Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 18 aprilie 2024  pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 201/2023 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru Intervenţia DR 06 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 18 aprilie 2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 201/2023 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru Intervenţia DR 06 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - porcine şi pachet b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 380 bis din 23 aprilie 2024
──────────
    Conţinute de ORDINUL nr. 147 din 18 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 23 aprilie 2024.
──────────
    ANEXA 1

     (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 201/2023)
                        Sistemul de sancţiuni pentru Intervenţia
                  DR-06 "Bunăstarea animalelor" - pachetul a) porcine
        Sistemul de sancţiuni, se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii intervenţiei DR - 06 "Bunăstarea animalelor" - pachetul a) - porcine din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027 şi se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - Neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    – Neconformitate înseamnă nerespectarea cerinţelor legale în materie de gestionare în temeiul legislaţiei Uniunii, menţionate la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2021/2115, sau a standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, stabilite în conformitate cu articolul 13 din regulamentul respectiv, precum şi orice nerespectare a criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor asumate sau al altor obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului
    – "Repetarea" unei neconformităţi înseamnă nerespectarea aceleiaşi cerinţe sau a aceluiaşi standard, constatată de mai multe ori pe parcursul unei perioade de trei ani calendaristici consecutivi, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate.
    – Amploarea unei neconformităţi (extinderea) - este determinată examinând, în special, dacă neconformitatea are un impact de anvergură asupra operaţiunii în ansamblu.
    – Gravitatea unei neconformităţi - presupune cazul de nerespectare a cerinţei sau standardului care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate;
    – Durata - presupune cazul de nerespectare a cerinţei sau a standardului care depinde în special de lungimea perioadei în care se manifestă efectele acestuia sau de posibilităţile de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile;
    – Intenţia (neconformitatea deliberată) - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care, fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate, la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua repetare a unei neconformităţi similare (în condiţiile definiţiei de mai sus) este considerată intenţie (neconformitate deliberată). Prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate şi numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua repetare şi efectivul declarat conform documentelor este mai mare de 10%. În cazul în care acest raport nu depăşeşte 10%, se tratează ca repetare.


    Definiţii
        Efectiv estimat - reprezintă efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea de plată anuală pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele două categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificării alocărilor financiare anuale.
        Efectiv declarat (solicitat) - reprezintă efectivul conform documentelor înscris în deconturile trimestriale/decontul anual, efectiv livrat/ efectiv mediu realizat pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele două categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS = EFSP1 + EFSP2 + EFSP3 + EFSP4).
        Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăşi capacitatea maximă a spaţiilor de creştere în condiţii superioare înmulţită cu nr. de cicluri declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creştere a suinelor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea maximă a spaţiilor de cazare în condiţii superioare înmulţită cu numărul de cicluri declarate într-un an (capacitatea maximă anuală), se va lua în considerare la calculul sancţiunilor/plăţii valoarea minimă dintre cele două.
        Capacitatea maximă anuală = nr. locuri cazare în condiţii superioare * nr. de cicluri de producţie declarate într-un an - reprezintă numărul maxim de animale crescute în spaţii autorizate sanitar veterinar, care respectă densitatea în condiţii superioare de bunăstare pe durata unui an de angajament. Efectivul anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancţiuni) exprimată în euro/lei. Suma eligibilă la plată finală, exprimată în euro/lei, se stabileşte după aplicarea tuturor reducerilor şi sancţiunilor (dacă este cazul).

        Efectivul anual eligibil la plată (EEP) reprezintă pentru categoria porci graşi suma efectivelor eligibile la plată determinate în fiecare decont trimestrial pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară pe perioada unui an de angajament (EEP1 + EEP2 + EEP3 + EEP4), iar pentru animale de reproducţie este efectivul eligibil la plată determinat din decontul anual pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară. În cazul în care efectivul eligibil la plată determinat din decontul trimestrial pentru categoria porci graşi, respectiv decontul anual pentru categoria animale de reproducţie este mai mare decât efectivul solicitat în decontul respectiv, se va lua în considerare valoarea minimă dintre cele două.

    Etapele calculului efectivelor anual eligibile:
        Determinarea Efectivelor declarate conform documentelor (nr.capete):
        Efective declarate conform documentelor = Efective declarate conform documentelor din P1 + Efective declarate conform documentelor din P2 + Efective declarate conform documentelor din P3 + Efective declarate conform documentelor din P4/efectiv mediu anual declarat
        Unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative.


        Determinarea Efectivului eligibil (nr. capete):
        Efectivul eligibil reprezintă efectivul declarat conform documentelor efectiv livrat şi/sau efectiv mediu din care s-au scăzut efectivele neeligibile, dar înainte de scăderea efectivelor afectate de nerespectarea condiţiilor minime (efectivele pentru care în urma controalelor administrative sau pe teren s-au constatat neconformităţi privind respectarea condiţiilor minime - baseline -) pentru fiecare decont trimestrial/anual în parte.
        Efectiv eligibil = efectiv eligibil conform documentelor - efectiv neeligibil

        În categoriile de animale neeligibile se încadrează:
        ● animale care nu au intrat în categorie (ex. vieri)
        ● porcii graşi a căror populare/intrare în exploataţie s-a realizat după intrarea în categorie (la o greutate medie de peste 30 kg/cap - rezultată din documentele de livrare)
        ● porci graşi livraţi la o greutate medie de sub 96 de kg/cap (rezultată din documentele de livrare),
        ● animalele reformă, cele sacrificate de necesitate şi mortalităţile;
        ● numărul de animale care depăşeşte capacitatea maximă anuală a exploataţiei în condiţii minime de bunăstare;

        Capacitatea maximă anuală a spaţiilor de creştere în condiţii minime de bunăstare reprezintă numărul maxim de animale ce pot fi crescute în spaţiul/spaţii autorizat/e sanitar veterinar rezultat/e din documentele emise de DSVSA: referat, autorizaţie sanitar-veterinară sau alte asemenea, pe durata unui an de angajament
        Notă*
        Având în vedere faptul că anumite categorii de porcine (animalele reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalităţile) sunt încadrate conform fişei intervenţiei ca efective neeligibile, dar sunt considerate şi ieşiri în fişa de urmărire a activităţii, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată şi anume la determinarea efectivului mediu.

        Notă**
        Efectivele de porci graşi livrate care depăşesc numărul maxim de cicluri eligibile pe an de angajament (3,2 cicluri/an) şi sunt crescute în condiţii superioare de bunăstare nu beneficiază de plată compensatorie şi nu generează sancţiuni.

        Nota***
        Efectivele livrate în perioada 01.01.2024 până la data depunerii cererii de plată de către beneficiarii Intervenţiei DR-06 pentru subpachetul 1a, pentru care nu se respectă condiţiile superioare de densitate, nu sunt eligibile la plata compensatorie pentru anul de angajament 2024. Nerespectarea condiţiei pentru efectivele livrate până la data depunerii cererii nu se sancţionează conform ordinului de sancţiuni , perioada respectivă fiind considerată perioadă de adaptare pentru a asigura o scădere suficientă a numărului de porcine în spaţiile de creştere cu scopul conformării la condiţiile de reducere a densităţii cu 15% (subpachetele 1a) faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de porcine.


        Determinarea efectivelor anuale eligibile la plată (nr. capete) (calculate pe exploataţie, pe subpachet şi pe categorii):
        Efectiv anual eligibil la plată = Efectiv eligibil - Efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime

        Determinarea Efectivului afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime (nr. capete):
        Efectiv afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime = Efectiv eligibil x A_condiţii minime(%), unde:
        A_condiţii minime(%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare:

        Determinarea procentului de abatere A_condiţii minime(%):
        A_condiţii minime(%): = efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime/(efectiv realizat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
        Efectiv realizat = Stoc iniţial la început an + intrări total an - mortalităţi total an
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P2 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P4 + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supracontrol (dacă este cazul).
        Observaţie: eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.

        Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare A_condiţii superioare(%):
        A_condiţii superioare(%) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare/(efectiv realizat - efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%).
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P2 + efectiv afectat condiţiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P4 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supracontrol (dacă este cazul).
        Atenţie! Se va urmări să nu se dubleze numărul de capete afectate. Astfel, dacă într-una din etapele de verificare - controlul administrativ, controlul ANSVSA sau controlul AFIR pentru supravegherea funcţiei delegate - se constată că un efectiv nu respectă cerinţele de bunăstare (minime sau superioare), nu va fi cuantificat de două ori dacă pentru acelaşi efectiv se constată nerespectarea cerinţelor şi în cadrul altei etape pe verificare.    Ordinea aplicării sancţiunilor; Calculul sancţiunilor.
        Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de porcine.
        Există 4 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calcul:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. Sancţiuni administrative în ceea ce│
│priveşte animalele declarate; │
├──────────────────────────────────────┤
│B. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│condiţiilor de eligibilitate, │
│standardelor de bază şi superioare; │
├──────────────────────────────────────┤
│C. Sancţiuni pentru nedepunerea │
│decontului justificativ; │
├──────────────────────────────────────┤
│D. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│condiţionalităţii. │
└──────────────────────────────────────┘


        Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027*1).
        *1) Exemplificativ şi fără a se opri la acestea, următoarele documente se consideră documente justificative în cazul apariţiei forţei majore/circumstanţei excepţionale datorate-pestei porcine africane sau unei pandemii:
    - Actul sanitar veterinar de declarare a focarului de boală
    – Raport de notificare internă a bolilor suspiciune/confirmare
    – Buletin de analiză
    – Decizia de plasare sub supraveghere în suspiciunea pestă porcină africană şi de informare a proprietarului/fermierului cu privire la focare şi măsuri
    – Decizie de ucidere în caz de suspiciune/confirmare de pestă porcină africană/
    – Anexa nr 4^1 - Fişa de evaluare pentru pesta porcină africană din HG 1214/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
    – Alte documente din care să reiasă cazul de forţă majoră/situaţie excepţională - pesta porcină, pandemie, reglementate prin procedurile de implementare specifice.


        Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit pe durata angajamentului care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
        Dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, beneficiarul îşi păstrează dreptul de a beneficia de ajutor pentru perioada cât a suportat costuri suplimentare şi a înregistrat pierderi de venit înaintea manifestării cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale.
        Nu se aplică nicio retragere în legătură cu criteriile de eligibilitate şi cu alte obligaţii şi nu se aplică nici o sancţiune administrativă.
        Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale,
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;
    d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate în exploataţie;
    e) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului.
    f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
    g) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii incidentă şi pe teritoriul României reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.

        Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaşte, în special, următoarele circumstanţe naturale:
    (a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
    (b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

        Diminuarea efectivului anual eligibil la plată ca efect al forţei majore sau circumstanţelor excepţionale/naturale nu va fi luată în considerare la calculul sancţiunilor.
        Nu se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte partea cererii de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris autoritatea competentă că cererea de plată este incorectă sau a devenit incorectă după depunere, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia autorităţii competente de a efectua un control la faţa locului şi ca autoritatea să nu fi informat deja beneficiarul în legătură cu eventualele neconformităţi din cererea de plată. Pe baza informaţiilor furnizate de beneficiar, cererea de plată este modificată astfel încât să reflecte situaţia reală.
        În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru intervenţia respectivă pentru anul în curs.
    A) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate
        În cazul speciei suine pragul echivalent cu numărul de trei animale de la care se aplică sancţiuni administrative, s-a stabilit în funcţie de unităţile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producţie, precum şi în funcţie de dimensiunea fermelor, astfel:

┌───────────┬───────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Prag în funcţie de │
│ │coeficienţi│3UVM │dimensiunea │
│ │ │ │fermelor │
│categorie ├───┬───────┼───────┬────┼──────┬──────┬─────┤
│ │UVM│cicluri│cap/ │cap/│raport│PRAG │PRAG │
│ │/ │/an │cicluri│an │RO:UE │(cap.)│(UVM)│
│ │cap│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┼────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │(5) │ │ │ │
│ │ │ │(4) = 3│= │ │(7) = │(8) =│
│(1) │(2)│(3) │UVM/(2)│(3) │(6) │(5) * │(7) *│
│ │ │ │ │* │ │(6) │(2) │
│ │ │ │ │(4) │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┼────┼──────┼──────┼─────┤
│Porci graşi│0,3│3,2 │10 │32 │ │1.792 │538 │
├───────────┼───┼───────┼───────┼────┤ ├──────┼─────┤
│animale de │ │ │ │ │ │ │ │
│reproducţie│ │ │ │ │56 │ │ │
│– femele │0,5│1 │6,00 │6,00│ │336 │168 │
│(scrofiţe │ │ │ │ │ │ │ │
│şi scroafe)│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴───────┴───────┴────┴──────┴──────┴─────┘


        Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate se calculează pe baza Efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) şi a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de porcine şi este egal cu suma efectivelor eligibile la plată din fiecare decont, după formula:
        Procent rezultat = (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/efectivul anual eligibil la plată x 100.

        Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic sau egal cu efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) nu se aplică nici o sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea maximă a spaţiilor de cazare în condiţii superioare înmulţită cu numărul de cicluri de producţie din anul de angajament (echivalent UVM). În cazul în care neconformităţile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anuale depăşeşte efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului se calculează pe baza efectivului de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM).
        Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), stabilit în urma controalelor administrative şi/sau controalelor la faţa locului, sprijinul se calculează pe baza efectivului anual de animale eligibil la plată şi se aplică sancţiuni administrative, în funcţie de procentul rezultat din raportul dintre numărul de animale cu neconformităţi (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată) şi efectivul anual eligibil la plată x 100, astfel:
    a) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu procentul rezultat din raportul menţionat dacă acest procent nu depăşeşte 20% (inclusiv).
    b) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză, se va reduce cu dublul procentului rezultat din raportul menţionat dacă acest procent este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30% (inclusiv).
    c) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă procentul rezultat din raportul menţionat depăşeşte 30%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru subpachetul solicitat pentru anul în cauză.
    d) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă procentul rezultat din raportul menţionat depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul la care ar fi avut dreptul beneficiarul pentru subpachetul pentru anul în cauză.

