Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 7 iulie 2023  privind autorizaţia de mediu revizuită, pentru Societatea Naţională Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 7 iulie 2023 privind autorizaţia de mediu revizuită, pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 633 bis din 11 iulie 2023
──────────
    Conţinută de HOTĂRÂREA nr. 568 din 7 iulie 2023, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 633 din 11 iulie 2023.
──────────
                             AUTORIZAŢIE DE MEDIU REVIZUITĂ
     Ca urmare a cererii de revizuire adresate de Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, etj. 4, 5, 13, Clădirea Crystal Tower, sectorul 1, înregistrată cu nr. 2/R/14318 din 17 octombrie 2022 la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:
                                  AUTORIZAŢIA DE MEDIU
                                       REVIZUITĂ
        pentru funcţionarea Sucursalei "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti din localitatea Mioveni, strada Câmpului, nr. 1, judeţul Argeş, care prevede organizarea desfăşurării activităţii în cadrul amenajărilor existente pe amplasamentul în suprafaţă de aproximativ 23.273,40 mp, astfel:
    a) construcţii ale fabricii sau care deservesc fabrica, în suprafaţă de 8.909 mp;
    b) teren liber, în suprafaţă de 14.364,4 mp;

        în scopul producerii de combustibil nuclear CANDU-6 pe bază de uraniu natural şi uraniu sărăcit, sub formă de fascicule de combustibil nuclear.
        Documentaţia pentru revizuirea autorizaţiei de mediu conţine:
    a) Fişa de prezentare şi declaraţie revizuită întocmită de Societatea Naţională "NUCLEARELECTRICA" S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti;
    b) Delegarea competenţei către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş în vederea verificării amplasamentului şi întocmirea procesului-verbal, inclusiv verificarea condiţiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare, înregistrată cu nr. DGEICPSC/2/R/14318/08.11.2022;
    c) Decizia Etapei de Încadrare nr. 562/06.10.2022 pentru proiectul Achiziţia echipament de tocat şi brichetat span de zircaloy-4;
    d) Proces Verbal de Constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare, întocmit de APM Argeş şi înregistrat cu nr. 26930/17.11.2022;
    e) Proces Verbal de verificare a condiţiilor de funcţionare şi conformare a activităţii supuse autorizării din punct de vedere a protecţiei mediului înconjurător, întocmit de APM Argeş şi înregistrat cu nr. 26931/17.11.2022;
    f) Anexe; Anexa A - planuri de încadrare în zonă 1:5000, 1:2000, planuri generale; Anexa B - certificat constatator, certificat de înregistrare; Anexa C - plan garaje; Anexa D (tabel cu contractele încheiate cu diferite societăţi/instituţii pentru desfăşurarea activităţii în domeniul nuclear); Anexa E - schema distribuţie utilităţi; Anexa F - rapoarte de încercare, Regulament de Exploatare a Staţiei de Epurare; Anexa G - Schema punctelor de prelevare pentru monitorizarea mediului; Anexa H - Programul de monitorizare a radioactivităţii mediului; Anexa I - Autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear emise de CNCAN, Autorizaţie Sanitară emisă de DSP Argeş, Autorizaţii emise de Ministerul Afacerilor Interne - ISU Argeş; Anexa J - tabel cu tipurile de proceduri de protecţia mediului şi de protecţie radiologică şi gestionarea deşeurilor implementate pe amplasamentul FCN; Anexa K - Certificate de implementare şi menţinere a unui Sistem de Management de Mediu şi a unui Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale emise de SRAC CERT SRL.

        şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:
    a) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. AN/4/2023 emisă de CNCAN la 27.01.2023, pentru deţinere surse închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante, dispozitive generatoare de radiaţii ionizante, instalaţie de producere combustibil nuclear, combustibil nuclear, materiale nucleare, fascicule de combustibil nuclear, deşeuri radioactive, materiale de interes nuclear şi materiale cu dublă utilizare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 916/2002;
    b) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LD/268/2022 emisă de CNCAN la 15.11.2022, privind utilizarea de surse închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante şi dispozitive generatoare de radiaţii ionizante;
    c) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. DN/021/2022 emisă de CNCAN la 31.01.2022, pentru manipulare surse închise de radiaţii ionizante, materiale nucleare, combustibil nuclear, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante, dispozitive generatoare de radiaţii ionizante şi deşeuri radioactive;
    d) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LD/267/2022 emisă de CNCAN la 15.11.2022, producerea de combustibil nuclear;
    e) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LD/023/2022 emisă de CNCAN la 31.01.2022, depozitare temporară de materiale nucleare, combustibil nuclear tip CANDU-6 şi deşeuri radioactive;
    f) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LD/024/2022 emisă de CNCAN la 31.01.2022, furnizare materiale nucleare şi combustibil nuclear tip CANDU-6;
    g) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. FCN TRANSPORT_20/2018 emisă de CNCAN, pentru transportul materialelor radioactive;
    h) Certificat de desemnare nr. FCN_0DD 12/2020 emisă de CNCAN la 27.10.2020 ca organism dozimetric desemnat;
    i) Autorizaţie pentru sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear nr. 22-038/18.09.2022 emisă de CNCAN, pentru activităţi de fabricare în domeniul nuclear;
    j) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. PM/219/2021 emisă de CNCAN, pentru deţinerea de informaţii nepublicate;
    k) Certificat pentru sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015);
    l) Certificat de înregistrare în EMAS, R0-000018 din 27.03.2020, reînnoit în 28.03.2023;
    m) Certificat pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform SR ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018).

        Documentaţia care a stat la baza autorizaţiei de mediu iniţiale conţine:
    a) Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de Societatea Naţională "NUCLEARELECTRICA" S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti;
    b) Stadiul de implementare a măsurilor cuprinse în Programul pentru conformare prevăzut de autorizaţia de mediu FCN Piteşti, emisă prin H.G. nr. 1061/2011, întocmit de Societatea Naţională "NUCLEARELECTRICA" S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti;
    c) Program de măsuri/acţiuni ICN-FCN;
    d) Program de monitorizare a radioactivităţii mediului (PMRM) ICN-FCN;
    e) Tabel cu proceduri de protecţia mediului, radioprotecţie şi gospodărirea deşeurilor din FCN;
    f) Bilanţ de mediu Nivel I + Raport cu privire la Bilanţul de mediu Nivel I;
    g) Bilanţ de mediu Nivel II + Raport cu privire la Bilanţul de mediu Nivel II;
    h) Raport sinteza cu privire la Bilanţul de mediu Nivel I şi Bilanţul de mediu Nivel II;
    i) Notificare întocmită în conformitate cu Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare;
    j) Adresa APM Argeş nr. 10980/22.05.2018 privind încadrarea din punct de vedere al includerii în inventarul cu obiective SEVESO - amplasamentul nu este cadrabil din punct de vedere al includerii în inventarul cu obiective SEVESO;
    k) Proces verbal încheiat în data de 08.02.2017 la verificarea condiţiilor de funcţionare şi conformare a activităţii supuse autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător, înregistrat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş cu nr. 3013/09.02.2017;
    l) Decizia nr. 322 din 30.05.2018 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de "Producere de combustibil nuclear tip CANDU-6 pe bază de uraniu natural şi uraniu sărăcit, sub formă de fascicule de combustibil nuclear - CAEN 2446" desfăşurată în Mioveni, str. Câmpului nr. 1, judeţ Argeş.

        şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:
    a) Certificat de Atestare a dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Seria MO3 nr. 7488/18.07.2002 eliberat de Ministerul Industriei şi Resurselor;
    b) Certificat de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş la data de 09.06.2008, Cod Unic de Înregistrare 11016037/29.09.1998;
    c) Certificat constatator nr. 665927/29.09.2017 eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti;
    d) Decizia etapei de încadrare nr. 9084/10.11.2010 eliberată de A.P.M. Argeş pentru proiectul "Construire hală prelucrări mecanice";
    e) Autorizaţie de construire nr. 713/05.11.2010 eliberată de primăria oraşului Mioveni pentru proiectul "Construire hală prelucrări mecanice";
    f) Decizia etapei de încadrare nr. 631/05.07.2011 eliberată de A.R.P.M. Piteşti pentru proiectul "Amenajare spaţiu formare coloane";
    g) Autorizaţie de construire nr. 342/14.07.2011 eliberată de primăria oraşului Mioveni pentru proiectul "Amenajare spaţiu formare coloane";
    h) Clasarea notificării nr. 12094/25.07.2011 eliberată de A.R.P.M. Piteşti pentru proiectul "Construire tunel de transfer coloana de pastile";
    i) Autorizaţie de construire nr. 457/08.09.2011 eliberată de primăria oraşului Mioveni pentru proiectul "Construire tunel de transfer coloana de pastile";
    j) Decizia etapei de încadrare nr. 1099/07.11.2011 eliberată de A.R.P.M. Piteşti pentru proiectul "Amenajare anexă hala I";
    k) Autorizaţie de construire nr. 544/17.11.2011 eliberată de primăria oraşului Mioveni pentru proiectul "Amenajare anexă hala I";
    l) Decizia etapei de încadrare nr. 953/14.09.2012, eliberată de A.R.P.M. Piteşti pentru proiectul "Amenajare spaţiu maşină de rectificat RFC 125 şi instalaţii anexe";
    m) Autorizaţie de construire nr. 378/30.10.2012 eliberată de primăria oraşului Mioveni pentru proiectul "Amenajare spaţiu maşină de rectificat RFC 125 şi instalaţii anexe".
    n) Decizia etapei de încadrare nr. 954/14.09.2012 eliberată de A.R.P.M. Piteşti pentru proiectul "Construire instalaţie de recirculare apă de răcire pentru zona de asamblare fascicul de combustibil - platforma de amplasare răcitoare apă industrială";
    o) Autorizaţie de construire nr. 335/01.10.2012 eliberată de primăria oraşului Mioveni pentru proiectul "Construire instalaţie de recirculare apă de răcire pentru zona de asamblare fascicul de combustibil - platforma de amplasare răcitoare apă industrială";
    p) Clasarea notificării nr. 22691/17.12.2014 eliberată de A.P.M. Argeş pentru proiectul "Refacere platformă auto şi alei de acces";
    q) Autorizaţie de construire nr. 32/05.02.2015 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul "Refacere platformă auto şi alei de acces";
    r) Clasarea notificării nr. 6789/28.04.2015 eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş pentru proiectul "Execuţie sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi la arhiva FCN Depozitul central de combustibil nuclear, depozitul de Zy - 4 şi depozitul de combustibil nuclear proaspăt";
    s) Autorizaţie de construire nr. 178/26.06.2015 eliberată de Primăria oraşului Mioveni pentru proiectul "Execuţie sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi la arhiva FCN, Depozitul central de combustibil nuclear, depozitul de Zy - 4 şi depozitul de combustibil nuclear proaspăt";
    ş) Acord de mediu nr. 1/07.01.2016 emis de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor pentru proiectul "Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilaţie şi platformă de răcitori (lucrare de ventilaţie şi climatizare Hala IV)" şi Procesul verbal de verificare a condiţiilor din acordul de mediu nr. 1/07.01.2016 încheiat în data de 05.10.2016;
    t) Autorizaţie de construire nr. 15/21.01.2016 eliberată de primăria oraşului Mioveni pentru proiectul "Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilaţie şi platformă de răcitori (lucrare de ventilaţie şi climatizare Hala IV)";
    ţ) Adresa nr. 18556/TD/13.10.2017 întocmită de Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea;
    u) Adresa nr. 608691 din 14.05.2018, cu privire la verificarea încadrării obiectivului în prevederile Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, eliberată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al judeţului Argeş.
    v) Comanda nr. 484/26.05.2017 - servicii dispunere deşeuri de substanţe/amestecuri periculoase, ambalaje cu conţinut de substanţe periculoase;
    w) Protocol de colaborare nr. 835/05.11.2009 pentru colectarea deşeurilor electrice şi electronice;
    x) Contract de vânzare-cumpărare nr. 904/17.09.2015 + Act adiţional nr. 1 privind valorificarea deşeurilor din FCN;
    y) Contract de prestări servicii nr. 626/12.07.2016 privind serviciile de prelucrare materiale nucleare neconforme conţinând uraniu natural, încheiat cu Compania Naţională a Uraniului S.A.;
    z) Act adiţional nr. 1 la Acordul cadru de prestări servicii nr. 79/06.02.2015 încheiat cu Compania Naţională a Uraniului S.A. la data de 21.10.2016;
    aa) Contract de prestări servicii nr. 1046/20.10.2017 privind servicii de compactare şpan de zircaloy-4 şi ambalarea brichetelor rezultate, încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, RATEN;
    bb) Acord cadru nr. 350/21.03.2014 privind servicii tratare ape radioactive rezultate din procesele de fabricaţie pastile UO(2), control pulberi şi pastile, de la Sucursala FCN Piteşti, încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, RATEN;
    cc) Acord cadru de servicii nr. 79/06.02.2015 privind servicii de depozitare prin dispunere finală a deşeurilor solide radioactive neincinerabile, contaminate cu uraniu natural, încheiat cu Compania Naţională a Uraniului S.A., CNU S.A.;
    dd) Acord cadru nr. 552/16.06.2017 pentru servicii de tratare a deşeurilor solide radioactive provenite din activitatea FCN Piteşti, în interiorul zonei de bilanţ material a FCN Piteşti, potrivit strategiei încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, RATEN;
    ee) Contract de servicii nr. 452/14.04.2014 pentru servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor;
    ff) Contract sectorial de servicii nr. 81/07.02.2018 pentru service auto;
    gg) Contract nr. 325/31.01.2013 privind prestare servicii salubrizare;
    hh) Comanda nr. 468/23.05.2017 privind servicii dispunere uleiuri uzate;
    ii) Protocol de colaborare nr. 1066/08.10.2008 privind colectarea deşeurilor provenite din surse de iluminat;
    jj) Regulamentul de exploatare a Staţiei de Epurare nr. 1179/22.01.2014 al Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti;
    kk) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. FCN-TRANSPORT-02/2014, emisă de CNCAN, pentru transportul materialelor radioactive;
    ll) Autorizaţie pentru sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear nr. 18-035/18.09.2018 emisă de CNCAN pentru activităţi de fabricare în domeniul nuclear;
    mm) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. AN/287/2016 pentru deţinerea de informaţii nepublicate în cadrul Sucursalei "Fabrica de Combustibil Nuclear" emisă de CNCAN la 29.11.2016;
    nn) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/001/2018 emisă la 31.01.2018 de CNCAN pentru deţinere surse închise de radiaţii ionizante, surse deschise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse deschise de radiaţii ionizante, dispozitive generatoare de radiaţii ionizante, instalaţii nucleare de prelucrare a materiilor prime nucleare şi de producere a combustibilului nuclear, materii prime nucleare, combustibil nuclear, deşeuri radioactive, materiale de interes nuclear, echipamente şi dispozitive prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 916/2002 privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, cu modificările ulterioare;
    oo) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/002/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, pentru utilizarea de surse închise de radiaţii ionizante, dispozitive generatoare de radiaţii ionizante şi instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante;
    pp) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/003/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, pentru manipulare surse închise de radiaţii ionizante, surse deschise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante, şi deşeuri radioactive;
    qq) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/004/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, prelucrarea materiilor prime nucleare;
    rr) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/005/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, producerea combustibilului nuclear;
    ss) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/006/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, depozitarea temporară a materiilor prime nucleare, combustibilului nuclear de tip CANDU-6 şi a deşeurilor radioactive;
    şş) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/007/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, furnizare materii prime nucleare, combustibil nuclear tip CANDU-6, deşeuri radioactive, a materialelor de interes nuclear şi materiale cu dublă utilizare;
    tt) Autorizaţie de securitate la incendiu, sistem de protecţie fizică, nr. 3114316/18.10.2013, eliberată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş;
    ţţ) Autorizaţie de securitate la incendiu, hala V şi extindere hala V+corp de legătură, nr. 564/15/SU-AG/29.04.2015, eliberată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş;
    uu) Declaraţia locaţiilor pentru operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 3 nr. 353/1677921/02.04.2007 emisă de Agenţia Naţională Antidrog;
    vv) Autorizaţie sanitară nr. 269/29.11.2016 emisă de Direcţia de Sănătate Publică Argeş;
    ww) Certificat pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform SR OHSAS 18001:2008;
    xx) Certificat pentru sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005;
    yy) Rapoarte de încercare pentru monitorizarea factorilor de mediu: sol, apă uzată, aer, vegetaţie;
    zz) Fişe cu date de securitate pentru substanţele chimice utilizate în desfăşurarea activităţii pe amplasament;
    aaa) Certificat de desemnare nr. FCN ODD 06/2017, emis de CNCAN la data de 24.10.2017 pentru desemnarea ca organism dozimetric acreditat a Laboratorului de radioprotecţie şi dozimetrie personal al Fabricii de Combustibil Nuclear.

        Prezenta autorizaţie de mediu revizuită se emite cu următoarele condiţii speciale impuse:
    1. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Transportul surselor de radiaţii controlate în exteriorul Fabricii de Combustibil Nuclear Piteşti, denumită în continuare FCN Piteşti, se realizează respectând legislaţia în vigoare emisă de CNCAN, reprezentată prin Norma privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 221/2017 şi Norma privind cerinţele de elaborare şi implementare a programului de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 104/2022.
    3. Se va urmări încadrarea în normele legale în vigoare privind protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei şi respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de alte autorităţi publice.
    4. Orice defecţiune sau avarie apărută în desfăşurarea activităţii care are ori poate avea un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului va fi adusă în mod operativ la cunoştinţa autorităţilor competente pentru protecţia mediului, conform Protocolului de comunicare încheiat între autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. (denumit în continuare Protocol de comunicare); se va acţiona potrivit procedurilor prevăzute în planurile de alarmare şi intervenţie.
    5. Orice evacuare în mediu peste valorile-limită aprobate în autorizaţia de mediu revizuită va fi notificată autorităţilor publice centrale şi locale pentru protecţia mediului şi se va acţiona pentru limitarea acesteia în conformitate cu prevederile din procedurile legale.
    6. Se vor respecta programele de prelevare şi monitorizare a tuturor categoriilor de emisii evacuate în mediul înconjurător pentru parametrii înscrişi în actele de reglementare.
    7. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    8. Modificările şi/sau completările ulterioare aduse actelor de reglementare emise de alte autorităţi, acte care au stat la baza eliberării prezentei autorizaţii de mediu revizuite, precum şi emiterea de noi acte de reglementare vor fi comunicate în mod operativ autorităţilor publice centrale şi locale pentru protecţia mediului, în conformitate cu cerinţele Protocolului de comunicare.
    9. Titularul autorizaţiei de mediu revizuite are obligaţia de a notifica autoritatea centrală pentru protecţia mediului de îndată ce intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu, înainte de realizarea modificării.
    10. Protocolul de comunicare se va revizui ori de câte ori este necesar.

        Prezenta autorizaţie de mediu revizuită este valabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.
        Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, în condiţiile legii.
    I. Activitatea autorizată
    1. Dotări: clădiri, instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate
        Din punct de vedere funcţional clădirile/platformele aferente fabricii se pot grupa după cum urmează:
    Pavilion Administrativ - este o clădire cu patru niveluri, subsol+parter+2 etaje, având suprafaţa construită de 1.461 mp, legat prin două corpuri de legătură de halele de producţie, respectiv halele I, II, III şi IV, care include spaţii cu următoarele destinaţii:
    a) subsol: ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, spălătorie echipamente de protecţie, ateliere deservire activităţi de întreţinere, instalaţie de separare a şlamului prin centrifugare, punct termic, punct pentru situaţii de urgenţă, zonă depunere beriliu, Be, grupuri sanitare şi vestiare.
    b) parter: ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, punct control acces personal, punct de urgenţe medicale, birouri, grupuri sanitare şi vestiare.
    c) etajul 1: laboratoare, ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, birouri, grupuri sanitare şi vestiare.
    d) etajul 2: laborator de radioprotecţie şi dozimetrie personal, sală de instruire, sală protocol, proiectare, bibliotecă, arhivă, birouri şi grupuri sanitare.

        Clădiri tehnologice, spaţii de producţie, în care îşi desfăşoară activitatea Secţia Pastile şi Secţia Asamblare, compuse din halele I, II, III, IV, V, anexele acestora, corpurile de legătură dintre Pavilionul Administrativ şi hala IV, Pavilion şi halele I, II, III, Extindere hală V, ecluzare produs finit hala V, SAS, tunel transfer coloane pastile, şi hala de prelucrări mecanice, HPM.
        Secţia Pastile având suprafaţa construită de 2137 mp, include:
    a) hala I: în care se desfăşoară operaţii de condiţionare/presare combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO(2) şi obţinere de combustibil nuclear sub formă de pastile crude de UO(2);
    b) anexe hala I: cameră alimentare roll-compactor, depozit de combustibil nuclear sub formă de pulbere proaspătă de UO(2), depozit material nuclear neconform, staţie producere azot;
    c) hala II: în care se desfăşoară operaţia de sinterizare a combustibilului nuclear sub formă de pastile crude de UO(2);
    d) hala III: în care se desfăşoară operaţii de rectificare, spălare-uscare combustibil nuclear sub formă de pastile sinterizate de UO(2);
    e) anexe hala III: cameră presare, cameră formare coloane, camere depozitare pastile rectificate, cameră depozitare pastile de capăt;
    f) corp de legătură:
    - parter: cameră depozitare pastile balast, cameră depozitare coloane, cameră arhivă probe, cameră depozitare cărucioare cu coloane formate, laboratoare control calitate;
    – subsol: staţie colectare deşeuri lichide radioactive, centrală de ventilaţie pentru halele I, II, III şi anexe (ventilaţie generală şi ventilaţie tehnologică radioactivă) şi pentru laborator analize chimice (ventilaţie tehnologică), staţia electrică, instalaţie de recirculare apă de răcire.


        Secţia Asamblare fascicule de combustibil nuclear având suprafaţa construită de 2494 mp, compusă din:
    a) hala de prelucrări mecanice: în care se desfăşoară fabricaţia şi controlul de calitate a dopurilor din aliaj de zirconiu şi a patinelor din sârmă de Zircaloy-4;
    b) hala IV: în care se desfăşoară fabricaţia de teci de Zircaloy-4;
    c) anexe hala IV: în care se realizează elemente structurale de zircaloy-4: grile, patine şi distanţieri din tablă, boxă gaze inerte: heliu şi argon;
    d) anexă tehnică ventilaţie hala IV;
    e) extindere hala V, parter: în care se desfăşoară operaţii de formare a fasciculelor de combustibil nuclear şi de încărcare combustibil nuclear sub formă de pastile sinterizate de UO(2) în teci de zircaloy-4; subsol: sistem de uscare aer comprimat;
    f) hala V: în care se desfăşoară operaţii de asamblare, control şi ambalare fascicule de combustibil nuclear;
    g) SAS hala V: preluarea produsului finit;
    h) corp de legătură între hala IV şi pavilionul administrativ: subsol - staţia de colectare şi evacuare ape reziduale, parter - ecluză şi culoar de trecere personal spre tunel transfer coloane pastile şi extindere hala V, birouri, atelier SDV- uri şi grupuri sanitare.

        Depozite, magazii şi garaje având suprafaţa construită de 1762 mp: depozit de combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO(2), 33,6 mp; depozit de fascicule de combustibil nuclear proaspăt, 70 mp; depozite de substanţe şi amestecuri periculoase, 66 mp; depozit de uleiuri, 34 mp; magazie/atelier tâmplărie; staţie de încărcare acumulatori electrocare; staţie de compresoare; spaţii speciale pentru depozitarea buteliilor de gaze - oxigen, argon, azot, hidrogen, heliu, metan, gaz P10, acetilenă, 10,34 mp; depozit central de fascicule de combustibil nuclear, 155 mp; magazie laminate; magazie materiale şi piese de schimb; depozit de zircaloy, 192 mp; depozit central de materiale, 642 mp.
        Instalaţia/echipamentul de tocat şi brichetat şpan de zircaloy-4 este amplasată în corpul A, camera 16, cameră a cărei destinaţie iniţială a fost de garaj auto, fiind neutilizată.
        Platforme/Parcuri rezervoare având suprafaţa construită de 1055 mp:
    a) platformă, acoperită şi îngrădită, pentru depozitarea temporară PDT, 346 mp, delimitată în următoarele zone: zonă pentru stocarea temporară a pieselor metalice contaminate cu U natural, înainte de dezmembrare; zonă pentru stocarea temporară a materialului nuclear neconform, U natural; zonă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide radioactive, incinerabile, filtre de ventilaţie, contaminate cu U natural; zonă pentru stocarea temporară a materialului nuclear neconform, U sărăcit; zonă pentru stocarea temporară a şpanului de zircaloy-4 compactat, necontaminat; zonă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide radioactive, incinerabile, contaminate cu U natural; zonă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide radioactive, neincinerabile, contaminate cu U natural; zonă pentru stocarea temporară a diferitor obiecte şi materiale necontaminate, depozit uleiuri uzate, substanţe şi amestecuri periculoase.
    b) platformă, acoperită şi îngrădită, pentru incineratorul ecologic EIS 2030, echipament cu activitate suspendată - în conservare.
    c) incinerator Ecologic EIS 2030 (aflat în prezent în conservare) - prin Decizia nr. 116 a Consiliului de Administraţie al SNN SA din data de 14.09.2015 a fost aprobată casarea (fiind inclus în Anexa 1 - Lista cu mijloacele fixe amortizate integral propuse la casare la Nota privind scoaterea din funcţiune, declasarea, valorificarea şi casarea bunurilor aflate în patrimoniul SNN SA, nr. 10484/04.09.2015 din decizie).
    d) platforme pentru colectarea deşeurilor municipale şi asimilabile, deşeuri valorificabile din metal, sticlă, plastic, lemn, etc.
    e) parc rezervoare hidrogen.
    f) parc rezervoare azot.
    g) platformă rezervoare (două rezervoare pentru solventul organic uzat, în prezent sunt goale) şi un fost rezervor de acid azotic.
    h) platforme răcitoare.
    i) platformă boxă distribuţie gaze comprimate (H(2), H(e), O(2), N(2), Ar) pentru Laboratorul de analize chimice.


