Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 21 septembrie 2023  privind Sistemul de sancţiuni administrative şi elementele de control pentru respectarea normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 21 septembrie 2023 privind Sistemul de sancţiuni administrative şi elementele de control pentru respectarea normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 859 bis din 25 septembrie 2023
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 393 din 21 septembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 25 septembrie 2023.
──────────
    ANEXA 1

        Sistemul de sancţiuni administrative pentru condiţionalitate începând cu anul de cerere 2023
    ART. 1
    Domeniul de aplicare
     Sistemul de sancţiuni administrative pentru condiţionalitate se aplică fermierilor şi altor beneficiari care primesc plăţi directe sau plăţi anuale prin intervenţiile şi măsurile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023, denumit în continuare Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/570/32/2023.

    ART. 2
    Definiţii şi principii generale
    (1) În sensul prezentului ordin se aplică definiţiile prevăzute în titlul IV capitolul IV din Regulamentul (UE) 2021/2116, precum şi cele din capitolul III din Regulamentul delegat (UE) 2022/1172
    a) "act juridic" înseamnă fiecare dintre directivele şi regulamentele menţionate la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2021/2115;
    b) "anul constatării" înseamnă anul calendaristic în care a fost efectuat controlul administrativ sau controlul la faţa locului;
    c) "cerinţă" înseamnă fiecare cerinţă legală în materie de gestionare din dreptul Uniunii menţionată la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2021/2115, dintr-un anumit act juridic, care este diferită ca substanţă de orice altă cerinţă din acelaşi act juridic;
    d) "domeniu de condiţionalitate" înseamnă oricare dintre cele trei domenii specifice, enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2115;
    e) "neconformitate" înseamnă nerespectarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC), enumerate în anexa III din Regulamentul (UE) 2021/2115, stabilite în Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/570/32/2023 şi prezentate la articolul 3 din prezenta anexă;
    f) "repetarea unei neconformităţi" înseamnă nerespectarea aceleiaşi cerinţe sau a aceluiaşi standard, constatată de mai multe ori pe parcursul unei perioade de trei ani calendaristici consecutivi, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat cu privire la o neconformitate anterioară şi, după caz, să fi avut posibilitatea să ia măsurile necesare pentru a remedia neconformitatea anterioară respectivă;
    g) "standarde" înseamnă oricare dintre standardele stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2021/2115.

    (2) Principiile generale privind neconformităţile sunt cele prevăzute în capitolul III din Regulamentul delegat (UE) 2022/1172:
    a) amploarea unei neconformităţi este determinată examinând, în special, dacă neconformitatea are un impact de anvergură sau dacă este limitată la exploataţia în cauză;
    b) gravitatea unei neconformităţi depinde, în special, de importanţa consecinţelor acesteia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau ale standardului în cauză;
    c) neconformitatea constatată este stabilită în urma oricărui tip de control efectuat, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (UE) nr. 2021/2116 sau după ce au fost aduse la cunoştinţa autorităţii de control competente ori, după caz, a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în orice alt mod;
    d) persistenţa unui caz de neconformitate depinde, în special, de lungimea perioadei în care se manifestă efectele acestuia sau de posibilităţile de a se pune capăt efectelor respective prin mijloace rezonabile;
    e) În scopul stabilirii caracterului repetitiv al unei neconformităţi, se ţine seama de cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor în materie de ecocondiţionalitate constatate în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.


    ART. 3
    Norme privind condiţionalitatea
    (1) Condiţionalitatea cuprinde cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC).
    (2) În conformitate cu prevederile alin. (1) şi ale anexei la Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/570/32/2023 normele privind condiţionalitatea vizează următoarele domenii:
    a) Domeniul "Clima şi mediul" include cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) şi standarde privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC) pentru următoarele aspecte:
    i. aspectul "Schimbările climatice (atenuare şi adaptare)
        GAEC 1 - Menţinerea pajiştilor permanente pe baza unui raport proporţional între pajiştile permanente şi suprafaţa agricolă la nivel naţional în comparaţie cu anul de referinţă 2018. Reducerea maximă este de 5% în comparaţie cu anul de referinţă;
        GAEC 2 - Protejarea zonelor umede şi a turbăriilor;
        GAEC 3 - Interdicţia de a incendia miriştile;

    ii. aspectul " Apa":
     SMR 1 - Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p.1): art. 11 alin. (3) lit. (e) şi, în ceea ce priveşte cerinţele obligatorii referitoare la controlul surselor difuze de poluare cu fosfaţi, art. 11 alin. (3) lit. (h);
     SMR 2 - Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1): art. 4 şi 5;
        GAEC 4 - Crearea de zone-tampon de-a lungul cursurilor de apă;

    iii. aspectul "Solul (protecţie şi calitate)":
        GAEC 5 - Gestionarea lucrărilor solului, reducerea riscului de degradare şi eroziune a solului, inclusiv luarea în considerare a unghiului pantei;
        GAEC 6 - Acoperirea minimă a solului pentru a evita solul descoperit în perioadele cele mai sensibile;
        GAEC 7 - Rotaţia culturilor pe terenuri arabile, cu excepţia culturilor care cresc sub apă;

    iv. aspectul "Biodiversitate şi peisaj (protecţie şi calitate) ":
     SMR 3 - Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7): art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2) lit. (b), art. 4 alin. (1), (2) şi (4);
     SMR 4 - Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7): art. 6 alin. (1) şi (2);
        GAEC 8
        ● Procentajul minim din suprafaţa agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive
    - Ponderea minimă de cel puţin 4% din terenul arabil la nivel de fermă alocat zonelor şi elementelor neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă
    – Ponderea minimă de cel puţin 7% din terenul arabil la nivel de fermă dacă acesta include, de asemenea, culturi intermediare sau culturi fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecţie a plantelor, din care 3% reprezintă terenuri lăsate pârloagă sau elemente neproductive. Pentru culturile secundare se utilizează factorul de ponderare 0,3.

        ● Menţinerea elementelor de peisaj
        ● Interzicerea tăierii gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor
        ● Măsuri pentru evitarea speciilor de plante invazive;

        GAEC 9 - Interzicerea conversiei sau aratului pajiştilor permanente desemnate drept pajişti permanente sensibile din punct de vedere ecologic din cadrul siturilor Natura 2000;


    b) Domeniul "Sănătate publică şi sănătatea plantelor" cuprinde cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) pentru următoarele aspecte:
    i. aspectul " Siguranţa alimentară":
     SMR 5 - Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1): art. 14şi 15, art. 17 alin. (1)1 şi art. 18, 19 şi 20;
     SMR 6 - Directiva Consiliului 96/22/CE din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor şi de abrogare a Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE şi 88/299/CEE (JO L 125, 23.5.1996, p. 3): art. 3 lit. (a), (b), (d) şi (e) şi art. 4, 5 şi 7;

    ii. aspectul "Produse de protecţie a plantelor'":
     SMR 7 - Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1): art. 55 primele două teze;
     SMR 8 - Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71): art. 5 alin. (2) şi art. 8 alin. (1)-(5); art. 12 în ceea ce priveşte restricţiile referitoare la utilizarea pesticidelor în zonele protejate definite pe baza Directivei 2000/60/CE privind apa şi a legislaţiei privind Natura 2000; art. 13 alin. (1) şi (3) în ceea ce priveşte manipularea şi depozitarea pesticidelor şi eliminarea resturilor;


    c) Domeniul "Bunăstarea animalelor" cuprinde cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) pentru următorul aspect:
    i. aspectul " Bunăstarea animalelor":
     SMR 9 - Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecţia viţeilor (JO L 10, 15.1.2009, p. 7):art. 3 şi 4;
     SMR 10 - Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor (JO L 47, 18.2.2009, p. 5): art. 3 şi 4;
     SMR 11 - Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă (JO L221, 8.8.1998, p. 23): art. 4.
    ART. 4
    Sancţiuni administrative aferente condiţionalităţii
    (1) Constatarea neconformităţii şi aplicarea sancţiunilor administrative aferente normelor privind condiţionalitatea
        În situaţia în care normele privind condiţionalitatea nu sunt respectate pe întreaga exploataţie agricolă şi pe tot parcursul anului calendaristic în cauză, fermierilor şi altor beneficiari li se vor aplica sancţiuni administrative, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale.
        Sancţiunile administrative se aplică prin reducerea plăţilor sau excluderea de la întregul cuantum al plăţilor pentru intervenţiile şi măsurile prevăzute la art. 1, care au fost acordate sau urmează a fi acordate fermierilor şi altor beneficiari în cauză, denumit în continuare cuantum total, aferent anului calendaristic în care a avut loc constatarea neconformităţii.
        Pentru calcularea reducerilor şi a excluderilor respective, se ţine seama de gravitatea, amploarea, persistenţa sau caracterul repetitiv şi de caracterul deliberat al neconformităţii constatate.

    (2) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) 2021/2116 sunt recunoscute în special, pentru următoarele situaţii:
    a) o catastrofă naturală gravă sau un fenomen meteorologic sever care afectează grav exploataţia;
    b) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;
    c) o epizootie, un focar de boală a plantelor sau prezenţa unor dăunători ai plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau culturile beneficiarului;
    d) exproprierea întregii exploataţii sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
    e) decesul beneficiarului;
    f) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului.

    (3) Aplicarea sancţiunilor administrative
        Sancţiunile se aplică numai dacă neconformitatea este rezultatul unei acţiuni sau omisiuni imputabile direct fermierului/beneficiarului şi dacă este îndeplinită una sau ambele dintre următoarele condiţii:
    a) neconformitatea este legată de activitatea agricolă a beneficiarului;
    b) neconformitatea vizează exploataţia agricolă a beneficiarului sau alte suprafeţe gestionate de fermier/beneficiar;

        Nu se aplică sancţiuni administrative dacă:
    1. neconformitatea este determinată de cazurile de forţă majoră sau de circumstanţele excepţionale;
    2. neconformitatea este determinată de un ordin din partea unei autorităţi publice (dispoziţii ale actelor normative).

     Nu se aplică sancţiuni administrative în cazul ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT), conform art. 20 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 1571/2022, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare.

    (4) Procentajele reducerilor în caz de neconformitate neintenţionată
        În caz de neconformitate neintenţionată, pe baza evaluării neconformităţii de către autoritatea de control competentă, care a ţinut seama de criteriile privind gravitatea, amploarea, persistenţa neconformităţii constatate, se stabilesc sancţiunile administrative care vor fi aplicate.
        Procentajele reducerilor vor fi cuprinse intre 1% şi 10% din cuantumul total al plăţilor.
        Se aplică o reducere până la 10% din cuantumul total în cazul în care neconformitatea neintenţionată constatată la control are consecinţe grave asupra îndeplinirii obiectivului vizat de standardul sau de cerinţa în cauză ori constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor În cazul în care neconformitatea constatată nu are consecinţe sau are doar consecinţe nesemnificative asupra îndeplinirii obiectivului vizat de standardul sau de cerinţa în cauză nu se va aplica nicio sancţiune administrativă.

    (5) Procentajele reducerilor în caz de repetare a unei neconformităţi
        În cazul în care neconformitatea neintenţionată constatată a aceleiaşi cerinţe sau a aceluiaşi standard persistă sau se repetă o dată în decursul a trei ani calendaristici consecutivi, procentul reducerii este, ca regulă generală, 10% din cuantumul total al plăţilor şi se aplică doar dacă fermierul/beneficiarul a fost informat în privinţa precedentei constatări a neconformităţii.
        Dacă aceeaşi neconformitate persistă în continuare fără un motiv justificat din partea beneficiarului, cazul respectiv este considerat un caz de neconformitate deliberată.

    (6) Procentajele reducerilor în cazul de neconformităţilor deliberate constatate sunt de cel puţin 15% din cuantumul total al plăţilor.
        Neconformitatea deliberată este rezultatul unei acţiuni sau a unei omisiuni intenţionate, direct imputabile fermierului/beneficiarului care nu respectă normele privind condiţionalitatea şi presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.
        Pe baza evaluării neconformităţii de către inspectorii de control şi ţinându-se seama de criteriile de amploare, gravitate, persistenţă, se majorează procentul până la 100% din cuantumul total al plăţilor.

    (7) Calcularea reducerilor pentru mai multe neconformităţi care au avut loc în acelaşi an calendaristic
        Dacă o neconformitate constatată cu un standard constituie, de asemenea, o neconformitate cu o cerinţă, neconformitatea este considerată o singură neconformitate. În scopul calculării reducerilor, neconformitatea este considerată ca parte a domeniului de condiţionalitate al cerinţei.
    a) Dacă în acelaşi an calendaristic au avut loc mai multe neconformităţi constatate neintenţionate nerecurente, procedura de stabilire a reducerii se aplică individual fiecărei neconformităţi, iar procentajele rezultate se adună. Totuşi, reducerea totală nu depăşeşte:
    i. 5 % din cuantumul total, dacă niciuna dintre neconformităţi nu are consecinţe grave asupra îndeplinirii obiectivului vizat de standardul sau de cerinţa în cauză şi nu constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor; sau
    ii. 10% din cuantumul total, dacă cel puţin o neconformitate are consecinţe grave asupra îndeplinirii obiectivului vizat de standardul sau de cerinţa în cauză ori constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor.

    b) Dacă în acelaşi an calendaristic au avut loc mai multe neconformităţi constatate neintenţionate recurente, procedura de stabilire a reducerii se aplică individual fiecărei neconformităţi, iar procentajele rezultate se adună. Totuşi, reducerea nu depăşeşte 20 % din cuantumul total.
    c) Dacă în acelaşi an calendaristic au avut loc mai multe neconformităţi deliberate constatate, procedura de stabilire a reducerii se aplică individual fiecărei neconformităţi, iar procentajele reducerilor rezultate se adună. Totuşi, reducerea nu depăşeşte 100 % din cuantumul total.
    d) În cazul în care în acelaşi an calendaristic au avut loc mai multe neconformităţi constatate neintenţionate, recurente şi deliberate, procentajele reducerilor rezultate şi, dacă este cazul, procentajele reducerilor rezultate după aplicarea reducerilor stabilite conform lit. a) - c) se adună. Totuşi, reducerea nu depăşeşte 100 % din cuantumul total al plăţilor.


    (8) Stabilirea criteriilor de gravitate şi persistenţă, cât şi nivelul acestora se determină după cum urmează:
    i. pentru SMR care se verifică la nivelul parcelei, gravitatea şi persistenţa se determină conform tabelului 2;
    ii. pentru SMR care se verifică la nivelul exploataţiei, gravitatea se determină conform tabelului 3;
    iii. pentru GAEC care se verifică la nivelul nivelul parcelei agricole, gravitatea şi persistenţa se determină conform tabelului 4;
    iv. pentru GAEC care se verifică la nivelul exploataţiei agricole, gravitatea se determină conform tabelului 5;
    v. pentru GAEC 6, gravitatea se determină conform tabelului 6.

