Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 28 iulie 2022  privind modificarea anexei Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaţionale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 28 iulie 2022 privind modificarea anexei Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaţionale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 770 bis din 2 august 2022
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 217 din 28 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 2 august 2022.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)

┌─────────┬─────────────────────┬──────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ │ │
│ │PENTRU ZOOTEHNIE │ │
│ │„Prof. dr. G. K. │ │
│ │Constantinescu” │Ediţia│
│ │PROCEDURA │1 │
│ │OPERAŢIONALĂ PRIVIND │ │
│ │EFECTUAREA │ │
│ │CONTROLULUI PE TEREN │ │
│[SIGLA │PENTRU CERERILE UNICE│ │
│GUVERNUL │DE PLATĂ AFERENTE ├──────┤
│ROMÂNIEI]│MĂSURII 10, PACHETUL │ │
│ │8 „CREŞTEREA │ │
│ │ANIMALELOR DE FERMĂ │ │
│ │DIN RASE LOCALE ÎN │Pagina│
│ │PERICOL DE ABANDON” │1 │
│ │DIN CADRUL PNDR 2014-│ │
│ │2922 │ │
│ │Cod: PO 93 CT-P8M10 │ │
│ │ │ │
└─────────┴─────────────────────┴──────┘

                          ANEXA la OMADR nr. 483/2016">ANEXA (ANEXA la OMADR nr. 483/2016)
                 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA
               NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE "Prof. Dr. G.K. Constantinescu"
                        PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
                                      2014 - 2020
                PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND EFECTUAREA CONTROLULUI PE
                     TEREN PENTRU CERERILE UNICE DE PLATĂ AFERENTE
        MĂSURII 10, PACHETUL 8 "CREŞTEREA ANIMALELOR DE FERMĂ DIN RASE LOCALE ÎN
        PERICOL DE ABANDON" DIN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
                                      2014 - 2020
                                        Ediţia 1
                                       Revizia 2
                                  Cod: PO 93 CT-P8M10

    ABREVIERI:
        MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        ANZ - Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
        CPG - Compartimentul Patrimoniu Genetic
        DTZ - Direcţia tehnică de zootehnie
        CRZ - Centrul Regional de Zootehnie
        OJZ - Oficiul Judeţean de Zootehnie
        DISZ - Direcţia Inspecţia de stat în zootehnie
        DGDR - AM PNDR - Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru PNDR
        AFIR - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
        APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
        PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
        ANSVSA - Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor
        DSVSA - Direcţia Sanitar Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor
        SIIE - Sistemul de Identificare şi Înregistrare a Ecvideelor
        SNIIA - Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare al Animalelor
        RNE - Registrul Naţional al Exploataţiilor
        UE - Uniunea Europeană
        CE - Comisia Europeană

    DEFINIŢII:
        Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", denumită în continuare Agenţie - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; este autoritatea naţională competentă a statului în zootehnie, recunoscută de Uniunea Europeană pentru transpunerea şi implementarea legislaţiei europene privind domeniul său de activitate, autoritate cu reprezentare la nivel naţional prin structurile sale teritoriale;
        Resurse genetice animale - populaţii de animale de fermă, cu valoare genetică actuală sau potenţială;
        Specia - categoria sistematică distinctă, izolată reproductiv prin mecanisme controlate genetic;
        Rasa - grup de animale cu caracteristici suficient de uniforme, care pot fi transmise la descendenţi, şi sunt considerate distincte de alte animale din aceeaşi specie, de către unul sau mai multe grupuri de crescători, care sunt de acord să gestioneze registrul genealogic şi programe de ameliorare în vederea selecţiei, reproducţiei şi/sau conservării;
        Rasa locală în pericol de abandon - un grup de animale indigene, izolate reproductiv, având importanţă cultural-istorică sau biologico-economică, dar care a pierdut competiţia economică cu rasa comercială, fiind ameninţată cu abandonul şi îndeplineşte atât condiţiile de adaptare cât şi pe cele de aclimatizare;
        Registrul genealogic - orice arhivă sau suport de date, care este condus de o societate de ameliorare şi este alcătuit dintr-o secţiune principală şi, dacă societatea de ameliorare decide acest lucru, dintr- una sau mai multe secţiuni suplimentare pentru animale din aceeaşi specie care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secţiunea principală;
        Femelă adultă de reproducţie de rasă pură - femelă înscrisă în secţiunea principală a registrului genealogic (ai cărei părinţi şi bunici sunt înscrişi în registrul genealogic al aceleiaşi rase) şi care a fătat cel puţin o dată;
        Regulament de organizare şi funcţionare a registrului genealogic - document care detaliază modul de organizare al registrului genealogic la o anumită rasă, reguli privind menţinerea purităţii rasei, precum şi dispoziţii privind obligaţiile crescătorilor, rata minimă de înlocuire a femelelor bătrâne şi evitarea consangvinizării;
        Acreditare - recunoaştere oficială conform legislaţiei în vigoare, pentru aplicarea reglementărilor specifice domeniului aplicat;
        Deţinător - persoana fizică sau juridică, care individual sau în orice formă asociativă prevăzută de lege deţine animale din speciile/rasele în pericol de abandon.

    CADRUL LEGAL NAŢIONAL ŞI COMUNITAR
        LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ PRIMARĂ
    - Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, cu modificările ulterioare;
    – Legea nr. 32/2019 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 389/2005 a calului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor; ovinelor; caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015- 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 11 din 2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

        LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ SECUNDARĂ
    - Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul MAPDR nr. 765/2009 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine;
    – Ordinul MADR nr. 46/2022 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2022;
    – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. (UE) (2015) 3508 din 26.05.2015 de aprobare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020 al României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Acordul cadru de delegare AFIR, APIA, ANZ nr. 109/A106/11710/2015 pentru implementarea Măsurii 10 "Agro-mediu şi climă", Submăsura 10.1 "Plăţi de Agro-mediu şi climă", Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 aprobat prin Decizia UE nr. 3508/26.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Proiect: Apia CC.2-CS2 "Servicii de extindere şi dezvoltare a Sistemului Informatic al AGENŢIEI DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ" CR02-128_P2- Implementare funcţionalităţi Control pe Teren clasic online pe C 2016 MANUAL DE UTILIZARE;
    – Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/30.06.2020 privind stabilirea unor proceduri specifice activităţii de implementare tehnică şi financiară a măsurilor aferente PNDR 2014-2020 în contextul măsurilor dispuse la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID -19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul MADR nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022;
    – Ordinul comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri din România, cu modificările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultură ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

        LEGISLAŢIA COMUNITARĂ
    - Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare.
    – Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 532/2020 al Comisiei de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, (UE) nr. 180/2014, (UE) nr. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 şi (UE) 2016/1240 în ceea ce priveşte anumite controale administrative şi la faţa locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune;
    – Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul nr. 1012/2016 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a Directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor ("Regulamentul privind ameliorarea animalelor"), cu completările ulterioare;
    – Regulamentul nr. 2220/2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022.
    – Regulamentul delegat (UE) 2021/841 al Comisiei din 19 februarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 în ceea ce priveşte normele referitoare la neconformităţile legate de sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor şi caprinelor şi la calcularea nivelului sancţiunilor administrative cu privire la animalele declarate în cadrul schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin legate de animale.

    CAP. 1
    DOMENIUL DE APLICARE
        Procedura operaţională privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente Măsurii 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul PNDR 2014-2020 a fost elaborată în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare.
        În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 3.2.3., lit. b) din Acordul cadru de delegare nr. 109/02.07.2015, nr. A106/10.07.2015 şi nr. 11710/2015, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", ANZ realizează controlul la faţa locului pentru toate cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8. Controlul la faţa locului efectuat de ANZ cuprinde: verificarea numărului de animale; verificarea respectării cerinţelor specifice conform competenţelor sale; verificarea respectării cerinţelor de bază referitoare la "alte cerinţe naţionale/regionale relevante" şi activitatea minimă.
        Perioada şi domeniul de aplicabilitate: începând cu campania 2022, efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente beneficiarilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente, se realizează conform ediţiei 1, reviziei 2 a Procedurii operaţionale.
    1.1. Scopul Procedurii operaţionale
        Scopul Procedurii operaţionale este de a prezenta procedura privind efectuarea controlului pe teren pentru toate cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din Măsura 10 "agro-mediu şi climă" aferentă PNDR 2014-2020, astfel încât să se asigure efectuarea controlului în mod unitar pentru toate cererile.
        Procedura cuprinde descrierea detaliată şi completă a tuturor operaţiunilor şi activităţilor pe care le presupune controlul pe teren, precum şi a datelor declarate în cererea unică de plată de către beneficiari.
        Procedura operaţională este destinată inspectorilor ANZ care vor efectua controlul pe teren.
        Fiecare persoană implicată în controlul pe teren va studia Procedura operaţională în vederea rezolvării directe şi eficiente a sarcinilor care îi revin şi pentru soluţionarea problemelor apărute. Procedura operaţională stabileşte:
    - modelul notei de serviciu în baza căreia se efectuează controlul pe teren;
    – modelul de proces verbal de control la sediul asociaţiei care conduce registrul genealogic;
    – paşii de urmat de către inspectorii care efectuează controlul pe teren;
    – elementele verificate în cadrul controlului pe teren;
    – modul de completare al raportului de control încheiat în urma controlului pe teren;
    – elemente care vor fi actualizate în funcţie de modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei europene şi/sau naţionale;
    – paşii de urmat de către inspectorii ANZ privind introducerea datelor din raportul de control în sistemul informatic al APIA, conform Proiectului: Apia CC.2-CS2 "Servicii de extindere şi dezvoltare a Sistemului Informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" CR02- 128_P2-Implementare funcţionalităţi Control pe Teren clasic online pe C2016 MANUAL DE UTILIZARE.


    1.2. Instituţiile implicate în implementarea pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rasele locale în pericol de abandon": Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - prin direcţia de specialitate, are următoarele atribuţii:
        √ elaborează strategia de dezvoltare sectorială şi cadrul legislativ pentru implementarea regulamentelor comunitare privind identificarea, înregistrarea şi constituirea bazei naţionale de date;
        √ face propuneri Comisiei Europene asupra cadrului legislativ comunitar privind animalele de fermă din rasele în pericol de abandon;
        √ transmite Comisiei Europene toate informările solicitate privind animalele de fermă din rasele locale în pericol de abandon.
        Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru PNDR:
        √ gestionează implementarea Măsurii 10 "Agro-mediu şi climă", Submăsura 10.1. "Plăţi de Agro-mediu şi climă" - Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare.

        Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR):
        √ este organismul de implementare şi organismul de plată al măsurilor PNDR;
        √ are obligaţia să se asigure că APIA şi ANZ respectă procedurile operaţionale privind verificările specifice pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" şi supraveghează permanent, controlând de câte ori consideră necesar, modul de îndeplinire a atribuţiilor delegate către aceste două entităţi publice (autorităţi competente).

        Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" (ANZ):
        √ elaborează Procedura operaţională pentru controlul pe teren al Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare;
        √ realizează controlul pe teren, pentru toate cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat angajamente voluntare pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", astfel, verifică numărul de animale, respectarea cerinţelor specifice conform competenţelor sale, respectarea cerinţelor de bază referitoare la "alte cerinţe naţionale/regionale relevante" şi activitatea minimă;
    √ are obligaţia de a furniza către APIA, cu minim 15 zile lucrătoare înainte de debutul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de către ANZ (Anexa nr. 5 - Lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de ANZ, care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă pentru rasele locale în pericol de abandon), responsabile cu înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice ale raselor, în care este înregistrat şi actualizat şeptelul femel adult de reproducţie;
        √ avizează adeverinţele privind numărul de femele adulte de reproducţie din secţiunea principală a registrelor genealogice, eliberate de către asociaţiile acreditate de către ANZ, începând cu anul 2021;
        √ completează Rapoartele de control în urma controlului pe teren pentru 100% beneficiari ai măsurii. Rezultatele controalelor efectuate de ANZ vor fi introduse în sistemul informatic al APIA. ANZ primeşte de la APIA accesul la baza de date IACS prin interfaţa creată în vederea operării/verificării datelor din rapoartele de control încheiate, iar accesul inspectorilor ANZ în baza de date IACS se va realiza individual pe baza de user şi parolă, alocate de către APIA. ANZ răspunde de exactitatea datelor înscrise în Rapoartele de control (conform prevederilor art. 3 alin. 3.2.3 lit. d) din Acordul cadru de delegare AFIR, APIA, ANZ nr. 109/A106/11710/2015);
        √ corectează eventualele neconformităţi constatate de APIA pe parcursul controalelor pe teren şi administrative, care au impact asupra bazei de date deţinută de ANZ; în urma analizei rezultatelor supracontroalelor realizate de către AFIR, conţinând analiza erorilor aleatorii şi a erorilor sistematice identificate care trebuie remediate, ANZ transmite la AFIR, atât electronic, cât şi pe suport de hârtie, o informare referitoare la rezolvarea problemelor semnalate;
        √ transmite către AFIR, până la data de 10 ianuarie a fiecărui an, Declaraţia de gestiune anuală, întocmită pentru anul precedent, confirmând faptul că ANZ dispune de mijloacele realizării responsabilităţilor ce îi revin privind Măsura 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din cadrul PNDR 2014-2020;
        √ verifică şi certifică prin semnăturile persoanelor autorizate toate datele furnizate către APIA şi AFIR;
        √ pe întreaga perioadă de derulare a Măsurii 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", va permite accesul persoanelor abilitate şi al organismelor cu atribuţii de verificare a modului de desfăşurare a activităţilor, respectiv: AFIR, DGDR AM-PNDR, Organismul de Certificare-Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României şi experţi autorizaţi sau reprezentanţi ai Comisiei Europene, la documentele aferente beneficiarilor controlaţi;
        √ are obligaţia să păstreze toate documentele justificative referitoare la Măsura 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din PNDR 20142020, pe o perioadă de 5 ani de la încheierea angajamentelor voluntare ale beneficiarilor;
        √ are obligaţia de a organiza întreaga activitate la nivel central, judeţean şi local în strictă concordanţa cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, de a pregăti personalul pentru realizarea în bune condiţii a acestei activităţi;
        √ are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de natură să determine apariţia eventualelor conflicte de interese;
        √ are obligaţia să respecte cu exactitate termenele, condiţiile şi modul de lucru cu celelalte instituţii implicate în implementarea Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", Măsura 10 din PNDR 2014-2020;
        √ APIA şi ANZ au obligaţia de a asigura securitatea informaţiilor la un nivel care să asigure îndeplinirea şi respectarea criteriilor de acreditare şi în vederea menţinerii certificării AFIR în conformitate cu standardul ISO 27001/2013, în ce priveşte activităţile prevăzute în Acordul de delegare, fiind responsabile de confidenţialitatea, integritatea (acurateţea şi completitudinea) şi disponibilitatea acestora.
        √ ANZ, în calitate de autoritate competentă, supraveghează evoluţia numărului de femele adulte de reproducţie înscrise în secţiunea principală a Registrului genealogic, precum şi capacitatea tehnică a asociaţiilor de înregistrare şi actualizare a datelor în registrul genealogic şi conduce registrele genealogice la rasele din specia ecvidee unde nu există asociaţii/organizaţii.

        Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA):
        √ are obligaţia de a furniza în copie către ANZ, în maxim 45 de zile lucrătoare de la termenul final de depunere al cererilor unice de plată, lista beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8 care vor fi supuşi controlului, precum şi documentaţia relevantă (cerere unică de plată cu documentele ataşate acesteia, angajamente, formulare de modificare a cererii, notificări, adeverinţa privind numărul de femele adulte de reproducţie din secţiunea principală a registrului genealogic, eliberată de asociaţia acreditată de către ANZ etc.);
        √ transmite către ANZ eventualele neconformităţi constatate pe parcursul controalelor pe teren şi administrative, care au impact asupra bazei de date deţinută de ANZ, în vederea corectării acesteia, dacă este cazul.

        Asociaţiile crescătorilor pe rase:
        √ conduc registrele genealogice la rasele locale în pericol de abandon;
        √ coordonează acţiuni de conservare şi utilizare a raselor în pericol de abandon conform programelor de ameliorare cu obiectivul conservare întocmite;
        √ promovează rasa prin acţiuni de popularizare (simpozioane, expoziţii, târguri expoziţionale organizate la nivel naţional şi comunitar etc.);
        √ realizează acţiuni pentru menţinerea animalelor din cadrul rasei în mediul lor natural;
        √ realizează acţiuni de promovare a tehnologiilor de creştere tradiţionale ale raselor în pericol de abandon;
        √ transmit date către ANZ, în formatul solicitat de către aceasta, pentru fermierii care deţin rase în pericol de abandon şi animale înregistrate în Registrul Genealogic care au accesat M10-P8.

        Deţinătorul de animale de fermă din rasele în pericol de abandon cu angajamente pentru P8- M10:
        √ este membru al asociaţiei profesionale a crescătorilor pentru rasa de animale de fermă în pericol de abandon pentru care solicită sprijin;
        √ respectă cerinţele de bază relevante, condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice, precum şi activitatea minimă, prevăzute în PNDR 2014-2020 pentru Pachetul 8, Măsura 10;
        √ se obligă să menţină numărul de animale femele adulte de reproducţie, precum şi descendenţii femele necesari pentru înlocuirea acestora până la sfârşitul programului, care fac obiectul angajamentului voluntar în exploataţie timp de 5 ani de la data semnării acestuia;
        √ organizează reproducţia în conformitate cu ROF-ul registrului genealogic;
        √ înfiinţează şi conduce evidenţele primare în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
        √ utilizează sistemul de creştere extensiv şi/sau semiintensiv;
        √ proprietarul şi/sau deţinătorul are obligaţia să ţină un registru de evidenţă în exploataţia proprie şi să transmită asociaţiei crescătorilor pentru rasa respectivă, toate fătările, mişcările de efective către şi din exploataţie şi cazurile de moarte ale femelelor adulte de reproducţie din exploataţie în termen de 15 zile de la data la care au loc aceste evenimente; preşedintele asociaţiei transmite mai departe ANZ-ului prin OJZ-uri notificări cu privire la aceste evenimente deoarece identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor sunt operaţiuni obligatorii indiferent de forma de proprietate;
     √ transmite la APIA şi la ANZ notificări privind înlocuirea efectivului de animale (Anexa nr. 11 - Notificare privind înlocuirea efectivului de animale aferent Pachetului 8 - Creşterea animalelor de ferma din rase locale în pericol de abandon - Măsura 10).

        Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor:
        √ este autoritatea centrală sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care coordonează, monitorizează şi îmbunătăţeşte activitatea desfăşurată de structurile tehnice specifice ANSVSA şi de la nivelul DSVSA judeţene în domeniul identificării, individualizării şi înregistrării animalelor, respectiv a femelelor adulte de reproducţie din rasele în pericol de abandon;
        √ prin unităţile din subordine efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare privind siguranţa alimentară (SMR 4 şi 5), identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6,7,8), bolile animalelor (SMR 9) şi bunăstarea animalelor (SMR 11,12,13).

        Comisia Europeană:
        √ este o instituţie a Uniunii Europene, responsabilă cu întocmirea propunerilor legislative, punerea în aplicare a deciziilor, respectarea tratatelor UE şi de gestionare a activităţii curente a UE;
        √ stabileşte priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Financiare ale UE în cadrul politicii de coeziune economică şi socială şi face legătura între priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi cele ale UE, stabilite prin orientări strategice comunitare, contribuind la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.


