Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 12 iulie 2023  pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 12 iulie 2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 668 bis din 20 iulie 2023
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 563 din 12 iulie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 668 din 20 iulie 2023.
──────────
    ANEXA 1-a


┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Casa de asigurări de sănătate │Reprezentantul legal al furnizorului │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│.............................................│.............................................│
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Furnizorul de servicii medicale │Medic de familie ......................... │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│.............................................│(nume prenume) │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Localitate ............................. │CNP medic de familie ..................... │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Judeţ ..................................... │ │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

    I. LISTA PERSOANELOR ASIGURATE BENEFICIARE ALE PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
        Grupa de vârstă ......*)

┌────┬────────────┬───────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬───────┐
│ │ │Gen**) │Cod numeric │ │ │Codul │ │Data │
│Nr. │Numele şi │ │personal/ │Adresa │Vârsta │categoriei din│Data │ieşirii│
│crt.│prenumele ├───┬───┤Cod unic de │asiguratului│împlinită*)│care face │înscrieri│de pe │
│ │asiguratului│M │F │identificare│ │ │parte │pe listă │listă │
│ │ │ │ │ │ │ │asiguratul***)│ │ │
├────┼────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴───────┘

    *) Grupa de vârstă, respectiv vârsta împlinită se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi NOTA 1 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru asiguraţii 0-1 an se va completa vârsta în luni la data înscrierii pe listă.

        **) Se va bifa genul persoanei asigurate.
     ***) Codul se completează conform nomenclatorului din anexa 1-b.

    II. LISTA PERSOANELOR BENEFICIARE ALE PACHETULUI MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
        Grupa de vârstă ......*)

┌────┬───────┬───────┬────────────┬──────┬───────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Gen**) │Cod numeric │ │ │ │Data │
│Nr. │Nume şi│ │personal/ │ │Vârsta │Data │ieşirii│
│Crt.│prenume├───┬───┤Cod unic de │Adresa│împlinită*)│înscrierii│de pe │
│ │ │M │F │identificare│ │ │pe listă │listă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼───┼────────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼───┼────────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼───┼────────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───┴───┴────────────┴──────┴───────────┴──────────┴───────┘

    *) Grupa de vârstă, respectiv vârsta împlinită se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi NOTA 1 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
        **) Se va bifa genul persoanei înscrise.

    III. LISTA PERSOANELOR DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ/REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ
        Grupa de vârstă ....*)

┌────┬───────┬───────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Statul │ │ │ │ │
│ │ │ │Tipul de│ │membru UE/ │ │ │ │ │
│ │ │Gen**) │formular│ │SEE/ │ │ │ │ │
│ │ │ │/ │ │Confederaţia│ │ │ │ │
│ │ │ │document│Număr de │Elveţiană/ │ │Codul │ │Data │
│Nr. │Nume şi│ │european│identificare│Regatului │Vârsta │categoriei din│Data │ieşirii│
│Crt.│prenume├───┬───┤(E106, │personal/ │Unit al │împlinită*)│care face │înscrieri│de pe │
│ │ │ │ │E109, │Cod unic de │Marii │ │parte │pe listă │listă │
│ │ │ │ │S2, │identificare│Britanii şi │ │asiguratul***)│ │ │
│ │ │M │F │E120, │ │Irlandei de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E121/S1/│ │Nord │ │ │ │ │
│ │ │ │ │similar)│ │competent │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼───┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼───┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼───┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───┴───┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴───────┘

    *) Grupa de vârstă, respectiv vârsta împlinită se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi NOTA 1 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
        **) Se va bifa genul persoanei asigurate.
     ***) Codul se completează conform nomenclatorului din anexa 1-b.
        NOTĂ:
    1. Formularele din anexa 1-a se întocmesc lunar şi se transmit la casa de asigurări de sănătate în vederea contractării, în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale.
     În vederea contractării, formularele din anexa 1-a vor fi raportate în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, atât pentru medicii nou veniţi cât şi pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent.
        Pe parcursul derulării contractului, listele se vor actualiza:
    - ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acestora, în funcţie de mişcarea lunară a persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale pe baza anexei 1-c;
        şi/sau
    – în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate;


    2. Datele din liste se vor completa cu majuscule.
    3. Formularele I şi III din anexa 1-a se întocmesc lunar şi se transmit la casa de asigurări de sănătate, în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale care a încheiat act adiţional la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru ecografii generale (abdomen şi pelvis).
    Formularele I şi III din anexa 1-a vor fi raportate în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale la data încheierii actului adiţional la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru ecografii generale (abdomen şi pelvis), indiferent de numărul persoanelor asigurate înscrise pe lista proprie.┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ │Reprezentantul legal al furnizorului, │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Confirmat de casa de asigurări de sănătate │.............................................│
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│.............................................│semnătură electronică extinsă/calificată │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Data: ................. │ │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


    IV. LISTA PERSOANELOR DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
        Grupa de vârstă ...*)

┌────┬───────┬───────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Statul cu care│ │ │ │ │
│ │ │Gen**) │ │ │RO a încheiat │ │ │ │ │
│ │ │ │Tipul de │Număr de │documente │ │Codul │ │Data │
│Nr. │Nume şi│ │document de │identificare│juridice │Vârsta │categoriei din│Data │ieşirii│
│Crt.│prenume├───┬───┤deschidere de│personal/Cod│internaţionale│împlinită*)│care face │înscrierii│de pe │
│ │ │ │ │drepturi****)│unic de │cu prevederi │ │parte │pe listă │listă │
│ │ │M │F │ │identificare│în domeniul │ │asiguratul***)│ │ │
│ │ │ │ │ │ │sănătăţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼───┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼───┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼───┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───┴───┴─────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴───────┘

    *) Grupa de vârstă, respectiv vârsta împlinită se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi NOTA 1 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
        **) Se va bifa genul persoanei asigurate.
     ***) Codul se completează conform nomenclatorului din anexa 1-b.
        ****) SRB/RO106, SRB/RO109, SRB/RO121, QUE/RO/106, TR/R3, TR/R4, TR/R5, TR/R6.


    ANEXA 1-b

                         CODIFICAREA CATEGORIILOR DE ASIGURAŢI

┌─────────────────────┬─────┬──────────┐
│CATEGORIA DIN CARE │COD │Comentarii│
│FACE PARTE ASIGURATUL│ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Copil în cadrul │100 │ │
│familiei │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Copil încredinţat sau│ │ │
│dat în plasament unui│ │ │
│serviciu public │101*)│ │
│specializat ori unui │ │ │
│organism privat │ │ │
│autorizat │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Tineri cu vârsta │ │ │
│18-26 ani, dacă sunt │ │ │
│elevi, inclusiv │ │ │
│absolvenţii de liceu,│ │ │
│până la începerea │ │ │
│anului universitar, │ │ │
│dar nu mai mult de 3 │ │ │
│luni de la terminarea│ │ │
│studiilor, ucenici │ │ │
│sau studenţi, │ │ │
│studenţii-doctoranzi │ │ │
│care desfăşoară │ │ │
│activităţi didactice,│ │ │
│potrivit contractului│102 │ │
│de studii de │ │ │
│doctorat, în limita a│ │ │
│4 - 6 ore │ │ │
│convenţionale │ │ │
│didactice pe │ │ │
│săptămână, precum şi │ │ │
│persoanele care │ │ │
│urmează modulul │ │ │
│instruirii │ │ │
│individuale, pe baza │ │ │
│cererii lor, pentru a│ │ │
│deveni soldaţi sau │ │ │
│gradaţi │ │ │
│profesionişti. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Tinerii cu vârsta de │ │ │
│până la 26 de ani │ │ │
│care provin din │ │ │
│sistemul de protecţie│ │ │
│a copilului şi nu │ │ │
│realizează venituri │ │ │
│din muncă sau nu sunt│ │ │
│beneficiari de ajutor│103 │ │
│social acordat în │ │ │
│temeiul Legii nr. 416│ │ │
│/2001 privind venitul│ │ │
│minim garantat, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Studenţi-doctoranzi │ │ │
│scutiţi de plata │ │ │
│contribuţiei, │ │ │
│prevăzuţi la art. 164│ │ │
│din Legea educaţiei │104 │ │
│naţionale nr. 1/2011,│ │ │
│cu modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane │ │ │
│instituţionalizate în│ │ │
│centre de îngrijire │105*)│ │
│şi asistenţă care nu │ │ │
│au medic încadrat │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Soţ, soţie, părinţi, │ │ │
│fără venituri │ │ │
│proprii, aflaţi în │106 │ │
│întreţinerea unei │ │ │
│persoane asigurate │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele ale căror │ │ │
│drepturi sunt │ │ │
│stabilite prin │ │ │
│Decretul-lege nr. 118│ │ │
│/1990, privind │ │ │
│acordarea unor │ │ │
│drepturi persoanelor │ │ │
│persecutate din │ │ │
│motive politice de │ │ │
│dictatura instaurată │107.1│ │
│cu începere de la 6 │ │ │
│martie 1945, precum │ │ │
│şi celor deportate în│ │ │
│străinătate ori │ │ │
│constituite în │ │ │
│prizonieri, │ │ │
│republicat, modificat│ │ │
│prin O.G. nr. 105/ │ │ │
│1999, aprobată prin │ │ │
│Legea nr. 189/2000. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele ale căror │ │ │
│drepturi sunt │ │ │
│stabilite prin Legea │ │ │
│nr. 44/1994 privind │ │ │
│veteranii de război, │ │ │
│precum şi unele │ │ │
│drepturi ale │107.2│ │
│invalizilor şi │ │ │
│văduvelor de război, │ │ │
│republicată, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele prevăzute │ │ │
│în Legea │ │ │
│recunoştinţei pentru │ │ │
│victoria Revoluţiei │ │ │
│Române din Decembrie │ │ │
│1989, pentru revolta │ │ │
│muncitorească │ │ │
│anticomunistă de la │ │ │
│Braşov din noiembrie │107.3│ │
│1987 şi pentru │ │ │
│revolta muncitorească│ │ │
│anticomunistă din │ │ │
│Valea Jiului - Lupeni│ │ │
│- august 1977 nr. 341│ │ │
│/2004, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane ale căror │ │ │
│drepturi sunt │ │ │
│stabilite prin Legea │ │ │
│nr. 309/2002 privind │ │ │
│recunoaşterea şi │ │ │
│acordarea unor │ │ │
│drepturi persoanelor │ │ │
│care au efectuat │107.4│ │
│stagiul militar în │ │ │
│cadrul Direcţiei │ │ │
│Generale a │ │ │
│Serviciului Muncii în│ │ │
│perioada 1950 - 1961,│ │ │
│cu modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele ale căror │ │ │
│drepturi sunt │ │ │
│stabilite prin Legea │ │ │
│nr. 51/1993 privind │ │ │
│acordarea unor │ │ │
│drepturi │ │ │
│magistraţilor care au│107.5│ │
│fost înlăturaţi din │ │ │
│justiţie pentru │ │ │
│considerente politice│ │ │
│în perioada anilor │ │ │
│1945 - 1989, cu │ │ │
│modificările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele cu │ │ │
│handicap, pentru │ │ │
│veniturile obţinute │ │ │
│în baza Legii nr. 448│108 │ │
│/2006, republicată, │ │ │
│cu modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Femei însărcinate sau│109 │ │
│lăuze │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele incluse în│ │ │
│programele naţionale │ │ │
│de sănătate stabilite│ │ │
│de Ministerul │110 │ │
│Sănătăţii, până la │ │ │
│vindecarea │ │ │
│respectivei │ │ │
│afecţiuni. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele fizice │ │ │
│care realizează │ │ │
│venituri din salarii │200 │ │
│şi asimilate │ │ │
│salariilor │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane cu venituri │ │ │
│din activităţi │203 │ │
│independente │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane cu venituri │ │ │
│din drepturi de │204 │ │
│proprietate │ │ │
│intelectuală │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane cu venituri │ │ │
│din cedarea │ │ │
│folosinţei bunurilor │205 │ │
│(chirii, arendarea │ │ │
│bunurilor agricole) │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane cu venituri │206 │ │
│din investiţii │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane cu venituri │ │ │
│din activităţi │ │ │
│agricole, │207 │ │
│silvicultură şi │ │ │
│piscicultură │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane fizice │ │ │
│potrivit art. 180 din│ │ │
│Legea 227/2015 │ │ │
│privind Codul fiscal,│208 │ │
│cu modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Lucrători imigranţi, │ │ │
│cu domiciliul sau │210 │ │
│reşedinţa în România │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Alte surse, astfel │ │ │
│cum sunt prevăzute la│211 │ │
│art. 114 din Codul │ │ │
│fiscal │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane prevăzute la│ │ │
│art. 1 alin. (2) sau │ │ │
│art. 23 alin. (3) sau│212 │ │
│art. 32 din O.U.G. │ │ │
│nr. 158/2005 │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane preluate în │ │ │
│plata indemnizaţiilor│ │ │
│pentru incapacitate │ │ │
│temporară de muncă ca│ │ │
│urmare a unui │ │ │
│accident muncă sau a │216 │ │
│unei boli │ │ │
│profesionale de către│ │ │
│CNPP prin casele │ │ │
│teritoriale/ │ │ │
│sectoriale de pensii │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane cu venituri │ │ │
│din contracte de │217 │ │
│activitate sportivă. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane cu venituri │ │ │
│din asocierea cu o │218 │ │
│persoană juridică │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoane fizice care │ │ │
│se află în concedii │ │ │
│medicale incapacitate│ │ │
│temporară de muncă, │ │ │
│acordate în urma unor│ │ │
│accidente de muncă │ │ │
│sau a unor boli │ │ │
│profesionale, precum │ │ │
│şi cele care se află │ │ │
│în concedii medicale │ │ │
│acordate potrivit │ │ │
│Ordonanţei de urgenţă│300 │ │
│a Guvernului nr. 158/│ │ │
│2005, aprobată cu │ │ │
│modificări şi │ │ │
│completări prin Legea│ │ │
│nr. 399/2006, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, pentru │ │ │
│indemnizaţiile │ │ │
│aferente │ │ │
│certificatelor │ │ │
│medicale. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele care se │ │ │
│află în concediu de │ │ │
│acomodare, potrivit │ │ │
│Legii nr. 273/2004 │ │ │
│privind procedura │ │ │
│adopţiei, │ │ │
│republicată, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, în │ │ │
│concediu pentru │ │ │
│creşterea copilului │ │ │
│potrivit prevederilor│ │ │
│art. 2 şi art. 31 din│ │ │
│Ordonanţa de urgenţă │301 │ │
│a Guvernului nr. 111/│ │ │
│2010 privind │ │ │
│concediul şi │ │ │
│indemnizaţia lunară │ │ │
│pentru creşterea │ │ │
│copiilor, aprobată cu│ │ │
│modificări prin Legea│ │ │
│nr. 132/2011, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, pentru │ │ │
│drepturile băneşti │ │ │
│acordate de aceste │ │ │
│legi. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│persoanele care │ │ │
│execută o pedeapsă │ │ │
│privativă de │ │ │
│libertate sau se află│ │ │
│în arest preventiv în│ │ │
│unităţile │ │ │
│penitenciare, │ │ │
│persoanele care se │ │ │
│află în executarea │ │ │
│măsurilor prevăzute │ │ │
│la art. 109 şi 110 │ │ │
│din Legea nr. 286/ │ │ │
│2009 privind Codul │ │ │
│penal, cu │ │ │
│modificările şi │302 │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, │ │ │
│persoanele care se │ │ │
│află în executarea │ │ │
│unei măsuri educative│ │ │
│privative de │ │ │
│libertate, precum şi │ │ │
│persoanele care se │ │ │
│află în perioada de │ │ │
│amânare sau de │ │ │
│întrerupere a │ │ │
│executării pedepsei │ │ │
│privative de │ │ │
│libertate; │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele care │ │ │
│beneficiază de │ │ │
│indemnizaţie de şomaj│ │ │
│sau, după caz, de │ │ │
│alte drepturi de │ │ │
│protecţie socială │303 │ │
│care se acordă din │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │
│pentru şomaj, │ │ │
│potrivit legii, │ │ │
│pentru aceste │ │ │
│drepturile băneşti. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele reţinute, │ │ │
│arestate sau deţinute│ │ │
│care se află în │ │ │
│centrele de reţinere │ │ │
│şi arestare │ │ │
│preventivă, străinii │ │ │
│aflaţi în centrele de│ │ │
│cazare în vederea │ │ │
│returnării ori │ │ │
│expulzării, precum şi│304 │ │
│cei care sunt victime│ │ │
│ale traficului de │ │ │
│persoane, care se │ │ │
│află în timpul │ │ │
│procedurilor necesare│ │ │
│stabilirii │ │ │
│identităţii şi sunt │ │ │
│cazaţi în centrele │ │ │
│special amenajate │ │ │
│potrivit legii. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele fizice │ │ │
│care beneficiază de │ │ │
│ajutor social, │ │ │
│potrivit Legii nr. │ │ │
│416/2001 privind │305 │ │
│venitul minim │ │ │
│garantat, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele cetăţeni │ │ │
│români, care sunt │ │ │
│victime ale │ │ │
│traficului de │308 │ │
│persoane, pentru o │ │ │
│perioadă de cel mult │ │ │
│12 luni; │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Personalul monahal al│ │ │
│cultelor recunoscute,│ │ │
│aflat în evidenţa │309 │ │
│Secretariatului de │ │ │
│Stat pentru Culte. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Străinii cărora li │ │ │
│s-a acordat una │ │ │
│dintre formele de │ │ │
│protecţie stabilită │ │ │
│de Legea nr. 122/2006│310 │ │
│privind azilul în │ │ │
│România, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Persoanele fizice │ │ │
│care au calitatea de │ │ │
│pensionari, pentru │ │ │
│veniturile din │ │ │
│pensii, precum şi │ │ │
│pentru veniturile │ │ │
│realizate din │314 │ │
│drepturi de │ │ │
│proprietate │ │ │
│intelectuală care nu │ │ │
│se încadrează în │ │ │
│categoria "Pensionar │ │ │
│de invaliditate" │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pensionar de │315 │ │
│invaliditate │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Voluntarii care îşi │ │ │
│desfăşoară │ │ │
│activitatea în cadrul│ │ │
│serviciilor de │ │ │
│urgenţă voluntare, în│ │ │
│baza contractului de │ │ │
│voluntariat, pe │ │ │
│perioada participării│ │ │
│la intervenţii de │ │ │
│urgenţă sau a │ │ │
│pregătirii în vederea│ │ │
│participării la │ │ │
│acestea, conform │ │ │
│prevederilor │ │ │
│Ordonanţei Guvernului│316 │ │
│nr. 88/2001 privind │ │ │
│înfiinţarea, │ │ │
│organizarea şi │ │ │
│funcţionarea │ │ │
│serviciilor publice │ │ │
│comunitare pentru │ │ │
│situaţii de urgenţă, │ │ │
│aprobată cu │ │ │
│modificări şi │ │ │
│completări prin Legea│ │ │
│nr. 363/2002, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Prestatorii casnici │ │ │
│care utilizează şi │ │ │
│preschimbă în bani, │ │ │
│potrivit legii, cel │229 │ │
│puţin 85 de tichete │ │ │
│de activităţi │ │ │
│casnice, lunar │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Donatorii de celule │ │ │
│stem hematopoietice │ │ │
│care au donat pentru │ │ │
│un pacient neînrudit │228 │ │
│sau înrudit, pentru o│ │ │
│perioadă de10 ani de │ │ │
│la donare │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţii din statele│ │ │
│membre ale Uniunii │ │ │
│Europene/Spaţiului │ │ │
│Economic European/ │ │ │
│Confederaţia │ │ │
│Elveţiană/ Regatului │ │ │
│Unit al Marii │401 │ │
│Britanii şi Irlandei │ │ │
│de Nord, beneficiari │ │ │
│ai formularelor │ │ │
│europene/ │ │ │
│documentelor europene│ │ │
│(E106/S1/similar) │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţii din statele│ │ │
│membre ale Uniunii │ │ │
│Europene/Spaţiului │ │ │
│Economic European/ │ │ │
│Confederaţia │ │ │
│Elveţiană/Regatului │ │ │
│Unit al Marii │402 │ │
│Britanii şi Irlandei │ │ │
│de Nord , beneficiari│ │ │
│ai formularelor │ │ │
│europene/ │ │ │
│documentelor europene│ │ │
│(E109/S1/similar) │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţii din statele│ │ │
│membre ale Uniunii │ │ │
│Europene/Spaţiului │ │ │
│Economic European/ │ │ │
│Confederaţia │ │ │
│Elveţiană/ Regatului │ │ │
│Unit al Marii │403 │ │
│Britanii şi Irlandei │ │ │
│de Nord, beneficiari │ │ │
│ai formularelor │ │ │
│europene/ │ │ │
│documentelor europene│ │ │
│(E120/S1/similar) │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţii din statele│ │ │
│membre ale Uniunii │ │ │
│Europene/Spaţiului │ │ │
│Economic European/ │ │ │
│Confederaţia │ │ │
│Elveţiană/ Regatului │ │ │
│Unit al Marii │404 │ │
│Britanii şi Irlandei │ │ │
│de Nord, beneficiari │ │ │
│ai formularelor │ │ │
│europene/ │ │ │
│documentelor europene│ │ │
│(E121/S1/similar) │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor europene│ │ │
│/documentelor │ │ │
│europene (E106/S1/ │405 │ │
│similar) eliberate de│ │ │
│casa de asigurări de │ │ │
│sănătate │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor europene│ │ │
│/documentelor │ │ │
│europene (E109/S1/ │406 │ │
│similar) eliberate de│ │ │
│casa de asigurări de │ │ │
│sănătate │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor europene│ │ │
│/documentelor │ │ │
│europene (E120/S1/ │407 │ │
│similar) eliberate de│ │ │
│casa de asigurări de │ │ │
│sănătate │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor europene│ │ │
│/documentelor │ │ │
│europene (E121/S1/ │408 │ │
│similar) eliberate de│ │ │
│casa de asigurări de │ │ │
│sănătate │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţi din Quebec, │ │ │
│beneficiari ai │409 │ │
│formularelor QUE/ROU │ │ │
│106 │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţi din Turcia, │ │ │
│beneficiari ai │410 │ │
│formularelor TR/R 3 │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţi din Turcia, │ │ │
│beneficiari ai │411 │ │
│formularelor TR/R 4 │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţi din Turcia, │ │ │
│beneficiari ai │412 │ │
│formularelor TR/R 6 │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor ROU/QUE │ │ │
│106, eliberate de │413 │ │
│casa de asigurări de │ │ │
│sănătate │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor R/TR 3, │414 │ │
│eliberate de casa de │ │ │
│asigurări de sănătate│ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor R/TR 4, │415 │ │
│eliberate de casa de │ │ │
│asigurări de sănătate│ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor R/TR 6, │416 │ │
│eliberate de casa de │ │ │
│asigurări de sănătate│ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor R/TR 5 │417 │ │
│eliberate de casa de │ │ │
│asigurări de sănătate│ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţii din TURCIA,│ │ │
│beneficiari ai │418 │ │
│formularelor TR/R 5 │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor RO/SRB │ │ │
│106 eliberate de casa│419 │ │
│de asigurări de │ │ │
│sănătate │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor RO/SRB │ │ │
│109 eliberate de casa│420 │ │
│de asigurări de │ │ │
│sănătate │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Beneficiari ai │ │ │
│formularelor RO/SRB │ │ │
│121 eliberate de casa│421 │ │
│de asigurări de │ │ │
│sănătate │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţii din SERBIA,│ │ │
│beneficiari ai │422 │ │
│formularelor SRB/RO │ │ │
│106 │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţii din SERBIA,│ │ │
│beneficiari ai │423 │ │
│formularelor SRB/RO │ │ │
│109 │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Pacienţii din SERBIA,│ │ │
│beneficiari ai │424 │ │
│formularelor SRB/RO │ │ │
│121 │ │ │
└─────────────────────┴─────┴──────────┘

