Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 31 martie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 31 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 319 bis din 31 martie 2022
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 955/181/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 319 din 31 martie 2022.
──────────
    1. Titlul Ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022"

    2. În Anexa nr. 1, la lit. A, la punctul 1., Nota 2 de la subpunctul 1.1. se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cadrul programului de lucru."

    3. În Anexa nr. 1, la lit. A, Nota de la subpunctul 1.6. "Activităţi de suport" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTĂ: Se decontează un serviciu - consultaţie - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul medical constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie. Serviciile pot fi acordate şi în afara programului prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate."

    4. În Anexa nr. 1, la lit. B, punctul 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
    1.1. servicii medicale curative;
    1.2. servicii medicale de prevenţie;
    1.3. servicii medicale la domiciliu;
    1.4. servicii medicale adiţionale, servicii diagnostice şi terapeutice;
    1.5. activităţi de suport;
    1.6. servicii de administrare de medicamente."

    5. În Anexa nr. 1, la lit. B, teza a doua de la litera b. a subpct. 1.1.4.2., se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Consultaţiile în cadrul monitorizării active includ: examen clinic în cabinetul medicului de familie; bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaţii paraclinice specifice respectiv hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină serică, microalbuminurie, raport albumină/creatinină urinară, în funcţie de nivelul de risc; bilet de trimitere - management de caz, în funcţie de nivelul de risc pentru consultaţie de specialitate la cardiologie în vederea efectuării inclusiv a EKG, medicină internă, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, oftalmologie, nefrologie; sfaturi igieno-dietetice şi educaţie pentru auto-îngrijire."

    6. În Anexa nr. 1, la lit. B, primele trei teze de la litera a. a subpct. 1.1.4.3., se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: întocmirea unui plan de management al pacientului cu caz nou confirmat şi iniţierea terapiei.
       Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză factori declanşatori, istoric personal şi familial; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi; trimitere pentru investigaţii paraclinice: hemoleucogramă completă, radiografie pulmonară; trimitere pentru consultaţie de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz, în vederea efectuării inclusiv a spirometriei.
    Iniţierea intervenţiilor terapeutice include: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă - fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere suport specializat;"

    7. În Anexa nr. 1, la lit. B, paragraful patru al literei b. a subpct. 1.1.4.3., se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Consultaţiile în cadrul monitorizării active includ: anamneză, factori declanşatori cauze de control inadecvat; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi; evaluarea riscului de exacerbare a BPOC; bilet de trimitere - management de caz, în funcţie de severitate - pentru efectuarea de investigaţii paraclinice pentru stabilirea severităţii/nivelului de control şi monitorizarea evoluţiei astmului bronşic şi BPOC: hemoleucogramă completă şi dacă se suspectează complicaţii - radiografie pulmonară, după caz; bilet de trimitere - management de caz - pentru evaluare la medicul de specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz, în vederea efectuării inclusiv a spirometriei."

    8. În Anexa nr. 1, la litera B, la subpunctul 1.2.3, după litera c. de la Nota 1 se introduc două noi litere, literele d. şi e., care vor avea următorul cuprins:
    "d) Pentru asiguraţii adulţi asimptomatici, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, se recomandă efectuarea testului de toleranţă la glucoză per os (TTGO) şi a HBA1c. Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei.
e) pentru pacienţii prevăzuţi la Nota 3:
        ● Glicemie
        ● Colesterol seric total
        ● LDL colesterol
        ● Creatinină serică
        ● Acid uric seric
        ● Microalbuminuria
        ● TTGO
        ● HBA1c (se recomanda în cadrul PNS 5, în baza unui formular de bilet de trimitere distinct de biletul de trimitere pentru prevenţie, pe care se bifează cu x căsuţa P)""

    9. În Anexa nr. 1, la lit. B, după Nota 2 a subpunctului 1.2.3 se introduce o nouă Notă, Nota 3, cu următorul cuprins:
    "Nota 3. Pentru pacienţii prevăzuţi la lit. d. de la Nota 1, care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii:
    a) Glicemie bazală (a jeun) cuprinsă în intervalul 110 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l) şi/sau
    b) TTGO cuprins în intervalul 140 - 199 mg/dl (7,8 - 11 mmol/l) şi/sau
    c) HBA1c cuprinsă în intervalul 5,7 - 6,49%
        Medicul de familie va include pacientul în Programul Naţional de Diabet Zaharat (PNS 5) şi va iniţia tratamentul cu DCI Metforminum inclus în sublista C secţiunea C2, PNS 5 - Programul naţional de diabet zaharat - Subprogramul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, din anexa la H.G. nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în doză titrabilă de la 500 mg/zi până la 2000 mg/zi.
    Dacă la consultaţiile ulterioare de control, valoarea HBA1c este ≥ 6,5%, medicul de familie va trimite pacientul pentru consultaţie la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi/sau medici cu competenţă/atestat în diabet"

    10. În Anexa nr. 1, la lit. B, pct. 1.4., se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.4. Serviciile medicale adiţionale, serviciile diagnostice şi terapeutice - reprezintă servicii care se pot acorda exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie, în cadrul programului de lucru declarat în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după caz.
    1.4.1. Servicii medicale adiţionale acordate la nivelul cabinetului, în cadrul unui program de lucru la cabinet prelungit corespunzător: ecografia generală - abdomen şi pelvis.
        Medicii de familie efectuează şi interpretează ecografiile numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale - abdomen şi pelvis numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii.
        NOTA 1: Pentru serviciile de ecografie generală - abdomen şi pelvis se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor prevăzute în anexa 20 la ordin.
        NOTA 2: Numărul maxim de ecografii ce pot fi efectuate şi acordate într-o oră, nu poate fi mai mare de 3.
    1.4.2. Medicii de familie efectuează şi/sau interpretează serviciile medicale diagnostice şi terapeutice acordate conform curriculei de pregătire, cu respectarea ghidurilor de practică medicală şi în concordanţă cu diagnosticul, numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste servicii.
        Serviciile medicale diagnostice şi terapeutice acordate conform curriculei de pregătire a medicului în cadrul programului de lucru la cabinet sau la domiciliu declarat în contractul/convenţia încheiat/ă cu casa de asigurări de sănătate sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adiţional la contractul/convenţia încheiat/ă cu casa de asigurări de sănătate, după caz, sunt nominalizate în tabelul de mai jos:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumire serviciu │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │Spirometrie*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │Măsurarea ambulatorie a tensiunii│
│ │arteriale 24 ore*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │Măsurarea indicelui de presiune │
│ │gleznă - braţ*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │Efectuarea şi interpretarea │
│ │electrocardiogramei*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │Tuşeu rectal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │Tamponament anterior epistaxis*2)│
│ │*4) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │Extracţie corp străin din fosele │
│ │nazale*2) *4) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Extracţie corp străin din │
│8 │conductul auditiv extern - │
│ │inclusiv dopul de cerumen │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9 │Administrare medicaţie aerosoli │
│ │(nu include medicaţia)*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10 │Evacuare fecalom cu/fără clismă │
│ │evacuatorie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11 │Sondaj vezical *2) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12 │Imobilizare entorsă *2) *4) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Tratamentul chirurgical al │
│ │panariţiului, abcesului, │
│ │furunculului, leziunilor cutanate│
│ │- plăgi tăiate superficial, │
│ │înţepate superficial, necroze │
│13 │cutanate, escare, ulcere │
│ │varicoase, dehiscenţe plăgi, │
│ │arsuri, extracţie corpi străini │
│ │ţesut moale (anestezie, excizie, │
│ │sutură, inclusiv îndepărtarea │
│ │firelor, pansament) *1)*2) *4) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14 │Supraveghere travaliu fără │
│ │naştere*2) *4) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│15 │Naştere inopinată*2) *4) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│16 │Testul monofilamentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│17 │Peakflowmetria *3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Tratamente intramuscular, │
│18 │intravenos, subcutanat, perfuzii │
│ │intravenoase (nu include │
│ │medicaţia) *2) *4) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│19 │Pansamente, suprimat fire*1) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Administrarea de oxigen până la │
│20 │predarea către echipajul de prim │
│ │ajutor *2) *4) │
└────┴─────────────────────────────────┘

        *1) Serviciile includ tratamentul şi supravegherea până la vindecare.
        *2) Serviciile se pot acorda şi în afara programului declarat în contractul cu casa de asigurări de sănătate.
        *3) Serviciile sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare.
        *4) Serviciile se pot acorda inclusiv la locul solicitării, în cadrul programului de domiciliu sau în afara programului declarat în contractul cu casa de asigurări de sănătate.
        NOTA: Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent asistenţei medicale primare, fiind cuantificate prin puncte pe serviciu medical, conform anexei 2 la ordin. Tariful include materialele sanitare şi consumabilele specifice."

    11. În Anexa nr. 1, la lit. B, litera f) de la punctul 1.5 "Activităţile de suport" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) adeverinţe medicale pentru înscrierea în colectivitate necesare la înscrierea în unităţile de învăţământ, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări), avizul epidemiologic - eliberate conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, cu modificările ulterioare"

    12. În Anexa nr. 1, la lit. B, Nota 2 de la punctul 1.5 "Activităţile de suport" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTA 2: Se decontează un serviciu - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui asigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie. Serviciile pot fi acordate şi în afara programului prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate."

    13. În Anexa nr. 1, la lit. B, subpct. 1.6.1, se abrogă.
    14. În Anexa nr. 2, la art. 1, prima teză a alineatului (2), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit. e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă şi gen a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie, conform lit. a), b) sau c), ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. d), cu valoarea garantată stabilită pentru un punct. (...)."

    15. În Anexa nr. 2, la art. 1, punctul 3. al literei a) de la alineatul (2), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Pentru un număr de până la 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână şi minimum 5 zile pe săptămână. În situaţia în care, pentru accesul persoanelor înscrise pe lista medicului de familie, furnizorul solicită majorarea programului de lucru al cabinetului medical cu până la două ore zilnic sau modificarea raportului prevăzut la alin. (3) lit. b) cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. B pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin, se încheie act adiţional la contract. În situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200 programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. (3) lit. b) cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. B pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin. Programul de lucru zilnic la domiciliu este de cel puţin o oră.
    În cazul prelungirii programului de lucru pentru o listă cuprinsă între 2.200 şi 3.000 de persoane înscrise programul zilnic se majorează cu 1 oră iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore."

    16. În Anexa nr. 2, art. 1 alin. (2) litera e), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) Serviciile cuprinse la litera B subpunctele 1.1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.5 - cu excepţia consultaţiei la domiciliu care se finalizează sau nu prin eliberarea certificatului medical constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, sunt incluse în plata "per capita". Consultaţiile prevăzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3, 1.3 şi serviciile prevăzute la subpunctul 1.4.2 de la litera B din anexa nr. 1 la ordin care depăşesc limitele prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv ale art. 15 alin. (2), acordate începând cu 1 aprilie 2022, sunt incluse în plata "per capita" aferentă anului 2022, după aplicarea prevederilor art. 15 alin. (4) în luna decembrie."

    17. În Anexa nr. 2, la art. 1, prima teză a alineatului (3), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical ajustat în funcţie de gradul profesional, cu valoarea garantată stabilită pentru un punct. (...)."

    18. În Anexa nr. 2, la art. 1, în tabelul de la lit. a) a alineatului (3), punctul 8, se modifică după cum urmează:

┌───────────────────┬─────────────┬────────┐
│DENUMIRE SERVICIU │FRECVENŢA/ │NR. │
│MEDICAL │PLAFON │PUNCTE │
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│B. PACHET DE BAZA │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│(…) │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Tariful │ │
│ │include │ │
│8. Servicii │materialele │ │
│medicale │sanitare şi │ │
│diagnostice şi │consumabilele│ │
│terapeutice: │specifice. Se│ │
│ │decontează │ │
│ │potrivit art.│ │
│ │15 alin. (2).│ │
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │10 │
│a) Spirometrie │ │puncte/ │
│ │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│b) Măsurarea │ │20 │
│ambulatorie a │ │puncte/ │
│tensiunii arteriale│ │serviciu│
│24 ore │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│c) Măsurarea │ │10 │
│indicelui de │ │puncte/ │
│presiune gleznă - │ │serviciu│
│braţ │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│d) Efectuarea şi │ │10 │
│interpretarea │ │puncte/ │
│electrocardiogramei│ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │10 │
│e) Tuşeu rectal │ │puncte/ │
│ │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│f) Tamponament │ │15 │
│anterior epistaxis │ │puncte/ │
│ │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│g) Extracţie corp │ │15 │
│străin din fosele │ │puncte/ │
│nazale │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│h) Extracţie corp │ │ │
│străin din │ │15 │
│conductul auditiv │ │puncte/ │
│extern - inclusiv │ │serviciu│
│dopul de cerumen │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│i) Administrare │ │ │
│medicaţie aerosoli │ │7 puncte│
│(nu include │ │/şedinţă│
│medicaţia) │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│j) Evacuare fecalom│ │20 │
│cu/fără clismă │ │puncte/ │
│evacuatorie │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │20 │
│k) Sondaj vezical │ │puncte/ │
│ │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│l) Imobilizare │ │15 │
│entorsă │ │puncte/ │
│ │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│m) Tratamentul │ │ │
│chirurgical al │ │ │
│panariţiului, │ │ │
│abcesului, │ │ │
│furunculului, │ │ │
│leziunilor cutanate│ │ │
│- plăgi tăiate │ │ │
│superficial, │ │ │
│înţepate │ │ │
│superficial, │ │20 │
│necroze cutanate, │ │puncte/ │
│escare, ulcere │ │serviciu│
│varicoase, │ │ │
│dehiscenţe plăgi, │ │ │
│arsuri, extracţie │ │ │
│corpi străini ţesut│ │ │
│moale (anestezie, │ │ │
│excizie, sutură, │ │ │
│inclusiv │ │ │
│îndepărtarea │ │ │
│firelor, pansament)│ │ │
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│n) Supraveghere │ │100 │
│travaliu fără │ │puncte/ │
│naştere │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│o) Naştere │ │200 │
│inopinată │ │puncte/ │
│ │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│p) Testul │ │10 │
│monofilamentului │ │puncte/ │
│ │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │10 │
│q) Peakflowmetrie │ │puncte/ │
│ │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│r) Tratamente │ │ │
│intramuscular, │ │ │
│intravenos, │ │4,5 │
│subcutanat, │ │puncte/ │
│perfuzii │ │serviciu│
│intravenoase (nu │ │ │
│include medicaţia) │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│s) Pansamente, │ │10 │
│suprimat fire │ │puncte/ │
│ │ │serviciu│
├───────────────────┼─────────────┼────────┤
│ş) Administrarea de│ │ │
│oxigen până la │ │10 │
│predarea către │ │puncte/ │
│echipajul de prim │ │serviciu│
│ajutor │ │ │
└───────────────────┴─────────────┴────────┘


    19. În Anexa nr. 2, la art. 1 alin. (3), litera a.1) şi litera c), se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a.1) În raport cu gradul profesional, valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical se majorează cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. Pentru serviciile medicale diagnostice şi terapeutice nu se aplică ajustarea numărului de puncte în funcţie de gradul profesional al medicului.
        Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional, conform reglementărilor legale în vigoare.
        ................................................
c) Serviciile cuprinse la litera A şi litera B subpunctele 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.6.2 şi 1.5 pentru consultaţia cu sau fără eliberarea certificatului medical constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, precum şi consultaţiile prevăzute la litera B subpunctele 1.1.2, 1.1.3 şi 1.3 din anexa nr. 1 la ordin care se încadrează în limitele prevăzute la lit. b), sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte. Pentru fiecare caz oncologic suspicionat de medicul de familie şi confirmat de medicul specialist se acordă un punctaj de 15 puncte care intră în plata pe serviciu medical. Punctajul aferent serviciilor medicale diagnostice şi terapeutice prevăzute în Anexa 1, litera B subpunctul 1.4.2., intră în plata pe serviciu medical."

    20. În Anexa nr. 2, articolul 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
        Fondul aprobat pentru anul 2022, pentru asistenţa medicală primară, are următoarea structură la nivel naţional, în vederea stabilirii valorii garantate a unui punct "per capita" şi a valorii garantate pentru un punct pe serviciu medical:
    1. fondul alocat pentru trimestrul I 2022, inclusiv suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 193 alin. (3) din anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior;
    2. fondul alocat pentru perioada aprilie - decembrie 2022, din care:
    2.1. fondul destinat plăţii activităţii desfăşurate de medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, pentru o perioadă de maximum 6 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, format din:
    a) o sumă reprezentând plata "per capita" pentru o listă echilibrată de 800 de asiguraţi, calculată prin înmulţirea numărului de puncte per capita cu valoarea pentru un punct per capita; numărul de puncte per capita aferent listei echilibrate de asiguraţi, este de 6.500 puncte/an şi se ajustează în raport de gradul profesional şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea;
    b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, calculată prin înmulţirea sumei stabilită potrivit lit. a) cu 1,5.
    2.2. fondul destinat plăţii "per capita" şi plăţii pe serviciu medical, rezultat ca diferenţă între fondul prevăzut la pct. 2 şi cel prevăzut la pct. 2.1, care se repartizează astfel:
    a) 50% pentru plata "per capita";
    b) 50% pentru plata pe serviciu medical, inclusiv pentru serviciile medicale diagnostice şi terapeutice."

    21. În Anexa nr. 2, articolul 7 se abrogă.
    22. În Anexa nr. 2, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Valoarea garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de 10,0 lei, valabilă pentru anul 2022.
    (2) Valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical, respectiv a unui punct pentru plata pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic, este unică pe ţară şi este de 4,0 lei, valabilă pentru anul 2022."

    23. În Anexa nr. 2, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate, a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic efectiv realizate cu valoarea garantată pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical şi pentru un punct pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic."

    24. În Anexa nr. 2, la art. 10, alineatul (2), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea garantată a punctului per capita şi/sau a punctului pe serviciu prevăzută pentru trimestrul în care s-a produs eroarea. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează în aceleaşi condiţii cu cele din cursul anului curent."

    25. În Anexa nr. 2, articolul 15, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, ecografiile generale (abdomen şi pelvis) la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice.
        Numărul de investigaţii paraclinice contractat nu poate depăşi 3 investigaţii pe oră, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată.
    (2) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară serviciile medicale diagnostice şi terapeutice acordate de medicii de familie conform curriculei de pregătire în specialitate.
        La calculul punctajului serviciilor diagnostice şi terapeutice se au în vedere atât serviciile acordate la nivelul cabinetului, cât şi cele acordate la domiciliu, în cadrul pachetului minimal de servicii şi pachetului de servicii de bază. Pentru un program de lucru la cabinet de 25 de ore pe săptămână, numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile, serviciile medicale diagnostice şi terapeutice acordate în cabinet sau la domiciliu nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele:
    a) programului de lucru la cabinet de 5 ore/zi îi corespunde un număr de 20 de consultaţii în medie pe zi, calculate la nivelul unui trimestru (timp mediu/consultaţie = 15 minute);
    b) punctajul aferent serviciilor medicale diagnostice şi terapeutice acordate, nu poate depăşi 16 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 5 ore în medie pe zi la cabinet, calculate la nivelul unui trimestru, în condiţiile în care numărul de consultaţii la cabinet efectuate şi raportate în medie pe zi este de 20 consultaţii, calculate la nivelul unui trimestru;
    c) în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale, în cadrul unui program de 5 ore/zi la cabinet/medic, pentru fiecare consultaţie în minus faţă de 20 consultaţii, ce pot fi efectuate şi raportate în medie pe zi punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice şi terapeutice creşte cu câte 5,5 puncte.
        În situaţia în care programul de lucru al unui medic la cabinet este de 30 ore/săptămână, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice şi terapeutice ce pot fi raportate este de 20 puncte în medie pe zi, calculate la nivelul unui trimestru, în condiţiile în care numărul de consultaţii la cabinet efectuate şi raportate în medie pe zi este de 24 consultaţii, calculate la nivelul unui trimestru; pentru fiecare consultaţie în minus faţă de 24 consultaţii, ce pot fi efectuate şi raportate în medie pe zi punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice şi terapeutice creşte cu câte 5,5 puncte.
        În situaţia în care programul de lucru al unui medic la cabinet este de 35 ore/săptămână, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice şi terapeutice ce pot fi raportate este de 24 puncte în medie pe zi, calculate la nivelul unui trimestru, în condiţiile în care numărul de consultaţii la cabinet efectuate şi raportate în medie pe zi este de 28 consultaţii, calculate la nivelul unui trimestru; pentru fiecare consultaţie în minus faţă de 28 consultaţii, ce pot fi efectuate şi raportate în medie pe zi punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice şi terapeutice creşte cu câte 5,5 puncte.
    (3) Serviciile medicale diagnostice şi terapeutice se efectuează în cadrul programului de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), pct. 3, art. 1 alin. (3), lit. b) şi art. 15 alin. (1) şi (2) din prezenta anexă.
    (4) Sumele rămase neconsumate în primele 11 luni ale anului din fondul aprobat pentru anul 2022, pentru asistenţa medicală primară, din care se scade suma estimată pentru plata activităţii medicilor de familie desfăşurată în luna decembrie, se utilizează pentru plata în luna decembrie, la valoarea garantată a punctului pe serviciu medical, a consultaţiilor prevăzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3, şi 1.3, respectiv a serviciilor medicale prevăzute la subpunctul 1.4.2 de la litera B din anexa nr. 1 la ordin, realizate începând cu 1 aprilie 2022 de medicii de familie, care depăşesc limitele stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), pct. 3, art. 1 alin. (3), lit. b), respectiv ale alin. (2) ale prezentului articol, în mod proporţional cu numărul de puncte realizat de fiecare furnizor, până la consumarea acestor sume.
    (5) Serviciile medicale realizate de medicii de familie începând cu 1 aprilie 2022 care depăşesc limitele stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), pct. 3, art. 1 alin. (3), lit. b) şi alin. (1) şi (2) ale prezentului articol, şi care nu sunt decontate potrivit alin. (4) sunt incluse în plata per capita, aferentă anului 2022"

    26. În Anexa nr. 3, la articolul 6, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) să facă publică valoarea garantată a punctului per capita şi pe serviciu, prin pe pagina electronică a acestora, precum şi numărul total de puncte realizate la nivel naţional, afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;"

    27. În Anexa nr. 3, la articolul 7, punctul 2 al lit. c), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea garantată a punctului per capita şi pe serviciu; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;"

    28. În Anexa nr. 3, la articolul 7, litera n), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate şi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicaţia informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi să respecte specificaţiile de interfaţare publicate;"

    29. În Anexa nr. 3, la articolul 8, subpunctele 1.4 şi 2.2, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1.4. Valoarea garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de 10,0 lei, valabilă pentru anul 2022.
        ................................................
2.2. Valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 4,0 lei, valabilă pentru anul 2022."

