Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 20 decembrie 2012  la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (anexele nr. 1-35)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 20 decembrie 2012 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (anexele nr. 1-35)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 890 bis din 27 decembrie 2012


    ANEXA 1


                               COMISIA MATEMATICĂ

         STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
              TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    1.1. Definiţii
    ● M este mulţimea articolelor ştiinţifice care prezintă contribuţii originale, în extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în reviste ISI care au un factor de impact mai mare sau egal cu 0.5;
    ● M(recent) este mulţimea articolelor ştiinţifice care prezintă contribuţii originale, în extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în ultimii 7 ani calendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare, în reviste care au un factor de impact mai mare sau egal cu 0.5. Ultimii 7 ani calendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare în anul a se consideră a fi anii calendaristici a, a-1 ... a-6;
    ● f(i) reprezintă factorul de impact al revistei ştiinţifice în care a fost publicat articolul i;
    ● n(i) reprezintă numărul de autori ai articolului i;

                         f(i)
    ● I = Σ -----
         i inclus în M n(i)

                                           f(i)
    ● I(recent) = Σ -----
                   i inclus în M(recent) n(i)


    ● C este numărul de citări, provenind din articole publicate în reviste ştiinţifice care au un factor de impact mai mare sau egal cu 0.5, care citează articole ştiinţifice publicate de candidat, ca autor sau coautor. Nu se iau în considerare citările provenind din articole care au ca autor sau coautor candidatul.

    1.2. Standarde minimale
    Profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I,:

    I ≥ 5 şi I(recent) ≥ 2.5 şi C ≥ 12

    Conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II:

    I ≥ 2.5 şi I(recent) ≥ 1.5 şi C ≥ 6

    1.3. Modelul fişei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale

┌──────┬───────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬───────────┐
│ Nr. │ Articol, referinţa│ Publicat în │ │ │ │
│ Crt. │ bibliografică │ultimii 7 ani │ f(i) │ n(i) │ f(i)/n(i) │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ ... │ │ │ │ I= │ │
├──────┴───────────────────┴──────────────┼──────────┴────────────┼───────────┤
│ Total: │ I(recent) = │ │
│ ├───────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┘


    NOTĂ: În coloana "Publicat în ultimii 7 ani" se bifează cu X articolele din M(recent).

┌───────┬───────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐
│ Nr. │ │ Revista şi articolul │ │
│ Crt. │ Articolul citat │ în care a fost citat │ f(i) │
├───────┼───────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├───────┼───────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├───────┴───────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
│ Total │ │ │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┘


    NOTĂ: Coloana f(i) se completează cu factorul de impact al revistei în care a fost publicat articolul care citează.


                             Preşedinte de comisie,
                             Prof. dr. Daniel BREAZ


    ANEXA 2

                              COMISIA INFORMATICĂ

        STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
              TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


    1. Principii şi perspective ale evaluării
    Evaluarea trebuie să reflecte nivelul implicării în activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI), activitatea didactică-profesională (DID), precum şi impactul activităţii şi recunoaşterea acesteia la nivel naţional şi internaţional (RIA). În conformitate cu principiile, evaluarea va cuprinde următoarele perspective:
    a) respectarea normelor de etică a cercetării,
    b) producţia ştiinţifică,
    c) impactul rezultatelor,
    d) performanţa academică.
    2. Metodologie
    Fiecare dintre perspectivele a)-d) se evaluează cu unul din calificativele: îndeplinit, neîndeplinit. Gradul didactic se acordă dacă toate perspectivele sunt îndeplinite.
    Etica cercetării (perspectiva a). Gradul didactic nu se acordă în cazurile în care există evidenţe care probează că autorul îşi atribuie (implicit sau explicit) rezultate (teoretice sau empirice), texte sau imagini care nu-i aparţin, ori care probează că în publicaţiile sale candidatul a inclus părţi copiate din literatură sau din alte surse (inclusiv manuscrise nepublicate ale altor autori).
    Producţia ştiinţifică (perspectiva b) se evaluează prin publicaţii apărute în forumuri (jurnale şi conferinţe) specifice domeniului Informatică ori a subdomeniilor sale. Comisia CNATDCU de Informatică ţine la zi pe adresa Consorţiului de Informatică (https://informatica-universitaria.ro/) o listă conţinând 4 categorii de reviste şi conferinţe (notate A, B, C, D) din domeniul Informatică, precum şi un serviciu Web cu care pot fi clasificate forumuri nelistate. Scorurile asociate forumurilor sunt următoarele:
    A -> 8 pct.
    B -> 4 pct.
    C -> 2 pct. Aici se vor include şi LNCS-urile care nu sunt în A şi B.
    D -> 1 pct. Aici intră reviste şi conferinţe care nu se regăsesc în categoriile de mai sus dar sunt indexate SCOPUS, IEEE, ACM, SPRINGER, DBLP, CiteSeerX, Zentralblatt, MathSciNet etc. (nu şi forumuri de genul WSEAS, IAENG, DAAAM).
    Pentru evaluarea perspectivei b) pentru gradele de conferenţiar/CP II şi profesor/CP I doar scorurile asociate lucrărilor ce conţin rezultate originale ale candidatului publicate în forumuri de categoriile A, B sau C pot fi însumate. Workshop-urilor asociate conferinţelor obţin rangul conferinţei numai dacă nu sunt cotate separat (caz în care se evaluează ca forumuri independente) şi lucrările lor au fost publicate în volumul conferinţei principale. Lucrările de tip poster şi demonstraţii de sisteme, publicate în volumul conferinţei, precum şi cele prezentate în workshop-uri asociate conferinţelor dar publicate în volume distincte se punctează înjumătăţind scorul conferinţei.

    Punctajul publicaţiilor se calculează după formula:

        N S(i)
    P = Σ -------------
        i max(1,n-2)


    unde S(i) reprezintă scorul asociat forumului unde a apărut publicaţia, iar n este numărul de autori al lucrării.


┌─────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ │ Conferenţiar / CP II │ Profesor / CP I │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Valori minimale │32 puncte, din care 16 puncte din │56 puncte, din care 24 puncte din lucrări de │
│pentru indicatorul P │lucrări de cel puţin categoria B │categoria A şi 16 puncte din lucrări de cel │
│ │ │puţin categoria B │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


    Impactul rezultatelor (perspectiva c) se evaluează pe baza citărilor (fără autocitări). Citările sunt luate în considerare dacă apar în forumuri de tip A, B, C şi D, dar şi în teze de doctorat, monografii şi cărţi editate, unde vor fi echivalate cu tipul D. Punctajul citărilor se calculează după formula:

                 N(i)
                  Σ S(j)^i
         N j=1
    C = Σ ------------------
        i=1 max (1, n(i) - 2)


    unde:
    N - numărul de lucrări citate,
    n(i) - numărul de autori ai lucrării citate,
    N(i) - numărul de citări ale lucrării i,
    S(j)^i - scorul asociat forumului în care apare a j-a lucrare care citează lucrarea i.

    Auto-citările (citări în articole ale oricăruia dintre autori) se exclud. Citările se consideră pentru orice lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii şi articole apărute în publicaţii din afara listelor precizate, atâta timp cât lucrările respective sunt din domeniul Informatică. În acest caz, în calculul punctajului se consideră scorul S(j)^i ca fiind 8/4/2/1, în funcţie de categoria editurii conform clasamentului SENSE*1) (în ultima categorie incluzându-se editurile din categoriile D, E şi nelistate).
──────────
    *1) www.sense.nl. Comisia de Informatică îşi rezervă dreptul de a promova în clase superioare şi edituri româneşti care nu sunt menţionate acum, în momentul în care CNCS va finaliza o astfel de listă.
──────────


┌──────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ Conferenţiar / CP II │ Profesor / CP I │
├──────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Valori minimale │48, din care 12 puncte în │120, din care 40 de puncte în │
│pentru indicatorul C │forumuri de minim tip B │forumuri de minim tip B │
└──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┘


    Performanţa academică (perspectiva d) se evaluează după indicatorii din tabelul de mai jos
    (n = numărul de autori):


┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐
│Cărţi autor/editate şi capitole publicate în edituri │ │ │
│de categoria (conform clasamentului SENSE): │ │ │
│- cărţi (A) │ 16 / max(1, n-2) │ │
│- cărţi (B) sau capitole (A) │ 8 / max(1, n-2) │ pe volum sau capitol │
│- cărţi (C) sau capitole (B) │ 4 / max(1, n-2) │ │
│- cărţi (D, E şi nelistate) sau capitole (C) │ 2 / max(1, n-2) │ │
│- capitole (D, E şi nelistate) │ 1 / max(1, n-2) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Editor proceedings la conferinţe de tip: │ (8 │ 4 │ 2 │ 1)/ │ │
│- A │ B │ C │ D │ max(1, n-2) │ pe volum │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Publicarea unui curs universitar în format electronic │ 2 │ pe curs │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Director/editor al unei reviste de tip: │ │ │
│- A │ B │ C │ D │ 24 │ 12 │ 6 │ 3 │ pe revistă │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Director (coordonator/responsabil) │ membru al unui │ │ │
│grant/proiect/contract/program de cercetare naţional/ │ │ │
│internaţional a cărui valoare intrată în instituţie │ │ │
│este: │ │ │
│≥ 200.000 Euro, ca director │ membru │ 8 │ 4 │ pe grant/proiect/ │
│100.000 - 199.999 Euro, ca director │ membru │ 6 │ 3 │ contract/program │
│50.000 - 99.999 Euro, ca director │ membru │ 4 │ 2 │ │
│<50.000 Euro, ca director │ membru │ 2 │ 1 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Membru în comitetul ştiinţific (de program) al unor │ │ │
│conferinţe, simpozioane, workshop-uri, de tip: │ │ │
│- A │ B │ C │ D │ 4 │ 2 │ 1 │ 0,5 │ pe eveniment │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Organizare evenimente ştiinţifice/şcoli de vară, în │ │ │
│calitate de: │ │ │
│- director │ membru în comitetul de organizare │ 2 │ 1 │ pe eveniment │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Keynote/invited speaker la evenimente/universităţi*2): │ │ │
│- de tip A/top 100 │ 8 │ │
│- de tip B/şcoli de vară internaţionale/top 200 │ 4 │ │
│- de tip C, şcoli de vară naţionale, conferinţe ale │ │ pe eveniment/ │
│Academiei Române/top 500 │ 2 │ conferinţă │
│- de tip D/evenimente locale/top 1000 │ 1 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Profesor/researcher asociat/visiting la o universitate │ │ pe vizită │
│din: │ │ (pentru vizite scurte │
│- top 100 │ 8 * nr. luni │ cu predare intensivă │
│- top 200 │ 4 * nr. luni │se pot face echivalări:│
│- top 500 │ 2 * nr. luni │ 1 lună = 16 ore de │
│- top 1000 │ nr. luni │ predare) │
│ │ │ Max. 24 puncte │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Consolidarea de echipe de cercetare dovedită prin │ │ │
│publicaţii, participări în proiecte, dezvoltarea de │ nr. persoane * │ │
│instrumente software, resurse şi colecţii de date de │ nr. ani de │ pe echipe de │
│largă utilitate │ activitate comună │ minimum 3 persoane │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Membru în comisii de evaluare a tezelor de doctorat │ │ │
│la o universitate din top: │ │ │
│- 100 │ 200 │ 500 │ 1000 │ 4 │ 2 │ 1 │ 0,5 │ pe teză │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Brevete şi invenţii active (OSIM, ORDA etc.) │ 8 / max(1, n-2) │ pe brevet/invenţie │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Dezvoltarea de pachete şi instrumente software, │ │ │
│dezvoltarea de resurse şi colecţii de date de largă │ │ │
│utilitate (probate prin număr de accesări, publicarea │ 2 * nr. produse / │ │
│pe site-uri open source etc.) │ max(1, n-2) │ pe produs │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Poziţii de conducere în organizaţii profesionale: │ │ │
│- internaţionale │ naţionale │ 4 │ 2 │ pe organizaţie │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Premii şi alte merite (la decizia universităţii sau │ max 10% din │ │
│institutului de cercetare) │ punctajul │ │
│ │ criteriului │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘


──────────
    *2) Conform clasamentului http://www.webometrics.info/.
──────────

┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ Conferenţiar / CP II │ Profesor / CP I │
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Valori minimale pentru │ │ │
│perspectiva d │ 36 │ 60 │
└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘


    Observaţie: Un procent de 10% din punctajul total (116 pct. pentru gradele de conferenţiar şi CP II, respectiv 236 pct. pentru gradele de profesor, CP I) poate fi deplasat între criterii, cu respectarea cerinţelor minimale (în italic în tabelele de la perspectivele b şi c).


                             Preşedinte de comisie,
                             Prof. dr. Dan CRISTEA


    ANEXA 3


                                 COMISIA FIZICĂ

          STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
              TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


    1. Structura activităţii candidatului


┌────┬─────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ │
│crt.│ activi- │ │ │ │ Indicatori │
│ │ tăţilor │ Tipul activităţilor │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ [k(pi)] │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1 Cărţi şi capitole în │1.1.1 Cărţi/ capitole ca autor │1.1.1.1 internaţionale │ 0,4 │
│ │didactică şi │cărţi de specialitate │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │profesională │ │ │1.1.1.2 naţionale; │ 0,2 │
│ │(A1) │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi/ capitole ca editor │1.1.2.1 internaţionale │ 0,2 │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │1.1.2.2 naţionale │ 0,1 │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2 Material didactic / │1.2.1 Manuale didactice │ │ 0,2 │
│ │ │Lucrări didactice ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.2.2 Îndrumătoare de laborator/ │ │ │
│ │ │ │aplicaţii; │ │ │
│ │ │ │Profesor-minim 2, prim autor; │ │ 0,2 │
│ │ │ │Conferenţiar- minim 1, coautor │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.3 Brevete de invenţie │ │2.3.2 naţionale │ 0,2 │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.3.1 internaţionale │ 0,6 │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.4 Coordonare de programe de │ │ │ │
│ │ │studii, organizare şi │director/ responsabil │ │ 0,4 │
│ │ │coordonare programe de formare│ │ │ │
│ │ │continuă şi proiecte │ │ │ │
│ │ │educaţionale. Granturi/ │ │ │ │
│ │ │proiecte de cercetare în │ │ │ │
│ │ │valoare de peste 100000 euro, │ │ │ │
│ │ │câştigate prin competiţie │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Activitatea │2.1 Articole în reviste cotate│I=Σa/n(i)^ef, unde i enumeră articolele│ │ │
│ │de cercetare │ISI Thomson Reuters şi în │care prezintă contribuţii ştiinţifice │ │ │
│ │(A2) │volume indexate │originale, în extenso, publicate de │ │ │
│ │ │ISI proceedings │candidat, ca autor sau coautor, în │ │ │
│ │ │ │reviste cotate ISI; │ │ │
│ │ │ │- a(i) reprezintă scorul de influenţă │ │ │
│ │ │ │absolut (www.eigenfactor.org) al │ │ │
│ │ │ │revistei ştiinţifice în care a fost │ │ │
│ │ │ │publicat articolul i, corespunzător │ │ │
│ │ │ │anului de publicare al articolului (în │ │ │
│ │ │ │cazul în care anul de publicare este │ │ │
│ │ │ │anterior datelor existente în baza de │ │ │
│ │ │ │date se va alege anul cel mai │ │ │
│ │ │ │apropiat); │ │ │
│ │ │ │- n(i)^ef reprezintă numărul efectiv de│ │ │
│ │ │ │autori ai publicaţiei i, care este: │ │ │
│ │ │ │- n(i), dacă n(i) <= 5; │ │ │
│ │ │ │- [n(i) + 10]/3, dacă 5 <= n(i) <= 80; │ │ │
│ │ │ │- 30, dacă 80 <= n(i); │ │ │
│ │ │ │cu n(i) reprezentând numărul de autori │ │ │
│ │ │ │ai publicaţiei i; │ │ I/2.0 │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Minim I=4.0 pentru Profesor/CS I │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Minim I=2.0 pentru Conferenţiar /CS II │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.2 Articole în reviste cotate│P=Σa(i), unde i enumeră articolele care│ │ │
│ │ │ISI Thomson Reuters şi în │prezintă contribuţii ştiinţifice │ │ │
│ │ │volume indexate │originale, în extenso, publicate în │ │ │
│ │ │ISI proceedings pentru care │reviste cotate ISI pentru care │ │ │
│ │ │candidatul este prim-autor sau│candidatul este prim-autor sau autor │ │ │
│ │ │autor corespondent. │corespondent. Nu se iau în considerare │ │ │
│ │ │ │articolele la care autorii sunt │ │ │
│ │ │ │indicaţi în ordinea alfabetică a │ │ │
│ │ │ │numelui şi candidatul este prim-autor │ │ │
│ │ │ │exclusiv datorită numelui acestuia şi │ │ │
│ │ │ │ordonării alfabetice. │ │ P/1.5 │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Minim P=3.0 pentru profesor/CS I │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Minim P=1.5 pentru conferenţiar/CS II │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Recunoaştere │3.1 Citări în reviste │C=Σc(i)/n(i)^ef, unde i enumeră │ │ │
│ │şi impactul │indexate ISI │publicaţiile candidatului; │ │ │
│ │activităţii │ │- ci reprezintă numărul de citări ale │ │ │
│ │(A3) │ │publicaţiei i care provin din articole │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice din reviste care sunt │ │ │
│ │ │ │indexate ISI şi care citează lucrări │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice publicate de candidat ca │ │ │
│ │ │ │autor sau coauthor. Nu se iau în │ │ │
│ │ │ │considerare citările provenind din │ │ │
│ │ │ │articole care au ca autor sau coautor │ │ │
│ │ │ │candidatul (autocitările); │ │ │
│ │ │ │- n(i)^ef reprezintă numărul efectiv │ │ │
│ │ │ │de autori ai publicaţiei, care este: │ │ │
│ │ │ │- n(i), dacă n(i) <= 5; │ │ │
│ │ │ │- [n(i) + 10]/3, dacă 5 <= n(i) = 80; │ │ │
│ │ │ │- 30, dacă 80 <= n(i); │ │ │
│ │ │ │cu n(i) reprezentând numărul de autori │ │ │
│ │ │ │ai publicaţiei i; │ │ C/17.5 │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Minim C=35.0 pentru Profesor/CS I │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Minim C=17,5 pentru Conferenţiar/CS II │ │ │
└────┴─────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘


    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

    A = Σ n(1i)k(1i) + Σ n(2i)k(2i) + Σ n(3i)k(3i)
        i i i


    unde:
    n(pi) - numărul de activităţi din subcategorie
    k(pi) - coeficient specific tipului şi subcategoriei de activitate


    3. Condiţii minimale [A(i)]


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Categoria │
│ ├──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │ Condiţii Conferenţiar/CS II │ Condiţii Profesor/CS I │
├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică / │ │ │
│ │profesională (A1) │ Minim 1 punct │ Minim 2 puncte │
├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │ Minim 2 punct │ Minim 4 puncte │
├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3 │Recunoaştere şi impactul │ │ │
│ │activităţii (A3) │ Minim 1 punct │ Minim 2 puncte │
├────┴──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ TOTAL │ 4 puncte │ 8 puncte │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┘


    unde:
    A(i) - suma activităţilor din categoria menţionată


                               Preşedinte comisie
                              Acad. Nicolae Zamfir


    ANEXA 4

                                 COMISIA CHIMIE

         STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
             TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului


┌────┬─────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ │
│crt.│ activi- │ │ │ │ Indicatori │
│ │ tăţilor │ Tipul activităţilor │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ [k(pi)] │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼────┬─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1 │Cărţi sau capitole de │Profesor minim 3; │1.1.1. Profesor minim │ 3 │
│ │didactică şi │ │carte │Conferenţiar minim 1 │ 1 prim autor │ │
│ │profesională │ │ │ │ │ │
│ │(A1) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Activitatea │2.1 │Articole în reviste │Minim 35 articole pentru Profesor / │*) Factorul de │ │
│ │de cercetare │ │cotate ISI Thomson │CS I dintre care 23 în reviste │ impact cumulat │ │
│ │(A2) │ │Reuters │internaţionale │ al articolelor │ │
│ │ │ │ │ │ publicate, minim│ │
│ │ │ │ │ │ 40 şi autor │ │
│ │ │ │ │ │ principal/ │ 1 │
│ │ │ │ │ │ corespondent pe │ │
│ │ │ │ │ │ minim 10 │ │
│ │ │ │ │ │ articole │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Minim 18 articole pentru Conferenţiar /│ Factorul de │ │
│ │ │ │ │CS II din care 12 în reviste │ impact cumulat │ │
│ │ │ │ │internaţionale │ al articolelor │ │
│ │ │ │ │ │ publicate, │ │
│ │ │ │ │ │ minim 18 │ │
│ │ ├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┬────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Brevete de invenţie şi │ │2.3.1 │**) interna- │ 10 │
│ │ │ │inovaţie │Brevete **) ***) │ │ţionale │ │
│ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │2.3.2 │***) naţionale │ 1 │
│ │ ├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.2 │Granturi/proiecte │2.3.1 Director/ responsabil pentru │ │ │ │
│ │ │ │câştigate prin competiţie│Profesor / CS I; Minim 1 │2.4.1.1│ naţionale │ 4 │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.3.2 Membru în echipa - pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │Profesor / CS I Minim 1; pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │Conferenţiar/CS II - Minim 1 │2.4.2.1│ naţionale │ 2 │
├────┼─────────────┼────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea│3.1 │Citări în reviste ISI │Minim 100 citări pentru Profesor / │3.1.1 │ ISI │ 0,5 │
│ │şi impactul │ │şi BDI │CS I; Minim 30 citări pentru │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │Conferenţiar/CS II ├───────┼────────────────┼───────────────┤
│ │(A3) │ │ │ │3.1.2 │ BDI │ 0,5 │
└────┴─────────────┴────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴───────────────┘


──────────
    Note:
    *) Factorul de impact cumulat reprezintă suma factorilor de impact corespunzători revistelor în care au fost publicate articolele
    **) Un articol ISI publicat într-o revistă internaţională poate fi echivalat cu un Brevet internaţional obţinut în Germania, Marea Britanie, Franţa, SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Australia
    ***) Un articol ISI publicat într-o revistă românească poate fi echivalat cu un Brevet naţional
──────────

    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

    A = Σ n(1i)k(1i) + Σ n(2i)k(2i) + Σ n(3i)k(3i)
        i i i


    unde:
    n(pi) - numărul de activităţi din categorie
    k(pi) - coeficient specific tipului şi categoriei de activitate

    3. Condiţii minimale [A(i)]*)


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Categoria │
│ ├──────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │ Condiţii Conferenţiar │ Condiţii CS II │ Condiţii Profesor │ Condiţii CS I │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică / │ │ │ │ │
│ │profesională (A1)**) │ 3 │ 0 │ 9 │ 0 │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │ Minim 20 puncte │ Minim 20 puncte │ Minim 41 puncte │ Minim 41 puncte │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea impactului │ │ │ │ │
│ │activităţii (A3) │ Minim 15 puncte │ Minim 15 puncte │ Minim 50 puncte │ Minim 50 puncte │
├────┴──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL │ 38 puncte │ 35 puncte │ 100 puncte │ 91 puncte │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘


                             Preşedinte de comisie,
                            Prof. dr. Nicolae HURDUC


    ANEXA 5

                          COMISIA ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

    STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
                    DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│ I(1) │Articole in extenso în reviste cotate ISI - Science Citation Index │ │ │
│ │Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SCCI). │ 4 + F(i) │Pe articol │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(2) │Articole in extenso în reviste indexate ISI în Arts & Humanities │ │ │
│ │Citation Index (bază de date fără factor de impact, fiecare articol │ │ │
│ │se echivalează cu F(i) = 1). │ 4 + 1 │Pe articol │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(3) │Număr de articole publicate în reviste indexate ISI (inclusiv în │ │ │
│ │Arts & Humanities Citation Index) │ n │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(4) │Articole in extenso publicate în reviste şi proceedings-uri │ │ │
│ │indexate ISI │ 1 │Pe articol │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(5) │Articole in extenso publicate în reviste indexate în baze de date │ │ │
│ │internaţionale (BDI) │ 0,5 │Pe articol │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(6) │Teza de doctorat publicată la o editura recunoscută CNCS, în cel │ │ │
│ │puţin 100 exemplare │ 2 │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(7) │Cărţi/Atlase publicate ca unic autor sau co-autor în edituri │ │ │
│ │internaţionale │ 8 x 3/n(a) │Pe carte │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(8) │Cărţi/Atlase/Hărţi coordonate, apărute în edituri internaţionale │ 6 x 3/n(c) │Pe volum │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(9) │Capitole în volume colective publicate sub egida unor edituri │ │ │
│ │internaţionale şi regăsite în cel puţin 6 biblioteci înregistrate în │ │ │
│ │Worldcat │ 4 x 3/n(a) │Pe studiu/capitol │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(10) │Cărţi/Atlase/Hărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCS │ 2 x 1,5/ n(a) │Pe volum │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(11) │Capitole în volume colective publicate sub egida unor edituri │ │ │
│ │recunoscute CNCS, utilizând coeficientul de multiplicare m │ 1,5 x 1/n(a) │Pe studiu/capitol │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(12) │Citări ale publicaţiilor candidatului (exclusiv autocitările) în │ │ │
│ │articole apărute în reviste cotate ISI (Science Citation Index Expanded│ │ │
│ │(SCIE), Social Sciences Citation Index (SCCI), Arts & Humanities │ │ │
│ │Citation Index) cu factor de impact (inclusiv proceedings-uri) │ 0,4 /n(a) │Pe citare │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(13) │Citări ale publicaţiilor candidatului în articole apărute în reviste │ │ │
│ │indexate ISI, în cărţi/capitole de cărţi/volume publicate sub egida │ │ │
│ │unor edituri internaţionale (exclus autocitările) │ 0,3 /n(a) │Pe citare │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(14) │Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste │ │ │
│ │indexate BDI şi în cărţi/capitole de cărţi/volume publicate sub egida │ │ │
│ │unor edituri recunoscute CNCS (exclus autocitările) │ 0,2/ n(a) │Pe citare │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(15) │Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste indexată ISI │ 2 │Pe revistă │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(16) │Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste indexată BDI │ 0,25 │Pe revistă │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(17) │Director/Coordonator/Responsabil al unui grant/proiect/contract │ │ │
│ │(inclusiv economic)/program de cercetare internaţional, câştigat prin │ │ │
│ │competiţie, cu o valoare: │ │ │
│ │> 100.000 Lei (sau echivalent); │ 6 │Pe grant/proiect/ │
│ │50.000 - 100.000. │ 4 │contract/program │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(18) │Membru în echipa unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/ │ │ │
│ │program de cercetare internaţional, câştigat prin competiţie, cu │ │ │
│ │o valoare: │ │ │
│ │> 100.000 lei (sau echivalent); │ 4 │Pe grant/proiect/ │
│ │50.000-100.000. │ 3 │contract/program │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(19) │Director / Coordonator/Responsabil al unui grant/proiect/contract │ │ │
│ │(inclusiv economic)/program de cercetare naţional, câştigat prin │ │ │
│ │competiţie, cu o valoare: │ │ │
│ │> 100.000 lei (sau echivalent); │ 3 │Pe grant/proiect/ │
│ │50.000-100.000. │ 2 │contract/program │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(20) │Membru în echipa unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/ │ │ │
│ │program de cercetare naţional, câştigat prin competiţie, cu o valoare: │ │ │
│ │>100.000 lei (sau echivalent); │ 2 │Pe grant/proiect/ │
│ │50.000-100.000. │ 1 │contract/program │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ I(21) │Derularea activităţii ştiinţifice în echipe de cercetare cu antrenarea │ │Pe carte/atlas, │
│ │studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor/tinerelor cadre didactice │ 5 │respectiv grant/ │
│ │(cercetători) dovedită prin: │ │proiect/contract │
│ │ │ │internaţional │
│ │ ├────────────────┼──────────────────┤
│ │a) publicaţii comune: lucrări ISI/lucrări BDI/carte/capitole de carte/ │ 1 │Pe capitol de │
│ │atlase/hărţi publicate/cursuri sub egida unor edituri internaţionale │ │carte/curs /hartă │
│ │sau recunoscute CNCS; ├────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Pe articol ISI, │
│ │ │ │respectiv grant/ │
│ │b) granturi/contracte/proiecte/programe de cercetare │ 3 │proiect/contract │
│ │ │ │naţional │
│ │ ├────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ 1 │Pe articol BDI │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘


    - F(i) - factor de impact al revistei;
    - n(a) - număr de autori în cazul în care candidatul este coautor;
    - n(c) - număr de coordonatori;
    - Bazele de date internaţionale (BDI) acceptate sunt: ISI Web of Knowledge, ISI-Master Journal List, ERIH, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, GEOREF, Genamics Journal Seek, Library of Congress Online Catalog.

    5.2. Standarde minimale şi obligatorii*) pentru acordarea titlurilor didactice de conferenţiar, profesor şi a celor de cercetare CS II şi CS I**)


┌───────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criteriul │ Denumire │ Standardul pentru │
│ │ indicator ├─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │ Profesor │ CS I │ Conferenţiar │ CS II │
│ │ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Geografie │Geologie │Geografie │Geologie │Geografie │Geologie │Geografie │Geologie │
├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ C(1) │ I(1)- I(2) │ ≥ 25 │ ≥ 30 │ ≥ 30 │ ≥ 35 │ ≥ 15 │ ≥ 20 │ ≥ 20 │ ≥ 25 │
├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ C(2) │ I(3) │ ≥ 5 │ ≥ 6 │ ≥ 6 │ ≥ 7 │ ≥ 3 │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 5 │
├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ C(3) │ I(4)-I(5) │ ≥ 3 │ ≥ 3 │ ≥ 3 │ ≥ 4 │ ≥ 1 │ ≥ 1 │ ≥ 1 │ ≥ 2 │
├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ C(4) │ I(6)-I(11) │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │
├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ C(5) │ I(12)-I(16) │ ≥ 2,5 │ ≥ 2,5 │ ≥ 2,5 │ ≥ 2,5 │ ≥ 0,5 │ ≥ 0,5 │ ≥ 0,5 │ ≥ 0,5 │
├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ C(6) │ I(17)-I(18) │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ Nu este │ Nu este │ Nu este │ Nu este │
│ │ │ │ │ │ │ cazul │ cazul │ cazul │ cazul │
├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ C(7) │ I(19)- I(20) │ ≥ 10 │ ≥ 10 │ ≥ 10 │ ≥ 10 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │
├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ C(8) │ I(21) │ ≥ 8 │ ≥ 8 │ ≥ 6 │ ≥ 6 │ ≥ 3 │ ≥ 3 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │
├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Punctaj total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ I(1)-I(21) │ ≥ 61,5 │ ≥ 67,5 │ ≥ 65,5 │ ≥ 72,5 │ ≥ 26,5 │ ≥ 32,5 │ ≥ 31,5 │ ≥ 37,5 │
└───────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


──────────
    *) Punctajul total este orientativ şi nu compensatoriu, întrucât este necesară atingerea standardelor minimale pentru fiecare dintre criteriile C1 - C8. Pentru profesor şi CSI candidatul trebuie să fie prim autor/autor principal la cel puţin un articol publicat într-o revistă cotată ISI. În situaţia în care un candidat nu îndeplineşte unul din criteriile minimale, având mai puţin de 20% din valoarea acestuia, atunci Comisia de concurs poate considera, justificând îndeplinirea cu mult peste standarde a altor indicatori, propunerea de validare a concursului.
──────────

                             Preşedinte de comisie,
                              Prof. Dr. Ioan IANOŞ


    ANEXA 6

                     COMISIA INGINERIE CIVILĂ ŞI MANAGEMENT

         STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
              TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    1. Structura activităţii candidatului