        *) Pentru persoanele nou înscrise pe listă, medicii de familie ataşează la fişa medicală, actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată.

    ANEXA 1-c


┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Casa de asigurări de sănătate │Reprezentantul legal al furnizorului │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│.............................................│.............................................│
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Furnizorul de servicii medicale │Medic de familie ......................... │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│.............................................│(nume prenume) │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Localitate ............................. │CNP medic de familie ..................... │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Judeţ ..................................... │ │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

    I. DESFĂŞURĂTORUL CUPRINZÂND MIŞCAREA LUNARĂ A PERSOANELOR BENEFICIARE ALE PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ, ÎNSCRISE PE LISTELE MEDICILOR DE FAMILIE
                                ÎN LUNA .... ANUL .....
    A. Intrări/Ieşiri în/din listă

┌────┬────────────┬─────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Gen*)│Cod numeric │ │ │Codul │ │Data │
│Nr. │Numele şi │ │personal/Cod│Adresa │Vârsta │categoriei din│Data │ieşirii│
│Crt.│prenumele ├──┬──┤unic de │asiguratului│împlinită**)│care face │înscrierii│de pe │
│ │asiguratului│M │F │identificare│ │ │parte │pe listă │listă │
│ │ │ │ │ │ │ │asiguratul***)│ │ │
├────┼────────────┼──┼──┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼──┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼──┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼──┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──┴──┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴───────┘

        *) Se va bifa genul persoanei asigurate.
     **) Grupa de vârstă, respectiv vârsta împlinită se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi NOTA 1 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
     ***) Codul se completează conform nomenclatorului din anexa 1-b.

    B. Recapitulaţia asiguraţilor înscrişi pe lista medicului de familie

┌──────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Grupa de vârstă │Număr asiguraţi │
├──────────────────┼──────────┬───────┬──────┬─────────┤
│ │Rămaşi în │ │ │Rămaşi în│
│ │evidenţă │ │ │evidenţă │
│ │la │Intrări│Ieşiri│la │
│ │sfârşitul │ │ │sfârşitul│
│ │lunii │ │ │lunii în │
│ │precedente│ │ │curs │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│1. │2. │3. │4. │5. │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0-3 ani - masculin│ │ │ │ │
│total din care: │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0-3 ani, copii │ │ │ │ │
│încredinţaţi sau │ │ │ │ │
│daţi în plasament │ │ │ │ │
│- masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0-3 ani, copii │ │ │ │ │
│instituţionalizaţi│ │ │ │ │
│în centre de │ │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │ │
│asistenţă - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0-3 ani (persoane │ │ │ │ │
│din statele membre│ │ │ │ │
│ale UE/SEE/ │ │ │ │ │
│Confederaţia │ │ │ │ │
│Elveţiana/Regatul │ │ │ │ │
│Unit al Marii │ │ │ │ │
│Britanii şi │ │ │ │ │
│Irlandei de Nord, │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│formularelor/ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │
│europene) - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0-3 ani (persoane │ │ │ │ │
│din statele cu │ │ │ │ │
│care România a │ │ │ │ │
│încheiat acorduri,│ │ │ │ │
│înţelegeri, │ │ │ │ │
│convenţii sau │ │ │ │ │
│protocoale │ │ │ │ │
│internaţionale cu │ │ │ │ │
│prevederi în │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │
│sănătăţii, │ │ │ │ │
│înscrise pe lista │ │ │ │ │
│medicului de │ │ │ │ │
│familie) - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0-3 ani - feminin │ │ │ │ │
│total din care: │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0-3 ani, copii │ │ │ │ │
│încredinţaţi sau │ │ │ │ │
│daţi în plasament │ │ │ │ │
│- feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0-3 ani, copii │ │ │ │ │
│instituţionalizaţi│ │ │ │ │
│în centre de │ │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │ │
│asistenţă - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0-3 ani (persoane │ │ │ │ │
│din statele membre│ │ │ │ │
│ale UE/SEE/ │ │ │ │ │
│Confederaţia │ │ │ │ │
│Elveţiană/Regatul │ │ │ │ │
│Unit al Marii │ │ │ │ │
│Britani şi │ │ │ │ │
│Irlandei de Nord, │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│formularelor/ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │
│europene) - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0-3 ani (persoane │ │ │ │ │
│din statele cu │ │ │ │ │
│care România a │ │ │ │ │
│încheiat acorduri,│ │ │ │ │
│înţelegeri, │ │ │ │ │
│convenţii sau │ │ │ │ │
│protocoale │ │ │ │ │
│internaţionale cu │ │ │ │ │
│prevederi în │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │
│sănătăţii, │ │ │ │ │
│înscrise pe lista │ │ │ │ │
│medicului de │ │ │ │ │
│familie) - feminin│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani - │ │ │ │ │
│masculin total din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani, copii │ │ │ │ │
│încredinţaţi sau │ │ │ │ │
│daţi în plasament │ │ │ │ │
│- masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani, copii │ │ │ │ │
│instituţionalizaţi│ │ │ │ │
│în centre de │ │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │ │
│asistenţă - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani, persoane│ │ │ │ │
│private de │ │ │ │ │
│libertate aflate │ │ │ │ │
│în custodia │ │ │ │ │
│statului - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani (persoane│ │ │ │ │
│din statele membre│ │ │ │ │
│ale UE/SEE/ │ │ │ │ │
│Confederaţia │ │ │ │ │
│Elveţiană/Regatul │ │ │ │ │
│Unit al Marii │ │ │ │ │
│Britanii şi │ │ │ │ │
│Irlandei de Nord, │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│formularelor/ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │
│europene) - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani (persoane│ │ │ │ │
│din statele cu │ │ │ │ │
│care România a │ │ │ │ │
│încheiat acorduri,│ │ │ │ │
│înţelegeri, │ │ │ │ │
│convenţii sau │ │ │ │ │
│protocoale │ │ │ │ │
│internaţionale cu │ │ │ │ │
│prevederi în │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │
│sănătăţii, │ │ │ │ │
│înscrise pe lista │ │ │ │ │
│medicului de │ │ │ │ │
│familie) - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani - feminin│ │ │ │ │
│total din care: │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani, copii │ │ │ │ │
│încredinţaţi sau │ │ │ │ │
│daţi în plasament │ │ │ │ │
│– feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani, copii │ │ │ │ │
│instituţionalizaţi│ │ │ │ │
│în centre de │ │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │ │
│asistenţă - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani, persoane│ │ │ │ │
│private de │ │ │ │ │
│libertate aflate │ │ │ │ │
│în custodia │ │ │ │ │
│statului - feminin│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani (persoane│ │ │ │ │
│din statele membre│ │ │ │ │
│ale UE/SEE/ │ │ │ │ │
│Confederaţia │ │ │ │ │
│Elveţiană/Regatul │ │ │ │ │
│Unit al Marii │ │ │ │ │
│Britanii şi │ │ │ │ │
│Irlandei de Nord, │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│formularelor/ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │
│europene) - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4-18 ani (persoane│ │ │ │ │
│din statele cu │ │ │ │ │
│care România a │ │ │ │ │
│încheiat acorduri,│ │ │ │ │
│înţelegeri, │ │ │ │ │
│convenţii sau │ │ │ │ │
│protocoale │ │ │ │ │
│internaţionale cu │ │ │ │ │
│prevederi în │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │
│sănătăţii, │ │ │ │ │
│înscrise pe lista │ │ │ │ │
│medicului de │ │ │ │ │
│familie) - feminin│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19 - 39 ani - │ │ │ │ │
│masculin total din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19-39 ani, │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │
│instituţionalizate│ │ │ │ │
│în centre de │ │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │ │
│asistenţă - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19-39 ani, │ │ │ │ │
│pensionari de │ │ │ │ │
│invaliditate (care│ │ │ │ │
│nu au împlinit │ │ │ │ │
│vârsta de │ │ │ │ │
│pensionare şi care│ │ │ │ │
│au fost pensionaţi│ │ │ │ │
│din motive de │ │ │ │ │
│boală) - masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19-39 ani, │ │ │ │ │
│persoane private │ │ │ │ │
│de libertate │ │ │ │ │
│aflate în custodia│ │ │ │ │
│statului - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19-39 ani, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele membre ale│ │ │ │ │
│UE/SEE/ │ │ │ │ │
│Confederaţia │ │ │ │ │
│Elveţiană/Regatul │ │ │ │ │
│Unit al Marii │ │ │ │ │
│Britanii şi │ │ │ │ │
│Irlandei de Nord, │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│formularelor/ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │
│europene) - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19-39 ani, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele cu care │ │ │ │ │
│România a încheiat│ │ │ │ │
│acorduri, │ │ │ │ │
│înţelegeri, │ │ │ │ │
│convenţii sau │ │ │ │ │
│protocoale │ │ │ │ │
│internaţionale cu │ │ │ │ │
│prevederi în │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │
│sănătăţii, │ │ │ │ │
│înscrise pe lista │ │ │ │ │
│medicului de │ │ │ │ │
│familie) - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19 - 39 ani - │ │ │ │ │
│feminin total din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19-39 ani, │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │
│instituţionalizate│ │ │ │ │
│în centre de │ │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │ │
│asistenţă - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19-39 ani, │ │ │ │ │
│pensionari de │ │ │ │ │
│invaliditate (care│ │ │ │ │
│nu au împlinit │ │ │ │ │
│vârsta de │ │ │ │ │
│pensionare şi care│ │ │ │ │
│au fost pensionaţi│ │ │ │ │
│din motive de │ │ │ │ │
│boală) - feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19-39 ani, │ │ │ │ │
│persoane private │ │ │ │ │
│de libertate │ │ │ │ │
│aflate în custodia│ │ │ │ │
│statului - feminin│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19-39 ani, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele membre ale│ │ │ │ │
│UE/SEE/ │ │ │ │ │
│Confederaţia │ │ │ │ │
│Elveţiană/Regatul │ │ │ │ │
│Unit al Marii │ │ │ │ │
│Britanii şi │ │ │ │ │
│Irlandei de Nord, │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│formularelor/ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │
│europene) - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19-39 ani, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele cu care │ │ │ │ │
│România a încheiat│ │ │ │ │
│acorduri, │ │ │ │ │
│înţelegeri, │ │ │ │ │
│convenţii sau │ │ │ │ │
│protocoale │ │ │ │ │
│internaţionale cu │ │ │ │ │
│prevederi în │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │
│sănătăţii, │ │ │ │ │
│înscrise pe lista │ │ │ │ │
│medicului de │ │ │ │ │
│familie) - feminin│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40 - 59 ani - │ │ │ │ │
│masculin total din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40 - 59, persoane │ │ │ │ │
│instituţionalizate│ │ │ │ │
│în centre de │ │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │ │
│asistenţă - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40-59 ani, │ │ │ │ │
│pensionari de │ │ │ │ │
│invaliditate (care│ │ │ │ │
│nu au împlinit │ │ │ │ │
│vârsta de │ │ │ │ │
│pensionare şi care│ │ │ │ │
│au fost pensionaţi│ │ │ │ │
│din motive de │ │ │ │ │
│boală) - masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40-59 ani, │ │ │ │ │
│persoane private │ │ │ │ │
│de libertate │ │ │ │ │
│aflate în custodia│ │ │ │ │
│statului - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40-59 ani, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele membre ale│ │ │ │ │
│UE/SEE/ │ │ │ │ │
│Confederaţia │ │ │ │ │
│Elveţiană/Regatul │ │ │ │ │
│Unit al Marii │ │ │ │ │
│Britanii şi │ │ │ │ │
│Irlandei de Nord, │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│formularelor/ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │
│europene) - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40-59 ani, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele cu care │ │ │ │ │
│România a încheiat│ │ │ │ │
│acorduri, │ │ │ │ │
│înţelegeri, │ │ │ │ │
│convenţii sau │ │ │ │ │
│protocoale │ │ │ │ │
│internaţionale cu │ │ │ │ │
│prevederi în │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │
│sănătăţii, │ │ │ │ │
│înscrise pe lista │ │ │ │ │
│medicului de │ │ │ │ │
│familie) - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40 - 59 ani - │ │ │ │ │
│feminin total din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40 - 59, persoane │ │ │ │ │
│instituţionalizate│ │ │ │ │
│în centre de │ │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │ │
│asistenţă - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40-59 ani, │ │ │ │ │
│pensionari de │ │ │ │ │
│invaliditate (care│ │ │ │ │
│nu au împlinit │ │ │ │ │
│vârsta de │ │ │ │ │
│pensionare şi care│ │ │ │ │
│au fost pensionaţi│ │ │ │ │
│din motive de │ │ │ │ │
│boală) - feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40-59 ani, │ │ │ │ │
│persoane private │ │ │ │ │
│de libertate │ │ │ │ │
│aflate în custodia│ │ │ │ │
│statului - feminin│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40-59 ani, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele membre ale│ │ │ │ │
│UE/SEE/ │ │ │ │ │
│Confederaţia │ │ │ │ │
│Elveţiană/Regatul │ │ │ │ │
│Unit al Marii │ │ │ │ │
│Britanii şi │ │ │ │ │
│Irlandei de Nord, │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│formularelor/ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │
│europene) - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40-59 ani, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele cu care │ │ │ │ │
│România a încheiat│ │ │ │ │
│acorduri, │ │ │ │ │
│înţelegeri, │ │ │ │ │
│convenţii sau │ │ │ │ │
│protocoale │ │ │ │ │
│internaţionale cu │ │ │ │ │
│prevederi în │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │
│sănătăţii, │ │ │ │ │
│înscrise pe lista │ │ │ │ │
│medicului de │ │ │ │ │
│familie) - feminin│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste - │ │ │ │ │
│masculin total din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste, │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │
│instituţionalizate│ │ │ │ │
│în centre de │ │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │ │
│asistenţă - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste, │ │ │ │ │
│pensionari de │ │ │ │ │
│invaliditate (care│ │ │ │ │
│nu au împlinit │ │ │ │ │
│vârsta de │ │ │ │ │
│pensionare şi care│ │ │ │ │
│au fost pensionaţi│ │ │ │ │
│din motive de │ │ │ │ │
│boală) - masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste, │ │ │ │ │
│persoane private │ │ │ │ │
│de libertate │ │ │ │ │
│aflate în custodia│ │ │ │ │
│statului - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele membre ale│ │ │ │ │
│UE/ SEE/ │ │ │ │ │
│Confederaţia │ │ │ │ │
│Elveţiană/Regatul │ │ │ │ │
│Unit al Marii │ │ │ │ │
│Britanii şi │ │ │ │ │
│Irlandei de Nord, │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│formularelor/ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │
│europene) - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele cu care │ │ │ │ │
│România a încheiat│ │ │ │ │
│acorduri, │ │ │ │ │
│înţelegeri, │ │ │ │ │
│convenţii sau │ │ │ │ │
│protocoale │ │ │ │ │
│internaţionale cu │ │ │ │ │
│prevederi în │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │
│sănătăţii, │ │ │ │ │
│înscrise pe lista │ │ │ │ │
│medicului de │ │ │ │ │
│familie) - │ │ │ │ │
│masculin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste - │ │ │ │ │
│feminin total din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste, │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │
│instituţionalizate│ │ │ │ │
│în centre de │ │ │ │ │
│îngrijire şi │ │ │ │ │
│asistenţă - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste, │ │ │ │ │
│pensionari de │ │ │ │ │
│invaliditate (care│ │ │ │ │
│nu au împlinit │ │ │ │ │
│vârsta de │ │ │ │ │
│pensionare şi care│ │ │ │ │
│au fost pensionaţi│ │ │ │ │
│din motive de │ │ │ │ │
│boală) - feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste, │ │ │ │ │
│persoane private │ │ │ │ │
│de libertate │ │ │ │ │
│aflate în custodia│ │ │ │ │
│statului - feminin│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele membre ale│ │ │ │ │
│UE/SEE/ │ │ │ │ │
│Confederaţia │ │ │ │ │
│Elveţiană/Regatul │ │ │ │ │
│Unit al Marii │ │ │ │ │
│Britanii şi │ │ │ │ │
│Irlandei de Nord, │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│formularelor/ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │
│europene) - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani şi peste, │ │ │ │ │
│(persoane din │ │ │ │ │
│statele cu care │ │ │ │ │
│România a încheiat│ │ │ │ │
│acorduri, │ │ │ │ │
│înţelegeri, │ │ │ │ │
│convenţii sau │ │ │ │ │
│protocoale │ │ │ │ │
│internaţionale cu │ │ │ │ │
│prevederi în │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │
│sănătăţii, │ │ │ │ │
│înscrise pe lista │ │ │ │ │
│medicului de │ │ │ │ │
│familie) - feminin│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────┴───────┴──────┴─────────┘