    30. În Anexa nr. 3, la articolul 8, după subpunctul 2.2, se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. Valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic este unică pe ţară şi este de ....... lei, valabilă pentru anul 2022. Plata pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..../2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru serviciile diagnostice şi terapeutice nu se aplică ajustarea numărului de puncte în funcţie de gradul profesional al medicului."

    31. În Anexa nr. 3, articolul 9, alineatele (1) - (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze, în termen de maximum 18 zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, la valoarea garantată pentru un punct "per capita", respectiv la valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical, respectiv la valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic, pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, transmise lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate, la data de ........
        Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
    (2) Până cel târziu la data de 18 a celei de a doua luni după încheierea trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor erorilor de calcul constatate.
    (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract şi nerespectarea art. 13 alin. (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică următoarele sancţiuni:
    a) la prima constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;
    b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate.
    (4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), c) pct. 1 şi pct. 2, e) - h), j), k), m) - o), q) - v) şi z), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 7 lit. ş), se aplică următoarele sancţiuni:
    a) la prima constatare, avertisment scris;
    b) la a doua constatare se diminuează cu 3% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii;
    c) la a treia constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii;
    (5) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi de alte organe competente că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii.
    (6) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. i) şi p) se aplică următoarele sancţiuni:
    a) la prima constatare, avertisment scris;
    b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;
    c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate."

    32. În Anexa nr. 3, articolul 13, alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) - d) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestora;"

    33. În Anexa nr. 3, articolul 19, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Valoarea garantată a unui punct per capita, a unui punct pe serviciu medical, respectiv valoarea garantată a unui punct pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic sunt calculate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţi."

    34. În Anexa nr. 4, punctul VI., punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Venitul "per capita", pe serviciu medical şi pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ......... în contul titularului contractului nr. ......, acesta obligându-se să achite medicului ......... înlocuitor ....... lei/lună."

    35. În Anexa nr. 5, punctul VI., punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Veniturile "per capita", pe serviciu medical şi pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr. ......., deschis la Banca ........../Trezoreria statului."

    36. În Anexa nr. 6, la articolul 5, punctul 2 al literei c), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea garantată a punctului per capita şi pe serviciu; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în convenţie;"

    37. În Anexa nr. 6, la articolul 5 litera n), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate şi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicaţia informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi să respecte specificaţiile de interfaţare publicate."

    38. În Anexa nr. 6, articolul 6 alineatul (1), litera a), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) o sumă reprezentând plata "per capita" pentru o listă echilibrată de 800 de asiguraţi, calculată prin înmulţirea numărului de puncte per capita cu valoarea garantată pentru un punct per capita; numărul de puncte per capita aferent listei echilibrate de asiguraţi este de 6.500 puncte/an şi se ajustează în raport de gradul profesional şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea;"

    39. În Anexa nr. 6, articolul 11 alineatul (1), litera a), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) - d) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestora;"

    40. În Anexa nr. 7, litera B, prima teză a punctului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:"

    41. În Anexa nr. 7, litera B, tabelul de la punctul 1.7 Servicii diagnostice şi terapeutice, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice
        Procedurile diagnostice şi terapeutice, punctajul aferent şi specialităţile care pot efectua serviciul în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos:

┌────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Denumire procedură │Specialităţi clinice │
│crt.│diagnostică/terapeutică/│care pot efectua │
│ │tratamente/terapii │serviciul respectiv │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │A. Proceduri diagnostice│ │
│ │simple: │ │
│ │punctaj 10 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │oftalmologie, │
│ │biomicroscopia; │neurologie şi │
│1 │gonioscopia; │neurologie pediatrică │
│ │oftalmoscopia │numai pentru │
│ │ │oftalmoscopie │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│2 │biometrie │oftalmologie │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │explorarea câmpului │ │
│3 │vizual (perimetrie │oftalmologie │
│ │computerizată) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│4 │recoltare pentru test │obstetrică-ginecologie │
│ │Babeş-Papanicolau │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │cardiologie, medicină │
│ │ │internă, geriatrie şi │
│ │ │gerontologie, │
│5 │EKG standard │pneumologie, │
│ │ │nefrologie, medicină │
│ │ │fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │alergologie şi │
│ │ │imunologie clinică, │
│6 │peak-flowmetrie │pneumologie, medicină │
│ │ │internă, medicină │
│ │ │fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │alergologie şi │
│ │ │imunologie clinică, │
│ │ │pneumologie, medicină │
│7 │spirometrie │internă, geriatrie şi │
│ │ │gerontologie, │
│ │ │pediatrie, medicină │
│ │ │fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │teste cutanate (prick │ │
│ │sau idr) cu seturi │ │
│8 │standard de alergeni │alergologie şi │
│ │(maximum 8 teste │imunologie clinică │
│ │inclusiv materialul │ │
│ │pozitiv şi negativ) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │teste de provocare │alergologie şi │
│9 │nazală, oculară, │imunologie clinică, │
│ │bronşică │pneumologie │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│10 │teste cutanate cu agenţi│alergologie şi │
│ │fizici (maximum 4 teste)│imunologie clinică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│11 │test la ser autolog │alergologie şi │
│ │ │imunologie clinică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │alergologie şi │
│ │ │imunologie clinică, │
│12 │testare cutanată la │geriatrie şi │
│ │anestezice locale │gerontologie, │
│ │ │specialităţi │
│ │ │chirurgicale │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │testare cutanată │alergologie şi │
│13 │alergologică patch │imunologie clinică │
│ │(alergia de contact) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│14 │examinare cu lampa Wood │dermatovenerologie │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │chirurgie, │
│ │ │reumatologie, │
│ │ │neurologie, neurologie │
│ │ │pediatrică, diabet │
│ │determinarea indicelui │zaharat, nutriţie şi │
│15 │de presiune gleznă/braţ,│boli metabolice, │
│ │respectiv deget/braţ │medicină internă, │
│ │ │geriatrie şi │
│ │ │gerontologie, medicină │
│ │ │fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │neurologie, neurologie │
│ │măsurarea forţei │pediatrică, geriatrie │
│16 │musculare cu │şi gerontologie, │
│ │dinamometrul │medicină fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │neurologie, neurologie │
│ │teste de sensibilitate │pediatrică, diabet │
│ │(testul filamentului, │zaharat, nutriţie şi │
│ │testul diapazonului, │boli metabolice, │
│17 │testul sensibilităţii │medicină internă, │
│ │calorice şi testul │geriatrie şi │
│ │sensibilităţii │gerontologie, ORL, │
│ │discriminatorii) │medicină fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │neurologie, neurologie │
│ │teste clinice (EDS, scor│pediatrică, psihiatrie,│
│18 │miastenic, UPDRS, MMS, │geriatrie şi │
│ │Raisberg) │gerontologie, medicină │
│ │ │fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │teste clinice: MMSE, │ │
│ │Bilanţ articular │ │
│ │(măsurări tip ROM - │ │
│ │Range Of Motion, Bilant │ │
│ │muscular - Scala MRC │ │
│ │(Manual Muscle Testing),│ │
│ │Medical Research Council│ │
│ │(MRC) Scale for Muscle │ │
│ │Strength, Pain Analogue │ │
│ │Visual Scale (PAVS), │ │
│ │Walking index for spinal│ │
│ │cord injury (WISCI II) │ │
│ │sau American Spinal │ │
│ │Injury Association │ │
│ │(ASIA) standards/ │ │
│ │Impairment Scale (AIS) │ │
│ │scoring - with included/│ │
│ │adapted Frankel’s │ │
│ │grading for describing │ │
│ │severity of injury, │ │
│ │Wexler’s Scale for │ │
│ │grading of │ │
│ │osteo-tendinous │ │
│ │reflexes, Scala Ashworth│ │
│ │modificată pentru │ │
│ │evaluarea spasticităţii,│ │
│ │Scala de evaluare a │ │
│19 │frecvenţei spasmelor │medicină fizică şi de │
│ │(Penn Spasm Frequency │reabilitare │
│ │Scale), Indicele Barthel│ │
│ │de evaluare funcţională,│ │
│ │Evaluare cognitivă - │ │
│ │Montreal Cognitive │ │
│ │Assessment (MoCA), Scala│ │
│ │de evaluare a calităţii │ │
│ │vieţii - WHO Quality of │ │
│ │Life-Bref (WHOQOL- │ │
│ │BREF), Chestionar │ │
│ │Oswestry Questionnaire │ │
│ │on Disability caused by │ │
│ │Low Back Pain - privind │ │
│ │dizabilitatea cauzata de│ │
│ │durerea lombară, Scala │ │
│ │de evaluare a │ │
│ │independenţei în │ │
│ │activităţile zilnice │ │
│ │(ADL), Scala │ │
│ │internaţională FAC │ │
│ │(Functional Ambulation │ │
│ │Categories), Scala WOMAC│ │
│ │(WESTERN ONTARIO AND │ │
│ │MACMASTER UNIVERSITIES │ │
│ │ARTHRITIS INDEX), Testul│ │
│ │Timed “Up & Go” (TUG), │ │
│ │Scala ECOG (Performance │ │
│ │Status Scale) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │dermatovenerologie, │
│20 │recoltare material │chirurgie generală, │
│ │bioptic │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │B. Proceduri diagnostice│ │
│ │de complexitate medie: │ │
│ │punctaj 20 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │determinarea refracţiei │ │
│ │(skiascopie, │ │
│1 │refractometrie, │oftalmologie │
│ │autorefractometrie), │ │
│ │astigmometrie │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│2 │tonometrie; pahimetrie │oftalmologie │
│ │corneeană │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │explorarea funcţiei │ │
│3 │binoculare (test worth, │oftalmologie │
│ │Maddox, sinoptofor), │ │
│ │examen pentru diplopie │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│4 │foniatrie │ORL │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │audiogramă*) │ │
│5 │*) Include audiometrie │ORL │
│ │tonală liminară şi/sau │ │
│ │vocală. │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │examinarea ORL cu │ │
│6 │mijloace optice │ORL │
│ │(fibroscop, microscop) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│7 │dermatoscopie │dermatovenerologie │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │electrocardiografie │cardiologie, medicină │
│8 │continuă (24 de ore, │internă │
│ │holter) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│9 │tensiune arterială │cardiologie, medicină │
│ │continuă - holter TA │internă │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │EKG de efort la │ │
│10 │persoanele fără risc │cardiologie │
│ │cardiovascular înalt │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│11 │EEG standard │neurologie, neurologie │
│ │ │pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │alergologie şi │
│ │spirogramă + test │imunologie clinică, │
│12 │farmacodinamic │pneumologie, medicină │
│ │bronhomotor │internă, geriatrie şi │
│ │ │gerontologie │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │endocrinologie, │
│ │ │reumatologie, geriatrie│
│ │osteodensitometrie │şi gerontologie, │
│13 │segmentară cu │ortopedie şi │
│ │ultrasunete │traumatologie, medicină│
│ │ │fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │evaluarea cantitativă a │neurologie şi diabet │
│14 │răspunsului galvanic al │zaharat, nutriţie şi │
│ │pielii │boli metabolice │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │examen doppler vase │ │
│15 │extracraniene segment │neurologie, neurologie │
│ │cervical (echotomografic│pediatrică │
│ │şi duplex) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │C. Proceduri diagnostice│ │
│ │complexe: │ │
│ │punctaj 40 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │neurologie, neurologie │
│1 │electromiograma/ │pediatrică, medicină │
│ │electroneurograma │fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │determinarea │neurologie, neurologie │
│2 │potenţialelor evocate │pediatrică, │
│ │(vizuale, auditive, │oftalmologie, ORL │
│ │somatoestezice) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │examen │ │
│3 │electroencefalografic cu│neurologie, neurologie │
│ │probe de stimulare şi/ │pediatrică │
│ │sau mapping │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │examen doppler │ │
│4 │transcranian al vaselor │neurologie, neurologie │
│ │cerebrale şi tehnici │pediatrică │
│ │derivate │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│5 │colposcopia │obstetrică -ginecologie│
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │monitorizare │cardiologie, medicină │
│6 │hemodinamică prin metoda│internă, nefrologie │
│ │bioimpedanţei toracice │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │D. Proceduri diagnostice│ │
│ │de complexitate │ │
│ │superioară: │ │
│ │punctaj 100 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │gastroenterologie, alte│
│ │endoscopie digestivă │specialităţi clinice │
│ │superioară (esofag, │pentru care medicii │
│1 │stomac, duoden) cu sau │trebuie să facă dovada │
│ │fără biopsie, după caz │deţinerii competenţei/ │
│ │ │atestatului de studii │
│ │ │complementare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │gastroenterologie, alte│
│ │endoscopie digestivă │specialităţi clinice │
│ │inferioară (rect, │pentru care medicii │
│2 │sigmoid, colon) cu sau │trebuie să facă dovada │
│ │fără biopsie, după caz │deţinerii competenţei/ │
│ │ │atestatului de studii │
│ │ │complementare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │E. Proceduri terapeutice│ │
│ │/tratamente chirurgicale│ │
│ │simple: │ │
│ │punctaj 15 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │extracţie de corpi │ │
│1 │străini - conjuctivă, │oftalmologie │
│ │cornee, scleră, segment │ │
│ │anterior │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │incizia glandei │ │
│2 │lacrimale şi a sacului │oftalmologie │
│ │lacrimal │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│3 │tratamentul chirurgical │oftalmologie │
│ │al pingueculei │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│4 │tratamentul chirurgical │oftalmologie │
│ │al pterigionului │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│5 │sutura unei plăgi de │oftalmologie, │
│ │pleoapă, conjunctivă; │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │injectare │ │
│6 │subconjunctivală, │oftalmologie │
│ │retrobulbară, de │ │
│ │medicamente │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │criocoagularea │ │
│7 │(crioaplicaţia) │oftalmologie │
│ │conjunctivală │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │cauterizarea │ │
│8 │conjunctivei, corneei, │oftalmologie │
│ │ectropionului │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│9 │tamponament posterior şi│ORL │
│ │/sau anterior ORL │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │extracţie corpi străini:│ │
│10 │conduct auditiv extern, │ORL │
│ │nas, faringe; │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │aspiraţia şi lavajul │ │
│11 │sinusului nazal prin │ORL │
│ │puncţie │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│12 │tratament chirurgical al│ORL │
│ │traumatismelor ORL │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │oprirea hemoragiei │ │
│13 │nazale prin crioterapie,│ORL │
│ │cauterizare sau │ │
│ │diatermie │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │obstetrică-ginecologie,│
│ │terapia chirurgicală a │chirurgie generală, │
│14 │afecţiunilor mamare │chirurgie plastică │
│ │superficiale │estetică şi │
│ │ │microchirurgie │
│ │ │reconstructivă │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│15 │inserţia dispozitivului │obstetrică-ginecologie │
│ │intrauterin │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│16 │fotocoagularea cu laser │dermatovenerologie │
│ │a leziunilor cutanate │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│17 │crioterapia în leziuni │dermatovenerologie │
│ │cutanate │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratamentul chirurgical │dermatovenerologie, │
│ │al leziunilor cutanate -│chirurgie, inclusiv │
│ │plăgi tăiate │chirurgie plastică │
│ │superficial, înţepate │estetică şi │
│ │superficial, necroze │microchirurgie │
│18 │cutanate, escare, │reconstructivă, │
│ │dehiscenţe plăgi │chirurgie pediatrică şi│
│ │(anestezie, excizie, │ortopedie pediatrică, │
│ │sutură, inclusiv │ortopedie şi │
│ │îndepărtarea firelor, │traumatologie │
│ │pansament) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │dermatovenerologie, │
│ │ │chirurgie generală, │
│ │ │chirurgie plastică │
│19 │terapia chirurgicală a │estetică şi │
│ │arsurilor termice < 10% │microchirurgie │
│ │ │reconstructivă, │
│ │ │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │dermatovenerologie, │
│ │ │chirurgie generală, │
│ │terapia chirurgicală a │chirurgie plastică │
│20 │degerăturilor de grad I │estetică şi │
│ │şi II │microchirurgie │
│ │ │reconstructivă, │
│ │ │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │dermatovenerologie, │
│ │ │chirurgie generală, │
│ │terapia chirurgicală a │chirurgie plastică │
│21 │leziunilor externe prin │estetică şi │
│ │agenţi chimici < 10% │microchirurgie │
│ │ │reconstructivă, │
│ │ │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │dermatovenerologie, │
│ │terapia chirurgicală a │chirurgie generală, │
│ │panariţiului │chirurgie plastică │
│22 │(eritematos, │estetică şi │
│ │flictenular, │microchirurgie │
│ │periunghial, subunghial,│reconstructivă, │
│ │antracoid, pulpar) │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică, │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │dermatovenerologie, │
│ │terapia chirurgicală a │chirurgie generală, │
│ │tumorilor mici, │chirurgie plastică │
│23 │chisturilor dermoide │estetică şi │
│ │sebacee, lipoamelor │microchirurgie │
│ │neinfectate │reconstructivă, │
│ │ │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │dermatovenerologie, │
│ │ │chirurgie generală, │
│ │terapia chirurgicală a │chirurgie plastică │
│24 │furunculului, │estetică şi │
│ │furunculului antracoid, │microchirurgie │
│ │furunculozei │reconstructivă, │
│ │ │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică, │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │terapia chirurgicală a │dermatovenerologie, │
│25 │abcesului (de părţi moi,│chirurgie generală │
│ │perianal, pilonidal) │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică, │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │chirurgie generală, │
│ │ │chirurgie plastică │
│ │ │estetică şi │
│ │terapia chirurgicală a │microchirurgie │
│26 │panariţiului osos, │reconstructivă, │
│ │articular, tenosinoval │ortopedie şi │
│ │ │traumatologie, │
│ │ │ortopedie pediatrică, │
│ │ │chirurgie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │chirurgie generală, │
│ │ │chirurgie plastică │
│ │terapia chirurgicală a │estetică şi │
│27 │hidrosadenitei │microchirurgie │
│ │ │reconstructivă │
│ │ │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │chirurgie generală, │
│ │ │chirurgie plastică │
│ │ │estetică şi │
│ │terapia chirurgicală a │microchirurgie │
│28 │edemului dur şi │reconstructivă, │
│ │seromului posttraumatic │ortopedie şi │
│ │ │traumatologie, │
│ │ │ortopedie pediatrică, │
│ │ │chirurgie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │chirurgie generală, │
│ │ │chirurgie vasculară, │
│ │terapia chirurgicală a │chirurgie plastică │
│29 │flebopatiilor varicoase │estetică şi │
│ │superficiale; ruptură │microchirurgie │
│ │pachet varicos │reconstructivă, │
│ │ │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │chirurgie generală, │
│ │ │chirurgie plastică │
│ │terapia chirurgicală a │estetică şi │
│30 │granulomului ombilical │microchirurgie │
│ │ │reconstructivă │
│ │ │chirurgie pediatrică şi│
│ │ │ortopedie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │chirurgie generală, │
│ │ │chirurgie plastică │
│ │ │estetică şi │
│ │ │microchirurgie │
│ │ │reconstructivă, │
│ │ │ortopedie şi │
│ │terapia chirurgicală a │traumatologie, │
│31 │supuraţiilor │obstetrică-ginecologie,│
│ │postoperatorii │chirurgie toracică, │
│ │ │chirurgie │
│ │ │cardiovasculară, │
│ │ │neurochirurgie, │
│ │ │urologie, chirurgie │
│ │ │pediatrică şi ortopedie│
│ │ │pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│32 │tratamentul plăgilor │toate specialităţile │
│ │ │chirurgicale │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │terapia chirurgicală a │urologie, chirurgie │
│33 │fimozei (decalotarea, │pediatrică, chirurgie │
│ │debridarea) │generală │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratament postoperator │ │
│ │al plăgilor abdominale, │ │
│ │al intervenţiilor │ │
│34 │chirurgicale după │obstetrică-ginecologie,│
│ │cezariană, sarcină │chirurgie generală │
│ │extrauterină operată, │ │
│ │histerectomie, │ │
│ │endometrioză │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │F. Proceduri terapeutice│ │
│ │/tratamente chirurgicale│ │
│ │complexe: │ │
│ │punctaj 25 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratamentul chirurgical │ │
│ │al unor afecţiuni ale │ │
│ │anexelor globului ocular│ │
│ │(şalazion, tumori │ │
│1 │benigne care nu necesită│oftalmologie │
│ │plastii întinse, chist │ │
│ │conjunctival, chist al │ │
│ │pleoapei, orjelet, │ │
│ │flegmon, abces, │ │
│ │xantelasme) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratament cu laser al │ │
│2 │polului anterior, │oftalmologie │
│ │polului posterior │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratament chirurgical │ │
│ │ORL colecţie: sept, │ │
│ │flegmon periamigdalian, │ │
│3 │furuncul căi aeriene │ORL │
│ │externe, furuncul │ │
│ │vestibul nazal, │ │
│ │othematom │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │extragere fibroscopică │ │
│4 │de corpi străini din │ORL │
│ │căile respiratorii │ │
│ │superioare │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │manevre de mică │ │
│ │chirurgie pentru abces │ │
│ │şi/sau chist vaginal sau│ │
│5 │bartholin cu │obstetrică-ginecologie │
│ │marsupializare, polipi, │ │
│ │vegetaţii vulvă, vagin, │ │
│ │col │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│6 │cauterizare de col │obstetrică-ginecologie │
│ │uterin │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│7 │diatermocoagularea │obstetrică-ginecologie │
│ │colului uterin │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │dermatovenerologie, │
│ │electrochirurgia/ │chirurgie generală, │
│8 │electrocauterizarea │chirurgie plastică, │
│ │tumorilor cutanate/ │estetică şi │
│ │leziune │microchirurgie │
│ │ │reconstructivă │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │terapia chirurgicală │ │
│9 │complexă a panariţiului │chirurgie │
│ │osos, articular, │ │
│ │tenosinoval │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│10 │terapia chirurgicală a │chirurgie │
│ │flegmoanelor │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│11 │terapia chirurgicală a │chirurgie │
│ │hematomului │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│12 │dilataţia stricturii │urologie, chirurgie │
│ │uretrale │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │criocoagularea │ │
│13 │(crioaplicaţia) │oftalmologie │
│ │transsclerală │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │G. Proceduri terapeutice│ │
│ │/ tratamente medicale │ │
│ │simple: │ │
│ │punctaj 7 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │alergologie şi │
│ │aerosoli/şedinţă (maxim │imunologie clinică, │
│1 │3 şedinţe) │pneumologie, pediatrie,│
│ │ │ORL, medicină fizică şi│
│ │ │de reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │toaleta auriculară │ │
│2 │unilateral (două │ORL │
│ │proceduri) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │administrare tratament │toate specialităţile, │
│ │prin injectarea părţilor│inclusiv, medicină │
│3 │moi (intramuscular, │fizică şi de │
│ │intradermic şi │reabilitare │
│ │subcutanat) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │H. Proceduri terapeutice│ │
│ │/tratamente medicale de │ │
│ │complexitate medie: │ │
│ │punctaj 11 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │fotochimioterapie (UVA) │ │
│1 │cu oxoralen locală sau │dermatovenerologie │
│ │generală/şedinţă (maxim │ │
│ │4 şedinţe) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │fotochimioterapie (UVB │ │
│2 │cu spectru îngust)/ │dermatovenerologie │
│ │şedinţă (maxim 4 │ │
│ │şedinţe) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │neurologie, neurologie │
│ │mezoterapia - injectare │pediatrică, │
│ │terapeutică │dermatovenerologie, │
│3 │paravertebrală şi │reumatologie, geriatrie│
│ │periarticulară │şi gerontologie, │
│ │ │medicină fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│4 │probe de repoziţionare │ORL, neurologie, │
│ │vestibulară │neurologie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │imunoterapie specifică │alergologie şi │
│5 │cu vaccinuri alergenice │imunologie clinică │
│ │standardizate │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │administrare tratament │toate specialităţile, │
│6 │prin puncţie │inclusiv medicină │
│ │intravenoasă │fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │anestezie şi terapie │
│ │ │intensivă, │
│ │ │oftalmologie, ORL, │
│ │ │chirurgie generală, │
│ │ │ortopedie şi │
│ │ │traumatologie, │
│ │ │ortopedie pediatrică, │
│ │infiltraţii nervoase │obstetrică-ginecologie,│
│7 │regionale │chirurgie plastică │
│ │ │estetică şi │
│ │ │microchirurgie │
│ │ │reconstructivă, │
│ │ │neurochirurgie, │
│ │ │chirurgie │
│ │ │cardiovasculară, │
│ │ │medicină fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │instalare dispozitiv de │ │
│8 │administrare a │anestezie şi terapie │
│ │analgeziei controlată de│intensivă │
│ │pacient │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │I. Proceduri terapeutice│ │
│ │/tratamente medicale │ │
│ │complexe: │ │
│ │punctaj 14 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ortopedie şi │
│ │ │traumatologie, │
│ │puncţii şi infiltraţii │ortopedie pediatrică, │
│1 │intraarticulare │reumatologie, geriatrie│
│ │ │şi gerontologie, │
│ │ │medicină fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│2 │instilaţia uterotubară │obstetrică-ginecologie │
│ │terapeutică │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ortopedie şi │
│ │ │traumatologie, │
│ │blocaje chimice pentru │ortopedie pediatrică, │
│3 │spasticitate (toxină │reumatologie, │
│ │botulinică) │neurologie, neurologie │
│ │ │pediatrică, medicină │
│ │ │fizică şi de │
│ │ │reabilitare │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │evaluare funcţională │ │
│ │instrumental cu │ │
│4 │dispositive mecatronice │medicină fizică şi de │
│ │si/sau senzori │reabilitare │
│ │inerţiali, actuatori, │ │
│ │etc │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratament intraarticular│medicină fizică şi de │
│5 │cu plasma îmbogăţită cu │reabilitare │
│ │trombocite (PRP) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │J. Tratamente ortopedice│ │
│ │medicale: │ │
│ │punctaj 20 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratamentul ortopedic al│ │
│ │luxaţiei, entorsei sau │ortopedie şi │
│ │fracturii antebraţului, │traumatologie, │
│1 │pumnului, gleznei, │ortopedie pediatrică, │
│ │oaselor carpiene, │chirurgie generală │
│ │metacarpiene, tarsiene, │ │
│ │metatarsiene, falange │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratamentul ortopedic al│ │
│ │entorsei sau luxaţiei │ │
│ │patelei, umărului; │ │
│ │disjuncţie │ │
│ │acromioclaviculară; │ │
│ │tratamentul fracturii │ortopedie şi │
│ │gambei, coastelor, │traumatologie, │
│2 │claviculei, humerusului,│ortopedie pediatrică, │
│ │scapulei; rupturii │chirurgie generală │
│ │tendoanelor mari │ │
│ │(achilian, bicipital, │ │
│ │cvadricipital); │ │
│ │instabilitate acută de │ │
│ │genunchi; ruptură │ │
│ │musculară │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratamentul ortopedic al│ │
│ │fracturii femurului; │ │
│ │luxaţiei, entorsei de │ortopedie şi │
│ │genunchi, fracturii de │traumatologie, │
│3 │gambă cu aparat │ortopedie pediatrică, │
│ │cruropedios; tratamentul│chirurgie generală │
│ │scoliozei, cifozei, │ │
│ │spondilolistezisului, │ │
│ │rupturii musculare │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratament în displazia │ortopedie şi │
│4 │luxantă a şoldului în │traumatologie, │
│ │primele 6 luni de viaţă │ortopedie pediatrică, │
│ │ │chirurgie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratamentul piciorului │ortopedie şi │
│5 │strâmb congenital în │traumatologie, │
│ │primele 3 luni de viaţă │ortopedie pediatrică, │
│ │ │chirurgie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratamentul la copii cu │ortopedie şi │
│6 │genu valgum, genu varum,│traumatologie, │
│ │picior plat valg │ortopedie pediatrică, │
│ │ │chirurgie pediatrică │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │tratamentul fracturii │ortopedie şi │
│7 │amielice fără deplasare │traumatologie, │
│ │a coloanei vertebrale │ortopedie pediatrică, │
│ │ │chirurgie generală │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │K. Terapii psihiatrice │ │
│ │*): │ │
│ │punctaj 30 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │consiliere psihiatrică │ │
│1 │nespecifică individuală │ │
│ │şi familială │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │psihoterapie de grup │ │
│ │(psihoze, tulburări │ │
│2 │obsesiv - compulsive, │ │
│ │tulburări fobice, │ │
│ │tulburări de anxietate, │ │
│ │distimii, adicţii) **) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │psihoterapie individuală│ │
│ │(psihoze, tulburări │ │
│ │obsesiv-compulsive, │ │
│3 │tulburări fobice, │ │
│ │tulburări de anxietate, │ │
│ │distimii, adicţii, │ │
│ │tulburări din spectrul │ │
│ │autist) **) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │terapia │ │
│4 │cognitiv-comportamentală│ │
│ │**) │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │L. Terapii de genetică │ │
│ │medicală: │ │
│ │punctaj 30 puncte │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│1 │Sfat genetic │ │
└────┴────────────────────────┴───────────────────────┘