    Tabelul 1. Sancţiunile administrative pentru nerespectarea condiţionalităţii

┌───────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Tipul │Amploarea │Gravitatea│Persistenţa │Prima │Prima │A doua │A treia │A patra │
│neconformităţii│ │ │ │constatare│repetiţie │repetiţie │repetiţie │repetiţi e│
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Nepermanentă│0% + │N/A │N/A │N/A │N/A │
│ │ │ │ │Notificare│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Mică │Nepermanentă│1% + │3% + │10% + │20% + │40% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Permanentă │1% + │3% + │10% + │20% + │40% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Limitare │ │Nepermanentă│3% + │5% + │15% + │30% + │50% + │
│ │la fermă │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ │Medie ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Permanentă │3% + │5% + │15% + │30% + │50% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Nepermanentă│5% + │7% + │15% + │30% + │60% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ │Mare ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Neconformitate │ │ │Permanentă │5% + │10% + │20% + │40% + │60% + │
│neintenţionată │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ ├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Nepermanentă│3% + │5% + │15% + │30% + │50% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ │Mică ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Permanentă │5% + │7% + │15% + │30% + │50% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Răspândi │ │Nepermanentă│5% + │7% + │15% + │30% + │60% + │
│ │re asupra │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │altor │Medie ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ferme │ │Permanentă │5% + │10% + │15% + │30% + │60% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Nepermanentă│7% + │10% + │15% + │30% + │60% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ │Mare ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Permanentă │7% + │10% + │20% + │40% + │60% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Nepermanentă│15% + │30% + │50% + │100% + │100% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ │Mică ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Permanentă │15% + │30% + │50% + │100% + │100% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Nepermanentă│20% + │40% + │60% + │100% + │100% + │
│ │Limitare │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │la fermă │Medie ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Permanentă │20% + │40% + │60% + │100% + │100% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Nepermanentă│30% + │50% + │70% + │100% + │100% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ │Mare ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Permanentă │40% + │60% + │80% + │100% + │100% + │
│Neconformitate │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│deliberată ├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Nepermanentă│30% + │50% + │70% + │100% + │100% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ │Mică ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Permanentă │30% + │50% + │70% + │100% + │100% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Răspândire│ │Nepermanentă│40% + │60% + │80% + │100% + │100% + │
│ │asupra │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │altor │Medie ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ferme │ │Permanentă │50% + │70% + │100% + │100% + │100% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Nepermanentă│70% + │100% + │100% + │100% + │100% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
│ │ │Mare ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Permanentă │100% + │100% + │100% + │100% + │100% + │
│ │ │ │ │Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│Notificare│
└───────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Tabelul 2. Criteriile de gravitate şi persistenţă, nivelul de gravitate şi persistenţă şi descrierea acestora pentru SMR care se verifică la nivelul parcelei şi se determină prin raportarea la suprafaţă

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Criteriu │Nivel │Definiţie │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Nerespectarea│
│ │ │afectează │
│ │ │0 < 40 % din │
│ │ │suprafaţa │
│ │ │determinată a│
│ │ │fermei [SMR 2│
│ │ │pentru │
│ │ │elementele de│
│ │ │control: │
│ │ │1.b), 1.c), │
│ │ │1.d), 1.e), │
│ │ │1.f), 1.g), │
│ │Mică │SMR 3 pentru │
│ │ │elementele de│
│ │ │control: │
│ │ │1.a), 2.a), │
│ │ │2.b), 2.c), │
│ │ │SMR 4 pentru │
│ │ │elementele de│
│ │ │control: │
│ │ │1.a), 2.a), │
│ │ │2.b), 2.c), │
│ │ │SMR 8 pentru │
│ │ │elementul de │
│ │ │control d)]. │
│ ├────────────┼─────────────┤
│ │ │Nerespectarea│
│ │ │afectează │
│ │ │≥40% - <80% │
│ │ │din suprafaţa│
│ │ │determinată a│
│ │ │fermei [SMR 2│
│ │ │pentru │
│ │ │elementele de│
│ │ │control: │
│Gravitate │ │1.b), 1.c), │
│(în cazul │ │1.d), 1.e), │
│SMR care se│ │1.f), 1.g), │
│verifică la│Medie │SMR 3 pentru │
│nivelul │ │elementele de│
│parcelei) │ │control: │
│ │ │1.a), 2.a), │
│ │ │2.b), 2.c), │
│ │ │SMR 4 pentru │
│ │ │elementele de│
│ │ │control: │
│ │ │1.a), 2.a), │
│ │ │2.b), 2.c), │
│ │ │SMR 8 pentru │
│ │ │elementul de │
│ │ │control d)]. │
│ ├────────────┼─────────────┤
│ │ │Nerespectarea│
│ │ │afectează │
│ │ │≥80% din │
│ │ │suprafaţa │
│ │ │determinată a│
│ │ │fermei pentru│
│ │ │[SMR 2 pentru│
│ │ │elementele de│
│ │ │control: │
│ │ │1.b), 1.c), │
│ │ │1.d), 1.e), │
│ │ │1.f), 1.g), │
│ │Mare │SMR 3 pentru │
│ │ │elementele de│
│ │ │control: │
│ │ │1.a), 2.a), │
│ │ │2.b), 2.c), │
│ │ │SMR 4 pentru │
│ │ │elementele de│
│ │ │control: │
│ │ │1.a), 2.a), │
│ │ │2.b), 2.c), │
│ │ │SMR 8 pentru │
│ │ │elementul de │
│ │ │control d)]. │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Condiţii │
│ │ │nerespectate │
│ │ │care pot fi │
│ │ │rectificate │
│ │Nepermanentă│pe parcursul │
│ │ │anului pentru│
│ │ │care a │
│ │ │solicitat │
│ │ │sprijinul │
│Persistenţă├────────────┼─────────────┤
│ │ │Condiţii │
│ │ │nerespectate │
│ │ │care nu pot │
│ │ │fi │
│ │Permanentă │rectificate │
│ │ │pe parcursul │
│ │ │anului pentru│
│ │ │care a │
│ │ │solicitat │
│ │ │sprijinul │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    Tabelul 3. Criterii de stabilire a nivelului de gravitate pentru cerinţele SMR detaliate pe elemente de control aferente fiecărei cerinţe obligatorii pentru fermieri, care se verifică la nivelul exploataţiei

┌───────────┬───────────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────┐
│ │Elementul │Cerinţa verificată, │Nivelul │ │
│Specificare│de control,│conform Ordinului MADR/ │lacare se │ │
│SMR │conform │MMAP/ANSVSA nr. 54/570/32/│realizează │Gravitate│
│ │raportului │2023 │controlul │ │
│ │de control │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │a) │a) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│SMR 1 │b) │b) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │c) │c) │exploataţie│mare │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │1.a) │1.a) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│SMR 2 │1.h) │1.h) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2. │2. │exploataţie│mare │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│SMR 3 │1.b) │1.b) │exploataţie│medie │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│SMR 4 │1.b) │1.b) │exploataţie│medie │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │1. │1.a), 1.b), 1.c) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │1. │1.d), 1e), 1.f), 1.g), │exploataţie│medie │
│ │ │1.h), 1.i),1.j),1.k) │ │ │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.2.1. │2.1.a) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.2.1. │2.1.b) │exploataţie│medie │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.2. │2.2.a) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.2. │2.2.b), 2.2.c), 2.2.d) │exploataţie│medie │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│SMR 5 │2.3.1. │2.3.1.a),2.3.1.b),2.3.1.c)│exploataţie│mare │
│ │ │2.3.1.d),2.3.1.e),2.3.1.f)│ │ │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.3.2.1. │2.3.2.1.a). 2.3.2.1.b), │exploataţie│medie │
│ │ │2.3.2.1.c) │ │ │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.3.2.2. │2.3.2.2.a). 2.3.2.2.b), │exploataţie│medie │
│ │ │2.3.2.2.c) │ │ │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.4. │2.4. │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.5. │2.5.a), 2.5.b), 2.5.c) │exploataţie│medie │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.6. │2.6. │exploataţie│medie │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │a) │a) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │b) │b) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│SMR 6 │c) │c) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │d) │d) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │e) │e) │exploataţie│mare │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │a) │a) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │b) │b) │exploataţie│medie │
│SMR 7 ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │c) │c) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │d) │d) │exploataţie│mare │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │a) │a) │exploataţie│medie │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │b) │b) │exploataţie│medie │
│SMR 8 ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │c) │c) │exploataţie│mare │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │e) │e) │exploataţie│mare │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│SMR 9 │A., B, C. │A., B, C. │exploataţie│medie │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │I. │ │ │ │
│ │(standard │ │ │ │
│ │minime │1.a), 1.b), 2a), 2b), 3. –│exploataţie│medie │
│ │pentru │9a), 9b), 10, 11. │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│SMR 10 │porcinelor)│ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │II. │1., 2., 3.a), 3.b), 3c), │ │ │
│ │(condiţii │4., 5., 6., 7., 8.a), │ │ │
│ │generale de│8.b), 8.c), 8.d), A., B.1.│exploataţie│mică │
│ │creştere a │- B.5.,C.1. - C.3., D.1. -│ │ │
│ │porcilor) │D.4. │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │I. │ │ │ │
│ │(standarde │ │ │ │
│ │minime │ │ │ │
│SMR 11 │pentru │1. - 21. │exploataţie│medie │
│ │protecţia │ │ │ │
│ │animalelor │ │ │ │
│ │de fermă) │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┘


    Tabelul 4. Criterii de stabilire a nivelului de gravitate şi persistenţă pentru standardele GAEC care se verifică la nivelul parcelei agricole şi descrierea acestora

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Criteriu │Nivel │Definiţie │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Nerespectarea│
│ │ │afectează │
│ │ │0 < 40% din │
│ │ │suprafaţa │
│ │ │determinată a│
│ │ │fermei [GAEC │
│ │ │2 pentru │
│ │ │elementele de│
│ │Mică │control: │
│ │ │1.a), 1.c), │
│ │ │1.d), 1.e) şi│
│ │ │2., GAEC 3, │
│ │ │GAEC 4,GAEC │
│ │ │5, GAEC 7, │
│ │ │GAEC 8 pentru│
│ │ │elementele de│
│ │ │control: 2, 3│
│ │ │şi 4, GAEC 9]│
│ ├────────────┼─────────────┤
│ │ │Nerespectarea│
│ │ │afectează │
│ │ │≥ 40 < 80% │
│ │ │din suprafaţa│
│ │ │determinată a│
│ │ │fermei [GAEC │
│ │ │2 pentru │
│ │ │elementele de│
│ │Medie │control: │
│Gravitate │ │1.a), 1.c), │
│ │ │1.d), 1.e) şi│
│ │ │2., GAEC 3, │
│ │ │GAEC 4,GAEC │
│ │ │5, GAEC 7, │
│ │ │GAEC 8 pentru│
│ │ │elementele de│
│ │ │control: 2, 3│
│ │ │şi 4, GAEC 9]│
│ ├────────────┼─────────────┤
│ │ │Nerespectarea│
│ │ │afectează │
│ │ │≥80% din │
│ │ │suprafaţa │
│ │ │determinată a│
│ │ │fermei pentru│
│ │ │[GAEC 2 │
│ │ │pentru │
│ │ │elementele de│
│ │Mare │control: │
│ │ │1.a), 1.c), │
│ │ │1.d), 1.e) şi│
│ │ │2., GAEC 3, │
│ │ │GAEC 4,GAEC │
│ │ │5, GAEC 7, │
│ │ │GAEC 8 pentru│
│ │ │elementele de│
│ │ │control: 2, 3│
│ │ │şi 4, GAEC 9]│
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Condiţii │
│ │ │nerespectate │
│ │ │care pot fi │
│ │ │rectificate │
│ │Nepermanentă│pe parcursul │
│ │ │anului pentru│
│ │ │care a │
│ │ │solicitat │
│ │ │sprijinul │
│Persistenţă├────────────┼─────────────┤
│ │ │Condiţii │
│ │ │nerespectate │
│ │ │care nu pot │
│ │ │fi │
│ │Permanentă │rectificate │
│ │ │pe parcursul │
│ │ │anului pentru│
│ │ │care a │
│ │ │solicitat │
│ │ │sprijinul │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    Tabelul 5. Criterii de stabilire a gravităţii pentru standardele GAEC care se verifică la nivelul exploataţiei agricole

┌───────────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│ │Elementul │Controlul se│ │
│Specificare│de control│realizează │Încadrare│
│GAEC │conform │la nivelul │gravitate│
│ │raportului│parcelei/ │ │
│ │de control│exploataţiei│ │
├───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │1. │ │mică │
│GAEC 1 (*) │2.a) │exploataţie │medie │
│ │2.b) │ │mare │
├───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│GAEC 2 │1.b) │exploataţie │mare │
├───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │1.a) │ │mică │
│GAEC 8 (**)│1.b) │exploataţie │medie │
│ │ │ │mare │
└───────────┴──────────┴────────────┴─────────┘

    (*) În cazul în care într-un anumit an suprafaţa cu pajişti permanente este menţinută în limita a 0,5 % din suprafeţele cu pajişti permanente declarate în 2018 (parcele solicitate şi nesolicitate) pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a plăţilor şi determinate în urma tuturor controalelor administrative sau controalelor la faţa locului, atunci se consideră că raportul dintre pajiştile permanente şi suprafaţa agricolă comparativ cu raportul de referinţă din 2018 a fost respectat.

    Stabilirea nivelului de gravitate pentru standardul GAEC 1.2.b)

┌─────────┬─────┬──────────────────────┐
│Criteriu │Nivel│Definiţie │
├─────────┼─────┼──────────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │
│ │ │afectează │
│ │Mică │(0,5% - 40%) din │
│ │ │suprafeţele cu pajişti│
│ │ │permanente din │
│ │ │campania 2018 │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │
│ │ │afectează │
│Gravitate│Medie│[40% - 80%) din │
│ │ │suprafeţele cu pajişti│
│ │ │permanente din │
│ │ │campania 2018 │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │
│ │ │afectează │
│ │Mare │≥ 80% din suprafeţele │
│ │ │cu pajişti permanente │
│ │ │din campania 2018 │
└─────────┴─────┴──────────────────────┘


    Stabilirea nivelului de gravitate pentru standardul GAEC 1.2.a)

┌─────────┬─────┬──────────────────────┐
│Criteriu │Nivel│Definiţie │
├─────────┼─────┼──────────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │
│ │ │afectează │
│ │Mică │(0,5% - 40%) din │
│ │ │suprafeţele cu pajişti│
│ │ │permanente declarate │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │
│ │ │afectează │
│Gravitate│Medie│[40% - 80%) din │
│ │ │suprafeţele cu pajişti│
│ │ │permanente declarate │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │Nerespectarea │
│ │ │afectează │
│ │Mare │≥ 80% din suprafeţele │
│ │ │cu pajişti permanente │
│ │ │declarate │
└─────────┴─────┴──────────────────────┘

        (**)

    Stabilirea nivelului de gravitate pentru standardul GAEC 8.1.a)

┌─────────┬─────┬──────────────────────┐
│Criteriu │Nivel│Definiţie │
├─────────┼─────┼──────────────────────┤
│ │ │În cazul în care │
│ │ │suprafaţa alocată │
│ │ │zonelor şi elementelor│
│ │ │neproductive, inclusiv│
│ │Mică │terenurilor lăsate │
│ │ │pârloagă, este: │
│ │ │(> 3 % - ≤ 4 %) din │
│ │ │terenul arabil la │
│ │ │nivel de fermă │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │În cazul în care │
│ │ │suprafaţa alocată │
│ │ │zonelor şi elementelor│
│ │ │neproductive, inclusiv│
│Gravitate│Medie│terenurilor lăsate │
│ │ │pârloagă, este: │
│ │ │(> 2% - ≤ 3 %) din │
│ │ │terenul arabil la │
│ │ │nivel de fermă │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │În cazul în care │
│ │ │suprafaţa alocată │
│ │ │zonelor şi elementelor│
│ │ │neproductive, inclusiv│
│ │Mare │terenurilor lăsate │
│ │ │pârloagă, este: │
│ │ │(≥ 0% - ≤ 2%) din │
│ │ │terenul arabil la │
│ │ │nivel de fermă │
└─────────┴─────┴──────────────────────┘


    Stabilirea nivelului de gravitate pentru standardul GAEC 8.1.b)

┌─────────┬─────┬──────────────────────┐
│Criteriu │Nivel│Definiţie │
├─────────┼─────┼──────────────────────┤
│ │ │În cazul în care │
│ │ │suprafaţa alocată │
│ │ │zonelor şi elementelor│
│ │ │neproductive, inclusiv│
│ │Mică │terenurilor lăsate │
│ │ │pârloagă, este: │
│ │ │(>2 % - ≤ 3 %) din │
│ │ │terenul arabil la │
│ │ │nivel de fermă │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │În cazul în care │
│ │ │suprafaţa alocată │
│ │ │zonelor şi elementelor│
│ │ │neproductive, inclusiv│
│Gravitate│Medie│terenurilor lăsate │
│ │ │pârloagă, este: │
│ │ │(>1% - ≤2 %) din │
│ │ │terenul arabil la │
│ │ │nivel de fermă │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │În cazul în care │
│ │ │suprafaţa alocată │
│ │ │zonelor şi elementelor│
│ │ │neproductive, inclusiv│
│ │Mare │terenurilor lăsate │
│ │ │pârloagă, este: │
│ │ │(≥0% - ≤1%) din │
│ │ │terenul arabil la │
│ │ │nivel de fermă │
└─────────┴─────┴──────────────────────┘

        Se aplică în cazul în care procentul aferent culturilor secundare şi/sau culturilor fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecţie a plantelor este de cel puţin 4%.

