Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 5 aprilie 2012  la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 351/2012 privind modificarea unor reglementări din domeniul portabilităţii numerelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 5 aprilie 2012 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 351/2012 privind modificarea unor reglementări din domeniul portabilităţii numerelor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 287 bis din 2 mai 2012
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012.
──────────
                    Condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a
    portabilităţii numerelor
    1. INTRODUCERE
    1.1. Consideraţii generale
    Portabilitatea numerelor reprezintă posibilitatea unui abonat de a-şi păstra numărul asignat din Planul naţional de numerotaţie (PNN), la cerere, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
        În vederea asigurării portabilităţii numerelor, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului trebuie să desfăşoare o serie de activităţi specifice de natură tehnică, operaţională şi administrativă. Mai mult, toate aceste activităţi trebuie corelate la nivel naţional.
        Condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor, denumite în continuare condiţiile tehnice şi comerciale, stabilesc setul de reguli ce trebuie respectate de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în vederea realizării procesului de portare şi rutării apelurilor către numerele portate, în mod armonizat, la nivel naţional.

    1.2. Definiţii şi abrevieri
    1.2.1. Definiţii
        Următorii termeni se definesc astfel:
    a) comutator de serviciu - comutatorul care realizează interogarea bazei de date operaţionale pentru a determina dacă un număr este portat şi pentru a extrage numărul de rutare;
    b) gateway - comutatorul la nivelul căruia se realizează interconectarea între două reţele publice de comunicaţii electronice;
    c) bază de date operaţională - baza de date ce conţine numerele portate şi numerele de rutare asociate. Baza de date operaţională este interogată în timp real de către furnizori prin sistemul de semnalizare pentru a extrage informaţia de rutare către reţeaua acceptoare.

        În cuprinsul condiţiilor tehnice şi comerciale sunt aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.2.2. Abrevieri
        În cuprinsul condiţiilor tehnice şi comerciale sunt utilizate următoarele abrevieri:
    1. FA - furnizor acceptor;
    2. FD - furnizor donor;
    3. FDi - furnizor donor iniţial;
    4. A - abonat;
    5. CAA - cerere anulare abonat;
    6. CPA - cerere portare abonat;
    7. AF - alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care sunt implicaţi în implementarea portabilităţii numerelor, dar nu au, la un anumit moment, calitatea de FA sau FD;
    8. BDC - bază de date centralizată;
    9. OpBDC - operatorul bazei de date centralizate;
    10. LURN - licenţă de utilizare a resurselor de numerotaţie;
    11. ACQ - All Call Query;
    12. BDOp - baza de date operaţională;
    13. CdPA - called party address;
    14. CgPA - calling party address;
    15. CdPN - Called Party Number;
    16. CLI - Calling Line Identity;
    17. COLP - Connected Line Presentation;
    18. DN - Directory Number;
    19. FO - furnizor care originează apelul;
    20. FT - furnizor care realizează tranzitul;
    21. FTI - furnizor care realizează tranzitul internaţional (furnizorul care operează comutatorul (gateway-ul) pentru traficul internaţional);
    22. FV - furnizor vizitat;
    23. FI - furnizor internaţional;
    24. GW - gateway;
    25. GMSC - gateway MSC;
    26. HLR - Home Location Register;
    27. IAM - Iniţial Address Message;
    28. IN - Intelligent Network;
    29. MAP - Mobile Application Part;
    30. MATF - Mobile Application Part Termination Function;
    31. MNP - Mobile Number Portability;
    32. MMS - Multimedia Message Service;
    33. MMSC - Multimedia Message Service Centre;
    34. MSC - Mobile Switching Center;
    35. MSISDN - Mobile Station ISDN;
    36. MSRN - Mobile Station Routing Number;
    37. NP - Number Portability;
    38. OR - Onward Routing;
    39. PI - Point of Interconnection;
    40. RN - Routing Number;
    41. SCCP - Signaling Connection Control Part;
    42. SMS - Short Message Service;
    43. SMSC - Short Message Service Centre;
    44. SMS-GMSC - gateway for SMS;
    45. SRF - Signaling Relay Function;
    46. SRI_SM - Signaling Relay Information for Short Message;
    47. SRI_SM ACK - Signaling Relay Function for Short Message Acknowledged;
    48. TLE - Terminal Local Exchange;
    49. VLR - Visitor Location Register;
    50. VMSC - Visited MSC.    1.3. Standarde şi recomandări
        În cuprinsul condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor au fost avute în vedere următoarele standarde şi recomandări de referinţă:
    1. ETSI TR 101 119 - Network Aspects (NA); High level description of number portability;
    2. ETSI TR 102 081 - Network Aspects (NA); Number Portability Task Force (NPTF); Signalling requirements for number portability;
    3. ETSI EN 301 716 - Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (MNP); Technical Realisation;
    4. ITU-T Q.763 - Signalling system No.7 - ISDN User Part Formats and Codes;
    5. ITU-T I.130 - Method for the characterization of telecommunication services supported by an ISDN and network capability of an ISDN;
    6. ITU-T Q.850 - Usage of cause and location in the Digital Subscriber Signalling System No.1 and the Signalling System No.7 User Part;
    7. ETSI TS 123 140 - Digital Cellular Telecommunications System (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multimedia Messaging Service (MMS), Funcţional description; Stage 2 (3 GPP TS 23.140).    2. CEREREA DE PORTARE
    2.1. Descrierea serviciului
        Schimbarea furnizorului de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului de către un abonat nu implică în mod automat şi portarea numărului. Portarea numărului se realizează numai la cererea expresă a abonatului prin depunerea unei cereri de portare (CPA). Cererea de portare reprezintă în acelaşi timp documentul prin care solicitantul împuterniceşte (mandatează) FA să efectueze toate demersurile pentru rezilierea contractului între abonatul care solicită portarea şi FD cu privire la furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice prin intermediul numărului respectiv. Astfel, cererea de portare, din momentul în care a fost acceptată de FD, reprezintă şi o cerere de încetare a contractului încheiat cu FD pentru serviciul furnizat prin intermediul numărului care urmează să fie portat. Cererea de portare poate fi depusă şi pe durata perioadei minime contractuale prevăzută pentru serviciile oferite prin intermediul numărului care se doreşte a fi portat.
        La portarea unui număr, raporturile contractuale între abonat şi FD cu privire la furnizarea de servicii de comunicaţii electronice prin intermediul numărului respectiv încetează.
        Contractul cu FD va înceta la data finalizării portării. Rezilierea contractului între abonat şi FD se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute în contractul respectiv. Solicitantul are obligaţiile prevăzute în contractul cu FD, născute şi neexecutate anterior încetării acestuia.
        Înainte de finalizarea procesului de portare, în baza cererii de portare, FA va încheia cu abonatul un contract de furnizare a serviciilor prin intermediul numărului portat. Ca urmare a portării, solicitantul va păstra numărul, iar serviciul va fi oferit de FA pe baza contractului încheiat cu abonatul.
        După primirea cererii de portare, FA poate asigna, la cerere, abonaţilor un număr în vederea furnizării, cu caracter temporar, de servicii prin intermediul acestuia. La momentul încheierii contractului în acest sens, FA are obligaţia de a asigura abonaţilor posibilitatea de a opta între continuarea sau nu a furnizării de servicii prin intermediul numărului astfel asignat, în eventualitatea în care procesul de portare nu se finalizează, precum şi de a informa abonaţii, în mod adecvat, înainte ca aceştia să se decidă, asupra consecinţelor pe care le implică fiecare alegere. Informarea abonaţilor va viza, în mod obligatoriu, condiţiile în care vor fi returnate terminalele telefonice acordate şi condiţiile în care vor fi furnizate serviciile prin intermediul numărului asignat de FA în situaţia nefinalizării procesului de portare. Continuarea furnizării de servicii prin intermediul numărului asignat de către FA se poate realiza numai în condiţiile consimţământului expres al abonatului, manifestat prin selectarea opţiunii corespunzătoare.
        FA are obligaţia de a asigura abonaţilor posibilitatea de a încheia contractul de furnizare a serviciilor prin intermediul numărului portat şi fără asignarea unui număr de către FA.
        După primirea cererii de portare, FA iniţiază şi urmăreşte derularea procesului de portare asigurând informarea abonatului care a solicitat portarea.

    2.2. Cererea de portare
        FA este responsabil pentru realizarea procesului de portare.
        FA poate refuza realizarea portării numai în situaţia în care respinge conectarea solicitantului şi/sau furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale. Un exemplu de refuz legitim de a realiza portarea îl reprezintă cazul în care numărul pentru care se solicită portarea face parte dintr-un bloc de numere care nu a fost activat de către FD.
        Fiecare furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului va stabili o procedură de depunere şi de validare a cererii de portare, care să conţină informaţiile necesare utilizatorilor finali cu privire la derularea procesului de portare. Această procedură va fi pusă de către fiecare furnizor la dispoziţia publicului cel puţin prin intermediul paginii sale de internet precum şi, la cerere, cu titlu gratuit, în format tipărit. Procedura va conţine informaţiile referitoare la cererea de portare, documentele necesare abonatului care solicită portarea, locaţiile unde pot fi depuse cererile de portare şi orarul acestora, termenele prevăzute de reglementări pentru realizarea portării, tarifele asociate portării precum şi orice alte informaţii pe care furnizorul le consideră utile abonatului care solicită portarea unui număr.
     Cererea de portare conţine informaţii referitoare la abonatul care solicită portarea şi la numărul/numerele pentru care se solicită portarea, precum şi informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de portare şi la implicaţiile portării asupra furnizării serviciilor. Informaţiile minime pe care trebuie să le conţină cererea de portare sunt prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din condiţiile tehnice şi comerciale.
        În vederea diminuării riscului realizării unor portări abuzive este necesar ca la depunerea cererii de portare să fie verificate cât mai multe dintre condiţiile de portare. Astfel, FA va efectua următoarele verificări înainte de acceptarea cererii de portare:
    - dacă persoana care solicită portarea este titularul contractului de furnizare a serviciului sau reprezentantul legal al acestuia;
    – dacă numărul/numerele pentru care se solicită portarea face/fac obiectul contractului încheiat între abonat şi FD;

        Pentru a obţine toate informaţiile necesare şi pentru a stabili autenticitatea informaţiilor în vederea validării cererii, FA verifică, după caz, documente de identitate, facturi, declaraţii pe propria răspundere, iar, în cazul portării numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile, FA verifică seria cartelei SIM sau numărul care face obiectul cererii de portare pe baza CLI (în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă pentru care plata apelurilor se realizează în avans) etc.
        În cazul în care cererea de portare vizează un număr utilizat pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă prin intermediul cartelelor preplătite, FA are obligaţia de a se asigura că solicitantul posedă cartela SIM corespunzătoare respectivului număr şi de a păstra o fotocopie a acesteia, vizată de reprezentantul FA, în care să fie vizibilă seria inscripţionată pe cartelă.
        Termenul minim de păstrare a documentelor solicitate de FA este de 2 luni de la data depunerii cererii de portare.
        FA va conveni cu abonatul intervalul în care se poate realiza portarea numărului/numerelor solicitate. Intervalul de portare va include mai multe ferestre de portare, situate în 2 zile lucrătoare consecutive. Fereastra de portare reprezintă intervalul de timp dintr-o zi în care trebuie să se realizeze portarea. Sunt prevăzute 2 ferestre de portare, una dimineaţa (respectiv între orele 9-13 pentru mobil şi între orele 9-14 pentru fix) şi una după-amiaza (între orele 14-18 pentru mobil şi între orele 13-18 pentru fix).
        Prima fereastră de portare a intervalului de portare va fi stabilită în ziua a 3-a de la înregistrarea cererii de către FA în BDC (prima zi este ziua în care abonatul depune cererea, a doua zi este ziua în care FD trebuie să răspundă, a treia zi este ziua în care trebuie să se realizeze portarea). În funcţie de ora transmiterii cererii către BDC, se va stabili ca primă fereastră de portare a intervalului de portare fereastra care începe la ora 9, pentru cererile transmise până la ora 13 şi fereastra care începe la ora 13 sau la ora 14, pentru cererile transmise după ora 13.
        Intervalul de portare poate fi stabilit la o dată ulterioară dacă abonatul solicită ca portarea să se realizeze într-un termen mai lung sau dacă conectarea/deconectarea abonatului implică realizarea unor operaţiuni complexe, care necesită o perioadă mai mare de timp. În categoria operaţiunilor complexe pot intra:
    - Instalarea de infrastructură de acces;
    – Portarea unor numere implementate prin acces ISDN (PRA, BRA), flux E1 sau pachete de linii multiple (office link, hunting);
    – Portarea simultană a unor tranşe de numere sau a unui număr mare de numere distincte (mai mult de 50 de numere fixe);
    – Portarea unor numere care reprezintă suport pentru furnizarea serviciilor de LLU (acces partajat cu alţi operatori) sau suport pentru un serviciu de date furnizat altui abonat decât cel care solicită portarea;
    – Portarea unor numere geografice scurte sau a unor numere nongeografice pentru furnizarea serviciilor;
    – Portarea unor numere care sunt utilizate pentru furnizarea unui serviciu de comunicaţii electronice ca parte a unui pachet de servicii.

        În situaţia în care se va constata ca sunt necesare precizări suplimentare cu privire la tratarea cazurilor în care sunt implicate operaţiuni complexe, acestea vor fi detaliate în cadrul unor ghiduri de bune practici.
        În situaţia în care FD nu poate realiza portarea la data stabilită de FA din cauza faptului că aceasta implică realizarea de operaţiuni complexe, FD va informa FA, indicând cauzele pentru care portarea este considerată complexă.
        ANCOM va monitoriza situaţiile în care portările sunt întârziate din cauza existenţei operaţiunilor complexe.
        În aceste situaţii termenul maxim de portare este de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de portare.
        Intervalul de portare poate fi redus la o zi în situaţia în care abonatul solicită o anumită dată, cu condiţia ca aceasta să fie ulterioară expirării celor 3 zile de la depunerea cererii.
        FA va informa abonatul cu privire la faptul că fereastra de portare în care portarea va fi realizată se va stabili după validarea cererii de portare de către FD.
        După înregistrarea cererii de portare, FA va transmite în format electronic BDC informaţiile necesare realizării procesului de portare (CPF), conform prezentului document. O copie a cererii de portare a abonatului (CPA) va fi pusă la dispoziţia FD, la cererea motivată a acestuia, în cazuri bine justificate, precum primirea unor cereri de portare considerate abuzive. Corespondenţa va fi transmisă prin poştă, fax sau e-mail. FA va transmite FD o copie a cererii de portare în termen de o zi lucrătoare de la data primirii unei solicitări în acest sens, pentru cererile în lucru şi în termen de 3 zile lucrătoare pentru cererile executate. FD nu poate condiţiona transmiterea răspunsului la o cerere de portare (mesajul RCP) de primirea copiei cererii de portare. Ulterior copiile cererilor de portare finalizate în cadrul unei luni pot fi puse la dispoziţia FD, la cererea motivată a acestuia, în luna următoare realizării portării.
        FD are obligaţia de a transmite răspunsul la o cerere de portare în termen de o zi lucrătoare de la data primirii cererii de la BDC.
        FD va accepta prima fereastră de portare din intervalul indicat de FA. În cazul în care cererea primită de la FA este transmisă de BDC către FD în ziua următoare primirii acesteia, FD va accepta fereastra de portare din după-amiaza zilei imediat următoare zilei în care a primit cererea de la BDC. FD poate accepta şi o altă fereastră de portare dacă deconectarea abonatului implică realizarea unor operaţiuni complexe care necesită o perioadă mai mare de timp (de exemplu, volum mare de numere deconectate simultan).
        FA are obligaţia de a ţine o evidenţă a cererilor de portare refuzate sau nevalidate, precizându-se, pentru fiecare caz în parte, motivele respingerii cererii de portare. Termenul minim de păstrare a cererilor de portare refuzate sau nevalidate este de 2 luni de la data informării abonatului cu privire la motivele respingerii cererii.
        După primirea răspunsului la cererea de portare de la FD, FA are obligaţia de a informa abonatul cu privire la data realizării portării (fereastra de portare) sau cu privire la motivele respingerii cererii, după caz.
        Informarea se va realiza direct la punctul unde a fost depusă cererea sau prin intermediul telefonului de contact, prin apelare sau transmiterea unui SMS, ori prin poşta electronică.
     Cererea de portare poate fi anulată numai de către titularul contractului de furnizare a serviciului sau de reprezentantul legal al acestuia, prin depunerea unei cereri în acest sens (cerere de anulare), în condiţiile prezentei decizii. Cererea de anulare poate fi depusă cel mai târziu cu 24 ore înainte de ora iniţială a ferestrei stabilite pentru realizarea portării. Informaţiile minime pe care trebuie să le cuprindă cererea de anulare sunt prevăzute în anexa 1a, care face parte integrantă din condiţiile tehnice şi comerciale. Depunerea în termenul prevăzut a unei cereri de anulare produce încetarea efectelor juridice ale cererii de portare, atât pentru FA, cât şi pentru FD.
        În situaţia în care abonatul solicită modificarea cererii de portare, cererea iniţială va fi anulată şi va fi iniţiat un nou proces de portare.
        Pot face obiectul unei solicitări de portare:
    a) numerele individuale asignate abonaţilor (pentru servicii de voce, fax sau transmisiuni de date);
    b) numerele multiple sau tranşele de numere asignate abonaţilor.

        Abonatul care solicită portarea poate completa o singură cerere de portare pentru toate resursele de numerotaţie pe care doreşte să le porteze sau mai multe cereri de portare, câte una pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie.
        Cererea se va completa de către titularul contractului de furnizare a serviciului sau reprezentantul legal al acestuia.
        Cu titlu de excepţie, acordul la introducerea unei noi cereri de portare, în care FA, solicitantul şi numerele pentru care se solicită portarea sunt identice, se poate obţine telefonic, prin poştă electronică sau prin SMS.
        În orice caz, acordul abonatului trebuie să fie expres, iar sarcina probei existenţei acestuia incumbă FA. În cazul în care portarea este realizată, iar FA nu poate produce proba existenţei acordului abonatului, respectiva portare se consideră abuzivă.
        În cazul în care abonatul solicită printr-o singură cerere portarea împreună a mai multor numere individuale, trebuie să menţioneze în cerere dacă acceptă sau nu ca portarea să fie realizată parţial, pentru numai o parte din numerele incluse în cerere.
     În cadrul procesului administrativ de portare FA va transmite una sau mai multe cereri de portare în format electronic (mesaj CPF), ţinând cont de specificaţiile privind conţinutul mesajelor (Cap. 4, pct. 4.3)


    3. SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU IMPLEMENTAREA PORTABILITĂŢII NUMERELOR
    3.1. Prevederi generale
        Specificaţiile tehnice cuprind cerinţele impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice în vederea rutării apelurilor şi a altor mesaje, ce nu sunt legate de stabilirea apelurilor, în condiţiile implementării portabilităţii numerelor.
        Specificaţiile tehnice includ:
    a) obligaţiile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu privire la implementarea portabilităţii numerelor;
    b) descrierea detaliată a portabilităţii numerelor, în funcţie de categoriile de numere portabile;
    c) rutarea apelurilor, în condiţiile implementării portabilităţii numerelor;
    d) numerele de rutare, modurile de transmitere şi formatul informaţiilor de rutare la interfeţele tehnice dintre reţele;
    e) implicaţiile portabilităţii numerelor asupra calităţii serviciilor furnizate;
    f) implicaţiile portabilităţii numerelor asupra serviciilor conexe serviciului furnizat;
    g) informaţiile schimbate prin intermediul interfeţei administrative necesare pentru actualizarea informaţiilor de rutare.


    3.2. Obligaţiile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu privire la implementarea portabilităţii numerelor
        Pentru implementarea portabilităţii numerelor, furnizorii de servicii/reţele de comunicaţii electronice destinate publicului au două categorii de obligaţii:
    1. de a asigura abonaţilor, la cerere, posibilitatea de portare a numerelor asignate;
    2. de a ruta apelurile către numerele portate.

        Obligaţia de a asigura propriilor abonaţi posibilitatea de a-şi păstra, la cerere, numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii revine tuturor furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul resurselor de numerotaţie prevăzute în PNN.
     FA trebuie să deţină LURN pentru categoria de resurse de numerotaţie din care fac parte numerele pe care intenţionează să le primească în urma procesului de portare, cu respectarea prevederilor de la pct. 3.3.1 şi 3.3.2.
        Furnizorii care au obligaţii de a asigura rutarea apelurilor către numerele portate sunt:
    1. furnizorii care originează apeluri prin intermediul unor numere din PNN, cu excepţia cazurilor în care se oferă servicii prin intermediul procedurii de selectare sau preselectare a transportatorului, utilizând indicativele de selectare a transportatorului, sau prin intermediul unor numere din PNN care permit accesul indirect la servicii (de exemplu, 0808);
    2. furnizorii care oferă servicii de transport la nivel naţional prin intermediul procedurii de selectare sau preselectare a transportatorului, utilizând indicativele de selectare a transportatorului, sau prin intermediul unor numere din PNN care permit accesul indirect la servicii, (de exemplu, 0808);
    3. furnizorii care operează comutatoare sau elemente echivalente (gateway) în care ajung apelurile internaţionale ce urmează a fi terminate în reţele publice de comunicaţii electronice de pe teritoriul României.

        Respectarea obligaţiilor privind implementarea portabilităţii numerelor este condiţionată de existenţa unor acorduri de interconectare directă sau prin tranzit ori a unor acorduri comerciale de alt tip, între furnizorii implicaţi în portarea numerelor (furnizorul care originează apeluri, FA, FD, furnizorul de tranzit sau un alt furnizor terţ).
        Totuşi, lipsa unui acord de interconectare între FA şi FD nu poate constitui pentru FD un motiv de respingere a cererii de portare, potrivit Deciziei preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006.

    3.3. Descrierea serviciului de portabilitate a numerelor
        Portabilitatea numerelor se oferă abonaţilor cărora li s-au asignat numere din Planul naţional de numerotaţie.
        Prevederile prezentei decizii nu se aplică în cazul resurselor de numerotaţie care se alocă furnizorilor prin licenţă în mod individual, iar nu pe blocuri (numerele naţionale scurte, indicative de selectare a transportatorilor). De asemenea, nu sunt portabile numerele din PNN utilizate numai în interiorul reţelelor, numerele utilizate ca numere tehnice, numerele din domeniul 0Z=08 utilizate de către furnizorii cărora le-au fost alocate pentru accesul indirect la propriile servicii, precum şi orice alte resurse de numerotaţie care nu fac parte din PNN (de exemplu, numerele IMSI).
        În urma portării nu se va putea schimba destinaţia numerelor prevăzută în PNN şi vor fi respectate condiţiile de utilizare prevăzute în deciziile preşedintelui ANCOM aferente categoriei de numerotaţie din care face parte numărul portat.
        Portabilitatea numerelor se aplică:
    a) numerelor individuale asignate abonaţilor;
    b) numerelor multiple asignate abonaţilor (spre exemplu, pentru servicii de tip ISDN-BRA);
    c) tranşelor de numere asignate abonaţilor (spre exemplu, pentru echipamente PBX sau pentru servicii de tip ISDN-PRA).

        În cazul încetării contractului dintre abonat şi FA cu privire la furnizarea de servicii prin intermediul unui număr portat, numărul va fi returnat FDi, cu respectarea de către FA a perioadei de carantină.
        Ulterior portării, FA poate continua furnizarea serviciilor prin intermediul numărului portat către un alt abonat decât abonatul existent la momentul portării în condiţiile unei cesiuni de contract.
    3.3.1. Portabilitatea numerelor geografice (PNG)
        Portabilitatea numerelor geografice reprezintă posibilitatea abonatului de a-şi păstra, la cerere, la un anumit punct geografic, numărul geografic asignat, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
        În PNN, numerele geografice pot avea 9 sau 6 cifre şi aparţin domeniilor 0Z = 02 şi 0Z = 03. O anumită arie geografică (un judeţ sau municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov) este identificată prin intermediul a 2 indicative de arie geografică: 0ZA(B) = 02A(B) şi 0ZA(B) = 03A(B).
        Pentru a putea primi, prin portare, numere geografice într-o anumită arie geografică, FA trebuie să aibă alocate prin licenţă fie blocuri de numere geografice în aria geografică respectivă, indiferent dacă acestea aparţin domeniului 0Z = 02 sau 0Z = 03, fie blocuri de numere independente de locaţie.
        Furnizorii pot asigna abonaţilor unul sau mai multe numere. În cazul asignării mai multor numere geografice se disting următoarele situaţii:
    1. numere diferite asignate unui abonat pe linii individuale (analogice sau alt tip de tehnologie) pentru servicii de voce, transmisiuni de date şi fax (numere independente unul faţă de altul);
    2. numere multiple de abonat (MSN). Furnizarea serviciilor se realizează, de regulă, prin acces ISDN-BRA. Numerotaţia cuprinde maximum 10 numere, din care un număr principal (al cărui CLI se transmite în reţea);
    3. tranşă de numere asignată centralei PABX şi utilizată pentru formarea directă a extensiilor acesteia (DDI). Furnizarea serviciilor se realizează prin acces ISDN-PRA. Tranşa poate fi asociată unui număr principal (al cărui CLI se transmite în reţea);
    4. tranşă de numere de tip "hunting" asignată pentru o centrală PBX, indiferent de tipul legăturii de acces. Tranşa este asociată unui număr principal (al cărui CLI se transmite în reţea). De regulă, numărul principal este format pentru accesul la centrala PBX, accesul la extensiile centralei realizându-se prin serviciul de operatoare sau cu ton intermediar.

        Reguli de portare:
        În cazul numerelor diferite asignate unui abonat şi numerelor multiple de abonat (MSN) se poate solicita portarea individuală, parţială sau totală a numerelor respective. În situaţia portării individuale sau parţiale a numerelor MSN, nu se aplică restricţii cu privire la numărul principal.
        În cazul tranşelor de numere asignate abonaţilor cărora li se furnizează servicii prin intermediul centralelor PBX/PABX, se poate solicita portarea parţială sau totală, astfel:
    a) tranşa minimă de numere ce poate fi portată este de 10 numere;
    b) în cazul centralelor PBX/PABX cărora le-au fost alocate tranşe multiplu de 10 numere, pe lângă portarea totală, va fi permisă portarea a X tranşe a câte 10 numere;
    c) în cazul centralelor PBX/PABX cărora le-au fost alocate tranşe multiplu de 100 de numere, pe lângă portarea totală, va fi permisă portarea a Y tranşe a câte 100 de numere;
    d) în cazul centralelor PBX/PABX cărora le-au fost alocate tranşe multiplu de 1.000 de numere, pe lângă portarea totală, va fi permisă portarea a Z tranşe a câte 1.000 de numere.