┌────┬─────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ │
│crt.│ activi- │ │ │ │ Indicatori │
│ │ tăţilor │ Tipul activităţilor │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ [k(pi)] │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1 Cărţi şi capitole în │1.1.1 Cărţi/ capitole ca autor; pentru │1.1.1.1 internaţionale │nr. pagini/ │
│ │didactică şi │cărţi de specialitate │Profesor/CSI minim 2, Conferenţiar/ │ │(2*nr. autori) │
│ │profesională │ │CS II minim 1 ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │(A1) │ │ │1.1.1.2 naţionale │nr. pagini/ │
│ │ │ │ │ │(5*nr. autori) │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi/ capitole de cărţi ca │1.1.2.1 internaţionale │nr. pagini/ │
│ │ │ │editor/coordonator │ │(3*nr. autori) │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │1.1.2.2 naţionale │nr. pagini/ │
│ │ │ │ │ │(7*nr. autori) │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Manuale, suport de curs: pentru │ │ │
│ │ │ │Profesor / CS I: minim 2 din care 1 ca │ │ │
│ │ │ │prim autor; pentru Conferenţiar / │ │nr. pagini/ │
│ │ │ │CS II: minim 1 ; │ │(10*nr. autori)│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicaţii;│ │ │
│ │ │ │pentru Profesor/CSI-minim 2, din care │ │ │
│ │ │ │1 prim autor; Conferenţiar/CSII - │ │nr. pagini/ │
│ │ │ │minim 1 │ │(20*nr. autori)│
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.3 Coordonare de programe de │Punctaj unic pentru fiecare activitate │ │ │
│ │ │studii, organizare şi │(maxim 10 activităţi pentru Profesor/ │ │ │
│ │ │coordonare programe de formare│CS I, maxim 5 activităţi pentru │ │ │
│ │ │continuă şi proiecte │Conferenţiar/CS II) │ │ 10 │
│ │ │educaţionale (POS, Socrates, │ │ │ │
│ │ │Leonardo, sa) │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Activitatea │2.1 Articole în reviste cotate│Minim 8 articole pentru Profesor /CS I │ │(25+20*factor │
│ │de cercetare │ISI Thomson Reuters şi în │ │ │impact)/nr. de │
│ │(A2) │volume indexate │ │ │aut │
│ │ │ISI proceedings ├───────────────────────────────────────┤ ├───────────────┤
│ │ │ │Minim 5 articole pentru Conferenţiar / │ │(25+20*factor │
│ │ │ │CS II │ │impact)/nr. de │
│ │ │ │ │ │aut │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.2 Articole în reviste şi │Minim 12 pentru Profesor/CSI │ │20/nr. de │
│ │ │volumele unor manifestări │ │ │autori │
│ │ │ştiinţifice indexate în alte ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │baze de date internaţionale *)│Minim 8 pentru Conferenţiar/CSII │ │20/nr. de │
│ │ │ │ │ │autori │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.3 Proprietate intelectuală, │ │2.3.1 cotate ISI │50/nr. autori │
│ │ │brevete de invenţie │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.3.2 internaţionale, │ │
│ │ │ │ │ne-cotate ISI │35/nr.de autori│
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.3.3 naţionale │25/nr.de autori│
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.4 Granturi/proiecte │2.4.1 Director/ responsabil - Minim 2 │2.4.1.1 internaţionale │20 * ani de │
│ │ │câştigate prin competiţie │pentru Profesor / CS I; Minim 1 pentru │ │desfăşurare │
│ │ │ │Conferenţiar / CS II ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.4.1.2 naţionale │10 * ani de │
│ │ │ │ │ │desfăşurare │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │2.4.2 Membru în echipa │2.4.2.1 internaţionale │10 * ani de │
│ │ │ │ │ │desfăşurare │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.4.2.2 naţionale │5 * ani de │
│ │ │ │ │ │desfăşurare │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.5 Proiecte de cercetare/ │2.5.1 Responsabil │ │5/proiect │
│ │ │consultanta (valoare de minim ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │10 000 Euro echivalenţi) │2.5.2 Membru echipa │ │2/proiect │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Recunoaştere │3.1 Citări în reviste ISI şi │ │3.1.1 ISI │5/nr aut art. │
│ │şi impactul │BDI şi în volumele │ │ │citat │
│ │activităţii │conferinţelor ISI şi BDI │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │(A3) │ │ │3.1.2 BDI │3/nr aut art. │
│ │ │ │ │ │citat │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.2 Prezentări invitate în │Punctaj unic pentru fiecare activitate │3.2.1 internaţionale │ 10 │
│ │ │plenul unor manifestări │(maxim 10 activităţi pentru Profesor/ │ │ │
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │CS I, maxim 5 activităţi pentru ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │internaţionale şi Profesor │Conferenţiar/CS II) │3.2.2 naţionale │ 5 │
│ │ │invitat (exclusiv ERASMUS) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.3 Membru în colectivele de │Punctaj unic pentru fiecare activitate │3.3.1 ISI │ 10 │
│ │ │redacţie sau comitete │(maxim 10 activităţi pentru Profesor/ │ │ │
│ │ │ştiinţifice al revistelor şi │CS I, maxim 5 activităţi pentru ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │manifestărilor ştiinţifice, │Conferenţiar/CS II) │3.3.2 BDI │ 6 │
│ │ │organizator de manifestări │ │ │ │
│ │ │ştiinţifice, Recenzor pentru │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │reviste şi manifestări │ │3.3.3 naţionale şi │ │
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │ │internaţionale │ │
│ │ │internaţionale │ │neindexate │ 3 │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.4 Experienţa de management │ │3.4.1 Conducere (rector,│ │
│ │ │ │ │prorector, cancelar, │ │
│ │ │ │ │decan, prodecan, │ │
│ │ │ │ │director departament, │ │
│ │ │ │ │director şcoală │ │
│ │ │ │ │doctorală, director, │ │
│ │ │ │ │director adj., sef │ │
│ │ │ │ │secţie) │5 * nr. ani │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │3.4.2 Membru organisme │ │
│ │ │ │ │conducere (senat, │ │
│ │ │ │ │consiliu facultăţii, │ │
│ │ │ │ │cons. departament, │ │
│ │ │ │ │cons. admin., cons. │ │
│ │ │ │ │ştiinţific) │2 * nr. ani │
└────┴─────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘

                   CRITERII OPŢIONALE
                   ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
                   │3.5 Premii │ │3.5.1 Academia Română │ 30 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │3.5.2 ASAS, AOSR, │ │
                   │ │ │academii de ramura şi │ 15 │
                   │ │ │CNCSIS │ │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │3.5.3 premii │ │
                   │ │ │internaţionale │ 10 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │3.5.4 premii naţionale │ │
                   │ │ │în domeniu │ 5 │
                   ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │3.6 Membru în academii, │3.6.1 Academia Română │ │ 100 │
                   │organizaţii, asociaţii ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │profesionale de prestigiu, │3.6.2 ASAS, AOSR şi academii de ramura │ │ 30 │
                   │naţionale şi internaţionale, ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │apartenenţă la organizaţii din│3.6.3 Conducere asociaţii profesionale │3.6.3.1 internaţionale │ 30 │
                   │domeniul educaţiei şi │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │cercetării │ │3.6.3.2 naţionale │ 10 │
                   │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │3.6.4 Asociaţii profesionale │3.6.4.1 internaţionale │ 5 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │3.6.4.2 naţionale │ 2 │
                   │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │3.6.5 Consilii şi organizaţii în │3.6.5.1 Conducere │ 15 │
                   │ │domeniul educaţiei şi cercetării ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │3.6.5.2 Membru │ 10 │
                   └──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘


──────────
    Notă:
    *) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu exceptia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, EBSCO, PROQUEST, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
──────────


    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

    A = Σ k(1i) + Σ k(2i) + Σ k(3i)
        i i i


    unde:
    k(pi) - indice specific tipului şi categoriei de activitate

    3. Condiţii minimale [A(i)]


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categoria │
│crt.├──────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │ Condiţii Conferenţiar │ Condiţii CS II │ Condiţii Profesor │ Condiţii CS I │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică / │ │ │ │ │
│ │profesională (A1)**) │ Minim 40 puncte │ Fără restricţii │ Minim 80 puncte │ Fără restricţii │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │ Minim 180 puncte │ Minim 220 puncte│ Minim 300 puncte │ Minim 380 puncte│
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │Recunoaştere şi impactul │ │ │ │ │
│ │activităţii (A3) │ Minim 30 puncte │ Minim 30 puncte │ Minim 70 puncte │ Minim 70 puncte │
├────┴──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL │ Minim 250 puncte │ Minim 250 puncte│ Minim 450 puncte │ Minim 450 puncte│
└───────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘


                               Preşedinte comisie
                             Prof. dr. Radu DAMIAN


    ANEXA 7

                         COMISIA INGINERIA MATERIALELOR

         STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
              TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    1. Structura activităţii candidatului


┌────┬─────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ │
│crt.│ activi- │ │ │ │ Indicatori │
│ │ tăţilor │ Tipul activităţilor │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ (kpi) │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1 Cărţi şi capitole în cărţi│1.1.1 Cărţi/ capitole ca autor │1.1.1.1 internaţionale │ nr. pagini/5 x│
│ │didactică şi │de specialitate │ │ │ nr. autori │
│ │profesională │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │(A1) │ │ │1.1.1.2 naţionale; │ │
│ │ │ │ │Profesor minim 2, d.c. │ │
│ │ │ │ │1 prim autor; │ nr. pagini/10 │
│ │ │ │ │Conferenţiar minim 1 │ x nr. autori │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi/ capitole ca editor │1.1.2.1 internaţionale │ nr. pagini/10 │
│ │ │ │ │ │ x nr. editori │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │1.1.2.2 naţionale │ nr. pagini/20 │
│ │ │ │ │ │ x nr. editori │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2 Material didactic/ Lucrări│1.2.1 Manuale didactice/ Monografii │ │ nr. pagini/20 │
│ │ │didactice │(minim 1) │ │ x nr. autori │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.2.2 Îndrumătoare de laborator/ │ │ nr. pagini/25 │
│ │ │ │aplicaţii (minim 1); │ │ x nr. autori │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.3 Coordonare de programe de │Director / Responsabil / Membru │ │Director - 15; │
│ │ │studii, organizare şi │ │ │Responsabil - │
│ │ │coordonare programe de formare│ │ │10; Membru - 5 │
│ │ │continuă şi proiecte │ │ │ │
│ │ │educaţionale │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Activitatea │2.1 Articole în reviste cotate│Minim 15 articole pentru Profesor/ CS I│ │Reviste: (25 + │
│ │de cercetare │ISI Thomson Reuters şi în │din care min. 10 în Reviste cotate │ │20 x FI) / nr. │
│ │(A2) │volume indexate │ISI Th.R., din care min. 5 cu FI de │ │autori; Volume:│
│ │ │ISI proceedings │min. 0,5, şi min. 5 ca autor principal │ │20 / nr. Autori│
│ │ │ │indiferent de FI │ │[max. 3 │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │articole / │
│ │ │ │Minim 10 articole pentru Conferenţiar/ │ │manifestare) │
│ │ │ │CSII din care min. 5 în Reviste cotate │ │ │
│ │ │ │ISI Th.R., din care min. 3 cu FI de │ │ │
│ │ │ │min. 0,5 şi min. 2 ca autor principal │ │ │
│ │ │ │indiferent de FI │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.2 Articole în reviste şi │Minim 5 pentru profesor / CSI │ │Reviste: 20/ │
│ │ │volumele unor manifestări ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤nr. autori; │
│ │ │ştiinţifice indexate în alte │Minim 2 pentru conferenţiar / CSII │ │Volume: 10 /nr.│
│ │ │baze de date internaţionale *)│ │ │Autori, [max. 3│
│ │ │ │ │ │ articole / │
│ │ │ │ │ │manifestare] │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.3 Brevete de invenţie │ │2.3.1 internaţionale │ 35/ nr. autori│
│ │ │ │ │ │(Triadic, │
│ │ │ │ │ │Europatent) │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.3.2 naţionale │ 25/ nr. autori│
│ │ │ │ │ │(naţional) │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.4 Granturi/proiecte │2.4.1 Director/ responsabil - Minim 3 │2.4.1.1 internaţionale │ 20 x ani │
│ │ │câştigate prin competiţie │pentru Profesor / CS I dintre care cel │ │ desfăşurare │
│ │ │ │puţin unul ca director; Minim 2 pentru ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Conferenţiar dintre care la cel puţin 1│2.4.1.2 naţionale │ 10 x ani │
│ │ │ │director sau responsabil / CS II │ │ desfăşurare │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │2.4.2 Membru în echipa │2.4.2.1 internaţionale │ 4 x ani │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.4.2.2 naţionale │ 2 x ani │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea│3.1 Citări în reviste ISI şi │Se exclud autocitările; lucrări citate:│3.1.1 ISI │ 5/nr. autori │
│ │şi impactul │BDI │articol de revista, conferinţă, carte, │ │pentru FI< 0.5;│
│ │activităţii │ │teza, brevet invenţie │ │ 10/nr. autori │
│ │(A3) │ │ │ │ pentru 0.5 = │
│ │ │ │ │ │ FI < 1; │
│ │ │ │ │ │ 15/nr. autori │
│ │ │ │ │ │pt. 1 = FI = 2 │
│ │ │ │ │ │ şi 20/ nr. │
│ │ │ │ │ │ autori pt. │
│ │ │ │ │ │ FI > 2. │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │3.1.2 BDI │ 3/nr. autori │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.2 Prezentări invitate în │ │3.2.1 internaţionale │ 20 │
│ │ │plenul unor manifestări │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │ │3.2.2 naţionale │ 10 │
│ │ │internaţionale şi Profesor │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │invitat (exclusiv ERASMUS) │ │3.2.3 profesor invitat │ 15 │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.3 Membru în colectivele de │ │3.3.1 ISI │Editor/chairman│
│ │ │redacţie sau comitete │ │ │- 20 │
│ │ │ştiinţifice al revistelor şi │ │ │Membru - 10 │
│ │ │manifestărilor ştiinţifice, │ │ │Recenzor - 5 │
│ │ │organizator de manifestări │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ştiinţifice / Recenzor pentru │ │3.3.2 BDI │Editor/chairman│
│ │ │reviste şi manifestări │ │ │- 15 │
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │ │ │Membru - 8 │
│ │ │internaţionale indexate ISI │ │ │Recenzor - 3 │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │3.3.3 Naţionale şi │Editor/chairman│
│ │ │ │ │internaţionale │- 10 │
│ │ │ │ │neindexate │Membru - 5 │
│ │ │ │ │ │Recenzor - 2 │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.4 Experienţa de management, │ │3.4.1 Conducere │ 4 x ani │
│ │ │analiza şi evaluare în │ │ │ desfăşurare │
│ │ │cercetare şi/sau învăţământ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │3.4.2 Membru │ 2 x ani │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
└────┴─────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘

                    Criterii opţionale
                   ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
                   │3.5 Premii │ │3.5.1 Academia Română │ 30 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │3.5.2 ASAS, AOSR, │ │
                   │ │ │academii de ramura şi │ │
                   │ │ │CNCSIS │ 15 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │3.5.3 premii │ │
                   │ │ │internaţionale │ 10 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │3.5.4 premii naţionale │ │
                   │ │ │în domeniu │ 5 │
                   ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │3.6 Membru în academii, │3.6.1 Academia Română │ │ 100 │
                   │organizaţii, asociaţii ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │profesionale de prestigiu, │3.6.2 ASAS, AOSR şi academii de ramura │ │ 10 │
                   │naţionale şi internaţionale, ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │apartenenţă la organizaţii │3.6.3 Conducere asociaţii profesionale │3.6.3.1 internaţionale │ 30 │
                   │din domeniul educaţiei şi │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │cercetării │ │3.6.3.2 naţionale │ 10 │
                   │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │3.6.4 Asociaţii profesionale │3.6.4.1 internaţionale │ 5 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │3.6.4.2 naţionale │ 3 │
                   │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │3.6.5 Organizaţii în domeniul │3.6.5.1 Conducere │ 30 │
                   │ │educaţiei şi cercetării ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │3.6.5.2 Membru │ 3 │
                   └──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘


──────────
    Notă:
    *) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu exceptia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar.
──────────

    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)

    A = Σ k(1i) + Σ k(2i) + Σ k(3i)
        i i i


    unde:
    k(pi) - indice specific tipului şi categoriei de activitate


    3. Condiţii minimale [A(i)]*)


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Categoria │
│ ├──────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │ Condiţii Conferenţiar │ Condiţii CS II │ Condiţii Profesor │ Condiţii CS I │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică / │ │ │ │ │
│ │profesională (A1)**) │ Minim 20 puncte │ │ Minim 40 puncte │ │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │ Minim 150 puncte │ Minim 170 puncte│ Minim 300 puncte │ Minim 340 puncte│
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea impactului │ │ │ │ │
│ │activităţii (A3) │ Minim 30 puncte │ Minim 30 puncte │ Minim 60 puncte │ Minim 60 puncte │
├────┴──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL │ Minim 200 puncte │ Minim 200 puncte│ Minim 400 puncte │ Minim 400 puncte│
└───────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘


    unde:
    A(i) - suma activităţilor din categoria menţionată

    Notă:
    Funcţie de nivelul candidatului (cadru didactic, cercetare), coeficienţii Ai pot avea diverse valori, inclusiv zero.
    Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare minimale componentele de performanţă ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3)

    A: Un articol in extenso în reviste cotate ISI Th. R se poate echivala cu doua articole publicate în rezumat în reviste cotate ISI


                              Preşedinte comisie:
                           Prof. dr. Viorel A. ŞERBAN


    ANEXA 8

                      COMISIA INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE
                MEDICALĂ, ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE

         STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
              TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    Se definesc:
    - NT = număr total de articole în reviste ISI
    - FIC = factor de impact cumulat (suma factorilor de impact ale revistelor la momentul susţinerii publice a tezei de doctorat sau la momentul înscrierii la concursul pentru ocuparea unei poziţii didactice)
    - NP = număr articole în reviste ISI la care candidatul este autor principal (prim autor sau autor de corespondenţă)
    - NC = număr total de citări (din baza SCOPUS)

    1. Concurs de Conferenţiar/CS II
    Standarde minimale (cumulative):
    a) NT ≥ 15.
    b) NP ≥ 6
    c) FIC ≥ 9
    În acest caz în calculul FIC se ţine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal şi respectiv de factorul de impact împărţit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol în care nu este autor principal
    d) NC ≥ 20
    Brevetele naţionale (FI = 1) şi internaţionale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)

    2. Concurs de Profesor/CSI
    Standarde minimale (cumulative):
    a) NT ≥ 25.
    b) NP ≥ 12
    c) FIC ≥ 16
    În acest caz în calculul FIC se ţine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal şi respectiv de factorul de impact împărţit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol în care nu este autor principal
    d) NC ≥ 40
    Brevetele naţionale (FI = 1) şi internaţionale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)
    Pentru concursurile de Conferenţiar şi Profesor, se recomandă universităţilor să includă în grila proprie şi criterii suplimentare care să ţină cont de experienţa didactică a candidaţilor (activitate didactică, redactarea de manuale şi îndrumare etc.), precum şi de cea ştiinţifică (dezvoltarea unor direcţii de cercetare, redactarea de monografii sau capitole la edituri recunoscute din ţară şi străinătate, granturi naţionale şi internaţionale câştigate în calitate de director sau membru etc.).
    Pentru concursurile de CS II şi CS I, se recomandă instituţiilor organizatoare să includă în grila de concurs şi alte criterii care să ţină cont de activitatea ştiinţifică a candidaţilor (dezvoltarea unor direcţii de cercetare, granturi naţionale şi internaţionale câştigate în calitate de director sau membru etc.)


