Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 12 iulie 2021  referitoare la modulele componente ale Sistemului de informaţii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 12 iulie 2021 referitoare la modulele componente ale Sistemului de informaţii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 342 bis din 7 aprilie 2022
──────────
        Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 919 din 12 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 7 aprilie 2022.
──────────
    ANEXA 1

    MISIUNILE ARHITECTULUI
    CUPRINS
    1. ETAPA PRELIMINARĂ (asimilată Anteproiect 1.1)
    1.1. MISIUNI DE BAZĂ
    1.1.1. Tema pentru ofertare
    1.1.2. Oferta economică
    1.1.3. Acceptarea ofertei şi încheierea contractului de proiectare
    1.1.4. Analiza contextului urbanistic, tehnic şi legislativ

    1.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    1.2.1. Consultanţa imobiliară
    1.2.2. Ilustrarea de temă în scop de ofertare
    1.2.3. Studiul de prefezabilitate


    2. ETAPA PREGĂTITOARE (asimilată Anteproiect 1.2)
    2.1. MISIUNI DE BAZĂ 18 2.1.1. Tema preliminară de proiectare
    2.1.2. Documente şi studii necesare
    2.1.3. Specialişti necesar a fi implicaţi în elaborarea proiectului
    2.1.4. Ilustrarea de temă
    2.1.5. Bugetare costuri investiţie
    2.1.6. Planificarea desfăşurării investiţiei
    2.1.7. Releveu

    2.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    2.2.1. Studiu de ilustrare comparativ (pe variante)
    2.2.2. Solicitarea, urmărirea stadiului de elaborare şi ridicarea certificatului de urbanism şi a avizelor preliminare
    2.2.3. Bugetare costuri de operare
    2.2.4. Consultanţă privind modalitatea de modificare a regimului tehnic şi economic al imobilului


    3. ETAPA CONCEPT (asimilată Anteproiect 1.3)
    3.1. MISIUNI DE BAZĂ
    3.1.1. Conceptul general şi de arhitectură
    3.1.2. Planificarea desfăşurării investiţiei

    3.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    3.2.1. Realizarea de variante suplimentare
    3.2.2. Verificarea de încadrare în buget
    3.2.3. Estimarea costului investiţiei
    3.2.4. Estimare costuri de operare
    3.2.5. Proiectare pentru un impact redus asupra mediului


    4. ETAPA PROIECT DEFINITIV (asimilată Anteproiect 1.4)
    4.1. MISIUNI DE BAZĂ
    4.1.1. Tema detaliată (definitivă)
    4.1.2. Proiectul definitiv prezentat la nivel schematic
    4.1.3. Planificarea desfăşurării investiţiei
    4.1.4. Teme pentru realizarea proiectelor de specialitate
    4.1.5. Coordonarea preliminară a proiectului

    4.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    4.2.1. Calcularea fezabilităţii investiţiei sau DALI (Documentaţie deAvizare a Lucrărilor de Intervenţie)
    4.2.2. Solicitarea, urmărirea stadiului de elaborare şi ridicarea de avize şi acorduri
    4.2.3. Verificarea încadrării în buget
    4.2.4. Estimarea costului investiţiei
    4.2.5. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor


    5. ETAPA PROIECT PENTRU AUTORIZARE (Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcţii - DTAC; Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Demolare - DTAD; Documentaţia Tehnică de Organizare a Execuţiei Lucrărilor - DTOE)
    5.1. MISIUNI DE BAZĂ
    5.1.1. Proiectarea pentru autorizare
    5.1.2. Estimarea costurilor de construcţie

    5.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    5.2.1. Depunerea documentaţiilor, urmărirea stadiului de elaborare şi ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire


    6. ETAPA PROIECT PENTRU EVALUARE/OFERTARE (asimilată Proiect Tehnic)
    6.1. MISIUNI DE BAZĂ 31 6.1.1.Proiectarea tehnică
    6.1.2. Coordonarea tehnică a proiectelor de specialitate

    6.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    6.2.1. Estimarea costurilor investiţiei
    6.2.2. Verificarea de încadrare în buget
    6.2.3. Estimarea costurilor de operare/întreţinere
    6.2.4. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor (vezi 4.2.5.).


    7. ETAPA PROIECT PENTRU EXECUŢIE (asimilată etapei de Detalii de Execuţie)
    7.1. MISIUNI DE BAZĂ
    7.1.1. Proiectarea de detaliu
    7.1.2. Coordonarea de detaliu a proiectelor
    7.1.3. Plan de sănătate şi securitate în muncă (SSM)

    7.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    7.2.1. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor (vezi 4.2.5.).


    8. ETAPA DE CONSULTANŢĂ LA SELECŢIA DE OFERTE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE
    8.1. MISIUNI SUPLIMENTARE
    8.1.1. Organizarea documentaţiei de licitaţie
    8.1.2. Realizarea listei scurte
    8.1.3. Managementul ofertării
    8.1.4. Recomandarea ofertei potrivite
    8.1.5. Contractarea executantului


    9. ETAPA DE ASISTENŢĂ LA EXECUŢIE
    9.1. MISIUNI DE BAZĂ 38
    9.1.1. Participarea la fazele determinante
    9.1.2. Supravegherea modalităţii de executare a lucrărilor
    9.1.3. Project management
    9.1.4. Recepţia la terminarea lucrărilor
    9.1.5. Punerea în funcţiune/darea în folosinţă

    9.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    9.2.1. Asistenţa tehnică
    9.2.2. Proiecte de fabricaţie
    9.2.3. Reevaluare costuri de execuţie
    9.2.4. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor (vezi 4.2.5.).


    10. ETAPA DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIEI ŞI INTERVENŢII ÎN TIMP
    10.1. MISIUNI SUPLIMENTARE
    10.1.1. Supravegherea în timp a construcţiei
    10.1.2. Acordul proiectantului iniţial


    11. MISIUNI ÎN AFARA ETAPELOR DE PROIECTARE
    11.1. MISIUNI SUPLIMENTARE
    11.1.1. Susţinerea proiectului
    11.1.2. Materiale pentru marketing


        ALŢI SPECIALIŞTI implicaţi în procesul de proiectare
        STUDII ŞI VERIFICĂRI
        GLOSAR
    a. Misiunile Arhitectului, parte a Sistemului de Informaţii asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură
        Lista misiunilor de arhitectură constituie primul modul din cuprinsul Sistemului de Informaţii asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură (denumit pe scurt SIC), elaborat în conformitate cu prevederile art. 42 din Codul deontologic al profesiei de arhitect din data de 21.05.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 21.05.2012. Principalele componente ce vor alcătui structura modulară a Sistemului de Informaţii asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură sunt:
        ● Lista misiunilor de proiectare, astfel cum vor fi detaliate în documentul de faţă.
        ● Estimarea timpului alocat procesului de proiectare (se va elabora în baza unui studiu sociologic ce va fi efectuat de o echipă pluridisciplinară).
        ● Metode de calcul al onorariilor/suport informatic (program informatic de calcul al costurilor).
        ● Contracte model (inclusiv tipuri de contractare).
        ● Anexe (Bună practică, Exemplificări etc.).


    b. Utilizarea documentului
        Lista de misiuni, precum şi detalierea fiecărei misiuni în parte sunt destinate a fi consultate, în primul rând, de către arhitecţi. în acelaşi timp, documentul este destinat şi clienţilor sau oricăror alţi participanţi activi în procesul de proiectare, de execuţie a lucrărilor, şi, după caz, în etapa de post-execuţie. Documentul, alături de celelalte componente din structura modulară a SIC, se doreşte a fi în primul rând o platformă de comunicare între arhitect şi client, dar şi între arhitect şi ceilalţi participanţi în procesul de proiectare, de execuţie a lucrărilor, şi, după caz, în etapa de post-execuţie. Pe baza etapelor şi a misiunilor cuprinse în documentul de faţă, se va putea stabili conţinutul clauzelor esenţiale ale contractului cu clientul: obiect (serviciile furnizate), onorariul şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractante etc. Prezentul document nu ţine loc de contract, şi nici nu va putea fi utilizat de către vreuna dintre părţi ca justificare pentru nerespectarea unor obligaţii contractuale asumate. Conţinutul prezentului document se întemeiază pe legislaţia relevantă în materie.
        Principalele texte normative avute în vedere, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, sunt:
        ● Legea nr. 184/12.04.2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată şi modificată.
        ● Norma metodologică din data de 01.09.2010 de aplicare a Legii nr. 184/12.04.2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.
        ● Codul deontologic al profesiei de arhitect din data de 21.05.2012 publicat în M.O. Partea I, nr. 342/21.05.2012.
        ● Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată.
        ● Norma metodologică din 21.10.2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, astfel cum a fost modificată.
        ● Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, modificată.
        ● Legea nr. 21/10.04.1996 a concurenţei, republicată şi modificată.
        ● H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

        Conţinutul prezentului document nu va putea fi folosit sau interpretat în scopul derogării de la normele imperative impuse de legislaţia aplicabilă în materie, în vigoare la data încheierii contractului cu clientul şi/sau, după caz, la data realizării serviciilor descrise mai jos.

    c. Etape şi Misiuni
        Misiunile descrise în acest document sunt concepute pe baza prevederilor legale incidente în materie şi reprezintă o dezvoltare firească a misiunilor propuse în documentele publicate anterior de Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), respectiv Ghidul exercitării profesiei de arhitect - 2006, coroborate cu practica profesională naţională, europeană şi internaţională curentă. Misiunile sunt grupate ţinând cont de serviciile prestate în etapele de elaborare a proiectului, de execuţie a lucrărilor, precum şi în perioada de post-execuţie. Etapele sunt în principiu organizate cronologic, dar pot exista suprapuneri. Misiunile din cadrul unei etape pot fi îndeplinite în aproape orice ordine. Misiunile din fiecare etapă se împart în două categorii principale: misiuni de bază şi misiuni suplimentare. Sub denumirea de "misiuni suplimentare" se găsesc acele misiuni de care este nevoie pentru asigurarea unui serviciu de proiectare extins, şi a căror realizare este condiţionată de existenţa unei solicitări exprese a clientului sau a unei prevederi contractuale.

    d. Anexele
        Anexele menite să completeze şi să clarifice lista de misiuni sunt:
        ● Lista de studii, expertize şi alte servicii speciale
        ● Glosar
        ● Lista de specialităţi şi specialităţi de proiectare


    e. Arhitectul - şef de proiect
        Arhitectul este cel mai în măsură să îndeplinească rolul de şef de proiect în sensul de coordonator al procesului de proiectare. Având această funcţie, îi revine responsabilitatea de a elabora şi implementa proiectul. Arhitectul poate conveni contractual cu clientul să se rezume la îndeplinirea doar a anumitor etape sau configuraţii de misiuni din cele enumerate şi definite prin prezentul document. Preluarea unui proces de proiectare început de către un alt arhitect se va face cu respectarea prevederilor legale incidente şi ale codului deontologic. în cadrul acestui document, pentru uşurinţa utilizării, arhitectul - şef de proiect - (coordonatorul proiectului) a fost denumit "arhitectul".

    f. Stabilirea onorariului
        Lista detaliată a misiunilor nu trebuie înţeleasă ca fiind o structură rigidă de aplicare a costurilor ce definesc onorariul. Scoase din context, anumite misiuni/activităţi singulare nu vor putea fi remunerate independent. Arhitectul va propune etapele şi misiunile ce vor constitui procesul de proiectare specific pentru fiecare proiect. Acest cumul de misiuni acceptate de client va sta la baza evaluării timpului alocat şi, implicit, a cuantumului onorariului, indiferent dacă acesta se stabileşte global sau defalcat pe etape/misiuni.

    g. Proiectarea generală
        În cadrul documentului, noţiunea de Proiectant general a fost folosită doar pentru a ilustra o posibilă relaţie contractuală şi nu se doreşte să fie un sinonim pentru "arhitect" sau "arhitect - şef de proiect". În etapa preliminară, în cadrul misiunii de ofertare, sunt descrise cele trei moduri de a oferi servicii de proiectare - doar serviciile proprii arhitectului, serviciile combinate ale unui colectiv tehnic de specialişti, sau, în anumite cazuri, serviciile pentru proiectarea generală, adică serviciile tuturor specialiştilor necesar a fi implicaţi în procesul de proiectare.

    h. Proiecte ce vizează intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice, în zonele construite protejate sau în zonele de protecţie a monumentelor istorice
        Proiectele ce au ca obiect intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice, în zonele construite protejate sau în zonele de protecţie a monumentelor istorice, au în componenţă misiunile descrise în prezentul document. în aceste cazuri, lista misiunilor va fi configurată ţinând cont de complexitatea proiectului şi cerinţele legale specifice. în cadrul acestei categorii de proiecte, punctul de greutate poate să cadă pe grupuri de misiuni diferite de cele aferente proiectelor ce au ca obiect realizarea construcţiilor noi în afara zonelor construite protejate sau în afara zonelor de protecţie a monumentelor istorice.

    1. ETAPA PRELIMINARĂ (asimilată Anteproiect 1.1)
        Etapa preliminară (de ofertare, contractare şi consultanţă) reprezintă primul contact cu clientul. în această etapă, se stabilesc coordonatele principale ale proiectului. împreună cu clientul, sau la comanda acestuia, se stabilesc coordonatele iniţiale ale proiectului ţinând cont de dezideratele clientului, datele contextului legislativ, fizic, cultural şi economic, etica profesională, elementele de buget şi altele. Arhitectul se va implica în alegerea soluţiei/soluţiilor optime. Scopul etapei sunt stabilirea datelor iniţiale ale proiectului şi configurarea procesului de proiectare.
    1.1. MISIUNI DE BAZĂ
    1.1.1. Tema pentru ofertare
        În această etapă, arhitectul trebuie să primească de la client datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea ofertei economice de servicii de proiectare de arhitectură, respectiv oferta economică de servicii de proiectare combinată sau generală. Arhitectul va efectua o analiză preliminară asupra terenului/construcţiei/spaţiului interior, din punctul de vedere al constrângerilor şi posibilităţilor de ordin tehnic, urbanistic, legislativ, şi va informa clientul cu privire la concluziile sale.

    1.1.2. Oferta economică
        Pe baza datelor din tema pentru ofertare şi a analizei preliminare, arhitectul va redacta oferta economică. în cuprinsul ofertei economice, vor exista cel puţin informaţii cu privire la: specialiştii implicaţi în procesul de proiectare, etapele de lucru, timpul de desfăşurare a procesului de proiectare, onorariul de proiectare propus organizat pe etape de lucru/misiuni (după caz, onorariul propriu al arhitectului, al colectivului tehnic de specialişti, sau onorariul general). Pentru a evita confuziile în interpretarea ofertei de către client, este recomandabil să fie menţionaţi specialiştii ale căror onorarii nu sunt incluse şi/sau misiunile ce nu sunt incluse în oferta economică.

    1.1.3. Acceptarea ofertei şi încheierea contractului de proiectare
        Pe baza ofertei economice (şi tehnice, acolo unde este cazul) acceptate, arhitectul va negocia clauzele contractului de proiectare. Modelul de contract va fi pus la dispoziţia clientului de către arhitect, sau, în anumite cazuri excepţionale, sugerat de către client arhitectului. în general, în vederea negocierii clauzelor contractuale (altele decât cele prevăzute în modelele de contract recomandate de Ordinul Arhitecţilor din România [pe scurt, pentru uşurinţa exprimării OAR] şi cele cuprinse în anexele cu privire la parametrii tehnici şi economici, sau ori de câte ori se va considera necesar), este recomandabil ca arhitectul să solicite consultanţă juridică specializată. Contractul dintre arhitect şi client trebuie să reprezinte acordul liber de voinţă al acestora, al cărui conţinut să rezulte din negocierea şi asumarea de către părţi a fiecărei clauze. Folosirea unor modele de contract recomandate de OAR nu poate restrânge în niciun mod libertatea de a contracta a părţilor, astfel cum este reglementată de lege.

    1.1.4. Analiza contextului urbanistic, tehnic şi legislativ
        Arhitectul va analiza contextul sitului/construcţiei din punct de vedere urbanistic, al cadrului tehnic şi legislativ, al posibilităţilor şi constrângerilor, raportat la obiectivul de investiţie dorit de client (inclusiv problematica infrastructurii disponibile şi/sau necesare). Analiza contextului urbanistic, tehnic şi legislativ constă în culegerea de date, dar, mai ales, din coroborarea şi interpretarea acestora, şi din identificarea/ilustrarea posibilităţilor reale de realizare a obiectivului de investiţie. Arhitectul poate reprezenta clientul pentru solicitarea şi ridicarea documentelor de la autorităţile competente, dacă se convine în acest fel, de comun acord. Aceste servicii vor fi remunerate distinct, fiind considerate misiuni suplimentare.


    1.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    1.2.1. Consultanţa imobiliară
        Consultanţa imobiliară oferită de arhitect clientului priveşte intenţia acestuia de a achiziţiona un imobil sau de a realiza o investiţie imobiliară. în cadrul acestei misiuni, arhitectul poate furniza "planuri-test" de compatibilitate a proprietăţii imobiliare cu tema (indiferent că se doreşte utilizarea proprietăţii în scop individual sau că se doreşte valorificarea acesteia la limitele maxime ale parametrilor tehnici şi de urbanism). Tot în cadrul acestei misiuni, arhitectul va evalua şi va informa clientul cu privire la elementele care ţin de contextul urbanistic sau de posibilităţile tehnice ale spaţiului interior, parametri maximi, limitări constructive şi implicaţii cu privire la siguranţa în exploatare, siguranţa în caz de incendiu, igienă, sănătate şi mediu, economie de energie şi izolare termică, protecţia împotriva zgomotului etc. Misiunea arhitectului de consultanţă imobiliară nu trebuie confundată cu cea a agentului imobiliar. Arhitectul nu oferă servicii de intermediere şi promovare imobiliară, şi nici nu are în vedere costurile sau beneficiile unei astfel de achiziţii.

    1.2.2. Ilustrarea de temă în scop de ofertare
        În cadrul etapei de ofertare, arhitectul poate decide, la cererea clientului, sau din proprie iniţiativă, să pregătească, în sprijinul ofertei economice, o propunere tehnică. Propunerea tehnică va consta într-un material compus din piese scrise şi desenate, cu scopul de a prezenta clientului una dintre soluţiile posibile, prin raportare la tema de ofertare şi la concluziile analizei contextului urbanistic, tehnic şi legislativ. De asemenea, ilustrarea de temă are ca scop prezentarea clientului a capacităţii profesionale a arhitectului de a răspunde temei (creativitate, experienţă etc.). În îndeplinirea acestei misiuni, arhitectul trebuie să se limiteze la realizarea acelor materiale care vin în sprijinul ofertei economice. Elaborarea de propuneri tehnice detaliate fără a percepe un onorariu corespunzător poate fi considerată practică anticoncurenţială, în condiţiile legii.

    1.2.3. Studiul de prefezabilitate
        În această etapă, de ofertare şi contractare, misiunea arhitectului cu privire la analiza prefezabilităţii investiţiei este limitată în mod normal la realizarea de schiţe preliminare şi calcule minimale. La fel ca şi tema de proiectare aferentă acestei etape, prefezabilitatea pentru ofertare şi contractare are drept scop principal stabilirea parametrilor necesari în vederea elaborării ofertei economice. În cazul lucrărilor publice, conform cu prevederile legii cu privire la investiţia plănuită, arhitectul îl va asista pe client în fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei, respectând conţinutul cadru prevăzut de legea aplicabilă, în limita atribuţiilor şi competenţelor ce revin arhitectului potrivit legii. Pentru stabilirea prefezabilităţii, se vor analiza parametrii urbanistici, valoarea de investiţie estimată, precum şi costurile de exploatare, respectiv beneficiile potenţiale. Formatul (conţinutul cadru, livrabilele) studiului de prefezabilitate este cel prevăzut de lege, iar în cazul investiţiilor private va fi adaptat la gradul de complexitate al acesteia şi se va stabili contractual. În cadrul acestei misiuni, pentru estimarea costurilor, programarea activităţilor în timp sau calculul de eficienţă economică, în cazul temelor-program cu grad mare de dificultate, este recomandată colaborarea cu specialişti, sub coordonarea arhitectului.
        Calcularea prefezabilităţii investiţiei poate avea în vedere soluţii alternative de amplasare pe teren şi/sau de planimetrie, de tehnici de construcţie sau studii pentru stabilirea structurii funcţionale.    2. ETAPA PREGĂTITOARE (asimilată Anteproiect 1.2)
        Etapa pregătitoare este o etapă intermediară între contractarea lucrării şi demararea lucrărilor de realizare a proiectului. în această etapă se urmăresc definirea parametrilor principali ai construcţiei (sau spaţiului ce trebuie amenajat), precum şi comunicarea acestor decizii către părţile implicate în proiect, folosind metode grafice şi de text variate. în această etapă nu este necesară dezvoltarea soluţiei de arhitectură, urmând a se realiza planuri de principiu. Scopul etapei este de a stabili parametrii principali ai investiţiei imobiliare raportate la amplasament.
    2.1. MISIUNI DE BAZĂ
    2.1.1. Tema preliminară de proiectare
        Tema preliminară de proiectare va consta în colectarea şi structurarea datelor furnizate de client cu privire la intenţiile şi dorinţele acestuia de a construi (amenaja, reabilita, restaura etc.). Tema preliminară de proiectare nu va oferi soluţii, ci va enunţa dezideratele cu privire la obiectivul de investiţie. În cadrul temei preliminare de proiectare, se pot face referiri inclusiv la textele legislative incidente în proiect. Omisiunea de a menţiona exhaustiv textele legale incidente nu exonerează părţile de obligativitatea de a respecta în totalitate legislaţia în vigoare. Tema de proiectare asumată de către client, alături de contract, este documentul de referinţă în evaluarea nivelului de îndeplinire de către arhitect a solicitărilor clientului. Tema de proiectare, împreună cu modificările de pe parcursul proiectării, agreate de client şi arhitect, poate fi considerată anexă la contractul de proiectare. Clientul şi arhitectul vor negocia fiecare modificare de temă intervenită ulterior demarării proiectului. Modificările de temă pot influenţa volumul de muncă şi timpul necesar proiectării şi vor putea atrage renegocierea onorariului. Tema preliminară de proiectare constituie baza pentru elaborarea temei detaliate de proiectare (vezi 3.1.1.).

    2.1.2. Documente şi studii necesare
        Arhitectul va elabora lista de documente şi studii necesare (de exemplu studiu geotehnic, topometric, de mediu etc.) în procesul de proiectare, avizare şi autorizare. Lista va constitui, pe parcursul proiectului, platforma de comunicare referitoare la responsabilitatea clientului cu privire la ceea ce trebuie să pună la dispoziţia arhitectului (documente, studii etc.). Este recomandabil ca responsabilităţile (clientului sau arhitectului) privind punerea la dispoziţie, respectiv elaborarea documentelor şi studiilor necesare, să constituie parte integrantă a contractului sau anexă la contract. Lista de documente şi studii se va putea completa ca urmare a unor modificări legislative şi/sau a unor cerinţe exprese ale autorităţilor publice competente. Arhitectul este răspunzător să anunţe, în timp util, necesitatea elaborării sau punerii la dispoziţie a documentelor/studiilor preliminare indispensabile în procesul de proiectare.