    CAP. 2
    PROCEDURA DE CONTROL PE TEREN
    2.1. Descrierea măsurii
    Lista raselor locale aflate în pericol de abandon în România, eligibile pentru plăţi compensatorii în cadrul Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", a fost stabilită de ANZ în conformitate cu art. 7, alin. (3) al Regulamentului (UE) nr. 807/2014, după cum urmează:
        > Ovine:
        ( ) Ţigaie cu cap negru de Teleorman (Oaia Cap Negru de Teleorman)
        ( ) Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon)
        ( ) Karakul de Botoşani
        ( ) Merinos de Suseni
        ( ) Merinos Transilvănean
        ( ) Merinos de Cluj
        ( ) Merinos de Palas
        ( ) Ţigaie - varietatea ruginie

        > Caprine:
        ( ) Carpatina
        ( ) Alba de Banat

        > Taurine:
        ( ) Sura de Stepă

        > Bubaline:
        ( ) Bivolul românesc

        > Ecvidee:
        ( ) Furioso North Star
        ( ) Huţul
        ( ) Gidran
        ( ) Semigreul românesc
        ( ) Shagya Arabă
        ( ) Nonius
        ( ) Lipiţan

        > Porcine:
        ( ) Bazna
        ( ) Mangaliţa


        Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" este disponibil la nivelul întregului teritoriu naţional.
        Tipul de sprijin:
        Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de venit suportate de către beneficiarii care încheie angajamente voluntare privind creşterea animalelor de fermă din rasele locale în pericol de abandon. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe UVM (calculat pentru femelele adulte de reproducţie de rasă pură angajate). Angajamentele voluntare se încheie pe o perioadă de 5 ani. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014- 2020.

        Valoarea plăţii compensatorii:
    ● Bovine (taurine şi bubaline) - 200 Euro/UVM
    ● Ecvidee -200 Euro/UVM
    ● Ovine - 87 Euro/UVM
    ● Caprine - 40 Euro/UVM
    ● Porcine -176 Euro/UVM

        Angajamentele încheiate sunt condiţionate de menţinerea pe o perioadă de 5 ani a efectivului de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi a descendenţilor femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului. În cazul în care efectivul angajat se reduce datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica APIA şi ANZ şi de a reface efectivul de femele adulte de reproducţie, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare, imediat după reducerea efectivului. În cazul în care efectivul de femele adulte de reproducţie nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării comunicate către APIA şi ANZ, sprijinul va fi redus proporţional.
        Nu sunt eligibile pentru plăţi în cadrul acestui pachet ecvideele utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative.

    2.2. Scopul controlului pe teren
        Scopul controlului este acela de a verifica respectarea angajamentelor voluntare privind creşterea femelelor adulte de reproducţie din rasele locale în pericol de abandon privind cele trei seturi de cerinţe: cerinţele de bază relevante prevăzute în program, condiţiile de eligibilitate ale beneficiarilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente, cerinţele specifice ale angajamentelor şi activitatea minimă.
        Cerinţele de bază naţionale relevante, condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice pentru Pachetul 8, care sunt controlate de ANZ, sunt următoarele:
    I. Cerinţe de bază:
    1. Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură înscrise în secţiunea principală a registrului genealogic al rasei respective;
    2. Obligaţia identificării animalelor;
    3. Obligaţia ca animalele să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ecvideelor, ovinelor şi caprinelor, aprobat prin HG nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora;
    4. Obligaţia beneficiarului de a efectua activitate minimă.

    II. Condiţii de eligibilitate:
    1. Beneficiarul deţine femele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în secţiunea principală a registrului genealogic al rasei;
    2. Femelele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din specia ecvidee nu sunt utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative.

    III. Cerinţe specifice:
    1. Beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic al rasei condus de asociaţii acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, efectivul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica Agenţia de Plăţi şi de a reface efectivul de femele adulte de reproducţie, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporţional (P).
    3. Beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro- mediu.    2.3. Pregătirea documentaţiei pentru controlul pe teren Acţiuni premergătoare controlului pe teren
     ANZ transmite către APIA, cu minim 15 zile lucrătoare înainte de debutul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, atât pe suport electronic cât şi pe suport de hârtie, Lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de către ANZ responsabile cu înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice ale raselor în care este înregistrat şi actualizat şeptelul femel adult de reproducţie (Anexa nr. 5-Lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de ANZ, care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă pentru rasele locale în pericol de abandon).
     ANZ primeşte de la APIA în maxim 45 de zile lucrătoare de la termenul final de depunere al cererilor unice de plată Lista beneficiarilor care au angajamente voluntare pentru Pachetul 8, Măsura 10 în desfăşurare, precum şi copii ale documentelor aferente cererilor pentru controlul pe teren (cerere unică de plată, angajamente, formulare de modificare a cererii, notificări, adeverinţa privind numărul de femele adulte de reproducţie din secţiunea principală a registrului genealogic eliberată de către asociaţia acreditată de către ANZ-conform Anexei nr. 10, care începând cu anul 2021 este vizată de către ANZ, notificarea privind înlocuirea efectivului de animale-conform Anexa nr. 11 etc.).
        Structura organizatorică şi pregătirea documentaţiei la nivel central:
        Consilierii din cadrul CPG vor comunica cu → Directorul General Adjunct → Directorul General.
        Consilierii din cadrul CPG, transmit responsabililor judeţeni de control, desemnaţi prin decizia directorului general, Procedura operaţională privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente Măsurii 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul PNDR 2014 - 2020, începând cu anul 2022, care stabileşte:
    - modelul notei de serviciu în baza căreia se efectuează controlul pe teren;
    – modelul de proces verbal de control la sediul asociaţiei care conduce registrul genealogic;
    – paşii de urmat de către specialiştii care efectuează controlul pe teren;
    – elementele verificate în cadrul controlului pe teren;
    – modul de completare al raportului de control încheiat în urma controlului pe teren;
    – elemente care vor fi actualizate în funcţie de modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei europene şi/sau naţionale;
    – paşii de urmat de către specialiştii ANZ privind introducerea datelor din raportul de control în sistemul informatic al APIA, conform Proiectului: Apia CC.2-CS2 "Servicii de extindere şi dezvoltare a Sistemului Informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" CR02- 128_P2- Implementare funcţionalităţi Control pe Teren clasic online pe C2016 MANUAL DE UTILIZARE.
    – modelul raportului de control (Anexa nr. 3- Raport de control), modelul graficului de control (Anexa nr. 6- Grafic de control), lista beneficiarilor eligibili din punct de vedere administrativ ai Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", care au cerere depusă la APIA.


        La capitolul Atribuţiile persoanelor responsabile cu efectuarea controlului, care sunt stabilite de către directorul general al ANZ, sunt enumerate activităţile care se regăsesc în fişele de post ale acestora în vederea realizării atribuţiilor de control pentru Pachetul 8.
        Structura organizatorică şi pregătirea documentaţiei în teritoriu:
        CPG va comunica cu responsabilii judeţeni de control → cu şeful de birou al CRZ aferent → cu specialiştii de la nivel judeţean desemnaţi cu această activitate.

        Documentele care se transmit de către ANZ spre structuri din exterior se redactează în 2 exemplare, astfel:
    - exemplarul 2 al documentului este cel care rămâne în arhiva ANZ şi conţine paşaportul de avizare (persoana care a elaborat documentul, Directorul General Adjunct, semnătura Directorului General al ANZ);
    – exemplarul 1 al documentului este cel care se transmite destinatarului şi conţine semnătura Directorului General al ANZ şi ştampila, iar după ce se înregistrează, se expediază.

        Documentele care se transmit de către OJZ spre structuri din exterior şi spre ANZ se redactează în 2 exemplare, astfel:
    - exemplarul 2 al documentului este cel care rămâne în arhiva OJZ şi conţine paşaportul de avizare (persoana care a întocmit documentul, coordonatorul activităţii OJZ şi semnătura şefului de birou/şefului CRZ, după caz), se înregistrează;
    – exemplarul 1 al documentului este cel care se transmite destinatarului şi conţine paşaportul de avizare (persoana care a întocmit documentul, coordonatorul activităţii OJZ, precum şi semnătura şefului de birou/şefului CRZ, după caz), se ştampilează, se înregistrează şi se expediază.

        Pregătirea documentaţiei aferente controlului pe teren
     În baza graficului de control (Anexa nr. 6) întocmit la nivel de OJZ de către responsabilul judeţean de control, sunt anunţaţi fermierii cu privire la data şi scopul controlului, în condiţiile prevăzute de art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare.
     În Anexa nr. 1 este prezentată "Notificarea/Înştiinţarea privind efectuarea controlului pe teren", prin care se comunică fermierilor că, în termen de 48 de ore de la primirea acesteia, se va efectua controlul pe teren privind Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Măsurii 10 "Agromediu şi climă" din PNDR 2014-2020, pentru care a fost depusă cererea unică de plată la APIA.

        În vederea efectuării activităţii de control în bune condiţii, fermierul are obligaţia, ca la momentul controlului, să pună la dispoziţia specialiştilor ANZ următoarele documente:
    - Notificări la ANZ, la APIA şi la asociaţia al cărei membru este, dacă a fost cazul, privind modificarea informaţiilor din angajamentul voluntar,
    – Caietul de agro-mediu completat la zi,
    – Paşaportul femelelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee,
    – Registrul fermei/exploataţiei,
    – Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări,
    – Buletinul de însămânţare artificială şi/sau Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturala, Adeverinţa de montă, Registrul de montă în harem sau Declaraţia colectivă de montă în harem,
    – Declaraţia de fătare,
    – Adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate animalele deţinute de beneficiar au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

        Inspectorii responsabili cu efectuarea controlului, desemnaţi de către directorul general al ANZ îşi pregătesc:
    - formularele rapoartelor de control generate din aplicaţia APIA (tipărire, îndosariere etc.);
    – documentaţia aferentă controlului (copia cererii unice de plată, a angajamentului, formulare de modificare a cererii, notificări, adeverinţa privind numărul de femele adulte de reproducţie din secţiunea principală a registrului genealogic eliberată de către asociaţia acreditată de către ANZ - Anexa nr. 10, care începând cu anul 2021 este vizată de către ANZ, Notificarea privind înlocuirea efectivului de animale - Anexa nr. 11 etc.) şi stabilesc împreună cu responsabilul judeţean de control resursele materiale necesare efectuării şi arhivării tuturor înregistrărilor activităţii de control, în vederea realizării în bune condiţii a controlului (autoturisme, combustibil pentru deplasare, calculatoare, materiale de papetărie: hârtie, dosare, bibliorafturi, folii etc.).

        Controlul pe teren se efectuează atât la sediul asociaţiei/ANZ-compartimentul reproducţie care conduce registrele genealogice la rasele de ecvidee unde nu există constituite asociaţii cât şi la exploataţiile cu cod/coduri ANSVSA pentru care s-a depus cerere unică de plată pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon".
     În urma controalelor pe teren, ANZ completează Rapoartele de control, întocmite pentru fiecare beneficiar care a încheiat angajamente voluntare pentru Pachetul 8, în conformitate cu prevederile art. 43 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare şi prevăzute în Anexa nr. 3 a prezentei Proceduri operaţionale şi introduce în sistemul informatic rezultatele controlului. ANZ răspunde de exactitatea datelor înscrise în Rapoartele de control (conform prevederilor art. 3 alin. 3.2.3 lit. d) din Acordul cadru de delegare AFIR, APIA, ANZ nr. 109/A106/11710/2015).

    2.4. Efectuarea controlului pe teren
        În termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea de la APIA a Listei beneficiarilor care au angajamente voluntare pentru Pachetul 8 în desfăşurare şi a documentelor aferente cererilor unice în vederea controlului, ANZ are obligaţia de a efectua controlul pe teren şi a întocmi Rapoartele de control, conform Procedurii operaţionale, în trei exemplare originale (unul pentru APIA - Centrul judeţean/local, unul pentru ANZ şi unul pentru beneficiar) şi de a le opera şi verifica în IACS conform art. 3 alin. 3.2.3 lit. d) din Acordul cadru de delegare AFIR, APIA, ANZ nr. 109/A106/11710/2015), cu modificările şi completările ulterioare.
     În cadrul controlului pe teren, efectuat de către persoanele desemnate de către directorul general al ANZ, cele care răspund de modul de desfăşurare al activităţilor şi etapelor aferente controlului, conform Notei de serviciu privind efectuarea controlului pe teren (Anexa nr. 2), se verifică respectarea: cerinţelor specifice ale angajamentelor, cerinţelor de bază relevante şi a condiţiilor de eligibilitate ale beneficiarilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente.
        Etapele controlului la faţa locului
        [ ] Pasul 1
        CPG - ANZ recepţionează lista beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8 care vor fi supuşi controlului, precum şi documentaţia relevantă (cerere unică de plată cu documentele ataşate acesteia, angajamente, formulare de modificare a cererii, notificări, adeverinţa privind numărul de femele adulte de reproducţie din secţiunea principală a registrului genealogic, eliberată de asociaţia acreditată de către ANZ etc.) de la APIA şi o transmite responsabililor judeţeni de control( desemnaţi prin decizia directorului general), prin email.

        [ ] Pasul 2
        Responsabilul judeţean de control:
    - după primirea listei beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8 care vor fi supuşi controlului solicită Centrului Judeţean/local al APIA predarea copiilor documentelor din dosarul cererii pentru solicitanţii de sprijin;
    – preia de la persoana desemnată din cadrul Centrului Judeţean/local al APIA, în baza unui proces- verbal de predare-primire care se întocmeşte în două exemplare, copiile documentelor din dosarul cererii pentru solicitanţii de sprijin;
    – respectă stabilirea fiecărei echipe de control formată din doi inspectori respectându-se "principiul celor patru ochi" astfel încât orice activitate efectuată de un inspector al echipei de control să fie controlată de celălalt inspector al echipei de control, conform Notei de serviciu cu persoanele desemnate să efectueze controlul transmisă de ANZ prin CPG;
    – întocmeşte graficul de control pentru judeţul coordonat.


        [ ] Pasul 3
        Responsabilul judeţean de control repartizează echipelor de control, prin proces verbal, solicitanţii sprijinului financiar care urmează a fi controlaţi la faţa locului, precum şi documentaţia aferentă cererilor repartizate. La repartizarea solicitanţilor sprijinului financiar se va ţine cont de conflictul de interese. Persoanele nominalizate pentru efectuarea controlului vor semna pentru luare la cunoştinţă şi primirea documentaţiei de control.

        [ ] Pasul 4
        Tuturor solicitanţilor sprijinului financiar pentru exploataţiile care urmează a fi controlate la faţa locului li se va transmite "Notificarea/Înştiinţarea privind efectuarea controlului pe teren", prin care se comunică fermierilor că, în termen de 48 de ore de la primirea acesteia, se va efectua controlul pe teren privind Pachetul 8"Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Măsurii 10 "Agromediu şi climă" din PNDR 2014-2020. Data şi tipul înştiinţării vor fi consemnate în raportul de control în vederea respectării termenului de 48 de ore de la data înştiinţării şi data efectuării efective a controlului la faţa locului.

        [ ] Pasul 5
        Înainte de efectuarea controlului la faţa locului:
        Responsabilul judeţean de control:
    - emite ordinul de control (Anexa 12) pentru fiecare echipă de control;
    – generează Raportul de control din aplicaţia electronică "Aplicaţia 2021" în trei exemplare. În cazul generării, numărul Raportului de control va fi atribuit automat de sistem;
    – generează extrasul RNE din SNIIA pentru controalele planificate;


        Atenţie! Extrasul RNE trebuie generat în preziua/ziua controlului la faţa locului, deoarece va prelua şi alte animale existente în RNE la data generării.

        [ ] Pasul 6
     Echipa de control preia documentaţia aferentă cererilor repartizate, ordinele de deplasare, verifică înainte de plecarea în teren existenţa documentelor necesare efectuării controlului, efectuează controlul la faţa locului conform graficului de control şi completează Raportul de control (Anexa nr. 3), în trei exemplare, conform "Instrucţiunilor de completare".

        [ ] Pasul 7
        În urma efectuării controlului la faţa locului, echipa de control predă pentru verificare responsabilului judeţean de control raportul de control şi toate documentele aferente controlului, care aprobă raportul de control.

        [ ] Pasul 8
        Rezultatul controlului la faţa locului, înscris în raportul de control, va fi înregistrat în baza de date electronică a APIA, prin interfaţa creată pentru utilizatorii din cadrul ANZ, ţinându-se cont de "principiul celor 4 ochi" care presupune că raportul de control va fi introdus în aplicaţie de un operator şi verificat de un verificator, care nu face parte din echipa de inspectori care a efectuat controlul pe teren şi care a întocmit raportul de control (operatorul are aceleaşi obligaţii ca şi verificatorul).


        Inspectorii desemnaţi cu efectuarea controlului pe teren din cadrul ANZ trebuie să respecte următoarele:
    - îşi declină calitatea, legitimându-se în faţa reprezentantului persoanei juridice sau a persoanei fizice care urmează să fie controlată, prezentând legitimaţia de serviciu şi/sau actul de identitate; prezintă persoanei fizice/juridice controlate, înaintea începerii controlului, următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate pentru a efectua controlul, instituţia din care fac parte, scopul controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum şi temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul;
    – prezintă elementele de control care urmează a fi verificate cuprinse în Raportul de control (Anexa nr. 3), pe cele trei seturi de cerinţe;
    – solicită documentele, evidenţele, datele şi informaţiile despre care beneficiarul controlat a fost înştiinţat că trebuie să le pună la dispoziţie în vederea realizării controlului şi a completării corecte şi complete a Raportului de control.

        Efectuarea controlului şi completarea raportului de control se referă la următoarele aspecte:
    1. controlul la sediul asociaţiei care conduce registrul genealogic;
    2. controlul propriu-zis la sediul exploataţiei;
    3. întocmirea raportului de control în urma controlului pe teren.
        Controlul la sediul asociaţiei:
        Activitatea de control începe la asociaţia acreditată pentru conducerea registrului genealogic/ANZ- compartimentul reproducţie, pentru registrele genealogice ale ecvideelor unde se vor pune la dispoziţie, în vederea efectuării controlului, ROF-ul registrului genealogic, Registrul genealogic al rasei şi toate documentele primite de la membrii asociaţiei/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA şi deţinătorii de rase de ecvidee unde nu există constituite asociaţii, care au încheiat angajament pentru P8 şi sunt eligibili din punct de vedere al controlului administrativ efectuat de către APIA, precum şi alte informaţii referitoare la animalele din exploataţie: codul de identificare al animalului, data naşterii, data identificării, informaţii despre orice înlocuire a crotaliilor/microcipurilor (dispozitive electronice de identificare).
     Ca urmare a controlului la sediul asociaţiei/sediul ANZ, efectuat de către echipa de inspectori de la OJZ din judeţul unde îşi are sediul social asociaţia, pentru toţi membrii asociaţiei care au încheiat angajamente, se întocmeşte un proces-verbal (anexa 14) semnat de inspectorii ANZ/OJZ şi de reprezentantul asociaţiei, în care se consemnează informaţiile menţionate în paragraful anterior. Procesul-verbal în original se păstrează în dosarul de control al beneficiarului, alături de originalul raportului de control.
        În cazul în care informaţiile menţionate mai sus nu sunt în conformitate cu legislaţia privind acreditarea asociaţiei pentru menţinerea registrului genealogic, se va retrage acreditarea respectivei asociaţii.
     Animalele beneficiarilor, membrii ai unei asociaţii a cărei acreditare a fost retrasă, devin neeligibile pentru plata Pachetului 8, deoarece nu respectă condiţia de eligibilitate: "beneficiarul deţine femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în registrul genealogic al rasei-secţiunea principală". Ca urmare a retragerii acreditării asociaţiei, registrul genealogic al rasei devine neconform. În consecinţă, în baza Acordului de delegare, ANZ actualizează Anexa nr. 5 - Lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de ANZ, care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă pentru rasele locale în pericol de abandon, pe care o transmite la APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la modificare.