                             Preşedinte de comisie,
                              Prof. dr. Horia IOVU


    ANEXA 9

                          COMISIA INGINERIE ELECTRICĂ

    STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
                    DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


    1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului


┌────┬─────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ │
│crt.│ activi- │ │ │ │ Indicatori │
│ │ tăţilor │ Tipul activităţilor │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ k(pi) │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1 Cărţi şi capitole în cărţi│1.1.1 Cărţi cu ISBN/capitole ca autor │1.1.1.1 internaţionale │ nr. pagini/(2 │
│ │didactică şi │de specialitate │didactice sau monografii pentru │ │ * nr. autori) │
│ │profesională │ │Profesor/CSI minim 4; Conferenţiar/ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │(A1) │ │CSII minim 2 │1.1.1.2 naţionale │ nr. pagini/(5 │
│ │ │ │ │ │ * nr. autori) │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi/ capitole de cărţi ca │1.1.2.1 internaţionale │ nr. pagini/(3 │
│ │ │ │editor/coordonator │ │ * nr. autori) │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │1.1.2.2 naţionale │ nr. pagini/(7 │
│ │ │ │ │ │ * nr. autori) │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Suport de curs inclusiv │ │ │
│ │ │ │electronic pentru Profesor/ CSI: Minim │ │ │
│ │ │ │2 din care 1 ca prim autor; pentru │ │nr. pagini/(10 │
│ │ │ │Conferenţiar/ CS II: minim 1; │ │ * nr. autori) │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicaţii;│ │ │
│ │ │ │pentru Profesor/CSI-minim 2, din care 1│ │nr. pagini/(20 │
│ │ │ │prim autor; Conferenţiar/CSII- minim 1 │ │ * nr. autori) │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.3 Coordonare de programe de │ │ │ │
│ │ │studii, organizare şi │Punctaj unic pentru fiecare activitate │ │ 10 │
│ │ │coordonare programe de formare│ │ │ │
│ │ │continuă şi proiecte │ │ │ │
│ │ │educaţionale (POS, ERASMUS, │ │ │ │
│ │ │sa) │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Activitatea │2.1 Articole in extenso în │Minim 11 articole pentru Profesor/CS I │ │ (25 + 20 * │
│ │de cercetare │reviste cotate şi în volume │ │ │factor impact)/│
│ │(A2) │proceedings indexate ISI ├───────────────────────────────────────┤ │nr. de autori │
│ │ │Thomson-Reuters *), brevete │Minim 6 articole pentru Conferenţiar/ │ │ │
│ │ │de invenţie │CS II │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.2 Articole în reviste şi │Minim 16 pentru Profesor/CSI │ │ 20 / nr. de │
│ │ │volumele unor manifestări │ │ │ autori │
│ │ │ştiinţifice indexate în alte ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │baze de date internaţionale**)│Minim 8 pentru Conferenţiar/CSII │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.3 Granturi/proiecte │2.4.1 Director/ responsabil - Minim 2 │2.4.1.1 internaţionale │ 20 * ani de │
│ │ │câştigate prin competiţie │pentru Profesor / CS I; Minim 1 pentru │ │ desfăşurare │
│ │ │ │Conferenţiar/CS II ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.4.1.2 naţionale │ 10 * ani de │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │2.4.2 membru în echipa │2.4.2.1 internaţionale │ 4 * ani de │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.4.2.2 naţionale │ 2 * ani de │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.4 Contracte de cercetare/ │2.5.1 Responsabil │ │ 5 * ani de │
│ │ │consultanţă (valoare │ │ │ desfăşurare │
│ │ │echivalentă de minim 2 000 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Euro) │2.5.2 Membru echipa │ │ 2 * ani de │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea│3.1 Citări în reviste şi │ pentru Profesor/CSI: Minim 40 │3.1.1 ISI │ 5/nr. autori │
│ │şi impactul │volumele conferinţelor ISI şi │ citări; pentru Conferenţiar / │ │ ai art. citat │
│ │activităţii │BDI │ CS II: minim 20 citări ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │(A3) │ │ │3.1.2 BDI │ 3/nr. autori │
│ │ │ │ │ │ai art. citat │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.2 Prezentări invitate în │ Punctaj unic pentru fiecare │3.2.1 internaţionale │ 20 │
│ │ │plenul unor manifestări │ activitate │ │ │
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │internaţionale şi Profesor │ │3.2.2 naţionale │ 5 │
│ │ │invitat (exclusiv POS, │ │ │ │
│ │ │ERASMUS) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.3 Membru în colectivele de │ Punctaj unic pentru fiecare │3.3.1 ISI │ 10 │
│ │ │redacţie sau comitete │ activitate │ │ │
│ │ │ştiinţifice al revistelor şi │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │manifestărilor ştiinţifice, │ │3.3.2 BDI │ 6 │
│ │ │Organizator de manifestări │ │ │ │
│ │ │ştiinţifice, Recenzor pentru │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │reviste şi manifestări │ │3.3.3 naţionale şi │ 3 │
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │ │ internaţionale │ │
│ │ │internaţionale (punctajul se │ │ neindexate │ │
│ │ │acordă pentru fiecare, │ │ │ │
│ │ │revista, manifestare │ │ │ │
│ │ │ştiinţifică şi recenzie) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.4 Experienţa de management │ │3.4.1 Conducere (rector,│ │
│ │ │ │ │ prorector, cancelar, │ │
│ │ │ │ │ decan, prodecan, │ │
│ │ │ │ │ director departament,│ │
│ │ │ │ │ director şcoală │ │
│ │ │ │ │ doctorală, director, │ │
│ │ │ │ │ director adj., şef │ │
│ │ │ │ │ secţie) │ 5 * nr. ani │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │3.4.2 Membru organisme │ │
│ │ │ │ │ conducere (senat, │ │
│ │ │ │ │ consiliu facultăţii, │ │
│ │ │ │ │ cons. departament, │ │
│ │ │ │ │ cons. admin., cons. │ │
│ │ │ │ │ ştiinţific) │ 2 * nr. ani │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.5 Referent în comisii de │ │3.5.1 internaţionale │ 10 │
│ │ │doctorat ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │3.5.2 naţionale │ 5 │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.6 Premii │ │ Academia Română │ 30 │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ ASAS, AOSR, academii │ │
│ │ │ │ │ de ramura şi CNCS │ 15 │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ premii internaţionale│ 10 │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ premii naţionale în │ │
│ │ │ │ │ domeniu │ 5 │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.7 Membru în academii, │3.7.1 Academia Română │ │ 100 │
│ │ │organizaţii, asociaţii ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │profesionale de prestigiu, │3.7.2 ASAS, AOSR şi academii de ramură │ │ 30 │
│ │ │naţionale şi internaţionale, ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │apartenenţă la organizaţii │3.7.3 Conducere asociaţii profesionale │ internaţionale │ 30 │
│ │ │din domeniul educaţiei şi │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │cercetării │ │ naţionale │ 10 │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │3.7.4 Asociaţii profesionale │ internaţionale │ 5 │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ naţionale │ 2 │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │3.7.5 Consilii şi organizaţii în │ Conducere │ 15 │
│ │ │ │domeniul educaţiei şi cercetării ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ Membru │ 10 │
└────┴─────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘


──────────
    Notă:
    *) Conform situaţiei curente de pe site-ul ISI THOMSON REUTERS
    **) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu exceptia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
──────────


    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)

    A = Σ k(1i) + Σ k(2i) + Σ k(3i)
        i i i


    unde:
    k(pi) - indicator specific tipului şi categoriei de activitate (conform tabelului 1)

    Notă: Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului

    3. Condiţii minimale [A(i)]


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Categoria │
│ ├──────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │ Condiţii Conferenţiar │ Condiţii CS II │ Condiţii Profesor │ Condiţii CS I │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică / │ │ │ │ │
│ │profesională (A1) │ Minim 40 puncte │ Fără restricţii │ Minim 80 puncte │ Fără restricţii │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │ Minim 150 puncte │ Minim 190 puncte│ Minim 300 puncte │ Minim 380 puncte│
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │Recunoaştere şi impactul │ │ │ │ │
│ │activităţii (A3) │ Minim 30 puncte │ Minim 30 puncte │ Minim 60 puncte │ Minim 60 puncte │
├────┴──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL │ Minim 220 puncte │ Minim 220 puncte│ Minim 440 puncte │ Minim 440 puncte│
└───────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘


    NOTĂ: Maximum unul dintre criteriile minimale poate fi redus cu până la 25% cu condiţia ca Indicatorul total de merit să rămână cel din tabelul 3


                               Preşedinte comisie
                           Prof. dr. Sorin Grigorescu


    ANEXA 10

                        COMISIA DE INGINERIE ENERGETICĂ

          STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
              TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    1. Structura activităţii candidatului


┌────┬─────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ │
│crt.│ activi- │ │ │ │ Indicatori │
│ │ tăţilor │ Tipul activităţilor │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ [k(pi)] │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1 Cărţi şi capitole în cărţi│1.1.1 Cărţi cu ISBN/ capitole ca autor;│1.1.1.1 internaţionale │ nr. pagini/(2 │
│ │didactică şi │de specialitate │pentru Profesor/CSI minim 4, d.c. 1 │ │ * nr. autori) │
│ │profesională │ │prim autor; Conferenţiar/CSII minim 2 ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │(A1) │ │ │1.1.1.2 naţionale │ nr. pagini/(5 │
│ │ │ │ │ │ * nr. autori) │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi/ capitole de cărţi ca │1.1.2.1 internaţionale │ nr. pagini/(3 │
│ │ │ │editor/coordonator │ │ * nr. autori) │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │1.1.2.2 naţionale │ nr. pagini/(7 │
│ │ │ │ │ │ * nr. autori) │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Manuale, suport de curs inclusiv │ │ │
│ │ │ │electronic pentru Profesor / CS I: │ │ │
│ │ │ │Minim 2 din care 1 ca prim autor; │ │ nr. pagini/(10│
│ │ │ │pentru Conferenţiar / CS II: minim 1 ; │ │ * nr. autori) │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicaţii;│ │ │
│ │ │ │pentru Profesor/CSI-minim 2, din care 1│ │ nr. pagini/(20│
│ │ │ │prim autor; Conferenţiar/CSII- minim 1 │ │ * nr. autori) │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.3 Coordonare de programe de │ Punctaj unic pentru fiecare │ │ 10 │
│ │ │studii, organizare şi │ activitate │ │ │
│ │ │coordonare programe de formare│ │ │ │
│ │ │continuă şi proiecte │ │ │ │
│ │ │educaţionale (POS, ERASMUS,sa)│ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Activitatea │2.1 Articole în reviste cotate│Minim 8 articole pentru Profesor/CS I │ │(25+20 * factor│
│ │de cercetare │şi în volume proceedings │ │ │ impact)/ nr. │
│ │(A2) │indexate ISI Thomson-Reuters*)│ │ │ de autori │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ ├───────────────┤
│ │ │ │Minim 5 articole pentru Conferenţiar / │ │(25+20 * factor│
│ │ │ │CS II │ │ impact)/nr. │
│ │ │ │ │ │ de aut │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.2 Articole în reviste şi │Minim 15 pentru Profesor/CSI │ │ 20 / nr. de │
│ │ │volumele unor manifestări │ │ │ autori │
│ │ │ştiinţifice indexate în alte ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │baze de date internaţionale**)│Minim 10 pentru Conferenţiar/CSII │ │ 20 / nr. de │
│ │ │ │ │ │ autori │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.3 Proprietate intelectuală, │ │2.3.1 internaţionale │35/nr.de autori│
│ │ │brevete de invenţie │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.3.2 naţionale │25/nr.de autori│
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.4 Granturi/proiecte │2.4.1 Director/ responsabil - Minim 2 │2.4.1.1 internaţionale │ 20 * ani de │
│ │ │câştigate prin competiţie │pentru Profesor / CS I ; Minim 1 pentru│ │ desfăşurare │
│ │ │ │Conferenţiar / CS II ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.4.1.2 naţionale │ 10 * ani de │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │2.4.2 membru în echipa │2.4.2.1 internaţionale │ 4 * ani de │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2.4.2.2 naţionale │ 2 * ani de │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.5 Contracte de cercetare/ │2.5.1 Responsabil │ │ 5 * ani de │
│ │ │consultanţă (valoare │ │ │ desfăşurare │
│ │ │echivalentă de minim 2 000 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Euro) │2.5.2 Membru echipa │ │ 2 * ani de │
│ │ │ │ │ │ desfăşurare │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea│3.1 Citări în reviste şi │ │3.1.1 ISI │ 5/nr autori │
│ │şi impactul │volumele conferinţelor ISI şi │ │ │ ai art.citat │
│ │activităţii │BDI │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │(A3) │ │ │3.1.2 BDI │ 3/nr autori │
│ │ │ │ │ │ ai art.citat │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.2 Prezentări invitate în │ Punctaj unic pentru fiecare │3.2.1 internaţionale │ 20 │
│ │ │plenul unor manifestări │ activitate │ │ │
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │internaţionale şi Profesor │ │3.2.2 naţionale │ 5 │
│ │ │invitat (exclusiv POS, │ │ │ │
│ │ │ERASMUS) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.3 Membru în colectivele de │ Punctaj unic pentru fiecare │3.3.1 ISI │ 10 │
│ │ │redacţie sau comitete │ activitate │ │ │
│ │ │ştiinţifice al revistelor şi │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │manifestărilor ştiinţifice, │ │3.3.2 BDI │ 6 │
│ │ │Organizator de manifestări │ │ │ │
│ │ │ştiinţifice, Recenzor pentru │ ├────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │reviste şi manifestări │ │3.3.3 naţionale şi │ 3 │
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │ │ internaţionale │ │
│ │ │internaţionale (punctajul se │ │ neindexate │ │
│ │ │acordă pentru fiecare, │ │ │ │
│ │ │revista, manifestare │ │ │ │
│ │ │ştiinţifică şi recenzie) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.4 Experienţa de management │ │3.4.1 Conducere (rector,│ │
│ │ │ │ │ prorector, cancelar, │ │
│ │ │ │ │ decan, prodecan, │ │
│ │ │ │ │ director departament,│ │
│ │ │ │ │ director şcoală │ │
│ │ │ │ │ doctorală, director, │ │
│ │ │ │ │ director adj., şef │ │
│ │ │ │ │ secţie) │ 5 * nr. ani │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │3.4.2 Membru organisme │ │
│ │ │ │ │ conducere (senat, │ │
│ │ │ │ │ consiliu facultăţii, │ │
│ │ │ │ │ cons. departament, │ │
│ │ │ │ │ cons. admin., cons. │ │
│ │ │ │ │ ştiinţific) │ 2 * nr. ani │
│ │ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │3.5 Referent în comisii de │ │3.5.1 internaţionale │ 10 │
│ │ │ doctorat ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │3.5.2 naţionale │ 5 │
└────┴─────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘

                    Criterii opţionale
                   ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
                   │3.6 Premii │ │ Academia Română │ 30 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │ ASAS, AOSR, academii │ │
                   │ │ │ de ramura şi CNCS │ 15 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │ premii internaţionale│ 10 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │ premii naţionale în │ │
                   │ │ │ domeniu │ 5 │
                   ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │3.7 Membru în academii, │3.7.1 Academia Română │ │ 100 │
                   │ organizaţii, asociaţii ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │ profesionale de prestigiu, │3.7.2 ASAS, AOSR şi academii de ramură │ │ 30 │
                   │ naţionale şi internaţionale├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │ apartenenţă la organizaţii │3.7.3 Conducere asociaţii profesionale │ internaţionale │ 30 │
                   │ din domeniul educaţiei şi │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ cercetării │ │ naţionale │ 10 │
                   │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │3.7.4 Asociaţii profesionale │ internaţionale │ 5 │
                   │ │ ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │ naţionale │ 2 │
                   │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │3.7.5 Consilii şi organizaţii în │ Conducere │ 15 │
                   │ │domeniul educaţiei şi cercetării ├────────────────────────┼───────────────┤
                   │ │ │ Membru │ 10 │
                   └──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘


──────────
    Notă:
    *) Conform situaţiei curente de pe site-ul ISI THOMSON REUTERS
    **) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu exceptia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
──────────


    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)

    A = Σ k(1i) + Σ k(2i) + Σ k(3i)
        i i i


    unde:
    k(pi) - Indice specific tipului şi categoriei de activitate

    Notă: Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului


    3. Condiţii minimale [A(i)]


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Categoria │
│ ├──────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │ Condiţii Conferenţiar │ Condiţii CS II │ Condiţii Profesor │ Condiţii CS I │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică / │ │ │ │ │
│ │profesională (A1) │ Minim 40 puncte │ Fără restricţii │ Minim 80 puncte │ Fără restricţii │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │ Minim 150 puncte │ Minim 190 puncte│ Minim 300 puncte │ Minim 380 puncte│
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │Recunoaştere şi impactul │ │ │ │ │
│ │activităţii (A3) │ Minim 30 puncte │ Minim 30 puncte │ Minim 60 puncte │ Minim 60 puncte │
├────┴──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL │ Minim 220 puncte │ Minim 220 puncte│ Minim 440 puncte │ Minim 440 puncte│
└───────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘


    NOTĂ: Maximum unul dintre criteriile minimale poate fi redus cu până la 25% cu condiţia ca Indicatorul total de merit să rămână cel din tabelul 3


                               Preşedinte comisie
                          Prof. dr. ing. Adrian BADEA


    ANEXA 11


             COMISIA ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE

          STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
          TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR
                      PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