    2.1.3. Specialişti necesar a fi implicaţi în elaborarea proiectului
        În această etapă, arhitectul, pe baza informaţiilor despre proiect, va propune colectivul tehnic de specialitate care va colabora la elaborarea proiectului (structură, instalaţii etc.). Conform înţelegerii contractuale, dacă este cazul, colectivul tehnic de specialitate implicat în procesul de proiectare va fi selectat de către arhitect, cu aprobarea clientului. Specialiştii vor fi contractaţi, după caz, de arhitect sau direct de către client. Arhitectul este răspunzător să anunţe clientul în timp util de necesitatea implicării diferiţilor specialişti în cadrul procesului de proiectare. Este recomandabil ca lista specialiştilor necesar a fi implicaţi în procesul de proiectare să fie nominalizată în cadrul contractului sau să constituie o anexă la contract. În contract se vor specifica specialişti ce vor fi subcontractaţi de către arhitect.

    2.1.4. Ilustrarea de temă
        Misiunea de a ilustra tema presupune elaborarea unui material compus din piese scrise şi desenate, detaliat suficient pentru a înţelege interacţiunea dintre cerinţe şi posibilităţi şi pentru a ilustra posibilităţile de satisfacere a cerinţelor de temă. Materialul prezentat în cadrul ilustrării de temă va include orice piese scrise sau desenate cu scopul de a stabili principalele caracteristici ale viitoarei investiţii. În această etapă, în general, nu se vor studia şi prezenta arhitectura faţadelor, cromatica, alegerea materialelor sau alte elemente care ţin de concepţia detaliată de arhitectură (vezi etapa 2, etapă de concept). Ilustrarea de temă va putea fi ajustată la cererea clientului, conform cu tema de proiectare agreată, dacă nu presupune elaborarea de variante complet diferite. Elaborarea unui studiu de variante se consideră o misiune suplimentară şi va fi remunerată distinct (vezi 2.2.1.).

    2.1.5. Bugetare costuri investiţie
        Misiunea de bugetare va presupune, în această etapă, estimarea costului de execuţie a obiectivului de investiţie (pe bază de indici de cost şi cu marja maximă de eroare acceptabilă de ± 25%). În această etapă, estimările vor folosi pentru a stabili planul de costuri ale investiţiei, care va face parte integrantă din tema de proiectare.

    2.1.6. Planificarea desfăşurării investiţiei
        Planificarea desfăşurării în timp a investiţiei se va face la nivel macro, având în vedere perioada de proiectare, după caz licitaţie, şi punerea în operă a proiectului (executarea lucrărilor de construcţie). Încă din această etapă, se pot prevedea termene pentru etapele de avizare şi autorizare, eşalonarea investiţiei sau realizarea diferitelor componente ale construcţiei (structura de rezistenţă, structura anvelopantă, instalaţii interioare şi exterioare, finisaje etc.).

    2.1.7. Releveu
        Arhitectul va măsura dimensiunile fizice ale siturilor şi construcţiilor existente, părţi componente ale construcţiilor sau spaţiului vizate de proiect. Profunzimea releveului va fi adaptată la specificul şi exigenţele proiectului. La elaborarea releveului pot participa, după caz, alţi specialişti. A nu se confunda releveul realizat în această etapă cu măsurătorile realizate pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie în vederea montajelor de componente diverse şi nici cu măsurătorile realizate pentru întocmirea proiectului post-execuţie.


    2.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    2.2.1. Studiu de ilustrare comparativ (pe variante)
        Când complexitatea programului şi/sau dificultatea sitului sau a altor factori o impun/e, se vor stabili principalele caracteristici ale viitoarei construcţii printr-un studiu comparativ pe variante. Condiţiile de remunerare se vor stabili în prealabil.

    2.2.2. Solicitarea, urmărirea stadiului de elaborare şi ridicarea certificatului de urbanism şi a avizelor preliminare
        În această etapă, arhitectul poate solicita, urmări stadiul de elaborare şi ridica, în numele clientului (sau, după caz, al beneficiarului, dacă beneficiarul lucrărilor nu este clientul), certificatul de urbanism şi avizele considerate necesare pentru fundamentarea temei de proiectare sau a prefezabilităţii, dacă se convine în acest sens prin contract sau printr-o împuternicire specială.

    2.2.3. Bugetare costuri de operare
        În cadrul misiunii de bugetare, un capitol separat va fi estimarea costurilor de operare/întreţinere. Estimarea acestor costuri va putea influenţa balanţa "buget de investiţie/costuri de operare".

    2.2.4. Consultanţă privind modalitatea de modificare a regimului tehnic şi economic al imobilului
        Arhitectul poate consilia clientul cu privire la modalitatea optimă de modificare a regimului tehnic şi economic al imobilului prin elaborarea documentaţiilor de urbanism de către specialişti. Arhitectul îl va îndruma pe client către specialiştii abilitaţi să elaboreze documentaţiile de urbanism necesare şi va putea susţine cauza clientului în faţa forurilor şi instituţiilor decidente.
        Etapa concept este prima etapă de proiectare propriu-zisă. În această etapă, va fi definită viitoarea construcţie din toate punctele de vedere, la nivel preliminar (conceptual). Vor fi stabilite, în această etapă, configuraţia funcţională, aspectul exterior (interior), precum şi anumite detalii de echipare sau finisare considerate foarte importante în dezvoltarea ulterioară a proiectului. Scopul etapei este de a configura construcţia din punct de vedere funcţional şi estetic.    3. ETAPA CONCEPT (asimilată anteproiect 1.3)
        Etapa concept este prima etapă de proiectare propriu-zisă. În această etapă, va fi definită viitoarea construcţie din toate punctele de vedere, la nivel preliminar (conceptual). Vor fi stabilite, în această etapă, configuraţia funcţională, aspectul exterior (interior), precum şi anumite detalii de echipare sau finisare considerate foarte importante în dezvoltarea ulterioară a proiectului. Scopul etapei este de a configura construcţia din punct de vedere funcţional şi estetic.
    3.1. MISIUNI DE BAZĂ
    3.1.1. Conceptul general şi de arhitectură
        Arhitectul va propune clientului, pe baza temei de proiectare agreate în prealabil, o soluţie tehnică şi estetică. Cu toate că etapa este incipientă, îi revine arhitectului obligaţia să se asigure că propunerile sale sunt fezabile din punct de vedere tehnic şi economic şi că dezvoltarea ulterioară a proiectului nu va atrage după sine modificări importante ale soluţiei tehnice şi estetice cauzate de imposibilitatea aplicării totale sau parţiale a soluţiilor propuse. Cu toate că, în această etapă, nu este necesară detalierea din punctul de vedere al structurii de rezistenţă şi al instalaţiilor, este responsabilitatea arhitectului ca aceste elemente ale construcţiei să nu contravină soluţiilor arhitecturale (tehnice şi estetice) prezentate. Conceptul general şi de arhitectură se poate considera finalizat doar în cazul îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Arhitectul îşi va asuma decizia de a propune avansarea la etapa următoare. Pentru trecerea la etapa următoare, este necesară aprobarea clientului. Această misiune presupune şi încorporarea în conceptul general şi de arhitectură a comentariilor/observaţiilor/amendamentelor clientului, altele decât cele care ar duce la modificarea temei de proiectare.

    3.1.2. Planificarea desfăşurării investiţiei
        Arhitectul va planifica desfăşurarea în timp a proiectului de investiţie, care să cuprindă toate etapele proiectării, precum şi principalele etape ulterioare, de licitaţie, de avizare şi autorizare, şi ale lucrărilor de construcţie.


    3.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    3.2.1. Realizarea de variante suplimentare
        În urma prezentării conceptului general şi de arhitectură clientului de către arhitect, în anumite cazuri clientul poate cere variante suplimentare.

    3.2.2. Verificarea de încadrare în buget
        În completarea misiunii de concept general şi de arhitectură, arhitectul va încorpora acele ajustări rezultate din necesitatea reducerii costului de investiţie. Asemenea ajustări ale proiectului vor fi stabilite de arhitect împreună cu beneficiarul, pe baza unui material realizat de către cel dintâi.

    3.2.3. Estimarea costului investiţiei
        Arhitectul va calcula cantităţile de unităţi (mp construiţi sau detaliat) şi va realiza estimarea costului de construcţie. Aceste estimări ale costurilor se vor avea în vedere la luarea deciziilor de ajustare/modificare a soluţiilor propuse, fie prin recalibrarea specificaţiilor pentru materialele de construcţie propuse, fie prin schimbarea tehnologiilor de construcţie sau, după caz, chiar prin reducerea cantităţilor (vezi 3.2.2.).

    3.2.4. Estimare costuri de operare
        În cadrul misiunii de estimare costuri, un capitol separat va fi estimarea costurilor de operare şi întreţinere. Estimarea acestor costuri va putea influenţa balanţa "buget de investiţie/costuri de operare". În această etapă, decizii importante cu privire la dimensiunile construcţiei sau materialele folosite pot fi determinate de valorile costurilor de operare.

    3.2.5. Proiectare pentru un impact redus asupra mediului
        În cazul în care beneficiarul urmăreşte să obţină atestări de profil pentru obiectivul de investiţie, arhitectul va putea oferi consultanţă specifică în cadrul acestei misiuni suplimentare, şi, după caz, va prevedea, în proiect, soluţii constructive cu un impact redus asupra mediului (aşa cum se specifică în legislaţie, în literatura de specialitate şi conform cu practica de proiectare modernă). Respectarea principiilor de proiectare pentru un impact redus asupra mediului şi pentru dezvoltare sustenabilă este recomandabilă în elaborarea tuturor proiectelor, în măsura în care este posibil.
    ETAPA PROIECT DEFINITIV (asimilată Anteproiect 1.4)
        În etapa de proiect definitiv, se dă o formă finală soluţiilor pentru toate componentele obiectivului de investiţie. Vor fi calculate şi prezentate soluţiile pentru structura de rezistenţă, instalaţiile de toate tipurile, faţada clădirii, asigurarea siguranţei în exploatare, asigurarea siguranţei în caz de incendiu etc. Scopul etapei de proiect definitiv este de a stabili toate componentele construcţiei şi de a le valida de către toţi cei implicaţi în procesul de proiectare (client/beneficiar, echipa de proiectare, colectivul tehnic de specialitate, autorităţi, după caz, verificatori etc.).
    4.1. MISIUNI DE BAZĂ
    4.1.1. Tema detaliată (definitivă)
        Arhitectul va detalia tema de proiectare pentru a demara elaborarea proiectului definitiv. Tema va include, în această etapă, toţi parametrii tehnici de funcţionare propuşi a sta la baza proiectului. Pentru aceasta, tema detaliată este propusă a se realiza în colaborare cu toţi specialiştii implicaţi în proiect. În această etapă, tema de proiectare este tehnică şi definitivă. Tema detaliată definitivă va include, de asemenea, toate ajustările survenite pe parcursul etapelor anterioare, inclusiv comentariile/observaţiile/amendamentele aprobate ce nu necesită refacerea etapelor precedente şi care vor constitui parte din datele de temă pentru etapa în curs. Tema detaliată definitivă va fi aprobată şi asumată de către client, iar orice revenire sau modificare ulterioară va da dreptul arhitectului la o reevaluare a onorariului, în raport cu misiunile suplimentare rezultate.

    4.1.2. Proiectul definitiv prezentat la nivel schematic
        Proiectarea schematică presupune pregătirea, pe baza conceptului general şi de arhitectură (inclusiv comentariile beneficiarului cu privire la proiect şi buget cuprinse în tema detaliată definitivă), a părţilor scrise şi desenate în format definitiv, cu scopul de a descrie şi a decide schema proiectului. În acest sens, proiectul va fi prezentat spre validare de către autorităţi, specialiştii implicaţi în elaborarea acestuia, precum şi de către verificatorii de proiect, conform legii (această etapă presupune doar verificarea preliminară). Totuşi, cu privire la redactarea părţilor scrise şi desenate, în această etapă nu se vor impune cerinţele specifice unui proiect tehnic (cu excepţia documentaţiei ce se va depune către autorităţi şi care va trebui să corespundă cu cerinţele specifice acestora). Cu privire la verificările tehnice, acestea nu vor fi finale, ci preliminare, pe problematica majoră. În această etapă, vor trebui cerute toate avizele relevante în procesul de autorizare a lucrărilor pe baza proiectului (cele din certificatul de urbanism şi altele, conform legii). Este acceptabil ca, în această etapă, toate părţile de proiect să fie pre-tehnice. În vederea organizării licitaţiei pentru selectarea executantului lucrărilor de construcţie, toate piesele scrise şi desenate din proiect vor trebui detaliate şi completate. Este, de asemenea, înţeles că toate piesele scrise şi desenate vor fi consultate în primul rând de client şi, deci, nu vor cuprinde în mod necesar cerinţele legale de detaliere/grafice pentru un proiect tehnic. Este responsabilitatea arhitectului să se asigure ca detalierea ulterioară a proiectului să fie în conformitate cu prevederile legale incidente şi să nu determine schimbări ale soluţiilor tehnice redactate la nivel schematic. Această misiune presupune şi încorporarea comentariilor/observaţiilor/amendamentelor clientului, altele decât cele care modifică tema detaliată de proiectare.

    4.1.3. Planificarea desfăşurării investiţiei
        Arhitectul va planifica desfăşurarea în timp a proiectului de investiţie, care să cuprindă toate etapele proiectării, precum şi principalele etape ulterioare, de licitaţie, de avizare şi autorizare, şi ale lucrărilor de construcţie. Planificarea în timp, în această etapă, va fi doar o revizie a planificării realizate în etapa anterioară, având în vedere ultimele modificări ale soluţiei tehnice. În această etapă, desfăşurarea în timp poate include timpul necesar de aprovizionare a materialelor şi calculul implicaţiilor.

    4.1.4. Teme pentru realizarea proiectelor de specialitate
        Arhitectul va elabora temele de lucru pentru toţi specialiştii implicaţi în proiect.Temele de lucru vor fi redactate în urma discutării şi verificării propunerilor cu toţi specialiştii implicaţi.

    4.1.5. Coordonarea preliminară a proiectului
        În această etapă, se va face pre-coordonarea proiectelor de specialitate. Arhitectul va prelua schemele de structură de rezistenţă şi de instalaţii, va evalua compatibilitatea dintre diferitele sisteme propuse şi elementele de structură de rezistenţă şi le va armoniza/integra în soluţia de arhitectură. În această etapă, neconcordanţele majore dintre proiectele de specialitate şi cel de arhitectură vor fi rezolvate, pe când anumite corecţii minore vor fi doar enunţate şi avute în vedere în etapa următoare. Este responsabilitatea arhitectului să aleagă între acele neconcordanţe care sunt necesare a fi soluţionate în această etapă şi altele care, din motive de rapiditate şi eficienţă, pot fi soluţionate în etapa ulterioară. Proiectul schematic va putea fi considerat finalizat doar în cazul îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Arhitectul decide momentul în care materialul rezultat satisface cerinţele legale şi contractuale corespondente etapei de execuţie şi poate fi prezentat clientului şi dacă se poate avansa cu proiectul la etapa următoare. Avansarea la etapa următoare va fi aprobată în prealabil de către client.


    4.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    4.2.1. Calcularea fezabilităţii investiţiei sau DALI (Documentaţie deAvizare a Lucrărilor de Intervenţie)
        Arhitectul va întocmi conţinutul cadru/livrabilele ce descriu fezabilitatea investiţiei, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru lucrările publice, sau în conformitate cu prevederile contractuale, pentru lucrările private. Pentru proiectele aflate în etapa de concept (pct. 3), în vederea stabilirii fezabilităţii investiţiei, conform cu prevederile legii, arhitectul va trebui să elaboreze o documentaţie tehnico-economică specifică. îndeplinirea acestei misiuni presupune, de asemenea, estimarea costurilor, planificarea desfăşurării în timp, solicitarea, urmărirea stadiului de elaborare şi ridicarea de avize (dacă se convine, de comun acord, ca arhitectul să preia acest serviciu). Asumarea de către arhitect a îndeplinirii acestei misiuni şi stabilirea onorariului aferent semnifică angajarea lui în elaborarea celor menţionate mai sus şi a celorlalte livrabile necesare descrierii fezabilităţii investiţiei, în condiţiile legii şi ale contractului.

    4.2.2. Solicitarea, urmărirea stadiului de elaborare şi ridicarea de avize şi acorduri
        În vederea fundamentării soluţiilor funcţionale, tehnologice, constructive şi economice, arhitectul poate să solicite, să urmărească stadiul de elaborare şi să ridice avizele şi acordurile necesare, în numele clientului (sau beneficiarului, după caz). Arhitectul va răspunde la eventualele solicitări de întocmire de documentaţii suplimentare sau de lămuriri suplimentare, comunicate de autoritatea/instituţia emitentă a avizului respectiv (elementele lipsă vor fi puse la dispoziţie de către proiectant, în conformitate cu misiunile de bază). Elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor nu face obiectul acestei misiuni (vezi 5.2.1.).

    4.2.3. Verificarea încadrării în buget
        În completarea misiunii de proiectare schematică, arhitectul va încorpora în proiect acele ajustări cauzate de necesitatea reducerii costului de construcţie pentru încadrarea în buget. Asemenea ajustări ale proiectului vor fi stabilite de arhitect împreună cu clientul, pe baza unui material realizat sau nu de primul. Arhitectul va face, cu acordul clientului, orice modificări va considera de cuviinţă pentru respectarea bugetului stabilit iniţial. Clientul va comunica arhitectului solicitările de ajustare a proiectului, cu respectarea limitelor stabilite prin tema de proiectare detaliată (vezi 4.1.1.).

    4.2.4. Estimarea costului investiţiei
        În această etapă, se va revizui calculul cantităţilor de lucrări şi materiale, precum şi al costurilor aferente. Calculul cantităţilor se va realiza în sistem de indici de calcul (norme de deviz). Marja maximă de eroare considerată ca fiind acceptabilă este de ±15%. În urma recalculării costului estimat al investiţiei, după caz, se vor lua decizii de ajustare a proiectului, în vederea înscrierii în buget (vezi 4.2.3.). Toate estimările se vor face apelând la sisteme de informare asupra costurilor sau pe bază de oferte. În funcţie de mărime şi complexitate, arhitectul poate colabora cu specialişti în domeniu.

    4.2.5. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor
        Arhitectul va indica, pentru toate materialele, echipamentele şi dotările, minim câte un producător, un produs şi, după caz, un furnizor. Această misiune poate fi îndeplinită în etapa de proiect definitiv ori, după caz, în etapele de proiect de ofertare/evaluare, proiect pentru execuţie sau în cadrul etapei de asistenţă la execuţie.


    5. ETAPA PROIECT PENTRU AUTORIZARE
    5. ETAPA PROIECT PENTRU AUTORIZARE (Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcţii - DTAC; Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Demolare - DTAD; Documentaţia Tehnică de Organizare a Execuţiei Lucrărilor - DTOE)
        Etapa de proiect pentru autorizare are ca scop dezvoltarea documentaţiei până la nivelul minim necesar autorizării lucrărilor. Toate piesele scrise şi desenate vor fi redactate în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare. Toate proiectele vor fi însuşite şi verificate, conform legii.
    5.1. MISIUNI DE BAZĂ
    5.1.1. Proiectarea pentru autorizare
        Arhitectul va realiza, cu respectarea obligaţiilor principale referitoare la calitatea construcţiilor ce îi revin potrivit legii, pe baza proiectului definitiv şi în conformitate cu legea, în format tehnic adecvat, piesele scrise şi desenate ce vor constitui documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţie sau, după caz, de demolare. Este acceptat (şi în conformitate cu prevederile legale) ca documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţie să reprezinte un extras din proiectul tehnic. Această misiune include şi întocmirea pieselor scrise şi desenate solicitate prin legislaţie, în susţinerea cererii de emitere a autorizaţiei de construire.

    5.1.2. Estimarea costurilor de construcţie
        În această etapă, estimarea costului lucrărilor de construcţie se realizează în vederea calculării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.


    5.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    5.2.1. Depunerea documentaţiilor, urmărirea stadiului de elaborare şi ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire
        Această misiune, în măsura în care nu a fost îndeplinită parţial într-o etapă anterioară, presupune depunerea tuturor documentelor prevăzute de lege, la autorităţile competente avizatoare, după caz completarea dosarului astfel format cu documentele lipsă semnalate de serviciile specializate de preluare şi prelucrare (elementele lipsă vor fi puse la dispoziţie de către proiectant, în conformitate cu misiunile de bază), organizarea şi urmărirea soluţionării solicitărilor de completare sau a lămuririlor suplimentare, ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire, în numele clientului (sau beneficiarului).
    6. ETAPA PROIECT PENTRU EVALUARE/OFERTARE
    6. ETAPA PROIECT PENTRU EVALUARE/OFERTARE (asimilată Proiect Tehnic)
        Proiectul pentru evaluare/ofertare este, în fapt, documentaţia tehnică ce se va folosi la realizarea lucrărilor, în urma contractării firmei de construcţii. De asemenea, etapa de proiect pentru evaluare/ofertare are ca scop obţinerea de oferte de preţ pentru investiţia planificată.
    6.1. MISIUNI DE BAZĂ
    6.1.1. Proiectarea tehnică
        Arhitectul va elabora, în completarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcţie, toate părţile scrise şi desenate necesare, stabilite prin lege şi contract, cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire şi anexele sale, în format tehnic specific, pe de-o parte în vederea obţinerii, din partea potenţialilor executanţi, a ofertelor conţinând preţul de realizare a obiectivului de investiţie, iar pe de-altă parte, în vederea executării lucrărilor autorizate. Proiectul va include memorii tehnice, caiete de sarcini, fişe tehnice, liste de cantităţi. Este acceptat că arhitectul va furniza informaţii suplimentare necesare realizării lucrărilor şi în cadrul proiectului de execuţie (pct. 7). Proiectul pentru evaluare/ofertare va fi suficient de detaliat de către arhitect, astfel încât preţul ofertat pentru executarea lucrărilor să rămână ferm pe toată durata acestora (cu excepţia eventualelor modificări de temă ulterioare sau a lucrărilor neprevăzute cauzate de terţe părţi sau de motive imprevizibile).

    6.1.2. Coordonarea tehnică a proiectelor de specialitate
        Coordonarea finală a proiectelor de specialitate va consta în identificarea tuturor neconcordanţelor minore dintre proiectele de specialitate şi cel de arhitectură, situaţiilor de conflict între diferitele elemente de construcţie şi soluţionarea acestora, cu respectarea soluţiilor tehnice şi economice cuprinse în autorizaţia de construire şi documentaţia ce a stat la baza emiterii acesteia.


    6.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    6.2.1. Estimarea costurilor investiţiei
        În această etapă, se vor revizui calculul cantităţilor de lucrări şi materiale şi costurile aferente. Estimarea de cost va fi finală, cu o marjă maximă de eroare acceptabilă de ±10%, şi va putea fi folosită drept referinţă în cadrul procesului de departajare a ofertelor pentru executarea lucrărilor.

    6.2.2. Verificarea de încadrare în buget
        În această etapă, ajustarea proiectului cauzată de necesitatea reducerii costurilor se va face pe baza rezultatului selecţiei de oferte, luând în considerare diferenţele dintre bugetul agreat, estimările de pe parcurs şi oferta câştigătoare. În cadrul acestei misiuni şi pentru onorariul aferent, arhitectul va realiza toate modificările de proiect necesare aducerii acestuia în parametrii agreaţi prin tema definitivă.

    6.2.3. Estimarea costurilor de operare/întreţinere
        În această etapă, se va revizui calculul costurilor de operare/întreţinere ale construcţiei.

