Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 19 aprilie 2024  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 19 aprilie 2024 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 381 bis din 24 aprilie 2024
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 996 din 19 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 381 din 24 aprilie 2024.
──────────
                  Sumarul modificărilor între ES-TRIN 2021/1 şi 2023/1
    1. Cuprinsul se modifică după cum urmează:
    a) Indicaţia referitoare la art. 7.14 de mai jos se adaugă după indicaţia referitoare la art. 7.13 după cum urmează:
    "ART. 7.14
    Timonerii retractabile"

    b) Indicaţia referitoare la art. 9.10 de mai jos se adaugă după indicaţia referitoare la art. 9.09 după cum urmează:
    "ART. 9.10
    Repararea motoarelor în exploatare"

    c) Indicaţia referitoare la art. 13.05 (se referă numai la versiunea în limba franceză);
    d) Indicaţia referitoare la Capitolul 30 este formulată după cum urmează:
    "    CAP. 30
    DISPOZIŢII SPECIFICE PENTRU NAVELE ECHIPATE CU SISTEME DE PROPULSIUNE SAU SISTEME AUXILIARE CE FOLOSESC COMBUSTIBILI AL CĂROR PUNCT DE APRINDERE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU 55°C
    ART. 30.00
    Definiţie
    ART. 30.01
    Domeniul de aplicare
    ART. 30.02
    Generalităţi
    ART. 30.03
    Sarcinile comisiei de inspecţie şi serviciului tehnic, documentaţie
    ART. 30.04
    Evaluarea riscurilor
    ART. 30.05
    Organizarea siguranţei
    ART. 30.06
    Marcare
    ART. 30.07
    Propulsie independentă
    ART. 30.08
    Securitatea la incendiu
    ART. 30.09
    Instalaţii electrice
    ART. 30.10
    Sisteme de control, monitorizare şi siguranţă
    ART. 30.11
    Control"

    e) Indicaţia referitoare la Anexa 8 este formulată după cum urmează:
    "    ANEXA 8

    DISPOZIŢII SUPLIMENTARE PENTRU NAVELE ECHIPATE CU
    SISTEME DE PROPULSIUNE SAU AUXILIARE CU COMBUSTIBILI
    AL CĂROR PUNCT DE APRINDERE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU 55°C    ART. I
    Definiţii
    ART. II
    Depozitarea combustibilului
    ART. III
    Convertizoare de energie"

    f) Indicaţia referitoare la ESI-II-9 este formulată după cum urmează:
    "ESI-II-9 PROCEDURA PENTRU AUTORIZAREA ŞI ÎNCERCAREA ANCORELOR SPECIALE CU MASĂ REDUSĂ"

    g) Indicaţia referitoare la ESI-II-12 este formulată după cum urmează:
    "ESI-II-12 INSTALAREA ALARMEI DE INCENDIU CORESPUNZĂTOARE"


    2. Art. 1.01 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. de la 3.7 la 3.9 sunt formulate după cum urmează:
    "3.7. "încăpere de locuit" o cameră destinată persoanelor care locuiesc în mod obişnuit la bord, inclusiv bucătării, toalete, încăperi cu chiuvete, spălătorii, vestibule, coridoare, dar cu excepţia timoneriei;
3.8. "încăperi pentru pasageri" înseamnă încăperile destinate pasagerilor de la bord şi spaţiile închise precum camere de zi, birouri, magazine, saloane de coafură, uscătoare, spălătorii, saune, toalete, băi, coridoare de comunicaţie şi scări neîncapsulate prin pereţi despărţitori;
3.9. "staţie de control" înseamnă o timonerie, o încăpere care cuprinde o instalaţie sau părţi ale unei instalaţii electrice de urgenţă sau o încăpere care cuprinde un loc ocupat permanent de membrii personalului de la bordul navei sau de echipaj, de exemplu pentru instalaţii de alarmă de incendiu şi comenzi la distanţă pentru uşi sau clapete antifoc;"

    b) Alin. 3.17 va avea următorul cuprins:
    "3.17. "traseu de circulaţie" o zonă destinată circulaţiei obişnuite a persoanelor şi a mărfurilor;"

    c) Alin. 3.20 va avea următorul cuprins:
    "3.20. "zone de evacuare" zone ale navei din care se poate asigura evacuarea persoanelor;"

    d) După alin. 5.11 se adaugă următoarele alin. 5.12 şi 5.13:
    5.12. "Timonerie retractabilă" o timonerie a cărei înălţime este reglată numai prin coborârea părţii mobile superioare sau într-un alt mod asociat, în timp ce podeaua timoneriei rămâne pe poziţie;
    5.13. "Timonerie reglabilă pe înălţime" o timonerie a cărei înălţime este reglată prin mişcarea întregii timonerii. Acest tip de timonerie poate avea şi o parte superioară retractabilă;"