    1. Structura activităţii candidatului


┌───┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr.│Domeniul │ │ │ │ Indicatori │
│crt│activităţilor │ │ │ Subcategorii │ (kpi) │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ │ │ 4 │ 5 │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┬──────────────┼───────────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică│Cărţi şi capitole în cărţi de │Cărţi/monografii/ │A1.1.1 │internaţionale│ 25 │
│ │şi profesională (A1) │specialitate în edituri │capitole ca autor; ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │recunoscute │ │A1.1.2 │naţionale │ 20 │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Material didactic/Lucrări didactice │Manuale didactice │A1.2.1 │ │ 10 │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ 2 │Activitatea de │Articole în reviste cotate şi în │ │A2.1 │ │(25+20 * factor impact)│
│ │cercetare (A2) │volumele unor manifestări │ │ │ │ / nr.de aut │
│ │ │ştiinţifice indexate ISI proceedings│ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Articole în reviste şi volumele unor│ │ │ │ │
│ │ │manifestări ştiinţifice indexate în │ │ │ │ │
│ │ │alte baze de date internaţionale │ │ │ │ │
│ │ │(BDI) │ │A2.2 │ │20 / nr.de autori │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Proprietate intelectuală, brevete de│ │A2.3.1 │internaţionale│35 / nr.de autori │
│ │ │invenţie, certificate ORDA │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │A2.3.2 │naţionale │25 / nr.de autori │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Granturi / proiecte câştigate prin │Director/ │A2.4.1.1│internaţionale│20 * ani de desfăşurare│
│ │ │competiţie │responsabil ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │A2.4.1.2│naţionale │10 * ani de desfăşurare│
│ │ │ ├───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │Membru în echipa │A2.4.2.1│internaţionale│4 * ani de desfăşurare │
│ │ │ │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │A2.4.2.2│naţionale │2 * ani de desfăşurare │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea şi │Citări în cărţi, reviste şi volume │ │A3.1.1 │cărţi, ISI │8 / nr aut art.citat │
│ │impactul activităţii │ale unor manifestări ştiinţifice │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │(A3) │ │ │A3.1.2 │BDI │4 / nr aut art.citat │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Prezentări invitate în plenul unor │Punctaj unic pentru│A3.2.1 │internaţionale│ 10 │
│ │ │manifestări ştiinţifice naţionale şi│fiecare activitate ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │internaţionale şi Profesor invitat │ │A3.2.2 │naţionale │ 5 │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Membru în colectivele de redacţie │Punctaj unic pentru│A3.3.1 │ISI │ 10 │
│ │ │sau comitete ştiinţifice al │fiecare activitate ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │revistelor, organizator de │ │A3.3.2 │BDI │ 6 │
│ │ │manifestări ştiinţifice, │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │internaţionale indexate ISI │ │A3.3.3 │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │ │internaţionale│ │
│ │ │ │ │ │neindexate │ 3 │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Premii în domeniu │ │A3.4.1 │Academia │ │
│ │ │ │ │ │Română, ASTR, │ │
│ │ │ │ │ │academii de │ │
│ │ │ │ │ │ramura, premii│ │
│ │ │ │ │ │internaţionale│ 15 │
│ │ │ │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │A3.4.2 │premii │ │
│ │ │ │ │ │naţionale în │ │
│ │ │ │ │ │domeniu │ 5 │
└───┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────────────┘


    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)


    A = Σ(i) k(1i) + Σ(i) k(2i) + Σ(i) k(3i)


    unde:
    k(pi) - Indice specific tipului şi categoriei de activitate


    3. Condiţii minimale (A(i))


┌───────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│Nr. crt. │Domeniul de activitate │Conferenţiar│ CS II │ Profesor │ CS I │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A1 │Activitatea didactică/profesională (A1) │ 50 │ Fără restricţii │ 100 │Fără restricţii │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A2 │Activitatea de cercetare (A2) │ 250 │ 300 │ 500 │ 600 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A3 │Recunoaşterea impactului activităţii (A3) │ 50 │ 50 │ 100 │ 100 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│TOTAL (A) │ │ 350 │ 350 │ 700 │ 700 │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│ Condiţii minimale obligatorii pe subcategorii │Conferenţiar│ CS II │ Profesor │ CS I │
├───────────────┬──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A1.1.1 - A1.1.2│Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate│2 cărţi / │2 cărţi/capitole │4 cărţi/capitole│4 cărţi/capitole │
│ │ │capitole │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A1.2.1-A1.2.2 │Material didactic / Lucrări didactice │ 1 │Fără restricţii │ 2 │Fără restricţii │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A2.1 │Articole în reviste cotate şi în volumele │ │ │ │ │
│ │unor manifestări ştiinţifice indexate ISI │ │ │ │ │
│ │proceedings │ 6 │ 6 │ 12 │ 12 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A2.4.1 │Granturi/proiecte câştigate prin │ │ │ │ │
│ │competiţie (Director/ responsabil) │ 1 │ 2 │ 2 │ 4 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A3.1.1 - A3.1.2│Număr de citări în cărţi, reviste şi │ │ │ │ │
│ │volume ale unor manifestări ştiinţifice │ │ │ │ │
│ │ISI sau BDI │ 10 │ 10 │ 20 │ 20 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │Factor de impact cumulat pentru publicaţii│ 3 │ 3 │ 6 │ 6 │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────┘


    Notă:
    # Comisia de concurs va aprecia îndeplinirea condiţiilor minimale obligatorii pe subcategorii privind calitatea şi relevanţa acestora pentru postul în concurs
    # Bazele de date internaţionale (BDI) cu ISBN/ISSN luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu exceptia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
    # Nu se considera ca profesor invitat activităţile în cadrul programului ERASMUS
    # Se exclud autocitările
    # Factorul de impact pentru publicaţii de calculează prin însumarea factorilor de impact al revistelor cotate, pentru brevete se consideră factor de impact echivalent 0.5 iar pentru volumele manifestărilor ISI se considera factorul de impact echivalent 0.25


                             Preşedinte de comisie,
                          Prof. dr. Corneliu BURILEANU


    ANEXA 12


               COMISIA INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE

               STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU
           CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
               ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


    1. Structura activităţii candidatului


┌───┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr.│Domeniul │ Tipul activităţilor │Categorii şi restricţii │ │ Indicatori │
│crt│activităţilor │ │ │ Subcategorii │ (kpi) │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică│1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de │1.1.1 Cărţi/capitole ca │1.1.1.1 internaţionale│nr. pagini/(2*nr. autori)│
│ │şi profesională (A1) │specialitate │autor; pentru Profesor/ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │CSI minim 4, din care 1 │1.1.1.2 naţionale │nr. pagini/(5*nr. autori)│
│ │ │ │prim autor; Conferenţiar/│ │ │
│ │ │ │CSII minim 2 │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi/capitole de │1.1.2.1 internaţionale│nr. pagini/(3*nr. autori)│
│ │ │ │cărţi ca editor/ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │coordonator │1.1.2.2 naţionale │nr. pagini/(7*nr. autori)│
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Manuale, suport de │ │ │
│ │ │ │curs pentru Profesor/CSI:│ │ │
│ │ │ │Minim 2 din care 1 ca │ │ │
│ │ │ │prim autor; pentru │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar/CS II: │ │nr. pagini/(10*nr. │
│ │ │ │minim 1; │ │autori) │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de │ │ │
│ │ │ │laborator/aplicaţii; │ │ │
│ │ │ │pentru Profesor/CSI-minim│ │ │
│ │ │ │2, din care 1 prim autor;│ │nr. pagini/(20*nr. │
│ │ │ │Conferenţiar/CSII-minim 1│ │autori) │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.3 Coordonare de programe de │Punctaj unic pentru │ │ │
│ │ │studii, organizare şi coordonare │fiecare activitate │ │ 10 │
│ │ │programe de formare continuă şi │ │ │ │
│ │ │proiecte educaţionale(POS, │ │ │ │
│ │ │Socrates, Leonardo, s.a.) │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2 │Activitatea de │2.1 Articole în reviste cotate ISI │Minim 10 articole pentru │ │(25+20*factor impact)/nr.│
│ │cercetare (A2) │Thomson Reuters şi în volume │Profesor/CS I │ │de autori │
│ │ │indexate ISI proceedings ├─────────────────────────┤ ├─────────────────────────┤
│ │ │ │Minim 6 articole pentru │ │(25+20*factor impact)/nr.│
│ │ │ │Conferenţiar / CS II │ │de autori │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.2 Articole în reviste şi volumele│Minim 15 pentru Profesor/│ │ │
│ │ │unor manifestări ştiinţifice │CSI │ │20/nr.de autori │
│ │ │indexate în alte baze de date ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │internaţionale *) │Minim 10 pentru │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar/CS II │ │20/nr.de autori │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.3 Proprietate intelectuală, │ │2.3.1 internaţionale│35/nr.de autori │
│ │ │brevete de invenţie │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │2.3.2 naţionale │25/nr.de autori │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.4 Granturi/proiecte câştigate │2.4.1 Director/ │2.4.1.1 internaţionale│30*ani de desfăşurare │
│ │ │prin competiţie │responsabil - Minim 2 ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │pentru Profesor / CS I ; │2.4.1.2 naţionale │15*ani de desfăşurare │
│ │ │ │Minim 1 pentru │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar / CS II │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │2.4.2 membru în echipa │2.4.2.1 internaţionale│10*ani de desfăşurare │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │2.4.2.2 naţionale │5*ani de desfăşurare │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.5 Proiecte de cercetare/ │2.5.1 Responsabil │ │5*ani de desfăşurare │
│ │ │consultanţă valoare de minim 5000 ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Euro echivalenţi) │2.5.2 Membru în echipa │ │3*ani de desfăşurare │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea şi │3.1 Citări în reviste ISI şi BDI │ │3.1.1 ISI │8/nr.autori articol citat│
│ │impactul activităţii │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │(A3) │ │ │3.1.2 BDI │4/nr.autori articol citat│
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.2 Prezentări invitate în plenul │Punctaj unic pentru │3.2.1 internaţionale│ 10 │
│ │ │unor manifestări ştiinţifice │fiecare activitate ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │naţionale şi internaţionale şi │ │3.2.2 naţionale │ 5 │
│ │ │Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)│ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.3 Membru în colectivele de │Punctaj unic pentru │3.3.1 ISI │ 10 │
│ │ │redacţie sau comitete ştiinţifice │fiecare activitate ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │al revistelor şi manifestărilor │ │3.3.2 BDI │ 6 │
│ │ │ştiinţifice, organizator de │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │manifestări ştiinţifice, Recenzor │ │3.3.3 naţionale şi │ │
│ │ │pentru reviste şi manifestări │ │internaţionale │ │
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │ │neindexate │ 3 │
│ │ │internaţionale │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.4 Experienţa de management │ │3.4.1 Conducere (rector│ │
│ │ │ │ │prorector, cancelar, │ │
│ │ │ │ │decan, prodecan, │ │
│ │ │ │ │director departament, │ │
│ │ │ │ │director şcoală │ │
│ │ │ │ │doctorală, director, │ │
│ │ │ │ │director adj., sef │ │
│ │ │ │ │secţie) │5* nr.ani │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.4.2 Membru organisme │ │
│ │ │ │ │conducere (senat, │ │
│ │ │ │ │consiliu facultăţii, │ │
│ │ │ │ │cons. departament, │ │
│ │ │ │ │cons. admin., cons. │ │
│ │ │ │ │ştiinţific) │2*nr ani │
└───┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘

    Condiţii opţionale
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐
│3.5 Premii │ │3.5.1 Academia Română │ 30 │
│ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.5.2 ASAS, AOSR, │ │
│ │ │academii de ramura şi │ │
│ │ │CNCSIS │ 15 │
│ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.5.3 premii │ │
│ │ │internaţionale │ 10 │
│ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.5.4 premii naţionale │ │
│ │ │în domeniu │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.6 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale │ │ │ │
│de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la │ │ │ │
│organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării │3.6.1 Academia Română │ │ 100 │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │3.6.2 ASAS, AOSR, │ │ │
│ │academii de ramura şi │ │ │
│ │academii de ştiinţe din │ │ │
│ │străinătate │ │ 40 │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │3.6.3 Conducere asociaţii│3.6.3.1 internaţionale│ 30 │
│ │profesionale ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.6.3.2 naţionale │ 10 │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │3.6.4 Asociaţii │3.6.4.1 internaţionale│ 10 │
│ │profesionale ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.6.4.2 naţionale │ 5 │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │3.6.5 Consilii şi │3.6.5.1 Conducere │ 15 │
│ │organizaţii în domeniul ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │educaţiei şi cercetării │3.6.5.2 Membru │ 10 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘


──────────
    Notă:
    *) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu exceptia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
──────────

    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)

    A = Σ(i) k(1i) + Σ(i) k(2i) + Σ(i) k(3i)


    unde:
    k(pi) - Indice specific tipului şi categoriei de activitate

    3. Condiţii minimale (A(i))


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categoria │
│crt.├─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │Condiţii Conferenţiar│ Condiţii CS II │Condiţii Profesor│Condiţii CS I │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică / profesională (A1)│Minim 40 puncte │Fără restricţii │Minim 80 puncte │Fără restricţii │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │Minim 180 puncte │Minim 220 puncte│Minim 300 puncte │Minim 380 puncte│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea impactului activităţii (A3)│Minim 30 puncte │Minim 30 puncte │Minim 70 puncte │Minim 70 puncte │
├────┴─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │Minim 250 puncte │Minim 250 puncte│Minim 450 puncte │Minim 450 puncte│
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘


    Notă: Un articol în extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters se poate echivala cu 2 articole publicate în rezumat în reviste cotate ISI.


                               Preşedinte comisie
                    Prof. univ. dr. ing. Pascu Mihai Coloja


    ANEXA 13


          COMISIA INGINERIE AEROSPAŢIALĂ, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI

          STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
              TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului


┌───┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr.│Domeniul │ Tipul activităţilor │Categorii şi restricţii │ │ Indicatori │
│crt│ │ │ │ Subcategorii │ (kpi) │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică│1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de │1.1.1 Cărţi/capitole ca │1.1.1.1 internaţionale│nr. pagini/(2*nr. autori)│
│ │şi profesională (A1) │specialitate │autor ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │1.1.1.2 naţionale │nr. pagini/(5*nr. autori)│
│ │ │ │ │Profesor minim 4; │ │
│ │ │ │ │Conferenţiar minim 2 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi/capitole ca │1.1.2.1 internaţionale│nr. pagini/(3*nr.editori)│
│ │ │ │editor ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │1.1.2.2 naţionale │nr. pagini/(7*nr.editori)│
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.2 Material didactic / Lucrări │1.2.1. Manuale didactice/│ │ │
│ │ │didactice │monografii - pentru │ │ │
│ │ │ │Profesor/CSI minim 2 din │ │ │
│ │ │ │care 1 prim autor ; │ │ │
│ │ │ │Pentru Conferenţiar/CS II│ │ │
│ │ │ │minim 1 │ │nr.pag/(10*nr.autori) │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │1.2.2. Îndrumătoare de │ │ │
│ │ │ │laborator/aplicaţii; │ │ │
│ │ │ │Profesor/CSI-minim 2, din│ │ │
│ │ │ │care 1 prim autor; │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar/CS II - │ │ │
│ │ │ │minim 1 │ │nr.pag/(20*nr.autori) │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.3 Coordonare de programe de │1.3.1. Director/ │ │ │
│ │ │studii, organizare şi coordonare │responsabil │ │10* nr.ani de desfăşurare│
│ │ │programe de formare continua ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │1.3.2. Membru │ │3* nr. ani de desfăşurare│
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.4 Conducere proiecte de diplomă, │max. 50 pct. în total │Conducere lucrare de │ │
│ │ │disertaţie │ │diplomă/disertaţie/ │ │
│ │ │ │ │Referent doctorat │ 1/1,5 │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.5 Introducere noi discipline │max. 45 pct. în total │ │ 15 │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2 │Activitatea de │2.1 Articole în extenso în reviste │2.1.1. Minim 11 articole │ │(25+20*factor impact)/ │
│ │cercetare (A2) │cotate şi în proceedings indexate │pentru Profesor / CS I │ │nr.autori │
│ │ │ISI Thomson Reuters, brevete de ├─────────────────────────┤ │ │
│ │ │invenţii │2.1.2 Minim 6 articol │ │ │
│ │ │ │pentru Conferenţiar/CS II│ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.2 Articole în reviste şi volume │2.2.1. Minim 16 pentru │ │ │
│ │ │ale unor manifestări ştiinţifice, │profesor/CS I │ │20/nr.autori; │
│ │ │indexate în alte baze de date ├─────────────────────────┤ │ │
│ │ │internaţionale │2.2.2. Minim 8 pentru │ │ │
│ │ │ │conferenţiar/ CS II │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.3 Articole publicate în reviste │ │ │ │
│ │ │naţionale şi volumele unor │ │ │ │
│ │ │manifestări ştiinţifice naţionale │ │ │ │
│ │ │şi internaţionale neindexate │ │ │5/nr. autori │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.4 Granturi/proiecte câştigate │2.4.1. Director/ │2.4.1.1 internaţionale│20* nr.ani de desfăşurare│
│ │ │prin competiţie │responsabil - Minim 2 ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │pentru Profesor / CS I ; │ │ │
│ │ │ │Minim 1 pentru │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar / CS II │2.4.1.2 naţionale │10* nr.ani de desfăşurare│
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │2.4.2. Membru în echipa │2.4.2.1 internaţionale│4* nr. ani de desfăşurare│
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │2.4.2.2 naţionale │2* nr. ani de desfăşurare│
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.5. Proiecte de cercetare/ │2.5.1. Director/ │internaţionale/ │ │
│ │ │consultanţă cu mediul economic │responsabil │naţionale │5* nr. ani de desfăşurare│
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │2.5.2. Membru în echipa │internaţionale/ │ │
│ │ │ │ │naţionale │2* nr. ani de desfăşurare│
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea şi │3.1 Citări în reviste ISI şi BDI │ │3.1.1 ISI │15/nr.autori │
│ │impactul activităţii │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │(A3) │ │ │3.1.2 BDI │10/nr.autori │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.2 Prezentări invitate în plenul │ │3.2.1 internaţionale│ 20 │
│ │ │unor manifestări ştiinţifice │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │naţionale şi internaţionale şi │ │3.2.2 naţionale │ 5 │
│ │ │Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)│ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.3 Membru în colectivele de │ │3.3.1 ISI │ 10 │
│ │ │redacţie sau comitete ştiinţifice │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │al revistelor şi manifestărilor │ │3.3.2 BDI │ 8 │
│ │ │ştiinţifice, organizator de │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │manifestări ştiinţifice / Recenzor │ │3.3.3 naţionale şi │ │
│ │ │ │ │ internaţionale│ │
│ │ │ │ │ neindexate │ 5 │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.4 Experienţa de management, │ │3.4.1 Conducere │5* nr. ani de desfăşurare│
│ │ │analiza şi evaluare în cercetare │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │şi/sau învăţământ │ │3.4.2 Membru/evaluator│2* nr. ani de desfăşurare│
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.5 Referent în comisii de doctorat│ │Internaţionale/ │ │
│ │ │ │ │naţionale │ 10/5 │
└───┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘

    Condiţii opţionale
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐
│3.6 Premii │ │3.5.1 Academia Română │ 30 │
│ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.5.2 Academii de │ │
│ │ │ramura şi CNCSIS │ 15 │
│ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.5.3 premii │ │
│ │ │internaţionale │ 10 │
│ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.5.4 premii naţionale │ │
│ │ │în domeniu │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale │ │ │ │
│de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la │ │ │ │
│organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării │3.6.1 Academia Română │ │ 100 │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │3.6.2 Academii de ramură │ │ 30 │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │3.6.3 Conducere asociaţii│3.6.3.1 internaţionale│ 30 │
│ │profesionale ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.6.3.2 naţionale │ 15 │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │3.6.4 Asociaţii │3.6.4.1 internaţionale│ 10 │
│ │profesionale ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.6.4.2 naţionale │ 5 │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │3.6.5 Organizaţii în │3.6.5.1 Conducere │ 15 │
│ │domeniul ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │educaţiei şi cercetării │3.6.5.2 Membru │ 10 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)

    A = Σ(i) k(1i) + Σ(i) k(2i) + Σ(i) k(3i)


    unde:
    k(pi) - Indice specific tipului şi categoriei de activitate


    3. Condiţii minimale (A(i))*)


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categoria │
│crt.├──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │Condiţii Conferenţiar│ Condiţii CS II │Condiţii Profesor│Condiţii CS I │
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică/profesională (A1)**)│Minim 100 puncte │ │Minim 180 puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │Minim 80 puncte │Minim 180 puncte│Minim 170 puncte │Minim 350 puncte│
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea impactului activităţii (A3) │Minim 20 puncte │Minim 20 puncte │Minim 50 puncte │Minim 50 puncte │
├────┴──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ 200 puncte │ 200 puncte│ 400 puncte │ 400 puncte│
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘


    unde:
    A(i) - suma activităţilor din categoria menţionată

──────────
    Notă:
    *) Funcţie de nivelul candidatului (cadru didactic, cercetare), coeficienţii A(i) pot avea diverse valori, inclusiv zero.
    **) Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare numai componentele de performanţă ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3)
──────────


                               Preşedinte comisie
                          Prof. dr. ing. Şerban RAICU


    ANEXA 14


                COMISIA INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE

               STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU
           CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
               ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


    1. Structura activităţii candidatului


┌───┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr.│Domeniul │ Tipul activităţilor │Categorii şi restricţii │ │ Indicatori │
│crt│activităţilor │ │ │ Subcategorii │ (kpi) │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică│1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de │1.1.1 Cărţi/capitole ca │1.1.1.1 internaţionale│nr. pagini/(2*nr. autori)│
│ │şi profesională (A1) │specialitate │autor; pentru Profesor/ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │CSI minim 2, din care 1 │1.1.1.2 naţionale │nr. pagini/(5*nr. autori)│
│ │ │ │prim autor; Conferenţiar/│ │ │
│ │ │ │CS II minim 1 │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi/capitole de │1.1.2.1 internaţionale│nr. pagini/(3*nr. autori)│
│ │ │ │cărţi ca editor/ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │coordonator │1.1.2.2 naţionale │nr. pagini/(7*nr. autori)│
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Manuale, suport de │ │nr. pagini/(8*nr. │
│ │ │ │curs │ │autori) │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de │ │nr. pagini/(8*nr. │
│ │ │ │laborator/aplicaţii; │ │autori) │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.3 Coordonare de programe de │Punctaj unic pentru │ │ │
│ │ │studii, organizare şi coordonare │fiecare activitate │ │ 15 │
│ │ │programe de formare continuă şi │ │ │ │
│ │ │proiecte educaţionale(POS, │ │ │ │
│ │ │Socrates, Leonardo, s.a.) │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2 │Activitatea de │2.1 Articole în reviste cotate ISI │Minim 6 articole pentru │ │(25+20*factor impact)/nr.│
│ │cercetare (A2) │Thomson Reuters şi în volume │Profesor / CS I │ │de autori - pt reviste │
│ │ │indexate ISI proceedings *) ├─────────────────────────┤ │cotate ISI │
│ │ │ │Minim 3 articole pentru │ │25/nr. de autori - pt. │
│ │ │ │Conferenţiar / CS II │ │articole indexate ISI │
│ │ │ │ │ │proceedings │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.2 Articole în reviste şi volumele│Minim 15 pentru Profesor/│ │ │
│ │ │unor manifestări ştiinţifice │CSI │ │15/nr.de autori │
│ │ │indexate în alte baze de date ├─────────────────────────┼───────────────────────┤ │
│ │ │internaţionale *) **) │Minim 10 pentru │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar/CS II │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.3 Proprietate intelectuală, │ │2.3.1 internaţionale│40/nr.de autori │
│ │ │brevete de invenţie, tehnologii şi │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │produse omologate (soiuri, hibrizi,│ │2.3.2 naţionale │30/nr.de autori │
│ │ │rase, etc) │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.4 Granturi/proiecte câştigate │2.4.1 Director/ │2.4.1.1 internaţionale│20*ani de desfăşurare │
│ │ │prin competiţie inclusiv proiecte │responsabil - Minim 2 ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │de cercetare/consultanta (valoare │pentru Profesor / CS I ; │2.4.1.2 naţionale │10*ani de desfăşurare │
│ │ │de minim 10 000 Euro echivalent) │Minim 1 pentru │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar / CS II │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │2.4.2 membru în echipa │2.4.2.1 internaţionale│4*ani de desfăşurare │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │2.4.2.2 naţionale │2*ani de desfăşurare │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3 │Recunoaştere şi │3.1 Citări în reviste ISI şi BDI │ │3.1.1 ISI │10/nr. aut. art.citat │
│ │impactul activităţii │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │(A3) │ │ │3.1.2 BDI │5/nr. aut. art. citat │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.2 Prezentări invitate în plenul │Punctaj unic pentru │3.2.1 internaţionale│ 10 │
│ │ │unor manifestări ştiinţifice │fiecare activitate ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │naţionale şi internaţionale şi │ │3.2.2 naţionale │ 5 │
│ │ │Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)│ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.3 Membru în colectivele de │Punctaj unic pentru │3.3.1 ISI │ 15 │
│ │ │redacţie sau comitete ştiinţifice │fiecare activitate ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │al revistelor şi manifestărilor │ │3.3.2 BDI │ 10 │
│ │ │ştiinţifice, organizator de │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │manifestări ştiinţifice, recenzor │ │3.3.3 naţionale şi │ │
│ │ │pentru reviste şi manifestări │ │ internaţionale│ │
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │ │ neindexate │ 5 │
│ │ │internaţionale │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.4 Experienţa de management │ │3.4.1 Conducere │5* nr.ani │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.4.2 Membru │ │
│ │ │ │ │ organisme │ │
│ │ │ │ │ conducere │2* nr ani │
│ │ ├───────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┤
│ │ │Criterii opţionale │
│ │ ├───────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │3.5 Premii │ │3.5.1 Academia Română│ 30 │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.5.2 ASAS, AOSR, │ │
│ │ │ │ │ academii de │ │
│ │ │ │ │ ramura şi │ │
│ │ │ │ │ CNCSIS │ 15 │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.5.3 premii │ │
│ │ │ │ │ internaţionale│ 10 │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.5.4 premii │ │
│ │ │ │ │ naţionale în │ │
│ │ │ │ │ domeniu │ 5 │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.6 Membru în academii, organizaţii│3.6.1 Academia Română│ │ 100 │
│ │ │asociaţii profesionale de prestigiu├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │naţionale şi internaţionale, │3.6.2 ASAS, AOSR şi │ │ │
│ │ │apartenenţă la organizaţii din │ academii de │ │ │
│ │ │domeniul educaţiei şi cercetării │ ramura │ │ 30 │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │3.6.3 Conducere │3.6.3.1 internaţionale│ 30 │
│ │ │ │ asociaţii ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ profesionale │3.6.3.2 naţionale │ 10 │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │3.6.4 Asociaţii │3.6.4.1 internaţionale│ 5 │
│ │ │ │ profesionale ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.6.4.2 naţionale │ 2 │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │3.6.5 Consilii şi │3.6.5.1 Conducere │ 15 │
│ │ │ │ organizaţii în ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ domeniul │3.6.5.2 Membru │ 10 │
│ │ │ │ educaţiei şi │ │ │
│ │ │ │ cercetării │ │ │
└───┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘


──────────
    Notă:
    *) La articolele ISI şi BDI pentru autor principal/prim autor/autor corespondent, punctajul rezultat din calcul se multiplică cu coeficient 2. Se admit maxim 2 articole în acelaşi volum/ediţie.
    **) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu exceptia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar. FI conform situaţiei curente de pe site-ul ISI Thompson Reuters.
──────────

    Notă: Indicatorii se referă la întreaga activitate a candidatului


    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)


    A = Σ k(1i) + Σ k(2i) + Σ k(3i)
         i i i


    unde:
    kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate

    3. Condiţii minimale


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categoria │
│crt.├──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │Condiţii Conferenţiar│ Condiţii CS II │Condiţii Profesor│Condiţii CS I │
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică/profesională (A1) │Minim 50 puncte │Fără restricţii │Minim 100 puncte │Fără restricţii │
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │Minim 130 puncte │Minim 180 puncte│Minim 260 puncte │Minim 360 puncte│
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea impactului activităţii (A3) │Minim 20 puncte │Minim 20 puncte │Minim 40 puncte │Minim 40 puncte │
├────┴──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │Minim 200 puncte │Minim 200 puncte│Minim 400 puncte │Minim 400 puncte│
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘                                 Preşedinte comisie,
                            Prof. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU


    ANEXA 15


      COMISIA CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR

          STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
              TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


    1. Structura activităţii candidatului


┌───┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr.│Domeniul │ │ │ │ Indicatori │
│crt│activităţilor │ │ │ Subcategorii │ (kpi) │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ │ │ 4 │ 5 │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┬──────────────┼───────────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică│Cărţi şi capitole în cărţi de │Cărţi/monografii/ │A1.1.1 │internaţionale│ 25 │
│ │şi profesională (A1) │specialitate în edituri │capitole ca autor; ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │recunoscute │ │A1.1.2 │naţionale │ 20 │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Material didactic/Lucrări didactice │Manuale didactice │A1.2.1 │ │ 10 │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ 2 │Activitatea de │Articole în reviste cotate şi în │ │A2.1 │ │(25+20 * factor impact)│
│ │cercetare (A2) │volumele unor manifestări │ │ │ │ / nr.de aut │
│ │ │ştiinţifice indexate ISI proceedings│ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Articole în reviste şi volumele unor│ │ │ │ │
│ │ │manifestări ştiinţifice indexate în │ │ │ │ │
│ │ │alte baze de date internaţionale │ │ │ │ │
│ │ │(BDI) │ │A2.2 │ │20 / nr.de autori │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Proprietate intelectuală, brevete de│ │A2.3.1 │internaţionale│35 / nr.de autori │
│ │ │invenţie, certificate ORDA │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │A2.3.2 │naţionale │25 / nr.de autori │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Granturi / proiecte câştigate prin │Director/ │A2.4.1.1│internaţionale│20 * ani de desfăşurare│
│ │ │competiţie │responsabil ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │A2.4.1.2│naţionale │10 * ani de desfăşurare│
│ │ │ ├───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │Membru în echipa │A2.4.2.1│internaţionale│4 * ani de desfăşurare │
│ │ │ │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │A2.4.2.2│naţionale │2 * ani de desfăşurare │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea şi │Citări în cărţi, reviste şi volume │ │A3.1.1 │cărţi, ISI │8 / nr aut art.citat │
│ │impactul activităţii │ale unor manifestări ştiinţifice │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │(A3) │ │ │A3.1.2 │BDI │4 / nr aut art.citat │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Prezentări invitate în plenul unor │Punctaj unic pentru│A3.2.1 │internaţionale│ 10 │
│ │ │manifestări ştiinţifice naţionale şi│fiecare activitate ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │internaţionale şi Profesor invitat │ │A3.2.2 │naţionale │ 5 │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Membru în colectivele de redacţie │Punctaj unic pentru│A3.3.1 │ISI │ 10 │
│ │ │sau comitete ştiinţifice al │fiecare activitate ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │revistelor, organizator de │ │A3.3.2 │BDI │ 6 │
│ │ │manifestări ştiinţifice, │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │internaţionale indexate ISI │ │A3.3.3 │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │ │internaţionale│ │
│ │ │ │ │ │neindexate │ 3 │
│ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Premii în domeniu │ │A3.4.1 │Academia │ │
│ │ │ │ │ │Română, ASTR, │ │
│ │ │ │ │ │academii de │ │
│ │ │ │ │ │ramura, premii│ │
│ │ │ │ │ │internaţionale│ 15 │
│ │ │ │ ├────────┼──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │A3.4.2 │premii │ │
│ │ │ │ │ │naţionale în │ │
│ │ │ │ │ │domeniu │ 5 │
└───┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────────────┘    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)

    A = Σ(i) k(1i) + Σ(i) k(2i) + Σ(i) k(3i)


    unde:
    k(pi) - Indice specific tipului şi categoriei de activitate

    3. Condiţii minimale (A(i))


┌───────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│Nr. crt. │Domeniul de activitate │Conferenţiar│ CS II │ Profesor │ CS I │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A1 │Activitatea didactică/profesională (A1) │ 50 │ Fără restricţii │ 100 │Fără restricţii │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A2 │Activitatea de cercetare (A2) │ 250 │ 300 │ 500 │ 600 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A3 │Recunoaşterea impactului activităţii (A3) │ 50 │ 50 │ 100 │ 100 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│TOTAL (A) │ │ 350 │ 350 │ 700 │ 700 │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│ Condiţii minimale obligatorii pe subcategorii │Conferenţiar│ CS II │ Profesor │ CS I │
├───────────────┬──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A1.1.1 - A1.1.2│Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate│2 cărţi / │2 cărţi/capitole │4 cărţi/capitole│4 cărţi/capitole │
│ │ │capitole │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A1.2.1-A1.2.2 │Material didactic / Lucrări didactice │ 1 │Fără restricţii │ 2 │Fără restricţii │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A2.1 │Articole în reviste cotate şi în volumele │ │ │ │ │
│ │unor manifestări ştiinţifice indexate ISI │ │ │ │ │
│ │proceedings │ 6 │ 6 │ 12 │ 12 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A2.4.1 │Granturi/proiecte câştigate prin │ │ │ │ │
│ │competiţie (Director/ responsabil) │ 1 │ 2 │ 2 │ 4 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A3.1.1 - A3.1.2│Număr de citări în cărţi, reviste şi │ │ │ │ │
│ │volume ale unor manifestări ştiinţifice │ │ │ │ │
│ │ISI sau BDI │ 10 │ 10 │ 20 │ 20 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │Factor de impact cumulat pentru publicaţii│ 3 │ 3 │ 6 │ 6 │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────┘


    Notă:
    # Comisia de concurs va aprecia îndeplinirea condiţiilor minimale obligatorii pe subcategorii privind calitatea şi relevanta acestora pentru postul în concurs
    # Bazele de date internaţionale (BDI) cu ISBN/ISSN luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu exceptia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
    # Nu se considera ca profesor invitat activităţile în cadrul programului ERASMUS
    # Se exclud autocitările
    # Factorul de impact pentru publicaţii de calculează prin însumarea factorilor de impact al revistelor cotate, pentru brevete se considera factor de impact echivalent 0.5 iar pentru volumele manifestărilor ISI se considera factorul de impact echivalent 0.25

                             Preşedinte de comisie,
                            Prof. dr. Nicolae TAPUS


    ANEXA 16

                  COMISIA INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT

               STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU
           CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
               ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


