Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ANEXĂ din 24 septembrie 2018 privind Ghidul solicitantului aferent măsurii I.22 "Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 24 septembrie 2018  privind Ghidul solicitantului aferent măsurii I.22 Twitter Facebook
Cautare document

 ANEXĂ din 24 septembrie 2018 privind Ghidul solicitantului aferent măsurii I.22 "Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 923 bis din 1 noiembrie 2018
──────────
         Conţinută de Ordinul nr. 1.389 din 24 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 1 noiembrie 2018.
──────────
                       PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT
                               ŞI AFACERI MARITIME
                                   2014-2020
        Prioritatea Uniunii Europene 1
    PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI,
    EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOR, COMPETITIV ŞI BAZAT PE CUNOAŞTERE
        GHIDUL SOLICITANTULUI
        Obiectiv specific 1.4 - Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru.
        Măsura I.22: Valoarea adăugată,calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite
        Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.
        August 2018
        Versiunea 2

     CUPRINS
    1. LEGISLAŢIE A UNIUNII EUROPENE ŞI NAŢIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE
    2. PREVEDERI GENERALE
    3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII
    3.1. Solicitanţi eligibili
    3.2. Eligibilitatea proiectului
    3.3. Activităţi eligibile
    3.4. Cheltuieli eligibile

    4. CEREREA DE FINANŢARE
    4.1. Întocmirea şi completarea Cererii de finanţare
    4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanţare
    4.3. Înregistrarea Cererii de finanţare

    5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII
    6. EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE
    6.1. Evaluarea calitativă a Cererilor de finanţare
    6.2. Selecţia Cererilor de finanţare

    7. CONTESTAŢII
    8. CONTRACTAREA
    8.1. Contractul de finanţare
    8.2. Obligaţii specifice beneficiarului

    8.3. Modificarea contractului de finanţare
    9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI
    9.1. Dovada cofinanţării
    9.2. Derularea şi verificarea achiziţiilor în cadrul proiectului
    9.3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
    9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului
    9.3.2. Plata


    10. MONITORIZARE ŞI CONTROL
    10.1. Monitorizarea tehnică şi financiară
    10.2. Control

    11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    12. ANEXE
    1. LEGISLAŢIE A UNIUNII EUROPENE ŞI NAŢIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE
        Legislaţie UE
        ● Regulamentul (UE) nr. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operaţiuni;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte necesităţile în materie de date şi sinergiile dintre potenţialele surse de date;
        ● Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
        ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020.
        ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;
        ● Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
        ● Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.
        ● Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de publicitate şi instrucţiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii
        ● Regulamentul delegat (UE) al Comisiei nr. 288/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte perioada şi datele de inadmisibilitate a cererilor;
        ● Regulamentul delegat (UE) nr. 2252/2015 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2015/288 în ceea ce priveşte perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime;
        ● Decizia Comisiei nr. C (2015) nr. 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operaţional "Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime în România.

        Legislaţie naţională şi alte documente relevante
        ● Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
        ● Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operaţiunile finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Decizia CM POPAM nr. 10/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie;
        ● Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;
        ● Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
        ● Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată.


    2. PREVEDERI GENERALE
        Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 reprezintă un program care îşi propune să creeze condiţiile necesare redresării economice, generării creşterii şi locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii şi afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 8416/25.11.2015 şi permite accesarea fondurilor structurale şi de investiţie prin intermediul Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM).
        Acest document se adresează întreprinzătorilor din domeniul pescuitului în scopul orientării lor în accesarea finanţărilor nerambursabile şi totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanţare şi se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi ai Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr. 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere, Măsura I.22 -Valoarea adăugată,calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite
        Obiectivul general al priorităţii este de a contribui la obiectivele PCP (Politica Comuna de Pescuit) de a realiza MSY(Producţia Maximă Durabilă), prin reducerea capturilor nedorite. Se va acorda atenţie nu numai micului pescuit costier, dar în special ambarcaţiunilor din pescuitul interior.
        Prioritatea Uniunii nr. 1 cuprinde opt măsuri printre care şi Măsura I.22 -Valoarea adăugată,calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite, Art. 42 şi Art. 44, alin. (1). lit. (e) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) care pune accent pe creşterea veniturilor pescarilor prin activităţi complementare.
        Obiectiv specific al Măsurii I.22 vizează creşterea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru.
        Măsura I.22 include toate tipurile de investiţii legate de: investiţiile care adauga valoare produselor pescăreşti,în special prin autorizarea pescarilor de a-şi desfăşura activităţile de prelucrare, comercializare şi vânzare directa a propriilor capturi, precum şi investiţiile inovatoare la bord care îmbunătăţesc calitatea produselor pescăreşti.
        Înainte de a începe completarea Cererii de finanţare vă recomandăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile prezentate în acest Ghid şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.
        Pentru o mai bună înţelegere vă recomandăm să consultaţi şi:
    - Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
    – Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 42 şi art. 44 alin. (1) lit. (e).

        Totodată vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a DGP-AMPOPAM - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanţare.
        Ghidul solicitantului nu se substituie legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligaţia cunoaşterii şi respectării acesteia.
        Datele de contact ale Autorităţii de Management pentru POPAM şi a Compartimentelor regionale POPAM (CR-POPAM) sunt:

┌─────────┬───────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Sediu │Adresă │Contact │Judeţe arondate │
├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │B.dul Carol nr. 24,│ │ │
│DGP- │sector 3, │Tel:021-3079802│- │
│AMPOPAM │municipiul │Fax.0213072474 │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Intern.TradeCenter,│ │ │
│ │str. Alexandru │Tel. │Braşov, Covasna,│
│CR Braşov│Vlahuţă, nr. 10, │0725.256.235 │Harghita, Mureş,│
│ │Et. 1, Braşov, │0725.256.236 │Sibiu. │
│ │judeţulBraşov │ │ │
├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Arges, │
│ │Str. Mihai │Tel. │Dâmboviţa, │
│CR │Eminescu, nr. 11, │0725.256.223 │Giurgiu, Ilfov, │
│Bucureşti│cam. 7, Buftea, │0725.256.224 │Prahova şi │
│ │judeţul Ilfov │ │municipiul │
│ │ │ │Bucureşti. │
├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Str. Capitan Petre │Tel. │ │
│CR │Romulus nr. 7bis, │0241.511.580, │Constanţa, │
│Constanţa│Constanţa, judeţul │0725.256.231, │Ialomiţa, │
│ │Constanţa │0725.256.232 │Călăraşi. │
│ │ │0725.256.218 │ │
├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Str. Dorobanţilor, │ │Alba, │
│ │nr. 69, cam. 8, │Tel. │Bistriţa-Năsăud,│
│CR Cluj │Cluj-Napoca, │0725.256.233 │Cluj, Maramureş,│
│ │judeţul Cluj │0725.256.234 │Satu Mare, │
│ │ │ │Sălaj. │
├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │BlocTCIF, str. │ │Dolj, Gorj, │
│ │Nicolae Romanescu, │Tel. │Mehedinţi, Olt, │
│CR Dolj │nr. 39, etaj 2, │0725.256.221 │Teleorman, │
│ │Craiova, judeţul │ │Vâlcea. │
│ │Dolj │ │ │
├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Str. Basarabiei, │Tel. │ │
│CR Galaţi│nr. 55, bloc A16, │0725.256.225 │Brăila, Buzău, │
│ │parter, Galaţi, │0725.256.226 │Galaţi, Vrancea.│
│ │judeţul Galaţi │ │ │
├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │OJRSA, Aleea Mihail│Tel./Fax. │Bacău, Botoşani,│
│CR Iaşi │Sadoveanu, nr. │0232.462.857 │Iaşi, Neamţ, │
│ │10bis, Iaşi, │0725.256.229 │Suceava, Vaslui.│
│ │judeţul Iaşi │0725.256.230 │ │
├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Calea Buziaşului, │ │Arad, Bihor, │
│ │nr. 11A, cladire │Tel. │Caraş Severin, │
│CR Timiş │OB6A, et. 1, │0725.256.228 │Hunedoara, │
│ │Timişoara, judeţul │0726.777.657 │Timiş. │
│ │Timiş │ │ │
├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │IberomInternational│ │ │
│ │Str. Ing. Dumitru │Tel. │ │
│CR Tulcea│Ivanov, nr. 6, │0725.256.237 │Tulcea │
│ │Tulcea, judeţul │0725.256.238 │ │
│ │Tulcea │ │ │
└─────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────────┘


        CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?
        SOLICITANŢI ELIGIBILI
    – PROPRIETARILOR DE NAVE/AMBARCAŢIUNI DE PESCUIT
    – ORGANIZAŢII DE PESCARI SAU ASOCIAŢII DE PESCARI
    – ORGANIZAŢII DE PRODUCĂTORI, ASOCIAŢII DE ORGANIZAŢII DE PRODUCĂTORI, SAU ORGANIZAŢII INTERPROFESIONALE
    – AU MINIM 60 DE ZILE DE PESCUIT COMERCIAL ÎN ULTIMELE 24 DE LUNI.
        CE ACTIVITĂŢI SUNT FINANŢATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?
        ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
        INVESTIŢII CARE ADAUGĂ VALOARE PRODUSELOR PESCĂREŞTI:
    A) INVESTIŢIILE CARE ADAUGĂ VALOARE PRODUSELOR PESCĂREŞTI, ÎN SPECIAL PRIN AUTORIZAREA PESCARILOR DE A-ŞI DESFĂŞURA ACTIVITĂŢILE DE PRELUCRARE, COMERCIALIZARE ŞI VÂNZARE DIRECTĂ A PROPRIILOR CAPTURI
    B) INVESTIŢII INOVATOARE LA BORD CARE ÎMBUNĂTĂŢESC CALITATEA PRODUSELOR PESCĂREŞTI SE ACORDĂ EXCLUSIV PROPRIETARILOR DE NAVE DE PESCUIT DIN UNIUNE ALE CĂROR NAVE AU DESFĂŞURAT O ACTIVITATE DE PESCUIT TIMP DE CEL PUŢIN 60 DE ZILE PE MARE PE PARCURSUL CELOR DOI ANI CALENDARISTICI ANTERIORI DATEI DEPUNERII CERERII PENTRU SPRIJIN.

        ATENŢIE!
        Sprijinul acordat pentru investiţii inovatoare la bord care îmbunătăţesc calitatea produselor pescăreşti - menţionat la art. 42, alin. (1), lit. b) din Regulament (UE) nr. 508/2014. - este condiţionat de utilizarea unor unelte selective pentru a reduce la minim capturile nedorite.

        CARE SUNT ŢINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?
        INDICATORI
        Indicatorii prestabiliţi (Indicatori de program)
        Indicatori prestabiliţi de rezultat

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Unitate│
│Indicator │de │
│ │măsură │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Locuri de muncă (ENI) create │ │
│în sectorul pescuitului sau │ │
│activităţi complementare: │nr. │
│-femei │ │
│-bărbati │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Locuri de muncă (ENI) │ │
│menţinute în sectorul │ │
│pescuitului sau activităţi │nr. │
│complementare: │ │
│-femei │ │
│-bărbati │ │
└──────────────────────────────┴───────┘

        ATENŢIE!
        Nerespectarea indicatorilor prestabiliţi asumaţi prin Cererea de finanţare va atrage după sine recuperarea finanţării nerambursabile acordate direct proporţional cu gradul de nerealizare a acestora.
        Criteriul, număr de locuri muncă create, menţinute, asumat prin cererea de finanţare,este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.

        Indicatori prestabiliţi de realizare

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Unitate│
│Indicator │de │
│ │măsură │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Numărul de proiecte privind │ │
│valoarea adăugată, calitatea, │ │
│utilizarea capturilor nedorite│nr. 30 │
│şi porturile de pescuit, │ │
│locurile de debarcare, halele │ │
│şi adăposturile │ │
└──────────────────────────────┴───────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Date de implementare │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizare dacă operaţiunea priveşte: │
├──────────────────────────────────────┤
│Pescuit marin │
├──────────────────────────────────────┤
│Pescuit in apele interioare │
├──────────────────────────────────────┤
│Ambele │
├──────────────────────────────────────┤
│Tipul de investiţie │
├──────────────────────────────────────┤
│investiţii care oferă valoare adăugată│
│produselor │
├──────────────────────────────────────┤
│investiţii la bord care îmbunătăţesc │
│calitatea produselor pescăreşti │
├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de pescari care beneficiază de│
│operaţiune │
└──────────────────────────────────────┘


        ATENŢIE!
        Completarea indicatorilor şi a datelor de implementare în cadrul cererii de finanţare este obligatorie


        CÂŢI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?
        INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR
        Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri, este de:
        ● 80 % din cheltuielile eligibile totale,pentru Operaţiuni referitoare la pescuitul costier la scară mică;
        ● 75 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organizaţii de producători, asociaţii de organizaţii de producători sau organizaţii interprofesionale;
        ● 60 % din cheltuielile eligibile totale pentru organizaţii de pescari;
        ● 50 % din cheltuielile eligibile totale, pentru alte tipuri de beneficiari privaţi.

        Dacă proiectul se adresează pescuitului costier la scară redusă:
        ● maxim 30% din valoarea total eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru întreprinderi mari;
        ● maxim 80% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru categoria pescarilor şi IMM-urilor;
        ● maxim 80% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru Asociaţiile şi Organizaţiile de pescari;
        ● maxim 80% pentru organizaţii de producători sau asociaţii de organizaţii de producători.

        Atenţie!
        "pescuitul costier la scară mică" înseamnă activitatea de pescuit desfăşurată de nave de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri care nu utilizează uneltele de pescuit tractate enumerate în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei (2);

        Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul măsurii.
        Atenţie!
        Se poate aplica o intensitate maximă a ajutorului public de 100% din cheltuielile eligibile totale ale operaţiunii atunci când operaţiunea pusă în aplicare îndeplineşte toate criteriile următoare:
        ● este în interesul colectiv;
        ● are un beneficiar colectiv;
        ● are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.


        Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanţare în procent de minim 70%, 50%, 25%, respectiv 20% (în funcţie de tipul de beneficiar) prin mai multe modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar).
        Rata de cofinanţare poate fi asigurată şi prin combinarea modalităţilor mai sus prezentate, parţial prin aport în natură şi parţial prin aport în numerar sau surse de finanţare (credit bancar).
        În situaţia în care beneficiarul alege să asigure cofinanţarea prin aport în natură aceasta trebuie dovedită şi depusă odată cu cererea de finanţare, fie la valoarea totală a procentului de cofinanţare, fie într-un cuantum din aceasta. Aceasta trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 din H.G. nr. 347/2016.
        Contribuţia în natură poate fi depusă doar de către solicitanţii care deţin dreptul de proprietate asupra sa.
        Dacă contribuţia în natură nu asigură valoarea totală a cofinanţării, aceasta poate fi completată până la valoarea totală prin aport în numerar.
        ATENŢIE!
        Pentru a putea fi acceptată cofinanţarea prin aport în natură, solicitantul va trebui să argumenteze că aceasta este necesară şi strict legată de implementarea proiectului, în sensul că aceasta trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare. În lipsa unor argumente solide care să demonstreze acest lucru, cofinanţarea prin aport în natură nu va fi luată în considerare, solicitantul urmând să asigure cofinanţare proiectului prin modalităţile prevăzute la capitolul 9.

        Contribuţia în natură face parte integrantă din proiect şi ea nu poate face obiectul altui proiect depus indiferent de măsură/apel/program operaţional.
        Pentru proiectele la care valoarea contribuţiei în natură depăşeşte cota procentuală stabilită pentru contribuţia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depăşeşte contribuţia proprie.
        Atenţie!
        Pentru solicitanţii care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.

        CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ ŞI MINIMĂ A PROIECTULUI ŞI PE CE PERIOADĂ?
        Valoarea maximă şi minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în anunţul de lansare a apelului. În cadrul acestor valori este inclus TVA-ul doar în cazul solicitanţilor neplătitori de TVA. Pentru solicitanţii plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.
        Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani.
        Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună.
        Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condiţiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanţare în sistemul informatic MYSMIS2014,solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoţită de fişa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanţare depuse cu obiectivele strategice,pilonii şi obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorităţii de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include şi perioada eventualei contestaţii asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanţare în MYSMIS2014.
        Modelul fişei de prezentare a proiectului se regăseşte pe site-ul ADI ITI DD,putând fi accesată la adresa http://www.itideltadunarii.com/informareprocedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8b
        În etapa de selecţie, solicitanţii din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizaţi în baza punctajului şi numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanţare. Cererile de finanţare care nu au depus aviz sau cererile de finanţare care au aviz de neconformitate vor întra în competiţia naţională.
        Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site-ul www.madr.ro, secţiunea FEPAM şi www.ampeste.ro, secţiunea POPAM 2014-2020.
        În cadrul acestui apel Cererea de finanţare şi documentele anexate Cererii de finanţare vor fi introduse şi respectiv ataşate on line cu semnătură electronică în aplicaţia electronică MySMIS2014 disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul precizat în anunţul de lansare.
        Etapele de verificare a conformităţii administrative, a eligibilităţii, a evaluării tehnice şi financiare precum şi a celei de selecţie, solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări şi contestaţiile se vor face prin depunere de documente pe suport de hârtie.
        Toate documentele înaintate de solicitant pe suport de hârtie vor fi semnate de reprezentantul legal al solicitantului şi ştampilate, după caz, până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MySMIS2014.
        ALOCAREA FINANCIARĂ
        Alocarea financiară pentru această măsură este precizată în anunţul de lansare a apelului.
        Contribuţia FEPAM în cadrul operaţiunii este de 75%, iar contribuţia publică naţională este de 25% (valoarea totală a finanţărilor, fără TVA).

    3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII
        În această secţiune găsiţi informaţii legate de solicitanţii eligibili, condiţiile de eligibilitate a proiectului, activităţi eligibile, precum şi cheltuielile eligibile.
    3.1. Solicitanţi eligibili
        Solicitanţii eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin Măsura I.22 sunt:
        ● Proprietarii de nave de pescuit;
        ● organizaţii de pescari sau asociaţii de pescari;
        ● organizaţii de producători, asociaţii de organizaţii de producători sau organizaţii interprofesionale;

        ATENŢIE
        Sprijinul se acordă proprietarilor de nave/ambarcaţiuni de pescuit ale căror nave au desfăşurat o activitate de pescuit de cel puţin 60 de zile pe mare pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin.

        În conformitate cu art. 3 din Regulamentul nr. 508/2014, "pescar" înseamnă orice persoană care practică activităţi de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru în cauză;
        CATEGORIILE DE SOLICITANŢI ELIGIBILI CARE POT ACCESA FONDURI NERAMBURSABILE PE ACEASTĂ MĂSURĂ SUNT:
    - Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate în nume colectiv - SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate în comandită simplă - SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate pe acţiuni - SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate în comandită pe acţiuni - SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate cu răspundere limitată - SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Asociaţii constituite conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate economică în domeniul pescuitului.

        Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
    - Să acţioneze în nume propriu(nu pot depune în parteneriat).
    – Să desfăşoare activitate în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci).
    – Să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
    – Nu înregistrează în anul financiar anterior un bilanţ negativ (capitaluri negative) - pentru cazul în care solicitantul a avut activitate; Sunt exceptaţi solicitanţii care sunt înfiinţaţi în anul depunerii Cererii de finanţare, cei înfiinţaţi în anul precedent depunerii Cererii de finanţare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii.(A se vedea Lista documentelor anexate Cererii de finanţare).

        CATEGORIILE DE SOLICITANŢI/BENEFICIARI AI MĂSURILOR FINANŢATE PRIN POPAM 2014-2020, RESTRICŢIONATE DE LA FINANŢARE, SUNT, DUPĂ CAZ:
    - Solicitanţii care, la momentul depunerii Cererii de finanţare se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare;
    – Solicitanţii/beneficiarii înregistraţi în Registrul debitorilor cu sume neachitate, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AMPOP/AMPOPAM, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;

        De asemenea, în cadrul măsurii, 1.22 sunt restricţionaţi de la finanţare solicitanţii care începând cu 1 ianuarie 2013:au săvârşit o încălcare gravă în temeiul art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (21) sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
    - au fost implicaţi în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu art. 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul ţărilor identificate ca ţări terţe necooperante, astfel cum este prevăzut la art. 33 din respectivul regulament;
    – au săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu; sau a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la art. 3 şi 4 din Directiva nr. 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul nr. 508/2014.

        NOTĂ!
        Inadmisibilitatea cererilor de finanţare depuse de categoriile de solicitanţi prevăzuţi la art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, respectiv:
    - Solicitanţii declaraţi printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 3 din Directiva nr. 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracţiuni comise din neglijenţă gravă şi de 24 de luni în cazul unei infracţiuni comise cu intenţiei.Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reţinut că există circumstanţe agravante sau infracţiunea a fost săvârşită pe o perioadă de mai mult de un an.
        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-au comis una sau mai multe dintre infracţiunile menţionate la art. 3.

    – Solicitanţii declaraţi printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 4 din Directiva nr. 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reţinut că există circumstanţe agravante sau infracţiunea a fost săvârşită pe o perioadă de mai mult de un an.
        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-au comis una sau mai multe dintre infracţiunile menţionate la art. 4.

    – Solicitanţii care au săvârşit o încălcare gravă în temeiul art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:
    - 12 luni în situaţia atribuirii a 9 puncte de încălcare/operator/navă de pescuit pentru infracţiunile prevăzute la punctele 1, 2 şi 5 din anexa XXX a R404/2011;
    – cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.
        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-a comis o încălcare gravă în sensul art. 42 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
        În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracţiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.
        Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puţine de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile

    – Solicitanţii care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt eligibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023).


        Nu sunt admişi la finanţare pe toată durata eligibilităţii în cadrul FEPAM, respectiv până la 31 decembrie 2023 solicitanţii care:
    - au comis fraude în perioada anterioară depunerii Cererii de asistenţă financiară (conform Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene:
    a) în materie de cheltuieli, orice act sau omisiune cu intenţie cu privire la:
    - folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, inexacte sau incomplete care au ca efect perceperea sau reţinerea pe nedrept de fonduri care provin din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele gestionate de Comunităţile Europene sau în numele acestora,
    – necomunicarea unei informaţii cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect;
    – deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate iniţial, având acelaşi efect.

    b) în materie de venituri, orice act sau omisiune cu intenţie cu privire la:
    - folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, inexacte sau incomplete, care au ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al Comunităţilor Europene sau ale bugetelor gestionate de Comunităţile Europene sau în numele acestora;
    – necomunicarea unei informaţii cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect;
    – deturnarea unui avantaj obţinut în mod legal, având acelaşi efect.        Beneficiarii, după depunerea Cererii de finanţare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operaţiunii şi pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăţi, cerinţele menţionate la alin. (1) lit. (a) - (d) art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului.

    3.2. Eligibilitatea proiectului
        Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
    1) Să fie implementat pe teritoriul României;
    2) Să conţină activităţile/cheltuieli eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
    3) Activităţile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanţare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.
    4) Respectă gradul de intervenţie publică şi nu depăşeşte valoarea maximă eligibilă precizată în anunţul de lansare a apelului.
    5) Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.
    6) Durata maximă de implementare este de 24 luni;
    7) Respectă condiţiile de eligibilitate specifice Măsurii I.22.

        ATENŢIE:
        Proiectele care privesc doar achiziţia de construcţii nu sunt eligibile.

        Notă:
        Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect şi un responsabil financiar sau poate fi subcontractat total sau parţial.


    3.3. Activităţi eligibile
        În cadrul Măsurii 1.22 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.
        În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru următoarele activităţi eligibile:
    - investiţiile care adaugă valoare produselor pescăreşti, în special prin autorizarea pescarilor de a-şi desfăşura activităţile de prelucrare, comercializare şi vânzare directă a propriilor capturi investiţii în special prin autorizarea activităţilor de comercializare şi vânzare directa a capturilor
    – investiţiile inovatoare la bord care îmbunătăţesc calitatea produselor pescăreşti

        În cazul investiţiilor la bord, beneficiarii sunt obligaţi să nu transfere nava respectivă în afara Uniunii pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăţi către beneficiarul respectiv. În cazul în care o navă este transferată în această perioadă, sumele plătite în mod necuvenit în legătură cu operaţiunea sunt recuperate de statul membru proporţional cu perioada pentru care nu a fost îndeplinită cerinţa.
        ACTIVITĂŢI OBLIGATORII
        În cadrul măsurii sunt obligatorii:
    - activităţile de informare şi publicitate;
    – activitatea de auditare a proiectului


        ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE:
        Activităţile neeligibile sunt în conformitate cu art. 11 din Regulamentul nr. 508/2014 şi anume:
    - operaţiunile care determină creşterea capacităţii de pescuit a unei nave sau a unui echipament care sporeşte capacitatea navei de a găsi peşte;
    – construcţia de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit;
    – încetarea temporară sau definitivă a activităţilor de pescuit, în absenţa unei dispoziţii contrare în prezentul regulament;
    – Pescuitul de explorare;
    – Transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi.


        DE ASEMENEA, ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI NU SUNT ELIGIBILE INVESTIŢIILE LA BORD CARE VIZEAZĂ:
    - Sănătatea şi siguranţa la bord conform Art. 32 şi art. 44 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul nr. 508/2014.
    – Investiţii în echipamente la bord care vizează Eficienţa energetică şi atenuarea schimbărilor climatice conform Art. 41 alin. (1) lit. (a) - (c) şi art. 44 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul nr. 508/2014.


    3.4. Cheltuieli eligibile
        Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Cererii de Finanţare. Stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 este reglementată de H.G. nr. 347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în conformitate cu O.M.A.D.R. nr. 816/2016 cu completările şi modificările ulterioare.
        IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU art. 4 alin. (1) din H.G. NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020
        Condiţie generală de eligibilitate a cheltuielilor
    (1) Fără a încălca prevederile art. 5 şi 6, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:
    a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită efectiv de acesta în condiţiile legii, între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu condiţia ca operaţiunea cofinanţată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 la Autoritatea de management, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar, potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepţia cheltuielilor aferente asistenţei rambursabile acordate în una din formele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    c) să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între ministerul agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM,şi beneficiar;
    d) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    e) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.        IMPORTANT! În conformitate cu art. 5 din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), contribuţia în natură este considerată eligibilă dacă îndeplineşte condiţiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (2) în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 sunt acceptate ca şi contribuţie în natură echipamente, instalaţii şi utilaje, terenuri, clădiri şi imobile.
    (3) Contribuţia în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii:
    a) obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanţare decât cele nerambursabile publice;
    b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare;
    c) contribuţia în natură să fie necesară şi strict legată de implementarea operaţiunii;
    d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat şi independent de beneficiarul operaţiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor valoarea contribuţiei în natură nu poate depăşi limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.


        ATENŢIE!
        În conformitate cu art. 10 din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 (1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operaţiunii, potrivit dispoziţiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate.

        Solicitanţii (plătitori sau neplătitori de TVA) au obligaţia de a completa Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare - Anexa B la Cererea de finanţare.

        Atenţie!
        Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.

        CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:
        Categorii de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanţare depuse în cadrul acestui apel sunt următoarele:
    1. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020:
    (a) Cheltuieli cu auditarea proiectului.
    (b) Cheltuieli cu informarea şi publicitatea.
    (c) Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la cap. I secţiunea a 5-a pct. 5.2 din anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (d) Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din H.G. nr. 347/2016.
        IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU art. 11 H.G. NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020: (1) Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile în situaţia în care implementarea unei operaţiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerinţă obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanţare.
    (2) Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.
    (3) Costurile garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naţionale a României sau ale poliţelor de asigurare, sunt eligibile în situaţia în care garanţiile/poliţele de asigurare sunt necesare, conform legislaţiei naţionale sau ale Uniuni Europene.


    (e) Cheltuielile aferente garanţiile emise de o instituţie bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.
    (f) Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014.

    2. Cheltuieli comune măsurilor de investiţii finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
    1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, conform cap. I secţiunea 1 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri şi despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, cheltuieli de aceeaşi natură, devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi, strămutări de monumente istorice, descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului de investiţii (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic naţional), reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz, relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament).
        IMPORTANT! În conformitate cu art. 7 din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020: (1) Costul achiziţiei de teren cu sau fără construcţii este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, potrivit dispoziţiilor art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
    (2) Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinaţia stabilită în cadrul operaţiunii finanţate, potrivit dispoziţiilor prevăzute în contractul de finanţare. în caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    (3) în cazul în care se achiziţionează o clădire în vederea demolării şi utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operaţiunii, este eligibil numai costul achiziţiei terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) şi (2).


    2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, conform cap. I secţiunea a 2-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru căi ferate industriale
    3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, conform cap. I secţiunea a 3-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, cu excepţia cheltuielilor pentru avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu
        Conform art. 13 din H.G. nr. 347/2016, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea prevede construcţii-montaj sau 5% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea nu prevede construcţii-montaj.

    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, conform cap. I secţiunea a 4-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare
        IMPORTANT! În conformitate cu art. 8 H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020:
        Costul de achiziţie al construcţiilor, cu excepţia cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 şi următoarele condiţii specifice:
    a) construcţia nu a fost achiziţionată/construită prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;
    b) construcţia este strict necesară implementării operaţiunii;
    c) se certifică de către un evaluator autorizat şi independent de beneficiarul operaţiunii că preţul/costul de achiziţie al construcţiilor, inclusiv terenul pe care se află construcţia, nu depăşeşte valoarea de piaţă;
    d) construcţiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul beneficiar, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.    5. Alte cheltuieli, conform cap. I secţiunea a 5-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
    6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste, conform cap. I secţiunea a 6-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare
    7. Cheltuieli cu amortizarea şi leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;
        Conform dispoziţiilor art. 6 din H.G. nr. 347/2016, prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 din H.G. nr. 347/2016 şi pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
        Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul investiţiei de bază, astfel:
    - activele aduse ca aport în natură;
    – alte active deţinute de solicitant care intră în obiectul investiţiei de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură şi la a căror achiziţionare nu au contribuit granturile publice.

        Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.
    Conform Art. 9 din H.G. nr. 347/2016, în cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă cumulativ prevederile art. 4 şi următoarele condiţii specifice:
    a) beneficiarul operaţiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;
    b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing şi sunt justificate cu documente contabile;
    c) în cazul achiziţionării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depăşeşte valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;
    d) sunt respectate prevederile art. 10;
    e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritatea de Management în cadrul contractului de finanţare.


    8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016        Important! În conformitate cu art. 13, alin (2) din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
    2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaţiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar, în limita:
    a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care prevede construcţii-montaj;
    b) şi a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care nu prevede construcţii-montaj.
    3. Cheltuieli specifice Măsura I.22. Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite:
    1. Cheltuieli pentru investiţii în infrastructura necesară creşterii valorii propriilor capturi, aferente activităţilor de prelucrare, comercializare şi vânzare directă
    2. Cheltuieli pentru investiţii inovatoare la bord prin care creşte calitatea produselor pescăreşti        CHELTUIELI NEELIGIBILE
        IMPORTANT!
        În conformitate cu art. 12 şi art. 16 din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
    ART. 12
        Dobânzile debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.