    e) Alin. 6.2a se adaugă după alin. 6.2:
    "6.2a. "Deschideri neprotejate" (sau tip de deschidere "deschis") deschiderile care nu pot fi închise cu cel puţin un mijloc de închidere etanşă la intemperii, trebuie să fie considerate ca deschideri neprotejate şi, prin urmare, puncte de inundare. Aceasta includ, de asemenea, deschiderile de ventilaţie care trebuie să rămână deschise pentru a furniza aer în încăperea maşinilor sau în încăperea generatoarelor de urgenţă pentru funcţionarea construcţiei navale;"

    f) Alin. 7 va avea următorul cuprins:
    "7. Lumini de semnalizare, dispozitive de navigaţie şi informare
    7.1. "lumini de semnalizare" lumini emise de luminile de navigaţie pentru a indica prezenţa construcţiei navale;
    7.2. "semnale luminoase" lumini utilizate pentru completarea semnalelor optice sau acustice;
    7.3. "instalaţie radar de navigaţie" un asistent electronic de navigaţie destinat detectării şi reprezentării mediului şi traficului;
    7.4. Fără obiect;
    7.5. "Echipament ECDIS interior" înseamnă un echipament instalat la bordul unei construcţii navale şi utilizat în sensul Standardului ECDIS interior. Poate fi utilizat în următoarele două moduri de operare: modul informare şi modul de navigaţie;
    7.6. "mod informare" utilizarea echipamentului ECDIS interior limitat la informare, fără suprapunerea imaginii radar;
    7.7. "modul de navigaţie" utilizarea echipamentului ECDIS interior pentru navigarea construcţiei navale cu suprapunerea imaginii radar;
    7.8. "Echipament AIS interior" un dispozitiv instalat la bordul unei construcţii navale şi utilizat în sensul Standardului VTT;
    7.9. "Standardul VTT": "Standardul pentru urmărirea şi reperarea navelor în navigaţia interioară" în conformitate cu specificaţiile tehnice definite în partea II a Standardului european pentru serviciile de informare fluvială ES-RIS 2023/1*1);
        *1) Standardul european pentru serviciile de informare fluvială ES-RIS 2023/1: Rezoluţia CESNI 2022-II-xx din data de xxxxxx.
    7.10. "Standard ECDIS interior": "Standardul pentru sistemul electronic de afişare a hărţilor şi a informaţiilor pentru navigaţia interioară" în conformitate cu specificaţiile tehnice definite în partea I a Standardului european pentru serviciile de informare fluvială ES-RIS 2023/1;
    7.11. "Standard de încercare AIS interior": "Standardul de încercare AIS interior" în conformitate cu specificaţiile tehnice definite în partea III a Standardului european pentru serviciile de informare fluvială ES-RIS 2023/1;
    7.12. "Standard de încercare ECDIS interior": "Standardul de încercare ECDIS interior" în conformitate cu specificaţiile tehnice definite în partea V a Standardului european pentru serviciile de informare fluvială ES-RIS 2023/1;"


    3. Art. 3.02 alin.1, se modifică după cum urmează:
    a) lit. b), ultimul paragraf, este redactat după cum urmează:
    "c = factor pentru tipul de structură:
        c = 0,95 pentru navele cu fund dublu şi borduri duble, al căror perete de delimitare a magaziei este vertical sub rama gurii de magazie,
    c = 1,0 pentru toate celelalte tipuri de structuri."

    b) lit. c), primul paragraf, este redactat după cum urmează:
    "c) Valorile minime obţinute prin intermediul formulelor prevăzute la lit. b) pentru grosimea tablelor navelor construite în mod longitudinal cu fund dublu şi borduri duble pot fi mai mici decât minimul cerut până la atingerea valorii dovedite prin calcul care atestă rezistenţa suficientă a corpului navei (rezistenţă longitudinală, transversală şi locală) care este fixată şi certificată de o societate de clasificare recunoscută."


    4. Art. 3.03 alin. 2, fraza a doua, va avea următorul cuprins:
    "Această cerinţă nu se aplică sistemului de ancorare.
        În plus, această cerinţă nu se aplică:
    a) mecanismelor de guvernare;
    b) instalaţiilor cu elice orientabile, jeturi de apă şi propulsoare cicloidale; sau
    c) instalaţiilor de propulsie comparabile cu cele prevăzute la lit. b) situate la pupa peretelui picului pupa. Aceasta include, de asemenea, acţionările electrice ale acestor instalaţii"

    5. Art. 3.03, alin. 3 (se referă numai la versiunea în limba olandeză)
    6. Articolul 7.02, alin. 3, prima frază (se referă numai la versiunea în limba engleză)
    7. Art. 7.06 alin.2, va avea următorul cuprins:
    "2. Echipamentele ECDIS interioare care pot fi utilizate în modul de navigaţie sunt considerate instalaţii radar de navigaţie. Acestea trebuie să îndeplinească cerinţele Standardului ECDIS interior şi ale Standardului de încercare ECDIS interior. Trebuie respectate cerinţele din Anexa 5."