    6.2.4. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor (vezi 4.2.5.).    7. ETAPA PROIECT PENTRU EXECUŢIE
    7. ETAPA PROIECT PENTRU EXECUŢIE (asimilată etapei de Detalii de Execuţie)
        Etapa de proiect pentru execuţie are ca scop clarificarea elementelor de detaliu sau modalitatea de execuţie a acestora. Proiectul pentru execuţie nu trebuie să schimbe sub nicio formă prevederile documentaţiei ce a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire, a proiectului pentru evaluare/ofertare, şi nici bugetul aprobat sau planificarea desfăşurării în timp a lucrărilor.
    7.1. MISIUNI DE BAZĂ
    7.1.1. Proiectarea de detaliu
        Arhitectul va elabora, în completarea documentaţiei tehnice pentru evaluare/ ofertare, toate detaliile necesare pentru soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţile/elementele de construcţie ori de instalaţii aferente acestora, în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate. Este acceptat că, suplimentar faţă de proiectul pentru execuţie, pe parcursul executării lucrărilor, se vor lua decizii cu privire la: mostre de material, fişe tehnice, proiecte de fabricaţie etc. Detaliile cuprinse în proiectul pentru execuţie nu pot schimba preţul convenit cu executantul lucrării. Parte din proiectul pentru execuţie va fi reprezentată de documentaţia pe baza căreia a fost realizată evaluarea/selecţia ofertelor de preţ pentru realizarea lucrărilor.

    7.1.2. Coordonarea de detaliu a proiectelor
        Coordonarea de detaliu a proiectelor de specialităţi presupune ajustări ale soluţiilor, dimensiunilor, specificaţiilor de orice fel, în marje care nu presupun modificarea costurilor agreate între client şi executantul lucrării. Misiunea de coordonare de detaliu presupune redactarea de documente suplimentare care să ajute la desfăşurarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor de execuţie - de exemplu planuri de goluri, secţiuni de coordonare etc.

    7.1.3. Plan de sănătate şi securitate în muncă (SSM)
        Se va elabora în conformitate cu prevederile legale.


    7.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    7.2.1. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor (vezi 4.2.5.).    8. ETAPA DE CONSULTANTĂ LA SELECŢIA DE OFERTE
    8. ETAPA DE CONSULTANTĂ LA SELECŢIA DE OFERTE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE
        În această etapă, scopul este alegerea celei mai bune oferte de execuţie a lucrărilor din punctul de vedere al raportului calitate/timp/preţ.
    8.1. MISIUNI SUPLIMENTARE
    8.1.1. Organizarea documentaţiei de licitaţie
        Misiunea de organizare a documentaţiei pentru licitaţie presupune ordonarea tuturor documentelor considerate necesare (proiect, acte de proprietate, instrucţiuni, reguli etc.), în aşa fel încât timpul de răspuns să fie cât mai mic (uşurinţa de a răspunde să fie cât mai mare), iar informaţiile să fie suficiente pentru ca executantul lucrării să poată oferi un preţ ferm.

    8.1.2. Realizarea listei scurte
        Arhitectul va trebui ca, pe baza unor criterii de competenţă, experienţă etc., să identifice şi să propună o listă de executanţi care se pot califica pentru lucrarea în cauză. Lista scurtă va fi realizată pe baza unui dosar care trebuie să cuprindă obligatoriu justificarea alegerii făcute (punctaje etc.). Pregătirea listei poate să presupună interviuri cu respectivii executanţi, sau activităţi de precalificare.

    8.1.3. Managementul ofertării
        Misiunea constă, în primul rând, în administrarea activităţii de obţinere a ofertelor, de răspuns la întrebări de clarificare, de primire şi înregistrare a ofertelor. Pe parcursul procedurii de ofertare, arhitectul poate recomanda comunicări către ofertanţi cu privire la ajustarea termenelor de răspuns, pe baza monitorizării statusului fiecăruia (amânări, renunţări la pachete de lucrări etc.).

    8.1.4. Recomandarea ofertei potrivite
        Recomandarea ofertei potrivite se va face obligatoriu pe baza unui studiu comparativ.
    Sfatul arhitectului, în anumite condiţii, poate să presupună achiziţionarea de servicii de la mai mulţi executanţi care au ofertat.

    8.1.5. Contractarea executantului
        Misiunea arhitectului este de a oferi asistenţă tehnică cu privire la negocierea şi semnarea contractului de antrepriză. Este recomandabil să se solicite consultanţă juridică specializată. Arhitectul va fi responsabil de întocmirea anexelor tehnice la contract şi de corespondenţa acestora cu proiectul. Se recomandă anexarea proiectului la contractul de antrepriză.
    9. ETAPA DE ASISTENTĂ LA EXECUŢIE
        Etapa de asistenţă pe parcursul execuţiei se referă la atribuţiile şi competenţele ce îi revin arhitectului potrivit legii, din punctul de vedere al proiectării şi al consultanţei, în vederea realizării lucrărilor în timpul, la preţul şi parametrii de calitate stabiliţi prin proiect.
    9.1. MISIUNI DE BAZĂ
    9.1.1. Participarea la fazele determinante
        Conform prevederilor legale, la fazele de execuţie determinante ale lucrării (stabilite prin proiect, convenite contractual, şi oricum anterior începerii construcţiei), arhitectul va participa la verificarea lucrărilor, pe şantier. Vizitele se vor concentra pe obiectul fiecărei faze determinante şi al protocoalelor de validare a acesteia şi nu pot fi considerate vizite de verificare prin sondaj.

    9.1.2. Supravegherea modalităţii de executare a lucrărilor
        Misiunea arhitectului de a inspecta şantierul va fi apreciată de la caz la caz, în funcţie de capacităţile clientului şi competenţele executantului lucrării. Incidenţa vizitelor şi perioada maximă pe parcursul căreia ele sunt efectuate se stabilesc a priori. Inspecţiile pe şantier pot avea loc şi cu ocazia şedinţei de comandament, periodic, cu ocazia verificărilor prin sondaj, sau se pot materializa prin prezenţa zilnică a arhitectului pe şantier, cu scopul de a asigura înţelegerea şi buna execuţie a proiectului. În mod uzual, şedinţele de comandament sunt săptămânale, iar la şantierele de complexitate mică şi medie, concomitent cu vizita săptămânală, se pot efectua şi verificări prin sondaj. în urma verificărilor, arhitectul va emite un raport prin care va evidenţia conformitatea sau neconformitatea lucrărilor verificate cu proiectul, după caz. Soluţionarea defectelor de execuţie, a schimbărilor faţă de proiectul de execuţie şi remedierea altor abateri de la prevederile proiectului vor face obiectul misiunii detaliate la 9.2.1. În cadrul şedinţelor de comandament, arhitectul va avea un rol de prevenire activ, va încerca preîntâmpinarea greşelilor de execuţie, va semnala elementele de dificultate sporită ale proiectului, va oferi clarificări la proiect.

    9.1.3. Project management
        Misiunea de project management este, în principal, legată de activitatea de şantier şi constă într-un efort continuu, compus, în principal, din următoarele activităţi: instruirea executantului lucrării cu privire la preluarea amplasamentului, instruirea clientului cu privire la alte servicii ce trebuie aprovizionate pentru etapa de execuţie în raport cu îndatoririle legale ale acestuia (planul de securitate a muncii, măsurători şi verificări topo, documentar fotografic, studii diverse etc.), analizarea cererilor de plată emise de către executantul lucrării şi emiterea de "bun de plată" în raport cu acestea, efectuarea de vizite periodice pe şantier sau prezenţa permanentă pe şantier, după caz, pentru a se asigura buna desfăşurare a lucrărilor (inclusiv verificări tehnice urmate de rapoarte de conformitate/neconformitate), organizarea, în numele beneficiarului, a întâlnirilor cu autorităţile la fazele determinante, recepţia la terminarea lucrărilor, realizarea cărţii construcţiei - inclusiv calculul final al valorii de investiţie pentru regularizarea taxei de eliberare a autorizaţiei de construire, ţinerea evidenţei dispoziţiilor de şantier, managementul programului de desfăşurare în timp detaliat (verificarea activităţilor executantului lucrării, cum ar fi comenzile de materiale, echipamente şi dotări).

    9.1.4. Recepţia la terminarea lucrărilor
        Recepţia la terminarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale. Această misiune nu implică recepţia lucrărilor în vederea punerii în funcţiune/dării în folosinţă.

    9.1.5. Punerea în funcţiune/darea în folosinţă
        Punerea în funcţiune presupune livrarea obiectului de investiţie clientului. Arhitectul va trebui să alcătuiască manualul de folosire a obiectivului de investiţie, să anexeze la acesta toate documentaţiile tehnice ale tuturor echipamentelor ce vor presupune operare, să organizeze testarea tuturor sistemelor şi să instruiască clientul cu privire la operarea acestora. În cadrul acestei misiuni, se vor efectua pe şantier toate inspecţiile care se impun referitoare la calitatea executării lucrărilor, precum şi teste ale funcţionării echipamentelor. Tot în cadrul acestei misiuni, arhitectul va participa la toate inspecţiile terţilor, în vederea punerii în funcţiune a obiectivului de investiţie (furnizorii de echipamente, brigada de pompieri etc.). Arhitectul are obligaţia legală de a întocmi cartea tehnică a construcţiei.


    9.2. MISIUNI SUPLIMENTARE
    9.2.1. Asistenţa tehnică
        Pe baza verificărilor lucrărilor sau pe baza solicitărilor clientului sau executantului lucrării, arhitectul va oferi asistenţă tehnică pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie. Asistenţa tehnică se referă, în general, la lucrări ce nu pot fi prevăzute din faza de proiectare şi, din această cauză, nici nu pot fi evaluate decât în sistem "e stimare orară", estimare ce, în mod uzual, se ajustează pe măsură ce lucrările de execuţie avansează. Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile rezultate din execuţie, adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul execuţiei (altele decât cele prevăzute în proiect), modificarea proiectului pentru a micşora costurile de execuţie, soluţii de remediere a greşelilor de execuţie, aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele specificate în proiect, a desenelor de fabricaţie sau a modificărilor/adaptărilor proiectului propuse de către executantul lucrării, realizarea proiectului post-execuţie.

    9.2.2. Proiecte de fabricaţie
        Proiectele de fabricaţie (desenele de uzinare) sunt documentaţii ce detaliază modul tehnologic de realizare a unei părţi a construcţiei. Proiectele de fabricaţie rezolvă considerente precum: optimizarea folosirii materialelor, desene pentru personalul ce va pune în operă materialul (îl va debita, îl va prelucra în atelier etc.). Proiectele de fabricaţie sunt elaborate, de regulă, pe baza releveului situaţiei existente şi, pentru acest considerent, de regulă, se vor comanda şi realiza pe măsură ce lucrările de construcţie avansează. Proiectele de fabricaţie vor fi elaborate având la bază proiectul de execuţie şi nu presupun soluţii suplimentare. Exemple de lucrări ce necesită de obicei aceste proiecte de fabricaţie sunt faţadele cortină, confecţiile metalice. Nu trebuie confundat proiectul de fabricaţie cu detaliile de execuţie.

    9.2.3. Reevaluare costuri de execuţie
        Această misiune este una de management şi nu poate fi derulată decât în conjuncţie cu misiunea de asistenţă tehnică. În principal, misiunea se referă la licitarea de soluţii alternative la proiect, dar poate presupune, de asemenea, căutarea şi identificarea potenţialelor direcţii de studiu.

    9.2.4. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor (vezi 4.2.5.).


    10. ETAPA DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIEI ŞI INTERVENŢII ÎN TIMP
        În urma finalizării construcţiei, pe parcursul exploatării acesteia, conform prevederilor legale şi bunei practici, poate fi necesară intervenţia arhitectului. Scopul acestei etape sunt bunăstarea şi siguranţa în exploatare ale construcţiei, până la desfiinţarea acesteia.
    10.1. MISIUNI SUPLIMENTARE
    10.1.1. Supravegherea în timp a construcţiei
        Supravegherea în timp se va face pe baza proiectului executat de către arhitect în etapa de proiectare şi, după caz, a proiectului post-execuţie. Această misiune va consta în verificarea comportării construcţiei în timp şi în emiterea de rapoarte referitoare la rezultatele verificărilor, precum şi la recomandările de intervenţii, având în vedere deteriorarea anumitor elemente de construcţie sau chiar o performanţă sub parametri a clădirii.

    10.1.2. Acordul proiectantului iniţial
        Misiunea proiectantului iniţial de a-şi da acordul cu privire la intervenţiile asupra construcţiei se poate impune prin prevederile legale, dorinţa clientului şi în urma împrejurării că proiectantul iniţial are toate informaţiile cu privire la construcţia în cauză. Acordul proiectantului iniţial trebuie să menţioneze criteriile de evaluare şi, de asemenea, în cazul în care este necesar, recomandările cu privire la modificarea proiectului de intervenţie. Acordul proiectantului iniţial nu va ţine loc de proiect, expertiză tehnică sau verificare, conform prevederilor legale. Acordul proiectantului iniţial nu va fi condiţionat de estetica intervenţiei propuse.    11. MISIUNI ÎN AFARA ETAPELOR DE PROIECTARE
        Pe parcursul desfăşurării proiectului de investiţie (etapa de proiectare sau de execuţie), şi indiferent de etapa de proiectare, pot apărea misiuni care ţin de promovarea, realizarea sau comercializarea proiectului. Scopul acestor misiuni este să contribuie la succesul proiectului.
    11.1.1. Susţinerea proiectului
        Susţinerea proiectului în faţa unor terţe părţi, altele decât forurile de avizare, conform legii - investitori, media etc. Este vorba despre organizarea întâlnirilor, pregătirea de materiale specifice, precum şi sistematizarea feedbackului în urma prezentărilor în cauză.

    11.1.2. Materiale pentru marketing
        Misiunea implică adaptări ale planurilor în conformitate cu cerinţele utilizatorului final sau conform cu parametrii de comercializare, precum şi măsurarea suprafeţelor în vederea comunicării acestora către potenţiali clienţi. De asemenea, anumite investiţii sau dorinţa anumitor clienţi presupun/e elaborarea de prezentări speciale (vizualizări 3D de mare definiţie, filme, broşuri de prezentare, planuri pentru comercializare cu grafică sugestivă etc.). Prezentările speciale nu sunt incluse în misiunile obligatorii şi pot fi realizate la cerere, în oricare etapă de proiectare şi de mai multe ori pe parcursul proiectului. Ele nu trebuie confundate cu prezentările pe care arhitectul le elaborează pentru a-şi comunica soluţiile proiectate. Aceste prezentări sunt incluse în misiunile obligatorii, tehnica lor este la alegerea arhitectului în funcţie de stilul acestuia, sunt proprietatea arhitectului şi nu pot fi folosite în scop de comercializare decât cu acordul acestuia.    ALŢI SPECIALIŞTI
        ALŢI SPECIALIŞTI implicaţi în procesul de proiectare
        Specialişti în:
        ● structuri de rezistenţă
        ● instalaţii interioare â
        ● instalaţii electrice de curenţi tari şi curenţi slabi
        ● instalaţii termice şi de ventilaţie
        ● instalaţii sanitare
        ● instalaţii exterioare
        ● instalaţii de distribuţie a utilităţilor
        ● instalaţii de iluminat exterior
        ● instalaţii de irigaţii
        ● tehnologia plantelor
        ● sistematizare verticală
        ● alte domenii


    STUDII ŞI VERIFICĂRI
        Studii:
        ● Studiu geotehnic
        ● Ridicare topografică
        ● Studiu istoric
        ● Studiu de inserţie în sit istoric
        ● Studiu arheologic
        ● Studiu pe material
        ● Studiu de circulaţie
        ● Studiu de impact asupra mediului
        ● Studiu aeronautic
        ● Studiu de însorire
        ● Studiu de iluminat
        ● Studiu stratigrafic al paramentului
        ● altele

        Verificări:
        ● Verificări conform prevederilor legale


    ANEXA 2

        Platforma comună de prθcalcul (PCPC) din cadrul Sistemului de informaţii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură serveşte la cuantificarea timpului necesar prestării serviciilor de arhitectură, oferind totodată bugetelor de proiectare o bază de calcul. Informaţiile pe baza căruia a fost realizat acesta au fost culese prin intermediul unei cercetări sociologice cantitative. Platforma rezultată este publică şi poate fi accesată la adresa web:
        http://mail.imas-inc.com:8080/arhitecţi/index.php/186346

        Mai multe informaţii sunt disponibile aici:
        https://www.oar.archi/am-nevoie-de-un-arhitect/sistemul-de-informaţii-asupra-costurilor-pentru-proiectarea-de-arhitectura-sic-pcpc


    Platforma Comună de Pre-Calcul
        Acest sistem se fundamentează pe un calcul obiectiv privitor la volumul de muncă investit în execuţia contractelor de arhitectură din România având ca punct de plecare piaţa contractelor încheiate după anul 2000. Realizarea acestui calcul a presupus culegerea de informaţii de la arhitecţii practicieni despre timpul de lucru necesar realizării/îndeplinirii fiecărei misiuni de arhitectură, în cadrul unei diversităţi cât mai mari de obiective de arhitectură.
        Baza de date obţinută în urma culegerii de informaţii prin completarea unui chestionar (online sau prin interviuri faţă în faţă) permite cuantificarea timpului necesar prestării serviciilor de arhitectură pe misiuni, oferind astfel o bază de calcul pentru bugetele de proiectare, precum şi posibilitatea de a justifica în mod corect şi concret onorariile.
        Utilizatorul platformei electronice poate fi orice persoană fizică sau juridică în calitatea sa de beneficiar al unui contract de proiectare şi orice arhitect care doreşte validarea calculelor privitoare la volumul de muncă necesar execuţiei unui contract.
        Platforma are încărcate date doar pentru proiectarea clădirilor noi, pentru următoarele programe de arhitectură: 1) locuinţe individuale şi semicolective (case), 2) locuinţe colective (blocuri cu apartamente), 3) învăţământ, formare, cercetare, 4) social şi sănătate, 5) arte, cultură, sport, agrement şi culte, 6) comerţ, 7) turism, 8) birouri şi administraţie, 9) transport, producţie şi logistică, agricultură, silvicultură, centrale tehnice.

    Formule de calcul încărcate în Platforma Comună de Pre-Calcul (PCPC)
        Estimarea timpului total de proiectare a unui obiectiv de arhitectură se obţine printr- un model matematic a cărui adecvare se testează prin mijloace statistice. Aceasta presupune căutarea unei relaţii de dependenţă funcţională - specifice fiecărui obiectiv de arhitectură - între timpul de proiectare şi caracteristicile concrete ale proiectului. Analiza statistică prin care se pot obţine astfel de relaţii funcţionale este regresia statistică, instrument ce permite estimarea valorii unei variabile, pornind de la valorile altei variabile. în cazul de faţă, modelul de regresie este unifactorial:
        T =f(X),
        unde: T - timpul de proiectare măsurat în ore,
        X - suprafaţa desfăşurată sau volumul clădirii.
        Timpul este variabila dependentă/endogenă, iar variabila independentă/exogenă este una dintre caracteristicile proiectului (suprafaţa desfăşurată sau volumul clădirii).

        Pentru obiectivele de arhitectură pentru care există suficiente date/informaţii culese, calculul realizat în PCPC este rezultatul unei formule care utilizează coeficienţii ecuaţiei de regresie (i.e. ai modelului matematic de dependenţă funcţională între suprafaţa desfăşurată şi timpul total de proiectare). Modelul de regresie utilizat are expresia generică:
        T = (βi)*f(S)
        unde: T - timpul de proiectare măsurat în ore,
        β - vectorul coeficienţilor de regresie,
        f - dependenţa funcţională a modelului de regresie
        S - suprafaţa desfăşurată a obiectivului propus.

        Pentru obiectivele de arhitectură pentru care baza de date culese este, deocamdată, mai mică de 30 de chestionare, calculul realizat în PCPC este rezultatul înmulţirii directe dintre suprafaţă şi suma mediilor geometrice pe metrul pătrat corespunzătoare misiunilor de arhitectură propuse (pentru care au fost culese date în cadrul cercetării).
 (a se vedea imaginea asociată)
        unde: T - timpul de proiectare măsurat în ore,
        S - suprafaţa desfăşurată a obiectivului propus,
        mg,i - media geometrică a timpilor de proiectare pe metrul pătrat, corespunzătoare misiunii "i" din mulţimea de misiuni de arhitectură pe care arhitectul şi le propune spre executare (Mprop).

    ANEXA 3

                       METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI GHIDUL DE UTILIZARE A INSTRUMENTULUI DE
                     CALCUL AL COSTULUI OREI DE PROIECTARE, BAZĂ PENTRU CALCULUL ONORARIULUI
 (a se vedea imaginea asociată)
        Prin birou vom înţelege oricare din formele de organizare ale profesiei de arhitect din România: BIA, BAA, SC, SCPA.
        Acest cost orar poate fi calculat de orice birou, este particular situaţiei lui la un moment dat şi nu reprezintă un preţ. El poate indica biroului valoarea preţului de la care, în sus, un proiect devine profitabil. Preţul este stabilit de piaţă, prin negocierea între părţile contractante. Preţul este influenţat de o serie de factori printre care şi de valoarea pe care cumpărătorul o atribuie în mod subiectiv celui care prestează serviciu respectiv. Clienţi diferiţi pot plăti diferit pe acelaşi arhitect sau acelaşi client poate plăti diferit pentru proiecte diferite cu acelaşi arhitect.
        Orice exemplu numeric este menţionat exclusiv cu titlu didactic şi nu reprezintă o sugestie că respectivele costuri ar trebui să fie la acea valoare. Fiecare birou în parte poate să inventarieze propriile costuri şi să facă acest calcul bazat pe situaţia sa de fapt.

    Costuri directe
        Costul direct principal care este cel cu personalul care face proiectarea astfel va trebui calculat, pe categoriile de personal, costul orar 'direct'. Costul total cu o persoană include pe lângă salariu şi toate impozitele, taxele şi contribuţiile aferente, tichetele de masă, trainingul, taxele de membru în diverse organizaţii profesionale etc.

    Costuri indirecte
        Sunt costurile care nu pot fi atribuite direct şi în totalitate unui anumit proiect. De exemplu costul cu chiria spaţiului unde îşi desfăşoară activitatea un birou de arhitectură. Aceste costuri se împart după o cheie repartiţie pe fiecare proiect. Prin natura activităţii (servicii) principala metrică este ora persoanei care livrează serviciul, în speţă arhitectul. Costurile indirecte vor fi deci repartizate pe totalul orelor lucrate de personalul care face proiectarea sau face alte servicii oferite direct clientului în cadrul proiectelor.
        Exemple de costuri indirecte, generale, care trebuie repartizate sunt: vânzări, sediu, marketing, administrative, aparatură specifică (măsură, foto/video etc.), transport, IT şi telecomunicaţii, diverşi alţi subcontractori (contabilitate, juridic, alţii decât cei de specialitate pe proiect), personal administrativ - secretar(ă).
 (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        CG(t) este costul general total, cel care va fi repartizat pe orele livrate către client, facturabile.
        cgj este o categorie de costuri generale din exemplul de mai sus (vânzări, sediu etc.)
        n este numărul de categorii de costuri generale care se găsesc în biroul de arhitectură


    Amortizarea
        Deoarece obiectul anumitor achiziţii (aparatură, software etc.) este utilizat mai mulţi ani, el va trebui repartizat pe perioada folosinţei lor adică amortizat în timp. Ele sunt denumite fiscal ca imobilizări şi ele pot fi corporale (computere, automobile etc.) sau necorporale (licenţe software, brevete etc.)