"

    42. În Anexa nr. 7, litera B, punctul 1.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi fizioterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum şi cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:
    a) neurologie şi neurologie pediatrică;
    b) otorinolaringologie;
    c) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;
    d) reumatologie;
    e) ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică;
    f) oncologie medicală;
    g) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;
    h) hematologie;
    i) nefrologie şi nefrologie pediatrică;
    j) oncologie şi hematologie pediatrică;
    k) cardiologie;
    l) pneumologie;
    m) medicină fizică şi de reabilitare"

    43. În Anexa nr. 7, litera B, punctul 1.8, subpunctul 1.8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.8.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Tarif pe│
│Servicii de sănătate conexe │serviciu│
│actului medical: │medical │
│ │- puncte│
├─────────────────────────────┼────────┤
│a) Neurologie şi neurologie │ │
│pediatrică: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│a1) serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │ │
│consiliere psihologică şi │ │
│psihoterapie: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│a1.1) evaluare psihologică │30 │
│clinică şi psihodiagnostic; │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│a1.2) consiliere psihologică │30 │
│clinică pentru copii/adulţi; │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│a1.3) psihoterapie pentru │30 │
│copii/adult; │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│a2) serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihopedagogie specială - │15 │
│logoped: │puncte/ │
│consiliere/intervenţie de │şedinţă │
│psihopedagogie specială - │ │
│logoped; │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│a3) servicii conexe furnizate│ │
│de fizioterapeuţi │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│a3.1) kinetoterapie │30 │
│individuală; │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │15 │
│a3.2) kinetoterapie de grup; │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│a3.3) kinetoterapie pe │ │
│aparate speciale: dispozitive│15 │
│mecanice/dispozitive │puncte/ │
│electromecanice/dispozitive │şedinţă │
│robotizate. │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│b) Otorinolaringologie: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│b1) serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │ │
│consiliere psihologică şi │ │
│psihoterapie: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│b1.1) evaluare psihologică │30 │
│clinică şi psihodiagnostic │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│b1.2) consiliere psihologică │30 │
│clinică │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│b2) serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihopedagogie specială - │ │
│logoped: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│b2.1) consiliere/intervenţie │15 │
│de psihopedagogie specială - │puncte/ │
│logoped │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│b2.2) exerciţii pentru │15 │
│tulburări de vorbire │puncte/ │
│(şedinţă) │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│c) Psihiatrie, inclusiv │ │
│psihiatrie pediatrică: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│c1) serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │ │
│consiliere psihologică şi │ │
│psihoterapie: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│c1.1) evaluare psihologică │30 │
│clinică şi psihodiagnostic │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│c1.2) consiliere psihologică │30 │
│clinică pentru copii/adulţi │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│c1.3) consiliere psihologică │ │
│clinică pentru copii │ │
│diagnosticaţi cu tulburări │ │
│din spectrul autist (numai la│ │
│recomandarea medicului cu │ │
│specialitatea psihiatrie │ │
│pediatrică) - într-o metodă │ │
│psihoterapeutică aplicabilă │ │
│copilului diagnosticat cu │30 │
│tulburări din spectrul │puncte/ │
│autist; │şedinţă │
│Notă: până la intrarea în │ │
│vigoare a Normelor tehnice de│ │
│realizare a Programelor │ │
│curative de sănătate, │ │
│respectiv a Subprogramului │ │
│naţional de intervenţii │ │
│specializate acordate │ │
│persoanelor diagnosticate cu │ │
│TSA │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│c1.4) psihoterapia copilului │ │
│şi familiei - pentru copii │ │
│(numai la recomandarea │ │
│medicului cu specialitatea │ │
│psihiatrie pediatrică) - │ │
│într-o metodă │ │
│psihoterapeutică aplicabilă │ │
│copilului diagnosticat cu │30 │
│tulburări din spectrul autist│puncte/ │
│Notă: până la intrarea în │şedinţă │
│vigoare a Normelor tehnice de│ │
│realizare a Programelor │ │
│curative de sănătate, │ │
│respectiv a Subprogramului │ │
│naţional de intervenţii │ │
│specializate acordate │ │
│persoanelor diagnosticate cu │ │
│TSA │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│c2) serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │15 │
│psihopedagogie specială - │puncte/ │
│logoped: consiliere/ │şedinţă │
│intervenţie de psihopedagogie│ │
│specială - logoped │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│c3) Servicii furnizate de │ │
│fizioterapeut: │ │
│(numai la recomandarea │ │
│medicului cu specialitatea │ │
│psihiatrie pediatrică) pentru│ │
│copilul diagnosticat cu │ │
│tulburări din spectrul autist│ │
│în condiţiile prevăzute la │ │
│punctul 1.8.2: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│c3.1) kinetoterapie │30 │
│individuală │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │15 │
│c3.2) kinetoterapie de grup │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│c3.3) kinetoterapie pe │ │
│aparate speciale: dispozitive│15 │
│mecanice/ dispozitive │puncte/ │
│electromecanice /dispozitive │şedinţă │
│robotizate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│d) Reumatologie în condiţiile│ │
│prevăzute la punctul 1.8.2 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Servicii furnizate de │ │
│fizioterapeut: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │30 │
│d1) kinetoterapie individuală│puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │15 │
│d2) kinetoterapie de grup │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│d3) kinetoterapie pe aparate │ │
│speciale: dispozitive │15 │
│mecanice/dispozitive │puncte/ │
│electromecanice/dispozitive │şedinţă │
│robotizate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│e) Ortopedie şi traumatologie│ │
│şi ortopedie pediatrică în │ │
│condiţiile prevăzute la │ │
│punctul 1.8.2 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Servicii furnizate de │ │
│fizioterapeut: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │30 │
│el) kinetoterapie individuală│puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │15 │
│e2) kinetoterapie de grup │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│e3) kinetoterapie pe aparate │ │
│speciale: dispozitive │15 │
│mecanice/dispozitive │puncte/ │
│electromecanice /dispozitive │şedinţă │
│robotizate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│f) Oncologie medicală │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │30 │
│consiliere psihologică şi │puncte/ │
│psihoterapie: consiliere │şedinţă │
│psihologică clinică pentru │ │
│copii şi adulţi cu afecţiuni │ │
│oncologice │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│g) Diabet zaharat, nutriţie │ │
│şi boli metabolice │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │30 │
│consiliere psihologică şi │puncte/ │
│psihoterapie: consiliere │şedinţă │
│psihologică clinică pentru │ │
│copii şi adulţi cu diagnostic│ │
│confirmat de diabet zaharat │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│h) Hematologie │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │30 │
│consiliere psihologică şi │puncte/ │
│psihoterapie: consiliere │şedinţă │
│psihologică clinică pentru │ │
│copii şi adulţi cu afecţiuni │ │
│oncologice │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│i) Nefrologie şi nefrologie │ │
│pediatrică │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │ │
│consiliere psihologică şi │30 │
│psihoterapie: consiliere │puncte/ │
│psihologică clinică pentru │şedinţă │
│copii şi adulţi cu │ │
│insuficienţă renală cronică -│ │
│dializă │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│j) Oncologie şi hematologie │ │
│pediatrică. │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │30 │
│consiliere psihologică şi │puncte/ │
│psihoterapie: consiliere │şedinţă │
│psihologică clinică pentru │ │
│copii cu afecţiuni oncologice│ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│k) Cardiologie în condiţiile │ │
│prevăzute la punctul 1.8.2, │ │
│numai pentru pacienţii cu │ │
│afecţiuni post infecţie Covid│ │
│- 19 sau agravări post │ │
│infecţie Covid - 19 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │ │
│consiliere psihologică şi │30 │
│psihoterapie: consiliere │puncte/ │
│psihologică clinică, pentru │şedinţă │
│pacienţi cu afecţiuni post │ │
│infecţie Covid - 19 sau │ │
│agravări post infecţie Covid │ │
│- 19 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Servicii furnizate de │ │
│fizioterapeut: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │30 │
│k1) kinetoterapie individuală│puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │15 │
│k2) kinetoterapie de grup │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│k3) kinetoterapie pe aparate │ │
│speciale: dispozitive │15 │
│mecanice/dispozitive │puncte/ │
│electromecanice/dispozitive │şedinţă │
│robotizate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│l) Pneumologie în condiţiile │ │
│prevăzute la punctul 1.8.2, │ │
│numai pentru pacienţii cu │ │
│afecţiuni post infecţie Covid│ │
│- 19 sau agravări post │ │
│infecţie Covid - 19 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │ │
│consiliere psihologică şi │30 │
│psihoterapie: consiliere │puncte/ │
│psihologică clinică, pentru │şedinţă │
│pacienţi cu afecţiuni post │ │
│infecţie Covid - 19 sau │ │
│agravări post infecţie Covid │ │
│- 19 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Servicii furnizate de │ │
│fizioterapeut: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │30 │
│l1) kinetoterapie individuală│puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │15 │
│l2) kinetoterapie de grup │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│l3) kinetoterapie pe aparate │ │
│speciale: dispozitive │15 │
│mecanice/dispozitive │puncte/ │
│electromecanice/dispozitive │şedinţă │
│robotizate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│m) Medicină fizică şi de │ │
│reabilitare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│M1) Serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │ │
│consiliere psihologică şi │ │
│psihoterapie: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│m1.1) evaluare psihologică │30 │
│clinică şi psihodiagnostic │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│m1.2) consiliere psihologică │30 │
│clinică │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│m2) Serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihopedagogie specială - │ │
│logoped: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│m2.1) consiliere/intervenţie │15 │
│de psihopedagogie specială - │puncte/ │
│logoped │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│m2.2) exerciţii pentru │15 │
│tulburări de vorbire │puncte/ │
│(şedinţă) │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│m3) Servicii furnizate de │ │
│fizioterapeut: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│m3.1) kinetoterapie │30 │
│individuală │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │15 │
│m3.2) kinetoterapie de grup │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│m3.3) kinetoterapie pe │ │
│aparate speciale: dispozitive│15 │
│mecanice/dispozitive │puncte/ │
│electromecanice/dispozitive │şedinţă │
│robotizate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│n) Îngrijiri paliative │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│n1) serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │ │
│psihologie clinică, │ │
│consiliere psihologică şi │ │
│psihoterapie: │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│n1.1) evaluare psihologică │30 │
│clinică şi psihodiagnostic │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│n1.2) consiliere psihologică │30 │
│clinică pentru copii/adulţi │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│n1.3) psihoterapie pentru │30 │
│copii/adulţi │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│n2) serviciile furnizate de │ │
│psiholog în specialitatea │15 │
│psihopedagogie specială - │puncte/ │
│logoped: consiliere/ │şedinţă │
│intervenţie de psihopedagogie│ │
│specială - logoped; │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│n3) servicii conexe furnizate│ │
│de fizioterapeut │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│n3.1) kinetoterapie │30 │
│individuală │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │15 │
│n3.2) kinetoterapie de grup │puncte/ │
│ │şedinţă │
├─────────────────────────────┼────────┤
│n3.3) kinetoterapie pe │ │
│aparate speciale: dispozitive│15 │
│mecanice/dispozitive │puncte/ │
│electromecanice/dispozitive │şedinţă │
│robotizate │ │
└─────────────────────────────┴────────┘

"

    44. În Anexa nr. 7, litera B, punctul 1.8, subpunctele 1.8.2 şi 1.8.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1.8.2. Serviciile de kinetoterapie se acordă conform unui Plan de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11 C;
1.8.3. Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie sau în specialitatea psihopedagogie specială - logoped, se acordă la solicitarea furnizorului de servicii medicale clinice prin scrisoare medicală, conform unui plan stabilit de comun acord de medicul de specialitate clinică, medicul de medicină fizică şi de reabilitare, respectiv medicul cu competenţă/atestat de studii complementare în îngrijiri paliative şi psiholog/logoped.
    Serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare. Serviciile conexe acordate la distanţă se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor conexe acordate la cabinet."

    45. În Anexa nr. 7, litera B, tabelul de la punctul 2 - Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate, după poziţia numărul 42, se adaugă o nouă poziţie, poziţia numărul 43 cu următorul cuprins:
    "

┌──┬───────────────────────────────────┐
│43│Medicină fizică şi de reabilitare │
└──┴───────────────────────────────────┘

"

    46. În Anexa nr. 7, litera B, tabelul de la punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Număr puncte│Număr puncte│
│ │pentru │pentru │
│ │specialităţi│specialităţi│
│ │medicale │chirurgicale│
├────────────┼────────────┼────────────┤
│a. │ │ │
│Consultaţia │ │ │
│copilului cu│ │ │
│vârsta │ │ │
│cuprinsă │16,20 puncte│17,25 puncte│
│între 0 şi 3│ │ │
│ani (până la│ │ │
│împlinirea │ │ │
│vârstei de 4│ │ │
│ani) │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│b. │ │ │
│Consultaţia │ │ │
│de │ │ │
│psihiatrie │ │ │
│şi │ │ │
│psihiatrie │ │ │
│pediatrică a│ │ │
│copilului cu│32,40 puncte│ │
│vârsta │ │ │
│cuprinsă │ │ │
│între 0 şi 3│ │ │
│ani (până la│ │ │
│împlinirea │ │ │
│vârstei de 4│ │ │
│ani) │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│c. │ │ │
│Consultaţia │10,80 puncte│11,50 puncte│
│peste vârsta│ │ │
│de 4 ani │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│d. │ │ │
│Consultaţia │ │ │
│de │ │ │
│psihiatrie │ │ │
│şi │21,60 puncte│ │
│psihiatrie │ │ │
│pediatrică │ │ │
│peste vârsta│ │ │
│de 4 ani │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│e. │ │ │
│Consultaţia │ │ │
│de │10,80 puncte│ │
│planificare │ │ │
│familială │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│f. │ │ │
│Consultaţia │ │ │
│de │ │ │
│neurologie, │ │ │
│respectiv de│ │ │
│medicină │ │ │
│fizică şi de│ │ │
│reabilitare │21,60 puncte│ │
│a copilului │ │ │
│cu vârsta │ │ │
│cuprinsă │ │ │
│între 0 şi 3│ │ │
│ani (până la│ │ │
│împlinirea │ │ │
│vârstei de 4│ │ │
│ani) │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│g. │ │ │
│Consultaţia │ │ │
│de │ │ │
│neurologie, │ │ │
│respectiv de│14,40 puncte│ │
│medicină │ │ │
│fizică şi de│ │ │
│reabilitare │ │ │
│peste vârsta│ │ │
│de 4 ani │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│h. │ │ │
│Consultaţia │ │ │
│pentru │18,00 puncte│ │
│îngrijiri │ │ │
│paliative │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘

"

    47. În Anexa nr. 7, litera B, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv medicii din specialitatea medicină fizică şi de reabilitare pot efectua ecografii cuprinse în anexa nr. 17 la prezentul ordin ca o consecinţă a actului medical propriu pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate inclusiv de la medicul de familie în limita competenţei şi a dotărilor necesare; decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la prezentul ordin. Pentru aceste servicii furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice."

