipiente din │ │ │
│sticlă sau porţelan │ │ │
│pentru stocarea │ │ │
│materiilor prime; │ │ │
│veselă, ustensile şi │ │ │
│materiale necesare │ │ │
│preparării formulelor │0,5 │ │
│magistrale şi │ │ │
│oficinale conform art.│ │ │
│20, lit. g) din Norme │ │ │
│444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│k) deţine literatură │ │ │
│de specialitate │ │ │
│necesară activităţii │ │ │
│de receptură: │ │ │
│Farmacopeea Romană │0,5 │ │
│ediţia a X-a; Tehnică │ │ │
│farmaceutică, etc. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.3.2. Receptura/ │ │ │
│labora[ ]orul este │ │ │
│organizată într-un │ │ │
│spaţiu cu o suprafaţă │ │ │
│care respectă │1 │ │
│prevederile art. 18, │ │ │
│alin. (3) din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.3.3. Receptura/ │ │ │
│laboratorul nu poate │ │ │
│fi spaţiu de trecere │ │ │
│(art. 17, alin. (5), │1 │ │
│art. 18, alin. (2) din│ │ │
│Norme 444). Remedieri │ │ │
│deficienţe [ ] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.3.4.Receptură/ laborator - reguli de│
│bună practică specifice farmaciei │
│comunitare: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) deţine documente │ │ │
│(facturi şi avize) │ │ │
│care atestă │ │ │
│provenienţa │ │ │
│substanţelor │0,5 │ │
│farmaceutice conform │ │ │
│art. 25 alin. (1), │ │ │
│lit. a) din Norme 444;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) deţine documente │ │ │
│care atestă calitatea │ │ │
│substanţelor │ │ │
│farmaceutice (buletine│ │ │
│de analiză) conform │0,5 │ │
│art. 25 alin. (1), │ │ │
│lit.a) din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) deţine documente │ │ │
│care să ateste │ │ │
│provenienţa şi │ │ │
│calitatea apei │ │ │
│distilate: contract de│ │ │
│achiziţie, buletin de │ │ │
│analiză sau certificat│ │ │
│de calitate şi │0,5 │ │
│documentul cu care a │ │ │
│fost achiziţionată │ │ │
│aceasta conform art. │ │ │
│25, alin. (1), lit. d)│ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) deţine registru/ │ │ │
│documente de evidenţă │ │ │
│a formulelor │ │ │
│magistrale şi a │ │ │
│formulelor oficinale │0,5 │ │
│conform art. 25, alin.│ │ │
│(1), lit. b) din Norme│ │ │
│444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) are norme de │ │ │
│etichetare a │ │ │
│preparatelor │ │ │
│magistrale şi/sau │ │ │
│oficinale conform │ │ │
│Farmacopeei Române │0,5 │ │
│ediţia a X-a şi │ │ │
│Ordinul M.S.75/2010 - │ │ │
│Reguli de bună │ │ │
│practică farmaceutică;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│f) deţine │ │ │
│înregistrările de │ │ │
│temperatură şi │ │ │
│umiditate necesare │ │ │
│păstrării şi │ │ │
│conservării corecte a │ │ │
│substanţelor în │0,5 │ │
│condiţiile specificate│ │ │
│de producător conform │ │ │
│art. 18, alin. (1) │ │ │
│pct. 2 din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│g) evidenţa │ │ │
│substanţelor │ │ │
│farmaceutice folosite │ │ │
│la prepararea │ │ │
│formulelor magistrale │0,5 │ │
│şi oficinale se ţine │ │ │
│în format electronic. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.4. Spaţiu destinat activităţii │
│online - activitate opţională de │
│vânzare şi eliberare prin intermediul │
│serviciilor informaţionale a │
│medicamentelor care se acordă fără │
│prescripţie medicală; Reguli de buna │
│practică specifice │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│6.4.1. Farmacia cu │ │ │
│activitate online: │ │ │
│a) respectă │ │ │
│prevederile │ │ │
│legislative în vigoare│ │ │
│referitor la numele │ │ │
│farmaciei conform art.│ │ │
│38 din Norme 444; │ │ │
│b) este organizată în │ │ │
│cadrul farmaciei │1 │ │
│comunitare într-un │ │ │
│spaţiu care respectă │ │ │
│prevederile art. 2^1 │ │ │
│din Legea farmaciei; │ │ │
│art. 1, lit. g), art. │ │ │
│31, alin. (1) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.2. Activitatea de │ │ │
│vânzare şi eliberare │ │ │
│prin intermediul │ │ │
│serviciilor societăţii│ │ │
│informaţionale se face│ │ │
│numai în prezenţa │ │ │
│farmacistului │1 │ │
│responsabil (programul│ │ │
│de lucru al │ │ │
│farmacistului │ │ │
│responsabil) conform │ │ │
│art. 37 din Norme 444;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.3. Farmacia cu │ │ │
│activitate online este│ │ │
│dotată, conform art. │ │ │
│31, alin. (2), lit. a)│ │ │
│- d) din Norme 444, │ │ │
│cu: │ │ │
│a) mobilier │ │ │
│corespunzător │ │ │
│operaţiunilor de │ │ │
│ambalare şi depozitare│ │ │
│a coletelor; │ │ │
│b) aparatură care │ │ │
│asigură şi │ │ │
│monitorizează │0,5 │ │
│temperatura; │ │ │
│c) alte mijloace │ │ │
│pentru păstrarea │ │ │
│medicamentelor în │ │ │
│condiţiile prevăzute │ │ │
│de producător; │ │ │
│d) calculator, acces │ │ │
│la internet şi orice │ │ │
│alt echipament necesar│ │ │
│acestei activităţi │ │ │
│(mobilier │ │ │
│corespunzător). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.4. Farmacia cu │ │ │
│activitate online │ │ │
│deţine un site, │ │ │
│redactat în limba │ │ │
│română şi conţine │ │ │
│informaţiile prevăzute│ │ │
│de Legea farmaciei, │ │ │
│art. 2^1, alin. (5), │ │ │
│art. 2^2, alin. (2), │ │ │
│art. 32: │ │ │
│a) legătură hyperlink │ │ │
│către site-ul de │ │ │
│internet al │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Sănătăţii; │ │ │
│b) datele de contact │ │ │
│ale Ministerului │ │ │
│Sănătăţii; │ │ │
│c) logo-ul comun │ │ │
│european pentru │ │ │
│vânzarea şi eliberarea│ │ │
│medicamentelor în │ │ │
│regim online; │1 │ │
│d) link către site-ul │ │ │
│ANMDMR - raportează o │ │ │
│reacţie adversă; │ │ │
│e) informaţii privind │ │ │
│autorizarea │ │ │
│activităţii online │ │ │
│(date din anexa cu │ │ │
│menţiunea de │ │ │
│autorizare); │ │ │
│f) declaraţia de │ │ │
│consimţământ GDPR │ │ │
│pentru pacienţi; │ │ │
│g) pagini distincte │ │ │
│pentru eliberarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│altor produse │ │ │
│comercializate; │ │ │
│h) menţionarea datei │ │ │
│de actualizare a │ │ │
│paginii de internet. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.5. Pentru fiecare │ │ │
│medicament oferit spre│ │ │
│vânzare prin │ │ │
│intermediul societăţii│ │ │
│informaţionale este │ │ │
│afişat conform art. 34│ │ │
│din Norme 444: │ │ │
│a) denumirea │ │ │
│medicamentului; │0,5 │ │
│b) indicaţiile │ │ │
│terapeutice din │ │ │
│autorizaţia de punere │ │ │
│pe piaţă; │ │ │
│c) prospectul; │ │ │
│d) preţul. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.6. Ambalarea │ │ │
│medicamentelor asigură│ │ │
│garantarea calităţii │ │ │
│medicamentului şi │ │ │
│integritatea │0,5 │ │
│ambalajului conform │ │ │
│art. 39 din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.7. Farmacia face │ │ │
│dovada că │ │ │
│medicamentele au fost │ │ │
│ridicate de la sediul │ │ │
│farmaciei sau au fost │ │ │
│livrate prin mijloace │0,5 │ │
│specifice conform art.│ │ │
│40, alin. (1) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.8. Farmacia cu │ │ │
│activitate online are │ │ │
│contract cu o firmă de│ │ │
│transport, care poate │ │ │
│asigura condiţiile de │ │ │
│conservare specificate│ │ │
│de producător, precum │ │ │
│şi protejarea │ │ │
│coletelor care conţin │0,5 │ │
│medicamentele │ │ │
│comandate, împotriva │ │ │
│deteriorării, │ │ │
│falsificării şi │ │ │
│furtului conform art. │ │ │
│40, alin. (2), (4) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.9. Farmacistul │ │ │
│responsabil de │ │ │
│vânzarea şi eliberarea│ │ │
│prin intermediul │ │ │
│serviciilor societăţii│ │ │
│informaţionale a │ │ │
│medicamentului face │ │ │
│dovada deţinerii │ │ │
│pentru a folosi, în │ │ │
│relaţia cu pacienţii, │ │ │
│chestionarul pentru │ │ │
│eliberarea │ │ │
│medicamentelor, │0,5 │ │
│prevăzut la art. 32, │ │ │
│alin. (1) lit. d) din │ │ │
│Normele 444, │ │ │
│chestionar în care │ │ │
│pacientul să indice │ │ │
│data naşterii, │ │ │
│greutatea, înălţimea, │ │ │
│sexul, tratamente │ │ │
│curente, antecedente │ │ │
│alergice, starea de │ │ │
│sarcină. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.5. Biroul │ │ │
│farmacistului şef este│ │ │
│astfel amplasat încât │ │ │
│permite exercitarea │ │ │
│atribuţiilor de │ │ │
│coordonare a │ │ │
│activităţii farmaciei │ │ │
│şi a personalului │ │ │
│conform art. 18, alin.│ │ │
│(5) din Norme 444 şi │ │ │
│este dotat cu: │ │ │
│c) mobilier şi │1 │ │
│echipamente necesare │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii specifice │ │ │
│de coordonare; │ │ │
│d) mobilier specific │ │ │
│păstrării documentelor│ │ │
│conform art. 19, alin.│ │ │
│(1), lit. k) şi art. │ │ │
│25, alin. (2) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.6. Spaţiul de │ │ │
│confidenţialitate este│ │ │
│organizat conform art.│ │ │
│18, alin. (1), lit. c)│ │ │
│din Norme 444: │ │ │
│c) în incinta │1 │ │
│oficinei; │ │ │
│d) în biroul │ │ │
│farmacistului şef. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.7. Grup sanitar │ │ │
│Remedieri deficienţe [│1 │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│7. Personalul de specialitate │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│7.1. Personalul de │ │ │
│specialitate este │ │ │
│format din farmacist │ │ │
│şef/farmacişti şi │ │ │
│asistenţi medicali de │ │ │
│farmacie, conform art.│ │ │
│16 alin. (1), lit. a),│ │ │
│b), c) din Legea │ │ │
│farmaciei, art. 23, │ │ │
│alin. (1) din Norme │ │ │
│444, care deţin: │ │ │
│a) contract de muncă │ │ │
│sau dovada exercitării│ │ │
│profesiei în formă │ │ │
│liberală conform art. │ │ │
│567, alin. (1), (2) │1 │ │
│din Legea 95/2006 │ │ │
│privind reforma în │ │ │
│domeniul sănătăţii │ │ │
│-Titlul XIV, art. 10, │ │ │
│alin. (2), lit. b) din│ │ │
│Legea farmaciei; │ │ │
│b) certificatul │ │ │
│privind dreptul de │ │ │
│exercitare a │ │ │
│profesiei, vizat │ │ │
│pentru anul în curs │ │ │
│conform art. 23, alin.│ │ │
│(3) din Legea │ │ │
│farmaciei. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.2. În farmacie îşi │ │ │
│efectuează stagiul │ │ │
│practic (dacă este │ │ │
│cazul): │ │ │
│a) studenţi ai │ │ │
│Facultăţii de │ │ │
│farmacie; │ │ │
│b) farmacişti │ │ │
│rezidenţi; │ │ │
│c) cursanţi ai şcolii │ │ │
│postliceale aflaţi în │ │ │
│practică; Stagiul │ │ │
│profesional se │0,5 │ │
│desfăşoară conform │ │ │
│unui contract de │ │ │
│colaborare cu │ │ │
│instituţiile de │ │ │
│învăţământ, contract │ │ │
│de muncă pentru │ │ │
│farmaciştii rezidenţi │ │ │
│şi/sau convenţie de │ │ │
│stagiu conform art. 23│ │ │
│alin. (6), lit. j), k)│ │ │
│din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.3. Farmacistul-şef │ │ │
│coordonează şi │ │ │
│controlează │ │ │
│activitatea din │ │ │
│farmacie, inclusiv a │ │ │
│personalului │ │ │
│administrativ şi a │ │ │
│altui personal necesar│ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţilor │ │ │
│prevăzute în obiectul │1 │ │
│de activitate al │ │ │
│farmaciei – există │ │ │
│"Fişa postului" pentru│ │ │
│întreg personalul │ │ │
│(art. 16 alin. (5) din│ │ │
│Legea farmaciei, art. │ │ │
│23, alin. (3), (6) din│ │ │
│Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.4. Farmacistul şef, │ │ │
│farmacistul şi │ │ │
│farmacistul │ │ │
│responsabil (online) │ │ │
│au Fişă de atribuţii a│ │ │
│postului, vizată de │ │ │
│Colegiul │ │ │
│Farmaciştilor, conform│ │ │
│prevederilor legale │0,5 │ │
│conform art. 589, lit.│ │ │
│g) din Legea 95/2006 │ │ │
│privind reforma în │ │ │
│domeniul sănătăţii, │ │ │
│art. 3, alin. (5), │ │ │
│lit. i) din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.5. Echipamentul de │ │ │
│protecţie al │ │ │
│personalului de │ │ │
│specialitate (ţinuta │ │ │
│profesională) este │ │ │
│format din: halat alb │ │ │
│şi ecuson, plasat la │ │ │
│loc vizibil pentru │ │ │
│pacient, inscripţionat│ │ │
│cu: nume, prenume, │1 │ │
│calificare, titlu │ │ │
│profesional, precum şi│ │ │
│numele farmaciei │ │ │
│conform art. 16, alin.│ │ │
│(4) din Legea │ │ │
│farmaciei, art. 23 │ │ │
│alin. (8) din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│8. Reguli de bună practică │
│farmaceutică - prevederi generale │
├──────────────────────────────────────┤
│Activitatea farmaciei comunitare se │
│desfăşoară în conformitate cu Regulile│
│de bună practică farmaceutică, │
│elaborate de Ministerul Sănătăţii în │
│colaborare cu Colegiul Farmaciştilor │
│din România (art. 8, alin. (3) din │
│Legea farmaciei). │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│8.1. În farmacie │ │ │
│există dosar cu │ │ │
│procedurile RBPF │ │ │
│necesare desfăşurării │1 │ │
│activităţii specifice.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.2. Farmacia deţine, │ │ │
│în format letric sau │ │ │
│electronic: │ │ │
│a) literatura de │ │ │
│specialitate care │ │ │
│asigură informarea │ │ │
│personalului de │ │ │
│specialitate în │ │ │
│legătură cu orice │ │ │
│aspect legat de │ │ │
│acţiunea şi de │ │ │
│administrarea │ │ │
│medicamentului (art. │ │ │
│25, alin. (3) din │ │ │
│Norme 444). │ │ │
│b) legislaţia │ │ │
│farmaceutică necesară │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii: Legea │ │ │
│farmaciei 266/2008,* │ │ │
│republicată; Ordinul │1 │ │
│M.S.2089 - Norme 444; │ │ │
│OMS 75/2010 - Reguli │ │ │
│de bună practică │ │ │
│farmaceutică; Legea │ │ │
│339/2005 privind │ │ │
│regimul juridic al │ │ │
│plantelor, │ │ │
│substanţelor şi │ │ │
│preparatelor │ │ │
│stupefiante şi │ │ │
│psihotrope, Normele │ │ │
│1915/ 2006 de aplicare│ │ │
│a prevederilor Legii │ │ │
│nr. 339/2005; Legea 95│ │ │
│/2006 privind reforma │ │ │
│în domeniul sănătăţii │ │ │
│- Titlul XIV, Statutul│ │ │
│CFR, Codul deontologic│ │ │
│al farmacistului, etc.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.3. Farmacia deţine │ │ │
│documente (facturi şi │ │ │
│avize) care atestă │ │ │
│provenienţa │ │ │
│medicamentelor, precum│ │ │
│şi a altor produse pe │0,5 │ │
│care le deţine conform│ │ │
│art. 25, alin. (1), │ │ │
│lit. a) din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.4. Farmacia deţine │ │ │
│documente care atestă │ │ │
│calitatea │ │ │
│medicamentelor precum │ │ │
│şi a altor produse pe │0,5 │ │
│care le deţine conform│ │ │
│art. 25, alin. (1), │ │ │
│lit. a) din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.5. Farmacia deţine │ │ │
│procese verbale de │ │ │
│neconformitate la │ │ │
│recepţie, dacă este │ │ │
│cazul, evidenţiate în │0,5 │ │
│registrul de │ │ │
│neconformităţi. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.6. Farmacia are │ │ │
│implementată procedura│ │ │
│de verificare a │ │ │
│elementelor de │ │ │
│siguranţă şi │ │ │
│autenticitate a │ │ │
│medicamentelor ce │ │ │
│prezintă cod unic de │1 │ │
│identificare │ │ │
│înregistrat în │ │ │
│Sistemul Naţional de │ │ │
│Verificare a │ │ │
│Medicamentelor. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.7. Medicamentele şi │ │ │
│alte produse a căror │ │ │
│eliberare este permisă│ │ │
│în farmacie sunt │ │ │
│depozitate şi aranjate│ │ │
│în ordinea crescătoare│ │ │
│a termenului de │1 │ │
│valabilitate, astfel │ │ │
│încât să fie eliberate│ │ │
│cu prioritate cele cu │ │ │
│termenul de expirare │ │ │
│cel mai apropiat. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.8. Farmacia are │ │ │
│stabilite reguli: │ │ │
│a) pentru procedura de│ │ │
│eliberare a │ │ │
│medicamentelor pe bază│ │ │
│de prescripţie │ │ │
│medicală: P-RF; P-6L; │ │ │
│PS, S, precum şi │ │ │
│eliberarea │ │ │
│medicamentelor în │ │ │
│regim de urgenţă │ │ │
│prevăzută în Codul │ │ │
│deontologic al │ │ │
│farmacistului - │ │ │
│secţiunea a 7-a - │2 │ │
│publicat în M.O. nr. │ │ │
│490/15 iulie 2009; │ │ │
│b) pentru informarea │ │ │
│pacientului, în ceea │ │ │
│ce priveşte │ │ │
│conservarea │ │ │
│medicamentelor, modul │ │ │
│de utilizare, │ │ │
│atenţionări specifice │ │ │
│privind reacţiile │ │ │
│adverse, asocieri în │ │ │
│tratament, etc. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.9. Farmacia deţine │ │ │
│documente pentru │ │ │
│evidenţa eliberării │ │ │
│din farmacie a │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│regim controlat │ │ │
│(registrul pentru │ │ │
│evidenţa │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│substanţe stupefiante,│ │ │
│prescripţiile pe baza │ │ │
│cărora s-au eliberat │ │ │
│medicamente │ │ │
│psihotrope, respectiv │ │ │
│stupefiante sau din │ │ │
│alte grupe terapeutice│0,5 │ │
│care se eliberează pe │ │ │
│bază de prescripţie │ │ │
│medicală care se │ │ │
│reţine în farmacie) │ │ │
│conform art. 25, alin.│ │ │
│(1), lit. c) din Norme│ │ │
│444 şi art. 56, 57, │ │ │
│58, din Normele 1915 │ │ │
│la Legea 339. │ │ │
│Eliberarea │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│substanţe stupefiante │ │ │
│se face strict de │ │ │
│către farmacist. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.10. Farmacia deţine,│ │ │
│dacă este cazul │ │ │
│evidenţa documentelor │ │ │
│ce fac obiectul │ │ │
│retragerii de la │ │ │
│eliberare │ │ │
│(comercializare) a │0,5 │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│altor produse permise │ │ │
│a se elibera în │ │ │
│farmacie. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.11. Farmacia deţine │ │ │
│înregistrările de │ │ │
│temperatură necesare │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor în │ │ │
│condiţiile specificate│0,5 │ │
│de producător, în │ │ │
│spaţiile de depozitare│ │ │
│(oficină şi depozit); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.12. Farmacia │ │ │
│respectă procedura de │ │ │
│transfer a │ │ │
│medicamentelor aflate │ │ │
│în gestiunea │ │ │
│farmaciei, conform │ │ │
│prevederilor art. 2(7^│0,5 │ │
│1), lit. a) din Legea │ │ │
│farmaciei, art. 6, │ │ │
│alin. (2), (3) din │ │ │
│Norme 444 (dacă este │ │ │
│cazul). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.13. Farmacia │ │ │
│respectă prevederile │ │ │
│art. 2, alin. (7), │ │ │
│lit. b) din Legea │ │ │
│farmaciei şi a art. 6^│ │ │
│1 din Norme 444, │ │ │
│privind vânzarea între│ │ │
│două farmacii │0,5 │ │
│comunitare, a │ │ │
│medicamentelor care se│ │ │
│eliberează pe bază de │ │ │
│prescripţie medicală │ │ │
│(dacă este cazul). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.14. Farmacia nu │ │ │
│utilizează tehnica de │ │ │
│vânzare cu autoservire│ │ │
│a medicamentelor │ │ │
│conform art. 2, alin. │ │ │
│(3) din Legea │0,5 │ │
│farmaciei şi art. 2, │ │ │
│alin. (5) din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.15. Farmacia deţine │ │ │
│contract cu o firmă de│ │ │
│distrugere a │ │ │
│deşeurilor │ │ │
│farmaceutice şi/sau │ │ │
│documente care atestă │ │ │
│retragerea din │ │ │
│gestiune şi │ │ │
│distrugerea │ │ │
│eventualelor │0,5 │ │
│medicamente şi a altor│ │ │
│produse de sănătate │ │ │
│expirate, neconforme │ │ │
│sau deteriorate, │ │ │
│inclusiv medicamente │ │ │
│psihotrope şi/sau │ │ │
│stupefiante. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.16. Farmacia deţine │ │ │
│contract cu o firmă │ │ │
│specializată şi sau │ │ │
│documente privind │ │ │
│acţiunea/acţiunile de │0,5 │ │
│dezinsecţie şi │ │ │
│deratizare. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.17. Farmacia deţine:│ │ │
│a) condică de sugestii│ │ │
│şi reclamaţii şnuruită│ │ │
│şi numerotată, │ │ │
│accesibilă │ │ │
│pacienţilor, │ │ │
│verificată lunar de │ │ │
│către farmacistul şef;│0,5 │ │
│b) registru de │ │ │
│reclamaţii, conform │ │ │
│Procedurii privind │ │ │
│rezolvarea │ │ │
│reclamaţiilor. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.18. Există │ │ │
│înregistrări privind │ │ │
│acţiunea de │ │ │
│autoinspecţie │0,5 │ │
│efectuată de │ │ │
│farmacistul şef. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│9. Servicii farmaceutice │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│9.1. Farmacia respectă│ │ │
│procedura privind │ │ │
│activitatea de testare│ │ │
│în farmacii comunitare│ │ │
│utilizând teste │ │ │
│antigenice rapide │ │ │
│pentru diagnosticarea │2 │ │
│infecţiei cu │ │ │
│SARS-CoV-2, Ord.644/ │ │ │
│10.05.2020 (dacă este │ │ │
│cazul). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│Punctaj ……………….. │
└──────────────────────────────────────┘


