Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 27 martie 2023  privind Criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiei IS-V-01 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 27 martie 2023 privind Criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiei IS-V-01 "Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole" din cadrul Planului strategic PAC 2023 - 2027

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 258 bis din 29 martie 2023
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 117 din 27 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 258 din 29 martie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta anexă reglementează metodologia de implementarea intervenţiei IS-V-01 "Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole", din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027, denumită în continuare metodologie, respectiv depunerea programelor/cererilor de finanţare, durata programelor, selecţia acestora, asistenţa financiară, categoriile de beneficiari eligibili specifici, condiţiile de eligibilitate şi cheltuielile eligibile şi neeligibile, asigurarea rezonabilităţii preţurilor, condiţiile specifice pentru plata avansurilor, termenele-limită şi condiţiile pentru depunerea cererilor de plată, tipurile de documente, avizele, autorizaţiile sau studiile, după caz, modalităţile de verificare, control, sancţiunile şi recuperare asistenţei financiare, crearea de condiţii artificiale.
    (2) În cazul replantării plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare cheltuielile eligibile ale programelor aprobate nu depăşesc 15% din cheltuielile anuale totale privind restructurarea/reconversia plantaţiilor viticole, în cursul aceluiaşi exerciţiu financiar şi nu acoperă costurile de defrişare sau compensarea veniturilor pierdute.
    (3) Potrivit prevederilor art. 40 alin. (5) din Regulamentul delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului cu cerinţe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenţii specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023 - 2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum şi cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiţii agricole şi de mediu) nu se acordă sprijin producătorilor care cultivă plantaţii ilegale şi suprafeţe plantate cu viţă-de-vie fără autorizaţie în temeiul art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

    ART. 2
    Definiţii
        În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) solicitant - producătorul viticol care deţine şi/sau exploatează suprafeţe de viţă-de-vie înregistrate în Registrul Plantaţiilor Viticole, denumit în continuare R.P.V.;
    b) beneficiar - solicitantul prevăzut la lit. a) a cărui cerere de finanţare, prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil pentru implementarea programelor de restructurare/reconversie, a fost aprobată;
    c) exerciţiul financiar - înseamnă exerciţiul financiar "N" care începe la data de 16 octombrie a anului "N - 1" şi se încheie la data de 15 octombrie a anului "N", definit în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/2.116;
    d) program de restructurare/reconversie - ansamblu de acţiuni eligibile, prevăzute la art. 58 alin. 1 lit. a) pct. (i) - (iv) din Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115, care prin realizarea lor conduc la creşterea competitivităţii producătorilor vitivinicoli prin adaptarea producţiei la cererea pieţei, denumit în continuare program;
    e) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire - acţiune eligibilă conform prevederilor art. 58 alin. 1 lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115, care constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu clone ale aceloraşi soiuri sau cu alte soiuri, chiar şi clone ale acestora, inclusiv în scopul îmbunătăţirii calităţii sau a durabilităţii mediului, în vederea adaptării la schimbările climatice sau pentru creşterea diversităţii genetice;
    f) relocarea parcelelor viticole - acţiune eligibilă conform prevederilor art. 58 alin. 1 lit. a) pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115, care constă în plantarea parcelelor viticole pe alt amplasament, echivalent ca suprafaţă;
    g) replantarea ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare - acţiune eligibilă conform prevederilor art. 58 alin. 1 lit. a) pct. (iii) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115, care constă în schimbarea soiurilor existente în cultură care au fost afectate de boli cu aceleaşi soiuri sau cu alte soiuri sau clone din aceste soiuri;
    h) ameliorarea tehnicilor de gestionare a plantaţiilor viticole - acţiune eligibilă conform prevederilor art. 58 alin. 1 lit. a) pct. (iv) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115, care constă în special în introducerea de sisteme avansate de producţie durabilă, inclusiv reducerea utilizării pesticidelor;
    i) costurile restructurării - reprezintă costurile eligibile suportate efectiv pentru implementarea programului de restructurare/reconversie, susţinute de documente justificative;
    j) suprafaţa plantată cu viţă-de-vie - reprezintă suprafaţa plantată cu viţă-de-vie, delimitată de perimetrul extern al butucilor de viţă-de-vie, adăugându-se o zonă tampon a cărei lăţime corespunde jumătăţii distanţei dintre rânduri, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2022/126 al Comisiei;
    k) cerere de finanţare - documentul generat de sistemul informatic prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil pentru programele de restructurare/reconversie aprobate, completat în conformitate cu ghidurile specifice pentru finanţarea acestei intervenţii;
    l) cerere de plată/rambursare - documentul generat de sistemul informatic, depus de beneficiar, prin care se solicită A.P.I.A. plata sumelor cuvenite, în baza cererii de finanţare aprobate şi a documentaţiei justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru finanţarea acţiunilor care fac obiectul programului de restructurare/reconversie;
    m) condiţii artificiale - sunt acele condiţii create în mod voluntar de către solicitant pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate, pentru a implementa un anumit program sau pentru a evita o anumită obligaţie, în scopul obţinerii sprijinului financiar în mod necuvenit;
    n) declaraţia de finalizare - documentul prin care beneficiarul confirmă finalizarea măsurii, implementarea programului conform proiectului de înfiinţare şi respectarea tuturor condiţiilor de eligibilitate;
    o) parcela viticolă - înseamnă parcela agricolă definită potrivit PS 2023 - 2027, cultivată cu viţă-de-vie care fie este destinată producţiei comerciale de produse vitivinicole, fie beneficiază de exceptările acordate pentru utilizarea în scopuri experimentale sau pentru plantări de viţă-mamă pentru altoi menţionate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, registrul plantaţiilor viticole, documentele însoţitoare şi certificarea, registrul de intrări şi de ieşiri, declaraţiile obligatorii, notificările şi publicarea informaţiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele şi sancţiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 şi (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei;
    p) defrişare - înseamnă eliminarea completă a butucilor de viţă aflaţi pe o suprafaţă cultivată cu viţă-de-vie, potrivit prevederilor pct. 1, partea IV, anexa II din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013, cu modificările ulterioare;
    r) supraaltoire - înseamnă altoirea unei viţei-de-vie care a mai făcut obiectul unei altoiri, potrivit prevederilor pct. 3, partea IV, anexa II din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013, cu modificările ulterioare.
    s) monitorizare - înseamnă activitatea de verificare administrativă şi/sau la faţa locului realizată de structuri cu atribuţii de control, după finalizarea perioadei de implementare, efectuată pentru constatarea menţinerii şi valorificării rezultatelor obţinute prin implementarea programului.
    ş) perioadă de monitorizare - înseamnă intervalul de timp de 3 ani financiari ulteriori anului financiar în care a avut loc plata finală a ajutorului.


    CAP. II
    Asistenţa financiară şi tipurile de cheltuieli
    ART. 3
    Asistenţa financiară
    (1) Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene nu depăşeşte 75% din costurile eligibile efective ale restructurării şi reconversiei plantaţiilor viticole, iar pentru pantele abrupte şi terasele din zonele în care înclinarea este mai mare de 40% asistenţa financiară respectivă poate ajunge până la 80% din costurile efective ale restructurării şi reconversiei plantaţiilor viticole, dar nu mai mult de 27.175 euro/ha în cazul persoanelor înregistrate fiscal, respectiv de 27.013 euro/ha în cazul persoanelor neînregistrate fiscal, indiferent de acţiunea eligibilă, respectiv măsurile care alcătuiesc programul.
    (2) În cazul Regiunii Bucureşti-Ilfov, care nu se încadrează în categoria regiunilor mai puţin dezvoltate, asistenţa financiară din partea Uniunii nu depăşeşte 50% din costurile eligibile efective ale restructurării şi reconversiei plantaţiilor viticole, iar pentru pantele abrupte şi terasele din zonele în care înclinarea este mai mare de 40% asistenţa financiară respectivă poate ajunge până la 60% din costurile efective ale restructurării şi reconversiei plantaţiilor viticole, dar nu mai mult de 27.175 euro/ha în cazul persoanelor înregistrate fiscal, respectiv de 27.013 euro/ha în cazul persoanelor neînregistrate fiscal, indiferent de acţiunile eligibile, respectiv măsurile care alcătuiesc programul.
    (3) Ajutorul ia forma rambursării unei părţi din costurile eligibile ale unui program suportate efectiv de beneficiar, în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2).
    (4) Beneficiarul probează, cu documente justificative, efectuarea costurilor.
    (5) Acţiunea/-le, măsurile eligibile şi sprijinul financiar maxim aferente fiecărei măsuri din cadrul programului de restructurare/reconversie sunt prevăzute în cadrul anexei nr. 1 la prezenta metodologie.

    ART. 4
    Cheltuieli eligibile
    (1) Cheltuielile eligibile cu punerea în aplicare a acţiunilor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, sunt cele prevăzute în devizele-cadru din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
    (2) Valoarea programelor de restructurare/reconversie, care vizează şi acţiuni care asigură posibile economii de apă, poate contribui la asigurarea respectării prevederilor art. 60 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115.

    ART. 5
    Cheltuieli neeligibile
    (1) Tipurile de cheltuieli enumerate în partea II a anexei II din Regulamentul delegat (UE) 2022/126 al Comisiei sunt considerate costuri neeligibile ale unui program de restructurare/reconversie.
    (2) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile suportate de beneficiar, nu este eligibilă, cu excepţia cazului în care taxa respectivă nu poate fi recuperată în temeiul legislaţiei naţionale în materie de TVA.

    CAP. III
    Durata şi depunerea programelor
    ART. 6
    Programele de restructurare/reconversie
    (1) Programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor pot viza una din următoarele acţiuni eligibile:
    a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, astfel cum este definită la art. 2 lit. e);
    b) relocarea plantaţiilor viticole, astfel cum este definită la art. 2 lit. f);
    c) replantarea ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare şi fitosanitare astfel cum este definită la art. 2 lit. g);
    d) ameliorarea tehnicilor de gestionare a plantaţiilor viticole, astfel cum este definită la art. 2 lit. h), care constă, în special, în introducerea de sisteme avansate de producţie durabilă, inclusiv reducerea utilizării pesticidelor; reînnoirea normală a plantaţiilor viticole, constând în replantarea cu acelaşi soi de viţă-de-vie conform aceluiaşi sistem de cultivare a viţei-de-vie, atunci când aceasta a ajuns la finalul ciclului ei natural de viaţă, este exclusă de la acordarea sprijinului.

    (2) Acţiunile eligibile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) pot fi însoţite de instalarea/înlocuirea sistemului de irigaţii prin picurare, cu încadrarea pentru fiecare program rezultat, în sprijinul financiar maxim prevăzut la art. 3 alin. (1) sau (2).
    (3) Acţiunea de ameliorare a tehnicilor de gestionare a plantaţiilor viticole se realizează prin una sau mai multe dintre următoarele lucrări de execuţie:
    a) schimbarea sistemului de cultivare a viţei-de-vie prin trecerea la sistemul de întreţinere preponderent mecanizată;
    b) proiectare, înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj, inclusiv prin instalarea unui singur rând de sârmă, în cazul tipului de conducere cordon liber, în vederea întreţinerii preponderent mecanizate;
    c) proiectare, înlocuire sistem de susţinere pentru modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor şi instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerea lăstarilor;
    d) proiectare, instalare/înlocuire sistemului de irigaţii prin picurare, eligibil la finanţare, inclusiv pentru viticultorii care au accesat programele anterioare de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole.

    (4) Sistemul de susţinere realizat în cadrul programului de restructurare/reconversie poate fi:
    a) sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor prin instalarea a trei rânduri de sârme, dintre care minimum două duble;
    b) sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj prin instalarea unui singur rând de sârmă, în cazul tipului de conducere cordon liber, în vederea recoltării preponderent mecanizate.

    (5) Toate programele de restructurare/reconversie se realizează în baza unui proiect tehnic şi a unui deviz de cheltuieli. Proiectele tehnice se vizează de una dintre unităţile de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie prevăzute în anexele nr. 1 - 3 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul tehnic trebuie să conţină elemente de fundamentare a investiţiei (identificarea solicitantului, necesitatea şi oportunitatea investiţiei, amplasamentul investiţiei, parametrii tehnici ai plantaţiilor viticole, harta cadastrală), memoriu tehnic şi justificativ (organizarea terenului, scurtă descriere a situaţiei plantaţiei, condiţiile fizico-geografice), descriere detaliată a măsurilor abordate prin proiect. În cazul programelor care vizează şi acţiuni care asigură posibile economii de apă trebuie precizat şi beneficiul preconizat şi impactul pozitiv suplimentar al programului propus legate de obiectivele în materie de agromediu şi climă şi trebuie demonstrate cu ajutorul specificaţiilor proiectului sau altor documente tehnice.
    (6) Toate programele de restructurare/reconversie sunt destinate exclusiv producerii strugurilor pentru vinuri cu denumire de origine controlată, denumite în continuare D.O.C. şi a vinurilor cu indicaţie geografică, denumite în continuare I.G., conform caietelor de sarcini corespunzătoare fiecărei D.O.C şi I.G în vigoare la data depunerii programului.
    (7) Categoriile lucrărilor de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    (8) Devizele din cadrul proiectelor de înfiinţare a plantaţiilor vor cuprinde în totalitate lucrările care urmează a fi realizate de solicitanţi, în concordanţă cu devizele-cadru elaborate de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, denumit în continuare ICDVV Valea Călugărească, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
    (9) Programele de restructurare/reconversie au prevăzut un grafic de execuţie a măsurilor precum şi alocările financiare aferente, pentru fiecare exerciţiu financiar.

    ART. 7
    Durata programelor
    (1) Termenul de realizare a programelor de restructurare/reconversie este de:
    a) trei exerciţii financiare pentru programul care conţine acţiunea de reconversie a soiurilor cu defrişare în cadrul programului, care urmează exerciţiului în care se aprobă cererea de finanţare;
    b) trei exerciţii financiare pentru programul care conţine acţiunea de relocarea parcelelor care urmează exerciţiului în care se aprobă cererea de finanţare;
    c) două exerciţii financiare pentru programul care conţine acţiunea de reconversie a soiurilor, fără defrişare în cadrul programului, care urmează exerciţiului în care se aprobă cererea de finanţare;
    d) două exerciţii financiare care urmează exerciţiului în care se aprobă cererea de finanţare pentru programul care conţine acţiunea de replantare ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, după obţinerea buletinului de analiză eliberat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, care atestă lipsa organismelor dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole;
    e) două exerciţii financiare pentru programul care conţine acţiunea de ameliorare a tehnicilor de gestionare a plantaţiilor viticole, care urmează exerciţiului în care se aprobă cererea de finanţare.

    (2) Termenele prevăzute la alin. (1) sunt considerate maxime iar graficul de execuţie a măsurilor din cadrul programului supus aprobării trebuie întocmit cu respectarea acestora precum şi cu condiţia încadrării în termenul de valabilitate al autorizaţiei de replantare provenită din conversie/autorizaţiei de replantare/autorizaţiei de replantare anticipată/ autorizaţiei de replantare pe acelaşi amplasament.
    (3) Termenele prevăzute la alin. (1) sau alin. (2) se calculează de la data aprobării cererii de finanţare şi nu pot depăşi în nici o situaţie 31 iulie 2027 inclusiv, iar efectuarea plăţilor de către A.P.I.A. se realizează până la 15 octombrie 2027 inclusiv.

    ART. 8
    Condiţii de eligibilitate
    (1) În vederea aprobării programului, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să aibă înscrisă în R.P.V. suprafaţa de viţă-de-vie cultivată cu soiuri care produc struguri pentru vin sau să deţină un tip de autorizaţie de replantare în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta metodologie, valabilă la data plantării;
    b) să fie înregistrat în Registrul Unic de Identificare al fermierilor administrat de către A.P.I.A cu suprafeţele pentru care solicită sprijin;

    (2) Programele de restructurare/reconversie pentru care se acordă sprijin financiar trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) suprafaţa minimă a programului să fie de 0,50 ha;
    b) suprafaţa minimă a parcelei viticole care poate beneficia de sprijin la restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;
    c) suprafaţa minimă a parcelei viticole rezultată după finalizarea unui program de restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;
    d) materialul biologic viticol folosit la înfiinţarea plantaţiilor viticole trebuie să facă parte din categoriile: material certificat sau material standard, iar soiurile de viţă-de-vie eligibile sunt prevăzute în caietele de sarcini corespunzătoare fiecărei D.O.C şi I.G, în vigoare la data depunerii programului;
    e) la realizarea programelor de restructurare/reconversie este interzisă utilizarea de materiale recuperate, precum spalieri, tutori sau sârmă;
    f) pentru investiţiile în sistemele de irigaţii, este necesară existenţa unui sistem de contorizare a apei care să permită măsurarea utilizării apei la nivelul investiţiei sprijinite, în cazul în care nu este deja realizat;
    g) în cazul replantării plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare beneficiarii respectă prevederile Anexei IV, Partea C a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.072 al Comisiei de stabilire a unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2.019 al Comisiei, cu modificările ulterioare şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.630 de stabilire a unor măsuri pentru prevenirea răspândirii fitoplasmei Grapevine flavescence doree în anumite zone delimitate.

    (3) Lista organismelor dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole pentru care se recomandă defrişarea obligatorie a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, este prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
    (4) În cazul în care investiţia vizează îmbunătăţirea unei instalaţii de irigaţii existente, trebuie:
    a) să asigure posibile economii de apă, în urma evaluării ex ante de minimum 5%;
    b) să realizeze o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 5% sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă de gospodărire a apelor (după caz), care să contribuie la obţinerea stării bune a respectivelor corpuri de apă, dacă investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă.

    (5) Niciuna din condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică unei investiţii într-un echipament existent care afectează numai eficienţa energetică sau a unei investiţii în vederea utilizării apei recuperate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă.
    (6) Se poate acorda sprijin pentru programul care utilizează apă recuperată ca sursă alternativă de alimentare cu apă numai dacă furnizarea şi utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2020/741 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 2020 privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei.
    (7) În cazul în care acţiunea/acţiunile din cadrul programului are/au ca rezultat o mărire netă a suprafeţei irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafaţă, trebuie:
    a) ca starea corpului de apă să nu fi fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, şi
    b) analiza de impact asupra mediului, realizată sau aprobată de către autoritatea competentă, arată că investiţia nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului.