        Tranşele de numere care se portează reprezintă succesiuni de numere, primul număr din tranşă având ca ultime cifre 0, 00 sau 000, în funcţie de tranşa portată, conform lit. b-d) de mai sus.
        În cazul unor portări succesive, tranşele de numere portate rămân indivizibile.
        Numerele geografice scurte (6 cifre) se pot porta numai individual.


    3.3.2. Portabilitatea numerelor independente de locaţie (PNIL)
        Portabilitatea numerelor independente de locaţie reprezintă posibilitatea abonatului de a-şi păstra, la cerere, numărul independent de locaţie asignat, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
        În PNN, numerele independente de locaţie aparţin domeniului 0Z = 03 în subdomeniile 0ZA = 037, 0ZA = 038 şi 0ZA = 039.
        Pentru a putea primi, prin portare, numere independente de locaţie FA trebuie să aibă alocate prin licenţă fie blocuri de numere independente de locaţie, fie blocuri de numere geografice.
        Furnizorii pot asigna abonaţilor unul sau mai multe numere independente de locaţie (multiple/tranşe de numere).
        Reguli de portare:
        În cazul numerelor diferite asignate unui abonat (numere multiple/tranşe de numere) abonatul va putea solicita portarea individuală, parţială sau totală a numerelor respective. În cazul portării numerelor multiple sau a tranşelor de numere asignate pentru PABX, se vor aplica aceleaşi reguli ca şi pentru numerele geografice.


    3.3.3. Portabilitatea numerelor nongeografice, altele decât cele destinate furnizării de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile (PNNG)
        Portabilitatea numerelor nongeografice (PNNG) reprezintă posibilitatea abonatului de a-şi păstra, la cerere, la orice punct geografic, numărul nongeografic asignat, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
        PNNG se aplică numerelor nongeografice prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 08 (numere pentru servicii diverse) şi 0Z = 09 (numere pentru servicii cu tarif special).
        Portarea numerelor nongeografice nu implică şi portarea numerelor corespunzătoare asignate punctelor terminale ale reţelei unde se oferă serviciul furnizat prin intermediul numărului nongeografic pentru care se solicită portarea.
        În cazul în care se solicită, în mod expres, şi portarea numerelor corespunzătoare asignate punctelor terminale ale reţelei unde se oferă serviciul furnizat prin intermediul numărului nongeografic, astfel cum au fost prevăzute în contract, portarea numerelor nongeografice trebuie să fie realizată concomitent cu portarea numerelor asignate punctelor terminale ale reţelei unde se oferă serviciul.
        Reguli de portare:
        În cazul numerelor nongeografice, pentru servicii diverse şi pentru servicii cu tarif special se poate solicita numai portarea individuală a unui număr.


    3.3.4. Portabilitatea numerelor nongeografice destinate furnizării de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile (PNM)
        Serviciul de portabilitate a numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile (PNM) este serviciul prin care se oferă posibilitatea abonatului de a-şi păstra numărul E.164 (MSISDN), la transferul de la un furnizor de servicii la altul. Sunt portabile toate numerele utilizate pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile, indiferent de tehnologia utilizată (2G, 3G, CDMA, LTE etc.) şi de natura furnizorului (operator de reţele mobile - MNO, furnizor de reţele mobile virtuale - MVNO). Numerele utilizate pentru servicii pentru care plata se realizează în avans (prepaid) şi cele utilizate pentru servicii fax şi transmisiuni de date sunt, de asemenea, portabile.
        Numerele prin intermediul cărora se furnizează servicii pentru care plata se realizează în avans nu sunt portabile, dacă de la numerele respective nu au fost originate apeluri şi la numerele respective nu au fost primite apeluri.
        PNM va respecta principiul neutralităţii tehnologice. De exemplu, nu se va face distincţie între tehnologiile GSM şi CDMA, astfel încât un abonat căruia i se furnizează servicii prin intermediul tehnologiei GSM se va putea porta la un furnizor care utilizează tehnologia CDMA şi invers, iar un abonat căruia i se furnizează servicii prin intermediul tehnologiei 2G îşi va putea porta numărul la un furnizor care oferă servicii prin intermediul tehnologiei 3G şi invers.
        Toate blocurile de numere din domeniul 0Z = 07 conţin numere ce pot fi portate.
        În domeniul 0Z = 07, în ceea ce priveşte asignarea numerelor multiple/tranşelor de numere, se disting următoarele cazuri:
    a) numere multiple/tranşe de numere asignate unui abonat, pe cartele SIM sau echipamente diferite;
    b) numere multiple, asignate unui abonat pentru servicii de voce, transmisiuni de date şi fax pe aceeaşi cartelă SIM (acestea sunt numere independente unul faţă de altul, dar sunt asociate aceleiaşi cartele SIM);
    c) numere pentru GSM gateway (interfaţă GSM) asignate unor abonaţi care pot fi apelate (se transmite CLI aferent în reţea) sau nu pot fi apelate (nu poate fi prezentat CLI);
    d) numere multiple/tranşe de numere utilizate pentru centrale PABX.

        Reguli de portare:
        În cazul numerelor multiple/tranşelor de numere asignate unui abonat, pe cartele SIM sau echipamente diferite, se poate solicita portarea individuală, parţială sau totală a numerelor respective.
        În cazul numerelor multiple, asignate unui abonat pe aceeaşi cartelă SIM pentru servicii de voce, transmisiuni de date şi fax se poate solicita portarea individuală, parţială sau totală a numerelor respective. În situaţia în care abonatul solicită numai portarea unui număr prin intermediul căruia se furnizează serviciul de voce, furnizarea serviciilor de transmisiuni de date şi fax va continua în condiţiile stabilite prin contractul încheiat iniţial între abonat şi FD.
        În cazul tranşelor de numere asignate pentru PABX, se vor aplica aceleaşi reguli ca şi pentru numerele geografice. Numerele asignate GSM gateway care nu pot fi apelate nu se portează.    3.4. Rutarea apelurilor
    3.4.1. Prevederi generale
        Furnizarea serviciilor prin intermediul numerelor portate necesită realizarea unor modificări în cadrul reţelelor, determinate, în principal, de asigurarea rutării corecte a apelurilor originate către numere portate.
        Rutarea unui apel către numărul apelat se realizează pe baza analizei cifrelor care formează numărul respectiv (directory number - DN). Numărul este transmis prin intermediul parametrului CdPN al mesajului IAM din sistemului de semnalizare SS7 (Recomandarea ITU-T Q.763). În lipsa portabilităţii numerelor, primele cifre din structura numărului (prefixul naţional, indicativul de destinaţie naţională şi secvenţa de cifre ce identifică blocul de numere alocat de către ANCOM prin LURN unui anumit furnizor) sunt utilizate pentru furnizarea informaţiilor de rutare a apelului către reţeaua de destinaţie. Numărul de cifre analizate este diferit pentru diferite categorii de numere.
        În cazul numerelor geografice, grupul ZABPQ identifică, de regulă, un comutator local din reţeaua PSTN/ISDN sau numerele alocate unui furnizor într-o anumită arie geografică.
        În cazul numerelor independente de locaţie, grupul ZABP(Q) identifică un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului căruia i-au fost alocate numere independente de locaţie.
        În cazul numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, grupul ZA identifică un furnizor de servicii.
        Restul cifrelor din structura numărului sunt utilizate, de regulă, în reţeaua de destinaţie, fie de comutatorul local, fie în procesul de translaţie E.164/IP (pentru reţelele IP), fie de registrul abonaţilor (HLR, VLR).
        În cazul numerelor nongeografice din domeniile 0Z = 08 şi 0Z = 09, există două modalităţi de rutare a apelurilor:
    A. dacă apelul este originat către un număr nongeografic alocat altui furnizor decât celui din reţeaua căruia a fost originat apelul, se analizează cifrele 0ZABPQ(M) şi se identifică punctul de interconectare cu furnizorul căruia i-a fost alocat prin licenţă respectivul număr. Apelul se transmite la punctul de interconectare identificat, iar furnizorul care deţine numărul nongeografic rutează în continuare apelul utilizând un număr corespunzător punctului terminal al reţelei;
    B. dacă apelul este originat către un număr nongeografic alocat furnizorului din reţeaua căruia a fost originat apelul, rutarea se realizează prin intermediul unui număr corespunzător punctului terminal de destinaţie al apelului, prin intermediul unei platforme inteligente (IN).

        După introducerea portabilităţii numerelor, analiza grupului format din prefixul naţional, indicativul de destinaţie naţională şi secvenţa de cifre ce identifică blocul alocat prin LURN din numărul apelat, nu mai este suficientă în vederea identificării reţelei de destinaţie a numărului portat şi, prin urmare, trebuie inserate în mesajele de semnalizare informaţii suplimentare necesare rutării.
        În această situaţie, reţelele care participă la rutarea apelurilor trebuie să îndeplinească următoarele funcţii specifice portabilităţii:
    1. stabilirea unui mecanism care să identifice dacă numărul apelat a fost sau nu portat;
    2. extragerea unei informaţii de rutare dintr-o bază de date;
    3. inserarea informaţiei de rutare în mesajul de semnalizare;
    4. rutarea apelului între reţele şi în interiorul reţelelor, atât pe baza numărului, cât şi pe baza informaţiei de rutare.

        Stabilirea furnizorului responsabil cu rutarea apelurilor este deosebit de importantă, deoarece implică obligaţia acestui furnizor de a suporta costurile suplimentare asociate rutării apelurilor către numerele portate. Conform prevederilor Deciziei preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului din reţelele cărora se originează apeluri către numere portate au responsabilitatea asigurării rutării corecte a apelurilor. Responsabilitatea rutării apelurilor nu implică responsabilitatea implementării rutării şi, prin urmare, în cazul în care un furnizor nu dispune de mijloacele tehnice necesare pentru realizarea rutării, poate achiziţiona servicii de rutare de la o terţă parte.
        De regulă, terţul poate fi:
    a) reţeaua de tranzit care utilizează ACQ;
    b) o entitate separată care operează o BDOp utilizată în comun de mai mulţi furnizori.


    3.4.2. Metode de rutare
        Funcţiile specifice portabilităţii pot fi îndeplinite în diferite faze ale rutării apelurilor, de către una sau mai multe reţele. Astfel, recomandările ITU-T şi specificaţiile tehnice ETSI descriu patru metode de rutare a apelurilor în cazul portabilităţii numerelor:
    1. ONWARD ROUTING (OR);
    2. CALL DROPBACK (CDB);
    3. QUERY ON RELEASE (QoR);
    4. ALL CALL QUERY (ACQ).

        La nivel naţional, metoda de rutare utilizată pentru implementarea portabilităţii numerelor este metoda ACQ. În cazul unor limitări tehnice, un furnizor care originează apeluri va putea utiliza metoda OR cu suportarea costurilor suplimentare de rutare. Modalitatea de rutare a apelurilor în interiorul reţelelor va fi stabilită de fiecare furnizor.

    Metoda ACQ
        ACQ este cea mai utilizată metodă în vederea implementării portabilităţii numerelor.
        Dacă reţeaua de originare poate implementa metoda ACQ, aceasta trebuie să ruteze apelul direct către reţeaua acceptoare. Pentru ca apelul să poată fi rutat la destinaţie este necesară încheierea unui acord de interconectare directă sau indirectă între furnizorul care originează apelul şi FA.
        Dacă reţeaua din care este originat apelul utilizează serviciile de rutare ale unui furnizor terţ, iar acesta utilizează ACQ, terţul va ruta apelul direct către reţeaua acceptoare.
        Înainte de rutarea apelului, în reţeaua din care se originează apelul sau în reţeaua terţului care rutează apelul se verifică dacă numărul este sau nu portat. Baza de date operaţională a furnizorului care utilizează metoda ACQ va fi interogată pentru a se stabili dacă numărul este portat şi pentru a se extrage numărul de rutare.
        În cazul utilizării metodei ACQ, apelurile verificate vor fi marcate cu numărul de rutare al reţelei de destinaţie, indiferent dacă numărul este portat sau nu. Dacă verificarea indică faptul că numărul este portat, se va extrage numărul de rutare al FA. Pentru numerele neportate se va adăuga numărul de rutare al furnizorului căruia i-a fost alocat blocul de numere ce cuprinde numărul neportat. Apelul va fi rutat în continuare pe baza analizei numărului de rutare. La punctul de interconectare cu reţeaua acceptoare va fi transmisă şi informaţia de rutare în mesajul de semnalizare.
        În cazul în care interconectarea se realizează prin intermediul unei reţele de tranzit, aceasta asigură transmiterea informaţiei de rutare la punctul de interconectare cu reţeaua acceptoare.

    Metoda OR
        Utilizarea metodei OR implică pentru furnizorul care originează apelul încheierea unor acorduri suplimentare bilaterale de interconectare cu alţi furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice (FDi).
        Dacă reţeaua din care se originează apelul utilizează metoda OR, este verificată portabilitatea numărului apelat numai pentru numerele aparţinând blocurilor de numere alocate furnizorului respectiv. Dacă verificarea indică numărul ca fiind portat, este extrasă informaţia de rutare, iar apelul va fi rutat direct (sau prin reţeaua de tranzit) către reţeaua acceptoare, pe baza analizei informaţiei de rutare. La punctul de interconectare cu reţeaua acceptoare (şi cu reţeaua de tranzit) va fi transmisă şi informaţia de rutare.
        Dacă verificarea arată că numărul apelat nu este portat sau nu aparţine blocurilor de numere alocate furnizorului care originează apelul, se va aplica metoda de rutare normală, respectiv apelul va fi terminat în reţeaua proprie sau va fi rutat (direct sau prin tranzit) către reţeaua FDi. Reţeaua FDi trebuie să verifice dacă numărul a fost sau nu portat şi să ruteze apelul spre reţeaua acceptoare.

    Metode şi principii de rutare
        Rutarea apelurilor originate de la numere din domeniul 0Z = 07 către numere portate se va realiza utilizând metoda ACQ.
     Rutarea apelurilor originate de la numere geografice sau de la numere independente de locaţie către numere portate se poate realiza utilizând fie metoda ACQ, fie metoda OR, utilizând una din configuraţiile de referinţă pentru rutarea apelurilor prevăzute în anexa 2, care face parte integrantă din condiţiile tehnice şi comerciale.
        Rutarea apelurilor originate de la numere geografice, de la numere independente de locaţie sau nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile către numere nongeografice portate din domeniile 0Z = 08 şi 0Z = 09 se poate realiza utilizând fie metoda ACQ, fie metoda OR, utilizând una din configuraţiile de referinţă pentru rutarea apelurilor.
        Ca regulă generală, furnizorii trebuie să folosească metoda ACQ, metoda de rutare OR putând fi utilizată doar în cazuri temeinic justificate.
        În mod excepţional, metoda de rutare OR va putea fi utilizată şi de către furnizorii care aplică metoda de rutare ACQ, în cazul unor defecţiuni tehnice, până la remedierea acestora, sau în primele 24 de ore după portarea unui număr (termenul de actualizare a bazelor de date operaţionale utilizate în procesul de rutare), în măsura în care se prevede astfel prin acordurile de interconectare încheiate.
        Având în vedere că se pot utiliza două metode de rutare, sunt aplicabile următoarele principii de rutare a apelurilor între reţele:
    A. dacă un apel este originat dintr-o reţea ce utilizează metoda ACQ, aceasta va efectua verificarea în urma căreia să se stabilească dacă numărul este portat;
    B. dacă un apel este originat dintr-o reţea ce utilizează metoda OR, aceasta va efectua verificarea în urma căreia să se stabilească dacă numărul este portat, pentru numerele care i-au fost alocate prin LURN furnizorului care oferă servicii prin intermediul reţelei respective;
    C. dacă într-o reţea este transmis un apel dintr-o altă reţea care utilizează metoda ACQ, reţeaua în care este transmis apelul nu va mai efectua verificarea în urma căreia să stabilească dacă numărul este portat;
    D. dacă într-o reţea se utilizează metoda ACQ şi este transmis un apel dintr-o reţea care utilizează metoda OR, reţeaua în care este transmis apelul va efectua verificarea în urma căreia să se stabilească dacă numărul este portat;
    E. dacă într-o reţea se utilizează metoda OR şi este transmis un apel dintr-o altă reţea care utilizează metoda OR, reţeaua în care este transmis apelul va realiza verificarea în urma căreia să se stabilească dacă numărul este portat numai pentru numerele din blocurile de numere alocate prin LURN.

        Reţeaua care verifică dacă numărul este portat va extrage numărul de rutare şi va adăuga numărul de rutare în mesajul corespunzător de semnalizare, pentru apelurile către numerele portate.

    Excepţii
        Codificarea cauzelor de eroare
        În vederea reducerii riscurilor apariţiei unor bucle în procesul de rutare, principiul general este de a se elibera un apel dacă este detectată o funcţionare anormală, precizându-se cauza erorii. Aceasta se realizează prin intermediul câmpului Cause Indicators din parametrul Cause Value al mesajului "Release" din ISUP (Recomandarea ITU-T Q.763). În toate cazurile, când mesajul "Release" ajunge în reţeaua din care a fost originat apelul, apelul va fi eliberat şi vor fi verificate informaţiile de rutare cu privire la numărul respectiv.
        Codurile utilizate pentru a preciza cauza de eroare sunt specificate în Recomandarea ITU-T Q.850. Având în vedere că excepţiile legate de portabilitate nu sunt prevăzute explicit în Recomandarea ITU-T Q.850, acestea vor fi stabilite, ţinându-se seama de caracteristicile reţelelor existente.
        Pentru codificarea erorilor specifice portabilităţii a fost definită valoarea Cause value = 112, cu semnificaţia "număr portat inexistent". Reţelele care nu pot genera această valoare vor utiliza Cause value = 1, având semnificaţia "număr nealocat".    3.5. Numerele de rutare
    3.5.1. Consideraţii generale
        Pentru rutarea apelurilor către numere portate, numărul apelat nu este suficient, fiind necesară o informaţie suplimentară de rutare, respectiv numărul de rutare (RN). În urma interogării bazelor de date operaţionale, pentru numerele marcate ca fiind portate este extras numărul de rutare. Informaţia de rutare completă este compusă din numărul de rutare şi din numărul apelat.
        Transmiterea informaţiei de rutare la punctul de interconectare între reţele se va realiza utilizând metoda "adrese concatenate". RN şi DN se transmit împreună în parametrul CdPN din mesajul IAM al sistemului de semnalizare ISUP.
        Această modalitate de transmitere a informaţiei de rutare determină anumite restricţii cu privire la numerele de rutare, astfel:
    a) lungimea numărului de rutare poate fi critică. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile care utilizează tehnologia GSM au unele limitări legate de lungimea maximă a numărului MSISDN (care poate avea maxim 15 digiţi) care poate fi transportat în MAP (Mobile Application Part);
    b) trebuie stabilită o modalitate de diferenţiere a DN faţă de RN concatenat cu numărul apelat, transmise în acelaşi parametru de semnalizare, modalitate care poate fi:
    1. primul caracter din numărul de rutare să fie diferit de un caracter numeric;
    2. prima cifră (grup de cifre) din numărul de rutare (indicativul numărului de rutare) să nu fie utilizată în PNN;
    3. existenţa unei semnalizări corespunzătoare într-un alt parametru de semnalizare (NoA).


        Observaţii:
    1. În cazul utilizării unor numere de rutare conform lit. b) pct. 2, resursele de numerotaţie din PNN având prima/primele cifre identice cu cele ale indicativului numărului de rutare vor fi nealocabile.
    2. În cazul utilizării unor numere de rutare conform lit. b) pct. 3, trebuie avute în vedere limitările tehnice ale anumitor reţele de comunicaţii electronice.

        Numerele de rutare pot identifica reţeaua de destinaţie, un punct de interconectare sau un comutator din reţeaua de destinaţie.
        Rutarea apelurilor în doi paşi (two-steps) către numerele portate se utilizează întotdeauna pentru numerele nongeografice şi pentru numerele geografice sau numerele independente de locaţie în cazul reţelelor care utilizează tehnologia IP, în care rutarea apelurilor în reţeaua de destinaţie se realizează prin translaţia numerelor în adrese IP. În aceste cazuri, numărul de rutare este suficient pentru a identifica reţeaua de destinaţie (reţeaua acceptoare).
        În situaţia rutării apelurilor către numere geografice sau către numere independente de locaţie, în reţelele care utilizează tehnologie PSTN sau ISDN, dacă numărul de rutare identifică un anumit comutator din reţeaua de destinaţie este posibilă rutarea apelului pe baza numărului de rutare şi în reţeaua în care este terminat apelul (reţeaua acceptoare), fără a mai fi necesară o nouă interogare a unei baze de date proprii în reţeaua de destinaţie.

    3.5.2. Structura numerelor de rutare
        În urma analizării limitărilor tehnice ale reţelelor publice de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se furnizează servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe sau la puncte mobile, a rezultat că este necesar ca numărul de rutare să fie compus din 5 caractere numerice de forma 18xyz în care:
    a) grupul de cifre 18 reprezintă prefixul numărului de rutare;
    b) grupul xyz se stabileşte pentru fiecare furnizor, în funcţie de semnificaţia numerelor de rutare în reţeaua furnizorului. Astfel:
    1. furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile vor utiliza câte un singur număr de rutare care va indica reţeaua la care este conectat numărul portat;
    2. furnizorii de servicii de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe vor putea utiliza fie un singur număr, fie mai multe numere de rutare, în funcţie de tehnologia utilizată în propriile reţele (PSTN/ISDN sau IP); un număr de rutare va indica fie reţeaua la care este conectat numărul portat, fie un comutator dintr-o anumită reţea.
    3. În cazul portării numerelor geografice de 6 cifre, numerele de rutare asociate de către FA vor fi distincte faţă de numerele de rutare asociate numerelor portate de 9 cifre.

    c) combinaţia 18xyz = 18000 nu poate fi alocată, ci va fi utilizată în cadrul proceselor administrative, dacă un număr portat devine neportat (FA devine FDi).

        Numerele de rutare sunt gestionate de ANCOM. Având în vedere că primele două cifre ale numărului de rutare vor avea întotdeauna valorile 1 şi 8, rezultă că sunt posibile 999 combinaţii. Dacă numerele de rutare nu vor fi suficiente, ANCOM va putea schimba formatul acestora, stabilind, în mod corespunzător, reguli de alocare şi utilizare.


    3.6. Implicaţiile implementării portabilităţii numerelor asupra furnizării serviciilor prin intermediul numerelor portate
    3.6.1. Modalitatea de formare a numerelor din PNN
        Apelurile de la numerele portate şi apelurile către numerele portate se realizează în acelaşi mod ca înainte de portarea acestora, prin formarea numărului naţional (0ZABPQMCDU).

    3.6.2. Acordurile de interconectare
        Este posibil ca, după portare, un abonat să nu mai primească apeluri iniţiate în anumite reţele. Terminarea apelurilor la un număr portat este condiţionată de existenţa unor acorduri de interconectare între FA şi furnizorii care originează/transportă apeluri care să includă prevederi specifice implementării portabilităţii numerelor.
        De asemenea, serviciile SMS şi MMS pot fi afectate pentru destinaţiile internaţionale şi în roaming, în funcţie de acordurile de interconectare încheiate de fiecare furnizor.
        La depunerea cererii de portare, FA va informa abonatul cu privire la serviciile pe care le oferă, inclusiv SMS, MMS sau roaming, în funcţie de acordurile de interconectare sau de roaming încheiate. De asemenea, va informa abonatul că este posibil ca serviciile, inclusiv SMS sau MMS, să nu poată fi asigurate pentru acele destinaţii pentru care acestea nu erau asigurate nici înainte de portare.

    3.6.3. Echipamentul terminal
        Schimbarea furnizorului poate implica şi schimbarea echipamentului terminal utilizat de abonat (de exemplu, la portarea unui număr de la un furnizor care utilizează tehnologia GSM la un furnizor care utilizează tehnologia CDMA, de la tehnologia PSTN la tehnologia IP, etc.).
        La depunerea cererii de portare, FA are obligaţia de a informa abonatul cu privire la configuraţia şi tipul echipamentelor terminale ce vor putea fi utilizate pentru furnizarea serviciului, în urma portării.

