Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 28 martie 2022  referitoare la modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 28 martie 2022 referitoare la modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 348 bis din 8 aprilie 2022
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 328/2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 8 aprilie 2022
──────────
                 Sumarul modificărilor aduse cerinţelor tehnice pentru
            navele de navigaţie interioară incluse în proiectul ES-TRIN 2021
    1. Cuprinsul se modifică după cum urmează:
    a) Indicaţia referitoare la Capitolul 4 este formulată după cum urmează:
    "    CAP. 4
    DISTANŢA DE SIGURANŢĂ, BORD LIBER ŞI SCĂRI DE PESCAJ
    ART. 4.01
    Distanţa de siguranţă
    ART. 4.02
    Bord liber
    ART. 4.03
    Mărci de pescaj
    ART. 4.04
    Scări de pescaj
    ART. 4.05
    Dispoziţii speciale pentru navele care navigă pe căile navigabile din zona 4"

    b) Indicaţia referitoare la articolul 33.05 de mai jos este adăugată după indicaţia referitoare la articolul 33.04:
    "ART. 33.05
    Alte dispoziţii tranzitorii"


    2. Articolul 1.01 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1.5 este şters.
    b) Alin. de la 1.6 la 1.30 existente devin alin. de la 1.5 la 1.29.
    c) Alin. de la 7.9 la 7.11 sunt redactate după cum urmează:
    "7.9 "Standardul VTT" "Monitorizarea şi urmărirea navelor în navigaţia interioară" în conformitate cu specificaţiile tehnice definite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2019/838*1 sau cu un standard echivalent adoptat de CESNI;
        *1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2019/838 al Comisiei din 20 februarie 2019 privind specificaţiile tehnice aplicabile sistemelor de urmărire şi localizare a navelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 415/2007 (JO L 138/31 din 24.5.2019).
7.10 "Standard ECDIS interior" "Sistem electronic de afişare a hărţilor şi de informare pentru navigaţia interioară" în conformitate cu specificaţiile tehnice definite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 909/2013*2 modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1973*3 sau cu un standard echivalent adoptat de CESNI;
        *2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 909/2013 al Comisiei din 10 septembrie 2013 privind specificaţiile tehnice aplicabile sistemului de afişare a hărţilor electronice şi a informaţiilor pentru navigaţia interioară (ECDIS interior) menţionat în Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliul (JO L 258, 28.9.2013).
        *3 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1973 al Comisiei din 7 decembrie de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 909/2013 privind specificaţiile tehnice pentru afişarea hărţilor electronice şi sistemul de informaţii pentru navigaţia interioară (ECDIS intern) menţionate în Directiva 2005/44/CE al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 324/1 din 19.12.2018).
7.11 "Standard de încercare AIS interior" Standardul CESNI de încercare AIS interior ediţia 3.0*4 ;"
        *4 Standardul de încercare AIS ediţia 3.0; CESNI Rezoluţia 2020-II-2 datată 13 octombrie 2020."


    3. Articolul 3.04, alin. 6, litera c), este redactat după cum urmează:
    "c) un stingător de incendiu este plasat la staţia de întreţinere cea mai îndepărtată de uşa de ieşire şi, de asemenea, prin derogare de la articolul 13.03, alin. 1, litera e), atunci când puterea instalată a maşinilor este mai mică sau egală cu 100 kW."

    4. Capitolul 4 este redactat după cum urmează:
    "    CAP. 4
    DISTANŢA DE SIGURANŢĂ, BORD LIBER ŞI SCĂRI DE PESCAJ
    ART. 4.01
        Distanţa de siguranţă
    1. Distanţa de siguranţă trebuie să fie de cel puţin 300 mm.
    2. Pentru navele ale căror deschideri nu pot fi închise de dispozitive etanşe contra stropilor de val sau intemperiilor şi pentru navele care navighează cu magaziile neacoperite, distanţa de siguranţă se măreşte în aşa fel încât fiecare dintre aceste deschideri să se găsească la o distanţă de cel puţin 500 mm faţă de planul pescajului maxim.
    3. Cu toate acestea, din motive de siguranţă, comisia de inspecţie poate stabili o valoare mai mare pentru distanţa de siguranţă.
    ART. 4.02
        Bord liber
    1. Bordul liber al navelor cu punte continuă, fără selatură şi suprastructuri trebuie să fie de 150 mm.
    2. Bordul liber al navelor cu selatură şi suprastructuri trebuie să fie calculat cu următoarea formulă:
        F = 15(1- α) - (βv x Sev + βa x Sea)/15 [mm]
        unde:
        α = coeficient de corecţie, care ţine cont de toate suprastructurile avute în vedere;
        βv = coeficient de corecţie datorat influenţei selaturii din prova care rezultă din existenţa unor suprastructuri în sfertul din prova a lungimii L a navei;
        βa = coeficient de corecţie datorat influenţei selaturii din pupa care rezultă din existenţa suprastructurilor în sfertul din pupa a lungimii L a navei;
        Sev = selatura efectivă în prova, în mm;
        Sea = selatura efectivă în pupa, în mm.
    3. Coeficientul α se calculează cu următoarea formulă:
        α = (Σlea + Σlem + Σlev)/L
        unde:
        lem = lungimea efectivă, în m, a suprastructurilor situate în partea mediană corespunzând jumătăţii lungimii L a navei;
        lev = lungimea efectivă, în m, a unei suprastructuri din sfertul din prova a lungimii L a navei;
        lea = lungimea efectivă, în m, a unei suprastructuri din sfertul din pupa a lungimii L a navei.
        Lungimea efectivă a unei suprastructuri se calculează cu următoarea formulă:
        lem = l (2,5 x b/B -1,5) x h/0,36 [m].
        lev respectiv lea = l (2,5 x b/Bi - 1,5) x h/0,36 [m].
        unde:
        l = lungimea efectivă, în m, a suprastructurii avute în vedere;
        b = lăţimea suprastructurii avute în vedere, în m;
        Bi = lăţimea navei, în m, măsurată la exteriorul tablelor bordajului la înălţimea punţii, la jumătatea lungimii suprastructurilor avute în vedere;
        h = înălţimea suprastructurii avute în vedere, în m. Totuşi, în cazul gurilor de magazie, h se obţine prin reducerea înălţimii ramelor gurii de magazie cu jumătatea distanţei de siguranţă cerute la art. 4.01. Pentru h nu se va lua în nici un caz o valoare mai mare de 0,36 m.
        Dacă raportul b/B respectiv b/ Bi este mai mic de 0,6, lungimea efectivă a suprastructurii va fi zero.
    4. Coeficienţii βv şi βa se calculează cu următoarele formule:
        βv = 1 - (3 x lev )/L
        βa = 1 - (3 x lea )/L
    5. Selaturile efective din pupa/prova, Sev/Sea, se calculează cu următoarele formule:
        Sev = Sv x p
        Sea = Sa x p
        unde:
        Sv = selatura reală a provei, în m; totuşi Sv nu poate fi considerat mai mare de 1000 mm;
        Sa = selatura reală a pupei, în m; totuşi Sa nu poate fi considerat mai mare de 500 mm.
        p = coeficient calculat cu următoarea formulă:
        p = 4 x X/L
        X = abscisa măsurată pornind de la extremitatea punctului în care selatura este egală cu 0,25x Sv, respectiv Sa (a se vedea schiţa)
 (a se vedea imaginea asociată)

        Totuşi, coeficientul p nu poate fi considerat mai mare decât l.
    6. Dacă βa x Sea este mai mare decât βv x Sev , se va adopta ca valoare a lui βa x Sea valoarea βv x Sev.
    7. Luând în considerare reducerile menţionate la alin. 2-6, bordul liber nu trebuie să fie mai mic de 0 mm.
    8. Cu toate acestea, din motive de siguranţă, comisia de inspecţie poate stabili o valoare mai mare pentru bordul liber.
    9. Pentru navele destinate navigării în zonele 1 şi 2, comisia de inspecţie poate lua în considerare salinitatea apei la calcularea bordului liber.
    ART. 4.03
        Mărci de pescaj
    1. Zona R este echivalent cu Zona 3.
    2. Planul pescajului maxim pentru fiecare zonă permisă trebuie să fie determinat astfel încât să fie respectate atât cerinţele referitoare la bordul liber minim, distanţa de siguranţă şi cel mai mare pescaj al construcţiei navale.
    3. Planul pescajului maxim trebuie să fie indicat prin mărci de pescaj foarte vizibile şi care nu se pot şterge.
    4. Mărcile de pescaj trebuie să fie proiectate după cum urmează:
    a) Marca de pescaj superioară orientată spre pupa şi este un dreptunghi de 300 mm lungime şi 30 mm înălţime, a cărui linie de bază este orizontală şi corespunde cu planul pescajului maxim autorizat. Dacă marca de pescaj superioară este cea prevăzută pentru zona 3, înălţimea sa este de 40 mm.
    b) Mărci de pescaj suplimentare care trebuie aplicate spre prova şi se aplică următoarele dispoziţii:
    aa) Mărci de pescaj pentru zona 3 constau dintr-un dreptunghi de 300 mm lungime şi 40 mm înălţime,
    bb) Mărci de pescaj pentru zonele 1 şi 2 constau dintr-un dreptunghi de 150 mm lungime şi 30 mm înălţime, a cărui linie de bază este orizontală şi coincide cu planul pescajului maxim permis.
    c) Dacă marca de pescaj care trebuie aplicată pentru zona 3 sau 4 coincide cu marca de pescaj superioară, aceasta din urmă nu este necesară.
    5. Numărul zonei ar trebui să fie aplicat lângă mărcile de pescaj orientate spre prova, cu caractere de 60 mm înălţime şi 40 mm lăţime; pentru zona 4, numărul nu este necesar.
    6. Mărci de pescaj în conformitate cu alin. (4) şi (5), precum şi orientarea lor trebuie să corespundă Figurii 2. (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 2
    7. Navele trebuie să aibă cel puţin trei perechi de astfel de mărci de pescaj, dintre care o pereche aşezată la mijlocul lungimii L iar celelalte două la o distanţă faţă de prova şi pupa egală cu circa o şesime din lungimea L.
    8. Mărcile de pescaj sau indicaţiile care după o nouă inspecţie încetează să mai fie valabile, vor fi şterse sau marcate sub supravegherea comisiei de inspecţie pentru a arăta că nu mai sunt valabile. Mărcile de pescaj devenite ilizibile nu pot fi înlocuite decât sub supravegherea unei comisii de inspecţie.
    9. În cazul în care unei nave i-a fost măsurat tonajul aplicându-se Convenţia 1966 privind măsurarea tonajului navelor de navigaţie interioară şi în cazul în care marca de măsurare este la aceeaşi înălţime ca marca de pescaj superioară descrisă la (4), această marcă de măsurare poate ţine locul mărcii de pescaj pentru acea zonă; acest fapt trebuie să fie menţionat în certificatul navei de navigaţie interioară.
    10. Prin derogare de la (7), sunt suficiente
    a) pentru navele a căror lungime L este mai mică de 40 m, două perechi de mărci de pescaj, la o distanţă de prova şi de pupa de aproximativ 1/4 din lungimea L;
    b) pentru navele care nu sunt destinate transportului de mărfuri, o pereche de mărci de pescaj, plasate la aproximativ 1/2 din lungimea L.
    11. Dacă pentru o navă planul pescajului maxim a fost determinat pentru una sau mai multe zone, având în vedere că magaziile pot fi închise de o manieră etanşă la stropii de apă şi la intemperii şi dacă distanţa dintre planul pescajului maxim şi marginea superioară a ramei de bocaport este mai mică decât distanţa de siguranţă admisibilă pentru zona în cauză, trebuie determinat pescajul maxim pentru navigaţia cu magaziile neacoperite.
        Următoarea menţiune trebuie făcută în certificatul navei de navigaţie interioară:
    Când capacele gurii de magazie sunt complet sau parţial deschise, nava poate fi încărcată doar până la .... mm sub marca de pescaj pentru zona ....
    12. Pentru navele cu magazii neacoperite, suplimentar prevederilor de la (7), mărcile de pescaj pentru zonele relevante trebuie să fie completate printr-un dreptunghi lung de 75 mm şi înalt de 30 mm, orientat spre pupa, a cărui bază este orizontală şi coincide cu nivelul pescajului maxim autorizat pentru navigaţia în zona în cauză, cu magaziile neacoperite.
    13. Mărcile de pescaj în conformitate cu (12), precum şi orientarea lor trebuie să corespundă Figurii 3. (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 3
    ART. 4.06
        Scări de pescaj
    1. Navele, al căror pescaj poate depăşi 1 m, trebuie să aibă de fiecare parte a pupei câte o scară de pescaj. Ele pot avea şi scări de pescaj suplimentare.
    2. Punctul zero al fiecărei scări de pescaj trebuie să fie considerat pe verticala acesteia în planul paralel planului pescajului maxim trecând prin punctul cel mai de jos al corpului sau al chilei, dacă există. Distanţa verticală de deasupra punctului zero trebuie să fie gradată în decimetri. Această gradaţie trebuie să fie marcată pe fiecare scară, de la planul de plutire al navei goale până la 100 mm deasupra pescajului maxim, prin repere poansonate sau gravate şi vopsite având forma unei benzi foarte vizibile, în două culori alternante. Gradaţia trebuie să fie indicată prin cifre marcate pe o parte a scării, cel puţin din 5 în 5 dm, precum şi la capătul ei.
    3. Cele două scări de măsurare din pupa, aplicate în conformitate cu Convenţia 1966 privind măsurarea tonajului navelor de navigaţie interioară, pot înlocui scările de pescaj cu condiţia ca acestea să conţină o gradaţie conform cerinţelor, completată, dacă este cazul, cu cifre care să indice pescajul.
    ART. 4.05
        Cerinţe specifice aplicabile navelor care navighează pe căile navigabile din zona 4
    1. Prin derogare de la art. 4.01, distanţa de siguranţă a uşilor şi deschiderilor altele decât cele pentru capacele magaziilor navelor care navighează pe căile navigabile din Zona 4 este redusă după cum urmează:
    a) pentru deschideri care pot fi închise etanş contra stropilor de val şi intemperiilor, la 150 mm;
    b) pentru deschideri care nu pot fi închise etanş contra stropilor de val şi intemperiilor, la 200 mm.
    2. Prin derogare de la art. 4.02, bordul liber minim al navelor care navighează pe căile navigabile din Zona 4 nu trebuie să fie mai mic de 0 mm, dacă distanţa de siguranţă în conformitate cu alin. 1 este respectată."

    5. Articolul 5.07, alin. 2 (fără obiect în limba română)
    6. Articolul 6.01, alin. 1, (fără obiect în limba română)
    7. Articolul 8.09, alin. 2, alineatul 2, este redactat după cum urmează:
    "Racordurile pentru deversarea recipientelor sus menţionate trebuie să fie conforme standardului european EN 1305:2018."