    (8) Programele nu se aplică pentru:
    a) parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de vin care au ajuns la finalul ciclului lor natural de producţie;
    b) parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de masă;
    c) parcelele viticole plantate cu soiurile Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton şi Herbemont;
    d) parcelele înfiinţate/modernizate/îmbunătăţite prin programe de restructurare/reconversie finanţate de Uniunea Europeană în ultimele 10 exerciţii financiare, potrivit datei plantării înscrise în fişa parcelei viticole din cadrul R.P.V./data aprobării planului individual/programului pentru măsura de modernizare/ameliorare a tehnicilor de gestionare a plantaţiilor viticole, după caz, cu excepţia măsurii de replantare ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare şi a măsurii de ameliorare a tehnicilor de gestionare prin instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare atunci când aceasta este accesată pentru prima dată;
    e) parcelele viticole care nu sunt înscrise în R.P.V..


    ART. 9
    Depunerea programelor
    (1) Programele se depun în sesiune continuă, iar pentru depunerea acestora solicitantul consultă site-ul A.P.I.A. www.apia.org.ro şi accesează link-ul din cadrul portalului public, urmând paşii prevăzuţi în ghidul solicitantului privind utilizarea geoportalului.
    (2) După logarea la contul propriu creat, se vor completa datele şi se vor încărca pe portal, în format .pdf, documentele care constituie programul, astfel:
    a) memoriu justificativ, care cuprinde: localizarea administrativă (judeţ, oraş/comună, localitate componentă/sat), identificarea persoanei fizice/juridice, scurtă descriere a situaţiei plantaţiei viticole (suprafaţă, parcele, soiuri, numărul de butuci, producţii medii la hectar, forma de conducere, sistem de susţinere) şi prezentarea motivelor care justifică necesitatea aplicării programelor de restructurare/reconversie;
    b) copie a fişei parcelei viticole supuse programelor de restructurare/reconversie, conform R.P.V., sau după caz sinteza cu informaţiile privind parcelele viticole supuse programului, conform R.P.V., generată de sistem;
    c) autorizaţia de replantare/replantare anticipată/replantare pe acelaşi amplasament/replantare provenită din conversie, după caz, emisă pe numele solicitantului, valabilă la data plantării; autorizaţia de replantare provenită din conversie emisă în baza unor drepturi individuale transferate/cumpărate nu este admisă în cadrul programelor de restructurare/reconversie;
    d) planşele generate de sistemul informatic al A.P.I.A., pe numele solicitantului care conţin datele de identificare spaţială a fiecărui bloc fizic în care sunt cuprinse suprafeţele de teren pe care urmează să se acorde sprijin financiar prin programele de restructurare/reconversie, precum şi schiţa orientativă a poziţionării acestora în cadrul blocurilor fizice;
    e) copie a planului cadastral sau schiţă cu amplasarea parcelelor iniţiale şi finale, după caz;
    f) copie conformă cu originalul a documentelor care atestă dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra parcelelor care fac obiectul programului, în care să fie menţionate datele cadastrale, respectiv suprafaţă, număr tarla, număr parcelă, număr topografic, număr cadastral, după caz;
    g) acordul scris al proprietarului suprafeţelor de teren pentru care se solicită realizarea de măsuri din cadrul programului exprimat separat sau în cuprinsul documentelor care atestă dreptul de exploatare;
    h) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte faptul că parcelele viticole supuse restructurării/reconversiei, precum şi suprafeţele agricole pe care urmează să fie amplasate plantaţii viticole nu fac obiectul vreunui litigiu;
    i) declaraţia de defrişare a plantaţiei viticole, după caz.
    j) declaraţie de recoltă a exploataţiei viticole, după caz;
    k) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, prin care se angajează să execute în totalitate măsurile prevăzute în programul depus;
    l) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că parcelele supuse programelor de restructurare/reconversie nu au fost înfiinţate/modernizate/îmbunătăţite prin proiecte comunitare pentru restructurare/reconversie în ultimele 10 exerciţii financiare, potrivit datei plantării înscrise în fişa parcelei viticole din cadrul R.P.V./datei aprobării planului individual/programului pentru măsura de modernizare/ameliorare a tehnicilor de gestionare a plantaţiilor viticole, după caz, cu excepţia măsurii de replantare ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare şi fitosanitare şi a măsurii de ameliorare a tehnicilor de gestionare a plantaţiilor viticole prin instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare atunci când aceasta este accesată pentru prima dată;
    m) documente eliberate de oficiul fitosanitar pe raza căruia se află plantaţia, din care să rezulte că suprafaţa supusă programului nu este infestată/infectată cu unul/mai multe organisme dăunătoare periculoase prevăzute în anexa nr. 4 prezenta metodologie;
    n) aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare/contract de utilizare a apei şi după caz, analiza de impact asupra mediului, realizată sau aprobată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, pentru solicitanţii care accesează irigarea prin picurare;
    o) angajament că investiţia în sistemele de irigaţii rămâne în proprietatea beneficiarului, cât şi în posesia acestuia pentru o perioada de cel puţin 5 ani, calculată de la data achiziţionării activului sau de la data la care activul este pus la dispoziţia beneficiarului, cu excepţia transferului exploataţiei realizat conform prevederilor legii;
    p) situaţie cu prezentarea măsurilor eligibile de efectuat în cadrul programului, în cazul depunerii programului la D.A.J.;
    r) graficul de execuţie a măsurilor preconizat pentru fiecare măsură eligibilă şi pe fiecare exerciţiu financiar, în cazul depunerii programului la D.A.J.;
    s) adeverinţă emisă de către o formă asociativă din filiera vitivinicolă legal constituită, în cazul/pentru situaţia, în care solicitantul este membru al acesteia.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cursul exerciţiului financiar 2023, până la data la care A.P.I.A. va comunica implementarea la nivelul sistemului informatic a prevederilor prezentului ordin, solicitantul depune documentele prevăzute la alin. (2) la D.A.J. în vederea aprobării programului.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), conformitatea cu originalul a documentelor din cuprinsul programului se asigură şi se certifică de către un membru al comisiei prevăzute la art. 10 alin. (2).
    (5) Sunt acceptate formele de exploatare a terenului a căror perioadă de valabilitate este de minimum 10 ani calendaristici de la finalizarea programului, conform graficului de execuţie prevăzut la art. 6 alin. (9).
    (6) În situaţia în care unele dintre documentele solicitate sunt emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) La data generării unui program de restructurare/reconversie, sistemul informatic va furniza informaţii cu privire la disponibilităţile de finanţare aferente plafonului neutilizat.
    (8) La data transmiterii programului de restructurare/reconversie, sistemul informatic va furniza informaţii cu privire la posibilitatea finanţării acţiunilor propuse în cadrul acestuia, în raport cu graficul de implementare asumat.
    (9) În situaţia prevăzută la alin. (3), A.P.I.A. aplică un sistem de avertizare timpurie şi de monitorizare în ceea ce priveşte cheltuielile din FEGA şi disponibilitatea angajării fondurilor, în funcţie de modificările care apar ca urmare a aprobării cererilor de finanţare şi de plată.

    CAP. IV
    Selecţia cererilor de finanţare
    ART. 10
    Aprobarea/respingerea programului de restructurare/reconversie
    (1) În vederea analizării şi verificării programelor depuse şi emiterii hotărârii de aprobare/respingere a acestuia, prin decizie a directorului executiv al D.A.J. se constituie o comisie.
    (2) Comisia va fi constituită la nivelul fiecărei D.A.J. şi va avea următoarea componenţă:
    a) inspectorul tehnic vitivinicol din judeţ;
    b) inspectorul teritorial al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V.;
    c) reprezentantul D.A.J., desemnat pentru gestionarea R.P.V.

    (3) O.N.V.P.V. va nominaliza persoana prevăzută la alin. (2) lit. b) pentru fiecare judeţ la solicitarea scrisă a D.A.J şi o va comunica acestora, în vederea stabilirii componenţei comisiei de aprobare a programului.
    (4) În situaţia în care, la nivelul unui judeţ, numărul programelor depuse de solicitanţi depăşeşte capacitatea de verificare şi de încadrare în termenul prevăzut la alin. (9), directorul executiv al D.A.J. poate solicita altor D.A.J. preluarea sarcinilor de verificare a programelor de către comisiile constituite în acelaşi scop, astfel încât verificarea dosarelor să se realizeze în termen.
    (5) Efectuarea controlului la faţa locului al suprafeţelor care fac obiectul programelor se face de către comisia prevăzută la alin. (1) sau (4) şi se finalizează prin încheierea unui proces-verbal din care să rezulte dacă suprafeţele respective îndeplinesc cerinţele pentru restructurare/reconversie şi corespund documentelor cuprinse în program.
    (6) În cazul în care comisia constată că documentaţia depusă privind programul de restructurare/reconversie este incompletă, aceasta notifică solicitantul prin sistemul informatic iar acesta poate depune documentele solicitate în termen de maximum 20 zile de la data notificării.
    (7) În situaţia depunerii programului la D.A.J., potrivit art. 9 alin. (3), în cazul în care comisia constată că documentaţia depusă privind programul de restructurare/reconversie este incompletă, aceasta notifică în scris solicitantul, care poate depune documentele solicitate în termen de 10 zile de la data primirii notificării.
    (8) Nedepunerea în termen a documentaţiei solicitate conduce la respingerea programului.
    (9) În urma verificării administrative a programului şi a efectuării controlului la faţa locului, comisia emite hotărârea de aprobare/respingere a programului.
    (10) Comisia comunică solicitanţilor, în sistemul informatic sau în scris, după caz, în cel mult 60 de zile de la data înregistrării programului, hotărârea prevăzută la alin. (9).
    (11) Solicitanţii ale căror programe au fost respinse pot depune contestaţii în sistemul informatic, în termen de 7 zile de la data comunicării hotărârii de respingere a programului de restructurare/reconversie.
    (12) În situaţia prevăzută la art. 9 alin. (3), contestaţiile se pot depune în termen de 7 zile de la data primirii hotărârii de respingere a programului de restructurare/reconversie.
    (13) Pentru soluţionarea contestaţiilor, la nivelul D.A.J. se constituie o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a directorului executiv, care este formată din 3 reprezentanţi, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2).
    (14) Comisia prevăzuta la alin. (13) soluţionează contestaţiile în termen de 7 zile de la data înregistrării acestora, motivând în scris hotărârea adoptată pe care o comunică solicitanţilor, în sistemul informatic sau în scris, după caz.
    (15) Directorul executiv al D.A.J. are obligaţia comunicării A.P.I.A. a numelor şi a datelor de identificare ale reprezentanţilor comisiilor constituite potrivit alin. (2), (4) şi (13) în vederea înregistrării în sistemul informatic a drepturilor de utilizare.
    (16) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (2), (4) şi (13) se desfăşoară în conformitate cu procedura elaborată şi aprobată de M.A.D.R.
    (17) D.A.J. transmit programele aprobate la centrele judeţene ale A.P.I.A., în termen de 7 zile lucrătoare de la aprobare, numerotate şi însoţite de un opis al conţinutului în vederea instrumentării ulterioare a plăţilor. O copie a acestora va fi arhivată la D.A.J., iar altă copie a acestora va fi transmisă în termen de 30 de zile de la aprobare, cu adresă de înaintare către O.N.V.P.V. pentru efectuarea verificării administrative în R.P.V.

    ART. 11
    Modificarea programelor aprobate
    (1) Modificarea programului aprobat, cu excepţia suprafeţei totale în hectare, se poate face din motive obiective, de cel mult două ori în fiecare exerciţiu financiar, cu condiţia încadrării în termenele prevăzute la art. 7, precum şi cu încadrarea în termenul de valabilitate al autorizaţiei de replantare.
    (2) Modificarea graficului de execuţie în cadrul termenelor prevăzute la art. 7, precum şi înlocuirea soiurilor cu altele din caietele de sarcini corespunzătoare fiecărei D.O.C şi I.G, în vigoare, nu constituie modificare a programului şi se efectuează cu notificarea prealabilă a A.P.I.A, fără ca modificarea graficelor să depăşească data de 31 iulie a exerciţiului financiar pentru care au fost aprobate în cadrul programului şi cu respectarea termenului de valabilitate al autorizaţiei de replantare.
    (3) Modificarea suprafeţelor totale cuprinse în programul aprobat se acceptă dacă intervine una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2.116/2021, iar prelungirea programului cu maxim un exerciţiu financiar se acceptă dacă este justificată de motive independente de beneficiar, care nu se datorează sub nicio formă culpei sau acţiunii/inacţiunii acestuia şi pentru care a depus toate diligenţele astfel încât prelungirea să fie ultima măsură luată.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), solicitantul trebuie să depună în sistemul informatic sau, după caz, la sediul D.A.J., în atenţia comisiei prevăzute la art. 10 alin. (2) sau (4) o cerere însoţită de un memoriu justificativ, nu mai târziu de 30 de zile de la data apariţia oricărei situaţii care impune modificarea programului. Modificarea proiectului tehnic se face cu avizul staţiunii de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie care a vizat iniţial proiectul.
    (5) Aprobarea/respingerea modificărilor programelor aprobate se face de către comisia prevăzută la art. 10 alin. (2) sau (4), în termen de 7 zile de la data depunerii de către solicitant în sistemul informatic sau, după caz, la sediul D.A.J. a documentelor justificative.
    (6) În situaţia depunerii la D.A.J. a documentelor justificative, aprobarea/respingerea se transmite la centrele judeţene ale A.P.I.A., precum şi la O.N.V.P.V. în copie conformă cu originalul, în termen de 7 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

    ART. 12
    Depunerea şi aprobarea cererii de finanţare
    (1) Cererea de finanţare se poate depune doar pentru un program aprobat şi va fi însoţită de documentaţia aferentă programului aprobat precum şi de următoarele documente:
    a) document de identificare bancară;
    b) copie a actului de identitate, pentru persoane fizice;
    c) după caz, împuternicire însoţită de copie a actului de identitate;
    d) copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la registrul comerţului;
    e) copie conformă cu originalul a statutului actualizat, dacă este cazul, pentru persoanele juridice;
    f) documente emise/încheiate pe numele solicitantului, doveditoare ale dreptului de folosinţă a apei pentru irigaţii, dacă acestea au fost obţinute de drept, după aprobarea programului, după caz. Acest document poate fi comunicat A.P.I.A. inclusiv la depunerea declaraţiei de finalizare pentru măsura respectivă.

    (2) Cererea de finanţare se generează în sistemul informatic şi va fi completată şi transmisă în termen de 30 zile de la data aprobării programului iar în condiţiile menţionate la art. 9 alin. (3) cererile de finanţare se depun în termen de 30 de zile de la data aprobării programelor la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. Netransmiterea în termenul maxim stabilit conduce la pierderea dreptului de a beneficia de finanţare pentru programul aprobat.
    (3) Cererile de finanţare se verifică administrativ în vederea aprobării sau respingerii de către centrele judeţene ale A.P.I.A. în ordinea primirii acestora şi vor fi admise la finanţare având în vedere sumele disponibile pentru această intervenţie, până la atingerea plafonului maxim anual, în conformitate cu graficele de realizare aprobate şi notifică beneficiarul cu privire la încadrarea valorii în plafon.
    (4) Notificarea cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri de finanţare se comunică solicitantului de către centrele judeţene A.P.I.A. în a 15-a zi lucrătoare de la data primirii cererii de finanţare în sistemul informatic sau la centrele judeţene ale A.P.I.A.
    (5) În cazul în care documentaţia aferentă cererii de finanţare nu este completă, centrul judeţean al A.P.I.A. notifică solicitantul, în termen de 7 zile de la data depunerii în sistem sau la centrele judeţene A.P.I.A. a cererii de finanţare, iar acesta are obligaţia de a răspunde la notificarea de completare, în termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia.
    (6) Pentru a se asigura că plafonul bugetar anual al intervenţie nu este depăşit, A.P.I.A. aplică un sistem de avertizare timpurie şi de monitorizare în ceea ce priveşte cheltuielile din FEGA şi disponibilitatea angajării fondurilor.
    (7) Cererea de finanţare poate fi corectată în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/2.116.
    (8) Beneficiarii ale căror cereri de finanţare au fost aprobate fără încadrarea în plafonul disponibil se notifică cu privire la apariţia unei disponibilităţi de finanţare a respectivelor cereri.
    (9) Informaţiile cu privire la bugetul existent aferent intervenţiei vor fi disponibile permanent beneficiarului în sistemul informatic.

