Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 30 mai 2017  la Ordinul ministrului transporturilor nr. 600/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 30 mai 2017 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 600/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 436 bis din 13 iunie 2017
     CONDIŢII SPECIALE din 1 martie 2011 ALE CONTRACTULUI
     PENTRU ECHIPAMENTE Şi CONSTRUCŢII, INCLUSIV PROIECTARE

     Condiţiile Speciale ale Contractului sunt prezentate în cele ce urmează. Aceste Condiţii Speciale completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract.
     Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de Condiţiile Generale.
     În cazul unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează prevederile Condiţiilor Speciale.
     Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale.
    1.1.1.1. "Contract" înseamnă toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele condiţii speciale.
    1.1.1.3. Scrisoare de acceptare
    (a) "Scrisoarea de Atribuire" se referă la scrisoarea emisă şi semnată de către Beneficiar, prin care se confirmă intenţia Beneficiarului de a accepta Scrisoarea de ofertă, inclusiv orice convenţii/note anexate, respectiv angajamente/acorduri semnate de către şi între cele două părţi.
    (b) "Scrisoare de confirmare" se referă la scrisoarea emisă şi semnată de către Beneficiar în care îi pune la dispoziţie ofertantului câştigător Contractul preliminar.

    1.1.3.5. "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat în conformitate cu Legile în vigoare de către comisia de recepţie numită de către Beneficiar, recomandând sau nu recepţionarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10.
    1.1.3.7. "Perioada de Garanţie a Lucrărilor" înseamnă perioada de remediere a defecţiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], aşa cum se menţionează în Anexa nr. 1 la prezentele condiţii intitulată "Anexa la Ofertă" (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor], calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări].
    1.1.3.8. "Procesul Verbal de Recepţie Finală" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către Beneficiar, recomandând sau nu recepţionarea finală a Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.
    1.1.3.10. "Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă certificatul emis de Inginer precizând data ia care Lucrările sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a defectelor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste Lucrări sunt finalizate şi defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Clauzei 10.
    1.1.3.11. "Certificatul de Recepţie Finală" înseamnă certificatul emis de Inginer care precizează data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.
    1.1.5.6. "Sector" înseamnă o parte de lucrări pe care Beneficiarul le poate determina la Data de începere a Lucrărilor.
    1.1.5.7. "Lucrări Provizorii" înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecţiuni.
    1.1.5.8. "Lucrări" înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii, sau oricare dintre acestea, după caz.
    1.1.5.9. "Utilităţi" se referă la instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de servicii cum ar fi produse petroliere, gaze, apă, electricitate, canalizare, telefon etc. care pot fi în proprietate publică sau privată.
    1.1.6.7. "Şantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului.
     Suprafeţele de teren necesare pentru Lucrări Provizorii şi pentru organizarea de şantier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Şantierului, însă obligaţia asigurării dreptului de acces la acestea şi plata oricăror costuri generate de utilizarea temporară a acestor suprafeţe va fi responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului.

    1.1.6.10. "Autorizaţia de Construcţie" se referă la autorizaţia legală pentru demararea Lucrărilor Permanente pe teren/şantier în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi desemnată, în România, sub numele de "Autorizaţia de Construcţie", care se va obţine de către Antreprenor în interesul şi în numele Beneficiarului".
    1.1.6.11. "Graficul de proiectare înseamnă graficul pregătit de Antreprenor care trebuie actualizat săptămânal şi lunar în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei proiectării în conformitate cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evoluţiei Lucrărilor]".
    1.1.6.12. "Graficul de Lucrări" înseamnă graficul pregătit de Antreprenor care trebuie actualizat săptămânal şi lunar şi trebuie să se identifice cu listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evoluţiei Lucrărilor]".
    1.1.6.13. "Declaraţie de proiectare" reprezintă intenţia de proiectare, respectiv încadrarea in condiţiile minime privind capacităţile/caracteristicile tehnice/exigentele calitative şi cantitative stabilite în Studiul de Fezabilitate şi stabileşte setul de criterii de proiectare elaborate de Antreprenor în baza Cerinţelor Beneficiarului.
    1.1.6.14. "Proiect ilustrativ" reprezintă Studiul de fezabilitate furnizat Antreprenorului de către Beneficiar respectiv Documentaţia tehnica la un nivel de exigenţă cantitativă şi calitativă minima acceptată de către Beneficiar şi impusă de către acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Execuţie".
    1.1.6.15. "Ordin de modificare" reprezintă aprobarea de către Inginer şi Beneficiar şi dispunerea de către Inginer către Antreprenor a uneia dintre Modificările menţionate în prezentul Contract privind executarea Contractului.
    1.5. Prioritatea Documentelor
     Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi aplicată în conformitate cu ordinea de mai jos:
    (a) Acordul Contractual
    (b) Actele Adiţionale la Acordul contractual,
    (c) Scrisoarea de Atribuire (Comunicarea de rezultat),
    (d) "Anexa la Ofertă"
    (e) Condiţiile Speciale
    (f) Condiţiile Generale
    (g) Cerinţele Beneficiarului,
    (h) Scrisoarea de oferta şi graficele de preţuri/plăţi (Propunerea Financiară a Antreprenorului)
    (i) Listele,
    (j) Propunerea Tehnică a Antreprenorului şi orice alte documente ce reprezintă parte integrantă a Contractului.
     Actele adiţionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. În caz de ambiguitate, erori sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispoziţiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea ambiguităţii, erorii sau discrepanţelor. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenţie atunci când Inginerul emite o clarificare.


    1.6. Acordul Contractual
     Părţile vor încheia un Acord Contractual ce va avea conţinutul din formularul Anexă la documentaţia de atribuire.

    1.7. Cesiunea
    (1) În prezentul contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta Sub-clauza la alin. 2).
    (2) În situaţia încetării anticipate a contractului, dacă Antreprenorul este înlocuit de un alt contractant, Antreprenorul are obligaţia de a cesiona Beneficiarului contractele de subcontractare, în scris.

    1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar în relaţia dintre Părţi, Antreprenorul va transfera Beneficiarului dreptul de autor, alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de către Antreprenor (sau în numele acestuia) de îndată ce Antreprenorul le-a transmis în conformitate cu Sub-Clauza 5.2.
    1.12. Informaţii Confidenţiale
     Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private şi confidenţiale, exceptând situaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legile în vigoare. Antreprenorul nu va publica, nu va permite publicarea şi nu va dezvălui orice informaţii confidenţiale despre Lucrări în nicio publicaţie comercială sau tehnică sau în altă parte, fără acordul prealabil în scris al Beneficiarului.

    1.13. Respectarea Legilor
     La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:
    (a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte aprobări descrise în Cerinţele Beneficiarului ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii acestor aprobări; şi
    (b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.
    (c) Antreprenorul se va angaja în/va iniţia toate activităţile şi va pregăti toată documentaţia necesară care să îi permită Beneficiarului obţinerea Autorizaţiei de Construire cât şi toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a iniţia şi executa Lucrările.


    1.14. Obligaţii Comune şi Individuale
     Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:
    (a) aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului;
    (b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toţi membrii asocierii; şi
    (c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului.

     Liderul va fi autorizat de către aceste persoane să primească instrucţiuni şi să recepţioneze plata pentru şi în numele fiecăreia şi tuturor persoanelor menţionate.

    2.1. Dreptul de Acces pe Şantier
     În termen de 28 zile de la Data de începere a Lucrărilor, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces în Şantier şi punerea în posesia acestuia şi etapizat, pe Sectoare, acesta având obligaţia să execute Lucrările în conformitate cu aceasta etapizare şi cu respectarea termenelor contractuale stabilite.
     Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia astfel încât să se realizeze lucrările ce fac obiectul prezentului Contract cu respectarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor.
     Antreprenorul nu va formula nicio revendicare în legătură cu împrejurarea că punerea în posesie a Şantierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, şi îşi va revizui corespunzător programul de execuţie astfel încât să asigure finalizarea execuţiei fiecărui Sector până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor.
     Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-şi asigura orice drept de acces şi posesia pentru orice suprafaţă de teren suplimentară faţă de locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente. Aceste suprafeţe suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrările Provizorii, drumuri de acces şi organizarea de şantier a Antreprenorului.
     Suprafeţele pentru Lucrări Provizorii a căror poziţionare este în afara zonei afectate de lucrările Acordului Contractual trebuie asigurate de către Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie considerate ca parte a Şantierului.
     Antreprenorul va permite desfăşurarea unui trafic fluent de vehicule şi persoane, în toate condiţiile climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract şi de asemenea pentru proprietari sau locatari ai proprietăţilor învecinate, cât şi pentru proprietari de utilităţi şi operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executării Lucrărilor.
     Antreprenorul nu va putea dobândi niciun teren şi nici drepturi asupra unui teren pe care se vor efectua Lucrările Permanente în absenţa unui acord, obţinut în prealabil, în scris, din partea Beneficiarului.
     Dreptul de proprietate asupra unui teren, împreună cu orice alte drepturi privind un teren, teren dobândit de către Antreprenor la alegerea sa şi care a fost inclus ulterior în Lucrările Permanente, se vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, în mod gratuit şi degrevat de orice sarcini. Transferul unui astfel de teren se va efectua în conformitate cu legislaţia română în vigoare. La finalizarea unui astfel de transfer, Beneficiarul îi va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acest teren în conformitate cu dispoziţiile prezentei Sub-Clauze.

    2.5. Revendicările Beneficiarului
     Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o plată potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condiţii sau în legătură cu Contractul şi/sau la o prelungire a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, Beneficiarul sau Inginerul vor înştiinţa Antreprenorul şi îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situaţia unor plăţi efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, această înştiinţare nu este necesară.
     Înştiinţarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoştinţă despre evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înştiinţarea cu privire la prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade.
     Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivaţie a revendicării şi trebuie să includă o justificare a sumei şi/sau prelungirii la care Beneficiarul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacă există) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi/sau (ii) prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Garanţie a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor].
     Această sumă poate fi dedusă din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată. Beneficiarul va fi îndreptăţit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o sumă confirmată într-un Certificat de Plată, sau să o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
     Sumele prevăzute în contract şi în Anexa la ofertă, cu titlul de penalităţi, datorate de Antreprenor Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer şi aprobate de Beneficiar şi vor fi facturate separat Antreprenorului.
     În cazul în care Antreprenorul nu achită sumele astfel facturate în termen de 28 de zile de la data comunicării facturii de către Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi îndreptăţit, fără nicio notificare prealabilă şi fără altă formalitate, să suspende plata sumelor datorate Antreprenorului pentru lucrările executate, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, în conformitate cu prevederile prezentei Sub- Clauze.

    3.1. Responsabilităţile şi Autoritatea Inginerului
     Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile.
     Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.
     Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicată de executarea Contractului. Dacă pentru anumite atribuţii Inginerul trebuie să obţină aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea, atribuţiile respective vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorităţii Inginerului, cu excepţia celor stabilite cu Antreprenorul.
     În orice situaţie în care Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) că acordul Beneficiarului a fost dat.
     Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste Condiţii:
    (a) se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract.
    (b) inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în Contract; şi
    (c) orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absenţa obiecţiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

     Înainte de a acţiona potrivit prevederilor următoarelor Sub-Clauze ale prezentului Contract, Inginerul va obţine de la Beneficiar aprobările specifice:
    a) Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de confirmarea consimţământului prealabil al Inginerului pentru numirea oricăror Subantreprenori propuşi;
    b) Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de stabilirea oricărei prelungiri a Duratei de Execuţie;
    c) Sub-Clauza 8.8 [Suspendarea Lucrărilor]: suspendarea, parţială sau integrală a executării Lucrărilor;
    d) Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor;
    e) Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finală;
    f) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care ar face ca Preţul Contractului să depăşească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract; de asemenea, aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care, după evaluare, ar avea implicaţii financiare mai mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptată.
    g) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei omiteri a unor lucrări.
    h) Sub-Clauza 6.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesara înainte de orice înlocuire a personalului cheie;
    i) Sub-Clauza 13.2: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesara înainte de orice decizie privind optimizarea proiectului.
    j) Sub-Clauza 13.3: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesara înainte de a dispune orice Modificare care, după evaluare, ar avea implicaţii financiare care ar conduce la depăşirea Valorii de Contract Acceptate".

     În pofida obligaţiilor specificate mai sus şi necesare pentru a obţine autorizarea/acordul, în condiţiile în care Inginerul consideră că a survenit o situaţie de urgenţă care pune în pericol siguranţa/viaţa unei/unor persoane sau siguranţa Lucrărilor sau a proprietăţilor învecinate, acesta poate, fără a-l exonera pe Antreprenor de răspunderea şi obligaţiile asumate prin Contract, să îi solicite acestuia executarea oricăror lucrări sau acţiuni considerate necesare, în opinia Inginerului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Inginerul va estima o suplimentare a Preţului Contractului, aferenta acestor instrucţiuni şi va înştiinţa imediat Beneficiarul despre aceasta.

    3.4. Înlocuirea Inginerului
     Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al Inginerului.

    3.5. Stabilirea Modului de Soluţionare
     Ori de câte ori aceste Condiţii stipulează că Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord.
     Dacă nu se ajunge la un acord în termen de 70 de zile de la data transmiterii unei revendicări detaliate, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], Inginerul va stabili o soluţionare imparţială în conformitate cu prevederile Contractului, în termen de 84 de zile de la data transmiterii unei revendicări detaliate în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] luând în considerare toate circumstanţele relevante. Inginerul va înştiinţa ambele Părţi cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de soluţionare, prezentând motivaţia de susţinere. Fiecare Parte se va conforma oricărui acord.
     Dacă, în absenţa unui acord al Părţilor, Inginerul nu a stabilit un mod de soluţionare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze în termen de 84 de zile de la data transmiterii revendicării detaliate, oricare Parte poate, în termen de 30 zile, să transmită o înştiinţare de nemulţumire celeilalte Părţi. Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze şi va prezenta obiectul revendicării şi motivul (motivele) de nemulţumire. În termen de 42 de zile de la transmiterea unei înştiinţări de nemulţumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulţumită se va adresa instanţelor de judecată.
     În cazul în care nu a fost transmisă o înştiinţare de nemulţumire în termen, sau a fost transmisă o înştiinţare de nemulţumire dar niciuna dintre Părţi nu s-a adresat instanţelor de judecată în termenul de 42 de zile menţionat mai sus, se consideră că Partea reclamantă şi-a anulat revendicarea şi Partea reclamată va fi exonerată de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă. Anularea revendicării va deveni definitivă, irevocabilă şi obligatorie pentru ambele Părţi de la acel termen.
     Dacă vreuna dintre Părţi nu este mulţumită de stabilirea modului de soluţionare emis de Inginer, atunci acea Parte poate, în termen de 30 zile de la primirea acestuia să transmită o înştiinţare de nemulţumire celeilalte Părţi. Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze şi va prezenta obiectul revendicării şi motivul (motivele) de nemulţumire. În termen de 42 de zile de la transmiterea unei înştiinţări de nemulţumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulţumită se va adresa instanţelor de judecata. În cazul în care niciuna dintre Părţi nu transmite o înştiinţare de nemulţumire în termen, sau a fost transmisa o înştiinţare de nemulţumire dar niciuna dintre Părţi nu s-a adresat instanţelor de judecata în termenul de 42 de zile menţionat mai sus, stabilirea modului de soluţionare emisă de către Inginer va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi de la acel termen.

    3.6. Întâlnirile de Management
     Antreprenorul şi Inginerul vor organiza întâlniri săptămânale de management în scopul revizuirii pregătirilor pentru lucrările viitoare. La aceste întâlniri vor participa, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Inginerului şi ai Antreprenorului şi vor fi invitaţi şi reprezentanţii Beneficiarului şi alte persoane despre care Beneficiarul va înştiinţa Antreprenorul şi pe Inginer.
     Agenda pentru astfel de întâlniri va fi pregătită de către Inginer şi va cuprinde o trecere în revistă a progresului lucrărilor, a programului de lucru şi planurile pentru viitoarele activităţi, situaţia personalului, siguranţa, echipamente, achiziţia de materiale, plăţi, identificarea riscurilor şi stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultăţi curente şi viitoare, interacţiunea cu alţi antreprenori, revendicări, precum şi alte subiecte care vor fi considerate relevante. Timpul şi locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun acord luând în considerare tema discuţiei.
     Inginerul va furniza participanţilor la întâlnire copii ale agendei şi ale documentelor relevante pentru subiectele ce urmează a fi discutate.
     Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare întâlnire şi îl va transmite în copie fiecărui participant în două zile lucrătoare după întâlnire, precum şi la Beneficiar, la adresa şi datele de contact comunicate de către acesta. Menţiunile din procesul- verbal cu privire la responsabilităţile pentru orice activităţi ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului.
     Prin aceste procese-verbale, chiar dacă sunt semnate de către Părţi, nu pot fi modificate prevederile Contractului.

    4.2. Garanţia de Bună Execuţie
     Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea şi în moneda stipulate în "Anexa la Ofertă". Dacă în "Anexa la Ofertă" nu se menţionează suma, această sub-clauză nu se va aplica.
     Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie în original, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Acordului Contractual şi va trimite o copie a acesteia şi Inginerului.
     Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorţiului.
     Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-o scrisoare de garanţie de bună execuţie emisă în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.
     Scrisoarea de garanţie de bună execuţie trebuie:
     ● să fie irevocabilă;
     ● trebuie să prevadă că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;
     ● să respecte integral, fără completări sau modificări, formatul modelului de scrisoare de garanţie de bună execuţie din Documentaţia de Atribuire;
     ● să nu fie condiţionată de emiterea unei poliţe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului prin alte documente, respectiv Condiţii Generale de Asigurare, Condiţii Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc.

