Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 17 februarie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 17 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 168 bis din 18 februarie 2022
──────────
        Conţinute de ORDINUL nr. 196 din 17 februarie 2022, publicat în MOnitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 18 februarie 2022.
──────────
    ANEXA 1

        (ANEXA 5a la convenţia de garantare şi plată a granturilor)
                                      DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
                                a beneficiarului privind încadrarea în categoria
                               întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie
    I. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii .........
        Adresa sediului social ...........
        Cod unic de înregistrare .........
        Numele şi funcţia (preşedintelui Consiliului de Administraţie, Director General sau echivalent) ........


┌────────────────┬────────┬───┬─────────┬───────┬──────┐
│II. Date │ │ │ │ │ │
│utilizate în │ │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │Cifra │ │
│încadrării │ │ │ │de │Total │
│întreprinderii │ │ │Numărul │afaceri│Active│
│în categoria │Denumire│CUI│mediu │anuala │(mii │
│întreprinderilor│ │ │anual de │netă │lei/ │
│mici cu │ │ │salariaţi│(mii │mii │
│capitalizare de │ │ │ │lei/mii│eur) │
│piaţă medie │ │ │ │eur) │ │
│Perioada de │ │ │ │ │ │
│referinta*: │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Solicitant │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│Întreprinderea/ │ │ │ │ │ │
│întreprinderile │ │ │ │ │ │
│controlată/ │ │ │ │ │ │
│controlate │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (după │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.1. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.2. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.3. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.4. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.5. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.6. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.7. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.Întreprinderea│ │ │ │ │ │
│/întreprinderile│ │ │ │ │ │
│care controlează│ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (după │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.1. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.2. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.3. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.4. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.5. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.6. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.7 │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│* se vor │ │ │ │ │ │
│completa cu │ │ │ │ │ │
│datele aferente │ │ │ │ │ │
│ultimei situaţii│ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
│depuse şi │ │ │ │ │ │
│validate de │ │ │ │ │ │
│organele │ │ │ │ │ │
│fiscale. │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────┴───┴─────────┴───────┴──────┘

    III. Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
        [ ] beneficiază de credite garantate de FGCR în cadrul Subprogramului AGRO în valoare finanţare valoare garanţie valoare ajutor de stat
        [ ] nu beneficiază de credite garantate de FGCR în cadrul Subprogramului AGRO;
        [ ] nu a solicitat garanţie de la FGCR pentru această finanţare, pentru care solicită garanţia de la FNGCIMM.

        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
        Data întocmirii
        Semnătura autorizată*1)
        *1) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.


    ANEXA 2

        (ANEXA 5b la convenţia de garantare şi plată a granturilor)
                               DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI
        Subsemnatul/Subsemnata, .............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr ........, eliberat de ....... la data de ......., cu domiciliul în localitatea ........., str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al ......., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;
        [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;

┌───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │Cuantumul │
│ │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │ajutorului│
│Nr.crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │acordat │
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    b) nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    - nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
        O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
        În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    d.1) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau al unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    d.2) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    d.3) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor;
    d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
        În cazul IMM care sunt înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data la care se evaluează dificultatea financiara, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia situaţiei în care se afla în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor


        În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM:
    - atunci când în ultimii 2 ani îndeplineşte cumulativ condiţiile de la d5) şi d6);
    d.5) raportul datorii*1)/capitaluri proprii*2) al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;
    d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor*3) calculată pe baza EBITDA*4)
        a fost sub 1,0; sau


    – atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la d7), d8) sau d9);
    d.7) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării);
    d.9) atunci când întreprinderea înregistrează capitaluri proprii negative potrivit ultimei situaţii financiare anuale;
    – nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră;
    – nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    – nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
    – nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul programului;
    – nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor programului, pentru refinanţarea altor credite în derulare şi/sau pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene;
    – respectă prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    C. Declar pe propria răspundere ca societatea pe care o reprezint legal:
        [ ] beneficiază de credite garantate de FGCR în cadrul Subprogramului AGRO în valoare finanţare ..... valoare garanţie .... valoare ajutor de stat ......
        [ ] nu beneficiază de credite garantate de FGCR în cadrul Subprogramului AGRO;
        [ ] nu a solicitat garanţie de la FGCR pentru această finanţare, pentru care solicita garanţia de la FNGCIMM.

        Numele ........
        Semnătura*) ........
        Data semnării
        *1) Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani.
        *2) Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul de Bilanţ) aferente ultimilor 2 ani.
        *3) Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani.
        *4) EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferent ultimilor 2 ani.
        *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 3

        (Anexa nr. 7a la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
                                           ACORD DE FINANŢARE
                            pentru beneficiarii Programului IMM INVEST ROMÂNIA
                                           Nr. ..... din ........
        În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar .........., telefon ......., fax ......., e-mail ......., reprezentat de ......, în calitate de ........, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID- 19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 42/2020,
        Instituţia de credit ..........., cu sediul social în ........, str. ...... nr. ......, telefon/fax ......., cod unic de înregistrare ......, înregistrată în registrul comerţului cu nr. ...... şi în Registrul bancar cu nr. ........, reprezentată de ......., în calitate de ....., şi de ........, în calitate de ......, denumită în continuare finanţator,
        şi IMM-ul ......., cu sediul în ......, telefon ......, fax ......, înregistrată cu nr. ..... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ......., cont curent nr. ....., cod CAEN pentru finanţare ......, reprezentată legal prin ......., având funcţia de ......., în calitate de beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
        Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 42/2020.

    ART. 2
    Tipul creditului
        Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de ......... lei, acordat pe o perioadă de ........;
        sau
    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ....... lei, acordat(ă) pe o ....... perioadă de ........ .


    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.0 euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii, ajutorul nu depăşeşte 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ...... lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum lei;
    – dobândă*), în valoare de maximum lei.
        *) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.


    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.
    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (M.F.) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare şi 30 iunie 2023 (inclusiv).

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori îi sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru, conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului;
    c) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    d) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
        Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 30 iunie 2023 (inclusiv), poate fi modificată de către administrator, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comision, de dobândă). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional. Valoarea totală a acordului de finanţare poate fi modificată şi în condiţiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 şi 9.2, F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020, acordată beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurărilor considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2022.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 42/2020 şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

        Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
        Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .............. .
        F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
        .......................
        Finanţator,
        .......................
        Beneficiar,
    .............

    ANEXA 4

        (Anexa nr. 7b la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
                                       ACORD DE FINANŢARE
                       pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST
                                  Nr ....... din ................
        În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar: ........., telefon ......, fax ........, e-mail: ....., reprezentat de ......, în calitate
    de ......., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 42/2020,
        Instituţia de credit .............., cu sediul social în ........, str. ........ nr. ....., telefon/fax ......, cod unic de înregistrare ........, înregistrat în registrul
    comerţului cu nr. ........ şi în Registrul bancar cu nr. ......, reprezentat de ........., în calitate de ........, şi de ........, în calitate de ......, denumită în continuare finanţator,
        şi IMM-ul ........, cu sediul în ......., telefon ......., fax ......, înregistrată cu nr. ....... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ...., cod CAEN pentru finanţare, reprezentată legal prin ........, având funcţia de ......, în calitate de beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
        Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 42/2020.

    ART. 2
    Tipul creditului
        Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de ......... lei, acordat pe o perioadă de .............
        sau
    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ....... lei, acordat pe o perioadă de ......


    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum lei;
    – dobândă*1), în valoare de maximum lei;
    *1) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.

    – valoarea estimată a componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, în cazul beneficiarilor din cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST ..... lei.

    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.
    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (MF) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia şi 30 iunie 2023 (inclusiv).
    (8) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se solicită de instituţia de credit până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit şi se plăteşte de către MF în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului;
    c) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    d) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
        Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 30 iunie 2023 (inclusiv), poate fi modificată de către administratorul schemei, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă, componenta nerambursabilă 10% aplicată la valoarea finanţării garantate). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor de stat şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional. Valoarea totală a acordului de finanţare poate fi modificată şi în condiţiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 şi 9.2, F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat, aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020, acordat beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M, ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2022.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 42/2020 şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

        Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
        Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .................
        F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
        ....................
        Finanţator,
        ............
        Beneficiar,
        ............

    ANEXA 5

        (Anexa nr. 15 la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
                                             SOLICITARE
                        de acordare a grantului pentru plata dobânzii conform
                                prevederilor O.U.G. nr. 143/2020

┌────────┬─────────┬─────┬──────────┬──────┬──────┬──┬──┬─────┬──┬──────────┬───┬────────┬─┬────────┬──┬───────────┬──────┬───────┬──────┬────┬─────┬─────┬────────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Funcţ│ │ │ │Nu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ie │ │ │ │măr │
│ │ │Data │ │cu │ │ │ │ │ │ │ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │CU │Repre│Repr │ │Funcţie │ │acte │
│ │Număr │Apro │Num │sediul│ │N │ │ │ │ │Nu │J │C│Nume │ │Funcţie │ │Unitate│Des │I │zent │e │Reprezentant│Repr │Dobânda │adiţionale│
│Contract│Acord │bării│e │social│Strada│r │Bl│Scara│Et│Apartament│me │(Re │U│Persoana│C │(persoana │Fina │Banc │criere│Suc │ant │zent │Sucursală │ezentant │Estimată│la │
│ID │Finanţare│Acord│Beneficiar│în │ │St│oc│ │aj│ │Jud│gistrul │I│Contact │NP│de cont │nţator│ară │Ban │ur │Sucu │ant │2 │Sucursală│8 │Acord, │
│ │ │ului │IMM │locali│ │r.│ │ │ │ │eţ │Corm │ │ │ │act) │ │ │ca │sală│rsală│Suc │ │2 │luni │emise │
│ │ │ │ │tatea │ │ │ │ │ │ │ │erţului)│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ur │ │ │ │până │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sală │ │ │ │în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │prezent │
├────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──┼──┼─────┼──┼──────────┼───┼────────┼─┼────────┼──┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────┼─────┼─────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──┼──┼─────┼──┼──────────┼───┼────────┼─┼────────┼──┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────┼─────┼─────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──┼──┼─────┼──┼──────────┼───┼────────┼─┼────────┼──┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────┼─────┼─────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────┴──────────┴──────┴──────┴──┴──┴─────┴──┴──────────┴───┴────────┴─┴────────┴──┴───────────┴──────┴───────┴──────┴────┴─────┴─────┴────────────┴─────────┴────────┴──────────┘

        Finanţator,
        ...............
        Persoane autorizate
        .................

    ANEXA 6

        (Anexa nr. 2^1 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1886/2020)
                                       CONVENŢIE
                        privind implementarea Subprogramului de
                   susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a
           întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul
            agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar
                                    AGRO IMM INVEST
        Încheiată în temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017, şi al art. 2 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, între:
        Ministerul Finanţelor, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ................, în calitate de ......................., denumit în continuare M.F.,
        şi
        Fondul de Garantare a Crediului Rural IFN SA, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înmatriculat în Registrul Comerţului sub nr. J40/3050/1994, Cod Unic de Înregistrare 5439903, înregistrat în Registrul General BNR nr.: RG-PJR-41-090173/2007, Registrul Special BNR nr. RS-PJR-41-090029/2007, reprezentat de ................., în calitate de ................, şi de ....................., în calitate de ....................., denumit în continuare FGCR
        În scopul derulării Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei
    ART. 1
    Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat FGCR de către MF, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanţiilor şi acordarea granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, din aplicarea Subprogramului AGRO IMM INVEST, denumit în continuare Subprogram.

    ART. 2
    (1) Subprogramul este un program multianual de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, denumite beneficiari.
    (2) Subprogramul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în Subprogram pentru următoarele categorii de credite:
    a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat prin MF, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanţării pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei şi trebuie să respecte una dintre următoarele condiţii:
    (i) dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum şi contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
        sau
    (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau
    (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie;
        sau

    b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanţărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiţii:
    (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale ale beneficiarului, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
        sau
    (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau
    (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.


    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Subprogramului, nu poate depăşi 10.000.000 lei, în limita valorii celei mai mari dintre cele menţionate la alin. (2) lit. a) pct. (i) - (iii). Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) şi pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) cu creditele pentru realizarea de investiţii prevăzute la alin. (2) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.
    (4) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire.
    (5) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, la începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an.
    (6) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire cu maximum 36 de luni, urmând ca, minimum în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.
    (7) Pentru creditele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), MF plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100%, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului, respectiv întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program. Componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate se acordă beneficiarilor care aplică în cadrul Subprogramului, cu condiţia încadrării în plafonul de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar.
    (8) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (7) este implementată de către M.F., prin FGCR, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat. M.F. are calitatea de furnizor de ajutor de stat, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de stat este delegată FGCR prin efectul legii.

    ART. 3
    (1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din OUG nr. 110/2017, prin prezenta convenţie FGCR este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului creditele acordate de către instituţiile de credit beneficiarilor definiţi conform art. 2 lit. a) din OUG nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, eligibili în cadrul Subprogramului, care respectă prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit participante în Subprogram.
    (2) Valoarea garanţiei de stat acoperă:
    (i) maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Subprogramului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii şi al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv fermierilor, precum şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor, profesioniştilor şi formelor de organizare a profesiilor liberale, care, în funcţie de indicatorii asimilaţi, pot fi încadrate în categoria corespunzătoare întreprinderilor mijlocii, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii;
    (ii) maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Subprogramului în baza contractului de credit, în cazul creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv fermierilor, precum şi profesioniştilor şi formelor de organizare a profesiilor liberale, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei;
    (iii) maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Subprogramului în baza contractului de credit, în cazul creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv fermierilor, precum şi profesioniştilor şi formelor de organizare a profesiilor liberale, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţii prevăzute la alin. (2) pct. (i) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (2) pct. (ii) şi (iii) şi pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (2) pct. (ii) sau (iii) cu creditele pentru realizarea de investiţii prevăzute la alin. (2) pct. (i), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

    ART. 4
    (1) Costul total al creditelor acordate în cadrul Subprogramului, se compune din:
    a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);
    b) Comisionul de risc reprezintă suma datorată M.F. de beneficiarul Subprogramului. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FGCR şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
        Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = [valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)] / 12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei;
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior;
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


        Procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat, prin ordin al ministrului finanţelor.

    c) Comisionul de administrare - suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FGCR de către beneficiarul programului şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanţiei de stat.
        Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului este următoarea:
        Comision de administrare = [valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)] / 12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei;
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior;
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


        Comisionul de administrare cuvenit FGCR pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau FGCR, după caz. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat.
        După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial comisionul de administrare se datorează FGCR de către beneficiarul subprogramului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.


