Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXA*) din 28 iunie 2005  cuprinzand documentatia standard de elaborare si prezentare a ofertei pentru achizitia serviciilor de preparare si servire a hranei in unitatile sanitare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANEXA*) din 28 iunie 2005 cuprinzand documentatia standard de elaborare si prezentare a ofertei pentru achizitia serviciilor de preparare si servire a hranei in unitatile sanitare

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 708 bis din 5 august 2005
______
Aprobata prin <>Ordinul nr. 690/2005 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 05 august 2005.

SECŢIUNEA I
INFORMATII GENERALE

Sectiunea I contine informatiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii. Informatiile din aceasta sectiune sunt, dupa caz, completate, adaptate sau detaliate in cadrul Sectiunii II, in masura in care prevederile Sectiunii I nu sunt modificate in cadrul Sectiunii II, acestea devin obligatorii atat pentru autoritatea contractanta, cat si pentru candidati/ofertanti pe toata perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
A. Introducere
A.1. Informatii privind autoritatea contractanta
A.1.1. Informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinirea contractului sunt prezentate in Fisa de date a achizitiei.
A.2. Scopul aplicarii procedurii
A.2.1. Autoritatea contractanta invita persoanele juridice sau fizice interesate sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor descrise in Fisa de date a achizitiei si in Caietul de sarcini.
A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura indicata in Fisa de date a achizitiei.
A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica
A.3.1. a) libera concurenta;
b) eficienta utilizarii fondurilor publice;
c) transparenta;
d) tratamentul egal;
e) confidentialitatea.
A.4. Legislatie aplicabila
A.4.1. Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative indicate in Fisa de date a achizitiei.
B. Calificarea candidatilor/ofertantilor
B.1. Eligibilitate
B.1.1. Orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
B.1.2. Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
c) nu si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
e) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens.
Observatie:
Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.
B.1.3. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei.
B.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au participat in orice fel la intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului de achizitie publica, nu au dreptul sa aiba calitatea de ofertant asociat si nici de subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet de munca sau pe baza de conventie civila), sub sanctiunea nulitatii contractului in cauza.
B.1.5. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune.
B.1.6. Filialele agentilor economici, cu personalitate juridica si inregistrate in conformitate cu prevederile de la B.2.1, au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in nume propriu si in acest scop, trebuie sa prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, proprii filialei. Sucursalele neinregistrate au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si de a incheia contractul respectiv numai in numele societatii-mama prin imputernicire. In acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, trebuie sa fie cele ale societatii-mama.
B.1.7. La procedura aplicata pentru atribuirea unui contract de achizitie publica nu au dreptul de a participa doua sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiasi societati-mama.
B.2. Inregistrare
B.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui ofertant/candidat sa prezinte dovada din care sa rezulte o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz.
B.2.2. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc inregistrarea, astfel cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei.
B.3. Capacitate tehnica si economico-financiara
B.3.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor/candidatilor ca acestia sa faca dovada capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare de care dispun pentru indeplinirea contractului.
B.3.2. Candidatul/ofertantul trebuie sa reprezinte documentele care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, astfel cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei.
B.4. Cerinte minime de calificare
B.4.1. Fiecare candidat/ofertant trebuie sa faca dovada ca indeplineste cerintele minime de calificare; aceste cerinte minime sunt prevazute in Fisa de date a achizitiei.
B.4.2. In cazul asocierii mai multor prestatori cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea si, daca sunt solicitate, lichiditatea generala si solvabilitatea patrimoniala trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.
C. Elaborarea ofertei
C.1. Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei
C.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective.
C.2. Limba de redactare a ofertei
C.2.1. Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba specificata in Fisa de date a achizitiei.
Documentatia tehnica (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) si documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in limba specificata in Fisa de date a achizitiei.
C.3. Perioada de valabilitate a ofertei
C.3.1. Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta in Fisa de date a achizitie.
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea prevazuta in Fisa de date a achizitiei va fi respinsa de comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare.
C.3.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. In orice situatie autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 30 de zile.
C.3.3. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
C.3.4. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare.
C.4. Documentele ofertei
C.4.1. Oferta elaborata de ofertant trebuie sa cuprinda:
Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
Propunerea financiara
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, tarif, daca este cazul, la conditii de cost ale creditului, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.
C.5. Documentele care insotesc oferta
C.5.1. Scrisoarea de inaintare
Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prevazut in sectiunea IV (Formularul 2A sau, in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, Formularul B2).
C.5.2. Imputernicirea
Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
C.5.3. Garantia pentru participare
Ofertantul trebuie sa prezinte garantia pentru participare in conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul si forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate in Fisa de date a achizitiei.
C.5.4. Documentele de calificare
Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, respectiv capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, dupa cum se precizeaza la B.1.3, B.2.2 si B.3.2.
C.6. Propunerea tehnica
C.6.1. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini. In acest scop propunerea tehnica va contine, in functie de cerintele prevazute in Fisa de date a achizitiei un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.
C.6.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, precizand aceasta in Fisa de date a achizitiei:
a) o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor;
b) activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului precum si graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective;
c) alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
C.6.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, precizand acest lucru in Fisa de date a achizitiei completarea unor formulare specifice care permit, in functie de particularitatile achizitiei sau ale tipului de contract, sintetizarea informatiilor referitoare la elementele propunerii tehnice.
C.7. Propunerea financiara
C.7.1. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in sectiunea IV (Formularul 3), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Celelalte formulare aferente propunerii financiare se vor completa corespunzator incadrarii serviciilor in una dintre urmatoarele grupe: Grupa III A: Servicii pentru care cel putin 40% din valoarea contractului urmeaza sa se indeplineasca:
a) cu mana de lucru formata din cetateni romani; sau
b) de asociati si/sau de subcontractanti, care sunt persoane fizice sau juridice romane. Grupa III B: Servicii care nu indeplinesc conditiile de incadrare in Grupa III A.
C.7.2. Ofertantul va evidentia, daca in Fisa de date a achizitiei nu se prevede altfel, pretul total/tariful ofertat pentru prestarea serviciilor, defalcat pe activitati (game) si/sau pe faze, dupa cum urmeaza:
a) remuneratia personalului necesar pentru indeplinirea contractului de servicii;
b) pretul total/tariful pentru prestarea serviciilor, respectiv remuneratia personalului necesar pentru indeplinirea contractului de servicii la care se adauga costurile pentru transportul intern si/sau international, pentru diurna si cazare (daca este cazul), pentru instrumente, echipamente si diverse consumabile, pentru asigurari, precum si alte costuri locale si servicii neprevazute;
c) taxa pe valoarea adaugata.
C.7.3. In cazul in care contractul de achizitie publica urmeaza sa fie finantat printr-un credit a carui obtinere este in sarcina ofertantului, acesta trebuie sa prezinte si oferta de credit a bancii finantatoare.
C.7.4. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, precizand aceasta in Fisa de date a achizitiei, completarea unor formulare-tip care permit, in functie de particularitatile achizitiei, de durata si de tipul contractului, furnizarea de informatii suplimentare referitoare la preturi, tarife, conditii financiare si comerciale specifice, grafice de esalonare a platilor etc.
C.7.5. In scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ofertantul are obligatia de a exprima pretul/tariful ofertat atat in lei, cat si in euro. Echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua precizata in Fisa de date a achizitiei (aceasta zi indica, implicit, reperul in timp la care se considera valabil costul resurselor necesare pentru indeplinirea contractului).
C.8. Garantia pentru participare
C.8.1. Ofertantul trebuie sa constituie garantia pentru participare in cuantumul si pentru o perioada de valabilitate astfel cum sunt prevazute acestea in Fisa de date a achizitiei.
C.8.2. Garantia pentru participare este necesara pentru a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului, in sensul prevederilor de la C.8.5, pe intreaga perioada derulata pana la semnarea contractului de achizitie publica.
C.8.3. Garantia pentru participare se exprima in lei sau intr-o valuta liber convertibila si poate fi constituita in urmatoarele forme:
a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante; in acest caz se va utiliza modelul indicat in sectiunea IV (Formularul 4);
b) ordin de plata in contul autoritatii contractante;
c) lichiditati si/sau titluri de valoare, depuse la casieria autoritatii contractante.
C.8.4. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate la deschidere.
C.8.5. Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei in care urmeaza sa se semneze contractul;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
C.8.6. Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.
C.8.7. Garantia pentru participare, constituita de ofertantii ale caror oferte nu au fost stabilite ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta imediat dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.
C.9. Dreptul de a solicita clarificari
C.9.1. Orice prestator care a obtinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei are dreptul de a solicita in scris clarificari despre elementele cuprinse in aceasta.
C.9.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de clarificari, dar numai acelor solicitari primite cu cel putin:
a) 8 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul aplicarii procedurilor prin licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva;
b) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul accelerarii procedurii de licitatie restransa
C.9.3. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin:
a) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la C.9.2 lit. a);
b) 4 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la C.9.2 lit. b).
Continutul raspunsului privind clarificarile va fi transmis tuturor prestatorilor care au obtinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, fara a fi dezvaluita identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
D. Prezentarea ofertelor
D.1. Data limita si modalitati pentru depunerea ofertei
D.1.1. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunere, stabilita in anuntul sau in invitatia de participare.
D.1.2. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata in anuntul sau in invitatia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.
D.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a decala data limita pentru depunerea ofertei, caz in care aceasta va comunica noua data limita, in scris, cu cel putin 6 zile inainte de data limita stabilita initial, tuturor prestatorilor care au obtinut un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
D.2. Modul de prezentare
D.2.1. Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, si un numar de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse in Fisa de date a achizitiei. In eventualitatea unei discrepante intre original si copii va prevala originalul.
D.2.2. Originalul si copia/copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. In cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrarilor de constructii propunerea tehnica nu se semneaza de ofertant, nu va contine semne distinctive care sa conduca la deconspirarea ofertantului si va include, in interior, un plic suplimentar, inchis, in care se introduc elementele de identificare ale ofertantului (denumire si adresa).
D.2.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.