    3.6.4. Marcarea traficului (17xy)
        În prezent, în unele cazuri, la interconectarea furnizorilor de reţele publice fixe cu furnizorii de reţele publice mobile, utilizând serviciile unui furnizor de tranzit, se inserează în parametrul CdPN din mesajul IAM o secvenţă de cifre (17xy) reprezentând indicativul de identificare a reţelei din care se originează apelurile. Indicativul de identificare a reţelei din care se originează apelurile este introdus de furnizorul de tranzit (FT), în măsura în care se prevede astfel în acordul de interconectare.
        În aceste cazuri, parametrul CdPN din IAM pentru un număr portat, transmis de FT la interfaţa de interconectare cu reţeaua de destinaţie, va fi de forma:
        CdPN = 17xy+RN+DN


    3.6.5. Accesul necondiţionat la bucla locală
        Condiţiile în care S.C. Romtelecom S.A. furnizează către alţi operatori de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului accesul total sau partajat la bucla sau subbucla locală sunt incluse în Oferta de referinţă a S.C. Romtelecom S.A. pentru accesul necondiţionat la bucla locală (ORA).
        În unele cazuri, procesul de portare este influenţat de, sau influenţează accesul necondiţionat la bucla locală. Astfel, pot apărea următoarele situaţii:
    I. se solicită portarea unui număr de la S.C. Romtelecom S.A. la un FA care poate asigura accesul fără a fi necesar accesul la bucla locală operată de S.C. Romtelecom S.A., dar serviciul de telefonie este furnizat de S.C. Romtelecom S.A. prin intermediul unei bucle locale prin intermediul căreia se furnizează şi serviciul de comunicaţii electronice în bandă largă.
        Pot exista două cazuri:
    1. dacă serviciul de comunicaţii electronice în bandă largă este furnizat de S.C. Romtelecom S.A., abonatul poate beneficia de serviciul de comunicaţii electronice în bandă largă (tehnologie xDSL) de la S.C. Romtelecom S.A. şi de serviciul de telefonie de la FA; în acest caz, procesul de portare nu influenţează accesul necondiţionat la bucla locală;
    2. dacă serviciul de comunicaţii electronice în bandă largă este oferit prin intermediul buclei locale de un alt furnizor, iar abonatul optează ca serviciul de comunicaţii electronice în bandă largă să-i fie oferit în continuare de furnizorul respectiv, solicitând numai serviciul de telefonie de la FA, S.C. Romtelecom S.A. informează în scris furnizorul că abonatul renunţă la contractul cu S.C. Romtelecom S.A. pentru furnizarea serviciilor de telefonie, începând cu data de la care se realizează portarea, solicitându-i furnizorului acordul pentru transformarea accesului partajat în acces total, conform prevederilor ORA;


    II. se solicită portarea unui număr de la un furnizor care oferă serviciul prin intermediul buclei locale a S.C. Romtelecom S.A. (acces total) la un FA care poate asigura accesul fără a fi necesar accesul la bucla locală a S.C. Romtelecom S.A. În acest caz, portarea se va realiza fără modificarea serviciului de acces total la bucla locală, dacă abonatul optează ca serviciul de comunicaţii electronice în bandă largă să-i fie oferit în continuare de furnizorul iniţial; în acest caz, procesul de portare nu influenţează accesul necondiţionat la bucla locală;
    III. se solicită portarea numărului la un furnizor care nu poate asigura accesul decât prin bucla locală a S.C. Romtelecom S.A. În acest caz este necesar ca furnizorul să fi încheiat un contract de acces necondiţionat la bucla locală cu S.C. Romtelecom S.A. şi să aibă acces la repartitoarele la care sunt conectate buclele locale prin intermediul cărora se oferă servicii abonaţilor care solicită serviciul de portare a numărului. În acest caz, portarea este asociată cu furnizarea accesului necondiţionat la bucla locală. Pentru realizarea portării, cele două procese trebuie corelate. Astfel:
    1. dacă prin intermediul buclei locale a S.C. Romtelecom S.A. se furnizează numai serviciul de telefonie de către S.C. Romtelecom S.A., pe baza autorizării scrise a abonatului privind furnizarea serviciilor de acces la bucla locală, FA va solicita simultan accesul necondiţionat la bucla locală şi portarea. Aceste solicitări vor fi corelate astfel:
    - comanda de acces necondiţionat la bucla locală va include o informare privind existenţa cererii de portare şi invers;
    – în comanda de acces necondiţionat la bucla locală se va indica termenul în care se realizează accesul, astfel încât să fie corelat cu data realizării portării;
    – în cererea de portare se va stabili acelaşi termen ca şi în comanda de acces necondiţionat la bucla locală.
        Dacă una din solicitări nu poate fi realizată, S.C. Romtelecom S.A. va informa FA şi nu va mai demara niciunul din procese. FA va informa abonatul şi, fie va continua procesul care este posibil, fie va anula cele două procese;

    2. dacă prin intermediul buclei locale a S.C. Romtelecom S.A. se furnizează serviciul de telefonie de către S.C. Romtelecom S.A. şi serviciul de comunicaţii electronice în bandă largă de către un furnizor care beneficiază de acces partajat la bucla locală, există două situaţii:
    - furnizorul care beneficiază de acces partajat la bucla locală este FA. În acest caz, pe baza autorizării scrise a abonatului privind furnizarea serviciilor de acces total la bucla locală, FA va solicita simultan migrarea de la serviciul de acces partajat la acces total şi portarea numărului. Procedura va fi similară celei de mai sus;
    – furnizorul care beneficiază de acces partajat la bucla locală este diferit de FA. În acest caz, pe baza autorizării scrise a abonatului privind furnizarea serviciilor de acces total la bucla locală, FA va solicita simultan serviciul de transfer/mutare a accesului necondiţionat la bucla locală de la furnizorul care beneficiază de acces partajat la bucla locală la FA şi portarea numărului. Procedura va fi similară celei de mai sus.
    3.6.6. Pachete de servicii
        În cazul în care serviciul furnizat prin intermediul unui număr pentru care se solicită portarea face parte dintr-un pachet de servicii (de exemplu TV/internet/voce), procesul de portare poate avea efecte asupra furnizării celorlalte servicii. În situaţia în care abonatul solicită numai portarea numărului/numerelor prin intermediul căruia/cărora se furnizează serviciul de voce, furnizarea celorlalte servicii va putea continua în condiţiile stabilite prin contractul încheiat între abonat şi furnizorul care oferă serviciile, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi comercial. În acest sens, în funcţie de circumstanţele concrete, este posibilă inclusiv rezilierea contractului prin care a fost furnizat pachetul de servicii iniţial şi încheierea unui contract nou pentru serviciile rămase. În situaţia în care abonatul doreşte, odată cu portarea numărului/numerelor prin intermediul căruia/cărora se furnizează serviciul de voce, schimbarea furnizorului şi pentru alte servicii, abonatul se adresează şi furnizorului iniţial în vederea încetării contractului de furnizare a acestor servicii, în conformitate cu condiţiile stabilite în contract. În cazurile prevăzute la acest articol, noul furnizor, FA din punct de vedere al portării, va avea în vedere la stabilirea intervalului de portare corelarea activităţilor necesare conectării/deconectării abonatului şi furnizării serviciului pe numărul portat, dar şi activităţile de deconectare cât şi de conectare şi furnizare a celorlalte servicii din pachetul de servicii (de exemplu, TV sau internet), dacă acestea condiţionează sau influenţează furnizarea serviciilor prin intermediul numărului portat. La rândul său, FD va realiza activităţile necesare portării inclusiv prin reinstalarea/reconfigurarea numărului în sistemele proprii, dacă este necesar în vederea realizării portării, în situaţia în care data depunerii cererii de portare este anterioară datei la care solicitarea de încetare a contractului îşi produce efectele.


    3.7. Calitatea serviciilor
        Când un număr este portat, la stabilirea apelului pot apărea întârzieri suplimentare care pot afecta calitatea serviciului. Apariţia întârzierilor suplimentare este determinată de:
    a) timpul de interogare a BDOp;
    b) timpul de stabilire a unor conexiuni suplimentare (timpul necesar pentru rutarea apelului către destinaţia corectă).

        Aceste întârzieri pot apărea în reţele diferite implicate în procesul de portare. În acest sens, se recomandă ca în acordurile de interconectare să fie prevăzuţi timpii de întârziere în fiecare reţea implicată în rutarea apelului, având în vedere funcţiile pe care acestea le îndeplinesc. De asemenea, se recomandă ca prin clauzele acordurilor de interconectare să se asigure că întârzierile adiţionale în stabilirea apelurilor către un număr portat să nu fie mai mari de o secundă, faţă de cele către un număr neportat.
        Se recomandă ca, în general, apelurile terminate la un număr portat să nu sufere deteriorări ale indicatorilor de calitate faţă de apelurile terminate la numere neportate.

    3.8. Servicii suplimentare
        Serviciile suplimentare disponibile în reţeaua donoare nu pot fi portate în reţeaua acceptoare. Acest fapt nu exclude ca aceleaşi servicii suplimentare să fie oferite şi de FA.
    3.8.1. Apelarea directă (DDI)
        Tranşele de numere care permit apelarea directă pot fi portate parţial sau total. Acest serviciu nu va fi afectat dacă FA oferă acest serviciu.

    3.8.2. Numerele multiple de abonat (MSN)
        Numerele din tranşele MSN pot fi portate individual, parţial sau total. Acest serviciu nu va fi afectat dacă FA oferă acest serviciu.

    3.8.3. Serviciul de redirecţionare a apelurilor (Call Forwarding)
        Reţeaua din care se originează apelul iniţial va ruta apelul către numărul apelat (B-number). În cazul în care apelul este redirecţionat către un alt număr (C-number) portat, reţeaua de originare pentru apelul redirecţionat devine reţeaua căreia îi aparţine B-number.

    3.8.4. Prezentarea identităţii liniei apelante
        În cazul originării unor apeluri de la un număr portat, datele de identificare a liniei apelante prezentate (CLIP) vor fi cele corespunzătoare numărului portat. Pentru a asigura identificarea corectă a apelurilor (în special în cazul apelurilor de urgenţă), apelurile originate de la numere portate vor fi considerate apeluri normale din punctul de vedere al CLIP.
        În cazul originării unor apeluri către numere portate, identitatea liniei conectate prezentate (COLP) va fi cea corespunzătoare numărului portat.

    3.8.5. Serviciile ce utilizează capabilităţi de tranzacţionare
    I. SMS
        Transmiterea unui mesaj scurt se realizează în doi paşi, respectiv determinarea destinaţiei (prin transmiterea mesajelor SRI_SM) şi transmiterea propriu-zisă a mesajului scurt (prin intermediul mesajului FORWARD_SM).
        Se disting următoarele situaţii:
    a) în cazul mesajelor scurte originate la nivel naţional, reţeaua din care se originează mesajul trebuie să asigure rutarea mesajelor SRI_SM direct către reţeaua acceptoare;
    b) în cazul mesajelor scurte originate la nivel internaţional, în general, reţeaua din care se originează mesajul va ruta mesajele de semnalizare SRI_SM indirect, prin FDi, care va avea obligaţia de a redirecţiona mesajul către reţeaua acceptoare.

        FDi va insera numărul de rutare în câmpul CdPA la nivelul SCCP al mesajului de redirecţionare a SRI_SM şi, opţional, şi în partea de MAP a aceluiaşi mesaj.
        Dacă reţeaua presupus acceptoare nu deserveşte în fapt numărul adresat, aceasta are obligaţia de a insera în mesajul de răspuns (SRI_SM_ACK) un cod de eroare de tip "abonat inexistent", pentru a se evita buclarea infinită între reţele şi încărcarea inutilă a mecanismelor de retransmisie specifice SMSC-urilor.
        Mesajul de semnalizare SRI_SM_ACK va fi transmis de către FA direct către reţeaua de originare, iar aceasta va transmite la rândul ei mesajul FORWARD_SM direct către FA sau către FV.

    II. MMS
        În cazul transmiterii mesajelor multimedia către numerele portate, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile vor putea utiliza una dintre soluţiile de rutare a mesajelor, direct sau indirect, conform caracteristicilor tehnice ale reţelei.
        FDi are obligaţia de a asigura serviciul de redirecţionare a mesajelor de semnalizare SRI_SM aferente mesajelor multimedia, având ca destinaţie numere alocate acestuia prin LURN şi portate în alte reţele publice de comunicaţii electronice la puncte mobile.
        FDi va insera numărul de rutare în câmpul CdPA la nivelul SCCP al mesajului de redirecţionare a SRI_SM şi, opţional, şi în partea de MAP a aceluiaşi mesaj.
        Dacă reţeaua presupus acceptoare nu deserveşte în fapt numărul adresat, aceasta are obligaţia de a insera în mesajul de răspuns SRI_SM_ACK un cod de eroare de tip "abonat inexistent", pentru a se evita buclarea infinită între reţele şi încărcarea inutilă a mecanismelor de retransmisie specifice MMSC-urilor.

    III. Alte servicii
        Este posibil ca alte servicii suplimentare care utilizează capabilităţile de tranzacţionare ale sistemului de semnalizare SS7 (TC/SCCP), cum ar fi serviciul de apel în aşteptare (MW) sau serviciul de terminare apel apelant ocupat (CCBS), să nu poată fi furnizate în cazul în care se utilizează metoda OR.    3.9. Informaţia schimbată pe interfaţa administrativă
        Rutarea apelurilor către numerele portate se realizează prin intermediul BDOp ale furnizorilor. Aceste baze de date vor fi interogate în timp real la originarea apelului, în vederea extragerii informaţiei de rutare.
        Furnizorii trebuie să deţină informaţia necesară corectă în vederea actualizării informaţiilor de rutare din BDOp. În acest scop, vor utiliza informaţiile conţinute în baza de date de referinţă centralizată, indiferent de metoda de rutare utilizată (ACQ sau OR).
        Informaţia este primită de la BDC prin intermediul interfeţei administrative în conformitate cu prevederile pct. 4 din condiţiile tehnice şi comerciale. Această informaţie este interpretată şi utilizată de fiecare furnizor în vederea actualizării informaţiilor de rutare din BDOp proprii.
        Informaţia obligatorie transmisă de BDC cuprinde:
    a) numărul portat (DN);
    b) numărul de rutare (RN);
    c) momentul realizării portării (an, lună, zi, oră);
    d) ID FD;
    e) ID FDi;
    f) ID FA.

        BDC va putea transmite opţional şi alte informaţii.


    4. DESCRIEREA PROCEDURII DE ADMINISTRARE A PROCESULUI DE PORTARE
    4.1. Prevederi generale
        Administrarea procesului de portare a numerelor, inclusiv schimbul de informaţii dintre furnizori cu privire la numerele portate, se realizează prin intermediul BDC. Utilizarea BDC este obligatorie în vederea realizării schimbului de informaţii privind procesul de portare, pentru modificarea unor date referitoare la numerele portate, pentru întreruperea serviciului furnizat prin intermediul unui număr portat şi pentru recuperarea numărului portat de către FDi. De asemenea, BDC stochează setul complet de informaţii care cuprinde numerele portate şi numerele de rutare (baza de date de referinţă centralizată). În vederea rutării apelurilor către numerele portate, indiferent de metoda de rutare pe care o vor utiliza (ACQ sau OR), furnizorii vor utiliza informaţiile conţinute în baza de date de referinţă centralizată.
        Procesele administrative asociate implementării portabilităţii numerelor includ subprocese sau faze. Pentru fiecare proces sunt specificate entităţile implicate, schimbul de informaţii dintre acestea, activităţile care trebuie să fie realizate şi termenele de realizare ale acestor activităţi. Schimbul de informaţii se realizează sub forma unor mesaje specifice fiecărui proces.
        Furnizorul BDC va întocmi şi actualiza documentaţia tehnică detaliată de implementare care va include specificaţia pentru interfeţe şi comunicaţie între furnizori şi BDC, precum şi parametrii principali (câmpurile) conţinuţi în mesaje şi codurile de eroare identificate generate de diferitele entităţi din sistem. Accesul furnizorilor la BDC se va realiza în conformitate cu condiţiile tehnice şi comerciale şi cu documentaţia tehnică.

    4.2. Procese administrative asociate implementării portabilităţii numerelor
        Pentru implementarea portabilităţii numerelor, BDC trebuie să realizeze următoarele procese:
    1. procesul de portare;
    2. procesul de deconectare;
    3. procesul de modificare a informaţiilor de rutare;
    4. procesul de sincronizare;
    5. procesul de realocare a unui bloc de numere;
    6. procesul de informare privind starea sistemului.


    4.3. Procesul de portare
        Procesul de portare este procesul cuprins între momentul transmiterii unei cereri de portare a numărului şi momentul în care apelurile pot fi finalizate în mod corect la numărul portat.
        Procesul de portare se desfăşoară în două faze: faza de validare a cererii de portare de către FD şi faza de realizare a portării.
        De asemenea, în cadrul acestui proces au fost identificate două subprocese care privesc situaţii particulare survenite pe parcursul procesului de portare:
    1. anularea cererii de portare;
    2. stoparea procesului.

        Modificarea unei cereri de portare se realizează prin anularea cererii de portare şi iniţierea unui nou proces de portare.
        O cerere de portare în format electronic va conţine:
    1. un singur număr individual, pentru orice categorie de resurse de numerotaţie;
    2. mai multe numere individuale pe care abonatul doreşte să le porteze împreună, cu condiţia ca acestea să aparţină aceleiaşi categorii de resurse de numerotaţie (se aplică pentru numerele geografice de 9 cifre, numerele independente de locaţie şi numerele mobile postpaid). În cazul numerelor geografice şi a numerelor independente de locaţie, acestea trebuie să fie instalate la aceeaşi locaţie. Numărul maxim de numere individuale care pot face obiectul unei singure cereri este de 100.
    3. o tranşă de numere, pentru numerele geografice de 9 cifre şi numerele independente de locaţie.

        În cazul în care cererea de portare include mai multe numere individuale se va preciza dacă se acceptă sau nu portarea parţială. În toate cazurile cererea de portare va fi tratată în mod unitar.
    4.3.1. Faza de validare a cererii de portare
        Obiectivul fazei de validare a cererii de portare este acela de a obţine acordul părţilor implicate în procesul de portare (FA, FD) pentru realizarea portării şi cu privire la data de realizare a portării.
        Această fază debutează prin transmiterea cererii de portare de către FA [t(10)] către BDC şi se finalizează cu acceptarea sau respingerea cererii de către FD [t(11)].
        Mesajele transmise în faza de validare a cererii de portare sunt:
        CPF - cerere portare furnizor: cererea de portare a numărului pe care FA o transmite FD;
        RCP - răspuns cerere de portare: mesajul de răspuns al FD la CPF prin care acesta fie acceptă cererea de portare, fie respinge cererea de portare. Mesajul de acceptare a cererii de portare poate fi de acceptare totală sau de acceptare parţială a cererii de portare;
        A(CPF) - acceptare cerere portare de către BDC: mesajul de confirmare al BDC prin care se acceptă CPF;
        R(CPF) - respingere cerere portare de către BDC: mesajul de răspuns al BDC prin care se respinge CPF; mesajele ACPF şi RCPF fac parte din categoria mesajelor de răspuns ale BDC;
        CA(BDC) - anulare cerere portare de către BDC: mesajul prin care BDC anulează CPF, deoarece termenul T6B a expirat.

        Schimbul de mesaje realizat în faza de validare a cererii de portare este ilustrat în figura 1.
        Figura 1
 (a se vedea imaginea asociată)
        Durata maximă a acestei faze este T(1). Momentul în care FA transmite cererea de portare către BDC [t(10)] este considerat momentul de referinţă pentru începerea procesului de portare. Momentul în care FA primeşte mesajul RCP de la FD [t(11)] reprezintă sfârşitul fazei de validare.
        Schimbul de mesaje trebuie să se realizeze astfel încât, în condiţii normale de funcţionare, să fie îndeplinită următoarea condiţie: t(11) - t(10) < T(1)
        Activităţile asociate acestei faze sunt:
        P(1a1):
        FA transmite cererea de portare către BDC.

        P(1a2):
    1. Cererile de portare primite de către BDC sunt înregistrate în tabelul bazei de date. Tabelul bazei de date în care sunt stocate mesajele este implementat conform principiului "cozilor de aşteptare". BDC verifică mesajul, transmite răspunsul către FA şi transmite mesajul acceptat (CPF) către FD, conform principiului "primul venit, primul transmis".
    - dacă mesajul CPF nu este acceptat, BDC transmite către FA mesajul de respingere a cererii de portare [R(CPF)] în intervalul maxim T(BDC). Mesajul de respingere include codul de eroare şi, opţional, descrierea erorii;
    – dacă cererea de portare este acceptată, BDC generează către FA mesajul A(CPF) în intervalul maxim T(BDC), iar mesajul CPF va fi transmis către FD de destinaţie, în aceeaşi zi, dacă numărul cererilor transmise nu depăşeşte numărul de cereri ce pot fi procesate zilnic de către FD respectiv. Sunt considerate cereri transmise într-o zi cele transmise până la ora 17,00.
        Cererile primite de BDC ce depăşesc capacitatea de procesare zilnică a unui FD vor fi stocate şi vor fi transmise către FD în ziua imediat următoare.
        Cererile primite de către BDC care depăşesc capacitatea de procesare a unui FD şi pentru ziua următoare (capacitatea de primire) vor fi respinse de către BDC.
        În mesajul A(CPF), BDC va informa FA cu privire la data la care CPF va fi transmisă către FD (ziua curentă sau ziua următoare).

    2. BDC menţine o înregistrare (log) referitoare la cererea de portare.

        P(1a3):
    1. FD verifică mesajul CPF primit de la BDC.
    2. Dacă portarea se poate realiza, FD transmite mesajul de răspuns la cererea de portare (RCP) către BDC, mesaj care va indica acceptarea cererii de portare. Acceptarea poate fi totală sau parţială, dacă portarea parţială este acceptată de abonat. În situaţia acceptării parţiale, în acelaşi mesaj se vor transmite atât numerele individuale a căror portare a fost acceptată, cât şi numerele individuale a căror portare a fost respinsă, în acest caz indicându-se şi motivele care au determinat respingerea portării (codul de eroare şi, opţional, descrierea erorii). Cazurile în care se poate refuza o cerere de portare sunt prevăzute la art. 8 alin. (2) din Decizia preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006. FD introduce cererea în sistemul propriu de administrare a cererilor de portare şi pregăteşte faza de realizare a portării pentru toate numerele care urmează a fi portate. În cadrul mesajului RCP, FD va stabili momentul agreat pentru realizarea portării [T(EXP)], prin alegerea uneia dintre ferestrele de portare indicate de FA, cu respectarea prevederilor pct. 2.2. (Cererea de portare). Momentul portării trebuie să fie în una din zilele şi în una din ferestrele incluse în intervalul de portare indicat de FA în cererea de portare. Se va preciza ora 9 pentru ferestrele 9-13 şi 9-14, ora 13 pentru fereastra 13-18 şi ora 14 pentru fereastra 14-18.
    3. Dacă portarea nu se poate realiza, mesajul RCP transmis de FD către BDC va fi un mesaj de respingere. Mesajul RCP va fi un mesaj de respingere numai în cazul în care FD respinge cererea de portare în integralitatea sa. Astfel, în cazul unei cereri de portare care conţine o tranşă de numere, cererea va fi respinsă dacă cel puţin un număr din tranşă nu poate fi portat, iar în cazul unei cereri care include numere multiple individuale, cererea va fi respinsă dacă nu poate fi portat niciun număr (dacă se acceptă portarea parţială) sau dacă cel puţin un număr nu poate fi portat (dacă nu se acceptă portarea parţială). În mesajul de respingere se va indica şi cauza refuzului cererii de portare (codurile de eroare şi, opţional, descrierea erorii). În cazul în care portarea nu se poate realiza din cauze multiple, toate cauzele de refuz vor fi comunicate într-un singur mesaj RCP. Portarea nu se poate realiza în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Decizia preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006.
        Mesajul RCP trebuie transmis FD în intervalul T(1).

        P(1a4):
    1. BDC transmite către FA mesajul RCP primit de la FD.
    2. BDC actualizează înregistrarea (log) referitoare la cererea de portare respectivă. În situaţia în care mesajul de răspuns al FD este de acceptare parţială, BDC va înregistra starea de proces acceptat pentru numerele care urmează a fi portate şi starea de proces terminat pentru numerele a căror portare a fost respinsă din mesajul RCP.

        P(1a5):
    1. După primirea mesajului RCP (acceptare sau acceptare parţială), FA pregăteşte faza de realizare a portării pentru toate numerele acceptate din cererea de portare.
    2. După primirea mesajului RCP (de respingere a portării sau de acceptare parţială a portării), procesul de portare este anulat:
    a) pentru toate numerele din cererea de portare; sau
    b) numai pentru numerele a căror portare a fost respinsă din cererea de portare acceptată parţial.

        O nouă cerere de portare poate fi transmisă pentru numerele a căror portare a fost respinsă, după eliminarea cauzei de refuz a portării.    4.3.2. Faza de realizare a portării
        Înaintea fazei de realizare a portării sunt desfăşurate toate activităţile tehnice de pregătire a portării, atât de către FA, cât şi de către FD, astfel încât să fie respectată fereastra de portare stabilită prin răspunsul transmis de FD la cererea de portare. FA activează furnizarea serviciilor către abonatul portat, putându-i asigura acestuia traficul de ieşire, moment în care transmite către BDC mesajul IPN.
        FD finalizează activităţile necesare portării şi transmite mesajul RPD. FA confirmă că portarea s-a realizat prin transmiterea mesajului AIR, iar baza de date informează toţi furnizorii prin retransmiterea mesajului AIR.
    Faza de realizare a portării se finalizează cu actualizarea informaţiilor de rutare privind numărul portat de către toţi furnizorii care originează apeluri. La sfârşitul acestui proces, toţi furnizorii vor putea ruta apelurile către numărul portat.
        Mesajele transmise în faza de realizare a portării sunt:
        IPN - iniţiere portare număr: mesaj transmis de către FA prin care se confirmă conectarea abonatului portat şi se cere FD realizarea portării;
        RPD - realizare portare donor: mesaj transmis de FD ca răspuns la mesajul IPN, prin care se confirmă că portarea a fost realizată de FD;
        AIR - actualizare informaţii rutare: mesaj transmis de FA către BDC, prin care se confirmă că portarea a fost finalizată şi serviciul este funcţional, atât în reţeaua FD, cât şi în reţeaua FA. Mesajul va fi transmis de BDC către toţi furnizorii. Semnificaţia mesajului AIR este de actualizare a informaţiilor de rutare corespunzătoare numărului portat de către toţi furnizorii;
        IRA - informaţii rutare actualizate: mesaj de răspuns al furnizorilor către BDC prin care se confirmă actualizarea informaţiilor de rutare referitoare la numărul portat.

        Schimbul de mesaje realizat în această fază este ilustrat în figura 3.
        Figura 3
 (a se vedea imaginea asociată)
        În această fază sunt activate termenele T(3), T(4) şi T(5).
        t(20) - momentul în care FA transmite mesajul IPN;
        t(21) - momentul în care FA primeşte mesajul RPD;
        t(22) - momentul în care FA transmite mesajul AIR;
        t(23) - momentul în care furnizorii confirmă BDC actualizarea informaţiilor de rutare (IRA).
        t(20) - t(10) > T(2); t(23) - t(22) < T(5)
        t(21) - t(20) < T(3); T(0) + T(2) + T(3) + T(4) + T(5) ≤ T(p)
        t(22) - t(21) < T(4); T(p) = 3 zile lucrătoare
        Notă:
        Termenele sunt îndeplinite în condiţii normale de funcţionare.
        Mesajul IPN va fi transmis după momentul [T(EXP)], de regulă, în termen de cel mult 2 ore de la începutul ferestrei de portare.


        În cadrul acestei faze sunt realizate următoarele activităţi:
        P(2a1):
    1. FA activează serviciul prin intermediul numărului portat şi-i asigură abonatului portat posibilitatea de a origina apeluri.
    2. FA transmite mesajul IPN către BDC prin care informează FD că procesul de realizare a portării a început şi-i solicită acestuia activarea portării numărului. Mesajul are rolul de a consolida informaţiile transmise prin cererea de portare, referitor la momentul exact al portării.

        P(2a2):
    1. BDC transmite mesajul de acceptare sau respingere [A(IPN)/R(IPN)] către FA.
    2. BDC transmite către FD mesajul IPN primit de la FA, în situaţia în care a acceptat mesajul FA [şi a transmis A(IPN)].
    3. BDC transmite către FA mesajul R(IPN), indicând codul de eroare şi, opţional, descrierea erorii, în situaţia în care nu a acceptat mesajul IPN.

        P(2a3):
    1. După primirea mesajului IPN, FD execută acţiunile necesare portării numărului solicitat, astfel încât portarea să fie realizată în termenul T(3).
    2. FD transmite mesajul RPD către BDC atunci când portarea este finalizată de către FD (numărul portat este dezactivat de FD).

        P(2a4):
    1. BDC transmite mesajul RPD către FA.
    2. BDC actualizează fişierul (log) referitor la cererea de portare respectivă.

        P(2a5):
    1. FA are obligaţia de a verifica, cap-cap, dacă procesul de portare este realizat de FA şi FD, iar serviciul furnizat prin intermediul numărului portat este funcţional atât în reţeaua FD, cât şi în reţeaua FA.
    2. FA transmite mesajul AIR către BDC când serviciul este funcţional, asigurându-se că a fost respectat termenul T(4).

