Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 25 februarie 2019  pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 25 februarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 149 bis din 25 februarie 2019
──────────
         Aprobată prin Ordinul nr. 18/2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 25 februarie 2019.
──────────
    ANEXA

                                  CONTRIBUŢIA BĂNEASCĂ
                      percepută anual de Autoritatea Naţională de
              Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici
         care desfăşoară activităţi în domeniul energiei electrice şi termice,
                                      în anul 2019
    1. Titularii licenţelor acordate pentru desfăşurarea de activităţi/servicii în domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru componenta energie termică, şi în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat, au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească egală cu 0,1% din cifra de afaceri realizată de aceştia în anul 2018 din activităţile ce fac obiectul licenţelor pe care le deţin, dar nu mai puţin de contribuţia minimă egală cu 3.125 lei.
     Titularilor de licenţe acordate pentru desfăşurarea de activităţi/servicii în domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru componenta energie termică şi în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat, le sunt aplicabile prevederile de la punctele 3-15.

    2. În cazul capacităţilor de energie termică, specificate în condiţiile asociate licenţei de producere energie electrică şi termică în cogenerare, contribuţia bănească prevăzută la pct. 1 se calculează la cifra totală de afaceri aferentă veniturilor din vânzările de energie termică.
    3. În cazul oricărei persoane juridice care intră sub incidenţa pct. 1, titulară a unei unice licenţe acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei:
    a) dacă anul 2019 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2019, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mai mică de 3.125 lei;
    b) prevederile lit. a) sunt aplicabile în situaţiile în care valabilitatea licenţei expiră în anul 2019 dacă nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acelei licenţe, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puţin până la un termen din anul următor.

    4. Titularii de licenţe (inclusiv operatorii economici străini, cu sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, beneficiari ai deciziilor de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare) vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin Anexa nr. 4.1 la prezenta Anexă, până la data de 20 februarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2018 în domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru componenta energie termică şi în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul prevăzut mai sus, contribuţia bănească se facturează pe baza valorii cifrei de afaceri luată în calcul la stabilirea contribuţiei băneşti percepută de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2018.
    5. Titularul de licenţă care în cursul anului 2019, preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei pentru anul 2019, care îi revine titularului de licenţa care îşi încetează activitatea, dacă acesta din urmă nu mai deţine nicio altă licenţă acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    6. Titularul de licenţă care, în cursul anului 2018, a preluat integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către alţi titulari de licenţe, persoane fizice sau juridice:
    a) va transmite prin documentele prevăzute la pct. 4 atât valoarea cifrei de afaceri pe care a realizat-o în anul 2018, de la momentul preluării activităţii ce face obiectul licenţei, cât şi valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2018, până la momentul predării activităţii, de către fiecare dintre deţinătorii anteriori ai licenţei.
    b) va achita o contribuţie calculată la valoarea totală rezultată din însumarea valorii cifrei de afaceri înregistrate în anul 2018 cu cea a cifrei de afaceri obţinute în anul 2018 de către fiecare deţinător al respectivei licenţe.

    7. Pentru titularii de licenţe a căror contribuţie bănească are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    8. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei percepute de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.
    9. Regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul 2018 din activităţile licenţiate de către ANRE desfăşurate de către producătorii în domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru componenta energie termică şi în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat. În vederea regularizării contribuţiei băneşti datorate, titularii de licenţă vor transmite la ANRE, în termen de 5 zile de la data limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală din România:
    a) cifra de afaceri realizată în anul precedent din activităţile prevăzute la pct. 1, conform modelelor prevăzute în Anexa nr. 4.2 la prezenta Anexă;
    b) situaţiile financiare aferente anului precedent înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România.

