Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 10 iulie 2021  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 187/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 10 iulie 2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 187/2014

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 719 bis din 22 iulie 2021
──────────
    Conţinute de ORDINUL nr. 100 din 10 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 22 iulie 2021.
──────────
    ANEXA 1

        (Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin Omai nr. 187/2014)
                                    CADRUL SPECIFIC
                   privind operaţiunile supuse controlului financiar
                   preventiv propriu în Ministerul Afacerilor Interne

┌────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│ │ │ │
│Nr. │din │Operaţiuni supuse │ │Documente │
│crt.│OMFP │controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │financiar preventiv│ │ │
│ │923/ │ │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
│A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ŞI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE │
├────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │ │
│ │ │ │(34); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 1/2011 │ │
│ │ │ │(37); │- nota justificativă │
│ │ │ │- Legea nr. 149/2018 │pentru deschiderea │
│ │ │ │(53); │creditelor bugetare; │
│ │ │ │- Legea nr. 307/2018 │- nota de fundamentare│
│ │ │ │(55); │/situaţia privind │
│ │ │ │- Legea nr. 20/2020 │obligaţiile de plată │
│ │ │ │(59); │scadente în perioadă, │
│ │ │ │- legile bugetare │conform prevederilor │
│ │ │ │anuale; │legale în vigoare; │
│ │ │ │- Ordonanţa │- situaţia │
│ │ │ │Guvernului nr. 105/ │disponibilului la │
│ │ │ │1999 (72); │sfârşitul lunii │
│ │ │ │- Ordonanţa │precedente; │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- solicitările │
│ │ │ │1999 (73); │ordonatorilor │
│ │ │ │- Ordonanţa de │principali, secundari │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │şi/sau terţiari, după │
│ │ │ │nr. 1/2014 (89); │caz, pentru │
│ │ │Cerere pentru │- Ordonanţa │repartizarea de │
│1. │A1 │deschiderea de │Guvernului nr. 27/ │credite bugetare; │
│ │ │credite bugetare │2014 (90); │- situaţia creditelor │
│ │ │ │- Hotărârea │bugetare deschise şi │
│ │ │ │Guvernului nr. 584/ │neutilizate; │
│ │ │ │2005 (139); │bugetul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- fişele cu │
│ │ │ │delegat pentru buget │specimenele de │
│ │ │ │nr. 501/2013 (178); │semnături pentru │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│persoanele abilitate │
│ │ │ │delegat pentru buget │să semneze cererile │
│ │ │ │nr. 720/2014 (181); │pentru deschiderea de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│credite bugetare; │
│ │ │ │administraţiei şi │- alte documente │
│ │ │ │internelor nr. 1385/ │specifice din care │
│ │ │ │2006 (197); │rezultă obligaţii de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│plată scadente în │
│ │ │ │administraţiei şi │perioada pentru care │
│ │ │ │internelor nr. 291/ │se solicită │
│ │ │ │2011 (205); │deschiderea de credite│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│bugetare. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │aprobări ale │ │
│ │ │ │Guvernului privind │ │
│ │ │ │limitele lunare de │ │
│ │ │ │cheltuieli; │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │ │
│ │ │ │(34); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 1/2011 │ │
│ │ │ │(37); │- solicitările │
│ │ │ │- legile bugetare │ordonatorilor │
│ │ │ │anuale; │principali, secundari │
│ │ │ │- Ordonanţa │şi/sau terţiari, după │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │caz, pentru │
│ │ │ │1999 (73); │repartizarea de │
│ │ │ │- Ordonanţa │credite bugetare; │
│ │ │ │Guvernului nr. 27/ │- fundamentarea │
│ │ │ │2014 (90); │sumelor înscrise în │
│ │ │ │- Hotărârea │dispoziţiile bugetare │
│ │ │ │Guvernului nr. 584/ │privind repartizarea │
│ │ │ │2005 (139); │creditelor bugetare, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│pentru bugetul propriu│
│ │ │ │delegat pentru buget │şi bugetele │
│ │ │Dispoziţie bugetară│nr. 501/2013 (178); │ordonatorilor │
│ │ │privind │- Ordinul ministrului│secundari, respectiv │
│ │ │repartizarea │finanţelor publice │terţiari de credite; │
│2. │A2 │creditelor bugetare│nr. 2005/2013 (179); │- cererea pentru │
│ │ │sau borderoul │- Ordinul ministrului│deschiderea de credite│
│ │ │centralizator al │finanţelor publice │bugetare; │
│ │ │dispoziţiilor │nr. 2011/2013 (180); │- bugetul; │
│ │ │bugetare │- Ordinul ministrului│- fişele cu │
│ │ │ │administraţiei şi │specimenele de │
│ │ │ │internelor nr. 1385/ │semnături pentru │
│ │ │ │2006(197); │persoanele abilitate │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│să semneze │
│ │ │ │administraţiei şi │dispoziţiile bugetare │
│ │ │ │internelor nr. 291/ │privind repartizarea │
│ │ │ │2011 (205); │creditelor bugetare; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- alte documente │
│ │ │ │afacerilor interne │specifice din care │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │rezultă obligaţii de │
│ │ │ │- acte de │plată scadente în │
│ │ │ │reglementare │perioada pentru care │
│ │ │ │specifice activităţii│se face repartizarea. │
│ │ │ │ordonatorilor de │ │
│ │ │ │credite, angajamente │ │
│ │ │ │juridice generatoare │ │
│ │ │ │de obligaţii de plată│ │
│ │ │ │pe seama creditelor │ │
│ │ │ │bugetare; │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │ │
│ │ │ │(34); │- nota de fundamentare│
│ │ │Document pentru │- legile bugetare │a propunerilor pentru │
│ │ │modificarea │anuale; │modificarea │
│3. │A3 │repartizării pe │- Ordonanţa │repartizării pe │
│ │ │trimestre a │Guvernului nr. 119/ │trimestre a creditelor│
│ │ │creditelor bugetare│1999 (73); │bugetare; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- bugetul. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- nota de fundamentare│
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │pentru efectuarea │
│ │ │ │(23); │virărilor de credite; │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │- nota- Raport privind│
│ │ │ │(34); │actualizarea │
│ │ │ │- legile bugetare │Programului anual de │
│ │ │Document pentru │anuale; │investiţii, după caz; │
│ │ │efectuarea │- Ordonanţa │- nota- Raport privind│
│4. │A4 │virărilor de │Guvernului nr. 119/ │actualizarea fişelor │
│ │ │credite │1999 (73); │obiectivelor/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│acţiunilor de │
│ │ │ │afacerilor interne │investiţii cuprinse in│
│ │ │ │nr.14/2021 (241); │anexa la bugetul MAI │
│ │ │ │- alte acte normative│aprobat prin legile │
│ │ │ │specifice. │bugetare anuale, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- bugetul. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23) ; │- nota de fundamentare│
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │a propunerii pentru │
│ │ │ │(34); │retragerea creditelor │
│ │ │ │- legile bugetare │bugetare; │
│ │ │ │anuale; │- bugetul; │
│ │ │ │- Ordonanţa │- situaţia │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │disponibilului de │
│ │ │Dispoziţia bugetară│1999 (73); │credite bugetare │
│5. │A5 │privind retragerea │- Ordinul ministrului│deschise, la data │
│ │ │creditelor bugetare│delegat pentru buget │solicitării vizei; │
│ │ │ │nr. 501/2013 (178); │- fişele cu │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│specimenele de │
│ │ │ │delegat pentru buget │semnături pentru │
│ │ │ │nr. 720/2014(181); │persoanele abilitate │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│să semneze │
│ │ │ │afacerilor interne │dispoziţiile bugetare │
│ │ │ │nr.14/2021 (241); │privind repartizarea │
│ │ │ │alte acte normative │creditelor bugetare. │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
│B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ, DIRECT SAU INDIRECT, OBLIGAŢII DE │
│PLATĂ │
├────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 64/2009 (84); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- bugetul; │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │- strategia anuală de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţii publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale; │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │- programul anual al │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale; │
│ │ │ │nr. 40/2015 (92); │- programul │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │proiect (în cazul │
│ │ │ │- Ordonanţa de │proiectelor finanţate │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │din fonduri │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │- Ordonanţa de │proiecte de cercetare-│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │dezvoltare); │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │- strategia de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │contractare, dacă este│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cazul; │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │- acordul sau │
│ │ │ │- Ordonanţa de │convenţia de finanţare│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │externă, dacă este │
│ │ │ │nr. 219/2020(108); │cazul; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ordinul de finanţare, │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │dacă este cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentaţia de │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │atribuire completă, │
│ │ │ │2003 (130); │aşa cum a fost │
│ │ │ │- Hotărârea │publicată în SEAP, │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │clarificări la │
│ │ │ │2007 (145); │documentaţia de │
│ │ │ │- Hotărârea │atribuire, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │cazul; │
│ │ │ │2007 (146); │- contestaţii la │
│ │ │ │- Hotărârea │documentaţia de │
│ │ │ │Guvernului nr. 895/ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │2007 (147); │cazul, şi documentele │
│ │ │ │- Hotărârea │privind soluţionarea; │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │- anunţul de │
│ │ │ │2011 (155); │participare/ │
│ │ │ │- Hotărârea │simplificat/de concurs│
│ │ │ │Guvernului nr. 218/ │publicate în │
│ │ │ │2012 (156); │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │- Hotărârea │intenţie valabil în │
│ │ │ │Guvernului nr. 398/ │mod continuu sau │
│ │ │ │2015 (162); │invitaţia de │
│ │ │ │- Hotărârea │participare, erate │
│ │ │ │Guvernului nr.1/2016 │clarificări publicate,│
│ │ │ │(163); │dacă este cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- oferta desemnată │
│ │ │Contract de │Guvernului nr. 93/ │câştigătoare │
│1. │B1 │achiziţie publică/ │2016 (164); │clarificările aferente│
│ │ │sectorială │- Hotărârea │ofertei, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 167/ │cazul; │
│ │ │ │2016 (165); │- actul de numire/ │
│ │ │ │- Hotărârea │desemnare a comisiei │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │de evaluare/ negociere│
│ │ │ │2016 (166); │sau a juriului, după │
│ │ │ │- Hotărârea │caz; │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │- procesul-verbal de │
│ │ │ │2016 (167); │deschidere a ofertelor│
│ │ │ │- Hotărârea │şi dovada transmiterii│
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │acestuia candidaţilor │
│ │ │ │2016 (170); │(aplicabil │
│ │ │ │- Hotărârea │procedurilor offline, │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │dialog competitiv, │
│ │ │ │2018 (172); │negociere competitivă,│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│parteneriat pentru │
│ │ │ │finanţelor publice │inovare, procedură │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │simplificată │
│ │ │ │- Ordinul │desfăşurată în mai │
│ │ │ │preşedintelui │multe etape); │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │- raportul procedurii │
│ │ │ │pentru Achiziţii │de atribuire; │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │- documentele de │
│ │ │ │(183); │soluţionare a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│contestaţiilor privind│
│ │ │ │internelor şi │rezultatul procedurii │
│ │ │ │reformei │de atribuire, dacă │
│ │ │ │administraţiei nr. S/│este cazul; │
│ │ │ │256/2007 (198); │- comunicarea privind │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│rezultatul aplicării │
│ │ │ │internelor şi │procedurii de │
│ │ │ │reformei │atribuire; │
│ │ │ │administrative nr. │- Fişa obiectivului/ │
│ │ │ │521/2008 (199); │proiectului/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│categoriei de │
│ │ │ │internelor şi │investiţii, dacă este │
│ │ │ │reformei │cazul │
│ │ │ │administrative nr. │- Actul de aprobare a │
│ │ │ │599/2008 (200); │documentaţiei tehnico-│
│ │ │ │- Ordinul │economice a │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│obiectivului de │
│ │ │ │ministrul │investiţii │
│ │ │ │administraţiei şi │- Lista detaliată │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │2009 (203); │de investiţii, dacă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│este cazul │
│ │ │ │administraţiei şi │- Actul de aprobare a │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │documentaţiei tehnico-│
│ │ │ │2011 (204); │economice a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│obiectivului de │
│ │ │ │afacerilor interne │investiţii, dacă este │
│ │ │ │nr. S/l 16/2014 │cazul │
│ │ │ │(214); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017(228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019(233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │acordul sau convenţia│ │
│ │ │ │de finanţare externă │ │
│ │ │ │şi legea de │ │
│ │ │ │ratificare/hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului de │ │
│ │ │ │aprobare; │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 513/2014 (3); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 514/2014 (4); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 515/2014 (5); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 516/2014 (6); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 350/2005 │ │
│ │ │ │(29); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │ │
│ │ │ │(61); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 57/ │ │
│ │ │ │2002 (79); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- cererea de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │finanţare; │
│ │ │ │nr. 40/2015 (92); │- proiectul tehnic şi │
│ │ │ │- Ordonanţa de │listele de evaluare şi│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │selecţie aferente, │
│ │ │ │nr. 49/2015 (93); │întocmite de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │compartimentele de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │specialitate; │
│ │ │ │nr. 34/2017 (94); │- bugetul; │
│ │ │ │- Ordonanţa │- acordul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 11/ │parteneriat, încheiat │
│ │ │ │2018 (96); │intre liderul de │
│ │ │ │- Hotărârea │proiect şi partenerii │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │acestuia, după caz; │
│ │ │ │2003 (130); │- acordul de │
│ │ │ │- Hotărârea │implementare; │
│ │ │ │Guvernului nr. 1265/ │hotărârea comisiei de │
│ │ │ │2004 (134); │evaluare cu privire la│
│ │ │ │- Hotărârea │proiectele selectate; │
│ │ │ │Guvernului nr. 1266/ │- programul, proiectul│
│ │ │ │2004 (135) │sau acţiunea in care │
│ │ │ │- Hotărârea │se încadrează │
│ │ │ │Guvernului nr. 134/ │solicitarea │
│ │ │ │2011 (153); │finanţării; │
│ │ │ │- Hotărârea │- nota de fundamentare│
│ │ │ │Guvernului nr. 962/ │şi devizul de │
│2. │B2 │Contract/Decizie/ │2014 (160); │cheltuieli, aprobate │
│ │ │Ordin de finanţare │- Hotărârea │de ordonatorul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 48/ │credite finanţator; │
│ │ │ │2015 (161); │- raportul privind │
│ │ │ │- Hotărârea │vizita la faţa │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │locului; │
│ │ │ │2016 (164); │- raportul de analiză │
│ │ │ │- Hotărârea │a conformităţii │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │administrative şi a │
│ │ │ │2016 (168); │eligibilităţii │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│proiectului; │
│ │ │ │finanţelor publice │- scrisoarea de │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │notificare privind │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│raportul de analiză a │
│ │ │ │finanţelor publice şi│conformităţii │
│ │ │ │ministrului │proiectului; │
│ │ │ │dezvoltării │raportul de evaluare │
│ │ │ │regionale, │tehnică şi financiară;│
│ │ │ │administraţiei │- nota de avizare │
│ │ │ │publice şi fondurilor│internă a contractelor│
│ │ │ │europene nr. 2840/ │de finanţare/ │
│ │ │ │6560/2017 (184); │cofinanţare; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│decizia pentru │
│ │ │ │afacerilor europene │aprobarea proiectelor │
│ │ │ │nr. 266/2012(210); │selectate; │
│ │ │ │- Ordinul │- fişa de fundamentare│
│ │ │ │viceprim-ministrului,│a proiectului; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 74/2015│ │
│ │ │ │(216); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 76/ │ │
│ │ │ │2015 (217); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 77/2015│ │
│ │ │ │(218); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 3804/2793/2015 │ │
│ │ │ │(220); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 64/2009 (84); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului,│ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 40/2015 (92); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- bugetul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- acordul-cadru; │
│ │ │ │nr. 219/2020(108); │acordul sau convenţia │
│ │ │ │- Hotărârea │de finanţare externă, │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │dacă este cazul; │
│ │ │ │2003 (130); │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │- Hotărârea │ordinul de finanţare, │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │dacă este cazul; │
│ │ │ │2007 (145); │invitaţia la │
│ │ │ │- Hotărârea │reofertare, │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │documentaţia de │
│ │ │ │2007 (146); │atribuire completă, │
│ │ │ │- Hotărârea │clarificări la │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │documentaţia de │
│ │ │ │2011 (155); │reofertare, dacă │
│ │ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │ │Guvernului nr. 218/ │subsecvent s-a făcut │
│ │ │ │2012 (156); │cu reluarea │
│ │ │ │- Hotărârea │competiţiei între │
│ │ │ │Guvernului nr. 398/ │operatorii economici; │
│ │ │ │2015 (162); │- oferta desemnată │
│ │ │ │- Hotărârea │câştigătoare şi │
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│clarificările aferente│
│ │ │ │(163); │ofertei, dacă semnarea│
│ │ │ │- Hotărârea │contractului │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │subsecvent s-a făcut │
│ │ │ │2016 (164); │cu reluarea │
│ │ │ │- Hotărârea │competiţiei între │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │operatorii economici; │
│3. │B3 │Contract subsecvent│2016 (166); │- nota justificativă │
│ │ │acordului-cadru │- Hotărârea │privind stabilirea │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │ofertei câştigătoare a│
│ │ │ │2016 (167); │contractului │
│ │ │ │- Hotărârea │subsecvent/raportul │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │procedurii de │
│ │ │ │2016 (170); │reofertare dacă │
│ │ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │subsecvent s-a făcut │
│ │ │ │2018 (172); │cu reluarea │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│competiţiei între │
│ │ │ │finanţelor publice │operatorii economici; │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175) ;│- documentul privind │
│ │ │ │- Ordinul │soluţionarea │
│ │ │ │preşedintelui │contestaţiilor, dacă │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │este cazul; │
│ │ │ │pentru Achiziţii │fişa obiectivului/ │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │proiectului/ │
│ │ │ │(183); │categoriei de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│investiţii, dacă este │
│ │ │ │internelor şi │cazul; │
│ │ │ │reformei │- lista detaliată │
│ │ │ │administraţiei nr. S/│pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │256/2007 (198); │de investiţii, dacă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│este cazul; │
│ │ │ │internelor şi │- actul de aprobare a │
│ │ │ │reformei │documentaţiei │
│ │ │ │administrative nr. │tehnico-economice a │
│ │ │ │521/2008 (199); │obiectivului de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│investiţii; │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul viceprim- │ │
│ │ │ │ministrului, │ │
│ │ │ │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │ │
│ │ │ │2009 (203); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/l 16/2014 │ │
│ │ │ │(214); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017(228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019(233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │acordul sau convenţia│ │
│ │ │ │de finanţare externă │ │
│ │ │ │şi legea de │ │
│ │ │ │ratificare/hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului de │ │
│ │ │ │aprobare; │ │
│ │ │ │alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 64/2009 (84); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │- bugetul; │
│ │ │ │2011 (86); │- strategia anuală de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţii publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului,│sectoriale; │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │- programul anual al │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale; │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │- programul │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │nr. 40/2015 (92); │proiect (în cazul │