    8. Articolul 8.10, alin. 2 şi 3, este redactat după cum urmează:
    "2. Nivelul presiunii acustice a zgomotului produs de navă în marş, la o distanţă laterală de 25 m de la bordaj, nu trebuie să depăşească 70 dB (A).
3. Nivelul presiunii acustice a zgomotului produs de navă în staţionare, exceptând operaţiunile de transbordare, la o distanţă laterală de 25 m de la bordaj, nu trebuie să depăşească 60 dB (A)."

    9. Articolul 9.04 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1 (fără obiect în limba română)
    b) Alin. 2, litera b) (fără obiect în limba română)

    10. Articolul 10.01, alin. 5, este redactat după cum urmează:
    "5. Aparatele şi instalaţiile electrice trebuie să fie construite şi instalate astfel încât vibraţiile care apar în condiţii normale de funcţionare la bord să nu producă disfuncţionalităţi sau defecţiuni."

    11. Articolul 10.08, alin. 1, este redactat după cum urmează:
    "1. Unitatea de alimentare, adică toate instalaţiile de la bord pentru transferul de energie electrică la bord, trebuie să fie proiectată după cum urmează:
    a) Transferul de la sistemul de alimentare cu energie de la ţărm:
    aa) Pentru curenţii până la 125 A inclusiv, trebuie respectate cerinţele standardelor europene EN 15869-1:2019 şi EN 15869-3:2019.
    bb) Pentru curenţii mai mari de 250 A trebuie respectate cerinţele standardul european EN 16840: 2017.
    b) În toate celelalte cazuri, se aplică cerinţele de la alineatele (2) - (9). Se consideră că cerinţele menţionate sunt respectate în cazul în care se respectă standardele menţionate la litera a) pentru utilizarea respectivă."

    12. Articolul 10.11 se modifică după cum urmează:
    a) Fraza următoare se adaugă la sfârşitul cifrei 14:
    "Pentru bateriile de tracţiune, valoarea este crescută la 125%."

    b) Alin. 15, este redactat după cum urmează:
    "15. Pentru acumulatorii litiu-ion se aplică cerinţele standardelor europene EN 62619:2017 şi EN 62620:2015."

    c) Alin. 17 este redactat după cum urmează:
    "17. Încăperile în care sunt instalaţi acumulatori de litiu-ion trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) Aceste încăperi trebuie să fie protejate împotriva incendiilor de la unul sau mai multe acumulatoare litiu-ion pe baza unui concept de protecţie împotriva incendiilor dezvoltat de un expert,
    aa) luând în considerare alte echipamente situate în aceeaşi cameră,
    bb) luând în considerare instrucţiunile producătorului acumulatoarelor litiu-ion,
    cc) incluzând prevederi pentru sistemele de alarmă.
        Este posibil să nu fie necesar un concept de protecţie împotriva incendiilor, în cazul în care acumulatorii litiu-ion sunt situaţi într-o incintă rezistentă la foc, care este echipată cu:
    aa) cel puţin un dispozitiv de monitorizare (incendiu şi fugă termică) şi
    bb) fără a aduce atingere art. 13.06, un sistem de stingere a incendiilor fixat permanent, adecvat pentru protecţia obiectelor.
    b) În cazul literei a), prima frază, aceste încăperi trebuie protejate de separaţii de tip A60.
    c) Aceste încăperi sau bateriile litiu-ion adăpostite într-o incintă rezistentă la foc trebuie ventilate mecanic către puntea deschisă. Deschiderile de ventilaţie trebuie amplasate astfel încât să nu pericliteze siguranţa persoanelor de la bord.
    Aceste cerinţe nu se aplică dacă capacitatea cumulativă a acumulatorilor de litiu-ion din cameră este mai mică de 20 kWh. "

    d) După alin. 17, alin. 18 se adaugă după cum urmează:
    "18. Cerinţele cifrelor 16 şi 17 nu se aplică acumulatorilor a căror putere de încărcare este mai mică de 0,2 kW. "

    e) Alin. 17 existent devine alin. 19:
    "19. Alin. 1-12 şi 16 se aplică prin analogie pentru baterii."


    13. Articolul 10.18 (fără obiect în limba română):
    a) Alin. 2
    b) Alin. 8

    14. Articolul 10.19, alin. 1, alineatul 3, (fără obiect în limba română):
    15. Articolul 11.01 (fără obiect în limba română):
    a) Alin. 2, literele a) şi b),
    b) Alin. 6

    16. Articolul 11.05, alin. 3, este redactat după cum urmează:
    "Situaţiile de utilizare şi modurile de funcţionare a propulsiei electrice a navei, inclusiv declanşarea dispozitivului de protecţie, trebuie să fie documentate într-o memorie nevolatilă a computerului, astfel încât o disfuncţionalitate să poată fi analizată şi uşor de înţeles. "

    17. Articolul 11.07, alin. 1, este redactat după cum urmează:
    "1. Oprirea automată a propulsiei electrice a navei, care ar afecta manevrabilitatea construcţiei navale, trebuie să fie limitată la disfuncţionalităţi care ar duce la deteriorarea importantă a instalaţiei de propulsie."

    18. Articolul 11.08, alin. 1, (fără obiect în limba română)
    19. Articolul 13.01, alin. 10, litera a) (fără obiect în limba română)
    20. Articolul 13.02, alin. 3, litera b), ultima frază, este redactat după cum urmează:
    "Motonavele de marfă, motonavele cisternă şi împingătoarele care sunt capabile să remorcheze trebuie să fie echipate cu cel puţin un cablu de remorcaj, cu o lungime de cel puţin 100 m şi a cărui rezistenţă la rupere, în kN, nu este mai mică decât un sfert din puterea totală, în kW, a motorului sau a motoarelor de propulsie. "

    21. Articolul 13.03 este redactat după cum urmează:
    a) Alin. de la 2 la 4 sunt redactate după cum urmează:
    "2. Pentru stingătoarele de incendiu portabile prevăzute la alin. 1, se pot utiliza doar stingătoare cu praf în greutate de cel puţin 6 kg sau alte stingătoare portabile cu aceeaşi capacitate de stingere. Acestea trebuie să fie adecvate pentru incendiile din clasele A, B şi C.
        Prin derogare, în cazul navelor fără instalaţii de gaz lichefiat, sunt permise stingătoarele cu spumă pulverizată care formează o peliculă apoasă (AFFF) rezistentă la îngheţ până la - 20 ░C, chiar dacă nu sunt adecvate pentru incendiile din clasa C. Aceste stingătoare trebuie să aibă o capacitate minimă de 9 litri.
        Comisia de inspecţie poate, în spaţiile în care este posibil să apară incendii de la uleiuri şi grăsimi vegetale sau animale, să solicite unul sau mai multe stingătoare portabile adecvate pentru stingerea incendiilor de clasa F. Aceste stingătoare portabile trebuie să fie înscrise la numărul 52 al certificatului navei de navigaţie interioară.
        Toate stingătoarele trebuie să fie adecvate pentru stingerea incendiilor apărute la instalaţiile electrice de până la 1000 V.
3. Suplimentar, se pot utiliza stingătoare de incendiu cu pulbere, apă sau spumă pulverizată care corespund cel puţin clasei de incendiu cel mai probabil să se producă în încăperea pentru care sunt destinate stingătoarele.
4. Stingătoarele de incendiu portabile cu CO2 ca agent de stingere pot fi utilizate numai la stingerea incendiilor în bucătării şi instalaţii electrice. Conţinutul acestor stingătoare de incendiu nu trebuie să fie mai mare de 1 kg/15 m3 din încăperea în care au fost prevăzute."

    b) Alin. 5 şi 6 sunt redactate după cum urmează:
    "5. Stingătoarele de incendiu portabile trebuie verificate cel puţin o dată la fiecare doi ani de către un specialist. Pe stingător se aplică o etichetă de verificare, semnată de specialist şi menţionând data inspecţiei.
6. Dacă stingătoarele de incendiu portabile sunt instalate astfel încât nu sunt uşor vizibile, panoul care le ascunde trebuie să fie marcat cu un simbol pentru stingătoare de incendiu aşa cum se indică în Figura 3 a Anexei 4 a ES-TRIN, având lungimea laturii de cel puţin 10 cm."


    22. Articolul 13.04, alin. 5, este redactat după cum urmează:
    "5. Instalaţiile de pulverizare a mici cantităţi de apă trebuie să aibă o aprobare de tip conform Rezoluţiei IMO A 800(19)*1 sau altui standard recunoscut de către un stat membru. Aprobarea de tip trebuie efectuată de către o societate de clasificare recunoscută sau o instituţie acreditată pentru încercări. Instituţia acreditată pentru încercări trebuie să fie conformă cu Standardul European EN 17025: 2017.
        *1 Rezoluţia OMI A.800 (19), adoptată la 23 noiembrie 1995 - Linii directoare revizuite pentru aprobarea sistemelor de sprinklere echivalente cu cele prevăzute în Regula SOLAS II-2/12."

    23. Articolul 13.05 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 14, litera a), este redactat după cum urmează:
    "a) Instalaţia de stingere a incendiului trebuie să aibă o aprobare de tip în conformitate cu MSC/Circ. 1165*1 sau cu un alt standard recunoscut de unul dintre statele membre. Aprobarea de tip este acordată de o societate de clasificare recunoscută sau de o instituţie de inspecţie acreditată. Instituţia de inspecţie acreditată trebuie să respecte standardul european EN 17025:2017.
        *1 Circulara MSC/Circ. 1165 - Ghiduri revizuite pentru aprobarea instalaţiilor de stingere a incendiului pe baza apei echivalente pentru încăperile de maşini şi compartimentele pompelor - adoptată la 10 iunie 2005 şi aşa cum a fost amendată prin rezoluţiile MSC/Circ.1269, MSC/Circ.1386 şi MSC/Circ.1385."

    b) Alin. 15, litera a), este redactat după cum urmează:
    "a) Instalaţia de stingere a incendiului trebuie să aibă o aprobare de tip în conformitate cu MSC/Circ. 1270*2 sau cu un alt standard recunoscut de unul dintre statele membre. Aprobarea de tip este acordată de o societate de clasificare recunoscută sau de o instituţie de inspecţie acreditată. Instituţia de inspecţie acreditată trebuie să respecte standardul european EN 17025:2017.
        *2 Circulara MSC/Circ. 1270 - Ghiduri revizuite pentru aprobarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiului cu aerosoli echivalente instalaţiilor fixe de stingere a incendiului cu gaz, astfel cum se menţionează în SOLAS 1974, pentru încăperile de maşini - adoptată la 4 iunie 2008. Circulara MSC/Circ. 1270/Corr. 1 - Corrigenda - adoptată la 29 august 2008."


    24. Articolul 13.07, alin. 1, litera a), este redactat după cum urmează:
    "a) motonavele de marfa, motonavele cisternă şi barjele cu o capacitate de încărcare mai mare de 150 t;"

    25. Articolul 13.08, alin. 2 şi 3 (fără obiect în limba română)
    26. Articolul 14.04, alin. 1, litera b) (fără obiect în limba română)
    27. Articolul 14.09, alin. 3, este redactat după cum urmează:
    "3. Pentru persoanele care sunt susceptibile de a fi expuse în mod constant la zgomote cu un nivel probabil mai mare de 80 dB(A), trebuie să fie disponibile la bord aparate individuale de protecţie acustică. În încăperile de lucru unde nivelul zgomotului poate depăşi 85dB(A) trebuie indicat că purtarea echipamentului de protecţie acustică este obligatorie, pentru aceasta utilizându-se simbolul "Purtare echipament de protecţie acustică" cu un diametru de cel puţin 10 cm în conformitate cu Figura 7 a Anexei nr. 4 a ES-TRIN."

    28. Articolul 15.02, alin. 11, este redactat după cum urmează:
    "11. Uşile
    a) trebuie să aibă o înălţime minimă, incluzând rama, de cel puţin 1,90 m şi o lăţime de trecere de cel puţin 0,60 m. Înălţimea cerută poate fi obţinută cu ajutorul mijloacelor de deschidere sau clapelor culisabile sau rabatabile;
    b) trebuie să se poată deschide din ambele părţi spre exterior;
    c) care sunt situate de-a lungul căilor de evacuare nu trebuie să împiedice evacuarea persoanelor atunci când acestea sunt deschise;
    d) care sunt blocate din interior trebuie să poată fi deschise din exterior în caz de urgenţă.
    Pragurile nu trebuie să aibă mai mult de 0,40 m înălţime, iar dispoziţiile altor prescripţii de securitate trebuie de asemenea respectate."

    29. Articolul 18.01, alin. 2, este redactat după cum urmează:
    "2. a) Instalaţiile de tratare a apelor uzate de la bord trebuie să respecte valorile limită prevăzute în tabelul 1 pe parcursul încercării de tip. Tabelul 1
                 Valorile limită care trebuie respectate pe parcursul încercării de tip, la ieşirea din
                    instalaţia de tratare a apelor uzate de la bord (instalaţie de încercare)

┌──────────────┬────────────┬──────────┐
│Parametru │Concentraţie│Eşantion │
│ │(Etapa II) │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┤
│Cerere │ │Eşantion │
│biochimică de │20 mg/l │compozit │
│oxigen (CBO5) │ │de 24h │
│ISO 5815-1 │ │omogenizat│
│(2019) şi ├────────────┼──────────┤
│5815-2 (2003) │ │Eşantion │
│*1 │25 mg/l │aleatoriu │
│ │ │omogenizat│
├──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │Eşantion │
│Cerere chimică│100 mg/l │compozit │
│de oxigen │ │de 24h │
│(CCO)*2 │ │omogenizat│
│ISO 6060 ├────────────┼──────────┤
│(1989)*1 │ │Eşantion │
│ │125 mg/l │aleatoriu │
│ │ │omogenizat│
├──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │Eşantion │
│ │35 mg/l │compozit │
│Carbon organic│ │de 24h │
│total (COT) │ │omogenizat│
│Standardul EN ├────────────┼──────────┤
│1484 (2019)*1 │ │Eşantion │
│ │45 mg/l │aleatoriu │
│ │ │omogenizat│
├──────────────┴────────────┴──────────┤
│*1) Statele membre pot aplica │
│proceduri echivalente. │
│*2) În scopul încercării de tip, în │
│locul cererii chimice de oxigen (CCO) │
│se poate folosi ca referinţă şi │
│carbonul organic total (COT). │
└──────────────────────────────────────┘


    b) Pe parcursul exploatării instalaţiei trebuie respectate valorile de control prevăzute în tabelul 2. Tabelul 2
                     Valorile de control care trebuie respectate pe parcursul exploatării, la ieşirea din
                                  instalaţia de tratare a apelor uzate de la bord

┌─────────────┬────────────┬───────────┐
│Parametru │Concentraţie│Eşantion │
│ │(Etapa II) │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Cerere │ │ │
│biochimică de│ │ │
│oxigen │ │Eşantion │
│(CBO*5) │25 mg/l │aleatoriu │
│ISO 5815-1 │ │omogenizat │
│(2019) şi │ │ │
│5815-2 (2003)│ │ │
│*1 │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Cerere │ │Eşantion │
│chimică de │125 mg/l │aleatoriu │
│oxigen (CCO) │ │omogenizat │
│*2 ├────────────┼───────────┤
│ISO 6060 │150 mg/l │Eşantion │
│(1989)*1 │ │aleatoriu │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Carbon │ │ │
│organic total│ │Eşantion │
│(COT) │45 mg/l │aleatoriu │
│EN 1484 │ │omogenizat │
│(2019)*1 │ │ │
├─────────────┴────────────┴───────────┤
│*1) Statele membre pot aplica │
│proceduri echivalente. │
│*2) În scopul verificării, în locul │
│cererii chimice de oxigen (CCO) se │
│poate folosi ca referinţă şi carbonul │
│organic total (COT). │
└──────────────────────────────────────┘

"

    30. Articolul 18.09, alin. 2 (fără obiect în limba română)
    31. Articolul 18.10 este redactat după cum urmează:
    "ART. 18.10
        Autorităţile competente şi serviciile tehnice
        Serviciile tehnice trebuie să respecte standardul european EN 17025:2017, luând în considerare următoarele cerinţe:
    a) constructorii instalaţiilor de tratare a apelor uzate de la bord nu pot fi recunoscuţi ca şi servicii tehnice;
    b) în sensul prezentului capitol, un serviciu tehnic poate, cu acordul autorităţii competente, să folosească instalaţii din afara propriului laborator."