    10. Titularul de licenţă are obligaţia de a răspunde notificărilor emise de către ANRE referitoare la corectitudinea şi completitudinea datelor prevăzute la pct. 9 în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării.
    11. În cazul netransmiterii datelor solicitate în termenul prevăzut la pct. 10 sau al transmiterii eronate a acestora în urma primirii notificării, ANRE va regulariza contribuţia datorată pe baza ultimei cifre de afaceri raportate la Ministerul Finanţelor Publice.
    12. Titularul de licenţă din domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare sau în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat care a obţinut licenţa în anul 2019 achită ANRE o contribuţie bănească în valoare de 0.1% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat că o va realiza în anul 2019 din desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei acordate. Pentru titularul de licenţă din domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, cifra de afaceri estimată va avea în vedere doar componenta de energie termică.
    13. Pentru situaţia prevăzută la pct. 12, regularizarea contribuţiei se efectuează în anul 2020 aplicând cota de 0.1% la cifra de afaceri realizata în anul 2019.
    14. În cazul titularului care deţine mai multe licenţe acordate de ANRE, iar în cursul anului de facturare a contribuţiei datorate expiră valabilitatea unei licenţe sau i se retrage o licenţă, calculul de regularizare a contribuţiei băneşti se efectuează astfel:
    a) cifra de afaceri realizată, aferentă activităţii desfăşurate în anul precedent, pe baza licenţei a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contribuţiei, în care licenţa a fost valabilă, şi numărul total de zile ale anului respectiv;
    b) la regularizarea contribuţiei băneşti, cifra de afaceri realizată - totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare - este suma cifrelor de afaceri realizate din activităţile desfăşurate în anul precedent pe bază de licenţe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor prevăzute la lit. a);
    c) regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, stabilite conform celor prevăzute la lit. b).

    15. La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu ANRE, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.
    16. Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti rezultă sume pe care ANRE le datorează titularilor de licenţe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească datorată de respectivii titulari de licenţe în anul următor, numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
    a) au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;
    b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor.

    17. Pentru analiza documentaţiei transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a preţurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare şi pentru energia termică produsă în capacităţi de producere separată, persoanele fizice şi juridice vor achita o contribuţie bănească de 3.125 lei dacă:
    a) au obligaţia legală de a solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea preţurilor/tarifelor percepute în desfăşurarea activităţilor comerciale;
    b) desfăşoară, potrivit legii, astfel de activităţi în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licenţe;
        Această contribuţie se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză şi nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentaţiei pe motiv că documentaţia nu este completă.

    18. Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea, operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW, supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană precum şi operatorii economici titulari de licenţă de producere de energie electrică în cogenerare cu capacităţi instalate în centrală mai mari de 200 MW care solicită accesarea măsurii de sprijin aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, supuşi evaluării detaliate a notificării individuale către Comisia Europeană, achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească de:
    a) 3.125 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea;
    b) 600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;
    c) 600 lei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice supuse evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.

    19. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru acreditarea preliminară/finală a unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească determinată cu formula: T = 3.125 + 200 x P [lei], în care "T" reprezintă contribuţia bănească, iar "P" se exprimă în [MW] şi reprezintă suma puterii electrice [P(e)] şi termice [P(t)] instalate.
    20. În cazul falimentului titularului licenţei, contribuţia bănească nu se datorează de la data declarării falimentului printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
    ANEXA 4.1.

        (la Anexa nr. 4 a Ordinului nr. 224/2018)
                           ANTET titular licenţă/licenţe ANRE
        Denumire titular de licenţă: ....................................................
        CUI şi atributul fiscal: ................./Nr. Reg. Comerţului: .................
        Cu sediul social în: Judeţ ............. Localitate ............... Sector ......
        Str. ............. Nr. ... Bloc ... Scară ... Etaj ... Ap ... Cod Poştal ........
        telefon: ............... fax: ................ website: .........................
           Declaraţie privind cifra de afaceri estimată pentru anul precedent
                   din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în
        domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru componenta
     energie termică şi în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat
        Subsemnatul (numele şi prenumele) .................. în calitate de reprezentant legal al titularului de licenţă/licenţe (denumirea, inclusiv sufixul juridic aferent formei de organizare): .........................., în cadrul căruia deţin funcţia de ..................., declar faptul că, din desfăşurarea în anul precedent a activităţilor licenţiate ANRE, se estimează o valoare a cifrei de afaceri de ............... lei, conform detaliilor/tabelelor următoare:
    Tabelul nr. 1 - Valoarea estimată a cifrei de afaceri pentru anul precedent din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, per total şi detaliată pe tipuri de licenţe acordate

┌───────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │Cifra de │
│ │ │afaceri │
│ │Nr.│estimată │
│Tip licenţă/activitate │rd.│pentru │
│ │ │anul │
│ │ │precedent │
│ │ │[Lei] │
├───────────────────────┼───┼──────────┤
│Producere energie │1 │ │
│termică │ │ │
├───────────────────────┼───┼──────────┤
│Activităţi specifice │ │ │
│serviciului public │ │ │
│de alimentare cu │2 │ │
│energie termică │ │ │
│(exclusiv producere │ │ │
│energie termică) │ │ │
├───────────────────────┼───┼──────────┤
│TOTAL (rd. 1+2) │3 │ │
└───────────────────────┴───┴──────────┘


    Tabelul nr. 2 - Valoarea estimată a cifrei de afaceri din desfăşurarea activităţii licenţiate de către ANRE, în anul precedent, de către operatorul economic denumit ....................................... asociat în Contractul de asociere în participaţiune în vederea realizării activităţii licenţiate ANRE, altul decât cel pe numele căruia este acordată licenţa.

