Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXA din 31 august 2010  privind Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANEXA din 31 august 2010 privind Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012*)

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 657 bis din 23 septembrie 2010
-----------
    *) Aprobatã de Ordinul nr. 4.802/2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 657 din 23 septembrie 2010.
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│ DATA │ EVENIMENTUL │
│ LIMITĂ/PERIOADA │ │
├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│ Pregãtirea admiterii │
├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│31 ianuarie 2011 │Elaborarea planului de mãsuri judeţean/al munici- │
│ │piului Bucureşti pentru pregãtirea şi organizarea │
│ │admiterii │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│1 martie 2011 │Anunţarea, de cãtre inspectoratele şcolare, a meto- │
│ │dologiei de organizare a probei de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbã maternã │
│ │Transmiterea, de cãtre Comisia Naţionalã de │
│ │Admitere, a modelului fişei de înscriere în clasa │
│ │a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care │
│ │doresc sã participe la probele de aptitudini sau la │
│ │probe de verificare a cunoştinţelor de limbã modernã│
│ │sau maternã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│1 mai 2011 │Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare │
│ │profesionalã, concretizatã în profiluri, domenii şi │
│ │calificãri profesionale, pentru învãţãmântul liceal,│
│ │filiera tehnologicã │
│ │Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învã-│
│ │ţãmânt liceal sau profesional pe filiere, profiluri,│
│ │specializãri/domenii de pregãtire, limbã de predare │
│ │Crearea bazei de date la nivelul fiecãrei unitãţi de│
│ │învãţãmânt gimnazial şi la nivel judeţean, cuprin- │
│ │zând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a│
│ │Tipãrirea broşurii care cuprinde informaţiile despre│
│ │admitere │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│5 mai 2011 │Transmiterea în unitãţile de învãţãmânt gimnazial a │
│ │broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admi- │
│ │tere │
│ │Transmiterea, de cãtre inspectorate, în şcolile │
│ │gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum │
│ │şi a şcolilor arondate fiecãrui centru │
│ │Afişarea în unitãţile de învãţãmânt gimnazial a gra-│
│ │ficului şedinţelor de completare a opţiunilor de │
│ │cãtre absolvenţii clasei a VIII-a şi pãrinţii │
│ │acestora │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│15 mai 2011 │Transmiterea, la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, │
│ │Tineretului şi Sportului, a broşurilor de admitere │
│ │ale fiecãrui judeţ, în versiune electronicã şi │
│ │tipãritã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│9 mai - 3 iunie 2011 │Şedinţe de instruire cu pãrinţii şi elevii pentru │
│ │prezentarea procedurilor de admitere şi a planului │
│ │de şcolarizare │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│29 iunie 2011 │Completarea, de cãtre secretariatele şcolilor, a │
│ │fişelor de înscriere cu codul unitãţii de învãţãmânt│
│ │gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor │
│ │claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire,│
│ │cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţionalã│
│ │din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere │
│ │Afişarea în fiecare unitate de învãţãmânt gimnazial,│
│ │a listei candidaţilor, în ordinea descrescãtoare a │
│ │mediilor de admitere │
│ │Transmiterea cãtre comisia judeţeanã de admitere a │
│ │listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiatã sau exmatriculaţi │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│29 iunie 2011 │Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al munici- │
│ │piului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│30 iunie 2011 │Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii │
│ │care solicitã sã participe la admitere în alt judeţ │
├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│ Probele de aptitudini │
├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│24 mai 2011 │Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru │
│ │elevii sau absolvenţii care doresc sã participe la │
│ │probe de aptitudini │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│27-31 mai 2011 │Înscrierea pentru probele de aptitudini │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│1-3 iunie 2011 │Desfãşurarea probelor de aptitudini │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│4 iunie 2011 │Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini │
│ │Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, │
│ │acolo unde metodologia permite acest lucru │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│5 iunie 2011 │Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor│
│ │la probele de aptitudini │
│ │Transmiterea, în format electronic şi în scris, │
│ │cãtre comisia de admitere judeţeanã/a municipiului │
│ │Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la│
│ │probele de aptitudini │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│15 iunie 2011 │Actualizarea listelor candidaţilor declaraţi admişi │
│ │la probele de aptitudini │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│27 iunie 2011 │Transmiterea de cãtre comisia de admitere │
│ │judeţeanã/a municipiului Bucureşti a rezultatelor de│
│ │la Evaluarea Naţionalã, cãtre unitãţile de învãţã- │
│ │mânt care au organizat probe de aptitudini │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│28 iunie 2011 │Validarea listei candidaţilor admişi la liceele/cla-│
│ │sele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi │
│ │afişarea listei în unitatea de învãţãmânt liceal │
│ │respectivã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│30 iunie 2011 │Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de │
│ │înscriere, de cãtre candidaţii care nu au fost │
│ │admişi la clasele pentru care au susţinut probe de │
│ │aptitudini │