    (2) Subvenţiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Subprogramului prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate de FGCR cu instituţiile de credit. Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual. Plata granturilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 din bugetul MF - Acţiuni generale către FGCR este prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de către FGCR în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul Subprogramului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de FGCR şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii subprogramului, în condiţiile legii.
    (4) Perioada de derulare a Subprogramului este determinată de alocarea de către M.F. a plafonului de garanţii de stat.

    CAP. II
    Conţinutul mandatului
    ART. 5
        M.F., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
    a) să propună Guvernului plafonul garanţiilor care pot fi emise conform Subprogramului;
    b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanţelor, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F. şi al comisionului de administrare cuvenit FGCR datorat de beneficiarul Subprogramului;
    c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare iniţială către instituţiile de credit a plafonului disponibil în cadrul Subprogramului, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 110/2017;
    d) să transmită acordul prealabil privind propunerile de alocări ulterioare ale plafonului în cadrul Subprogramului în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 110/2017;
    e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanţiei şi a Addendumului, dacă este cazul, transmise de FGCR conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată. Sumele necesare pentru plata valorii de executare a garanţiei de stat, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50;
    f) să transmită FGCR dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii;
    g) să transmită FGCR eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    h) să informeze FGCR despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care FGCR este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1).


    ART. 6
        FGCR, în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina oficială web a FGCR lista cu instituţiile de credit participante în vederea acordării creditelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din prezenta Convenţie de implementare, pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile Programului;
    b) să propună M.F. alocările din cadrul plafonului de garantare disponibil în cadrul Subprogramului în vederea obţinerii acordului prealabil al M.F.;
    c) să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între instituţiile de credit în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor, cu acordul prealabil al M.F.;
    d) să încheie convenţii de garantare şi de plată a granturilor cu instituţiile de credit participante în Subprogram, conform modelului standard aprobat;
    e) să predea M.F. o copie certificată a convenţiei de garantare şi de plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    f) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 110/2017, pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de instituţia de credit, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;
    g) să analizeze solicitările de garantare formulate de instituţiile de credit referitoare la modificarea clauzelor contractuale, după aprobarea creditelor pentru realizarea de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de către structurile competente ale acestora, pe baza informaţiilor furnizate de acestea şi în funcţie de tipul modificării şi a analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii şi convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    h) să notifice instituţiei de credit aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanţiei şi să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc;
    i) să semneze şi să transmită instituţiei de credit exemplarele originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare, în funcţie de numărul semnatarilor;
    j) să comunice M.F. datele şi elementele necesare pentru evaluarea anuală a condiţiilor de acordare a garanţiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport cu riscurile generate de operaţiune, pe baza informaţiilor primite de la instituţiile de credit, în conformitate cu prevederile convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu aceştia;
    k) să organizeze evidenţa contractelor de garantare valabile;
    l) să verifice îndeplinirea de către instituţia de credit a obligaţiei privind plata de către beneficiar a comisioanelor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    m) să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Subprogramului, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor convenţiei de garantare şi plată a granturilor;
    n) să transmită M.F. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poştei electronice, situaţia garanţiilor emise/aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate conform lit. l) utilizând formularele din anexele nr. 2^1a, 2^1b, 2^1c, 2^1d la prezenta convenţie;
    o) să aprobe cererea de plată a garanţiei numai în condiţiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, în convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit şi în contractele de garantare încheiate cu instituţiile de credit şi cu beneficiarii;
    p) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    q) să comunice M.F. Addendum-ul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    r) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de instituţia de credit şi să comunice decizia de revocare instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    s) să restituie instituţiei de credit cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile de restanţă la plata principalului sau la solicitarea instituţiei de credit;
    t) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl comunice debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F. şi instituţiei de credit prin poştă electronică;
    u) să publice pe pagina oficială web a FGCR anunţurile în care se menţionează că au fost emise titluri de creanţă bugetară pe numele debitorilor;
    v) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare sau după caz, în termen de 15 zile de la data afişării anunţului referitor la înscrisul prevăzut la lit. t) pe pagina oficială web a FGCR, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. t), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate sau, după caz, extrasul din consultarea paginii de internet a FGCR din care rezultă efectuarea procedurii de afişare, însoţite de contractul de garantare şi actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, şi de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară;
    w) să emită decizia privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare în conformitate cu prevederile din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 110/2017, şi din convenţia de garantare şi plată a granturilor şi să comunice decizia de repunere instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    y) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în cadrul Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
    x) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 110/2017, precum şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    x^3) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program/Subprogram, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.
    z) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi plată a granturilor, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    aa) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convenţională, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    ab) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Subprogramului, solicitate de M.F.;
    ac) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc şi să verifice dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarii programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului în cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidenţă fiscală, după perioada de derulare a schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


    ART. 7
        M.F., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat, are următoarele obligaţii:
    a) să vireze lunar subvenţia, aprobată de administratorul schemei, în contul deschis de FGCR şi înscris în Decizia de plată a sumelor de virat în contul FGCR, prevăzută în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să transmită FGCR şi instituţiei de credit eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    c) să informeze FGCR despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care FGCR este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1);
    d) să vireze în termen de un an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, suma aferentă plăţii componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, pentru creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor Subprogramului.


    ART. 8
        FGCR, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat conform atribuţiilor delegate, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;
    b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei;
    c) să cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu şi să păstreze documentaţia timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    d) să transmită Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    e) să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei de ajutor de stat, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    f) să monitorizeze întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat, iar beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru trebuie să accepte şi să faciliteze controlul FGCR asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;
    g) să vireze până la finalul lunii în curs, fiecărei instituţii de credit valoarea cumulată a granturilor reprezentând dobânda lunară;
    h) să vireze fiecărei instituţii de credit, în termenul stipulat în Convenţia de garantare şi plată a granturilor, suma aferentă plăţii componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, pentru creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor Subprogramului;
    i) să transmită lunar către M.F. notificările de plată aferente comisionului de administrare şi comisionului de risc pentru garanţiile acordate în luna anterioară sau în baza notificării de plată anuale pentru garanţiile în sold la 31 decembrie a anului anterior, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate de la bugetul de stat;
    j) în situaţia în care FGCR constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau cele ale Acordului de finanţare, să solicite acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementării interne de recuperare aprobate de FGCR
        Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    k) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei conform prevederilor art. 1 alin. (7) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 110/2017, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi să raporteze valoarea acestuia cumulat pe fiecare instituţie de credit;
    l) să regularizeze comisionul de administrare pentru întreaga perioadă de derulare a creditului conform prevederilor art. 1 alin. (7) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 110/2017, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Raportări
    ART. 9
    (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, FGCR va transmite M.F. următoarele raportări:
    a) situaţia utilizării plafoanelor de garantare de către instituţiile de credit, prevăzută în anexa nr. 2^1a;
    b) situaţia garanţiilor acordate şi a comisionului de risc, prevăzută în anexa nr. 2^1b;
    c) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate prevăzută în anexa nr. 2^1c;
    d) situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate, prevăzută în anexa nr. 2^1d.

    (2) Anexele nr. 2^1a - 2^1d, semnate de către reprezentantul FGCR, se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
    (3) În cazul în care pentru monitorizarea şi raportarea datoriei publice, anexele de raportare către M.F. trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul M.F.
    (4) La solicitarea M.F., FGCR va transmite informaţii referitoare la:
    a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Subprogramului atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani;
    b) estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care M.F. urmează să le efectueze în contul instituţiilor de credit atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.


    ART. 10
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul M.F. situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Subprogramului.
    (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.

    CAP. IV
    Plata garanţiei
    ART. 11
    (1) Cererea de plată se aprobă/se respinge de către FGCR conform prevederilor art. 23 alin. (1) - (4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi în funcţie de respectarea/nerespectarea prevederilor din convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit şi din contractele de garantare încheiate cu instituţiile de credit şi cu beneficiarii.
    (2) La solicitarea instituţiei de credit de retragere a cererii de plată, FGCR revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea este transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată la FGCR

    ART. 12
    (1) FGCR transmite M.F. decizia/addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, vizat cu menţiunea "bun de plată" în cazul aprobării cererii de plată.
    (2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F. efectuează plata valorii de executare a garanţiei către Finanţator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei FGCR de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată.
    (3) Plata valorii de executare a garanţiei se face de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, într-un cont unic al instituţiei de credit.
    (4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către FGCR se diminuează valoarea finanţării garantate restante, FGCR va modifica, în baza solicitării instituţiei de credit, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum pe care îl va transmite M.F., în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

    ART. 13
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite FGCR dovada efectuării plăţii, din care să rezulte suma plătită şi data efectuării plăţii.
    (2) Utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1^1 la prezenta convenţie, FGCR întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MF, FGCR comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) - (7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.
    (4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare împreună cu actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice, extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, în copie certificată/e de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condiţiile legii.
    (5) Contractele de garantare prin care FGCR acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (6) În cazul beneficiarilor Subprogramului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de M.F. a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, M.F. poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de FGCR.
    (7) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului se face de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de M.F., debitorul-beneficiar al finanţării garantate datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii, inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.
    (9) Garanţiile convenţionale reale prevăzute la art. 8 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017 se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor reglementate la art. 8 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017 de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (11) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    CAP. V
    Confidenţialitate
    ART. 14
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Subprogramului.

    ART. 15
        Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

    ART. 16
     Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 14 şi 15, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

    CAP. VI
    Răspundere contractuală. Jurisdicţie
    ART. 17
    (1) Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.
    (2) FGCR este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de M.F.

    ART. 18
        Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VII
    Alte clauze
    ART. 19
        Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
        M.F. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
    - director general
        telefon/fax:

    – director general adjunct - back office
        telefon: .............; fax: ............


        MF - Direcţia generală ajutor de stat
    - director general
        telefon: .............; fax: ............


        FGCR - Serviciul Raportări şi Trezorerie
    - Şef serviciu
        telefon: .............; fax: ............
    ART. 20
        Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 21
    Anexele nr. 1^1, 2^1a - 2^1d fac parte integrantă din prezenta Convenţie.

    ART. 22
    (1) Prezenta Convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
    (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Subprogramului, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 23
    (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Subprogramului şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de FGCR, dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asumate de părţi prin convenţie.
    (2) Prezenta convenţie a fost semnată de M.F. la data de .................... şi de FGCR la data de .................., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F. şi unul pentru FGCR

    ANEXA 1^1

    la Convenţia privind implementarea "Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST"
        FONDUL .....................
        Str. ............... nr. ......, localitatea ............
        Persoana de contact ..................., telefon ........
        Înscris nr. ...... din data de .........
        Către: ..................... *),
        *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.

        Spre ştiinţă: ..................**)
        **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

        Întrucât la termenul din data de .................. beneficiarul .................., cu sediul social în localitatea .................., str. .................. nr. ..., bloc ..., scară ..., etaj ...., apartament ..., sectorul/judeţul ............, telefon .........., fax ........., e-mail ...................................., înregistrat la registrul comerţului cu numărul .................., cod unic de înregistrare .................., nu a achitat creditul acordat în cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - AGRO IMM INVEST de instituţia de credit ..................***), cu sediul în localitatea .................., str. .................. nr. ..., bloc ..., etaj ..., sectorul/judeţul .................., şi a fost executată garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. .................. din data de .................., s-a întocmit, în temeiul art. 24 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:
        ***) Se completează denumirea instituţiei de credit finanţatoare care a acordat creditul garantat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.


┌───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │de garantare a│ │
│ │ │creditului de │ │
│ │ │investiţii/ │ │
│ │ │creditului/ │Cuantumul│
│Natura │Scadenţa │liniei de │sumei │
│obligaţiei │obligaţiei │credit pentru │datorate │
│bugetare │bugetare****)│capital de │- lei - │
│ │ │lucru │ │
│ │ │garantate în │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Subprogramului│ │
│ │ │AGRO IMM │ │
│ │ │INVEST │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│****) Se │ │ │ │
│completează│ │ │ │
│data plăţii│ │ │ │
│garanţiei │ │ │ │
│de către │ │ │ │
│Ministerul │ │ │ │
│Finanţelor.│ │ │ │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┘

        Sumele menţionate mai sus se achită în contul .....................
        Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a creditului.
        Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru suma rezultată din executarea garanţiei de stat, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
        Data emiterii ..............
        Director,
        Numele şi prenumele ..............
        Semnătura..............
        L.S.

    ANEXA 2^1a

    la Convenţia privind implementarea "Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST"
                                        SITUAŢIA
                           utilizării plafonului de garantare
                              la data de ................

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────────┤
│ │ │Număr │ │Valoarea │ │
│Nr. │Denumirea │contracte│Plafon│garanţiilor│Plafon │
│crt.│instituţiei│care │alocat│care │neutilizat│
│ │de credit │consumă │ │consumă │ │
│ │ │plafon │ │plafon │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │… │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────────┘

        Persoană împuternicită de FGCR,
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.
    – Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 2^1b

    la Convenţia privind implementarea "Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST"
                                        SITUAŢIA
           garanţiilor emise de către FGCR şi a comisionului de risc aferent
                                la data de .............