     În situaţia în care scrisoarea de garanţie de bună execuţie este emisă de către o societate de asigurări, aceasta va trebui prezentată Beneficiarului însoţită de o adresă din partea Societăţii de Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că scrisoarea de garanţie este valabilă şi în vigoare indiferent de prevederile unei poliţe de asigurare şi că angajamentul societăţii de asigurare faţă de Beneficiar va fi exclusiv în baza scrisorii de garanţie de bună execuţie emisă. Nerespectarea acestor condiţii va pune Beneficiarul în situaţia de a nu accepta scrisoarea de garanţie de bună execuţie emisă de către o societate de asigurare şi totodată, Beneficiarul poate rezilia Contractul şi va executa scrisoarea de garanţie de participare la licitaţie.
     Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror defecţiuni. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.
     Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, şi care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât Antreprenorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării Garanţiei de Bună Execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia de buna execuţie în cauză, raportat la restul rămas de executat în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării emise de către Beneficiar.
     Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la revendicare.
     Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează:
    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi după primirea de către Beneficiar a unei copii a Certificatului de Recepţie la Terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim;
    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală şi după primirea de către Beneficiar a unei copii a Certificatului de Recepţie Finală.

     De fiecare dată când este agreat că Preţul Contractului depăşeşte Valoarea de Contract Acceptată şi se încheie un Act Adiţional/Ordin de Modificare/Ordin de Variaţie la Contract în acest sens, Antreprenorul, la cererea scrisă a Inginerului, va modifica în termen de 14 zile în aceeaşi proporţie, valoarea Garanţiei de Bună Execuţie.

    4.3. Reprezentantul Antreprenorului
     Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui acestuia toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.
     Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obţinerea consimţământului, înainte de Data de începere, numele şi referinţele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numită Reprezentant al Antreprenorului. Dacă nu este dat consimţământul sau este revocat ulterior, sau dacă persoana numită nu reuşeşte să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele şi referinţele altei persoane corespunzătoare ocupării acestei funcţii.
     Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fără consimţământul prealabil al Inginerului.
     Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască, cu consimţământul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecinţă.
     Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile emise da către Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucţiunile Inginerului].
     Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritatea, funcţii sau împuterniciri oricărei persoane competente şi va putea oricând, să revoce această delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de către Reprezentantul Antreprenorului în care să fie numită persoana şi care să specifice împuternicirile, funcţiile şi autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba], Antreprenorul va pune la dispoziţie, în permanenţă, pe şantier, serviciile unui interpret specializat pentru a asista la transmiterea corectă a instrucţiunilor şi informaţiilor.
     Reprezentantul Antreprenorului va participa, alături de Inginer, la întâlniri lunare având drept subiect analizarea stadiului lucrărilor şi aranjamentele pentru activităţi viitoare.
     Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrărilor, raport elaborat în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor] în cursul întâlnirii lunare având drept subiect stadiul lucrărilor.

    4.4. Subantreprenorii
     Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările.
     În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii numiţi în Ofertă.
     Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din Subantreprenorii numiţi în Ofertă, sau pe cei numiţi ulterior pentru care a fost obţinut consimţământul Inginerului, fără acceptul prealabil al Inginerului.
     Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenţilor sau angajaţilor săi, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:
    (a) Antreprenorului nu i se va cere să obţină aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract;
    (b) Pentru numirea Subantreprenorilor (Subcontractanţilor) propuşi după semnarea Contractului va fi obţinut consimţământul prealabil al Inginerului; acest consimţământ se va baza pe evaluarea Subantreprenorilor (Subcontractanţilor) propuşi. Ulterior semnării contractului de achiziţie publica, introducerea/înlocuirea unui Subantreprenor (Subcontractant) va respecta prevederile Articolelor 219, 220 şi 235 alin. 2 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016, precum şi ale Articolelor 151-161 din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016." Numirea Subantreprenorului (Subcontractorului) va fi efectivă şi îşi va produce efectele numai după aprobarea Beneficiarului şi transmiterea către Beneficiar de către Antreprenor a unei copii a contractului de subantrepriză.Contractul de subantrepriză (subcontractare) trebuie să conţină obligatoriu o clauza prin care Antreprenorul se obligă să plătească Subantreprenorului /Subcontractantului un avans în procent din valoarea contractului cel puţin egal cu cel plătit de Beneficiar Antreprenorului. Subantreprenorii/ Subcontractanţii propuşi şi aprobaţi vor fi notificaţi de către Beneficiar cu privire la prevederile Sub-Clauzei 14.3.
    (c) După aprobarea Subantreprenorului (Subcontractantului) de către Beneficiar, Antreprenorul va transmite Inginerului înştiinţări cu cel puţin 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul (Subcontractantul) intenţionează să înceapă lucrările, precum şi datele efective de începere a lucrărilor pe Şantier.


    4.5. Subantreprenorii Nominalizaţi
     În această sub-clauză, "Subantreprenor nominalizat" înseamnă un Subantreprenor (termen sinonim cu subcontractant) pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări], îl desemnează să fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instrucţiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obligaţia să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia Antreprenorul a ridicat obiecţii justificate şi înştiinţează Inginerul cât de repede posibil, prezentând motivaţia corespunzătoare.

    4.6. Colaborarea
     Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instrucţiunile Inginerului, pe propria sa cheltuială, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii pentru:
    (a) Personalul Beneficiarului
    (b) alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar, şi
    (c) personalul autorităţilor publice legal constituite, care pot fi angajaţi pentru execuţia, pe sau în zona Şantierului, unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract. Serviciile pentru acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrărilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul.

     Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe Şantier şi va coordona propriile sale activităţi cu cele ale altor antreprenori în condiţiile (dacă există) specificate în Cerinţele Beneficiarului.
     Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicită să acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaţii, structuri, echipamente sau căi de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele şi în condiţiile prevăzute în Cerinţele Beneficiarului.

    4.7. Trasarea Lucrărilor
     Antreprenorul va trasa Lucrările în funcţie de reperii originali, coordonatele şi cotele de referinţă specificate în Contract sau notificate de către Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate părţile de Lucrări şi va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau traseu ale Lucrărilor.

    4.10. Informaţii despre Şantier
     Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de Bază, anumite date, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul poate pune la dispoziţia Antreprenorului, oricare date care intră în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Bază. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretării şi verificării acestor date. Beneficiarul nu va avea nicio responsabilitate pentru acurateţea, suficienţa sau completitudinea acestor date, cu excepţia celor menţionate în Sub-Clauza 5.1. [Obligaţiile Generale de Proiectare].
     În măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), se va considera că Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările. În aceeaşi măsură, se va considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile acestuia, datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, şi că a fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea):
    (a) forma şi natura Şantierului, inclusiv condiţiile subterane;
    (b) condiţiile hidrologice şi climaterice;
    (c) volumul şi natura activităţii şi Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;
    (d) legislaţia, procedurile şi codul muncii aferente Ţării; şi
    (e) cerinţele Antreprenorului referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, energie, transport, apă şi alte servicii.


    4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate
     Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut şi consideră că Valoarea de Contract Acceptată este corectă şi suficientă. Dacă în Contract nu se specifică altfel, Valoarea de Contract Acceptată va acoperi toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se referă la Sumele Provizionate, dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru o proiectare şi o execuţie corespunzătoare, terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor.

    4.12. Condiţii Fizice Imprevizibile
     Exceptând cazurile în care Contractul nu menţionează altceva:
    (a) Antreprenorul va fi obligat să fi obţinut toate informaţiile necesare cu privire la riscuri, diverse şi neprevăzute precum şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Lucrările;
    (b) prin semnarea Contractului, Antreprenorul acceptă responsabilitatea totală pentru ca şi-a prevăzut toate dificultăţile şi costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrărilor, şi
    (c) Preţul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua în considerare orice dificultate sau cost neprevăzut.


    4.17. Utilajele Antreprenorului
     Antreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fără consimţământul Inginerului. Nu este necesar consimţământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului.
     Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract.
     Inginerul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Utilajelor Antreprenorului incluse în Programul de execuţie.
     Prin Ordinul de mobilizare se înţelege instrucţiunea emisa de către Inginer Antreprenorului în care sunt menţionate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate şi care sunt precizate în Programul de execuţie. În Ordinul de mobilizare se pot specifica şi perioadele în care vor rămâne mobilizate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului. Numărul maxim de Utilaje ce poate fi solicitat în Ordinul de mobilizare rezultă din Programul de execuţie.
     Antreprenorul va mobiliza categoriile de Utilaje ale Antreprenorului, menţionate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de către Inginer. În situaţia în care Antreprenorul nu respecta acest termen, Beneficiarul este îndreptăţit să perceapă penalităţi în valoarea menţionată în Anexa la Oferta începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare şi până la data mobilizării categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului menţionate în Ordinul de mobilizare. În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei Sub-clauze, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte să recupereze întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către Inginer conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din Condiţiile Speciale ale Contractului şi să respecte prevederile Sub-clauzei 8.2 [Durata de Execuţie] din Condiţiile Generale ale Contractului, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalităţi.

    4.21. Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor
     Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor şi transmise Inginerului în două exemplare. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport. Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.
     Fiecare raport va include:
    (a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare, Documentele Antreprenorului, achiziţie, fabricaţie, livrări pe Şantier, construcţie, montaj, testare, punerea în funcţiune şi efectuarea probelor;
    (b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe Şantier;
    (c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele realizate pentru:
    (i) începerea asamblării;
    (ii) inspecţiile făcute de Antreprenor;
    (iii) testele şi
    (iv) transportul şi sosirea pe Şantier;

    (d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului];
    (e) copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale;
    (f) lista Modificărilor, a înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului];
    (g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute şi activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice;
    (h) comparaţii între evoluţia reală a Lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor şi
    (i) o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrărilor remis în conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Programul de Execuţie], specificând estimarea, de către Antreprenor, a tuturor solicitărilor de plată ulterioare.

     În condiţiile în care Antreprenorul nu va remite rapoartele privind stadiul lucrărilor la termenul stabilit în Contract, nu le va remite în forma indicată, sau nu va remite Inginerului un raport complet şi corespunzător privind stadiul lucrărilor, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea specificată în "Anexa la Ofertă" începând cu data la care documentele respective ar fi trebuit remise şi până la data la care este remis un raport satisfăcător/corespunzător privind stadiul lucrărilor.

    4.23. Activităţile Antreprenorului pe Şantier
     Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către Inginer ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi Personalul propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.
     Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Şantierul degajat de obstacole inutile şi va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare.
     După emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi îndepărta, de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Şantierului şi Lucrările curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, Antreprenorul poate păstra pe Şantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract.
     În condiţiile în care Antreprenorul nu va respecta dispoziţiile prezentei Sub-Clauze sau pe cele privind curăţenia pe şantier, specificate în Solicitările Beneficiarului, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în "Anexa la Ofertă" începând cu a şaptea zi de la data la care Inginerul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe şantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor.

    4.24. Vestigii/Muniţii
     Înainte de începerea oricăror Lucrări, Antreprenorul pe propria cheltuiala, conform Graficului de Plăţi, şi propriul risc, va efectua inspecţie completă a Şantierului şi a oricăror suprafeţe pe care se vor executa Lucrări sau se intenţionează să se execute, cu scopul de a identifica orice suprafeţe în care este posibil să fie găsite fosile, monede, articole de valoare sau antichităţi, structuri, muniţii sau alte rămăşiţe sau articole de interes geologic sau arheologic. 0 copie a rezultatului acestei inspecţii va fi transmisă Inginerului înainte de începerea oricăror lucrări.
     Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu construcţiile şi alte rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. În conformitate cu legislaţia română în vigoare, orice obiecte găsite devin automat proprietatea statului român. Antreprenorul va preda orice astfel de obiecte autorităţilor române. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.
     Antreprenorul va urma procedura prevăzută de Ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 653/2497/2010 pentru instituirea Programului naţional de cercetare arheologică "Autostrada" şi de Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică.
     După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului, care va emite instrucţiuni pentru modul de soluţionare.

    4.25. Administrarea Traficului
     Într-un termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Antreprenorul îi va comunica Inginerului un "Plan Autorizat de Administrare a Traficului".
     Planul de Administrare a Traficului va descrie în detaliu propunerile Antreprenorului pentru administrarea traficului care au fost deja agreate de către Inginer, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri şi Direcţia Siguranţa Circulaţiei din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi poliţia locală şi, în al doilea rând, care au fost autorizate de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi poliţia naţională.
     În condiţiile în care Planul anterior pentru Administrarea Traficului nu respectă măsurile de administrare a traficului propuse de către Antreprenor, acesta va conveni, împreună cu Inginerul şi părţi le implicate, asupra unor măsuri/propuneri revizuite privind administrarea traficului şi va remite Inginerului un Plan, revizuit şi autorizat, pentru Administrarea Traficului înaintea începerii Lucrărilor la acea secţiune din site.
     În condiţiile în care Antreprenorul nu remite un Plan pentru Administrarea Traficului elaborat corespunzător în termenul stipulat în Contract sau nu respectă, în orice moment, dispoziţiile Planului pentru Administrarea Traficului convenit, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în "Anexa la Ofertă" începând de la data la care Planul pentru Administrarea Traficului ar fi trebuit remis sau de la data la care a intervenit încălcarea Planului pentru Administrarea Traficului şi până la data la care se constată respectarea acestor condiţii."

    4.26. Jurnalul de Şantier
     Antreprenorul trebuie să menţină un jurnal al lucrărilor la zi, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de Inginer. Jurnalul de Şantier trebuie ţinut pe Şantier şi Antreprenorul trebuie să înregistreze zilnic cel puţin următoarele informaţii:
    1. Condiţiile atmosferice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, numărul de ore lucrate, numărul şi calificarea personalului muncitor de pe şantier, materialele achiziţionate, materialele încorporate în lucrări, echipamentele defecte sau ieşite din uz, testele complete, mostrele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi instrucţiunile verbale date Antreprenorului;
    2. Anexele cu informaţii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi utilizate pentru calcularea plăţilor către Antreprenor, cum ar fi Lucrările finalizate, cantităţile reale, materialele acceptate pentru încorporarea în Lucrări. Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de Şantier, dar pot fi semnate, dacă e necesar, ca documente separate;
    3. Lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei Lucrărilor din ziua respectivă.

     Înregistrările în Jurnalul de Şantier sunt semnate de către Antreprenor la momentul înregistrării şi contrasemnate de Inginer în maxim 3 zile de la data înregistrării. Antreprenorul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informaţii.
     În cazul în care Inginerul notează în Jurnalul de Şantier dezacordul sau asupra unei înregistrări în Jurnalul de Şantier, Antreprenorul trebuie să comunice în scris Inginerului comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sau în Jurnalul de Şantier.
     0 copie a Jurnalului de Şantier pentru fiecare lună în cauză va fi inclusă în Raportul privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor întocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna şi va ştampila în conformitate cu originalul fiecare pagină a acestei copii.

    4.27. Dreptul la Audit
     Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze şi să copieze, fără restricţii, conturile sale, înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a ofertei şi executarea Contractului şi să permită auditarea acestora de către experţi/ auditori desemnaţi de către Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de conturi şi înregistrări şi alte documente ca evidenţă în caz de dispută sau arbitraj.

    5.1. Obligaţiile Generale de Proiectare
     Antreprenorul va fi obligat să fi examinat înainte de Data de bază, Cerinţele Beneficiarului (inclusiv standarde de proiectare şi calculare, dacă este cazul). Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectarea Lucrărilor şi pentru acurateţea acelor Cerinţe ale Beneficiarului (inclusiv standarde de proiectare şi calcul). Beneficiarul nu va fi responsabil de orice eroare, inacurateţe sau omisiune de orice fel din Cerinţele Beneficiarului incluse iniţial în Contract şi nu va fi obligat să fi demonstrat acurateţea sau completitudinea oricăror date sau informaţii, cu excepţia celor menţionate mai jos. Orice date sau informaţii primite de către Antreprenor de la Beneficiar sau altfel, nu vor degreva Antreprenorul de responsabilităţile sale în privinţa proiectării şi execuţiei Lucrărilor.
     În orice caz, Antreprenorul va răspunde dacă va corecta următoarele fragmente din Cerinţele Beneficiarului şi următoarele date şi informaţii furnizate de (sau în numele Beneficiarului):
    (a) secţiuni, date şi informaţii care sunt menţionate în Contract ca fiind de neschimbat sau în responsabilitatea Beneficiarului.
    (b) definiţii despre scopul intenţionat al Lucrărilor sau oricărei părţi din Lucrări
    (c) specificaţii pentru testarea şi verificarea Lucrărilor Finalizate

     Antreprenorul va acţiona ca Proiectant şi va îndeplini obligaţiile în calitate de proiectant în conformitate cu prevederile Legii Româneşti.

