Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 2 octombrie 2023  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 2 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 920 bis din 12 octombrie 2023
──────────
    Conţinute de ORDINUL nr. 159 din 2 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 920 din 12 octombrie 2023.
──────────
    ANEXA 1

     (Anexa nr. 1 la Normele metodologice)
                                    CADRUL SPECIFIC
                   privind operaţiunile supuse controlului financiar
                   preventiv propriu în Ministerul Afacerilor Interne
    A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ŞI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

┌────┬─────┬─────────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│Operaţiuni │ │ │
│Nr. │din │supuse │ │Documente │
│crt.│OMFP │controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │financiar │ │ │
│ │923/ │preventiv │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- nota │
│ │ │ │ │justificativă │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │deschiderea │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │creditelor │
│ │ │ │(18); │bugetare; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- nota de │
│ │ │ │(23); │fundamentare/ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │situaţia │
│ │ │ │(34); │privind │
│ │ │ │- Legea nr. 1/2011 │obligaţiile de│
│ │ │ │(37); │plată scadente│
│ │ │ │- Legea nr. 149/2018 │în perioadă, │
│ │ │ │(53); │conform │
│ │ │ │- Legea nr. 307/2018 │prevederilor │
│ │ │ │(55); │legale în │
│ │ │ │- Legea nr. 20/2020 │vigoare; │
│ │ │ │(59); │- situaţia │
│ │ │ │- legile bugetare │disponibilului│
│ │ │ │anuale; │la sfârşitul │
│ │ │ │- Ordonanţa │lunii │
│ │ │ │Guvernului nr. 105/ │precedente; │
│ │ │ │1999 (72); │- solicitările│
│ │ │ │- Ordonanţa │ordonatorilor │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │principali, │
│ │ │ │1999 (73); │secundari şi/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │sau terţiari, │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │după caz, │
│ │ │ │nr. 1/2014 (89); │pentru │
│ │ │Cerere pentru│- Ordonanţa │repartizarea │
│1. │A1 │deschiderea │Guvernului nr. 27/ │de credite │
│ │ │de credite │2014 (90); │bugetare; │
│ │ │bugetare │- Hotărârea │- situaţia │
│ │ │ │Guvernului nr. 584/ │creditelor │
│ │ │ │2005 (139); │bugetare │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│deschise şi │
│ │ │ │delegat pentru buget │neutilizate; │
│ │ │ │nr. 501/2013 (178); │- bugetul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- fişele cu │
│ │ │ │delegat pentru buget │specimenele de│
│ │ │ │nr. 720/2014 (181); │semnături │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│pentru │
│ │ │ │administraţiei şi │persoanele │
│ │ │ │internelor nr. 1385/ │abilitate să │
│ │ │ │2006 (197); │semneze │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cererile │
│ │ │ │administraţiei şi │pentru │
│ │ │ │internelor nr. 291/ │deschiderea de│
│ │ │ │2011 (205); │credite │
│ │ │ │- Ordinul │bugetare; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- alte │
│ │ │ │ministrul afacerilor │documente │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │specifice din │
│ │ │ │(279); │care rezultă │
│ │ │ │- aprobări ale │obligaţii de │
│ │ │ │Guvernului privind │plată scadente│
│ │ │ │limitele lunare de │în perioada │
│ │ │ │cheltuieli. │pentru care se│
│ │ │ │ │solicită │
│ │ │ │ │deschiderea de│
│ │ │ │ │credite │
│ │ │ │ │bugetare. │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- solicitările│
│ │ │ │ │ordonatorilor │
│ │ │ │ │principali, │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │secundari şi/ │
│ │ │ │(18); │sau terţiari, │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │după caz, │
│ │ │ │(23); │pentru │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │repartizarea │
│ │ │ │(34); │de credite │
│ │ │ │- Legea nr. 1/2011 │bugetare; │
│ │ │ │(37); │- │
│ │ │ │- legile bugetare │fundamentarea │
│ │ │ │anuale; │sumelor │
│ │ │ │- Ordonanţa │înscrise în │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │dispoziţiile │
│ │ │ │1999 (73); │bugetare │
│ │ │ │- Ordonanţa │privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 27/ │repartizarea │
│ │ │ │2014 (90); │creditelor │
│ │ │ │- Hotărârea │bugetare, │
│ │ │ │Guvernului nr. 584/ │pentru bugetul│
│ │ │ │2005 (139); │propriu şi │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│bugetele │
│ │ │Dispoziţie │delegat pentru buget │ordonatorilor │
│ │ │bugetară │nr. 501/2013 (178); │secundari, │
│ │ │privind │- Ordinul ministrului│respectiv │
│ │ │repartizarea │finanţelor publice │terţiari de │
│ │ │creditelor │nr. 2005/2013 (179); │credite; │
│2. │A2 │bugetare sau │- Ordinul ministrului│- cererea │
│ │ │borderoul │finanţelor publice │pentru │
│ │ │centralizator│nr. 2011/2013 (180); │deschiderea de│
│ │ │al │- Ordinul ministrului│credite │
│ │ │dispoziţiilor│administraţiei şi │bugetare; │
│ │ │bugetare │internelor nr. 1385/ │- bugetul; │
│ │ │ │2006 (197); │- fişele cu │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│specimenele de│
│ │ │ │administraţiei şi │semnături │
│ │ │ │internelor nr. 291/ │pentru │
│ │ │ │2011 (205); │persoanele │
│ │ │ │- Ordinul │abilitate să │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│semneze │
│ │ │ │ministrul afacerilor │dispoziţiile │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │bugetare │
│ │ │ │(279); │privind │
│ │ │ │- acte de │repartizarea │
│ │ │ │reglementare │creditelor │
│ │ │ │specifice activităţii│bugetare; │
│ │ │ │ordonatorilor de │- alte │
│ │ │ │credite, angajamente │documente │
│ │ │ │juridice generatoare │specifice din │
│ │ │ │de obligaţii de plată│care rezultă │
│ │ │ │pe seama creditelor │obligaţii de │
│ │ │ │bugetare. │plată scadente│
│ │ │ │ │în perioada │
│ │ │ │ │pentru care se│
│ │ │ │ │face │
│ │ │ │ │repartizarea. │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │- nota de │
│ │ │Document │(34); │fundamentare a│
│ │ │pentru │- legile bugetare │propunerilor │
│ │ │modificarea │anuale; │pentru │
│3. │A3 │repartizării │- Ordonanţa │modificarea │
│ │ │pe trimestre │Guvernului nr. 119/ │repartizării │
│ │ │a creditelor │1999 (73); │pe trimestre a│
│ │ │bugetare │- Ordinul │creditelor │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│bugetare; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- bugetul. │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- nota de │
│ │ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │efectuarea │
│ │ │ │ │virărilor de │
│ │ │ │ │credite; │
│ │ │ │ │- nota-Raport │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │privind │
│ │ │ │(23); │actualizarea │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │Programului │
│ │ │ │(34); │anual de │
│ │ │ │- legile bugetare │investiţii, │
│ │ │Document │anuale; │după caz; │
│ │ │pentru │- Ordonanţa │- nota-Raport │
│4. │A4 │efectuarea │Guvernului nr. 119/ │privind │
│ │ │virărilor de │1999 (73); │actualizarea │
│ │ │credite │- Ordinul │fiselor │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│obiectivelor/ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │acţiunilor de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │investiţii │
│ │ │ │(279). │cuprinse in │
│ │ │ │ │anexa la │
│ │ │ │ │bugetul MAI │
│ │ │ │ │aprobat prin │
│ │ │ │ │legile │
│ │ │ │ │bugetare │
│ │ │ │ │anuale, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- bugetul. │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- nota de │
│ │ │ │ │fundamentare a│
│ │ │ │ │propunerii │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │retragerea │
│ │ │ │(23) ; │creditelor │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │bugetare; │
│ │ │ │(34); │- bugetul; │
│ │ │ │- legile bugetare │- situaţia │
│ │ │ │anuale; │disponibilului│
│ │ │ │- Ordonanţa │de credite │
│ │ │Dispoziţia │Guvernului nr. 119/ │bugetare │
│ │ │bugetară │1999 (73); │deschise, la │
│ │ │privind │- Ordinul ministrului│data │
│5. │A5 │retragerea │delegat pentru buget │solicitării │
│ │ │creditelor │nr. 501/2013 (178); │vizei; │
│ │ │bugetare │- Ordinul ministrului│- fişele cu │
│ │ │ │delegat pentru buget │specimenele de│
│ │ │ │nr. 720/2014 (181); │semnături │
│ │ │ │- Ordinul │pentru │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│persoanele │
│ │ │ │ministrul afacerilor │abilitate să │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │semneze │
│ │ │ │(279). │dispoziţiile │
│ │ │ │ │bugetare │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │repartizarea │
│ │ │ │ │creditelor │
│ │ │ │ │bugetare. │
└────┴─────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────┘


    B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ, DIRECT SAU INDIRECT, OBLIGAŢII DE PLATĂ*1)
        *1) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.

┌────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│ │ │ │
│Nr. │din │Operaţiuni supuse │ │Documente │
│crt.│OMFP │controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │financiar preventiv│ │ │
│ │923/ │ │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │- bugetul; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- strategia anuală de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │achiziţii publice/ │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- programul anual al │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │sectoriale; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- programul │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │proiect (în cazul │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │proiectelor finanţate │
│ │ │ │- Ordonanţa de │din fonduri │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │proiecte de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- strategia de │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │contractare, dacă este│
│ │ │ │- Ordonanţa de │cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- acordul sau │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │convenţia de finanţare│
│ │ │ │- Ordonanţa de │externă, dacă este │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cazul; │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ordinul/ acordul/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │convenţia de │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │finanţare, dacă este │
│ │ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │- documentaţia de │
│ │ │ │2003 (130); │atribuire completă, │
│ │ │ │- Hotărârea │aşa cum a fost │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │publicată în SEAP, │
│ │ │ │2007 (145); │clarificări la │
│ │ │ │- Hotărârea │documentaţia de │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │2007 (146); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- contestaţii la │
│ │ │ │Guvernului nr. 895/ │documentaţia de │
│ │ │ │2007 (147); │atribuire, dacă este │
│ │ │ │- Hotărârea │cazul, şi documentele │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │privind soluţionarea; │
│ │ │ │2011 (155); │- anunţul de │
│ │ │ │- Hotărârea │participare/ │
│ │ │ │Guvernului nr.1/2016 │simplificat/ de │
│ │ │ │(163); │concurs publicate în │
│ │ │ │- Hotărârea │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │intenţie valabil în │
│ │ │ │2016 (164); │mod continuu sau │
│ │ │ │- Hotărârea │invitaţia de │
│ │ │Contract de │Guvernului nr. 167/ │participare, erate │
│1. │B1 │achiziţie publică/ │2016 (165); │clarificări publicate,│
│ │ │sectorială │- Hotărârea │după caz; │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │- oferta desemnată │
│ │ │ │2016 (166); │câştigătoare │
│ │ │ │- Hotărârea │clarificările aferente│
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │ofertei, dacă este │
│ │ │ │2016 (167); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- actul de numire/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │desemnare a comisiei │
│ │ │ │2016 (170); │de evaluare/ negociere│
│ │ │ │- Hotărârea │sau a juriului, după │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │caz; │
│ │ │ │2018 (172); │- procesul-verbal de │
│ │ │ │- Hotărârea │deschidere a ofertelor│
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │şi dovada transmiterii│
│ │ │ │2022 (266); │acestuia candidaţilor │
│ │ │ │- Hotărârea │(aplicabil │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │procedurilor offline, │
│ │ │ │2022 (267); │dialog competitiv, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│negociere competitivă,│
│ │ │ │finanţelor publice │parteneriat pentru │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │inovare, procedură │
│ │ │ │- Ordinul │simplificată │
│ │ │ │preşedintelui │desfăşurată în mai │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │multe etape); │
│ │ │ │pentru Achiziţii │- raportul procedurii │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │de atribuire; │
│ │ │ │(183); │- documentele de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│soluţionare a │
│ │ │ │internelor şi │contestaţiilor privind│
│ │ │ │reformei │rezultatul procedurii │
│ │ │ │administrative nr. S/│de atribuire, dacă │
│ │ │ │256/2007 (198); │este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- comunicarea privind │
│ │ │ │internelor şi │rezultatul aplicării │
│ │ │ │reformei │procedurii de │
│ │ │ │administrative nr. │atribuire; │
│ │ │ │521/2008 (199); │- Fişa obiectivului/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│proiectului/ │
│ │ │ │internelor şi │categoriei de │
│ │ │ │reformei │investiţii, dacă este │
│ │ │ │administrative nr. │cazul │
│ │ │ │599/2008 (200); │- Lista detaliată │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │administraţiei şi │de investiţii, dacă │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │este cazul │
│ │ │ │2011 (204); │- Actul de aprobare a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│documentaţiei │
│ │ │ │afacerilor interne │tehnico-economice a │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│obiectivului de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│investiţii, dacă este │
│ │ │ │afacerilor interne │cazul │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 513/2014 (3); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 514/2014 (4); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 515/2014 (5); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 516/2014 (6); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1046/2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1060/2021 (253); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1147/2021 (254); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1148/2021 (255); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1149/2021 (256); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 350/2005 │ │
│ │ │ │(29); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │ │
│ │ │ │(61); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- cererea de │
│ │ │ │1999 (73); │finanţare, după caz; │
│ │ │ │- Ordonanţa │- fişa de fundamentare│
│ │ │ │Guvernului nr. 57/ │a proiectului - avizul│
│ │ │ │2002 (79); │de principiu al │
│ │ │ │- Ordonanţa de │autorităţii de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │management; │
│ │ │ │nr. 34/2017 (94); │- proiectul tehnic şi │
│ │ │ │- Ordonanţa │listele de evaluare şi│
│ │ │ │Guvernului nr. 11/ │selecţie aferente, │
│ │ │ │2018 (96); │întocmite de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │compartimentele de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │specialitate/lista │
│ │ │ │nr. 122/2020 (258); │proiectelor selectate,│
│ │ │ │- Ordonanţa de │după caz; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- bugetul; │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │- acordul de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │parteneriat, încheiat │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │între liderul de │
│ │ │ │nr. 96/2022 (263) │proiect şi partenerii │
│ │ │ │- Hotărârea │acestuia, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │cazul; │
│ │ │ │2003 (130); │- acordul de │
│ │ │ │- Hotărârea │implementare, dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 1265/ │este cazul; │
│ │ │ │2004 (134); │- hotărârea/raportul │
│ │ │ │- Hotărârea │comisiei de evaluare │
│ │ │ │Guvernului nr. 1266/ │cu privire la │
│ │ │ │2004 (135); │proiectele selectate; │
│ │ │Contract/Decizie/ │- Hotărârea │- programul, proiectul│
│ │ │Ordin/ Acord/ │Guvernului nr. 134/ │sau acţiunea în care │
│2. │B2.1 │Convenţie de │2011 (153); │se încadrează │
│ │ │finanţare din │- Hotărârea │solicitarea │
│ │ │fonduri europene │Guvernului nr. 962/ │finanţării; │
│ │ │nerambursabile │2014 (160); │- apeluri de proiecte,│
│ │ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 48/ │- nota de fundamentare│
│ │ │ │2015 (161); │şi devizul de │
│ │ │ │- Hotărârea │cheltuieli, aprobate │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │de ordonatorul de │
│ │ │ │2016 (164); │credite finanţator; │
│ │ │ │- Hotărârea │- raportul privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │vizita la faţa │
│ │ │ │2016 (168); │locului, dacă este │
│ │ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 936/ │- raportul de analiză │
│ │ │ │2020 (265); │a conformităţii │
│ │ │ │- Hotărârea │administrative şi a │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │eligibilităţii │
│ │ │ │2022 (267); │proiectului; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- scrisoarea de │
│ │ │ │finanţelor publice │notificare privind │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │raportul de analiză a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│conformităţii │
│ │ │ │finanţelor publice şi│proiectului; │
│ │ │ │ministrului │- raportul de evaluare│
│ │ │ │dezvoltării │tehnică şi financiară;│
│ │ │ │regionale, │- nota de avizare │
│ │ │ │administraţiei │internă a contractelor│
│ │ │ │publice şi fondurilor│de finanţare/ │
│ │ │ │europene nr.2840/6560│cofinanţare; │
│ │ │ │/2017 (184); │- documentul pentru │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│aprobarea proiectelor │
│ │ │ │afacerilor europene │selectate. │
│ │ │ │nr. 266/2012 (210); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 74/2015│ │
│ │ │ │(216); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 76/ │ │
│ │ │ │2015 (217); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 77/2015│ │
│ │ │ │(218); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 3804/2793/2015 │ │
│ │ │ │(220); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 2102/2016 (271); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1046/2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 241/2021 (248); │ │
│ │ │ │- Decizia de punere │ │
│ │ │ │în aplicare a │- cererea de finanţare│
│ │ │ │Consiliului din 3 │/acordul de finanţare,│
│ │ │ │noiembrie 2021 de │după caz; │
│ │ │ │aprobare a evaluării │- proiectul tehnic şi │
│ │ │ │planului de redresare│listele de evaluare şi│
│ │ │ │şi rezilienţă al │selecţie aferente, │
│ │ │ │României; │întocmite de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │compartimentele de │
│ │ │ │(23); │specialitate/lista │
│ │ │ │- Legea nr. 350/2005 │proiectelor selectate,│
│ │ │ │(29); │după caz; │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │- bugetul; │
│ │ │ │(33); │- acordul de │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │parteneriat, încheiat │
│ │ │ │(61); │între liderul de │
│ │ │ │- legile bugetare │proiect şi partenerii │
│ │ │ │anuale; │acestuia, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- acordul de │
│ │ │ │1999 (73); │implementare, dacă │
│ │ │ │- Ordonanţa │este cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 57/ │- acordul de │
│ │ │ │2002 (79); │colaborare, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 11/ │- convenţia de │
│ │ │ │2018 (96); │finanţare, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- hotărârea/raportul │
│ │ │ │nr. 122/2020 (258); │comisiei de evaluare │
│ │ │Contract/Decizie/ │- Ordonanţa de │cu privire la │
│ │ │Ordin/ Acord/ │urgenţă a Guvernului │proiectele selectate; │
│ │ │Convenţie de │nr. 155/2020 (259); │- programul, proiectul│
│3. │B2.2 │finanţare în cadrul│- Ordonanţa de │sau acţiunea în care │
│ │ │Mecanismului de │urgenţă a Guvernului │se încadrează │
│ │ │redresare şi │nr. 124/2021 (260); │solicitarea │
│ │ │rezilienţă │- Hotărârea │finanţării; │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │- apeluri de proiecte,│