    1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului


┌───┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr.│Domeniul │ Tipul activităţilor │Categorii şi restricţii │ │ Indicatori unitari │
│crt│activităţilor │ │ │ Subcategorii │ (kpi) │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică│1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de │1.1.1 Cărţi/capitole ca │1.1.1.1 internaţionale│nr. pagini/(5*nr. autori)│
│ │şi profesională (A1) │specialitate │autor ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │1.1.1.2 naţionale (Ed.│nr. pagini/(10* nr. │
│ │ │ │ │Recunoscute CNCSIS); │autori) │
│ │ │ │ │Profesor minim 2 prim │ │
│ │ │ │ │autor; Conferenţiar │ │
│ │ │ │ │minim 1 prim autor │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi ca editor │1.1.2.1 internaţionale│nr. pagini/(10*nr. │
│ │ │ │ │ │editori) │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │1.1.2.2 naţionale │nr. pagini/(20*nr. │
│ │ │ │ │ │editori) │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.2 Material didactic / Lucrări │1.2.1. Manuale didactice/│ │ │
│ │ │didactice │monografii - Minim 2 ca │ │ │
│ │ │ │prim autor pentru │ │ │
│ │ │ │Profesor / CS I; │ │ │
│ │ │ │Minim 1 manual/monografie│ │ │
│ │ │ │ca prim autor pentru │ │nr. pagini/(20*nr. │
│ │ │ │Conferenţiar / CS II; │ │autori) │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de │ │ │
│ │ │ │laborator/aplicaţii; │ │ │
│ │ │ │Profesor-minim 2 - prim │ │ │
│ │ │ │autor; │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar - minim 2 - │ │nr. pagini/(25*nr. │
│ │ │ │coautor. │ │autori) │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.3 Coordonare de programe de │Director/Responsabil/ │ │ │
│ │ │studii, organizare şi coordonare │Preşedinte │ │ 15 │
│ │ │programe de formare continuă şi │ │ │ │
│ │ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.4 Dezvoltare de noi discipline │Titular │ │ 10 │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │1.5 Proiecte educaţionale (ERASMUS,│ │ │ │
│ │ │Leonardo etc.) │Director/ Responsabil │ │10 * (ani desfăşurare) │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2 │Activitatea de │2.1 Articole în Reviste cotate ISI │Minim 8 articole pentru │ │(30 + 10 * fact. impact)/│
│ │cercetare (A2) │Thomson Reuters şi în volume │Profesor / CS I din care │ │(nr.de autori) (Reviste) │
│ │ │indexate ISI Proceedings **) │2 în reviste │ │25/nr.de autori │
│ │ │ │ │ │(Proceedings) │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Minim 5 articole pentru │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar / CS II din │ │ │
│ │ │ │care 1 în revista │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.2 Articole în reviste şi volumele│Minim_8_ pentru profesor;│ │ │
│ │ │unor manifestări ştiinţifice │Minim_5_ pentru │ │ │
│ │ │indexate în alte baze de date │conferenţiar │ │15/nr.de autori │
│ │ │internaţionale *), **) │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.3 Articole în extenso în Reviste/│Se admit max. doua │ │6/nr. autori (Reviste) │
│ │ │Proceedings naţionale/ │articole la aceeaşi │ │4/nr autori (Proceedings)│
│ │ │internaţionale neindexate │ediţie │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.4 Proprietate intelectuală, │ │2.4.1 internaţionale│40/nr.de autori │
│ │ │brevete de invenţie şi inovaţie, │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │etc. │ │2.4.2 naţionale │20/nr.de autori │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.5 Granturi/proiecte câştigate │2.5.1 Director/ │2.5.1.1 internaţionale│20* val/(10 mii euro*nr. │
│ │ │prin competiţie │Responsabil - Minim 2D │ │ani) │
│ │ │ │sau 4R***) pentru ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Profesor / CS I ; Minim │2.5.1.2 naţionale │10* val/(10 mii euro*nr. │
│ │ │ │1D sau 2R***) pentru │ │ani) │
│ │ │ │Conferenţiar / CS II │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │2.5.2 Membru în echipa │2.5.2.1 internaţionale│4*nr.ani participare în │
│ │ │ │ │ │proiect │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │2.5.2.2 naţionale │2*nr.ani participare în │
│ │ │ │ │ │proiect │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │2.6 Coordonare/dezvoltare │ │ │ │
│ │ │laborator/centru cercetare (dacă │ │ │ │
│ │ │este şi didactic, punctajul se │ │ │ │
│ │ │cuantifica o singura data) │Responsabil │ │ 40 │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea şi │3.1 Citări în reviste ISI şi BDI │ │3.1.1 ISI │10/nr. autori articol │
│ │impactul activităţii │ │ │ │citat │
│ │(A3) │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.1.2 BDI │5/nr.autori articol citat│
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.2 Prezentări invitate în plenul │ │3.2.1 internaţionale│ 20 │
│ │ │unor manifestări ştiinţifice │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │naţionale şi internaţionale şi │ │ │ │
│ │ │Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)│ │3.2.2 naţionale │ 10 │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.3 Membru în colectivele de │ │3.3.1 ISI │ 10 │
│ │ │redacţie sau comitete ştiinţifice │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │al revistelor şi manifestărilor │ │3.3.2 BDI │ 8 │
│ │ │ştiinţifice, organizator de │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │manifestări ştiinţifice / Recenzent│ │3.3.3 naţionale şi │ │
│ │ │pentru reviste şi manifestări │ │ internaţionale│ │
│ │ │ştiinţifice naţionale şi │ │ neindexate │ 5 │
│ │ │internaţionale indexate ISI │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.4 Experienţa de management, │ │3.4.1 Conducere │5*ani desfăşurare │
│ │ │analiza şi evaluare în cercetare │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │şi/sau învăţământ │ │3.4.2 Membru │2*ani desfăşurare │
│ │ ├───────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┤
│ │ │Criterii opţionale │
│ │ ├───────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │3.5 Premii │ │3.5.1 Academia Română│ 30 │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.5.2 ASAS, AOSR, │ │
│ │ │ │ │ academii de │ │
│ │ │ │ │ ramura şi │ │
│ │ │ │ │ CNCSIS │ 15 │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.5.3 premii │ │
│ │ │ │ │ internaţionale│ 10 │
│ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.5.4 premii │ │
│ │ │ │ │ naţionale în │ │
│ │ │ │ │ domeniu │ 5 │
│ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │3.6 Membru în academii, organizaţii│3.6.1 Academia Română│ │ 100 │
│ │ │asociaţii profesionale de prestigiu├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │naţionale şi internaţionale, │3.6.2 ASAS, AOSR şi │ │ │
│ │ │apartenenţă la organizaţii din │ academii de │ │ │
│ │ │domeniul educaţiei şi cercetării │ ramura │ │ 20 │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │3.6.3 Conducere │3.6.3.1 internaţionale│ 30 │
│ │ │ │ asociaţii ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ profesionale │3.6.3.2 naţionale │ 10 │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │3.6.4 Asociaţii │3.6.4.1 internaţionale│ 5 │
│ │ │ │ profesionale ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │3.6.4.2 naţionale │ 3 │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │3.6.5 Organizaţii în │3.6.5.1 Conducere │ 10 │
│ │ │ │ domeniul ├───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ educaţiei şi │3.6.5.2 Membru │ 5 │
│ │ │ │ cercetării │ │ │
└───┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘


──────────
    Note:
    *) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu exceptia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar.
    **) De la ultima promovare (pentru cadre didactice) sau în ultimii 5 ani (pentru candidaţi din afara sistemului de învăţământ).
    ***) Se va lua în considerare, din bugetul total al proiectului, suma care revine instituţiei din partea căreia este Responsabil.
──────────


    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)


    A = Σ n(1i) k(1i) + Σ n(2i) k(2i) + Σ n(3i) k(3i)
         i i i


    unde:
    n(pi) - numărul de activităţi din categorie
    k(pi) - coeficient specific tipului şi categoriei de activitate


    3. Condiţii minimale (A(i))*)


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categoria │
│crt.├──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │Condiţii Conferenţiar│ Condiţii CS II │Condiţii Profesor│Condiţii CS I │
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică/profesională (A1)**)│Minim 80 puncte │ │Minim 130 puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │Minim 130 puncte │Minim 210 puncte│Minim 230 puncte │Minim 360 puncte│
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea impactului activităţii (A3) │Minim 40 puncte │Minim 40 puncte │Minim 70 puncte │Minim 70 puncte │
├────┴──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ 250 puncte │ 250 puncte│ 430 puncte │ 430 puncte│
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘


    unde:
    A(i) - suma activităţilor din categoria menţionată

    Notă:
    Funcţie de nivelul candidatului (cadru didactic, cercetare), coeficienţii A(i) pot avea diverse valori, inclusiv zero.
    Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare minimale componentele de performanţă ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3)

    A: Un articol în extenso în reviste cotate ISI Th. R se poate echivala cu două articole publicate în rezumat în reviste cotate ISI


                               Preşedinte comisie
                            Prof. dr. Anca PURCAREA


    ANEXA 17


              COMISIA INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ

               STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU
           CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
               ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    Se consideră trei criterii principale de evaluare, corespunzătoare următoarelor categorii de activităţi:
      1. Activitate de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare (acronim CDI)
      2. Activitate didactică (acronim DID)
      3. Recunoaştere şi impactul activităţii (acronim RIA)
    Aspectele specifice ce sunt evidenţiate pentru fiecare tip de activitate sunt sintetizate în Tabelul 1.

    Tabelul 1. Criterii de evaluare şi obiective asociate

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Activitate de cercetare │Activitate didactică şi │Recunoaştere şi impactul│
│ştiinţifică, dezvoltare │profesională (DID) │ activităţii (RIA) │
│tehnologică şi inovare │ │ │
│ (CDI) │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ ● Vizibilitate, calitate│● Dezvoltare/modernizare │● Atragere resurse │
│ şi recunoaştere │ infrastructură │financiare prin granturi│
│ internaţională a │ educaţională │şi contracte │
│ rezultatelor CDI │ │ │
│ ● Dezvoltare soluţii │● Dezvoltare şi │● Director sau │
│ tehnice şi produse │ modernizare discipline │responsabil partener │
│ originale, cu impact │ generale şi de │granturi şi contracte │
│ socio-economic │ specialitate │ │
│ ● Diseminarea │● Dezvoltare de institute│● Membru în echipa de │
│ rezultatelor │ centre, laboratoare de │cercetare grant/contract│
│ cercetării-dezvoltării│ cercetare │ │
│ -inovării │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    Pentru cadrele didactice din învăţământul superior vor fi utilizate standarde minimale corespunzătoare celor trei criterii, CDI, DID şi RIA, iar pentru acordarea gradelor profesionale în domeniul cercetării-dezvoltării vor fi utilizate criteriile CDI şi RIA.

    Indicatori de evaluare pentru standarde minimale

    Tabelul 2. Indicatori specifici pentru domeniul Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică


┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Criteriul CDI │ Criteriul DID │ Criteriul RIA │
├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ Indicatori cu contribuţie principală (obligatorie) în criteriu │
├─────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┬───────┤
│Rezultate şi comunicări │ │Manuale - suport curs, format│ │Management proiecte │ │
│publicate ca articole │ │tipărit sau format electronic│ │a) Director grant │ │
│ştiinţifice (CDI-ART) │min 60%│ (DID-MSC) │min 60%│naţional sau │ │
│ │ │ │ │internaţional, sau │ │
│ │ │ │ │responsabil partener în│ │
│ │ │ │ │consorţiu (RIA-GRA) │ │
│ │ │ │ │b) Director contracte │ │
│ │ │ │ │cu beneficiari din │ │
│ │ │ │ │mediul economic │ │
│ │ │ │ │(RIA-CTR) │min 60%│
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┴───────┴───────────────────────┴───────┤
│ Indicatori cu contribuţie complementară în criteriu │
├─────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┬───────┤
│a) Brevete de invenţie │ │a) Laboratoare / standuri │ │Activitate de cercetare│ │
│(CDI- BRV) │ │pentru activităţi didactice │ │- dezvoltare - inovare │ │
│b) Produse, tehnologii şi│ │(DID-LAB) │ │în cadrul granturilor /│ │
│servicii inovative │ │b) Platforme informatice │ │proiectelor │ │
│(CDI-PTS) │ │educaţionale (DID -PIE) │ │ │ │
│c) Monografii de │ │ │ │ │ │
│specialitate (CDI-MON) │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┴───────┴───────────────────────┴───────┘


    Principii de evaluare cantitativă a criteriilor şi de stabilire a standardelor minimale

    Evaluarea criteriilor cu indicatorii din Tabelul 2 ţine cont de următoarele principii:
    ● Punctajul corespunzător unui criteriu se constituie din suma punctajelor aferente indicatorilor principali şi complementari ai criteriului
    ● Din valoarea punctajului unui criteriu, minim 60% trebuie să provină din indicatorii principali. Punctajul corespunzător standardului minimal pentru criteriu poate fi realizat integral cu indicatorii principali
    ● Din valoarea punctajului unui criteriu, maxim 40% poate să provină din indicatorii complementari. Punctajul corespunzător standardului minimal pentru criteriu NU poate fi realizat integral cu indicatorii complementari
    Pentru ocuparea prin concurs a poziţiilor în învăţământul superior sau în cercetare-dezvoltare, instituţiile pot adopta şi alţi indicatori de evaluare (principali sau complementari). Standardele minimale stabilite prin prezenta metodologie reprezintă criteriu de eligibilitate pentru participarea la concursurile pentru ocuparea poziţiilor în învăţământul superior sau în cercetare-dezvoltare, respectiv pentru validarea rezultatului concursului de către CNATDCU.

    Tabelul 3. Standarde minimale pentru domeniile ştiinţifice "Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică"


┌─────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Crit.│ Profesor universitar │Cercetător Ştiinţific gr. I│Conferenţiar universitar │Cercetător Ştiinţific gr. II│
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤
│CDI │Minim 10 puncte, din care │Minim 10 puncte, din care │Minim 5 puncte, din care │Minim 5 puncte, din care │
│ │minim 6 puncte CDI-ART │minim 6 puncte din CDI-ART │minim 3 puncte din CDI-ART│minim 3 puncte din CDI-ART │
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤
│DID │Minim 10 puncte, din care │Nu se aplică │Minim 5 puncte, din care │Nu se aplică │
│ │minim 6 puncte din DID-MSC│ │minim 3 puncte din DID-MSC│ │
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤
│RIA │Minim 10 puncte │Minim 10 puncte │Minim 5 puncte │Minim 5 puncte │
└─────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┘


    Criteriul CDI


┌────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Indicatori CDI │ Descriere │ Punctaj │ Observaţii │
├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CDI-ART │Articole ştiinţifice │ 1 articol = │● Factorul de impact corectat FI*) ia în considerare articolele │
│(min. 60% din │publicate în reviste │FI*)(articol) + Σ FI*)(citare) │în publicaţii indexate BDI sau indexate ISI (fără factor de │
│punctaj standard│de specialitate cotate│FI*) ≡ 0.1 + Factor Impact │impact) prin valoarea de prag 0.1 │
│minimal) │ISI, sau în reviste/ │ │● Se pot lua în considerare articolele cu FI*)(articol) = 0 dar │
│ │volume indexate ISI │ │cu Σ FI*)(citare) > 0 │
│ │sau BDI │ │● Se exclud autocitările │
├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┤● Monografiile naţionale trebuie să fie incluse în depozitul │
│CDI-BRV │Brevete de invenţie │1 brevet de invenţie │legal al Bibliotecii Naţionale │
│ │ │internaţional = 3 puncte │ │
│ │ │1 brevet de invenţie naţional │ │
│ │ │= 1 punct │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┤ │
│CDI-MON │Monografii de │1 punct = 10 pagini contribuţie│ │
│ │specialitate sau │monografie în editură de │ │
│ │capitole în monografii│prestigiu din străinătate*) │ │
│ │de specialitate │1 punct = 50 pagini contribuţie│ │
│ │ │editură naţională │ │
└────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) edituri de prestigiu din străinătate: Elsevier, Springer, John Wiley & Sons, McGraw-Hill, CRC Press, Francis & Taylor, Oxford University Press, Cambrige University Press, Academic Press, Kluwer Academic Publishers
──────────

    Criteriul DID


┌────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Indicatori DID │ Descriere │ Punctaj │ Observaţii │
├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DID-MSC │Manuale suport curs, │1 punct = 50 pagini │● Candidatul trebuie să fie autor principal (autor unic sau │
│(min. 60% din │format tipărit sau │ │primul autor) al manualului. Pentru formatul electronic │
│punctaj minimal)│format electronic │ │calitatea de autor principal este certificată de conducerea │
├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┤departamentului │
│DID-LAB │Standuri/laboratoare │1 punct = 1 lucrare de │● Pentru standurile sau laboratoarele didactice, calitatea de │
│ │pentru activităţi │laborator cu infrastructură │dezvoltător este certificată de conducerea departamentului │
│ │didactice realizate │realizată/dezvoltată de │ │
│ │sau dezvoltate de │candidat │ │
│ │candidat, cu lucrări │ │ │
│ │de laborator elaborate│ │ │
│ │de candidat şi incluse│ │ │
│ │în îndrumător │ │ │
│ │laborator format │ │ │
│ │tipărit sau format │ │ │
│ │electronic │ │ │
└────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Criteriul RIA


┌────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Indicatori RIA │ Descriere │ Punctaj │ Observaţii │
├────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuţie principală (minim 60%) în calitate de director grant/proiect │
├────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RIA-GRA │Director sau │1 punct = 10000 EUR │● Calitatea de director sau responsabil partener este │
│ │responsabil partener │ │certificată de reprezentantul legal al instituţiei în cadrul │
│ │grant internaţional │ │căreia a fost derulat grantul sau contractul │
│ ├──────────────────────┼───────────────────────────────┤● Sunt luate în considerare sumele încasate exclusiv de │
│ │Director sau │1 punct = 50000 RON │instituţia în care a fost derulat grantul (la proiectele tip │
│ │responsabil partener │ │consorţiu se consideră suma alocată instituţiei) │
│ │grant naţional │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┤ │
│RIA-CTR │Director contract cu │1 punct = 2000 EUR │ │
│ │beneficiar din mediul │ │ │
│ │economic internaţional│ │ │
│ ├──────────────────────┼───────────────────────────────┤ │
│ │Director contract cu │ │ │
│ │beneficiar din mediul │ │ │
│ │economic naţional │1 punct = 10000 RON │ │
├────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuţie complementară în calitate de membru echipă cercetare grant/proiect │
│ ● Calitatea de membru echipă proiect se certifică de instituţia care a derulat proiectul, cu condiţia ca membrul în echipa de proiect │
│ să încaseze manoperă │
│ ● Punctajul pentru sumele prevăzute la RIA-GRA şi RIA-CTR este de 0.25 puncte pentru membru în echipă, în loc de 1 punct pentru │
│ director / responsabil partener │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                          Preşedinte comisie:
                     Prof. dr. ing. Tudor Prisecaru    ANEXA 18