    CAP. V
    Cererea de plată a sprijinului financiar
    ART. 13
    Recepţia măsurilor eligibile
    (1) Recepţia cantitativă, calitativă şi valorică a măsurilor eligibile din cadrul programelor se realizează de către A.P.I.A.
    (2) Recepţia finală a măsurilor eligibile, raportul de control, precum şi validarea informaţiilor în sistemul informatic se face de către inspectorii A.P.I.A. în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a declaraţiei de finalizare a măsurii, cu excepţia cererilor de plată în avans pentru care constatarea începerii măsurii se efectuează în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    (3) Recepţia măsurilor eligibile din cadrul programelor se va face cantitativ, calitativ şi valoric pentru fiecare lucrare de execuţie. Beneficiarul programului notifică A.P.I.A. cu minimum 48 de ore înainte de data începerii executării fiecărei lucrări prevăzute în anexa nr. 3 la metodologie.
    (4) Recepţia lucrărilor cu excepţia lucrării de plantare se vor administra în afara sistemului informatic iar recepţia lucrării "plantare" precum şi recepţia finală a fiecărei măsuri se vor realiza în cadrul sistemului informatic iar notificarea de plantare va fi însoţită de autorizaţia de plantare/replantare, valabilă la data plantării, numai în cazul în care aceasta nu a făcut obiectul programului aprobat pentru solicitantul respectiv, iar în condiţiile menţionate la art. 9 alin. (3) recepţia măsurilor eligibile se va face pentru fiecare lucrare de execuţie din cadrul programului aprobat. Beneficiarul notifică A.P.I.A. cu minimum 48 de ore înainte de data începerii executării fiecărei lucrări prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    (5) Recepţia finală a unei măsuri din cadrul cererii de finanţare se realizează ca urmare a unei declaraţii de finalizare aprobate.
    (6) Declaraţia de finalizare este transmisă informatic sau, după caz, depusă la centrele judeţene ale A.P.I.A de către beneficiar cu respectarea graficului de realizare aprobat, până la data de 31 iulie a fiecărui exerciţiu financiar.
    (7) Beneficiarul va ataşa la declaraţia de finalizare documentele justificative şi va întocmi centralizatorul costurilor.
    (8) Determinarea suprafeţelor parcelelor viticole care fac obiectul programelor se realizează prin măsurare cu aparatul GPS, cu respectarea prevederilor art. 42 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2022/126 al Comisiei.
    (9) Raportul de control pentru recepţia cantitativă, calitativă şi valorică a lucrării de execuţie: "Plantare", din cadrul programului, întocmit de organismul de control abilitat, va fi însoţit de rezultatul măsurătorilor cu aparatul GPS în vederea înscrierii parcelelor viticole în R.P.V.
    (10) Parcelele viticole supuse programelor vor fi marcate în R.P.V prin înscrierea exerciţiului financiar în care s-a depus programul.
    (11) În vederea efectuării recepţiei cantitative, calitative şi valorice, executarea lucrărilor de fertilizare se probează inclusiv cu rezultatul cartării agrochimice ca urmare a fertilizării, comparativ cu valorile cartării agrochimice iniţiale, având în vedere costurile efectiv suportate pentru această lucrare.
    (12) Categoria materialului biologic folosit la plantare/supraaltoire se probează prin copii conforme cu originalul ale certificatelor de valoare biologică.
    (13) Sistemul de susţinere, respectiv spalieri şi sârmă, folosit la plantare se probează prin copii ale certificatelor de conformitate/calitate a acestuia.
    (14) În cazul defrişărilor obligatorii din motive fitosanitare, în vederea plantării, solicitanţii trebuie să depună documente eliberate de oficiul fitosanitar pe raza căreia se află plantaţia, care să ateste că suprafaţa supusă programului respectiv este liberă de organismele dăunătoare prevăzute în cadrul anexei nr. 4 la prezenta metodologie, care au determinat defrişarea obligatorie.
    (15) În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa aprobată şi suprafaţa realizată nu depăşeşte 20%, cuantumul sprijinului se calculează pe baza suprafeţei realizate eligibile.
    (16) În cazul în care suprafaţa nerealizată este mai mare de 20%, însă de cel mult 50%, cuantumul sprijinului se diminuează cu dublul diferenţei suprafeţei nerealizate.
    (17) În cazul în care suprafaţa nerealizată depăşeşte 50% din suprafaţa aprobată, nu se acordă sprijinul.

    ART. 14
    Cererea de plată
    (1) În vederea acordării sprijinului financiar beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să transmită în sistemul informatic sau să depună după caz la centrele judeţene A.P.I.A. până la data de 15 august a fiecărui exerciţiu financiar cererea de plată a sprijinului financiar.
    b) cererea de plată va fi însoţită de următoarele documente:
    i) document de identificare bancară;
    ii) copie a actului de identitate, pentru persoane fizice;
    iii) după caz, împuternicire însoţită de copie a actului de identitate;
    iv) documente justificative cu privire la constituirea garanţiei, în cazul solicitării de avans;


    (2) Pentru generarea cererii de plată, următoarele documente trebuie să fie aprobate în sistemul informatic sau, după caz, depuse anterior la centrele judeţene A.P.I.A.:
    a) declaraţie de finalizare a măsurii sau declaraţie de începere a acesteia, în cazul solicitării plăţii în avans;
    b) documente justificative cu privire la constituirea garanţiei, în cazul solicitării plăţii în avans;
    c) raport de control la faţa locului pentru recepţia finală cantitativă, calitativă şi valorică a măsurii sau proces-verbal de constatare a începerii măsurii pentru solicitarea plăţii în avans;
    d) documente justificative cu privire la cheltuielile efectuate în cadrul măsurii.

    (3) În situaţia în care unele dintre documentele solicitate sunt emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) A.P.I.A. elaborează formularele necesare pentru implementarea măsurilor, care se depun, fizic la sediul A.P.I.A. sau prin intermediul sistemului informatic.
    (5) Cererea de plată poate fi corectată în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/2.116.
    (6) Centrele judeţene ale A.P.I.A. vor anunţa beneficiarul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, dacă aceasta a fost acceptată; În cazul în care documentaţia este incompletă, vor anunţa beneficiarul în vederea completării dosarului
    (7) Cererile de plată depuse la A.P.I.A. se instrumentează în limita plafonului anual disponibil pentru aceasta intervenţie şi în ordinea numerelor de înregistrare, cu excepţia cererilor pentru acordarea sprijinului financiar în avans.
    (8) În termen de 5 zile lucrătoare de la data alimentării contului, A.P.I.A. va efectua plata către solicitanţi.
    (9) În termen de 30 de zile calendaristice de la data încasării sprijinului financiar de la A.P.I.A., beneficiarul are obligaţia să efectueze toate plăţile către furnizori, aferente măsurilor recepţionate.
    (10) În termen de 45 de zile de la data încasării sprijinului financiar de la A.P.I.A., beneficiarul are obligaţia să introducă în sistemul informatic documentele justificative ale plăţilor efectuate, în conformitate cu prevederile alin. (9).
    (11) Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face şi în avans, în condiţiile în care:
    a) se solicită în cerere, în baza programului şi a cererii de finanţare aprobate, înainte de executarea măsurii;
    b) măsura este eligibilă şi execuţia acesteia să fi început deja, fiind consemnată în declaraţia de începere a executării măsurii şi în raportul de control la faţa locului pentru constatarea începerii executării măsurii;
    c) solicitantul a constituit o garanţie constând într-o sumă egală cu 100% din avansul financiar solicitat pentru fiecare măsură din cadrul programului, conform prevederilor art. 1 pct. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2023/57 al Comisiei din 31 octombrie 2022 de modificare şi de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2022/127 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2023/57.

    (12) Constituirea, executarea şi eliberarea garanţiilor trebuie să respecte prevederile capitolului IV din Regulamentul delegat (UE) nr. 2022/127 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.
    (13) Garanţia trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfăşurare a măsurii, la care se adaugă 90 de zile şi se depune odată cu cererea de plată în avans.
    (14) Valoarea avansurilor nu poate depăşi 80% din valoarea eligibilă a unei măsuri în cadrul programului de restructurare/reconversie, conform prevederilor art. 1 pct. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2023/57.
    (15) Diferenţa de plată se acordă la depunerea cererii de plată sold, după finalizarea şi verificarea administrativă şi la faţa locului a măsurii pentru care a fost acordat avansul, după caz.
    (16) Pentru acordarea sprijinului în avans, cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (1).
    (17) Plata sprijinului financiar comunitar se face în lei, la cursul de schimb stabilit conform art. 37 coroborat cu prevederile art. 31 din cadrul Regulamentului delegat Regulamentului delegat (UE) nr. 2022/127 al Comisiei.
    (18) Plata fiecărei măsuri către beneficiar se face în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 2021/2116 al Parlamentului European şi al Consiliului, în condiţiile prezentării unui dosar de plată complet şi conform, având ca bază şi declaraţia de finalizare a măsurii şi raportul de control la faţa locului pentru recepţia cantitativă, calitativă şi valorică.
    (19) Programele ale căror măsuri au fost finalizate, dar pentru care fondurile alocate României s-au epuizat, vor fi plătite cu prioritate în următorul exerciţiu financiar în limita plafonului anual disponibil.
    (20) M.A.D.R. solicită Ministerului Finanţelor deschiderea creditelor bugetare în baza situaţiei centralizatoare privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole derulate cu sprijin comunitar.
    (21) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, M.A.D.R. alimentează contul A.P.I.A., în termen de 15 zile lucrătoare, în vederea virării sumelor necesare acordării sprijinului financiar în conturile beneficiarilor.

    CAP. VI
    Control, monitorizare, sancţiuni, recuperarea asistenţei financiare şi condiţii artificiale
    ART. 15
    Control şi monitorizare
    (1) A.P.I.A. prin realizarea controalelor administrative şi la faţa locului verifică respectarea condiţiilor stabilite pentru acordarea şi efectuarea plăţilor.
    (2) APIA se asigură că procedurile administrative şi de control sunt compatibile cu sistemul integrat în ceea ce priveşte sistemele de identificare a parcelelor agricole şi controalele.
    (3) Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul M.A.D.R., precum şi Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească instituţii care dispun de personal calificat în domeniul vitivinicol, în calitate de organisme delegate ale A.P.I.A., realizează activitatea de monitorizare a programelor implementate şi verifică respectarea tehnologiei de cultivare în cadrul plantaţiilor în baza Acordului de delegare de atribuţii pentru activitatea de monitorizare a programelor implementate şi de verificare a modului de respectare a tehnologiei de cultivare a viţei-de-vie.
    (4) O.N.V.P.V., în calitate de organism delegat al A.P.I.A. pentru verificarea administrativă în R.P.V. a programelor de restructurare/reconversie, va prelua documentaţia necesară verificării administrative din sistemul informatic al A.P.I.A. şi va încărca rezultatele finale în acelaşi sistem informatic pentru a asigura completarea dosarului A.P.I.A.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cursul exerciţiului financiar 2023, până la data la care A.P.I.A. va comunica implementarea la nivelul sistemului informatic a prevederilor prezentului ordin, inspectorul O.N.V.P.V. va primi de la solicitant o copie a următoarelor documente, după caz:
    - anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, respectiv cererea de plantare/replantare a viţei-de-vie pentru strugurii de vin;
    – anexa nr. 2 (declaraţia de defrişare) la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, vizată de persoanele responsabile;
    – autorizaţia de replantare.

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cursul exerciţiului financiar 2023, până la data la care A.P.I.A. va comunica implementarea la nivelul sistemului informatic a prevederilor prezentului ordin, centrele judeţene ale A.P.I.A. vor transmite către O.N.V.P.V., pe email sau prin curier/poştă, o copie după următoarele documente, după caz:
    a) procesele-verbale de măsurătoare cu G.P.S emise de A.P.I.A.-CJ pentru lucrările de defrişare, plantare, instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj, supraaltoire, instalare sisteme de irigaţii prin picurare, după caz;
    b) procesele-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă finală a măsurilor din cadrul programelor de restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, după caz.

    (7) Beneficiarii au obligaţia menţinerii rezultatelor obţinute prin implementarea programelor, a angajamentelor asumate şi a unei densităţi optime a plantaţiei, procentul maxim admis de goluri distribuite uniform în cadrul fiecărei parcele viticole fiind de 10%.
    (8) Beneficiarul are obligaţia păstrării oricăror documente şi înregistrări care dovedesc efectuarea operaţiunilor pe o perioadă de 5 ani de la data încasării sprijinului financiar prevăzut de prezenta hotărâre.
    (9) Datele din documentele contabile interne pe care beneficiarul le depune la APIA trebuie să fie înregistrate în contabilitatea proprie conform prevederilor legale în vigoare.
    (10) Beneficiarii măsurii de restructurare/reconversie vor completa codul numeric al parcelei viticole, pentru toate parcelele agricole ce au codul de cultură 965 - suprafeţe viticole realizate prin programul de restructurare/reconversie.

    ART. 16
    Sancţiuni şi recuperarea asistenţei financiare
    (1) Nefinalizarea programului conform angajamentelor sau în termenele prevăzute de prezentul ordin conduce la neacordarea sprijinului financiar sau recuperarea sprijinului financiar plătit şi dobânda aferentă acestor sume.
    (2) În urma activităţilor de monitorizare se dispune remedierea neconformităţilor constatate fără depăşirea perioadei de monitorizare sau informarea A.P.I.A. în vederea recuperării ajutorului financiar acordat.
    (3) Beneficiarii sprijinului financiar care abandonează sau defrişează plantaţiile înfiinţate/modernizate/îmbunătăţite prin programele de restructurare/reconversie, cu excepţia acţiunii prevăzute la art. 2 lit. g)., în primele 10 exerciţii financiare de la înfiinţarea/modernizarea/îmbunătăţirea plantaţiilor, potrivit datei plantării înscrise în fişa parcelei viticole din cadrul R.P.V./data aprobării planului individual/programului pentru măsura de ameliorare a tehnicilor de gestionare a plantaţiilor viticole după caz, vor returna sumele plătite de A.P.I.A., precum şi dobânzile calculate conform legislaţiei în vigoare.
    (4) Transferul parcelelor viticole realizate prin programele de restructurare/reconversie în primele 10 exerciţii financiare de la înfiinţarea/modernizarea/îmbunătăţirea acestora, potrivit datei plantării înscrise în fişa parcelei viticole din cadrul R.P.V./data aprobării programului pentru măsura de modernizare/ ameliorare a tehnicilor de gestionare a plantaţiilor viticole, după caz, se realizează cu preluarea de către noul deţinător a tuturor obligaţiilor care decurg din prezentul act normativ.
    (5) În cazul în care, în perioada stabilită la alin. (3), la nivelul D.A.J, O.N.V.P.V. sau MADR se constată că există modificări privind "starea parcelei" sau "cultivatorul" parcelelor viticole înfiinţate prin restructurare/reconversie, acestea vor notifica APIA în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării situaţiei.

    ART. 17
    Condiţii artificiale
    (1) Nu se acordă sprijin financiar/se retrage sprijinul acordat solicitantului/beneficiarului, în privinţa cărora s-a stabilit că au fost create în mod artificial condiţiile necesare în vederea obţinerii acelor avantaje, contrar obiectivelor legislaţiei respective potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul (UE) 2021/2.116.
    (2) Se consideră condiţii artificiale acele condiţii, create în mod voluntar de către solicitanţii sprijinului financiar pentru a obţine un avantaj necuvenit.
    (3) În cazul în care, în urma efectuării plăţii, se constată că beneficiarul a creat condiţii artificiale pentru a primi plăţi, A.P.I.A. aplică procedura de recuperare a plăţilor necuvenite.

    ART. 18
    Dispoziţii finale
    (1) Beneficiarul trebuie să depună, din propria iniţiativă, toate eforturile pentru a lua cunoştinţă de toate informaţiile publice referitoare la plăţile prevăzute în prezentele norme metodologice pentru care depune cererea de plată, astfel încât să cunoască toate condiţiile şi criteriile de acordare a acestora.
    (2) În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (UE) 2021/2.116, datele privind beneficiarii şi/sau cererile de plată depuse de aceştia la A.P.I.A. se fac publice, în conformitate cu art. 98 din Regulamentul (UE) 2021/2.116, şi pot fi prelucrate de către instituţii de audit şi/sau de investigare ale Uniunii Europene şi/sau ale statelor membre.

    ART. 19
    Anexe
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CAP. 1
    Persoane neînregistrate fiscal

┌────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │Sprijin financiar/ha│
│ │ │ │ │- Suma maximă │
│ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ │> 4000│3500 -│3000 -│
│ │ │ │ │plante│4000 │3500 │
│Acţiune │Tip de │Măsuri │Material │/ha │plante│plante│
│ │autorizare │eligibile │săditor │ │/ha │/ha │
│ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │Până │Până │Până │
│ │ │ │ │la │la │la │
│ │ │ │ │euro/ │euro/ │euro/ │
│ │ │ │ │ha │ha │ha │
├────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare │/ viţe │15.641│14.701│13.761│
│ │ │manuală şi │altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │Autorizaţie│tutori │ │ │ │ │
│ │de ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │replantare │Instalare │ │ │ │ │
│ │provenită │sistem de │ │ │ │ │
│ │din │susţinere │X │9.777 │9.777 │9.777 │
│ │conversie*)│pentru │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie│conducere şi │ │ │ │ │
│ │de │palisaj │ │ │ │ │
│ │replantare/├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Autorizaţie│Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │de │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │replantare │teren, │certificate│ │ │ │
│ │anticipată/│plantare │/ viţe │14.396│13.382│12.368│
│ │Autorizaţie│mecanizată şi│altoite │ │ │ │
│ │de │instalare │standard │ │ │ │
│ │replantare │tutori │ │ │ │ │
│ │pe acelaşi ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │amplasament│Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │X │10.896│10.896│10.896│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │X │Supraaltoirea│ochi/butaş │9.146 │9.087 │9.028 │
│Reconversia │ │ │altoi │ │ │ │
│soiurilor, ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│inclusiv │ │Defrişare, │ │ │ │ │
│prin │ │proiectare, │viţe │ │ │ │
│supraaltoire│ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│17.236│16.296│15.356│
│ │ │plantare │/ viţe │ │ │ │
│ │ │manuală şi │altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutor │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │X │9.777 │9.777 │9.777 │
│ │Autorizaţie│pentru │ │ │ │ │
│ │de │conducere şi │ │ │ │ │
│ │replantare/│palisaj │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │de │Defrişare, │ │ │ │ │
│ │replantare │proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │pe acelaşi │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │amplasament│teren, │certificate│16.117│15.103│14.089│
│ │ │plantare │/ viţe │ │ │ │
│ │ │mecanizată şi│altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │ │10.896│10.896│10.896│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │X │Supraaltoirea│ochi/butaş │9.146 │9.087 │9.028 │
│ │ │ │altoi │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare │/ viţe │15.641│14.701│13.761│
│ │ │manuală şi │altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori - │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │X │9.777 │9.777 │9.777 │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │Autorizaţia│palisaj │ │ │ │ │
│ │de ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │replantare │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │anticipată │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare │/ viţe │14.396│13.382│12.368│
│ │ │mecanizată şi│altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │X │10.896│10.896│10.896│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│Relocarea ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│parcelelor │ │Defrişare, │ │ │ │ │
│viticole │ │proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│17.236│16.296│15.356│
│ │ │plantare │/ viţe │ │ │ │
│ │ │manuală şi │altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │X │9.777 │9.777 │9.777 │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │Autorizaţia│palisaj │ │ │ │ │
│ │de ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │replantare │Defrişare, │ │ │ │ │
│ │ │proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│16.117│15.103│14.089│
│ │ │plantare │/ viţe │ │ │ │
│ │ │mecanizată şi│altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │X │10.896│10.896│10.896│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare │/ viţe │15.641│14.701│13.761│
│ │ │manuală şi │altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│Replantarea │Autorizaţie│susţinere │X │9.777 │9.777 │9.777 │
│ca urmare a │de │pentru │ │ │ │ │
│defrişării │replantare │conducere şi │ │ │ │ │
│obligatorii │/ │palisaj │ │ │ │ │
│a │Autorizaţie├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│plantaţiilor│de │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│viticole din│replantare │pregătire │altoite │ │ │ │
│motive │pe acelaşi │teren, │certificate│ │ │ │
│sanitare sau│amplasament│plantare │/ viţe │14.396│13.382│12.368│
│fitosanitare│ │mecanizată şi│altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │X │10.896│10.896│10.896│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ │Ameliorarea tehnicilor de gestionare a plantaţiei prin │
│ │schimbarea sistemului de cultivare a viţei-de- vie prin │
│ │trecerea la sistemul de întreţinere preponderent │
│ │mecanizată │
│ ├───────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ │Autorizaţie│ │ │ │ │ │
│ │de │Defrişare, │ │ │ │ │
│ │replantare │proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │provenită │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │din │teren, │certificate│14.170│13.658│13.145│
│ │conversie*)│plantare şi │/ viţe │ │ │ │
│ │/ │instalare │altoite │ │ │ │
│ │Autorizaţie│tutori │standard │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │replantare/│ │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │replantare │Instalare │ │ │ │ │
│ │anticipată/│sistem de │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie│susţinere │ │ │ │ │
│ │de │pentru │X │12.843│12.843│12.843│
│ │replantare │conducere şi │ │ │ │ │
│ │pe acelaşi │palisaj │ │ │ │ │
│ │amplasament│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ │Înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj │
│ │care să asigure introducerea de sisteme avansate de │
│ │producţie durabilă │
│ ├───────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │X │9.777 │9.777 │9.777 │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ │X ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│Ameliorarea │ │mecanizată │ │ │ │ │
│tehnicilor │ │sistem de │ │ │ │ │
│de │ │susţinere │X │10.896│10.896│10.896│
│gestionare a│ │pentru │ │ │ │ │
│plantaţiilor│ │conducere şi │ │ │ │ │
│viticole │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ │Modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin │
│ │trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi │
│ │înaltă, înclusiv înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 │
│ │rânduri de sârme, din care minimum două duble │
│ ├───────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │X │susţinere │X │9.777 │9.777 │9.777 │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │X │susţinere │X │10.896│10.896│10.896│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ │Investiţii în irigaţii │
│ ├───────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de│ │ │ │ │
│ │ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │X │irigaţii prin│X │5.662 │5.662 │5.662 │
│ │ │picurare, cu │ │ │ │ │
│ │ │linia la │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de│ │ │ │ │
│ │ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │X │irigaţii prin│X │5.547 │5.547 │5.547 │
│ │ │picurare, cu │ │ │ │ │
│ │ │linia │ │ │ │ │
│ │ │îngropată │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘

        *) autorizaţia de replantare provenită din conversie, emisă în baza unor drepturi individuale de replantare transferate/cumpărate nu va fi acceptată
    CAP. 2
    Persoane înregistrate fiscal

┌────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │Sprijin financiar/ha│
│ │ │ │ │- Suma maximă │
│ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ │> 4000│3500 -│3000 -│
│ │ │ │ │plante│4000 │3500 │
│Acţiune │Tip de │Măsuri │Material │/ha │plante│plante│
│ │autorizare │eligibile │săditor │ │/ha │/ha │
│ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │Până │Până │Până │
│ │ │ │ │la │la │la │
│ │ │ │ │euro/ │euro/ │euro/ │
│ │ │ │ │ha │ha │ha │
├────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare │/ viţe │15.736│14.797│13.858│
│ │ │manuală şi │altoite │ │ │ │
│ │Autorizaţie│instalare │standard │ │ │ │
│ │de │tutori │ │ │ │ │
│ │replantare ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │provenită │Instalare │ │ │ │ │
│ │din │sistem de │ │ │ │ │
│ │conversie*)│susţinere │x │9.810 │9.810 │9.810 │
│ │/ │pentru │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie│conducere şi │ │ │ │ │
│ │de │palisaj │ │ │ │ │
│ │replantare/├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Autorizaţie│Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │de │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │replantare │teren, │certificate│ │ │ │
│ │anticipată/│plantare │/ viţe │14.499│13.482│12.467│
│ │Autorizaţie│mecanizată şi│altoite │ │ │ │
│ │de │instalare │standard │ │ │ │
│ │replantare │tutori │ │ │ │ │
│ │pe acelaşi ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │amplasament│Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │x │10.915│10.915│10.915│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │X │Supraaltoirea│ochi/butaş │9.146 │9.087 │9.028 │
│Reconversia │ │ │altoi │ │ │ │
│soiurilor, ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│inclusiv │ │Defrişare, │ │ │ │ │
│prin │ │proiectare, │viţe │ │ │ │
│supraaltoire│ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│17.365│16.425│15.486│
│ │ │plantare │/ viţe │ │ │ │
│ │ │manuală şi │altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie│susţinere │x │9.810 │9.810 │9.810 │
│ │de │pentru │ │ │ │ │
│ │replantare │conducere şi │ │ │ │ │
│ │/ │palisaj │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │de │Defrişare, │ │ │ │ │
│ │replantare │proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │pe acelaşi │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │amplasament│teren, │certificate│16.260│15.243│14.228│
│ │ │plantare │/ viţe │ │ │ │
│ │ │mecanizată şi│altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │x │10.915│10.915│10.915│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │X │Supraaltoirea│ochi/butaş │9.146 │9.087 │9.028 │
│ │ │ │altoi │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare │/ viţe │15.736│14.797│13.858│
│ │ │manuală şi │altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │x │9.810 │9.810 │9.810 │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │Autorizaţia│palisaj │ │ │ │ │
│ │de ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │replantare │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │anticipată │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare │/ viţe │14.499│13.482│12.467│
│ │ │mecanizată şi│altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │x │10.915│10.915│10.915│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│Relocarea ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│parcelelor │ │Defrişare, │ │ │ │ │
│viticole │ │proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│17.365│16.425│15.486│
│ │ │plantare │/ viţe │ │ │ │
│ │ │manuală şi │altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │x │9.810 │9.810 │9.810 │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │Autorizaţia│palisaj │ │ │ │ │
│ │de ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │replantare │Defrişare, │ │ │ │ │
│ │ │proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│16.260│15.243│14.228│
│ │ │plantare │/ viţe │ │ │ │
│ │ │mecanizată şi│altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │x │10.915│10.915│10.915│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │ │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │ │teren, │certificate│ │ │ │
│ │ │plantare │/ viţe │15.736│14.797│13.858│
│ │ │manuală şi │altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│Replantarea │Autorizaţie│susţinere │x │9.810 │9.810 │9.810 │
│ca urmare a │de │pentru │ │ │ │ │
│defrişării │replantare │conducere şi │ │ │ │ │
│obligatorii │/ │palisaj │ │ │ │ │
│a │Autorizaţie├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│plantaţiilor│de │Proiectare, │viţe │ │ │ │
│viticole din│replantare │pregătire │altoite │ │ │ │
│motive │pe acelaşi │teren, │certificate│ │ │ │
│sanitare sau│amplasament│plantare │/ viţe │14.499│13.482│12.467│
│fitosanitare│ │mecanizată şi│altoite │ │ │ │
│ │ │instalare │standard │ │ │ │
│ │ │tutori │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │ │susţinere │x │10.915│10.915│10.915│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ │Ameliorarea tehnicilor de gestionare a plantaţiei prin │
│ │schimbarea sistemului de cultivare a viţei-de-vie prin │
│ │trecerea la sistemul de întreţinere preponderent │
│ │mecanizată │
│ ├───────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ │Autorizaţie│ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │replantare │ │ │ │ │ │
│ │provenită │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │
│ │conversie*)│Defrişare, │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie│proiectare, │viţe │ │ │ │
│ │de │pregătire │altoite │ │ │ │
│ │replantare/│teren, │certificate│14.255│13.740│13.224│
│ │Autorizaţie│plantare şi │/ viţe │ │ │ │
│ │de │instalare │altoite │ │ │ │
│ │replantare │tutori │standard │ │ │ │
│ │anticipată/│ │ │ │ │ │
│ │Autorizaţie│ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │replantare │ │ │ │ │ │
│ │pe acelaşi │ │ │ │ │ │
│ │amplasament│ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │X │susţinere │X │12.920│12.920│12.920│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ │Înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj │
│ │care să asigure introducerea de sisteme avansate de │
│ │producţie durabilă │
│ ├───────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │X │susţinere │X │9.810 │9.810 │9.810 │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│Ameliorarea │ │palisaj │ │ │ │ │
│tehnicilor ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│de │ │Instalare │ │ │ │ │
│gestionare a│ │mecanizată │ │ │ │ │
│plantaţiilor│ │sistem de │ │ │ │ │
│viticole │X │susţinere │X │10.915│10.915│10.915│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ │Modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin │
│ │trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi │
│ │înaltă, inclusiv înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 │
│ │rânduri de sârme, din care minimum două duble │
│ ├───────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │X │susţinere │X │9.810 │9.810 │9.810 │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Instalare │ │ │ │ │
│ │ │mecanizată │ │ │ │ │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │
│ │X │susţinere │X │10.915│10.915│10.915│
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │conducere şi │ │ │ │ │
│ │ │palisaj │ │ │ │ │
│ ├───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┤
│ │Investiţii în irigaţii │
│ ├───────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de│ │ │ │ │
│ │ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │X │irigaţii prin│X │5.662 │5.662 │5.662 │
│ │ │picurare, cu │ │ │ │ │
│ │ │linia la │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Achiziţia şi │ │ │ │ │
│ │ │instalarea de│ │ │ │ │
│ │ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │X │irigaţii prin│X │5.547 │5.547 │5.547 │
│ │ │picurare, cu │ │ │ │ │
│ │ │linia │ │ │ │ │
│ │ │îngropată │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘

        *) autorizaţia de replantare provenită din conversie, emisă în baza unor drepturi individuale de replantare transferate/cumpărate nu va fi acceptată

    ANEXA 2

    la metodologie
                                      DEVIZE CADRU
    CAP. 1
    Devize de Lucrări - persoane neînregistrate fiscal
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei-de-vie"
                      Centralizator - cheltuieli efectuate pentru
                     înfiinţarea unui hectar plantaţie viţă-de-vie

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │CENTRALIZATOR │
│ │CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HECTAR PLANTAŢIE │
│ │VIŢĂ DE VIE │
├────┼───────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│Nr. │Denumire │Materiale │Manopera │Lucrări │Rotunjiri│VALOARE │
│crt.│deviz │(lei) │(lei) │mecanice │(lei) │(lei) │
│ │ │ │ │(lei) │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│1. │Defrişare │30,00 │9.474,91 │1.976,34 │0,754 │11.482,00 │
│ │plantaţie │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│2. │Pregătire │3.808,00 │807,86 │4.461,94 │0,201 │9.078,00 │
│ │teren │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantare │ │ │ │ │ │
│3. │manuală şi │69.983,20 │32.728,25 │796,06 │0,486 │103.508,00│
│ │instalare │ │ │ │ │ │
│ │tutori │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantare │ │ │ │ │ │
│ │mecanizată │ │ │ │ │ │
│3.1.│şi │59.570,70 │20.475,82 │6.947,91 │0,558 │86.995,00 │
│ │instalare │ │ │ │ │ │
│ │tutori │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │PREGĂTIRE │ │ │ │ │ │
│ │TEREN, │73.821,20 │43.011,02 │7.234,34 │1,44 │124.068,00│
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │
│ │MANUALĂ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │PREGĂTIRE │ │ │ │ │ │
│ │TEREN, │63.408,70 │30.758,59 │13.386,19│1,51 │107.555,00│
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │
│ │MECANIZATĂ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Instalat │ │ │ │ │ │
│ │sistem │ │ │ │ │ │
│4. │susţinere │56.510,70 │13.688,04 │174,09 │0,174 │70.373,00 │
│ │(spalieri │ │ │ │ │ │
│ │beton) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │INSTALAT │56.510,70 │13.688,04 │174,09 │0,174 │70.373,00 │
│ │SISTEM │ │ │ │ │ │
│ │SUSŢINERE │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Întreţinere│ │ │ │ │ │
│5. │plantaţie │2.298,78 │23.954,64 │2.162,70 │0,878 │28.417,00 │
│ │anul I │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Întreţinere│ │ │ │ │ │
│6. │plantaţie │4.223,43 │22.954,32 │1.675,36 │0,887 │28.854,00 │
│ │anul II │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Întreţinere│ │ │ │ │ │
│7. │plantaţie │3.185,33 │19.062,13 │1.583,50 │0,037 │23.831,00 │
│ │anul III │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │ÎNTREŢINERE│9.707,53 │65.971,10 │5.421,56 │1,802 │81.102,00 │
│ │AN I, II ŞI│ │ │ │ │ │
│ │III │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │GENERAL │140.039,44│122.670,16│12.829,99│3,417 │275.543,00│
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │
│ │MANUALĂ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │GENERAL │129.626,94│110.417,73│18.981,84│3,489 │259.030,00│
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │
│ │MECANIZATĂ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

                            DEVIZ DEFRIŞARE PLANTAŢIE (1 ha)

┌────┬───────────┬────┬─────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │MANUALE │ │ │(lei) │
│Crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────┬───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul│Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Descurcat │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │coardele de│but.│3,333 │9,52 │1.952,19│ │ │ │ │ │ │1.952,19 │
│ │pe sârmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│2. │Tăierea │mii.│3,333 │8,33 │1.708,16│ │ │ │ │ │ │1.708,16 │
│ │coardelor │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Scos coarde│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de viţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │rezultate │ha │1,00 │3,70 │759,26 │ │ │ │ │ │ │759,26 │
│ │în urma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tăierii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Strânsul │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │sârmei de │ml │15,00 │3,75 │768,75 │ │ │ │ │mănuşi │30,00 │798,75 │
│ │pe spalieri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Scos butuci│mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │şi adunat │but.│3,33 │5,53 │1.138,78│ │ │ │ │ │ │1.138,78 │
│ │în grămezi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Scos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │stâlpii de │ha │1,00 │6,67 │1.366,67│ │ │ │ │ │ │1.366,67 │
│ │spalier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Încărcat şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │sârmă, │ha │6,00 │3,33 │683,33 │ │ │ │ │ │ │683,33 │
│ │buturugi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Încărcat şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │to/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │stâlpi din │ha │53,55 │5,36 │1.097,78│ │ │ │ │ │ │1.097,78 │
│ │beton în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │remorca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Defrişare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │rădăcinilor│to │1,00 │ │ │5,26│1.315,79 │49,00 │1.364,79│ │ │1.364,79 │
│ │butucilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţă-de-vie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bulamaci, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │sârmă şi │ha │36,777 │ │ │1,31│328,37 │283,18 │611,55 │ │ │611,55 │
│ │buturugi de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţă- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de-vie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┴────┴─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │TOTAL │46,20│9.474,91│6,58│1.644,16 │332,18 │1.976,34│ │30,00 │11.481,25│
├────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │0,75 │
├────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │TOTAL defrişare │ │9.474,91│ │1.644,16 │332,18 │1.976,34│ │30,00 │11.482,00│
└────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┘

    – * sumele din deviz pentru materiale includ TVA
                              DEVIZ PREGĂTIRE TEREN (1 ha)

┌────┬───────────────┬──┬─────────┬────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │MANUALE │ │ │(lei) │
│Crt.│LUCRAREA │UM│CANTITATE├────┬───────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────┬────────┼────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare│ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul│Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. │Scarificat │ha│2,00 │ │ │0,83│208,33 │1.400,00│1.608,33│ │ │1.608,33│
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Deservit │ZO│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │scarificator │/ │2,00 │2,00│410,00 │ │ │ │ │ │ │410,00 │
│ │ │ha│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Strângerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │resturilor │ha│1,00 │1,85│379,63 │ │ │ │ │ │ │379,63 │
│ │vegetale după │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scarificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Încărcat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │remorcă gunoi │to│40,00 │ │ │0,23│58,69 │33,60 │92,29 │gunoi de│2.000,00│2.092,29│
│ │de grajd cu │ │ │ │ │ │ │ │ │grajd │ │ │
│ │TIH*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Administrat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gunoi de grajd │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în vie cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │alimentare │ha│1,00 │ │ │1,00│250,00 │140,00 │390,00 │ │ │390,00 │
│ │mecanică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │norma de 40 t/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ha*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│6. │Desfundat │ha│1,00 │ │ │1,00│250,00 │1.085,00│1.335,00│ │ │1.335,00│
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│7. │Nivelat de bază│ha│2,00 │ │ │0,54│135,14 │280,00 │415,14 │ │ │415,14 │
│ │prin 2 treceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Încărcat, │ │ │ │ │ │ │ │ │îngrăş. │ │ │
│8. │descărcat îngr.│to│1,60 │0,09│18,23 │ │ │ │ │chimice │3.808,00│3.826,23│
│ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Împrăştiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │îngrăşăminte │ha│1,00 │ │ │0,05│12,50 │70,00 │82,50 │ │ │82,50 │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │granulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Arătură de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │încorporare a │ha│1,00 │ │ │2,56│641,03 │49,00 │690,03 │ │ │690,03 │
│ │îngrăşămintelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│11. │Discuit, grăpat│ha│3,00 │ │ │0,32│78,95 │252,00 │330,95 │ │ │330,95 │
│ │şi nivelat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴──┴─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL │3,94│807,86 │5,30│1.325,94 │3.136,00│4.461,94│ │3.808,00│9.077,80│
├────┼────────────────────────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┴────────┼────────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │0,20 │ │0,20 │
├────┼────────────────────────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┬────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL pregătire teren │ │807,86 │ │1.325,94 │3.136,00│4.461,94│ │3.808,00│9.078,00│
└────┴────────────────────────────┴────┴───────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

        *) - facultativ - valorile de la poziţiile 4 şi 5 nu sunt incluse în valoarea totală;
        *) - sumele din deviz pentru materiale includ TVA;
        *) - dozele de îngrăşăminte chimice se modifică în funcţie de recomandările studiului agrochimic;
        *) - firmele specializate în executarea lucrărilor mecanice aferente pregătirii terenului (scarificat 2 treceri, desfundat mecanic, nivelare de bază prin 2 treceri şi discuit, grăpat şi nivelat terenul) percep sume mai mari cu 39% comparativ cu lucrările prevăzute în normativ.
                                          DEVIZ
    PLANTARE MANUALĂ SAU MECANIZATĂ ŞI INSTALARE
    TUTORI ÎN VEDEREA FORMĂRII TULPINII (1 ha)