        Controlul la sediul exploataţiei:
        Pe parcursul controlului propriu-zis la sediul exploataţiei, inspectorii ANZ, desemnaţi de Directorul general al ANZ să desfăşoare controlul, au acces la animale pentru verificarea identităţii acestora, în condiţiile legii.
        Pentru efectuarea activităţii de control, beneficiarii au obligaţia de a pune la dispoziţia specialiştilor desemnaţi documentele, evidenţele şi actele specifice solicitate prin Notificarea/Înştiinţarea privind efectuarea controlului pe teren, în original şi/sau în copie conformă cu originalul.
     Refuzul de a pune la dispoziţia echipei de control a documentelor solicitate se va consemna în Raportul de control (Anexa nr. 3) la rubrica "Observaţii ale specialistului ANZ". În acest caz se aplică procedura pentru "refuz control" prezentată la cap. 2.7. Abandonarea, refuzul unui control pe teren, contestarea datelor din raportul de control.
    a) Se vor verifica următoarele documente puse la dispoziţie de beneficiarul controlat:
    - notificări transmise de beneficiar către APIA, ANZ şi Asociaţia crescătorilor al cărei membru este, dacă a fost cazul, privind modificarea informaţiilor din angajamentul voluntar;
    – paşaportul femelei în cazul speciilor bovine şi ecvidee;
    – registrul fermei completat şi actualizat la zi;
    – registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări;
    – buletinul de însămânţare artificială şi/sau declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, adeverinţa de montă, registrul de montă în harem sau declaraţia colectivă de montă în harem;
    – declaraţia de fătare;
    – caietul de agro-mediu completat la zi;
    – adeverinţa emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate animalele din exploataţie au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

    b) Se va verifica numărul de animale în conformitate cu procedura prezentată în listele de verificare pentru cerinţele de bază, cerinţele specifice şi condiţiile de eligibilitate prezentate în cap. 2.5. Completarea Raportului de control;
        În cazul în care una sau mai multe femele adulte de reproducţie nu mai există în exploataţie, beneficiarul va pune la dispoziţie unul dintre următoarele documente:
    - certificatul sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării;
    – actul constatator al medicului veterinar, în cazul morţii animalului/animalelor;
    – documentul de livrare, în cazul vânzării animalului/animalelor;
    – documentul eliberat de Poliţie şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei animalului/animalelor, ca urmare a unui furt sau ca urmare a atacului animalelor sălbatice;
    – proces verbal de constatare şi evaluare a pagubelor produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, în constatarea mortalităţii animalelor;
    – procesul verbal de Clasare aprobat de ANZ pentru femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee, la rasele pentru care registrul genealogic este condus de către ANZ;


    c) Se va verifica respectarea: cerinţelor specifice ale angajamentelor, cerinţelor de bază relevante şi a condiţiilor de eligibilitate ale beneficiarilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente.
    2.5. Completarea Raportului de control
        Inspectorii ANZ desemnaţi să efectueze controlul pe teren au obligaţia să respecte cu exactitate termenele, condiţiile şi modul de lucru, respectiv structura informatică a Raportului de control şi modul de completare al acestuia.
        Raportul de control pe teren este întocmit în conformitate cu prevederile art. 43 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei şi cuprinde următoarele:
    a) Date generale despre beneficiar - acestea se vor prelua din formularul cererii unice transmise în copie de către APIA - Centrul judeţean/local şi se referă la:
    - denumire beneficiar;
    – date de identificare;
    – locaţia unde se desfăşoară controlul;
    – informaţii privind cererea unică-număr şi data de depunere.

    b) Date completate de inspectorii OJZ/ANZ - în raportul de control se vor completa rubricile referitoare la:
    - anunţarea controlului;
    – data notificării controlului-se completează data notificării;
    – data efectuării controlului;
    – explicaţie în caz de neefectuare a controlului sau "refuz control"- motivul neefectuării/refuzului;
    – rezultatele controlului-verificările efectuate şi concluziile;
    – menţionarea documentelor preluate la data controlului, dacă e cazul (fotocopii sau fotografii).

    c) Datele completate de beneficiar - solicitantul/reprezentantul/împuternicitul legal are posibilitatea de a semna, raportul de control şi de a completa rubrica "Observaţii ale beneficiarului", dacă este cazul.

        După ce au fost completate datele de identificare ale beneficiarului şi ale inspectorilor OJZ/ANZ desemnaţi să efectueze controlul pe teren, se va completa Raportul de control, verificându-se următoarele:
        VERIFICAREA RESPECTĂRII CERINŢELOR SPECIFICE ANGAJAMENTELOR
    1. Beneficiarul se angajează să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Registrului genealogic al rasei, condus de asociaţii acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare:
        Se controlează individual pentru fiecare animal. Sistemul de sancţiuni prevede că "animalele pentru care nu a fost respectat ROF-ul registrului genealogic sunt excluse de la plată pentru anul în curs. În plus, animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele nu pot fi folosite la înlocuire". ANZ urmăreşte individual animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele, astfel încât, în anii următori de angajament, acestea să nu fie folosite la înlocuire.
        Cerinţa 1. are două componente: a) şi b). Dacă cel puţin un răspuns la cele două componente este NU, atunci cerinţa 1. este nerespectată. În acest caz, trebuie menţionate şi crotaliile/microcipurile neconforme, fie că provin de la nerespectarea punctului a) sau de la nerespectarea punctului b (b1, b2, b3 sau b4).
        Dacă ambele componente a) şi b) (toate cele 4 componente ale literei b), respectiv b1, b2, b3 şi b4) sunt marcate cu DA, atunci cerinţa este respectată.
    a) Individualizarea/identificarea: Beneficiarul are toate animalele din rasele care sunt eligibile pentru P8 conform PNDR 2014-2020 identificate prin crotaliere/microcipare".
        Această cerinţă specifică se referă la rasele locale în pericol de abandon eligibile pentru P8 conform PNDR 2014-2020. Animalele din aceste rase trebuie să fie înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală şi trebuie să respecte ROF-ul Asociaţiei din care fac parte, dacă se află sub angajament P8.
        Cerinţa se verifică numai pentru animalele din rasele pentru care beneficiarul are încheiat un angajament pentru P8; cerinţa se controlează în cazul fiecărui beneficiar, individual pentru fiecare din aceste animale. Pentru aceste animale, specialiştii ANZ verifică la controlul pe teren dacă au crotalie (speciile: bovine, ovine, caprine şi porcine) sau microcip (specia ecvidee). Fiecare crotalie/microcip se compară cu numerele matricole înscrise în secţiunea principală a Registrului genealogic al rasei (aceste date se preiau de către inspectorii ANZ din procesul-verbal întocmit la momentul controlului realizat la sediul asociaţiei). ANZ va păstra evidenţa animalelor neconforme şi se va asigura că acestea nu vor fi folosite la înlocuire şi nu vor fi incluse în listele animalelor eligibile în anii următori.
        Dacă toate animalele din rasele care sunt solicitate pentru P8 au crotalie/microcip, atunci în coloana a) se completează DA pentru toate crotaliile.
        Dacă există animale din rasele care sunt solicitate pentru P8 care nu au crotalie/microcip, atunci în coloana a) se completează NU pentru acele crotalii.
        Animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele nu pot fi folosite la înlocuire conform prevederilor Ordinului MADR nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările.
        În cazul în care se constată neconformităţi în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, se aplică următoarele dispoziţii:
    - o bovină prezentă în exploataţie care şi-a pierdut una dintre cele două crotalii este considerată determinată cu condiţia să poată fi identificată în mod clar şi individual cu ajutorul celorlalte elemente ale sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor: baze de date electronice, paşapoarte pentru animale; registre individuale păstrate în fiecare exploataţie (dacă o singură bovină prezentă în exploataţie şi-a pierdut ambele crotalii, bovina respectivă este considerată determinată cu condiţia ca animalul să poată fi, totuşi, identificat cu ajutorul registrului, al paşaportului animalului, al bazei de date sau al altor mijloace, cu condiţia ca deţinătorul de animale să poată dovedi că a luat deja măsuri pentru remedierea situaţiei înaintea anunţării controlului la faţa locului, respectiv să prezinte formularul pentru eliberarea unui duplicat al crotaliei lipsă. Beneficiarului i se va acorda termenul legal de aplicare a crotaliei lipsă, în caz contrar, la controlul următor animalul devine neeligibil);
    – în cazul în care neconformităţile constatate sunt legate de înregistrări incorecte în registru sau în paşapoartele animalelor, animalul în cauză este considerat nedeterminat numai dacă aceste erori se constată în cadrul a cel puţin două controale efectuate pe parcursul unei perioade de 24 de luni. În orice alt caz, animalele respective sunt considerate nedeterminate după prima constatare. Intrările şi notificările din sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor pot fi adaptate în orice moment în caz de erori evidente recunoscute de autoritatea competentă.
    – un animal din specia ovină sau caprină prezent în exploataţie, care a pierdut o crotalie, este considerat determinat cu condiţia ca animalul să mai poată fi identificat cu ajutorul unui prim mijloc de identificare în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 şi cu condiţia ca toate celelalte cerinţe ale sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină să fie îndeplinite.

        Conform Regulamentului delegat (UE) 2021/841 al Comisiei din 19 februarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 în ceea ce priveşte normele referitoare la neconformităţile legate de sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor şi caprinelor şi la calcularea nivelului sancţiunilor administrative cu privire la animalele declarate în cadrul schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin legate de animale, la art. 30 şi art. 31 se au în vedere următoarele aspecte:
    - stabilirea numărului de animale determinate (au fost aliniate regulile de stabilire a neconformităţilor legate de identificare şi înregistrare pentru bovine, ovine şi caprine);
    – scutirea unui număr de până la 3 animale nedeterminate de aplicarea sancţiunilor administrative dacă acestea pot fi identificate individual prin mijloace de identificare sau documente justificative;
    – ajustarea nivelului sancţiunilor care trebuie aplicate în cazul în care mai mult de 3 animale sunt considerate nedeterminate.


    b) Reproducţia: Beneficiarul organizează reproducţia animalelor în conformitate cu regulile Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al Registrului genealogic.
        Această cerinţă se verifică la nivel de exploataţie. Dacă cel puţin un răspuns la întrebările b1, b2, b3, b4 este NU, atunci cerinţa b) este nerespectată.
    b1) beneficiarul are completat la zi Registrul de monte şi fătări pentru fiecare animal angajat: [DA]/[NU]
    - Reproducţia se poate face prin montă naturală-Monta naturală poate fi organizată prin împerecheri nominalizate (monta dirijată) sau prin montă în harem. Dacă se practică monta naturală dirijată autorizată, atunci beneficiarul va prezenta spre verificare Adeverinţa de montă care cuprinde informaţii privind: data montei, numărul matricol al reproducătorului şi numărul matricol al femelei montate.
        În cazul montei prin împerecheri nominalizate la specia ovine, berbecii reproducători vor fi întreţinuţi în afara turmei de oi, monta oilor se face cu berbecul nominalizat de serviciul registrului genealogic, sub supravegherea fermierului.
        În cazul speciei bovine se verifică dacă masculii utilizaţi la reproducţie (prin montă) sunt autorizaţi/codificaţi de către ANZ.
        Dacă se practică monta în harem, atunci beneficiarul va prezenta spre verificare Registrul de montă în harem, care cuprinde informaţii privind: exploataţia, codul exploataţiei sau proprietarul, adresa, rasa, numărul matricol al reproducătorului, numărul autorizaţiei, data introducerii reproducătorului în harem (zi, lună, an), data scoaterii reproducătorului din harem (zi, lună, an),numerele matricole ale femelelor din harem, data fătării, numărul matricol al produsului şi sexul acestuia. Pentru monta în harem beneficiarul poate prezenta spre verificare Declaraţia colectivă de montă în harem, care cuprinde aceleaşi date.

    – Reproducţia se poate face prin însămânţare artificială - Însămânţarea artificială se face de către prestatorii de servicii autorizaţi de către ANZ, iar beneficiarul va prezenta spre verificare Buletinul de însămânţare (Anexa nr. 7), care cuprinde informaţii privind: exploataţia, codul exploataţiei sau proprietarul, adresa, rasa, numărul matricol al reproducătorului, numărul autorizaţiei, data însămânţării artificiale, codul operatorului şi semnătura acestuia.
        Fiecare beneficiar are obligaţia să completeze la zi evenimentele de reproducţie în Registrul de montă şi fătări.
        În cazul în care beneficiarul a folosit una dintre metodele de mai sus şi a respectat condiţiile precizate: a prezentat spre verificare Buletinul de însămânţare, care cuprinde informaţiile complete privind: exploataţia, codul exploataţiei sau proprietarul, adresa, rasa, numărul matricol al reproducătorului, numărul autorizaţiei, data însămânţării artificiale, codul operatorului şi semnătura acestuia, are completat la zi evenimentele de reproducţie în Registrul de montă şi fătări, se completează "DA", în caz contrar se completează "NU".


    b2) beneficiarul transmite permanent structurilor competente ale Registrului genealogic montele naturale, însămânţările artificiale şi fătările efectuate: [DA]/[NU]
        Documentul care se transmite este Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală şi cuprinde: numărul matricol al femelei montate/însămânţate artificial, numărul matricol al masculului partener, data însămânţării artificiale sau a montei, codul însămânţătorului (în cazul însămânţării artificiale), semnătura.
    Documentul se completează în ordinea cronologică a efectuării montelor/însămânţărilor în perioada de raportare, fără ştersături şi fără linii libere şi se semnează de operatorul însămânţător care a efectuat însămânţarea şi/sau de fermier în cazul montei naturale.
    Registrul cuprinde următoarele: numărul matricol al femelei, data naşterii, data montei/însămânţării, numărul matricol al masculului partener, data fătării, numărul matricol al produsului (produşilor), sexul produsului (produşilor). Registrul de montă şi fătări trebuie păstrat în exploataţie cel puţin 5 ani (în acest interval de timp, documentele pot fi cerute oricând de către asociaţia care conduce registrul genealogic, dar şi de autorităţi competente/organe cu atribuţii de control. Beneficiarul completează la zi fătările în Registrul de monte şi fătări şi va prezenta la control, spre verificare, Declaraţia de fătare (anexa nr. 8). Beneficiarul va transmite structurilor competente ale Registrului genealogic clarificări într-un interval de 5 zile lucrătoare după aplicarea crotaliilor/microcipurilor, dar nu mai târziu de 30 zile lucrătoare după fătarea produsului.
        Oricare ar fi modul de reproducţie şi sistemul de transmitere a datelor, crescătorul răspunde de identificarea corectă şi de înregistrarea corectă a tuturor montelor şi însămânţărilor femelelor din exploataţia proprie.
    În cazul în care beneficiarul a transmis structurilor competente ale Registrului genealogic până la data efectuării controlului documentele prezentate mai sus: Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, Registrul de monte şi fătări, Declaraţia de fătare, clarificări într-un interval de 5 zile lucrătoare după aplicarea crotaliilor/microcipurilor, dar nu mai târziu de 30 zile lucrătoare după fătarea produsului, se completează "DA".
        În cazul în care beneficiarul nu a transmis structurilor competente ale Registrului genealogic până la data efectuării controlului documentele prezentate mai sus: Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, Registrul de monte şi fătări, Declaraţia de fătare, clarificări într-un interval de 5 zile lucrătoare după aplicarea crotaliilor/microcipurilor, dar nu mai târziu de 30 zile lucrătoare după fătarea produsului, se completează "NU".

    b3) beneficiarul furnizează structurilor competente ale Registrului genealogic clarificări şi ^ informaţii cu privire şi la alte evenimente de reproducţie pentru animalele pe care le deţine: [DA]/[NU]
        În caz de avort, produs fătat mort, malformaţii sau defecte ereditare, deţinătorul semnalează cazul imediat după naştere asociaţiei care conduce Registrul genealogic printr-o notificare.

    b4) beneficiarul menţine puritatea rasei: [DA]/[NU]
        Se vor verifica în Registrul genealogic ultimele două generaţii de ascendenţi, astfel încât femelele controlate să provină din masculi şi femele de rasă pură. Privind menţinerea purităţii rasei prin izolare reproductivă - condiţia pentru admiterea animalelor în registrul genealogic al rasei este ca atât reproducătorul mascul cât şi cel femel să aibă origine cunoscută pe două generaţii de ascendenţi (părinţi şi bunici). Se verifică dacă sunt evitate împerecherile de tip incest şi apropiat, dacă sunt aplicate cu prudenţă împerecherile de tip moderat pentru consolidarea unor însuşiri dorite de crescător, urmărindu-se pe pedigree existenţa unuia sau a mai multor strămoşi comuni (care nu sunt de dorit).    2. Beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului:
    a) beneficiarul menţine numărul de animale înscrise în angajamentul asumat voluntar - se verifică anual: [DA]/[NU]
        Dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica ANZ şi APIA (în termen de 15 zile lucrătoare de la data eliberării documentului constatator) şi de a reface efectivul de femele adulte de reproducţie, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare.
        În cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporţional.
        Dacă efectivul de animale se reduce datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, fermierul trebuie să aducă odată cu Notificarea următoarele documente doveditoare:
    - certificat sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării,
    – act constatator al medicului veterinar, în cazul morţii,
    – document de livrare în cazul vânzării animalelor,
    – document eliberat de Poliţie şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei, urmarea unui furt sau urmarea atacului animalelor sălbatice.

        Documentele enunţate trebuie să conţină elementele de identificare ale exploataţiei şi ale animalului/animalelor în cauză.
    În caietul de agro-mediu, fermierul va înscrie în rubrica "Observaţii" evenimentul (îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea) care a dus la dispariţia animalului, data producerii evenimentului, documentul doveditor şi data la care s-a produs înlocuirea animalului.

    b) beneficiarul deţine descendenţii femele - se verifică în anul 5 de angajament: [DA/ NU/NA]
        În anul 5 de angajament se verifică numărul descendenţilor femele care au fost stabiliţi de către fiecare asociaţie.


    3. Beneficiarul ţine o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu: [DA/ NU / Nr. fotografie]
        Se completează tabelul corespunzător cerinţei specifice 3 din Raportul de control.
    Se verifică Caietul de agro-mediu pentru pachetul 8 din cadrul Măsurii 10 (PNDR 2014-2020) al cărui model este în Anexa nr. 9. Caietul de agro-mediu trebuie completat la zi obligatoriu în fiecare an şi trebuie să fie disponibil în caz de control.
    În cazul lipsei caietului pentru anul curent şi/sau anii precedenţi de angajament, în dreptul anului neconform, specialistul ANZ va completa DA/NU din tabelul corespunzător cerinţei 3 din Raportul de control.
        În cazul în care caietul este prezentat şi este completat corespunzător, specialistul va completa "DA" în caseta "DA/NU" din tabelul respectiv.
        În primul an de angajament se verifică existenţa caietului de agro-mediu pentru anul în curs. Pentru anii următori de angajament se verifică caietul, inclusiv pentru anii precedenţi.
        Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului şi în perioada de monitorizare de 3 ani de la încheierea angajamentului.
        Verificarea şi evidenţierea existenţei şi completării corecte a caietului de agro-mediu trebuie făcută pe fiecare an de angajament în parte (conform raportului de control).
        Pentru a confirma prezenţa caietului de agro-mediu pentru P8 este necesară efectuarea unei fotografii. În tabelul aferent controlului cerinţei specifice 3, în coloana "Nr. fotografie" se va înregistra numărul fotografiei.
     La momentul controlului, fiecare fotografie va evidenţia denumirea beneficiarului, data controlului, numărul paginii caietului (prin introducerea în cadrul fotografiei a unei pagini albe pe care sunt înscrise citeţ, cu majuscule, aceste detalii). Se fotografiază toate paginile caietului de agro-mediu. Se arhivează toate fotografiile corespunzătoare unui beneficiar într-un director (folder) cu aceeaşi denumire a fotografiei ca şi denumirea înscrisă de specialistul ANZ în secţiunea corespunzătoare cerinţei specifice 3 din Raportul de control (Anexa nr. 3).
        Lipsa caietului de agro-mediu (pe anul în curs şi/sau pe anii precedenţi din angajament), dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage după sine sancţionarea fermierului, care poate ajunge până la excluderea de la plată pe pachet şi recuperarea sumelor plătite în campaniile anterioare.