        Producerea fasciculelor de combustibil nuclear se realizează cu instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele cuprinse în autorizaţiile specifice activităţii de producţie a combustibilului nuclear emise de CNCAN.
        Mijloace de transport:
        Fabrica de Combustibil Nuclear efectuează următoarele tipuri de transporturi:
    a) transport persoane: autoturisme - 7 bucăţi, vehicul electric - 1 bucată, autobuze - 5 bucăţi;
    b) transport materiale radioactive: autotractor - 1 bucată, semiremorcă - 2 bucăţi, autoturism - 1 bucată;
    c) transport intern deşeuri lichide radioactive, FCN-ICN: autotractor cu cisternă - 1 bucată;
    d) transport mărfuri: autoutilitară - 1 bucată;
    e) transport intern pe platforma FCN, manipulare, ridicare: motostivuitor, electrocar, electrostivuitor, stivuitor - 7 bucăţi.


        Pentru efectuarea transporturilor de materiale radioactive, TMR-uri, pulbere sinterizabilă de UO(2), materiale nucleare neconforme cu uraniu natural, fascicule de combustibil nuclear, deşeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă contaminate cu uraniu natural, Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti deţine autorizaţie de transport materiale radioactive eliberată de CNCAN şi personal autorizat.
        NOTĂ:
        Pe platforma FCN nu se efectuează reparaţii/revizii la autovehiculele din dotare, aceste activităţi se realizează la sediul firmelor autorizate, tip service, pe bază de contract prestări servicii.


    2. Materii prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:
        Cantităţile de materii prime şi materiale estimate, necesare în procesul tehnologic pentru realizarea unei producţii de 12.000 FC/an, capacitate maximă de producţie, sunt:
    a) combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu, UO(2), în cantitate de 250 t/an, ambalată în butoaie de 200 L;
    b) tablă, bare, sârmă din zircaloy-4 şi tuburi de zircaloy-4, beriliu metalic, soluţie de grafit coloidal, substanţe din categoria precursorilor de droguri şi a precursorilor de explozivi, diferite gaze: heliu, argon, azot hidrogen, oxigen, etc.

        Materiile prime şi materialele auxiliare sunt depozitate în depozite de materiale separate în cadrul FCN Piteşti, iar depozitarea substanţelor şi amestecurilor periculoase se realizează în spaţii special amenajate.

    3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume)
        Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi dreptul de folosinţă a apei pentru întreaga platformă nucleară ICN-FCN este atribuit Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară, denumit în continuare RATEN-ICN Piteşti, ca titulară a autorizaţiei de gospodărire a apelor emisă de Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea Piteşti.
        Debitele de apă necesare funcţionării FCN Piteşti, serviciile de epurare a apelor uzate menajere şi tehnologice rezultate din activitatea şi incinta FCN Piteşti, precum şi deversările de ape pluviale colectate într-un sistem separativ de canalizare din incinta FCN Piteşti sunt reglementate printr-un contract de prestare de servicii încheiat cu RATEN-ICN Piteşti.
        Alimentarea cu apă a FCN Piteşti se realizează din gospodăria de apă potabilă de pe platforma ICN-FCN, amplasată în incinta ICN Piteşti şi care este alcătuită din două rezervoare de înmagazinare a apei cu V = 500 mc fiecare, executate din beton armat. Din rezervoarele de înmagazinare, apa este distribuită în scop potabil prin intermediul unei staţii de pompare alcătuită din 4 pompe şi o pompă de incendiu într-o reţea de distribuţie de tip ramificat prin care se ajunge în reţelele din incinta FCN Piteşti. Alimentarea cu apă în scop industrial este asigurată din gospodăria de apă brută tratată necesară folosinţelor de pe întreaga platformă ICN-FCN, aflată în incinta ICN Piteşti, şi care este alcătuită din două rezervoare de înmagazinare cu V = 1.000 mc fiecare. Distribuţia apei în scop tehnologic se face prin intermediul unei staţii de pompare alcătuită din 6 pompe şi a unei reţele de distribuţie de tip ramificat în reţelele FCN Piteşti.
        Apa necesară pentru stingerea incendiului se asigură din gospodăria de apă pentru acest tip de folosinţă, amplasată în incinta ICN Piteşti, şi care este alcătuită din volumul intangibil de 500 mc asigurat în cele două rezervoare de înmagazinare apă potabilă.
        Consumul anual de apă potabilă şi de incendiu este de cca 12.000 mc/an, iar cel de apă în scop industrial este de cca 2.000 mc/an.
        Pentru producerea apei calde menajere, FCN deţine şi o instalaţie solară compusă din 30 de panouri solare având ca mediu de transfer etilen-glicolul. De asemenea, FCN deţine staţie de demineralizare a apei şi instalaţie de recirculare a apelor tehnologice de răcire.
        Evacuarea apelor uzate menajere din FCN Piteşti se face prin intermediul sistemului de reţele de canalizare menajeră, separat de reţelele de canalizare industrială, sistem care deversează apele uzate menajere prin intermediul unui colector general, L = 2,2 km şi Dn = 300 mm, în staţia de epurare a apelor uzate, linia de epurare ape menajere din incinta ICN Piteşti.
        Apele uzate industriale sunt colectate în totalitate în rezervoarele-tampon aferente pavilioanelor de pe platforma ICN-FCN-ANDR. În funcţie de rezultatele analizelor de radioactivitate, aceste ape sunt evacuate prin reţeaua de canalizare industrială, L = 1.873 m şi Dn = 250 mm, fie către staţia de epurare, fie dirijate către Staţia de Tratare a Deşeurilor Radioactive, denumită în continuare STDR, a ICN Piteşti.
        Sistemul de colectare a apelor uzate industriale din incinta ICN Piteşti asigură colectarea, depozitarea temporară şi controlul apelor uzate în rezervoare-tampon. FCN Piteşti deversează controlat ape uzate radioactive/efluenţi lichizi radioactivi care conţin uraniu natural către Staţia de Epurare a ICN Piteşti. Evacuarea în reţeaua de canalizare se realizează numai în schimbul I, în baza unui raport de măsurare conform căruia indicatorii de calitate ai acestor ape trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al Staţiei de Epurare (RE-SE).
        Apele uzate contaminate radioactiv de diferite concentraţii provenite din activitatea de producţie şi controlul de calitate sunt colectate în 6 rezervoare din inox cu o capacitate utilă de 10 mc fiecare din cadrul Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive a FCN, SCDLR-FCN.
        Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie de peste 2 mg U/L sunt transferate pentru recuperarea uraniului la STDR-ICN, unde prin precipitare cu fosfat trisodic şi amoniac, urmată de decantare, filtrare şi uscare rezultă fosfatul de uranil solid şi uscat, care se returnează la FCN. Activitatea se realizează în baza unor contracte de prestări servicii încheiate între Societatea Naţională Nuclearelectrica SA - Sucursala FCN Piteşti şi Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară - Institutul de Cercetări Nucleare, ICN Piteşti.
        Capacitatea utilă a SCDLR-FCN este de 60 mc. În condiţii normale de operare se colectează aproximativ 30 mc/lună.
        Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie între 1 şi 2 mgU/L se transferă la STDR-ICN sau Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale (SCEAR - FCN), după analizarea situaţiei conform procedurilor interne.
        Apele uzate cu conţinut radioactiv sub concentraţia de 1 mg U/L sunt colectate împreună cu apele uzate neradioactive la SCEAR-FCN în 3 rezervoare de 60 mc. Aici se realizează controlul privind încadrarea conţinutului de uraniu, pH-ului, azot total şi fosfor total în limitele impuse de Regulamentul de exploatare al Staţiei de Epurare a ICN - Piteşti şi a concentraţiei de beriliu în limitele impuse de autorizaţia de producere combustibil nuclear emisă de CNCAN, după care apele uzate sunt evacuate la Staţia de Epurare a ICN, SE-ICN.
        Volumul anual de ape uzate menajere şi industriale evacuat în staţia de epurare a ICN Piteşti este de cca 10.000 mc/an.
        Apele pluviale colectate de pe amplasamentul FCN sunt evacuate în sistemul de reţele de canalizare apă pluvială, într-un bazin aflat proprietatea şi sub monitorizarea ICN şi apoi deversate în Lacul artificial Vieroşi situat pe platforma ICN-FCN.
        Apele pluviale de drenaj colectate adiacent halei I şi Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive, SCDLR-FCN, sunt gestionate în conformitate cu procedurile FCN.
        Încălzirea spaţiilor şi necesarul de apă caldă pentru consum menajer se realizează cu agent termic furnizat de către ICN Piteşti, prin intermediul unui punct termic aflat la subsolul pavilionului administrativ al fabricii, într-un spaţiu cu suprafaţa de 133,25 mp.
        Dotările punctului termic sunt: două schimbătoare de căldură pentru furnizarea agentului termic, un schimbător de căldură pentru prepararea apei calde menajere, 4 boilere, pompe pentru recircularea agentului de răcire.
        Apa caldă de consum este realizată suplimentar prin intermediul unui sistem de preparare cu panouri solare alcătuit din 30 de panouri care utilizează ca mediu de transfer etilenglicolul.
        FCN Piteşti are în dotare o staţie de producere a hidrogenului şi staţie electrică de transformare şi distribuţie proprie, dotată cu transformatori uscaţi de tip Schneider.
        Alimentarea cu energie electrică se realizează din reţelele ICN Piteşti.
        Alimentarea cu gaze naturale este asigurată de către SC ENGIE România SA în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu FCN Piteşti.

    4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii
        Combustibilul nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO(2) este furnizată de furnizori calificaţi, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara, FPCU-Feldioara, CAMECO CANADA şi este recepţionată la FCN Piteşti printr-un control tehnic de calitate complex care serveşte procesului tehnologic de fabricaţie a pastilelor, urmat ulterior de procesul de fabricare a coloanelor de combustibil nuclear sub formă de pastile de UO(2).
        Procesul tehnologic de fabricaţie a coloanelor de pastile de UO(2) este o tehnologie specifică metalurgiei pulberilor şi cuprinde în principal următoarele procese: condiţionarea pulberii - precompactare, granulare, amestecare lubrifiant; presarea pulberii condiţionate pentru obţinerea combustibilului nuclear sub formă de pastile crude de UO(2); sinterizarea combustibilului nuclear sub formă de pastile crude de UO(2); rectificarea şi spălarea-uscarea combustibilului nuclear sub formă de pastile sinterizate; controlul calităţii lotului de pastile rectificate; formarea coloanelor de combustibil nuclear sub formă de pastile rectificate; controlul calităţii lotului de coloane şi transferul loturilor de coloane acceptate în aria de asamblare fascicule de combustibil nuclear.
        Fabricarea elementelor structurale - dopuri, grile, patine, distanţieri, teci se realizează din semifabricate de zircaloy-4 şi alte componente, prin utilizarea unor procedee de strunjire, ştanţare, brazare.
        Elementele de combustibil nuclear se obţin în final din tecile grafitate şanfrenate, coloanele de combustibil nuclear sub formă de pastile de UO(2) şi dopurile de zircaloy-4 prin operaţii de sudură dop-teacă în atmosfera de heliu; ulterior, acestea se profilează la capete şi se debavurează prin operaţii mecanice de aşchiere în vederea realizării asamblării finale.
        Fasciculul de combustibil nuclear, denumit în continuare FC, se obţine prin asamblarea barelor, elementelor de combustibil nuclear într-un sistem special, marcat ulterior pe grilele de capăt pentru a fi identificat după utilizare sub forma de combustibil nuclear uzat.
        Controlul final pentru fiecare fascicul de combustibil nuclear în parte vizează caracteristici dimensionale şi de masă, precum şi teste speciale.
        Depozitarea fasciculelor de combustibil nuclear se face în spaţii speciale, controlate.

    5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie
        Capacitatea de producţie curentă a FCN Piteşti este de cca. 12.000 FC/an, fiind determinată de capacitatea de producţie a celor două cuptoare de sinterizare existente în fluxul de fabricaţie, în medie 46 FC/zi.
        Producţia curentă de fascicule de combustibil nuclear a FCN este determinată de necesarul de alimentare a reactoarelor nucleare ale CNE Cernavodă.
        Produse rezultate: pastilă de UO(2), grilă, dop, patină, distanţieri subţiri şi groşi, teacă brazată, teacă grafitată, element de combustibil nuclear, fascicul de combustibil nuclear.
        Cantitatea de materiale reciclabile de Zy-4 (materiale de interes nuclear neradioactive) rezultată din activitatea FCN este:

┌────┬─────────────┬──────────┬─────────┐
│ │Materiale de │ │ │
│Nr. │interes │Instalaţie│Cantitate│
│crt.│nuclear │/secţie │t/an │
│ │neradioactive│ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Metale │ │ │
│ │neferoase │ │ │
│1 │(materiale │Secţia │3 │
│ │reciclabile │Asamblare │ │
│ │solide de │ │ │
│ │zircaloy) │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Şpan de │Secţia │ │
│2 │zircaloy-4 │Asamblare │6 │
│ │(*) │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴─────────┘

        (*) Şpanul de Zy-4 este compactat, iar brichetele rezultate sunt depozitate temporar într-un spaţiu special amenajat şi valorificate periodic.


    6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie
        Unitatea nu deţine centrală termică proprie.

    7. Alte date specifice activităţii
        Nu este cazul.

    8. Programul de funcţionare: ore/zi, zile/săptămână, zile/an
        Programul de funcţionare este diferenţiat în cadrul fabricii, corespunzător necesităţilor proceselor tehnologice. Acesta este stabil pe perioada întregului an calendaristic, cu excepţia perioadelor de oprire planificată sau neplanificată, astfel:
    a) Secţia Pastile, halele I şi III pastilare/rectificare/formare coloane, 16 ore/zi, luni-vineri;
    b) Hala II, sinterizare, 24 de ore/zi, continuu;
    c) Secţia Asamblare FC, halele IV şi V, 16 ore/zi, luni-vineri.    II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului
    1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu)
    1.1. Protecţia calităţii apelor
    a) Staţia de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive, SCDLR-FCN, este situată în cadrul Secţiei Pastile. În această staţie sunt colectate deşeurile lichide radioactive provenite de la: instalaţia de centrifugare şlam; reţeaua de colectare ape contaminate, provenite din apele de spălare/decontaminare suprafeţe de lucru din halele I, II şi III; laboratoarele de analize chimice. Prin intermediul instalaţiei de centrifugare este separat şlamul de rectificare din apele provenite de la operaţia de rectificare a pastilelor sinterizate de combustibil nuclear.
        Şlamul de rectificare rezultat este trimis periodic la FPCU Feldioara pentru recuperarea uraniului în baza unui contract de prestări servicii.
        În cadrul SCDLR-FCN se realizează evaluarea pentru concentraţia de uraniu şi pH a fiecărui rezervor. Deşeurile lichide radioactive colectate la SCDLR-FCN care au concentraţia de uraniu mai mare de 2 mg U/L sunt transferate la STDR - ICN pentru recuperare uraniu, produsul rezultat fiind fosfatul de uranil solid. Dacă deşeurile lichide radioactive au concentraţia de uraniu între 1 şi 2 mg U/L se transferă la STDR-ICN sau SCEAR- FCN după analizarea situaţiei conform procedurilor interne ale FCN, iar dacă concentraţia este sub 1 mgU/L sunt transferate la SCEAR-FCN.

    b) Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale, SCEAR-FCN, este situată în cadrul Secţiei Asamblare şi este compusă din 3 rezervoare, fiecare având capacitatea de 60 mc, başa de colectare prevăzută cu senzor de umplere şi 3 pompe, respectiv 2 pompe pentru deversarea apelor uzate radioactive/efluenţilor lichizi radioactivi către Staţia de Epurare - ICN având debitul de 45 mc/h şi o pompă de golire a başei cu debitul de 20 mc/h.
        Rezervoarele se curăţă de două ori pe an. Şlamul rezultat se transferă la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive a ICN, STDR-ICN.
        În SCEAR-FCN se realizează controlul privind încadrarea pH-ului, a concentraţiei de uraniu, de azot total şi de fosfor total în limitele impuse de Regulamentul de Exploatare al Staţiei de Epurare a ICN şi a concentraţiei de beriliu în limitele impuse de autorizaţia de producere combustibil nuclear emisă de CNCAN. Parametrii de ieşire ai apelor uzate radioactive, efluenţilor lichizi radioactivi: concentraţia de uraniu ≤ 0,9 mg U/L, concentraţia de beriliu ≤ 1 mg Be/L, pH = 6,5 ÷ 8,5, concentraţia de azot total ≤ 15 mg N/L, concentraţia de fosfor total ≤ 2 mg P/L.
        Parametrii necesari evacuării apelor uzate industriale/efluenţilor lichizi radioactivi prin reţeaua de canalizare industrială sunt înscrişi în anexa nr. 1 la Regulamentul de Exploatare al Staţiei de Epurare, elaborat de ICN, şi reprezintă condiţiile de deversare în cadrul SE-ICN.
        Limitele derivate de evacuare a apelor uzate radioactive/efluenţilor lichizi radioactivi în SE-ICN sunt precizate şi în autorizaţia de producere combustibil nuclear LD/267/2022.


    1.2. Protecţia atmosferei
        Instalaţia de ventilaţie din FCN, radioactivă şi non-radioactivă, este formată din subsisteme locale de ventilaţie şi climatizare şi realizează introducerea aerului proaspăt, reţinerea, filtrarea, condiţionarea şi evacuarea aerului din zonele controlate şi supravegheate ale FCN.
        Toate spaţiile din FCN destinate producţiei, halele de producţie, precum şi laboratoarele de analize chimice, generatoare de noxe radioactive şi non-radioactive, sunt prevăzute cu sisteme de ventilaţie pentru reţinerea pulberilor aeropurtate cu uraniu/aerosolilor radioactivi, a particulelor de praf şi a noxelor nonradioactive.
    A. Ventilaţia FCN pentru zonele controlate:
        Zonele controlate ale FCN (zonele în care există probabilitatea de apariţie a noxelor radioactive - pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi, precum şi posibilitatea de contaminare prin împrăştiere a materialelor radioactive sau prin deversări necontrolate de efluenţi radioactivi) sunt deservite de două sisteme de ventilaţie şi anume:
    1. Sistemul de ventilaţie nr. 1 prin intermediul căruia se asigură ventilaţia generală şi ventilaţia tehnologică aferentă Secţiei Pastile (halele I, II, III, anexele acestora şi CL-SP) şi Laboratorului de Analize Chimice. Evacuarea efluenţilor gazoşi rezultaţi se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 1. Coşul de dispersie nr. 1 este alipit de clădirea anexelor halei III, are formă dreptunghiulară, suprafaţa interioară fiind de 4,25 mp (diametrul echivalent 2,3 m) şi înălţimea de 17 m.
    a) Sistemul de ventilaţie din hala I şi anexe hala I este compus din:
    i. Instalaţia de ventilare generală: este o instalaţie de condiţionare aer, proiectată pentru a realiza un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră. Aerul este tratat în centrala de ventilaţie montată la subsolul corpului de legătură CL-SP. Aerul este introdus/evacuat printr-un sistem de canale de ventilaţie. Tubulatura de ventilaţie este montată la partea superioară a halei. Debitul total de aer introdus de Unitatea de Tratare a Aerului, UTA, în hala I şi anexe este de maximum 19.422 mc/h, iar debitul evacuat de Unitatea de Filtrare a Aerului, UFA, este de maximum 21.702 mc/h.
    ii. Instalaţia de evacuare aer cu pulberi radioactive, ventilaţia tehnologică, este realizată separat de instalaţia de ventilare generală. Această instalaţie deserveşte echipamentele de producţie din hala I şi anexe: 2 prese, 2 amestecătoare, 2 roll-compactoare/granulatoare şi 2 echipamente alimentare-vacuum aflate în anexa cu destinaţie de alimentare roll-compactoare. Debitul evacuat de Unitatea de Filtrare a Aerului, UFA, este de maximum 7.000 mc/h, fiind asigurată redundanţa de 100%. Aerul uzat ce conţine pulberi aeropurtate cu uraniu se evacuează prin intermediul unui racord local la canalul circular de colectare. Deoarece conţine pulberi aeropurtate cu uraniu acesta este trecut printr-un dispozitiv de filtrare de tip cheson etanş în interiorul căruia sunt prefiltre şi filtre HEPA 13. După filtrare, acest aer este evacuat prin intermediul a două ventilatoare asigurându-se redundanţa de 100%.
        Evacuarea aerului se realizează prin coşul de dispersie nr. 1 unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul monitorului de efluenţi gazoşi, MEG1 şi a sistemului izocinetic de prelevare la coş, SIPC.


    b) Instalaţia de ventilare-condiţionare, ventilaţie generală, pentru hala II şi anexe (camerele amplasate la parterul CL-SP) şi SCDLR: este de tipul jos-sus şi este concepută pentru a realiza un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră. Acesta este un sistem mixt datorită caracteristicilor geometrice ale halei II şi a cuptoarelor de sinterizare utilizate. Pentru a se realiza condiţiile de schimb orar, Centrala de Ventilaţie asigură prin UTA introducerea unui debit total de aer proaspăt de 15.300 mc/h şi prin UFA evacuarea unui debit de 16.050 mc/h.
        Pentru zona halei II sinterizare se utilizează tubulatură textilă ignifugă pentru introducerea aerului.
        Pentru preluarea gazelor arse din zona flăcărilor permanente ale cuptoarelor de sinterizare, sunt utilizate două hote cu inducţie amplasate deasupra fiecărei flăcări de veghe.
        Ca măsură de siguranţă suplimentară, pentru fiecare hotă în parte sunt utilizate unităţi de climatizare a aerului compuse din baterii de răcire cu putere de 22 kW cu detentă directă un ventilator de turaţie variabilă pentru un debit de 2.500 mc/h şi o presiune disponibilă de 60 Pa.
        Ventilarea spaţiului SCDLR este asigurată printr-un sistem de introducere/evacuare aer compus din: tubulatură de introducere din inox, debit maxim 2.400 mc/h; tubulatură de evacuare din inox, debit maxim 2.400 mc/h; grile de introducere/evacuare cu registru de clapete reglabile.
        Evacuarea aerului din hala II, anexe hala II (camerele amplasate la parterul CL-SP) şi SCDLR se realizează prin UFA, unde aerul este filtrat folosind prefiltre şi filtre de înaltă eficienţă HEPA 13, prin coşul de dispersie nr. 1, unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul MEG1 şi a SIPC.

    c) Instalaţia generală de ventilaţie a halei III şi anexe asigură depresiunea faţă de hala II. În acest sens debitul de aer proaspăt introdus prin UTA este de 19.100 mc/h, iar debitul de aer extras prin UFA de 22.200 mc/h.
    d) Ventilaţia tehnologică aferentă halei II şi halei III este o instalaţie de aspiraţie locală a aerosolilor radioactivi destinată maşinilor de rectificare şi magaziilor de stocare pastile sinterizate de UO(2) amplasate în incintele halei II şi halei III. Debitul extras este de maximum 5.000 mc/h prin UFA, evacuarea realizându-se la coşul de dispersie nr. 1 unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul MEG1 şi a SIPC.
    e) Instalaţia de ventilare a aerului aferentă Laboratorului de Analize Chimice, amplasat la etajul I al Pavilionului Administrativ: Centrala de ventilaţie asigură un număr de minim 5 schimburi/oră de aer proaspăt şi menţine zona în depresiune. Este formată din:
    a) Instalaţie de introducere - asigură un debit de aer de maximum 8.000 mc/h.
        Distribuţia aerului proaspăt se face prin tubulatură rectangulară, confecţionată din inox şi guri de refulare cu dispozitive de reglare manuală a debitului.