    5.2. Documentele Antreprenorului
     Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în Cerinţele Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări şi documentele descrise în Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu Execuţia] şi Sub-Clauza 5.7 [Manualele pentru Exploatare şi întreţinere]. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, Documentele Antreprenorului vor fi redactate în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul să controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate.
     Pe durata implementării Contractului, Antreprenorul va îndeplini obligaţiile de proiectare la timp astfel încât să finalizeze execuţia lucrărilor corespunzător programului de execuţie ţinând cont de orice perioadă de timp necesară pentru analiza de către Inginer şi obţinerea oricăror aprobări, avize, autorizaţii şi alte asemenea.
     Antreprenorul va obţine, pe cheltuiala sa, toate aprobările necesare conform legislaţiei în vigoare.
     În scopul analizării, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare întocmite în conformitate cu prezenta sub-clauză însoţite de avizele necesare, verificate şi vizate de către verificatorii autorizaţi angajaţi de către Beneficiar cu excepţia situaţiei prevăzute la punctul 3.14 "Proiectarea Lucrărilor Temporare" din Cerinţele Beneficiarului.
     Fiecare perioadă de analiză de către Inginer nu va depăşi 14 zile calculate de la data primirii documentelor de proiectare de la Antreprenor.
     Dacă nu se menţionează altfel în Cerinţele Beneficiarului, fiecare perioadă de revizuire trebuie să permită 14 zile pentru revizuire Inginerului şi alte 14 zile pentru Comitetul Tehnico Economic (perioada totală de 42 de zile fiind "perioada combinata pentru revizuire"). Începutul perioadei combinate pentru revizuire va fi data în care Inginerul primeşte un document al Antreprenorului şi notificarea Antreprenorului. Inginerul va putea în perioada de analiză să înştiinţeze Antreprenorul dacă un document prezentat de acesta nu corespunde prevederilor contractului. Dacă un document al Antreprenorului este necorespunzător, acesta va fi corectat de către acesta pe cheltuiala sa, revizuit şi retransmis în termen de 2 zile în conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze.
     Antreprenorul va face toate demersurile necesare în vederea obţinerii avizului Comitetului Tehnico-Economic al Beneficiarului, a avizelor şi aprobărilor necesare emiterii Autorizaţiei de Construire, va completa documentaţia tehnică de autorizare cu elementele necesare, astfel încât execuţia lucrărilor să se poată desfăşura în conformitate cu prevederile legale.
     Inginerul va analiza documentele de proiectare şi îşi va exprima consimţământul prin aplicarea menţiunii "bun de execuţie" iar Antreprenorul va putea începe execuţia lucrărilor aferente.
     Antreprenorul va pregăti şi va transmite Beneficiarului, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie în termen de 2 zile de la exprimarea consimţământul de către Inginer prin aplicarea menţiunii "bun de execuţie".
     Orice aprobare sau consimţământ ale Inginerului potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze sau altor prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.
     Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului de investiţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va obţine toate aprobările necesare până la emiterea Hotărârilor de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizaţi.
     Documentaţia de proiectare elaborată de către Antreprenor ca urmare a obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului. Antreprenorul va remite toate aceste documente şi date Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste documente în alte scopuri care nu au legătură cu prezentul Contract.
     Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului Contract vor fi proprietatea exclusivă a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.
     Pentru fiecare parte a Lucrărilor şi exceptând situaţia în care aprobarea sau consimţământul Inginerului a fost obţinut:
    (a) în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (aşa cum s-a menţionat) transmis Inginerului spre aprobare:
    (i) Inginerul va înştiinţa Antreprenorul că Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau fără comentarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menţinând măsura în care nu corespunde);
    (ii) execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va începe până când Inginerul nu va aproba Documentul Antreprenorului şi
    (iii) se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia unei părţi a Lucrărilor, exceptând cazul în care Inginerul a transmis o înştiinţare cuprinzând menţiunile prevăzute în sub- paragraful (i);

    (b) execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acesteia;
    (c) execuţia unei părţi a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului revizuite (şi aprobate, dacă este specificat)
     şi
    (d) dacă Antreprenorul doreşte să modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (şi aprobare, dacă este specificat,), Antreprenorul va înştiinţa imediat Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus.

     Dacă Inginerul dispune că sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare, Antreprenorul le va elabora cu promptitudine.
     Orice aprobare sau consimţământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nicio obligaţie sau responsabilitate.

    5.3. Obligaţiile Asumate de către Antreprenor
     Antreprenorul îşi va asuma răspunderea ca proiectul, Documentele Antreprenorului, execuţia şi Lucrările terminate vor fi în conformitate cu:
    (a) Legile ţării, şi
    (b) documentele care alcătuiesc Contractul, schimbate şi actualizate de Modificări.

     În faza de proiectare, Antreprenorul va elabora Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C) şi Proiectul tehnic de execuţie, conform Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
     La întocmirea Declaraţiei de Proiectare, capacităţile/caracteristicile tehnice şi soluţiile tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate devin minim obligatorii pentru Antreprenor împreună cu Cerinţele Beneficiarului acestea din urma având prioritate. Antreprenorul nu va include în Declaraţia de Proiectare modificări/optimizări ale soluţiilor tehnice stabilite în cadrul Studiului de Fezabilitate, cu excepţia celor care reies din Cerinţele Beneficiarului.
     Eventualele erori/omisiuni/neconformităţi/necorelări din cadrul Studiului de Fezabilitate şi care nu au fost remediate prin Cerinţele Beneficiarului vor fi aduse la cunoştinţă în scris Beneficiarului şi Inginerului odată cu depunerea Declaraţiei de Proiectare însoţite de propuneri de soluţionare/remediere. După avizarea Declaraţiei de Proiectare, Antreprenorul va obţine aprobarea Inginerului şi a Beneficiarului pentru propunerile de soluţionare/remediere, astfel încât acestea să poată fi implementate pe parcursul elaborării Proiectului Tehnic de Execuţie, cu încadrarea în Valoarea de Contract Acceptată.
     Antreprenorul poate prezenta soluţii de actualizare şi/sau optimizare şi/sau îmbunătăţire a Proiectului Tehnic de Execuţie faţă de Declaraţia de Proiectare aprobată, cu încadrarea în Valoarea de Contract Acceptată şi cu condiţia menţinerii cel puţin a capacităţilor/caracteristicilor tehnice, exigenţelor de calitate, şi a funcţionalităţilor obiectivului, astfel încât acestea să poată fi implementate pe parcursul elaborării Proiectului Tehnic de Execuţie. Antreprenorul poate prezenta soluţii de actualizare şi/sau optimizare şi/sau îmbunătăţire a Proiectului Tehnic de Execuţie faţă de Declaraţia de Proiectare aprobată numai cu condiţia posibilităţii justificării acestor soluţii din perspectiva avantajelor obţinute de Beneficiar. Antreprenorul are obligaţia de a se încadra în coridorul/culoarul de expropriere în ceea ce priveşte soluţiile tehnice stabilite la nivelul Proiectului Tehnic de Execuţie cu excepţia situaţiilor în care soluţiile tehnice nu se pot încadra în coridorul/culoarul de expropriere şi pentru care se obţine aprobarea Beneficiarului.
     Antreprenorul poate prezenta Proiectul Tehnic de Execuţie pe Sectoare/Secţiuni cu condiţia ca ultimul/ultima Sector/Secţiune să fie predat/tă către Beneficiar până la expirarea termenului final de predare a Proiectului Tehnic de Execuţie asumat de către Antreprenor în oferta.
     Antreprenorul poate, după aprobarea Proiectului Tehnic de Execuţie, cu asumarea Proiectantului şi a Verificatorului, să prezinte modificări ale acestuia numai în cazuri excepţionale, cu încadrarea în coridorul/culoarul de expropriere pus la dispoziţie de către Beneficiar. Fundamentarea cazurilor excepţionale se va face pe baze solide, informaţii, investigaţii specifice, studii, analize şi breviare de calcul. Prin cazuri excepţionale se înţeleg numai acele situaţii care nu modifică elementele esenţiale ale Proiectului Tehnic de Execuţie şi care au un impact local, care pot fi remediate prin dispoziţii de şantier şi care nu necesită reautorizarea/ reavizarea lucrărilor.
     Proiectul Tehnic de Execuţie/Detaliile de Execuţie va/vor fi considerat/te finalizat/e, numai după ce vor fi prezentate conform prevederilor legale în vigoare şi va/vor fi ştampilat/e conform legii de către Verificatorii autorizaţi corespunzători.

    5.4. Standardele şi Normativele Tehnice
     Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuţia lucrărilor şi Lucrările terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice şi Legilor referitoare la execuţia lucrărilor, construcţie şi mediu înconjurător, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea căruia sunt destinate Lucrările şi alte standarde menţionate în Cerinţele Beneficiarului, aplicabile Lucrărilor sau definite de Legile în vigoare.
     Toate aceste Legi, referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector de Lucrări, vor fi cele în vigoare la data recepţiei de către Beneficiar a Lucrărilor sau a unor Sectoare de lucrări potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de Bază, dacă nu este altfel specificat.
     Dacă în Ţară intră în vigoare, după Data de Bază, standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. În situaţia în care:
    (a) inginerul decide că este necesară aplicarea, şi
    (b) propunerile pentru aplicare constituie o modificare, atunci Inginerul va iniţia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări],

     Antreprenorul are obligaţia asigurării unui standard ridicat pentru toate aspectele necesare proiectării Lucrărilor, standard ce poate fi verificat de către Inginer. În plus, Antreprenorul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea Lucrărilor respectă cerinţele impuse de către Comitetul Tehnic şi Economic al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în cadrul procedurii de aprobare.

    6.1. Angajarea Personalului şi Forţei de Muncă
     Cu excepţia celor prevăzute în Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusă în Contract şi îl va menţine pe toată durata contractului. În cazul în care Antreprenorul nu îndeplineşte această obligaţie, Beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice penalităţi în valoarea înscrisă în "Anexa la Ofertă", pentru fiecare persoană înlocuită.
     Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal care să îndeplinească cerinţele din Documentaţia de Atribuire şi cu respectarea prevederilor articolului 162 din din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016. În aceasta situaţie Antreprenorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal cheie documentele solicitate prin Documentaţia de atribuire.
     Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele pe care Antreprenorul le împuterniceşte, confirmate pe astfel de poziţii la semnarea Contractului ca şi personal cheie, vor fi menţinute pe toată durata executării Lucrărilor, cu excepţia situaţiei în care Inginerul cere înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesara înlocuirea din alte motive care nu ţin de puterea Antreprenorului (ex. demisie în baza Legii 53/2003, incapacitate fizica/psihica dovedită, deces, desfacerea disciplinara a contractului de muncă, etc.). În aceste situaţii, Antreprenorul are obligaţia ca în termen de 20 zile de la data producerii evenimentului să solicite concomitent Inginerului şi Beneficiarului aprobarea înlocuirii oricăruia dintre membrii personalului cheie pentru poziţia asumată în Contract, transmiţând totodată toate documentele precizate în paragraful anterior.
     Inginerul va aproba sau va respinge personalul înlocuitor propus şi va informa cu privire la respingere sau va supune aprobării Beneficiarului personalul înlocuitor propus, în termen de maxim 5 zile de la data primirii din partea Antreprenorului a solicitării de înlocuire a personalului cheie. Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge motivat personalul înlocuitor propus şi va comunica Inginerului hotărârea sa în termen de maxim 15 zile de la data primirii deciziei Inginerului cu privire la acesta.
     Dacă Beneficiarul respinge personalul înlocuitor propus de către Antreprenor, Beneficiarul va fi îndreptăţit, iar Antreprenorul va fi obligat la plata unor penalităţi în cuantumul menţionat în Anexa la Oferta care vor curge începând cu a 41-a zi de la data producerii evenimentului şi până la data comunicării aprobării de către Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor.
     În situaţia în care Antreprenorul transmite Beneficiarului solicitarea sa cu privire la noul personal cheie în termen de 20 zile de la data producerii evenimentului, iar Beneficiarul întârzie aprobarea/respingerea personalului înlocuitor propus peste termenele prevăzute mai sus, penalitatea corespunzătoare zilelor de întârziere cauzate de Beneficiar va fi scăzută din penalitatea ce va fi aplicată Antreprenorului conform paragraful anterior.
     Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumba Antreprenorului. Aprobarea şi/sau înlocuirea personalului cheie va face obiectul unei Modificări. Inginerul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus în Programul de execuţie.
     Prin Ordinul de mobilizare se înţelege instrucţiunea emisa de către Inginer Antreprenorului în care sunt menţionate categoriile de Personal necesar a fi mobilizate şi care sunt precizate în Programul de execuţie. În Ordinul de mobilizare se pot specifica şi perioadele în care vor rămâne mobilizate categoriile de Personal. Numărul maxim de personal ce poate fi solicitat în Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de execuţie.
     Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, menţionate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de către Inginer. În situaţia în care Antreprenorul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptăţit să perceapă penalităţi în valoarea menţionată în Anexa la Oferta începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare şi până la data mobilizării categoriilor de Personal menţionate în Ordinul de mobilizare. În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei Sub-clauze, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte să recupereze întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către Inginer conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din Condiţiile Speciale ale Contractului şi să respecte prevederile Sub-clauzei 8.2 [Durata de Execuţie] din Condiţiile Generale ale Contractului, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalităţi.

    6.5. Programul de Lucru
     Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare şi în afara programului normal de lucru menţionat în "Anexa la Ofertă", cu următoarele excepţii:
    (a) Contractul conţine alte prevederi;
    (b) există acordul Inginerului;
    (c) Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa Lucrărilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.

     Personalul Antreprenorului va lucra obligatoriu în două schimburi, astfel cum este menţionat în "Anexa la Ofertă".
     Acele activităţi care necesită prezenţa permanentă pe şantier, cum ar fi paza şi supravegherea şantierului, managementul traficului şi altele asemenea, se vor desfăşura atât timp cât este necesar, fără restricţii legate de programul de lucru, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.
     În baza dispoziţiilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], Antreprenorul îl va informa pe Inginer în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână şi fiecare lună de executare a Contractului astfel încât Inginerul să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul fiecărei etape a executării Contractului. Inginerul va furniza copii ale programului de lucru planificat pentru personalul de supraveghere atât Antreprenorului cât şi Beneficiarului

    6.7. Sănătatea şi Securitatea Muncii
     Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.
     Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate facilităţile necesare acestei Persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale. În situaţia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăţii, aşa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil.
     Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă, de procedeele tehnologice utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru antreprenorul general (subantreprenori), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului, în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.

    6.8. Supravegherea Asigurată de Antreprenor
     Pe durata elaborării proiectului şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistenţa necesară pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea şi testarea lucrărilor.
     Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]) şi operaţiunile care trebuie executate (inclusiv metode şi proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru execuţia satisfăcătoare şi în siguranţă a Lucrărilor.
     0 proporţie rezonabilă a personalului supraveghetor al Antreprenorului va avea cunoştinţe de limba română. În caz contrar, Antreprenorul va avea un număr suficient de translatori competenţi disponibili pe Şantier pe durata întregului program de lucru.

    6.10. Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului
     Antreprenorul va transmite Inginerului informaţii care să precizeze numărul fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului şi a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. Informaţiile vor fi transmise săptămânal, într-o formă aprobată de către Inginer, până la data terminării de către Antreprenor a lucrărilor rămase de executat menţionate în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

    7.2. Prelevarea de Probe
     Antreprenorul va transmite Inginerului, următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante pentru a fi revizuite în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului]:
    (a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului;
    (b) probe suplimentare indicate de către Inginer şi
    (c) toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente, cum ar fi, de exemplu, "certificat de aprobare/autorizare etc.

     Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare.

    7.8. Redevenţe
     Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, Antreprenorul va plăti toate redevenţele, chiriile şi alte cheltuieli pentru:
    (a) Materialele naturale obţinute în afara Şantierului şi
    (b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavări şi a altor materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excepţia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în Contract.

     Documentele Antreprenorului, execuţia şi Lucrările finalizate vor îndeplini standardele tehnice ale tării, legislaţia în domeniul clădirilor, construcţiilor şi mediului, legea aplicabilă produsului ce rezultă din execuţia Lucrărilor şi alte standarde specificate în Cerinţele Beneficiarului, aplicabile Lucrărilor sau definite de către legile în vigoare.
     Trimiterile făcute în Contract la standardele publicate vor fi înţelese ca fiind trimiteri la ediţiile aplicabile Datei de Bază, dacă nu este specificat altfel.

    8.1. Începerea Lucrărilor
     Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de începere a Activităţii de Proiectare cu cel puţin 7 zile înainte de această dată şi Data de începere a Activităţii de Proiectare nu va depăşi cu mai mult de 42 de zile data semnării Acordului Contractual.
     Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de începere a Lucrărilor numai în condiţiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuţie, şi au fost obţinute Autorizaţiile de construire. Aceasta Înştiinţarea privind Data de începere a Lucrărilor poate fi emisa şi pe Secţiuni/Sectoare.
     Inginerul va trimite Antreprenorului înştiinţarea privind Data de începere a Lucrărilor cu cel puţin 7 zile înainte de această dată şi Data de începere a Lucrărilor nu va depăşi cu mai mult de 42 de zile data emiterii Înştiinţării privind Data de începere a Lucrărilor. Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor la Data de începere a Lucrărilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.

    8.3. Programul de Execuţie
     Antreprenorul îi va remite Inginerului un program de lucru detaliat în termen de 42 de zile de la Data de începere a Activităţii de Proiectare. Antreprenorul va remite programe actualizate la intervale nu mai mari de trei luni. Antreprenorul va remite de asemenea un program revizuit ori de câte ori programul anterior nu reflectă stadiul curent al executării Lucrărilor/activităţii de proiectare sau încalcă Obligaţiile asumate de către Antreprenor. Fiecare program va include:
    (1) a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare fază de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe Şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;
    b) perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului] şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în Cerinţele Beneficiarului;
    c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi
    d) un raport justificativ care să includă:
    (i) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a Lucrărilor şi
    (ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum şi numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări

    e) toate datele, termenele şi jaloanele specificate în Contract, în special Data de începere a Lucrărilor, termenul de obţinere a Autorizaţiei de Construire şi Data Finalizării Lucrărilor,
    f) data planificată de Antreprenor pentru finalizarea Lucrărilor,
    g) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi,
    h) liniile de acţiune/deciziile decisive,
    i) datele la care Antreprenorul necesită orice tip de informaţii sau alte date pe care Beneficiarul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces la diferitele secţiuni ale şantierului.

    (2) Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate:
    j) progresul curent realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra volumului de muncă restant şi
    k) orice modificare a Datei de Finalizare, modificare rezultată în urma unei Extinderi a Termenului acordate de către Inginer.     Antreprenorul îi va furniza Inginerului actualizări săptămânale ale programului care să confirme intervalul de desfăşurare, locul şi natura fiecărei activităţi care se va efectua pe şantier în cursul săptămânii ulterioare.
     Programul de execuţie va fi furnizat şi în format electronic editabil astfel încât să poată fi accesat şi urmărit cu un software specializat utilizat pe scară largă în domeniul construcţiilor.
     Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul nu transmite o înştiinţare Antreprenorului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului Antreprenorului.
     Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].
     Dacă Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei Lucrărilor şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze în termen de 7 zile.
     În condiţiile în care Antreprenorul nu va remite orice program în termenul stabilit în Contract, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în "Anexa la Ofertă" începând cu data la care programul ar fi trebuit remis şi până la data la care un program corespunzător este remis.
     În condiţiile în care Antreprenorul nu reuşeşte să obţină Autorizaţia de Construire, cu o copie pentru confirmare transmisă Inginerului, la data sau înainte de data stabilită de acesta în programul sau, penalităţi egale cu cele stabilite în "Anexa la Ofertă" vor fi aplicate de la data de la care Autorizaţia de Construire ar fi trebuit obţinută şi transmisă, până la data efectivă când este obţinută şi transmisă.