│ │ │ │- Ordonanţa de │proiectelor finanţate │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │din fonduri │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │- Ordonanţa de │proiectelor de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cercetare- │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │dezvoltare); │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- acordul sau │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │convenţia de finanţare│
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │externă, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ordinul de finanţare, │
│ │ │ │- Ordonanţa de │dacă este cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- documentele privind │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │achiziţia, întocmite │
│ │ │ │- Hotărârea │în conformitate cu │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │prevederile │
│ │ │ │2003 (130); │legislaţiei române şi │
│ │ │ │- Hotărârea │cu reglementările │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │organismelor │
│ │ │ │2007 (145); │internaţionale, dacă │
│ │ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │- referatul de │
│ │ │ │2007 (146); │necesitate; │
│ │ │ │- Hotărârea │nota justificativă │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │privind achiziţia de │
│ │ │ │2011 (155); │la un operator │
│ │ │ │- Hotărârea │economic, pentru │
│ │ │ │Guvernului nr. 218/ │situaţiile în care │
│ │ │ │2012 (156); │achiziţia nu se │
│ │ │ │- Hotărârea │realizează prin │
│ │ │ │Guvernului nr. 398/ │intermediul │
│ │ │ │2015 (162); │catalogului │
│ │ │Contract/Comandă de│- Hotărârea │electronic; │
│ │ │achiziţie publică/ │Guvernului nr. 93/ │- documentul │
│4. │B4 │sectorială, │2016 (164); │justificativ al │
│ │ │atribuit/atribuită │- Hotărârea │achiziţiei; │
│ │ │prin achiziţie │Guvernului nr. 394/ │- documentaţia de │
│ │ │directă │2016 (166); │atribuire, dacă este │
│ │ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │- notificările │
│ │ │ │2016 (167); │transmise operatorilor│
│ │ │ │- Hotărârea │economici ale căror │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │produse/servicii/ │
│ │ │ │2016 (170); │lucrări necesare │
│ │ │ │- Hotărârea │autorităţii │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │contractante se găsesc│
│ │ │ │2018 (172); │pe SEAP, dacă este │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cazul; │
│ │ │ │finanţelor publice │- dovada transmiterii │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │prin SEAP a │
│ │ │ │- Ordinul │răspunsului │
│ │ │ │preşedintelui │operatorilor │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │economici, dacă este │
│ │ │ │pentru Achiziţii │cazul; │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │- oferta/ofertele │
│ │ │ │(183); │fermă/ferme transmisă/│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│transmise prin SEAP de│
│ │ │ │internelor şi │către operatorii │
│ │ │ │reformei │economici, dacă este │
│ │ │ │administraţiei nr. S/│cazul; │
│ │ │ │256/2007 (198); │- acceptul ofertei │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ferme a operatorului │
│ │ │ │internelor şi │economic de către │
│ │ │ │reformei │autoritatea │
│ │ │ │administrative nr. │contractantă, dacă │
│ │ │ │521/2008 (199); │este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- Actul de aprobare a │
│ │ │ │internelor şi │documentaţiei │
│ │ │ │reformei │tehnico-economice a │
│ │ │ │administrative nr. │obiectivului de │
│ │ │ │599/2008 (200); │investiţii; │
│ │ │ │- Ordinul │- Lista detaliată │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │ministrul │de investiţii, dacă │
│ │ │ │administraţiei şi │este cazul; │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │- Actul de aprobare a │
│ │ │ │2009 (203); │documentaţiei │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│tehnico-economice a │
│ │ │ │administraţiei şi │obiectivului de │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │investiţii, dacă este │
│ │ │ │2011 (204); │cazul. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/l 16/2014 │ │
│ │ │ │(214); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │acordul sau convenţia│ │
│ │ │ │de finanţare externă │ │
│ │ │ │şi legea de │ │
│ │ │ │ratificare/hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului de │ │
│ │ │ │aprobare; │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 64/2009 (84); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului,│ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 27/ │ │
│ │ │ │2014 (90); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 40/2015 (92); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020(108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │ │
│ │ │ │2003 (130); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │- bugetul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │- documentul din care │
│ │ │ │2007 (145); │rezultă │
│ │ │ │- Hotărârea │disponibilitatea │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │creditelor de │
│ │ │ │2007 (146); │angajament, în cazul │
│ │ │ │- Hotărârea │în care creşte preţul │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │contractului; │
│ │ │ │2011 (155); │- contractul de │
│ │ │ │- Hotărârea │achiziţie publică/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 218/ │sectorială şi actele │
│ │ │ │2012 (156); │adiţionale anterioare,│
│ │ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 398/ │- documentele │
│ │ │ │2015 (162); │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │ │- Hotărârea │prin care se face │
│ │ │Act adiţional la │Guvernului nr. 1/2016│dovada prevederilor │
│ │ │contractul de │(163); │privind posibilitatea │
│5. │B5 │achiziţie publică/ │- Hotărârea │de modificare a │
│ │ │sectorială │Guvernului nr. 93/ │contractului; │
│ │ │ │2016 (164); │- documentul de │
│ │ │ │- Hotărârea │constituire a │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │garanţiei de bună │
│ │ │ │2016 (166); │execuţie a │
│ │ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │termenul de │
│ │ │ │2016 (167); │valabilitate; │
│ │ │ │- Hotărârea │- nota justificativă │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │care însoţeşte │
│ │ │ │2016 (170); │propunerea de act │
│ │ │ │- Hotărârea │adiţional privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │necesitatea │
│ │ │ │2018 (172); │modificării │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│contractului de │
│ │ │ │finanţelor publice │achiziţie publică/ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │sectorială. │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │preşedintelui │ │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │ │
│ │ │ │pentru Achiziţii │ │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │ │
│ │ │ │(183); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administraţiei nr. S/│ │
│ │ │ │256/2007 (198); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul viceprim- │ │
│ │ │ │ministrului, │ │
│ │ │ │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │ │
│ │ │ │2009 (203); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │acordul sau convenţia│ │
│ │ │ │de finanţare externă │ │
│ │ │ │şi legea de │ │
│ │ │ │ratificare/hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului de │ │
│ │ │ │aprobare; │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │ │
│ │ │ │(14); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │- programul anual al │
│ │ │ │(44); │achiziţiilor publice; │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │- bugetul; │
│ │ │ │(47); │- nota de fundamentare│
│ │ │Contract de │- Legea nr. 101/2016 │a concesionării, │
│ │ │concesionare, │(50); │cumpărării sau │
│ │ │cumpărare sau de │- legile bugetare │închirierii; │
│ │ │închiriere de │anuale; │- procedura aprobată │
│ │ │terenuri, clădiri │- Ordonanţa │de conducătorul │
│ │ │existente, alte │Guvernului, nr. 119/ │entităţii publice, │
│6. │B12 │bunuri imobile sau │1999 (73); │aplicabilă operaţiunii│
│ │ │a drepturilor │- Ordonanţa de │de concesionare, │
│ │ │asupra acestora, în│urgenţă a Guvernului │cumpărare sau de │
│ │ │care entitatea │nr. 114/2011 (247); │închiriere; │
│ │ │publică este │- Hotărârea │- documente specifice │
│ │ │concesionar, │Guvernului nr. 395/ │privind derularea │
│ │ │cumpărător sau │2016 (167); │operaţiunii de │
│ │ │chiriaş │- Ordinul │concesionare, │
│ │ │ │preşedintelui │cumpărare sau de │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │închiriere, potrivit │
│ │ │ │pentru Achiziţii │procedurii aprobate de│
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │conducător. │
│ │ │ │(183); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23) │ │
│ │ │ │- Legea nr. 258/2015 │ │
│ │ │ │(45); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │- nota de fundamentare│
│ │ │ │- Ordonanţa │a acţiunii de │
│ │ │Act intern de │Guvernului, nr. 80/ │protocol, a │
│ │ │decizie privind │2001 (77); │manifestării cu │
│ │ │organizarea │- Ordonanţa de │caracter │
│ │ │acţiunilor de │urgenţă a Guvernului │cultural-ştiinţific │
│ │ │protocol, a unor │nr. 26/2012 (88); │sau a acţiunii cu │
│ │ │manifestări cu │- Hotărârea │caracter specific; │
│ │ │caracter │Guvernului nr. 552/ │- bugetul; │
│7. │B14 │cultural-ştiinţific│1991 (111); │- documente transmise │
│ │ │sau a altor acţiuni│- Hotărârea │de parteneri cu │
│ │ │cu caracter │Guvernului nr. 189/ │privire la │
│ │ │specific, inclusiv │2001 (123); │participarea la │
│ │ │devizul estimativ, │- Ordinul ministrului│acţiune; │
│ │ │pe categorii de │finanţelor publice │- Planul de relaţii │
│ │ │cheltuieli │nr. 1792/2002 (175); │internaţionale şi │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│afaceri europene, după│
│ │ │ │afacerilor interne │caz. │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 36/2019 (236); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 248/2005 │ │
│ │ │ │(28); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 26/2012 (88); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 40/2015 (92); │- nota de fundamentare│
│ │ │ │- Hotărârea │a deplasării în │
│ │ │ │Guvernului nr. 518/ │străinătate; │
│ │ │ │1995 (116); │- baza de calcul │
│ │ │ │- Hotărârea │estimativ/bugetul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 189/ │- documente, invitaţii│
│ │ │ │2001 (123); │şi comunicări scrise │
│ │ │Act intern de │- Hotărârea │de la partenerul │
│ │ │decizie privind │Guvernului nr. 340/ │extern, privitoare la │
│ │ │deplasarea în │2012 (157); │acţiune şi condiţiile │
│8. │B15 │străinătate, │- Hotărârea │efectuării deplasării │
│ │ │inclusiv devizul │Guvernului nr. 93/ │în străinătate; │
│ │ │estimativ de │2016 (164); │- nota-mandat privind │
│ │ │cheltuieli │- Hotărârea │deplasarea; │
│ │ │ │Guvernului nr. 714/ │- memorandum; │
│ │ │ │2018 (173); │- oferte pentru │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│transport, după caz; │
│ │ │ │finanţelor publice │- Planul de relaţii │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │internaţionale şi │
│ │ │ │- Ordinul │afaceri europene, după│
│ │ │ │viceprim-ministrului,│caz. │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 143/ │ │
│ │ │ │2015 (219); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 144/2019(240); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 138/1999 │ │
│ │ │ │(8); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 188/1999 │ │
│ │ │ │(15); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Act intern de │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │decizie privind │1999 (73); │- notă de fundamentare│
│ │ │delegarea sau │- Ordonanţa │a delegării/detaşării;│
│9. │B16 │detaşarea în ţară a│Guvernului nr. 38/ │- bugetul; │
│ │ │personalului, │2003 (80); │- acceptul scris al │
│ │ │inclusiv devizul │- Ordonanţa de │persoanei detaşate, │
│ │ │estimativ de │urgenţă a Guvernului │dacă este cazul. │
│ │ │cheltuieli │nr. 40/2015 (92); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului,│ │
│ │ │ │nr. 57/2019(102); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │ │
│ │ │ │2016 (164); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 714/ │ │
│ │ │ │2018 (173); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 188/1999 │ │
│ │ │ │(15); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 210/1999 │ │
│ │ │ │(16); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 293/2015 │ │
│ │ │ │(46); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 79/2018 │ │
│ │ │ │(52); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 211/2018 │ │
│ │ │ │(54); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │ │
│ │ │ │(57); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 56/2020 │ │
│ │ │ │(60); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 111/2010(85); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 53/2018 (98); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2018 (100); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului,│ │
│ │ │ │nr. 57/2019(102); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 49/2020 (105); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2020 (106); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 75/2020 (107); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 147/2020 (104); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 250/ │ │
│ │ │ │1992 (112); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 442/ │- nota de fundamentare│
│ │ │ │1992 (113); │şi dosarul angajării/ │
│ │ │ │- Hotărârea │avansării/promovării │
│ │ │Act administrativ │Guvernului nr. 244/ │personalului; │
│ │ │(ordin, act intern │2000 (122); │- bugetul; │
│ │ │de decizie) / │- Hotărârea │- statul de funcţii │
│ │ │contract individual│Guvernului nr. 1578/ │aprobat; │
│ │ │de muncă privind: │2002 (126); │- contractul colectiv │
│ │ │-angajarea sau │- Hotărârea │de muncă, dacă este │
│ │ │promovarea/ │Guvernului nr. 1822/ │cazul; │
│ │ │avansarea │2004 (136); │- propunerea pentru │
│ │ │personalului; │- Hotărârea │acordarea altor │
│ │ │- exercitarea cu │Guvernului nr. 611/ │drepturi salariale; │
│10. │B17 │caracter temporar a│2008 (149); │- anunţul organizării │
│ │ │unei funcţii de │- Hotărârea │concursului, dacă este│
│ │ │conducere, │Guvernului nr. 0154/ │cazul; │
│ │ │respectiv │2010 (151); │- actul administrativ │
│ │ │împuternicirea │- Hotărârea │privind constituirea │
│ │ │pentru îndeplinirea│Guvernului nr. 52/ │comisiei de concurs/ │
│ │ │atribuţiilor │2011 (152); │soluţionare a │
│ │ │funcţiilor de │- Hotărârea │contestaţiilor, dacă │
│ │ │comandă; │Guvernului nr. 286/ │este cazul; │
│ │ │- acordarea altor │2011 (154); │- procesul-verbal │
│ │ │drepturi salariale.│- Hotărârea │încheiat de comisia de│
│ │ │ │Guvernului nr. 29/ │concurs/soluţionare a │
│ │ │ │2018 (171); │contestaţiilor, dacă │
│ │ │ │- Hotărârea │este cazul. │
│ │ │ │Guvernului nr. 4/2021│ │
│ │ │ │(174); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │muncii şi │ │
│ │ │ │solidarităţii sociale│ │
│ │ │ │nr. 64/2003 (176); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │de interne nr. 438/ │ │
│ │ │ │2003 (189); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 609/ │ │
│ │ │ │2003 (192); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 660/ │ │
│ │ │ │2005 (195); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 291/ │ │
│ │ │ │2011 (205); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 35/ │ │
│ │ │ │2014 (211); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 84/ │ │
│ │ │ │2014 (213); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 4/2015│ │
│ │ │ │(215); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 140/2016(222); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/7/2018 (229); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 40/2018 (231); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 35/2019 (235); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 112/2019(238); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 135/2019(239); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- raportul privind │
│ │ │Contract de comodat│Guvernului, nr. 119/ │oferta de comodat; │
│ │ │în care entitatea │1999 (73); │- devizul │
│11. │B8 │publică are │- Ordinul ministrului│cheltuielilor ce │
│ │ │calitatea de │afacerilor interne │urmează a fi suportate│
│ │ │comodatar │nr. 53/2017 (227); │de comodatar. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul/sursa de │
│ │ │ │ │finanţare, dacă este │
│ │ │ │ │cazul; │
│ │ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │ │fundamentare, aprobat;│
│ │ │ │ │- acordul de asociere │
│ │ │ │ │a două sau mai multor │
│ │ │ │ │entităţi publice, dacă│
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- Legea nr. 31/1990 │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │(9); │ordinul de finanţare, │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │dacă este cazul; │
│ │ │ │(14); │- decizia │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │conducătorului │
│ │ │ │(23); │entităţii publice de │
│ │ │ │- Legea nr. 51/2006 │organizare şi punere │
│ │ │ │(30); │în funcţiune a │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │unităţii interne de │
│ │ │ │(33); │coordonare a │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │proiectelor de │
│ │ │ │(41); │parteneriat │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │public-privat; │
│ │ │ │(44); │- strategia anuală de │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │achiziţii publice/ │
│ │ │ │(47); │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │cazul; │
│ │ │ │(48); │- programul anual al │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │(49); │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │cazul; │
│ │ │ │(50); │- programul │
│ │ │ │- legile bugetare │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │anuale; │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │- Ordonanţa │proiect (în cazul │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │1999 (73); │din fonduri │
│ │ │ │- Ordonanţa │nerambursabile), dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │este cazul; │
│ │ │ │2011 (86); │- strategia de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │contractare; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │proiectului/categoriei│
│ │ │ │- Ordonanţa de │de investiţii, dacă │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │este cazul; │
│ │ │ │nr. 40/2015 (92); │- lista detaliată │
│ │ │ │- Ordonanţa de │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │de investiţii, dacă │
│ │ │ │nr. 39/2018 (97); │este cazul; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- documentaţia de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului,│atribuire completă, │
│ │ │ │nr. 57/2019 (102); │aşa cum a fost │
│ │ │ │- Hotărârea │publicată în SEAP, │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │clarificări la │
│ │ │ │2003 (130); │documentaţia de │
│ │ │ │- Hotărârea │atribuire, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │cazul; │
│ │ │ │2011 (155); │- contestaţii la │
│ │ │ │- Hotărârea │documentaţia de │
│ │ │Contract de │Guvernului nr. 1/2016│atribuire, dacă este │
│12. │B21 │parteneriat │(163); │cazul şi documentele │
│ │ │public-privat │- Hotărârea │privind soluţionarea; │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │- anunţul de │
│ │ │ │2016 (164); │participare/ │
│ │ │ │- Hotărârea │simplificat/de concurs│
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │publicat în SEAP/ │
│ │ │ │2016 (166); │anunţul de intenţie │
│ │ │ │- Hotărârea │valabil în mod │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │continuu sau invitaţia│
│ │ │ │2016 (167); │de participare, erate,│
│ │ │ │- Hotărârea │clarificări publicate,│
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │după caz; │
│ │ │ │2016 (169); │- anunţul de │
│ │ │ │- Hotărârea │concesionare/invitaţia│
│ │ │ │Guvernului de │de concesionare/ │
│ │ │ │desemnare a Comisiei │anunţul de concesiune │
│ │ │ │Naţionale de │simplificat/anunţul de│
│ │ │ │Strategie şi Prognoză│intenţie publicat în │
│ │ │ │pentru pregătirea şi │SEAP, clarificări │
│ │ │ │atribuirea │publicate, dacă este │
│ │ │ │contractului în │cazul, sau invitaţia │
│ │ │ │numele partenerului │de participare │
│ │ │ │public, dacă este │publicată în SEAP, │
│ │ │ │cazul; │erate publicate, dacă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│este cazul; │
│ │ │ │finanţelor publice │- oferta desemnată │
│ │ │ │nr. 1792/2002(175); │câştigătoare şi │
│ │ │ │- Ordinul │clarificările aferente│
│ │ │ │preşedintelui │ofertei, dacă este │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │cazul; │
│ │ │ │pentru Achiziţii │- actul de numire/ │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │desemnare a comisiei │
│ │ │ │(183); │de evaluare/negociere/│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│coordonare şi │
│ │ │ │afacerilor interne │supervizare sau a │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │juriului, după caz; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- procesul-verbal de │
│ │ │ │afacerilor interne │deschidere a ofertelor│
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │şi dovada transmiterii│
│ │ │ │actul normativ/ │acestuia candidaţilor │
│ │ │ │administrativ de │(aplicabil │
│ │ │ │aprobare a studiului │procedurilor offline, │
│ │ │ │de fundamentare; │dialog competitiv, │
│ │ │ │- acordul sau │negociere competitivă,│
│ │ │ │convenţia de │parteneriat pentru │
│ │ │ │finanţare externă şi │inovare, procedură │
│ │ │ │legea de ratificare/ │simplificată │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │desfăşurată în mai │
│ │ │ │de aprobare, dacă │multe etape); │
│ │ │ │este cazul; │- raportul procedurii │
│ │ │ │- alte acte normative│de atribuire; │
│ │ │ │specifice. │- documentele de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │ │rezultatul procedurii │
│ │ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- comunicarea privind │
│ │ │ │ │rezultatul aplicării │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │atribuire. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 31/1990 │ │