        VERIFICAREA RESPECTĂRII CERINŢELOR DE BAZA NAŢIONALE/REGIONALE RELEVANTE
    1. Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură înscrise în registrul genealogic al rasei respective: [DA/NU, în dreptul fiecărui animal angajat.]
    Această cerinţă de bază se referă la rasele locale în pericol de abandon eligibile pentru P8 conform PNDR 2014-2020. Animalele din aceste rase trebuie să fie înscrise în registrul genealogic al rasei- secţiunea principală şi trebuie să respecte ROF-ul registrului genealogic. Cerinţa se controlează în cazul fiecărui beneficiar, individual pentru animalele angajate.
        Se verifică pentru fiecare beneficiar la Asociaţia care reprezintă rasa şi al cărei membru este, în secţiunea principală a Registrului genealogic al rasei, apartenenţa femelei adulte de reproducţie la această secţiune şi ascendenţa ei pe două generaţii, respectiv: mama, tata, mama mamei, tatăl mamei, mama tatălui, tatăl tatălui.
        Animalul pentru care nu se îndeplineşte condiţia ca ascendenţii pe 2 generaţii să fie înscrişi în secţiunea principală a registrului genealogic nu este de rasă pură şi este neeligibil pentru Pachetul 8, Măsura 10.

    2. Obligaţia identificării animalului:
        Cerinţa 2 se controlează pentru toate animalele angajate din exploataţie, în dreptul fiecărei crotalii/ microcip se trece: [DA/NU]
    a) beneficiarul are înregistrările complete şi corecte în registrul fermei: [DA/NU]
        Se verifică registrul fermei să fie completat la zi cu toate intrările şi ieşirile de animale, precum şi orice eveniment de fătare, sacrificare, dispariţie etc.

    b) beneficiarul deţine paşaportul animalelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee: [DA/NU]
        Cerinţa se verifică pentru toate animalele angajate din exploataţie din speciile bovine şi ecvidee.
        Cerinţa este respectată dacă beneficiarul deţine paşaportul femelelor pentru speciile bovine şi ecvidee.

    c) beneficiarul are animalele identificate şi înregistrate în RNE: DA/NU
        Cerinţa se verifică pentru toate animalele angajate din exploataţie şi este respectată dacă toate acestea sunt identificate şi înregistrate în RNE.    3. Beneficiarul are animalele cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ecvideelor, ovinelor şi caprinelor, aprobat prin HG nr. 1156/2013.
        Această cerinţă se verifică la nivel de exploataţie.
    a) beneficiarul are adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele din exploataţie au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi: [DA/NU]
        Se controlează pentru toate animalele din exploataţie, indiferent dacă sunt din rase locale în pericol de abandon sau nu şi indiferent dacă beneficiarul a solicitat sprijin conform pachetului 8 sau nu.
        Cerinţa este respectată dacă beneficiarul prezintă adeverinţa emisă de medicul veterinar din care reiese că toate animalele din exploataţie au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
        VERIFICAREA RESPECTĂRII CERINŢEI PRIVIND ACTIVITATEA MINIMĂ
        Beneficiarul realizează un minim de activităţi care constau în mulgerea, reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole.
        Specialiştii OJZ/ANZ verifică dacă beneficiarul creşte şi exploatează femelele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în angajament, respectând activitatea minimă, în sensul mulgerii, reproducerii animalelor şi deţinerii acestora în scopuri agricole. Această cerinţă se verifică numai pentru rasele pentru care beneficiarul are încheiat un angajament pentru P8.
    Astfel, pe baza documentelor menţionate la punctul 1b) (Registrul de monte şi fătări, Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, notificarea în caz de avort, produs fătat mort etc.) de la capitolul referitor la respectarea condiţiilor specifice, se verifică dacă s-a desfăşurat activitate de reproducţie:
    - pentru animalele cu perioada de gestaţie scurtă (ovine, caprine, porcine) se verifică dacă s-a obţinut minim un produs pe an sau ce operaţiuni de reproducţie au fost aplicate (însămânţare artificială, montă naturală, sincronizare estru, tratamente poliovulaţie, repetarea montelor sau însămânţărilor artificiale etc.);
    – pentru animalele cu perioada de gestaţie lungă (ecvidee, taurine, bubaline) se verifică dacă sau obţinut minim 2 produşi în cei 5 ani de angajament, cu condiţia ca o activitate de reproducţie să se fi desfăşurat în primii 3 ani de angajament.

        La rubrica "Observaţii totale ale inspectorilor" a Raportului de control se detaliază verificările privind activitatea minimă: metoda de reproducţie utilizată (însămânţare artificială sau montă naturală), notificarea în caz de avort, produs fătat mort/neviabil, la ce operaţiune de reproducţie a fost supus animalul în anul respectiv de control.
        După ce va fi detaliată activitatea de reproducţie, concluziile specialiştilor OJZ/ANZ vor fi precizate tot la rubrica adecvată astfel:
    - dacă beneficiarul a desfăşurat activitate minimă, se va preciza în clar faptul că cerinţa este respectată;
    – dacă nu este respectată condiţia de desfăşurare a activităţii minime, specialiştii OJZ/ANZ vor preciza numerele de identificare ale crotaliilor/microcipurilor pentru care cerinţa nu a fost respectată.

        Rubrica "Observaţii totale ale inspectorilor" se completează cu alte observaţii şi concluzii ale specialiştilor OJZ/ANZ, respectiv va fi menţionat, printre altele, în clar numărul de animale eligibile şi numărul celor neeligibile, precum şi motivul neconformităţilor constatate, acolo unde este cazul.

    VERIFICAREA RESPECTĂRII CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR CARE ÎŞI ASUMĂ ÎN MOD VOLUNTAR ANGAJAMENTE
    1. Beneficiarul deţine femele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program:
        Această cerinţă se verifică la nivel de animale angajate din exploataţie.
    a) animalele sunt înscrise în secţiunea principală a Registrului genealogic: [DA/NU]
    b) beneficiarul este membru într-o asociaţie acreditată de ANZ: [DA/NU]

        Se verifică în dosarul asociaţiei care conduce registrul genealogic al rasei pentru care a primit acreditarea, dacă beneficiarul este înscris în Lista nominală a fermierilor.

    2. Femelele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din specia ecvidee nu sunt utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative: [DA/NU] Cerinţa este respectată dacă femelele din specia ecvidee angajate pentru P8 nu sunt utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative.
        Pentru beneficiarii care au angajamente pentru specia ecvidee, ANZ va solicita de la Asociaţiile responsabile de conducerea Registrelor genealogice/ANZ-compartimentul reproducţie pentru această specie, documente din care să reiasă informaţii privind utilizarea animalelor aflate sub angajament (de ex.: dacă acestea sunt destinate sau nu activităţilor recreative, concursuri etc. sau dacă sunt utilizate pentru activităţi agricole, având în vedere scopul pentru care acestea sunt crescute de deţinători).
        Pentru stabilirea preponderenţei activităţii sportive/recreative în raport cu activităţile agricole, femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee, aflate sub angajament, vor fi monitorizate individual, iar activitatea lor de reproducţie va fi consemnată anual în Raportul de control, la rubrica Observaţii totale ale inspectorilor, astfel:
    - monta (care poate fi realizată fie prin montă naturală, însămânţare artificială, transfer de embrioni sau ovule): se verifică declaraţia de montă;
    – gestaţie: se verifică declaraţia de montă;
    – fătare (care poate fi: fătare normală, fătare produs neviabil, avort): se verifică declaraţia de fătare; în cazul avortului produs după 6 luni de gestaţie, declaraţia de fătare trebuie să fie semnată de medicul veterinar, iar în cazul avortului până în 6 luni de gestaţie se solicită adeverinţa privind producerea avortului eliberată de medicul veterinar.

        Documentele care atestă activitatea agricolă a fiecărei femele adulte de reproducţie din specia ecvidee se verifică anual, dar decizia de utilizare preponderent la activităţi agricole se aplică pentru întreaga perioadă de cinci ani a angajamentului, după cum urmează:
    - în primii doi ani de angajament sunt calificate eligibile la plată toate femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee, indiferent de ponderea activităţii agricole rezultată din documente, raportată la perioada celor doi ani;
    – femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee pentru care în primii trei ani de angajament nu se poate dovedi cu documente utilizarea la activităţi agricole sunt calificate neeligibile pentru toată perioada angajamentului, iar sumele plătite pentru aceste iepe se recuperează;
    – femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee care încheie două cicluri de reproducţie (montă- gestaţie-fătare) în cei cinci ani de angajament sunt eligibile pentru plată pe toată perioada;
    – femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee care nu încheie două cicluri de reproducţie (montă-gestaţie-fătare) în cei cinci ani de angajament sunt neeligibile, iar sumele plătite pentru aceste femele se recuperează.

        În concluzie, pentru a fi eligibile la plată, femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee cu care se începe angajamentul trebuie să realizeze minim două cicluri complete de reproducţie pe durata angajamentului de cinci ani. În cazul în care o femelă este înlocuită cu altă femelă, cele două cicluri complete de reproducţie trebuie realizate cumulativ de cele două femele.
        Femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee care au intrat în efectiv după începerea angajamentului, prin creşterea efectivului de iepe, trebuie să fie utilizate la activităţi agricole o perioada minimă ce depăşeşte 50% din timpul rămas de la introducerea iepei în efectiv până la finalizarea angajamentului, aplicându-se regulile de mai sus, raportate la perioada rămasă până la terminarea angajamentului.
    ANZ realizează controlul la faţa locului pentru toate cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat angajamente voluntare pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" şi anume, verifică numărul de animale, respectarea cerinţelor specifice conform competenţelor sale şi a cerinţelor de bază relevante prevăzute în program (referitoare la alte cerinţe naţionale/regionale relevante), precum şi activitatea minimă.
        În cazul în care au fost constatate neconformităţi la faţa locului, persoanele responsabile cu efectuarea controlului vor realiza fotografii la faţa locului şi/sau vor efectua fotocopii ale acelor documente din care au rezultat neconformităţile respective, care se vor păstra la dosarul beneficiarului.
     Raportul de control prevăzut în Anexa nr. 3 se întocmeşte pe baza controlului efectuat şi a tuturor informaţiilor şi documentelor puse la dispoziţie de către deţinătorul exploataţiei controlate. Beneficiarului i se oferă posibilitatea de a semna Raportul de control în timpul controlului, pentru a atesta prezenţa sa la control şi posibilitatea de a adăuga observaţii în rubrica "Observaţii ale beneficiarului" din raportul de control. Constatarea oricărei neconformităţi este adusă la cunoştinţa beneficiarului în termen de trei luni de la data controlului la faţa locului.
        Raportul de control pe teren, însoţit de toată documentaţia în baza căreia s-a efectuat controlul, va fi supus spre verificare şi aprobare responsabilului judeţean de control.
        Transmiterea raportului de control către fermier se face prin poştă cu confirmare de primire, sau pe bază de centralizator cu semnătura fermierului (sau reprezentantului acestuia).
    În cazul în care fermierul este nemulţumit de datele înscrise în Raportul de control, acesta are dreptul să întocmească şi să transmită contestaţie la OJZ/ANZ, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, iar inspectorii ANZ vor informa APIA în acest sens. Contestaţia va fi instrumentată conform prevederilor de la punctul 2.7- Abandonarea, refuzul unui control, contestarea datelor din Raportul de control. Indiferent de situaţie, în urma analizării contestaţiei se va formula şi transmite un răspuns beneficiarului în termenul prevăzut de lege. APIA va fi înştiinţată de rezultatele obţinute în urma analizării contestaţiei.
        Rapoartele de control, în original, vor fi transmise către CRZ pentru avizare (OJZ-ul păstrează o copie), apoi transmise şi înregistrate la registratura ANZ. Arhivarea rapoartelor de control originale, astfel înregistrate, se face la nivelul CPG. ANZ, prin OJZ, transmite Centrelor judeţene/locale APIA câte un raport de control în original întocmit în urma controlului pe teren, însoţit de toate documentele preluate în copie în cadrul controlului pe teren.
        Rezultatele controlului se vor introduce conform Proiectului: Apia CC.2-CS2 "Servicii de extindere şi dezvoltare a Sistemului Informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura", CR02-128_P2 - Implementare funcţionalităţi Control pe Teren clasic online pe C2016, manual DE utilizare: 6.2 Adăugare raport de control de tip summer zootehnic.
        Pentru Măsura 10, Pachetul 8, inspectorii ANZ cu rol de emitere/introducere/verificare OC/RC, vor proceda în conformitate cu procedura operaţională aprobată pentru schemele ANTZ/SCZ, dar etapele vor fi parcurse separat, astfel:
    - utilizatorul cu rol de Emitere va urma paşii pentru emiterea OC/RC astfel: Flux de lucru, lista sarcini, emitere OC/RC pentru Adăugare Raport de Control zootehnic (ANTZ/SCZ/M10-P8);
    – utilizatorul cu rol de Introducere va selecta RC raportul de control zootehnic, astfel: Flux de lucru-Lista sarcini-OSC-Introducere rezultate control pentru exploataţia eşantionată (ANTZ/SCZ/M10P8);
    – utilizatorul cu rol de Verificare raport de control zootehnic, astfel: Flux de lucru-Lista sarcini-OSC- Verificare rezultate control pentru exploataţia eşantionată (ANTZ/SCZ/M10P8).

        Reguli comune de urmat pentru introducerea şi validarea rezultatelor controlului la faţa locului în Aplicaţia 2021 pentru exploataţiile eşantionate ANTZ/SCZ/M10P8:
        Flux de lucru-Lista sarcini-OSC-Introducere rezultate control pentru exploataţia eşantionată (ANTZ/SCZ/M10P8).

        Raport de control de tip zootehnic cu următoarele secţiuni (taburi), cu informaţiile:
        General
        Informaţii Eşantionare
        Inspectori
        Verificare exploataţie
        Observaţii
        Istoric operaţii
        Erori
     Zootehnic cu subtab-urile de la punctul A
     Zootehnie M10P8 cu subtab-urile de la punctul B
    A. Reguli pentru tab. Zootehnie cu subtab-urile aferente Anexelor A sau B, conform Raportului de control întocmit la faţa locului: pentru ovine/caprine/ vaci de lapte/ bivoliţe de lapte/taurinele de carne;
    B. Reguli pentru tab. Zootehnic M10, P8 cu subtab-urile aferente conform Raportului de control întocmit la faţa locului, pentru:
    B.1. Rezultate la nivel de exploataţie: se preiau din cererea de plată-Centralizator Rase în pericol de abandon.
        Specia
        Rasa
        Număr total animale
        Cerinţa specifică
        Element de control
        Conformitate
        Rezultate la nivel de crotalii: se preiau crotaliile din cerere din secţiunea M10, P8 pe specii şi rase cu subtotaluri (se preiau din cerere zoo->Rase în pericol de abandon).
        Număr crotalie
        Cerinţa specifică:
        Element de control:
        Conformitate:

    B.2. Rezultate pe Alte specii:
        Specia: se poate adăuga o specie din nomenclator pentru a înregistra alte animale găsite la faţa locului.
        Număr total animale: se completează numărul total de animale găsite din specia respectivă.
        Cerinţa specifică (se afişează doar cerinţele de nivel crotalii).
        Element de control: Valori posibile:

    B.3. Rezultate crotalii:
    B.4. Prezenţa caietului de agro-mediu M10-P8: An de angajament
        I...V reprezintă numerotare ani
        An de angajament: se verifică să fie în ordine cronologică.
        DA/NU: selecţie. Dacă s-a selectat Da sau Nu, obligatoriu trebuie să fie completat anul de angajament.
        Nr. fotografie: editabil.
        Confirmare completitudine date raport de control: după introducerea datelor, se acţionează butonul salvare, modificare, verificare.        Raportul de control de tip zootehnic va putea fi Acceptat la acţionarea butonului de Confirmare completitudine date, dacă nu are nici o eroare blocantă.
        După acceptare raport, se actualizează în OSC zootehnic, secţiunile Ovine, Caprine, Bovine şi secţiunea M10-P8 cu datele confirmate la control, conform regulilor de efectuare a controlului pe teren.
        Verificare raport de control zootehnic: se realizează de către utilizatorul cu rol de Verificare raport de control zootehnic, astfel: Flux de lucru-Lista sarcini-OSC- Verificare rezultate control pentru exploataţia eşantionată (ANTZ/SCZ/M10P8).
        Verificare erori raport de control zootehnic
        Reguli de verificare în raportul de control zootehnic:
        Rezultatele controalelor la faţa locului înscrise în rapoartele de control, vor fi înregistrate în baza de date electronică a APIA, prin interfaţa creată pentru utilizatorii din cadrul ANZ, ţinându-se cont de "principiul celor 4 ochi" care presupune că raportul de control va fi introdus în aplicaţie de un operator şi verificat de un verificator, care nu face parte din echipa de inspectori care a efectuat controlul pe teren (cei care au întocmit raportul de control).

        Se va ţine cont de posibilitatea emiterii/introducerii/verificării rapoartelor de control pe teren în Aplicaţia informatică curentă, separat pentru: Zootehnie ANTZ/SCZ şi Zootehnie M10-P8, chiar dacă vor fi eşantionate exploataţii pentru toate schemele ANTZ/SCZ/M10-P8.
        ANZ răspunde de exactitatea datelor înscrise în rapoartele de control şi a datelor introduse în sistemul informatic.
        În urma efectuării verificărilor pe teren privind cererile unice de plată corespunzătoare eşantionului de supracontrol realizate de către AFIR, aceasta transmite la ANZ analiza rezultatelor supracontroalelor, conţinând analiza erorilor aleatorii şi a erorilor sistematice identificate. ANZ transmite la AFIR atât electronic, cât şi pe suport de hârtie, o informare referitoare la rezolvarea problemelor semnalate, care trebuie remediate în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea acestora, având obligaţia să păstreze toate documentele justificative referitoare la Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon".
        ANZ păstrează toate documentele justificative referitoare la Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din PNDR 2014-2020 pentru o perioadă de 5 ani, după anul în care a fost efectuată plata finală de către APIA.