    b) Instalaţie de evacuare - pentru evacuarea aerului din camerele unde nu sunt nişe, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului evacuat echipată cu ventilator şi filtru absolut, montată la interior, într-o cameră dedicată. Unitatea de filtrare a aerului (UFA) evacuat, tip cheson, cu automatizare, asigură un debit de aer de maximum 4.0 mc/h. Distribuţia aerului evacuat se face prin coşul de evacuare, coşul de dispersie nr. 1, confecţionat din oţel inox şi guri de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului.
    c) Instalaţie de evacuare locală de la nişe - pentru evacuarea locală de la nişe şi totodată din laboratoare, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului evacuat echipată cu ventilator, filtru absolut şi filtru cu cărbune activ, montată la interior, în centrala de ventilaţie din subsolul tehnic al Corpului de legătură SP. Unitatea de filtrare a aerului evacuat, cu automatizare, asigură un debit de aer de maximum 5.000 mc/h. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 1.
        Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 1 de la Sistemul de ventilaţie nr. 1, prin intermediul căruia se asigură ventilaţia generală şi ventilaţia tehnologică aferentă Secţiei Pastile (halele I, II, III, anexele acestora şi CL-SP) şi Laboratorului de Analize Chimice, este de maximum 92.952 mc/h.    2. Sistemul de ventilaţie nr. 2 prin intermediul căruia se asigură ventilaţia generală şi ventilaţia tehnologică aferentă halei V, extindere hala V şi Tunelul de Transfer coloane pastile şi ventilaţia tehnologică aferentă halei IV şi anexe hala IV. Deşi hala IV şi anexele acesteia sunt încadrate ca zone supravegheate ale FCN, pentru facilitatea monitorizării noxelor nonradioactive care pot fi prezente în aerul evacuat din ventilaţia tehnologică ce deserveşte echipamentele din hala IV şi anexe, conducta de evacuare este conectată la coşul de dispersie nr. 2.
        Instalaţiile de ventilare, introducere şi evacuare aer sunt amplasate în hala V, extindere hala V şi tunelul de transfer coloane pastile. Aceste instalaţii asigură un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră, pentru evacuarea aerosolilor care se formează în timpul procesului de producţie.
        Introducerea aerului este comună atât pentru hala V cât şi pentru extindere hala V şi tunelul de transfer coloane pastile.
        Evacuarea aerului, ventilaţia generală:
        Evacuarea aerului din hala V, extindere hala V şi Tunelul de Transfer coloane pastile se face cu ajutorul unităţii de filtrare a aerului, UFA, echipată cu ventilator şi filtru absolut HEPA 13. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr 2, care este prevăzut cu un monitor de efluenţi gazoşi radioactivi, MEG2. Coşul de dispersie nr. 2 are formă circulară, diametrul fiind de 0,800 m şi înălţimea de 11,11 m. UFA este montată în exteriorul halei V, într-o construcţie special amenajată, Centrala de ventilaţie. Distribuţia aerului evacuat se face prin tubulatură rectangulară, din tablă zincată şi guri de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului. Coşul de dispersie nr. 2 este amplasat în imediata vecinătate a Centralei de ventilaţie şi a halei V.
        Evacuarea aerului din ventilaţia tehnologică hala IV şi anexe:
        Instalaţiile de ventilare asigură aspiraţia aerului din carcasele şi din proximitatea echipamentelor cu degajări de noxe nonradioactive, pentru a se evita împrăştierea acestora în aerul din hala IV şi anexe.
        Înainte de a fi evacuat cu ajutorul unuia dintre cele două ventilatoare redundante cu debitul maxim de 4.000 mc/h fiecare, aerul este filtrat într-un cheson etanş prin UFA, echipată cu prefiltre clasa G4, filtru clasa F7 şi filtru cu cărbune activ. Evacuarea în atmosferă a aerului filtrat se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 2. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 2 este de maximum 19.500 mc/h.
        Evacuarea aerului, ventilaţia tehnologică:
        Evacuarea locală a aerului de la echipamentele de sudură dop-teacă, de la echipamentele de debavurare, amplasate în hala V şi de la echipamentele de încărcare pastile în teci, amplasate în extindere hală V, se face cu unul din cele două ventilatoare redundante, care asigură fiecare un debit de aer de 2.500 mc/h şi o presiune disponibilă de 2.500 Pa. Înainte de a fi evacuat, aerul este trecut prin UFA care este echipată cu filtru absolut HEPA 13 şi care asigură un debit de aer de 2.500 mc/h. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 3, care este prevăzut cu un monitor de efluenţi gazoşi radioactivi (MEG3). Coşul de dispersie nr. 3 are forma circulară, diametrul fiind de 0,35 m şi înălţimea de 11,51 m. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 3 este de maximum 2.500 mc/h.    B. Ventilaţia FCN pentru zonele supravegheate:
        Zonele supravegheate ale FCN în care se desfăşoară activităţi de producţie sunt următoarele: hala IV şi anexe hala IV; hala de Prelucrări Mecanice; Zona Depunere Beriliu.
    1. Sistemul de ventilaţie aferent halei IV şi anexe hala IV
    1.1. Instalaţia de introducere aer este amplasată în camera de ventilaţie din anexa hala IV şi are următoarele caracteristici:
    a) debit de aer introdus: 25.000 mc/h;
    b) ventilator prevăzut cu motor cu turaţie variabilă echipat cu convertizor de frecvenţă;
    c) baterie de răcire cu apă rece (7°C/12°C) cu sarcina de 250 kW;
    d) baterie de preîncălzire electrică cu sarcina de 100 kW;
    e) baterie de încălzire cu sarcina de 300 kW, alimentată cu apă caldă de la centrala termică existentă;
    f) filtrare: prefiltru clasa G4 şi filtru clasa F7.

    1.2. Instalaţia de evacuare a aerului este constituită din două module:
    a) ventilaţie generală având rolul de evacuare generală a aerului din hala IV şi anexe;
    b) ventilaţie tehnologică având rolul de a prelua noxele chimice degajate de utilajele tehnologice în procesul de producţie şi de a le evacua controlat prin intermediul coşului de dispersie nr. 2 al halei V existent.

        Ventilaţia generală refulează aerul direct în atmosferă cu ajutorul unui dispozitiv de refulare, printr-o UFA de tip rooftop. UFA este amplasată pe acoperişul halei V.
        Echipamentul de evacuare generală a aerului are următoarele caracteristici:
    a) debit de aer evacuat: 24.000 mc/h;
    b) filtrare cu filtru clasa F7 şi prefiltru clasa G4 cu rol de protecţie a filtrului de cărbune activ;
    c) filtrare cu filtru cu cărbune activ pentru reţinerea moleculelor gazoase;
    d) ventilator prevăzut cu motor cu turaţie variabilă echipat cu convertizor de frecvenţă.

        Ventilaţia tehnologică asigură aspiraţia aerului din carcasele şi din proximitatea echipamentelor cu degajări de noxe, pentru a se evita împrăştierea acestora în aerul din hala IV şi anexe.

    2. Ventilarea Halei de Prelucrări Mecanice
        Echipamentele aferente instalaţiei de ventilare a Halei de prelucrări mecanice sunt amplasate în exteriorul halei şi realizează un număr orar de minim 6 schimburi de aer, cu 30% aer proaspăt. Aerul este tratat (filtrat, încălzit sau răcit, umidificat) în CTA-ul montat la exterior şi introdus/evacuat, la presiune atmosferică, în/din hala de prelucrări mecanice printr-un sistem de canale de ventilaţie cu secţiunea rectangular.
        Se introduce un debit de aer în hală de 10.000 mc/h şi se evacuează un debit de aer din hală de 10.000 mc/h, prin dispozitive de evacuare a aerului tip grile de aspiraţie cu jaluzele fixe, montate pe canalele de ventilaţie.

    3. Instalaţia de ventilare a aerului aferentă zonei de lucru cu beriliu (Zona Depunere Beriliu) cuprinde:
    a) Instalaţia de introducere aer aferentă zonei de lucru cu beriliu: asigură un număr de minim 5 schimburi de aer proaspăt pe oră şi menţine zona în depresiune. În vederea menţinerii condiţiilor optime de funcţionare s-a prevăzut o unitate de tratare a aerului (UTA) introdus, montată la interior, care asigură un debit de aer de 3.500 mc/h şi o presiune disponibilă de 500 Pa. Distribuţia aerului proaspăt se face prin tubulatură circulară, din tablă zincată şi guri de refulare cu dispozitive de reglare manuală a debitului.
    b) Instalaţia de evacuare: pentru evacuarea noxelor de la echipamentele amplasate în aceste spaţii, precum şi pentru evacuarea aerului din fiecare cameră prin intermediul gurilor/hotelor de aspiraţie, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului formată dintr-un cheson de filtrare local prevăzut cu prefiltre şi filtre de înaltă eficienţă HEPA 13 amplasat în incinta Zonei depunere beriliu şi două linii redundante de evacuare, având fiecare câte un ventilator radial monoaspirant cu acţionare directă care asigură un debit de evacuare de 4.100 mc/h şi câte un dispozitiv de evacuare cu jet vertical. Unitatea de filtrare a aerului evacuat, tip cheson, cu automatizare, asigură un debit de aer de 4.100 mc/h şi o presiune disponibilă de 1.000 Pa. Absorbţia aerului evacuat se face prin tubulatură rectangulară/rotundă, din tablă zincată şi guri/hote de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului. Evacuarea este asigurată de unul din cele două ventilatoare redundante dispuse pe terasa pavilionului administrativ.
        Climatizarea aerului în spaţiile administrative (încadrate tot ca zone supravegheate, dar în care nu se efectuează activităţi de producţie) se realizează cu aparate locale tip split.
        Întreţinerea şi verificarea sistemelor de ventilaţie se face procedurat, iar rezultatele verificărilor periodice, a celor la cerere, ca şi reviziile capitale (RK) sunt consemnate în registrul de evidenţă şi în fişele de revizii-reparaţii.
        Evacuarea efluenţilor gazoşi radioactivi din sistemele de ventilaţie se face prin trei coşuri de dispersie, astfel:
    a) coşul 1, aferent halelor I, II şi III şi anexele acestora, CL-SP şi Laboratoarele de analize chimice, cu caracteristicile h1 = 17 m şi s1 = 4,25 mp (diametrul echivalent d1=2,3 m); Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 1 este de maximum 92.952 mc/h.
    b) coşul 2, aferent halelor IV şi V cu caracteristicile h2 = 11,11 m şi d2 = 0,8 m; Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 2 este de maximum 19.500 mc/h.
    c) coşul 3, aferent operaţiei de încărcare pastile în teci din extindere hala V, cu caracteristicile h3 = 11,51 m şi d3 = 0,35 m. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 3 este de maximum 2.500 mc/h.
        Monitorizarea poluanţilor radioactivi evacuaţi în atmosferă prin cele trei coşuri de dispersie se realizează de FCN prin intermediul celor trei Monitoare de Efluenţi Gazoşi Radioactivi, MEG1, MEG2 şi MEG3, tip ABPM 204M care asigură monitorizarea continuă şi transmiterea on-line a datelor de monitorizare pentru EGR evacuaţi şi prin intermediul Sistemului Izocinetic de Prelevare la Coş, SIPC, montat la cele trei coşuri de dispersie.


    1.3. Protecţia împotriva radiaţiilor
        Sursele de radiaţii existente în cadrul fabricii sunt necesare desfăşurării activităţii. Acestea sunt surse închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise şi surse deschise de radiaţii ionizante (care includ şi materialele nucleare). Echipamentele şi dispozitivele existente pe fluxul tehnologic sunt utilizate în cadrul anumitor secţii, laboratoare, instalaţii, depozite şi platforme de depozitare temporară din cadrul FCN Piteşti. Aceste surse sunt folosite sau depozitate în spaţii special amenajate şi sunt protejate prin propriul sistem de protecţie fizică, sunt încuiate şi sunt prevăzute cu sisteme de alarmare. Spaţiile în care există surse de radiaţii sunt următoarele:
    1. Halele I, II, III şi anexele acestora (Secţia pastile);
    2. Hala V şi Extindere Hala V (Secţia asamblare);
    3. Laborator de analize chimice;
    4. Laborator de radioprotecţie şi dozimetrie personal;
    5. Depozit central de fascicule combustibile;
    6. Depozit pulbere de UO(2);
    7. Platforma acoperită de depozitare temporară deşeuri solide de joasă activitate;
    8. Depozit de combustibil nuclear proaspăt;
    9. Laborator de control dimensional repere Zy-4 şi FC;
    10. Rezervoare cu solvent organic uzat.


    1.4. Măsuri de prevenire şi intervenţie în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă
        Măsurile de prevenire şi intervenţie în situaţiile de urgenţă fac parte din atribuţiile Serviciului de Securitatea Muncii şi Situaţii de Urgenţă din cadrul Departamentului de Securitate Nucleară, DSN. În cadrul DSN şi SSMSU sunt identificate, procedurate, organizate, coordonate şi controlate toate activităţile privind răspunsul în situaţii de urgenţă radiologică/nucleară, a incendiilor şi activităţilor de protecţie civilă, specifice domeniului nuclear.
        Măsurile de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă sunt aduse la cunoştinţa personalului prin: includere în tematica programelor de instruire; difuzare controlată la toţi conducătorii locurilor de muncă şi prin afişaje în punctele de informare curentă şi în zonele cu risc de producere a unei situaţii de urgenţă.
        FCN Piteşti are constituită Celula de urgenţă proprie cu următoarea componenţă:
    - Compartimentul pentru Prevenire şi Decizie;
    – Secretariatul Tehnic al Celulei de urgenţă;
    – Echipe specializate în cadrul Celulei de Urgenţă;

        Preşedintele CU-FCN este Directorul Sucursalei FCN.
        Din Celula de Urgenţă a FCN fac parte persoane cu responsabilităţi în domeniu, iar organizarea, funcţionarea, responsabilităţile şi modul de desfăşurare a acţiunilor sunt stabilite detaliat în documentul Regulament privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea celulei de urgenţă a Sucursalei Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti.
        Necesarul de apă pentru incendiu este asigurat din utilităţile furnizate de ICN Piteşti, iar intervenţia în caz de incendiu este asigurată de ICN Piteşti prin serviciul propriu conform contractului economic încheiat între FCN Piteşti şi ICN Piteşti.
        În mod curent, prevenirea se asigură prin:
    a) programe de instruire periodică/specială;
    b) programe de exerciţii aplicative (proprii şi în colaborare cu Serviciul situaţii de urgenţă, prevenire şi protecţie al ICN Piteşti);
    c) programul de instruire periodică al echipelor specializate din cadrul Celulei de urgenţă (echipa de cercetare-observare; echipa de deblocare-salvare; echipa sanitară; echipa de adăpostire - evacuare; echipa de protecţie radiologică şi nucleară; echipa de intervenţie în stingerea incendiilor şi intervenţie la instalaţii; echipa de comunicaţii, înştiinţare-alarmare, pază şi ordine; echipa de suport logistic).);
    d) programul de controale periodice;
    e) programe de măsuri de prevenire rezultate în urma inspecţiilor efectuate de autorităţile naţionale/internaţionale competente;
    f) planuri de evacuare;
    g) panouri de avertizare/interzicere/informare;
    h) verificare periodică a sistemelor de detecţie şi alarmare;
    i) verificare periodică a echipamentelor tehnice de stingere a incendiilor;
    j) fişa postului persoanelor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
    k) proceduri specifice privind situaţii de urgenţă, radioprotecţia/decontaminarea/colectarea, depozitarea şi transferul deşeurilor;
    l) regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă FCN;
    m) planul de răspuns la situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică ca şi document de instruire a personalului în vederea punerii în aplicare a măsurilor prevăzute în respectivul plan;
    n) oricare alte măsuri preventive prevăzute prin legi speciale.

        Alarmarea unei situaţii de urgenţă se realizează prin mai multe procedee: manual, prin acţionarea butonului asociat zonei; automat, prin sistemul de alarmare FCN-ICN; apel telefonic intern/extern.
     FCN a elaborat "Planul de răspuns la situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică" nr. SSMSU - 246/17.07.2021, conform Ordinului ministrului afacerilor interne şi preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/113/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic. Pentru acţiunea eficientă în cazul punerii în aplicare a Planul de răspuns la situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică, FCN-Piteşti a stabilit Protocoale de colaborare în domeniul situaţiilor de urgenţă cu următoarele autorităţi şi instituţii: Autoritatea Teritorială a Oraşului Mioveni, RATEN-ICN şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al judeţului Argeş.
        Protocolul încheiat între RATEN ICN-Piteşti şi SNN FCN-Piteşti, conţine modul de colaborare între cele două entităţi în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară sau radiologică pe amplasamentul ICN-FCN.
        Protocolul încheiat între FCN-Piteşti şi UAT a oraşului Mioveni prin care Primăria Mioveni asigură spaţii pentru cazarea provizorie a personalului FCN în vederea verificărilor şi decontaminării radiologice, respectiv pentru coordonarea acţiunilor de răspuns în cazul unei situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică pe amplasamentul ICN-FCN.
        Protocolul încheiat între FCN-Piteşti şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al judeţului Argeş prin care se stabileşte modul de cooperare între cele două părţi privind pregătirea şi răspunsul la situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică.


    2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului
        Pentru prevenirea poluării solului şi subsolului, FCN a prevăzut următoarele măsuri:
    a) incinta unităţii este betonată şi prevăzută cu rigole racordate la canalizarea interioară pentru colectarea apelor pluviale;
    b) platforma pentru depozitarea temporară a deşeurilor solide radioactive este prevăzută cu başă de colectare a apei, care este verificată periodic;
    c) depozitele pentru uleiuri şi substanţe/amestecuri periculoase sunt prevăzute cu başe de colectare şi cu material absorbant;
    d) activităţile de manipulare a deşeurilor sunt procedurate, evitându-se astfel riscul de poluare accidentală a solului;
    e) implementarea Programului de Protecţie Radiologică în conformitate cu MSR, Manualul de Securitate Radiologică al FCN;
    f) exploatarea şi întreţinerea sistemelor de ventilaţie sunt activităţi procedurate, iar monitorizarea efluenţilor gazoşi radioactivi se realizează continuu prin intermediul monitoarelor de efluenţi gazoşi, MEG - uri, montate pe cele trei coşuri de dispersie;
    g) monitorizarea solului şi subsolului pe platforma ICN-FCN în conformitate cu Programul de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului, PMRM;
    h) campanii anuale de efectuare măsurători dozimetrice pentru suprafaţa solului, măsurători directe beta în impulsuri/minut, în exteriorul clădirilor FCN, respectiv spaţii verzi, alei, platforme deschise, etc., în conformitate cu Planurile de Control pentru Supraveghere Mediu, PCSM, din Manualul de Securitate Radiologică al FCN.

        Datorită măsurilor, dotărilor şi amenajărilor pentru protecţia solului şi subsolului, respectiv incintă betonată prevăzută cu rigole racordate la canalizarea interioară pentru colectarea apelor pluviale, colectarea deşeurilor în mod selectiv în locuri special amenajate, regim strict controlat a substanţelor radioactive, precum şi organizarea şi instruirea personalului din FCN, poluarea solului şi a subsolului este teoretic exclusă, aceasta putând avea loc numai în condiţii de poluare intenţionată/accidentală.
        Toate sursele de radiaţii din FCN indiferent de forma lor se găsesc în clădirile FCN în spaţii special amenajate prevăzute cu ziduri protectoare împotriva radiaţiilor. Toate depozitele şi încăperile sunt prevăzute cu facilităţi şi dotaţii conform normelor în vigoare. Fiecare depozit pentru materiale nucleare, respectiv pulbere sinterizabilă de UO(2), fascicule de combustibil nuclear, material nuclear neconform, deşeuri solide radioactiv şi de zircaloy-4 este autorizat de CNCAN.
        Transportul combustibilului nuclear proaspăt către CNE Cernavodă este asigurat de FCN Piteşti. La efectuarea acestor transporturi se respectă cerinţele şi normele CNCAN în vigoare referitoare la activitatea şi condiţiile de transport, pentru mijloacele de transport, avizarea individuală a fiecărui transport etc.; pregătirea personalului, conducător auto, însoţitor; însoţirea convoiului pentru avertizare şi siguranţă, notificarea şi raportarea la CNCAN. Aceste activităţi sunt autorizate de CNCAN.
        Se respectă prevederile Normelor privind transportul materialelor radioactive aprobate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, NTR-01 şi NTR-02.
        Cerinţele acestor norme se aplică împreună cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase din România, precum şi cu alte reglementări specifice emise de alte autorităţi competente din domeniul transportului de mărfuri periculoase.
        Materialele radioactive care sunt transportate în/din exteriorul fabricii, pe diferite circuite, sunt:
    a) fasciculele combustibile la/de la Sucursala FCN Piteşti - Sucursala CNE Cernavodă;
    b) pulbere sinterizabilă de UO(2) de la FPCU Feldioara;
    c) material nuclear neconform şi deşeurile solide radioactive de joasă activitate care sunt transportate cu maşini speciale către FPCU Feldioara.

        Securitatea zonei este asigurată prin sistemul de protecţie fizică al fabricii. Acest sistem reprezintă un ansamblu de măsuri de pază şi protecţie şi este destinat să protejeze materialele nucleare împotriva acţiunilor ostile, furturi, sustrageri, precum şi instalaţiile de fabricaţie a combustibilului nuclear împotriva sabotajelor comise din interior şi de grupările teroriste.
        Protecţia se realizează prin bariere, echipamente de detecţie, supraveghere şi alte măsuri.
        Sistemul de protecţie fizică este aprobat de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor CNCAN de protecţie fizică şi a ghidurilor aplicabile.
        Tot în scopul prevenirii folosirii neautorizate a materialelor nucleare, AIEA şi EURATOM au instituit controlul de garanţii nucleare; acesta reprezintă un sistem de gestiune şi de verificare scriptică şi fizică a stocurilor materialelor nucleare. Experţii AIEA şi EURATOM verifică periodic aplicarea gestiunii de garanţii nucleare.
        Securitatea radiologică se referă la protecţia la radiaţii ionizante a lucrătorilor expuşi profesional, a lucrătorilor externi, a populaţiei şi a mediului şi este asigurată în conformitate cu următoarele reglementări ale CNCAN:
    a) Norme privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate de CNCAN;
    b) Norme de minerit radioactiv;
    c) Norme de procedura de acceptare a întreprinderilor externe;
    d) Norme de dozimetrie individuală şi radon (NDIR);
    e) Norme privind limitarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu;
    f) Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice;
    g) Norme privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice;
    h) Normele privind calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de la instalaţiile nucleare;
    i) Normele privind măsurările meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare.

     Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante.

    3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii
    3.1. APA
        Parametrii de evacuare a efluenţilor lichizi radioactivi la SE-ICN sunt impuşi prin autorizaţiile CNCAN pentru producerea combustibilului nuclear:
    a) pH = 6,5 - 8,5;
    b) concentraţia maximă admisă de uraniu ≤ 0,9 mg U/L;
    c) volumul maxim de efluenţi lichizi radioactivi transferaţi este de maximum 2.000 mc/an;
    d) masa de uraniu transferată este de maximum 1,8 kg/an;
    e) limita maximă admisă a concentraţiei de beriliu este de 1 mg Be/L.
    f) concentraţia maximă de azot total ≤ 15 mg N/L;
    g) concentraţie maximă de fosfor total ≤ 2 mg P/L;

        Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere şi industriale deversate în SE-ICN se vor încadra în concentraţiile maxime admise stabilite în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al Staţiei de Epurare a ICN Piteşti.
        Limitele derivate de emisie anuală, LDE, a efluenţilor lichizi aprobate de CNCAN şi contribuţiile la constrângerea de doză anuală maximă admisă pentru expunerea populaţiei sunt: de 8,29E+08 Bq/an echivalentă cu o cantitate de 33,4 kg uraniu natural transferată în emisar în urma deversărilor anuale de efluenţi lichizi radioactivi de la Staţia de Epurare a ICN. Această cantitate de uraniu natural are echivalent într-o doză anuală maximă pentru expunerea populaţiei de 1 μSv/an.