    48. În Anexa nr. 8, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pentru acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative în ambulatoriu se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau pe serviciu medical - consultaţie/caz exprimat în lei.
    (2) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare şi medicilor cu atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu contravaloarea consultaţiilor la distanţă pentru afecţiunile cronice şi pentru bolile cu potenţial endemoepidemic ce necesită izolare, la acelaşi tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte ca cel aferent consultaţiilor efectuate în cabinetul medical."

    49. În Anexa nr. 8, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile, serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, planificare familială şi îngrijiri paliative în ambulatoriu nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele:
    a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în planificare familială, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute);
    b) pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, şi pentru medicii care lucrează în activitatea de îngrijiri paliative în ambulatoriu, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute); pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, precum şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute);
    c) pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare punctajul aferent serviciilor medicale acordate, nu poate depăşi, după caz, 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi;
    d) pentru specialităţile clinice, în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale, în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic/cabinet, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii; pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii; pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, precum şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii.
        Pentru fiecare consultaţie în plus faţă de 19 consultaţii pentru specialităţile clinice, respectiv 9 consultaţii pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică sau 14 consultaţii pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică şi specialitatea medicină fizică şi de reabilitare ce pot fi efectuate şi raportate în medie pe zi în condiţiile raportării şi de servicii medicale cu un punctaj aferent de 150 puncte/153 puncte/154 puncte, după caz, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale scade cu câte 17 puncte pentru specialităţile clinice, respectiv cu 30 de puncte pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică şi cu 22 de puncte pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, precum şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare.
        În situaţia în care programul de lucru al unui medic/cabinet este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână, punctajul aferent numărului de consultaţii, servicii medicale creşte sau scade corespunzător.
        În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile.
    (2) Serviciile de sănătate conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală.
        Punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau mai mulţi asiguraţi indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 90 de puncte în medie pe zi, cuvenite celui/celor care le prestează, reprezentând servicii conexe, cu excepţia medicului de specialitate psihiatrie pediatrică pentru care punctajul nu poate depăşi 360 de puncte în medie pe zi.
        Pentru desfăşurarea activităţii, un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii de sănătate conexe.
        Pentru desfăşurarea activităţii, furnizorul de servicii de sănătate conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii de sănătate conexe. Serviciile conexe se recomandă de către medicii de specialitate utilizând scrisoarea medicală al cărei model este prevăzut în anexa 43 la prezentul ordin.
        Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale, la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice, inclusiv furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare şi de îngrijiri paliative în ambulatoriu, încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice, inclusiv furnizorul de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare/îngrijiri paliative în ambulatoriu şi furnizorul de servicii de sănătate conexe actului medical, din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist, sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2001, şi după caz, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare, acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii de sănătate conexe actului medical, avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, după caz, programul de activitate şi tipul de servicii de sănătate conexe conform anexei nr. 7 la prezentul ordin şi certificatul de înregistrare a furnizorului de servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Numărul serviciilor medicale în scop diagnostic - caz efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic pot fi raportate cu încadrarea în suma contractată, funcţie de tipul fiecărui serviciu şi durata acestuia, precum şi de programul de lucru al cabinetului stabilit pentru efectuarea acestor servicii. Maxim 50% din programul de lucru al cabinetului poate fi contractat pentru serviciile medicale de spitalizare de zi ce pot fi efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic."

    50. În Anexa nr. 8, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice inclusiv medicilor de specialitate medicină fizică şi de reabilitare şi medicilor cu competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, în luna respectivă, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical.
    (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu:
    a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea - majorarea este cu până la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare.
        Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţă medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat;
    b) gradul profesional, pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar, numărul total de puncte se majorează cu 20%. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în planificare familială şi îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum şi furnizorilor de servicii de sănătate conexe actului medical. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional.
    (3) Valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 4 lei.
    (4) Fondul aprobat pentru anul 2022, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, are următoarea structură la nivel naţional, în vederea stabilirii valorii garantate pentru un punct pe serviciu medical:
    1. fondul alocat pentru trimestrul I 2022, inclusiv suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 193 alin. (3) din anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior;
    2. fondul alocat pentru perioada aprilie - decembrie 2022.
    (5) Sumele rămase neconsumate în primele 11 luni ale anului din fondul aprobat pentru anul 2022, pentru asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile clinice, din care se scade suma estimată pentru plata activităţii medicilor de specialitate clinică, inclusiv specialitatea medicină fizică şi de reabilitare desfăşurată în luna decembrie, se utilizează pentru plata serviciilor medicale realizate de medicii de specialitate clinică, inclusiv specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, la valoarea garantată a punctului pe serviciu medical, care depăşesc limitele stabilite la art. 3 alin. (1), în mod proporţional cu numărul de puncte realizat de fiecare furnizor, până la consumarea acestor sume."

    51. În Anexa nr. 8, alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice inclusiv medicilor de specialitate medicină fizică şi de reabilitare.
    (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru, în cazul specialităţilor clinice, inclusiv specialităţii medicină fizică şi de reabilitare se corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea garantată a punctului pe serviciu prevăzută pentru trimestrul în care s-a produs eroarea."

    52. În Anexa nr. 8, alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice, inclusiv al furnizorilor de servicii medicale clinice de medicină fizică şi de reabilitare, planificare familială, acupunctură şi îngrijiri paliative în ambulatoriu, facturează caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi transmite la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme."

    53. În Anexa nr. 8, primul paragraf al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice, inclusiv a serviciilor medicale clinice de medicină fizică şi de reabilitare, planificare familială, acupunctură şi îngrijiri paliative în ambulatoriu, care nu se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul ordin se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinet, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.(...)"

    54. În Anexa nr. 8, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi angajaţi medici, precum şi alte categorii de personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001.
        Medicii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv medicii de specialitate medicină fizică şi de reabilitare, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative în ambulatoriu pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, utilizând formularul de prescripţie medicală electronică/formularul de prescripţie medicală cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, după caz şi semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente.
        Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.
    (2) Pentru specialităţile clinice, inclusiv specialitatea de medicină fizică şi de reabilitare, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative la domiciliu, cabinetele medicale individuale - organizate conform reglementărilor în vigoare - pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv, precum şi servicii de sănătate conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2)."

    55. În Anexa nr. 8, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice, inclusiv serviciilor medicale clinice de medicină fizică şi de reabilitare, acupunctură şi îngrijiri paliative la domiciliu acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru specialităţi clinice, cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală, consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la prezentul ordin şi serviciilor de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu, precum şi a consultaţiilor la distanţă acordate de către medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv de către medicii de specialitate medicină fizică şi de reabilitare sau de către medicii care lucrează în activitatea de îngrijiri paliative în ambulatoriu.
        Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a Instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
        Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu.
        Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu.
    (2) Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare şi are o valabilitate pentru afecţiunile acute şi subacute de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Biletele de trimitere pentru specialităţi clinice pentru afecţiunile cronice şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice.
        Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi un exemplar este înmânat asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice/furnizorul de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare. Furnizorul de servicii medicale clinice, inclusiv furnizorul de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acupunctură şi îngrijiri paliative în ambulatoriu păstrează biletul de trimitere şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.
        Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice recomandate de medicul de familie, care are evidenţiat "management de caz", are o valabilitate de 90 zile calendaristice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru specialităţi clinice de la data la care acesta se implementează.
    (3) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor medicale raportate; borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura.
    (4) Furnizorii de servicii medicale clinice, inclusiv furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acupunctură şi îngrijiri paliative în ambulatoriu au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (5) Medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv medicii de specialitate de medicină fizică şi de reabilitare recomandă investigaţii paraclinice prin eliberarea biletului de trimitere care este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care prescrie investigaţiile şi un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de investigaţii paraclinice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice de la data la care acesta se implementează. În situaţia în care într-un cabinet din ambulatoriul de specialitate clinic aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se recoltează probă/probe în vederea efectuării unor examinări histopatologice-citologice şi servicii medicale paraclinice de microbiologie în regim ambulatoriu, ambele exemplare ale biletului de trimitere rămân la medicul de specialitate din ambulatoriu, din care un exemplar va însoţi proba/probele recoltată/recoltate pe care medicul o/le trimite la furnizorul de investigaţii paraclinice de anatomie patologică. La momentul recoltării probei/probelor, asiguratul declară pe propria răspundere că nu se află internat într-o formă de spitalizare (continuă sau de zi).
    (6) Medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv medicii de specialitate medicină fizică şi de reabilitare aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot recomanda servicii de îngrijiri medicale la domiciliu ca o consecinţă a actului medical propriu, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status. Modelul de recomandare pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 31 C la prezentul ordin.
    (7) Medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv medicii de specialitate medicină fizică şi de reabilitare şi medicii cu atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative din ambulatoriul de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot recomanda servicii paliative la domiciliu ca o consecinţă a actului medical propriu, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului. Modelul de recomandare pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 31 D la prezentul ordin."

    56. În Anexa nr. 8, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţene ale medicilor de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv ale medicilor de specialitate medicină fizică şi de reabilitare, întâlniri cu medicii de specialitate pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunţurile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej."

    57. În Anexa nr. 9, la punctul I "Părţile contractante", după forma de organizare "- Cabinet medical de îngrijiri paliative în ambulatoriu organizat conform dispoziţiilor legale în vigoare" se adaugă o nouă formă de organizare, cu următorul cuprins:
    " Societăţi de turism balnear şi de medicină fizică şi de reabilitare, constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2003"

    58. În Anexa nr. 9, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative, conform Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..../.... 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021."

    59. În Anexa nr. 9, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
        Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..../.... 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021 în următoarele specialităţi şi competenţe/atestate de studii complementare - pentru acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative:
    a) ..........................;
    b) .........................."

    60. În Anexa nr. 9, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
        Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative se face de către următorii medici:
    1. ..........................;
    2. ..........................;
    3. ..........................;
    4. ..........................;
        .............................;"

    61. În Anexa nr. 9, litera m) a articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice, inclusiv serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare, de acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative în ambulatoriu acordate de medici conform specialităţii clinice şi atestatului de studii complementare confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi care au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, după caz, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021;"

    62. În Anexa nr. 9, punctul 2 al literei a) şi punctul 2 al literei c) de la articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) (...)
    2. pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea garantată; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
        ..............................................
c) (...)
    2. formularului de scrisoare medicală; medicul de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv medicul din specialitatea medicină fizică şi de reabilitare eliberează scrisoare medicală pentru urgenţele medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemoepidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea;"

    63. În Anexa nr. 9, litera l) şi o) a articolului 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "l) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate şi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicaţia informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi să respecte specificaţiile de interfaţare publicate.
        ..............................................
o) să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia: urgenţelor, afecţiunilor prevăzute în norme, serviciilor de planificare familială, precum şi a serviciilor medicale diagnostice - caz. Lista cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare se stabileşte prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu;"

    64. În Anexa nr. 9, alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Valoarea garantată a unui punct este unică pe ţară; pentru anul 2022 valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de .... lei."

    65. În Anexa nr. 9, alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni; decontarea contravalorii serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate se face pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, transmise lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate, la data de ...........
        Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
    Până la data de 18 a celei de a doua luni după încheierea trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti cuvenite, ca urmare a regularizării erorilor de calcul constatate."

    66. În Anexa nr. 9, alineatele (1) - (4) ale articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancţiuni:
    a) la prima constatare, se diminuează cu 5% valoarea garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii;
    b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.
    (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), c), d), g), i), k) - m), p) - ş), v), w) precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 sau neeliberarea acesteia, se aplică următoarele sancţiuni:
    a) la prima constatare, avertisment scris;
    b) la a doua constatare se diminuează cu 3% valoarea garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii;
    c) la a treia constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a punctului, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru medicii din specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.
    (3) În cazul în care se constată în derularea contractului, de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi de alte organe competente, nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. o) şi/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% valoarea garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru medicii din specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.
    (4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. f), h) şi n) se aplică următoarele sancţiuni:
    a) la prima constatare, avertisment scris;
    b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a unui punct per serviciu, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pentru planificare familială şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz pentru luna în care s-au produs aceste situaţii;
    c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea-garantată a unui punct per serviciu, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pentru planificare familială şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz pentru luna în care s-au produs aceste situaţii."

    67. În Anexa nr. 9, litera e) a articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) refuzul furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv de servicii medicale din specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, de servicii de planificare familială, acupunctură şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentelor justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentelor medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control;"

    68. În Anexa nr. 9, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Valoarea garantată a punctului este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi."

    69. În Anexa nr. 9, titlul actului adiţional de la finalul anexei se modifică după cum urmează:
    "ACT ADIŢIONAL
    pentru serviciile medicale paraclinice - ecografii efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv de medicii de specialitate medicină fizică şi de reabilitare"

    70. Titlul Anexei nr. 10, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN BAZELE DE TRATAMENT"

    71. În Anexa nr. 10, Punctul 1 de la lit. A se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Servicii medicale - serii de proceduri - în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament
    1.1. Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare în cadrul unei serii de proceduri - efectuate în baze de tratament, precum şi perioadele pentru care se pot acorda sunt:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ │
│crt.│FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN │
│ │BAZELE DE TRATAMENT │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Kinetoterapie de grup pe │
│ │afecţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Galvanizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Ionizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Curenţi diadinamici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5. │Trabert │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │TENS │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7. │Curenţi medie frecvenţă/ │
│ │interferenţiali │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8. │Unde scurte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9. │Microunde │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10. │Curenţi de înaltă frecvenţă │
│ │pulsatilă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11. │Ultrasunet │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12. │Combinaţie de ultrasunet cu │
│ │curenţi de joasă frecvenţă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13. │Magnetoterapie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14. │Laserterapie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│15. │Solux │
├────┼─────────────────────────────────┤
│16. │Ultraviolete │
├────┼─────────────────────────────────┤
│17. │Curenţi cu impulsuri rectangulare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│18. │Curenţi cu impulsuri exponenţiale│
├────┼─────────────────────────────────┤
│19. │Contracţia izometrică electrică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│20. │Stimulare electrică funcţională/ │
│ │neuromusculară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│21. │Băi Stanger │
├────┼─────────────────────────────────┤
│22. │Băi galvanice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│23. │Duş subacval │
├────┼─────────────────────────────────┤
│24. │Aplicaţii cu parafină │
├────┼─────────────────────────────────┤
│25. │Băi sau pensulaţii cu parafină │
├────┼─────────────────────────────────┤
│26. │Masaj regional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│27. │Masaj segmentar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│28. │Masaj reflex │
├────┼─────────────────────────────────┤
│29. │Limfmasaj │
├────┼─────────────────────────────────┤
│30. │Aerosoli individuali │
├────┼─────────────────────────────────┤
│31. │Pulverizaţie cameră │
├────┼─────────────────────────────────┤
│32. │Hidrokinetoterapie individuală │
│ │generală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│33. │Hidrokinetoterapie parţială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│34. │Kinetoterapie individuală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│35. │Tracţiuni vertebrale şi │
│ │articulare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│36. │Manipulări vertebrale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│37. │Manipulări articulaţii periferice│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Kinetoterapie cu aparatură │
│38. │specială cu dispozitive mecanice,│
│ │electromecanice şi robotizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│39. │Băi minerale (sulfuroase, │
│ │cloruro-sodice, alcaline) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│40. │Băi de plante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│41. │Băi de dioxid de carbon şi bule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│42. │Băi de nămol │
├────┼─────────────────────────────────┤
│43. │Mofete naturale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│44. │Mofete artificiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│45. │Împachetare generală cu nămol │
├────┼─────────────────────────────────┤
│46. │Împachetare parţială cu nămol │
├────┼─────────────────────────────────┤
│47. │Aplicaţie de unde de şoc │
│ │extracorporale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│48. │Aplicaţie de oscilaţii profunde │
├────┼─────────────────────────────────┤
│49. │Speleoterapia/Salinoterapia │
├────┼─────────────────────────────────┤
│50. │TECAR │
├────┼─────────────────────────────────┤
│51. │Respiraţie la presiune pozitivă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│52. │Masaj pneumatic al extremităţilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│53. │Crioterapie │
└────┴─────────────────────────────────┘

        Procedurile de la pct. 1 - 38, 47 - 53 sunt efectuate în baza de tratament. Procedurile de la pct. 39 - 46 sunt efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.
        Procedurile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de medicină fizică şi de reabilitare în Planul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, al cărui model este stabilit în Anexa nr. 11 C din prezentul ordin.
    1.1.1. Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament este de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de medicină fizică şi de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică şi de reabilitare consemnată în Planul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare.
    1.1.2. Seria de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament stabilită de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare în Planul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, decontată pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare cu factori terapeutici naturali.
    1.2. Lista afecţiunilor la adult şi copil, pentru care pot fi acordate servicii de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament este:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │AFECŢIUNI │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Afecţiuni ale sistemului nervos │
│1. │central şi periferic la adulţi şi│
│ │copii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Afecţiuni ale joncţiunii │
│ │neuromusculare, şi miopatii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Boli cardio-vasculare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Afecţiuni ale căilor │
│4. │respiratorii, boli pulmonare │
│ │restrictive şi obstructive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5. │Artropatii inflamatorii, │
│ │degenerative şi metabolice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Afecţiuni ale coloanei vertebrale│
├────┼─────────────────────────────────┤
│7. │Afecţiuni abarticulare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8. │Tulburări de statică, vertebrală │
│ │şi periferică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9. │Afecţiuni ortopedice şi │
│ │post-traumatice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Status post intervenţii │
│10. │chirurgicale (cardiovasculare, │
│ │neurochirurgicale, ortopedice, │
│ │etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11. │Status post COVID-19 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12. │Afecţiuni oncologice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13. │Status post-combustional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14. │Afecţiuni uro-genitale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│15. │Afecţiuni metabolice şi endocrine│
├────┼─────────────────────────────────┤
│16. │Afecţiuni digestive │
└────┴─────────────────────────────────┘


    1.3. Serviciile de medicină fizică şi de reabilitare se acordă pe baza Planului proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de către medicii de medicină fizică şi de reabilitare al cărui model se regăseşte în anexa nr. 11 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare.
    1.4. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat este de 28 de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la lit. A, pct. 1, subpunctul 1.3 din prezenta anexă, cu excepţia poziţiilor 1, 28 - 29, 32 - 34 şi 38. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice medicină fizică şi de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la lit. A, pct. 1, subpunctul 1.3 din prezenta anexă cu condiţia ca cel puţin o procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziţia 1, 28 - 29, 32 - 34 şi 38. Aceste tarife se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporţional conform formulei: număr proceduri recomandate şi efectuate pe zi/4 x tarif pe zi de tratament.
    Nu se decontează de casele de asigurări de sănătate serviciile de medicină fizică şi de reabilitare atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere, cum ar fi: vergeturi, sindrom tropostatic, gimnastică de întreţinere (fitness, body-building)."

    72. În Anexa nr. 10, Punctul B se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament acordă serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă, numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare, al cărui model se regăseşte în anexa nr. 11 C la prezentul ordin, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baze de tratament acordate pe teritoriul României, se acordă serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă, numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare, al cărui model se regăseşte în anexa nr. 11 C la prezentul ordin, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale"

    73. Titlul Anexei nr. 11, se modifică şi va avea următorul cuprins: "MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament
    74. În Anexa nr. 11, articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Furnizorii de servicii de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament, încheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu în baze de tratament cu casele de asigurări de sănătate, a căror plată se face prin tarif în lei pe zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. 10 la ordin.
    (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere: numărul de servicii medicale - zi de tratament, respectiv tariful pe zi de tratament, care este de 28 de lei sau 42 de lei. Tariful pe zi de tratament este de 28 de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la subpunctul 1.1. de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la ordin, cu excepţia poziţiilor 1, 28 - 29, 32 - 34 şi 38 şi este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la subpunctul 1.1. de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la ordin, cu condiţia ca cel puţin o procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziţia 1, 28 - 29, 32 - 34 şi 38.
    (3) Suma contractată se stabileşte conform anexei nr. 11 B la ordin şi se defalchează pe trimestre şi pe luni, ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră. Valoarea lunară de contract poate fi depăşită cu maximum 10% cu condiţia diminuării valorii de contract din luna următoare, cu excepţia lunii decembrie, cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv. În această situaţie, în cadrul unui trimestru valorile lunare se pot modifica pe baza cererii scrise a furnizorului, înregistrată până cel târziu în ultimele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, cu obligativitatea încadrării în suma contractată în trimestrul respectiv.
    (4) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament conform prevederilor din anexa nr. 11 B la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător, prin încheierea unui act adiţional la contract, începând cu luna următoare celei în care s-a produs modificarea.
        Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială.
        Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament.
    (5) Suma neconsumată lunar la nivelul unui furnizor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament se redistribuie la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare în cadrul unui trimestru, ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră şi se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional. În situaţia în care la unii furnizori de servicii de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate faţă de suma trimestrială prevăzută în contract/act adiţional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr -un act adiţional la contract/act adiţional valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament care în acelaşi trimestru şi-au epuizat valoarea de contract.
        Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs până la sfârşitul trimestrului pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.
        Dacă valoarea trimestrială de contract rămasă neconsumată este mai mică 42 lei reprezentând contravaloarea unei zile de tratament cu cel puţin o procedură pe zi dintre cele prevăzute la poziţia 1, 28 - 29, 32 - 34 şi 38, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
        În trimestrul IV 2022, în situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr -un act adiţional la contract, valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament care în luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă valoarea de contract rămasă neconsumată este mai mică de 42 de lei reprezentând contravaloarea unei zile de tratament cu cel puţin o procedură pe zi dintre cele prevăzute la poziţia 1, 28 - 29, 32 - 34 şi 38, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
        Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.
        Consum mediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament decontate de casa de asigurări de sănătate.
    (6) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament, dacă este cazul.
    (7) În vederea contractării numărului de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament şi a numărului de zile de tratament de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se au în vedere serviciile medicale zi de tratament care se acordă în bazele de tratament, se contractează şi raportează în vederea decontării pentru un număr de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi, cu excepţia copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale terapeutice pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale.
    (8) Tarifele au în vedere cheltuielile aferente serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament şi zile de tratament de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament.
    (9) Fondurile suplimentare aprobate în cursul anului 2022 cu destinaţia de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte noi, respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament şi numărul de zile de tratament de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament acordate asiguraţilor de la data încheierii acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în anexa nr. 11 B la ordin, precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor, în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora s-a/s-au modificat.
    (10) Decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament.
    (11) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare acordate în bazele de tratament numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de medicii de specialitate medicină fizică şi de reabilitare aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al cărui model se regăseşte în anexa nr. 11 C la prezentul ordin.
    (12) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate în limita sumelor contractate se face în funcţie de numărul de zile de tratament de medicină fizică şi de reabilitare realizat în bazele de tratament, înmulţit cu tarifele prevăzute la alin. (2). Aceste tarife se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporţional conform formulei: număr proceduri recomandate şi efectuate pe zi/4 x tarif pe zi de tratament"

    75. În Anexa nr. 11, alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament facturează caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi transmite la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme"

    76. În Anexa nr. 11, articol 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament care nu se regăsesc în anexa nr. 10 la ordin se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la baza de tratament, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat."