        P(2a6):
    1. Primirea mesajului AIR de către BDC este o indicaţie a faptului că serviciul de portabilitate poate fi înregistrat ca operaţional pentru FD şi FA.
    2. BDC actualizează baza de date de referinţă.
    3. BDC transmite mesajul AIR către toţi furnizorii, cu excepţia FA. Pentru furnizori acest mesaj indică faptul că este necesară actualizarea informaţiilor de rutare.

        P(2a7):
        Toţi furnizorii care originează apeluri actualizează informaţiile de rutare din BDOp proprii conţinând numerele portate, pe baza informaţiilor din baza de date centralizată de referinţă, transmise prin mesajul AIR, şi transmit mesajul IRA ca răspuns la mesajul AIR.
        Modul de transmitere a mesajelor AIR va fi corelat cu tipul interfeţei dintre BDC şi furnizor.


        Modelul prezintă o transmitere on-line a mesajelor de actualizare a informaţiilor de rutare către furnizori în vederea actualizării bazelor de date proprii (în cazul furnizorilor conectaţi pe interfeţe automate cu BDC). BDC va genera automat zilnic 2 rapoarte (fişiere de sincronizare) care conţin toate mesajele de actualizare a informaţiilor de rutare înregistrate în ziua respectivă, unul la ora 13 şi unul la ora 19 şi care vor fi accesibile furnizorilor, pentru descărcare, la o locaţie fixă.
        Furnizorii care utilizează fişierele de sincronizare pentru actualizarea informaţiilor de rutare din BDOp proprii au obligaţia de a accesa fişierele de sincronizare după ce acestea au fost generate. Este obligatorie actualizarea BDOp proprii, până la ora 22 a fiecărei zile lucrătoare, cu datele conţinute în fişierele generate în ziua curentă.

    4.3.3. Subprocesul de anulare a cererii de portare
    I. Anularea este solicitată de FA
        FA poate cere anularea unei cereri de portare prin transmiterea către BDC a mesajului de anulare a cererii de portare. Anularea unei cereri de portare se poate realiza după ce BDC a acceptat mesajul CPF [prin transmiterea mesajului A(CPF)], dar înainte de ora iniţială a ferestrei de portare stabilită de FD.
        Mesajele transmise în cadrul procesului de anulare a cererii de portare sunt:
        CAF - cerere anulare furnizor acceptor: mesaj transmis de către FA prin care se solicită FD anularea unei cereri de portare transmisă anterior;
        A(CAF)/R(CAF) - acceptare sau respingere a cererii de anulare de către BDC;
        CA-(BDC) - cerere de anulare iniţiată de BDC.

        Schimbul de mesaje realizat în cadrul subprocesului de anulare a cererii de portare de către FA este ilustrat în figura 4.
        Figura 4
 (a se vedea imaginea asociată)
        Activităţile realizate în această fază sunt:
        P(3a1):
        FA transmite mesajul CAF către BDC prin care se solicită anularea cererii de portare.

        P(3a2):
    1. BDC transmite mesajul de confirmare A(CAF), dacă cererea de anulare este validă, sau mesajul de respingere R(CAF) conţinând codul de eroare.
    2. În cazul acceptării CAF, BDC va transmite cererea de anulare către FD.

        P(3a3):
        FD procesează cererea de anulare şi opreşte activităţile legate de portarea numărului.    II. Anularea este solicitată de FD
        FD poate cere anularea unei cereri de portare prin transmiterea către BDC a mesajului de anulare a cererii de portare. Anularea unei cereri de portare se poate realiza după transmiterea de către FD a mesajului RCP, dar înainte de ora iniţială a ferestrei de portare. Anularea cererii de portare de către FD este determinată, în principal, de cauze de natură tehnică, identificate după transmiterea mesajului RCP. Procesul de portare nu este întrerupt, FD va continua să furnizeze servicii prin intermediul numărului pentru care s-a solicitat portarea.
        FA va informa abonatul şi va continua procesul de portare sau va anula procesul de portare. În cazul în care procesul de portare este anulat un nou proces de portare poate fi iniţiat prin transmiterea unei noi cereri de portare.
        Mesajele transmise în cadrul procesului de anulare a cererii de portare sunt:
        CAD - cerere anulare donor: mesaj transmis de către FD prin care solicită întreruperea unui proces de portare, după transmiterea mesajului RCP anterior;
        A(CAD)/R(CAD) - acceptare sau respingere a cererii de anulare de către BDC.

        Schimbul de mesaje realizat în cadrul subprocesului de anulare a cererii de portare de către FD este ilustrat în figura 5.
        Figura 5
 (a se vedea imaginea asociată)
        Activităţile realizate în această fază sunt:
        P(4a1):
        FD transmite mesajul CAD către BDC, prin care se solicită întreruperea procesului de portare.

        P(4a2):
    1. BDC transmite mesajul de confirmare, dacă cererea este validă, sau mesajul de respingere conţinând codul de eroare.
    2. În cazul acceptării mesajului CAD, BDC va transmite cererea de anulare către FA.

        P(4a3):
        FA procesează cererea de anulare, informează abonatul şi fie lasă procesul să continue fie iniţiază un subproces de anulare.
    4.3.4. Subprocesul de stopare a procesului de portare
        FA poate solicita stoparea procesului de portare prin transmiterea către BDC a unei cereri de stopare a procesului de portare (CSF). Cererea poate fi transmisă de către FA după data stabilită pentru executarea portării (data iniţială a ferestrei de portare). Stoparea poate fi iniţiată fie înainte de iniţierea procesului de portare, fie după iniţierea procesului de portare de către FA (după transmiterea mesajului IPN).
        Cazurile în care poate fi necesară stoparea portării sunt:
    a) portarea nu poate fi realizată din motive tehnice neprevăzute;
    b) se constată desfăşurarea unui proces de portare eronat (abonatul nu a solicitat portarea).

        Dacă stoparea procesului de portare se realizează înainte de transmiterea mesajului IPN, mesajul de stopare înlocuieşte mesajul IPN. Dacă stoparea procesului de portare se realizează după transmiterea acestui mesaj, stoparea procesului de portare se poate realiza doar înainte de transmiterea mesajului AIR de către FA.
        Stoparea procesului de portare poate fi determinată atât de FD, când acesta nu transmite mesajul RPD, cât şi de FA, când acesta constată că serviciul nu este funcţional cap-cap, iar mesajul AIR nu poate fi transmis. Dacă FD nu poate realiza portarea (nu transmite mesajul RPD), acesta va contacta direct FA (trebuie să existe dovada comunicării documentului) pentru a solicita stoparea procesului de portare.
        Mesajele transmise în cadrul procesului de stopare sunt:
        CSF - cerere stopare furnizor: mesaj transmis de către FA prin care se solicită FD stoparea procesului de portare;
        SPP - stopare proces portare: mesajul de răspuns al FD la mesajul CSF prin care acesta confirmă stoparea procesului de portare;
        A(CSF)/R(CSF) - acceptare/respingere a cererii de stopare de către BDC;
        SP-(BDC) - stopare proces portare: mesajul de răspuns al BDC prin care se confirmă ştergerea informaţiilor referitoare la cererea de portare respectivă, fără confirmarea FD.

        Schimbul de mesaje realizat în cadrul subprocesului de stopare a procesului de portare este prevăzut în figura 6.
        Figura 6
 (a se vedea imaginea asociată)
        Activităţile asociate subprocesului de stopare sunt:
        P(5a1):
        FA transmite mesajul CSF către BDC.

        P(5a2):
    1. BDC transmite mesajul A(CSF)/R(CSF) către FA, prin care se acceptă sau se respinge mesajul CSF.
    2. BDC actualizează fişierul (log) referitor la cererea de portare, specificând data la care procesul a fost stopat.
    3. BDC transmite mesajul CSF către FD.

        P(5a3):
    1. La primirea cererii de stopare a procesului de portare, FD va întrerupe procesul de realizare a portării şi va continua sau va relua furnizarea serviciilor către abonat prin intermediul numărului pentru care s-a solicitat portarea.
    2. FD va transmite BDC mesajul SPP. FD va transmite mesajul SPP în termenul T(7).

        P(5a4):
        BDC transmite mesajul SPP către FA.


        De asemenea, în cadrul acestui subproces, BDC generează codurile de eroare, dacă mesajele transmise nu sunt cele standard sau dacă nu au fost respectate termenele admise pentru stoparea procesului.
        Dacă FD nu transmite mesajul de stopare a procesului de portare în termenul stabilit [T(7)], BDC va genera un mesaj de răspuns către FA [SP-(BDC)] şi va şterge informaţiile referitoare la cererea de portare a numărului respectiv.
        BDC va genera un raport periodic care va cuprinde date statistice referitoare la toate portările stopate.


    4.4. Procesul de deconectare a numărului portat
        Procesul de deconectare este procesul prin care un număr portat este returnat FDi, ca urmare a încetării contractului dintre abonat şi FA cu privire la furnizarea de servicii prin intermediul numărului respectiv.
        În termen de cel mult 5 zile de la deconectarea numărului (încetarea contractului dintre abonat şi FA), FA are obligaţia să notifice FDi, prin intermediul BDC, cu privire la eliberarea numărului portat.
        Procesul de deconectare a abonatului începe cu transmiterea notificării de deconectare a numărului portat de către FA către BDC şi se încheie în momentul confirmării ştergerii informaţiilor de rutare corespunzătoare numărului portat deconectat de către toţi furnizorii.
        În cadrul acestui proces se transmit următoarele mesaje:
        NDN - notificare deconectare număr: mesaj transmis de către FA, prin care informează BDC şi FDi cu privire la deconectarea unui număr portat, număr ce urmează să revină la FDi;
        AND - acceptare notificare deconectare număr: mesajul de acceptare al FDi, ca răspuns la o notificare transmisă de către FA, referitoare la deconectarea unui număr;
        RND - respingere notificare deconectare număr: mesajul de respingere al FDi, ca răspuns la o notificare transmisă de către FA, referitoare la deconectarea unui număr;
        SIR - ştergere informaţii rutare: mesaj transmis de către FA, prin care informează BDC că numărul respectiv nu mai este portat şi a fost returnat FDi; mesajul va fi transmis de BDC către toţi furnizorii. Prin SIR se solicită furnizorilor ştergerea informaţiilor de rutare corespunzătoare numărului respectiv;
        IRS - informaţii de rutare şterse: mesaj de răspuns al furnizorilor către BDC, prin care se confirmă ştergerea informaţiilor de rutare referitoare la numărul portat.
        A(NDN)/R(NDN) - acceptare/respingere a notificării de deconectare de către BDC.

        Schimbul de mesaje realizat în cadrul procesului de stopare a portării este ilustrat în figura 7.
        Figura 7
 (a se vedea imaginea asociată)
        Activităţile asociate procesului de deconectare a numărului portat sunt:
        P(6a1):
        FA transmite mesajul NDN, prin care informează BDC cu privire la deconectarea numărului portat.

        P(6a2):
        BDC acceptă sau respinge mesajul. Dacă mesajul este acceptat, BDC transmite mesajul NDN către FDi. BDC creează o înregistrare referitoare la numărul portat deconectat.

        P(6a3):
        FDi verifică dacă numărul portat deconectat face parte din numerele care i-au fost alocate prin LURN. FDi va transmite mesajul de acceptare sau respingere a notificării.

        P(6a4):
        BDC actualizează informaţiile referitoare la numărul deconectat şi retransmite mesajul primit de la FDi către FA.

        P(6a5):
    1. FA va contoriza intervalul T(9) (perioada de carantină), perioadă în care are obligaţia de a răspunde apelurilor originate către numărul respectiv cu acelaşi mesaj pe care îl utilizează pentru toate numerele deconectate din reţeaua proprie.
    2. La expirarea acestui interval, dacă abonatul nu a solicitat reactivarea numărului FA va transmite mesajul SIR prin care informează BDC că perioada de carantină a expirat şi numărul poate fi reasignat de către FDi. Mesajul SIR poate fi transmis înainte de expirarea acestui interval T(9) (perioada de carantină) în situaţia portărilor frauduloase sau la cererea expresă a abonatului.

        P(6a6):
        BDC şterge informaţiile de rutare din baza de date de referinţă şi transmite mesajul SIR prin care informează FDi şi ceilalţi furnizori, cu excepţia FA, cu privire la încetarea portării respectivului număr. Numărul portat poate fi reasignat de către FDi.

        P(6a7):
    1. După primirea mesajului SIR de la BDC, furnizorii vor şterge informaţiile de rutare din bazele operaţionale proprii cu privire la numărul portat respectiv.
    2. Furnizorii transmit mesajul IRS către BDC pentru a confirma ştergerea informaţiilor de rutare.

        P(6a8):
        BDC înregistrează toate răspunsurile primite şi va considera că toţi furnizorii au actualizat informaţiile de rutare după expirarea intervalului T(5), dacă a fost primit cel puţin un mesaj IRS.    4.5. Procesul de modificare a informaţiilor de rutare
        Acest proces este necesar dacă FA modifică informaţiile de rutare referitoare la anumite numere portate. Informaţiile conţinute în baza de date centralizată de referinţă şi în BDOp ale furnizorilor trebuie modificate corespunzător.
        FA transmite către BDC un mesaj cu informaţiile de rutare actualizate. BDC modifică datele din baza de date de referinţă referitoare la numerele portate menţionate şi difuzează mesajul către toţi furnizorii. După efectuarea modificărilor, aceştia confirmă BDC actualizarea informaţiilor de rutare.
        Mesajele care pot fi transmise în cadrul acestui proces sunt:
        MIR - modificare informaţii rutare: mesajul transmis de FA către BDC;
        IRM - informaţii rutare modificate: mesaj de răspuns al furnizorilor către BDC;
        A(MIR)/R(MIR) - acceptare/respingere a modificării informaţiilor de rutare de către BDC.

        Schimbul de mesaje realizat în cadrul procesului de modificare a informaţiilor de rutare este ilustrat în figura 8.
        Figura 8
 (a se vedea imaginea asociată)
        Activităţile asociate procesului de modificare a informaţiilor de rutare sunt:
        P(7a1):
        FA transmite mesajul MIR către BDC, mesaj ce conţine informaţia de rutare modificată.

        P(7a2):
    1. BDC transmite către FA mesajul de acceptare sau respingere a mesajului MIR.
    2. Dacă acceptă mesajul MIR, BDC actualizează informaţiile existente în baza de date centralizată de referinţă.
    3. Dacă acceptă mesajul MIR, BDC transmite mesajul MIR conţinând informaţiile de rutare modificate către toţi furnizorii care originează apeluri către numerele portate.

        P(7a3):
        Furnizorii transmit către BDC mesajul IRM, prin care confirmă modificarea informaţiilor de rutare din bazele de date proprii.

        P(7a4):
    1. BDC înregistrează răspunsurile furnizorilor transmise în intervalul T(5).
    2. BDC consideră că furnizorii au efectuat actualizarea informaţiilor de rutare, dacă a primit cel puţin un mesaj de răspuns până la expirarea intervalului T(5).


        Observaţie:
        Dacă parametrul "Număr de rutare" din mesajul MIR are o valoare prestabilită (RN = 18000), numărul respectiv aparţine unui bloc de numere care a fost realocat FA, FA devenind după realocare FDi. Numărul respectiv va fi şters din baza de date de referinţă a numerelor portate. Primirea acestui mesaj de către ceilalţi furnizori determină ştergerea informaţiilor cu privire la respectivul număr portat din bazele de date proprii.


    4.6. Procesul de sincronizare
        Prin procesul de sincronizare se asigură faptul că bazele de date ale furnizorilor conţin întotdeauna informaţiile de rutare la zi, referitoare la numerele portate, conţinute în baza de date de referinţă centralizată.
        În condiţii normale, bazele de date ale furnizorilor sunt actualizate pe baza informaţiilor transmise de către BDC prin mesajele de actualizare (AIR), ştergere (SIR) sau modificare a informaţiilor de rutare (MIR), menţionate în cadrul proceselor respective. Procesul prezentat la acest punct, asigură o facilitate suplimentară de sincronizare şi are drept scopuri:
    1. să permită unui furnizor recuperarea informaţiilor pierdute referitoare la un număr portat, a informaţiilor dintr-un anumit interval de timp sau a informaţiilor privind toate numerele portate;
    2. să permită ca un furnizor nou să se sincronizeze cu starea curentă a BDC.

    4.6.1. Subprocesul de verificare a unui număr (Audit)
        Un furnizor poate solicita BDC informaţiile înregistrate referitoare la starea unui număr de telefon din punct de vedere al portării, prin transmiterea mesajului VSF. BDC răspunde acestei solicitări prin transmiterea informaţiilor referitoare la starea curentă a acelui număr, furnizorii implicaţi şi informaţiile de rutare. Schimbul de mesaje are loc în timp real.
        Mesajele ce pot fi transmise în cadrul acestui subproces sunt:
        VSF - verificare solicitată de furnizor: mesajul transmis de furnizor către BDC, prin care este specificat numărul de telefon pentru care se solicită verificarea;
        R(BDC) - răspuns BDC, care conţine identificatorul furnizorului căruia îi este alocat numărul, prin licenţă, iar în cazul în care numărul este portat, numărul de rutare, identificatorul furnizorului donor şi identificatorul furnizorului acceptor.

        Schimbul de mesaje realizat în cadrul subprocesului de verificare a unui număr este ilustrat în figura 9.
        Figura 9
 (a se vedea imaginea asociată)

    4.6.2. Subprocesul de sincronizare prin rapoarte de sincronizare
        Rapoartele de sincronizare au un format prestabilit şi sunt puse la dispoziţia furnizorilor, pentru descărcare, la o locaţie fixă stabilită sau în portalul BDC.
        OpBDC pune la dispoziţia furnizorilor următoarele tipuri de rapoarte de sincronizare:
    a) Fişiere de sincronizare generate în mod automat de BDC
        Fişierele de sincronizare sunt generate automat de sistem şi conţin lista tuturor mesajelor de tip broadcast (AIR, MIR, SIR) care au fost intermediate de BDC în perioada la care se referă.
        BDC va genera şi va salva în mod automat, la o locaţie accesibilă furnizorilor pentru descărcare, fişiere de sincronizare care vor acoperi următoarele intervale:
    - fişiere de sincronizare parţiale - cuprind mesajele broadcast intermediate într-o perioadă mai mică de o zi

        Generarea fişierelor de sincronizare parţiale se realizează în fiecare zi la ora 13.00 (conţin mesajele intermediate de BDC în ziua respectivă, până la ora generării) şi la ora 19 (conţin mesajele intermediate de BDC în din ziua respectivă, după generarea primului fişier).
    - fişiere de sincronizare zilnice - cuprind mesajele broadcast intermediate de BDC în ultima zi lucrătoare completă
    – fişiere de sincronizare care acoperă perioade mai mari de o zi, respectiv o săptămână sau o lună

        Fişierele zilnice, săptămânale şi lunare sunt generate în fiecare zi lucrătoare. La generarea unui fişier zilnic, săptămânal sau lunar nou cel precedent se şterge în mod automat.

    b) Raport de sincronizare accesibil utilizatorilor prin interfaţa web
        Acest raport este disponibil în secţiunea de rapoarte a interfeţei web a BDC putând fi exportat la cerere. Raportul conţine lista mesajelor de broadcast de un anumit tip (AIR, MIR, SIR) primite şi transmise de un furnizor în intervalul solicitat,    4.6.3. Subprocesul de sincronizare cu baza de date a BDC prin retransmiterea mesajelor
        Această modalitate de sincronizare este folosită numai în relaţia cu furnizorii care utilizează facilitatea de acces automat la BDC. În acest mod furnizorul poate să îşi sincronizeze sistemul automat propriu cu BDC în cazul în care datele din cele două sisteme nu corespund şi se suspectează pierderea/neprelucrarea unui mesaj de către furnizor.
        BDC permite unui furnizor care foloseşte modalitatea de acces automată să solicite retransmiterea tuturor mesajelor care i-au fost adresate şi pe care le-a primit pe interfaţa automată într-o anumită perioadă de timp. BDC retransmite mesajele cât mai curând posibil după solicitare şi nu aşteaptă niciun răspuns la această transmisie.

    4.6.4. Subprocesul de sincronizarea cu baza de date prin transmiterea unei copii a BDC
        Un furnizor poate solicita, prin intermediul operatorului BDC, o copie a BDC. Aceasta va conţine toate numerele portate înregistrate în BDC existente la momentul generării. Transmiterea datelor se poate face sub formă de raport într-un format prestabilit, care va fi livrat pe un suport convenit cu furnizorul respectiv (stocare pe suport fizic, transfer de fişiere).
        Raportul conţine informaţii referitoare la numărul portat, numărul de rutare asociat şi identităţile furnizorului acceptor şi donor.


    4.7. Procesul de realocare a unui bloc de numere
        În cazul în care ANCOM realocă unui alt furnizor de servicii de comunicaţii electronice un bloc de numere conţinând numere portate, furnizorul respectiv devine FDi. Această situaţie se întâlneşte şi în cazul cedării parţiale sau totale a LURN. Furnizorul cesionar devine FDi.
        Pentru a fi posibilă realocarea unui bloc de numere, este necesar ca FDi să renunţe la dreptul de utilizare a numerelor din respectivul bloc. Furnizorul căruia i se realocă blocul de numere îi va informa pe toţi furnizorii care asigură rutarea apelurilor cu privire la realocare şi va modifica în mod corespunzător acordurile de interconectare. ANCOM va informa BDC cu privire la realocarea blocului de numere şi va publica pe pagina de internet realocarea blocului de numere.
        Numerele asignate din blocul realocat vor fi în una din următoarele situaţii:
    a) devin numere neportate, dacă furnizorul căruia ANCOM i-a realocat blocul de numere era FA pentru respectivele numere portate. Furnizorul (devenit FDi) va informa BDC cu privire la toate numerele din blocul realocat prin intermediul cărora furniza servicii în calitate de FA şi care devin numere neportate. Informarea se realizează în conformitate cu procesul de modificare a informaţiilor de rutare prin transmiterea mesajului MIR în care parametrul "Număr de rutare" va avea valoarea prestabilită (RN = 18000);
    b) rămân numere portate, dacă blocul de numere realocat conţinea numere portate către alţi furnizori decât cel căruia i s-a realocat blocul de numere. Datele de referinţă pentru aceste numere (identitatea FDi) vor fi modificate.

        Mesajele transmise în cadrul acestui proces sunt similare cu cele transmise în cadrul procesului de modificare a informaţiilor de rutare.
        Schimbul de mesaje din cadrul procesului de realocare a unui bloc de numere este ilustrat în figura 11.
        Figura 11
 (a se vedea imaginea asociată)

    4.8. Procesul de informare privind starea sistemului
    4.8.1. Starea sistemului IT operat de un furnizor
        Furnizorii vor comunica BDC starea de nefuncţionare/restabilire a funcţionării aplicaţiei de realizare a portării. De asemenea, BDC va monitoriza funcţionarea interfeţelor cu furnizorii. Starea de nefuncţionare/restabilire a funcţionării aplicaţiei unui furnizor va fi transmisă printr-un mesaj către furnizorii din acelaşi domeniu de portabilitate, care utilizează interfaţă punct-la-punct şi va fi vizibilă printr-o interfaţă web de tip Graphic User Interface.
        BDC va înregistra perioada de nefuncţionare a sistemului IT al furnizorului şi va reevalua termenele proceselor.
        Mesajele ce pot fi transmise în cadrul acestui proces sunt:
        DSF - defecţiune sistem furnizor (Indisponibil): mesaj transmis de un furnizor pentru a notifica BDC cu privire la nefuncţionarea sistemului IT;
        RSF - restabilire sistem furnizor (Disponibil): mesaj transmis de furnizor către BDC cu privire la restabilirea sistemului IT.

        Schimbul de mesaje din cadrul procesului de informare privind starea sistemului IT operat de un furnizor este ilustrat în figura 12.
        Figura 12
 (a se vedea imaginea asociată)

    4.8.2. Starea BDC
        BDC va stabili un mecanism de comunicare către furnizori a stării de nefuncţionare/restabilire a funcţionării aplicaţiei BDC.
        BDC va notifica în avans furnizorii cu privire la nefuncţionarea planificată şi la restabilirea funcţionării bazei de date prin mesaje specifice. Dacă nu este posibilă transmiterea acestor mesaje, BDC va informa furnizorii printr-un mijloc de comunicare alternativ (telefon, e-mail, fax).
        BDC va stabili un mecanism de reluare a proceselor întrerupte datorate nefuncţionării sistemului.
        Perioadele de nefuncţionare a BDC vor fi înregistrate de către aceasta. Termenele stabilite pentru procesele administrative asociate implementării portabilităţii numerelor vor fi recalculate în funcţie de perioadele de nefuncţionare.
        Mesajele transmise în cadrul acestui proces sunt:
        BDN - baza de date centralizată nefuncţională (Indisponibil);
        BDF - baza de date centralizată funcţională (Disponibil).

        Schimbul de mesaje din cadrul procesului privind starea BDC este ilustrat în figura 13.
        Figura 13
 (a se vedea imaginea asociată)

    4.8.3. Starea conexiunii către sistemului IT al unui furnizor
        BDC verifică starea conexiunii BDC-furnizor prin transmiterea unui mesaj specific de verificare a stării conexiunii dintre un furnizor care utilizează interfaţa automată şi BDC. Această funcţiune poate fi iniţiată şi de către un furnizor. Funcţiunea are caracter opţional.


    4.9. Excepţii
    4.9.1. Excepţii în faza de validare
    I. FA transmite mesajul CPF şi nu primeşte mesajul de răspuns la cererea de portare din partea BDC în intervalul prevăzut în specificaţia BDC. În această situaţie, FA va retransmite cererea de portare.
    II. FD nu transmite mesajul RCP în intervalul T(1). În acest caz, procesul de portare poate continua. BDC va înregistra şi va semnaliza nerespectarea termenului T(1). FA contactează direct FD pentru a identifica cauza întârzierii şi, eventual, va transmite o cerere de anulare a portării.
    III. BDC nu poate transmite către FA mesajul RCP în intervalul T(BDC). În această situaţie BDC va stoca mesajul în coada de aşteptare şi îl va livra în cel mai scurt timp. De asemenea, furnizorul poate recupera aceste mesaje prin accesarea unei funcţii de recuperare a mesajelor pierdute.
    IV. Validarea nu a fost finalizată până la expirarea termenului T(6B). În această situaţie, după expirarea termenului T(6B), BDC va transmite un mesaj de anulare a procesului de portare către FD şi FA. Procesul de portare este anulat, iar BDC poate accepta o nouă solicitare de portare de la orice furnizor pentru numărul respectiv. Mesajul determină contorizarea înregistrării tranzacţiei nefinalizate pentru FA în evidenţele statistice. Contorizarea se va realiza astfel încât să fie posibilă identificarea furnizorului din cauza căruia căruia procesul nu a fost finalizat în termenul T(6B).