    32. Articolul 19.01, alin. 1, litera b), este redactat după cum urmează:
    "b) Articolele 4.01 şi 4.02 ; "

    33. Articolul 19.03, alin. 5 (fără obiect în limba română)
    34. Articolul 19.07, alin. 2, este redactat după cum urmează:
    "2. Sistemul de propulsie secundar independent trebuie amplasat într-o încăpere de maşini separată sau într-o încăpere de serviciu electric. Dacă ambele încăperi au pereţi despărţitori comuni, aceştia trebuie construiţi conform art. 19.11 (2)."

    35. Articolul 19.09 (fără obiect în limba română)
    a) Alin. 2
    b) Alin. 4

    36. Articolul 19.11 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1, prima frază, (fără obiect în limba română)
    b) Alin. 1, litera a), bb), este redactat după cum urmează:
    "bb) Standardul european EN 17025:2017"

    c) Alin. 1, litera d), litera aa) (fără obiect în limba română)
    d) Alin. 2, litera a), notele de subsol 1 şi 2, (fără obiect în limba română)
    e) Alin. 2, litera a), nota de subsol 4 (fără obiect în limba română)
    f) Alin. 2, litera b), fraza introductivă (fără obiect în limba română)
    g) Alin. 2, litera c), fraza introductivă (fără obiect în limba română)
    h) Alin. 17, fraza introductivă (fără obiect în limba română)

    37. Articolul 19.12, alin. 1, este redactat după cum urmează:
    "1. Suplimentar faţă de stingătoarele de incendiu portabile prevăzute la art.13.03, cel puţin următoarele stingătoare de incendiu portabile trebuie să se găsească la bord:
    a) un stingător de incendiu portabil pentru fiecare 120 mp de suprafaţă de podea din zonele pentru pasageri;
    b) un stingător de incendiu portabil la fiecare grup de 10 cabine, rotunjit în plus;
    c) un stingător de incendiu portabil în fiecare bucătărie şi în apropierea fiecărei încăperi în care se află depozitate sau utilizate lichide inflamabile. În bucătării, agentul de stingere trebuie să fie de asemenea corespunzător stingerii incendiului datorat grăsimilor.
    Aceste stingătoare de incendiu suplimentare trebuie să respecte cerinţele indicate la art.13.03, alin. 2, şi să fie instalate şi repartizate pe navă astfel încât în cazul apariţiei unui incendiu în oricare punct de pe navă şi în orice moment, să se poată ajunge imediat la un stingător de incendiu. În fiecare bucătărie, precum şi în saloanele de coafură şi parfumerii trebuie să fie la îndemână o pătură pentru stingerea flăcărilor."

    38. Articolul 19.13, alin. 2, litera d), (fără obiect în limba română)
    39. Articolul 19.14, alin. 2, alineatul 2, este redactat după cum urmează:
    "Tubulaturile trebuie să fie dotate cu racorduri de evacuare a apelor uzate conform standardului european EN 1306:2018."

    40. Articolul 21.05, alin. 1, se modifică după cum urmează:
    a) Litera c), (fără obiect în limba română)
    b) Litera d) (fără obiect în limba română)

    41. Articolul 21.06, alin. 1, alineatul 1, este redactat după cum urmează:
    "1. În vederea autorizării unui împingător, unei motonave de marfă, unei motonave cisternă sau unui echipament plutitor motorizat să propulseze un convoi rigid şi pentru a face această menţiune în certificatul navei de navigaţie interioară, comisia de inspecţie trebuie să decidă care formaţiune trebuie prezentată la probe şi trebuie să dirijeze efectuarea probelor de navigaţie cerute la art. 5.02 cu convoiul în formaţiunea sau formaţiunile pe care comisia de inspecţie le consideră cea (cele) mai defavorabilă(e). Cerinţele indicate la art. 5.02 până la 5.10 trebuie să fie respectate de acest convoi."

    42. Articolul 22.09, alineatul, este redactat după cum urmează:
    "Trebuie să fie amplasate mărci de bord liber conform articolului 4.03 cât şi scări de pescaj, conform articolului 4.04."

    43. Articolul 23.03, alin. 1, litera d) (fără obiect în limba română)
    44. Articolul 24.02, alin. 6, litera b) (fără obiect în limba română)
    45. Articolul 25.01, alin. 2, fraza introductivă (fără obiect în limba română)
    46. Articolul 26.01, alin. 1, litera h), este redactat după cum urmează:
    "h) de la Capitolul 13:
    art. 13.01, alin. 2 şi 3 şi 5 până la 14, art. 13.02, alin. 1, literele a) până la c) şi alin. 3, lit. a) şi e) până la h), art. 13.03, alin. 1, literele a), b) şi d): totuşi cel puţin două extinctoare de incendiu portabile trebuie să se afle la bord; art. 13.03, alin. 2 până la 6, art. 13.04, art. 13.05, şi art. 13.08;"

    47. Articolul 28.04, alin. 2, litera d) (fără obiect în limba română)
    48. Articolul 29.04, alineatul, este redactat după cum urmează:
    "Prin derogare de la art. 4.02, bordul liber trebuie să fie de cel puţin 500 mm."

    49. Articolul 29.08, alin. 2, litera c (fără obiect în limba română)
    50. Articolul 31.01 este redactat după cum urmează:
    "ART. 31.01
        Echipamentul navelor
    1. Pentru navele pentru care un echipaj minim este cerut, conformitatea sau lipsa conformităţii cu prevederile art. 31.02 sau art. 31.03 trebuie menţionată de către comisia de inspecţie la punctul 47 al certificatului navei de navigaţie interioară al navei."

    51. Articolul 31.03, alin. de la 1 la 3, este redactat după cum urmează:
    "Standardul S1 şi o echipare suplimentară cu:
    1. Pentru motonavele de marfă şi motonavele cisternă care operează independent:
    - un propulsor prova care poate fi acţionat din postul de guvernare;
    2. Pentru motonavele de marfa şi motonavele cisternă care asigură propulsia unei formaţiuni în cuplu:
    - un propulsor prova care poate fi acţionat din postul de guvernare;
    3. Pentru motonavele de marfă şi motonavele cisternă care asigură propulsia convoaielor împinse formate din motonavele de marfă şi motonavele cisternă şi o construcţie navală în prova:
    - vinciuri de cuplare acţionate electric sau hidraulic. Totuşi, acest echipament nu este cerut dacă construcţia navală din prova convoiului împins este echipată cu un propulsor prova care poate fi acţionat din postul de guvernare al motonavei de marfă sau motonavei cisternă împingătoare;"

    52. Tabelul de la articolul 32.02, alin. 2, se modifică după cum urmează:
    a) Indicaţia relativă la articolul 7.06, alin. 2, este introdusă după articolul 7.06, alin. 1, după cum urmează:
    "

┌──────────┬────────────┬──────────────┐
│Articolele│ │Termen final │
│şi │Conţinut │şi observaţii │
│alineatele│ │ │
├────┬─────┼────────────┼─────────────┬┤
│ │ │ │Echipamentele││
│ │ │ │ECDIS ││
│ │ │ │interior a ││
│ │ │ │căror ││
│ │ │ │aprobare de ││
│ │ │ │tip se ││
│ │ │ │bazează pe ││
│ │ │ │ediţiile ││
│ │ │ │anterioare ││
│ │ │ │ale ││
│ │ │ │standardului ││
│ │ │ │ECDIS ││
│ │ │ │interior şi ││
│ │ │ │care au fost ││
│ │ │ │instalate ││
│ │ │ │înainte de 1 ││
│ │ │ │ianuarie 2022││
│ │ │ │pot fi încă ││
│ │ │ │utilizate. ││
│ │ │ ├─────────────┼┤
│ │ │ │Echipamentele││
│ │ │ │ECDIS ││
│ │ │ │interior a ││
│ │ │ │căror ││
│ │ │Echipamentul│aprobare de ││
│ │ │ECDIS │tip se ││
│7.06│alin.│interior în │bazează pe ││
│ │2 │modul de │ediţiile ││
│ │ │navigaţie │anterioare ││
│ │ │ │ale ││
│ │ │ │standardului ││
│ │ │ │ECDIS ││
│ │ │ │interior pot ││
│ │ │ │fi încă ││
│ │ │ │instalate şi ││
│ │ │ │utilizate ││
│ │ │ │până în ││
│ │ │ │momentul în ││
│ │ │ │care ediţia ││
│ │ │ │curentă a ││
│ │ │ │Bibliotecii ││
│ │ │ │de ││
│ │ │ │vizualizări ││
│ │ │ │şi a ││
│ │ │ │catalogului ││
│ │ │ │de obiecte a ││
│ │ │ │fost ││
│ │ │ │integrată în ││
│ │ │ │echipamente, ││
│ │ │ │conform ││
│ │ │ │cerinţelor ││
│ │ │ │standardului ││
│ │ │ │ECDIS ││
│ │ │ │interior. ││
└────┴─────┴────────────┴─────────────┴┘

"

    b) Indicaţia relativă la articolul 7.06, alin. 3, este redactat după cum urmează:
    "

┌──────────┬────────────┬───────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi│
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├────┬─────┼────────────┼──────────────┬┤
│ │ │ │Echipamentele ││
│ │ │ │AIS interior, ││
│ │ │ │cu o aprobare ││
│ │ │ │de tip conform││
│ │ │ │Ediţiilor 1.0 ││
│ │ │ │şi 1.01 ale ││
│ │ │ │Standardului ││
│ │ │ │de încercare a││
│ │ │ │echipamentului││
│ │ │ │AIS interior ││
│ │ │ │şi care au ││
│ │ │ │fost instalate││
│ │ │ │înainte de 1 ││
│ │ │ │decembrie ││
│ │ │ │2015, pot fi ││
│ │ │ │utilizate în ││
│ │ │ │continuare. ││
│7.06│alin.│Echipamentul├──────────────┼┤
│ │3 │AIS interior│Echipamentele ││
│ │ │ │AIS interior ││
│ │ │ │cu o aprobare ││
│ │ │ │de tip în ││
│ │ │ │conformitate ││
│ │ │ │cu ││
│ │ │ │Standardului ││
│ │ │ │de încercare a││
│ │ │ │echipamentului││
│ │ │ │AIS interior ││
│ │ │ │Ediţia 2.0 şi ││
│ │ │ │care au fost ││
│ │ │ │instalate ││
│ │ │ │înainte de 1 ││
│ │ │ │ianuarie 2024,││
│ │ │ │pot fi ││
│ │ │ │utilizate în ││
│ │ │ │continuare. ││
└────┴─────┴────────────┴──────────────┴┘

"

    c) Indicaţia relativă la articolul 8.10, alin. 2, este introdusă după articolul 8.07 după cum urmează:
    "

┌──────────┬───────────┬───────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi│
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├────┬─────┼───────────┼──────────────┬┤
│ │ │ │Construcţiile ││
│ │ │ │navale trebuie││
│ │ │ │să satisfacă ││
│ │ │ │următoarele ││
│ │ │ │condiţii: ││
│ │ │ │Nivelul ││
│ │ │ │presiunii ││
│ │ │Zgomotul │acustice a ││
│ │ │generat de │zgomotului ││
│8.10│alin.│construcţia│produs de ││
│ │2 │navală în │construcţia ││
│ │ │marş │navală în ││
│ │ │ │marş, la o ││
│ │ │ │distanţă ││
│ │ │ │laterală de 25││
│ │ │ │m de la ││
│ │ │ │bordaj, nu ││
│ │ │ │trebuie să ││
│ │ │ │depăşească 75 ││
│ │ │ │dB (A). ││
└────┴─────┴───────────┴──────────────┴┘

"

    d) Indicaţia relativă la articolul 8.10, alin. 3, este redactat după cum urmează:
    "

┌──────────┬───────────┬───────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi│
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├────┬─────┼───────────┼──────────────┬┤
│ │ │ │Construcţiile ││
│ │ │ │navale trebuie││
│ │ │ │să satisfacă ││
│ │ │ │următoarele ││
│ │ │ │condiţii: ││
│ │ │ │Nivelul ││
│ │ │ │presiunii ││
│ │ │Zgomotul │acustice a ││
│ │alin.│generat de │zgomotului ││
│8.10│3 │construcţia│produs de ││
│ │ │navală în │construcţia ││
│ │ │staţionare │navală în ││
│ │ │ │staţionare, la││
│ │ │ │o distanţă ││
│ │ │ │laterală de 25││
│ │ │ │m de la bordaj││
│ │ │ │nu trebuie să ││
│ │ │ │depăşească 65 ││
│ │ │ │dB(A). ││
└────┴─────┴───────────┴──────────────┴┘

"

    e) Indicaţia relativă la articolul 13.05 este redactată după cum urmează:
    "