┌────────────────────────────────┬─────┐
│Farmacie fără receptură (cap. │maxim│
│6.3), fără online (cap. 6.4) │- 49 │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Farmacie fără receptură (cap. │maxim│
│6.3), cu online (cap. 6.4) │- 55 │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Farmacie cu receptură, fără │maxim│
│online (6.4.) │- 60 │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Farmacie cu receptură, cu online│maxim│
│ │- 66 │
└────────────────────────────────┴─────┘


┌───────────────────┬───────────────────────────────┐
│Comisia de │Farmacist şef │
│evaluare: │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────┤
│Nume, prenume, │Nume, prenume, semnătură: │
│semnătură: │ │
├───────────────────┼───────────────────────────────┤
│Farm. │...............................│
│...................│ │
├───────────────────┼───────────────────────────────┤
│Farm. │ │
│...................│ │
└───────────────────┴───────────────────────────────┘

        Regulile care au în text sintagma "dacă este cazul", vor fi punctate conform constatărilor, iar farmaciile la care NU ESTE CAZUL vor primi din oficiu punctajul aferent.
        O copie a prezentei grile, completată şi semnată rămâne în farmacia comunitară evaluată.

        Colegiul Farmaciştilor din judeţul ..........
        Nr. Proces-verbal de evaluare ..........
        Data: .........
                    Grilă de evaluare pentru certificare RBPF
                              Farmacie comunitară
        Reorganizare spaţiu ca urmare a înfiinţării/desfiinţării activităţii de receptură şi laborator, a activităţii online, extindere sau diminuare spaţiu, orice altă modificare ulterioară a spaţiului
        Farmacia comunitară ..........
    S.C. ..........
        Adresa farmaciei (localitatea) ..........