    ART. 16
        Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
    a) cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii, care depăşesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    c) cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
    d) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;
    f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;
    g) costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie;


    4. - CEREREA DE FINANŢARE
        În cadrul acestei secţiuni veţi găsi informaţii privind întocmirea, modalitatea de completare şi depunere online a Cererii de finanţare, precum şi informaţii cu privire la documentele pe care va trebui să le ataşaţi.
        Cererea de finanţare şi documentele din dosarul Cererii de finanţare vor fi introduse şi respectiv ataşate online cu semnătură electronică în aplicaţia electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduriue.ro/mysmis, doar în intervalul menţionat în anunţul de lansare a apelului.
    4.1. Întocmirea şi completarea Cererii de finanţare
        Modul de completare a cererii de de finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului, precum şi în tutorialele şi instrucţiunile pe care le puteţi găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.
        Aveţi obligaţia de a încărca electronic toate formularele şi anexele solicitate care vor fi completate în prealabil în limba română şi de a completa toate câmpurile din Cererea de finanţare chiar şi cu sintagma "nu se aplică". Documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite, în mod obligatoriu de o traducere legalizată sau autorizată.
        Urmăriţi cu atenţie toate indicaţiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanţare şi în câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanţare.
        Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informaţiile necesare şi relevante, prin care solicitantul va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activităţile propuse, rezultatele preconizate şi bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanţare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.
        Cererea de finanţare, anexele şi declaraţiile se semnează electronic de reprezentantul legal al solicitantului.
        ATENŢIE!
        Documentele încărcate în aplicaţia MySMIS, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete. Se recomandă, aşadar, o atenţie sporită la scanarea anumitor documente(e.g. planşe, schiţe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluţie adecvată pentru a asigura lizibilitatea.


    4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanţare
        Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde următoarele documente, în formă scanată la rezoluţia recomandată de 300 dpi, la care se va ataşa semnătura electronică în aplicaţia electronică MySMIS2014:

┌───┬──────────────────────────────────┐
│ │- Declaraţie pe proprie răspundere│
│ │a reprezentantului legal al │
│ │solicitantului Anexa A - din care │
│ │să rezulte că acesta din urmă: │
│ │- îndeplineşte condiţiile de │
│ │eligibilitate; │
│ │- respectă criteriile enumerate la│
│ │art. 10 alin. (1) din Regulamentul│
│1. │nr. 508/2014; │
│ │- nu a comis vreo fraudă, astfel │
│ │cum este aceasta definită la art. │
│ │1 din Convenţia privind protejarea│
│ │intereselor financiare ale │
│ │Comunităţilor Europene; Declaraţie│
│ │privind eligibilitatea TVA - Anexa│
│ │B - va fi completată doar de către│
│ │solicitanţii pentru care TVA este │
│ │eligibil │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Actele constitutive pentru │
│ │asociaţiile înfiinţate conform │
│ │legii: │
│ │- Act constitutiv, împreună cu │
│ │toate modificările rezultate din │
│ │hotărârile Adunării generale şi │
│ │ale actelor adiţionale, unde este │
│ │cazul; │
│ │- Statut, împreună cu toate │
│ │modificările rezultate din │
│ │hotărârile Adunării generale şi │
│ │ale actelor adiţionale, unde este │
│ │cazul; │
│ │*Se recomandă anexarea la Cererea │
│ │de finanţare a unui act │
│ │constitutiv consolidat (care │
│ │suprinde toate modificările │
│ │efectuate de la înfiinţarea │
│2. │solicitantului, până la depunerea │
│ │cererii de finanţare). │
│ │Informaţiile din Actul constitutiv│
│ │consolidat/Actul constitutiv │
│ │împreună cu toate modificările │
│ │acestuia, trebuie să corespundă cu│
│ │informaţiile stipulate în │
│ │Certificatul cu datele din │
│ │Registrul Asociaţiiilor şi │
│ │Fundaţiilor. │
│ │Pentru ceilalţi beneficiari, │
│ │verificarea se realizează de către│
│ │DGP - AM POPAM prin consultarea │
│ │on-line a portalului Oficiului │
│ │Naţional al Registrului Comerţului│
│ │Solicitantul organizaţie de │
│ │producători depune dovada │
│ │recunoaşterii de către ANPA a │
│ │organizaţiei. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Certificat cu datele din Registrul│
│ │Asociaţiiilor şi Fundaţiilor │
│3. │eliberat de Judecătoria pe raza │
│ │cărei e înregistrată Asociaţiacu │
│ │maxim 30 de zile înainte de │
│ │înregistrarea Cererii de finanţare│
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Adunării Generale a │
│ │Asociaţilor/Decizie asociat unic │
│ │sau Hotărârea pentru persoane │
│ │fizice autorizate/întreprinderi │
│4. │individuale/membrilor │
│ │întreprinderii familiale, privind │
│ │aprobarea investiţiei, emisă │
│ │conform actelor constitutive ale │
│ │solicitantului. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Ultimul Bilanţ anual însoţit de │
│ │contul de profit şi pierdere │
│ │înregistrat la Administraţia │
│ │Fiscală/dovada(recipisă), │
│ │transmitere on-line, după caz, sau│
│ │Declaraţie de inactivitate │
│ │înregistrată la Administraţia │
│ │Financiară, conform legii, în │
│ │cazul solicitanţilor care nu au │
│ │desfăşurat activitate anterioară │
│ │depunerii proiectului. │
│ │Se vor accepta capitaluri negative│
│ │în cazul în care solicitantul face│
│ │dovada că situaţia provine în urma│
│ │unui proces investiţional pentru │
│5. │implementarea unui proiect prin │
│ │fonduri europene sau a suferit din│
│ │cauza calamităţilor în ultimii 2 │
│ │ani, precedenti depunerii Cererii │
│ │de finanţare. În cazul capitalului│
│ │negativ se vor prezenta copiile │
│ │Proceselor verbale de calamitate │
│ │pe ultimii 2 ani (eliberate de │
│ │organismele abilitate, ex. │
│ │Comitetul local pentru situaţii de│
│ │urgenţă) sau documente │
│ │justificative privind procesul │
│ │investiţional. │
│ │* Solicitantul înfiinţat în anul │
│ │în care depune Cererea de │
│ │finanţare nu trebuie să prezinte │
│ │documentele mai sus menţionate │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Declaraţia specială privind │
│ │veniturile realizate în anul │
│ │anterior depunerii cererii, │
│ │înregistrată la Administraţia │
│6. │Financiară conform legislaţiei în │
│ │vigoare Pentru persoane fizice │
│ │autorizate (PFA)/întreprinderi │
│ │individuale (II)/întreprinderi │
│ │familiale (IF) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │În funcţie de specificul │
│ │investiţiei se vor depune │
│ │următoarele seturi de documente: │
│ │I. Pentru proiectele de investiţii│
│ │care prevăd lucrări de construcţii│
│ │montaj: │
│ │- Anexa 9 - Planul de afaceri │
│ │împreună cu: │
│ │- Studiul de fezabilitate însoţit │
│ │de devizul general şi devizele pe │
│ │obiect ale investiţiei întocmite │
│ │conform H.G. 907/2016 în cazul │
│ │proiectelor cu lucrări de │
│ │construcţii-montaj; │
│ │sau │
│ │- Documentaţia de avizare a │
│ │lucrărilor de intervenţii însoţită│
│ │de devizul general şi devizele pe │
│ │obiect ale investiţiei întocmite │
│ │conform H.G. 907/2016, în cazul │
│ │proiectelor ce prevăd intervenţii │
│ │la construcţiile existente; │
│ │sau │
│7. │- Studiu de fezabilitate, │
│ │completat cu elementele specifice │
│ │din documentaţia de avizare a │
│ │lucrărilor de intervenţii, însoţit│
│ │de devizul general şi devizele pe │
│ │obiect ale investiţiei întocmite │
│ │conform H.G. 907/2016 în cazul │
│ │obiectivelor mixte de investiţii; │
│ │II. Pentru proiectele de │
│ │investiţii care nu prevăd lucrări │
│ │de construcţii montaj: │
│ │Anexa 8 - Memoriul justificativ │
│ │Anexa 10 - Anexe financiare (după │
│ │machetele în format word şi │
│ │excel,semnate şi scanate în format│
│ │pdf) întocmită conform Anexei 11 -│
│ │Precizarea ipotezelor care au stat│
│ │la baza întocmirii proiecţiilor │
│ │financiare; │
│ │Sau │
│ │- Avize, acorduri şi studii │
│ │specifice, după caz, în funcţie de│
│ │specificul obiectivului de │
│ │investiţii şi care pot condiţiona │
│ │soluţiile tehnice │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │- Pentru bunurile propuse spre │
│ │achiziţionare precum şi pentru │
│ │servicii se vor ataşa minim două │
│ │oferte pentru categoriile de │
│ │bunuri/servicii care depăşesc │
│ │valoarea de 135.60 LEI (exclusiv │
│ │TVA) şi o ofertă pentru │
│ │categoriile de bunuri/servicii cu │
│ │o valoare mai mică de 135.060 LEI │
│ │(exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 │
│ │din Legea 98/2016), cu │
│ │justificarea ofertei alese, │
│ │menţionată în devizele pe obiect. │
│ │- Pentru lucrările propuse a se │
│ │achiziţiona se vor ataşa minim │
│ │două oferte pentru valoarea │
│ │estimativă ce depăşeşte 450.200 │
│ │LEI (exclusiv TVA) şi o ofertă în │
│ │cazul în care valoarea estimativă │
│ │este mai mică de 450.200 LEI │
│ │(exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 │
│ │din Legea 98/2016), cu │
│ │justificarea ofertei alese, │
│ │menţionată în devizele pe obiect. │
│ │- SAU │
│ │Declaratia pe proprie raspundere a│
│ │proiectantului privind sursa de │
│ │preturi folosita in elaborarea │
│8. │devizelor pe obiect │
│ │Ofertele sunt documente │
│ │obligatorii care trebuie avute in │
│ │vedere la stabilirea │
│ │rezonabilitatii preturilor si │
│ │trebuie sa aiba cel putin │
│ │urmatoarele caracteristici: │
│ │-sa fie datate, personalizate si │
│ │semnate; │
│ │-sa contina detalierea unor │
│ │specificatii tehnice minimale; │
│ │-să conţină preţul de achiziţie │
│ │pentru bunuri/servicii │
│ │Atenţie: la dosarul cererii de │
│ │finantare vor fi ataşate numai │
│ │paginile relevante din ofertele │
│ │respective, cuprinzand pretul, │
│ │furnizorul si caracteristicile │
│ │tehnice ale bunului, detaliate mai│
│ │sus (maxim 2-3 pagini/oferta). │
│ │Se va atasa un tabel comparativ al│
│ │ofertelor care au stat la baza │
│ │intocmirii bugetului indicativ │
│ │astfel incat sa poata fi │
│ │verificata rezonabilitatea │
│ │preturilor. │
│ │Ofertele indicative de preţ vor │
│ │avea menţionată valoarea aferentă │
│ │montajului(după caz) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Actele/documentele prin care s-a │
│ │dobândit dreptul de proprietate │
│ │asupra activelor pe care se fac │
│ │investiţiile, însoţite de Cadastru│
│ │sau │
│ │Copie legalizată a Contractului de│
│ │închiriere, superficie sau │
│ │concesiune, din care să rezulte │
│9. │dreptul de folosinţă asupra │
│ │clădirilor/terenului/luciu de apă │
│ │pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor │
│ │acoperi perioada de timp din │
│ │momentul încheierii contractului │
│ │şi finalizarea monitorizării) în │
│ │care este stipulat acordul │
│ │proprietarului/administratorului │
│ │cu privire la realizarea │
│ │investiţiei. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Extrase de carte funciară pentru │
│ │informare de dată recentă (emise │
│ │cu maxim 30 de zile înainte de │
│ │depunerea cererii de finanţare), │
│ │din care să rezulte că terenurile,│
│ │imobilele sunt libere de sarcini │
│ │*Pentru proiectele care includ │
│ │doar servicii si/sau dotări şi │
│ │lucrări de construcţie ce nu se │
│ │supun autorizării nu se solicită │
│ │extras de carte funciară. │
│ │**Pentru proiectele care prevăd │
│10.│contribuţie în natură, se vor │
│ │prezenta extrase de carte │
│ │funciară, din care să rezulte că │
│ │imobilele ce fac obiectul │
│ │contributiei in natura, trebuie să│
│ │fie libere de orice sarcini/ │
│ │interdicţii ce afectează │
│ │implementarea operaţiunii şi să nu│
│ │facă obiectul unor litigii având │
│ │ca obiect dreptul invocat de către│
│ │potenţialul solicitant, aflate în │
│ │curs de soluţionare la instanţele │
│ │judecătoreşti, la momentul │
│ │depunerii cererii de finanţare │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Raportul de evaluare întocmit de │
│ │un expert autorizat │
│ │ANEVAR,independent de solicitant, │
│11.│privind valoarea de piaţă a │
│ │terenului/imobilelor achiziţionate│
│ │în cadrul proiectului (întocmit cu│
│ │cel mult şase luni înaintea │
│ │depunerii cererii de finanţare). │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Raportul de evaluare întocmit de │
│ │un expert autorizat ANEVAR, │
│ │independent de solicitant, privind│
│ │valoarea de piaţă a contribuţiei │
│12.│în natură, conform art. 69, alin.1│
│ │din Regulamentul (UE) nr. 1303/ │
│ │2013 (întocmit cu cel mult şase │
│ │luni înaintea depunerii cererii de│
│ │finanţare). │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Pentru echipa de management a │
│ │proiectului (manager de proiect, │
│ │responsabil financiar) se vor │
│ │prezenta următoarele documente: │
│ │CV-ul, model EUROPASS, însoţit de │
│13.│Diploma de studii/Diplome de │
│ │calificare/specializare şi Carnet │
│ │de muncă/Adeverinţă de vechime - │
│ │după caz. şi/sau Portofoliul │
│ │activităţilor firmei care │
│ │realizează managementul de │
│ │proiect. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│14.│Permisul de pescuit comercial- în │
│ │copie conformă cu originalul │
├───┼──────────────────────────────────┤
│15.│Autorizaţie de pescuit comercial -│
│ │în copie conformă cu originalul │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Licenţa de pescuit (în cazul │
│16.│investiţiilor la bord) - în copie │
│ │conformă cu originalul │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Adresă ANPA cu privire la │
│17.│activitatea proprietarului/ │
│ │ambarcaţiunii/navei în pescuitul │
│ │comercial, în ultimele 24 de luni.│
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Extras din Jurnal de bord/Jurnalul│
│ │de pescuit/Declaraţie de │
│ │descărcare/Alte documente │
│18.│justificative - în copie conformă │
│ │cu originalul, care să ateste │
│ │activitatea de pescuit comercial │
│ │de minim 60 de zile pe mare în │
│ │ultimele 24 de luni. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Contractul de leasing, pentru │
│19.│construcţiile şi/sau echipamentele│
│ │ce face parte integrantă din │
│ │investiţie - (dacă este cazul) │
└───┴──────────────────────────────────┘


        Pentru documentele care trebuie completate şi ataşate cu semnătură electronică este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AMPOPAM.
        Machetele formularelor, anexelor şi declaraţiilor, în format editabil, de pe pagina de internet a DGP-AMPOPAM - www.ampeste.ro.
        Fiecare document solicitat în Lista documentelor dosarului Cererii de finanţare va avea ataşată semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului.
        Ofertele bunurile propuse spre achiziţionare precum şi pentru servicii sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilităţii preţurilor şi trebuie să aibă cel puţin următoarele caracteristici:
    - să fie datate, personalizate şi semnate;
    – să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale;
    – să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii
    – La ofertele de servicii, se vor menţiona şi tarifele orare.

        Atenţie:
        La dosarul cererii de finanţare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând preţul, furnizorul şi caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).

        Se va ataşa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea preţurilor.
        Ofertele indicative de preţ vor avea menţionată valoarea aferentă montajului(după caz).

    4.3. Înregistrarea Cererii de finanţare
        Înregistrarea se va efectua online prin completarea cu atenţie a tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 şi după ce aţi apăsat butonul "Vizualizare proiect" care va avea ca efect generarea Cererii de finanţare cu toate datele introduse şi salvate în funcţiile anterioare, precum şi transmiterea acesteia.
        Transmiterea cererii de finanţare se va face apăsând butonul "Transmitere proiect".
        Această funcţie presupune parcurgerea următorilor paşi:
    - pas 1 - se selectează funcţia "Transmitere proiect";
    – pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";
    – pas 3 - se confirmă continuarea procesului;
    – pas 4 - se poate genera cererea de finanţare în format pdf;
    – pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

        Fiecare Cerere de finanţare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.
        Orice cerere de finanţare depusă după data şi ora limită prevăzute în anunţul de lansare a apelului va fi respinsă, fără a fi analizată.
        În cazul constatării unor discrepanţe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informaţii suplimentare care vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare "flux scurt".
        Solicitantul poate renunţa la cererea de finanţare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia prin accesarea butonului "Retragere proiect din evaluare" din Secţiunea Cereri de finanţare din MYSMIS2014, completarea motivelor care stau la baza retragerii Cererii de finanţare în Câmpul "Justificare retragere din evaluare", descărcarea Solicitării de retragere a cererii de finanţare, semnarea electronică a acesteia şi încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în "Retras din evaluare de către beneficiar". Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanţare solicitantul îşi asumă renunţarea la proiect şi respingerea acestuia de la finanţare.
    Renunţarea la Cererea de finanţare implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanţare.


    5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII
        Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii Cererii de finanţare se realizează conform listei de întrebări din Anexa 2C de către experţii CRPOP.
        Experţii CR - POP pot solicita informaţii suplimentare (Anexa nr. 6), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea şi/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondenţa se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.
        În cazul în care experţii Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secţiuni din cadrul cererii de finanţare sau să depună documente menţionate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanţare, (cu excepţia Studiului de fezabilitate, Memoriului justificativ, Planului de afaceri, după caz) vor solicita prin intermediul preşedintelui şi secretarului apelului respectiv, să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secţiunile/documentele lipsă.
        Experţii compartimentului regional pot solicita informaţii suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare.
        Dacă cel puţin o condiţie de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanţare este declarată neconformă/neeligibilă.
        Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformităţii administrative/eligibilităţii, conform prevederilor Capitolului 7. Contestaţii din prezentul ghid.

    6. EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE
        Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanţare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.
        Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru toate cererile primite în termenul de depunere. Dacă pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie se constată necesitatea solicitării unor informaţii suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora în baza unei Notificări de solicitare a informaţiilor suplimentare - Anexa nr. 6 la prezentul ghid.
    6.1. Evaluarea calitativă a Cererilor de finanţare
        Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere. Cererile de finanţare sunt evaluate din punct de vedere calitativ de către experţii DGP- AMPOPAM pe baza grilei de evaluare calitativă economic-Anexa 3 şi a grilei de evaluare calitativă tehnic-Anexa 4.
        În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecţie, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM) - Anexa 5.
        Cererile de finanţare care nu realizează minim 50 puncte nu sunt selectate.
        IMPORTANT!
        Cererile de finanţare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiţie între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte cereri de finanţare pe restul bugetului alocat sesiunii.
        În cazul în care în urma selectării cererilor de finanţare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferenţa rămasă necontractată se realocă pentru celelalte cereri de finanţare din cadrul competiţiei naţionale.
        În cazul în care în urma selectării cererilor de finanţare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată rămânând cereri de finanţare neacoperite, diferenţa necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiţiei naţionale, în situaţia în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecţii (inclusiv rezolvarea contestaţiilor).
        Fondurile neutilizate urmare selecţiei naţionale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depăşit alocările apelurilor dedicate până la concurenţa sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD.

        Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanţare se va efectua în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de "Evaluare flux scurt" (elaborată de MDRAPFE).
        Experţii evaluatori pot solicita de maximum 2 ori, documente lipsă şi informaţii suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanţare conţine informaţii contradictorii în cuprinsul său, precum şi în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. În acest caz, corespondenţa se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.
        În etapa de evaluare calitativă, experţii evaluatori pot propune modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, după cum urmează:
        ● cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greşit ca eligibile şi/sau
        ● cu valoarea cheltuielilor potenţial eligibile dar care:
    - fie nu au legătură directă cu activităţile propuse;
    – fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului;
    – fie sunt disproporţionate în raport cu obiectivul proiectului;
    – fie nu sunt rezonabile.


        Solicitantul are obligaţia de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).
        În cazul în care cererea de finanţare este respinsă în etapa de evaluare tehnico-economică, solicitantul va fi notificat privind respingerea cererii, având posibilitatea de a contesta rezultatul acestei etape conform procedurii de soluţionare a contestaţiilor, în vigoare.

    6.2. Selecţia Cererilor de finanţare
        Selecţia Cererilor de finanţare se va realiza după încheierea etapei de evaluare tehnică şi financiară a tuturor Cererilor de finanţare depuse în cadrul sesiunii.
        Selecţia Cererilor de finanţare se va face de către o Comisie de selecţie în baza evaluării calitative economice - conform Anexei 3, a grilei de evaluare calitativă tehnic - Anexa 4. şi a Criteriilor de selecţie prezentate în Anexa 5, în conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.
        În urma selecţiei se va întocmi Lista Cererilor de finanţare, în ordinea punctajului obţinut, care se va publica pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.
        Solicitanţii vor fi notificaţi cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării tehnico-economice şi a punctajului obţinut în urma selecţiei.
        Solicitanţii vor putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanţare, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro.
        În cazul în care solicitantul nu va transmite bugetul refăcut conform notificării şi nu depune nici contestaţie potrivit prevederilor procedurii de soluţionare a contestaţiilor în vigoare, cererea de finanţare va fi respinsă.
        Lista documentelor solicitate în vederea contractării

┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │Certificat cu datele din Registrul │
│ │Asociaţiilor şi Fundaţiilor - în │
│ │original, eliberat de Judecătoria │
│ │pe raza căreia este înregistrată │
│ │asociaţia, pentru asociaţiile/ │
│ │ONG-urile înfiinţate conform legii,│
│ │eliberat cu maximum 30 de zile │
│ │înainte de data depunerii acestuia │
│ │la DGP-AMPOPAM, prin care se face │
│ │dovada că solicitantul nu se află │
│ │în stare de dizolvare, faliment sau│
│ │face obiectul unei proceduri de │
│ │lichidare sau de administrare │
│1.│judiciară, şi-a suspendat │
│ │activitatea economică sau face │
│ │obiectul unei proceduri în urma │
│ │acestor situaţii sau se află în │
│ │situaţii similare în urma unei │
│ │proceduri de aceeaşi natură │
│ │prevăzute de legislaţia sau de │
│ │reglementările naţionale. │
│ │*Verificarea pentru beneficiarii │
│ │care funcţionează în baza Legii nr.│
│ │31/1990 şi OUG nr. 44/2008 se │
│ │realizează de către DGP - AM POPAM │
│ │prin consultarea on-line a │
│ │portalului Oficiului Naţional al │
│ │Registrului Comerţului. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Certificat/Certificate privind │
│ │taxele şi impozitele locale, │
│ │valabile la data depunerii │
│ │acestora,emise de primăriile pe │
│2.│raza cărora solicitantul îşi are │
│ │sediul social şi punctul de lucru │
│ │unde urmează a se realiza proiectul│
│ │(dacă este cazul) - în original, │
│ │din care să rezulte că nu are taxe
│ │şi impozite locale restante │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Certificatul de atestare fiscală*, │
│ │în termen de valabilitate, emis de │
│ │către organul fiscal competent din │
│ │subordinea Administraţiei │
│ │Finanţelor Publice, pentru │
│ │obligaţiile fiscale şi sociale de │
│ │plată către bugetul general │
│ │consolidat al statului - în │
│ │original, din care să rezulte că nu│
│3.│are obligaţii de plată nete ce │
│ │depăşesc 1/12 din totalul │
│ │obligaţiilor datorate în ultimele │
│ │12 luni │
│ │* Certificatul de atestare fiscală │
│ │trebuie să aibă completată │
│ │secţiunea C "Informaţii pentru │
│ │verificarea eligibilităţii │
│ │contribuabililor pentru accesarea │
│ │fondurilor nerambursabile"; │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Contractul individual de muncă/ │
│ │Contractul de prestări servicii al │
│ │managerului de proiect şi al │
│ │responsabilului financiar, sau │
│ │contract de prestări servicii cu │
│4.│firmă de consultanţă care │
│ │realizează managementul de proiect,│
│ │valabile pe perioada de │
│ │implementare şi monitorizare a │
│ │proiectului în copie/copii cu │
│ │menţiunea „conform cu originalul” │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Copia actului de identitate a │
│5.│reprezentantului legalcu menţiunea │
│ │"Conform cu originalul”, în termen │
│ │de valabilitate │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Mandatul de reprezentare, pentru │
│ │împuternicit, autentificat prin │
│ │notariat (duplicatul eliberat de │
│6.│notar), clar şi explicit în ceea ce│
│ │priveşte perioada şi activităţile │
│ │pentru care este dată │
│ │împuternicirea - după caz. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│7.│Cazierul judiciar al │
│ │solicitantului. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Graficul de rambursare a │
│8.│cheltuielilor (cererilor de │
│ │rambursare) - Anexa 12 │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Solicitare privind │
│ │confidenţialitatea, care să conţină│
│9.│justificările/motivele aferente │
│ │fiecărui document/informaţie ce se │
│ │doreşte a fi confidenţială - după │
│ │caz │
└──┴───────────────────────────────────┘

        Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării de către solicitant. În situaţia în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat,cererea este respinsă.
        Documentele menţionate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată până când aplicaţia My SMISeste operaţională şi pe segmentul de contractare. Odată devenită operaţională aplicaţia My SMIS, documentele originale vor fi scanate şi ataşate contractului.
        Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultaţi Anexa nr. 2 S.
        După finalizarea selecţiei se va întocmi Lista Cererilor de finanţare selectate în vederea finanţării ce va fi publicată pe site-ul www.ampeste.ro.
        Pentru fiecare Cerere de finanţare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanţare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada în care reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul MADR-DGP-AMPOPAM pentru semnarea Contractului de finanţare.
        IMPORTANT! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanţare şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare. Criteriul, număr de locuri muncă create/menţinute, asumat prin cererea de finanţare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.


    7. CONTESTAŢII
        Depunerea contestaţiei privind neconformitatea/neeligibilitatea/respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanţare/selecţia/precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluţionarea contestaţiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro) şi nu va putea depăşi termenul de 10 zile de la primirea notificării de respingere.

    8. CONTRACTUL DE FINANŢARE.
        În cadrul acestei secţiuni veţi putea găsi informaţii cu privire la contractul de finanţare, precum şi obligaţiile care decurg din semnarea acestuia.
    8.1. Contractul de finanţare
        Contractul de finanţare este documentul în baza căruia sunt stabilite regulile de desfăşurare a activităţii şi conţine referinţe la obligaţiile Autorităţii de management şi la cele ale beneficiarului. Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă şi beneficiarul se obligă prin acest contract de finanţare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect implementarea proiectului finanţat.
        Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă de toate informaţiile publice referitoare la măsurile finanţate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul şi să cunoască toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, înainte de semnarea acestuia.
        Modelul contractului de finanţare este ataşat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 13)

    8.2. Obligaţii specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanţare)
        Beneficiarul are obligaţia să respecte toate clauzele contractului de finanţare, inclusiv cele specifice.
        Contractul de finanţare va cuprinde şi următoarele clauze specifice:
    - Proiectul tehnic va fi depus în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de finanţare şi va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanţare;
    – Autorizaţia de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare;
    – Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare/plată însoţită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanţare în cazul proiectelor pentru investiţii care nu prevăd construcţii montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiţii care prevăd construcţii-montaj;
    – Contractul de finanţare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanţării investiţiei, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanţare, în cuantum de minimum 20% din valoarea de cofinanţare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenţei acestei cofinanţări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanţare se reziliază;
    – Contractul va cuprinde şi alte clauze cu privire la achiziţiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achiziţiile şi a prevederilor legale în vigoare la data achiziţiei);
    – Contractul va cuprinde obligaţii privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare şi documente doveditoare) conform procedurii în vigoare; Contractul va cuprinde şi clauze specifice cu privire la obligaţia beneficiarului de a păstra în bune condiţii toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;
    – Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit şi al departamentelor de specialitate din cadrul UE, în limitele competenţelor ce le revin, la toate datele şi documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice, care au legătură cu obiectivele proiectului;
    – În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi, în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale. Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporţional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de finanţare, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă;
    – Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanţare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenţei cofinanţării şi după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziţii;
    – Orice modificare care priveşte sediul social, contul, datele de contact, calitatea de reprezentant legal al beneficiarului, se face prin notificarea Autorităţii Contractante şi depunerea de documente doveditoare. Autoritatea Contractantă va analiza solicitarea şi, în situaţia în care constată neconcordanţe, aceasta va fi respinsă;
    – Pentru proiectele la care cheltuielile eligibile sunt mai mari de 1.000.000 EUR, în situaţia în care, în perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control şi alte venituri nete decât cele declarate, MADR, prin DGP-AMPOPAM recuperează aceste sume, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

        ATENŢIE!
        Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din partea generală a contractului de finanţare, informaţiile/documentele privind executarea contractului de finanţare, inclusiv anexele sale, constituie informaţii de interes public, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia secţiunilor/documentelor/elementelor care nu pot avea caracter confidenţial, astfel cum sunt acestea prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.

        În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finanţare, părţile contractante, de comun acord, pot stabili ca anumite documente, secţiuni sau informaţii din proiect să aibă caracter confidenţial, în situaţia în care publicarea acestora ar putea aduce atingere principiului concurenţei loiale, proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile.
        În această situaţie este necesar ca solicitantul să completeze o solicitare privind confidenţialitatea, care să conţină justificările/motivele aferente fiecărui document/informaţie ce se doreşte a fi confidenţială

    8.3. Modificarea contractului de finanţare
        Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare:
        Contractul de finanţare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât şi de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispoziţiile contractului de finanţare şi cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017.
        Solicitările de modificare a contractelor de finanţare se depun la compartimentul regional POP, pe raza căruia a fost depusă cererea de finanţare.
        Orice solicitare de modificare a contractului de finanţare nu va fi automat acceptată de către DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experţii din cadrul DGP - AMPOPAM.
        De la data funcţionării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta paşii descrişi în modulul informatic.


    9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI
    9.1. Dovada cofinanţării
        Pentru derularea proiectului se va solicita beneficiarului dovada asigurării cofinanţării proiectului, în cuantum de 20%, 25%, 40%, 50%, respectiv 70% (în funcţie de tipul de beneficiar) din valoarea cofinanţării.
        Dacă solicitanţii nu au depus odată cu cererea de finanţare şi dovada cofinanţării prin aport în natură sau aport în numerar, în primele 3 luni de la semnarea contractului, aceştia trebuie să facă dovada asigurării a minim 20% din cota de cofinanţare.
        Beneficiarul poate realiza dovada contribuţiei sale, prin mai multe modalităţi:
    1. aport în numerar constituit de beneficiar;
    2. surse de finanţare (credit bancar);

        Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se foloseşte numai pentru efectuarea plăţilor de implementare a proiectului.
        Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă de AM POPAM.
        Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanţarea proiectului de investiţii contractat.
        În cazul în care beneficiarul face dovada contribuţiei proprii, prin aport în natură care depăşeşte 20% din cofinanţare, în cadrul cererii de finanţare, acesta nu mai are obligaţia de a face dovada cofinanţării după semnarea contractului de finanţare.
        Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanţare,potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenţei cofinanţării.

    9.2. Derularea şi verificarea achiziţiilor în cadrul proiectului
        Beneficiarii privaţi vor derula achiziţiile în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.
        În cazul în care asociaţiile/organizaţiile înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000 includ şi autorităţi contractante, acestea vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 (conform art. 4 lit. c).
        Dosarele achiziţiilor vor fi depuse la sediul CR-POP, în două exemplare, pe format hârtie şi un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicaţia informatică MySMIS devine operaţională, depunerea dosarelor de achiziţii, în integralitatea lor, se va face exclusiv online.
        Beneficiarii au obligaţia să finalizeze procedurile de achiziţii în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor şi să depună dosarele de achiziţii la CR-POP, în vederea avizării acestora.