┌──────────┬───────────┬───────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi│
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├─────────┬┼───────────┼──────────────┬┤
│ ││ │N.R.T. ││
│ ││ │a) ││
│ ││ │Instalaţiile ││
│ ││ │fixe de ││
│ ││ │stingere a ││
│ ││ │incendiului cu││
│ ││ │CO2 montate ││
│ ││ │înainte de 1 ││
│ ││ │octombrie 1980││
│ ││ │pot să rămână ││
│ ││ │în uz până la ││
│ ││ │reînnoirea ││
│ ││ │Certificatului││
│ ││ │navei de ││
│ ││ │navigaţie ││
│ ││ │interioară ││
│ ││ │după data de ││
│ ││ │01.01.2035, ││
│ ││ │dacă respectă ││
│ ││ │cerinţele ││
│ ││ │art.7.03, ││
│ ││ │alin.5 al ││
│ ││ │Regulamentului││
│ ││ │de inspecţie a││
│ ││ │navelor pe ││
│ ││ │Rhin în ││
│ ││ │vigoare la ││
│ ││ │01.04.1976. ││
│ ││ │(Protocol CCNR││
│ ││ │1975-1-23) ││
│ ││ │b) ││
│ ││ │Instalaţiile ││
│ ││ │fixe de ││
│ ││ │stingere a ││
│ ││ │incendiului cu││
│ ││ │CO2 montate ││
│ ││ │între ││
│ ││ │01.04.1992 şi ││
│ ││ │31.12.1994 pot││
│ ││ │să rămână în ││
│ ││ │uz până la ││
│ ││ │reînnoirea ││
│ ││ │Certificatului││
│ ││ │navei de ││
│ ││ │navigaţie ││
│ ││ │interioară ││
│ ││Instalaţii │după data de ││
│ ││fixe de │01.01.2035, ││
│ ││stingere a │dacă respectă ││
│ ││incendiului│cerinţele ││
│13.05 ││în încăperi│art.7.03, ││
│ ││de maşini, │alin.5 al ││
│ ││căldări şi │Regulamentului││
│ ││pompe │de inspecţia a││
│ ││ │navelor pe ││
│ ││ │Rhin în ││
│ ││ │vigoare la ││
│ ││ │31.12.1994. ││
│ ││ │c) ││
│ ││ │Recomandările ││
│ ││ │CCNR emise ││
│ ││ │între ││
│ ││ │01.04.1992 şi ││
│ ││ │31.12.1994 cu ││
│ ││ │privire la ││
│ ││ │art.7.03, ││
│ ││ │alin.5 din ││
│ ││ │Regulamentul ││
│ ││ │de inspecţia a││
│ ││ │navelor pe ││
│ ││ │Rhin în ││
│ ││ │vigoare la ││
│ ││ │31.12.1994 ││
│ ││ │rămân valabile││
│ ││ │până la ││
│ ││ │reînnoirea ││
│ ││ │Certificatului││
│ ││ │navei de ││
│ ││ │navigaţie ││
│ ││ │interioară ││
│ ││ │după data de ││
│ ││ │01.01.2035. ││
│ ││ │d) Articolul ││
│ ││ │13.05, alin.2,││
│ ││ │lit. a este ││
│ ││ │aplicabil doar││
│ ││ │până la ││
│ ││ │reînnoirea ││
│ ││ │Certificatului││
│ ││ │navei de ││
│ ││ │navigaţie ││
│ ││ │interioară ││
│ ││ │după data de ││
│ ││ │01.01.2035 ││
│ ││ │dacă aceste ││
│ ││ │instalaţii au ││
│ ││ │fost montate ││
│ ││ │pe nave a ││
│ ││ │căror chilă a ││
│ ││ │fost pusă după││
│ ││ │01.10.1992. ││
└─────────┴┴───────────┴──────────────┴┘

"

    f) Indicaţia relativă la articolul 15.02, alin. 11, este redactat după cum urmează:
    "

┌────────────┬───────────┬───────────────────────┐
│Articolele │ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele │ │ │
├─────┬──────┼───────────┼──────────────┬────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │ │târziu la │ │
│ │alin. │ │reînnoirea │ │
│ │11, │Dimensiunea│Certificatului│1.1.2035│
│ │litera│uşilor │navei de │ │
│ │a) │ │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
│ ├──────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │Uşi care │târziu la │ │
│ │alin. │sunt de-a │reînnoirea │ │
│15.02│11, │lungul │Certificatului│2052 │
│ │litera│căilor de │navei de │ │
│ │c) │evacuare │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
│ ├──────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │ │târziu la │ │
│ │alin. │Uşi care │reînnoirea │ │
│ │11, │sunt │Certificatului│2027 │
│ │litera│blocate din│navei de │ │
│ │d) │interior │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
└─────┴──────┴───────────┴──────────────┴────────┘

"

    g) Indicaţia relativă la articolul 19.03, alin. 9 (fără obiect în limba română)
    h) Indicaţia relativă la articolul 19.07, alin. 2, este redactat după cum urmează:
    "

┌───────────┬───────────┬───────────────────────┐
│Articolele │ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele │ │ │
├─────┬─────┼───────────┼──────────────┬────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │ │târziu la │ │
│ │ │ │reînnoirea │ │
│ │ │ │Certificatului│ │
│ │ │ │navei de │ │
│ │ │ │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
│ │ │ │N.R.T. pentru │ │
│ │ │ │navele de │ │
│ │ │ │pasageri care │ │
│ │ │ │îndeplinesc │ │
│ │ │ │următoarele │ │
│ │ │ │cerinţe: │ │
│ │ │ │a) Instalaţia │ │
│ │ │ │de stingere a │ │
│ │ │ │incendiului │ │
│ │ │ │existentă, │ │
│ │ │ │menţionată la │ │
│ │ │ │art. 19.12 │ │
│ │ │ │(9), destinată│ │
│ │ │ │pentru a │ │
│ │ │ │proteja │ │
│ │ │ │încăperea │ │
│ │ │ │maşinilor │ │
│ │ │ │poate fi │ │
│ │ │ │declanşată │ │
│ │ │ │imediat în │ │
│ │ │ │încăperea de │ │
│ │ │ │maşini fară │ │
│ │ │ │pericol pentru│ │
│ │ │ │persoanele │ │
│ │ │ │aflate în │ │
│ │ │ │încăperea de │ │
│ │ │ │maşini. │ │
│ │ │ │Dispoziţia │ │
│ │ │ │tranzitorie de│ │
│ │ │ │la articolul │ │
│ │ │ │13.05, alin. │ │
│ │ │ │2, litera a) │ │
│ │ │ │nu poate fi │ │
│ │ │ │invocată. │ │
│ │ │ │Dacă sistemul │ │
│ │ │ │de stingere a │ │
│ │ │ │incendiului │ │
│ │ │ │existent nu │ │
│ │ │ │poate fi │ │
│ │ │ │declanşat │ │
│ │ │ │imediat fară a│ │
│ │ │ │pune în │ │
│ │ │ │pericol │ │
│ │ │ │persoanele din│ │
│ │ │ │încăperea de │ │
│ │ │ │maşini, aşa │ │
│ │ │ │cum este │ │
│ │ │ │descris mai │ │
│ │ │ │sus, motoarele│ │
│ │ │ │cu combustie │ │
│ │ │ │în încăperea │ │
│ │ │ │de maşini sunt│ │
│ │ │ │protejate cu │ │
│ │ │ │instalaţii │ │
│ │ │ │suplimentare │ │
│ │ │ │de stingere a │ │
│ │ │ │incendiului │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │obiectului, │ │
│ │ │ │care pot fi │ │
│ │ │ │declanşate │ │
│ │ │ │imediat în │ │
│ │ │ │încăperea de │ │
│ │ │ │maşini fară │ │
│ │ │ │pericol pentru│ │
│ │ │ │oamenii aflaţi│ │
│ │ │ │în încăperea │ │
│ │ │ │de maşini. │ │
│ │ │ │b) Prin │ │
│ │ │ │derogare de la│ │
│ │ │ │art. 13.06, o │ │
│ │ │ │instalaţie de │ │
│ │ │ │stingere a │ │
│ │ │ │incendiilor │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │obiectului, │ │
│ │ │ │care poate fi │ │
│ │ │ │declanşată │ │
│ │ │ │imediat fară │ │
│ │ │ │pericol pentru│ │
│ │ │ │persoanele │ │
│ │ │ │aflate în │ │
│ │ │ │încăperea de │ │
│ │ │Al doilea │maşini, este │ │
│ │ │sistem de │necesară │ │
│ │ │propulsie │pentru: │ │
│ │alin.│independent│- motoarele de│ │
│19.07│2 │într-o │combustie │1.1.2020│
│ │ │încăpere de│închise; │ │
│ │ │maşini │- │ │
│ │ │separată │generatoarele │ │
│ │ │ │închise; │ │
│ │ │ │- tabloul │ │
│ │ │ │principal de │ │
│ │ │ │distribuţie. │ │
│ │ │ │c) │ │
│ │ │ │Instalaţiile │ │
│ │ │ │de stingere a │ │
│ │ │ │incendiilor │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │obiectelor │ │
│ │ │ │menţionate la │ │
│ │ │ │literele (a) │ │
│ │ │ │şi (b) trebuie│ │
│ │ │ │proiectate de │ │
│ │ │ │o firmă │ │
│ │ │ │specializată. │ │
│ │ │ │în plus, │ │
│ │ │ │cerinţele art.│ │
│ │ │ │13.05 alin. │ │
│ │ │ │(9) se aplică │ │
│ │ │ │prin analogie.│ │
│ │ │ │d) Pe lângă │ │
│ │ │ │instalaţia de │ │
│ │ │ │santină │ │
│ │ │ │menţionată la │ │
│ │ │ │art. 8.08, │ │
│ │ │ │încăperea de │ │
│ │ │ │maşini este │ │
│ │ │ │echipată cu o │ │
│ │ │ │pompă │ │
│ │ │ │suplimentară │ │
│ │ │ │de santină. │ │
│ │ │ │Capacitatea sa│ │
│ │ │ │de pompare (Q)│ │
│ │ │ │în l/min este │ │
│ │ │ │calculată prin│ │
│ │ │ │Q = d2^2x d2 │ │
│ │ │ │se calculează │ │
│ │ │ │în │ │
│ │ │ │conformitate │ │
│ │ │ │cu art. 8.08 │ │
│ │ │ │alin. (3), iar│ │
│ │ │ │lungimea │ │
│ │ │ │maximă a │ │
│ │ │ │încăperii de │ │
│ │ │ │maşini se │ │
│ │ │ │utilizează │ │
│ │ │ │pentru “l”. │ │
│ │ │ │Pompa de │ │
│ │ │ │santină │ │
│ │ │ │trebuie să fie│ │
│ │ │ │amplasată în │ │
│ │ │ │zona sigură. │ │
│ │ │ │Trebuie să fie│ │
│ │ │ │posibilă │ │
│ │ │ │pornirea │ │
│ │ │ │pompei şi │ │
│ │ │ │acţionarea │ │
│ │ │ │supapelor de │ │
│ │ │ │presiune de │ │
│ │ │ │deasupra │ │
│ │ │ │punţii │ │
│ │ │ │principale. │ │
│ │ │ │e) Capacitatea│ │
│ │ │ │totală de │ │
│ │ │ │pompare a │ │
│ │ │ │tuturor │ │
│ │ │ │pompelor │ │
│ │ │ │situate în │ │
│ │ │ │această │ │
│ │ │ │încăpere de │ │
│ │ │ │maşini şi care│ │
│ │ │ │pot fi │ │
│ │ │ │utilizate │ │
│ │ │ │pentru pompare│ │
│ │ │ │trebuie să fie│ │
│ │ │ │de cel puţin │ │
│ │ │ │3000 l/ min. │ │
│ │ │ │f) Literele d)│ │
│ │ │ │şi e) nu sunt │ │
│ │ │ │aplicabile în │ │
│ │ │ │cazul în care │ │
│ │ │ │motoarele │ │
│ │ │ │principale │ │
│ │ │ │sunt situate │ │
│ │ │ │deasupra │ │
│ │ │ │liniei de │ │
│ │ │ │plutire după │ │
│ │ │ │avarie în │ │
│ │ │ │cazul │ │
│ │ │ │inundării │ │
│ │ │ │încăperii de │ │
│ │ │ │maşini. │ │
└─────┴─────┴───────────┴──────────────┴────────┘

"

    i) Indicaţia relativă la articolul 19.08, alin. 3, litera a), este ştearsă,
    j) Indicaţia relativă la articolul 19.11, alin. 1, (fără obiect în limba română)

    53. Articolul 32.03, alin. 2, se modifică după cum urmează:
    a) Indicaţia relativă la articolul 3.04, alin. 7, este ştearsă.
    b) Indicaţia relativă la articolul 4.03 este ştearsă.
    c) Indicaţia relativă la articolul 7.01, alin. 2, este ştearsă.
    d) Indicaţia relativă la articolul 8.10, alin. 2, este ştearsă.
    e) Indicaţia relativă la articolul 10.01, alin. 2, literele a), c) şi d) (fără obiect în limba română)
    f) Indicaţia relativă la articolul10.06 (fără obiect în limba română)

    54. Articolul 32.04 este redactat după cum urmează:
    a) Un nou alineat 3 este introdus după cum urmează:
    "3. Mărcile de pescaj aplicate pe construcţiile navale deja în serviciu trebuie că satisfacă cerinţele articolului 4.03, în ce priveşte caracteristicile şi orientarea lor, cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigaţie interioară după 30 decembrie 2024."

    b) Alin. de la 3 la 6 existente devin alin. de la 4 la 7.
    c) Alin. 4, paragraful 2, fraza introductivă (fără obiect în limba română)
    d) Alin. 6 este redactat după cum urmează:
    "6. Când această cerinţă se referă la un standard european sau internaţional pentru cerinţele structurale:
    a) care sunt aplicabile echipamentelor mobile, utilizarea acestor echipamente rămâne permisă pentru o perioadă maximă de 20 de ani, de la introducerea unei noi versiuni sau a unei versiuni revizuite a acestui standard;
    b) care sunt aplicabile părţilor echipamentului instalate permanent, utilizarea acestor părţi ale echipamentului rămâne permisă până la înlocuirea sau transformarea zonei în cauză, după introducerea unei noi versiuni sau a unei versiuni revizuite a acestui standard. "


    55. Articolul 32.05, alin. 4, este redactat după cum urmează:
    "4. Articolul 32.04, alin. 3, 5 şi 6 se aplică prin analogie. "

    56. Tabelul de la articolul 32.05, alin. 5, se modifică după cum urmează:
    a) Indicaţia relativă la articolul 7.06, alin. 2, este introdusă după articolul 7.06, alin. 1, după cum urmează:
    "

┌──────────┬────────────┬──────────────┬────────┐
│Articolele│ │Termen final │Intrare │
│şi │Conţinut │şi observaţii │în │
│alineatele│ │ │vigoare │
├────┬─────┼────────────┼─────────────┬┼────────┤
│ │ │ │Echipamentele││ │
│ │ │ │ECDIS ││ │
│ │ │ │interior a ││ │
│ │ │ │căror ││ │
│ │ │ │aprobare de ││ │
│ │ │ │tip se ││ │
│ │ │ │bazează pe ││ │
│ │ │ │ediţiile ││ │
│ │ │ │anterioare ││ │
│ │ │ │ale ││1.1.2022│
│ │ │ │standardului ││ │
│ │ │ │ECDIS ││ │
│ │ │ │interior şi ││ │
│ │ │ │care au fost ││ │
│ │ │ │instalate ││ │
│ │ │ │înainte de 1 ││ │
│ │ │ │ianuarie 2022││ │
│ │ │ │pot fi încă ││ │
│ │ │ │utilizate. ││ │
│ │ │ ├─────────────┼┼────────┤
│ │ │ │Echipamentele││ │
│ │ │ │ECDIS ││ │
│ │ │ │interior a ││ │
│ │ │ │căror ││ │
│ │ │Echipamentul│aprobare de ││ │
│ │ │ECDIS │tip se ││ │
│7.06│alin.│interior în │bazează pe ││ │
│ │2 │modul de │ediţiile ││ │
│ │ │navigaţie │anterioare ││ │
│ │ │ │ale ││ │
│ │ │ │standardului ││ │
│ │ │ │ECDIS ││ │
│ │ │ │interior pot ││ │
│ │ │ │fi încă ││ │
│ │ │ │instalate şi ││ │
│ │ │ │utilizate ││ │
│ │ │ │până în ││1.1.2022│
│ │ │ │momentul în ││ │
│ │ │ │care ediţia ││ │
│ │ │ │curentă a ││ │
│ │ │ │Bibliotecii ││ │
│ │ │ │de ││ │
│ │ │ │vizualizări ││ │
│ │ │ │şi a ││ │
│ │ │ │catalogului ││ │
│ │ │ │de obiecte a ││ │
│ │ │ │fost ││ │
│ │ │ │integrată în ││ │
│ │ │ │echipamente, ││ │
│ │ │ │conform ││ │
│ │ │ │cerinţelor ││ │
│ │ │ │standardului ││ │
│ │ │ │ECDIS ││ │
│ │ │ │interior. ││ │
└────┴─────┴────────────┴─────────────┴┴────────┘