    2.6. Atribuţiile persoanelor responsabile cu efectuarea controlului pe teren
        În fişa postului fiecărei persoane desemnate de către directorul general al ANZ, care răspunde de modul de desfăşurare al activităţilor şi etapelor aferente controlului pe teren, se regăsesc următoarele atribuţii:
    - realizează controlul pe teren în cele 2 etape (control la asociaţia care conduce registrul genealogic/ANZ - compartimentul reproducţie care conduce registrele genealogice la rasele de ecvidee la care nu există constituite asociaţii şi controlul la exploataţia beneficiarului), pentru cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Măsurii 10 "Agro-mediu şi climă", Submăsura 10.1. "Plăţi de Agro-mediu şi climă" din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – întocmeşte proces-verbal în urma controlului la asociaţia care conduce registrul genealogic/ANZ- compartimentul reproducţie care conduce registrele genealogice la rasele de ecvidee la care nu există constituite asociaţii;
    – întocmeşte Raportul de control pentru fiecare deţinător de femele adulte de reproducţie, care face obiectul Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", respectând strict cele trei seturi de cerinţe:
        ● verificarea respectării cerinţelor specifice;
        ● verificarea respectării cerinţelor de bază relevante;
        ● verificarea respectării condiţiilor de eligibilitate ale beneficiarului asumate în angajamentul voluntar;

    – introduce rezultatele controalelor în sistemul informatic al APIA;
    – vizează adeverinţa privind numărul de femele adulte de reproducţie din secţiunea principală a registrului genealogic eliberată de asociaţia acreditată de către ANZ;
    – verifică pe teren atât menţinerea numărului de animale cât şi date referitoare la respectarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Registrelor genealogice, elaborate de către asociaţiile crescătorilor de rase în pericol de abandon (verifică la fiecare beneficiar în registrul fermei/exploataţiei: intrări, ieşiri, sacrificări, mortalităţi şi actele care stau la baza acestor operaţiuni, pentru speciile ecvidee şi bovine verifică paşapoartele, verifică cererea beneficiarului către Registrul genealogic şi lista nominală a fermierilor din asociaţia acreditată);
    – verifică la asociaţii Registrele genealogice-secţiunea principală, monitorizează evoluţia numărului de femele adulte de reproducţie înscrise în această secţiune;
    – verifică toate animalele din exploataţie, indiferent dacă sunt din rase locale în pericol de abandon sau nu, din punct de vedere al identificării;
    – supraveghează (monitorizează) capacitatea tehnică a asociaţiilor privind înregistrarea şi actualizarea datelor în registrul genealogic;
    – verifică existenţa şi completarea corectă a caietului de agro-mediu.

        Pe timpul efectuării controlului pe teren, la fiecare beneficiar, vor fi verificate următoarele documente: Notificări la ANZ, APIA şi la asociaţia al cărei membru este, dacă a fost cazul, privind modificarea informaţiilor din angajamentul voluntar, Caietul de agro-mediu completat la zi, Paşaportul femelelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee, Registrul fermei/exploataţiei, Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări, Buletinul de însămânţare artificială şi/sau Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, Adeverinţa de montă, Registrul de montă în harem sau Declaraţia colectivă de montă în harem, Declaraţia de fătare, Adeverinţa emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate animalele din exploataţie au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
        Pentru inspectorii de la centrul ANZ, în fişa postului fiecărui nominalizat, se vor regăsi obligatoriu următoarele atribuţii:
    - organizează întreaga activitate de control privind rasele în pericol de abandon, la nivel central, judeţean şi local în strictă concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, instruieşte personalul pentru realizarea în bune condiţii a acestei activităţi;
    – participă la elaborarea propriei Proceduri operaţionale pentru controlul pe teren privind Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare;
    – furnizează către APIA, cu minim 15 zile lucrătoare înainte de debutul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, Lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de către ANZ, responsabile cu înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice ale raselor, în care este înregistrat şi actualizat şeptelul femel adult de reproducţie din rase locale în pericol de abandon;
    – corectează eventualele neconformităţi constatate de APIA pe parcursul controalelor administrative şi pe teren, care au impact asupra bazei de date deţinută de ANZ;
    – în urma analizei rezultatelor supracontroalelor realizate de către AFIR, conţinând analiza erorilor aleatorii şi a erorilor sistematice identificate care trebuie remediate, ANZ, atât electronic, cât şi pe suport de hârtie transmite la AFIR o informare referitoare la rezolvarea problemelor semnalate;
    – transmite către AFIR până la data de 10 ianuarie a fiecărui an, Declaraţia de gestiune anuală, întocmită pentru anul precedent, confirmând faptul că ANZ dispune de mijloacele realizării responsabilităţilor ce îi revin privind Măsura 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din PNDR 2014-2020;
    – pe întreaga perioadă de derulare a Măsurii 10, pachetul 8"Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", pune la dispoziţia persoanelor abilitate şi a organismelor cu atribuţii de verificare a modului de desfăşurare a activităţilor (respectiv: AFIR, AM-PNDR, Organismul de Certificare-Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României şi experţi autorizaţi sau reprezentanţi ai Comisiei Europene), documentele aferente beneficiarilor controlaţi;
    – păstrează toate documentele justificative referitoare la Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din PNDR 2014-2020;
    – ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de natură să determine apariţia eventualelor conflicte de interese;
    – respectă cu exactitate termenele, condiţiile şi modul de lucru cu celelalte instituţii implicate în implementarea Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din PNDR 2014-2020.

        Raportul de control se întocmeşte conform instrucţiunilor de completare prezentate la capitolul Completarea Raportului de control.

    2.7. Abandonarea, refuzul unui control pe teren, contestarea datelor din raportul de control
        Abandonarea: Imposibilitatea executării controlului pe teren
    - Lipsa de flexibilitate: absenţa sau refuzul fermierului de însoţire a specialistului desemnat cu efectuarea controlului pe teren; prezenţa fermierului este necesară, dar pot exista şi situaţii justificate în care solicitantul de sprijin a fost notificat, dar controlul nu s-a putut efectua ca urmare a unor cauze obiective şi întemeiate (de exemplu: imposibilitatea de deplasare la locaţia de control, condiţii meteorologice deosebite, spitalizarea solicitantului de sprijin, carantinarea localităţii unde îşi are sediul exploataţia sau a solicitantului de sprijin ca urmare a evoluţiei COVID-19 etc.); în astfel de situaţii, controlul pe teren poate fi reprogramat şi va fi efectuat cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    – Violarea integrităţii personale: agresare fizică sau verbală;
    – Primirea inadecvată a specialistului: nu se lucrează în tensiune (se informează imediat şeful CRZ aferent).

        Refuzul acceptării controlului pe teren:
        Declaraţia de refuz privind controlul pe teren se include în Raportul de control, alături de motivaţiile prezentate de beneficiar şi apoi se solicita semnarea acestei declaraţii.
        În situaţia în care, în timpul controlului pe teren, beneficiarul obstrucţionează în orice fel controlul, acesta se întrerupe, iar în Raportul de control aferent codului de exploataţie verificat se înscrie sintagma "REFUZ CONTROL". În conformitate cu prevederile art. 59 (7) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare: o cerere de plată se respinge dacă beneficiarul sau reprezentantul acestuia nu permite efectuarea controlului la faţa locului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale". În acest caz, exploataţia va fi exclusă de la plată. Se solicită beneficiarului semnarea Raportului de control, iar în cazul refuzului beneficiarului de a semna, Raportul de control poate fi semnat de către doi martori, dacă acest lucru este posibil. În caz contrar, va fi transmis prin poştă cu confirmare de primire, copia acestuia fiind anexată la dosarul cererii.

        Contestarea datelor înscrise în raportul de control
        Orice control poate fi contestat de către beneficiar, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii controlului şi întocmirii Raportului de control. Contestaţia va fi depusă, în scris, la sediul OJZ/ANZ. După analizarea contestaţiei, în termen de 10 zile lucrătoare, cu încadrarea în termenul limită de control, respectiv 60 de zile, controlul poate fi reluat sau nu de către o comisie formată din reprezentanţi ai OJZ/ANZ, care nu au participat la primul control.
        În cazul în care controlul va fi reluat, acesta va fi refăcut de către alţi specialişti ANZ desemnaţi de Directorul general ANZ, după procedura de mai sus şi va fi întocmit un nou Raport de control.
        Dacă se constată că rezultatele înscrise în Raportul de control nu concordă cu înscrisurile din documentele solicitate sau a fost întocmit incorect, se vor lua măsurile necesare pentru remedierea neconformităţilor.

        Documentele preluate de la beneficiar în cadrul controlului pe teren
        În condiţiile în care se consideră necesar, vor fi preluate copii ale documentelor verificate la beneficiar în timpul controlului pe teren. Aceste documente vor fi specificate în Raportul de control la rubrica Observaţii şi anexate acestuia.


    2.8. Forţa majoră sau circumstanţele excepţionale
        Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit după data semnării angajamentului voluntar, care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
        Conform prevederilor regulamentelor europene şi a legislaţiei naţionale, sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:
    - decesul beneficiarului;
    – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    – o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
    – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
    – o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
    – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.
    – distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic a culturilor agricole, a terenurilor agricole şi a animalelor domestice aflate sub angajamente de M10 - Agro- mediu şi climă, dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurilor;
    – o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi prin reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    În conformitate cu art. 34 alin. (1) din OUG nr. 11/2021, dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, beneficiarul sau succesorul său în drepturi se angajează să comunice acest fapt în scris la APIA în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru, furnizând totodată dovezi relevante care atestă apariţia acestor cazuri.
        În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeşte termenul prevăzut, notificarea nu se ia în considerare.
        Dovezile care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie prezentate la APIA sunt:
    - copie a certificatului care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire notarială din partea celorlalţi moştenitori pentru unul dintre moştenitori, în cazul existenţei mai multor moştenitori;
    – copie a certificatului medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului/adeverinţa medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a acestuia, după caz;
    – adeverinţa de la Primărie şi/sau copie a procesului verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei din care să reiasă numărul de animale moarte, dispărute (se verifică la Primărie autenticitatea procesului verbal - existenţa situaţiilor de urgenţă înscrise în procesul verbal şi se menţionează), iar în Raportul de control, la rubrica Observaţii, se precizează rezultatul verificării).


    CAP. 3
    ARHIVAREA DOCUMENTELOR, CONTROLUL INTERN ŞI AUDIT
    3.1. Arhivarea documentelor
    În conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (CE) nr. 908/2014, privind procedura de arhivare, accesul şi confidenţialitatea cu privire la dosarele arhivate vor fi asigurate de consilierul desemnat şi de către şeful ierarhic superior.
        Rapoartele de control în original aferente beneficiarilor controlaţi sunt ţinute la sediul ANZ, iar la solicitare, acestea se vor pune la dispoziţia persoanelor şi organismelor care au dreptul de a inspecta, respectiv: AFIR, APIA, DGDR AM-PNDR, Organismul de Certificare-Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României şi experţi autorizaţi sau reprezentanţi ai Comisiei Europene.
        La finalul procedurii de control pe teren, documentele specifice Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rasele în pericol de abandon", se păstrează în stare activă la dispoziţia organelor competente pentru control o perioadă de 5 ani după anul în care a fost efectuată plata finală de către APIA.
        Toate documentele păstrate în vederea controlului, inclusiv Raportul de control pe teren, vor fi protejate prin păstrarea secretului profesional.
        Arhivarea documentelor se face fie în format electronic, fie pe suport de hârtie şi/sau în ambele formate.

    3.2. Descrierea modalităţilor de control intern
        Controlul intern se referă la modul de realizare a principalelor etape ale controlului pe teren şi responsabilităţile specialiştilor desemnaţi cu această activitate.
        Etapele definitorii ale controlului intern:
        Elaborarea unei politici (program, strategie):
        Acest lucru se realizează prin intermediul procedurii operaţionale, a precizărilor, a notelor interne. Cel mai bun mijloc de a controla operaţiunile este elaborarea unei Proceduri operaţionale, care trebuie să conţină procedura detaliată pentru efectuarea operaţiunilor precum şi instrucţiunile conform cărora o operaţiune poate fi efectuată.

        Comunicarea politicii personalului:
        Procedura operaţională trebuie publicată şi adusă la cunoştinţă în mod corespunzător întregului personal desemnat cu această activitate.

        Exercitarea controlului în mod corect:
        Elementul final din procesul de evaluare a funcţionalităţii unui control intern este disciplina şi rigoarea cu care este exercitat. Acest lucru trebuie definit până la nivelul de bază al executării unei operaţii. Permanent, un specialist trebuie să efectueze o activitate, cum ar fi analiza şi semnarea unui document. Acestea sunt controale de bază şi trebuie să existe o disciplină, astfel încât ele să fie eficace.


    Controlul extern este efectuat de reprezentanţi autorizaţi ai Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, DLAF cu misiuni specifice (financiare, tehnice sau de auditare) în România, cât şi inspecţii legate de nereguli şi fraude constatate de MADR, Curtea de Conturi a României, AFIR, DNA, OLAF, Autoritatea de audit etc.
        Controalele realizate la nivel central/judeţean urmăresc respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale şi respectarea unitară a procedurilor.
        De asemenea, aceste controale pot avea ca scop şi verificări pe teren.
        În cazul în care instituţiile/autorităţile/organele în drept: AFIR, APIA, Curtea de Conturi, etc., în urma verificărilor efectuate, dispun reinstrumentarea unor cazuri, se aplică următorul flux de soluţionare:
    - primirea şi înregistrarea adresei la secretariatul ANZ, transmiterea adresei către CPG;
    – întocmirea şi transmiterea adresei de înaintare către responsabilul judeţean de control însoţită şi de documentul oficial al organului în drept;
    – întocmirea rapoartelor de către persoanele desemnate din cadrul OJZ asupra verificărilor efectuate, care vor cuprinde şi concluzii ale analizei cazurilor;
    – transmiterea către ANZ a rapoartelor de control întocmite asupra verificărilor efectuate;
    – întocmirea adresei de răspuns către organul în drept care a iniţiat modificările de către ANZ, adresă care este semnată de către consilierul/consilierii responsabili cu această activitate, directorul general adjunct şi directorul general.

        Protecţia datelor: persoanele desemnate de către ANZ sunt responsabile în ceea ce priveşte protejarea datelor cuprinse în documentele primite de la fermieri şi în celelalte documente care sunt supuse regimului de protecţie a datelor. Conform prevederilor Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, constituie infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice, următoarele fapte: accesul fără drept la un sistem informatic, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice ori restricţionarea accesului la aceste date, fără drept, transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice, perturbarea, fără drept, a funcţionării unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea sau deteriorarea datelor informatice sau restricţionarea la aceste date.
        ANZ se obligă să asigure securitatea informaţiilor şi este responsabilă de confidenţialitatea, integritatea (acurateţea şi completitudinea) şi disponibilitatea informaţiilor la care are acces.

    3.3. Monitorizarea activităţilor zilnice
        Controlul intern privind realizarea şi respectarea activităţilor descrise în procedura operaţională se realizează de către directorul general adjunct. Acest control constă în verificarea documentelor întocmite de către consilieri, revizuirea şi avizarea acestor documente şi în efectuarea unui control periodic al activităţii desfăşurate.
        Personalul desemnat va trebui să respecte următoarele reguli în relaţia cu conducerea ANZ: -personalul din cadrul CPG va comunica cu directorul general adjunct, iar acesta cu Directorul general;
    - inspectorii de la nivel judeţean desemnaţi cu această activitate vor comunica cu personalul CPG şi cu responsabilul judeţean de control;
    – responsabilul judeţean de control va comunica cu directorul general adjunct, cu şeful CRZ aferent.


    3.4. Pista de audit
        Pista de audit reprezintă fluxul informaţiilor şi documentelor, atribuţiile şi responsabilităţile referitoare la acestea, precum şi arhivarea documentaţiei justificative complete, pentru toate stadiile desfăşurării unei proceduri de control.
    Pista de audit este înregistrarea cronologică a activităţilor, pentru a permite reconstituirea şi examinarea succesiunii de evenimente şi/sau modificări în procedură (Anexa nr. 12- Pista de audit). În pista de audit specialiştii OJZ vor completa următoarele informaţii privind parcursul unui dosar al cererii de plată în cadrul instituţiei din care fac parte:
    - numele beneficiarului, campania în care a fost depusă cererea de plată, măsura/submăsura accesată, codul dosarului cererii de plată şi data înregistrării acestuia la APIA centru judeţean/local;
    – la punctul 1, în coloana 3 se va menţiona data în care OJZ a înregistrat dosarul cererii de plată în registrul de primire;
    – la punctul 2, în coloana 4 se completează data în care a fost transmisă la beneficiar notificarea/înştiinţarea privind efectuarea controlului pe teren;
    – la punctul 3, în coloana 4 se completează data vizitei la faţa locului a inspectorilor ANZ;
    – la punctul 4, în coloana 4 se completează data în care au fost solicitate informaţii suplimentare la APIA (se va înscrie data e-mailului sau data înregistrată în adresa de solicitare a informaţiilor suplimentare);
    – la punctul 5, în coloana 3 se completează data în care au fost primite informaţii suplimentare la APIA(data e-mailului sau adresei prin care APIA a transmis documentele solicitate);
    – la punctul 6, în coloana 4 se completează data înregistrării în baza de date electronică a APIA prin interfaţa creată pentru utilizatorii ANZ;
    – în coloanele 5, 6 şi 7 inspectorul OJZ completează numele şi prenumele, funcţia şi semnează;
    – în coloana 8 se vor completa documentele generate (anexe, raport) sau documentele care se vor completa (registrul de corespondenţă sau de primire);
    – în coloana 9 inspectorul ANZ/OJZ va completa observaţiile sale privind parcursul unui dosar cerere de plată pe care le consideră necesare.


    3.5. Resurse necesare
    Resurse materiale: autoturisme, combustibil pentru deplasare, calculatoare, aparate foto, materiale de papetărie (hârtie, dosare, bibliorafturi, folii protectoare etc.), echipamente de protecţie a muncii, necesare efectuării şi arhivării tuturor înregistrărilor activităţii, materiale informative etc.
        Resurse umane: toţi inspectorii din cadrul ANZ au competenţa necesară din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilităţilor şi experienţei să desfăşoare această activitate.
    Resurse financiare: bugetul necesar asigurării resurselor materiale, salarizării personalului implicat şi a deplasărilor în teren (carburanţi, autoturisme etc.).

    CAP. 4
    EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE ŞI MASURI ANTIFRAUDĂ
        Pentru evitarea conflictului de interese se face o separare clară a funcţiilor, deoarece controlul pe teren se realizează la nivel judeţean.
        Personalul ANZ implicat în activităţi de control pe teren, participă la toate cursurile de pregătire profesională iniţiate de către AFIR şi APIA, în scopul perfecţionării metodologiei necesare activităţii de control eficiente şi în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene.
        Înaintea efectuării controalelor, personalul ANZ desemnat să efectueze controlul pe teren privind Pachetul 8, depune declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate şi pentru evitare a conflictelor de interese.
        Se face un instructaj cu aceştia în vederea clarificării neînţelegerilor, pentru evitarea conflictului de interese de către coordonatorii OJZ/şefii de birouri OJZ/şefii de servicii CRZ.
        Reclamaţiile privind comportamentul persoanelor desemnate pentru controlul pe teren sunt monitorizate de către ANZ şi sunt aduse la cunoştinţa Directorului general al acestei instituţii, cu informarea AFIR, care supraveghează permanent şi controlează, ori de câte ori consideră necesar, modul de implementare al acestei măsuri.
        Personalul implicat în activitatea de control pe teren este obligat:
    - să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic, să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate care produce, direct sau indirect, un folos material pentru sine, pentru soţul sau pentru rudele sale de gradul I.
    – să anunţe superiorul ierarhic ori de câte ori se află în situaţia unui conflict de interese sau posibil conflict de interese despre situaţia de fapt şi de drept şi trebuie să se abţină de la orice acte sau fapte care pot influenţa decizia colegilor cu privire la soluţionarea unor lucrări care nu îi sunt date spre directă soluţionare.

        Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
    b) participă, în cadrul aceleaşi echipe de control, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau ruda de gradul I;
    c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I, pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

        În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze, de îndată, pe şeful ierarhic superior. Acesta este obligat să ia masurile care se impun pentru exercitarea, cu imparţialitate, a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
        În cazurile prevăzute mai sus conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic superior în subordinea căruia se află funcţionarul public în cauză, desemnează un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă, pentru efectuarea controlului. Încălcarea dispoziţiilor poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
    CAP. 4
    EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE ŞI MĂSURI ANTIFRAUDĂ
        Pentru evitarea conflictului de interese se face o separare clară a funcţiilor, deoarece controlul pe teren se realizează la nivel judeţean.
        Personalul ANZ implicat în activităţi de control pe teren, participă la toate cursurile de pregătire profesională iniţiate de către AFIR şi APIA, în scopul perfecţionării metodologiei necesare activităţii de control eficiente şi în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene.
        Înaintea efectuării controalelor, personalul ANZ desemnat să efectueze controlul pe teren privind Pachetul 8, depune declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate şi pentru evitare a conflictelor de interese.
        Se face un instructaj cu aceştia în vederea clarificării neînţelegerilor, pentru evitarea conflictului de interese de către coordonatorii OJZ/şefii de birouri OJZ/şefii de servicii CRZ.
        Reclamaţiile privind comportamentul persoanelor desemnate pentru controlul pe teren sunt monitorizate de către ANZ şi sunt aduse la cunoştinţa Directorului general al acestei instituţii, cu informarea AFIR, care supraveghează permanent şi controlează, ori de câte ori consideră necesar, modul de implementare al acestei măsuri.
        Personalul implicat în activitatea de control pe teren este obligat:
    - să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic, să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate care produce, direct sau indirect, un folos material pentru sine, pentru soţul sau pentru rudele sale de gradul I.
    – să anunţe superiorul ierarhic ori de câte ori se află în situaţia unui conflict de interese sau posibil conflict de interese despre situaţia de fapt şi de drept şi trebuie să se abţină de la orice acte sau fapte care pot influenţa decizia colegilor cu privire la soluţionarea unor lucrări care nu îi sunt date spre directă soluţionare.

        Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
    b) participă, în cadrul aceleaşi echipe de control, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau ruda de gradul I;
    c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I, pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

        În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze, de îndată, pe şeful ierarhic superior. Acesta este obligat să ia masurile care se impun pentru exercitarea, cu imparţialitate, a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
        În cazurile prevăzute mai sus conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic superior în subordinea căruia se află funcţionarul public în cauză, desemnează un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă, pentru efectuarea controlului. Încălcarea dispoziţiilor poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
    Un conflict de interese poate apărea sau poate fi generat de o situaţie în care o persoană dintre cele care fac parte dinte persoanele desemnate pentru controlul pe teren are legături de orice natură (legături de rudenie, fost angajat, asociat sau acţionar, deţinător de mijloace fixe sau circulante la beneficiar etc.) cu o persoană fizică sau juridică supusă unui control sau s-a mai pronunţat anterior, cu excepţia misiunilor de control, privind acea persoana fizică sau juridică în orice formă. În astfel de cazuri angajatul îşi informează imediat superiorul, în scris. Acesta decide, în mod corespunzător, prin rezoluţie scrisă sau printr-un înscris de sine stătător, cum va soluţiona conflictul.
        Tăinuirea unui conflict de interese constituie abatere disciplinară deosebit de gravă şi conduce la aplicarea de sancţiuni administrative, în condiţiile legii.
        Declaraţia este completată de către specialistul desemnat pentru controlul pe teren, la data numirii sale pentru efectuarea controlului, astfel: Declaraţie de confidenţialitate,
                           imparţialitate şi pentru evitarea
                                conflictului de interese
        Subsemnata/Subsemnatul, ..........., încadrat în funcţia de ......... din cadrul ANZ/OJZ ............, mă oblig:
    - să păstrez secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public, în conformitate cu prevederile art. 439 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
    – să îndeplinesc cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să mă abţin de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici, în conformitate cu alin. (1) al art. 431 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
    – să respect principiile de legalitate, imparţialitate, obiectivitate, transparenţă, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, orientare către cetăţean, stabilitate în exercitarea funcţiei publice şi subordonare ierarhică, în conformitate cu art. 6- 13 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
    – să-l informez imediat pe şeful meu ierarhic dacă mă aflu în una din situaţiile care ar putea genera un conflict de interese, definit conform prevederilor legale.

        Am luat la cunoştinţă că orice încălcare a dispoziţiilor prezentei declaraţii atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, potrivit legii.
        Data:
        Semnătura:

    CAP. 5
    MODIFICAREA PROCEDURII OPERAŢIONALE
        În cazul modificărilor justificate de management sau apariţiei de noi regulamente UE şi/sau acte normative naţionale, Procedura operaţională va fi actualizată şi va fi înaintată către Directorul general al ANZ, împreună cu justificarea necesităţii de modificare, pentru avizare.
        După avizare, ANZ va transmite o Notă de fundamentare în care să se justifice necesitatea modificării, precum şi Instrucţiunea de modificare, care să menţioneze prevederile modificate, la: AFIR, APIA, AM-PNDR, pentru observaţii. Aceste instituţii în termen de maxim 10 zile lucrătoare, vor retransmite ANZ-ului eventualele observaţii. Soluţionarea observaţiilor de către ANZ se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora în instituţie şi se va transmite simultan către AFIR şi APIA forma finală a procedurii operaţionale cu modificările aduse, urmând ca în termen de maxim 10 zile lucrătoare acesta să fie avizat. După primirea avizelor, ANZ iniţiază demersurile pentru aprobarea procedurii operaţionale modificată prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după avizarea acesteia de către DGDR-AM PNDR şi direcţia tehnică din cadrul MADR şi aprobarea de către ministru.
        Se va urmări apariţia în Monitorul Oficial a actelor normative cu relevanţă pentru ANZ în acest sens şi se semnalează conducerii prevederile aplicabile şi modificările apărute în legislaţia europeană şi cea naţională, în vederea modificării/actualizării procedurii operaţionale. Dacă apar modificări ale legislaţiei, se elaborează o notă de necesitate a implementării noilor prevederi şi se supune atenţiei directorului general adjunct.
        În cazul în care directorul general adjunct dispune implementarea noilor modificări sau reglementări, consilierul desemnat execută modificările procedurii operaţionale pe baza modificărilor şi completărilor legislaţiei în domeniu, iar directorul general adjunct verifică şi avizează operarea modificărilor.
        Elaborarea, modificările şi completările Procedurii operaţionale se vor aproba prin decizia Directorului General al ANZ, după care aceasta va urma demersurile menţionate mai sus.
    CAP. 6
    ANEXE ŞI FORMULARE
    ANEXA 1

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
        Şos. Bucureşti-Ploieşti km. 18,2
        Baloteşti, Ilfov, cod 077015
        T +40 (21)3501017
    F +40 (21)3521010
        www.anarz.eu
        relaţii.publice@anarz.eu
        OJZ ...........
        Nr. ...... / ...........
        Către (Beneficiar): .......................
    NOTIFICARE/ÎNŞTIINŢARE PRIVIND
                            EFECTUAREA CONTROLULUI PE TEREN
        Prin prezenta va comunicăm că, în termen de 48 de ore de la primirea acestei notificări, se va efectua controlul pe teren privind Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Măsurii 10 "Agromediu şi climă" din PNDR 2014-2020, pentru care aţi depus cererea unică de plată la Centrul local/judeţean APIA ............ .
        În vederea efectuării activităţii de control în bune condiţii, aveţi obligaţia de a pune la dispoziţia specialiştilor ANZ următoarele documente: Notificări la ANZ, APIA şi la asociaţia al cărei membru sunteţi, dacă a fost cazul, privind modificarea informaţiilor din angajamentul voluntar, Caietul de agro-mediu completat la zi, Paşaportul femelelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee, Registrul fermei/exploataţiei, Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări, Buletinul de însămânţare artificială şi/sau Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, Adeverinţa de montă, Registrul de montă în harem sau Declaraţia colectivă de montă în harem, Declaraţia de fătare, Procese verbale de Clasare aprobate de ANZ pentru femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee, la rasele pentru care registrul genealogic este condus de ANZ (aceste femele nu mai pot fi folosite la reproducţie, respectiv nu mai fac obiectul Măsurii 10 Pachetul 8 şi ele vor fi înlocuite în termen de 6 luni cu iepe tinere care au fost introduse în categoria Herghelia Naţională Iepe Mame (iepe de reproducţie), asumate tot prin Proces Verbal de Clasare de către Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă), Adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
        Prin confirmarea prezentei notificări, vă exprimaţi acordul de a sprijini şi de a asigura toate condiţiile pentru buna desfăşurare a controlului pe teren.
        În conformitate cu prevederile art. 59 (7) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare "o cerere de plată se respinge dacă beneficiarul sau reprezentantul acestuia nu permite efectuarea controlului la faţa locului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale".
        Reprezentant OJZ: ...........
        Semnătura: ...........
    În cazul înştiinţării personale:
    Am luat la cunoştinţă prevederile prezentei notificări
        Nume şi prenume: ...........
        Semnătura: ...........
                                   DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 2

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
        Şos. Bucureşti-Ploieşti km. 18,2
        Baloteşti, Ilfov, cod 077015
        T +40 (21)3501017
    F +40 (21)3521010
        www.anarz.eu
        relaţii.publice@anarz.eu
        Nr. ...... / ..............
                                    NOTA DE SERVICIU
                        PRIVIND EFECTUAREA CONTROLULUI PE TEREN
        Doamna/Domnul: ........ angajat în cadrul ............, identificat cu legitimaţia de serviciu .........., este desemnat să efectueze controlul pe teren pentru cererea unică de plată depusă la APIA judeţean, pentru rasele locale în pericol de abandon, Pachetul 8 din cadrul Măsurii 10, PNDR 2014-2020, de către deţinătorul PF/PJ: ..........., în perioada: ............... .
        Pe timpul efectuării controlului la faţa locului vor fi verificate următoarele documente:
        Notificări la ANZ, APIA şi la Asociaţia al cărei membru este, dacă a fost cazul, privind modificarea informaţiilor din angajamentul voluntar, Caietul de agro-mediu completat la zi, Paşaportul femelelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee, Registrul fermei/exploataţiei, Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări, Buletinul de însămânţare artificială şi/sau Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturala, Adeverinţa de montă, Registrul de montă în harem sau Declaraţia colectivă de montă în harem, Declaraţia de fătare, Procese verbale de Clasare aprobate de ANZ pentru femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee, la rasele pentru care registrul genealogic este condus de ANZ (aceste femele nu mai pot fi folosite la reproducţie, respectiv nu mai fac obiectul Măsurii 10 Pachetul 8 şi ele vor fi înlocuite în termen de 6 luni cu iepe tinere care au fost introduse în categoria Herghelia Naţională Iepe Mame (iepe de reproducţie), asumate tot prin Proces verbal de Clasare de către Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă),
        Adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

        Raportul de control se va întocmi conform instrucţiunilor de completare.
                                    DIRECTOR GENERAL

    RAPORT DE CONTROL

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│01. Raport nr. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│02. Scop control M10_P8 │
├───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│03. Nr de înregistrare în registrul │04. Nr de înregistrare cerere │
│fermierilor │ │
├────────────────────────┬──────────────────┼─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│05. Nume │06. Prenume │07. CNP │Con ANSVSA │
├────────────────────────┼──────────────────┴─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────────┬────────┬──────┼──────────┬───────┬────────────┬────────────┼───────┬──────────────┬───────────┤
│08. │09. │10. │ │ │ │ │ │ │ │
│Judeţ/ │Oraş/ │Sat │11. Str. │12.Nr. │ │13. Bl. │ │14. Sc. │ │
│Sector │Comună │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────┴──────────────┴───────────┤
│ │ │ │ │15. Ap.│ │16. Tel. │ │
├────────┴────────┴──────┴──────────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────────────────────────────┤
│Sediul exploataţiei │
├────────┬────────┬──────┬──────────┬───────┬────────────┬────────────┬───────┬──────────────┬───────────┤
│17. │18. │19. │ │ │ │ │ │ │ │
│Judeţ/ │Oraş/ │Sat │20. Str. │21. Nr.│ │22. Bl. │ │23. Sc. │ │
│Sector │Comună │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────┴──────────────┴───────────┤
│ │ │ │ │24. Ap.│ │25. Tel. │ │
├────────┴────────┴──────┴──────────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────────────────────────────┤
│II. Informaţii despre fermier persoană juridică │
├─────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│26. Denumirea │27. Cod unic de │Reprezentantul societăţii │
│Societăţii │identificare │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┤
│ │ │28. Nume │29. Prenume │30. CNP │
│ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┤
│Sediul exploataţiei │
├────────┬────────┬──────┬──────────┬───────┬────────────┬────────────┬───────┬──────────────┬───────────┤
│31. │32. │33. │ │35. Nr.│ │36. Bl. │ │37. Sc │ │
│Judeţ/ │Oraş/ │Sat │34. Str. ├───────┼────────────┼────────────┼───────┴──────────────┴───────────┤
│Sector │Comună │ │ │38. Ap.│ │39. Tel. │ │
├────────┴────────┴──────┴──────────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────────────────────────────┤
│III. Informaţii despre control │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┤
│ │48. Data │ │
│Tipul controlului │selectării │49. Motivul│
│ │dosarului │ │
├────────┬────────┬──────┬──────────┬───────┬────────────┬────────────┬───────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │45. │46. │47. Alt│ │ │
│40. │41. │42. │43. │44. │Supracontrol│Supracontrol│tip de ├──────────────┤ │
│Clasic │Summer │Winter│Springtime│Comasat│APIA │AFIR │control│Metoda de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │notificare │ │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────┼───┬───┬──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │62. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Motivaţia- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │52.│53.│54. │în caz de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Tel│Fax│E-mail│neefectuare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │controlului│
├────────┴────────┼──────┴──────────┴───────┴────────────┼────────────┴───────┼───┼───┼──────┼───────────┤
│50. Controlul │ │ │ │ │ │ │
│a fost │51. Data notificării │ │ │ │ │ │
│anunţat │ │ │ │ │ │ │
├──────┬─┬──────┬─┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼───┴─┬─┴──────┼──────────┬┤
│Da │ │Nu │ │59. Data efectuării controlului │ │60. │ │61. SCI ││
│ │ │ │ │ │ │SPA │ │ ││
├──────┴─┴──────┴─┼──────────────────────────────────────┴────────────────────┼─────┴────────┴──────────┴┤
│58. Controlul │ │ │
│a fost │Persoana care a făcut notificarea │ │
│efectuat │ │ │
├──────┬─┬──────┬─┼─────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤ │
│Da │ │Nu │ │55. Nume │56. Prenume │57. Semnătura │ │
├──────┴─┴──────┴─┴─────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┤
│IV. Informaţii despre inspectorii care efectuează controlul │
├───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Inspector coordonator │Inspector │
├─────────────────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│63. Prenume │ │66. Prenume │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│64. Nume │ │67. Nume │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│65. Cod │ │68. Cod inspector │ │
│inspector │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────┘


    ANEXA 3

    Verificări pe teren ale cerinţelor pentru măsura M10/pachetul P8 -
    secţiunea I (cerinţe generale şi la nivel de crotalie)

┌──────┬────┬────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │M10 │Cerinţe specifice │Alte cerinţe de bază naţionale/ │Condiţii de eligibilitate│ │ │
│ │ │P 8 │ │regionale relevante │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────────┬──────────────┼──────────┬─────────────┬─────────────┼────────────┬────────────┤ │ │
│ │ │Cod │1 │2 │1 │2 │3 │1 │2 │ │ │
│ │ │cerinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Obligaţia ca │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │animalele să │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │fie cuprinse │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │in Programul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Beneficiarul │ │ │acţiunilor de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │se angajează │ │ │supraveghere,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │sa menţină pe │ │ │prevenire, │ │ │ │ │
│ │ │ │Beneficiarul │o perioada de │ │ │control şi │ │Beneficiarul│Activitatea│ │
│ │ │ │se angajează │5 ani numărul │ │ │eradicare a │Beneficiarul│deţine │minimă │ │
│ │ │ │să respecte │de animale │ │ │bolilor la │deţine │femele de │Mulgerea, │ │
│ │ │ │Regulamentul │female adulte │Obligaţia │ │animale, a │femele de │reproducţie │reproducere│Observaţii │
│ │ │ │de organizare│de │ca │ │celor │reproducţie │de rasă pură│a şi │ale │
│ │ │ │şi │reproductive │animalele │ │transmisibile│de rasă pură│locală în │deţinerea │specialistului│
│ │ │ │funcţionare a│prevăzut la │să fie din│ │de la animale│locală în │pericol de │acestor │ANZ │
│Specie│Rasa│Den. │Registrului │încheierea │rasa pură │Obligaţia │la om, │pericol de │abandon din │animale în │ │
│ │ │Cerinţe │genealogic al│angajamentului│înscrise │identificării│protecţia │abandon din │specia │scopuri │ │
│ │ │ │rasei condus │precum şi │in │animalelor │animalelor şi│speciile │ecvidee, │agricole │ │
│ │ │ │de asociaţii │descendenţii │registrul │ │protecţia │prevăzute în│care nu sunt│ │ │
│ │ │ │acreditate de│femele │genealogic│ │mediului, de │program │utilizate │ │ │
│ │ │ │ANZ în baza │necesari │al rasei │ │identificare │înscrise în │preponderent│ │ │
│ │ │ │art. 5 lit. │pentru │respective│ │şi │secţiunea │în scopuri │ │ │
│ │ │ │a) din HG nr.│înlocuirea │ │ │înregistrare │principală a│sportive sau│ │ │
│ │ │ │1188/2014 │acestor │ │ │a bovinelor, │RG │recreative │ │ │
│ │ │ │ │animale până │ │ │ovinelor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │la sfârşitul │ │ │caprinelor, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │programului │ │ │aprobat prin │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │HG nr. 1156/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2013. Se │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │verifică la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nivel de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │exploataţie. │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼─┬───┬──┬──┬─┴─┬────┬───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼──────┬─────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Elemente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Control │a│b1 │b2│b3│b4 │a │b │a │a │a │a │b │a │ │ │
│ │ │ID │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │crotalie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴────┼────────┼─┼───┼──┼──┼─┬─┴────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│TOTALIZATOR│0 │D│D │D │D │D│DA │DA │DA │DA │DA │DA │DA │Da │ │ │
│ │ │A│A │A │A │A│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴─┴───┴──┴──┴─┴──────┴───────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴──────┴─────┴────────────┴───────────┴──────────────┘