    9.3. Rambursarea cheltuielilor
    9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului
        Conform art. 29 din O.U.G. nr. 49/2015 pentru pentru beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării proiectului, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziţii de către DGP-AMPOPAM şi după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanţării.
        Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucţiunilor de plată la Contractul de Finanţare, până la ultima cerere de rambursare.
        DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, cu excepţia ultimei tranşe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.
        Plata avansului, pentru ambele situaţii descrise mai sus, este subordonată constituirii unei garanţii, prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară - SGB, scrisoare de garanţie eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României sau unei poliţe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei naţionale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
        Conform art. 28 din O.U.G nr. 49/2015, Beneficiarii privaţi, la depunerea spre decontare a cererii de plată (plata la factură), pot proceda după cum urmează:
    a) anexează documentele, ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, atât pentru partea de contribuţie publică, cât şi pentru cea proprie; sau
    b) anexează documentele, ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, cu excepţia ordinelor de plată şi/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor pentru partea de contribuţie publică.

        Garanţiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare.
        Garanţiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare faţă de durata de execuţie a contractului.

    9.3.2. Plata
        Beneficiarii sunt obligaţi să depună la sediul CRPOP, Graficul de rambursare a cheltuielilor, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanţare. În condiţiile în care au intervenit modificări faţă de versiunea din Contractul de finanţare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile de la apariţiei modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.
        Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOP, într-un singur exemplar pe hârtie şi un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicaţia informatică SMIS devine operaţională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.
        Dosarul Cererii de plată/rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată anexate la Contractul de finanţare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziţiei respective, unde este cazul.
        Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către DGP-AMPOPAM în termen de maxim 45 (patruzeci şi cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepţia acelor situaţii în care termenul de plată/rambursare se suspendă.
        Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.
        În cazul investiţiilor care nu presupun lucrări de construcţii montaj, beneficiarul va depune maxim 3 cereri de rambursare. În cazul investiţiilor care presupun lucrări de construcţii montaj, beneficiarul va depune maxim 5 cereri de rambursare.


    10. MONITORIZARE ŞI CONTROL
    10.1. Monitorizarea tehnică şi financiară
        Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună semestrial Rapoarte de progres privind situaţia implementării proiectului la DGP-AMPOPAM. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să transmită semestrial, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăţi) indicatorii de rezultat, conţinuţi în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.
        Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor şi a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanţare şi anexele aferente acesteia, precum şi respectarea prevederilor contractuale specifice operaţiunii finanţate şi a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr.1303/2013 privind caracterul durabil al operaţiunilor.
        Beneficiarul finanţării are obligaţia de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POPAM în spaţii special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor, să evite distrugerea intenţionată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate.
        Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:
    - documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului şi la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanţare şi anexele sale, Contractul de finanţare şi anexele sale);
    – documentele referitoare la procedurile de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;
    – documente referitoare la implementarea proiectului;
    – facturi şi documente justificative aferente acestora,documente de plată;
    – documentele contabile conform prevederilor legale.

        Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:
    - originale;
    – fotocopii ale documentelor originale certificate "conform cu originalul";
    – versiuni electronice ale documentelor originale;
    – documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.


    10.2. Control
        Proiectele finanţate prin POPAM vor fi verificate la faţa locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât şi după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăţi şi va cuprinde verificări de natură tehnică şi economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea şi implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:
    - să verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale;
    – să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul programului operaţional, şi este asigurată disponibilitatea acestora;
    – să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la realizarea operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naţionale;
    – să se asigure că sunt respectate toate obligaţiile cu privire la informare şi publicitate.

        Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziţia de produse sau servicii a fost făcută în concordanţă cu Contractul de finanţare, că cererile de rambursare sunt corecte şi că operaţiile şi cheltuielile sunt în concordanţă cu regulile Comunitare şi naţionale. Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor la faţa locului, veţi fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia dumneavoastră este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată aveţi obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile la nivel administrativ, contabil şi tehnic.
        Echipa de control verifică următoarele aspecte:
    - legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare desfăşurate până la acel moment;
    – înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente proiectului;
    – modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziţii publice;
    – îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului.    11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
        Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid Solicitantului. Detalii privind modalitatea de realizare a publicităţii sunt cuprinse în Anexa 10 - Măsuri de informare şi publicitate.

    12. ANEXE
    - Anexa nr. 1 - Instrucţiuni de completare a cererii de finanţare
    – Anexa nr. 2C - Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
    – Anexa nr. 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării
    – Anexa nr. 3 - Grila de evaluare calitativă economică
    – Anexa nr. 4 - Grila de evaluare calitativă tehnică
    – Anexa nr. 5 - Criteriile de selecţie
    – Anexa nr. 6 - Notificare informaţii suplimentare
    – Anexa nr. 7 - Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea/nerespectarea/respingerea cererii de finanţare
    – Anexa nr. 8 - Memoriu justificativ
    – Anexa nr. 9 - Plan de afaceri
    – Anexa nr. 10 - Proiecţii financiare
    – Anexa nr. 11 - Ipoteze ce stau la baza proiecţiilor financiare
    – Anexa nr. 12 - Contract de finanţare
    – Anexa nr. 13 - Proiecţii financiare aferente proiectelor generatoare de venit
    – Anexa nr. 14 - Graficul de rambursare a cheltuielilor
    – Anexa nr. 15 - Măsurile de informare şi publicitate
    – Anexa A - Declaraţia pe propria răspundere
    – Anexa B - Declaraţie privind eligibilitatea TVA

    ANEXA 1

    Instrucţiuni de completare
                                  a cererii de finanţare

     Date generale
        Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicaţia electronică MySMIS a unei cereri de finanţare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
        Aici sunt descrise secţiunile cererii de finanţare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucţiuni, recomandări şi explicaţii pentru completarea corectă a datelor solicitate.
        Pentru a putea întocmi şi depune o cerere de finanţare, prin aplicaţia MySMIS, trebuie să vă creaţi mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf
        De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entităţi juridice - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf
        După crearea unui cont de utilizator şi identificarea unei entităţi juridice (i.e. solicitantul), puteţi selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaţionale, apelul de proiecte aferent priorităţii de investiţii apelul de proiecte aferent priorităţii de investiţii I.22. - POPAM .......... Art. 42 şi Art. 44, alin. (1) lit. (e) - Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020. După crearea proiectului se pot introduce date în funcţiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe paşi, unul după celălalt, sau utilizând aleatoriu funcţiile din stânga ecranului.
        Înainte de a începe completarea cererii de finanţare, citiţi cu atenţie prevederile din ghidul specific aferent acestui apel şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate condiţiile de accesare a finanţării.
        Citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanţare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanţare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică şi financiară.
        După introducerea informaţiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea şi completarea cu informaţii a tuturor paşilor se va putea genera din sistem cererea de finanţare în structura solicitată şi cu datele introduse.
        ATENŢIE!
        Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informaţiilor lege după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului "Salvare".

        ATENŢIE!
        În cazul în care proiectul este finanţat din mai multe apeluri, componenta reprezintă proiectul pentru fiecare apel.

        ATENŢIE!
        Indicaţiile de completare a cererii de finanţare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanţare (paşii) şi indicaţiile punctuale de completare ale cererilor de finanţare pe apelul respectiv.
        Pentru acest apel de proiecte, aplicaţia MySMIS permite ataşarea, la anumite secţiuni, a unor documente la cererea de finanţare, prin încărcarea fişierelor ce conţin aceste documente.

        Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate în capitolul 4, punctul 4.2. "Lista documentelor din dosarul Cererii de finanţare" din ghid.
        Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secţiune din cererea de finanţare (respectiv, la secţiunea Solicitant).
        Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conţine modele standard (e.g. declaraţia de angajament, declaraţia privind evitarea dublei finanţări, declaraţie de eligibilitate, declaraţie privind egalitatea de şanse, declaraţia de neîncadrare şi de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE nr. 508/2014, declaraţia privind neductibilitatea TVA, declaraţia privind încadrarea IMM, macheta ce conţine analiza şi previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri) - după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital şi încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital şi încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanţare. La încărcarea în aplicaţia MySMIS, denumiţi fiecare fişier în mod corespunzător şi sugestiv, în câmpul "Fişierul reprezintă".

     Cuprins
    1. SOLICITANT
    2. ATRIBUIE PROIECT
    3. RESPONSABIL DE PROIECT
    4. PERSOANA DE CONTACT
    5. CAPACITATE SOLICITANT
    6. LOCALIZARE PROIECT
    7. OBIECTIVE PROIECT
    8. REZULTATE AŞTEPTATE
    9. CONTEXT
    10. JUSTIFICARE
    11. GRUP ŢINTĂ
    12. SUSTENABILITATE
    13. RELEVANŢĂ
    14. RISCURI
    15. PRINCIPII ORIZONTALE
    16. METODOLOGIE DUPĂ CAZ
    17. DESCRIEREA INVESTIŢIEI
    18. DESCRIEREA TEHNICĂ A PROIECTULUI
    19. DESCRIEREA PRODUSULUI
    20. STUDII DE FEZABILITATE/MEMORIU JUSTIFICATIV/PLAN DE AFACERI, DUPĂ CAZ
    21. ANALIZA FINANCIARĂ (SE COMPLETEAZĂ DOAR PENTRU INVESTIŢIILE CU CONSTRUCŢII MONTAJ CONFORM DATELOR DIN STUDIUL DE FEZABILITATE)
    22. ANALIZA ECONOMICĂ (SE COMPLETEAZĂ DOAR PENTRU INVESTIŢIILE CU CONSTRUCŢII MONTAJ CONFORM DATELOR DIN STUDIUL DE FEZABILITATE)
    23. ANALIZA SENZITIVITATE (SE COMPLETEAZĂ DOAR PENTRU INVESTIŢIILE CU CONSTRUCŢII MONTAJ CONFORM DATELOR DIN STUDIUL DE FEZABILITATE)
    24. REZUMAT REVIZUIRI APLICAŢIE
    25. INDICATORI PRESTABILIŢI
    26. INDICATORI SUPLIMENTARI PROIECT
    27. PLAN DE ACHIZIŢII
    28. RESURSE UMANE IMPLICATE
    29. RESURSE MATERIALE IMPLICATE
    30. ACTIVITĂŢI PREVIZIONATE
    31. BUGET - ACTIVITĂŢI ŞI CHELTUIELI -
    32. VIZUALIZARE PROIECT
    33. DATE DE IMPLEMENTARE
    1. Solicitant
        Informaţia se completează doar de către reprezentantul legal/împuternicita solicitantului
        Cererea de finanţare, anexele şi declaraţiile se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de un împuternicit al acestuia. Împuternicirea se face prin mandat de reprezentare, autentificat prin notariat, clar şi explicit în ceea ce priveşte perioada şi activităţile pentru care este dată împuternicirea.

     DATE DE IDENTIFICARE
        Datele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal şi a sediului social sunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare.
        Tipul organizaţiei - selectaţi:
        ● "microîntreprindere", "întreprindere mică" sau "întreprindere mijlocie", dacă solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor cu activitate în domeniul pescuitului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        ● "Întreprindere mare", dacă solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mari.
        ● organisme de drept public;
        ● "POPAM - Organizaţie de pescari".
        ● "POPAM - Organizaţii de producători, asociaţii de organizaţii de producători sau organizaţii interprofesionale;

        Nr. Înregistrare - introduceţi numărul de înregistrare în Registrul Comerţului sau Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor
        Registru - selectaţi Registrul Comerţului sau Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor
        Cod CAEN principal - Introduceţi codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezintă obiectul principal de activitate al societăţii. Nu introduceţi aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va fi introdus într-o altă secţiune din cererea de finanţare.
        Înregistrat în scopuri de TVA - selectaţi DA sau NU. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexată la cererea de finanţare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
        În ceea ce priveşte reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie să corespundă cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.
        În cazul necorelării informaţiilor din documentele anterior menţionate şi cererea de finanţare, aceasta va fi respinsă în cadrul etapei de conformitate administrativă şi eligibilitate.
        Denumire (obligatoriu)
        Tipul organizaţiei (obligatoriu)
    - Se selectează în conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului, capitolul 3, subcapitolul 3.1

        Cod fiscal (obligatoriu)
        Nr. înregistrare (obligatoriu)
        Se completează cu nr. de înregistrare din registrele relevante pentru statutul juridic al solicitantului
        Registru (obligatoriu)
        Se selectează
    - Registrul Comerţului
    – Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor

        Cod CAEN principal
        Se va trece codul CAEN principal
        Data înfiinţării
        Înregistrat în scopuri de TVA: Da/Nu - se va selecta după caz
        Entitate de drept public: Da/Nu - se va selecta NU, apelul nu se adresează entităţilor de drept public
        REPREZENTANT LEGAL
        Nume (obligatoriu)
        Prenume (obligatoriu)
        Data naşterii (obligatoriu)
        CNP
        Telefon
        Fax
        Email
        SEDIU SOCIAL
        Strada (obligatoriu)
        Informaţii extra
        Localitate(obligatoriu)
        Cod Poştal
        Judeţ
        Ţara (obligatoriu)
        Se selectează din nomenclator
        Telefon
        Fax
        Email
        Pagina Web

     DATE FINANCIARE
        Se vor completa datele de identificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugăm să aveţi în vedere modelul standard de contract de finanţare cu privire la rambursarea/plata cheltuielilor.
        Se vor completa informaţiile aferente ultimelor 3 exerciţii financiare (sau a tuturor exerciţiilor financiare încheiate, în cazul solicitanţilor care au mai puţin de 3 exerciţii financiare încheiate) anterioare depunerii cererii de finanţare. Informaţiile trebuie să corespundă cu situaţiile financiare aferente. Informaţiile referitoare la exerciţiile financiare sunt obligatoriu de completat, în caz contrar cererea de finanţare va fi respinsă. Se vor completa, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:
    - Numărul mediu de salariaţi
    – Cifra de afaceri
    – Active totale
    – Capitalul social subscris
    – Capitalul social propriu
    – Profitul net

        Profitul din exploatare
        Conturi bancare

┌────┬────┬─────┬─────────┬─────────┬─────┬────┐
│IBAN│Cont│Banca│Sucursala│Adresa │Swift│Alte│
│ │ │ │ │sucursala│ │info│
├────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼────┤
└────┴────┴─────┴─────────┴─────────┴─────┴────┘


        Exerciţii financiare
        Moneda: LEI

┌────────┬─────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│Dată │Dată │Număr │Cifra │Active│Venituri│Capital │Capital│Profit│Profit în │Venituri │Cheltuieli│
│începere│încheiere│mediu │de │totale│totale │social │social │NET │exploatare│cercetare│cercetare │
│ │ │angajaţi│afaceri│ │ │subscris│propriu│ │ │ │ │
└────────┴─────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴─────────┴──────────┘

        Notă:
        Coloanele aferente veniturilor şi cheltuielile cu cercetarea se vor completa numai în cazul în care se desfăşoară activitate de cercetare, în caz contrar se va completa cu O     FINANŢĂRI
        Asistenţă acordată anterior - Completaţi datele solicitate pentru toate finanţările din surse publice obţinute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare).
        Asistenţă acordată anterior

┌────┬─────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoare│ │ │ │ │ │ │Curs │Data │
│Cod │Titlu│Nr.inreg.│Data │Data │Data │Totală │Eligibil│Eligibil │Sprijin │Rambursare│Entitate │Moneda*│de │curs │
│SMIS│ │contract │semnare│începere│finalizare│Proiect│Proiect │Beneficiar│Beneficiar│Efectivă │finanţatoare*│ │schimb│de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │schimb│
├────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┤
└────┴─────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────┴──────┘

        * Se va completa cu denumirea instituţiei care a acordat finanţarea;
        ** lei

        Asistenţa solicitată
        Completaţi cu informaţii despre finanţările solicitate, proiecte depuse pe măsuri din cadrul POPAM, precum şi proiecte depuse la alte programe, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanţarea.

┌─────┬────────────┬───────┬────────┬───────────┬────────┬──────┬────┐
│ │Informaţii │Valoare│Eligibil│Surse │ │Curs │Data│
│Titlu│înregistrare│Totală │Proiect │Financiare*│Moneda**│de │curs│
│ │solicitare │Proiect│ │ │ │schimb│ │
├─────┼────────────┼───────┼────────┼───────────┼────────┼──────┼────┤
└─────┴────────────┴───────┴────────┴───────────┴────────┴──────┴────┘

        * Se va completa cu bugetul naţional şi FEPAM
        ** lei

        Structura grupului
        Descrierea structurii grupului -
        Dacă este cazul, descrieţi relaţiile de parteneriat şi/sau legătură a solicitantului cu alte întreprinderi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        Corelaţi informaţiile cu cele incluse în Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM - Anexa G.


    2. Atribute proiect
        Se completează câmpurile cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
        Tip proiect
        Se va selecta tipul de proiect

        Proiecte de investiţii în infrastructură/Proiecte de dotări
        Proiect major DA/NU- Se va selecta Nu
        Codul comun de identificare (CCI)
        Nu este cazul
        Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM) DA/NU - Se va selecta Nu
        Proiect fazat DA/NU - Se va selecta Nu (Fazarea proiectelor nu este aplicabilă acestui apel)
        Numărul fazei
        Nu este cazul
        Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeana DA/NU - Se va selecta Nu
        Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC) DA/NU - Se va selecta Nu
        Codul comun de identificare al planului de acţiune comun
        Nu este cazul
        Proiectul include finanţare Iniţiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): Da/Nu - Se va selecta Nu
        Sprijinul public va constitui ajutor de stat: DA/NU - Se va selecta NU
        Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NU- Se va selecta Nu
        Proiectul este generator de venit: DA/NU - se va selecta după caz
        Pro rată a venitului net actualizat(%)
        Pro rată a venitului net actualizat(%)
        Pro rată a venitului net actualizat(%)
        Dacă răspunsul anterior este NU, nu se completează tabelul de mai sus
        Proiectul este asociat cu sit-ul Natura2000 DA/NU - se va selecta după caz
        Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării DA/NU - se va selecta după caz

    3. Responsabil de proiect
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
        Pentru adăugarea de date precum telefon, fax şi email se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi ŞTERGERE pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).

    4. Persoana de contact
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date precum telefon, fax şi email se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare şi selecţie a Cererii de finanţare.
        Persoana de contact poate fi aceeaşi cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.

    5. Capacitate solicitant
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
        Sursa de cofinanţare - selectaţi "Contribuţie privată", varianta aplicabilă acestui apel de proiecte.
    - Contribuţie privată

        Calitatea entităţii în proiect - nu selectaţi niciuna din opţiunile disponibile (opţiunile disponibile nu sunt aplicabile acestui apel de proiecte)
        Alegeţi cod CAEN relevant- selectaţi domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanţare. La momentul depunerii cererii de finanţare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului (conform actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
        0311/0312

        Capacitate administrativă
        Capacitatea administrativă (vă rugăm să menţionaţi după caz, documente de înfiinţare, acţionari, existenţa unei echipe de management a proiectului capabile să implementeze şi să deruleze proiectul şi, dacă este posibil, includeţi organigrama propusă pentru implementarea şi derularea proiectului).

        Capacitate financiară
        Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmaţi cel puţin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichidităţile necesare pentru o finanţare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia şi funcţionarea în viitor, în plus faţă de celelalte activităţi ale organismului)

        Capacitate tehnică
        Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizaţi cel puţin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului şi să precizaţi numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizaţiei şi alocate proiectului). Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informaţii relevante)

        Capacitate juridică
        Capacitatea juridică (indicaţi cel puţin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum şi capacitatea sa de a întreprinde acţiuni legale, dacă este necesar).


    6. Localizare proiect
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date precum judeţ, localitate şi informaţii proiect se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere.
        Se completează pentru fiecare componentă

┌─────────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│Regiune │Judeţ │Localitate │Informaţii │
│ │ │ │proiect │
├─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Se va │
│ │ │ │completa cu │
│Se selectează│ │ │alte │
│regiunea unde│Se │Se │informaţii │
│se │selectează│selectează │relevante │
│implementează│judeţul │localitatea│despre │
│proiectul │ │ │localizarea │
│ │ │ │proiectului,│
│ │ │ │după caz │
└─────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘


    7. Obiective proiect
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere.
        Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
        Se va prezenta şi descrie obiectivul general al proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al măsurii de finanţare (A se vedea Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România)

        Obiectivele specifice ale proiectului

┌────┬─────────────────────────────────┐
│ │Descriere obiective specifice ale│
│ │proiectului │
│ │Se vor formula obiectivele │
│ │specifice ale proiectului. Se va │
│ │descrie ce se doreşte │
│ │să se realizeze prin proiect, │
│ │respectiv, modernizarea │
│ │infrastructurii specifice │
│ │activităţii de pescuit comercial │
│ │- infrastructura porturilor de │
│ │pescuit şi a halelor │
│ │de licitaţii sau a locurilor de │
│ │debarcare, înfiinţarea sau │
│ │modernizarea adăposturilor │
│ │pescăreşti în vederea │
│ │îmbunătăţirii siguranţei │
│ │pescarilor, instalaţiile de │
│ │colectare │
│Nr. │a deşeurilor generate de │
│crt.│activităţile de realizare a │
│ │proiectelor de investiţii │
│ │în porturi sau puncte de │
│ │debarcare, inclusiv a deşeurilor │
│ │marine în scopul aducerii │
│ │unei contribuţii la protecţia │
│ │mediului. Se va descrie │
│ │conformitatea obiectivelor │
│ │investiţiei urmărite prin proiect│
│ │cu obiectivele măsurii şi se va │
│ │preciza │
│ │capacitatea existentă şi │
│ │capacitatea propusa a se realiza │
│ │la finalizarea investiţiei. │
│ │Obiectivele trebuie să fie │
│ │formulate clar, cuantificate şi │
│ │în strânsă corelare cu │
│ │activităţile şi rezultatele │
│ │(output) prevăzute a se realiza/ │
│ │obţine │
└────┴─────────────────────────────────┘    8. Rezultate aşteptate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere.
        Se completează pentru fiecare componentă.

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Detalii rezultat │
│crt. │Se completează pentru fiecare │
│ │componentă. │
└──────┴───────────────────────────────┘


    9. Context
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
        În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:
    - Contextul promovării proiectului, precum şi complementaritatea cu alte proiecte finanţate din fonduri europene sau alte surse
    – Date generale privind investiţia propusă
    – Componentele şi activităţile investiţiei, şi modul în care adresează problemele identificate în secţiunea Justificarea proiectului
    – Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului


    10. Justificare
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ
        În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:
    - modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/judeţ/naţional, modul în care proiectul se încadrează în strategia naţională sau locală de dezvoltare, etc.
    – principalele probleme care justifică intervenţiile
    – probleme legate de guvernanţa în domeniu care justifică necesitatea/oportunitatea proiectului


    11. Grup ţintă
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ
        Enumeraţi categoriile de entităţi (persoane fizice, persoane juridice) care vor beneficia ca urmare a implementării proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanţare.
        Identificaţi beneficiarii direcţi, respectiv indirecţi şi beneficiile acestora, ca urmare a realizării proiectului.
        Specificaţi în clar dacă proiectul prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate (a se vedea precizările din grila de evaluare tehnică şi financiară în acest sens). Dacă da, menţionaţi categoria (categoriile) avute în vedere, precum şi alte detalii pe care le consideraţi relevante în acest context.

    12. Sustenabilitate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
        Completaţi doar câmpul Descriere/valorificarea rezultatelor:
        Se va preciza modul în care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica şi estima impactul pe care îl au activităţile de diseminare/conştientizare, atât în perioada de implementare, cât şi după finalizarea proiectului):
    - Ce acţiuni/activităţi vor trebui realizate şi/sau continuate după finalizarea proiectului
    – Cum vor fi realizate aceste acţiuni/activităţi şi ce resurse vor fi necesare
    – Posibilitatea de a obţine alte fonduri după finalizarea proiectului
    – Nivelul/Statutul de protecţie vizat conform legislaţiei naţionale cu privire la .......... (dacă este relevant)
    – Cum, unde şi de cine va fi utilizat echipamentul/locaţia/etc. după finalizarea proiectului
    – În ce măsură vor fi diseminate rezultatele şi experienţele după finalizarea proiectului către persoanele şi/sau organizaţiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificaţi pe cât posibil aceste persoane/organizaţii)

        Alte aspecte relevante
        Furnizaţi informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate
        dacă este cazul


        Oferiţi detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
        Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul

        Transferabilitatea rezultatelor
        Nu este cazul


    13. Relevanţă
        Referitoare la proiect
        Se va completa cu informaţii despre relevanţa proiectului

        Referitoare la SUERD
        Se va completa cu informaţii despre relevanţa proiectului în contextul contribuţiei proiectului la implementarea ariei prioritare SUERD
        Aria prioritară SUERD Strategia UE pentru Regiunea Dunării
        Se va completa cu informaţii în contextul contribuţiei proiectului la implementarea strategiei ce vizează - sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea grupurilor

        Referitoare la alte strategii
        Se va completa cu informaţii privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia sau a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos sau a altor strategii relevante:
        ● Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM);
        ● Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020
        ● Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020
        ● Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul 1: Protecţia resurselor naturale şi a mediului;
        ● Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea durabilă, în scopul de a sprijini economia locală şi oportunităţile locale de îmbunătăţire
        ● Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul III: Sporirea conectivităţii şi accesibilităţii;
        ● Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020;
        ● Strategia Naţională privind Învăţarea pe tot Parcursul Vieţii;
        ● Cadrul de Acţiune Prioritară pentru Natura 2000;
        ● Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2013 - 2020;
        ● Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile;
        ● Strategia pentru Mediul Marin;
        ● Planul de Amenajare a Spaţiului Maritim Transfrontalier al zonei Mării Negre;
        ● Master Plan privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti


        Se completează conform opţiunii selectate

    14. Riscuri
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere.
        Identificaţi riscurile ce pot afecta implementarea proiectului în condiţiile prevăzute (activităţi, rezultate, obiective, buget, plan de achiziţii etc) şi măsurile de atenuare a acestora.
        Descriere:
        Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate pentru implementarea proiectului

        Detaliere riscuri:

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │Măsuri de atenuare│
│ │Risc │ale riscului │
│ │identificat │Se vor descrie │
│ │Se va completa│măsurile de │
│ │pentru fiecare│diminuare/ │
│Nr. │risc │remediere │
│crt.│identificat │cu precizarea │
│ │pentru │impactul pentru │
│ │implementarea │fiecare risc │
│ │proiectului │identificat - │
│ │ │semnificativ/mediu│
│ │ │/mic. │
└────┴──────────────┴──────────────────┘    15. Principii orizontale
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Egalitate de Şanse
        A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020.

        Egalitatea de gen
        Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.

        Nediscriminare
        Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.

        Accesibilitate persoane cu dizabilităţi
        Se completează cu o prezentare sumară a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilităţii va fi respectat. (în cadrul tuturor investiţiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate/ameliorate, vor fi prevăzute spaţii speciale de acces în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, îndeplinind astfel prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la accesul în clădirile şi structurile de utilitate publică).

        Schimbări demografice
        Nu este cazul

        DEZVOLTARE DURABILĂ
        A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020 partea a II a Dezvoltarea durabilă
        În calitate de potenţial beneficiar, puteţi utiliza o serie de întrebări în stadiul de definire a proiectului, cum ar fi:
        ● Implementarea proiectului ar putea avea un efect direct negativ direct sau indirect asupra mediului, utilizării eficiente a resurselor, biodiversităţii?
        ● Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact pozitiv asupra utilizării resurselor?
        ● Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra atenuării efectelor schimbărilor climatice?
        ● Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei? (spre exemplu prin diminuarea/eliminare riscului de poluare sau reducerea volumului de deşeuri)
        ● Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la protejarea cadrului natural (terestru şi acvatic) sau la conservarea şi protejarea habitatelor din ariile protejate?
        ● Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea gradului de siguranţă în condiţii de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de inundaţii)?
        ● Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea responsabilităţii faţă de mediul înconjurător?
        ● Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor degradate?
        ● Există informaţii, studii sau analize pentru determinarea situaţiei iniţiale?
        ● Există o prognozare a efectelor negative pe termen lung asupra mediului?

        Răspunsul la întrebările propuse vă vor sprijini să determinaţi dacă un anumit proiect are implicaţii directe sau indirecte asupra protecţia mediului, utilizării eficiente a resurselor, conservării şi protejării biodiversităţii. De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare şi adaptare la schimbările climatice, dezvoltare a rezistenţei în faţa dezastrelor, precum şi prevenirea şi gestionarea riscurilor.


     Poluatorul plăteşte
        Conform prevederilor de Drept al mediului, principiul "Poluatorul plăteşte" impune obligaţia ca poluatorul să suporte cheltuielile pentru realizarea masurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare.
        Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizata prin Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu, care a fost transpusă în legislaţia românească prin O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.
        Principiul prevede ca potenţialul poluator să suporte toate costurile poluării pe care el a cauzat-o. Cu toate acestea, principiul este unul economic şi nu unul juridic. Aceasta înseamnă că nu se intenţionează să se pedepsească poluatorul, ci să se stabilească condiţiile economice necesare astfel încât să fie luate în considerare toate costurile de mediu asociate cu operaţiunile poluatorului, acest proces ducând la o dezvoltare durabilă.
        Principiul "Poluatorul plăteşte" urmăreşte ca sarcina costurilor controlului asupra mediului să revină în primul rând poluatorilor, asigurându-se astfel faptul ca mecanismele de piaţa iau în considerare aceste costuri şi ca resursele vor fi alocate corespunzător în producţie şi consum.
        Oricine produce daune mediului, pericole sau riscuri este responsabil să evite, să reducă şi să combată acele daune, pericole şi riscuri. Acest principiu exprima astfel răspunderea în sens larg, cuprinzând orice obligaţie de a respecta prevederile legislative, până la suportarea sancţiunilor contravenţionale penale sau civile.
        Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuţie la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează

     Protecţia biodiversităţii
        În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare viitoare.
        Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală.
        Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuţie la implementarea legislaţiei privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc.

     Utilizarea eficientă a resurselor
        Se va completa cu descrierea efectivă a activităţilor din proiect orientate către direcţionarea investiţiilor spre opţiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor şi cele mai durabile, evitarea investiţiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului şi sprijinirea acţiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opţiuni de investiţii asupra ciclului de viaţă sau creşterea utilizării achiziţiilor publice ecologice.

     Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
        Prin schimbări climatice se înţeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activităţii umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei.
        Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistenţa societăţii la schimbările climatice şi pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.
        Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
        Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activităţile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc;

     Rezilienţa la dezastre
        Se completează cu descrierea modului în care activităţile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecţie a biodiversităţii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor şi alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reţinerea naturală a apei şi reducerea riscului de secetă, prevenirea şi reducerea riscurilor de inundaţii şi incendii de pădure.
        Se completează dacă este cazul

    16. Metodologie după caz
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
        Metodologie
        Vor fi descrise/detaliate:
    - managementul proiectului: organizaţiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect şi a celorlalţi membrii ai echipei de implementare, repartizarea atribuţiilor, rolurile persoanelor implicate etc.
    – cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activităţi din cadrul beneficiarului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr zile/luni lucrate).    17. Descrierea investiţiei
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
        Descrierea investiţiei
        La această secţiune se va completa cu titlul investiţiei, se va fundamenta necesitatea şi oportunitatea investiţiei. Se va descrie rezumativ investiţia ce urmează a fi executată. Se va menţiona dacă investiţia prevede operaţiuni de construcţii montaj


    18. Descrierea tehnică a proiectului
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Descrieţi proiectul, specificând ce se doreşte a se realiza prin implementarea acestuia.
        Nu este necesar să enumeraţi activităţile proiectului, acestea făcând obiectul secţiunii dedicate activităţilor.
        Descrierea tehnică a proiectului
        Pentru clădiri şi reţele se va face o descriere a soluţiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare şi condiţiile de exploatare ale fiecărui obiect
        Se vor prezenta caracteristicile tehnice şi funcţionale ale componentelor achiziţionate

    19. Descrierea produsului
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
        Descrierea produsului/produselor
        Se va descrie produsul rezultat, caracteristici, funcţionalitate, beneficii principale, calitatea şi siguranţa alimentară, după caz.