    Personalul
        Exemplu de categorii de personal:
        ● Arhitect cu niveluri diferite de remunerare
        ● Auxiliar - personal administrativ

        Este important să includem atât costurile lunare (salariu, impozite şi contribuţii legate de salarii, tichete masă) cât şi cele care nu sunt lunare, dar apar de obicei cel puţin o dată pe an (tichete cadou, prime de sărbători, training, cotizaţii organizaţii profesionale). Cele care apar o dată la mai mulţi ani se vor împărţi pe an în mod fracţionat.
        Pentru a ajunge la un cost orar vom utiliza numărul de ore lucrate pe zi precum şi numărul de zile lucrătoare disponibile pe an.
        Calculul se face pe an datorită sezonalităţii activităţii (de ex. sărbători, concedii) deci costurile vor fi calculate anual şi apoi împărţite pe numărul de zile lucrătoare. Numărul efectiv de zile lucrătoare poate diferi de la un birou la altul în funcţie de numărul de zile de concediu care sunt agreate cu angajaţii. Apoi se va înmulţi cu numărul de ore lucrate pe zi şi care poate diferi de la o persoană la alta în funcţie de norma cu care este angajată. Orice aranjament cu mai multe zile libere pe săptămână decât cele cf. legii se poate echivala cu un număr redus de ore pe zi faţă de cele 8 prevăzute legal.
        ZLa = 365 - 2 * 52 -SL- EZL - CO
        unde
        ZLa este numărul de zile de lucru dintr-un an
        SL este numărul mediu de zile sărbători legale care sunt în intervalul luni-vineri dintr-un an - pentru România o aproximaţie poate fi 10.
        EZL este estimarea numărului mediu al zilelor libere cu plată pentru boală, evenimente familie etc.
        CO este numărul mediu de zile de concediu de odihnă anual.

        Pe lângă acest timp efectiv nelucrat, există o sumă de ore care nu este cheltuită pe proiecte pentru clienţi - timp nefacturabil. De exemplu timpul petrecut pentru vânzare (întâlniri prospective cu potenţiali clienţi, ofertare), training (de specialitate, abilităţi generale). Raportul dintre timpul facturabil către client dintr-un an şi ZLa x 8 este denumit rata de utilizare - RU.
        Numărul de ore facturabile dintr-un an va fi deci NOF(a) = ZLa x 8 x RU
        Rata de utilizare se poate estima prin evidenţa timpului petrecut pe o anumită perioadă, ca medie, pentru persoanele care fac activitatea de proiectare în birou.
        Costul orar al unei persoane (categorii de persoane) se face adunând costurile directe legate de ea cu cele indirecte repartizate pe numărul de persoane din firmă împărţite pe numărul de ore facturabile disponibile într-un an, adică
        CO(T) = CO(D) + CO(GR)
        unde
        CO(T) este costul orar total
        CO(D) este costul orar direct (salariu, tichete de masă, prime etc.)
        CO(GR) este costul orar general repartizat pe persoană (sediu, marketing, IT, aparatură specifică, etc.specifică)
 (a se vedea imaginea asociată)

        unde
        Cdj este o grupă de cost direct cu personalul din categoria respectivă (salariu, tichete de masă, training etc.)
        m este numărul de grupe de cost cu personalul din categoria respectivă (salariu, tichete de masă etc.)
        NPk - este numărul de persoane din categoria K. Dacă se face calculul pe o/fiecare persoana este 1.
        CO(GR) = CGt/NOFa x NP
        CGt este costul general totali al biroului şi nu trebuie să includă costurile cu subcontractorii pe proiect sau alte materiale facturate separat către client (exemplare de dosar suplimentare, machete etc.)
        NP numărul de persoane din cadrul biroului care livrează servicii direct către clienţi


        Costul unui proiect va fi calculat din numărul de ore lucrate de fiecare persoană din birou pe respectivul proiect înmulţit cu costul orar total al fiecăruia la care se adaugă costurile cu subcontractorii de pe proiect (structură, verificatori etc.) şi alte cheltuieli care au fost stabilite că se facturează separat prin contract cu clientul (exemplare splimentare de dosare, traduceri, machete etc.).
        Toate costurile pe care le are un birou de arhitectură se regăsesc în contabilitatea sa deci o verificare globală care se poate face este totalul costurilor pentru un an ar trebui să fie identic cu cel furnizat de contabilitatea financiară.

    METODOLOGIE
        Pentru repartizarea costurilor indirecte pe proiect a fost aleasă "metoda tradiţională" care se pretează mai bine dimensiunilor reduse a unui birou de arhitectură, a simplităţii şi costului redus pentru implementare. Ea repartizează uniform costurile indirecte pe categorii de personal în vederea obţinerii costului orar pentru fiecare dintre ele.
        Limitări
        Implementarea algoritmului şi recomandările din acest document presupun integrarea acestora într-un context care este afectat şi de alţi factori (incluzând dar fără a se limita la factori economici, decizii de afaceri, politică de preţuri, politici de finanţare, schimbări legislative etc.) şi că rezultatul aplicării lor este condiţionat de impactul acestor factori în integralitatea lor sau în parte. OAR nu poate fi deci ţinut răspunzător de rezultatul financiar al biroului care le implementează în tot sau în parte şi nici de rezultatul oricărui proiect derulat de respectivul birou.

    ANEXA 4

    Contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii şi urbanismului nr. .../.....
        Părţile contractante
        Arhitect

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Firma/biroul │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│reprezentată prin │………... │
├──────────────────────────┼───────────┤
│adresa │………… │
├──────────────────────────┼───────────┤
│cod poştal, oraş, judeţ, │……….. │
│ţară │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon, fax │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon mobil │+xx xxx xxx│
│ │xxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│e-mail │xxx@xxx.xxx│
├──────────────────────────┼───────────┤
│CUI (CIF) │ROxxxxxxxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│numărul de înregistrare la│Jxx/xxx/ │
│Registrul Comerţului │xxxx │
└──────────────────────────┴───────────┘


        Client

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Firma/biroul │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│reprezentată prin │………... │
├──────────────────────────┼───────────┤
│adresa │………… │
├──────────────────────────┼───────────┤
│cod poştal, oraş, │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon, fax │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon mobil │+xx xxx xxx│
│ │xxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│e-mail │xxx@xxx.xxx│
├──────────────────────────┼───────────┤
│CUI (CIF) │ROxxxxxxxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│numărul de înregistrare la│Jxx/xxx/ │
│Registrul Comerţului │xxxx │
└──────────────────────────┴───────────┘    Obiectul contractului, componenţa contractului şi definiţiile termenilor
    Obiectul contractului
        Obiectul prezentului contract îl constituie îndeplinirea de către Arhitect a misiunilor convenite în secţiunea G, ca prestaţie necesară pentru realizarea obiectivului "......", şi acordarea dreptului de utilizare sau cesiunea unor drepturi patrimoniale, în forma prevăzută în secţiunea D.
        Pentru prestaţia contractată, Arhitectul este îndreptăţit la încasarea unui onorariu, definit în secţiunea C.

    Componenţa contractului
        Constituie părţi componente ale prezentului contract anexele numerotate şi identificate în subtitlu ca fiind anexe ale prezentului contract, semnate de toate părţile contractante.
        Contractul este guvernat de prevederile imperative ale normelor româneşti în materie, inclusiv legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (L 184/2001, actualiz.) şi celelalte acte normative specifice profesiei de arhitect.

    Definiţiile termenilor
        Atunci când sunt folosiţi în prezentul contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii, dacă nu reiese altfel din context, termenii şi expresiile de mai jos vor avea următoarele înţelesuri:
        Contract
        înseamnă prezentul contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii, inclusiv anexele contractului şi actele adiţionale, dacă este cazul.

        Arhitect
        înseamnă o persoană fizică capabilă să încheie acte juridice, care desfăşoară o activitate profesională independentă, dispune de autorizări/atestări în domeniul arhitecturii şi/sau urbanismului, şi este înscrisă ca membru al Ordinului Arhitecţilor din România şi/sau atestată ca specialist de către Registrul Urbaniştilor din România, sau o entitate juridică în care activează cel puţin o persoană care îndeplineşte condiţiile de mai sus.

        Client
        înseamnă o persoană fizică capabilă să încheie acte juridice, o persoană juridică sau o autoritate contractantă (care este obligată la atribuirea contractelor de achiziţii publice să aplice normele privind achiziţiile publice).

        Părţile
        înseamnă toate părţile semnatare, Arhitectul şi Clientul, împreună.

        Documentaţie
        înseamnă proiectul precum şi alte servicii care fac obiectul contractului, de asemenea toate documentele, contractele, notele, dispoziţiile legate de realizarea obiectului contractului.

        Proiectul
        înseamnă partea închisă a Documentaţiei, care se află sub protecţia drepturilor de autor, şi se situează în toate sectoarele şi domeniile comandate Arhitectului, şi a cărui execuţie constituie obiectul contractului.

        Supravegherea autorului
        înseamnă îndeplinirea obligaţiilor pe şantier care rezultă din legislaţia în construcţii.

        Onorariu
        înseamnă totalitatea remuneraţiei datorate de Client către Arhitect pentru activitatea desfăşurată în temeiul contractului, decontată prin factură unică sau facturi parţiale şi factură finală.

        Investiţie
        înseamnă un proiect de construcţie care implică construirea unui obiect nou sau extinderea, reconstrucţia, supraînălţarea, adaptarea şi modernizarea etc. unui obiect existent, prin termenul de "obiect" înţelegând atât o construcţie arhitectonică individuală, o construcţie, o lucrare peisagistică sau un ansamblu.

        Executantul
        înseamnă antreprenorul general sau un grup de antreprenori de construcţii.

        Întârziere
        înseamnă nerealizarea unei activităţi la timp, dacă depăşirea termenului a apărut din motive pentru care cel care a provocat întârzierea nu este responsabil.

        Întârziere din vina părţii
        înseamnă nerealizarea unei activităţi la timp, dacă depăşirea termenului a apărut din motive pentru care cel care a provocat întârzierea este responsabil.

        Schimbări semnificative
        înseamnă schimbări semnificative în proiect, dacă interferează mai mult de 5% în sistemul constructiv, funcţional sau de instalaţii al investiţiei aprobat în prealabil de către Client.    Onorariul Arhitectului
    Modul de calcul al onorariului
        Părţile stabilesc că principalul document prin care se stabileşte modul de calcul al onorariului este "Stabilirea onorariului şi eşalonarea plăţilor" care reprezintă anexa 1 la prezentul contract.
        Onorariul convenit este stabilit prin negociere liberă, având ca punct de referinţă valorile de timp ale Sistemului de Informaţii asupra Costurilor, elaborate de Ordinul Arhitecţilor din România*2.
        *2 Pentru programe sau misiuni acoperite de baza de date a SIC la momentul negocierii contractului.


    Modificarea onorariului
        În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, se va dovedi necesară elaborarea de documentaţii suplimentare pentru lucrări ce nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, aceste noi documentaţii vor fi considerate prestaţii suplimentare, cu un onorariu distinct, şi vor face obiectul unor acte adiţionale la prezentul contract.
        Modificările, completările şi variantele ulterioare solicitate de Client faţă de tema iniţială de proiectare atrag după sine tratarea lucrărilor noi ca prestaţii suplimentare, în sensul articolului precedent.
        Valoarea onorariului se poate actualiza, doar cu acordul scris al ambelor părţi, dacă este necesar, în funcţie de rezultatele studiilor preliminare şi / sau evoluţiei proiectului/execuţiei.

    Consultanţă de specialitate în afara obiectului contractului
        Pentru toate celelalte servicii solicitate, care nu fac parte din misiunile asumate de Arhitect pentru realizarea obiectului contractului, onorariul pentru consultanţa acordata se tarifează orar, cu un tarif de .....*3 EUR/h, echivalent în RON la cursul BNR din ziua facturării serviciului.
        *3 Se recomandă introducerea tarifului cei mai ridicat al biroului Arhitectului, întrucât în această categorie trebuie încadrate serviciile cele mai complexe, cu un raport extrem de ridicat între valoarea pentru Client şi timp efectiv alocat de Arhitect.

        Timpul de deplasare sau timpul de aşteptare se tarifează cu un procent de ...*4 % din valoarea tarifului orar pentru consultanţă de specialitate.
        *4 Se recomandă o valoare de 60%, în principal pentru a creşte preţuirea timpului Arhitectului.

        Serviciile de consultanţă se decontează lunar în baza unor tabele detaliate (cuprinzând numele persoanei care a prestat serviciul, data, descrierea serviciului, durata prestării serviciului, costuri suplimentare - cu data, felul cheltuielii, dovada, suma).

    Costuri conexe suplimentare
        Clientul va rambursa sau va suporta cheltuielile de deplasare pentru deplasări la distanţe mai mari de ...*5 km calculaţi de la sediul Arhitectului. Pentru deplasări cu vehiculele proprii, Arhitectul stabileşte tariful de ...*6 EUR/km.
        *5 O valoare uzual acceptată este de 20km de la sediul Arhitectului. Condiţiile de trafic (în special în situaţia Capitalei) pot însă influenţa semnificativ acest prag recomandat.
        *6 Tariful per km ar trebui compus din costul combustibilului, consumabilelor, mentenanţei/reviziilor, reparaţiilor curente, asigurării de răspundere civilă auto, asigurării Casco. Ordinul de mărime ar trebui să fie în medie echivalentul a 4-4,5 ori costul combustibilului per km, cu o dependenţă semnificativă în funcţie de tipul vehiculului.

        Pentru activităţi de consultanţă de specialitate în afara obiectului contractului, la costurile efective de deplasare se adauga şi onorariul pentru timpul de deplasare, respectiv aşteptare.
        În cazul în care Clientul solicită Arhitectului să preia activităţi logistice şi de secretariat (depuneri documentaţii/ridicări de avize, multiplicări documentaţii etc.), aceste prestaţii se tarifează cu ...*7 % din valoarea tarifului orar pentru consultanţă de specialitate. După caz, se adaugă costurile de deplasare.
        *7 Se recomandă o valoare de 60%, în principal pentru a creşte preţuirea timpului Arhitectului.

        Cheltuielile legate de multiplicarea desenelor şi documentelor în cantităţi care le depăşesc pe cele prevăzute în contract, precum şi realizarea de filme şi fotografii se vor suporta de către Client, suplimentar faţă de orice alte onorarii stabilite.
        Orice studii, expertize sau documentaţii solicitate de terţi pe parcursul derulării contractului sunt considerate prestaţii suplimentare şi vor fi tratate în sensul art. C.2.1.

    Modalitatea de plată a onorariului
        Plăţile se vor face integral pe baza facturilor emise de către Arhitect, valoarea acestora fiind echivalentul onorariului convenit în anexa 1, calculat la cursul de schimb RON/EUR al BNR din ziua emiterii facturii.
        Decontarea lucrărilor se face prin virament în contul Arhitectului, în maxim ...*8 zile lucrătoare de la primirea facturii de către Client.
        *8 Dependent de negocierea dintre părţi. Dat fiind faptul că prestaţia este de regulă una exclusivă, de realizare a unui serviciu unicat, spre deosebire de achiziţionarea unor produse de stoc, termenul de plată trebuie să reflecte caracterul orientat spre client al prestaţiei. Astfel se recomandă ca termenul de plată negociat să fie situat între 3 şi10 zile lucrătoare, cât mai scurt posibil.

        Plata lucrărilor de proiectare nu este condiţionată de obţinerea aprobărilor şi avizelor ce, potrivit legii, se obţin de către Client.

    Drepturile patrimoniale
        Dreptul de autor asupra proiectului şi dreptul de proprietate asupra unui exemplar original aparţin Arhitectului, care va păstra acest exemplar în arhiva sa.
        Exemplarele predate Clientului în condiţiile prevăzute în prezentul contract, devin după plata integrală a acestora proprietatea lui. Acesta are dreptul de a folosi în mod exclusiv proiectul care face obiectul prezentului contract, numai o singură dată şi numai pentru realizarea investiţiei menţionate în capitolul A - Obiectul contractului.
        Proiectul care face obiectul prezentului contract nu poate fi reprodus, vândut sau pus la dispoziţia terţilor, în parte sau integral, decât cu acordul prealabil scris al Arhitectului. Prin excepţie, exemplarele puse la dispoziţia Clientului pot fi utilizate pentru scopul destinat, de obţinere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor din partea autorităţilor îndreptăţite conform legii.
        Utilizarea de către Client a documentaţiilor ce fac obiectul prezentului contract şi pentru alte amplasamente sau înstrăinarea lor în acest scop, parţial sau integral, fără acordul prealabil scris al Arhitectului, obligă pe Client la plata unor despăgubiri către Arhitect, în cuantum egal cu onorariul total convenit, pentru fiecare repetare în parte. Aceste despăgubiri sunt datorate Arhitectului ca drept de protecţie asupra propriei creaţii.
        Arhitectul este exonerat de orice responsabilitate pentru construcţiile realizate în condiţiile prevăzute la articolul precedent.
        Arhitectul este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului întocmit, precum şi ale lucrărilor de construcţii-instalaţii executate după acesta, până la data recepţiei finale a obiectivului, în caz contrar este îndreptăţit să ceară despăgubiri din partea Clientului.
        Arhitectului îi este permisă publicarea documentaţiilor elaborate de acesta, în scopuri de promovare profesională. Pentru publicarea imaginilor private ale obiectului construit, Arhitectul este obligat sa obţină acordul Clientului.
        În cazul în care o parte, cu ocazia încheierii şi executării prezentului contract, obţine informaţii de ordin intern cu privire la cealaltă parte, sau informaţii şi date confidenţiale, inclusiv de ordin tehnic, privind dezvoltarea, producţia, capacitatea, costurile, know-how-ul şi unele proceduri - numite în general informaţii confidenţiale - acesta se obligă să păstreze confidenţialitatea acestor informaţii faţă de terţi şi să nu le folosească în scopuri proprii, fără existenţa unei convenţii scrise în acest sens între părţi. în cazul încălcării acestor clauze, partea culpabilă va fi obligată la plata de despăgubiri.

    Condiţiile generale ale contractului
    Principalele obligaţii ale Arhitectului
        Arhitectul se obligă să execute serviciile convenite prin prezentul contract, respectând normele tehnice şi legislaţia în domeniu, în conformitate cu cele mai bune cunoştinţe şi abilităţi ale sale.
        Lucrările la obiectul contractului nu vor fi începute de Arhitect înainte de semnarea contractului.
        Arhitectul va informa Clientul asupra tuturor împrejurărilor neconforme cu situaţia avută în vedere la încheierea contractului şi să participe la soluţionarea problemelor ivite pe parcursul derulării acestuia.
        Arhitectul va analiza şi va introduce în proiect toate recomandările legale ale forurilor avizatoare.
        Dacă are obiecţiuni faţă de instrucţiunile primite de la Client, Arhitectul îi va comunica acest lucru de îndată ce este luat la cunoştinţă.

    Principalele obligaţii ale Clientului
        Clientul este obligat să plătească onorariul convenit pentru prestaţiile stabilite prin contract.
        Clientul se obligă să asigure Arhitectului accesul la toate informaţiile aflate în posesia sa sau disponibile la terţi, legate de obiectul contractului şi să obţină pentru Arhitect permisiunea de acces în zona lucrărilor, pentru a culege datele tehnice necesare executării obligaţiilor contractuale.
        Clientul va furniza părţile de documentaţie la care se angajează în secţiunile G, H şi I.
        Întârzierile în furnizarea acestor documente prelungesc automat termenele de predare către Clientului şi nu pot constitui baza de calcul a penalităţilor pentru Arhitect.
        Clientul se obligă să comunice cu Arhitectul numai prin şeful de proiect complex şi şefii de proiect de specialitate sau, după caz, prin alte persoane autorizate de aceştia. Totodată va indica Arhitectului sau va stabili împreună cu acesta, într-un termen convenit de comun acord, partenerii de proiectare şi, respectiv, de executare a lucrărilor de şantier.
        Conform cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, Clientul va comanda şi va plăti verificarea documentaţiilor de execuţie.
        Comunicarea dintre Arhitect şi Client
        Reprezentantul cu drepturi depline al Arhitectului în orice situaţii este arh. ...., reprezentantul cu drepturi depline al Clientului în orice situaţii este dl./dna. ...... .
        Transmiterea de notificări de orice fel se face în scris, atât pe suport fizic cât şi electronic, şi se consideră corespunzătoare odată cu confirmarea de primire din partea destinatarului.

    Obligaţii în relaţiile cu terţi
        Orice specialist sau proiectant de specialitate inclus în lucrările de executare a prezentului contract de către Client va fi considerat specialist independent.
        Înainte de indicarea specialiştilor independenţi Clientului se obligă că va verifica dacă: vor fi acceptaţi de către Arhitect, domeniul lor de lucru va fi acceptat de către Arhitect, condiţiile angajării lor la lucrări privind executarea prezentului contract includ un punct în care este stipulat că Arhitectul este coordonatorul activităţii lor, în afară de cazul în care a fost stabilit altfel.
        Clientul se obligă să angajeze/să indice specialişti independenţi care deţin cel puţin o asigurare de răspundere civilă de valoare egală cu cea a Arhitectului.
        Clientul se obligă ca înainte de angajarea/indicarea specialiştilor independenţi să pună la dispoziţia Arhitectului o copie certificată pentru conformitatea cu originalul a asigurării de răspundere civilă a acestora.
        Clientul se obligă să transmită specialiştilor independenţi instrucţiunile prin intermediul Arhitectului. în caz contrar Clientul suportă în totalitate responsabilitatea şi se obligă să îi plătească Arhitectului daune pentru prejudiciul produs.
        Responsabilitatea Arhitectului
        Dacă investiţia realizată pe baza unui proiect defectuos nu atinge parametrii tehnici şi utilitari prevăzuţi, Clientul are dreptul să solicite despăgubiri pe baza poliţei de asigurare a Arhitectului.

    Limitarea răspunderii Arhitectului
        Arhitectul nu răspunde pentru neconformităţile sau cheltuielile produse Clientului de terţe persoane.
        Arhitectul nu răspunde pentru schimbările la proiect introduse de Client în cursul construcţiei dacă Arhitectul nu şi-a dat acordul în scris.
        Arhitectul nu răspunde şi nu poate fi considerat garant în următoarele privinţe:
        acţiuni şi decizii comerciale ale Clientului, cu excepţia sfaturilor de specialitate incluse în lucrările acceptate;
        greşeli în documentaţia care nu a fost pregătită de Arhitect sau de o persoană pentru ale cărei acţiuni/lipsă de acţiuni răspunde Arhitectul;
        neglijenţă, omisiune sau renunţare de către Client sau persoane care acţionează în numele său;
        competenţa şi acţiunile specialiştilor independenţi, executanţilor de lucrări de construcţii, furnizorilor sau oricăror alte persoane în afara Arhitectului şi persoanelor care lucrează la executarea prezentului contract, pentru a căror acţiuni sau omisiuni este răspunzător;
        Arhitectul nu răspunde pentru prejudiciile sau întârzierile care rezultă din acţiunile sau omisiunile organelor administraţiei dacă cauzele acestora nu rezultă din acţiuni sau omisiuni ale Arhitectului.
        Răspunderea Arhitectului faţă de Client pentru lucrările specialiştilor independenţi se limitează la coordonarea lucrărilor acestora.
        Limitarea responsabilităţii Arhitectului nu se aplică dacă legea prevede altfel.
        Arhitectul nu are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică de şantier decât ca misiune contractată şi nici de a furniza informaţii referitoare la lucrările efectuate de specialiştii independenţi.