        La calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (echivalent UVM), pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi, fără a se lua în considerare neconformităţile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la punctul B.

    B) Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, standardelor de bază şi superioare

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Codul │Tipul sancţiunii │
│sancţiunii│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 2%│
│1a │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 5%│
│1b │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │10% din valoarea │
│1c │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │20% din valoarea │
│2a │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │30% din valoarea │
│2b │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │50% din valoarea │
│3 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │75% din valoarea │
│4 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe subpachet, │
│5 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plata sprijinului pe │
│ │subpachet în anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│6 │respectiv pe intervenţie, │
│ │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plată în anul │
│ │respectiv. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│ │respectiv pe intervenţie, │
│7 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la toată intervenţia pe │
│ │anul respectiv şi, în plus,│
│ │exploataţia va fi exclusă │
│ │de la plată pentru anul │
│ │calendaristic următor. │
└──────────┴───────────────────────────┘

        La calculele efectuate se va ţine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.
        Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care într-un an pentru care beneficiarul a depus cerere de plată anuală a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1a) pentru o anumită neconformitate, iar într-un an ulterior pentru care beneficiarul a depus o altă cerere de plată anuală se constată reapariţia aceleiaşi neconformităţi, atunci pentru acel an se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 1b).
        La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea, durata (persistenţa) şi repetarea neconformităţilor.
        Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii pentru exploataţia respectivă, beneficiarului i se aplică pe subpachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie nerespectată în parte.

┌────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Condiţii de │ │ │ │
│ │eligibilitate │ │ │ │
│ │generale, │Indicator │Condiţia │ │
│ │definite │(modalitatea │de │Sancţiune │
│ │conform fişei │de control*) │aplicare a│ │
│ │intervenţiei │ │sancţiunii│ │
│ │din PS │ │ │ │
│ │2023-2027 │ │ │ │
├────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Efectivele de │
│ │ │ │ │animale │
│ │ │ │ │crescute de │
│ │ │ │ │beneficiar în │
│ │ │ │ │exploataţie │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │perioadele în │
│ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │exploataţia │
│ │Beneficiarul │ │ │respectivă nu │
│ │este │Control │ │este │
│ │înregistrat în│administrativ│ │înregistrată │
│ │BND al ANSVSA │al cererii de│- │în BND al │
│ │şi deţine un │plată │ │ANSVSA / nu │
│ │cod de │ │ │deţine cod de │
│ │exploataţie. │ │ │exploataţie, │
│ │ │ │ │nu sunt │
│ │ │ │ │eligibile │
│ │ │ │ │pentru plată │
│ │ │ │ │(se va │
│ │ │ │ │verifica la │
│ │ │ │ │controlul │
│ │ │ │ │administrativ │
│ │ │ │ │al cererii de │
│ │ │ │ │plată). │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Efectivele de │
│ │ │ │ │animale │
│Generale│Beneficiarul │ │ │crescute de │
│ │deţine │ │ │beneficiar │
│ │autorizaţie │ │ │într-o │
│ │sanitară │Control │ │exploataţie în│
│ │veterinară │administrativ│- │perioade │
│ │pentru │al cererii de│ │neacoperite de│
│ │întreaga │plată │ │autorizaţie │
│ │exploataţie cu│ │ │sanitar │
│ │cod ANSVSA │ │ │veterinară │
│ │ │ │ │valabilă nu │
│ │ │ │ │sunt eligibile│
│ │ │ │ │pentru plată. │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Nu se permite │
│ │Beneficiarul │ │ │deschiderea │
│ │se angajează │ │ │angajamentului│
│ │să respecte │ │ │dacă nu au │
│ │cerinţele de │ │ │fost semnate │
│ │bază relevante│ │ │angajamentele │
│ │şi cerinţele │Control │ │de respectare │
│ │specifice │administrativ│- │a cerinţelor │
│ │subpachetelor │al cererii de│ │de bază │
│ │pentru care │plată │ │relevante şi a│
│ │aplică pe │ │ │cerinţelor │
│ │întreaga │ │ │specifice │
│ │perioadă a │ │ │subpachetelor │
│ │angajamentului│ │ │pentru care │
│ │ │ │ │beneficiarul │
│ │ │ │ │aplică. │
└────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┘


┌─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────────────┐
│ │Cerinţe │ │ │ │
│ │obligatorii │ │ │ │
│ │relevante │ │ │ │
│ │conform │Indicator │Condiţia de│ │
│ │prevederilor │(modalitatea│aplicare a │Sancţiune │
│ │fişei │de control*)│sancţiunii │ │
│ │intervenţiei │ │ │ │
│ │DR-06 din PS │ │ │ │
│ │2023-2027 │ │ │ │
├─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────────┤
│Subpachetul 1a │
├─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────────────┤
│ │SMR10 │ │ │ │
│ │Toate │ │ │ │
│ │exploataţiile│ │ │ │
│ │de porcine │ │ │ │
│ │trebuie să │ │ │ │
│ │corespundă │ │ │ │
│ │următoarelor │ │ │ │
│ │cerinţe: │ │ │ │
│ │a) suprafaţa │ │ │ │
│ │liberă de │ │ │ │
│ │pardoseală │ │ │ │
│ │disponibilă │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │purcel │ │ │ │
│ │înţărcat sau │ │ │ │
│ │purcel în │ │ │ │
│ │creştere, │ │ │ │
│ │ţinut în │ │ │ │
│ │grup, cu │ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │
│ │scrofiţelor │ │ │ │
│ │după montă şi│ │ │ │
│ │a scroafelor,│ │ │ │
│ │trebuie să │ │ │ │
│ │fie de cel │ │ │ │
│ │puţin: │ │ │ │
│ │(i) 0,15 mp -│ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │purceii cu o │ │ │ │
│ │greutate vie │ │ │ │
│ │de până la 10│ │ │ │
│ │kg; │ │ │ │
│ │(ii) 0,20 mp │ │ │ │
│ │- pentru │ │ │ │
│ │porcii cu o │ │ │ │
│ │greutate vie │ │ │ │
│ │cuprinsă │ │ │ │
│ │între 10 şi │ │ │ │
│ │20 kg; │ │ │ │
│ │(iii) 0,30 mp│ │ │ │
│ │- pentru │ │ │ │
│ │porcii cu o │ │ │ │
│ │greutate vie │ │ │ │
│ │cuprinsă │ │ │ │
│ │între 20 şi │ │ │ │
│ │30 kg; │ │ │ │
│ │(iv) 0,40 mp │ │ │ │
│ │- pentru │ │ │ │
│ │porcii cu o │ │ │ │
│ │greutate vie │ │ │ │
│ │cuprinsă │ │ │ │
│ │între 30 şi │ │ │ │
│ │50 kg; │ │ │ │
│ │(v) 0,55 mp -│ │ │ │
│ │pentru porcii│ │ │ │
│creşterea cu │cu o greutate│ │ │ │
│cel puţin 15%│vie cuprinsă │Vizită pe │ │Se aplică │
│a spaţiului │între 50 şi │teren (în │Încălcarea │prevederile │
│alocat │85 kg; │cazul │cerinţelor │ordinului de │
│disponibil │(vi) 0,65 mp │includerii │obligatorii│sancţiuni pentru│
│fiecărui │- pentru │în eşantion)│relevante │condiţionalitate│
│animal │porcii cu o │ │ │ │
│ │greutate vie │ │ │ │
│ │cuprinsă │ │ │ │
│ │între 85 şi │ │ │ │
│ │110 kg; │ │ │ │
│ │(vii) 1,00 mp│ │ │ │
│ │- pentru │ │ │ │
│ │porcii cu o │ │ │ │
│ │greutate vie │ │ │ │
│ │mai mare de │ │ │ │
│ │110 kg; │ │ │ │
│ │b) suprafaţa │ │ │ │
│ │liberă totală│ │ │ │
│ │de pardoseală│ │ │ │
│ │disponibilă │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │scrofiţă după│ │ │ │
│ │montă, precum│ │ │ │
│ │şi pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │scroafă, │ │ │ │
│ │atunci când │ │ │ │
│ │scrofiţele şi│ │ │ │
│ │/sau │ │ │ │
│ │scroafele │ │ │ │
│ │sunt ţinute │ │ │ │
│ │în grup, │ │ │ │
│ │trebuie să │ │ │ │
│ │fie de cel │ │ │ │
│ │puţin 1,64 │ │ │ │
│ │mp, respectiv│ │ │ │
│ │2,25 mp. │ │ │ │
│ │Atunci când │ │ │ │
│ │aceste │ │ │ │
│ │animale sunt │ │ │ │
│ │ţinute în │ │ │ │
│ │grupuri mai │ │ │ │
│ │mici de 6 │ │ │ │
│ │indivizi, │ │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │
│ │liberă de │ │ │ │
│ │pardoseală │ │ │ │
│ │trebuie să │ │ │ │
│ │fie mărită cu│ │ │ │
│ │10%. Atunci │ │ │ │
│ │când aceste │ │ │ │
│ │animale sunt │ │ │ │
│ │ţinute în │ │ │ │
│ │grupuri de 40│ │ │ │
│ │sau mai mulţi│ │ │ │
│ │indivizi, │ │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │
│ │liberă de │ │ │ │
│ │pardoseală │ │ │ │
│ │poate fi │ │ │ │
│ │redusă cu │ │ │ │
│ │10%. │ │ │ │
├─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────────┤
│Subpachetul 2a │
├─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────────────┤
│ │SMR11: │ │ │ │
│ │Adăposturi şi│ │ │ │
│Reducerea │cazare │ │ │ │
│pulberilor cu│- Circulaţia │ │ │ │
│30% şi a │aerului, │ │ │ │
│concentraţiei│nivelul de │ │ │ │
│de amoniac cu│pulberi, │Vizită pe │ │ │
│15% faţă de │temperatura, │teren (în │Încălcarea │Se aplică │
│nivelul minim│umiditatea │cazul │cerinţelor │prevederile │
│obligatoriu │relativă a │includerii │obligatorii│ordinului de │
│prin │aerului şi │în eşantion)│relevante │sancţiuni pentru│
│menţinerea în│concentraţia │/ │ │condiţionalitate│
│limite optime│gazelor │ │ │ │
│a │trebuie │ │ │ │
│parametrilor │menţinute în │ │ │ │
│de │limite care │ │ │ │
│microclimat │să nu fie │ │ │ │
│ │dăunătoare │ │ │ │
│ │animalelor. │ │ │ │
├─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────────┤
│Subpachetul 3a │
├─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────────────┤
│ │SMR10: │ │ │ │
│ │Condiţii │ │ │ │
│ │generale de │ │ │ │
│ │creştere a │ │ │ │
│ │porcilor: │ │ │ │
│ │Adăposturile │ │ │ │
│ │pentru porci │ │ │ │
│ │trebuie │ │ │ │
│ │construite │ │ │ │
│ │astfel încât │ │ │ │
│ │să permită │ │ │ │
│ │animalelor: │ │ │ │
│ │a) să aibă │Vizită pe │ │Se aplică │
│Îmbunătăţirea│acces la o │teren (în │Încălcarea │prevederile │
│condiţiilor │zonă de │cazul │cerinţelor │ordinului de │
│zonei de │odihnă │includerii │obligatorii│sancţiuni pentru│
│odihnă │confortabilă │în eşantion)│relevante │condiţionalitate│
│ │din punct de │ │ │ │
│ │vedere fizic │ │ │ │
│ │şi termic, │ │ │ │
│ │drenată şi │ │ │ │
│ │curăţată │ │ │ │
│ │corespunzător│ │ │ │
│ │şi care să │ │ │ │
│ │permită │ │ │ │
│ │tuturor │ │ │ │
│ │animalelor să│ │ │ │
│ │se odihnească│ │ │ │
│ │în acelaşi │ │ │ │
│ │timp; │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────────┘


┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Cerinţe de │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
│ │(baseline) │Indicator │Condiţia │ │
│ │definite │(modalitatea │de │Sancţiune │
│ │conform │de control*) │aplicare a│ │
│ │intervenţiei │ │sancţiunii│ │
│ │din PS │ │ │ │
│ │2023-2027 │ │ │ │
├─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 1a │
├─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │constată o │
│ │ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │ │cerinţelor │
│ │ │ │ │minime se │
│ │ │ │ │calculează │
│ │ │ │ │„procentul de │
│ │Suprafaţă de │ │ │abatere” │
│ │pardoseală │ │ │privind │
│ │disponibilă │ │ │nerespectarea │
│ │minimă │ │ │condiţiilor │
│ │obligatorie: │ │ │minime de │
│ │- porci cu o │ │ │bunăstare şi │
│ │greutate vie │Vizită pe │ │se diminuează │
│ │între 50 - 85│teren (în │ │efectivul │
│creşterea cu │kg - 0,55 mp │cazul │ │eligibil cu │
│cel puţin 15%│- porci cu o │includerii în│ │efectivul │
│a spaţiului │greutate vie │eşantion)/ │Încălcarea│afectat anual │
│alocat │între 85-110 │Control │cerinţelor│determinat de │
│disponibil │kg - 0,65 mp │administrativ│minime │nerespectarea │
│fiecărui │- porci cu o │verificare │ │condiţiilor │
│animal │greutate vie │documente din│ │minime (pe │
│ │peste 110 kg │deconturile │ │categorii). │
│ │- 1,00 mp │trimestriale/│ │Calculul │
│ │- scrofiţe şi│anuale │ │sancţiunilor │
│ │scroafe │ │ │administrative│
│ │ţinute în │ │ │privind │
│ │grup - 1,64 │ │ │animalele │
│ │mp, respectiv│ │ │declarate, al │
│ │2,25 mp │ │ │sancţiunilor │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │superioare, │
│ │ │ │ │etc. va avea │
│ │ │ │ │în vedere │
│ │ │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 2a │
├─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │constată o │
│ │ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │ │cerinţelor │
│ │ │ │ │minime se │
│ │ │ │ │calculează │
│ │ │ │ │„procentul de │
│Reducerea │ │ │ │abatere” │
│pulberilor cu│ │ │ │privind │
│30% şi a │ │ │ │nerespectarea │
│concentraţiei│ │ │ │condiţiilor │
│de amoniac cu│ │ │ │minime de │
│15% faţă de │ │ │ │bunăstare şi │
│nivelul minim│- │Vizită pe │ │se diminuează │
│obligatoriu │concentraţia │teren (în │ │efectivul │
│prin │maximă de │cazul │ │eligibil cu │
│menţinerea în│pulberi din │includerii în│ │efectivul │
│limite optime│adăpost este │eşantion)/ │Încălcarea│afectat anual │
│a │de 15 mg/mc. │Control │cerinţelor│determinat de │
│parametrilor │- valoarea │administrativ│minime │nerespectarea │
│de │maximă a │verificare │ │condiţiilor │
│microclimat │amoniacului │documente din│ │minime (pe │
│(Valorile │26 ppm │deconturile │ │categorii). │
│parametrilor │(NH_3). │trimestriale/│ │Calculul │
│de │ │anuale │ │sancţiunilor │
│microclimat │ │ │ │administrative│
│sunt │ │ │ │privind │
│prevăzute în │ │ │ │animalele │
│Ordinul │ │ │ │declarate, al │
│ANSVSA nr. │ │ │ │sancţiunilor │
│129/2017) │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │superioare, │
│ │ │ │ │etc. va avea │
│ │ │ │ │în vedere │
│ │ │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 3 a │
├─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │1. │ │ │ │
│ │Adăposturile │ │ │ │
│ │pentru porci │ │ │ │
│ │trebuie │ │ │ │
│ │construite │ │ │ │
│ │astfel încât │ │ │ │
│ │să permită │ │ │ │
│ │animalelor să│ │ │ │
│ │aibă acces la│ │ │ │
│ │o zona de │ │ │ │
│ │odihnă │ │ │ │
│ │confortabila │ │ │ │
│ │din punct de │ │ │ │
│ │vedere │ │ │ │
│ │termic, │ │ │ │
│ │drenată şi │ │ │ │
│ │curăţată │ │ │ │
│ │corespunzător│ │ │ │
│ │şi care să │ │ │ │
│ │permită │ │ │ │
│ │tuturor │ │ │ │
│ │animalelor să│ │ │ │
│ │se odihnească│ │ │ │
│ │în acelaşi │ │ │ │
│ │timp; │ │ │ │
│ │(verificare │ │ │ │
│ │la vizita pe │ │ │ │
│ │teren) │ │ │ │
│ │2. Utilizarea│ │ │În cazul în │
│ │materialelor │ │ │care se │
│ │higroscopice │ │ │constată o │
│ │prin │ │ │încălcare a │
│ │aplicarea │ │ │cerinţelor │
│ │zilnică în │ │ │minime se │
│ │primele 7 │ │ │calculează │
│ │zile de la │ │ │„procentul de │
│ │popularea │ │ │abatere” │
│ │fiecărui │ │ │privind │
│ │ciclu de │ │ │nerespectarea │
│ │producţie şi │ │ │condiţiilor │
│ │într-o │ │ │minime de │
│ │cantitate │Vizită pe │ │bunăstare, şi │
│ │redusă (50 g │teren (în │ │se diminuează │
│ │material │cazul │ │efectivul │
│ │higroscopic/ │includerii în│ │eligibil cu │
│ │mp) pentru │eşantion) │ │efectivul │
│Îmbunătăţirea│porcul gras │Control │ │afectat anual │
│condiţiilor │(numărul de │administrativ│Încălcarea│determinat de │
│zonei de │administrări │verificare │cerinţelor│nerespectarea │
│odihnă │este de 7 │documente din│minime │condiţiilor │
│ │aplicări x │deconturile │ │minime (pe │
│ │3,2 cicluri/ │trimestriale/│ │categorii). │
│ │an = 22,4 │anuale (numai│ │Calculul │
│ │aplicări/an),│pentru │ │sancţiunilor │
│ │iar în cazul │punctul 2) │ │administrative│
│ │scrofiţelor │ │ │privind │
│ │şi scroafelor│ │ │animalele │
│ │se utilizează│ │ │declarate, al │
│ │într-o │ │ │sancţiunilor │
│ │cantitate │ │ │pentru │
│ │redusă minim │ │ │nerespectarea │
│ │50 g material│ │ │condiţiilor │
│ │absorbant/ m2│ │ │superioare, │
│ │aplicat cu o │ │ │etc. va avea │
│ │zi înaintea │ │ │în vedere │
│ │populării şi │ │ │acest efectiv │
│ │încă 10 zile │ │ │eligibil │
│ │după ce │ │ │diminuat. │
│ │acestea se │ │ │ │
│ │întorc în │ │ │ │
│ │boxa în care │ │ │ │
│ │sunt cazate │ │ │ │
│ │în grup (nr. │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │administrări/│ │ │ │
│ │an =11 │ │ │ │
│ │aplicări x │ │ │ │
│ │2,3 fătări/an│ │ │ │
│ │= 25,3 │ │ │ │
│ │aplicări/ │ │ │ │
│ │an). │ │ │ │
│ │Materialele │ │ │ │
│ │higroscopice │ │ │ │
│ │trebuie │ │ │ │
│ │aplicate în │ │ │ │
│ │cantitatea de│ │ │ │
│ │peste 50 g/mp│ │ │ │
│ │prevăzută de │ │ │ │
│ │PS sau în │ │ │ │
│ │cantitatea │ │ │ │
│ │recomandată │ │ │ │
│ │în fişa │ │ │ │
│ │tehnică a │ │ │ │
│ │produsului, │ │ │ │
│ │dacă aceasta │ │ │ │
│ │depăşeşte 50 │ │ │ │
│ │g/mp. │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┘

        Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi A_cond.sup.(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare, ţinând cont de gravitatea şi amploarea neconformităţii, conform tabelelor de mai jos:

┌───────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │Amploare = │
│ │ │efectul │
│ │ │neconformităţii │
│ │ │asupra │
│ │ │operaţiunii │
│Subpachetul│Categoria│(efectivul │
│ │ │afectat anual │
│ │ │determinat de │
│ │ │nerespectarea │
│ │ │condiţiilor │
│ │ │superioare) │
├───────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere < 15 %. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere între │
│ │ │15% şi 30% │
│toate │toate ├────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere între │
│ │ │30% şi 50% │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │Procent de │
│ │ │abatere ≥ 50% │
└───────────┴─────────┴────────────────┘


        Intervale de gravitate pe subpachete şi categorii de porcine:

┌─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Subpachetul │Categoria/ │Gravitate │Gravitate │Gravitate │
│ │greutate │mare │medie │mică │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │0,550 mp < │0,5800 mp ≤ │0,6050 mp ≤ │
│ │Porc gras │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │50-85 kg │disponibilă<│disponibilă │disponibilă │
│ │ │0,5800 mp │< 0,6050 mp │< 0,6325 mp │
│ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │0,650 mp < │0,6800 mp ≤ │0,7150 mp ≤ │
│ │Porc gras │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │85-110 kg │disponibilă │disponibilă │disponibilă │
│ │ │< 0,6800 mp │< 0,7150mp │< 0,7475 mp │
│1a) - ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│creşterea cu │ │1,000 mp < │1,050 mp ≤ │1,100 mp ≤ │
│cel puţin 15%│Porc gras > │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│a spaţiului │110 kg │disponibilă │disponibilă │disponibilă │
│alocat │ │< 1,050 mp │< 1,100 mp │< 1,1500 mp │
│disponibil ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│fiecărui │Animale de │1,640 mp < │1,7220 mp ≤ │1,8040 mp ≤ │
│animal │reproducţie │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │(scrofiţe │disponibilă │disponibilă │disponibilă │
│ │ţinute în │< l,7220 mp │< 1,8040 mp │<1,886 mp │
│ │grup) │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Animale de │2,250 mp < │2,3625 ≤ mp │2,4750 mp ≤ │
│ │reproducţie │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │(scroafe │disponibilă │disponibilă │disponibilă │
│ │ţinute în │< 2,3625 mp │< 2,4750mp │< 2,5875 mp │
│ │grup) │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2a) - │ │ │ │ │
│reducerea │ │ │ │ │
│pulberilor cu│ │13,5 mg/mc <│12 mg/mc < │10,5 mg/mc <│
│30% şi a │ │nivel │nivel │nivel │
│concentraţiei│ │pulberi │pulberi │pulberi │
│de amoniac cu│ │determinat <│determinat ≤│determinat ≤│
│15% faţă de │ │15 mg/mc │13,5 mg/mc │12mg/mc │
│nivelul minim│Toate │24,7 ppm │23,4 ppm │22,1 ppm │
│obligatoriu │categoriile-│(NH_3) < │(NH_3) < │(NH_3) < │
│prin │ │concentraţie│concentraţie│concentraţie│
│menţinerea în│ │amoniac │amoniac │amoniac │
│limite optime│ │determinată │determinată │determinată │
│a │ │< 26 ppm │≤ 24,7 ppm │≤ 23,4 ppm │
│parametrilor │ │NH_3 │NH_3 │NH_3 │
│de │ │ │ │ │
│microclimat │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │materialele │ │
│ │ │materialele │higroscopice│ │
│ │ │higroscopice│nu s-au │ │
│ │ │nu s-au │aplicat în 2│ │
│ │ │aplicat în 5│zile/3 zile/│ │
│ │ │zile /6 zile│4 zile din │ │
│ │ │/7 zile din │primele 7 │ │
│ │ │primele 7 │zile de │ │
│ │ │zile de │aplicare │ │
│ │ │aplicare │zilnică, dar│ │
│ │ │zilnică, dar│s-au aplicat│ │
│ │ │s-au aplicat│de 2 ori pe │ │
│ │ │de 2 ori pe │săptămână în│ │
│ │ │săptămână în│perioada │ │
│ │ │perioada │următoare/ │materialele │
│ │ │următoare/ │s-au aplicat│nu s-au │
│ │ │s-au aplicat│zilnic în │aplicat │
│ │ │zilnic în │primele 7 │într-o zi │
│ │ │primele 7 │zile de │din primele │
│ │ │zile dar nu │aplicare │7 zile de │
│ │ │s-au aplicat│zilnică, dar│aplicare │
│ │ │de 2 ori pe │nu s-au │zilnică, dar│
│ │ │săptămână în│aplicat de 2│s-au aplicat│
│ │ │câte 3 │ori pe │de 2 ori pe │
│ │ │săptămâni │săptămână în│săptămână în│
│ │ │aferente │câte două │perioada │
│ │ │fiecărui │săptămâni │următoare/ │
│ │ │decont sau │din fiecare │s-au aplicat│
│ │Porc gras │12 săptămâni│decont sau 8│zilnic în │
│ │ │pe an din │săptămâni pe│primele 7 │
│ │ │oricare │an din │zile, dar nu│
│ │ │decont/ │oricare │s-au aplicat│
│ │ │deconturi / │decont/ │de 2 ori pe │
│ │ │materialele │deconturi/ │săptămână în│
│ │ │nu s-au │materialele │câte o │
│ │ │aplicat în 5│higroscopice│săptămână │
│ │ │zile /6 zile│nu s-au │din fiecare │
│ │ │/7 zile din │aplicat în 2│decont sau 4│
│ │ │primele 7 │zile/3 zile/│săptămâni pe│
│ │ │zile de │4 zile din │an din │
│ │ │aplicare │primele 7 │oricare │
│ │ │zilnică şi │zile de │decont/ │
│ │ │nici nu s-au│aplicare │deconturi │
│ │ │aplicat de 2│zilnică şi │ │
│ │ │ori pe │nu s-au │ │
│ │ │săptămână în│aplicat de 2│ │
│ │ │câte 3 │ori pe │ │
│ │ │săptămâni │săptămână în│ │
│ │ │din fiecare │câte două │ │
│ │ │decont sau │săptămâni │ │
│3a) - │ │12 săptămâni│din fiecare │ │
│Îmbunătăţirea│ │pe an din │decont sau 8│ │
│condiţiilor │ │oricare │săptămâni pe│ │
│zonei de │ │decont/ │an din │ │
│odihnă │ │deconturi. │oricare │ │
│ │ │ │decont/ │ │
│ │ │ │deconturi │ │
│ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │materialele │ │
│ │ │ │higroscopice│ │
│ │ │materialele │nu s-au │ │
│ │ │higroscopice│aplicat în 2│ │
│ │ │nu s-au │zile/3 zile/│ │
│ │ │aplicat în 5│4 zile din │ │
│ │ │zile /6 zile│primele 7 │ │
│ │ │/7 zile din │zile de │ │
│ │ │primele 7 │aplicare │ │
│ │ │zile de │zilnică, dar│ │
│ │ │aplicare │s-au aplicat│ │
│ │ │zilnică, dar│de 2 ori pe │materialele │
│ │ │s-au aplicat│săptămână în│nu s-au │
│ │ │de 2 ori pe │perioada │aplicat │
│ │ │săptămână în│următoare/ │într-o zi │
│ │ │perioada │s-au aplicat│din primele │
│ │ │următoare/ │zilnic în │7 zile de │
│ │ │s-au aplicat│primele 7 │aplicare │
│ │ │zilnic în │zile de │zilnică, dar│
│ │ │primele 7 │aplicare │s-au aplicat│
│ │ │zile dar nu │zilnică, dar│de 2 ori pe │
│ │ │s-au aplicat│nu s-au │săptămână în│
│ │Animale de │de 2 ori pe │aplicat de 2│perioada │
│ │reproducţie │săptămână în│ori pe │următoare/ │
│ │ │câte 12 │săptămână în│s-au aplicat│
│ │ │săptămâni │câte 8 │zilnic în │
│ │ │din anul de │săptămâni │primele 7 │
│ │ │angajament/ │din anul de │zile, dar nu│
│ │ │materialele │angajament/ │s-au aplicat│
│ │ │nu s-au │materialele │de 2 ori pe │
│ │ │aplicat în 5│higroscopice│săptămână în│
│ │ │zile /6 zile│nu s-au │câte 4 │
│ │ │/7 zile din │aplicat în 2│săptămâni │
│ │ │primele 7 │zile/3 zile/│din anul de │
│ │ │zile de │4 zile din │angajament. │
│ │ │aplicare │primele 7 │ │
│ │ │zilnică şi │zile de │ │
│ │ │nici nu s-au│aplicare │ │
│ │ │aplicat de 2│zilnică şi │ │
│ │ │ori pe │nu s-au │ │
│ │ │săptămână în│aplicat de 2│ │
│ │ │câte 12 │ori pe │ │
│ │ │săptămâni │săptămână în│ │
│ │ │din anul de │câte 8 │ │
│ │ │angajament. │săptămâni │ │
│ │ │ │din anul de │ │
│ │ │ │angajament. │ │
└─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