│ │ │ │2003 (130); │dacă este cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- nota de fundamentare│
│ │ │ │Guvernului nr. 1265/ │şi devizul de │
│ │ │ │2004 (134); │cheltuieli, aprobate │
│ │ │ │- Hotărârea │de ordonatorul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 1266/ │credite finanţator; │
│ │ │ │2004 (135); │- raportul privind │
│ │ │ │- Hotărârea │vizita la faţa │
│ │ │ │Guvernului nr. 134/ │locului, dacă este │
│ │ │ │2011 (153); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- raportul de analiză │
│ │ │ │Guvernului nr. 962/ │a conformităţii │
│ │ │ │2014 (160); │administrative şi a │
│ │ │ │- Hotărârea │eligibilităţii │
│ │ │ │Guvernului nr. 48/ │proiectului; │
│ │ │ │2015 (161); │- scrisoarea de │
│ │ │ │- Hotărârea │notificare privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │raportul de analiză a │
│ │ │ │2016 (164); │conformităţii │
│ │ │ │- Hotărârea │proiectului; │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │- raportul de evaluare│
│ │ │ │2016 (168); │tehnică şi financiară;│
│ │ │ │- Hotărârea │- nota de avizare │
│ │ │ │Guvernului nr. 936/ │internă a contractelor│
│ │ │ │2020 (265); │de finanţare/ │
│ │ │ │- Hotărârea │cofinanţare; │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │- documentul pentru │
│ │ │ │2022 (266); │aprobarea proiectelor │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│selectate. │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- bugetul; │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │- acordul-cadru; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │convenţia de │
│ │ │ │- Hotărârea │finanţare, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │cazul; │
│ │ │ │2003 (130); │- invitaţia la │
│ │ │ │- Hotărârea │reofertare, │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │documentaţia de │
│ │ │ │2007 (145); │atribuire completă, │
│ │ │ │- Hotărârea │clarificări la │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │documentaţia de │
│ │ │ │2007 (146); │reofertare, dacă │
│ │ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │subsecvent s-a făcut │
│ │ │ │2011 (155); │cu reluarea │
│ │ │ │- Hotărârea │competiţiei între │
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│operatorii economici; │
│ │ │ │(163); │- oferta desemnată │
│ │ │ │- Hotărârea │câştigătoare şi │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │clarificările aferente│
│ │ │ │2016 (164); │ofertei, dacă semnarea│
│ │ │ │- Hotărârea │contractului │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │subsecvent s-a făcut │
│ │ │ │2016 (166); │cu reluarea │
│ │ │ │- Hotărârea │competiţiei între │
│ │ │Contract subsecvent│Guvernului nr. 395/ │operatorii economici; │
│4. │B3 │acordului-cadru │2016 (167); │- nota justificativă │
│ │ │ │- Hotărârea │privind stabilirea │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │ofertei câştigătoare a│
│ │ │ │2016 (170); │contractului │
│ │ │ │- Hotărârea │subsecvent/raportul │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │procedurii de │
│ │ │ │2018 (172); │reofertare dacă │
│ │ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │subsecvent s-a făcut │
│ │ │ │2022 (266); │cu reluarea │
│ │ │ │- Hotărârea │competiţiei între │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │operatorii economici; │
│ │ │ │2022 (267); │- documentul privind │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│soluţionarea │
│ │ │ │finanţelor publice │contestaţiilor, dacă │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175) ;│este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │preşedintelui │proiectului/categoriei│
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │de investiţii, dacă │
│ │ │ │pentru Achiziţii │este cazul; │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │- lista detaliată │
│ │ │ │(183); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│de investiţii, dacă │
│ │ │ │internelor şi │este cazul; │
│ │ │ │reformei │- actul de aprobare a │
│ │ │ │administrative nr. S/│documentaţiei │
│ │ │ │256/2007 (198); │tehnico-economice a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│obiectivului de │
│ │ │ │internelor şi │investiţii. │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│- bugetul; │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │- programul anual al │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale; │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │- programul │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │proiect (în cazul │
│ │ │ │- Ordonanţa de │proiectelor finanţate │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │din fonduri │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │- Ordonanţa de │proiectelor de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │- acordul sau │
│ │ │ │- Ordonanţa de │convenţia de finanţare│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │externă, dacă este │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │cazul; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │convenţia de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │finanţare, dacă este │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cazul; │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │- documentele privind │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţia, întocmite │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │în conformitate cu │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │prevederile │
│ │ │ │- Ordonanţa de │legislaţiei române şi │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cu reglementările │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │organismelor │
│ │ │ │- Hotărârea │internaţionale, dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │este cazul; │
│ │ │ │2003 (130); │- referatul de │
│ │ │ │- Hotărârea │necesitate; │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │- anunţul publicat │
│ │ │ │2007 (145); │într-o secţiune │
│ │ │ │- Hotărârea │dedicată a │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │website-ului propriu │
│ │ │ │2007 (146); │sau a SEAP, însoţit de│
│ │ │ │- Hotărârea │descrierea produselor,│
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │serviciilor sau │
│ │ │ │2011 (155); │lucrărilor care │
│ │ │ │- Hotărârea │urmează a fi │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │achiziţionate, dacă │
│ │ │Contract/Comandă de│2016 (164); │este cazul; │
│ │ │achiziţie publică/ │- Hotărârea │- documentul │
│ │ │sectorială, │Guvernului nr. 394/ │justificativ al │
│5. │B4 │atribuit/atribuită │2016 (166); │achiziţiei; │
│ │ │prin achiziţie │- Hotărârea │- documentaţia de │
│ │ │directă │Guvernului nr. 395/ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │2016 (167); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- notificările │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │transmise operatorilor│
│ │ │ │2016 (170); │economici ale căror │
│ │ │ │- Hotărârea │produse/servicii/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │lucrări necesare │
│ │ │ │2018 (172); │autorităţii │
│ │ │ │- Hotărârea │contractante se găsesc│
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │pe SEAP, dacă este │
│ │ │ │2022 (266); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- dovada transmiterii │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │prin SEAP a │
│ │ │ │2022 (267); │răspunsului │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│operatorilor │
│ │ │ │finanţelor publice │economici, dacă este │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul │- oferta/ofertele │
│ │ │ │preşedintelui │fermă/ferme transmisă/│
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │transmise prin SEAP de│
│ │ │ │pentru Achiziţii │către operatorii │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │economici, dacă este │
│ │ │ │(183); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- acceptul ofertei │
│ │ │ │internelor şi │ferme a operatorului │
│ │ │ │reformei │economic de către │
│ │ │ │administrative nr. S/│autoritatea │
│ │ │ │256/2007 (198); │contractantă, dacă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│este cazul; │
│ │ │ │internelor şi │- actul de aprobare a │
│ │ │ │reformei │documentaţiei │
│ │ │ │administrative nr. │tehnico-economice a │
│ │ │ │521/2008 (199); │obiectivului de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│investiţii; │
│ │ │ │internelor şi │- lista detaliată │
│ │ │ │reformei │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │administrative nr. │de investiţii, dacă │
│ │ │ │599/2008 (200); │este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- actul de aprobare a │
│ │ │ │administraţiei şi │documentaţiei │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │tehnico-economice a │
│ │ │ │2011 (204); │obiectivului de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│investiţii, dacă este │
│ │ │ │afacerilor interne │cazul. │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 27/ │ │
│ │ │ │2014 (90); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │- bugetul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │- documentul din care │
│ │ │ │2003 (130); │rezultă │
│ │ │ │- Hotărârea │disponibilitatea │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │creditelor de │
│ │ │ │2007 (145); │angajament, în cazul │
│ │ │ │- Hotărârea │în care creşte preţul │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │contractului; │
│ │ │ │2007 (146); │- contractul de │
│ │ │ │- Hotărârea │achiziţie publică/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │sectorială şi actele │
│ │ │ │2011 (155); │adiţionale anterioare,│
│ │ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│- documentele │
│ │ │ │(163); │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │ │- Hotărârea │prin care se face │
│ │ │Act adiţional la │Guvernului nr. 93/ │dovada prevederilor │
│ │ │contractul de │2016 (164); │privind posibilitatea │
│6. │B5 │achiziţie publică/ │- Hotărârea │de modificare a │
│ │ │sectorială │Guvernului nr. 394/ │contractului; │
│ │ │ │2016 (166); │- documentul de │
│ │ │ │- Hotărârea │constituire a │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │garanţiei de bună │
│ │ │ │2016 (167); │execuţie a │
│ │ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │termenul de │
│ │ │ │2016 (170); │valabilitate; │
│ │ │ │- Hotărârea │- nota justificativă │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │care însoţeşte │
│ │ │ │2018 (172); │propunerea de act │
│ │ │ │- Hotărârea │adiţional privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │necesitatea │
│ │ │ │2022 (266); │modificării │
│ │ │ │- Hotărârea │contractului de │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │achiziţie publică/ │
│ │ │ │2022 (267); │sectorială. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │preşedintelui │ │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │ │
│ │ │ │pentru Achiziţii │ │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │ │
│ │ │ │(183); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. S/│ │
│ │ │ │256/2007 (198); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │ │
│ │ │ │(14); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │- programul anual al │
│ │ │ │(44); │achiziţiilor publice; │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │- bugetul; │
│ │ │ │(47); │- nota de fundamentare│
│ │ │Contract de │- Legea nr. 101/2016 │a concesionării, │
│ │ │concesionare, │(50); │cumpărării sau │
│ │ │cumpărare sau de │- legile bugetare │închirierii; │
│ │ │închiriere de │anuale; │- procedura aprobată │
│ │ │terenuri, clădiri │- Ordonanţa │de conducătorul │
│ │ │existente, alte │Guvernului. nr. 119/ │entităţii publice, │
│7. │B12 │bunuri imobile sau │1999 (73); │aplicabilă operaţiunii│
│ │ │a drepturilor │- Ordonanţa de │de concesionare, │
│ │ │asupra acestora, în│urgenţă a Guvernului │cumpărare sau de │
│ │ │care entitatea │nr. 114/2011 (247); │închiriere; │
│ │ │publică este │- Hotărârea │- documente specifice │
│ │ │concesionar, │Guvernului nr. 395/ │privind derularea │
│ │ │cumpărător sau │2016 (167); │operaţiunii de │
│ │ │chiriaş │- Ordinul │concesionare, │
│ │ │ │preşedintelui │cumpărare sau de │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │închiriere, potrivit │
│ │ │ │pentru Achiziţii │procedurii aprobate de│
│ │ │ │Publice nr. 81/2016 │conducător. │
│ │ │ │(183); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23) │ │
│ │ │ │- Legea nr. 258/2015 │ │
│ │ │ │(45); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │- nota de fundamentare│
│ │ │ │- Ordonanţa │a acţiunii de │
│ │ │Act intern de │Guvernului. nr. 80/ │protocol, a │
│ │ │decizie privind │2001 (77); │manifestării cu │
│ │ │organizarea │- Ordonanţa de │caracter │
│ │ │acţiunilor de │urgenţă a Guvernului │cultural-ştiinţific │
│ │ │protocol, a unor │nr. 26/2012 (88); │sau a acţiunii cu │
│ │ │manifestări cu │- Hotărârea │caracter specific; │
│ │ │caracter │Guvernului nr. 552/ │- bugetul; │
│8. │B14 │cultural-ştiinţific│1991 (111); │- documente transmise │
│ │ │sau a altor acţiuni│- Hotărârea │de parteneri cu │
│ │ │cu caracter │Guvernului nr. 189/ │privire la │
│ │ │specific, inclusiv │2001 (123); │participarea la │
│ │ │devizul estimativ, │- Ordinul ministrului│acţiune; │
│ │ │pe categorii de │finanţelor publice │- Planul de relaţii │
│ │ │cheltuieli │nr. 1792/2002 (175); │internaţionale şi │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│afaceri europene, după│
│ │ │ │afacerilor interne │caz. │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 36/2019 (236); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 248/2005 │ │
│ │ │ │(28); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 26/2012 (88); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- nota de fundamentare│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │a deplasării în │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │străinătate; │
│ │ │ │- Hotărârea │- baza de calcul │
│ │ │ │Guvernului nr. 518/ │estimativ/bugetul; │
│ │ │ │1995 (116); │- documente, invitaţii│
│ │ │ │- Hotărârea │şi comunicări scrise │
│ │ │ │Guvernului nr. 189/ │de la partenerul │
│ │ │Act intern de │2001 (123); │extern, │
│ │ │decizie privind │- Hotărârea │privitoare la acţiune │
│ │ │deplasarea în │Guvernului nr. 93/ │şi condiţiile │
│9. │B15 │străinătate, │2016 (164); │efectuării deplasării │
│ │ │inclusiv devizul │- Hotărârea │în străinătate; │
│ │ │estimativ de │Guvernului nr. 714/ │- nota-mandat privind │
│ │ │cheltuieli │2018 (173); │deplasarea; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- memorandumul, după │
│ │ │ │finanţelor publice │caz; │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │- oferte pentru │
│ │ │ │- Ordinul │transport, după caz; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- Planul de relaţii │
│ │ │ │ministrul afacerilor │internaţionale şi │
│ │ │ │internelor nr. 143/ │afaceri europene, după│
│ │ │ │2015 (219); │caz. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 144/2019 (240); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 138/1999 │ │
│ │ │ │(8); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │Act intern de │1999 (73); │ │
│ │ │decizie privind │- Ordonanţa │- notă de fundamentare│
│ │ │delegarea sau │Guvernului nr. 38/ │a delegării/detaşării;│
│10. │B16 │detaşarea în ţară a│2003 (80); │- bugetul; │
│ │ │personalului, │- Ordonanţa de │- acceptul scris al │
│ │ │inclusiv devizul │urgenţă a Guvernului.│persoanei detaşate, │
│ │ │estimativ de │nr. 57/2019 (102); │dacă este cazul. │
│ │ │cheltuieli │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │ │
│ │ │ │2016 (164); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 714/ │ │
│ │ │ │2018 (173); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 210/1999 │ │
│ │ │ │(16); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 293/2015 │ │
│ │ │ │(46); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 79/2018 │ │
│ │ │ │(52); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 211/2018 │ │
│ │ │ │(54); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │ │
│ │ │ │(57); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 56/2020 │ │
│ │ │ │(60); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 111/2010 (85); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 53/2018 (98); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2018 (100); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│ │
│ │ │ │nr. 57/2019 (102); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 49/2020 (105); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2020 (106); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 75/2020 (107); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- după caz, nota de │
│ │ │ │nr. 147/2020 (104); │fundamentare şi │
│ │ │ │- Ordonanţă de │dosarul angajării/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │avansării/ promovării │
│ │ │ │nr. 130/2021 (261); │personalului; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- bugetul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- statul de funcţii │
│ │ │ │nr. 168/2022 (264); │aprobat; │
│ │ │ │- Hotărârea │- după caz, contractul│
│ │ │ │Guvernului nr. 250/ │colectiv de muncă; │
│ │ │ │1992 (112); │- după caz, raportul/ │
│ │ │ │- Hotărârea │documentul privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 442/ │evaluarea │
│ │ │ │1992 (113); │performanţelor/ │
│ │ │ │- Hotărârea │propunerea pentru │
│ │ │ │Guvernului nr. 244/ │acordarea altor │
│ │ │ │2000 (122); │drepturi salariale; │
│ │ │ │- Hotărârea │- după caz, anunţul │
│ │ │ │Guvernului nr. 1578/ │organizării │
│ │ │Act administrativ │2002 (126); │concursului; │
│ │ │(ordin, act intern │- Hotărârea │- după caz, actul │
│ │ │de decizie)/ │Guvernului nr. 1822/ │administrativ privind │
│ │ │contract individual│2004 (136); │constituirea comisiei │
│ │ │de muncă privind │- Hotărârea │de concurs/soluţionare│
│ │ │angajarea sau │Guvernului nr. 611/ │a contestaţiilor; │
│ │ │promovarea/ │2008 (149); │- după caz, │
│ │ │avansarea │- Hotărârea │procesul-verbal │
│ │ │personalului, │Guvernului nr. 0154/ │încheiat de comisia de│
│ │ │exercitarea cu │2010 (151); │concurs/soluţionare a │
│11. │B17 │caracter temporar a│- Hotărârea │contestaţiilor; │
│ │ │unei funcţii de │Guvernului nr. 52/ │- după caz, fişa │
│ │ │conducere, │2011 (152); │postului/documentul │
│ │ │respectiv │- Hotărârea │care atestă sarcinile │
│ │ │împuternicirea │Guvernului nr. 29/ │şi responsabilităţiile│
│ │ │pentru îndeplinirea│2018 (171); │/ autorizaţiile │
│ │ │atribuţiilor │- Hotărârea │necesare exercitării │
│ │ │funcţiilor de │Guvernului nr. 1336/ │atribuţiilor postului;│
│ │ │comandă, acordarea │2022 (269); │- după caz, actul │
│ │ │altor drepturi │- Hotărârea │intern privind │
│ │ │salariale │Guvernului nr. 1447/ │nominalizarea echipei │
│ │ │ │2022 (270); │de proiect; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- după caz, pontajul │
│ │ │ │de interne nr. 438/ │lunar semnat de │
│ │ │ │2003 (189); │coordonatorul de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│proiect/managerul de │
│ │ │ │administraţiei şi │proiect/şeful de │
│ │ │ │internelor nr. 609/ │proiect; │
│ │ │ │2003 (192); │- după caz, evaluarea/│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│documentul care atestă│
│ │ │ │administraţiei şi │îndeplinirea │
│ │ │ │internelor nr. 660/ │criteriilor necesare │
│ │ │ │2005 (195); │acordării majorării │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│personalului din │
│ │ │ │administraţiei şi │cadrul structurilor │
│ │ │ │internelor nr. 291/ │care au ca obiect de │
│ │ │ │2011 (205); │activitate gestionarea│
│ │ │ │- Ordinul │asistenţei financiare │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│comunitare. │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 35/ │ │
│ │ │ │2014 (211); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 84/ │ │
│ │ │ │2014 (213); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 4/2015│ │
│ │ │ │(215); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 140/2016 (222); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/7/2018 (229); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 40/2018 (231); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 35/2019 (235); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 112/2019 (238); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 135/2019 (239); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 11/2022 (273); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 60/2022 (274); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │muncii şi │ │