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Valoare comision de│Valoare comision de│
│ │ │ │ │ │ │risc aferent │risc aferent │
│ │ │Valoare garantată │Valoarea │Alte intrări │Total intrări │garanţiilor emise │garanţiilor emise │
│ │ │emisă │garanţiilor repuse │ │ │pe perioada schemei│după încetarea │
│Nr. │Denumirea │ │ │ │ │de ajutor de stat │schemei de ajutor │
│crt.│instituţiei│ │ │ │ │ │de stat │
│ │de credit ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9=3+5+7 │10=4+6+8 │11 │12 │13 │14 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        Persoană împuternicită de FGCR,
        Mod de completare
    - Acest formular se completează în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST cu valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, repunerile în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare conform deciziilor de repunere întocmite de FGCR atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 2^1c

    la Convenţia privind implementarea "Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST"
                                 SCADENŢARUL ESTIMATIV
                          al rambursărilor de rate de capital
                    aferente împrumuturilor garantate de către FGCR
                               la data de ..............

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├───┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┤
│ │ │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │ │
│ │ │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │ │
│Nr.│Denumire │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │ │
│crt│instituţiei│primul an al│al 2-lea an │al 3-lea an │al 4-lea an │al 5-lea an │al 6-lea an │al 7-lea an │TOTAL │
│ │de credite │contractului│al │al │al │al │al │al │ │
│ │ │de credit │contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│ │
│ │ │ │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │3+4+...+9│
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Banca l │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │… │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘

        Persoană împuternicită de FGCR,
        Mod de completare
    - Pentru garanţiile aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat


    ANEXA 2^1d

    la Convenţia privind implementarea "Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST"
                                      RAMBURSĂRILE
     de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FGCR
                                 la data de ...........

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Rambursări de rate │Renunţări/diminuări│Valoarea │Valoarea │ │
│ │ │de capital │la contracte de │garanţiilor │garanţiilor plătite│Total ieşiri │
│ │Denumirea │efectuate │garantare │refuzate la plată │de MF │ │
│Nr. │instituţiei├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│crt.│de credit │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11= │12= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3+5+7+9 │4+6+8+10 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        Persoană împuternicită de FGCR,
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST rambursările de capital efectuate de beneficiari, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de FGCR, precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor în lei, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 7

        (Anexa nr. 4 la ordinul ministrului finanţelor nr. 1886/2020 )
                                       CONVENŢIE
              de garantare şi plată a granturilor pentru Subprogramului de
               susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a
              întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie -
                                     AGRO IMM INVEST
                                     Nr. .........
        Încheiată între următoarele părţi:
        Finanţatorul .........., cu sediul social în ..........., str. ..........., nr. ......, telefon/fax ..........., cod unic de înregistrare ........, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. ......... şi în Registrul Bancar sub nr. .........., reprezentat de ........... în calitate de ........... şi de .......... în calitate de ............., denumit în continuare instituţie de credit/finanţator,
        şi
        Fondul de Garantare a Creditului Rural, cu sediul social în Bucureşti, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J40/3050/1994, Cod Unic de Înregistrare 5439903, reprezentat de .........., în calitate de ................, şi de ..............., în calitate de .............., denumit în continuare FGCR.
        În scopul derulării Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - AGRO IMM INVEST, denumit în continuare Subprogram, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. 1
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul subprogramului - operatorul economic care respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale;
    b) Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST - subprogram în cadrul Programului IMM Invest care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit;
    c) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro;
    d) microîntreprinderile şi întreprinderile mici - beneficiarii subprogramului care se încadrează în prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) dinLegea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) întreprinderile mijlocii - beneficiarii subprogramului care se încadrează în prevederile art. 3 dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) dinLegea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) instituţie de credit/finanţator - entitate definită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului subprogramului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    h) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Subprogramului, instituţia de credit şi FGCR , în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor denumit în continuare M.F., reprezentat de FGCR , se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul Subprogramului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8a;
    i) garant - statul prin M.F. reprezentat prin FGCR pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    j) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;
    k) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Subprogramului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    l) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;
    m) comision de risc - comisionul de risc datorat M.F. de beneficiarul Subprogramului. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FGCR şi se virează de către beneficiarii subprogramului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi de tipul beneficiarului de credit.

    n) comision de administrare - suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FGCR de către beneficiarul subprogramului şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei de stat.
    o) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contactului încheiat cu instituţia de credit, pentru care FGCR, în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;
    p) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FGCR, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la subprogram nu sunt acoperite de garanţia de stat;
    q) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin M.F., proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respective dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    r) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    s) declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit, după caz;
    t) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii FGCR în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat FGCR
    u) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între FGCR în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7c pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST;
    v) codul RUE AGRO IMM INVEST - codul unic atribuit unui beneficiar al Subprogramului în registrul unic electronic gestionat în cadrul portalului www.imminvest.ro, generat automat în momentul în care beneficiarul transmite cererea online de înregistrare în Subprogramul AGRO IMM INVEST;
    w) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, respectiv 10% din valoarea finanţării dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, de care beneficiază întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi IMM-urile care activează în sectorul alimentar din cadrul Subprogramului, care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) dinO.U.G. nr. 110/2017. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru întreprinderile din sectorul alimentar. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
        În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui subprogram, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Subprogramului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, fără a se depăşi data de 30 iunie 2023 (inclusiv), precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Subprogramului precum şi o componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF.

    x) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parţială sau integrală.


    ART. 1.2
    (1) FGCR acordă garanţii pentru următoarele categorii de credite:
    a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin M.F., în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei;
        sau
    b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin M.F., în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanţărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

    (2) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţilor prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei şi se acordă în limita valorii cea mai mare dintre cele menţionate la pct. i), ii) şi iii), după cum urmează:
    i. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau
    ii. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau
    iii. o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie;

    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţii prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) şi pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) cu creditele pentru realizarea de investiţii prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.
    (4) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanţii în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST şi care doresc să acceseze noi credite/garanţii până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituţiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituţiile de credit să transmită la FGCR noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiţionale la contractele de garantare existente, pentru garanţiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanţiei se consideră o nouă acordare. În cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie beneficiare de credite/garanţii în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituţiile de credit transmit la FGCR solicitările de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei.
    (5) În cazul fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În cazul fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.
    (7) În cazul profesioniştilor aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În cazul profesioniştilor reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.

    CAP. 2
    Obiectul convenţiei de garantare şi plată a granturilor
    ART. 2.1
        Obiectul prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între FGCR şi Finanţator în scopul implementării Subprogramului, în temeiul art. 1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, pentru garantarea în numele şi contul statului de către FGCR, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenţie, în limita unui plafon de garantare alocat anual finanţatorului şi pentru plata grantului.

    ART. 2.2
        FGCR este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.

    ART. 2.3
        Perioada de derulare a Subprogramului este determinată de alocarea de către M.F. a plafonului de garanţii de stat.

    ART. 2.4
    (1) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni (inclusiv perioada de graţie) fără posibilitate de prelungire. La începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an.
    (2) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire, pe o perioadă maximă de 36 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

    ART. 2.5
     Pentru creditele prevăzute la art. 1.2 alin. (1) lit. a) şi b), MF plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100%, comisionul de administrare şi comisionul de risc acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului, din bugetul Ministerului Finanţelor în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui Subprogram.

    CAP. 3
    Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Subprogramului pentru a beneficia de ajutor de stat
    ART. 3.1
        Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectoarele agriculturii, pisciculturii, acvaculturii, industriei alimentare cu excepţia celor declarate neeligibile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a) şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    d) nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
        O întreprindere este considerată a fi în dificultate*1) dacă se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
        *1) Pentru evaluarea criteriului privind "firmă aflată în dificultate", se va utiliza definiţia prevăzută în reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, respectiv următoarele documente: certificatul constatator eliberat de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sau de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau situaţiile financiare anuale aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat. Pentru persoanele juridice care întocmesc bilanţ contabil şi sunt înregistrate la ONRC de mai mult de 3 ani, care au intrat în dificultate în anul 2020 sau 2021, în vederea asigurării lichidităţii şi accesului la finanţare, încadrarea în criteriul menţionat anterior se poate face pe baza situaţiilor financiare anuale de la 31 decembrie 2019, depuse conform legii şi în baza unei declaraţii pe proprie răspundere din care să rezulte ca activitatea întreprinderii a fost în anul 2020 sau 2021 afectata de epidemia de COVID- 19, în conformitate cu prevederile reglementarilor europene
    I. În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    d.1) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    d.2) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    d.3) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării).
        În cazul IMM care sunt înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data la care se evaluează dificultatea financiara, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia situaţiei în care se afla în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor (conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării).


    II. În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM
    - atunci când în ultimii 2 ani îndeplineşte cumulativ condiţiile de la d.5) şi d.6); d.5) raportul datorii*1), capitaluri proprii*2) al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;
        *1) Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani.
        *2) Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Bilanţ) aferente ultimilor 2 ani.
    d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor*3) calculată pe baza EBITDA*4) a fost sub 1,0; sau
        *3) Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani.
        *4) EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferent ultimilor 2 ani.


    – atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la d.7), d.8).
    d.7) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării);
    e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu MF şi/sau instituţia de credit parteneră;
    f) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    g) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
    h) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    i) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.
        Pentru creditele/liniile de credit destinate finanţării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul subprogramului la instituţia de credit finanţatoare, proporţional cu procentul de garantare.
        În cazul în care instituţia de credit finanţatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, acesta poate solicita beneficiarului constituirea de garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017;

    j) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
    k) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Subprogramului. În cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Subprogramului, solicitantul nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 dinLegea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la data solicitării garanţiei.


    ART. 3.2
    (1) Sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor Subprogramului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.
    (2) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Subprogramului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene.
    (3) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Subprogramului vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) dinO.U.G. nr. 110/2017 şi a ipotecilor convenţionale, dacă este cazul în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (18) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru beneficiarii Subprogramului, instituţiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare.
    (5) Componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate va fi folosită pentru rambursare sold credit.
    (6) Componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se utilizează atât pentru creditele de investiţii, cât şi pentru liniile de credit/credite pentru capital de lucru, astfel:
    a) la momentul primirii componentei nerambursabile de 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul figurează cu sold, iar componenta va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;
    b) la momentul primirii componentei nerambursabile de 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul nu figurează cu sold, în sensul că acesta a fost rambursat anticipat de către beneficiar din surse proprii, iar cuantumul grantului de 10% va fi pus la dispoziţia beneficiarului în contul său curent cu respectarea prevederilor art. 7.6 (3) din prezenta Convenţie.


    ART. 3.3
    (1) Nu pot fi garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi cu cod CAEN care nu aparţine sectoarelor agricultura piscicultură acvacultură industria alimentară cu excepţia din următoarele domenii:
        Cod CAEN 110 - Fabricarea băuturilor, clasa 1102 - Fabricarea vinurilor din din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea malţului şi 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice;

    (2) Nu pot fi garantate în cadrul Subprogramului creditele de investiţii pentru achiziţionarea de software şi licenţe, cu excepţia celor aferente investiţiei de bază finanţată prin credit, spatii cu destinaţie locativă sau situate în clădiri declarate monumente istorice la momentul achiziţionării.

    ART. 3.4
    (1) În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare.
    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Subprogramului la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare.
    (3) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, sau aceştia sunt profesionişti aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, instituţia finanţatoare va solicita acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.
    (3) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 3.4 alin. (1), (2) şi (3) din prezenta Convenţie precum şi garanţiile colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 se constituie în baza prevederilor O.U.G. nr. 110/2017 cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de M.F., prin FGCR, şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (4) Ipotecile legale prevăzute la art. 3.4 alin. (1), (2) şi (3) din prezenta Convenţie precum şi garanţiile colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, reînnoire, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (5) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (6) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară şi/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională, şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.

    ART. 3.5
        Contractele de garantare prin care FGCR acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    CAP. 4
    Costul garanţiei
    ART. 4.1
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul Subprogramului. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FGCR şi se virează de către beneficiarii subprogramului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.

    (2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea* 1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat;

        Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi de tipul beneficiarului de credit.


    ART. 4.2
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Subprogram.
    (2) Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau FGCR, după caz... În cazul renunţării la garanţie*2), comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat
         *2) În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare

    (3) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FGCR de către beneficiarul subprogramului şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    (4) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Subprogramului este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat;    CAP. 5
    Caracteristicile garanţiei
    ART. 5.1
    (1) Garanţia emisă de FGCR în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FGCR a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadenţă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Subprogramului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 10.000.000 lei şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei;
    f) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Subprogramului în baza contractului de credit în cazul creditelor/liniilor de credit acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici;
    g) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare;
    h) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. 6
    Implementarea Subprogramului
    ART. 6.1
    (1) Pentru asigurarea accesului la informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, înregistrarea beneficiarilor în Subprogram se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) solicitantul de finanţare garantată trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro;
    b) data la care este activă aplicaţia privind înregistrarea online se comunică pe site-ul FGCR cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;
    c) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului şi bugetului alocat subprogramului;
    d) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opţiunea pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, să opteze pentru FGCR ca fond de garantare şi să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format pdf., completată şi semnată pe formatul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, declaraţia privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie (anexa nr. 5 c), precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat.
    e) aplicaţia software va genera automat solicitantului un număr de înregistrare, precum şi mesajul de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul subprogramului.

    (2) FGCR pune în format electronic (online) la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant, datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.
    (3) Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Fiecare instituţie de credit din cadrul Subprogramului IMM INVEST ROMÂNIA va avea o secţiune proprie în portalul www.imminvest.ro şi va putea accesa exclusiv informaţiile beneficiarilor care l-au ales ca potenţial finanţator. În acest sens, instituţiile de credit vor comunica FGCR lista operatorilor desemnaţi pentru a se asigura mijloacele de acces necesare.

    ART. 6.2
        Prevederile art. 6.1 nu se aplică beneficiarilor de tip microîntreprinderi şi întreprinderi mici care optează pentru majorarea finanţării, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3A3) şi (3A4) dinO.U.G. nr. 110/2017 şi ale art. IV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020.