"

    b) Indicaţia relativă la articolul 7.06, alin. 3, este redactat după cum urmează:
    "

┌──────────┬────────────┬───────────────┬─────────┐
│Articolele│ │Termen final şi│Intrare │
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineatele│ │ │vigoare │
├────┬─────┼────────────┼──────────────┬┼─────────┤
│ │ │ │Echipamentele ││ │
│ │ │ │AIS interior, ││ │
│ │ │ │cu o aprobare ││ │
│ │ │ │de tip conform││ │
│ │ │ │Ediţiilor 1.0 ││ │
│ │ │ │şi 1.01 ale ││ │
│ │ │ │Standardului ││ │
│ │ │ │de încercare a││ │
│ │ │ │echipamentului││1.12.2013│
│ │ │ │AIS interior ││ │
│ │ │ │şi care au ││ │
│ │ │ │fost instalate││ │
│ │ │ │înainte de 1 ││ │
│ │ │ │decembrie ││ │
│ │ │ │2015, pot fi ││ │
│ │ │ │utilizate în ││ │
│ │ │ │continuare. ││ │
│7.06│alin.│Echipamentul├──────────────┼┼─────────┤
│ │3 │AIS interior│Echipamentele ││ │
│ │ │ │AIS interior ││ │
│ │ │ │cu o aprobare ││ │
│ │ │ │de tip în ││ │
│ │ │ │conformitate ││ │
│ │ │ │cu ││ │
│ │ │ │Standardului ││ │
│ │ │ │de încercare a││ │
│ │ │ │echipamentului││1.1.2022 │
│ │ │ │AIS interior ││ │
│ │ │ │Ediţia 2.0 şi ││ │
│ │ │ │care au fost ││ │
│ │ │ │instalate ││ │
│ │ │ │înainte de 1 ││ │
│ │ │ │ianuarie 2024,││ │
│ │ │ │pot fi ││ │
│ │ │ │utilizate în ││ │
│ │ │ │continuare. ││ │
└────┴─────┴────────────┴──────────────┴┴─────────┘

"

    c) Indicaţia relativă la articolul 8.10, alin. 2 şi 3, este introdusă după articolul 8.07 după cum urmează:
    "

┌──────────┬───────────┬──────────────┬────────┐
│Articolele│ │Termen final │Intrare │
│şi │Conţinut │şi observaţii │în │
│alineatele│ │ │vigoare │
├────┬─────┼───────────┼─────────────┬┼────────┤
│ │ │ │Construcţiile││ │
│ │ │ │navale ││ │
│ │ │ │trebuie să ││ │
│ │ │ │satisfacă ││ │
│ │ │ │următoarele ││ │
│ │ │ │condiţii: ││ │
│ │ │ │Nivelul ││ │
│ │ │ │presiunii ││ │
│ │ │Zgomotul │acustice a ││ │
│ │alin.│generat de │zgomotului ││ │
│8.10│2 │construcţia│produs de ││1.1.2022│
│ │ │navală în │construcţia ││ │
│ │ │exploatare │navală în ││ │
│ │ │ │marş, la o ││ │
│ │ │ │distanţă ││ │
│ │ │ │laterală de ││ │
│ │ │ │25 m de la ││ │
│ │ │ │bordai, nu ││ │
│ │ │ │trebuie să ││ │
│ │ │ │depăşească 75││ │
│ │ │ │dB (A). ││ │
├────┼─────┼───────────┼─────────────┼┼────────┤
│ │ │ │Construcţiile││ │
│ │ │ │navale ││ │
│ │ │ │trebuie să ││ │
│ │ │ │satisfacă ││ │
│ │ │ │următoarele ││ │
│ │ │ │condiţii: ││ │
│ │ │ │Nivelul ││ │
│ │ │ │presiunii ││ │
│ │ │Zgomotul │acustice a ││ │
│ │alin.│generat de │zgomotului ││ │
│ │3 │construcţia│produs de ││1.1.2022│
│ │ │navală în │construcţia ││ │
│ │ │staţionare │navală în ││ │
│ │ │ │staţionare, ││ │
│ │ │ │la o distanţă││ │
│ │ │ │laterală de ││ │
│ │ │ │25 m de la ││ │
│ │ │ │bordaj nu ││ │
│ │ │ │trebuie să ││ │
│ │ │ │depăşească 65││ │
│ │ │ │dB(A). ││ │
└────┴─────┴───────────┴─────────────┴┴────────┘

"

    d) Indicaţia relativă la articolul 13.05 este redactat după cum urmează:
    "

┌──────────┬───────────┬───────────────┬────────┐
│Articolele│ │Termen final şi│Intrare │
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineatele│ │ │vigoare │
├─────────┬┼───────────┼──────────────┬┼────────┤
│ ││ │N.R.T., cel ││ │
│ ││ │târziu la ││ │
│ ││ │reînnoirea ││ │
│ ││ │Certificatului││ │
│ ││ │navei de ││ │
│ ││ │navigaţie ││ │
│ ││ │interioară ││ │
│ ││ │a) ││ │
│ ││ │Instalaţiile ││ │
│ ││ │fixe de ││ │
│ ││ │stingere a ││ │
│ ││ │incendiului cu││ │
│ ││ │CO2 montate ││ │
│ ││ │între ││ │
│ ││ │01.01.1995 şi ││ │
│ ││ │31.03.2003 pot││ │
│ ││ │să rămână în ││ │
│ ││ │uz până la ││ │
│ ││ │reînnoirea ││ │
│ ││ │Certificatului││ │
│ ││ │navei de ││ │
│ ││ │navigaţie ││ │
│ ││ │interioară ││ │
│ ││ │după data de ││ │
│ ││ │01.01.2035, ││ │
│ ││Instalaţii │dacă respectă ││ │
│ ││fixe de │cerinţele art.││ │
│ ││stingere a │10.03, alin. 5││ │
│ ││incendiului│al ││ │
│13.05 ││în încăperi│Regulamentului││1.4.2002│
│ ││de maşini, │de inspecţia a││ │
│ ││căldări şi │navelor pe ││ │
│ ││pompe │Rhin în ││ │
│ ││ │vigoare la ││ │
│ ││ │31.03.2002. ││ │
│ ││ │b) ││ │
│ ││ │Recomandările ││ │
│ ││ │CCNR emise ││ │
│ ││ │între ││ │
│ ││ │01.01.1995 şi ││ │
│ ││ │31.03.2003 cu ││ │
│ ││ │privire la ││ │
│ ││ │art. 10.03, ││ │
│ ││ │alin. 5 din ││ │
│ ││ │Regulamentul ││ │
│ ││ │de inspecţia a││ │
│ ││ │navelor pe ││ │
│ ││ │Rhin în ││ │
│ ││ │vigoare la ││ │
│ ││ │31.03.2002 ││ │
│ ││ │rămân valabile││ │
│ ││ │până la ││ │
│ ││ │reînnoirea ││ │
│ ││ │Certificatului││ │
│ ││ │navei de ││ │
│ ││ │navigaţie ││ │
│ ││ │interioară ││ │
│ ││ │după data de ││ │
│ ││ │01.01.2035. ││ │
└─────────┴┴───────────┴──────────────┴┴────────┘

"

    e) Indicaţiile relative la Capitolul 15 sunt introduse după cum urmează:
    "

┌────────────┬────────┬───────────────────┬────────┐
│Articolele │ │Termen final şi │Intrare │
│şi │Conţinut│observaţii │în │
│alineatele │ │ │vigoare │
├────────────┴────────┼──────────────┬────┼────────┤
│CAPITOLUL 15 │ │ │ │
├─────┬──────┬────────┼──────────────┼────┼────────┤
│ │ │Uşi care│N.R.T., cel │ │ │
│ │ │sunt │târziu la │ │ │
│ │alin. │de-a │reînnoirea │ │ │
│ │11, │lungul │Certificatului│2052│1.1.2022│
│ │litera│căilor │navei de │ │ │
│ │c) │de │navigaţie │ │ │
│ │ │evacuare│interioară │ │ │
│ │ │ │după data de │ │ │
│15.02├──────┼────────┼──────────────┼────┼────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │ │
│ │ │Uşi care│târziu la │ │ │
│ │alin. │sunt │reînnoirea │ │ │
│ │11, │blocate │Certificatului│2027│1.1.2022│
│ │litera│din │navei de │ │ │
│ │a) │interior│navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară │ │ │
│ │ │ │după data de │ │ │
└─────┴──────┴────────┴──────────────┴────┴────────┘

"

    f) Indicaţia relativă la articolul 19.03, alin. 9 (fără obiect în limba română)
    g) Indicaţia relativă la articolul 19.07, alin. 2, este redactat după cum urmează:
    "

┌───────────┬───────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articolele │ │Termen final şi │Intrare │
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineatele │ │ │vigoare │
├─────┬─────┼───────────┼──────────────┬────────┼────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │ │
│ │ │ │târziu la │ │ │
│ │ │ │reînnoirea │ │ │
│ │ │ │Certificatului│1.1.2020│1.1.2020│
│ │ │ │navei de │ │ │
│ │ │ │navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară │ │ │
│ │ │ │după data de │ │ │
│ │ │ ├──────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │N.R.T. pentru │ │ │
│ │ │ │navele de │ │ │
│ │ │ │pasageri care │ │ │
│ │ │ │îndeplinesc │ │ │
│ │ │ │următoarele │ │ │
│ │ │ │cerinţe: │ │ │
│ │ │ │a) Instalaţia │ │ │
│ │ │ │de stingere a │ │ │
│ │ │ │incendiului │ │ │
│ │ │ │existentă, │ │ │
│ │ │ │menţionată la │ │ │
│ │ │ │art. 19.12 (9)│ │ │
│ │ │ │pentru a │ │ │
│ │ │ │proteja │ │ │
│ │ │ │încăperea │ │ │
│ │ │ │maşinilor │ │ │
│ │ │ │poate fi │ │ │
│ │ │ │declanşată │ │ │
│ │ │ │imediat în │ │ │
│ │ │ │încăperea de │ │ │
│ │ │ │maşini fară │ │ │
│ │ │ │pericol pentru│ │ │
│ │ │ │persoanele │ │ │
│ │ │ │aflate în │ │ │
│ │ │ │încăperea de │ │ │
│ │ │ │maşini. │ │ │
│ │ │ │Dispoziţia │ │ │
│ │ │ │tranzitorie de│ │ │
│ │ │ │la articolul │ │ │
│ │ │ │13.05, alin. │ │ │
│ │ │ │2, litera a) │ │ │
│ │ │ │nu poate fi │ │ │
│ │ │ │invocată. │ │ │
│ │ │ │Dacă sistemul │ │ │
│ │ │ │de stingere a │ │ │
│ │ │ │incendiului │ │ │
│ │ │ │existent nu │ │ │
│ │ │ │poate fi │ │ │
│ │ │ │declanşat │ │ │
│ │ │ │imediat fară a│ │ │
│ │ │ │pune în │ │ │
│ │ │ │pericol │ │ │
│ │ │ │persoanele din│ │ │
│ │ │ │încăperea de │ │ │
│ │ │ │maşini, aşa │ │ │
│ │ │ │cum este │ │ │
│ │ │ │descris mai │ │ │
│ │ │ │sus, motoarele│ │ │
│ │ │ │cu combustie │ │ │
│ │ │ │în încăperea │ │ │
│ │ │ │de maşini sunt│ │ │
│ │ │ │protejate cu │ │ │
│ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │suplimentare │ │ │
│ │ │ │de stingere a │ │ │
│ │ │ │incendiului │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │protecţia │ │ │
│ │ │ │obiectului, │ │ │
│ │ │ │care pot fi │ │ │
│ │ │ │declanşate │ │ │
│ │ │ │imediat în │ │ │
│ │ │ │încăperea de │ │ │
│ │ │ │maşini fară │ │ │
│ │ │ │pericol pentru│ │ │
│ │ │ │persoanele │ │ │
│ │ │ │aflate în │ │ │
│ │ │ │încăperea de │ │ │
│ │ │ │maşini. │ │ │
│ │ │ │b) Prin │ │ │
│ │ │ │derogare de la│ │ │
│ │ │ │art. 13.06, o │ │ │
│ │ │ │instalaţie de │ │ │
│ │ │ │stingere a │ │ │
│ │ │ │incendiilor │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │protecţia │ │ │
│ │ │ │obiectului, │ │ │
│ │ │ │care poate fi │ │ │
│ │ │ │declanşată │ │ │
│ │ │ │imediat fară │ │ │
│ │ │ │pericol pentru│ │ │
│ │ │ │persoanele │ │ │
│ │ │ │aflate în │ │ │
│ │ │ │încăperea de │ │ │
│ │ │Al doilea │maşini, este │ │ │
│ │ │sistem de │necesară │ │ │
│ │ │propulsie │pentru: │ │ │
│19.07│alin.│independent│- motoarele de│ │ │
│ │2 │intr-o │combustie │ │ │
│ │ │încăpere de│închise; │ │ │
│ │ │maşini │- │ │ │
│ │ │separată │generatoarele │ │ │
│ │ │ │închise; │ │1.1.2020│
│ │ │ │- tabloul │ │ │
│ │ │ │principal de │ │ │
│ │ │ │distribuţie. │ │ │
│ │ │ │c) │ │ │
│ │ │ │Instalaţiile │ │ │
│ │ │ │de stingere a │ │ │
│ │ │ │incendiilor │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │protecţia │ │ │
│ │ │ │obiectelor │ │ │
│ │ │ │menţionate la │ │ │
│ │ │ │literele (a) │ │ │
│ │ │ │şi (b) trebuie│ │ │
│ │ │ │proiectate de │ │ │
│ │ │ │o firmă │ │ │
│ │ │ │specializată. │ │ │
│ │ │ │în plus, │ │ │
│ │ │ │cerinţele art.│ │ │
│ │ │ │13.05 alin. │ │ │
│ │ │ │(9) se aplică │ │ │
│ │ │ │prin analogie.│ │ │
│ │ │ │d) Pe lângă │ │ │
│ │ │ │instalaţia de │ │ │
│ │ │ │santină │ │ │
│ │ │ │menţionată la │ │ │
│ │ │ │art. 8.08, │ │ │
│ │ │ │încăperea de │ │ │
│ │ │ │maşini este │ │ │
│ │ │ │echipată cu o │ │ │
│ │ │ │pompă │ │ │
│ │ │ │suplimentară │ │ │
│ │ │ │de santină. │ │ │
│ │ │ │Capacitatea sa│ │ │
│ │ │ │de pompare (Q)│ │ │
│ │ │ │în 1/min este │ │ │
│ │ │ │calculată prin│ │ │
│ │ │ │Q = d2^2 . d2 │ │ │
│ │ │ │se calculează │ │ │
│ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │conformitate │ │ │
│ │ │ │cu art. 8.08 │ │ │
│ │ │ │alin. (3), iar│ │ │
│ │ │ │lungimea │ │ │
│ │ │ │maximă a │ │ │
│ │ │ │încăperii de │ │ │
│ │ │ │maşini se │ │ │
│ │ │ │utilizează │ │ │
│ │ │ │pentru “l”. │ │ │
│ │ │ │Pompa de │ │ │
│ │ │ │santină │ │ │
│ │ │ │trebuie să fie│ │ │
│ │ │ │amplasată în │ │ │
│ │ │ │zona sigură. │ │ │
│ │ │ │Trebuie să fie│ │ │
│ │ │ │posibilă │ │ │
│ │ │ │pornirea │ │ │
│ │ │ │pompei şi │ │ │
│ │ │ │acţionarea │ │ │
│ │ │ │supapelor de │ │ │
│ │ │ │presiune de │ │ │
│ │ │ │deasupra │ │ │
│ │ │ │punţii │ │ │
│ │ │ │principale. │ │ │
│ │ │ │e) Capacitatea│ │ │
│ │ │ │totală de │ │ │
│ │ │ │pompare a │ │ │
│ │ │ │tuturor │ │ │
│ │ │ │pompelor │ │ │
│ │ │ │situate în │ │ │
│ │ │ │această │ │ │
│ │ │ │încăpere de │ │ │
│ │ │ │maşini şi care│ │ │
│ │ │ │pot fi │ │ │
│ │ │ │utilizate │ │ │
│ │ │ │pentru pompare│ │ │
│ │ │ │trebuie să fie│ │ │
│ │ │ │de cel puţin │ │ │
│ │ │ │3000 l/ min. │ │ │
│ │ │ │f) Literele d)│ │ │
│ │ │ │şi e) nu sunt │ │ │
│ │ │ │aplicabile în │ │ │
│ │ │ │cazul în care │ │ │
│ │ │ │motoarele │ │ │
│ │ │ │principale │ │ │
│ │ │ │sunt situate │ │ │
│ │ │ │deasupra │ │ │
│ │ │ │liniei de │ │ │
│ │ │ │plutire după │ │ │
│ │ │ │avarie în │ │ │
│ │ │ │cazul │ │ │
│ │ │ │inundării │ │ │
│ │ │ │încăperii de │ │ │
│ │ │ │maşini. │ │ │
└─────┴─────┴───────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    h) Indicaţia relativă la articolul 19.08, alin. 3, litera a), este ştearsă.
    i) Indicaţia relativă la articolul 19.11, alin. 1, (fără obiect în limba română).