    77. În Anexa nr. 11, articolul 4 se abrogă.
    78. În Anexa nr. 11, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament acordate numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11 C la ordin;
        Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/ Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate medicină fizică şi reabilitare în bazele de tratament acordă servicii medicale în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prea labilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
        Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament acordate pe teritoriul României, serviciile se acordă pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare al cărui model este prevăzut în ordin.
    (2) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzând evidenţa Planurilor eliberate de medicii de specialitate de medicină fizică şi de reabilitare în baza cărora au fost efectuate serviciilor medicale raportate; borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura.
    (3) Furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament au obligaţia să verifice Planurile eliberate de medicii de specialitate de medicină fizică şi de reabilitare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă."

    79. În Anexa nr. 11, alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii pentru serviciile de medicină fizică şi de reabilitare - serii de proceduri din pachetul de servicii de bază de care au beneficiat asiguraţii pe seria de proceduri; nivelul minim al coplăţii este de 5 lei pe toată seria de proceduri, iar nivelul maxim este de 10 lei pe toată seria de proceduri. Valoarea coplăţii este stabilită de fiecare furnizor pe bază de criterii proprii"

    80. În Anexa nr. 11, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţene ale medicilor de specialitate întâlniri cu furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunţurile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej."

    81. Anexa nr. 11 A se abrogă.
    82. Titlul Anexei nr. 11 B se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ""CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu în bazele de tratament""

    83. Titlul Capitolului I din Anexa nr. 11 B se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu în bazele de tratament."

    84. În anexa nr. 11 B, prima teza a Capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie"

    85. În anexa nr. 11 B, punctele 2 şi 3 ale Capitolului I, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament pentru a căror furnizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate.
3. Să facă dovada că pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore - programul bazei de tratament/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină fizică şi de reabilitare care îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la baza de tratament/punctul de lucru respectiv."

    86. În anexa nr. 11 B, prima teză a Capitolului II, literele A si B, precum si primele teze de la descrierile literelor A si B, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se au în vedere următoarele criterii:
    A. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice 40%
    B. Evaluarea resurselor umane 60%
A. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice
        Ponderea acestui criteriu este de 40%.
        .......................................
B. Evaluarea resurselor umane:
    Ponderea acestui criteriu este de 60%."

    87. În anexa nr. 11 B, a doua teză a punctului A. din Capitolul II, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din baza de tratament obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu"

    88. În Anexa nr. 11 B, literele a) - c) ale punctului A. din Capitolul II, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate.
b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul bazei de tratament sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora.
c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deţinute din care să reiasă: anul fabricaţiei, seria şi numărul, numărul de canale şi numărul de bolnavi care pot face terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament cu casa de asigurări de sănătate"

    89. În Anexa nr. 11 B, a doua teză a lit. e) de la punctul A. din Capitolul II, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Fac excepţie furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medico - sanitar al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor H.G. nr. 696/2021 şi într-un program de lucru distinct"

    90. În Anexa nr. 11 B, primul tabel de la Litera A1 a Capitolului II, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A.1. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut, după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │Nr. maxim│
│Nr. │Tip aparat │Puncte │de │
│crt.│ │ │proceduri│
│ │ │ │/oră │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparate de │ │ │
│1. │electroterapie │10 puncte/│3 │
│ │pentru 1 pacient │aparat │ │
│ │(cu un canal) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparate de │ │ │
│ │electroterapie │ │ │
│2. │pentru 2 pacienţi│20 puncte/│6 │
│ │trataţi simultan │aparat │ │
│ │(2 sau mai multe │ │ │
│ │canale) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│3. │Baie galvanică şi│20 puncte/│2 │
│ │alternantă │aparat │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│4. │Aparate de │10 puncte/│3 │
│ │magnetoterapie │aparat │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│5. │Unde scurte │10 puncte/│3 │
│ │ │aparat │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│6. │ESWT (unde de │15 puncte/│3 │
│ │şoc) │aparat │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│7. │TECAR │15 puncte/│2 │
│ │ │aparat │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparate cu │ │ │
│ │energie luminoasa│ │ │
│8. │(laserterapie sub│10 puncte/│5 │
│ │900 mW, │aparat │ │
│ │ultraviolete, │ │ │
│ │infrarosii) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparat laser │ │ │
│9. │continuu sau │15 punte/ │5 │
│ │pulsat peste 900 │aparat │ │
│ │mW │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparate de │ │3 │
│10. │parafină sau │10 puncte/│aplicaţii│
│ │termopack │aparat │/ canapea│
│ │ │ │/pat/ oră│
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│11. │Aparate pentru │10 puncte/│2 │
│ │drenaj limfatic │aparat │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│12. │Aparat pentru │10 puncte/│5 │
│ │ultrasonoterapie │aparat │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│13. │Aparat pentru │10 puncte/│4 │
│ │aerosoli │aparat │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│14. │Cadă de │10 puncte/│2 │
│ │hidroterapie │1 cadă │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cadă de │ │ │
│15. │hidroterapie cu │20 puncte/│2 │
│ │duş subacval sau │1 cadă │ │
│ │cu bule │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Dispozitive de │ │ │
│ │duşuri │20 puncte/│ │
│16. │terapeutice │dispozitiv│2 │
│ │(scoţian, │ │ │
│ │alternativ etc.) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│17. │Echipament de │15 puncte/│2 │
│ │elongaţie │echipament│ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Covor rulant │ │ │
│ │(echipament) │15 puncte/│ │
│18. │pentru │echipament│2 │
│ │recuperarea │ │ │
│ │mersului │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│19. │Cicloergometru │10 puncte/│3 │
│ │ │echipament│ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparat pentru │20 puncte/│ │
│20. │antrenarea │aparat │2 │
│ │echilibrului │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│21. │Aparat │10 puncte/│3 │
│ │reabilitare mână │aparat │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparat │10 puncte/│ │
│22. │reabilitare │aparat │3 │
│ │genunchi │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparat │10 puncte/│ │
│23. │reabilitare │aparat │3 │
│ │gleznă │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparat │ │ │
│ │multifuncţional │15 puncte/│ │
│24. │pentru creşterea │aparat │3 │
│ │forţei pe grupe │ │ │
│ │musculare │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Bare paralele │10 puncte/│ │
│25. │pentru reeducarea│echipament│3 │
│ │mersului │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│26. │Cuşcă Rocher │15 puncte/│3 │
│ │ │echipament│ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Platformă │ │ │
│ │electrică de │ │ │
│ │verticalizare la │20 puncte/│ │
│27. │diverse unghiuri │echipament│2 │
│ │şi încărcare │ │ │
│ │procentuală a │ │ │
│ │greutăţii │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Covor rulant │ │ │
│ │dotat cu │ │ │
│28. │echipament │20 puncte/│2 │
│ │antigravitaţional│echipament│ │
│ │pentru reeducarea│ │ │
│ │mersului │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparat subacvatic│30 puncte/│ │
│29. │de mobilitate şi │aparat │2 │
│ │forţă │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Covor rulant │30 puncte/│ │
│30. │subacvatic de │echipament│2 │
│ │mers │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Dispozitive │ │ │
│ │robotizate pentru│ │ │
│ │reeducarea │ │ │
│ │membrului │40 puncte/│ │
│31. │superior, │dispozitiv│2 │
│ │membrului │ │ │
│ │inferior, │ │ │
│ │mersului şi │ │ │
│ │echilibrului │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Aparat pentru │ │ │
│32. │respiraţie cu │15 puncte/│2 │
│ │presiune pozitivă│aparat │ │
│ │intermitentă │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Dispozitiv │ │ │
│33. │mecanic pentru │10 puncte/│3 │
│ │masaj pneumatic │aparat │ │
│ │al extremităţilor│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│34. │Aparat pentru │10 puncte/│3” │
│ │crioterapie │aparat │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴─────────┘

"

    91. În anexa nr. 11 B, teza a doua de la litera B din Capitolului II, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament - obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu"

    92. În anexa nr. 11 B, litera a) de la litera B din Capitolului II, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) medic în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare - 20 puncte/medic/1 normă

┌──────────────────┬───────────┬───────┐
│Nume şi prenume │Număr de │Punctaj│
│medic │ore │ │
├──────────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │
└──────────────────┴───────────┴───────┘

"

    93. În anexa nr. 11 B, teza a şasea de la litera B din Capitolului II, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Program de activitate săptămânal al bazei de tratament -7 ore/zi:
    - 5 zile/săptămână = 2 puncte
    – Peste 5 zile/săptămână = câte 1 punct pentru fiecare zi în plus
    – Pentru 2 x 7 ore /5 zile pe săptămână = 5 puncte
    – 5 zile/săptămână/mai mult de 7 ore pe zi şi mai puţin de 14 ore pe zi = punctaj proporţional cu programul de activitate declarat
    – TOTAL puncte ........"

    94. După Anexa nr. 11 B se introduce o nouă Anexă, Anexa nr. 11 C, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 11 C

    - MODEL - FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE DIN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE/
        UNITATEA SANITARĂ CU PATURI ........................
        CUI. ........................
        Nr. contract ............... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ...................
        NUME MEDIC ........................
        COD PARAFĂ MEDIC ..................
        Numele şi prenumele asiguratului ..................
        Codul numeric al asiguratului/cod unic de asigurare ..................
        Diagnostic medical şi diagnostic boli asociate ..................
        (Se va nota şi cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice)
    Perioada pentru care se recomandă procedure specifice de medicină fizică şi de reabilitare**) ..................
        **) Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare este de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de medicină fizică şi de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică şi de reabilitare.
        Număr telefon asigurat ..................
        Domiciliul Asiguratului ....................................
            PLAN DE PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINA FIZICA ŞI DE REABILITARE
                                  Nr. ...../........*) *) Se va completa cu numărul din registrul de consultaţii/foaie de observaţie.
        Vă informăm că doamna/domnul .............................., a fost consultat/ă în serviciul nostru la data de ................... şi se recomandă următorul plan terapeutic:
        PLAN TERAPEUTIC

┌────┬───────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumire │ │ │ │
│ │proceduri │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
│ │de medicină│ │ │ │
│ │fizică şi │ │ │ │
│Nr. │de │Număr │Durata │Indicaţii│
│Crt.│reabilitare│proceduri│procedurii│specifice│
│ │cf. Anexei │ │ │ │
│ │nr. 10 la │ │ │ │
│ │Ordinul MS/│ │ │ │
│ │CNAS nr. │ │ │ │
│ │1068/627/ │ │ │ │
│ │2021 │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

        Indicaţie de revenire pentru reevaluare:
    - [] da, revine pentru reevaluare în termen de .................
    – [] nu, nu este necesară revenirea pentru reevaluare
        Termenul de valabilitate al Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare este de: ............ zile, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice de la data emiterii Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, fără a lua în calcul ziua în care a fost emis planul.
        NOTĂ:
    1. Casele de asigurări de sănătate nu decontează serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza Planurilor de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare în care este nominalizat furnizorul de servicii de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament.
    2. Casele de asigurări de sănătate nu decontează serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza Planurilor de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare care nu cuprind diagnosticul stabilit şi denumirea procedurilor specifice, conform Anexei nr. 10 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021.
        Data ...............
        Semnătura şi parafa medicului .......................
        Data, numele şi prenumele în clar şi semnătura asiguratului, .........................
        Calea de transmitere:
    - prin asigurat
    – prin mijloace de comunicare electronică ..........................
    Planul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultaţia în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice, iar un exemplar este înmânat/transmis asiguratului."

    95. Titlul Anexei nr. 12, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament"

    96. În Anexa nr. 12, articolul 1 de la Capitolul II, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare acordate în baze de tratament în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului - cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021"

    97. Titlul de la Capitolul III din Anexa nr. 12, se modifică şi va avea următorul cuprins: "Serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare acordate în bazele de tratament
    98. În Anexa nr. 12, articolul 2 de la Capitolul III, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Furnizorul acordă tipurile de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament asiguraţilor, conform anexei nr. 10 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021"

    99. În anexa nr. 12, articolul 3 de la Capitolul III, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Furnizarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare acordate în bazele de tratament se face de către următorul personal medico sanitar"

    100. În Anexa nr. 12, articolul 4 de la Capitolul III, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament, acordate în bazele de tratament în sistemul asigurărilor de sănătate, se acordă în baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare al cărui model este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021"

    101. În anexa nr. 12, literele a), b) si k) - n) ale articolului 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;
b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, în bazele de tratament la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform normelor, în limita valorii de contract.
        ..........................................
k) să deconteze contravaloarea serviciilor numai dacă furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament au în dotare aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021;
l) să contracteze servicii medicale, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate, raportate şi validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe zi de tratament, în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021 .
m) să deconteze serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicină fizică şi de reabilitare aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
n) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament, cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, în condiţiile respectării prevederilor art. 45 alin. (2) din anexa 2 la H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractul-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022."

    102. În anexa nr. 12, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Furnizorul de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament au următoarele obligaţii:
    a) să informeze asiguraţii cu privire la:
    1. programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e -mail, pagină web (prin afişare într -un loc vizibil),
    2. pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare; informaţiile privind pachetul de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
    b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale şi să transmită factura în format electronic la casele de asigurări de sănătate; să raporteze în format electronic caselor de asigurări de sănătate, documentele justificative privind activităţile realizate în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
    c) să ţină evidenţa serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare, în ceea ce priveşte tipul serviciului acordat, data şi ora acordării, durata serviciului prin completarea unei fişe de tratament întocmite conform recomandărilor din Planul eliberat de medicul de specialitate de medicină fizică şi de reabilitare;
    d) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului, să acorde asiguraţilor serviciile prevăzute în pachetul de servicii de bază, fără nicio discriminare;
    e) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu obligaţia ca pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore - programul bazei de tratament/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină fizică şi de reabilitare care îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la baza de tratament/punctul de lucru respectiv; programul de lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
    f) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor; notificarea se face conform reglementărilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în contract;
    g) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
    h) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3 -a zi lucrătoare de la această dată;
    j) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;
    k) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate şi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicaţia informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi să respecte specificaţiile de interfaţare publicate;
    l) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond;
    m) să acorde servicii de asistenţă medicală de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament asiguraţilor numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de serviciile medicale acordate pe teritoriul României, serviciile se acordă pe baza Planului proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021;
    n) să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, privind programarea persoanelor asigurate pentru serviciile medicale programabile.
    o) să comunice casei de asigurări de sănătate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se va face în ziua în care se înregistrează această situaţie prin serviciul on-line pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
    p) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică din asigurările de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică din asigurările de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;
    q) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică din asigurările de sănătate în condiţiile lit. p), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3 -a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate."

    103. În anexa nr. 12, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Modalitatea de plată a serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în în bazele de tratament în sistemul asigurărilor de sănătate, este tariful pe serviciu medical -zi de tratament, exprimat în lei, pentru seria de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament, prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021"

    104. În anexa nr. 12, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos:

┌───────────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │Numărul de │Tarif pe │ │
│ │servicii - │serviciu │ │
│Tipul │Zile de │medical-zi │Valoare│
│serviciului│tratament │de │lei │
│ │Negociat │tratament*)│ │
│ │(orientativ)│ │ │
├───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│0 │1 │2 │3=1x2 │
├───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Zile de │ │ │ │
│tratament │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│seriilor de│ │ │ │
│proceduri │ │ │ │
└───────────┴────────────┴───────────┴───────┘

        *) Tariful pe serviciu medical - zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament sunt cele prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021 şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - zi de tratament şi numărului de zile de tratament pentru seria de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament.
(2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare acordate în în bazele de tratament în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, este de ........ lei"

    105. În anexa nr. 12, alineatele (1) şi (3) ale articolului 11, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în bazele de tratament în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, se face pe baza numărului de zile de tratament medicină fizică şi de reabilitare realizate în bazele de tratament şi a tarifului pe zi de tratament în limita sumelor contractate, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de ................
        Tarifele pe zi de tratament se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporţional conform formulei: nr. proceduri recomandate şi efectuate pe zi/4 x tarif pe zi de tratament.
        Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
        Valoarea lunară de contract poate fi depăşită cu maximum 10% cu condiţia diminuării valorii de contract din luna următoare, cu excepţia lunii decembrie, cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv. În această situaţie, în cadrul unui trimestru valorile lunare se pot modifica pe baza cererii scrise a furnizorului, înregistrată până cel târziu în ultimele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, cu obligativitatea încadrării în suma contractată în trimestrul respectiv.
        În situaţia în care la unii furnizori de servicii de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate faţă de suma trimestrială prevăzută în contract/act adiţional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament care în acelaşi trimestru şi-au epuizat valoarea de contract.
        Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs până la sfârşitul trimestrului pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.
        Dacă valoarea trimestrială de contract rămasă neconsumată este mai mică de 42 de lei reprezentând contravaloarea unei zile de tratament cu cel puţin o procedură pe zi dintre cele prevăzute la poziţia 1, 28 - 29, 32 - 34 şi 38 din tabelul de la punctul 1.3, litera A din Anexa 10 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, reprezentând contravaloarea unei zile de tratament, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
        În trimestrul IV 2022, în situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament care în luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă valoarea de contract rămasă neconsumată este mai mică de 42 de lei reprezentând contravaloarea unei zile de tratament cu cel puţin o procedură pe zi dintre cele prevăzute la poziţia 1, 28 - 29, 32 - 34 şi 38 din tabelul de la punctul 1.3, litera A din Anexa 10 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, reprezentând contravaloarea unei zile de tratament, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
        Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.
        Consum mediu lunar se referă la contravaloarea numărului de zile de tratament decontate de casa de asigurări de sănătate.
        ..................................
    (3) Clauze speciale - se completează pentru fiecare bază de tratament cu care s-a încheiat contractul:
    a) Medic
        Nume: ............. Prenume: .............
        Grad profesional: .............
        Cod numeric personal: .............
        Codul de parafă al medicului: .............
        Program zilnic de activitate ... ore/zi
    b) Categorie personal medico-sanitar
        Nume: ............. Prenume: .............
        Grad profesional: .............
        Cod numeric personal: .............
        Program zilnic de activitate ..... ore/zi
    c) .............................
    *) În cazul bazelor de tratament din ambulatoriul integrat al spitalului şi din centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică organizat în structura spitalului, se va completa cu programul de lucru stabilit pentru baza de tratament, precum şi cu datele aferente tuturor persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat şi în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului."

    106. În anexa nr. 12, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Plata serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament, acordate în bazele de tratament în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se face în contul nr. ....................., deschis la Trezoreria statului, sau contul nr. .................., deschis la Banca ................"

    107. Titlul Capitolului VII din Anexa nr. 12, se modifică şi va avea următorul cuprins: "Calitatea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament
    108. Articolul 13 de la Capitolul VII din Anexa nr. 12, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament, furnizate în baza prezentului contract, trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare"

    109. În anexa nr. 12, articolul 15 de la Capitolul VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar, se aplică prevederile legislaţiei în vigoare"

    110. În anexa nr. 12, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancţiuni:
    a) la prima constatare se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii, pentru fiecare dintre aceste situaţii;
    b) la a doua constatare se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii, pentru fiecare dintre aceste situaţii.
(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 lit. a), c), d), g), j), k), n) şi o) se aplică următoarele sancţiuni:
    a) la prima constatare, avertisment scris;
    b) la a doua constatare se va diminua cu 3% contravaloarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.
    c) la a treia constatare se va diminua cu 5% contravaloarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;
(3) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate precum şi de alte organe competente, nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 8 lit. m) şi/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.
(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 8 lit. f), h) şi l) se aplică următoarele sancţiuni:
    a) la prima constatare, avertisment scris;
    b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s -a produs această situaţie;
    c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie.
(5) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) pentru furnizorii de servicii medicale care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se face prin plata directă sau executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, în situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
        Pentru recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, casa de asigurări de sănătate notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În situaţia în care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de servicii medicale, aduce la cunoştinţa furnizorului de servicii medicale faptul că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului la contestaţie, suma se recuperează prin plată directă. În situaţia în care a nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu.
        Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, suma se recuperează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării furnizorului de servicii medicale, prin plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu.
(6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (4), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor, după caz.
(7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plată directă sau executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeaşi destinaţie"

    111. În anexa nr. 12, prima teză a alineatului (1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii"

    112. În anexa nr. 12, litera f) de la alineatul (1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) la solicitarea furnizorului, pentru o perioadă de maximum 30 de zile pe an calendaristic, în situaţii care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului."