│ │ │ │(9); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │ │
│ │ │ │(14); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 51/2006 │ │
│ │ │ │(30); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │ │
│ │ │ │(49); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │- bugetul/sursa de │
│ │ │ │- legile bugetare │finanţare/veniturile │
│ │ │ │anuale; │proiectului/documentul│
│ │ │ │- Ordonanţa │privind asumarea de │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │către o entitate │
│ │ │ │1999 (73); │publică a obligaţiilor│
│ │ │ │- Ordonanţa │de plată sau de │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │garanţie în beneficiul│
│ │ │ │2011 (86); │partenerului public în│
│ │ │ │- Ordonanţa de │concordanţă cu cele │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │prevăzute în studiul │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │de fundamentare, dacă │
│ │ │ │- Ordonanţa de │este cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- contractul de │
│ │ │ │nr. 40/2015 (92); │parteneriat │
│ │ │ │- Ordonanţa de │public-privat iniţial │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │şi actele adiţionale │
│ │ │ │nr. 39/2018 (97); │anterioare, după caz; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- documentul prin care│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului,│Guvernul sau │
│ │ │ │nr. 57/2019 (102); │autoritatea │
│ │ │ │- Hotărârea │deliberativă locală, │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │după caz, a aprobat │
│ │ │ │2003 (130); │contractul de │
│ │ │ │- Hotărârea │parteneriat │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │public-privat; │
│ │ │ │2011 (155); │- documentele │
│ │ │ │- Hotărârea │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │Act adiţional la │Guvernului nr. 1/2016│prin care se face │
│13. │B22 │contractul de │(163); │dovada prevederilor │
│ │ │parteneriat public-│- Hotărârea │privind posibilitatea │
│ │ │privat │Guvernului nr. 93/ │de modificare a │
│ │ │ │2016 (164); │contractului; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │constituire sau │
│ │ │ │2016 (166); │suplimentare a │
│ │ │ │- Hotărârea │garanţiei de bună │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │execuţie a │
│ │ │ │2016 (167); │contractului în │
│ │ │ │- Hotărârea │termenul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │valabilitate, dacă │
│ │ │ │2016 (169); │este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- nota justificativă │
│ │ │ │finanţelor publice │care însoţeşte │
│ │ │ │nr. 1792/2002(175); │propunerea de act │
│ │ │ │- Ordinul │adiţional privind │
│ │ │ │preşedintelui │necesitatea │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │modificării │
│ │ │ │pentru Achiziţii │contractului de │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │parteneriat public- │
│ │ │ │(183); │privat; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- documentul din care │
│ │ │ │afacerilor interne │rezultă │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │disponibilitatea │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│creditelor de │
│ │ │ │afacerilor interne │angajament, în cazul │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │în care creşte │
│ │ │ │actul normativ/ │contribuţia │
│ │ │ │administrativ de │partenerului public, │
│ │ │ │aprobare a studiului │dacă este cazul. │
│ │ │ │de fundamentare; │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare, dacă │ │
│ │ │ │este cazul; │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului de │ │
│ │ │ │desemnare a Comisiei │ │
│ │ │ │Naţionale de │ │
│ │ │ │Strategie şi Prognoză│ │
│ │ │ │pentru pregătirea şi │ │
│ │ │ │atribuirea │ │
│ │ │ │contractului în │ │
│ │ │ │numele partenerului │ │
│ │ │ │public, dacă este │ │
│ │ │ │cazul; │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 350/2005 │ │
│ │ │ │(29); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │ │
│ │ │ │(61); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 92/2020 │ │
│ │ │ │(62); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 57/ │ │
│ │ │ │2002 (79); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 40/2015 (92); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 49/2015 (93); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 34/2017 (94); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │ │
│ │ │ │2003 (130); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 1265/ │ │
│ │ │ │2004; │ │
│ │ │ │- Hotărârea │- bugetul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 1266/ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │2004; │ordinul de finanţare │
│ │ │ │- Hotărârea │şi actele adiţionale │
│ │ │ │Guvernului nr. 134/ │anterioare, dacă este │
│ │ │ │2011 (153); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentul din care │
│ │ │Act adiţional la │Guvernului nr. 962/ │rezultă │
│ │ │contractul/decizia/│2014 (160); │disponibilitatea │
│14. │B23 │ordinul de │- Hotărârea │creditelor de │
│ │ │finanţare │Guvernului nr. 93/ │angajament, în cazul │
│ │ │ │2016 (164); │în care se majorează │
│ │ │ │- Hotărârea │valoarea; │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │- nota de fundamentare│
│ │ │ │2016 (168); │privind necesitatea │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│modificării │
│ │ │ │finanţelor publice │contractului/deciziei/│
│ │ │ │nr. 1792/2002(175); │ordinului de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│finanţare. │
│ │ │ │afacerilor europene │ │
│ │ │ │nr. 266/2012 (210); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │regionale, │ │
│ │ │ │administraţiei │ │
│ │ │ │publice şi fondurilor│ │
│ │ │ │europene nr. 2840/ │ │
│ │ │ │6560/2017 (184); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 74/ │ │
│ │ │ │2015 (216); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 77/2015│ │
│ │ │ │(218); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 3804/2793/2015 │ │
│ │ │ │(220); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr.287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr.134/2010 │- bugetul; │
│ │ │Actul intern de │(35); │- documente privind │
│ │ │decizie privind │- Ordonanţa │obligaţiile de plată │
│ │ │plata cheltuielilor│Guvernului nr. 119/ │ale instituţiei, emise│
│ │ │judiciare şi │1999 (73); │de autorităţile în │
│15. │*) │extrajudiciare │- Ordinul ministrului│drept; │
│ │ │derivate din │justiţiei şi │Referatul întocmit de │
│ │ │acţiuni în │ministrului │compartimentul │
│ │ │reprezentarea │finanţelor publice │juridic, privind │
│ │ │intereselor │nr. 2907/C/2340/2020 │existenţa obligaţiei │
│ │ │statului │(186); │de plată. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a/ │
│ │ │ │ │raportul scris al │
│ │ │ │ │beneficiarului, a │
│ │ │ │ │unuia dintre membrii │
│ │ │ │ │familiei sau a │
│ │ │ │ │reprezentantului legal│
│ │ │ │ │adresată │
│ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │entităţii, aprobată şi│
│ │ │ │ │înregistrată la │
│ │ │ │ │secretariatul │
│ │ │ │ │entităţii; │
│ │ │ │ │- documentele din care│
│ │ │ │ │să rezulte că │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │beneficiarului sunt │
│ │ │ │ │efectuate acte │
│ │ │ │ │premergătoare sau că │
│ │ │ │ │acesta are calitatea │
│ │ │ │ │de învinuit, inculpat │
│ │ │ │ │ori de pârât, pentru │
│ │ │ │ │fapte săvârşite în │
│ │ │ │ │exercitarea │
│ │ │ │ │atribuţiilor de │
│ │ │ │ │serviciu; │
│ │ │ │ │- procesul verbal │
│ │ │ │ │întocmit de comisia │
│ │ │ │ │stabilită prin │
│ │ │ │ │dispoziţie a │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │conducătorului │
│ │ │ │(13); │entităţii în care se │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │consemnează rezultatul│
│ │ │Actul intern de │(22); │verificărilor │
│ │ │decizie privind │- Legea nr. 500/2002 │împrejurărilor în care│
│ │ │decontarea de către│(23); │s-a produs fapta, │
│ │ │entitate a sumelor │- Ordonanţa │respectiv, dacă la │
│ │ │destinate │Guvernului nr. 119/ │data săvârşirii faptei│
│ │ │asigurării │1999 (73); │poliţistul/cadrul │
│ │ │asistenţei juridice│- Ordinul │militar se afla în │
│ │ │pentru poliţişti şi│viceprim-ministrului,│exercitarea │
│ │ │cadre militare │ministrul │atribuţiilor de │
│16. │*) │pentru faptele │administraţiei şi │serviciu; │
│ │ │săvârşite de │internelor nr. 9/2009│- contractul sau │
│ │ │aceştia în │(201); │convenţia cu unul sau │
│ │ │exercitarea │- Ordinul ministrului│cu mai mulţi avocaţi │
│ │ │atribuţiilor de │administraţiei şi │pentru asigurarea │
│ │ │serviciu, precum şi│internelor nr. 118/ │asistenţei juridice a │
│ │ │în situaţia în care│2012 (207); │poliţistului; │
│ │ │poliţiştii sunt │- Ordinul ministrului│- documentul prin care│
│ │ │victime ale unor │afacerilor interne │beneficiarul îl │
│ │ │fapte de ultraj │nr. 14/2021 (241); │informează pe │
│ │ │ │alte acte normative │conducătorul entităţii│
│ │ │ │specifice. │că este de acord să │
│ │ │ │ │fie asistat de │
│ │ │ │ │avocatul/avocaţii │
│ │ │ │ │selectat/selectaţi de │
│ │ │ │ │entitate, după caz; │
│ │ │ │ │- contractul de │
│ │ │ │ │asistenţă juridică │
│ │ │ │ │încheiat de beneficiar│
│ │ │ │ │cu un alt avocat pe │
│ │ │ │ │baza garantării │
│ │ │ │ │dreptului de apărare, │
│ │ │ │ │după caz; │
│ │ │ │ │- angajamentul │
│ │ │ │ │beneficiarului prin │
│ │ │ │ │care se obligă să │
│ │ │ │ │restituie sumele │
│ │ │ │ │suportate de entitate │
│ │ │ │ │în cazul în care se │
│ │ │ │ │stabileşte vinovăţia │
│ │ │ │ │sau că fapta nu a fost│
│ │ │ │ │săvârşită în │
│ │ │ │ │exercitarea │
│ │ │ │ │atribuţiilor de │
│ │ │ │ │serviciu ori de la │
│ │ │ │ │data rămânerii │
│ │ │ │ │definitive şi │
│ │ │ │ │irevocabile a │
│ │ │ │ │hotărârii │
│ │ │ │ │judecătoreşti în cazul│
│ │ │ │ │în care beneficiarul a│
│ │ │ │ │avut calitatea de │
│ │ │ │ │pârât. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │- bugetul; │
│ │ │ │- Legea nr. 495/2004 │- raportul ataşatului │
│ │ │ │(26); │privind nevoia de │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│achiziţie, respectiv │
│ │ │Nota raport privind│/2017 (51); │privind efectuarea │
│ │ │achiziţia de bunuri│- Ordonanţa │achiziţiei; │
│ │ │şi/sau servicii şi/│Guvernului nr. 119/ │- ofertele firmelor │
│17. │B1 │sau lucrări de │1999 (73); │sau declaraţia pe │
│ │ │către ataşaţii de │- Hotărârea │proprie răspundere a │
│ │ │afaceri interne │Guvernului nr. 837/ │ataşatului de afaceri │
│ │ │ │1995 (117); │interne privind │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│selecţia şi preţul cel│
│ │ │ │afacerilor interne │mai mic; │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │- devizul estimativ de│
│ │ │ │- alte acte normative│cheltuieli. │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- raportul ataşatului │
│ │ │ │ │de afaceri interne │
│ │ │ │ │privind necesitatea │
│ │ │ │ │contractării │
│ │ │ │ │spaţiului, număr de │
│ │ │ │ │camere, garanţie, │
│ │ │ │ │comisioane etc.; │
│ │ │ │ │- ofertele firmelor/ │
│ │ │ │ │agenţiilor imobiliare │
│ │ │ │ │conţinând informaţii │
│ │ │ │ │privind spaţiul │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │(suprafaţă, număr de │
│ │ │ │(23); │camere, mobilier, │
│ │ │Notă raport privind│- Legea nr. 495/2004 │dependinţe, │
│ │ │încheierea │(26); │cheltuielile cu │
│ │ │contractelor de │- Legea-cadru nr. 153│utilităţile şi altele │
│18. │B1 │închiriere pentru │/2017 (51). │asemenea) şi preţul │
│ │ │locuinţe ale │- Ordonanţa │închirierii; │
│ │ │ataşaţilor de │Guvernului nr. 119/ │- avizul Direcţiei │
│ │ │afaceri interne │1999 (73); │Generale Logistice; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- documentul din care │
│ │ │ │afacerilor interne │reiese negaţia din │
│ │ │ │nr.14/2021 (241). │partea ambasadei pe │
│ │ │ │ │lângă care │
│ │ │ │ │funcţionează ataşatul │
│ │ │ │ │de afaceri interne în │
│ │ │ │ │ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │asigurarea spaţiului │
│ │ │ │ │locativ sau faptul că │
│ │ │ │ │spaţiile disponibile │
│ │ │ │ │nu îndeplinesc │
│ │ │ │ │criteriile legale de │
│ │ │ │ │repartizare; │
│ │ │ │ │- devizul estimativ de│
│ │ │ │ │cheltuieli. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- bugetul; │
│ │ │ │(23); │- raportul ofiţerului │
│ │ │ │- Legea nr. 121/2011 │privind decontarea cu │
│ │ │ │(39); │respectarea │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│menţiunilor cuprinse │
│ │ │ │/2017 (51); │în prevederile legale,│
│ │ │Nota raport privind│- Ordonanţa │care să cuprindă şi │
│ │ │decontarea │Guvernului nr. 119/ │date referitoare la │
│ │ │cheltuielilor cu │1999 (73); │decontările │
│19. │B15 │transportul o dată │- Hotărârea │anterioare; │
│ │ │la 6 luni din │Guvernului nr. 1292/ │- Factura; │
│ │ │teatrele de │2003 (133); │- Situaţia privind │
│ │ │operaţii │- Ordinul ministrului│decontările │
│ │ │ │administraţiei şi │anterioare; │
│ │ │ │internelor nr. S/207/│- devizul estimativ de│
│ │ │ │2012 (208); │cheltuieli; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- chitanţa, boarding │
│ │ │ │afacerilor interne │passuri. │
│ │ │ │nr.14/2021 (241). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- copia documentului │
│ │ │ │ │din care rezultă │
│ │ │ │ │vârsta copilului │
│ │ │ │ │însoţitor la post, │
│ │ │ │ │pentru care se │
│ │ │ │ │solicită decontarea │
│ │ │ │ │taxei de şcolarizare, │
│ │ │ │ │cum ar fi: act de │
│ │ │ │ │identitate, paşaport, │
│ │ │ │ │permis de conducere, │
│ │ │ │ │certificat de naştere;│
│ │ │ │ │- documentul din care │
│ │ │ │ │să rezulte că │
│ │ │ │ │respectivul copil a │
│ │ │ │ │promovat anul de │
│ │ │ │ │studiu precedent (în │
│ │ │ │ │situaţia în care a │
│ │ │ │ │urmat în anul │
│ │ │ │ │precedent studii la o │
│ │ │ │ │unitate de învăţământ │
│ │ │ │ │din statul de │
│ │ │ │ │acreditare) şi, dacă │
│ │ │ │ │este posibil la │
│ │ │ │ │momentul solicitării, │
│ │ │ │ │că urmează studii în │
│ │ │ │ │ţara în care ataşatul │
│ │ │ │ │de afaceri interne îşi│
│ │ │ │ │desfăşoară activitatea│
│ │ │ │ │ori este înscris la │
│ │ │ │ │unitatea de învăţământ│
│ │ │ │ │respectivă; │
│ │ │ │ │- documentele/ │
│ │ │ │ │adeverinţa din care să│
│ │ │ │ │rezulte că sistemul de│
│ │ │ │ │învăţământ de stat din│
│ │ │ │ │localitatea de │
│ │ │ │ │reşedinţă nu oferă │
│ │ │ │ │instruire în domeniul │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ales sau că unităţile │
│ │ │ │(23); │de învăţământ de stat │
│ │ │Nota raport privind│- Legea-cadru nr. 153│percep taxe de │
│ │ │decontarea taxei de│/2017 (51); │şcolarizare; │
│20. │B17 │şcolarizare pentru │- Ordonanţa │declaraţia pe propria │
│ │ │copiii ataşaţilor │Guvernului nr. 119/ │răspundere a │
│ │ │de afaceri interne │1999 (73); │ataşatului de afaceri │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│interne prin │
│ │ │ │afacerilor interne ├──────────────────────┤
│ │ │ │nr.14/2021 (241). │care să certifice că │
│ │ │ │ │datele înscrise în │
│ │ │ │ │solicitare sunt reale;│
│ │ │ │ │angajamentul de a │
│ │ │ │ │restitui în condiţiile│
│ │ │ │ │legii sumele încasate │
│ │ │ │ │fără temei legal, în │
│ │ │ │ │cazul constatării că │
│ │ │ │ │datele prezentate nu │
│ │ │ │ │sunt reale; │
│ │ │ │ │- adeverinţa/ │
│ │ │ │ │documentele privind │
│ │ │ │ │înscrierea în anul │
│ │ │ │ │şcolar; │
│ │ │ │ │- calendarul anului │
│ │ │ │ │şcolar; │
│ │ │ │ │raportul ataşatului │
│ │ │ │ │privind înscrierea în │
│ │ │ │ │anul şcolar, respectiv│
│ │ │ │ │frecventarea │
│ │ │ │ │cursurilor în │
│ │ │ │ │respectiva instituţie │
│ │ │ │ │de învăţământ de stat │
│ │ │ │ │sau particulară, │
│ │ │ │ │conţinând precizarea │
│ │ │ │ │domeniului ales, │
│ │ │ │ │menţiuni privind │
│ │ │ │ │modalitatea de │
│ │ │ │ │finanţare a │
│ │ │ │ │învăţământului de stat│
│ │ │ │ │şi motivele pentru │
│ │ │ │ │care copilul nu poate │
│ │ │ │ │frecventa cursurile în│
│ │ │ │ │instituţiile de │
│ │ │ │ │învăţământ de stat, │
│ │ │ │ │precum şi │
│ │ │ │ │periodicitatea │
│ │ │ │ │decontării; │
│ │ │ │ │- devizul estimativ de│
│ │ │ │ │cheltuieli. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă │
│ │ │ │ │pentru acordarea │
│ │ │ │ │despăgubirilor, │
│ │ │ │ │însoţită de │
│ │ │ │ │documentele │
│ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │eliberate de unitatea │
│ │ │ │ │medicală, sau alte │
│ │ │ │ │autorităţi, după caz; │
│ │ │ │ │- actul de identitate │
│ │ │ │ │al solicitantului │
│ │ │ │ │(copie), actul de │
│ │ │ │ │identitate al │
│ │ │ │ │membrului de familie, │
│ │ │ │ │actul de identitate al│
│ │ │ │ │reprezentantului legal│
│ │ │ │ │al acestuia (copie) şi│
│ │ │ │ │documentul din care │
│ │ │ │ │rezultă calitatea de │
│ │ │ │ │reprezentant, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │ │deces, după caz; │
│ │ │ │ │- actele de cercetare │
│ │ │ │ │şi înregistrare a │
│ │ │ │ │evenimentului care a │
│ │ │ │ │condus la rănirea/ │
│ │ │ │ │decesul poliţistului, │
│ │ │ │ │întocmite potrivit │
│ │ │ │ │legislaţiei în vigoare│
│ │ │ │ │(copie); │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │ │căsătorie al │
│ │ │ │ │poliţistului (copie), │
│ │ │ │ │după caz, certificatul│
│ │ │ │ │de naştere al copiilor│
│ │ │ │ │poliţistului (copie), │
│ │ │ │ │declaraţia notarială │
│ │ │ │ │din partea părinţilor │
│ │ │ │ │din care să rezulte că│
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │aceştia se aflau în │
│ │ │ │(13); │întreţinerea legală a │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │poliţistului decedat │
│ │ │ │(22); │şi că poliţistul │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │decedat nu era │
│ │ │ │(23); │căsătorit şi nu avea │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │copii, după caz; │
│ │ │ │(63); │- documentul prin care│
│ │ │ │- Ordonanţa │se propune de către │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │compartimentul de │
│ │ │ │1999 (73); │resurse umane │
│ │ │ │- Hotărârea │aprobarea cererii; │
│ │ │ │Guvernului nr. 677/ │- dosarul de evaluare │
│ │ │Actul intern de │2003 (131); │a bunurilor/devizul de│
│ │ │decizie privind │- Hotărârea │reparaţie, după caz; │
│21. │B17 │acordarea │Guvernului nr. 1083/ │- referatul de │
│ │ │despăgubirilor de │2008 (150); │evaluare a stării de │
│ │ │viaţă, sănătate şi │- Ordinul │sănătate a │
│ │ │bunuri poliţiştilor│viceprim-ministrului,│poliţistului rănit/ │
│ │ │ │ministrul │invalid, întocmit de │
│ │ │ │administraţiei şi │comisia │
│ │ │ │internelor nr. 24/ │multidisciplinară, în │
│ │ │ │2009 (202); │care se recomandă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│tipul tratamentului/ │
│ │ │ │afacerilor interne │recuperării şi al │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │unităţilor sanitare │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│publice ori private, │
│ │ │ │afacerilor interne │din ţară sau │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │străinătate, în cadrul│
│ │ │ │- alte acte normative│cărora poate fi │
│ │ │ │specifice. │tratată afecţiunea, │
│ │ │ │ │după caz; │
│ │ │ │ │- după caz, ordinul │
│ │ │ │ │ministrului afacerilor│
│ │ │ │ │interne emis pentru │
│ │ │ │ │cazuri individuale - │
│ │ │ │ │documente │
│ │ │ │ │justificative medicale│
│ │ │ │ │şi financiare │
│ │ │ │ │eliberate de unitatea/│
│ │ │ │ │unităţile sanitară/ │
│ │ │ │ │sanitare în care s-a │
│ │ │ │ │acordat asistenţa │
│ │ │ │ │medicală profilactică,│
│ │ │ │ │curativă şi/sau │
│ │ │ │ │recuperatorie │
│ │ │ │ │(documentele │
│ │ │ │ │financiare se depun în│
│ │ │ │ │original); │
│ │ │ │ │- documente │
│ │ │ │ │justificative medicale│
│ │ │ │ │şi financiare care │
│ │ │ │ │atestă cheltuielile │
│ │ │ │ │legate de procurarea │
│ │ │ │ │de medicamente şi │
│ │ │ │ │dispozitive medicale │
│ │ │ │ │din ţară sau │
│ │ │ │ │străinătate │
│ │ │ │ │(documentele │
│ │ │ │ │financiare se depun în│
│ │ │ │ │original); │
│ │ │ │ │- documente │
│ │ │ │ │justificative privind │
│ │ │ │ │transportul dus-întors│
│ │ │ │ │până la/de la unitatea│
│ │ │ │ │sanitară în care s-a │
│ │ │ │ │acordat asistenţa │
│ │ │ │ │medicală profilactică,│
│ │ │ │ │curativă şi/sau │
│ │ │ │ │recuperatorie pentru │
│ │ │ │ │poliţistul rănit şi │
│ │ │ │ │pentru un însoţitor, │
│ │ │ │ │după caz (original). │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă │
│ │ │ │ │pentru acordarea │
│ │ │ │ │despăgubirilor, sau, │
│ │ │ │ │după caz, cererea │
│ │ │ │ │scrisă a unui membru │
│ │ │ │ │al familiei sau a │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │persoanei care a │
│ │ │ │(23); │suportat cheltuielile │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │ocazionate de deces; │
│ │ │ │(63); │- actul de identitate │
│ │ │ │- Ordonanţa │al solicitantului │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │(copie), actul de │
│ │ │ │1999 (73); │identitate al │
│ │ │Actul intern de │- Hotărârea │membrului de familie, │
│ │ │decizie privind │Guvernului nr.0435/ │actul de identitate al│
│ │ │acordarea │1992 (114); │reprezentantului legal│
│ │ │despăgubirilor ca │- Hotărârea │al acestuia (copie) şi│
│ │ │urmare a │Guvernului nr. 0198/ │documentul din care │
│ │ │accidentelor, │1993 (115); │rezultă calitatea de │
│22 │B17 │catastrofelor │- Hotărârea │reprezentant, după │
│ │ │intervenite în │Guvernului nr. 270/ │caz; │
│ │ │timpul şi din cauza│1999 (121); │- actele de cercetare │
│ │ │îndeplinirii │- Ordinul ministrului│şi înregistrare a │
│ │ │serviciului pentru │administraţiei şi │evenimentului care a │
│ │ │cadrele militare │internelor nr. 516/ │condus la rănirea/ │
│ │ │ │2003 (190); │decesul militarului, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│întocmite potrivit │
│ │ │ │afacerilor interne │legislaţiei în vigoare│
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │(copie); │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- după caz, referatul │
│ │ │ │afacerilor interne │de evaluare a stării │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242). │de sănătate a │