┌─────┬────────────┬────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│Crt. │LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────┬─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retributie│Motorina│Valoare │Produsul│Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Pichetat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │teren pentru│ha │1,00 │6,67 │1.366,67 │ │ │ │ │Picheţi │10.412,50│11.779,17 │
│ │plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Confecţionat│mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1. │şi ascuţit │buc.│4,38 │6,53 │597,92 │ │ │ │ │ │ │597,92 │
│ │picheţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Incărcat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │transportat │to │0,437 │0,17 │35,87 │ │ │ │ │Tutori │26.906,26│26.942,13 │
│ │şi descarcăt│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │picheţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Făcut gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │plantare │mii │4,167 │16,67 │3.417 │ │ │ │ │ │ │3.416,67 │
│ │manuală │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(100% din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Scos viţe de│mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │la │buc.│4,375 │1,44 │298,96 │ │ │ │ │Viţe │32.331,25│32.630,21 │
│ │stratificare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Fasonat, │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │verificat │buc.│4,375 │1,75 │358,75 │ │ │ │ │ │ │358,75 │
│ │călit.viţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. │Transport │mii │4,167 │0,42 │42,71 │ │ │ │ │ │ │42,71 │
│ │viţe pe rând│buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţa-de-vie │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │manual - │buc.│4,167 │10,67 │6.570,51 │ │ │ │ │ │ │6.570,51 │
│ │lucrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanic │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7.1. │viţa-de-vie │buc.│4,167 │ │ │ │ │ │6.844,71│ │ │6.844,71 │
│ │(100% din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. │Transport │to │41,67 │ │ │1,49│372,02 │320,83 │692,86 │Apa │297,50 │990,36 │
│ │apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. │Udat viţe │ha │1,00 │4,00 │820,00 │ │ │ │ │ │ │820,00 │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │încărcat si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │descărcat │to │4,375 │1,75 │358,75 │ │ │ │ │ │ │358,75 │
│ │tutori din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│10.1.│Confecţionat│mii │4,375 │7,31 │1.494,79 │ │ │ │ │ │ │1.494,79 │
│ │tutori │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│11. │Repartizat │mii │4,167 │3,46 │711,86 │ │ │ │ │ │ │711,86 │
│ │tutori │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│12. │Bătut tutori│mii │4,167 │8,33 │1.708,47 │ │ │ │ │ │ │1.708,47 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│13. │Arat mecanic│ha │1,00 │ │ │0,20│50,00 │53,20 │103,20 │ │ │103,20 │
│ │după plantat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│14. │Palisat │mii │4,167 │5,21 │1.067,71 │ │ │ │ │Aţă de │35,70 │1.103,41 │
│ │lăstari │buc.│ │ │ │ │ │ │ │legat │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│15. │Sapă mare │ha │1,00 │14,28 │2.928,57 │ │ │ │ │ │ │2.928,57 │
│ │după plantat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│16. │Pază │zo │60 │60 │12.300 │ │ │ │ │ │ │12.300,00 │
│ │plantaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Musuroit │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17. │viţa-de-vie │but.│4,167 │3,58 │742,75 │ │ │ │ │ │ │742,75 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┴────┴─────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┼────────┴─────────┼──────────┤
│ │Rotunjiri │ │0,4862 │
├─────┼───────────────────────────┬──────┬─────────┬────┬──────────┬────────┬────────┼────────┬─────────┼──────────┤
│ │Plantare manuală (poz. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,│138,40│32.728,25│1,69│422,02 │374,03 │796,06 │ │69.983,20│103.507,51│
│ │11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL plantare manuală │ │32.728,25│ │422,02 │374,03 │796,06 │ │69.983,20│103.508,00│
├─────┼───────────────────────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Total plantare mecanizată -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(poz. 1, 4, 5, 7, 10, 11, │99,81 │20.475,82│ │50,00 │53,20 │6.947,91│ │59.570,70│86.994,44 │
│ │12, 13, 14, 15, 16, 17) şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────┴──────┴─────────┼────┴──────────┴────────┴────────┼────────┴─────────┼──────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │0,56 │
├─────┼───────────────────────────┬──────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │TOTAL plantare mecanizată │ │20.475,82│0,20│50,00 │53,20 │6.947,91│59.570,70 │86.995,00 │
└─────┴───────────────────────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴──────────────────┴──────────┘

        * - 1.1, 10.1 - facultativ
    - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
    – se va reface calculul pentru situaţia în care se optează pentru plantare mecanizată
    – plantarea mecanizată se poate executa în proporţie de 100% sau diferenţiat funcţie de amplasarea terenului, pantă
    – se vor actualiza devizele funcţie de costurile practicate de diferitele firme specializate
    – se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze picheţii (poziţia 1.1) şi tutorii (poziţia 10.1) din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate
    – neexistând norme pentru executarea plantării mecanizate a viţelor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 0,33 Euro cenţi/viţă, urmând a se modifica în funcţie de tarifele percepute de firmele specializate

              DEVIZ INSTALARE SISTEM SUSŢINERE, CONDUCERE ŞI PALISAJ (1 ha)
    b) Spalier beton, metalic, lemn*)

┌────┬──────────────┬─────┬─────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼─────────┬─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retributie│Motorina│Valoare│Produsul │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │Pichetat teren│ha │1,00 │0,67 │136,67 │ │ │ │ │ │ │136,67 │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2. │spalieri din │to │69,79 │6,98 │2.861,55 │ │ │ │ │fruntaşi │3.762,78 │6.624,33 │
│ │beton fruntaşi│ │ │ │ │ │ │ │ │beton │ │ │
│ │şi mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2.1 │spalieri din │ │11,02 │1,10 │451,82 │0,37│93,47 │81 │174,09 │fruntaşi │7.282,80 │7.908,71 │
│ │beton fruntaşi│ │ │ │ │ │ │ │ │metal │ │ │
│ │şi mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│3. │spalieri şi │to │40 │ │ │1,42│355,86 │306,89 │662,75 │mijlocaşi│24.286,12│24.948,86│
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │beton │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Repartizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │spalierilor la│buc │918 │9,18 │1.882,60 │ │ │ │ │ │ │1.882,60 │
│ │locul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Săpat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│5. │spalieri │buc │100 │4,00 │820 │ │ │ │ │mijlocaşi│36.735,3 │37.555,30│
│ │fruntaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │metal │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│6. │Săpat gropi │buc │100 │4,00 │820 │ │ │ │ │Ancore │3.520,02 │4.340,02 │
│ │pentru ancore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fixat spalieri│ │ │ │ │ │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│7. │fruntaşi în │buc │100 │1,43 │292,86 │ │ │ │ │2.5 mm │2.071,98 │2.364,84 │
│ │gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Săpat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│8. │spalieri │buc │800 │13,34│2.734,47 │ │ │ │ │2.2 mm │6.415,08 │9.149,55 │
│ │mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│9. │Fixat spalieri│buc │800 │8,80 │3.645,96 │ │ │ │ │Sârmă Ø │0,00 │3.645,96 │
│ │mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │1.8 mm │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fixarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pietrelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ancorare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9.1.│gropi, │buc │100 │0,010│215,79 │ │ │ │ │ │ │215,79 │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │confecţionarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ancorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Ancorat │ │ │ │ │ │ │ │ │Bride │ │ │
│10. │spalieri │buc │100 │2,00 │410,00 │ │ │ │ │culisante│5.712,00 │6.122,00 │
│ │fruntaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*Sârmă Ø │ │ │
│ │încărcat si │ │ │ │ │ │ │ │ │2.5 mm │ │ │
│11. │descărcat │to │1,58 │0,16 │64,98 │ │ │ │ │pentru │1.606,50 │1.671,48 │
│ │sârmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ancore şi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bride │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Marcat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │stâlpi locul │mii │2,40 │1,13 │234,29 │ │ │ │ │Gripple │485,52 │719,81 │
│ │pentru fixarea│semne│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bridelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Făcut bride │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │prinderea │mii │2,40 │3,43 │702,86 │ │ │ │ │ │ │702,86 │
│ │sârmelor pe │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stâlpi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montarea lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Montat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │distanţiere │mii │1,60 │2,29 │468,47 │ │ │ │ │ │ │468,47 │
│ │pentru sârme │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │duble │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│15. │Instalat si │mii │25,125 │8,38 │1.716,88 │ │ │ │ │ │ │1.716,88 │
│ │întins sârmă │ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Prinderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16. │primei sârme │mii │4,167 │3,46 │711,81 │ │ │ │ │ │ │711,81 │
│ │de capătul │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tutorelui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Instalare │ │ │70,35│17.503,38│1,42│355,86 │306,89 │662,75 │ │46.253,49│64.419,62│
│ │spalier beton │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,38 │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL spalieri│ │ │ │17.503,38│ │355,86 │306,89 │662,75 │ │46.253,49│64.420,00│
│ │beton │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Instalare │ │ │ │13.688,04│ │93,47 │81 │174,09 │ │56.510,70│70.372,83│
│ │spalier metal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │0,17 │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL spalieri│ │ │ │13.688,04│ │93,47 │81 │174,09 │ │56.510,70│70.373,00│
│ │metal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        * - se modifică calculul în funcţie de tipul materialelor folosite - şpalieri beton, lemn, sârmă portantă de \'f8 1.8 mm
        * - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
        * - se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze bridele şi ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate

    DEVIZ INSTALARE MECANIZATĂ A SISTEMULUI DE
    SUSŢINERE, CONDUCERE ŞI PALISAJ (1 ha)
    a) Spalier metalic

┌────┬──────────────┬──┬─────────┬─────────┬───────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │MATERIALE │ │
│Nr. │LUCRAREA │UM│CANTITATE│MANUALE ├─────────┬─────────┤TOTAL │
│crt.│ │ │ │ŞI │Produsul │Valoare │(lei) │
│ │ │ │ │MECANICE │ │(lei) │ │
├────┼──────────────┼──┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│1. │ │ │ │ │fruntaşi │7.282,80 │7.282,80 │
│ │ │ │ │ │metalici │ │ │
│ │încărcat şi │ │ │ │ │ │ │
├────┤descărcat │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│ │spalieri din │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2. │beton fruntaşi│ │ │ │mijlocaşi│36.735,30│36.735,30│
│ │si mijlocaşi; │ │ │ │metalici │ │ │
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │
├────┤spalieri si │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│3. │diverse; │ │ │ │Motorină │80,61 │80,61 │
│ │Repartizarea │ │ │ │ │ │ │
├────┤spalierilor la│ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│4. │locul │ │ │ │Ancore │3.520,02 │3.520,02 │
│ │plantării; │ │ │ │ │ │ │
├────┤Fixat fruntaşi│ha│1,00 │10.461,72├─────────┼─────────┼─────────┤
│ │şi mijlocaşi; │ │ │ │Sârma Ø │ │ │
│5. │Ancorat │ │ │ │2.5 mm │2.071,98 │2.071,98 │
│ │spalieri │ │ │ │ │ │ │
├────┤fruntaşi; │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│ │încărcat şi │ │ │ │Sârma Ø │ │ │
│6. │descarcat │ │ │ │2.2 mm │6.415,08 │6.415,08 │
│ │sârma; │ │ │ │ │ │ │
├────┤Instalat şi │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│ │întins sârme; │ │ │ │Sârma Ø │ │ │
│ │Prinderea │ │ │ │2.5 mm │ │ │
│7. │primei sârme │ │ │ │pentru │1.606,50 │1.606,50 │
│ │de capatul │ │ │ │ancore │ │ │
│ │tutorelui │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│8. │ │ │ │ │Gripple │485,52 │485,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │10.461,72│ │ │10.461,72│
│ ├──────────────┼──┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL spalieri│ │ │10.461,72│ │56.591,31│67.053,03│
│ │metalici │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┴──┴─────────┴─────────┴─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte cheltuieli (cheltuieli cu aprovizionarea) │5.659,13 │5.659,13 │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │0,84 │
│ ├──────────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL spalieri│ │ │10.461,72│ │62.250,44│72.713,00│
│ │metalici │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────┴─────────┴─────────┘

    – se modifică calculul în funcţie de tipul materialelor folosite - spalieri beton, lemn, sârmă portantă de \'f8 1.8 mm
    – se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate
    – sumele din deviz pentru materiale includ TVA;
    – neexistând norme pentru executarea instalării mecanizate a spalierilor s-a luat în calcul tariful perceput de firmele specializate, respectiv 2.123 Euro/ha.

                         ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ANUL I (1 ha)

┌────┬───────────┬────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│Crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retributie│Motorina│Valoare │Produsul │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Rupt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scoarţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │muşuroiului│mii │8,334 │10,42 │2.135,59 │ │ │ │ │ │ │2.135,59 │
│ │şi │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │refacerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│2. │Desfăcut │l │4,167 │0,77 │157,69 │ │ │ │ │ │ │157,69 │
│ │muşuroi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│3. │Copcit via │mii │8,334 │16,67 │3.416,94 │ │ │ │ │ │ │3.416,94 │
│ │ │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│4. │Prăsit │ha │6 │34,26 │7.028,57 │ │ │ │ │ │ │7.028,57 │
│ │manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│5. │Udat viţe │ha │1,00 │4,00 │820,00 │ │ │ │ │ │ │820,00 │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │apă şi │to │45,87 │ │ │1,64│409,55 │353,20 │762,75 │Apă │325,68 │1.088,43 │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Pregătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │soluţie │mii │4,2 │0,42 │86,10 │ │ │ │ │ │ │86,10 │
│ │pentru │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │Substanţe│ │ │
│8. │mecanic de │ha │7,00 │ │ │1,75│437,50 │382,20 │819,70 │combatere│1.854,10│2.673,80 │
│ │7 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Stropiri în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8.1.│cu │mii │4,20 │13,99 │260,91 │ │ │ │ │ │ │260,91 │
│ │VERMORELUL │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(AS-1) în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Prăşit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │mecanic de │ha │6,00 │ │ │1,05│263,16 │210,00 │473,16 │ │ │473,16 │
│ │6 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Plivit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │legat │mii │16,668 │16,67 │3.416,94 │ │ │ │ │Material │119,00 │3.535,94 │
│ │lăstari de │but.│ │ │ │ │ │ │ │de legat │ │ │
│ │4 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│11. │Pază vie │ZO │30 │30,00 │6.150,00 │ │ │ │ │ │ │6.150,00 │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Arat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │mecanic │ha │1,00 │ │ │0,21│53,19 │53,90 │107,09 │ │ │107,09 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Musuroit │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │vită-de-vie│but.│4,167 │3,58 │742,81 │ │ │ │ │ │ │742,81 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┴────┴─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │116,79│23.954,64│4,65│1.163,40 │999,30 │2.162,70│ │2.298,78│28.416,12│
│ ├──────────────────────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │0,88 │
│ ├──────────────────────────┬──────┬─────────┬────┬──────────┬────────┬────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │23.954,64│ │1.163,40 │999,30 │2.162,70│ │ │28.417,00│
└────┴──────────────────────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘

        * - se reface calculul în funcţie de modul de executare al combaterii bolilor viţei de vie prin stropiri mecanice sau manuale
        * - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
        * - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor şi dăunătorilor viţei-de-vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
    – 8.1 facultativ, nu este inclusă lucrarea de stropit în timpul vegetaţiei cu vermorelul
                      ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL II (1 ha)

┌────┬──────────────────┬─────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────────┬────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retributie│Motorina│Valoare │Produsul │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│1. │Desfăcut muşuroi │mii │4,167 │3,21 │657,10 │ │ │ │ │ │ │657,10 │
│ │primăvara │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│2. │Tăiat şi copcit │mii │4,167 │5,21 │1.067,79 │ │ │ │ │ │ │1.067,79 │
│ │ │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│3. │Tocat coarde │ha │1,00 │ │ │0,15│38,46 │28,00 │66,46 │ │ │66,46 │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │încărcat,descărcat│ │ │ │ │ │ │ │ │îngrăşăminte│ │ │
│4. │îngrăşăminte │to │0,50 │0,06 │5,69 │ │ │ │ │complexe │1.190 │1.195,69 │
│ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Arătura de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │primăvară şi │ha │1,00 │ │ │0,24│59,52 │58,80 │118,32 │ │ │118,32 │
│ │încorporat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrăşăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│6. │Sapă mare pe rând │ha │1,00 │7,41 │1.518,52 │ │ │ │ │ │ │1.518,52 │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Săpat gropi pentru│mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │plantat viţe în │gropi│0,125 │0,83 │170,85 │ │ │ │ │ │ │170,85 │
│ │goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Plantat viţe în │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │goluri + fasonat │vite │0,125 │1,30 │266,95 │ │ │ │ │Viţe │924 │1.190,77 │
│ │şi mocirlit viţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│9. │Udat viţe │ha │0,03 │0,12 │24,60 │ │ │ │ │Apă │38,70 │63,30 │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│10. │Prăşit manual │ha │5 │28,57 │5.857,14 │ │ │ │ │ │ │5.857,14 │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│11. │Plivit şi legat │mii │25,00 │31,25 │6.406,76 │ │ │ │ │Aţă de legat│214,2 │6.620,96 │
│ │lăstari │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│12. │Transport apa │to │5,45 │ │ │0,19│48,66 │41,97 │90,63 │ │ │90,63 │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│13. │Pregătit soluţie │mii l│4,20 │0,42 │86,10 │ │ │ │ │Substanţe de│1.857 │1.942,81 │
│ │pentru stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │combatere* │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│14. │Stropit mecanic │ha │7,00 │ │ │1,75│437,50 │382,20 │819,70 │ │ │819,70 │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│15. │Prăşit mecanic │ha │6,00 │ │ │1,05│263,16 │210,00 │473,16 │ │ │473,16 │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│16. │Arat via toamna │ha │1,00 │ │ │0,21│53,19 │53,90 │107,09 │ │ │107,09 │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│17. │Musuroit via │mii │4,167 │3,58 │742,81 │ │ │ │ │ │ │742,81 │
│ │ │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│18. │Paza vie │ZO │30 │30 │6150 │ │ │ │ │ │ │6.150,00 │
├────┼──────────────────┴─────┴─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │111,96│22.954,32│3,60│900,50 │774,87 │1.675,36│ │4.223,43│28.853,11│
│ ├──────────────────────────────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┼────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │0,89 │
│ ├──────────────────────────────────┬──────┬─────────┬────┬──────────┬────────┬────────┬────────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │22.954,32│ │900,50 │774,87 │1.675,36│ │4.223,43│28.854,00│
└────┴──────────────────────────────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┴────────┴─────────┘

        * - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor vitei-de-vie şi de numărul de tratamente fltosanitare necesar
        * - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
                    ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL III (1 ha)

┌────┬──────────┬─────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│Crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼──────────┬────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retributie│Motorina│Valoare │Produsul │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │Desfăcut │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │muşuroaie │but. │4,167 │3,21 │657,05 │ │ │ │ │ │ │657,05 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │Arat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │mecanic │ha │1,00 │ │ │0,25│62,50 │51,80 │114,30 │ │ │114,30 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │Semănat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ierburi │ │ │ │ │ │ │ │ │Ierburi │ │ │
│3. │perene din│ha │0,50 │ │ │0,06│14,71 │15,75 │30,46 │perene │323 │352,96 │
│ │2 în 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervale*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│4. │Tăiat şi │mii │4,167 │5,21 │1.067,71 │ │ │ │ │ │ │1.067,71 │
│ │copcit via│but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│5. │Tocat │ha │1,00 │ │ │0,15│38,46 │28,00 │66,46 │ │ │66,46 │
│ │coarde │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│6. │Palisat │mii │4,167 │5,21 │1.067,71 │ │ │ │ │Material │214,2 │1.281,91 │
│ │tulpini │but. │ │ │ │ │ │ │ │de legat │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│7. │Sapă mare │ha │1,00 │7,41 │1.518,52 │ │ │ │ │ │ │1.518,52 │
│ │pe rând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │Plivit şi │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │legat │but. │25,00 │31,25│6.406,76 │ │ │ │ │ │ │6.406,76 │
│ │lăstari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │apă şi │to │6,65 │ │ │0,24│59,38 │51,21 │110,58 │Apă │47,215 │157,80 │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│10. │Pregătit │mii l│5,40 │0,54 │110,7 │ │ │ │ │ │ │110,70 │
│ │soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │Stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │Substanţe │ │ │
│11. │mecanic │ha │6,00 │ │ │1,50│375,00 │327,60 │702,60 │de │2.000 │2.702,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combatere*│ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│12. │Prăşit │ha │6 │34,29│7.028,57 │ │ │ │ │ │ │7.028,57 │
│ │manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│13. │Cosit │ha │0,50 │ │ │0,11│26,60 │21 │47,60 │ │ │47,60 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │Săpat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │pentru │mii │0,13 │0,83 │170,83 │ │ │ │ │Viţe │924 │1.094,58 │
│ │plantat │gropi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţe în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │Plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţe în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15. │goluri + │mii │0,13 │1,30 │266,93 │ │ │ │ │ │ │266,93 │
│ │fasonat şi│viţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mocirlit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│16. │Udat viţe │ha │0,03 │0,12 │24,60 │ │ │ │ │ │ │24,60 │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│17. │Prăşit │ha │6,00 │ │ │1,05│263,16 │210,00 │473,16 │ │ │473,16 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│18. │Arat via │ha │1,00 │ │ │0,25│62,50 │53,90 │116,40 │ │ │116,40 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│19. │Musuroit │mii │4,17 │3,58 │742,75 │ │ │ │ │ │ │742,75 │
│ │via toamna│but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┴─────┴─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │92,95│19.062,13│3,44│860,99 │722,51 │1.583,50│ │3.185,33│23.830,96│
│ ├──────────────────────────┴─────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┼────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │0,04 │
│ ├──────────────────────────┬─────┬─────────┬────┬──────────┬────────┬────────┬──────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │19.062,13│ │860,99 │722,51 │1.583,50│ │3.185,33│23.831,00│
└────┴──────────────────────────┴─────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┘

        * facultativ - valorile de la poziţiile 3 şi 13 nu sunt incluse în valoarea totală
        * - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
        * - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor viţei de vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
    CAP. 2:
    Devize de Lucrări - persoane înregistrate fiscal
        ICDVV Valea Călugărească
        Laborator "Tehnologia culturii viţei-de-vie"
                                     CENTRALIZATOR
        CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HECTAR PLANTAŢIE VIŢĂ DE VIE

┌────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │Denumire │Materiale │Manopera │Lucrări │Rotunjiri│VALOARE │
│crt.│deviz │(lei) │(lei) │mecanice │(lei) │(lei) │
│ │ │ │ │(lei) │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│1. │Defrişare │30,00 │9.688,09 │2.013,33 │0,575 │11.732,00 │
│ │plantaţie │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│2. │Pregătire │3.808,00 │826,03 │4.491,78 │0,190 │9.126,00 │
│ │teren │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantare │ │ │ │ │ │
│3. │manuală si │69.983,20 │33.464,64 │805,55 │0,605 │104.254,00│
│ │instalare │ │ │ │ │ │
│ │tutori │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantare │ │ │ │ │ │
│ │mecanizată │ │ │ │ │ │
│3.1.│si │59.570,70 │20.936,53 │6.949,04 │0,727 │87.457,00 │
│ │instalare │ │ │ │ │ │
│ │tutori │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │PREGĂTIRE │ │ │ │ │ │
│ │TEREN, │73.821,20 │43.978,77 │7.310,66 │1,37 │125.112,00│
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │
│ │MANUALĂ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │PREGĂTIRE │ │ │ │ │ │
│ │TEREN, │63.408,70 │31.450,66 │13.454,15│1,49 │108.315,00│
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │
│ │MECANIZATĂ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Instalat │ │ │ │ │ │
│ │sistem │ │ │ │ │ │
│4. │susţinere │56.510,70 │13.996,02 │176,19 │0,090 │70.683,00 │
│ │(spalieri │ │ │ │ │ │
│ │beton) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │INSTALAT │56.510,70 │13.996,02 │176,19 │0,090 │70.683,00 │
│ │SISTEM │ │ │ │ │ │
│ │SUSŢINERE │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │întreţinere│ │ │ │ │ │
│5. │plantaţie │2.298,78 │24.493,62 │2.188,88 │0,722 │28.982,00 │
│ │anul I │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │întreţinere│ │ │ │ │ │
│6. │plantaţie │4.223,43 │23.470,80 │1.695,62 │0,154 │29.390,00 │
│ │anul II │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │întreţinere│ │ │ │ │ │
│7. │plantaţie │3.185,33 │19.491,03 │1.602,87 │0,767 │24.280,00 │
│ │anul III │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │ÎNTREŢINERE│9.707,53 │67.455,45 │5.487,37 │1,642 │82.652,00 │
│ │AN I, II ŞI│ │ │ │ │ │
│ │III │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │GENERAL │140.039,44│125.430,24│12.974,22│3,102 │278.447,00│
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │
│ │MANUALĂ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │GENERAL │129.626,94│112.902,13│19.117,71│3,224 │261.650,00│
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │
│ │MECANIZATĂ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

                           DEVIZ DEFRIŞARE PLANTAŢIE (1 ha)

┌────┬────────────┬────┬─────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │MANUALE │ │ │(lei) │
│Crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────┬───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retributie│Motorina│Valoare │Produsul│Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Descurcat │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │coardele de │but.│3,333 │9,52 │1.952,19│ │ │ │ │ │ │1.952,19 │
│ │pe sârmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│2. │Tăierea │mii.│3,333 │8,33 │1.708,16│ │ │ │ │ │ │1.708,16 │
│ │coardelor │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Scos coarde │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de viţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │rezultate în│ha │1,00 │3,70 │759,26 │ │ │ │ │ │ │759,26 │
│ │urma tăierii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la alee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Strânsul │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │sârmei de pe│ml │15,00 │3,75 │768,75 │ │ │ │ │manusi │30,00 │798,75 │
│ │spalieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Scos butuci │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │şi adunat în│but │3,33 │5,53 │1.138,78│ │ │ │ │ │ │1.138,78 │
│ │grămezi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│6. │Scos stâlpii│ha │1,00 │6,67 │1.366,67│ │ │ │ │ │ │1.366,67 │
│ │de spalier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │to/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │sârma, │ha │6,00 │3,33 │683,33 │ │ │ │ │ │ │683,33 │
│ │buturugi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │stâlpi din │to │53,55 │5,36 │1.097,78│ │ │ │ │ │ │1.097,78 │
│ │beton în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │remorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Defrişare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanizată a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │rădăcinilor │ha │1,00 │ │ │5,26│1.315,79 │49,00 │1.364,79│ │ │1.364,79 │
│ │butucilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţă-de-vie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bulamaci, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │sârma şi │to │36,777 │ │ │1,31│328,37 │283,18 │611,55 │ │ │611,55 │
│ │buturugi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţă-de-vie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┴────┴─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │TOTAL │46,20│9.474,91│6,58│1.644,16 │332,18 │1.976,34│ │30,00 │11.481,25│
├────┼────────────┬──────────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie│ │ │213,19 │ │36,99 │ │36,99 │ │ │250,18 │
│ │pentru muncă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,25% * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┴──────────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │0,58 │
├────┼───────────────────────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │TOTAL defrişare │ │9.688,09│ │1.681,15 │332,18 │2.013,33│ │30,00 │11.732,00│
└────┴───────────────────────────┴─────┴────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┘

        * - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asigurătorii muncă de 2,25%
        * - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
                             DEVIZ PREGĂTIRE TEREN (1 ha)

┌────┬───────────────┬──┬─────────┬────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │MANUALE │ │ │(lei) │
│Crt.│LUCRAREA │UM│CANTITATE├────┬───────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────┬────────┼────────┤
│ │ │ │ │zo │Valoare│ZO │Retributie│Motorina│Valoare │Produsul│Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. │Scarificat │ha│2,00 │ │ │0,83│208,33 │1.400,00│1.608,33│ │ │1.608,33│
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Deservit │ZO│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │scarificator │/ │2,00 │2,00│410,00 │ │ │ │ │ │ │410,00 │
│ │ │ha│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Strângerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │resturilor │ha│1,00 │1,85│379,63 │ │ │ │ │ │ │379,63 │
│ │vegetale după │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scarificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │încărcat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │remorcă gunoi │to│40,00 │ │ │0,23│58,69 │33,60 │92,29 │gunoi de│2.000,00│2.092,29│
│ │de grajd cu TIH│ │ │ │ │ │ │ │ │grajd │ │ │
│ │* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Administrat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gunoi de grajd │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în vie cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │alimentare │ha│1,00 │ │ │1,00│250,00 │140,00 │390,00 │ │ │390,00 │
│ │mecanică si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │norma de 40 t /│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ha * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│6. │Desfundat │ha│1,00 │ │ │1,00│250,00 │1.085,00│1.335,00│ │ │1.335,00│
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│7. │Nivelat de bază│ha│2,00 │ │ │0,54│135,14 │280,00 │415,14 │ │ │415,14 │
│ │prin 2 treceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │încărcat, │ │ │ │ │ │ │ │ │îngraş. │ │ │
│8. │descărcat îngr.│to│1,60 │0,09│18,23 │ │ │ │ │chimice │3.808,00│3.826,23│
│ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │împrăştiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │îngrăşăminte │ha│1,00 │ │ │0,05│12,50 │70,00 │82,50 │ │ │82,50 │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │granulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Arătură de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │încorporare a │ha│1,00 │ │ │2,56│641,03 │49,00 │690,03 │ │ │690,03 │
│ │îngrăşămintelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│11. │Discuit, grapat│ha│3,00 │ │ │0,32│78,95 │252,00 │330,95 │ │ │330,95 │
│ │şi nivelat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴──┴─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL │3,94│807,86 │5,30│1.325,94 │3.136,00│4.461,94│ │3.808,00│9.077,80│
├────┼───────────────┬────────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┴────────┼────────┼────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie │ │ │18,18 │ │29,83 │ │29,83 │ │48,01 │
│ │pentru muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,25% * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │0,19 │
├────┼────────────────────────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┬────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL pregătire teren │ │826,03 │ │1.355,78 │3.136,00│4.491,78│ │3.808,00│9.126,00│
└────┴────────────────────────────┴────┴───────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

        * - facultativ - valorile de la poziţiile 4 şi 5 nu sunt incluse în valoarea totală
        * - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asigurătorii muncă de 2,25%
        * - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
        * - dozele de îngrăşăminte chimice se modifică în funcţie de recomandările studiului agrochimic
        * - firmele specializate în executarea lucrărilor mecanice aferente pregătirii terenului (scarificat 2 treceri, desfundat mecanic, nivelare de baza prin 2 treceri şi discuit, grapat şi nivelat terenul) percep sume mai mari cu 39% comparativ cu lucrările prevăzute în normativ
                                         DEVIZ
                           PLANTARE MANUALĂ SAU MECANIZATĂ ŞI
                  INSTALARE TUTORI ÎN VEDEREA FORMĂRII TULPINII (1 ha)

┌─────┬────────────┬────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr. │LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────┬─────────┤TOTAL │
│Crt. │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul│Valoare │(lei) │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Pichetat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │teren pentru│ha │1,00 │6,67 │1.366,67 │ │ │ │ │Picheţi │10.412,50│11.779,17 │
│ │plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Confecţionat│mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1. │şi ascuţit │buc.│4,38 │6,53 │597,92 │ │ │ │ │ │ │597,92 │
│ │picheţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Încărcat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │transportat │to │0,437 │0,17 │35,87 │ │ │ │ │Tutori │26.906,26│26.942,13 │
│ │şi descărcat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │picheţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Făcut gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │plantare │mii │4,167 │16,67 │3.417 │ │ │ │ │ │ │3.416,67 │
│ │manuală │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(100% din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţa) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Scos vite de│mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │la │buc.│4,375 │1,44 │298,96 │ │ │ │ │Viţe │32.331,25│32.630,21 │
│ │stratificare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Fasonat, │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │verificat │buc.│4,375 │1,75 │358,75 │ │ │ │ │ │ │358,75 │
│ │călit, viţei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. │Transport │mii │4,167 │0,42 │42,71 │ │ │ │ │ │ │42,71 │
│ │viţe pe rând│buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţa-de-vie │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │manual - │buc.│4,167 │10,67 │6.570,51 │ │ │ │ │ │ │6.570,51 │
│ │lucrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanic │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7.1. │viţă-de-vie │buc.│4,167 │ │ │ │ │ │6.844,71│ │ │6.844,71 │
│ │(100% din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţa) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. │Transport │to │41,67 │ │ │1,49│372,02 │320,83 │692,86 │Apa │297,50 │990,36 │
│ │apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. │Udat viţe │ha │1,00 │4,00 │820,00 │ │ │ │ │ │ │820,00 │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │încărcat si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │descărcat │to │4,375 │1,75 │358,75 │ │ │ │ │ │ │358,75 │
│ │tutori din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│10.1.│Confecţionat│mii │4,375 │7,31 │1.494,79 │ │ │ │ │ │ │1.494,79 │
│ │tutori │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│11. │Repartizat │mii │4,167 │3,46 │711,86 │ │ │ │ │ │ │711,86 │
│ │tutori │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│12. │Bătut tutori│mii │4,167 │8,33 │1.708,47 │ │ │ │ │ │ │1.708,47 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│13. │Arat mecanic│ha │1,00 │ │ │0,20│50,00 │53,20 │103,20 │ │ │103,20 │
│ │după plantat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│14. │Palisat │mii │4,167 │5,21 │1.067,71 │ │ │ │ │Aţă de │35,70 │1.103,41 │
│ │lăstari │buc.│ │ │ │ │ │ │ │legat │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│15. │Sapă mare │ha │1,00 │14,28 │2.928,57 │ │ │ │ │ │ │2.928,57 │
│ │după plantat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│16. │Paza │zo │60 │60 │12.300 │ │ │ │ │ │ │12.300,00 │
│ │plantaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Musuroit │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17. │vita-de-vie │but.│4,167 │3,58 │742,75 │ │ │ │ │ │ │742,75 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,61 │
├─────┼────────────┴────┴─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantare manuală (poz. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, │138,40│32.728,25│1,69│422,02 │374,03 │796,06 │ │69.983,20│103.507,51│
│ │9,10,11,12,13,14, 15,16,17)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┬────┬─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie│ │ │ │736,39 │ │9,50 │ │9,50 │ │ │745,88 │
│ │pentru muncă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.25% *) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantare │ │ │ │33.464,64│ │431,52 │374,03 │805,55 │ │69.983,20│104.254,00│
│ │manuală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┴────┴─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantare mecanizată - (poz.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4, 5, 7.1,10,11,12,13,14, │99,81 │20.475,82│ │50,00 │53,20 │6.947,91│ │59.570,70│86.994,44 │
│ │15,16,17) şi materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┬────┬─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie│ │ │ │460,71 │ │1,13 │ │1,13 │ │ │461,83 │
│ │pentru muncă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,25% *) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,73 │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantare │ │ │ │20.936,53│0,20│51,13 │53,20 │6.949,04│ │59.570,70│87.457,00 │
│ │mecanizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────┴────┴─────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┘

        *) - 1.1, 10.1 - facultativ
        *) - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asiguratorii muncă de 2,25%
        *) - sumele din deviz pentru materiale înclud TVA
    - se va reface calculul pentru situaţia în care se optează pentru plantare mecanizată
    – plantarea mecanizată se poate executa în proporţie de 100% sau diferenţiat funcţie de amplasarea terenului, pantă
    – se vor actualiza devizele funcţie de costurile practicate de diferitele firme specializate
    – se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze picheţii (poziţia 1.1) şi tutorii (poziţia 10.1) din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate
    – neexistând norme pentru executarea plantării mecanizate a viţelor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 0,33 Euro cenţi/viţă, urmând a se modifica în funcţie de tarifele percepute de firmele specializate

             DEVIZ INSTALARE SISTEM SUSŢINERE, CONDUCERE ŞI PALISAJ (1 ha)
    b) Spalier beton, metalic, lemn*)