    8.4. Prelungirea Duratei de Execuţie
     Antreprenorul va avea dreptul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări], este sau va fi întârziată de următoarele cauze:
    (a) o Modificare (dacă nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]),
    (b) un motiv de întârziere care acordă dreptul prelungirii Duratei de Execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiţii de Contract,
    (c) condiţii climaterice adverse speciale care au o influenţă directă asupra progresului Lucrărilor şi care survin în intervalul martie-noiembrie, inclusiv condiţii de temperatură, precipitaţii şi/sau vânt definite drept condiţii climaterice mai dificile decât media lunară pe ultimii 10 ani pentru lunile relevante plus sau minus variaţia lunară standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile relevante, valoare măsurată de către Institutul Naţional de Meteorologie la staţia meteorologică cea mai apropiată unde condiţiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe şantier. Stabilirea perioadei de aplicabilitate nu va fi mai mare decât timpul actual, măsurat în zile, derivat din analiza statistică şi nu va include zile suplimentare considerate necesare pentru a remedia condiţiile prezente pe şantier care au fost afectate de variaţiile climaterice adverse speciale. Cei trei factori climaterici: temperatură, precipitaţii; vânt vor fi luaţi în considerare în combinaţie sau separat şi estimat dacă ziua respectivă se califică drept o zi cu condiţii climaterice adverse speciale sau nu.
    (d) lipsa Imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau acţiuni guvernamentale, sau
    (e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite altor antreprenori ai Beneficiarului care îşi desfăşoară activitatea pe Şantier, dacă în fiecare caz care a apărut, Antreprenorul nu-l putea evita sau preîntâmpina
    f) o întârziere, impediment sau obstacol ca urmare a solicitărilor suplimentare ale proprietarilor reţelelor de utilităţi, a apariţiei unor situri arheologice suplimentare, a depăşirii culoarului/coridorului de expropriere, a solicitărilor suplimentare ale: autorităţilor de mediu, autoriţăţilor locale/centrale cerute prin diverse avize/acorduri/autorizaţii, acorduri internaţionale, convenţii, înţelegeri ale statului/autoriţăţilor cu alte state.
    g) apariţiei unor elemente independente de voinţa Antreprenorului

     Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior şi va putea majora dar, în niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulată de prelungire.
     Antreprenorul nu va avea dreptul de a solicita prelungirea Duratei de Execuţie şi/sau costuri suplimentare rezultate din următoarele cauze:
    a) apariţia necesităţii de exproprieri suplimentare din cauza modificărilor propuse de Antreprenor în cadrul Proiectului Tehnic de Execuţie;
    b) modificări propuse de Antreprenor asupra Proiectului Tehnic de Execuţie iniţial elaborat de acesta şi aprobat de Beneficiar;
    c) revizuirea Acordului de Mediu din cauza modificărilor propuse de Antreprenor în cadrul Proiectului Tehnic de Execuţie;
    d) revizuirea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici iniţiali avizaţi prin Hotărâre de Guvern din cauza modificărilor propuse de Antreprenor în cadrul Proiectului Tehnic de Execuţie;
    e) erori de proiectare;
    f) studii de teren insuficiente care conduc la soluţii tehnice eronate;
    g) elaborarea de proiecte incomplete, proiecte care prezintă soluţii neconforme, proiecte care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, proiecte care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor aplicabile, proiecte care necesita completarea/refacerea documentaţiei tehnice în urma verificării acestora de către Verificatorul autorizat;
    h) necesitatea obţinerii unor noi avize, acorduri şi autorizaţii (sau revizuirea acestora);
    i) necesitatea demolării parţiale sau totale a lucrărilor deja executate şi implicit refacerea acestora,
    j) necesitatea protejării oricăror utilităţi
    k) pentru completarea/refacerea documentaţiei tehnice (Declaraţia de proiectare, Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC) şi Proiectul Tehnic de Execuţie)


    8.5. Întârzieri Cauzate de Autorităţi
     În cazul în care se produc următoarele situaţii:
    (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice legal constituite din Ţară,
    (b) autorităţile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, şi
    (c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile, întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuţie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie],

     Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio plată din profit cu privire la orice întârziere sau întrerupere.

    8.6. Ritmul Evoluţiei Lucrărilor în situaţia în care:
     (a) evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, şi/sau
     (b) evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], a unui program actualizat şi a unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuţie.
     Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicările Beneficiarului], precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7.
     Conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuţie al Antreprenorului, aşa cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de 6 puncte de referinţă, pentru monitorizarea şi evaluarea progresului Lucrărilor. În mod obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă anterior. Indicatorii vor fi definiţi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului.
     Mai jos sunt definite integral Punctul de referinţă nr. 1, Punctul de referinţă nr. 2, Punctul de referinţă nr. 3
     Definirea celorlalte trei Puncte de referinţă, va fi făcută de către Beneficiar şi Transmisă Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii Programului de Execuţie al Antreprenorului.
    (a) Punctul de referinţă nr. 1 va fi realizat în ...... zile (în funcţie de durata asumată de ofertant şi/sau menţionată în "Anexa la Oferta" şi/sau menţionată în Cerinţele Beneficiarului) de la Data de începere a Activităţii de Proiectare şi presupune realizarea următorilor indicatori:
    - tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activităţii de proiectare este mobilizat pe Şantier;
    – studiile topo şi hidro sunt finalizate;
    – studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrările de artă sunt realizate într-un procent care să asigure dimensionarea conform eurocodurilor
    – Declaraţia de Proiectare a Antreprenorului este finalizată
    – panourile de identificare a Contractului sunt instalate;
    – rezultatul inspecţiei realizată în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului;

    b) Punctul de referinţa 2 va fi realizat în ..... (în funcţie de durata asumată de ofertant şi/sau menţionată în "Anexa la Oferta") de zile de la Data de începere a Activităţii de Proiectare şi presupune următoarele:
    - Indicatorii definiţi la Punctul de referinţa nr. 1 sunt realizaţi;
    – Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C) şi Proiectul Tehnic de Execuţie inclusiv Detaliile de execuţie sunt finalizate şi verificate şi stampilate de către verificatorul de proiect atestat şi predate către Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente
    – a fost obţinută autorizaţia de construire

    (c) Punctul de referinţa nr. 3 va fi realizat în 42 de zile de la Data de începere a Lucrărilor şi presupune următoarele:
    - indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 2 sunt realizaţi;
    – tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier;
    – Organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională;
    – Programul de execuţie al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;
    – Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer;
    – Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;
    – Laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului (cel puţin unul asigurat temporar).


     Puncte de referinţă stabilite mai jos se aplică numai în condiţiile în care Beneficiarul, Inginerul şi Antreprenorul vor stabili de comun acord, mai multe secţiuni de proiectare, astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente primei Secţiuni. Totodată, celelalte Secţiuni vor fi stabilite astfel încât întreaga activitate de proiectare să fie finalizată în termen de ..... luni (în funcţie de durata asumată de ofertant şi/sau menţionată în "Anexa la Oferta")
     Mai jos sunt definite integral Punctul de referinţă nr. 1, Punctul de referinţă nr. 2, Punctul de referinţă nr. 3 pentru prima secţiune.
     Definirea celorlalte trei Puncte de referinţă aferente oricărei Secţiuni, va fi făcută de către Beneficiar şi Transmisă Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii Programului de Execuţie al Antreprenorului.
    (a) Punctul de referinţă nr. 1 va fi realizat în ...... zile (în funcţie de durata asumată de ofertant şi/sau menţionată în "Anexa la Oferta" şi/sau menţionată în Cerinţele Beneficiarului) de la Data de începere a Activităţii de Proiectare şi presupune realizarea următorilor indicatori:
    - tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activităţii de proiectare este mobilizat pe Şantier;
    – studiile topo şi hidro sunt finalizate;
    – studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrările de arta sunt realizate într-un procent care să asigure dimensionarea conform eurocodurilor
    – Declaraţia de Proiectare a Antreprenorului este finalizată
    – panourile de identificare a Contractului sunt instalate;
    – rezultatul inspecţiei realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului;

    (b) Punctul de referinţa 2 va fi realizat în ..... zile (va fi completat conform Cerinţelor Beneficiarului) de la Data de începere a Activităţii de Proiectare şi presupune următoarele:
    - Indicatorii definiţi la Punctul de referinţa nr. 1 sunt realizaţi;
    – Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C) pentru prima secţiune şi Proiectul Tehnic de Execuţie inclusiv Detaliile de execuţie pentru prima secţiune sunt finalizate şi verificate şi stampilate de către verificatorul de proiect atestat şi predate către Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente
    – a fost obţinută autorizaţia de construire pentru prima secţiune

    (c) Punctul de referinţă nr. 3 va fi realizat în 42 de zile de la Data de începere a Lucrărilor pentru prima secţiune şi presupune următoarele:
    - indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 2 sunt realizaţi;
    – tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier;
    – Organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională;
    – Programul de execuţie al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;
    – Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer;
    – Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;


     Laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului (cel puţin unul asigurat temporar).
     Punctele de referinţă pentru celelalte Secţiuni vor fi definite în acelaşi mod cu cele aferente primei Secţiuni, după ce Beneficiarul, Inginerul şi Antreprenorul vor stabili de comun acord Secţiunile de proiectare.
     În cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de referinţă nr. 1, 2 sau 3, aferente fiecărei Secţiuni, Beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice o penalitate echivalentă cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă", în cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unuia dintre celelalte trei punctele de referinţă, Beneficiarul va fi îndreptăţit, să suspende orice plată datorată în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 până când toţi indicatorii aferenţi Punctului de referinţă vor fi atinşi.
     În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să respecte prevederile subclauzei 8.2. [Durata de Execuţie] penalităţile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor.
     Ori de câte ori este transmis un program de execuţie actualizat, punctele de referinţă vor fi revizuite conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înştiinţare în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului.

    8.7. Penalităţi de întârziere
     Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. Penalităţile de întârziere vor constitui suma menţionată în "Anexa la Ofertă", care va fi plătită pentru fiecare zi de întârziere înregistrată între Data de Terminare contractuală şi data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Suma totală datorată, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăşi suma maximă aferentă penalităţilor de întârziere (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă".
     Penalităţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste penalităţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.

    8.11. Suspendarea Prelungită
    Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] a durat mai mult de 730 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacă Inginerul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Antreprenorul poate, prin înştiinţarea Inginerului, să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări] a părţii de Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează totalitatea Lucrărilor, Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor].

    10.1. Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări
     Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepţiona Lucrările în situaţia în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionările descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuţie], (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor prin care se recomandă admiterea recepţiei şi (iii) Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.
     Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor cu cel puţin 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de vedere al Antreprenorului, să fie terminate şi pregătite de recepţie. Dacă Lucrările sunt împărţite pe Sectoare, Părţile pot agrea emiterea Certificatelor de Recepţie la Terminare pentru fiecare Sector în parte. Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepţie a Lucrărilor care, la terminarea Lucrărilor, va întocmi şi semna Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu Legile în vigoare.
     Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările cuprinse în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, în termen de 56 de zile de la data primirii solicitării din partea Antreprenorului, Inginerul:
    (a) Va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; sau
    (b) Va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilă admiterea recepţiei. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.


    10.2. Recepţia unor Părţi de Lucrări
     Inginerul poate, la latitudinea exclusivă a Beneficiarului, emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract, fie este convenită de ambele Părţi), până când Inginerul emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul foloseşte totuşi orice parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea îngrijirii acelei părţi începând cu această dată, moment în care răspunderea va trece în sarcina Beneficiarului.
     După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Antreprenor a condiţiilor necesare realizării Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor.
     Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei şi/sau utilizării de către Beneficiar a unei părţi din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare şi profitul aferent.
     Dacă a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector), penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalităţile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă există), în care este inclusă şi partea recepţionată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrată după data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionată şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalităţi de întârziere] şi nu vor afecta limita maximă a penalităţilor.

    10.3. Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor
     Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest aspect. Înştiinţarea va include detalii care să specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apărea din această cauză.
     Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub- Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea este sau va fi întârziată, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.

     După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.

    10.4. Restabili rea Suprafeţelor de Teren
     Cu excepţia altor prevederi ale Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, un certificat emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuţia lucrărilor necesare de restabilire a suprafeţelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafeţe de teren.

    11.1. Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor
     Pentru ca Lucrările şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrări să corespundă prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul:
    (a) va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menţionată de către Inginer şi
    (b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau făcute în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz).

     Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către (sau în numele) Beneficiar.
     Terminarea lucrărilor neexecutate, remedierea deficienţelor şi recepţionarea finală a Lucrărilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

    11.2. Costul Remedierii Defecţiunilor
     Toate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor] vor fi executate cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, dacă şi în măsura în care lucrările se datorează:
    (a) proiectului Lucrărilor,
    (b) Echipamentelor, Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului, sau
    (c) exploatării sau întreţinerii necorespunzătoare care a fost atribuită unor cauze pentru care Antreprenorul este răspunzător (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau
    (d) nerespectării de către Antreprenor a unei alte obligaţii.

     Dacă şi în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].

    11.3. Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor
     Beneficiarul va fi îndreptăţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor pentru Lucrări sau Sectoare de lucrări, dacă şi în măsura în care o mare parte din Lucrări, Sectoare de lucrări sau o componentă importantă a Echipamentelor (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări.
     În condiţiile în care Antreprenorul nu va remedia deficienţele sau prejudiciile cauzate la termenul indicat în Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor], Perioada de Garanţie a Lucrărilor se va extinde de la data la care s-a emis notificarea solicitând remedierea în conformitate cu Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor] până la data la care deficienţele au fost remediate de către Beneficiar, în condiţiile în care se impun rectificări sau actualizări în conformitate cu Sub-Clauza 12.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor după Terminare], Perioada de Garanţie a Lucrărilor se va extinde de la data la care a fost constatată necesitatea rectificării sau actualizării până la data finalizării lucrărilor privind rectificarea sau actualizarea, sau, în cazul în care rectificarea sau actualizarea privesc o mare parte a Lucrărilor, la o dată agreată de către Beneficiar. În condiţiile în care Antreprenorul nu acceptă o extindere a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, se va apela la stabilirea extinderii acesteia prin intermediul Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare]

    11.8. Stabilirea Cauzelor Defecţiunilor
     La solicitarea şi indicaţiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele tuturor defecţiunilor.
     Dacă este necesar a se remedia o defecţiune apărută la Lucrări pe costul Antreprenorului cum prevede Sub-Clauza 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Beneficiarul poate solicita Antreprenorului să caute defecţiuni similare, iar costurile căutării respectiv remedierii vor fi suportate de către Antreprenor.

    11.9. Procesul Verbal de Recepţie Finală
     Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Recepţie Finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract.
     Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările făcute în Procesul Verbal de Recepţie Finală, Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 zile de la expirarea celei din urmă Perioade de Garanţie a Lucrărilor, sau cât mai repede după acest termen cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecte. 0 copie a Certificatului de Recepţie Finală va fi trimisă Beneficiarului.
     Certificatul de Recepţie Finală va fi singurul document considerat a certifica recepţia Lucrărilor.

    11.10. Obligaţii Neîndeplinite
     După emiterea Certificatului de Recepţie Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.

    11.11. Eliberarea Şantierului
     După primirea Certificatului de Recepţie Finală, Antreprenorul va îndepărta din Şantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi Lucrările Provizorii.
     Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul a primit un exemplar al Certificatului de Recepţie Finală, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rămase. Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului.
     Orice diferenţă de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă suma rezultată din vânzări nu acoperă costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferenţa neacoperită.

    12.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor
     Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a Testelor după Terminare cauzate de către Beneficiar, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugă profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.
     După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare şi profitul.
     Dacă, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test după Terminare a Lucrărilor sau a unui Sector de lucrări nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Garanţie a Lucrărilor (sau oricare perioadă asupra căreia Părţile au convenit), se va considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări au trecut Testul după Terminare.

    13.1. Dreptul de a Modifica
     Modificările pot fi iniţiate de către Inginer înainte de emiterea Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresată Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri.
     Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia cazului în care Antreprenorul înştiinţează cu promptitudine Inginerul (prezentând detalii justificative) că (i) Antreprenorul nu poate obţine Bunurile necesare pentru Modificare, (sau (ii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra îndeplinirii Listei de Garanţii. Antreprenorul trebuie să notifice Inginerul de efectul pe care Modificarea îl are sau îl va avea la siguranţa sau conformitatea Lucrărilor După primirea înştiinţării, Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucţiunea.
     Orice Modificare care implică o majorare sau o diminuare a Valorii de Contract Acceptată, pentru a produce efecte, se va materializa într-un ordin de modificare conform Clauzei 13 [Modificări şi actualizări]. Eventualele sume ce rezultă din aceste Modificări pot fi plătite în baza clauzei 14.1, cu condiţia să nu reprezinte o modificare substanţială în sensul articolului 221 alin (7)-(9) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

    13.2. Optimizarea Proiectului
     Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului.
     Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].
     Dacă Antreprenorul iniţiază, înainte de emiterea de către Inginer, a Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, o modificare a proiectului tehnic, în sensul diminuării volumului de Lucrări, Inginerul este obligat să determine în ce măsură diminuarea propusă de către Antreprenor poate conduce la o diminuare a costului de execuţie a Lucrărilor.
     Dacă Inginerul constată că diminuarea propusă conduce la o diminuare a costului de execuţie a Lucrărilor, va instructa Antreprenorul să-şi modifice Graficul de Plăţi în consecinţă.
     Dacă Antreprenorul refuză să îşi modifice Graficul de Plăţi, Beneficiarul va fi îndreptăţit să apeleze la prevederile Sub-Clauzei 2.5.
     Antreprenorul va fi pe deplin răspunzător de orice propunere făcută conform acestei Sub-Clauze, precum şi de perioadele necesare analizării sau aprobării acestora. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire şi aprobare.