│ │ │ │solidarităţii sociale│ │
│ │ │ │nr. 2171/2022 (276); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2023 (277); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 27/2023 (278); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- raportul privind │
│ │ │Contract de comodat│Guvernului. nr. 119/ │oferta de comodat; │
│ │ │în care entitatea │1999 (73); │- devizul │
│12. │B18 │publică are │- Ordinul ministrului│cheltuielilor ce │
│ │ │calitatea de │afacerilor interne │urmează a fi suportate│
│ │ │comodatar │nr. 53/2017 (227); │de comodatar. │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul/sursa de │
│ │ │ │ │finanţare, dacă este │
│ │ │ │ │cazul; │
│ │ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │ │fundamentare, aprobat;│
│ │ │ │ │- acordul de asociere │
│ │ │ │ │a două sau mai multor │
│ │ │ │ │entităţi publice, dacă│
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │- Legea nr. 31/1990 │convenţia de │
│ │ │ │(9); │finanţare, dacă este │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │cazul; │
│ │ │ │(14); │- decizia │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │conducătorului │
│ │ │ │(23); │entităţii publice de │
│ │ │ │- Legea nr. 51/2006 │organizare şi punere │
│ │ │ │(30); │în funcţiune a │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │unităţii interne de │
│ │ │ │(33); │coordonare a │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │proiectelor de │
│ │ │ │(41); │parteneriat │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │public-privat; │
│ │ │ │(44); │- strategia anuală de │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │achiziţii publice/ │
│ │ │ │(47); │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │cazul; │
│ │ │ │(48); │- programul anual al │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │(49); │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │cazul; │
│ │ │ │(50); │- programul │
│ │ │ │- legile bugetare │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │anuale; │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │- Ordonanţa │proiect (în cazul │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │1999 (73); │din fonduri │
│ │ │ │- Ordonanţa │nerambursabile), dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │este cazul; │
│ │ │ │2011 (86); │- strategia de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │contractare; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │proiectului/categoriei│
│ │ │ │- Ordonanţa de │de investiţii, dacă │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │este cazul; │
│ │ │ │nr. 39/2018 (97); │- lista detaliată │
│ │ │ │- Ordonanţa de │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│de investiţii, dacă │
│ │ │ │nr. 57/2019 (102); │este cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentaţia de │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │atribuire completă, │
│ │ │ │2003 (130); │aşa cum a fost │
│ │ │ │- Hotărârea │publicată în SEAP, │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │clarificări la │
│ │ │ │2011 (155); │documentaţia de │
│ │ │ │- Hotărârea │atribuire, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│cazul; │
│ │ │ │(163); │- contestaţii la │
│ │ │Contract de │- Hotărârea │documentaţia de │
│13. │B21 │parteneriat │Guvernului nr. 93/ │atribuire, dacă este │
│ │ │public-privat │2016 (164); │cazul şi documentele │
│ │ │ │- Hotărârea │privind soluţionarea; │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │- anunţul de │
│ │ │ │2016 (166); │participare/ │
│ │ │ │- Hotărârea │simplificat/de concurs│
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │publicat în SEAP/ │
│ │ │ │2016 (167); │anunţul de intenţie │
│ │ │ │- Hotărârea │valabil în mod │
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │continuu sau invitaţia│
│ │ │ │2016 (169); │de participare, erate,│
│ │ │ │- Hotărârea │clarificări publicate,│
│ │ │ │Guvernului de │după caz; │
│ │ │ │desemnare a Comisiei │- anunţul de │
│ │ │ │Naţionale de │concesionare/invitaţia│
│ │ │ │Strategie şi Prognoză│de concesionare/ │
│ │ │ │pentru pregătirea şi │anunţul de concesiune │
│ │ │ │atribuirea │simplificat/anunţul de│
│ │ │ │contractului în │intenţie publicat în │
│ │ │ │numele partenerului │SEAP, clarificări │
│ │ │ │public, dacă este │publicate, dacă este │
│ │ │ │cazul; │cazul, sau invitaţia │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│de participare │
│ │ │ │finanţelor publice │publicată în SEAP, │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │erate publicate, dacă │
│ │ │ │- Ordinul │este cazul; │
│ │ │ │preşedintelui │- oferta desemnată │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │câştigătoare şi │
│ │ │ │pentru Achiziţii │clarificările aferente│
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │ofertei, dacă este │
│ │ │ │(183); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- actul de numire/ │
│ │ │ │afacerilor interne │desemnare a comisiei │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │de evaluare/negociere/│
│ │ │ │- Ordinul │coordonare şi │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│supervizare sau a │
│ │ │ │ministrul afacerilor │juriului, după caz; │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │- procesul-verbal de │
│ │ │ │(279); │deschidere a ofertelor│
│ │ │ │- actul normativ/ │şi dovada transmiterii│
│ │ │ │administrativ de │acestuia candidaţilor │
│ │ │ │aprobare a studiului │(aplicabil │
│ │ │ │de fundamentare; │procedurilor offline, │
│ │ │ │- acordul sau │dialog competitiv, │
│ │ │ │convenţia de │negociere competitivă,│
│ │ │ │finanţare externă şi │parteneriat pentru │
│ │ │ │legea de ratificare/ │inovare, procedură │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │simplificată │
│ │ │ │de aprobare, dacă │desfăşurată în mai │
│ │ │ │este cazul. │multe etape); │
│ │ │ │ │- raportul procedurii │
│ │ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │ │- documentele de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │ │rezultatul procedurii │
│ │ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- comunicarea privind │
│ │ │ │ │rezultatul aplicării │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │atribuire. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 31/1990 │ │
│ │ │ │(9); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │ │
│ │ │ │(14); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 51/2006 │ │
│ │ │ │(30); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │ │
│ │ │ │(49); │- bugetul/sursa de │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │finanţare/veniturile │
│ │ │ │(50); │proiectului/documentul│
│ │ │ │- legile bugetare │privind asumarea de │
│ │ │ │anuale; │către o entitate │
│ │ │ │- Ordonanţa │publică a obligaţiilor│
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │de plată sau de │
│ │ │ │1999 (73); │garanţie în beneficiul│
│ │ │ │- Ordonanţa │partenerului public în│
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │concordanţă cu cele │
│ │ │ │2011 (86); │prevăzute în studiul │
│ │ │ │- Ordonanţa de │de fundamentare, dacă │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │este cazul; │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │- contractul de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │parteneriat │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │public-privat iniţial │
│ │ │ │nr. 39/2018 (97); │şi actele adiţionale │
│ │ │ │- Ordonanţa de │anterioare, după caz; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│- documentul prin care│
│ │ │ │nr. 57/2019 (102); │Guvernul sau │
│ │ │ │- Hotărârea │autoritatea │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │deliberativă locală, │
│ │ │ │2003 (130); │după caz, a aprobat │
│ │ │ │- Hotărârea │contractul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │parteneriat │
│ │ │ │2011 (155); │public-privat; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentele │
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│achiziţiei iniţiale, │
│ │ │Act adiţional la │(163); │prin care se face │
│ │ │contractul de │- Hotărârea │dovada prevederilor │
│14. │B22 │parteneriat │Guvernului nr. 93/ │privind posibilitatea │
│ │ │public-privat │2016 (164); │de modificare a │
│ │ │ │- Hotărârea │contractului; │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │- documentul de │
│ │ │ │2016 (166); │constituire sau │
│ │ │ │- Hotărârea │suplimentare a │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │garanţiei de bună │
│ │ │ │2016 (167); │execuţie a │
│ │ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │termenul de │
│ │ │ │2016 (169); │valabilitate, dacă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│este cazul; │
│ │ │ │finanţelor publice │- nota justificativă │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │care însoţeşte │
│ │ │ │- Ordinul │propunerea de act │
│ │ │ │preşedintelui │adiţional privind │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │necesitatea │
│ │ │ │pentru Achiziţii │modificării │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │contractului de │
│ │ │ │(183); │parteneriat │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│public-privat; │
│ │ │ │afacerilor interne │- documentul din care │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │rezultă │
│ │ │ │- Ordinul │disponibilitatea │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│creditelor de │
│ │ │ │ministrul afacerilor │angajament, în cazul │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │în care creşte │
│ │ │ │(279); │contribuţia │
│ │ │ │- actul normativ/ │partenerului public, │
│ │ │ │administrativ de │dacă este cazul. │
│ │ │ │aprobare a studiului │ │
│ │ │ │de fundamentare; │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare, dacă │ │
│ │ │ │este cazul; │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului de │ │
│ │ │ │desemnare a Comisiei │ │
│ │ │ │Naţionale de │ │
│ │ │ │Strategie şi Prognoză│ │
│ │ │ │pentru pregătirea şi │ │
│ │ │ │atribuirea │ │
│ │ │ │contractului în │ │
│ │ │ │numele partenerului │ │
│ │ │ │public, dacă este │ │
│ │ │ │cazul. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1046/2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 241/2021 (248); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1060/2021 (253); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 350/2005 │ │
│ │ │ │(29); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │ │
│ │ │ │(61); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 92/2020 │ │
│ │ │ │(62); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 57/ │ │
│ │ │ │2002 (79); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 122/2020 (258); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │ │
│ │ │ │2003 (130); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 1265/ │ │
│ │ │ │2004 (134); │- bugetul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 1266/ │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │2004 (135); │convenţia de finanţare│
│ │ │ │- Hotărârea │şi actele adiţionale │
│ │ │ │Guvernului nr. 134/ │anterioare, dacă este │
│ │ │ │2011 (153); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentul din care │
│ │ │Act adiţional la │Guvernului nr. 962/ │rezultă │
│ │ │contractul/decizia/│2014 (160); │disponibilitatea │
│15. │B23 │ordinul/acordul/ │- Hotărârea │creditelor de │
│ │ │convenţia de │Guvernului nr. 93/ │angajament, în cazul │
│ │ │finanţare │2016 (164); │în care se majorează │
│ │ │ │- Hotărârea │valoarea; │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │- nota de fundamentare│
│ │ │ │2016 (168); │privind necesitatea │
│ │ │ │- Hotărârea │modificării │
│ │ │ │Guvernului nr. 936/ │contractului/deciziei/│
│ │ │ │2020 (265); │ordinului/acordului/ │
│ │ │ │- Hotărârea │convenţiei de │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │finanţare. │
│ │ │ │2022 (266); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │ │
│ │ │ │2022 (267); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor europene │ │
│ │ │ │nr. 266/2012 (210); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │regionale, │ │
│ │ │ │administraţiei │ │
│ │ │ │publice şi fondurilor│ │
│ │ │ │europene nr.2840/6560│ │
│ │ │ │/2017 (184); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 74/ │ │
│ │ │ │2015 (216); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 77/2015│ │
│ │ │ │(218); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 3804/2793/2015 │ │
│ │ │ │(220); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr.287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr.134/2010 │- bugetul; │
│ │ │Actul intern de │(35); │- documente privind │
│ │ │decizie privind │- Ordonanţa │obligaţiile de plată │
│ │ │plata cheltuielilor│Guvernului nr. 119/ │ale instituţiei, emise│
│ │ │judiciare şi │1999 (73); │de autorităţile în │
│16. │*) │extrajudiciare │- Ordinul ministrului│drept; │
│ │ │derivate din │justiţiei şi │- Referatul întocmit │
│ │ │acţiuni în │ministrului │de compartimentul │
│ │ │reprezentarea │finanţelor publice │juridic, privind │
│ │ │intereselor │nr.2907/C/2340/2020 │existenţa obligaţiei │
│ │ │statului │(186); │de plată. │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a/ │
│ │ │ │ │raportul scris al │
│ │ │ │ │beneficiarului, a │
│ │ │ │ │unuia dintre membrii │
│ │ │ │ │familiei sau a │
│ │ │ │ │reprezentantului legal│
│ │ │ │ │adresată │
│ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │entităţii, aprobată şi│
│ │ │ │ │înregistrată la │
│ │ │ │ │secretariatul │
│ │ │ │ │entităţii; │
│ │ │ │ │- documentele din care│
│ │ │ │ │să rezulte că │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │beneficiarului sunt │
│ │ │ │ │efectuate acte │
│ │ │ │ │premergătoare sau că │
│ │ │ │ │acesta are calitatea │
│ │ │ │ │de învinuit, inculpat │
│ │ │ │ │ori de pârât, pentru │
│ │ │ │ │fapte săvârşite în │
│ │ │ │ │exercitarea │
│ │ │ │ │atribuţiilor de │
│ │ │ │ │serviciu; │
│ │ │ │ │- procesul verbal │
│ │ │ │ │întocmit de comisia │
│ │ │ │ │stabilită prin │
│ │ │ │ │dispoziţie a │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │conducătorului │
│ │ │ │(13); │entităţii în care se │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │consemnează rezultatul│
│ │ │Actul intern de │(22); │verificărilor │
│ │ │decizie privind │- Legea nr. 500/2002 │împrejurărilor în care│
│ │ │decontarea de către│(23); │s-a produs fapta, │
│ │ │entitate a sumelor │- Ordonanţa │respectiv, dacă la │
│ │ │destinate │Guvernului nr. 119/ │data săvârşirii faptei│
│ │ │asigurării │1999 (73); │poliţistul/cadrul │
│ │ │asistenţei juridice│- Ordinul │militar se afla în │
│ │ │pentru poliţişti şi│viceprim-ministrului,│exercitarea │
│ │ │cadre militare │ministrul │atribuţiilor de │
│17. │*) │pentru faptele │administraţiei şi │serviciu; │
│ │ │săvârşite de │internelor nr. 9/2009│- contractul sau │
│ │ │aceştia în │(201); │convenţia cu unul sau │
│ │ │exercitarea │- Ordinul ministrului│cu mai mulţi avocaţi │
│ │ │atribuţiilor de │administraţiei şi │pentru asigurarea │
│ │ │serviciu, precum şi│internelor nr. 118/ │asistenţei juridice a │
│ │ │în situaţia în care│2012 (207); │poliţistului; │
│ │ │poliţiştii sunt │- Ordinul │- documentul prin care│
│ │ │victime ale unor │viceprim-ministrului,│beneficiarul îl │
│ │ │fapte de ultraj │ministrul afacerilor │informează pe │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │conducătorul entităţii│
│ │ │ │(279). │că este de acord să │
│ │ │ │ │fie asistat de │
│ │ │ │ │avocatul/avocaţii │
│ │ │ │ │selectat/selectaţi de │
│ │ │ │ │entitate, după caz; │
│ │ │ │ │- contractul de │
│ │ │ │ │asistenţă juridică │
│ │ │ │ │încheiat de beneficiar│
│ │ │ │ │cu un alt avocat pe │
│ │ │ │ │baza garantării │
│ │ │ │ │dreptului de apărare, │
│ │ │ │ │după caz; │
│ │ │ │ │- angajamentul │
│ │ │ │ │beneficiarului prin │
│ │ │ │ │care se obligă să │
│ │ │ │ │restituie sumele │
│ │ │ │ │suportate de entitate │
│ │ │ │ │în cazul în care se │
│ │ │ │ │stabileşte vinovăţia │
│ │ │ │ │sau că fapta nu a fost│
│ │ │ │ │săvârşită în │
│ │ │ │ │exercitarea │
│ │ │ │ │atribuţiilor de │
│ │ │ │ │serviciu ori de la │
│ │ │ │ │data rămânerii │
│ │ │ │ │definitive şi │
│ │ │ │ │irevocabile a │
│ │ │ │ │hotărârii │
│ │ │ │ │judecătoreşti în cazul│
│ │ │ │ │în care beneficiarul a│
│ │ │ │ │avut calitatea de │
│ │ │ │ │pârât. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │- bugetul; │
│ │ │ │- Legea nr. 495/2004 │- raportul ataşatului │
│ │ │ │(26); │privind efectuarea │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│achiziţiei, respectiv │
│ │ │ │/2017 (51); │privind nevoia de │
│ │ │ │- Ordonanţa │achiziţie, atunci când│
│ │ │Nota raport privind│Guvernului nr. 119/ │valoarea achiziţiei │
│ │ │achiziţia de bunuri│1999 (73); │depăşeşte valoarea de │
│ │ │şi/sau servicii şi/│- Hotărârea │500 euro; │
│18. │B1 │sau lucrări de │Guvernului nr. 837/ │- ofertele firmelor │
│ │ │către ataşaţii de │1995 (117); │sau declaraţia pe │
│ │ │afaceri interne │- Ordinul ministrului│proprie răspundere a │
│ │ │ │administraţiei şi │ataşatului de afaceri │
│ │ │ │internelor nr. S/207/│interne privind │
│ │ │ │2012 (208); │selecţia şi preţul cel│
│ │ │ │- Ordinul │mai mic; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- devizul estimativ de│
│ │ │ │ministrul afacerilor │cheltuieli. │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- raportul ataşatului │
│ │ │ │ │de afaceri interne │
│ │ │ │ │privind necesitatea │
│ │ │ │ │contractării │
│ │ │ │ │spaţiului, număr de │
│ │ │ │ │camere, garanţie, │
│ │ │ │ │comisioane etc.; │
│ │ │ │ │- ofertele firmelor/ │
│ │ │ │ │agenţiilor imobiliare │
│ │ │ │ │conţinând informaţii │
│ │ │ │ │privind spaţiul │
│ │ │ │ │(suprafaţă, număr de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │camere, mobilier, │
│ │ │ │(23); │dependinţe, │
│ │ │ │- Legea nr. 495/2004 │cheltuielile cu │
│ │ │ │(26); │utilităţile şi altele │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│asemenea) şi preţul │
│ │ │Notă raport privind│/2017 (51). │închirierii; │
│ │ │încheierea │- Ordonanţa │- avizul Direcţiei │
│ │ │contractelor de │Guvernului nr. 119/ │Generale Logistice; │
│19. │B1 │închiriere pentru │1999 (73); │- documentul din care │
│ │ │locuinţe ale │- Ordinul ministrului│reiese negaţia din │
│ │ │ataşaţilor de │administraţiei şi │partea misiunii │
│ │ │afaceri interne │internelor nr. S/207/│diplomatice, oficiului│
│ │ │ │2012 (208); │consular, │
│ │ │ │- Ordinul │reprezentanţei │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│permanente a României │
│ │ │ │ministrul afacerilor │din străinătate sau │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │organismului/ │
│ │ │ │(279). │organizaţiei │
│ │ │ │ │internaţionale în │
│ │ │ │ │cadrul căreia ataşatul│
│ │ │ │ │de afaceri interne îşi│
│ │ │ │ │desfăşoară activitatea│
│ │ │ │ │în ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │asigurarea spaţiului │
│ │ │ │ │locativ sau faptul că │
│ │ │ │ │spaţiile disponibile │
│ │ │ │ │nu îndeplinesc │
│ │ │ │ │criteriile legale de │
│ │ │ │ │repartizare; │
│ │ │ │ │- devizul estimativ de│
│ │ │ │ │cheltuieli. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- bugetul; │
│ │ │ │(23); │- raportul ofiţerului │
│ │ │ │- Legea nr. 121/2011 │privind decontarea cu │
│ │ │ │(39); │respectarea │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│menţiunilor cuprinse │
│ │ │Nota raport privind│/2017 (51); │în prevederile legale,│
│ │ │decontarea │- Ordonanţa │care să cuprindă şi │
│ │ │cheltuielilor cu │Guvernului nr. 119/ │date referitoare la │
│20. │B15 │transportul o dată │1999 (73); │decontările │
│ │ │la 6 luni din │- Hotărârea │anterioare; │
│ │ │teatrele de │Guvernului nr. 1292/ │- factura; │
│ │ │operaţii │2003 (133); │- Situaţia privind │
│ │ │ │- Ordinul │decontările │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│anterioare; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- devizul estimativ de│
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │cheltuieli; │
│ │ │ │(279). │- chitanţa, boarding │
│ │ │ │ │passuri. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- copia documentului │
│ │ │ │ │din care rezultă │
│ │ │ │ │vârsta copilului │
│ │ │ │ │însoţitor la post, │
│ │ │ │ │pentru care se │
│ │ │ │ │solicită decontarea │
│ │ │ │ │taxei de şcolarizare, │
│ │ │ │ │cum ar fi: act de │
│ │ │ │ │identitate, paşaport, │
│ │ │ │ │permis de conducere, │
│ │ │ │ │certificat de naştere;│
│ │ │ │ │- documentul din care │
│ │ │ │ │să rezulte că │
│ │ │ │ │respectivul copil a │
│ │ │ │ │promovat anul de │