│ │ │ │ │militarului întocmit │
│ │ │ │ │de comisia │
│ │ │ │ │multidisciplinară, din│
│ │ │ │ │care să reiasă că a │
│ │ │ │ │fost încadrat într-un │
│ │ │ │ │grad de invaliditate; │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │ │deces, după caz. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a │
│ │ │ │ │unui membru al │
│ │ │ │ │familiei sau a │
│ │ │ │ │persoanei care a │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ocazionate de deces; │
│ │ │ │(23); │- certificatul de │
│ │ │ │- Legea nr.263/2010 │deces (în copie); │
│ │ │ │(36); │- actul de identitate │
│ │ │ │- Legea nr. 223/2015 │al solicitantului (în │
│ │ │ │(43); │copie); │
│ │ │ │- Legea cadru nr. 153│- acte de naştere sau │
│ │ │ │/2017 (51); │de căsătorie (în │
│ │ │ │- Legea nr. 56/2020 │copie), din care să │
│ │ │Actul intern de │(60); │rezulte gradul de │
│ │ │decizie privind │- Legea nr. 168/2020 │rudenie al │
│23. │B17 │acordarea │(63); │solicitantului cu │
│ │ │ajutorului în caz │- Ordonanţa │persoana decedată, │
│ │ │de deces │Guvernului nr. 119/ │după caz; │
│ │ │ │1999 (73); │- declaraţia pe │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│propria răspundere a │
│ │ │ │afacerilor interne │părinţilor, din care │
│ │ │ │nr.14/2021 (241); │să rezulte că persoana│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│decedată nu era │
│ │ │ │afacerilor interne │căsătorită şi nu avea │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │copii; │
│ │ │ │- alte acte normative│- acte justificative │
│ │ │ │specifice. │legale din care să │
│ │ │ │ │rezulte că s-au │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │ │ocazionate de deces; │
│ │ │ │ │- ultimul cupon de │
│ │ │ │ │pensie M.A.I. în │
│ │ │ │ │original, al persoanei│
│ │ │ │ │decedate, după caz. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a │
│ │ │ │ │unui membru al │
│ │ │ │ │familiei sau a │
│ │ │ │ │persoanei care a │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │ │ocazionate de deces; │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │deces (în copie); │
│ │ │ │(22); │- actul de identitate │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │al solicitantului (în │
│ │ │ │(23); │copie); │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │- acte de naştere sau │
│ │ │Actul intern de │(63); │de căsătorie (în │
│ │ │decizie privind │- Ordonanţa │copie), din care să │
│ │ │acordarea │Guvernului nr. 119/ │rezulte gradul de │
│24. │B17 │ajutorului │1999 (73); │rudenie al │
│ │ │suplimentar de │- Ordinul ministrului│solicitantului cu │
│ │ │deces │afacerilor interne │persoana decedată, │
│ │ │ │nr.14/2021 (241); │după caz; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- declaraţia pe │
│ │ │ │afacerilor interne │propria răspundere │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │legalizată a │
│ │ │ │- alte acte normative│părinţilor, din care │
│ │ │ │specifice. │să rezulte că persoana│
│ │ │ │ │decedată nu era │
│ │ │ │ │căsătorită şi nu avea │
│ │ │ │ │copii; │
│ │ │ │ │- acte justificative │
│ │ │ │ │legale din care să │
│ │ │ │ │rezulte că s-au │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │ │ocazionate de deces. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- raportul personal de│
│ │ │ │(13); │solicitare a │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │compensaţiei lunare │
│ │ │ │(22); │pentru chirie; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- comunicarea care │
│ │ │ │(23); │atestă că nu i-a fost │
│ │ │ │- Legea cadru nr. 153│atribuită locuinţă de │
│ │ │ │/2017 (51); │serviciu, de │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │intervenţie ori din │
│ │ │ │(57); │fondul locativ de │
│ │ │Actul intern de │- Ordonanţa │stat; │
│ │ │decizie privind │Guvernului nr. 119/ │- contractul de │
│25. │B17 │acordarea │1999 (73); │închiriere a unei │
│ │ │compensaţiei lunare│- Hotărârea │locuinţe (copie); │
│ │ │pentru chirie │Guvernului nr. 284/ │- Actul de identitate │
│ │ │ │2005 (138); │(copie); │
│ │ │ │- Hotărârea │procesul-verbal │
│ │ │ │Guvernului nr. 1867/ │întocmit de structura │
│ │ │ │2005 (141); │de resurse umane şi │
│ │ │ │- Hotărârea │procesul- verbal │
│ │ │ │Guvernului nr. 561/ │întocmit de comisia de│
│ │ │ │2006 (142); │anchetă socială, după │
│ │ │ │- alte acte normative│caz; │
│ │ │ │specifice. │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │ │ │de numire în funcţie/ │
│ │ │ │ │mutare. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- raportul personal de│
│ │ │ │(13); │solicitare a │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │indemnizaţiei de │
│ │ │ │(22); │mutare/de instalare; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │ │(23); │de mutare/chemare în │
│ │ │Actul intern de │- Legea cadru nr. 153│activitate/ │
│ │ │decizie privind │/2017 (51); │repartizare; │
│26. │B17 │acordarea │- Ordonanţa │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │indemnizaţiei de │Guvernului nr. 119/ │de numire; │
│ │ │mutare/de instalare│1999 (73); │actul de identitate al│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│solicitantului/al │
│ │ │ │afacerilor interne │membrilor de familie │
│ │ │ │nr.14/2021 (241); │aflaţi în întreţinere,│
│ │ │ │- alte acte normative│după caz/alte acte │
│ │ │ │specifice. │doveditoare privind │
│ │ │ │ │schimbarea domiciului │
│ │ │ │ │(copie). │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- raport personal de │
│ │ │ │(13); │solicitare a │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │indemnizaţiei; │
│ │ │Actul intern de │(22); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │decizie privind │- Legea nr. 500/2002 │de mutare/ repartizare│
│ │ │acordarea │(23); │sau chemare în │
│ │ │indemnizaţiei │- Legea cadru nr. 153│activitate; │
│ │ │pentru soţii/ │/2017 (51); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │soţiile │- Ordonanţa │de numire; │
│ │ │personalului mutat │Guvernului nr. 119/ │document din care │
│ │ │în interesul │1999 (73); │rezultă întreruperea │
│27. │B17 │serviciului, într-o│- Hotărârea │activităţii datorită │
│ │ │altă garnizoană, │Guvernului nr. 1109/ │mutării împreună cu │
│ │ │care au fost │1996 (119); │soţul/soţia; │
│ │ │încadrate în muncă │- Ordinul ministrului│- act de identitate al│
│ │ │şi au întrerupt │afacerilor interne │solicitantului/al │
│ │ │activitatea ca │nr. 14/2021 (241); │soţului/soţiei/ │
│ │ │urmare a mutării │- Instrucţiunile │membrilor de familie │
│ │ │împreună cu soţia/ │ministrului │aflaţi în întreţinere,│
│ │ │soţul │administraţiei şi │sau, după caz, │
│ │ │ │internelor nr. 319/ │certificatul de │
│ │ │ │2004 (243); │naştere al membrilor │
│ │ │ │- alte acte normative│de familie în vârstă │
│ │ │ │specifice. │de până la 14 ani │
│ │ │ │ │(copie). │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- referatul/raportul │
│ │ │ │ │personal de solicitare│
│ │ │ │ │a rambursării costului│
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │transportului; │
│ │ │ │(22); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │de mutare/chemare în │
│ │ │ │(23); │activitate sau de │
│ │ │Actul intern de │- Legea cadru nr. 153│repartizare; │
│ │ │decizie privind │/2017 (51); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │rambursarea │- Ordonanţa │de numire în funcţie │
│28. │B17 │costului │Guvernului nr. 119/ │la noua unitate; │
│ │ │transportului │1999 (73); │documentele care │
│ │ │pentru mutare, │- Ordinul ministrului│atestă efectuarea │
│ │ │instalare │afacerilor interne │transportului │
│ │ │ │nr.14/2021 (241); │(factură, bilete de │
│ │ │ │- alte acte normative│tren etc.); │
│ │ │ │specifice. │- actului de │
│ │ │ │ │identitate (copie) al │
│ │ │ │ │solicitantului / al │
│ │ │ │ │membrilor de familie │
│ │ │ │ │aflaţi în întreţinere,│
│ │ │ │ │după caz. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │- bugetul; │
│ │ │ │(22); │- raportul personal de│
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │solicitare a │
│ │ │ │(23); │deplasării la şi de la│
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │locul de muncă; │
│ │ │ │(57); │- carte de identitate │
│ │ │ │- Ordonanţa │(copie); │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ordinul/dispoziţia de │
│ │ │ │1999 (73); │mutare/numire/ │
│ │ │ │- Hotărârea │împuternicire; │
│ │ │ │Guvernului nr. 372/ │- dispoziţia de numire│
│ │ │ │1990 (110); │a comisiei de analiză │
│ │ │ │- Hotărârea │a deplasărilor, după │
│ │ │Actul intern de │Guvernului nr. 1292/ │caz; │
│ │ │decizie privind │2003 (133); │- procesul verbal │
│ │ │alocarea la dreptul│- Hotărârea │privind propunerile │
│29. │B17 │de transport la şi │Guvernului nr. 130/ │comisiei de analiză, │
│ │ │de la locul de │2013 (158); │după caz, însoţit de │
│ │ │muncă │- Ordinul ministrului│documentele │
│ │ │ │de interne nr. │justificative; │
│ │ │ │107/2001 (187); │- documente privind │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│deţinerea sau │
│ │ │ │administraţiei şi │proprietatea │
│ │ │ │internelor nr. 136/ │autoturismului sau │
│ │ │ │2004 (193); │autovehiculului, după │
│ │ │ │- Ordinul │caz; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- acte de stare civilă│
│ │ │ │ministrul afacerilor │(copie) privind gradul│
│ │ │ │internelor nr. 51/ │de rudenie al │
│ │ │ │2014 (212); │proprietarului │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│autovehiculului şi │
│ │ │ │afacerilor interne │alte acte de deţinere │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │a acestuia, după caz. │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
│C. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR │
├────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 82/1991 │ │
│ │ │ │(10); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/ 2015│ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │ │
│ │ │ │(49); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50) │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 64/2009 (84); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 40/2015 (92); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │ │
│ │ │ │2013 (130); │- contractul/ │
│ │ │ │- Hotărârea │contractul subsecvent │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │de achiziţie publică/ │
│ │ │ │2007 (145); │sectorială, sau │
│ │ │ │- Hotărârea │comandă, contractul de│
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │concesiune de lucrări │
│ │ │ │2007 (146); │sau servicii; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 895/ │constituire a │
│ │ │ │2007 (147) │garanţiei de bună │
│ │ │ │- Hotărârea │execuţie, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │cazul; │
│ │ │ │2011 (155); │- contractul/decizia/ │
│ │ │Ordonanţare de │- Hotărârea │ordinul de finanţare, │
│ │ │plată privind │Guvernului nr. 218/ │dacă este cazul; │
│ │ │achiziţia publică/ │2012 (156); │- bugetul; │
│1. │C1 │sectorială, │- Hotărârea │- angajamentul │
│ │ │concesiunea de │Guvernului nr. 398/ │bugetar; │
│ │ │lucrări sau │215 (162); │- factura însoţită de │
│ │ │servicii │- Hotărârea │documente care atestă │
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│livrarea produselor/ │
│ │ │ │(163); │prestarea serviciilor/│
│ │ │ │- Hotărârea │executarea lucrărilor;│
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │- documentul de │
│ │ │ │2016 (164); │constituire a comisiei│
│ │ │ │- Hotărârea │de recepţie; │
│ │ │ │Guvernului nr. 167/ │- documentele privind │
│ │ │ │2016 (165); │recepţia; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentele de │
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │transport, vămuire, │
│ │ │ │2016 (169); │dacă este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- evidenţa avansurilor│
│ │ │ │finanţelor publice │acordate şi deduse, │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │dacă este cazul. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │ │
│ │ │ │256/2007 (198); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │ │
│ │ │ │2009 (203); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017(228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019(233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 66/2011(87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- contractul de │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │achiziţie publică/ │
│ │ │ │- Hotărârea │sectorială, contractul│
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │de concesiune de │
│ │ │ │2003 (130); │lucrări sau servicii; │
│ │ │ │- Hotărârea │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │ordinul de finanţare, │
│ │ │ │2007 (145); │dacă este cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- bugetul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │- angajamentul │
│ │ │ │2011 (155); │bugetar; │
│ │ │Ordonanţare de │- Hotărârea │- avizul de plată; │
│ │ │plată pentru │Guvernului nr. 1/2016│- nota de aprobare a │
│ │ │avansuri acordate │(163); │cheltuielilor │
│ │ │în cadrul │- Ordinul ministrului│eligibile; │
│ │ │contractului de │finanţelor publice │- solicitarea de │
│2. │C2 │achiziţie publică/ │nr. 1792/2002 (175); │acordare a avansului; │
│ │ │sectorială/de │- Ordinul ministrului│- documentul prin care│
│ │ │concesiune de │internelor şi │se constituie garanţia│
│ │ │lucrări sau │reformei │legală de returnare a │
│ │ │servicii │administraţie nr. S/ │avansului; │
│ │ │ │256/2007 (198); │- nota de fundamentare│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│/autorizare; │
│ │ │ │internelor şi │- documentul de │
│ │ │ │reformei │constituire a │
│ │ │ │administrative nr. │garanţiei de bună │
│ │ │ │521/2008 (199); │execuţie, dacă este │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cazul; │
│ │ │ │internelor şi │- evidenţa avansurilor│
│ │ │ │reformei │acordate şi deduse, │
│ │ │ │administrative nr. │dacă este cazul; │
│ │ │ │599/2008 (200); │- factura. │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │ │
│ │ │ │2009 (203); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │ │
│ │ │ │(61); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 92/2020 │ │
│ │ │ │(62); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 34/2017 (94); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 11/ │ │
│ │ │ │2018 (96); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │ordinul de finanţare; │
│ │ │ │2003 (130); │bugetul/angajamentul │
│ │ │ │- Hotărârea │bugetar; │
│ │ │ │Guvernului nr. 962/ │- cererea de plată/ │
│ │ │ │2014 (160); │rambursare privind │
│ │ │ │- Hotărârea │prefinanţări, plăţi │
│ │ │ │Guvernului nr. 48/ │intermediare, plăţi │
│ │ │ │2015 (161); │finale; │
│ │ │ │- Hotărârea │- nota de autorizare a│
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│plăţii/rambursării; │
│ │ │Ordonanţare de │(163); │- notificarea privind │
│ │ │plată privind │- Ordinul ministrului│depunerea cererii de │
│ │ │prefinanţări, plăţi│finanţelor publice │plată; │
│ │ │intermediare, plăţi│nr. 1792/2002 (175); │- avizul de plată/ │
│3. │C3 │finale în cadrul │- Ordinul ministrului│rambursare; │
│ │ │contractelor/ │finanţelor publice şi│- nota de aprobare a │
│ │ │deciziilor/ │ministrului │cheltuielilor │
│ │ │ordinelor de │dezvoltării │eligibile; │
│ │ │finanţare │regionale, │- decontul privind │
│ │ │ │administraţiei │prefinanţarea │
│ │ │ │publice şi fondurilor│acordată, dacă este │
│ │ │ │europene nr. 2840/ │cazul; │
│ │ │ │6560/2017 (184); │- documentaţia │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│justificativă │
│ │ │ │afacerilor europene │specifică care rezultă│
│ │ │ │nr. 266/2012(210); │din actul normativ ce │
│ │ │ │- Ordinul │reglementează │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│operaţiunea şi/sau │
│ │ │ │ministrul afacerilor │domeniul respectiv. │
│ │ │ │internelor nr 74/2015│ │
│ │ │ │(216); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 76/2015│ │
│ │ │ │(217); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 77/2015│ │
│ │ │ │(218); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 3804/2793/2015 │ │
│ │ │ │(220); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 76/2019 │ │
│ │ │ │(56); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 173/2019 │ │
│ │ │ │(58); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 263/2020 │ │
│ │ │ │(64); │ │
│ │ │ │- legile de │ │
│ │ │ │ratificare; │- acordul, convenţia │
│ │ │ │- Ordonanţa │sau protocolul privind│
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului, nr. 41/ │aderarea la organismul│
│ │ │plată pentru │1994 (67); │internaţional, actul │
│ │ │cotizaţii, │- Ordonanţa │normativ care aprobă │
│4. │C8 │respectiv │Guvernului, nr. 119/ │aderarea; │
│ │ │contribuţii, taxe │1999 (73); │- bugetul/angajamentul│
│ │ │etc. la diverse │- Hotărârea │bugetar; │
│ │ │organisme │Guvernului nr. 980/ │- avizul de plată │
│ │ │internaţionale │2006 (143); │transmis de organismul│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│internaţional. │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 247/2005 │ │
│ │ │ │(27); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 226/2011 │ │
│ │ │ │(40); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │- nota de fundamentare│
│ │ │ │- legile bugetare │/nota de lichidare; │
│ │ │ │anuale; │- angajamentul legal, │
│ │ │ │- Ordonanţa │dacă este cazul; │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului, nr. 119/ │- cererea de plată/de │
│ │ │plată pentru │1999 (73); │decontare/de eliberare│
│ │ │transferuri sau │- Ordonanţa │a sumei, dacă este │
│ │ │alte plăţi din │Guvernului, nr. 22/ │cazul; │
│5. │C9 │fonduri publice, │2002 (78); │- angajamentul bugetar│
│ │ │acordate agenţilor │- Ordonanţa de │/bugetul; │
│ │ │economici sau altor│urgenţă a Guvernului │- documentaţia │
│ │ │beneficiari legali │nr. 64/2007 (83); │specifică potrivit │
│ │ │ │- Hotărârea │actului normativ/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 1470/ │administrativ care │
│ │ │ │2007 (148); │reglementează │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│operaţiunea şi/sau │
│ │ │ │finanţelor publice │domeniul respectiv. │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │- nota de │
│ │ │ │anuale; │fundamentare; │
│ │ │Ordonanţare de │- Ordonanţa │- contractul de │
│ │ │plată privind │Guvernului, nr. 119/ │concesionare sau de │
│ │ │redevenţe, chirii │1999 (73); │închiriere; │
│6. │C10 │sau alte cheltuieli│- Ordinul ministrului│- angajamentul bugetar│
│ │ │legate de │finanţelor publice │/bugetul; │
│ │ │concesionare sau │nr. 1792/2002(175); │- documentele │
│ │ │închiriere │- Ordinul ministrului│justificative emise de│
│ │ │ │afacerilor interne │concedent sau, după │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │caz, de proprietarul │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│bunului închiriat. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- Act intern de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │decizie privind │
│ │ │ │nr. 26/2012 (88); │delegarea sau │
│ │ │ │- Hotărârea │detaşarea în ţară a │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr. 518/ │personalului, inclusiv│
│ │ │plată/Dispoziţie de│1995 (116); │devizul estimativ de │
│ │ │plată către │- Hotărârea │cheltuieli │
│ │ │casierie privind │Guvernului nr. 1292/ │- documente │
│ │ │avansuri sau sume │2003 (133); │justificative privind │
│7. │C11 │cuvenite │- Hotărârea │plăţile pentru cazare │
│ │ │titularului de │Guvernului nr. 340/ │şi pentru transport, │
│ │ │decont, care se │2012 (157); │după caz; │
│ │ │acordă prin │- Hotărârea │- Ordin de serviciu │
│ │ │casierie sau prin │Guvernului nr. 93/ │(deplasare/misiune/ │
│ │ │virament │2016 (164); │delegare); │
│ │ │ │- Hotărârea │- decontul │
│ │ │ │Guvernului nr. 714/ │justificativ al │
│ │ │ │2018 (173); │cheltuielilor, dacă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│este cazul. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 144/2019(240); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 138/1999 │ │
│ │ │ │(8); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 188/1999 │ │
│ │ │ │(15); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 210/1999 │ │
│ │ │ │(16); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 76/2002 │ │
│ │ │ │(20); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 95/2006 │ │
│ │ │ │(31); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │ │
│ │ │ │(34); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 263/2010 │ │
│ │ │ │(36); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 207/2015 │ │
│ │ │ │(42); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 293/2015 │ │
│ │ │ │(46); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 79/2018 │ │
│ │ │ │(52); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 211/2018 │ │
│ │ │ │(54); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │ │
│ │ │ │(57); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 56/2020 │ │
│ │ │ │(60); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 48/2005 (81); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 111/2010(85); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 53/2018 (98); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2018 (100); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 49/2020 (105); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2020 (106); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 75/2020 (107); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- centralizatorul │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │lunar al statelor de │
│ │ │ │nr. 147/2020 (104); │salarii; │
│ │ │ │- Hotărârea │- statele de salarii; │
│ │ │ │Guvernului nr. 442/ │- bugetul/angajamentul│
│ │ │ │1992 (113); │bugetar; │
│ │ │ │- Hotărârea │- situaţia privind │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr. 250/ │repartizarea pe luni a│
│ │ │plată a salariilor,│1992 (112); │cheltuielilor de │