    Tabelul 6. Criterii gravitate GAEC 6 care se verifică la nivelul parcelei şi se evaluează în funcţie de gradul de acoperire a terenului arabil şi a culturilor permanente în perioada 15 iunie - 30 septembrie

┌─────────┬─────┬──────────────────────┐
│Criteriu │Nivel│Definiţie │
├─────────┼─────┼──────────────────────┤
│ │ │Procentul de acoperire│
│ │ │este: │
│ │Mică │(>70% - ≤80%) din │
│ │ │suprafaţa arabilă │
│ │ │totală a exploataţiei │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │Procentul de acoperire│
│ │ │este: │
│Gravitate│Medie│(>50% - ≤70%) din │
│ │ │suprafaţa arabilă │
│ │ │totală a exploataţiei │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │Procentul de acoperire│
│ │ │este: │
│ │Mare │(≥0% - ≤50%) din │
│ │ │suprafaţa arabilă │
│ │ │totală a exploataţiei │
└─────────┴─────┴──────────────────────┘


┌─────────┬─────┬──────────────────────┐
│Criteriu │Nivel│Definiţie │
├─────────┼─────┼──────────────────────┤
│ │ │Procentul de acoperire│
│ │ │este: │
│ │ │(>40% - ≤50%) din │
│ │Mică │suprafaţa totală a │
│ │ │culturilor permanente │
│ │ │din cadrul │
│ │ │exploataţiei │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │Procentul de acoperire│
│ │ │este: │
│ │ │(>30% - ≤40%) din │
│Gravitate│Medie│suprafaţa totală a │
│ │ │culturilor permanente │
│ │ │din cadrul │
│ │ │exploataţiei │
│ ├─────┼──────────────────────┤
│ │ │Procentul de acoperire│
│ │ │este: │
│ │ │(>0% - ≤30%) din │
│ │Mare │suprafaţa totală a │
│ │ │culturilor permanente │
│ │ │din cadrul │
│ │ │exploataţiei │
└─────────┴─────┴──────────────────────┘
    ANEXA 2

    ELEMENTE DE CONTROL
                          pentru respectarea normelor privind
      condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al
                           unor intervenţii şi măsuri pentru
                   dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023

    Tabelul 1. Elemente de control privind respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC)

┌─────────────┬───────────────┬───────────┐
│ │Elemente de │ │
│ │control (se │Nivelul la │
│Specificare │verifică │care se │
│GAEC │conform │realizează │
│ │raportului de │controlul │
│ │control.) │ │
├─────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │1. Menţinerea │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │pajiştilor │ │
│ │permanente pe │ │
│ │baza raportului│ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │pajiştilor │ │
│ │permanente şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │agricolă │ │
│ │eligibilă după │ │
│ │controalele │ │
│ │administrative │ │
│ │şi la faţa │ │
│ │locului, la │ │
│ │nivel naţional,│ │
│ │în comparaţie │ │
│ │cu anul de │ │
│ │referinţă 2018.│ │
│ │Reducerea │ │
│ │maximă este de │ │
│ │5% în │ │
│ │comparaţie cu │ │
│ │anul de │ │
│ │referinţă. │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │2. a) │ │
│ │Menţinerea │ │
│ │destinaţiei │ │
│ │suprafeţelor de│ │
│GAEC 1 - │pajişti │ │
│Menţinerea │permanente │ │
│pajiştilor │(menţinerea │ │
│permanente pe│categoriei de │ │
│baza unui │folosinţă a │ │
│raport │pajiştilor │ │
│proporţional │permanente) sau│ │
│între │existenţa │ │
│pajiştile │actului prin │ │
│permanente şi│care se aprobă │ │
│suprafaţa │schimbarea │ │
│agricolă la │categoriei de │ │
│nivel │folosinţă a │exploataţie│
│naţional în │pajiştilor │ │
│comparaţie cu│permanente în │ │
│anul de │cazul │ │
│referinţă │terenurilor │ │
│2018. │ocupate cu │ │
│Reducerea │pajişti │ │
│maximă este │permanente │ │
│de 5% în │care, prin │ │
│comparaţie cu│degradare sau │ │
│anul de │poluare, şi-au │ │
│referinţă. │pierdut total │ │
│ │ori parţial │ │
│ │capacitatea de │ │
│ │producţie şi a │ │
│ │terenurilor pe │ │
│ │care se execută│ │
│ │lucrări de │ │
│ │ameliorare şi │ │
│ │amenajare; │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │2. b) │ │
│ │reconvertirea │ │
│ │terenurilor în │ │
│ │pajişti │ │
│ │permanente sau │ │
│ │crearea unor │ │
│ │suprafeţe cu │ │
│ │pajişti │ │
│ │permanente de │ │
│ │către │ │
│ │fermierii care │ │
│ │au la │ │
│ │dispoziţie │ │
│ │terenuri care │ │
│ │au fost │ │
│ │transformate │ │
│ │din pajişti │ │
│ │permanente în │ │
│ │terenuri pentru│ │
│ │alte utilizări │ │
│ │în cursul unei │ │
│ │perioade din │ │
│ │trecut. │ │
├─────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │1. Pentru │ │
│ │fermierii care │ │
│ │deţin sau │ │
│ │administrează │ │
│ │terenuri cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │agricolă şi │ │
│ │care desfăşoară│ │
│ │activităţi │ │
│ │agricole în │ │
│ │perimetrul │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi turbăriilor │ │
│ │se verifică: │ │
│ │a) existenţa │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │agricole a │ │
│ │fermierilor în │ │
│ │perimetrul │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi turbăriilor │ │
│ │în aplicaţia │ │
│ │IPA Online/LPIS│ │
│ │GIS; │ │
│ │- respectarea │ │
│ │restricţiilor │parcelă │
│ │prevăzute în │ │
│ │planul de │ │
│ │management şi │ │
│ │în regulamentul│ │
│ │ariei în ceea │ │
│ │ce priveşte │ │
│ │utilizarea │ │
│ │suprafeţelor de│ │
│ │teren cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │agricolă şi │ │
│ │regimul │ │
│ │activităţilor │ │
│ │agricole în │ │
│ │cazul zonelor │ │
│ │umede şi │ │
│ │turbăriilor │ │
│ │desemnate arii │ │
│ │naturale │ │
│ │protejate, │ │
│ │inclusiv zonele│ │
│ │umede de │ │
│ │importanţă │ │
│ │internaţională │ │
│ │(situri │ │
│ │Ramsar); │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │b) - deţinerea │ │
│ │actelor de │ │
│ │reglementare: │ │
│ │acordul de │ │
│ │mediu/avizul de│ │
│ │mediu, după │ │
│ │caz, pentru │ │
│ │proiecte sau │ │
│ │planuri; │ │
│ │autorizaţie de │ │
│ │mediu pentru │ │
│ │activităţi care│ │
│ │pot afecta aria│ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
│ │(captări de │ │
│ │apă, │ │
│ │introducerea de│ │
│ │poluanţi, │ │
│ │exploatarea │ │
│ │turbei, │ │
│ │introducerea de│ │
│ │specii │ │
│ │alohtone); │ │
│ │avizul eliberat│ │
│ │de către │ │
│ │administratorul│ │
│ │ariei naturale │ │
│ │protejate │ │
│ │căruia i sa │ │
│ │atribuit în │ │
│ │administrare │ │
│ │aria care │ │
│ │include zone │exploataţie│
│ │umede şi │ │
│ │turbării/ │ │
│ │structurile │ │
│ │teritoriale din│ │
│ │subordinea │ │
│ │Agenţiei │ │
│ │Naţionale │ │
│ │pentru Arii │ │
│ │Naturale │ │
│ │Protejate │ │
│ │pentru ariile │ │
│ │neatribuite în │ │
│ │administrare; │ │
│ │permisul de │ │
│ │acces sau │ │
│ │acordul/avizul/│ │
│ │autorizaţia de │ │
│ │mediu şi │ │
│ │permisul de │ │
│ │desfăşurare a │ │
│ │activităţilor │ │
│ │în cazul │ │
│ │fermierilor │ │
│ │care deţin sau │ │
│ │administrează │ │
│ │terenuri cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │agricolă în │ │
│ │perimetrul │ │
│ │Rezervaţiei │ │
│ │Biosferei │ │
│ │”Delta │ │
│ │Dunării”. │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │c) existenţa │ │
│ │unor indicii │ │
│ │privind │ │
│ │desfăşurarea │ │
│ │activităţilor │ │
│ │ce contravin │ │
│ │scopului de │ │
│ │protecţie şi │ │
│ │conservare a │ │
│ │habitatelor │ │
│ │naturale, a │ │
│ │florei şi │ │
│ │faunei │ │
│ │sălbatice, │ │
│ │inclusiv a │ │
│ │solurilor │ │
│ │bogate în │ │
│ │carbon din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi turbăriilor,│ │
│ │precum:drenarea│ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi a │ │
│ │turbăriilor, │ │
│ │inclusiv a │ │
│ │suprafeţelor de│ │
│ │teren cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │agricolă din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi turbăriilor;│ │
│ │incendierea │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi a │ │
│ │turbăriilor, │ │
│GAEC 2 – │inclusiv a │ │
│Protejarea │suprafeţelor de│ │
│zonelor umede│teren cu │ │
│şi a │destinaţie │ │
│turbăriilor │agricolă din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi turbăriilor;│ │
│ │defrişarea │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi a │ │
│ │turbăriilor, cu│ │
│ │excepţia │ │
│ │activităţilor │ │
│ │aprobate prin │parcelă │
│ │planul de │ │
│ │management; │ │
│ │evacuarea de │ │
│ │poluanţi în │ │
│ │apele de │ │
│ │suprafaţă şi │ │
│ │subterane din │ │
│ │zonele umede, │ │
│ │din turbării şi│ │
│ │din zonele cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │agricolă din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi turbăriilor;│ │
│ │depozitarea │ │
│ │deşeurilor în │ │
│ │zonele umede şi│ │
│ │turbării şi în │ │
│ │zonele cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │agricolă din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi turbăriilor;│ │
│ │activităţi de │ │
│ │exploatare a │ │
│ │turbei; │ │
│ │introducerea │ │
│ │deliberată de │ │
│ │specii alohtone│ │
│ │în zonele umede│ │
│ │şi turbării; │ │
│ │conversia │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi a │ │
│ │turbăriilor; │ │
│ │schimbări în │ │
│ │folosinţa │ │
│ │terenurilor şi │ │
│ │în cursul │ │
│ │apelor; aratul │ │
│ │pajiştilor │ │
│ │permanente din │ │
│ │zonele umede şi│ │
│ │turbării; │ │
│ │lucrări │ │
│ │profunde ale │ │
│ │solului, la │ │
│ │adâncimi mai │ │
│ │mari de 25 cm. │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │d) respectarea │ │
│ │măsurilor │ │
│ │minime de │ │
│ │conservare │ │
│ │stabilite de │ │
│ │administratorii│ │
│ │ariilor │ │
│ │naturale │ │
│ │protejate, în │ │
│ │cazul zonelor │ │
│ │umede şi │parcelă │
│ │turbăriilor │ │
│ │desemnate arii │ │
│ │naturale │ │
│ │protejate │ │
│ │pentru care │ │
│ │planurile de │ │
│ │management nu │ │
│ │sunt încă │ │
│ │elaborate/ │ │
│ │aprobate. │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │e) respectarea │ │
│ │măsurilor │ │
│ │minime de │ │
│ │conservare │ │
│ │stabilite de │ │
│ │autoritatea │ │
│ │competentă în │ │
│ │cazul zonelor │ │
│ │umede şi │ │
│ │turbăriilor, │ │
│ │altele decât │ │
│ │cele desemnate │ │
│ │arii naturale │ │
│ │protejate sau │parcelă │
│ │care sunt │ │
│ │situate în │ │
│ │afara ariilor │ │
│ │naturale │ │
│ │protejate, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │interzicerea │ │
│ │unor drenaje │ │
│ │noi şi a │ │
│ │aratului │ │
│ │pajiştilor │ │
│ │permanente din │ │
│ │zonele umede şi│ │
│ │turbării. │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │2. Efectuarea │ │
│ │de către │ │
│ │fermieri a unei│ │
│ │activităţi │ │
│ │minime pe │ │
│ │terenurile cu │ │
│ │destinaţie │ │
│ │agricolă din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │zonelor umede │ │
│ │şi turbăriilor │ │
│ │pe care nu pot │ │
│ │fi desfăşurate │ │
│ │activităţi │ │
│ │agricole, │ │
│ │precum: │ │
│ │îndepărtarea │ │
│ │vegetaţiei │ │
│ │ierboase şi │ │
│ │lemnoase │ │
│ │considerată │ │
│ │vegetaţie │ │
│ │invazivă sau │parcelă │
│ │dăunătoare │ │
│ │culturilor │ │
│ │agricole, prin │ │
│ │lucrări de │ │
│ │cosit/tăvălugit│ │
│ │/lucrări │ │
│ │superficiale pe│ │
│ │terenul arabil,│ │
│ │nivelarea │ │
│ │muşuroaielor şi│ │
│ │eliminarea │ │
│ │resturilor │ │
│ │vegetale pe │ │