│ │ │ │ │studiu precedent (în │
│ │ │ │ │situaţia în care a │
│ │ │ │ │urmat în anul │
│ │ │ │ │precedent studii la o │
│ │ │ │ │unitate de învăţământ │
│ │ │ │ │din statul de │
│ │ │ │ │acreditare) şi, dacă │
│ │ │ │ │este posibil la │
│ │ │ │ │momentul solicitării, │
│ │ │ │ │că urmează studii în │
│ │ │ │ │ţara în care ataşatul │
│ │ │ │ │de afaceri interne îsi│
│ │ │ │ │desfasoară activitatea│
│ │ │ │ │ori este înscris la │
│ │ │ │ │unitatea de învăţământ│
│ │ │ │ │respectivă; │
│ │ │ │ │- documentele/ │
│ │ │ │ │adeverinţa din care să│
│ │ │ │ │rezulte că sistemul de│
│ │ │ │ │învăţământ de stat din│
│ │ │ │ │localitatea de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │reşedinţă nu oferă │
│ │ │ │(23); │instruire în domeniul │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ales sau că unităţile │
│ │ │ │/2017 (51); │de învăţământ de stat │
│ │ │Nota raport privind│- Ordonanţa │percep taxe de │
│ │ │decontarea taxei de│Guvernului nr. 119/ │şcolarizare; │
│21. │B17 │şcolarizare pentru │1999 (73); │- declaraţia pe │
│ │ │copiii ataşaţilor │- Ordinul │propria răspundere a │
│ │ │de afaceri interne │viceprim-ministrului,│ataşatului de afaceri │
│ │ │ │ministrul afacerilor │interne prin care să │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │certifice că datele │
│ │ │ │(279). │înscrise în solicitare│
│ │ │ │ │sunt reale; │
│ │ │ │ │angajamentul de a │
│ │ │ │ │restitui în condiţiile│
│ │ │ │ │legii sumele încasate │
│ │ │ │ │fară temei legal, în │
│ │ │ │ │cazul constatării că │
│ │ │ │ │datele prezentate nu │
│ │ │ │ │sunt reale; │
│ │ │ │ │- adeverinţa/ │
│ │ │ │ │documentele privind │
│ │ │ │ │înscrierea în anul │
│ │ │ │ │şcolar; │
│ │ │ │ │- calendarul anului │
│ │ │ │ │şcolar; │
│ │ │ │ │- raportul ataşatului │
│ │ │ │ │privind înscrierea în │
│ │ │ │ │anul şcolar, respectiv│
│ │ │ │ │frecventarea │
│ │ │ │ │cursurilor în │
│ │ │ │ │respectiva instituţie │
│ │ │ │ │de învăţământ de stat │
│ │ │ │ │sau particulară, │
│ │ │ │ │conţinând precizarea │
│ │ │ │ │domeniului ales, │
│ │ │ │ │menţiuni privind │
│ │ │ │ │modalitatea de │
│ │ │ │ │finanţare a │
│ │ │ │ │învăţământului de stat│
│ │ │ │ │şi motivele pentru │
│ │ │ │ │care copilul nu poate │
│ │ │ │ │frecventa cursurile în│
│ │ │ │ │instituţiile de │
│ │ │ │ │învăţământ de stat, │
│ │ │ │ │precum şi │
│ │ │ │ │periodicitatea │
│ │ │ │ │decontării; │
│ │ │ │ │- devizul estimativ de│
│ │ │ │ │cheltuieli. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a │
│ │ │ │ │solicitantului, │
│ │ │ │ │însoţită de │
│ │ │ │ │documentele │
│ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │eliberate de unitatea │
│ │ │ │ │medicală, sau alte │
│ │ │ │ │autorităţi, după caz; │
│ │ │ │ │- actul de identitate │
│ │ │ │ │al solicitantului │
│ │ │ │ │(copie), actul de │
│ │ │ │ │identitate al │
│ │ │ │ │membrului de familie │
│ │ │ │ │(copie), actul de │
│ │ │ │ │identitate al │
│ │ │ │ │reprezentantului legal│
│ │ │ │ │al acestuia (copie) şi│
│ │ │ │ │documentul din care │
│ │ │ │ │rezultă calitatea de │
│ │ │ │ │reprezentant, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │ │deces (copie), după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- actele de cercetare │
│ │ │ │ │şi înregistrare a │
│ │ │ │ │evenimentului care a │
│ │ │ │ │condus la rănirea/ │
│ │ │ │ │decesul poliţistului, │
│ │ │ │ │întocmite potrivit │
│ │ │ │ │legislaţiei în vigoare│
│ │ │ │ │(copie); │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │ │căsătorie al │
│ │ │ │ │poliţistului (copie), │
│ │ │ │ │după caz, certificatul│
│ │ │ │ │de naştere al copiilor│
│ │ │ │ │poliţistului (copie), │
│ │ │ │ │declaraţia notarială │
│ │ │ │ │din partea părinţilor │
│ │ │ │ │din care să rezulte că│
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │aceştia se aflau în │
│ │ │ │(13); │întreţinerea legală a │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │poliţistului decedat │
│ │ │ │(22); │şi că poliţistul │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │decedat nu era │
│ │ │ │(23); │căsătorit şi nu avea │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │copii, după caz; │
│ │ │ │(63); │-documentul prin care │
│ │ │ │- Ordonanţa │se propune de către │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │compartimentul de │
│ │ │ │1999 (73); │resurse umane │
│ │ │ │- Hotărârea │aprobarea cererii; │
│ │ │Actul intern de │Guvernului nr. 677/ │- dosarul de evaluare │
│ │ │decizie privind │2003 (131); │a bunurilor/devizul de│
│ │ │acordarea │- Hotărârea │reparaţie, după caz; │
│22. │B17 │despăgubirilor de │Guvernului nr. 1083/ │- referatul de │
│ │ │viaţă, sănătate şi │2008 (150); │evaluare a stării de │
│ │ │bunuri poliţiştilor│- Ordinul │sănătate a │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│poliţistului rănit/ │
│ │ │ │ministrul │invalid, întocmit de │
│ │ │ │administraţiei şi │comisia │
│ │ │ │internelor nr.24/2009│multidisciplinară, în │
│ │ │ │(202); │care se recomandă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│tipul tratamentului/ │
│ │ │ │afacerilor interne │recuperării şi al │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │unităţilor sanitare │
│ │ │ │- Ordinul │publice ori private, │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│din ţară sau │
│ │ │ │ministrul afacerilor │străinătate, în cadrul│
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │cărora poate fi │
│ │ │ │(279). │tratată afecţiunea, │
│ │ │ │ │după caz; │
│ │ │ │ │- după caz, ordinul │
│ │ │ │ │ministrului afacerilor│
│ │ │ │ │interne emis pentru │
│ │ │ │ │cazuri individuale - │
│ │ │ │ │documente │
│ │ │ │ │justificative medicale│
│ │ │ │ │şi financiare │
│ │ │ │ │eliberate de unitatea/│
│ │ │ │ │unităţile sanitară/ │
│ │ │ │ │sanitare în care s-a │
│ │ │ │ │acordat asistenţa │
│ │ │ │ │medicală profilactică,│
│ │ │ │ │curativă şi/sau │
│ │ │ │ │recuperatorie │
│ │ │ │ │(documentele │
│ │ │ │ │financiare se depun în│
│ │ │ │ │original); │
│ │ │ │ │- documente │
│ │ │ │ │justificative medicale│
│ │ │ │ │şi financiare care │
│ │ │ │ │atestă cheltuielile │
│ │ │ │ │legate de procurarea │
│ │ │ │ │de medicamente şi │
│ │ │ │ │dispozitive medicale │
│ │ │ │ │din ţară sau │
│ │ │ │ │străinătate │
│ │ │ │ │(documentele │
│ │ │ │ │financiare se depun în│
│ │ │ │ │original); │
│ │ │ │ │- documente │
│ │ │ │ │justificative privind │
│ │ │ │ │transportul dus-întors│
│ │ │ │ │până la/de la unitatea│
│ │ │ │ │sanitară în care s-a │
│ │ │ │ │acordat asistenţa │
│ │ │ │ │medicală profilactică,│
│ │ │ │ │curativă şi/sau │
│ │ │ │ │recuperatorie pentru │
│ │ │ │ │poliţistul rănit şi │
│ │ │ │ │pentru un însoţitor, │
│ │ │ │ │după caz (original). │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a │
│ │ │ │ │solicitantului pentru │
│ │ │ │ │acordarea │
│ │ │ │ │despăgubirilor, sau, │
│ │ │ │ │după caz, cererea │
│ │ │ │ │scrisă a unui membru │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │al familiei sau a │
│ │ │ │(23); │persoanei care a │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │suportat cheltuielile │
│ │ │ │(63); │ocazionate de deces; │
│ │ │ │- Ordonanţa │- actul de identitate │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │al solicitantului │
│ │ │ │1999 (73); │(copie), actul de │
│ │ │ │- Hotărârea │identitate al │
│ │ │Actul intern de │Guvernului nr.0435/ │membrului de familie │
│ │ │decizie privind │1992 (114); │(copie), actul de │
│ │ │acordarea │- Hotărârea │identitate al │
│ │ │despăgubirilor ca │Guvernului nr.0198/ │reprezentantului legal│
│ │ │urmare a │1993 (115); │al acestuia (copie) şi│
│ │ │accidentelor, │- Hotărârea │documentul din care │
│23. │B17 │catastrofelor │Guvernului nr. 270/ │rezultă calitatea de │
│ │ │intervenite în │1999 (121); │reprezentant, după │
│ │ │timpul şi din cauza│- Ordinul ministrului│caz; │
│ │ │îndeplinirii │administraţiei şi │- actele de cercetare │
│ │ │serviciului pentru │internelor nr.516/ │şi înregistrare a │
│ │ │cadrele militare │2003 (190); │evenimentului care a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│condus la rănirea/ │
│ │ │ │afacerilor interne │decesul militarului, │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │întocmite potrivit │
│ │ │ │- Ordinul │legislaţiei în vigoare│
│ │ │ │viceprim-ministrului,│(copie); │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- după caz, referatul │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │de evaluare a stării │
│ │ │ │(279). │de sănătate a │
│ │ │ │ │militarului întocmit │
│ │ │ │ │de comisia │
│ │ │ │ │multidisciplinară, din│
│ │ │ │ │care să reiasă că a │
│ │ │ │ │fost încadrat într-un │
│ │ │ │ │grad de invaliditate; │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │ │deces, după caz. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a │
│ │ │ │ │unui membru al │
│ │ │ │ │familiei sau a │
│ │ │ │ │persoanei care a │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ocazionate de deces; │
│ │ │ │(23); │- certificatul de │
│ │ │ │- Legea nr.263/2010 │deces (în copie); │
│ │ │ │(36); │- actul de identitate │
│ │ │ │- Legea nr. 223/2015 │al solicitantului (în │
│ │ │ │(43); │copie); │
│ │ │ │- Legea cadru nr. 153│- acte de naştere sau │
│ │ │ │/2017 (51); │de căsătorie (în │
│ │ │ │- Legea nr. 56/2020 │copie), din care să │
│ │ │Actul intern de │(60); │rezulte gradul de │
│ │ │decizie privind │- Legea nr. 168/2020 │rudenie al │
│24. │B17 │acordarea │(63); │solicitantului cu │
│ │ │ajutorului în caz │- Ordonanţa │persoana decedată, │
│ │ │de deces │Guvernului nr. 119/ │după caz; │
│ │ │ │1999 (73); │- declaraţia pe │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│propria răspundere a │
│ │ │ │afacerilor interne │părinţilor, din care │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │să rezulte că persoana│
│ │ │ │- Ordinul │decedată nu era │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│căsătorită şi nu avea │
│ │ │ │ministrul afacerilor │copii; │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │- acte justificative │
│ │ │ │(279). │legale din care să │
│ │ │ │ │rezulte că s-au │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │ │ocazionate de deces; │
│ │ │ │ │- ultimul cupon de │
│ │ │ │ │pensie M.A.I. în │
│ │ │ │ │original, al persoanei│
│ │ │ │ │decedate, după caz. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a │
│ │ │ │ │unui membru al │
│ │ │ │ │familiei sau a │
│ │ │ │ │persoanei care a │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │ │ocazionate de deces; │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │deces (în copie); │
│ │ │ │(22); │- actul de identitate │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │al solicitantului (în │
│ │ │ │(23); │copie); │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │- acte de naştere sau │
│ │ │Actul intern de │(63); │de căsătorie (în │
│ │ │decizie privind │- Ordonanţa │copie), din care să │
│ │ │acordarea │Guvernului nr. 119/ │rezulte gradul de │
│25. │B17 │ajutorului │1999 (73); │rudenie al │
│ │ │suplimentar de │- Ordinul ministrului│solicitantului cu │
│ │ │deces │afacerilor interne │persoana decedată, │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │după caz; │
│ │ │ │- Ordinul │- declaraţia pe │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│propria răspundere │
│ │ │ │ministrul afacerilor │legalizată a │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │părinţilor, din care │
│ │ │ │(279). │să rezulte că persoana│
│ │ │ │ │decedată nu era │
│ │ │ │ │căsătorită şi nu avea │
│ │ │ │ │copii; │
│ │ │ │ │- acte justificative │
│ │ │ │ │legale din care să │
│ │ │ │ │rezulte că s-au │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │ │ocazionate de deces. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- raportul personal de│
│ │ │ │ │solicitare a │
│ │ │ │ │compensaţiei lunare │
│ │ │ │ │pentru chirie/pentru │
│ │ │ │ │achitarea ratei/ │
│ │ │ │ │fracţunii de rată │
│ │ │ │ │aferentă unui credit │
│ │ │ │ │ipotecar/imobiliar; │
│ │ │ │ │- comunicarea care │
│ │ │ │ │atestă că nu i-a fost │
│ │ │ │ │atribuită locuinţă de │
│ │ │ │ │serviciu, de │
│ │ │ │ │intervenţie ori din │
│ │ │ │ │fondul locativ de │
│ │ │ │ │stat; │
│ │ │ │ │- după caz, contractul│
│ │ │ │ │de închiriere a unei │
│ │ │ │ │locuinţe (copie); │
│ │ │ │ │- actul de identitate │
│ │ │ │ │(copie); │
│ │ │ │ │- procesul-verbal │
│ │ │ │ │întocmit de structura │
│ │ │ │ │de resurse umane şi │
│ │ │ │ │procesul-verbal │
│ │ │ │ │întocmit de comisia de│
│ │ │ │ │anchetă socială, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │ │ │de numire în funcţie/ │
│ │ │ │ │mutare; │
│ │ │ │ │- după caz, contractul│
│ │ │ │ │de vânzare-cumpărare a│
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │locuinţei încheiat în │
│ │ │ │(13); │nume propriu sau │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │împreună cu soţul/ │
│ │ │ │(22); │soţia (copie); │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- după caz, contractul│
│ │ │ │(23); │de credit ipotecar/ │
│ │ │ │- Legea cadru nr. 153│imobiliar destinat │
│ │ │ │/2017 (51); │achiziţionării │
│ │ │Actul intern de │- Legea nr. 101/2019 │locuinţei, încheiat în│
│ │ │decizie privind │(57); │nume propriu sau │
│26. │B17 │acordarea │- Ordonanţa │împreună cu soţul/ │
│ │ │compensaţiei lunare│Guvernului nr. 119/ │soţia (copie), însoţit│
│ │ │pentru chirie │1999 (73); │de copia graficului de│
│ │ │ │- Hotărârea │rambursare a │
│ │ │ │Guvernului nr. 284/ │creditului; │
│ │ │ │2005 (138); │- după caz, declaraţia│
│ │ │ │- Hotărârea │pe propria răspundere │
│ │ │ │Guvernului nr.1867/ │a solicitantului şi a │
│ │ │ │2005 (141); │soţului/soţiei │
│ │ │ │- Hotărârea │acestuia cu privire la│
│ │ │ │Guvernului nr. 561/ │istoricul situaţiei │
│ │ │ │2006 (142). │locative a acestora pe│
│ │ │ │ │parcursul carierei │
│ │ │ │ │profesionale a │
│ │ │ │ │solicitantului; │
│ │ │ │ │- după caz, declaraţia│
│ │ │ │ │pe propria răspundere │
│ │ │ │ │a solicitantului după │
│ │ │ │ │caz a soţiei/soţului │
│ │ │ │ │acestuia din care să │
│ │ │ │ │reiasă faptul că pe │
│ │ │ │ │perioada în care │
│ │ │ │ │beneficiază de │
│ │ │ │ │compensaţia lunară │
│ │ │ │ │pentru chirie în │
│ │ │ │ │scopul achitării │
│ │ │ │ │ratelor aferente │
│ │ │ │ │creditului contractat,│
│ │ │ │ │locuinţa achiziţionată│
│ │ │ │ │prin respectivul │
│ │ │ │ │credit nu va fi │
│ │ │ │ │închiriată unor terţe │
│ │ │ │ │persoane fizice sau │
│ │ │ │ │juridice; │
│ │ │ │ │- după caz, │
│ │ │ │ │angajamentul de a │
│ │ │ │ │raporta în scris, în │
│ │ │ │ │termen de 5 zile │
│ │ │ │ │lucrătoare orice │
│ │ │ │ │schimbare intervenită │
│ │ │ │ │în derularea │
│ │ │ │ │contractului de credit│
│ │ │ │ │ipotecar/imobiliar sau│
│ │ │ │ │privind valoarea │
│ │ │ │ │ratei. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- raportul personal de│
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │solicitare a │
│ │ │ │(13); │indemnizaţiei de │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │mutare/de instalare; │
│ │ │ │(22); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │de mutare/chemare în │
│ │ │ │(23); │activitate sau de │
│ │ │Actul intern de │- Legea cadru nr. 153│repartizare; │
│ │ │decizie privind │/2017 (51); │- ordinul/dispoziţia │
│27. │B17 │acordarea │- Ordonanţa │de numire în funcţie │
│ │ │indemnizaţiei de │Guvernului nr. 119/ │la noua unitate; │
│ │ │mutare/de instalare│1999 (73); │- actul de identitate │
│ │ │ │- Ordinul │(copie) al │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│solicitantului/al │
│ │ │ │ministrul afacerilor │membrilor de familie │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │aflaţi în întreţinere,│
│ │ │ │(279). │după caz/alte acte │
│ │ │ │ │doveditoare privind │
│ │ │ │ │schimbarea domiciului │
│ │ │ │ │(copie). │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- raport personal de │
│ │ │ │(13); │solicitare a │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │indemnizaţiei; │
│ │ │Actul intern de │(22); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │decizie privind │- Legea nr. 500/2002 │de mutare/chemare în │
│ │ │acordarea │(23); │activitate sau de │
│ │ │indemnizaţiei │- Legea cadru nr. 153│repartizare; │
│ │ │pentru soţii/ │/2017 (51); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │soţiile │- Ordonanţa │de numire; │
│ │ │personalului mutat │Guvernului nr. 119/ │- document din care │
│ │ │în interesul │1999 (73); │rezultă întreruperea │
│28. │B17 │serviciului, intr-o│- Hotărârea │activităţii datorită │
│ │ │altă garnizoană, │Guvernului nr. 1109/ │mutării împreună cu │
│ │ │care au fost │1996 (119); │soţul/soţia; │
│ │ │încadrate în muncă │- Ordinul │- act de identitate al│
│ │ │şi au întrerupt │viceprim-ministrului,│solicitantului/al │
│ │ │activitatea ca │ministrul afacerilor │soţului/soţiei/ │
│ │ │urmare a mutării │interne nr. 87/2023 │membrilor de familie │
│ │ │împreună cu soţia/ │(279); │aflaţi în întreţinere,│
│ │ │soţul │- Instrucţiunile │sau, după caz, │
│ │ │ │ministrului │certificatul de │
│ │ │ │adminstraţiei şi │naştere al membrilor │
│ │ │ │internelor nr. 319/ │de familie în vârstă │
│ │ │ │2004 (243). │de până la la 14 ani │
│ │ │ │ │(copie). │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- referatul/raportul │
│ │ │ │ │personal de solicitare│
│ │ │ │ │a rambursării costului│
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │transportului; │
│ │ │ │(22); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │de mutare/chemare în │
│ │ │ │(23); │activitate sau de │
│ │ │Actul intern de │- Legea cadru nr. 153│repartizare; │
│ │ │decizie privind │/2017 (51); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │rambursarea │- Ordonanţa │de numire în funcţie │
│29. │B17 │costului │Guvernului nr. 119/ │la noua unitate; │
│ │ │transportului │1999 (73); │- documentele care │
│ │ │pentru mutare, │- Ordinul │atestă efectuarea │
│ │ │instalare │viceprim-ministrului,│transportului │
│ │ │ │ministrul afacerilor │(factură, bilete de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │tren etc.); │
│ │ │ │(279). │- actului de │
│ │ │ │ │identitate (copie) al │
│ │ │ │ │solicitantului/al │
│ │ │ │ │membrilor de familie │
│ │ │ │ │aflaţi în întreţinere,│
│ │ │ │ │după caz. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea personală de│
│ │ │ │ │solicitare a alocării │
│ │ │ │ │la dreptul de │
│ │ │ │ │transport la şi de la │
│ │ │ │ │locul de muncă; │
│ │ │ │ │- carte de identitate │
│ │ │ │ │(copie); │
│ │ │ │ │- după caz, ordinul/ │
│ │ │ │ │dispoziţia de mutare/ │
│ │ │ │ │numire/împutemicire/ │
│ │ │ │ │detaşare; │
│ │ │ │ │- după caz, dispoziţia│
│ │ │ │ │de numire a comisiei │
│ │ │ │ │de analiză a │
│ │ │ │ │solicitărilor; │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- procesul verbal │
│ │ │ │(13); │privind propunerile │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │comisiei de analiză, │
│ │ │ │(22); │după caz, însoţit de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │documentele │
│ │ │ │(23); │justificative; │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │- după caz, copia │
│ │ │ │(57); │certificatului de │
│ │ │Actul intern de │- Ordonanţa │înmatriculare a │
│ │ │decizie privind │Guvernului nr. 119/ │mijlocului de │
│ │ │alocarea la dreptul│1999 (73); │transport utilizat/ │
│30. │B17 │de transport la şi │- Hotărârea │copia contractului în │
│ │ │de la locul de │Guvernului nr. 1198/ │baza căruia mijlocul │
│ │ │muncă │2022 (268); │de transport este │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│deţinut legal, copia │
│ │ │ │afacerilor interne │actelor de stare │
│ │ │ │nr. 181/2022(275); │civilă privind gradul │
│ │ │ │- Ordinul │de rudenie cu │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│proprietarul │
│ │ │ │ministrul afacerilor │mijlocului de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │transport; │
│ │ │ │(279). │- după caz, adeverinţa│
│ │ │ │ │eliberată de │
│ │ │ │ │compartimentul │
│ │ │ │ │administrarea │
│ │ │ │ │patrimoniului │
│ │ │ │ │imobiliar sau persoana│
│ │ │ │ │desemnată prin │
│ │ │ │ │dispoziţia zilnică/ │
│ │ │ │ │ordin pe zi pe unitate│
│ │ │ │ │cu atribuţiuni pe │
│ │ │ │ │linia cazării │
│ │ │ │ │personalului din care │
│ │ │ │ │să reiasă că │
│ │ │ │ │solicitantului nu i se│
│ │ │ │ │poate asigura locuinţă│
│ │ │ │ │în localitatea în care│
│ │ │ │ │îşi are locul │
│ │ │ │ │permanent de muncă. │
└────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

    *) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscriu la poziţia 2.1 Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată.