        La grupa de vârstă "0 - 3 ani" - masculin: totalul > nr. copiilor încredinţaţi sau daţi în plasament - masculin + copii instituţionalizaţi în centre de îngrijire şi asistenţă - masculin + nr. persoane din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene + persoane din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie - masculin
        La grupa de vârstă "0 - 3 ani" - feminin: totalul > nr. copiilor încredinţaţi sau daţi în plasament - feminin + copii instituţionalizaţi în centre de îngrijire şi asistenţă - feminin + nr. persoane din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene + persoane din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie - feminin
        La grupa de vârstă "4 - 18 ani" - masculin: totalul > nr. copiilor încredinţaţi sau daţi în plasament - masculin + nr. copiilor instituţionalizaţi în centre de îngrijire şi asistenţă - masculin + nr. persoane private de libertate aflate în custodia statului - masculin + nr. persoane din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene + persoane din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie - masculin.
        La grupa de vârstă "4 - 18 ani" - feminin: totalul > nr. copiilor încredinţaţi sau daţi în plasament - feminin + nr. copiilor instituţionalizaţi în centre de îngrijire şi asistenţă - feminin + nr. persoane private de libertate aflate în custodia statului - feminin + nr. persoane din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene + persoane din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie - feminin.
        La grupa de vârstă "19 - 39 ani" masculin: totalul > nr. persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă - masculin + nr. pensionarilor de invaliditate (care nu au împlinit vârsta de pensionare şi care au fost pensionaţi din motive de boală) - masculin + nr. persoane private de libertate aflate în custodia statului - masculin + nr. persoane din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene + persoane din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie - masculin.
        La grupa de vârstă "19 - 39 ani" feminin: totalul > nr. persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă - feminin + nr. pensionarilor de invaliditate (care nu au împlinit vârsta de pensionare şi care au fost pensionaţi din motive de boală) - feminin + nr. persoane private de libertate aflate în custodia statului - feminin + nr. persoane din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene + persoane din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie - feminin.
        La grupa de vârstă "40 - 59 ani" masculin: totalul > nr. persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă - masculin + nr. pensionarilor de invaliditate (care nu au împlinit vârsta de pensionare şi care au fost pensionaţi din motive de boală) - masculin + nr. persoane private de libertate aflate în custodia statului - masculin + nr. persoane din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene + persoane din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie - masculin.
        La grupa de vârstă "40 - 59 ani" feminin: totalul > nr. persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă - feminin + nr. pensionarilor de invaliditate (care nu au împlinit vârsta de pensionare şi care au fost pensionaţi din motive de boală) - feminin + nr. persoane private de libertate aflate în custodia statului - feminin + nr. persoane din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene + persoane din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie - feminin.
        La grupa de vârstă "60 ani şi peste" masculin: totalul > nr. persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă - masculin + nr. pensionarilor de invaliditate (care nu au împlinit vârsta de pensionare şi care au fost pensionaţi din motive de boală) - masculin + nr. persoane private de libertate aflate în custodia statului - masculin + nr. persoane din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene + persoane din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie - masculin.
        La grupa de vârstă "60 ani şi peste" feminin: totalul > nr. persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă - feminin + nr. pensionarilor de invaliditate (care nu au împlinit vârsta de pensionare şi care au fost pensionaţi din motive de boală) - feminin + nr. persoane private de libertate aflate în custodia statului - feminin + nr. persoane din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene + persoane din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie - feminin.


    II. DESFĂŞURĂTORUL CUPRINZÂND MIŞCAREA LUNARĂ A PERSOANELOR BENEFICIARE ALE PACHETULUI MINIMAL DE SERVICII MEDICALE, ÎNSCRISE PE LISTELE MEDICILOR DE FAMILIE ÎN LUNA .... ANUL ....
    A. Intrări/Ieşiri în/din listă

┌────┬───────────┬─────┬────────────┬──────┬─────────┬──────────┬───────┐
│ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │
│ │prenumele │Gen*)│ │ │ │ │ │
│ │persoanei │ │Cod numeric │ │ │ │Data │
│Nr. │beneficiare│ │personal/ │ │Vârsta │Data │ieşirii│
│Crt.│a ├──┬──┤Cod unic de │Adresa│împlinită│înscrierii│de pe │
│ │pachetului │ │ │identificare│ │ │pe listă │listă │
│ │minimal de │M │F │ │ │ │ │ │
│ │servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼──┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼──┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼──┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──┴──┴────────────┴──────┴─────────┴──────────┴───────┘

        *) Se va bifa genul persoanei înscrise.
     **) Grupa de vârstă, respectiv vârsta împlinită se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi NOTA 1 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023.

    B. Recapitulaţia persoanelor beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrise pe lista medicului de familie

┌───────────┬───────┬───────┬───────────┐
│Rămaşi în │ │ │Rămaşi în │
│evidenţă la│ │ │evidenţă la│
│sfârşitul │Intrări│Ieşiri │sfârşitul │
│lunii │(număr)│(număr)│lunii în │
│precedente │ │ │curs │
│(număr) │ │ │(număr) │
├───────────┼───────┼───────┼───────────┤
│Gen │Gen │Gen │Gen │
├─────┬─────┼───┬───┼───┬───┼─────┬─────┤
│M │F │M │F │M │F │M │F │
├─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴─────┴─────┘    III. DESFĂŞURĂTORUL CUPRINZÂND MIŞCAREA LUNARĂ A PERSOANELOR DIN STATELE MEMBRE ALE UE/SEE/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ, ÎNSCRISE PE LISTELE MEDICILOR DE FAMILIE ÎN LUNA ..... ANUL .....
    A. Intrări/Ieşiri în/din listă

┌────┬───────┬─────┬────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Statul │ │ │ │ │
│ │ │ │Tipul de│ │membru UE/ │ │ │ │ │
│ │ │Gen*)│formular│ │SEE/ │ │ │ │ │
│ │ │ │/ │ │Confederaţia│ │ │ │ │
│ │ │ │document│Număr de │Elveţiană/ │ │Codul │ │Data │
│Nr. │Nume şi│ │european│identificare│Regatului │Vârsta │categoriei│Data │ieşirii│
│crt.│prenume├──┬──┤(E106, │personal/Cod│Unit al │împlinită**)│din care │înscrierii│de pe │
│ │ │ │ │E109, │unic de │Marii │ │face parte│pe listă │listă │
│ │ │ │ │E120,E1 │identificare│Britanii şi │ │asiguratul│ │ │
│ │ │M │F │21/S1/ │ │Irlandei de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │similar)│ │Nord, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │competent │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──┼──┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──┼──┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──┼──┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────┘


    B. Recapitulaţia persoanelor din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, înscrise pe lista medicului de familie

┌────────┬───────────────────────────────────┐
│ │Număr asiguraţi │
│ ├──────────┬───────┬──────┬─────────┤
│ │Rămaşi în │ │ │Rămaşi în│
│Grupa de│evidenţă │ │ │evidenţă │
│vârstă │la │Intrări│Ieşiri│la │
│ │sfârşitul │ │ │sfârşitul│
│ │lunii │ │ │lunii în │
│ │precedente│ │ │curs │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│1. │2. │3. │4. │5. │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0 - 3 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│masculin│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0 - 3 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4 - 18 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│masculin│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4 - 18 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19 - 39 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│masculin│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19 - 39 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40 - 59 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│masculin│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40 - 59 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani │ │ │ │ │
│şi peste│ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │
│masculin│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani │ │ │ │ │
│şi peste│ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴───────┴──────┴─────────┘


                     Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
                         Reprezentantul legal al furnizorului,
                                      ...........
                        semnătură electronică extinsă/calificată
        NOTĂ:
        *) Se va bifa genul persoanei asigurate.
     **) Vârsta împlinită se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi NOTA 1 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru asiguraţii sub 1 an se trece vârsta (număr luni) la data înscrierii pe listă.
     ***) Codul se completează conform nomenclatorului din anexa 1-b.

    1. Formularele din anexa 1-c se întocmesc lunar şi se transmit la casa de asigurări de sănătate în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară.
    2. Datele din liste se vor completa cu majuscule.
    3. Formularele de la pct. I şi pct. III, lit. A din anexa 1-c se întocmesc lunar şi se transmit la casa de asigurări de sănătate în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale care a încheiat act adiţional la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru ecografii generale (abdomen şi pelvis).
     Formularele de la pct. I şi pct. III, lit. A din anexa 1-c vor fi raportate lunar în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, pe durata de derulare a actului adiţional la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru ecografii generale (abdomen şi pelvis).


    IV. DESFĂŞURĂTORUL CUPRINZÂND MIŞCAREA LUNARĂ A PERSOANELOR DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, ÎNSCRISE PE LISTELE MEDICILOR DE FAMILIE ÎN LUNA .... ANUL ....
    A. Intrări/Ieşiri în/din listă

┌────┬───────┬─────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Statul cu care│ │ │ │ │
│ │ │Gen*)│ │ │RO a încheiat │ │ │ │ │
│ │ │ │Tipul de │Număr de │documente │ │Codul categoriei│ │Data │
│Nr. │Nume şi│ │document de │identificare│juridice │Vârsta │din care face │Data │ieşirii│
│crt.│prenume├──┬──┤deschidere │personal/Cod│internaţionale│împlinită**)│parte titularul │înscrierii│de pe │
│ │ │ │ │de │unic de │cu prevederi │ │documentului***)│pe listă │listă │
│ │ │M │F │drepturi***)│identificare│în domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sănătăţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──┼──┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──┼──┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──┼──┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──┴──┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┴──────────┴───────┘

    *) Grupa de vârstă, respectiv vârsta împlinită se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi NOTA 1 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
        **) Se va bifa genul persoanei asigurate.
     ***) Codul se completează conform nomenclatorului din anexa 1-b.
        ****) SRB/RO106, SRB/RO109, SRB/RO121, QUE/RO/106, TR/R3, TR/R4, TR/R5, TR/R6.