┌────┬──────────────┬─────┬─────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬───────┼─────────┬─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare│Produsul │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │Pichetat teren│ha │1,00 │0,67 │136,67 │ │ │ │ │ │ │136,67 │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Încărcat si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2 │spalieri din │to │69,79 │6,98 │2.861,55 │ │ │ │ │fruntaşi │3.762,78 │6.624,33 │
│ │beton fruntaşi│ │ │ │ │ │ │ │ │beton │ │ │
│ │şi miilocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2.1 │spalieri din │to │11,02 │1,10 │451,82 │0,37│93,47 │81 │174,09 │fruntaşi │7.282,80 │7.908,71 │
│ │metal fruntaşi│ │ │ │ │ │ │ │ │metal │ │ │
│ │şi mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│3 │spalieri şi │to │40 │ │ │1,42│355,86 │306,89 │662,75 │mijlocaşi│24.286,12│24.948,86│
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │beton │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Repartizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │spalierilor la│buc │918 │9,18 │1.882,60 │ │ │ │ │ │ │1.882,60 │
│ │locul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Săpat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│5 │spalieri │buc │100 │4,00 │820 │ │ │ │ │mijlocaşi│36.735,3 │37.555,30│
│ │fruntaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │metal │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│6 │Săpat gropi │buc │100 │4,00 │820 │ │ │ │ │Ancore │3.520,02 │4.340,02 │
│ │pentru ancore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fixat spalieri│ │ │ │ │ │ │ │ │Sârma Ø │ │ │
│7 │fruntaşi în │buc │100 │1,43 │292,86 │ │ │ │ │2.5 mm │2.071,98 │2.364,84 │
│ │gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Sapat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │Sarma Ø │ │ │
│8 │spalieri │buc │800 │13,34│2.734,47 │ │ │ │ │2.2 mm │6.415,08 │9.149,55 │
│ │mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│9 │Fixat spalieri│buc │800 │8,80 │3.645,96 │ │ │ │ │Sârma Ø │0,00 │3.645,96 │
│ │mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │1.8 mm │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fixarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pietrelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ancorare in │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9.1 │gropi, │buc │100 │0,010│215,79 │ │ │ │ │ │ │215,79 │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │confecţionarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ancorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Ancorat │ │ │ │ │ │ │ │ │Bride │ │ │
│10 │spalieri │buc │100 │2,00 │410,00 │ │ │ │ │culisante│5.712,00 │6.122,00 │
│ │fruntaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*) Sârmă │ │ │
│ │Incarcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │Ø2.5 mm │ │ │
│11 │descărcat │to │1,58 │0,16 │64,98 │ │ │ │ │pentru │1.606,50 │1.671,48 │
│ │sârma │ │ │ │ │ │ │ │ │ancore si│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bride │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Marcat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │stâlpi locul │mii │2,40 │1,13 │234,29 │ │ │ │ │Gripple │485,52 │719,81 │
│ │pentru fixarea│semne│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bridelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Făcut bride │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │prinderea │mii │2,40 │3,43 │702,86 │ │ │ │ │ │ │702,86 │
│ │sârmelor pe │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stâlpi si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montarea lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Montat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │distanţiere │mii │1,60 │2,29 │468,47 │ │ │ │ │ │ │468,47 │
│ │pentru sârme │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │duble │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│15 │Instalat şi │mii │25,125 │8,38 │1.716,88 │ │ │ │ │ │ │1.716,88 │
│ │întins sârma │ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Prinderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │primei sârme │mii │4,167 │3,46 │711,81 │ │ │ │ │ │ │711,81 │
│ │de capătul │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tutorelui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Instalare │ │ │70,35│17.503,38│1,42│355,86 │306,89 │662,75 │ │46.253,49│64.419,62│
│ │spalier beton │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie │ │ │ │393,83 │ │8,01 │ │8,01 │ │ │401,83 │
│ │pentru muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.25% *) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,54 │
├────┴──────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┴───┬┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL spalieri │ │ │ │17.897,21 ││363,86 │306,89 │670,76 │ │46.253,49│64.822,00│
│beton │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────┼┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Instalare spalier │ │ │ │13.688,04 ││93,47 │81 │174,09 │ │56510,70 │70.372,83│
│metal │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────┼┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Contribuţie │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │
│asiguratorie pentru│ │ │ │307,98 ││2,10 │ │2,10 │ │ │310,08 │
│muncă 2.25% *) │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────────┴┴──────────┴────────┴───────┴─────────┼─────────┼─────────┤
│Rotunjiri │ │0,09 │
├───────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬┬──────────┬──┬────────────────┬──────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL spalieri │ │13.996,02 ││95,58 │81│176,19 │ │56510,70 │70.683,00│
│metal │ │ ││ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────────────────┴─────────────┴┴──────────┴──┴────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

        *) - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asiguratorii muncă de 2,25%
        *) - sumele din deviz pentru materiale înclud TVA
        *) - se modifică calculul în funcţie de tipul materialelor folosite - şpalieri beton, lemn, sârmă portantă de \'f8 1.8 mm
        *) - se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze bridele şi ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate

                        DEVIZ INSTALARE MECANIZATĂ A SISTEMULUI
                       DE SUSŢINERE, CONDUCERE ŞI PALISAJ (1 ha)
    a) Spalier metalic

┌────┬────────────┬──┬─────────┬─────────┬───────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂR │MATERIALE │ │
│Nr. │LUCRAREA │UM│CANTITATE│MANUALE ├─────────┬─────────┤TOTAL │
│crt.│ │ │ │ŞI │Produsul │Valoare │(lei) │
│ │ │ │ │MECANICE │ │(lei) │ │
├────┼────────────┼──┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│1. │Încărcat şi │ │ │ │fruntaşi │7.282,80 │7.282,80 │
│ │descărcat │ │ │ │metalici │ │ │
│ │spalieri din│ │ │ │ │ │ │
├────┤beton │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│ │fruntaşi si │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2. │mijlocaşi; │ │ │ │mijlocaşi│36.735,30│36.735,30│
│ │Transport │ │ │ │metalici │ │ │
│ │spalieri si │ │ │ │ │ │ │
├────┤diverse; │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│3. │Repartizarea│ │ │ │Motorină │80,61 │80,61 │
│ │spalierilor │ │ │ │ │ │ │
├────┤la locul │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│4. │plantării; │ │ │ │Ancore │3.520,02 │3.520,02 │
│ │Fixat │ │ │ │ │ │ │
├────┤fruntaşi şi │ha│1,00 │10.461,72├─────────┼─────────┼─────────┤
│ │mijlocaşi; │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│5. │Ancorat │ │ │ │2.5 mm │2.071,98 │2.071,98 │
│ │spalieri │ │ │ │ │ │ │
├────┤fruntaşi; │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│ │încărcat şi │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│6. │descărcat │ │ │ │2.2 mm │6.415,08 │6.415,08 │
│ │sârmă; │ │ │ │ │ │ │
├────┤Instalat şi │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│ │întins │ │ │ │Sârmă Ø │ │ │
│ │sârme; │ │ │ │2.5 mm │ │ │
│7. │Prinderea │ │ │ │pentru │1.606,50 │1.606,50 │
│ │primei sârme│ │ │ │ancore │ │ │
│ │de capătul │ │ │ │ │ │ │
├────┤tutorelui │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤
│8. │ │ │ │ │Gripple │485,52 │485,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │10.461,72│ │ │10.461,72│
├────┼────────────┼──┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │spalieri │ │ │10.461,72│ │56.591,31│67.053,03│
│ │metalici │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┴──┴─────────┴─────────┴─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte cheltuieli (cheltuieli cu │5.659,13 │5.659,13 │
│ │aprovizionarea) │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │0,84 │
├────┼────────────┬────────────┬─────────┬─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │spalieri │ │10.461,72│ │62.250,44│72.713,00│
│ │metalici │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        *) se modifică calculul în funcţie de tipul materialelor folosite - spolieri beton, lemn, sârmă portantă de \'f8 1.8 mm
        *) - se modifică calculul în situaţia în care persoanele beneficiare doresc să îşi confecţioneze ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate
        *) - neexistând norme pentru executarea instalarii mecanizate a spolierilor s-a luat in calcul tariful perceput de firmele specializate, respectiv 2.123 Euro/ha.
        *) - sumele din deviz pentru materiale includ TVA;

                          ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ANUL I (1 ha)

┌────┬───────────┬────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr. │LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼─────────┬────────┤TOTAL │
│Crt.│ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul │Valoare │(lei) │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Rupt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scoarţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │muşuroiului│mii │8,334 │10,42 │2.135,59 │ │ │ │ │ │ │2.135,59 │
│ │şi │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │refacerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│2. │Desfăcut │l │4,167 │0,77 │157,69 │ │ │ │ │ │ │157,69 │
│ │muşuroi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│3. │Copcit via │mii │8,334 │16,67 │3.416,94 │ │ │ │ │ │ │3.416,94 │
│ │ │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│4. │Prăsit │ha │6 │34,26 │7.028,57 │ │ │ │ │ │ │7.028,57 │
│ │manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│5. │Udat vite │ha │1,00 │4,00 │820,00 │ │ │ │ │ │ │820,00 │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │apă şi │to │45,87 │ │ │1,64│409,55 │353,20 │762,75 │Apă │325,68 │1.088,43 │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Pregătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │soluţie │mii │4,2 │0,42 │86,10 │ │ │ │ │ │ │86,10 │
│ │pentru │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │Substanţe│ │ │
│8. │mecanic de │ha │7,00 │ │ │1,75│437,50 │382,20 │819,70 │combatere│1.854,10│2.673,80 │
│ │7 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Stropiri în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8.1.│cu │mii │4,20 │13,99 │260,91 │ │ │ │ │ │ │260,91 │
│ │VERMORELUL │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(AS-1) în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Prăsit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │mecanic de │ha │6,00 │ │ │1,05│263,16 │210,00 │473,16 │ │ │473,16 │
│ │6 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Plivit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │legat │mii │16,668 │16,67 │3.416,94 │ │ │ │ │Material │119,00 │3.535,94 │
│ │lăstari de │but.│ │ │ │ │ │ │ │de legat │ │ │
│ │4 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│11. │Paza vie │ZO │30 │30,00 │6.150,00 │ │ │ │ │ │ │6.150,00 │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Arat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │mecanic │ha │1,00 │ │ │0,21│53,19 │53,90 │107,09 │ │ │107,09 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Musuroit │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │vita-de-vie│but.│4,167 │3,58 │742,81 │ │ │ │ │ │ │742,81 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┴────┴─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │116,79│23.954,64│4,65│1.163,40 │999,30 │2.162,70│ │2.298,78│28.416,12│
│ ├──────────────────────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Contribuţie asiguratorie │ │538,98 │ │26,18 │ │26,18 │ │ │565,16 │
│ │pentru muncă 2,25% *) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │0,72 │
│ ├──────────────────────────┬──────┬─────────┬────┬──────────┬────────┬────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │24.493,62│ │1.189,58 │999,30 │2.188,88│ │ │28.982,00│
└────┴──────────────────────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘

        *) - se reface calculul în funcţie de modul de executare al combaterii bolilor viţei de vie prin stropiri mecanice sau manuale
        *) - sumele din deviz pentru materiale înclud TVA
        *) - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asiguratorii muncă de 2,25%
        *) - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor şi dăunătorilor viţei-de-vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
    - 8.1 facultativ, nu este inclusa lucrarea de stropit in timpul vegetatiei cu vermorelul

                        ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL II (1 ha)

┌────┬────────────┬─────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr. │LUCRAREA │UM │CANTITATE├──────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────────┬────────┤TOTAL │
│crt.│ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul │Valoare │(lei) │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Desfăcut │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │muşuroi │but. │4,167 │3,21 │657,10 │ │ │ │ │ │ │657,10 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│2. │Tăiat şi │mii │4,167 │5,21 │1.067,79 │ │ │ │ │ │ │1.067,79 │
│ │copcit │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│3. │Tocat coarde│ha │1,00 │ │ │0,15│38,46 │28,00 │66,46 │ │ │66,46 │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Încărcat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │descărcat │to │0,50 │0,06 │5,69 │ │ │ │ │Îngrăşăminte│1.190 │1.195,69 │
│ │îngrăşăminte│ │ │ │ │ │ │ │ │complexe │ │ │
│ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Arătura de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │primăvară şi│ha │1,00 │ │ │0,24│59,52 │58,80 │118,32 │ │ │118,32 │
│ │încorporat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrăşăminte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│6. │Sapă mare pe│ha │1,00 │7,41 │1.518,52 │ │ │ │ │ │ │1.518,52 │
│ │rând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Săpat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │pentru │mii │0,125 │0,83 │170,85 │ │ │ │ │ │ │170,85 │
│ │plantat viţe│gropi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Plantat viţe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în goluri + │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │fasonat şi │vite │0,125 │1,30 │266,95 │ │ │ │ │ │924 │1.190,77 │
│ │mocirlit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│9. │Udat vite │ha │0,03 │0,12 │24,60 │ │ │ │ │Apa │38,70 │63,30 │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│10. │Prătit │ha │5 │28,57 │5.857,14 │ │ │ │ │ │ │5.857,14 │
│ │manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Plivit şi │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │legat │but. │25,00 │31,25 │6.406,76 │ │ │ │ │Aţă de legat│214,2 │6.620,96 │
│ │lăstari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│12. │Transport │to │5,45 │ │ │0,19│48,66 │41,97 │90,63 │ │ │90,63 │
│ │apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Pregătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │soluţie │mii l│4,20 │0,42 │86,10 │ │ │ │ │Substanţe de│1.857 │1.942,81 │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │combatere*) │ │ │
│ │stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│14. │Stropit │ha │7,00 │ │ │1,75│437,50 │382,20 │819,70 │ │ │819,70 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│15. │Prăsit │ha │6,00 │ │ │1,05│263,16 │210,00 │473,16 │ │ │473,16 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│16. │Arat via │ha │1,00 │ │ │0,21│53,19 │53,90 │107,09 │ │ │107,09 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│17. │Musuroit via│mii │4,167 │3,58 │742,81 │ │ │ │ │ │ │742,81 │
│ │ │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│18. │Pază vie │ZO │30 │30 │6.150 │ │ │ │ │ │ │6.150,00 │
├────┼────────────┴─────┴─────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │111,96│22.954,32│3,60│900,50 │774,87 │1.675,36│ │4.223,43│28.853,11│
│ ├────────────────────────────┼──────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Contribuţie asiguratorie │ │516,47 │ │20,26 │ │20,26 │ │ │536,73 │
│ │pentru muncă 2,25% *) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┼────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │0,15 │
│ ├────────────────────────────┬──────┬─────────┬────┬──────────┬────────┬────────┬────────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │23.470,80│ │920,76 │774,87 │1.695,62│ │4.223,43│29.390,00│
└────┴────────────────────────────┴──────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┴────────┴─────────┘

        *) - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asiguratorii muncă de 2,25%
        *) - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
        *) - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor vitei-de-vie şi de numărul de tratamente fltosanitare necesare
                        ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL III (1 ha)

┌────┬───────────┬─────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│Crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼───────────┬────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Desfăcut │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │muşuroaie │but. │4,167 │3,21 │657,05 │ │ │ │ │ │ │657,05 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Arat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │mecanic │ha │1,00 │ │ │0,25│62,50 │51,80 │114,30 │ │ │114,30 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Semănat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ierburi │ │ │ │ │ │ │ │ │Ierburi │ │ │
│3. │perene din │ha │0,50 │ │ │0,06│14,71 │15,75 │30,46 │perene │323 │352,96 │
│ │2 în 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervale*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│4. │Tăiat şi │mii │4,167 │5,21 │1.067,71 │ │ │ │ │ │ │1.067,71 │
│ │copcit via │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│5. │Tocat │ha │1,00 │ │ │0,15│38,46 │28,00 │66,46 │ │ │66,46 │
│ │coarde │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│6. │Palisat │mii │4,167 │5,21 │1.067,71 │ │ │ │ │Material de│214,2 │1.281,91 │
│ │tulpini │but. │ │ │ │ │ │ │ │legat │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│7. │Sapă mare │ha │1,00 │7,41 │1.518,52 │ │ │ │ │ │ │1.518,52 │
│ │pe rând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Plivit şi │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │legat │but. │25,00 │31,25│6.406,76 │ │ │ │ │ │ │6.406,76 │
│ │lăstari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │apă şi │to │6,65 │ │ │0,24│59,38 │51,21 │110,58 │Apa │47,215 │157,80 │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│10. │Pregătit │mii l│5,40 │0,54 │110,7 │ │ │ │ │ │ │110,70 │
│ │soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │Substanţe │ │ │
│11. │mecanic │ha │6,00 │ │ │1,50│375,00 │327,60 │702,60 │de │2.000 │2.702,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combatere*)│ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│12. │Prăsit │ha │6 │34,29│7.028,57 │ │ │ │ │ │ │7.028,57 │
│ │manual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│13. │Cosit │ha │0,50 │ │ │0,11│26,60 │21 │47,60 │ │ │47,60 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Săpat gropi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │plantat │gropi│0,13 │0,83 │170,83 │ │ │ │ │Vite │924 │1.094,58 │
│ │viţe în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţe în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15. │goluri + │mii │0,13 │1,30 │266,93 │ │ │ │ │ │ │266,93 │
│ │fasonat si │vite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mocirlit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│16. │Udat viţe │ha │0,03 │0,12 │24,60 │ │ │ │ │ │ │24,60 │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│17. │Prăsit │ha │6,00 │ │ │1,05│263,16 │210,00 │473,16 │ │ │473,16 │
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│18. │Arat via │ha │1,00 │ │ │0,25│62,50 │53,90 │116,40 │ │ │116,40 │
│ │toamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│19. │Muşuroit │mii │4,17 │3,58 │742,75 │ │ │ │ │ │ │742,75 │
│ │via toamna │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┴─────┴─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │92,95│19.062,13│3,44│860,99 │722,51 │1.583,50│ │3.185,33│23.830,96│
│ ├───────────────────────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Contribuţie asiguratorie │ │428,90 │ │19,37 │ │19,37 │ │ │448,27 │
│ │pentru muncă 2,25% *) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┴─────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴───────────┼────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │0,77 │
│ ├───────────────────────────┬─────┬─────────┬────┬──────────┬────────┬────────┬───────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │19.491,03│ │880,37 │722,51 │1.602,87│ │3.185,33│24.280,00│
└────┴───────────────────────────┴─────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┘

        *) - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asiguratorii muncă de 2,25%
        *) - sumele din deviz pentru materiale înclud TVA
        *) - facultativ - valorile de la poziţiile 3 şi 13 nu sunt incluse în valoarea totală
        *) - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor viţei de vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
                                     CENTRALIZATOR
      CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HECTAR PLANTAŢIE VIŢĂ DE VIE
                          ÎNTREŢINERE PREPONDERENT MECANIZATĂ