        Prezenta caietului de agromediu pentru M10/P8

┌──────────┬───────┬───────────────────┐
│Campanie │Caiet │Nr. Fotografie │
├─────────┬┼───────┼───────────────────┤
│AN I ││ │ │
├─────────┼┼───────┼───────────────────┤
│AN II ││ │ │
├─────────┼┼───────┼───────────────────┤
│AN III ││ │ │
├─────────┼┼───────┼───────────────────┤
│AN IV ││ │ │
├─────────┼┼───────┼───────────────────┤
│AN V ││ │ │
└─────────┴┴───────┴───────────────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│XI. OBSERVAŢII şi TRANSMITEREA RAPORTULUI DE CONTROL │
├──────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┤
│Copia raportului de control a fost │588. │589. Nu│
│direct înmânată persoanei care a │Da │ │
│participat la control ├──────┼───────┤
│ │ │ │
├────────────────────────┬───────┬───────┬─────┴──────┼───────┤
│Am primit o copie a │590. │591. │592. CNP/ │593. │
│raportului de │Nume │Prenume│Semnătura │Data │
│control │ │ │ │ │
├────────────────────────┴───────┴───────┴────────────┴───────┤
│Transmiterea copiei raportului de control prin poştă │
├──────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┤
│600. Copia│ │ │
│raportului│ │ │
│de control│ │ │
│a fost │595. Scrisoare │ │
│transmisă │recomandată │Expediat de: │
│Prin poştă│nr. │ │
│cu nr. │........... │ │
│....... la│ │ │
│data de │ │ │
│......... │ │ │
├──────────┼─────────────┬───────┼───────┬────────┬───────────┤
│ │ │ │596. │597. │598. CNP / │
│ │ │ │Nume │Prenume │Semnătura │
├──────────┴─────────────┴───────┴───────┴────────┴───────────┤
│605. Copia raportului de control nu a putut fi │
│transmisă - se indică motivul │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│600. Observaţii totale ale inspectorilor │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│606. Observaţii ale persoanei care a participat la │
│control │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│XII SEMNAREA RAPORTULUI DE CONTROL │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnarea raportului de către persoana care a │
│participat la control │
├───────┬─────────────┬───────────────────────────────────────┤
│608. │609. │610. CNP │
│Nume │Prenume │ │
├───────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┤
│611. │612. │ │
│Data │Semnătura: │ │
├───────┴─────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Semnarea raportului de către inspectori │
├──────────────────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬───┤
│613. Inspector - │ │614. │ │ │
│coordonator │ │Inspector: │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───┤
│615. Cod Inspector│ │616. Cod │ │ │
│ │ │Inspector │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───┤
│617. Data │ │618. Data │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───┤
│619. Semnătura: │ │620. │ │ │
│ │ │Semnătura: │ │ │
├──────────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┼───┤
│XIII APROBAREA RAPORTULUI DUPA CONTROLUL FORMAL │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Aprobarea procesului verbal in lipsa erorilor │ │
│evidente │ │
├──────┬───────┬──────────────────────────────────────────┼───┤
│621. │622. │ │ │
│Nume │Prenume│ │ │
├──────┼───────┤623. Observaţii ├───┤
│624. │625. │ │ │
│Data │Semnătura│ │ │
├──────┴───────┴──────────────────────────────────────────┼───┤
│XIV CONFIRMARE A RAPORTULUI ÎN SISTEM (principiul │ │
│celor patru ochi) │ │
├──────┬───────┬──────────────────────────────────────────┼───┤
│626. │627. │ │ │
│Nume │Prenume│ │ │
│Op. │Op. │ │ │
│Vf. │Vf. │ │ │
├──────┼───────┤628. Observaţii ├───┤
│629. │630. │ │ │
│Data │Semnătura│ │ │
│Op. │Op. │ │ │
│Vf. │Vf. │ │ │
└──────┴───────┴──────────────────────────────────────────┴───┘


    ANEXA 4

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
        AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
    "PROF. DR. G. K. CONSTANTINESCU"
                                       ACREDITARE
        Model până la data de 01.11.2018:
        Asociaţia ........, cu sediul în ........, judeţul ..........., îndeplineşte condiţiile necesare pentru conducerea Registrului Genealogic la rasa şi se acreditează în conformitate cu H.G. nr. 1188/2014 şi cu O.M. nr. ........., cu modificările şi completările ulterioare (în funcţie de specie).
                                   DIRECTOR GENERAL,

        Model după data de 01.11.2018:
        Asociaţia ........, cu sediul în ........., judeţul ........., este recunoscută ca societate de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1012/2016, în scopul desfăşurării programului de ameliorare cu animale de reproducţie de rasă pură ............, înscrise în registrul genealogic condus de aceasta.
                                   DIRECTOR GENERAL,


    ANEXA 5

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
        Şos. Bucureşti-Ploieşti km. 18,2
        Baloteşti, Ilfov, cod 077015
        T +40 (21)3501017
    F +40 (21)3521010
        www.anarz.eu
        relaţii.publice@anarz.eu
    Nr. ....../..............
                 Lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate
                      de ANZ, care înfiinţează şi conduc registre
                              genealogice la animalele de
                    fermă pentru rasele locale în pericol de abandon

┌──────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│NR.CRT. │SPECIA │RASA │ASOCIAŢIA │CUI/CIF │ADRESA │PREŞEDINTE/ │
│ │ │ │ │ │ │RESPONSABIL │
├──────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Exemplu: │ │ │Asociaţia Crescătorilor de Vaci de │ │Loc. Dancu, com. Holboca, şos. │ │
│1. │TAURINE │Sură de Stepă │Lapte Holboca-Iaşi │19216790 │Iaşi-Ungheni, nr.9, judeţul Iaşi, │Creangă Steofil 0745625116│
│ │ │ │ │ │scdbdancu@yahoo.com │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │Asociaţia Crescătorilor de Bivoli din│ │Loc. Dej, Str. Bistriţei nr.63D, jud. │Zanc Călin Andrei │
│2. │BUBALINE │Bivol românesc │Transilvania │26485171 │Cluj; acb_transilvaniayahoo.com │0264206037 │
│ │ │ │ │ │ │Pop Alexandru 0748168985 │
├──────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│..............│...............│..................│.................................... │................│.......................................│......................... │
├──────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│n │...............│..................│.....................................│................│.......................................│..........................│
└──────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

    DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 6

    GRAFIC DE CONTROL

┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┬─────────────┐
│ │Fermier │ │ │ │Rezultatul │Data │
│ │controlat │ │ │ │verificării │înregistrării│
│ ├────────┬───┬────────┤Data │Data │Data ├───────┬─────────┤raportului de│
│Nr. │Nume şi │CNP│ │planificării│efectuării │verificării│ │ │control în │
│crt.│prenume │/ │Adresa │controlului │controlului│controlului│ │ │sistemul │
│ │(PF)/ │CUI│completă│ │ │ │conform│neconform│informatic al│
│ │Denumire│/ │ │ │ │ │ │ │APIA │
│ │(PJ) │CIF│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────┴─────────┴─────────────┘

                            RESPONSABIL JUDEŢEAN DE CONTROL,

    ANEXA 7

        ASOCIAŢIA ..............
        Operator însămânţător ..............
        COD ..............
                     BULETIN DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ NR. ......
        PROPRIETAR ..............
        ADRESA ..............
        COD EXPLOATAŢIE ..............
        FEMELA IA: ..............
        NUME ..............
        RASA ..............
        NR. MATRICOL ..............
        CATEGORIA:
    1. MULTIPARĂ: DA/NU
    2. PRIMIPARĂ: DA/NU
    3. VIŢEA: DA/NU

        DATA I.A .............. NR. I.A..............
        TAUR ....... COD ...... RASA .........
        SEMNĂTURA PROPRIETAR,
        OPERATOR IA,

    ANEXA 8

    DECLARAŢIE DE FĂTARE
        Subsemnatul .............., declar că femela a fătat la data de ......... produsul de sex ........., cu nr. matricol ......... .
        Semnătura proprietarului,

    ANEXA 9

    Model Caiet de agro-mediu PACHETUL 8-M10 (PNDR 2014-2020)

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Campania de │ │
│depunere a │ │
│cererilor │CAIETUL DE AGRO-MEDIU │
│unice de │TREBUIE COMPLETAT │
│plată ………….. │OBLIGATORIU ÎN FIECARE │
├────────────┬┤AN. │
│Nume şi ││ │
│prenume ││ │
├────────────┼┼────────────────────────┤
│ ││Acest caiet trebuie sa │
│ ││fie disponibil în caz de│
│Denumirea ││control. │
│exploataţiei││În cazul lipsei │
│ ││caietului pentru anul │
│ ││current şi/sau anii │
│ ││precedenţi │
├────────────┼┤de angajament se aplică │
│ ││sancţiuni care conduc la│
│ ││reducerea │
│Semnătură şi││plăţilor. │
│ştampila ││Caietul de agro-mediu │
│ ││trebuie completat la zi,│
│ ││păstrat pe toată │
│ ││perioada de desfăşurare │
├────────────┼┤a angajamentului şi │
│ ││ulterior, pe toată │
│ ││perioada de │
│RO ││monitorizare, respectiv │
│ ││3 ani după încheierea │
│ ││angajamentului. │
│ ││ │
└────────────┴┴────────────────────────┘


┌───┬────────┬───────┬───────────┬──────────┬───────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Număr de │ │ │ │ │Refacere│ │
│ │ │ │ │femele │Număr │Asociaţia │CUI │Reducere │efectiv │ │
│Nr.│Specia*)│Rasa**)│Cod │adulte │de │acreditată│/CIF │efectiv de │de │Observaţii│
│crt│ │ │exploataţie│aflat sub │tineret│de ANZ │asociaţie│animale │animale │ │
│ │ │ │ │angajament│femei │ │ │angajat***)│****) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │angajat │ │
├───┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├───┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴───────┴───────────┴──────────┴───────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┘

        *) Numai speciile bovine, ovine, caprine, porcine şi ecvidee propuse în P8.
        **) Numai rasele locale de animale de fermă în pericol de abandon propuse în P8:
    - Ovine: Oaia Cap Negru de Teleorman (Ţigaie cu Cap Negru de Teleorman), Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de Palas, Ţigaie-varietatea ruginie.
    – Caprine: Carpatina, Alba de Banat
    – Bovine - Taurine: Sura de Stepă
    – Bovine - Bubaline: Bivolul românesc
    – Porcine: Bazna, Mangaliţa
    – Ecvidee - Furioso North Star, Huţul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipiţan.

        ***) Se înscriu: evenimentul (îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea) care a dus la dispariţia animalului (animalelor), data producerii lui, documentul doveditor şi numărul de animale afectat.
        ****) Se înscriu: numărul de animale refăcut în 6 luni de la notificarea APIA, data la care s-a produs înlocuirea animalului (animalelor).

┌────────────┬──────────────┬──────────┐
│DATA CONTROL│SEMNĂTURĂ │SEMNĂTURĂ │
│PE TEREN: │INSPECTORI │FERMIER: │
│ │ANZ: │ │
└────────────┴──────────────┴──────────┘

                  INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A CAIETULUI DE AGRO-MEDIU
                 PENTRU P8 din M.10 - creşterea animalelor de fermă din
                           rase locale în pericol de abandon
        Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), beneficiarii Măsurii 10 - Agro-mediu şi climă trebuie să respecte cerinţa specifică privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu cerinţele specifice de agro-mediu şi cu cerinţele de bază.
        În acest sens, beneficiarii trebuie să completeze anual (pentru fiecare an de angajament) Caietul de agro-mediu conform modelului (recomandat), pus la dispoziţie de APIA la depunerea cererii unice de plată. Totodată, acesta este disponibil şi în format electronic pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.
        Caietul de agro-mediu, cu înregistrările efectuate la zi, se păstrează pe toată perioada angajamentului, începând cu anul semnării angajamentului şi 3 ani după încheierea acestuia conform art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        Acest caiet trebuie prezentat în cazul controalelor efectuate de APIA şi alte organisme de control abilitate.
        Lipsa Caietului pe anul în curs şi/sau pe anii precedenţi din angajament, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage sancţiuni financiare.
        în coloanele 2 şi 3 se înscriu specia cu rasa aferentă, eligibile pachetului, în coloana 4 se completează codul de exploataţie ANSVSA.
        În coloana 5 se completează numărul de femele adulte eligibile pachetului (femelă de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon, înscrisă în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală - condus de asociaţii acreditate de ANZ), aflat sub angajament, iar în coloana 6 se completează numărul de animale din categoria tineret femei de rasă pură (femele care nu au înregistrate cel puţin o montă sau însămânţare artificială)
        În coloana 7 şi coloana 8 se înscriu denumirea şi CUI-ul asociaţiei acreditate de ANZ pentru a conduce registrul genealogic al rasei respective.
        În coloana 9 se înscriu informaţii referitoare la reducerea efectivului de animale aflat sub angajament, respectiv: evenimentul (îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea) care a dus la dispariţia animalului (animalelor), data producerii evenimentului, documentul doveditor şi numărul de animale afectat, în coloana 10 se înscriu informaţii referitoare la refacerea efectivului de animale aflat sub angajament: numărul de animale refăcut în 6 luni de la notificarea APIA, data la care s-a produs înlocuirea animalului (animalelor).
        Atenţie! Refacerea efectivului de animale femele adulte de reproducţie, prevăzut la încheierea angajamentului, se realizează cu aceeaşi rasă.
        În coloana 11 se înscriu eventualele evenimente/motive/observaţii pe care fermierul le consideră utile şi relevante.

    ANEXA 10

        DENUMIRE ASOCIAŢIE:
        CUI/CIF ASOCIAŢIE:
        ADRESA ASOCIAŢIE:
        Nr. .... / Data .......
        Avizat OJZ:
                                       ADEVERINŢĂ
        Prin prezenta se adevereşte că:
    Persoana fizică (nume, prenume) ......... cu domiciliul în localitatea (sat, comuna, oraş): ......... judeţul: ......... str.: ......... nr.: ........., codul poştal: ........., nr. tel: ........., posesor al BI/CI: Seria: ......... Nr.: ........., CNP: ........., codul de exploataţie: ........., deţine un număr de ..... femele adulte de reproducţie de rasă pură în pericol de abandon din specia ........., rasa ........., înscrise în secţiunea principală a Registrului Genealogic al rasei ........., condus de Asociaţia ........., acreditată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (A.N.Z.) la data de ...... cu nr. .........
        Persoana fizică (nume, prenume) este membră a Asociaţiei: .........
    Persoană juridică: (denumire) ........., cu sediul în localitatea (sat, comuna, oraş): ........., judeţul: ........., str.: ......... nr.: ........., codul poştal ......... nr. tel: ......... adresa e-mail: ........., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ........., CUI ........., reprezentată prin dna/dnul în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI: Seria ........., Nr. ........., CNP ........., codul de exploataţie: ........., deţine un număr de femele adulte de reproducţie de rasă pură în pericol de abandon din specia ........., rasa ........., înscrise în secţiunea principală a Registrului Genealogic al rasei condus de Asociaţia ........., acreditată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (A.N.Z.) la data de ......... cu nr. .........
        Persoana juridică (denumire/CUI) ............... este membră a Asociaţiei .........

        S-a eliberat această adeverinţă pentru a-i servi la APIA-Centrul judeţean/local .........., în vederea accesării pachetului 8 - creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din cadrul Măsurii 10 - Plăţi de agro-mediu şi climă din PNDR 2014-2020.
                                      PREŞEDINTE,
                                    NUME ŞI PRENUME
                                       SEMNĂTURA

    ANEXA 11

        Centrul judeţean/local APIA .................
        Nr. de înregistrare ........./..........
                                       NOTIFICARE
                   Privind înlocuirea efectivului de animale aferent
                      Pachetului 8 - Creşterea animalelor de fermă
                   din rase locale în pericol de abandon - Măsura 10
    I. Subsemnatul (Nume şi prenume fermier), ......, cu RO ........, declar că în data de ........ efectivul angajat din cadrul P8- M10 s-a redus cu un număr de animale (specia, rasa) ............. identificate prin cod de identificare animal/crotalie ........., din cauza îmbolnăvirii/sacrificării/vânzării/decesului/dispariţiei animalului.
        Anexez următoarele documente justificative de reducere a efectivului:
    - certificat sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării;
    – act constatator al medicului veterinar, în cazul morţii;
    – document de livrare în cazul vânzării animalelor;
    – document eliberat de Poliţie şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei, urmare a unui furt sau urmare a atacului animalelor sălbatice.

        Mă oblig să refac efectivul de animale femele adulte de reproducţie, înscrise în secţiunea principală a registrul genealogic al rasei, aflat sub angajament, în termen de maxim 6 luni de la această dată. Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care nu voi reface efectivul în termenul stipulat, sprijinul aferent pachetului 8 va fi redus.
        Data:
        Semnătura fermier:

    II. Subsemnatul (Nume şi prenume fermier), ..........., cu RO, ..........., declar că în data de ......... efectivul angajat în cadrul pachetului 8 - Măsura 10, s-a refăcut cu un număr de animale (specia, rasa) ........., identificate prin Cod de identificare animal/crotalie ...............
        Anexez adeverinţa eliberată de asociaţia acreditată de ANZ, la care sunt înscrise animalele cu numărul ......, din data .........
        Data:
        Semnătura fermier:


    ANEXA 12

    PISTA DE AUDIT
        Nume şi prenume beneficiar: ................
        Campania: ..................................
        Măsura/Submăsura: ..........................
        Cod Dosar cerere de plată: .................
        Data: ..........

┌────┬─────────────┬───┬───────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────┬───┐
│Nr. │ │ │Data │Data │Întocmit │Documente │ │
│crt.│Activitatea │OJZ│începerii │finalizării├────┬───────┬─────────┤generate sau │Obs│
│ │ │ │activităţii│activităţii│Nume│Funcţia│Semnătura│completate │ │
├────┼─────────────┼───┼───────────┼───────────┼────┼───────┼─────────┼──────────────┼───┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────────┼───┼───────────┼───────────┼────┼───────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │La fiecare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │OJZ, pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │beneficiar, în│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │registrul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │primiri există│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │înregistrate │ │
│ │Primirea │ │ │ │ │ │ │următoarele │ │
│ │dosarului │ │ │ │ │ │ │documente: │ │
│ │cererii de │ │ │ │ │ │ │copia cererii │ │
│ │plată de la │ │ │ │ │ │ │unice de │ │
│1. │APIA - │OJZ│ │ │ │ │ │plată, │ │
│ │Centrul │ │ │ │ │ │ │formular de │ │
│ │judeţean/ │ │ │ │ │ │ │modificare a │ │
│ │local │ │ │ │ │ │ │cererii, copia│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │angajamentului│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │voluntar, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │copii după │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │notificări │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │înlocuirea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │etc. │ │
├────┼─────────────┼───┼───────────┼───────────┼────┼───────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Întocmirea şi│ │ │ │ │ │ │Anexa nr. 1 - │ │
│ │transmiterea │ │ │ │ │ │ │Notificarea/ │ │
│ │Notificării/ │ │ │ │ │ │ │înştiinţarea │ │
│2. │înştiinţării │OJZ│ │ │ │ │ │privind │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │efectuarea │ │
│ │efectuarea │ │ │ │ │ │ │controlului pe│ │
│ │controlului │ │ │ │ │ │ │teren │ │
│ │pe teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───────────┼───────────┼────┼───────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la faţa │ │ │ │ │ │ │Anexa nr. 3 - │ │
│3. │locului şi │OJZ│ │ │ │ │ │Raport de │ │
│ │întocmirea │ │ │ │ │ │ │control pe │ │
│ │raportului de│ │ │ │ │ │ │teren │ │
│ │control │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───────────┼───────────┼────┼───────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Solicitarea │ │ │ │ │ │ │Adresa de │ │
│ │informaţiilor│ │ │ │ │ │ │solicitare │ │
│ │suplimentare │ │ │ │ │ │ │informaţii │ │
│4. │la APIA - │ │ │ │ │ │ │suplimentare │ │
│ │Centrul │ │ │ │ │ │ │înregistrată │ │
│ │judeţean/ │ │ │ │ │ │ │în registrul │ │
│ │local │ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │corespondenţă │ │
├────┼─────────────┼───┼───────────┼───────────┼────┼───────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Copii după │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │notificări │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │înlocuirea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │efectivului de│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │animale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aferent │ │
│ │Primirea │ │ │ │ │ │ │Pachetului 8 -│ │
│ │informaţiilor│ │ │ │ │ │ │creşterea │ │
│ │suplimentare │ │ │ │ │ │ │animalelor de │ │
│5. │transmise de │OJZ│ │ │ │ │ │fermă din rase│ │
│ │APIA - Centru│ │ │ │ │ │ │locale în │ │
│ │judeţean/ │ │ │ │ │ │ │pericol de │ │
│ │local │ │ │ │ │ │ │abandon - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Măsura 10 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │conform anexei│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 12- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │înregistrate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în registrul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │corespondenţă │ │
├────┼─────────────┼───┼───────────┼───────────┼────┼───────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Înregistrarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Raportului de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │control în │ │ │ │ │ │ │Data │ │
│ │baza de date │ │ │ │ │ │ │înregistrării │ │
│ │electronică a│ │ │ │ │ │ │în baza de │ │
│6. │APIA, prin │OJZ│ │ │ │ │ │date │ │
│ │interfaţa │ │ │ │ │ │ │electronică a │ │
│ │creată pentru│ │ │ │ │ │ │APIA │ │
│ │utilizatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ANZ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───────────┼───────────┼────┼───────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Transmiterea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Raportului de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │control în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │original, │ │ │ │ │ │ │Adresa de │ │
│ │însoţit de │ │ │ │ │ │ │transmitere a │ │
│ │toate │ │ │ │ │ │ │Raportului de │ │
│ │documentele │ │ │ │ │ │ │control pe │ │
│7. │preluate în │ │ │ │ │ │ │teren, │ │
│ │copie în │ │ │ │ │ │ │înregistrată │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │în registrul │ │
│ │controlului │ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │pe teren, la │ │ │ │ │ │ │corespondenţă │ │
│ │APIA - │ │ │ │ │ │ │al OJZ │ │
│ │Centrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │judeţean/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │local │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───┴───────────┴───────────┴────┴───────┴─────────┴──────────────┴───┘

        Nota: În cazul în care apar elemente noi faţă de procedură care implică completarea Pistei de audit, se menţionează acest aspect în coloana "Obs.", iar la sfârşitul pistei de audit se precizează activitatea desfăşurată de persoanele desemnate de către directorul general al ANZ în procesul de verificare pe teren a condiţiilor de eligibilitate.