    113. În anexa nr. 12, prima teză a articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situaţii:"

    114. În anexa nr. 12. literele e) şi g) ale articolului 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a personalului medico - sanitar, caz în care contractul se modifică prin excluderea acestora), cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
        ............................................
g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului/personalului medico-sanitar timp de 3 zile consecutive"

    115. În anexa nr. 12, litera h) a articolului 20 se abrogă.
    116. În anexa nr. 12, prima teză a articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:"

    117. În anexa nr. 12, literele a1), a2) şi d) ale articolului 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a1) furnizorul de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află î n relaţie contractuală;
a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament, după caz;
d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal"

    118. În anexa nr. 12, prima teză a articolului 24 al Capitolului XI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poşta electronică sau direct la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul bazei de tratament declarat în contract"

    119. Capitolul XIV din Anexa nr. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "XIV. Alte clauze
        ...................................
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ................., în două exemplare a câte .... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă"

    120. În Anexa nr. 12 Actul adiţional pentru serviciile medicale paraclinice-ecografii efectuate de medicii de specialitate din specialitatea medicină fizică şi reabilitare se abrogă.
    121. În Anexa nr. 14, tabelul de la litera A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ, se modifică si va avea următorul cuprins:

┌───────┬───────────────┬─────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │Suma decontată de CAS │
│ │Acte │Tarif├───────┬───────┬───────────┤
│Cod │terapeutice │- lei│Copii 0│Peste │Beneficiari│
│ │ │- │- 18 │18 ani │ai legilor │
│ │ │ │ani │ │speciale │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Consultaţie - │ │ │ │ │
│ │include modelul│ │ │ │ │
│ │de studiu, după│ │ │ │ │
│ │caz, controlul │ │ │ │ │
│ │oncologic │ │ │ │ │
│ │stomatologic, │ │ │ │ │
│ │evidenţierea │ │ │ │ │
│ │plăcii dentare │ │ │ │ │
│ │prin colorare, │ │ │ │ │
│ │după caz şi │ │ │ │ │
│ │igienizarea │ │ │ │ │
│1.*) │bucală │133 │100% │100% │100% │
│ │*) Se acordă o │ │ │ │ │
│ │singură │ │ │ │ │
│ │consultaţie la │ │ │ │ │
│ │un interval de │ │ │ │ │
│ │12 luni pentru │ │ │ │ │
│ │un asigurat │ │ │ │ │
│ │peste 18 ani şi│ │ │ │ │
│ │o consultaţie │ │ │ │ │
│ │la 6 luni │ │ │ │ │
│ │pentru copii │ │ │ │ │
│ │până la 18 ani.│ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│2. │Tratamentul │140 │100% │100% │100% │
│ │cariei simple │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Obturaţia │ │ │ │ │
│ │dintelui după │ │ │ │ │
│2.1. │tratamentul │185 │100% │60% │100% │
│ │afecţiunilor │ │ │ │ │
│ │pulpare sau al │ │ │ │ │
│ │gangrenei │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Tratamentul de │ │ │ │ │
│ │urgenţă al │ │ │ │ │
│2.2. │traumatismelor │175 │100% │100% │100% │
│ │dento-alveolare│ │ │ │ │
│ │/ dinte │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Tratamentul │ │ │ │ │
│3. │afecţiunilor │240 │100% │60% │100% │
│ │pulpare cu │ │ │ │ │
│ │anestezie │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Pansament │ │ │ │ │
│4. │calmant/drenaj │70 │100% │100% │100% │
│ │endodontic │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Tratamentul │ │ │ │ │
│5. │gangrenei │280 │100% │60% │100% │
│ │pulpare │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Tratamentul │ │ │ │ │
│ │paradontitelor │ │ │ │ │
│6. │apicale - prin │170 │100% │100% │100% │
│ │incizie - cu │ │ │ │ │
│ │anestezie │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Tratamentul │ │ │ │ │
│7. │afecţiunilor │117 │100% │100% │100% │
│ │parodonţiului │ │ │ │ │
│ │cu anestezie │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Tratamentul │ │ │ │ │
│7.1. │afecţiunilor │68 │100% │60% │100% │
│ │mucoasei bucale│ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Extracţia │ │ │ │ │
│8. │dinţilor │68 │100% │ │ │
│ │temporari cu │ │ │ │ │
│ │anestezie │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Extracţia │ │ │ │ │
│9. │dinţilor │145 │100% │60% │100% │
│ │permanenţi cu │ │ │ │ │
│ │anestezie │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Chiuretaj │ │ │ │ │
│ │alveolar şi │ │ │ │ │
│ │tratamentul │ │ │ │ │
│ │hemoragiei **) │ │ │ │ │
│ │În situaţia în │ │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │ │
│ │efectuează în │ │ │ │ │
│10.**) │aceeaşi şedinţă│100 │100% │100% │100% │
│ │în care a fost │ │ │ │ │
│ │extras dintele │ │ │ │ │
│ │respectiv, nu │ │ │ │ │
│ │este decontat │ │ │ │ │
│ │de casa de │ │ │ │ │
│ │asigurări de │ │ │ │ │
│ │sănătate │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│11. │Decapuşonarea │78 │100% │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Reducerea │ │ │ │ │
│ │luxaţiei │ │ │ │ │
│12. │articulaţiei │77 │100% │100% │100% │
│ │temporo- │ │ │ │ │
│ │mandibulare │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Proteza │ │ │ │ │
│ │acrilică │ │ │ │ │
│ │mobilizabilă pe│ │ │ │ │
│13 ***)│arcadă │1020 │ │100% │100% │
│ │***) Se acordă │ │ │ │ │
│ │o dată la 4 │ │ │ │ │
│ │ani. │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Reparaţie │ │ │ │ │
│13.1 │proteză │ │ │ │ │
│****) │****) Se acordă│123 │ │100% │100% │
│ │de două ori pe │ │ │ │ │
│ │an. │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Rebazare │ │ │ │ │
│13.2 │proteză │ │ │ │ │
│****) │****) Se acordă│180 │ │100% │100% │
│ │de două ori pe │ │ │ │ │
│ │an. │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Element │ │ │ │ │
│14. │protetic │200 │100% │60% │100% │
│ │fizionomic │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Element │ │ │ │ │
│15. │protetic │230 │100% │60% │100% │
│ │semi-fizionomic│ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Reconstituire │ │ │ │ │
│16. │coroană │235 │100% │60% │100% │
│ │radiculară │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Decondiţionarea│ │ │ │ │
│ │tulburărilor │ │ │ │ │
│ │funcţionale │ │ │ │ │
│ │prin aparate │ │ │ │ │
│ │ortodontice, │ │ │ │ │
│17 │inclusiv │772 │100% │ │ │
│*****) │tratamentul │ │ │ │ │
│ │angrenajului │ │ │ │ │
│ │invers prin │ │ │ │ │
│ │inel/gutiere + │ │ │ │ │
│ │bărbiţă şi │ │ │ │ │
│ │capelină │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Reeducarea │ │ │ │ │
│ │funcţională │ │ │ │ │
│18. │prin exerciţii,│20 │100% │ │ │
│ │miogimnastică, │ │ │ │ │
│ │etc. / şedinţă │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Aparate şi │ │ │ │ │
│ │dispozitive │ │ │ │ │
│19 │utilizate în │975 │100% │ │ │
│*****) │tratamentul │ │ │ │ │
│ │malformaţiilor │ │ │ │ │
│ │congenitale │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Şlefuirea în │ │ │ │ │
│20. │scop ortodontic│25 │100% │ │ │
│ │/ dinte │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Reparaţie │ │ │ │ │
│ │aparat │ │ │ │ │
│ │ortodontic *1) │ │ │ │ │
│ │Se decontează │ │ │ │ │
│ │pentru tinerii │ │ │ │ │
│ │de la 18 ani │ │ │ │ │
│ │până la vârsta │ │ │ │ │
│ │de 26 de ani, │ │ │ │ │
│ │dacă sunt │ │ │ │ │
│ │elevi, inclusiv│ │ │ │ │
│21 │absolvenţii de │ │ │ │ │
│*****) │liceu, până la │520 │100% │100%*1)│ │
│ │începerea │ │ │ │ │
│ │anului │ │ │ │ │
│ │universitar, │ │ │ │ │
│ │dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ │de 3 luni, │ │ │ │ │
│ │ucenici sau │ │ │ │ │
│ │studenţi şi │ │ │ │ │
│ │dacă nu │ │ │ │ │
│ │realizează │ │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │ │
│ │muncă │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │*****) Se │ │ │ │ │
│ │acordă numai de│ │ │ │ │
│ │medicii de │ │ │ │ │
│ │specialitate în│ │ │ │ │
│ │ortodonţie şi │ │ │ │ │
│ │ortopedie dento│ │ │ │ │
│ │- facială. │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│22. │Menţinătoare de│585 │100% │ │ │
│ │spaţiu mobile │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Sigilare/dinte │ │ │ │ │
│23 │******) o │ │ │ │ │
│******)│procedură │97 │100% │ │ │
│ │decontată la 2 │ │ │ │ │
│ │ani. │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Fluorizare (pe │ │ │ │ │
│ │o arcadă │ │ │ │ │
│ │dentară) │ │ │ │ │
│ │*2) se │ │100%*2)│ │ │
│24. │decontează │84 │” │ │ │
│ │pentru copii cu│ │ │ │ │
│ │vârsta cuprinsă│ │ │ │ │
│ │între 6 şi 14 │ │ │ │ │
│ │ani │ │ │ │ │
└───────┴───────────────┴─────┴───────┴───────┴───────────┘


    122. În Anexa nr. 14, punctele 1, 2, 3 si 8 din Nota de sub tabelul de la litera A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ pEnTRU MEDICINA DENTARĂ, se modifică si vor avea următorul cuprins:
    "1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti/medicii stomatologi, cu excepţia celor de la codurile 17, 19 şi 21 din tabel.
2. Serviciile de medicină dentară de urgenţă sunt prevăzute la codurile 2.2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 şi 21 din tabel.
3. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la codurile 1, 2, 2.1, 4, 23 din tabel.
        ...............................................
8. Tarifele pentru actele terapeutice prevăzute la codurile 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 23 sunt corespunzătoare pentru o unitate dentară - pentru un dinte."

    123. În Anexa nr. 14, tabelul de la litera B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "B. PACHETUL MINIMAL DE sErVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ

┌───────┬───────────────┬─────┬─────────┐
│ │Acte │Tairf│Suma │
│Cod │terapeutice │-lei-│decontată│
│ │ │ │de CAS │
├───────┼───────────────┼─────┼─────────┤
│ │Consultaţie - │ │ │
│ │include modelul│ │ │
│ │de studiu, după│ │ │
│ │caz, controlul │ │ │
│ │oncologic │ │ │
│ │stomatologic, │ │ │
│ │evidenţierea │ │ │
│ │plăcii dentare │ │ │
│ │prin colorare, │ │ │
│ │după caz şi │ │ │
│ │igienizarea │ │ │
│1.*) │bucală │133 │100% │
│ │*) Se acordă o │ │ │
│ │singură │ │ │
│ │consultaţie la │ │ │
│ │un interval de │ │ │
│ │12 luni pentru │ │ │
│ │un asigurat │ │ │
│ │peste 18 ani şi│ │ │
│ │o consultaţie │ │ │
│ │la 6 luni │ │ │
│ │pentru copii │ │ │
│ │până la 18 ani.│ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼─────────┤
│ │Tratamentul de │ │ │
│ │urgenţă al │ │ │
│2.2. │traumatismelor │175 │100% │
│ │dento-alveolare│ │ │
│ │/dinte │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼─────────┤
│ │Pansament │ │ │
│4. │calmant/drenaj │70 │100% │
│ │endodontic │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼─────────┤
│ │Tratamentul │ │ │
│ │paradontitelor │ │ │
│6. │apicale - prin │170 │100% │
│ │incizie - cu │ │ │
│ │anestezie │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼─────────┤
│ │Tratamentul │ │ │
│7. │afecţiunilor │117 │100% │
│ │parodonţiului │ │ │
│ │cu anestezie │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼─────────┤
│ │Chiuretaj │ │ │
│10.*) │alveolar şi │100 │100% │
│ │tratamentul │ │ │
│ │hemoragiei │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼─────────┤
│ │*) În situaţia │ │ │
│ │în care se │ │ │
│ │efectuează în │ │ │
│ │aceeaşi şedinţă│ │ │
│ │în care a fost │ │ │
│ │extras dintele │ │ │
│ │respectiv nu │ │ │
│ │este decontat │ │ │
│ │de casa de │ │ │
│ │asigurări de │ │ │
│ │sănătate. │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼─────────┤
│ │Reducerea │ │ │
│ │luxaţiei │ │ │
│12. │articulaţiei │77 │100% │
│ │temporo- │ │ │
│ │mandibulare │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼─────────┤
│ │Reparaţie │ │ │
│13.1**)│proteză │123 │100% │
│ │**) Se acordă o│ │ │
│ │dată pe an. │ │ │
├───────┼───────────────┼─────┼─────────┤
│ │Rebazare │ │ │
│13.2**)│proteză │180 │100%” │
│ │**) Se acordă o│ │ │
│ │dată pe an. │ │ │
└───────┴───────────────┴─────┴─────────┘

"

    124. În Anexa nr. 14, punctul 1 din Nota de sub tabelul de la litera B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE, se abrogă.
    125. În Anexa nr. 15, la articolul 3, litera e) de la alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 4.000 lei/lună. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi luni."

    126. În Anexa nr. 16, litera k) de la art. 7, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate şi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicaţia informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informati că din asigurările de sănătate şi să respecte specificaţiile de interfaţare publicate"

    127. În anexa nr. 17, litera A, la pct. 1 Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator, la "Biochimie serică si urinară" după punctul 40 se introduc două noi puncte 40.1 si 40.2 cu următorul cuprins:

┌────┬────────┬─────────────────────┬──┐
│ │ │TTGO (test de │ │
│40.1│2.1020.1│toleranta la glucoza │35│
│ │ │per os) *10) │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼──┤
│40.2│2.1026 │HBA1c *10) │20│
└────┴────────┴─────────────────────┴──┘


    128. În anexa nr. 17, litera A, după precizarea de la *9) de la Nota 1 de sub tabelul de la pct. 1 Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator, se introduce o nouă precizare *10), cu următorul cuprins:
    "*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie pentru pacienţii adulţi asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive."

    129. În anexa nr. 17, litera A, după Nota 4 de sub tabelul de la pct. 1 Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator, se introduce o nouă Notă, Nota 5, cu următorul cuprins:
    "NOTA 5: HBA1c se recomandă şi se decontează din fondurile alocate asistenţei medicale paraclinice de specialitate o singură data pe an, la recomandarea medicului de familie, în vederea stabilirii diagnosticului de diabet zaharat. Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor nationale cu scop curative."

    130. În anexa nr. 17, litera A, Nota 6 de sub tabelul de la pct. 2 Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie imagistică medicală şi medicină nucleară, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTA 6: Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice; biletele de trimitere se întocmesc în 2 exemplare, din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea şi un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.
    Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la lit. c) de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă biletul de trimitere este însoţit de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI."

    131. În Anexa nr. 21, litera i) de la art. 7, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate şi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicaţia informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi să respecte specificaţiile de interfaţare publicate."

    132. În Anexa nr. 23, la articolul 4, alineatul (1), litera a), punctul 3, subpunctele d. şi n. , se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) numărul de cazuri realizate de furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în anii 2018 - 2021; (...)
n) ponderea cheltuielilor de personal în totalul sumei decontate de casa de asigurări de sănătate în anii 2018 - 2021;"

    133. În Anexa nr. 23, la articolul 4, alineatul (1), litera a), punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "14. durata medie de spitalizare la nivel de spital - DMS_spital - este prevăzută în anexa nr. 23 A la ordin pentru spitalele de acuţi finanţate pe baza sistemului DRG şi durata medie de spitalizare la nivel naţional - DMS_nat - este 6,21 pentru spitalele de acuţi care nu sunt finanţate pe baza sistemului DRG."

    134. În Anexa nr. 23, literele a) şi b) ale alineatului (1) de la art. 5, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti, pentru afecţiunile acute, a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistem DRG, respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG, se stabileşte astfel:
    - număr de cazuri externate contractate x indice case-mix 2022 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2022, respectiv
    – număr de cazuri externate contractate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi
    a1) Suma contractată (SC) de fiecare spital prevăzut în anexa nr. 23 A la ordin cu casa de asigurări de sănătate, pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute în sistem DRG, se calculează astfel:
        SC = P x (Nr_pat x IU_pat / DMS_spital) x ICM x TCP
        În formula de mai sus, Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului naţional de paturi, în care nu sunt incluse paturile pentru secţiile şi compartimentele de ATI, IU_pat, DMS_spital, TCP şi ICM reprezintă indicele de utilizare a paturilor, durata medie de spitalizare la nivel de spital, tariful pe caz ponderat şi, respectiv, indicele case -mix. Durata medie de spitalizare la nivel de spital - DMS_spital - este prevăzută în anexa nr. 23 A.
        Valoarea procentului de referinţă (P) este stabilită în raport de clasificarea spitalelor în funcţie de competenţe conform prevederilor legale în vigoare, respectiv prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi este:
    a) pentru categoria I: P = 85%;
    b) pentru categoria IM: P = (P - 4)%;
    c) pentru categoria II: P = (P - 3)%;
    d) pentru categoria IIM: P = (P - 5)%;
    e) pentru categoria III: P = (P - 5)%;
    f) pentru categoria IV: P = (P - 15)%;
    g) pentru categoria V: P = (P - 23)%;
    h) pentru spitalele neclasificabile: P = (P - 33)%.
    a2) Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de la punctul a1) ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul, iar DMS_spital se înlocuieşte cu DMS_nat de 6,21.
    a3) Număr de cazuri externate ce poate fi contractat:
        La negocierea numărului de cazuri externate pe spital şi pe secţie se vor avea în vedere:
    a3.1. Numărul de cazuri externate calculat la suma contractată = SC (suma contractată) / (ICM x T CP) aferente fiecărui spital; rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).
        Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate.
    a3.2. Numărul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcă pe trimestre. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital se ţine seama şi de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent; în acest scop, spitalele organizează şi raportează trimestrial evidenţa acestor indicatori, caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică.
    a4) Indicele de case-mix pentru anul 2022 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului.
        Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix.
    a5) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2022 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin, se stabileşte pentru fiecare spital şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului.
        Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice, tipurile de cazuri ce sunt decontate - grupele de diagnostice, valorile relative, durata medie de spitalizare la nivel naţional, mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI - naţional, precum şi definirea termenilor utilizaţi - sunt prevăzute în anexa nr. 23 B la ordin.
        În situaţia în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr. 23 A la ordin are în structură secţii/compartimente de cronici, contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la lit. b);
    a6) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi (non_DRG)
        Tariful mediu pe caz rezolvat (non_DRG) se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului şi indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2021 şi sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 23 C la ordin.
        În situaţia în care unul din spitale are în structură secţii/compartimente de cronici, contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit. b).
    a7) suma contractată conform prevederilor de mai sus se repartizează pe trimestre şi luni; la nivelul fiecărui spital suma lunară prevăzută în contract nu poate fi mai mare decât media lunară stabilită conform formulei prevăzută la lit. a1, respectiv la lit. a2, după caz.
b) suma pentru spitalele de boli cronice precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) din alte spitale, care se stabileşte astfel:
        număr de cazuri externate x durata de spitalizare prevăzută în anexa nr. 25 la ordin sau, după caz, durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare
    1. Numărul de cazuri externate
        Numărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de:
    1.1. media cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului (ţinându-se cont de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii, după caz) şi al judeţului;
    1.2. cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2022, în funcţie de numărul de paturi contractabile, indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pentru secţii/compartimente de cronici şi de durata de spitalizare prevăzută în anexa nr. 25 la ordin sau, după caz, durata de spitalizare efectiv realizată în anul 2021, pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 25 la ordin, dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1), după caz.
        Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent; în acest scop, spitalele vor ţine evidenţa acestor indicatori.
        Numărul de cazuri externate, obţinut în condiţiile prevăzute mai sus, se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.
    2. Durata de spitalizare pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în anexa nr. 25 la ordin.
        Pentru secţiile/spitalele cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani), precum şi pentru secţiile/compartimentele de neonatologie - prematuri din maternităţile de gradul II şi III, psihiatrie cronici şi pneumoftiziologie adulţi şi copii se ia în considerare durata de spitalizare efectiv realizată în anul 2021.
    3. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 23 C la ordin.
    4. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare continuă dacă acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la domiciliu.
        Suma aferentă serviciilor medicale paliative se stabileşte astfel:
    Numărul de paturi contractabile pentru anul 2022 x indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pentru secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative x tariful pe zi de spitalizare negociat. Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 23 C la ordin."

    135. În Anexa nr. 23, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2022 cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti şi alocate caselor de asigurări de sănătate, se contractează de către acestea prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2022, precum şi pentru încheierea de contracte noi. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare condiţiile avute în vedere la contractare şi indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale, precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractaţi. Încheierea de contracte noi se face cu informarea ordonatorului principal de credite şi la contractare casa de asigurări de sănătate are în vedere încadrarea în numărul de paturi contractabile la nivel de judeţ, îndeplinirea tuturor condiţiilor de contractare, necesarul de servicii medicale şi încadrarea în fondurile alocate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti, cu respectarea prevederilor de la art. 5 alin. (1).
    (2) Pentru situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, din fondurile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), precum şi din fondurile prevăzute la alin. (1), pot fi contractate cu spitalele/secţiile/compartimentele de acuţi, servicii medicale acordate de la data încheierii actului adiţional, dar fără a se depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital stabilită astfel:
        (Nr_pat x IU_pat / DMS spital) x ICM x TCP / 12 luni
        În formula de mai sus, Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului naţional de paturi, IU_pat, DMS_spital, TCP şi ICM reprezintă indicele de utilizare a paturilor, durata medie de spitalizare la nivel de spital, tariful pe caz ponderat şi, respectiv, indicele case-mix.
    Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate, iar DMS_spital se înlocuieşte cu DMS_nat de 6,21."

    136. În Anexa nr. 23, punctul 1.3 de la litera a) a articolului 9, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.3. tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2022, prevăzut în anexa nr. 23 A la ordin.
    Decontul de cheltuieli eliberat asiguraţilor de către spitalele private pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în secţiile de acuţi finanţate prin sistem DRG pentru care se încasează contribuţia personală a asiguraţilor, se transmite de către furnizor în PIAS odată cu raportarea lunară."

    137. În Anexa nr. 23, punctul 2.1 de la litera h) a articolului 9, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.1. numărul de cazuri rezolvate/servicii, raportate şi validate, pentru perioada aferentă trimestrului respectiv, precum şi pentru perioada de la 1 aprilie 2022 şi până la sfârşitul trimestrului respectiv, cu încadrarea în limita valorii contractate;
    Validarea cazurilor/serviciilor în regim de spitalizare de zi în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi confirmarea cazurilor/serviciilor din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate."