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│Tema de evaluare │punctaj│punctaj│
│ │ │acordat│
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│4. Documente care atestă modificările │
│condiţiilor iniţiale de autorizare │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│1.1. Farmacia are │ │ │
│anexe la Autorizaţia │ │ │
│de funcţionare cu │ │ │
│menţiunile privind │ │ │
│modificările │ │ │
│condiţiilor iniţiale │ │ │
│care au stat la baza │ │ │
│eliberării │ │ │
│autorizaţiei conform │ │ │
│art. 10, alin. (1) din│ │ │
│Legea farmaciei nr. │ │ │
│266/2008, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, │ │ │
│republicată prin Legea│ │ │
│243/11.06.2020, │ │ │
│denumită în continuare│ │ │
│"Legea farmaciei" şi a│ │ │
│art. 3, alin. (16), │ │ │
│art. 7, alin. (13), │1 │ │
│(14), art. 12, alin. │ │ │
│(2), art. 13, alin. │ │ │
│(1) din Norme 444 cu │ │ │
│menţiuni privind: │ │ │
│a) înfiinţarea/ │ │ │
│desfiinţarea │ │ │
│activităţii de │ │ │
│receptură şi │ │ │
│laborator; │ │ │
│b) înfiinţarea/ │ │ │
│desfiinţarea │ │ │
│activităţii online; │ │ │
│c) recompartimentarea │ │ │
│prin extinderea sau │ │ │
│diminuarea spaţiului; │ │ │
│d) orice altă │ │ │
│modificare ulterioară │ │ │
│a spaţiului. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.2. Schiţa unităţii │ │ │
│farmaceutice, │ │ │
│modificată ca urmare a│ │ │
│autorizării sau │ │ │
│renunţării la │ │ │
│activitatea de │ │ │
│receptură şi │ │ │
│laborator, activitatea│ │ │
│online, a unor lucrări│ │ │
│de modernizare cu │ │ │
│extindere sau │ │ │
│diminuare a spaţiului,│ │ │
│reorganizarea │ │ │
│circuitului │ │ │
│încăperilor, etc., │ │ │
│este cotată astfel │ │ │
│încât să reiasă │ │ │
│suprafeţele prevăzute │ │ │
│de normele de │ │ │
│înfiinţare, organizare│1 │ │
│şi funcţionare a │ │ │
│farmaciei art. 3, │ │ │
│alin. (9), art. 7, │ │ │
│alin. (13) din Ordinul│ │ │
│M.S. nr. 444 din 25 │ │ │
│martie 2019 pentru │ │ │
│aprobarea Normelor │ │ │
│privind înfiinţarea, │ │ │
│organizarea şi │ │ │
│funcţionarea │ │ │
│unităţilor │ │ │
│farmaceutice, │ │ │
│modificat şi completat│ │ │
│prin Ordinul M.S. 2089│ │ │
│/09 decembrie 2020, │ │ │
│denumit în continuare │ │ │
│"Norme 444"; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.3. Schiţa spaţiului,│ │ │
│anterior modificărilor│ │ │
│aduse acestuia. │2 │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.4. Memoriul tehnic │ │ │
│privind localul │ │ │
│unităţii farmaceutice │ │ │
│cuprinde detalii │ │ │
│privind amplasarea, │ │ │
│tipul construcţiei, │ │ │
│compartimentarea, │ │ │
│legăturile │1 │ │
│funcţionale, dotarea │ │ │
│cu mobilier, ustensile│ │ │
│şi aparatură conform │ │ │
│art. 3, alin. (9) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│Punctaj documente atestare modificare │
│condiţii de autorizare: maxim 5 puncte│
├──────────────────────────────────────┤
│5. Organizarea spaţiului - prevederi │
│generale │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│2.1. Localul farmaciei│ │ │
│are suprafaţa în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│prevederilor art. 14, │ │ │
│alin. (2) din Legea │ │ │
│farmaciei (suprafaţa │ │ │
│este conformă cu │1 │ │
│schiţa spaţiului şi a │ │ │
│documentelor care │ │ │
│atestă dreptul de │ │ │
│folosinţă asupra │ │ │
│acestuia). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.2. Spaţiul farmaciei│ │ │
│este recompartimentat │ │ │
│şi reorganizat în │ │ │
│concordanţă cu │ │ │
│tipurile de │ │ │
│activităţi, precum şi │ │ │
│cu alte modificări │ │ │
│înscrise pin menţiuni │ │ │
│în anexele la │1 │ │
│Autorizaţia de │ │ │
│funcţionare şi │ │ │
│evidenţiate în schiţa │ │ │
│spaţiului, care a │ │ │
│făcut parte din │ │ │
│dosarul transmis │ │ │
│Ministerului Sănătăţii│ │ │
│şi Direcţiei de │ │ │
│Sănătate Publică. │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.3. Încăperile │ │ │
│farmaciei sunt │ │ │
│suficient iluminate │ │ │
│astfel încât permite │ │ │
│desfăşurarea în │ │ │
│condiţii optime a │0,5 │ │
│activităţii din │ │ │
│farmacie conform art. │ │ │
│17, alin. (4) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.4. Mobilierul │ │ │
│farmaciei este │ │ │
│confecţionat din │ │ │
│materiale lavabile şi │ │ │
│uşor de întreţinut │0,5 │ │
│(art. 19, alin. (1) │ │ │
│din Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.5. Pardoselile │ │ │
│farmaciei sunt │ │ │
│confecţionate din │ │ │
│material uşor lavabil,│ │ │
│conform │0,5 │ │
│reglementărilor art. │ │ │
│17, alin. (4) din │ │ │
│Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.6.Spaţiul farmaciei │ │ │
│este igienizat │ │ │
│corespunzător, astfel │ │ │
│încât permite │ │ │
│desfăşurarea în │0,5 │ │
│condiţii optime a │ │ │
│activităţii din │ │ │
│farmacie. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│Punctaj prevederi generale organizare │
│spaţiu: maxim 4 puncte │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Compartimentare şi dotare │
├──────────────────────────────────────┤
│Spaţiul farmaciei este compartimentat │
│şi organizat în concordanţă cu │
│tipurile de activităţi înscrise în │
│Autorizaţia de funcţionare şi în │
│anexele acesteia (art. 17, alin. (1), │
│art. 18, alin. (1) din Norme 444). │
├──────────────────────────────────────┤
│3.1.Oficina este destinată vânzării şi│
│eliberării medicamentelor şi a altor │
│produse permise a se elibera în │
│farmacie │
├──────────────────────────────────────┤
│3.1.1. Oficina este organizată şi │
│dotată în conformitate cu art. 18, │
│alin. (1), pct.1 şi art. 19, alin. (1)│
│din Norme 444. │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) oficina are │ │ │
│suprafaţa conformă cu │ │ │
│prevederile art. 18 │ │ │
│alin. (1), pct.1 lit. │ │ │
│a) din Norme 444, │ │ │
│minim 16 mp - │1 │ │
│suprafaţă prevăzută în│ │ │
│documentele de │ │ │
│autorizare, schiţa │ │ │
│spaţiului. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) este prevăzută cu │ │ │
│sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│temperaturii necesare │ │ │
│păstrării şi │ │ │
│conservării │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│celorlalte produse │ │ │
│permise a fi │ │ │
│comercializate în │0,5 │ │
│farmacia comunitară, │ │ │
│în condiţiile │ │ │
│specificate de │ │ │
│producător conform │ │ │
│art. 18, alin. (1), │ │ │
│pct.1, lit. b), art. │ │ │
│20, lit. e); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) este prevăzută cu │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură, │ │ │
│specificate de │ │ │
│producător conform │0,5 │ │
│art. 18, alin. (1), │ │ │
│pct.1. lit. b), art. │ │ │
│20, lit. e) din Norme │ │ │
│444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) este dotată cu mese│ │ │
│de oficină, cu │ │ │
│dimensiuni optime, │ │ │
│pentru eliberarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│altor produse a căror │ │ │
│eliberare este permisă│ │ │
│în farmacie, către │ │ │
│pacienţi, consilierea │0,5 │ │
│acestora, precum şi │ │ │
│instalarea caselor de │ │ │
│marcat şi a │ │ │
│computerelor conform │ │ │
│art. 19, alin. (1), │ │ │
│lit. a) din Norme 444;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) este dotată cu │ │ │
│rafturi, vitrine, │ │ │
│dulapuri, sertare, │ │ │
│pentru expunerea şi │ │ │
│păstrarea │ │ │
│medicamentelor şi a │0,5 │ │
│celorlalte produse a │ │ │
│căror eliberare este │ │ │
│permisă în farmacie; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│f) este dotată cu │ │ │
│dulapuri închise cu │ │ │
│cheie, │ │ │
│neinscripţionate, │ │ │
│destinate păstrării │0,5 │ │
│medicamentelor │ │ │
│stupefiante şi │ │ │
│psihotrope; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│Punctaj oficină: maxim 3,5 puncte │
├──────────────────────────────────────┤
│3.2. Depozitul este destinat păstrării│
│medicamentelor şi a altor produse │
│permise a se elibera în farmacie. │
├──────────────────────────────────────┤
│3.2.1. Organizarea depozitului (art. │
│18, alin. (1), pct.4, lit. e), f), h) │
│din Norme 444). Depozitul este │
│prevăzut cu: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) zona destinată │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor; │0,5 │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) zone distincte şi │ │ │
│inscripţionate pentru │ │ │
│depozitarea celorlalte│ │ │
│produse, altele decât │ │ │
│medicamente, aflate în│ │ │
│obiectul de activitate│0,5 │ │
│al farmaciei, în cazul│ │ │
│în care le deţin │ │ │
│conform art. 18, alin.│ │ │
│(1) pct.4, lit. f); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) zona special │ │ │
│dedicată păstrării │ │ │
│medicamentelor │ │ │
│expirate şi/sau celor │0,5 │ │
│care se află în │ │ │
│procesul de retragere;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) zona specială │ │ │
│dedicată păstrării │ │ │
│medicamentelor pentru │ │ │
│care există suspiciuni│0,5 │ │
│cu privire la │ │ │
│autenticitate. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│3.2.2. Dotarea depozitului: (art. 18, │
│alin. (1), pct.4, lit. b), c), d), g),│
│h), art. 20, lit. e) din Norme 444): │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură necesară │ │ │
│păstrării şi │ │ │
│conservării │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│celorlalte produse │0,5 │ │
│permise a se elibera │ │ │
│în farmacia │ │ │
│comunitară, în │ │ │
│condiţii specificate │ │ │
│de producător; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) dispozitiv de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │0,5 │ │
│temperatură; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) dulapuri cu cheie, │ │ │
│neinscripţionate │ │ │
│(mobilier specific) │ │ │
│pentru depozitarea │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│regim special, │0,5 │ │
│respectiv medicamente │ │ │
│psihotrope şi │ │ │
│stupefiante, care stau│ │ │
│în permanenţă închise;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) echipament pentru │ │ │
│depozitarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│altor produse care │ │ │
│impun condiţii │0,5 │ │
│speciale de conservare│ │ │
│(frigider); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) rafturi metalice cu│ │ │
│blaturi uşor de │ │ │
│curăţat, paleţi dacă │0,5 │ │
│este cazul. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.2.3. Spaţiul de │ │ │
│depozitare are │ │ │
│suprafaţa totală de │ │ │
│minim 10 mp. conform │1 │ │
│art. 18, alin. (4), │ │ │
│lit. a) din Norme 444;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.2.4. Depozitul/ │ │ │
│depozitele nu sunt │1 │ │
│spaţii de trecere. │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│Punctaj total depozit: maxim 6,5 │
│puncte │
├──────────────────────────────────────┤
│3.3. Receptura/ laboratorul - încăpere│
│/încăperi aferente activităţii de │
│receptură şi laborator, destinată │
│preparării formulelor magistrale şi │
│oficinale - Reguli de bună practică │
│specifice │
├──────────────────────────────────────┤
│3.3.1. Receptura/laboratorul este │
│organizată şi dotată conform art. 18, │
│alin. (1), pct. 2 şi 3, art. 19 şi 20 │
│din Norme 444: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│temperaturii şi │ │ │
│umidităţii, pentru │ │ │
│păstrarea şi │ │ │
│conservarea materiilor│ │ │
│prime, în condiţiile │0,5 │ │
│prevăzute de │ │ │
│producător conform │ │ │
│art. 18, alin. (1), │ │ │
│pct.2. lit. b) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) dispozitive de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură şi │ │ │
│umiditate create │0,5 │ │
│conform art. 18, alin.│ │ │
│(1), pct.2, lit. b) │ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) aparatură pentru │ │ │
│conservarea │ │ │
│medicamentelor │ │ │
│preparate/materiilor │ │ │
│prime şi a altor │ │ │
│produse ce necesită │ │ │
│temperatură controlată│0,5 │ │
│(frigider sau vitrină │ │ │
│frigorifică) conform │ │ │
│art. 20, lit. a) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) dulapuri pentru │ │ │
│păstrarea materiilor │ │ │
│prime, ambalajelor şi │ │ │
│etichetelor, precum şi│ │ │
│dulapuri cu cheie │ │ │
│pentru păstrarea │ │ │
│materiilor prime care │0,5 │ │
│se supun unor │ │ │
│prevederi legislative │ │ │
│speciale conform art. │ │ │
│19, alin. (1), lit. g)│ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) masă de receptură │ │ │
│cu dimensiuni şi │ │ │
│concepţie care asigură│ │ │
│funcţionalitatea │ │ │
│acesteia conform art. │0,5 │ │
│19, alin. (1), lit. f)│ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│f) aparat pentru │ │ │
│prepararea apei │ │ │
│distilate, atunci când│ │ │
│este cazul conform │0,5 │ │
│art. 20, lit. b) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│g) sursă de apă, gaz, │ │ │
│electricitate necesare│ │ │
│preparării formulelor │ │ │
│magistrale şi/sau │ │ │
│formulelor oficinale │0,5 │ │
│conform art. 19, alin.│ │ │
│(1), pct.3 din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│h) aparatură pentru │ │ │
│efectuarea │ │ │
│operaţiunilor la cald │ │ │
│conform art. 20, lit. │0,5, │ │
│c) din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│i) aparatură pentru │ │ │
│cântărit, verificată │ │ │
│metrologic şi cu │ │ │
│certificat de │ │ │
│conformitate, │ │ │
│incluzând şi o balanţă│0,5 │ │
│cu sensibilitate la a │ │ │
│doua zecimală conform │ │ │
│art. 20, lit. d) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│j) recipiente din │ │ │
│sticlă sau porţelan │ │ │
│pentru stocarea │ │ │
│materiilor prime; │ │ │
│veselă, ustensile şi │ │ │
│materiale necesare │ │ │
│preparării formulelor │0,5 │ │
│magistrale şi │ │ │
│oficinale conform art.│ │ │
│20, lit. g) din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.3.2. Receptura şi │ │ │
│laboratorul au │ │ │
│suprafaţa de minim 10 │ │ │
│mp. conform art. 18, │1 │ │
│alin. (3) din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.3.3.Receptura şi │ │ │
│laboratorul nu sunt │ │ │
│spaţii de trecere │ │ │
│(art. 17, alin. (5), │1 │ │
│art. 18, alin. (2) din│ │ │
│Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│Punctaj receptură: maxim 7 puncte │
├──────────────────────────────────────┤
│3.4. Spaţiu destinat activităţii │
│online - activitate opţională de │
│vânzare şi eliberare prin intermediul │
│serviciilor informaţionale a │
│medicamentelor care se acordă fără │
│prescripţie medicală │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│3.4.1. Farmacia cu │ │ │
│activitate online: │ │ │
│a) respectă │ │ │
│prevederile │ │ │
│legislative în vigoare│ │ │
│referitor la numele │ │ │
│farmaciei conform art.│ │ │
│38 din Norme 444. │ │ │
│b) este înfiinţată, │ │ │
│organizată şi │1 │ │
│funcţionează într-un │ │ │
│spaţiu care respectă │ │ │
│prevederile art. 2^1 │ │ │
│din Legea farmaciei, │ │ │
│art. 1, lit. g) şi │ │ │
│art. 31, alin. (1) din│ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.4.2. Activitatea de │ │ │
│vânzare şi eliberare │ │ │
│prin intermediul │ │ │
│serviciilor societăţii│ │ │
│informaţionale se face│ │ │
│numai în prezenţa │ │ │
│farmacistului │1 │ │
│responsabil (programul│ │ │
│de lucru al │ │ │
│farmacistului │ │ │
│responsabil) conform │ │ │
│art. 37 din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.4.3. Farmacia cu │ │ │
│activitate online este│ │ │
│dotată (art. 31, alin.│ │ │
│(2), lit. a) - d) din │ │ │
│Norme 444) cu: │ │ │
│a) mobilier │ │ │
│corespunzător │ │ │
│operaţiunilor de │ │ │
│ambalare şi depozitare│ │ │
│a coletelor; │ │ │
│b) aparatură care │ │ │
│asigură şi │ │ │
│monitorizează │ │ │
│temperatura; │0,5 │ │
│c) alte mijloace │ │ │
│pentru păstrarea │ │ │
│medicamentelor în │ │ │
│condiţiile prevăzute │ │ │
│de producător; │ │ │
│d) calculator, acces │ │ │
│la internet şi orice │ │ │
│alt echipament necesar│ │ │
│acestei activităţi │ │ │
│(mobilier │ │ │
│corespunzător). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.4.4. Farmacia cu │ │ │
│activitate online │ │ │
│deţine un site, │ │ │
│redactat în limba │ │ │
│română şi conţine │ │ │
│informaţiile prevăzute│ │ │
│de Legea farmaciei, │ │ │
│art. 2^1, alin. (5), │ │ │
│art. 2^2, alin. (2), │ │ │
│art. 32: │ │ │
│a) legătură hyperlink │ │ │
│către site-ul de │ │ │
│internet al │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Sănătăţii; │ │ │
│b) datele de contact │ │ │
│ale Ministerului │ │ │
│Sănătăţii; │ │ │
│c) logo-ul comun │ │ │
│european pentru │ │ │
│vânzarea şi eliberarea│ │ │
│medicamentelor în │ │ │
│regim online; │1 │ │
│d) link către site-ul │ │ │
│ANMDMR - raportează o │ │ │
│reacţie adversă; │ │ │
│e) informaţii privind │ │ │
│autorizarea │ │ │
│activităţii online │ │ │
│(date din anexa cu │ │ │
│menţiunea de │ │ │
│autorizare); │ │ │
│f) declaraţia de │ │ │
│consimţământ GDPR │ │ │
│pentru pacienţi; │ │ │
│g) pagini distincte │ │ │
│pentru eliberarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│altor produse │ │ │
│comercializate; │ │ │
│h) menţionarea datei │ │ │
│de actualizare a │ │ │
│paginii de internet. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.4.5. Pentru fiecare │ │ │
│medicament oferit spre│ │ │
│vânzare prin │ │ │
│intermediul societăţii│ │ │
│informaţionale este │ │ │
│afişat conform art. 34│ │ │
│din Norme 444: │ │ │
│e) denumirea │ │ │
│medicamentului; │0,5 │ │
│f) indicaţiile │ │ │
│terapeutice din │ │ │
│autorizaţia de punere │ │ │
│pe piaţă; │ │ │
│g) prospectul; │ │ │
│h) preţul. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.4.6. Ambalarea │ │ │
│medicamentelor asigură│ │ │
│garantarea calităţii │ │ │
│medicamentului şi │ │ │
│integritatea │0,5 │ │
│ambalajului conform │ │ │
│art. 39 din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.4.7. Farmacia face │ │ │
│dovada că │ │ │
│medicamentele au fost │ │ │
│ridicate de la sediul │ │ │
│farmaciei sau au fost │ │ │
│livrate prin mijloace │0,5 │ │
│specifice conform art.│ │ │
│40, alin. (1) din │ │ │
│Norme 444: │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.4.8. Farmacia cu │ │ │
│activitate online are │ │ │
│contract cu o firmă de│ │ │
│transport, care poate │ │ │
│asigura condiţiile de │ │ │
│conservare specificate│ │ │
│de producător, precum │ │ │
│şi protejarea │ │ │
│coletelor care conţin │0,5 │ │
│medicamentele │ │ │
│comandate, împotriva │ │ │
│deteriorării, │ │ │
│falsificării şi │ │ │
│furtului conform art. │ │ │
│40, alin. (2), (4) din│ │ │
│Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4.9. Farmacistul │ │ │
│responsabil de │ │ │
│vânzarea şi eliberarea│ │ │
│prin intermediul │ │ │
│serviciilor societăţii│ │ │
│informaţionale a │ │ │
│medicamentului face │ │ │
│dovada deţinerii │ │ │
│pentru a folosi, în │ │ │
│relaţia cu pacienţii, │ │ │
│chestionarul pentru │ │ │
│eliberarea │ │ │
│medicamentelor, │0,5 │ │
│prevăzut la art. 32, │ │ │
│alin. (1) lit. d) din │ │ │
│Normele 444, │ │ │
│chestionar în care │ │ │
│pacientul să indice │ │ │
│data naşterii, │ │ │
│greutatea, înălţimea, │ │ │
│sexul, tratamente │ │ │
│curente, antecedente │ │ │
│alergice, starea de │ │ │
│sarcină. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│Punctaj activitate online: maxim 6 │
│puncte │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│3.5. Biroul │ │ │
│farmacistului şef este│ │ │
│astfel amplasat încât │ │ │
│permite exercitarea │ │ │
│atribuţiilor de │ │ │
│coordonare a │ │ │
│activităţii farmaciei │ │ │
│şi a personalului │ │ │
│conform art. 18, alin.│ │ │
│(5) din Norme 444 şi │ │ │
│este dotat cu: │ │ │
│a) mobilier şi │1 │ │
│echipamente necesare │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii specifice │ │ │
│de coordonare; │ │ │
│b) mobilier specific │ │ │
│păstrării documentelor│ │ │
│conform art. 19, alin.│ │ │
│(1), lit. k) şi art. │ │ │
│25, alin. (2) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.6. Spaţiul de │ │ │
│confidenţialitate este│ │ │
│organizat conform art.│ │ │
│18, alin. (1), lit. c)│ │ │
│din Norme 444: │ │ │
│e) în incinta │1 │ │
│oficinei; │ │ │
│f) în biroul │ │ │
│farmacistului şef. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.7. Grup sanitar │ │ │
│Remedieri deficienţe [│1 │ │
│] │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘


┌───────────────────────┬─────┬────────┐
│Punctaj documente │maxim│realizat│
│atestare modificare │- 5 │- │
│condiţii de autorizare │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Punctaj prevederi │maxim│realizat│
│generale organizare │- 4 │- │
│spaţiu │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Punctaj oficină │maxim│realizat│
│ │- 3,5│- │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Punctaj total depozit │maxim│realizat│
│ │- 6,5│- │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Punctaj receptură │maxim│realizat│
│ │- 7 │- │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Punctaj activitate │maxim│realizat│
│online │- 6 │- │
└───────────────────────┴─────┴────────┘

        Menţiune descriptivă cu organizarea şi dotarea altor încăperi prevăzute în art. 18 din Ordinul M.S. 444 (birou farmacist şef, spaţiu de confidenţialitate, grup sanitar) şi care fac obiectul modificării condiţiilor de autorizare.
        .......................................
        .......................................


┌──────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Comisia de evaluare: │Farmacist şef │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Nume, prenume, │Nume, prenume, semnătură: │
│semnătură: │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Farm. │..................................│
│......................│ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Farm. │ │
│......................│ │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────┘

        O copie a prezentei grile, completată şi semnată rămâne în farmacia comunitară evaluată

        Colegiul Farmaciştilor din judeţul ..........
        Nr. Proces-verbal de evaluare ..........
        Data: ..........
                 Grilă de evaluare pentru certificare RBPF
                      Farmacie cu circuit închis
        Înfiinţare - Evaluare periodică/Anuală - Reorganizare - Mutare
        Farmacia cu circuit închis: ..........
        S.C. / Unitate sanitară: ..........
        Adresa farmaciei (localitatea): ..........