    B. Recapitulaţia persoanelor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, înscrise pe lista medicului de familie

┌────────┬───────────────────────────────────┐
│ │Număr asiguraţi │
│ ├──────────┬───────┬──────┬─────────┤
│ │Rămaşi în │ │ │Rămaşi în│
│Grupa de│evidenţă │ │ │evidenţă │
│vârstă │la │Intrări│Ieşiri│la │
│ │sfârşitul │ │ │sfârşitul│
│ │lunii │ │ │lunii în │
│ │precedente│ │ │curs │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│1. │2. │3. │4. │5. │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0 - 3 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│masculin│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│0 - 3 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4 - 18 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│masculin│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│4 - 18 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19 - 39 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│masculin│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│19 - 39 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40 - 59 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│masculin│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│40 - 59 │ │ │ │ │
│ani - │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani │ │ │ │ │
│şi peste│ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │
│masculin│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│60 ani │ │ │ │ │
│şi peste│ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │
│feminin │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴───────┴──────┴─────────┘


                     Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
                         Reprezentantul legal al furnizorului,
                                     ..............
                        semnătură electronică extinsă/calificată
        NOTĂ:
        *) Se va bifa genul persoanei asigurate.
     **) Vârsta împlinită se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi NOTA 1 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru asiguraţii sub 1 an se trece vârsta (număr luni) la data înscrierii pe listă.
     ***) Codul se completează conform nomenclatorului din anexa 1-b.
        ****) SRB/RO106, SRB/RO109, SRB/RO121, QUE/RO 106, TR/R3, TR/R4, TR/R5, TR/R6    ANEXA 1-d


┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Casa de asigurări de sănătate │Reprezentantul legal al furnizorului │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│.............................................│.............................................│
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Furnizorul de servicii medicale │Medic de familie ......................... │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│.............................................│(nume prenume) │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Localitate ............................. │CNP medic de familie ..................... │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Judeţ ..................................... │ │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

          DESFĂŞURĂTORUL PUNCTAJULUI ACTIVITĂŢII LUNARE A MEDICULUI DE FAMILIE
                                  LUNA .... ANUL ....
    1. Numărul de puncte "per capita"

┌────┬──────────────────┬────────┬─────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Nr. │
│ │ │Nr. │ │puncte │
│Nr. │Grupa de vârstă │puncte*)│Nr. persoane │realizat│
│Crt.│ │/ pers./│asigurate**) │(col. 2 │
│ │ │an │ │x col. │
│ │ │ │ │3) │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 = 2 x │
│ │ │ │ │3 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│1. │0-3 ani - masculin│ │***) │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │0-3 ani, copii │ │ │ │
│2. │încredinţaţi sau │ │ │ │
│ │daţi în plasament │ │ │ │
│ │- masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │0-3 ani, copii │ │ │ │
│ │instituţionalizaţi│ │ │ │
│3. │în centre de │ │ │ │
│ │îngrijire şi │ │ │ │
│ │asistenţă - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │0-3 ani (persoane │ │ │ │
│ │din statele membre│ │ │ │
│ │ale UE/SEE/ │ │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │ │
│ │Elveţiană/Regatul │ │ │ │
│ │Unit al Marii │ │ │ │
│4. │Britanii şi │ │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │ │
│ │formularelor/ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │europene) - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │0-3 ani (persoane │ │ │ │
│ │din statele cu │ │ │ │
│ │care România a │ │ │ │
│ │încheiat acorduri,│ │ │ │
│ │înţelegeri, │ │ │ │
│ │convenţii sau │ │ │ │
│ │protocoale │ │ │ │
│5. │internaţionale cu │ │ │ │
│ │prevederi în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │
│ │înscrise pe lista │ │ │ │
│ │medicului de │ │ │ │
│ │familie) - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│6. │0-3 ani - feminin │ │****) │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │0-3 ani, copii │ │ │ │
│7. │încredinţaţi sau │ │ │ │
│ │daţi în plasament │ │ │ │
│ │- feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │0-3 ani, copii │ │ │ │
│ │instituţionalizaţi│ │ │ │
│8. │în centre de │ │ │ │
│ │îngrijire şi │ │ │ │
│ │asistenţă - │ │ │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │0-3 ani (persoane │ │ │ │
│ │din statele membre│ │ │ │
│ │ale UE/SEE/ │ │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │ │
│ │Elveţiană/Regatul │ │ │ │
│ │Unit al Marii │ │ │ │
│9. │Britanii şi │ │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │ │
│ │formularelor/ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │europene) - │ │ │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │0-3 ani (persoane │ │ │ │
│ │din statele cu │ │ │ │
│ │care România a │ │ │ │
│ │încheiat acorduri,│ │ │ │
│ │înţelegeri, │ │ │ │
│ │convenţii sau │ │ │ │
│10. │protocoale │ │ │ │
│ │internaţionale cu │ │ │ │
│ │prevederi în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │
│ │înscrise pe lista │ │ │ │
│ │medicului de │ │ │ │
│ │familie) - feminin│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│11. │4- 18 ani- │ │*****) │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │4-18 ani, copii │ │ │ │
│12. │încredinţaţi sau │ │ │ │
│ │daţi în plasament │ │ │ │
│ │- masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │4-18 ani, copii │ │ │ │
│ │instituţionalizaţi│ │ │ │
│13. │în centre de │ │ │ │
│ │îngrijire şi │ │ │ │
│ │asistenţă - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │4-18 ani, persoane│ │ │ │
│ │private de │ │ │ │
│14. │libertate aflate │ │ │ │
│ │în custodia │ │ │ │
│ │statului - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │4- 18 ani │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele membre ale│ │ │ │
│ │UE/SEE/ │ │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │ │
│ │Elveţiană/Regatul │ │ │ │
│15. │Unit al Marii │ │ │ │
│ │Britanii şi │ │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │ │
│ │formularelor/ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │europene) - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │4- 18 ani │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele cu care │ │ │ │
│ │România a încheiat│ │ │ │
│ │acorduri, │ │ │ │
│ │înţelegeri, │ │ │ │
│ │convenţii sau │ │ │ │
│16. │protocoale │ │ │ │
│ │internaţionale cu │ │ │ │
│ │prevederi în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │
│ │înscrise pe lista │ │ │ │
│ │medicului de │ │ │ │
│ │familie) - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│17. │4- 18 ani- feminin│ │******) │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │4-18 ani, copii │ │ │ │
│18. │încredinţaţi sau │ │ │ │
│ │daţi în plasament │ │ │ │
│ │- feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │4-18 ani, copii │ │ │ │
│ │instituţionalizaţi│ │ │ │
│19. │în centre de │ │ │ │
│ │îngrijire şi │ │ │ │
│ │asistenţă - │ │ │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │4-18 ani, persoane│ │ │ │
│ │private de │ │ │ │
│20. │libertate aflate │ │ │ │
│ │în custodia │ │ │ │
│ │statului - feminin│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │4- 18 ani │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele membre ale│ │ │ │
│ │UE/SEE/ │ │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │ │
│ │Elveţiană/Regatul │ │ │ │
│21. │Unit al Marii │ │ │ │
│ │Britanii şi │ │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │ │
│ │formularelor/ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │europene) – │ │ │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │4- 18 ani │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele cu care │ │ │ │
│ │România a încheiat│ │ │ │
│ │acorduri, │ │ │ │
│ │înţelegeri, │ │ │ │
│ │convenţii sau │ │ │ │
│22. │protocoale │ │ │ │
│ │internaţionale cu │ │ │ │
│ │prevederi în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │
│ │înscrise pe lista │ │ │ │
│ │medicului de │ │ │ │
│ │familie) - feminin│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│23. │19-39 ani- │ │*******) │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │19-39 ani, │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │
│ │instituţionalizate│ │ │ │
│24. │în centre de │ │ │ │
│ │îngrijire şi │ │ │ │
│ │asistenţă - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │19-39 ani, │ │ │ │
│ │pensionari de │ │ │ │
│ │invaliditate (care│ │ │ │
│ │nu au împlinit │ │ │ │
│25. │vârsta de │ │ │ │
│ │pensionare şi care│ │ │ │
│ │au fost pensionaţi│ │ │ │
│ │din motive de │ │ │ │
│ │boală) - masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │19-39 ani, │ │ │ │
│ │persoane private │ │ │ │
│26. │de libertate │ │ │ │
│ │aflate în custodia│ │ │ │
│ │statului - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │19-39 ani, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele membre ale│ │ │ │
│ │UE / SEE/ │ │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │ │
│ │Elveţiană/Regatul │ │ │ │
│27. │Unit al Marii │ │ │ │
│ │Britanii şi │ │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │ │
│ │formularelor/ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │europene) - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │19-39 ani, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele cu care │ │ │ │
│ │România a încheiat│ │ │ │
│ │acorduri, │ │ │ │
│ │înţelegeri, │ │ │ │
│ │convenţii sau │ │ │ │
│28. │protocoale │ │ │ │
│ │internaţionale cu │ │ │ │
│ │prevederi în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │
│ │înscrise pe lista │ │ │ │
│ │medicului de │ │ │ │
│ │familie) - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│29. │19 - 39 ani - │ │********) │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │19-39 ani, │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │
│ │instituţionalizate│ │ │ │
│30. │în centre de │ │ │ │
│ │îngrijire şi │ │ │ │
│ │asistenţă - │ │ │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │19-39 ani, │ │ │ │
│ │pensionari de │ │ │ │
│ │invaliditate (care│ │ │ │
│ │nu au împlinit │ │ │ │
│31. │vârsta de │ │ │ │
│ │pensionare şi care│ │ │ │
│ │au fost pensionaţi│ │ │ │
│ │din motive de │ │ │ │
│ │boală) - feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │19-39 ani, │ │ │ │
│ │persoane private │ │ │ │
│32. │de libertate │ │ │ │
│ │aflate în custodia│ │ │ │
│ │statului - feminin│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │19-39 ani, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele membre ale│ │ │ │
│ │UE/SEE/ │ │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │ │
│ │Elveţiană/Regatul │ │ │ │
│33. │Unit al Marii │ │ │ │
│ │Britanii şi │ │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │ │
│ │formularelor/ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │europene) - │ │ │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │19-39 ani, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele cu care │ │ │ │
│ │România a încheiat│ │ │ │
│ │acorduri, │ │ │ │
│ │înţelegeri, │ │ │ │
│ │convenţii sau │ │ │ │
│34. │protocoale │ │ │ │
│ │internaţionale cu │ │ │ │
│ │prevederi în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │
│ │înscrise pe lista │ │ │ │
│ │medicului de │ │ │ │
│ │familie) - feminin│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│35. │40 - 59 ani - │ │*********) │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │40-59, persoane │ │ │ │
│ │instituţionalizate│ │ │ │
│36. │în centre de │ │ │ │
│ │îngrijire şi │ │ │ │
│ │asistenţă - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │40-59 ani, │ │ │ │
│ │pensionari de │ │ │ │
│ │invaliditate (care│ │ │ │
│ │nu au împlinit │ │ │ │
│37. │vârsta de │ │ │ │
│ │pensionare şi care│ │ │ │
│ │au fost pensionaţi│ │ │ │
│ │din motive de │ │ │ │
│ │boală) - masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │40-59 ani, │ │ │ │
│ │persoane private │ │ │ │
│38. │de libertate │ │ │ │
│ │aflate în custodia│ │ │ │
│ │statului - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │40-59 ani, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele membre ale│ │ │ │
│ │UE/SEE/ │ │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │ │
│ │Elveţiană/Regatul │ │ │ │
│39. │Unit al Marii │ │ │ │
│ │Britanii şi │ │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │ │
│ │formularelor/ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │europene) - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │40-59 ani, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele cu care │ │ │ │
│ │România a încheiat│ │ │ │
│ │acorduri, │ │ │ │
│ │înţelegeri, │ │ │ │
│ │convenţii sau │ │ │ │
│40. │protocoale │ │ │ │
│ │internaţionale cu │ │ │ │
│ │prevederi în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │
│ │înscrise pe lista │ │ │ │
│ │medicului de │ │ │ │
│ │familie) - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│41. │40 - 59 ani - │ │**********) │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │40-59, persoane │ │ │ │
│ │instituţionalizate│ │ │ │
│42. │în centre de │ │ │ │
│ │îngrijire şi │ │ │ │
│ │asistenţă - │ │ │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │40-59 ani, │ │ │ │
│ │pensionari de │ │ │ │
│ │invaliditate (care│ │ │ │
│ │nu au împlinit │ │ │ │
│43. │vârsta de │ │ │ │
│ │pensionare şi care│ │ │ │
│ │au fost pensionaţi│ │ │ │
│ │din motive de │ │ │ │
│ │boală) - feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │40-59 ani, │ │ │ │
│ │persoane private │ │ │ │
│44. │de libertate │ │ │ │
│ │aflate în custodia│ │ │ │
│ │statului - feminin│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │40-59 ani, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele membre ale│ │ │ │
│ │UE/SEE/ │ │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │ │
│ │Elveţiană/Regatul │ │ │ │
│45. │Unit al Marii │ │ │ │
│ │Britanii şi │ │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │ │
│ │formularelor/ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │europene) - │ │ │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │40-59 ani, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele cu care │ │ │ │
│ │România a încheiat│ │ │ │
│ │acorduri, │ │ │ │
│ │înţelegeri, │ │ │ │
│ │convenţii sau │ │ │ │
│46. │protocoale │ │ │ │
│ │internaţionale cu │ │ │ │
│ │prevederi în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │
│ │înscrise pe lista │ │ │ │
│ │medicului de │ │ │ │
│ │familie) - feminin│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│47. │60 ani şi peste - │ │***********) │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │60 ani şi peste, │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │
│ │instituţionalizate│ │ │ │
│48. │în centre de │ │ │ │
│ │îngrijire şi │ │ │ │
│ │asistenţă - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │60 ani şi peste, │ │ │ │
│ │pensionari de │ │ │ │
│ │invaliditate (care│ │ │ │
│ │nu au împlinit │ │ │ │
│49. │vârsta de │ │ │ │
│ │pensionare şi care│ │ │ │
│ │au fost pensionaţi│ │ │ │
│ │din motive de │ │ │ │
│ │boală) - masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │60 ani şi peste, │ │ │ │
│ │persoane private │ │ │ │
│50. │de libertate │ │ │ │
│ │aflate în custodia│ │ │ │
│ │statului - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │60 ani şi peste, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele membre ale│ │ │ │
│ │UE/SEE/ │ │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │ │
│ │Elveţiană/Regatul │ │ │ │
│51. │Unit al Marii │ │ │ │
│ │Britanii şi │ │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │ │
│ │formularelor/ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │europene) - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │60 ani şi peste, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele cu care │ │ │ │
│ │România a încheiat│ │ │ │
│ │acorduri, │ │ │ │
│ │înţelegeri, │ │ │ │
│ │convenţii sau │ │ │ │
│52. │protocoale │ │ │ │
│ │internaţionale cu │ │ │ │
│ │prevederi în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │
│ │înscrise pe lista │ │ │ │
│ │medicului de │ │ │ │
│ │familie) - │ │ │ │
│ │masculin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│53. │60 ani şi peste - │ │************)│ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │60 ani şi peste, │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │
│ │instituţionalizate│ │ │ │
│54. │în centre de │ │ │ │
│ │îngrijire şi │ │ │ │
│ │asistenţă - │ │ │ │
│ │feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │60 ani şi peste, │ │ │ │
│ │pensionari de │ │ │ │
│ │invaliditate (care│ │ │ │
│ │nu au împlinit │ │ │ │
│55. │vârsta de │ │ │ │
│ │pensionare şi care│ │ │ │
│ │au fost pensionaţi│ │ │ │
│ │din motive de │ │ │ │
│ │boală) - feminin │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │60 ani şi peste, │ │ │ │
│ │persoane private │ │ │ │
│56. │de libertate │ │ │ │
│ │aflate în custodia│ │ │ │
│ │statului - feminin│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │60 ani şi peste, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele membre ale│ │ │ │
│ │UE/SEE/ │ │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │ │
│ │Elveţiană/Regatul │ │ │ │
│57. │Unit al Marii │ │ │ │
│ │Britanii şi │ │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │ │
│ │formularelor/ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │europene)- feminin│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │60 ani şi peste, │ │ │ │
│ │(persoane din │ │ │ │
│ │statele cu care │ │ │ │
│ │România a încheiat│ │ │ │
│ │acorduri, │ │ │ │
│ │înţelegeri, │ │ │ │
│ │convenţii sau │ │ │ │
│58. │protocoale │ │ │ │
│ │internaţionale cu │ │ │ │
│ │prevederi în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │
│ │înscrise pe lista │ │ │ │
│ │medicului de │ │ │ │
│ │familie) - feminin│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
└────┴──────────────────┴────────┴─────────────┴────────┘