┌────────────────┬───┬─────────────────┐
│ │ │Cifra de afaceri │
│ │ │estimată de către│
│Tip licenţă/ │Nr.│.................│
│activitate │rd.│pentru │
│ │ │anul precedent │
│ │ │[Lei] │
├────────────────┼───┼─────────────────┤
│Producere │1 │ │
│energie termică │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────────┤
│Activităţi │ │ │
│specifice │ │ │
│serviciului │ │ │
│public │ │ │
│de alimentare cu│2 │ │
│energie termică │ │ │
│(exclusiv │ │ │
│producere │ │ │
│energie termică)│ │ │
├────────────────┼───┼─────────────────┤
│TOTAL (rd. 1+2) │3 │ │
└────────────────┴───┴─────────────────┘


        Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 2: ....................................................
        ..........................................................................................................


        Semnătură reprezentant legal al titularului de licenţe: .................
        Data:...............
        Note:
    1. Valoarea cifrei de afaceri menţionată în preambulul prezentei Anexe corespunde sumei valorilor de la rândurile nr. 3 ale tuturor tabelelor componente ale prezentei Anexe.
    2. Tabelul nr. 1 se completează de către titularul de licenţe ANRE cu valoarea cifrei de afaceri pe care a înregistrat-o din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în anul precedent.
    3. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 2, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare dintre ceilalţi operatori economici asociaţi în respectivul Contract de asociere în participaţiune, cu cota parte din valoarea cifrei de afaceri înregistrată din desfăşurarea activităţii licenţiate ANRE ce le revine acestora.


    ANEXA 4.2.

        (la Anexa nr. 4 a Ordinului nr. 224/2018)
                           ANTET titular licenţă/licenţe ANRE
        Denumire titular de licenţă: ....................................................
        CUI şi atributul fiscal: ................./Nr. Reg. Comerţului: .................
        Cu sediul social în: Judeţ ............. Localitate ............... Sector ......
        Str. ............. Nr. ... Bloc ... Scară ... Etaj ... Ap ... Cod Poştal ........
        telefon: ............... fax: ................ website: .........................
               Declaraţie privind cifra de afaceri realizată pentru anul
              precedent din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în
              domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru
               componenta energie termică şi în domeniul energiei termice
                             produsă în sistem centralizat
        Subsemnatul (numele şi prenumele) ........................., în calitate de reprezentant legal al titularului de licenţă/licenţe (denumirea, inclusiv sufixul juridic aferent formei de organizare): .............................. în cadrul căruia deţin funcţia de ................... declar faptul că, din desfăşurarea în anul precedent a activităţilor licenţiate ANRE, s-a înregistrat o valoare a cifrei de afaceri de ................ lei, conform detaliilor/tabelelor următoare:
    Tabelul nr. 1 - Valoarea realizată a cifrei de afaceri pentru anul precedent din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE per total şi detaliată pe tipuri de licenţe acordate de către ANRE

┌───────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │Cifra de │
│ │ │afaceri │
│ │Nr.│realizată │
│Tip licenţă/activitate │rd.│în │
│ │ │anul │
│ │ │precedent │
│ │ │[Lei] │
├───────────────────────┼───┼──────────┤
│Producere energie │1 │ │
│termică │ │ │
├───────────────────────┼───┼──────────┤
│Activităţi specifice │ │ │
│serviciului public │ │ │
│de alimentare cu │2 │ │
│energie termică │ │ │
│(exclusiv producere │ │ │
│energie termică) │ │ │
├───────────────────────┼───┼──────────┤
│TOTAL (rd. 1+2) │3 │ │
└───────────────────────┴───┴──────────┘


    Tabelul nr. 2 - Valoarea realizată a cifrei de afaceri din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, în anul precedent, până la momentul transferului de responsabilităţi, de către titularul de licenţe denumit ......................, care a transferat respectivele responsabilităţi către titularul de licenţe care întocmeşte prezenta Anexa.