│ │ │a altor drepturi │- Hotărârea │personal aprobate; │
│ │ │salariale acordate │Guvernului nr. 244/ │- situaţia privind │
│8. │C12 │personalului, │2000 (122); │monitorizarea │
│ │ │precum şi │- Hotărârea │cheltuielilor de │
│ │ │obligaţiilor │Guvernului nr. 1578/ │personal finanţate de │
│ │ │fiscale aferente │2002 (126); │la buget, pe luna │
│ │ │acestora │- Hotărârea │anterioară; │
│ │ │ │Guvernului nr. 1822/ │- actul de decizie │
│ │ │ │2004 (136); │internă privind │
│ │ │ │- Hotărârea │aprobarea acordării │
│ │ │ │Guvernului nr. 0154/ │sporurilor, orelor │
│ │ │ │2010 (151); │suplimentare, │
│ │ │ │- Hotărârea │premiilor, altor │
│ │ │ │Guvernului nr. 52/ │drepturi salariale, │
│ │ │ │2011 (152); │dacă este cazul │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │ │
│ │ │ │2016 (164); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 29/ │ │
│ │ │ │2018 (171); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 4/2021│ │
│ │ │ │(174); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 166/2006 (177); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │de interne nr. 438/ │ │
│ │ │ │2003 (189); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 609/ │ │
│ │ │ │2003 (192); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 660/ │ │
│ │ │ │2005 (195); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 35/ │ │
│ │ │ │2014 (211); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 84/ │ │
│ │ │ │2014 (213); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 4/2015│ │
│ │ │ │(215); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/7/2018 (229); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 40/2018 (231); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 6/2019(232); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 35/2019 (235); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 112/2019(238); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 135/2019(239); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │ │ │de acordare a │
│ │ │ │ │indemnizaţiei de │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │mutare/de instalare, │
│ │ │ │(13); │respectiv referatul/ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │raportul de solicitare│
│ │ │ │(22); │a rambursării costului│
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │transportului pentru │
│ │ │ │(23); │mutare/instalare; │
│ │ │Ordonanţarea de │- Legea-cadru nr. 153│- documentele │
│ │ │plata a │/2017 (51); │doveditoare a faptului│
│ │ │indemnizaţiei de │- Ordonanţa │că situaţiile în care │
│9. │C12 │mutare, instalare │Guvernului nr. 119/ │se află personalul şi │
│ │ │sau rambursare a │1999 (73); │membrii familiei sunt │
│ │ │costului │- Ordonanţa │îndreptăţiţi la │
│ │ │transportului │Guvernului nr. 38/ │acordarea drepturilor │
│ │ │ │2003 (80); │în discuţie; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- documentul privind │
│ │ │ │afacerilor interne │cheltuielile de │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │transport; │
│ │ │ │- alte acte normative│- statul de plată a │
│ │ │ │specifice. │indemnizaţiei de │
│ │ │ │ │mutare, instalare şi a│
│ │ │ │ │drepturilor de │
│ │ │ │ │transport pentru │
│ │ │ │ │mutare. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │ │
│ │ │ │(57); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- actul intern de │
│ │ │ │1999 (73); │decizie privind │
│ │ │ │- Ordonanţa │acordarea compensaţiei│
│ │ │ │Guvernului nr.38/2003│lunare pentru chirie; │
│ │ │Ordonanţarea de │(80); │- ordinul de zi pe │
│10. │C12 │plată a │- Hotărârea │unitate/dispoziţia │
│ │ │compensaţiei pentru│Guvernului nr.284/ │zilnică de alocare la │
│ │ │chirie │2005 (138); │plata compensaţiei │
│ │ │ │- Hotărârea │pentru chirie; │
│ │ │ │Guvernului nr. 1867/ │- statul de plată a │
│ │ │ │2005 (141); │compensaţiei lunare │
│ │ │ │- Hotărârea │pentru chirie. │
│ │ │ │Guvernului nr. 561/ │ │
│ │ │ │2006 (142); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │- actul intern de │
│ │ │Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 │decizie privind │
│ │ │plată a │(23); │acordarea │
│ │ │indemnizaţiei │- Legea cadru nr. 153│indemnizaţiei pentru │
│ │ │pentru soţii/ │/2017 (51); │soţii/soţiile │
│ │ │soţiile │- Ordonanţa │personalului mutat în │
│ │ │personalului mutat │Guvernului nr. 119/ │interesul serviciului,│
│ │ │în interesul │1999 (73); │într-o alta │
│11. │C12 │serviciului, într-o│- Hotărârea │garnizoană, care au │
│ │ │altă garnizoană, │Guvernului nr. 1109/ │fost încadrate în │
│ │ │care au fost │1996 (119); │muncă şi au întrerupt │
│ │ │încadrate în muncă │- Ordinul ministrului│activitatea ca urmare │
│ │ │şi au întrerupt │afacerilor interne │a mutării împreună cu │
│ │ │activitatea ca │nr. 14/2021 (241); │soţia/soţul; │
│ │ │urmare a mutării │- Instrucţiunile │- statul de plată a │
│ │ │împreună cu soţia/ │ministrului │indemnizaţiei pentru │
│ │ │soţul │administraţiei şi │soţii/soţiile │
│ │ │ │internelor nr. 319/ │personalului mutat. │
│ │ │ │2004 (243); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │- documente privind │
│ │ │ │(33); │obligaţiile de plată │
│ │ │ │- Legea nr. 134/2010 │ale entităţii, emise │
│ │ │Ordonanţare de │(35); │de autorităţile în │
│ │ │plată a │- Ordonanţa │drept; │
│ │ │cheltuielilor │Guvernului nr. 119/ │- actul intern de │
│ │ │judiciare şi │1999 (73); │decizie privind plata │
│12. │**) │extrajudiciare │- Ordinul ministrului│cheltuielilor │
│ │ │derivate din │justiţiei şi │judiciare şi │
│ │ │acţiuni în │ministrului │extrajudiciare │
│ │ │reprezentarea │finanţelor publice │derivate din acţiuni │
│ │ │intereselor │nr. 2907/C/2340/2020 │în reprezentarea │
│ │ │statului │(186); │intereselor statului │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│privind existenţa │
│ │ │ │afacerilor interne │obligaţiei de plată. │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │- actul intern de │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │decizie privind │
│ │ │ │(22); │suportarea de către │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │entitate a sumelor │
│ │ │Ordonanţare de │(23); │destinate asigurării │
│ │ │plată a sumelor │- Ordonanţa │asistenţei juridice │
│ │ │destinate │Guvernului nr. 119/ │pentru poliţişti şi │
│ │ │asigurării │1999 (73); │cadre militare pentru │
│ │ │asistenţei juridice│- Ordinul │faptele săvârşite de │
│ │ │pentru poliţişti şi│viceprim-ministrului,│aceştia în exercitarea│
│13. │**) │cadre militare │ministrul │atribuţiilor de │
│ │ │pentru faptele │administraţiei şi │serviciu; │
│ │ │săvârşite de │internelor nr. 9/2009│- documentele │
│ │ │aceştia în │(201); │justificative legal │
│ │ │exercitarea │- Ordinul ministrului│întocmite de avocat, │
│ │ │atribuţiilor de │administraţiei şi │confirmate de │
│ │ │serviciu │internelor nr. 118/ │beneficiar cu privire │
│ │ │ │2012 (207); │la realitatea │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│prestării serviciului,│
│ │ │ │afacerilor interne │din care să reiasă │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │suma datorată. │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │ │
│ │ │ │(63); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- actul intern de │
│ │ │ │1999 (73); │decizie privind │
│ │ │Ordonanţarea de │- Hotărârea │acordarea │
│ │ │plată a │Guvernului nr. 0435/ │despăgubirilor de │
│ │ │despăgubirilor de │1992 (114); │viaţă, sănătate şi │
│ │ │viaţă, sănătate şi │- Hotărârea │bunuri ale │
│ │ │bunuri ale │Guvernului nr. 0198/ │poliţiştilor şi │
│ │ │poliţiştilor şi │1993 (115); │acordarea │
│ │ │acordarea │- Hotărârea │despăgubirilor ca │
│ │ │despăgubirilor ca │Guvernului nr. 677/ │urmare a accidentelor,│
│14. │C12 │urmare a │2003 (131); │catastrofelor │
│ │ │accidentelor, │- Hotărârea │intervenite în timpul │
│ │ │catastrofelor │Guvernului nr. 1083/ │şi din cauza │
│ │ │intervenite în │2008 (150); │îndeplinirii │
│ │ │timpul şi din cauza│- Ordinul │serviciului pentru │
│ │ │îndeplinirii │viceprim-ministrului,│cadrele militare; │
│ │ │serviciului pentru │ministrul │- facturi, chitanţe │
│ │ │cadrele militare │administraţiei şi │etc.; │
│ │ │ │internelor nr. 24/ │- statul de plată/ │
│ │ │ │2009 (202); │centralizatorul │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│statelor de plată. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 263/2010 │ │
│ │ │ │(36); │- actul intern de │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│decizie privind │
│ │ │ │/2017 (51); │acordarea ajutorului/ │
│ │ │Ordonanţare de │- Legea nr. 56/2020 │ajutorului suplimentar│
│ │ │plată a ajutorului/│(60); │în caz de deces; │
│15. │C12 │ajutorului │- Legea nr. 168/2020 │- statul de plată/ │
│ │ │suplimentar în caz │(63); │centralizatorul │
│ │ │de deces │- Ordonanţa │statelor de plată a │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ajutorului/ajutorului │
│ │ │ │1999 (73); │suplimentar în caz de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│deces. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- ordinul de serviciu │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr. 119/ │al persoanei în cauză;│
│ │ │plată a drepturilor│1999 (73); │- bilete de transport/│
│16. │C12 │de transport pe │- Hotărârea │tichete de rezervare a│
│ │ │perioada │Guvernului nr. 125/ │locurilor, după caz; │
│ │ │concediului de │2003 (129); │- statul de plată/ │
│ │ │odihnă │- Ordinul ministrului│centralizator sau alt │
│ │ │ │de interne nr. 425/ │document. │
│ │ │ │2003 (188); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │ │
│ │ │ │(57); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- cererea de decontare│
│ │ │ │1999 (73); │a transportului la şi │
│ │ │ │- Hotărârea │de la locul de muncă; │
│ │ │ │Guvernului nr. 372/ │- actul intern de │
│ │ │ │1990 (110); │decizie privind │
│ │ │ │- Hotărârea │alocarea la dreptul de│
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr. 1292/ │transport la şi de la │
│ │ │plată a decontării │2003 (133); │locul de muncă, │
│ │ │cheltuielilor cu │- Hotărârea │aprobat; │
│17. │C12 │transportul la şi │Guvernului nr. 130/ │- abonamentul pe │
│ │ │de la locul de │2013 (158); │mijlocul de transport │
│ │ │muncă │- Ordinul ministrului│în comun, după caz; │
│ │ │ │de interne nr. 107/ │bon fiscal de │
│ │ │ │2001 (187); │carburant, după caz; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- documentul conţinând│
│ │ │ │administraţiei şi │calculul sumei ce │
│ │ │ │internelor nr. 136/ │urmează a fi │
│ │ │ │2004 (193); │decontată; │
│ │ │ │- Ordinul │- statul de plată. │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 51/ │ │
│ │ │ │2014 (212); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 188/1999 │ │
│ │ │ │(15); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 38/ │- raportul privind │
│ │ │ │2003 (80); │solicitarea avansului │
│ │ │ │- Hotărârea │pentru efectuarea │
│ │ │ │Guvernului nr. 250/ │concediului de odihnă;│
│ │ │ │1992 (112); │- nota │
│ │ │Ordonanţare de │- Hotărârea │justificativă-situaţia│
│ │ │plată a avansurilor│Guvernului nr. 442/ │privind prezenţa │
│18. │C12 │din salariu/soldă │1992 (113); │personalului │
│ │ │şi a │- Hotărârea │(pontajul), după caz; │
│ │ │indemnizaţiilor de │Guvernului nr. 1578/ │- comunicarea nominală│
│ │ │concediu de odihnă │2002 (126); │privind efectuarea │
│ │ │ │- Hotărârea │concediului de odihnă;│
│ │ │ │Guvernului nr. 1822/ │- statul de plată/ │
│ │ │ │2004 (136); │centralizatorul │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│statelor de plată. │
│ │ │ │de interne nr. 438/ │ │
│ │ │ │2003 (189); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 609/ │ │
│ │ │ │2003 (192); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 660/ │ │
│ │ │ │2005 (195); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 122/2006 │- documentul │
│ │ │ │(32); │ordonatorului │
│ │ │ │- Legea cadru nr. 153│principal de credite │
│ │ │ │/2017 (51); │prin care se │
│ │ │ │- Ordonanţa │stabileşte punerea în │
│ │ │ │Guvernului nr. 26/ │aplicare sau acordarea│
│ │ │ │1994 (66); │noilor niveluri │
│ │ │ │- Hotărârea │actualizate ale │
│ │ │ │Guvernului nr. 65/ │valorii financiare a │
│ │ │ │2003 (127); │normelor de hrană; │
│ │ │ │- Hotărârea │- dispoziţia │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr. S/1115│conducătorului │
│ │ │plată a valorii │/2005 (140); │entităţii privind │
│19. │C12 │financiare a │- Hotărârea │alocarea personalului │
│ │ │normelor de hrană │Guvernului nr. 1251/ │la diferite norme de │
│ │ │ │2006 (144); │hrană; │
│ │ │ │- Ordinul │- tabelul nominal cu │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│cei care beneficiază │
│ │ │ │ministrul │de diferite norme de │
│ │ │ │administraţiei şi │hrană; │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │- lista cuprinzând │
│ │ │ │2009 (203); │valoarea financiară │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│actualizată a normelor│
│ │ │ │afacerilor interne │de hrană; │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │- statul de plată/ │
│ │ │ │- alte acte normative│centralizatorul │
│ │ │ │specifice. │statelor de plată. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- documentul │
│ │ │ │ │ordonatorului │
│ │ │ │- Legea 360/2002 │principal de credite │
│ │ │ │(22); │prin care se │
│ │ │Ordonanţare de │- Legea-cadru nr. 153│stabileşte valoarea │
│ │ │plată a cotei părţi│/2017 (51); │financiară drepturilor│
│ │ │anuale din valoarea│- Hotărârea │de echipament; │
│ │ │financiară a │Guvernului nr. 1061/ │- statele cu │
│20. │C12 │drepturilor de │2002 (125); │categoriile de │
│ │ │echipament sau a │- Ordinul ministrului│personal ce │
│ │ │contravalorii │afacerilor interne │beneficiază de aceste │
│ │ │articolelor de │nr. 14/2021 (241); │drepturi; │
│ │ │echipament │- alte acte normative│- centralizatorul │
│ │ │ │specifice. │statelor de plată a │
│ │ │ │ │valorii financiare a │
│ │ │ │ │drepturilor de │
│ │ │ │ │echipament, după caz. │
├────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
│D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSMITEREA , VÂNZAREA ŞI SCHIMBUL │
│BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUŢIILOR PUBLICE │
├────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │ │oportunitate, dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │aprobare a studiului │
│ │ │ │ │de oportunitate; │
│ │ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │concesiunii; │
│ │ │ │ │- caietul de sarcini, │
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │documentaţiei de │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │atribuire; │
│ │ │ │(14); │- clarificările │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │privind documentaţia │
│ │ │ │(23); │şi răspunsul la │
│ │ │ │- Ordonanţa │acestea, dacă este │
│ │ │Contract de │Guvernului nr. 119/ │cazul; │
│ │ │concesiune de │1999 (73); │- notă justificativă │
│1. │D1 │bunuri proprietate │- Ordonanţa de │privind alegerea │
│ │ │publică (entitatea │urgenţă a Guvernului,│procedurii de │
│ │ │publică este │nr. 57/2019 (102); │atribuire, dacă este │
│ │ │concedent) │- Ordinul ministrului│cazul; │
│ │ │ │afacerilor interne │- anunţul de licitaţie│
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │/negocierii directe; │
│ │ │ │- alte acte normative│- documentul de │
│ │ │ │specifice. │constituire a comisiei│
│ │ │ │ │de evaluare; │
│ │ │ │ │- procesele-verbale │
│ │ │ │ │întocmite de comisia │
│ │ │ │ │de evaluare; │
│ │ │ │ │- raportul comisiei de│
│ │ │ │ │evaluare, privind │
│ │ │ │ │stabilirea ofertei │
│ │ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │ │privire la rezultatul │
│ │ │ │ │aplicării procedurii; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor, dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- oferta câştigătoare.│
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- nota de fundamentare│
│ │ │ │ │/referatul de │
│ │ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │- titlul de │
│ │ │ │(14); │proprietate/hotărârea │
│ │ │ │- Legea nr. 215/2001 │de aprobare a │
│ │ │ │(19); │dreptului de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │administrare; │
│ │ │ │(23); │- hotărârea de │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │aprobare a închirierii│
│ │ │ │(33); │bunurilor proprietate │
│ │ │Contract de │- Ordonanţa │publică; │
│ │ │închiriere a │Guvernului nr. 119/ │- documentaţia de │
│ │ │bunurilor │1999 (73); │atribuire; │
│ │ │proprietate publică│- Ordonanţa de │- anunţul de licitaţie│
│2. │D2 │(entitatea publică │urgenţă a Guvernului,│publicat; │
│ │ │este titular al │nr. 57/2019 (102); │- documentul de │
│ │ │dreptului de │- Ordinul ministrului│constituire/numire a │
│ │ │proprietate/ │afacerilor interne │comisiei de evaluare; │
│ │ │administrare) │nr. 14/2021 (241); │raportul comisiei de │
│ │ │ │- Norme/proceduri/ │evaluare privind │
│ │ │ │regulamente interne │stabilirea ofertei │
│ │ │ │privind închirierea │câştigătoare; │
│ │ │ │bunurilor proprietate│- informarea │
│ │ │ │publică, aprobate de │ofertanţilor cu │
│ │ │ │entităţile publice; │privire la rezultatul │
│ │ │ │- alte acte normative│aplicării procedurii; │
│ │ │ │specifice. │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor, dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │oferta câştigătoare. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │ │contractare sau nota │
│ │ │ │ │justificativă/studiul │
│ │ │ │ │de fundamentare │
│ │ │ │ │privind selectarea │
│ │ │ │ │procedurii, după caz; │
│ │ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │ │atribuire completă şi,│
│ │ │ │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │ │clarificările la │
│ │ │ │ │documentaţie; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │ │cazul; │
│ │ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │ │concesionare/invitaţia│
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │de concesionare/ │
│ │ │ │(14); │anunţul de concesiune │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │simplificat/anunţul de│
│ │ │ │(23); │intenţie/invitaţia de │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │participare publicate │
│ │ │ │(49); │în SEAP, şi, dacă este│
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │cazul, erate, │
│ │ │Contract de │(50); │clarificări publicate;│
│ │ │concesiune de │- Ordonanţa │- actul de numire/ │
│3. │D3 │lucrări sau │Guvernului nr. 119/ │desemnare a comisiei │
│ │ │servicii, în care │1999 (73); │de evaluare/negociere/│
│ │ │entitatea publică │- Hotărârea │coordonare şi │
│ │ │este concedent │Guvernului nr. 867/ │supervizare; │
│ │ │ │2016 (169); │- oferta desemnată │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│câştigătoare şi, dacă │
│ │ │ │afacerilor interne │este cazul, │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │clarificările aferente│
│ │ │ │- alte acte normative│ofertei; │
│ │ │ │specifice. │- raportul procedurii │
│ │ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │ │- comunicarea privind │
│ │ │ │ │rezultatul aplicării │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │ │rezultatul procedurii │
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- Propunere de │
│ │ │ │ │angajare a unei │
│ │ │ │ │cheltuieli în limita │
│ │ │ │ │creditelor de │
│ │ │ │ │angajament, Propunere │
│ │ │ │ │de angajare a unei │
│ │ │ │ │cheltuieli în limita │
│ │ │ │ │creditelor bugetare, │
│ │ │ │ │Angajamentul bugetar │
│ │ │ │ │individual/global, │
│ │ │ │ │dacă este cazul. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- documentul din care │
│ │ │ │ │rezultă │
│ │ │ │ │disponibilitatea │
│ │ │ │ │creditelor de │
│ │ │ │ │angajament, în cazul │
│ │ │ │ │creşterii preţului │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │contractului; │
│ │ │ │(23); │- contractul de │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │concesiune şi, dacă │
│ │ │ │(49); │este cazul, actele │
│ │ │Act adiţional la │- Ordonanţa │adiţionale anterioare;│
│ │ │contractul de │Guvernului nr. 119/ │- documentele iniţiale│
│ │ │concesiune de │1999 (73); │ale concesiunii; │
│4. │D4 │lucrări sau │- Hotărârea │documentul de │
│ │ │servicii, în care │Guvernului nr. 867/ │constituire a │
│ │ │entitatea publică │2016 (169); │garanţiei de bună │
│ │ │este concedent │- Ordinul ministrului│execuţie; │
│ │ │ │afacerilor interne │- nota justificativă; │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │- Propunere de │
│ │ │ │- alte acte normative│angajare a unei │
│ │ │ │specifice. │cheltuieli în limita │
│ │ │ │ │creditelor de │
│ │ │ │ │angajament, Propunere │
│ │ │ │ │de angajare a unei │
│ │ │ │ │cheltuieli în limita │
│ │ │ │ │creditelor bugetare, │
│ │ │ │ │Angajamentul bugetar │
│ │ │ │ │individual/global, │
│ │ │ │ │dacă este cazul. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 19/ │- referatul de │
│ │ │ │1995 (68); │disponibilizare; │
│ │ │ │- Ordonanţa │- adresele de │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │informare a │
│ │ │Proces-verbal de │1999 (73); │instituţiilor publice │
│ │ │predare-preluare │- Hotărârea │care ar putea avea │
│5. │D5 │având ca obiect │Guvernului nr. 841/ │nevoie de bunurile │
│ │ │transmiterea │1995 (118); │disponibilizate; │
│ │ │bunului fără plată │- Ordinul ministrului│- adresele │
│ │ │ │afacerilor interne │instituţiilor publice │
│ │ │ │nr. 126/2016(221); │care solicită bunul │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│disponibil. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- referatul de │
│ │ │ │ │disponibilizare; │
│ │ │ │ │- decizia de numire a │
│ │ │ │ │comisiei de evaluare a│
│ │ │ │ │bunurilor; │
│ │ │ │ │raportul de evaluare a│
│ │ │ │ │bunurilor │
│ │ │ │ │disponibilizate ce │
│ │ │ │ │urmează a fi vândute; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- decizia de numire a │
│ │ │ │(23); │comisiei de licitaţie;│
│ │ │ │- Ordonanţa │- anunţul de vânzare │
│ │ │ │Guvernului nr. 19/ │publicat/afişat; │