    CAP. 7
    Acordarea, valabilitatea şi monitorizarea garanţiei şi grantului
    ART. 7.1
        Acordarea garanţiei se face prin parcurgerea următoarelor etape:

    (1) După aprobarea facilităţii de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite FGCR solicitarea de garantare, utilizând aplicaţia web https://modulonline.fgcr.ro. În mod excepţional, în cazul indisponibilităţii aplicaţiei mai sus menţionate sau a imposibilităţii de transmitere a documentaţiei prin intermediul acesteia, documentaţia de garantare se poate transmite şi prin e-mail, la adresa agroinvest@fgcr.ro.

    (2) Solicitarea de garantare prevăzută în anexa nr. 1c, la prezenta convenţie se transmite de către Finanţator împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2 laLegea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit (anexa nr. 5 c);
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în anexa nr. 5d la prezenta convenţie, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare
    d) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declaraţie fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente;
    e) certificatul de atestare fiscală valabil la data solicitării garanţiei şi acordul beneficiarului de finanţare de consultare a bazei de date a MF prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017(anexa nr. 5e);
    f) rezultatul emis de Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat. În cazul în care în urma consultărilor sunt constatate înregistrări de tip incidente majore în rezultatul emis, finanţatorul va transmite documentele prin care instituţiile de credit au solicitat la Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) iniţierea procedurii de anulare a incidentelor bancare prevăzute la art. II alin. (2) dinLegea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările ulterioare, în situaţia în care acestea au raportat astfel de incidente de plată.
    g) orice alte documente necesare şi oportune pentru luarea decizie de acordare a garanţiei şi a grantului transmise la solicitarea FGCR incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, datele financiare aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiaţi şi extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online.    ART. 7.2
    (1) FGCR analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor art. 7.1 şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de FGCR:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3, alin. (1), lit. a) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3, alin. (1), lit. e) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) dinO.U.G. nr. 110/2017;
    d) raportul obţinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit.d) dinO.U.G. nr. 110/2017;
    e) rezultatul consultării bazei de date a MF - certificatul de atestare fiscală. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, FGCR realizează consultarea bazei de date a MF utilizând documentul transmis de instituţia de credit (anexa nr. 5e). În situaţia în care solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 dinLegea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordată în cadrul Subprogramului său din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiţii solicitantul nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 dinLegea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pot fi înlocuite de rapoarte obţinute de FGCR de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) dinO.U.G. nr. 110/2017 se analizează prin raportare la ultimele situaţii financiare anuale încheiate şi depuse, la data solicitării garanţiei, după caz. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) dinO.U.G. nr. 110/2017 se analizează prin raportare la data solicitării de garantare.
    (3) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite în cadrul Subprogramului şi care doresc să acceseze noi credite până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituţiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituţiile de credit să transmită la FGCR noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiţionale la contractele de garantare existente, pentru garanţiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanţiei se consideră o nouă acordare.

    ART. 7.3
    (1) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la art. 7.1 alin. (2) şi art. 7.2 alin. (1) şi, după caz, a celor de la art. 7.2 alin. (2), precum şi a gradului de acoperire cu garanţii, în cazul creditelor pentru investiţii, FGCR comunică finanţatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor, utilizând modelul Înştiinţării de aprobare a garanţiei prevăzut în anexa nr. 2c la prezenta Convenţie.
    (2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoştinţă decizia de acordare a unuia sau mai multor credite/linii de credit pentru capital de lucru sau pentru realizarea de investiţii ca ajutor de stat sub formă de garanţii pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităţilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.

    ART. 7.4
        În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea Înştiinţării de aprobare, FGCR transmite instituţiei de credit Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

    ART. 7.5
    (1) În temeiul mandatului special acordat de FGCR conform prevederilor art. 8 alin. (7) dinO.U.G. nr. 110/2017, instituţia de credit, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din cartea funciară a imobilelor, în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la FGCR. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.
    (3) În cazul în care prin subprogram se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul subprogramului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin subprogram, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de instituţia de credit şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I sau II să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz.
    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz, la momentul pronunţării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    ART. 7.6
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituţia de credit remite FGCR două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FGCR sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) După semnarea acordului de finanţare şi a contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor, instituţia de credit poate pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile subprogramului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare, finanţatorul transmite FGCR toate exemplarele primite, însoţite de adresa de renunţare la garanţie, formulată conform anexei nr. 9b.
    (3) Instituţia de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru beneficiarii Subprogramului, instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Subprogramului numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare.

    ART. 7.7
        Prelungirea valabilităţii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în cadrul Subprogramului poate fi realizată pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, minimum în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare. Prelungirea valabilităţii creditelor de investiţii se poate face numai cu respectarea duratei maxime de 72 de luni. Pe toată durata de valabilitate, inclusiv în perioada de prelungire a valabilităţii creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru/investiţii, instituţiile de credit pot renunţa la garanţia acordată în cadrul Subprogramului şi pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit şi ieşirea din Subprogram, în condiţiile încetării valabilităţii garanţiilor acordate în cadrul Subprogramului şi a răspunderii asumate de FGCR în numele şi în contul statului.

    ART. 7.8
    (1) În situaţia în care instituţia de credit solicită FGCR prelungirea duratei garanţiei, cu menţinerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă liniilor de credit pentru capital de lucru/credite de investiţii, aceasta va transmite FGCR Solicitarea de prelungire a garanţiei prevăzută în anexa nr. 1c, după caz, împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie (anexa nr. 5c).
        Aceste documente vor fi completate şi semnate de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării garanţiei de către instituţia de credit;

    b) un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanţării aferent cel puţin ultimelor 12 luni de valabilitate a finanţării prelungite, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit şi cu diminuarea corespunzătoare a facilităţii de credit, în cazul prelungirii liniilor de credit pentru capital de lucru;
    c) în situaţia în care prelungirea se acordă în cadrul schemei de ajutor de stat se va transmite declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5d.

    (2) În această situaţie se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM sau în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi, după caz, respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    (3) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite FGCR de către instituţia de credit, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul prezentei convenţii şi este transmisă la FGCR cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.
    (4) Acordarea prelungirii cu menţinerea valorii garanţiei nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă prelungirea.
    (5) După verificarea documentelor prevăzute la art. 7.8 alin. (1) Fondul comunică finanţatorului decizia sa utilizând modelul "Înştiinţare de aprobare a prelungirii garanţiei", prevăzut în anexa nr. 2d, urmând a se încheia act adiţional la contractul de garantare.
    (6) În situaţia în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de FGCR îşi menţine valabilitatea. Dacă în urma restructurării creditului se prelungeşte perioada de creditare cu încadrarea în termenele maximale prevăzute la art. 6 alin. (2) din OUG nr. 110/2017, instituţia de credit transmite solicitarea de prelungire a garanţiei în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data aprobării restructurării creditului/liniilor de credit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.

    ART. 7.9
    (1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanţatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1.2 alin. (1) lit. a) sau b) şi cu încadrarea în durata maximă a finanţării conform prevederilor art. 2.4 alin. (1) şi (2) din prezenta convenţie.
    (2) Solicitările de majorare a valorii garanţiei/prelungire cu majorare a valorii garanţiei/majorare a procentului de garantare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de garanţii noi şi se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 7.1 - art. 7.6, transmise FGCR de către instituţia de credit cu încadrarea în plafonul anului alocat din Subprogram pentru respectivul Finanţator. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată iniţial.
    (3) În cazul majorării valorii şi/sau a prelungirii garanţiei, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat şi de acordare a granturilor, comisionul de risc şi comisionul de administrare datorate de beneficiarul Subprogramului aferent acestor operaţiuni sunt calculate şi plătite în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.
    (4) În cazul beneficiarilor pentru care instituţia de credit solicită prelungirea perioadei de acordare a grantului pentru plata dobânzii, cu respectarea prevederilor art. 1.1 lit. u) din prezenta convenţie şi în conformitate cu art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020, instituţia de credit va transmite solicitări centralizate, conform modelului din anexa nr. 15a la prezenta convenţie, în care va fi stipulată noua valoare a dobânzii. După aprobarea de către FGCR a solicitării instituţiei de credit, pentru evidenţierea ajutorului de stat sub formă de grant pentru plata dobânzii se va încheia un act adiţional la acordul de finanţare încheiat între FGCR, instituţia de credit şi beneficiar.
    (5) În cazul majorării valorii şi/sau a prelungirii garanţiilor acordate în cadrul Subprogramului, precum şi la regularizarea comisioanelor de administrare şi de risc, se va recalcula grantul acordat beneficiarului de credit şi se va încheia tripartit act adiţional la acordul de finanţare. Noua valoare a grantului se va încărca în Regas

    ART. 7.10
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite şi solicită eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii şi a menţinerii în structura de garanţii a unei ipoteci legale asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de creditare în cazul creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al FGCR şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei
    (2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse, respectiv valoarea garanţiei alocată facilităţii de credit în cazul ipotecilor de rang secund în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea
    (3) Anterior efectuării de trageri din finanţarea cu garanţie de stat se instituie ipoteca imobiliare/mobiliare asupra bunurilor viitoare. După identificarea acestora, chiar dacă se întocmeşte Act Adiţional la contractul de ipotecă nu se va solicita actualizarea acestora şi încheierea de Act Adiţional la Contractul de garantare.
    (4) FGCR analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii şi prezentei convenţii şi comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (5) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica FGCR, prin adresă letric/electronic, precum şi prin raportările lunare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    (i) situaţii care nu necesită act adiţional la contractul de garantare sunt cele de la art. 7.10.(3), precum şi cele privind:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiţii), precum şi ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanţărilor aprobate, dar şi ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii inclusiv, în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea FGCR - prin raportare conform anexelor lunare. În cazul creditelor de investiţii diminuarea valorii garanţiei va fi posibilă în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100%;
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului;

    (ii) situaţii în care FGCR va întocmi act adiţional la contractul de garantare:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr. 110/2017;
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale cu încadrarea în prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 110/2017.
    c) prelungirea termenului de rambursare a creditului cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr. 110/2017;
    d) alte situaţii care presupun actualizarea contractului de garantare;


    (5) FGCR confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor Subprogramului.

    ART. 7.11
        Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către FGCR a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii FGCR în numele şi contul statului.

    ART. 7.12
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017,constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat sau după data transmiterii cererii de plată, a finanţării garantate sau în cazul neutilizării finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, transmisă în termen de maxim 10 zile de la data închiderii finanţării conform modelului prevăzut în anexa nr. 10a, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, FGCR, în baza mandatului special acordat potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării şi/sau terţi garanţi în vederea garantării creditului utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 11a. Acordul Fondului se eliberează doar în măsura în care beneficiarul nu datorează sume rezultate din calcularea / regularizarea comisionului de risc, al comisionului de administrare şi/sau al grantului de 10% din valoarea finanţării, după caz sau alte sume de recuperat în situaţia în care a fost declanşată procedura de recuperare a ajutorului de stat.
    (3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    (4) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (5) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (6) Se acordă FGCR, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Subprogram, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    ART. 7.13
    (1) FGCR monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează creditele acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie.
    (3) Lunar, până pe data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară, instituţia de credit va transmite către FGCR, în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST în baza prezentei convenţii, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, AGRO IMM INVEST. Pentru raportare se utilizează formatul prezentat în anexele nr. 4c. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a anexei, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea anexei nr. 4c, care face parte integrantă din acestea.
        De asemenea, instituţia de credit are obligaţia de a notifica FGCR, prin anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate cu instituţiile de creditare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea FGCR, prin raportare conform anexelor lunare;
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului.


    (4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, FGCR în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei, în conformitate cu mecanismul financiar de transfer prevăzut prin ordinul ministrului finanţelor. Plata componentei de dobânda se efectuează până la data de 30 iunie 2023 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei.
    (5) După verificarea anexei nr. 4c aferentă Subprogramului, Fondul va transmite la MF, până la data de 15 decembrie, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă în cadrul Subprogramului. Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată transmisă de FGCR la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

    ART. 7.14
        Data la care încetează răspunderea FGCR în numele şi în contul statului este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la FGCR a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 7.15
    (1) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, FGCR stabileşte un eşantion format din beneficiari şi luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, FGCR comunică instituţiilor de credit, până la data de 20 a lunii următoare, eşantionul pentru care trebuie transmise informaţiile necesare monitorizării. Instituţiile de credit vor transmite, până la data de 30 a aceleiaşi luni, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru şi extrase de cont în care să fie evidenţiate utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza prevederilor O.U.G. nr. 110/2017.
    (2) Instituţia de credit va informa beneficiarul asupra cheltuielilor pe care le poate face din credit:
    a) credit de investiţii: achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe etc. (inclusiv TVA); achiziţie de active necorporale aferente investiţiei (software/licenţe programe/brevete etc.) - (inclusiv TVA); achiziţie de spaţiu producţie/servicii/comercial/terenuri pentru construcţie/agricultură (inclusiv TVA): construcţie de spaţii producţie/servicii/spaţii comerciale; cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiţie - (inclusiv TVA);
    b) credit/linie de credit pentru capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere; cheltuieli de executare lucrări şi/sau prestare servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri; cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente; cheltuieli cu salarii şi asimilate; cheltuieli cu chirii/utilităţi; plata impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care la secţiunea sedii/activităţi autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile.

    (3) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către FGCR.
    (4) FGCR va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puţin următoarele informaţii: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informaţii vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanţii în vigoare la finele anului respectiv şi care a depus situaţiile financiare.
    (5) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) din OUG nr. 110/2017 trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.
    (6) Finanţatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit şi va transmite o copie FGCR Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă.
    (7) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, finanţatorul este singurul care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.
    (8) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi grantul aferent acestuia ori au schimbat destinaţia grantului, FGCR va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) În termen de 30 zile calendaristice de la data rambursării integrale anticipate a finanţării garantate, sau de la data acordării garanţiei, după caz,în cazul în care beneficiarul nu semnează contractul de credit şi acordul de finanţare, instituţia de credit are obligaţia de a transmite FGCR, în format electronic, o adresa de înştiinţare privind renunţarea la garanţie. Pentru rambursările integrale anticipate/renunţările efectuate în luna decembrie, adresele se vor transmite până la data de 31 decembrie a fiecărui an."