    57. Tabelul de la articolul 33.02, alin. 2, se modifică după cum urmează:
    a) Indicaţia relativă la articolul 4.03 este introdusă după cum urmează:
    "

┌──────────┬────────┬─────────────────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut│observaţii │
│alineatele│ │ │
├───────┬──┼────────┼──────────────┬──────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │ │târziu la │ │
│ │ │ │reînnoirea │ │
│4.03 │ │Mărci de│Certificatului│30.12.2024│
│ │ │pescaj │navei de │ │
│ │ │ │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
└───────┴──┴────────┴──────────────┴──────────┘

"

    b) Indicaţia relativă la articolul 4.04 este ştearsă.
    c) Indicaţia relativă la articolul 7.06, alin. 2, este introdusă după articolul 7.06, alin. 1, după cum urmează:
    "

┌──────────┬────────────┬───────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi│
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├──┬───────┼────────────┼─────────────┬─┤
│ │ │ │Echipamentele│ │
│ │ │ │ECDIS │ │
│ │ │ │interior a │ │
│ │ │ │căror │ │
│ │ │ │aprobare de │ │
│ │ │ │tip se │ │
│ │ │ │bazează pe │ │
│ │ │ │ediţiile │ │
│ │ │ │anterioare │ │
│ │ │ │ale │ │
│ │ │ │standardului │ │
│ │ │ │ECDIS │ │
│ │ │ │interior şi │ │
│ │ │ │care au fost │ │
│ │ │ │instalate │ │
│ │ │ │înainte de 1 │ │
│ │ │ │ianuarie 2022│ │
│ │ │ │pot fi încă │ │
│ │ │ │utilizate. │ │
│ │ │ ├─────────────┼─┤
│ │ │ │Echipamentele│ │
│ │ │ │ECDIS │ │
│ │ │ │interior a │ │
│ │ │ │căror │ │
│ │ │Echipamentul│aprobare de │ │
│ │ │ECDIS │tip se │ │
│IM│alin. 2│interior în │bazează pe │ │
│ │ │modul de │ediţiile │ │
│ │ │navigaţie │anterioare │ │
│ │ │ │ale │ │
│ │ │ │standardului │ │
│ │ │ │ECDIS │ │
│ │ │ │interior pot │ │
│ │ │ │fi încă │ │
│ │ │ │instalate şi │ │
│ │ │ │utilizate │ │
│ │ │ │până în │ │
│ │ │ │momentul în │ │
│ │ │ │care ediţia │ │
│ │ │ │curentă a │ │
│ │ │ │Bibliotecii │ │
│ │ │ │de │ │
│ │ │ │vizualizări │ │
│ │ │ │şi a │ │
│ │ │ │catalogului │ │
│ │ │ │de obiecte a │ │
│ │ │ │fost │ │
│ │ │ │integrată în │ │
│ │ │ │echipamente, │ │
│ │ │ │conform │ │
│ │ │ │cerinţelor │ │
│ │ │ │standardului │ │
│ │ │ │ECDIS │ │
│ │ │ │interior. │ │
└──┴───────┴────────────┴─────────────┴─┘

"

    d) Indicaţia relativă la articolul 7.06, alin. 3, este redactat după cum urmează:
    "

┌──────────┬────────────┬────────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├──┬───────┼────────────┼──────────────┬─┤
│ │ │ │N.R.T. │ │
│ │ │ ├──────────────┼─┤
│ │ │ │Echipamentele │ │
│ │ │ │AIS interior │ │
│ │ │ │cu o aprobare │ │
│ │ │ │de tip în │ │
│ │ │ │conformitate │ │
│ │ │ │cu │ │
│ │ │ │Standardului │ │
│IM│alin. 3│Echipamentul│de încercare a│ │
│ │ │AIS interior│echipamentului│ │
│ │ │ │AIS interior │ │
│ │ │ │Ediţia 2.0 şi │ │
│ │ │ │care au fost │ │
│ │ │ │instalate │ │
│ │ │ │înainte de 1 │ │
│ │ │ │ianuarie 2024,│ │
│ │ │ │pot fi │ │
│ │ │ │utilizate în │ │
│ │ │ │continuare. │ │
└──┴───────┴────────────┴──────────────┴─┘

"

    e) Indicaţia relativă la articolul 8.10, alin. 2, este introdusă după articolul 8.09, alin. 2, după cum urmează:
    "

┌──────────┬───────────┬───────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi│
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├────┬─────┼───────────┼─────────────┬─┤
│ │ │ │Construcţiile│ │
│ │ │ │navale │ │
│ │ │ │trebuie să │ │
│ │ │ │satisfacă │ │
│ │ │ │următoarele │ │
│ │ │ │condiţii: │ │
│ │ │ │Nivelul │ │
│ │ │ │presiunii │ │
│ │ │Zgomotul │acustice a │ │
│ │alin.│generat de │zgomotului │ │
│8.10│2 │construcţia│produs de │ │
│ │ │navală în │construcţia │ │
│ │ │marş │navală în │ │
│ │ │ │marş, la o │ │
│ │ │ │distanţă │ │
│ │ │ │laterală de │ │
│ │ │ │25 m de la │ │
│ │ │ │bordaj, nu │ │
│ │ │ │trebuie să │ │
│ │ │ │depăşească 75│ │
│ │ │ │dB (A). │ │
└────┴─────┴───────────┴─────────────┴─┘

"

    f) Indicaţia relativă la articolul 8.10, alin. 3, este redactată după cum urmează:
    "

┌──────────┬───────────┬────────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├────┬─────┼───────────┼──────────────┬─┤
│ │ │ │Cel târziu la │ │
│ │ │ │reînnoirea │ │
│ │ │ │certificatului│ │
│ │ │ │navei de │ │
│ │ │ │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după │ │
│ │ │ │30.12.2029, │ │
│ │ │ │construcţiile │ │
│ │ │ │navele trebuie│ │
│ │ │ │să │ │
│ │ │Zgomotul │îndeplinească │ │
│ │ │generat de │următoarele │ │
│8.10│alin.│construcţia│condiţii: │ │
│ │3 │navală în │nivelul │ │
│ │ │staţionare │presiunii │ │
│ │ │ │acustice a │ │
│ │ │ │zgomotului │ │
│ │ │ │produs de │ │
│ │ │ │construcţia │ │
│ │ │ │navală în │ │
│ │ │ │staţionare, la│ │
│ │ │ │o distanţă │ │
│ │ │ │laterală de 25│ │
│ │ │ │m de la bordaj│ │
│ │ │ │nu trebuie să │ │
│ │ │ │depăşească 65 │ │
│ │ │ │dB(A). │ │
└────┴─────┴───────────┴──────────────┴─┘

"

    g) Indicaţia relativă la articolul 13.05 este redactată după cum urmează:
    "

┌──────────┬───────────┬─────────────────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├───────┬──┼───────────┼──────────────┬──────────┤
│ │ │ │b) │ │
│ │ │ │Instalaţiile │ │
│ │ │ │fixe de │ │
│ │ │ │stingere a │ │
│ │ │ │incendiului cu│ │
│ │ │ │CO2 montate │ │
│ │ │ │înainte de │ │
│ │ │ │01.01.1985 pot│ │
│ │ │Instalaţii │să rămână în │ │
│ │ │fixe de │uz până la │ │
│ │ │stingere a │reînnoirea │ │
│13.05 │ │incendiului│Certificatului│30.12.2049│
│ │ │în încăperi│navei de │ │
│ │ │de maşini, │navigaţie │ │
│ │ │căldări şi │interioară │ │
│ │ │pompe │dacă respectă │ │
│ │ │ │cerinţele │ │
│ │ │ │art.13.03 din │ │
│ │ │ │Directiva 82/ │ │
│ │ │ │714/CEE, aşa │ │
│ │ │ │cum a fost │ │
│ │ │ │amendată pe │ │
│ │ │ │30.12.2006, │ │
│ │ │ │după data de │ │
└───────┴──┴───────────┴──────────────┴──────────┘

"

    h) Indicaţia relativă la articolul 13.08, alin. 2 (fără obiect în limba română)
    i) Indicaţia relativă la articolul 15.02, alin. 11, este redactată după cum urmează:
    "

┌───────────────┬───────────┬─────────────────────────┐
│Articolele şi │Conţinut │Termen final şi │
│alineatele │ │observaţii │
├─────┬─────────┼───────────┼──────────────┬──────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │ │târziu la │ │
│ │alin. │ │reînnoirea │ │
│ │11,litera│Dimensiunea│Certificatului│30.12.2049│
│ │a) │uşilor │navei de │ │
│ │ │ │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
│ ├─────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │Uşi care │târziu la │ │
│ │ │sunt de-a │reînnoirea │ │
│15.02│alin. 11,│lungul │Certificatului│2052 │
│ │litera c)│căilor de │navei de │ │
│ │ │evacuare │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
│ ├─────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │ │târziu la │ │
│ │alin. │Uşi care │reînnoirea │ │
│ │11,litera│sunt │Certificatului│2027 │
│ │d) │blocate din│navei de │ │
│ │ │interior │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
└─────┴─────────┴───────────┴──────────────┴──────────┘

"

    j) Indicaţia relativă la articolul 19.11, alin. 1, (fără obiect în limba română):

    58. Tabelul de la articolul 33.03, alin. 2, se modifică după cum urmează:
    a) Indicaţia relativă la articolul 8.10, alin. 2, este redactată după cum urmează:
    "

┌──────────┬───────────┬───────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi│
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├────┬─────┼───────────┼─────────────┬─┤
│ │ │ │N.R.T. │ │
│ │ │ │În caz de │ │
│ │ │ │înlocuire sau│ │
│ │ │ │transformare │ │
│ │ │ │construcţiile│ │
│ │ │ │navale │ │
│ │ │ │trebuie să │ │
│ │ │ │satisfacă │ │
│ │ │ │următoarele │ │
│ │ │ │condiţii: │ │
│ │ │Zgomotul │nivelul │ │
│ │alin.│generat de │presiunii │ │
│8.10│2 │construcţia│acustice a │ │
│ │ │navală în │zgomotului │ │
│ │ │marş │produs de │ │
│ │ │ │construcţia │ │
│ │ │ │navală în │ │
│ │ │ │marş, la o │ │
│ │ │ │distanţă │ │
│ │ │ │laterală de │ │
│ │ │ │25 m de la │ │
│ │ │ │bordaj, nu │ │
│ │ │ │trebuie să │ │
│ │ │ │depăşească 75│ │
│ │ │ │dB (A). │ │
└────┴─────┴───────────┴─────────────┴─┘

"

    b) Indicaţia relativă la articolul 8.10, alin. 3, este introdusă după articolul 8.10, alin. 2, după cum urmează:
    "

┌──────────┬───────────┬────────────────┐
│Articolele│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineatele│ │ │
├────┬─────┼───────────┼──────────────┬─┤
│ │ │ │Cel târziu la │ │
│ │ │ │reînnoirea │ │
│ │ │ │certificatului│ │
│ │ │ │navei de │ │
│ │ │ │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după │ │
│ │ │ │30.12.2029, │ │
│ │ │ │construcţiile │ │
│ │ │ │navele trebuie│ │
│ │ │ │să │ │
│ │ │Zgomotul │îndeplinească │ │
│ │ │generat de │următoarele │ │
│8.10│alin.│construcţia│condiţii: │ │
│ │3 │navală în │nivelul │ │
│ │ │staţionare │presiunii │ │
│ │ │ │acustice a │ │
│ │ │ │zgomotului │ │
│ │ │ │produs de │ │
│ │ │ │construcţia │ │
│ │ │ │navală în │ │
│ │ │ │staţionare, la│ │
│ │ │ │o distanţă │ │
│ │ │ │laterală de 25│ │
│ │ │ │m de la bordaj│ │
│ │ │ │nu trebuie să │ │
│ │ │ │depăşească 65 │ │
│ │ │ │dB(A). │ │
└────┴─────┴───────────┴──────────────┴─┘

"

    c) Indicaţia relativă la articolul 13.08, alin. 2 (fără obiect în limba română)