Observatie:
In cazul in care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta in original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligatia de a stabili o data limita pentru demonstrarea conformitatii cu originalul a copiilor prezentate.

D.3. Sigilarea si marcarea ofertei
D.3.1. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. In cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrarilor de constructii plicurile in care fiecare ofertant va introduce propunerea tehnica sunt identice si sunt distribuite de catre autoritatea contractanta o data cu documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
D.3.2. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata Propunerea tehnica, Propunerea financiara si, daca este cazul, documentele de calificare si ofertele alternative se vor introduce, dupa cum este prevazut in Fisa de date a achizitiei, in plicuri distincte marcate corespunzator.
In cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrarilor de constructii plicul care contine propunerea tehnica nu va fi marcat cu denumirea si adresa ofertantului si nu va avea nici un alt semn distinctiv in exterior.
D.3.3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA..... ORA....".
D.3.4. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.3, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
D.4. Modificarea si retragerea ofertei
D.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
D.4.2. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la D.1-D.3, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca in mod obligatoriu si inscriptia "MODIFICARI".
D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.
D.5. Oferte intarziate
D.5.1. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
D.6. Oferte alternative
D.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune, in plus fata de oferta de baza, si alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai in cazul in care in anuntul de participare nu exista o astfel de interdictie si numai daca criteriul pentru atribuirea contractului de achizitie publica este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic".
Ofertele alternative se pot abate intr-o anumita masura de la cerintele prevazute in Caietul de sarcini pentru oferta de baza.
D.6.2. Ofertantul care intentioneaza sa depuna oferta alternativa are obligatia de a depune si oferta de baza.
Oferta alternativa trebuie sa respecte, din punct de vedere al solutiilor si exigentelor de calitate, cerintele minimale prevazute in Caietul de sarcini.
D.6.3. Ofertele alternative care nu respecta prevederile de la D.6.2 nu vor fi luate in considerare.
D.7. Oferta comuna
D.7.1. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna, fara a fi obligate sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.
D.7.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
D.7.3. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.
D.8. Interdictia de a depune mai multe oferte
D.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna.
D.8.2. Persoanele juridice sau fizice nominalizate ca subcontractanti in cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta in nume propriu sau in asociere.
D.8.3. Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de la D.8.1 sau D.8.2 va fi respinsa.
E. Deschiderea si evaluarea ofertelor
E.1. Deschiderea ofertelor
E.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la data si in locul indicate in anuntul sau in invitatia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la deschidere.
E.1.2. Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia ofertelor care se returneaza nedeschise, conform prevederilor de la D.5, precum si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.
E.1.3. Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei, cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.
Fiecare membru al comisiei de evaluare si fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta.
E.2. Confidentialitate
E.2.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricarei informatii privind ofertantul, a carei dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale. In cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrarilor de constructii autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei inclusiv dupa atribuirea contractului pe toata perioada de pastrare a dosarului achizitiei publice.
E.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvalui ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica informatii legate de propria activitate pana cand nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii respective.
E.3. Frauda si coruptie
E.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
E.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor, pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica.
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare.
E.3.3. Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte ori frauduloase in legatura cu procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
E.4. Examinarea documentelor care insotesc oferta
E.4.1. Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la eligibilitate si inregistrare, precum si cerintele solicitate privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara. Orice ofertant care indeplineste in totalitate cerintele minime corespunzatoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.
E.5. Examinarea ofertelor
E.5.1. Ofertele vor fi examinate de catre comisia de evaluare.
E.5.2. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor.
E.5.3. In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu serviciul care urmeaza sa fie prestat, comisia de evaluare are obligatia de a solicita, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.
E.5.4. Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o oferta in oricare dintre urmatoarele cazuri:
a) oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
b) ofertantul nu transmite in perioada precizata de catre comisia de evaluare clarificarile solicitate;
c) ofertantul modifica prin clarificarile pe care le prezinta, continutul propunerii tehnice si/sau al propunerii financiare, cu exceptia situatiei in care modificarea este determinata de corectarea erorilor aritmetice;
d) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
e) explicatiile solicitate conform E.5.3 nu sunt concludente si/sau nu sunt sustinute de documentele justificative cerute de comisia de evaluare.
E.6. Corectarea erorilor
E.6.1. Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisa in oferta, fara a atrage implicatiile de la E.5.4 lit. e), este corectarea eventualelor erori aritmetice.
E.6.2. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:
a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (care este obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), se va lua in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator;
b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata in mod corespunzator.
E.6.3. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului.
Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in consecinta, va fi respinsa de catre comisia de evaluare.
E.7. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii
E.7.1. Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este prevazut in Fisa de date a achizitiei si nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.
E.7.2. Criteriul mentionat la E.7.1 poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic;
b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
E.8. Evaluarea ofertelor
E.8.1. Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre comisia de evaluare, avand in vedere incadrarea in perioada de valabilitate a ofertelor, precum si criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
E.8.2. In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului mentionat la E.7.2 lit. a), evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul descris in Fisa de date a achizitiei.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
E.8.3. In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului mentionat la E.7.2 lit. b), evaluarea ofertelor consta in compararea preturilor fiecarei oferte si in intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.
E.8.4. Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru prestarea integrala a serviciilor, exclusiv T.V.A.
In cazul in care specificul contractului de servicii nu permite estimarea si cotarea pretului total al prestatiei, in Fisa de date a achizitiei se va preciza ca baza de comparare a ofertelor o reprezinta:
a) tariful prestatiei, daca obiectul contractului este prestarea unui singur tip de operatiune clar infinita; sau
b) un tarif mediu, care se va calcula - exclusiv in scopul compararii - prin insumarea ponderata a tarifelor reale declarate pentru diferite prestatii, daca obiectul contractului este prestarea unei game diversificate de operatiuni.
Ponderea fiecarui tarif real declarat se determina de autoritatea contractanta in functie de ponderea anticipata a fiecarei operatiuni in ansamblul prestatiilor care constituie obiect al contractului de servicii respectiv.
E.9. Stabilirea ofertei castigatoare
E.9.1. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi:
a) oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul descris in Fisa de date a achizitiei - in cazul in care pentru atribuirea contractului de servicii se aplica criteriul "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic"; sau
b) oferta cu cel mai mic pret - in cazul in care pentru atribuirea contractului de servicii se aplica criteriul "pretul cel mai scazut".
F. Atribuirea contractului de achizitie publica
F.1. Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii
F.1.1. Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult doua zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare.
F.1.2. In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare comunicarea va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa, va indica numele ofertantului castigator precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant necastigator.
F.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a nu furniza anumite informatii referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica care ar putea fi cuprinse in ansamblul informatiilor pe care autoritatea contractanta trebuie sa le furnizeze in acord cu prevederile de la F.1.2, si anume in situatia in care aceasta furnizare:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale si, implicit, ar fi contrara interesului public;
sau
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor, inclusiv cele ale ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare
sau
c) ar prejudicia concurenta loiala intre ofertanti.
F.1.4. In cazul ofertantului castigator comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat in vederea incheierii contractului.
F.1.5. In cazul in care decizia de atribuire a contractului de achizitie publica este contestata de catre unul dintre ofertanti, in termenul prevazut de lege, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite de indata contestatia Ministerului de Finante si Ministerului Sanatatii.
F.2. Dreptul autoritatii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica
F.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective si numai in urmatoarele circumstante:
a) nici unul dintre ofertanti nu este eligibil sau nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
b) numarul de ofertanti este mai mic de 2, in cazul aplicarii procedurii prin negociere competitiva;
c) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare respectiv oferte care:
(i) fie sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;
(ii) fie nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
(iii) fie contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente;
(iv) fie contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
(v) fie, prin valoarea inclusa in propunerea financiara, fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
d) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului.
F.2.2. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei pentru participare.
F.2.3. In cazul in care anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor ofertantilor atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul anularii.
F.3. Actualizarea pretului contractului de achizitie publica
F.3.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a accepta actualizarea pretului contractului, caz in care in cadrul conditiilor de contractare va fi prevazuta o clauza in acest sens.
F.3.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in Fisa de date a achizitiei daca intentioneaza sa accepte actualizarea pretului contractului de achizitie publica si in cazul in care actualizarea este acceptata, formula de actualizare va fi precizata in Fisa de date a achizitiei.
F.3.3. Pentru contractele de achizitie publica a caror durata de indeplinire nu depaseste 90 de zile autoritatea contractanta este indreptatita sa impuna un coeficient de actualizare egal cu 1 (preturile din oferta nu se actualizeaza).
F.4. Incheierea contractului de achizitie publica
F.4.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a suspenda incheierea contractului de achizitie publica in cazul existentei unei situatii litigioase avand ca obiect procedura de licitatie publica organizata, pana la solutionarea cauzei.
F.4.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de comisia de evaluare.
F.4.3. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii. Preturile unitare prevazute in oferta care a fost stabilita castigatoare sunt ferme, contractantul neavand posibilitatea de a modifica oferta care va constitui parte integranta a contractului de achizitie publica.
F.4.4. In cazul in care oferta care a fost stabilita castigatoare este oferta depusa in comun de mai multi ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a impune inainte de incheierea contractului legalizarea asocierii ofertantilor respectivi.
F.4.5. In cazul in care autoritatea contractanta nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare aceasta are dreptul:
a) de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a clasamentului, in vederea incheierii contractului;
sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
F.4.6. Ofertantul invitat de autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie in forma/formele si in cuantumul precizate in Fisa de date a achizitiei.
In cazul incheierii unui contract de proiectare a lucrarilor de constructii garantia de buna executie este reprezentata de garantia de aplicabilitate a proiectului.
F.4.7. Scrisoarea de garantie bancara prin care se constituie garantia de buna executie trebuie sa fie intocmita in conformitate cu modelul prevazut in sectiunea IV (Formularul 5).

SECŢIUNEA II
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Sectiunea II contine informatiile specifice referitoare la aplicarea concreta a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii.
Informatiile continute in cadrul acestei sectiuni completeaza, adapteaza sau detaliaza prevederile Sectiunii I.
Numerotarea informatiilor prevazute in aceasta sectiune asigura concordanta cu prevederile corespondente din cadrul Sectiunii I.
A. Introducere
A.1. Denumirea autoritatii contractante:
Cod fiscal:
Adresa:
Numarul de telefon:
Fax:
e-mail:
Sursele de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit:
- asigurari sociale de sanatate
A.2. Obiectul contractului de servicii:
a) prestarea serviciilor de preparare si servire a hranei, in conformitate cu Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001:2000 PENTRU COD CPSA 5552 si HACCP;
b) numarul de portii estimate a fi pregatite si servite zilnic va fi in conformitate cu <>Hotararea Guvernului nr. 1.177/02.10.2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
c) fluxurile tehnologice folosite in pregatirea si servirea hranei pentru unitatea spitaliceasca vor fi in conformitate cu <>Ordinul nr. 713/2004 al Ministerului Sanatatii privind aprobarea normelor de autorizare a unitatilor sanitare cu paturi (Anexele 1-4) si Directiva 93/43 a Consiliului Europei privind implementarea Sistemului HACCP;
d) cod CPSA al activitatii: 5552
A.3. Procedura aplicata: licitatie deschisa
A.4. Legislatie aplicabila
1. <>Legea nr. 346/14 iulie 2004 - privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/29.07.2004;
2. <>Ordinul nr. 713/2004 al Ministerului Sanatatii privind aprobarea normelor de autorizare a unitatilor sanitare cu paturi (Anexele 1-4);
3. <>Hotararea Guvernului nr. 1.177/02.10.2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
4. <>Ordinul nr. 414/19.04.2005 privind proceduri prealabile de organizare a licitatiilor de catre unitatile sanitare din sistemul Ministerului Sanatatii si casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
5. Directiva 93/43 a Consiliului Europei privind implementarea Sistemului HACCP;
6. <>Hotararea de Guvern nr. 839/27.05.2004 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si din crese, cu modificarile ulterioare.
B. Calificarea candidatilor/ofertantilor
B.1. Documente care dovedesc eligibilitatea:
1. Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul B1 din sectiunea IV;
2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident) valabile la data depunerii ofertelor.
B.2. Documente care dovedesc inregistrarea:
● Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie nationala sau teritoriala (Formular C4).
● Pentru persoane fizice romane: Se solicita autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
● Pentru persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
● Pentru persoane juridice/fizice romane/straine: Statutul societatii care sa confirme posibilitatea efectuarii activitatilor cuprinse la codul C.P.S.A. 5552.
B.3. Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara: (pentru documentele prevazute la pct. 4-10 se bifeaza optiunea aplicabila)
1. Fisa de informatii generale (Formularul B2 din sectiunea IV)
2. Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date Formularul B2 din sectiunea IV
3. Fisa/fise de informatii privind experienta similara in realizarea de proiecte de aceeasi anvergura, privind serviciile conexe in sistemul sanitar, (Formularul B3 din sectiunea IV)
4. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti din sistemul sanitar (cel putin 3).