    138. În Anexa nr. 23, litera b) a alineatului (4) de la art. 11, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) o sumă reprezentând contribuţia personală, cu consimţământul exprimat în scris al asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile medicale şi nemedicale pe care urmează să le primească şi costurile asociate acestora - pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continua în secţiile de acuţi finanţate prin sistem DRG. Modelul consimţământului este prevăzut în anexa 23 E la ordin.
        Contribuţia personală reprezintă diferenţa dintre tariful serviciului medical acordat de furnizorul privat şi suma rezultată din înmulţirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu spitalului, şi este afişată pe pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale şi la sediul acestora, într -un loc vizibil.
        Contribuţia personală a asiguratului pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în secţiile de acuţi finanţate prin sistem DRG se detaliază în devizul estimativ înaintat pacientului la prezentarea acestuia la furnizor, cu valabilitatea de 5 zile lucrătoare de la data înmânării acestuia pacientului. Devizul estimativ se poate modifica pe perioada internării asiguratului în funcţie de evoluţia clinică, cu consimţământul acestuia sau al reprezentantului legal. Modelul devizului estimativ este prevăzut în anexa 23 E la ordin.
    Furnizorii privaţi au obligaţia să elibereze asiguratului căruia i-au fost acordate servicii pentru care se încasează contribuţie personală decontul la externare detaliat referitor la serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă acordate în secţii de acuţi finanţate pe baza sistemului DRG de către spitalele private, pentru rezolvarea cazului, precum şi toate celelalte servicii medicale şi/sau nemedicale prestate asiguratului în perioada cuprinsă între comunicarea devizului estimativ şi externarea acestuia, însoţit de documentele fiscale, detaliate conform decontului al cărui model este prevăzut în anexa 23 E la ordin."

    139. În Anexa nr. 23, alineatul (4) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru, spitalele vor raporta realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi, până pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, ordonatorului de credite ierarhic superior, în funcţie de subordonare, şi caselor de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. Regularizarea şi decontarea trimestrială se face până în ultima zi a lunii următoare trimestrului încheiat, cu excepţia trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate, raportate şi validate conform contractului de furnizare de servicii medicale de la data de 1 aprilie 2022, respectiv de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a încheiat starea de alertă, potrivit legii, după caz, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform facturilor însoţite de documentele justificative, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în ultima zi a lunii ianuarie a anului următor."