        În cazul în care există efective afectate care se încadrează în tipuri de gravitate diferite (mică, medie, mare) în halele exploataţiei şi/sau în perioade diferite se va proceda astfel:
    - se adună efectivele afectate din fiecare hală care se încadrează în acelaşi tip de gravitate (x capete afectate cu gravitate mică, y capete afectate cu gravitate medie, z capete afectate cu gravitate mare) şi se obţine total efectiv afectat la nivel de exploataţie;
    – fiecărui efectiv afectat calculat la nivel de exploataţie care se încadrează în acelaşi tip de gravitate i se atribuie o valoare (gravitate mică = 1, gravitate medie = 2, gravitate mare = 3);
    – se ponderează efectivul afectat total care se încadrează în acelaşi tip de gravitate cu valoarea atribuită în funcţie de tipul de gravitate şi se obţin capetele ponderate pe acelaşi tip de gravitate care se însumează pe total exploataţie;
    – se calculează un coeficient ca raport între total capete ponderate şi total capete afectate pe total exploataţie; coeficientul obţinut se încadrează într-unul din intervalele prestabilite de mai jos:

┌──────────────────────────────────────┐
│Intervale de gravitate │
├──────────────────────────────────────┤
│1,00 - 1,99 (mică) │
├──────────────────────────────────────┤
│2,00 - 2,99 (medie) │
├──────────────────────────────────────┤
│= 3,00 (mare) │
└──────────────────────────────────────┘


    – după încadrarea în interval se stabileşte gravitatea neconformităţii (mică, medie şi mare) şi procentul de sancţiune care se aplică.

        În cazul în care există nerespectări ale cerinţelor superioare în mai multe zile dintr-un ciclu, se vor lua în calcul efectivele afectate din ziua în care depăşirea cerinţei este cea mai mare.
        În cazul în care nivelul pulberilor rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un tip de gravitate, iar nivelul amoniacului rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un alt tip de gravitate, ambii parametri se vor încadra la gravitatea cea mai mare dintre cele două.

┌───────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │Cerinţe │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │specifice │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │(standarde │ │sancţiunii – │aplicare a │ │
│ │Valoarea │superioare de │ │amploare │sancţiunii - │ │
│Subpachetul│plăţii │bunăstare) │Indicator │nerespectarea│gravitate – în │Codul │
│1a) │compensatorii│definite │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │conform │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de animale │intervenţiei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │DR 06 din PS │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │2023-2027 │ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere <15 │gravitate medie│1b │
│ │ │ │ │%. │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │1.1 Suprafaţa │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │de pardoseală │ │ │ │ │
│ │ │disponibilă în│ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │condiţii │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │superioare de │ │ │ │ │
│ │ │bunăstare: │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │Porc gras: │ │abatere între│gravitate medie│1c │
│ │ │- 0,6325 mp – │ │15% şi 30% │ │ │
│ │ │pentru porci │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │cu o greutate │ │ │gravitate mare │2b │
│ │ │vie între │Vizită pe │ │ │ │
│ │ │50-85 kg, │teren (în ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │- 0,7475 mp – │cazul │ │gravitate mică │1c │
│ │ │pentru porci │includerii în │ │ │ │
│ │ │cu o greutate │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │vie între │Control │abatere între│gravitate medie│2b │
│ │ │85-110 kg, │administrative│30% şi 50% │ │ │
│ │ │- 1,15 mp – │(verificare │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │pentru porci │documente din │ │gravitate mare │3 │
│ │ │cu o greutate │deconturile │ │ │ │
│ │ │vie peste 110 │trimestriale/ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │kg. │anuale) │ │gravitate mică │3 │
│ │ │Animale de │ │ │ │ │
│ │ │reproducţie - │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │femele: │ │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │- 1,886 mp – │ │mare de 50% │ │ │
│ │ │pentru │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │scrofiţe │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │ţinute în grup│ │ │ │ │
│ │ │; │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │- 2,5875 mp – │ │ │ │+1 ( faţă │
│ │ │pentru scroafe│ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │ţinute în grup│ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼──────────────┼─────────────┴───────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Varianta 1 - Cazul în care beneficiarul │
│ │ │ │ │solicită subpachetele 1a (densitate) şi │
│ │ │ │ │2a (pulberi), cerinţa se va verifica în │
│ │ │ │ │funcţie de respectarea condiţiilor │
│ │ │ │ │privind nivelul pulberilor şi │
│ │ │ │ │concentraţiei de amoniac de la │
│ │ │ │ │subpachetul 2a, astfel: │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. În cazul în care beneficiarul │
│ │ │ │ │respectă nivelul pulberilor şi │
│ │ │ │ │concentraţiei de amoniac în condiţii │
│ │ │ │ │superioare, adică nivelul pulberilor şi │
│ │ │ │ │concentraţiei de amoniac nu trebuie să │
│ │ │ │ │depăşească maximum 10,5 mg/mc pulberi în│
│ │ │ │ │adăpost şi 22,1 ppm concentraţie │
│ │ │ │ │amoniac, se consideră că cerinţa este │
│ │ │ │ │îndeplinită. │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │2. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă nivelul pulberilor şi/sau │
│ │ │ │ │concentraţiei de amoniac în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (nivelul │
│ │ │ │ │pulberilor ≤ 10,5 mg/mc pulberi în │
│ │ │ │ │adăpost şi concentraţia de amoniac ≤ │
│ │ │ │ │22,1 ppm NH_3), dar respectă nivelul │
│ │ │ │ │pulberilor şi concentraţiei de amoniac │
│ │ │ │ │în condiţii minime (nivelul pulberilor ≤│
│ │ │ │ │15 mg/mc, respectiv concentraţia de │
│ │ │ │ │amoniac ≤ 22,1 ppm NH_3 ) se consideră │
│ │ │ │ │că cerinţa este îndeplinită, dar pentru │
│ │ │ │ │subpachetul 2a) se vor aplica │
│ │ │ │ │sancţiunile prevăzute la pct 2.1.1 în │
│ │ │ │ │funcţie de gravitatea şi amploarea │
│ │ │ │ │neconformităţii. │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │3. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă condiţiile minime de la │
│ │ │ │ │subpachetul 2a) (nivelul pulberilor > 15│
│ │ │ │ │mg/mc pulberi în adăpost, si/sau nivelul│
│ │ │ │ │concentraţiei de amoniac >26 ppm (NH_3),│
│ │ │ │ │se consideră că acesta nu respectă │
│ │ │ │ │condiţiile superioare de bunăstare │
│ │ │ │ │pentru această cerinţă şi se vor aplica │
│ │ │ │ │sancţiuni astfel: │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │1a │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │ │
│ │ │ │ │calculat mai mic de 15 %. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │ │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │1b │
│ │ │ │ │calculat cuprins între 15% │ │
│ │ │ │ │până la 30%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │ │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │1c │
│ │ │ │ │calculat cuprins între 30% │ │
│ │ │ │ │până la 50%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │2a │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │ │
│ │ │ │ │calculat mai mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │1.2 Menţinerea│Vizită pe │ │+ 1 (faţă │
│ │ │parametrilor │teren (în │Prima reapariţie │de anul │
│ │Porci graşi │de ventilaţie │cazul │ │anterior) │
│Creşterea │28,05 │corespunzători│includerii în ├─────────────────────────────┼──────────┤
│cu cel │euro/UVM/ │populării │eşantion) │Intenţie (neconformitate │7 │
│puţin 15% a│ciclu │halei la │Control │deliberată) │ │
│spaţiului │Animale de │nivelul │administrative├─────────────────────────────┴──────────┤
│alocat │reproducţie -│cerinţei │(verificare │Varianta 2 - Cazul în care beneficiarul │
│disponibil │femele │minime de │documente din │solicit subpachetul 1a (densitate) şi 3a│
│fiecărui │(scroafe şi │bunăstare │deconturile │(zona de odihnă) fără subpachetul 2a │
│animal │scrofiţe) │privind │trimestriale/ │(noxe), se vor verifica valorile │
│ │149,50 euro/ │densitatea. │anuale) │parametrilor de microclimat │
│ │UVM/an │ │ │(temperatură, umiditate şi viteza │
│ │ │ │ │curenţilor de aer) conform Ordinului │
│ │ │ │ │ANSVSA nr. 129/2017, înregistrate de │
│ │ │ │ │beneficiari în evidenţele fiecărei │
│ │ │ │ │exploataţii, respectiv: │
│ │ │ │ │- Pentru porci 30 kg - până la │
│ │ │ │ │abatorizare: temperatura 15-30°C, │
│ │ │ │ │umiditate relativă 55-75%, viteza │
│ │ │ │ │aerului pentru temperatura minimă │
│ │ │ │ │0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura │
│ │ │ │ │maximă 1 m/s; │
│ │ │ │ │- Pentru scroafe gestante, scroafe │
│ │ │ │ │lactante şi scrofiţe: temperatură │
│ │ │ │ │15-30°C umiditate relativă 55-85%, │
│ │ │ │ │viteza aerului pentru temperatura minimă│
│ │ │ │ │0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura │
│ │ │ │ │maximă 1 m/s. │
│ │ │ │ │şi în caz de nerespectare a cerinţelor │
│ │ │ │ │de mai sus pot fi aplicate sancţiuni în │
│ │ │ │ │următoarele situaţii: │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │ │ │ │este completat pentru un │1a │
│ │ │ │ │interval situat până la 10 │ │
│ │ │ │ │zile inclusiv din total an de│ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│ │ │ │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │2b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 31 de zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 90 de zile din total │ │
│ │ │ │ │an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │ │ │cuprinsă între 91 de zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │ │ │din total an de angajament │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele │ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioada │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 de zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date, fie datele din │
│ │ │ │ │registre nu sunt completate corect. │
│ │ ├──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │ │ │ │este completat pentru un │1a │
│ │ │ │ │interval situat până la 10 │ │
│ │ │ │ │zile inclusiv din total an de│ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│ │ │1.3 Păstrarea │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │evidenţelor │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │pentru a fi │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │prezentate │Vizită pe │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │autorităţii de│teren (în │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │control, │cazul │completate pentru o perioadă │2b │
│ │ │privind: │includerii în │cuprinsă între 31 de zile şi │ │
│ │ │- numărul │eşantion) │până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │ │maxim de │Control │din total an de angajament. │ │
│ │ │animale │administrative├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │distribuite pe│(verificare │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │suprafaţa │documente din │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │respectivă şi │deconturile │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │- numărul de │trimestriale/ │completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │animale │anuale) │cuprinsă între 91 de zile şi │ │
│ │ │introduse la │ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │fiecare │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │repopulare. │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele │ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 de zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date, fie datele din │
│ │ │ │ │registre nu sunt completate corect. │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────┘


┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │Cerinţe │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │specifice │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │(standarde │ │sancţiunii – │aplicare a │ │
│ │Valoarea │superioare de│ │amploare – │sancţiunii – │ │
│Subpachetul │plăţii │bunăstare) │Indicator │nerespectarea│gravitate –în │Codul │
│2a) │compensatorii│definite │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │conform │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de animale │intervenţiei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │DR 06 din PS │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │2023-2027 │ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere < 15 │gravitate medie│1b │
│ │ │ │ │%. ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere între│gravitate medie│1c │
│ │ │ │Vizită pe │15% şi 30% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │2.1.1. │teren (în │ │gravitate mare │2b │
│ │ │Nivelul │cazul ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │noxelor din │includerii în │ │gravitate mică │1c │
│ │ │adăpost în │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │condiţii │Control │abatere între│gravitate medie│2b │
│ │ │superioare de│administrativ │30% şi 50% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │bunăstare: │(verificare │ │gravitate mare │3 │
│ │ │• max. 10,5 │documente din ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │mg/mc pulberi│deconturile │ │gravitate mică │3 │
│ │ │• max 22,1 │trimestriale/ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ppm NH_3 │anuale) │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │ │ │mare de 50% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │+1 ( faţă │
│ │ │ │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │ │ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────┴───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │• Beneficiarul nu prezintă 1 │ │
│ │ │ │Vizită pe │buletin de analiză pe an │ │
│ │ │ │teren (în │pentru monitorizarea de către│ │
│ │ │2.1.2 │cazul │o entitate independentă a │ │
│ │ │Prezentarea │includerii în │nivelului pulberilor. │ │
│ │ │unui buletin │eşantion) │• În cazul în care │ │
│ │ │de analiză pe│Control │beneficiarul prezintă │ │
│ │ │an în urma │administrative│buletinul de analiză, dar │1a │
│ │ │monitorizării│(verificare │nivelul pulberilor nu se │ │
│ │ │de către o │documente / │încadrează în parametrii │ │
│ │ │entitate │deconturile │pentru respectarea │ │
│ │ │independent │trimestriale/ │condiţiilor superioare de │ │
│ │ │ │anuale) │bunăstare, se vor aplica │ │
│ │ │ │ │sancţiunile de la punctul │ │
│ │ │ │ │2.1.1. │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │ │ │ │este completat pentru un │1a │
│ │ │ │ │interval situat până la 10 │ │
│ │ │ │ │zile inclusiv din anul │ │
│ │ │ │ │respectiv. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│Reducerea │ │2.2.1 │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│pulberilor cu│ │Păstrarea │ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│30% şi a │ │pentru │ │din anul respectiv. │ │
│concentraţiei│Porci graşi │control a │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│de amoniac cu│11,99 euro/ │evidenţelor │ │Beneficiarul prezintă │ │
│15% faţă de │UVM/ ciclu │privind │Vizită pe │evidenţele pentru anul în │ │
│nivelul minim│Animale de │măsurătorile │teren (în │curs, dar acestea nu sunt │ │
│obligatoriu │reproducţie -│efectuate │cazul │completate pentru o perioadă │2b │
│prin │femele │pentru │includerii în │cuprinsă între 31 de zile şi │ │
│menţinerea în│(scroafe şi │pulberi prin │eşantion) │până la 90 de zile inclusiv │ │
│limite optime│scrofiţe) │înregistrări │Control │din anul respectiv. │ │
│a │79,69 euro/ │zilnice în │administrativ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│parametrilor │UVM/an │registru şi │(verificare │Beneficiarul prezintă │ │
│de │ │păstrarea │documente din │evidenţele pentru anul în │ │
│microclimat │ │dovezilor │deconturile │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │care să │trimestriale/ │completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │demonstreze │anuale) │cuprinsă între 91 de zile şi │ │
│ │ │că au fost │ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │atinse │ │din anul respectiv. │ │
│ │ │condiţiile │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │superioare de│ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │bunăstare │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele │ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 de zile din │ │
│ │ │ │ │anul respectiv. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date, fie datele din │
│ │ │ │ │registre nu sunt completate corect. │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │ │ │anul în curs, dar acesta nu │1c │
│ │ │ │ │este completat pentru o lună │ │
│ │ │ │ │din anul respectiv. │ │
│ │ │2.2.2 │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │Păstrarea │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │pentru │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │control a │ │anul în curs, dar acesta nu │2a │
│ │ │evidenţelor │ │este completat pentru 2 luni │ │
│ │ │privind │ │din anul respectiv. │ │
│ │ │măsurătorile │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │efectuate │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │pentru │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │amoniac prin │Vizită pe │anul în curs, dar acesta nu │2b │
│ │ │înregistrări │teren (în │este completat pentru 3 luni │ │
│ │ │lunare în │cazul │din anul respectiv . │ │
│ │ │registru (se │includerii în ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │fac │eşantion) │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │înregistrări │Control │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │în fiecare │administrativ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │ │hală o dată │(verificare │este completat pentru o │3 │
│ │ │pe lună la │documente din │perioada cuprinsă între 4 şi │ │
│ │ │nivelul │deconturile │5 luni inclusiv din anul │ │
│ │ │nasului │trimestriale/ │respectiv. │ │
│ │ │animalului) │anuale) ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │şi păstrarea │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │dovezilor │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │care să │ │curs sau prezintă evidenţele │4 │
│ │ │demonstreze │ │dar acestea nu sunt │ │
│ │ │că au fost │ │completate pentru 6 luni din │ │
│ │ │atinse │ │anul respectiv. │ │
│ │ │condiţiile │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │superioare de│ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │bunăstare │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date, fie datele din │
│ │ │ │ │registre nu sunt completate corect. │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────┘


┌─────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │Cerinţe │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │specifice │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │(standarde │ │sancţiunii – │aplicare a │ │
│ │Valoarea │superioare de │ │amploare – │sancţiunii – │ │
│Subpachetul │plăţii │bunăstare) │Indicator │nerespectarea│gravitate –în │Codul │
│3a) │compensatorii│definite │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │conform │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de animale │intervenţiei DR│ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │06 din PS │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │2023-2027 │ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │3.1 Zona de │ │abatere <15 │gravitate medie│1b │
│ │ │odihnă │ │%. ├───────────────┼──────────┤
│ │ │(suprafaţa │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │utilă a boxei) │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │în condiţii │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │superioare de │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │bunăstare │ │abatere între│gravitate medie│1c │
│ │ │trebuie să fie │Vizită pe │15% şi 30% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │uscată în │teren (în │ │gravitate mare │2b │
│ │ │permanenţă prin│cazul ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │utilizarea de │includerii în│ │gravitate mică │1c │
│ │ │materiale │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │absorbante │Control │abatere între│gravitate medie│2b │
│ │ │corespunzătoare│administrativ│30% şi 50% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │pentru │(verificare │ │gravitate mare │3 │
│ │ │aşternut, la │documente din├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │vizita pe │deconturile │ │gravitate mică │3 │
│ │ │teren. │trimestriale/│procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │Materialele se │anuale) │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │aplică zilnic │ │mare de 50% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │în primele │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │şapte zile de │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │la populare, │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │iar apoi se │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │aplică de două │ │ │ │anterior) │
│ │ │ori /săptămână │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┴───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │Porci graşi │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │3,73 euro/UVM│ │ │este completat pentru un │1a │
│ │/ciclu │ │ │interval situat până la 10 │ │
│Îmbunătăţirea│Animale de │ │ │zile inclusiv din total an de│ │
│condiţiilor │reproducţie -│ │ │angajament. │ │
│zonei de │femele │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│odihnă │(scroafe şi │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │scrofiţe) │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │21,75 euro/ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │UVM/an │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│ │ │ │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │3.2 Păstrarea │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │pentru control │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │a evidenţelor │Vizită pe │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │privind │teren (în │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │măsurătorile │cazul │completate pentru o perioadă │2b │
│ │ │efectuate prin │includerii în│cuprinsă între 31 zile şi │ │
│ │ │înregistrări │eşantion) │până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │ │zilnice în │Control │din total an de angajament. │ │
│ │ │registru şi │administrativ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │păstrarea │(verificare │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │dovezilor care │documente din│evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │să demonstreze │deconturile │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │că au fost │trimestriale/│completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │atinse │anuale) │cuprinsă între 91 zile şi │ │
│ │ │condiţiile │ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │superioare de │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │bunăstare. │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele,│ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 de zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date, fie datele din │
│ │ │ │ │registre nu sunt completate corect. │
└─────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────┘

        * Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA/ANSVSA/AFIR.
        Cele 3 tipuri de angajamente de bunăstare disponibile pentru suine vor fi aplicate printr-o combinaţie de minim două subpachete, fiind obligatorie aplicarea subpachetului 1a - creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal.

    C. Sancţiuni pentru nedepunerea decontului justificativ
    - Cererile de plată aferente Intervenţiei DR 06 se depun pentru anul 2024 în perioada 27 februarie - 24 martie. Începând cu anul 2025, cererile se vor depune în perioada 2 ianuarie-31 ianuarie a fiecărui an de angajament.
    – Cererile de plată depuse în afara perioadelor de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.
    – Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate doar până în ultima dată posibilă de depunere a cererilor.Modificările depuse după data de depunere nu sunt admise la plată.
    – Deconturile justificative trebuie depuse în perioadele stipulate în Ghidul solicitantului pentru DR 06 - Bunăstarea animalelor-pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor.
    – Deconturile justificative/documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv, dar se verifică respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Se exceptează cazurile în care nu au existat livrări în trimestrul respectiv, iar documentele justificative au fost depuse în altă perioadă.
        Se exceptează, de asemenea, cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la întreruperea activităţii, a prezentat documente care justifică motivele nepopulării şi a anunţat şi ANSVSA de această situaţie. Pe parcursul unui an de angajament trebuie să existe obligatoriu o perioadă de activitate de producţie şi reproducţie minimă. Perioada de activitate de producţie minimă pentru categoria porc gras reprezintă un ciclu de producţie, iar pentru scroafe şi scrofiţe perioada de activitate de reproducţie minimă reprezintă cel puţin perioada cuprinsă de la montă la fătare. Perioadele de activitate minimă includ obligatoriu şi livrări, după caz (pentru porc gras).
    Nedesfăşurarea activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a porcilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie pe parcursul anului de angajament (inclusiv livrări pentru porc gras) duce la excluderea de la plată pentru anul respectiv, cu excepţia cazurilor de forţă majoră/circumstanţe excepţionale invocate conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.
        În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. În situaţia în care, în urma notificării de clarificare, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:
    - În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a celorlalte documente pentru care s-au prevăzut sancţiuni la punctul B, se vor aplica sancţiunile de la acest punct;
    – În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menţionate, se vor elimina parţial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv subpachetul/le pentru care nu s-au prezentat documentele.

        În situaţia în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la data întreruperii activităţii în exploataţie şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, beneficiarul trebuie să notifice ANSVSA de această situaţie.
        Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.

    Retragerea cererii de plată
        O cerere de plată poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de plată.
        În cazul retragerii parţiale (un subpachet, o categorie sau o exploataţie), se va închide angajamentul anual asumat prin depunerea cererii de plată (anuală) pentru categoria/exploataţia respectivă. Se poate retrage un subpachet numai dacă rămân alte două subpachete solicitate din care este obligatoriu subpachetul 1a - creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal.
        În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

    Creare de condiţii artificiale şi constatarea fraudei
        În cazul în care se constată crearea de condiţii artificiale, beneficiarului nu i se va acorda niciun sprijin în anul de cerere respectiv pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale. Dacă se constată crearea de condiţii artificiale care afectează cererea de plată din anul respectiv, ulterior efectuării plăţilor, atunci se vor recupera sumele plătite pentru cererea de plată. În funcţie de constatările privind crearea de condiţii artificiale beneficiarul poate să depună sau nu o nouă cerere de plată în anul următor pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale.
        În cazul în care se constatată existenţa fraudei (de către organismele abilitate), angajamentul se închide, cererea de plată va fi exclusă de la plată pe anul respectiv şi se vor recupera toate sumele acordate pentru anul afectat de existenţa fraudei, dacă e cazul. În plus, cererea de plată pentru anul următor va fi exclusă de la plată.

    D. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţionalităţii
     Beneficiarii care solicită plăţi pentru angajamente privind bunăstarea animalelor au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele privind condiţionalitatea în cadrul eco- schemelor şi intervenţiilor pentru fermieri în România aprobate prin ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale/ministrului mediului, apelor şi pădurilor, preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi Siguranţa Alimentelor (MADR/MMAP/ANSVSA) nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală începând cu anul 2023.
        În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiţionalitate, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de condiţionalitate aprobat prin ordin comun.


    ANEXA 2

        (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 201/2023)
    SISTEMUL DE SANCŢIUNI
    pentru Intervenţia DR-06 "Bunăstarea animalelor" - pachetul b) păsări
        Sistemul de sancţiuni, se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii intervenţiei DR - 06 "Bunăstarea animalelor"- pachetul b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027 şi se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - Neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/ nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    – Neconformitate înseamnă nerespectarea cerinţelor legale în materie de gestionare în temeiul legislaţiei Uniunii, menţionate la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2021/2115, sau a standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, stabilite în conformitate cu articolul 13 din regulamentul respectiv, precum şi orice nerespectare a criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor asumate sau al altor obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului ;
    – Repetarea" unei neconformităţi înseamnă nerespectarea aceleiaşi cerinţe sau a aceluiaşi standard, constatată de mai multe ori pe parcursul unei perioade de trei ani calendaristici consecutivi, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;
    – Amploarea unei neconformităţi (extinderea) - este determinată examinând, în special, dacă neconformitatea are un impact de anvergură asupra operaţiunii în ansamblu;
    – Gravitatea unei neconformităţi - presupune cazul de nerespectare a cerinţei sau standardului care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate;
    – Durata - presupune cazul de nerespectare a cerinţei sau a standardului care depinde în special de lungimea perioadei în care se manifestă efectele acestuia;
    – Intenţia (neconformitatea deliberată) - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care, fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate, la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua repetare a unei neconformităţi similare (în condiţiile definiţiei de mai sus) este considerată intenţie (neconformitate deliberată). Prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate şi numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua repetare şi efectivul declarat conform documentelor este mai mare de 10%. În cazul în care acest raport nu depăşeşte 10%, se tratează ca repetare.


    Definiţii:
        Efectiv estimat - reprezintă efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea de plată anuală pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificării alocărilor financiare anuale.
        Efectiv declarat (solicitat) - reprezintă efectivul conform documentelor înscris în deconturile trimestriale/decontul anual, efectiv livrat/ efectiv mediu realizat pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS=EFSP1+EFSP2+EFSP3+EFSP4)
        Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăşi capacitatea maximă a spaţiilor de creştere în condiţii superioare înmulţită cu nr. de serii declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creştere a păsărilor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea în condiţii superioare maximă a spaţiilor de cazare înmulţită cu numărul de serii declarate într- un an (capacitatea maximă anuală), se va lua în considerare la calculul sancţiunilor/plăţii valoarea minimă dintre cele două.
        Capacitatea maximă anuală a spaţiilor de creştere în condiţii superioare= nr. locuri cazare în condiţii superioare * nr. de cicluri de producţie (serii) declarate întrun an = reprezintă numărul maxim de animale crescute în spaţii autorizate sanitar veterinar, care respectă densitatea în condiţii superioare de bunăstare pe durata unui an de angajament.