    CAP. 8
    Plata garanţiei
        Repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare
    ART. 8.1
    (1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 3a la prezenta Convenţie, se depune de către instituţia de credit ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la FGCR şi/sau extrasele din registrele de evidentă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, inclusiv pentru contractele de fidejusiune / garanţiile personale, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare şi a fidejusiunilor / garanţiilor personale în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în anexa nr. 6a, referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în conformitate cu prevederile Convenţiei, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.
    (3) În situaţia în care, finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite FGCR după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat.
        Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.

    (4) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al FGCR într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (5) FGCR poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanţatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FGCR cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 8.2 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 8.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FGCR aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) FGCR aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, a asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8), a respectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16),art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, precum şi a respectării prevederilor din prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 7.6 din prezenta convenţie, obligaţia FGCR de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la art. 8.2 alin. (1) din prezenta convenţie se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare şi a acordului de finanţare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).
    (4) FGCR respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete/care nu respectă prevederile legale a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 şi/sau neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8), nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16),art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, precum şi a nerespectării prevederilor din prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) FGCR restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului.
    (7) Plata valorii de executare a garanţiei de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei FGCR de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către FGCR în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    ART. 8.3
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite FGCR dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, FNGCIMM/FGCR întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). FNGCIMM/FGCR transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către FGCR organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condiţiile legii, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR, din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FGCR sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (4) În cazul beneficiarilor Subprogramului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de M.F. a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, M.F. poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de FGCR.
    (5) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Subprogramului.
    (6) FGCR revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituţia de credit şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Subprogramului.
    (7) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Subprogramului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite FGCR, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FGCR va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (8) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FGCR, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la FGCR

    ART. 8.4
    (1) După emiterea Deciziei de respingere a cererii de plată şi transmiterii acesteia către M.F. şi instituţia de credit sau după efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F. în contul instituţiei de credit, numai beneficiarii Subprogramului care au accesat un credit de investiţii, în cazurile în care nu fac obiectul unei proceduri de insolvenţă, pot solicita o singură dată instituţiei de credit repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor Subprogramului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia.
    (2) În cazul transmiterii Deciziei de respingere a cererii de plată către M.F. şi instituţia de credit, în termen de 30 zile calendaristice de la primirea de la beneficiarul Subprogramului a solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, instituţia de credit emite decizia de aprobare/respingere a repunerii în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit.
    (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la instituţia de credit a solicitării de repunere, FGCR analizează solicitarea şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original. Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.
    (4) În cazul în care M.F. a efectuat plata valorii de executare a garanţiei către instituţia de credit iar FGCR a transmis către A.N.A.F. documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la beneficiarul Subprogramului a solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, instituţia de credit solicită A.N.A.F. ca, în termen de 5 zile lucrătoare, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanţiei, precum şi eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiţionată de prezentarea de către beneficiar instituţiei de credit a dovezii plăţii cheltuielilor de executare silită.
    (5) În termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea repunerii, instituţia de credit restituie M.F. sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei, după caz, şi completează şi transmite către FGCR solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, prevăzut în anexa nr. 9c, însoţită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită M.F., după caz.
    (6) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (4), M.F. solicită organelor fiscale competente ale A.N.A.F. încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei repuse, anularea obligaţiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanţiei aferente Subprogramului, după caz, scăderea din evidentă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FGCR, şi transmiterea confirmării acestei operaţiuni împreună cu exemplarul original al contractului de garantare către FGCR , în termen de 10 zile calendaristice de la primirea adresei M.F.
    (7) Sumele restituite de instituţia de credit sunt considerate o reîntregire a plăţilor efectuate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi vor fi achitate într-un cont comunicat de M.F. Instituţia de credit transmite la M.F. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat de M.F. Pentru confirmarea încasării sumelor, M.F. va transmite solicitarea formulată către organele fiscale, prevăzută la alin. (5) şi în atenţia FGCR
    (8) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale A.N.A.F. a adresei de confirmare privind scăderea din evidentă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FGCR şi a exemplarului original al contractului de garantare, respectiv de la instituţia de credit a solicitării de repunere, FGCR analizează documentele justificative şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite M.F. şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, prin fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original. Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.
    (9) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit şi de garantare, după aprobarea repunerii de către instituţia de credit şi FGCR, beneficiarul Subprogramului datorează obligaţii fiscale accesorii de la data plăţii iniţiale a valorii de executare a garanţiei de către M.F. pentru suma rămasă neachitată din valoarea de executare a garanţiei.
    (10) În cazul în care beneficiarul Subprogramului solicită instituţiei de credit repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare înainte ca FGCR să transmită A.N.A.F. documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, instituţia de credit analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit.
    (11) În termen de două zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, instituţia de credit restituie M.F. sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi solicită FGCR repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare.
    (12) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii confirmării din partea M.F. privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (10), din convenţie respectiv de la instituţia de credit a solicitării de repunere, FGCR analizează documentele justificative şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite M.F. şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, prin fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original. Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.
    (13) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I sau II în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.
    (14) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I sau II în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoţite de acordul M.F.

    CAP. 9
    Alte dispoziţii
    ART. 9.1
        Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 9.2
        Forţa majoră aşa cum este aceasta definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 9.3
        Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare şi plată a granturilor, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 9.4
        Ori de câte ori în prezenta Convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura funcţionarului bancar care face certificarea.

    ART. 9.5
        Prezenta convenţie se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Subprogramului.

    ART. 9.6
        Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse O.U.G. nr. 110/2017, respectiv Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, care se aplică în mod automat, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale. Prevederile prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare;

    ART. 9.7
        Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.

    ART. 9.8
     Pentru cazul prevăzut la art. 9.7, convenţia de garantare şi plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor.

    ART. 9.9
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor include următoarele anexe:
    Anexa nr. 1c - Solicitarea de garantare/prelungire a garanţiei FGCR în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST
    Anexa nr. 2c - Înştiinţarea de aprobare a garanţiei FGCR
    Anexa nr. 2d - Înştiinţarea de aprobare a prelungirii garanţiei FGCR
    Anexa nr. 3a - Cererea de plată FGCR
    Anexa nr. 4c - Situaţia finanţărilor garantate de FGCR în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, pentru finanţatorul ........, în luna .......;
    Anexa nr. 5c - Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie
    Anexa nr. 5d - Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate
    Anexa nr. 5e - Acordul beneficiarului de consultare a bazei de date a MF
    Anexa nr. 6a - Declaraţie pe propria răspundere a finanţatorului
    Anexa nr. 7c - Acord de finanţare FGCR pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST
    Anexa nr. 8a - Contractul de garantare FGCR
    Anexa nr. 9b - Solicitare de renunţare la garanţia FGCR acordată în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST
    Anexa nr. 9c - Solicitarea de repunere FGCR
    Anexa nr. 10a - Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român
    Anexa nr. 11a - Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST
    Anexa nr. 15a - Solicitare de acordare a grantului pentru plata dobânzii conform prevederilor O.U.G. nr. 42/2020

    ART. 9.10
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru FGCR/F.G.C.R., dintre care unul va fi comunicat M.F., şi unul pentru Finanţator şi s-a semnat de către FGCR/F.G.C.R. în data de ......... şi de către Finanţator în data de .......... şi intră în vigoare la data de ............

        BANCA ...............
        Funcţia .............
        F.G.C.R. S.A. - IFN
        Director General .............
    ANEXA 1c

                  SOLICITARE DE GARANTARE/PRELUNGIRE A GARANŢIEI ÎN
                      CADRUL SUBPROGRAMULUI AGRO IMM INVEST
                           Nr. ...... din data .......
        emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor ......./........
        FINANŢATORUL ............, prin Centrala/Sucursala/Agenţia ............., cu sediul în localitatea ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., telefon ......, fax ........, e-mail ..........., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ........ şi în Registrul bancar cu nr. .........., cod unic de înregistrare ........., telefon ........., fax ......., e-mail ........, reprezentat prin dl/dna .........., în calitate de ........, şi dl/dna ........., în calitate de ..........., având contul bancar nr. ......... deschis la ............, solicită o garanţie pentru Contractul de credit nr*1) .......... din data .......... încheiat între finanţator, în calitate de creditor,
        *1) Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiţii, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de credit iniţial, cât şi numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţii.

        şi
        BENEFICIARUL ............., cu sediul social în localitatea .............., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ..........., telefon ........., fax ........, e-mail ........, înregistrat la Registrul Comerţului/Registrul Soc. Agricole/etc. cu nr. ......., cod unic de înregistrare .........., reprezentat de ..............., CNP/CUI .........., în calitate de .........., cont bancar nr. .......... deschis la ..........., având următorul acţionariat ............
        Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate ............
        Cod CAEN ..................
        Cod CAEN activitate finanţată ............

    2. Valoarea finanţării aprobate: ........... lei.
    3. Destinaţia finanţării: ............
    4. Data rambursării finale ......... (zz/ll/aa). Durata finanţării ...... (luni)
    5. Data expirării garanţiei ......... (zz/ll/aa). Durata garanţiei ...... (luni)
    6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN denumit în continuare F.G.C.R.,acordata în numele şi în contul statului:

┌────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │Valoarea │
│Nr. │garanţiilor│Valoarea│acceptată│alocată │
│crt.│(inclusiv │de piaţă│în │acestei │
│ │rangul │- lei - │garanţie │finanţări│
│ │ipotecii) │ │- lei - │- lei - │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┘

        În cazul creditelor de investiţii, valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate şi se va institui ipoteca de rang I sau II asupra obiectivului de investiţii creditat, iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru se va constitui ipoteca asupra tuturor conturilor beneficiarului, deschise la banca finanţatoare

    7. Data aprobării finanţării de către finanţator: ........... (zz/ll/aa)
    8. Garanţia solicitată F.G.C.R., în numele şi în contul statului:
        Procentul de garantare a finanţării este de ....... % din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
        Valoarea garanţiei este de .......... lei.

    9. Beneficiarul, în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii , completată pe propria răspundere, sau în conformitate cu Declaraţia pe proprie răspundere (anexa nr. 5c), este:
        [] întreprindere mijlocie;
        [] întreprindere mică;
        [] microîntreprindere;
        [] întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie.

    10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.
    11. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora.
    12. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale Beneficiarului
        * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]
        Dacă Da, această valoare este de ........ lei
        * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru [ ]

    13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către FGCR a Acordului de finanţare se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea maximă estimată a dobânzii pe 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ............. lei;
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/credit de investiţie (până la scadenţa finală).

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Data sold│Sold finanţare estimat │
│crt.│ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│1 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│2 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│3 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│4 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│5 │ │ │
└────┴─────────┴───────────────────────┘


    – valoarea estimată a componenţei nerambursabile în valoare de maximum 10%, .............. lei, aplicată la valoarea finanţării garantate.

    14. Beneficiarul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră
        DA [] NU []

    15. Beneficiarul de credit face parte din Grupul ............. împreună cu următoarele persoane fizice şi juridice:

┌┬────────────────────────────────┬────┐
││(se va completa: denumirea │CNP/│
││persoanelor fizice / juridice) │CUI │
├┼────────────────────────────────┼────┤
││ │ │
├┼────────────────────────────────┼────┤
││ │ │
└┴────────────────────────────────┴────┘

        Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020, cu modificările şi completările ulterioare.


        Finanţator,
        Persoane autorizate

    ANEXA 2c

        FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA
        NR. .....
                          ÎNŞTIINŢARE DE APROBARE A GARANŢIEI
        Către............
        În atenţia................
        Referitor la Solicitarea de garantare nr. ...../........ transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi garantarea unei finanţări în valoare de ............ lei în favoarea .........., cu sediul social în localitatea ......., str. ...... nr. ...., bloc ....., scara ....., etaj ....., apartament ......, sectorul/judeţul .........., telefon ......, fax ....., e-mail ......., înregistrat la Registrul Comerţului/Registrul Soc. Agricole/etc. sub nr. ......, cod unic de înregistrare ......., CAEN activitate principală ............ CAEN activitate finanţată .........., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.G.C.R. IFN SA în data de ...... în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. ..../...... şi ale O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, în cadrul Subprogramului AGRO IMM Invest,
        F.G.C.R. IFN SA acordă Finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, în numele şi în contul statului, în limita sumei maxime de ........... lei, reprezentând ...........% din valoarea creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru/creditului de investiţii aprobat, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze aferente creditului garantat

    b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.G.C.R. IFN SA un comision de administrare de .......... lei*1), iar beneficiarul Programului de a plăti M.F. un comision de risc de ....... lei*1)
        *1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi comision de risc
        Suma aferentă comisionului de administrare se va vira de către finanţator în contul curent al F.G.C.R. - S.A. - IFN nr. ......
        Suma aferentă comisionului de risc se va achita de beneficiarul Programului în contul ..........

    c) garanţia intră în vigoare la data semnării de către F.G.C.R a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.G.C.R în numele şi contul statului