│ │ │Contract de │1995 (68); │- documentaţia │
│ │ │vânzare-cumpărare a│- Ordonanţa │licitaţiei publice │
│ │ │bunurilor │Guvernului nr. 119/ │deschise cu strigare; │
│6. │D6 │disponibilizate │1999 (73); │- lista cu ofertanţii │
│ │ │(entitatea publică │- Hotărârea │acceptaţi; │
│ │ │are calitatea de │Guvernului nr. 841/ │- documentele de │
│ │ │vânzător) │1995 (118); │participare la │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│licitaţie ale celor │
│ │ │ │afacerilor interne │admişi; │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │- procesul-verbal/ │
│ │ │ │- alte acte normative│procesele-verbale de │
│ │ │ │specifice. │constatare ale │
│ │ │ │ │comisiei, dacă este │
│ │ │ │ │cazul; │
│ │ │ │ │- procesul-verbal de │
│ │ │ │ │adjudecare a │
│ │ │ │ │licitaţiei; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor, dacă │
│ │ │ │ │este cazul. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- raportul tehnic │
│ │ │ │1999 (73); │justificativ întocmit │
│ │ │ │- Ordonanţa de │de entitatea │
│ │ │Raportul privind │urgenţă a Guvernului,│deţinătoare, privind │
│ │ │disponibilizarea │nr. 57/2019 (102); │obţinerea aprobării de│
│7. │D2 │unor spaţii în │- Ordinul ministrului│disponibilizare; │
│ │ │vederea închirierii│administraţiei şi │- documente ce atestă │
│ │ │ │internelor nr. 243/ │că spaţiul/imobilul nu│
│ │ │ │2011 (206); │prezintă interes │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│pentru celorlalte │
│ │ │ │afacerilor interne │entităţi ale M.A.I. │
│ │ │ │nr. 14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │Documentul de │- Hotărârea │ │
│ │ │transmitere fără │Guvernului nr. 841/ │- raportul │
│ │ │plată a bunurilor │1995 (118); │justificativ; │
│ │ │materiale către │- Ordinul ministrului│- raportul de │
│8. │D5 │alte entităţi din │afacerilor interne │disponibilizare; │
│ │ │Ministerul │nr. 14/2021 (241); │- corespondenţa cu │
│ │ │Afacerilor Interne │- Instrucţiunile │instituţiile publice │
│ │ │sau alte instituţii│viceprim-ministrului,│interesate. │
│ │ │publice │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 167/ │ │
│ │ │ │2009 (244); │ │
│ │ │ │- alte acte normative│ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │- raportul de │
│ │ │ │- Ordonanţa │disponibilizare(bunuri│
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │materiale)/ Lista │
│ │ │ │1999 (73); │privind scoaterea din │
│ │ │ │- Hotărârea │funcţiune in vedere │
│ │ │ │Guvernului nr. 841/ │valorificării │
│ │ │Contractul de │1995 (118); │(mijloace fixe); │
│ │ │valorificare prin │- Ordinul ministrului│- raportul de evaluare│
│9. │D6 │schimb, a unor │afacerilor interne │a bunului; │
│ │ │bunuri scoase din │nr. 14/2021 (241); │- Nota Raport │
│ │ │funcţiune │- Instrucţiunile │întocmită de │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│compartimentul de │
│ │ │ │ministrul │specialitate │
│ │ │ │administraţiei şi │iniţiator; │
│ │ │ │internelor nr. 167/ │- acceptul │
│ │ │ │2009 (244); │ofertantului/ │
│ │ │ │- alte acte normative│producătorului. │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
│E. ALTE OPERAŢIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV │
├────┬─────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 114/ │ │
│ │ │ │2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 68/ │ │
│ │ │ │2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 46/ │ │
│ │ │ │2019 (101); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 11/ │ │
│ │ │ │2020 (103); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă │ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 219/ │ │
│ │ │ │2020(108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 3/ │ │
│ │ │ │2021 (109); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 116/2007 (145); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│- strategia anuală a │
│ │ │ │nr. 394/2016 (166); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│sectoriale; │
│ │ │ │nr. 395/2016 (167); │- programul anual al │
│ │ │ │- Ordinul │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │preşedintelui Agenţiei│sectoriale; │
│ │ │ │Naţionale pentru │- programul │
│ │ │Strategie de │Achiziţii Publice nr. │achiziţiilor publice/ │
│1. │E1 │contractare pentru│281/2016 (183); │sectoriale la nivel de│
│ │ │achiziţia publică/│- Ordinul ministrului │proiect (în cazul │
│ │ │sectorială │internelor şi reformei│proiectelor finanţate │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │din fonduri │
│ │ │ │256/2007 (198); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │proiectelor de │
│ │ │ │internelor şi reformei│cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │administrative nr. 521│- referatele de │
│ │ │ │/2008 (199); │necesitate. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │internelor şi reformei│ │
│ │ │ │administrative nr. 599│ │
│ │ │ │/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ │ │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │ │
│ │ │ │2009 (203); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/2011│ │
│ │ │ │(204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/116/2014 (214); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │136/2017(228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │7/2019(233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- actul de desemnare a│
│ │ │ │ │comisiei de coordonare│
│ │ │ │ │şi supervizare pentru │
│ │ │ │ │pregătirea şi │
│ │ │ │ │planificarea │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │concesiune; │
│ │ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │ │fundamentare a │
│ │ │ │ │deciziei de │
│ │ │ │ │concesionare │
│ │ │ │ │(obligatoriu, pentru │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │contract pe termen │
│ │ │ │(23); │lung şi recomandabil, │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │pentru contracte │
│ │ │ │(49); │complexe cu o durată │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │mai mică de 5 ani); │
│ │ │Strategie de │(50); │- referatul de │
│ │ │contractare pentru│- Ordonanţa Guvernului│necesitate şi │
│2. │E2 │concesiunea de │nr. 119/1999 (73); │oportunitate, după │
│ │ │lucrări sau │- Hotărârea Guvernului│caz. în cazul în care │
│ │ │servicii │nr. 867/2016 (169); │nu sunt îndeplinite │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │condiţiile legale │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│pentru elaborarea unui│
│ │ │ │14/2021 (241); │studiu de fundamentare│
│ │ │ │- alte acte normative │a deciziei de │
│ │ │ │specifice. │concesionare şi │
│ │ │ │ │entitatea contractantă│
│ │ │ │ │decide să nu │
│ │ │ │ │întocmească un studiu │
│ │ │ │ │de fundamentare, │
│ │ │ │ │trebuie să existe un │
│ │ │ │ │document/referat în │
│ │ │ │ │care se analizează │
│ │ │ │ │necesitatea şi │
│ │ │ │ │oportunitatea │
│ │ │ │ │concesiunii │
│ │ │ │ │respective; │
│ │ │ │ │- modelul financiar, │
│ │ │ │ │dacă este cazul. │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │- strategia anuală de │
│ │ │ │(50); │achiziţii publice/ │
│ │ │ │- legile bugetare │sectoriale; │
│ │ │ │anuale; │- programul anual al │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │sectoriale; │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│- programul │
│ │ │ │a Guvernului nr. 114/ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │2011 (247); │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│proiect (în cazul │
│ │ │ │a Guvernului nr. 68/ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │2018 (99); │din fonduri │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │a Guvernului nr. 11/ │proiectelor de │
│ │ │ │2020 (103); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│- strategia de │
│ │ │ │a Guvernului nr. 219/ │contractare/nota │
│ │ │ │2020(108); │justificativă privind │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│selectarea procedurii │
│ │ │ │nr. 116/2007 (145); │de achiziţie; │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│- nota privind │
│ │ │ │nr. 395/2016 (167); │calculul valorii │
│ │ │ │- Ordinul │estimate minime şi │
│ │ │ │preşedintelui Agenţiei│maxime, în cazul în │
│ │ │ │Naţionale pentru │care nu este necesară │
│ │ │ │Achiziţii Publice nr. │întocmirea unei │
│ │ │ │281/2016 (183); │strategii de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │contractare; │
│ │ │Model de │internelor şi reformei│- fişa obiectivului/ │
│ │ │acord-cadru de │administraţie nr. S/ │proiectului/categoriei│
│3. │E3 │achiziţie publică/│256/2007 (198); │de investiţii, dacă │
│ │ │sectorială inclus │- Ordinul ministrului │este cazul; │
│ │ │în documentaţia de│internelor şi reformei│- lista detaliată │
│ │ │atribuire │administrative nr. 521│pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │/2008 (199); │de investiţii, dacă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │este cazul; │
│ │ │ │internelor şi reformei│- acordul sau │
│ │ │ │administrative nr. 599│convenţia de finanţare│
│ │ │ │/2008 (200); │externă, dacă este │
│ │ │ │- Ordinul │cazul; │
│ │ │ │viceprim-ministrului, │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ministrul │ordinul de finanţare, │
│ │ │ │administraţiei şi │dacă este cazul; │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │2009 (203); │documentaţiei │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │tehnico-economice a │
│ │ │ │administraţiei şi │obiectivului de │
│ │ │ │internelor nr. 29/2011│investiţii, dacă este │
│ │ │ │(204); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │- documentaţia de │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│atribuire; │
│ │ │ │S/116/2014 (214); │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │- Ordinul ministrului │dacă este cazul; │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│- anunţul de │
│ │ │ │S/44/2017 (226); │participare/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │simplificat/de │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│concurs, anunţul de │
│ │ │ │136/2017(228); │intenţie valabil în │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │mod continuu sau │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│invitaţia de │
│ │ │ │7/2019(233); │participare. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 13/2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 66/ │ │
│ │ │ │2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 114/ │ │
│ │ │ │2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│- bugetul; │
│ │ │ │a Guvernului nr. 98/ │- strategia anuală de │
│ │ │ │2017 (95); │achiziţii publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│sectoriale; │
│ │ │ │a Guvernului nr. 68/ │- programul anual al │
│ │ │ │2018 (99); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│sectoriale; │
│ │ │ │a Guvernului nr. 11/ │- programul │
│ │ │ │2020 (103); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│sectoriale la nivel de│
│ │ │ │a Guvernului nr. 219/ │proiect (în cazul │
│ │ │ │2020(108); │proiectelor finanţate │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│din fonduri │
│ │ │ │nr. 264/2003 (130); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│proiectelor de │
│ │ │ │nr. 116/2007 (145); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│- strategia de │
│ │ │ │nr. 875/2011 (155); │contractare/nota │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│justificativă privind │
│ │ │ │nr. 394/2016 (166); │selectarea procedurii │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│de achiziţie; │
│ │ │ │nr. 395/2016 (167); │- nota privind │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│calculul valorii │
│ │ │ │nr. 907/2016 (170); │estimate, în cazul în │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│care nu este necesară │
│ │ │ │nr. 419/2018 (172); │întocmirea unei │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │strategii de │
│ │ │Model de contract │finanţelor publice nr.│contractare; │
│ │ │de achiziţie │1792/2002 (175); │- fişa obiectivului/ │
│ │ │publică/sectorială│- Ordinul │proiectului/categoriei│
│4. │E4 │inclus în │preşedintelui Agenţiei│de investiţii, dacă │
│ │ │documentaţia de │Naţionale pentru │este cazul; │
│ │ │atribuire │Achiziţii Publice nr. │- lista detaliată │
│ │ │ │281/2016 (183); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │- Ordinul │de investiţii, dacă │
│ │ │ │preşedintelui Agenţiei│este cazul; │
│ │ │ │Naţionale pentru │- actul de aprobare a │
│ │ │ │Achiziţii Publice nr. │documentaţiei │
│ │ │ │1017/2019 (185); │tehnico-economice a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │obiectivului de │
│ │ │ │internelor şi reformei│investiţii, dacă este │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │cazul; │
│ │ │ │256/2007 (198); │- acordul sau │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │convenţia de finanţare│
│ │ │ │internelor şi reformei│externă, dacă este │
│ │ │ │administrative nr. 521│cazul; │
│ │ │ │/2008 (199); │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ordinul de finanţare; │
│ │ │ │internelor şi reformei│- documentaţia de │
│ │ │ │administrative nr. 599│atribuire; │
│ │ │ │/2008 (200); │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │- Ordinul │dacă este cazul; │
│ │ │ │viceprim-ministrului, │- anunţul de │
│ │ │ │ministrul │participare/ │
│ │ │ │administraţiei şi │simplificat/de │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │concurs, anunţul de │
│ │ │ │2009 (203); │intenţie valabil în │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │mod continuu sau │
│ │ │ │administraţiei şi │invitaţia de │
│ │ │ │internelor nr. 29/2011│participare, după caz.│
│ │ │ │(204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/116/2014 (214); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │136/2017(228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │7/2019(233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de finanţare│ │
│ │ │ │externă şi legea de │ │
│ │ │ │ratificare/hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului de │ │
│ │ │ │aprobare; │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │ │contractare sau nota │
│ │ │ │ │justificativă/studiul │
│ │ │ │ │de fundamentare │
│ │ │ │ │privind selectarea │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │achiziţie; │
│ │ │ │ │- nota privind │
│ │ │ │ │calculul valorii │
│ │ │ │ │estimate, dacă este │
│ │ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │(23); │proiectului/categoriei│
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │de investiţii, dacă │
│ │ │Model de contract │(49); │este cazul; │
│ │ │de concesiune de │- Legea nr. 101/2016 │- lista detaliată │
│ │ │lucrări sau │(50); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │servicii inclus în│- Ordonanţa Guvernului│de investiţii, dacă │
│5. │E5 │documentaţia de │nr. 119/1999 (73); │este cazul; │
│ │ │atribuire │- Hotărârea Guvernului│- actul de aprobare a │
│ │ │(entitatea publică│nr. 867/2016 (169); │documentaţiei │
│ │ │este concedent) │- Ordinul ministrului │tehnico-economice a │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│obiectivului de │
│ │ │ │14/2021 (241); │investiţii, dacă este │
│ │ │ │- alte acte normative │cazul; │
│ │ │ │specifice. │- acordul sau │
│ │ │ │ │convenţia de finanţare│
│ │ │ │ │externă, dacă este │
│ │ │ │ │cazul; │
│ │ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ │ordinul de finanţare, │
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │ │concesionare. │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │sectoriale; │
│ │ │ │nr. 2195/2002 (1); │- programul │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │(18); │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │proiect (în cazul │
│ │ │ │(23); │proiectelor finanţate │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │din fonduri │
│ │ │ │(47); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │proiectelor de │
│ │ │ │(48); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │- strategia de │
│ │ │ │(50); │contractare/nota │
│ │ │ │- legile bugetare │justificativă privind │
│ │ │ │anuale; │selectarea procedurii │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│de achiziţie; │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │- nota privind │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│calculul valorii │
│ │ │ │a Guvernului nr. 114/ │estimate minime şi │
│ │ │ │2011 (247); │maxime, în cazul în │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│care nu este necesară │
│ │ │ │a Guvernului nr. 68/ │întocmirea unei │
│ │ │ │2018 (99); │strategii de │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│contractare; │
│ │ │ │a Guvernului nr. 11/ │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │2020 (103); │proiectului/categoriei│
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│de investiţii, dacă │
│ │ │ │a Guvernului nr. 219/ │este cazul; │
│ │ │ │2020(108); │- lista detaliată │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │nr. 116/2007 (145); │de investiţii, dacă │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│este cazul; │
│ │ │ │nr. 394/2016 (166); │- acordul sau │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│convenţia de finanţare│
│ │ │ │nr. 395/2016 (167); │externă, dacă este │
│ │ │ │- Ordinul │cazul; │
│ │ │ │preşedintelui Agenţiei│- contractul/decizia/ │
│ │ │ │Naţionale pentru │ordinul de finanţare, │
│ │ │ │Achiziţii Publice nr. │dacă este cazul; │
│ │ │ │281/2016 (183); │actul de aprobare a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │documentaţiei │
│ │ │ │internelor şi reformei│tehnico-economice a │
│ │ │Acord-cadru de │administraţie nr. S/ │obiectivului de │
│6. │E6 │achiziţie publică/│256/2007 (198); │investiţii, dacă este │
│ │ │sectorială │- Ordinul ministrului │cazul; │
│ │ │ │internelor şi reformei│- documentaţia de │
│ │ │ │administrative nr. 521│atribuire completă, │
│ │ │ │/2008 (199); │aşa cum a fost │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │publicată în SEAP, │
│ │ │ │internelor şi reformei│clarificări/erate la │
│ │ │ │administrative nr. 599│documentaţia de │
│ │ │ │/2008 (200); │atribuire, dacă este │
│ │ │ │- Ordinul │cazul; │
│ │ │ │viceprim-ministrului, │- actul de numire/ │
│ │ │ │ministrul │desemnare a comisiei │
│ │ │ │administraţiei şi │de evaluare/negociere │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │-sau a juriului; │
│ │ │ │2009 (203); │- contestaţii la │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │documentaţia de │
│ │ │ │administraţiei şi │atribuire, dacă este │
│ │ │ │internelor nr. 29/2011│cazul, şi documentele │
│ │ │ │(204); │privind soluţionarea; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │- anunţul de │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│participare/ │
│ │ │ │S/116/2014 (214); │simplificat/de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │concurs, publicate în │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│SEAP/anunţul de │
│ │ │ │S/44/2017 (226); │intenţie valabil în │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │mod continuu sau │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│invitaţia de │
│ │ │ │136/2017 (228); │participare, erate, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │clarificări publicate,│
│ │ │ │afacerilor interne nr.│dacă este cazul; │
│ │ │ │7/2019 (233); │- oferta/ofertele │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │desemnată/desemnate │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│câştigătoare şi │
│ │ │ │S/28/2019 (234); │clarificările aferente│
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ofertei/ofertelor, │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│dacă este cazul; │
│ │ │ │58/2019 (237); │raportul procedurii de│
│ │ │ │- Ordinul ministrului │atribuire; │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│- comunicările către │
│ │ │ │14/2021 (241); │ofertanţi a │
│ │ │ │- alte acte normative │rezultatului aplicării│
│ │ │ │specifice. │procedurii; │
│ │ │ │ │- documentul privind │
│ │ │ │ │soluţionarea │
│ │ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │ │rezultatul procedurii │
│ │ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │ │este cazul. │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 114/ │ │
│ │ │ │2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 40/ │ │
│ │ │ │2015 (92); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 68/ │ │
│ │ │ │2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 11/ │ │
│ │ │ │2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 219/ │ │
│ │ │ │2020(108); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 116/2007 (145); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 394/2016 (166); │- acordul-cadru de │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│achiziţie publică/ │
│ │ │ │nr. 395/2016 (167); │sectorială şi actele │
│ │ │ │- Ordinul │adiţionale anterioare,│
│ │ │ │preşedintelui Agenţiei│dacă este cazul; │
│ │ │ │Naţionale pentru │- documentele │
│ │ │ │Achiziţii Publice nr. │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │Act adiţional la │281/2016 (183); │prin care se face │
│ │ │acordul-cadru de │- Ordinul ministrului │dovada prevederilor │
│7. │E7 │achiziţie publică/│internelor şi reformei│privind posibilitatea │
│ │ │sectorială │administraţie nr. S/ │de modificare a │
│ │ │ │256/2007 (198); │acordului-cadru; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │- nota justificativă │
│ │ │ │internelor şi reformei│care însoţeşte │
│ │ │ │administrative nr. 521│propunerea de act │
│ │ │ │/2008 (199); │adiţional privind │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │necesitatea │
│ │ │ │internelor şi reformei│modificării │
│ │ │ │administrative nr. 599│acordului-cadru. │
│ │ │ │/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ │ │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 236/ │ │
│ │ │ │2009 (203); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/2011│ │