[x] solicitat [ ] nesolicitat

- autoritatea contractanta nu solicita formular tip
5. Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii:

[x] solicitat [ ] nesolicitat

Autoritatea contractanta solicita un document prin care se certifica stadiul implementarii sistemului calitatii ISO 9001:2000 PENTRU COD CPSA 5552 si HACCP (implementat/in curs de implementare) pentru cod CPSA 5552 si HACCP, emis de catre un organism de certificare a Sistemului Calitatii recunoscut pe plan national si international.
6. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului, formularul B5.

[x] solicitat [ ] nesolicitat

7. Autorizatia de functionare emisa de autoritatea de sanatate publica, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria impusa de indeplinirea contractului.
8. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.

[x] solicitat [ ] nesolicitat

- autoritatea contractanta nu solicita formular tip;
9. Obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari/clienti.

[x] solicitat [ ] nesolicitat

- autoritatea contractanta nu solicita formular tip
10. Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.

[x] solicitat [ ] nesolicitat

B.4. Cerinte minime referitoare la capacitatea tehnica si la capacitatea economico-financiara, pe care candidatul/ofertantul trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat:
Capacitatea tehnica
1. Prezentare generala
Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta minima, obligativitatea prezentarii Formularului B2 din sectiunea IV.
2. Sustinere tehnica
Autoritatea contractanta stabileste urmatoarele:
- Ofertantul este obligat sa prezinte documente din care sa rezulte capacitatea de a aloca resurse umane (personal propriu instruit) si tehnice (piese de schimb si consumabile) in vederea asigurarii unui program non stop de functionare a service-ului care sa permita prestarea fara intrerupere si in bune conditii a serviciului de spalare;
- Ofertantul este obligat sa prezinte fise tehnice privind constituirea unui stoc de piese de schimb si consumabile, compatibile cu utilajele ce vor deservi bucataria, si care sa fie disponibil din momentul si pe toata durata derularii contractului;
- Aprobarea de catre Inspectia Sanitara de Stat a fluxurilor tehnologice in conformitate cu HACCP.
3. Experienta similara
Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a cel putin doua contracte care au avut ca obiect prestarea unor servicii conexe actului medical pentru unitati medicale insumand 2.000 paturi.
4. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti
a) Autoritatea contractanta stabileste, obligativitatea prezentarii a cel putin 3 (trei) recomandari din partea unor beneficiari/clienti din sistemul sanitar.
b) Sa aiba avizari din partea Ministerului Sanatatii pentru acest gen de activitate, avize sanitare privind implementarea sistemului HACCP, pentru fluxurile tehnologice ce urmeaza a fi utilizate precum si pentru masinile de transport a hranei.
5. Certificarea sistemului calitatii
Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, numai obligativitatea prezentarii documentelor prevazute la B.3 pct. 5.
6. Resurse umane
Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de servicii potrivit propriei oferte.
Capacitatea economico-financiara
1. Obligatii contractuale in desfasurare
Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, numai obligativitatea prezentarii informatiilor solicitate cu privire la obligatiile contractuale fata de alti beneficiari/clienti.
2. Situatia financiara
Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, incadrarea valorii unor indicatori financiari peste o valoare minima impusa. Indicatorii financiari trebuie sa se regaseasca in documentele prevazute la B.3 pct. 11 sau sa poata fi calculati pe baza informatiilor prevazute in documentele respective. Autoritatea contractanta stabileste cerinte minime pentru urmatorii indicatori:
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani rezultata din activitatea de prestare servicii conexe actului medical si din realizarea de proiecte de aceeasi anvergura:

[x] solicitat [ ] nesolicitat

Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, realizarea unei cifre medii anuale de afaceri, rezultata exclusiv din activitatea de prestare servicii conexe actului medical si din realizarea de proiecte de aceeasi anvergura, egala sau mai mare decat o valoare minima impusa: 15.000.000.000 lei. Valoarea minima impusa va fi exprimata in mii lei si in echivalent euro; echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua premergatoare transmiterii spre publicare a anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
3. Adresa la care se depune/transmite scrisoarea de interes insotita de documentele de calificare: .................
4. Limba de redactare a scrisorii de interes si a documentelor de calificare: limba romana.
5. Numar de exemplare in copie: 1.
6. Data limita pana la care se primeste scrisoarea de interes insotita de documentele de calificare .....................
Ora, data si locul de deschidere a pachetelor care contin documentele de calificare: ora ....... data: ............ la sediul autoritatii contractante ........................
7. Selectarea candidatilor calificati se realizeaza pe baza urmatoarei modalitati de punctare a performantelor tehnice si economico-financiare:
- nu este cazul, fiind licitatie deschisa fara preselectie.
8. Numarul de candidati care vor fi selectati: - nu este cazul.
C. Elaborarea ofertei
C.1. Limba de redactare a ofertei: - limba romana
C.2. Perioada de valabilitate a ofertelor: - 90 de zile
Se precizeaza o perioada de valabilitate estimata ca fiind suficienta pentru finalizarea intr-o perioada rezonabila a evaluarii ofertelor si semnarii contractului, precum si pentru a se evita, in masura in care nu apar circumstante exceptionale, situatia in care este necesara solicitarea de prelungire a acestei perioade.
C.3. Documentele ofertei:
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele din fisa de date a achizitiei si caietul de sarcini. Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret/tarif.
C.3.1. Documente care insotesc oferta:
1. Scrisoarea de inaintare - ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu Formularul 2A din sectiunea IV
2. Imputernicire - oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
C.3.2.1. Cuantumul garantiei pentru participare: 300.000.000 lei
2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: - 90 de zile
3. Modul de constituire a garantiei pentru participare: scrisoarea de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, ordin de plata sau fila CEC in favoarea autoritatii contractante.
C.3.3. Prezentarea propunerii tehnice, trebuie facuta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini. La prezentarea propunerii tehnice trebuie sa se aiba in vedere si algoritmul de calcul prevazut pentru evaluarea ofertelor, astfel incat, in cazul in care elemente ale propunerii tehnice intervin in algoritmul utilizat, informatiile prezentate de catre fiecare ofertant sa fie complete si sa permita calcularea corespunzatoare a punctajului.
C.3.4. Se indica, daca este cazul, formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, inclusiv, in masura in care se considera necesar, informatii detaliate privind modul de completare a acestora. Modelul oricarui formular solicitat trebuie sa fie prezentat in cadrul sectiunii IV.
C.3.5. Modul de prezentare a propunerii financiare trebuie sa se aiba in vedere si algoritmul de calcul prevazut pentru evaluarea ofertelor, astfel incat, in functie de elementele propunerii financiare care intervin in algoritmul utilizat, informatiile prezentate de catre fiecare ofertant sa fie complete si sa permita calcularea corespunzatoare a punctajului.
C.3.6. In cazul in care finantarea contractului urmeaza sa fie asigurata printr-un credit a carui obtinere este in sarcina ofertantului, este obligatorie precizarea ansamblului minim de informatii solicitate care vor constitui oferta de credit a bancii finantatoare.