        Vă mulţumim pentru colaborare.
        Cu stimă,

    ANEXA 2d

        FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA
        NR. .......
                    ÎNŞTIINŢARE DE APROBARE A PRELUNGIRII GARANŢIEI
        Către .........
        În atenţia ............
        Referitor la Solicitarea de garantare nr. .../..... transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi prelungirea garanţiei unei finanţări în valoare de ....... lei în favoarea .........., cu domiciliul/sediul social în localitatea .........., str. ...... nr. ..... , bloc ......, scara ......, etaj ....., apartament ......, sectorul/judeţul ........, telefon ......, fax ......, e-mail ......, înregistrat la Registrul Comerţului/Registrul Soc. Agricole/etc. sub nr. ....., cod unic de înregistrare .......... CAEN activitate principală ......... CAEN activitate finanţată ..............., vă informăm că aceasta a fost aprobată de FGCR IFN SA în data de ............. în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. ..../...... şi ale O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, în cadrul Subprogramului AGRO IMM Invest, F.G.C.R. IFN SA prelungeşte finanţatorului până la data de .......... garanţia expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, în numele şi în contul statului, în limita sumei maxime de ........... lei, reprezentând ............ % din valoarea creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru/creditului de investiţii aprobat, exclusiv dobânzi, comisioane şi spezele bancare aferente creditului garantat;
    b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.G.C.R. IFN SA un comision de administrare de ........... lei*1) iar beneficiarul Programului de a plăti M.F. un comision de risc de ........ lei*1).
        *1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi comision de risc
        Suma aferentă comisionului de administrare se va vira de către finanţator în contul curent al F.G.C.R. - S.A. - IFN nr. .......
        Suma aferentă comisionului de risc se va achita de beneficiarul Programului în contul ............

    c) garanţia intră în vigoare începând cu data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial, respectiv ........
        După primirea dovezii de plată a comisionului de administrare şi a comisionului de risc, în termen de maximum ......... zile lucrătoare, vă vom transmite exemplarele originale ale actului adiţional la contractul de garantare*1).
        *1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi comision de risc        Vă mulţumim pentru colaborare.
        Cu stimă,

    ANEXA 3a

                                    CEREREA DE PLATĂ
                         nr. ..... din data de ........ privind
                   Contractul de garantare nr. ...../....(data).....
    1. Finanţatorul ..........., prin ...........(Centrala/Sucursala/Agenţia) cu sediul în localitatea ..........., str. ........., nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ...., judeţul/sectorul ........., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ....., cod unic de înregistrare ........, înregistrat în Registrul bancar sub numărul ........., reprezentat de ........., în calitate de ........ şi de ........, în calitate de ..........., vă comunicăm că la data de ......... .
    2. Beneficiarul: ............., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ...... J.../..../...., CUI ........, cu sediul social în localitatea ..........., strada ......... nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ....., apartament ......., judeţul/sectorul ........, telefon ........., fax ........., e-mail ............, a rambursat din facilitatea de credit garantată (principal) în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST (Subprogramul), suma de ......... lei.
    3. Finanţare restantă: .............. lei.
    4. Finanţatorul solicită plata a ....... % din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Subprogram.
    5. Valoarea plăţii solicitate: .......... lei. Plata se va efectua în contul unic al Finanţatorului deschis la .......... cod IBAN: .................. .
    6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta,
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la FGCR şi/sau extrasele din registrele de evidentă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, inclusiv pentru contractele de fidejusiune / garanţiile personale, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare şi a fidejusiunilor/garanţiilor personale în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în anexa nr. 6a, referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, care să conţină şi o detaliere a operaţiunilor verificate de instituţia de credit în vederea respectării destinaţiei creditului de către beneficiar;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în conformitate cu prevederile Convenţiei, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA şi şi-a asumat verificarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, a respectat obligaţiile prevăzute la art. 1 alin. (16),art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 şi a respectat prevederilor din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.

        Adresa de e-mail la care FGCR transmite înscrisul comunicat beneficiarului este ..............
        Data ...............
        Finanţator ...............
        Persoane autorizate

    ANEXA 4c


┌┬──────┬──────────────────────────────┐
││1 │Nr. Crt. │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││2 │Contract ID │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││3 │Banca │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││4 │Unitatea teritorială a băncii │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││5 │Beneficiar garanţie │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││6 │CUI │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││ │Tip întreprindere: Micro/Mică/│
││7 │Mijlocie/Întreprindere mică cu│
││ │capitalizare de plată medie. │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││8 │Număr contract de credit │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││9 │Data de emitere a contractului│
││ │de credit │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││10 │Tip credit (investiţii, linie │
││ │de credit) │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││11 │Credit acordat │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││12 │Scadentă credit garantat │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││13 │Număr contract de garantare │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││14 │Data emiterii contractului de │
││ │garantare │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││15 │Garanţie maximă │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││16 │% Garantare │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││ │Acordat în luna de raportare/ │
││17 │Repunere în vigoare în luna de│
││ │raportare │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││ │Valoare garanţie acordată în │
││18 │luna de raportare/valoare sold│
││ │garanţie repus în vigoare în │
││ │luna de raportare │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││19 │Valoare garanţie diminuată în │
││ │luna de raportare │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││20 │Valoare angajament anulat │
││ │(garanţie anulată) │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││21 │Credit utilizat │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││22 │Sold credit curent │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││23 │Sold credit restant │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││24 │Sold angajament (credit │
││ │neutilizat, disponibil) │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││25 │Sold angajament neutilizat │
││ │(garanţie neutilizată) │
├┼──────┼────────────┬─────────────────┤
││26 │în luna de │ │
││ │raportare │ │
├┼──────┼────────────┤ │
││ │Total │ │
││ │rambursări │Rambursări rate │
││27 │de rate de │de capital în │
││ │capital în │valuta de │
││ │an │contract │
├┼──────┼────────────┤(garanţii) │
││ │Total │ │
││28 │rambursări │ │
││ │de rate de │ │
││ │capital │ │
├┼──────┼────────────┴─────────────────┤
││29 = │ │
││15 - │ │
││19 - │Sold garanţie luna curentă │
││20 - │ │
││28 │ │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││30 │Sold garanţie luna precedentă │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││31 │Credit garantat închis în luna│
││ │de raportare (DA/NU) │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││ │derulare); Rambursare │
││ │integrală anticipată; │
││32 │Rambursare integrală la │
││ │termen; Plată garanţie; Refuz │
││ │plată; înlocuire garanţie │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││33 │Valoare de ieşire în luna de │
││ │raportare a garanţiei │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││34 = │Verificare valori raportate │
││30 + │(sold precedent + intrări luna│
││18 - │curentă + ieşiri luna curentă │
││33 = │= sold curent) │
││29 │ │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││35 │Iniţiere procedură de │
││ │insolvenţă (DA/NU) │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││36 │Grant dobândă solicitat de │
││ │bancă │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││37 │Grant nerambursabil 10% │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││38 │Grant utilizat pentru │
││ │rambursare credit/ cheltuieli │
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││39 │Observaţii │
└┴──────┴──────────────────────────────┘

        NOTĂ: Coloanele 37 şi 38 se vor completa doar pentru luna decembrie.

┌───────┬──────────────┬─────────────────┐
│ │Anexa nr. 4b │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │la Convenţia │IMM INVEST │
│ │de colaborare │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │
├───────┼──────────────┴─────────────────┤
│ │Dicţionar de termen utilizaţi în│
│ │completarea Anexei nr. 4 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├───────┼──────────────┬─────────────────┤
│Număr │Denumire │ │
│coloana│coloane Anexa │Observaţii mod │
│Anexa │nr. 4 & 4A │completare │
│nr. 4 │ │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│1 │Nr. crt. │Se va completa cu│
│ │ │numărul curent │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │numărul │
│2 │Contract ID │"ContractID-ului"│
│ │ │atribuit de către│
│ │ │Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│3 │Banca │Se va completa cu│
│ │ │numele Băncii │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Unitatea │Se va completa cu│
│4 │teritorială a │Unitatea │
│ │băncii │Teritorială a │
│ │ │Băncii │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│5 │Beneficiar │Se va completa cu│
│ │garanţie │numele IMM-ului │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│6 │CUI │Se va completa cu│
│ │ │CUI-ul IMM-ului │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │tipul │
│ │ │întreprinderii în│
│ │ │funcţie de │
│ │Întreprindere:│dimensiunea │
│7 │Micro/Mică/ │acesteia: Micro/ │
│ │Mijlocie │Mică/Mijlocie/ │
│ │ │întreprindere │
│ │ │mică cu │
│ │ │capitalizare de │
│ │ │piaţă medie. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│8 │Număr contract│numărul │
│ │de credit │contractului de │
│ │ │credit │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Data de │Se va completa cu│
│9 │emitere a │data acordării │
│ │contractului │contractului de │
│ │de credit │credit │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │tipul de credit │
│ │ │(investiţii/linie│
│ │ │de credit). │
│ │ │Pentru liniile de│
│ │Tip credit │credit nu se va │
│ │(investiţii, │completa valorile│
│10 │linie de │rambursărilor de │
│ │credit) │rate/soldul │
│ │ │garanţiei. │
│ │ │Soldul garanţiei │
│ │ │pentru liniile de│
│ │ │credit = valoarea│
│ │ │garanţiei emise │
│ │ │de către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│11 │Credit acordat│valoarea │
│ │ │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Scadenţa │Se va completa cu│
│12 │credit │data de sfârşit a│
│ │garantat │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Număr contract│numărul │
│13 │de garantare │contractului de │
│ │ │garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Data emiterii │data acordării │
│14 │contractului │contractului de │
│ │de garantare │garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Valoare │valoarea │
│15 │garanţie │garanţiei emise │
│ │acordată │de către Fond din│
│ │ │contractul de │
│ │ │garantare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│16 │% Garantare │procentului de │
│ │ │garantare a │
│ │ │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: "Acordat în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare" pentru│
│ │ │toate contractele│
│ │ │de garantare │
│ │ │emise de către │
│ │ │Fond în luna de │
│ │ │raportare │
│ │ │(garanţiile noi; │
│ │ │garanţiile │
│ │ │majorate; │
│ │ │garanţiile │
│ │ │prelungite cu │
│ │ │majorarea valorii│
│ │ │garanţiei; │
│ │ │garanţiile │
│ │Acordat în │prelungite cu │
│ │luna de │menţinerea │
│ │raportare/ │valorii │
│17 │Repunere în │garanţiei; │
│ │vigoare în │garanţiile │
│ │luna de │prelungite cu │
│ │raportare │diminuarea │
│ │ │valorii │
│ │ │garanţiei; │
│ │ │garanţiile ale │
│ │ │căror procent de │
│ │ │garantare s-a │
│ │ │majorat) Se va │
│ │ │completa cu: │
│ │ │"Repunere în │
│ │ │vigoare în luna │
│ │ │de raportare" │
│ │ │pentru garanţiile│
│ │ │repuse în │
│ │ │drepturile şi │
│ │ │obligaţiile │
│ │ │aferente │
│ │ │contractului de │
│ │ │credit şi de │
│ │ │garantare. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: valoarea │
│ │Valoare │garanţiei │
│ │garanţie │"Acordate în luna│
│ │acordată în │de raportare" sau│
│ │luna de │valoarea soldului│
│ │raportare / │garanţiei repus │
│18 │Valoare sold │în vigoare în │
│ │garanţie repus│luna de raportare│
│ │în vigoare în │('Repunere în │
│ │luna de │vigoare în luna │
│ │raportare │de raportare'), │
│ │ │conform descriere│
│ │ │de la punctul nr.│
│ │ │17 │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │Valoare │garanţiei │
│ │garanţie │diminuate conform│
│19 │diminuată în │Adresa informare │
│ │luna de │transmise de │
│ │raportare │către Finanţator │
│ │ │cu privire la │
│ │ │diminuarea │
│ │ │garanţiei │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │garanţiei anulate│
│ │Valoare │/neutilizate pe │
│ │angajament │care Beneficiarul│
│20 │anulat │nu o mai poate │
│ │(garanţie │trage/utiliza, │
│ │anulată) │conform Adresa de│
│ │ │informare │
│ │ │transmisă de │
│ │ │către Finanţator │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Credit │Se va completa cu│
│21 │utilizat │soldul creditului│
│ │ │utilizat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold credit │Se va completa cu│
│22 │curent │soldul creditului│
│ │ │curent │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold credit │Se va completa cu│
│23 │restant │soldul creditului│
│ │ │restant │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold │Se va completa cu│
│ │angajament │soldul creditului│
│24 │(credit │neutilizat │
│ │neutilizat, │(disponibil) │
│ │disponibil) │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold │Se va completa cu│
│ │angajament │valoarea │
│25 │neutilizat │garanţiei │
│ │(garanţie │neutilizată ce │
│ │neutilizată) │mai poate fi │
│ │ │utilizată │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │În luna de │rate din garanţie│
│26 │raportare │în luna de │
│ │ │raportare (pentru│
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │Total │rambursării de │
│ │rambursări de │rate din garanţie│
│27 │rate de │în an, în luna de│
│ │capital în an │raportare (pentru│
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totală a│
│ │Total │rambursărilor de │
│ │rambursări de │rate din garanţie│
│28 │rate de │în luna de │
│ │capital │raportare (pentru│
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa si│
│ │ │se va verifica: │
│ │ │Soldul garanţiei │
│ │ │(29) = Valoare │
│ │ │garanţie acordată│
│ │ │(15) - Valoarea │
│ │ │garanţiei │
│29 │Sold garanţie │diminuată în luna│
│ │luna curentă │de raportare (19)│
│ │ │- Valoare │
│ │ │angajament anulat│
│ │ │(garanţie │
│ │ │anulată) (20) - │
│ │ │Total rambursări │
│ │ │rate de capital │
│ │ │(28) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Sold garanţie │soldul raportat │
│30 │luna │de către Banca │
│ │precedentă │din luna │
│ │ │precedentă │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Credit │Se va completa cu│
│ │garantat │DA/NU în funcţie │
│31 │închis în luna│de statusul │
│ │de raportare │creditului │
│ │(DA/NU) │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │tipul de ieşire │
│ │ │în luna pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate, │
│ │ │astfel: pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-a renunţat│
│ │ │în luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │'Renunţare'; │
│ │ │pentru rambursări│
│ │ │de rate în luna │
│ │ │de raportare │
│ │ │aferente │
│ │ │finanţărilor │
│ │ │garantate în │
│ │ │derulare cu: │
│ │ │'Rambursare │
│ │ │rată'; pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral │
│ │ │anticipat în luna│
│ │ │de raportare cu: │
│ │ │"Rambursare │
│ │Tip ieşire │integrală │
│ │luna de │anticipată'; │
│ │raportare: │pentru │
│ │Renunţare; │finanţările │
│ │Rambursare │garantate │
│ │rata │rambursate │
│ │(finanţare │integral la │
│ │garantată în │termen în luna de│
│ │derulare); │raportare cu: │
│32 │Rambursare │"Rambursare │
│ │integrală │integrală la │
│ │anticipată; │termen"; pentru │
│ │Rambursare │finanţările │
│ │integrală la │garantate pentru │
│ │termen; Plată │care Ministerul │
│ │garanţie; │de Finanţe a │
│ │Refuz plată; │efectuat plata │
│ │înlocuire │garanţiei în luna│
│ │garanţie │de raportare cu: │
│ │ │"Plata garanţie";│
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care Fondul a │
│ │ │emis decizia de │
│ │ │refuz de plata în│
│ │ │luna de raportare│
│ │ │cu: 'Refuz plata │
│ │ │garanţie'; │
│ │ │închiderea │
│ │ │garanţiei prin │
│ │ │înlocuire, se va │
│ │ │completa cu: │
│ │ │'înlocuire │
│ │ │garanţie' pentru:│
│ │ │Majorare garanţie│
│ │ │/Prelungire cu │
│ │ │majorare garanţie│
│ │ │/Prelungire cu │
│ │ │menţinerea │
│ │ │valorii garanţiei│
│ │ │acesteia/ │
│ │ │Prelungire cu │
│ │ │diminuarea │
│ │ │valorii garanţiei│
│ │ │acesteia/Majorare│
│ │ │a procentului de │
│ │ │garantare. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea de │
│ │ │Ieşire în luna de│
│ │ │raportare a │
│ │ │garanţiei, │
│ │ │astfel: cu │
│ │ │valoarea soldului│
│ │ │precedent │
│ │ │raportat pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-a │
│ │ │solicitat │
│ │ │renunţarea în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │ │rata în luna │
│ │Valoare de │pentru: │
│ │ieşire în luna│finanţările în │
│33 │de raportare a│derulare/ │
│ │garanţiei │finanţările │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral la │
│ │ │termen/ │
│ │ │finanţările │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral │
│ │ │anticipat; cu │
│ │ │valoarea plăţii │
│ │ │garanţiei │
│ │ │efectuate de │
│ │ │către Ministerul │
│ │ │de Finanţe în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea soldului│
│ │ │din decizia de │
│ │ │refuz plata │
│ │ │garanţie emisă de│
│ │ │către Fond în │
│ │ │luna de raportare│
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Verificare │Se va completa si│
│ │valori │se va verifica: │
│ │raportate │sold garanţie │
│ │(sold │luna precedenta │
│ │precedent + │(30) * intrări │
│34 │intrări luna │luna curenta (18)│
│ │curentă - │- ieşiri in luna │
│ │ieşiri luna │de raportare a │
│ │curentă = sold│garanţiei (33) = │
│ │curent) │Sold garanţie │
│ │ │luna curentă (25)│
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Iniţiere │Se va completa cu│
│ │procedura de │DA/NU în funcţie │
│35 │insolvenţă (DA│de iniţierea │
│ │/NU) │procedurii de │
│ │ │insolvenţă │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Grant dobânda │Se va completa │
│36 │solicitat de │valoarea dobânzii│
│ │bancă │aferente lunii de│
│ │ │raportare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │grant │
│ │ │nerambursabil 10%│
│ │Grant │care se va │
│37 │nerambursabil │calcula la │
│ │10% │valoarea │
│ │ │creditului │
│ │ │utilizat * Se va │
│ │ │completa numai în│
│ │ │luna decembrie. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Grant utilizat│conf. art 7.15 │
│ │pentru │alin (2) din │
│38 │rambursare │Convenţia de │
│ │credit/ │garantare si │
│ │cheltuieli │plată. *Se va │
│ │ │completa numai în│
│ │ │luna decembrie. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│39 │Observaţii │observaţiile │
│ │ │semnificative │
└───────┴──────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 5c