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│Tema de evaluare │Punctaj│Punctaj│
│ │ │acordat│
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│1. Autorizaţia de funcţionare │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│1.1. Farmacia cu │ │ │
│circuit închis deţine │ │ │
│Autorizaţia de │ │ │
│funcţíonare, emisă │ │ │
│conform art. 3 alin. │ │ │
│(1), art. 8, alin. (2)│ │ │
│din Legea farmaciei │ │ │
│nr. 266/2008, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, │ │ │
│republicată prin Legea│ │ │
│243/11.06.2020, │ │ │
│denumită în continuare│ │ │
│"Legea farmaciei" şi a│ │ │
│art. 2 alin. (3), art.│ │ │
│3, alin. (4) şi (13), │ │ │
│art. 42, alin. (1) din│ │ │
│Ordinul M.S. nr. 444 │ │ │
│din 25 martie 2019 │ │ │
│pentru aprobarea │ │ │
│Normelor privind │ │ │
│înfiinţarea, │ │ │
│organizarea şi │ │ │
│funcţionarea │ │ │
│unităţilor │ │ │
│farmaceutice, │ │ │
│modificat şi completat│ │ │
│prin Ordinul M.S. 2089│ │ │
│/09 decembrie 2020, │ │ │
│denumit în continuare │ │ │
│"Norme 444". Datele │1 │ │
│înscrise pe │ │ │
│autorizaţia de │ │ │
│funcţionare, corespund│ │ │
│cu situaţia reală a │ │ │
│farmaciei, conform │ │ │
│modelului 2: │ │ │
│a) denumirea farmaciei│ │ │
│cu circuit închis; │ │ │
│b) denumirea persoanei│ │ │
│juridice în structura │ │ │
│căreia funcţionează │ │ │
│farmacia cu circuit │ │ │
│închis; │ │ │
│c) datele de │ │ │
│identificare fiscală │ │ │
│ale persoanei juridice│ │ │
│(CIF/CUI, J……..), dacă│ │ │
│autorizaţia a fost │ │ │
│emisă după data │ │ │
│intrării în vigoare a │ │ │
│Ord. M.S. 2089/09 │ │ │
│decembrie 2020, care │ │ │
│modifică Ordinul M.S. │ │ │
│444/2019; │ │ │
│d) adresa sediului │ │ │
│unităţii sanitare; │ │ │
│e) adresa farmaciei; │ │ │
│f) numele │ │ │
│farmacistului şef. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.2. Farmacia cu │ │ │
│circuit închis are │ │ │
│anexe, dacă este │ │ │
│cazul, la Autorizaţia │ │ │
│de funcţionare, │ │ │
│privind autorizarea/ │ │ │
│desfiinţarea oficinei/│ │ │
│oficinelor de circuit │ │ │
│închis destinată/e │ │ │
│asigurării asistenţei │ │ │
│cu medicamente a │ │ │
│secţiilor sau │ │ │
│pavilioanelor │ │ │
│unităţilor sanitare în│ │ │
│structura cărora │1 │ │
│funcţionează, aflate │ │ │
│la adrese diferite │ │ │
│faţă de unitatea │ │ │
│sanitară, precum şi a │ │ │
│oficinei/oficinelor │ │ │
│pentru ambulatoriu în │ │ │
│cadrul programelor │ │ │
│naţionale de sănătate,│ │ │
│aflate la aceeaşi │ │ │
│adresă sau la adresă │ │ │
│diferită, conform art.│ │ │
│2, alin. (8), (9), │ │ │
│(10) din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┴───────┤
│2. Programul de │ │
│funcţionare şi afişaj │ │
│obligatoriu │ │
├──────────────────────┼───────┬───────┤
│2.1. Farmacia are │ │ │
│afişat la loc vizibil,│ │ │
│la intrarea în │ │ │
│farmacie, sintagma │ │ │
│"farmacie" şi în │ │ │
│format A4, programul │ │ │
│de funcţionare, │ │ │
│programul de predare/ │ │ │
│preluare condici, cu │0,5 │ │
│respectarea │ │ │
│prevederilor titlului │ │ │
│XIV din Legea 95/2006 │ │ │
│privind reforma în │ │ │
│domeniul sănătăţii, │ │ │
│denumită în continuare│ │ │
│Legea 95; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.2. Programul de │ │ │
│funcţionare al │ │ │
│farmaciei cu circuit │ │ │
│închis este stabilit │ │ │
│de către farmacistul │ │ │
│şef, cu avizul │ │ │
│conducerii unităţii │ │ │
│sanitare în structura │1 │ │
│căreia funcţionează şi│ │ │
│este în concordanţă cu│ │ │
│numărul farmaciştilor │ │ │
│angajaţi, conform art.│ │ │
│48 din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.3. Farmacia este │ │ │
│semnalizată │ │ │
│corespunzător, astfel │ │ │
│încât să fie uşor de │0,5 │ │
│identificat. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│3. Amplasarea farmaciei │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│3.1. Farmacia cu │ │ │
│circuit închis este │ │ │
│amplasată la parter │ │ │
│sau cel mult la primul│ │ │
│etaj, asigurându-se │ │ │
│acces direct pentru o │0,5 │ │
│bună aprovizionare cu │ │ │
│medicamente conform │ │ │
│art. 44 din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.2. Farmacia cu │ │ │
│circuit închis este │ │ │
│amplasată în spaţiu │ │ │
│adecvat, fiind evitată│ │ │
│contaminarea sau │ │ │
│influenţarea negativă │0,5 │ │
│a calităţii │ │ │
│medicamentelor conform│ │ │
│art. 43 din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│4. Organizarea spaţiului- prevederi │
│generale │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│4.1.Farmacia cu │ │ │
│circuit închis este │ │ │
│organizată ca secţie │ │ │
│fără paturi în │ │ │
│structura │ │ │
│organizatorică a │ │ │
│unităţilor sanitare/ │ │ │
│în structura │ │ │
│instituţiei/asociaţiei│ │ │
│care o deţine conform │ │ │
│art. 41 din Norme 444.│ │ │
│Farmacia cu circuit │ │ │
│închis are o suprafaţă│ │ │
│proporţională cu │ │ │
│volumul, specificul │0,5 │ │
│activităţii şi numărul│ │ │
│de paturi al unităţii │ │ │
│sanitare în structura │ │ │
│căreia funcţionează │ │ │
│(art. 45, alin. (1), │ │ │
│(2), (3), (4) din │ │ │
│Norme 444 se aplică │ │ │
│farmaciilor cu circuit│ │ │
│închis înfiinţate, │ │ │
│reorganizate, mutate │ │ │
│după apariţia Ord. │ │ │
│M.S. 2089/ 09. dec │ │ │
│2020 din Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.2. Localul farmaciei│ │ │
│cu circuit închis │ │ │
│cuprinde următoarele │ │ │
│încăperi conform art. │ │ │
│45, alin. (5), art. │ │ │
│45, alin. (6) din │ │ │
│Norme 444: │ │ │
│a) încăpere destinată │ │ │
│primirii şi eliberării│ │ │
│condicilor de │ │ │
│prescripţii medicale; │ │ │
│b) oficina; │ │ │
│c) receptura; │ │ │
│d) laborator; │ │ │
│e) spaţiu destinat │ │ │
│instalării │ │ │
│distilatorului (dacă │ │ │
│este cazul); │ │ │
│f) spaţiu separat │ │ │
│pentru a se organiza o│ │ │
│secţie de sterile în │ │ │
│cazul în care farmacia│ │ │
│prepară soluţii │ │ │
│sterile conform art. │ │ │
│45 alin. (6) din Norme│ │ │
│444; │ │ │
│g) spaţiu separat care│ │ │
│să îndeplinească toate│ │ │
│condiţiile necesare │ │ │
│pentru asigurarea │ │ │
│calităţii preparatelor│2 │ │
│şi a protecţiei │ │ │
│personalului de │ │ │
│specialitate, în cazul│ │ │
│unităţilor sanitare │ │ │
│care desfăşoară │ │ │
│Programul naţional de │ │ │
│oncologie- │ │ │
│Subprogramul de │ │ │
│tratament medicamentos│ │ │
│al bolnavilor cu │ │ │
│afecţiuni oncologice. │ │ │
│Acest spaţiu se află │ │ │
│în vecinătatea secţiei│ │ │
│de oncologie; │ │ │
│h) spălătorul destinat│ │ │
│spălării veselei şi │ │ │
│ambalajelor de uz │ │ │
│farmaceutic; │ │ │
│i) depozit/depozite; │ │ │
│j) spaţiu destinat şi │ │ │
│dotat pentru │ │ │
│depozitarea │ │ │
│materialelor │ │ │
│inflamabile şi │ │ │
│volatile; │ │ │
│k) biroul │ │ │
│farmacistului-şef; │ │ │
│l) grup sanitar. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.3. Farmacia cu │ │ │
│circuit închis este │ │ │
│dotată în fiecare │ │ │
│încăpere cu mobilier │ │ │
│uşor de întreţinut, │ │ │
│adecvat activităţii │0,5 │ │
│specifice aşa cum │ │ │
│prevede art. 46 din │ │ │
│Normele 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.4. Farmacia cu │ │ │
│circuit închis este │ │ │
│dotată cu dulapuri cu │ │ │
│cheie, │ │ │
│neinscripţionate, │ │ │
│pentru păstrarea │ │ │
│medicamentelor │ │ │
│stupefiante şi │0,5 │ │
│psihotrope, care stau │ │ │
│în permanenţă închise;│ │ │
│cheia va fi păstrată │ │ │
│şi utilizată conform │ │ │
│art. 46, lit. c) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.5. Farmacia cu │ │ │
│circuit închis este │ │ │
│dotată cu mese pentru │ │ │
│recepţia │ │ │
│medicamentelor, │ │ │
│amplasate exclusiv în │0,5 │ │
│receptură şi │ │ │
│laborator, conform │ │ │
│art. 46 lit. a) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.6. Încăperile │ │ │
│farmaciei cu circuit │ │ │
│închis sunt suficient │0,5 │ │
│iluminate. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.7. Pardoselile │ │ │
│farmaciei cu circuit │ │ │
│închis sunt │ │ │
│confecţionate din │0,5 │ │
│material uşor lavabil.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.8. Spaţiul farmaciei│ │ │
│cu circuit închis este│ │ │
│igienizat │ │ │
│corespunzător, astfel │ │ │
│încât permite │0,5 │ │
│desfăşurarea în │ │ │
│condiţii optime a │ │ │
│activităţii din │ │ │
│farmacie. │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│5. Compartimentare şi dotare │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│5.1. Spaţiul farmaciei│ │ │
│cu circuit închis este│ │ │
│compartimentat şi │ │ │
│dotat în concordanţă │ │ │
│cu tipurile de │ │ │
│activităţi înscrise în│0,5 │ │
│autorizaţia de │ │ │
│funcţionare conform │ │ │
│art. 46 şi a art. 47, │ │ │
│cu trimitere la art. │ │ │
│20 din Norme 444, │ │ │
│astfel: │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.2. Încăperea │ │ │
│destinată primirii şi │ │ │
│eliberării condicilor │ │ │
│de prescripţii │ │ │
│medicale îndeplineşte │ │ │
│condiţiile prevăzute │ │ │
│la art. 45, alin. (5),│ │ │
│lit. a) din Norme 444 │ │ │
│- distribuirea │0,5 │ │
│condicilor către │ │ │
│secţii se face în │ │ │
│cutii închise, │ │ │
│inscripţionate cu │ │ │
│numele secţiei │ │ │
│respective. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│5.3. Oficina este destinată pregătirii│
│condicilor de prescripţii medicale │
├──────────────────────────────────────┤
│5.3.1. Oficina este organizată şi │
│dotată în conformitate cu art. 46 şi │
│art. 47, cu trimitere la art. 20 din │
│Norme 444 şi îndeplineşte următoarele │
│condiţii: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) este prevăzută cu │ │ │
│sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│temperaturii necesare │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor şi a │0,5 │ │
│celorlalte produse │ │ │
│farmaceutice, conform │ │ │
│specificaţiei │ │ │
│producătorului; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) este prevăzută cu │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură, │0,5 │ │
│specificate de │ │ │
│producător; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) este dotată cu mese│ │ │
│de oficină, cu │ │ │
│dimensiuni optime care│ │ │
│să asigure │0,5 │ │
│funcţionalitatea │ │ │
│acestora; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) este dotată cu │ │ │
│rafturi, dulapuri, │ │ │
│sertare, pentru │ │ │
│păstrarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│celorlalte produse │0,5 │ │
│eliberate prin │ │ │
│farmacia cu circuit │ │ │
│închis; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) este dotată cu │ │ │
│telefon, computer şi │ │ │
│orice alt echipament │ │ │
│necesar desfăşurării │0,5 │ │
│activităţii. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│5.4. Receptura şi laboratorul este │
│destinată preparării formulelor │
│magistrale şi oficinale. 5.4.1. │
│Receptura şi laboratorul sunt │
│organizate şi dotate conform art. 45 │
│alin. (5) lit. c) şi d), art. 46 şi │
│47, cu trimitere la art. 20 din Norme │
│444, cu: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) sursă de apă, gaz │ │ │
│şi electricitate │ │ │
│conform art. 45, lit. │0,5 │ │
│d) din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) *aparatură pentru │ │ │
│conservarea │ │ │
│medicamentelor │ │ │
│preparate, a │ │ │
│materiilor prime şi a │ │ │
│altor produse ce │ │ │
│necesită temperatură │ │ │
│controlată - frigider │0,5 │ │
│sau vitrină │ │ │
│frigorifică, conform │ │ │
│art. 47 cu trimitere │ │ │
│la art. 20, lit. a) │ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│temperaturii şi │ │ │
│umidităţii conform │ │ │
│art. 47 cu trimitere │ │ │
│la art. 18, alin. (2),│0.5 │ │
│lit. b), art. 20, lit.│ │ │
│e) şi coroborare cu │ │ │
│art. 18, alin. (2), │ │ │
│lit. b) din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) dispozitive de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură şi │ │ │
│umiditate create │ │ │
│conform art. 47 cu │0,5 │ │
│trimitere la art. 18 │ │ │
│şi 20, lit. f) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) mese de receptură │ │ │
│cu dimensiuni şi │ │ │
│concepţie care asigură│ │ │
│funcţionalitatea │ │ │
│acestora conform art. │0,5 │ │
│46, lit. a) din Norme │ │ │
│444); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│f) * distilator, dacă │ │ │
│este cazul, conform │ │ │
│art. 47, cu trimitere │ │ │
│la art. 20, lit. b) │0,5 │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│g) aparatură pentru │ │ │
│cântărit, verificată │ │ │
│metrologic şi cu │ │ │
│certificat de │ │ │
│conformitate, │ │ │
│incluzând şi o balanţă│ │ │
│cu sensibilitate la a │0,5 │ │
│doua zecimală conform │ │ │
│art. 47, cu trimitere │ │ │
│la art. 20, lit. d) │ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│g) aparatură pentru │ │ │
│efectuarea │ │ │
│operaţiunilor la cald │ │ │
│conform art. 47, cu │0,5 │ │
│trimitere la art. 20, │ │ │
│lit. c) din Norme 444;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│h) recipiente din │ │ │
│sticlă sau porţelan │ │ │
│pentru stocarea │ │ │
│materiilor prime; │ │ │
│veselă, ustensile şi │ │ │
│materiale necesare │ │ │
│preparării formulelor │0,5 │ │
│magistrale şi │ │ │
│oficinale conform art.│ │ │
│47 cu trimitere la │ │ │
│art. 20, lit. g) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.4.2. Receptura şi │ │ │
│laboratorul nu sunt │ │ │
│spaţii de trecere şi │ │ │
│sunt organizate într-o│ │ │
│singură încăpere sau │1 │ │
│în două încăperi │ │ │
│delimitate. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┴───────┤
│5.4.3. Receptură/ │ │
│laborator - reguli de │ │
│bună practică │ │
│specifice. Receptura │ │
│farmaciei cu circuit │ │
│închis deţine: │ │
├──────────────────────┼───────┬───────┤
│a) * documente care │ │ │
│atestă provenienţa şi │ │ │
│calitatea substanţelor│ │ │
│farmaceutice, precum │ │ │
│şi a altor produse │ │ │
│utilizate în │ │ │
│activitatea de │0,5 │ │
│receptură şi laborator│ │ │
│(buletine de analiză) │ │ │
│conform art. 53, lit. │ │ │
│a) din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) * evidenţa │ │ │