[x] este cazul [ ] nu este cazul

C.3.7. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro. Data stabilita trebuie sa fie cu cel mult 15 zile inainte de data de deschidere a ofertelor este cursul mediu al pietei valutare, calculat de BNR pentru ziua premergatoare transmiterii spre publicare a anuntului de participare catre Regia Autonoma Monitorul Oficial.
D. Prezentarea ofertei
D.1. Adresa la care se depune oferta: Sediul autoritatii contractante:......
D.2. Data limita pentru depunerea ofertei:..........
D.3. Numarul de exemplare: un original si o copie.
D.4. Nu se depun oferte alternative.
D.5. Se precizeaza modul de prezentare in plicuri separate, dupa caz, a documentelor care insotesc oferta, a propunerii tehnice, a propunerii financiare:
● Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.
● Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata.
● Propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce, in plicuri distincte, marcate corespunzator.
● Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ....., ORA .....".
D.6. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.5, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
- Orice oferta depusa dupa termenul precizat va fi returnata ofertantului, nedeschisa;
- Ofertantii care nu vor prezenta documentele obligatorii conform reglementarilor in vigoare vor fi respinsi;
- Omiterea vreunei informatii cerute de autoritatea contractanta sau prezentarea unei oferte necorespunzatoare fata de cerintele din documentatia licitatiei reprezinta riscuri asumate de ofertanti, care pot avea drept consecinta eliminarea ofertelor lor;
- Neindeplinirea conditiilor legale si a cerintelor Caietului de sarcini si a Fisei de date a achizitiei duc la eliminarea ofertei;
- Oferta va fi dactilografiata, semnata si stampilata de catre ofertant sau o persoana imputernicita de acesta, in acest sens;
- Oferta nu va contine randuri suplimentare, stersaturi sau modificari;
E. Deschiderea si evaluarea ofertelor
E.1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: ora ........, data: ........., la sediul autoritatii contractante in prezenta membrilor comisiei de licitatie si a reprezentantilor ofertantilor care doresc sa participe.
E.2. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
E.3. Varianta algoritmului de calcul in cazul utilizarii criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic" este:
Metoda cost/calitate
Metoda presupune clasificarea ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic si financiar, avand in vedere ponderile indicate in Fisa de date a achizitiei, pentru fiecare dintre punctajele respective.
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:

P total = P financiar x F% + P tehnic x T%

in care:
F% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului financiar = 60%
T% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului tehnic = 40%

1. Punctajul financiar se acorda astfel:
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 de puncte;
b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel:
P financiar n = (pret minim/pret n) x 100. Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile prevazute in sectiunea I (E.8.4).
c) costul alocatiei de hrana/pacient/zi se stabileste avand in vedere urmatoarele: aprovizionare, preparare, distributie, servire, transport si ambalare special; introducerea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2000 PENTRU COD CPSA 5552 si HACCP, <>Hotararea Guvernului nr. 1.177/02.10.2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
2. Punctajul tehnic se acorda de catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie sa se raporteze in totalitate la prevederile Caietului de sarcini, dupa cum urmeaza:

preluare personal ........................................ 15
solutii functionale ...................................... 35
modernizari .............................................. 30
pret chirie/M2 oferit ..................................... 5
folosirea de sisteme moderne de distributie si servire a hranei ..... 15
TOTAL PUNCTE ............................................. 100

F. Atribuirea contractului de achizitie publica
In conformitate cu <>art. 12 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 , autoritatea contractanta va proceda la prelungirea contractului prin negociere cu o singura sursa.
F.1. Actualizarea pretului
F.1.1. [ ] Nu se accepta actualizarea pretului contractului
[x] Se accepta actualizarea pretului contractului dupa urmatoarea formula:
Precizare: Formula de actualizare se stabileste de autoritatea contractanta, care are insa obligatia de a se asigura ca nu va depasi in urma actualizarii pretului, limita fondurilor anuale alocate pentru indeplinirea contractului respectiv. Un model de formula care poate fi utilizat pentru actualizarea pretului contractului de achizitie publica este urmatorul:

V = VO x KA

in care:
V reprezinta valoarea actualizata a situatiei de plata;
VO reprezinta valoarea situatiei de plata intocmite la nivelul preturilor declarate in oferta;
KA reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie aplicat.
Coeficientul de actualizare KA se determina dupa cum urmeaza:
KA = E/EO
in care:
E reprezinta cursul mediu in lei, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru 1 euro, corespunzator primei zile din saptamana premergatoare saptamanii in care se prezinta situatia de plata;
EO reprezinta cursul mediu in lei, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru 1 euro, corespunzator zilei stabilite in Fisa de date a achizitiei ca reper pentru stabilirea preturilor unitare din oferta.
F.1.2. Garantia de buna executie
a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii: 5% din valoarea contractului.
b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de servicii se va realiza, de comun acord, prin retineri succesive lunar, din plata cuvenita pentru facturile curente.