    3.2. AER
        Din activităţile desfăşurate în cadrul FCN sunt evacuaţi în atmosferă următorii poluanţi:
    a) Poluanţi radioactivi: pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi, prin cele trei coşuri de dispersie, Coşul 1, Coşul 2 şi Coşul 3.
        Limite derivate de emisie în atmosferă a efluenţilor gazoşi radioactivi rezultaţi de la producerea combustibilului nuclear: un volum anual de efluenţi gazoşi conţinând pulberi aeropurtate de uraniu natural de cel mult 1x10^9 mc cu o concentraţie maximă a uraniului natural în efluenţii gazoşi emişi în atmosferă de 5 μgU/mc, adică maxim 5 kg Uraniu/an. Pe termen scurt, cel mult 24 ore/lună, concentraţia maximă a uraniului în efluenţii gazoşi evacuaţi în atmosferă poate să ajungă la 15 μgU/mc, cu condiţia ca în luna respectivă să nu fi evacuat în atmosferă un volum de efluenţi gazoşi mai mare de 1,5x10^8 mc şi o cantitate de uraniu mai mare de 0,8 kg.
        Limitele maxime admise ale concentraţiei de beriliu la producerea fasciculelor de combustibil nuclear tip CANDU-6 nu sunt date ca emisii ci ca imisii, limita maximă admisă a concentraţiei de beriliu în atmosfera exterioară a incintei FCN fiind de 0,009 μgBe/mc, conform autorizaţiei de producere emisă de CNCAN.

    b) Poluanţi nonradioactivi:
    b.1. pulberi totale, oxizi de azot, acid clorhidric - prin Coşul de dispersie nr. 1, noxe rezultate de la Laboratorul de analize chimice;
    b.2. pulberi totale, beriliu, acetonă, alchil alcooli - prin Coşul de dispersie nr. 2 şi Sistemul de ventilaţie aferent halei IV şi Anexe;
    b.3. pulberi aeropurtate cu beriliu/aerosoli cu beriliu - prin Instalaţia de ventilare a aerului aferentă zonei de lucru cu beriliu.


     Concentraţiile la emisie ale poluanţilor nonradioactivi vor respecta pragurile de alertă, PA şi valorile-limită, VL, prevăzute în tabelul următor, astfel cum rezultă din Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările ulterioare:

┌────┬─────────────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ministrului│ │
│ │ │ │apelor, │ │
│ │ │Debitul│pădurilor │Metode │
│Nr. │Poluant │masic │şi │de │
│crt.│ │(g/h) │protecţiei │analiză│
│ │ │ │mediului │ │
│ │ │ │nr. 462/ │ │
│ │ │ │1993 (mg/ │ │
│ │ │ │mc) │ │
├────┼─────────────┼───────┼──────┬────┼───────┤
│ │ │ │PA │VL │ │
├────┼─────────────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │SREN │
│1. │Pulberi │≥ 500 │35 │50 │13284 -│
│ │ │ │ │ │2008 │
├────┼─────────────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │Beriliu şi │ │ │ │SREN │
│2. │compuşii săi │≥ 0,5 │0,07 │0,1 │14385 -│
│ │ │ │ │ │2008 │
├────┼─────────────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │SREN │
│3. │Oxizi de azot│≥ 5000 │350 │500 │10396 -│
│ │ │ │ │ │2008 │
├────┼─────────────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │SREN │
│4. │Acetonă │≥ 3000 │105 │150 │13648 │
│ │ │ │ │ │2014 │
├────┼─────────────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │SREN │
│5. │Alchilalcooli│≥ 3000 │105 │150 │13648 -│
│ │ │ │ │ │2014 │
├────┼─────────────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │Acid │ │ │ │SREN │
│6. │clorhidric │≥300 │21 │30 │1911 - │
│ │ │ │ │ │2011 │
└────┴─────────────┴───────┴──────┴────┴───────┘    3.3. ZGOMOT
        Nivelul de zgomot echivalent măsurat la limita incintei industriale se va încadra în valorile admisibile stabilite în SR 10009/2017, respectiv L(ech) = 65 dB(A), C(z) = 60 dB.

    3.4. RADIAŢII
        Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică şi ale Normelor de minerit radioactiv emise de CNCAN, prevederile EURATOM şi recomandările Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.    III. Monitorizarea mediului
    1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor
    1.1. Apă
        Monitorizarea apelor uzate radioactive (efluenţilor lichizi radioactivi)
        Apele uzate contaminate radioactiv de diferite concentraţii provenite din activitatea de producţie şi controlul de calitate sunt colectate în 6 rezervoare din inox de 10 mc fiecare, interconectate între ele şi cu senzori de nivel, din cadrul Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive a FCN, SCDLR-FCN.
        Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie de peste 2 mgU/L sunt transferate pentru recuperarea uraniului la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive a ICN, STDR-ICN.
        Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie între 1 şi 2 mgU/L se transferă la STDR-ICN sau SCEAR- FCN după analizarea situaţiei conform procedurilor interne ale FCN.
        Apele uzate contaminate cu o concentraţie mai mică de 1 mgU/L sunt colectate, împreună cu apele uzate, la Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale, SCEAR-FCN, în trei rezervoare de 60 mc. Aici se realizează monitorizarea pentru încadrarea în limitele impuse de Regulamentul de Exploatare al Staţiei de Epurare a ICN-Piteşti, după care apele uzate radioactive (efluenţii lichizi radioactivi), sunt evacuate la Staţia de Epurare a ICN, SE-ICN.
        Deversarea apelor uzate radioactive (efluenţilor lichizi radioactivi) către SE-ICN se face numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute în autorizaţiile de producere LD/267/2022 emisă de CNCAN, în conformitate cu Planul Control Eliminare Efluenţi, PCEE.
        Analizele pentru concentraţia de uraniu, pH-ul, concentraţia de fosfor total şi azot total din apele uzate radioactive, efluenţii lichizi radioactivi, se fac pentru fiecare rezervor în parte la Laboratorul de Radioprotecţie, Protecţia Mediului şi Protecţie Civilă al ICN, LRPMPC, notificat de CNCAN.
        Analizele pentru determinarea concentraţiei de beriliu din apele uzate radioactive (efluenţii lichizi radioactivi) se fac de către Laboratorul de Analize Chimice al FCN.
        Activitatea privind modul în care se realizează colectarea, evacuarea şi transferul apelor uzate radioactive (efluenţilor lichizi radioactivi) este procedurată.
        Monitorizarea apelor de suprafaţă/sedimente
        În conformitate cu cerinţele din Programul de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului ICN-FCN, PMRM, acceptat de MMSC (prin adresa nr. 59579 şi 60311/MF/28.04.2014), FCN monitorizează concentraţia de uraniu pentru sedimente şi apa de suprafaţă din Lacul artificial Vieroşi 1 în următoarele puncte:

┌────┬───────────┬────────────┬─────────┬───────────┬────────────┐
│Nr. │Punct de │Localizare │Mediu │Frecvenţa │Parametru │
│crt.│investigare│ │prelevat │ │investigat │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │La │ │ │ │
│1 │SED 10 │extremitatea│ │ │ │
│ │ │NE a lacului│ │ │ │
│ │ │Vieroşi 1 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┤ │ │ │
│ │ │Din lacul │ │ │ │
│2 │SED 11 │Vieroşi 1 │ │ │ │
│ │ │lângă baraj │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┤ │ │ │
│ │ │Din pârâul │ │ │ │
│ │ │Vieroşi, │ │ │ │
│3 │SED 12 │aval 150 m │sedimente│Semestrial │Concentraţie│
│ │ │de barajul │ │ │U(nat) │
│ │ │Vieroşi 1 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┤ │ │ │
│4 │SED 13 │Din lacul │ │ │ │
│ │ │Vieroşi V2 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┤ │ │ │
│ │ │Din pârâul │ │ │ │
│ │ │Vieroşi la │ │ │ │
│5 │SED 14 │150 m în │ │ │ │
│ │ │aval de │ │ │ │
│ │ │lacul │ │ │ │
│ │ │Vieroşi V2 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │La │ │ │ │
│6 │V1 │extremitatea│ │ │ │
│ │ │NE a lacului│ │ │ │
│ │ │Vieroşi 1 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┤ │ │ │
│ │ │Din lacul │ │ │ │
│7 │V2 │Vieroşi 1 │ │ │ │
│ │ │lângă baraj │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┤ │ │ │
│ │ │Din pârâul │ │ │ │
│ │ │Vieroşi, │ │ │ │
│8 │V3 │aval 150 m │apă │Trimestrial│Concentraţie│
│ │ │de barajul │ │ │U(nat) │
│ │ │Vieroşi 1 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┤ │ │ │
│9 │V4 │Din lacul │ │ │ │
│ │ │Vieroşi V2 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┤ │ │ │
│ │ │Din pârâul │ │ │ │
│ │ │Vieroşi la │ │ │ │
│10 │V5 │150 m în │ │ │ │
│ │ │aval de │ │ │ │
│ │ │lacul │ │ │ │
│ │ │Vieroşi V2 │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴─────────┴───────────┴────────────┘


        Determinarea concentraţiei de uraniu în apa de suprafaţă/sedimente se realizează de către ICN Piteşti în baza unui contract de prestări servicii, având ca obiect "Servicii de monitorizare a mediului, apă şi sedimente" încheiat între FCN şi ICN.
        Monitorizarea apelor subterane
        Monitorizarea apelor subterane se realizează lunar în patru foraje de observaţie, conform Programului de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului ICN-FCN, monitorizarea realizându-se în baza unui contract de prestări servicii, având ca obiect "Servicii de monitorizare a mediului, apă şi sedimente", încheiat între SNN-SA FCN Piteşti şi RATEN ICN:
    c.1. F0, lângă intrarea în incinta ICN-FCN;
    c.2. F11, la 600 m aval de gardul ICN-FCN;
    c.3. F12, la 250 m aval de Staţia de Epurare;
    c.4. F13, la 20 m sud de bazinele cu şlam radioactiv.

        Pentru cele patru foraje de mai sus parametrii investigaţi sunt: activitatea beta globală şi pH.
        Monitorizarea apelor pluviale
        Apele pluviale colectate de pe amplasamentul FCN sunt evacuate în sistemul de reţele de canalizare apă pluvială al platformei ICN-FCN şi apoi deversate în Lacul artificial Vieroşi. Aceste ape sunt reţinute într-un bazin aflat în proprietatea şi sub monitorizarea ICN.
        Monitorizarea apelor menajere
        Apele menajere sunt evacuate prin intermediul sistemului de reţele de canalizare menajeră (separat de reţelele de canalizare industrială), la Staţia de Epurare (SE-ICN) prin reţeaua de canalizare a platformei ICN-FCN, activitatea fiind procedurată. Frecvenţa de investigare este lunară, parametrul investigat fiind concentraţia de uraniu.
        Monitorizarea apei potabile
        Probele de apă potabilă sunt prelevate de către ICN, iar analizele sunt efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică Argeş, DSP Argeş, în urma cărora se emit buletine de analize microbiologice şi buletine de analize pentru indicatorii fizico-chimici.

    1.2. Aer
        Emisii
        Monitorizarea efluenţilor gazoşi radioactivi se realizează astfel:
        Monitorizarea efluenţilor gazoşi radioactivi evacuaţi în atmosferă prin cele trei coşuri de dispersie se realizează de FCN prin intermediul celor trei Monitoare de Efluenţi Gazoşi Radioactivi (MEG1, MEG2 şi MEG3) - tip ABPM 204M care asigură monitorizarea continuă şi transmiterea on-line a datelor de monitorizare şi prin intermediul Sistemului Izocinetic de Prelevare la Coş, SIPC, montat la cele trei coşuri de dispersie.
        MEG-urile cu care sunt dotate coşurile de dispersie ale FCN determină concentraţia radioactivă în efluenţii gazoşi radioactivi din care se calculează, conform procedurilor FCN, concentraţia volumetrică a uraniului evacuat (în μg U/mc) şi masa de uraniu emisă în atmosferă, aşa cum prevăd cerinţele din Autorizaţiile de desfăşurare activităţi în domeniul nuclear emise de CNCAN pentru FCN. Volumele de efluenţi gazoşi radioactivi evacuaţi se determină conform procedurilor FCN. Cele 3 MEG-uri sunt conectate la calculatorul din cadrul Laboratorului de Radioprotecţie şi Dozimetrie Personal al FCN, LRDP.
        Sistemul Izocinetic de Prelevare la Coş este compus din:
    - trei unităţi de prelevare izocinetică pentru prelevarea gazelor şi a pulberilor cu uraniu
    – o unitate de prelevare izocinetică pentru prelevarea gazelor şi a pulberilor cu beriliu,
    – o unitate de control, care gestionează prelevarea pentru toate cele patru unităţi de prelevare.

        Monitorizarea efluenţilor gazoşi nonradioactivi
        FCN efectuează măsurători pentru poluanţii nonradioactivi la coşurile de dispersie nr. 1 şi nr. 2 şi la evacuare ventilaţie din zona depunere beriliu. Măsurătorile sunt efectuate semestrial prin prestatori autorizaţi.
        Monitorizarea concentraţiei de beriliu în efluenţii gazoşi nonradioactivi se realizează lunar conform Planului de Control Aer Exterior, PCAE, prevăzut în Manualul de Securitate Radiologică al FCN, printr-un punct de prelevare, punctul 68 legat la Sistemul Central de Prelevare Aerosoli, SCPA.
        Monitorizarea se execută prin prelevare de probe din conducta de refulare ventilaţie zona depunere beriliu, folosind Sistemul Central de Prelevare Aerosoli, SCPA, cu frecvenţă zilnică pe durata activităţii în zonă şi a funcţionării ventilaţiei.
        Probele prelevate sunt măsurate chimic în Laboratorul de Analize Chimice al FCN.
        Monitorizarea mediului ambiant exterior FCN
        Supravegherea radioactivităţii aerului exterior şi supravegherea concentraţiei beriliului din aerul exterior se realizează conform Plan Control Aer Exterior, PCAE, prevăzut în Manualul de Securitate Radiologică al FCN - MSR, prin şapte puncte de prelevare, şase puncte pentru monitorizarea concentraţiei radioactive a uraniului în aerul exterior FCN, punctele 1, 3, 17, 34, 42, 44 şi unul pentru monitorizarea concentraţiei de beriliu în aerul exterior FCN, punctul 45, legate la Sistemul Central de Prelevare Aerosoli, SCPA.
        FCN prelevează zilnic probe pentru care se determină radioactivitatea alfa, pentru cele 6 puncte de prelevare SCPA, şi lunar pentru determinarea concentraţiei de beriliu, punctul 45, prin reţinerea particulelor din mediu pe filtre speciale. Activităţile sunt procedurate atât pentru prelevare cât şi pentru măsurare.
        Cele 6 puncte de prelevare pentru uraniu sunt măsurate radiometric în cadrul Laboratorului de Radioprotecţie şi Dozimetrie Personal FCN, iar cel pentru beriliu este măsurat chimic în cadrul Laboratorului de Analize Chimice al FCN.
        Monitorizarea depunerilor atmosferice
        Monitorizarea depunerilor atmosferice se efectuează prin determinări lunare, spectrometrie gama şi activitate beta globală, în conformitate cu Programul de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului ICN-FCN.
        Monitorizarea dozelor de radiaţii din exteriorul FCN
        Măsurarea dozelor la gardul perimetral al FCN se realizează de către un Organism Dozimetric Acreditat de CNCAN. Este folosită metoda pasivă, iar ca mijloc de măsură sunt folosite dozimetre pasive tip BeOSL care sunt expuse lunar în 10 locaţii/puncte, pe gardul perimetral al FCN Piteşti.
        Monitorizare debite de doză, gard perimetral FCN
        Săptămânal se realizează măsurători prin intermediul personalului din cadrul LRDP, la înălţimea de 1 m deasupra solului, având rolul de a demonstra că sursele de radiaţii şi materialele nucleare sunt bine confinate, containerizate şi depozitate, determinând expuneri nesemnificative la radiaţii ionizante.
        Aceste determinări reprezintă o măsură în plus de verificare şi confirmarea rapidă a rezultatelor obţinute prin măsurătorile pasive efectuate cu dozimetrele pasive la gardul perimetral al FCN Piteşti.
        În acest context, FCN Piteşti şi-a impus, prin intermediul Manualului de Securitate Radiologică, o limită internă de control de 1 μ,Sv/h, valoare care include şi fondul natural de radiaţii al zonei.
        Monitorizare zgomot
        Nivelul de zgomot se va monitoriza cu o frecvenţă anuală în 5 puncte, la limita amplasamentului, respectiv: lateral hala IV; spate compresoare, Atelier auto; spate Atelier tâmplărie; spate PDT (platforma depozitare temporară); faţa FCN.
        Monitorizare sol şi vegetaţie
        Monitorizarea şi controlul contaminării radioactive pentru sol şi vegetaţie se realizează de către FCN în baza Planului Control Sol şi Vegetaţie, PCSV, prevăzut în Anexa C a MSR.
        Pentru probele de sol şi vegetaţie prelevate, sunt investigaţi următorii parametri: concentraţia masică a uraniului; activitatea beta globală; spectrometrie gama, puncte de investigare SVI6 şi SVI8, conform Programului de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului ICN-FCN. Frecvenţa este de două ori pe an, mai şi octombrie.
        Suplimentar faţă de cele prezentate mai sus conform Programului de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului ICN-FCN, FCN efectuează monitorizarea solului şi vegetaţiei astfel:

┌────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │Punct de │Localizare │Mediu │Frecvenţa │Parametru │
│crt.│investigare│ │prelevat │ │investigat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│1 │I1 │Staţia de │Sol/ │Anual │Concentraţie │
│ │ │Epurare-ICN │vegetaţie│ │Unat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│2 │I2 │Mărăcineni-Pod│Sol/ │Anual │Concentraţie │
│ │ │Colibaşi │vegetaţie│ │Unat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│3 │I3 │Făgetu │Sol/ │Anual │Concentraţie │
│ │ │ │vegetaţie│ │Unat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│4 │I4 │Purcăreni-Râul│Sol/ │Anual │Concentraţie │
│ │ │Doamnei │vegetaţie│ │Unat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│5 │I5 │Piscani – Râul│Sol/ │Anual │Concentraţie │
│ │ │Târgului │vegetaţie│ │Unat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│6 │C1 │Piteşti – Pod │Sol/ │Anual │Concentraţie │
│ │ │Argeş │vegetaţie│ │Unat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│7 │F1 │Conteşti │Sol/ │Anual │Concentraţie │
│ │ │ │vegetaţie│ │Unat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│8 │SVI1 │Platforma │Sol/ │Semestrial│Concentraţie │
│ │ │ICN-Poartă │vegetaţie│ │Unat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│9 │SVI2 │Platforma │Sol/ │Semestrial│Concentraţie │
│ │ │ICN-STDR faţă │vegetaţie│ │Unat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│10 │SVI3 │Platforma │Sol/ │Semestrial│Concentraţie │
│ │ │ICN-STDR spate│vegetaţie│ │Unat │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Platforma │Sol/ │ │Concentraţie │
│11 │SVI4 │ICN-Reactor │vegetaţie│Semestrial│Unat │
│ │ │faţă │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Platforma │Sol/ │ │Concentraţie │
│12 │SVI5 │ICN-Reactor │vegetaţie│Semestrial│Unat │
│ │ │spate │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Platforma │Sol/ │ │Concentraţie │
│13 │SVI7 │ICN-Central │vegetaţie│Semestrial│Unat │
│ │ │termică │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Parcare-la │ │ │ │
│14 │SE9 │intrarea pe │Sol │Semestrial│Conţinut Pb │
│ │ │Platforma │ │ │ │
│ │ │ICN-FCN │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Mioveni, în │ │ │ │
│15 │SVE1 │zona caselor │Sol/ │Anual │Concentraţie │
│ │ │de pe str. │vegetaţie│ │Unat │
│ │ │Bugeag │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Extremitatea │ │ │ │
│16 │SVE2 │NE a │Sol/ │Anual │Concentraţie │
│ │ │platformei │vegetaţie│ │Unat │
│ │ │DACIA │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Lângă drumul │ │ │ │
│ │ │ICN-Mioveni la│ │ │ │
│17 │SVE3 │distanţa de │Sol/ │Anual │Concentraţie │
│ │ │1150 m de │vegetaţie│ │Unat │
│ │ │coşul │ │ │ │
│ │ │Reactorului │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Lângă drumul │ │ │ │
│ │ │ICN-Staţia de │ │ │ │
│ │ │Epurare la │Sol/ │ │Concentraţie │
│18 │SVE4 │distanta de │vegetaţie│Anual │Unat │
│ │ │1150 m de │ │ │ │
│ │ │coşul │ │ │ │
│ │ │reactorului │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Lângă drumul │ │ │ │
│ │ │ICN-Staţia de │Sol/ │ │Concentraţie │
│19 │SVE5 │Epurare la 100│vegetaţie│Anual │Unat │
│ │ │m amonte de │ │ │ │
│ │ │Staţie │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Licheni, │ │Spectrometrie│
│20 │VI9 │Platforma │muşchi, │Anual │gama │
│ │ │ICN-FCN │ciuperci │ │Analize beta │
│ │ │ │ │ │globală │
├────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Lângă poarta │ │ │ │
│ │ │de la intrare │ │ │Concentraţie │
│ │ │la bazinele cu│ │ │Unat │
│21 │SE10 │şlam, │Sol │Semestrial│Concentraţie │
│ │ │localizate │ │ │Beriliu │
│ │ │lângă Staţia │ │ │ │
│ │ │de Epurare │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘
    2. Datele care vor fi raportate autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi periodicitatea
        La Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş se transmit următoarele rapoarte:
    2.1. Rapoarte lunare:
    a) Rapoarte privind evidenţa gestiunii deşeurilor.

    2.2. Rapoarte trimestriale:
    a) Raport privind concentraţiile de poluanţi pe factori de mediu;
    b) Raport privind concentraţia de beriliu în aerul exterior fabricii;
    c) Raport privind evacuările de efluenţi gazoşi radioactivi;
    d) Raport privind evacuările de efluenţi lichizi radioactivi.

    2.3. Rapoarte semestriale:
    a) Raport semestrial privind verificarea existenţei apei de infiltraţie în forajul de observaţie şi determinarea conţinutului de uraniu în apele subterane;
    b) Raport privind emisiile de poluanţi nonradioactivi.

    2.4. Rapoarte anuale:
    a) Raport anual privind monitorizarea mediului în FCN;
    b) Raport anual privind monitorizarea radioactivităţii mediului în FCN, în cadrul căruia vor fi incluse valorile obţinute în urma analizelor efectuate conform Programului de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului.
        Anual, în Sistemul Integrat de Mediu, SIM, platformă electronică pusă le dispoziţie de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, sunt înregistrate datele referitoare la:
    a) gestionarea deşeurilor;
    b) gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;
    c) gestionarea uleiurilor uzate;
    d) inventarul emisiilor de poluanţi în atmosferă.

        Alte raportări către APM Argeş - la solicitare:
    a) Inventarul privind utilizarea/producerea de substanţe/amestecuri chimice periculoase/articole.

    IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor
    1. Deşeuri produse, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi)
        Deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată de FCN Piteşti sunt deşeuri radioactive şi deşeuri nonradioactive:
    1.1. Deşeuri industriale nonradioactive

┌────┬─────┬─────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │Cod │Denumire │Instalaţie/ │Cantitate│ │ │
│Nr. │deşeu│deşeu conform│secţie/ │estimată │Mod de │Stocare │
│crt.│(1) │Deciziei nr. │activitate │t/an │ambalare │temporară│
│ │ │955/2014 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │06 02│Hidroxid de │ │ │Bidon │În spaţii│
│1 │04* │sodiu şi │Staţie hidrogen│0,25 │plastic │special │
│ │ │potasiu │ │ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Alţi solvenţi│ │ │ │ │
│ │07 01│organici, │Secţia │ │Butoi │În spaţii│
│2 │04* │lichide de │Asamblare │1 │metalic │special │
│ │ │spălare şi │ │ │ │amenajate│
│ │ │soluţii mumă │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri de │ │ │ │ │
│ │ │vopsele şi │ │ │ │ │
│ │ │lacuri cu │ │ │ │ │
│ │08 01│conţinut de │Secţia │ │Bidon │În spaţii│
│3 │11* │solvenţi │Asamblare │0,5 │plastic │special │
│ │ │organici sau │ │ │ │amenajate│
│ │ │alte │ │ │ │ │
│ │ │substanţe │ │ │ │ │
│ │ │periculoase │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri de │ │ │ │ │
│ │ │tonere de │ │ │ │ │
│ │08 03│imprimantă, │Întreaga │ │Butoi │În spaţii│
│4 │18 │altele decât │unitate │0,5 │metalic │special │
│ │ │cele │ │ │ │amenajate│
│ │ │specificate │ │ │ │ │
│ │ │la 08 03 17 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │12 01│Pilitură şi │Secţia Mecano- │ │Cutie │În spaţii│
│5 │01 │şpan feros │Energetic şi │0,3 │lemn │special │
│ │ │ │Utilităţi │ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Emulsii şi │ │ │ │În spaţii│
│6 │12 01│soluţii de │Secţia │7 │Bidon │special │
│ │09* │ungere uzate │Asamblare │ │plastic │amenajate│
│ │ │fără halogeni│ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Ceruri si │ │ │ │În spaţii│
│7 │12 01│grăsimi │Întreţinere │0,2 │Bidon │special │
│ │12* │uzate, │ │ │plastic │amenajate│
│ │ │vaselina │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri de │ │ │ │În spaţii│
│8 │12 01│materiale de │Operaţia de │0,5 │Butoi │special │
│ │17 │sablare (oxid│sablare │ │metalic │amenajate│
│ │ │de zirconiu) │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Oxid de │ │ │ │ │
│ │ │zirconiu │ │ │ │ │
│ │12 01│(cenuşă) – │Arderea │ │Bidon │În spaţii│
│9 │17 │provenit din │şpanului de │0,1 │plastic │special │
│ │ │arderea │Zy-4 │ │ │amenajate│
│ │ │şpanului de │ │ │ │ │
│ │ │Zy-4(2) │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Uleiuri │ │ │ │ │
│ │ │minerale │Întreţinere │ │ │În spaţii│
│10 │13 02│neclorurate │echipamente şi │0,8 │Cutii │special │
│ │05* │de motor, de │instalaţii │ │lemn │amenajate│
│ │ │transmisie şi│ │ │ │ │
│ │ │de ungere │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Uleiuri │ │ │ │ │
│ │ │sintetice de │Întreţinere │ │ │În spaţii│
│11 │13 02│motor, de │echipamente şi │0,8 │Butoi │special │
│ │06* │transmisie şi│instalaţii │ │metalic │amenajate│
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ungere │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │15 01│Deşeuri │Întreaga │ │Butoi │În spaţii│
│12 │01 │ambalaje de │unitate │3,5 │metalic │special │
│ │ │hârtie/carton│ │ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │ │ │ │În spaţii│
│13 │15 01│ambalaje │Întreaga │0,5 │- │special │
│ │02 │materiale │unitate │ │ │amenajate│
│ │ │plastice │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │15 01│Deşeu │Întreaga │ │ │În spaţii│
│14 │03 │ambalaje lemn│unitate │1 │- │special │
│ │ │ │ │ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │15 01│Deşeu │Întreaga │ │ │În spaţii│
│15 │04 │ambalaje │unitate │0,5 │- │special │
│ │ │metalice │ │ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │15 01│Deşeu │Întreaga │ │ │În locuri│
│16 │07 │ambalaje de │unitate │0,5 │- │special │
│ │ │sticlă │ │ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Ambalaje care│ │ │ │ │
│ │ │conţin │Laborator │ │ │ │
│ │15 01│reziduuri sau│analize │ │ │În locuri│
│17 │10* │sunt │chimice, secţii│0,5 │- │special │
│ │ │contaminate │producţie │ │ │amenajate│
│ │ │cu substanţe │ │ │ │ │
│ │ │periculoase │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Absorbanţi, │ │ │ │ │
│ │ │materiale │ │ │ │ │
│ │ │filtrante, │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │filtre de │ │ │ │ │
│ │ │ulei fără │ │ │ │ │
│ │15 02│altă │Întreaga │ │Saci │În spaţii│
│18 │02* │specificaţie,│unitate │1 │plastic │special │
│ │ │materiale de │ │ │ │amenajate│
│ │ │lustruire, │ │ │ │ │
│ │ │îmbrăcăminte │ │ │ │ │
│ │ │de protecţie │ │ │ │ │
│ │ │contaminată │ │ │ │ │
│ │ │cu substanţe │ │ │ │ │
│ │ │periculoase │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Absorbanţi │ │ │ │ │
│ │ │materiale │ │ │ │ │
│ │ │filtrante, │ │ │ │ │
│ │ │materiale de │Filtre de │ │ │ │
│ │15 02│lustruire şi │plastic │ │Container│În spaţii│
│19 │03 │îmbrăcăminte │utilizate în │1 │plastic │special │
│ │ │de protecţie │instalaţia de │ │ │amenajate│
│ │ │altele decât │ventilaţie │ │ │ │
│ │ │cele │ │ │ │ │
│ │ │specificate │ │ │ │ │
│ │ │la 15.02.02 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Fluide │ │ │ │ │
│ │16 01│antigel cu │Echipament │ │Butoi │În spaţii│
│20 │14* │conţinut de │instalaţie │0,5 │metalic │special │
│ │ │substanţe │solară │ │ │amenajate│
│ │ │periculoase │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Echipamente │ │ │ │ │
│ │ │casate, │ │ │ │ │
│ │ │altele decât │Instalaţia de │ │ │În spaţii│
│21 │16 02│cele │ventilaţie şi │0,5 │Butoi │special │
│ │14 │specificate │climatizare │ │metalic │amenajate│
│ │ │de la │ │ │ │ │
│ │ │16.02.09 la │ │ │ │ │
│ │ │16.02.13 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │ │ │ │ │
│ │16 03│anorganice cu│Tratare apă de │ │Bidon │În spaţii│
│22 │03* │conţinut de │răcire │0,2 │platic │special │
│ │ │substanţe │ │ │ │amenajate│
│ │ │periculoase │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Substanţe │ │ │ │ │
│ │ │chimice de │ │ │ │ │
│ │ │laborator │ │ │ │ │
│ │ │constând din │ │ │ │ │
│ │ │sau conţinând│ │ │ │În spaţii│
│23 │16 05│substanţe │Laborator │05 │- │special │
│ │06* │periculoase │analize chimice│ │ │amenajate│
│ │ │inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │amestecurile │ │ │ │ │
│ │ │de substanţe │ │ │ │ │
│ │ │chimice de │ │ │ │ │
│ │ │laborator │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │17 04│Cupru, bronz,│Întreţinere, │ │Ambalaj │În spaţii│
│24 │01 │alamă │reparaţii, │0,5 │original │special │
│ │ │ │retehnologizări│ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │17 04│ │Întreţinere, │ │ │În spaţii│
│25 │02 │Aluminiu │reparaţii, │0,5 │- │special │
│ │ │ │retehnologizări│ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │17 04│Deşeuri │Întreţinere, │ │ │În spaţii│
│26 │05 │metalice │reparaţii, │10 │- │special │
│ │ │feroase │retehnologizări│ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │Secţia │ │ │ │
│ │17 04│metalice │Asamblare │ │Butoaie │În spaţii│
│27 │09* │contaminate │(Depunere │0,5 │metalice │special │
│ │ │cu substanţe │beriliu) │ │ │amenajate│
│ │ │periculoase │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Cabluri, │ │ │ │ │
│ │17 04│altele decât │Întreţinere, │ │ │În spaţii│
│28 │11 │cele │reparaţii, │0,2 │- │special │
│ │ │specificate │retehnologizări│ │ │amenajate│
│ │ │la 17.04.10 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │20 03│Deşeuri │Întreaga │ │ │În spaţii│
│29 │01 │municipale │unitate │25 │- │special │
│ │ │amestecate │ │ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │ │ │ │În spaţii│
│30 │20 01│celulozice │Întreaga │10 │container│special │
│ │01 │(hârtie şi │unitate │ │ │amenajate│
│ │ │carton) │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │20 01│ │Întreaga │ │ │În spaţii│
│31 │38 │Deşeu lemn │unitate │1 │- │special │
│ │ │ │ │ │ │amenajate│
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │ │ │ │ │
│ │20 01│materiale │Întreaga │ │ │În spaţii│
│32 │39 │plastice │unitate │2 │- │special │
│ │ │(PET, mase │ │ │ │amenajate│
│ │ │plastice) │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Baterii │ │ │ │În spaţii│
│33 │16 06│alcaline cu │Întreaga │0,5 │- │special │
│ │04 │excepţia │unitate │ │ │amenajate│
│ │ │16.06.03 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Baterii şi │ │ │ │ │
│ │ │acumulatori │ │ │ │ │
│ │ │incluşi în 16│ │ │ │ │
│ │ │06 01, 16 06 │ │ │ │ │
│ │ │02 sau 16 06 │ │ │ │În spaţii│
│34 │20 01│03 şi baterii│Întreaga │0,2 │Recipient│special │
│ │33* │şi │unitate │ │plastic │amenajate│
│ │ │acumulatori │ │ │ │ │
│ │ │nesortaţi │ │ │ │ │
│ │ │conţinând │ │ │ │ │
│ │ │aceste │ │ │ │ │
│ │ │baterii │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Echipamente │ │ │ │ │
│ │ │electrice şi │ │ │ │ │
│ │ │electronice │ │ │ │ │
│ │ │casate, │ │ │ │În spaţii│
│35 │20 01│altele decât │Întreaga │1 │- │special │
│ │36 │cele │unitate │ │ │amenajate│
│ │ │specificate │ │ │ │ │
│ │ │la 20 01 21, │ │ │ │ │
│ │ │20 01 23 şi │ │ │ │ │
│ │ │20 01 35 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Tuburi │ │ │ │ │
│ │ │fluorescente │ │ │ │În spaţii│
│36 │20 01│şi alte │Întreaga │0,1 │- │special │
│ │21* │deşeuri cu │unitate │ │ │amenajate│
│ │ │conţinut de │ │ │ │ │
│ │ │mercur │ │ │ │ │
└────┴─────┴─────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        Note:

    (1) Codificare deşeuri - în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

    (2) Oxidul de zirconiu (cenuşa provenită din arderea şpanului de Zy-4) poate rezulta doar în situaţii de urgenţă. Şpanul de zircaloy va fi compactat în brichete, iar arderea acestuia să va realiza doar în situaţii de urgenţă. În prezent compactarea şpanului de Zy-4 şi ambalarea brichetelor rezultate se realizează de către RATEN-ICN, după punerea în funcţiune a echipamentului de tocat şi brichetat şpan de zircaloy-4, această activitate va fi realizată de FCN Piteşti.

     Deşeurile clasificate ca periculoase - deşeurile marcate cu (*) - se predau operatorilor economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului cu respectarea cerinţelor din Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

    1.2. Deşeuri contaminate cu Beriliu (material cu dublă utilizare) - nonradioactive
        Deşeurile contaminate cu beriliu, rezultate din activitatea de depunere beriliu din cadrul Secţiei Asamblare sunt gestionate în conformitate cu procedurile în vigoare. Acestea se depozitează temporar pe Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive, PDT, în butoaie metalice.

┌────┬─────┬──────────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │Denumire deşeu│Instalaţie│Cantitate│
│Nr. │Cod │conform │/secţie/ │estimată │
│crt.│deşeu│Deciziei nr. │activitate│t/an │
│ │ │955/2014 │ │ │
├────┼─────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Absorbanţi, │ │ │
│ │ │materiale │ │ │
│ │ │filtrante │ │ │
│ │ │(inclusiv │ │ │
│ │ │filtre de ulei│Secţia │ │
│ │ │fără alta │Asamblare │ │
│1 │15 02│specificaţie),│(Zona │1 │
│ │02* │materiale de │depunere │ │
│ │ │lustruire, │beriliu) │ │
│ │ │îmbrăcăminte │ │ │
│ │ │de protecţie │ │ │
│ │ │contaminată cu│ │ │
│ │ │substanţe │ │ │
│ │ │periculoase │ │ │
├────┼─────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │Secţia │ │
│ │17 04│metalice │Asamblare │ │
│2 │09* │contaminate cu│(Zona │0,5 │
│ │ │substanţe │depunere │ │
│ │ │periculoase │beriliu) │ │
└────┴─────┴──────────────┴──────────┴─────────┘


        Notă: Codificarea deşeurilor se realizează în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

    1.3. Deşeuri radioactive

┌────┬───────────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────────┐
│ │Denumire deşeu │Cantitate│ │ │ │
│Nr. │conform │anuală │Compoziţie │Mod de │Stocare │
│crt.│Deciziei nr. │estimată │ │ambalare│temporară │
│ │955/2014 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │obiecte │ │ │
│ │ │ │metalice, │ │ │
│ │ │ │conducte, │ │ │
│ │ │ │pietre de │ │ │
│ │ │ │rectificare,│ │ │
│ │ │ │piese │ │ │
│ │ │ │metalice, │ │Platforma de │
│ │ │ │subansamble,│ │Depozitare │
│ │Deşeuri solide │ │epodur, │ │Temporară │
│ │radioactive │ │cărămizi, │Butoi │Deşeuri │
│1 │neincinerabile,│20 t │cabluri, │metalic │Solide │
│ │DSRN │ │moloz etc., │ │Radioactive │
│ │ │ │care nu se │ │Slab │
│ │ │ │pot │ │Contaminate │
│ │ │ │decontamina │ │(PDT) │
│ │ │ │şi nu │ │ │
│ │ │ │prezintă │ │ │
│ │ │ │interes │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │recuperarea │ │ │
│ │ │ │uraniului │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Platforma de │
│ │ │ │ │ │Depozitare │
│ │ │ │ │ │Temporară │
│ │ │ │filtre, │ │Deşeuri │
│ │ │ │prefiltre, │ │Solide │
│ │ │ │echipament │ │Radioactive │
│ │ │ │de │ │Slab │
│ │Deşeuri solide │ │protecţie, │Butoi │Contaminate │
│ │radioactive │ │hârtie, care│metalic │(PDT) şi se │
│2 │incinerabile, │6,7 t │prin │şi/sau │transferă la │
│ │DSRI │ │diferite │saci de │STDR -ICN │
│ │ │ │metode s-au │rafie │pentru │
│ │ │ │contaminat │ │incinerare în│
│ │ │ │cu uraniu │ │vederea │
│ │ │ │natural │ │recuperării │
│ │ │ │ │ │uraniului │
│ │ │ │ │ │(cenuşi │
│ │ │ │ │ │uranifere 250│
│ │ │ │ │ │kg/an) │
├────┼───────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Cele cu │
│ │ │ │ │ │conţinut │
│ │ │ │ │ │radioactiv │
│ │ │ │ │ │sub 1 mg U/L │
│ │ │ │ │ │sunt │
│ │ │ │ │ │colectate │
│ │ │ │ │ │împreună cu │
│ │ │ │ │ │apele uzate │
│ │ │ │ │ │neradioactive│
│ │ │ │ │ │la Staţia de │
│ │ │ │ │ │Colectare şi │
│ │ │ │ │ │Evacuare Ape │
│ │ │ │ │ │Reziduale, │
│ │ │ │ │ │SCEAR-FCN, │
│ │ │ │ │ │după care │
│ │ │ │ │ │sunt evacuate│
│ │ │ │ │ │la Staţia de │
│ │ │ │ │ │Epurare a ICN│
│ │ │ │Ape │ │(SE-ICN). │
│ │ │ │radioactive │ │Cele cu │
│ │Deşeuri lichide│ │cu diferite │ │conţinut │
│3 │radioactive, │800 mc │concentraţii│- │peste 2 mg U/│
│ │DLR │ │de uraniu │ │L sunt │
│ │ │ │natural │ │transferate │
│ │ │ │ │ │din │
│ │ │ │ │ │rezervoarele │
│ │ │ │ │ │Staţiei de │
│ │ │ │ │ │Colectare │
│ │ │ │ │ │Deşeuri │
│ │ │ │ │ │Lichide │
│ │ │ │ │ │Radioactive │
│ │ │ │ │ │SCDLR la │
│ │ │ │ │ │Staţia de │
│ │ │ │ │ │Tratare │
│ │ │ │ │ │Deşeuri │
│ │ │ │ │ │Radioactive │
│ │ │ │ │ │ICN, │
│ │ │ │ │ │STDR-ICN, │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │tratare în │
│ │ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │ │recuperării │
│ │ │ │ │ │uraniului. │
└────┴───────────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────────┘
    2. Deşeuri colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi)
        Deşeuri radioactive

┌────┬───────────┬─────────┬────────┬────────────┐
│Nr. │Denumire │Cantitate│Mod de │Stocare │
│Crt.│deşeu │estimată │ambalare│temporară │
├────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ │Deşeuri │ │ │ │
│ │solide │ │ │ │
│ │radioactive│ │ │Platforma de│
│ │cu │ │ │Depozitare │
│ │activitate │ │ │Temporară │
│ │specifică │ │Butoi │Deşeuri │
│1 │joasă - │26,7 t/an│metalic │Solide │
│ │obiecte │ │ │Radioactive │
│ │solide │ │ │Slab │
│ │contaminate│ │ │Contaminate,│
│ │cu uraniu │ │ │PDT │
│ │DSRN şi │ │ │ │
│ │DSRI │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Stocare în │
│ │ │ │ │rezervoarele│
│ │ │ │ │Staţiei de │
│ │ │ │ │Colectare │
│ │ │ │ │Deşeuri │
│ │Deşeuri │ │ │Lichide │
│ │lichide │ │ │Radioactive,│
│2 │radioactive│800 mc/an│- │SCDLR, │
│ │DLR │ │ │transport la│
│ │ │ │ │Staţia de │
│ │ │ │ │Tratare │
│ │ │ │ │Deşeuri │
│ │ │ │ │Radioactive │
│ │ │ │ │ICN, │
│ │ │ │ │STDR-ICN │
├────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Stocare în │
│ │ │ │ │Rezervoarele│
│ │Ape uzate │ │ │Staţiei de │
│ │contaminate│ │ │Colectare şi│
│ │radioactiv,│2000 mc/ │ │Evacuare Ape│
│3 │efluenţi │an │- │Reziduale, │
│ │lichizi │ │ │SCEAR, │
│ │radioactivi│ │ │transfer la │
│ │ │ │ │Staţia de │
│ │ │ │ │Epurare ICN,│
│ │ │ │ │SE-ICN │
└────┴───────────┴─────────┴────────┴────────────┘


        Deşeuri nonradioactive

┌────┬─────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │Cod │Denumire │Cantitate│Mod de │Stocare │
│crt.│deşeu│deşeu │estimată │ambalare │temporară│
│ │(1) │ │t/an │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │06 02│Hidroxid de │ │Bidon │În spaţii│
│1 │04* │sodiu şi │0,25 │plastic │special │
│ │ │potasiu │ │ │amenajate│
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Alţi │ │ │ │
│ │ │solvenţi │ │ │ │
│ │07 01│organici, │ │Butoi │În spaţii│
│2 │04* │lichide de │1 t/an │metalic │special │
│ │ │spălare şi │ │ │amenajate│
│ │ │soluţii mumă│ │ │ │
│ │ │* │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri de │ │ │ │
│ │ │vopsele şi │ │ │ │
│ │ │lacuri cu │ │ │ │
│ │08 01│conţinut de │ │Bidon │În spaţii│
│3 │11* │solvenţi │0,5 │plastic │special │
│ │ │organici sau│ │ │amenajate│
│ │ │alte │ │ │ │
│ │ │substanţe │ │ │ │
│ │ │periculoase │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri de │ │ │ │
│ │ │tonere, de │ │ │ │
│ │08 03│imprimantă, │ │Saci/ │În spaţii│
│4 │18 │altele decât│0,5 │Cutii │special │
│ │ │cele │ │ │amenajate│
│ │ │specificate │ │ │ │
│ │ │la 08.03.17 │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │12 01│Pilitură şi │ │Cutii │În spaţii│
│5 │01 │şpan feros │0,3 │lemn │special │
│ │ │ │ │ │amenajate│
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Emulsii şi │ │ │ │
│ │12 01│soluţii de │ │Butoi │În spaţii│
│6 │09* │ungere uzate│7 │metalic │special │
│ │ │fără │ │ │amenajate│
│ │ │halogeni │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Ceruri şi │ │Butoi │În spaţii│
│7 │12 01│grăsimi │0,2 │plastic/ │special │
│ │12* │uzate │ │metalic │amenajate│
│ │ │(vaselina) │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri de │ │ │ │
│ │12 01│materiale de│ │Bidon │În spaţii│
│8 │17 │sablare │0,5 │plastic │special │
│ │ │(nisip de │ │ │amenajate│
│ │ │sablare) │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Oxid de │ │ │ │
│ │ │zirconiu │ │ │ │
│ │12 01│(cenuşă) │ │Cutii │În spaţii│
│9 │17 │provenit din│0,1 │lemn │special │
│ │ │arderea │ │ │amenajate│
│ │ │şpanului de │ │ │ │
│ │ │Zy-4 │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Uleiuri │ │ │ │
│ │ │minerale │ │ │ │
│ │13 02│neclorurate │ │Butoi │În spaţii│
│10 │05* │de motor, de│0,8 │metalic │special │
│ │ │transmisie │ │ │amenajate│
│ │ │şi de │ │ │ │
│ │ │ungere* │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Uleiuri │ │ │ │
│ │ │sintetice de│ │ │În spaţii│
│11 │13 02│motor, de │0,8 │Butoi │special │
│ │06* │transmisie │ │metalic │amenajate│
│ │ │şi de │ │ │ │
│ │ │ungere* │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │ │ │În spaţii│
│12 │15 01│ambalaje de │3,5 │- │special │
│ │01 │hârtie/ │ │ │amenajate│
│ │ │carton │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │ │ │În spaţii│
│13 │15 01│ambalaje │0,5 │- │special │
│ │02 │materiale │ │ │amenajate│
│ │ │plastice │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │15 01│Deşeuri │ │ │În spaţii│
│14 │03 │ambalaje din│1 │- │special │
│ │ │lemn │ │ │amenajate│
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │15 01│Deşeuri │ │ │În locuri│
│15 │04 │ambalaje │0,5 │- │special │
│ │ │metalice │ │ │amenajate│
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │15 01│Deşeuri │ │ │În locuri│
│16 │07 │ambalaje │0,5 │- │special │
│ │ │sticlă │ │ │amenajate│
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Ambalaje │ │ │ │
│ │ │care conţin │ │ │ │
│ │15 01│reziduuri │ │Container│În spaţii│
│17 │10* │sau sunt │0,5 │plastic │special │
│ │ │contaminate │ │ │amenajate│
│ │ │cu substante│ │ │ │
│ │ │periculoase*│ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Absorbanţi │ │ │ │
│ │ │materiale │ │ │ │
│ │ │filtrante, │ │ │ │
│ │ │materiale de│ │ │ │
│ │15 02│lustruire şi│ │Butoi │În spaţii│
│18 │02* │îmbrăcăminte│1 │metalic │special │
│ │ │de protecţie│ │ │amenajate│
│ │ │alete decât │ │ │ │
│ │ │cele │ │ │ │
│ │ │specificate │ │ │ │
│ │ │la 15.02.02.│ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Absorbanţi, │ │ │ │
│ │ │materiale │ │ │ │
│ │ │filtrante, │ │ │ │
│ │ │materiale de│ │ │ │
│ │ │lustruire şi│ │ │ │
│ │ │îmbrăcăminte│ │ │ │
│ │ │de protecţie│ │ │ │
│ │ │altele decât│ │ │ │
│ │ │cele │ │ │ │
│ │15 02│specificate │ │Container│În spaţii│
│19 │03 │la 15 02 02,│1 │plastic │special │
│ │ │filtre de │ │ │amenajate│
│ │ │plastic │ │ │ │
│ │ │utilizate în│ │ │ │
│ │ │instalaţia │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │
│ │ │ventilaţie, │ │ │ │
│ │ │echipamaent │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │
│ │ │protecţie, │ │ │ │
│ │ │textile │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Fluide │ │ │ │
│ │16 01│antigel cu │ │Bidon │În spaţii│
│20 │14* │conţinut de │0,5 │platic/ │special │
│ │ │substanţe │ │metal │amenajate│
│ │ │periculoase │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Echipamente │ │ │ │
│ │ │casate, │ │ │ │
│ │ │altele decât│ │ │În spaţii│
│21 │16 02│cele │0,5 │- │special │
│ │14 │specificate │ │ │amenajate│
│ │ │la 16 02 09 │ │ │ │
│ │ │şi la 16 02 │ │ │ │
│ │ │13. │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │ │ │ │
│ │16 03│anorganice │ │Bidon │În spaţii│
│22 │03* │cu conţinut │0,2 │platic/ │special │
│ │ │de substanţe│ │metal │amenajate│
│ │ │periculoase │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Substanţe │ │ │ │
│ │ │chimice de │ │ │ │
│ │ │laborator │ │ │ │
│ │ │constând din│ │ │ │
│ │ │sau │ │ │ │
│ │16 05│conţinând │ │Ambalaj │În spaţii│
│23 │06* │substanţe │0,5 │original │special │
│ │ │periculoase │ │ │amenajate│
│ │ │inclusiv │ │ │ │
│ │ │amestecurile│ │ │ │
│ │ │de substanţe│ │ │ │
│ │ │chimice de │ │ │ │
│ │ │laborator* │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │17 04│Cupru, │ │ │În spaţii│
│24 │01 │bronz, │0,5 │- │special │
│ │ │alamă, inox │ │ │amenajate│
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │17 04│ │ │ │În spaţii│
│25 │02 │Aluminiu │0,5 │- │special │
│ │ │ │ │ │amenajate│
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │17 04│Deşeuri │ │ │În spaţii│
│26 │05 │metalice │10 │- │special │
│ │ │feroase │ │ │amenajate│
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │ │ │ │
│ │17 04│metalice │ │Butoi │În spaţii│
│27 │09* │contaminate │0,5 │metalic │special │
│ │ │cu substanţe│ │ │amenajate│
│ │ │periculoase │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Cabluri, │ │ │ │
│ │17 04│altele decat│ │ │În spaţii│
│28 │11 │cele │0,2 │- │special │
│ │ │specificate │ │ │amenajate│
│ │ │la 17 04 10 │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │20 03│Deşeuri │ │Container│Platforma│
│29 │01 │municipale │25 │deşeu │FCN │
│ │ │amestecate │ │menajer │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │ │ │În spaţii│
│30 │20 01│celulozice │10 │- │special │
│ │01 │(hârtie şi │ │ │amenajate│
│ │ │carton) │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │20 01│ │ │ │În spaţii│
│31 │38 │Deşeu lemn │1 │- │special │
│ │ │ │ │ │amenajate│
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │20 01│Deşeuri │ │ │În spaţii│
│32 │39 │materiale │2 │- │special │
│ │ │plastice │ │ │amenajate│
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Baterii │ │ │În spaţii│
│33 │16 06│alcaline cu │0,5 │Recipient│special │
│ │04 │excepţia 16 │ │plastic │amenajate│
│ │ │06 03 │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Baterii şi │ │ │ │
│ │ │acumulatori │ │ │ │
│ │ │incluşi în │ │ │ │
│ │ │16 06 01, 16│ │ │ │
│ │ │06 02 sau 16│ │ │În spaţii│
│34 │20 01│06 03 şi │0,2 │Recipient│special │
│ │33* │baterii şi │ │metalici │amenajate│
│ │ │acumulatori │ │ │ │
│ │ │nesortaţi │ │ │ │
│ │ │conţinând │ │ │ │
│ │ │aceste │ │ │ │
│ │ │baterii* │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Echipamente │ │ │ │
│ │ │electrice şi│ │ │ │
│ │ │electronice │ │ │ │
│ │ │casate, │ │ │În spaţii│
│35 │20 01│altele decât│1 │- │special │
│ │36 │cele │ │ │amenajate│
│ │ │specificate │ │ │ │
│ │ │la 20 01 21,│ │ │ │
│ │ │20 01 23, 20│ │ │ │
│ │ │01 35 │ │ │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Tuburi │ │ │ │
│ │ │fluorescente│ │ │În spaţii│
│36 │20 01│şi alte │0,1 │Cutii │special │
│ │21* │deşeuri cu │ │carton │amenajate│
│ │ │conţinut de │ │ │ │
│ │ │mercur* │ │ │ │
└────┴─────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