                           DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A
                     BENEFICIARULUI PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA
                  ÎNTREPRINDERILOR MICI CU CAPITALIZARE DE PIAŢĂ MEDIE
    I. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ...............
        Adresa sediului social .................
        Cod unic de înregistrare ...............
        Numele şi funcţia (preşedintelui Consiliului de Administraţie, Director General sau echivalent) ..........

    II. Date utilizate în vederea încadrării întreprinderii în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie

┌───────────────┬────────┬───┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │ │ │Cifră │ │
│ │ │ │ │de │Total │
│ │ │ │Numărul │afaceri│active│
│Perioada de │Denumire│CUI│mediu │anuală │(mii │
│referinţă*): │ │ │anual de │netă │lei/ │
│ │ │ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │ │ │lei/mii│eur) │
│ │ │ │ │eur) │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Solicitant │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│Întreprinderea/│ │ │ │ │ │
│Întreprinderile│ │ │ │ │ │
│controlată/ │ │ │ │ │ │
│controlate │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (după │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.1. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.2. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.3. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.4. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.5. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │
│Întreprinderea/│ │ │ │ │ │
│Întreprinderile│ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│controlează │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (după │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.1. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.2. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.3. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.4. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.5. │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴───┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Se vor completa cu datele aferente ultimei situaţii financiare depuse şi validate de organele fiscale.

    III. Declar pe propria răspundere ca societatea pe care o reprezint legal:
        [] beneficiază de credite garantate de FNGCIMM în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO în valoare finanţare .............. valoare garanţie ................. valoare ajutor de stat .............
        [] nu beneficiază de credite garantate de FNGCIMM în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO;
        [] nu a solicitat garanţie de la Fngcimm pentru această finanţare, pentru care solicita garanţia de la FGCR.

        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
        Data întocmirii
        Semnătura autorizată*1)
        *1) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.


    ANEXA 5d

                   DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI
        Subsemnatul/Subsemnata, ............, identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de la data de ......., cu domiciliul în localitatea ........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al ........, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenţa declaraţie sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) [] nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;
        [] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │ajutorului│
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │de stat │
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    b) nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată de FGCR IFN, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    - nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
        O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
        În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    d.1) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau al unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani, după caz.
    d.2) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani, după caz.
    d.3) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare(condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării);

        În cazul IMM care sunt înfiinţate cu mai puţin de trei ani faţă de data solicitării garanţiei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia situaţiei în care se află în una dintre situaţiile menţionate la d.3) sau d.4)
        În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM:


    – atunci când în ultimii 2 ani îndeplineşte cumulativ condiţiile de la d5) şi d6);
    d.5) raportul datorii*1)/capitaluri proprii*2) al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;
        *1) Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani, după caz.
        *2) Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul de Bilanţ) aferente ultimilor 2 ani, după caz.

    d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor*3) calculată pe baza EBITDA*4)
        *3) Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani, după caz.
        *4) EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferent ultimilor 2 ani, după caz.

        a fost sub 1,0; sau

    – atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la d7), d8) sau d9) [d9) este taiat cu o linie];
    d.7) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării);

    – nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră;
    – nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    – nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
    – nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat (ă) în cadrul programului;
    – nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor programului, pentru refinanţarea altor credite în derulare şi/sau pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene;
    – respectă prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    C. Declar pe propria răspundere ca societatea pe care o reprezint legal:
        [] beneficiază de credite garantate de FNGCIMM în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO în valoare finanţare ............... valoare garanţie ................ valoare ajutor de stat ..........
        [] nu beneficiază de credite garantate de FNGCIMM în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO;
        [] nu a solicitat garanţie de la FNGCIMM pentru această finanţare, pentru care solicită garanţia de la FGCR.

        Numele ..........
        Semnătura*) ..........
        Data semnării .............
        *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 5e

                          ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE
                               A MINISTERULUI FINANŢELOR
        Nr. [][][][][][][][]..........
        (data emiterii)
        Prin prezenta, subsemnatul(a) .........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ... nr...., eliberat(ă) de ......... la data de ........, cod numeric personal ........., cu domiciliul în localitatea .........., str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ..., ap. ....., sectorul/judeţul .........., funcţia deţinută în cadrul întreprinderii ............, în calitate de reprezentant legal al S.C. ......, CUI .........., declar pe propria răspundere că sunt de acord ca persoanele împuternicite de FGCR IFN SA, CUI 5439904, cu sediul social în Bucureşti, Str. Occidentului nr. 5, sector 1, să solicite certificatul de atestare fiscală pentru întreprindere, cu condiţia respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele şi prenumele ...............
        Funcţia ...........................
        Data semnării .....................
        Semnătura autorizată ..............

    ANEXA 6a

                   DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A FINANŢATORULUI
        Denumirea Finanţatorului .............., Sediul social .............., Telefon ..........; Fax .........; E-mail ......., Nr. de înmatriculare la registrul comerţului .........., Codul unic de înregistrare ............, reprezentat prin dl/d-na ............... în calitate de ..........
        Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului ............. din creditul*1) ............., în valoare de ..............(din care utilizat efectiv ...........) cu destinaţia*3) ............., garantate prin Contractul de garantare nr. ..../..... au fost utilizate numai pentru finanţarea*2) ............, Cod CAEN/Coduri CAEN pentru finanţare*4).............., respectând:
        *1) Se completează tipul creditului, după caz: de investiţii/credit/linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru
        *2) Se completează cu tipul finanţării: investiţie sau capital de lucru
        *3) Se completează cu destinaţia creditului conform contractului de credit
        *4) Se completează cu codul CAEN pentru finanţare din acordul de finanţare şi contractul de garantare
    a) prevederile art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare : "Sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii acordate cu respectarea condiţiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului."
    b) prevederile art. 6 alin. (8),(9) şi (10) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, aprobate prin H.G. nr. 282/2020.

        Declarăm pe propria răspundere că am autorizat trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului / primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, numai pentru finanţarea destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN pentru finanţare menţionat în acordul de finanţare şi contractul de garantare. Anterior autorizării tragerilor din facilitatea credit am fost întreprinse verificări specifice ale documentelor justificative prezentate de beneficiar pentru utilizările din credit astfel încât acestea să respecte destinaţia creditului din contractul de credit şi să se încadreze în prevederile din O.U.G. nr. 110/2017 şi din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
        Detaliem în continuare operaţiunile verificate în vederea respectării destinaţiei creditului de către beneficiar: ................

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Suma │Categorii de │
│crt.│utilizată │cheltuieli efectuate │
│ │(Lei) │din credit │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│1 │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│2 │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│….. │ │ │
└────┴──────────┴──────────────────────┘

        Date privind ........... beneficiar/ă a/al Subprogramului Agro IMM INVEST ROMÂNIA, conform O.U.G. nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare:
        Denumirea ............., Sediul social ............, cod poştal ..........., Telefon .........; Fax........; E-mail ........., Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului .........., Codul unic de înregistrare.............
        Obiectul principal de activitate ..............
        Cod CAEN ...................
        Obiectul secundar de activitate*3) ............
        Cod CAEN ...................
        *3) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.
        Numele .................
        Funcţia ................
        Semnătura autorizată ..............
        Data semnării .....................

    ANEXA 7c

                                   ACORD DE FINANŢARE
                   pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST
                                 Nr. ...... din .......
        În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, cu sediul social în Bucureşti, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar: ..........., telefon ......., fax .........., e-mail: ........., reprezentat de ..........., în calitate de ..........., denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 42/2020,
        Instituţia de credit ........., cu sediul social în ............., str. ......... nr. ....., telefon/fax ........., cod unic de înregistrare .........., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ....... şi în Registrul bancar cu nr. ........, reprezentat de ............., în calitate de .........., şi de ..........., în calitate de ............., denumită în continuare finanţator,
        şi beneficiarul .........., cu sediul în ............., telefon .........., fax .........., înregistrată cu nr. ...... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ......., cont curent nr. ........, cod CAEN ............., reprezentată legal prin ..........., având funcţia de ............, în calitate de beneficiar al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
        Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.G.C.R., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 42/2020.

    ART. 2
    Tipul creditului
        Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de ......... lei, acordat pe o perioadă de .........., cod/coduri CAEN finanţare ...........
        Sau
    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ........ lei, acordat pe o perioadă de ........., cod/coduri CAEN finanţare ....................


    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ........ lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum ........... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ........... lei;
    – dobândă*1), în valoare de maximum ............ lei;
        *1) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.

    – valoarea estimată a componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, în cazul beneficiarilor din cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST ............. lei.

    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.
    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (MF) lunar, în contul F.G.C.R., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.G.C.R. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia şi 30 iunie 2023 (inlucis).
    (8) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se solicită de instituţia de credit până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit şi se plăteşte de către MF în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.G.C.R.- administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.G.C.R. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate.
        Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;

    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Subprogramului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului;
    c) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    d) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
        Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Subprogramului AGRO IMM INVEST şi ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 30 iunie 2023, poate fi modificată de către administratorul schemei, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă, componenta nerambursabilă 10% aplicată la valoarea finanţării garantate). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor de stat şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional. Valoarea totală a acordului de finanţare poate fi modificată şi în condiţiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care în urma controalelor efectuate de F.G.C.R., de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.G.C.R.în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 şi 9.2, F.G.C.R. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat, aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020, acordat beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2022.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 42/2020 şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

        Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
        Prezentul acord s-a încheiat astăzi, ....................
        F.G.C.R.- S.A. - IFN ...............
        Finanţator, ..............
        Beneficiar, ..............