│ │Transmiterea, în format electronic, cãtre Centrul │
│ │Naţional de Admitere, a listei candidaţilor decla- │
│ │raţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care │
│ │s-au susţinut probe de aptitudini │
├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│ Probele de verificare a cunoştinţelor de limbã modernã sau maternã │
├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│24 mai 2011 │Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru │
│ │elevii sau absolvenţii care doresc sã participe la │
│ │probe de verificare a cunoştinţelor de limbã modernã│
│ │sau maternã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│27-31 mai 2011 │Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare│
│ │a cunoştinţelor de limbã modernã sau maternã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│1-3 iunie 2011 │Desfãşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbã modernã sau maternã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│4 iunie 2011 │Afişarea rezultatelor la probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbã modernã sau maternã │
│ │Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbã modernã sau maternã, acolo │
│ │unde metodologia permite acest lucru │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│5 iunie 2011 │Afişarea rezultatelor finale, dupã contestaţii, la │
│ │probele de verificare a cunoştinţelor de limbã │
│ │modernã sau maternã │
│ │Transmiterea, cãtre comisia de admitere judeţeanã/a │
│ │municipiului Bucureşti, a listelor cu rezultatele │
│ │finale la probele de verificare a cunoştinţelor de │
│ │limbã modernã sau maternã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│9 iunie 2011 │Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unitã-│
│ │ţile la care candidaţii au susţinut probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor de limbã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│10 iunie 2011 │Depunerea de cãtre candidaţii care au participat la │
│ │probele de verificare a cunoştinţelor de limbã │
│ │modernã sau maternã a anexelor fişelor de înscriere │
│ │la unitãţile de învãţãmânt gimnazial absolvite │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│13 iunie 2011 │Transmiterea, în format electronic, cãtre Centrul │
│ │Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au │
│ │promovat probele de verificare a cunoştinţelor de │
│ │limbã modernã sau maternã. │
├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│ Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor │
│ pentru învãţãmântul special │
├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│15 mai 2011 │Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│1 iulie 2011 │Data limitã pentru primirea cererilor de înscriere a│
│ │candidaţilor pe locurile speciale pentru romi │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│4-6 iulie 2011 │Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│7-9 iulie 2011 │Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru │
│ │învãţãmântul special │
├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│Prima etapã de admitere în învãţãmântul liceal de stat, pentru candidaţii din│
│ seria curentã, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc│
│ 18 ani pânã la data de 11 septembrie 2011 inclusiv │
├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│29 iunie - 5 iulie 2011 │Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de │
│ │cãtre absolvenţii clasei a VIII-a şi de cãtre │
│ │pãrinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor │
│ │a VIII-a. │
│ │Completarea fişelor de înscriere de cãtre absolven- │
│ │ţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la │
│ │centrul special desemnat din judeţul pentru care │
│ │solicitã înscrierea │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│30 iunie - 6 iulie 2011 │Introducerea în baza de date computerizatã a datelor│
│ │din fişele de înscriere │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│30 iunie - 7 iulie 2011 │Verificarea, de cãtre pãrinţi şi candidaţi, a fişe- │
│ │lor editate de calculator, corectarea greşelilor în │
│ │baza de date computerizatã şi listarea fişelor │
│ │corectate din calculator │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│8 iulie 2011 │Termenul limitã pentru transmiterea bazei de date de│
│ │la centrele de înscriere la centrul judeţean de │
│ │admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a │
│ │listei absolvenţilor care nu participã la reparti- │
│ │zarea computerizatã │
│ │Predarea, de cãtre comisia din centrul de înscriere,│
│ │a fişelor de opţiuni originale, la centrul de │
│ │admitere judeţean/al municipiului Bucureşti │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│9 iulie 2011 │Transmiterea bazei de date, de la centrele de │
│ │admitere judeţene/al municipiului Bucureşti, la │
│ │Centrul Naţional de Admitere │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│10 iulie 2011 │Verificarea şi corectarea bazelor de date de cãtre │
│ │Comisia Naţionalã de Admitere şi comisiile de │
│ │admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, trans- │
│ │miterea modificãrilor la comisia naţionalã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│11 iulie 2011 │Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii │
│ │modificãrilor │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│12 iulie 2011 │Repartizarea computerizatã în învãţãmântul liceal de│
│ │stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împli- │
│ │nesc 18 ani pânã la data de 12 septembrie 2011 │
│ │inclusiv │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│13 iulie 2011 │Afişarea în unitãţile de învãţãmânt gimnazial a lis-│
│ │telor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şco- │
│ │lile respective şi a listei cu locurile neocupate în│
│ │unitãţile de învãţãmântul liceal de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│15 iulie 2011 │Afişarea de cãtre fiecare unitate de învãţãmântul │
│ │liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea │
│ │unitate │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│15 iulie - 25 iulie 2011│Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care │