│ │ │ │(204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/116/2014 (214); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │136/2017(228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │7/2019(233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- programul de │
│ │ │ │ │investiţii publice, │
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │ │documentaţiei │
│ │ │ │ │tehnico-economice a │
│ │ │ │ │obiectivului/ │
│ │ │ │ │proiectului de │
│ │ │ │ │investiţii sau a │
│ │ │ │ │documentaţiei de │
│ │ │ │ │avizare a lucrărilor │
│ │ │ │ │de intervenţii; │
│ │ │ │ │- fişa obiectivului/ │
│ │ │Document de │- Legea nr. 500/2002 │proiectului de │
│ │ │actualizare a │(23); │investiţii, dacă este │
│ │ │valorii │- Ordonanţa Guvernului│cazul; │
│ │ │obiectivului/ │nr. 119/1999 (73); │- devizul general al │
│ │ │proiectului de │- Hotărârea Guvernului│obiectivului/ │
│8. │E8 │investiţii şi a │nr. 907/2016 (170); │proiectului de │
│ │ │lucrărilor de │- Ordinul ministrului │investiţii sau al │
│ │ │intervenţii, în │afacerilor interne nr.│lucrărilor de │
│ │ │funcţie de │14/2021 (241); │intervenţii; │
│ │ │evoluţia indicilor│- alte acte normative │- angajamentele legale│
│ │ │de preţuri │specifice. │încheiate; │
│ │ │ │ │- situaţia plăţilor │
│ │ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │ │evidenţelor contabile │
│ │ │ │ │până la data │
│ │ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │ │- situaţia restului de│
│ │ │ │ │executat la data │
│ │ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │ │- baza de date │
│ │ │ │ │statistice a │
│ │ │ │ │Institutului Naţional │
│ │ │ │ │de Statistică; │
│ │ │ │ │- nota de calcul al │
│ │ │ │ │actualizării. │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 15/1994 │ │
│ │ │ │(11); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 19/1995 (68); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 112/2000 (74); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│nota privind starea │
│ │ │ │a Guvernului nr. 40/ │tehnică a mijlocului │
│ │ │ │2015 (92); │fix propus a fi scos │
│ │ │Proces-verbal de │- Hotărârea Guvernului│din funcţiune; │
│ │ │scoatere din │nr. 909/1997 (120); │actul constatator al │
│9. │E9 │funcţiune a │- Hotărârea Guvernului│avariei; │
│ │ │mijlocului fix/de │nr. 2139/2004 (137); │devizul estimativ al │
│ │ │declasare a unor │- Ordinul ministrului │reparaţiei capitale; │
│ │ │bunuri materiale │finanţelor publice nr.│nota justificativă │
│ │ │ │2.634/2015 (182); │privind descrierea │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │degradării bunurilor │
│ │ │ │administraţiei şi │materiale. │
│ │ │ │internelor nr. 572/ │ │
│ │ │ │2005 (194); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului afacerilor│ │
│ │ │ │interne nr. 166/2016 │ │
│ │ │ │(246); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 82/1991 │ │
│ │ │ │(10); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │Decont privind │nr. 119/1999 (73); │- actul intern de │
│ │ │cheltuielile │- Ordonanţa Guvernului│decizie privind │
│ │ │ocazionate de │nr. 80/2001 (77); │organizarea acţiunii │
│ │ │organizarea │- Hotărârea Guvernului│de protocol, a │
│ │ │acţiunilor de │nr. 552/1991 (111); │manifestării cu │
│10. │E10 │protocol, a │- Ordinul ministrului │caracter │
│ │ │manifestărilor cu │finanţelor publice nr.│cultural-ştiinţific │
│ │ │caracter cultural-│1792/2002 (175); │sau a acţiunii cu │
│ │ │ştiinţific sau a │- Ordinul ministrului │caracter specific; │
│ │ │altor acţiuni cu │afacerilor interne nr.│- documente specifice │
│ │ │caracter specific │25/2017 (225); │diferitelor categorii │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │de cheltuieli. │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │36/2019 (236): │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 258/2015 │ │
│ │ │ │(45); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 26/ │ │
│ │ │Decont de │2012 (88); │- actul intern de │
│ │ │cheltuieli privind│- Ordonanţa de urgenţă│decizie privind │
│ │ │deplasarea în │a Guvernului nr. 28/ │deplasarea în │
│11. │E11 │străinătate pentru│2014 (91); │străinătate; │
│ │ │îndeplinirea unor │- Hotărârea Guvernului│- documente specifice │
│ │ │misiuni cu │nr. 518/1995 (116); │diferitelor categorii │
│ │ │caracter temporar │- Hotărârea Guvernului│de cheltuieli. │
│ │ │ │nr. 1292/2003 (133); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 340/2012 (157); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │144/2019(240); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │- actul intern de │
│ │ │Decont de │1976 (65); │decizie privind │
│ │ │cheltuieli privind│- Ordonanţa Guvernului│deplasarea în ţară │
│ │ │justificarea │nr. 119/1999 (73); │sau, după caz, │
│ │ │avansului acordat │- Hotărârea Guvernului│referatul aprobat │
│12. │E12 │pentru deplasări │nr. 395/2016 (167); │privind achiziţia │
│ │ │în ţară şi/sau │- Hotărârea Guvernului│directă; │
│ │ │pentru achiziţii │nr. 714/2018 (173); │- documente specifice │
│ │ │prin cumpărare │- Ordinul ministrului │diferitelor categorii │
│ │ │directă │afacerilor interne nr.│de cheltuieli. │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 32/1994 │- nota de fundamentare│
│ │ │ │(12); │a contractului de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │sponsorizare; │
│ │ │Contract de │(23); │- documentaţia │
│ │ │sponsorizare în │- Ordonanţa Guvernului│specifică privind │
│13. │E13 │care entitatea │nr. 119/1999 (73); │derularea operaţiunii │
│ │ │publică este │- Ordinul ministrului │de sponsorizare; │
│ │ │beneficiar al │afacerilor interne │- raportul privind │
│ │ │sponsorizării │nr.14/2021 (241); │acceptarea unei oferte│
│ │ │ │- alte acte normative │de donaţie, dar │
│ │ │ │specifice. │manual, comodat sau │
│ │ │ │ │sponsorizare. │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- nota de fundamentare│
│ │ │ │(23); │a actului de donaţie; │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │- documentaţia │
│ │ │Act de donaţie, în│(33); │specifică privind │
│ │ │care entitatea │Ordonanţa Guvernului │derularea operaţiunii │
│14. │E14 │publică are │nr. 119/1999 (73); │de donaţie; │
│ │ │calitatea de │- Ordinul ministrului │- raportul privind │
│ │ │donatar │afacerilor interne │acceptarea unei oferte│
│ │ │ │nr.14/2021 (241); │de donaţie, dar │
│ │ │ │- alte acte normative │manual, comodat sau │
│ │ │ │specifice. │sponsorizare. │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 82/1991 │- decontul de │
│ │ │ │(10); │cheltuieli prezentat │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │de titularul de avans;│
│ │ │Dispoziţie de │(23); │- decizia de │
│15. │E15 │încasare către │- Decretul nr. 209/ │imputaţie, după caz; │
│ │ │casierie │1976 (65); │- alte acte din care │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│rezultă obligaţii de │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │plată în sarcina unor │
│ │ │ │- alte acte normative │persoane. │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) nr│ │
│ │ │ │513/2014 (3); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) nr│ │
│ │ │ │514/2014 (4); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) nr│ │
│ │ │ │515/2014 (5); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) nr│ │
│ │ │ │516/2014 (6); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE, │ │
│ │ │ │Euratom) nr. │ │
│ │ │ │1046/2018 (7); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 66/ │ │
│ │ │ │2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 40/ │- bugetul; │
│ │ │ │2015 (92); │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ordinul de finanţare; │
│ │ │ │a Guvernului nr. 49/ │- prognoza fluxului de│
│16. │E16 │Cerere de │2015 (93); │prefinanţare; │
│ │ │prefinanţare │- Ordonanţa de urgenţă│- copie extras cont │
│ │ │ │a Guvernului nr. 34/ │disponibil din fonduri│
│ │ │ │2017 (94); │europene, copie extras│
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│cont trezorerie, după │
│ │ │ │nr. 264/2003 (130); │caz. │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 875/2011 (155); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 93/2016 (164); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 640/2016 (168); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │finanţelor publice nr.│ │
│ │ │ │1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │finanţelor publice şi │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │dezvoltării regionale,│ │
│ │ │ │administraţiei publice│ │
│ │ │ │şi fondurilor europene│ │
│ │ │ │nr. 2840/6560/2017 │ │
│ │ │ │(184); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) nr│ │
│ │ │ │513/2014 (3); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) nr│ │
│ │ │ │514/2014 (4); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) nr│ │
│ │ │ │515/2014 (5); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) nr│ │
│ │ │ │516/2014 (6); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE, │ │
│ │ │ │Euratom) nr. 1046/2018│ │
│ │ │ │(7); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │- bugetul; │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│- contractul/decizia/ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ordinul de finanţare; │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│- nota justificativă; │
│ │ │ │a Guvernului nr. 66/ │- declaraţia de │
│ │ │ │2011 (87); │cheltuieli; │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│- cash-flow sume │
│ │ │ │a Guvernului nr. 40/ │previzionate; │
│ │ │ │2015 (92); │- raportarea │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│financiară; │
│ │ │ │a Guvernului nr. 49/ │- raportul asupra │
│17. │E17 │Cerere de fonduri │2015 (93); │progresului │
│ │ │europene │- Ordonanţa de urgenţă│înregistrat; │
│ │ │ │a Guvernului nr. 34/ │- situaţia │
│ │ │ │2017 (94); │cofinanţării de la │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│bugetul de stat; │
│ │ │ │nr. 264/2003 (130); │reconcilierea bancară;│
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│- Copia extrasului de │
│ │ │ │nr. 875/2011 (155); │cont de disponibil din│
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│fonduri europene, │
│ │ │ │nr. 93/2016 (164); │copia extrasului de │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│cont trezorerie, după │
│ │ │ │nr. 640/2016 (168); │caz. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │finanţelor publice nr.│ │
│ │ │ │1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │finanţelor publice şi │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │dezvoltării regionale,│ │
│ │ │ │administraţiei publice│ │
│ │ │ │şi fondurilor europene│ │
│ │ │ │nr. 2840/6560/2017 │ │
│ │ │ │(184); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.15/1994 │ │
│ │ │ │(11); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 122/1998 (70); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│- raport justificativ/│
│ │ │ │a Guvernului nr. 95/ │explicativ întocmit de│
│ │ │ │1999 (71); │direcţia de │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│specialitate, avizat │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │de conducătorul │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│entităţii; │
│ │ │ │nr. 112/2000 (74); │- lista mijloacelor │
│ │ │Raportul privind │- Hotărârea Guvernului│fixe propuse pentru │
│ │ │disponibilizarea │nr. 841/1995 (118); │scoaterea din │
│ │ │bunurilor, │- Hotărârea Guvernului│funcţiune/casare; │
│ │ │scoaterea din │nr. 909/1997 (120); │- lista cu bunurile │
│ │ │funcţiune a │- Hotărârea Guvernului│materiale altele decât│
│ │ │mijloacelor fixe, │nr. 81/2003 (128); │mijloacele fixe, │
│18. │E9 │casarea │- Hotărârea Guvernului│propuse pentru │
│ │ │mijloacelor fixe, │nr. 2139/2004 (137); │declasare şi casare; │
│ │ │declasarea şi │- Ordinul ministrului │- raportul de │
│ │ │casarea bunurilor │administraţiei şi │disponibilizare a │
│ │ │materiale, altele │internelor nr. 572/ │bunurilor; │
│ │ │decât mijloacele │2005 (194); │- actul constatator al│
│ │ │fixe │- Ordinul ministrului │avariei, dacă este │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│cazul; │
│ │ │ │14/2021 (241); │- devizul estimativ al│
│ │ │ │- Instrucţiunile │reparaţiei, dacă este │
│ │ │ │viceprim-ministrului, │cazul; │
│ │ │ │ministrul │- procesul verbal de │
│ │ │ │administraţiei şi │cercetare │
│ │ │ │internelor nr. 167/ │administrativă, dacă │
│ │ │ │2009 (244); │este cazul. │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului afacerilor│ │
│ │ │ │interne nr. 166/2016 │ │
│ │ │ │(246); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 32/1994 │ │
│ │ │ │(12); │- oferta; │
│ │ │ │- Legea nr.500/2002 │- avizul Direcţiei │
│ │ │ │(23); │Generale de Protecţie │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │Internă; │
│ │ │Raportul privind │(33); │- raportul privind │
│ │ │acceptarea unei │- Ordonanţa Guvernului│oferta de donaţie/dar │
│19. │E13 │oferte de donaţie,│nr. 119/1999 (73); │manual/comodat/ │
│ │ │dar manual, │- Ordinul ministrului │sponsorizare întocmit │
│ │ │comodat sau │afacerilor interne nr.│de entitatea │
│ │ │sponsorizare │53/2017 (227); │beneficiară; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │- autorizările sau │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│aprobările │
│ │ │ │14/2021 (241); │autorităţilor │
│ │ │ │- alte acte normative │competente, după caz. │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 196/2002 │ │
│ │ │ │(21); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │- planul de prestări │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│servicii al entităţii,│
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │după caz; │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│- tabelul cuprinzând │
│ │ │Raportul privind │nr. 128/2000 (75); │taxele/tarifele pentru│
│ │ │stabilirea │- Ordonanţa Guvernului│diferiţi indicatori, │
│ │ │nivelului taxelor/│nr. 74/2001 (76); │categorii de personal │
│ │ │tarifelor │- Hotărârea Guvernului│etc. supuse aprobării;│
│ │ │percepute pentru │nr.733/2002 (124); │- baza de calcul │
│20. │***) │prestările de │- Hotărârea Guvernului│privind stabilirea │
│ │ │servicii efectuate│nr.787/2003 (132); │taxei/tarifului; │
│ │ │de entităţi din │- Hotărârea Guvernului│- detalierile privind │
│ │ │cadrul │nr. 584/2005 (139); │fiecare element al │
│ │ │Ministerului │- Hotărârea Guvernului│bazei de calcul a │
│ │ │Afacerilor Interne│nr. 425/2014 (159); │taxei; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │- anexele la baza de │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│calcul cuprinzând │
│ │ │ │157/2016(223); │liste de preţuri, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │normative de dotare, │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│consum etc. │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 24/2000 │ │
│ │ │ │(17); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 122/2006 │ │
│ │ │ │(32); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 30/ │ │
│ │ │ │2007 (82); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 28/ │ │
│ │ │ │2014 (91); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 68/ │ │
│ │ │ │2018 (99); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. S/1115/2005 (140);│ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 1251/2006 (144); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 116/2007 (145); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │Proiecte de acte │administraţiei şi │- notă justificativă, │
│ │ │interne care au │internelor nr. 533/ │după caz, referitoare │
│ │ │impact financiar: │2003 (191); │la fundamentarea │
│ │ │ordine ale │- Ordinul ministrului │propunerii privind │
│21. │***) │ministrului, │internelor şi reformei│proiectul de ordin, │
│ │ │dispoziţii, │administraţie nr. S/ │instrucţiuni, norme │
│ │ │instrucţiuni, │256/2007 (198); │etc.; │
│ │ │note-raport etc │- Ordinul ministrului │- baze de calcul, după│
│ │ │ │internelor şi reformei│caz. │
│ │ │ │administrative nr. 521│ │
│ │ │ │/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │internelor şi reformei│ │
│ │ │ │administrative nr. 599│ │
│ │ │ │/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/116/2014 (214); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │136/2017(228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr.121/1998 (69); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│- procesul verbal de │
│ │ │ │nr. 2139/2004 (137); │cercetare │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │administrativă; │
│ │ │ │administraţiei şi │- procesul verbal de │
│ │ │ │internelor nr. 572/ │inventariere, după │
│ │ │ │2005 (194); │caz; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │- referatul privind │
│ │ │ │internelor şi reformei│scăderea din gestiune,│
│ │ │ │administraţie nr. S/ │după caz; │
│ │ │ │256/2007 (198); │- listele de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │inventariere │
│ │ │ │internelor şi reformei│cuprinzând cantitatea │
│ │ │ │administrative nr. 599│şi valoarea - │
│ │ │Documentul privind│/2008 (200); │bunurilor degradate, │
│ │ │scăderea din │- Ordinul ministrului │distruse sau │
│ │ │gestiune a unor │administraţiei şi │constatate lipsă, după│
│22. │***) │pagube care nu se │internelor nr. 231/ │caz; │
│ │ │datorează │2012 (209); │- bazele de calcul │
│ │ │vinovăţiei unor │- Ordinul ministrului │privind evaluarea │
│ │ │persoane │afacerilor interne nr.│pagubei; │
│ │ │ │S/116/2014 (214); │- declaraţiile │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │persoanelor cu │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│atribuţii în │
│ │ │ │S/44/2017 (226); │gestionarea bunurilor,│
│ │ │ │- Ordinul ministrului │după caz; │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│- avizele, │
│ │ │ │S/28/2019 (234); │autorizaţiile, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │certificările │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│autorităţilor │
│ │ │ │14/2021 (241); │abilitate, cu privire │
│ │ │ │- Instrucţiunile │la starea tehnică şi │
│ │ │ │ministrului afacerilor│regimul bunurilor, │
│ │ │ │interne nr. 114/2013 │după caz. │
│ │ │ │(245); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului afacerilor│ │
│ │ │ │interne nr. 166/2016 │ │
│ │ │ │(246); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 196/2002 │ │
│ │ │ │(21); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │- nota de prezentare/ │
│ │ │ │- Legea nr. 333/2003 │fundamentare; │
│ │ │ │(25); │- planul anual privind│
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│organizarea şi │
│ │ │Contract/comandă │nr. 119/1999 (73); │realizarea serviciilor│
│ │ │pentru prestări de│- Ordonanţa Guvernului│sau aprobarea expresă │
│23. │***) │servicii de către │nr. 128/2000 (75); │a conducerii │
│ │ │Ministerul │- Ordonanţa Guvernului│ministerului pentru │
│ │ │Afacerilor Interne│nr. 74/2001 (76); │prestarea serviciului;│
│ │ │ │- Ordinul ministrului │- documentaţia privind│
│ │ │ │afacerilor interne nr.│cheltuielile │
│ │ │ │5/2017(224); │ocazionate de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │prestarea serviciului.│
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- alte acte normative │ │
│ │ │ │specifice. │ │
├────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 188/1999 │ │
│ │ │ │(15); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 121/1998 (69); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │- Hotărârea Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 2139/2004 (137); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │- procesul verbal de │
│ │ │ │administraţiei şi │cercetare │
│ │ │ │internelor nr. 572/ │administrativă şi │
│ │ │ │2005 (194); │anexele la acesta │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │(bazele de calcul │
│ │ │ │administraţiei şi │privind evaluarea │
│ │ │ │internelor nr. 1122/ │pagubei, documente │
│ │ │ │2006 (196); │conţinând preţuri, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │tarife evaluări │
│ │ │ │internelor şi reformei│autorizate, expertize │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │tehnice sau contabile │
│ │ │ │256/2007 (198); │pe baza cărora s-a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │stabilit valoarea │
│ │ │ │internelor şi reformei│imputaţiei, documente │
│ │ │ │administrative nr. 599│de plată privind │
│ │ │Decizia de │/2008 (200); │sumele plătite în plus│
│24 │***) │imputare/ │- Ordinul ministrului │sau necuvenite); │
│ │ │angajamentul de │administraţiei şi │- procesul verbal de │
│ │ │plată │internelor nr. 231/ │inventariere, după │
│ │ │ │2012 (209); │caz; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │- listele de │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│inventariere, după │
│ │ │ │S/116/2014 (214); │caz, cuprinzând │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │cantitatea şi valoarea│
│ │ │ │afacerilor interne nr.│bunurilor degradate, │
│ │ │ │S/44/2017 (226); │distruse sau │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │constatate lipsă; │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│- documente privind │
│ │ │ │136/2017(228); │drepturile salariale │
│ │ │ │- Ordinul ministrului │ale persoanelor │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│vinovate, în cazul │
│ │ │ │S/28/2019 (234); │stabilirii răspunderii│
│ │ │ │- Ordinul ministrului │materiale limitată │
│ │ │ │afacerilor interne nr.│ │
│ │ │ │14/2021 (241); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului afacerilor│ │
│ │ │ │interne nr. 114/2013 │ │
│ │ │ │(245); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului afacerilor│ │
│ │ │ │interne nr. 166/2016 │ │
│ │ │ │(246);- alte acte │ │
│ │ │ │normative specifice. │ │
└────┴─────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

        *) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscriu poziţia 2.1 Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată.