    20. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, după caz
        Se anexează Documentaţiile tehnico-economice întocmite conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice/Studiul de fezabilitate - Memoriu justificativ (anexa 8)

    21. Analiza financiară (se completează doar pentru investiţiile cu Construcţii montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate)
        Descrierea metodologiei
        Se va descrie pe scurt teoria de întocmire a analizei financiare (a se vedea imaginea asociată)

        Se preconizează ca proiectul va genera venituri prin instituirea de tarife sau de taxe suportate de utilizatori?
        Da/Nu

        Dacă DA - Te rugăm să furnizezi detalii privind sistemul de taxare (tipul şi nivelul taxelor, principiul sau legislaţia Uniunii pe baza cărora au fost instituite taxele:
        Vor fi acoperite costurile cu ajutorul taxelor? Da/Nu
        Dacă DA - Te rugăm să furnizezi detalii cu privire la strategia de tarifare. În cazul în care se acordă ajutor pentru operare, te rugăm să oferi detalii:
        Variază taxele de la un utilizator la altul? Da/Nu
        Dacă DA - Sunt taxele proporţionale cu utilizarea diferită a proiectului (consumul real)? Te rugăm să furnizezi detalii:
        Sunt taxele proporţionale cu poluarea cauzată de utilizator? Da/Nu
        Dacă DA - Te rugăm să furnizezi detalii:
        A fost luată în considerare accesibilitatea taxelor pentru utilizatori? Da/Nu
        Dacă DA - Te rugăm să furnizezi detalii:


    22. Analiza economică (se completează doar pentru investiţiile cu Construcţii montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate)
        Descriere metodologie
        Se va descrie pe scurt teoria de întocmire a analizei economice
 (a se vedea imaginea asociată)
        Identificaţi principalele beneficii şi costuri care nu pot fi cuantificate/monetizate


    23. Analiza senzitivitate (se completează doar pentru investiţiile cu Construcţii montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate)
        Descrierea metodologiei
        Se va descrie pe scurt teoria de întocmire a analizei de senzitivitate
        Analiza de senzitivitate
 (a se vedea imaginea asociată)
        Care variabile au fost identificate ca fiind critice?
        Te rugăm să furnizezi o modificare procentuală estimativă pentru ca VANF sau VANE să fie egale cu zero pentru fiecare variabilă critică identificată:

        Care sunt valorile de comutare ale variabilelor critice?
        Te rugăm să furnizezi o modificare procentuală estimativă pentru ca VANF sau VANE să fie egală cu zero pentru fiecare variabile critica identificată:

        Evaluarea riscurilor
        Te rugăm să prezinţi un scurt rezumat al evaluării riscurilor, incluzând o listă a riscurilor la care este expus proiectul, matricea riscurilor (1) şi interpretarea sa, precum şi strategia de atenuare a riscurilor propusă şi organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri cum ar fi depăşirile de costuri, întârzierile, deficitul de cerere. Ar trebui să se acorde o atenţie speciala riscurilor de mediu, riscurilor legate de schimbările climatice şi riscurilor legate de dezastre naturale:

        Evaluări suplimentare efectuate, dacă este cazul
        Dacă s-a efectuat distribuţia probabilităţii variabilelor critice, analiza cantitativă a riscului sau opţiuni pentru a evalua riscul climatic şi au fost luate măsuri, vă rugăm să furnizaţi detalii:    24. Rezumat revizuiri aplicaţie
        Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect
        Aplicaţia va genera toate revizuirile cererii de finanţare

    25. Indicatori prestabiliţi
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ.
        Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere.
        Se completează pentru fiecare componentă
        Indicatori prestabiliţi de rezultat
        Selectaţi următorii indicatori prestabiliţi de rezultat
        ● Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activităţi complementare;
        ● Locuri de muncă (ENI) menţinute în sectorul pescuitului sau activităţi complementare;


        Indicatori prestabiliţi de realizare

┌────┬────────────┬───────┬─────────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Denumire │Unitate│Anul de │ │ │ │Regiuni │Regiuni │
│crt.│indicator │măsură │referinţă│Total│Femei│Bărbaţi│dezvoltate│mai puţin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltate│
├────┼────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │Numărul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adăugată, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitatea, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capturilor │Nr │ │ │ │ │ │ │
│ │nedorite │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi porturile│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de pescuit, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locurile de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debarcare, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │halele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adăposturile│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
        Selectaţi din nomenclator indicatorii prestabiliţi de realizare:
        1.1 - Numărul de proiecte privind valoarea adăugată, calitatea, utilizarea capturilor nedorite şi porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele şi adăposturile - Completaţi Total cu valoarea "1"

        Câmpul Anul de referinţă se va completa cu anul estimat pentru finalizarea implementării proiectului.

    26. Indicatori suplimentari proiect
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere.
        Introduceţi indicatorii suplimentari menţionaţi în tabelul de mai jos.

┌────┬─────────┬───────┬─────────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Denumire │Unitate│Anul de │ │ │ │Regiuni │Regiuni │
│crt.│indicator│măsură │referinţă│Total│Femei│Bărbaţi│dezvoltate│mai puţin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltate│
├────┼─────────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┤
└────┴─────────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┘


    27. Plan de achiziţii
        Se completează câmpuri funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere.
        Se completează doar pentru proiectele care au prevăzute achiziţii (pentru achiziţiile realizate deja, pentru achiziţii previzionate)

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
│Nr. │Titlu │Descriere│ │Tip │ │ │ │Data │Data │Data │Data │
│crt.│achiziţie │achiziţie│CPV │contract │Valoare contract │Moneda │Tip procedura│publicare│publicare│semnare │transmitere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │procedura│rezultat │contract │J.O.U.E │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligatoriu–introduce│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi valoarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contractului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Obligatoriu│Obligatoriu│achiziţie,inclusiv │ │ │selectaţi│selectaţi│selectaţi│ │
│ │ │ │Se │Se │TVA,indiferent dacă │(obligatoriu)│(obligatoriu)│data │data │data │ │
│ │obligatoriu│Succint │selectează │selectează │cheltuiala aferentă │– selectaţi │– selectaţi │completă │completă │completă │(dacă este │
│ │ │ │din │din │acestei achiziţii │din │din │(an, │(an, │(an, │cazul) │
│ │ │ │nomenclator│nomenclator│este inclusă, în │nomenclator │nomenclator │lună, zi)│lună, zi)│lună,zi) │ │
│ │ │ │ │ │bugetul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proiectului,în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │categoria eligibile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │sau neeligibile. │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘

        Completaţi detaliile aferente tuturor contractelor de achiziţie atribuite şi/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.
        Atribuirea contractelor de achiziţie lucrări, servicii, bunuri trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.
        Atribuirea contractelor de achiziţie pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile înainte de semnarea contractului de finanţare (ex. consultanţă pentru elaborarea cererii de finanţare) trebuie să fie realizate cu respectarea prevederilor aceluiaşi Ordin.
        Pentru achiziţiile realizate deja (contracte de achiziţie atribuite) până la depunerea cererii de finanţare (e.g. serviciile de consultanţă pentru elaborarea cererii de finanţare), completaţi următoarele:
        Titlu achiziţie (obligatoriu) - titlul contractului de achiziţie, succint şi sugestiv
    - Descriere achiziţie (opţional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziţie
    – CPV (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator, conform Vocabularului comun privind achiziţiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)
    – Tip contract (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator opţiunea aplicabilă
    – Tip procedura (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator "Achiziţie directă" sau "Achiziţie privată", după caz
    – Valoare contract (obligatoriu) - introduceţi valoarea contractului de achiziţie, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziţii este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.
    – Moneda (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator
    – Dată publicare procedură - selectaţi data completă (an, lună, zi)
    – Dată publicare rezultat - selectaţi data completă (an, lună, zi)
    – Dată semnare contract (obligatoriu) - selectaţi data completă (an, lună, zi)
    – Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)


        Pentru achiziţii previzionate după semnarea contractului de finanţare completaţi următoarele:
    - Titlu achiziţie (obligatoriu) - titlul contractului de achiziţie, succint şi sugestiv
    – Descriere achiziţie (opţional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziţie
    – CPV (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator
    – Tip contract (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator opţiunea aplicabilă
    – Tip procedura (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator "Achiziţie directă" sau "Achiziţie privată", după caz
    – Valoare contract (obligatoriu) - introduceţi valoarea contractului de achiziţie, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziţii este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.
    – Moneda (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator
    – Dată publicare procedură (obligatoriu) - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare
    – Dată publicare rezultat (obligatoriu) - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare
    – Dată semnare contract (obligatoriu) - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare
    – Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)


    28. Resurse umane implicate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere.
        Resurse umane implicate
        Se completează pentru toţi experţii cu următoarele informaţii: rol în proiect, iar codul ocupaţional se selectează din nomenclator.

┌──────────────────────────────────────┐
│CERINŢE FIŞA POSTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│EDUCAŢIE SOLICITATA │
├───────────┬──────────────────────────┤
│Descriere │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Durata │ │
│solicitată │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│EXPERIENŢA SOLICITATA │
├───────────┬──────────────────────────┤
│Descriere │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Durată │ │
│solicitată │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│COMPETENŢE SOLICITATE │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Se va completa cu │
│Descriere │descrierea competenţei │
│ │specifice │
├───────────┴──────────────────────────┤
│LIMBI STRAINE SOLICITATE │
├───────────┬──────────────────────────┤
│Limba 1 │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Înţelegere │Se va detalia nivelul de │
│ │audiţie şi scriere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Vorbire │Se va detalia nivelul de │
│ │conversatie si pronuntie │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Scriere │Se va detalia nivelul de │
│ │scriere │
├───────────┴──────────────────────────┤
│CURRICULUM VITAE │
├───────────┬──────────────────────────┤
│Comepetente│ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Nume │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Prenume │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Data │ │
│nasterii │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Tara │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Telefon │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Fax │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Email │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│EDUCAŢIE │
├───────────┬──────────────────────────┤
│Data │ │
│începerii │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Data │ │
│finalizării│ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Instituţie │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Adresă │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Calificare │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│EXPERIENŢĂ │
├───────────┬──────────────────────────┤
│Data │ │
│începerii │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Data │ │
│finalizării│ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Instituţie │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Adresă │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Poziţie │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Detalii │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│COMPETENŢE │
├───────────┬──────────────────────────┤
│Denumire │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Detalii │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE Se va completa│
│în mod similar pentru fiecare limbă │
│străină cunoscută │
├───────────┬──────────────────────────┤
│Limba 1 │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Înţelegere │Se va detalia nivelul de │
│ │audiţie şi scriere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Vorbire │Se va detalia nivelul de │
│ │conversaţie si pronunţie │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Scriere │Se va detalia nivelul de │
│ │scriere │
└───────────┴──────────────────────────┘


        Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectaţi Tipul formularului şi completaţi cu datele aferente Fişei de post şi/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societăţii.
        Adăugaţi fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)
    - Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziţii)
    – Codul ocupaţiei (selectaţi din nomenclator, conform COR)
    – Tip formular - completaţi detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:
    – Fişa postului (pentru experţi ce urmează a fi cooptaţi în echipa de implementare a proiectului) - introduceţi cerinţele privind educaţia, experienţa, competenţele, cunoştinţele de limbă străină solicitate.
    – Curriculum Vitae (pentru experţi cooptaţi deja în echipa de implementare a proiectului) - introduceţi date de identificare a expertului şi informaţii din CV-ul acestuia.


    29. Resurse materiale implicate
        Resurse materiale implicate
        Se va completa în mod similar pentru fiecare localizare a proiectului

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Titlu │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se va completa cu numele │
│Pus la │entităţii implicată în │
│dispoziţie│proiect care pune la │
│de │dispoziţie resursa │
│ │materială │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se va completa cu date │
│Adresa │referitoare la provenienţa │
│ │resursei fie cu adresa │
│ │exactă unde este localizată│
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se va completa cu │
│ │informaţii suplimentare │
│ │relevante referitoare la │
│ │resursa materială Se vor │
│ │preciza resursele materiale│
│ │aferente activităţilor │
│ │prevăzute prin proiect: │
│ │- informaţiile privind │
│ │terenul şi/sau clădirile │
│ │unde urmează a se realiza │
│ │investiţia, Pentru │
│ │proiectele ce prevăd │
│ │lucrări de infrastructură │
│ │se va menţiona inclusiv nr.│
│ │cadastral şi suprafaţa │
│ │terenului pe care se │
│ │realizează investiţia. În │
│ │cazul în care pe terenul │
│ │respectiv există mai multe │
│ │construcţii se vor menţiona│
│ │care sunt construcţiile pe │
│ │care se va interveni prin │
│ │proiect. În cazul în care │
│ │proiectul vizează mai multe│
│Informaţii│suprafeţe de teren, se va │
│extra │preciza nr. cadastral │
│ │pentru fiecare dintre │
│ │acestea Se va menţiona │
│ │numărul, data şi tipul │
│ │documentului prin care se │
│ │constituie dreptul de a │
│ │realiza implementarea │
│ │proiectului, în │
│ │conformitate cu prevederile│
│ │ghidului general/specifice.│
│ │- dotările, echipamente IT │
│ │deţinute şi utilizate │
│ │pentru implementarea │
│ │proiectului, alte tipuri de│
│ │echipamente specifice │
│ │domeniului de finanţare; │
│ │se va menţiona care dintre │
│ │echipamentele existente se │
│ │vor folosi în cadrul │
│ │proiectului şi pentru ce │
│ │activităţi, justificaţi pe │
│ │scurt necesitatea │
│ │achiziţionării noilor │
│ │echipamente şi pentru care │
│ │activităţi sunt ele │
│ │necesare │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ŢARĂ │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│LOCALITATE│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│COD POSTAL│ │
└──────────┴───────────────────────────┘


┌─────────────┬──────────┬────────┬─────────┐
│Resursa │Cantitate │UM │Partener │
├─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│Se va preciza│Se va │ │ │
│tipul de │completa │Se va │Se va │
│resursă │cu │completa│completa │
│materiale │cantitatea│cu │cu numele│
│aferente │resursei │unitatea│entităţii│
│activităţilor│pusă la │de │ce va │
│prevăzute │dispoziţie│măsură │asigura │
│prin proiect │prin │ │resursa │
│ │proiect │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│. . . . . . .│ │ │ │
│. . . │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│. . . . . . .│ │ │ │
│. . . │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴────────┴─────────┘    30. Activităţi previzionate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru adăugarea de date se apasă butonul ADAUGĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere. Pentru adăugarea de subactivităţi se apasă butonul ADAUGĂ şi se completează datele solicitate.
        Completaţi detalii cu privire la activităţile şi subactivităţile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare, cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare.
        Atenţie!
        Introduceţi activităţile, la nivel de titlu. Activităţile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul "Componentei 1".

        La fiecare activitate în parte, definiţi subactivităţile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu aţi intenţionat structurarea unei activităţi în subactivităţi, este obligatorie crearea a cel puţin unei subactivităţi, pentru a putea introduce detalii suplimentare şi pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activităţi/subactivităţi. Completaţi următoarele:
        ● Titlul (concis, sugestiv)
        ● Data începerii/finalizării
    - Pentru subactivităţi realizate deja înainte de semnarea contractului de finanţare - se vor introduce cel puţin anul şi luna.
    – Pentru subactivităţi previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanţare - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare (similar completării planului de achiziţii).

        ● Rezultate previzionate - selectaţi rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivităţi.
        ● Partenerii implicaţi ai subactivităţii - se va selecta denumirea solicitantului.
        ● Amplasamentele din cadrul subactivităţii - nu se aplică (definirea amplasamentelor, în secţiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).

        Acolo unde este cazul, includeţi (sub)activităţi referitoare la:
        ● Elaborarea cererii de finanţare
        ● Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie şi derularea procedurilor de atribuire aferente
        ● Execuţia şi monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziţie lucrări, bunuri, servicii
        ● Angajarea de personal
        ● Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare
        ● Implementarea măsurilor de informare şi publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanţare
        ● Auditul financiar al proiectului

        Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.
        Aceste activităţi şi subactivităţi se vor prelua în funcţia "Buget - Activităţi şi cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activităţi fără subactivităţi în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.

┌──────────────┬─────┬─────────┬──────┬─────────┐
│Titlu │Data │Data │ │Parteneri│
│activitate/ │start│încheiere│Durată│implicaţi│
│subactivitate │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤
│Detalierea │ │ │ │ │
│subactivităţii│ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤
│Rezultate │ │ │ │ │
│previzionate │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤
│Amplasamentele│ │ │ │ │
│din cadrul │ │ │ │ │
│subactivităţii│ │ │ │ │
└──────────────┴─────┴─────────┴──────┴─────────┘


    31. Buget - Activităţi şi cheltuieli
        Introducerea datelor în această funcţie depinde de definirea activităţilor şi subactivităţilor din funcţia "Activităţi previzionate". Aceste activităţi şi subactivităţi se vor prelua în funcţia "Buget - Activităţi şi cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente.
        Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul PLUS şi se completează datele solicitate. Dacă se doreşte ataşarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi ..........) ele vor trebui să fie ataşate premergător în pagina principală a funcţiei "Buget - Activităţi şi cheltuieli".
        Pentru a ataşa un document se apasă butonul FIŞIER NOU, se completează datele din fereastra ce se va deschide şi apoi se salvează.
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul SALVEAZĂ. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele EDITARE pentru editare şi butonul ŞTERGERE pentru ştergere.
        Observaţie:
        Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0. Pentru a şterge o activitate se aplică principiul ştergerii informaţiilor de la sfârşit la început (respectiv se vor şterge subactivităţile, iar apoi activitatea principală).

        Introducerea cheltuielilor se realizează la nivel de subactivitate. Nu este posibila introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivităţi. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care să fie asociată unei activităţi
        Toate valorile se introduc în lei.

┌──────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────────┬───────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Preţ │ │ │ │ │
│Activităţi│Descrierea │Achiziţie│ │unitar│Valoaretotală│Valoare│Eligibile│TVA │
│/ │cheltuielii│U.M. │Cantitate│(fără │(fără TVA) │TVA │[LEI] │eligibile│
│Cheltuieli│ │ │ │TVA) │[LEI] │[LEI] │ │[LEI] │
│ │ │ │ │[LEI] │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤
└──────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────────┴───────┴─────────┴─────────┘


┌───────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┬─────────────┐
│Neeligibile│TVA │Total │Total │Total │Public│Public│Public│Nerambursabil│Nerambursabil│
│[LEI] │neeligibile│eligibile│eligibile│eligibile│[LEI] │Less │More │[LEI] │Less [LEI] │
│ │[LEI] │[LEI] │Less[LEI]│More[LEI]│ │[LEI] │[LEI] │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
└───────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┴─────────────┘


┌─────────────┬─────┬─────┬─────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────┬───────┬─────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Buget│Bugetde│Buget│
│Nerambursabil│UE │UE │UE │Contribuţie│Contribuţie│Contribuţie│de │stat │de │
│More [LEI] │[LEI]│Less │More │proprie │proprie │proprie │stat │Less │stat │
│ │ │[LEI]│[LEI]│[LEI] │Less [LEI] │More [LEI] │[LEI]│[LEI] │More │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │[LEI]│
├─────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────┼─────┤
└─────────────┴─────┴─────┴─────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────┴───────┴─────┘


┌──────────┬──────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Justificare│
│ │ │ │ │ │calcul │
│ │Tip │ │ │ │buget │
│Ajutor de │Ajutor│ │Intensitatea│Referinţă │eligibil │
│stat │de │Furnizat│intervenţiei│document │atunci când│
│ │stat │ │(%) │justificativ│este │
│ │ │ │ │ │diferit de │
│ │ │ │ │ │bugetul │
│ │ │ │ │ │total │
├──────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Nu este │Nu │ │ │ │ │
│cazul- se │este │ │ │ │ │
│selectează│cazul │ │ │ │ │
│Nu │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


    32. Vizualizare proiect
        Va genera Cererea de finanţare cu toate datele introduse şi salvate în funcţiile anterioare

    33. Date de implementare
        Se vor selecta/bifa opţiunile care se aplică proiectului dumneavoastră, scanaţi şi ataşaţi în tabelele de mai jos.
        ● Precizare dacă operaţiunea priveşte pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele - În funcţie de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opţiuni privind datele de implementare:

┌─┬──┬─────────────────────────────────┐
│1│[]│Pescuit marin │
├─┼──┼─────────────────────────────────┤
│2│[]│Pescuit în apele interioare │
├─┼──┼─────────────────────────────────┤
│3│[]│Ambele │
├─┴──┴─────────────────────────────────┤
│Tipul de investiţie │
├──────────────────────────────────────┤
│investiţii la bord care îmbunătăţesc │
│calitatea produselor pescăreşti │
│investiţii care oferă valoare adăugată│
│produselor │
├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de pescari care beneficiază de│
│operaţiune │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 2.C

        CR-POPAM ..........
                           LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII
                           ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului │
│durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din │
│punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, │
│competitiv şi bazat pe cunoaştere. Măsura Nr. I.22: │
│Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea │
│capturilor nedorite - Art. 42 şi Art. 44, alin. (1). │
│lit. (e) │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . . │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├───────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Denumire . . . . . . . │Nume . . . . . . . . . . Prenume│
│. . . Tel/fax . . . . .│. . . . . . . . . . Funcţie . . │
│. . . . . Email . . . .│. . . . . . . . │
│. . . . . . │ │
├───┬───────────────────┼────────────────────┬───────────┤
│ │ │ │Rezultatul │
│Nr.│Puncte de verificat│Explicaţii │evaluării │
│ │ │ ├─────┬─────┤
│ │ │ │DA │NU │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi existenţa│ │ │
│ │ │tuturor documentelor│ │ │
│ │ │solicitate prin │ │ │
│ │ │Lista de documente │ │ │
│ │ │din Ghidul │ │ │
│ │ │solicitantului │ │ │
│ │ ├────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │
│ │ │documentele respectă│ │ │
│ │ │formatul tip │ │ │
│ │ │stabilit în Ghidul │ │ │
│ │ │solicitantului │ │ │
│ │ ├────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │
│ │ │documentul este │ │ │
│ │ │destinat │ │ │
│ │ │solicitantului │ │ │
│ │ ├────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │
│ │ │documentul nu are │ │ │
│ │ │termenul de │ │ │
│ │ │valabilitate expirat│ │ │
│ │ ├────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi │ │ │
│ │ │corectitudinea │ │ │
│ │ │desemnării │ │ │
│ │ │reprezentantului │ │ │
│ │Dosarul cererii de │legal, conform │ │ │
│ │finanţare conţine │certificatului │ │ │
│ │toate documentele │constatator şi │ │ │
│1. │solicitate prin │actelor constitutive│ │ │
│ │Lista de documente │după caz, precum şi │ │ │
│ │din Ghidul │a datelor din │ │ │
│ │solicitantului │Cererea de │ │ │
│ │ │finanţare, │ │ │
│ │ │Sectiunea-Solicitant│ │ │
│ │ ├────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi existenţa│ │ │
│ │ │Hotărârii Adunării │ │ │
│ │ │Generale a │ │ │
│ │ │Asociaţilor/Deciziei│ │ │
│ │ │asociatului unic sau│ │ │
│ │ │Hotărârii pentru │ │ │
│ │ │persoane fizice │ │ │
│ │ │autorizate/ │ │ │
│ │ │întreprinderilor │ │ │
│ │ │individuale/ │ │ │
│ │ │membrilor │ │ │
│ │ │întreprinderii │ │ │
│ │ │familiale, privind │ │ │
│ │ │aprobarea │ │ │
│ │ │investiţiei. │ │ │
│ │ │Verificaţi │ │ │
│ │ │solicitantul în │ │ │
│ │ │RECOM-online/ │ │ │
│ │ │extrasul din │ │ │
│ │ │Registrul │ │ │
│ │ │asociaţiilor şi │ │ │
│ │ │fundaţiilor şi │ │ │
│ │ │actele constitutive │ │ │
│ │ │ale solicitantului, │ │ │
│ │ │după caz. │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi datele │ │ │
│ │ │înscrise în RECOM │ │ │
│ │ │online/Certificat cu│ │ │
│ │Solicitantul se │datele din Registrul│ │ │
│ │încadrează în │asociaţiilor şi │ │ │
│2. │categoria │fundaţiilor şi │ │ │
│ │beneficiarilor │actelor constitutive│ │ │
│ │eligibili? │ale solicitantului, │ │ │
│ │ │după caz precum şi a│ │ │
│ │ │datelor din cererea │ │ │
│ │ │de finaţare - │ │ │
│ │ │secţiunea Solicitant│ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Solicitantul nu │Verificaţi dacă │ │ │
│ │este înscris în │solicitantul nu este│ │ │
│3. │Registrul │înscris în Registrul│ │ │
│ │debitorilor cu sume│debitorilor cu sume │ │ │
│ │neachitate pentru │neachitate pentru │ │ │
│ │POP/POPAM. │POP/POPAM. │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Proiectul se │Verificaţi datele │ │ │
│4. │implementează în │din Cererea de │ │ │
│ │România? │finanţare, Secţiunea│ │ │
│ │ │-Localizare proiect.│ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi datele │ │ │
│ │ │înscrise în Cererea │ │ │
│ │ │de finanţare dacă │ │ │
│ │ │sunt conforme cu │ │ │
│ │ │datele înscrise în │ │ │
│ │ │Ghidul │ │ │
│ │ │solicitantului │ │ │
│ │ │aferente măsurii pe │ │ │
│ │Activităţile │care a fost depus │ │ │
│ │propuse în Cererea │proiectul (Secţiunea│ │ │
│ │de finanţare se │- Activităţi │ │ │
│ │regăsesc în lista │previzionate) În │ │ │
│5. │activităţilor │cazul depistării │ │ │
│ │eligibile din │unor activităţi │ │ │
│ │Ghidul │neeligibile expertul│ │ │
│ │solicitantului │CRPOPAM propune │ │ │
│ │aferent măsurii? │rectificarea │ │ │
│ │ │bugetului │ │ │
│ │ │proiectului şi │ │ │
│ │ │includerea │ │ │
│ │ │cheltuielilor │ │ │
│ │ │aferente activităţii│ │ │
│ │ │neeligibile la │ │ │
│ │ │cheltuieli │ │ │
│ │ │neeligibile. │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Solicitantul │Verificaţi │ │ │
│ │respectă │veridicitatea │ │ │
│6. │prevederile art. 10│declaraţiei privind │ │ │
│ │alin. 5 din Reg. │admisibilitatea │ │ │
│ │508/2014? │cererii │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Solicitantul nu a │ │ │ │
│ │comis fraude in │ │ │ │
│ │perioada anterioară│ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │
│ │solicitării de │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │
│ │financiară (conform│ │ │ │
│ │Convenţiei privind │ │ │ │
│ │protejarea │Verificaţi cazierul │ │ │
│7. │intereselor │judiciar şi baza de │ │ │
│ │financiare ale │date a AMPOPAM. │ │ │
│ │Comunităţilor │ │ │ │
│ │Europene, │ │ │ │
│ │constituie fraudă │ │ │ │
│ │care aduce atingere│ │ │ │
│ │intereselor │ │ │ │
│ │financiare ale │ │ │ │
│ │Comunităţilor │ │ │ │
│ │Europene? │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Activităţile pentru│ │ │ │
│ │care se solicită │ │ │ │
│ │sprijin financiar │ │ │ │
│ │nerambursabil în │Verificaţi Anexa A -│ │ │
│ │Cererea de │Declaraţia pe │ │ │
│8. │finanţare au făcut │propria răspundere │ │ │
│ │obiectul unei alte │privind evitarea │ │ │
│ │finanţări din │dublei finanţări. │ │ │
│ │fonduri publice │ │ │ │
│ │naţionale sau │ │ │ │
│ │comunitare, în │ │ │ │
│ │ultimii 5 ani? │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Cererea de │ │ │ │
│ │finanţare respectă │ │ │ │
│ │limita maximă de 5%│ │ │ │
│ │din valoarea totală│ │ │ │
│ │eligibilă a │Verificaţi în │ │ │
│ │operaţiunii pentru │Bugetul indicativ al│ │ │
│ │cheltuielile de │proiectului dacă se │ │ │
│ │proiectare şi │respectă limita │ │ │
│ │asistenţă tehnică │maximă de 5% sau 10%│ │ │
│ │dacă operaţiunea nu│(după caz) din │ │ │
│9. │prevede │valoarea totală │ │ │
│ │construcţii-montaj │eligibilă a │ │ │
│ │sau 10% din │operaţinii pentru │ │ │
│ │valoarea totală │cheltuielile de │ │ │
│ │eligibilă a │proiectare şi │ │ │
│ │operaţiunii pentru │asistenţă tehnică │ │ │
│ │cheltuielile de │(Anexa H) │ │ │
│ │proiectare şi │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică, │ │ │ │
│ │dacă operaţiunea │ │ │ │
│ │prevede │ │ │ │
│ │construcţii-montaj?│ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi în │ │ │
│ │Proiectul respectă │Bugetul indicativ al│ │ │
│ │limita maximă de │proiectului dacă se │ │ │
│ │2%, respectiv de 1%│respectă limita │ │ │
│ │(după caz) din │maximă de 2% din │ │ │
│ │valoarea totală │valoarea totală │ │ │
│ │eligibilă a │eligibilă a │ │ │
│ │operaţiunii privind│operaţiunii privind │ │ │
│ │plata drepturilor │plata drepturilor │ │ │
│ │salariale, inclusiv│salariale, inclusiv │ │ │
│ │contribuţiile │contribuţiile │ │ │
│10.│suportate de către │suportate de către │ │ │
│ │angajator şi │angajator şi angajat│ │ │
│ │angajat pentru │pentru personalul │ │ │
│ │personalul din │din cadrul echipei │ │ │
│ │cadrul echipei de │de implementare a │ │ │
│ │implementare a │operaţiunii cu │ │ │
│ │operaţiunii cu │construcţii -montaj │ │ │
│ │construcţii │sau de 1% din │ │ │
│ │-montaj, respectiv │valoarea totală │ │ │
│ │fără construcţii │eligibilă a │ │ │
│ │-montaj? │operaţiunii fără │ │ │
│ │ │construcţii -montaj │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Se verifică │ │ │
│ │ │respectarea │ │ │
│ │ │procentelor de │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │
│ │ │nerambursabilă şi a │ │ │
│ │ │încadrării │ │ │
│ │ │solicitantului în │ │ │
│ │ │categoria IMM │ │ │
│ │ │conform Legii 346/ │ │ │
│ │ │2004, în următoarele│ │ │
│ │ │documente: - │ │ │
│ │ │Bilanţul pentru │ │ │
│ │Proiectul respectă │verificarea │ │ │
│11.│gradul de │numărului mediu de │ │ │
│ │intervenţie publică│salariaţi şi a │ │ │
│ │ │cifrei de afaceri │ │ │
│ │ │anuală netă/activele│ │ │
│ │ │totale anuale - │ │ │
│ │ │Anexa A- Declaraţie │ │ │
│ │ │IMM - Cererea de │ │ │
│ │ │Finanţare, │ │ │
│ │ │Secţiunea-Bugetul │ │ │
│ │ │proiectului Se │ │ │
│ │ │verifică dacă tipul │ │ │
│ │ │operaţiunii se │ │ │
│ │ │referă la pescuitul │ │ │
│ │ │costier la scară │ │ │
│ │ │mică. │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Se verifică: - │ │ │
│ │ │Cererea de finanţare│ │ │
│ │ │Secţiunea │ │ │
│ │ │"Solicitant". - │ │ │
│ │ │Certificatul │ │ │
│ │ │constatator fonduri │ │ │
│ │ │IMM conform RECOM │ │ │
│ │ │online, - Actul │ │ │
│ │ │constitutiv şi │ │ │
│ │Solicitantul │Statutul. - Licenţa │ │ │
│ │desfăşoară │de pescuit pentru │ │ │
│ │activitate în │operatorii din │ │ │
│ │domeniul │pescuit, respectiv │ │ │
│ │pescuitului - │pentru membrii │ │ │
│ │coduri CAEN │organizaţiei / │ │ │
│ │0311-Pescuitul │asociaţiei de │ │ │
│ │maritim, 0312- │pescari - - │ │ │
│ │pescuitul în ape │Autorizaţia de │ │ │
│12.│dulci,sau este o │pescuit pentru │ │ │
│ │organizaţie/ │operatorii din │ │ │
│ │asociaţie de │pescuit, respectiv │ │ │
│ │pescari sau o │membrii organizaţiei│ │ │
│ │organizaţie de │/asociaţiei de │ │ │
│ │producători cu │pescari - Documente │ │ │
│ │activitate în │care să ateste │ │ │
│ │domeniul │calitatea de membru │ │ │
│ │pescuitului. │al asociatiei/ │ │ │
│ │ │organizaţiei de │ │ │
│ │ │pescari - Adresă │ │ │
│ │ │ANPA, adeziuni. - │ │ │
│ │ │Avizul de │ │ │
│ │ │recunoaştere conform│ │ │
│ │ │ORD 772/2007 pentru │ │ │
│ │ │organizaţiile de │ │ │
│ │ │producători din │ │ │
│ │ │domeniul │ │ │
│ │ │pescuitului. │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Se verifică: - │ │ │
│ │Solicitantul nu se │Certificatul │ │ │
│13.│află în proces de │constatator cu │ │ │
│ │lichidare, fuziune,│informaţii extinse │ │ │
│ │reorganizare. │conform RECOM │ │ │
│ │ │online. │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi ultimului│ │ │
│ │ │Bilanţ anual însoţit│ │ │
│ │ │de contul de profit │ │ │
│ │ │şi pierdere │ │ │
│ │ │înregistrat la │ │ │
│ │Solicitantul a │Administraţia │ │ │
│ │înregistrat un │Fiscală. Verificaţi │ │ │
│ │bilanţ pozitiv │Declaraţia specială │ │ │
│14.│(capitaluri │(Declaraţia 200) │ │ │
│ │pozitive) în anul │privind veniturile │ │ │
│ │anterior │realizate pentru │ │ │
│ │ │persoane fizice │ │ │
│ │ │autorizate/ │ │ │
│ │ │întreprinderi │ │ │
│ │ │individuale / │ │ │
│ │ │întreprinderi │ │ │
│ │ │familiale │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │prezintă un bilanţ │ │ │ │
│ │anual negativ │Se verifică │ │ │
│ │(capitaluri │bilanţul. Se │ │ │
│ │negative) şi are │verifică procesele │ │ │
│ │Procese verbale de │verbale de │ │ │
│ │calamitate pe │calamitate - dacă │ │ │
│15.│ultimii 2 ani sau │este cazul. Se │ │ │
│ │face dovada că │verifică documentele│ │ │
│ │situaţia provine în│justificative │ │ │
│ │urma unui proces │aferente procesului │ │ │
│ │investiţional │investiţional - dacă│ │ │
│ │pentru │este cazul. │ │ │
│ │implementarea unui │ │ │ │
│ │proiect prin │ │ │ │
│ │fonduri europene │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Cheltuielile cu │Se verifică cererea │ │ │
│ │achiziţia │de finanţare, │ │ │
│ │construcţiilor se │devizul pe obiect şi│ │ │
│ │încadrează în │devizul general. │ │ │
│16.│limita a 50% din │Verificaţi în │ │ │
│ │totalul │Bugetul indicativ al│ │ │
│ │cheltuielilor │proiectului dacă se │ │ │
│ │eligibile. │respectă limita │ │ │
│ │ │maximă │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Valoarea maximă │ │ │ │
│ │eligibilă aferentă │Se verifică în │ │ │
│ │unui proiect │cererea de finanţare│ │ │
│17.│corespunde cu cea │Bugetul indicativ al│ │ │
│ │prezentată în │proiectului │ │ │
│ │anunţul de lansare │ │ │ │
│ │a apelului. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Terenurile, │ │ │ │
│ │imobilele pe care │ │ │ │
│ │se realizează │ │ │ │
│ │investiţia sunt │ │ │ │
│ │libere de orice │ │ │ │
│ │sarcini şi nu fac │Se verifică Extrasul│ │ │
│ │obiectul unor │de carte funciară │ │ │
│ │litigii aflate în │pentru informare de │ │ │
│ │curs de soluţionare│dată recentă (emis │ │ │
│ │la instanţele │cu maxim 30 de zile │ │ │
│18.│judecătoreşti, la │înainte de depunerea│ │ │
│ │momentul depunerii │cererii de │ │ │
│ │cererii de │finanţare) din care │ │ │
│ │finanţare (sunt │să rezulte că sunt │ │ │
│ │exceptate cererile │libere de orice │ │ │
│ │de finanţare care │sarcini │ │ │
│ │includ doar │ │ │ │
│ │servicii şi/sau │ │ │ │
│ │dotări şi lucrări │ │ │ │
│ │de construcţii ce │ │ │ │
│ │nu se supun │ │ │ │
│ │autorizării) │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ │Proiectul se │Verificaţi dacă │ │ │
│ │încadrează în │proiectul se │ │ │
│ │perioada maximă de │încadrează în │ │ │
│19.│timp pentru │perioada maximă timp│ │ │
│ │implementare │pentru implementare │ │ │
│ │stabilită în Ghidul│stabilită în Ghidul │ │ │
│ │solicitantului │solicitantului. │ │ │
└───┴───────────────────┴────────────────────┴─────┴─────┘

        Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menţionate în Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, Cererea de Finanţare este declarată neconformă administrativ.
        Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-19 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.

    ANEXA 2S

        DG-AMPOPAM
                            LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR
                            SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului │
│durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din│
│punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, │
│competitiv şi bazat pe cunoaştere Măsura: . I.22: │
│Valoarea adaugata, calitatea produselor si utilizarea │
│capturilor nedorite - Art. 42 şi Art. 44, alin. (1). │
│lit. (e) │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . . COD SMIS |_|_|_│
│|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├─────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Denumire . . . . . . . . . . Tel/│Nume . . . . . . . . │
│fax . . . . . . . . . . Email . .│. . Prenume . . . . .│
│. . . . . . . . │. . . . . Funcţie . .│
│ │. . . . . . . . │
├───┬───────────────────┬─────────┴─────────┬───────────┤
│ │ │ │Rezultatul │
│ │ │ │evaluării │
│Nr.│Puncte de verificat│Explicaţii ├──┬──┬─────┤
│ │ │ │ │ │Nu │
│ │ │ │DA│NU│este │
│ │ │ │ │ │cazul│
├───┼───────────────────┼───────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │ │Verificaţi pentru │ │ │ │
│ │ │beneficiarii care │ │ │ │
│ │ │funcţionează în │ │ │ │
│ │ │baza OG nr. 26/ │ │ │ │
│ │ │2000, dovada că nu │ │ │ │
│ │ │se află în stare de│ │ │ │
│ │ │dizolvare, faliment│ │ │ │
│ │ │sau face obiectul │ │ │ │
│ │ │unei proceduri de │ │ │ │
│ │ │lichidare sau de │ │ │ │
│ │ │administrare │ │ │ │
│ │ │judiciară, şi-a │ │ │ │
│ │ │suspendat │ │ │ │
│ │ │activitatea │ │ │ │
│ │ │economică sau face │ │ │ │
│ │ │obiectul unei │ │ │ │
│ │ │proceduri în urma │ │ │ │
│ │ │acestor situaţii │ │ │ │
│ │ │sau se află în │ │ │ │
│ │ │situaţii similare │ │ │ │
│ │Solicitantul nu se │în urma unei │ │ │ │
│1. │află în proces de │proceduri de │ │ │ │
│ │lichidare, fuziune,│aceeasi natură │ │ │ │
│ │reorganizare. │prevăzute de │ │ │ │
│ │ │legislaţia sau de │ │ │ │
│ │ │reglementările │ │ │ │
│ │ │naţionale - în │ │ │ │
│ │ │baza: - extras din │ │ │ │
│ │ │registrul de │ │ │ │
│ │ │asociaţii, fundaţii│ │ │ │
│ │ │şi federaţii, │ │ │ │
│ │ │valabil la data │ │ │ │
│ │ │depunerii - în │ │ │ │
│ │ │original Pentru │ │ │ │
│ │ │ceilalţi │ │ │ │
│ │ │beneficiari, │ │ │ │
│ │ │verificarea se │ │ │ │
│ │ │realizează de către│ │ │ │
│ │ │DGP - AM POPAM prin│ │ │ │
│ │ │consultarea on-line│ │ │ │
│ │ │a portalului │ │ │ │
│ │ │Oficiului Naţional │ │ │ │
│ │ │al Registrului │ │ │ │
│ │ │Comerţului. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │ │Verificaţi datele │ │ │ │
│ │ │înscrise în │ │ │ │
│ │ │Certificat/ │ │ │ │
│ │ │Certificate privind│ │ │ │
│ │ │taxele şi │ │ │ │
│ │ │impozitele locale, │ │ │ │
│ │ │valabile la data │ │ │ │
│ │ │depunerii │ │ │ │
│ │ │acestora,emise de │ │ │ │
│ │Solicitantul nu are│primăriile pe raza │ │ │ │
│2. │taxe şi impozite │cărora solicitantul│ │ │ │
│ │locale restante. │îşi are sediul │ │ │ │
│ │ │social şi punctul │ │ │ │
│ │ │de lucru unde │ │ │ │
│ │ │urmează a se │ │ │ │
│ │ │realiza proiectul │ │ │ │
│ │ │(dacă este cazul) -│ │ │ │
│ │ │în original, din │ │ │ │
│ │ │care să rezulte că │ │ │ │
│ │ │nu are taxe şi │ │ │ │
│ │ │impozite locale │ │ │ │
│ │ │restante │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │ │Verificaţi datele │ │ │ │
│ │ │înscrise în │ │ │ │
│ │ │Certificatul de │ │ │ │
│ │ │atestare fiscală, │ │ │ │
│ │ │în termen de │ │ │ │
│ │ │valabilitate, emis │ │ │ │
│ │ │de către organul │ │ │ │
│ │ │fiscal competent │ │ │ │
│ │ │din subordinea │ │ │ │
│ │ │Administraţiei │ │ │ │
│ │ │Finanţelor Publice,│ │ │ │
│ │ │pentru obligaţiile │ │ │ │
│ │ │fiscale şi sociale │ │ │ │
│ │ │de plată către │ │ │ │
│ │ │bugetul general │ │ │ │
│ │ │consolidat al │ │ │ │
│ │ │statului - în │ │ │ │
│ │ │original, din care │ │ │ │
│ │Solicitantul nu │să rezulte că nu │ │ │ │
│ │înregistrează │înregistrează │ │ │ │
│3. │datorii la bugetul │datorii la bugetul │ │ │ │
│ │statului. │statului sau nu │ │ │ │
│ │ │înregistrează │ │ │ │
│ │ │obligaţii de plată │ │ │ │
│ │ │nete ce depăşesc 1/│ │ │ │
│ │ │12 din totalul │ │ │ │
│ │ │obligaţiilor │ │ │ │
│ │ │datorate în │ │ │ │
│ │ │ultimele 12 luni; *│ │ │ │
│ │ │Certificatul de │ │ │ │
│ │ │atestare fiscală │ │ │ │
│ │ │trebuie să aibă │ │ │ │
│ │ │completată │ │ │ │
│ │ │secţiunea C │ │ │ │
│ │ │"Informaţii pentru │ │ │ │
│ │ │verificarea │ │ │ │
│ │ │eligibilităţii │ │ │ │
│ │ │contribuabililor │ │ │ │
│ │ │pentru accesarea │ │ │ │
│ │ │fondurilor │ │ │ │
│ │ │nerambursabile" │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │existenţa │ │ │ │
│ │ │Contractului │ │ │ │
│ │ │individual de muncă│ │ │ │
│ │ │/ Contractului de │ │ │ │
│ │Există Contractul │prestări servicii │ │ │ │
│ │individual de muncă│al managerului de │ │ │ │
│ │/Contractul de │proiect şi al │ │ │ │
│ │prestări servicii │responsabilului │ │ │ │
│ │al managerului de │financiar, sau │ │ │ │
│ │proiect şi al │contractul de │ │ │ │
│ │responsabilului │prestări servicii │ │ │ │
│4. │financiar, sau │cu o firmă de │ │ │ │
│ │contract de │consultanţă care │ │ │ │
│ │prestări servicii │realizează │ │ │ │
│ │cu firmă de │managementul de │ │ │ │
│ │consultanţă care │proiect, în copie/ │ │ │ │
│ │realizează │copii cu menţiunea │ │ │ │
│ │managementul de │„conform cu │ │ │ │
│ │proiect, │originalul”, şi │ │ │ │
│ │ │valabilitatea │ │ │ │
│ │ │acestora pe │ │ │ │
│ │ │perioada de │ │ │ │
│ │ │implementare şi │ │ │ │
│ │ │monitorizare a │ │ │ │
│ │ │proiectului. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există Formular de │ │ │ │ │
│ │identificare │ │ │ │ │
│ │financiară cu │Verificaţi existeţa│ │ │ │
│ │datele de │Formularului de │ │ │ │
│5. │identificare ale │identificare │ │ │ │
│ │trezoreriei/băncii │financiară. │ │ │ │
│ │şi ale contului │ │ │ │ │
│ │aferent proiectului│ │ │ │ │
│ │POPAM ? │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există Actul de │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │identitate al │documentul este în │ │ │ │
│6. │reprezentantului │copie cu menţiunea │ │ │ │
│ │legal │"Conform cu │ │ │ │
│ │ │originalul” │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există Mandatul de │ │ │ │ │
│ │reprezentare, │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │împuternicit, │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │autentificat prin │duplicatul eliberat│ │ │ │
│ │notariat(duplicatul│de notar prezintă │ │ │ │
│7. │eliberat de notar),│clar şi explicit │ │ │ │
│ │clar şi explicit în│perioada şi │ │ │ │
│ │ceea ce priveşte │activităţile pentru│ │ │ │
│ │perioada şi │care este dată │ │ │ │
│ │activităţile pentru│împuternicirea │ │ │ │
│ │care este dată │ │ │ │ │
│ │împuternicirea - │ │ │ │ │
│ │după caz │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Exisată cazierul │Verificaţi │ │ │ │
│8. │judiciar al │existenţa │ │ │ │
│ │solicitantului │cazierului judiciar│ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │există graficul de │ │ │ │
│ │ │rambursare a │ │ │ │
│ │ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │ │(maxim 5 cereri de │ │ │ │
│ │Există graficul de │rambursare), dacă │ │ │ │
│ │rambursare a │valoarea totală a │ │ │ │
│9. │cheltuielilor │cererilor de │ │ │ │
│ │(cererilor de │rambursare │ │ │ │
│ │rambursare). │corespunde cu │ │ │ │
│ │ │valoarea din │ │ │ │
│ │ │bugetul indicativ, │ │ │ │
│ │ │precum şi termenul │ │ │ │
│ │ │de depunere a │ │ │ │
│ │ │primei cereri de │ │ │ │
│ │ │rambursare │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există solicitare │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │confidenţialitatea,│Verificaţi │ │ │ │
│ │care să conţină │existenţa │ │ │ │
│ │justificările/ │documentului │ │ │ │
│10.│motivele aferente │privind │ │ │ │
│ │fiecărui document/ │confidenţialitatea │ │ │ │
│ │informaţie ce se │- după caz │ │ │ │
│ │doreşte a fi │ │ │ │ │
│ │confidenţială - │ │ │ │ │
│ │după caz │ │ │ │ │
└───┴───────────────────┴───────────────────┴──┴──┴─────┘

        Dacă cel puţin un document menţionat nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, nu este în original sau copii cu menţiunea "Conform cu originalul", Cererea de Finanţare este respinsă.
        Dacă cel puţin o condiţie de la punctele de verificare 1-9 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a documentelor solicitate se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanţare este respinsă.

    ANEXA 3


                          GRILĂ DE EVALUARE CALITATIVĂ ECONOMICĂ

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea │
│pescuitului durabil din punctul de │
│vedere al mediului, eficient din │
│punctul de vedere al utilizării │
│resurselor, inovator, competitiv şi │
│bazat pe cunoaştere Măsura I.22: │
│Valoarea adaugata, calitatea │
│produselor si utilizarea capturilor │
│nedorite - Art. 42 şi Art. 44, alin. │
│(1).lit. (e) │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului . . . . . . . . . .│
│Durata de implementare . . . . . . . .│
│. . (luni); Valoarea eligibilă . . . .│
│. . . . . . (lei); Fonduri publice.. │
│(%) COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
│_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├─────────────────────┬────────────────┤
│Solicitant │Resprezentant │
│ │legal │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Denumire . . . . . . │Nume . . . . . .│
│. . . . Statut │. . . . Prenume │
│juridic . . . . . . .│. . . . . . . . │
│. . . Tel/fax . . . .│. . Funcţie . . │
│. . . . . . Email . .│. . . . . . . . │
│. . . . . . . . │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


┌────┬──────────────────────────────┬──┐
│Nr. │ │DA│
│crt.│Denumire criteriu/subcriteriu │/ │
│ │ │NU│
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│1. │CALITATEA ŞI COERENŢA │ │
│ │PROIECTULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Calitatea propunerii Se va │ │
│ │evalua claritatea planului de │ │
│ │afaceri, coerenţa şi realismul│ │
│1.1 │proiectului în raport cu │ │
│ │activităмile de realizare a │ │
│ │investiмiei ιi a tehnologiei │ │
│ │promovate, a graficului de │ │
│ │implementare a activităţilor │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│2. │SUSTENABILITATEA PROIECTULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Solicitantul dovedeşte │ │
│ │capacitatea financiarăde a │ │
│ │asigura menţinerea │ │
│2.1 │rezultatelor şi efectelor │ │
│ │proiectului după încheierea │ │
│ │proiectului şi încetarea │ │
│ │finanţării nerambursabile │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│3. │EVALUAREA ECONOMICĂ ŞI │ │
│ │FINANCIARĂ A PROIECTULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Structura şi justificarea │ │
│ │bugetului propus Bugetul │ │
│ │proiectului este corect │ │
│3.1 │întocmit şi corelat cu │ │
│ │activităţile prevăzute cu │ │
│ │resursele materiale implicate │ │
│ │în realizarea proiectului şi │ │
│ │cu rezultatele anticipate │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Raportul cost/beneficiu │ │
│ │(costurile sunt realiste şi │ │
│ │justificate) Vor fi verificate│ │
│ │comparativ ofertele de preţuri│ │
│ │pe baza cărora este │ │
│ │fundamentat planul de │ │
│ │achiziţii cu informaţii aflate│ │
│3.2 │la dispoziţia experţilor │ │
│ │verificatori. Ex: internet, │ │
│ │baze de date, etc. Ofertele de│ │
│ │preţuri care stau la baza │ │
│ │estimării valorii achiziţiei │ │
│ │provin de la un operator │ │
│ │economic care poate fi │ │
│ │identificat prin denumire şi │ │
│ │CUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│4 │CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE │ │
│ │A IMPLEMENTA PROIECTUL │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Resursele umane pentru │ │
│ │implementarea proiectului sunt│ │
│ │suficiente (număr, calificare,│ │
│4.1 │experienţă). Atribuţiile │ │
│ │membrilor echipei de proiect │ │
│ │sunt clar definite şi sunt │ │
│ │adecvate metodologiei de │ │
│ │implementare a proiectului │ │
└────┴──────────────────────────────┴──┘


    ANEXA 4

                           GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ TEHNICĂ

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea │
│pescuitului durabil din punctul de │
│vedere al mediului, eficient din │
│punctul de vedere al utilizării │
│resurselor, inovator, competitiv şi │
│bazat pe cunoaştere Măsura I.22: │
│Valoarea adaugata, calitatea │
│produselor si utilizarea capturilor │
│nedorite - Art. 42 şi Art. 44, alin. │
│(1). lit. (e) │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului . . . . . . . . . .│
│Durata de implementare . . . . . . . .│
│. . (luni); Valoarea eligibilă . . . .│
│. . . . . . (lei); Fonduri publice.. │
│(%) COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
│_|_|_|_|_| │
├─────────────────────┬────────────────┤
│Solicitant │Resprezentant │
│ │legal │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Denumire . . . . . . │Nume . . . . . .│
│. . . . Statut │. . . . Prenume │
│juridic . . . . . . .│. . . . . . . . │
│. . . Tel/fax . . . .│. . Funcţie . . │
│. . . . . . Email . .│. . . . . . . . │
│. . . . . . . . │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


┌────┬──────────────────────────────┬──┐
│Nr. │ │DA│
│crt.│Denumire criteriu/subcriteriu │/ │
│ │ │NU│
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│1. │CALITATEA ŞI COERENŢA │ │
│ │PROIECTULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Coerenţa documentaţiei │ │
│ │tehnice. Datele sunt │ │
│ │suficiente, corecte şi │ │
│ │justificate │ │
│ ├──────────────────────────────┼──┤
│ │Piesele scrise sunt corelate │ │
│ │şi respectă în totalitate │ │
│ │concluziile din studiile de │ │
│ │teren, expertiza tehnica (daca│ │
│1.1 │este cazul). │ │
│ ├──────────────────────────────┼──┤
│ │Părţile desenate sunt complete│ │
│ │şi corespund cu părţile scrise│ │
│ ├──────────────────────────────┼──┤
│ │Devizele (general şi pe │ │
│ │obiecte) estimative sunt │ │
│ │clare, complete, realiste şi │ │
│ │corelate cu specificaţiile │ │
│ │tehnice. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Calitatea propunerii. │ │
│ │Proiectul este realist în │ │
│ │raport cu activităţile de │ │
│ │realizare a investiţiei şi a │ │
│1.2 │tehnologiei promovate │ │
│ ├──────────────────────────────┼──┤
│ │Graficului de implementare a │ │
│ │activităţilor este corect │ │
│ │stabilit şi prezentat într-o │ │
│ │înlănţuire logică │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Corelarea între obiectivele │ │
│ │proiectului şi rezultatele │ │
│ │acestuia. Obiectivele │ │
│ │proiectului sunt corelate cu │ │
│ │rezultatele, indicatorii │ │
│ │proiectului şi cu obiectivele │ │
│ │priorităţii. │ │
│ ├──────────────────────────────┼──┤
│ │Indicatorii asumaţi sunt │ │
│1.3 │corect stabiliţi şi │ │
│ │justificaţi prin coerenţa │ │
│ │tehnologiei cu datele tehnice │ │
│ │ale investiţiei │ │
│ ├──────────────────────────────┼──┤
│ │Se demonstrează că indicatorii│ │
│ │contribuie la atingerea │ │
│ │obiectivelor măsurii │ │
│ ├──────────────────────────────┼──┤
│ │Soluţia tehnică este fezabilă │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│2 │SUSTENABILITATEA PROIECTULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Solicitantul dovedeşte │ │
│ │capacitatea tehnică de a │ │
│ │asigura menţinerea │ │
│2.1 │rezultatelor şi efectelor │ │
│ │proiectului după încheierea │ │
│ │proiectului şi încetarea │ │
│ │finanţării nerambursabile │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│3 │CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE │ │
│ │A IMPLEMENTA PROIECTUL │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Resursele umane pentru │ │
│ │implementarea proiectului sunt│ │
│ │suficiente (număr, calificare,│ │
│ │experienţă). │ │
│3.1 ├──────────────────────────────┼──┤
│ │Atribuţiile membrilor echipei │ │
│ │de proiect sunt clar definite │ │
│ │şi sunt adecvate metodologiei │ │
│ │de implementare a proiectului │ │
└────┴──────────────────────────────┴──┘


    ANEXA 5

                                 GRILA DE SELECŢIE

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea │
│pescuitului durabil din punctul de │
│vedere al mediului, eficient din │
│punctul de vedere al utilizării │
│resurselor, inovator, competitiv şi │
│bazat pe cunoaştere Măsura: I.22 - │
│Valoarea adăugată, calitatea │
│produselor şi utilizarea capturilor │
│nedorite (art. 42 şi art. 44 alin. (1)│
│lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 508/│
│2014) │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . │
│. Durata de implementare . . . . . . .│
│. . . (luni); Valoarea eligibilă . . .│
│. . . . . . . (lei); Cofinanţarea . . │
│. . . . . . . . (%) COD SMIS |_|_|_|_|│
│_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Solicitant │Reprezentant │
│ │legal │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Denumire . . . . . .│ │
│. . . . Statut │Nume . . . . . . │
│juridic . . . . . . │. . . . Prenume .│
│. . . . Tel/fax . . │. . . . . . . . .│
│. . . . . . . . │Funcţie . . . . .│
│Email . . . . . . . │. . . . . │
│. . . │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│NR. │CRITERII/SUBCRITERII │PUNCTAJ│
│CRT.│ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Tipul de pescuit: │Maxim │
│ │(punctaj minim necesar - │10 │
│ │5 puncte) │puncte │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 proiectul este destinat│ │
│ │pescuitului costier la │10 │
│1. │scară redusă │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 proiectul este destinat│ │
│ │pescuitului în ape │10 │
│ │continentale │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 proiectul este destinat│5 │
│ │pescuitului marin │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Corespondanţa │ │
│ │obiectivelor propuse cu │Maxim │
│ │obiectivele măsurii │30 │
│ │(punctaj minim necesar - │puncte │
│ │15 puncte) │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│2. │a. investiţii care adaugă│ │
│ │valoare adăugată │15 │
│ │produselor │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │b. investiţii la bord │ │
│ │care urmăresc menţinerea │15 │
│ │calităţii produselor │ │
│ │pescăreşti │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Contribuţia proiectului │ │
│ │la creşterea producţiei │Maxim │
│ │care adaugă valoare │25 │
│ │produselor pescăreşti │puncte │
│ │(punctaj minim necesar - │ │
│ │15 puncte) │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│3. │Cantitatea producţiei │ │
│ │proprii prelucrate: % │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 peste 50% │25 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 între 25 şi 50% │20 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 sub 25% │15 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Numărul de zile de │ │
│ │pescuit realizate de │Maxim │
│ │solicitant, în ultimele │10 │
│ │24 de luni (punctajul │puncte │
│ │minim necesar - 5 puncte)│ │
│4. ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 mai mult de 120 de zile│10 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 între 80 şi 120 de zile│7 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 între 60 şi 80 de zile │5 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Efectele economice │Maxim │
│ │preconizate (punctaj │10 │
│ │minim necesar - 5 puncte)│puncte │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 creşterea cifrei de │10 │
│ │afaceri cu peste 15% │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 creşterea cifrei de │7 │
│ │afaceri cu 7 - 15% │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 creşterea cifrei de │5 │
│ │afacericu mai puţin de 7%│ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│5. │Crearea/menţinerea │Maxim │
│ │locurilor de muncă │15 │
│ │(punctajul minim necesar │puncte │
│ │- 5 puncte) │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 menţinerea locurilor de│ │
│ │muncă şi crearea a mai │15 │
│ │mult de 3 locuri de muncă│ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 menţinerea locurilor de│ │
│ │muncă şi crearea de 1 - 3│10 │
│ │locuri de muncă │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │\'b7 menţinerea locurilor de│5 │
│ │muncă │ │
├────┴─────────────────────────┼───────┤
│PUNCTAJ TOTAL │Maxim │
│ │100 │
└──────────────────────────────┴───────┘

        Punctaj minim proiect - 50 puncte

    ANEXA 6

        DGP-AM POPAM/CR ..........
        Nr. de înregistrare .......... data ..........
                       NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr.: . . . . . . .│
│. . . Măsura Nr.: . . . . . . . . . . │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . │
│. Durata de implementare . . . . . . .│
│. . . (luni); Valoarea eligibilă . . .│
│. . . . . . . (lei); COD SMIS |_|_|_|_│
│|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├─────────────────────┬────────────────┤
│Solicitant │Reprezentat │
│ │legal │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Denumire . . . . . . │Nume . . . . . .│
│. . . . Statut │. . . . Prenume │
│juridic . . . . . . .│. . . . . . . . │
│. . . Tel/fax . . . .│. . Funcţie . . │
│. . . . . . Email . .│. . . . . . . . │
│. . . . . . . . │ │
└─────────────────────┴────────────────┘

        Vă aducem la cunoştinţă, faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecţie asupra Cererii de finanţare având cod SMIS .......... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.
        Vă rugăm să completaţi partea a II-a a formularului şi să-l returnaţi Compartimentului regional POP ........../DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
        În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarată neconformă.
     PARTEA I
    A se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Referinţa │Subiecte de │
│crt.│(document /pct. │clarificat/ │
│ │din doc.) │Document lipsă │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│1 │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│3 │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│. . │ │ │
│. │ │ │
└────┴────────────────┴────────────────┘

        Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să ataşaţi următoarele documente
    1. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    2. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    3. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    4. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    5. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

     PARTEA II
    A se completa de Solicitant
    1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menţionate în Partea I:

┌─────┬──────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Referinţa (document/ │Precizări│
│crt. │pct. din doc.) │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│1 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│2 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│3 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│4 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│5 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│. . .│ │ │
└─────┴──────────────────────┴─────────┘

        Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:
    1. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    2. .......... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

        Reprezentant legal
        (nume, prenume,semnătura, ştampila, data)
        Reprezentant legal
        (nume, prenume,semnătura, ştampila, data)

    ANEXA 7

        DGP-AM POPAM
        Nr. de înregistrare .......... data ..........
                         NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ/
                      /NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA/RESPINGEREA CERERII DE FINANŢARE
                                       Stimată Doamnă/Stimate Domn,
        Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar pregătitor a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă, după verificarea conformităţii administrative, eligibilităţii, selecţiei cererii de finanţare având COD SMIS:

┌────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
│COD SMIS │││││││││││││││││││││││
└────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

        Cererea de finanţare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă din următoarele motive:
    1) ..........
    2) ..........

        În cazul în care doriţi să contestaţi rezultatul verificărilor, contestaţia se depune prin email/fax/poştă cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din Bucureşti, Bld. Carol I, nr.2-4, Sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.
        Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
        Cu stimă,

    ANEXA 8

                                    MEMORIUL JUSTIFICATIV
    1. Date generale:
    1. denumirea obiectivului de investiţii;
    2. localizarea (judeţul, localitatea, strada, numărul);
    3. beneficiarul investiţiei;
    4. elaboratorul studiului.

    2. Descrierea activităţii curente a solicitantului:
    1.1. Denumirea solicitantului şi date de identificare ale acestuia;
    1.2. Scurt istoric al solicitantului (structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului);
    1.3. Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comerţului în sensul că desfăşoară respectivele activităţi);
    1.4. Locul de desfăşurare a activităţii şi a investiţiei;
    1.5. Litigii în desfăşurare (dacă este cazul);
    1.6. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietăţii), construcţii, utilaje şi echipamente, peşte, etc.