    Responsabilitatea Clientului şi mandatul
        Clientul răspunde pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale care decurg din prezentul Contract.
        După terminarea lucrărilor de execuţie, responsabilitatea şi îngrijirea obiectului trec în sarcina Clientului.
        Arhitectul poate asuma obligaţii financiare în numele Clientului numai în caz de pericol iminent de colaps total sau parţial, când acordul Clientului sau al reprezentantului său nu poate fi obţinut în timp util.

    Procedurile de înlăturare a deficienţelor şi lacunelor proiectului
        Clientul are obligaţia ca, înainte de acceptarea Proiectului sau a versiunii de lucru să efectueze verificarea în termen de max. 3 (trei) zile lucrătoare, socotite de la data predării cu proces verbal, dacă Părţile nu au stabilit altfel.
        Dacă în timpul verificării vor fi descoperite deficienţe semnificative, care diminuează valoarea sau utilitatea Proiectului sau a unei părţi a acestuia, Clientul poate acţiona în următoarea ordine:
        ● să solicite corectarea sau completarea Proiectului într-un termen corespunzător, stabilit de Părţi,
        ● după trecerea termenului sus-menţionat, dacă proiectul nu a fost remediat, Clientul va acorda un termen suplimentar,
        ● dacă termenul suplimentar a expirat, iar Proiectul nu a fost remediat sau completat corespunzător Clientul poate rezilia Contractul.

        Arhitectul are obligaţia să înlăture gratuit şi în termenul corespunzător, stabilit de comun acord, toate deficienţele şi lacunele proiectului a căror existenţă a fost constatată abia în cursul realizării investiţiei şi despre care Clientul va dovedi că nu puteau fi descoperite în timpul acţiunilor de verificare.

    Parametrii obiectului contractului
    Parametrii generali ai obiectului contractului
        Capitolul defineşte:
        Complexitatea proiectării, manifestată în toate etapele realizării prezentului


    Contract
        Părţile Contractante marchează cu semnul X poziţiile respective - dacă e cazul.

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Realizarea proiectului│ │
│investiţiei este │ │
│prevăzută a fi │ │
│executată pe etape, │- │
│dacă investiţia │ │
│necesită soluţii de │ │
│proiectare deosebite │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Realizarea de variante│1-3*9 │
│de concept │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Se notează numărul de │ │
│variante │ │
│Realizarea clădirilor │ │
│de patrimoniu (clasate│ │
│sau nu): │ │
│a) unitare sau simple │ │
│din punct de vedere │- │
│stilistic │ │
│b) complexe din punct │ │
│de vedere stilistic │ │
│(diverse stiluri şi │ │
│întrepătrunderea │ │
│acestora) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Proiectarea de clădiri│ │
│noi, extinderea prin │ │
│corpuri noi a │ │
│clădirilor existente, │- │
│amplasate în zone │ │
│protejate construite │ │
│sau naturale │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Proiectarea de clădiri│ │
│cu componentă │ │
│subterană: │-1 │
│a) 2 niveluri (-2) │ │
│b) 3 sau mai multe │ │
│niveluri (-3) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Proiectarea de clădiri│ │
│de apărare │ │
│individuale, de │ │
│obiecte adaptate la │- │
│cerinţele protecţiei │ │
│civile sau de obiecte │ │
│cu pericol de explozie│ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Proiectarea de obiecte│ │
│amplasate pe terenuri │ │
│care necesită │ │
│integrarea clădirii în│X │
│peisaj (urban sau │ │
│natural); clădiri din │ │
│zonele centrale ale │ │
│oraşelor │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Proiectarea sa obiecte│ │
│a căror condiţii de │ │
│amplasare (de exemplu │ │
│suprafaţa construită) │ │
│sau forma sau │ │
│cromatica sunt parţial│X │
│definite de │ │
│reglementările locale │ │
│(planul de amenajare │ │
│zonală sau condiţiile │ │
│de construcţie) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Proiectarea de obiecte│ │
│amplasate pe pante sau│- │
│pe parcele cu teren │ │
│denivelat │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Realizarea unui │ │
│proiect cu clauză de │- │
│confidenţialitate │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Realizarea unei │ │
│lucrări de proiectare │ │
│pentru export sau │- │
│pentru o locaţie în │ │
│afara graniţelor │ │
│României │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Realizarea de desene │ │
│de atelier individuale│ │
│pentru proiectarea: │ │
│a) construcţiilor │X │
│metalice │ │
│b) construcţiilor din │ │
│lemn │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Reconstrucţie │ │
│(renovare, │ │
│modernizare) a │- │
│clădirii numai în │ │
│privinţa instalaţiilor│ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Realizarea exclusiv a │ │
│unei documentaţii post│- │
│execuţie │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│O investiţie unicat │ │
│datorită importanţei │ │
│sociale, funcţiei, │ │
│tehnologiei sau │ │
│caracteristicilor │ │
│ambientale, ca şi │ │
│datorită realizării în│ │
│locaţii centrale │- │
│foarte expuse, în │ │
│locaţii cu valoare │ │
│peisagistică deosebită│ │
│sau în cazul unor │ │
│soluţii ambientale, │ │
│constructive şi │ │
│funcţional-tehnologice│ │
│deosebit de laborioase│ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Semnătura Clientului │Semnătura │
│ │Arhitectului*10│
└──────────────────────┴───────────────┘

        *9 Se recomandă limitarea numărului de variante de soluţie elaborate în faza de concept. De regulă 3 variante sunt privite de ambele părţi ca un număr echilibrat.
        *10 Semnarea de către părţi a listei sintetice de parametri generali responsabilizează suplimentar semnatarii. Aceasta se recomandă a fi aplicată conştient, nu doar pe colţul paginii din contract (semnarea fiecărei pagini este de asemenea recomandată).

    Tema de proiectare
        Informaţii generale sau de detaliu privind program funcţional - utilitar, suprafaţă/volum estimate, parametrii tehnici care precizează Obiectul Contractului, bugetul investiţiei, calculul onorariilor, alte comentarii pe care părţile le consideră esenţiale pentru punerea în aplicare corectă a obiectului contractului:
        ........;
        ........;
        ........;

        Semnătura Clientului
        Semnătura Arhitectului*11
        *11 Semnarea de către părţi a informaţiilor generale sau de detaliu responsabilizează suplimentar semnatarii. Aceasta se recomandă a fi aplicată conştient, nu doar pe colţul paginii din contract (semnarea fiecărei pagini este de asemenea recomandată).

        Misiunile Arhitectului*12
        *12 În contract, pe lista cu toate misiunile, se vor nota cele care vor fi prestate, după cum fost agreat în comun

        Etapa planului urbanistic - după caz*13
        *13 Având în vedere frecvenţa cu care investiţiile de construcţii au nevoie de definirea sau detalierea condiţiilor urbanistice, pentru cazul în care se preiau în contract şi aceste prestaţii, au fost introduse etape şi misiuni cf. practicii germane în domeniu, cu adaptări inerente. Astfel, este necesară realizarea corespondenţei între numerotarea rezultată din structura contractului şi numerotarea din documentul "Misiunile Arhitectului", aprobat de CN al OAR.


    Stabilirea temei şi determinarea misiunilor de proiectare - necesar
        Stabilirea zonei de studiu şi realizarea unei viziuni de ansamblu asupra prevederilor, planurilor şi documentelor locale şi supralocale în vigoare
        Determinarea misiunilor de proiectare în conformitate cu prevederile legale şi normative în vigoare
        Stabilirea studiilor de specialitate conexe şi asistenţa în luarea deciziilor privitoare la alegerea specialiştilor implicaţi în procesul de planificare, după caz

    Verificarea compatibilităţii PUZ cu PUG în vigoare
        Vizite pe teren
        Determinarea condiţiilor de planificare - necesar
        Prelevarea datelor
        ● Determinarea documentelor relevante existente, atât la nivelul administraţiei locale cât şi a altor autorităţi, interesul public
        ● Determinarea nivelului de planificare existent, precum studii topografice, existenţa fondului construit şi a funcţiunii reglementate, terenurilor virane şi funcţiunii acestora, inclusiv plantaţii, circulaţii, echipare edilitară, condiţii de mediu, condiţii geologice şi hidrologice, de protecţie a patrimoniului construit sau mediului natural, structuri tehnologice, oglinzi de apă, proprietate prin intermediul: vizitelor pe teren, reprezentărilor grafice, descrieri provenite din contribuţiile altor specialişti implicaţi în demers (astfel o parte a PUZ nu poate fi realizată înaintea avizării tuturor studiilor de specialitate); determinările trebuie să aibă la bază încadrarea în prevederile PUG şi să dezvolte şi completeze aceste prevederi
        ● Reprezentarea suprafeţelor pe care terenul este grevat de substanţe periculoase pentru mediu, în măsura în care există aceste date;
        ● Variaţii de înălţime a terenului
        ● Cuprinderea expresiilor manifestate de localnici, după caz


    Analiza stării de fapt determinată în faza de prelevare a datelor
        Prognoza evoluţiei previzionate, în special prin prisma documentaţiilor de urbanism supraordonate, cu considerarea contribuţiilor celorlalţi specialişti implicaţi
        Contribuţia la stabilirea ţelurilor şi scopurilor planificării
        Anteproiect - necesar
        Soluţia de principiu a principalelor componente ale temei în forma desenată cu explicaţii scrise, pentru justificarea concepţiei urbanistice, pentru prezentarea soluţiilor diverse pentru o aceeaşi problemă. Reprezentarea principalelor efecte ale planificării
        Corelarea cu componentele de specialitate ale planificării
        Colaborarea la consultarea diverselor autorităţi şi reprezentanţi posibil afectaţi de planificare
        Colaborarea la tratative cu comune învecinate, după caz
        Colaborarea la informarea din timp a cetăţenilor, inclusiv ilustrarea planificării
        Corelarea anteproiectului cu Clientul şi consiliile comunale
        Proiect - necesar
        Proiectarea PUZ pentru prezentarea publică în formă prescrisă cu motivarea elementelor
        Colaborarea la estimarea primară a costurilor şi, după caz, consideraţiilor asupra lucrărilor de sistematizare sau altor acţiuni, pentru care PUZ-ul constituie baza
        Colaborarea la sintetizarea punctului de vedere al autorităţii publice locale cu privire la observaţiile recepţionate
        Corelarea proiectului cu Clientul

        Proiectul în formă avizabilă - necesar
        Realizarea documentaţiei PUZ în forma integrată pentru aprobarea în consiliul local, motivaţii după caz


    Etapa preliminară
        Tema pentru ofertare - necesar
        În aceasta etapă, arhitectul trebuie să colecteze de la Client date suficiente, cu scopul de a întocmi oferta de proiectare de arhitectură, respectiv oferta de proiectare generală. Oferta va cuprinde onorariul de proiectare (propriu, al unui grup de specialişti, sau pentru proiectarea generală), organizat pe etape de lucru/misiuni, precum şi calendarul de desfăşurare în timp a procesului de proiectare, după caz. Arhitectul va efectua o analiză preliminară asupra terenului/spaţiului interior, din punct de vedere al constrângerilor şi posibilităţilor de a construi - tehnice, urbanistice, legislative, şi va informa Clientul.

        Oferta economică - necesar
        Pe baza datelor din tema de ofertare, arhitectul va redacta oferta economică. în cuprinsul ofertei economice, vor exista cel puţin informaţii cu privire la: specialiştii implicaţi în procesul de proiectare, etapele de lucru, timpul de desfăşurare, onorariul propus. Pentru a evita confuziile în interpretarea ofertei, este recomandabil să fie menţionaţi specialiştii ale căror onorarii nu sunt incluse şi/sau misiunile ce nu fac obiectul ofertei.

        Contractul de proiectare - necesar
        Pe baza ofertei economice (şi tehnice, acolo unde este cazul) acceptate, Arhitectul va negocia contractul de proiectare. Modelul de contract va fi pus la dispoziţia Clientului de către Arhitect, sau, în anumite cazuri excepţionale, sugerat de Client Arhitectului.

        Analiza contextului urbanistic, tehnic şi legislativ - necesar
        Arhitectul va analiza contextul sitului/construcţiei din punct de vedere urbanistic, al cadrului tehnic şi legislativ, al posibilităţilor şi constrângerilor, cu privire la viitoarea construcţie (inclusiv problematica infrastructurii disponibile şi/sau necesare). Este vorba atât de culegerea de date, dar, mai ales, de interpretarea acestora şi de formularea posibilităţilor reale de a construi/amenaja. Arhitectul poate reprezenta Clientul pentru solicitarea şi ridicarea documentelor de la autorităţile competente dacă se convine în acest fel, de comun acord. Aceste servicii vor fi remunerate suplimentar.

        Consultanţă imobiliară - opţional
        Misiunea arhitectului de consultanţă imobiliară nu trebuie confundată cu cea a agentului imobiliar.
        Arhitectul nu oferă intermediere şi promovare imobiliară.
        Sub denumirea de consultanţă imobiliră, se presupune că arhitectul îl va sfătui pe Client cu privire la intenţia acestuia de a achiziţiona un teren, închiria/achiziţiona un spaţiu într-o clădire, sau chiar în ceea ce priveşte o investiţie imobiliară. Stabilirea prefezabilităţii investiţiei va avea în vedere parametrii tehnico-economici.
        În cadrul acestei misiuni, arhitectul poate furniza «planuri test» de compatibilitate a proprietăţii imobiliare cu tema (fie că este vorba de a utiliza proprietatea în scop individual, sau că se doreşte valorificarea acesteia şi sunt de interes limitele maxime ale parametrilor tehnici).
        Tot în cadrul acestei misiuni, arhitectul va evalua şi va informa Clientul cu privire la elementele care ţin de contextul urbanistic sau de posibilităţile tehnice ale spaţiului interior, parametri maximi, limitări constructive şi implicaţii cu privire la siguranţa în exploatare, siguranţa în caz de incendiu, igiena, sănătate ş mediu, economie de energie şi izolare termică, protecţia împotriva zgomotului etc.

        Ilustrarea de temă în scop de ofertare - opţional
        În cadrul etapei de ofertare, arhitectul poate decide, la cererea Clientului, sau din proprie iniţiativă, să pregătească, în sprijinul ofertei economice, o propunere tehnică. Această propunere tehnică va consta într-un material scris şi desenat, cu scopul de a prezenta Clientului una dintre soluţiile posibile, conform cu tema de ofertare, precum şi cu scopul de a comunica capacitatea de a răspunde temei (creativitate, experienţă etc). În această etapă (de ofertare), arhitectul trebuie să se limiteze doar la acele materiale care vin în sprijinul ofertei economice şi va evita să facă act de concurenţă neloială sau dumping. Practica de a lucra propuneri tehnice elaborate fără a percepe o remuneraţie corespunzătoare este descurajată de organizaţia profesională.

        Studiul de prefezabilitate - opţional
        În această etapă, de ofertare şi contractare, misiunea arhitectului cu privire la prefezabilitatea investiţiei este limitată în mod normal doar la schiţe preliminare şi calcule minimale. La fel ca tema de proiectare aferentă acestei etape, prefezabilitatea pentru ofertare şi contractare are drept scop principal stabilirea parametrilor necesari în vederea elaborării ofertei economice. În cazul lucrărilor publice, conform cu prevederile legii cu privire la investiţia plănuită, arhitectul îl va ajuta pe Client să fundamenteze necesitatea şi oportunitatea investiţiei, respectând conţinutul cadru prevăzut de lege. Pentru stabilirea prefezabilităţii, se vor analiza parametrii urbanistici, valoarea de investiţie estimată, precum şi costurile în exploatare, respectiv beneficiile potenţiale. Formatul (conţinutul cadru, livrabilele) studiului de prefezabilitatea va fi adaptat la gradul de complexitate al investiţiei vizate. În cadrul acestei misiuni, pentru estimarea costurilor, programarea activităţilor în timp sau calculul de eficienţă economică, în cazul temelor-program cu grad mare de dificultate, este recomandată colaborarea cu specialişti, sub coordonarea arhitectului. Calcularea prefezabilităţii investiţiei poate avea în vedere soluţii alternative de amplasare pe teren şi/sau de planimetrie, de tehnici de construcţie sau studii pentru stabilirea structurii funcţionale.


    Etapa pregătitoare
        Tema preliminară de proiectare - necesar
        Colectarea şi structurarea datelor de la Client cu privire la intenţiile şi dorinţele acestuia de a construi (amenaja, reabilita, restaura etc). Tema preliminară de proiectare nu va oferi soluţii, ci va enunţa dezideratele cu privire la viitoarea construcţie. În cadrul temei de proiectare, se pot face referiri inclusiv la legile şi normativele de interes pentru proiect. Acest fapt nu exonerează proiectantul de obligativitatea de a respecta în totalitate legislaţia în vigoare. Tema de proiectare asumată de către Client este documentul de referinţă în evaluarea nivelului de îndeplinire a solicitărilor Clientului. Tema de proiectare, împreună cu modificările de pe parcursul proiectării, agreate de Client şi Arhitect, poate fi considerată anexă la contractul de proiectare. Clientul şi Arhitectul vor negocia fiecare modificare de temă, ulterior demarării proiectului. Modificările de temă pot influenţa dramatic volumul de muncă şi timpul necesar proiectării şi vor atrage redimensionarea onorariului. Tema preliminară de proiectare constituie baza pentru elaborarea temei detaliate de proiectare.

        Documente şi studii necesare - necesar
        Arhitectul va elabora lista de documente şi studii necesare (de ex.: studiu geotehnic, topometric, de mediu etc.) în procesul de proiectare şi avizare. Lista va constitui, pe parcursul proiectului, platforma de comunicare în ceea ce priveşte responsabilitatea Clientului cu privire la ce trebuie să pună la dispoziţia Arhitectului (documente, studii etc). Este recomandabil ca responsabilităţile (Clientului sau Arhitectului) privind punerea la dispoziţie, respectiv elaborarea documentelor şi studiilor necesare, să constituie parte integrantă a contractului sau anexă la contract. Arhitectul este răspunzător să anunţe în timp util necesitatea elaborării sau punerii la dispoziţie a documentelor/studiilor preliminare necesare în procesul de proiectare.

        Specialişti necesari a fi implicaţi - necesar
        În această etapă, Arhitectul, pe baza informaţiilor despre proiect, va propune lista de specialişti care vor colabora la elaborarea proiectului (structură, instalaţii etc).
    Conform şi cu înţelegerea contractuală, toţi specialiştii implicaţi în procesul de proiectare vor fi numiţi de către Arhitect şi aprobaţi de către Client. Specialiştii vor fi contractaţi, după caz, de Arhitect sau direct de către Client. Arhitectul este răspunzător să anunţe Clientul în timp util de necesitatea implicării diferiţilor specialişti în cadrul procesului de proiectare. Este recomandabil ca lista specialiştilor necesari a fi implicaţi în procesul de proiectare să fie nominalizată în cadrul contractului sau să constituie o anexă la contract. În contract se va specifica care specialişti vor fi subcontractaţi de către Arhitect.

        Ilustrarea de temă - necesar
        Misiunea de a ilustra tema presupune elaborarea unui material scris şi desenat, detaliat suficient pentru a înţelege interacţiunea dintre cerinţe şi posibilităţi şi pentru a ilustra posibilităţile de satisfacere a cerinţelor de temă. Materialul prezentat în cadrul ilustrării de temă va include orice piese scrise sau desenate cu scopul de a stabili principalele caracteristici ale viitoarei construcţii.
        În această etapă, în general, nu se va studia şi prezenta arhitectura faţadelor, cromatica, alegerea materialelor sau alte elemente care ţin de concepţia detaliată de arhitectură. Ilustrarea de temă va putea fi ajustată la cererea Clientului, conform cu tema de proiectare agreată, dacă nu presupune elaborarea de variante complet diferite. Elaborarea unui studiu de variante se consideră o misiune suplimentară şi va fi remunerată suplimentar.

        Bugetare costuri investiţie - necesar
        Misiunea de bugetare va presupune, în această etapă, estimarea costului de execuţie (pe bază de indici de cost şi cu marja maximă de eroare de ± 25%). în această etapă, estimările vor folosi pentru a stabili planul de costuri ale investiţiei, care va face parte integrantă din tema de proiectare.

        Planificarea desfăşurării investiţiei - necesar
        Planificarea desfăşurării în timp a proiectului se va face la nivel macro, având în vedere perioada de proiectare, licitaţie şi implementare a proiectului. Încă din această etapă, se pot prevedea termene pentru etapele de avizare şi autorizare, eşalonarea investiţiei sau realizarea diferitelor componente ale construcţiei (structura de rezistenţă, anvelopanta, instalaţii interioare şi exterioare, finisaje etc.).

        Studiu de ilustrare comparativ (pe variante) - opţional
        Când complexitatea programului sau/şi dificultatea sitului sau a altor factori o impune, se vor stabili principalele caracteristici ale viitoarei construcţii printr-un studiu comparativ pe variante. Condiţiile de remunerare se vor stabili în prealabil.

        Solicitarea, urmărirea şi ridicarea certificatului de urbanism şi a avizelor preliminare - opţional
        În această etapă, arhitectul poate depune (solicita), urmări şi ridica certificatul de urbanism şi avizele ce sunt considerate necesare pentru fundamentarea temei de proiectare sau a prefezabilităţii în numele Clientului, dacă se convine, de comun acord, în acest sens.

        Bugetare costuri de operare - opţional
        În cadrul misiunii de bugetare, un capitol separat va fi estimarea costurilor de operare îintreţinere). Estimarea acestor costuri va putea influenţa balanţa "buget de investiţie/costuri de operare".

        Consultanţă pentru modalitatea de urbanizare a terenului - opţional
        Arhitectul poate consilia Clientul cu privire la modalitatea optimă de urbanizare a terenului. Arhitectul îl va îndruma pe Client către specialiştii abilitaţi să elaboreze documentaţiile de urbanism necesare şi va putea susţine cauza Clientului în faţa forurilor şi instituţiilor decidente.


    Etapa concept
        Conceptul general şi de arhitectură - necesar
        Arhitectul va propune Clientului, pe baza temei de proiectate agreate în prealabil, o soluţie tehnică şi estetică. Cu toate că etapa este incipientă, este obligaţia Arhitectului să se asigure că propunerile sale sunt fezabile din punct de vedere tehnic şi economic şi că dezvoltarea proiectului nu va atrage după sine modificări importante datorate imposibilităţii aplicării soluţiilor propuse. Cu toate că, în această etapă, nu este necesară detalierea din punct de vedere al structurii de rezistenţă şi al instalaţiilor, este responsabilitatea Arhitectului ca aceste elemente ale construcţiei să nu contravină cu soluţiile arhitecturale prezentate. Conceptul general şi de arhitectură se poate considera finalizat doar în cazul îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Arhitectul îşi va asuma decizia de a propune avansarea la etapa următoare. Pentru trecerea la etapa următoare este necesară aprobarea Clientului. Această misiune presupune şi încorporarea comentariilor Clientului, altele decât cele care modifică tema de proiectare.

        Planificarea desfăşurării investiţiei - necesar
        Arhitectul va planifica desfăşurarea în timp a proiectului, care să cuprindă toate etapele proiectării, precum şi principalele etape de construcţie.

        Realizarea de variante suplimentare - opţional
        În urma prezentării conceptului de arhitectură Clientului de către architect, în anumite cazuri, Clientul poate cere variante suplimentare.

        Verificarea de încadrare în buget - opţional
        În completarea misiunii de concept general şi de arhitectură, arhitectul va încorpora acele ajustări datorate necesităţii reducerii costului de investiţie. Asemenea ajustări ale proiectului vor fi stabilite de architect împreună cu Clientul, pe baza unui material realizat sau nu de către primul.