│ │candidaţii au fost repartizaţi │
├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│A doua etapã de admitere în învãţãmântul liceal de stat, pentru candidaţii │
│ din seria curentã, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu │
│ împlinesc 18 ani pânã la data de 11 septembrie 2011 inclusiv │
├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│14 iulie 2011 │Înscrierea candidaţilor la liceele care organizeazã │
│ │probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoş-│
│ │tinţelor de limbã modernã sau maternã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│15-16 iulie 2011 │Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de │
│ │verificare a cunoştinţelor de limbã modernã sau de │
│ │limbã maternã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│18 iulie 2011 │Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la│
│ │probele de verificare a cunoştinţelor de limbã │
│ │modernã sau maternã şi rezolvarea eventualelor │
│ │contestaţii. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│14 iulie - 19 iulie 2011│Completarea fişei de opţiuni de cãtre candidaţii │
│ │care nu au participat la prima repartizare, comple- │
│ │tarea unei noi fişe de opţiuni de cãtre cei rãmaşi │
│ │nerepartizaţi dupã prima etapã a admiterii │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│19 iulie 2011 │Completarea fişei de opţiuni de cãtre candidaţii │
│ │care au fost respinşi la liceele/clasele care orga- │
│ │nizeazã probe de aptitudini. │
│ │Completarea fişei de opţiuni de cãtre candidaţii │
│ │care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbã modernã sau de limbã maternã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│15-20 iulie 2011 │Introducerea datelor în calculator, verificarea │
│ │fişelor listate şi corectarea eventualelor erori │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│21 iulie 2011 │Transmiterea noilor baze de date la centrul de │
│ │admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la │
│ │Centrul Naţional de Admitere │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│22 iulie 2011 │Repartizarea computerizatã a candidaţilor din a doua│
│ │etapã a admiterii │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│23 iulie 2011 │Afişarea în unitãţile de învãţãmânt gimnazial/în │
│ │centrul special de înscriere a listelor cu absol- │
│ │venţii proveniţi din şcolile respective/din alte │
│ │judeţe, repartizaţi în a doua etapã şi a listei cu │
│ │locurile neocupate în unitãţile de învãţãmântul │
│ │liceal de stat │
│ │Afişarea de cãtre fiecare unitate de învãţãmântul │
│ │liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în │
│ │acea unitate în a doua etapã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│23 - 25 iulie 2011 │Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care │
│ │candidaţii au fost repartizaţi │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│25 iulie 2011 │Transmiterea, de cãtre unitãţile de învãţãmântul │
│ │liceal de stat, a situaţiei locurilor rãmase libere │
│ │în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele │
│ │douã etape ale admiterii │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│26 - 28 iulie 2011 │Rezolvarea de cãtre comisia judeţeanã de admitere a │
│ │situaţiilor speciale ivite dupã cele douã etape de │
│ │repartizare computerizatã, a repartizãrii candida- │
│ │ţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în │
│ │termen şi a candidaţilor care nu au participat la │
│ │primele douã repartizãri computerizate. │
├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│A treia etapã de admitere în învãţãmântul liceal de stat, pentru candidaţii │
│ din seria curentã, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu │
│ împlinesc 18 ani pânã la data de 11 septembrie 2011 inclusiv │
├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│1 august 2011 │Afişarea locului de desfãşurare şi a graficului │
│ │probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştin-│
│ │ţelor de limbã modernã sau maternã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│1-4 septembrie 2011 │Desfãşurarea probelor de aptitudini sau de verifi- │
│ │care a cunoştinţelor de limbã modernã sau maternã │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│5-7 septembrie 2011 │Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu │
│ │au participat la nicio repartizare sau nu au fost │
│ │repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au │
│ │înscris în perioada prevãzutã de metodologie sau │
│ │care şi-au încheiat situaţia şcolarã ulterior │
│ │etapelor anterioare │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│8 septembrie 2011 │Transmiterea cãtre Centrul Naţional de Admitere a │
│ │rezultatelor repartizãrii │
├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│ Admiterea candidaţilor pentru învãţãmântul seral şi pentru cel cu │
│ frecvenţã redusã │
├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│1 mai 2011 │Anunţarea centrului special de înscriere pentru │
│ │candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18│
│ │ani pânã la data de 11 septembrie 2011 inclusiv │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│15 iulie 2011 │Anunţarea calendarului admiterii la învãţãmânt seral│
│ │sau cu frecvenţã redusã pentru candidaţii din │
│ │seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani │
│ │pânã la data de 11 septembrie 2011 inclusiv │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│26-27 iulie 2011 │Înscrierea la învãţãmântul seral sau cu frecvenţã │
│ │redusã a candidaţilor din seriile anterioare care │
│ │împlinesc vârsta de 18 ani pânã la data de │
│ │11 septembrie 2011 inclusiv │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│28-30 iulie 2011 │Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare │
│ │care au împlinit vârsta de 18 ani pânã la data de │
│ │11 septembrie 2011 inclusiv, pe locurile de la │
│ │învãţãmântul seral şi cu frecvenţã redusã │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘


                        ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016