    13.3. Procedura de Modificare
     Dacă Inginerul solicită o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va răspunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motivaţiei pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul), fie prin transmiterea următoarelor:
    (a) descrierea proiectului şi/sau lucrării propuse pentru a fi executate şi programul de execuţie al acestora;
    (b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesară a programului de execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], şi a Duratei de Execuţie;
    (c) propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Preţului Contractului şi
    (d) efectele (dacă există) asupra siguranţei sau conformităţii Lucrărilor şi/sau caracterul lor corespunzător scopului.

     După primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va răspunde cât mai curând posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel) şi va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execuţia lucrărilor până la primirea răspunsului.
     Fiecare instrucţiune referitoare la executarea de Modificări, însoţită de solicitarea privind înregistrarea Costurilor, va fi emisă de Inginer către Antreprenor, care va confirma de primire.
     În categoria Modificărilor pot intra şi următoarele, dar fără a se limita la:
    a) modificări generate de solicitări ale proprietarilor reţelelor de utilităţi;
    b) modificări ale culoarului/coridorului de expropriere;
    c) modificări ale duratei de execuţie ca urmare a apariţiei unor elemente independente de voinţa Beneficiarului sau Antreprenorului
    d) modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde;
    e) modificări generate de cerinţe ale autorităţilor de mediu;
    f) modificări generate de autorităţi locale/centrale, cerute prin diverse avize /acorduri/autorizaţii
    g) modificări generate de acorduri, convenţii, înţelegeri ale statului/autorităţilor locale cu alte state;
    h) modificări generate de aplicarea legii monumentelor istorice;
    i) modificări generate de includerea de noi subcontractanţi şi/sau înlocuirea subcontractanţilor iniţiali;
    j) modificări generate de schimbarea personalului cheie;
    k) modificări ale valorii minime a CIP-ului;
    l) modificări generate de cerinţe privind cercetare şi lucrări arheologice Antreprenorul nu va face nicio Modificare până când Inginerul nu o va dispune sau nu o va aproba.

     Antreprenorul va transmite Inginerului obiectul, limitele, natura şi cauzele care au generat Modificările. Inginerul le va analiza şi după caz le va aproba/respinge. Inginerul va transmite Beneficiarului propria analiza cu privire la Modificări, aceasta incluzând şi fundamentările, necesitatea şi oportunitatea realizării modificării şi documentele necesare.
     Modificările se vor realiza prin Ordin de Modificare, numai sub condiţia obţinerii aprobării Beneficiarului.
     Inginerul va stabili, cu aprobarea Beneficiarului, valoarea şi încadrarea unei Modificări în categoria celor pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare (dacă acestea au fost prevăzute) în conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016 şi a metodologiei de utilizare.
     După dispunerea sau aprobarea unei Modificări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Preţului Contractului şi a Graficului de Plăţi.
     Modificările nu trebuie reprezinte o modificare substanţiala în sensul articolului 221 alin (7) - (9) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

    13.5. Sume Provizionate
     Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parţial, în conformitate cu instrucţiunile Inginerului, iar Preţul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer, pentru lucrări, bunuri furnizate sau servicii, la care se referă Suma Provizionată. Pentru fiecare Sumă Provizionată, Inginerul poate emite următoarele instrucţiuni:
    (a) Lucrarea să fie executată de către Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), şi evaluată potrivit prevederilor Sub- Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; şi/sau
    (b) Echipamentele, Materialele, Lucrările sau Serviciile să fie achiziţionate de către Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizaţi]) sau în alt fel şi a căror valoare care va fi inclusă în Preţul Contractului reprezintă:
    (i) sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor şi
    (ii) o sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculată ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent specificat în "Anexa la Ofertă".


     La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanţe justificative.
     Atunci când achiziţionează Echipamente, Materiale, Lucrări sau Servicii conform prevederilor paragrafului (b), în alt mod decât de la un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va acţiona ca şi autoritate contractantă în sensul legislaţiei de achiziţii publice şi va respecta regulile de achiziţii publice potrivit prevederilor Legilor în vigoare.
     Având în vedere această obligaţie a Antreprenorului, pentru achiziţionarea de Echipamente, Materiale, Lucrări sau Servicii, plătite din Sume Provizionate,
     Antreprenorul va stabili valoarea estimată a contractului de achiziţie conform prevederilor legislaţiei de achiziţii publice în vigoare şi va acţiona după cum urmează:
    a) în situaţia în care valorile estimate ale contractelor de achiziţie depăşesc plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va întocmi Documentaţia de Atribuire şi va desfăşura procedurile de achiziţie publică potrivit obligaţiilor ce îi revin conform legislaţiei de achiziţii publice.
    b) în cazul în care, valorile estimate ale contractelor de achiziţie nu depăşesc plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va achiziţiona serviciile/lucrările/produsele plătite din Sume Provizionate, conform procedurii definite în Specificaţii.


    13.7. Actualizări Generate de Modificări ale Legilor
     Preţul Contractului va fi actualizat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Ţării (inclusiv introducerea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridică sau oficială, guvernamentală, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Bază, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului.
     Dacă Antreprenorul înregistrează (sau va înregistra) întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbări ale Legilor sau interpretări, făcute ulterior Datei de Bază, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.

     După primirea înştiinţării, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.
     Fără a aduce atingere celor de mai sus, aceste actualizări nu vor fi plătite separat dacă acestea au fost deja luate în considerare la indexarea oricăror date de intrare la formula de actualizare a preţurilor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.8.

    13.8. Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor
     În această Sub-clauză, "tabelul datelor de actualizare" înseamnă tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus în "Anexa la Ofertă". Dacă nu există un astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.
     Dacă prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plătibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru creşterea sau diminuarea costului forţei de muncă, al Bunurilor şi al altor elemente ale Lucrărilor, prin adăugarea sau scăderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevăzute în această sub-clauză. În măsura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigură o compensaţie totală pentru creştere sau diminuare, se va considera că Valoarea de Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi eventuala creştere sau scădere a costurilor. Actualizarea care urmează a fi aplicată valorii plătibile Antreprenorului, după cum este evaluată în conformitate cu Lista corespunzătoare şi aprobată în Certificatele de Plată, va fi determinată, conform formulelor, pentru fiecare monedă în care se plăteşte Preţul Contractului. Nu se va aplica nicio actualizare la lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente.
     Formulele vor fi de următorul tip:
     Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo +... unde:
     "Pn" este coeficientul de actualizare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate în moneda relevantă pentru lucrarea realizată în perioada "n", această perioadă fiind o lună, în afară de cazul în care "Anexa la Ofertă" este prevăzut altfel; "a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea neactualizabilă din plăţile contractuale;
     "b", "c", "d" sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuţia Lucrărilor, aşa cum este stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forţa de muncă, utilaje şi materiale;
     "Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ sau preţurile de referinţă pentru perioada "n", exprimaţi în moneda relevantă de plată, care se aplică fiecărui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv); şi
     "Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda relevantă de plată, care corespund fiecărui element relevant de cost, la Data de Bază.


     Se vor utiliza indicii de preţ sau preţurile de referinţă prevăzute în tabelul cu datele de actualizare. Dacă există îndoieli asupra provenienţei acestora, aceştia vor fi stabiliţi de către Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în ultimele două coloane din tabelul cu date de actualizare) în scopul clarificării provenienţei, deşi aceste date (şi respectiv aceste valori) pot să nu corespundă indicilor de preţ de bază.
     În cazurile în care "moneda indicilor"(prevăzuţi în tabel) nu este moneda relevantă pentru plată, fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată, la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de către Banca Naţională a Ţării, din data menţionată mai sus pentru care se cere să se aplice indicele.
     În lipsa unui indice curent de preţ disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plată, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculată corespunzător atunci când un indice curent de preţ este disponibil.
     Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuţie, actualizarea preţurilor după această perioadă va fi făcută utilizând sau (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execuţie a Lucrărilor, sau (ii) indicele sau preţul curent, în funcţie de care dintre aceştia este mai favorabil pentru Beneficiar.
     Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliţi în tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dacă s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificărilor.
     Formulele de rectificare nu se vor aplica în cazul Sumelor Previzionate.

    14.1. Preţul Contractului
     Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:
    (a) Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară şi va face obiectul unor actualizări, în conformitate cu prevederile Contractului;
    (b) Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să le plătească potrivit prevederilor Contractului, iar Preţul Contractului nu va fi modificat în funcţie de aceste costuri, cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor], în Sub-Clauza 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Preturilor], şi celor rezultate din aplicarea prevederilor art. 221 lit a), b), c), e), f) din Legea nr. 98/2016;
    (c) Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 14 zile de la data aprobării în Comitetul Tehnico-Economic de către Beneficiar a proiectului tehnic (elaborat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului), inclusiv listele de cantităţi pe categorii de Lucrări care vor conţine pentru fiecare articol menţionat preţul unitar. Valoarea însumată a articolelor (cantitate* preţ unitar) din listele de cantităţi pentru fiecare categorie de Lucrări trebuie să fie cel mult egală cu valoarea prevăzută în Graficul de Plăţi pentru acea categorie de Lucrări. La propunerea Antreprenorului, Graficul de plaţi se va putea actualiza şi după elaborarea Listelor de cantităţi, fără semnarea unui Act Adiţional, cu condiţia încadrării în Valoarea de Contract Acceptată şi în valoarea aferentă fiecărei categorii de lucrări în parte, aşa cum a fost aceasta definită în Graficul de plăţi.
    (d) De asemenea, Antreprenorul va furniza o defalcare detaliată a fiecărui preţ unitar din listele de cantităţi pentru Lucrări. Defalcarea va conţine costul prevăzut pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, precum şi procentele prevăzute pentru cheltuieli indirecte, profit. Inginerul va putea folosi această defalcare la evaluarea oricăror modificări ale preţurilor unitare sau a oricărui preţ unitar nou, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de modificare], dar nu va fi limitat de aceasta.

     Inginerul va înştiinţa Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori ia cunoştinţă de faptul că Preţul Contractului poate depăşi Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale sau Ordine de modificare, cu evaluarea diferenţei respective, în orice situaţie, în aplicarea prezentei Sub-Clauze, Preţul Contractului nu va putea depăşi cu mai mult de 10% Valoarea de Contract Acceptată, cu excepţia prevederilor sub-clauzelor 13.7 şi 13.8 din Contract şi a prevederilor art. 221 lit b), c), f) din Legea nr. 98/2016.

    14.2. Plata în Avans
     Plăţile în avans şi returnările avansului se vor efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
     Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorulului, în două tranşe, numai după constituirea Garanţiilor pentru Returnarea Avansului aferente fiecărei transe, cu condiţia îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale necesare acordării acestuia, astfel:
    - prima tranşă se acordă pentru activitatea de proiectare şi reprezintă 15% din valoarea aferentă acestei activităţi;
    – a doua tranşă se acordă pentru etapa de execuţie a lucrărilor şi reprezintă 15% din valoarea aferentă acestei etape.

     Aceste garanţii pentru returnarea avansului vor rămâne în vigoare până când vor fi restituite de către Autoritatea contractantă conform prevederilor acestei sub-clauze. Procentul fiecărei plăţi în avans, numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una) şi monedele de plată vor fi cele specificate în "Anexa la Ofertă". Această sub- clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în "Anexa la Ofertă". Valoarea avansului aferentă primei tranşe pentru activitatea de proiectare se va recupera până la plata finală aferentă activităţii de proiectare.
     Valoarea avansului aferentă celei de-a doua tranşe pentru etapa de execuţie a lucrărilor se va recupera prin deduceri procentuale în cuantum de 15% din Certificatele Intermediare de Plată, dar nu mai mult decât valoarea avansului.
     Nu se va acorda a doua tranşă de avans până nu se recuperează integral avansul acordat în prima tranşă.
     Scrisorile de Garanţie pentru Returnarea Avansului vor fi emise de către o societate bancară agreată de către Autoritatea Contractantă şi vor respecta modelul indicat de către Autoritatea Contractantă.
     Antreprenorul se va asigura că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului.
     Dacă termenii garanţiei aferente primei tranşe de avans specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 120 de zile după data estimată pentru finalizarea perioadei de proiectare.
     Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans.
     Antreprenorul se va asigura că garanţia aferenta celei de-a doua transe de avans va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă termenii unei garanţii specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 120 de zile după data estimată pentru emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans. Plata aferentă celei de-a doua tranşe în avans va fi justificată şi rambursată prin deduceri din Certificatele de Plată până la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.
     Plăţile în avans vor fi rambursate, în cuantumul şi potrivit prevederilor din "Anexa la Ofertă". Deducerile aferente celei de-a doua tranşe de avans vor începe să se facă din primul Certificat Interimar de Plată emis după acordarea avansului.
     Dacă plata în avans aferentă celei de-a doua tranşe de avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz), diferenţa rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului.
     Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul va calcula şi va factura Antreprenorului penalităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Antreprenorul având obligaţia achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor.
     Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi penalităţile aferente acesteia, în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalităţi emise de către Beneficiar, Beneficiarul va executa garanţia pentru returnarea avansului.
     Valoarea fiecărei scrisori de garanţie pentru returnarea avansului aferentă fiecărei tranşe va fi acoperitoare pentru:
    - valoarea avansului acordat;
    – TVA-ul aferent avansului;
    – valoarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor astfel:
    Valoarea scrisorii de garanţie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + (valoare avans cu TVA* 0,03% * 120 de zile).
     Dacă în termen de 120 de zile după acordarea avansului aferent celei de-a doua transe nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru o perioadă de încă 120 de zile.
     De asemenea, în situaţia în care, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor, nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru o perioadă de încă 120 de zile.
     Ori de câte ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobânzilor şi penalităţilor pentru încă o perioadă de 120 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru returnarea avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.
     Totodată, în situaţia în care după emiterea unui Certificat Interimar de Plată, valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului nu acoperă valoarea avansului rămas de recuperat + TVA aferent + penalităţi şi dobânzi de întârziere în conformitate cu legislaţia în vigoare (calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data aprobării Certificatului Interimar de Plată + 120 zile), Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului după următorul algoritm:

    – valoare avans rămas de recuperat + TVA aferent + 0,03% din valoarea avansului rămas de recuperat inclusiv TVA * (numărul de zile cuprins intre data acordării avansului şi data aprobării Certificatului Interimar de Plată în cauză + 120 zile).

     În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, în termen de 10 zile de la notificarea Autorităţii Contractante/Beneficiarului către Antreprenor, Autoritatea Contractantă/Beneficiarul este îndreptăţit să execute garanţia pentru returnarea avansului şi să recupereze avansul acordat/rămas de recuperat şi prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, fără a fi necesară facturarea acestei sume.
     În situaţia în care Antreprenorul este îndreptăţit la diminuarea valorii Scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului, urmare recuperării de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului va fi calculată după următorul algoritm:
    - valoarea avansului rămas de recuperat de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar,
    – TVA-ul aferent avansului rămas de recuperat de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar,
    – Penalităţi şi dobânzi de întârziere, conform Codului de Procedură Fiscală, în cuantum de 0,03% pe zi, aplicate de la data acordării avansului până la data aprobării ultimului Certificat de Plată prin care Autoritatea Contractantă/Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120 zile.

     Ultimul Certificat Interimar de Plată se referă la Certificatul Interimar de Plată aprobat de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar, la data solicitării de diminuare a scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului, venite din partea Antreprenorului.

    14.3. Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări
     Antreprenorul va transmite Inginerului, la sfârşitul perioadei de plată stabilită în Contract (sau la sfârşitul fiecărei luni, dacă nu este stabilită), o situaţie de lucrări, în patru exemplare, într-o formă aprobată de către Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluţia lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor], sume care vor fi calculate în conformitate cu clauza 14.1 [Preţul Contractului]
     Situaţia de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în monedele în care se plăteşte Preţul Contractului, în ordinea de mai jos:
    (a) valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate şi Documentele Antreprenorului elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos, în conformitate cu clauza 14.1
    (b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă datorită modificării legilor şi preţurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor];
    (c) orice sumă care este dedusă ca reţinere, calculată prin aplicarea procentului de reţinere, prevăzut în "Anexa la Ofertă", la totalul sumelor de mai sus, până când suma astfel reţinută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă";
    (d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans];
    (e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor];
    (f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj];
    (g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare;
    (h) deducerea unor sume aprobate în Certificatele de Plată anterioare care au fost declarate de către de organele de control abilitate ca fiind necuvenite/nelegale;
    (i) orice sume utilizate din rezervele de implementare (dacă acestea au fost prevăzute) în conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016 şi a metodologiei de utilizare.