        Estimarea costului investiţiei - opţional
        Arhitectul va calcula cantităţile de unităţi (fie mp construiţi, fie detaliat) şi a estimării de cost de construcţie. Pe baza estimării de cost, se vor lua deciziile de ajustare ale proiectului, fie prin recalibrarea specificaţiilor pentru materialele de construcţie propuse, prin schimbarea tehnologiilor de construcţie sau, după caz, chiar prin reducerea cantităţilor.

        Estimare costuri de operare - opţional
        În cadrul misiunii de estimare costuri, un capitol separat va fi estimarea costurilor de operare (întreţinere). Estimarea acestor costuri va putea influenţa balanţa "buget de investiţie/costuri de operare". În această etapă, decizii importante cu privire la dimensiunile construcţiei sau materialelor folosite pot fi determinate de valorile costurilor de operare.

        Proiectare pentru un impact redus asupra mediului - opţional
        Prevederea, în proiect, de soluţii cu privire la un impact redus asupra mediului (aşa după cum este prevăzut în literatura de specialitate şi conform cu practica de proiectare modernă). În cazul în care Clientul urmăreşte să obţină atestări de profil pentru viitoarea clădire, arhitectul va putea oferi consultanţă specifică în cadrul acestei misiuni suplimentare. Respectarea principiilor de proiectare pentru un impact redus asupra mediului şi pentru dezvoltare sustenabilă sunt recomandabile.


    Etapa proiect definitiv
        Tema detaliată (definitivă) - necesar
        Arhitectul va detalia tema de proiectare în vederea demarării elaborării proiectului definitiv. Tema va include, în această etapă, toţi parametrii tehnici de funcţionare propuşi a sta la baza proiectului. Pentru aceasta, tema detaliată este propusă a se realiza în colaborare cu toţi specialiştii implicaţi în proiect. În această etapă, tema de proiectare este tehnică şi definitivă. Tema detaliată definitivă va include, de asemenea, toate ajustările survenite pe parcursul etapelor anterioare, inclusiv observaţiile aprobate ce nu necesitau reeditarea etapelor precedente şi care vor constitui parte din datele de temă pentru etapa în curs. Tema detaliată definitivă va fi asumată de către Client, iar orice revenire sau modificare ulterioară va atrage după sine o reevaluare a onorariului, în raport cu misiunile suplimentare rezultate.

        Proiectul definitiv prezentat la nivel schematic - necesar
        Proiectarea schematică presupune pregătirea, pe baza proiectului de concept (inclusiv comentariile Clientului cu privire la proiect şi buget şi care se regăsesc în tema detaliată definitivă), a părţilor scrise şi desenate în format definitiv, cu scopul de a descrie şi a decide scheletul proiectului. În acest sens, proiectul va fi prezentat şi validat de către autorităţi, specialiştii implicaţi în elaborarea acestuia, precum şi de către verificatorii de proiect, conform legii. Totuşi, cu privire la redactarea părţilor scrise şi desenate, în această etapă nu se vor impune cerinţele specifice unui proiect tehnic (cu excepţia documentaţiei ce se va depune către autorităţi şi care va trebui să corespundă cu cerinţele specifice acestora). Cu privire la verificările tehnice, acestea nu vor fi finale, ci preliminare, pe problematica majoră. La această etapă vor trebui cerute toate avizele relevante pentru validarea proiectului (cele din certificatul de urbanism şi altele, conform legii). Este acceptat ca toate părţile de proiect să fie pre- tehnice şi că, în vederea organizării licitaţiei pentru constructor, toate piesele de proiect vor trebui detaliate şi completate. Este, de asemenea, înţeles că toate piesele scrise şi desenate vor fi consultate în primul rând de Client şi, deci, nu vor trebui redactate neapărat respectând cerinţele de detaliere/grafice pentru un proiect tehnic. Este responsabilitatea Arhitectului să se asigure că detalierea ulterioară a proiectului să nu determine schimbări ale soluţiilor tehnice redactate la nivel schematic. Această misiune presupune şi încorporarea comentariilor Clientului, altele decât cele care modifică tema detaliată de proiectare.

        Planificarea desfăşurării investiţiei - necesar
        Arhitectul va planifica desfăşurarea în timp a proiectului, care să cuprindă toate etapele proiectării, precum şi principalele etape de construcţie. Planificarea în timp, în această etapă va fi doar revizuită, în conformitate cu ultimele decizii cu privire la soluţiile tehnice. În această etapă, desfăşurarea în timp poate include timpul necesar de aprovizionare a materialelor şi calculul implicaţiilor.

        Teme pentru specialişti - necesar
        Arhitectul va elabora temele de lucru pentru toţi specialiştii implicaţi în proiect. Temele de lucru vor fi redactate în urma discutării şi verificării propunerilor cu toţi specialiştii implicaţi.

        Coordonarea preliminară a proiectului - necesar
        În această etapă, se va face pre-coordonarea proiectelor de specialitate. Arhitectul va prelua schemele de structură de rezistenţă şi de instalaţii, va evalua compatibilitatea dintre diferitele sisteme, elementele de structură de rezistenţă şi va acorda toate acestea cu arhitectura dorită. În această etapă, nepotrivirile majore vor fi rezolvate, pe când anumite corecţii minore vor fi doar listate şi avute în vedere în etapa următoare. Este responsabilitatea Arhitectului să aleagă între acele nepotriviri care sunt necesare a fi soluţionate în această etapă şi altele care pot fi, din motive de rapiditate şi eficienţă, soluţionate în etapa ulterioară.
        Proiectul schematic va putea fi considerat finalizat doar în cazul îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Este decizia Arhitectului dacă se poate propune materialul Clientului şi dacă se poate avansa cu proiectul la etapa următoare. Avansarea la etapa următoare va fi aprobată de către Client.

        Calcularea fezabilităţii investiţiei sau DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) - opţional
        Arhitectul va întocmi conţinutul cadru /livrabilele ce descriu fezabilitatea investiţiei. Cu privire la construcţia ce a fost proiectată în faza de concept, în vederea stabilirii fezabilităţii investiţiei, conform cu prevederile legii, arhitectul va trebui să elaboreze o documentaţie tehnico-economică specifică. Îndeplinirea acestei misiuni presupune, de asemenea, estimarea costurilor, planificarea desfăşurării în timp, solicitarea, urmărirea şi ridicarea de avize (dacă se convine, de comun acord, ca arhitectul să preia acest serviciu). Asumarea de către arhitect a îndeplinirii acestei misiuni şi stabilirea remuneraţiei aferente înseamnă automat angajarea lui în elaborarea celor menţionate mai sus şi a celorlalte livrabile necesare descrierii fezabilităţii investiţiei.

        Solicitarea, urmărirea şi ridicarea de avize şi acorduri - opţional
        În vederea fundamentării soluţiilor funcţionale, tehnologice, constructive şi economice, arhitectul poate să solicite, să urmărească şi să ridice avizele şi acordurile necesare, în numele Clientului. Arhitectul va răspunde la eventualele solicitări de documentaţii suplimentare sau lămuriri suplimentare emise de autoritatea/instituţia emitentă a avizului respectiv (elementele lipsă vor fi puse la dispoziţie de către proiectant, în conformitate cu misiunile de bază). Elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor nu face obiectul acestei misiuni.

        Verificarea de încadrare în buget - opţional
        În completarea misiunii de proiectare schematică, arhitectul va încorpora în proiect acele ajustări datorate necesităţii reducerii costului de construcţie. Asemenea ajustări ale proiectului vor fi stabilite de arhitect împreună cu Clientul, pe baza unui material realizat sau nu de primul. Arhitectul va face orice modificare crede de cuviinţă (dar numai cu acordul Clientului), în vederea respectării bugetului stabilit iniţial. Clientul îşi va exprima dorinţele de ajustare a proiectului, dar numai în limita temei de proiectare agreate la faza de concept.

        Estimarea costului investiţiei - opţional
        În această etapă, se va face revizuirea calculului cantităţilor, precum şi a costurilor aferente. În această etapă, în cazul în care nu s-a făcut anterior, calculul cantităţilor va fi în sistem indici de calcul (norme de deviz). Marja de eroare recomandată este de ±15%. În urma recalculării costului estimat al construcţiei, după caz, se vor lua decizii de ajustare a proiectului, în vederea înscrierii în buget. Toate estimările se vor face apelând la sisteme de informare asupra costurilor, sau pe bază de oferte. În funcţie de mărime şi complexitate, arhitectul poate colabora cu specialişti în domeniu.


    Etapa proiect pentru autorizare
        Proiectarea pentru autorizare - necesar
        Arhitectul va realiza, pe baza proiectului definitiv şi în conformitate cu legea, în format tehnic adecvat, piesele scrise şi desenate ce vor constitui documentaţia pentru autorizaţia de construire. Este acceptat (şi în conformitate cu legea), ca documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire să reprezinte un extras din documentaţia tehnică pentru licitaţie şi construcţie. Această misiune include şi întocmirea pieselor scrise şi desenate, în vederea depunerii dosarului D.T.A.C.

        Estimarea costurilor de construcţie pentru taxare - necesar
        Estimarea costului lucrărilor de construcţie, în vederea calculării taxei de autorizaţie.

        Depunerea, urmărirea şi ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire - opţional
        Această misiune presupune depunerea tuturor documentaţiilor către autorităţile competente avizatoare, completarea dosarului cu documentaţiile lipsă semnalate de serviciile specializate de preluare a documentaţiilor (elementele lipsă vor fi puse la dispoziţie de către proiectant, în conformitate cu misiunile de bază), organizarea soluţionării solicitărilor de documentaţii suplimentare sau a lămuririlor suplimentare şi ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire, în numele Clientului.


    Etapa proiect pentru ofertare/evaluare
        Proiectarea tehnică - necesar
        Arhitectul va elabora, în completarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea construirii, toate părţile scrise şi desenate necesare, în format tehnic specific comunicării pe şantier, cu scopul de a obţine din partea potenţialilor constructori oferte conţinând preţul de construire a proiectului. Proiectul va include memorii tehnice, caiete de sarcini, fişe tehnice, liste de cantităţi. Este acceptat că, pentru a putea construi, Arhitectul va furniza, în cadrul proiectului de execuţie, informaţii suplimentare.
        Proiectul pentru licitaţie va fi detaliat suficient de către Arhitect, astfel încât preţul dat de constructor să rămână ferm pe toată durata şantierului (cu excepţia eventualelor modificări de temă ulterioare sau a lucrărilor neprevăzute cauzate de terţe părţi sau de motive imprevizibile).

        Coordonarea tehnică a proiectelor - necesar
        Coordonarea finală a proiectelor de specialitate va consta în identificarea tuturor situaţiilor de conflict între diferitele elemente de construcţie şi soluţionarea acestora, cu păstrarea conceptului şi soluţiilor schematice.

        Estimarea costurilor investiţiei - opţional
        În această etapă, se va revizui calculului cantităţilor, precum şi a costurilor aferente.
        Estimarea de cost va fi finală, cu o marjă de eroare recomandată de ± 10% şi va putea fi folosită drept referinţă în cadrul procesului de departajare a ofertelor pentru construcţie.

        Verificarea de încadrare în buget - opţional
        În această etapă, ajustarea proiectului datorită necesităţii reducerii costurilor se va face pe baza rezultatului licitaţiei, având în vedere diferenţele între bugetul agreat, estimările de pe parcurs şi rezultatul final dat de constructor. Arhitectul va face gratuit toate modificările la proiect necesare aducerii proiectului în parametrii agreaţi prin temă şi pe parcursul proiectării.

        Estimarea costurilor de operare - opţional
        În această etapă, se va revizui calculul costurilor de operare ale construcţiei.


    Etapa proiect pentru execuţie
        Proiectarea de detaliu - necesar
        Arhitectul va elabora, în completarea documentaţiei tehnice pentru evaluare/ofertare, toate detaliile necesare comunicării proiectului pe şantier. Este acceptat că, suplimentar faţă de proiectul de execuţie, pe parcursul şantierului, se vor lua decizii cu privire la: mostre de material, fişe tehnice, proiecte de fabricaţie etc. Detaliile cuprinse în proiectul pentru execuţie nu pot schimba preţul convenit cu antreprenorul general. Parte din proiectul pentru execuţie va fi reprezentată de documentaţia pe baza căreia a fost realizată evaluarea/selecţia ofertelor.

        Coordonarea de detaliu a proiectelor - necesar
        Coordonarea de detaliu a proiectelor presupune ajustări ale soluţiilor, dimensiunilor, specificaţiilor de orice fel, în marje care nu presupun modificarea preţurilor agreate între Client şi constructor. Misiunea de coordonare de detaliu presupune redactarea de documente suplimentare care să ajute la desfăşurarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor pe şantier - de exemplu: planuri de goluri, secţiuni de coordonare etc.


    Etapa de consultanţă la selecţia de oferte pentru construcţie
        Organizarea documentaţiei de licitaţie - opţional
        Misiunea de organizare a documentaţiei pentru licitaţie presupune ordonarea tuturor documentelor considerate necesare (proiect, acte de proprietate, instrucţiuni, reguli etc), în aşa fel încât timpul de răspuns să fie cât mai mic (uşurinţa de a răspunde să fie cât mai mare), iar informaţiile să fie suficiente pentru ca antreprenorul general să poată oferi un preţ ferm.

        Realizarea listei scurte - opţional
        Arhitectul va trebui ca, pe baza unor criterii de competenţă, experienţă etc., să identifice şi să propună o listă de constructori care se pot califica pentru lucrarea în cauză. Lista scurtă va fi realizată pe baza unui dosar care trebuie să cuprindă obligatoriu justificarea alegerii făcute (punctaje etc). Pregătirea listei poate să presupună interviuri cu respectivele firme sau activităţi de precalificare.

        Managementul ofertării - opţional
        Misiunea constă, în primul rând, în administrarea activităţii de obţinere a ofertelor, de răspuns la întrebări de clarificare, de primire şi înregistrare a ofertelor. Pe parcursul ofertării, arhitectul poate recomanda comunicări către ofertanţi cu privire la ajustarea termenilor de răspuns, pe baza monitorizării statusului fiecăruia (amânări, renunţări la pachete de lucrări etc).

        Recomandarea ofertei potrivite - opţional
        Recomandarea ofertei potrivite se va face obligatoriu pe baza unui studiu comparativ. Sfatul arhitectului, în anumite condiţii, poate să presupună achiziţionarea de servicii de la mai multe dintre firmele care au ofertat.

        Contractarea constructorului - opţional
        Misiunea arhitectului este de a oferi asistenţă tehnică cu privirea la negocierea şi semnarea contractului de antrepriză. În marea majoritatea a cazurilor, va fi nevoie şi de implicarea unui avocat sau a unei case de avocatură. Arhitectul va fi responsabil de anexele tehnice la contract şi de corespondenţa acestora cu proiectul. Se recomandă anexarea proiectului la contractul de construcţie.


    Etapa de asistenţă la execuţie
        Participarea la fazele determinante - necesar
        Conform legii, la fazele determinante ale lucrării (convenite anterior începerii construcţiei), Arhitectul va participa la recepţia lucrărilor pe şantier. Vizitele se vor concentra pe obiectul fiecărei faze determinante şi a protocoalelor de validare a acesteia şi nu pot fi considerate precum vizitele de verificare prin sondaj.

        Supravegherea şantierului - necesar
        Misiunea Arhitectului de a inspecta şantierul va fi ajustată de la caz la caz, în funcţie de capabilităţile pe care le au fiecare Client şi constructor. Incidenţa vizitelor şi perioada maximă pe parcursul căreia ele sunt efectuate se stabilesc a priori. Inspecţiile pe şantier pot fi şi cu ocazia şedinţei de comandament, periodic, cu privire la verificări prin sondaj, sau se pot materializa prin prezenţa zilnică a Arhitectului pe şantier, cu scopul de a asigura înţelegerea şi buna execuţie a proiectului. În mod uzual, şedinţele de comandament sunt săptămânale, iar la şantierele de complexitate mică şi medie, concomitent cu vizita săptămânală, se pot efectua şi verificări prin sondaj. În urma verificărilor, Arhitectul va emite un raport prin care va evidenţia conformitatea sau neconformitatea lucrărilor verificate.
        Soluţionarea greşelilor de execuţie, a schimbărilor faţă de proiectul de execuţie şi a altor abateri de la prevederile proiectului va face obiectul altei misiuni. În cadrul şedinţelor de comandament, Arhitectul va avea un rol de prevenire activ, va încerca preîntâmpinarea greşelilor de execuţie, va semnala elementele de dificultate sporită ale proiectului, va oferi clarificări la proiect.

        Project management - necesar
        Misiunea de project management este, în principal, legată de activitatea de şantier. Este un efort continuu, compus, în principal, din următoarele activităţi : instruirea antreprenorului general cu privire la preluarea amplasamentului, instruirea Clientului cu privire la alte servicii ce trebuie aprovizionate pentru etapa de execuţie în raport cu îndatoririle legale ale acestuia (planul de securitate a muncii, măsurători şi verificări topo, documentar fotografic, studii diverse etc), analizarea cererilor de plată emise de către constructor şi emiterea de "bun de plată" în raport cu acestea, efectuarea de vizite periodice pe şantier sau prezenţa permanentă pe şantier, după caz, pentru a se asigura buna desfăşurare a lucrărilor (inclusiv verificări tehnice urmate de rapoarte de conformitate/neconformitate), organizarea, în numele Clientului, a întâlnirilor cu autorităţile cu privire la faze determinante, recepţia lucrărilor cu autorităţile, realizarea cărţii construcţiei - inclusiv calculul final al valorii de investiţie pentru regularizare, ţinerea evidenţei dispoziţiilor de şantier, managementul programului de desfăşurare în timp detaliat (verificarea activităţilor constructorului, cum ar fi comenzile de materiale, echipamente şi dotări).

        Punerea în funcţiune/darea în folosinţă - necesar
        Punerea în funcţiune presupune livrarea clădirii Clientului. Arhitectul va trebui să alcătuiască manualul de folosire a clădirii, să anexeze la acesta toate documentaţiile tehnice ale tuturor echipamentelor ce vor presupune operare, să organizeze testarea tuturor sistemelor şi să instruiască Clientul cu privire la operarea acestora. În cadrul acestei misiuni, se vor efectua pe şantier toate inspecţiile care se impun, inspecţii cu privire la calitatea executării lucrărilor, precum şi teste ale funcţionării echipamentelor.
        Tot în cadrul acestei misiuni, Arhitectul va participa la toate inspecţiile terţilor, în vederea punerii în funcţiune a clădirii (furnizorii de echipamente, brigada de pompieri etc).

        Recepţia la terminarea lucrărilor - necesar
        Recepţia la terminarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale. Această misiune nu implică recepţia lucrărilor în vederea punerii în funcţiune/dării în folosinţă.

        Asistenţa tehnică - opţional
        Pe baza verificărilor în şantier sau pe baza solicitărilor Clientului sau constructorului, arhitectul va oferi asistenţă tehnică pe parcursul şantierului. Asistenţa tehnică se referă, în general, la lucrări ce nu pot fi prevăzute din faza de proiectare şi, din această cauză, nici nu pot fi evaluate decât în sistem "estimare orară", estimare ce, în mod uzual, se ajustează pe măsură ce şantierul evoluează. Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile din realitate, adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile, modificarea proiectului pentru a micşora costurile de execuţie, soluţii de remediere a greşelilor de execuţie, aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele specificate în proiect, a desenelor de fabricaţie sau a modificărilor/adaptărilor proiectului, propuse de către constructor, proiecte post execuţie.

        Proiecte de fabricaţie - opţional
        Proiectele de fabricaţie (desenele de uzinare), sunt documentaţii ce detaliează modul tehnologic de realizare a unei părţi a construcţiei. Proiectele de fabricaţie rezolvă considerente precum: optimizarea folosirii materialelor, desene pentru personalul ce va pune în operă materialul (îl va debita, îl va prelucra în atelier etc). Proiectele de fabricaţie sunt elaborate, de regulă, pe baza releveului situaţiei existente şi, din această cauză, de regulă, se vor comanda şi realiza pe măsură ce evoluează lucrările de construcţie. Proiectele de fabricaţie vor fi elaborate având la bază proiectul de execuţie şi nu presupun soluţii suplimentare. Exemple de lucrări ce necesită de obicei aceste proiecte de fabricaţie sunt faţadele cortină, confecţiile metalice. Nu trebuie confundat proiectul de fabricaţie cu detaliile de execuţie.

        Reevaluare costuri de execuţie - opţional
        Această misiune este una de management şi nu poate fi derulată decât în conjuncţie cu misiunea de asistenţă tehnică. În principal, se referă la licitarea de soluţii alternative la proiect, dar poate presupune şi căutarea şi identificarea potenţialelor direcţii de studiu.


    Etapa de urmărire a comportării în timp a construcţiei
        Supravegherea în timp a construcţiei - opţional
        Supravegherea în timp se va face pe baza proiectului executat de către architect în etapa de proiectare şi, după caz, a proiectului Postexecutie. Această misiune va consta în verificarea comportării construcţiei în timp şi în emiterea de rapoarte cu privire la rezultatele verificărilor, precum şi în ceea ce priveşte recomandări de intervenţii, având în vedere deteriorarea anumitor elemente de construcţie sau chiar o performanţă sub parametri a clădirii.

        Acordul proiectantului iniţial - opţional
        Misiunea de a da un acord din partea proiectantului iniţial se poate impune fie datorită prevederilor legii sau având în vedere dorinţa Clientului şi faptul că se presupune că proiectantul iniţial are cele mai bune cunoştinţe despre clădirea în cauză. Acordul trebuie să menţioneze criteriile de evaluare şi, de asemenea, în cazul în care este necesar, recomandările cu privire la modificarea proiectului de intervenţie. Acordul proiectantului iniţial nu va ţine loc de proiect, expertiză tehnică sau verificare, conform legii. Acordul proiectantului iniţial nu va fi condiţionat de estetica intervenţiei propuse.


    Mediatizare şi marketing
        Susţinerea proiectului - opţional
        Susţinerea proiectului în faţa unor terţe părţi, altele decât foruri de avizare conform legii - investitori, media etc. Este vorba despre organizarea întâlnirilor, pregătirea de materiale specifice, precum şi feedback în urma prezentărilor în cauză.

        Materiale marketing - opţional
        Misiunea implică adaptări ale planurilor în conformitate cu cerinţele utilizatorului final sau conform cu parametrii de comercializare, precum şi măsurarea suprafeţelor în vederea comunicării acestora către potenţiali clienţi. De asemenea, anumite investiţii sau dorinţa anumitor clienţi presupune elaborarea de prezentări speciale (vizualizări 3D de mare definiţie, filme, broşuri de prezentare, planuri pentru comercializare cu grafică sugestivă etc). Prezentările speciale nu sunt incluse în misiunile obligatorii şi pot fi realizate la cerere, în oricare etapă de proiectare şi de mai multe ori pe parcursul proiectului.
        Ele nu trebuie confundate cu prezentările pe care arhitectul le construieşte pentru a-şi comunica soluţiile proiectate. Aceste prezentări sunt incluse în misiunile obligatorii, tehnica lor este la alegerea arhitectului în funcţie de stilul acestuia, sunt proprietatea arhitectului şi nu pot fi folosite în scop de comercializare decât cu acordul acestuia.
        Lista specialiştilor, studiilor şi verificărilor


    Specialişti implicaţi
        Structura de rezistenţă
        .......................
        Proiecte pentru instalaţii interioare:
        Instalaţii electrice de curenţi tari şi curenţi slabi
        .......................
        Instalaţii termice şi de ventilaţie
        .......................
        Instalaţii sanitare
        .......................
        Instalaţii de distribuţie interioară a gazelor naturale
        .......................
        Proiecte pentru instalaţii exterioare:
        Instalaţii de distribuţie a utilităţilor
        .......................
        Instalaţii de iluminat exterior
        .......................
        Instalaţii de irigaţii
        .......................
        Proiect de sistematizare verticală
        .......................
        Studii necesare
        Studiu geotehnic
        .......................
        Ridicare topografică
        .......................
        Verificări proiect
        În conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, Clientul comandă şi plăteşte verificarea proiectelor la exigenţele minime, stabilite cf.legii:
    A: Rezistenţă mecanică şi stabilitate
        .......................