┌─────────┬──────────┬──────────┬──────┐
│ │ │Valoare │ │
│ │ │netă la │ │
│Denumire │Data │data │ │
│mijloc │achizitiei│întocmirii│Bucăţi│
│fix │ │ultimului │ │
│ │ │bilanţ │ │
│ │ │-Lei- │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1.CLADIRI│ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1.1 │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1.n │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2.UTILAJE│ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2.1 │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2.n │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│3.PEŞTE │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│3.1 │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│3.n │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│4.ALTELE │ │ │ │
│- │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└─────────┴──────────┴──────────┴──────┘

        Producţia obţinută în ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de specii)
        Performanţa financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)

┌────────────────────────┬────┬────┬────┐
│Indicatori │An │An │An │
│ │n-3 │n-2 │n-1 │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│1. Active fixe nete │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│2. Active totale │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│3. Capitaluri proprii │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│4. Datorii pe o perioada│ │ │ │
│mai mare de 1 an │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│5. Cifra de afaceri │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│6. Rezultat operational │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│7. Profit net │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│8. Rentabilitatea │ │ │ │
│comerciala (7/2*100) │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│9. Rata indatorarii la │ │ │ │
│termen (3/2*100) │ │ │ │
└────────────────────────┴────┴────┴────┘


    3. Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului
        Total personal existent ..........
        din care personal de execuţie ..........
        Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
        Număr locuri de muncă nou-create ..........,
        Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi experienţa profesională), relevante pentru proiect

    4. Descrierea investiţiei:
        Se precizează tipul de investiţie eligibilă conform Ghidului.
        La această secţiune se va fundamenta necesitatea şi oportunităţii investiţiei.
        Se va realiza o prezentare tehnică a investiţiei/investiţiilor
        Se va preciza de asemenea denumirea, numărul şi valoarea utilajelor/echipamentelor tehnologice/ dotărilor care vor fi achiziţionate, cu fundamentarea necesităţii acestora din punct de vedere tehnic şi economic.

    5. Descrierea achiziţiilor ce se vor realiza prin proiect
        Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ /dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin proiect.

┌────┬──────────┬──────┬───────┬─────┬─────┐
│ │Denumire/ │ │Valoare│ │Total│
│Nr. │Tip utilaj│Număr │fără │TVA │cu │
│crt.│/ │bucăţi│TVA │-Lei-│TVA │
│ │echipament│ │-Lei- │ │-Lei-│
├────┼──────────┼──────┼───────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴───────┴─────┴─────┘

        Atenţie!
        Nu se va menţiona marca, denumirea producătorului, firma etc.


    6. Costurile estimative ale investiţiei
        Documente necesare: (a) listele de echipamente; (b) fişele de date exclusiv tehnice pentru echipamente; (c) oferte de preţ, preţuri de catalog pentru echipamentele şi utilajele ce se intenţionează a fi achiziţionate
        În estimarea costurilor investiţiei prin întocmirea bugetului estimativ se va ţine seama de următoarele aspecte:
    - pentru bunurile propuse spre achiziţionare precum şi pentru servicii, se vor ataşa două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depăşesc valoarea de 132.519 lei fără TVA şi o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 lei fără TVA, cu justificarea ofertei alese.
    – La ofertele de servicii, se vor menţiona şi tarifele orare.

        Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilităţii preţurilor şi trebuie să aibă cel puţin următoarele caracteristici:
    - să fie datate, personalizate şi semnate;
    – să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale;
    – să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii

        Atenţie: la dosarul cererii de finanţare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând preţul, furnizorul şi caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).
        Se va ataşa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea preţurilor.

    7. Sursele de finanţare a investiţiei
        Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

┌─────────────────────────────────────────────┐
│Curs Euro/leu . . . . . . . . . . din data de│
│. . . . . . . . . . │
├─────────────┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │Cheltuieli│Cheltuieli │Total │
│ │eligibile │neeligibile│ │
├─────────────┼────┬─────┼─────┬─────┼───┬────┤
│ │Lei │Euro │Lei │Euro │Lei│Euro│
├─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┤
│Ajutor public│ │ │ │ │ │ │
│nerambursabil│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┤
│Sursele de │ │ │ │ │ │ │
│finantare │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│completarea │ │ │ │ │ │ │
│necesarului │ │ │ │ │ │ │
│de finantare │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┤
│- │ │ │ │ │ │ │
│autofinantare│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┤
│- împrumuturi│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┤
│TOTAL PROIECT│ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴────┘    ANEXA 9

                                     PLAN DE AFACERI
    A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL
    1. Denumirea obiectivului de investiţii;
    2. Denumire, obiect de activitate şi forma juridică;
    3. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare;
    4. Administratori;
    5. Locul de desfăşurare a activităţii şi a investiţiei;
    6. Litigii în desfăşurare (dacă e cazul);
    7. Elaboratorul studiului

    B. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE A SOLICITANTULUI
    1. Istoricul activităţii
    2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)

┌─────────┬──────────┬──────────┬──────┐
│ │ │Valoare │ │
│ │ │netă la │ │
│Denumire │Data │data │ │
│mijloc │achiziţiei│intocmirii│Bucăţi│
│fix │ │ultimului │ │
│ │ │bilanţ │ │
│ │ │-RON- │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1. │ │ │ │
│CLĂDIRI │ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1.1 │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1.n │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2. │ │ │ │
│UTILAJE │ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2.1 │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2.n │ │ │ │
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────────┼──────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────────┴──────────┴──────┘

        TERENURI

┌────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│ │ │Suprafaţa│ │ │
│ │Amplasare │totală │Valoarea │ │
│Nr. │Judeţ/ │(mp)/ │contabilă│Regim │
│crt.│Localitate│Categoria│- RON- │juridic│
│ │ │de │ │ │
│ │ │folosinţă│ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┘


        Valoarea producţiei procesate - dacă este cazul

┌──────┬────────┬──────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Valoare │
│ │ │ │ │netă la │
│ │Greutate│Număr │Greutatea│data │
│Specia│medie │bucăţi│totală │întocmirii│
│ │ │ │ │ultimului │
│ │ │ │ │bilanţ │
│ │ │ │ │-Lei- │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1.1. │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1.2. │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1.3. │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1.4. │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│4 │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴─────────┴──────────┘

        Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcţie de speciile procesate.


    3. Producţia procesată în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)
    4. Performanţa financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)

┌────────────────────────┬────┬────┬────┐
│Indicatori │An │An │An │
│ │n-3 │n-2 │n-1 │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│1. Active fixe nete │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│2. Active totale │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│3. Capitaluri proprii │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│4. Datorii pe o perioada│ │ │ │
│mai mare de 1 an │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│5. Cifra de afaceri │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│6. Rezultat operational │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│7. Profit net │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│8. Rentabilitatea │ │ │ │
│comerciala (7/2*100) │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│9. Rata indatorarii la │ │ │ │
│termen (3/2*100) │ │ │ │
└────────────────────────┴────┴────┴────┘    C. ANALIZA DE PIAŢĂ
    1. Caracteristici generale ale pieţei produselor ce urmează să fie realizate la nivel naţional, regional şi local
    2. Analiza concurenţei
    3. Politica de produs şi fluxul tehnologic (dacă e cazul)
    4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos) POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

┌─────────┬──────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│Denumire │ │ │ │ │
│furnizor │ │ │ │ │
│de │ │Produs │ │ │
│materii │ │furnizat si │Valoare │% din │
│prime/ │Adresa│cantitate │aproximativa│total │
│materiale│ │aproximativa│-LEI- │achiziţii│
│auxiliare│ │ │ │ │
│/produse/│ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────┤
├─────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────┤
└─────────┴──────┴────────────┴────────────┴─────────┘


    5. Politica de preţ
    6. Politica de distribuţie. Principalii clienţi (conform tabelului de mai jos)

┌──────────────────────────────────────┐
│POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI │
├─────┬───────────────┬────────┬───────┤
│Nr. │Client │Valoare │% din │
│crt. │(Denumire şi │-LEI - │vânzări│
│ │adresa) │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│1 │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│2 │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│n │ │ │ │
└─────┴───────────────┴────────┴───────┘    D. PREZENTAREA PROIECTULUI
    1. Obiectivele proiectului
    2. Necesitatea şi oportunitatea proiectului
    3. Prezentarea succintă a obiectivelor investiţionale conform tabelului următor(structura se poate modifica în funcţie de specificul proiectului)

┌─────────────────────┬──────┬─────────┐
│ │ │7. │
│ │ │Valoare │
│5. Denumire Obiectiv │6. Nr.│de │
│Investiţional │Bucăţi│Achiziţie│
│ │ │8. - LEI │
│ │ │FĂRĂ TVA │
│ │ │- │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│9. 1. Proiectare, │ │ │
│Consultanţa,Asistenta│ │ │
│Tehnica, │ │ │
│Avize,Acorduri etc. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│10.1.1 Proiectare │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│11.1.2 Consultanţa │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│12.1.3 Asistenţa │ │ │
│tehnică │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│13.1.4 Avize, │ │ │
│acorduri,autorizaţii │ │ │
│etc. │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│14.2. Construcţii │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│15.2.1 detaliaţi . . │ │ │
│. . . . . . . . │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│16.2.n detaliaţi. . .│ │ │
│. . . . . . . │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│17.3. UTILAJE TOTAL │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│18.3.1 detaliaţi . . │ │ │
│. . . . . . . . │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│19.3.n detaliaţi. . .│ │ │
│. . . . . . . │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│20.4. Altele │ │ │
│(detaliaţi) │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│ │21.- │ │
└─────────────────────┴──────┴─────────┘


    4. Planul financiar şi graficul de implementare a proiectului
    5. Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei şi a mediului de afaceri

    E. POLITICA DE PERSONAL
    1. Organigrama actuală
    2. Managementul proiectului
    3. Total personal existent din care personal de execuţie
    4. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
    5. Locuri de muncă nou-create

    F. PROIECŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI
    1. Prognoza veniturilor
    2. Prognoza cheltuielilor
    3. Proiecţia contului de profit şi pierdere
    4. Bilanţul şi contul de profit şi pierderi
    5. Flux de numerar - previziuni
    6. Indicatori financiari
        Obs.:
    1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secţiunea economică a cererii de finanţare.
    2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri.


    G. CONCLUZII

    ANEXA 10

                                 Proiecţii financiare

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea │
│pescuitului durabil din punctul de │
│vedere al mediului, eficient din │
│punctul de vedere al utilizării │
│resurselor, inovator, competitiv şi │
│bazat pe cunoaştere Măsura Nr. I.22: │
│Valoarea adaugata,calitatea produselor│
│si utilizarea capturilor nedorite - │
│Art.42 şi Art.44, alin. (1).lit. (e) │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul Proiectului: . . . . . . . . . │
│. Durata de implementare . . . . . . .│
│. . . (luni); Valoarea eligibilă . . .│
│. . . . . . . (lei); POPAM . . . . . .│
│. . . . (%) │
├─────────────────────┬────────────────┤
│Solicitant │Responsabil de │
│ │proiect │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Denumire . . . . . . │Nume . . . . . .│
│. . . . Statut │. . . . Prenume │
│juridic . . . . . . .│. . . . . . . . │
│. . . Tel/fax . . . .│. . Funcţie . . │
│. . . . . . Email . .│. . . . . . . . │
│. . . . . . . . │ │
└─────────────────────┴────────────────┘

        Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Paşaport seria .......... nr. .........., CNP .......... eliberată de .......... la data de .........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/împuternicit, că situaţiile financiare de la care s-a pornit în elaborarea proiecţiilor financiare ale ..... denumire solicitant ..... corespund cu înregistrările contabile:
        Ataşat proiecţiile financiare privind implementarea şi derularea proiectului, astfel:
    - Anexa 10.1 - Bugetul cererii de finanţare;
    – Anexa 10.2 - Planul investiţional;
    – Anexa 10.3 - Prognoza veniturilor;
    – Anexa 10.4 - Prognoza cheltuielilor;
    – Anexa 10.5 - Proiecţia contului de profit şi pierdere (CPP);
    – Anexa 10.6 - Bilanţ sintetic previzionat;
    – Anexa 10.7 - Flux de numerar an 1 implementare;
    – Anexa 10.8 - Flux de numerar an 2 implementare;
    – Anexa 10.9 - Flux de numerar pe o perioadă de 5 ani;
    – Anexa 10.10 - Indicatori financiari;

        Reprezentant legal al solicitantului
        (nume, prenume - cu majuscule)..........
        semnătură
        electronică
        Data: ..........

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 11

                  PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA ÎNTOCMIRII PROIECŢIILOR FINANCIARE
        PRECIZĂRILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXEI FINANCIARE nr. 11
        Atenţie:
    1. Prognozele vor fi întocmite pornind de la situaţiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!
    2. Prognozele se referă la două perioade distincte: a. Perioada de implementare a proiectului; şi b. Perioada de funcţionare. Perioada de implementare începe cu luna în care s-a semnat contractul de finanţare (Luna 1) şi se termină cu luna în care a fost încasată ultima tranşă a fondurilor FEPAM.
    3. Anexele vor fi întocmite atât de către societăţi comerciale, cât şi de către PFA, II, IF şi alţi solicitanţi care nu întocmesc situaţii financiare de sinteză. Principiul utilizat este acela că investiţia productivă implementată generează rezultate economice care pot fi cuantificate, chiar dacă ele nu se raportează în formulare fiscale (respectiv bilanţ şi cont de profit şi pierderi).

    1. Bugetul cererii de finanţare
        Anexa se va completa atât cu cheltuielile eligibile cât şi cu cele neeligibile.
        Pentru solicitanţii care sunt înregistraţi în scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA neeligibil.
        Pentru solicitanţii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA eligibil.

    2. Planul investiţional
        Se vor completa în anexa cheltuielile totale ale investiţiei defalcat pe cei 2 ani de implementare.
        În cadrul anexei se vor mai completa sursele de finanţare ale investiţiei. În cazul unui credit bancar pentru cofinanţarea proiectului se vor menţiona rambursările anuale de principal şi dobânzi.

    3. Prognoza veniturilor
        Se va completa Anexa "Prognoza veniturilor" cu vânzările cantitative şi valorice previzionate trimestrial în primii doi ani de activitate după care anual.
        În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai buna înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:
    - gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează acesta în timp (dacă e cazul); se va estima producţia fizica obţinută în urma realizării investiţiei
    – detalierea producţiei fizice conform capacităţii de producţie
    – modul în care au fost previzionate celelalte venituri prognozate

        Se vor detalia veniturile obţinute din alte tipuri de activităţi decât cea la care se referă proiectul (în cazul în care solicitantul obţine venituri şi din alte activităţi decât cea descrisă prin proiect).

    4. Prognoza cheltuielilor
        Se va completa Anexa "Prognoza cheltuielilor" cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial în primii doi ani de activitate după care anual.
        În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai buna înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:
    - urmăriţi corelarea informaţiilor furnizate aici cu cele menţionate în celelalte secţiuni ale planului de afaceri;
    – corelarea dintre cheltuielile previzionate şi capacitatea de producţie;
    – modul în care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala;
    – orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau influenţează previzionarea cheltuielilor şi au influenta relevanta;

        Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activităţi decât cea la care se referă proiectul. (în cazul în care solicitantul obţine venituri şi suporta cheltuieli din alte activităţi decât cea descrisă prin proiect)

    5. Proiecţia contului de profit şi pierdere
        În coloana An 0 se vor completa valorile existente în ultimul cont de profit şi pierdere încheiat de societate anexat la cererea de finanţare (în cazul în care solicitantul este înfiinţat în anul în curs aceasta coloana nu se completează).
        Se vor completa în cadrul anexei rândurile aferente: 12 "Venituri Financiare", 13 "Cheltuieli privind dobânzile" (atât pentru creditul ce urmează a fi contractat pentru co-finanţarea investiţiei din proiect (dacă este cazul), cât şi pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 "Alte cheltuieli financiare", 18"Impozit pe profit/cifra de afaceri", restul rândurilor fiind preluate automat din anexele 11.3 şi 11.4 (14.3 şi 14.4). Se vor face menţiuni privind valorile previzionate şi se vor corela cu alte informaţii (exemplu: cheltuielile privind dobânzile).
        Atenţie: Solicitanţii care nu întocmesc situaţii financiare de sinteza (ex. PFA, II, IF, etc.) nu vor completa coloana 0.

    6. Bilanţ sintetic previzionat
        Se vor face precizări privind ipotezele luate în considerare în procesul de previzionare a posturilor din bilanţ.
        Se va completa Anexa 11.6 (14.6) cu valorile prognozate ale posturilor din bilanţ având în vedere următoarele:
    - în coloana An 0 se vor completa cu valorile existente în ultimul bilanţ încheiat de societate anexat la cererea de finanţare (în cazul în care solicitantul este înfiinţat în anul în curs aceasta coloana nu se completează);
    – valorile activelor imobilizate noi achiziţionate se vor adăuga la cele existente (dacă este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vândute în perioada respectiva;
    – valoarea amortizării cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adaugă amortizarea calculată pentru activele imobilizate noi achiziţionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizările prevăzute în contul de profit şi pierdere);
    – valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelată cu specificul activităţii desfăşurate (durata procesului de fabricaţie, etc.) şi alte elemente considerate relevante.
    – casa şi conturi la bănci se preia valoarea rezultată în Fluxul de numerar aferent aceleiaşi perioade din linia S (din Anexa 11.9 (14.9) "Flux de numerar");
    – datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an - se previzionează în funcţie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale şi la asigurările sociale aferente activităţii.
    – datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an - se previzionează în funcţie de soldul şi graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu şi lung primite (dacă este cazul), de soldul şi graficul de plata a datoriilor reeşalonate (dacă este cazul); se vor evidenţia de asemenea datoriile către acţionari/asociaţi, leasingurile, datoriile către alte instituţii financiare.
    – subvenţii pentru investiţii - se înscriu soldul existent/previzionat (dacă este cazul) şi încasările primite prin Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime sau alte programe operaţionale cu precizarea acestora;
    – capitalurile proprii - se înscriu sumele rezultate ca urmare a majorărilor de capital social prevăzute, rezultatul exerciţiului (acesta se repartizează ca dividende şi rezerve la alegere, cota repartizată la rezerve urmând să facă parte din rezerve în anul următor), rezervele deja constituite şi alocările suplimentare din rezultatul exerciţiului financiar precedent;
    – se va urmări corelarea datelor introduse cu cele existente în contul de profit şi pierdere şi fluxul de numerar;

        Atenţie: Solicitanţii care nu întocmesc situaţii financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0.

    7. Flux de numerar
        Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării (anexele 11.7 şi11.8 (14.7 şi 14.8) vezi atenţionarea de mai jos desfăşurate lunar) şi pentru o perioada de 5 ani - anexa 11.9 iar pentru proiectele generatoare de venit se completează pentru o perioada de 10 ani (Anexa nr.14.9).
        În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai buna înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:
    - valoarea cheltuielilor efectuate înaintea semnării contractului de finanţare (de ex: consultanta, asistenţă tehnica etc.) va fi inclusă în prima luna a anului 1 de implementare la capitolul "Total ieşiri de lichidităţi prin investiţii";
    – se va urmări corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrări şi ieşiri cu celelalte secţiuni;
    – atenţie la rândul "Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei" acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare şi nici în anii de previziune!
    – orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau influenţează previzionarea elementelor fluxului de numerar şi au influenta relevanta;


    8. Rentabilitatea investiţiei
        Atenţie: Anexa se va completa doar în cazul proiectelor generatoare de venit
        În această anexă sunt înregistrate centralizat încasările şi plăţile aferente activităţilor de exploatare şi de investiţii generate exclusiv de proiectul de investiţie.
        În cadrul acestei anexe se va menţiona şi valoarea reziduală a investiţiei. Modalitatea de calcul este menţionată în cadrul anexei.

    9. Indicatori financiari
        Pe baza datelor obţinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea şi viabilitatea investiţiei ce urmează a fi promovată. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, după finalizarea investiţiei, în preţuri constante.


    ANEXA 12

    GRAFICUL DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea UniuniiNr. 1: Promovarea │
│pescuitului durabil din punctul de │
│vedere al mediului, eficient din │
│punctul de vedere al utilizării │
│resurselor, inovator, competitiv şi │
│bazat pe cunoaştere Măsura Nr. │
│I.22:Valoarea adaugata,calitatea │
│produselor si utilizarea capturilor │
│nedorite - Art.42 şi Art.44, alin. │
│(1).lit (e │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . │
│. COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
│_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Beneficiar ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumire . . . . . . . . . . Tel/fax ││
│. . . . . . . . . . Email . . . . . .││
│. . . . ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Suma │TVA │ │
│ │estimată a│estimată a│Data │
│ │fi │fi │depunerii │
│Cerere de │solicitată│solicitată│cererii de│
│rambursare│în cererea│în cererea│rambursare│
│ │de │de │la DGP- │
│ │rambursare│rambursare│AMPOPAM │
│ │(fără TVA)│*** │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Număr* │ │ │Luna/An │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cerere │ │ │ │
│finală de │ │ │ │
│rambursare│ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │**) │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        * numărul maxim al cererilor de rambursare este de 5.
        ** totalul cererilor de rambursare/plată trebuie să fie egal cu valoarea totală eligibilă a proiectului finanţare.
        *** Se completează numai de către beneficiarii pentru care TVA este cheltuială eligibilă, conform H.G. nr. 347/2016.

┌──────────────────────────────────────┐
│[semnătura] [ştampila] [nume şi │
│prenume] [funcţia] │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 13

    Model contract de finanţare cadru
                               CONTRACT DE FINANŢARE
                        PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT
                            ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020
                                 Nr: ...../......
                       .......... NUME BENEFICIAR ..........
                      .......... TITLUL PROIECTULUI ..........
                         .......... COD SMIS 2014 ..........
                                .......... RO ..........
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
    1. Părţile
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management, cu sediul în Bucureşti, bulevardul Carol I, nr. 2 - 4, sectorul 3, România, cod poştal .........., telefon: ........... fax: ........., poştă electronică: .......... cod fiscal .........., reprezentat prin (persoana fizică, nume, prenume, funcţia deţinută) .........., pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM
        şi
        [Persoana juridică] .........., cod de identificare fiscală ..........., înregistrată la ....... sub nr. ...../...../..., cu sediul în localitatea ..........., str. .......... nr. ......., sector/judeţul .........., România, telefon .........., fax .........., poştă electronică .........., reprezentată legal prin .......... (funcţia deţinută ..........), identificat prin ....., în calitate de Beneficiar al finanţării,
        au convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare, în următoarele condiţii:

    2. Precizări prealabile
    (1) În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;

    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.
    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare.
    (4) În înţelesul prezentului Contract de Finanţare, atunci când există şi parteneri, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor revin şi partenerilor;
    (5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract.

        CONDIŢII GENERALE
    ART. 1
    Obiectul Contractului de Finanţare
        Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM .........., pentru implementarea Proiectului nr. ..... <cod SMIS2014+> ..... intitulat: .........., denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanţare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
    (1) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract, legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.
    (2) AM se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.


    ART. 2
    Durata Contractului şi perioada de implementare a proiectului
    (1) Contractul de Finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
    (2) Perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv între data [z/l/a] şi data [z/l/a], aceasta cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
    (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părţilor, în conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări şi completări şi/sau a Condiţiilor specifice.
    (4) Contractul de Finanţare îşi încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operaţional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
    (5) În cazul proiectelor care includ investiţii productive sau de infrastructură şi care nu sunt co-finanţate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru beneficiarii încadraţi în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari şi beneficiarilor publici, de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
    (6) În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM.

    ART. 3
    Valoarea Contractului de Finanţare
    (1) Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de .......... lei (valoarea în litere), după cum urmează:
        După caz:
        (pentru proiecte negeneratoare de venituri)

┌────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea │
│Valoarea│Valoarea │eligibilă │eligibilă │cofinanţării │neeligibilă│
│totală │totală │nerambursabilă│nerambursabilă│eligibile a │inclusiv │
│ │eligibilă│din FEPAM │din bugetul │Beneficiarului│TVA │
│ │ │ │naţional │ │ │
├────────┼─────────┼─────┬────────┼────────┬─────┼─────┬────────┼───────────┤
│(lei) │(lei) │(lei)│(%) │(lei) │(%) │(lei)│(%) │(lei) │
├────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼───────────┤
│1 = 2 + │2 = 3 + 5│3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
│9 │+ 7 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼───────────┤
└────────┴─────────┴─────┴────────┴────────┴─────┴─────┴────────┴───────────┘


        (pentru proiecte generatoare de venituri)

┌────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea │
│Valoarea│Valoarea │veniturilor│necesară │eligibilă │eligibilă │cofinanţarii │neeligibilă│
│totală │totală │nete │de │nerambursabilă│nerambursabilă│eligibile a │inclusiv │
│ │eligibilă│generate │finanţare│din FEPAM │din bugetul │Beneficiarului│TVA │
│ │ │ │ │ │naţional │ │ │
├────────┼─────────┼──────┬────┼─────┬───┼────────┬─────┼─────────┬────┼─────────┬────┼───────────┤
│(lei) │(lei) │(lei) │(%) │(lei)│(%)│(lei) │(%) │(lei) │(%) │(lei) │(%) │(lei) │
├────────┼─────────┼──────┼────┼─────┼───┼────────┼─────┼─────────┼────┼─────────┼────┼───────────┤
│1 = 2 + │2 = 3 + │3 │4 │5= │6 │7= 8*5 │8 │9= 5*10 │10 │11= 5*12 │12 │13 │
│9 │5+11 │ │ │2-3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼──────┼────┼─────┼───┼────────┼─────┼─────────┼────┼─────────┼────┼───────────┤
└────────┴─────────┴──────┴────┴─────┴───┴────────┴─────┴─────────┴────┴─────────┴────┴───────────┘
    (2) AM acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de .......... LEI (valoarea în litere)*1), echivalentă cu .......... [valoarea] % din valoarea totală eligibilă aprobată.
        *1) Reprezentând suma coloanelor 3 şi 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri, sau suma coloanelor 7 şi 9 tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri

    (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar*2).
        *2) Prevederile art. 3, alin. (2) nu se aplică proiectelor finanţate din asistenţă tehnică

    (4) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare - Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor la contract.
    (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2/5*3), după caz, din tabelul de mai sus, finanţarea nerambursabilă prevăzută la alineatul (2) se va reduce corespunzător.
        *3) Se va alege una dintre opţiuni


    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
        Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
    a) Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă;
    b) Ghidul Solicitantului;
    c) Secţiunea "Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiţii Specifice
    (1) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanţare.


    ART. 5
    Acordarea şi recuperarea prefinanţării
        Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare, în condiţiile legislaţiei în vigoare, conform Secţiunii "Acordarea şi recuperarea prefinanţării" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, după caz.

    ART. 6
    Rambursarea/plata cheltuielilor
    (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu Secţiunea "Condiţii de rambursare şi plata cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM.
    (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Secţiunea "d" "Condiţii specifice Programului Operaţional" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, AM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în Cererea de Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăşi 10 zile lucrătoare.
    (3) După autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care AM dispune de resurse în conturile sale, şi va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plată.
    (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei din fonduri externe nerambursabile şi H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.
    (5) AM va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a se depăşi perioada de finalizare a programului aferent.

    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale aplicabile.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a începe executarea contractului în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a acestuia şi de a realiza toate activităţile prevăzute în Anexa 2 - Cererea de Finanţare, fără a depăşi perioada de implementare.
    (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
    (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care, fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
    (5) Beneficiarul şi/sau partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia AM, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
    (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul şi membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către AM organism abilitat şi de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentaţie în locul respectiv.
    (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
    (8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
    (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) şi (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin.(6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
    (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în MySMIS 2014.
    (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3.
    (12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale dispoziţiilor legale privind achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.
    (14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii Rapoartelor de Progres şi a Cererilor de Rambursare şi, după caz, a Cererilor de Plată şi de a pune la dispoziţia AM documentele justificative ce însoţesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/plăţii.
    (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum şi pentru asigurarea durabilităţii, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de Finanţare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
    (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 - Cererea de Finanţare, referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
    (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
    (18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi/sau a Proiectului implementat.
    (19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfăşurării activităţilor proiectului, conform Cererii de Finanţare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanţare.
    (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa 2 - Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 3 - Măsuri de informare şi publicitate.
    (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanţare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Anexei 1-Condiţii Specifice.
    (23) Beneficiarul are obligaţia de a informa AM în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
    b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    c) înlocuirea reprezentantului legal;

    (24) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. AM va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct imputabile acestora.
    (25) În cazul în care, se realizează verificări la faţa locului, Beneficiarul este obligat să participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM.
    (26) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de Finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale, a legislaţiei naţionale şi comunitare.
    (27) În cazul unei defecţiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forţei majore, Beneficiarul poate prezenta informaţiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forţa majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
    (28) În cazul în care proiectul include investiţii în infrastructură sau producţie, Beneficiarul are obligaţia de a nu delocaliza activitatea de producţie în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale.

    ART. 8
    Drepturile şi obligaţiile AM
    (1) AM are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
    (2) AM are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.
    (3) AM are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
    (4) AM are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi cererile de plată în conformitate cu Secţiunile aferente din Anexa 1 - "Condiţii Specifice".
    (5) AM are obligaţia de a efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul Contract de Finanţare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de Prefinanţare la AM, Beneficiarilor care au acest drept conform legii.
    (6) AM are obligaţia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor art. 6 din prezentul contract.
    (7) AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului şi prevenirii neregulilor.
    (8) AM are dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanţare.
    (9) În situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată devin incidente prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 66/2011.
    (10) AM are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
    (11) AM va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

    ART. 9
    Contractarea şi cesiunea
    (1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.

    ART. 10
    Modificări şi completări
    (1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanţare, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanţare, cu excepţiile menţionate la alin. (7) al prezentului articol.
    (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite AM cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
    (3) AM răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adiţional, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
    (4) În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.
    (5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
    (6) Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanţare poate fi modificat prin notificarea adresată AM în următoarele situaţii:
    a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare, stabilită de AM, cu condiţia încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operaţional având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menţionate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
    b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, între tipurile de cheltuieli;
    c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului acolo unde este cazul;
    d) modificarea graficului de activităţi fără să depăşească perioada de implementare a Proiectului;
    e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;
    f) alte situaţii prevăzute în Anexa 1- Condiţii Specifice din prezentul Contract.

    (8) Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data înregistrării la AM, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă de AM.
    (9) Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei, după cum urmează:
    a) De către AM, la solicitarea Beneficiarului, în cazul insuficienţei fondurilor,
    b) De către AM, în cazul incidenţei art. 8 din O.U.G. nr. 66/2011,
    c) De către AM/Beneficiar în caz de forţă majoră.


    ART. 11
    Conflictul de interese
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secţiunea 2 din O.U.G. nr. 66/2011.
    (2) Părţile din categoria subiecţilor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
    (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligaţia de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice.

    ART. 12
    Nereguli
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor în conformitate cu O.U.G. nr. 66/2011.
    (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare (în domeniul achiziţiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către Beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
    (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plata şi nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli neeligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificaţi de către AM cu privire la obligaţia restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011.

    ART. 13
    Monitorizarea
        Monitorizarea Contractului de Finanţare este realizată de către AM în conformitate cu prevederile Anexei 4 - Monitorizarea şi raportarea.

    ART. 14
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanţare.

    ART. 15
    Încetarea Contractului de Finanţare şi recuperarea sumelor plătite
    (1) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului Contract, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor prezentului contract.
    (2) AM poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalităţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
    a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare în cazul în care AM şi-a respectat obligaţiile legale/contractuale;
    b) În situaţia în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanţare;
    c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2);
    d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare, pentru aceleaşi activităţi în ultimii 3/5 ani, după caz;

    (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părţilor cu recuperarea proporţională a finanţării acordate, dacă este cazul.
    (4) În situaţia încălcării prevederilor art. 7 alin. (28), contribuţia din partea fondurilor ESI se recuperează.