    4.9.2. Excepţii în faza de realizare a portării
    I. FA transmite mesajul IPN înainte de momentul T(EXP). În această situaţie, BDC respinge primirea mesajului, generând codul de eroare corespunzător.
    II. FD nu realizează portarea în termenul T(3). În această situaţie, FA contactează direct FD pentru a identifica cauza întârzierii. Procesul de realizare a portării poate continua sau FA poate stopa procesul de portare.
    III. Serviciul nu este funcţional cap-cap în termenul T(4), dar FD a transmis mesajul RPD. FA şi FD vor coopera în vederea identificării şi remedierii cauzelor care determină nefuncţionarea serviciului. FA va informa abonatul. FA poate asigura o soluţie provizorie de furnizare a serviciului (furnizarea serviciului de către FA prin intermediul unui număr asignat temporar, reluarea furnizării totale sau parţiale a serviciului de către FD prin intermediul numărului pentru care s-a solicitat portarea) sau poate stopa procesul de portare.
        Observaţie:
        Cazurile de depăşire a termenelor T(3) şi T(4) vor fi înregistrate şi incluse în rapoartele generate de BDC.


    IV. BDC nu primeşte mesajul de confirmare a actualizării informaţiilor de rutare (IRA) de la anumiţi furnizori în termenul T(5). BDC va considera că portarea este activată de către toţi furnizorii, dar va înregistra furnizorii care nu au transmis mesajul IRA. O listă cu furnizorii care nu au confirmat actualizarea informaţiilor de rutare poate fi accesibilă FA.
        Dacă BDC nu primeşte niciun mesaj de actualizare a informaţiilor de rutare, această situaţie va fi rezolvată prin intervenţia administratorului de sistem.

    V. Dacă FA este FDi (în urma unor portări succesive), parametrul "Număr de rutare" din mesajul IPN şi AIR va avea o valoare prestabilită (RN = 18000). Acest parametru reprezintă pentru BDC o indicaţie că numărul portat a revenit la FDi şi informaţia cu privire la portarea numărului este ştearsă din baza de date de referinţă. Primirea mesajului AIR, cu parametrul RN = 18000, determină ştergerea de către toţi furnizorii a informaţiei de număr portat din bazele de date proprii, rutarea apelului către numărul respectiv realizându-se similar cu rutarea apelurilor către numerele neportate.


    4.10. Termenele de realizare a proceselor administrative asociate implementării portabilităţii numerelor

┌─────────────────────────────────────────┐
│Termene stabilite prin Decizia │
│preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006 │
├────┬──────┬──────────────┬──────────────┤
│Nr. │Termen│Definiţie │Durata │
│crt.│ │ │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul maxim│ │
│ │ │pentru │3 zile │
│1. │T(p) │realizarea │lucrătoare │
│ │ │procesului de │ │
│ │ │portare │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul minim│ │
│ │ │de păstrare a │ │
│ │ │informaţiilor │ │
│ │ │de rutare │ │
│2. │T(r) │după │24 de ore │
│ │ │finalizarea │ │
│ │ │procesului de │ │
│ │ │portare a unui│ │
│ │ │număr de │ │
│ │ │către FD │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul maxim│ │
│ │ │în care FA │ │
│ │ │trebuie să-l │ │
│ │ │informeze pe │ │
│ │ │FDi │ │
│ │ │cu privire la │ │
│3. │T(da) │încetarea │5 zile │
│ │ │furnizării │ │
│ │ │serviciului │ │
│ │ │prin │ │
│ │ │intermediul │ │
│ │ │unui număr │ │
│ │ │portat │ │
├────┴──────┴──────────────┴──────────────┤
│Termene stabilite prin condiţiile tehnice│
│şi comerciale │
├────┬──────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │Termenul în │ │
│ │ │care BDC │ │
│ │ │trebuie să │15 minute, în │
│ │ │analizeze │condiţii │
│ │ │corectitudinea│normale │
│ │ │unui mesaj │ │
│ │ │primit, să │ │
│ │ │transmită │ │
│ │ │mesajul de ├──────────────┤
│ │ │răspuns către │ │
│ │ │expeditor şi │ │
│4. │T(BDC)│să retransmită│15 minute, în │
│ │ │mesajul │condiţiile │
│ │ │furnizorului │actualizării │
│ │ │de │informaţiilor │
│ │ │destinaţie, cu│de │
│ │ │excepţia │rutare din │
│ │ │cazului în │baza de │
│ │ │care cererea │date de │
│ │ │este │referinţă │
│ │ │stocată în │ │
│ │ │coada de │ │
│ │ │aşteptare │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul după │ │
│ │ │care BDC │ │
│ │ │transmite │ │
│5. │T(q) │către FD │1 zi │
│ │ │mesajele CPF │ │
│ │ │din coada de │ │
│ │ │aşteptare │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Data iniţială │
│ │ │Momentul │≤ │
│ │ │agreat de │T(EXP) ≤ Data │
│6. │T(EXP)│către FA şi FD│finală │
│ │ │pentru │T(2) < Data │
│ │ │realizarea │iniţială │
│ │ │portării │Data finală< T│
│ │ │ │(6A) │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul în │ │
│ │ │care FA │ │
│ │ │transmite │ │
│ │ │cererea de │ │
│ │ │portare │ │
│ │ │(mesajul CPF) │Cererea se │
│ │ │sau cererea de│transmite în │
│7. │T(0) │anulare a │aceeaşi zi │
│ │ │portării │(cel │
│ │ │(mesajul │mai scurt timp│
│ │ │CAF) către FD │posibil) │
│ │ │raportat la │ │
│ │ │momentul │ │
│ │ │depunerii │ │
│ │ │cererii de │ │
│ │ │către abonat │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Intervalul │ │
│ │ │maxim între │ │
│ │ │momentul în │ │
│ │ │care FD │ │
│ │ │primeşte │ │
│ │ │cererea de │ │
│ │ │portare de la │ │
│ │ │BDC şi │ │
│8. │T(1) │momentul în │24 ore │
│ │ │care FA │ │
│ │ │primeşte prin │ │
│ │ │intermediul │ │
│ │ │BDC mesajul de│ │
│ │ │acceptare sau │ │
│ │ │respingere a │ │
│ │ │cererii de │ │
│ │ │către FD │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul maxim│ │
│ │ │în care FD │ │
│ │ │trebuie să │T(1d)=T(1) - T│
│9. │T(1d) │răspundă unei │(q) │
│ │ │cereri prin │- 2 * T(BDC) │
│ │ │transmiterea │ │
│ │ │mesajului RCP │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul minim│ │
│ │ │în care FA │ │
│ │ │poate solicita│ │
│ │ │FD începerea │44 ore │
│ │ │procesului de │consecutive, │
│10. │T(2) │portare, │numărate în │
│ │ │raportat la │zilele │
│ │ │momentul │lucrătoare │
│ │ │transmiterii │ │
│ │ │cererii de │ │
│ │ │portare de │ │
│ │ │către FA │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul maxim│ │
│ │ │în care FD │- 150 de │
│ │ │trebuie să │minute - │
│ │ │realizeze │numere │
│ │ │activităţile │geografice │
│ │ │necesare │şi │
│ │ │pentru │nongeografice,│
│ │ │realizarea │altele decât │
│ │ │portării │cele │
│ │ │numărului. │pentru │
│ │ │Termenul se │servicii │
│ │ │calculează de │de comunicaţii│
│11. │T(3) │la │electronice la│
│ │ │transmiterea │puncte mobile │
│ │ │mesajului IPN │- 90 de minute│
│ │ │până la │- │
│ │ │momentul în │numere │
│ │ │care portarea │nongeogra- │
│ │ │a fost │fice pentru │
│ │ │realizată de │servicii de │
│ │ │către FD │comunicaţii │
│ │ │(primirea │electronice la│
│ │ │mesajului RPD │puncte mobile │
│ │ │de către │ │
│ │ │FA) │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul maxim│ │
│ │ │în care FA │ │
│ │ │trebuie să │ │
│ │ │realizeze │ │
│ │ │activităţile │ │
│ │ │necesare │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │finalizarea │ │
│ │ │portării şi │ │
│ │ │verificarea │90 de minute -│
│ │ │funcţionării │numere │
│ │ │serviciului, │geografice │
│ │ │atât în │şi │
│ │ │reţeaua │nongeografice,│
│ │ │donoare, cât │altele decât │
│ │ │şi în reţeaua │cele │
│ │ │acceptoare. │pentru │
│ │ │Termenul se │servicii │
│ │ │calculează de │de comunicaţii│
│12. │T(4) │la primirea │electronice la│
│ │ │mesajului RPD │puncte mobile │
│ │ │până la │90 │
│ │ │momentul │de minute - │
│ │ │în care au │numerele │
│ │ │fost │nongeo- │
│ │ │finalizate │grafice pentru│
│ │ │toate │servicii de │
│ │ │activităţile │comunicaţii │
│ │ │necesare │electronice la│
│ │ │(inclusiv │puncte mobile │
│ │ │teste) pentru │ │
│ │ │asigurarea │ │
│ │ │rutării │ │
│ │ │apelurilor │ │
│ │ │către numărul │ │
│ │ │portat în │ │
│ │ │reţeaua FA şi │ │
│ │ │în reţeaua FD │ │
│ │ │(transmiterea │ │
│ │ │mesajului RPA)│ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul maxim│ │
│ │ │în care toţi │ │
│ │ │furnizorii │ │
│ │ │trebuie să │ │
│ │ │realizeze │ │
│ │ │actualizarea │6 ore, dar nu │
│ │ │informaţiilor │mai │
│ │ │de rutare ca │târziu de ora │
│13. │T(5) │urmare │22 │
│ │ │a transmiterii│a fiecărei │
│ │ │de către BDC a│zile │
│ │ │mesajelor cu │lucrătoare │
│ │ │informaţiile │ │
│ │ │de rutare │ │
│ │ │actualizate │ │
│ │ │(AIR, SIR, │ │
│ │ │MIR) │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul maxim│ │
│ │ │în care │ │
│ │ │portarea poate│ │
│ │ │fi realizată. │ │
│ │ │În situaţia în│25 de zile │
│14. │T(6A) │care acest │lucrătoare │
│ │ │termen este │ │
│ │ │depăşit, BDC │ │
│ │ │respinge │ │
│ │ │cererea de │ │
│ │ │portare. │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul maxim│ │
│ │ │în care │ │
│ │ │validarea │ │
│ │ │poate fi │Data finală a │
│ │ │realizată. │intervalului │
│ │ │În situaţia în│de │
│15. │T(6B) │care acest │portare │
│ │ │termen este │stabilit │
│ │ │depăşit, BDC │de către FA │
│ │ │anulează │ │
│ │ │procesul de │ │
│ │ │portare │ │
│ │ │automat. │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Intervalul │ │
│ │ │maxim între │ │
│ │ │momentul în │ │
│ │ │care BDC a │ │
│ │ │înregistrat │ │
│ │ │cererea de │ │
│ │ │stopare a │ │
│ │ │procesului de │ │
│ │ │portare a │ │
│ │ │unui număr şi │ │
│ │ │momentul în │ │
│16. │T(7) │care │24 de ore │
│ │ │referinţele │ │
│ │ │legate de │ │
│ │ │numărul │ │
│ │ │respectiv au │ │
│ │ │fost şterse. │ │
│ │ │După expirarea│ │
│ │ │acestui │ │
│ │ │termen poate │ │
│ │ │fi iniţiat un │ │
│ │ │nou proces de │ │
│ │ │portare al │ │
│ │ │numărului │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Intervalul │ │
│ │ │maxim între │ │
│ │ │momentul în │ │
│ │ │care numărul │ │
│ │ │portat a │ │
│ │ │fost │ │
│ │ │deconectat şi │T(8) ≤ T(da) │
│17. │T(8) │cel în care FA│T(da) ≤ 5 zile│
│ │ │informează FDi│ │
│ │ │prin │ │
│ │ │intermediul │ │
│ │ │BDC cu privire│ │
│ │ │la încetarea │ │
│ │ │furnizării │ │
│ │ │serviciului │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Intervalul │ │
│ │ │maxim între │ │
│18. │T(9) │deconectarea │60 de zile │
│ │ │numărului şi │ │
│ │ │restituirea │ │
│ │ │numărului FDi │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Termenul │ │
│ │ │limită până la│ │
│ │ │care cererea │Ora iniţială a│
│ │ │de portare │intervalului │
│19. │T(10) │(mesajul │de │
│ │ │în format │portare │
│ │ │electronic) │ │
│ │ │poate fi │ │
│ │ │anulată │ │
├────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Intervalul de │ │
│ │ │timp dintre │ │
│ │ │momentul │ │
│ │ │agreat pentru │ │
│ │ │realizarea │ │
│20. │T(11) │portării şi │T(11) = 5 zile│
│ │ │data la care │lucrătoare │
│ │ │procesul de │ │
│ │ │portare │ │
│ │ │este anulat │ │
│ │ │automat de │ │
│ │ │către BDC │ │
└────┴──────┴──────────────┴──────────────┘

        Note:
    1. Termenele vor fi recalculate de către BDC printr-un mecanism automat, în funcţie de perioadele de nefuncţionare. Aceste termene vor fi comunicate furnizorilor de către BDC.
    2. Termenele sunt stabilite în ore, în zile calendaristice sau în zile lucrătoare.
        Se consideră zile lucrătoare zilele de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale.
        Se consideră program normal de lucru perioada cuprinsă între orele 9,00 şi 18,00 în zilele lucrătoare. Mesajele vor fi primite de către BDC în cadrul programului normal de lucru, cu excepţia mesajului CPF, care va putea fi primit până la ora 17,00, a mesajului IPN care va putea fi primit până la ora 16,00, şi a mesajelor IRA, IRS şi IRM care vor fi primite până la ora 22.00. Mesajele primite de către BDC vor fi transmise către furnizorul de destinaţie în aceeaşi zi chiar dacă programul normal de lucru a fost depăşit (max. 1 oră). Excepţie fac cererile de portare primite ce depăşesc capacitatea de procesare zilnică a unui FD, şi care vor fi transmise în ziua următoare.

    3. În vederea realizării portării se stabilesc două ferestre de portare în zilele lucrătoare:
    a) 9-13 şi 14-18 pentru portarea numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile;
    b) 9-14 şi 13-18 pentru portarea numerelor geografice, a numerelor independente de locaţie şi a numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile.    4.11. Capacitatea de procesare a cererilor de portare de către FD
        Capacitatea de procesare zilnică a cererilor de portare de către un FD va fi de minimum:
    a) pentru numerele geografice:
        ● Bucureşti şi judeţul Ilfov: 200
        ● Alte judeţe: 100
        ● Total (la nivel naţional): 800

    b) pentru numerele nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile: 10
    c) pentru numerele independente de locaţie: 500
    d) pentru numerele nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile: 1200

        Capacitatea de procesare zilnică a unui FD este egală cu volumul de numere solicitate pentru portare cuprinse în cererile de portare (CPF) a numerelor prin intermediul cărora furnizează servicii acest furnizor.
        Pentru calcularea capacităţii de procesare zilnică orice tranşă de numere solicitată a fi portată într-o cerere de portare se consideră ca un singur număr.
        Toţi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care au înregistrat în calitate de FD respingeri ale cererilor de portare pe motive de depăşire a capacităţii într-o lună au obligaţia de a creşte capacitatea minimă de procesare. ANCOM va stabili şi va comunica, fiecărui FD în luna următoare noile limite pe baza volumului de cereri respinse de către BDC (cu o valoare egală cu media zilnică a volumului de cereri de portare respinse din motive de depăşire a capacităţii de procesare calculată în luna anterioară).
        Toţi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a asigura capacitatea de procesare comunicată de OpBDC.


    5. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BAZEI DE DATE CENTRALIZATE
    5.1. Prevederi generale
        Implementarea şi managementul portabilităţii numerelor se realizează prin utilizarea unui sistem informatic - BDC, care include resursele software, hardware şi de comunicaţii adecvate. Sistemul informatic este alcătuit dintr-o bază de date care stochează informaţiile într-o formă determinată, precum şi dintr-un set de funcţii care realizează operaţiuni asupra datelor şi asigură comunicarea cu sistemele informatice ale furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice, prin intermediul unei aplicaţii web securizate. De asemenea, BDC alimentează o pagină de internet accesibilă publicului, care asigură informaţii referitoare la numerele portate.
        BDC colectează şi stochează informaţii referitoare la numerele portate şi permite ca informaţiile privind procesul de portare să fie schimbate între furnizori. Comunicarea între BDC şi sistemele informatice ale furnizorilor se realizează prin interfeţe standard, în mod securizat. Informaţiile de rutare conţinute în BDC sunt utilizate de către furnizori pentru rutarea apelurilor către numerele portate.
        BDC conţine informaţii referitoare la toate categoriile de resurse de numerotaţie din PNN care sunt portate. De asemenea, BDC asigură accesul ANCOM la informaţiile necesare verificării modului de implementare a portabilităţii numerelor. Accesul altor instituţii (ex. operatorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă) la informaţiile din BDC este permis numai după aprobarea prealabilă a preşedintelui ANCOM.
        OpBDC este persoana (entitatea) care asigură operarea, administrarea şi întreţinerea BDC pentru implementarea portabilităţii numerelor.

    5.2. Arhitectura BDC
        BDC are două componente principale:
    1. baza de date administrativă (BDAC) - conţine registrul tranzacţiilor (procedurilor administrative) dintre furnizori, precum şi alte informaţii suplimentare necesare în vederea realizării portabilităţii numerelor. BDAC asigură atât schimbul de mesaje între furnizori, cât şi stocarea acestor mesaje;
    2. baza de date de referinţă (BDRC) - conţine setul complet de informaţii referitoare la numerele portate şi la numerele de rutare.

        Schema bloc de implementare a portabilităţii numerelor este prevăzută în figura 14.
        Figura 14
 (a se vedea imaginea asociată)
        BDC - Baza de date centralizată
        BDAC - Baza de date administrativă centralizată
        BDRC - Baza de date de referinţă centralizată
        BDA - Baza de date administrativă a furnizorului
        BDOp - Baza de date operaţională a furnizorului
        BDC nu este utilizată în timp real de către furnizori pentru rutarea apelurilor către numerele portate. Furnizorii vor asigura rutarea apelurilor sau a altor mesaje către numerele portate prin utilizarea BDOp proprii sau oferite de terţi.
        Bazele de date administrative locale (BDA), proprii furnizorilor, sunt utilizate de către furnizori pentru a comunica cu BDC în vederea realizării portabilităţii numerelor. BDA primesc de la BDRC informaţiile de rutare pentru numerele portate, stochează aceste informaţii şi actualizează BDOp.
        Toţi furnizorii care originează apeluri trebuie să aibă acces la informaţiile de rutare corespunzătoare numerelor portate, stocate în BDC. Responsabilitatea implementării BDOp şi a BDA locale revine furnizorilor.
        Comunicarea între BDC şi utilizatorii implicaţi în implementarea portabilităţii numerelor (furnizorii care originează apeluri şi ANCOM) se realizează prin intermediul unei reţele VPN pe IP securizat. Comunicarea este posibilă numai între fiecare furnizor şi BDC. Prin modul de implementare a BDC se asigură securizarea comunicaţiilor, definirea interfeţelor BDC şi a interfeţelor de comunicare cu utilizatorii.

    5.3. Funcţiile BDC
    5.3.1. Informatizarea proceselor asociate implementării portabilităţii numerelor
     Aplicaţia software din BDC trebuie să implementeze procesele administrative asociate portabilităţii numerelor, conform Cap. 4 din prezentul document. În acest scop, aplicaţia va asigura în timp real schimbul de mesaje transmise de la şi către furnizori şi va actualiza tabelele de date în mod corespunzător. Bazele de date ale furnizorilor vor fi actualizate pe baza informaţiilor transmise de către BDC prin mesajele de actualizare, ştergere sau modificare a informaţiilor de rutare. În plus, BDC va asigura sincronizarea bazelor de date ale furnizorilor, permiţând, la solicitarea acestora, descărcarea informaţiilor de rutare referitoare la un anumit număr portat sau la toate numerele portate.
        Aplicaţia software trebuie să asigure mecanisme adecvate pentru:
    a) tratarea individuală a cererilor de portare;
    b) monitorizarea şi actualizarea capacităţii de procesare zilnică a fiecărui FD;
    c) managementul cozii de aşteptare pentru cererile de portare pentru 2 zile (ziua curentă şi ziua următoare);
    d) managementul excepţiilor apărute în cadrul proceselor administrative (ex. întreruperea proceselor determinată de nefuncţionarea BDC sau a aplicaţiilor furnizorilor, netransmiterea mesajelor de către furnizori în termenele stabilite, adaptarea termenelor conform stării de funcţionare etc.).

        Aplicaţia software trebuie să asigure un mecanism prin care utilizatorii să fie informaţi cu privire la actualizarea capacităţii de procesare, recalcularea termenelor etc.

    5.3.2. Stocarea şi modificarea informaţiilor de referinţă cu privire la numerele portate
        Pentru fiecare număr portat este stocată o înregistrare în BDC (simultan cu transmiterea mesajului AIR). Aceasta va cuprinde:
    a) numărul portat (DN), în format naţional;
    b) ID FDi;
    c) ID FD;
    d) ID FA;
    e) momentul portării;
    f) numărul de rutare.

        BDC va asigura, dacă este necesar, la cererea unui furnizor, replicarea datelor de referinţă stocate în BDC, în vederea sincronizării cu baza de date locală a furnizorului respectiv.

    5.3.3. Punerea la dispoziţie de informaţii publicului
        BDC va include o aplicaţie web care va asigura:
    a) publicarea blocurilor de numere care conţin numere portabile;
    c) un motor de căutare prin intermediul căruia utilizatorii finali pot afla dacă un număr este portat şi, în caz afirmativ, furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care oferă servicii prin intermediul numărului respectiv în momentul interogării aplicaţiei.

        Datele cu caracter personal ale abonaţilor cărora li se furnizează servicii prin intermediul acestor numere nu vor fi prezentate.
        Utilizatorii finali vor fi informaţi că pentru aflarea tarifelor percepute pentru apelurile către numărul portat respectiv este necesară contactarea propriului furnizor de servicii.
        Accesul utilizatorilor la această aplicaţie se va realiza prin intermediul unui mecanism de securitate "anti-robot". Accesul la informaţiile puse la dispoziţia publicului nu trebuie să afecteze securitatea BDC şi integritatea datelor conţinute în aceasta.

    5.3.4. Furnizarea de rapoarte
        BDC generează rapoarte-standard sau la cerere (on-demand), asigurând posibilitatea de printare sau transferare sub formă de fişier securizat.
        BDC permite procesarea solicitărilor pentru o singură înregistrare/mesaj, tip de înregistrare/mesaj, parametru sau diferitele tipuri de evenimente pe o perioadă de timp fără a fi influenţate performanţele de operare normale.
        De asemenea, BDC menţine o listă actualizată a rapoartelor generate.
        Clasificarea rapoartelor în funcţie de destinatar:
    a) rapoarte consolidate destinate doar ANCOM - BDC asigură instrumente sau suport pentru ca ANCOM să poată realiza rapoarte consolidate referitoare la utilizatorii BDC. Aceste rapoarte vor fi furnizate la cerere şi vor cuprinde informaţii privind toţi furnizorii care utilizează BDC;
    b) rapoarte destinate furnizorilor şi ANCOM. Fiecare furnizor va avea acces doar la rapoartele cu privire la numerele portate din reţeaua proprie sau în reţeaua proprie (în calitate de FD sau FA). ANCOM va avea acces la toate rapoartele.
    c) rapoarte destinate determinării parametrilor de calitate - vor fi furnizate trimestrial.

        Lista rapoartelor generate de BDC este prevăzută în documentaţia BDC.


    5.4. Asigurarea accesului la BDC
        Accesul la BDC este acordat furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care au alocate blocuri de numere din PNN şi furnizorilor de reţele cărora le revin obligaţii de rutare a apelurilor către numerele portate.
        Accesul la BDC se va realiza prin intermediul interfeţelor administrative. Comunicarea este realizată prin intermediul mesajelor ce conţin informaţii specifice. Protocolul de comunicaţie va asigura un mecanism de validare a integrităţii datelor conţinute în mesaje.
        BDC va include un software de tip "web client" pentru transmiterea mesajelor asociate proceselor, în funcţie de următoarele soluţii tehnice posibile, alese de utilizator:
    a) transmitere manuală bazată pe o interfaţă web;
    b) transmitere manuală bazată pe o interfaţă web şi primire automată a mesajelor de la BDC;
    c) transfer automat, bazat pe comunicaţia directă a BDC cu baza de date administrativă a furnizorului (M2M). Soluţia de comunicaţie M2M nu va permite BDC accesul la aplicaţiile sistem ale furnizorilor. Comunicaţia se poate realiza prin protocolul SOAP cu transfer de fişiere XML.

        Aplicaţia software a BDC va asigura soluţia-server care va comunica cu soluţia-client ce va fi asigurată utilizatorilor BDC.
        Pentru transmiterea manuală, este necesar ca utilizatorii să deţină următoarele facilităţi:
    a) web browser care să suporte aplicaţia-client a BDC în vederea transmiterii mesajelor;
    b) mecanisme de securizare adecvate;
    c) conexiune IP.

        Pentru transferul automat, utilizatorii trebuie să deţină un pachet software care să permită conectarea automată la BDC pentru schimbul de mesaje sub formă de fişiere XML pe protocol SOAP.

    5.5. Funcţia de facturare
        Aplicaţia software trebuie să permită:
    a) implementarea unei funcţii de facturare, în situaţia în care aceasta va fi necesară pentru facturarea utilizatorilor în vederea acoperirii costurilor de administrare, operare şi întreţinere a BDC;
    b) furnizarea de informaţii cu privire la numerele portate, în vederea realizării decontărilor între furnizori.


    5.6. Monitorizarea funcţionării BDC
        BDC asigură:
    a) monitorizarea proceselor şi a fluxurilor de mesaje;
    b) monitorizarea integrităţii datelor;
    c) monitorizarea interfeţelor şi a legăturilor (linkurilor) de comunicaţii.