    C. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR

┌────┬─────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│Operaţiuni │ │ │
│Nr. │din │supuse │ │Documente │
│crt.│OMFP │controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │financiar │ │ │
│ │923/ │preventiv │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 82/1991 │ │
│ │ │ │(10); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │ │
│ │ │ │(49); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului,│ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 46/2019(101); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 122/2020 (258); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │- contractul/ │
│ │ │ │- Hotărârea │contractul subsecvent │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │de achiziţie publică/ │
│ │ │ │2003 (130); │sectorială, sau │
│ │ │ │- Hotărârea │comandă, contractul de│
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │concesiune de lucrări │
│ │ │ │2007 (145); │sau servicii; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │constituire a │
│ │ │ │2007 (146); │garanţiei de bună │
│ │ │ │- Hotărârea │execuţie, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 895/ │cazul; │
│ │ │ │2007 (147); │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │- Hotărârea │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │convenţia de │
│ │ │Ordonanţare de │2011 (155); │finanţare, dacă este │
│ │ │plată privind │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │achiziţia │Guvernului nr. 1/2016│- bugetul; │
│1. │C1 │publică/ │(163); │- angajamentul │
│ │ │sectorială, │- Hotărârea │bugetar; │
│ │ │concesiunea de │Guvernului nr. 93/ │- factura însoţită de │
│ │ │lucrări sau │2016 (164); │documente care atestă │
│ │ │servicii │- Hotărârea │livrarea produselor / │
│ │ │ │Guvernului nr. 167/ │prestarea serviciilor/│
│ │ │ │2016 (165); │executarea lucrărilor;│
│ │ │ │- Hotărârea │- documentul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │constituire a comisiei│
│ │ │ │2016 (166); │de recepţie; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentele privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │recepţia produselor/ │
│ │ │ │2016 (167); │serviciilor/ │
│ │ │ │- Hotărârea │lucrărilor; │
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │- documentele de │
│ │ │ │2016 (169); │transport, vămuire, │
│ │ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │- evidenţa avansurilor│
│ │ │ │2022 (266); │acordate şi deduse, │
│ │ │ │- Hotărârea │dacă este cazul. │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │ │
│ │ │ │2022 (267); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │ │
│ │ │ │256/2007 (198); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/l 16/2014 │ │
│ │ │ │(214); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017(225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019(233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019(237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │-Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │-legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │-Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 66/ │ │
│ │ │ │2011 (87); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 68/ │ │
│ │ │ │2018 (99); │ │
│ │ │ │-Orodnanţa de │ │
│ │ │ │urgenţăa Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │ │
│ │ │ │-Ordonanaţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │-Ordonanaţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │- contractul de │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│achiziţie publică/ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 3/ │sectorială, contractul│
│ │ │ │2021 (109); │de concesiune de │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│lucrări sau servicii; │
│ │ │ │nr. 264/2003 (130); │-contractul/decizia/ │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│ordinal/acordul/ │
│ │ │ │nr. 116/2007 (145); │convenţia de │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│finanţare, dacă este │
│ │ │ │nr. 875/2011 (155); │cazul; │
│ │ │Ordonanţare de │-Hotărârea Guvernului│-angajamentul bugetar;│
│ │ │plată pentru │nr. 1/2016 (163); │-avizul de plată; │
│ │ │avansuri │-Ordonanţa de urgenţă│-nota de aprobare a │
│ │ │acordate în │a Guvernului nr. 155/│cheltuielilor │
│ │ │cadrul │2020 (259); │eligibile; │
│2. │C2 │contractului de│-Ordinul ministrului │-solicitarea de │
│ │ │achiziţie │finanţelor publice │acordare a avansului; │
│ │ │publică/ │nr. 1792/2002 (175); │-documentul prin care │
│ │ │sectorială/de │-Ordinul ministrului │se constituie garanţia│
│ │ │concesiune de │internelor şi │legală de returnare a │
│ │ │lucrări sau │reformei │avansului; │
│ │ │servicii │administraţie nr. S/ │-nota de fundamentare/│
│ │ │ │256/2007 (198); │autorizare; │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │-documentul de │
│ │ │ │internelor şi │constituire a │
│ │ │ │reformei │garanţiei de bună │
│ │ │ │administrative nr. │execuţie, dacă este │
│ │ │ │521/2008 (199); │cazul; │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │Evidenţa avansurilor │
│ │ │ │internelor şi │acordate şi deduse, │
│ │ │ │reformei │dacă este cazul; │
│ │ │ │administrative nr. │-factura. │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019(237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 183/2021 (272). │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1046/2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1060/2021 (253); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1147/2021 (254); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1148/2021 (255); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1149/2021 (256); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │ │
│ │ │ │(61); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 92/2020 │ │
│ │ │ │(62); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 11/ │ │
│ │ │ │2018 (96); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 122/2020 (258); │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │convenţia de │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │finanţare; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- bugetul/angajamentul│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │bugetar; │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │-cererea de plată/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │rambursare privind │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │prefinanţări, plăţi │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │intermediare, plăţi │
│ │ │ │- Ordonanţa de │finale, după caz, │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │împreună cu │
│ │ │ │nr. 96/2022 (263); │documentele │
│ │ │ │- Hotărârea │justificative │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │aferente; │
│ │ │ │2003 (130); │- cererea de transfer/│
│ │ │Ordonanţare de │- Hotărârea │cererea de transfer de│
│ │ │plată privind │Guvernului nr. 962/ │fonduri, după caz, │
│ │ │prefinanţări, │2014 (160); │împreună cu │
│ │ │plăţi │- Hotărârea │documentele │
│ │ │intermediare, │Guvernului nr. 48/ │justificative │
│ │ │plăţi finale în│2015 (161); │prevăzute în │
│ │ │cadrul │- Hotărârea │angajamentele legale │
│3. │C3 │angajamentelor │Guvernului nr. 1/2016│de finanţare; │
│ │ │legale │(163); │- nota de autorizare a│
│ │ │(contract, │- Hotărârea │plăţii/rambursării sau│
│ │ │decizie, ordin,│Guvernului nr. 936/ │nota de lichidare; │
│ │ │acord, │2020 (265); │- notificarea privind │
│ │ │convenţie etc.)│- Hotărârea │depunerea cererii de │
│ │ │de finanţare │Guvernului nr. 209/ │plată; │
│ │ │ │2022 (266); │- avizul de plată/ │
│ │ │ │- Hotărârea │rambursare; │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │- raportul de progres,│
│ │ │ │2022 (267); │dacă este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- decontul privind │
│ │ │ │finanţelor publice │prefinanţarea │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │acordată, dacă este │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cazul; │
│ │ │ │finanţelor publice şi│- documentaţia │
│ │ │ │ministrului │justificativă │
│ │ │ │dezvoltării │specifică care rezultă│
│ │ │ │regionale, │din actul normativ/ │
│ │ │ │administraţiei │stabilită prin ghiduri│
│ │ │ │publice şi fondurilor│specifice ce │
│ │ │ │europene nr.2840/6560│reglementează │
│ │ │ │/2017 (184); │operaţiunea şi/sau │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│domeniul respectiv. │
│ │ │ │afacerilor europene │ │
│ │ │ │nr. 266/2012 (210); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 74/2015│ │
│ │ │ │(216); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 76/2015│ │
│ │ │ │(217); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 77/2015│ │
│ │ │ │(218); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 3804/2793/2015 │ │
│ │ │ │(220); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 2102/2016(271); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017(225); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 76/2019 │ │
│ │ │ │(56); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 173/2019 │ │
│ │ │ │(58); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 263/2020 │ │
│ │ │ │(64); │ │
│ │ │ │- legile de │ │
│ │ │ │ratificare; │- acordul, convenţia │
│ │ │Ordonanţare de │- Ordonanţa │sau protocolul privind│
│ │ │plată pentru │Guvernului, nr. 41/ │aderarea la organismul│
│ │ │cotizaţii, │1994 (67); │internaţional, actul │
│ │ │respectiv │- Ordonanţa │normativ care aprobă │
│4. │C8 │contribuţii, │Guvernului, nr. 119/ │aderarea; │
│ │ │taxe etc. la │1999 (73); │- bugetul/angajamentul│
│ │ │diverse │- Hotărârea │bugetar; │
│ │ │organisme │Guvernului nr. 980/ │- avizul de plată │
│ │ │internaţionale │2006 (143); │transmis de organismul│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│internaţional. │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017(225); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 247/2005 │ │
│ │ │ │(27); │- nota de fundamentare│
│ │ │ │- Legea nr. 226/2011 │/nota de lichidare; │
│ │ │ │(40); │- angajamentul legal, │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │dacă este cazul; │
│ │ │ │(44); │- cererea de plată/de │
│ │ │ │- legile bugetare │decontare/de eliberare│
│ │ │Ordonanţare de │anuale; │a sumei, dacă este │
│ │ │plată pentru │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │transferuri sau│Guvernului, nr. 119/ │- propunere de │
│ │ │alte plăţi din │1999 (73); │angajare a unei │
│ │ │fonduri │- Ordonanţa │cheltuieli în limita │
│ │ │publice, │Guvernului, nr. 22/ │creditelor de │
│5. │C9 │acordate │2002 (78); │angajament, propunere │
│ │ │agenţilor │- Ordonanţa de │de angajare a unei │
│ │ │economici sau │urgenţă a Guvernului │cheltuieli în limita │
│ │ │altor │nr. 64/2007 (83); │creditelor bugetare; │
│ │ │beneficiari │- Hotărârea │- angajamentul bugetar│
│ │ │legali │Guvernului nr. 1470/ │/bugetul; │
│ │ │ │2007 (148); │- documentaţia │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│specifică potrivit │
│ │ │ │finanţelor publice │actului normativ/ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │administrativ care │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│reglementează │
│ │ │ │afacerilor interne │operaţiunea şi/sau │
│ │ │ │nr. 25/2017(225); │domeniul respectiv. │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │- nota de │
│ │ │ │anuale; │fundamentare; │
│ │ │Ordonanţare de │- Ordonanţa │- contractul de │
│ │ │plată privind │Guvernului, nr. 119/ │concesionare sau de │
│ │ │redevenţe, │1999 (73); │închiriere; │
│6. │C10 │chirii sau alte│- Ordinul ministrului│- angajamentul bugetar│
│ │ │cheltuieli │finanţelor publice │/bugetul; │
│ │ │legate de │nr. 1792/2002 (175); │- documentele │
│ │ │concesionare │- Ordinul ministrului│justificative emise de│
│ │ │sau închiriere │afacerilor interne │concedent sau, după │
│ │ │ │nr. 25/2017(225); │caz, de proprietarul │
│ │ │ │- Ordinul │bunului închiriat. │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │- actul intern de │
│ │ │ │- Ordonanţa │decizie privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │delegarea sau │
│ │ │ │1999 (73); │detaşarea în ţară a │
│ │ │Ordonanţare de │- Ordonanţa de │personalului, inclusiv│
│ │ │plată/ │urgenţă a Guvernului │devizul estimativ de │
│ │ │Dispoziţie de │nr. 26/2012 (88); │cheltuieli; │
│ │ │plată către │- Hotărârea │- angajamentul bugetar│
│ │ │casierie │Guvernului nr. 518/ │individual/global; │
│ │ │privind │1995 (116); │- documentele │
│7. │C11 │avansuri sau │- Hotărârea │justificative privind │
│ │ │sume cuvenite │Guvernului nr. 93/ │plăţile pentru cazare │
│ │ │titularului de │2016 (164); │şi pentru transport, │
│ │ │decont, care se│- Hotărârea │după caz; │
│ │ │acordă prin │Guvernului nr. 714/ │- ordinul de serviciu │
│ │ │casierie sau │2018 (173); │(deplasare/misiune/ │
│ │ │prin virament │- Ordinul ministrului│delegare); │
│ │ │ │afacerilor interne │- decontul │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │justificativ al │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cheltuielilor, dacă │
│ │ │ │afacerilor interne │este cazul. │
│ │ │ │nr. 144/2019 (240); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 138/1999 │ │
│ │ │ │(8);; │ │
│ │ │ │- Legea nr. 210/1999 │ │
│ │ │ │(16); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 76/2002 │ │
│ │ │ │(20); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 95/2006 │ │
│ │ │ │(31); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │ │
│ │ │ │(34); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 263/2010 │ │
│ │ │ │(36); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 207/2015 │ │
│ │ │ │(42); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 293/2015 │ │
│ │ │ │(46); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 79/2018 │ │
│ │ │ │(52); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 211/2018 │ │
│ │ │ │(54); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │ │
│ │ │ │(57); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 56/2020 │ │
│ │ │ │(60); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 48/2005 (81); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 111/│ │
│ │ │ │2010 (85); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 53/ │ │
│ │ │ │2018 (98); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 114/│ │
│ │ │ │2018 (100); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 49/ │ │
│ │ │ │2020 (105); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │nr. 68/2020 (106); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 75/2020 (107); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │nr. 147/2020 (104); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 130/│ │
│ │ │ │2021 (261); │- centralizatorul │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│lunar al statelor de │