│ │pajiştile │ │
│ │permanente, │ │
│ │după caz, cu │ │
│ │respectarea │ │
│ │planului de │ │
│ │management şi/ │ │
│ │sau a măsurilor│ │
│ │minime de │ │
│ │conservare. │ │
├─────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │Existenţa unor │ │
│GAEC 3 - │indicii privind│ │
│Interdicţia │arderea │ │
│de a incendia│miriştilor, a │ │
│miriştile, cu│vegetaţiei │ │
│excepţia │uscate şi a │parcelă │
│cazurilor │resturilor │ │
│justificate │vegetale │ │
│din motive │existente pe │ │
│fitosanitare │terenurile │ │
│ │arabile │ │
├─────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │1. Înfiinţarea/│ │
│ │existenţa │ │
│ │benzilor-tampon│ │
│ │(fâşii de │ │
│ │protecţie) pe │ │
│ │terenurile │ │
│ │agricole │ │
│ │adiacente │ │
│ │zonelor de │ │
│ │protecţie a │ │
│ │cursurilor de │ │
│ │apă stabilite │ │
│ │prin Legea │ │
│ │apelor nr. 107/│ │
│ │1996, cu │ │
│ │modificările şi│ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, în │ │
│ │care este │ │
│ │interzisă │ │
│ │aplicarea │ │
│ │fertilizanţilor│ │
│ │şi a produselor│ │
│ │de protecţia │ │
│ │plantelor. │ │
│ │Lăţimea minimă │ │
│ │a benzilor │ │
│ │tampon este de │ │
│ │3 m pentru │ │
│ │terenurile cu │ │
│ │panta până la │ │
│ │12% şi de 5 m │ │
│ │pe terenurile │parcelă │
│ │cu panta peste │ │
│ │12%, panta │ │
│ │terenului fiind│ │
│ │panta medie a │ │
│ │blocului fizic │ │
│ │în care se află│ │
│ │parcela │ │
│ │agricolă │ │
│ │utilizată de │ │
│GAEC 4 - │fermier, │ │
│Crearea de │adiacent │ │
│zone tampon │cursului de │ │
│de-a lungul │apă. Lăţimea │ │
│cursurilor de│benzilor-tampon│ │
│apă │se consideră de│ │
│ │la limita │ │
│ │blocului fizic │ │
│ │în care se află│ │
│ │parcela │ │
│ │agricolă │ │
│ │utilizată de │ │
│ │fermier, │ │
│ │adiacent zonei │ │
│ │de protecţie │ │
│ │stabilită prin │ │
│ │Legea apelor │ │
│ │nr. 107/1996, │ │
│ │cu modificările│ │
│ │şi completările│ │
│ │ulterioare, │ │
│ │spre interiorul│ │
│ │acestuia. │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │2. Menţinerea │ │
│ │benzilor-tampon│ │
│ │(fâşiile de │ │
│ │protecţie) │ │
│ │existente pe │ │
│ │terenurile │ │
│ │agricole │ │
│ │adiacente │ │
│ │zonelor de │ │
│ │protecţie a │ │
│ │cursurilor de │ │
│ │apă stabilite │ │
│ │prin Legea │parcelă │
│ │apelor nr. 107/│ │
│ │1996, cu │ │
│ │modificările şi│ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, în │ │
│ │care este │ │
│ │interzisă │ │
│ │aplicarea │ │
│ │fertilizanţilor│ │
│ │şi a produselor│ │
│ │de protecţia │ │
│ │plantelor. │ │
├─────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │1. Efectuarea, │ │
│ │de-a lungul │ │
│ │curbelor de │ │
│ │nivel, a │ │
│ │lucrărilor │ │
│ │solului, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │semănatul │ │
│ │culturilor pe │ │
│ │terenul │parcelă │
│ │arabilcu panta │ │
│ │mai mare de │ │
│ │12%. Panta │ │
│ │terenului │ │
│ │înseamnă panta │ │
│GAEC 5 - │medie a │ │
│Gestionarea │parcelei │ │
│lucrărilor │agricole │ │
│solului, │utilizată de │ │
│reducerea │fermier. │ │
│riscului de ├───────────────┼───────────┤
│degradare si │2. Existenţa │ │
│eroziune a │unor indicii │ │
│solului, │privind │ │
│inclusiv │lucrările │ │
│luarea în │solului │ │
│considerare a│(aratul, │ │
│unghiului │scarificatul, │ │
│pantei │lucrarea cu │ │
│ │grapa şi sapa │ │
│ │rotativă, │ │
│ │praşila │ │
│ │mecanică) pe │parcelă │
│ │terenurile cu │ │
│ │soluri foarte │ │
│ │slab fertile, │ │
│ │improprii │ │
│ │pentru │ │
│ │folosinţă │ │
│ │arabilă (clasa │ │
│ │de calitate V),│ │
│ │indiferent de │ │
│ │panta │ │
│ │terenului. │ │
├─────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │1. Acoperirea │ │
│ │terenului │ │
│ │arabil, │ │
│ │asigurată prin:│ │
│ │miriştea rămasă│ │
│ │după recoltare │ │
│ │(*), culturi │ │
│ │secundare, │ │
│ │culturi de │ │
│ │acoperire verzi│ │
│ │sau culturi de │ │
│ │toamnă nou │ │
│ │înfiinţate pe │ │
│ │cel puţin 80% │ │
│ │din suprafaţa │ │
│ │arabilă a │ │
│ │exploataţiei în│ │
│ │perioada cea │ │
│ │mai sensibilă a│ │
│ │anului (15 │ │
│ │iunie - 30 │parcelă │
│ │septembrie). │ │
│ │(*)Dacă în │ │
│ │perioada 15 │ │
│ │iunie - 30 │ │
│ │septembrie │ │
│GAEC 6 - │cultura │ │
│Acoperirea │principală este│ │
│minimă a │în vegetaţie, │ │
│solului │nefiind încă │ │
│pentru a │recoltată, │ │
│evita solul │această cultură│ │
│descoperit în│asigură │ │
│perioadele │acoperirea │ │
│cele mai │solului. │ │
│sensibile │Miriştea rămasă│ │
│ │după recoltare │ │
│ │include şi │ │
│ │resturile │ │
│ │vegetale │ │
│ │existente pe │ │
│ │terenul arabil.│ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │2. Acoperirea │ │
│ │minimă a │ │
│ │solului în │ │
│ │cazul │ │
│ │culturilor │ │
│ │permanente, │ │
│ │asigurată prin │ │
│ │existenţa │ │
│ │fâşiilor │ │
│ │înierbate între│parcelă │
│ │rânduri, a │ │
│ │mulcilor sau a │ │
│ │resturilor │ │
│ │vegetale pe cel│ │
│ │puţin 50% din │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │culturilor │ │
│ │permanente din │ │
│ │exploataţie. │ │
├─────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │1. Rotaţia │ │
│ │culturilor cel │ │
│ │puţin o dată pe│ │
│ │an (an de │ │
│ │cultură), cu │ │
│ │excepţia │ │
│ │culturilor │ │
│ │multianuale, a │ │
│ │ierburilor şi a│parcelă │
│ │altor plante │ │
│ │furajere │ │
│ │erbacee, a │ │
│ │terenurilor │ │
│ │lăsate pârloagă│ │
│ │şi a culturilor│ │
│ │din spaţii │ │
│ │protejate (sere│ │
│ │şi solarii). │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │2.a) Rotaţia │ │
│ │culturilor │ │
│ │principale pe │ │
│ │cel mult 50% │ │
│ │din suprafaţa │ │
│GAEC 7 - │arabilă a │ │
│Rotaţia │exploataţiei o │ │
│culturilor pe│perioadă de cel│ │
│terenuri │mult 3 ani │ │
│arabile, cu │consecutivi, cu│ │
│excepţia │obligaţia ca │parcelă │
│culturilor │între două │ │
│care cresc │culturi │ │
│sub apă │principale să │ │
│ │fie înfiinţată │ │
│ │o cultură │ │
│ │secundară │ │
│ │diferită ca │ │
│ │specie faţă de │ │
│ │cultura │ │
│ │principală. │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │2.b) Rotaţia │ │
│ │culturilor │ │
│ │principale o │ │
│ │perioadă de cel│ │
│ │mult 2 ani │ │
│ │consecutivi pe │ │
│ │suprafeţele pe │ │
│ │care acestea au│parcelă │
│ │fost recoltate │ │
│ │toamna târziu │ │
│ │(după data de 1│ │
│ │noiembrie) ca │ │
│ │urmare a │ │
│ │condiţiilor │ │
│ │meteorologice │ │
│ │nefavorabile. │ │
├─────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │1. Asigurarea │ │
│ │procentului │ │
│ │minim din │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │agricolă alocat│ │
│ │zonelor sau │ │
│ │elementelor │ │
│ │neproductive(*)│ │
│ │la nivel de │ │
│ │fermă, prin │ │
│ │aplicarea uneia│ │
│ │dintre │ │
│ │următoarele │ │
│ │opţiuni: │ │
│ │a) cel puţin 4%│ │
│ │din terenul │ │
│ │arabil la nivel│ │
│ │de fermă este │ │
│ │alocat zonelor │ │
│ │şi elementelor │ │
│ │neproductive, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │terenurilor │ │
│ │lăsate pârloagă│ │
│ │b) cel puţin 7%│ │
│ │din terenul │ │
│GAEC 8 │arabil al │ │
│• Procentajul│fermei, │ │
│minim din │destinat │ │
│suprafaţa │zonelor şi │ │
│agricolă │elementelor │ │
│dedicat │neproductive, │ │
│zonelor sau │inclusiv │ │
│elementelor │terenurilor │ │
│neproductive.│lăsate │ │
│- Ponderea │pârloagă, │ │
│minimă de cel│culturilor │ │
│puţin 4% din │secundare şi/ │ │
│terenul │sau culturilor │ │
│arabil la │fixatoare de │ │
│nivel de │azot, cultivate│ │
│fermă alocat │fără utilizarea│ │
│zonelor si │de produse de │ │
│elementelor │protecţie a │ │
│neproductive,│plantelor, din │ │
│inclusiv │care cel puţin │exploataţie│
│terenuri │3% reprezintă │ │
│lăsate │zone şi │ │
│pârloagă. │elemente │ │
│- Ponderea │neproductive, │ │
│minimă de cel│inclusiv │ │
│puţin 7% din │terenuri lăsate│ │
│terenul │pârloagă. │ │
│arabil la │Pentru │ │
│nivel de │culturile │ │
│fermă dacă │secundare se │ │
│acesta │utilizează │ │
│include, de │factorul de │ │
│asemenea, │ponderare 0,3. │ │
│culturi │(*)Elemente şi │ │
│intermediare │zone │ │
│(secundare) │neproductive │ │
│sau culturi │eligibile │ │
│fixatoare de │pentru │ │
│azot, │calcularea │ │
│cultivate │procentului │ │
│fără │minim: │ │
│utilizarea de│benzi-tampon; │ │
│produse de │movile; rigole;│ │
│protecţie a │margini de │ │
│plantelor, │câmp, petice │ │
│din care 3% │sau zone-tampon│ │
│reprezintă │pentru parcele;│ │
│terenuri │garduri vii │ │
│lăsate │individuale şi │ │
│pârloagă sau │grupuri de │ │
│elemente │rânduri de │ │
│neproductive.│arbori, │ │
│Pentru │inclusiv fâşii │ │
│culturile │împădurite, │ │
│secundare se │arbori izolaţi,│ │
│utilizează │arbori în │ │
│factorul de │aliniament, │ │
│ponderare │grup de arbori │ │
│0,3. │şi pâlcuri │ │
│• Menţinerea │arbustive; │ │
│elementelor │terenuri lăsate│ │
│de peisaj. │pârloagă; │ │
│• │iazuri mici; │ │
│Interzicerea │zone umede │ │
│tăierii │mici; terase. │ │
│gardurilor ├───────────────┼───────────┤
│vii şi a │2, Menţinerea │ │
│arborilor în │elementelor de │ │
│perioada de │peisaj, │ │
│reproducere │incluzând │ │
│şi creştere a│garduri vii │ │
│păsărilor. │individuale şi │ │
│• Măsuri │grupuri de │parcelă │
│pentru │rânduri de │ │
│evitarea │arbori, movile,│ │
│speciilor de │rigole şi │ │
│plante │terase, │ │
│invazive │existente pe │ │
│ │terenul │ │
│ │agricol. │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │3, Existenţa │ │
│ │unor indicii │ │
│ │privind tăierea│ │
│ │gardurilor vii │ │
│ │şi a arborilor │ │
│ │în perioada de │ │
│ │reproducere şi │parcelă │
│ │creştere a │ │
│ │păsărilor │ │
│ │sălbatice, │ │
│ │cuprinsă între │ │
│ │15 martie şi 31│ │
│ │august. │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │4, Luarea │ │
│ │măsurilor │ │
│ │pentru evitarea│ │
│ │instalării şi │ │
│ │extinderii │parcelă │
│ │speciilor de │ │
│ │plante invazive│ │
│ │pe terenul │ │
│ │agricol. │ │
├─────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │1. Schimbarea │ │
│ │destinaţiei sau│ │
│ │aratul │ │
│ │pajiştilor │ │
│ │permanente │ │
│ │desemnate ca │ │
│ │pajişti │ │
│ │permanente │ │
│ │sensibile din │ │
│ │punct de vedere│parcelă │
│ │ecologic din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │siturilor │ │
│ │Natura 2000(*).│ │
│ │(*) Vizează │ │
│ │toate pajiştile│ │
│GAEC 9 – │permanente din │ │
│Interzicerea │perimetrul │ │
│conversiei │siturilor │ │
│sau aratului │Natura 2000. │ │
│pajiştilor ├───────────────┼───────────┤
│permanente │2. Efectuarea │ │
│desemnate │lucrărilor de │ │
│drept pajişti│exploatare şi │ │
│permanente │întreţinere a │ │
│sensibile din│pajiştilor │ │
│punct de │permanente din │ │
│vedere │perimetrul │ │
│ecologic. │siturilor │ │
│ │Natura 2000 cu │ │
│ │respectarea │ │
│ │măsurilor de │ │
│ │conservare │ │
│ │prevăzute în │parcelă │
│ │planurile de │ │
│ │management ale │ │
│ │siturilor sau │ │
│ │cu respectarea │ │
│ │măsurilor de │ │
│ │conservare │ │
│ │stabilite de │ │
│ │administratorul│ │
│ │sitului, până │ │
│ │la aprobarea │ │
│ │planului de │ │
│ │management. │ │
└─────────────┴───────────────┴───────────┘