    59. Articolul 33.05 de mai jos este adăugat după articolul 33.04 :
    "ART. 33.05
        Alte dispoziţii tranzitorii
    Prevederile articolului 32.04, alin. 5, se aplică de asemenea construcţiilor navele care sunt operate numai pe căile navigabile în afara Rinului. "

    60. Anexa 3 se modifică după cum urmează:
    a) Secţiunea I, alin. 15 (fără obiect în limba română)
    b) Secţiunea I, alin. 34 (fără obiect în limba română)
    c) Secţiunea I, alin. 42 este redactat după cum urmează:
    "

┌──────────────┬───────────────┬────────────────┐
│42. ALTE │ │ │
│ECHIPAMENTE │ │ │
│Other │ │ │
│equipment │ │ │
│ │ │ │
│BANDULĂ │ │ │
│Heaving line │ │ │
│ │ │ │
│PASARELĂ │ │ │
│gangway │ ├────────────────┤
│- în │ │ │
│conformitate │ │ │
│cu art. 13.02 │ │ │
│alin. 3 lit. │ │ │
│d) *) in │ │- BILATERAL │
│accordance │ │ALTERNATIVĂ*) │
│with Article │ │- BILATERAL │
│13.02(3)(d) │ │SIMULTANĂ / │
│- în │ │TELEFON*) │
│conformitate │ │- LEGĂTURĂ │
│cu art. 19.06 │ │RADIOTELEFONICĂ │
│alin. 12 *) │ │INTERNĂ *) │
│in accordance │ │ │
│with Article │INSTALAŢIA DE │- alternative │
│19.06(12) │COMUNICARE │two-way │
│Lungime │VOCALĂ │- simultaneous │
│......... m │ │two-way/ │
│Length │ │telephone │
│ │ │- internal │
│CANGE │Voice │radio-telephone │
│Gaff hook │communication │link │
│ │system │ │
│NUMĂRUL │ │ │
│TRUSELOR DE │ │- SERVICIU │
│PRIM AJUTOR │INSTALAŢIA │NAVĂ-NAVĂ │
│Number of │RADIOTELEFONICĂ│- SERVICIU DE │
│first-aid kit │ │INFORMAŢII │
│ │Radio-telephone│NAUTICE │
│BINOCLU │Installation │- SERVICIU │
│Pair of │ │NAVĂ-AUTORITĂŢI │
│binoculars │ │PORTUARE │
│ │ │ │
│ANUNŢ CU │MACARALE │- │
│PRIVIRE LA │ │vessel-to-vessel│
│SALVARE OM │ │service │
│PESTE BORD │ │- nautical │
│Notice │ │information │
│concerning │ │service │
│rescue of │Cranes │- vessel-port │
│persons │ │authority │
│overboard │ │service │
│ │FI │ │
│LUMINA DE │ │- ÎN │
│CĂUTARE CARE │ │CONFORMITATE CU │
│POATE OPERATĂ │ │ART. 14.12 │
│DIN TIMONIERIE│ │ALIN.8*) │
│Searchlight │ │- ALTE MACARALE │
│that can be │ │CU O ÎNCĂRCĂTURĂ│
│operated from │ │UTILĂ CARE NU │
│the wheelhouse│ │DEPĂŞEŞTE 2000 │
│ │ │KG*) │
│RECIPIENTE │ │ │
│REZISTENTE LA │ │- in accordance │
│FOC │ │with Article │
│Fire-resistant│ │14.12(8) │
│receptacles │ │- other cranes │
│ │ │with a useful │
│SCARĂ │ │load not │
│ÎNCLINATĂ/ │ │exceeding │
│VERTICALĂ*) │ │2 000 kg” │
│Embarkation │ │ │
│stairway/ │ │ │
│ladder │ │ │
│ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴────────────────┘

"

    d) Secţiunea I, alin. 44 (fără obiect în limba română)
    e) Secţiunea I, alin. 47, nota de subsol 1, este redactată după cum urmează:
    "*1 The Rhine inspection certificate will refer to: boatman, boatman replaced by an able boatman; operating modes A1, A2 andB. Certificatul de inspecţie al Rinului va face referire la: marinar, marinar înlocuit de un şef de echipaj; modurile de funcţionare Al, A2 şi B."

    f) Secţiunea I, alin. 48, nota de subsol 2, este redactată după cum urmează:
    " *2 "The Rhine inspection certificate will refer to: boatmaster, helmsman, able boatman, boatman, apprentice, engineer; operating modes A1, A2 and B.
    Certificatul de inspecţie al Rinului va face referire la: comandant, timonier, şef de echipaj, marinar, ucenic, mecanic: modurile de funcţionare A1, A2 şi B"

    g) Secţiunea II, alin. 6.2, nota de subsol 1, este redactat după cum urmează:
    "*1 The Rhine inspection certificate will refer to: boatman, boatman replaced by an able boatman; operating modes A1, A2 and B
    Certificatul de inspecţie al Rinului va face referire la:: marinar, marinar înlocuit de un şef de echipaj; modurile de funcţionare A1, A2 şi B"

    h) Secţiunea III, alin. 13 este redactat după cum urmează:
    "13. MENŢIUNILE RELATIVE LA NUMĂRUL MEMBRILOR DE ECHIPAJ DIN CERTIFICATUL NAVEI DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ NU SUNT APLICABILE*(1)
        The entries concerning the number of crew members in the inland navigation vessel certificate do not apply.*(1)
    *(1) Se şterge după caz"

    i) Secţiunea IV, ultimul alineat este redactat după cum urmează
    " ACEST CERTIFICAT ESTE VALABIL NUMAI CU CONDIŢIA CA NAVA SĂ FIE ÎN POSESIA CERTIFICATELOR DE NAVIGAŢIE MARITIMĂ SAU COSTIERĂ VALABILE ŞI NU POATE FI VALABIL ULTERIOR .............
        This certificate is only valid on condition that the vessel is in possession of valid maritime or coastal navigation certificates and shall not be valid later than ..............

┌──────────────────────────────────────┐
│……………………… ……………………….. │
│LOCUL DATA │
│(Place) (Date) │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │…………………………….. │
│ │(COMISIA DE INSPECŢIE) │
│ŞTAMPILA │(Inspection body) │
│Stamp │…………………………….. │
│ │(SEMNĂTURA) │
│ │(Signature) │
└──────────┴───────────────────────────┘

"


    61. Anexa 4 se modifică după cum urmează:
    a) Figura 3, este redactată după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)

    b) Figura 10 (fără obiect în limba română)

    62. Anexa 5 se modifică după cum urmează:
    a) Secţiunea II, Capitolul 1, titlul (fără obiect în limba română)
    b) Secţiunea II, Capitolul 4, titlul (fără obiect în limba română)
    c) Secţiunea II, articolul 2.03, alin. 2, este redactat după cum urmează:
    "2. Toate dispozitivele de comandă şi indicatoarele trebuie să fie prevăzute cu simboluri sau marcaje în limba engleză. Simbolurile trebuie să îndeplinească cerinţele din standardul european EN 60417:2002 DB (simboluri grafice pentru utilizarea pe echipamentul electric).
    Toate cifrele şi literele trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 4 mm. Dacă din motive tehnice, se poate demonstra că nu este posibilă utilizarea unor cifre şi litere cu înălţimea de 4 mm şi dacă, din punct de vedere al utilizării, o înălţime mai mică a acestora este acceptabilă, este autorizată o reducere a marcajului la 3 mm."

    d) Secţiunea II, articolul 4.03, alin. 2, este redactat după cum urmează:
    "O interfaţă digitală trebuie să fie concepută în conformitate cu standardele europene EN 61162-1: 2016, EN 61162-2: 1998 şi EN 61162-3: 2014."

    e) La secţiunea III, articolul 3 este şters.
    f) La secţiunea III, articolele de la 4 la 9 existente devin articolele de la 3 la 8.
    g) Secţiunea III, articolul 6 (fără obiect în limba română)
    h) Secţiunea III, articolul 7, fraza introductivă, este redactată după cum urmează:
    "Înainte ca echipamentul să fie pus în funcţiune pentru prima dată după instalare, în cazul inspecţiilor periodice în vederea prelungirii certificatului navei de navigaţie interioară, precum şi după orice modificare a navei care poate să afecteze condiţiile de funcţionare a echipamentului, o încercare a instalării şi funcţionării trebuie să fie efectuată de către autoritatea competentă sau de către o societate specializată autorizată în conformitate cu art. 2. La instalarea la bord a instalaţiilor radar de navigaţie şi a indicatorilor de viteză de giraţie, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:"

    i) Secţiunea III, articolul 7, litera a), este redactat după cum urmează:
    "Aparatul trebuie conectat direct la un sistem de alimentare cu energie în conformitate cu articolul 10.02. Aparatul trebuie să aibă un circuit electric cu protecţie proprie, ţinând cont de articolul 10.12, alin. 2, litera a)"

    j) Secţiunea III, articolul 7, litera e) (fără obiect în limba română)
    k) Secţiunea III, articolul 8 este redactat după cum urmează:
    "ART. 8
        Certificatul de instalare şi de funcţionare
        După încheierea cu succes a încercării efectuate în conformitate cu art. 7, autoritatea competentă sau societatea specializată autorizată eliberează un certificat pe baza modelului din Anexa nr. 5, secţiunea V. Acest certificat trebuie să fie păstrat permanent la bord.
    În cazul în care condiţiile de încercare nu au fost îndeplinite, se întocmeşte o listă a defectelor. Orice certificat existent trebuie retras sau trimis autorităţii competente sau societăţii specializate autorizate."

    l) Secţiunea IV, articolul 2, alin. 4, este redactat după cum urmează:
    "4. Trebuie să fie posibilă recunoaşterea vizuală dacă echipamentul este în uz. Echipamentul trebuie conectat direct la un sistem de alimentare cu energie în conformitate cu articolul 10.02. Echipamentul trebuie să aibă un circuit electric cu protecţie proprie, ţinând cont de articolul 10.12, alin. 2, litera a) şi trebuie să poată fi alimentat cu energie în orice moment."

    m) Secţiunea V, articolul 2, alin. 10, este redactat după cum urmează:
    "10. Condiţiile de operare
        Funcţionarea corectă a aparatelor sau a componentelor aparatelor trebuie să fie asigurată în condiţiile menţionate mai jos:
    - temperatura ambiantă: între 0 °C şi + 40 °C
    – umiditatea: până la 85% umiditate relativă a aerului
    – tip de protecţie electrică: IP 54 conform standardului european EN 60529 : 2014
    – rezistenţa la ulei: deşi destinate a fi instalate în încăperea maşinilor, aparatele sau componentele aparatelor trebuie să fie rezistente la ulei
    – toleranţe admisibile pentru înregistrarea timpului: ± 2 minute pe 24 de ore."

    n) Secţiunea V, articolul 3, alin. 3, este redactat după cum urmează:
    "3. Trebuie să fie posibilă recunoaşterea vizuală dacă echipamentul este în uz. Echipamentul trebuie conectat direct la un sistem de alimentare cu energie în conformitate cu articolul 10.02. Echipamentul trebuie să aibă un circuit electric cu protecţie proprie, ţinând cont de articolul 10.12, alin. 2, litera a) şi trebuie să poată fi alimentat cu energie în orice moment. Funcţionarea corectă a tahografului trebuie asigurată din momentul punerii în funcţiune. "


    63. Anexa 6, ultima cifră 1.2 (fără obiect în limba română)
    64. Anexa 7 se modifică după cum urmează:
    a) Secţiunea I, alin. 3.3.2.2, (fără obiect în limba română)
    b) Secţiunea IX, apendice 2, paragraful 1, este redactat după cum urmează:
    "Standardele internaţionale ISO 5815-1:2019 şi 5815-2:2003 prevăd că, în vederea efectuării analizei necesare pentru stabilirea cererii biochimice de oxigen după cinci zile, eşantioanele de apă trebuie depozitate imediat după prelevare într-o sticlă etanşă complet plină, la o temperatură cuprinsă între 0-4 °C, până la data analizei. Procesul prin care se stabileşte CBO5 trebuie demarat cât mai curând posibil sau cel puţin în 24 de ore de la prelevarea eşantioanelor."


    65. Anexa 8, secţiunea I, se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1.3.2 este redactat după cum urmează:
    "1.3.2 Riscurile trebuie să fie identificate şi evaluate folosind o tehnică de analiză a riscurilor recunoscută de către comisia de inspecţie, cum ar fi standardele internaţionale ISO 31000 : 2018 şi ISO 31010 : 2019. Cel puţin trebuie să fie considerate pierderea funcţională, deteriorarea componentelor, incendiul, explozia, inundarea încăperii rezervoarelor, naufragiul navei şi supratensiunea electrică. Analizele trebuie să contribuie la garantarea eliminării riscurilor în măsura în care este posibil. Riscurile care nu pot să fie eliminate integral trebuie să fie atenuate până la un nivel acceptabil. Scenariile principale şi măsurile pentru eliminarea sau atenuarea riscurile trebuie să fie descrise."

    b) Alin. 1.4.10 (fără obiect în limba română)
    c) Alin. 2.8.6 este redactat după cum urmează:
    "2.8.6 Manifoldul de alimentare trebuie să fie proiectat pentru a rezista solicitărilor mecanice normale pe durata alimentării. Racordurile trebuie să fie de tipul cu deconectare uscată şi prevăzute în plus cu dispozitive sigure de decuplare uscată adecvate."

    d) Alin. 2.8.9 este adăugată după alin. 2.8.8 după cum urmează:
    "2.8.9 Toate elementele sistemului de alimentare trebuie să respecte standardul european EN 20519: 2017 (de la 5.3 la 5.7)."

    e) Alin. 5.4.1 este redactat după cum urmează:
    "5.4.1 Instalaţia de alarmă pentru concentraţiile de gaz trebuie să fie proiectată, instalată şi încercată conform unei norme recunoscute, cum ar fi standardul european EN 60079-29-1:2016."