SECŢIUNEA III
CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei si constituie ansamblu cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.
Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.
In acest scop propunerea tehnica va contine, in functie de cerintele prevazute in Fisa de date a achizitiei, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.
Conditii minime impuse de autoritatea contractanta:
- existenta Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2000 pentru Cod CAEN: PENTRU COD CPSA 5552 si HACCP pentru Cod CAEN: 5552.
- prezentarea unei propuneri tehnice care sa fie in conformitate cu <>Hotararea Guvernului nr. 1177/02.10.2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, <>Ordinul nr. 713/2004 al Ministerului Sanatatii privind aprobarea normelor de autorizare a unitatilor sanitare cu paturi si Directiva 93/43 a Consiliului Europei privind implementarea Sistemului HACCP.
Ofertantul va depune in oferta tehnica:
a) o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru in conformitate cu <>Ordinul nr. 713/2004 al Ministerului Sanatatii privind aprobarea normelor de autorizare a unitatilor sanitare cu paturi, dupa cum urmeaza:
- receptie si depozitare produse alimentare neprelucrate, dimensionate in functie de stocul necesar pentru fiecare categorie;
- spatii prelucrari primare, in numar de minim 2 (doua), separat pentru legume, carne, peste, pasari; camerele pentru prelucrari primare se vor conecta direct cu spatiile bucatariei propriu-zise, sau prin intermediul unui coridor intern "curat", neinterferat de circuitele de aprovizionare "murdare";
- spatii pentru prelucrari finale, compartimentat in zone distincte, prin pereti de compartimentare spatiala, astfel:
1) prelucrari termice pentru mesele principale (bucataria calda);
2) prelucrari dietetice;
3) prelucrari pentru micul dejun (bucataria lapte-ceai);
4) bucataria rece;
5) preparate de patiserie-cofetarie, daca este cazul;
6) camera de spalat vase.
- spatiu pentru depozitarea alimentelor pentru o zi (depozit de o zi);
- oficiu de distributie, dotat cu o linie speciala de portionare si catering; adiacent oficiului de distributie se vor prevedea spatii, echipate cu linii mecanizate, pentru spalarea veselei intregului spital si igienizarea carturilor, izolate termic;
- laboratorul de control dietetic, prevazut cu un frigider pentru probe alimentare si biroul dieteticianului;
- anexe pentru personal, care vor cuprinde:
1) vestiar cu grup sanitar si dus, separat pe sexe, amplasate langa accesul personalului;
2) sala de mese, amplasata in relatie cu oficiul de distributie;
- conditiile de receptie si depozitare, prelucrare si preparare a alimentelor, modul de organizare a circuitelor bucatariei si masurile de protectie igienico-sanitare sunt cele prevazute in normele de functionare a unitatilor de alimentatie publica si reglementarile cuprinse in Directiva 93/43 a Consiliului Europei privind implementarea Sistemului HACCP;
- planurile, designul, constructia si dimensiunea spatiului trebuie:
● sa permita curatenie adecvata si/sau dezinfectia;
● sa fie in asa fel incat sa nu permita acumularea de mizerie, contactul cu substante toxice, raspandirea particulelor in alimente si formarea condensului sau a umezelii pe suprafete;
● sa permita buna practicare a igienei, incluzand protectia impotriva contaminarii intre si pe timpul operatiunii dintre alimente si echipament, materiale, apa, aer sau personal si surse externe de contaminare ca epidemiile;
● obtinerea, acolo unde este necesar a unor conditii adecvate de temperatura pentru procesul de igiena si depozitare a produselor de resort;
● sa existe un numar adecvat si suficient de mijloace naturale sau mecanice de ventilare. Fluxurile mecanice de aer din zonele contaminate inspre zonele curate trebuiesc evitate. Sistemele de ventilare trebuiesc construite in asa fel incat sa permita filtrelor si altor parti de curatare sa poata fi accesate si inlocuite usor;
● toate utilitatile sanitare din cadrul blocului alimentar vor fi dotate cu ventilare naturala sau mecanica;
● blocul alimentar sa aibe o iluminare adecvata, naturala si/sau artificiala;
● sistemele de canalizare trebuie sa fie adecvate scopului propus; ele trebuiesc create si construite pentru prevenirea riscului de contaminare a alimentelor;
● spatiile de depozitare a deseurilor trebuiesc create si administrate in asa fel incat sa poata fi mentinute curate si pentru a se preveni aparitia si raspandirea epidemiilor, contaminarea alimentelor, a apei potabile, echipamentului si a spatiilor.
b) Cerinte specifice pentru camerele unde alimentele sunt preparate, tratate sau procesate:
● suprafata pardoselii trebuie mentinuta intacta si trebuie sa poata fi curatata usor, si unde este cazul dezinfectata. Acest lucru impune folosirea materialelor impermeabile, neabsorbante, lavabile si non-toxice. Unde este oportun, pardoselile vor fi prevazute cu scurgeri adecvate;
● suprafata peretilor trebuie mentinuta intacta si trebuie sa poata fi curatata usor si unde este necesar dezinfectata. Acest lucru impune folosirea materialelor impermeabile, neabsorbante, lavabile si non-toxice si necesita o suprafata plana pana la o inaltime potrivita operatiei de curatare;
● tavanele si materialele suspendate trebuiesc create, construite si finisate pentru a preveni acumularea de mizerie si a reduce condensul, umezeala nedorita si depunerea particulelor;
● ferestrele si alte deschideri trebuiesc construite pentru a preveni acumularea de mizerie. Cele care se deschid in exterior trebuiesc prevazute, unde este necesar, cu protectie impotriva insectelor, usor de demontat si curatat. Atunci cand geamurile deschise pot genera contaminarea alimentelor, acestea vor fi inchise si blocate pe perioada cat exista alimente in acel spatiu;
● usile trebuiesc sa fie usor de curatat si unde este necesar, dezinfectate. Acest lucru necesita folosirea unor suprafete plane si impermeabile;
● suprafetele (incluzand cele cu utilaje) in contact cu alimentele trebuiesc mentinute intacte si sa fie usor de curatat, si acolo unde este necesar, dezinfectate. Acest lucru necesita folosirea unor suprafete plane si impermeabile;
● unde este necesar, mijloace adecvate trebuiesc create pentru curatenia si dezinfectia uneltelor si a utilajelor. Aceste mijloace trebuiesc construite din materiale rezistente la coroziune si sa fie usor de curatat, avand totodata o alimentare adecvata si permanenta cu apa calda si rece;
● unde este oportun, se vor aplica prevederi adecvate pentru orice spalare necesara a alimentelor. Fiecare chiuveta sau mijloc destinat spalarii alimentelor trebuie sa aibe o alimentare adecvata si permanenta cu apa calda si rece si sa fie mentinuta curata.
c) Cerinte specifice privind transportul:
● mijloacele de transport si/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuiesc avizate de catre Ministerul sanatatii, mentinute curate si in bune conditii pentru a proteja alimentele de contaminare si trebuie, unde este necesar, sa fie create si construite pentru a permite o curatire adecvata si/sau dezinfectie;
● recipientele si/sau containerele desemnate nu trebuiesc folosite decat la transportul alimentelor, acolo unde este riscul contaminarii alimentelor. Alimentele voluminoase sub forma lichida, granulata sau pudra trebuiesc transportate in recipiente si/sau containere/tancuri rezervate transportului alimentar. Aceste containere trebuiesc marcate in clar si la loc vizibil si care sa nu se poata sterge, intr-una sau mai multe limbi comunitare, care sa prezinte faptul ca ele sunt utilizate la transportul alimentelor sau sa fie marcate "doar pentru alimente";