    Tabelul 2. Elemente de control privind respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR)

┌─────────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│ │Elemente de control (se │Nivelul la │
│Specificare │verifică conform │care se │
│SMR │raportului de control.) │realizează │
│ │ │controlul │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│SMR 1 - │ │ │
│Directiva │a) Obţinerea actelor de │ │
│2000/60/CE a │reglementare în domeniul │ │
│Parlamentului│gospodăririi apelor │ │
│European şi a│(avizul de gospodărire a │ │
│Consiliului │apelor, autorizaţia de │ │
│din 23 │gospodărire a apelor │ │
│octombrie │eliberate de către │ │
│2000 de │autoritatea competentă de│ │
│stabilire a │gospodărire a apelor │ │
│unui cadru de│ │ │
│politică │ │ │
│comunitară în├─────────────────────────┤ │
│domeniul apei│ │ │
│(JO L 327, │b) Aplicarea măsurilor │ │
│22.12.2000, │prevăzute în actele de │exploataţie│
│p. 1): art. │reglementare în domeniul │ │
│11 alin. (3) │gospodăririi apelor; │ │
│lit. (e) şi, │ │ │
│în ceea ce │ │ │
│priveşte ├─────────────────────────┤ │
│cerinţele │ │ │
│obligatorii │c) Aplicarea măsurilor │ │
│referitoare │identificate în baza │ │
│la controlul │rezultatelor controalelor│ │
│surselor │şi inspecţiilor asupra │ │
│difuze de │modului de respectare a │ │
│poluare cu │prevederilor legale │ │
│fosfaţi, art.│privind gospodărirea │ │
│11 alin. (3) │apelor. │ │
│lit. (h). │ │ │
│ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │1.a) - respectarea │ │
│ │normelor privind │ │
│ │depozitarea gunoiului de │ │
│ │grajd în ceea ce │ │
│ │priveşte: │ │
│ │- existenţa sistemelor de│ │
│ │depozitare a gunoiului de│ │
│ │grajd (individuale sau │ │
│ │comunale sau, prin │ │
│ │excepţie, în câmp deschis│ │
│ │pe terenul agricol doar │ │
│ │pentru fermierii cu până │ │
│ │la 8 UVM), în ceea ce │ │
│ │priveşte construcţia, │ │
│ │amplasarea şi │ │
│ │dimensionarea acestora │ │
│ │(calculul capacităţii de │ │
│ │depozitare necesare); │ │
│ │- existenţa gropii pentru│ │
│ │urină sau fracţia lichidă│ │
│ │din platforma de gunoi; │ │
│ │- deţinerea platformei de│ │
│ │gunoi de grajd în cazul │ │
│ │bovinelor crescute în │ │
│ │sistem permanent la │ │
│ │păşune; │ │
│ │- interdicţia privind │ │
│ │depozitarea gunoiului de │ │
│ │grajd direct pe sol; │ │
│ │- depozitele să aibă o │ │
│ │capacitate care să │ │
│ │asigure stocarea pentru o│ │
│ │perioadă mai mare cu o │ │
│ │lună decât intervalul de │ │
│ │interdicţie pentru │ │
│ │aplicarea pe teren a │ │
│ │îngrăşămintelor organice;│ │
│ │- distanţele de protecţie│ │
│ │sanitară în ceea ce │ │
│ │priveşte amplasarea │ │
│ │depozitelor de gunoi de │ │
│ │grajd; spaţiile pentru │ │
│ │depozitarea gunoiului de │ │
│ │grajd amplasate cu │exploataţie│
│ │respectarea zonelor │ │
│ │(distanţelor) de │ │
│ │protecţie prevăzute în │ │
│ │anexa 2 la Legea apelor │ │
│ │nr. 107/1996, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
│ │În cazul fermelor care │ │
│ │deţin autorizaţia de │ │
│ │mediu şi respectă │ │
│ │condiţiile privind │ │
│ │depozitarea, procesarea │ │
│ │şi valorificarea │ │
│ │dejecţiilor animaliere │ │
│ │impuse de autorizaţie, │ │
│ │sunt considerate │ │
│ │conforme; │ │
│ │- interzicerea utilizării│ │
│ │îngrăşămintelor de orice │ │
│ │fel în │ │
│ │zonele de protecţie │ │
│ │sanitară şi │ │
│ │hidrogeologică instituite│ │
│ │în jurul lucrărilor de │ │
│ │captare, a construcţiilor│ │
│ │şi instalaţiilor │ │
│ │destinate alimentării cu │ │
│ │apă potabilă, a surselor │ │
│ │de apă potabilă destinată│ │
│ │îmbutelierii, a surselor │ │
│ │de ape minerale sau │ │
│ │pentru îmbuteliere, │ │
│ │precum şi a lacurilor şi │ │
│ │nămolurilor terapeutice; │ │
│ │- măsurile de bază şi │ │
│ │măsurile suplimentare │ │
│ │care trebuie îndeplinite │ │
│ │în spaţiile de însilozare│ │
│ │a furajelor verzi; │ │
│ │- gestionarea efluenţilor│ │
│ │de siloz balotat; │ │
│ │- gestionarea apelor │ │
│ │uzate de la ferme. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │1.b) respectarea │ │
│ │perioadelor de │ │
│ │interdicţie pentru │ │
│ │aplicarea îngrăşămintelor│ │
│ │organice şi chimice pe │ │
│ │terenul agricol, în │ │
│ │funcţie de zona (câmpie, │ │
│ │deal, munte) în care se │ │
│ │încadrează unitatea │ │
│ │administrativ-teritorială│ │
│ │pe raza căreia este │ │
│ │situat terenul agricol, │ │
│ │conform prevederilor art.│ │
│ │3 şi ale anexei nr. 3 din│parcelă │
│ │Programul de acţiune, cu │ │
│ │excepţia culturilor din │ │
│ │spaţii protejate (sere şi│ │
│ │solarii) dacă temperatura│ │
│ │din interiorul acestora │ │
│ │este mai mare de 5°C. În │ │
│ │cazul culturilor │ │
│ │înfiinţate toamna sau │ │
│ │primăvara (extratimpuriu)│ │
│ │se pot aplica │ │
│ │îngrăşăminte chimice în │ │
│ │perioada de interdicţie, │ │
│ │în limita a maximum 50 kg│ │
│ │N s.a./ha. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │1.c) respectarea normelor│ │
│ │privind aplicarea │ │
│ │îngrăşămintelor pe │ │
│ │terenul agricol, │ │
│ │prevăzute la art. 9 din │ │
│ │Programul de acţiune, în │ │
│ │ceea ce priveşte │ │
│ │cantitatea maximă de azot│ │
│ │(substanţă activă) │ │
│ │provenită din │ │
│ │îngrăşămintele organice │ │
│ │şi chimice aplicate pe │ │
│ │terenul agricol în │ │
│ │decursul unui an, planul │ │
│ │de fertilizare şi │ │
│ │presiunea nutrienţilor la│ │
│ │nivelul exploataţiei │ │
│ │agricole, astfel: │ │
│ │- cantitatea maximă de │ │
│ │azot provenită din │ │
│ │îngrăşăminte organice nu │ │
│ │poate depăşi 170 kg N/ha/│parcelă │
│ │an; │ │
│ │- cantitatea maximă de │ │
│ │azot provenită din │ │
│ │îngrăşăminte chimice, în │ │
│ │cazul în care nu se │ │
│ │execută studii │ │
│ │agrochimice, nu poate │ │
│ │depăşi cantităţile maxime│ │
│ │de azot (substanţă activă│ │
│ │/ha/an) stabilite pentru │ │
│ │terenurile arabile pe │ │
│ │grupe de culturi şi în │ │
│ │funcţie de pantă, │ │
│ │cantitatea de 100 kg N │ │
│ │substanţă activă/ha/an │ │
│ │pentru vii şi livezi şi │ │
│ │alte culturi permanente, │ │
│ │respectiv 80 kg N │ │
│ │substanţă activă/ha/an │ │
│ │pentru pajişti │ │
│ │permanente. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │1.d) - întocmirea │ │
│ │planului de fertilizare │ │
│ │pe baza studiilor │ │
│ │agrochimice pentru │ │
│ │terenurile irigate pentru│ │
│ │exploataţiile care │ │
│ │practică agricultura în │ │
│ │sistem irigat şi pentru │ │
│ │cele care utilizează o │ │
│ │cantitate mai mare de │ │
│ │azot din îngrăşăminte │ │
│ │chimice decât cea │ │
│ │stabilită pentru │ │
│ │terenurile arabile pe │ │
│ │grupe de culturi şi în │ │
│ │funcţie de pantă, pentru │ │
│ │vii şi livezi şi alte │ │
│ │culturi permanente (100 │ │
│ │kg N s.a./ha/an), │parcelă │
│ │respectiv pentru pajişti │ │
│ │permanente (80 kg N s.a./│ │
│ │ha/an); │ │
│ │- studiul agrochimic │ │
│ │(analize de sol) care a │ │
│ │stat la baza elaborării │ │
│ │planului de fertilizare │ │
│ │şi planificarea aplicării│ │
│ │îngrăşămintelor organice │ │
│ │la nivelul parcelelor din│ │
│ │cadrul exploataţiei în │ │
│ │cazul depăşirii │ │
│ │cantităţii de 170 kg azot│ │
│ │s.a./ha/an pe suprafeţele│ │
│ │irigate pentru care │ │
│ │există analiza solului şi│ │
│ │planificarea │ │
│ │fertilizării. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │1.e) - respectarea │ │
│ │cerinţelor generale │ │
│ │pentru aplicarea │ │
│ │fertilizanţilor, precum │ │
│ │şi a obligaţiilor privind│ │
│ │tehnicile de aplicare a │ │
│ │îngrăşămintelor organice │ │
│ │şi chimice, prevăzute la │ │
│ │art. 10, 11 şi 12 din │ │
│ │Programul de acţiune, │ │
│ │astfel: │ │
│ │- existenţa unor indicii │ │
│ │privind aplicarea │ │
│ │oricărui tip de │ │
│ │îngrăşământ (organic sau │ │
│ │chimic) pe terenul │ │
│ │agricol în condiţii │ │
│ │meteorologice şi │ │
│ │pedologice nefavorabile │ │
│ │(pe timp de ploaie, │ │
│ │ninsoare, soare puternic │ │
│ │şi pe terenurile cu exces│parcelă │
│ │de apă, îngheţate sau │ │
│ │acoperite cu zăpadă, sol │ │
│ │crăpat în adâncime sau │ │
│ │săpat în vederea │ │
│SMR 2 - │instalării unor drenuri │ │
│Directiva │sau pentru a servi la │ │
│Consiliului │depunerea unor materiale │ │
│91/676/CEE │de umplutură). │ │
│din 12 │- existenţa unor indicii │ │
│decembrie │privind descărcarea sau │ │
│1991 privind │depozitarea gunoiului de │ │
│protecţia │grajd în apropierea │ │
│apelor │canalelor, cursurilor de │ │
│împotriva │apă sau a altor surse de │ │
│poluării cu │apă; │ │
│nitraţi │- existenţa unor indicii │ │
│proveniţi din│privind golirea sau │ │
│surse │spălarea utilajelor de │ │
│agricole (JO │administrare a │ │
│L 375, │îngrăşămintelor de orice │ │
│31.12.1991, │fel în apele de suprafaţă│ │
│p. 1): art. 4│sau în apropierea lor. │ │
│şi 5. ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │1.f) - respectarea │ │
│ │obligaţiilor privind │ │
│ │aplicarea îngrăşămintelor│ │
│ │pe terenurile în pantă │ │
│ │abruptă (mai mare de 12%)│ │
│ │în ceea ce priveşte │ │
│ │încorporarea │ │
│ │îngrăşămintelor în sol │ │
│ │(nu mai târziu de 24 de │ │
│ │ore de la momentul │ │
│ │aplicării); │ │
│ │- existenţa unor indicii │ │
│ │privind aplicarea │ │
│ │îngrăşămintelor organice │ │
│ │sau chimice dacă sunt │ │
│ │prognozate precipitaţii │ │
│ │intense; │ │
│ │- existenţa unor indicii │ │
│ │privind aplicarea │ │
│ │îngrăşămintelor organice │ │
│ │sau chimice pe terenurile│ │
│ │saturate cu apă, │ │
│ │inundate, îngheţate sau │ │
│ │acoperite cu zăpadă; │ │
│ │- respectarea cantităţii │ │
│ │de azot provenite din │ │
│ │aplicarea îngrăşămintelor│parcelă │
│ │organice pe pajiştile │ │
│ │permanente (păşuni şi │ │
│ │fâneţe), care nu trebuie │ │
│ │să depăşească 170 kg N/ha│ │
│ │/an, şi de a nu se aplica│ │
│ │în perioadele de │ │
│ │interdicţie; │ │
│ │- respectarea cantităţii │ │
│ │de azot provenite din │ │
│ │aplicarea îngrăşămintelor│ │
│ │chimice de maximum 80 kg │ │
│ │N substanţă activă/ha/an │ │
│ │pentru exploataţiile care│ │
│ │nu deţin studii │ │
│ │agrochimice; │ │
│ │- aplicarea cantităţii de│ │
│ │îngrăşăminte în acord cu │ │
│ │recomandările rezultate │ │
│ │din studiile agrochimice,│ │
│ │dar nu mai mult de 170 kg│ │
│ │N/ha/an îngrăşăminte │ │
│ │organice pentru │ │
│ │exploataţiile care │ │
│ │urmează un plan de │ │
│ │fertilizare bazat pe │ │
│ │studii agrochimice. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │1.g) - respectarea │ │
│ │obligaţiilor privind │ │
│ │aplicarea îngrăşămintelor│ │
│ │pe terenurile adiacente │ │
│ │cursurilor de apă şi în │ │
│ │vecinătatea captărilor de│ │
│ │apă potabilă(*), în ceea │ │
│ │ce priveşte interdicţia │ │
│ │aplicării fertilizanţilor│ │
│ │de orice fel pe │ │
│ │benzile-tampon (fâşii de │ │
│ │protecţie) adiacente │ │
│ │zonelor de protecţie │ │
│ │stabilite prin Legea │ │
│ │apelor nr. 107/1996, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare; │ │
│ │- respectarea lăţimii │ │
│ │minime a fâşiilor de │ │
│ │protecţie în funcţie de │ │
│ │panta terenului: 3 m │ │
│ │pentru terenurile cu │ │
│ │panta până la 12% şi 5 m │ │
│ │pentru terenurile cu │ │
│ │panta peste 12%. │ │
│ │- prezenţa urmelor de │ │
│ │îngrăşăminte organice şi │ │
│ │chimice pe suprafeţele de│ │
│ │teren agricol ce │ │
│ │constituie fâşii de │ │
│ │protecţie în zonele de │ │
│ │protecţie instituite în │ │
│ │jurul lucrărilor de │ │
│ │captare, construcţiilor │ │
│ │şi instalaţiilor │ │
│ │destinate alimentării cu │ │
│ │apă potabilă, surselor de│ │
│ │apă potabilă destinate │ │
│ │îmbutelierii, al surselor│ │
│ │de ape minerale utilizate│ │
│ │pentru cura internă sau │ │
│ │pentru îmbuteliere, │ │
│ │precum şi al lacurilor şi│parcelă │
│ │nămolurilor terapeutice, │ │
│ │conform legislaţiei în │ │
│ │vigoare. │ │
│ │(*) Include şi │ │
│ │interdicţia privind │ │
│ │aplicarea îngrăşămintelor│ │
│ │şi a produselor de │ │
│ │protecţie a plantelor în │ │
│ │zonele de protecţie a │ │
│ │canalelor de irigaţii şi │ │
│ │canalelor de desecare │ │
│ │(Ordinul MAPDR nr. 227/ │ │
│ │2006 privind amplasarea │ │
│ │şi dimensionarea zonelor │ │
│ │de protecţie adiacente │ │
│ │infrastructurii de │ │
│ │îmbunătăţiri funciare), a│ │
│ │căror lăţime minimă │ │
│ │diferă în funcţie de │ │
│ │tipul şi destinaţia │ │
│ │acestora, astfel: │ │
│ │- canale de irigaţii: 2 m│ │
│ │pentru canale de │ │
│ │distribuţie; 2,5 m pentru│ │
│ │canale de aducţiune; 3 m │ │
│ │pentru canale de │ │
│ │transport; │ │
│ │- canale de desecare: 2 m│ │
│ │pentru canale principale,│ │
│ │canale secundare şi de │ │
│ │ultim ordin; 2,5 m pentru│ │
│ │canale colectoare; │ │
│ │3 m din terenul agricol │ │
│ │adiacent canalelor de │ │
│ │irigaţii şi canalelor de │ │
│ │desecare, dacă acestea nu│ │
│ │au fost prevăzute cu zone│ │
│ │de protecţie (odată cu │ │
│ │amenajarea lor) şi dacă │ │
│ │se află în stare de │ │
│ │funcţionare sau de │ │
│ │conservare. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │1.h) - întocmirea, │ │
│ │păstrarea pentru o │ │
│ │perioadă de 3 ani şi │ │
│ │prezentarea pentru │ │
│ │control a documentelor de│ │
│ │evidenţă ale exploataţiei│ │
│ │agricole cu privire la │ │
│ │suprafaţa fermei, │ │
│ │şeptelul fermei pe specii│ │
│ │şi categorii de animale, │ │
│ │registrele de evidenţă a │ │
│ │efectivelor de animale şi│ │
│ │perioada de stabulaţie, │ │
│ │presiunea azotului din │ │
│ │îngrăşămintele organice │ │
│ │de origine animală │ │
│ │calculată conform │ │
│ │coeficienţilor de │ │
│ │excreţie prevăzuţi în │ │
│ │tabelul 4 din Programul │ │
│ │de acţiune, cantitatea şi│ │
│ │tipul îngrăşămintelor de │ │
│ │origine animală aplicate/│ │
│ │livrate/ achiziţionate, │ │
│ │data livrării/achiziţiei,│exploataţie│
│ │numele şi adresa │ │
│ │destinatarului/ │ │
│ │furnizorului şi sistemul │ │
│ │de colectare şi │ │
│ │depozitare a dejecţiilor │ │
│ │animale corelat cu │ │
│ │cerinţele minime privind │ │
│ │perioadele de interdicţie│ │
│ │în aplicarea │ │
│ │îngrăşămintelor, │ │
│ │prevăzute la art. 17 din │ │
│ │Programul de acţiune; │ │
│ │- întocmirea planului │ │
│ │simplificat de │ │
│ │fertilizare (care │ │
│ │cuprinde pentru fiecare │ │
│ │parcelă agricolă tipul şi│ │
│ │cantitatea oricărui │ │
│ │îngrăşământ chimic şi │ │
│ │organic aplicat pe teren,│ │
│ │cantitatea de azot │ │
│ │conţinută şi data │ │
│ │aplicării, tipul oricărei│ │
│ │culturi agricole şi data │ │
│ │însămânţării/recoltării) │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2.- deţinerea de către │ │
│ │fermieri a actelor de │ │
│ │reglementare în domeniul │ │
│ │protecţiei mediului** şi/│ │
│ │sau gospodăririi apelor │ │
│ │şi respectarea │ │
│ │condiţiilor stabilite de │ │
│ │acestea cu privire la │ │
│ │depozitarea, manipularea │ │
│ │şi aplicarea │ │
│ │îngrăşămintelor organice │ │
│ │şi minerale pe terenul │ │
│ │agricol. │ │
│ │(*) Depozitele de gunoi │ │
│ │de grajd construite │ │
│ │înainte de intrarea în │ │