        Deşeuri contaminate cu Beriliu (material cu dublă utilizare), nonradioactive

┌───┬─────┬─────────────┬──────────┬─────────┐
│Nr.│Cod │Denumire │Instalaţie│Cantitate│
│crt│deşeu│deşeu │/secţie │t/an │
│ │*1) │ │ │ │
├───┼─────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Absorbanţi, │ │ │
│ │ │materiale │ │ │
│ │ │filtrante, │ │ │
│ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │filtre de │ │ │
│ │ │ulei fără │Secţia │ │
│ │15 02│altă │Asamblare,│ │
│1 │02* │specificaţie,│Zona │0,2 │
│ │ │materiale de │depunere │ │
│ │ │lustruire, │beriliu │ │
│ │ │îmbrăcăminte │ │ │
│ │ │de protecţie │ │ │
│ │ │contaminată │ │ │
│ │ │cu substanţe │ │ │
│ │ │periculoase │ │ │
├───┼─────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Deşeuri │Secţia │ │
│ │17 04│metalice │Asamblare,│ │
│2 │09* │contaminate │Zona │0,1 │
│ │ │cu substanţe │depunere │ │
│ │ │periculoase │beriliu │ │
└───┴─────┴─────────────┴──────────┴─────────┘

        *1) Codificare deşeuri - în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului


    3. Deşeuri stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare)
        Deşeurile radioactive
     Până la transferul în afara societăţii către unităţi autorizate pentru valorificare şi eliminare potrivit actelor normative în vigoare din domeniul mediului şi reglementărilor specifice emise de CNCAN, deşeurile radioactive sunt stocate pe platforme special amenajate. Tipurile de deşeuri radioactive sunt menţionate în tabelul prevăzut la pct. 1.3:

┌────┬──────────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────────┐
│ │Denumire deşeu│Cantitate│ │ │ │
│Nr. │conform │anuală │Compoziţie │Mod de │Stocare │
│crt.│Deciziei nr. │estimată │ │ambalare│temporară │
│ │955/2014 │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │obiecte │ │ │
│ │ │ │metalice, │ │ │
│ │ │ │conducte, │ │ │
│ │ │ │pietre de │ │ │
│ │ │ │rectificare,│ │ │
│ │ │ │piese │ │ │
│ │ │ │metalice, │ │Platformă de │
│ │ │ │subansamble,│ │Depozitare │
│ │ │ │epodur, │ │Temporară │
│ │Deşeuri solide│ │cărămizi, │Butoi │Deşeuri │
│1 │radioactive │20 t │cabluri, │metalic │Solide │
│ │neincinerabile│ │moloz etc., │ │Radioactive │
│ │ │ │care nu se │ │Slab │
│ │ │ │pot │ │Contaminate, │
│ │ │ │decontamina │ │PDT │
│ │ │ │şi nu │ │ │
│ │ │ │prezintă │ │ │
│ │ │ │interes │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │recuperarea │ │ │
│ │ │ │uraniului │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Platforma de │
│ │ │ │ │ │Depozitare │
│ │ │ │ │ │Temporară │
│ │ │ │filtre, │ │Deşeuri │
│ │ │ │prefiltre, │ │Solide │
│ │ │ │echipament │ │Radioactive │
│ │ │ │de │ │Slab │
│ │ │ │protecţie, │Butoi │Contaminate, │
│ │Deşeuri solide│ │hârtie, care│metalic │PDT şi se │
│2 │radioactive │6,7 t │prin │şi/sau │transferă la │
│ │incinerabile │ │diferite │saci de │STDR-ICN │
│ │ │ │metode s-au │rafie │pentru │
│ │ │ │contaminat │ │incinerare în│
│ │ │ │cu uraniu │ │vederea │
│ │ │ │natural │ │recuperării │
│ │ │ │ │ │uraniului │
│ │ │ │ │ │(cenuşi │
│ │ │ │ │ │uranifere 250│
│ │ │ │ │ │kg/an) │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Cele cu │
│ │ │ │ │ │conţinut │
│ │ │ │ │ │radioactiv │
│ │ │ │ │ │sub 1 mg U/L │
│ │ │ │ │ │sunt │
│ │ │ │ │ │colectate │
│ │ │ │ │ │împreună cu │
│ │ │ │ │ │apele uzate │
│ │ │ │ │ │neradioactive│
│ │ │ │ │ │la Staţia de │
│ │ │ │ │ │Colectare şi │
│ │ │ │ │ │Evacuare Ape │
│ │ │ │ │ │Reziduale, │
│ │ │ │ │ │SCEAR-FCN, │
│ │ │ │ │ │după care │
│ │ │ │ │ │sunt evacuate│
│ │ │ │ │ │la Staţia de │
│ │ │ │ │ │Epurare a │
│ │ │ │Ape │ │ICN, SE-ICN. │
│ │ │ │radioactive │ │Cele cu │
│ │Deşeuri │ │cu diferite │ │conţinut │
│3 │lichide │800 m3 │concentraţii│- │peste 2 mg U/│
│ │radioactive │ │de uraniu │ │L sunt │
│ │ │ │natural │ │transferate │
│ │ │ │ │ │din │
│ │ │ │ │ │rezervoarele │
│ │ │ │ │ │Staţiei de │
│ │ │ │ │ │Colectare │
│ │ │ │ │ │Deşeuri │
│ │ │ │ │ │Lichide │
│ │ │ │ │ │Radioactive, │
│ │ │ │ │ │SCDLR, la │
│ │ │ │ │ │Staţia de │
│ │ │ │ │ │Tratare │
│ │ │ │ │ │Deşeuri │
│ │ │ │ │ │Radioactive │
│ │ │ │ │ │ICN, │
│ │ │ │ │ │STDR-ICN, │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │tratare în │
│ │ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │ │recuperării │
│ │ │ │ │ │uraniului. │
└────┴──────────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────────┘


        Containerele cu deşeuri din zonele radiologice sunt monitorizate înainte de a fi transferate în afara zonei radiologice. Dacă sunt detectate valori ale contaminării cu uraniu peste limitele aprobate, până la care deşeurile se consideră neradioactive, acestea sunt considerate deşeuri radioactive şi sunt tratate conform procedurilor pentru deşeuri radioactive şi reglementărilor specifice emise de CNCAN.
        Deşeuri nonradioactive
     FCN Piteşti deţine spaţii de stocare temporară conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor. Deşeurile neradioactive, precizate în tabelul prevăzut la pct. 1.1. sunt stocate temporar în spaţii special amenajate, ulterior sunt preluate pe bază de contract de operatori economici autorizaţi în vederea valorificării şi/sau eliminării.
        În ceea ce priveşte şpanul de zircaloy-4 se va bricheta în instalaţia/echipamentul din cadrul FCN Piteşti şi se va valorifică prin firme autorizate. În cazul în care apar situaţii accidentale, şpanul de zircaloy-4 se elimină printr-un proces de oxidare completă în cuptorul special construit, amplasat în curtea fabricii, într-o zonă lipsită de trafic. Cuptorul de oxidare elimină şpanul şi aliajele de zircaloy-4 prin arderea liberă, cu tiraj natural de aer, oxidarea fiind completă. Cuptorul de oxidare şi principiul de eliminare este rezultatul unei invenţii a domnului Constantin Galeriu şi este brevetat cu Brevetul de invenţie nr. 109.781 B1 din 1995 emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti. Cenuşa rezultată din arderea şpanului de zircaloy-4 se stochează în containere în vederea eliminării printr-o firmă specializată de valorificare. Transferul deşeurilor de zircaloy-4 (contaminate şi necontaminate) rezultate din activitatea de producţie se realizează după obţinerea autorizaţiilor specifice emise de CNCAN.
        Zonele în care aceste deşeuri sunt colectate/depozitate temporar sunt marcate, iar containerele sunt etichetate cu tipul deşeului care se colectează în acestea.

    4. Deşeuri valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie) Deşeuri valorificabile rezultate de pe amplasament sunt următoarele:

┌────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│Nr. │Denumire │Cantitate│Destinaţie │
│crt.│deşeu │t/an │ │
├────┴───────────┴─────────┴────────────┤
│Deşeuri valorificabile rezultate din │
│procesele tehnologice │
├────┬───────────┬─────────┬────────────┤
│ │Deşeuri de │ │Societăţi │
│ │materiale │ │autorizate │
│1 │de sablare │0,5 │pentru │
│ │(Nisip de │ │valorificare│
│ │sablare) │ │deşeuri │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┴───────────┴─────────┴────────────┤
│Deşeuri valorificabile altele decât │
│cele rezultate din procesele │
│tehnologice │
├────┬───────────┬─────────┬────────────┤
│ │Deşeuri │ │ │
│1 │metalice │10 │ │
│ │feroase │ │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│ │Deşeuri de │ │ │
│2 │ambalaje │3,5 │ │
│ │hârtie/ │ │ │
│ │carton │ │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│ │Deşeuri │ │ │
│3 │ambalaje │0,5 │ │
│ │materiale │ │ │
│ │plastice │ │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│ │Deşeu │ │ │
│4 │ambalaje │1 │ │
│ │lemn │ │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│ │Deşeu │ │ │
│5 │ambalaj │0,5 │ │
│ │metalic │ │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│ │Deşeu │ │ │
│6 │ambalaj │0,5 │ │
│ │sticlă │ │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│ │Cupru, │ │ │
│7 │bronz, │0,5 │Societăţi │
│ │alamă, inox│ │autorizate │
├────┼───────────┼─────────┤pentru │
│8 │Aluminiu │0,5 │valorificare│
├────┼───────────┼─────────┤deşeuri │
│ │Cabluri, │ │ │
│ │altele │ │ │
│9 │decât cele │0,25 │ │
│ │specificate│ │ │
│ │la 17 04 10│ │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│ │Deşeuri │ │ │
│10 │celulozice │10 │ │
│ │(hârtie şi │ │ │
│ │carton) │ │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│11 │Deşeu lemn │1 │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│ │Deşeuri │ │ │
│ │materiale │ │ │
│12 │plastice │2 │ │
│ │(PET-uri, │ │ │
│ │mase │ │ │
│ │plastice) │ │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│ │Uleiuri │ │ │
│ │uzate │ │ │
│13 │(minerale, │1,6 │ │
│ │sintetice, │ │ │
│ │etc.) │ │ │
├────┼───────────┼─────────┤ │
│14 │Pilitură şi│0,3 │ │
│ │şpan feros │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────────────┘

    În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, FCN Piteşti ţine evidenţa deşeurilor astfel:
    - fişe de evidenţă deşeuri întocmite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
    – electronic în Baza de Date privind Evidenţa Gestiunii Deşeurilor, în care se introduc următoarele date: tip deşeu, cod deşeu conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, cantitatea generată, cantitatea transferată în vederea depozitării definitive, unitatea care le-a preluat, observaţii.

        Activitatea de colectare a datelor privind gestiunea deşeurilor este procedurată.
        Datele colectate se prelucrează şi sunt transmise lunar la Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş.
        Anual, datele privind gestiunea deşeurilor se înregistrează în Sistemul Integrat de Mediu, SIM, platformă electronică pusă le dispoziţie de ANPM.

    5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului
    5.1. Deşeuri radioactive
        Deşeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă contaminate cu uraniu, neincinerabile, sunt depozitate temporar pe Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive şi se transportă cu mijloacele proprii, autorizate de CNCAN, la Depozitul de dispunere finală de la CNU Sucursala Feldioara pe bază de contract de prestare de servicii. Fiecare transfer de deşeuri este autorizat de CNCAN.
        Deşeurile solide radioactive cu activitate specifică joasă contaminate cu uraniu, incinerabile, sunt depozitate temporar pe Platforma de Depozitare Temporară şi se transferă la ICN Piteşti, în baza unui contract de prestări servicii, pentru incinerare în vederea obţinerii cenuşilor uranifere care ulterior sunt transferate la FPCU-Feldioara pentru recuperarea uraniului.
        Deşeurile lichide radioactive sunt stocate în rezervoarele Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive FCN şi transportate cu autocisterna proprie destinată exclusiv transportului de deşeuri lichide radioactive la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive a ICN în baza unui acord de prestare de servicii. În urma tratării acestora se obţine fosfatul de uranil care ulterior este transferat la FPCU- Feldioara în vederea recuperării uraniului.
        Deşeurile lichide organice radioactive rezultate în urma efectuării analizelor chimice din cadrul Laboratorului de Analize Chimice, sunt stocate în două rezervoare, R1 şi R2, amplasate pe platforma din incinta FCN şi gestionate ca material nuclear neconform, sub control de garanţii nucleare. De asemenea, FCN deţine cantităţi mici de lichide organice radioactive, uleiuri uzate încărcate cu uraniu natural, rezultate din întreţinerea echipamentelor de pe linia de fabricaţie pastile, pompe, prese.
        Se vor respecta prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
     Se vor respecta prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 74/2022 privind aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.
        FCN Piteşti şi FPCU - Feldioara înregistrează în evidenţele de garanţii nucleare şi raportează lunar la EURATOM şi CNCAN transferurile, respectiv recepţiile de deşeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă, de tipul obiecte solide contaminate cu uraniu natural, în conformitate cu cerinţele EURATOM şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanţiilor nucleare Euratom.

    5.2. Deşeuri nonradioactive
        Toate tipurile de deşeuri nonradioactive sunt evacuate de pe amplasament numai după efectuarea controlului dozimetric.
        Deşeurile metalice feroase, metalice neferoase, deşeurile din hârtie şi carton, deşeurile din materiale plastice, ambalajele din hârtie/carton, deşeuri de ambalaje din materiale plastice, deşeuri de sticlă, deşeuri de ambalaje din lemn sunt colectate în spaţii special amenajate separat, pe tipuri de deşeuri, şi sunt predate către firme autorizate pe bază de contract prestări servicii.
        Deşeurile de baterii şi acumulatori, echipamente electrice şi electronice casate, tuburi fluorescente, colectate separat, după efectuarea controlului dozimetric se predau la firme autorizate. Transportul se efectuează cu mijloacele de transport ale firmelor contractante.
        Şpanul de zircaloy-4 se va bricheta în instalaţia specială pe amplasamentul FCN Piteşti şi se va valorifică prin firme autorizate.
        Deşeurile municipale amestecate sunt colectate în containere având capacitatea de 1,1 mc şi sunt transportate la rampa de dispunere controlată a deşeului municipal prin intermediului prestatorului de servicii, în baza contractului de prestări servicii.
        Deşeurile solide contaminate cu substanţe periculoase depozitate temporar în spaţii special amenajate sunt predate către societăţi autorizate în baza unui contract de prestări servicii, în vederea reciclării/valorificării.
     Transportul deşeurilor în afara unităţii în vederea valorificării/eliminării se realizează de către operatori economici autorizaţi să desfăşoare aceste activităţi de transport în condiţiile şi cu obligaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
     Pentru deşeurile periculoase generate în cantităţi mai mari de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase se obţin aprobări de expediţie/transport de la autoritatea pentru protecţia mediului din perimetrul prestatorului de servicii, transport aprobat şi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş "Căpitan Puică Nicolae". Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2.


    6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)
        FCN Piteşti nu efectuează operaţiuni de tratare, eliminare sau incinerare a deşeurilor industriale neradioactive.
        Prin contracte de prestări servicii cu operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului, FCN Piteşti predă deşeurile în vederea eliminării, valorificării sau incinerării, după caz, în funcţie de tipul şi caracteristicile fizico- chimice ale deşeurilor.

    7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor
    a) ţinerea evidenţei deşeurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002: tipul deşeului şi codul acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;
    b) colectarea selectivă a deşeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deşeurilor reciclabile la societăţi economice autorizate pentru valorificare;
    c) efectuarea transportului de deşeuri în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

    8. Ambalaje folosite şi rezultate
    8.1. Ambalaje folosite şi rezultate în/din activitate:

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Ambalaje │ │
│crt.│folosite sau │Folosite/Rezultate │
│ │rezultate │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Lăzi din lemn│Folosite pentru │
│ │cu sectoare │ambalarea │
│ │din │fasciculelor de │
│ │polistiren │combustibil nuclear│
│1 │expandat şi │în vederea │
│ │folie de │transportului. Au │
│ │polietilenă │circuit închis │
│ │şi carton │între FCN Piteşti │
│ │ │şi CNE Cernavodă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Folosite pentru │
│ │ │livrarea materiilor│
│ │ │prime de │
│ │Alte ambalaje│zircaloy-4, │
│2 │din lemn │aparatură; sunt │
│ │ │utilizate ulterior │
│ │ │pentru ambalarea │
│ │ │deşeurilor de │
│ │ │zircaloy-4. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Conţin reziduuri │
│ │Bidoane de │sau sunt │
│3 │plastic │contaminate cu │
│ │ │substanţe │
│ │ │periculoase. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Rezultate din │
│ │ │livrarea materiilor│
│ │ │auxiliare şi din │
│ │Hârtie, │activitatea │
│4 │carton │curentă; se predau │
│ │ │la unităţi │
│ │ │autorizate în │
│ │ │vederea │
│ │ │valorificării. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Rezultate din │
│ │ │livrarea │
│5 │Sticlă │substanţelor │
│ │ │chimice şi │
│ │ │precursorilor. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Butoaie │Folosite în │
│6 │metalice de │circuitul intern, │
│ │60 L, 100 L │pentru colectarea │
│ │şi 220 L │uleiurilor uzate. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Butoaie │Folosite ca ambalaj│
│7 │metalice de │al pulberii de │
│ │220 L │dioxid de uraniu. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Butoaie │Folosite pentru │
│8 │metalice de │colectarea │
│ │60 L si 220 L│materialului │
│ │ │nuclear neconform │
└────┴─────────────┴───────────────────┘


    8.2. Ambalaje folosite pentru deşeuri:
    a) deşeuri radioactive

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│ │Ambalaje │ │
│Nr. │folosite │Folosite/Rezultate │
│crt.│sau │ │
│ │rezultate│ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Folosite ca ambalaj al │
│ │ │pulberii de dioxid de │
│ │ │uraniu - au circuit │
│ │ │închis între FCN │
│ │ │Piteşti şi FPCU- │
│ │ │Feldioara (în situaţia │
│ │ │în care furnizorul de │
│ │ │pulbere de UO2 este │
│ │Butoaie │CNU-Feldioara). În │
│1 │metalice │situaţia unui alt │
│ │220 L │furnizor de pulbere │
│ │ │ambalajele metalice │
│ │ │rezultate se utilizează│
│ │ │pentru colectare │
│ │ │deşeurilor solide │
│ │ │radioactive şi se │
│ │ │dispun ca deşeuri │
│ │ │solide radioactive │
│ │ │neincinerabile. │
└────┴─────────┴───────────────────────┘


    b) industriale neradioactive

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Ambalaje │Folosite/ │
│crt.│folosite sau │Rezultate │
│ │rezultate │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Lăzi din lemn │Folosite pentru │
│ │cu sectoare din│ambalarea │
│ │polistiren │fasciculelor de │
│1 │expandat şi │combustibil │
│ │folie de │nuclear în │
│ │polietilenă │vederea │
│ │ │transportului │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Rezultate din │
│2 │Alte ambalaje │livrarea │
│ │din lemn │materiilor prime │
│ │ │de zircaloy │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Rezultate din │
│ │Bidoane plastic│livrarea │
│3 │şi containere │substanţelor │
│ │plastic │chimice şi │
│ │ │precursorilor de │
│ │ │droguri │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Rezultate din │
│4 │Hârtie, carton │livrarea │
│ │ │materiilor │
│ │ │auxiliare │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Rezultate din │
│ │ │livrarea │
│5 │Sticlă │substanţelor │
│ │ │chimice şi │
│ │ │precursorilor │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Butoi metalic │Rezultate din │
│6 │de 100 L, 200 L│livrarea │
│ │ │uleiurilor │
└────┴───────────────┴─────────────────┘    8.3. Modul de gospodărire a ambalajelor
        Ambalajele folosite sau rezultate din activitatea FCN Piteşti sunt eliminate de pe amplasament într-un circuit supravegheat, astfel:

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Ambalaje │Modul de │
│crt.│folosite sau │gospodărire │
│ │rezultate │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Ambalajele │ │
│ │din lemn │ │
│ │pentru │Au circuit închis │
│1 │fasciculele │între FCN Piteşti │
│ │de │şi CNE Cernavodă │
│ │combustibil │ │
│ │nuclear │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Rezultate din │
│ │ │livrarea materiilor│
│ │ │prime de zircaloy. │
│2 │Alte ambalaje│Sunt utilizate │
│ │din lemn │ulterior pentru │
│ │ │ambalarea │
│ │ │deşeurilor de │
│ │ │zircaloy. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sunt colectate în │
│ │ │containere din │
│ │Ambalajele │plastic şi sunt │
│3 │din plastic │livrate firmelor │
│ │ │autorizate în │
│ │ │vederea │
│ │ │valorificării. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sunt colectate în │
│ │ │spaţii special │
│ │ │amenajate ca │
│ │Ambalajele │deşeuri │
│4 │din hârtie şi│valorificabile şi │
│ │carton │sunt evacuate către│
│ │ │firme autorizate în│
│ │ │vederea │
│ │ │valorificării. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sunt colectate în │
│ │ │spaţii special │
│5 │Sticlă │amenajate şi sunt │
│ │ │evacuate firmelor │
│ │ │autorizate. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Sunt folosite │
│ │Butoaie │pentru colectarea │
│6 │metalice de │şi depozitarea │
│ │100 L şi 200 │deşeurilor │
│ │L │valorificabile din │
│ │ │activitate. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Folosite ca ambalaj│
│ │ │al pulberii de oxid│
│ │ │de uraniu, au │
│ │ │circuit închis │
│ │ │între FCN Piteşti │
│ │ │şi FPCU Feldioara │
│ │ │(în situaţia în │
│ │ │care furnizorul de │
│ │ │pulbere de UO2 este│
│ │Butoaie │FPCU Feldioara) În │
│7 │metalice de │situaţia unui alt │
│ │220 L │furnizor de pulbere│
│ │ │ambalajele metalice│
│ │ │rezultate se │
│ │ │utilizează pentru │
│ │ │colectare │
│ │ │deşeurilor solide │
│ │ │radioactive şi se │
│ │ │dispun ca deşeuri │
│ │ │solide radioactive │
│ │ │neincinerabile │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Butoaie │ │
│ │metalice de │ │
│ │60 L, 220 L │ │
│ │rezultate din│ │
│ │deşeuri │Aceste ambalaje au │
│ │radioactive, │circuit închis │
│ │fosfat de │între FCN Piteşti │
│8 │uranil, │şi/sau CNU │
│ │pulbere şi │Sucursala │
│ │pastile │Feldioara. │
│ │neconforme, │ │
│ │şlam │ │
│ │radioactiv şi│ │
│ │cenuşi │ │
│ │uranifere │ │
└────┴─────────────┴───────────────────┘

    a. Ţinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare: cantitate introdusă pe piaţă, cantitate reutilizabilă, număr rotaţii;
    b. Marcarea/inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei "ambalaj reutilizabil".
    V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurilor periculoase
    1. Substanţele şi amestecurile periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi)
        FCN este utilizator din aval, iar substanţele şi amestecurile periculoase achiziţionate în vederea utilizării în procesele tehnologice sau la analizele de laborator sunt păstrate în ambalajul original, depozitarea acestora se face funcţie de compatibilităţi (compatibilităţile sunt stabilite de personalul din cadrul laboratorului de analize chimice) în depozite în care accesul se face controlat.
        La întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea de substanţe şi amestecuri periculoase se au în vedere cerinţele privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea acestora.
        Lista substanţelor şi amestecurile periculoase utilizate în diferite activităţi ale fabricii sunt:

┌────┬────────────────┬───┬─────────┬──────────────┬──────────┬────────────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Substanţă/ │ │Cantitate│Domeniul de │ │ │Fraze │Stocare │
│crt.│amestecuri │UM │estimată │utilizare │Ambalare │Clasificare │de │temporară │
│ │periculoase │ │ │ │ │ │pericol│ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H272 │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │Lichid oxidant │H314 │Depozit │
│1 │Acid azotic pa │L │90 │Analize │plastic/ │cat. 3 │H300 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │sticlă │Corodarea pielii│H310 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1A │H330 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │H314 │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H272 │ │
│ │ │ │ │Analize │Flacon │Lichid oxidant │H314 │Depozit │
│2 │Acid azotic │L │35 │fizico- │plastic/ │cat. 3 │H300 │substanţe │
│ │suprapur │ │ │chimice │sticlă │Corodarea pielii│H310 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1A │H330 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │H314 │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Flacon │Coroziv pentru │ │Depozit │
│3 │Acid fosforic, │L │10 │Analize │plastic/ │metale cat.1 │H290 │substanţe │
│ │ortofosforic │ │ │chimice │sticlă │Corodarea pielii│H314 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1B │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │ │ │ │ │ │orală cat. 2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │Acid fluorhidric│ │ │Analize │Flacon │acută, inhalare │H300 │Depozit │
│4 │40% │L │8 │chimice │plastic/ │cat. 2 │H330 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │Toxicitate acută│H310 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │dermic cat. 2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Corodarea pielii│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1A │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid │ │ │
│ │Acid acetic │ │ │Analize │Flacon │inflamabil cat. │H226 │Depozit │
│5 │glacial │L │2 │chimice │plastic/ │3 │H314 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │Corodarea pielii│ │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1A │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid │ │ │
│ │ │ │ │ │ │inflamabil cat. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │3 │H226 │ │
│ │ │ │ │Analize │Flacon │Toxicitate acută│H302 │Depozit │
│6 │Acid formic │L │5 │chimice │plastic/ │cat. 3 │H331 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │Toxicitate acută│H314 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat. 4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Corodare a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pielii cat. 1A │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Iritarea pielii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
│ │ │ │ │Analize │Flacon │Iritarea ochilor│H315 │Depozit │
│7 │Acid sulfamic │Kg │0,5 │chimice │plastic/ │cat. 2 │H319 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │Pericol cronic │H412 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │pentru mediul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acvatic cat. 3 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Sulfat de │ │ │Analize │Flacon │Toxicitate │ │Depozit │
│8 │vanadil │Kg │0,5 │chimice │plastic/ │acută, orală │H302 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid oxidant │ │ │
│ │Apă oxigenată │ │ │ │Flacon │cat. 1 │H302 │Depozit │
│9 │(peroxid de │L │25 │Analize │plastic/ │Toxicitate acută│H332 │substanţe │
│ │hidrogen) │ │ │chimice │sticlă │cat. 4 │H314 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Corodarea pielii│H271 │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1A │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cancerigeni- │ │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │tate cat. 2 │H302 │Depozit │
│10 │Tributil fosfat │L │50 │Analize │plastic/ │Toxicitate acută│H315 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │sticlă │orală cat.4 │H351 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea pielii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid şi vapori│ │ │
│ │ │ │ │ │ │inflamabili │ │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │Poate fi mortal │ │Depozit │
│11 │Kerosen │L │40 │Analize │plastic/ │în caz de │H226 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │sticlă │inghiţire şi de │H304 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │pătrundere în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │căile │ │ │
│ │ │ │ │ │ │respiratorii │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid │ │ │
│ │ │ │ │ │ │inflamabil │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │ │ │ │ │ │orală, cat. 3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │ │ │ │ │ │inhalare cat. 3 │H225 │ │
│ │Alcool metilic │ │ │Analize │Flacon │Toxicitate acută│H301 │Depozit │
│12 │absolut │L │2 │chimice │plastic/ │dermic, cat.3 │H331 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │Toxicitate │H311 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │H370 │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, o │ │ │
│ │ │ │ │ │ │singură │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere, cat.1,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochi, sistem │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nervos central │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid şi vapori│ │ │
│ │ │ │ │ │ │inflamabili │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Nociv, în caz de│ │ │
│ │ │ │ │ │ │inghiţire, în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contact cu │H226 │ │
│ │ │ │ │ │ │pielea sau prin │H302+ │ │
│ │Soluţie Karl │ │ │ │Flacon │inhalare │H312+ │Depozit │
│13 │Fischer (1 │L │3 │Analize │plastic/ │Provoacă arsuri │H332 │substanţe │
│ │ml-5mgH2Ü) │ │ │chimice │sticlă │grave ale pielii│H314 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │şi lezarea │H372 │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor │H360FD │ │
│ │ │ │ │ │ │Provoacă leziuni│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ale organelor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Poate avea cauze│ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fertilităţii │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichide │ │ │
│ │ │ │ │ │ │inflamabile, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate orală│ │ │
│ │ │ │ │ │ │acută, cat. 3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │ │ │ │ │ │prin inhalare, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │ │ │ │ │ │dermic, cat.3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea acută a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.1 │H225 │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │H301 │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │asupra │H331 │Depozit │
│14 │Hydranal │L │1 │Analize │plastic/ │sistemului │H311 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │sticlă │reproducator, 1B│H318 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │H360hf │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │H370 │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │H373 │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, o │ │ │
│ │ │ │ │ │ │singură │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere, ochi, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistem nervos │ │ │
│ │ │ │ │ │ │central, cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specifică asupra│ │ │
│ │ │ │ │ │ │unui organ ţintă│ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expuneri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │repetate, cat.2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Poate fi coroziv│ │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │pentru metale │ │Depozit │
│15 │Hidroxid de │Kg │3 │Analize │plastic/ │Provoacă arsuri │H290 │substanţe │
│ │sodiu in rotulis│ │ │chimice │sticlă │grave ale pielii│H314 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │si lezarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Alaun │ │ │Analize │Flacon │ │ │Depozit │
│16 │feriamoniacal │Kg │0,5 │chimice │plastic/ │- │- │substanţe │
│ │dodecahidratat │ │ │ │sticlă │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Corosiv pentru │ │ │
│ │Reactiv Nessler,│ │ │Analize │Flacon │metale │H290 │Depozit │
│17 │soluţie B │mL │500 │chimice │plastic/ │Corodarea pielii│H314 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │Lezarea gravă a │H318 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │ochilor │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Hexametafos fat │ │ │Analize │Flacon │ │ │Depozit │
│18 │de sodiu │Kg │1 │chimice │plastic/ │- │- │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Clorura de │ │ │Analize │Flacon │ │ │Depozit │
│19 │potasiu │Kg │0,5 │chimice │plastic/ │- │- │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acută, orală │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acută, dermic │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea pielii,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea │H290 │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.2 │H302 │ │
│ │ │ │ │ │ │Sensibilizare a │H312 │ │
│ │Clorhidrat de │ │ │Analize │Flacon │pielii, cat. 1 │H315 │Depozit │
│20 │hidroxilamina │g │50 │chimice │plastic/ │Cancerigenit │H319 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │ate, cat.2 │H317 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │H351 │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │H373 │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă - │H400 │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere │ │ │
│ │ │ │ │ │ │repetată, orala,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2, splina │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Pericol pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │termen scurt │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(acut) pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mediul acvatic, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acută, orală │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Pericol pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │termen scurt │ │ │
│ │Clorhidrat de │ │ │Analize │Flacon │(acut) pentru │H301 │Depozit │
│21 │ortofenantrolina│g │10 │chimice │plastic/ │mediul acvativ │H400 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │cat.1, │H410 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Pericol pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │termen lung │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(cronic) pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mediul acvatic │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Acetat de sodiu │ │ │Analize │Flacon │ │ │Depozit │
│22 │anhidru │Kg │0,5 │chimice │plastic/ │- │- │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dioxid de │ │ │Analize │Flacon │ │ │Depozit │
│23 │siliciu │g │200 │chimice │plastic/ │- │- │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acută, orală, │ │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │cat. 4 │H302 │Depozit │
│24 │Acid oxalic │g │50 │Analize │plastic/ │Toxicitate │H312 │substanţe │
│ │dihidratat │ │ │chimice │sticlă │acută, dermic, │H318 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat. 4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea gravă a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Poate provoca un│ │ │
│ │ │ │ │ │ │incediu sau o │ │ │
│ │ │ │ │ │ │explozie, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │oxidant puternic│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Poate fi coroziv│ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru metale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Nociv în caz de │H271 │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │înghiţire │H290 │Depozit │
│25 │Acid percloric │L │2 │Analize │plastic/ │Provoacă arsuri │H302 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │sticlă │grave ale pielii│H314 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │şi lezarea │H373 │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Poate provoca │ │ │
│ │ │ │ │ │ │leziuni ale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organelor în caz│ │ │
│ │ │ │ │ │ │de expunere │ │ │
│ │ │ │ │ │ │prelungită │ │ │
│ │ │ │ │ │ │repetată │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Corosiv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale, cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │Toxicitate acută│H290 │Depozit │
│26 │Fluorura de │g │25 │Analize │plastic/ │orală, cat. 4 │H302 │substanţe │
│ │galiu │ │ │chimice │sticlă │Periculos pentru│H412 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │mediul acvatic- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pericol cronic, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 3 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Periculos pentru│ │ │
│ │ │ │ │ │ │mediul acvatic, │ │ │
│ │Clorura de │ │ │Analize │Flacon │cat.1 │H410 │Depozit │
│27 │argint │g │50 │chimice │plastic/ │Periculos pentru│H410 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │mediul acvatic, │ │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid │ │ │
│ │ │ │ │ │ │inflamabil cat.2│ │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │Iritarea ochilor│H225 │Depozit │
│28 │Alcool │L │1800 │Producţie- SA │plastic/ │cat. 2 │H319 │substanţe │
│ │isopropilic │ │ │ │sticlă │Toxicitate │H336 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, cat. 3│ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Analize │Flacon │Lichid │ │Depozit │
│29 │Alcool etilic │kg │1200 │chimice/ │plastic/ │inflamabil cat. │H225 │substanţe │
│ │ │ │ │Producţie - SA│sticlă │2 │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │ │ │ │ │ │prin inhalare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │reproducere 1B │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │H330 │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │H360D │Depozit │
│30 │Mercur │kg │6 │Analize │Flacon │organ ţintă │H372 │laborator │
│ │ │ │ │chimice │sticlă │specific │H400 │analize │
│ │ │ │ │ │ │expunere │H410 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │repetată cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Pericol acut │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru mediul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acvatic cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Pericol cronic │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru mediul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acvatic cat. 1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid │ │ │
│ │ │ │ │ │ │inflamabil cat. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea grava a │ │ │
│ │Soluţie de │ │ │ │Bidon │ochilor cat. 1 │H225 │Depozit │
│31 │grafit coloidal │kg │816 │Producţie - SA│metalic │Toxicitate acută│H318H │chimicale │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │336 │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific o │ │ │
│ │ │ │ │ │ │singură expunere│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 3 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Iritarea pielii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea ochilor│ │ │
│ │Oxid de zirconiu│ │ │ │ │cat. 2 │H315 │Depozit │
│32 │(nisip pentru │kg │276 │Producţie - SA│Bidon │Toxicitate │H319 │substanţe │
│ │sablare) │ │ │ │plastic │asupra unui │H335 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, o │ │ │
│ │ │ │ │ │ │singură expunere│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 3 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Iritarea pielii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea ochilor│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │H315 │ │
│ │ │ │ │ │Sac de │Toxitate acută │H319 │Depozit │
│33 │Stearat de zinc │kg │900 │Producţie - SP│hârtie │pentru mediul │H400 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │acvatic cat. 1 │H411 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cronică pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mediul acvatic │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Flacon │Corodarea pielii│ │Depozit │
│34 │FOAM-0 │L │600 │Producţie - SA│plastic/ │cat. 1B │H314 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticlă │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Provoacă o │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritare gravă a │ │Depozit │
│35 │Detergent │L │60 │Producţie - SA│Recipient │ochilor, cat. 1 │H318 │substanţe │
│ │Compound │ │ │ │PE │Provoacă │H315 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │iritarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat. 2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea pielii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Provoacă o │H315 │ │
│ │Lichid răcire B │ │ │ │Recipient │iritare gravă a │H319 │Depozit │
│36 │Cool 755 │L │756 │Producţie SA │PE │ochilor │H317 │uleiuri │
│ │ │ │ │ │ │Nociv pentru │H412 │ │
│ │ │ │ │ │ │mediul acvatic │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cu efecte pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │termen lung │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Nociv în caz de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │înghiţire │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Poate provoca │ │Depozit │
│37 │Antigel │L │100 │Producţie SA │Bidon │leziuni ale │H302 │substanţe │
│ │ │ │ │ │plastic │organelor în caz│H373 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │de expunere │ │ │
│ │ │ │ │ │ │prelungită sau │ │ │
│ │ │ │ │ │ │repetată │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Serviciul │Bidon │ │ │Depozit │
│38 │Adblue │L │2000 │Transporturi │plastic │- │- │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cancerigen │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.1B │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │H350i │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, o │H330 │ │
│ │ │ │ │ │ │singură expunere│H301 │Depozit │
│39 │Beriliu │kg │7,8 │Producţie │Flacon │Iritant pentru │H372 │substanţe │
│ │ │ │ │SA │plastic │ochi cat. 2 │H319 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │H335 │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │H315 │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │H317 │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere │ │ │
│ │ │ │ │ │ │repetată │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritant pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │piele cat. 2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sensibilizare a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pielii cat. 1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Producere apă │ │ │ │Depozit │
│40 │Sare tablete │Kg │2000 │demineralizată│Sac 25 kg │- │- │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Poate fi coroziv│ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru metale │ │Depozit │
│41 │Solutie hidroxid│Kg │100 │Producere apă │Bidon │Provoacă arsuri │H290 │substanţe │
│ │de sodiu (20%) │ │ │demineralizată│plastic │grave ale pielii│H314 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │şi lezarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Poate fi coroziv│ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru metale │ │Depozit │
│42 │Hidroxid de │Kg │120 │Staţie │Bidon │Provoacă arsuri │H290 │substanţe │
│ │potasiu (30%) │ │ │hidrogen │plastic │grave ale pielii│H314 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │şi lezarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Soluie Nalco │ │ │Producere apă │Bidon │ │ │Depozit │
│43 │PERMA TREAT PC- │Kg │150 │demineralizată│plastic │- │- │substanţe │
│ │1917 │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale, cat. 1 │H290 │Depozit │
│44 │Soluţie NALCO │Kg │150 │Tratare apă de│Bidon │Corodarea pielii│H314 │substanţe │
│ │Trac 114- PLUS │ │ │răcire │plastic │cat. 1B │H318 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea gravă a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Corodarea pielii│ │ │
│ │ │ │ │ │ │subcateg. 1C │H290 │ │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea gravă a │H314 │Depozit │
│45 │Soluţie NALCO │Kg │150 │Tratare apă de│Bidon │ochilor cat. 1 │H318 │substanţe │
│ │77352 │ │ │răcire │plastic │Sensibilizare a │H317 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │pielii cat. 1 │H410 │ │
│ │ │ │ │ │ │Pericol pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │termen lung │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru mediul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acvatic cat. 1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Corodarea pielii│ │ │
│ │ │ │ │ │ │subcateg. 1B │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea gravă a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sensibilizare │H302 │ │
│ │ │ │ │ │ │respiratorie, │H332 │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1 │H314 │ │
│ │Soluţie NALCO │ │ │Tratare apă de│Bidon │Sensibilizare a │H318 │Depozit │
│46 │73500 │Kg │175 │răcire │plastic │pielii, cat. 1 │H334 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │H317 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │H335 │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │H412 │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, cat. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │3, aparat │ │ │
│ │ │ │ │ │ │respirator │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Pericol pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │termen lung │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru mediul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acvatic, cat. 3 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Corodarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pielii, cat.1A │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea gravă a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │H314 │Depozit │
│47 │Soluţie TRASAR │Kg │150 │Tratare apă de│Bidon │specific – o │H318 │substanţe │
│ │3DT-426 │ │ │răcire │plastic │singură │H335 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │expunere, cat.3 │H411 │ │
│ │ │ │ │ │ │– aparat │ │ │
│ │ │ │ │ │ │respirator │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cronică pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mediul acvatic, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid │ │ │
│ │ │ │ │ │ │inflamabil, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea pielii,│H226 │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │H315 │Depozit │
│48 │Citra │L │300 │Decontaminare │Bidon │Sensibilizare a │H317 │substanţe │
│ │ │ │ │ │plastic │pielii cat.1 │H318 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea grava a │H411 │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acvatică │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cronică, cat. 2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lezarea gravă a │ │Depozit │
│49 │Acid citric │Kg │150 │Decontaminare │Bidon │ochilor, │H319 │substanţe │
│ │ │ │ │ │plastic │iritarea │ │chimice │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea pielii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Provoacă o │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritare gravă a │H315 │Depozit │
│50 │Hipoclorit │L │780 │Dezinfectant │Bidon │ochilor │H319 │substanţe │
│ │ │ │ │ │plastic │Nociv pentru │H412 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │organismele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acvatice cu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │efecte pe termen│ │ │
│ │ │ │ │ │ │lung │ │ │
├────┴────────────────┴───┴─────────┴──────────────┴──────────┴────────────────┴───────┴──────────┤
│Soluţii tampon/Standarde │
├────┬────────────────┬───┬─────────┬──────────────┬──────────┬────────────────┬───────┬──────────┤
│Nr │Denumire │ │Cantitate│Domeniul de │ │ │Fraze │Stocare │
│crt │substanţă/ │UM │estimată │utilizare │Ambalare │Clasificare │de │temporară │
│ │amestec │ │ │ │ │ │pericol│ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Soluţie tampon │ │ │Analize │Flacon 0,5│ │ │Depozit │
│1 │pH=4 │mL │500 │chimice │L │ │ │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Soluţie tampon │ │ │Analize │Flacon 0,5│ │ │Depozit │
│2 │pH=7 │mL │500 │chimice │L │ │ │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Soluţie tampon │ │ │Analize │Flacon 0,5│ │ │Depozit │
│3 │pH-9 │mL │500 │chimice │L │- │- │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Analize │Flacon 0,5│ │ │Depozit │
│4 │Buffer pH-4 │mL │500 │chimice │L │ │ │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Analize │Flacon 0,5│ │ │Depozit │
│5 │Buffer pH-7 │mL │500 │chimice │L │ │ │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Analize │Flacon 0,5│ │ │Depozit │
│6 │Buffer pH-9 │mL │500 │chimice │L │ │ │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cancerigenitate,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │Soluţie standard│ │ │ │ │specific - │ │Depozit │
│7 │pentru │mL │500 │Analize │Flacon 0,5│expunere │H351 │substanţe │
│ │conductivitate │ │ │chimice │L │repetată, cat.2 │H373 │chimice │
│ │de 500 μS/cm │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere │ │ │
│ │ │ │ │ │ │repetată, cat.2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Soluţie etalon │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru ionul │ │ │ │ │ │ │Depozit │
│8 │florură pentru │mL │100 │Analize │Flacon 100│- │- │substanţe │
│ │analize prin │ │ │chimice │ml │ │ │chimice │
│ │cromatografie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ionică │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Soluţie etalon │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru ionul │ │ │ │ │ │ │Depozit │
│9 │clorură pentru │mL │100 │Analize │Flacon 100│- │- │substanţe │
│ │analize prin │ │ │chimice │mL │ │ │chimice │
│ │cromatografie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ionică │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Kit reactivi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │determinare Azot│ │ │Analize │Flacon 100│ │ │Depozit │
│10 │total în ape în │buc│15 │chimice │ml │- │- │substanţe │
│ │intervalul │ │ │ │ │ │ │chimice │
│ │0.5-22.0 mg/L N │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Kit reactivi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │Depozit │
│11 │determinare Azot│buc│15 │Analize │Flacon 100│- │- │substanţe │
│ │total în ape în │ │ │chimice │ml │ │ │chimice │
│ │intervalul 360 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mg/L N total │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Kit reactivi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru analiză │ │ │ │ │ │ │Depozit │
│12 │orto- fosfat şi │buc│15 │Analize │Flacon 100│- │- │substanţe │
│ │fosfor total în │ │ │chimice │ml │ │ │chimice │
│ │ape intervalul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │0.3-15 mg/L P │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Kit reactivi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru analiză │ │ │ │ │ │ │ │
│ │orto- fosfat şi │ │ │Analize │Flacon 100│ │ │Depozit │
│13 │fosfor total în │buc│5 │chimice │ml │- │- │substanţe │
│ │ape în │ │ │ │ │ │ │chimice │
│ │intervalul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │0.010-1.5 mg/L P│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Kit reactivi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru analiză │ │ │ │ │ │ │ │
│ │orto- fosfat şi │ │ │Analize │Flacon 100│ │ │Depozit │
│14 │fosfor total în │buc│20 │chimice │ml │- │- │substanţe │
│ │ape în │ │ │ │ │ │ │chimice │
│ │intervalul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │0.2-5.0 mg/L P │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Standard - │ │ │Analize │Flacon 100│ │ │Depozit │
│15 │Aluminiu │ml │100 │chimice │ml │Corodarea pielii│H314 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale, cat.1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea pielii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea ochilor│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │H290 │ │
│ │ │ │ │ │ │Sensibiliraea │H315 │ │
│ │Standard - │ │ │Analize │Flacon 100│pielii, cat.1 │H319 │Depozit │
│16 │Beriliu │mL │100 │chimice │ml │Cangerigenitate,│H317 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │inhalare, cat. │H350i │chimice │
│ │ │ │ │ │ │1B │H373 │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere │ │ │
│ │ │ │ │ │ │repetată, cat.2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Analize │Flacon 100│ │ │Depozit │
│17 │Standard - Bor │mL │100 │chimice │mL │ │ │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale, cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea pielii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea gravă a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Mutagenitate a │H290 │ │
│ │ │ │ │ │ │celulor │H315 │Depozit │
│18 │Standard - │ml │100 │Analize │Flacon 100│germinative, │H318 │substanţe │
│ │Cadmiu │ │ │chimice │mL │cat. 1B │H340 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Cancerigenitate │H350 │ │
│ │ │ │ │ │ │1B │H373 │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere │ │ │
│ │ │ │ │ │ │repetată, cat.2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale, cat.1 │H290 │Depozit │
│19 │Standard - │mL │100 │Analize │Flacon 100│Iritarea pielii │H315 │substanţe │
│ │Calciu │ │ │chimice │mL │cat.2 │H319 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea ochilor│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale, cat. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea pielii │H290 │Depozit │
│20 │Standard - │mL │100 │Analize │Flacon 100│cat.2 │H315 │substanţe │
│ │Cobalt │ │ │chimice │mL │Lezarea gravă a │H318 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.1 │H350 │ │
│ │ │ │ │ │ │Cancerigenitate,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat 1B │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale cat.1 │H290 │Depozit │
│21 │Standard - Fier │mL │100 │Analize │Flacon 100│Iritarea pielii │H315 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │mL │cat. 2 │H319 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea ochilor│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale cat.1 │H290 │Depozit │
│22 │Standard - │mL │100 │Analize │Flacon 100│Iritarea pielii │H315 │substanţe │
│ │Magneziu │ │ │chimice │mL │cat. 2 │H319 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea ochilor│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale cat.1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea pielii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea ochilor│H290 │ │
│ │Standard - │ │ │Analize │Flacon 100│cat. 2 │H315 │Depozit │
│23 │Molibden │mL │100 │chimice │mL │Toxicitatea │H319 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │H335 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, o │ │ │
│ │ │ │ │ │ │singură expunere│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 3, aparatul│ │ │
│ │ │ │ │ │ │respirator │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale cat.1 │H290 │Depozit │
│24 │Standard - │mL │100 │Analize │Flacon 100│Iritarea pielii │H315 │substanţe │
│ │Potasiu │ │ │chimice │mL │cat. 2 │H319 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea ochilor│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale cat.1 │H290 │Depozit │
│25 │Standard - Sodiu│mL │100 │Analize │Flacon 100│Iritarea pielii │H315 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │mL │cat. 2 │H319 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Iritarea ochilor│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Coroziv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │Analize │Flacon 100│Corodarea/ │H290 │Depozit │
│26 │Standard - Cupru│mL │100 │chimice │mL │Iritarea pielii │H315 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea gravă a │H319 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │ochilor/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea ochilor│ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Standard - │ │ │Analize │Flacon 100│ │ │Depozit │
│27 │Dysprosiu │mL │100 │chimice │ml │ │ │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Standard - │ │ │Analize │Flacon 100│ │ │Depozit │
│28 │Gadoliniu │mL │100 │chimice │ml │Iritarea ochilor│H319 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Standard - │ │ │Analize │Flacon 100│ │ │Depozit │
│29 │Fosfor │mL │100 │chimice │ml │ │ │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Corodarea, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea pielii,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea gravă a │ │ │
│ │Standard - │ │ │Analize │Flacon 100│ochilor/ │H315 │Depozit │
│30 │Molibden │mL │100 │chimice │ml │iritarea │H318 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat. 1 │H412 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Periculos pentru│ │ │
│ │ │ │ │ │ │mediul acvatic- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pericol cronic, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 3 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Corosiv pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │ │metale, cat. 1 │ │ │
│ │Standard - │ │ │Analize │Flacon 100│Corodarea / │H290 │Depozit │
│31 │Mangan │mL │100 │chimice │ml │iritarea pielii │H315 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │Lezarea gravă a │H319 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │ochilor/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea ochilor│ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Standard - │ │ │Analize │Flacon 100│ │ │Depozit │
│32 │Siliciu │mL │100 │chimice │ml │- │- │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Corodarea/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea pielii,│ │ │
│ │ │ │ │Analize │Flacon 100│cat.1A │H314 │Depozit │
│33 │Standard - Titan│L │100 │chimice │ml │Lezarea gravă a │H318 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ochilor/ │ │chimice │
│ │ │ │ │ │ │iritarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Poate fi coroziv│ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru metale │ │ │
│ │Standard - │ │ │Analize │Flacon 100│Poate provoca │H290 │Depozit │
│34 │Vanadiu │mL │100 │chimice │ml │iritarea pielii │H315 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │Provoacă o │H319 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │iritare gravă a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Poate fi coroziv│ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru metale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Poate provoca o │ │ │
│ │ │ │ │Analize │Flacon 100│reacţie alergică│H290 │Depozit │
│35 │Standard - Crom │mL │100 │chimice │ml │a pielii │H317 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │Nociv pentru │H412 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │mediul acvatic │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cu efecte pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │termen lung │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acută, cat.2 │H330 │Depozit │
│36 │Standard - │mL │100 │Analize │Flacon 100│Nociv pentru │H300 │substanţe │
│ │Uraniu │ │ │chimice │ml │mediul acvatic │H373 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cu efecte pe │H413 │ │
│ │ │ │ │ │ │termen lung │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acută, cat.2 │H330 │Depozit │
│37 │Standard Thoriu │mL │100 │Analize │Flacon 100│Nociv pentru │H300 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │ml │mediul acvatic │H373 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cu efecte pe │H413 │ │
│ │ │ │ │ │ │termen lung │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Soluţie tampon │ │ │Analize │Flacon 500│ │ │Depozit │
│38 │pH=4.005±0.010 │mL │500 │chimice │ml │- │- │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │Soluţie tampon │ │ │Analize │Flacon 500│acută, cat.4 │H302 │Depozit │
│39 │pH=7.000±0.010 │mL │500 │chimice │ml │Provoacă │H319 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │iritarea │ │chimice │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Soluţie tampon │ │ │Analize │Flacon 500│Provoacă │ │Depozit │
│40 │pH=10.012±0.010 │mL │500 │chimice │ml │iritarea pielii,│H319 │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │Zirconiu pin Std│ │ │ │ │iritarea │ │Depozit │
│41 │0.1 G.M, H-10 │g │10 │Analize │Flacon 10 │ochilor, cat.2 │H317 │substanţe │
│ │ppm, N-20 ppm, │ │ │chimice │g │Provoacă │H319 │chimice │
│ │0-1490 ppm, 10 g│ │ │ │ │iritarea pielii,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cancerigen, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │Accelerator │ │ │ │ │iritarea pielii,│H351 │Depozit │
│42 │Nibbled, Nickel │g │100 │Analize │Flacon │cat.1 │H317 │substanţe │
│ │flux 501-598, │ │ │chimice │100 g │Provoacă │H334 │chimice │
│ │100 g │ │ │ │ │iritarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │respirator, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea pielii,│ │ │
│ │Standard de │ │ │ │ │cat.1 │ │ │
│ │Hidrogen pin d 6│ │ │Analize │Flacon │Toxicitate │H317 │Depozit │
│43 │mm, 1.4546.9 H- │g │100 │chimice │100 g │asupra unui │H319 │substanţe │
│ │0.97 mg/kg │ │ │ │ │organ ţintă │H330 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │specific, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere acută, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acută, inhalare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │Standard de │ │ │ │ │iritarea pielii,│H317 │Depozit │
│44 │carbon şi sulf │g │100 │Analize │Flacon │cat.1 │H319 │substanţe │
│ │în oţel │ │ │chimice │100 g │Toxicitate │H330 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │acută, inhalare │H351 │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Provoacă efecte │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cancerigene, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea │ │ │
│ │Flux Staniu │ │ │ │ │ochilor, cat.2 │ │ │
│ │pentru │ │ │Analize │Flacon 100│Provoacă │H317 │Depozit │
│45 │determinare │g │450 │chimice │g │iritarea pielii,│H319 │substanţe │
│ │hidrogen │ │ │ │ │cat.1 │H330 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acută, inhalare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea pielii,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, │H317 │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere │H319 │Depozit │
│46 │CRM 123-1 ÷ │g │350 │Analize │Flacon 100│repetată, cat.2 │H373 │substanţe │
│ │123-7_U3O8 │ │ │chimice │g │Toxicitate │H330 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │H373 │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere acută, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere │ │ │
│ │ │ │ │ │ │repetată, cat.2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor, cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Provoacă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iritarea pielii,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, │H317 │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere │H319 │Depozit │
│47 │CRM-129-A_U3O8 │g │100 │Analize │Flacon │repetată, cat.2 │H373 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │100 g │Toxicitate │H330 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │H373 │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere acută, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat.2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asupra unui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organ ţintă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │specific, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expunere │ │ │
│ │ │ │ │ │ │repetată, cat. 2│ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │ │ │ │ │ │orală; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Toxicitate acută│ │ │
│ │Detergent de │ │ │spălat │ │dermică; │H314 │Depozit │
│48 │spălat sticlărie│L │10 │sticlărie de │Flacon 5 L│Provoacă arsuri │H290 │substanţe │
│ │de laborator - │ │ │laborator │ │severe ale │H302 │chimice │
│ │Lab wash Premium│ │ │ │ │pielii şi │H318 │ │
│ │ │ │ │ │ │leziuni ale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ochilor; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Cancerigen cat.2│ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Neutralizator │ │ │Neutraliza- │ │ │ │ │
│ │pentru maşina de│ │ │tor maşină │ │Provoacă │ │Depozit │
│49 │spălat sticlărie│L │10 │spălat │Flacon 5 L│iritaţii grave │H319 │substanţe │
│ │de laborator - │ │ │sticlărie de │ │ale ochilor │ │chimice │
│ │Lab wash │ │ │laborator │ │ │ │ │
│ │Acidrinsec C │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴───┴─────────┴──────────────┴──────────┴────────────────┴───────┴──────────┤
│GAZE │
├────┬────────────────┬───┬─────────┬──────────────┬──────────┬────────────────┬───────┬──────────┤
│Nr. │ │ │Cantitate│ │ │ │Fraze │Depozitare│
│crt.│Denumire │UM │estimată │Utilizare │Ambalare │Clasificare │de │tenporară │
│ │ │ │ │ │ │ │pericol│ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Heliu 4,6, │ │ │ │Recipient │ │ │ │
│1 │puritate 99,996%│Nm3│7800 │Producţie │sub │Gaz sub presiune│H280 │Boxa gaze │
│ │ │ │ │ │presiune │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Recipient │ │ │ │
│2 │Argon tehnic │Nm3│2500 │Producţie │sub │Gaz sub presiune│H280 │Boxa gaze │
│ │ │ │ │ │presiune │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Recipient │ │ │Producţie │
│3 │Azot │Nm3│18000 │Producţie │sub │Gaz sub presiune│H280 │proprie │
│ │ │ │ │ │presiune │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│4 │Hidrogen │Nm3│140760 │Producţie │Rezervoare│Gaz sub presiune│H280 │Producţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │proprie │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Argon 5,3 │ │ │ │Recipient │ │ │ │
│5 │puritate │Nm3│1600 │Producţie │sub │Gaz sub presiune│H280 │Boxa gaze │
│ │99,9993% │ │ │ │presiune │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Hidrogen gaz 6.0│ │ │ │Recipient │ │ │ │
│6 │puritate │Nm3│40 │Producţie │sub │Gaz sub presiune│H280 │Boxa gaze │
│ │99,9999% │ │ │ │presiune │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Recipient │ │ │ │
│7 │Oxigen gaz │Nm3│36 │Producţie │sub │Gaz sub presiune│H280 │Boxa gaze │
│ │ │ │ │ │presiune │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Heliu gaz 6.0 │ │ │ │Recipient │ │ │ │
│8 │puritate min │Nm3│102 │Producţie │sub │Gaz sub presiune│H280 │Boxa gaze │
│ │99,9999% │ │ │ │presiune │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Azot gaz 4.6 │ │ │ │Recipient │ │ │ │
│9 │puritate 99,996%│Nm3│75 │Producţie │sub │Gaz sub presiune│H280 │Boxa gaze │
│ │ │ │ │ │presiune │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Analize │Recipient │ │ │ │
│10 │Azot lichid │L │1500 │chimice │sub │Gaz sub presiune│H281 │Vas │
│ │ │ │ │ │presiune │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Laborator │ │ │ │ │
│11 │Gaz P10 │Nm3│300 │Radioprotecţie│Butelie │Gaz sub presiune│H 280 │Boxa │
│ │ │ │ │şi Dozimetrie │ │ │ │butelie │
│ │ │ │ │Personal │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴───┴─────────┴──────────────┴──────────┴────────────────┴───────┴──────────┤
│Substante clasificate ca precursori de droguri │
├────┬────────────────┬───┬─────────┬──────────────┬──────────┬────────────────┬───────┬──────────┤
│ │Acid clorhidric │ │ │ │Flacon │Corodarea pielii│H290 │Depozit │
│1 │suprapur │L │290 │Producţie SA │plastic/ │cat.1B │H314 │substanţe │
│ │ │ │ │ │sticla │ │H335 │chimice │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Flacon │Coroziv pentru │ │Depozit │
│2 │Acid sulfuric │L │8 │Analize │plastic / │metale cat.1 │H290 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │sticla │Corodarea pielii│H314 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat.1A │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Analize │ │Lichid │ │ │
│ │ │ │ │Chimice │Flacon │inflamabil cat.2│H225 │Depozit │
│3 │Acetonă │kg │967 │Secţia │plastic/ │Provoacă │H319 │substanţe │
│ │ │ │ │Asamblare │sticla │iritarea ochilor│H336 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
├────┴────────────────┴───┴─────────┴──────────────┴──────────┴────────────────┴───────┴──────────┤
│Substanţe clasificate ca precursori de explozivi │
├────┬────────────────┬───┬─────────┬──────────────┬──────────┬────────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H272 │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │Lichid oxidant │H314 │Depozit │
│1 │Acid azotic 65% │L │90 │Analize │plastic/ │cat. 3 │H300 │substanţe │
│ │ │ │ │chimice │sticlă │Corodarea pielii│H310 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1A │H330 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │H314 │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H272 │ │
│ │ │ │ │ │Flacon │Lichid oxidant │H314 │Depozit │
│2 │Acid azotic │L │35 │Analize │plastic/ │cat. 3 │H300 │substanţe │
│ │69,5% suprapur │ │ │chimice │sticlă │Corodarea pielii│H310 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1A │H330 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │H314 │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Flacon │Coroziv pentru │ │Depozit │
│3 │Acid sulfuric │L │8 │Analize │plastic/ │metale cat.1 │H290 │substanţe │
│ │95-97% │ │ │chimice │sticlă │Corodarea pielii│H314 │chimice │
│ │ │ │ │ │ │1A │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid │ │ │
│ │ │ │ │Analize │Flacon │inflamabil cat. │H225 │Depozit │
│4 │Acetonă │L │967 │chimice │plastic/ │2 │H319 │substanţe │
│ │ │ │ │Secţia │sticlă │Provoacă │H336 │chimice │
│ │ │ │ │Asamblare │ │iritarea ochilor│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 2 │ │ │
├────┼────────────────┼───┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lichid oxidant │ │ │
│ │Apă oxigenată │ │ │Analize │Flacon │cat. 1 │ │Depozit │
│5 │(peroxid de │L │25 │chimice │plastic/ │Toxicitate acută│ │substanţe │
│ │hidrogen) │ │ │Atac pastile │sticlă │cat.4 │ │chimice │
│ │ │ │ │UO2 │ │Corodarea pielii│ │ │
│ │ │ │ │ │ │cat. 1A │ │ │
└────┴────────────────┴───┴─────────┴──────────────┴──────────┴────────────────┴───────┴──────────┘