● mijloacele de transport si/sau containerele ce sunt folosite la transportul produselor aditionale alimentelor sau la transportul diferitelor alimente in acelasi timp se vor separa pe produse, acolo unde este necesar, pentru evitarea contaminarii;
● atunci cand mijloacele de transport si/sau containerele au fost folosite la transportul unor alimente diferite, se vor spala de fiecare data inainte de a fi reumplute pentru evitarea contaminarii;
● alimentele din mijloacele de transport si/sau containere trebuiesc plasate si protejate impotriva contaminarii;
● unde este necesar, mijloacele de transport si/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie sa fie capabile sa mentina alimentele la o temperatura adecvata si, unde este cazul sa poata permite ca aceste temperaturi sa fie monitorizate.
d) Cerinte specifice privind deseurile alimentare:
● deseurile alimentare nu trebuiesc lasate sa se acumuleze in camera pentru alimente;
● deseurile alimentare trebuiesc depozitate in containere inchise; aceste containere trebuiesc sa fie de o constructie adecvata, pastrate intacte, si unde este necesar, usor de curatat si dezinfectat;
● spatiile de depozitare a deseurilor trebuiesc create si administrate in asa fel incat sa poata fi mentinute curate si pentru a se preveni aparitia si raspandirea epidemiilor, contaminarea alimentelor, a apei potabile, echipamentului si a spatiilor.
e) Cerinte privind igiena personala:
● fiecare persoana care lucreaza in zona de manipulare a alimentelor va mentine curatenia personala la un nivel inalt, si va purta echipament de protectie adecvat si curat;
● personalul bucatariilor sau oficiilor va fi supus controlului medical la angajare si controalelor medicale periodice;
● asistenta dieteticiana va supraveghea zilnic starea de sanatate si de igiena individuala a personalului din blocul alimentar; ea va investiga activ pe toti lucratorii inainte de a incepe munca si daca prezinta semne de boala ii va trimite la medic; nici unei persoane, stiuta sau presupusa de a suferi sau fiind purtatoare de boli transmisibile asupra alimentelor, ca rani infectate, infectii dermatologice, inflamatii sau diaree, nu i se va permite sa lucreze in nici o zona unde se manipuleaza alimentele, acolo unde este probabilitatea contaminarii directe sau indirecte a alimentelor cu agenti patogeni; de asemenea, orice lucrator din blocul alimentar va raporta asistentei dieteticiene aparitia in timpul lucrului a unor semne de boala.
f) Cerinte specifice privind alimentele:
● nu vor fi acceptate materii brute sau ingrediente daca sunt stiute a fi sau pot fi presupuse de a fi contaminate cu paraziti, micro-organisme patogene sau toxice, descompuse sau sa contina substante necunoscute, astfel incat dupa o sortare normala si/sau preparare sau procesare aplicate in mod igienic in afacerile cu alimentele, ele sunt inca nepotrivite consumului uman;
● materiile brute si ingredientele depozitate intr-un loc se vor mentine in conditii adecvate, create pentru a preveni deteriorarea si contaminarea lor;
● toate alimentele care sunt depozitate, impachetate, manipulate, afisate si transportate, vor fi protejate impotriva oricaror contaminari probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, periclitarii sanatatii sau contaminarii in asa mod incat nu se vor putea consuma in acea stare. In particular, alimentele trebuiesc amplasate si/sau protejate incat sa se minimalizeze riscul contaminarii. Se vor introduce masuri adecvate incat se va asigura ca epidemiile vor putea fi controlate;
● materiile brute, ingredientele, produsele intermediare si produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a micro-organismelor patogene sau de a forma toxine, trebuiesc mentinute la temperaturi care sa nu prezinte risc pentru sanatate. Potrivit cu siguranta alimentelor, se vor permite perioade limitate, in afara temperaturii potrivite, atunci cand este necesar ca alimentele sa se adapteze modalitatilor de preparare, transport, depozitare, prezentare si servire;
● cand alimentele se tin sau se servesc la temperaturi joase, ele se vor raci cat se poate de repede, urmarindu-se etapa finala de procesare calda sau preparare finala daca nu se incalzesc, la o temperatura care sa nu provoace un risc pentru sanatate;
● se recomanda ca hrana bolnavilor sa fie servita la aproximativ 30 min. de la preparare. In caz contrar, ele trebuie mentinute la o temperatura mai mare de 60°C sau la max. 8°C. Alimentele preparate in afara blocului alimentar vor fi transportate la rece si incalzite la min. 60°C;
● este interzisa pastrarea alimentelor de la o masa la alta;
● substantele periculoase si/sau necomestibile, incluzand hrana animalelor, se vor eticheta corespunzator si se vor depozita separat si in containere sigure.
g) activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului, precum si graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective;
h) declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul isi asuma obligatia de a presta serviciul preparare si servire a hranei in deplina concordanta cu <>Hotararea Guvernului nr. 1.177/02.10.2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, <>Ordinul nr. 713/2004 al Ministerului Sanatatii privind aprobarea normelor de autorizare a unitatilor sanitare cu paturi (Anexele 1-4) si Directiva 93/43 a Consiliului Europei privind implementarea Sistemului HACCP;
i) alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Ofertantul va obtine de la institutiile abilitate avize si autorizatii privind activitatile de: protectia muncii, P.S.I., si protectia mediului, in vigoare la data intocmirii contractului de furnizare servicii si actualizarea acestora pe toata durata contractului.
Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, cat si echipamentele de rezerva, vor fi de ultima generatie, conform legislatiei romane in vigoare si standardelor europene.
Prestatorul va utiliza pentru prestarea serviciilor echipamente cu urmatoarele specificatii:
- certificate ISO 9001 si 14001 de la producator. Echipamentele vor fi dotate cu dispozitive electronice de urmarire a timpului preparare si servire a hranei, dezinfectie si vor avea control electronic.
j) Obligatiile Prestatorului:
● sa asigure in cadrul blocului alimentar un circuit inchis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare si evacuare deseuri menajere;
● sa asigure prin personal propriu instruit un program non stop de functionare a service-ului care sa permita prestarea fara intrerupere si in bune conditii a serviciului de preparare si servire a hranei;
● sa constituie un stoc de piese de schimb si consumabile, compatibile cu utilajele ce vor deservi bucataria, disponibil din momentul si pe toata durata derularii contractului;
● sa asigure servicii de preparare si servire a hranei conform standardelor existente pentru unitatile sanitare prin instituirea unui management al calitatii, pentru a indeplini standardele calitative cerute de autoritatea contractanta;
● sa asigure termenele de livrare a hranei (conform graficului intocmit de autoritatea contractanta);
● sa asigure un mod de ambalare diferentiat.
Durata contractului de prestari servicii de preparare si servire a hranei este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acte aditionale, cu acordul ambelor parti.