│ │vigoare a Programului de │ │
│ │acţiune pentru protecţia │exploataţie│
│ │apelor împotriva poluării│ │
│ │cu nitraţi proveniţi din │ │
│ │surse agricole, aprobat │ │
│ │prin Ordinul MMAP/MADR │ │
│ │nr. 333/165/2021, cu │ │
│ │respectarea zonelor de │ │
│ │protecţie impuse de Legea│ │
│ │apelor nr. 107/1996, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │precum şi a condiţiilor │ │
│ │de depozitare, procesare │ │
│ │şi valorificare a │ │
│ │dejecţiilor animaliere │ │
│ │stabilite în autorizaţia │ │
│ │de mediu, sunt │ │
│ │considerate conforme. │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │1. Pentru fermierii care │ │
│ │deţin/administrează │ │
│ │terenuri agricole şi care│ │
│ │desfăşoară activităţi în │ │
│ │perimetrul ariilor de │ │
│ │protecţie specială │ │
│ │avifaunistică se │ │
│ │verifică: │ │
│ │a)- existenţa suprafeţei │ │
│ │agricole a fermierilor în│ │
│ │perimetrul ariilor de │ │
│ │protecţie specială │ │
│ │avifaunistică în │parcelă │
│ │aplicaţia IPA Online/LPIS│ │
│ │GIS; │ │
│ │- respectarea │ │
│ │restricţiilor prevăzute │ │
│ │în planul de management │ │
│SMR 3 - │şi în regulamentul ariei │ │
│Directiva │de protecţie specială │ │
│2009/147/CE a│avifaunistică în ceea ce │ │
│Parlamentului│priveşte utilizarea │ │
│European şi a│suprafeţelor de teren cu │ │
│Consiliului │destinaţie agricolă şi │ │
│din 30 │regimul activităţilor │ │
│noiembrie │agricole │ │
│2009 privind ├─────────────────────────┼───────────┤
│conservarea │b)- deţinerea de către │ │
│păsărilor │fermieri a actelor de │ │
│sălbatice (JO│reglementare (avizul de │ │
│L 20, │mediu/ acordul de mediu, │ │
│26.1.2010, p.│după caz, pentru proiecte│ │
│7): art. 3 │sau planuri ori avizul │ │
│alin. (1), │eliberat de către │ │
│art. 3 alin. │administratorul ariei │ │
│(2) lit. (b),│naturale protejate/ │ │
│art. 4 alin. │structurile teritoriale │ │
│(1), (2) şi │din subordinea Agenţiei │exploataţie│
│(4). │Naţionale pentru Arii │ │
│ │Naturale Protejate pentru│ │
│ │ariile neatribuite în │ │
│ │administrare prin │ │
│ │contracte de │ │
│ │administrare), în │ │
│ │situaţia în care aceste │ │
│ │activităţi pot afecta în │ │
│ │mod semnificativ ariile │ │
│ │protejate. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2. În vederea protejării │ │
│ │tuturor speciilor de │ │
│ │păsări sălbatice, │ │
│ │inclusiv a celor │ │
│ │migratoare, atât în │parcelă │
│ │ariile de protecţie │ │
│ │specială avifaunistică, │ │
│ │cât şi în afara acestora,│ │
│ │se verifică: │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │a) existenţa indiciilor │ │
│ │privind metodele/ │ │
│ │mijloacele de capturare │ │
│ │intenţionată şi ucidere a│ │
│ │păsărilor sălbatice. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │b) existenţa unor indicii│ │
│ │privind deteriorarea, │ │
│ │distrugerea şi/sau │ │
│ │culegerea intenţionată a │parcelă │
│ │cuiburilor şi/sau a │ │
│ │ouălor din natură, chiar │ │
│ │dacă acestea sunt goale. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │c) existenţa unor indicii│ │
│ │privind perturbarea │ │
│ │intenţionată a păsărilor │ │
│ │sălbatice, în special în │ │
│ │cursul perioadei de │ │
│ │reproducere sau de │ │
│ │maturizare, prin │ │
│ │activităţi ce contravin │ │
│ │scopului de protecţie şi │ │
│ │conservare a acestora, │parcelă │
│ │cum ar fi: arderea │ │
│ │vegetaţiei, tăierea │ │
│ │gardurilor vii, arborilor│ │
│ │/pâlcurilor arbustive şi │ │
│ │a perdelelor │ │
│ │agroforestiere existente │ │
│ │pe terenul agricol sau │ │
│ │schimbări în folosinţa │ │
│ │terenurilor şi în cursul │ │
│ │apelor. │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │1. Pentru fermierii care │ │
│ │deţin/administrează │ │
│ │terenuri agricole şi care│ │
│ │desfăşoară activităţi în │ │
│ │perimetrul ariilor │ │
│ │naturale protejate se │ │
│ │verifică: │ │
│ │a) existenţa suprafeţei │ │
│ │agricole a fermierilor în│ │
│ │perimetrul ariilor de │ │
│ │protecţie specială │ │
│ │avifaunistică în │parcelă │
│ │aplicaţia IPA Online/LPIS│ │
│ │GIS; │ │
│ │- respectarea │ │
│ │restricţiilor prevăzute │ │
│ │în planul de management │ │
│ │şi în regulamentul │ │
│ │ariilor în ceea ce │ │
│ │priveşte utilizarea │ │
│ │suprafeţelor de teren cu │ │
│ │destinaţie agricolă şi │ │
│ │regimul activităţilor │ │
│ │agricole. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │b) - deţinerea de către │ │
│ │fermieri a actelor de │ │
│ │reglementare (avizul de │ │
│ │mediu/ acordul de mediu, │ │
│ │după caz, pentru proiecte│ │
│ │sau planuri ori avizul │ │
│ │eliberat de către │ │
│ │administratorul ariei │ │
│ │natural protejate/ │ │
│ │structurile teritoriale │ │
│ │din subordinea Agenţiei │exploataţie│
│ │Naţionale pentru Arii │ │
│ │Naturale Protejate pentru│ │
│ │ariile neatribuite în │ │
│ │administrare prin │ │
│ │contracte de │ │
│ │administrare), în │ │
│ │situaţia în care aceste │ │
│ │activităţi pot afecta în │ │
│ │mod semnificativ ariile │ │
│SMR 4 – │protejate. │ │
│Directiva 92/├─────────────────────────┼───────────┤
│43/CEE a │2. Pentru protecţia │ │
│Consiliului │speciilor de plante şi │ │
│din 21 mai │animale sălbatice │ │
│1992 privind │prevăzute în anexele nr. │ │
│conservarea │4A şi 4B la OUG nr. 57/ │ │
│habitatelor │2007, aprobată cu │ │
│naturale şi a│modificări şi completări │ │
│speciilor de │prin Legea nr. 49/2011, │ │
│floră şi │cu modificările şi │ │
│faună │completările ulterioare, │ │
│sălbatică (JO│care trăiesc atât în │ │
│L 206, │ariile naturale │ │
│22.7.1992, p.│protejate, cât şi în │parcelă │
│7): art. 6 │afara acestora, se │ │
│alin. (1) şi │verifică: │ │
│(2). │a) existenţa unor indicii│ │
│ │privind orice formă de │ │
│ │recoltare sau a unor │ │
│ │indicii privind │ │
│ │mijloacele de capturare, │ │
│ │ucidere, distrugere sau │ │
│ │vătămare a exemplarelor │ │
│ │aflate în mediul lor │ │
│ │natural, în oricare │ │
│ │dintre stadiile ciclului │ │
│ │lor biologic. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │b) existenţa unor indicii│ │
│ │privind deteriorarea şi/ │ │
│ │sau distrugerea locurilor│ │
│ │de reproducere ori de │ │
│ │odihnă a animalelor │ │
│ │sălbatice şi perturbarea │ │
│ │intenţionată a animalelor│ │
│ │sălbatice în cursul │ │
│ │perioadei de reproducere,│ │
│ │creştere, hibernare sau │ │
│ │migraţie, prin activităţi│ │
│ │ce contravin scopului de │parcelă │
│ │protecţie şi conservare a│ │
│ │acestora, cum ar fi: │ │
│ │arderea vegetaţiei, │ │
│ │tăierea gardurilor vii, a│ │
│ │arborilor/pâlcurilor │ │
│ │arbustive şi a perdelelor│ │
│ │agroforestiere existente │ │
│ │pe terenul agricol, │ │
│ │schimbări în folosinţa │ │
│ │terenurilor şi în cursul │ │
│ │apelor. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │c) existenţa unor indicii│ │
│ │privind recoltarea │ │
│ │florilor şi a fructelor, │ │
│ │culegerea, tăierea, │ │
│ │dezrădăcinarea sau │parcelă │
│ │distrugerea cu intenţie a│ │
│ │plantelor sălbatice în │ │
│ │habitatele lor naturale, │ │
│ │în oricare dintre │ │
│ │stadiile lor biologice. │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │Pentru fermierii care │ │
│ │desfăşoară activităţi de │ │
│ │producţie, prelucrare şi │ │
│ │punere pe piaţă a │ │
│ │alimentelor şi a hranei │ │
│ │pentru animale se │ │
│ │verifică: │ │
│ │1. a) şi b) │ │
│ │comercializarea numai a │exploataţie│
│ │alimentelor sigure şi │ │
│ │adecvate consumului uman.│ │
│ │c) siguranţa hranei │ │
│ │pentru animale │ │
│ │comercializată sau │ │
│ │utilizată în hrana │ │
│ │animalelor destinate │ │
│ │producţiei de alimente. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │1. d) respectarea │ │
│ │măsurilor impuse de │ │
│ │autoritatea competentă cu│ │
│ │privire la punerea pe │ │
│ │piaţă a unui aliment sau │ │
│ │la retragerea de pe piaţă│ │
│ │a acestuia, în cazul în │ │
│ │care există suspiciunea │ │
│ │că alimentul respectiv │ │
│ │sau hrana pentru animale │ │
│ │este nesigur/nesigură; │ │
│ │e) realizarea │ │
│ │trasabilităţii de către │ │
│ │fermieri a produselor │ │
│ │alimentare, a hranei │ │
│ │pentru animale, a │ │
│ │animalelor de la care se │ │
│ │obţin produse alimentare │ │
│ │şi a oricărei alte │ │
│ │substanţe destinate sau │ │
│ │prevăzute a fi │ │
│ │încorporată într-un │ │
│ │produs alimentar sau în │ │
│ │hrana pentru animale, în │ │
│ │toate etapele producţiei,│ │
│ │prelucrării şi │ │
│ │distribuţiei; │ │
│ │f) ţinerea evidenţei │ │
│ │furnizorilor şi a │ │
│ │produselor pe care │ │
│ │fermierii le │ │
│ │achiziţionează în scopuri│ │
│ │alimentare sau în scopul │ │
│ │hrănirii animalelor, │ │
│ │precum şi ţinerea │ │
│ │evidenţei persoanelor │ │
│ │către care au fost │ │
│ │furnizate alimente/hrana │ │
│ │pentru animale, pentru a │ │
│ │asigura trasabilitatea │ │
│ │acestora; │ │
│ │g) utilizarea în hrana │ │
│ │animalelor numai a │ │
│ │produselor care │ │
│ │îndeplinesc cerinţele │exploataţie│
│ │legale de siguranţă a │ │
│ │hranei pentru animale; │ │
│ │h) etichetarea sau │ │
│ │identificarea în mod │ │
│ │corespunzător a │ │
│ │alimentelor sau a hranei │ │
│ │pentru animale introduse │ │
│ │pe piaţă în vederea │ │
│ │facilitării │ │
│ │trasabilităţii lor; │ │
│ │documentele sau │ │
│ │informaţiile aduse │ │
│ │autorităţii competente; │ │
│ │i) efectuarea informării │ │
│ │autorităţii competente în│ │
│ │cazul în care fermierii │ │
│ │consideră că produsul │ │
│ │alimentar/hrana pentru │ │
│ │animale pus/pusă pe piaţă│ │
│ │poate fi dăunător/ │ │
│ │dăunătoare pentru │ │
│ │sănătatea consumatorilor │ │
│ │şi luarea măsurilor de │ │
│ │către fermieri în vederea│ │
│ │prevenirii riscurilor │ │
│ │pentru consumatorul │ │
│ │final; │ │
│ │j) punerea la dispoziţia │ │
│ │autorităţii competente a │ │
│ │informaţiilor solicitate │ │
│ │cu privire la acţiunile │ │
│ │întreprinse pentru │ │
│ │evitarea sau reducerea │ │
│ │riscului determinat de │ │
│ │alimentele/hrana pentru │ │
│ │animale pe care fermierii│ │
│ │le furnizează sau le-au │ │
│ │furnizat; │ │
│ │k) luarea măsurilor │ │
│ │pentru îmbunătăţirea/ │ │
│ │corectarea unor │ │
│ │deficienţe constatate la │ │
│ │efectuarea controalelor │ │
│ │de către autoritatea │ │
│ │competentă. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2. Pentru fermierii din │ │
│ │sectorul alimentar care │ │
│ │cresc, colectează sau │ │
│ │vânează animale ori care │ │
│ │obţin produse primare de │ │
│ │origine animală se │ │
│ │verifică: │ │
│ │2.1.a) respectarea │ │
│ │măsurilor privind igiena:│ │
│ │(i) depozitarea şi │ │
│ │manipularea deşeurilor şi│ │
│ │a substanţelor │ │
│ │periculoase astfel încât │ │
│ │să se prevină │ │
│ │contaminarea; │ │
│ │(ii) prevenirea │ │
│ │introducerii şi a │exploataţie│
│ │răspândirii bolilor │ │
│ │contagioase transmisibile│ │
│ │la oameni prin alimente, │ │
│ │inclusiv luarea măsurilor│ │
│ │de precauţie la │ │
│ │introducerea unor animale│ │
│ │noi în exploataţiile │ │
│ │agricole şi raportarea │ │
│ │suspiciunilor de focare │ │
│ │de boli către autoritatea│ │
│ │competentă; │ │
│ │(iii) utilizarea în mod │ │
│ │corect a aditivilor │ │
│ │furajeri şi a produselor │ │
│ │medicinale veterinare, în│ │
│ │conformitate cu │ │
│ │legislaţia aplicabilă. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2.1.b) ţinerea │ │
│ │evidenţelor de către │ │
│ │fermieri cu privire la: │ │
│ │(i) natura şi originea │ │
│ │furajelor cu care sunt │ │
│ │hrănite animalele; │ │
│ │(ii) produsele medicinale│ │
│ │veterinare sau alte │ │
│ │tratamente administrate │ │
│ │animalelor, data │ │
│ │administrării şi │ │
│ │perioadele de aşteptare; │ │
│ │(iii) rezultatele tuturor│exploataţie│
│ │analizelor efectuate pe │ │
│ │probe prelevate de la │ │
│ │animale sau alte probe │ │
│ │prelevate pentru │ │
│ │stabilirea │ │
│ │diagnosticului, care sunt│ │
│ │importante pentru │ │
│ │sănătatea umană; │ │
│ │(iv) orice rapoarte │ │
│ │relevante ale │ │
│ │verificărilor pe animale │ │
│ │sau produse de origine │ │
│ │animală. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2.2. Pentru fermierii din│ │
│ │sectorul alimentar care │ │
│ │produc sau recoltează │ │
│ │produse vegetale se │ │
│ │verifică: │ │
│ │2.2.a) respectarea luării│ │
│ │măsurilor privind igiena,│ │
│ │în special: │ │
│ │(i) depozitarea şi │ │
│ │manipularea deşeurilor şi│exploataţie│
│ │a substanţelor │ │
│ │periculoase astfel încât │ │
│ │să se prevină │ │
│ │contaminarea; │ │
│ │(ii) utilizarea în mod │ │
│ │corect a produselor de │ │
│ │protecţie a plantelor şi │ │
│ │a biocidelor, în │ │
│ │conformitate cu │ │
│ │legislaţia aplicabilă; │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2.2.b) ţinerea │ │
│ │evidenţelor de către │ │
│ │fermieri în special cu │ │
│ │privire la: │ │
│ │(i) orice utilizare a │ │
│ │produselor │ │
│ │fitofarmaceutice şi a │ │
│ │biocidelor; │ │
│ │(ii) rezultatele tuturor │ │
│ │analizelor relevante │ │
│ │efectuate pe probe │ │
│ │prelevate de la plante │ │
│ │sau alte probe, care sunt│ │
│ │importante pentru │ │
│ │sănătatea umană; │ │
│ │2.2.c) asigurarea de │ │
│ │către fermieri a │ │
│ │spaţiilor de depozitare │exploataţie│
│ │împotriva infestării/ │ │
│ │infectării post recoltă/ │ │
│ │depozitare cu │ │
│ │microorganisme şi/sau │ │
│ │organisme toxice, │ │
│ │vătămătoare şi/sau │ │
│ │dăunătoare produselor │ │
│ │agricole primare sau │ │
│ │prelucrate; │ │
│ │2.2.d) luarea de către │ │
│ │fermieri a măsurilor de │ │
│ │prevenire │ │
│ │corespunzătoare, astfel │ │
│ │încât să fie asigurată │ │
│ │starea de sănătate a │ │
│ │produselor vegetale │ │
│ │depozitate. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2.3.1.Pentru fermierii │ │
│ │care produc sau, după │ │
│ │caz, colectează lapte │ │
│ │crud se verifică: │ │
│ │a) - provenirea laptelui │ │
│ │crud şi a colostrului de │ │
│ │la animale care au o │ │
│ │stare bună de sănătate şi│ │
│ │care nu prezintă niciun │ │
│ │semn de boală care ar │ │
│ │putea duce la │ │
│ │contaminarea laptelui şi,│ │
│ │în special, care nu │ │
│ │suferă de o infecţie a │ │
│ │aparatului genital │ │
│ │însoţită de scurgeri, de │ │
│ │enterită cu diaree şi │ │
│ │febră sau de o inflamaţie│ │
│ │vizibilă a ugerului; │ │
│ │- provenirea laptelui │ │
│ │crud şi a colostrului de │ │
│ │la animale care nu │ │
│ │prezintă nicio rană a │ │
│ │ugerului care ar putea │ │
│ │altera laptele şi │ │
│ │colostrul şi cărora nu li│ │
│SMR 5 – │s-au administrat │ │
│Regulamentul │substanţe sau produse │ │
│(CE) nr. 178/│neautorizate sau animale │ │
│2002 al │care nu au făcut obiectul│ │
│Parlamentului│unui tratament ilegal în │ │
│European şi │temeiul Directivei 96/23/│ │
│al │CE; │ │
│Consiliului │- provenirea laptelui │ │
│din 28 │crud şi a colostrului de │ │
│ianuarie 2002│la animale pentru care, │ │
│de stabilire │în cazul administrării │ │
│a │unor produse sau │ │
│principiilor │substanţe autorizate, a │ │
│şi a │fost respectată perioada │ │