    B: Securitate la incendiu
        .......................

    C: Igienă, sănătate şi mediu înconjurător
        .......................

    D: Siguranţă şi accesibilitate în exploatare
        .......................

    E: Protecţie împotriva zgomotului
        .......................

    F: Economie de energie şi izolare termică
        .......................

    G: Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
        .......................    Lista documentelor puse la dispoziţie de către Client
        Documente privind imobilul
        Acte de proprietate (extras CF la zi, copie act notarial de dobândire)
        Studiile de teren: Planuri topo/cadastrale şi studiu geotehnic.
        Certificatul de Urbanism

        Documente privind investiţia
        Elemente de tema (extrase publicaţii, fotografii-sugestie)
        .......................


    Predarea proiectului
    Procedura de predare
        Arhitectul va înmâna Clientului Proiectul pe etape, de fiecare dată cu confirmare scrisă de primire, conform termenelor stabilite.
        Arhitectul este obligat să predea Clientului Proiectul sau orice parte a acestuia care reprezintă un livrabil separat pe bază de proces-verbal de predare - primire însoţit de lista lucrărilor componente şi de declaraţia scrisă a Arhitectului că sunt realizate conform prevederilor contractuale.
        În cazul în care nu este livrată lucrarea completă menţionată la alin. anterior, Arhitectul are obligaţia să completeze în cel mai scurt timp documentaţia, sub sancţiunea opririi de la plată a onorariului pentru documentaţia transmisă.
        Procesul-verbal de predare - primire semnat de Client reprezintă pentru Arhitect confirmarea predării proiectului, dar nu şi dovada verificării dacă proiectul este complet şi corespunde din punct de vedere al calităţii.
        Procesul-verbal de predare - primire semnat de Client constituie pentru Arhitect baza pentru emiterea facturii parţiale pentru partea Proiectului predată.
    Locul predării Proiectului este sediul Clientului, în afară de cazul în care Părţile stabilesc altfel.
        Dacă Părţile nu stabilesc altfel, Proiectul va fi transmis Clientului sub formă îndosariată, în următoarele cantităţi*14:
        proiectul de concept - 1 (un) exemplar
        proiectul tehnic - 2 (două) exemplare
        documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire - 2 (două) exemplare
        detalii de execuţie - 1 (un) exemplar
        alte lucrări - exemplare conform hotărârii Părţilor.
        *14 Cantităţile indicate sunt recomandate şi pot fi negociate, de preferinţă contra unei sume suplimentare.


    Termenele de predare
        Părţile răspund integral pentru realizarea la termen a obligaţiilor care constituie Obiectul Contractului, cu excepţiile de la cap. E.6.
        Termenele privind realizarea livrabilelor contractului sunt:
        proiectul de concept - xx (xxxxxxxxxxxxxxx) zile de la definitivarea soluţiei (confirmarea soluţiei de către Client)
        proiectul tehnic- xx (xxxxxxxxxxxxxx) zile de la confirmarea proiectului de concept documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire - xx (xxxxxxxxxxxxxxx) zile de la confirmarea proiectului de concept
        detalii de execuţie - pe parcursul lucrărilor de execuţie, într-un ritm suficient pentru a crea front de lucru pe şantier.
        alte lucrări - conform hotărârii Părţilor.

        În cazul în care apar împrejurări obiective care împiedică Părţile să respecte termenele stabilite acestea sunt obligate să se notifice reciproc în scris, în cel mai scurt timp, cu indicarea motivului şi a întârzierii estimate.
        În absenţa notificării menţionate mai sus referitoare la lucrările de proiectare, cu 7 (şapte) zile înainte de termenul de predare, Clientul poate asuma că termenul de predare va fi respectat. în cazul în care Arhitectul întârzie, Clientul are dreptul să calculeze penalităţi.
        Schimbarea termenelor de realizare rezultată din întârzieri în lucrările de proiectare va fi notificată Clientului de fiecare dată în termen de 7 (şapte) zile.
        Realizarea lucrărilor de proiectare se prelungeşte în mod automat cu o perioadă care nu depinde de Arhitect, dacă se prelungesc procedurile de obţinere a acordurilor, avize, decizii oficiale, sau alte activităţi necesare pentru realizarea Contractului, precum şi în caz de modificări la reglementările existente în domeniul construcţiilor. Arhitectul nu răspunde pentru aceste întârzieri. Acest lucru nu-l va scuti pe Arhitect de obligaţia de a notifica Clientului întârzierea apărută, în conformitate cu prevederea de la alin. J.2.3.
        În cazul întârzierilor despre care este vorba în alin. anterior, Arhitectul îşi majorează onorariul conform formulei:
        Plata suplimentară = 0,5 x F x (De/D)*15
        *15 Se recomandă valoarea de 0,5 din onorariul convenit, raportată la raportul dintre întârziere şi timpul iniţial preconizat, întrucât această situaţie poate bloca disponibilitatea Arhitectului pentru alte proiecte. Valoare de 0,5 (jumătate) reprezintă cuantumul echitabil în care părţile îşi împart riscul.
        unde
        F = Onorariul iniţial pentru etapa de decontare aferentă, cf. Anexei 1
        De = nr. zile de prelungire
        D = durata iniţială a contractului în zile.


        Prevederile al J.2.7 nu se aplică în cazul Suspendării contractului - Partea L - după trecerea a peste 30 zile de la data suspendării.

    Sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor contractuale
        Părţile stabilesc, că prejudiciile generate ca urmare a nerealizării sau realizării necorespunzătoare a prevederilor contractuale sunt sancţionate cu penalizări cu excepţia prevederilor art. K.1.4.
        Clientul va plăti penalizări Arhitectului pentru rezilierea Contractului din motive ce îi sunt imputabile de Clientului, în cuantum de 15 % (cincisprezece procente)*16 din Onorariu. Plata penalizării de mai sus nu îl scuteşte pe Client de achitarea Onorariului pentru lucrările efectiv executate de Arhitect, pe baza stării de realizare (procentuală) a lucrărilor în raport cu Onorariul Contractual.
        *16 Cuantumul penalizării pentru rezilierea din motive personale poate fi, desigur negociat. Valoarea propusă este recomandată din experienţele anterioare.

        Clientul va plăti Arhitectului penalităţi pentru nelivrarea la timp a unei părţi din Documentaţia necesară pentru realizarea Obiectului Contractului la care s-a obligat prin prezentul Contract, în cuantum de 0,1 % (o zecime de procent) din valoarea Onorariului Brut pentru fiecare zi, socotind de la data furnizării lucrărilor sau documentelor.
        Dacă Clientul întârzie cu realizarea plăţilor mai mult de două luni, Arhitectul poate rezilia în parte sau total contractul. în acest caz se aplică prevederile de la art. K.1.2.
        Arhitectul va plăti penalităţi Clientului dacă reziliază Contractul din motive ce îi sunt imputabile Arhitectului, în cuantum de 15 % (cincisprezece procente)*17 din Onorariu.
        *17 Cuantumul penalizării pentru rezilierea din motive personale trebuie să fie echivalent, pentru păstrarea echilibrului contractual.

        Pentru întârziere în predarea diferitelor părţi ale Obiectului Contractului, Arhitectul va datora Clientului penalităţi în cuantum de 0,1 % (o zecime de procent) din valoarea Onorariului cuvenit pentru respectiva etapă a proiectului pentru fiecare zi de întârziere, socotind de la data termenului stabilit contractual. Penalităţile cumulate nu pot depăşi 5% din valoarea Onorariului cuvenit pentru respectiva etapă a proiectului.
        Arhitectul va plăti penalităţi Clientului pentru întârzierea în înlăturarea deficienţelor diferitelor părţi ale proiectului, în cuantum de 0,1 % (o zecime de procent) din valoarea Onorariului pentru etapa dată a proiectului, pentru fiecare zi de întârziere socotind de la data stabilită de comun acord ca termen pentru înlăturarea deficienţelor. Penalităţile cumulate nu pot depăşi 5% din valoarea Onorariului cuvenit pentru respectiva etapă a proiectului.
        Dacă daunele suportate depăşesc valoarea penalităţilor partea îndreptăţită poate solicita penalităţi suplimentare. Dacă Arhitectul este cel obligat la plata penalităţilor, acestea se vor percepe din asigurarea de răspundere profesională*18 a Arhitectului, în cadrul asigurării pentru buna execuţie a contractului.
        *18 Se recomandă completarea asigurării obligatorii acoperită de OAR în baza cotizaţiei, pentru creşterea plafonului de acoperire a daunelor în funcţie de amploarea proiectelor şi încărcarea biroului.

        Părţile pot renunţa în mod amiabil la perceperea de penalităţi.

    Încetarea contractului
        Încetarea de drept
        Contractul încetează de drept odată cu îndeplinirea sarcinilor de către ambele părţi, conform prezentului contract.

        Rezilierea amiabilă
        Părţile pot în orice moment să rezilieze Contractul pe cale amiabilă.
        În cazul descris la alin. anterior, Arhitectului i se cuvine Onorariul pentru etapele de proiectare livrate şi acceptate de către Client înainte de rezilierea Contractului.
        Onorariul pentru lucrările de proiectare nefinalizate va fi calculat procentual cu stadiul de realizare a acestor lucrări.


    Suspendarea contractului
        Arhitectul poate suspenda prestaţiile care rezultă din obiectul contractului, pe baza notificării Clientului cu cel puţin 7 (şapte) zile în avans, cu informaţii despre suspendarea intenţionată şi motivele acesteia, în special în cazul în care Clientul este în întârziere cu plata onorariului sau cu alte sume, sau dacă Clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin prezentul contract.
        După îndepărtarea cauzelor de suspendare de către Client Arhitectul îşi reia obligaţiile în maxim 7 (şapte) zile .
        În cazurile justificate (pentru motive importante), Clientul va avea dreptul de a suspenda contractul, cu condiţia ca anunţul de suspendare să îi fie comunicat Arhitectului cu cel puţin 7 (şapte) zile în avans.
        În caz de suspendare a contractului pentru o perioadă mai mare de 30 (treizeci) zile
    Arhitectul va prezenta Clientului în termen de 15 (cincisprezece) zile o listă a lucrărilor efectuate şi a cheltuielilor suportate în legătură cu contractul şi calculul onorariului cuvenit.
        Obligaţiile Clientului descrise la art. L.3.2 vor fi îndeplinite nu mai târziu de 14 zile de la primirea procesului verbal de predare-primire şi a facturii.
        Oprirea realizării Contractului pentru o perioadă mai mare de 90 de zile sau nerealizarea de către Client a plăţilor către Arhitect la termenul dat poate fi motiv pentru rezilierea de către Arhitect a contractului.
        În cazul reînceperii contractului, Arhitectul nu este obligat să înceapă lucrările decât după plata sumelor cuvenite pentru munca deja efectuată.
        Partea în culpa, căreia i se datorează rezilierea, va fi obligată, ca pe lângă penalităţile de întârziere prevăzute în prezentul contract, sa achite şi o despăgubire de 20% din valoarea transei aferenta fazei sau etapei ce urma a fi executată.

    Forţa majoră
        Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiţia notificării situaţiei de forţă majoră în termen de 5 zile de la apariţia acesteia.
        Rezolvarea litigiilor
        Litigiile de orice natură, decurgând din prezentul contract, vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, litigiile pot fi soluţionate prin intermediul organelor profesiei constituite potrivit Legii 184/2001, respectiv prin intermediul comisiilor disciplinare constituite la nivelul Ordinului Arhitecţilor din România sau de către instanţele de judecată pe raza de competenţă a cărora îşi are sediul Arhitectul (localitate sediu/punct de lucru).


    Dispoziţii finale
        Toate modificările şi completările la prezentul contract necesita pentru valabilitate forma scrisa, semnată de ambele părţi. Această cerinţă poate fi înlăturată doar printr-un act scris.
        Titlurile capitolelor şi dispoziţiilor specifice ale prezentului contract nu vor afecta interpretarea lor.
        Dacă una sau mai multe dispoziţii ale prezentului contract nu ar fi valabile, aceasta nu va afecta celelalte dispoziţii contractuale. Dispoziţiile nevalabile vor fi înlocuite cu acele dispoziţii, care se apropie cel mai mult de sensul şi în conţinutul lor de dispoziţiile nevalabile, în special în ceea ce priveşte efectele economice faţă de părţi. Aceeaşi prevedere se aplica şi în cazul lipsei unor dispoziţii din contract.
        Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ......., în ......., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Client │Arhitect │
│…………….. │………….. │
├───────────────────┼───────────────────┤
│prin │prin │
│…………………. │…………. │
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 5

                                      CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
        PĂRŢILE CONTRACTANTE

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Firma/biroul │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│reprezentată prin │………... │
├──────────────────────────┼───────────┤
│adresa │………… │
├──────────────────────────┼───────────┤
│cod poştal, oraş, judeţ, │……….. │
│ţară │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon, fax │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon mobil │+xx xxx xxx│
│ │xxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│e-mail │xxx@xxx.xxx│
├──────────────────────────┼───────────┤
│CUI (CIF) │ROxxxxxxxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│numărul de înregistrare la│Jxx/xxx/ │
│Registrul Comerţului │xxxx │
└──────────────────────────┴───────────┘

        denumită în continuare "Clientul"
        Şi

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Firma/biroul │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│reprezentată prin │………... │
├──────────────────────────┼───────────┤
│adresa │………… │
├──────────────────────────┼───────────┤
│cod poştal, oraş, judeţ, │……….. │
│ţară │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon, fax │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon mobil │+xx xxx xxx│
│ │xxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│e-mail │xxx@xxx.xxx│
├──────────────────────────┼───────────┤
│CUI (CIF) │ROxxxxxxxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│numărul de înregistrare la│Jxx/xxx/ │
│Registrul Comerţului │xxxx │
└──────────────────────────┴───────────┘

        denumită în continuare "Arhitectul"
        Clientul şi Arhitectul vor fi denumiţi în mod individual "Partea" şi în mod colectiv "Părţile"
        ÎNTRUCÂT Clientul doreşte să achiziţioneze Serviciile, astfel cum sunt definite mai jos, şi Arhitectul deţine expertiza şi aptitudinile profesionale necesare pentru a presta Serviciile, în termenii şi condiţiile stipulate în prezentul, în considerarea Preţului Serviciilor;
        ÎNTRUCÂT în temeiul angajamentelor reciproce şi a termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezentul, Părţile sunt de acord ca Arhitectul să presteze Serviciile;
        PRIN URMARE, Părţile declară, convin şi stipulează următoarele:
    1. Declaraţiile Arhitectului
        Arhitectul declară, confirmă şi se angajează după cum urmează:
    1.1. Că este un Arhitect cu drept de semnătură dobândit şi exercitat în conformitate cu prevederile Legii 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect şi că deţine experienţa, expertiza şi know-how-ul necesare pentru furnizarea Serviciilor conform acestui Contract, la un nivel înalt şi la calitatea necesară şi că are şi va avea dreptul, în conformitate cu legea aplicabilă, să-şi asume îndeplinirea şi să presteze Serviciile;
    1.2. Că are cunoştinţă de toate procedurile şi reglementările aplicabile în ceea ce priveşte normele şi reglementările de construcţii şi urbanism care se aplică obiectului Serviciilor şi a oricăror probleme conexe care pot afecta prestarea Serviciilor;

    2. Obiectul Contractului
    2.1. Obiectul Contractului constă în serviciile de [consultanţă şi analiza de urbanism, servicii de consultanţă în autorizare şi servicii de realizare concept iniţial cu privire la amplasamentul [*], în baza cărora Clientul poate lua în continuare decizii de afaceri cu privire la achiziţia şi dezvoltarea unui proiect imobiliar]*19 care se vor materializa într-un raport scris de consultanţă (denumit în continuare "Raportul") care va reflecta concluziile Arhitectului şi care va fi predat Clientului conform termenelor şi condiţiilor din prezentul Contract.
        *19 Descrierea este cu titlu de exemplu. Se va completa pentru fiecare caz în parte

    2.2. [Pentru prestarea Serviciilor, Arhitectul se va deplasa, dacă consideră necesar, la amplasamentul terenului, va analiza destinaţia sa urbanistică şi posibilităţile de valorificare a acesteia sau de modificare, formulează estimări de timp şi avize necesare în legătură cu autorizarea, precum şi sumarul problemelor identificate, pregăteşte situaţia suprafeţelor şi prestează orice alte servicii conexe de consultanţă de urbanism şi arhitectură, astfel cum vor fi solicitate de către Client, şi va include concluziile analizei în Raport.]*20
        *20 Descrierea este cu titlu de exemplu. Se va completa pentru fiecare caz în parte


    3. Onorariul Arhitectului
    3.1. Pentru Serviciile prestate conform paragrafului 2.1 de mai sus, Arhitectul este îndreptăţit la plata unui onorariu orar în cuantum de [*]*21 + TVA, plătibil în lei, la cursul BNR de la data facturării, [limitat la un număr de [*] ore]*22 după cum urmează:
        *21 Se va completa pentru fiecare caz în parte
        *22 Limitarea/estimarea unui număr de ore nu este obligatorie; se va utiliza doar dacă o astfel de prevedere este solicitată de client
    a. Suma de [*] cu titlul de avans, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice*23 de la semnarea prezentului Contract şi de la primirea facturii fiscale corespunzătoare;
        *23 Informaţiile şi spaţiile libere marcate în galben se vor completa sau modifica pentru fiecare caz în parte, în funcţie de înţelegerea părţilor
        Restul onorariului, conform timpului total efectiv alocat prestării Serviciilor, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la finalizarea Serviciilor şi acceptarea Raportului final de către Client şi de la primirea facturii fiscale însoţite de 1 exemplar original semnat de Arhitect şi de fişele de timp şi prestaţii întocmite de către Arhitect;

    c. În situaţia în care Serviciile depăşesc numărul de ore agreat iniţial de către Părţi, Arhitectul va aloca ore suplimentare prestării Serviciilor numai în baza confirmării scrise a Clientului în acest sens. Prevederile alineatului de mai sus se vor aplica mutatis mutandis plăţii onorariului suplimentar.

    3.2. În cazul în care Clientul întârzie nejustificat orice plată va fi obligat la plata unei penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere calculată la suma restantă.
    3.3. Onorariul Arhitectului nu include [*]*24.
        *24 Se va completa pentru fiecare caz în parte


    4. Termen finalizare Servicii
    4.1. Raportul va fi finalizat până la data de [--.--.--] şi va fi transmis Clientului semnat, în format digital needitabil, la următoarea adresă de email [*].
    4.2. Clientul va avea la dispoziţie un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la recepţionarea Raportului să transmită Arhitectului întrebările şi observaţiile sale.
    În acest caz, Arhitectul are obligaţia ca în 5 zile lucrătoare de la momentul recepţionării comentariilor Clientului să implementeze observaţiile şi să răspundă întrebărilor Clientului şi să transmită Raportul revizuit. Lipsa transmiterii de către comentarii din partea Clientului în termenul de 5 zile lucrătoare menţionat în prezentul echivalează cu acceptarea Raportului în forma transmisă şi dă naştere dreptului Arhitectului de a emite factura corespunzătoare.

    4.3. Pentru întârzieri în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor Arhitectului, Clientul poate aplica o penalizare de 0,1% pe zi calendaristică de întârziere, calculată la suma corespunzătoare Serviciului respectiv sau asupra următoarei plăţi datorate.

    5. [PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
    5.1. Drepturile patrimoniale de autor asupra planurilor, desenelor, modelelor şi pieselor scrise întocmite de către Arhitect în executarea prezentului vor fi transferate Clientului de la momentul şi sub condiţia achitării integrale a Onorariului Arhitectului. Clientul va folosi documentele predate de către Arhitect exclusiv în cadrul şi/sau în scopul şi contextul în care au fost elaborate]*25
        *25 Se poate aplica în anumite cazuri, de exemplu dacă Serviciile includ stabilirea unei teme de proiectare şi, eventual a unui concept iniţial şi a unor planuri


    6. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
    6.1. Să prezinte Arhitectului în maxim [*] zile lucrătoare de la semnarea Contractului, [*]*26 şi să asigure Arhitectului accesul la toate informaţiile şi/sau documentele aflate în posesia sa sau disponibile la terţi cu privire la prestarea Serviciilor.
        *26 Se va completa de către Arhitect cu informaţiile/documentele relevante

    6.2. Să plătească Onorariul şi cheltuielile Arhitectului în suma, la termenele şi în condiţiile menţionate în prezentul Contract.
    6.3. Întârzierile Clientului în furnizarea documentelor şi informaţiilor menţionate în prezentul prelungesc în mod automat termenul de finalizare prevăzut în sarcina Arhitectului.
    6.4. Să recepţioneze Raportul şi să formuleze şi să transmită sau nu observaţii, după caz.

    7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    7.1. Prin acordul Părţilor, exprimat în scris;
    7.2. Prin realizarea Obiectului Contractului;
    7.3. Prin reziliere unilaterală, de către oricare dintre Părţi, prin notificare scrisă, în cazul în care cealaltă Parte nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate conform Contractului şi nu remediază neexecutarea în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la transmiterea notificării. La expirarea termenului de 10 (zece) zile, Contractul va înceta de drept, fără acordarea oricărui alt termen suplimentar, fără alte formalităţi suplimentare şi fără intervenţia instanţei de judecată, Părţile fiind de drept în întârziere la expirarea termenelor prevăzute în Contract şi în Anexele Contractului pentru executarea obligaţiilor;
    7.4. Pentru evitarea oricărui dubiu, se menţionează expres prin prezenta faptul că, indiferent de motivul încetării Contractului, Clientul va achita contravaloarea Serviciilor efectiv prestate de către Arhitect până la momentul încetării.

    8. INFORMAŢII CONFIDENŢIALE. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    8.1. Fiecare Parte recunoaşte că, în legătură cu prezentul Contract, poate obţine informaţii de la cealaltă Parte care sunt de natură confidenţială, inclusiv dar fără a se limita la date personale, secrete industriale, secrete comerciale, know-how, date, clienţi sau parteneri existenţi şi potenţiali, rapoarte şi informaţii financiare şi planuri de vânzare şi marketing (denumite în continuare "Informaţii confidenţiale") şi se obligă să păstreze confidenţialitatea acestor informaţii faţă de terţi şi să nu le folosească în orice alte scopuri decât cel al executării Contractului, în lipsa consimţământului scris prealabil al celeilalte Părţi, atât pe durata prezentului Contract cât şi pe o perioadă de 2 (doi) ani de la finalizarea sau încetarea acestuia, indiferent de motiv.
    8.2. Reprezentanţii şi persoanele desemnate ale Părţilor iau cunoştinţă despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către cealaltă Parte în scopul executării prezentului Contract, îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin celeilalte Părţi şi urmăririi intereselor legitime ale acesteia, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    8.3. Părţile se obligă să ia, pe propria răspundere, toate măsurile de precauţie pentru a asigura securitatea şi prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziţii sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal deţinute despre cealaltă Parte, reprezentanţii, salariaţii şi colaboratorii acesteia. în cazul în care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obţinute de o persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Părţi un astfel de incident şi va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat şi pentru notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

    9. Litigiile
    9.1. Litigiile de orice natură, decurgând din prezentul Contract, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    9.2. În cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, litigiile pot fi soluţionate prin intermediul organelor profesiei constituite potrivit Legii 184/2001, respectiv prin intermediul comisiilor disciplinare constituite la nivelul Ordinului Arhitecţilor din România sau de către instanţele de judecată pe raza de competenţă a cărora îşi are sediul Arhitectul.

