Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 20 decembrie 2019  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 20 decembrie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 17 bis din 13 ianuarie 2020
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 17 din 13 ianuarie 2020
──────────
    1. La punctul 3 litera a), subpunctul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) F 13.00 - Garanţii reale şi alte garanţii primite:
    - F 13.01 - Clasificarea garanţiilor reale şi a altor garanţii pe tipuri de credite şi avansuri, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării
    – F 13.02.1 - Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute [deţinute la data raportării]
    – F 13.03.1 - Active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute, valoarea cumulată"

    2. La punctul 3 litera a), subpunctul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere:
    - F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor
    – F 16.02 - Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
    – F 16.03 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe instrumente
    – F 16.04 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc
    – F 16.04.1 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
    – F 16.05 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
    – F 16.06 - Câştigurile sau pierderile din contabilitatea de acoperire
    – F 16.07 - Deprecierea activelor nefinanciare
    – F 16.08 - Alte cheltuieli administrative"

    3. La punctul 3 litera a), subpunctul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(14) F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante
    - F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante"

    4. La punctul 3 litera b), după subpunctul (3) se introduce un nou subpunct, subpunctul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante
    - F 18.01 - Fluxuri de intrări şi ieşiri de expuneri neperformante - credite şi avansuri pe sectoare ale contrapărţilor
    – F 18.02 - Credite pentru bunuri imobile comerciale (BIC) şi informaţii suplimentare referitoare la creditele garantate cu bunuri imobile"

    5. La punctul 3, după litera c) se introducere o nouă literă, litera c^1) cu următorul cuprins:
    "c^1) Situaţii financiare FINREP cu periodicitate de raportare trimestrială, care se raportează doar în situaţia în care instituţia de credit nu e considerată instituţie mică şi cu un grad redus de complexitate, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 876/2019, iar rata creditelor neperformante aferentă instituţiei de credit este mai mare sau egală cu 5%:
(1) - F 23.00 - Credite şi avansuri: informaţii suplimentare
    - F 23.01 - Credite şi avansuri: Număr de instrumente
    – F 23.02 - Credite şi avansuri: Informaţii suplimentare privind valoarea contabilă brută
    – F 23.03 - Credite şi avansuri garantate cu bunuri imobile: Detaliere în funcţie de rata LTV
    – F 23.04 - Credite şi avansuri: Informaţii suplimentare privind deprecierea cumulată şi modificările cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit
    – F 23.05 - Credite şi avansuri: Garanţii reale şi garanţii financiare primite
    – F 23.06 - Credite şi avansuri: Write-off parţial cumulat
(2) - F 24.00 - Credite şi avansuri: Fluxuri de expuneri neperformante, deprecieri şi sume care au făcut obiectul unor operaţiuni de write-off, înregistrate de la sfârşitul exerciţiului financiar precedent
    - F 24.01 - Credite şi avansuri: Fluxuri de intrări şi ieşiri de expuneri neperformante
    – F 24.02 - Credite şi avansuri: Fluxuri de deprecieri şi modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente expunerilor neperformante
    – F 24.03 - Credite şi avansuri: Sume aferente expunerilor neperformante, care au făcut obiectul unor operaţiuni de write-off în cursul perioadei
(3) - F 25.00 - Active obţinute prin intrarea în posesie şi executarea garanţiilor reale deţinute
    - F 25.01 - Active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute, altele decât cele clasificate ca imobilizări corporale: Fluxuri de intrări şi ieşiri
    – F 25.02 - Active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute, altele decât cele clasificate ca imobilizări corporale: Tipuri de active
    – F 25.03 - Active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute, clasificate ca imobilizări corporale
(4) F 26.00 - Administrarea expunerilor restructurate şi calitatea restructurării
    Pentru scopul calculării pragului de 5%, rata creditelor neperformante reprezintă raportul dintre valoarea contabilă brută a creditelor şi avansurilor neperformante şi valoarea contabilă brută totală a creditelor şi avansurilor care intră în aria de aplicare a definiţiei expunerilor neperformante, astfel cum este prevăzută la pct. 39. Pentru scopul acestui calcul, creditele şi avansurile clasificate ca deţinute în vederea vânzării, precum şi soldurile de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere, sunt excluse atât de la numitor, cât şi de la numărător"

    6. La punctul 3 litera e), subpunctul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) - F 44.00 - Planuri de beneficii determinate şi beneficiile angajaţilor:
    - F 44.01 - Componente ale activelor şi datoriilor nete ale planului de beneficii determinate
    – F 44.02 - Variaţii ale obligaţiilor privind beneficiile determinate
    – F 44.03 - Cheltuieli cu personalul pe tipuri de beneficii
    – F 44.04 - Cheltuieli cu personalul pe tipuri de remunerare şi categorii de personal"

    7. La punctul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) cu următorul cuprins:
    "f) Situaţii financiare FINREP cu periodicitate de raportare anuală, care se raportează doar în situaţia în care instituţia de credit nu e considerată instituţie mică şi cu un grad redus de complexitate, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 876/2019, iar rata creditelor neperformante aferentă instituţiei de credit este mai mare sau egală cu 5%:
    (1) F 47.00 - Credite şi avansuri: Durata medie şi perioada de recuperare medie"

    8. După punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1 cu următorul cuprins:
    "4^1. Pentru raportarea informaţiilor prevăzute la punctul 3 litera c^1) şi litera f) se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 4"

    9. La punctul 5 alineatul (1), după litera (g) se introduc două litere noi, litera (h) şi litera (i) cu următorul cuprins:
    "h) "Recomandarea CERS privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile" - Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 31 octombrie 2016 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile (CERS/2016/14), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 31 din 31.01.2017;
i) "întreprinderi mici şi mijlocii (IMM)" - microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea Comisiei Europene nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (C(2003)1422), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124 din 20.05.2003."

    10. La punctul 24 alineatul (2), modelul formularului "F 01.03 - Capitaluri proprii" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " F 01.03 - Capitaluri proprii

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────────────────┬───────┬─────────┤
│Capitaluri proprii │Cod │Valoare │
│ │poziţie│contabilă│
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│A │B │010 │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Capital social │010 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Capital vărsat │020 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Capital subscris │030 │ │
│nevărsat │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Prime de capital │040 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │ │ │
│capital emise, │050 │ │
│altele decât │ │ │
│capitalul social │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Componenta de │ │ │
│capitaluri proprii a│060 │ │
│instrumentelor │ │ │
│financiare compuse │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte instrumente de │070 │ │
│capital emise │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte capitaluri │080 │ │
│proprii │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Valoarea cumulată a │ │ │
│altor elemente ale │090 │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Elemente care nu vor│ │ │
│fi reclasificate în │095 │ │
│profit sau pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │100 │ │
│corporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │110 │ │
│necorporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi actuariale │ │ │
│din planurile de │120 │ │
│pensii cu beneficii │ │ │
│determinate │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active imobilizate │ │ │
│şi grupuri destinate│ │ │
│cedării, clasificate│122 │ │
│drept deţinute în │ │ │
│vederea vânzării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │320 │ │
│capital evaluate la │ │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Valoarea │ │ │
│ineficacităţii │ │ │
│acoperirii valorii │ │ │
│juste aferente │ │ │
│instrumentelor de │330 │ │
│capital evaluate la │ │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │ │ │
│capital evaluate la │340 │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
│[element acoperit] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │ │ │
│capital evaluate la │350 │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
│[instrument de │ │ │
│acoperire] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente datoriilor │ │ │
│financiare evaluate │ │ │
│la valoarea justă │360 │ │
│prin profit sau │ │ │
│pierdere atribuibile│ │ │
│modificărilor │ │ │
│riscului de credit │ │ │
│propriu │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Elemente care pot fi│ │ │
│reclasificate în │128 │ │
│profit sau pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Acoperirea unei │ │ │
│investiţii nete │ │ │
│într-o operaţiune │130 │ │
│din străinătate │ │ │
│[partea eficace] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Conversia valutară │140 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │ │ │
│financiare derivate │ │ │
│de acoperire. │ │ │
│Rezerva din │ │ │
│operaţiuni de │150 │ │
│acoperire a │ │ │
│fluxurilor de │ │ │
│trezorerie [partea │ │ │
│eficace] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │155 │ │
│datorie evaluate la │ │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │ │ │
│acoperire [elemente │165 │ │
│nedesemnate] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active imobilizate │ │ │
│şi grupuri destinate│ │ │
│cedării, clasificate│170 │ │
│drept deţinute în │ │ │
│vederea vânzării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │190 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Rezerve de │200 │ │
│reevaluare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte rezerve │210 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│(-) Acţiuni proprii │240 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere aferent(ă) │250 │ │
│exerciţiului │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│(-) Repartizarea │255 │ │
│profitului │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│(-) Dividende │260 │ │
│interimare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL CAPITALURI │300 │ │
│PROPRII │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL DATORII ŞI │310 │ │
│CAPITALURI PROPRII │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘

"

    11. La punctul 25 alineatul (1), după litera (n) se introduce o nouă literă, litera (n^1) cu următorul cuprins:
    "n^1) Poziţia "Contribuţii în numerar la fondurile de rezoluţie şi la schemele de garantare a depozitelor" include sumele reprezentând contribuţii la fondurile de rezoluţie şi la schemele de garantare a depozitelor, în cazul în care acestea sunt plătite în numerar. În situaţia în care contribuţia îmbracă forma unui angajament de plată, acest angajament de plată trebuie inclus în cadrul poziţiei "Provizioane sau (-) reluări de provizioane", dacă angajamentul de plată dă naştere unei obligaţii în conformitate cu standardul contabil aplicabil."

    12. La punctul 25 alineatul (2), modelul formularului "F 02.00 - Contul de profit sau pierdere" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:
        DATA RAPORTĂRII:
        F 02.00 - Contul de profit sau pierdere

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│DENUMIRE INDICATOR │Cod │Valoare│
│ │poziţie│ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│A │B │010 │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dobânzi │010 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │041 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │051 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte active │080 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dobânzi │085 │ │
│aferente datoriilor │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │090 │ │
│dobânzile) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Datorii financiare │ │ │
│evaluate la cost │120 │ │
│amortizat) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte datorii) │140 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │ │ │
│dobânzile aferente │145 │ │
│activelor) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │ │ │
│capitalul social │150 │ │
│rambursabil la cerere)│ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dividende│160 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │191 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Investiţii în filiale,│ │ │
│asocieri în │192 │ │
│participaţie şi │ │ │
│entităţi asociate │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Titluri de participare│193 │ │
│contabilizate la cost │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Titluri de participare│ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │194 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din taxe şi │200 │ │
│comisioane │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu taxe şi│210 │ │
│comisioane) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │ │ │
│derecunoaşterea │ │ │
│activelor şi │ │ │
│datoriilor financiare │220 │ │
│care nu sunt evaluate │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere, │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │231 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │241 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii financiare │ │ │
│evaluate la cost │260 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Altele │270 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor şi │280 │ │
│datoriilor financiare │ │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│tranzacţionării, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor financiare │ │ │
│nedestinate │ │ │
│tranzacţionării, │287 │ │
│evaluate obligatoriu │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere, │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor şi │ │ │
│datoriilor financiare │290 │ │
│desemnate ca fiind │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin profit sau │ │ │
│pierdere, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │300 │ │
│contabilitatea de │ │ │
│acoperire, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Diferenţe de curs de │ │ │
│schimb [câştig sau (-)│310 │ │
│pierdere], net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │ │ │
│derecunoaşterea │330 │ │
│activelor │ │ │
│nefinanciare, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte venituri din │340 │ │
│exploatare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte cheltuieli de │350 │ │
│exploatare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│VENITURI TOTALE DIN │355 │ │
│EXPLOATARE, NET │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli │360 │ │
│administrative) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │370 │ │
│personalul) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte cheltuieli │380 │ │
│administrative) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Contribuţii în │ │ │
│numerar la fondurile │ │ │
│de rezoluţie şi la │385 │ │
│schemele de garantare │ │ │
│a depozitelor) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Amortizare) │390 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Imobilizări │400 │ │
│corporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Investiţii │410 │ │
│imobiliare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte imobilizări │420 │ │
│necorporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │425 │ │
│modificare, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │426 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │427 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Provizioane sau (-) │ │ │
│reluări de │430 │ │
│provizioane) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Angajamente de plată │ │ │
│la fondurile de │ │ │
│rezoluţie şi la │435 │ │
│schemele de garantare │ │ │
│a depozitelor) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Angajamente şi │440 │ │
│garanţii date) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte provizioane) │450 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Deprecierea sau (-) │ │ │
│reluarea pierderilor │ │ │
│din deprecierea │ │ │
│activelor financiare │460 │ │
│care nu sunt evaluate │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │481 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │491 │ │
│amortizat) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Deprecierea sau (-) │ │ │
│reluarea pierderilor │ │ │
│din deprecierea │ │ │
│investiţiilor în │510 │ │
│filiale, asocieri în │ │ │
│participaţie şi │ │ │
│entităţi asociate) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Deprecierea sau (-) │ │ │
│reluarea pierderilor │ │ │
│din deprecierea │520 │ │
│activelor │ │ │
│nefinanciare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Imobilizări │530 │ │
│corporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Investiţii │540 │ │
│imobiliare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Fond comercial) │550 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte imobilizări │560 │ │
│necorporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Altele) │570 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Fond comercial negativ│ │ │
│recunoscut în profit │580 │ │
│sau pierdere │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profitul sau (-) │ │ │
│pierderea din active │ │ │
│imobilizate şi grupuri│ │ │
│destinate cedării, │ │ │
│clasificate drept │600 │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│vânzării, care nu pot │ │ │
│fi considerate │ │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE DIN │610 │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE │ │ │
│ÎNAINTE DE IMPOZITARE │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli sau (-) │ │ │
│venituri cu impozitul │ │ │
│aferent profitului sau│620 │ │
│pierderii din │ │ │
│operaţiuni continue) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE DIN │630 │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE │ │ │
│DUPĂ IMPOZITARE │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere din │640 │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
│după impozitare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere din │650 │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
│înainte de impozitare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli sau (-) │ │ │
│venituri cu impozitul,│660 │ │
│legate de activităţi │ │ │
│întrerupte) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE AFERENT/Ă │670 │ │
│EXERCIŢIULUI │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    13. La punctul 27 alineatul (1), litera (j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) Activele financiare achiziţionate sau emise care sunt depreciate la recunoaşterea iniţială, astfel cum sunt definite în Anexa A la IFRS 9, se raportează separat în cadrul formularelor F 04.03.1 şi F 04.04.1. Pentru aceste active, deprecierea cumulată include doar modificările cumulate ale pierderilor din credit aşteptate pe durata de viaţă, după recunoaşterea iniţială [IFRS 9.5.5.13]. Sumele reprezentând valoarea contabilă brută şi deprecierea cumulată aferente acestor active se raportează în coloanele corespunzătoare de "Active depreciate (Stadiul 3)" la momentul recunoaşterii iniţiale şi atâta timp cât acestea sunt considerate active financiare depreciate în conformitate cu definiţia "activelor financiare depreciate pentru riscul de credit" din Anexa A la IFRS 9. În situaţia în care aceste active nu mai sunt considerate depreciate după recunoaşterea iniţială, acestea vor fi raportate în coloanele corespunzătoare de "Active pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2)"."

    14. La punctul 27 alineatul (2), modelele formularelor "F 04.03.1 - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" şi "F 04.04.1 - Active financiare evaluate la cost amortizat" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " F 04.03.1 - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬───────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Valoarea contabilă brută │
│ │ │ ├─────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Active pentru│ │
│ │ │ │Active pentru│ │care riscul │ │
│ │ │ │care riscul │ │de credit a │ │
│ │Cod │Valoarea │de credit nu │din care: │crescut │Active │
│ │poziţie│contabilă│a crescut │instrumente│semnificativ │depreciate│
│ │ │ │semnificativ │cu risc de │de la │(Stadiul │
│ │ │ │de la │credit │recunoaşterea│3) │
│ │ │ │recunoaşterea│scăzut │iniţială, dar│ │
│ │ │ │iniţială │ │care nu sunt │ │
│ │ │ │(Stadiul 1) │ │depreciate │ │
│ │ │ │ │ │(Stadiul 2) │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│A │B │010 │015 │020 │030 │040 │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Instrumente │010 │ │ │ │ │ │
│de capital │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de│020 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│alte │030 │ │ │ │ │ │
│societăţi │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │040 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Titluri de │050 │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Bănci │060 │ │ │ │ │ │
│centrale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Administraţii│070 │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Instituţii de│080 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │090 │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Societăţi │100 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Credite şi │110 │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Bănci │120 │ │ │ │ │ │
│centrale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Administraţii│130 │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Instituţii de│140 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │150 │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Societăţi │160 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi│165 │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Gospodării │ │ │ │ │ │ │
│ale │170 │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ACTIVE │ │ │ │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA │ │ │ │ │ │ │
│JUSTĂ PRIN │180 │ │ │ │ │ │
│ALTE ELEMENTE│ │ │ │ │ │ │
│ALE │ │ │ │ │ │ │
│REZULTATULUI │ │ │ │ │ │ │
│GLOBAL │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │ │
│financiare │190 │ │ │ │ │ │
│achiziţionate│ │ │ │ │ │ │
│sau emise │ │ │ │ │ │ │
│depreciate │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Deprecierea cumulată │ │ │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────┤ │ │
│ │ │ │Active pentru│ │ │ │
│ │ │Active pentru│care riscul │ │ │ │
│ │ │care riscul │de credit a │ │ │ │
│ │Cod │de credit nu │crescut │Active │Write-off│Write-off│
│ │poziţie│a crescut │semnificativ │depreciate│parţial │total │
│ │ │semnificativ │de la │(Stadiul │cumulat │cumulat │
│ │ │de la │recunoaşterea│3) │ │ │
│ │ │recunoaşterea│iniţială, dar│ │ │ │
│ │ │iniţială │care nu sunt │ │ │ │
│ │ │(Stadiul 1) │depreciate │ │ │ │
│ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│A │B │050 │060 │070 │080 │090 │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Instrumente │010 │ │ │ │ │ │
│de capital │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de│020 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│alte │030 │ │ │ │ │ │
│societăţi │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │040 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Titluri de │050 │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Bănci │060 │ │ │ │ │ │
│centrale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Administraţii│070 │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Instituţii de│080 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │090 │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Societăţi │100 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Credite şi │110 │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Bănci │120 │ │ │ │ │ │
│centrale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Administraţii│130 │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Instituţii de│140 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │150 │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Societăţi │160 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi│165 │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Gospodării │ │ │ │ │ │ │
│ale │170 │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ACTIVE │ │ │ │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA │ │ │ │ │ │ │
│JUSTĂ PRIN │180 │ │ │ │ │ │
│ALTE ELEMENTE│ │ │ │ │ │ │
│ALE │ │ │ │ │ │ │
│REZULTATULUI │ │ │ │ │ │ │
│GLOBAL │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │ │
│financiare │190 │ │ │ │ │ │
│achiziţionate│ │ │ │ │ │ │
│sau emise │ │ │ │ │ │ │
│depreciate │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    " F 04.04.1 - Active financiare evaluate la cost amortizat

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬───────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Valoarea contabilă brută │
│ │ │ ├─────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Active pentru│ │
│ │ │ │Active pentru│ │care riscul │ │
│ │ │ │care riscul │ │de credit a │ │
│ │Cod │Valoarea │de credit nu │din care: │crescut │Active │
│ │poziţie│contabilă│a crescut │instrumente│semnificativ │depreciate│
│ │ │ │semnificativ │cu risc de │de la │(Stadiul │
│ │ │ │de la │credit │recunoaşterea│3) │
│ │ │ │recunoaşterea│scăzut │iniţială, dar│ │
│ │ │ │iniţială │ │care nu sunt │ │
│ │ │ │(Stadiul 1) │ │depreciate │ │
│ │ │ │ │ │(Stadiul 2) │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│A │B │010 │015 │020 │030 │040 │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Bănci │020 │ │ │ │ │ │
│centrale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Administraţii│030 │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Instituţii de│040 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │050 │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Bănci │080 │ │ │ │ │ │
│centrale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Administraţii│090 │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Instituţii de│100 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │110 │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi│125 │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Gospodării │ │ │ │ │ │ │
│ale │130 │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ACTIVE │ │ │ │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │140 │ │ │ │ │ │
│COST │ │ │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │ │
│financiare │150 │ │ │ │ │ │
│achiziţionate│ │ │ │ │ │ │
│sau emise │ │ │ │ │ │ │
│depreciate │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Deprecierea cumulată │ │ │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────┤ │ │
│ │ │Active pentru│Active pentru│ │ │ │
│ │ │care riscul │care riscul │ │ │ │
│ │Cod │de credit nu │de credit a │Active │Write-off│Write-off│
│ │poziţie│a crescut │crescut │depreciate│parţial │total │
│ │ │semnificativ │semnificativ │(Stadiul │cumulat │cumulat │
│ │ │de la │de la │3) │ │ │
│ │ │recunoaşterea│recunoaşterea│ │ │ │
│ │ │iniţială │iniţială, dar│ │ │ │
│ │ │(Stadiul 1) │care nu │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│A │B │050 │060 │070 │080 │090 │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Bănci │020 │ │ │ │ │ │
│centrale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Administraţii│030 │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Instituţii de│040 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │050 │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Bănci │080 │ │ │ │ │ │
│centrale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Administraţii│090 │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Instituţii de│100 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │110 │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi│125 │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Gospodării │ │ │ │ │ │ │
│ale │130 │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ACTIVE │ │ │ │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │140 │ │ │ │ │ │
│COST │ │ │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │ │
│financiare │150 │ │ │ │ │ │
│achiziţionate│ │ │ │ │ │ │
│sau emise │ │ │ │ │ │ │
│depreciate │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    15. La punctul 28 alineatul (1) litera (d), subpunctul ii. se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ii. "Alte credite garantate" include creditele şi avansurile acoperite în mod oficial de garanţii reale, indiferent de rata credit/garanţie reală a acestora (aşa-numita rată "loan-to-value" - LTV) şi de forma juridică a garanţiei, altele decât "Credite garantate cu bunuri imobile". Această garanţie reală include gajuri de titluri, numerar şi alte garanţii reale, indiferent de forma juridică a garanţiei."

    16. La punctul 29 alineatul (2), modelul formularului "F 06.00 - Clasificarea pe coduri NACE a creditelor şi avansurilor nedestinate tranzacţionării, acordate societăţilor nefinanciare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:
        DATA RAPORTĂRII
        F 06.00 - Clasificarea pe coduri NACE a creditelor şi avansurilor nedestinate tranzacţionării, acordate societăţilor nefinanciare
        F 06.01 - Clasificarea pe coduri NACE a creditelor şi avansurilor, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării, acordate societăţilor nefinanciare

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Societăţi nefinanciare │
│ │ ├─────────┬───────────┬────────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Modificări │
│ │ │ │din care: │Din care: │ │cumulate │
│ │ │ │credite şi │neperformante │ │negative ale │
│ │Cod │Valoarea │avansuri │ │ │valorii juste│
│ │poziţie│contabilă│care pot ├───┬────────────┤Deprecierea│datorate │
│ │ │brută │face │ │ │cumulată │riscului de │
│ │ │ │obiectul │ │din care: în│ │credit, │
│ │ │ │deprecierii│ │stare de │ │aferente │
│ │ │ │ │ │nerambursare│ │expunerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │neperformante│
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│A │B │010 │011 │012│013 │021 │022 │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│A. │ │ │ │ │ │ │ │
│Agricultură, │010 │ │ │ │ │ │ │
│silvicultură │ │ │ │ │ │ │ │
│şi pescuit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│B. Industria │020 │ │ │ │ │ │ │
│extractivă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│C. Industria │030 │ │ │ │ │ │ │
│prelucrătoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│D. Furnizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│energiei │ │ │ │ │ │ │ │
│electrice, a │ │ │ │ │ │ │ │
│gazelor │040 │ │ │ │ │ │ │
│naturale, a │ │ │ │ │ │ │ │
│aburului şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│aerului │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţionat │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│E. │ │ │ │ │ │ │ │
│Aprovizionare │050 │ │ │ │ │ │ │
│cu apă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│F. Construcţii│060 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│G. Comerţ cu │ │ │ │ │ │ │ │
│amănuntul şi │070 │ │ │ │ │ │ │
│comerţ cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ridicata │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│H. Servicii de│ │ │ │ │ │ │ │
│transport şi │080 │ │ │ │ │ │ │
│depozitare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│I. Servicii de│ │ │ │ │ │ │ │
│cazare şi │090 │ │ │ │ │ │ │
│restaurante │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│J. Informare │100 │ │ │ │ │ │ │
│şi comunicaţii│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│K. Activităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare şi │105 │ │ │ │ │ │ │
│de asigurare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│L. Activităţi │110 │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│M. Activităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│specializate, │120 │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifice şi│ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│N. Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│administrative│130 │ │ │ │ │ │ │
│şi activităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│de sprijin │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│O. │ │ │ │ │ │ │ │
│Administraţie │ │ │ │ │ │ │ │
│publică şi │ │ │ │ │ │ │ │
│apărare, │140 │ │ │ │ │ │ │
│asigurări │ │ │ │ │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │ │ │ │
│obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│P. Educaţie │150 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Q. Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │
│sănătatea │ │ │ │ │ │ │ │
│umană şi │160 │ │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │ │ │
│asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│socială │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│R. Arte, │ │ │ │ │ │ │ │
│divertisment │170 │ │ │ │ │ │ │
│şi activităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│recreative │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│S. Alte │180 │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│CREDITE ŞI │190 │ │ │ │ │ │ │
│AVANSURI │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴─────────┴───────────┴───┴────────────┴───────────┴─────────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    17. La punctul 31 alineatul (2), modelul formularului "F 08.01 - Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " F 08.01 - Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ │ │Valoarea contabilă │ │
│ │ ├───────────────┬─────────┬─────────┬──────────────┤Modificări │
│ │ │ │Desemnate│ │ │cumulate ale │
│ │ │ │ca fiind │ │ │valorii │
│ │ │ │evaluate │ │ │juste, │
│ │Cod │Deţinute în │la │ │ │datorate │
│ │poziţie│vederea │valoarea │Cost │Contabilitatea│modificărilor│
│ │ │tranzacţionării│justă │amortizat│de acoperire │riscului de │
│ │ │ │prin │ │ │credit │
│ │ │ │profit │ │ │propriu │
│ │ │ │sau │ │ │ │
│ │ │ │pierdere │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│A │B │010 │020 │030 │037 │040 │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│financiare │010 │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Poziţii scurte│020 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Instrumente │030 │ │ │ │ │ │
│de capital │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Titluri de │040 │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Depozite │050 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Bănci centrale│060 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │
│curente/ │070 │ │ │ │ │ │
│Depozite │ │ │ │ │ │ │
│overnight │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite la │080 │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite │ │ │ │ │ │ │
│rambursabile │090 │ │ │ │ │ │
│după │ │ │ │ │ │ │
│notificare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Acorduri de │100 │ │ │ │ │ │
│răscumpărare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Administraţii │110 │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │
│curente/ │120 │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite la │130 │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite │ │ │ │ │ │ │
│rambursabile │140 │ │ │ │ │ │
│după │ │ │ │ │ │ │
│notificare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Acorduri de │150 │ │ │ │ │ │
│răscumpărare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Instituţii de │160 │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │
│curente/ │170 │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite la │180 │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite │ │ │ │ │ │ │
│rambursabile │190 │ │ │ │ │ │
│după │ │ │ │ │ │ │
│notificare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Acorduri de │200 │ │ │ │ │ │
│răscumpărare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Alte societăţi│210 │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │
│curente/ │220 │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite la │230 │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite │ │ │ │ │ │ │
│rambursabile │240 │ │ │ │ │ │
│după │ │ │ │ │ │ │
│notificare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Acorduri de │250 │ │ │ │ │ │
│răscumpărare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Societăţi │260 │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │
│curente/ │270 │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite la │280 │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite │ │ │ │ │ │ │
│rambursabile │290 │ │ │ │ │ │
│după │ │ │ │ │ │ │
│notificare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Acorduri de │300 │ │ │ │ │ │
│răscumpărare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Gospodării ale│310 │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │
│curente/ │320 │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite la │330 │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Depozite │ │ │ │ │ │ │
│rambursabile │340 │ │ │ │ │ │
│după │ │ │ │ │ │ │
│notificare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│- Acorduri de │350 │ │ │ │ │ │
│răscumpărare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Titluri de │360 │ │ │ │ │ │
│datorie emise │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Certificate de│370 │ │ │ │ │ │
│depozit │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Titluri │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │380 │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Obligaţiuni │390 │ │ │ │ │ │
│garantate │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Contracte │400 │ │ │ │ │ │
│hibride │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Alte titluri │ │ │ │ │ │ │
│de datorie │410 │ │ │ │ │ │
│emise │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│financiare │420 │ │ │ │ │ │
│compuse │ │ │ │ │ │ │
│convertibile │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Neconvertibile│430 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│Alte datorii │440 │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │ │ │
│aferente │445 │ │ │ │ │ │
│operaţiunilor │ │ │ │ │ │ │
│de leasing │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│DATORII │450 │ │ │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴───────────────┴─────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    18. La punctul 34 alineatul (1), litera (e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) Coloana "Diminuări datorate derecunoaşterii" include valoarea modificărilor ajustărilor pentru pierderi datorate activelor financiare care au fost derecunoscute în întregime în cadrul perioadei de raportare în alte situaţii decât ca urmare a unei operaţiuni de write-off, situaţii care includ transferurile către terţi, expirarea drepturilor contractuale datorate rambursării totale, cedarea respectivelor active financiare sau transferul acestora în alt portofoliu contabil. Modificarea ajustării se recunoaşte în această coloană la prima dată de referinţă pentru raportare ulterioară rambursării, cedării sau transferului. În cazul expunerilor extrabilanţiere, această poziţie include de asemenea diminuarea deprecierii datorată transformării unui element extrabilanţier într-un activ bilanţier."

    19. La punctul 34 alineatul (1), după litera (k), se introduce o nouă literă, litera (l) cu următorul cuprins:
    "l) Coloana "Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea instrumentelor de datorie" include diferenţa dintre valoarea contabilă a activelor financiare evaluată la data derecunoaşterii şi valoarea contraprestaţiei primite."

    20. La punctul 34 alineatul (3), modelul formularului "F 12.01 - Variaţia ajustărilor şi provizioanelor pentru pierderi de credit" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:
        DATA RAPORTĂRII:
        F 12.00 - Variaţia ajustărilor pentru pierderi de credit şi a provizioanelor
        F 12.01 - Variaţia ajustărilor şi provizioanelor pentru pierderi de credit

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Recuperări │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aferente │Sume care au│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sumelor care│făcut │ │
│ │ │ │ │ │Majorări │ │Modificări │ │ │ │au făcut │obiectul │ │
│ │ │ │ │ │sau │Majorări sau │datorate │Diminuarea│ │ │anterior │unor │ │
│ │ │ │Majorări │ │diminuări │diminuări │actualizării│contului │ │ │obiectul │operaţiuni │Câştiguri sau │
│ │Cod │Sold de │datorate │Diminuări │datorate │datorate │metodologiei│de │Alte │Sold de │unor │de │pierderi din │
│ │poziţie│deschidere│emiterii │datorate │modificării│modificărilor │de estimare │ajustări │ajustări│închidere│operaţiuni │write-off, │derecunoaşterea│
│ │ │ │sau │derecunoaşterii│riscului de│fără │a │datorată │ │ │de │înregistrate│instrumentelor │
│ │ │ │achiziţiei│ │credit │derecunoaştere│instituţiei │write-off │ │ │write-off, │direct în │de datorie │
│ │ │ │ │ │(net) │(net) │de credit │ │ │ │înregistrate│contul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(net) │ │ │ │direct în │profit sau │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contul de │pierdere │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profit sau │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pierdere │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│A │B │010 │020 │030 │040 │050 │070 │080 │090 │100 │110 │120 │125 │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Ajustări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care │010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│riscul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit nu a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crescut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semnificativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoaşterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Stadiul 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Titluri de │020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Bănci centrale│030 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Administraţii │040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Instituţii de │050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Alte societăţi│060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Societăţi │070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Credite şi │080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Bănci centrale│090 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Administraţii │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Instituţii de │110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Alte societăţi│120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Societăţi │130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Gospodării ale│140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ajustări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nivel colectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ajustări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│individual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Ajustări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumentelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│riscul de │180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crescut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semnificativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoaşterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│iniţială, dar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care nu sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Stadiul 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Titluri de │190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Bănci centrale│200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Administraţii │210 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Instituţii de │220 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Alte societăţi│230 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Societăţi │240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Credite şi │250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Bănci centrale│260 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Administraţii │270 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Instituţii de │280 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Alte societăţi│290 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Societăţi │300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Gospodării ale│310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ajustări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nivel colectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ajustări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│individual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ajustări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │350 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumentelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neperformante │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Ajustări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │360 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumentelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Stadiul 3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Titluri de │370 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Bănci centrale│380 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Administraţii │390 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Instituţii de │400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Alte societăţi│410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Societăţi │420 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Credite şi │430 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Bănci centrale│440 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Administraţii │450 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Instituţii de │460 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Alte societăţi│470 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Societăţi │480 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Gospodării ale│490 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ajustări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nivel colectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ajustări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │510 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│individual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Total ajustări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aşteptate │520 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumentelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Provizioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamentelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi garanţiilor│530 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date (Stadiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Provizioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamentelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi garanţiilor│540 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date (Stadiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│provizioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamentelor│550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi garanţiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neperformante │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Provizioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamentelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi garanţiilor│560 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date (Stadiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│provizioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamentelor│570 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi garanţiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴───────────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    21. Punctul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "35. F 13.00 - Garanţii reale şi alte garanţii primite

    (1) La întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
    A. Clasificarea garanţiilor reale şi a altor garanţii pe tipuri de credite şi avansuri, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării (F 13.01)
    a) Garanţiile reale şi alte garanţii aferente creditelor şi avansurilor, independent de forma legală a acestora, se raportează după tipul de gaj (credite garantate cu bunuri imobile şi alte credite garantate), precum şi după garanţii financiare. Creditele şi avansurile sunt clasificate după contraparte şi scop.
    b) În formularul F 13.01 se raportează "valoarea maximă a garanţiei reale sau a altei garanţii care poate fi luată în considerare". Suma valorilor garanţiilor financiare şi/sau garanţiilor reale indicate la coloanele aferente din formularul F 13.01 nu trebuie să depăşească valoarea contabilă a creditului asociat.
    c) Pentru raportarea creditelor şi avansurilor în funcţie de tipul de gaj, se utilizează următoarele definiţii:
    i. în cadrul categoriei "Credite garantate cu bunuri imobile", subcategoria "Rezidenţiale" include creditele garantate cu bunuri imobile rezidenţiale, iar subcategoria "Comerciale" include creditele garantate cu bunuri imobile, altele decât rezidenţiale, care includ clădiri comerciale şi alte tipuri de bunuri imobile comerciale. Încadrarea unui bun imobil ca rezidenţial sau comercial se face în conformitate cu CRR.
    ii. în cadrul categoriei "Alte credite garantate":
    a) subcategoria "Numerar, depozite [Titluri de datorie emise]" include (a) depozitele colaterale constituite la instituţia de credit raportoare pentru garantarea unui credit şi (b) gajuri pe titluri de datorie emise de instituţia de credit raportoare, constituite pentru garantarea unui credit;
    b) subcategoria "Bunuri mobile" cuprinde gajuri pe active în formă fizică, altele decât bunurile imobile, şi include maşini, avioane, nave maritime, echipament industrial şi mecanic (maşini, echipament mecanic şi tehnic), stocuri şi produse (mărfuri, produse fabricate şi semi-fabricate, materii prime) şi alte tipuri de bunuri mobile;
    c) subcategoria "Instrumente de capital şi titluri de datorie" include garanţii reale sub forma instrumentelor de capital, inclusiv investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, precum şi sub forma titlurilor de datorie emise de terţi;
    d) subcategoria "Altele" include gajuri pe alte active.
    iii. categoria "Garanţii financiare primite" include contractele care, în conformitate cu prevederile pct. 32 alin. (1) lit. (l), impun emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a rambursa instituţiei de credit o pierdere pe care aceasta o suportă din cauza faptului că un anumit debitor nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată la scadenţă în conformitate cu termenii iniţiali sau modificaţi ai unui instrument de datorie.
    d) Pentru creditele şi avansurile care au simultan mai multe tipuri de garanţii reale sau alte garanţii, "valoarea maximă a garanţiei reale/a altei garanţii care poate fi luată în considerare" se alocă în funcţie de calitatea acesteia, începând cu aceea care are cea mai bună calitate. Pentru creditele garantate cu bunuri imobile, garanţia reprezentată de bunul imobil se raportează întotdeauna prima, indiferent de calitatea acesteia comparativ cu celelalte garanţii. Dacă "valoarea maximă a garanţiei reale/a altei garanţii care poate fi luată în considerare" depăşeşte valoarea garanţiei reprezentate de bunul imobil, valoarea rămasă se alocă altor tipuri de garanţii reale şi alte garanţii în funcţie de calitatea acestora, începând cu aceea care are cea mai bună calitate.
    B. Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute [deţinute la data raportării] (F 13.02.1)
    a) Acest formular va fi utilizat pentru raportarea informaţiilor referitoare la garanţia reală care a fost obţinută în cursul perioadei de referinţă şi care a rămas recunoscută în bilanţ la data de referinţă pentru raportare. Activele obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale includ şi activele care nu au fost aduse în garanţie de către debitor, dar au fost obţinute în schimbul anulării datoriei, fie pe bază voluntară, fie ca parte a procedurilor judiciare. Tipul activelor trebuie să fie unul dintre tipurile prevăzute la lit. A.(c), cu excepţia celor menţionate la subpct. ii.a. al respectivei litere.
    b) "Valoarea la data recunoaşterii iniţiale" reprezintă valoarea contabilă brută a activelor obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale, la momentul recunoaşterii iniţiale a acestora în bilanţul instituţiei de credit raportoare.
    c) "Modificările negative cumulate" reprezintă diferenţa, la nivel de garanţie reală individuală, între valoarea la data recunoaşterii iniţiale a garanţiei reale şi valoarea contabilă a acesteia la data de referinţă pentru raportare, în cazul în care această diferenţă este negativă.
    C. Active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute, valoarea cumulată (F 13.03.1). Activele obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale, care rămân recunoscute în bilanţ la data de referinţă pentru raportare, indiferent de momentul la care acestea au fost obţinute, se raportează în cadrul formularului F 13.03.1. În cadrul acestui formular sunt incluse atât activele obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale, clasificate ca "Imobilizări corporale", cât şi alte tipuri de active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale. Activele obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale includ şi activele care nu au fost aduse în garanţie de către debitor, dar au fost obţinute în schimbul anulării datoriei, fie pe bază voluntară, fie ca parte a procedurilor judiciare.
(2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:
        DATA RAPORTĂRII:
        F 13.00 - Garanţii reale şi alte garanţii primite
        F 13.01 - Clasificarea garanţiilor reale şi a altor garanţii pe tipuri de credite şi avansuri, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valoarea maximă a garanţiei reale sau a altei garanţii care poate fi │
│ │ │luată în considerare │
│ │ ├───────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │Credite garantate cu │ │Garanţii │
│ │ │bunuri imobile │Alte credite garantate │financiare│
│Garanţii reale │Cod │ │ │primite │
│şi alte garanţii│poziţie├────────────┬──────────┼────────┬──────┬───────────┬──────┼──────────┤
│ │ │ │ │Numerar,│ │ │ │ │
│ │ │Bunuri │Bunuri │depozite│ │Instrumente│ │ │
│ │ │imobile │imobile │[Titluri│Bunuri│de capital │Altele│ │
│ │ │rezidenţiale│comerciale│de │mobile│şi titluri │ │ │
│ │ │ │ │datorie │ │de datorie │ │ │
│ │ │ │ │emise] │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤
│A │B │010 │020 │030 │031 │032 │041 │050 │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤
│Credite şi │010 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤
│din care: Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│societăţi │020 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Societăţi │030 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi │035 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi mijlocii│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(IMM) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale (BIC)│036 │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi mijlocii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale (BIC)│037 │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│societăţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│altele decât IMM│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Gospodării ale │040 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │050 │ │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │060 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴───────┴────────────┴──────────┴────────┴──────┴───────────┴──────┴──────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

        F 13.02.1 - Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute [deţinute la data raportării]

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în │
│ │ │posesia garanţiilor reale deţinute [deţinute la data │
│ │ │raportării] │
│ │ ├──────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ │ │Din care: Active │
│ │Cod │ │imobilizate deţinute în│
│ │poziţie│ │vederea vânzării │
│ │ ├─────────────┬─────────┬──────────┼─────────────┬─────────┤
│ │ │Valoarea la │ │Modificări│Valoarea la │ │
│ │ │data │Valoarea │negative │data │Valoarea │
│ │ │recunoaşterii│contabilă│cumulate │recunoaşterii│contabilă│
│ │ │iniţiale │ │ │iniţiale │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│A │B │0010 │0020 │0030 │0040 │0050 │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Imobilizări │0010 │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Altele decât │ │ │ │ │ │ │
│Imobilizările│0020 │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Bunuri │ │ │ │ │ │ │
│imobile │0030 │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Bunuri │ │ │ │ │ │ │
│imobile │0040 │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Bunuri mobile│0050 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│de capital şi│0060 │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Altele │0070 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Total │0080 │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

        13.03.1 - Active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute, valoarea cumulată

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Active obţinute prin intrarea în posesia garanţiilor reale│
│ │ │deţinute, valoarea cumulată │
│ │ ├──────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ │ │Din care: Active │
│ │Cod │ │imobilizate deţinute în│
│ │poziţie│ │vederea vânzării │
│ │ ├─────────────┬─────────┬──────────┼─────────────┬─────────┤
│ │ │Valoarea la │ │Modificări│Valoarea la │ │
│ │ │data │Valoarea │negative │data │Valoarea │
│ │ │recunoaşterii│contabilă│cumulate │recunoaşterii│contabilă│
│ │ │iniţiale │ │ │iniţiale │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│A │B │0010 │0020 │0030 │0040 │0050 │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Imobilizări │0010 │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Altele decât │ │ │ │ │ │ │
│Imobilizările│0020 │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Bunuri │ │ │ │ │ │ │
│imobile │0030 │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Bunuri │ │ │ │ │ │ │
│imobile │0040 │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Bunuri mobile│0050 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│de capital şi│0060 │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Altele │0070 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Total │0080 │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    22. La punctul 38 alineatul (1) subpunctul A., după litera (f) se introduc două litere noi, litera (g) şi litera (h) cu următorul cuprins:
    "g) Poziţiile "din care: credite pentru consum" şi "din care: credite pentru achiziţionarea de locuinţe" reflectă veniturile şi cheltuielile aferente creditelor şi avansurilor, astfel cum sunt descrise la pct. 28 alin. (1) lit. (f).
h) Poziţia "din care: dobânzi aferente operaţiunilor de leasing" reflectă veniturile din dobânzi ale locatorului aferente creanţelor din leasing (în cazul operaţiunilor de leasing financiar) şi, respectiv, cheltuielile cu dobânzi ale locatarului aferente datoriilor din leasing."."

    23. La punctul 38 alineatul (1), după subpunctul H. se introduce un nou subpunct, subpunctul I. cu următorul cuprins:
    "I. Alte cheltuieli administrative (F 16.08)
    a) "Cheltuielile informatice" reprezintă cheltuielile efectuate în vederea livrării de procese de afaceri cu componentă IT, servicii de utilizare şi soluţii de infrastructură pentru afaceri, care includ costurile aferente generării şi întreţinerii sistemelor IT, dar exclud compensaţiile acordate specialiştilor IT, care se raportează în cadrul poziţiei de cheltuieli cu personalul.
    b) În cadrul cheltuielilor cu tehnologia informaţiei, poziţia "Externalizare IT" reflectă cheltuielile IT aferente utilizării furnizorilor de servicii externe. Această poziţie nu include cheltuielile aferente (i) serviciilor pure de personal (agenţi) în măsura în care instituţia de credit doar angajează temporar personal şi păstrează controlul deplin asupra serviciilor livrate şi (ii) contractelor standardizate operaţionale de întreţinere hardware/software aferente activelor achiziţionate integral.
    c) Poziţia "Taxe şi impozite (altele)" include taxele şi impozitele, altele decât (i) taxele legate de impozitul pe profit şi (ii) taxele şi impozitele din operaţiuni întrerupte. Această poziţie include taxele şi impozitele cum ar fi taxele aplicate asupra bunurilor şi serviciilor şi impozitele plătite de către instituţia de credit.
    d) Poziţia "Servicii de consultanţă şi profesionale" se referă la cheltuielile efectuate în vederea obţinerii de consiliere din partea experţilor sau consultanţă strategică.
    e) Poziţia "Publicitate, marketing şi comunicare" include cheltuielile aferente activităţilor de comunicare de marketing cum ar fi publicitatea, marketing-ul direct sau online şi evenimentele.
    f) Poziţia "Cheltuieli legate de riscul de credit" include cheltuielile administrative efectuate în contextul riscului de credit, cum ar fi cheltuielile generate în legătură cu intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute sau cu procedurile judiciare.
    g) Poziţia "Cheltuieli cu litigii neacoperite cu provizioane" se referă la cheltuieli cu litigii care nu au legătură cu riscul de credit şi nu au fost acoperite cu provizioane.
    h) Poziţia "Cheltuieli cu bunuri imobile" include cheltuielile cu reparaţii şi întreţinere care nu îmbunătăţesc utilizarea sau nu prelungesc durata de viaţă utilă a unui bun imobil, precum şi cheltuielile cu utilităţi (apă, electricitate şi căldură).
    i) În conformitate cu IFRS, "Cheltuielile cu operaţiunile de leasing" cuprind cheltuielile efectuate de locatar, aferente contractelor de leasing pe termen scurt şi contractelor de leasing pentru care activul suport are o valoare mică, în conformitate cu prevederile IFRS 16.5 şi IFRS 16.6.
    j) Poziţia "Alte cheltuieli administrative - Restul" include toate celelalte componente rămase ale "altor cheltuieli administrative", cum ar fi servicii administrative şi logistice, servicii de poştă şi transport al documentelor, servicii de supraveghere şi securitate, servicii de numărare a banilor şi transport. Contribuţiile în numerar la fondurile de rezoluţie şi la schemele de garantare a depozitelor nu se raportează în cadrul acestei categorii, având în vedere că acestea sunt raportate în cadrul unui rând distinct din formularul F 02.00."

    24. La punctul 38 alineatul (2), modelul formularului "F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " F16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor

┌──────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────┬───────┬───────────────────┤
│ │Cod │Perioadă curentă │
│Dobânzi │poziţie├────────┬──────────┤
│ │ │Venituri│Cheltuieli│
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│A │B │010 │020 │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Titluri de │020 │ │ │
│datorie │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Bănci centrale│030 │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Administraţii │040 │ │ │
│publice │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Instituţii de │050 │ │ │
│credit │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Alte societăţi│060 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Societăţi │070 │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Credite şi │080 │ │ │
│avansuri │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Bănci centrale│090 │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Administraţii │100 │ │ │
│publice │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Instituţii de │110 │ │ │
│credit │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Alte societăţi│120 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Societăţi │130 │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Gospodării ale│140 │ │ │
│populaţiei │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│credite pentru│141 │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │
│de locuinţe │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│credite pentru│142 │ │ │
│consum │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Alte active │150 │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Depozite │160 │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Bănci centrale│170 │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Administraţii │180 │ │ │
│publice │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Instituţii de │190 │ │ │
│credit │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Alte societăţi│200 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Societăţi │210 │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Gospodării ale│220 │ │ │
│populaţiei │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Titluri de │230 │ │ │
│datorie emise │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Alte datorii │240 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Alte datorii │260 │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│DOBÂNZI │270 │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│venituri din │ │ │ │
│dobânzi │ │ │ │
│aferente │280 │ │ │
│activelor │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│depreciate │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│dobânzi │ │ │ │
│aferente │290 │ │ │
│operaţiunilor │ │ │ │
│de leasing │ │ │ │
└──────────────┴───────┴────────┴──────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    25. La punctul 38 alineatul (2), după modelul formularului F 16.07 - Deprecierea activelor nefinanciare, se introduce modelul unui nou formular, formularul "F 16.08 - Alte cheltuieli administrative", cu următorul cuprins:
    " F 16.08 - Alte cheltuieli administrative

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │Perioadă │
│ │Cod │curentă │
│ │poziţie├──────────┤
│ │ │Cheltuieli│
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│A │B │0010 │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli │0010 │ │
│informatice │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Externalizare IT │0020 │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli IT, │ │ │
│altele decât │ │ │
│cheltuielile cu │0030 │ │
│servicii IT │ │ │
│externalizate │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Taxe şi impozite │0040 │ │
│(altele) │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Servicii de │ │ │
│consultanţă şi │0050 │ │
│profesionale │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Publicitate, │ │ │
│marketing şi │0060 │ │
│comunicare │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli legate │0070 │ │
│de riscul de credit│ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │
│litigii neacoperite│0080 │ │
│cu provizioane │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli cu │0090 │ │
│bunuri imobile │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │
│operaţiunile de │0100 │ │
│leasing │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Alte cheltuieli │ │ │
│administrative - │0110 │ │
│Restul │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│ALTE CHELTUIELI │0120 │ │
│ADMINISTRATIVE │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    26. La punctul 39, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Expunerile pentru care se consideră că starea de nerambursare a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR şi expunerile depreciate în conformitate cu IFRS sunt considerate întotdeauna expuneri neperformante. Pentru scopul acestui formular, expunerile depreciate sunt acele expuneri depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate raportate în acest stadiu în conformitate cu prevederile pct. 27 alin. (1) lit. (j). Expunerile incluse în alte stadii de depreciere decât Stadiul 3 sunt considerate expuneri neperformante dacă îndeplinesc criteriile pentru expuneri neperformante."

    27. La punctul 39, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru scopul formularului F 18.00, expunerile includ toate instrumentele de datorie (titluri de datorie, credite şi avansuri, precum şi solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere) şi toate expunerile extrabilanţiere, cu excepţia expunerilor deţinute în vederea tranzacţionării."

    28. La punctul 39, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (22^1) cu următorul cuprins:
    "(22^1) Următoarele tipuri de expuneri se raportează pe rânduri distincte:
    a) Credite garantate cu bunuri imobile, astfel cum sunt definite la pct. 28 alin. (1) lit. (d) subpct. i. şi lit. (e);
    b) Credite pentru consum, astfel cum sunt definite la pct. 28 alin. (1) lit. (f) subpct. i."

    29. La punctul 39, alineatul (25) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(25) Următoarele tipuri de expuneri se raportează în coloane separate:
    a) expunerile care sunt considerate depreciate în conformitate cu IFRS; se raportează în această coloană valoarea activelor depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate;
    b) expunerile pentru care starea de nerambursare se consideră că a avut loc în conformitate cu art. 178 din CRR;
    c) activele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate care nu mai îndeplinesc definiţia activelor depreciate după recunoaşterea iniţială;
    d) pentru expunerile performante, activele pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială (Stadiul 1)."

    30. La punctul 39, alineatul (27) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(27) Informaţiile cu privire la garanţiile reale deţinute şi la garanţiile financiare primite pentru expunerile performante şi neperformante se raportează separat. Sumele raportate pentru garanţiile reale primite şi garanţiile financiare primite se calculează în conformitate cu prevederile pct. 35 alin. (1) lit. A.(b) şi (d). Suma valorilor raportate pentru ambele categorii trebuie limitată la valoarea contabilă sau la valoarea nominală a expunerii aferente, după deducerea provizioanelor."

    31. La punctul 39 alineatul (28), modelul formularului "F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:
        DATA RAPORTĂRII:
        F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valoarea contabilă brută/Valoarea nominală │
│ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │ │Performante │Neperformante │
│ │ │ ├───┬────────┬────────┬─────────────┬─────────────┼───┬────────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Din care: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Din care: │Instrumente │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Instrumente │pentru care │ │ │ │
│ │Cod │ │ │Fără │ │pentru care │riscul de │ │Plată │ │
│ │poziţie│ │ │restanţe│Restanţe│riscul de │credit a │ │improbabilă,│Restanţe│
│ │ │ │ │sau cu │>30 zile│credit nu a │crescut │ │fără │> 90 │
│ │ │ │ │restanţe│≤ 90 │crescut │semnificativ │ │restanţe sau│zile ≤ │
│ │ │ │ │≤ 30 │zile │semnificativ │de la │ │cu restanţe │180 zile│
│ │ │ │ │zile │ │de la │recunoaşterea│ │≤ 90 zile │ │
│ │ │ │ │ │ │recunoaşterea│iniţială, dar│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iniţială │care nu sunt │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(Stadiul 1) │depreciate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│A │B │010│020│030 │055 │056 │057 │060│070 │080 │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Solduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bănci centrale │005 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │030 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │090 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE LA COST│180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │181 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │182 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │183 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │184 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │185 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │186 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │191 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │192 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │193 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │194 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │195 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │196 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │903 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │197 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │910 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │913 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│REZULTATULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │211 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │212 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │213 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │214 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │215 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │216 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │221 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │222 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │223 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │224 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │225 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │226 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │920 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │923 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │227 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │930 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │933 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU│231 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PIERDERE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ALTELE DECÂT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE, ALTELE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DECÂT CELE │330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │335 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │350 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │360 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │370 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │380 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │390 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Garanţii │410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare date│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │420 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │430 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │440 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │450 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │460 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │470 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamente │480 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │490 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │510 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │520 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │530 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │540 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EXTRABILANŢIERE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───┴───┴────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴───┴────────────┴────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valoarea contabilă brută/ Valoarea nominală │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Neperformante │
│ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────┬────────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Din care: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Instrumente │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru care │ │ │
│ │Cod │ │ │ │ │ │riscul de │ │ │
│ │poziţie│Restanţe│ │ │ │ │credit a │ │din care: │
│ │ │> 180 │Restanţe│Restanţe│Restanţe│Restanţe│crescut │Din care: în│Instrumente│
│ │ │zile ≤ 1│> 1 an ≤│> 2 ani │> 5 ani │> 7 ani │semnificativ │stare de │depreciate │
│ │ │an │2 ani │≤ 5 ani │≤ 7 ani │ │de la │nerambursare│(Stadiul 3)│
│ │ │ │ │ │ │ │recunoaşterea│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │iniţială, dar│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │depreciate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│A │B │090 │101 │102 │106 │107 │109 │110 │121 │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Solduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bănci centrale │005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │020 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │030 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │040 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │050 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │080 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │090 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │110 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │130 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │140 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │150 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │160 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │170 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE LA COST│180 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Titluri de │181 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │182 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │183 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │184 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │185 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │186 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Credite şi │191 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │192 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │193 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │194 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │195 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │196 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │900 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │903 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │197 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │910 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │913 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │201 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│REZULTATULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Titluri de │211 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │212 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │213 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │214 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │215 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │216 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Credite şi │221 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │222 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │223 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │224 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │225 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │226 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │920 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │923 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │227 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │930 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │933 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU│231 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PIERDERE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ALTELE DECÂT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE, ALTELE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DECÂT CELE │330 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │335 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │350 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │360 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │370 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │380 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │390 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │400 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Garanţii │410 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare date│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │420 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │430 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │440 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │450 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │460 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │470 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamente │480 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │490 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │500 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │510 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │520 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │530 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │540 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EXTRABILANŢIERE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii│
│ │ │juste datorate riscului de credit şi provizioane │
│ │ ├───┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │ │ │Expuneri neperformante - │
│ │ │ │Expuneri performante - │Depreciere cumulată, │
│ │ │ │Depreciere cumulată şi │modificări cumulate │
│ │ │ │provizioane │negative ale valorii │
│ │ │ │ │juste datorate riscului │
│ │ │ │ │de credit şi provizioane │
│ │ │ ├───┬─────────────┬─────────────┼───┬────────────┬────────┤
│ │Cod │ │ │ │Din care: │ │ │ │
│ │poziţie│ │ │Din care: │Instrumente │ │ │ │
│ │ │ │ │Instrumente │pentru care │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru care │riscul de │ │Plată │ │
│ │ │ │ │riscul de │credit a │ │improbabilă,│Restanţe│
│ │ │ │ │credit nu a │crescut │ │fără │> 90 │
│ │ │ │ │crescut │semnificativ │ │restanţe sau│zile ≤ │
│ │ │ │ │semnificativ │de la │ │cu restanţe │180 zile│
│ │ │ │ │de la │recunoaşterea│ │≤ 90 zile │ │
│ │ │ │ │recunoaşterea│iniţială, dar│ │ │ │
│ │ │ │ │iniţială │care nu sunt │ │ │ │
│ │ │ │ │(Stadiul 1) │depreciate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│A │B │130│140│141 │142 │150│160 │170 │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Solduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bănci centrale │005 │ │ │ │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │020 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │030 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │040 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │050 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │080 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │090 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │100 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │110 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │130 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │140 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │150 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │160 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │170 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE LA COST│180 │ │ │ │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │181 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │182 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │183 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │184 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │185 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │186 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │191 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │192 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │193 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │194 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │195 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │196 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │900 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │903 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │197 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │910 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │913 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │201 │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│REZULTATULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │211 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │212 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │213 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │214 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │215 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │216 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │221 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │222 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │223 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │224 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │225 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │226 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │920 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │923 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │227 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │930 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │933 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU│231 │ │ │ │ │ │ │ │
│PIERDERE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ALTELE DECÂT │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE, ALTELE│ │ │ │ │ │ │ │ │
│DECÂT CELE │330 │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │335 │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │
│creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │350 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │360 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │370 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │380 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │390 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │400 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Garanţii │410 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare date│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │420 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │430 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │440 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │450 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │460 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │470 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamente │480 │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │490 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │500 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │510 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │520 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │530 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │540 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │
│EXTRABILANŢIERE│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───┴───┴─────────────┴─────────────┴───┴────────────┴────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii juste │
│ │ │datorate riscului de credit şi provizioane │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Expuneri neperformante - Depreciere cumulată, modificări cumulate │
│ │ │negative ale valorii juste datorate riscului de credit şi provizioane │
│ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Din care: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Instrumente │ │
│ │Cod │ │ │ │ │ │pentru care │ │
│ │poziţie│ │ │ │ │ │riscul de │ │
│ │ │Restanţe│ │ │ │ │credit a │din care: │
│ │ │> 180 │Restanţe│Restanţe│Restanţe│Restanţe│crescut │Instrumente│
│ │ │zile ≤ 1│> 1 an ≤│> 2 ani │> 5 ani │> 7 ani │semnificativ │depreciate │
│ │ │an │2 ani │≤ 5 ani │≤ 7 ani │ │de la │(Stadiul 3)│
│ │ │ │ │ │ │ │recunoaşterea│ │
│ │ │ │ │ │ │ │iniţială, dar│ │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu sunt │ │
│ │ │ │ │ │ │ │depreciate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Stadiul 2) │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│A │B │180 │191 │192 │196 │197 │950 │951 │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Solduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bănci centrale │005 │ │ │ │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │020 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │030 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │040 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │050 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │080 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │090 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │100 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │110 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │130 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │140 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │150 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │160 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │170 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE LA COST│180 │ │ │ │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Titluri de │181 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │182 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │183 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │184 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │185 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼──────^