    *) Conform art. 1 alin. (2) lit. a), pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
     **) Conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare, se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie, existente în ultima zi a lunii precedente. În situaţia contractelor nou încheiate, pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare. Pentru medicii nou veniţi care încheie contract de furnizare de servicii medicale pentru o perioadă de maximum 6 luni - după încetarea convenţiei încheiată pentru maxim 6 luni, pentru prima lună de contract se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la data încheierii contractului.
        ***) Numărul de persoane de la grupa de vârstă "0 - 3 ani" masculin (de la col. 3 rândul 1) nu cuprinde numărul de persoane prevăzut pentru aceeaşi grupă de vârstă în col. 3 la rândurile 2, 3, 4 şi 5.
        ****) Numărul de persoane de la grupa de vârstă "0 - 3 ani" feminin (de la col. 3 rândul 6) nu cuprinde numărul de persoane prevăzut pentru aceeaşi grupă de vârstă în col. 3 la rândurile 7, 8, 9 şi 10.
        *****) Numărul de persoane de la grupa de vârstă "4 - 18 ani" masculin (de la col. 3 rândul 11) nu cuprinde numărul de persoane prevăzut pentru aceeaşi grupă de vârstă în col. 3 la rândurile 12, 13, 14, 15, şi 16.
        ******) Numărul de persoane de la grupa de vârstă "4 - 18 ani" feminin (de la col. 3 rândul 17) nu cuprinde numărul de persoane prevăzut pentru aceeaşi grupă de vârstă în col. 3 la rândurile 18, 19, 20, 21 şi 22.
        *******) Numărul de persoane de la grupa de vârstă "19 - 39 ani" masculin (de la col. 3 rândul 23) nu cuprinde numărul de persoane prevăzut pentru aceeaşi grupă de vârstă în col. 3 la rândurile 24, 25, 26, 27 şi 28.
        ********) Numărul de persoane de la grupa de vârstă "19 - 39 ani" feminin (de la col. 3 rândul 29) nu cuprinde numărul de persoane prevăzut pentru aceeaşi grupă de vârstă în col. 3 la rândurile 30, 31, 32, 33 şi 34.
        *********) Numărul de persoane de la grupa de vârstă "40 - 59 ani" masculin (de la col. 3 rândul 35) nu cuprinde numărul de persoane prevăzut pentru aceeaşi grupă de vârstă în col. 3 la rândurile 36, 37, 38, 39 şi 40.
        **********) Numărul de persoane de la grupa de vârstă "40 - 59 ani" feminin (de la col. 3 rândul 41) nu cuprinde numărul de persoane prevăzut pentru aceeaşi grupă de vârstă în col. 3 la rândurile 42, 43, 44, 45 şi 46.
        ***********) Numărul de persoane de la grupa de vârstă "60 de ani şi peste" masculin (de la col. 3 rândul 47) nu cuprinde numărul de persoane prevăzut pentru aceeaşi grupă de vârstă în col. 3 la rândurile 48, 49, 50, 51 şi 52.
        ************) Numărul de persoane de la grupa de vârstă "60 de ani şi peste" feminin (de la col. 3 rândul 53) nu cuprinde numărul de persoane prevăzut pentru aceeaşi grupă de vârstă în col. 3 la rândurile 54, 55, 56, 57 şi 58.

    Număr puncte pentru calculul sumei cuvenite:
    I. Dacă total col. 4 este mai mic decât 22.000 inclusiv, plata per capita se realizează după cum urmează:
        Nr. puncte de decontat = Total col. 4

    II. a) În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200, şi numărul de puncte "per capita"/an depăşeşte 22.000 puncte, plata per capita se realizează după cum urmează:
    a.1) Dacă total col. 4 este cuprins între 22.001 -26.000 inclusiv:
        Nr. puncte de decontat = 22.001 + (Total col. 4 - 22.001) x 0,75

        Dacă total col. 4 este peste 26.000:
        Nr. puncte de decontat = 22.000 + (26.000 - 22.000) x 0,75 + (Total col. 4 - 26.000) x 0,5    b) Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au cel puţin un medic angajat cu normă întreagă se calculează după cum urmează:
    b.1) pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte "per capita"/an ce depăşeşte 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv:
        Nr. puncte de decontat = Total col. 4

    b.2) pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte "per capita"/an ce depăşeşte 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv:
        Nr. puncte de decontat = 26.000 + (Total col. 4 - 26.000) x 0,75

    b.3) pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte "per capita"/an ce depăşeşte 30.000:
        Nr. puncte de decontat = 26.000 + (30.000 - 26.000) x 0,75 + (Total col. 4 - 30.000) x 0,50


    c) Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale care se află într-o unitate administrativ teritorială cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie, stabilit de comisia prevăzută la art. 2 alin. (1) de la capitolul I din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 521/2023, se calculează după cum urmează:
    c.1) pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte "per capita"/an ce depăşeşte 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv:
        Nr. puncte de decontat = Total col. 4

    c.2) pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte "per capita"/an ce depăşeşte 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv:
        Nr. puncte de decontat = 26.000 + (Total col. 4 - 26.000) x 0,75

    c.3) pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte "per capita"/an ce depăşeşte 30.000:
        Nr. puncte de decontat = 26.000 + (30.000 - 26.000) x 0,75 + (Total col. 4 - 30.000) x 0,50    III. Pentru medicii nou veniţi într-o localitate - unitate administrativ teritorială din mediul urban şi rural în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (2) - (4) de la Capitolul I din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023:
     Numărul total de puncte rezultat conform pct. I sau pct. II lit. a) sau b) sau c) = ...

    IV. Pentru medicii nou veniţi într-o localitate - unitate administrativ teritorială/zonă urbană în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (5) - (8) de la Capitolul I din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023:
     Numărul total de puncte rezultat conform pct. I sau pct. II lit. a) sau b) sau c) = ...

    V. Număr puncte pe lună .... = pct. I/12 luni; pct. II lit. a)/12 luni; pct. II lit. b)/12 luni; pct. II lit. c)/12 luni; pct. III/12 luni sau pct. IV/12 luni.

    2. Recalcularea numărului de puncte "per capita" în raport cu gradul profesional şi cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea:

┌───────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┐
│ │din care: │ │ │ │Total │
│ │Număr de puncte│ │ │ │număr │
│ │„per capita”: │ │ │ │de │
│Număr puncte │ │ │ │Majorarea/ │puncte│
│"per capita" pe├───────┬───────┤Condiţii în│ │diminuarea │lunar │
│lună menţionat │ │pentru │care se │Condiţii în│numărului │(col. │
│la pct. 1 │pentru │pct. │desfăşoară │care se │de puncte │1 + │
│subpct. V din │cabinet│lucru │activitatea│desfăşoară │"per │col. 4│
│„Desfăşurătorul│(col. 1│(col. 1│cabinetului│activitatea│capita" în │+/- │
│punctajului │x Nr. │x Nr. │(col. 1 x │pct. de │funcţie de │col. 6│
│activităţii │ore din│ore din│procent de │lucru │gradul │sau │
│lunare a │lună │lună │majorare │(col. 3 x │profesional│col. 2│
│medicului de │aferent│aferent│sau │procent de │(col. 1 x │+ col.│
│familie” │cabinet│pct. │col. 2 x │majorare) │procent de │3 + │
│(col. 1 = col. │/ Nr. │lucru/ │procent de │ │majorare/ │col.4 │
│2 + col. 3 ) │total │Nr. │majorare) │ │diminuare) │+ col.│
│ │ore din│total │ │ │ │5 +/- │
│ │lună) │ore din│ │ │ │col. 6│
│ │ │lună) │ │ │ │) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│1. │2. │3. │4 │5 │6 │7 │
├───────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┘

        În situaţia cabinetelor cu mai multe puncte de lucru, tabelul se va adapta corespunzător.

    3. Recapitulaţie punctaj pentru persoane asigurate înscrise pe listă în funcţie de perioada de activitate

┌──────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │Total │Total │
│ │ │Număr zile│puncte │puncte "per│
│Număr de │Perioada de│lucrătoare│pe lună │capita" │
│zile │întrerupere│luate în │(conform│luate în │
│lucrătoare│(zile │calcul │col. 7 │calculul │
│ale lunii │lucrătoare)│(col. 1 - │din │drepturilor│
│ │ │col. 2) │tabelul │col. 4 x │
│ │ │ │de la │col. 3/col.│
│ │ │ │pct. 2.)│1 │
├──────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│l. │2. │3. │4. │5. │
├──────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┘

        NOTĂ: Se completează pentru medicii cu liste proprii de asiguraţi care încep sau întrerup activitatea în cursul unei luni.

    4.1. Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi acordate în cadrul pachetului de servicii medicale de bază

┌───────────────────┬─────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. │ │Nr. │
│Denumirea │puncte*1)│Număr │total │
│serviciului medical│pe │servicii│de │
│ │serviciu │medicale│puncte│
│ │medical │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│A. SERVICII │X │X │X │
│MEDICALE CURATIVE │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1. Consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni acute, │ │ │ │
│subacute, │X │X │X │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni cronice │ │ │ │
│*2): │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni acute │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni subacute │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni cronice │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2. Consultaţiile │ │ │ │
│pentru bolile cu │ │ │ │
│potenţial │ │ │ │
│endemoepidemic ce │ │ │ │
│necesită izolare, │ │ │ │
│acordate la │ │ │ │
│distanţă *3) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │
│periodice pentru │ │ │ │
│îngrijirea generală│ │ │ │
│a asiguraţilor cu │ │ │ │
│boli cronice - la │ │ │ │
│cabinet*4) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4. Management de │X │X │X │
│caz: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │X │X │X │
│nou*5) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a2) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de astm bronşic│ │ │ │
│şi boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a3) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de boală │ │ │ │
│cronică de rinichi │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) monitorizare │ │ │ │
│pentru una sau mai │ │ │ │
│multe dintre bolile│ │ │ │
│cronice incluse în │ │ │ │
│managementul de caz│ │ │ │
│[risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2), │ │ │ │
│astm bronşic şi │ │ │ │
│boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi]*6) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│B. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE PREVENTIVE│X │X │X │
│ŞI PROFILACTICE: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1. Consultaţiile │ │ │ │
│preventive │ │ │ │
│(consultaţii │ │ │ │
│periodice active │X │X │X │
│oferite persoanelor│ │ │ │
│cu vârsta între │ │ │ │
│0-18 ani)*7) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a1) la externarea │ │ │ │
│din maternitate - │ │ │ │
│la domiciliul │ │ │ │
│copilului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a2) la externarea │ │ │ │
│din maternitate - │ │ │ │
│la cabinet │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b1) la 1 lună - la │ │ │ │
│domiciliul │ │ │ │
│copilului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b2) la 1 lună - la │ │ │ │
│cabinet │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) la 2 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) la 4 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e) la 6 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│f) la9 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│g) la 12 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│h) la15 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│i) la 18 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│j) la 24 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│k) la36 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│l) anual pentru │ │ │ │
│copiii cu vârsta │ │ │ │
│cuprinsă între 4 şi│ │ │ │
│18 ani; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2. Consultaţii în │ │ │ │
│vederea │ │ │ │
│monitorizării │X │X │X │
│evoluţiei sarcinii │ │ │ │
│şi lăuziei*8): │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) luarea în │ │ │ │
│evidenţă în primul │ │ │ │
│trimestru; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) supravegherea, │ │ │ │
│lunar, din luna a │ │ │ │
│3-a până în luna a │ │ │ │
│7-a. │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) supravegherea, │ │ │ │
│de două ori pe │ │ │ │
│lună, din luna a │ │ │ │
│7-a până în luna a │ │ │ │
│9-a inclusiv; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d1) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la │ │ │ │
│externarea din │ │ │ │
│maternitate - la │ │ │ │
│domiciliu; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d2) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la │ │ │ │
│externarea din │ │ │ │
│maternitate - la │ │ │ │
│cabinet; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e1) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la 4 │ │ │ │
│săptămâni de la │ │ │ │
│naştere - la │ │ │ │
│domiciliu; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e2) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la 4 │ │ │ │
│săptămâni de la │ │ │ │
│naştere - la │ │ │ │
│cabinet; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │
│preventive de │ │ │ │
│evaluare a riscului│X │X │X │
│individual la │ │ │ │
│adultul │ │ │ │
│asimptomatic │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 18 şi │ │ │ │
│39 ani - persoane │ │ │ │
│asimptomatice*9) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 18 şi │ │ │ │
│39 ani - persoane │ │ │ │
│asimptomatice │ │ │ │
│depistate cu risc │ │ │ │
│înalt*9) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta > 40 ani - │ │ │ │
│persoane │ │ │ │
│asimptomatice*10) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4. Consultaţii │ │ │ │
│preventive de │ │ │ │
│depistare precoce a│ │ │ │
│unor afecţiuni │X │X │X │
│pentru persoane cu │ │ │ │
│vârsta de peste 40 │ │ │ │
│de ani │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 40 şi │ │ │ │
│60 ani*11) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta de peste 60 │ │ │ │
│ani*12) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│C. CONSULTAŢII LA │ │ │ │
│DOMICILIUL │X │X │X │
│ASIGURAŢILOR*13) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) consultaţii │ │ │ │
│pentru situaţii de │ │ │ │
│urgenţă │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) episod acut/ │ │ │ │
│subacut/acutizări │ │ │ │
│ale bolilor cronice│ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) boli cronice │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) Management de │ │ │ │
│caz pentru │ │ │ │
│asiguraţii │X │X │X │
│nedeplasabili │ │ │ │
│înscrişi pe lista │ │ │ │
│proprie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │X │X │X │
│nou: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.2) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de astm bronşic│ │ │ │
│şi boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.3) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de boală │ │ │ │
│cronică de rinichi │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d2) monitorizare │ │ │ │
│pentru una sau mai │ │ │ │
│multe dintre bolile│ │ │ │
│cronice incluse în │ │ │ │
│managementul de caz│ │ │ │
│[risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2), │ │ │ │
│astm bronşic şi │ │ │ │
│boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichii] │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│D. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE │X │X │X │
│DIAGNOSTICE ŞI │ │ │ │
│TERAPEUTICE*14) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) Spirometrie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) Măsurarea │ │ │ │
│ambulatorie a │ │ │ │
│tensiunii arteriale│ │ │ │
│24 ore │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) Măsurarea │ │ │ │
│indicelui de │ │ │ │
│presiune gleznă - │ │ │ │
│braţ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) Efectuarea şi │ │ │ │
│interpretarea │ │ │ │
│electrocardiogramei│ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e) Tuşeu rectal │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│f) Tamponament │ │ │ │
│anterior epistaxis │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│g) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din fosele │ │ │ │
│nazale │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│h) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din │ │ │ │
│conductul auditiv │ │ │ │
│extern - inclusiv │ │ │ │
│dopul de cerumen │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│i) Administrare │ │ │ │
│medicaţie aerosoli │ │ │ │
│(nu include │ │ │ │
│medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│j) Evacuare fecalom│ │ │ │
│cu/fără clismă │ │ │ │
│evacuatorie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│k) Sondaj vezical │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│m) Tratamentul │ │ │ │
│chirurgical al │ │ │ │
│panariţiului, │ │ │ │
│abcesului, │ │ │ │
│furunculului, │ │ │ │
│leziunilor cutanate│ │ │ │
│- plăgi tăiate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│înţepate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│necroze cutanate, │ │ │ │
│escare, ulcere │ │ │ │
│varicoase, │ │ │ │
│dehiscenţe plăgi, │ │ │ │
│arsuri, extracţie │ │ │ │
│corpi străini ţesut│ │ │ │
│moale (anestezie, │ │ │ │
│excizie, sutură, │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│îndepărtarea │ │ │ │
│firelor, pansament,│ │ │ │
│infiltraţii, │ │ │ │
│proceduri de │ │ │ │
│evacuare colecţii │ │ │ │
│purulente) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│n) Supraveghere │ │ │ │
│travaliu fără │ │ │ │
│naştere │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│o) Naştere │ │ │ │
│precipitată │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│p) Testul │ │ │ │
│monofilamentului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│q) Peakflowmetrie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│r) Tratamente │ │ │ │
│intramuscular, │ │ │ │
│intravenos, │ │ │ │
│subcutanat, (nu │ │ │ │
│include medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│s) Pansamente, │ │ │ │
│suprimat fire │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ş) Administrarea de│ │ │ │
│oxigen până la │ │ │ │
│predarea către │ │ │ │
│echipajul de prim │ │ │ │
│ajutor │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│t) Recoltare pentru│ │ │ │
│test │ │ │ │
│Babeş-Papanicolau │ │ │ │
│pentru femeile │ │ │ │
│simptomatice sau │ │ │ │
│care planifică o │ │ │ │
│sarcină │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ţ) Testul Frax - │ │ │ │
│calcularea riscului│ │ │ │
│de fractură la │ │ │ │
│pacienţii cu │ │ │ │
│osteoporoză │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│u) Tratamente │ │ │ │
│intravenoase cu │ │ │ │
│injectomat, │ │ │ │
│perfuzii │ │ │ │
│intravenoase │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│v) Imobilizarea │ │ │ │
│unei fracturi, │ │ │ │
│entorse, luxaţii │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│x) Spălătură │ │ │ │
│gastrică │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│E. Constatarea │ │ │ │
│decesului cu sau │ │ │ │
│fără eliberarea │ │ │ │
│certificatului │ │ │ │
│medical constatator│ │ │ │
│al decesului*15) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│F. Administrare │ │ │ │
│schemă tratament │ │ │ │
│direct observat │ │ │ │
│(DOT) pentru │ │ │ │
│bolnavul TBC*16) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│G. Confirmare caz │ │ │ │
│oncologic*17) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│TOTAL PACHET BAZA │X │ │ │
└───────────────────┴─────────┴────────┴──────┘