        ...........
        Arhitect
        ...........
        Client

    ANEXA 6

                             CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE
        PĂRŢILE CONTRACTANTE

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Firma/biroul │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│reprezentată prin │………... │
├──────────────────────────┼───────────┤
│adresa │………… │
├──────────────────────────┼───────────┤
│cod poştal, oraş, judeţ, │……….. │
│ţară │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon, fax │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon mobil │+xx xxx xxx│
│ │xxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│e-mail │xxx@xxx.xxx│
├──────────────────────────┼───────────┤
│CUI (CIF) │ROxxxxxxxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│numărul de înregistrare la│Jxx/xxx/ │
│Registrul Comerţului │xxxx │
└──────────────────────────┴───────────┘

        , denumită în continuare "Clientul"
        Şi

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Firma/biroul │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│reprezentată prin │………... │
├──────────────────────────┼───────────┤
│adresa │………… │
├──────────────────────────┼───────────┤
│cod poştal, oraş, judeţ, │……….. │
│ţară │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon, fax │……….. │
├──────────────────────────┼───────────┤
│telefon mobil │+xx xxx xxx│
│ │xxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│e-mail │xxx@xxx.xxx│
├──────────────────────────┼───────────┤
│CUI (CIF) │ROxxxxxxxx │
├──────────────────────────┼───────────┤
│numărul de înregistrare la│Jxx/xxx/ │
│Registrul Comerţului │xxxx │
└──────────────────────────┴───────────┘

        , denumită în continuare "Arhitectul"
        Clientul şi Arhitectul vor fi denumiţi în mod individual "Partea" şi în mod colectiv "Părţile"
        ÎNTRUCÂT Clientul doreşte să achiziţioneze Serviciile, astfel cum sunt definite mai jos, şi Arhitectul deţine expertiza şi aptitudinile profesionale necesare pentru a presta Serviciile, în termenii şi condiţiile stipulate în prezentul, în considerarea Onorariului Arhitectului;
        ÎNTRUCÂT în temeiul angajamentelor reciproce şi a termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezentul, Părţile sunt de acord ca Arhitectul să presteze Serviciile;
        PRIN URMARE, Părţile declară, convin şi stipulează următoarele:
    10. DECLARAŢIILE ARHITECTULUI
        Arhitectul declară, confirmă şi se angajează după cum urmează:
    10.1. Că este un Arhitect cu drept de semnătură dobândit şi exercitat în conformitate cu prevederile Legii 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect şi că deţine experienţa, expertiza şi know-how-ul necesare pentru furnizarea Serviciilor conform acestui Contract, la un nivel înalt şi la calitatea necesară şi că are şi va avea dreptul, în conformitate cu legea aplicabilă, să-şi asume îndeplinirea şi să presteze Serviciile;
    10.2. Că are cunoştinţă de toate procedurile şi reglementările aplicabile în ceea ce priveşte normele şi reglementările de construcţii şi urbanism care se aplică obiectului Serviciilor şi a oricăror probleme conexe care pot afecta prestarea Serviciilor;


    11. Obiectul Contractului
    11.1. Obiectul Contractului constă în serviciile de proiectare [şi servicii conexe de consultanţă în vederea autorizării*27] pentru proiectul situat la adresa [*] constând în [*] (denumit în continuare "Proiectul"), cu respectarea următoarelor etape:
        [*28]
        *27 Se menţine doar dacă este cazul
        *28 Se vor insera etapele corespunzătoare, în funcţie de fiecare proiect în parte, doar dacă este cazul, în funcţie de complexitate şi de etapele de plată dorite.

    11.2. La finalul fiecărei etape de prestare a Serviciilor menţionate mai sus este necesară confirmarea în acest sens, în scris, a Clientului. Arhitectul va demara prestarea Serviciilor aferente etapei următoare exclusiv ulterior şi sub condiţia obţinerii acestei confirmări.
    11.3. [Arhitectul poate subcontracta proiectanţii de specialitate necesari pentru avizarea, autorizarea şi realizarea Proiectului, cu acceptul prealabil scris al Clientului şi va contracta verificarea la cerinţele esenţiale impuse de natura Proiectului.*29]
        *29 Se menţine doar dacă este cazul


    12. Grafic de Execuţie
    12.1. Arhitectul va presta Serviciile în conformitate cu etapele şi termenele prevăzute în graficul de execuţie din prezentul, cu prealabilă obţinere a confirmării Clientului pentru fiecare etapă în parte, şi, în orice caz, ulterior recepţionării tuturor documentelor şi informaţiilor enumerate la art.7.1.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Etapa:*30 │Termen │
│ │finalizare*31│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Proiect pentru │ │
│autorizare (DTAC) şi │--.--.--- │
│obţinere avize*32 şi AC │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Proiect tehnic (Pth) │--.--.--- │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Proiect pentru executie │--.--.--- │
│(DE) │ │
└────────────────────────┴─────────────┘

        *30 Se vor insera etapele şi termenele agreate de către părţi, de la caz la caz
        *31 Termenul de finalizare poate fi stabilit fie ca o dată calendaristică exactă, fie ca un număr de zile de la finalizarea etapei anterioare, prin urmare, implicit a recepţionării confirmării scrise de la art. 2.2, fie, în cazul primei etape, ca un număr de zile de la semnarea contractului sau achitarea avansului, după caz.
        *32 Dacă au fost agreate de către Părţi ca fiind parte din obiectul contractului.

    12.2. Pentru întârzieri în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor Arhitectului, Clientul poate aplica o penalizare de 0,1% pe zi calendaristică de întârziere,*33 calculată la suma corespunzătoare etapei respective sau asupra următoarei plăţi datorate.*34
        *33 Penalitatea poate fi stabilită şi în cuantum fix pe zi de întârziere
        *34 Suma datorată cu titlul de penalizare poate fi reţinută din orice sumă cuvenită arhitectului cu titlul de Onorariu în temeiul contractului, chiar dacă este datorată la un moment ulterior celui la care a fost determinat cuantumul penalităţii datorate, în funcţie de înţelegerea părţilor. în consecinţă, este alegerea părţilor dacă vor reţine suma datorată cu titlu de penalităţi din plata datorată pentru etapa în care s-au acumulat întârzierile sau din orice altă plată ulterioară.

    12.3. Clientul nu este îndreptăţit să compenseze penalităţile aplicabile Arhitectului cu nicio altă sumă datorată acestuia, în temeiul Contractului.

    13. Onorariul Arhitectului
    13.1. În considerarea prestării întocmai şi la timp a Serviciilor, Clientul va plăti Arhitectului un onorariu de [*]*35 exclusiv TVA, Părţile fiind de acord că această valoare reprezintă suma fixă şi forfetară pentru toate Serviciile (denumit în continuare "Onorariul").
        *35 Informaţiile şi spaţiile libere marcate în galben se vor completa sau modifica pentru fiecare caz în parte, în funcţie de înţelegerea părţilor.

    13.2. Onorariul forfetar nu include:
    13.2.1. vizitele pe Şantier pe parcursul execuţiei pentru care se va aplica un onorariu separat în valoare de [*] exclusiv TVA pentru fiecare vizită.
        [*]36
        *36 Se vor adăuga alte excluderi, dacă este cazul. Cheltuielile sunt tratate separate.


    13.3. Onorariul Arhitectului va fi conform etapelor de plată*37 menţionate mai jos.
        *37 De corelat cu graficul de execuţie

┌──┬──────────────────────────────┬────┐
│ │Etapa │Suma│
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│1.│Avans la semnarea contractului│[*] │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│2.│Proiect pentru autorizare │[*] │
│ │(DTAC) │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│3.│Obţinere avize şi AC*38 │[*] │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│4.│Proiect tehnic (Pth) │[*] │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│5.│Proiect pentru execuţie (DE) │[*] │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│6.│ │[*] │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│ │Total │[*] │
└──┴──────────────────────────────┴────┘

        *38 Dacă au fost agreate de către Părţi ca fiind parte din obiectul contractului

    13.4. Plăţile vor fi efectuate pe baza facturilor transmise ca urmare a finalizării fiecărei etape, constatată conform art. 2.2 din prezentul, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la transmiterea facturii. Acest lucru se aplică şi facturii finale.
    13.5. În cazul în care Clientul întârzie nejustificat plata Onorariului Arhitectului pentru Serviciile prestate de acesta, Clientul va fi obligat la plata unei penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere calculată la suma restantă iar Arhitectul va avea dreptul de a suspenda Serviciile până la achitarea integrală a sumelor datorate de către Client.
    13.6. Toate plăţile vor fi efectuate în RON pe baza cursului de schimb valutar RON/Euro publicat de Banca Naţională a României pentru ziua facturării.
    13.7. Dacă este cazul, sumele de mai sus datorate Arhitectului vor fi purtătoare de TVA la cota de TVA aplicabilă.*39
        *39 Articolul se va elimina în cazul arhitecţilor care nu sunt plătitori de TVA

    13.8. În cazul în care Clientul decide să suspende proiectarea sau execuţia, valoarea Serviciilor care au fost executate până la data suspendării sau încetării va fi achitată proporţional pe baza evaluării părţilor referitoare la procentul de finalizare a Lucrărilor de proiectare.
    13.9. În cazul în care Clientul decide să înceteze Contractul, conform prevederilor acestuia, şi se constată, de comun acord de către ambele Părţi, în vederea calculului final că una din Părţi datorează orice sumă celeilalte, Partea care datorează suma respectivă va plăti celeilalte Părţi orice diferenţă în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la efectuarea calculului.
    13.10. Fără a aduce atingere prevederilor art. 4.1, Părţile vor stabili onorarii suplimentare şi distincte, în oricare din următoarele situaţii, enumerate cu titlul de exemplu:
    - Dacă pe parcursul derulării Contractului, se va dovedi necesară elaborarea de documentaţii suplimentare ce nu au putut fi prevăzute în mod rezonabil de către Arhitect la data încheierii Contractului;
    – Modificările, completările şi variantele ulterioare solicitate de către Client faţă de tema iniţială de proiectare, intervenite după aprobarea conceptului [după ce documentaţia tehnică întocmită de către Arhitect a intrat în circuitul de avizare prevăzut de legislaţia aplicabilă în vederea autorizării execuţiei Proiectului de către autorităţile competente*40].
        *40 De utilizat alternativ, în funcţie de specificul proiectului

    – Costurile de plotare de către un serviciu de fotocopiere peste costurile cu numărul de exemplare incluse în Onorariul Arhitectului (i.e. --- exemplare),


    14. Cheltuielile Arhitectului
    14.1. Clientul va rambursa toate cheltuielile pe care Arhitectul le va suporta în scopul îndeplinirii Serviciilor Arhitectului, inclusiv dar fără a se limita la:
    14.1.1. Taxele percepute în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare;*41
        *41 Taxele percepute în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor sunt în sarcina Beneficiarului. În situaţia în care obţinerea avizelor şi AC fac obiect al contractului, Părţile pot agrea plata acestora de către Arhitect cu obligaţia Beneficiarului de a le rambursa ulterior

    14.1.2. Rambursarea cheltuielilor rezonabile de transport şi/sau a cheltuielilor de cazare, dacă Proiectul se află în altă localitate;

    14.2. Clientul va rambursa cheltuielile menţionate în art. 5.1 de mai sus pe baza facturilor transmise de către Arhitect, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la transmiterea acestora.

    15. Proprietatea intelectuală
    15.1. Arhitectul declară şi garantează prin prezentul că este autorul documentelor necesare pentru executarea obligaţiilor sale prevăzute în acest Contract sau a obţinut, pentru Client, drepturile asupra acestor documente şi, ca atare, este deţinătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra planurilor, desenelor, modelelor şi pieselor scrise pe care le transferă Clientului conform acestui Contract.
    15.2. Drepturile patrimoniale de autor asupra planurilor, desenelor, modelelor şi pieselor scrise întocmite de către Arhitect în executarea prezentului vor fi transferate Clientului de la momentul şi sub condiţia achitării integrale a Onorariului Arhitectului. Clientul va folosi documentele predate de către Arhitect exclusiv în scopul dezvoltării Proiectului. Clientul va achita Arhitectului suma de [*] cu titlu de despăgubiri, pentru fiecare încălcare a acestei obligaţii.
    15.3. Arhitectul are dreptul de a publica documentele elaborate în executarea prezentului Contract exclusiv în scopuri de promovare profesională.*42
        *42 Acordul prealabil scris poate fi solicitat de clienţii care nu sunt confortabili cu posibilitatea arhitectului de a publica documentele.


    16. Obligaţiile Clientului
    16.1. Să prezinte Arhitectului în maxim [*] zile lucrătoare de la semnarea Contractului, [*]*43 şi să asigure Arhitectului accesul la toate informaţiile şi/sau documentele aflate în posesia sa sau disponibile la terţi cu privire la Proiect şi, după caz, să obţină pentru Arhitect permisiunea de acces în zona lucrărilor, pentru a culege datele tehnice necesare executării obligaţiilor contractuale.
        *43 Se va completa de către Arhitect cu informaţiile/documentele relevante (de ex. CU, extras CF, ridicare topografică, alte studii, documente preexistente)

    16.2. Să plătească Onorariul şi cheltuielile Arhitectului în suma, la termenele şi pentru etapele şi în condiţiile menţionate în prezentul Contract.
    16.3. Întârzierile Clientului în furnizarea documentelor şi informaţiilor menţionate în prezentul prelungesc în mod automat termenele de predare prevăzute în Graficul de Execuţie în sarcina Arhitectului.
    16.4. Să recepţioneze documentele şi să formuleze şi să transmită sau nu observaţii, după caz.

    17. LIMITAREA RĂSPUNDERII ARHITECTULUI
    17.1. Arhitectul nu va fi ţinut răspunzător pentru niciunul din evenimentele următoare şi orice alte consecinţe ce vor rezulta şi/sau ar putea rezulta în mod direct şi/sau indirect în urma producerii acestor evenimente:
    - neconformităţile sau cheltuielile produse Clientului de terţe persoane;
    – schimbările Proiectului implementate de către Client fără acordul prealabil scris al Arhitectului;
    – acţiuni, inacţiuni, neglijenţă şi orice decizii comerciale ale Clientului, cu excepţia sfaturilor de specialitate din partea Arhitectului incluse în lucrările acceptate;
    – greşeli, inclusiv omisiuni, prezente în documentaţia care nu a fost pregătită de Arhitect sau de o persoană pentru ale cărei acţiuni/lipsă de acţiuni răspunde Arhitectul;
    – competenţa şi acţiunile specialiştilor independenţi, executanţilor de lucrări de construcţii, furnizorilor sau oricăror altor persoane pentru care Arhitectul nu este răspunzător;
    – prejudiciile sau întârzierile care rezultă din acţiunile sau omisiunile organelor administraţiei dacă cauzele acestora nu rezultă din acţiuni sau omisiuni ale Arhitectului.

    17.2. Limitarea responsabilităţii Arhitectului nu se aplică dacă legea prevede altfel.

    18. RECEPŢIA DOCUMENTELOR
    18.1. Predarea documentelor se va face la sediul Clientului sau într-o altă locaţie stabilită de către Părţi. Arhitectul va preda 1 CD/DVD conţinând întreaga documentaţie în format needitabil şi 2 (două) seturi de planuri pe hârtie semnate şi ştampilate atât de către proiectanţii de specialitate, cât şi de către verificatorii autorizaţi de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei*44 şi va confirma prin semnătură faptul că documentul pe hârtie are conţinutul identic cu cel al fişierelor în format electronic. Fişierele în format electronic vor putea fi predate şi prin orice mijloc de comunicare la distanţă, cum ar fi dar fără a se limita la e-mail, cloud etc.
        *44 Sintagma se va păstra doar dacă verificarea documentaţiei este asumată de architect şi dacă face parte din obiectul contractului.

    18.2. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia transmisă, Beneficiarul va face comentariile cuvenite - în limitele temei de proiectare, a Serviciilor, şi a normativelor şi legilor în vigoare - în maxim 5 zile lucrătoare de la transmiterea documentaţiei de către Arhitect. în acest caz, Arhitectul are obligaţia ca în 5 zile lucrătoare de la momentul recepţionării comentariilor Beneficiarului să rectifice toate neconformităţile semnalate de Beneficiar şi să retransmită documentaţia revizuită conform observaţiilor transmise de către Beneficiar. Lipsa transmiterii de către comentarii din partea Clientului în termenul de 5 zile lucrătoare menţionat în prezentul echivalează cu acceptarea documentaţiei în forma transmisă.
    18.3. În situaţia în care Beneficiarul va transmite comentarii cu privire la documentaţia transmisă, termenul de plată a facturii emisă de către Arhitect pentru această etapă se va suspenda în mod corespunzător până la semnarea procesului verbal de predare- primire menţionat mai jos.
    18.4. Ulterior rectificării neconformităţilor semnalate conform art. 9.2 de mai sus, Părţile vor semna un proces verbal de predare-primire cu privire la predarea documentaţiei tehnice ce face obiectul Contractului. Semnarea procesului verbal de predare-primire este echivalentă cu acceptarea/confirmarea Serviciilor aferente de către Client.

    19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    19.1. Prin acordul Părţilor, exprimat în scris;
    19.2. Prin realizarea Obiectului Contractului;
    19.3. Prin reziliere unilaterală, de către oricare dintre Părţi, prin notificare scrisă, în cazul în care cealaltă Parte nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate conform Contractului şi nu remediază neexecutarea în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la transmiterea notificării. La expirarea termenului de 10 (zece) zile, Contractul va înceta de drept, fără acordarea oricărui alt termen suplimentar, fără alte formalităţi suplimentare şi fără intervenţia instanţei de judecată, Părţile fiind de drept în întârziere la expirarea termenelor prevăzute în Contract pentru executarea obligaţiilor;
    19.4. Prin derogare de la prevederile art.10.3, prin reziliere unilaterală de către Arhitect, în situaţia în care Clientul a întârziat plata oricăror sume cuvenite Arhitectului conform prezentului cu mai mult de 10 (zece) de zile calendaristice de la scadenţă;
    19.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, se menţionează expres prin prezenta faptul că, indiferent de motivul încetării Contractului, Beneficiarul va achita contravaloarea Serviciilor efectiv prestate de către Arhitect până la momentul încetării.

    20. INFORMAŢII CONFIDENŢIALE. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    20.1. Fiecare Parte recunoaşte că, în legătură cu prezentul Contract, poate obţine informaţii de la cealaltă Parte care sunt de natură confidenţială, inclusiv dar fără a se limita la date personale, secrete industriale, secrete comerciale, know-how, date, clienţi sau parteneri existenţi şi potenţiali, rapoarte şi informaţii financiare şi planuri de vânzare şi marketing (denumite în continuare "Informaţii confidenţiale") şi se obligă să păstreze confidenţialitatea acestor informaţii faţă de terţi şi să nu le folosească în orice alte scopuri decât cel al executării Contractului, în lipsa consimţământului scris prealabil al celeilalte Părţi, atât pe durata prezentului Contract cât şi pe o perioadă de 2 (doi) ani de la finalizarea sau încetarea acestuia, indiferent de motiv.
    20.2. Reprezentanţii şi persoanele desemnate ale Părţilor iau cunoştinţă despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către cealaltă Parte în scopul executării prezentului Contract, îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin celeilalte Părţi şi urmăririi intereselor legitime ale acesteia, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    20.3. Părţile se obligă să ia, pe propria răspundere, toate măsurile de precauţie pentru a asigura securitatea şi prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziţii sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal deţinute despre cealaltă Parte, reprezentanţii, salariaţii şi colaboratorii acesteia. în cazul în care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obţinute de o persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Părţi un astfel de incident şi va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat şi pentru notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

    21. TRANSFER ŞI CESIUNE
    21.1. Niciuna dintre Părţi nu va avea dreptul să cesioneze şi/sau să dea şi/sau să transfere şi/sau să cedeze şi/sau să greveze niciunul din drepturile şi/sau niciuna din obligaţiile care îi revin potrivit acestui Contract şi/sau rezultând din acesta niciunor terţi, direct sau indirect, gratuit sau contra cost, altfel decât cu acordul prealabil scris al celeilalte Părţi.
    21.2. În cazul în care oricare dintre Părţi va transfera oricare din drepturile şi/sau obligaţiile sale oricărui terţ, astfel cum s-a menţionat, altei persoane, altfel decât cu acordul prealabil scris al celeilalte Părţi, transferul sau predarea respectiv(ă) nu vor produce efecte faţă de Partea cedată, fără a deroga de la orice alte reparaţii sau drepturi cuvenite acesteia în acest sens, iar Partea cedentă va rămâne responsabilă pentru angajamentele asumate prin acest Contract.

    22. Forţa majoră
    22.1. Pe întreaga durată a evenimentului de Forţă Majoră, Părţile vor fi exonerate de răspundere.
    22.2. Apariţia unui eveniment de Forţă Majoră va fi anunţată prin notificare transmisă de Partea care o invocă celeilalte Părţi în termen de 2 (două) zile de la apariţie. Forţa Majoră va fi certificată de autorităţile competente (Camera de Comerţ şi Industrie a României). Partea care invocă Forţa Majoră va transmite certificatul respectiv celeilalte Părţi în termen de 2 (două) zile de la emiterea acestuia de către autorităţile competente.
    22.3. În cazul în care Forţa Majoră durează mai mult de 3 (trei) luni, oricare dintre Părţi va avea dreptul de a decide continuarea sau încetarea Contractului.
    22.4. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile stabilesc în mod expres prin prezentul faptul că, niciunul din evenimentele următoare nu constituie caz de Forţă Majoră în sensul prezentului articol, enumerarea fiind cu titlul exemplificativ: contextul social, politic, economic şi juridic creat de evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
    22.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile declară şi confirmă prin prezentul faptul că termenele menţionate în Contract au fost propuse şi stabilite luând în considerare contextul pandemic creat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Cu toate acestea, Părţile agrează faptul că, în situaţia în care una sau mai multe persoane cu funcţia de conducere sau de execuţie se vor infecta cu virusul SARS-CoV-2, termenele de finalizare prevăzute în Graficul de Execuţie pot suferi modificări în sensul prelungirii acestora exclusiv cu perioada de timp necesară recuperării şi/sau înlocuirii persoanei infectate, după caz.

    23. LITIGIILE
    23.1. Litigiile de orice natură, decurgând din prezentul Contract, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    23.2. În cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, litigiile pot fi soluţionate prin intermediul organelor profesiei constituite potrivit Legii 184/2001, respectiv prin intermediul comisiilor disciplinare constituite la nivelul Ordinului Arhitecţilor din România sau de către instanţele de judecată pe raza de competenţă a cărora îşi are sediul Arhitectul.

        ............
        Arhitect
        .............
        Client

                                 --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016