        Efectivul anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancţiuni) exprimată în euro/lei. Suma eligibilă la plata finală, exprimată în euro/lei, se stabileşte după aplicarea tuturor reducerilor şi sancţiunilor (dacă este cazul).
        Efectivul anual eligibil la plată (EEP) reprezintă pentru categoria pui carne/pui curcă suma efectivelor eligibile la plată determinate în fiecare decont trimestrial pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară pe perioada unui an de angajament (EEP1+ EEP2+ EEP3+ EEP4), iar pentru categoria găini ouătoare/ găini de reproducţie rase grele este efectivul eligibil la plată determinat din decontul anual pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară- veterinară. În cazul în care efectivul eligibil la plată determinat din decontul trimestrial pentru categoria pui carne/pui curcă, respectiv decontul anual pentru categoria găini ouătoare/ găini de reproducţie rase grele este mai mare decât efectivul solicitat în decontul respectiv, se va lua în considerare valoarea minimă dintre cele două.

    Etapele calculului efectivelor anual eligibile la plată:
        Determinarea Efectivelor declarate conform documentelor (nr. capete):
        Efective declarate conform documentelor = Efective declarate conform documentelor din P1 + Efective declarate conform documentelor din P2 + Efective declarate conform documentelor din P3+ Efective declarate conform documentelor din P4/efectiv mediu anual declarat
        Unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative.


        Determinarea Efectivului eligibil (nr. capete):
        Efectivului eligibil reprezintă efectivul declarat conform documentelor, efectiv livrat şi/sau efectiv mediu din care s-au scăzut efectivele neeligibile dar înainte de scăderea efectivelor afectate de nerespectarea condiţiilor minime (efectivele pentru care în urma controalelor administrative sau pe teren s-au constatat neconformităţi privind respectarea condiţiilor minime - baseline -) pentru fiecare decont trimestrial/anual în parte.
    Efectiv eligibil = efectiv declarat conform documentelor - efectiv neeligibil
    În categoriile de păsări neeligibile se încadrează:
        ● păsările care nu au intrat în categorie (ex. pui zburaţi, tineret de înlocuire, cocoşi de reproducţie, etc.),
        ● păsările care nu au stat în exploataţie perioada minimă de eligibilitate a ciclului de producţie,
        ● păsările reformă, cele sacrificate de necesitate şi mortalităţile,
        ● numărul de păsări care depăşeşte capacitatea maximă anuală a exploataţiei în condiţii minime de bunăstare, inclusiv răririle (necesare pentru asigurarea densităţii pe întreaga perioadă a ciclului de producţie).

        Capacitatea maximă anuală a spaţiilor de creştere în condiţii minime de bunăstare reprezintă numărul maxim de animale ce pot fi crescute în spaţiul/spaţii autorizat/e sanitar veterinar rezultat din documentele emise de DSVSA: referat, autorizaţie sanitar-veterinară sau alte asemenea, pe durata unui an de angajament.
        Notă*
        Având în vedere faptul că anumite categorii de păsări (păsările reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalităţile) sunt încadrate conform fişei intervenţiei la efective neeligibile, dar sunt considerate şi ieşiri în fişa de urmărire a activităţii, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată şi anume la determinarea efectivului mediu.

        Notă**
        Efectivele de pui livrate care depăşesc numărul maxim de cicluri eligibile pe an de angajament (6,5 cicluri/an pentru categoria pui carne şi 3,7 cicluri/an pentru categoria pui de curcă) şi sunt crescute în condiţii superioare de bunăstare, nu beneficiază de plată compensatorie şi nu generează sancţiuni.

        Notă***
        Efectivele livrate în perioada 01.01.2024 până la data depunerii cererii de plată de către beneficiarii Intervenţiei DR-06 pentru subpachetul 1b, pentru care nu se respectă condiţiile superioare de densitate, nu sunt eligibile la plata pentru anul de angajament 2024. Nerespectarea condiţiei pentru efectivele livrate până la data depunerii cererii nu se sancţionează conform ordinului de sancţiuni , perioada respectivă fiind considerată perioadă de adaptare pentru a asigura o scădere suficientă a numărului de păsări în spaţiile de creştere cu scopul conformării la condiţiile de reducere a densităţii cu 15% (subpachetele 1b) faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări.


        Determinarea efectivelor anual eligibile la plată (nr. capete) (calculate pe exploataţie, pe subpachet şi pe categorii):
        Efectiv anual eligibil la plată = Efectiv livrat eligibil - Efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime.

        Determinarea Efectivului afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime (nr. capete):
        Efectiv afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime = Efectiv livrat eligibil x A_condiţii minime (%)
        Unde:
        A_condiţii minime (%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare:

        Determinarea procentului de abatere A_condiţii minime (%):
        A_condiţii minime(%):= efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime/ (efectiv realizat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
        Efectiv realizat = Stoc iniţial la început an + intrări total an - mortalităţi total an
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P2+ efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P4 + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supracontrol (dacă este cazul).
        Observaţie: eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.

        Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare A_condiţii superioare (%):
        A_condiţii superioare(%) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare/ (efectiv realizat - efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P2 + efectiv afectat condiţiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P4 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de n supracontrol (dacă este cazul).
        Atenţie! Se va urmări să nu se dubleze numărul de capete afectate. Astfel, dacă într-una din etapele de verificare - controlul administrativ, controlul ANSVSA sau controlul AFIR pentru supravegherea funcţiei delegate - se constată că un efectiv nu respectă cerinţele de bunăstare (minime sau superioare), nu va fi cuantificat de două ori dacă pentru acelaşi efectiv se constată nerespectarea cerinţelor şi în cadrul altei etape pe verificare.    Ordinea aplicării sancţiunilor; Calculul sancţiunilor.
        Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de păsări.
        Există 4 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calculare:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. Sancţiuni administrative în ceea ce│
│priveşte animalele declarate; │
├──────────────────────────────────────┤
│B. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│condiţiilor de eligibilitate, │
│standardelor de bază şi superioare; │
├──────────────────────────────────────┤
│C. Sancţiuni pentru nedepunerea │
│decontului justificativ; │
├──────────────────────────────────────┤
│D. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│condiţionalităţii; │
└──────────────────────────────────────┘


        Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027*1).
        *1) Exemplificativ şi fără a se opri la acestea, următoarele documente se consideră documente justificative în cazul apariţiei forţei majore/circumstanţei excepţionale datorate gripei aviare sau unei pandemii:
    - Actul sanitar veterinar de declarare a focarului de boală
    – Raport de notificare internă a bolii - suspiciune/confirmare, emisă de ANSVSA
    – Buletin de analiză
    – Notificarea de suspiciune a beneficiarului către ANSVSA
    – Decizie de confirmare a focarului de gripă aviară emisă de ANSVSA
    – Decizie de ucidere în caz de suspiciune/confirmare de gripă aviară
    – Fisa de intervenţie incinerare
    – Alte documente din care să reiasă cazul de forţă majoră/circumstantă excepţională - gripa aviară sau pandemie reglementate prin procedurile de implementare specifice.


        Dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, beneficiarul îşi păstrează dreptul de a beneficia de ajutor pentru perioada cât a suportat costuri suplimentare şi a înregistrat pierderi de venit înaintea manifestării cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale.
        Nu se aplică nicio retragere în legătură cu criteriile de eligibilitate şi cu alte obligaţii şi nu se aplică nicio sancţiune administrativă.
        Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit pe durata angajamentului, care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
        Sunt recunoscute, în mod special, următoarele cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;
    c) o catastrofa naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;
    d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii păsărilor, aflate în exploataţie;
    e) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul, efectivul de păsări sau familii de albine ale solicitantului.
    f) exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, în cazul în care această expropiere nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament;
    g) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii incidentă şi pe teritoriul României reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027;

        Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaşte, în special, următoarele circumstanţe naturale:
    (a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
    (b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

        Diminuarea efectivului anual eligibil la plată ca efect al forţei majore sau circumstanţelor excepţionale/naturale nu va fi luată în considerare la calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.
        Nu se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte partea cererii de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris autoritatea competentă că cererea de plată este incorectă sau a devenit incorectă după depunere, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia autorităţii competente de a efectua un control la faţa locului şi ca autoritatea să nu fi informat deja beneficiarul în legatură cu eventualele neconformităţi din cererea de plată. Pe baza informaţiilor furnizate de beneficiar, cererea de plată este modificată astfel încât să reflecte situaţia reală.
        În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru intervenţia respectivă pentru anul în curs.
    A) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate
        În cazul speciei păsări pragul echivalent cu numărul de trei animale de la care se aplică sancţiuni administrative, s-a stabilit în funcţie de unităţile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producţie, precum şi în funcţie de dimensiunea fermelor din România. Astfel:

┌───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Propunere în funcţie │
│ │coeficienţi│3UVM │de dimensiunea │
│categorie │ │ │fermelor │
│ ├─────┬─────┼─────┬───────┼──────┬────────┬─────┤
│ │UVM/ │serii│cap/ │cap/an │raport│PRAG │PRAG │
│ │cap │/an │serie│ │RO:UE │(cap.) │(UVM)│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼─────┤
│ │ │ │(4) =│(5) = │ │(7) = │(8) =│
│(1) │(2) │(3) │UVM/ │(3) * │(6) │(5) * │(7) *│
│ │ │ │(2) │(4) │ │(6) │(2) │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼─────┤
│pui carne │0,007│6,5 │428,4│2.784,6│ │61.261,2│429 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ ├────────┼─────┤
│pui curcă │0,03 │3,7 │100 │370,00 │ │8.140 │244 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ ├────────┼─────┤
│găini │0,014│1 │214 │214,29 │22 │4.714 │66 │
│ouătoare │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ ├────────┼─────┤
│găini │0,014│1 │214 │214,29 │ │4.714 │66 │
│reproducţie│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴────────┴─────┘


        Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate se calculează pe baza Efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) şi a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de păsări şi este egal cu suma efectivelor eligibile la plată din fiecare decont, după formula:
        procent rezultat = (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/ efectivul anual eligibil la plată x 100

        Dacă efectivul declarat (solicitat) în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic sau egal cu efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) nu se aplică nici o sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea maximă a spaţiilor de cazare în condiţii superioare înmulţită cu numărul de serii (cicluri) din anul de angajament (echivalent UVM).
        În cazul în care neconformităţile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anuale depăşeşte efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului se calculează pe baza efectivului de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM).
        Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) stabilit în urma controalelor administrative şi/sau a controalelor la faţa locului, sprijinul se calculează pe baza efectivului anual de animale eligibil la plată şi se aplică sancţiuni administrative în funcţie de procentul rezultat din raportul dintre numărul de animale cu neconformităţi (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată) şi efectivul anual eligibil la plată x 100), astfel:
    a) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu procentul rezultat din raportul menţionat, dacă acest procent nu depăşeşte 20% (inclusiv).
    b) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu dublul procentului rezultat din raportul menţionat dacă acest procent este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30% (inclusiv).
    c) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă procentul rezultat din raportul menţionat depăşeşte 30%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru subpachetul solicitat pentru anul în cauză.
    d) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă procentul rezultat din raportul menţionat depăşeşte 50%, nu se acordă beneficiarului sprijin pentru subpachet pentru anul în cauză.

        La calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (UVM), pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi, fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la punctul B.

    B) Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, standardelor de bază şi superioare

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Codul │Tipul sancţiunii │
│sancţiunii│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 2%│
│1a │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 5%│
│1b │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │10% din valoarea │
│1c │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │20% din valoarea │
│2a │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │30% din valoarea │
│2b │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │50% din valoarea │
│3 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │75% din valoarea │
│4 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe subpachet, │
│5 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plata sprijinului pe │
│ │subpachet în anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│6 │respectiv pe intervenţie, │
│ │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plata pe anul │
│ │respectiv. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│ │respectiv pe intervenţie, │
│7 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la toată intervenţia pe │
│ │anul respectiv şi, în plus,│
│ │exploataţia va fi exclusă │
│ │de la plată pentru anul │
│ │calendaristic următor. │
└──────────┴───────────────────────────┘

        La calculele efectuate se va ţine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.
        Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care într-un an pentru care beneficiarul a depus cerere de plată anuală a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1a) pentru o anumită neconformitate, iar într-un an ulterior pentru care beneficiarul a depus o altă cerere de plată anuală se constată reapariţia aceleiaşi neconformităţi, atunci pentru acel an se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 1b).
        La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea, durata (persistenţa) şi repetarea neconformităţilor.
        Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii pentru exploataţia respectivă, beneficiarului i se aplică pe subpachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie nerespectată în parte.