        Precizări:
     *1) conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *2) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *3) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.2.2. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *4) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.3.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *5) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.4.1 lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *6) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.4.1 lit. b) din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *7) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.1.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *8) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.2 şi 1.2.2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *9) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.3.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *10) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.3.2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *11) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.6 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *12) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.7 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *13) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.3 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *14) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.4.2. anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *15) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.5 - NOTA 2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *16) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.6.1. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *17) conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

     NOTĂ: Desfăşurătorul de la punctul 4.1 va fi însoţit de lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP)/cod unic de identificare, serviciile medicale acordate. Pentru cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, se vor consemna ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat", cu modificările ulterioare, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    4.2. Punctaj acordat pentru cazurile nou confirmate pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt (HTA, dislipidemie, boală cronică de rinichi sau diabet zaharat tip 2); astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC; boală cronică de rinichi

┌─────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │Caz nou │ │ │ │ │
│ │ │ │confirmat de│ │ │ │Nr. │
│ │ │ │medicul de │ │ │ │contractului│
│ │ │ │specialitate│ │Codul de │ │încheiat de │
│ │ │ │pentru │Nr. │parafă al │ │medicul │
│ │ │Cod numeric │fiecare │Puncte/ │medicului de│ │prevăzut în │
│Nr. │Numele şi │personal/ │dintre │asigurat │specialitate│Specialitatea│col. 6 cu │
│crt. │prenumele │Cod unic de │serviciile │caz nou- │care a │medicului din│CAS │
│ │asiguratului│identificare│de la lit. │confirmat│confirmat │col. 6 │(nr. │
│ │ │ │A, pct. 3 , │din col. │cazul nou │ │contract se │
│ │ │ │subpct. a1),│4*2) │din col. 4 │ │regăseşte în│
│ │ │ │a2) şi a3) │ │ │ │scrisoarea │
│ │ │ │din tabelul │ │ │ │medicală) │
│ │ │ │de la pct. │ │ │ │ │
│ │ │ │4.1*1) │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│3. │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│... │ │ │ │... │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│TOTAL│X │X │X │ │X │X │X │
└─────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

        *1) Se va completa, după caz:
    - cifra 1 pentru cazul nou de risc cardiovascular (HTA, dislipidemie, boală cronică de rinichi sau diabet zaharat tip 2)
    – cifra 2 pentru cazul nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC
    – cifra 3 pentru cazul nou de boală cronică de rinichi

        *2) Conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare; punctajul se acordă o singură dată/asigurat, în luna în care a fost confirmat;

    4.3. Recalcularea numărului de puncte pentru plata pe serviciu pentru serviciile din tabelul 4.1

┌───────────────┬───────────────┬──────┐
│Total număr │Total număr de │Total │
│puncte pe │puncte pe caz │număr │
│serviciu pe │nou confirmat =│de │
│lună menţionat │total col. 5 │puncte│
│în col. 4 din │din tabelul 4.2│lunar │
│tabelul 4.1 │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────┤
│1 │2 │3 =1 +│
│ │ │2 │
├───────────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴──────┘


    5.1. Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi acordate în cadrul pachetului minimal de servicii medicale

┌───────────────────┬─────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. │ │Nr. │
│Denumirea │puncte*1)│Număr │total │
│serviciului medical│pe │servicii│de │
│ │serviciu │medicale│puncte│
│ │medical │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│A. SERVICII │X │X │X │
│MEDICALE CURATIVE │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1. Consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni acute, │ │ │ │
│subacute, │X │X │X │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni │ │ │ │
│cronice*2): │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni acute │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni subacute │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni cronice │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2. Consultaţiile │ │ │ │
│pentru bolile cu │ │ │ │
│potenţial │ │ │ │
│endemoepidemic ce │ │ │ │
│necesită izolare, │ │ │ │
│acordate la │ │ │ │
│distanţă*3) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │
│periodice pentru │ │ │ │
│îngrijirea generală│ │ │ │
│a asiguraţilor cu │ │ │ │
│boli cronice - la │ │ │ │
│cabinet*4) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3.1 Consultaţiile │ │ │ │
│pentru afecţiunile │ │ │ │
│cronice acordate la│ │ │ │
│distanţă**4) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4. Management de │X │X │X │
│caz: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │X │X │X │
│nou*5) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a2) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de astm bronşic│ │ │ │
│şi boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a3) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de boală │ │ │ │
│cronică de rinichi │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) monitorizare │ │ │ │
│pentru una sau mai │ │ │ │
│multe dintre bolile│ │ │ │
│cronice incluse în │ │ │ │
│managementul de caz│ │ │ │
│[risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2), │ │ │ │
│astm bronşic şi │ │ │ │
│boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi]*6) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│B. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE PREVENTIVE│X │X │X │
│ŞI PROFILACTICE: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1. Consultaţiile │ │ │ │
│preventive │ │ │ │
│(consultaţii │ │ │ │
│periodice active │X │X │X │
│oferite persoanelor│ │ │ │
│cu vârsta între 0 -│ │ │ │
│18 ani) *7) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a1) la externarea │ │ │ │
│din maternitate - │ │ │ │
│la domiciliul │ │ │ │
│copilului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a2) la externarea │ │ │ │
│din maternitate - │ │ │ │
│la cabinet │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b1) la 1 lună - la │ │ │ │
│domiciliul │ │ │ │
│copilului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b2) la 1 lună - la │ │ │ │
│cabinet │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) la 2 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) la 4 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e) la 6 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│f) la9 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│g) la 12 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│h) la15 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│i) la 18 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│j) la 24 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│k) la36 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│l) anual pentru │ │ │ │
│copiii cu vârsta │ │ │ │
│cuprinsă între 4 şi│ │ │ │
│18 ani; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2. Consultaţii în │ │ │ │
│vederea │ │ │ │
│monitorizării │X │X │X │
│evoluţiei sarcinii │ │ │ │
│şi lăuziei*8): │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) luarea în │ │ │ │
│evidenţă în primul │ │ │ │
│trimestru; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) supravegherea, │ │ │ │
│lunar, din luna │ │ │ │
│a3-a până în luna a│ │ │ │
│7-a. │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) supravegherea, │ │ │ │
│de două ori pe │ │ │ │
│lună, din luna a │ │ │ │
│7-a până în luna a │ │ │ │
│9-a inclusiv; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d1) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la │ │ │ │
│externarea din │ │ │ │
│maternitate - la │ │ │ │
│domiciliu; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d2) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la │ │ │ │
│externarea din │ │ │ │
│maternitate - la │ │ │ │
│cabinet; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e1) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la 4 │ │ │ │
│săptămâni de la │ │ │ │
│naştere - la │ │ │ │
│domiciliu; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e2) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la 4 │ │ │ │
│săptămâni de la │ │ │ │
│naştere - la │ │ │ │
│cabinet; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │
│preventive de │ │ │ │
│evaluare a riscului│X │X │X │
│individual la │ │ │ │
│adultul │ │ │ │
│asimptomatic │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 18 şi │ │ │ │
│39 ani - persoane │ │ │ │
│asimptomatice*9) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 18 şi │ │ │ │
│39 ani - persoane │ │ │ │
│asimptomatice │ │ │ │
│depistate cu risc │ │ │ │
│înalt*9) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta > 40 ani - │ │ │ │
│persoane │ │ │ │
│asimptomatice*10) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4. Consultaţii │ │ │ │
│preventive de │ │ │ │
│depistare precoce a│ │ │ │
│unor afecţiuni │X │X │X │
│pentru persoane cu │ │ │ │
│vârsta de peste 40 │ │ │ │
│de ani │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 40 şi │ │ │ │
│60 ani*11) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta de peste 60 │ │ │ │
│ani*12) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│C. CONSULTAŢII LA │ │ │ │
│DOMICILIUL │X │X │X │
│ASIGURAŢILOR*13) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) consultaţii │ │ │ │
│pentru situaţii de │ │ │ │
│urgenţă │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) episod acut/ │ │ │ │
│subacut/acutizări │ │ │ │
│ale bolilor cronice│ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) boli cronice │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) Management de │ │ │ │
│caz pentru │ │ │ │
│asiguraţii │X │X │X │
│nedeplasabili │ │ │ │
│înscrişi pe lista │ │ │ │
│proprie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │X │X │X │
│nou: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.2) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de astm bronşic│ │ │ │
│şi boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.3) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de boală │ │ │ │
│cronică de rinichi │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d2) monitorizare │ │ │ │
│pentru una sau mai │ │ │ │
│multe dintre bolile│ │ │ │
│cronice incluse în │ │ │ │
│managementul de caz│ │ │ │
│[risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2), │ │ │ │
│astm bronşic şi │ │ │ │
│boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi! │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│D. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE │X │X │X │
│DIAGNOSTICE ŞI │ │ │ │
│TERAPEUTICE*14) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) Spirometrie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) Măsurarea │ │ │ │
│ambulatorie a │ │ │ │
│tensiunii arteriale│ │ │ │
│24 ore │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) Măsurarea │ │ │ │
│indicelui de │ │ │ │
│presiune gleznă - │ │ │ │
│braţ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) Efectuarea şi │ │ │ │
│interpretarea │ │ │ │
│electrocardiogramei│ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e) Tuşeu rectal │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│f) Tamponament │ │ │ │
│anterior epistaxis │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│g) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din fosele │ │ │ │
│nazale │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│h) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din │ │ │ │
│conductul auditiv │ │ │ │
│extern - inclusiv │ │ │ │
│dopul de cerumen │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│i) Administrare │ │ │ │
│medicaţie aerosoli │ │ │ │
│(nu include │ │ │ │
│medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│j) Evacuare fecalom│ │ │ │
│cu/fără clismă │ │ │ │
│evacuatorie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│k) Sondaj vezical │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│m) Tratamentul │ │ │ │
│chirurgical al │ │ │ │
│panariţiului, │ │ │ │
│abcesului, │ │ │ │
│furunculului, │ │ │ │
│leziunilor cutanate│ │ │ │
│- plăgi tăiate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│înţepate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│necroze cutanate, │ │ │ │
│escare, ulcere │ │ │ │
│varicoase, │ │ │ │
│dehiscenţe plăgi, │ │ │ │
│arsuri, extracţie │ │ │ │
│corpi străini ţesut│ │ │ │
│moale (anestezie, │ │ │ │
│excizie, sutură, │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│îndepărtarea │ │ │ │
│firelor, pansament,│ │ │ │
│infiltraţii, │ │ │ │
│proceduri de │ │ │ │
│evacuare colecţii │ │ │ │
│purulente) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│n) Supraveghere │ │ │ │
│travaliu fără │ │ │ │
│naştere │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│o) Naştere │ │ │ │
│precipitată │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│p) Testul │ │ │ │
│monofilamentului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│q) Peakflowmetrie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│r) Tratamente │ │ │ │
│intramuscular, │ │ │ │
│intravenos, │ │ │ │
│subcutanat, (nu │ │ │ │
│include medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│s) Pansamente, │ │ │ │
│suprimat fire │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ş) Administrarea de│ │ │ │
│oxigen până la │ │ │ │
│predarea către │ │ │ │
│echipajul de prim │ │ │ │
│ajutor │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│t) Recoltare pentru│ │ │ │
│test │ │ │ │
│Babeş-Papanicolau │ │ │ │
│pentru femeile │ │ │ │
│simptomatice sau │ │ │ │
│care planifică o │ │ │ │
│sarcină │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ţ) Testul Frax - │ │ │ │
│calcularea riscului│ │ │ │
│de fractură la │ │ │ │
│pacienţii cu │ │ │ │
│osteoporoză │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│u) Tratamente │ │ │ │
│intravenoase cu │ │ │ │
│injectomat, │ │ │ │
│perfuzii │ │ │ │
│intravenoase │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│v) Imobilizarea │ │ │ │
│unei fracturi, │ │ │ │
│entorse, luxaţii │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│x) Spălătură │ │ │ │
│gastrică │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│E. Constatarea │ │ │ │
│decesului cu sau │ │ │ │
│fără eliberarea │ │ │ │
│certificatului │ │ │ │
│medical constatator│ │ │ │
│al decesului*15) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│F. Administrare │ │ │ │
│schemă tratament │ │ │ │
│direct observat │ │ │ │
│(DOT) pentru │ │ │ │
│bolnavul TBC*16) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│G. Confirmare caz │ │ │ │
│oncologic*17) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│H. Consultaţii │ │ │ │
│pentru acordarea │ │ │ │
│serviciilor de │ │ │ │
│planificare │ │ │ │
│familială*18) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│I. Urgenţă pentru │ │ │ │
│care s-au asigurat │ │ │ │
│intervenţii de │ │ │ │
│primă necesitate în│ │ │ │
│urgenţele │ │ │ │
│medico-chirurgicale│ │ │ │
│sau care a fost │ │ │ │
│rezolvată la │ │ │ │
│nivelul cabinetului│ │ │ │
│medical*19) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│J. Supraveghere şi │ │ │ │
│depistare de boli │ │ │ │
│cu potenţial │ │ │ │
│endemo- │ │ │ │
│epidemic*20) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│TOTAL PACHET │X │ │ │
│MINIMAL │ │ │ │
└───────────────────┴─────────┴────────┴──────┘

        Precizări:
        *1) conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *2) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *3) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.2.2. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *4) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.3.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     **4) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.3.2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *5) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.4.1 lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *6) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.4.1 lit. b) din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. l alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *7) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.1.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *8) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.2 şi 1.2.2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *9) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.3.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *10) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.3.2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *11) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.6 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *12) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.7 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *13) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.3 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *14) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.4 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *15) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.5 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *16) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.6.1. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *17) conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *18) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.5. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *19) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.1.1. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *20) conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.4. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

     NOTĂ: Desfăşurătorul de la punctul 5.1 va fi însoţit de lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP)/cod unic de identificare, serviciile medicale acordate. Pentru cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, se vor consemna ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat", cu modificările ulterioare, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    5.2. Punctaj acordat pentru cazurile nou-confirmate pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2; astm bronşic şi boală cronică respiratorie obstructivă - BPOC; boală cronică de rinichi

┌─────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │Caz nou │ │ │ │ │
│ │ │ │confirmat de│ │ │ │Nr. │
│ │ │ │medicul de │ │ │ │contractului│
│ │ │ │specialitate│ │Codul de │ │încheiat de │
│ │ │ │pentru │Nr. │parafă al │ │medicul │
│ │ │Cod numeric │fiecare │Puncte/ │medicului de│ │prevăzut în │
│Nr. │Numele şi │personal/ │dintre │asigurat │specialitate│Specialitatea│col. 6 cu │
│crt. │prenumele │Cod unic de │serviciile │caz nou -│care a │medicului din│CAS │
│ │asiguratului│identificare│de la lit. │confirmat│confirmat │col. 6 │(nr. │
│ │ │ │A, pct. 4, │din col. │cazul nou │ │contract se │
│ │ │ │subpct. a1),│4*2) │din col. 4 │ │regăseşte în│
│ │ │ │a2) şi a3) │ │ │ │scrisoarea │
│ │ │ │din tabelul │ │ │ │medicală) │
│ │ │ │de la pct. │ │ │ │ │
│ │ │ │5.1*1) │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│3. │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│... │ │ │ │... │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│TOTAL│X │X │X │ │X │X │X │
└─────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

        *1) Se va completa, după caz:
    - cifra 1 pentru cazul nou de risc cardiovascular (HTA, dislipidemie, boală cronică de rinichi sau diabet zaharat tip 2)
    – cifra 2 pentru cazul nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC
    – cifra 3 pentru cazul nou de boală cronică de rinichi