    În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 1148/2019 al Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 şi Legii nr. 250/2022 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative, în cadrul FCN Piteşti a fost desemnat un responsabil de activitatea cu precursori de explozivi restricţionaţi. Evidenţa achiziţionării acestora se realizează într-un Registru privind precursorii de explozivi restricţionaţi, înregistrat la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.
        > Uleiuri

┌────┬───────────┬──┬─────────┬───────────┬───────┬─────────┐
│Nr. │Denumire │ │Cantitate│ │Fraze │Stocare │
│crt.│ulei │UM│estimată │Clasificare│de │temporară│
│ │ │ │ │ │pericol│ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei Festo │ │ │ │ │Depozit │
│1 │/Ultragrad │L │40 │- │- │uleiuri │
│ │pompe vid │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│2 │Ulei │L │2 │- │- │Depozit │
│ │Santovac 5 │ │ │ │ │uleiuri │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei │ │ │ │ │ │
│ │Ultragrade │ │ │ │ │Depozit │
│3 │70 (pompele│L │24 │ │- │uleiuri │
│ │de vid │ │ │ │ │ │
│ │mecanice) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│4 │Ulei PFPE │L │2 │- │- │Depozit │
│ │DRYNET*25/6│ │ │ │ │uleiuri │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│5 │Ulei Texaco│L │634 │- │- │Depozit │
│ │RANDO HD 32│ │ │ │ │uleiuri │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│6 │Ulei Singer│L │2 │- │- │Depozit │
│ │ │ │ │ │ │uleiuri │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei Shell │ │ │ │ │Depozit │
│7 │Tonna S3 │L │832 │- │- │uleiuri │
│ │M68 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei │ │ │ │ │Depozit │
│8 │COOLREX 35 │L │60 │- │- │uleiuri │
│ │Red │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│9 │Ulei Texaco│L │20 │ │ │Depozit │
│ │MEROPA 150 │ │ │ │ │uleiuri │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei │ │ │Toxic prin │ │Depozit │
│10 │Velocite │L │210 │aspiraţie │H304 │uleiuri │
│ │OIL 3 │ │ │cat.1 │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei │ │ │Toxic prin │ │Depozit │
│11 │Velocite │L │210 │aspiraţie │H304 │uleiuri │
│ │OIL 4 │ │ │cat.1 │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei │ │ │ │ │ │
│12 │compresor │L │100 │- │- │Depozit │
│ │Mobil Rarus│ │ │ │ │uleiuri │
│ │SHC 1025 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei grup │ │ │ │ │ │
│ │electrogen │ │ │ │ │Depozit │
│13 │75 │L │15 │- │- │uleiuri │
│ │KVA-Mobil │ │ │ │ │ │
│ │15W40 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei │ │ │ │ │Depozit │
│14 │special │L │40 │- │- │uleiuri │
│ │OFSW - 32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei │ │ │ │ │ │
│15 │Ultragrade │L │8 │- │- │Depozit │
│ │PERFORMANCE│ │ │ │ │uleiuri │
│ │20 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei │ │ │ │ │ │
│16 │Ultragrade │L │20 │- │- │Depozit │
│ │PERFORMANCE│ │ │ │ │uleiuri │
│ │70 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei Texaco│ │ │ │H400 │Depozit │
│17 │RANDO HD 32│L │624 │- │H410 │uleiuri │
│ │ │ │ │ │H315 │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │Ulei │ │ │Toxicitate │ │ │
│18 │Siliconic │L │20 │acvatică │H413 │Depozit │
│ │704EU │ │ │cronică │ │uleiuri │
│ │ │ │ │cat.2 │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │Iritarea │ │ │
│ │ │ │ │ochilor │ │ │
│ │Ulei │ │ │clasa 2A │H319 │Depozit │
│19 │hidraulic │L │75 │Toxicitate │H413 │uleiuri │
│ │Oil HLP 10 │ │ │acvatică │ │ │
│ │ │ │ │cronică │ │ │
│ │ │ │ │cat.2 │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│20 │Ulei │L │350 │- │- │Depozit │
│ │ghidaje │ │ │ │ │uleiuri │
└────┴───────────┴──┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┘


        În activitatea de funcţionare şi întreţinere a echipamentelor pot fi utilizate anual diferite cantităţi de uleiuri hidraulice, de ungere, de vid, vaseline. Cantităţile de uleiuri utilizate vor fi incluse în cadrul raportării privind uleiurile uzate.
        Refrigeranţi/Agenţi frigorifici utilizaţi în cadrul FCN Piteşti:

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │Denumire │ │
│Nr. │refrigerant│Utilizare │
│crt.│/ agent │ │
│ │frigorific │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Chilere climatizare │
│ │ │hala I, II, III şi │
│1 │R410A │hala IV; │
│ │ │Chiller răcire apă │
│ │ │cuptoare Harper şi │
│ │ │Staţie Hidrogen │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Chiller tip rooftop │
│ │ │(motocondensantă) │
│2 │R407C │Hala nr. IV; HPM; │
│ │ │Uscătoare aer │
│ │ │comprimat │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Aparate aer │
│3 │R410A, R32 │condiţionat mono şi │
│ │ │multisplit │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Instalaţie tratament │
│ │ │termic teci │
│4 │R404A │grafitare; Chiller │
│ │ │condensare gaz │
│ │ │hidrogen │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│5 │R134A │Uscătoare aer │
│ │ │comprimat │
└────┴───────────┴─────────────────────┘


        Cantităţile de agent frigorific variază în funcţie de puterea frigorifică a echipamentului între 1 kg (aparate climatizare AC) şi aprox. 30 kg chiller nr. 3 (hala III). Acesta se completează doar în cazurile accidentale în care este pierdută o anumită cantitate sau se recuperează în cazul când se intervine în circuitul frigorific.

    2. Modul de gospodărire
     FCN respectă prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice - REACH, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
        Ambalare
        Substanţele şi amestecurile periculoase sunt păstrate în ambalajele producătorului existând cerinţe procedurate ca atât la comandă cât şi la recepţie şi la inspecţiile periodice să se urmărească integritatea şi etanşeitate ambalajelor, etichetarea corectă cu informaţii asupra denumirii produsului, marca fabricii şi denumirea fabricantului, data fabricaţiei, termenul de garanţie, date strict necesare de prim ajutor pentru evitarea pericolelor chimice, de îndepărtare a produselor reziduale şi unde este cazul restricţii de utilizare a produsului. În cazul deteriorării accidentale a ambalajelor, produsul chimic este transferat în alte containere compatibile cu caracteristicile sale urmărindu-se ca acestea să fie curate pentru a nu impurifica produsul, să fie etichetate corespunzător şi să îndeplinească orice alte cerinţe specifice.
        Transport
        Pentru transportul substanţelor şi amestecurilor periculoase se utilizează mijloacele de transport ale prestatorilor de servicii. Organizarea transporturilor se efectuează cu respectarea Acordului european privind transportul de mărfuri periculoase, (A.D.R), în vigoare şi a cerinţelor specifice pericolelor asociate. Sunt folosiţi şoferi şi consilieri de siguranţă, dacă este cazul, mijloace de transport autorizate pentru mărfuri periculoase şi echipate conform normativelor.
        Prin contractele de achiziţie substanţe şi amestecuri periculoase se includ şi transporturile necesare până la sediul FCN-Piteşti cu cerinţe clare privind respectarea legislaţiei aplicabile pentru transportul mărfurilor periculoase, autorizarea corespunzătoare a mijloacelor de transport şi personalului, ambalarea şi etichetarea conform normelor de transport aplicabile produselor.
     FCN respectă prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, cu modificările şi completările ulterioare.
        Depozitare
        În FCN substanţele şi amestecurile periculoase sunt depozitate în funcţie de compatibilităţi în spaţii special amenajate, prevăzute cu sisteme de închidere, iar accesul în aceste spaţii se face numai în prezenţa gestionarului de substanţe şi amestecuri periculoase. Evidenţa consumurilor de substanţe şi amestecuri periculoase, precum şi a substanţelor clasificate (precursori) se ţine în registre, de către gestionarul de substanţe şi amestecuri periculoase.
        Folosire - comercializare
        Lucrul cu substanţele şi amestecurile periculoase se face ţinând cont de fişele cu date de securitate în încăperi special amenajate şi se realizează conform procedurilor de lucru elaborate pe compartimente.

    3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi amestecurile periculoase Ambalajele sunt recuperate după utilizarea produsului şi se returnează la furnizor, se reutilizează pentru depozitarea aceloraşi tipuri de produse sau se stochează temporar în spaţii special amenajate pentru a fi predate la operatori autorizaţi în vederea valorificării ori eliminării.
    4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţiile în caz de accident
        Toate substanţele/amestecurile periculoase şi cele aflate sub presiune sunt depozitate conform normelor de securitate, sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare.
        Depozitele sunt prevăzute cu pardoseli de gresie şi başe de colectare în caz de scurgeri accidentale şi au dotări şi amenajări care să elimine posibilitatea afectării elementelor de mediu.
        În depozitarea substanţelor şi amestecurilor periculoase este îndeplinită condiţia de a nu exista niciun contact fizic între produsele incompatibile. Condiţiile de depozitare trebuie să asigure îndeplinirea, de asemenea, şi a cerinţelor de păstrare specifice produsului conform fişei tehnice de securitate, precum şi a cerinţelor de securitate precizate în normele legislative aplicabile, de exemplu pentru substanţele din categoria precursorilor de droguri, pentru substanţele şi amestecurile periculoase, inflamabile, inclusiv deşeurile rezultate din utilizarea acestor produse.
        Substanţele/amestecurile periculoase sunt ridicate din depozite numai în limita cantităţii strict necesare de către persoane special desemnate pentru gestionarea acestora. La intrarea în fiecare depozit există şi este afişată lista cu substanţele depozitate în spaţiile respective în funcţie de compatibilităţi.
        Toate substanţele şi amestecurile periculoase sunt achiziţionate şi păstrate în recipienţi, ambalaje, rezervoare sau tancuri, cele vrac, containerele furnizorului, butelii de gaze sub presiune închise şi sigilate, nedeteriorate şi corect etichetate conform normativelor legale în vigoare.
        Zonele de depozitare au pardoseala din ciment sau gresie antiacidă şi sunt prevăzute cu lădiţe de nisip pentru eliminarea prin absorbţie a eventualelor scurgeri accidentale; aceste spaţii sunt inspectate periodic atât din punctul de vedere al integrităţii, cât şi pentru identificarea eventualelor degradări sau a pierderii etichetelor ataşate.

    5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi amestecurilor periculoase
     FCN Piteşti deţine un registru pentru evidenţa substanţelor şi amestecurilor periculoase. Raportarea utilizării acestora se face conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) şi Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
        Respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale organismelor O.N.U. la care România a aderat se regăseşte în sistemul de monitorizare şi raportare implementat prin actele normative din legislaţia naţională care preiau aceste cerinţe.
        Substanţele chimice pentru prepararea reactivilor necesari determinărilor de laborator sunt utilizate în cadrul laboratoarelor de analize chimice din cadrul FCN Piteşti.
        Efectuarea analizelor de laborator se realizează cu aparatura specifică a cărei utilizare este descrisă în procedurile laboratorului. Analizele efectuate, condiţiile de prelevare a probelor şi prepararea acestora pentru determinările parametrilor chimici de funcţionare sunt cuprinse în proceduri specifice de laborator.
        Cantităţile de substanţe chimice utilizate pentru condiţionare chimică a sistemelor din FCN Piteşti sunt înregistrate în evidenţele laboratorului de analize chimice.


    VI. Programul pentru conformare - nu este cazul

                                           -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016