┌────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Condiţii de │ │ │ │
│ │eligibilitate │ │ │ │
│ │generale, │Indicator │Condiţia │ │
│ │definite │(modalitatea │de │Sancţiune │
│ │conform fişei │de control*) │aplicare a│ │
│ │intervenţiei │ │sancţiunii│ │
│ │în PS │ │ │ │
│ │2023-2027 │ │ │ │
├────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Efectivele de │
│ │ │ │ │animale │
│ │ │ │ │crescute de │
│ │Beneficiarul │ │ │beneficiar │
│ │deţine │ │ │într-o │
│ │autorizaţie │Control │ │exploataţie în│
│ │sanitară │administrativ│- │perioade │
│ │veterinară │al cererii de│ │neacoperite de│
│ │pentru │plată │ │autorizaţie │
│ │întreaga │ │ │sanitar │
│ │exploataţie │ │ │veterinară │
│ │ │ │ │valabilă nu │
│ │ │ │ │sunt eligibile│
│ │ │ │ │pentru plată. │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│Generale│ │ │ │Nu se permite │
│ │Beneficiarul │ │ │deschiderea │
│ │se angajează │ │ │angajamentului│
│ │să respecte │ │ │dacă nu au │
│ │cerinţele de │ │ │fost semnate │
│ │bază relevante│ │ │angajamentele │
│ │şi cerinţele │Control │ │de respectare │
│ │specifice │administrativ│- │a condiţiilor │
│ │subpachetelor │al cererii de│ │de bază │
│ │pentru care │plată │ │relevante şi a│
│ │aplică pe │ │ │cerinţelor │
│ │întreaga │ │ │specifice │
│ │perioadă a │ │ │subpachetelor │
│ │angajamentului│ │ │pentru care │
│ │ │ │ │beneficiarul │
│ │ │ │ │aplică.. │
└────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┘


┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────────┐
│ │Cerinţe │ │ │ │
│ │obligatorii │ │ │ │
│ │relevante │ │ │ │
│ │conform │Indicator │Condiţia de│ │
│ │prevederilor│(modalitatea│aplicare a │Sancţiune │
│ │fişei │de control*)│sancţiunii │ │
│ │intervenţiei│ │ │ │
│ │DR-06 din PS│ │ │ │
│ │2023-2027 │ │ │ │
├────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────────┤
│Subpachetul 1b) │
├────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────────┤
│ │SMR11: │ │ │ │
│ │Libertatea │ │ │ │
│ │de mişcare │ │ │ │
│ │- Libertatea│ │ │ │
│ │de mişcare a│ │ │ │
│Reducerea │unui animal,│ │ │ │
│densităţii │având în │ │ │ │
│păsărilor cu│vedere │ │ │ │
│15% faţă de │specia │ │ │ │
│densitatea │acestuia şi │ │ │ │
│rezultată │în │ │ │ │
│din │conformitate│ │ │ │
│aplicarea │cu │Vizită pe │Încălcarea │Se aplica │
│cerinţelor │experienţa │teren (în │cerinţelor │prevederile │
│minime │acumulată şi│cazul │obligatorii│ordinului de │
│obligatorii │cu │includerii │relevante │sancţiuni pentru│
│privind │cunoştinţele│în eşantion)│ │condiţionalitate│
│suprafaţa │ştiinţifice,│ │ │ │
│minimă │nu trebuie │ │ │ │
│alocată │să fie │ │ │ │
│pentru │îngrădită de│ │ │ │
│fiecare │o asemenea │ │ │ │
│categorie de│manieră │ │ │ │
│păsări │încât să i │ │ │ │
│ │se cauzeze │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
│ │suferinţe │ │ │ │
│ │sau vătămări│ │ │ │
│ │inutile. │ │ │ │
├────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────────┤
│Subpachetul 2b) │
├────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────────┤
│ │SMR11: │ │ │ │
│ │Adăposturi │ │ │ │
│ │şi cazare │ │ │ │
│Reducerea │- Circulaţia│ │ │ │
│noxelor cu │aerului, │ │ │ │
│30% faţă de │nivelul de │ │ │ │
│nivelul │pulberi, │ │ │ │
│minim │temperatura,│Vizită pe │Încălcarea │Se aplica │
│obligatoriu │umiditatea │teren (în │cerinţelor │prevederile │
│prin │relativă a │cazul │obligatorii│ordinului de │
│menţinerea │aerului şi │includerii │relevante │sancţiuni pentru│
│în limite │concentraţia│în eşantion)│ │condiţionalitate│
│optime a │gazelor │ │ │ │
│parametrilor│trebuie │ │ │ │
│de │menţinute în│ │ │ │
│microclimat │limite care │ │ │ │
│ │să nu fie │ │ │ │
│ │dăunătoare │ │ │ │
│ │animalelor │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────────┘


┌────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Cerinţe de │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
│ │(baseline) │Indicator │Condiţia │ │
│ │definite │(modalitatea │de │Sancţiune │
│ │conform │de control*) │aplicare a│ │
│ │intervenţiei│ │sancţiunii│ │
│ │din PS │ │ │ │
│ │2023-2027 │ │ │ │
├────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 1b) │
├────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │Suprafaţă │ │ │constată o │
│ │disponibilă │ │ │încălcare a │
│ │minimă │ │ │cerinţelor │
│ │obligatorie:│ │ │minime se │
│ │Pui de came │ │ │calculează │
│ │baseline: │ │ │„procentul de │
│ │• situaţia │ │ │abatere” │
│ │1:33 kg/mp │ │ │privind │
│Reducerea │• situaţia │ │ │nerespectarea │
│densităţii │II: 39 kg/mp│ │ │condiţiilor │
│păsărilor cu│• situaţia │ │ │minime de │
│15% faţă de │III: 42 kg/ │ │ │bunăstare, şi │
│densitatea │mp │Vizită pe │ │se diminuează │
│rezultată │Găini │teren (în │ │efectivul │
│din │ouătoare │cazul │ │eligibil cu │
│aplicarea │baseline: │includerii în│ │efectivul │
│cerinţelor │• 9 găini │eşantion)/ │Încălcarea│afectat anual │
│minime │ouătoare/mp │Control │cerinţelor│determinat de │
│obligatorii │în sistem │administrativ│minime │nerespectarea │
│privind │alternativ │verificare │ │condiţiilor │
│suprafaţa │• 750 cmp/ │documente din│ │minime (pe │
│minimă │cap - sistem│deconturile │ │categorii). │
│alocată │cuşti │trimestriale/│ │Calculul │
│pentru │îmbunătăţite│anuale │ │sancţiunilor │
│fiecare │Găini │ │ │administrative│
│categorie de│reproducţie │ │ │privind │
│păsări │rase grele │ │ │animalele │
│ │baseline: │ │ │declarate, al │
│ │• 25 kg/mp │ │ │sancţiunilor │
│ │Pui de curcă│ │ │pentru │
│ │baseline: │ │ │nerespectarea │
│ │• masculi - │ │ │condiţiilor │
│ │55 kg/mp │ │ │superioare, │
│ │• femele - │ │ │etc. va avea │
│ │50 kg/mp │ │ │în vedere │
│ │ │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 2b) │
├────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │constată o │
│ │ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │ │cerinţelor │
│ │ │ │ │minime se │
│ │ │ │ │calculează │
│ │ │ │ │„procentul de │
│ │ │ │ │abatere” │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │minime de │
│Reducerea │ │ │ │bunăstare, şi │
│noxelor cu │ │Vizită pe │ │se diminuează │
│30% faţă de │Nivelul │teren (în │ │efectivul │
│nivelul │noxelor din │cazul │ │eligibil cu │
│minim │adăpost │includerii în│ │efectivul │
│obligatoriu │baseline: │eşantion)/ │Încălcarea│afectat anual │
│prin │- 20 ppm │Control │cerinţelor│determinat de │
│menţinerea │amoniac │administrativ│minime │nerespectarea │
│în limite │(NH3) │verificare │ │condiţiilor │
│optime a │- 3000 ppm │documente din│ │minime (pe │
│parametrilor│dioxid de │deconturile │ │categorii). │
│de │carbon (CO2)│trimestriale/│ │Calculul │
│microclimat │ │anuale │ │sancţiunilor │
│ │ │ │ │administrative│
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │animalele │
│ │ │ │ │declarate, al │
│ │ │ │ │sancţiunilor │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │superioare, │
│ │ │ │ │etc. va avea │
│ │ │ │ │în vedere │
│ │ │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
└────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┘

        Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi A_cond.sup.(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare, ţinând cont de gravitatea şi amploarea neconformităţii, conform tabelelor de mai jos:

┌───────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │Amploare = │
│ │ │efectul │
│ │ │neconformităţii │
│ │ │asupra │
│ │ │operaţiunii │
│Subpachetul│Categoria│(efectivul │
│ │ │afectat anual │
│ │ │determinat de │
│ │ │nerespectarea │
│ │ │condiţiilor │
│ │ │superioare ) │
├───────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere < 15 %. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere între │
│ │ │15% si 30% │
│toate │toate ├────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere între │
│ │ │30% si 50% │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │Procent de │
│ │ │abatere ≥ 50% │
└───────────┴─────────┴────────────────┘


        Intervale de gravitate pe subpachete şi categorii de păsări:

┌────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Categoria/ │ │ │ │
│ │densitatea │Gravitate │Gravitate │Gravitate │
│Subpachetul │practicată/ │mare │medie │mică │
│ │suprafaţa │ │ │ │
│ │disponibilă │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Pui carne - │ │ │ │
│ │densitatea │31,56 kg/mp│30,12 kg/mp│28,69 kg/mp│
│ │practicată │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │în condiţii │< 3 3 kg/mp│≤ 31,56 kg/│≤ 30,12 kg/│
│ │minime: 33kg│ │mp │mp │
│ │/mp │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Pui carne - │ │ │ │
│ │densitatea │37,3 kg/mp │35,60 kg/mp│33,91 kg/mp│
│ │practicată │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │în condiţii │< 39 kg/mp │≤ 37,3 0kg/│≤ 35,60 kg/│
│ │minime: 39 │ │mp │mp │
│ │kg/mp │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1b) │Pui carne - │ │ │ │
│-Reducerea │densitatea │40,17 kg/mp│38,34 kg/mp│36,52 kg/mp│
│densităţii │practicată │< densitate│< densitate│< densitate│
│păsărilor cu│în condiţii │< 42 kg/mp │≤ 40,17 kg/│≤ 38,34 kg/│
│15% faţă de │minime: 42 │ │mp │mp │
│densitatea │kg/mp │ │ │ │
│rezultată ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│din │ │1111 cmp/ │1167 cmp/ │1222,33 cmp│
│aplicarea │Găini │cap < │cap ≤ │/cap ≤ │
│cerinţelor │ouătoare în │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│minime │sistem │disponibilă│disponibila│disponibila│
│obligatorii │alternativ │< 1167 cmp/│< 1222,33 │< 1278cmp/ │
│privind │ │cap │cmp/cap │cap │
│suprafaţa ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│minimă │Găini │750 cmp/cap│787 cmp/cap│825 cmp/cap│
│alocată │ouătoare în │< suprafaţa│≤ suprafaţa│≤ suprafaţa│
│pentru │sistem cuşti│disponibilă│disponibilă│disponibilă│
│fiecare │îmbunătăţite│< 787 cmp/ │< 825cmp/ │< 862cmp/ │
│categorie de│ │cap │cap │cap │
│păsări ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Găini de │23,91 kg/mp│22,83 kg/mp│21,74 kg/mp│
│ │reproducţie │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │rase grele │< 25 kg/mp │≤ 23,91 kg/│≤ 22,83 kg/│
│ │ │ │mp │mp │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │52,61 kg/mp│50,22 kg/mp│47,83 kg/mp│
│ │Pui curcă │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │masculi │≤ 55 kg/mp │≤ 52,61 kg/│≤ 50,22 kg/│
│ │ │ │mp │mp │
│ ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │47,83 kg/mp│45,65kg/mp │43,48kg/mp │
│ │Pui curcă │< densitate│< densitate│< densitate│
│ │femele │< 50 kg/mp │≤ 47,83 kg/│≤ 45,65kg/ │
│ │ │ │mp │mp │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2b)- │ │ │ │ │
│Reducerea │ │18 ppm │16 ppm │14 ppm │
│noxelor cu │ │amoniac şi │amoniac şi │amoniac şi │
│30% faţă de │ │2700 ppm │2400 ppm │2100 ppm │
│nivelul │ │dioxid de │dioxid de │dioxid de │
│minim │ │carbon < │carbon < │carbon < │
│obligatoriu │Toate │nivel noxe │nivel noxe │nivel noxe │
│prin │categoriile │< 20 ppm │≤ 18 ppm │≤ 16 ppm │
│menţinerea │ │amoniac şi │amoniac şi │amoniac şi │
│în limite │ │3000 ppm │2700 ppm │2400 ppm │
│optime a │ │dioxid de │dioxid de │dioxid de │
│parametrilor│ │carbon │carbon │carbon │
│de │ │ │ │ │
│microclimat │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


        În cazul în care există efective afectate care se încadrează în tipuri de gravitate diferite (mică, medie, mare) în halele exploataţiei şi/sau în perioade diferite se va proceda astfel:
    - se adună efectivele afectate din fiecare hală care se încadrează în acelaşi tip de gravitate (x capete afectate cu gravitate mică, y capete afectate cu gravitate medie, z capete afectate cu gravitate mare) şi se obţine total efectiv afectat la nivel de exploataţie;
    – fiecărui efectiv afectat calculat la nivel de exploataţie care se încadrează în acelaşi tip de gravitate i se atribuie o valoare (gravitate mică = 1, gravitate medie = 2, gravitate mare = 3);
    – se ponderează efectivul afectat total care se încadrează în aceleaşi tip de gravitate cu valoarea atribuită în funcţie de tipul de gravitate şi se obţin capetele ponderate pe acelaşi tip de gravitate care se însumează pe total exploataţie;
    – se calculează un coeficient ca raport între total capete ponderate şi total capete afectate pe total exploataţie; coeficientul obţinut se încadrează întrunul din intervalele prestabilite de mai jos:

┌──────────────────────────────────────┐
│Intervale de gravitate │
├──────────────────────────────────────┤
│1,00 - 1,99 (mică) │
├──────────────────────────────────────┤
│2,00 - 2,99 (medie) │
├──────────────────────────────────────┤
│= 3,00 (mare │
└──────────────────────────────────────┘


    – după încadrarea în interval se stabileşte gravitatea neconformităţii (mică, medie şi mare) şi procentul de sancţiune care se aplică.