│cerinţelor │de aşteptare prescrisă │ │
│generale ale │pentru aceste produse sau│ │
│legislaţiei │substanţe; │ │
│alimentare, │b) provenirea laptelui │ │
│de instituire│crud şi a colostrului de │ │
│a Autorităţii│la: │ │
│Europene │(i) vaci sau bivoliţe │ │
│pentru │care aparţin unui efectiv│ │
│Siguranţa │care, în sensul │ │
│Alimentară şi│Directivei 64/432/CEE │ │
│de stabilire │este indemn sau oficial │ │
│a │indemn de bruceloză; │ │
│procedurilor │(ii) oi sau capre care │ │
│în domeniul │aparţin unei exploataţii │ │
│siguranţei │oficial indemne sau │ │
│produselor │indemne de bruceloză în │ │
│alimentare │sensul Directivei 91/68/ │ │
│(JO L 31, │CEE; sau │ │
│1.2.2002, p. │(iii) femele din alte │ │
│1): art. 14 │specii, speciile │ │
│şi 15, art. │sensibile la bruceloză, │ │
│17 alin. (1)^│care aparţin unui efectiv│ │
│1 şi art. 18,│controlat în mod regulat │ │
│19 şi 20. │pentru această maladie în│ │
│ │cadrul unui plan de │ │
│ │supraveghere aprobat de │ │
│ │autoritatea competentă; │ │
│ │c) provenirea laptelui │ │
│ │crud şi a colostrului de │ │
│ │la: │ │
│ │(i) vaci sau bivoliţe │ │
│ │care aparţin unui efectiv│ │
│ │care, în sensul │ │
│ │Directivei 64/432/CEE, │ │
│ │este indemn sau oficial │ │
│ │indemn de tuberculoză; │ │
│ │(ii) oi sau capre care │ │
│ │aparţin unei exploataţii │ │
│ │oficial indemne sau │ │
│ │indemne de bruceloză în │ │
│ │sensul Directivei 91/68/ │ │
│ │CEE; sau │ │
│ │(iii) femele din alte │ │
│ │specii, sensibile la │ │
│ │tuberculoză, care aparţin│ │
│ │unui efectiv controlat în│ │
│ │mod regulat pentru │ │
│ │această maladie în cadrul│ │
│ │unui plan de │exploataţie│
│ │supraveghere; │ │
│ │- rezultatele │ │
│ │controalelor şi ale │ │
│ │testelor de tuberculoză │ │
│ │în cazul în care vacile │ │
│ │sunt ţinute de către │ │
│ │fermieri împreună cu │ │
│ │caprele. │ │
│ │d) deţinerea autorizaţiei│ │
│ │autorităţii competente │ │
│ │atunci când laptele crud │ │
│ │provine de la animale │ │
│ │care nu respectă │ │
│ │cerinţele prevăzute la │ │
│ │lit. b) şi c), astfel: │ │
│ │(i) în cazul vacilor sau │ │
│ │bivoliţelor care nu │ │
│ │prezintă o reacţie │ │
│ │pozitivă la testele de │ │
│ │depistare a tuberculozei │ │
│ │sau a brucelozei şi │ │
│ │niciun simptom al acestor│ │
│ │boli sau după ce a fost │ │
│ │supus unui tratament │ │
│ │termic, astfel încât să │ │
│ │prezinte o reacţie │ │
│ │negativă la testul de │ │
│ │fosfatază; │ │
│ │(ii) în cazul oilor sau │ │
│ │caprelor care nu prezintă│ │
│ │o reacţie pozitivă la │ │
│ │testele de depistare a │ │
│ │brucelozei sau care au │ │
│ │fost vaccinate împotriva │ │
│ │brucelozei în cadrul unui│ │
│ │program de eradicare │ │
│ │aprobat şi care nu │ │
│ │prezintă niciun simptom │ │
│ │al acestei boli, fie │ │
│ │pentru fabricarea │ │
│ │brânzeturilor cu o durată│ │
│ │de maturare de cel puţin │ │
│ │două luni, fie după ce a │ │
│ │fost supus unui tratament│ │
│ │termic, astfel încât să │ │
│ │prezinte o reacţie │ │
│ │negativă la testul de │ │
│ │fosfatază; │ │
│ │(iii) în cazul femelelor │ │
│ │aparţinând altor specii │ │
│ │care nu prezintă o │ │
│ │reacţie pozitivă la │ │
│ │testele de depistare a │ │
│ │tuberculozei sau a │ │
│ │brucelozei şi niciun │ │
│ │simptom al acestor boli, │ │
│ │dar care aparţin unui │ │
│ │efectiv în care a fost │ │
│ │detectată bruceloza sau │ │
│ │tuberculoza în urma │ │
│ │controalelor menţionate │ │
│ │la lit. b) şi c), în │ │
│ │cazul în care sunt supuse│ │
│ │unui tratament care să │ │
│ │asigure siguranţa │ │
│ │acestuia. │ │
│ │e) existenţa documentelor│ │
│ │care atestă că laptele │ │
│ │crud şi colostrul care │ │
│ │provine de la animale │ │
│ │care prezintă individual │ │
│ │o reacţie pozitivă la │ │
│ │testele profilactice │ │
│ │privind tuberculoza sau │ │
│ │bruceloza nu a fost │ │
│ │utilizat pentru consumul │ │
│ │uman. │ │
│ │f) izolarea de către │ │
│ │fermieri a animalelor │ │
│ │infectate sau suspecte de│ │
│ │a fi infectate cu o │ │
│ │infecţie a aparatului │ │
│ │genital, cu bruceloză sau│ │
│ │tuberculoză în vederea │ │
│ │evitării oricărui efect │ │
│ │nefast asupra laptelui şi│ │
│ │a colostrului altor │ │
│ │animale. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2.3.2.1. În ceea ce │ │
│ │priveşte igiena în │ │
│ │exploataţiile de │ │
│ │producţie a laptelui şi a│ │
│ │colostrului, se verifică:│ │
│ │a) instalaţiile de muls │ │
│ │şi spaţiile în care sunt │ │
│ │depozitate, manipulate │ │
│ │sau răcite laptele şi │ │
│ │colostrul să fie │ │
│ │construite şi situate │ │
│ │corespunzător astfel │ │
│ │încât riscurile de │ │
│ │contaminare a laptelui şi│ │
│ │a colostrului să fie │ │
│ │limitate. │ │
│ │b) realizarea separării │ │
│ │spaţiilor în care sunt │exploataţie│
│ │adăpostite animalele de │ │
│ │cele destinate │ │
│ │depozitării laptelui şi a│ │
│ │colostrului, protecţia │ │
│ │acestora de vermină şi │ │
│ │existenţa unui echipament│ │
│ │de refrigerare │ │
│ │corespunzător; │ │
│ │c) curăţarea şi │ │
│ │dezinfectarea în mod │ │
│ │corespunzător a │ │
│ │ustensilelor, a │ │
│ │recipientelor, a │ │
│ │cisternelor utilizate la │ │
│ │muls, colectare şi │ │
│ │transport înainte de │ │
│ │utilizare şi reutilizare.│ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2.3.2.2. a) respectarea │ │
│ │efectuării în condiţii de│ │
│ │igienă a mulsului │ │
│ │laptelui; efectuarea │ │
│ │identificării de către │ │
│ │fermier a animalelor │ │
│ │supuse unui tratament în │ │
│ │urma căruia există riscul│ │
│ │ca reziduuri de │ │
│ │medicamente să treacă în │ │
│ │lapte şi ca laptele care │ │
│ │provine de la aceste │exploataţie│
│ │animale înainte de │ │
│ │încheierea perioadei de │ │
│ │aşteptare prescrise să nu│ │
│ │fie utilizat pentru │ │
│ │consumul uman. │ │
│ │b) şi c) respectarea │ │
│ │condiţiilor de depozitare│ │
│ │a laptelui şi colostrului│ │
│ │imediat după muls în │ │
│ │scopul evitării oricărei │ │
│ │contaminări. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2.4 Pentru fermierii din │ │
│ │sectorul alimentar care │ │
│ │produc ouă şi produse din│ │
│ │ouă, se verifică │ │
│ │respectarea condiţiilor │exploataţie│
│ │de igienă în spaţiile în │ │
│ │care sunt depozitate │ │
│ │ouăle până la vânzarea │ │
│ │către cumpărător. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2.5. Pentru fermierii din│ │
│ │sectorul hranei pentru │ │
│ │animale care desfăşoară │ │
│ │activităţi de producţie │ │
│ │primară de furaje şi alte│ │
│ │operaţiuni conexe se │ │
│ │verifică: │ │
│ │(i) luarea măsurilor │ │
│ │adecvate pentru │ │
│ │depozitarea şi │ │
│ │manipularea în condiţii │ │
│ │de siguranţă a deşeurilor│ │
│ │şi a substanţelor │ │
│ │periculoase, în scopul de│ │
│ │a evita riscurile de │ │
│ │contaminare; │ │
│ │(ii) luarea în │ │
│ │considerare a │ │
│ │rezultatelor oricărei │ │
│ │analize relevante a │ │
│ │probelor prelevate din │ │
│ │produsele primare sau a │ │
│ │altor probe care prezintă│ │
│ │importanţă pentru │ │
│ │siguranţa hranei pentru │ │
│ │animale. │ │
│ │b) respectarea cerinţelor│ │
│ │privind păstrarea │ │
│ │evidenţelor cu privire │ │
│ │la: orice utilizare a │ │
│ │produselor fitosanitare │exploataţie│
│ │şi a biocidelor, a │ │
│ │seminţelor modificate │ │
│ │genetic, sursa şi │ │
│ │cantitatea fiecărei │ │
│ │intrări de hrană pentru │ │
│ │animale, precum şi cu │ │
│ │privire la destinaţia şi │ │
│ │cantitatea fiecărei │ │
│ │ieşiri de hrană pentru │ │
│ │animale. │ │
│ │c) procurarea şi │ │
│ │utilizarea de către │ │
│ │fermieri numai a hranei │ │
│ │pentru animale provenite │ │
│ │de la unităţi │ │
│ │înregistrate şi/sau │ │
│ │autorizate; │ │
│ │- depozitarea hranei │ │
│ │pentru animale separate │ │
│ │de agenţii chimici şi │ │
│ │celelalte produse │ │
│ │interzise în hrana pentru│ │
│ │animale; │ │
│ │- depozitarea şi │ │
│ │manipularea furajelor │ │
│ │medicamentate separat de │ │
│ │cele fără adaos de │ │
│ │medicamente destinate │ │
│ │unor categorii sau specii│ │
│ │de animale diferite. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │2.6. Pentru fermierii din│ │
│ │sectorul produselor │ │
│ │alimentare şi fermierii │ │
│ │cu activitate în domeniul│ │
│ │hranei pentru animale se │exploataţie│
│ │verifică respectarea │ │
│ │prevederilor legale cu │ │
│ │privire la reziduuri şi │ │
│ │contaminanţi. │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │Pentru crescătorii/ │ │
│ │proprietarii/deţinătorii │ │
│ │animalelor de fermă │ │
│ │(animale domestice din │ │
│ │speciile bovine, porcine,│ │
│ │ovine şi caprine, │ │
│ │solipede domestice, │ │
│ │păsări şi iepuri, precum │ │
│ │şi animale sălbatice din │ │
│ │aceste specii şi │ │
│ │rumegătoare sălbatice │ │
│ │care au fost crescute │exploataţie│
│ │într-o exploataţie) sau │ │
│ │animalelor de acvacultură│ │
│ │se verifică: │ │
│ │a) existenţa unor indicii│ │
│ │privind deţinerea de │ │
│ │către crescătorii/ │ │
│ │proprietarii/deţinătorii │ │
│ │de animale a substanţelor│ │
│ │cu efect hormonal sau │ │
│ │tireostatic şi a │ │
│ │substanţelor │ │
│ │betaagoniste. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │b) existenţa unor indicii│ │
│ │privind administrarea de │ │
│ │către crescătorii/ │ │
│ │proprietarii/deţinătorii │ │
│ │de animale în tratamentul│ │
│SMR 6 – │animalelor de fermă a │ │
│Directiva │produselor medicinale │ │
│Consiliului │veterinare ce conţin │ │
│96/22/CE din │substanţe interzise │ │
│29 aprilie │(substanţe tireostatice, │ │
│1996 privind │stilbenele, derivaţii de │ │
│interzicerea │stilbene, sărurile şi │ │
│utilizării │esterii acestora, │exploataţie│
│anumitor │respectiv 17 │ │
│substanţe cu │betaestradiol şi │ │
│efect │derivaţii esterificaţi ai│ │
│hormonal sau │acestuia, precum şi │ │
│tireostatic │produse medicinale │ │
│şi a │veterinare ce conţin │ │
│substanţelor │substanţe care au acţiune│ │
│betaagoniste │estrogenă, androgenă sau │ │
│în creşterea │gestagenă, altele decât │ │
│animalelor şi│17 betaestradiol şi │ │
│de abrogare a│derivaţii esterici ai │ │
│Directivelor │acestuia). │ │
│81/602/CEE, ├─────────────────────────┼───────────┤
│88/146/CEE şi│c) efectuarea │ │
│88/299/CEE │administrării în scopuri │ │
│(JO L 125, │terapeutice sau │ │
│23.5.1996, p.│zootehnice a │ │
│3): art. 3 │testosteronului, │ │
│lit. (a), │progesteronului şi a │ │
│(b), (d) şi │derivaţilor acestora, │ │
│(e) şi art. │precum şi a substanţelor │ │
│4, 5 şi 7 │betaagoniste numai la │ │
│ │animale identificate şi │exploataţie│
│ │numai de către medicul │ │
│ │veterinar sau sub │ │
│ │responsabilitatea directă│ │
│ │a acestuia, care va │ │
│ │consemna tratamentul │ │
│ │efectuat, inclusiv │ │
│ │perioada de aşteptare, în│ │
│ │registrul de consultaţii │ │
│ │şi tratamente. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │d) respectarea perioadei │ │
│ │de aşteptare specificată │ │
│ │în datele înscrise de │ │
│ │medicul veterinar care a │exploataţie│
│ │efectuat tratamentul │ │
│ │terapeutic cu substanţe │ │
│ │hormonale, tireostatice │ │
│ │sau betaagoniste. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │e) existenţa unor indicii│ │
│ │privind tratamentul │ │
│ │terapeutic cu substanţele│ │
│ │hormonale, tireostatice │ │
│ │şi betaagoniste al │exploataţie│
│ │animalelor de interes │ │
│ │economic şi al animalelor│ │
│ │de reproducţie la │ │
│ │sfârşitul vieţii │ │
│ │reproductive a acestora │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │Pentru fermierii care │ │
│ │prin activitatea lor │ │
│ │utilizează produse de │ │
│ │protecţie a plantelor │ │
│ │(p.p.p.) se verifică: │ │
│ │a) conformitatea │ │
│ │produselor de protecţie a│ │
│ │plantelor utilizate în │exploataţie│
│ │exploataţie cu lista │ │
│ │produselor omologate de │ │
│ │Comisia Naţională de │ │
│ │Omologare a Produselor de│ │
│ │Protecţie a Plantelor │ │
│ │care se regăsesc în baza │ │
│ │de date PEST-EXPERT │ │
│SMR 7 - ├─────────────────────────┼───────────┤
│Regulamentul │b) respectarea de către │ │
│(CE) nr. │fermieri a utilizării │ │
│1.107/2009 al│produselor de protecţie a│ │
│Parlamentului│plantelor numai în scopul│ │
│European şi │pentru care acestea au │ │
│al │fost omologate şi numai │ │
│Consiliului │în conformitate cu │exploataţie│
│din 21 │instrucţiunile de │ │
│octombrie │utilizare de pe eticheta │ │
│2009 privind │produsului ((au respectat│ │
│introducerea │doza/ha.to omologată, │ │
│pe piaţă a │cultura, agentul de │ │
│produselor │dăunare şi momentul │ │
│fitosanitare │aplicării). │ │
│şi de ├─────────────────────────┼───────────┤
│abrogare a │c) respectarea utilizării│ │
│Directivelor │produselor de protecţie a│ │
│79/117/CEE şi│plantelor cărora le este │ │
│91/414/CEE │atribuit cuvântul de │ │
│ale │avertizare pericol şi │ │
│Consiliului │frazele de pericol │ │
│(JO L 309, │corespunzătoare numai de │exploataţie│
│24.11.2009, │către persoanele juridice│ │
│p. 1): art. │care deţin autorizaţie │ │
│55 primele │pentru utilizarea acestor│ │
│două teze │produse, emisă de oficiul│ │
│ │fitosanitar din raza │ │
│ │teritorială în care îşi │ │
│ │desfăşoară activitatea. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │d) deţinerea documentelor│ │
│ │de evidenţă contabilă a │ │
│ │produselor de protecţie a│ │
│ │plantelor depozitate şi │ │
│ │utilizate în exploataţie,│ │
│ │precum şi a Registrului │exploataţie│
│ │de evidenţă a │ │
│ │tratamentelor cu │ │
│ │produsele de protecţie a │ │
│ │plantelor pe parcursul │ │
│ │unei perioade de cel │ │
│ │puţin 3 ani. │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │În ceea ce priveşte │ │
│ │utilizarea durabilă a │ │
│ │produselor de protecţie a│ │
│ │plantelor se verifică: │ │
│ │a) obţinerea │ │
│ │certificatului de formare│ │
│ │profesională dobândit │ │
│ │prin instruire privind │ │
│ │utilizarea durabilă a │ │
│ │produselor de protecţie a│exploataţie│
│ │plantelor, în cazul │ │
│ │utilizatorilor │ │
│ │profesionişti care au │ │
│ │avut o neconformitate │ │
│ │identificată în anul │ │
│ │anterior în urma │ │
│ │controalelor oficiale sau│ │
│ │a verificărilor SMR 7 şi/│ │
│ │sau SMR 8 efectuate în │ │
│ │scopul condiţionalităţii.│ │
│SMR 8 – ├─────────────────────────┼───────────┤
│Directiva │b) ţinerea evidenţei │ │
│2009/128/CE a│verificărilor tehnice │ │
│Parlamentului│efectuate anual la │ │
│European şi a│echipamentele de aplicare│exploataţie│
│Consiliului │a produselor de protecţie│ │
│din 21 │a plantelor, înainte de │ │
│octombrie │executarea tratamentelor │ │
│2009 de │fitosanitare. │ │
│stabilire a ├─────────────────────────┼───────────┤
│unui cadru de│c) respectarea │ │
│acţiune │interdicţiei de a nu │ │
│comunitară în│efectua tratamente │ │
│vederea │fitosanitare cu │ │
│utilizării │echipamente de aplicare a│exploataţie│
│durabile a │produselor de protecţie a│ │
│pesticidelor │plantelor de uz │ │
│(JO L 309, │profesional care au fost │ │
│24.11.2009, │respinse în urma │ │