        **) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscriu la poziţia 4.7 Alte obligaţii de plată
        ***) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscriu la poziţia 7 Alte operaţiuni.

    ANEXA 2

        (Anexa nr. 1.1. la Normele metodologice aprobate prin Omai nr. 187/2014)
                                         Lista actelor normative cuprinse în coloana a treia din
                                 Cadrul specific privind operaţiunile supuse controlului financiar preventiv
                                          propriu în Ministerul Afacerilor Interne

┌────┬─────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Publicat │
│ │ │în │
│ │ │Monitorul │
│ │ │Oficial al│
│Nr. │Act normativ │României │
│crt.│ │Partea │
│ │ │I/Jurnalul│
│ │ │Oficial al│
│ │ │Uniunii │
│ │ │Europene │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │ │
│ │2195/2002 al │J.O. al │
│ │Parlamentului European şi│U.E. │
│1 │al Consiliului din 5 │seria L, │
│ │noiembrie 2002 privind │nr.340/ │
│ │vocabularul comun al │2002 │
│ │achiziţiilor publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1303/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi│ │
│ │al Consiliului din 17 │ │
│ │decembrie 2013 de │ │
│ │stabilire a unor │ │
│ │dispoziţii comune privind│ │
│ │Fondul european de │ │
│ │dezvoltare regională, │ │
│ │Fondul social european, │ │
│ │Fondul de coeziune, │ │
│ │Fondul european agricol │J.O. al │
│ │pentru dezvoltare rurală │U.E. │
│2 │şi Fondul european pentru│seria L │
│ │pescuit şi afaceri │nr.347/ │
│ │maritime, precum şi de │2013 │
│ │stabilire a unor │ │
│ │dispoziţii generale │ │
│ │privind Fondul european │ │
│ │de dezvoltare regională, │ │
│ │Fondul social european, │ │
│ │Fondul de coeziune şi │ │
│ │Fondul european pentru │ │
│ │pescuit şi afaceri │ │
│ │maritime şi de abrogare a│ │
│ │Regulamentului (CE) nr. │ │
│ │1.083/2006 al Consiliului│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr 513/│ │
│ │2014 al Parlamentului │ │
│ │European şi al │ │
│ │Consiliului din 16 │ │
│ │aprilie 2014de │ │
│ │instituire, în cadrul │ │
│ │Fondului pentru │ │
│ │Securitate Internă, a │JO L 150, │
│3 │instrumentului de sprijin│20.05.2014│
│ │financiar pentru │ │
│ │cooperarea poliţienească,│ │
│ │prevenirea şi combaterea │ │
│ │criminalităţii şi │ │
│ │gestionarea crizelor şi │ │
│ │de abrogare a Deciziei │ │
│ │2007/125/JAI a │ │
│ │Consiliului │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. 514│ │
│ │/2014 al Parlamentului │ │
│ │European şi al │ │
│ │Consiliului din 16 │ │
│ │aprilie 2014de stabilire │ │
│ │a dispozitiilor generale │ │
│ │privind Fondul pentru │JO L 150, │
│4 │azil, migraţie şi │20.05.2014│
│ │integrare, precum şi │ │
│ │instrumentul de sprijin │ │
│ │financiar pentru │ │
│ │cooperarea poliţienească,│ │
│ │prevenirea şi combaterea │ │
│ │criminalităţii şi │ │
│ │gestionarea crizelor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. 515│ │
│ │/2014 al Parlamentului │ │
│ │European şi al │ │
│ │Consiliului din 16 │ │
│ │aprilie 2014de │ │
│ │instituire, în cadrul │JO L 150, │
│5 │Fondului pentru │20.05.2014│
│ │securitate internă, a │ │
│ │instrumentului de sprijin│ │
│ │financiar pentru │ │
│ │frontiere externe şi vize│ │
│ │şi de abrogare a Deciziei│ │
│ │nr. 574/2007/CE │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. 516│ │
│ │/2014 al Parlamentului │ │
│ │European şi al │ │
│ │Consiliului din 16 │ │
│ │aprilie 2014de instituire│ │
│ │a Fondului pentru azil, │ │
│ │migraţie şi integrare, de│ │
│6 │modificare a Deciziei │JO L 150, │
│ │2008/381/CE a Consiliului│20.05.2014│
│ │şi de abrogare a │ │
│ │Deciziilor nr. 573/2007/ │ │
│ │CE şi nr. 575/2007/CE ale│ │
│ │Parlamentului European şi│ │
│ │ale Consiliului şi a │ │
│ │Deciziei 2007/435/CE a │ │
│ │Consiliului │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE, │ │
│ │Euratom) nr. 1046/2018 al│ │
│ │Parlamentului European şi│ │
│ │al Consiliului din 18 │ │
│ │iulie 2018 privind │ │
│ │normele financiare │ │
│ │aplicabile bugetului │ │
│ │general al Uniunii, de │J.O. al │
│ │modificare a │U.E. │
│7 │Regulamentelor (UE) nr. │seria L │
│ │1296/2013, (UE) nr. 1301/│nr. 193/ │
│ │2013, (UE) nr.1303/2013, │2018 │
│ │(UE) nr. 1304/2013, (UE) │ │
│ │nr. 1309/2013, (UE) nr. │ │
│ │1316/2013, (UE) nr.223/ │ │
│ │2014, (UE) nr. 283/2014 │ │
│ │şi a Deciziei nr.541/2014│ │
│ │/UE şi de abrogare a │ │
│ │Regulamentului (UE, │ │
│ │Euratom) nr. 966/2012 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 138/1999 │ │
│ │privind salarizarea şi │ │
│ │alte drepturi ale │ │
│ │personalului militar din │ │
│ │instituţiile publice de │ │
│8 │apărare naţională, ordine│Nr. 347/ │
│ │publică şi siguranţă │1999 │
│ │naţională, precum şi │ │
│ │acordarea unor drepturi │ │
│ │salariale personalului │ │
│ │civil din aceste │ │
│ │instituţii │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│9 │Legea societăţilor nr. 31│Nr. 1.066/│
│ │/1990, republicată; │2004 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│10 │Legea contabilităţii │Nr.454/ │
│ │nr.82/1991, republicată │2008 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 15/1994 privind│ │
│ │amortizarea capitalului │Nr.242/ │
│11 │imobilizat în active │1999 │
│ │corporale şi necorporale,│ │
│ │republicată │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│12 │Legea nr. 32/1994 privind│Nr.129/ │
│ │sponsorizarea │1994 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 80/1995 privind│Nr.155/ │
│13 │statutul cadrelor │1995 │
│ │militare │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 213/1998 │ │
│14 │privind proprietatea │Nr.448/ │
│ │publică şi regimul │1998 │
│ │juridic al acesteia │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 188/1999 │ │
│15 │privind Statutul │Nr. 365/ │
│ │funcţionarilor publici, │2007 │
│ │republicată │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 210/1999 │Nr. 654/ │
│16 │privind concediul │1999 │
│ │paternal │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 24/2000 privind│ │
│ │normele de tehnică │Nr.260/ │
│17 │legislativă pentru │2010 │
│ │elaborarea actelor │ │
│ │normative, republicată │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│18 │Legea educaţiei fizice şi│Nr. 200/ │
│ │sportului nr. 69/2000 │2000 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 215/2001 │ │
│19 │privind administraţia │Nr.123/ │
│ │publică locală, │2007 │
│ │republicată │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 76/2002 privind│ │
│ │sistemul asigurărilor │Nr.103/ │
│20 │pentru şomaj şi │2002 │
│ │stimularea ocupării │ │
│ │forţei de muncă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 196/2002 pentru│ │
│ │aprobarea Ordonanţei │ │
│ │Guvernului nr. 74/2001 │Nr.288/ │
│21 │privind abilitarea │2002 │
│ │Ministerului de Interne │ │
│ │de a angaja şi presta │ │
│ │servicii │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 360/2002 │Nr.440/ │
│22 │privind Statutul │2002 │
│ │poliţistului │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│23 │Legea nr. 500/2002 │Nr.597/ │
│ │privind finanţele publice│2002 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│24 │Legea nr. 53/2003 privind│Nr. 345/ │
│ │Codul muncii, republicată│2011 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 333/2003 │ │
│ │privind paza │Nr.189/ │
│25 │obiectivelor, bunurilor, │2014 │
│ │valorilor şi protecţia │ │
│ │persoanelor, republicată │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 495/2004 │ │
│ │privind salarizarea şi │ │
│ │alte drepturi băneşti ale│ │
│ │personalului din │ │
│ │administraţia centrală a │Nr.1136/ │
│26 │Ministerului Afacerilor │2004 │
│ │Externe şi de la │ │
│ │misiunile diplomatice, │ │
│ │oficiile consulare şi │ │
│ │institutele culturale │ │
│ │româneşti din străinătate│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 247/2005 │ │
│ │privind reforma în │Nr.653/ │
│27 │domeniile proprietăţii şi│2005 │
│ │justiţiei, precum şi │ │
│ │unele măsuri adiacente │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 248/2005 │ │
│28 │privind regimul liberei │Nr.682/ │
│ │circulaţii a cetăţenilor │2005 │
│ │români în străinătate │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 350/2005 │ │
│ │privind regimul │ │
│ │finanţărilor │ │
│29 │nerambursabile din │Nr.1.128/ │
│ │fonduri publice alocate │2005 │
│ │pentru activităţi │ │
│ │nonprofit de interes │ │
│ │general │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea serviciilor │ │
│30 │comunitare de unităţi │Nr. 121/ │
│ │publice nr. 51/2006, │2013 │
│ │republicată │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 95/2006 privind│Nr. 652/ │
│31 │reforma în domeniul │2015 │
│ │sănătăţii, republicată │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│32 │Legea nr. 122/2006 │Nr. 428/ │
│ │privind azilul în România│2006 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 287/2009 │Nr.505/ │
│33 │privind Codul civil, │2011 │
│ │republicată │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea responsabilităţii │Nr.330/ │
│34 │fiscal-bugetare nr. 69/ │2015 │
│ │2010, republicată │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 134/2010 │ │
│35 │privind Codul de │Nr.247/ │
│ │procedură civilă, │2015 │
│ │republicată │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 263/2010 │Nr.852/ │
│36 │privind sistemul unitar │2010 │
│ │de pensii publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│37 │Legea educaţiei naţionale│Nr. 18/ │
│ │nr. 1/2011 │2011 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 105/2011 │ │
│ │privind gestionarea şi │ │
│ │utilizarea fondurilor │ │
│38 │externe nerambursabile şi│Nr.434/ │
│ │a cofinanţării publice │2011 │
│ │naţionale, pentru │ │
│ │obiectivul "Cooperare │ │
│ │teritorială europeană" │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 121/2011 │ │
│ │privind participarea │ │
│39 │forţelor armate la │Nr. 427/ │
│ │misiuni şi operaţii în │2011 │
│ │afara teritoriului │ │
│ │statului român │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 226/2011 │ │
│ │privind reparaţiile │ │
│ │morale şi materiale │ │
│40 │pentru fostele cadre │Nr. 854/ │
│ │militare active, │2011 │
│ │îndepărtate abuziv din │ │
│ │armatăînperioada23 august│ │
│ │1944-31 decembrie 1961 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 72/2013 privind│ │
│ │măsurile pentru │ │
│ │combaterea întârzierii în│ │
│ │executarea obligaţiilor │ │
│41 │de plată a unor sume de │Nr.182/ │
│ │bani rezultând din │2013 │
│ │contracte încheiate între│ │
│ │profesionişti şi între │ │
│ │aceştia şi autorităţi │ │
│ │contractante │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 207/2015 │Nr. 547/ │
│42 │privind Codul de │2015 │
│ │procedură fiscală │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 223/2015 │Nr.556/ │
│43 │privind pensiile militare│2015 │
│ │de stat │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│44 │Legea nr. 227/2015 │Nr.688/ │
│ │privind codul fiscal │2015 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 258/2015 pentru│ │
│ │modificarea şi │ │
│ │completarea Ordonanţei │ │
│ │Guvernului nr. 80/2001 │Nr. 826/ │
│45 │privind stabilirea unor │2015 │
│ │normative de cheltuieli │ │
│ │pentru autorităţile │ │
│ │administraţiei publice şi│ │
│ │instituţiile publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 293/2015 │ │
│ │privind aprobarea │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 35/2015 │ │
│ │pentru modificarea şi │ │
│ │completarea Ordonanţei de│ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. │ │
│ │83/2014 privind │ │
│ │salarizarea personalului │Nr. 884/ │
│46 │plătit din fonduri │2015 │
│ │publice în anul 2015, │ │
│ │precum şi alte măsuri în │ │
│ │domeniul cheltuielilor │ │
│ │publice, precum şi pentru│ │
│ │modificarea şi │ │
│ │completarea Legii nr. 152│ │
│ │/1998 privind înfiinţarea│ │
│ │Agenţiei Naţionale pentru│ │
│ │Locuinţe │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│47 │Legea nr. 98/2016 privind│Nr.390/ │
│ │achiziţiile publice │2016 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│48 │Legea nr. 99/2016 privind│Nr.391/ │
│ │achiziţiile sectoriale │2016 │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 100/2016 │ │
│49 │privind concesiunile de │Nr.392/ │
│ │lucrări şi concesiunile │2016 │
│ │de servicii │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 101/2016 │ │
│ │privind remediile şi │ │
│ │căile de atac în materie │ │
│ │de atribuire a │ │
│ │contractelor de achiziţie│ │
│ │publică, a contractelor │ │
│ │sectoriale şi a │Nr.393/ │
│50 │contractelor de │2016 │
│ │concesiune de lucrări şi │ │
│ │concesiune de servicii, │ │
│ │precum şi pentru │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Consiliului │ │
│ │Naţional de Soluţionare a│ │
│ │Contestaţiilor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea-cadru nr. 153/2017 │ │
│51 │privind salarizarea │Nr. 492/ │
│ │personalului plătit din │2017 │
│ │fonduri publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 79/2018 privind│ │
│ │aprobarea Ordonanţei de │ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. │ │
│ │91/2017 pentru │ │
│52 │modificarea şi │Nr. 276/ │
│ │completarea Legii-cadru │2018 │
│ │nr. 153/2017 privind │ │
│ │salarizarea personalului │ │
│ │plătit din fonduri │ │
│ │publice │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 149/2018 pentru│ │
│ │modificarea şi │ │
│53 │completarea unor acte │Nr. 530/ │
│ │normative din domeniul │2018 │
│ │apărării, ordinii publice│ │
│ │şi securităţii naţionale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 211/2018 pentru│ │
│ │detaşarea personalului │ │
│ │prevăzut la art. 24^1 │ │
│ │alin. (1) şi (2) din │ │
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │84/2001 privind │ │
│ │înfiinţarea, organizarea │Nr. 658/ │
│54 │şi funcţionarea │2018 │
│ │serviciilor publice │ │
│ │comunitare de evidenţă a │ │
│ │persoanelor de la │ │
│ │Ministerul Afacerilor │ │
│ │Interne la serviciile │ │
│ │publice comunitare de │ │
│ │evidenţă a persoanelor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 307/2018 pentru│ │
│ │ratificarea Acordului de │ │
│ │împrumut (Proiect privind│ │
│ │îmbunătăţirea │ │
│ │managementului riscurilor│ │
│55 │de dezastre) dintre │Nr. 1063/ │
│ │România şi Banca │2018 │
│ │Internaţională pentru │ │
│ │Reconstrucţie şi │ │
│ │Dezvoltare, semnat la │ │
│ │Bucureşti la 1 august │ │
│ │2018 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 76/2019 privind│ │
│ │aprobarea participării │ │
│ │României la sistemul │ │
│ │Naţiunilor Unite al │ │
│ │Echipelor de evaluare şi │ │
│ │coordonare în caz de │ │
│ │dezastre, precum şi │ │
│56 │pentru completarea anexei│Nr. 333/ │
│ │nr. 1 la Ordonanţa │2019 │
│ │Guvernului nr. 41/1994 │ │
│ │privind autorizarea │ │
│ │plăţii cotizaţiilor la │ │
│ │organizaţiile │ │
│ │internaţionale │ │
│ │interguvernamentale la │ │
│ │care România este parte │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 101/2019 pentru│ │
│ │modificarea şi │Nr. 371/ │
│57 │completarea Legii nr. 80/│2019 │
│ │1995 privind statutul │ │
│ │cadrelor militare │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 173/2019 pentru│ │
│ │aprobarea plăţii │ │
│ │cotizaţiei anuale în │ │
│ │vederea participării la │ │
│ │Centrul Internaţional │ │
│ │pentru Cercetări │ │
│ │Arhivistice, precum şi │ │
│58 │pentru completarea anexei│Nr. 815/ │
│ │nr. 1 la Ordonanţa │2019 │
│ │Guvernului nr. 41/1994 │ │
│ │privind autorizarea │ │
│ │plăţii cotizaţiilor la │ │
│ │organizaţiile │ │
│ │internaţionale │ │
│ │interguvernamentale la │ │
│ │care România este parte │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 20/2020 pentru │ │
│ │aprobarea Ordonanţei de │ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. │ │
│59 │11/2020 privind stocurile│Nr. 218/ │
│ │de urgenţă medicală, │2020 │
│ │precum şi unele măsuri │ │