        *2) Conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare; punctajul se acordă o singură dată/asigurat, în luna în care a fost confirmat;

    5.3. Recalcularea numărului de puncte pentru plata pe serviciu pentru serviciile din tabelul 5.1

┌───────────────┬───────────────┬──────┐
│Total număr │Total număr de │Total │
│puncte pe │puncte pe caz │număr │
│serviciu pe │nou confirmat =│de │
│lună menţionat │total col. 5 │puncte│
│în col. 4 din │din tabelul 5.2│lunar │
│tabelul 5.1 │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────┤
│1 │2 │3 = 1 │
│ │ │+ 2 │
├───────────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴──────┘


    5.4. Total puncte pe serviciu (suportate de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) = total puncte col. 3 de la pct. 5.3
    5.5. Recalcularea numărului de puncte pentru plata pe serviciu în raport cu gradul profesional, pentru serviciile din pachetul minimal:

┌──────────────────┬───────────┬───────┐
│Număr de puncte pe│Majorarea/ │ │
│serviciu pe lună │Diminuarea │ │
│menţionat la pct. │numărului │Total │
│5.4 din │de puncte │număr │
│“Desfăşurătorul │pe serviciu│de │
│punctajului │în funcţie │puncte │
│activităţii lunare│de gradul │lunar │
│a medicului de │profesional│(col.1+│
│familie” minus │(col. 1 x │/- col.│
│total col. 4 lit. │procent de │2) │
│D de la │majorare/ │ │
│desfăşurătorul de │diminuare) │ │
│la punctul 5.1 │ │ │
├──────────────────┼───────────┼───────┤
│1 │2 │3 │
└──────────────────┴───────────┴───────┘


    6. Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi acordate pacienţilor (titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului) din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord:

┌──────────────────────┬───────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. │ │Nr. │
│Denumirea serviciului │puncte*1) │Număr │total │
│medical │pe serviciu│servicii│de │
│ │medical - │medicale│puncte│
│ │consultaţie│ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│A. Servicii medicale │ │ │ │
│pentru situaţiile de │ │ │ │
│urgenţă │ │ │ │
│medico-chirurgicală*2)│ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│B. Supraveghere │ │ │ │
│(evaluarea factorilor │ │ │ │
│ambientali, consiliere│ │ │ │
│privind igiena │ │ │ │
│alimentaţiei) şi │ │ │ │
│depistare de boli cu │ │ │ │
│potenţial │ │ │ │
│endemo-epidemic*3) │ │ │ │
│(examen clinic, │ │ │ │
│diagnostic prezumtiv, │ │ │ │
│trimitere către │ │ │ │
│structurile de │ │ │ │
│specialitate pentru │ │ │ │
│investigaţii, │ │ │ │
│confirmare, tratament │ │ │ │
│adecvat şi măsuri │ │ │ │
│igienico-sanitare │ │ │ │
│specifice, după caz), │ │ │ │
│inclusiv pentru │ │ │ │
│bolnavul TBC nou │ │ │ │
│descoperit activ de │ │ │ │
│medicul de familie. │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│C. Servicii medicale │X │X │X │
│curative: │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│1. Consultaţia în caz │ │ │ │
│de boală*4) în caz de │ │ │ │
│boală pentru afecţiuni│X │X │X │
│acute, subacute, │ │ │ │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni cronice │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│a. consultaţie pentru │ │ │ │
│afecţiuni acute │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│b. consultaţie pentru │ │ │ │
│afecţiuni subacute │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│c. consultaţie pentru │ │ │ │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni cronice │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│2. Consultaţiile │ │ │ │
│pentru bolile cu │ │ │ │
│potenţial │ │ │ │
│endemoepidemic ce │ │ │ │
│necesită izolare, │ │ │ │
│acordate la distanţă │ │ │ │
│*5) │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│TOTAL │X │ │ │
└──────────────────────┴───────────┴────────┴──────┘

        Precizare:
        *1) conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *2) Se raportează conform lit. A - punctul 1 subpct. 1.1.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *3) Se raportează conform lit. A - punctul 1 subpct. 1.2.4 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare; bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare;
     *4) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.2.1. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *5) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.2.2. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

     NOTĂ: Desfăşurătorul de la punctul 6 va fi însoţit de lista cuprinzând distinct pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate cu specificarea următoarelor informaţii: ţara - membră a Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, numele şi prenumele titularului de card, data naşterii titularului, codul de identificare al instituţiei care a emis cardul, numărul de identificare a cardului european de asigurări sociale de sănătate, copia cardului european de asigurări sociale de sănătate.

    7. Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical ce pot fi acordate, după caz, pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii (pentru cei care beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare):

┌──────────────────────┬───────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. │ │Nr. │
│Denumirea serviciului │puncte*1) │Număr │total │
│medical │pe serviciu│servicii│de │
│ │medical - │medicale│puncte│
│ │consultaţie│ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│A. Servicii medicale │ │ │ │
│pentru situaţiile de │ │ │ │
│urgenţă │ │ │ │
│medico-chirurgicală*2)│ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│B. Supraveghere │ │ │ │
│(evaluarea factorilor │ │ │ │
│ambientali, consiliere│ │ │ │
│privind igiena │ │ │ │
│alimentaţiei) şi │ │ │ │
│depistare de boli cu │ │ │ │
│potenţial │ │ │ │
│endemo-epidemic*3) │ │ │ │
│(examen clinic, │ │ │ │
│diagnostic prezumtiv, │ │ │ │
│trimitere către │ │ │ │
│structurile de │ │ │ │
│specialitate pentru │ │ │ │
│investigaţii, │ │ │ │
│confirmare, tratament │ │ │ │
│adecvat şi măsuri │ │ │ │
│igienico-sanitare │ │ │ │
│specifice, după caz), │ │ │ │
│inclusiv pentru │ │ │ │
│bolnavul TBC nou │ │ │ │
│descoperit activ de │ │ │ │
│medicul de familie. │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│TOTAL │X │ │ │
└──────────────────────┴───────────┴────────┴──────┘

        Precizare:
        *1) conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *2) Se raportează conform lit. A - punctul 1 subpct. 1.1.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *3) Se raportează conform lit. A - punctul 1 subpct. 1.2.4 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare; bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare.

     NOTĂ: Desfăşurătorul de la punctul 7 va fi însoţit de lista cuprinzând distinct pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate cu specificarea următoarelor informaţii: ţara, numele şi prenumele persoanei, data naşterii titularului, copia documentului care a deschis dreptul la servicii medicale.

    8.1. Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi care pot fi acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

┌───────────────────┬─────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. │ │Nr. │
│Denumirea │puncte*1)│Număr │total │
│serviciului medical│pe │servicii│de │
│ │serviciu │medicale│puncte│
│ │medical │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│A. SERVICII │X │X │X │
│MEDICALE CURATIVE │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1. Consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni acute, │ │ │ │
│subacute, │X │X │X │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni │ │ │ │
│cronice*2): │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni acute │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni subacute │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni cronice │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2. Consultaţiile │ │ │ │
│pentru bolile cu │ │ │ │
│potenţial │ │ │ │
│endemoepidemic ce │ │ │ │
│necesită izolare, │ │ │ │
│acordate la │ │ │ │
│distantă*3) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │
│periodice pentru │ │ │ │
│îngrijirea generală│ │ │ │
│a asiguraţilor cu │ │ │ │
│boli cronice - la │ │ │ │
│cabinet*4) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4. Management de │X │X │X │
│caz: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │X │X │X │
│nou*5) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a2) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de astm bronşic│ │ │ │
│şi boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a3) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de boală │ │ │ │
│cronică de rinichi │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) monitorizare │ │ │ │
│pentru una sau mai │ │ │ │
│multe dintre bolile│ │ │ │
│cronice incluse în │ │ │ │
│managementul de caz│ │ │ │
│[risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2), │ │ │ │
│astm bronşic şi │ │ │ │
│boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi]*6) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│B. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE PREVENTIVE│X │X │X │
│ŞI PROFILACTICE: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1. Consultaţiile │ │ │ │
│preventive │ │ │ │
│(consultaţii │ │ │ │
│periodice active │X │X │X │
│oferite persoanelor│ │ │ │
│cu vârsta între 0 -│ │ │ │
│18 ani)*7) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a1) la externarea │ │ │ │
│din maternitate - │ │ │ │
│la domiciliul │ │ │ │
│copilului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a2) la externarea │ │ │ │
│din maternitate - │ │ │ │
│la cabinet │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b1) la 1 lună - la │ │ │ │
│domiciliul │ │ │ │
│copilului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b2) la 1 lună - la │ │ │ │
│cabinet │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) la 2 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) la 4 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e) la 6 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│f) la 9 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│g) la 12 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│h) la 15 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│i) la 18 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│j) la 24 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│k) la 36 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│l) anual pentru │ │ │ │
│copiii cu vârsta │ │ │ │
│cuprinsă între 4 şi│ │ │ │
│18 ani; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2. Consultaţii în │ │ │ │
│vederea │ │ │ │
│monitorizării │X │X │X │
│evoluţiei sarcinii │ │ │ │
│şi lăuziei*8): │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) luarea în │ │ │ │
│evidenţă în primul │ │ │ │
│trimestru; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) supravegherea, │ │ │ │
│lunar, din luna │ │ │ │
│a3-a până în luna a│ │ │ │
│7-a. │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) supravegherea, │ │ │ │
│de două ori pe │ │ │ │
│lună, din luna a │ │ │ │
│7-a până în luna a │ │ │ │
│9-a inclusiv; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d1) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la │ │ │ │
│externarea din │ │ │ │
│maternitate - la │ │ │ │
│domiciliu; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d2) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la │ │ │ │
│externarea din │ │ │ │
│maternitate - la │ │ │ │
│cabinet; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e1) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la 4 │ │ │ │
│săptămâni de la │ │ │ │
│naştere - la │ │ │ │
│domiciliu; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e2) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la 4 │ │ │ │
│săptămâni de la │ │ │ │
│naştere - la │ │ │ │
│cabinet; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │
│preventive de │ │ │ │
│evaluare a riscului│X │X │X │
│individual la │ │ │ │
│adultul │ │ │ │
│asimptomatic │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 18 şi │ │ │ │
│39 ani - persoane │ │ │ │
│asimptomatice*9) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 18şi │ │ │ │
│39 ani - persoane │ │ │ │
│asimptomatice │ │ │ │
│depistate cu risc │ │ │ │
│înalt*9) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta > 40 ani - │ │ │ │
│persoane │ │ │ │
│asimptomatice*10) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4. Consultaţii │ │ │ │
│preventive de │ │ │ │
│depistare precoce a│ │ │ │
│unor afecţiuni │X │X │X │
│pentru persoane cu │ │ │ │
│vârsta de peste 40 │ │ │ │
│de ani │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 40 şi │ │ │ │
│60 ani*11) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta de peste 60 │ │ │ │
│ani*12) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│C. CONSULTAŢII LA │ │ │ │
│DOMICILIUL │X │X │X │
│ASIGURAŢILOR*13) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) consultaţii │ │ │ │
│pentru situaţii de │ │ │ │
│urgenţă │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) episod acut/ │ │ │ │
│subacut/acutizări │ │ │ │
│ale bolilor cronice│ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) boli cronice │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) Management de │ │ │ │
│caz pentru │ │ │ │
│asiguraţii │X │X │X │
│nedeplasabili │ │ │ │
│înscrişi pe lista │ │ │ │
│proprie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │X │X │X │
│nou: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.2) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de astm bronşic│ │ │ │
│şi boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.3) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de boală │ │ │ │
│cronică de rinichi │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d2) monitorizare │ │ │ │
│pentru una sau mai │ │ │ │
│multe dintre bolile│ │ │ │
│cronice incluse în │ │ │ │
│managementul de caz│ │ │ │
│[risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2), │ │ │ │
│astm bronşic şi │ │ │ │
│boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi! │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│D. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE │X │X │X │
│DIAGNOSTICE ŞI │ │ │ │
│TERAPEUTICE*14) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) Spirometrie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) Măsurarea │ │ │ │
│ambulatorie a │ │ │ │
│tensiunii arteriale│ │ │ │
│24 ore │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) Măsurarea │ │ │ │
│indicelui de │ │ │ │
│presiune gleznă - │ │ │ │
│braţ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) Efectuarea şi │ │ │ │
│interpretarea │ │ │ │
│electrocardiogramei│ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e) Tuşeu rectal │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│f) Tamponament │ │ │ │
│anterior epistaxis │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│g) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din fosele │ │ │ │
│nazale │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│h) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din │ │ │ │
│conductul auditiv │ │ │ │
│extern - inclusiv │ │ │ │
│dopul de cerumen │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│i) Administrare │ │ │ │
│medicaţie aerosoli │ │ │ │
│(nu include │ │ │ │
│medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│j) Evacuare fecalom│ │ │ │
│cu/fără clismă │ │ │ │
│evacuatorie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│k) Sondaj vezical │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│m) Tratamentul │ │ │ │
│chirurgical al │ │ │ │
│panariţiului, │ │ │ │
│abcesului, │ │ │ │
│furunculului, │ │ │ │
│leziunilor cutanate│ │ │ │
│- plăgi tăiate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│înţepate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│necroze cutanate, │ │ │ │
│escare, ulcere │ │ │ │
│varicoase, │ │ │ │
│dehiscenţe plăgi, │ │ │ │
│arsuri, extracţie │ │ │ │
│corpi străini ţesut│ │ │ │
│moale (anestezie, │ │ │ │
│excizie, sutură, │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│îndepărtarea │ │ │ │
│firelor, pansament,│ │ │ │
│infiltraţii, │ │ │ │
│proceduri de │ │ │ │
│evacuare colecţii │ │ │ │
│purulente) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│n) Supraveghere │ │ │ │
│travaliu fără │ │ │ │
│naştere │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│o) Naştere │ │ │ │
│precipitată │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│p) Testul │ │ │ │
│monofilamentului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│q) Peakflowmetrie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│r) Tratamente │ │ │ │
│intramuscular, │ │ │ │
│intravenos, │ │ │ │
│subcutanat, (nu │ │ │ │
│include medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│s) Pansamente, │ │ │ │
│suprimat fire │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ş) Administrarea de│ │ │ │
│oxigen până la │ │ │ │
│predarea către │ │ │ │
│echipajul de prim │ │ │ │
│ajutor │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│t) Recoltare pentru│ │ │ │
│test │ │ │ │
│Babeş-Papanicolau │ │ │ │
│pentru femeile │ │ │ │
│simptomatice sau │ │ │ │
│care planifică o │ │ │ │
│sarcină │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ţ) Testul Frax - │ │ │ │
│calcularea riscului│ │ │ │
│de fractură la │ │ │ │
│pacienţii cu │ │ │ │
│osteoporoză │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│u) Tratamente │ │ │ │
│intravenoase cu │ │ │ │
│injectomat, │ │ │ │
│perfuzii │ │ │ │
│intravenoase │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│v) Imobilizarea │ │ │ │
│unei fracturi, │ │ │ │
│entorse, luxaţii │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│x) Spălătură │ │ │ │
│gastrică │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│E. Constatarea │ │ │ │
│decesului cu sau │ │ │ │
│fără eliberarea │ │ │ │
│certificatului │ │ │ │
│medical constatator│ │ │ │
│al decesului*15) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│F. Administrare │ │ │ │
│schemă tratament │ │ │ │
│direct observat │ │ │ │
│(DOT) pentru │ │ │ │
│bolnavul TBC*16) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│G. Confirmare caz │ │ │ │
│oncologic*17) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│TOTAL PACHET BAZĂ │X │ │ │
└───────────────────┴─────────┴────────┴──────┘

        Precizări:
        *1) conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *2) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *3) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.2.2. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *4) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.3.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *5) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.4.1 lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *6) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.4.1 lit. b) din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *7) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.1.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *8) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.2 şi 1.2.2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *9) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.3.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *10) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.3.2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *11) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.6 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *12) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.7 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *13) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.3 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *14) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.4.2. anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *15) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.5 - NOTA 2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *16) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.6.1. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *17) conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

     NOTĂ: Desfăşurătorul de la punctul 8.1 se va completa distinct pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi va fi însoţit de lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare, tipul de formular/document european, serviciile medicale acordate cu specificarea următoarelor informaţii: ţara - membră a Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, numele şi prenumele, data naşterii, numele instituţiei care a emis formularul/documentul, codul de identificare al acestei instituţii, copie a formularului/ documentului care a deschis dreptul la servicii medicale, cu excepţia formularelor/documentelor europene (E106, E109, E120, E121)/S1/similar.