│ │ │ │nr. 168/2022 (264); │salarii; │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│- statele de salarii; │
│ │ │ │nr. 442/1992 (113); │- bugetul/angajamentul│
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│bugetar; │
│ │ │Ordonanţare de │nr. 250/1992 (112); │- situaţia privind │
│ │ │plată a │Hotărârea Guvernului │repartizarea pe luni a│
│ │ │salariilor, a │nr. 244/2000 (122); │cheltuielilor de │
│ │ │altor drepturi │-Hotărârea Guvernului│personal aprobate; │
│ │ │salariale │nr. 1578/2002 (126); │- situaţia privind │
│ │ │acordate │-Hotărârea Guvernului│monitorizarea │
│8. │C12 │personalului, │nr. 1822/2004 (136); │cheltuielilor de │
│ │ │precum şi a │-Hotărârea Guvernului│personal finanţate de │
│ │ │obligaţiilor │nr. 0154/2010 (151); │la buget, pe luna │
│ │ │fiscale │-Hotărârea Guvernului│anterioară; │
│ │ │aferente │nr. 52/2011 (152); │- actul de decizie │
│ │ │acestora │-Hotărârea Guvernului│internă privind │
│ │ │ │nr. 93/2016 (164); │aprobarea acordării │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│sporurilor, orelor │
│ │ │ │nr. 29/2018 (171); │suplimentare, │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│premiilor, altor │
│ │ │ │nr. 1447/2022 (270); │drepturi salariale, │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │dacă este cazul. │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 166/2006 (177); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │de interne nr. 438/ │ │
│ │ │ │2003 (189); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 609/ │ │
│ │ │ │2003; │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 660/ │ │
│ │ │ │2005 (195); │ │
│ │ │ │-Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 35/ │ │
│ │ │ │2014 (211); │ │
│ │ │ │-Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 84/ │ │
│ │ │ │2014 (213); │ │
│ │ │ │-Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 4/2015│ │
│ │ │ │(215); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/7/2018 (229); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 40/2018 (231); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 6/2019 (232); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 35/2019 (235); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 112/2019 (238); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 135/2019 (239); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 11/2022 (273); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 60/2022 (274); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2023 (277); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 27/2023 (278); │ │
│ │ │ │-Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │-ordinul/dispoziţia de│
│ │ │ │ │acordare a │
│ │ │ │ │indemnizaţiei de │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │mutare/de instalare, │
│ │ │ │(13); │respectiv referatul/ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │raportul de solicitare│
│ │ │ │(22); │a rambursării costului│
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │transportului pentru │
│ │ │ │(23); │mutare/instalare; │
│ │ │Ordonanţarea de│- Legea-cadru nr. 153│-documentele │
│ │ │plata a │/2017 (51); │doveditoare a faptului│
│ │ │indemnizaţiei │- Ordonanţa │că situaţiile în care │
│9. │C12 │de mutare, │Guvernului nr. 119/ │se află personalul şi │
│ │ │instalare sau │1999 (73); │membrii familiei sunt │
│ │ │rambursare a │- Ordonanţa │îndreptăţiţi la │
│ │ │costului │Guvernului nr.38/2003│acordarea drepturilor │
│ │ │transportului │(80); │în discuţie; │
│ │ │ │- Ordinul │-documentul privind │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│cheltuielile de │
│ │ │ │ministrul afacerilor │transport; │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │-statul de plată a │
│ │ │ │(279). │indemnizaţiei de │
│ │ │ │ │mutare, instalare şi a│
│ │ │ │ │drepturilor de │
│ │ │ │ │transport pentru │
│ │ │ │ │mutare. │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │ │
│ │ │ │(57); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │-actul intern de │
│ │ │ │1999 (73); │decizie privind │
│ │ │ │- Ordonanţa │acordarea compensaţiei│
│ │ │ │Guvernului nr.38/2003│lunare pentru chirie; │
│ │ │Ordonanţarea de│(80); │-ordinul de zi pe │
│10. │C12 │plată a │- Hotărârea │unitate/dispoziţia │
│ │ │compensaţiei │Guvernului nr.284/ │zilnică de alocare la │
│ │ │pentru chirie │2005 (138); │plata compensaţiei │
│ │ │ │- Hotărârea │pentru chirie; │
│ │ │ │Guvernului nr.1867/ │- statul de plată a │
│ │ │ │2005 (141); │compensaţiei lunare │
│ │ │ │- Hotărârea │pentru chirie. │
│ │ │ │Guvernului nr. 561/ │ │
│ │ │ │2006 (142); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │Ordonanţare de │- Legea 360/2002 │ │
│ │ │plată a │(22); │-actul intern de │
│ │ │indemnizaţiei │- Legea nr. 500/2002 │decizie privind │
│ │ │pentru soţii/ │(23); │acordarea │
│ │ │soţiile │- Legea cadru nr. 153│indemnizaţiei pentru │
│ │ │personalului │/2017 (51); │soţii/soţiile │
│ │ │mutat în │- Ordonanţa │personalului mutat în │
│ │ │interesul │Guvernului nr. 119/ │interesul serviciului,│
│ │ │serviciului, │1999 (73); │într-o alta │
│11. │C12 │într-o altă │- Hotărârea │garnizoană, care au │
│ │ │garnizoană, │Guvernului nr.1109/ │fost încadrate în │
│ │ │care au fost │1996 (119); │muncă şi au întrerupt │
│ │ │încadrate în │- Ordinul │activitatea ca urmare │
│ │ │muncă şi au │viceprim-ministrului,│a mutării împreună cu │
│ │ │întrerupt │ministrul afacerilor │soţia/soţul; │
│ │ │activitatea ca │interne nr. 87/2023 │-statul de plată a │
│ │ │urmare a │(279); │indemizaţiei petru │
│ │ │mutării │- Instrucţiunile │soţii/soţiile │
│ │ │împreună cu │ministrului │personalului mutat. │
│ │ │soţia/soţul │adminstraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 319/ │ │
│ │ │ │2004 (243). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr.287/2009 │- documente privind │
│ │ │ │(33); │obligaţiile de plată │
│ │ │ │- Legea nr.134/2010 │ale entităţii, emise │
│ │ │Ordonanţare de │(35); │de autorităţile în │
│ │ │plată a │- Ordonanţa │drept; │
│ │ │cheltuielilor │Guvernului nr. 119/ │- actul intern de │
│ │ │judiciare şi │1999 (73); │decizie privind │
│12. │**) │extrajudiciare │- Ordinul ministrului│existenţa obligaţiei │
│ │ │derivate din │justiţiei şi │de plată a │
│ │ │acţiuni în │ministrului │cheltuielilor │
│ │ │reprezentarea │finanţelor publice │judiciare şi │
│ │ │intereselor │nr.2907/C/2340/2020 │extrajudiciare │
│ │ │statului │(186); │derivate din acţiuni │
│ │ │ │- Ordinul │în reprezentarea │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│intereselor statului. │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- actul intern de │
│ │ │ │(13); │decizie privind │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │suportarea de către │
│ │ │ │(22); │entitate a sumelor │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │destinate asigurării │
│ │ │Ordonanţare de │(23); │asistenţei juridice │
│ │ │plată a sumelor│- Ordonanţa │pentru poliţişti şi │
│ │ │destinate │Guvernului nr. 119/ │cadre militare pentru │
│ │ │asigurării │1999 (73); │faptele săvârşite de │
│ │ │asistenţei │- Ordinul │aceştia în exercitarea│
│ │ │juridice pentru│viceprim-ministrului,│atribuţiilor de │
│ │ │poliţişti şi │ministrul │serviciu; │
│13. │**) │cadre militare │administraţiei şi │- documentele │
│ │ │pentru faptele │internelor nr. 9/2009│justificative legal │
│ │ │săvârşite de │(201); │întocmite de avocat, │
│ │ │aceştia în │- Ordinul ministrului│confirmate de │
│ │ │exercitarea │administraţiei şi │beneficiar cu privire │
│ │ │atribuţiilor de│internelor nr. 118/ │la realitatea │
│ │ │serviciu │2012(207); │prestării serviciului,│
│ │ │ │- Ordinul │din care să reiasă │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│suma datorată; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- contractul de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │asistenţă juridică │
│ │ │ │(279). │încheiat de beneficiar│
│ │ │ │ │cu un avocat. │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │ │
│ │ │ │(63); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- actul intern de │
│ │ │Ordonanţarea de│1999 (73); │decizie privind │
│ │ │plată a │- Hotărârea │acordarea │
│ │ │despăgubirilor │Guvernului nr.0435/ │despăgubirilor de │
│ │ │de viaţă, │1992 (114); │viaţă, sănătate şi │
│ │ │sănătate şi │- Hotărârea │bunuri ale │
│ │ │bunuri ale │Guvernului nr.0198/ │poliţiştilor şi │
│ │ │poliţiştilor şi│1993 (115); │acordarea │
│ │ │acordarea │- Hotărârea │despăgubirilor ca │
│ │ │despăgubirilor │Guvernului nr. 677/ │urmare a accidentelor,│
│14. │C12 │ca urmare a │2003 (131); │catastrofelor │
│ │ │accidentelor, │- Hotărârea │intervenite în timpul │
│ │ │catastrofelor │Guvernului nr. 1083/ │şi din cauza │
│ │ │intervenite în │2008 (150); │îndeplinirii │
│ │ │timpul şi din │- Ordinul │serviciului pentru │
│ │ │cauza │viceprim-ministrului,│cadrele militare; │
│ │ │îndeplinirii │ministrul │- facturi, chitanţe │
│ │ │serviciului │administraţiei şi │etc; │
│ │ │pentru cadrele │internelor nr. 24/ │- statul de plată/ │
│ │ │militare │2009 (202); │centralizatorul │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│statelor de plată. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 263/2010 │ │
│ │ │ │(36); │- actul intern de │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│decizie privind │
│ │ │Ordonanţare de │/2017 (51); │acordarea ajutorului/ │
│ │ │plată a │- Legea nr. 56/2020 │ajutorului suplimentar│
│ │ │ajutorului/ │(60); │în caz de deces; │
│15. │C12 │ajutorului │- Legea nr. 168/2020 │- statul de plată/ │
│ │ │suplimentar în │(63); │centralizatorul │
│ │ │caz de deces │- Ordonanţa │statelor de plată a │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ajutorului/ajutorului │
│ │ │ │1999 (73); │suplimentar în caz de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│deces. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │Ordonanţare de │- Ordonanţa │- raportul de │
│ │ │plată a │Guvernului nr. 119/ │decontare a │
│ │ │drepturilor de │1999 (73); │transportului pe │
│16. │C12 │transport pe │- Hotărârea │perioada concediului │
│ │ │perioada │Guvernului nr. 1198/ │de odihnă; │
│ │ │concediului de │2022 (268); │- statul de plată/ │
│ │ │odihnă │- Ordinul ministrului│centralizator sau alt │
│ │ │ │afacerilor interne │document. │
│ │ │ │nr. 181/2022(275); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- raportul de │
│ │ │ │(13); │decontare a │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │transportului la şi de│
│ │ │ │(22); │la locul de muncă; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- după caz, graficul │
│ │ │ │(23); │de prezenţă la │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │serviciu din perioada │
│ │ │ │(57); │ce face obiectul │
│ │ │ │- Ordonanţa │solicitării; │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr. 119/ │- actul intern de │
│ │ │plată a │1999 (73); │decizie privind │
│ │ │decontării │- Hotărârea │alocarea la dreptul de│
│17. │C12 │cheltuielilor │Guvernului nr. 1447/ │transport la şi de la │
│ │ │cu transportul │2022 (270); │locul de muncă, │
│ │ │la şi de la │- Hotărârea │aprobat; │
│ │ │locul de muncă │Guvernului nr. 1198/ │- după caz, │
│ │ │ │2022 (268); │abonamentul pe │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│mijlocul de transport;│
│ │ │ │afacerilor interne │- după caz, bon fiscal│
│ │ │ │nr. 181/2022(275); │de carburant; │
│ │ │ │- Ordinul │- după caz, documentul│
│ │ │ │viceprim-ministrului,│conţinând calculul │
│ │ │ │ministrul afacerilor │sumei ce urmează a fi │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │decontată; │
│ │ │ │(279). │- statul de plată. │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr.500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr.53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr.38/2003│ │
│ │ │ │(80); │- raportul privind │
│ │ │ │- Hotărârea │solicitarea avansului │
│ │ │ │Guvernului nr. 250/ │pentru efectuarea │
│ │ │ │1992 (112); │concediului de odihnă;│
│ │ │Ordonanţare de │- Hotărârea │- nota │
│ │ │plată a │Guvernului nr. 442/ │justificativă-situaţia│
│ │ │avansurilor din│1992 (113); │privind prezenţa │
│18. │C12 │salariu/soldă │- Hotărârea │personalului │
│ │ │şi a │Guvernului nr. 1578/ │(pontajul), după caz; │
│ │ │indemnizaţiilor│2002 (126); │- comunicarea nominală│
│ │ │de concediu de │- Hotărârea │privind efectuarea │
│ │ │odihnă │Guvernului nr. 1822/ │concediului de odihnă;│
│ │ │ │2004 (136); │- statul de plată/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│centralizatorul │
│ │ │ │de interne nr. 438/ │statelor de plată. │
│ │ │ │2003 (189); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 609/ │ │
│ │ │ │2003 (192); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 660/ │ │
│ │ │ │2005 (195); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- documentul │
│ │ │ │ │ordonatorului │
│ │ │ │ │principal de credite │
│ │ │ │- Legea nr. 122/2006 │prin care se │
│ │ │ │(32); │stabileşte punerea în │
│ │ │ │- Legea cadru nr. 153│aplicare sau acordarea│
│ │ │ │/2017 (51); │noilor niveluri │
│ │ │ │- Ordonanţa │actualizate ale │
│ │ │ │Guvernului nr.26/1994│valorii financiare a │
│ │ │ │(66); │normelor de hrană; │
│ │ │ │- Hotărârea │- dispoziţia │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr.65/2003│conducătorului │
│ │ │plată a valorii│(127); │entităţii privind │
│19. │C12 │financiare a │- Hotărârea │alocarea personalului │
│ │ │normelor de │Guvernului nr. S/1115│la diferite norme de │
│ │ │hrană │/2005 (140); │hrană; │
│ │ │ │- Hotărârea │- tabelul nominal cu │
│ │ │ │Guvernului nr. 1251/ │cei care beneficiază │
│ │ │ │2006 (144); │de diferite norme de │
│ │ │ │- Ordinul │hrană; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- lista cuprinzând │
│ │ │ │ministrul afacerilor │valoarea financiară │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │actualizată a normelor│
│ │ │ │(279). │de hrană; │
│ │ │ │ │- statul de plată/ │
│ │ │ │ │centralizatorul │
│ │ │ │ │statelor de plată. │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- documentul │
│ │ │ │- Legea 360/2002 │ordonatorului │
│ │ │ │(22); │principal de credite │
│ │ │Ordonanţare de │- Legea-cadru nr. 153│prin care se │
│ │ │plată a cotei │/2017 (51); │stabileşte valoarea │
│ │ │părţi anuale │- Hotărârea │financiară drepturilor│
│ │ │din valoarea │Guvernului nr.1061/ │de echipament; │
│ │ │financiară a │2002 (125); │-statele cu │
│20. │C12 │drepturilor de │- Ordinul ministrului│categoriile de │
│ │ │echipament sau │afacerilor interne │personal ce │
│ │ │a contravalorii│nr. 183/2021 (272); │beneficiază de aceste │
│ │ │articolelor de │- Ordinul │drepturi; │
│ │ │echipament │viceprim-ministrului,│- centralizatorul │
│ │ │ │ministrul afacerilor │statelor de plată a │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │valorii financiare a │
│ │ │ │(279). │drepturilor de │
│ │ │ │ │echipament, după caz. │
└────┴─────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