    ANEXA 13

        Nume şi prenume ...........
        Data ........
        Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
        Centrul Regional de Zootehnie
        Oficiul Judeţean de Zootehnie
        Nr. ....../.......
                                    ORDIN DE CONTROL
        Echipa de control pe teren, formată din specialiştii ANZ: ............. va efectua controlul pe teren pentru cererile unice de plată depuse la APIA CJ/APIA CL, pentru rasele locale în pericol de abandon: ............... Măsura 10, Pachetul 8, din cadrul PNDR 2014 - 2020, de către deţinătorii PF/PJ: ......... în perioada: ...........

┌────┬────────────────────────────┬───────┬───────────┐
│ │Informaţii fermier │Locaţia│ │
│ │ │pentru │ │
│Nr. ├───────────┬────────────┬───┤control│Data │
│crt.│ │ │CNP│(din │controlului│
│ │Cod de │Nume/prenume│/ │cererea│ │
│ │exploataţie│Reprezentant│CUI│unică) │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼───────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼───────┼───────────┤
│… │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼───────┼───────────┤
│n │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴───┴───────┴───────────┘┌──────────────┬───────────────────────┐
│Echipa de │Responsabil judeţean de│
│control: │control: │
├──────────────┼───────────────────────┤
│1. Nume şi │Nume şi prenume: │
│prenume: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Semnătura: │Semnătura: │
├──────────────┼───────────────────────┤
│2. Nume şi │ │
│prenume: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Semnătura: │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 14


┌─────────┬──────────────────┬────────────────────────┐
│ │Ministerul │ │
│ │Agriculturii şi │ │
│ │Dezvoltării Rurale│ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────┤
│ │Agenţia Naţională │ │
│ │pentru Zootehnie │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────┤
│ │"Prof. Dr. G. K. │ │
│[SIGLA │Constantinescu" │ │
│GUVERNUL ├──────────────────┼────────────────────────┤
│ROMÂNIEI]│Şos. │ │
│ │Bucureşti-Ploieşti│T +40 (21)3501017 │
│ │km. 18,2 │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────┤
│ │Baloteşti, Ilfov, │F +40 (21)3521010 │
│ │cod 077015 │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │www.anarz.eu │
│ ├──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │relatii.publice@anarz.eu│
└─────────┴──────────────────┴────────────────────────┘

                     PROCES-VERBAL DE CONTROL LA SEDIUL ASOCIAŢIEI
                  ACREDITATE PENTRU CONDUCEREA REGISTRULUI GENEALOGIC
                                LA RASA ...............
        Subsemnaţii:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Nume şi prenume │Funcţia │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


        Am procedat la verificarea activităţii asociaţiei ................. deţinătoare a acreditării nr. ...... din ....... cu privire la activitatea de conducere a registrului genealogic la rasa .............
        În urma verificării am constatat următoarele:
    I. Echipamentele de preluare, stocare şi prelucrare a datelor: calculator, imprimantă, server, aplicaţie informatică, conexiune internet:
        .............................................
        .............................................
        .............................................

    II. Personal
    a) Persoana responsabilă pentru activitatea de conducere a registrului genealogic:
        .............................................

    b) Persoana responsabilă pentru eliberarea certificatelor de origine:
        .............................................

    c) Număr de persoane implicate în activitatea de conducere a registrului genealogic (diplome de studii, contracte de muncă, extras REVISAL) ..............

    III. Verificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a registrului genealogic
    a) Identificarea animalelor - verificarea în baza de date a utilizării sistemului de identificare reglementat de legislaţia în vigoare ................
        Se va verifica: nr. matricol, rasa, sex, deţinător, se va menţiona numărul de animale verificate, corectitudinea datelor constatate, documentele în baza cărora s-a făcut verificarea.
    1. .......................
    2. .......................
    3. .......................
    4. .......................
    5. .......................
    6. .......................
        ..........................
        ..........................
        ..........................


    b) Înregistrarea ascendenţei (modalităţi de înregistrare şi comunicare a evenimentelor de reproducţie) - verificarea în baza de date a modalităţii de înregistrare a originii prin:
        ● Documente de reproducţie (registre de monte şi fătări) .............

    c) Colectarea şi înregistrarea corectă a datelor de producţie rezultate în urma efectuării COP de către organizaţia de control proprie sau asociaţii/organizaţii de control acreditate (modul de colaborare cu acestea privind transmiterea datelor-verificarea prin sondaj a datelor pe fermă, individ, producţie controlată (dacă este cazul)
        .............................................

    d) Divizarea registrului genealogic
        ● Criterii pentru înscrierea animalelor în registrul genealogic .................
    ● Efective înscrise în registrul genealogic (pe categorii, secţiuni, clase etc.) ................
        ● Structura şi modul de acordare a numărului din registrul genealogic ............

    e) Certificate zootehnice
        ● Mod de generare a certificatelor ......................
        ● Număr de certificate (pe ferme, pe categorii) .............

    f) Număr de animale înscrise în registrul genealogic
        ● Existenţa documentelor necesare înscrierii animalelor conform cerinţelor registrului genealogic ...............        Animalele înscrise în Registrul genealogic al rasei ........ în secţiunea principală a acestuia, sunt prezentate de către Responsabilul Programului de Conservare şi al Registrului Genealogic în anexe separat pe proprietari, conform tabelului anexat

┌────┬────┬──────────┬───────┬─────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Efectiv │ │
│ │ │ │ ├──────┬───────┬──────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. de │ │
│ │ │ │ │ │ │identif. │ │
│ │ │ │ │ │ │pt. │Observaţii/ │
│ │ │ │ │ │ │tineretul │nr. │
│Nr. │Rasa│Proprietar│Judeţul│ │ │femel │înregistrare│
│crt.│ │ │ │Femele│Masculi│stabilit │document │
│ │ │ │ │adulte│ │de │anexa │
│ │ │ │ │ │ │asociaţie │ │
│ │ │ │ │ │ │la sf. │ │
│ │ │ │ │ │ │celor 5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ani de │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament│ │
├────┼────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴──────────┴────────────┘

        Menţiuni: ....................................
    II. Concluzii: ...............................
    III. Propuneri: ..............................
        Întocmit în .... exemplare, astăzi ...........
        Din partea A.N.Z. (nume şi prenume, funcţia, semnătura)
        .......................................

        Din partea asociaţiei (nume şi prenume, funcţia, semnătura)
        .......................................

        Formular Responsabilităţi:

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Compartimentul│Acţiunea │
│crt.│(postul) │(operaţiunea) │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │0 │... │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│1 │CPG/persoane │Elaborare │
│ │nominalizate │procedură │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Recepţia listei │
│ │ │deţinătorilor de │
│ │ │femele adulte de │
│ │ │reproducţie de la │
│ │ │APIA şi întocmirea│
│ │ │Notelor de │
│2 │CPG/consilier │serviciu de │
│ │ │transmitere a │
│ │ │acestora către │
│ │ │responsabilii │
│ │ │regionali de │
│ │ │control prin │
│ │ │email. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Preluarea de la │
│ │ │persoanele │
│ │ │desemnate din │
│ │ │cadrul Centrelor │
│ │ │Judeţene APIA, în │
│ │ANZ/Echipele │baza │
│ │cu persoanele │Procesului-verbal │
│3 │nominalizate │de predare - │
│ │pentru │primire, a │
│ │efectuarea │copiilor │
│ │controlului │documentelor din │
│ │ │dosarul cererii │
│ │ │pentru │
│ │ │beneficiarii care │
│ │ │urmează a fi │
│ │ │controlaţi. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Înştiinţarea │
│ │ │solicitanţilor │
│ │ │sprijinului │
│ │ │financiar pentru │
│ │ │exploataţiile care│
│ │ │urmează a fi │
│ │ │controlate la faţa│
│ │ANZ/Echipele │locului cu cel │
│ │cu persoanele │mult 48 de ore │
│ │nominalizate │înainte de │
│4 │pentru │declanşarea │
│ │efectuarea │controlului │
│ │controlului │propriu-zis prin │
│ │ │transmiterea unei │
│ │ │”Notificări/ │
│ │ │Înştiinţări │
│ │ │privind efectuarea│
│ │ │controlului pe │
│ │ │teren” (Anexa 1) │
│ │ │sau „Înştiinţare │
│ │ │telefonică”. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Emiterea ordinului│
│ │ │de control (Anexa │
│ │ │14) pentru fiecare│
│ │ │echipă de control;│
│ │ │Generarea │
│ │ │Raportului de │
│ │ │Control din │
│ │ANZ/ │sistemul │
│5 │Responsabilul │informatic │
│ │judeţean de │„Aplicaţia 2021” │
│ │control │şi editarea │
│ │ │acestuia în trei │
│ │ │exemplare. │
│ │ │Generarea │
│ │ │extrasului RNE din│
│ │ │SNIIA pentru │
│ │ │controalele │
│ │ │planificate; │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Preluarea │
│ │ │documentaţiei │
│ │ │aferente cererilor│
│ │ │repartizate cu │
│ │ │semnătură de │
│ │ │primire; │
│ │ │Verificarea │
│ │ │înainte de │
│ │ │plecarea în teren │
│ │ │a existenţei │
│ │ │documentelor │
│ │ │necesare │
│ │ANZ/Inspectori│efectuării │
│6 │(toate │controlului; │
│ │posturile) │Efectuarea │
│ │ │controlului pe │
│ │ │teren conform │
│ │ │graficului de │
│ │ │control stabilit │
│ │ │de fiecare │
│ │ │responsabil │
│ │ │judeţean de │
│ │ │control; │
│ │ │Completarea │
│ │ │Raportului de │
│ │ │control (Anexa 3),│
│ │ │conform procedurii│
│ │ │operaţionale. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Verificarea │
│ │ │Rapoartelor de │
│ │ │control, │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │acestora în │
│ │ │Registrul de │
│ │ │evidenţă a │
│ │ │controalelor. │
│ │ │Păstrarea şi │
│ │ │arhivarea │
│ │ANZ/ │Registrului de │
│ │Responsabilul │evidenţă a │
│7 │judeţean de │controalelor; │
│ │control │Predarea cu │
│ │ │Proces-verbal de │
│ │ │predare-primire a │
│ │ │unui exemplar al │
│ │ │Raportului de │
│ │ │control, persoanei│
│ │ │desemnate din │
│ │ │cadrul Centrului │
│ │ │Judeţean APIA │
│ │ │pentru a fi ataşat│
│ │ │la dosarul │
│ │ │cererii. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Arhivarea unei │
│ │ANZ/Inspectori│copii a raportului│
│8 │(toate │de control, precum│
│ │posturile) │şi a documentelor │
│ │ │ce au stat la baza│
│ │ │verificărilor. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Întocmirea │
│ │ │monitorizării │
│ │ │zilnice a │
│ │CRZ/ │situaţiei │
│9 │Responsabilul │controalelor │
│ │regional de │efectuate în ziua │
│ │control │precedentă la │
│ │ │nivelul regiunii │
│ │ │şi transmiterea │
│ │ │acesteia la CPG. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Înregistrarea în │
│ │ │aplicaţia │
│ │ANZ/ │electronică a │
│ │utilizatori │APIA, prin │
│10 │aplicaţia APIA│interfaţa creată │
│ │(toate │pentru │
│ │posturile) │utilizatorii din │
│ │ │cadrul ANZ şi │
│ │ │corectarea │
│ │ │erorilor. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ANZ/ │Rapoarte de │
│11 │responsabili │sinteză/rapoarte │
│ │control │audit │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Transmitere către │
│12 │ANZ/director │APIA │
│ │general │Adresă finalizare │
│ │ │controale │
└────┴──────────────┴──────────────────┘


    FORMULAR EVIDENŢĂ MODIFICĂRI
                                        F-P0-93

┌────┬───┬──────────┬────┬──────────┬───┬─────────────┬────────────────┐
│Nr. │ │Data │ │Data │ │Descriere │Semnătura │
│crt.│Ed.│ediţiei │Rev.│reviziei │Pg.│modificare │conducătorului │
│ │ │ │ │ │ │ │compartimentului│
├────┼───┼──────────┼────┼──────────┼───┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Actualizare│ │
│ │ │ │ │ │ │şi completare│ │
│ │ │ │ │ │ │legislaţie │ │
│ │ │ │ │ │ │- Înlocuirea │ │
│ │ │ │ │ │ │anului de │ │
│ │ │ │ │ │ │control - │ │
│ │ │ │ │ │ │Campania │ │
│ │ │ │ │ │ │2022; │ │
│ │ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │ │implementarea│ │
│ │ │ │ │ │ │observaţiilor│ │
│ │ │ │ │ │ │formulate de │ │
│ │ │ │ │ │ │Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │ │plăţi directe│ │
│1 │01 │31.07.2020│2 │10.06.2022│ │- sector │ │
│ │ │ │ │ │ │zootehnic din│ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul APIA │ │
│ │ │ │ │ │ │(transmise │ │
│ │ │ │ │ │ │prin track │ │
│ │ │ │ │ │ │changes │ │
│ │ │ │ │ │ │activată) şi │ │
│ │ │ │ │ │ │a │ │
│ │ │ │ │ │ │observaţiilor│ │
│ │ │ │ │ │ │formulate de │ │
│ │ │ │ │ │ │AFIR │ │
│ │ │ │ │ │ │(transmise │ │
│ │ │ │ │ │ │prin adresa │ │
│ │ │ │ │ │ │înregistrată │ │
│ │ │ │ │ │ │cu nr. 7277/ │ │
│ │ │ │ │ │ │14.06.2022), │ │
└────┴───┴──────────┴────┴──────────┴───┴─────────────┴────────────────┘


    Formular distribuire/difuzare

┌─────┬──────────┬────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────────┐
│ │Scopul │Exemplar│Compartiment │Funcţia │Nume şi │Data │Modalitatea │
│ │difuzării │nr. │ │ │prenume │primirii│transmiterii│
│ ├──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Format │
│11.1 │Aprobare │1 │ANZ │Director │Florinel │ │hârtie şi │
│ │ │ │ │general │BÎRCĂ │ │copie │
│ │ │ │ │ │ │ │electronică │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Director │ │ │Format │
│11.2 │Verificare│1 │ANZ │general │Constantin │ │hârtie şi │
│ │ │ │ │adjunct │VIZITEU │ │copie │
│ │ │ │ │ │ │ │electronică │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │ │ │publici │ │ │
│11.3 │Aplicare │1 │CPG │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │ │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │ │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │ │ │publici │ │ │
│11.4 │Aplicare │1 │CRZ 1 NORD-EST│Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │ │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │ │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │ │ │publici │ │ │
│11.5 │Aplicare │1 │CRZ 2 SUD-EST │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │ │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │ │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │ │ │publici │ │ │
│11.6 │Aplicare │1 │CRZ 3 SUD │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │ │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │ │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │ │ │publici │ │ │
│11.7 │Aplicare │1 │CRZ 4 SUD - │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │VEST │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │ │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │ │ │publici │ │ │
│11.8 │Aplicare │1 │CRZ 5 VEST │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │ │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │ │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │ │ │publici │ │ │
│11.9 │Aplicare │1 │CRZ 6 NORD – │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │VEST │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │ │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │ │ │publici │ │ │
│11.10│Aplicare │1 │CRZ 7 CENTRU │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │ │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │ │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │Direcţia │ │publici │ │ │
│11.12│Aplicare │1 │Inspecţie de │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │stat în │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │zootehnie │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Serviciul │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │patrimoniu │ │publici │ │ │
│11.13│Aplicare │1 │genetic şi │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │patrimoniu │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │zoopastoral │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Direcţia │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │economico- │ │publici │ │ │
│11.14│Aplicare │1 │financiară, │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │resurse umane │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │şi │ │derularea │ │ │
│ │ │ │administrativ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Compartimentul│ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │de informare, │ │publici │ │ │
│11.15│Aplicare │1 │relaţii │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │publice şi cu │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │presa │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │ │ │publici │ │ │
│11.16│Aplicare │1 │Compartimentul│Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │juridic │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │ │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Funcţionari│ │ │
│ │ │ │Compartimentul│ │publici │ │ │
│11.17│Aplicare │1 │de audit │Funcţionari│implicaţi │ │Copie │
│ │ │ │public intern │publici │în │ │electronică │
│ │ │ │ │ │derularea │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurii │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Comisie de │ │ │ │Format │
│11.18│Arhivare │1 │monitorizare │Secretar │Hoară Elena│ │hârtie şi │
│ │ │ │SCIM │ │ │ │copie │
│ │ │ │ │ │ │ │electronică │
└─────┴──────────┴────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────────┘


    Formular analiză procedură

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────┐
│Compartimentul│Numele şi │Aviz favorabil│Aviz nefavorabil │
│care exprimă │prenumele │ │ │
│punctul de │conducătorului├────┬─────────┼────┬─────────┬────┤
│vedere │/înlocuitor de│Data│Semnătura│Data│Semnătura│Obs.│
│ │drept │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤
│Director │Viziteu │ │ │ │ │ │
│general │Constantin │ │ │ │ │ │
│adjunct │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤
│Direcţia │ │ │ │ │ │ │
│inspecţie de │Nica Georgică │ │ │ │ │ │
│stat în │ │ │ │ │ │ │
│zootehnie │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┘


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016