     Situaţia de lucrări transmisă de Antreprenor va fi însoţită de un document emis de fiecare Subantreprenor care să ateste că acesta a primit toate sumele la care este îndreptăţit în conformitate cu lucrările executate şi certificate anterior.
     Situaţia de lucrări transmisă de Antreprenor va fi fundamentată pe măsurătorile cantităţilor de lucrări real executate pentru demonstrarea îndeplinirii activităţilor din Graficul de Plăţi.
     Inginerul nu va certifica nicio plată fără a verifica cantităţile executate de către Antreprenor.
     Orice Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 4.3. în cazul în care Situaţia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrări va fi nulă şi fără efect. Antreprenorul nu va solicita şi Inginerul nu va certifica la plată în cadrul Situaţiilor de Lucrări sume pentru care nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite de către Beneficiar.
     Înaintea remiterii primei Situaţii de lucrări, Antreprenorul va obţine (suportând costurile aferente) o Garanţie de Reţinere în cuantum egal cu reţinerea de garanţie pentru perioada următoare de şase luni. Fluxul de numerar prevăzut de către Antreprenor şi remis Inginerului în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor)] va fi folosit pentru a stabili Garanţia de Reţinere. La anumite intervale ulterioare, cuantumul Garanţiei de Reţinere va fi progresiv crescut până se atinge limita reţinerii de garanţie specificate în "Anexa la Ofertă". Cuantumul Garanţiei de Reţinere va depăşi întotdeauna cuantumul reţinerii sumei de bani.
     Garanţia de Reţinere va fi emisă de către o instituţie bancară sau societate de asigurări din România agreată de către Beneficiar şi va fi în forma specificată în prezentele Condiţii Speciale sau în orice altă formă agreată de către Beneficiar. Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Reţinere este valabilă şi executorie până la data executării şi finalizării, de către Antreprenor, a lucrărilor şi a remedierii oricăror deficienţe în conformitate cu Garanţia de Bună Execuţie stipulată în Sub-Clauza 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie].
     Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să furnizeze o Garanţie de Reţineri acceptabilă, suma care reprezintă reţinerea va fi dedusă din Certificatele Interimare de Plată şi reţinută într-un cont special destinat, în conformitate cu Legislaţia Românească în vigoare. Beneficiarul va returna Garanţia Reţinută Antreprenorului în două tranşe, astfel:
    a) 25% în termen de 28 de zile de la data primirii unei copii a Certificatului de Recepţie la terminarea Lucrărilor
    b) 75% în termen de 28 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie Finală.


    14.4. Graficul de Plăţi
     Dacă în Contract este prevăzut un grafic de plăţi care să specifice procentele în care se va plăti Preţul Contractului, atunci:
    (a) tranşele prevăzute în acest grafic de plăţi vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări];
    (b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica;
    (c) dacă tranşele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia reală, înregistrată în execuţia Lucrărilor, şi dacă se constată că evoluţia reală este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plăţi, atunci Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili valorile tranşelor care să ia în considerare măsura în care evoluţia înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au fundamentat tranşele de plată.


    14.6. Emiterea Certificatelor de Plată Interimare Lucrările vor fi măsurate de către Inginer, în vederea plăţii.
     De fiecare dată când Inginerul solicită măsurarea unei părţi din Lucrare, se va transmite o înştiinţare Reprezentantului Antreprenorului, care:
    (a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care să asiste Inginerul la efectuarea măsurătorilor, şi
    (b) va furniza orice detalii solicitate de către Inginer.

     Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să participe la întâlnire sau să trimită un reprezentant, măsurătorile făcute de către Inginer (sau în numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte.
     Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, de câte ori este necesar ca Lucrările Permanente să fie măsurate pe baza înregistrărilor din documente, documentele vor fi pregătite de către Inginer. Antreprenorul va participa împreună cu Inginerul la examinarea şi aprobarea documentelor şi le vor semna după ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Dacă Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte.
     Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare.
     Certificatele de plată vor conţine în mod obligatoriu măsurătorile Inginerului, precum şi documentele privind recepţia calitativă pentru Lucrările certificate.
     Totodată, certificatele de plată vor trebui să fie însoţite obligatoriu de o situaţie întocmită de către Inginer din care să reiasă care sunt Subantreprenorii (Subcontractanţii) care au executat lucrările cuprinse în cadrul certificatului de plată, lucrările/serviciile executate de aceştia şi valoarea acestor lucrări/servicii. Această situaţie va avea anexat, după caz, documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3.
     În cazul în care lucrările executate de Subantreprenor sunt necorespunzătoare, Inginerul va emite un document în acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligaţia de a prezenta documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3.
     Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depăşească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract valabil încheiate.
     În termen de 28 de zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative Inginerul va emite către Beneficiar, Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse suma de plată stabilită în mod echitabil de către Inginer şi detaliile justificative aferente. Data primirii de către Inginer a Situaţiei de Lucrări se va considera data la care Situaţia de Lucrări însoţită de toate documentele justificative necesare, aşa cum au fost stabilite în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] va fi înregistrată la sediul Inginerului. Nicio sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bună Execuţie.
     La emiterea unui Certificat de Plată, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului.
     Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată sau să returneze orice Certificat de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare. În consecinţă, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către Inginer, acceptarea totală, marţială sau returnarea fiecărui Certificat de Plată.
     În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată confirmă acceptul, aprobarea, consimţământul sau satisfacţia Inginerului.

    14.7. Plăţile
     Beneficiarul va notifica Antreprenorului acceptarea Certificatului de Plată în termen de 28 de zile de la primirea acestuia de la Inginer.
     Antreprenorul trebuie să emită către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător, acceptat de către Beneficiar. Factura furnizată de către Antreprenor va fi emisă şi completată în conformitate cu legislaţia română în vigoare.
     Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat Interimar de Plată şi Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii facturii, dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat sau în termen de 60 de zile de la data aprobării Certificatelor Interimare de Plată/Certificatului Final de Plată de către Beneficiar, în situaţia în care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. Termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructură de interes major.
     Data plăţii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat.
     Plata sumelor datorate în fiecare monedă, în conformitate cu prevederile subclauzei
     Toate plăţile se vor face doar într-un cont bancar al Antreprenorului deschis în România.
    Antreprenorul va fi obligat să plătească sumele datorate fiecărui Subantreprenor în termenul prevăzut în contractul de subantrepriză. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice o penalitate echivalentă cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă

    14.8. Întârzieri în Efectuarea Plăţilor
     Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuării plaţii, o perioadă de graţie de 45 de zile pentru suma care nu a fost plătită la data scadentă.
     Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub Clauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul va avea dreptul să pretindă costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma neplătită.
     Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobânzii Băncii Centrale din ţara Beneficiarului, la principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevăzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care suma datorată a devenit scadentă.
     Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată pe baza emiterii unei facturi, fără nicio altă înştiinţare sau aprobare formală şi fără a afecta un alt drept sau despăgubire. În cazul în care nicio factura nu a fost emisă într-o perioada de două luni, Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit să primească costurile de finanţare pentru suma aferentă neplătită.
     Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricăror costuri de finanţare sau altele asemenea ce ar putea să rezulte ca urmare a întârzierilor în efectuarea plăţilor, cauzate de nerespectarea de către Antreprenor a Programului de Lucrări acceptat de către Inginer sau a oricărei revizuiri a acestuia furnizate ulterior de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie].

    14.9. Plata Sumelor Reţinute
     După ce Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis şi Lucrările au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare, dacă există), Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru 25% din Sumele Reţinute. Dacă pentru un Sector de lucrări a fost emis Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, procentul corespunzător al primei tranşe din Sumele Reţinute va fi autorizat la plată, după ce Sectorul de lucrări a trecut toate testele.
     Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, restul rămas de plătit din Sumele Reţinute va fi autorizat la plată de către Inginer pentru a fi plătit Antreprenorului. Dacă a fost emis un Certificat de Recepţie Finală, procentul corespunzător din a doua tranşă din Sumele Reţinute va fi autorizat şi plătit imediat după emiterea Certificatului de Recepţie Finală.
     Dacă rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanţie] sau Clauzei 12 [Testele după Terminare], Inginerul va fi îndreptăţit să reţină costul estimat al acestor lucrări până la executarea acestora.
     Procentul corespunzător pentru fiecare Sector de lucrări va fi valoarea procentuală a Sectorului de lucrări menţionată în "Anexa la Ofertă". Dacă valoarea procentuală a unui Sector de lucrări nu este inclusă în "Anexa la Ofertă", sumele reprezentând procentul corespunzător pentru tranşele Sumelor Reţinute pentru Sectorul respectiv nu vor fi autorizate la plată conform prevederilor acestei Sub-Clauzei.
     Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor Reţinute, în schimbul furnizării unei garanţii bancare pentru Sume Reţinute care să acopere valoarea acestora. În astfel de cazuri, Inginerul va aproba şi Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Reţinute, după aprobarea de către Beneficiar a garanţiei furnizate.
     Antreprenorul se va asigura că garanţia este validă şi în vigoare până la ultimul termen dintre data eliberării Sumelor Reţinute pentru care este emisă şi data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, oricare dintre acestea este mai îndepărtat.
     Diminuarea valorii garanţiei sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind plata sumelor reţinute din prezenta sub-clauză.

    14.10. Situaţia de Lucrări la Terminare
     În termen de 84 de zile după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia de lucrări la terminare, însoţită de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări], care să conţină:
    (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data menţionată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor,
    (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, şi
    (c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră că îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaţia de lucrări la terminare.

     Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Plată Interimare].

    14.11. Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări
     În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, Antreprenorul va transmite Inginerului, în patru exemplare, Situaţia finală de lucrări, însoţită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Inginer, următoarele:
    (a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, şi
    (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel.

     Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele solicitate la plată în cadrul Situaţiei Finale de Lucrări, aşa cum au fost acestea stabilite de către Beneficiar.
     Situaţia Finală de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situaţia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrări va fi nulă şi fără efect.
     Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei finale, Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti şi va transmite Inginerului situaţia finală, aşa după cum s-a convenit. Aceste Condiţii se referă la situaţia de plată asupra căreia s-a căzut de acord ca fiind Situaţia Finală de Lucrări.
     Dacă, în urma discuţiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident că există o dispută, în pofida modificărilor situaţiei finale asupra cărora s-a căzut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru părţile din situaţia finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluţionată, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilă], Antreprenorul va pregăti şi va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situaţie Finală de Lucrări.

    14.13. Emiterea Certificatului Final de Plată
     În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va emite Beneficiarului Certificatul Final de Plată, care va menţiona:
    (a) suma finală care este datorată, şi
    (b) diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi toate sumele la care Beneficiarul este îndreptăţit.

     Dacă Antreprenorul nu a depus Situaţia Finală de Lucrări în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va solicita Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu va depune situaţia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru o sumă pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorată.
     Data primirii de către Inginer a Situaţiei Finale de Lucrări se va considera data la care Situaţia Finala de Lucrări, însoţită de toate documentele justificative necesare, va fi înregistrată la sediul Inginerului. În cazul în care vor fi necesare documente de natură a completa Situaţia de Lucrări, data primirii de către Inginer a acestora se va considera Data ultimei înregistrări.
     Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, aşa cum au fost acestea stabilite de către Beneficiar.
     Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plată dacă valoarea cumulată aprobată pentru plată depăşeşte Valoarea de Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract.
     La emiterea Certificatului Final de Plată, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului.
     Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plată sau să returneze Certificatul Final de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare. În consecinţă, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către Inginer, acceptarea totală, parţială sau returnarea Certificatului Final de Plată.

    14.16. Rambursarea
     Antreprenorul se obligă să ramburseze către Beneficiar orice sume plătite în exces din valoarea finală datorată, în termen de 28 de zile de la primirea solicitării în acest sens. În cazul în care Antreprenorul nu va efectua rambursarea până la data limită stabilită de Beneficiar, Beneficiarul poate majora sumele datorate prin adăugarea de dobânzi: la rata de scont aplicată de Banca Centrală din ţara Beneficiarului, la principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevăzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi a lunii în care termenul limită expiră, plus 3 puncte procentuale. Dobânda se percepe pe durata de timp scursă între termenul de plată stabilit de Beneficiar (exclusiv) şi data la care plata este realizată în mod real (inclusiv). Orice plăţi parţiale vor acoperi în primul rând dobânda astfel stabilită.

    15.1. Înştiinţarea de Remediere
     Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească una din obligaţiile prevăzute în Contract, Inginerul poate să solicite Antreprenorului, printr-o înştiinţare, să corecteze greşeala şi să o remedieze într-o perioadă specificată şi rezonabilă de timp.

    15.2. Rezilierea Contractului de către Beneficiar
     Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul:
    (a) nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [înştiinţarea de Remediere],
    (b) abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului,
    (c) nu reuşeşte, fără justificări rezonabile:
     (i) să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor], sau
     (ii) să soluţioneze cerinţele unei înştiinţări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrări de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.

     (d) subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să obţină aprobarea necesară;
     (e) devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, sau
     (f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
     (i) a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul, sau
     (ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul, sau dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului.

     (g) nu îndeplineşte condiţiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurări];
     (h) în urma aplicării penalităţilor de întârziere menţionate la Sub-clauzele 4.17 şi 6.1 cu privire la depăşirea termenului de mobilizare a Personalului şi a Utilajelor, primeşte penalităţi în valoare cumulată mai mare de 5% din Valoarea de Contract Acceptată;
     (i) nu este în măsură să furnizeze, în maxim 6 luni de la data la care este necesară înlocuirea oricăruia dintre membrii personalului cheie din motive întemeiate, un înlocuitor care să îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire (dacă este cazul) sau care să obţină cel puţin acelaşi punctaj (dacă este cazul) ca personalul propus în ofertă;
     (j) Antreprenorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul contractului de achiziţie publică.

     În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier. Totuşi, în cazurile descrise de subparagrafele (a), (e) şi (f) Beneficiarul va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi după primirea de către Antreprenor a notificării de reziliere.
     Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevăzut în Contract sau alt drept.
     După reziliere Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în înştiinţare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, şi (ii) pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor.
     După reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. Beneficiarul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia.
     Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă până la data din înştiinţare Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferenţă rezultată din această tranzacţie va fi plătită apoi Antreprenorului.
    Totodată, dacă Antreprenorul nu va reuşi să îşi retragă Utilajele şi Lucrările Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării, Beneficiarul va fi îndreptăţit să utilizeze gratuit acea parte din Utilajele şi Lucrările Provizorii ale Antreprenorului care se consideră că a fost rezervată exclusiv executării Lucrărilor, potrivit prevederilor Contractului, după cum crede de cuviinţă, până la finalizarea Lucrărilor respective.
     În sensul prezentei Sub-Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de către Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-un loc definit de către Inginer şi care va fi amenajat şi împrejmuit de către Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.

    15.5. Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul
     Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru Beneficiar, printr-o înştiinţare de reziliere adresată Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile după primirea înştiinţării de către Antreprenor şi returnarea Garanţiei de Bună Execuţie de către Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către alt antreprenor.

    16.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor
     Dacă Inginerul nu reuşeşte să ia o decizie legată de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Plată Interimare] sau dacă Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul poate, nu mai devreme de 730 de zile după înştiinţarea Beneficiarului, să suspende execuţia Lucrărilor (sau să reducă ritmul de execuţie) până la data la care Antreprenorul va primi, dacă va primi, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata, după caz şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare.
     Dacă Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata (după cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare şi în înştiinţarea de mai sus) înainte de transmiterea înştiinţării de reziliere a Contractului, Antreprenorul va fi obligat să reînceapă activitatea normală de îndată ce acest lucru este posibil.
     Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil care vor fi incluse în Preţul Contractului.

     După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.

    16.2. Rezilierea Contractului de către Antreprenor Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă:
    (a) Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată în termen de 59 de zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative,
    (b) nu primeşte suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 42 de zile, după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], termen la care trebuie efectuată plata (cu excepţia deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările Beneficiarului],
    (c) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile prevăzute în Contract,
    (d) Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea],
     sau
    (e) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau eveniment.
     În oricare din aceste împrejurări sau circumstanţe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile după transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragraful (e), Antreprenorul poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat.
     Dacă, înainte de expirarea perioadei de 14 zile de notificare solicitate de paragraful precedent, Beneficiarul remediază cauzele pentru care Antreprenorul a notificat, notificarea nu va mai produce niciun efect şi Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul.
     Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului prevăzut în Contract sau alt drept.
     În condiţiile în care Beneficiarul contestă rezilierea notificată în conformitate cu Sub-Clauza 16.2 (a), acesta are dreptul, într-un termen de 14 zile de la data primirii notificării de reziliere din partea Antreprenorului, să îi comunice acest fapt, în scris, Antreprenorului, şi va aduce, în scris, în acelaşi termen de 14 zile, litigiul la cunoştinţa Comisiei de Adjudecare a Disputelor în conformitate cu Sub-Clauza 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Dacă Beneficiarul transmite o notificare pentru o astfel de intenţie, rezilierea Contractului va intra în vigoare numai după ce expirarea validităţii notificării de reziliere a fost confirmată prin prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau dacă acea decizie nu devine finală şi obligatorie, aşa cum prevede Sub-Clauza 20.6 [Arbitrajul] sau dacă Beneficiarul nu urmăreşte adresarea unei instanţe superioare sau arbitrajului.

    16.3. Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului
     După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Opţională, Lichidare şi Plăţi] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:
    (a) va înceta toate activităţile, cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru conservarea şi punerea în siguranţă a lucrărilor şi pentru protejarea vieţii sau proprietăţii;
    (b) va depozita corespunzător în locurile indicate de către Inginer şi amenajate de către Antreprenor toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele şi alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit şi le va preda Beneficiarului
     şi
    (c) va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare pentru siguranţa acestuia, şi va părăsi Şantierul.


    16.4. Plata după Rezilierea de către Antreprenor
     După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:
    (a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie, după efectuarea tuturor testelor privind conformitatea lucrărilor executate şi recepţionarea de către Beneficiar a tuturor Lucrărilor, Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor şi Materialelor pentru care Antreprenorul a fost plătit, cu posibilitatea de recuperare de către Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea neconformă a lucrărilor sau a celor instructate de către Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 16.3. În cazul în care Beneficiarul contestă decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va restitui Garanţia de Bună Execuţie până când rezilierea nu va intra în vigoare, în conformitate cu ultimul paragraf al clauzei 16.2.
    (b) va plăti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], şi
    (c) va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit şi a oricărei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri.


    17.1. Despăgubiri
     Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru:
    (a) vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrărilor de proiectare, de execuţie, a terminării Lucrărilor, şi remedierii oricăror defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenţii acestora, şi
    (b) daune sau pierderi asupra unor proprietăţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările) în măsura în care aceste daune sau pierderi:
    (i) se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare, a activităţii de execuţie, terminare a Lucrărilor şi de remediere a oricăror defecţiuni, şi
    (ii) se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încălcării Contractului de către Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenţii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de către aceştia.