    **) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscriu la poziţia 4.7 Alte obligaţii de plată.

    D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSMITEREA, VÂNZAREA ŞI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUŢIILOR PUBLICE

┌────┬─────┬─────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│Operaţiuni supuse│ │ │
│Nr. │din │controlului │ │Documente │
│crt.│OMFP │financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │preventiv │ │ │
│ │923/ │ │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │studiului de │
│ │ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │concesiunii; │
│ │ │ │ │- caietul de │
│ │ │ │ │sarcini; │
│ │ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │documentaţiei de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- clarificările │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │documentaţia şi │
│ │ │ │ │răspunsurile la │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │acestea, dacă │
│ │ │ │(14); │este cazul; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- notă │
│ │ │ │(23); │justificativă │
│ │ │Contract de │- Ordonanţa │privind alegerea │
│ │ │concesiune de │Guvernului nr. 119/ │procedurii de │
│ │ │bunuri │1999 (73); │atribuire; │
│1. │D1 │proprietate │- Ordonanţa de │- anunţul de │
│ │ │publică │urgenţă a Guvernului,│licitaţie │
│ │ │(entitatea │nr. 57/2019(102); │publicat; │
│ │ │publică este │- Ordinul │- documentul de │
│ │ │concedent) │viceprim-ministrului,│constituire a │
│ │ │ │ministrul afacerilor │comisiei de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │evaluare; │
│ │ │ │(279). │- │
│ │ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │ │întocmite de │
│ │ │ │ │comisia de │
│ │ │ │ │evaluare; │
│ │ │ │ │- raportul │
│ │ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │ │evaluare, privind│
│ │ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ │ofertei │
│ │ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │ │privire la │
│ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │aplicării │
│ │ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- oferta │
│ │ │ │ │câştigătoare. │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │- nota de │
│ │ │ │ │fundamentare/ │
│ │ │ │ │referatul de │
│ │ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │ │- titlul de │
│ │ │ │ │proprietate/ │
│ │ │ │ │hotărârea de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │dreptului de │
│ │ │ │ │administrare; │
│ │ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │închirierii │
│ │ │ │ │bunurilor │
│ │ │ │ │proprietate │
│ │ │ │ │publică; │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │- documentaţia de│
│ │ │ │(14); │atribuire; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- anunţul de │
│ │ │ │(23); │licitaţie │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │publicat; │
│ │ │ │(33); │- clarificările │
│ │ │Contract de │- Ordonanţa │privind │
│ │ │închiriere a │Guvernului nr. 119/ │documentaţia şi │
│ │ │bunurilor │1999 (73); │răspunsurile la │
│ │ │proprietate │- Ordonanţa de │acestea, dacă │
│ │ │publică │urgenţă a Guvernului,│este cazul; │
│2. │D2 │(entitatea │nr. 57/2019(102); │- documentul de │
│ │ │publică este │- Ordinul │constituire/ │
│ │ │titular al │viceprim-ministrului,│numire a comisiei│
│ │ │dreptului de │ministrul afacerilor │de evaluare; │
│ │ │proprietate/ │interne nr. 87/2023 │- clarificările │
│ │ │administrare) │(279); │solicitate de │
│ │ │ │- Norme/proceduri/ │autoritatea │
│ │ │ │regulamente interne │contractantă şi │
│ │ │ │privind închirierea │răspunsurile │
│ │ │ │bunurilor proprietate│ofertanţilor, │
│ │ │ │publică, aprobate de │dacă este cazul; │
│ │ │ │entităţile publice. │- raportul │
│ │ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │ │evaluare privind │
│ │ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ │ofertei │
│ │ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │ │privire la │
│ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │aplicării │
│ │ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- oferta │
│ │ │ │ │câştigătoare. │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │ │contractare sau │
│ │ │ │ │nota │
│ │ │ │ │justificativă/ │
│ │ │ │ │studiul de │
│ │ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │selectarea │
│ │ │ │ │procedurii, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │ │atribuire │
│ │ │ │ │completă şi, dacă│
│ │ │ │ │este cazul, │
│ │ │ │ │clarificările la │
│ │ │ │ │documentaţie; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │ │atribuire, dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │ │concesionare/ │
│ │ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │ │concesionare/ │
│ │ │ │ │anunţul de │
│ │ │ │ │concesiune │
│ │ │ │ │simplificat/ │
│ │ │ │ │anunţul de │
│ │ │ │ │intenţie/ │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │invitaţia de │
│ │ │ │(14); │participare │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │publicate în │
│ │ │ │(23); │SEAP, şi, dacă │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │este cazul, │
│ │ │ │(49); │erate, │
│ │ │Contract de │- Legea nr. 101/2016 │clarificări │
│ │ │concesiune de │(50); │publicate; — │
│ │ │lucrări sau │- Ordonanţa │actul de numire/ │
│3. │D3 │servicii, în care│Guvernului nr. 119/ │desemnare a │
│ │ │entitatea publică│1999 (73); │comisiei de │
│ │ │este concedent │- Hotărârea │evaluare/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │negociere/ │
│ │ │ │2016 (169); │coordonare şi │
│ │ │ │- Ordinul │supervizare; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- oferta │
│ │ │ │ministrul afacerilor │desemnată │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │câştigătoare şi, │
│ │ │ │(279); │dacă este cazul, │
│ │ │ │ │clarificările │
│ │ │ │ │aferente ofertei;│
│ │ │ │ │- raportul │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- comunicarea │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │aplicării │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │procedurii dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- Propunerea de │
│ │ │ │ │angajare a unei │
│ │ │ │ │cheltuieli în │
│ │ │ │ │limita creditelor│
│ │ │ │ │de angajament, │
│ │ │ │ │Propunerea de │
│ │ │ │ │angajare a unei │
│ │ │ │ │cheltuieli în │
│ │ │ │ │limita creditelor│
│ │ │ │ │bugetare, │
│ │ │ │ │Angajamentul │
│ │ │ │ │bugetar │
│ │ │ │ │individual/ │
│ │ │ │ │global, dacă este│
│ │ │ │ │cazul. │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- documentul din │
│ │ │ │ │care rezultă │
│ │ │ │ │disponibilitatea │
│ │ │ │ │creditelor de │
│ │ │ │ │angajament, în │
│ │ │ │ │cazul creşterii │
│ │ │ │ │preţului │
│ │ │ │ │contractului; │
│ │ │ │ │- contractul de │
│ │ │ │ │concesiune şi, │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │dacă este cazul, │
│ │ │ │(23); │actele adiţionale│
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │anterioare; │
│ │ │ │(49); │- documentele │
│ │ │Act adiţional la │- Ordonanţa │iniţiale ale │
│ │ │contractul de │Guvernului nr. 119/ │concesiunii; │
│ │ │concesiune de │1999 (73); │- documentul de │
│4. │D4 │lucrări sau │- Hotărârea │constituire a │
│ │ │servicii, în care│Guvernului nr. 867/ │garanţiei de bună│
│ │ │entitatea publică│2016 (169); │execuţie; │
│ │ │este concedent │- Ordinul │- nota │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│justificativă; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- Propunerea de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │angajare a unei │
│ │ │ │(279); │cheltuieli în │
│ │ │ │ │limita creditelor│
│ │ │ │ │de angajament, │
│ │ │ │ │Propunerea de │
│ │ │ │ │angajare a unei │
│ │ │ │ │cheltuieli în │
│ │ │ │ │limita creditelor│
│ │ │ │ │bugetare, │
│ │ │ │ │Angajamentul │
│ │ │ │ │bugetar │
│ │ │ │ │individual/ │
│ │ │ │ │global, dacă este│
│ │ │ │ │cazul. │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- referatul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 19/ │disponibilizare; │
│ │ │ │1995 (68); │- adresele de │
│ │ │ │- Ordonanţa │informare a │
│ │ │Proces-verbal de │Guvernului nr. 119/ │instituţiilor │
│ │ │predare-preluare │1999 (73); │publice care ar │
│ │ │având ca obiect │- Hotărârea │putea avea nevoie│
│5. │D5 │transmiterea │Guvernului nr. 841/ │de bunurile │
│ │ │bunului fără │1995 (118); │disponibilizate; │
│ │ │plată │- Ordinul ministrului│- adresele │
│ │ │ │afacerilor interne │instituţiilor │
│ │ │ │nr. 126/2016 (221); │publice care │
│ │ │ │- Ordinul │solicită bunul │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│disponibil. │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │- referatul de │
│ │ │ │ │disponibilizare; │
│ │ │ │ │- decizia de │
│ │ │ │ │numire a comisiei│
│ │ │ │ │de evaluare a │
│ │ │ │ │bunurilor; │
│ │ │ │ │- raportul de │
│ │ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │ │bunurilor │
│ │ │ │ │disponibilizate │
│ │ │ │ │ce urmează a fi │
│ │ │ │ │vândute; │
│ │ │ │ │- decizia de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │numire a comisiei│
│ │ │ │(23); │de licitaţie; │
│ │ │ │- Ordonanţa │- anunţul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 19/ │vânzare publicat/│
│ │ │Contract de │1995 (68); │afişat; │
│ │ │vânzare-cumpărare│- Ordonanţa │- documentaţia │
│ │ │a bunurilor │Guvernului nr. 119/ │licitaţiei │
│6. │D6 │disponibilizate │1999 (73); │publice deschise │
│ │ │(entitatea │- Hotărârea │cu strigare; │
│ │ │publică are │Guvernului nr. 841/ │- lista cu │
│ │ │calitatea de │1995 (118); │ofertanţii │
│ │ │vânzător) │- Ordinul │acceptaţi; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- documentele de │
│ │ │ │ministrul afacerilor │participare la │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │licitaţie ale │
│ │ │ │(279). │celor admişi; │
│ │ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │ │/ │
│ │ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │ │de constatare ale│
│ │ │ │ │comisiei, dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │ │de adjudecare a │
│ │ │ │ │licitaţiei; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │ │dacă este cazul. │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │- raportul tehnic│
│ │ │ │- Ordonanţa │justificativ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │întocmit de │
│ │ │ │1999 (73); │entitatea │
│ │ │ │- Ordonanţa de │deţinătoare, │
│ │ │Raportul privind │urgenţă a Guvernului,│privind obţinerea│
│ │ │disponibilizarea │nr. 57/2019(102); │aprobării de │
│7. │D2 │unor spaţii în │- Ordinul ministrului│disponibilizare; │
│ │ │vederea │administraţiei şi │- documente ce │
│ │ │închirierii │internelor nr. 243/ │atestă că spaţiul│
│ │ │ │2011 (206); │/imobilul nu │
│ │ │ │- Ordinul │prezintă interes │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│pentru celorlalte│
│ │ │ │ministrul afacerilor │entităţi ale │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │M.A.I. │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │Documentul de │1999 (73); │ │
│ │ │transmitere fără │- Hotărârea │- raportul │
│ │ │plată a bunurilor│Guvernului nr. 841/ │justificativ; │
│ │ │materiale către │1995 (118); │- raportul de │
│ │ │alte entităţi din│- Ordinul │disponibilizare; │
│8. │D5 │Ministerul │viceprim-ministrului,│- corespondenţa │
│ │ │Afacerilor │ministrul afacerilor │cu instituţiile │
│ │ │Interne sau alte │interne nr. 87/2023 │publice │
│ │ │instituţii │(279); │interesate. │
│ │ │publice │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 167/ │ │
│ │ │ │2009 (244). │ │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- raportul de │
│ │ │ │(23); │disponibilizare │
│ │ │ │- Ordonanţa │(bunuri │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │materiale)/ Lista│
│ │ │ │1999 (73); │privind scoate │
│ │ │ │- Hotărârea │reî din funcţiune│
│ │ │ │Guvernului nr. 841/ │în vedere │
│ │ │Contractul de │1995 (118); │valorificării │
│ │ │valorificare prin│- Ordinul │(mijloace fixe); │
│9. │D6 │schimb, a unor │viceprim-ministrului,│- raportul de │
│ │ │bunuri scoase din│ministrul afacerilor │evaluare a │
│ │ │funcţiune │interne nr. 87/2023 │bunului; │
│ │ │ │(279); │- Nota Raport │
│ │ │ │-Instrucţiunile │întocmită de │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│compartimentul de│
│ │ │ │ministrul │specialitate │
│ │ │ │administraţiei şi │iniţiator; │
│ │ │ │internelor nr. 167/ │- acceptul │
│ │ │ │2009 (244). │ofertantului/ │
│ │ │ │ │producătorului. │
└────┴─────┴─────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘


    E. ALTE OPERAŢIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

┌────┬─────┬────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│Operaţiuni │ │ │
│Nr. │din │supuse │ │Documente │
│crt.│OMFP │controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │financiar │ │ │
│ │923/ │preventiv │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │ │
│ │ │ │2007 (145); │- strategia anuală a │
│ │ │ │- Hotărârea │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │sectoriale; │
│ │ │ │2016 (166); │- programul anual al │
│ │ │ │- Hotărârea │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │sectoriale; │
│ │ │Strategie de │2016 (167); │- programul │
│ │ │contractare │- Ordinul │achiziţiilor publice/ │
│1. │E1 │pentru achiziţia│preşedintelui │sectoriale la nivel de│
│ │ │publică/ │Agenţiei Naţionale │proiect (în cazul │
│ │ │sectorială │pentru Achiziţii │proiectelor finanţate │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │din fonduri │
│ │ │ │(183); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│proiectelor de │
│ │ │ │internelor şi │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │reformei │- referatele de │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │necesitate. │
│ │ │ │256/2007 (198); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272), │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- actul de desemnare a│
│ │ │ │ │comisiei de coordonare│
│ │ │ │ │şi supervizare pentru │
│ │ │ │ │pregătirea şi │
│ │ │ │ │planificarea │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │concesiune; │
│ │ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │ │fundamentare a │
│ │ │ │ │deciziei de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │concesionare │
│ │ │ │(23); │(obligatoriu, pentru │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │contract pe termen │
│ │ │ │(49); │lung şi recomandabil, │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │pentru contracte │
│ │ │ │(50); │complexe cu o durată │
│ │ │ │- Ordonanţa │mai mică de 5 ani); │
│ │ │Strategie de │Guvernului nr. 119/ │- referatul de │
│ │ │contractare │1999 (73); │necesitate şi │
│2. │E2 │pentru │- Hotărârea │oportunitate, după │
│ │ │concesiunea de │Guvernului nr. 867/ │caz. În cazul în care │
│ │ │lucrări sau │2016 (169); │nu sunt îndeplinite │
│ │ │servicii │- Ordinul │condiţiile legale │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│pentru elaborarea unui│
│ │ │ │ministrul afacerilor │studiu de fundamentare│
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │a deciziei de │
│ │ │ │(279); │concesionare şi │
│ │ │ │- Ordonanţa de │entitatea contractantă│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │decide să nu │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259). │întocmească un studiu │
│ │ │ │ │de fundamentare, │
│ │ │ │ │trebuie să existe un │
│ │ │ │ │document/referat în │
│ │ │ │ │care se analizează │
│ │ │ │ │necesitatea şi │
│ │ │ │ │oportunitatea │
│ │ │ │ │concesiunii │
│ │ │ │ │respective; │
│ │ │ │ │- modelul financiar, │
│ │ │ │ │dacă este cazul. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- strategia anuală de │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │1999 (73); │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- programul anual al │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │sectoriale; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- programul │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │proiect (în cazul │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │proiectelor finanţate │
│ │ │ │- Ordonanţa de │din fonduri │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │proiectelor de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- strategia de │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │contractare/nota │
│ │ │ │- Hotărârea │justificativă privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │selectarea procedurii │
│ │ │ │2007 (145); │de achiziţie; │
│ │ │ │- Hotărârea │- nota privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │calculul valorii │
│ │ │ │2016 (166); │estimate minime şi │
│ │ │ │- hotărârea │maxime, în cazul în │
│ │ │ │guvernului nr. 395/ │care nu este necesară │
│ │ │ │2016 (167); │întocmirea unei │
│ │ │ │- Ordinul │strategii de │
│ │ │Model de │preşedintelui │contractare; │
│ │ │acord-cadru de │Agenţiei Naţionale │- fişa obiectivului/ │
│ │ │achiziţie │pentru Achiziţii │proiectului/categoriei│
│3. │E3 │publică/ │Publice nr. 281/2016 │de investiţii, dacă │
│ │ │sectorială │(183); │este cazul; │
│ │ │inclus în │- Ordinul ministrului│- lista detaliată │
│ │ │documentaţia de │internelor şi │pentru alte cheltuieli│
│ │ │atribuire │reformei │de investiţii, dacă │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │este cazul; │
│ │ │ │256/2007 (198); │- acordul sau │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│convenţia de finanţare│
│ │ │ │internelor şi │externă, dacă este │
│ │ │ │reformei │cazul; │
│ │ │ │administrative nr. │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ordinul/ acordul/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│convenţia de │
│ │ │ │internelor şi │finanţare, dacă este │
│ │ │ │reformei │cazul; │
│ │ │ │administrative nr. │- actul de aprobare a │
│ │ │ │599/2008 (200); │documentaţiei │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│tehnico-economice a │
│ │ │ │administraţiei şi │obiectivului de │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │investiţii, dacă este │
│ │ │ │2011 (204); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- documentaţia de │
│ │ │ │afacerilor interne │atribuire; │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│dacă este cazul; │
│ │ │ │afacerilor interne │- anunţul de │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │participare/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│simplificat/de │
│ │ │ │afacerilor interne │concurs, anunţul de │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │intenţie valabil în │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│mod continuu sau │
│ │ │ │afacerilor interne │invitaţia de │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │participare. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- bugetul; │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │- strategia anuală de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţii - publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │cazul; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- programul anual al │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │sectoriale; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- programul │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │- Hotărârea │proiect (în cazul │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │2003 (130); │din fonduri │
│ │ │ │- Hotărârea │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │proiectelor de │
│ │ │ │2007 (145); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │- Hotărârea │- strategia de │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │contractare/nota │
│ │ │ │2011 (155); │justificativă privind │
│ │ │ │- Hotărârea │selectarea procedurii │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │de achiziţie; │
│ │ │ │2016 (166); │- nota privind │
│ │ │ │- Hotărârea │calculul valorii │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │estimate, în cazul în │
│ │ │ │2016 (167); │care nu este necesară │
│ │ │ │- Hotărârea │întocmirea unei │
│ │ │Model de │Guvernului nr. 907/ │strategii de │
│ │ │contract de │2016 (170); │contractare; │
│ │ │achiziţie │- Hotărârea │- fişa obiectivului/ │
│ │ │publică/ │Guvernului nr. 419/ │proiectului/categoriei│
│4. │E4 │sectorială │2018 (172); │de investiţii, dacă │
│ │ │inclus în │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │documentaţia de │Guvernului nr. 209/ │- lista detaliată │
│ │ │atribuire │2022 (266); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │este cazul; │
│ │ │ │2022 (267); │- actul de aprobare a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│documentaţiei │
│ │ │ │finanţelor publice │tehnico-economice a │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │obiectivului de │
│ │ │ │- Ordinul │investiţii, dacă este │
│ │ │ │preşedintelui │cazul; │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │- acordul sau │
│ │ │ │pentru Achiziţii │convenţia de finanţare│
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │externă, dacă este │
│ │ │ │(183); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │preşedintelui │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │convenţia de │
│ │ │ │pentru Achiziţii │finanţare; │
│ │ │ │Publice nr. 1017/2019│- documentaţia de │
│ │ │ │(185); │atribuire; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │internelor şi │dacă este cazul; │
│ │ │ │reformei │- anunţul de │
│ │ │ │administratie nr. S/ │participare/ │
│ │ │ │256/2007 (198); │simplificat/de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│concurs, anunţul de │
│ │ │ │internelor şi │intenţie valabil în │
│ │ │ │reformei │mod continuu sau │
│ │ │ │administrative nr. │invitaţia de │
│ │ │ │521/2008 (199); │participare, după caz.│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare. │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │ │contractare sau nota │
│ │ │ │ │justificativă/studiul │
│ │ │ │ │de fundamentare │
│ │ │ │ │privind selectarea │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │achiziţie; │
│ │ │ │ │- nota privind │
│ │ │ │ │calculul valorii │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │estimate, dacă este │
│ │ │ │(23); │cazul; │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │(49); │proiectului/categoriei│
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │de investiţii, dacă │
│ │ │Model de │(50); │este cazul; │
│ │ │contract de │- Ordonanţa │- lista detaliată │
│ │ │concesiune de │Guvernului nr. 119/ │pentru alte cheltuieli│
│ │ │lucrări sau │1999 (73); │de investiţii, dacă │
│ │ │servicii inclus │- Ordonanţa de │este cazul; │
│5. │E5 │în documentaţia │urgenţă a Guvernului │- actul de aprobare a │
│ │ │de atribuire │nr. 155/2020 (259); │documentaţiei │
│ │ │(entitatea │- Hotărârea │tehnico-economice a │
│ │ │publică este │Guvernului nr. 867/ │obiectivului de │
│ │ │concedent) │2016 (169); │investiţii, dacă este │
│ │ │ │- Ordinul │cazul; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- acordul sau │
│ │ │ │ministrul afacerilor │convenţia de finanţare│
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │externă, dacă este │
│ │ │ │(279). │cazul; │
│ │ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │ │convenţia de │
│ │ │ │ │finanţare, dacă este │
│ │ │ │ │cazul; │
│ │ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │ │concesionare. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │ │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │cazul; │
│ │ │ │nr. 2195/2002 (1); │- programul anual al │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │(18); │sectoriale; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- programul │
│ │ │ │(23); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │(47); │proiect (în cazul │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │proiectelor finanţate │
│ │ │ │(48); │din fonduri │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │(50); │proiectelor de │
│ │ │ │- legile bugetare │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │anuale; │- strategia de │
│ │ │ │- Ordonanţa │contractare/nota │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │justificativă privind │
│ │ │ │1999 (73); │selectarea procedurii │
│ │ │ │- Ordonanţa de │de achiziţie; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- nota privind │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │calculul valorii │