    66. ESI-I-1 se modifică după cum urmează:
    a) Art. 4, alin. 10, este redactat după cum urmează:
    "10. Pentru eliberarea certificatului unional de navigaţie interioară navelor autorizate să navigheze pe Rin, şi anume:
    (a) care respectă pe deplin cerinţele prezentului standard, inclusiv cerinţele tranzitorii din Capitolul 32, şi
    (b) care nu utilizează cerinţele tranzitorii din Capitolul 33 sau reducerile prevăzute pentru zona 4,
        se adaugă următoarele la liniuţa "- pe căile navigabile interioare ale UE în zona(ele) (*)":
    a) Rin sau
    b) zona R.
    Ca reamintire, pe baza articolului 1.04 şi a Anexei O din Regulamentul de inspecţie a navelor din Rin (RVBR), Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin (CCNR) a recunoscut aceste certificate ale Uniunii ca fiind echivalente şi, prin urmare, ca autorizând navigaţia pe secţiunea elveţiană a Rinului către Mittlere Brucke."

    b) Alin. 44, paragraful 1 (fără obiect în limba română)

    67. ESI-I-2, tabelul sub " Verificări ", se modifică după cum urmează:
    a) După rândul relativ la articolul 8.01, alin. 2, rândul următor este introdus:
    "

┌────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Interval │ │
│Reglementare│Conţinut │maxim de │Inspector│
│ │ │încercare│ │
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │Acumulatori│ │ │
│ │litiu-ion │ │ │
│Art. 10.11, │şi │ │Expert │
│alin. 17 │protecţia │ │ │
│ │contra │ │ │
│ │incendiului│ │ │
└────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘

"

    b) După rândul relativ la articolul 10.11, alin. 17, rândul următor este introdus:
    "

┌────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Interval │ │
│Reglementare│Conţinut │maxim de │Inspector│
│ │ │încercare│ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Propulsia│La │ │
│Art. 11.08, │electrică│fiecare │Expert │
│alin. 2 │a navei │inspecţie│ │
│ │ │periodică│ │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

"

    c) Linia relativă la articolul 13.08, alin. 3 (fără obiect în limba română)

    68. ESI-II-3 se modifică după cum urmează:
    a) Anexa 2, textul introductiv al tabelului 1, este redactat după cum urmează:
    "Tabelul 1: Coeficienţii k pentru
    a. Motonave de marfa, motonave cisternă şi convoaie pe un rând
    b. Convoaie pe două rânduri
    c. Convoaie pe trei rânduri"

    b) Apendicele de la Anexa 2, exemplul I, alin. 1, este redactat după cum urmează:
    "1. Date cu privire la nave şi la convoi
        Formaţie: motonavă de marfa cu o barjă (Europa II a) cuplată lateral

┌────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ │L │B │Tmax│Tgf │Dmax│Pb │
│ │[m] │[m] │[m] │*max│[mc]│[kW]│
│ │ │ │ │[t] │ │ │
├────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Motonavă│110 │11,4│3,5 │2900│3731│1500│
│de marfă│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Barjă │76,5│11,4│3,7 │2600│2743│- │
├────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Convoi │110 │22,8│3,7 │5500│6474│1500│
└────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

        Sistemul de propulsie al motonavei de marfa: duze modeme cu bordul de fugă rotunjit.
    * Tgf = deadweight"

    c) Apendicele la Anexa 2, exemplul II, alin. 1, este redactat după cum urmează:
    "1. Date cu privire la nave şi la convoi
        Formaţie: motonavă de marfă propulsând
        2 barje cuplate bord în bord, în faţă şi
        o barjă cuplată bord în bord

┌──────────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬────┐
│ │ │B │Tmax│Tgf │Dmax │Pb │
│ │L [m]│[m] │[m] │*max │[mc] │[kW]│
│ │ │ │ │[t] │ │ │
├──────────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│Motonavă │ │ │ │ │ │ │
│de marfă │110 │11,4│3,5 │2900 │3731 │1500│
│propulsând│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│Fiecare │76,5 │11,4│3,7 │2600 │2743 │- │
│barjă │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│Convoi │186,5│22,8│3,7 │10700│11960│1500│
└──────────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴────┘

        Sistemul de propulsie al motonavei de marfa: duze modeme cu bordul de fugă rotunjit.
    * Tgf = deadweight"

    d) Apendicele la Anexa 2, exemplul II, alin. 4.2, litera f) (fără obiect în limba română)

    69. ESI-II-4, alin. 2.2, tabelul, este redactat după cum urmează:
    "

┌───┬─────────────┬───────┬────────────┐
│ │ │ │Valorile │
│ │ │Viteza │limită │
│ │ │de │pentru │
│ │ │giraţie│timpul t4 │
│ │Dimensiunile │cerută │(s) în apă │
│Nr.│navelor sau │R1 = r3│mai puţin │
│caz│convoaielor │(°/min)│adâncă şi în│
│ │LxB (m) │ │apă adâncă │
│ │ ├───┬───┼────┬───┬───┤
│ │ │ │ │1,2 │1,4│ │
│ │ │δ =│δ =│≤ h/│≤ h│h/T│
│ │ │20°│45°│T ≤ │/T │> 2│
│ │ │ │ │1,4 │≤ 2│ │
├───┼─────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ │Toate │ │ │ │ │ │
│ │motonavele de│ │ │ │ │ │
│ │marfă, │ │ │ │ │ │
│ │motonavele │ │ │ │ │ │
│ │cisternă, │ │ │ │ │ │
│ │navele de │20 │28 │150 │110│110│
│1 │pasageri, şi │°/ │°/ │s │s │s │
│ │echipamentul │min│min│ │ │ │
│ │plutitor │ │ │ │ │ │
│ │motorizat; │ │ │ │ │ │
│ │convoaiele în│ │ │ │ │ │
│ │linie simplă │ │ │ │ │ │
│ │≤ 110 x 11,45│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ │Convoaiele în│ │ │ │ │ │
│ │linie simplă │ │ │ │ │ │
│ │≤ 193 x 11,45│12 │18 │180 │130│110│
│2 │sau │°/ │°/ │s │s │s │
│ │convoaiele în│min│min│ │ │ │
│ │linie dublă ≤│ │ │ │ │ │
│ │110 x 22,90 │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ │Convoaie în │8 °│12 │180 │130│110│
│3 │linie dublă ≤│/ │°/ │s │s │s │
│ │193x22,90 │min│min│ │ │ │
├───┼─────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ │Convoaie în │ │ │ │ │ │
│ │linie dublă ≤│ │ │ │ │ │
│ │270 x 22,90 │6 °│8 °│ │ │ │
│4 │sau convoaie │/ │/ │*) │*) │*) │
│ │în linie │min│min│ │ │ │
│ │triplă ≤ 193 │ │ │ │ │ │
│ │x 34,35 │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────┴───┴───┴────┴───┴───┤
│*) În concordanţă cu decizia │
│expertului navigator │
└──────────────────────────────────────┘

"

    70. ESI-II-5 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 2 este redactat după cum urmează:
    "2. Aparate de măsurare
        Aparatele de măsurare trebuie să respecte cerinţele clasei 1 conform standardului european EN 61672-1:2013.
    Înainte şi după fiecare set de măsurători, un calibrator de clasa 1 conform EN 60942: 2018 trebuie să fie poziţionat pe microfon în vederea calibrării sistemului de măsurare. Conformitatea calibratorului cu cerinţele standardului european EN 60942: 2018 trebuie să fie verificată o dată pe an. Conformitatea aparatului de măsurare cu cerinţele EN 616721:2013 trebuie să fie verificată la fiecare doi ani."

    b) Alin. 3.1, este redactat după cum urmează:
    "3.1 La bordul construcţiilor navale
    Măsurătorile trebuie să fie efectuate în conformitate cu standardul ISO 2923: 1996 secţiunile de la (5) până la (8), măsurându-se numai nivelurile de presiune a sunetului cu ponderea A."

    c) Alin. 3a.1, este redactat după cum urmează:
    "3a.1 La bordul construcţiilor navale
    Măsurătorile trebuie să fie efectuate în conformitate cu standardul ISO 2923: 1996 secţiunile de la (5) până la (8), măsurându-se numai nivelurile de presiune a sunetului cu ponderea A."

    d) Apendicele 1, titlul, este redactat după cum urmează:
    " Apendice 1
            Raport de măsurări a zgomotului
    - Construcţia navală a cărei chilă a fost pusă după 1 aprilie 1976 - la bordul construcţiilor navale în conformitate cu standardul internaţional ISO 2923:1996
 zgomotul în aer emis de construcţia navală în conformitate cu standardul european EN ISO 2922:2013*)"


    71. ESI-II-6, se modifică după cum urmează:
    a) Art. 4.2.1, alin. 3, este redactat după cum urmează:
    "3. Contrast
        0,6 Lux în modul color, 0,1 Lux în modul alb-negru (conform standardului european EN 61146-1: 1996 cu obiectivul corespunzător fără integrarea imaginii)."

    b) Art. 4.3, alin. 11, este redactat după cum urmează:
    "11. Locaţia şi comenzile ecranului
    Ecranul radar şi comenzile sale trebuie să fie instalate în conformitate cu cerinţele privind instalarea şi controlul funcţionării instalaţiilor radar de navigaţie şi indicatoarelor vitezei de giraţie pentru navigaţia interioară (ES-TRIN, anexa 5, secţiunea III, articolul 4)."


    72. ESI-II-9 se modifică după cum urmează:
    a) Secţiunea 1, este redactată după cum urmează:
    " SECŢIUNEA 1:
    Ancore speciale autorizate
        Ancorele speciale cu masa redusă, autorizate de către autorităţile competente în conformitate cu articolul 13.01 alineatul (5), sunt prezentate în tabelul de mai jos.

┌──────────────────┬──────────┬───────────┐
│ │Reducerea │ │
│ │autorizată│Autoritatea│
│Ancora Nr. │a masei │competentă │
│ │ancorelor │ │
│ │(%) │ │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│1. HA-DU │30 % │Germania │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│2. D'Hone Spezial │30 % │Germania │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│3. Pool 1 (gol) │35 % │Germania │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│4. Pool 2 (solid) │40 % │Germania │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│5. De │50 % │Germania │
│Biesbosch-Danforth│ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│6. │50 % │France │
│Vicinay-Danforth │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│7. Vicinay AC 14 │25 % │Franţa │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│8. Vicinay Type 1 │45 % │Franţa │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│9. Vicinay Type 2 │45 % │Franţa │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│10. Vicinay Type 3│40 % │Franţa │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│11. Stockes │35 % │Franţa │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│12. │50 % │Germania │
│D'Hone-Danforth │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│13. Schmitt high │40 % │Olanda │
│holding anchor │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│14. SHI high │ │ │
│holding anchor, │30 % │Olanda │
│type ST (standard)│ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│15. SHI high │ │ │
│holding anchor, │30 % │Olanda │
│type FB (fully │ │ │
│balanced) │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│16. Klinsmann │30 % │Olanda │
│anchor │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│17. HA-DU-POWER │50 % │Germania │
│Anker │ │ │
├──────────────────┼──────────┼───────────┤
│18. HYT-12 HHP │40 % │Olanda │
│anchor │ │ │
└──────────────────┴──────────┴───────────┘

"

    b) Secţiunea II, alin. 2.6, titlul diagramei (fără obiect în limba română)

    73. ESI-II-12, alin. 1.2.2, este redactat după cum urmează:
    "1.2.2 Trebuie să existe cel puţin două surse de tensiune pentru partea electrică a instalaţiei de semnalizare a incendiului, din care una trebuie să fie o instalaţie de tensiune pentru caz de urgenţă (de ex. sursă de tensiune pentru caz de urgenţă şi un dispozitiv de comutare în caz de urgenţă).
        Trebuie să existe două alimentări de intrare separate numai pentru acest scop. Acestea trebuie să ducă la un comutator automat aflat pe panoul de comandă sau în apropierea acestuia care este destinat instalaţiei de semnalizare a incendiului.
        Este suficientă o singură sursă de alimentare de urgenţă
    - la bordul navelor pentru voiaje de zi, având o lungime Lwl de până la 25 m,
    – la bordul ambarcaţiunilor de agrement,
    – la bordul echipamentelor plutitoare motorizate,
    – la bordul motonavelor de marfă şi
    – la bordul motonavelor cisternă. "

    74. ESI-III-1, alin. 1, titlul şi paragraful 1 (fără obiect în limba română)
    75. ESI-III-2, alin. 1, alin. 5 (fără obiect în limba română)
    76. ESI-III-6, alin. 2.2, este redactat după cum urmează:
    "2.2 Punctele de cuplare dintre motonava de marfă sau motonava cisternă şi construcţia navală împinsă:
    F(SF) = 80 . P(B) . L(S)/h(K) . 10^-3 [kN]"

    77. ESI-III-8, alin. 2, este redactat după cum urmează:
    "2. Cerinţe de la art. 26.01 care sunt deja reglementate în temeiul Directivei 2013/53/UE În cazul ambarcaţiunilor de agrement care fac obiectul Directivei 2013/53/UE, comisia de inspecţie nu solicită, în ceea ce priveşte eliberarea certificatului navei de navigaţie interioară (inspecţia iniţială), verificări sau certificări suplimentare ale următoarelor cerinţe de la art. 26.01 alin. 2, cu condiţia ca ambarcaţiunea prezentată pentru inspecţie să fi fost introdusă pe piaţă cu nu mai mult de trei ani înainte de data prezentării sale la comisia de inspecţie şi să nu fi suferit modificări, iar Declaraţia de conformitate să facă trimitere la următoarele standarde armonizate sau la echivalente ale lor:
    - art. 7.02: EN ISO 11591:2019 (Vizibilitate neobstrucţionată)
    – art. 8.05 alin. 5: EN ISO 10088:2013 (Tancuri de combustibil şi tubulaturi)
    – art. 8.08 alin. 2: EN ISO 15083:2018 (Pompe de santină)
    – art. 8.10: EN ISO 14509-1:2018 şi EN ISO 14509-3 : 2019 (Emisii de zgomot) "

    78. ESI-III-10 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 3.1, este redactat după cum urmează:
    "3.1 Alineatul (1) - Motonavă de marfă sau motonavă cisternă care navighează independent
        Motonavelor de marfa sau motonavelor cisternă care conform certificatului navei de navigaţie interioară sunt de asemenea apte pentru împingere, dar care:
    a) nu sunt echipate cu vinciuri de cuplare acţionate hidraulic sau electric, sau
    b) au vinciuri de cuplare acţionate hidraulic sau electric care nu respectă cerinţele de la punctul 3.3 ale acestei instrucţiuni,
        trebuie să li se acorde standardul S2 ca motonavă de marfă sau motonavă cisternă care navighează independent.
    Următoarea menţiune "Standardul S2 nu se aplică motonavei de marfă sau motonavei cisternă când împinge un convoi" trebuie să fie înscrisă la rubrica 47 din certificatul navei de navigaţie interioară . "

    b) Alin. 3.2, este redactat după cum urmează:
    "3.2 Alineatul (2) - Convoi împins
    Motonavele de marfă sau motonavele cisternă care, conform certificatului navei de navigaţie interioară, sunt apte pentru împingere şi sunt prevăzute cu vinciuri de cuplare acţionate hidraulic sau electric care îndeplinesc cerinţele punctului 3.3 al acestei instrucţiuni, dar care nu au un propulsor de manevră prova trebuie să li se acorde standardul S2 ca motonavă de marfă sau motonavă cisternă pentru împingerea unui convoi. Următoarea menţiune "Standardul S2 nu se aplică motonavei de marfă sau motonavei cisternă care navighează independent" trebuie să fie înscrisă la rubrica 47 din certificatul navei de navigaţie interioară. "

    c) Alin. 3.4, este redactat după cum urmează:
    "3.4 Alineatul (3), a doua frază şi alineatul (4) litera (d), a doua frază - Operarea propulsorului prova
    Comanda pentru operarea propulsorului prova trebuie să fie instalată în mod permanent în timonerie. Cerinţele articolului 7.04, alin. (8) trebuie să fie îndeplinite. Cablajul electric pentru operarea propulsorului prova trebuie să se afle instalat în mod permanent până la prova motonavei de marfă sau motonavei cisternă care împinge sau a împingătorului."


    79. ESI-IV-1 (fără obiect în limba română)
    a) Alin. 2.1.2
    b) Alin. 3.1.1.


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016