│p. 71): │inspecţiei. │ │
│- art. 5 ├─────────────────────────┼───────────┤
│alin. (2) şi │d) existenţa unor indicii│ │
│art. 8 alin. │(urme de utilaje pentru │ │
│(1)-(5); │efectuarea tratamentelor │ │
│- art. 12 în │cu p.p.p., urme de la │ │
│ceea ce │soluţia aplicată pe │ │
│priveşte │plantele din zonele de │ │
│restricţiile │protecţie, ambalaje de │ │
│referitoare │p.p.p. prezente în zonele│ │
│la utilizarea│menţionate, urme de │ │
│pesticidelor │uleiuri, carburanţi pe │ │
│în zonele │vegetaţie) privind │parcelă │
│protejate │efectuarea de tratamente │ │
│definite pe │cu produse de protecţie a│ │
│baza │plantelor în zonele de │ │
│Directivei │protecţie a resurselor de│ │
│2000/60/CE │apă, în zonele de │ │
│privind apa │protecţie sanitară şi │ │
│şi a │ecologică, precum şi în │ │
│legislaţiei │alte zone protejate │ │
│privind │stabilite prin legislaţia│ │
│Natura 2000; │în vigoare. │ │
│- art. 13 ├─────────────────────────┼───────────┤
│alin. (1) şi │e) - respectarea │ │
│(3) în ceea │condiţiilor privind │ │
│ce priveşte │depozitarea, manipularea,│ │
│manipularea │diluarea şi amestecul │ │
│şi │produselor înainte de │ │
│depozitarea │utilizare, manipularea │ │
│pesticidelor │ambalajelor şi a │ │
│şi eliminarea│deşeurilor de produse de │ │
│resturilor. │protecţie a plantelor, │ │
│ │eliminarea amestecurilor │ │
│ │din rezervor rămase după │ │
│ │aplicare, curăţarea │ │
│ │echipamentului utilizat │ │
│ │pentru aplicarea │ │
│ │produselor, recuperarea │exploataţie│
│ │sau eliminarea deşeurilor│ │
│ │de produse de protecţie a│ │
│ │plantelor şi a │ │
│ │ambalajelor acestora în │ │
│ │conformitate cu │ │
│ │legislaţia privind │ │
│ │deşeurile. │ │
│ │- respectarea normelor │ │
│ │privind amplasarea, │ │
│ │dimensionarea, dotarea şi│ │
│ │materialele de │ │
│ │construcţie a spaţiilor │ │
│ │de depozitare a │ │
│ │produselor de protecţie a│ │
│ │plantelor. │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │Pentru crescătorii/ │ │
│SMR 9 - │proprietarii/deţinătorii │ │
│Directiva │de animale din specia │ │
│2008/119/CE a│bovine care au obligaţia │ │
│Consiliului │să cunoască şi să │ │
│din 18 │respecte standardele │ │
│decembrie │minime pentru protecţia │ │
│2008 de │viţeilor, se verifică: │ │
│stabilire a │A. respectarea │ │
│normelor │standardelor minime │ │
│minime │pentru protecţia │ │
│privind │viţeilor: │ │
│protecţia │- respectarea │ │
│viţeilor (JO │interdicţiei privind │ │
│L 10, │ţinerea viţeilor în boxe │exploataţie│
│15.1.2009, p.│individuale după vârsta │ │
│7): art. 3 şi│de 8 săptămâni, cu │ │
│4 │excepţia cazului în care │ │
│Norma │un medic veterinar │ │
│sanitară │certifică faptul că │ │
│veterinară ce│sănătatea sau │ │
│stabileşte │comportamentul viţelului │ │
│standarde │necesită ca acesta să fie│ │
│minime pentru│izolat pentru a fi supus │ │
│protecţia │tratamentului; │ │
│viţeilor, │- respectarea cerinţelor │ │
│aprobată prin│privind dimensiunea şi │ │
│Ordinul │construcţia boxelor │ │
│preşedintelui│individuale; │ │
│Autorităţii ├─────────────────────────┼───────────┤
│Naţionale │B. respectarea spaţiul │ │
│Sanitare │liber alocat şi │ │
│Veterinare şi│disponibil pentru fiecare│ │
│pentru │viţel, cu excepţia │ │
│Siguranţa │exploataţiilor cu mai │ │
│Alimentelor │puţin de 6 viţei sau │ │
│nr. 72/2005: │viţeilor ţinuţi alături │ │
│art. 3 alin. │de mame în vederea │ │
│(1) şi (2), │alăptării. │ │
│art. 4 şi ├─────────────────────────┼───────────┤
│anexa │C. respectarea │ │
│ │condiţiilor pentru │ │
│ │creşterea viţeilor. │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │Pentru crescătorii/ │ │
│ │proprietarii/deţinătorii │ │
│ │de animale din specia │ │
│ │porcine care au obligaţia│ │
│ │să cunoască şi să │ │
│ │respecte standardele │ │
│ │minime pentru protecţia │ │
│ │porcinelor, se verifică: │ │
│ │I. respectarea cerinţelor│ │
│ │privind: │ │
│ │1.a) minimumul suprafeţei│ │
│ │libere de pardoseală │ │
│ │disponibilă pentru │ │
│ │fiecare purcel înţărcat │ │
│ │sau purcel în creştere, │ │
│ │ţinut în grup, cu │ │
│ │excepţia scrofiţelor după│ │
│ │montă şi a scroafelor; │ │
│ │1.b) suprafaţa liberă │ │
│ │totală de pardoseală │ │
│ │disponibilă pentru │ │
│ │fiecare scrofiţă după │ │
│ │montă, precum şi pentru │ │
│ │fiecare scroafă, atunci │ │
│ │când scrofiţele şi/sau │ │
│ │scroafele sunt ţinute în │ │
│ │grup de cel puţin 1,64 │ │
│ │mp, respective 2,25 mp; │ │
│ │mărirea suprafeţei libere│ │
│ │de suprafaţă cu 10% dacă │ │
│ │animalele sunt ţinute în │ │
│ │grupuri mai mici de 6 │ │
│ │indivizi şi reducerea │ │
│ │acesteia cu 10% dacă │ │
│ │animalele sunt ţinute în │ │
│ │grupuri de 40 sau mai │ │
│ │mulţi indivizi. │ │
│ │2.a) respectarea │ │
│ │cerinţelor privind │ │
│ │suprafaţa pardoselii │ │
│ │pentru scrofiţe după │ │
│ │montă şi scroafe │ │
│ │gestante; │ │
│ │2.b) respectarea lăţimii │ │
│ │maxime a fantelor şi a │ │
│SMR 10 - │lăţimii minime a barei de│ │
│Directiva │grătar, atunci când sunt │ │
│2008/120/CE a│utilizate pardoseli din │ │
│Consiliului │grătare de beton pentru │ │
│din 18 │porcii ţinuţi în grup; │ │
│decembrie │3. Respectarea │ │
│2008 de │interdicţiei privind │ │
│stabilire a │construirea sau montarea │ │
│normelor │de instalaţii pentru │ │
│minime de │legarea scroafelor şi │ │
│protecţie a │scrofiţelor şi a │ │
│porcilor (JO │interdicţiei privind │ │
│L 47, │legarea scroafelor şi │ │
│18.2.2009, p.│scrofiţelor; │ │
│5): art. 3 şi│4. Respectarea cerinţelor│ │
│4 Norma │privind ţinerea în │ │
│sanitară │grupuri a scroafelor şi │ │
│veterinară │scrofiţelor pe parcursul │ │
│care │unei perioade, începând │ │
│stabileşte │cu 4 săptămâni după montă│exploataţie│
│standarde │şi până la o săptămână │ │
│minime pentru│înainte de data estimată │ │
│protecţia │a fătării, respectarea │ │
│porcinelor, │dimensiunilor boxei în │ │
│aprobată prin│care este ţinut grupul de│ │
│Ordinul │scroafe. │ │
│preşedintelui│5. Respectarea cerinţei │ │
│Autorităţii │privind ţinerea în mod │ │
│Naţionale │individual a scroafelor │ │
│Sanitare │şi scrofiţelor crescute │ │
│Veterinare şi│în exploataţii de mai │ │
│pentru │puţin de 10 scroafe în │ │
│Siguranţa │timpul perioadei la pct. │ │
│Alimentelor │4, cu condiţia ca acestea│ │
│nr. 202/2006,│să se poată întoarce cu │ │
│cu │uşurinţă în boxele │ │
│modificările │proprii. │ │
│şi │6. Respectarea cerinţelor│ │
│completările │privind accesul permanent│ │
│ulterioare: │la materiale │ │
│art. 3, art. │ocupaţionale; │ │
│4 alin. (1) │7. Existenţa unui sistem │ │
│şi anexa │ce asigură fiecărei │ │
│ │scroafe şi scrofiţe │ │
│ │ţinute în grupuri accesul│ │
│ │la hrană suficientă, │ │
│ │chiar şi în situaţia în │ │
│ │care sunt prezenţi │ │
│ │concurenţi pentru hrană. │ │
│ │8. Existenţa unei │ │
│ │cantităţi suficiente de │ │
│ │hrană de volum sau bogată│ │
│ │în fibre, precum şi hrană│ │
│ │energizantă pentru a-şi │ │
│ │satisface foamea şi │ │
│ │ţinând cont de │ │
│ │necesitatea de a mesteca │ │
│ │a acestora; │ │
│ │9. Respectarea cerinţelor│ │
│ │privind: │ │
│ │a) ţinerea temporară în │ │
│ │boxe individuale a │ │
│ │porcilor care trebuie să │ │
│ │fie ţinuţi în grupuri şi │ │
│ │care sunt agresivi în mod│ │
│ │special, care au fost │ │
│ │atacaţi de alţi porci sau│ │
│ │sunt bolnavi ori răniţi; │ │
│ │b) rotirea cu uşurinţă a │ │
│ │animalului în boxa │ │
│ │individuală utilizată, │ │
│ │dacă acest lucru nu este │ │
│ │în contradicţie cu │ │
│ │recomandarea medicului │ │
│ │veterinar. │ │
│ │10. Prevederile pct. 1 │ │
│ │lit. b), pct. 2, 4, 5, 6 │ │
│ │şi pct. 9 lit. b) se │ │
│ │aplică tuturor │ │
│ │exploataţiilor; │ │
│ │11. Prevederile pct. 4 nu│ │
│ │se aplică exploataţiilor │ │
│ │cu mai puţin de 10 │ │
│ │scroafe. │ │
│ ├─────────────────────────┼───────────┤
│ │II. Respectarea │ │
│ │condiţiilor generale de │exploataţie│
│ │creştere a porcilor │ │
│ │(1.-8., A, B, C, D.) │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │Pentru crescătorii/ │ │
│ │proprietarii/deţinătorii │ │
│ │animalelor de fermă │ │
│ │(animale crescute sau │ │
│ │deţinute în scopuri │ │
│ │agricole) care au │ │
│ │obligaţia să cunoască şi │ │
│ │să respecte standardele │ │
│ │minime pentru protecţia │ │
│ │animalelor de fermă, se │ │
│ │verifică: │ │
│ │1. Existenţa unui │ │
│ │personal suficient şi │ │
│ │care are competenţa │ │
│ │profesională, │ │
│ │cunoştinţele şi │ │
│ │aptitudinile │ │
│ │corespunzătoare pentru │ │
│ │îngrijirea animalelor; │ │
│ │2. Efectuarea inspectării│ │
│ │animalelor de către │ │
│ │fermieri cel puţin o dată│ │
│ │pe zi a tuturor │ │
│ │animalelor ţinute în │ │
│ │sisteme de creştere, │ │
│ │precum şi inspectarea la │ │
│ │intervale de timp │ │
│ │suficiente a animalelor │ │
│ │crescute şi ţinute în │ │
│ │alte sisteme. │ │
│ │3. Existenţa surselor de │ │
│ │iluminat adecvate (fixe │ │
│ │sau mobile) pentru a │ │
│ │permite o inspecţie │ │
│ │amănunţită a animalelor │ │
│ │în orice moment. │ │
│ │4. Îngrijirea │ │
│ │corespunzătoare de către │ │
│ │fermier a animalului care│ │
│ │pare bolnav sau rănit, │ │
│ │anunţarea medicului │ │
│ │veterinar în situaţia în │ │
│ │care animalul nu răspunde│ │
│ │la îngrijiri, izolarea │ │
│ │animalelor bolnave sau │ │
│ │rănite izolate în │ │
│ │adăposturi adecvate cu │ │
│ │aşternut uscat şi │ │
│ │confortabil. │ │
│ │5. şi 6. Ţinerea şi │ │
│ │păstrarea evidenţelor │ │
│ │tuturor tratamentelor │ │
│ │medicale efectuate şi a │ │
│ │numărului de animale │ │
│ │moarte găsite la fiecare │ │
│ │inspecţie pentru o │ │
│ │perioadă de cel puţin 3 │ │
│ │ani în scopul punerii │ │
│ │acestora la dispoziţia │ │
│ │autorităţii competente. │ │
│ │7. Existenţa libertăţii │ │
│ │de mişcare a animalelor │ │
│ │având în vedere specia │ │
│ │acestuia, existenţa unui │ │
│ │spaţiu suficient pentru │ │
│ │necesităţile fiziologice │ │
│ │şi etologice atunci când │ │
│ │animalele sunt legate sau│ │
│ │au mişcările limitate │ │
│ │permanent ori cu │ │
│ │regularitate. │ │
│ │8. Construcţia │ │
│ │adăposturilor pentru │ │
│ │cazarea animalelor de │ │
│ │fermă şi, în special, a │ │
│ │boxelor şi a │ │
│ │echipamentelor cu care │ │
│ │intră în contact să fie │ │
│ │realizată din materiale │ │
│ │corespunzătoare şi care │ │
│ │să permită curăţarea │ │
│ │mecanică şi dezinfecţia │ │
│ │riguroasă. │ │
│ │9. Construcţia şi │ │
│ │întreţinerea │ │
│ │adăposturilor, a │ │
│ │accesoriilor pentru │ │
│ │legarea animalelor, │ │
│ │astfel încât acestea să │ │
│ │nu prezinte margini │ │
│ │ascuţite/sisteme de │ │
│ │prindere care să rănească│ │
│ │animalele. │ │
│ │10. Existenţa condiţiilor│ │
│ │de microclimat │ │
│ │(circulaţia aerului, │ │
│ │nivelul de pulberi, │ │
│ │temperatura, umiditatea │ │
│SMR 11 - │relativă a aerului şi │ │
│Directiva 98/│concentraţia gazelor │ │
│58/CE a │trebuie menţinute în │ │
│Consiliului │limite care să nu fie │ │
│din 20 iulie │dăunătoare animalelor). │ │
│1998 privind │11. Existenţa │ │
│protecţia │iluminatului natural şi │ │
│animalelor de│artificial în mod │ │
│fermă (JO │corespunzător pentru │ │
│L221, │animalele ţinute în │ │
│8.8.1998, p. │adăposturi. │ │
│23): art. 4 │12. Existenţa protecţiei │ │
│Norma │necesare împotriva │ │
│sanitară │intemperiilor, animalelor│ │
│veterinară │de pradă şi riscurilor │ │
│privind │privind sănătatea │ │
│protecţia │animalelor care nu sunt │exploataţie│
│animalelor de│ţinute în adăposturi. │ │
│fermă, │13. Efectuarea │ │
│aprobată prin│inspectării cel puţin o │ │
│Ordinul │dată pe zi, a tuturor │ │
│preşedintelui│echipamentelor mecanice │ │
│Autorităţii │sau automate │ │
│Naţionale │indispensabile pentru │ │
│Sanitare │sănătatea şi bunăstarea │ │
│Veterinare şi│animalelor; luarea │ │
│pentru │măsurilor privind │ │
│Siguranţa │remedierea defecţiunilor │ │
│Alimentelor │echipamentelor în vederea│ │
│nr. 75/2005: │protejării sănătăţii şi │ │
│art. 4 şi │bunăstării animalelor, │ │
│anexa │existenţa unui sistem de │ │
│ │rezervă corespunzător │ │
│ │pentru a garanta │ │
│ │reînnoirea suficientă a │ │
│ │aerului pentru asigurarea│ │
│ │sănătăţii şi bunăstării │ │
│ │animalelor în │ │
│ │eventualitatea defectării│ │
│ │sistemului de ventilaţie │ │
│ │artificială, existenţa │ │
│ │unui sistem de alarmă │ │
│ │care să avertizeze în │ │
│ │cazul defectării │ │
│ │sistemului de ventilaţie │ │
│ │artificială. │ │
│ │14. Administrarea în │ │
│ │cantitate suficientă unei│ │
│ │hrane nutritive, │ │
│ │corespunzătoare vârstei │ │
│ │şi speciei acestora, care│ │
│ │să le fie administrată în│ │
│ │cantitate suficientă │ │
│ │pentru a le menţine │ │
│ │într-o stare bună de │ │
│ │sănătate şi pentru a le │ │
│ │satisface necesităţile │ │
│ │nutritive. │ │
│ │15. Existenţa accesului │ │
│ │la hrană la intervale de │ │
│ │timp corespunzătoare │ │
│ │necesităţilor fiziologice│ │
│ │a animalelor. │ │
│ │16. Existenţa accesului │ │
│ │la o sursă de apă │ │
│ │adecvată sau să îşi poată│ │
│ │satisface necesarul de │ │
│ │lichide prin alte │ │
│ │mijloace. │ │
│ │17. Proiectarea, │ │
│ │construcţia şi amplasarea│ │
│ │instalaţiilor de furajare│ │
│ │şi adăpare astfel încât │ │
│ │să fie reduse la minimum │ │
│ │riscul de contaminare a │ │
│ │hranei şi a apei şi │ │
│ │efectele dăunătoare ale │ │
│ │competiţiei dintre │ │
│ │animale. │ │
│ │18. Respectarea │ │
│ │interdicţiei privind │ │
│ │administrarea vreunei │ │
│ │substanţe animalelor, cu │ │
│ │excepţia substanţelor │ │
│ │administrate în scopuri │ │
│ │terapeutice, profilactice│ │
│ │sau în scopul unui │ │
│ │tratament zootehnic sau │ │
│ │cu excepţia cazului în │ │
│ │care s-a demonstrat, prin│ │
│ │studii ştiinţifice de │ │
│ │bunăstare a animalelor │ │
│ │sau în baza experienţei │ │
│ │acumulate, că efectul │ │
│ │substanţei respective nu │ │
│ │este dăunător sănătăţii │ │
│ │sau bunăstării │ │
│ │animalelor. │ │
│ │19. Existenţa indiciilor │ │
│ │mutilării animalelor. │ │
│ │20. Respectarea │ │
│ │interdicţiei privind │ │
│ │practicarea creşterii sau│ │
│ │a metodelor de creştere │ │
│ │naturale ori artificiale │ │
│ │care provoacă sau ar │ │
│ │putea cauza suferinţe ori│ │
│ │vătămări grave │ │
│ │animalelor, cu excepţia │ │
│ │utilizării anumitor │ │
│ │metode ce pot produce │ │
│ │suferinţe sau vătămări │ │
│ │minime ori momentane sau │ │
│ │care ar putea necesita │ │
│ │intervenţii ce nu ar │ │
│ │produce afectări de lungă│ │
│ │durată, atunci când │ │
│ │acestea sunt permise de │ │
│ │prevederile naţionale. │ │
│ │21. Respectarea │ │
│ │interdicţiei de a nu ţine│ │
│ │animale pentru scopuri de│ │
│ │fermă, cu excepţia │ │
│ │cazului în care este de │ │
│ │aşteptat în mod rezonabil│ │
│ │că, pe baza genotipului │ │
│ │şi fenotipului, poate fi │ │
│ │ţinut fără efecte │ │
│ │nefavorabile asupra │ │
│ │sănătăţii sau bunăstării │ │
│ │lui. │ │
└─────────────┴─────────────────────────┴───────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016