    ANEXA 8a

                                 CONTRACT DE GARANTARE
                          Nr. ....... din data de ...........
        Încheiat, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017, şi în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, precum şi ale Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, între:
    1. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, împuternicit conform O.U.G. nr. 110/2017, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar ........., reprezentat de ............., în calitate de ............, denumit în continuare F.G.C.R.;
    2. Instituţia de credit .........., cu sediul social în localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J..../....., şi în Registrul bancar cu nr. ......., cod unic de înregistrare .........., reprezentată prin dl/dna ..........., în calitate de ......., cont nr. ......, deschis la ........., denumită în continuare Finanţator,
        şi
    3. Beneficiarul, cu sediul social în localitatea ..............., str. .......... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul .........., telefon .........., fax ........, e-mail ......., înregistrat la registrul comerţului cu nr. J.../.../....., cod unic de înregistrare ........., cod CAEN ..........., reprezentat prin dl/dna ........., în calitate de ........, şi prin dl/dna ........, în calitate de ......., cont nr. ....., deschis la ........, denumit în continuare Beneficiar, în următoarele condiţii

    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile O.U.G. nr. 110/2017, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale.
    b) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro;
    c) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului Subprogramului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    d) garant - statul prin M.F. reprezentat prin F.G.C.R. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    e) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;
    f) riscul de credit - riscul actual său viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului/Subprogramului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    g) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;
    h) comision de risc - comisionul de risc datorat M.F. de beneficiarul Subprogramului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. şi se virează de către beneficiarii Subprogramului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor;

    i) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Subprogram. Comisionul de administrare se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.G.C.R., dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Subprogramului şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei de stat;

    j) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.


    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.G.C.R. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituţia de credit în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, denumit Subprogramul AGRO IMM INVEST.
    (2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii este în valoare de ........ lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.
    (3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii cu destinaţia ........... se acordă prin Contractul de credit nr. ... din data de ......... pe termen de ....... luni, cu scadenţă la data de ......... şi cu o perioadă de graţie ....... (în cazul investiţiilor).
    (4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru codul CAEN/coduri CAEN finanţare ..............
    (5) Creditele garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.
    (6) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene.
    (7) Creditele garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru activităţile de comercializare a tutunului şi alcoolului care se desfăşoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activităţi.

    ART. 2.2
    (1) Valoarea maximă a garanţiei de stat este de ......... lei, reprezentând .............% din valoarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Subprogramului în baza contractului de credit.
    (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanţiile prevăzute în contractul de credit, cu respectarea dispoziţiilor conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) dinO.U.G. nr. 110/2017 şi, respectiv, art. 9 alin. (2) din normele metodologice.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, în cazul creditelor de investiţii.

    ART. 2.4
        În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.

    CAP. III
    Comisionul de risc şi comisionul de administrare
    ART. 3.1
        Comision de risc = [valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)] / 12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    ART. 3.2
        Comision de administrare = [valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)] / 12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    CAP. IV
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
        Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017. Creditele garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului şi nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene;
    c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    d) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.G.C.R. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    e) să achite comisionul de risc cuvenit M.F. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    f) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit MF la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    g) să prezinte instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    h) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 8 alin. (2) şi (3) dinO.U.G. nr. 110/2017, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    i) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. i), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.


    ART. 4.2
        Finanţatorul se obligă:
    a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) dinO.U.G. nr. 110/2017;
    b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinaţiile precizate la art. 6 alin. (9) din normele metodologice;
    c) să verifice destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi să urmărească utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie;
    d) să asigure respectarea obligaţiei Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 8 alin. (2) şi (3) dinO.U.G. nr. 110/2017, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    e) să acorde finanţările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Subprogramului pe o perioadă de maximum 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii acestora în condiţiile Subprogramului;
    f) să acorde finanţările aferente creditelor de investiţii în cadrul Subprogramului pe o perioadă de maximum 72 de luni;
    g) să transmită F.G.C.R. două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare ale Acordului de finanţare; * Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    h) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.G.C.R., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;
    i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1 alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    j) să solicite şi să obţină acordul expres al F.G.C.R. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite;
    k) să menţină condiţiile de creditare prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. a) şi (14) - (16) din normele metodologice;
    l) să solicite beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator;
    m) să asigure o perioadă de graţie de maximum 24 de luni în cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;
    n) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.G.C.R.;
    o) să solicite F.G.C.R. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) dinO.U.G. nr. 110/2017 şi la art. 1 alin. (17) şi (18) din normele metodologice, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    p) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    q) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.


    ART. 4.3
        F.G.C.R. se obligă:
    a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi normelor metodologice;
    c) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor Convenţiei de garantare şi plată;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile O.U.G. nr. 110/2017, ale normelor metodologice, ale Convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei în condiţiile transmiterii de către Finanţator a tuturor documentelor prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, a asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, a respectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16),art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, precum şi a respectării prevederilor din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din prezentul contract de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul;
    g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete/care nu respectă prevederile legale a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, a neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, a nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16),art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, precum şi a nerespectării prevederilor din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din prezentul contract de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul;
    h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului;
    i) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă instituţiei de credit. Înscrisul se va comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii;
    k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - înscrisul prevăzut la litera j de mai sus;
    – dovada efectuării procedurii de comunicare a înscrisului către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR, din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    – extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;

    l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Subprogramul AGRO IMM INVEST, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa Beneficiarului sau a F.G.C.R. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.G.C.R. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Subprogramului AGRO IMM INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul;
    o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.G.C.R. de către beneficiarul Subprogramului AGRO IMM INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.G.C.R., dacă este cazul;
    p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin MF, de a recupera creanţa;
    q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară;
    r) să solicite FGCR emiterea acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Subprogram şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator".


    CAP. V
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) În baza prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 110/2017, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea Finanţatorului, precum şi a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, următoarele garanţii, după caz:
    a) ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor pentru investiţii (se va descrie bunul ipotecat);
    b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Subprogramului AGRO IMM INVEST la instituţia de credit finanţatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru (se vor menţiona conturile beneficiarului);
    c) alte garanţii, după caz (se va descrie garanţia).

    (2) În temeiul prezentului contract, F.G.C.R. mandatează Finanţatorul să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale prevăzute la alin. (1) şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, precum şi a ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor de investiţii.
    (3) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 se efectuează de către Finanţator în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.G.C.R. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Pentru formalităţile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a ipotecilor convenţionale, Finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al F.G.C.R.
    (4) În cazul în care se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în Subprogramului AGRO IMM INVEST se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţată prin Subprogram, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I sau II să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (5) În cazul instituţia de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz. (6). În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
    (7) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, sau aceştia sunt profesionişti aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, instituţia finanţatoare va solicita acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.

    CAP. VI
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
        În cazul în care Beneficiarul Subprogramului AGRO IMM INVEST nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.G.C.R., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.G.C.R. ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.G.C.R. aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
    (2) F.G.C.R. aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (2) din normele metodologice şi în funcţie de respectarea prevederilor din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din prezentul contract de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul..
    (3) F.G.C.R. respinge cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) din normele metodologice şi în funcţie de nerespectarea prevederilor din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din prezentul contract de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Subprogramului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.G.C.R., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.G.C.R. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
    (5) Plata garanţiei se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.G.C.R. dovada efectuării plăţii.
    (7) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), F.G.C.R. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1).
    (8) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.G.C.R. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (9) Anunţul prevăzut la alin. (7) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia.
    (10) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (11) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (10), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (6) se înaintează de către F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1
        Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 8.1
        Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al M.F.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1
        Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R.

    ART. 9.2
        Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
        Răspunderea asumată de F.G.C.R. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat că urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.G.C.R. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 9.4
        Prezentul contract de garantare este valabil până la data de , sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
        Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 110/2017.

    ART. 9.6
        În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) dinO.U.G. nr. 110/2017, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.

    ART. 9.7
        Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.

        Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi,....... , în cel puţin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator*1) şi Beneficiar şi două pentru F.G.C.R.
        *1) În situaţia în care asupra activului finanţat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanţator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.

        F.G.C.R. - S.A. - IFN .............
        Finanţator, ............
        Beneficiar, ............

    ANEXA 9b

                                SOLICITARE DE RENUNŢARE
             la garanţia acordată în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST
        Finanţatorul, prin .............., cu sediul în localitatea ............., str. ......... nr. ........, judeţul/sectorul ..........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ........, telefon ........., fax ........., e-mail ........., reprezentat de ..........., în calitate de ........., şi de ..........., în calitate de ..........., solicita FGCR renunţarea la garanţia acordată în baza contractului de garantare nr. ........ pentru beneficiarul ......., CUI .............., înregistrat la registrul comerţului ............, întrucât beneficiarul nu a semnat Contractul de garantare şi acordul de finanţare.
        Ataşăm la prezenta toate exemplarele contractului de garantare, precum şi pe cele ale acordului de finanţare.
        Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna .........., funcţia ..........., tel. .........., e-mail ............
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ...................

    ANEXA 9c

                                       SOLICITARE
          DE REPUNERE A BENEFICIARULUI .......... ÎN DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
                   CONTRACTULUI DE GARANTARE NR. ...., EMIS ÎN CADRUL
                             SUBPROGRAMULUI AGROIMM INVEST
        Emisă în baza prevederilor Convenţiei de garantare nr. ...... din data de .......,
        Finanţatorul ..........., prin Sucursala/Agenţia ............, cu sediul în localitatea .........., str. ..... nr. ......, judeţul/sectorul ............, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ....., cod unic de înregistrare ........, telefon ......., fax ........., e-mail ........., reprezentat de ........, în calitate de ............., şi de .........., în calitate de ........, având contul bancar nr. ........., deschis la ..............,
        solicită repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile Contractului de garantare nr. ..../.....
        Beneficiarul ............, cu sediul social în localitatea ............, str. ........ nr. ..., bl. ....., sc. ..., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........, telefon ..........., fax ........., e-mail ........, înregistrat la registrul comerţului sub nr. J.../..../......, cod unic de înregistrare ........., CAEN activitatea pentru care se acordă garanţia .........., reprezentat prin dl/dna ........., în calitate de ........., şi prin dl/dna ........, în calitate de .........., cont nr. ......, deschis la .......
        Soldul finanţării la data repunerii: ............ lei
        Soldul garanţiei solicitat a fi repus*1): ............. lei
        *1) Soldul garanţiei solicitat a fi repus nu poate fi mai mare decât valoarea garanţiei plătită de MF

        Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente Contractului de credit nr. ..../......., conform normelor proprii, cu respectarea condiţiilor Subprogramului AGROIMM INVEST şi a regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare.
        Persoane autorizate:
        ....................

    ANEXA 10a

                          SOLICITARE DE RADIERE*1) A IPOTECII
                IMOBILIARE/MOBILIARE ÎNSCRISE ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN
                        ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI AGRO IMM INVEST
        *1) Forma solicitării va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ...../.......,
    1. Finanţatorul ........., prin Sucursala/Agenţia ............., cu sediul în localitatea .........., str. .............. nr. ....., judeţul/sectorul ............, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ......., cod unic de înregistrare ........, telefon ........, fax ........, e-mail ..........., reprezentat de ........., în calitate de ..........., şi de ......., în calitate de .........., solicită F.G.C.R. acordul pentru radierea ipotecii legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2), (3) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. ..../....., încheiat cu Beneficiarul ........, înregistrat la registrul comerţului cu nr. J.../.../...., cod unic de înregistrare ..........., ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat/neutilizării creditului garantat.
    2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.G.C.R.: str. ........ nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ..., ap. ...., localitatea .............. judeţul/sectorul ..............
    3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.G.C.R. ...........
    4. Data rambursării integrale a creditului garantat: ...........
    5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ............ lei
    6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:
    - extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată;
    – contractul de garantare;
    – extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    7. Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna .........., funcţia .........., tel. .........., e-mail .............

        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ...................

    ANEXA 11a

                                        ACORD*1)
                     PRIVIND RADIEREA IPOTECII IMOBILIARE/MOBILIARE
                          ÎNSCRISE ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN
                        ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI AGRO IMM INVEST
        *1) Forma acordului va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Către
        Finanţator: ...............
        Beneficiar ................
        Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.G.C.R.: str. ........., nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....., localitate ............ judeţ/sector ...........
        sau
        Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.G.C.R. .............
        Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. .../..... înregistrată la F.G.C.R. cu nr. ......, în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem acordul F.G.C.R., exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în ceea ce priveşte radierea din Cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă imobiliară/mobiliară de rang I/ respectiv II, instituit în baza Contractului de garantare nr. .....,
        Beneficiar .......... înregistrat la registrul comerţului cu nr. J.../..../..........., cod unic de înregistrare ........, deoarece creditul acordat de Finanţator prin Subprogramul AGRO IMM INVEST a fost rambursat integral/nu a fost utilizat.
        Pentru bunurile imobile formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru /F.G.C.R. şi unul pentru Finanţator.
        F.G.C.R.
        Persoane autorizate,
        ....................

    ANEXA 15a

                                       SOLICITARE
                     DE ACORDARE A GRANTULUI PENTRU PLATA DOBÂNZII
                        CONFORM PREVEDERILOR O.U.G. NR. 143/2020
        Nr. .......... din data .............
        Finanţatorul ............, prin Centrala/Sucursala/Agenţia ............, cu sediul în localitatea ..............., str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., telefon ......., fax ........., e-mail ............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ....... şi în Registrul bancar cu nr. ......., cod unic de înregistrare ......., telefon .........., fax ........, e-mail ........., reprezentat prin dl/dna ......., în calitate de ........., şi dl/dna .........., în calitate de ............, solicită pentru
        Beneficiarul ........, cu sediul social în localitatea ........., str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul .........., telefon ........, fax ........., e-mail ........, înregistrat la registrul comerţului cu nr. ........, cod unic de înregistrare ........, CAEN activitate principală ........., reprezentat de ........, CNP/CUI ...........
        acordarea grantului pentru plata dobânzii pe 8 luni de la data acordării creditului, aferent Acordului de finanţare nr. ...... din data de .............
        În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.G.C.R. a actului adiţional la Acordul de finanţare nr. ..... din data de ........, se vor completa următoarele informaţii:
    - data acordării creditului .............;
    – valoarea maximă estimată a dobânzii aferente perioadei de 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat .............;
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/credit de investiţie (până la scadenţa finală) .............

        Finanţator,
        ..............
        Persoane autorizate
        ....................
                                  ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016