     Beneficiarul va despăgubi şi se va asigura că Antreprenorul, Personalul Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru: (1) răniri, îmbolnăviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de către oricare din agenţii acestora, şi (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din poliţa de asigurare, după cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii], cu excepţia cazului în care orice acţiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului şi respectiv agenţii săi sau oricare altă persoană a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstanţele în privinţa cărora Antreprenorul pretinde a fi despăgubit sau găsit nevinovat.

    17.4. Consecinţele Riscurilor Beneficiarului
     Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3, produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera pierderile sau daunele în măsura în care acest lucru este solicitat de către Inginer.
     Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o altă înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.

     După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.

    17.5. Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială
     În această sub-clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei mărci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuală sau industrială legat de Lucrări; şi "revendicare" înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicări) privind o încălcare.
     Dacă o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendicări, o înştiinţare celeilalte Părţi, referitoare la revendicare, se va considera că a renunţat la orice drept de a primi despăgubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze.
     Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio revendicare privind o încălcare care este sau a fost:
    (a) un rezultat inevitabil al respectării de către Antreprenor a Cerinţelor Beneficiarului, sau
    (b) un rezultat al utilizării oricăror Lucrări de către Beneficiar:
    (i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultă în mod rezonabil din Contract, sau
    (ii) în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor, cu excepţia cazului în care o astfel de utilizare a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Bază sau este specificată în Contract.


     Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio reclamaţie generată de sau în legătură cu (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, construcţia sau executarea Lucrărilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunzătoare a Lucrărilor. Dacă o Parte are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este în culpă poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau soluţionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealaltă Parte va participa la procesul de contestare a revendicării, la cererea şi pe costul Părţii în culpă. Cealaltă Parte (şi Personalul acesteia) nu va face nicio declaraţie care poate aduce prejudicii Părţii în culpă, cu excepţia cazului în care Partea în culpă nu a reuşit să organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj după ce i s-a solicitat de către prima Parte.
     Dacă Antreprenorul devine conştient de circumstanţele care pot conduce ca Beneficiarul să fie răspunzător în a-l despăgubi pe aceasta sau dintr-o cerere de despăgubire a unei nerespectări trebuie imediat să îl notifice pe Beneficiar şi să colaboreze cu Beneficiarul să identifice şi să activeze moduri ca aceste nerespectări să fie evitate sau diminuate. Dacă nu ia aceste măsuri, Antreprenorul va fi obligat să renunţe la orice drept la despăgubire, în conformitate cu prezenta Sub-Clauză.

    17.6. Limitarea Responsabilităţii
     Beneficiarul nu va fi răspunzător faţă de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectă sau pierdere în consecinţă sau daună care poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele decât cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata după Rezilierea de către Antreprenor] şi a Sub-Clauzei 17.1 [Despăgubiri]. Totalul obligaţiilor Antreprenorului faţă de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta, altele decât cele la care se referă Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materialele Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despăgubiri] şi Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială], nu va depăşi valoarea stabilită în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este stabilită o valoare) Valoarea de Contract Acceptată.
     Această sub-clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greşeală premeditată sau comportament necorespunzător al Părţii în culpă.

    18.1. Cerinţe Generale pentru Asigurări
     În această Clauză, "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabilă de a face şi menţine în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante.
     Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu asigurători (societăţi de asigurare) şi în termenii aprobaţi de către Beneficiar. Aceşti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniţi de ambele Părţi înainte de data semnării Acordului Contractual.
     Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze.
     Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuată cu asigurători şi în termenii care să respecte detaliile anexate la Condiţiile Speciale.
     Dacă este necesară o poliţă prin care să se despăgubească o asociaţie asigurată, asigurarea se va aplica separat fiecărui membru asociat asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliţă separată pentru fiecare membru al asociaţiei. Dacă poliţa despăgubeşte şi o altă asociaţie asigurată, diferită de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acţiona în contextul poliţei respective în numele acestei asociaţii suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care Beneficiarul va acţiona în numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociaţii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plăţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu asigurătorul, şi (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaţii asigurate să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare.
     Fiecare poliţă care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăţilor în moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plăţile primite de la asigurători vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.
    - Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părţi, în perioadele specificate în "Anexa la Ofertă" (calculate de la Data de Începere) şi în orice caz anterior începerii Lucrărilor pe şantier, următoarele:
    (a) dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, şi
    (b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii].
    (c) copii ale poliţelor de asigurare descrise în Sub-Clauza 18.5 [Asigurare pentru Proiectare]


     După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Părţi dovada plăţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o înştiinţare Inginerului.
     Antreprenorul va face dovada achitării primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar nu mai mari decât intervale de şase luni. În condiţiile în care Antreprenorul nu va face dovada acestor plăţi efectuate, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în Anexa la Ofertă începând cu data la care ar fi trebuit făcută dovada şi până la data la care aceasta este prezentată în mod corespunzător. Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. Partea asiguratoare va informa asigurătorii cu privire la orice modificări în execuţia Lucrărilor şi va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze.
     Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare concretă a termenilor asigurărilor fără să obţină acceptul prealabil al celeilalte Părţi. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinţare celeilalte Părţi.
     Dacă Partea asiguratoare nu reuşeşte să facă sau să menţină în vigoare una din asigurările necesar a fi făcute şi menţinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuşeşte să asigure dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltă Parte poate să facă (la opţiunea sa, şi fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de remediere) o asigurare care să acopere cele necesare şi să plătească primele de asigurare corespunzătoare. Partea asiguratoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime, iar Preţul de Contract va fi modificat în consecinţă.
     Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligaţiile, îndatoririle sau responsabilităţile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asigurători va fi suportată de către Antreprenor şi/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, îndatoriri şi responsabilităţi. Dacă Partea asiguratoare omite să facă şi să menţină în vigoare o asigurare posibilă şi care trebuie făcută şi menţinută în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de către Partea asiguratoare.
     Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului].

    18.2. Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului
    - Partea asiguratoare va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demolării, îndepărtării deşeurilor, taxele profesionale şi profitul. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe Generale Pentru Asigurări], până la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.
    – Partea asiguratoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este răspunzător Antreprenorul şi care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 [Perioada de Garanţie] şi Clauza 12 [Testele după Terminare].
    – Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât valoarea totală de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.
     Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurările:
    (a) vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,
     (b) se vor face în numele ambelor Părţi, care vor fi împreună îndreptăţite să primească plăţi de la asigurători, plăţile fiind destinate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,
     (c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],
     (d) vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei părţi din Lucrări, care se datorează utilizării sau ocupării, de către Beneficiar, a altei părţi din Lucrări, şi pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în sub-paragrafele (c), (g) şi (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu franşize deductibile per eveniment care să nu depăşească suma specificată în "Anexa la Ofertă" (dacă nu este specificată o sumă, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), şi
     (e) pot exclude pierderi sau daune şi refacerea:
     (i) unei părţi din Lucrări care prezintă deficienţe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau execuţiei necorespunzătoare (dar poliţa va include orice alte părţi care sunt pierdute sau degradate ca urmare directă a acestor deficienţe şi nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos),
     (ii) unei părţi din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul de a restabili orice altă parte din Lucrări, dacă această parte prezintă deficienţe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzătoare,
     (iii) unei părţi din Lucrări care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi
     (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale Destinate Lucrărilor].


     Dacă, la mai mult de un an de la Data de Bază, poliţa descrisă la subparagraful (d) de mai sus încetează de a mai fi disponibilă în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va înştiinţa Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndreptăţit, în condiţiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili după cum ar fi trebuit să i se ceară Antreprenorului să plătească pentru o astfel de poliţă, şi (ii) se va considera, în afară de cazul în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comercial rezonabili, că a aprobat omisiunea la care se referă prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale Pentru Asigurări].
     Va fi responsabilitatea Antreprenorului să aducă la cunoştinţă companiei asiguratoare orice schimbare intervenită în natura, gradul de complexitate sau graficul de execuţie al Lucrărilor şi să se asigure ca poliţa respectivă este adecvată pentru a acoperi în mod corespunzător întreaga perioadă de derulare a Contractului.

    18.3. Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii - Partea asiguratoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuţia Contractului de către Antreprenor şi se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finală.
     Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un număr nelimitat de evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioară valorii specificate în "Anexa la Ofertă". Dacă în "Anexa la Ofertă" nu este specificată o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.
     Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în această Sub-Clauza:
    (a) vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,
    (b) vor fi făcute în numele ambelor Părţi
    (c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietăţii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor, şi
    (d) pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge din:
    (i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrări Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente,
    (ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi de a remedia orice defecţiuni, şi
    (iii) cauza enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând măsura în care poliţa este disponibilă în termeni rezonabili din punct de vedere comercial.    18.4. Asigurarea Personalului Antreprenorului
     Antreprenorul va face şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (incluzând taxele şi cheltuielile legale) care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau al oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului.
     Beneficiarul şi Inginerul vor primi, de asemenea, despăgubiri potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia cazului în care această asigurare poate exclude pierderile şi revendicările în măsura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijenţă a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.
     Asigurarea va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată perioada în care acest personal va participa la execuţia Lucrărilor. Pentru angajaţii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi făcută de către Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectării acestei Clauze.

    18.5. Asigurarea pentru Proiectare
     Antreprenorul va încheia o poliţă de asigurare profesională, care să acopere riscul neglijenţei profesionale în proiectarea Lucrărilor. Asigurarea va fi încheiată pentru o valoare care nu poate fi mai mică decât 10% din Valoarea Acceptată a Contractului. Antreprenorul va prelungi valabilitatea respectivei asigurări pentru riscuri profesionale până la primirea Certificatului de Recepţie Finală.

    19.2. Înştiinţarea Forţei Majore
     Dacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forţă Majoră, atunci această Parte va înştiinţa cealaltă Parte de evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră şi va specifica obligaţiile de la a căror îndeplinire este sau va fi împiedicată. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile după ce Partea cunoaşte (sau ar trebui să cunoască) evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră. Înştiinţarea va fi însoţită de documentaţia justificativă corespunzătoare, care să motiveze emiterea înştiinţării.
    - Partea care a transmis înştiinţarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii pe care, şi în perioada în care, Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească.

     Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forţa Majoră nu se va aplica obligaţiilor niciuneia dintre Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului.

    19.3. Obligaţia de a Reduce Întârzierile la Minim
     Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forţei Majore în realizarea Contractului.
     Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră, va transmite o înştiinţare celeilalte Părţi.

    19.4. Consecinţele Forţei Majore
     Dacă Antreprenorul este împiedicat de Forţa Majoră să îndeplinească oricare dintre obligaţiile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub- Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], şi se produc întârzieri şi/sau Costuri suplimentare din cauza Forţei Majore, Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la:
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi
    (b) plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanţele sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.1 [Definiţia Forţei Majore] şi, în cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în Ţară.

     După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.

    19.5. Forţa Majoră care Afectează Subantreprenorii
     Dacă un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrări, de a invoca forţa majoră în termeni suplimentari sau mai extinşi decât cei specificaţi în această Clauza, astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuză pentru neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului sau nu-l vor îndreptăţi să fie exonerat de responsabilităţi potrivit prevederilor acestei Clauze.

    19.6. Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi
     Dacă execuţia unei părţi importante de Lucrări în derulare este împiedicată pentru o perioadă continuă de 84 zile din motive de Forţă Majoră pentru care s-a transmis o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [înştiinţarea Forţei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorită aceleiaşi Forte Majore pentru care s-a transmis înştiinţare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile după transmiterea înştiinţării de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului].
     După o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrărilor executate şi va emite un Certificat de Plată care va include:
    (a) sumele datorate pentru toate lucrările executate care au preţuri stabilite în Contract
    (b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, după ce vor fi plătite de către Beneficiar şi puse la dispoziţia Beneficiarului de către Antreprenor;
    (c) orice alte Costuri sau obligaţii care, în acele împrejurări, au fost în mod rezonabil suportate de Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor;
    (d) Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului de pe Şantier şi returnarea acestora către alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa de origine (sau către orice altă destinaţie dar la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); şi
    (e) Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angajaţi permanenţi pentru Lucrări.


    19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii
     În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanţe care nu pot fi controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptăţesc Părţile de a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe:
    (a) Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului,
     şi
    (b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], dacă Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.


    20.1. Revendicările Antreprenorului
     Dacă Antreprenorul se considera îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plăţi suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din aceste Condiţii sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care să descrie evenimentele sau circumstanţele care au determinat apariţia revendicării.
     Înştiinţarea va fi trimisă cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanţele respective.
     Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită înştiinţarea cu privire la o revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăţi suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă. În caz contrar se vor aplica următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze.
     Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinţări cerute prin Contract şi va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la evenimentele sau circumstanţele relevante.
     Antreprenorul va ţine pe Şantier sau în alt loc acceptat de către Inginer acele înregistrări din perioada de execuţie care sunt necesare pentru fundamentarea oricărei revendicări. Aceste înregistrări vor include în mod obligatoriu şi datele financiare, contabile şi altele asemenea, referitoare la costurile suportate de către Antreprenor, în vederea fundamentării costurilor suplimentare solicitate. După primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza păstrarea înregistrărilor şi/sau dispune Antreprenorului să continue păstrarea înregistrărilor din perioada de execuţie, fără ca aceasta să aibă semnificaţia acceptării responsabilităţii Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate înregistrările şi va transmite Inginerului (dacă solicită) copii ale acestora.
     Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită revendicarea detaliată în termenele prevăzute în paragraful anterior, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăţi suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă.
     În termen de 42 de zile după ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit să cunoască) evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea, Antreprenorul va transmite Inginerului o revendicare detaliată corespunzător care să conţină toate detaliile referitoare la motivul revendicării respective şi la prelungirea duratei de execuţie şi/sau costurilor suplimentare solicitate. Dacă evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:
    (a) revendicarea detaliată corespunzător va fi considerată interimară;
    (b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicări interimare, care să prezinte întârzierile cumulate şi/sau costurile suplimentare solicitate, împreună cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul în mod rezonabil, şi
    (c) Antreprenorul va transmite revendicarea finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstanţelor produse, sau într-un interval de timp propus de către Antreprenor şi aprobat de către Inginer.

     În cazul în care Inginerul nu răspunde în termen de 84 de zile, Antreprenorul poate, în termen de 30 zile, să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare de nemulţumire. Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze şi va prezenta obiectul revendicării şi motivul (motivele) de nemulţumire. În acest caz, în termen de 42 de zile de la transmiterea înştiinţării de nemulţumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulţumită se va adresa instanţelor de judecata.
     În termen de 84 de zile de la primirea unei revendicări detaliate sau a detaliilor suplimentare care să fundamenteze o revendicare anterioară, Inginerul va răspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. Inginerul poate să solicite şi alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un răspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.
     Fiecare Certificat de Plată va include acele valori ale revendicărilor care au fost fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Până în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendicări, Antreprenorul va avea dreptul de a fi plătit numai pentru partea revendicării care a fost fundamentată corespunzător.
     Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacă este cazul) Duratei de Execuţie a Lucrărilor (înainte sau după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie a Lucrărilor] şi/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dacă există) la care este îndreptăţit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului.
     Cerinţele acestei Sub-Clauze se adaugă la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revendicări. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuţie şi/sau plăţii costurilor suplimentare se va lua în consideraţie măsura în care (dacă este cazul) procesul de investigare corectă a revendicării a fost împiedicat sau prejudiciat, şi numai dacă revendicarea nu a fost respinsă conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze.

    20.2. Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD)
     Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română.
     Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluţionarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând înştiinţare şi Inginerului. Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile suplimentare necesare.
     În afară de cazul în care instanţa nu hotărăşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale până la finalizarea litigiului.
     Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi.
     Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.

    20.3. Eşecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor
     Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română.
     Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluţionarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând înştiinţare şi Inginerului. Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile suplimentare necesare.
     În afară de cazul în care instanţa nu hotărăşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale până la finalizarea litigiului.
     Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi.
     Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.

    20.4. Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor
     Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română.
     Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluţionarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând înştiinţare şi Inginerului. Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile suplimentare necesare.
     În afară de cazul în care instanţa nu hotărăşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale până la finalizarea litigiului.
     Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi.
     Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.

    20.5. Soluţionarea pe cale amiabilă
     Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română.
     Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluţionarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând înştiinţare şi Inginerului. Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile suplimentare necesare.
     În afară de cazul în care instanţa nu hotărăşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale până la finalizarea litigiului.
     Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi.
     Orice referire din cadrul contractului la dispută sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.

    20.6. Arbitrajul
     Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română.
     Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluţionarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând înştiinţare şi Inginerului.
     Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile suplimentare necesare.
     În afară de cazul în care instanţa nu hotărăşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale până la finalizarea litigiului.
     Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi.
     Orice referire din cadrul contractului la dispută sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.

    20.7. Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor
     Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română.
     Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluţionarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând înştiinţare şi Inginerului. Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile suplimentare necesare.
     În afară de cazul în care instanţa nu hotărăşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale până la finalizarea litigiului.
     Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi.
     Orice referire din cadrul contractului la dispută sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.

    20.8. Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română.
     Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluţionarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând înştiinţare şi Inginerului. Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile suplimentare necesare.
     În afară de cazul în care instanţa nu hotărăşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale până la finalizarea litigiului.
     Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi.
     Orice referire din cadrul contractului la dispută sau arbitraj se se va interpreta în sensul de litigiu.