┌───┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ │Denumire │Materiale │Manopera │Lucrări │Rotunjiri│VALOARE │
│Nr.│deviz │(lei) │(lei) │mecanice │(lei) │(lei) │
│ │ │ │ │(lei) │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│1. │Defrişare │30,00 │7.514,33 │2.836,10 │0,565 │10.381,00 │
│ │plantaţie │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│2. │Pregătire │3.808,00 │419,23 │5.036,44 │0,338 │9.264,00 │
│ │teren │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plantare │ │ │ │ │ │
│ │mecanizată │ │ │ │ │ │
│3. │si │57.712,40 │17.125,35│7.677,28 │0,971 │82.516,00 │
│ │instalare │ │ │ │ │ │
│ │tutori │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │PREGĂTIRE │61.550,40 │24.058,91│15.549,82│1,874 │102.161,00│
│ │TEREN, │ │ │ │ │ │
│ │PLANTARE │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Instalat │ │ │ │ │ │
│ │sistem │ │ │ │ │ │
│4. │susţinere │80.587,29 │1.460,63 │10.539,24│0,839 │92.588,00 │
│ │(spalieri │ │ │ │ │ │
│ │beton) │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │INSTALAT │80.587,29 │1.460,63 │10.539,24│0,839 │92.588,00 │
│ │SISTEM │ │ │ │ │ │
│ │SUSŢINERE │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │întreţinere│ │ │ │ │ │
│5. │plantaţie │2.300,82 │10.677,66│3.605,33 │0,183 │16.584,00 │
│ │anul I │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │întreţinere│ │ │ │ │ │
│6. │plantaţie │4.202,86 │15.046,03│3.512,45 │0,656 │22.762,00 │
│ │anul II │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │întreţinere│ │ │ │ │ │
│7. │plantaţie │3.170,41 │10.791,93│3.255,29 │0,374 │17.218,00 │
│ │anul III │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │ÎNTREŢINERE│9.674,09 │36.515,62│10.373,07│1,213 │56.564,00 │
│ │AN I, II ŞI│ │ │ │ │ │
│ │III │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │151.811,78│63.035,16│36.462,13│3,93 │251.313,00│
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

        DEVIZ DEFRIŞARE PLANTAŢIE (1 ha)

┌────┬────────────┬────┬─────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │MANUALE │ │ │(lei) │
│Crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────┬───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul│Valoare│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Descurcat │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │coardele de │but.│3,333 │9,52 │1.952,19│ │ │ │ │ │ │1.952,19 │
│ │pe sârmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│2. │Tăierea │mii.│3,333 │8,33 │1.708,16│ │ │ │ │ │ │1.708,16 │
│ │coardelor │but.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Tocat coarde│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │de vită │ha │1,00 │ │ │0,15│39,33 │49 │88,33 │ │ │88,33 │
│ │rezultate în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urma tăierii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Strânsul │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │sârmei de pe│ml │3,33 │5,53 │1.138,78│ │ │ │ │ │ │1.138,78 │
│ │spalieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│5. │Scos stâlpii│ha │15,00 │3,75 │768,75 │ │ │ │ │mănuşi │30,00 │798,75 │
│ │de spalier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │to/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │sârma, │ha │1,00 │ │ │1,00│250,00 │140 │390,00 │ │ │390,00 │
│ │buturugi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │stâlpi din │to │6,00 │3,33 │683,33 │ │ │ │ │ │ │683,33 │
│ │beton în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │remorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bulamaci, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │sârma şi │to │53,55 │5,36 │1.097,78│ │ │ │ │ │ │1.097,78 │
│ │buturugi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţa-de-vie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Defrişat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arbuşti de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │porumbar, │ha │36,7762 │ │ │1,31│335,75 │283,18 │618,93 │ │ │618,93 │
│ │păducel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │măceş, mur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Desfundat la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adâncimea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │60 cm în │ha │1,00 │ │ │5,26│1.345,39 │350,00 │1.695,39│ │ │1.695,39 │
│ │vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scoaterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │butucilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┴────┴─────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │TOTAL │35,83│7.348,98│7,58│1.931,14 │773,18 │2.792,65│ │30,00 │10.171,63│
├────┼────────────┬──────────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie│ │ │165,35 │ │43,45 │ │43,45 │ │ │208,80 │
│ │pentru muncă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,25% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┴──────────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │0,56 │
├────┼───────────────────────────┼─────┼────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │7.514,33│ │1.974,59 │773,18 │2.836,10│ │30,00 │10.381,00│
└────┴───────────────────────────┴─────┴────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┘

        *) - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asigurătorii muncă de 2,25%
        *) - sumele din deviz pentru materiale înclud TVA
                              DEVIZ PREGĂTIRE TEREN (1 ha)

┌────┬───────────────┬──┬─────────┬────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │MANUALE │ │ │(lei) │
│Crt.│LUCRAREA │UM│CANTITATE├────┬───────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────┬────────┼────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare│ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul│Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. │Scarificat │ha│2,00 │ │ │0,83│208,33 │1.400,00│1.608,33│ │ │1.608,33│
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2. │Deservit │ha│2,00 │2,00│410,00 │ │ │ │ │ │ │410,00 │
│ │scarificator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Strângerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │resturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │vegetale după │ha│1,00 │ │ │0,06│14,71 │70 │84,71 │ │ │84,71 │
│ │scarificare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grebla │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Încărcat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │remorca gunoi │to│40,00 │ │ │0,23│58,69 │33,60 │92,29 │gunoi de│2.000,00│2.092,29│
│ │de grajd cu TIH│ │ │ │ │ │ │ │ │grajd │ │ │
│ │* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Administrat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gunoi de grajd │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în vie cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │alimentare │ha│1,00 │ │ │1,00│250,00 │140,00 │390,00 │ │ │390,00 │
│ │mecanică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │norma de 40 t/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ha * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│6. │Desfundat │ha│1,00 │ │ │1,00│250,00 │1.085,00│1.335,00│ │ │1.335,00│
│ │mecanic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│7. │Nivelat de baza│ha│2,00 │ │ │0,54│135,14 │280,00 │415,14 │ │ │415,14 │
│ │prin 2 treceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Încărcat, │ │ │ │ │ │ │ │ │îngrăş. │ │ │
│8. │descărcat îngr.│to│1,60 │ │ │0,04│10,00 │78,40 │88,40 │chimice │3.808,00│3.896,40│
│ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Împrăştiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │îngrăşăminte │ha│1,00 │ │ │0,05│12,50 │140,00 │152,50 │ │ │152,50 │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │granulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Arătură de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │încorporare a │ha│1,00 │ │ │2,56│641,03 │350,00 │991,03 │ │ │991,03 │
│ │îngrăşămintelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│11. │Discuit, grăpat│ha│3,00 │ │ │0,32│78,95 │252,00 │330,95 │ │ │330,95 │
│ │şi nivelat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴──┴─────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL │2,00│410,00 │5,40│1.350,65 │3.655,40│5.006,05│ │3.808,00│9.224,05│
├────┼───────────────┬────────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┴────────┼────────┼────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie │ │ │9,23 │ │30,39 │ │30,39 │ │39,61 │
│ │pentru muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,25% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────┼────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │0,34 │
├────┼────────────────────────────┼────┼───────┼────┼──────────┼────────┼────────┬────────┼────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │419,23 │ │1.381,04 │3.655,40│5.036,44│ │3.808,00│9.264,00│
└────┴────────────────────────────┴────┴───────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

        * - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asiguratorii muncă de 2.25%
        * - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
        * - facultativ- valorile de la poziţiile 4 şi 5 nu sunt incluse în valoarea totală
                                         DEVIZ
      PLANTARE MECANIZATĂ ŞI INSTALARE TUTORI ÎN VEDEREA FORMĂRII TULPINII (1 ha)

┌────┬────────────┬────┬─────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │MANUALE │ │ │(lei) │
│Crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────┬─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul│Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Scos viţe de│mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │la │buc.│4,321 │1,43│295,27 │ │ │ │ │Viţe │31.932,19│32.227,46│
│ │stratificare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fasonat, │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │verificat │buc.│4,321 │1,73│354,32 │ │ │ │ │ │ │354,32 │
│ │calit. viţei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanic │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │viţa-de-vie │buc.│4,115 │ │ │ │ │ │6.759 │ │25.450,69│32.209,99│
│ │(95% din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţa) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│6. │Transport │to │41,15 │ │ │1,47│367,41 │316,86 │684,27 │Apă │293,81 │978,08 │
│ │apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │descărcat │to │4,321 │1,73│354,32 │ │ │ │ │ │ │354,32 │
│ │tutori din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│8. │Repartizat │mii │4,115 │3,42│702,98 │ │ │ │ │ │ │702,98 │
│ │tutori │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│9. │Bătut tutori│mii │4,115 │8,23│1.687,15 │ │ │ │ │ │ │1.687,15 │
│ │ │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│10. │Arat mecanic│ha │1,00 │ │ │0,20│50,00 │53,20 │103,20 │ │ │103,20 │
│ │după plantat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Îngropat via│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │cu plugul cu│ha │1,00 │ │ │0,20│50,00 │70,00 │120,00 │ │ │120,00 │
│ │palpator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│12. │Palisat │mii │4,115 │5,14│1.054,47 │ │ │ │ │Aţă de │35,70 │1.090,17 │
│ │lăstari │buc.│ │ │ │ │ │ │ │legat │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│13. │Paza │zo │60 │60 │12.300 │ │ │ │ │ │ │12.300,00│
│ │plantaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │16.748,51│ │467,41 │440,06 │7.666,76│ │57.712,40│82.127,67│
│ ├────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie│ │ │ │376,84 │ │10,52 │ │10,52 │ │ │387,36 │
│ │pentru muncă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,25% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,97 │
│ ├────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantare │ │ │ │17.125,35│ │477,93 │440,06 │7.677,28│ │57.712,40│82.516,00│
│ │mecanizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘

        * - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asiguratorii muncă de 2.25%
        * - sumele din deviz pentru materiale includ TVA;
    - plantarea mecanizată se poate executa în proporţie de 100% sau diferenţiat funcţie de amplasarea terenului, pantă
    – se vor actualiza devizele în funcţie de costurile practicate de diferitele firme specializate

        * - neexistând norme pentru executarea plantării mecanizate a viţelor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 0,33 Euro cenţi/viţă, urmând a se modifica în funcţie de tarifele percepute de firmele specializate
                                         DEVIZ
                INSTALARE SISTEM SUSŢINERE, CONDUCERE ŞI PALISAJ (1 ha)
    b) Spalier metalic, lemn*

┌────┬────────────┬────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI │LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │MANUALE │ │ │(lei) │
│crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├────┬────────┼────┬──────────┬────────┬─────────┼──────────────┬─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│1. │Pichetat │ha │1,00 │0,67│136,67 │ │ │ │ │Stâlpi │14.025,38│14.162,04│
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │fruntaşi metal│ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcat │ │ │ │ │ │ │ │ │Stâlpi │ │ │
│2. │spalieri din│to │5,35 │0,54│219,41 │ │ │ │ │mijlocaşi │52.449,85│52.669,25│
│ │metal │ │ │ │ │ │ │ │ │metal │ │ │
│ │fruntaşi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijlocaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │spalieri şi │to │38 │ │ │0,03│7,35 │70,00 │77,35 │Ancore │2.606,67 │2.684,02 │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Repartizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spalieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fruntaşi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijlocaşi la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │montării, │buc.│1 │ │ │ │ │ │10.461,72│Sârmă inox Ø │5.877,50 │16.339,22│
│ │montat │ │ │ │ │ │ │ │ │3,1 mm │ │ │
│ │spalieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metalici, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ancorat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spalieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fruntaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Încărcat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │descărcat │to │0,50 │0,05│20,50 │ │ │ │ │ │ │20,50 │
│ │sârma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fixat sârma │ │ │ │ │ │ │ │ │Sârmă pentru │ │ │
│6. │pe spalierii│mii │0,80 │0,38│78,10 │ │ │ │ │legat de │1.069 │1.147,10 │
│ │mijlocaşi │buc │ │ │ │ │ │ │ │mijlocaşi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(intermediari)│ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Instalat si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │întins sârma│mii │3,964 │1,32│270,84 │ │ │ │ │Rullino │2.110,48 │2.381,32 │
│ │si montat │ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rullino │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Prinderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │primei sârme│mii │4,115 │3,42│702,98 │ │ │ │ │Agrafe tutori │2.448,43 │3.151,40 │
│ │de capătul │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tutorelui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │6,36│1.428,49│0,03│7,35 │70,00 │10.539,07│ │80.587,29│92.554,85│
│ ├────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie│ │ │ │32,14 │ │0,17 │ │0,17 │ │ │32,31 │
│ │pentru muncă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,25% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,838 │
│ ├────────────┼────┼─────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spalieri │ │ │ │1.460,63│ │7,52 │70,00 │10.539,24│ │80.587,29│92.588,00│
│ │beton │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴─────────┴────┴────────┴────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴─────────┘

        * - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asiguratorii muncă de 2.25%
        * - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
    - se modifică calculul în funcţie de tipul materialelor folosite- spalier, sârmă portantă cu \'f8 2.2 mm
    – neexistând norme pentru executarea instalării mecanizate a spalierilor s-a luat în calcul tariful perceput de firmele specializate, respectiv 2.123 Euro/ha


                         ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL I (1 ha)

┌────┬────────────┬────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │ │
│Nr. │LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼─────────┬────────┤TOTAL │
│Crt.│ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul │Valoare │(lei) │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│1. │Udat viţe │ha │1,00 │4,00 │820,00 │ │ │ │ │ │ │820,00 │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │apă şi │to │45,95 │ │ │1,64│410,27 │643,30 │1.053,57│Apă │326,25 │1.379,81 │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Pregătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │soluţie │mii │4,8 │0,48 │98,40 │ │ │ │ │ │ │98,40 │
│ │pentru │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Stropit │ │ │ │ │ │ │ │ │Substanţe│ │ │
│4. │mecanic de 8│ha │8,00 │ │ │2,00│500,00 │672,00 │1.172,00│combatere│1.855,58│3.027,58 │
│ │ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Prăşit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │mecanic 6 │ha │6,00 │ │ │1,05│263,16 │420,00 │683,16 │ │ │683,16 │
│ │ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Lucrat solul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │cu freza cu │ha │4,00 │ │ │1,08│263,16 │280,00 │543,16 │ │ │543,16 │
│ │palpator de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4 ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Plivit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │legat │mii │16,460 │16,46│3.374,30 │ │ │ │ │Material │119,00 │3.493,30 │
│ │lăstari de 4│but.│ │ │ │ │ │ │ │de legat │ │ │
│ │ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Îngropat via│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │cu plugul cu│ha │1,000 │ │ │0,20│50,00 │70,00 │120,00 │ │ │120,00 │
│ │palpator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│9. │Paza vie │ZO │30 │30,00│6.150,00 │ │ │ │ │ │ │6.150,00 │
├────┼────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │50,94│10.442,70│5,97│1.486,58 │2.085,30│3.571,88│ │2.300,82│16.315,41│
│ ├────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Contribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie│ │ │ │234,96 │ │33,45 │ │33,45 │ │ │268,41 │
│ │pentru muncă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,25% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Rotunjiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,18 │
│ ├────────────┼────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │10.677,66│ │1.520,03 │2.085,30│3.605,33│ │2.300,82│16.584,00│
└────┴────────────┴────┴─────────┴─────┴─────────┴────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘

        * - în condiţiile în care se lucrează cu personal angajat cu contract individual de muncă angajatorul plăteşte contribuţii asiguratorii muncă de 2.25%
        * - sumele din deviz pentru materiale includ TVA
        * - se reface calculul în funcţie de combaterea bolilor viţei-de-vie prin stropiri mecanice sau manuale
        * - se reface calculul în funcţie de schema de combatere a bolilor viţei-de-vie şi de numărul de tratamente fitosanitare necesare
                        ÎNTREŢINERE PLANTAŢIE ÎN ANUL II (1 ha)

┌────┬────────────┬─────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │LUCRĂRI MANUALE│LUCRĂRI MECANICE │MATERIALE │TOTAL │
│Nr. │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│crt.│LUCRAREA │UM │CANTITATE├─────┬─────────┼────┬──────────┬────────┬────────┼────────────┬────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ZO │Valoare │ZO │Retribuţie│Motorina│Valoare │Produsul │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │(lei) │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Desfăcut │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │muşuroi │but. │4,115 │3,17 │648,90 │ │ │ │ │ │ │648,90 │
│ │primăvara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│2. │Tăiat şi │mii │4,115 │5,14 │1.054,47 │ │ │ │ │ │ │1.054,47 │
│ │copcit │but. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│3. │Tocat coarde│ha │1,00 │ │ │0,15│38,46 │49,00 │87,46 │ │ │87,46 │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Încărcat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │descărcat │to │0,50 │0,06 │5,69 │ │ │ │ │Îngrăşăminte│1.190 │1.195,69 │
│ │îngrăşăminte│ │ │ │ │ │ │ │ │complexe │ │ │
│ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Arătura de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │primăvară şi│ha │1,00 │ │ │0,24│59,52 │70,00 │129,52 │ │ │129,52 │
│ │încorporat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrăşăminte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Lucrat solul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │cu freza cu │ha │6,00 │ │ │1,62│405,41 │420 │825,41 │ │ │825,41 │
│ │palpator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Săpat gropi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │pentru │mii │0,123 │0,82 │168,10 │ │ │ │ │ │ │168,10 │
│ │plantat viţe│gropi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în goluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Plantat viţe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în goluri + │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │Fasonat şi │vite │0,123 │1,28 │262,66 │ │ │ │ │Viţe │909 │1.171,63 │
│ │mocirlit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│9. │Udat viţe │ha │0,03 │0,12 │24,51 │ │ │ │ │Apa │34,293 │58,80 │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Plivit şi │mii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │legat │but. │24,69 │30,86│6.326,81 │ │ │ │ │Aţă de legat│214,2 │6.541,01 │
│ │lăstari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│11. │Transport │to │4,83 │ │ │0,17│43,13 │67,62 │110,75 │ │ │110,75 │
│ │apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Pregătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │soluţie │mii l│3,60 │0,36 │73,80 │ │ │ │ │Substanţe de│1.855,40│1.929,20 │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │combatere* │ │ │