    8.2. Punctaj acordat pentru cazurile nou confirmate pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt (HTA, dislipidemie, boală cronică de rinichi sau diabet zaharat tip 2); astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC; boală cronică de rinichi

┌─────┬───────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Caz nou │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Statul │confirmat de│ │ │ │ │
│ │ │ │Tipul de│membru UE/ │medicul de │ │ │ │Nr. │
│ │ │ │formular│SEE/ │specialitate│ │Codul de │ │contractului│
│ │ │ │/ │Confederaţia│pentru │ │parafă al │ │încheiat de │
│ │ │Cod numeric │document│Elveţiană/ │fiecare │Nr. Puncte/ │medicului de│ │medicul din │
│Nr. │Numele │personal/ │european│Regatului │dintre │asigurat caz │specialitate│Specialitatea│col. 8 cu │
│crt. │şi │Cod unic de │(E106, │Unit al │serviciile │nou-confirmat│care a │medicului din│CAS │
│ │prenume│identificare│E109, │Marii │de la lit. │din col. 6*2)│confirmat │col. 8 │(nr. │
│ │ │ │E120, │Britanii şi │A, pct. 4, │ │cazul nou │ │Contract se │
│ │ │ │E121/S1/│Irlandei de │subpct. a1),│ │din col. 6 │ │regăseşte în│
│ │ │ │similar)│Nord, │a2) şi a3) │ │ │ │scrisoarea │
│ │ │ │ │competent │din tabelul │ │ │ │medicală) │
│ │ │ │ │ │de la pct. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │8.1*1) │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├─────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │ │... │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│TOTAL│X │X │X │X │X │ │X │X │X │
└─────┴───────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

        *1) Se va completa, după caz:
    - cifra 1 pentru cazul nou de risc cardiovascular (HTA, dislipidemie, boală cronică de rinichi sau diabet zaharat tip 2)
    – cifra 2 pentru cazul nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC
    – cifra 3 pentru cazul nou de boală cronică de rinichi

        *2) Conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare, punctajul se acordă o singură dată/asigurat, în luna în care a fost confirmat.

    8.3. Recalcularea numărului de puncte pentru plata pe serviciu pentru serviciile din tabelul 8.1

┌───────────────┬───────────────┬──────┐
│Total număr │Total număr de │Total │
│puncte pe │puncte pe caz │număr │
│serviciu pe │nou confirmat │de │
│lună menţionat │menţionat în │puncte│
│în col. 4 din │col. 7 din │lunar │
│tabelul 8.1 │tabelul 8.2 │ │
├───────────────┼───────────────┼──────┤
│1 │2 │3 = 1 │
│ │ │+ 2 │
├───────────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴──────┘


    9.1. Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical ce pot fi acordate, după caz, pacienţilor din statele din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii (pentru cei care beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare):

┌───────────────────┬─────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. │ │Nr. │
│Denumirea │puncte*1)│Număr │total │
│serviciului medical│pe │servicii│de │
│ │serviciu │medicale│puncte│
│ │medical │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│A. SERVICII │X │X │X │
│MEDICALE CURATIVE │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1. Consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni acute, │ │ │ │
│subacute, │X │X │X │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni cronice │ │ │ │
│*2): │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni acute │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni subacute │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni cronice │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2. Consultaţiile │ │ │ │
│pentru bolile cu │ │ │ │
│potenţial │ │ │ │
│endemoepidemic ce │ │ │ │
│necesită izolare, │ │ │ │
│acordate la │ │ │ │
│distanţă *3) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │
│periodice pentru │ │ │ │
│îngrijirea generală│ │ │ │
│a asiguraţilor cu │ │ │ │
│boli cronice - la │ │ │ │
│cabinet *4) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4. Management de │X │X │X │
│caz: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │X │X │X │
│nou *5) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a2) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de astm bronşic│ │ │ │
│şi boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a3) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de boală │ │ │ │
│cronică de rinichi │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) monitorizare │ │ │ │
│pentru una sau mai │ │ │ │
│multe dintre bolile│ │ │ │
│cronice incluse in │ │ │ │
│managementul de caz│ │ │ │
│[risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2), │ │ │ │
│astm bronşic şi │ │ │ │
│boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi] *6) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│B. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE PREVENTIVE│X │X │X │
│ŞI PROFILACTICE: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1. Consultaţiile │ │ │ │
│preventive │ │ │ │
│(consultaţii │ │ │ │
│periodice active │X │X │X │
│oferite persoanelor│ │ │ │
│cu vârsta între │ │ │ │
│0-18 ani) *7) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a1) la externarea │ │ │ │
│din maternitate - │ │ │ │
│la domiciliul │ │ │ │
│copilului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a2) la externarea │ │ │ │
│din maternitate - │ │ │ │
│la cabinet │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b1) la 1 lună - la │ │ │ │
│domiciliul │ │ │ │
│copilului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b2) la 1 lună - la │ │ │ │
│cabinet │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) la 2 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) la 4 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e) la 6 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│f) la9 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│g) la 12 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│h) la 15 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│i) la 18 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│j) la 24 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│k) la 36 luni │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│l) anual pentru │ │ │ │
│copiii cu vârsta │ │ │ │
│cuprinsă între 4 şi│ │ │ │
│18 ani; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2. Consultaţii în │ │ │ │
│vederea │ │ │ │
│monitorizării │X │X │X │
│evoluţiei sarcinii │ │ │ │
│şi lăuziei*8): │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) luarea în │ │ │ │
│evidenţă în primul │ │ │ │
│trimestru; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) supravegherea, │ │ │ │
│lunar, din luna a │ │ │ │
│3-a până în luna a │ │ │ │
│7-a. │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) supravegherea, │ │ │ │
│de două ori pe │ │ │ │
│lună, din luna a │ │ │ │
│7-a până în luna a │ │ │ │
│9-a inclusiv; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d1) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la │ │ │ │
│externarea din │ │ │ │
│maternitate - la │ │ │ │
│domiciliu; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d2) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la │ │ │ │
│externarea din │ │ │ │
│maternitate - la │ │ │ │
│cabinet; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e1) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la 4 │ │ │ │
│săptămâni de la │ │ │ │
│naştere - la │ │ │ │
│domiciliu; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e2) urmărirea │ │ │ │
│lehuzei la 4 │ │ │ │
│săptămâni de la │ │ │ │
│naştere - la │ │ │ │
│cabinet; │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │
│preventive de │ │ │ │
│evaluare a riscului│X │X │X │
│individual la │ │ │ │
│adultul │ │ │ │
│asimptomatic │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 18 şi │ │ │ │
│39 ani - persoane │ │ │ │
│asimptomatice*9) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 18 şi │ │ │ │
│39 ani - persoane │ │ │ │
│asimptomatice │ │ │ │
│depistate cu risc │ │ │ │
│înalt *9) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta > 40 ani - │ │ │ │
│persoane │ │ │ │
│asimptomatice *10) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4. Consultaţii │ │ │ │
│preventive de │ │ │ │
│depistare precoce a│ │ │ │
│unor afecţiuni │X │X │X │
│pentru persoane cu │ │ │ │
│vârsta de peste 40 │ │ │ │
│de ani │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta între 40 şi │ │ │ │
│60 ani *11) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) asiguraţi cu │ │ │ │
│vârsta de peste 60 │ │ │ │
│ani *12) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│C. CONSULTAŢII LA │ │ │ │
│DOMICILIUL │X │X │X │
│ASIGURAŢILOR *13) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) consultaţii │ │ │ │
│pentru situaţii de │ │ │ │
│urgenţă │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) episod acut/ │ │ │ │
│subacut/acutizări │ │ │ │
│ale bolilor cronice│ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) boli cronice │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) Management de │ │ │ │
│caz pentru │ │ │ │
│asiguraţii │X │X │X │
│nedeplasabili │ │ │ │
│înscrişi pe lista │ │ │ │
│proprie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │X │X │X │
│nou: │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.1) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.2) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de astm bronşic│ │ │ │
│şi boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d.1.3) evaluarea │ │ │ │
│iniţială a cazului │ │ │ │
│nou de boală │ │ │ │
│cronică de rinichi │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d2) monitorizare │ │ │ │
│pentru una sau mai │ │ │ │
│multe dintre bolile│ │ │ │
│cronice incluse in │ │ │ │
│managementul de caz│ │ │ │
│[risc │ │ │ │
│cardiovascular │ │ │ │
│(HTA, dislipidemie,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi sau diabet │ │ │ │
│zaharat tip 2), │ │ │ │
│astm bronşic şi │ │ │ │
│boala cronică │ │ │ │
│respiratorie │ │ │ │
│obstructivă - BPOC,│ │ │ │
│boală cronică de │ │ │ │
│rinichi! │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│D. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE │X │X │X │
│DIAGNOSTICE ŞI │ │ │ │
│TERAPEUTICE*14) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) Spirometrie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) Măsurarea │ │ │ │
│ambulatorie a │ │ │ │
│tensiunii arteriale│ │ │ │
│24 ore │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) Măsurarea │ │ │ │
│indicelui de │ │ │ │
│presiune gleznă - │ │ │ │
│braţ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│d) Efectuarea şi │ │ │ │
│interpretarea │ │ │ │
│electrocardiogramei│ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│e) Tuşeu rectal │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│f) Tamponament │ │ │ │
│anterior epistaxis │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│g) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din fosele │ │ │ │
│nazale │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│h) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din │ │ │ │
│conductul auditiv │ │ │ │
│extern - inclusiv │ │ │ │
│dopul de cerumen │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│i) Administrare │ │ │ │
│medicaţie aerosoli │ │ │ │
│(nu include │ │ │ │
│medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│j) Evacuare fecalom│ │ │ │
│cu/fără clismă │ │ │ │
│evacuatorie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│k) Sondaj vezical │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│m) Tratamentul │ │ │ │
│chirurgical al │ │ │ │
│panariţiului, │ │ │ │
│abcesului, │ │ │ │
│furunculului, │ │ │ │
│leziunilor cutanate│ │ │ │
│- plăgi tăiate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│înţepate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│necroze cutanate, │ │ │ │
│escare, ulcere │ │ │ │
│varicoase, │ │ │ │
│dehiscenţe plăgi, │ │ │ │
│arsuri, extracţie │ │ │ │
│corpi străini ţesut│ │ │ │
│moale (anestezie, │ │ │ │
│excizie, sutură, │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│îndepărtarea │ │ │ │
│firelor, pansament,│ │ │ │
│infiltraţii, │ │ │ │
│proceduri de │ │ │ │
│evacuare colecţii │ │ │ │
│purulente) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│n) Supraveghere │ │ │ │
│travaliu fără │ │ │ │
│naştere │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│o) Naştere │ │ │ │
│precipitată │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│p) Testul │ │ │ │
│monofilamentului │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│q) Peakflowmetrie │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│r) Tratamente │ │ │ │
│intramuscular, │ │ │ │
│intravenos, │ │ │ │
│subcutanat, (nu │ │ │ │
│include medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│s) Pansamente, │ │ │ │
│suprimat fire │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ş) Administrarea de│ │ │ │
│oxigen până la │ │ │ │
│predarea către │ │ │ │
│echipajul de prim │ │ │ │
│ajutor │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│t) Recoltare pentru│ │ │ │
│test │ │ │ │
│Babeş-Papanicolau │ │ │ │
│pentru femeile │ │ │ │
│simptomatice sau │ │ │ │
│care planifică o │ │ │ │
│sarcină │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ţ) Testul Frax - │ │ │ │
│calcularea riscului│ │ │ │
│de fractură la │ │ │ │
│pacienţii cu │ │ │ │
│osteoporoză │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│u) Tratamente │ │ │ │
│intravenoase cu │ │ │ │
│injectomat, │ │ │ │
│perfuzii │ │ │ │
│intravenoase │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│v) Imobilizarea │ │ │ │
│unei fracturi, │ │ │ │
│entorse, luxaţii │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│x) Spălătură │ │ │ │
│gastrică │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│E. Constatarea │ │ │ │
│decesului cu sau │ │ │ │
│fără eliberarea │ │ │ │
│certificatului │ │ │ │
│medical constatator│ │ │ │
│al decesului *15) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│F. Administrare │ │ │ │
│schemă tratament │ │ │ │
│direct observat │ │ │ │
│(DOT) pentru │ │ │ │
│bolnavul TBC *16) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│G. Confirmare caz │ │ │ │
│oncologic *17) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│TOTAL PACHET BAZA │X │ │ │
└───────────────────┴─────────┴────────┴──────┘

        Precizări:
        *1) conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *2) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. l857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *3) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.2.2. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *4) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.3.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *5) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.4.1 lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *6) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.1.4.1 lit. b) din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. l alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *7) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.1.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *8) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.2 şi 1.2.2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *9) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.3.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *10) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.2.3.2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *11) conform lit. B punctul l subpunctul 1.2.6 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *12) conform lit. B punctul l subpunctul 1.2.7 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
     *13) conform lit. B punctul l subpunctul 1.3 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *14) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.4.2. anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *15) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.5 - NOTA 2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *16) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.6.1. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        *17) conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

     NOTĂ: Desfăşurătorul de la punctul 9.1 va fi însoţit de lista cuprinzând distinct pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate cu specificarea următoarelor informaţii: ţara, numele şi prenumele persoanei, data naşterii titularului, copia documentului care a deschis dreptul la servicii medicale.

    9.2. Punctaj acordat pentru cazurile nou confirmate pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt (HTA, dislipidemie, boală cronică de rinichi sau diabet zaharat tip 2); astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC; boală cronică de rinichi

┌─────┬───────┬────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Caz nou │ │ │ │ │
│ │ │ │ │confirmat de│ │ │ │ │
│ │ │ │Statul cu care│medicul de │ │ │ │Nr. │
│ │ │ │România a │specialitate│ │Codul de │ │contractului│
│ │ │ │încheiat │pentru │ │parafă al │ │încheiat de │
│ │ │Cod numeric │acorduri, │fiecare │Nr. Puncte/ │medicului de│ │medicul din │
│Nr. │Numele │personal/ │înţelegeri, │dintre │asigurat caz │specialitate│Specialitatea│col. 7 cu │
│Crt. │şi │Cod unic de │convenţii sau │serviciile │nou-confirmat│care a │medicului din│CAS │
│ │prenume│identificare│protocoale │de la lit. │din col. 5*2)│confirmat │col. 7 │(nr. │
│ │ │ │internaţionale│A, pct. 4 │ │cazul nou │ │Contract se │
│ │ │ │cu prevederi │subpct. a1),│ │din col. 5 │ │regăseşte în│
│ │ │ │în domeniul │a2) şi a3) │ │ │ │scrisoarea │
│ │ │ │sănătăţii │din tabelul │ │ │ │medicală) │
│ │ │ │ │de la pct. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │9.1.*1) │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├─────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│3. │ │ │ │ │10 │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │... │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│TOTAL│X │X │X │X │ │X │X │X │
└─────┴───────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

        *1) Se va completa, după caz:
    - cifra 1 pentru cazul nou de risc cardiovascular înalt (HTA, dislipidemie, boală cronică de rinichi şi diabet zaharat tip 2)
    – cifra 2 pentru cazul nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC
    – cifra 3 pentru cazul nou de boală cronică de rinichi

        *2) Conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificările şi completările ulterioare, punctajul se acordă o singură dată/asigurat, în luna în care a fost confirmat;

    9.3. Recalcularea numărului de puncte pentru plata pe serviciu pentru serviciile din tabelul 9.1

┌───────────────┬───────────────┬──────┐
│Total număr │Total număr de │Total │
│puncte pe │puncte pe caz │număr │
│serviciu pe │nou confirmat │de │
│lună menţionat │menţionat în │puncte│
│în col. 4 din │col. 6 din │lunar │
│tabelul 9.1 │tabelul 9.2 │ │
├───────────────┼───────────────┼──────┤
│1 │2 │3 = 1 │
│ │ │+ 2 │
├───────────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴──────┘


    9.4. Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical ce pot fi acordate persoanelor cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare

┌───────────────────┬─────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. │ │Nr. │
│Denumirea │puncte*1)│Număr │total │
│serviciului medical│pe │servicii│de │
│ │serviciu │medicale│puncte│
│ │medical │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│A. SERVICII │X │X │X │
│MEDICALE CURATIVE │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1. Consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni acute, │ │ │ │
│subacute, │X │X │X │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni cronice │ │ │ │
│*2): │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│a) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni acute │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│b) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│afecţiuni subacute │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│c) consultaţia în │ │ │ │
│caz de boală pentru│ │ │ │
│acutizările unor │ │ │ │
│afecţiuni cronice │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2. Consultaţiile │ │ │ │
│pentru bolile cu │ │ │ │
│potenţial │ │ │ │
│endemoepidemic ce │ │ │ │
│necesită izolare, │ │ │ │
│acordate la │ │ │ │
│distanţă *3) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │
│periodice pentru │ │ │ │
│îngrijirea generală│ │ │ │
│a asiguraţilor cu │ │ │ │
│boli cronice - la │ │ │ │
│cabinet *4) │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4. Management de │X │X │X &#