│ │ │ │- Ordonanţa de │estimate minime şi │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │maxime, în cazul în │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │care nu este necesară │
│ │ │ │- Ordonanţa de │întocmirea unei │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │strategii de │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │contractare; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │proiectului/categoriei│
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │de investiţii, dacă │
│ │ │ │- Ordonanţa de │este cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- lista detaliată │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │este cazul; │
│ │ │ │2007 (145); │- acordul sau │
│ │ │ │- Hotărârea │convenţia de finanţare│
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │externă, dacă este │
│ │ │ │2016 (166); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │2016 (167); │convenţia de │
│ │ │ │- Ordinul │finanţare, dacă este │
│ │ │ │preşedintelui │cazul; │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │- actul de aprobare a │
│ │ │Acord-cadru de │pentru Achiziţii │documentaţiei │
│6. │E6 │achiziţie │Publice nr. 281/2016 │tehnico-economice a │
│ │ │publică/ │(183); │obiectivului de │
│ │ │sectorială │- Ordinul ministrului│investiţii, dacă este │
│ │ │ │internelor şi │cazul; │
│ │ │ │reformei │- documentaţia de │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │atribuire completă, │
│ │ │ │256/2007 (198); │aşa cum a fost │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│publicată în SEAP, │
│ │ │ │internelor şi │clarificări/ erate la │
│ │ │ │reformei │documentaţia de │
│ │ │ │administrative nr. │atribuire, dacă este │
│ │ │ │521/2008 (199); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- actul de numire/ │
│ │ │ │internelor şi │desemnare a comisiei │
│ │ │ │reformei │de evaluare/negociere │
│ │ │ │administrative nr. │, sau a juriului; │
│ │ │ │599/2008 (200); │- contestaţii la │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│documentaţia de │
│ │ │ │administraţiei şi │atribuire, dacă este │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │cazul, şi documentele │
│ │ │ │2011 (204); │privind soluţionarea; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- anunţul de │
│ │ │ │afacerilor interne │participare/ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│simplificat/de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│concurs, publicate în │
│ │ │ │afacerilor interne │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │intenţie valabil în │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│mod continuu sau │
│ │ │ │afacerilor interne │invitaţia de │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │participare, erate, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│clarificări publicate,│
│ │ │ │afacerilor interne │dacă este cazul; │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │- oferta/ofertele │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│desemnată/desemnate │
│ │ │ │afacerilor interne │câştigătoare şi │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │clarificările aferente│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ofertei/ofertelor, │
│ │ │ │afacerilor interne │dacă este cazul; │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │- raportul procedurii │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│de atribuire; │
│ │ │ │afacerilor interne │comunicările către │
│ │ │ │nr.183/2021 (272); │ofertanţi ale │
│ │ │ │- Ordinul │rezultatului aplicării│
│ │ │ │viceprim-ministrului,│procedurii; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- documentul privind │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │soluţionarea │
│ │ │ │(279). │contestaţiilor privind│
│ │ │ │ │rezultatul procedurii │
│ │ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │ │este cazul. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │ │
│ │ │ │2007 (145); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │- acordul-cadru de │
│ │ │ │2016 (166); │achiziţie publică/ │
│ │ │ │- Hotărârea │sectorială şi actele │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │adiţionale anterioare,│
│ │ │ │2016 (167); │dacă este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul │- documentele │
│ │ │ │preşedintelui │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │Act adiţional la│Agenţiei Naţionale │prin care se face │
│ │ │acordul-cadru de│pentru Achiziţii │dovada prevederilor │
│7. │E7 │achiziţie │Publice nr. 281/2016 │privind posibilitatea │
│ │ │publică/ │(183); │de modificare a │
│ │ │sectorială │- Ordinul ministrului│acordului-cadru; │
│ │ │ │internelor şi │- nota justificativă │
│ │ │ │reformei │care însoţeşte │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │propunerea de act │
│ │ │ │256/2007 (198); │adiţional privind │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│necesitatea │
│ │ │ │internelor şi │modificării │
│ │ │ │reformei │acordului-cadru. │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- programul de │
│ │ │ │ │investiţii publice, │
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │ │documentaţiei │
│ │ │ │ │tehnico-economice a │
│ │ │ │ │obiectivului/ │
│ │ │ │ │proiectului de │
│ │ │ │ │investiţii sau a │
│ │ │ │ │documentaţiei de │
│ │ │ │ │avizare a lucrărilor │
│ │ │ │ │de intervenţii; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- fişa obiectivului/ │
│ │ │Document de │(23); │proiectului de │
│ │ │actualizare a │- Ordonanţa │investiţii, dacă este │
│ │ │valorii │Guvernului nr. 119/ │cazul; │
│ │ │obiectivului/ │1999 (73); │- devizul general al │
│ │ │proiectului de │- Hotărârea │obiectivului/ │
│8. │E8 │investiţii şi a │Guvernului nr. 907/ │proiectului de │
│ │ │lucrărilor de │2016 (170); │investiţii sau al │
│ │ │intervenţii, în │- Ordinul │lucrărilor de │
│ │ │funcţie de │viceprim-ministrului,│intervenţii; │
│ │ │evoluţia │ministrul afacerilor │- angajamentele legale│
│ │ │indicilor de │interne nr. 87/2023 │încheiate; │
│ │ │preţuri │(279). │- situaţia plăţilor │
│ │ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │ │evidenţelor contabile │
│ │ │ │ │până la data │
│ │ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │ │- situaţia restului de│
│ │ │ │ │executat la data │
│ │ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │ │- baza de date │
│ │ │ │ │statistice a │
│ │ │ │ │Institutului Naţional │
│ │ │ │ │de Statistică; │
│ │ │ │ │- nota de calcul al │
│ │ │ │ │actualizării. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 15/1994 │ │
│ │ │ │(11); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 19/ │ │
│ │ │ │1995 (68); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- nota privind starea │
│ │ │ │Guvernului nr. 112/ │tehnică a mijlocului │
│ │ │Proces-verbal de│2000 (74); │fix propus a fi scos │
│ │ │scoatere din │- Hotărârea │din funcţiune; │
│ │ │funcţiune a │Guvernului nr. 909/ │- actul constatator al│
│9. │E9 │mijlocului fix/ │1997 (120); │avariei; │
│ │ │de declasare a │- Hotărârea │- devizul estimativ al│
│ │ │unor bunuri │Guvernului nr. 2139/ │reparaţiei capitale; │
│ │ │materiale │2004 (137); │- nota justificativă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│privind descrierea │
│ │ │ │finanţelor publice │degradării bunurilor │
│ │ │ │nr. 2.634/2015 (182);│materiale. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 572/ │ │
│ │ │ │2005 (194); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 166/2016 (246). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 82/1991 │ │
│ │ │ │(10); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │Decont privind │1999 (73); │- actul intern de │
│ │ │cheltuielile │- Ordonanţa │decizie privind │
│ │ │ocazionate de │Guvernului nr. 80/ │organizarea acţiunii │
│ │ │organizarea │2001 (77); │de protocol, a │
│ │ │acţiunilor de │- Hotărârea │manifestării cu │
│ │ │protocol, a │Guvernului nr. 552/ │caracter │
│10. │E10 │manifestărilor │1991 (111); │cultural-ştiinţific │
│ │ │cu caracter │- Ordinul ministrului│sau a acţiunii cu │
│ │ │cultural- │finanţelor publice │caracter specific; │
│ │ │ştiinţific sau a│nr. 1792/2002 (175); │- documente specifice │
│ │ │altor acţiuni cu│- Ordinul ministrului│diferitelor categorii │
│ │ │caracter │afacerilor interne │de cheltuieli. │
│ │ │specific │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 36/2019 (236): │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 258/2015 │ │
│ │ │ │(45); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │Decont de │- Ordonanţa de │ │
│ │ │cheltuieli │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │privind │nr. 26/2012 (88); │- actul intern de │
│ │ │deplasarea în │- Ordonanţa de │decizie privind │
│ │ │străinătate │urgenţă a Guvernului │deplasarea în │
│11. │E11 │pentru │nr. 28/2014 (91); │străinătate; │
│ │ │îndeplinirea │- Hotărârea │- documente specifice │
│ │ │unor misiuni cu │Guvernului nr. 518/ │diferitelor categorii │
│ │ │caracter │1995 (116); │de cheltuieli. │
│ │ │temporar │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 1292/ │ │
│ │ │ │2003 (133); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 144/2019 (240); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │Decont de │- Ordonanţa │- actul intern de │
│ │ │cheltuieli │Guvernului nr. 119/ │decizie privind │
│ │ │privind │1999 (73); │deplasarea în ţară │
│ │ │justificarea │- Ordonanţa de │sau, după caz, │
│ │ │avansului │urgenţă a Guvernului │referatul aprobat │
│12. │E12 │acordat pentru │nr. 155/2020 (259); │privind achiziţia │
│ │ │deplasări în │- Hotărârea │directă; │
│ │ │ţară şi/sau │Guvernului nr. 395/ │- documente specifice │
│ │ │pentru achiziţii│2016 (167); │diferitelor categorii │
│ │ │prin cumpărare │- Hotărârea │de cheltuieli. │
│ │ │directă │Guvernului nr. 714/ │ │
│ │ │ │2018 (173); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 32/1994 │- nota de fundamentare│
│ │ │ │(12); │a contractului de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │sponsorizare; │
│ │ │Contract de │(23); │- documentaţia │
│ │ │sponsorizare în │- Ordonanţa │specifică privind │
│13. │E13 │care entitatea │Guvernului nr. 119/ │derularea operaţiunii │
│ │ │publică este │1999 (73); │de sponsorizare; │
│ │ │beneficiar al │- Ordinul │- raportul privind │
│ │ │sponsorizării │viceprim-ministrului,│acceptarea unei oferte│
│ │ │ │ministrul afacerilor │de donaţie, dar │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │manual, comodat sau │
│ │ │ │(279). │sponsorizare. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- nota de fundamentare│
│ │ │ │(23); │a actului de donaţie; │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │documentaţia specifică│
│ │ │Act de donaţie, │(33); │privind derularea │
│ │ │în care │- Ordonanţa │operaţiunii de │
│14. │E14 │entitatea │Guvernului nr. 119/ │donaţie; │
│ │ │publică are │1999 (73); │- raportul privind │
│ │ │calitatea de │- Ordinul │acceptarea unei oferte│
│ │ │donatar │viceprim-ministrului,│de donaţie, dar │
│ │ │ │ministrul afacerilor │manual, comodat sau │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │sponsorizare. │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 82/1991 │- decontul de │
│ │ │ │(10); │cheltuieli prezentat │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │de titularul de avans;│
│ │ │Dispoziţie de │(23); │- ordinul/dispoziţia │
│15. │E15 │încasare către │- Decretul nr. 209/ │de imputare, după caz;│
│ │ │casierie │1976 (65); │alte acte din care │
│ │ │ │- Ordonanţa │rezultă obligaţii de │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │plată în sarcina unor │
│ │ │ │1999 (73). │persoane. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 513/2014 (3); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 514/2014 (4); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 515/2014 (5); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 516/2014 (6); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE, │ │
│ │ │ │Euratom) nr. 1046/ │ │
│ │ │ │2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1056/2021 (249); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1057/2021 (250); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1058/2021 (251); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1059/2021 (252); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1060/2021 (253); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1147/2021 (254); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1148/2021 (255); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1149/2021 (256); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │- bugetul; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │convenţia de finanţare│
│ │ │Cerere de │- Ordonanţa de │- prognoza fluxului de│
│16. │E16 │prefinanţare │urgenţă a Guvernului │prefinanţare; │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │- copie extras cont │
│ │ │ │- Ordonanţa de │disponibil din fonduri│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │europene, copie extras│
│ │ │ │nr. 96/2022 (263); │cont trezorerie, după │
│ │ │ │- Hotărârea │caz. │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │ │
│ │ │ │2003 (130); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │ │
│ │ │ │2011 (155); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │ │
│ │ │ │2016 (164); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │ │
│ │ │ │2016 (168); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 48/ │ │
│ │ │ │2015 (161); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │ │
│ │ │ │2022 (266); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │ │
│ │ │ │2022 (267); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │regionale, │ │
│ │ │ │administraţiei │ │
│ │ │ │publice şi fondurilor│ │
│ │ │ │europene nr.2840/6560│ │
│ │ │ │/2017 (184); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 2102/2016 (271) │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 513/2014 (3); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 514/2014 (4); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 515/2014 (5); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 516/2014 (6); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE, │ │
│ │ │ │Euratom) nr. 1046/ │ │
│ │ │ │2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1056/2021 (249); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1057/2021 (250); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1058/2021 (251); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1059/2021 (252); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1060/2021 (253); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1147/2021 (254); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1148/2021 (255); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1149/2021 (256); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- bugetul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │1999 (73); │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │convenţia de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │finanţare; │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │- nota justificativă; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- declaraţia de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cheltuieli; │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │- cash-flow sume │
│ │ │ │- Ordonanţa de │previzionate; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- raportarea │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │financiară; │
│ │ │Cerere de │- Ordonanţa de │- raportul asupra │
│17. │E17 │fonduri europene│urgenţă a Guvernului │progresului │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │înregistrat; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- situaţia │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cofinanţării de la │
│ │ │ │nr. 96/2022 (263); │bugetul de stat; │
│ │ │ │- Hotărârea │- reconcilierea │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │bancară; │
│ │ │ │2003 (130); │- copia extrasului de │
│ │ │ │- Hotărârea │cont de disponibil din│
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │- fonduri europene, │
│ │ │ │2011 (155); │copia extrasului de │
│ │ │ │- Hotărârea │cont de trezorerie, │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │după caz. │
│ │ │ │2016 (164); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │ │
│ │ │ │2016 (168); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 48/ │ │
│ │ │ │2015 (161); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │ │
│ │ │ │2022 (266); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │ │
│ │ │ │2022 (267); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │regionale, │ │
│ │ │ │administraţiei │ │
│ │ │ │publice şi fondurilor│ │
│ │ │ │europene nr.2840/6560│ │
│ │ │ │/2017 (184); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 2102/2016 (271); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.15/1994 │ │
│ │ │ │(11); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 122/ │ │
│ │ │ │1998 (70); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 95/1999 (71); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │- lista mijloacelor │
│ │ │ │- Ordonanţa │fixe propuse pentru │
│ │ │ │Guvernului nr. 112/ │scoaterea din │
│ │ │ │2000 (74); │funcţiune/casare; │
│ │ │Raportul privind│- Hotărârea │- lista cu bunurile │
│ │ │disponibilizarea│Guvernului nr. 841/ │materiale altele decât│
│ │ │bunurilor/ │1995 (118); │- mijloacele fixe, │
│ │ │scoaterea din │- Hotărârea │propuse pentru │
│ │ │funcţiune a │Guvernului nr. 909/ │declasare şi casare; │
│ │ │mijloacelor fixe│1997 (120); │- raportul de │
│ │ │/casarea │- Hotărârea │disponibilizare a │
│18. │E9 │mijloacelor │Guvernului nr. 81/ │bunurilor; │
│ │ │fixe, declasarea│2003 (128); │- actul constatator al│
│ │ │şi casarea │- Hotărârea │avariei, dacă este │
│ │ │bunurilor │Guvernului nr. 2139/ │cazul; │
│ │ │materiale, │2004 (137); │- devizul estimativ al│
│ │ │altele decât │- Ordinul ministrului│reparaţiei, dacă este │
│ │ │mijloacele fixe │administraţiei şi │cazul; │
│ │ │ │internelor nr. 572/ │- procesul verbal de │
│ │ │ │2005 (194); │cercetare │
│ │ │ │- Ordinul │administrativă, dacă │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│este cazul. │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 167/ │ │
│ │ │ │2009 (244); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 166/2016 (246). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 32/1994 │ │
│ │ │ │(12); │- oferta; │
│ │ │ │- Legea nr.500/2002 │- avizul Direcţiei │
│ │ │ │(23); │Generale de Protecţie │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │Internă; │
│ │ │Raportul privind│(33); │- raportul privind │
│ │ │acceptarea unei │- Ordonanţa │oferta de donaţie/dar │
│ │ │oferte de │Guvernului nr. 119/ │manual/comodat/ │
│19. │E13 │donaţie, dar │1999 (73); │sponsorizare întocmit │
│ │ │manual, comodat │- Ordinul ministrului│de entitatea │
│ │ │sau sponsorizare│afacerilor interne │beneficiară; │
│ │ │ │nr. 53/2017 (227); │- autorizările sau │
│ │ │ │- Ordinul │aprobările │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│autorităţilor │
│ │ │ │ministrul afacerilor │competente, după caz. │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 196/2002 │ │
│ │ │ │(21); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │- planul de prestări │
│ │ │ │- Ordonanţa │servicii al entităţii,│
│ │ │ │Guvernului nr. 128/ │după caz; │
│ │ │Raportul privind│2000 (75); │- tabelul cuprinzând │
│ │ │stabilirea │- Ordonanţa │taxele/tarifele pentru│
│ │ │nivelului │Guvernului nr. 74/ │diferiţi indicatori, │
│ │ │taxelor/ │2001 (76); │categorii de personal │
│ │ │tarifelor │- Hotărârea │etc. supuse aprobării;│
│ │ │percepute pentru│Guvernului nr.733/ │- baza de calcul │
│ │ │prestările de │2002 (124); │privind stabilirea │
│20. │***) │servicii │- Hotărârea │taxei/tarifului; │
│ │ │efectuate de │Guvernului nr.787/ │- detalierile privind │
│ │ │entităţi din │2003 (132); │fiecare element al │
│ │ │cadrul │- Hotărârea │bazei de calcul a │
│ │ │Ministerului │Guvernului nr. 584/ │taxei; │
│ │ │Afacerilor │2005 (139); │- anexele la baza de │
│ │ │Interne │- Hotărârea │calcul cuprinzând │
│ │ │ │Guvernului nr. 425/ │liste de preţuri, │
│ │ │ │2014 (159); │normative de dotare, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│consum etc. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 157/2016 (223); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 24/2000 │ │
│ │ │ │(17); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 122/2006 │ │
│ │ │ │(32); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 30/2007 (82); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 28/2014 (91); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. S/1115│ │
│ │ │ │/2005 (140); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 1251/ │ │
│ │ │ │2006 (144); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │ │
│ │ │ │2007 (145); │ │
│ │ │Proiecte de acte│- Ordinul ministrului│notă justificativă, │
│ │ │interne care au │administraţiei şi │după caz, referitoare │
│ │ │impact │internelor nr. 533/ │la fundamentarea │
│ │ │financiar: │2003 (191); │propunerii privind │
│21. │***) │ordine ale │- Ordinul ministrului│proiectul de ordin, │
│ │ │ministrului, │internelor şi │instrucţiuni, norme │
│ │ │dispoziţii, │reformei │etc.; │
│ │ │instrucţiuni, │administraţie nr. S/ │baze de calcul, după │
│ │ │note-raport etc │256/2007 (198); │caz. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr.121/ │ │
│ │ │ │1998 (69); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 2139/ │ │
│ │ │ │2004 (137); │- procesul verbal de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cercetare │
│ │ │ │administraţiei şi │administrativă; │
│ │ │ │internelor nr. 572/ │- procesul verbal de │
│ │ │ │2005 (194); │inventariere, după │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│caz; │
│ │ │ │internelor şi │- referatul privind │
│ │ │ │reformei │scăderea din gestiune,│
│ │ │ │administraţie nr. S/ │după caz; │
│ │ │ │256/2007 (198); │- listele de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│inventariere │
│ │ │ │internelor şi │cuprinzând cantitatea │
│ │ │Documentul │reformei │şi valoarea bunurilor │
│ │ │privind scăderea│administrative nr. │degradate, distruse │
│ │ │din gestiune a │599/2008 (200); │sau constatate lipsă, │
│22. │***) │unor pagube care│- Ordinul ministrului│după caz; │
│ │ │nu se datorează │administraţiei şi │- bazele de calcul │
│ │ │vinovăţiei unor │internelor nr. 231/ │privind evaluarea │
│ │ │persoane │2012 (209); │pagubei; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- declaraţiile │
│ │ │ │afacerilor interne │persoanelor cu │
│ │ │ │nr. S/l 16/2014 │atribuţii în │
│ │ │ │(214); │gestionarea bunurilor,│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│după caz; │
│ │ │ │afacerilor interne │- avizele, │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │autorizaţiile, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│certificările │
│ │ │ │afacerilor interne │autorităţilor │
│ │ │ │nr. S/28/2019(234););│abilitate, cu privire │
│ │ │ │- Ordinul │la starea tehnică şi │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│regimul bunurilor, │
│ │ │ │ministrul afacerilor │după caz. │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 114/2013 (245); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 166/2016(246). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 196/2002 │ │
│ │ │ │(21); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 333/2003 │ │
│ │ │ │(25); │- nota de prezentare/ │
│ │ │ │- Ordonanţa │fundamentare; │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- planul anual privind│
│ │ │Contract/comandă│1999 (73); │organizarea şi │
│ │ │pentru prestări │- Ordonanţa │realizarea serviciilor│
│ │ │de servicii │Guvernului nr. 128/ │sau aprobarea expresă │
│23. │***) │efectuate de │2000 (75); │a conducerii │
│ │ │Ministerul │- Ordonanţa │ministerului pentru │
│ │ │Afacerilor │Guvernului nr. 74/ │prestarea serviciului;│
│ │ │Interne │2001 (76); │- documentaţia privind│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cheltuielile │
│ │ │ │afacerilor interne │ocazionate de │
│ │ │ │nr. 5/2017(224); │prestarea serviciului.│
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 121/ │ │
│ │ │ │1998 (69); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │