Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 21 septembrie 2021  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 158/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.7 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 21 septembrie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 158/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.7 "Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 - 2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 933 bis din 30 septembrie 2021
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 245 din 21 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 30 septembrie 2021.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
                PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME
                                      2014 - 2020
                                 Prioritatea Uniunii 2
                        Stimularea acvaculturii sustenabile din
             punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al
         utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere
                                 GHIDUL SOLICITANTULUI
                     Obiectiv specific 3 - Protejarea şi refacerea
                       biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea
                 ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei
          acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor
        Măsura II.7 Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură
        Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.
                                      Versiunea 2
                                    Septembrie 2021

    CUPRINS
    1. LEGISLAŢIE A UNIUNII EUROPENE ŞI NAŢIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE
    2. PREVEDERI GENERALE
    3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII
    3.1. Solicitanţi eligibili
    3.2. Eligibilitatea proiectului
    3.3. Activităţi eligibile
    3.4. Cheltuieli eligibile

    4. CEREREA DE FINANŢARE
    4.1. Întocmirea cererii de finanţare
    4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanţare
    4.3. Înregistrarea Cererii de finanţare

    5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE
    6. EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERII DE FINANŢARE
    6.1. Evaluarea cererii de finanţare
    6.2. SELECŢIA CERERII DE FINANŢARE

    7. CONTESTAŢII
    8. CONTRACTAREA
    8.1. CONTRACTUL DE FINANŢARE
    8.2. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

    9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI
    9.1. DERULAREA ŞI VERIFICAREA ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI
    9.2. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
    9.2.1. PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI
    9.2.2. PLATA


    10. MONITORIZARE ŞI CONTROL
    11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    12. ANEXE
    1. Legislaţie a Uniunii Europene şi naţională, alte documente relevante
    Legislaţie UE
    Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
    Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul şi construcţia unui sistem de monitorizare şi de evaluare comun pentru operaţiunile finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operaţiuni;
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte necesităţile în materie de date şi sinergiile dintre potenţialele surse de date;
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 763/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de publicitate şi instrucţiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii;
    Regulamentul delegat (UE) 2015/288 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte perioada şi datele de inadmisibilitate a cererilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
    Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    Regulamentul delegat (UE) 2252/2015 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 288/2015 în ceea ce priveşte perioada de inadmisibilitate a cererilor din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime;
        Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. C(2015)8416/2015 din 25.11.2015 de aprobare a Programului Operaţional "Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România", pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime în România, cu modificările şi completările ulterioare;

    Legislaţie naţională şi alte documente relevante
    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare;
    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil;
    Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
    Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operaţiunile finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 332/2008 privind înscrierea unităţilor de producţie în acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţelor de acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii;
        Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1656/R/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
        Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1681/R/24.10.2019 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
        Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime nr. 14/2017 privind aprobarea criteriilor de selecţie a operaţiunilor în cadrul măsurii II.7 - Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură, art. 51, lit. a) şi lit. b) din PU 2 - Investiţii productive în acvacultură;

    2. PREVEDERI GENERALE
        Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 îşi propune să creeze condiţiile necesare redresării economice, generării creşterii şi menţinerii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii şi afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 8416/25.11.2015 şi permite accesarea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM).
        Acest document reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanţare şi se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi ai Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr. 2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere, Obiectivul specific 3 - Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, Măsura II.7. conform Articolul 51 din Regulamentul 508/2017 - Sporirea potenţialului siturilor în care se practică acvacultura.
        În cadrul POPAM, sporirea potenţialului siturilor de acvacultură se referă la determinarea potenţialului real de producţie al siturilor de acvacultură, care să permită identificarea celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acvaculturii şi, după caz, luarea în considerare a proceselor de amenajare spaţială. Prevederile sale se completează cu normele legale ale Uniunii Europene şi naţionale în vigoare.
        Măsura II.7. sprijină organisme de drept public cu activitate relevantă în domeniul acvaculturii pentru determinarea potenţialului real de producţie al siturilor de acvacultură.
        Studiul/studiile elaborat/elaborate vor fi puse la dispoziţia publicului
        Înainte de a începe completarea Cererii de finanţare vă recomandăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile prezentate în prezentul Ghid şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.
        Pentru o mai bună înţelegere vă recomandăm să consultaţi şi:
    - Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 - 2020
    – Procedurile privind: verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii, evaluarea şi selecţia, contractarea Cererilor de finanţare;
    – Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

        Totodată vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanţare.
        Ghidul solicitantului nu se substituie legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligaţia cunoaşterii şi respectării acesteia. Prevederile ghidului pot fi mai restrictive decât normele Uniunii Europene şi nu pot exceda acestora din urmă.
        CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?
        SOLICITANŢI ELIGIBILI
        ORGANISME DE DREPT PUBLIC CU ACTIVITATE DE REGLEMENTARE SAU DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ACVACULTURII


        CE ACTIVITĂŢI SUNT FINANŢATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?
        ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
        Activităţi necesare pentru elaborarea unui studiu privind determinarea potenţialului real al siturilor de acvacultură.


        CARE SUNT ŢINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?
        INDICATORI
        Indicatori de program

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Indicator de realizare │ │
│Numărul de proiecte privind │Nr. │
│creşterea potenţialului │ │
│siturilor de acvacultură │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Indicator de rezultat - │Nu se │
│ │aplică│
└───────────────────────────────┴──────┘


        ATENŢIE! Nerespectarea indicatorilor prestabiliţi asumaţi prin Cererea de finanţare va atrage după sine recuperarea finanţării nerambursabile acordate direct proporţional cu gradul de nerealizare a acestora.


    Date de implementare

┌─────────┬────────────────────────┬───┐
│Codul │Dată de implementare │Nr.│
│măsurii │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼───┤
│ │Tipuri de operaţiuni: │ │
│ ├────────────────────────┼───┤
│ │identificarea zonelor; │ │
│ │îmbunătăţirea │ │
│ │instalaţiilor de sprijin│ │
│II.7. │şi a infrastructurilor; │ │
│Articolul│prevenirea daunelor │ │
│51 │grave; acţiuni în urma │ │
│ │detectării mortalităţii │ │
│ │sau a prezenţei bolilor │ │
│ ├────────────────────────┼───┤
│ │Numărul de angajaţi care│ │
│ │beneficiază de │ │
│ │operaţiune │ │
└─────────┴────────────────────────┴───┘

        CÂŢI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI? INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR
        Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul cererilor de propuneri de proiecte este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, pentru organismele de drept public.

        CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ ŞI MINIMĂ A PROIECTULUI ŞI PE CE PERIOADĂ?
        Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect va fi echivalentul în LEI a sumei precizate în anunţul de lansare a apelului (În cadrul acestui plafon este inclus TVA-ul doar în cazul solicitanţilor neplătitori de TVA). Pentru solicitanţii plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul. Valoarea minimă eligibilă a proiectului va fi precizată în anunţul de lansare a apelului.
        Durata de implementare a unui proiect este de maximum 18 luni.
        Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună.

        Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site-ul www.ampeste.ro, secţiunea Informări.
        În cadrul apelului, Cererea de finanţare şi documentele anexe vor fi introduse şi respectiv ataşate online cu semnătură electronică în aplicaţia electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp menţionat în anunţul de deschidere a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare.
        Semnătura electronică va aparţine reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului legal al acestuia.
        Pentru solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări şi depunerea de contestaţii, locaţiile şi datele de contact ale Autorităţii de management şi a Centrelor regionale sunt:

┌───────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│Sediu │Adresă │Contact │Judeţe arondate │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │B-dul Carol I│Tel: 021-307 │ │
│ │nr. 24, │9802 │ │
│DGP-AMPOPAM│sector 3, │Fax. 021 307 │- │
│ │municipiul │2474 │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Intern. Trade│ │ │
│ │Center, str. │ │ │
│ │Alexandru │Tel. │Braşov, Covasna,│
│CR Braşov │Vlahuţă, nr. │0725.256.235 │Harghita, Mureş,│
│ │10, Et. 1, │0725.256.236 │Sibiu. │
│ │Braşov , │0725.256.252 │ │
│ │judeţul │ │ │
│ │Braşov │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. Mihai │ │Argeş, │
│ │Eminescu, nr.│Tel. │Dâmboviţa, │
│CR │11, cam. 6, │0725.256.223 │Giurgiu, Ilfov, │
│Bucureşti │Buftea, │0725.256.224 │Prahova şi │
│ │judeţul Ilfov│ │municipiul │
│ │ │ │Bucureşti. │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. Capitan │ │ │
│ │Petre Romulus│Tel. │Constanţa, │
│CR │nr. 7 bis, │0725.256.231,│Ialomiţa, │
│Constanţa │Constanţa, │0725.256.218 │Călăraşi. │
│ │judeţul │ │ │
│ │Constanţa │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. │ │Alba, │
│ │Dorobanţilor,│Tel. │Bistriţa-Năsăud,│
│CR Cluj │nr. 69, cam. │0725.256.233 │Cluj, Maramureş,│
│ │8, │0725.256.234 │Satu-Mare, │
│ │Cluj-Napoca, │ │Sălaj. │
│ │judeţul Cluj │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Bloc TCIF, │ │ │
│ │str. Nicolae │Tel │Dolj, Gorj, │
│CR Dolj │Romanescu, │0725.256.222 │Mehedinţi, Olt, │
│ │nr. 39, etaj │0725.256.221 │Teleorman, │
│ │2, Craiova, │0725.256.236 │Vâlcea. │
│ │judeţul Dolj │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. │ │ │
│ │Basarabiei, │ │ │
│ │nr. 55, bloc │Tel. │Brăila, Buzău, │
│CR Galaţi │A16, parter, │0725.256.225 │Galaţi, Vrancea.│
│ │Galaţi, │0725.256.226 │ │
│ │judeţul │ │ │
│ │Galaţi │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │OJRSA, Aleea │ │ │
│ │Mihail │Tel. /Fax. │Bacău, Botoşani,│
│CR Iaşi │Sadoveanu, │0725.256.229 │Iaşi, Neamţ, │
│ │nr.10 bis, │0725.256.230 │Suceava, Vaslui.│
│ │Iaşi, judeţul│ │ │
│ │Iaşi │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Calea │ │ │
│ │Buziaşului, │ │Arad, Bihor, │
│ │nr. 11 A, │Tel. │Caraş Severin, │
│CR Timiş │clădire OB │0726.777.657 │Hunedoara, │
│ │6A, et. 1, │ │Timiş. │
│ │Timişoara, │ │ │
│ │judeţul Timiş│ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Iberom │ │ │
│ │Business │Tel. │ │
│ │Center Str. │0725.256.237 │ │
│CR Tulcea │Portului nr. │0725.256.238 │Tulcea │
│ │14, etaj 2, │0725.256.247 │ │
│ │Tulcea, │0737.068.801 │ │
│ │judeţul │ │ │
│ │Tulcea │ │ │
└───────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘


        Ghidul solicitantului nu se substituie legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligaţia cunoaşterii şi respectării acesteia.

    3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII
        În această secţiune găsiţi informaţii legate de solicitanţii eligibili, condiţiile de eligibilitate a proiectului, activităţi eligibile, precum şi cheltuielile eligibile.
    3.1. Solicitanţi eligibili
        Solicitanţii eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin măsura II.7. - Sporirea potenţialului siturilor în care se practică acvacultura sunt organismele de drept public cu activitate de reglementare sau de cercetare în domeniul acvaculturii.
        CATEGORIILE DE SOLICITANŢI ELIGIBILI CARE POT ACCESA FONDURI NERAMBURSABILE PE ACEASTĂ MĂSURĂ SUNT:
        ● Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură;
        ● Instituţii de cercetare din domeniul acvaculturii.

        Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
    - Să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

        CATEGORIILE DE SOLICITANŢI/BENEFICIARI AI MĂSURILOR FINANŢATE PRIN POPAM 2014-2020, RESTRICŢIONATE DE LA FINANŢARE, SUNT, DUPĂ CAZ:
    - Solicitanţii care, la momentul depunerii Cererii de finanţare se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare;
    – Solicitanţii/beneficiarii înregistraţi în Registrul debitorilor cu sume neachitate, pentru POP 2007-2013/POPAM 2014-2020, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AMPOP/AMPOPAM, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;
        De asemenea, în cadrul măsurii II.7. Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură, sunt restricţionaţi de la finanţare solicitanţii care începând cu 1 ianuarie 2014:
        ● au săvârşit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
        ● au fost implicaţi în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul ţărilor identificate ca ţări terţe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;
        ● au săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu; sau a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la articolele 3 şi 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.

        NOTĂ!
        Solicitanţii declaraţi printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracţiunile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracţiuni comise din neglijenţă gravă şi de 24 de luni în cazul unei infracţiuni comise cu intenţiei. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reţinut că există circumstanţe agravante sau infracţiunea a fost săvârşită pe o perioadă de mai mult de un an.
        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-au comis una sau mai multe dintre infracţiunile menţionate la articolul 3.
        Solicitanţii declaraţi printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracţiunile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reţinut că există circumstanţe agravante sau infracţiunea a fost săvârşită pe o perioadă de mai mult de un an.
        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-au comis una sau mai multe dintre infracţiunile menţionate la articolul 4.


    – Solicitanţii care au săvârşit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:
        12 luni în situaţia atribuirii a 9 puncte de încălcare/operator/navă de pescuit pentru infracţiunile prevăzute la punctele 1, 2 şi 5 din anexa XXX a R404/2011;
        încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.


        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
        Scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracţiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.
        Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puţine de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile
        ● Solicitanţii care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt eligibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023).

        Nu sunt admişi la finanţare pe toată durata eligibilităţii în cadrul FEPAM, respectiv până la 31 decembrie 2023 solicitanţii care au comis fraude în perioada anterioară depunerii Cererii de asistenţă financiară (conform Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene:
    a) în materie de cheltuieli, orice act sau omisiune cu intenţie cu privire la:
    - folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, inexacte sau incomplete care au ca efect perceperea sau reţinerea pe nedrept de fonduri care provin din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele gestionate de Comunităţile Europene sau în numele acestora,
    – necomunicarea unei informaţii cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect,
    – deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate iniţial, având acelaşi efect;

    b) în materie de venituri, orice act sau omisiune cu intenţie cu privire la:
    - folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, inexacte sau incomplete, care au ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al Comunităţilor Europene sau ale bugetelor gestionate de Comunităţile Europene sau în numele acestora,
    – necomunicarea unei informaţii cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect,
    – deturnarea unui avantaj obţinut în mod legal, având acelaşi efect.


        Solicitanţii, după depunerea Cererii de finanţare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operaţiunii şi pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăţi către beneficiarul respectiv, cerinţele menţionate la art. 10 alineatul (1) literele (a) - (d) din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare al Consiliului (Anexele D şi C la Cererea de finanţare).

    3.2. Eligibilitatea proiectului
        Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
    1. Să fie implementat pe teritoriul României;
    2. Să conţină activităţile eligibile prezentate în Ghidul solicitantului;
    3. Activităţile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanţare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani;
    4. Respectă gradul de intervenţie publică şi nu depăşeşte valoarea maximă eligibilă precizată în anunţul de lansare;
    5. Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului;
    6. Durata maximă de implementare este de 18 luni, iar cea minimă de 1 lună;
    7. Respectă condiţii de eligibilitate specifice fiecărei măsuri


    3.3. Activităţi eligibile
        Un proiect poate cuprinde atât activităţi eligibile cât şi activităţi neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.
        Activităţi care pot fi eligibile în cadrul acestei măsuri:
    - activităţi de documentare;
    – activităţi cu privire la prelevarea de probe;
    – activităţi privind analize de laborator;
    – activităţi de analizare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor obţinute;
    – activităţi de elaborare a unui studiu privind determinarea potenţialului real al siturilor de acvacultură;

        ACTIVITĂŢI OBLIGATORII
        În cadrul măsurii sunt obligatorii:
        ● activităţile de informare şi publicitate;
        ● activitatea de auditare a proiectului.    3.4. Cheltuieli eligibile
        Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Cererii de Finanţare. Stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 - 2020 este reglementată de H.G. nr. 347/2016, cu modificările şi completările ulterioare, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în conformitate cu Ordinul MADR nr. 816/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
        IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 4 alin. (1) din H.G. NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 - 2020:
        Condiţie generală de eligibilitate a cheltuielilor

    (1) Fără a încălca prevederile art. 5 şi 6, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:să fie angajată de către beneficiar şi plătită efectiv de acesta în condiţiile legii, între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu condiţia ca operaţiunea cofinanţată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 la Autoritatea de management, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar, potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepţia cheltuielilor aferente asistenţei rambursabile acordate în una din formele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    c) să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, şi beneficiar;
    d) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    e) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
        ATENŢIE! În conformitate cu articolul 10 din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020:        TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU NEPLĂTITORII DE TVA

    (1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operaţiunii, potrivit dispoziţiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    (2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate.

        Solicitanţii (plătitori sau neplătitori de TVA) au obligaţia de a completa Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare - Anexa B la Cererea de finanţare. Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.
        CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:
        Categoriile de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanţare depuse în cadrul acestui apel sunt următoarele:
    1. Cheltuieli comune:
    1.1. Cheltuieli cu auditarea proiectului
    1.2. Cheltuieli cu informarea şi publicitatea
    1.3. Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016
    1.4. Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014
    1.5. Cheltuieli aferente managementului de proiect
    1.5.1. Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
    1.5.2. Cheltuieli cu servicii de management proiect


    2. Cheltuieli specifice Măsura II.7. Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură

        Cheltuieli cu identificarea şi cartografierea zonelor cu potenţial pentru dezvoltarea acvaculturii
        IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 11 H.G. NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020:
    (1) Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile în situaţia în care implementarea unei operaţiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerinţă obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanţare.

    (2) Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.

    (3) Costurile garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naţionale a României sau ale poliţelor de asigurare, sunt eligibile în situaţia în care garanţiile/poliţele de asigurare sunt necesare, conform legislaţiei naţionale sau ale Uniuni Europene.


        CHELTUIELI NEELIGIBILE
        IMPORTANT! În conformitate cu art. 12 şi art. 16 din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020:
        Art. 12 - Dobânzile debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.
        Art. 16 - Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
    a) cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii, care depăşesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    c) cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
    d) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;
    f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;
    g) costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie;

    4. CEREREA DE FINANŢARE
        În cadrul acestei secţiuni veţi găsi informaţii privind întocmirea, modalitatea de completare şi depunere online a Cererii de finanţare, precum şi informaţii cu privire la documentele pe care va trebui să le ataşaţi.
    4.1. Întocmirea cererii de finanţare
        Cererea de finanţare se va completa urmărind instrucţiunile de completare a cererii de finanţare regăsite pe site-ul www.ampeste.ro (https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/intructiuni-utilizare- mysmis.html) - Instrucţiuni utilizare MySMIS - Manual Frontoffice, precum şi tutorialele şi instrucţiunile pe care le puteţi găsi pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.
        Formularul cererii de finanţare se completează exclusiv în aplicaţia electronică MySMIS.
        În cazul în care o secţiune nu se poate completa, ataşaţi informaţiile aferente sub forma unui document scanat la o altă secţiune unde este permisă încărcarea de documente.
        Cererea de finanţare şi documentele încărcate trebuie să fie redactate în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite, în mod obligatoriu de o traducere legalizată sau autorizată.
        ATENŢIE!
        Documentele încărcate în aplicaţia MySMIS, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete. Se recomandă, aşadar, o atenţie sporită la scanarea documentelor ataşate.


    4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanţare
        Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde următoarele documente, în formă scanată la rezoluţia recomandată de 300 dpi, la care se va ataşa semnătura electronică în aplicaţia electronică MySMIS2014:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Document │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Formular Cerere de finanţare │
│ │împreună cu: │
│ │Anexa A - Declaraţie pe propria │
│1. │răspundere │
│ │Anexele B - Declaraţie privind │
│ │eligibilitatea TVA │
│ │Anexa C - Bugetul indicativ al │
│ │proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Actul normativ de înfiinţare - │
│ │pentru organismele de drept │
│2. │public, însoţită de Statut (după │
│ │caz) - în copie conform cu │
│ │originalul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Consiliului/Comitetului│
│ │Director pentru organismele de │
│ │drept public/Reprezentantului │
│ │legal privind aprobarea │
│ │realizării proiectului şi │
│3. │asigurarea surselor de finanţare │
│ │pentru implementarea proiectului │
│ │pentru Măsura II.7 - Sporirea │
│ │potenţialului siturilor în care │
│ │se practică acvacultura, emisă │
│ │conform actelor constitutive ale │
│ │solicitantului - în original. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Memoriul Justificativ întocmit │
│ │conform Anexa 6 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Pentru echipa de management a │
│ │proiectului se vor prezenta │
│ │următoarele documente: CV-ul în │
│5. │original - model EUROPASS însoţit│
│ │de Diplome de studii/Diplome de │
│ │calificare/specializare/Fişa de │
│ │post în copie conformă cu │
│ │originalul │
└────┴─────────────────────────────────┘


        Pentru documentele care trebuie completate şi ataşate cu semnătură electronică este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AMPOPAM. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declaraţii duce la respingerea Cererii de finanţare în etapa verificării conformităţii administrative.
        Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AMPOPAM. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declaraţii duce la respingerea Cererii de finanţare în etapa evaluării conformităţii administrative.
        Machetele formularelor, anexelor şi declaraţiilor, în format editabil, sunt disponibile pe pagina de internet a DGP-AMPOPAM - www.ampeste.ro.

    4.3. Înregistrarea Cererii de finanţare
        Depunerea se va efectua online prin completarea cu atenţie a tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 şi după ce aţi apăsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea Cererii de finanţare cu toate datele introduse şi salvate în funcţiile anterioare.
        Transmiterea cererii de finanţare se va face apăsând butonul Transmitere proiect.
        Această funcţie presupune parcurgerea următorilor paşi:
        ● pas 1 - se selectează funcţia "Transmitere proiect";
        ● pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";
        ● pas 3 - se confirmă continuarea procesului;
        ● pas 4 - se poate genera cererea de finanţare în format pdf;
        ● pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

        Fiecare Cerere de finanţare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.
        Nici o Cerere de finanţare nu va fi luată în considerare dacă data şi ora limită pentru depunerea acesteia au fost depăşite, acest fapt determinând respingerea acesteia.
        Este obligatorie completarea secţiunii Date de implementare.
        În cazul constatării unor discrepanţe/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de Management poate solicita clarificări/informaţii suplimentare de cel mult două ori în cadrul fiecărei etape de analiză a cererilor de finanţare.
        Solicitantul poate renunţa la cererea de finanţare în orice moment, prin transmiterea către DGP-AMPOPAM a unei solicitări de renunţare. Solicitarea de renunţare este aprobată de către directorul general al DGP-AMPOPAM, ceea ce implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanţare.


    5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE
     Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii Cererii de finanţare se realizează conform listei de verificare din Anexa 1 C la prezentul ghid, de către experţii CR - POPAM nominalizaţi.
     Experţii CR - POPAM pot solicita informaţii suplimentare (Anexa nr. 3 la prezentul ghid), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea şi/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondenţa se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.
        În cazul în care experţii Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secţiuni din cadrul cererii de finanţare sau să depună documente menţionate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanţare (cu excepţia Memoriului justificativ), vor solicita prin intermediul preşedintelui şi secretarului apelului respectiv, să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secţiunile/documentele lipsă.
        Experţii compartimentului regional pot solicita informaţii suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare.
        Dacă cel puţin o condiţie de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, nici după solicitarea de informaţii suplimentare, Cererea de finanţare este declarată neconformă/neeligibilă.
     Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformităţii administrative/eligibilităţii, conform prevederilor Capitolului 7 - Contestaţii din prezentul ghid.

    6. EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERII DE FINANŢARE
        Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanţare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.
        Dacă Cererea de finanţare depusă de solicitant este conformă administrativ şi eligibilă, va intra în etapa de evaluare efectuată în cadrul DGP-AMPOPAM.
        Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.
     Dacă pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie se constată necesitatea cererii unor informaţii suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, în baza unei Notificări de solicitare a informaţiilor suplimentare - Anexa 3 la prezentul ghid.
    6.1. Evaluarea cererii de finanţare
        Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.
     Cererile de finanţare sunt evaluate din punct de vedere calitativ de către experţii DGP-AMPOPAM pe baza grilei de evaluare calitativă - Anexa 2. În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecţie, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM).
        Cererile de finanţare care nu realizează minim 25 puncte nu sunt selectate.
        Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanţare se va efectua atât pe format de hârtie cât şi în format electronic în conformitate cu procedura de "Evaluare flux scurt" (elaborată de MDRAPFE). Experţii evaluatori pot solicita de maximum 2 ori documente lipsă şi informaţii suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanţare conţine informaţii contradictorii în cuprinsul său, precum şi în cazul în care în bugetul indicativ există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect.
        În etapa de evaluare calitativă, experţii evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, astfel:
    - cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greşit ca eligibile şi/sau
    – cu valoarea cheltuielilor potenţial eligibile dar care:
        √ fie nu au legătură directă cu activităţile propuse,
        √ fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,
        √ fie sunt disproporţionate în raport cu obiectivul proiectului,
        √ fie nu sunt rezonabile.


        În cazul în care cererea de finanţare este respinsă în etapa de evaluare tehnico-economică, solicitantul va fi notificat privind respingerea cererii, având posibilitatea de a contesta rezultatul acestei etape conform procedurii de soluţionare a contestaţiilor, în vigoare.

    6.2. Selecţia cererii de finanţare
        Selecţia Cererilor de finanţare se va realiza în baza "criteriilor de selecţie" aprobate prin Decizia Comitetului de Monitorizare, în vigoare la data depunerii cererilor de finanţare publicate pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.
        După evaluarea cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, cererile de finanţare sunt acceptate pe baza punctajului aprobat conform Grilelor de selecţie, în ordine descrescătoare a punctajului final până la concurenţa sumei alocate pentru apelul respectiv.
     Solicitanţii pot contesta punctajul obţinut conform prevederilor Capitolului 7 - Contestaţii din prezentul ghid.
        Proiectele care prezintă soluţii nerealiste sau pentru care solicitanţii nu acceptă recomandările experţilor pot fi respinse.
        În urma selecţiei se va întocmi Lista Cererilor de finanţare, în ordinea punctajului obţinut, ce va fi făcută publică pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.
        Solicitanţii vor fi notificaţi după publicarea listei pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro. Solicitanţii vor putea contesta rezultatul procesului de evaluare şi selecţie în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro.
        Solicitanţii care au fost selectaţi, vor fi notificaţi să prezinte, în termen de maxim 5 zile lucrătoare următoarele documente menţionate mai jos.
        Lista documentelor solicitate în vederea contractării

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Document │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Copia actului de identitate a │
│ │reprezentantului legal cu │
│1. │menţiunea “Conform cu │
│ │originalul”, în termen de │
│ │valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Graficul de rambursare a │
│2. │cheltuielilor (cererilor de │
│ │rambursare) - Anexa 5 │
└────┴─────────────────────────────────┘


     Pentru pregătirea documentelor solicitate vă recomandăm să verificaţi Anexa 1S.
        Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 10 zile lucrătoare din momentul primirii notificării de către solicitant. În situaţia în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă.
        Finalizarea selecţiei se va realiza conform Manualului de proceduri pentru evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare.
        După verificare se va întocmi Lista Cererilor de finanţare selectate în vederea finanţării ce va fi publicată pe site www.ampeste.ro şi solicitantul va fi notificat în acest sens.
        Pentru fiecare Cerere de finanţare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanţare. Solicitantul va fi notificat cu privire la selectarea Cererii de finanţare.


    7. CONTESTAŢII
        Depunerea contestaţiei privind neconformitatea/neeligibilitatea/respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanţare/selecţia/precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluţionarea contestaţiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro.

    8. CONTRACTAREA
    8.1. Contractul de finanţare
        Contractul de finanţare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru POPAM, şi Beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor.
        Contractul de finanţare nerambursabilă se semnează de către reprezentantul legal al aplicantului sau împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică, în sistemul informatic MySMIS
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă, şi Beneficiarul se obligă prin acest contract de finanţare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuţia şi atingerea indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare pentru proiectul cofinanţat din FEPAM şi din bugetul de stat.
        Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă de toate informaţiile publice referitoare la măsurile finanţate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul şi să cunoască toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, înainte de semnarea acestuia.
        Modelul contractului de finanţare se regăseşte în cadrul Manualului de procedură pentru contractare (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro).

    8.2. Obligaţiile specifice beneficiarului
        Beneficiarul are obligaţia să respecte clauzele specifice ale contractului de finanţare.

    8.3. Modificarea contractului de finanţare
        Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare:
        Contractul de finanţare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât şi de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispoziţiile contractului de finanţare şi cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

        Toate solicitările de modificare a contractelor de finanţare se vor transmite prin intermediul modulului de "Comunicare" din sistemul informatic MySMIS.
        Orice solicitare de modificare a contractului de finanţare nu va fi automat acceptată de către DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experţii din cadrul DGP - AMPOPAM.
        De la data funcţionării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta paşii descrişi în modulul informatic


    9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI
    9.1. Derularea şi verificarea achiziţiilor în cadrul proiectului
        Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă (beneficiari publici), vor realiza toate achiziţiile conform legislaţiei în vigoare (Legea nr. 98/2016, respectiv H.G. nr. 395/2016, actualizate).
        Beneficiarii privaţi vor derula achiziţiile conform Ordinului Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 1.284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.
        Dosarele achiziţiilor vor fi încărcate în aplicaţia informatică MySMIS în Planul de Achiziţii, în integralitatea lor, iar prin modulul Comunicare se va transmite către AM POPAM solicitarea de avizare a acestora însoţite de dosarul achiziţiei scanat în integralitatea lui. Verificarea se va face exclusiv online, iar Notificarea privind rezultatul verificării dosarului de achiziţie se transmite beneficiarului prin intermediul Modulului COMUNICARE.
        Beneficiarii au obligaţia să finalizeze procedurile de achiziţii în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor şi să depună dosarele de achiziţii în aplicaţia informatică MySMIS în modulul Comunicare, în vederea avizării acestora.

    9.2. Rambursarea cheltuielilor
    9.2.1. Precizări referitoare la acordarea avansului
        Conform art. 29 din O.U.G. nr. 49/2015 pentru beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării proiectului, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.
        Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucţiunilor de plată la Contractul de Finanţare, până la ultima cerere de rambursare.
        DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, cu excepţia ultimei tranşe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.

    9.2.2. Plata
     Beneficiarii sunt obligaţi să încarce în aplicaţia informatică MySMIS prin modulul Comunicare, Graficul de rambursare a cheltuielilor, conform formatului standard (Anexa nr. 5 la prezentul Ghid), în maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului de finanţare. În condiţiile în care au intervenit modificări faţă de versiunea din Contractul de finanţare graficul de rambursare se depune în maximum 30 zile de la apariţiei modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.
        Dosarul Cererii de rambursare va fi încărcat în aplicaţia informatică MySMIS prin modulul Comunicare. Dosarul Cererii de rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată anexate la Contractul de finanţare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziţiei respective, unde este cazul.
        Plata către beneficiari a cererilor de rambursare se realizează de către MADR în termen de maximum 45 (patruzeci şi cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepţia acelor situaţii în care termenul de plată/rambursare se suspendă.
        Beneficiarul va depune maximum 5 cereri de rambursare. Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.
        Rambursarea cheltuielilor se va realiza în conformitate cu Manualul de procedură pentru verificarea, autorizarea şi plata cheltuielilor solicitate la rambursare, în vigoare la data depunerii cererilor de rambursare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.    10. MONITORIZARE ŞI CONTROL
    Monitorizarea tehnică şi financiară
        Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună trimestrial Rapoarte de progres privind situaţia implementării proiectului la DGP-AMPOPAM.
        Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor şi a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanţare şi anexele aferente acesteia, precum şi respectarea prevederilor contractuale specifice operaţiunii finanţate şi a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operaţiunilor.
        Beneficiarul finanţării are obligaţia de a arhiva toate documentele şi fişierele informatice referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POPAM în spaţii special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor şi informaţiilor, să evite distrugerea intenţionată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate.
        Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:
        ● documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului şi la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanţare şi anexele sale, Contractul de finanţare şi anexele sale);
        ● documentele referitoare la procedurile de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;
        ● documente referitoare la implementarea proiectului;
        ● facturi şi documente justificative aferente acestora, documente de plată;
        ● documentele contabile conform prevederilor legale.

        Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:
        ● originale;
        ● fotocopii ale documentelor originale certificate "conform cu originalul";
        ● versiuni electronice ale documentelor originale;
        ● documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.


    Control
        Proiectele finanţate prin POPAM vor fi verificate la faţa locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât şi după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăţi şi va cuprinde verificări de natură tehnică şi economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea şi implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:
        ● să verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale;
        ● să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul programului operaţional, şi este asigurată disponibilitatea acestora;
        ● să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la realizarea operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naţionale;
        ● să se asigure că sunt respectate toate obligaţiile cu privire la informare şi publicitate.

        Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziţia de produse sau servicii a fost făcută în concordanţă cu Contractul de finanţare, că cererile de rambursare sunt corecte şi că operaţiile şi cheltuielile sunt în concordanţă cu regulile Comunitare şi naţionale. Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor la faţa locului, veţi fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia dumneavoastră este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată aveţi obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile la nivel administrativ, contabil şi tehnic.
        Echipa de control verifică următoarele aspecte:
        ● legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare desfăşurate până la acel moment;
        ● înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente proiectului;
        ● modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziţii publice;
        ● îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului


    11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
        Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare.

    12. ANEXE
    Anexa 1.C - Lista de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
    Anexa 1.S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării
    Anexa 2 - Grila de evaluare calitativă
    Anexa 3 - Notificare informaţii suplimentare
    Anexa 4 - Notificare neconformitate, eligibilitate, selecţie
    Anexa 5 - Grafic de rambursare cheltuieli
    Anexa 6 - Memoriu Justificativ
    Anexa A - Declaraţie pe proprie răspundere
    Anexa B - Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA
    Anexa C - Buget indicativ al proiectului

    ANEXA 1C

    LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 2 : Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de │
│vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, │
│inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere │
│Măsura II.7. Sporirea potenţialului siturilor în care se practică acvacultura │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│......................................................................................................................................................│
├────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│COD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SMIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Solicitant │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Denumire │ │
│................................................................................ │ │
│Tel/fax │ │
│.................................................................................... │ │
│E-mail │ │
│...................................................................................... │ │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Rezultatul │
│Nr. │Puncte de verificat │Explicaţii │verificării │
│ │ │ ├─────┬─────┬─────┤
│ │ │ │DA │NU │NA │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi dacă toate secţiunile din Cererea de finanţare sunt completate │ │ │ │
│ │ │conform cap. 4 secţiunea 4.1 Întocmirea cererii de finanţare │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi existenţa tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente │ │ │ │
│ │ │din Ghidul solicitantului │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi dacă documentul este destinat solicitantului │ │ │ │
│ │Dosarul cererii de finanţare conţine toate ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│1. │documentele solicitate prin Lista de documente │Verificaţi dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat │ │ │ │
│ │din ghidul solicitantului ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Hotărârea Consiliului/Comitetului Director pentru organismele de drept public/ │ │ │ │
│ │ │Reprezentantului legal privind aprobarea realizării proiectului şi asigurarea │ │ │ │
│ │ │surselor de finanţare pentru implementarea proiectului pentru Măsura II.7. │ │ │ │
│ │ │Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură, emisă conform actelor │ │ │ │
│ │ │constitutive ale solicitantului. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Solicitantul nu este înscris în Registrul │Verificaţi dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume │ │ │ │
│2. │debitorilor cu sume neachitate pentru POP/ │neachitate pentru POP/POPAM. │ │ │ │
│ │POPAM. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Solicitantul respectă prevederile art. 10 alin.│Verificaţi veridicitatea declaraţiei pe proprie răspundere conform art. 10 │ │ │ │
│3. │5 din Reg. 508/2014? │alin. 5 din Reg. 508/2014 - Anexa A, în baza informaţiilor disponibile la │ │ │ │
│ │ │entităţile abilitate. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Cererea de finanţare are ataşate CV-urile │Verificaţi existenţa CV-urilor personalului propus pentru implementarea │ │ │ │
│4. │personalului propus pentru implementarea │proiectului şi Decizia de numire a acestora; │ │ │ │
│ │proiectului şi Decizia de numire a acestora? │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│5. │Proiectul se implementează în România? │Verificaţi datele din secţiunea Localizare proiect din Cererea de finanţare │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Verificaţi datele înscrise în secţiunea Activităţi previzionate - Cererea de │ │ │ │
│ │Activităţile propuse în Cererea de finanţare se│finanţare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului │ │ │ │
│6. │regăsesc în lista activităţilor eligibile din │aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. │ │ │ │
│ │Ghidul solicitantului aferent măsurii? │În cazul depistării unor activităţi neeligibile propuneţi rectificarea │ │ │ │
│ │ │bugetului proiectului şi includerea cheltuielilor aferente activităţilor │ │ │ │
│ │ │neeligibile la cheltuieli neeligibile. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Activităţile pentru care se solicită sprijin │ │ │ │ │
│ │financiar nerambursabil în Cererea de finanţare│Verificaţi Anexa A - Declaraţia pe propria răspundere privind evitarea dublei │ │ │ │
│7. │au făcut obiectul unei alte finanţări din │finanţări. │ │ │ │
│ │fonduri publice naţionale sau comunitare, în │ │ │ │ │
│ │ultimii 5 ani? │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Proiectul respectă gradul de intervenţie │Valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte limita precizată în anunţul de lansare │ │ │ │
│8. │publică şi nu depăşeşte valoarea maximă │Se verifica Anexa C - Bugetul indicativ al proiectului │ │ │ │
│ │eligibilă precizată în anunţul de lansare? │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Proiectul se încadrează în perioada maximă de │Verificaţi dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a │ │ │ │
│9. │timp pentru implementare stabilită în Ghidul │proiectului. │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│10. │Memoriul justificativ │Verificaţi existenţa Memoriului Justificativ întocmit conform Anexa 6 din Ghid │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┘

        Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menţionate în Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, Cererea de Finanţare este declarată neconformă administrativ.
        Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-10 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.

    ANEXA 1S

    LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 2 : Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de │
│vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, │
│inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere │
│Măsura II.7. Sporirea potenţialului siturilor în care se practică acvacultura │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│......................................................................................................................................................│
├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──┬──┬───┬───┬───┬───┤
│COD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SMIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──┴──┴───┴───┴───┴───┤
│Solicitant │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Denumire │ │
│................................................................................ │ │
│Tel/fax │ │
│.................................................................................... │ │
│E-mail │ │
│...................................................................................... │ │
├────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │Rezultatul │
│Nr. │Puncte de verificat │Explicaţii │verificării │
│ │ │ ├─────┬───────┬───────┤
│ │ │ │DA │NU │NA │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│1. │Există Actul de identitate al │Verificaţi dacă documentul este în copie cu menţiunea “Conform cu originalul” │ │ │ │
│ │reprezentantului legal │şi nu are termenul de valabilitate expirat │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│ │Există graficul de rambursare a │Verificaţi dacă există graficul de rambursare a cheltuielilor (maxim 5 cereri │ │ │ │
│2. │cheltuielilor (cererilor de │de rambursare), dacă valoarea totală a cererilor de rambursare corespunde cu │ │ │ │
│ │rambursare). │valoarea din bugetul indicativ, precum şi termenul de depunere a primei cereri │ │ │ │
│ │ │de rambursare │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┘

        Dacă cel puţin un document menţionat nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, nu este în original sau copii cu menţiunea "Conform cu originalul", Cererea de Finanţare este respinsă.

    ANEXA 2

    GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 2 : Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de │
│vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, │
│inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere │
│Măsura II.7. Sporirea potenţialului siturilor în care se practică acvacultura │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│...................................................................................................................................................... │
│Durata de implementare ......... (luni); Valoarea eligibilă ................ │
│(lei); Cofinanţare ............ (%) │
├────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│COD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SMIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Denumire │Nume │
│................................................................................ │................................. │
│Statut juridic .......................... Tel/fax │Prenume │
│.................................... │................................. │
│E-mail │Funcţie │
│...................................................................................... │................................. │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Nr. │Denumire criteriu/ subcriteriu │DA/NU │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│1. │RELEVANŢA ŞI COERENŢA PROIECTULUI │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │Obiectivele proiectului │ │
│1.1.│Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al │ │
│ │Priorităţii Uniunii nr. 2 - pct. 6 Cererea de Finanţare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Activităţile proiectului │ │
│ │Activităţile proiectului sunt eligibile şi necesare solicitantului. Graficul de │ │
│ │implementare a activităţilor este realist şi are o succesiune logică. │ │
│1.2.│Succesiunea activităţilor este realizată corect. Activităţile incluse în │ │
│ │graficul de implementare sunt necesare realizării obiectivelor proiectului. │ │
│ │Activităţile au o durată de început şi de sfârşit şi sunt înlânţuite logic. - │ │
│ │pct. 19 Cererea de Finanţare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Rezultatele proiectului │ │
│1.3.│Rezultatele aşteptate sunt cuantificabile şi măsurabile; fiecare rezultat │ │
│ │trebuie să fie alocat realizării unei activităţi - pct. 7 Cererea de Finanţare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Relevanţă │ │
│1.4.│Rezultatele proiectului pot contribui la atingerea unor indicatori stabiliţi │ │
│ │prin POPAM - pct. 11 Cererea de finanţare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│2 │CALITATEA, MATURITATEA ŞI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul │ │
│ │Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi sunt │ │
│ │adecvate pentru implementarea proiectului. Sunt alocate resurse umane şi │ │
│ │materiale pentru fiecare activitate propusă a fi realizată. │ │
│ │Resursele materiale sunt cuantificate cantitativ şi valoric.- pct. 18 Cererea │ │
│ │de Finanţare │ │
│ │Resursele umane sunt detaliate pe funcţii, nr. de persoane, normă de lucru/ │ │
│2.1 │persoană/lună. - pct. 17 Cererea de Finanţare │ │
│ │Veniturile proprii/atrase sunt suficiente pentru implementarea proiectului. │ │
│ │Sunt prezentate veniturile realizate în ultimii 3 ani fiscali. Se descrie │ │
│ │capacitatea solicitantului de a atrage suficiente resurse financiare pentru │ │
│ │implementarea proiectului. │ │
│ │- pct. 1 - date financiare + finanţări anterior acordate; pct. 4 - capacitatea │ │
│ │financiară Cererea de Finanţare │ │
│ │Solicitantul are capacitatea administrativă de a implementa proiectul - pct. 4 │ │
│ │- capacitate administrativă Cererea de Finanţare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Metodologia de implementare │ │
│ │Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării │ │
│ │proiectului. Obiectivele sunt specifice, măsurabile, realizabile, realiste şi │ │
│ │încadrate în timp . Activităţile proiectului conduc la realizarea obiectivelor │ │
│2.2 │propuse. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu │ │
│ │activităţile sunt fezabile. Rezultatele proiectului şi indicatorii propuşi sunt │ │
│ │măsurabili şi uşor de verificat. Se descrie modul în care rezultatele │ │
│ │proiectului contribuie la îmbunătăţirea activităţii economice a solicitantului. │ │
│ │- pct. 14 Cererea de Finanţare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Riscurile proiectului │ │
│2.4.│Sunt identificate principalele riscuri care pot afecta derularea proiectului şi │ │
│ │măsurile de diminuare a acestora - pct. 12 Cererea de Finanţare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Bugetul proiectului │ │
│ │Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, cu resursele │ │
│ │materiale implicate în realizarea proiectului şi cu rezultatele anticipate, │ │
│ │adică: nu există menţiuni în secţiunile privind activităţile, resursele şi │ │
│ │rezultatele anticipate din cererea de finanţare care nu au acoperire într-un │ │
│ │subcapitol bugetar/linie bugetară; de asemenea, nu există subcapitol bugetar/ │ │
│ │linie bugetară fără corespondenţă în secţiunile privind activităţile, resursele │ │
│ │şi rezultatele. │ │
│ │Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau │ │
│ │neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform │ │
│ │ordinului privind cheltuielile eligibile şi prevederilor ghidului │ │
│2.3 │solicitantului. │ │
│ │Exista corelare perfectă între buget şi sursele de finanţare. Costurile sunt │ │
│ │realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru implementarea │ │
│ │proiectului. │ │
│ │Bugetul respectă modelul standard pentru această măsură, este corect calculat, │ │
│ │TVA-ul este calculat cu două zecimale. Valoarea totală a proiectului se │ │
│ │încadrează în limitele stabilite pentru această măsură. - Anexa C - Bugetul │ │
│ │proiectului + pct. 20 Cererea de Finanţare │ │
│ │Vor fi verificate comparativ ofertele de preţuri pe baza cărora este │ │
│ │fundamentat planul de achiziţii cu informaţii aflate la dispoziţia experţilor │ │
│ │verificatori. Ex: internet, baze de date, etc. Ofertele de preţuri care stau la │ │
│ │baza estimării valorii achiziţiei provin de la un operator economic care poate │ │
│ │fi identificat prin denumire şi CUI - pct. 16 din Cererea de Finanţare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Justificarea necesităţii implementării proiectului │ │
│2.4 │Activităţile propuse în proiect răspund concret nevoilor identificate de către │ │
│ │beneficiar. Se arată cum a fost identificată problema şi cum va fi rezolvată │ │
│ │problema până la finalul proiectului. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Sustenabilitatea proiectului │ │
│2.5 │Se descrie modul în care se va asigura menţinerea şi utilizarea rezultatelor │ │
│ │proiectului după finalizarea acestuia. - pct. 10 Cererea de Finanţare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│3. │MEMORIUL JUSTIFICATIV │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│3.1 │Informaţiile descrise în memoriul justificativ sunt relevante cu activităţile │ │
│ │propuse a fi realizate în proiect │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│3.2.│Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii implementării proiectului justifică │ │
│ │nevoia de finanţare │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    DGP-AM POPAM/CR
        Nr. de înregistrare ............. data .................
                 NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. .....................: │
│....................................................................................................................................................│
│Măsura Nr. │
│....................................................................................................................................................│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│....................................................................................................................................................│
│Durata de implementare .... (luni); Valoarea eligibilă .................... │
│(lei) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│COD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SMIS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Denumire │Nume │
│................................................................................ │................................. │
│Statut juridic .......................... Tel/fax │Prenume │
│.................................... │................................. │
│E-mail │Funcţie │
│...................................................................................... │................................. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

     Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecţie asupra Cererii de finanţare având COD SMIS ....... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.
     Vă rugăm să completaţi partea a II-a a formularului şi să-l returnaţi Compartimentului regional POP ......./DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării.
        În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarată neconformă/neeligibilă/neselectată/respinsă.
     PARTEA I
    A se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │Referinţa │Subiecte de │
│Nr. │(document/ │clarificat/Document│
│crt.│pct. din │lipsă │
│ │doc.) │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│1 │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│2 │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│3 │ │ │
└────┴─────────────┴───────────────────┘

        Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să ataşaţi următoarele documente:
    1. ............... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    2. ............... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    3. ............... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    4. ............... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    5. ............... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

     PARTEA II
    A se completa de Solicitant
    1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menţionate în Partea I:

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Referinţa │ │
│crt.│(document/pct. din │Precizări│
│ │doc.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1 │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2 │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│3 │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


        Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:
    1. ............... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    2. ............... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

        Reprezentant legal
        (nume, prenume, semnătura, ştampila, data)

    ANEXA 4

    DGP-AM POPAM
        Nr. de înregistrare ........... data ............
                        NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA
     ADMINISTRATIVĂ/NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA/RESPINGEREA CERERII DE FINANŢARE
                              Stimată Doamnă/Stimate Domn,
        Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar pregătitor a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă, după verificarea conformităţii administrative, eligibilităţii, selecţiei cererii de finanţare având COD SMIS:

┌──────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
│COD │││││││││││││││││││││
│SMIS │││││││││││││││││││││
└──────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘


        Cererea de finanţare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă din următoarele motive:
    1. ..............................
    2. ..............................

        În cazul în care doriţi să contestaţi rezultatul verificărilor, contestaţia se depune prin orice mijloace legale de comunicare, inclusiv la sediul DGP-AM POPAM din Bucureşti, Bld. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.
        Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
        Cu stimă,

    ANEXA 5

    GRAFICUL DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR
        Prioritatea Uniunii .....................
        Măsura ..................................
        Titlul proiectului: .....................
        Cod SMIS: ...............................
        Beneficiar: .............................
        Valoarea totală eligibilă a proiectului ..............

┌──────────┬──────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Suma │ │ │
│ │estimată a│ │Data │
│ │fi │TVA estimată a│depunerii │
│Cerere de │solicitată│fi solicitată │cererii de │
│rambursare│în cererea│în cererea de │rambursare │
│ │de │rambursare***)│la │
│ │rambursare│ │DGP-AMPOPAM│
│ │(fără TVA)│ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│Număr*) │ │ │Luna/An │
├──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│3 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│4 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│Cerere │ │ │ │
│finală de │ │ │ │
│rambursare│ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│TOTAL │**) │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘

        *) Numărul maxim al cererilor de rambursare este de 5.
        **) Totalul cererilor de rambursare/plată trebuie să fie egal cu valoarea totală eligibilă a proiectului finanţare.
        ***) Se completează numai de către beneficiarii pentru care TVA este cheltuială eligibilă, conform H.G. nr. 347/2016.
                   [semnătura] [ştampila] [nume şi prenume] [funcţia]

    ANEXA 6

    MEMORIUL JUSTIFICATIV
                                    pentru proiecte
    (1) Date generale:
    1. Denumirea proiectului;
    2. Locul de implementare a proiectului;
    3. Titularul de proiect;
    4. Beneficiarul proiectului;

    (2) Descrierea activităţii curente a solicitantului:
    1. Denumirea solicitantului şi date de identificare ale acestuia;
    2. Scurt istoric al solicitantului (inclusiv obiectul de activitate ale solicitantului);
    3. Locul de desfăşurare a activităţii;
    4. Resurse utilizate şi puse la dispoziţie pentru realizarea proiectului

    (3) Date privind echipa de management a proiectului
        Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi experienţa profesională), relevante pentru proiect

    (4) Descrierea proiectului:
    1. Descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii implementării proiectului;
    2. Descrierea dimensiunea zonelor ce urmează să fie analizate/propuse pentru intervenţie;
    3. Descrierea tipului de intervenţie privind determinarea potenţialului real al siturilor de acvacultură;
    4. Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor/licenţelor/dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin proiect.

┌────┬──────────┬──────┬───────┬───┬─────┐
│ │Denumire/ │ │Valoare│TVA│Total│
│Nr. │Tip utilaj│Număr │fără │- │cu │
│crt.│/ │bucăţi│TVA │Lei│TVA │
│ │echipament│ │- Lei -│- │- Lei│
│ │ │ │ │ │- │
├────┼──────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴───────┴───┴─────┘

        Atenţie! Nu se va menţiona marca, denumirea producătorului, firma etc.

    (5) Durata de implementare
    (6) Graficul de realizare a proiectului exprimat valoric pe luni şi activităţi
    (7) Bugetul proiectului
    (8) Rezultatele estimate ca urmare a implementării proiectului

    ANEXA A

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. .....................: │
│......................................................................................... │
│Măsura Nr.: │
│..................................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│....................................................................................................................... │
│Durata de implementare .... (luni); Valoarea eligibilă .................... │
│(lei) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire │
│................................................................................ │
│Statut juridic │
│........................................................................... │
│Tel/fax │
│..................................................................................... │
│E-mail │
│...................................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Paşaport seria .... nr. ......, CNP ........ eliberată de ....... la data de .........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al solicitantului .........denumire solicitant..........., având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr. ...... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... constituit în baza ......., în anul ......, cu sediul în Localitatea: ..........., Judeţul ............ Strada .......... Nr. ..., Bl. ..., Sc. ..., Etaj ..., Apartament nr. ..., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:
        ● Proiectul pentru care se solicită finanţare în prezenta Cererea de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene şi nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare pentru aceleaşi activităţi.
        ● Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului vor fi evidenţiate, monitorizate şi verificate distinct, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
        ● Operaţiunea care face obiectul prezentei cereri de finanţare nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea cererii de finanţare în cadrul prezentului apel.
        ● Informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu.
        ● Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate aferente măsurii;
        ● Solicitantul nu se află în niciuna din situaţiile de mai jos:
    - a comis o fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    – s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instanţă judecătorească cu putere de "res judicata";
    – este vinovat de grave greşeli profesionale pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime le poate dovedi prin orice mijloace;
    – a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    – a fost declarat a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autorităţile competente;
    – a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    – este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management pentru POP 2007-2013 şi POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informaţii incorecte sau ne furnizarea informaţiilor solicitate;
    – a săvârşit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
    – a fost implicat în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul ţărilor identificate ca ţări terţe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;
    – a săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu;
    – a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la articolele 3 şi 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.


        Totodată, declar că mă angajez:
    a) să respect prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, precum şi egalitatea de şanse şi nediscriminarea conform:
        ● art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţia României;
        ● art. 3 - 9 din Codul Muncii;
        ● Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
        ● Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată;
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările ulterioare;
        ● Legea nr. 210/1999 a concediului paternal;

    b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile şi practicile prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de:
        ● rasă, naţionalitate, etnie;
        ● limbă, religie, categorie socială, convingeri;
        ● sex, orientare sexuală;
        ● vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV;
        ● apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.


        Totodată, declar pe propria răspundere că solicitantul nu va încerca să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului şi nu va face presiuni la adresa evaluatorului.
        Înţeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc Cererea de finanţare, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
                         Reprezentantul legal al solicitantului
                      .......(nume, prenume - cu majuscule).......
                                  semnătura electronică
        Data: ...............

    ANEXA B

    DECLARAŢIE
              privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi
       efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEPAM 2014-2020
    A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE
        Cod de identificare ............................
        Denumire .......................................
        Domiciliul fiscal
        Judeţ .............. Localitate ............. Strada .............
        Ap. .... Cod poştal ....... Sector ........ Telefon ..............
        Fax .......... E-mail ......................

    B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII
        Titlul proiectului ...............................................
        Numele programului ...............................................
        Axa prioritară ...................................................
        Prioritate de investiţie .........................................
        Data depunerii operaţiunii .......................................

    C. ..................... (numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la ........................ (numele Autorităţii de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:
    a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA
    b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA

    D. ......................... (numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la ...................... (numele Autorităţii de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│ │ │Scopul achiziţiei/ │
│Nr. │Achiziţia│activitatea prevăzută │
│crt.│ │în cadrul │
│ │ │operaţiunii*1) │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
└────┴─────────┴───────────────────────┘

        *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din Cererea de Finanţare.

        Numele şi prenumele*): ___________
        *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

        Funcţia: _________________________
        Semnătura electronică ____________

    ANEXA C

    BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 2 : Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de │
│vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, │
│inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere │
│Măsura II.7. Sporirea potenţialului siturilor în care se practică acvacultura │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul Proiectului: │
│..........................................................................................................................│
│Durata de implementare ......... (luni); Valoarea eligibilă │
│..................... (lei); POPAM ......... (%) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Solicitant │Responsabil de proiect/Împuternicit│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Denumire │Nume │
│................................................................................ │................................. │
│Statut juridic .......................... Tel/fax │Prenume │
│.................................... │................................. │
│E-mail │Funcţie │
│......................................................................................│................................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘


┌─────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Denumirea │Cheltuieli│Cheltuieli │ │TVA**) │
│Nr. │capitolelor şi│eligibile │neeligibile│TOTAL │aferent │
│crt. │subcapitolelor│fără TVA │fără TVA │cheltuieli│cheltuielilor│
│ │ │ │ │ │totale │
├─────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5=3+4 │6 │
├─────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │CAPITOLUL 1 - │ │ │ │ │
│1 │Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │comune │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│1.1. │auditarea │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │ │
├─────┼──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│1.2. │informarea şi │ │ │ │ │
│ │publicitatea │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │ │
├─────┼──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │bancare de │ │ │ │ │
│1.3. │deschidere şi │ │ │ │ │
│ │administrare a│ │ │ │ │
│ │conturilor │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │ │
├─────┼──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │achiziţionarea│ │ │ │ │
│1.4. │semnăturii │ │ │ │ │
│ │digitale │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │MySMIS2014 │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Capitolul 3 - │ │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│1.5. │aferente │ │ │ │ │
│ │managementului│ │ │ │ │
│ │de proiect │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │salariale cu │ │ │ │ │
│ │echipa de │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │
│ │proiect - Se │ │ │ │ │
│ │includ │ │ │ │ │
│ │cheltuielile │ │ │ │ │
│ │privind plata │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │salariale │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │
│ │contribuţiile │ │ │ │ │
│ │suportate de │ │ │ │ │
│ │către │ │ │ │ │
│ │angajator şi │ │ │ │ │
│ │angajat pentru│ │ │ │ │
│ │personalul din│ │ │ │ │
│ │cadrul echipei│ │ │ │ │
│1.5.1│de │ │ │ │ │
│ │implementare a│ │ │ │ │
│ │operaţiunii, │ │ │ │ │
│ │efectuate de │ │ │ │ │
│ │beneficiar în │ │ │ │ │
│ │cadrul şi │ │ │ │ │
│ │exclusiv pe │ │ │ │ │
│ │durata │ │ │ │ │
│ │implementării │ │ │ │ │
│ │operaţiunii, │ │ │ │ │
│ │constituie │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │
│ │eligibile dacă│ │ │ │ │
│ │acestea sunt │ │ │ │ │
│ │în mod real şi│ │ │ │ │
│ │definitiv │ │ │ │ │
│ │suportate de │ │ │ │ │
│ │către │ │ │ │ │
│ │beneficiar. │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│1.5.2│servicii de │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │
│ │proiect. │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │ │
├─────┼──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │CAPITOLUL 2 - │ │ │ │ │
│2. │Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │
│ │Măsurii II.7. │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │
│ │unui studiu │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│2.1. │determinarea │ │ │ │ │
│ │potenţialului │ │ │ │ │
│ │real al │ │ │ │ │
│ │siturilor de │ │ │ │ │
│ │acvacultură │ │ │ │ │
└─────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┘


┌────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Denumirea │Cheltuieli│Cheltuieli │ │TVA**) │
│Nr. │capitolelor şi│eligibile │neeligibile│TOTAL │aferent │
│crt.│subcapitolelor│fără TVA │fără TVA │cheltuieli│cheltuielilor│
│ │ │ │ │ │totale │
├────┼──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │ │
├────┼──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│*) Conform H.G. nr. 347/2016 şi Ordinului MADR nr. 816/2016 privind│
│aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele cu │
│modificări şi completări. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Crt.│Reper financiar │Valoare│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│I. │Valoarea totală a │ │
│ │proiectului (II+III) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│II. │Valoarea proiectului fără│ │
│ │TVA din care : │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a │Valoarea eligibilă a │ │
│ │proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Valoarea neeligibilă a │ │
│ │proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│III.│TVA din care : │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a │TVA aferent cheltuielilor│ │
│ │eligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │TVA aferent cheltuielilor│ │
│ │neeligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│IV. │Contribuţia proprie în │ │
│ │proiect, din care : │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Contribuţia │ │
│a │solicitantului la │ │
│ │cheltuieli eligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Cheltuieli neeligibile │ │
│ │ale proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│V │Asistenţă financiară │ │
│ │nerambursabilă solicitată│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a │Finanţare din FEPAM │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Finanţare buget naţional │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

        *) În situaţia în care TVA-ul este eligibil în condiţiile menţionate în Ghidul solicitantului se va completa tabelul de mai jos.

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Crt.│Reper financiar │Valoare│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│I. │Valoarea totală a │ │
│ │proiectului (II+III) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│II. │Valoarea proiectului cu │ │
│ │TVA eligibil din care: │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a │Valoarea eligibilă a │ │
│ │proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Valoarea neeligibilă a │ │
│ │proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│c. │TVA aferent cheltuielilor│ │
│ │eligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│III.│TVA aferent cheltuielilor│ │
│ │neeligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│IV. │Contribuţia proprie în │ │
│ │proiect, din care: │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Contribuţia │ │
│a │solicitantului la │ │
│ │cheltuieli eligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Cheltuieli neeligibile │ │
│ │ale proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│V │Asistenţă financiară │ │
│ │nerambursabilă solicitată│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a │Finanţare din FEPAM │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Finanţare buget naţional │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

                          Reprezentant legal al solicitantului
                         ...(nume, prenume - cu majuscule)....
                                 semnătură electronică
        Data: ..............

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016