    5.7. Cerinţe de funcţionare a BDC
    5.7.1. Cerinţe privind programele de aplicaţie
        Aplicaţiile software trebuie să asigure următoarele cerinţe specifice:
    1. să asigure interfeţe standard, comun acceptate;
    2. operarea să se realizeze prin intermediul meniurilor şi al comenzilor rapide;
    3. imaginea ecranelor să conţină datele necesare pentru fiecare funcţie în parte;
    4. câmpurile obligatorii să fie evidenţiate prin interfeţele de introducere a datelor;
    5. mesajele de eroare să apară într-o formă standard pentru întreg sistemul şi în acelaşi segment al ecranului;
    6. să suporte verificarea formatului pentru datele introduse, asigurându-se corectitudinea acestora;
    7. să asigure un mecanism de validare a integrităţii datelor din mesajele schimbate (ex. fişiere de control);
    8. în cazul unor acţiuni iniţiate simultan de utilizatori, să se utilizeze un management bazat pe prioritatea mesajelor şi pe clase de acces;
    9. să asigure un mecanism automat de management al excepţiilor;
    10. să asigure profile diferite pentru furnizori şi pentru OpBDC;
    11. să creeze tabele de date pentru aplicaţie;
    12. să creeze următoarele tabele de date de referinţă:
    a) tabele cu informaţii despre utilizatori (denumire, date de contact);
    b) tabele cu ID furnizori;
    c) tabele cu clasele de acces ale utilizatorilor;
    d) tabele cu blocurile de numere alocate prin LURN furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
    e) tabele cu numerele de rutare;
    f) tabele cu tipurile de mesaje;
    g) tabele cu codurile de respingere şi codurile de eroare;
    h) tabele cu modul de transmitere a mesajelor de actualizare a informaţiei de rutare (AIR, MIR, SIR), în funcţie de soluţia tehnică de acces utilizată;
    i) tabele cu termenele proceselor administrative (Timers);
    j) tabele cu zilele lucrătoare şi nelucrătoare;
    k) alte tabele necesare aplicaţiilor BDC;

    13. să asigure maparea informaţiei în tabele cu codurile adecvate;
    14. să creeze etichete descriptive ale tabelelor de date.


    5.7.2. Cerinţe privind accesul utilizatorilor la BDC
        BDC va permite înregistrarea utilizatorilor, anularea înregistrării şi modificarea datelor înregistrate, cu posibilitatea definirii profilului de utilizator. Profilul utilizatorului va include:
    a) modalitatea de acces la BDC;
    b) clasa de acces.

        Se definesc următoarele clase de acces:
    1. clasa I - OpBDC;
    2. clasa a II-a - utilizatorii din această clasă au acces la BDC pentru toate procesele asociate portabilităţii numerelor în care sunt direct implicaţi;
    3. clasa a III-a - utilizatorii din această clasă au acces numai la informaţiile de rutare conţinute în BDC;
    4. clasa a IV-a - ANCOM. ANCOM are acces la datele statistice referitoare la desfăşurarea procesului de portare.


    5.7.3. Cerinţe de securitate
        BDC va asigura respectarea următoarelor cerinţe de securitate:
    a) accesul utilizatorilor la BDC se va realiza doar printr-o metodă sigură de autorizare;
    b) nivelele de autorizare, identitatea şi parolele vor fi atribuite de administratorul sistemului;
    c) parolele vor conţine minim 8 caractere (caractere alfanumerice şi caractere speciale);
    d) parolele iniţiale atribuite vor fi modificate de furnizori la prima logare la aplicaţia BDC şi pot fi schimbate periodic;
    e) drepturile de acces vor fi verificate în cazul solicitărilor de rapoarte, scrierii sau citirii informaţiilor din/în BDC;
    f) se va asigura managementul mesajelor electronice autentificate (ex. autentificarea originii datelor pentru fiecare mesaj, detecţia răspunsului, detecţia modificării mesajului, detecţia "time frame"-ului mesajului);
    g) sistemul trebuie să poată verifica autenticitatea datelor, pe baza semnăturilor electronice ale utilizatorilor.

        Mecanismul de securitate (criptarea)
        Interfaţa dintre BDC şi bazele de date ale furnizorului vor asigura criptarea datelor, bazându-se pe sistemul de chei publice şi algoritm de semnătură digitală, sau alţi algoritmi de criptare care pot asigura un nivel de securitate adecvat. OpBDC şi furnizorii care utilizează BDC vor comunica lista algoritmilor de criptare utilizaţi.

    Înregistrarea pentru audit
        BDC va asigura posibilitatea de auditare a acţiunilor desfăşurate de utilizatori asupra BDC, cu scrierea în tabele de log. Vor fi înregistrate cel puţin următoarele elemente (Log contents):
    1. mesajele de intrare care rezultă dintr-o stabilire sau terminare a conexiunilor;
    2. toate mesajele invalide (ex. semnătură invalidă, secvenţă de numere în afara tranşei, transmiţător neautorizat pentru cererea implicată);
    3. toate mesajele de intrare care pot determina alterarea informaţiei conţinute de BDC;
    4. IP de acces;
    5. modificările drepturilor de acces;
    6. utilizarea autorizată/neautorizată a unui cont de acces;
    7. time-stamp (eticheta de timp atribuită în mod automat unui mesaj).


    5.7.4. Cerinţe privind performanţele BDC:
    a) iniţial, BDC trebuie să asigure o capacitate de stocare a informaţiilor pentru cel puţin două milioane de numere portate şi să poată fi extinsă;
    b) să poată procesa cel puţin 10 mesaje de portare pe secundă;
    c) să poată oferi servicii de acces pentru cel puţin 300 de utilizatori (furnizori) simultan. Fiecare furnizor va avea un singur punct de acces (un singur user, o singură parolă, o singură sesiune deschisă);
    d) să poată procesa cel puţin 6.000 de numere portate în fiecare zi;
    e) să poată stoca şi interpreta informaţii referitoare la schimbul de mesaje pentru o perioadă de cel puţin 10 ani. Doar informaţiile din ultimele 12 luni trebuie să fie direct accesibile. În acest sens, se vor utiliza următoarele metode:
    1. arhivarea - este necesară o procedură (funcţie) de salvare şi arhivare a datelor mai vechi de 12 luni pe un mediu back-up (preferabil extern);
    2. recuperarea datelor arhivate - este necesară stabilirea unei modalităţi de recuperare a datelor din arhivă şi de căutare a datelor vechi fără a afecta conţinutul datelor de operare.


    5.7.5. Cerinţe privind fiabilitatea şi disponibilitatea
        BDC va fi proiectată astfel încât să se asigure o fiabilitate superioară, avându-se în vedere caracteristicile de integritate şi redundanţă a datelor, capabilităţile de multiprocesare şi posibilitatea de extindere a capacităţii.
        BDC trebuie să îndeplinească următoarele condiţii în ceea ce priveşte fiabilitatea şi disponibilitatea:
    a) să funcţioneze 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână;
    b) disponibilitatea să fie de 99,95%, cu privire la funcţionalitate şi integritatea datelor;
    c) timpul de restabilire a funcţionării sistemului după o defecţiune minoră să fie de cel mult o oră (calculat din momentul raportării defecţiunii până la momentul restabilirea funcţionării complete a sistemului);
    d) timpul de restabilire a funcţionării sistemului după o defecţiune majoră să fie de cel mult 8 ore (calculat din momentul raportării defecţiunii până la momentul restabilirii funcţionării complete a sistemului);
    e) să asigure un mecanism de informare a furnizorilor în caz de nefuncţionare accidentală;
    f) să asigure un mecanism de procesare a tranzacţiilor afectate de defecţiunea BDC.


    5.7.6. Rezervarea, restabilirea şi restabilirea după dezastre
        BDC trebuie să asigure respectarea următoarelor cerinţe:
    a) să includă funcţii de back-up care să asigure o versiune actualizată completă a BDC;
    b) să suporte proceduri de recuperare automată în cazul pierderilor de date;
    c) timpul de efectuare a unui back-up automat pentru partea din baza de date care conţine informaţiile despre numerele portate să fie de cel mult o oră;
    d) timpul de efectuare a unui back-up automat al întregii baze de date să fie de cel mult două ore;
    e) procedurile de back-up, restabilire şi restabilire a funcţionării după dezastre să fie bine definite şi documentate, astfel încât managementul acestora să poată fi realizat de OpBDC, fără a cunoaşte conţinutul BDC.

        În cazul unui dezastru care limitează capacitatea BDC, să se asigure:
    a) restabilirea capacităţii de a recepţiona, procesa şi de a difuza actualizări în cel mult 12 ore;
    b) restabilirea funcţionalităţii totale în cel mult 48 de ore.

        Pentru monitorizarea performanţelor BDC în conformitate cu aceste cerinţe, BDC va furniza rapoarte.

    5.7.7. Facilităţi de testare
        BDC va fi prevăzută cu un modul adiţional de test pentru verificarea conectării şi pentru efectuarea de teste cu privire la schimbul de informaţii între BDC şi utilizatori. Condiţiile de testare vor fi similare cu cele de funcţionare reală (sistem de producţie).

    5.7.8. Facilităţi de monitorizare a funcţionării sistemului
        Pentru asigurarea integrităţii datelor şi a sistemului (întreţinerea datelor), BDC trebuie să cuprindă următoarele proceduri pentru funcţia de întreţinere a datelor:
    a) proceduri de monitorizare a resurselor sistemului (inclusiv hard);
    b) proceduri de verificare a integrităţii bazei de date;
    c) proceduri de detectare a condiţiilor de eroare;
    d) reguli de verificare a actualizării datelor;
    e) proceduri de tratare a intrărilor multiple;
    f) proceduri de sincronizare a ceasului sistemului, asigurându-se sincronizarea dintre BDC şi bazele de date ale furnizorilor prin folosirea unor protocoale adecvate (ex. NTP - network time protocol, serverul Stratum 2 MCTI)

        În vederea monitorizării legăturilor de comunicaţii cu BDC, sistemul trebuie să asigure:
    a) detectarea erorilor de comunicaţii;
    b) asistenţa la rezolvarea problemelor de comunicaţii ale furnizorilor cu BDC;
    c) monitorizarea întreruperii şi restabilirii accesului normal.


    5.7.9. Scalabilitate şi upgradare
        BDC trebuie să asigure:
    a) satisfacerea cerinţelor necesare modificării mărimii înregistrărilor pentru a include toate câmpurile aferente unui tip de mesaj;
    b) posibilitatea upgradării componentelor hardware şi software ale sistemului;
    c) posibilitatea upgradării sau extinderii cu un impact minim în ceea ce priveşte întreruperea funcţionării. Aceste operaţii trebuie realizate, în general, în timpul întreruperilor de funcţionare programate.


    5.7.10. Întreţinere, instruire şi suport tehnic
        Furnizorul aplicaţiei software va asigura:
    a) suport tehnic (soft şi hard) pentru asigurarea funcţionării BDC pentru cel puţin 1 an de la data furnizării aplicaţiei;
    b) documentaţie tehnică completă a BDC;
    c) documentaţie de test;
    d) programe de asistenţă (help-on-line);
    e) programe pentru instruirea în vederea utilizării BDC.    5.8. Rolul OpBDC
        OpBDC are următoarele funcţii:
    a) administrarea şi monitorizarea BDC;
    b) planificarea şi implementarea politicilor de back-up pentru asigurarea protecţiei datelor;
    c) asigurarea securităţii informaţiilor la nivelul BDC şi aplicaţiei;
    d) configurarea bazei de date în conformitate cu cerinţele furnizorilor care utilizează BDC;
    e) configurarea bazei de date şi aplicaţiei în conformitate cu cerinţele de securitate ale furnizorilor;
    f) monitorizarea proceselor aplicaţiilor;
    g) monitorizarea BDC din punctul de vedere al performanţei şi capacităţii aplicaţiei;
    h) investigarea problemelor ridicate de utilizatorii aplicaţiilor;
    i) intervine în cazul apariţiei disfuncţionalităţilor;
    j) integrator de sistem pe perioada implementării BDC.


    5.9. Atribuţiile OpBDC
    5.9.1. Înregistrarea/modificarea/anularea înregistrării utilizatorilor
        OpBDC va înregistra, va modifica sau va anula înregistrarea utilizatorilor, pe baza solicitărilor primite, şi va stabili clasa de acces pentru fiecare utilizator, în funcţie de informaţiile furnizate (va crea profilul utilizatorului).
        În vederea înregistrării în BDC, toţi solicitanţii vor transmite OpBDC următoarele informaţii:
    a) denumirea şi datele de contact ale solicitantului (persoana de contact, număr de telefon, adresa de e-mail);
    b) identitatea furnizorului (ID);
    c) calitatea utilizatorului (FA, FD, AF), în vederea stabilirii clasei de acces;
    d) modalitatea de acces (automată sau manuală) şi informaţia pentru comunicaţie (ex. adresa IP);
    e) numărul de telefon şi pagina de internet prin intermediul cărora pot fi obţinute informaţii cu privire la procedura de portare, dacă este cazul, şi tarifele practicate pentru apelurile către numerele portate;
    f) blocurile care conţin numere ce pot fi portate alocate prin LURN, dacă este cazul;
    g) numerele de rutare alocate de către ANCOM, dacă este cazul.

        OpBDC va stabili clasa de acces a furnizorilor, în funcţie de informaţiile furnizate de ANCOM (clasa a II-a - FA, FD, clasa a III-a - AF).
        OpBDC va notifica utilizatorii cu privire la activarea dreptului de acces, comunicând totodată:
    a) adresa pentru comunicaţiile cu BDC (pagina de internet sau adresa IP);
    b) elementele de identificare (ID, parole) pentru realizarea accesului utilizatorului la BDC;
    c) datele de contact ale OpBDC (persoana de contact, numărul de telefon, adresa de e-mail).


    5.9.2. Administrarea tabelelor de date ale BDC
        OpBDC asigură administrarea tabelelor de date.

    5.9.3. Asigurarea continuităţii funcţionării BDC
        OpBDC va asigura funcţionarea BDC prin monitorizare şi luarea măsurilor necesare în vederea rezolvării tuturor problemelor care survin în desfăşurarea activităţii bazei de date. OpBDC va furniza documentaţia de utilizare a BDC (inclusiv pe pagina de internet) şi va organiza sesiuni de instruire, la cererea utilizatorilor.
        OpBDC va coordona şi va oferi asistenţă utilizatorilor în vederea:
    a) testării funcţionării BDC în relaţia cu fiecare utilizator, la înregistrarea fiecărui nou utilizator şi ori de câte ori se sesizează anomalii în funcţionarea BDC;
    b) corectării unor erori care ar putea influenţa buna funcţionare a BDC;
    c) analizării şi rezolvării problemelor apărute la descărcarea fişierelor.

        OpBDC va notifica în avans toţi utilizatorii cu privire la perioadele de nefuncţionare programate ale BDC, printr-un mesaj electronic. Dacă transmiterea mesajului nu este posibilă, notificarea se va transmite prin fax sau la numerele de contact puse la dispoziţia OpBDC de către utilizatori.
        OpBDC va asigura restabilirea integrităţii datelor din BDC apelând la resursele back-up, astfel:
    a) la solicitarea utilizatorilor BDC sau în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi, OpBDC va declanşa procedura de verificare şi actualizare a datelor;
    b) pe durata desfăşurării acestui proces, la încercarea de accesare a BDC, furnizorii vor fi informaţi despre desfăşurarea procedurii de back-up;
    c) pe durata desfăşurării acestui proces, nu se pot procesa cereri de portare primite de la furnizori;
    d) cererile de portare transmise în această perioadă vor fi procesate automat la finalizarea procesului de back-up.

        Restabilirea funcţionării BDC în caz de dezastre se va realiza în conformitate cu specificaţiile tehnice ale sistemului implementat.
        OpBDC va notifica utilizatorilor versiunile de resurse software ale BDC care vor fi instalate. Documentaţia actualizată va fi inclusă ca parte a actualizărilor software. De asemenea, OpBDC va notifica utilizatorilor modificările BDC.

    5.9.4. Asigurarea suportului administrativ necesar funcţionării BDC
        OpBDC va asigura:
    a) resursele umane şi materiale necesare desfăşurării activităţii BDC;
    b) administrarea resurselor financiare;
    c) planificarea activităţii personalului BDC;
    d) serviciul "Asistenţă furnizori" (Hot-line/Support Desk), care va fi disponibil în timpul programului normal de lucru. În funcţie de solicitări, serviciul ar putea fi disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână;
    e) facilităţile BDC şi întreţinerea acestora;
    f) facilităţile de comunicaţii:
    1. facilităţi de comunicaţii de date (e-mail, pagină de internet);
    2. facilităţi de comunicaţii de voce, fixe şi mobile;
    3. faxuri.    5.9.5. Punerea la dispoziţia publicului de informaţii cu privire la numerele portate
        OpBDC va pune la dispoziţia publicului, cu titlu gratuit, prin intermediul paginii sale de internet, informaţii clare şi actualizate cu privire la numerele portate.
        Informaţiile puse la dispoziţia publicului vor fi:
    a) blocurile de numere care conţin numere portabile;
    b) dacă un anumit număr figurează în baza de date cu numerele portate;
    c) furnizorul care oferă servicii prin intermediul numărului respectiv la data interogării;
    d) datele de contact ale furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv adresele paginilor de internet unde pot fi accesate informaţii cu privire la portarea numerelor.


    5.9.6. Furnizarea de rapoarte
        OpBDC transmite rapoarte-standard sau la cerere (on-demand).

    5.9.7. Securitatea
        OpBDC va elabora norme de securitate cu privire la accesul la BDC. De asemenea:
    a) locaţia BDC va fi protejată prin asigurarea unor arii de protecţie şi puncte de acces bine definite;
    b) se va asigura protecţia fizică a echipamentelor şi suporturilor pe care se stochează informaţia.


    5.9.8. Confidenţialitatea datelor
        În desfăşurarea activităţii sale, OpBDC va asigura confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile:
    1. Legii nr. 182/2002 privind informaţiile clasificate, cu modificările ulterioare;
    2. Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare;
    3. Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

        Accesul la datele referitoare la numerele portate şi care nu au legătură cu rutarea, utilizate de BDC în procesul de portare nu va fi permis altor utilizatori, cu excepţia FA şi FD. Alte informaţii, care nu au legătură cu procesul de rutare a apelurilor, pot fi primite de utilizatori, în conformitate cu prevederile legale.

    5.9.9. Furnizarea unor servicii utilizatorilor de către OpBDC
        Până la desemnarea OpBDC, funcţiile şi atribuţiile acestuia vor fi îndeplinite de ANCOM.
        Odată cu desemnarea OpBDC se va stabili şi modalitatea de finanţare a administrării, operării şi întreţinerii BDC. OpBDC va stabili un set de servicii pe care le furnizează utilizatorilor, adecvate modalităţii şi clasei de acces specifice fiecărui furnizor. Acestea vor fi oferite pe baza contractelor încheiate între OpBDC şi utilizatori.    6. MODALITĂŢI DE DECONTARE A COSTURILOR ÎNTRE FURNIZORI
    6.1. Consideraţii generale
        Implementarea portabilităţii numerelor generează costuri suplimentare, costuri care sunt suportate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Un furnizor poate recupera o parte din aceste costuri de la alţi furnizori, în funcţie de rolul pe care îl are în procesul de portare, sau de la utilizatorii finali.
        În vederea stabilirii modalităţilor de decontare a costurilor între furnizori, sunt analizate, pe scurt, principalele categorii de costuri determinate de implementarea portabilităţii numerelor şi sunt stabilite principiile de recuperare a acestor costuri.

    6.2. Costurile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice
    6.2.1. Costuri de implementare în reţea a serviciului de portabilitate a numerelor
        Costurile de implementare, nerecurente, reflectă toate activităţile (dezvoltare de soluţii, implementare efectivă, testare iniţială, instruirea personalului etc.) care se desfăşoară pentru introducerea soluţiilor tehnice, operaţionale şi administrative necesare funcţionării portabilităţii numerelor sau modificării soluţiei de implementare a portabilităţii.
        În funcţie de arhitectura şi mărimea reţelei, implementarea portabilităţii numerelor poate necesita modificări ale reţelei (comutatoare, platforme de reţea inteligentă, reţea de semnalizare, reţea de date), realizarea interoperabilităţii cu serviciile existente, modificări ale sistemelor de operare, modificări ale procedurilor de lucru interne şi ale metodelor de operare, testare iniţială (teste interne şi teste de interoperabilitate cu alţi operatori) etc.
        Aceste costuri vor fi suportate de fiecare furnizor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice care are obligaţia de a implementa portabilitatea numerelor. Având în vedere că, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) din Decizia preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006, fiecare furnizor care originează apeluri suportă propriile costuri asociate implementării portabilităţii numerelor, inclusiv costurile interfeţelor cu bazele de date centralizate, nu este permisă recuperarea acestor costuri de la alţi furnizori de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice.

    6.2.2. Costuri de implementare, administrare, operare şi întreţinere a BDC
        Au fost identificate două subcategorii de costuri:
    a) costurile cu achiziţionarea BDC şi a echipamentelor necesare, cu instalarea şi testarea acestora. (Realizarea BDC a fost finanţată din fonduri PHARE, cu cofinanţare ANRCTI);
    b) costurile cu administrarea, operarea şi întreţinerea BDC. În prezent, aceste costuri sunt suportate de către Autoritate. În situaţia în care se va desemna OpBDC, modul de finanţare a acestor costuri va fi stabilit odată cu desemnarea OpBDC.

        Fiecare furnizor care originează apeluri va suporta costurile interfeţelor cu BDC, în conformitate cu art. 19 alin. (1) din Decizia preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006.

    6.2.3. Costuri de portare pentru fiecare număr
        Costurile de portare pentru fiecare număr reflectă activităţile tehnice, operaţionale şi administrative care sunt efectuate pentru fiecare cerere de portare. Acestea includ costurile generate de activităţile tehnice (realizarea portării numărului respectiv), operaţionale şi administrative, precum şi costurile legate de actualizarea bazelor de date locale utilizate şi a BDC. Atât FD, cât şi FA, înregistrează costuri de portare pentru fiecare număr.
        Principiile de recuperare a acestor costuri, precum şi nivelul maxim al tarifului de portare sunt stabilite prin art. 19 din Decizia preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006.
        FA suportă costurile interne cu portarea numărului.
        Tarifele datorate de FA în baza art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006 vor fi facturate FA direct de către FD. 24/08/2015 - paragraful va fi modificat prin Decizie 651/2015, după cum urmează:
        Tarifele prevăzute la art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006 se facturează de FD către FA sau, dacă există acord al părţilor în acest sens, către un terţ.


    6.2.4. Costuri de rutare a apelului către un număr portat
        Costurile de rutare a apelurilor reflectă resursele suplimentare de reţea (comutatoare, transmisiuni, semnalizare, interogare a bazelor de date locale şi a BDC) utilizate pentru rutarea apelurilor către numerele portate. Aceste costuri sunt suplimentare celor asociate în mod normal cu apelul către un număr neportat sau în lipsa implementării portabilităţii. Există două principale categorii de astfel de costuri suplimentare:
    1. costuri suplimentare de rutare, asociate cu transportarea unui apel de la o reţea intermediară (de regulă, reţeaua donoare iniţială) către reţeaua de terminare a apelului respectiv. Costurile suplimentare de rutare sunt determinate de folosirea metodei de rutare OR, caz în care un apel către un număr portat este transmis către reţeaua donoare iniţială;
    2. costuri de accesare a BDOp. Costurile de accesare a BDOp sunt, de regulă, asociate cu utilizarea metodei de rutare ACQ care implică accesarea bazei de date în vederea procesării unui apel.

        Aceste costuri sunt suportate de furnizorul care originează apelul.
        Modul de transmitere a apelurilor către numerele portate, în cazul utilizării metodei de rutare ACQ, este prezentat schematic în figura 15.
        Figura 15
 (a se vedea imaginea asociată)
        1 - Reţeaua de originare primeşte un apel şi trimite o interogare către baza de date operaţională proprie;
        2 - Baza de date returnează numărul de rutare asociat cu numărul apelat;
        3 - Reţeaua de originare foloseşte numărul de rutare pentru a ruta apelul (direct sau prin tranzit) către reţeaua FA.
        Utilizarea metodei ACQ pentru rutarea apelurilor între reţele implică un cost suplimentar pentru furnizorul care originează apelul (respectiv costul generat de interogarea BDOp şi a BDC), în vederea obţinerii informaţiei de rutare. În acest caz, costurile de accesare a BDOp vor fi suportate de către furnizorul din reţeaua căruia se originează apelul. Tarifele de interconectare vor fi identice cu cele stabilite înainte de implementarea portabilităţii.
        În cazul în care un furnizor nu poate implementa metoda ACQ, va putea utiliza metoda OR, cu aprobarea ANCOM, suportând toate costurile suplimentare.
        Modul de transmitere a apelurilor către numerele portate, în cazul utilizării metodei OR, este prezentat schematic în figura 16.
        Figura 16
 (a se vedea imaginea asociată)
        1 - Reţeaua de originare primeşte un apel şi rutează apelul către reţeaua FDi (direct sau prin tranzit);
        2 - Reţeaua FD interoghează baza de date operaţională şi stabileşte că numărul apelat este portat;
        3 - Baza de date returnează numărul de rutare asociat cu numărul apelat;
        4 - Reţeaua FD foloseşte numărul de rutare pentru a ruta apelul (direct sau prin tranzit) către reţeaua FA.
        Furnizorul care originează apelul va ruta apelurile către numerele portate în acelaşi mod ca şi pe cele către numerele neportate (pe baza analizei numărului de apel) către FD (direct sau prin tranzit), urmând ca acesta din urmă să realizeze operaţiunile necesare în vederea rutării apelului către reţeaua FA.
        În acest caz, furnizorul care originează apelul şi utilizează metoda OR va plăti pentru fiecare apel către un număr portat:
    a) tariful de terminare către FA (şi tariful sau tarifele de tranzit, după caz, dacă traficul dintre reţeaua FD şi reţeaua FA se realizează prin intermediul uneia sau mai multor reţele de tranzit);
    b) un tarif care reflectă utilizarea funcţiunilor de portabilitate către FD (costurile de accesare a BDOp);
    c) tariful de tranzit către FD, pentru a acoperi costurile suplimentare de rutare în urma rutării suplimentare a apelurilor de către FD.

        Tarifele de terminare şi de tranzit vor fi cele negociate şi stabilite în cadrul acordurilor de interconectare dintre părţi sau, în cazul operatorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante cărora le-au fost impuse obligaţii de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri, cele impuse de către ANCOM.
        Tariful care reflectă utilizarea funcţiunilor de portabilitate va fi stabilit prin negociere între părţi şi va fi inclus în acordul de interconectare dintre furnizori.
        Modalitatea de decontare a tarifelor se va stabili prin negociere între părţi şi va consta în decontare directă sau decontare în cascadă.
        În cazul în care furnizorul care originează apelurile achiziţionează serviciile de rutare de la un terţ, condiţiile de achiziţionare a acestor servicii se vor stabili pe baze comerciale, prin negociere. Tarifele aferente, modalităţile de plată, precum şi alte condiţii, vor fi incluse în acordul de interconectare dintre furnizorul care originează apelurile şi terţ.