    ART. 16
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanţare.
    (2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele româneşti competente.

    ART. 17
    Transparenţă
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din Contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexele sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail şi numărul de telefon - funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;
    b) valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate şi intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului;
    d) informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;
    e) rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    f) denumirea furnizorilor de produse,prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de durabilitate a investiţiilor în infrastructură sau producţie - informaţii conform contractului de finanţare, respectiv conform condiţiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.


    ART. 18
    Confidenţialitate
    (1) Părţile convin prin prezentul Contract asupra existenţei şi duratei caracterului confidenţial al documentelor, secţiunilor, respectiv informaţiile din proiect menţionate explicit în anexa nr. 6, având în vedere că publicitatea acestora aduce atingere, principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării inclusă în anexa menţionată.
    (2) AM, beneficiarul şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspundere pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b. partea a fost obligată în mod legal să dezvălui informaţia.


    ART. 19
    Protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    ART. 20
    Publicarea datelor
        Beneficiarul este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 17 alin. (2) să fie publicate de către AM, cu respectarea art. 19 alin. (2).

    ART. 21
    Corespondenţa
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanţare se va face exclusiv prin MySMIS 2014, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 7, alin. (27) din prezentul Contract, caz în care corespondenţa se trimite la următoarele adrese:
        Pentru Beneficiar: .........
        Pentru AM: ..........

    (2) AM poate comunica precizări referitoare la modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanţare.

    ART. 22
    Legea aplicabilă şi limba utilizată
    (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanţare şi în conformitate cu care este interpretat este legea română.
    (2) Limba acestui Contract de Finanţare este limba română.

    ART. 23
    Anexele Contractului
    (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte integrantă a prezentului Contract de Finanţare, având aceeaşi forţă juridică:
        Anexa 1 - Condiţii Specifice, din care fac parte:
    a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor
    b) Acordarea şi recuperarea prefinanţării
    c) Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor
    d) Condiţii aferente Programului Operaţional

        Anexa 2 - Cererea de Finanţare, din care fac parte:
    a) Bugetul Proiectului
    b) Calendarul estimativ al achiziţiilor
    c) Indicatori
    d) Graficul de activităţi
    e) Echipa de management şi experţi pe termen lung

        Anexa 3 - Măsuri de informare şi publicitate
        Anexa 4 - Monitorizarea şi raportarea
        Anexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar şi Parteneri
        Anexa 6 - Confidenţialitate, după caz.

    (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condiţiile Specifice faţă de cele Generale, precum şi asupra celorlalte anexe.

    ART. 24
    Dispoziţii finale
        Prezentul Contract de Finanţare a fost încheiat în trei exemplare originale, toate având valoare juridică, precum şi în MySMIS 2014 şi este semnat electronic de toate părţile.

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │Pentru │
│Pentru MADR │Beneficiar │
│Ordonator principal de│Reprezentant │
│credite Nume/prenume │legal │
│Data . . . . . . . . .│Nume/prenume: │
│. │Data: . . . . .│
│Semnătura . . . . . . │. . . . . │
│. . . . │Semnătura . . .│
│ │. . . . . . . │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Controlor Financiar │ │
│Preventiv Propriu │ │
│Nume/prenume . . . . .│ │
│. . . . . │ │
│Data: . . . . . . . . │ │
│. . │ │
│Semnătura . . . . . . │ │
│. . . . │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Direcţia juridică │ │
│Director │ │
│Nume/prenume: │ │
│Data: . . . . . . . . │ │
│. . │ │
│Semnătura . . . . . . │ │
│. . . . │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│DGP - AMPOPAM │ │
│Director General │ │
│Nume/prenume: │ │
│Data: . . . . . . . . │ │
│. . │ │
│Semnătura . . . . . . │ │
│. . . . │ │
└──────────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 1
lit. a)
        la Contractul de Finanţare nr. ...../.....
                      GRAFICUL DE DEPUNEREA A CERERILOR DE RAMBURSARE
        * Se va completa conform datelor din cererea de finanţare

    ANEXA 1
lit. b)
        la Contractul de Finanţare nr. ..../......
                          ACORDAREA ŞI RECUPERAREA PREFINANŢĂRII
    A. ACORDAREA AVANSURILOR
    (1) La solicitarea Beneficiarilor de finanţare din POPAM, în aplicarea prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 49/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se pot acorda avansuri pentru realizarea contractelor de finanţare.
    (2) Avansul poate fi:
    a) de până la 50% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile şi se justifică până la ultima tranşă de plată;
    b) de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, cu excepţia ultimei tranşe, pentru care nu se acordă acest avans. Avansul se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul.
        Cele două tipuri de avansuri sunt subordonate constituirii unei garanţii, prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară - SGB, scrisoare de garanţie eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României sau unei poliţe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată, conform legislaţiei naţionale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
        În situaţia în care Beneficiarii privaţi ai POPAM solicită plata unui avans, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 49/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi prezintă, în vederea obţinerii avansului, o poliţă de asigurare conform prevederilor art. 29 alin. (5) din ordonanţă, aceasta trebuie să prevadă în mod expres faptul că poate fi executată irevocabil şi necondiţionat de către DGP - AMPOPAM, la prima sa cerere scrisă şi fără ca DGP - AMPOPAM să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea de executare să se specifice că suma cerută este datorată faptului că Beneficiarul POPAM nu a restituit total/parţial avansul primit de la DGP - AMPOPAM.

    (3) Beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AM POPAM a procedurii de achiziţii, conform procedurilor de lucru ale acesteia.
    (4) Beneficiarul POPAM care a primit anterior avans şi pe care nu l-a justificat, nu va putea primi alt avans până la justificarea integrală a primului.
    (5) Garanţia este eliberată în cazul în care MADR, prin AM POPAM, constată că suma cheltuielilor reale efectuate şi declarate de beneficiar, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale, depăşeşte suma avansului.
    (6) Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuţie a proiectului, prevăzute în contractul de finanţare, respectiv până la ultima tranşă de plată. Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenele stabilite prin contractul de finanţare sau până cel târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei, se recuperează de MADR, prin AM POPAM, prin executarea garanţiei.
    (7) Perioada de valabilitate a garanţiilor trebuie să fie mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare faţă de durata de execuţie a contractului, pentru garanţiile prevăzute la alin (2), lit.a). Garanţiile aferente avansurilor de 100% trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii tranşei de plată.
    (8) În cazul executării garanţiei de către MADR, prin AM POPAM, Beneficiarul poate plăti suma executată în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea de către MADR, prin AM POPAM, la instituţiile financiar bancare sau la societăţile de asigurare, după caz, a cererii de executare a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare. În cazul în care, contul de debite MADR este creditat cu suma executată, va depune cererea de anulare a executării, iar, în caz contrar, MADR, prin AM POPAM, va notifica instituţia care a acordat garanţia, pentru continuarea executării.
    (9) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea sumelor prin executarea scrisorilor de garanţie bancară sau a garanţiilor sau a poliţelor de asigurare, după caz, de către MADR se face cu perceperea de dobânzi, calculate şi datorate conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării integrale a acestuia.
    (10) Procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii şi penalităţii datorate, emis de MADR, constituie titlu de creanţă şi este act administrativ în sensul Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 23 alin. (12) - (19) aplicându-se în mod corespunzător.

    B. DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI
    (1) După semnarea Contractului de finanţare cu Autoritatea de Management şi încheierea a cel puţin unui contract achiziţii, Beneficiarul completează şi transmite către CRPOP unde a fost depusă cererea de finanţare, cererea de plată a avansului şi documentele justificative într-un exemplar original şi un exemplar scanat pe suport electronic. Din momentul în care aplicaţia informatică SMIS devine operaţională, depunerea cererilor de plată a avansului se va face exclusiv online.
    (2) Cererile privind plata avansului trebuie însoţite de formularul de identificare financiară şi de dovada constituirii garanţiei în condiţiile art. 29, alin. 5 din O.U.G. nr. 49/2015.
    (3) Beneficiarii trebuie să anexeze la cererea privind plata avansului şi notificările emise de către compartimentul achiziţii beneficiari privind procedurile de achiziţii efectuate.
    (4) Plata avansului va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea solicitării.
    (5) Cererea de plată, pentru avans de până la 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil, se depune la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanţare şi va fi însoţită de scrisoarea de garanţie bancară/nebancară sau poliţa de asigurare, formularul financiar şi dovada asigurării cofinanţării.
    (6) Cererea de plată, pentru avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, se depune la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanţare şi va fi însoţită de factura/facturile pentru care se solicită avansul, scrisoarea de garanţie bancară/nebancară sau poliţa de asigurare, formularul financiar şi dovada asigurării cofinanţării.
    (7) După finalizarea verificărilor de către experţii CRPOP, dosarul administrativ al cererii de plată a avansului însoţit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM în vederea autorizării avansului.


    ANEXA 1
lit. c)
        la Contractul de Finanţare nr. ..../.....
                       CONDIŢII DE RAMBURSARE ŞI PLATĂ A CHELTUIELILOR
    A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
    (1) Verificarea cererilor de rambursare, acoperă aspecte administrative, financiare, tehnice şi fizice ale operaţiunilor şi vor fi efectuate în proporţie de 100%, pentru toate cererile de rambursare transmise de beneficiari, în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri privind verificarea şi autorizarea plăţilor emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării, care este afişat pe site-ul MADR, incluzând şi verificări la faţa locului.
    (2) Beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maximum 5 tranşe, pe cât posibil cuantificabile, respectiv solicitarea la rambursare a unor cheltuieli care privesc una sau mai multe etape de execuţie care pot fi determinate, una sau mai multe lucrări finalizate, etc.
    (3) În cazul proiectelor care presupun achiziţii fără construcţii montaj, beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maxim 3 tranşe de plată.
    (4) Plăţile se efectuează de către DGP-AMPOPAM în lei. Plăţile efectuate de către DGP-AMPOPAM se consideră a fi efectuate la data când acestea sunt debitate din contul MADR.
    (5) În cazul în care beneficiarul privat solicită rambursarea cheltuielilor în condiţiile prevăzute la art. 28, pct. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 49/23.10.2015, se va proceda conform:
        art. 28, pct. (2):
    - beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct de disponibil la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal;
    – după verificarea dosarului de cererii de plată şi autorizării plăţii, MADR-AMPOPAM virează beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentând contribuţia publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;
    – în ziua imediat următoare efectuării viramentului, AMPOPAM notifică beneficiarul privat cu privire la efectuarea plăţii, iar o copie a notificării transmise beneficiarului privat se transmite unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;
    – beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuţiei publice, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuţia publică, precum şi pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de către AMPOPAM;

        pct. (9):
    - În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către MADR - AMPOPAM, beneficiarii privaţi au obligaţia de a depune la AMPOPAM ordinele de plată şi extrasele de cont aferente plăţilor efectuate din contribuţia publică.


    (6) DGP-AMPOPAM va aproba sau respinge cererea de rambursare sau va solicita documente sau informaţii suplimentare în conformitate cu procedura proprie, în termen de maxim 45 (patruzeci) de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de rambursare. Beneficiarul are la dispoziţie 5 (cinci) zile lucrătoare în care să prezinte informaţiile suplimentare sau o nouă cerere de rambursare. În situaţii deosebite, termenul de răspuns la solicitarea de informaţii suplimentare poate fi prelungit cu acordul DGP-AMPOPAM. Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plăţii cu un interval de timp echivalent.
    (7) În situaţia în care nu este de acord cu suma autorizată la plată, Beneficiarul poate solicita reverificarea cererii de rambursare în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la dată notificării de către DGP-AMPOPAM privind suma finanţării nerambursabile sau, în lipsa notificării, de la data la care a fost efectuată rambursarea soldului. După această perioadă orice solicitare va fi respinsă de către DGP-AMPOPAM. Răspunsul DGP-AMPOPAM va fi formulat în maxim 30 de zile calendaristice.
    (8) În situaţia în care se constată, ulterior autorizării şi plăţii finanţării nerambursabile către Beneficiar, inadvertenţe care afectează sumele rambursate, DGP-AMPOPAM va lua măsura corectării acestor sume.

    B. DEPUNEREA GRAFICULUI DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR
    (1) Beneficiarii sunt obligaţi să depună la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanţare, Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării primului contract de achiziţie, în condiţiile în care au intervenit modificări faţă de versiunea din Contractul de finanţare. La momentul devenirii operaţionale a aplicaţiei SMIS, Graficul de rambursare a cheltuielilor va fi depus exclusiv online.
    (2) Rectificarea Graficului de rambursare a cheltuielilor se face în condiţiile modificării termenului de depunere a uneia dintre cererile de rambursare sau a modificării valorii acesteia faţă de datele menţionate în Graficul de rambursare a cheltuielilor depus iniţial.
    (3) Dacă depunerea Cererii de rambursare la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanţare nu se face la data menţionată în Graficul de rambursare a cheltuielilor şi dacă până la această dată nu se transmite Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, DGP-AMPOPAM are dreptul de a rezilia Contractul de finanţare.

    C. DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE
    (1) Beneficiarul depune la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanţare, dosarul Cererii de rambursare, semnat şi ştampilat(după caz) pe fiecare pagină, într-un singur exemplar. Acelaşi exemplar scanat va fi depus şi pe suport electronic. Beneficiarul va păstra documentele originale la sediul său în vederea prezentării acestora la acţiunile de verificări ulterioare la faţa locului. Din momentul în care aplicaţia informatică SMIS devine operaţională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.
    (2) Cererea de rambursare va fi însoţită de documentele justificative aferente. Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă, certificată "conform cu originalul", semnate şi ştampilate (după caz) de responsabilul legal. Formularele Cererii de rambursare, Raportul de progres şi Evidenţa cheltuielilor vor fi depuse în exemplar original. Toate documentele din dosarul cererii de rambursare, care au regim de document tipizat, vor fi în conformitate cu prevederile legale. Pentru toate documentele incluse în dosarul cererii de rambursare, redactate în alte limbi, se va anexa o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat.
    (5) Plata către beneficiari a cererilor de rambursare se realizează de către DGP-AM POPAM în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare, cu excepţia acelor situaţii în care termenul de rambursare se suspendă.
    (5) Dosarul cererii de rambursare trebuie să cuprindă:
    a) OPIS
    b) Cererea de rambursare, formular însoţit de:
    - Formular de identificare financiară;
    – Evidenţa cheltuielilor respectând structura bugetului estimat (format excel);
    – Evidenţa facturilor pentru care se solicită plata conform art. 28, lit. (b), pct. (1) din O.U.G. nr. 49/2015
    – Raport de progres;
    – La prima cerere de rambursare - Extras de carte funciară în termen de valabilitate;
    – Contractul de asigurare a lucrărilor/bunurilor pe perioada execuţiei acestora;
    – Documentele emise de autorităţile de mediu, sanitar şi sanitar veterinar, ISU;
    – Raport de audit asupra situaţiilor financiare conform art. 196 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268;
    – Alte documente specificate expres în Manualul de procedură privind verificarea şi autorizarea plăţilor emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării.

    c) Documentele financiar contabile în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    - Facturi (Factura menţionează numele contractorului, numărul şi data contractului de executare lucrări/furnizare bunuri/prestare servicii conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanţări fiecare factură originală va avea inscripţionat "Finanţat în cadrul POPAM 2014-2020, codul din sistemul informatic (dacă este cazul) şi numărul contractului de finanţare";
    – Ordine de plată/Dispoziţii de plată externă, CEC-uri, bilete la ordin etc;
    – Extrase de cont;
    – Balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, note contabile, fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidenţa contabilă.

    d) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de lucrări:
    - Autorizaţia de construire, în cadrul primei cereri de rambursare;
    – Ordin de începere a lucrărilor, în cadrul primei cereri de rambursare care conţine lucrări;
    – Avize ANAR;
    – Avizul/acordul ISC;
    – Autorizaţia dirigintelui de şantier;
    – Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;
    – Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de repere, în cadrul primei cereri de rambursare care conţine lucrări;
    – Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor actualizat;
    – Procese verbale de recepţie pe faze determinante;
    – Procese verbale de recepţie parţială, la fiecare cerere de rambursare care conţine lucrări;
    – Procese verbale de recepţie finală la terminarea lucrărilor;
    – Situaţii de lucrări semnate de către antreprenor, diriginte de şantier şi beneficiar;
    – Buletinele de încercări;
    – Certificate de calitate, declaraţii de conformitate pentru materialele încorporat în lucrări;
    – NR-uri şi NCS-uri, însoţite de Dispoziţia dirigintelui de şantier, după caz;
    – Agrementele tehnice (dacă este cazul).

    e) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de furnizare:
    - declaraţii vamale (pentru bunurile din import, alte ţări decât UE);
    – CMR;
    – Poliţa de asigurare a mărfurilor (dacă există);
    – Procese verbale de predare - primire (cu excepţia facturilor de avans) şi Procese verbale de punere în funcţiune (se acceptă depunerea acestora la cererea de rambursare finală în cazuri temeinic justificate);
    – certificate de garanţie, certificate de calitate, declaraţie de conformitate, dacă este cazul.

    f) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de servicii:
    - Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie pentru servicii (dacă e cazul);
    – Procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor;
    – Devize financiare;
    – Rapoartele de activitate/de audit, dacă e cazul;
    – În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fişe evaluare întocmite de către participanţii la cursuri, fişe de prezenţă la curs, deviz financiar, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare, proces verbal de recepţie.

    g) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor:
    - Salarii şi asimilate acestora;
    – Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul);
    – Decizia/Ordin de numire (pentru funcţionarii publici), Contracte individuale de muncă (CIM)/acte adiţionale la CIM, contracte de prestări servicii pentru PFA;
    – Stat de salarii (întocmit pentru proiect);
    – Rapoarte de activitate pentru experţii proiectului (cu detalierea activităţilor şi a numărului de ore lucrate şi prezentarea livrabilelor);
    – Lista experţilor implicaţi în derularea proiectului, Fişe de pontaj (timesheet), Fişe de post (după caz);

    h) La cererea de rambursare intermediară/finală, în cazul în care beneficiarul a primit avans se va anexa o declaraţie din care reiese dobânda încasată pentru suma primită cu titlu de avans, din momentul încasării sumelor şi până la momentul utilizării acestora, însoţită de extrase de cont;
    i) Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEPAM 2014-2020, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    j) Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEPAM 2014-2020;
    k) Certificat privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

    (6) Dosarul cererii de rambursare va conţine documentele justificative în următoarea ordine:
    a) OPIS;
    b) Formular cerere de rambursare;
    c) Formular evidenţa cheltuielilor;
    d) Declaraţie financiară a costurilor eligibile suportate de beneficiar;
    e) Contractul de bunuri/servicii/lucrări;
    f) Ordin de plată sau alte instrumente de plată şi extras de cont;
    g) Devize detaliate pe servicii, situaţii de lucrări, ştate de plată, etc;
    h) Procese-verbale de predare-primire, recepţie, punere în funcţiune;
    i) Certificate de calitate, conformitate, etc;
    j) Alte documente, după caz.

    (7) Referinţele OPIS-ului trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentele din dosar. Beneficiarul va face menţiunea la sfârşitul dosarului: "Acest dosar conţine .......... file, numerotate de la 1 la ..........".
    (8) Pentru cererea de rambursare finală, beneficiarul are obligaţia să transmită, după caz, inclusiv următoarele documente suport sau dovada iniţierii demersurilor pentru obţinerea acestora, sub condiţia prezentării lor în maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare finală:
    - Notificarea conformităţii obiectivului cu normele de igienă şi sănătate publică sau autorizaţie sanitară după caz emisă de autoritatea de sănătate publică;
    – Autorizaţie sanitar veterinară emisă de autoritatea sanitar veterinară;
    – Autorizaţie de mediu emisă de autoritatea de mediu;
    – Avizul Autorităţii Navale Române;
    – Licenţă de acvacultură;
    – Licenţă de pescuit;
    – Autorizaţie de pescuit;
    – Aviz de la Ministerul Transporturilor - Direcţia Transport Naval;
    – Autorizaţie ISU.
        Dacă din anumite motive neimputabile beneficiarului, unul sau mai multe documente enumerate mai sus nu au putut fi depuse, termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu acordul DGP AMPOPAM.

    (9) DGP-AMPOPAM îşi rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procesului de verificare orice alte documente pe care le consideră necesare.
    (10) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menţionat codul proiectului şi menţiunea "POPAM 2014-2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare". În plus, pe originalul facturilor incluse în Cererea de rambursare se va menţiona "Factura a fost inclusă în cererea de rambursare nr. ....../......".
    (11) Pentru procedurile de achiziţii începute înainte de semnarea Contractului de finanţare, beneficiarul va depune la DGP-AMPOPAM dosarul acestor achiziţii în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării prezentului Contract de finanţare, conform Instrucţiunilor emise de către DGP-AMPOPAM şi afişate pe site-ul MADR.
    (12) Pentru cheltuielile de investiţii, realizate după 1 ianuarie 2014 şi înainte de semnarea prezentului Contract de finanţare nerambursabilă, Beneficiarul trebuie să depună cu ocazia primei cereri de rambursare un raport al unui evaluator autorizat şi independent, care să certifice realitatea şi valoarea echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor, terenurilor, imobilelor prin care justifică contribuţia în natură.
    (13) Beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factură fără taxa pe valoarea adăugată) se încadrează în liniile din bugetul proiectului, completând în Evidenţa cheltuielilor ataşată la Cererea de rambursare, încadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la rambursare.
    (14) Cheltuielile care depăşesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli neeligibile prin POPAM 2014 - 2020 şi trebuie suportate de beneficiar.
    (15) Dacă se acoperă cu o factură cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele bugetului, se va specifica, atât valoarea totală a facturii, cât şi valorile solicitate pentru fiecare serviciu precizat în capitolul din buget. Dacă nu a fost specificat pe factură, beneficiarul va ataşa o anexă cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie să conţină datele de identificare ale Beneficiarului, să fie semnată şi ştampilată de emitentul facturii, precum şi de beneficiar.
    (16) În cazul achiziţiei de servicii, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din devizul financiar de servicii solicitate în cadrul tranşei de rambursare.
    (17) În cazul achiziţiei de lucrări, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din situaţia centralizatorului de lucrări aferente tranşei de rambursare.
    I) Rambursări intermediare
    (18) Plăţile intermediare sunt destinate să ramburseze Beneficiarului cheltuielile efectuate pe baza unei declaraţii detaliate a costurilor suportate, în momentul în care o acţiune a atins un anumit nivel de finalizare.
    (19) Până la termenul limită asumat, Beneficiarul trebuie să prezinte o cerere de rambursare intermediară însoţită de următoarele documente:
    a) un raport de progres intermediar privind implementarea Proiectului;
    b) raport de audit întocmit de un auditor extern autorizat, dacă valoarea sprijinului public depăşeşte valorile specificate la art. 196 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268/2012 din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
    c) alte documente menţionate în Contractul de finanţare.

    (20) Documentele care însoţesc cererea de rambursare trebuie să fie întocmite în conformitate cu dispoziţiile relevante. Beneficiarul trebuie să certifice că informaţiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt complete, corecte şi reale. El trebuie, de asemenea, să certifice că cheltuielile efectuate pot fi considerate eligibile conform prezentului Contract de finanţare nerambursabilă, că toate facturile au fost declarate şi că cererea sa de rambursare se sprijină pe documente justificative care pot fi verificate. Beneficiarul va transmite odată cu cererea de rambursare şi fotografii ale reperelor solicitate la plată (inclusiv cu denumirea, seria, etc) iar în cazul lucrărilor fotografii efectuate pe tot parcursul realizării lucrărilor. Scopul acestui demers este ca beneficiarul să asigure transparenţa privind materialele încorporate în lucrări şi o premisă a utilizării eficiente a fondurilor publice.
    (21) La primirea acestor documente, Autoritatea de Management are la dispoziţie un interval de timp menţionat în procedurile de verificare, în vederea:
    a) aprobării cererii de rambursare;
    b) solicitării din partea Beneficiarului a documentelor justificative sau a oricăror informaţii suplimentare pe care le consideră necesare pentru a permite aprobarea cererii de rambursare;
    c) respingerii cererii de rambursare.

    (22) Solicitarea de documente justificative sau informaţii suplimentare trebuie să fie făcută în scris către Beneficiar prin posta electronică sau fax.
    (23) Dacă sunt solicitate informaţii suplimentare, termenul limită pentru verificare se prelungeşte cu timpul necesar pentru a obţine informaţiile respective. Beneficiarul va fi informat asupra cererii şi prelungirii perioadei de verificare prin intermediul unui document oficial. Beneficiarul va avea la dispoziţie perioada menţionată în notificare, pentru a furniza informaţiile sau documentele solicitate.
    (24) Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plăţii cu un interval de timp echivalent.
    (25) În cazul în care o cerere de rambursare este respinsă, Beneficiarul va depune o nouă cerere de rambursare cu numărul următor cererii de rambursare respinse. În cazul în care cererea de rambursare este finală, Autoritatea de Management îşi rezerva dreptul de a solicita Beneficiarului o şedinţă de conciliere pentru a stabili oportunitatea acceptării unei cereri de plată suplimentare.
    (26) În caz de respingere repetată a cererii de rambursare, din motive imputabile beneficiarului, Autoritatea de Management îşi rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract de finanţare.
    (27) În momentul verificării pe teren, de către personalul DGP - AMPOPAM, a cheltuielilor solicitate printr-o cerere de rambursare, va fi comparată situaţia identificată pe teren în etapa de eligibilitate cu progresul investiţiei la momentul verificării. Această verificare va fi efectuată pe baza informaţiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizări), a documentelor justificative (contracte de vânzare/antrepriza, facturi, autorizaţii de construire, procese-verbale la faze determinante) legate de stadiul construcţiilor la data depunerii cererii de finanţare şi a fotografiilor realizate în etapa de eligibilitate.
    (28) Autoritatea de Management nu va deconta cheltuielile conexe unei acţiuni pentru care nu se face dovada realizării sale (ex: nu vor fi decontate cheltuieli cu dirigenţia de şantier în cazul în care personalul DGP-AMPOPAM descoperă lucrări neexecutate, cheltuieli cu consultanţa proporţional cu suma afectată de nereguli, cheltuieli indirecte pentru lucrările neidentificate, cheltuieli cu auditul proporţional cu inadvertenţele identificate de către AM la controlul administrativ).

    II) Rambursare finală
    (29) Rambursarea finală se face după finalizarea investiţiei/proiectului, în funcţie de costurile suportate efectiv de către beneficiar, în desfăşurarea acţiunii. În cazul în care valoarea totală a plăţilor anterioare este mai mare decât suma finală ce trebuie acordată, stabilită în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, va fi întocmit un ordin de recuperare.
    (30) Până la termenul limită corespunzător, Beneficiarul trebuie să depună o cerere de rambursare finală a cheltuielilor, însoţită de următoarele documente:
    a) raportul final de progres al proiectului;
    b) o declaraţie financiară finală a costurilor eligibile suportate efectiv, în conformitate cu structura bugetului estimat;
    c) o situaţie recapitulativă a încasărilor şi a plăţilor din cadrul proiectului;
    d) raport de audit asupra situaţiilor financiare ale acţiunii şi a conturilor care stau la baza întocmirii acestora, emis de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de către un funcţionar public competent şi independent. Raportul de audit se face asupra întregului proiect şi trebuie să ateste faptul că cheltuielile declarate de beneficiar, în situaţiile financiare pe care cererea de rambursare se bazează sunt reale, sunt înregistrate în mod corect şi sunt eligibile şi că toate veniturile au fost declarate, în conformitate cu prezentul Contract de finanţare nerambursabilă;
    e) alte documente prevăzute în prezenta Instrucţiune.

    (31) Beneficiarul trebuie să certifice că informaţiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt complete, fiabile şi adevărate. El trebuie, de asemenea, să certifice faptul că, cheltuielile efectuate, pot fi considerate eligibile în conformitate cu prezentul Contract de finanţare, că toate încasările au fost declarate, şi că cererea sa de rambursare este sprijinită de documente justificative adecvate care pot fi verificate.
    (32) Fără a aduce atingere informaţiilor obţinute ulterior, Autoritatea de Management va aproba valoarea ultimei tranşe de rambursare care va fi plătită Beneficiarului în baza documentelor stabilite în prezenta anexă, pe care le-a verificat anterior.
    (32) Valoarea totală plătită beneficiarului de către Autoritatea de Management nu poate depăşi, în nicio situaţie, valoarea maximă a finanţării nerambursabile stabilită în Contractul de finanţare, chiar dacă totalul cheltuielilor eligibile reale depăşeşte valoarea estimată totală a cheltuielilor eligibile specificate în contract.
    (33) Dacă valoarea cheltuielilor eligibile reale la finalizarea acţiunii este mai mică decât valoarea estimată a cheltuielilor eligibile, Autoritatea de Management va limita finanţarea nerambursabilă la valoarea obţinută prin aplicarea procentului stabilit în Contractul de finanţare la valoarea reală a cheltuielilor eligibile aprobate de aceasta.
    (34) Beneficiarul are la cunoştinţă că finanţarea nerambursabilă este limitată la valoarea necesară pentru asigurarea echilibrului dintre venituri şi cheltuieli şi că aceasta nu trebuie să ducă în nicio circumstanţă la obţinerea de profit pentru el.
    Profit înseamnă orice depăşire a veniturilor reale ca rezultat al acţiunii, în afară de cheltuielile reale ale acţiunii. Conform acestui articol, numai costurile reale care se încadrează în categoriile stabilite în bugetul estimat din Contractul de finanţare vor fi luate în considerare. Cheltuielile neeligibile vor fi întotdeauna suportate din resurse proprii ale Beneficiarului. Orice profit determinat în acest mod va conduce la o reducere corespunzătoare a finanţării nerambursabile.

    (35) Fără a aduce atingere dreptului de reziliere a prezentului Contract de finanţare, dacă acţiunea nu este implementată sau este implementată defectuos sau parţial, Autoritatea de Management poate recupera integral sprijinul prevăzut iniţial în funcţie de implementarea reală a acţiunii în termenii stabiliţi de Contractul de finanţare.


    D. CERINŢELE SPECIFICE PRIVIND DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
        Documentele justificative trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) pe toate documentele originale de rambursare, beneficiarul trebuie să aplice ştampila "POPAM 2014-2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare";
    b) copia documentelor de rambursare se realizează după aplicarea ştampilei "POPAM 2014-2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare " pe original;
    c) Pe documentele în copie se aplică ştampila "conform cu originalul";
    d) să menţioneze în clar numărul facturii şi contractului pe care le achită;
    e) să fie emise ulterior semnării contractului de achiziţie;
    f) să aibă semnătura şi ştampila băncii emitente şi a beneficiarului proiectului, exceptând documentele de plată aferente plăţilor electronice, după caz, funcţie de solicitările DGP- AMPOPAM;
    g) contul şi banca beneficiarului plăţii corespund cu datele din contractul de achiziţii sau din adresa furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii privind contul bancar al acestuia;
    h) CEC-urile/biletele la ordin trebuie să fie emise de Beneficiarul proiectului, în numele furnizorului.

        Contravaloarea biletelor la ordin va fi rambursată de către DGP AM POPAM în condiţiile prezentării dovezii tragerii acestora.
        În cazul în care rambursarea se efectuează prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de rambursare beneficiarul să ataşeze copii după toate documentele solicitate de bancă pentru transferul sumelor respective.
        Extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) pe originalul extrasului de cont, beneficiarul trebuie să aplice ştampila "POPAM 2014 - 2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare";
    b) copia documentului care atestă plata se realizează după aplicarea ştampilei "POPAM 2014 - 2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare";
    c) pe documentele în copie se aplică ştampila "conform cu originalul";
    d) În cazul în care pe un extras de cont există şi alte înregistrări decât cele aferente operaţiunilor POPAM se va aplica ştampila "POPAM 2014 - 2020, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare" şi se va face menţiunea: pentru poziţia din extras nr. "X";
    e) să fie datate şi ştampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finanţării, inclusiv plăţile electronice;
    f) să ateste, valoric şi ca dată, efectuarea plăţilor din documentul/documentele de plată corespondente.