        În cazul în care există nerespectări ale cerinţelor superioare în mai multe zile dintr-o serie se vor lua în calcul efectivele afectate din ziua în care depăşirea cerinţei este cea mai mare.
        În cazul în care nivelul amoniacului rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un tip de gravitate, iar nivelul dioxidului de carbon rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un alt tip de gravitate, ambii parametri se vor încadra la gravitatea cea mai mare dintre cele două.
        În cazul subpachetului 1b, se va lua în calcul gravitatea cea mai mare din ziua în care nu a fost respectată cerinţa superioară de bunăstare privind densitatea conform fişelor de lot.

┌────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │Cerinţe │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │specifice │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │(standarde │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │superioare de │ │amploare - │sancţiunii - │ │
│Subpachetul │plăţii │bunăstare) │Indicator │nerespectarea│gravitate - în │Codul │
│1b) │compensatorii│definite │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │conform │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de păsări │intervenţiei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │DR 06 din PS │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │2023 │ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │2027 │ │calculat │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │1.1. │ │abatere < 15 │gravitate medie│1b │
│ │ │Indicatori │ │%. │ │ │
│ │ │pentru cerinţă│ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │superioară - │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │
│ │ │disponibilă │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │• Categoria │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │pui de carne │ │ │ │ │
│ │ │în funcţie de │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │densitatea │ │abatere intre│gravitate medie│1c │
│ │ │practicată │ │15% si 30% │ │ │
│ │ │Situaţia I - │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │28,69 kg/mp │ │ │gravitate mare │2b │
│ │ │Situaţia II- │Vizită pe │ │ │ │
│ │ │33,91 kg/mp │teren (în ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Situaţia III -│cazul │ │gravitate mică │1c │
│ │ │36,52 kg/mp │includerii în│ │ │ │
│ │ │• Categoria │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │găini │Control │abatere intre│gravitate medie│2b │
│ │ │ouătoare: │administrativ│30% si 50% │ │ │
│ │ │- 1278 cmp/cap│(verificare │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │în sistem │documente din│ │gravitate mare │3 │
│ │ │alternativ │deconturile │ │ │ │
│ │ │- 862 cmp/cap │trimestriale/├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │în sistem │anuale) │ │gravitate mică │3 │
│ │ │cuşti │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţite │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │• Categoria │ │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │găini │ │mare de 50% │ │ │
│ │ │reproducţie │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │rase grele - │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │21,74 kg/mp │ │ │ │ │
│ │ │• Categoria │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │pui de curcă: │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │- masculi: │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │47,83 kg/mp │ │ │ │anterior) │
│ │ │- femele: │ │ │ │ │
│ │ │43,48 kg/mp │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┴───────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Având în vedere obligativitatea │
│ │ │ │ │accesării a 2 subpachete 1b şi 2b │
│ │ │ │ │cerinţa se va verifica în funcţie de │
│ │ │ │ │respectarea condiţiilor privind nivelul │
│ │ │ │ │noxelor de la subpachetul 2b, astfel: │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. În cazul în care beneficiarul │
│ │ │ │ │respectă nivelul noxelor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (nivelul noxelor│
│ │ │ │ │nu trebuie să depăşească maximul de 14 │
│ │ │ │ │ppm amoniac şi maximul de 2100 ppm │
│ │ │ │ │dioxid de carbon), se consideră că │
│ │ │ │ │cerinţa este îndeplinită şi nu se aplică│
│ │ │ │ │sancţiuni. │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │2. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă nivelul noxelor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (concentraţie │
│ │ │ │ │amoniac ≤ 14 ppm amoniac şi/sau ≤ 2100 │
│ │ │ │ │ppm dioxid de carbon), dar respectă │
│ │ │ │ │nivelul noxelor în condiţii minime │
│ │ │ │ │concentratie amoniac ≤ 20 ppm amoniac şi│
│ │ │ │ │≤ 3000 ppm dioxid de carbon), se │
│ │ │ │ │consideră că cerinţa este îndeplinită, │
│Reducerea │ │ │ │dar pentru subpachetul 2b) se vor aplica│
│densităţii │ │ │ │sancţiunile prevăzute la pct 2.1 în │
│păsărilor cu│ │ │ │funcţie de gravitatea şi amploarea │
│15% faţă de │Pui de carne │1.2 Menţinerea│Vizită pe │neconformităţii. │
│densitatea │19,62 euro/ │parametrilor │teren (în ├────────────────────────────────────────┤
│rezultată │UVM/ciclu │de ventilaţie │cazul │3. În cazul în care beneficiarul nu │
│din │Pui de curcă │corespunzători│includerii în│respectă condiţiile minime de la │
│aplicarea │30,13 euro/ │populării │eşantion) │subpachetul 2b) ( concentraţie amoniac >│
│cerinţelor │UVM/ciclu │halei la │Control │20 ppm amoniac şi/sau > 3000 ppm dioxid │
│minime │Găini │nivelul │administrativ│de carbon), se consideră că acesta nu │
│obligatorii │ouătoare │cerinţei │(verificare │respectă condiţiile superioare de │
│privind │119,32 euro/ │minime de │documente din│bunăstare pentru această cerinţă şi se │
│suprafaţa │UVM/an │bunăstare │deconturile │vor aplica sancţiuni astfel: │
│minimă │Găini rase │privind │trimestriale/├─────────────────────────────┬──────────┤
│alocată │grele │densitatea. │anuale) │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│pentru │176,11 euro/ │ │ │bunăstare superioare pentru │1a │
│fiecare │UVM/an │ │ │un “procent de abatere” │ │
│categorie de│ │ │ │calculat mai mic de 15 %. │ │
│păsări │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │ │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │1b │
│ │ │ │ │calculat cuprins între 15% │ │
│ │ │ │ │până la 30%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │ │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │1c │
│ │ │ │ │calculat cuprins între 30% │ │
│ │ │ │ │până la 50%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │2a │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │ │
│ │ │ │ │calculat mai mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │ │ │Prima reapariţie │de anul │
│ │ │ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Intenţie (neconformitate │7 │
│ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │ │ │ │este completat pentru un │1a │
│ │ │ │ │interval situat până la 10 │ │
│ │ │ │ │zile din total inclusiv din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│ │ │ │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │1.3 Păstrarea │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │pentru control│Vizită pe │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │a evidenţelor │teren (în │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │privind │cazul │completate pentru o perioadă │2b │
│ │ │numărul maxim │includerii în│cuprinsă între 31 zile şi │ │
│ │ │de păsări │eşantion) │până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │ │distribuite pe│Control │din total an de angajament. │ │
│ │ │suprafaţa │administrativ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │respectivă, │(verificare │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │numărul de │documente din│evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │păsări │deconturile │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │introduse la │trimestriale/│completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │fiecare │anuale) │cuprinsă între 91 zile şi │ │
│ │ │repopulare şi │ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │mortalităţile.│ │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele,│ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date, fie datele din │
│ │ │ │ │registre nu sunt completate corect. │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │Cerinţe │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │specifice │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │(standarde │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │superioare de │ │amploare - │sancţiunii - │ │
│Subpachetul │plăţii │bunăstare) │Indicator │nerespectarea│gravitate - în │Codul │
│2b) │compensatorii│definite │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │conform │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de păsări │intervenţiei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │DR 06 din PS │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │2023 - 2027 │ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere < 15 │gravitate medie│1b │
│ │ │ │ │%. ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere între│gravitate medie│1c │
│ │ │2.1. Nivelul │Vizită pe │15% si 30% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │noxelor din │teren (în │ │gravitate mare │2b │
│ │ │adăpost în │cazul ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │condiţii │includerii în│ │gravitate mică │1c │
│ │ │superioare de │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │bunăstare: │Control │abatere intre│gravitate medie│2b │
│ │ │• maximum │administrativ│30% si 50% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │14ppm amoniac │(verificare │ │gravitate mare │3 │
│ │ │(NH3); │documente din├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │• maximum 2100│deconturile │ │gravitate mică │3 │
│ │ │ppm dioxid de │trimestriale/│procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │carbon (CO2) │anuale) │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │ │ │mare de 50% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │ │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │ │ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┴───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│Reducerea │Pui de carne │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│noxelor cu │6,09 euro/UVM│ │ │este completat pentru un │1a │
│30% faţă de │/ciclu │ │ │interval situat până la 10 │ │
│nivelul │Pui de curcă │ │ │zile inclusiv din total an de│ │
│minim │4,73 euro/UVM│ │ │angajament. │ │
│obligatoriu │/ciclu │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│prin │Găini │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│menţinerea │ouătoare │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│în limite │13,80 euro/ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│optime a │UVM/an │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│parametrilor│Găini rase │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│de │grele 32,36 │ │Vizită pe │până la 30 de zile inclusiv │ │
│microclimat │euro/UVM/an │ │teren (în │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │cazul ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │2.2 Păstrarea │includerii în│Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │pentru control│eşantion) │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │a evidenţelor │Control │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │privind │administrativ│completate pentru o perioadă │2b │
│ │ │măsurătorile │(verificare │cuprinsă între 31 zile şi │ │
│ │ │efectuate prin│documente din│până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │ │înregistrări │deconturile │din total an de angajament. │ │
│ │ │zilnice în │trimestriale/├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │registru şi │anuale) │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │păstrarea │Vizită pe │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │dovezilor care│teren (în │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │să demonstreze│cazul │completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │că au fost │includerii în│cuprinsă între 91 zile şi │ │
│ │ │atinse │eşantion) │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │condiţiile │Control │din total an de angajament. │ │
│ │ │superioare de │administrativ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │bunăstare. │(verificare │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │documente din│evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │deconturile │curs sau prezintă evidenţele,│ │
│ │ │ │trimestriale/│dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │anuale) │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea │ │
│ │ │ │ │evidenţelor se va înţelege, │ │
│ │ │ │ │fie că lipsesc toate │ │
│ │ │ │ │înregistrările pentru │ │
│ │ │ │ │perioada respectivă, fie că │ │
│ │ │ │ │în perioada respectivă │ │
│ │ │ │ │beneficiarul a completat doar│ │
│ │ │ │ │o parte din date, fie datele │ │
│ │ │ │ │din registre nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate corect. │ │
└────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴──────────┘

    *Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA/ANSVSA /AFIR
    Cele 2 tipuri de angajamente de bunăstare a păsărilor vor fi aplicate numai împreună (1b cu 2b).

    C. Sancţiuni pentru nedepunerea/decontului justificativ
    - Cererile de plată aferente Intervenţiei DR 06 se depun pentru anul 2024 în perioada 27 februarie- 24 martie. Începând cu anul 2025, cererile se vor depune în perioada 2 ianuarie - 31 ianuarie a fiecărui an de angajament.
    – Cererile de plată depuse în afara perioadelor legale de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.
    – Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate doar până în ultima dată posibilă de depunere a cererilor. Modificările depuse după data de depunere nu sunt admise la plată.
    – Deconturile justificative trebuie depuse în perioadele stipulate în Ghidul solicitantului pentru DR 06 - Bunăstarea animalelor-pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor.
    – Deconturile justificative/documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv, dar se va verifica respectarea condiţiilor de bunăstare. Se exceptează cazurile în care nu au existat livrări în trimestrul respectiv, iar documentele justificative au fost depuse în altă perioadă.
        Se exceptează, de asemenea, cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la întreruperea activităţii, a prezentat documente care justifică motivele nepopulării şi a anunţat şi ANSVSA de această situaţie. Pe parcursul unui an de angajament trebuie să existe obligatoriu o perioadă de activitate de producţie şi reproducţie minimă. Perioada de activitate de producţie şi reproducţie minimă pentru categoriile pui de curcă şi pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare şi găini rase grele reprezintă 3 luni de activitate pe perioada anului de angajament. Perioadele de activitate minimă includ obligatoriu şi livrări, după caz.
        Nedesfăşurarea activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a păsărilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie pe parcursul unui an de angajament duce la excluderea de la plată pentru anul respectiv, cu excepţia cazurilor de forţă majoră/circumstanţe excepţionale invocate conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.
        În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. În situaţia în care, în urma notificării de clarificare, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:
    - În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a celorlalte documente pentru care s-au prevăzut sancţiuni la punctul B, se vor aplica sancţiunile de la acest punct;
    – În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menţionate, se vor elimina parţial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv subpachetul/ele pentru care nu s-au prezentat documentele.

        În situaţia în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la data întreruperii activităţii în exploataţie şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, beneficiarul trebuie să notifice ANSVSA de această situaţie.
        Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.

    Retragerea cererii de plată
        O cerere de plată poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de plată.
        În cazul retragerii parţiale (o categorie sau o exploataţie), se va închide angajamentul asumat prin depunerea cererii de plată (anuală) pentru categoria/exploataţia respectivă.
        În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

    Creare de condiţii artificiale şi constatarea fraudei
        În cazul în care se constată crearea de condiţii artificiale, beneficiarului nu i se va acorda niciun sprijin în anul de cerere respectiv pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale. Dacă se constată crearea de condiţii artificiale care afectează cererea de plată din anul respectiv ulterior efectuării plăţilor, atunci se vor recupera sumele plătite pentru cererea de plată. În funcţie de constatările privind crearea de condiţii artificiale beneficiarul poate să depună sau nu o nouă cerere de plată în anul următor pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale.
        În cazul în care se constatată existenţa fraudei (de către organismele abilitate), angajamentul se închide, cererea plată va fi exclusă de la plată pe anul respectiv şi se vor recupera toate sumele acordate pentru anul afectat de existenţa fraudei, dacă este cazul. În plus, cererea de plată pentru anul următor va fi exclusă de la plată.

    D. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţionalităţii
    Beneficiarii care solicită plăţi pentru angajamente privind bunăstarea animalelor au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele privind condiţionalitatea în cadrul eco - schemelor şi intervenţiilor pentru fermieri în România, aprobate prin ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi Siguranţa Alimentelor (MADR/MMAP/ANSVSA) nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală începând cu anul 2023.
        În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiţionalitate, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de condiţionalitate aprobat prin ordin comun.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016