    21. Controale şi misiuni de audit efectuate de către organismele comunitare Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren, implementarea proiectului şi să întreprindă o auditare completă, dacă este necesar, pe baza documentaţiei doveditoare de contabilitate, documentelor contabile şi orice alt document relevant privind finanţarea proiectului. Aceste inspecţii pot avea loc până la şapte ani de la plata finală.
     În plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifraudă să desfăşoare controale şi verificări pe teren în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia Comunităţii Europene privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi altor nereguli.
     În acest scop, Antreprenorul se obligă să permită accesul necesar agenţilor sau personalului Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi pe Şantierele sau în locurile în care Antreprenorul îşi desfăşoară activitatea, incluzând sistemele sale informatice, precum şi toate documentele şi baza de date privind managementul tehnic şi financiar al proiectului şi se vor lua toate măsurile necesare pentru a le uşura activitatea. Accesul dat agenţilor Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi se va face pe baza confidenţialităţii cu respectarea terţilor, fără prejudicierea obligaţiilor legilor publice al cărui subiect de drept sunt. Documentele trebuie să fie accesibile şi îndosariate pentru a facilita examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul privind locaţia lor exactă.
     Antreprenorul garantează că drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi să execute auditări, controale şi verificări vor fi aplicabile în aceeaşi măsură, având aceleaşi condiţii şi în conformitate cu aceleaşi reguli, cum ar fi cele prevăzute în această Clauză, tuturor subantreprenorilor sau oricăror părţi ce beneficiază de fondurile Comisiei Europene.


    ANEXA NR. 1
    1. ANEXA LA OFERTĂ

    
    ┌────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
    │ │ Sub-clauze ale │ Informaţii │
    │ │Condiţiilor Generale│ │
    │ │ sau Condiţiilor │ │
    │ │ Speciale │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Numele şi adresa Autorităţii│ 1.1.2.2 şi 1.3 │(se va completa de către Beneficiar) │
    │Contractante │ │ │
    │(Beneficiarului) │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Numele şi adresa │ │ │
    │reprezentantului │ │ │
    │Autorităţii Contractante │ 1.1.2.2 şi 1.3 │(se va completa de către Beneficiar) │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Numele şi adresa │ │ │
    │ofertantului │ │ │
    │(Antreprenorului) │ 1.1.2.3 şi 1.3 │(se va completa de către ofertant) │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Numele şi adresa │ 1.1.2.4 şi 1.3 │Se va cunoaşte după semnarea │
    │Inginerului │ │contractului de supervizare a │
    │ │ │lucrărilor │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Durata de Execuţie a │ 1.1.3.3 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │Lucrărilor │ │în parte │
    │ │ │ │
    │Durata de Execuţie a │ 1.1.3.3 │(se va completa de către ofertant) │
    │Lucrărilor propusă de │ │ │
    │Ofertant │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Perioada de Garanţie │ 1.1.3.7 │Minim 60 de luni │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Perioada de Garanţie │ 1.1.3.7 │(se va completa de către ofertant) │
    │propusă de Ofertant │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Definirea │ 1.1.5.6 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │Sectoarelor/Loturilor │ │în parte, dacă este cazul │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Sisteme de transmitere │ │ │
    │electronică │ 1.3 │Fax │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Legea contractului │ 1.4 │Română │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Limba contractului │ 1.4 │Română │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Limba pentru comunicări │ 1.4 │Română │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Data accesului pe şantier │ 2.1 │În 28 zile de la Data de Începere a │
    │ │ │Lucrărilor │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Valoarea garanţiei de bună │ 4.2 │10% din valoarea de contract acceptată│
    │execuţie │ │în LEI, fără TVA │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Penalităţi de întârziere │ 4.17 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │ │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Penalităţi de întârziere │ 4.21 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │ │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Penalităţi de întârziere │ 4.23 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │ │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Penalităţi pentru fiecare │ 6.1 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │persoană înlocuită │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Penalităţi de întârziere │ 6.1 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │ │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Orele de lucru normale │ 6.5 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │ │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Începerea Lucrărilor │ 8.1 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │ │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Termenul limită pentru │ 8.3 │42 zile după primirea înştiinţării │
    │înaintarea programului de │ │privind Data de Începere │
    │execuţie │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Programul de Execuţie - │ 8.3 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │Penalităţi de întârziere │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Penalităţi de întârziere │ 8.6 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │ │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Puncte de referinţă │ 8.6 │6 │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Întârziere în atingerea unui│ │Suspendarea oricărei plăţi datorată │
    │punct de referinţă │ 8.6 │până când toţi indicatorii aferenţi │
    │ │ │Punctului de referinţă sunt atinşi │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Limita penalităţilor de │ 8.7 │15% din Valoarea de Contract Acceptată│
    │întârziere │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Penalităţi de întârziere │ 8.7 │0,1% pe zi din Valoarea de Contract │
    │ │ │Acceptată │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Penalităţi de întârziere │ 8.7 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │ │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Penalităţi de întârziere │ 8.7 şi 14.15(b) │Se va completa pentru fiecare contract│
    │ │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Procentul pentru ajustarea │ 13.5(b) │5% │
    │Sumelor Provizionate │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Procent pentru ajustare │ 13.8 │A se vedea Tabelul Datelor de │
    │costuri │ │Actualizare şi sursele indicilor │
    │ │ │menţionaţi mai jos │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Plata totală în avans │ 14.2 │Avansul se va acorda în procent ce nu │
    │ │ │poate depăşi 15% din valoarea de │
    │ │ │Contract acceptată, fără TVA │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Numărul şi calendarul │ 14.2 │Două tranşe │
    │tranşelor de plată în avans │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Moneda de plată şi │ 14.2 │LEU │
    │proporţia tranşelor de plată│ │ │
    │în avans │ │- Valoarea avansului pentru │
    │ │ │activitatea de proiectare se va │
    │ │ │recupera până la plata finală aferentă│
    │ │ │activităţii de proiectare, dar numai │
    │ │ │târziu de data ultimului certificat │
    │ │ │interimar de plată │
    │ │ │ │
    │ │ │- Valoarea avansului pentru execuţia │
    │ │ │lucrărilor - 15 % Deduceri procentuale│
    │ │ │din Certificatele Interimare de Plată,│
    │ │ │dar nu mai mult decât valoarea │
    │ │ │avansului │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Procentul Sumelor │ 14.3 │10% din fiecare certificat, fără TVA │
    │Reţinute │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Limita Sumelor Reţinute │ 14.3 │....% din Valoarea de Contract │
    │ │ │Acceptată, fără TVA (Se va completa │
    │ │ │pentru fiecare contract în parte) │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Echipamente şi Materiale │ 14.5(c) │Se va completa pentru fiecare contract│
    │la plată după ce au fost │ │în parte │
    │aduse pe Şantier │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Valoarea minimă a │ 14.6 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │Certificatului Interimar de │ │în parte │
    │Plată │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Penalităţi pentru neplata │ 14.7 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │subantreprenorilor │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Moneda în care se │ 14.15 │LEU │
    │efectuează plata │ │ │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Perioadele pentru │ 18.1 │a) 14 zile - dovada încheierii │
    │prezentarea asigurării │ │asigurării │
    │ │ │b) 28 zile - poliţe relevante │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Valoarea asigurării terţei │ 18.3 │Se va completa pentru fiecare contract│
    │părţi │ │în parte │
    ├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Valoarea asigurării │ 18.5 │10% din Valoarea Acceptată a │
    │profesionale pentru │ │Contractului │
    │proiectare │ │ │
    └────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2. Tabelul datelor de actualizare şi sursele indicilor

    
    ┌───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────┐
    │ Coeficienţii şi │ Moneda │ Sursa şi definiţia indicelui │ Valoarea │Valoarea │
    │ numele indicilor │indicelui│ │orientativă a │indicelui│
    │ │ │ │ indicelui în │ **) │
    │ │ │ │ianuarie 2017*)│ │
    ├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
    │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │
    ├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
    │a = 0,1 - fix │ - │ - │ - │ - │
    ├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
    │b = 0,2 │ RON │Institutul Naţional de │ B = 2187 │ │
    │B - Forţa de muncă │ │Statistică. Buletin Statistic │ │ │
    │ │ │Lunar nr. .......... Tabelul 55,│ │ │
    │ │ │Câştigul salarial mediu brut. │ │ │
    │ │ │Construcţii │ │ │
    ├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
    │c = 0,1 │ RON │Institutul Naţional de │C = 97,10 │ │
    │C - Bitum │ │Statistică, Buletin Statistic de │ │ │
    │ │ │Preţuri nr. ............. Indicii│ │ │
    │ │ │preţurilor producţiei industriale│ │ │
    │ │ │pe total pe activităţi (clase). │ │ │
    │ │ │Cod CAEN Rev. 2, 1920 Fabricarea │ │ │
    │ │ │produselor obţinute din │ │ │
    │ │ │prelucrarea ţiţeiului │ │ │
    ├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
    │d = 0,15 │ RON │Institutul Naţional de │D = 100,35 │ │
    │D - Combustibil │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ │
    │ │ │Preţuri nr. ........... Indicii │ │ │
    │ │ │armonizaţi ai preţurilor de │ │ │
    │ │ │consum pe grupele de mărfuri şi │ │ │
    │ │ │servicii conform clasificării │ │ │
    │ │ │COICOP. Cod 4.5.3. │ │ │
    │ │ │Combustibil lichid │ │ │
    ├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
    │e = 0,1 │ RON │Institutul Naţional de │E = 102,67 │ │
    │E - Agregate │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ │
    │ │ │Preţuri nr. ........... Indicii │ │ │
    │ │ │preţurilor producţiei industriale│ │ │
    │ │ │pe total pe activităţi (clase). │ │ │
    │ │ │Cod CAEN Rev. 2, 0812 Extracţia │ │ │
    │ │ │pietrişului şi nisipului; │ │ │
    │ │ │extracţia argilei şi caolinului │ │ │
    ├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
    │f = 0,05 │ RON │Institutul Naţional de │ F = 112,83 │ │
    │F - Energie │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ │
    │ │ │Preţuri nr. ............ Indicii│ │ │
    │ │ │preţurilor producţiei industriale│ │ │
    │ │ │pe total pe activităţi │ │ │
    │ │ │(diviziuni). Cod CAEN Rev. 2,35 │ │ │
    │ │ │Producţia şi furnizarea de │ │ │
    │ │ │energie electrică şi termică, │ │ │
    │ │ │gaze, apă caldă şi aer │ │ │
    │ │ │condiţionat │ │ │
    ├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
    │g = 0,1 │ RON │Institutul Naţional de │ G = 112,02 │ │
    │ │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ │
    │G - Maşini şi │ │Preţuri nr. ............ Indicii│ │ │
    │echipamente │ │preţurilor producţiei industriale│ │ │
    │ │ │pe total pe activităţi │ │ │
    │ │ │(diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 │ │ │
    │ │ │Fabricarea de maşini, utilaje şi │ │ │
    │ │ │echipamente neclasificate în │ │ │
    │ │ │altă parte │ │ │
    ├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
    │h = 0,1 │ RON │Institutul Naţional de │ H = 99,00 │ │
    │H - Construcţii │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ │
    │metalice │ │Preţuri nr. ............ Indicii│ │ │
    │ │ │preţurilor producţiei industriale│ │ │
    │ │ │pe total pe activităţi │ │ │
    │ │ │(diviziuni). Cod CAEN Rev, 2, 25 │ │ │
    │ │ │Industria construcţiilor metalice│ │ │
    │ │ │şi a produselor din metal, │ │ │
    │ │ │exclusiv maşini, utilaje şi │ │ │
    │ │ │instalaţii │ │ │
    ├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
    │i = 0,1 │ RON │Institutul Naţional de │ I = 92,38 │ │
    │I - Ciment │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ │
    │ │ │Preţuri nr. ............ Indicii│ │ │
    │ │ │preţurilor producţiei industriale│ │ │
    │ │ │pe total pe activităţi (clase). │ │ │
    │ │ │Cod CAEN │ │ │
    │ │ │Rev. 2,2351 Fabricarea cimentului│ │ │
    └───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────┘


──────────
    *) Valoarea fiecărui indice prezentat mai sus este orientativă, cu titlu de exemplu. Aceste valori confirmă definiţia fiecărui indice, dar nu definesc valoarea indicilor la Data de Bază. "Dată de Bază" înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a ofertei.
     ***) Ofertantul va introduce valoarea indicelui exprimată în lei.
──────────


    ANEXA NR. 2

     ACORD CONTRACTUAL

     Prezentul Acord se încheie între:
     Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti 010873
     ........................(denumit în continuare "Autoritatea Contractantă" şi "Beneficiar")
     de o parte şi
     [Nume oficial complet] .................
     [Statut legal/titlu]*1) ...................
──────────
    *1) În cazul în care partea contractantă este o persoană fizică.
──────────

     [Număr Oficial de Înregistrare]*2)........................
──────────
    *2) Aplicabil în cazul persoanelor fizice, se menţionează cartea de identitate sau paşaportul sau numărul de document echivalent
──────────

     [Adresă oficială completă]................................
     [Număr TVA]*3)...................(denumit în continuare "Antreprenor") de partea cealaltă.
──────────
    *3) Cu excepţia părţii contractante care nu e înregistrată ca plătitoare de TVA.
──────────

     Având în vedere că Autoritatea Contractantă a convenit ca, contractul ............. să fie proiectat şi executat de către Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării şi finalizării prezentului contract de Lucrări şi remedierea defecţiunilor aferente.
     Părţile convin după cum urmează:
    1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare.
    2. Următoarele documente sunt considerate a forma, a fi citite şi interpretate ca parte a Contractului, în această ordine de prioritate:
    (a) Acordul Contractual
    (b) Actele Adiţionale la Acordul contractual,
    (c) Scrisoarea de Atribuire (Comunicarea de rezultat),
    (d) "Anexa la Ofertă"
    (e) Condiţiile Speciale
    (f) Condiţiile Generale
    (g) Cerinţele Beneficiarului,
    (h) Scrisoarea de ofertă şi graficele de preţuri/plăţi (Propunerea Financiară a Antreprenorului)
    (i) Listele,
    (j) Propunerea Tehnică a Antreprenorului şi orice alte documente ce reprezintă parte integrantă a Contractului.
     Actele adiţionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. În caz de ambiguitate, erori sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispoziţiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea ambiguităţii, erorii sau discrepanţelor. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenţie atunci când Inginerul emite o clarificare.


    3. Ţinând seama de plăţile pe care Beneficiarul le va efectua Antreprenorului după cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, execute, să finalizeze Lucrările şi să remedieze orice defecte ale acestor Lucrări în Perioada de Garanţie a Lucrărilor, potrivit prevederilor Contractului.
    4. Beneficiarul convine să plătească Antreprenorului, pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în timpul şi în modalitatea descrisă în Contract, suma de ............... (lei fără TVA) .............(litere), reprezentând Valoarea de Contract Acceptată, precum şi alte sume care ar putea deveni plătibile conform prevederilor Contractului la termenele şi potrivit modalităţilor stipulate în Contract.
    5. În cazul în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului susţinător ................, acesta are obligaţia de a notifica Beneficiarul, în scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt. În cazul în care Antreprenorul nu notifică Beneficiarul cu privire la faptul că întâmpină dificultăţi sau se află în imposibilitatea derulării contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili dacă Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau se află în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului. Beneficiarul are dreptul de a notifica terţul susţinător cu privire la faptul că Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului susţinător ............. şi că terţul este chemat să ducă la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere.
     În cazul în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului susţinător, terţul susţinător se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a Contractului pentru care Antreprenorul a primit susţinere din partea terţului susţinător. În acest sens, Beneficiarul, terţul susţinător şi/sau Antreprenorul, pot încheia un Act Adiţional la Contract sau o înţelegere scrisă prin care acestea convin, fără a fi limitative, următoarele:
    - terţul susţinător ............. va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere şi
    – prevederile contractului încheiat între Antreprenor şi Beneficiar vor deveni aplicabile terţului susţinător.

     Terţul susţinător are obligaţia de a se mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării Actului Adiţional la Contract sau al înţelegerii scrise în forma autentică şi de a prelua şi a duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere. Astfel, prevederile Clauzei 18 [Asigurări] şi ale Sub-clauzei 4.2 [Garanţia de Buna Execuţie] din Condiţiile Generale ale Contractului şi Condiţiile Speciale ale Contractului devin aplicabile şi Terţului susţinător.
     Antreprenorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligaţia de a răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică.
     Beneficiarul va urmări orice pretenţie la daune pe care Antreprenorul ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm de susţinere. Terţul susţinător răspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajamentul ferm de susţinere, acesta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva terţului susţinător.
     În cazul în care Antreprenorul se află în imposibilitatea derulării contractului şi Beneficiarul solicită terţului susţinător îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către Antreprenor, iar terţul susţinător nu şi le îndeplineşte, atunci orice pretenţie la daune pe care Antreprenorul o va avea împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm de susţinere va fi cesionată de către Antreprenor către Beneficiar cu titlu de garanţie.
     În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu îşi îndeplineşte/esc obligaţiile prevăzute în angajamentul de susţinere acordat contractantului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la aceştia, despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate.

    6. În cazul în care Antreprenorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una sau mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociaţii rămas/rămaşi vor îndeplini în mod solidar obligaţiile rămase de executat, în măsura în care acesta/aceştia declară şi demonstrează că are/au posibilitatea derulării în condiţiile optime a prezentului contract.
    7. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale, în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia în care alocarea resurselor financiare a fost sistată.
     În cazurile prevăzute mai sus, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, fără a putea solicita daune interese.
     Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Beneficiarului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
    a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Articolelor 164-167 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016;
    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.


    8. În prezenţa părţilor semnatare s-a semnat prezentul Acord Contractual. Acest Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării de către ultima parte.
    9. Limba care guvernează contractul este limba română.
    10. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
     Notă: Acordul contractul poate fi completat de către Beneficiar şi cu alte clauze în funcţie de specificul obiectivului de investiţie şi de modificările legislative apărute ulterior publicării ordinului în monitorul oficial.
     Redactat în limba română în trei originale: două originale pentru Autoritatea Contractantă, şi unul original pentru Antreprenor.

        Pentru Beneficiar: Pentru Antreprenor:
        Nume: Nume:
        Titlu: Titlu:
        Semnat şi ştampilat: Semnat şi ştampilat:
        Data: Data:
     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016