SECŢIUNEA IV
FORMULARE

1. Scrisoare de inaintare, Formularul 2A,
2. Formular de oferta, Formular 3,
3. Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie, Formularul 4,
4. Scrisoare de garantie bancara de buna executie, Formularul 5,
5. Declaratie privind eligibilitatea, Formularul B1,
6. Informatii generale, Formularul B2,
7. Experienta similara, Formular B3,
8. Certificat constatator, Formularul C4,
9. Informatii privind dotarea cu echipamente, mijloace de transport si alte mijloace fixe.

FORMULARUL 2A

OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii
............................ organizatoare
(denumirea/numele) ..... nr. ....../......

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ......................

Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. ..... din ......(ziua/luna/anul)...... privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica de vaccinuri ............., noi ....... (denumirea/numele ofertantului)....... va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ......(tipul, seria/numarul, emitentul).......... privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de 1 copie:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ........... Cu stima,
Ofertant,
..............
(semnatura autorizata)


FORMULARUL 3

OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii
................. contractante nr. ...../......
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ..........(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)........

Domnilor,
1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .........(denumirea/numele ofertantului)......... ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa prestam .....(denumirea serviciului)......... pentru suma de/la un tarif de/la un tarif mediu de (se elimina optiunile neaplicabile) .....euro, (suma in litere si cifre).......... lei, reprezentand .........(suma in litere si in cifre)...... la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ......(suma in litere si cifre)...... lei.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ......(durata in litere si cifre)......... zile, respectiv pana la data de ......(ziua/luna/anul)......, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
[ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
[ ] nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.


Data ...../..../....
.........(semnatura)....., in calitate de ........, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ......(denumirea/numele ofertantului).......

FORMULARUL 4

BANCA
.....................
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de
atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ...............................

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica de vaccinuri, noi ......(denumirea bancii).... avand sediul inregistrat la ..... (adresa bancii)........ ne obligam fata de ........ sa platim suma de .....(in litere si in cifre)........, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa ....... sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul .....(denumirea/numele).... si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .....(denumirea/numele)...... nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .....(denumirea/numele)..... a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ......... .
Parafata de Banca ...(semnatura autorizata)... in ziua ... luna ... anul ..


FORMULARUL 5

BANCA
.......................
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ..............................
Cu privire la contractul de achizitie publica de servicii, incheiat intre .......(denumirea contranctantului)..... in calitate de contractant, si ......., in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ......... reprezentand .......% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ......... .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca ....(semnatura autorizata).... in ziua .... luna ... anul ....