│formulelor magistrale │ │ │
│şi oficinale │ │ │
│preparate, în format │ │ │
│electronic sau letric │0,5 │ │
│conform art. 53, lit. │ │ │
│b) din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c)* literatură de │ │ │
│specialitate necesară │ │ │
│activităţii de │ │ │
│receptură şi laborator│ │ │
│- Farmacopeea Romană │0,5 │ │
│ediţia a X a; Tehnică │ │ │
│farmaceutică, etc. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.5. Zona de preparare│ │ │
│a medicaţiei │ │ │
│oncologice este │ │ │
│destinată │ │ │
│reconstituirii │ │ │
│aseptice a │ │ │
│preparatelor sterile │ │ │
│şi realizării │1 │ │
│preparatelor pentru │ │ │
│administrare │ │ │
│parenterală utilizate │ │ │
│în terapia oncologică │ │ │
│(dacă este cazul); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.6. Spălătorul este │ │ │
│destinat spălării │ │ │
│veselei şi ambalajelor│ │ │
│de uz farmaceutic │ │ │
│conform art. 45, alin.│0,5 │ │
│(5), lit. f) din Norme│ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│5.7. Depozitul/depozitele este/sunt │
│încăperi destinate depozitării │
│medicamentelor, dispozitivelor │
│medicale şi a altor produse aflate în │
│gestiunea farmaciei cu circuit închis.│
├──────────────────────────────────────┤
│5.7.1. Organizarea depozitului conform│
│art. 45, alin. (5), lit. g), art. 45, │
│alin. (6) din Norme 444: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) zonă destinată │ │ │
│depozitării │ │ │
│medicamentelor; │0,5 │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) zonă delimitată şi │ │ │
│inscripţionată │ │ │
│destinată depozitării │ │ │
│dispozitivelor │ │ │
│medicale aflate în │0,5 │ │
│gestiunea unităţii │ │ │
│farmaceutice; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) zonă destinată │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor pentru │ │ │
│studiu clinic (dacă │0,5 │ │
│este cazul); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) zone destinate │ │ │
│depozitării produselor│ │ │
│retrase din stoc în │ │ │
│vederea distrugerii │0,5 │ │
│lor; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) zonă dedicată │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor pentru │ │ │
│care există suspiciuni│0,5 │ │
│cu privire la │ │ │
│autenticitate; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│f) încăpere special │ │ │
│amenajată, destinată │ │ │
│depozitării soluţiilor│0,5 │ │
│perfuzabile; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│g) spaţiu destinat şi │ │ │
│dotat pentru │ │ │
│depozitarea │ │ │
│materialelor │0,5 │ │
│inflamabile şi │ │ │
│volatile. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│5.7.2. Dotarea depozitului conform │
│art. 46 şi art. 47, cu trimitere la │
│art. 20 din Norme 444: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură necesară │ │ │
│păstrării │0,5 │ │
│medicamentelor în │ │ │
│condiţii specificate │ │ │
│de producător; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) dispozitiv de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │0,5 │ │
│temperatură; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) mobilier specific │ │ │
│pentru depozitarea │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│regim special, │ │ │
│respectiv medicamente │0,5 │ │
│psihotrope şi │ │ │
│stupefiante; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) rafturi metalice cu│ │ │
│blaturi uşor de │ │ │
│curăţat, paleţi, dacă │0,5 │ │
│este cazul; Remedieri │ │ │
│deficienţe [ ] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│a) echipament pentru │ │ │
│depozitarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│altor produse care │ │ │
│impun condiţii │0,5 │ │
│speciale de conservare│ │ │
│(frigider sau vitrină │ │ │
│frigorifică). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.7.3. Depozitul nu │ │ │
│este spaţiu de │ │ │
│trecere. │1 │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.8 . Biroul │ │ │
│farmacistului şef este│ │ │
│amplasat astfel încât │ │ │
│permite exercitarea │ │ │
│atribuţiilor sale şi │1 │ │
│coordonarea │ │ │
│activităţii │ │ │
│ersonalului. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.9. Grup sanitar. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│1 │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6. Personalul de specialitate │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│6.1. Personalul de │ │ │
│specialitate │ │ │
│(farmacist şef/ │ │ │
│farmacişti şi │ │ │
│asistenţi medicali de │ │ │
│farmacie) îşi exercită│ │ │
│profesia în unitatea │ │ │
│farmaceutică pe bază │ │ │
│de: │ │ │
│a) contract de muncă │ │ │
│conform art. 567, │ │ │
│alin. (2) din Legea 95│ │ │
│/2006 - Titlul XIV, │ │ │
│art. 3, alin. (5), │1 │ │
│lit. b) din Norme 444;│ │ │
│b) certificatul │ │ │
│privind dreptul de │ │ │
│exercitare a │ │ │
│profesiei, avizat │ │ │
│pentru anul în curs │ │ │
│conform art. 567, │ │ │
│alin. (1) - Titlul XIV│ │ │
│din Legea 95/2006; │ │ │
│art. 3, alin. (5), │ │ │
│lit. b) din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.2.Farmacia cu │ │ │
│circuit închis │ │ │
│funcţionează doar în │ │ │
│prezenţa unui │ │ │
│farmacist; (grafic de │ │ │
│lucru al │2 │ │
│farmaciştilor) conform│ │ │
│art. 49, alin. (2) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.3. * Farmacistul-şef│ │ │
│coordonează şi │ │ │
│controlează │ │ │
│activitatea din │ │ │
│farmacie, inclusiv a │ │ │
│personalului │ │ │
│administrativ şi a │ │ │
│altui personal necesar│ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţilor │1 │ │
│prevăzute în obiectul │ │ │
│de activitate al │ │ │
│farmaciei; există │ │ │
│"Fişa postului" pentru│ │ │
│întreg personalul │ │ │
│conform art. 49, alin.│ │ │
│(1) din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.4. Farmacistul şef │ │ │
│şi farmacistul au Fişă│ │ │
│de atribuţii │ │ │
│profesionale, avizată │ │ │
│de Colegiul │ │ │
│Farmaciştilor, conform│ │ │
│prevederilor legale, │0,5 │ │
│art. 589, lit. g) din │ │ │
│Legea 95/2006; art. 3,│ │ │
│alin. (5), lit. i) din│ │ │
│Norme 444 . │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.5. * În farmacia cu │ │ │
│circuit închis îşi │ │ │
│efectuează stagiul │ │ │
│practic (dacă este │ │ │
│cazul): │ │ │
│d) studenţi ai │ │ │
│Facultăţii de │ │ │
│farmacie; │ │ │
│e) farmacişti │ │ │
│rezidenţi; │ │ │
│f) cursanţi ai şcolii │ │ │
│postliceale aflaţi în │ │ │
│practică; Stagiul │ │ │
│profesional se │1 │ │
│desfăşoară conform │ │ │
│unui contract de │ │ │
│colaborare cu │ │ │
│instituţiile de │ │ │
│învăţământ, contract │ │ │
│de muncă pentru │ │ │
│farmaciştii rezidenţi │ │ │
│şi/sau convenţie de │ │ │
│stagiu conform art. 51│ │ │
│cu trimitere la art. │ │ │
│23 alin. (6), lit. j),│ │ │
│k) din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.6. Echipamentul de │ │ │
│protecţie al │ │ │
│personalului de │ │ │
│specialitate (ţinuta │ │ │
│profesională) este │ │ │
│format din: halat alb │ │ │
│şi ecuson amplasat la │ │ │
│loc vizibil, │ │ │
│inscripţionat cu: │ │ │
│nume, prenume, │1 │ │
│calificare, titlu │ │ │
│profesional, precum şi│ │ │
│sintagma "Farmacie" │ │ │
│conform art. 51 cu │ │ │
│trimitere la art. 23, │ │ │
│alin. (8) din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│7. Reguli de bună practică │
│farmaceutică - prevederi generale │
├──────────────────────────────────────┤
│Activitatea farmaciei cu circuit │
│închis se desfăşoară în conformitate │
│cu Regulile de bună practică │
│farmaceutică, elaborate de Ministerul │
│Sănătăţii în colaborare cu Colegiul │
│Farmaciştilor din România şi aprobate │
│prin Ordin al ministrului sănătăţii │
│(art. 42, alin. (2) din Norme 444). │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│7.1. În farmacia cu │ │ │
│circuit închis există │ │ │
│dosar cu procedurile │ │ │
│R.B.P.F. necesare │1 │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.2.* Farmacia cu │ │ │
│circuit închis deţine,│ │ │
│în format letric şi/ │ │ │
│sau electronic: │ │ │
│a) literatura de │ │ │
│specialitate care │ │ │
│asigură informarea │ │ │
│personalului de │ │ │
│specialitate în │ │ │
│legătură cu orice │ │ │
│aspect legat de │ │ │
│acţiunea şi de │ │ │
│administrarea │ │ │
│medicamentului conform│ │ │
│art. 52 din Norme 444.│ │ │
│b) legislaţia │ │ │
│farmaceutică necesară │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii: Legea │ │ │
│farmaciei 266/2008,* │ │ │
│republicată; Ordinul │1 │ │
│M.S.2089 - Norme 444; │ │ │
│OMS 75/2010 - Reguli │ │ │
│de bună practică │ │ │
│farmaceutică; Legea │ │ │
│339/2005 privind │ │ │
│regimul juridic al │ │ │
│plantelor, │ │ │
│substanţelor şi │ │ │
│preparatelor │ │ │
│stupefiante şi │ │ │
│psihotrope, Normele │ │ │
│1915/ 2006 de aplicare│ │ │
│a prevederilor Legii │ │ │
│nr. 339/2005; Legea 95│ │ │
│/2006 privind reforma │ │ │
│în domeniul sănătăţii │ │ │
│- Titlul XIV, Statutul│ │ │
│CFR, Codul deontologic│ │ │
│al farmacistului, etc.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.3. Farmacia cu │ │ │
│circuit închis deţine │ │ │
│documente care să │ │ │
│ateste provenienţa şi │ │ │
│calitatea │ │ │
│medicamentelor, precum│ │ │
│şi a celorlalte │1 │ │
│produse pe care le │ │ │
│deţine, conform art. │ │ │
│53, lit. a), din Norme│ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.4.*Farmacia cu │ │ │
│circuit închis deţine,│ │ │
│dacă este cazul, │ │ │
│procese verbale de │ │ │
│neconformitate la │0,5 │ │
│recepţie, evidenţiate │ │ │
│în registrul de │ │ │
│neconformităţi. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.5. Farmacia cu │ │ │
│circuit închis are │ │ │
│implementată procedura│ │ │
│de verificare a │ │ │
│elementelor de │ │ │
│siguranţă şi │ │ │
│autenticitate a │ │ │
│medicamentelor ce │ │ │
│prezintă cod unic de │1 │ │
│identificare │ │ │
│înregistrat în │ │ │
│Sistemul Naţional de │ │ │
│Verificare a │ │ │
│Medicamentelor, │ │ │
│înainte de eliberarea │ │ │
│către secţii. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.6 .Medicamentele şi │ │ │
│alte produse a căror │ │ │
│eliberare este permisă│ │ │
│în farmacia cu circuit│ │ │
│închis, sunt │ │ │
│depozitate şi aranjate│ │ │
│în ordinea crescătoare│ │ │
│a termenului de │1 │ │
│valabilitate, pentru a│ │ │
│fi eliberate cu │ │ │
│prioritate cele cu │ │ │
│termenul de expirare │ │ │
│cel mai apropiat. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.7.* Farmacia cu │ │ │
│circuit închis are │ │ │
│reguli pentru │ │ │
│procedura de eliberare│ │ │
│a medicamentelor pe │ │ │
│bază de condici de │1 │ │
│prescripţii medicale │ │ │
│şi/sau reţete pentru │ │ │
│Programelor naţionale │ │ │
│de sănătate. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.8.* Farmacia cu │ │ │
│circuit închis deţine,│ │ │
│dacă este cazul, │ │ │
│documente care atestă │ │ │
│retragerea din │ │ │
│gestiune şi │ │ │
│distrugerea │ │ │
│eventualelor │ │ │
│medicamente şi a altor│0,5 │ │
│produse de sănătate │ │ │
│expirate, neconforme │ │ │
│sau deteriorate, │ │ │
│inclusiv medicamente │ │ │
│psihotrope şi/sau │ │ │
│stupefiante. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.9. *Farmacia cu │ │ │
│circuit închis deţine,│ │ │
│dacă este cazul, │ │ │
│evidenţa documentelor,│ │ │
│care atestă retragerea│ │ │
│medicamentelor şi a │0,5 │ │
│altor produse permise │ │ │
│a se elibera în │ │ │
│farmacia cu circuit │ │ │
│închis. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.10. Farmacia cu │ │ │
│circuit închis deţine │ │ │
│documente care să │ │ │
│ateste, în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│reglementările în │ │ │
│vigoare, evidenţa │ │ │
│medicamentelor │ │ │
│stupefiante şi │ │ │
│psihotrope, conform │ │ │
│art. 53, lit. c) din │ │ │
│Norme 444. Eliberarea │ │ │
│stupefiantelor se face│0,5 │ │
│strict de către │ │ │
│farmacist şi este │ │ │
│consemnată în │ │ │
│registrul de evidenţă │ │ │
│a stupefiantelor │ │ │
│conform art. 41 din │ │ │
│Norme 1915/2006, de │ │ │
│aplicare a │ │ │
│prevederilor Legii 339│ │ │
│/2005. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.11. *Farmacia cu │ │ │
│circuit închis deţine │ │ │
│înregistrările de │ │ │
│temperatură necesare │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor în │0,5 │ │
│condiţiile specificate│ │ │
│de producător, în │ │ │
│spaţiile de depozitare│ │ │
│(oficină si depozit/ │ │ │
│depozite). │ │ │
│Măsuri corective [ ] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.12.* Farmacia cu │ │ │
│circuit închis │ │ │
│respectă procedura de │ │ │
│transfer a │ │ │
│medicamentelor aflate │ │ │
│în gestiunea │ │ │
│farmaciei, dacă este │ │ │
│cazul, conform │0,5 │ │
│prevederilor art. 2 │ │ │
│alin7^1, lit. b), c) │ │ │
│din Legea farmaciei şi│ │ │
│art. 6, alin. (1), │ │ │
│lit. c), e), art. 6 │ │ │
│alin. (2), (3), (4), │ │ │
│(5). │ │ │
│Măsuri corective [ ] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.13.* Farmacia cu │ │ │
│circuit închis deţine │ │ │
│contract cu o firmă de│ │ │
│distrugere a │ │ │
│deşeurilor │ │ │
│farmaceutice şi/sau │ │ │
│documente care atestă │ │ │
│retragerea din │ │ │
│gestiune şi │ │ │
│distrugerea │0,5 │ │
│eventualelor │ │ │
│medicamente şi a altor│ │ │
│produse de sănătate │ │ │
│expirate, neconforme │ │ │
│sau deteriorate, │ │ │
│inclusiv medicamente │ │ │
│psihotrope şi/sau │ │ │
│stupefiante. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.14.* Farmacia cu │ │ │
│circuit închis deţine │ │ │
│contract cu o firmă │ │ │
│specializată şi/sau │ │ │
│documente privind │0,5 │ │
│acţiunea/acţiunile de │ │ │
│dezinsecţie şi │ │ │
│deratizare. Remedieri │ │ │
│deficienţe [ ] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│Punctaj realizat ……………… │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────┬─────┬────────┐
│Farmacie cu circuit │Maxim│Realizat│
│închis - înfiinţare, │- 38 │- │
│reorganizare, mutare │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Farmacie cu circuit │Maxim│Realizat│
│închis - evaluare │- 48 │- │
│periodică │ │ │
└───────────────────────┴─────┴────────┘