    6.3. Tarifarea utilizatorilor finali
    6.3.1. Tariful de portare perceput abonatului
        Având în vedere că FD îşi poate recupera costurile de portare a unui număr de la FA, FD nu va factura abonatul pentru activităţile de portare a numărului.
        În schimb, FA va suporta integral costurile interne determinate de portarea numărului. FA poate transfera abonatului o parte din aceste costuri, cu respectarea condiţiei ca aceste tarife să fie accesibile. În cazul în care ANCOM va constata că tarifele percepute utilizatorilor finali nu sunt accesibile, va impune obligaţii specifice pentru ca sumele datorate de abonaţi pentru acest serviciu sa fie accesibile.

    6.3.2. Tarifele percepute pentru apelarea unui număr portat
        Conform art. 20 alin. (2) din Decizia preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006, tarifele apelurilor către numerele portate sunt stabilite de furnizorii care originează apelurile.
        Există două opţiuni de tarifare a utilizatorilor finali pentru apelurile către un număr portat:
    a) tarifarea în funcţie de numerotaţie - în acest caz, tariful va rămâne neschimbat în urma portării numărului (ca şi când numărul nu ar fi fost portat);
    b) tarifarea în funcţie de reţea - tariful datorat de utilizatorul final care originează apelul se va modifica la nivelul tarifului către reţeaua FA.

        Costurile aferente implementării mecanismelor de informare a utilizatorilor finali, potrivit art. 21 din Decizia preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006 şi condiţiilor tehnice şi comerciale, vor fi suportate de fiecare furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.    7. PARAMETRII DE CALITATE AI SERVICIULUI DE PORTABILITATE A NUMERELOR
    7.1. Introducere
        În prezentul capitol se stabilesc parametrii de calitate ai serviciului de portabilitate a numerelor ce trebuie respectaţi în procesul de portare şi cu privire la BDC.
        Parametrii de calitate definiţi se aplică activităţilor desfăşurate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului cărora le revin obligaţii privind asigurarea portabilităţii numerelor, precum şi activităţilor OpBDC.
        Stabilirea unui set de parametri de calitate şi impunerea unor obiective pentru parametrii stabiliţi au drept scop:
    a) asigurarea desfăşurării în condiţii optime a procesului de portare;
    b) evaluarea respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului cu privire la implementarea portabilităţii numerelor;
    c) evaluarea respectării obligaţiilor impuse OpBDC;
    d) asigurarea unor elemente de referinţă pentru stabilirea raporturilor contractuale reciproce între furnizorii care au obligaţii cu privire la implementarea portabilităţii numerelor;
    e) monitorizarea, de către ANCOM, a impactului implementării portabilităţii numerelor şi identificarea aspectelor care influenţează negativ desfăşurarea procesului;
    f) realizarea unor statistici de către ANCOM.


    7.2. Definirea parametrilor de calitate
    7.2.1. Parametrii de calitate ai procesului de portare
    I. Rata cererilor de portare transmise fără erori (RCC)
        Acest parametru reprezintă raportul, exprimat în procente, dintre numărul cererilor de portare care au fost considerate corecte de către BDC [pentru care BDC a transmis mesajul A(CPF)] şi numărul total de cereri transmise de FA către BDC (CPF).

┌────┬─────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul cererilor acceptate │ │
├────┼─────────────────────────────┼───┤
│RCC │ │x │
│[%] │_____________________________│100│
│= │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───┤
│ │Numărul total de cereri │ │
│ │transmise │ │
└────┴─────────────────────────────┴───┘


        Parametrul se determină pentru fiecare FA şi pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie portabile.

    II. Rata cererilor de portare acceptate (RCA)
    1. Rata cererilor de portare transmise de un FA şi acceptate de către toţi FD [RCA(FA)]
        Acest parametru reprezintă raportul, exprimat în procente, dintre numărul cererilor de portare care au fost acceptate de către FD (pentru care a fost transmis mesajul ACP) şi numărul total de cereri primite de la un FA şi transmise de BDC către FD.

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul cererilor acceptate de toţi FD │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│RCA │ │ │
│(FA)│_________________________________________________________│x │
│[%] │ │100│
│= │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Numărul total de cereri transmise de către un FA şi │ │
│ │acceptate de BDC │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┘


        Parametrul se determină pentru fiecare FA şi pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie portabile.

    2. Rata cererilor de portare transmise de toţi FA şi acceptate de un FD [RCA(FD)]
        Acest parametru reprezintă raportul, exprimat în procente, dintre numărul cererilor de portare care au fost acceptate de către un FD şi numărul total de cereri primite de respectivul FD.

┌────┬─────────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul cererilor acceptate de │ │
│ │toţi FD │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───┤
│RCA │ │ │
│(FD)│_________________________________│x │
│[%] │ │100│
│= │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───┤
│ │Numărul total de cereri primite │ │
└────┴─────────────────────────────────┴───┘


        Parametrul se determină pentru fiecare FD şi pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie portabile.


    III. Rata cererilor de portare procesate în termenul T(1) [RCP(T1)]
        Acest parametru reprezintă raportul, exprimat în procente, dintre numărul cererilor de portare la care FD a răspuns în termenul T(1) şi numărul total de cereri primite de către FD.

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul cererilor acceptate sau respinse în T│ │
│ │(1)(FD) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│RCP │ │ │
│(T1)│_____________________________________________│x │
│[%] │ │100│
│= │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Numărul total de cereri primite │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴───┘


        Parametrul se determină pentru fiecare FD şi pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie portabile.

    IV. Rata cererilor de portare finalizate de FD în termenul T(3) [RCP(T3)]
        Acest parametru reprezintă raportul, exprimat în procente, dintre numărul cererilor de portare la care FD a realizat portarea în termenul T(3) şi numărul total de cereri primite şi acceptate de către FD.

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul cererilor la care portarea este │ │
│ │realizată în T(3)(FD) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│RCP │ │ │
│(T │ │x │
│(3))│_____________________________________________│100│
│[%] │ │ │
│= │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Numărul total de cereri primite şi acceptate │ │
│ │de către FD │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴───┘


        Parametrul se determină pentru fiecare FD şi pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie portabile.

    V. Rata cererilor de portare finalizate de FA în termenul T(4)[RCP(T4)]
        Acest parametru reprezintă raportul, exprimat în procente, dintre numărul cererilor de portare la care FA a realizat portarea în termenul T(4) şi numărul total de cereri pentru care toţi FD au realizat portarea (FA a primit mesajul RPD).

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul cererilor la care portarea este │ │
│ │realizată în T(4)(FA) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│RCP │ │ │
│(T │ │x │
│(4))│_____________________________________________│100│
│[%] │ │ │
│= │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Numărul total de cereri transmise şi │ │
│ │acceptate de către toţi FD │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴───┘


        Parametrul se determină pentru fiecare FA şi pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie portabile.

    VI. Rata cererilor de portare finalizate de AF în termenul T(5)[RCP(T5)]
        Acest parametru reprezintă raportul, exprimat în procente, dintre numărul cererilor de portare pentru care un furnizor a realizat actualizarea BDOp în termenul T(5) şi numărul total de cereri de actualizare a informaţiilor de rutare primite de la BDC.

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul cererilor pentru care un furnizor a │ │
│ │actualizat bazele de date operaţionale │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│RCP │ │ │
│(T5)│_____________________________________________│x │
│[%] │ │100│
│= │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Numărul total de cereri de actualizare a inf │ │
│ │de rutare primite de la BDC │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴───┘


        Parametrul se determină pentru fiecare AF şi pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie portabile.

    VII. Rata cererilor de portare pentru care activarea s-a iniţiat în fereastra agreată [RCP(A)]
        Acest parametru reprezintă raportul, exprimat în procente, dintre numărul cererilor de portare pentru care FA a iniţiat portarea în fereastra agreată şi numărul total de cereri acceptate de către furnizorii donori.

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul cererilor pentru care FA a iniţiat │ │
│ │portarea la fereasta agreată │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│RCP│ │ │
│(A)│_____________________________________________│x │
│[%]│ │100│
│= │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Numărul total de cereri acceptate de către │ │
│ │furnizorii donori │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴───┘


        Parametrul se determină pentru fiecare FA şi pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie portabile.
        La evaluarea acestui parametru se va avea în vedere durata ferestrei de portare (T1.1. = 5 ore pentru fix şi respectiv T1.1. = 4 ore pentru mobil).

    VIII. Rata cererilor de portare anulate de BDC datorită netransmiterii mesajului IPN de către FA [RCP2(FA)]
        Acest parametru reprezintă raportul, exprimat în procente, dintre numărul cererilor de portare care au fost anulate de către BDC pentru că nu s-a transmis mesajul IPN (s-a depăşit termenul T11) de către FA şi numărul total de cereri de portare acceptate de furnizorii donori.

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul cererilor anulate pentru netrasmitere│ │
│ │mesaj IPN │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│RCP2│ │ │
│(FA)│_____________________________________________│x │
│[%] │ │100│
│= │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Numărul total de cereri acceptate de către │ │
│ │furnizorii donori │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴───┘


        Parametrul se determină pentru fiecare FA şi pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie portabile.

    IX. Rata cererilor de portare pentru care data iniţială de portare este mai mică de 3 zile [RCP(TP)]
        Acest parametru reprezintă raportul, exprimat în procente, dintre numărul cererilor de portare pentru care FA a stabilit ca dată iniţială de portare o dată la mai puţin de 3 zile de la transmiterea cereri şi numărul total de cereri transmise de către FA.

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul cererilor cu data iniţială de portare│ │
│ │mai mica de 3 zile │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│RCP │ │ │
│(TP)│_____________________________________________│x │
│[%] │ │100│
│= │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Numărul total de cereri transmise de către FA│ │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴───┘


        Parametrul se determină pentru fiecare FA şi pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie portabile.


    7.2.2. Alţi parametri de calitate ai procesului de portare
        În scop statistic, pentru evaluarea modului de desfăşurare a procesului de portare sau pentru verificarea respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului cu privire la implementarea portabilităţii numerelor, ANCOM va monitoriza şi alţi parametri ai proceselor de portare (de exemplu: rata cererilor finalizate prin portare, rata cererilor nefinalizate determinate de netransmiterea de către un furnizor a mesajelor corespunzătoare).

    7.2.3. Parametrii de calitate ai BDC
        Pentru evaluarea activităţii BDC se monitorizează următorii parametri:
    I. Disponibilitatea BDC - reprezintă timpul mediu de funcţionare a BDC exprimat în procente, din perioada de măsură
        Consideraţii privind măsurarea parametrului:

┌───────────────┬──────────────────┬───┐
│ │365 * 24 * 60 - Σ │ │
│ │Tn │ │
├───────────────┼──────────────────┼───┤
│Disponibilitate│__________________│x │
│[%] = │ │100│
├───────────────┼──────────────────┼───┤
│ │365 * 24 * 60 │ │
└───────────────┴──────────────────┴───┘

        T(n) - perioada în care BDC a fost nefuncţională (minute).

        Se consideră perioade de nefuncţionare, perioadele în care:
    a) s-au înregistrat deranjamente reclamate de furnizori, confirmate prin teste şi investigaţii;
    b) s-au înregistrat abateri de la funcţionarea normală sesizate de BDC, confirmate prin teste şi investigaţii;
    c) întreruperi planificate (teste, activităţi de întreţinere şi reparaţii).


    II. Timpul maxim de restabilire după o defecţiune minoră - reprezintă perioada maximă de la raportarea unei defecţiuni minore până la remedierea acesteia.
        Defecţiune minoră - o defecţiune tehnică care afectează capacitatea de procesare a BDC, dar sistemul poate fi utilizat cu unele restricţii. În acest caz, mesajele vor fi procesate conform nivelului de prioritate.

    III. Timpul maxim de restabilire după o defecţiune majoră - reprezintă perioada maximă de la raportarea unei defecţiuni majore până la remedierea acesteia.
        Defecţiune majoră - o defecţiune tehnică care afectează mai multe module ale sistemului BDC, inclusiv componentele hardware, ce determină imposibilitatea utilizării sistemului BDC de către furnizori.
        Furnizorul BDC şi OpBDC vor identifica defecţiunile minore şi defecţiunile majore, precum şi modalităţile de remediere a acestora.
    7.3. Obiective privind calitatea procesului de portare şi furnizorii responsabili

┌────────────────┬────────┬────────┬──────────────┬────────────┐
│Parametru │Obiectiv│Furnizor│Mod de calcul │Observaţii │
│ │ │ │responsabil │ │
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Parametru │
│ │ │ │ │statistic │
│ │ │ │Se │monitorizat │
│Rata cererilor │ │ │contabilizează│în scopul │
│de portare │95% │FA │toate │asigurării │
│transmise fără │ │ │cererile de │desfăşurării│
│erori (RCC) │ │ │portare. │în condiţii │
│ │ │ │ │optime a │
│ │ │ │ │procesului │
│ │ │ │ │de portare │
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Parametru │
│ │ │ │ │statistic │
│ │ │ │Se │monitorizat │
│Rata cererilor │ │ │contabilizează│în scopul │
│de portare │95% │FA şi FD│toate │asigurării │
│acceptate [RCA │ │ │cererile de │desfăşurării│
│(FA), RCA(FD)] │ │ │portare. │în condiţii │
│ │ │ │ │optime a │
│ │ │ │ │procesului │
│ │ │ │ │de portare │
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Parametru │
│Rata cererilor │ │ │Se │monitorizat │
│de portare │ │ │contabilizează│în scopul │
│procesate în │85% * │FD │numai │evaluării │
│termenul │ │ │cererile de │respectării │
│T(1) [RCP(T1)] │ │ │portare │obligaţiilor│
│ │ │ │finalizate. │impuse │
│ │ │ │ │furnizorilor│
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Parametru │
│Rata cererilor │ │ │Se │monitorizat │
│de portare │ │ │contabilizează│în scopul │
│finalizate în │85% * │FD │numai │evaluării │
│termenul │ │ │cererile de │respectării │
│T(3) [RCP(T3)] │ │ │portare │obligaţiilor│
│ │ │ │finalizate. │impuse │
│ │ │ │ │furnizorilor│
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Parametru │
│Rata cererilor │ │ │Se │monitorizat │
│de portare │ │ │contabilizează│în scopul │
│finalizate în │85% * │FA │numai │evaluării │
│termenul │ │ │cererile de │respectării │
│T(4) [RCP(T4)] │ │ │portare │obligaţiilor│
│ │ │ │finalizate. │impuse │
│ │ │ │ │furnizorilor│
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Parametru │
│ │ │ │ │statistic │
│Rata cererilor │ │ │Se │monitorizat │
│de portare │ │ │contabilizează│în scopul │
│finalizate de AF│85% │AF │numai │asigurării │
│în termenul │ │ │cererile de │desfăşurării│
│T(5) [RCP(T5)] │ │ │portare │în condiţii │
│ │ │ │finalizate. │optime a │
│ │ │ │ │procesului │
│ │ │ │ │de portare │
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│Rata cererilor │ │ │ │Parametru │
│de portare │ │ │Se │monitorizat │
│pentru care │ │ │contabilizează│în scopul │
│activarea s-a │85% * │ │numai │evaluării │
│iniţiat în │ │ │cererile de │respectării │
│fereastra │ │ │portare │obligaţiilor│
│agreată │ │ │finalizate. │impuse │
│[RCP(A)] │ │ │ │furnizorilor│
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Parametru │
│Rata cererilor │ │ │ │statistic │
│de portare │ │ │Se │monitorizat │
│anulate de BDC │ │ │contabilizează│în scopul │
│datorită │4% │ │toate │asigurării │
│netransmiterii │ │ │cererile de │desfăşurării│
│mesajului IPN │ │ │portare. │în condiţii │
│de către FA │ │ │ │optime a │
│[RCP2(FA)] │ │ │ │procesului │
│ │ │ │ │de portare │
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Parametru │
│Rata cererilor │ │ │ │statistic │
│de portare │70% │ │Se │monitorizat │
│pentru care data│(numere │ │contabilizează│în scopul │
│iniţială de │fixe) │ │toate │asigurării │
│portare este mai│80% * │ │cererile de │desfăşurării│
│mica de 3 │(numere │ │portare. │în condiţii │
│zile [RCP(TP)] │mobile) │ │ │optime a │
│ │ │ │ │procesului │
│ │ │ │ │de portare │
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│Disponibilitatea│99,95% │BDC │ │ │
│BDC │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│Timpul maxim de │ │ │ │ │
│restabilire │ │ │ │ │
│după o │1 oră │BDC │ │ │
│defecţiune │ │ │ │ │
│minoră │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
│Timpul maxim de │ │ │ │ │
│restabilire │ │ │ │ │
│după o │8 ore │BDC │ │ │
│defecţiune │ │ │ │ │
│majoră │ │ │ │ │
└────────────────┴────────┴────────┴──────────────┴────────────┘

        Note:
        (*) - Obiectivul nu se aplică în primul trimestru după implementarea noilor termene de portare (Variantă anul 2012);


    Modalităţi de măsurare
        Parametrii de calitate vor fi măsuraţi de către BDC sau calculaţi de către OpBDC trimestrial, pentru fiecare furnizor în parte, atât în calitate de FD, cât şi de FA, conform ariei de aplicabilitate. Parametrii referitori la BDC se vor determina anual, pentru anul calendaristic anterior.
        Valorile determinate pentru fiecare furnizor în parte vor fi comunicate acestuia de către ANCOM, în calitate de OpBDC. BDC va comunica valorile parametrilor de calitate, în termen de cel mult 30 zile de la sfârşitul fiecărui trimestru.
        În vederea măsurării parametrilor se vor avea în vedere următoarele principii:
    a) fiecare eveniment măsurat va fi contabilizat în funcţie de momentul terminării (de exemplu: o cerere trimisă de FA pe 31 martie la care FD răspunde pe 1 aprilie va fi luată în considerare în trimestrul II);
    b) pentru parametrii aferenţi procesului de portare, zilele nelucrătoare nu vor fi luate în calcul (ex. intervalul de vineri până luni este de o zi);
    c) disponibilitatea bazei de date se calculează în zile calendaristice.    8. MODALITĂŢI DE INFORMARE A UTILIZATORILOR FINALI
    8.1. Consideraţii generale
        Portabilitatea numerelor este un serviciu oferit abonaţilor de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care are consecinţe asupra tuturor utilizatorilor finali ai acestor servicii.
        Pentru asigurarea succesului acestui serviciu este necesară stabilirea unor mecanisme adecvate în vederea conferirii de transparenţă procesului de portare şi a tarifelor asociate serviciului de portabilitate a numerelor.
        Prin urmare, este necesară atât informarea abonaţilor cu privire la condiţiile în care pot beneficia de acest serviciu, cât şi informarea utilizatorilor finali cu privire la tarifele asociate apelurilor către numerele portate. Obligaţii de informare a utilizatorilor finali cu privire la portabilitatea numerelor revin, pe de o parte, furnizorilor care oferă serviciul de portabilitate şi, pe de altă parte, furnizorilor care originează apeluri către numere portate.
        Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali, la solicitarea acestora, cu titlu gratuit, informaţii detaliate, clare şi actualizate cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor, inclusiv referitoare la tarifele practicate pentru furnizarea acestui serviciu şi pentru apelurile realizate către numerele portate, atât în scris, cât şi prin apelarea unui serviciu de relaţii cu clienţii.
        De asemenea, utilizatorii finali trebuie informaţi la fiecare apel cu privire la faptul că numărul este portat, dacă tariful datorat către numărul portat este mai mare decât cel care ar fi fost datorat dacă numărul nu ar fi fost portat.

    8.2. Informarea utilizatorilor finali cu privire la procesul de portare a numerelor
        Informaţii cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor (procedura de depunere, validare şi anulare a cererii de portare, inclusiv formatul cererii de portare şi a cererii de anulare a portării) vor fi oferite de fiecare FA, prin următoarele mijloace, cumulativ:
    a) serviciul de relaţii cu clienţii, furnizat cu titlu gratuit;
    b) afişare, în locuri vizibile, sau punere la dispoziţia publicului, la oficiile comerciale ale FA şi, dacă este cazul, ale persoanelor care acţionează în numele şi pe seama FA;
    c) publicare pe pagina de internet a FA şi, dacă este cazul, a persoanelor care acţionează în numele şi pe seama FA.

        Suplimentar, la cerere, FA va transmite, cu titlu gratuit, informaţii în scris cu privire la serviciul de portabilitate.

    8.3. Informarea utilizatorilor cu privire la tarifele practicate pentru apelurile realizate către numerele portate
        În prezent, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului percep tarife diferite în funcţie de serviciul apelat, reţeaua prin intermediul căreia este realizat apelul (reţea publică de comunicaţii electronice la puncte fixe sau la puncte mobile) şi de reţeaua de terminare a apelului (apel terminat în reţeaua de originare sau în afara reţelei).
        PNN este structurat pe domenii de numerotaţie pentru a oferi utilizatorilor finali informaţii cu privire la tipul serviciilor furnizate prin intermediul unei anumite categorii de resurse de numerotaţie. Destinaţia resurselor de numerotaţie dintr-un domeniu este precizată de valoarea grupului 0Z(A). Astfel, serviciile de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe sunt asigurate prin intermediul resurselor de numerotaţie din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03, serviciile de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile prin intermediul resurselor de numerotaţie din domeniul 0Z = 07, serviciile diverse sunt furnizate prin intermediul resurselor de numerotaţie din domeniul 0Z = 08, iar serviciile cu tarif special (Premium rate) prin intermediul numerelor din domeniul 0Z = 09.
        ANCOM a alocat furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului resurse de numerotaţie în blocuri de 1.000, 10.000 sau 1.000.000 de numere, în funcţie de domeniul de numerotaţie. Astfel, înainte de introducerea portabilităţii numerelor era posibilă identificarea furnizorului prin intermediul resurselor de numerotaţie alocate şi tarifarea apelurilor în funcţie de numerotaţie.
        Acest mecanism oferă apelanţilor posibilitatea de a asocia anumite numere, atât cu un anumit tip de serviciu, cât şi cu un anumit furnizor de servicii (sau o anumită reţea), asigurându-se, astfel, transparenţa tarifelor. Acest fapt este important în special pentru serviciile de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, unde tariful unui apel în reţea este, de regulă, mai mic decât în afara reţelei, dar poate fi important şi pentru serviciile de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe.
        După implementarea portabilităţii numerelor, un anumit număr nu mai poate fi asociat cu un anumit furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
        Furnizorul care originează apelurile stabileşte metoda de tarifare.
        Indiferent de metoda de tarifare aleasă, furnizorii care originează apeluri au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali informaţii referitoare la:
    a) furnizorul care oferă servicii prin intermediul unui anumit număr portat (FA);
    b) tariful unui apel către un număr portat.

        Informaţiile vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor finali, cu titlu gratuit, prin intermediul serviciului de relaţii cu clienţii, în scris şi prin publicarea pe pagina de internet a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice. Furnizorii care originează apeluri pot utiliza şi alte mijloace de informare (de exemplu, serviciul de informaţii furnizat prin SMS).
        De asemenea, în condiţiile prevăzute mai jos furnizorii care originează apeluri au obligaţia de a transmite, în mod gratuit, un ton distinctiv la iniţierea unui apel către un număr portat.
        Raţiunea principală a tonului distinctiv este aceea de a avertiza utilizatorii finali că li se poate percepe un tarif mai mare de cel pe care, în mod legitim, l-ar fi aşteptat apelând un anumit număr destinat furnizării serviciilor de comunicaţii electronice la puncte fixe sau la puncte mobile.
        Prin urmare, obligaţia de a asigura tonul distinctiv incumbă furnizorilor care originează apeluri, însă numai în situaţia în care practică tarife diferite în funcţie de reţeaua de destinaţie a apelului.
        În cadrul acestor furnizori pot fi identificate două categorii distincte, pe baza criteriului aplicării sau nu a unui tarif identic pentru apelarea numerelor implementate în celelalte reţele publice de comunicaţii electronice, cărora le va reveni obligaţia de a asigura tonul distinctiv în condiţiile următoare:
    a) furnizorii care practică acelaşi tarif pentru apelarea numerelor, luate în mod separat dacă sunt destinate furnizării serviciilor de comunicaţii electronice la puncte fixe sau la puncte mobile, implementate în toate celelalte reţele de destinaţie vor transmite, în mod gratuit, un ton distinctiv numai în cazul numerelor portate din propria reţea publică de comunicaţii electronice;
    b) furnizorii care practică în cadrul unor oferte publice tarife distincte pentru apelarea numerelor, luate în mod separat dacă sunt destinate furnizării serviciilor de comunicaţii electronice la puncte fixe sau la puncte mobile, implementate în diferite reţele de destinaţie vor transmite, în mod gratuit, un ton distinctiv în cazul numerelor portate din propria reţea publică de comunicaţii electronice, cât şi din celelalte reţele publice de comunicaţii electronice, cu excepţia acelora pentru apelarea cărora abonatului i s-ar fi aplicat tariful cel mai mare, în situaţia în care numărul nu ar fi fost portat.

        Alternativ, furnizorii cărora le incumbă obligaţia de a asigura tonul distinctiv pot alege să transmită tonul distinctiv pentru toate numerele portate.
        Modalitatea de informare se stabileşte de fiecare furnizor care originează apeluri şi se notifică ANCOM cu cel puţin 30 de zile înaintea de stabilirea sau modificarea acesteia.
        Caracteristicile tehnice ale tonului distinctiv sunt stabilite în cadrul grupului de lucru pentru implementarea portabilităţii numerelor. Toţi furnizorii care originează apeluri vor implementa în mod uniform caracteristicile tonului de apel.


    9. PROCEDURA DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A CONDIŢIILOR TEHNICE ŞI COMERCIALE DE IMPLEMENTARE A PORTABILITĂŢII NUMERELOR
        Condiţiile tehnice şi comerciale vor putea fi modificate sau completate în cazuri bine justificate, precum modificări sau completări relevante la nivelul legislaţiei primare ori secundare, introducerea unor tehnologii noi, apariţia unor schimbări majore pe piaţa de comunicaţii electronice, identificarea unor impedimente tehnice în ceea ce priveşte implementarea unor soluţii cuprinse în condiţiile tehnice şi comerciale.
        Propunerile de modificare sau completare pot fi iniţiate de către ANCOM sau de către furnizori. Propunerile elaborate de furnizori vor fi transmise, în scris, la ANCOM.
        La solicitarea de modificare sau completare a condiţiilor tehnice şi comerciale vor fi anexate următoarele documente sau informaţii, după caz:
    a) descrierea detaliată a problemei identificate;
    b) propunerea de modificare sau completare a condiţiilor tehnice şi comerciale;
    c) riscurile neimplementării soluţiei propuse;
    d) avantajele implementării soluţiei propuse;
    e) analiza de impact;
    f) evaluarea costurilor, a resurselor necesare şi a duratei de implementare a soluţiei.