FORMULARUL B1

CANDIDATUL
.............................
(denumirea societatii)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .....(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului)....... declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la <>art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante, respectiv ai ......., cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila ....... de zile de la data completarii.

Data completarii ..........

Candidat,
..............
(semnatura autorizata)

FORMULARUL B2

CANDIDATUL
...........................
(denumirea societatii)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea societatii:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: Fax: Telex: E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare .....(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare).........
6. Obiectul de activitate, pe domenii ......(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)........
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ........(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)..........
8. Principala piata a afacerilor: .......................
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:


┌──────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Anul │ Cifra de afaceri │ Curs mediu euro │ Cifra de afaceri anuala │
│ │ (mii lei) │ │ (euro) │
├──────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
├──────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
├──────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
├──────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
├──────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
└──────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────┘


10. Cifra medie de afaceri: ................. (euro)
11. Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca respectam prevederile ......, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din .... .

Candidat,
..............
(semnatura autorizata)


FORMULARUL B3

CANDIDATUL/OFERTANTUL
..............................
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului:
Numarul si data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Tara:
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
[ ] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
[ ] contractant asociat
[ ] subcontractant
4. Valoarea contractului
exprimata in moneda exprimata
in care s-a incheiat in echivalent
contractul euro
a) initiala (la data semnarii contractului): ........... ...........
b) finala (la data finalizarii contractului): ........... ...........
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

Candidat/ofertant,
.....................
(semnatura autorizata)

FORMULARUL C4

Informatii minimale ce trebuie cuprinse in certificat

Certificat constatator, in original, eliberat de Oficiul Registrului Comertului (eliberat cu cel mult 30 de zile inaintea ultimei date de depunere a documentatiei) care trebuie sa cuprinda:
a) atributele de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
b) durata de functionare;
c) obiectul principal si secundar de activitate;
d) valoarea si structura capitalului social;
e) reprezentantii legali;
f) existenta de mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, conform <>Legii nr. 64/1995 republicata, cu modificarile ulterioare, lichidare judiciara voluntara conform <>Legii nr. 31/1990 republicata, sau orice alta procedura legala similara;
g) solicitari de modificari ale actelor constitutive nesolutionate pana la data atestarii.

FORMULARUL B5

CANDIDATUL
.................................
(denumirea societatii/leaderului)

INFORMATII
privind dotarea cu echipamente,
mijloace de transport si alte mijloace fixe

A. Depozite


┌────┬──────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┬────────────┬───────────┐
│ │Denumirea │ │Supra-│ │Propri-│Grad de│ Nr. │ Nr. │
│Nr. │societatii│Loca- │ fata │Volum│etate │ uzura │autorizatiei│persoanelor│
│crt.│ care le │lizare│ (mp │ (mc │(da/nu)│ (%) │ de │ angajate │
│ │ detine │ │ │ │ │ │functionare/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ data │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┤
│.. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴──────┴─────┴───────┴───────┴────────────┼───────────┤
TOTAL │ │
└───────────┘


B. Mijloace de transport


┌────┬──────────┬────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────────┐
│ │Denumirea │ │ │ │ │
│Nr. │societatii│ Tipul │ Numarul │ Grad de uzura │Volum de transport,│
│crt.│ care le │masinii │ din │ (%) │ din care: │
│ │ detine │ │ care: │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┬───────┼────────┬───────┼─────────┬─────────┤
│ │ │ │propri-│inchi- │propri- │inchi- │ propri- │ inchi- │
│ │ │ │etate │riate │etate │riate │ etate │ riate │
├────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┼───────┼───────┼────────┴───────┼─────────┼─────────┤
TOTAL │ │ │ TOTAL │ │ │
└───────┴───────┘ └─────────┴─────────┘

Candidat,
..........................
(semnatura autorizata)SECŢIUNEA V

CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
nr. .... din ......

1. Parti contractante

Intre
autoritatea contractanta ........, adresa sediului ....., telefon/fax ......, numar de inmatriculare ....., cod fiscal ........, cont trezorerie ......, reprezentata prin .......(denumirea conducatorului) functia ......, in calitate de achizitor,
si
prestatorul .......(denumirea)....., adresa sediului, ......., telefon/fax ....., numarul de inmatriculare ......, cod fiscal ......, cont (trezorerie, banca) ......., reprezentat prin .....(denumirea conducatorului)......, functia ......., in calitate de prestator, a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul si pretul contractului
2.1. - Prestatorul se obliga sa presteze ......(denumirea serviciilor)......., in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de servicii ........(denumirea)...... .
2.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de ....... mii lei, din care T.V.A. ..... mii lei.
3. Durata contractului
3.1. - Prestatorul se obliga sa presteze ......(denumirea serviciilor)......., astfel cum este prevazut in graficul de prestare pentru indeplinirea sarcinilor, in decurs de .......(zile/luni calendaristice)..... de la data intrarii in vigoare a contractului.
4. Definitii
4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
g) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
5. Aplicabilitate
5.1. - Contractul de servicii intra in vigoare dupa constituirea garantiei bancare de buna executie, astfel cum s-a convenit la pct. 10, la data de .......(se precizeaza data la care intra in vigoare contractul)........ .
6. Documentele contractului
6.1. - Documentele prezentului contract sunt:
a) graficul de prestare;
b) acte aditionale, daca exista;
c) propunerea tehnica si propunerea financiara;
d) Caietul de sarcini;
e) alte anexe la contract.
7. Standarde
7.1. - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre prestator in propunerea sa tehnica.
8. Caracterul confidential al contractului
8.1. - ( ) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
8.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
9. Drepturi de proprietate intelectuala
9.1. - Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
10. Garantia de buna executie a contractului
10.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in perioada convenita in contract.
(2) Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
10.2. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului.
(se precizeaza cuantumul garantiei de buna executie a contractului, modul de constituire, perioada pentru care se constituie si modul de restituire)
10.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
11. Responsabilitatile prestatorului
11.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
11.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
(se precizeaza anexa ce contine graficul de prestare)
12. Responsabilitatile achizitorului
12.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
13. Receptie si verificari
13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
13.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor)
14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
14.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizata in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
14.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
14.4. - Cu exceptia prevederilor clauzei 22 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 14.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor clauzei 19.
15. Modalitati de plata
15.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre prestator. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)
15.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 15.1 si fara a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 19.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestarii si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
15.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, daca acesta solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege
(se precizeaza cuantumul avansului)
16. Actualizarea pretului contractului
16.1. - Pentru serviciile prestate platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
16.2. - Pretul contractului se actualizeaza utilizandu-se formula de actualizare convenita.
(se precizeaza formula de actualizare)
17. Amendamente
17.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
18. Subcontractanti
18.1. - Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
18.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.
19. Penalitati, daune-interese
19.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
Cota procentuala este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor cu exceptia prevederilor clauzei 14.3 in cazul in care prestatorul il notifica pe achizitor.
19.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 15.1, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
Cota procentuala este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
20. Rezilierea contractului
20.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.
20.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
20.3. - In cazul prevazut la clauza 20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
21. Cesiunea
21.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
21.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.
22. Forta majora
22.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
22.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
22.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
23. Solutionarea litigiilor
23.1. - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
23.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
24. Limba care guverneaza contractul
24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
25. Comunicari
25.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
25.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
26. Legea aplicabila contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Achizitor, Prestator,
...................... .....................
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016