┌────────────────┬───┬─────────────────┐
│ │ │Cifra de afaceri │
│ │ │realizată │
│ │ │de către │
│ │ │.................│
│ │ │în anul │
│ │ │precedent, până │
│ │ │la │
│ │ │momentul │
│Tip licenţă/ │Nr.│transferului de │
│activitate │rd.│responsabilităţi,│
│ │ │din │
│ │ │activităţile │
│ │ │licenţiate de │
│ │ │către ANRE, ce │
│ │ │fac obiectul │
│ │ │respectivului │
│ │ │transfer │
│ │ │[Lei] │
├────────────────┼───┼─────────────────┤
│Producere │1 │ │
│energie termică │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────────┤
│Activităţi │ │ │
│specifice │ │ │
│serviciului │ │ │
│public │ │ │
│de alimentare cu│2 │ │
│energie termică │ │ │
│(exclusiv │ │ │
│producere │ │ │
│energie termică)│ │ │
├────────────────┼───┼─────────────────┤
│TOTAL (rd. 1+2) │3 │ │
└────────────────┴───┴─────────────────┘

        Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 2: .................................................................

    Tabelul nr. 3 - Valoarea realizată a cifrei de afaceri: obţinută din desfăşurarea activităţii licenţiate de către ANRE, în anul precedent, de către operatorul economic denumit ...................... asociat în Contractul de asociere în participaţiune în vederea realizării activităţii licenţiate ANRE, altul decât cel pe numele căruia este acordată licenţa.

┌────────────────┬───┬─────────────────┐
│ │ │Cifra de afaceri │
│ │ │realizată de │
│Tip licenţă/ │Nr.│către │
│activitate │rd.│.................│
│ │ │pentru │
│ │ │anul precedent │
│ │ │[Lei] │
├────────────────┼───┼─────────────────┤
│Producere │1 │ │
│energie termică │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────────┤
│Activităţi │ │ │
│specifice │ │ │
│serviciului │ │ │
│public │ │ │
│de alimentare cu│2 │ │
│energie termică │ │ │
│(exclusiv │ │ │
│producere │ │ │
│energie termică)│ │ │
├────────────────┼───┼─────────────────┤
│TOTAL (rd. 1+2) │3 │ │
└────────────────┴───┴─────────────────┘

        Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 3: ...................................................................

    Tabelul nr. 4 - Diferenţa dintre valoarea estimată a cifrei de afaceri obţinută în anul precedent din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE (raportată în cadrul Anexei nr. 1 a prezentei reglementari ANRE) şi cea realizată (declarată în Tabelele: nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ale prezentei Anexe).

┌────────────────────────┬───┬─────────┐
│Tip licenţă/activitate │Nr.│Diferenţa│
│ │rd.│[Lei] │
├────────────────────────┼───┼─────────┤
│Producere energie │1 │ │
│termică │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────┤
│Activităţi specifice │ │ │
│serviciului public │ │ │
│de alimentare cu energie│2 │ │
│termică │ │ │
│(exclusiv producere │ │ │
│energie termică) │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────┤
│TOTAL (rd. 1+2) │3 │ │
└────────────────────────┴───┴─────────┘

        Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 4: ...................................................................


        Semnătură reprezentant legal al titularului de licenţe: .................
        Data:...............
        Note:
    1. Valoarea cifrei de afaceri menţionată în preambulul prezentei Anexe corespunde sumei valorilor de la rândurile nr. 3 ale tuturor Tabelelor componente ale prezentei Anexe.
    2. Tabelul nr. 1 se completează de către titularul de licenţe ANRE cu valoarea cifrei de afaceri pe care a înregistrat-o din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în anul precedent.
    3. Se completează câte un tabel de tipul Tabelului nr. 2, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare titular de licenţe de la care s-au preluat responsabilităţi de către actualul titular de licenţe ANRE.
    4. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 3, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare dintre ceilalţi operatori economici asociaţi în respectivul Contract de asociere în participaţiune, cu cota parte din valoarea cifrei de afaceri înregistrată din desfăşurarea activităţii licenţiate ANRE ce le revine acestora.
    5. Tabelul nr. 4 se completează de către titularii de licenţe care au raportat la începutul anului curent o valoare estimată pentru cifra de afaceri obţinută în anul precedent din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, diferită de cea realizată, cuprinsă în cadrul tabelelor prezentei Anexe. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 4, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare tabel din Anexa nr. 1 a prezentei reglementări, care conţine valori estimate, diferite de cele realizate.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016