┌────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Comisia de evaluare:│Farmacist şef │
├────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Nume, prenume, │Nume, prenume, semnătură: │
│semnătură: │ │
├────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Farm. │..................................│
│....................│ │
├────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Farm. │ │
│....................│ │
└────────────────────┴──────────────────────────────────┘

        Regulile prevăzute cu *) nu fac obiectul evaluării la înfiinţare, reorganizare şi mutare a farmaciei cu circuit închis. (5.4. b), f).; 5.4.3.a), b), c); 6.3, 6.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14)
        Regulile care au în text sintagma "dacă este cazul", vor fi punctate conform constatărilor, iar farmaciile la care NU ESTE CAZUL vor primi din oficiu punctajul aferent.
        O copie a prezentei grile, completată şi semnată rămâne în farmacia cu circuit închis evaluată.

        Colegiul Farmaciştilor din judeţul ..........
        Nr. Proces-verbal de evaluare ..........
        Data: ..........
                 Grilă de evaluare pentru certificare RBPF
        Oficina comunitară rurală - Oficina sezonieră - Oficina de circuit închis
        Oficina comunitară rurală/sezonieră/de circuit închis ..........
        S.C. / Unitate sanitară ..........
        Adresa oficinei (localitatea) ..........

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│Tema de evaluare │punctaj│punctaj│
│ │ │obtinut│
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│1. Firma şi emblema oficinei │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│1.1. Firma oficinei │ │ │
│comunitare rurale/ │ │ │
│sezoniere include │ │ │
│sintagma "oficină" │ │ │
│însoţită de datele de │ │ │
│identificare ale │ │ │
│farmaciei │ │ │
│coordonatoare, conform│ │ │
│art. 17, alin. (1) din│ │ │
│Legea farmaciei nr. │ │ │
│266/2008, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, │ │ │
│republicată prin Legea│ │ │
│243/11.06.2020, │ │ │
│denumită în continuare│1 │ │
│"Legea farmaciei" şi a│ │ │
│art. 29 din Ordinul │ │ │
│M.S. nr. 444 din 25 │ │ │
│martie 2019 pentru │ │ │
│aprobarea Normelor │ │ │
│privind înfiinţarea, │ │ │
│organizarea şi │ │ │
│funcţionarea │ │ │
│unităţilor │ │ │
│farmaceutice, │ │ │
│modificat şi completat│ │ │
│prin Ordinul M.S. 2089│ │ │
│/09 decembrie 2020, │ │ │
│denumit în continuare │ │ │
│"Norme 444" │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.2. Emblema oficinei │ │ │
│comunitare rurale/ │ │ │
│sezoniere poartă ca │ │ │
│semn distinctiv │ │ │
│simbolul crucii │ │ │
│intersectate în unghi │ │ │
│drept, de dimensiuni │ │ │
│egale, de culoare │1 │ │
│verde pe fond alb, │ │ │
│conform art. 17, alin.│ │ │
│(2) din Legea │ │ │
│farmaciei şi a art. 29│ │ │
│din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│2. Autorizaţia de funcţionare │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│2.1. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră/ de circuit │ │ │
│închis deţine copia │ │ │
│autorizaţiei de │ │ │
│funcţionare a │1 │ │
│farmaciei │ │ │
│coordonatoare conform │ │ │
│art. 30, alin. (1) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.2. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră /de circuit │ │ │
│închis deţine anexa la│ │ │
│Autorizaţia de │ │ │
│funcţionare a │ │ │
│farmaciei │ │ │
│coordonatoare cu │ │ │
│menţiunea care │ │ │
│certifică înfiinţarea/│ │ │
│desfiinţarea în │ │ │
│condiţiile art. 2, │ │ │
│alin. (10), art. 8, │ │ │
│alin. (2), art. 13, │ │ │
│alin. (1), (2), (3) │ │ │
│din Legea farmaciei, │1 │ │
│art. 10 alin. (2) din │ │ │
│Norme 444 (oficinele │ │ │
│comunitare rurale │ │ │
│înfiinţate în │ │ │
│staţiunile de pe │ │ │
│litoral funcţionează │ │ │
│doar în perioada 01 │ │ │
│mai- 30 septembrie a │ │ │
│fiecărui an) conform │ │ │
│art. 13, alin. (2) din│ │ │
│Legea 444, art. 10, │ │ │
│alin. (4) din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┴───────┤
│3. Program de │ │
│funcţionare şi afişaj │ │
│obligatoriu │ │
├──────────────────────┼───────┬───────┤
│3.1. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră /de circuit │ │ │
│închis are afişat la │ │ │
│loc vizibil programul │ │ │
│de funcţionare, care │ │ │
│este în concordanţă cu│ │ │
│programul farmaciei │ │ │
│coordonatoare şi este │ │ │
│declarat │ │ │
│Administraţiei Publice│1 │ │
│locale şi Colegiului │ │ │
│Farmaciştilor în cazul│ │ │
│oficinelor comunitare │ │ │
│rurale, astfel încât │ │ │
│activitatea să fie │ │ │
│desfăşurată de │ │ │
│farmacist conform art.│ │ │
│28 alin. (1), (2) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│4. Amplasarea oficinei │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│4.1. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră este │ │ │
│amplasată în │ │ │
│conformitate cu art. │ │ │
│13, art. 14, alin. (1)│0,5 │ │
│din Legea farmaciei şi│ │ │
│art. 16, alin. (1) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.2. Oficina de │ │ │
│circuit închis │ │ │
│destinată asigurării │ │ │
│asistenţei cu │ │ │
│medicamente a │ │ │
│secţiilor sau │ │ │
│pavilioanelor │ │ │
│unităţilor sanitare în│ │ │
│structura cărora │ │ │
│funcţionează, aflate │ │ │
│la adrese diferite │ │ │
│faţă de unitatea │ │ │
│sanitară precum şi/sau│ │ │
│a oficinelor de │ │ │
│circuit închis │ │ │
│destinate eliberării │ │ │
│medicamentelor pentru │0,5 │ │
│ambulatoriu în cadrul │ │ │
│programelor naţionale │ │ │
│de sănătate, aflate la│ │ │
│aceeaşi adresă sau la │ │ │
│o adresă diferită este│ │ │
│amplasată la parter │ │ │
│sau cel mult la primul│ │ │
│etaj şi nu sunt în │ │ │
│vecinătatea secţiilor │ │ │
│care pot contamina, │ │ │
│conform art. 55, alin.│ │ │
│(1), art. 55, alin. │ │ │
│(5) şi cu respectarea │ │ │
│art. 55, alin. (4) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│5. Organizarea spaţiului - prevederi │
│generale │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│5.1. Localul oficinei │ │ │
│comunitare rurale/ │ │ │
│sezoniere/de circuit │ │ │
│închis are suprafaţa │ │ │
│conform art. 27, alin.│ │ │
│(1), art. 55, alin. │ │ │
│(2), (6) din Norme 444│ │ │
│(schiţa spaţiului) şi │ │ │
│cuprinde următoarele │ │ │
│încăperi: │ │ │
│a) oficină │ │ │
│(denumită"încăpere │0,5 │ │
│destinată primirii, │ │ │
│pregătirii şi │ │ │
│eliberării condicilor │ │ │
│de prescripţii │ │ │
│medicale" în cazul │ │ │
│oficinei de circuit │ │ │
│închis pavilionară); │ │ │
│b) depozit; │ │ │
│c) grup sanitar. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.2. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră şi oficina │ │ │
│de circuit închis │ │ │
│pentru ambulatoriu, │ │ │
│are organizat spaţiu │ │ │
│destinat discuţiei │ │ │
│confidenţiale cu │1 │ │
│pacientul, conform │ │ │
│art. 27, alin. (1), │ │ │
│lit. a), pct. ii; art.│ │ │
│55, alin. (6), lit. │ │ │
│a), pct.2 din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.3. Oficina │ │ │
│comunitară rurală / │ │ │
│sezonieră are │ │ │
│organizat în încăperea│ │ │
│oficină - dacă este │ │ │
│cazul - spaţiu │ │ │
│distinct, specific, │ │ │
│pentru următoarele │ │ │
│activităţi prevăzute │ │ │
│la art. 2, alin. (1), │ │ │
│lit. d) şi g) din │ │ │
│Legea farmaciei: │ │ │
│a) vânzarea şi │ │ │
│eliberarea │ │ │
│medicamentelor de uz │0,5 │ │
│veterinar; │ │ │
│b) testarea unor │ │ │
│parametri biologici cu│ │ │
│aparatură destinată │ │ │
│utilizării individuale│ │ │
│de către pacienţi, │ │ │
│precum şi │ │ │
│administrarea de │ │ │
│vaccinuri numai în │ │ │
│condiţiile prevăzute │ │ │
│prin Ordin al │ │ │
│ministrului sănătăţii.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.4. Localul oficinei │ │ │
│dispune de facilităţi │ │ │
│necesare desfăşurării │0,5 │ │
│activităţii. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.4. Încăperile │ │ │
│oficinei sunt │ │ │
│suficient iluminate, │ │ │
│astfel încât permite │ │ │
│desfăşurarea în │ │ │
│condiţii optime a │0,5 │ │
│activităţii din │ │ │
│farmacie conform art. │ │ │
│17, alin. (4) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.5. Localul oficinei │ │ │
│este dotat cu dulapuri│ │ │
│închise pentru │ │ │
│păstrarea ţinutei de │ │ │
│stradă şi a │ │ │
│echipamentului de │ │ │
│protecţie - se exclude│ │ │
│amplasarea acestui │0,5 │ │
│mobilier în oficină, │ │ │
│depozit, receptură │ │ │
│(art. 19, alin. (1), │ │ │
│lit. j) din Norme 444,│ │ │
│art. 46, lit. d) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.6. Oficina este │ │ │
│dotată cu mese pentru │ │ │
│recepţia │ │ │
│medicamentelor, │ │ │
│exclusiv în receptură │ │ │
│şi laborator conform │0,5 │ │
│art. 19, alin. (1), │ │ │
│lit. i), art. 46, lit.│ │ │
│a) din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.7. Oficina este │ │ │
│dotată cu mobilier │ │ │
│specific păstrării │ │ │
│documentelor curente │0,5 │ │
│conform art. 46, lit. │ │ │
│f) din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.7. Mobilierul │ │ │
│oficinei este │ │ │
│confecţionat din │ │ │
│materiale lavabile şi │ │ │
│uşor de întreţinut │ │ │
│(art. 19, alin. (1) │ │ │
│din Norme 444, art. │0,5 │ │
│55, alin. (3), (7) cu │ │ │
│trimitere la art. 46, │ │ │
│lit. a), art. 47, art.│ │ │
│20 din Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.8. Pardoselile │ │ │
│oficinei sunt │ │ │
│confecţionate din │ │ │
│material uşor lavabil │0,5 │ │
│conform art. 17, alin.│ │ │
│(4) din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.9. Spaţiul oficinei │ │ │
│este igienizat │ │ │
│corespunzător, astfel │ │ │
│încât permite │ │ │
│desfăşurarea în │0,5 │ │
│condiţii optime a │ │ │
│activităţii. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6. Compartimentare, dotare │
├──────────────────────────────────────┤
│6.1. Oficina este destinată vânzării │
│şi eliberării medicamentelor şi a │
│altor produse permise a se elibera în │
│oficina comunitară rurală/sezonieră/de│
│ambulatoriu. Pentru oficina de circuit│
│închis pavilionară, oficina este │
│denumită "Încăperea destinată │
│primirii, pregătirii şi eliberării │
│condicilor de prescripţii medicale │
│conform art. 55, alin. (2) din Norme │
│444." │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│6.2. Oficina este │ │ │
│organizată şi dotată │ │ │
│în conformitate cu │ │ │
│art. 19, art. 20, lit.│ │ │
│a), e), f), h), art. │ │ │
│27, alin. (1), lit. │ │ │
│a), art. 46, art. 55 │ │ │
│din Norme 444, astfel:│ │ │
│a) este prevăzută cu │ │ │
│sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │0,5 │ │
│temperaturii necesare │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor în │ │ │
│condiţiile specificate│ │ │
│de producător conform │ │ │
│art. 27, alin. (1), │ │ │
│lit. a), lit. i); art.│ │ │
│55, alin. (6), lit. a)│ │ │
│din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) este prevăzută cu │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură, │ │ │
│specificate de │ │ │
│producător art. 27, │0,5 │ │
│alin. (1), lit. a), │ │ │
│lit. i), art. 55, │ │ │
│alin. (6), lit. a) din│ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) este dotată cu mese│ │ │
│de oficină, a căror │ │ │
│dimensiune şi mod de │ │ │
│realizare permit │ │ │
│eliberarea │ │ │
│medicamentelor către │ │ │
│pacienţi, consilierea │ │ │
│acestora, precum şi │ │ │
│instalarea caselor de │0,5 │ │
│marcat şi a │ │ │
│computerelor conform │ │ │
│art. 19, alin. (1), │ │ │
│lit. a), art. 55, │ │ │
│alin. (3), (7) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) este dotată cu │ │ │
│rafturi, vitrine, │ │ │
│dulapuri, sertare, │ │ │
│pentru expunerea şi │ │ │
│păstrarea │ │ │
│medicamentelor şi a │0,5 │ │
│celorlalte produse a │ │ │
│căror eliberare este │ │ │
│permisă în oficină; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) este dotată cu │ │ │
│telefon, computer şi │ │ │
│orice alt echipament │ │ │
│necesar desfăşurării │0,5 │ │
│activităţii; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.2. Depozitul este destinat păstrării│
│medicamentelor şi a altor produse │
│permise a se elibera în oficină │
├──────────────────────────────────────┤
│6.2.1. Organizarea depozitului conform│
│art. 18, alin (1), pct. 4, lit. e), │
│f), h); art. 45, alin. (5), lit. g), │
│h); art. 55, alin. (2), lit. b), art. │
│55 alin. (6), lit. b). Depozitul este │
│prevăzut cu: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) zonă destinată │ │ │
│depozitării │ │ │
│medicamentelor; │0,5 │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) zonă delimitată şi │ │ │
│inscripţionată │ │ │
│destinată depozitării │ │ │
│dispozitivelor │0,5 │ │
│medicale aflate în │ │ │
│gestiunea oficinei; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) zonă destinată │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor pentru │0,5 │ │
│studiu clinic; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) zonă destinată │ │ │
│depozitării produselor│ │ │
│retrase din stoc, în │0,5 │ │
│vederea distrugerii; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) zonă destinată │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor pentru │ │ │
│care există suspiciuni│0,5 │ │
│cu privire la │ │ │
│autenticitate; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.2.2. Dotarea depozitului conform │
│art. 18, alin. (4), lit. b), c), d), │
│g); art. 19, lit. h), art. 46, lit. │
│a), d), art. 55, alin. (6), lit. b), │
│pct.1, 2, 3 din Norme 444: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) sistem propriu de │ │ │
│asigurare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură necesară │ │ │
│păstrării │ │ │
│medicamentelor în │ │ │
│condiţii specificate │0,5 │ │
│de producător conform │ │ │
│art. 27, alin. (1), │ │ │
│lit. b) pct. i; art. │ │ │
│55, alin. (6), lit. b)│ │ │
│pct.1. din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) dispozitiv de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │ │ │
│temperatură conform │ │ │
│art. 27, alin. (1), │0,5 │ │
│lit. b) pct.ii; art. │ │ │
│55, alin. (6) lit. b) │ │ │
│pct.2. din Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) mobilier specific │ │ │
│pentru depozitarea │ │ │
│medicamentelor cu │ │ │
│regim special, │ │ │
│respectiv medicamente │ │ │
│psihotrope şi │ │ │
│stupefiante conform │0,5 │ │
│art. 27, alin. (1), │ │ │
│lit. b), pct. iii, │ │ │
│art. 55, alin. (6), │ │ │
│lit. b) pct.3 din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) rafturi metalice cu│ │ │
│blaturi uşor de │ │ │
│curăţat, paleţi dacă │ │ │
│este cazul, conform │ │ │
│art. 19, lit. h), art.│0,5 │ │
│55, alin. (3), (7) din│ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) echipament pentru │ │ │
│depozitarea │ │ │
│medicamentelor şi a │ │ │
│altor produse care │ │ │
│impun condiţii │ │ │
│speciale de conservare│ │ │
│(frigider, vitrină │0,5 │ │
│frigorifică) conform │ │ │
│art. 18, lit. g), art.│ │ │
│55, alin. (6), lit. b)│ │ │
│pct. 6. din Norme 444;│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.2.3. Depozitarea şi │ │ │
│păstrarea soluţiilor │ │ │
│perfuzabile, la │ │ │
│oficina de circuit │ │ │
│închis pavilionară, se│ │ │
│face într-o încăpere │0,5 │ │
│special amenajată │ │ │
│conform art. 55, alin.│ │ │
│(2), lit. b) din Norme│ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│6.3. Grup sanitar │ │ │
│Remedieri deficienţe [│1 │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│7. Personalul de specialitate │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│7.1. Personalul de │ │ │
│specialitate este │ │ │
│format din farmacist, │ │ │
│asistent medical de │ │ │
│farmacie care deţin: │ │ │
│a) contract de muncă │ │ │
│conform art. 567, │ │ │
│alin. (1), (2), Titlul│ │ │
│XIV din Legea 95/2006,│ │ │
│art. 10, alin. (2), │ │ │
│lit. b) din Legea │1 │ │
│farmaciei; │ │ │
│b) certificatul │ │ │
│privind dreptul de │ │ │
│exercitare a │ │ │
│profesiei, vizat │ │ │
│pentru anul în curs │ │ │
│conform art. 3, alin. │ │ │
│(5), lit. b); art. 57 │ │ │
│din Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.2. Farmacistul are │ │ │
│Fişă de atribuţii │ │ │
│profesionale vizată de│ │ │
│Colegiul │ │ │
│Farmaciştilor, conform│ │ │
│prevederilor legale - │ │ │
│art. 589, lit. g) - │ │ │
│Titlul XIV din Legea │0,5 │ │
│95/2006 privind │ │ │
│reforma în domeniul │ │ │
│sănătăţii; art. 3 │ │ │
│alin. (5), lit. i) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│7.3. Echipamentul de │ │ │
│protecţie al │ │ │
│personalului de │ │ │
│specialitate (ţinuta │ │ │
│profesională) este │ │ │
│format din: halat alb │ │ │
│şi ecuson, plasat la │ │ │
│loc vizibil pentru │ │ │
│pacient, inscripţionat│ │ │
│cu: nume, prenume, │1 │ │
│calificare, titlu │ │ │
│profesional, precum şi│ │ │
│numele farmaciei, │ │ │
│conform art. 16, alin.│ │ │
│(4) din Legea │ │ │
│farmaciei; art. 23, │ │ │
│alin. (8) din Norme │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│8. Reguli de bună practică │
│farmaceutică se desfăşoară în │
│conformitate cu Regulile de bună │
│practică farmaceutică, conform art. 11│
│alin. (3) din Legea farmaciei. │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│8.1. În oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră sau de │ │ │
│circuit închis există │ │ │
│dosar cu procedurile │0,5 │ │
│RBPF minime necesare │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.2. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră/ de circuit │ │ │
│închis deţine în │ │ │
│format letric sau │ │ │
│electronic: │ │ │
│a) literatura de │ │ │
│specialitate care │ │ │
│asigură informarea │ │ │
│personalului de │ │ │
│specialitate în │ │ │
│legătură cu orice │ │ │
│aspect legat de │ │ │
│acţiunea şi de │ │ │
│administrarea │ │ │
│medicamentului; │ │ │
│b) legislaţia │ │ │
│farmaceutică necesară │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii: Legea │ │ │
│farmaciei 266/2008,* │ │ │
│republicată; Ordinul │1 │ │
│M.S.2089 - Norme 444; │ │ │
│OMS 75/2010 - Reguli │ │ │
│de bună practică │ │ │
│farmaceutică; Legea │ │ │
│339/2005 privind │ │ │
│regimul juridic al │ │ │
│plantelor, │ │ │
│substanţelor şi │ │ │
│preparatelor │ │ │
│stupefiante şi │ │ │
│psihotrope, Normele │ │ │
│1915/ 2006 de aplicare│ │ │
│a prevederilor Legii │ │ │
│nr. 339/2005; Legea 95│ │ │
│/2006 privind reforma │ │ │
│în domeniul sănătăţii │ │ │
│- Titlul XIV, Statutul│ │ │
│CFR, Codul deontologic│ │ │
│al farmacistului etc. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.3. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră/ de circuit │ │ │
│închis deţine │ │ │
│documente (facturi şi │ │ │
│avize) care atestă │ │ │
│provenienţa │0.5 │ │
│medicamentelor, precum│ │ │
│şi a altor produse pe │ │ │
│care le deţine conform│ │ │
│art. 25, alin. (1), │ │ │
│lit. a) din Norme 444.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.4. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră/ de circuit │ │ │
│închis are │ │ │
│implementată procedura│ │ │
│de verificare a │ │ │
│elementelor de │ │ │
│siguranţă şi │ │ │
│autenticitate a │0,5 │ │
│medicamentelor ce │ │ │
│prezintă cod unic de │ │ │
│identificare │ │ │
│înregistrat în │ │ │
│Sistemul Naţional de │ │ │
│Verificare a │ │ │
│Medicamentelor. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.5. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră/ de circuit │ │ │
│închis are stabilite │ │ │
│reguli: │ │ │
│a) pentru procedura de│ │ │
│eliberare a │ │ │
│medicamentelor pe bază│ │ │
│de prescripţie │ │ │
│medicală şi condică de│ │ │
│prescripţii medicale: │ │ │
│P- RF; P-6L; P-TS; S, │ │ │
│precum şi eliberarea │ │ │
│medicamentelor în │ │ │
│regim de urgenţă │ │ │
│prevăzută în Codul │ │ │
│deontologic al │2 │ │
│farmacistului - │ │ │
│secţiunea a 7-a, │ │ │
│publicat în M.O. nr. │ │ │
│490/15 iulie 2009; │ │ │
│b) pentru informarea │ │ │
│pacientului, în ceea │ │ │
│ce priveşte: │ │ │
│conservarea │ │ │
│medicamentelor, modul │ │ │
│de utilizare, │ │ │
│atenţionări specifice │ │ │
│privind reacţiile │ │ │
│adverse, asocieri în │ │ │
│tratament, etc. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.6. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră sau de │ │ │
│circuit închis deţine │ │ │
│evidenţa documentelor │ │ │
│de returnare către │ │ │
│farmacia coordonatoare│0,5 │ │
│a medicamentelor ce │ │ │
│fac obiectul │ │ │
│retragerii de la │ │ │
│comercializare a │ │ │
│medicamentelor. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.7. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră sau de │ │ │
│circuit închis deţine │ │ │
│planificare transmisă │ │ │
│de farmacia │0,5 │ │
│coordonatoare pentru │ │ │
│acţiunea de │ │ │
│dezinsecţie şi │ │ │
│deratizare. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.8. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră/de circuit │ │ │
│închis respectă │ │ │
│procedura de transfer │ │ │
│a medicamentelor │ │ │
│aflate în gestiunea │ │ │
│farmaciei, conform │0,5 │ │
│prevederilor art. 2(7^│ │ │
│1), lit. a) din Legea │ │ │
│farmaciei; art. 6, │ │ │
│alin. (2), (3) din │ │ │
│Norme 444 - dacă este │ │ │
│cazul. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.9. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră sau de │ │ │
│circuit închis pentru │ │ │
│ambulatoriu deţine: │ │ │
│a) condică de sugestii│ │ │
│şi reclamaţii, │ │ │
│accesibilă │0,5 │ │
│pacienţilor; │ │ │
│b) registru de │ │ │
│reclamaţii, conform │ │ │
│Procedurii privind │ │ │
│rezolvarea │ │ │
│reclamaţiilor. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.10. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră sau de │ │ │
│circuit închis nu │ │ │
│utilizează tehnica de │ │ │
│vânzare cu autoservire│ │ │
│în cazul │0,5 │ │
│medicamentelor (art. │ │ │
│2, alin. (3) din Legea│ │ │
│farmaciei şi art. 2, │ │ │
│alin. (5) din Norme │ │ │
│444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.11. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră sau de │ │ │
│circuit închis are │ │ │
│stabilite reguli │ │ │
│pentru procedura de │ │ │
│eliberare a │0,5 │ │
│medicamentelor, pe │ │ │
│bază de prescripţie │ │ │
│medicală sau condică │ │ │
│de prescripţie │ │ │
│medicală. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.12. În oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră sau de │ │ │
│circuit închis, │ │ │
│medicamentele şi alte │ │ │
│produse a căror │ │ │
│eliberare este permisă│ │ │
│în oficină, sunt │ │ │
│depozitate şi aranjate│1 │ │
│în ordinea crescătoare│ │ │
│a termenului de │ │ │
│valabilitate, astfel │ │ │
│încât să fie eliberate│ │ │
│cu prioritate cele cu │ │ │
│termenul de expirare │ │ │
│cel mai apropiat. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│8.13. Oficina │ │ │
│comunitară rurală/ │ │ │
│sezonieră şi de │ │ │
│circuit închis deţine │ │ │
│înregistrările de │ │ │
│temperatură necesare │ │ │
│păstrării │1 │ │
│medicamentelor în │ │ │
│condiţiile specificate│ │ │
│de producător, în │ │ │
│spaţiile de depozitare│ │ │
│(oficină şi depozit). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│Punctaj ……………….. │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────┬─────┬────────┐
│Oficina comunitară │Maxim│Realizat│
│rurală/ sezonieră şi de│- 33 │- │
│circuit închis │ │ │
└───────────────────────┴─────┴────────┘


┌───────────────────┬───────────────────────────┐
│Comisia de │Farmacist şef farmacie │
│evaluare: │coordonatoare/farmacist: │
├───────────────────┼───────────────────────────┤
│Nume, prenume, │Nume, prenume, semnătură: │
│semnătură: │ │
├───────────────────┼───────────────────────────┤
│Farm. │...........................│
│...................│ │
├───────────────────┼───────────────────────────┤
│Farm. │ │
│...................│ │
└───────────────────┴───────────────────────────┘

        Regulile care au în text sintagma "dacă este cazul" vor fi punctate conform constatărilor, iar farmaciile la care NU ESTE CAZUL vor primi din oficiu punctajul aferent.
        O copie a prezentei grile, completată şi semnată rămâne în farmacia comunitară evaluată.