        ANCOM va supune spre analiză, în cadrul grupului de lucru, propunerea de modificare sau completare. După adoptarea acesteia în cadrul grupului de lucru, propunerea de modificare sau completare va fi supusă spre aprobare preşedintelui ANCOM.
        În cazul în care, în aplicarea prevederilor prezentei decizii, se constată că sunt necesare anumite precizări suplimentare, acestea pot fi convenite în cadrul grupului de lucru (de exemplu, sub formă de ghiduri de bune practici).

    ANEXA 1

    (la Condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor)
    CERERE DE PORTARE

    Identificarea cererii*1
    *1) Se completează de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului la care se portează numărul

┌──────────────────────────────────────┐
│(nr. de înregistrare, data │
│înregistrării, alte elemente) │
└──────────────────────────────────────┘


    Identificarea solicitantului
    (solicitantul trebuie să fie titularul contractului de furnizare a serviciului de comunicaţii electronice prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea)
    [ ] Persoană fizică

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Nume şi prenume │……………………………………………│
├────────────────────┼─────────────────┤
│Act de identitate │ │
│(B.I./C.I./paşaport)│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cod numeric personal│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Domiciliu │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cod client (Număr │ │
│contract de │ │
│furnizare a │ │
│serviciului de │ │
│comunicaţii │ │
│electronice)*2) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Telefon de contact │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│E-mail*3) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Reprezentant (dacă │ │
│este cazul) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Nume şi prenume │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Act de identitate │ │
│(B.I./C.I./paşaport)│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Telefon de contact │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│E-mail*3) │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    [ ] Persoană juridică

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Denumire │……………………………………………│
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cod unic de │ │
│înregistrare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Sediul │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cod client (Număr │ │
│contract de │ │
│furnizare a │ │
│serviciului de │ │
│comunicaţii │ │
│electronice)*2) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Telefon de contact │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Fax*3) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Reprezentant legal │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Nume şi prenume │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Act de identitate │ │
│(B.I./C.I./paşaport)│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Telefon de contact │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│E-mail*2) │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

    *2) Se completează cu numărul contractului numai dacă abonatul nu are cod client
    *3) Completarea acestei rubrici este opţională


    Obiectul cererii

┌───────────┬───────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │Adresa la │ │ │ │
│ │care este │ │ │ │
│ │furnizat │Intervalul de │ │Alte │
│ │serviciul │portare*5) │Observaţii*6)│informaţii*7)│
│ │de │ │ │ │
│*Numărul/ │comunicaţii│ │ │ │
│numerele │electronice│ │ │ │
│pentru care│prin ├────────┬────────┼─────────────┼─────────────┤
│se │intermediul│ │ │ │ │
│solicită │numărului/ │ │ │ │ │
│portarea*4)│numerelor │Momentul│Momentul│ │ │
│ │pentru │iniţial │final │ │ │
│ │care se │(dată, │(dată, │ │ │
│ │solicită │oră) │oră) │ │ │
│ │portarea │ │ │ │ │
│ │(după caz) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────────┴─────────────┘

        * Se completează în cazul portării numerelor geografice, al numerelor independente de locaţie şi al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile, dacă este cazul.

┌───────────┬─────┬────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│**Numărul/ │ │Tip serviciu│Intervalul de │Observaţii*6)│Alte │
│numerele │Serie│(cu plata în│portare*5) │ │informaţii*7)│
│pentru care│SIM │avans ├────────┬────────┼─────────────┼─────────────┤
│se │(după│sau │Momentul│Momentul│ │ │
│solicită │caz) │ulterioară │iniţial │final │ │ │
│portarea*3)│ │furnizării │(dată, │(dată, │ │ │
│ │ │serviciului)│oră) │oră) │ │ │
├───────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴────────────┴────────┴────────┴─────────────┴─────────────┘

        ** Se completează în cazul portării numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile.
    *4) Pentru tranşele de numere se vor completa: numărul cu care începe tranşa şi numărul cu care se termină tranşa.
    *5) Se completează de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului la care se portează numărul.
    *6) În situaţia în care termenul de portare este mai mare de 10 zile lucrătoare, furnizorul acceptor va preciza dacă aceasta a fost opţiunea abonatului sau a furnizorului acceptor.
    *7) Se poate preciza tipul de acces (de exemplu, ISDN-BRA, ISDN-PRA, PABX etc.).

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Furnizorul care │Furnizorul de │
│oferă în prezent │servicii de │
│serviciul de │comunicaţii │
│comunicaţii │electronice │
│electronice │destinate │
│destinate │publicului la care │
│publicului │se solicită │
│ │portarea │
├───────────────┬──┼────────────────┬──┤
│Denumire │ │Denumire │ │
├───────────────┴──┼────────────────┼──┤
│Abonatul acceptă │ │ │
│portarea │ │ │
│parţială*8 │ │ │
├──────────────────┼────────────────┤ │
│Abonatul NU │ │ │
│acceptă portarea │ │ │
│parţială │ │ │
└──────────────────┴────────────────┴──┘

        *8) Se completează în cazul cererilor de portare pentru numere multiple.

    Termeni şi condiţii
    1. Solicitantul are un contract în vigoare cu furnizorul de la care se solicită portarea (furnizor donor) pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul numărului sau numerelor care fac obiectul acestei cereri.
    2. Solicitantul nu a transmis o altă cerere de portare, având acelaşi obiect, care este nefinalizată.
    3. Furnizorul care va oferi serviciul de comunicaţii electronice după portarea numărului (furnizorul acceptor) este mandatat să efectueze demersurile necesare pentru rezilierea contractului dintre solicitant şi furnizorul donor prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea. Furnizorul acceptor este responsabil faţă de solicitant cu privire la realizarea portării.
    4. Contractul cu furnizorul donor încetează în momentul finalizării cererii de portare. Rezilierea contractului între solicitant şi furnizorul donor se va face cu respectarea condiţiilor prevăzute în contractul respectiv. Portarea numărului/numerelor nu aduce atingere obligaţiilor abonatului şi furnizorului donor rezultate din contractul încheiat, născute şi neexecutate anterior încetării acestuia. În cazul serviciilor de telefonie mobilă pentru care plata se realizează în avans, creditul existent în momentul realizării portării nu va putea fi recuperat de către solicitant.
    5. În urma portării, solicitantul va păstra numărul, iar serviciul va fi oferit de .......................... (denumire furnizor acceptor), conform unui contract încheiat pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului între furnizorul acceptor şi solicitant.
    6. Furnizorul acceptor va comunica solicitantului intervalul de portare şi perioada de întrerupere a serviciului cu cel puţin 24 ore înainte de momentul iniţial al intervalului de portare stabilit prin cerere. În cazul în care portarea nu va putea fi realizată, furnizorul acceptor va informa solicitantul cu cel puţin 24 ore înainte de momentul convenit pentru realizarea portării (indicând şi motivul refuzului). Serviciul de comunicaţii electronice va fi furnizat în continuare de către furnizorul donor.
    7. Solicitantul poate renunţa la cerere cel mai târziu cu 24 de ore înainte de momentul convenit pentru realizarea portării. În cazul revocării cererii după acest moment, portarea va fi finalizată, urmând să fie iniţiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.
    8. Pentru portarea numărului, solicitantului i se va percepe un tarif de portare în cuantum de .......... În situaţia renunţării la cererea de portare după data limită stabilită conform pct. 7 şi iniţierea unei noi cereri de portare, solicitantul va datora atât un tarif de portare furnizorului acceptor, cât şi un tarif de portare furnizorului donor (care în urma renunţării la portare devine furnizor acceptor).
    9. Solicitantul acceptă că există posibilitatea întreruperii temporare a serviciului, în timpul căreia nu vor putea fi originate apeluri, inclusiv apeluri de urgenţă. Această întrerupere nu poate depăşi, de regulă, 3 ore în cazul numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile şi 4 ore, în cazul numerelor geografice şi al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile.
    10. Solicitantul este de acord cu prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile, în măsura în care acest lucru este necesar în vederea realizării portării.
    11. Solicitantul declară că informaţiile furnizate prin prezenta cerere sunt complete şi corecte.

    Documente anexate, dacă este cazul:
    1. Copie de pe actul de identitate;
    2. Copie de pe ultima factură emisă de furnizorul donor;
    3. În cazul reprezentării persoanelor fizice, procura sub semnătură privată în original.

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Solicitant/ │Reprezentant │
│reprezentant │furnizor │
│Nume şi prenume: │acceptor │
│Semnătura: │Nume şi prenume:│
│Ştampila (în cazul │Semnătura: │
│persoanelor │Data: │
│juridice): │ │
│Ştampila: │ │
│Data: │ │
└─────────────────────┴────────────────┘

        Completată în 2 exemplare, pentru solicitant şi furnizorul acceptor.

    ANEXA 1a

    (la Condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor)
    CERERE DE ANULARE A PORTĂRII

    Identificarea cererii*1
    *1) Se completează de furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului la care se portează numărul.

┌──────────────────────────────────────┐
│(nr. de înregistrare, data │
│înregistrării, alte elemente) │
└──────────────────────────────────────┘


    Identificarea solicitantului
    (solicitantul trebuie să fie titularul contractului de furnizare a serviciului de comunicaţii electronice prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea)
    [ ] Persoană fizică

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Nume şi prenume │……………………………………………│
├────────────────────┼─────────────────┤
│Act de identitate │ │
│(B.I./C.I./paşaport)│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cod numeric personal│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Domiciliu │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cod client (Număr │ │
│contract de │ │
│furnizare a │ │
│serviciului de │ │
│comunicaţii │ │
│electronice)*2) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Telefon de contact │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│E-mail*3) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Reprezentant (dacă │ │
│este cazul) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Nume şi prenume │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Act de identitate │ │
│(B.I./C.I./paşaport)│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Telefon de contact │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│E-mail*3) │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    [ ] Persoană juridică

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Denumire │……………………………………………│
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cod unic de │ │
│înregistrare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Sediul │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cod client (Număr │ │
│contract de │ │
│furnizare a │ │
│serviciului de │ │
│comunicaţii │ │
│electronice)*2) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Telefon de contact │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Fax*3) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Reprezentant legal │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Nume şi prenume │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Act de identitate │ │
│(B.I./C.I./paşaport)│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Telefon de contact │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│E-mail*2) │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

    *2) Se completează cu numărul contractului numai dacă abonatul nu are cod client
    *3) Completarea acestei rubrici este opţională.


    Obiectul cererii

┌───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Adresa la │ │ │ │
│ │care este │ │ │ │
│ │furnizat │ │ │ │
│ │serviciul │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│Numărul/ │comunicaţii│ │ │ │
│numerele │electronice│ │ │ │
│pentru care│prin │Datele de │ │ │
│se │intermediul│identificare│Observaţii│Alte │
│solicită │numărului/ │ale cererii │ │informaţii│
│anularea │numerelor │de portare │ │ │
│portării*4)│pentru │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │
│ │solicită │ │ │ │
│ │portarea/ │ │ │ │
│ │număr │ │ │ │
│ │cartelă SIM│ │ │ │
│ │(după caz) │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

    *4) Pentru tranşele de numere se vor completa: numărul cu care începe tranşa şi numărul cu care se termină tranşa.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Furnizorul care │Furnizorul de │
│oferă în prezent │servicii de │
│serviciul de │comunicaţii │
│comunicaţii │electronice │
│electronice │destinate │
│destinate │publicului la care │
│publicului │se solicită │
│ │portarea │
├───────────────┬──┼────────────────┬──┤
│Denumire │ │Denumire │ │
└───────────────┴──┴────────────────┴──┘


    Termeni şi condiţii
    1. Furnizorul acceptor este mandatat să efectueze demersurile necesare în vederea anulării cererii de portare.
    2. În urma anulării cererii de portare, solicitantul va păstra numărul, iar serviciul va fi oferit în continuare de către furnizorul donor.
    3. Solicitantul poate depune cererea de anulare a portării cel mai târziu cu 24 de ore înainte de momentul convenit pentru realizarea portării. În cazul revocării cererii după acest moment, portarea va fi finalizată, urmând să fie iniţiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.
    4. Solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit legislaţiei în vigoare, în măsura în care acest lucru este necesar pentru anularea cererii de portare.
    5. Solicitantul declară că informaţiile furnizate în prezenta cerere sunt complete şi corecte.

    Documente anexate, dacă este cazul:
    1. Copie de pe actul de identitate;
    2. Copie de pe ultima factură emisă de furnizorul donor;
    3. În cazul reprezentării persoanelor fizice, procura sub semnătură privată în original.

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Solicitant/ │Reprezentant │
│reprezentant │furnizor │
│Nume şi prenume: │acceptor │
│Semnătura: │Nume şi prenume:│
│Ştampila (în cazul │Semnătura: │
│persoanelor │Ştampila: │
│juridice): │Data: │
│Data: │ │
└─────────────────────┴────────────────┘

        Completată în 2 exemplare, pentru solicitant şi furnizorul acceptor.

    ANEXA 2

        (la Condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor)
                  CONFIGURAŢII DE REFERINŢĂ PENTRU RUTAREA APELURILOR
        Rutarea apelurilor către numerele portate implică mai mulţi furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. În general, aceştia sunt furnizorul care originează apelul, FDi, FA şi, eventual, unul sau mai mulţi furnizori de tranzit. Furnizorul care originează apelul poate coincide cu FD sau FA. De asemenea, este posibil ca furnizorul care originează apelul să fie un furnizor care termină în România trafic internaţional, sau un furnizor de servicii de transport.
        Aceşti furnizori trebuie să deţină informaţiile necesare pentru rutarea corectă a apelurilor sau mesajelor, după caz.
        În plus, presupunem că aceşti furnizori au încheiat acorduri de interconectare, care prevăd rutarea categoriilor de resurse de numerotaţie portabile.
        În continuare, se prezintă configuraţiile de referinţă care pot fi utilizate de furnizori în vederea rutării apelurilor sau a altor mesaje către numerele portate, precum şi informaţiile de semnalizare specifice rutării apelurilor către numerele portate. Furnizorul care originează apelul decide care din configuraţiile prezentate este utilizată pentru rutarea apelului.
    1.1. Opţiuni tehnice pentru rutarea apelurilor originate de la numere geografice către numere geografice portate
    1.1.1. FO utilizează metoda de rutare ACQ
    1.1.1.1. Interconectare directă FO-FA (figura 17) Figura 17
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.1.1.2. Interconectare FO-FA utilizând serviciile FT (figura 18) Figura 18
 (a se vedea imaginea asociată)


    1.1.2. FO utilizează serviciile de rutare ale unui terţ (figura 19)
        Furnizorul terţ este FT
        FT utilizează ACQ
        Figura 19
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.1.3. FO utilizează metoda de rutare OR
    1.1.3.1. Interconectare directă FO-FDi şi FDi-FA (figura 20) Figura 20
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.1.3.2. Interconectare directă FO-FDi şi FO-FA (figura 21)
        Interconectare FDi-FA utilizând serviciile FT (FT este FO)
        Figura 21
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.1.3.3. Interconectare FO-FDi utilizând serviciile FT (figura 22)
        Interconectare directă FDi-FA
        Figura 22
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.1.3.4. Interconectare directă FO-FDi (figura 23)
        Interconectare FDi-FA utilizând serviciile FT
        Figura 23
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.1.3.5. Interconectare FO-FDi utilizând serviciile FT (figura 24)
        Interconectare FDi-FA utilizând serviciile FT
        FT este acelaşi atât pentru FO, cât şi pentru FDi
        Figura 24
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.1.3.6. Interconectare FO-FDi utilizând serviciile FT (figura 25)
        Interconectare FDi-FA utilizând serviciile FT
        FT este diferit pentru FO şi FDi
        Figura 25
 (a se vedea imaginea asociată)


        Notă:
     În situaţiile prezentate la pct. 1.1.1., un caz particular pentru rutarea apelurilor între reţele este cazul în care FOi utilizează serviciile de rutare ale unui singur ft(o) (figura 26), interconectarea cu ceilalţi furnizori realizându-se prin intermediul FT(o) (interconectare indirectă cu restul furnizorilor). FT(o) se interconectează cu FA sau FDi, fie direct, fie prin intermediul altui FT. În acest caz, traficul între FOi şi FDi sau FA trece prin două reţele de tranzit în cascadă. În această situaţie, FT(o) şi FOi vor fi asimilaţi unui singur FO de restul furnizorilor.

        Figura 26
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.2. Opţiuni tehnice pentru rutarea apelurilor originate de la numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile către numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile portate
        Metoda de rutare stabilită este ACQ. Variantele de implementare a portabilităţii numerelor pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile sunt prezentate în standardul ETSI EN 301 716. Unele dintre aceste opţiuni tehnice sunt prezentate în continuare.
        Rutarea se realizează în mod diferit pentru:
    a) apeluri şi mesaje de semnalizare asociate (call-related);
    b) mesaje independente de apeluri (non-call-related).

        Rutarea apelurilor şi a mesajelor asociate se poate face fie folosind posibilităţile reţelei inteligente, fie folosind SRF.
    1.2.1. Rutarea apelurilor şi a informaţiei de semnalizare asociate (call-related)
    1.2.1.1. Soluţia bazată pe IN (figura 27)
        Situaţia la nivel naţional este descrisă în paragraful A.1.4 (NP Query in Originating Network) din standardul ETSI EN 301 716. Succesiunea mesajelor este descrisă în figura 27, avându-se în vedere şi serviciile de roaming.
        Figura 27
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.2.1.2. Soluţia bazată pe SRF
        Aceasta variantă se caracterizează prin utilizarea unei funcţii (SRF), care interoghează BDOp şi modifică, în mod corespunzător, mesajele SCCP. SRF utilizează funcţia MATF.
        Rutarea directă, care va fi utilizată în reţelele publice mobile din România, corespunde scenariilor descrise în standardul ETSI EN 301 716 în paragrafele C.3.1.-C.3.3. Succesiunea mesajelor este descrisă în figurile următoare, pentru cazurile în care apelul este originat în reţeaua acceptoare sau într-o altă reţea. Interfaţa între MNP_SRF/MATF şi BDOp nu este standardizată.
    A. Reţeaua de originare şi reţeaua acceptoare sunt diferite (figura 28) Figura 28
 (a se vedea imaginea asociată)

    B. Reţeaua de originare şi reţeaua acceptoare este aceeaşi (apelul este originat în reţeaua acceptoare) (figura 29) Figura 29
 (a se vedea imaginea asociată)

        În cazul numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile neportate, se utilizează aceeaşi schemă, cu diferenţa că reţeaua acceptoare este înlocuită de reţeaua furnizorului care deţine LURN corespunzătoare numărului format (reţeaua donoare iniţială). Mesajul IAM (4) va conţine o indicaţie că a fost interogată baza de date, respectiv va conţine numărul de rutare al FDi.


    1.2.2. Rutarea mesajelor independente de apeluri (non-call related)
        Rutarea este descrisă în paragraful B.2.2 din standardul ETSI EN 301 716 şi este prezentată în figurile următoare.
    1.2.2.1. Rutarea SMS (naţional) (figura 30) Figura 30
 (a se vedea imaginea asociată)
        Mesaje de semnalizare
        1 - Forward_SM (MSISDN)
        2 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=MSISDN,TT=0; CgPA=adresa SMS-GMSC
        3 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=RN+MSISDN,TT=0; CgPA=adresa SMS-GMSC
        4 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=adresa HLR; CgPA=adresa SMS-GMSC
        5 - SRI_for_SM ack(adresa VMSC,IMSI); CdPA=adresa SMS-GMSC; CgPA=adresa HLR
        6 - Forward_SM (adresa VMSC)


    1.2.2.2. Rutarea MMS (naţional)
    A. Rutarea directă (figura 31) Figura 31
 (a se vedea imaginea asociată)
        Mesaje de semnalizare
        1 - MMS (MSISDN)
        2 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=MSISDN,TT=0; CgPA=adresa MMSC
        3 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=RN+MSISDN,TT=0; CgPA=adresa MMSC
        4 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=adresa HLR; CgPA=adresa MMSC
        5 - SRI_for_SM ack(IMSI); CdPA=adresa SMS-GMSC; CgPA=adresa HLR
        6 - MM4_FW.REQ


    B. Rutarea indirectă (figura 32) Figura 32
 (a se vedea imaginea asociată)
        Mesaje de semnalizare
        1 - MMS (MSISDN)
        2 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=MSISDN,TT=0; CgPA=adresa MMSC
        3 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=RN+MSISDN,TT=0; CgPA=adresa MMSC
        4 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=adresa HLR; CgPA=adresa MMSC
        5 - SRI_for_SM ack(IMSI); CdPA= adresa MMSC; CgPA=adresa HLR
        6 - MM4_FW.REQ

    1.3. Opţiuni tehnice pentru rutarea apelurilor originate de la numere geografice către numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile, portate
    1.3.1. FO utilizează metoda de rutare ACQ (figura 33)
        În aceeaşi figură este prezentată atât interconectarea directă, cât şi interconectarea indirectă (prin reţeaua de tranzit) între FO şi FA.
        Figura 33
 (a se vedea imaginea asociată)
        Abonatul A (al unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe) originează un apel către abonatul B (al unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile).
        FT va adăuga indicativul de identificare a reţelei din care se originează apelul (17xy) în parametrul CdPN din mesajul IAM, iar la interfaţa de interconectare PI2 parametrul CdPN din IAM(4) va conţine indicativul de identificare a reţelei şi informaţia de rutare (17xy+RN+DN), în măsura în care se prevede astfel în acordul de interconectare.

    1.3.2. FO utilizează metoda de rutare OR (figura 34)
        În aceeaşi figură este prezentată atât interconectarea directă, cât şi interconectarea printr-o reţea de tranzit între FO şi FDi. FDi devine, de asemenea, FT pentru rutarea apelului către FA.
        Figura 34
 (a se vedea imaginea asociată)
        FT va adăuga indicativul de identificare a reţelei din care se originează apelul (17xy), iar la interfaţa de interconectare PI2, parametrul CdPN din IAM(4) va conţine indicativul de identificare a reţelei şi informaţia de rutare (17xy+RN+DN), în măsura în care în acordurile de interconectare se prevede astfel.
        La interfaţa cu FA, indicativul de identificare al reţelei de originare va fi păstrat, în măsura în care caracteristicile tehnice ale reţelei oferă această posibilitate.


    1.4. Opţiuni tehnice pentru rutarea apelurilor originate de la numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile către numere geografice portate
    1.4.1. FO (servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile) utilizează metoda de rutare ACQ
    1.4.1.1. Interconectare directă FO-FA (figura 35) Figura 35
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.4.1.2. Interconectare FO-FA utilizând serviciile FT (figura 36) Figura 36
 (a se vedea imaginea asociată)    1.5. Opţiuni tehnice pentru rutarea apelurilor originate prin intermediul indicativelor de selectare a transportatorului către numere geografice şi nongeografice portate (figura 37)
        În cazul în care apelurile naţionale sunt originate prin intermediul indicativelor de selectare a transportatorului (10xy(z), 16xy(z), prin procedurile de selectare sau preselectare a transportatorului, sau prin intermediul numerelor nongeografice pentru servicii diverse (0Z = 08), obligaţia de rutare a apelurilor către numerele portate revine furnizorului selectat sau preselectat sau furnizorului care furnizează servicii prin intermediul numărului nongeografic.
     Furnizorul selectat (preselectat) va utiliza pentru rutarea apelurilor una din opţiunile prezentate la pct. 1.1. sau 1.3. din prezenta anexă.
        Rutarea apelului până la furnizorul selectat sau preselectat se realizează prin intermediul indicativului de selectare a transportatorului sau a numărului nongeografic.
        Figura 37
 (a se vedea imaginea asociată)

    1.6. Opţiuni tehnice pentru rutarea apelurilor către numerele portate originate din afara teritoriului României
        Este considerat FO pentru apelurile internaţionale furnizorul care operează comutatorul sau elementul echivalent (gateway) utilizat pentru traficul internaţional aparţinând primei reţele publice de comunicaţii electronice de pe teritoriul României în care ajunge apelul internaţional (FTI).
    1.6.1. Rutarea apelurilor către numerele nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile portate
    1.6.1.1. Rutarea apelurilor şi a informaţiei de semnalizare asociate (call-related)
    A. FTI este un furnizor de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile (figura 38) Figura 38
 (a se vedea imaginea asociată)

    B. FTI este un furnizor de servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe ce utilizează metoda de rutare OR (figura 39) Figura 39
 (a se vedea imaginea asociată)

    C. FTI este un furnizor de servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe ce utilizează metoda de rutare ACQ (figura 40) Figura 40
 (a se vedea imaginea asociată)


    1.6.1.2. Rutarea mesajelor independente de apeluri (non-call related)
    A. Rutarea SMS (internaţional) (figura 41) Figura 41
 (a se vedea imaginea asociată)
        Mesaje de semnalizare
        1 - Forward_SM (MSISDN)
        2 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=MSISDN,TT=0; CgPA=adresa SMS-GMSC
        3 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=RN+MSISDN; CgPA=adresa SMS-GMSC
        4 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=adresa HLR; CgPA=adresa SMS-GMSC
        5 - SRI_for_SM ack(adresa VMSC,IMSI); CdPA= adresa SMS-GMSC; CgPA=adresa HLR
        6 - Forward_SM (adresa VMSC)


    B. Rutarea MMS (internaţional)
    B.1. Rutarea directă (figura 42) Figura 42
 (a se vedea imaginea asociată)
        Mesaje de semnalizare:
        1 - MMS (MSISDN)
        2 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=MSISDN,TT=0; CgPA=adresa MMSC
        3 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=RN+MSISDN,TT=0; CgPA=adresa MMSC
        4 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=adresa HLR; CgPA=adresa MMSC
        5 - SRI_for_SM ack(IMSI); CdPA= adresa MMSC; CgPA=adresa HLR
        6 - MM4_FW.REQ


    B.2. Rutarea prin intermediul unui HUB MMSC (figura 43) Figura 43
 (a se vedea imaginea asociată)
        Mesaje de semnalizare:
        1 - MMS (MSISDN)
        2 - MM4_FW.REQ_1
        3 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=MSISDN,TT=0; CgPA=adresa MMSC
        4 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=RN+MSISDN,TT=0; CgPA=adresa MMSC
        5 - SRI_for_SM (MSISDN); CdPA=adresa HLR; CgPA=adresa MMSC
        6 - SRI_for_SM ack(IMSI); CdPA= adresa MMSC; CgPA=adresa HLR
        7 - MM4_FW.REQ_2

    1.6.2. Rutarea apelurilor către numerele geografice portate (figura 44)
     Furnizorul care operează comutatorul sau elementul echivalent (gateway) utilizat pentru traficul internaţional va utiliza pentru rutarea apelurilor una din opţiunile prezentate la pct. 1.1. sau 1.4. din prezenta anexă.
        Figura 44
 (a se vedea imaginea asociată)    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016