                           COMISIA INGINERIA MEDIULUI

          STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
          TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR
                      PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


    1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului


┌───┬─────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr.│Domeniul │ Tipul activităţilor │Categorii şi restricţii │ │ Indicatori │
│crt│activităţilor │ │ │ Subcategorii │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼─────────────────────┼───┬───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică│1.1│Cărţi/Capitole în cărţi de │Profesor: minimum 4 │internaţionale │ 40 puncte/100 pagini│
│ │şi profesională (A1) │ │specialitate/Monografii │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │(cu ISBN) │Conferenţiar: minimum 2 │naţionale │ 20 puncte/100 pagini│
│ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ │ │1.2│Manuale/Suport didactic: │Inclusiv cele publicate │ │
│ │ │ │lucrări didactice, │pe plan intern, în formă │ │
│ │ │ │îndrumare de laborator, │tipărită, fără ISBN sau │ │
│ │ │ │proiectare etc. (în acord │în format electronic, │ │
│ │ │ │cu structura postului) │on-line, cu menţionarea │ │
│ │ │ │ │adresei WEB la care pot │ │
│ │ │ │ │fi accesate │ 10 puncte/100 pagini│
├───┼─────────────────────┼───┼───────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Activitatea de │2.1│Articole în extenso în │ │Profesor / CSI: │
│ │cercetare (A2) │ │reviste cotate ISI Thomson │ │ n │
│ │ │ │Reuters │ │ ┌───┐ │
│ │ │ │ │ │ 40 X │ │ FI ≥ 400 cu n ≥ 11 │
│ │ │ │ │ │ └───┘ │
│ │ │ │ │ │ I │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼───────────────────────────┼────────────────┬─────────┤ Conferenţiar / CSII: │
│ │ │2.2│Brevete de invenţie │internaţional(1)│FI(equiv)│ │
│ │ │ │ │ │ = 5,0 │ n │
│ │ │ │ ├────────────────┼─────────┤ ┌───┐ │
│ │ │ │ │naţional(2) │FI(equiv)│ 40 X │ │ FI ≥ 250 cu n ≥ 6 │
│ │ │ │ │ │ = 0,5 │ └───┘ │
│ │ │ │ │ │ │ I │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FI - factorul de impact al articolului la momentul │
│ │ │ │ │ │ │ publicării lucrării (conform JCRs)/ brevetului;│
│ │ │ │ │ │ │n - numărul de lucrări (minimum 60% articole ISI) │
│ │ ├───┼───────────────────────────┼────────────────┴─────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │2.3│Articole în reviste şi │Profesor/CSI: minimum 16│ │
│ │ │ │volumele unor manifestări │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice, indexate în │Conferenţiar/ │ │
│ │ │ │baze de date │CSII: minimum 8 │ │
│ │ │ │internaţionale(3) │ │ │
│ │ │ │ISI proceedings │ │ 5 puncte/lucrare│
│ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │ │2.4│Granturi/proiecte câştigate│Director/ responsabil: │Internaţionale │ 15 puncte/5000 euro│
│ │ │ │prin competiţie │Profesor / CSI - minimum 2├──────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │(granturi/proiecte/ │Naţionale │ 10 puncte/5000 euro│
│ │ │ │ │contracte) │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Conferenţiar / CS II - │(Sume din granturi de cercetare/proiecte de │
│ │ │ │ │minimum 1 (grant/ proiect/│cercetare/contracte de cercetare, câştigate prin │
│ │ │ │ │contract) │competiţie naţională sau internaţională, fiecare cu │
│ │ │ │ │ │valori mai mari de 5000 euro la data contractării, │
│ │ │ │ │ │ca director sau responsabil de proiect (în │
│ │ │ │ │ │consorţiu) sau ca director de contracte cu agenţi │
│ │ │ │ │ │economici) │
├───┼─────────────────────┼───┼───────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea şi │3.1│Citări în reviste ISI │Profesor / CSI: - minimum │ │
│ │impactul activităţii │ │Thomson Reuters │40 citări │ │
│ │(A3) │ │ │Conferenţiar / CS2: - │ │
│ │ │ │ │minimum 20 citări │ 3 puncte/citare(4)│
└───┴─────────────────────┴───┴───────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    (1) brevet obţinut prin European Patent Office; brevete SUA, Canada, Coreea de Sud, Australia, Japonia, Noua Zeelandă
    (2) se includ şi brevetele care nu se încadrează în (1)
    (3) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Thomson Reuters Master Journal List, Google Scholar.
    (4) în Web of Science, Autocitare: citarea de către un autor a propriei sale lucrări (nu constituie autocitare - citarea de către un coautor al lucrării în discuţie - la care candidatul este autor). Analiza se realizează pe baza informaţiilor din Web of Science: CNATDCU şi MECTS vor acorda sprijinul şi logistica necesare pentru documentare.
──────────

    2. Condiţii minimale (A(i))(5)


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categoria │
│crt.├──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │Condiţii Conferenţiar│ Condiţii CS II │Condiţii Profesor│Condiţii CS I │
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică/profesională (A1)(6)│Minim 120 puncte │ │Minim 210 puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │Minim 350 puncte │Minim 350 puncte │Minim 500 puncte │Minim 500 puncte │
├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea impactului activităţii (A3) │Minim 60 puncte │Minim 60 puncte │Minim 120 puncte │Minim 1200 puncte │
├────┴──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ TOTAL │Minim 550 puncte │Minim 550 puncte │Minim 830 puncte │Minim 830 puncte │
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴───────────────────┘

___________
    (5) Standardele iau în considerare întreaga activitate a candidatului
    (6) Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare, ca standarde minimale, componentele de performanţă ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3). Criteriul (A1) este opţional şi poate fi luat în calcul la realizarea punctajului minim, cu condiţia respectării limitelor minime impuse pentru (A2) şi (A3).
──────────


                              Preşedinte comisie,
                     Prof. univ. dr. ing. Maria Gavrilescu


    ANEXA 19


                         COMISIA BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE

          STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
              TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A
                 GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    Standardele minimale validate prin O.M. nr. 4478/23 iunie 2011 se propun a fi modificate, prin luarea în considerare a operei omnia a candidaţilor, printr-o cuantificare mai complexă, dar mai uşor de realizat şi prin implicarea responsabilă a membrilor comisiilor de concurs în procesul de apreciere.

    A. Condiţii preliminare obligatorii
    1. calificarea profesională: licenţă, masterat, specializare postuniversitară sau "postdoc" în domeniul postului sau al unuia echivalent;
    2. calificarea ştiinţifică: titlul de Doctor (sau/şi Abilitare) în specialitatea disciplinei postului sau foarte înrudită cu aceasta;
    3. coordonare proiecte de cercetare:
    - pentru Conferenţiar (CS II): minimum un grant naţional în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul parteneriatelor) sau unul internaţional (în calitate de responsabil naţional);
    - pentru Profesor (CS I; Abilitare): minimum două granturi naţionale în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul parteneriatelor) sau unul naţional (în calitate de director) şi unul internaţional (în calitate de responsabil naţional).

    B. Criterii şi standarde minimale
    Se propun următoarele 3 criterii calitative şi cantitative:

    - C.1. Evaluarea activităţii de cercetare
    Cuantificarea activităţii ştiinţifice se va face în funcţie de prestigiul publicaţiei (factorul AIS-Article Influence Score, respectiv de editura în care a fost publicată cartea sau volumul), de contribuţia persoanei (autor principal sau contributor) şi de impactul (vizibilitatea) lucrării în comunitatea specialiştilor în domeniu (citări pe site-urile Google Scholar sau/şi Web of Knowledge).

    Tabel 1 Parametrii luaţi în calcul şi modul lor de cuantificare


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Nr.│ │ │
│crt.│ Parametrul │ Mod de calcul │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1. │Articole în reviste cotate ISI, ca autor principal*) │conform formulei (1)│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2. │Articole în reviste cotate ISI, ca şi contributor **) │conform formulei (2)│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 3. │Articole în reviste indexate BDI***), ca autor principal │ 1 x (5 x N) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 4. │Articole în reviste indexate BDI***), ca şi contributor │ 0,7 x (5 x N) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 5. │Articole în alte reviste, ca autor principal │ 1 x N │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 6. │Articole în alte reviste, ca şi contributor │ 0,5 x N │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 7. │Cărţi în edituri internaţionale de prestigiu ****) │ 100 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 8. │Cărţi în alte edituri internaţionale │ 70 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 9. │Cărţi în Editura Academiei Române │ 60 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 10.│Cărţi în Editurile Universităţilor din Consorţiu │ 50 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 11.│Cărţi în alte edituri din ţară │ 30 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 12.│Capitole în cărţi/volume, în edituri internaţionale │ 20 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 13.│Capitole în cărţi/volume, în edituri naţionale │ 10 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 14.│Editor/redactor/coordonator cărţi în edituri internaţionale│ 30 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 15.│Editor/redactor/coordonator cărţi în edituri naţionale │ 10 : n │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    Formula (1): 1 x [10+(5 x AI(1))+c(1)] + 1 x [10+(5 x AI(2))+c(2)] +...

    Formula (2): 0,7 x [10+(5 x AI(1))+c(1)] + 0,7 x [10+(5 x AI(2))+c(2)] +...

    AI(1), AI(2) ... factorul AIS (Article Influence Score), conform http://eigenfactor.org, în momentul întocmirii dosarului. În categoria articolelor ISI se includ şi brevetele omologate, considerându-se AI=1,00 şi calculul în funcţie de poziţia autorului (conform formulei 1 sau 2) pentru fiecare brevet.
    c(1), c(2) .... numărul de citări pentru articolul 1, 2...., preluat de pe Web of Knowledge, Google Scholar, Scopus, în momentul întocmirii dosarului, cu specificarea sursei utilizate. Candidaţii pot prezenta xerocopii şi după alte citări, dacă acestea nu apar pe site-urile menţionate, cu condiţia ca revistele sau cărţile în care au fost citaţi să se încadreze în exigenţele impuse de punctele 1-4, 7-10, respectiv 12-13 din tabel 1. Nu se iau în considerare autocitările! În cazul cărţilor/capitolelor se iau în calcul doar cele care au minimum 3 citări la nivel internaţional sau/şi naţional. În categoria "cărţi" nu se includ şi broşurile de popularizare.
    N - numărul total de articole din categoria respectivă (fără rezumate/abstract, recenzii, comemorări, note!),
    n - numărul de autori (ed., red., coord., în cazul cărţilor/capitolelor editate/elaborate),

──────────
    *) prin autor principal se înţelege prim-autor, autor corespondent, ultim autor;
    **) prin contributor se înţelege orice poziţie, cu excepţia celor menţionate la autor principal;
    ***) ca şi BDI sunt considerate cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional, cum ar fi (nelimitativ!): Scopus(Elsevier), CAB, ProQuest, EBSCO, CSA/Biological Sciences, Index Copernicus, SpringerLink, ş.a.
    ****) editurile internaţionale de prestigiu sunt: editurile Universităţilor din "Top 500", plus (nelimitativ) Springer Verlag, Blackwell, London Academic Press, NY: Chapman & Hall, Kluwer Academic Press, Elsevier, Washington: Naţional Academy Press, Smithsonian Institution Press, Kew Royal Botanic Gardens, Masson Paris, Sinauer, etc.
──────────


    Tabel 2 Standarde minimale*)
──────────
    *) punctaj total rezultat pe baza calculului indicatorilor din tabel 1.
──────────

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│ Parametrul │Conferenţiar│ Profesor │
│ │ (CS II) │ (CS I; │
│ │ │Abilitare)│
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ Σ(1-2) (recunoaştere internaţională) │ 70 │ 120 │
│ │ (100) │ (150) │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ Σ(1-15) (performanţa totală) │ 200 │ 320 │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘


    - C.2. Contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu

    Se evaluează pe baza a maximum 10 lucrări (inclusiv brevete), depuse de candidat şi considerate de acesta ca reprezentative pentru activitatea sa.
    Fiecare membru al comisiei va evalua, calitativ, contribuţiile aduse de candidat, ţinând cont de valoarea ştiinţifică a lucrărilor, de originalitatea şi noutatea lor în domeniu, precum şi de impactul naţional şi internaţional, acordând şi un punctaj de la 1 la 30.
    Criteriul este considerat ca îndeplinit dacă media este de minimum 20 puncte.

    - C.3. Evaluarea activităţii didactice
    Această apreciere se face conform Legii, în funcţie de provenienţa candidaţilor, fie prin evaluarea complexă realizată de conducerea departamentului (în cazul candidaţilor proveniţi din învăţământul superior), fie pe baza prelegerii susţinută de candidaţii proveniţi din cercetare sau din producţie.
    Calificativul minim necesar este bine.


                              Preşedinte Comisie,
                            Prof. dr. Vasile CRISTEA


    ANEXA 20

                                COMISIA MEDICINĂ

          STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
          TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR
                      PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului │
├────┬───────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┤
│Nr. │ Activitatea │ Tipul activităţilor │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │Indicatori│
│crt.│ │ │ │ │ K(pi) │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ 1│Didactica şi │1.1 cărţi şi capitole în cărţi de │1 capitol în tratat internaţional ≡ 1 carte│ │ │
│ │profesionala │specialitate (cu ISBN) - │naţională │ │ │
│ │ │autor/coautor │ │ │ │
│ │ │ │1 carte internaţional ≡ 3 cărţi naţionale │Internaţional │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │conferenţiar - 1 carte de specialitate sau │ │ │
│ │ │ │cel puţin 3 capitole într-un tratat │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesor - 2 cărţi (din care una ca prim │ │ │
│ │ │ │autor sau autor unic) sau 6 capitole în │ │ │
│ │ │ │tratate, de la ultima promovare │Naţional │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │1.2 cărţi şi capitole în cărţi de │ │internaţionale │ │
│ │ │specialitate (cu ISBN) - │ ├────────────────┼──────────┤
│ │ │coordonator │ │naţionale │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ 2│Cercetare │2.1. articole în extenso în │Profesor - minim 6 articole │ │ │
│ │ │reviste cotate ISI Thomson Reuters│Conferenţiar-minim 3 articole │ │ │
│ │ │(articole în reviste cu factor de │ │ │ │
│ │ │impact) în calitate de autor │ │ │ │
│ │ │principal, de la ultima promovare │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │2.2. articole în extenso în │Profesor - minim 25 articole, din care 5 de│1 articol ISI cu│ │
│ │ │reviste şi volumele unor │la ultima promovare │I.F.< 1 = 3 │ │
│ │ │manifestări ştiinţifice indexate │ │articole în │ │
│ │ │ISI sau în alte BDI │ │reviste indexate│ │
│ │ │ │ │BDI dar nu şi │ │
│ │ │ │ │invers │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar - minim 15 articole din care │1 articol ISI cu│ │
│ │ │ │3 de la ultima promovare │I.F. ≥1 = 5 │ │
│ │ │ │ │articole în │ │
│ │ │ │ │reviste indexate│ │
│ │ │ │ │BDI dar nu şi │ │
│ │ │ │ │invers │ │
│ │ │ │ │(I.F.= impact │ │
│ │ │ │ │factor) │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │2.3 granturi /proiecte câştigate │Profesor - minim 3 granturi/proiecte, din │ │ │
│ │ │prin competitive (director/ │care 1 ca director de proiect │ │ │
│ │ │responsabil proiect) │ │ │ │
│ │ │ │Conferenţiar - minim 2 granturi/proiecte, │ │ │
│ │ │ │din care 1 ca responsabil de proiect │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │2.4. articole publicate în │Profesor - minim 8 articole din care 3 în │ │ │
│ │ │rezumat în reviste şi volumele │ultimii 5 ani │ │ │
│ │ │unor manifestări ştiinţifice cu │ │ │ │
│ │ │ISBN sau ISSN, │Conferenţiar - minim 3 articole din care 1 │ │ │
│ │ │ │în ultimii 5 ani │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │2.5 proiecte educaţionale şi de │director/responsabil/membru │ │ │
│ │ │formare continuă │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ 3│Recunoaşterea │3.1 Premii │ │ │ │
│ │şi impactul ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │activităţii │3.2 citări în reviste ISI şi BDI │0,05 pct/citare │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │3.3. prezentări invitate în plenul│ │ │ │
│ │ │unor manifestări ştiinţifice │ │ │ │
│ │ │naţionale şi internaţionale │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │3.4.profesor invitat (exclusive │ │ │ │
│ │ │ERASMUS) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │3.5.membru în colectivele de │ │ │ │
│ │ │redacţie sau comitete ştiinţifice,│ │ │ │
│ │ │organizator de manifestări │ │ │ │
│ │ │ştiinţifice │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │3.6.recenzor pentru reviste şi │ │ │ │
│ │ │manifestări ştiinţifice naţionale │ │ │ │
│ │ │şi internaţionale indexate ISI/BDI│ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │3.7.membru comisii de doctorat │ │ │ │
│ │ │(exclusiv preşedinte) şi abilitare│ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │3.8.experienţa de management în │ │ │ │
│ │ │cercetare şi/sau învăţământ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────&#