        Colegiul Farmaciştilor din judeţul ..........
        Nr. Proces-verbal de evaluare ..........
        Data: ..........
                       Grilă de evaluare pentru certificare RBPF
                                       Drogherie
        Înfiinţare - Schimbare deţinător de autorizaţie persoană juridică şi mutare sediu cu activitate
        Drogheria ..........
        S.C. ..........
        Adresa drogheriei (localitatea) ..........

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│Tema de evaluare │punctaj│punctaj│
│ │ │acordat│
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│1. Firma şi emblema drogheriei │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│1.1. Firma drogheriei │ │ │
│include sintagma │ │ │
│"drogherie" urmată de │ │ │
│denumirea specifică, │ │ │
│ce o deosebeşte de │ │ │
│alte unităţi şi nu │ │ │
│conţine cuvântul │ │ │
│"farmacie" sau un nume│ │ │
│derivat ori prescurtat│ │ │
│din acest cuvânt, │ │ │
│conform art. 30, alin.│1 │ │
│(2) şi (3) din Legea │ │ │
│farmaciei nr. 266/ │ │ │
│2008, cu modificările │ │ │
│şi completările │ │ │
│ulterioare, │ │ │
│republicată prin Legea│ │ │
│243/11.06.2020, │ │ │
│denumită în continuare│ │ │
│"Legea farmaciei". │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.2. Drogheria nu │ │ │
│foloseşte emblema/ │ │ │
│însemnele farmaciei │ │ │
│comunitare (simbolul │ │ │
│crucii de culoare │ │ │
│verde) conform art. │ │ │
│30, alin. (1) din │ │ │
│Legea farmaciei şi a │ │ │
│art. 58, alin. (5) din│ │ │
│Ordinul M.S. nr. 444 │ │ │
│din 25 martie 2019 │ │ │
│pentru aprobarea │ │ │
│Normelor privind │1 │ │
│înfiinţarea, │ │ │
│organizarea şi │ │ │
│funcţionarea │ │ │
│unităţilor │ │ │
│farmaceutice, │ │ │
│modificat şi completat│ │ │
│prin Ordinul M.S. 2089│ │ │
│/09 decembrie 2020, │ │ │
│denumit în continuare │ │ │
│"Norme 444". │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│2. Autorizaţia de funcţionare │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│2.1. Drogheria deţine │ │ │
│Autorizaţia de │ │ │
│funcţionare, emisă în │ │ │
│conformitate cu art. │ │ │
│24, alin. (1) din │ │ │
│Legea farmaciei şi a │ │ │
│art. 2, alin. (2) din │ │ │
│Norme 444, potrivit │ │ │
│modelului 3. Datele │ │ │
│înscrise pe │ │ │
│autorizaţie corespund │ │ │
│cu situaţia reală a │ │ │
│drogheriei: │ │ │
│a) denumirea │ │ │
│drogheriei; │ │ │
│b) denumirea persoanei│ │ │
│juridice; │ │ │
│c) datele de │0,5 │ │
│identificare fiscală │ │ │
│ale acesteia (CUI, │ │ │
│J..., dacă autorizaţia│ │ │
│a fost emisă după data│ │ │
│intrării în vigoare a │ │ │
│Ordinul M.S. 2089/ 09 │ │ │
│decembrie 2020, care │ │ │
│modifică Ord. M.S. 444│ │ │
│/2019; │ │ │
│d) adresa sediului │ │ │
│social; │ │ │
│e) adresa drogheriei; │ │ │
│f) numele │ │ │
│farmacistului şef/ │ │ │
│asistentului medical │ │ │
│de farmacie şef. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.2. Drogheria are │ │ │
│anexe, dacă este │ │ │
│cazul, la Autorizaţia │ │ │
│de funcţionare, cu │ │ │
│menţiuni privind: │ │ │
│a) autorizarea/ │ │ │
│încetarea activităţii │ │ │
│online conform art. │ │ │
│12, alin. (2) şi art. │ │ │
│13, alin. (1) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│b) schimbarea │ │ │
│deţinătorului de │ │ │
│autorizaţie, persoană │ │ │
│juridică, cu mutare │1 │ │
│sediu social cu │ │ │
│activitatea sau a │ │ │
│punctului de lucru │ │ │
│conform art. 7, alin. │ │ │
│(4) din Norme 444; │ │ │
│c) mutarea sediului │ │ │
│social cu activitatea │ │ │
│sau punctului de lucru│ │ │
│la o noua adresă │ │ │
│conform art. 26 cu │ │ │
│trimitere la art. 19 │ │ │
│din Legea farmaciei. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│2.3. Drogheria are │ │ │
│anexe, dacă este │ │ │
│cazul, la Autorizaţia │ │ │
│de funcţionare privind│ │ │
│orice modificare │ │ │
│ulterioară a │0,5 │ │
│condiţiilor iniţiale │ │ │
│de autorizare, conform│ │ │
│art. 3, alin. (16) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│3. Program de funcţionare şi afişaj │
│obligatoriu │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│3.1. Drogheria are │ │ │
│afişat la loc vizibil,│ │ │
│pe vitrină, în format │ │ │
│A4, programul de │ │ │
│funcţionare conform │0,5 │ │
│art. 65, alin. (2) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.2. Programul de │ │ │
│funcţionare al │ │ │
│drogheriei este în │ │ │
│concordanţă cu │ │ │
│personalul de │ │ │
│specialitate, │ │ │
│respectiv farmacişti, │ │ │
│asistenţi medicali de │ │ │
│farmacie care îşi │ │ │
│desfăşoară activitatea│ │ │
│cu contract de muncă │ │ │
│sau în formă liberală │ │ │
│şi este de cel puţin 8│ │ │
│ore conform art. 23, │1 │ │
│alin. (4) din Legea │ │ │
│farmaciei şi art. 63, │ │ │
│alin. (1), (2), (3), │ │ │
│(4), art. 65, alin. │ │ │
│(1) din Norme 444; │ │ │
│Titlul XIV din Legea │ │ │
│95/2006, privind │ │ │
│reforma în domeniul │ │ │
│sănătăţii, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│3.3. Drogheria are │ │ │
│afişate şi alte │ │ │
│informaţii necesare şi│ │ │
│utile populaţiei: a) │ │ │
│este/nu este │ │ │
│autorizată cu │ │ │
│activitate on line; b)│ │ │
│site-ul Colegiului │ │ │
│Farmaciştilor │ │ │
│teritorial cu │ │ │
│informaţia că pe acest│ │ │
│site se găseşte lista │ │ │
│unităţilor │ │ │
│farmaceutice care │1 │ │
│asigură serviciul de │ │ │
│permanenţă/ │ │ │
│semipermanenţă, │ │ │
│programul în zilele │ │ │
│nelucrătoare şi de │ │ │
│sărbători legale, │ │ │
│precum şi lista cu │ │ │
│farmaciile care au │ │ │
│activitate de │ │ │
│receptură şi │ │ │
│laborator. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│4. Amplasarea drogheriei │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│4.1. Drogheria este │ │ │
│amplasată la parter, │ │ │
│cu acces liber şi │ │ │
│direct din stradă, │ │ │
│într-un spaţiu dedicat│ │ │
│numai activităţii de │ │ │
│drogherie, conform │0,5 │ │
│prevederilor art. 25, │ │ │
│alin. (1) din Legea │ │ │
│farmaciei şi art. 58 │ │ │
│alin. (1) din Normele │ │ │
│444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.2. Drogheria are │ │ │
│prevăzută rampă de │ │ │
│acces pentru │ │ │
│facilitarea accesului │ │ │
│persoanelor cu │ │ │
│dizabilităţi │0,5 │ │
│locomotorii conform │ │ │
│art. 58, alin. (1) din│ │ │
│Normele 444, dacă este│ │ │
│cazul. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│4.3. Drogheria este │ │ │
│complet separată de │ │ │
│incinte cu altă │ │ │
│destinaţie, conform │0,5 │ │
│art. 58, alin. (2) din│ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│5. Organizarea spaţiului - prevederi │
│generale │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│5.1. Localul │ │ │
│drogheriei are │ │ │
│suprafaţa conform art.│ │ │
│25, alin. (2) din │ │ │
│Legea farmaciei şi a │ │ │
│art. 59 din Norme 444 │0,5 │ │
│(suprafaţă prevăzută │ │ │
│în documentele de │ │ │
│autorizare). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.2. Localul │ │ │
│drogheriei dispune de │ │ │
│facilităţi necesare │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii - apă │ │ │
│curentă (poate fi şi │ │ │
│din sursă proprie), │0,5 │ │
│canalizare, │ │ │
│electricitate, │ │ │
│încălzire conform art.│ │ │
│58, alin. (4) din │ │ │
│Norme 444. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.3. Încăperile │ │ │
│drogheriei sunt │ │ │
│suficient iluminate │ │ │
│astfel încât permite │ │ │
│desfăşurarea în │0,5 │ │
│condiţii optime a │ │ │
│activităţii din │ │ │
│drogherie. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.4. Localul │ │ │
│drogheriei este dotat │ │ │
│cu dulapuri închise │ │ │
│pentru păstrarea │ │ │
│ţinutei de stradă şi a│ │ │
│echipamentului de │ │ │
│protecţie, conform │0,5 │ │
│art. 61, lit. f) din │ │ │
│Norme 444 - se exclude│ │ │
│amplasarea acestui │ │ │
│mobilier în oficină şi│ │ │
│depozit. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.5. Drogheria este │ │ │
│dotată cu mese pentru │ │ │
│recepţia │ │ │
│medicamentelor, │ │ │
│exclusiv în receptură │0,5 │ │
│şi laborator (art. 61,│ │ │
│lit. e) din Norme │ │ │
│444). Remedieri │ │ │
│deficienţe [ ] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.6. Mobilierul │ │ │
│drogheriei este │ │ │
│confecţionat din │ │ │
│materiale lavabile şi │0,5 │ │
│uşor de întreţinut │ │ │
│(art. 61 Norme 444). │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.7. Pardoselile │ │ │
│drogheriei sunt │ │ │
│confecţionate din │0,5 │ │
│material uşor lavabil.│ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│5.8. Spaţiul │ │ │
│drogheriei este │ │ │
│igienizat │ │ │
│corespunzător astfel │ │ │
│încât permite │ │ │
│desfăşurarea în │0,5 │ │
│condiţii optime a │ │ │
│activităţii din │ │ │
│drogherie. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6. Compartimentare, dotare şi │
│activitate opţională │
├──────────────────────────────────────┤
│Spaţiul drogheriei este compartimentat│
│şi organizat în concordanţă cu │
│tipurile de activităţi permise a se │
│efectua în drogherie şi înscrise în │
│Autorizaţia de funcţionare şi în │
│anexele acesteia (art. 29 din Legea │
│farmaciei şi art. 59 din Normele 444).│
├──────────────────────────────────────┤
│6.1. Oficina este destinată vânzării │
│şi eliberării medicamentelor │
│clasificate în grupa celor care se │
│eliberează fără prescripţie medicală │
│şi a celorlalte produse permise a se │
│elibera în drogherie (art. 60, lit. │
│a). │
├──────────────────────────────────────┤
│6.1.1. Oficina este organizată şi │
│dotată în conformitate cu art. 61, 62 │
│din Norme 444 şi îndeplineşte │
│următoarele condiţii: │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│a) are suprafaţa │ │ │
│conformă prevederilor │ │ │
│art. 60, lit. a) din │ │ │
│Norme 444 (suprafaţă │ │ │
│prevăzută în │0,5 │ │
│documentele de │ │ │
│autorizare); │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│b) este prevăzută cu │ │ │
│sistem pentru │ │ │
│asigurarea │ │ │
│temperaturii necesare │ │ │
│păstrării şi │ │ │
│conservării corecte a │ │ │
│medicamentelor în │0,5 │ │
│condiţiile specificate│ │ │
│de producător conform │ │ │
│art. 60, lit. a) din │ │ │
│Norme 444; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│c) este prevăzută cu │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│condiţiilor de │0,5 │ │
│temperatură; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│d) este dotată cu mese│ │ │
│de oficină, cu │ │ │
│dimensiuni optime, │ │ │
│pentru eliberarea │ │ │
│medicamentelor către │ │ │
│pacienţi, consilierea │0,5 │ │
│acestora, precum şi │ │ │
│instalarea caselor de │ │ │
│marcat şi a │ │ │
│computerelor; │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│e) rafturi, vitrine, │ │ │
│dulapuri, sertare, │ │ │
│pentru expunerea şi │ │ │
│păstrarea │ │ │
│medicamentelor şi a │0,5 │ │
│celorlalte produse a │ │ │
│căror eliberare este │ │ │
│permisă în drogherie. │ │ │
│Remedieri deficienţe [│ │ │
│] │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│6.2. Depozitul este destinat păstrării│
│medicamentelor şi a altor produse │
│permise a se elibera în drogherie şi │
│este organizat şi dotat în │
│conformitate cu art. 60, lit. b) din │
│Norme 444. │
├─────────────────────────────────&