        Plăţile în cadrul unui contract de achiziţii trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele şi valorile stabilite.
        Pentru bunurile importate direct de la furnizorii extracomunitari, facturile trebuie însoţite de Declaraţia vamală, iar valoarea în euro din facturi trebuie să fie aceeaşi cu valoarea în euro a acestor bunuri din Declaraţia vamală la data înregistrării în vamă.
        Lucrările executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie să corespundă cantitativ, calitativ şi valoric ofertelor câştigătoare care au stat la baza contractelor încheiate între beneficiar şi furnizori.
        Nerespectarea clauzelor contractuale şi a termenelor de finalizare a investiţiilor, asumate prin Contractul de finanţare, poate conduce la rezilierea acestuia şi implicit la constituirea de debite pentru sumele plătite până la momentul rezilierii Contractului de finanţare.
        Cererea de rambursare trebuie să fie completată, datată, semnată (cu numele menţionat în clar) şi ştampilată de reprezentantul legal al proiectului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.
        Beneficiarul are obligaţia să depună prima cerere de rambursare în maximum 3 (trei)/6 (şase) luni de la data semnării prezentului Contract de finanţare nerambursabilă.
        Cererea de rambursare finală trebuie depusă înainte de data limită a perioadei de implementare a Contractului de finanţare/Actelor adiţionale, şi va fi însoţită alături de celelalte documente, de un raport financiar al unui auditor independent elaborat pentru întregul proiect.
        Evidenţa cheltuielilor trebuie să fie completată, datată, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al proiectului.
        Copiile adeverinţelor ISC şi a celorlalte tipuri de adeverinţe (avize, acorduri, autorizaţii, etc) trebuie să fie emise în conformitate cu legislaţia în vigoare, să aibă aplicată ştampila instituţiei şi să fie semnate de o persoană autorizată. Acestea trebuie să fie emise pe numele beneficiarului care a solicitat finanţarea.
        Raportul de progres trebuie să aibă toate rubricile completate, să fie datat, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie să descrie în general stadiul fizic de realizare a investiţiei. Datele menţionate în Raportul de progres trebuie să fie reale şi să aibă acoperire în situaţia existentă în teren. Raportul trebuie să conţină şi referiri la modul de realizare a acţiunilor asumate de către beneficiar prin cererea de finanţare la Secţiunea - Principii Orizontale.
        Garanţia de bună execuţie pentru lucrări/servicii trebuie constituită în conformitate cu Contractul de lucrări/servicii (în favoarea beneficiarului finanţării), fie prin emiterea unei scrisori de garanţie bancară, a unei poliţe de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin reţineri succesive din tranşele de plată.
        Contractul de asigurare a lucrărilor/bunurilor pe perioada execuţiei acestora se află în perioada de valabilitate.
        Autorizaţia de construire şi Autorizaţia de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu trebuie emise pe numele beneficiarului, pentru toate lucrările, în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare) şi să fie valabile pe toată durata execuţiei lucrărilor. În situaţia în care, în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, potrivit prevederilor Art. 7, alin. 15 din Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.
        Autorizaţia de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu este necesară în vederea organizării execuţiei lucrărilor de bază (organizare de şantier).
    Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achiziţionate trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate de autoritatea emitentă.
        Declaraţiile vamale pentru importurile directe de bunuri achiziţionate trebuie să fie ataşate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate şi ştampilate de autoritatea emitentă.(Importul reprezintă intrarea de bunuri din afara spaţiului comunitar).
        Ordinul de începere a lucrărilor este documentul care atestă momentul începerii executării lucrărilor. Data emiterii acestui document trebuie să fie anterioară oricăror date de înregistrare a buletinelor de analiză, a întocmirii proceselor verbale de lucrări ascunse şi a proceselor verbale pe faze determinate.
        Notificarea către ISC, este înştiinţarea ISC-ului competent privind data începerii lucrărilor. Procesul verbal de predare al amplasamentului şi planul de amplasare al investiţiei conţinând poziţiile bornelor topografice trebuie să fie datat, semnat (cu numele menţionat în clar) şi ştampilat conform Programului de urmărire şi control al calităţii lucrărilor. Data elaborării acestui document trebuie să fie ulterioară Ordinului de începere a lucrărilor .
        Programul de urmărire şi control a calităţii lucrărilor trebuie vizat de Inspecţia de Stat în Construcţii, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant şi executant. (la toate cererile de rambursare şi trebuie să conţină toate completările aduse acestuia).
        Procesele verbale de recepţie calitativă, procese verbale pentru lucrări ascunse şi procese verbale pe faze determinante trebuie să fie elaborate, datate şi semnate conform programului de urmărire şi control a calităţii lucrărilor din proiectul tehnic.
        Procesele verbale de recepţie parţială a lucrărilor şi procesele verbale de recepţie pe faze determinante prezentate la cererile de rambursare intermediare trebuie să fie completate, datate, semnate şi ştampilate.
        Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor prezentate la cererea de rambursare finală trebuie completate, datate, semnate şi stampilate.
        Procesele verbale de predare-primire, de recepţie şi de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate trebuie completate, datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de bunuri şi beneficiar.
        În cazul contractelor de leasing, prin Procesul verbal de predare-primire trebuie să se transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar înainte de finalizarea perioadei de monitorizare ex-post. Cu toate acestea, vor fi eligibile doar cheltuielile aferente ratelor plătite până la finalizarea proiectului. Contractul de leasing trebuie să fie aferent bunurilor pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor, să aibă precizată valoarea şi să fie semnat de ambele părţi; Procesele verbale de predare - primire a serviciilor achiziţionate: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie, trebuie completate, datate, semnate şi ştampilate de prestatorul de servicii şi beneficiar;
        Situaţiile de plată pentru lucrări şi centralizatoarele situaţiilor de plată trebuie semnate cu numele menţionat în clar, ştampilate şi datate de reprezentantul legal, de dirigintele/inspector de şantier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) şi de executantul lucrării.
        Realizarea tuturor lucrărilor trebuie să se facă în perioada de valabilitate a contractului de lucrări şi în conformitate cu Graficul de execuţie a lucrărilor. Dacă apar modificări, trebuie să se ataşeze la Dosarul Cererii de rambursare, actul adiţional de prelungire a contractului de lucrări sau de modificare a Graficului de execuţie.
        În situaţia în care pe parcursul execuţiei lucrărilor se impun modificări ale soluţiei din Proiectul Tehnic, iar acestea au fost aprobate de către DGP AM POPAM, se vor întocmi şi prezenta la dosarul cererii de rambursare următoarele documente:
    - dispoziţia de şantier pentru execuţia lucrărilor, întocmită de proiectant şi semnată de dirigintele de şantier, beneficiar şi constructor. Această dispoziţie de şantier este însoţită de memoriu justificativ întocmit de proiectant şi verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;
    – listele de cantităţi pentru lucrările la care se renunţă, întocmite de proiectant;
    – listele de cantităţi pentru lucrări suplimentare, întocmite de proiectant;
    – nota de renunţare;
    – nota de comandă suplimentară care trebuie să fie semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de şantier, de proiectant;
    – situaţiile de plată aferente notelor de comanda suplimentară trebuie să fie semnate de către constructor, dirigintele de şantier şi beneficiar.

        Buletinele de analiză ale materialelor încorporate, certificatele de calitate/conformitate a materialelor folosite la lucrări/buletinele de încercări şi agrementele tehnice trebuie să fie semnate, datate şi ştampilate de autoritatea emitentă.
        Devizele financiare pentru servicii trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de servicii şi de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii şi declarate câştigătoare şi să cuprindă informaţii referitoare la numărul de experţi (angajaţi sau cu contracte de prestări servicii), preţul pe oră şi timpul lucrat pentru fiecare obiect din contractul de servicii (fişe de pontaj).
        În cazul contribuţiei în natură (echipamente, instalaţii şi utilaje, terenuri, clădiri şi imobile), obiectul acestei contribuţii nu trebuie să fi fost achiziţionat sau plătit prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile. Pentru teren, instalaţii şi utilaje, clădiri şi echipamente, valoarea trebuie să fie certificată de un evaluator autorizat. Obiectul contribuţiei în natură trebuie să fie necesar şi strict legat de implementarea operaţiunii, să fie liber de sarcini sau interdicţii şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti. Beneficiarul nu are dreptul să solicite rambursarea din fondurile nerambursabile aferente POPAM 2014-2020 a cheltuielilor realizate după 1 ianuarie 2014 şi înainte de data semnării Contractului de finanţare pentru investiţiile pentru care au fost constituite garanţii sau ipoteci.
        Alte documente justificative specificate (după caz) în cererea de rambursare trebuie datate, semnate şi ştampilate de beneficiarul Contractului de finanţare nerambursabilă.

    E. VERIFICAREA PE TEREN A DOSARULUI CERERII DE RAMBURSARE/PLATĂ
    (1) Verificarea operaţiunilor include şi verificări la faţa locului care să certifice autenticitatea operaţiunilor efectuate, în concordanţă cu activităţile şi acţiunile prevăzute în contractele de finanţare semnate, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste verificări trebuie să dea asigurări în vederea realizării obiectivelor propuse, aplicării corecte a legislaţiei în vigoare şi eligibilităţii plăţilor.
    (2) Verificarea la faţa locului a operaţiunilor, va fi efectuată obligatoriu pentru toate cererile de rambursare.
    (3) Verificările la faţa locului vor fi detaliate şi vor cuprinde pe lângă confirmarea existenţei lucrărilor şi măsurători ale reperelor solicitate la plată şi corespondenţa dintre devizele de lucrări, PT şi ofertele tehnice din achiziţii.
    (4) Vizitele la faţa locului se vor desfăşura, acolo unde este cazul, pe parcursul a 8 ore de lucru. În funcţie de complexitatea lucrărilor, verificările pe teren se pot efectua pe parcursul mai multor zile lucrătoare. Dacă este cazul, misiunea poate fi prelungită.
    (5) Dacă în urma controlului administrativ au fost identificate nereguli, se poate solicita o reverificare la faţa locului pentru cererea de rambursare respectivă.
    (6) Verificările se vor efectua la sediul Beneficiarului/locul de păstrare a documentelor/locaţia proiectului, în funcţie de specificul proiectului.
    (7) Verificările la faţa locului au scopul de a efectua controale fizice care nu sunt posibile decât la faţa locului.
    (8) În desfăşurarea activităţii de verificare la faţa locului pot fi descoperite diverse situaţii când se impun a fi recuperate sume plătite din cofinanţarea publică, sume ce urmează a se menţiona în raportul de verificare.
    (9) Beneficiarul este anunţat în prealabil cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte cu privire la data desfăşurării verificării la faţa locului, membrii echipei de verificare, scopul şi durata misiunii, printr-o notificare transmisă beneficiarului prin fax sau prin poştă.
    (10) Verificarea la faţa locului se va axa în principal pe următoarele aspecte:
    - verificarea respectării prevederilor comunitare şi naţionale cu privire la acordarea şi utilizarea finanţării nerambursabile din FEPAM şi a celor privind achiziţiile, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, mediul înconjurător, informarea şi publicitatea;
    – verificarea eligibilităţii cheltuielilor rambursate către beneficiari, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale cu privire la eligibilitate din cererile de plată/rambursare anterioare;
    – verificarea plăţii efective a sumelor incluse în cererile de rambursare - inclusiv analiza documentelor originale în vederea verificării conformităţii cu copiile transmise de beneficiar;
    – verificarea existenţei unui sistem de codificare contabilă pentru proiect (conturi analitice pentru proiect) şi a înregistrării tuturor datelor legate de proiect în contabilitate;
    – verificarea realităţii cheltuielilor - şi anume existenţa bunurilor/serviciilor/lucrărilor finanţate şi corespondenţa acestora din punct de vedere tehnic şi financiar cu specificaţiile din proiect;
    – verificarea conformităţii documentelor încărcate în SMIS cu documentele originale aflate la sediul beneficiarului;
    – verificarea conturilor de terţi, a conturilor de trezorerie şi a conturilor de venituri în vederea identificării unor posibile tranzacţii de natura reducerilor financiare/împrumuturilor între beneficiar şi furnizori/antreprenori;
    – verificări pentru a stabili relaţii contractuale anterioare între beneficiar şi firmele care au adjudecat contractele de achiziţii în cadrul proiectului;
    – verificarea îndeplinirii indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului asumaţi prin contractul de finanţare
    – verificarea implementării recomandărilor şi măsurilor corective aferente verificărilor anterioare (dacă este cazul);
    – verificarea progresului proiectului în scopul certificării datelor cuprinse în rapoartele de progres înaintate de către beneficiar;
    – verificarea concordanţei între situaţia identificată la faţa locului la momentul eligibilităţii cu progresul investiţiei la momentele depunerii cererilor de rambursare. Această verificare va fi efectuată pe baza informaţiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizări), a documentelor justificative (contracte de vânzare/antrepriza, facturi, autorizaţii de construire, procese verbale la faze determinante) legate de stadiul construcţiilor la data depunerii cererii de finanţare şi a fotografiilor realizate în faza de eligibilitate;
    – verificarea păstrării tuturor documentelor originale legate de proiect, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale aferente;
    – verificarea conformităţii dosarelor de achiziţii scanate şi depuse la DGP-AMPOPAM cu originalele existente la beneficiar.

    (11) Beneficiarul are obligaţia:
    - să asigure disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor;
    – să pună la dispoziţia echipei de verificare documentele solicitate;
    – să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect;
    – să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului

    (12) În timpul verificării la faţa locului experţii CRPOP se vor asigura că beneficiarul realizează arhivarea corespunzătoare a documentelor. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate astfel încât să permită verificarea lor.
    (13) În cazul în care verificarea nu se poate efectua din cauza unei situaţii de urgenţă/forţa majoră, misiunea de verificare se va replanifica.
    (14) După finalizarea verificărilor la faţa locului, se întocmeşte un Raport al vizitei pe teren care va fi adus la cunoştinţă beneficiarul după aprobarea/respingerea cererii de rambursare.
    (15) Raportul de vizitei pe teren va ţine cont de toate evidenţele colectate prin efectuarea verificărilor la faţa locului. De asemenea, în cazul în care s-au solicitat răspunsuri/documente adiţionale, în Raportul vizitei pe teren se vor menţiona concluziile analizei efectuate de către experţii CRPOP.


    ANEXA 1
lit. d)
    la Contractul de Finanţare nr. ...../......
        Condiţii aferente POPAM 2014-2020
        (Ghidul solicitantului aferent măsurii .......)
        * Se va completa de expertul CC, conform condiţiilor din Ghidul solicitantului aferent măsurii ..........

    ANEXA 3

        la Contractul de Finanţare nr. ....../......
                               MĂSURI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
                              PENTRU BENEFICIARII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL
                             PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020
        Beneficiarii Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime au obligaţia de a se asigura că măsurile de informare şi publicitate utilizate menţionează sprijinul acordat operaţiunii relevante prin intermediul Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime afişând următoarele elemente:
    - Emblema Uniunii Europene, în conformitate cu specificaţiile cuprinse în "Normele de identitate vizuală pentru activităţile de informare, comunicare şi promovare derulate la nivelul Direcţiei Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime" însoţită de o referire la Uniunea Europeană;
        Emblema Uniunii Europene este afişată color pe site-urile de internet. În toate celelalte mijloace de comunicare în masă, culoarea este utilizată ori de câte ori este posibil. O versiune monocromatică poate fi utilizată doar în cazuri justificate.
        Emblema Uniunii Europene este întotdeauna clar vizibilă şi ocupă o poziţie de prim-plan. Poziţia şi dimensiunile sale sunt adaptate la dimensiunea materialului sau a documentului utilizat. Înălţimea minimă a emblemei Uniunii Europene este de 1 cm. În cazul articolelor promoţionale de dimensiuni mici, înălţimea minimă a emblemei Uniunii Europene este de 5 mm.
        Atunci când emblema Uniunii Europene este afişată pe un site de internet, aceasta trebuie să fie vizibilă în zona de afişare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiţi să deruleze în jos pagina.
        În cazul în care sunt afişate alte logouri alături de emblema Uniunii Europene, aceasta din urmă trebuie să aibă cel puţin aceeaşi dimensiune, în înălţime sau în lăţime, ca cel mai mare dintre celelalte logouri. Este recomandat ca emblema UE să fie amplasată separat de sigla beneficiarului.
        Referirea la Uniunea Europeană
        Denumirea "Uniunea Europeană" este întotdeauna menţionată în totalitate. Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii Europene poate fi oricare dintre următoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma şi Verdana. Variantele în caractere cursive şi subliniate şi utilizarea efectelor tipografice nu sunt permise.
        Poziţionarea textului în raport cu emblema Uniunii Europene nu face obiectul niciunei cerinţe speciale, dar textul nu ar trebui să interfereze în niciun fel cu emblema.
        Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie să fie proporţională cu dimensiunea emblemei.
        Culoarea caracterelor este "reflex blue", neagră sau albă, în funcţie de fundal.

    – O referire la Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime sau în cazul unei operaţiuni finanţate din mai multe fonduri, o referire la fondurile structurale şi de investiţii europene;
        În cazul în care Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime sau fondurile structurale şi de investiţii europene sunt menţionate pe un site de internet, această referire trebuie să fie vizibilă în zona de afişare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiţi să deruleze în jos pagina.

    – sigla Guvernului României conform modelului indicat în "Normele de identitate vizuală pentru activităţile de informare, comunicare şi promovare derulate la nivelul Direcţiei Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime";
    – sigla POPAM conform modelului indicat în "Normele de identitate vizuală pentru activităţile de informare, comunicare şi promovare derulate la nivelul Direcţiei Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime";

        Opţional, fiecare entitate beneficiară de fonduri europene acordate prin POPAM, în baza propriei decizii, îşi poate concepe şi elabora propria siglă, care trebuie să fie unică şi personalizată (prin cromatică, grafică sau text) în acord cu specificul entităţii.
        Beneficiarii măsurilor finanţate din Fondul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 au obligaţia de a informa publicul larg cu privire la contribuţia obţinută din partea FEPAM şi contribuţia naţională, prin respectarea următoarelor cerinţe obligatorii:
    a) afişarea unui panou, în conformitate cu exemplul detaliat în prezenta anexă, până la depunerea primei cereri de rambursare, în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil;
    b) aplicarea de autocolante, în conformitate cu exemplul detaliat în prezenta anexă, pe mijloacele fixe achiziţionate în timpul desfăşurării proiectului (autocolantele vor fi aplicate/postate în locuri uşor vizibile); Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaţa cea mai vizibilă a echipamentului.

        Panoul de publicitate şi, după caz, autocolantele vor fi afişate pe perioada executării proiectului şi pe o perioadă de 5 ani după efectuarea ultimei plăţi în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă.
        Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta Anexă are drept consecinţă aplicarea unei corecţii financiare în procent de 1% din valoarea nerambursabilă a proiectului astfel cum este menţionat în contractul de finanţare nerambursabilă.
        Elementele de informare afişate pe panou/autocolante vor fi următoarele:
    (1) Panou pentru publicitate
        Textul panoului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afişat în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite amplasamente în condiţii de vizibilitate şi cu respectarea reglementărilor de circulaţie existente în România.
        Elementele de informare afişate pe panou vor fi următoarele:
    a) În partea din mijloc, sus, stema GUVERNULUI ROMÂNIEI - Arial, 250, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 0,18 m, l= 0,18 m.
    b) În partea din stânga, sus, steagul Uniunii Europene având sub textul UNIUNEA EUROPEANĂ - Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 0,20 m, l = 0,17 m.
    c) În partea din dreapta, sus: Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi logoul "SUSŢINE INIŢIATIVA TA!"
    d) Caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lăţimea de 0,35 m. Sub ea se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărţit în trei casete cu următoarele dimensiuni: casetă 1 - L=0,40 m, l=0,21 m; casetă 2 - L=0,40 m, l=0,21 m; casetă 3 - L=0,40 m, l= 0,23 m
    e) În aceste casete se vor scrie în ordine: Prioritatea Uniunii Europene şi Măsura, Titlul proiectului; numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150, bold, iar pentru descrierea categoriei - Arial, 150, normal.

        Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m şi l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepţia celor de la steme; Stemele şi sigla POPAM vor fi color.
        Exemplu: (a se vedea imaginea asociată)


    (2) Autocolant pentru afişare
        Textul autocolantului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afişat pe fiecare utilaj, instalaţie sau alte achiziţii, în puncte de vizibilitate maximă. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi inscripţionat şi va fi menţinut pe perioada executării proiectului şi 5 ani după efectuarea ultimei plăţi în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă.
        Elementele de informare afişate în autocolant vor fi următoarele:
    a) În partea din dreapta, se va înscrie: Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi logoul "SUSŢINE INITIATIVA TA!".
    b) În partea de mijloc, sus stema GUVERNULUI ROMÂNIEI - Arial, 16, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 3 cm, l= 3 cm.

    Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului - Arial, 16, bold
    c) În partea din stânga, steagul Uniunii Europene având sub textul UNIUNEA EUROPEANĂ - Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 3,5 cm, l = 1,8 cm.
    d) În partea de mijloc, jos se va trece Prioritatea Uniunii Europene, măsura, titlul proiectului şi anul achiziţionării bunului - Arial, 16, bold.

        Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepţia celor de la steme. Stemele şi sigla POPAM vor fi color.
        Exemplu: (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA 4

        la Contractul de Finanţare nr. ....../......
                                     MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA
        Monitorizarea proiectelor
        Monitorizarea în perioada ex-post a proiectelor
        Monitorizarea ex-post a proiectelor se realizează 100% şi se referă la proiectele finalizate pentru Priorităţile Uniunii 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime. Acest tip de monitorizare se efectuează după ultima plată a Autorităţii contractante către Beneficiar şi se desfăşoară pe perioada de valabilitate a contractului/angajamentului legal de finanţare.
        Monitorizarea se realizează pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar conform art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Modificările substanţiale ale unui proiect sunt cele care:
    - îi afectează natura sau condiţiile de implementare sau acordă unei firme sau unui organism public un avantaj nejustificat;
    – rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii asupra unui element de infrastructură ori o încetare sau o schimbare a locaţiei;

    Sprijinul acordat va fi recuperat dacă proiectul a suferit o modificare substanţială, în sensul celor mai sus menţionate, în perioada ex-post.
        După efectuarea plăţii finale către Beneficiar, DGP- AM POPAM va verifica pe teren proiectele finalizate care vor fi incluse într-un plan anual de monitorizare.
        Monitorizarea ex-post asupra proiectelor finalizate se efectuează fără a se depăşi perioada de 5 (cinci) ani de la data efectuării ultimei plăţi.
        Beneficiarul va trebui să fie prezent la data efectuării misiunii de monitorizare la locul unde proiectul a fost implementat şi să ofere experţilor din echipa de monitorizare toate informaţiile necesare efectuării misiunii de monitorizare.
        În cadrul misiunilor de monitorizare se va verifica:
    1) Dacă există modificări substanţiale, respectiv:
    - sunt afectate natura sau condiţiile de implementare (criterii de eligibilitate şi selecţie);
    – se acordă unei societăţi sau unui organism public un avantaj nejustificat;
    – rezultă o schimbare în natura proprietăţii;
    – rezultă o schimbare a localizării activităţii co-finanţate.

    2) Dotările proiectului:
    - sunt folosite conform scopului destinat;
    – au fost realizaţi indicatorii asumaţi de beneficiar prin cererea de finanţare;
    – au fost vândute sau închiriate.

    3) Realizarea indicatorilor de proiect:
    - Volumul total al producţiei de acvacultură - tone;
    – Volumul producţiei obţinute pentru celelalte specii, în cazul policulturii - tone;
    – Locuri de muncă nou create.

    4) Obiective monitorizate
    - Protecţia şi conservarea habitatelor specifice faunei şi florei acvatice;
    – Protecţia şi conservarea speciilor sălbatice protejate;
    – Pregătirea forţei de muncă;
    – Activităţi de inspecţie ale responsabililor cu protecţia mediului;
    – Existenţa şi starea fizică a investiţiilor finanţate, panourilor publicitare, elementele de identificare a achiziţionării echipamentelor/bunurilor prin POPAM 2014-2020;
    – Prezenţa personalului angajat la locaţia investiţiei;
    – Existenţa documentelor martor pentru materialele promoţionale;
    – Statutul organizaţiei din care să rezulte că beneficiarul este organizaţie de producători recunoscută, care desfăşoară activitate în domeniul pescuitului comercial, acvaculturii şi procesării peştelui;
    – Dacă Beneficiarul mai este recunoscut de Statul Membru ca organizaţie de producători;
    – Realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererea de finanţare.    ANEXA 5

        la Contractul de Finanţare nr. ...../.....
                          ACORDUL ÎNCHEIAT ÎNTRE BENEFICIAR ŞI PARTENERI
        * dacă este cazul, se va menţiona cel din Ghidul solicitantului aferent măsurii... şi din cererea de finanţare

    ANEXA 6

        la Contractul de Finanţare nr. ...../......
                                          CONFIDENŢIALITATE
        * dacă este cazul, se va menţiona informaţiile din documentul transmis de către beneficiar, în vederea respectării art. 18 din Contractul de Finanţare - partea generală

    ANEXA 15

                                MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
        Reguli generale - cerinţe obligatorii pentru toate proiectele finanţate prin POPAM 2014-2020
    ART. 1
        Beneficiarul are obligaţia de a:
    a) afişa panoul prevăzut la art. (4) alin. (1) din prezenta Anexa, până la depunerea primei cereri de rambursare, în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil;
    b) aplica autocolantele prevăzute la art. 4 alin. (2), pentru mijloacele fixe achiziţionate în timpul desfăşurării proiectului (autocolantele vor fi aplicate/postate în locuri uşor vizibile); Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaţa cea mai vizibilă a echipamentului.


    ART. 2
        Panoul de publicitate şi după caz, autocolantele, vor fi afişate atât pe perioada executării proiectului cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă.

    ART. 3
        Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta Anexă, are drept consecinţă aplicarea unei corecţii în procent de 1% din valoarea nerambursabilă a proiectului astfel cum este menţionat în contractul de finanţare nerambursabilă.

    ART. 4
        Elementele de informare afişate pe panou/autocolante vor fi următoarele:
    (1) PANOU PENTRU PUBLICITATE
        Textul panoului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afişat în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite amplasamente în condiţii de vizibilitate şi reglementări de circulaţie existente în România.
        Elementele de informare afişate pe panou vor fi următoarele:
    f) În partea din mijloc, sus, stema GUVERNULUI ROMÂNIEI - Arial, 150, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 0,14 m, l= 0,18 m.
    g) În partea din stânga, sus, steagul Uniunii Europene având sub textul UNIUNEA EUROPEANĂ - Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 0,20 m, l = 0,17 m.
    h) În partea din dreapta, sus: Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi logoul "SUSŢINE INITIATIVA TA"
    i) Caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lăţimea de 0,35 m. Sub ea se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărţit în trei casete cu următoarele dimensiuni: casetă 1 - L=0,40 m, l=0,21 m; casetă 2 - L=0,40 m, l=0,21 m; casetă 3 - L=0,40 m, l= 0,23 m
    j) În aceste casete se va scrie în ordine: Prioritatea Uniunii, Măsura, Titlul proiectului şi numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150, bold, iar pentru descrierea categoriei - Arial, 150, normal.

    Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m şi l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepţia celor de la steme; Stemele şi sigla POPAM vor fi color.
        Exemplu: (a se vedea imaginea asociată)


    (2) AUTOCOLANT PENTRU AFIŞARE
        Textul autocolantului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afişat pe fiecare utilaj, instalaţie sau alte achiziţii, în puncte de vizibilitate maximă. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi inscripţionat şi va fi menţinut atât pe perioada executării proiectului cât şi după 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă.
        Elementele de informare afişate în autocolant vor fi următoarele:
    e) În partea din dreapta, se va înscrie: Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi logoul "SUSŢINE INITIATIVA TA".
    f) În partea de mijloc, sus stema GUVERNULUI ROMÂNIEI - Arial, 16, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 2 cm, l = 3 cm.

        Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului - Arial, 16, bold
    g) În partea din stânga, steagul Uniunii Europene având sub textul UNIUNEA EUROPEANĂ - Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 3,5 cm, l = 1,8 cm.
    h) În partea de mijloc, jos se va trece titlul proiectului şi anul achiziţionării bunului - Arial, 16, bold.

        Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepţia celor de la steme. Stemele şi sigla POPAM vor fi color.
        Exemplu: (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA A

                             DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr . . . . . . . .│
│. . : . . . . . . . . . . │
│Măsura Nr.: . . . . . . . . . . │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . │
│. │
│Durata de implementare . . . . . . . .│
│. . (luni); │
│Valoarea eligibilă . . . . . . . . . .│
│(lei); │
├──────────────────────────────────────┤
│Solicitant │
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire . . . . . . . . . . │
│Statut juridic . . . . . . . . . . │
│Tel/fax . . . . . . . . . . Email . . │
│. . . . . . . . │
└──────────────────────────────────────┘

        Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Paşaport seria .......... nr. .........., CNP .......... eliberată de .......... la data de .........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al solicitantului .......... denumire solicitant .........., având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr. .......... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... constituit în baza .........., în anul .........., cu sediul în Localitatea: .........., Judeţul .......... Strada .......... Nr .........., Bl .........., Sc. .........., Etaj. .........., Apartament nr. .........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:
        ● Proiectul pentru care se solicită finanţare în prezenta Cererea de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene şi nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare pentru aceleaşi activităţi.
        ● Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului vor fi evidenţiate, monitorizate şi verificate distinct, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
        ● Operaţiunea care face obiectul prezentei cereri de finanţare nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea cererii de finanţare în cadrul prezentului apel.
        ● Informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu.
        ● Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate aferente măsurii;
        ● Solicitantul nu se află în niciuna din situaţiile de mai jos:
    - a comis o fraudă, astfel cum este aceasta definită la art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    – s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instanţă judecătorească cu putere de "res judicata";
    – este vinovat de grave greşeli profesionale pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaveri Maritime le poate dovedi prin orice mijloace;
    – a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    – a fost declarat a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autorităţile competente;
    – a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    – este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management pentru POP 2007-2013 şi POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informaţii incorecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate;
    – a săvârşit o încălcare gravă în temeiul art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (1) sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
    – a fost implicat în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu art. 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul ţărilor identificate ca ţări terţe necooperante, astfel cum este prevăzut la art. 33 din respectivul regulament;
    – a săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu;
    – a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la art. 3 şi 4 din Directiva nr. 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul nr. 508/2014.


        Totodată, declar că mă angajez:
    a) să respect prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, precum şi egalitatea de şanse şi nediscriminarea conform:
        ● art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţia României;
        ● art. 3-9 din Codul Muncii;
        ● Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
        ● Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată;
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările ulterioare;
        ● Legea nr. 210/1999 a concediului paternal;

    b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile şi practicile prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de:
        ● rasă, naţionalitate, etnie;
        ● limbă, religie, categorie socială, convingeri;
        ● sex, orientare sexuală;
        ● vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV;
        ● apartenenţă la o categorie defavorizată,

        precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

        Totodată, declar pe propria răspundere că solicitantul nu va încerca să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului şi nu va face presiuni la adresa evaluatorului.
        Înţeleg că Autori