    140. Anexa 23 A se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 23 A

    LISTA SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT, ICM, TCP ŞI DMS VALABILE PENTRU ANUL 2022

┌────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Nr. │ │Cod │TCP │ICM │DMS │
│crt.│Denumire Spital │spital│Norme │2022*)│spital│
│ │ │ │2022*)│ │2022*)│
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA │AB01 │1.500 │1,6818│6,60 │
│ │ALBA IULIA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2 │SPITALUL DE BOLI CRONICE │AB02 │1.430 │1,1311│9,22 │
│ │CAMPENI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL BLAJ │AB03 │1.475 │1,6734│5,96 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4 │SPITALUL ORASENESC ABRUD │AB04 │1.475 │1,1356│8,74 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│5 │SPITALUL MUNICIPAL AIUD │AB05 │1.475 │1,7266│7,91 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│6 │SPITALUL ORASENESC CAMPENI │AB06 │1.475 │1,2449│7,05 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│7 │SPITALUL MUNICIPAL SEBES │AB08 │1.475 │1,3647│6,18 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│8 │SPITALUL ORASENESC CUGIR │AB09 │1.475 │1,2655│8,18 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│9 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│AB12 │1.430 │1,1926│11,59 │
│ │AIUD │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10 │SC CMC PRAXIS SRL │AB13 │1.430 │1,9460│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│11 │SC CENTRUL MEDICAL DR. LAURA │AB14 │1.430 │1,4838│5,34 │
│ │CATANA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│12 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │AG01 │1.600 │1,7102│6,87 │
│ │PITESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│13 │SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI│AG02 │1.600 │1,4854│3,73 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│14 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│AG04 │1.430 │0,9775│8,96 │
│ │CAMPULUNG │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│15 │SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG │AG05 │1.475 │1,3005│6,69 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│16 │SPITALUL ORASENESC REGELE │AG06 │1.475 │1,5842│5,69 │
│ │CAROL I COSTESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│17 │SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE │AG07 │1.475 │1,3190│5,31 │
│ │ARGES │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│18 │SPITALUL ORASENESC SF. │AG08 │1.475 │2,1113│6,93 │
│ │SPIRIDON MIOVENI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│19 │SPITALUL DE PSIHIATRIE SF │AG13 │1.430 │1,4014│6,47 │
│ │MARIA VEDEA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│20 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│AG14 │1.430 │0,9855│13,47 │
│ │SF ANDREI VALEA IASULUI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│21 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│AG15 │1.430 │1,0761│11,18 │
│ │LEORDENI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│22 │SC MUNTENIA MEDICAL │AG24 │1.430 │1,8122│2,70 │
│ │COMPETENCES SA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│23 │SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE │AR01 │1.600 │1,5371│7,03 │
│ │URGENTA ARAD │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│24 │SPITALUL ORASENESC INEU │AR05 │1.475 │1,3273│6,83 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│25 │SPITALUL ORASENESC LIPOVA │AR06 │1.475 │1,0451│6,74 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│26 │SPITALUL DE BOLI CRONICE │AR07 │1.430 │1,0061│9,40 │
│ │SEBIS │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│27 │SC TERAPEUTICA SA │AR14 │1.475 │1,4672│7,75 │
│ │CHISINEU-CRIS │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│28 │S.C. GENESYS MEDICAL CLINIC │AR21 │1.475 │1,3402│2,70 │
│ │S.R.L. │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│29 │SPITALUL CLINIC SF. MARIA │B_01 │1.550 │1,8839│5,56 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│30 │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │B_02 │1.850 │1,9210│6,71 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE│ │ │ │ │
│31 │CHIRURGIE PLASTICA, │B_03 │2.230 │2,6917│6,88 │
│ │REPARATORIE SI ARSURI │ │ │ │ │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│32 │SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE│B_04 │1.525 │2,1929│5,38 │
│ │DR. CAROL DAVILA BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │ │ │ │ │
│33 │PENTRU COPII GR. ALEXANDRESCU│B_05 │1.600 │1,5583│4,30 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│34 │SPITALUL CLINIC FILANTROPIA │B_06 │1.600 │1,1094│2,82 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│35 │SPITALUL CLINIC DE URGENTE │B_08 │1.575 │0,6466│2,70 │
│ │OFTALMOLOGICE BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE │ │ │ │ │
│36 │OROMAXILOFACIALA PROF. DR. │B_09 │1.600 │0,7280│2,99 │
│ │DAN TEODORESCU BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│37 │TINOS CLINIC SRL │B_101 │1.475 │1,3255│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│38 │S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA │B_103 │1.475 │1,2091│3,18 │
│ │S.R.L. │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. │ │ │ │ │
│39 │DR. AL. TRESTIOREANU │B_11 │1.800 │1,4825│6,03 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│40 │CLINICA ANGIOMED │B_110 │1.430 │2,8554│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│41 │SC DELTA HEALTH CARE SRL │B_113 │1.475 │1,8196│2,83 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│42 │SC SANADOR SRL- SPITALUL │B_116 │1.500 │2,1320│2,89 │
│ │SANADOR │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│43 │INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE │B_12 │1.800 │1,1061│3,62 │
│ │C. I. PARHON BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│44 │SC MEDLIFE SA SUCURSALA │B_124 │1.500 │0,7214│2,70 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│45 │SC MEDICOVER HOSPITALS SRL │B_128 │1.475 │1,2349│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│46 │SC CENTRUL MEDICAL │B_129 │1.430 │1,4793│3,72 │
│ │POLICLINICO DI MONZA SRL │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│47 │SPITALUL CLINIC DR. I. │B_13 │1.500 │1,8353│4,95 │
│ │CANTACUZINO BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│48 │SC PROMED SYSTEM SRL │B_136 │1.430 │0,7124│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL NATIONAL DE │ │ │ │ │
│49 │DIABET, NUTRITIE SI BOLI │B_14 │1.800 │1,6974│4,97 │
│ │METABOLICE PROF. DR. N. │ │ │ │ │
│ │PAULESCU BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│50 │FUNDATIA DR. VICTOR BABES │B_140 │1.430 │2,0088│3,96 │
│ │SPITAL GENERAL │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE │ │ │ │ │
│51 │- TRAUMATOLOGIE SI TBC │B_15 │1.825 │2,3713│6,76 │
│ │OSTEOARTICULAR FOISOR │ │ │ │ │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│52 │CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI │B_150 │1.380 │1,1026│2,70 │
│ │TRATAMENT PROVITA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│53 │VICTORIA MEDICAL CENTER │B_153 │1.380 │4,4678│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│54 │SPITALUL CLINIC COLENTINA │B_16 │1.550 │2,5556│6,19 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│55 │Spitalul de Oncologie Monza │B_167 │1.380 │0,5916│4,22 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│56 │INSTITUTUL CLINIC FUNDENI │B_18 │1.808 │1,9045│5,85 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL DE BOLI │ │ │ │ │
│57 │CARDIOVASCULARE C. C. ILIESCU│B_19 │1.800 │2,7797│6,32 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL NATIONAL PENTRU │ │ │ │ │
│58 │SANATATEA MAMEI SI COPILULUI │B_20 │1.800 │1,0738│4,97 │
│ │ALESSANDRESCU-RUSESCU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│59 │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │B_21 │1.600 │1,7849│5,96 │
│ │SF. PANTELIMON BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│60 │SPITALUL CLINIC DE COPII DR. │B_22 │1.525 │1,3388│3,48 │
│ │V. GOMOIU BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│61 │SPITALUL CLINIC COLTEA │B_23 │1.575 │2,3342│8,51 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE BOLI │ │ │ │ │
│62 │INFECTIOASE SI TROPICALE DR. │B_25 │1.525 │1,4514│9,99 │
│ │V. BABES BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE│ │ │ │ │
│63 │DR. ALEXANDRU OBREGIA │B_27 │1.575 │1,6897│10,07 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │ │ │ │ │
│64 │PENTRU COPII M. S. CURIE │B_28 │1.600 │1,4205│4,79 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│65 │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │B_29 │1.600 │1,7423│7,96 │
│ │SF. IOAN BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│66 │SPITALUL CLINIC PROF. DR. TH.│B_31 │1.658 │1,4461│4,99 │
│ │BURGHELE BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE │ │ │ │ │
│67 │SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL │B_32 │1.800 │1,8866│6,18 │
│ │PROF. DR. D. HOCIOTA │ │ │ │ │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│68 │SPITALUL UNIVERSITAR DE │B_33 │1.850 │1,6639│6,60 │
│ │URGENTA BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│69 │OBSTETRICA-GINECOLOGIE PROF. │B_34 │1.600 │1,1958│2,91 │
│ │DR. PANAIT SIRBU BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│70 │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │B_35 │1.600 │3,2832│6,50 │
│ │BAGDASAR- ARSENI BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL NATIONAL DE │ │ │ │ │
│71 │NEUROLOGIE SI BOLI │B_36 │1.800 │2,2049│8,13 │
│ │NEUROVASCULARE BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │CENTRUL DE EVALURE SI │ │ │ │ │
│72 │TRATAMENT A │B_38 │1.430 │1,5467│7,12 │
│ │TOXICODEPENDENTELOR PENTRU │ │ │ │ │
│ │TINERI SF. STELIAN │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│73 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│B_40 │1.430 │1,0428│11,57 │
│ │SF. STEFAN │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│74 │CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE │B_41 │1.580 │1,6933│6,74 │
│ │DR. I. STOIA BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│75 │SPITALUL CLINIC NICOLAE │B_42 │1.500 │1,5496│7,98 │
│ │MALAXA BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL NATIONAL DE │ │ │ │ │
│76 │PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS │B_47 │1.800 │1,9126│10,00 │
│ │NASTA BUCUREŞTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI │ │ │ │ │
│77 │INFECTIOASE PROF. DR. MATEI │B_48 │1.800 │2,5141│7,93 │
│ │BALS BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│78 │SPITALUL UNIVERSITAR DE │B_80 │1.850 │1,7706│5,71 │
│ │URGENTA ELIAS BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│79 │SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN │B_90 │1.430 │1,7819│7,43 │
│ │DR. C. GORGOS │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│80 │SC CRESTINA MEDICALA MUNPOSAN│B_91 │1.430 │1,6821│2,70 │
│ │94 SRL │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│81 │EUROCLINIC HOSPITAL S.A. │B_95 │1.475 │1,7642│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│82 │SC MED LIFE SA │B_96 │1.500 │1,4786│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│83 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │BC01 │1.600 │1,3935│5,35 │
│ │BACAU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│84 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│BC02 │1.430 │1,1473│6,17 │
│ │BACAU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│85 │SPITALUL MUNICIPAL ONESTI │BC03 │1.500 │1,3008│6,64 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│86 │SPITALUL ORASENESC BUHUSI │BC04 │1.475 │1,2762│7,36 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│87 │SPITALUL ORASENESC IOAN │BC05 │1.475 │1,3192│6,63 │
│ │LASCAR COMANESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│88 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA│BC06 │1.500 │1,6249│5,67 │
│ │MOINESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│89 │SC POLIMED SRL │BC08 │1.475 │1,0053│4,74 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│90 │SC CLINICA PALADE SRL BACAU │BC14 │1.430 │0,9324│3,87 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│91 │CLINICA NEWMEDICS │BC38 │1.380 │1,0359│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│92 │SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE │BH01 │1.600 │1,9160│6,30 │
│ │URGENTA ORADEA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│93 │SPITALUL ORASENESC ALESD │BH07 │1.475 │1,1661│6,36 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│94 │SPITALUL MUNICIPAL EPISCOP N.│BH09 │1.475 │1,2440│6,06 │
│ │POPOVICI BEIUS │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│95 │SPITALUL MUNICIPAL DR. POP │BH10 │1.475 │1,2836│5,66 │
│ │MIRCEA MARGHITA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│96 │SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET │BH11 │1.430 │1,3833│12,53 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│97 │SPITALUL MUNICIPAL SALONTA │BH12 │1.475 │1,4886│5,63 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│98 │SPITALUL ORASENESC STEI │BH13 │1.430 │1,0705│6,33 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│99 │SC PELICAN IMPEX SRL ORADEA │BH26 │1.550 │2,3778│4,23 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│100 │SC EUCLID SRL ORADEA │BH32 │1.430 │1,0303│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│101 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │BN01 │1.500 │1,5749│6,65 │
│ │BISTRITA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│102 │SPITALUL ORASENESC DR. G. │BN02 │1.475 │1,1620│6,15 │
│ │TRIFON NASAUD │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│103 │SPITALUL ORASENESC BECLEAN │BN03 │1.475 │1,2034│6,19 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│104 │S.C. CLINICA SANOVIL S.R.L │BN09 │1.475 │1,4208│3,14 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│105 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │BR01 │1.500 │1,4362│7,18 │
│ │BRAILA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│106 │SPITALUL ORASENESC FAUREI │BR05 │1.475 │1,3657│6,55 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│107 │SPITALUL DE PSIHIATRIE │BR07 │1.430 │1,4380│8,93 │
│ │SF.PANTELIMON BRAILA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│108 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│BR09 │1.430 │1,0282│11,35 │
│ │BRAILA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│109 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │BT01 │1.500 │1,3563│7,04 │
│ │MAVROMATI BOTOSANI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│110 │SPITALUL DE RECUPERARE SF. │BT02 │1.430 │1,1148│10,91 │
│ │GHEORGHE BOTOŞANI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│111 │SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI │BT06 │1.475 │1,3015│5,62 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│112 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│BT10 │1.430 │1,1299│11,04 │
│ │BOTOŞANI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│113 │SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE │BV01 │1.600 │1,8308│6,37 │
│ │URGENTA BRASOV │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│114 │OBSTETRICA-GINECOLOGIE DR. I.│BV02 │1.525 │1,0789│3,40 │
│ │A. SBARCEA BRASOV │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│115 │SPITALUL CLINIC DE COPII │BV03 │1.600 │1,3236│5,01 │
│ │BRASOV │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│116 │SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE │BV04 │1.525 │1,6366│11,73 │
│ │BRASOV │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│117 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│BV05 │1.525 │1,1360│10,90 │
│ │BRASOV │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│118 │SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL │BV06 │1.475 │1,4012│5,34 │
│ │TULBURE FAGARAS │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│119 │SPITALUL MUNICIPAL CODLEA │BV08 │1.430 │1,1832│6,87 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│120 │SPITALUL MUNICIPAL SACELE │BV09 │1.430 │1,1214│8,44 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│121 │SPITALUL ORASENESC DR. C. T. │BV10 │1.475 │1,0792│6,28 │
│ │SPARCHEZ ZARNESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│122 │SPITALUL ORASENESC RUPEA │BV12 │1.475 │1,1357│6,25 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│123 │SPITALUL DE PSIHIATRIE SI │BV13 │1.525 │1,3504│14,33 │
│ │NEUROLOGIE BRASOV │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│124 │SC CLINICILE ICCO SRL BRASOV │BV18 │1.525 │1,6952│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│125 │SC TEO HEALTH SA - SPITALUL │BV21 │1.500 │1,8157│2,92 │
│ │SF. CONSTANTIN │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│126 │CLINICA NEWMEDICS │BV22 │1.430 │0,7674│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│127 │S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA │BV23 │1.500 │1,5139│2,87 │
│ │S.R.L. BRASOV │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│128 │S.C. PDR S.A. │BV24 │1.475 │2,1044│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SC ONCO CARD SRL- CENTRUL DE │ │ │ │ │
│129 │DIAGNOSTIC SI TRATAMENT │BV25 │1.430 │1,3942│2,70 │
│ │ONCOLOGIC │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│130 │SC CLINICILE ICCO ORTOPEDIE │BV28 │1.430 │2,0047│6,13 │
│ │SRL │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│131 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │BZ01 │1.500 │1,5239│6,29 │
│ │BUZAU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│132 │SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU │BZ02 │1.475 │1,4032│7,83 │
│ │SARAT │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│133 │SPITALUL ORASENESC NEHOIU │BZ04 │1.475 │1,0141│5,57 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL DE PSIHIATRIE SI │ │ │ │ │
│134 │PENTRU MASURI DE SIGURANTA │BZ09 │1.475 │1,4177│9,90 │
│ │SAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│135 │SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE │CJ01 │1.850 │2,0574│6,26 │
│ │URGENTA CLUJ- NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL REGIONAL DE │ │ │ │ │
│136 │GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE│CJ02 │1.800 │2,9072│7,35 │
│ │CLUJ- NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│137 │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │CJ03 │1.600 │1,3891│3,65 │
│ │PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│138 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│CJ04 │1.600 │2,0997│10,46 │
│ │LEON DANIELLO CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│139 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │CJ05 │1.525 │2,3272│10,08 │
│ │INFECTIOASE CLUJ- NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│140 │SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE│CJ06 │1.525 │2,4693│8,57 │
│ │CLUJ- NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│141 │SPITALUL MUNICIPAL CLINIC │CJ07 │1.550 │2,1731│10,00 │
│ │CLUJ- NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│142 │INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. │CJ08 │1.800 │1,3714│6,78 │
│ │DR. I. CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│143 │INSTITUTUL INIMII PROF. DR. │CJ09 │1.800 │2,8790│7,06 │
│ │N. STANCIOIU CLUJ- NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│144 │SPITALUL MUNICIPAL DEJ │CJ10 │1.475 │1,3906│6,86 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│145 │SPITALUL MUNICIPAL TURDA │CJ11 │1.475 │1,4377│7,31 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│146 │SPITALUL MUNICIPAL GHERLA │CJ12 │1.475 │1,1601│5,04 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│147 │SPITALUL ORASENESC HUEDIN │CJ13 │1.475 │1,1995│6,59 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│148 │SPITALUL MUNICIPAL CAMPIA │CJ14 │1.475 │1,2829│4,76 │
│ │TURZII │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE│ │ │ │ │
│149 │SI TRANSPLANT RENAL │CJ21 │1.839 │1,7456│3,50 │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│150 │ANGIOCARE │CJ34 │1.430 │1,5703│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│151 │S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA │CJ36 │1.475 │1,0811│3,48 │
│ │S.R.L. CLUJ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│152 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │CL01 │1.500 │1,6345│5,68 │
│ │CALARASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│153 │SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA │CL02 │1.475 │1,2343│7,18 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│154 │SPITALUL ORASENESC │CL03 │1.475 │0,9146│4,71 │
│ │LEHLIU-GARA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│155 │SPITALUL DE PSIHIATRIE │CL06 │1.430 │1,6609│10,89 │
│ │SAPUNARI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│156 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│CL07 │1.430 │1,4618│6,64 │
│ │CALARASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│157 │SPITALUL JUDETEAN RESITA │CS01 │1.500 │1,4607│7,44 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│158 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA│CS02 │1.500 │1,5504│6,92 │
│ │CARANSEBES │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│159 │SPITALUL ORASENESC ORAVITA │CS03 │1.475 │0,8112│6,66 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│160 │SPITALUL ORASENESC MOLDOVA │CS05 │1.475 │1,0666│5,12 │
│ │NOUA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│161 │SPITALUL ORASENESC OTELU ROSU│CS07 │1.475 │1,1012│6,28 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│162 │SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE │CT01 │1.850 │1,6112│5,97 │
│ │URGENTA CONSTANTA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│163 │SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA │CT04 │1.500 │2,0179│7,85 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│164 │SPITALUL ORASENESC CERNAVODA │CT05 │1.475 │1,2428│3,61 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│165 │SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA │CT06 │1.475 │1,2430│6,82 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│166 │SPITALUL ORASENESC HARSOVA │CT07 │1.475 │1,2096│3,94 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│167 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │CT14 │1.525 │2,2735│9,25 │
│ │INFECTIOASE CONSTANTA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│168 │S.C. MEDICAL ANALYSIS │CT18 │1.430 │2,1719│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│169 │SC MEDSTAR 2000 CLINIC S.R.L.│CT19 │1.430 │1,7187│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│170 │EUROMATERNA SA │CT20 │1.430 │1,2843│3,10 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│171 │ISIS MEDICAL CENTER │CT22 │1.430 │1,4371│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│172 │SC ROCOMEDICOR SRL │CT24 │1.430 │2,0164│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│173 │SC DIAGNOST SRL │CT28 │1.430 │2,1725│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│174 │SC OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL │CT32 │1.430 │1,6483│2,70 │
│ │SRL │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DR. │ │ │ │ │
│175 │FOGOLYAN KRISTOF SFANTU │CV01 │1.500 │1,3470│6,40 │
│ │GHEORGHE │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│176 │SPITALUL MUNICIPAL TARGU │CV03 │1.475 │1,0898│4,65 │
│ │SECUIESC │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│177 │SPITALUL ORASENESC BARAOLT │CV04 │1.475 │0,9440│5,18 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL DE RECUPERARE │ │ │ │ │
│178 │CARDIOVASCULARA DR. BENEDEK │CV05 │1.475 │1,0262│7,02 │
│ │GEZA COVASNA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│179 │SPITALUL JUDETEAN TARGOVISTE │DB01 │1.500 │1,5551│6,08 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│180 │SPITALUL ORASENESC PUCIOASA │DB02 │1.475 │1,3344│7,29 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│181 │SPITALUL ORASENESC GAESTI │DB03 │1.475 │1,2663│7,34 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│182 │SPITALUL ORASENESC MORENI │DB04 │1.475 │1,1384│7,42 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│183 │SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE │DJ01 │1.800 │1,3691│5,75 │
│ │URGENTA CRAIOVA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│184 │SPITALUL MUNICIPAL CLINIC │DJ02 │1.475 │1,2420│5,07 │
│ │FILANTROPIA CRAIOVA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE BOLI │ │ │ │ │
│185 │INFECTIOASE SI │DJ03 │1.525 │1,4197│9,38 │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR │ │ │ │ │
│ │BABES CRAIOVA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│186 │SPITALUL MUNICIPAL DR. IRINEL│DJ04 │1.475 │0,9855│4,95 │
│ │POPESCU BAILESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│187 │SPITALUL FILISANILOR FILIASI │DJ05 │1.475 │1,1352│5,30 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│188 │SPITALUL ORASENESC SEGARCEA │DJ06 │1.475 │1,0245│5,03 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│189 │SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT │DJ07 │1.475 │1,0964│4,83 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL ORASENESC │ │ │ │ │
│190 │ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI │DJ13 │1.475 │1,1553│6,29 │
│ │DABULENI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│191 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│DJ18 │1.430 │1,3938│8,31 │
│ │LEAMNA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│192 │SPITALUL CLINIC DE │DJ20 │1.525 │1,3794│8,77 │
│ │NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│193 │CENTRUL MEDICAL MOGOS MED │DJ30 │1.430 │0,7858│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│194 │SC EIFFEL MED SRL │DJ40 │1.430 │1,3127│2,87 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│195 │SC ONIOPTIC MEDICAL PD SRL │DJ55 │1.430 │0,6894│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│196 │SPITALUL JUDETEAN TARGU JIU │GJ01 │1.500 │1,3701│6,29 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│197 │SPITALUL MUNICIPAL MOTRU │GJ02 │1.475 │1,0850│6,72 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│198 │SPITALUL ORASENESC TARGU │GJ03 │1.500 │1,2610│9,69 │
│ │CARBUNESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│199 │SPITALUL ORASENESC ROVINARI │GJ04 │1.475 │1,0965│5,37 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│200 │SPITALUL ORASENESC NOVACI │GJ05 │1.475 │0,9988│8,06 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│201 │SPITALUL ORASENESC │GJ06 │1.475 │1,1400│5,35 │
│ │BUMBESTI-JIU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│202 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│GJ10 │1.430 │0,9303│9,98 │
│ │TUDOR VLADIMIRESCU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│203 │SPITALUL ORASENESC TURCENI │GJ11 │1.475 │1,1843│4,97 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE │ │ │ │ │
│204 │URGENTA SF. APOSTOL ANDREI │GL01 │1.600 │1,7009│7,25 │
│ │GALATI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│205 │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │GL02 │1.600 │1,2839│4,58 │
│ │PENTRU COPII SF. IOAN GALATI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│206 │SPITALUL DE PSHIATRIE │GL03 │1.430 │1,5519│7,15 │
│ │ELISABETA DOAMNA GALATI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│207 │OBSTETRICA-GINECOLOGIE │GL04 │1.430 │0,9735│3,92 │
│ │BUNAVESTIRE GALATI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│208 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│GL05 │1.430 │0,9565│11,57 │
│ │GALATI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE │ │ │ │ │
│209 │SF. CUVIOASA PARASCHEVA │GL06 │1.430 │1,2342│9,03 │
│ │GALATI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│210 │SPITALUL MUNICIPAL ANTON │GL07 │1.475 │0,9616│5,25 │
│ │CINCU TECUCI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│211 │SPITALUL ORASENESC TARGU │GL08 │1.475 │0,9265│3,92 │
│ │BUJOR │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│212 │SPITALUL JUDETEAN GIURGIU │GR01 │1.500 │1,5617│7,24 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│213 │SPITALUL ORASENESC │GR05 │1.475 │1,0540│6,67 │
│ │BOLINTIN-VALE │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│214 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │HD01 │1.600 │1,5249│7,23 │
│ │DEVA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│215 │SPITALUL MUNICIPAL DR. A. │HD02 │1.500 │1,5961│7,05 │
│ │SIMIONESCU HUNEDOARA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│216 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA│HD03 │1.500 │1,6719│7,04 │
│ │PETROSANI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│217 │SPITALUL MUNICIPAL LUPENI │HD05 │1.475 │1,2362│6,04 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│218 │SPITALUL MUNICIPAL VULCAN │HD06 │1.475 │1,2416│6,02 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│219 │SPITALUL MUNICIPAL BRAD │HD07 │1.475 │1,2412│5,02 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│220 │SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE │HD08 │1.475 │1,3544│6,74 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│221 │SPITALUL ORASENESC HATEG │HD09 │1.475 │1,1588│5,85 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL DE PSIHIATRIE SI │ │ │ │ │
│222 │PENTRU MASURI DE SIGURANTA │HD18 │1.430 │1,3042│7,05 │
│ │ZAM │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│223 │SPITALUL JUDETEAN │HR01 │1.500 │1,4882│5,29 │
│ │MIERCUREA-CIUC │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│224 │SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIUL │HR02 │1.500 │1,5056│6,29 │
│ │SECUIESC │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│225 │SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI│HR03 │1.475 │1,3416│6,22 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│226 │SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA │HR04 │1.475 │1,3904│6,11 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│227 │SPITALUL DE PSIHIATRIE │HR07 │1.430 │1,4318│12,02 │
│ │TULGHES │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│228 │SPITALUL DE OBSTETRICA │IF01 │1.430 │1,2952│3,61 │
│ │GINECOLOGIE BUFTEA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL DE PSIHIATRIE │ │ │ │ │
│229 │EFTIMIE DIAMANDESCU │IF03 │1.430 │1,4882│10,08 │
│ │BALACEANCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL JUDETEAN SFINTII │ │ │ │ │
│230 │IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA │IF06 │1.550 │1,7507│8,34 │
│ │ILFOV │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│231 │SC CARDIO_REC SRL │IF10 │1.430 │1,6948│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│232 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │IL01 │1.500 │1,7215│4,87 │
│ │SLOBOZIA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│233 │SPITALUL MUNICIPAL URZICENI │IL02 │1.475 │1,1147│6,01 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│234 │SPITALUL MUNICIPAL FETESTI │IL03 │1.475 │1,3716│6,41 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│235 │SPITALUL ORASENESC TANDAREI │IL04 │1.475 │1,3574│8,84 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│236 │SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE │IS01 │1.800 │2,1320│6,80 │
│ │URGENTA SF. SPIRIDON IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│237 │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │IS02 │1.600 │1,6496│5,52 │
│ │PENTRU COPII SF. MARIA IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL DE BOLI │ │ │ │ │
│238 │CARDIOVASCULARE PROF. DR. │IS03 │1.800 │2,1767│4,68 │
│ │G.I.M. GEORGESCU IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│239 │SPITALUL CLINIC DR. C.I. │IS04 │1.726 │1,8016│6,52 │
│ │PARHON IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│240 │OBSTETRICA- GINECOLOGIE │IS05 │1.600 │1,2352│4,52 │
│ │CUZA-VODA IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│241 │OBSTETRICA- GINECOLOGIE ELENA│IS06 │1.525 │0,9054│4,46 │
│ │DOAMNA IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│242 │SPITALUL CLINIC │IS07 │1.600 │2,1737│9,37 │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│243 │INSTITUTUL DE PSIHIATRIE │IS08 │1.800 │1,3878│12,61 │
│ │SOCOLA IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE BOLI │ │ │ │ │
│244 │INFECTIOASE SF. PARASCHEVA │IS09 │1.525 │1,6542│9,46 │
│ │IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│245 │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │IS11 │1.600 │2,5379│8,83 │
│ │PROF. DR. N. OBLU IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│246 │SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE│IS12 │1.525 │1,4937│4,84 │
│ │IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│247 │SPITALUL ORASENESC HARLAU │IS13 │1.475 │1,0112│5,37 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│248 │SPITALUL MUNICIPAL PASCANI │IS14 │1.475 │1,2981│6,52 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│249 │SPITAL PROVIDENTA │IS28 │1.475 │1,7317│2,80 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│250 │ARCADIA HOSPITAL │IS30 │1.475 │1,2992│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│251 │ARCADIA CARDIO │IS31 │1.430 │1,6102│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│252 │CENTRUL DE ONCOLOGIE │IS32 │1.430 │1,2737│2,70 │
│ │EUROCLINIC SRL │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│253 │INSTITUTUL REGIONAL DE │IS36 │1.800 │2,4044│7,75 │
│ │ONCOLOGIE IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│254 │SPITALUL MILITAR DE URGENTA │M01 │1.500 │2,2685│6,84 │
│ │REGINA MARIA BRASOV │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│255 │SPITALUL MILITAR DE URGENTA │M02 │1.500 │1,2884│4,97 │
│ │DR.STEFAN ODOBLEJA CRAIOVA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC MILITAR DE │ │ │ │ │
│256 │URGENTA „DR. CONSTANTIN │M03 │1.500 │1,9971│6,62 │
│ │PAPILIAN” CLUJ- NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│257 │SPITALUL MILITAR DE URGENTA │M04 │1.500 │1,5736│4,97 │
│ │GALATI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│258 │SPITALUL MILITAR DE URGENTA │M05 │1.550 │2,1359│7,05 │
│ │DR. VICTOR POPESCU TIMISOARA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│259 │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │M06 │1.550 │1,4470│5,17 │
│ │AVRAM IANCU ORADEA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL UNIVERSITAR DE │ │ │ │ │
│260 │URGENTA MILITAR CENTRAL DR. │M07 │1.850 │2,6365│5,96 │
│ │CAROL DAVILA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│261 │SPITALUL CLINIC MILITAR DE │M08 │1.550 │1,6936│5,67 │
│ │URGENTA IASI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│262 │SPITALUL MILITAR DE URGENTA │M09 │1.500 │1,5734│4,92 │
│ │DR. ALEXANDRU AUGUSTIN SIBIU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│263 │SPITALUL MILITAR DE URGENTA │M10 │1.500 │1,5110│4,98 │
│ │DR. ION JIANU PITESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL MILITAR DE URGENTA │ │ │ │ │
│264 │DR. ALEXANDRU GAFENCU │M11 │1.500 │1,6614│5,36 │
│ │CONSTANTA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│265 │SPITALUL MILITAR DE URGENTA │M12 │1.500 │1,4311│4,50 │
│ │DR. ALEXANDRU IONESCU FOCSANI│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│266 │SPITALUL DE URGENTA PROF.DR. │M14 │1.550 │1,7466│4,59 │
│ │DIMITRIE GEROTA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│267 │SPITALUL CLINIC DE URGENTA │M15 │1.550 │1,7427│5,73 │
│ │PROF.DR. AGRIPPA IONESCU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│268 │SPITALUL PROF.DR. CONSTANTIN │M16 │1.500 │1,5288│4,75 │
│ │ANGELESCU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│269 │SPITALUL JUDEŢEAN │MH01 │1.500 │1,4749│6,86 │
│ │DROBETA-TURNU SEVERIN │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│270 │SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA │MH02 │1.475 │1,9941│10,15 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│271 │SPITALUL ORASENESC BAIA DE │MH05 │1.475 │1,0179│6,53 │
│ │ARAMA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │ │ │ │ │
│272 │DR. CONSTANTIN OPRIS BAIA │MM01 │1.600 │1,6730│6,02 │
│ │MARE │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│273 │SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE │MM02 │1.430 │1,9771│8,91 │
│ │SI PSIHIATRIE BAIA MARE │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│274 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│MM03 │1.430 │1,8253│9,62 │
│ │DR. NICOLAE RUSDEA BAIA MARE │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│275 │SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU │MM04 │1.475 │1,4038│6,97 │
│ │MARMATIEI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│276 │SPITALUL DE PSIHIATRIE CAVNIC│MM06 │1.430 │1,4096│9,43 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│277 │SPITALUL DE RECUPERARE BORSA │MM07 │1.475 │1,0827│6,22 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│278 │SPITALUL ORASENESC TARGU │MM08 │1.475 │1,1459│6,08 │
│ │LAPUS │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│279 │SPITALUL ORASENESC VISEU DE │MM09 │1.475 │1,1333│8,09 │
│ │SUS │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│280 │SC CHE COSMEDICA SRL │MM11 │1.430 │6,2334│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│281 │SC EUROMEDICA HOSPITAL S. A. │MM12 │1.475 │1,2847│4,19 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│282 │SC CLINICA SOMESAN SRL │MM15 │1.430 │2,7552│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│283 │SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE │MS01 │1.850 │2,3578│6,84 │
│ │URGENTA TARGU MURES │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│284 │SPITALUL CLINIC JUDETEAN │MS02 │1.550 │1,5278│6,49 │
│ │MURES │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│285 │SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA│MS04 │1.475 │1,3717│6,56 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│286 │SPITALUL ORASENESC DR. VAIER │MS05 │1.475 │1,0826│6,36 │
│ │RUSSU LUDUS │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│287 │SPITALUL MUNICIPAL DR. E. │MS06 │1.475 │1,1445│6,93 │
│ │NICOARA REGHIN │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│288 │SPITALUL MUNICIPAL DR. GH. │MS07 │1.475 │1,3943│7,03 │
│ │MARINESCU TARNAVENI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│289 │SPITALUL ORASENESC SANGEORGIU│MS11 │1.475 │1,0428│7,89 │
│ │DE PADURE │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│290 │S.C. CENTRUL MEDICAL TOPMED │MS16 │1.475 │1,8812│2,70 │
│ │S.R.L. │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│291 │SC CARDIO MED SRL │MS18 │1.430 │2,5124│2,77 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│292 │SC NOVA VITA HOSPITAL SA │MS19 │1.475 │1,7985│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│293 │S.C. COSMEX S.R.L.- CENTRUL │MS20 │1.430 │2,1150│2,70 │
│ │MEDICAL PULS │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│294 │SPITALUL SOVATA-NIRAJ │MS21 │1.430 │1,0453│6,74 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │INSTITUTUL DE BOLI │ │ │ │ │
│295 │CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT│MS24 │1.800 │3,3346│7,40 │
│ │TARGU MURES │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│296 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │NT01 │1.500 │1,4648│7,57 │
│ │PIATRA- NEAMT │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│297 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA│NT02 │1.500 │1,3632│6,33 │
│ │ROMAN │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│298 │SPITALUL ORASENESC BICAZ │NT03 │1.475 │0,8411│5,97 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│299 │SPITALUL ORASENESC │NT04 │1.475 │1,1420│6,11 │
│ │TARGU-NEAMT │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│300 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│NT07 │1.430 │1,0089│11,72 │
│ │BISERICANI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│301 │SPITALUL JUDETEAN SLATINA │OT01 │1.500 │1,5112│5,93 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│302 │SPITALUL ORASENESC BALS │OT02 │1.475 │1,1737│5,90 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│303 │SPITALUL MUNICIPAL CARACAL │OT03 │1.475 │1,3299│7,06 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│304 │SPITALUL ORASENESC CORABIA │OT04 │1.475 │1,1258│5,27 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│305 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA │PH01 │1.600 │1,5484│6,85 │
│ │PLOIESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│306 │SPITALUL DE ORTOPEDIE SI │PH05 │1.430 │1,3030│6,34 │
│ │TRAUMATOLOGIE AZUGA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│307 │SPITALUL ORASENESC BAICOI │PH06 │1.475 │0,9389│7,06 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│308 │SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA │PH07 │1.475 │1,5994│7,58 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│309 │SPITALUL ORASENESC SINAIA │PH08 │1.475 │1,0372│5,19 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│310 │SPITALUL ORASENESC MIZIL │PH09 │1.475 │0,9240│6,18 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│311 │SPITALUL ORASENESC URLATI │PH101 │1.475 │1,3834│3,81 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│312 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│PH102 │1.430 │0,9034│10,61 │
│ │DRAJNA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│313 │DENTIRAD HOSPITAL SRL │PH105 │1.430 │1,0353│8,81 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│314 │SPITAL AS MEDICA SRL │PH111 │1.430 │1,4650│4,73 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│315 │SPITALUL ORASENESC VALENII DE│PH12 │1.475 │1,1800│6,59 │
│ │MUNTE │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│316 │SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA │PH13 │1.430 │1,6520│10,45 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│317 │SPITALUL DE BOLI PULMONARE │PH14 │1.430 │1,0770│10,24 │
│ │BREAZA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│318 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│PH96 │1.430 │0,9202│8,27 │
│ │FLORESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│319 │SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI │PH98 │1.475 │1,1541│6,38 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│320 │SPITALUL DE PEDIATRIE │PH99 │1.600 │1,3132│3,52 │
│ │PLOIESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│321 │SPITALUL CLINIC JUDETEAN │SB01 │1.600 │1,7627│5,61 │
│ │SIBIU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│322 │SPITALUL DE PSIHIATRIE │SB02 │1.525 │1,3327│13,18 │
│ │DR.GH.PREDA SIBIU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│323 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│SB03 │1.525 │1,5035│9,70 │
│ │SIBIU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│324 │SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS │SB04 │1.475 │1,3751│6,88 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│325 │SPITALUL ORASENESC AGNITA │SB05 │1.475 │1,1119│6,50 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│326 │SPITALUL ORASENESC CISNADIE │SB06 │1.475 │1,2688│8,53 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│327 │SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE │SB08 │1.600 │1,4412│4,44 │
│ │SIBIU │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│328 │SC CLINICA POLISANO SRL │SB11 │1.500 │1,6133│2,81 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│329 │CLINICA NEW MEDICS │SB14 │1.430 │1,2562│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│330 │SPITALUL JUDETEAN ZALAU │SJ01 │1.500 │1,5217│6,55 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│331 │SPITALUL ORASENESC PROF. DR. │SJ02 │1.475 │1,2285│7,52 │
│ │IOAN PUSCAS SIMLEU SILVANIEI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│332 │SPITALUL ORASENESC JIBOU │SJ03 │1.430 │1,0453│7,63 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│333 │SPITALUL JUDETEAN SATU MARE │SM01 │1.500 │1,3935│5,98 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│334 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE│SM03 │1.430 │1,2487│10,09 │
│ │SATU MARE │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│335 │SPITALUL MUNICIPAL CAREI │SM04 │1.475 │1,2781│8,60 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│336 │SPITALUL ORASENESC │SM05 │1.475 │1,0609│8,13 │
│ │NEGRESTI-OAS │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│337 │SC MANITOU MED SRL CLINICA │SM08 │1.430 │0,6587│2,70 │
│ │GYNOPRAX │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│338 │SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA │SV01 │1.600 │1,3891│5,76 │
│ │SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│339 │SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG │SV02 │1.475 │1,2255│6,75 │
│ │MOLDOVENESC │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│340 │SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI │SV03 │1.475 │1,2869│5,86 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│341 │SPITALUL ORASENESC GURA │SV04 │1.475 │1,1132│6,24 │
│ │HUMORULUI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│342 │SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI │SV05 │1.475 │1,5572│5,87 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│343 │SPITALUL ORASENESC SIRET │SV06 │1.430 │0,7621│10,41 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│344 │SPITALUL MUNICIPAL VATRA │SV07 │1.475 │1,1028│6,59 │
│ │DORNEI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│345 │SPITALUL DE PSIHIATRIE │SV08 │1.430 │1,4832│12,35 │
│ │CRONICI SIRET │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│346 │SPITALUL DE PSIHIATRIE │SV12 │1.430 │1,6539│8,16 │
│ │CAMPULUNG MOLDOVENESC │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│347 │SPITALUL BETHESDA SUCEAVA │SV17 │1.430 │1,1455│2,70 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│348 │SPITALUL CLINIC CF 2 │T01 │1.500 │1,1216│4,24 │
│ │BUCURESTI │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│349 │SPITALUL CLINIC CF NR.1 │T02 │1.475 │1,1544│5,87 │
│ │WITTING │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│350 │SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA │T03 │1.475 │1,4616│6,23 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│351 │SPITAL CLINIC CF CRAIOVA │T04 │1.475 │1,6259│7,22 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│352 │SPITALUL CLINIC UNIVERSITAR │T05 │1.550 │1,3797│6,30 │
│ │CF CLUJ NAPOCA │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│353 │SPITALUL UNIVERSITAR CF IASI │T06 │1.475 │1,2731│6,50 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│354 │SPITALUL CLINIC CF TIMISOARA │T07 │1.475 │1,1893│5,74 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│355 │SPITALUL CLINIC CF ORADEA │T08 │1.475 │1,6000│5,40 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│356 │SPITALUL GENERAL CF BRASOV │T09 │1.475 │1,3129│7,71 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│357 │SPITALUL CF GALATI │T10 │1.475 │1,1558│8,97 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│358 │SPITALUL CF PLOIESTI │T11 │1.475 │1,3684│9,64 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│359 │SPITAL GENERAL CF SIBIU │T12 │1.475 │1,4294│10,60 │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│360 │SPITALUL GENERAL CF DROBETA │T13 │1.475 │1,2349│4,92 │
│ │TURNU SEVERIN │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────^