    8. După art. 7.13 se adaugă următorul articol 7.14:
    "ART. 7.14
    Timonerii retractabile
    1. Acest articol nu se aplică:
    a) timoneriilor demontabile, nici
    b) timoneriilor care nu încorporează niciun mecanism (de exemplu, lanţuri, scripete, cabluri etc.), care sunt acţionate de forţă umană, electrică, hidraulică sau pneumatică.
    2. O timonerie retractabilă şi dispozitivele asociate acesteia trebuie proiectate astfel încât să nu pună în pericol siguranţa persoanelor aflate la bord.
    3. Operaţiunile efectuate de la timonerie nu trebuie să fie împiedicate în timpul ridicării sau coborârii. Trebuie să se poată intra şi ieşi din timonerie în deplină siguranţă, indiferent de poziţie. Ieşirea de urgenţă poate fi o deschidere în acoperiş, cu condiţia să fie respectate dimensiunile de la art. 14.06 alin. 2.
    4. Mecanismul de ridicare trebuie să permită oprirea timoneriei în orice poziţie. Dacă este posibilă blocarea timoneriei într-o poziţie dată, mecanismul de ridicare trebuie dezactivat automat la blocare. Deblocarea trebuie să fie posibilă în toate condiţiile de exploatare.
    5. Mecanismul de ridicare trebuie proiectat astfel încât poziţiile extreme să nu poată fi depăşite.
    6. Trebuie luate măsuri pentru a preveni coborârea necontrolată a timoneriei retractabile. Trebuie instalate dispozitive de protecţie adecvate pentru a evita riscul de rănire care poate fi cauzată în timpul coborârii.
        Atunci când se consideră necesar, comisia de inspecţie poate solicita declanşarea unui semnal de avertizare optic sau acustic în timpul operaţiunilor de coborâre.
    7. Tubulaturi flexibile
    a) sunt permise numai atunci când utilizarea lor este esenţială pentru amortizarea vibraţiilor sau pentru libertatea de mişcare a părţilor constitutive;
    b) trebuie să fie proiectate pentru o presiune cel puţin egală cu presiunea maximă de lucru;
    c) trebuie înlocuite cel târziu la fiecare opt ani.
    8. Timoneriile retractabile şi dispozitivele asociate acestora trebuie verificate periodic şi cel puţin o dată la douăsprezece luni de către o persoană competentă. Siguranţa instalaţiei trebuie verificată prin inspecţie vizuală şi verificarea funcţionării corecte."

    9. La art. 8.01, după alin. 3 se adaugă următorul alin. 4:
    "4. Prin derogare de la alin. 3, construcţiile navele pot fi echipate cu sisteme de propulsie sau auxiliare care utilizează combustibili al căror punct de aprindere este mai mic sau egal cu 55°C, dacă îndeplinesc cerinţele Capitolului 30 şi Anexei 8 sau nu se încadrează în domeniul de aplicare al Capitolului 30."

    10. Art. 8.05 alin. 6, ultimul paragraf (se referă numai la versiunea în limba franceză);
    11. Art. 8.05 alin. 7, va avea următorul cuprins:
    "7. Tubulaturile pentru distribuirea combustibililor lichizi trebuie să fie prevăzute, direct la ieşirea din rezervoare, cu o valvă de închidere rapidă care poate fi acţionată de pe punte, inclusiv atunci când încăperile în cauză sunt închise.
        Dacă dispozitivul de închidere este amplasat astfel încât să fie ascuns vederii, peretele care îl acoperă nu trebuie să poată fi blocat.
    Dispozitivul de închidere trebuie să poarte un marcaj de culoarea roşie. În cazul în care dispozitivul este ascuns vederii, acesta trebuie să fie indicat prin Figura 9, cu o latură de cel puţin 10 cm, aşa cum este prevăzut în Anexa 4: "Valvă de închidere rapidă a rezervorului de combustibil
        Primul paragraf de mai sus nu se aplică rezervoarelor montate direct pe motor.""

    12. Art. 9.01 alin. 4, va avea următorul cuprins:
    "4. Instalarea motoarelor de schimb, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) 2016/1628, este interzisă. Cu toate acestea, reparaţiile la un motor existent sunt autorizate în condiţiile menţionate la art. 9.10."

    13. Art. 9.09 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1 va avea următorul cuprins:
    "1. Dispozitivele de post-tratare nu trebuie să afecteze siguranţa în exploatare a construcţiei navale, inclusiv sistemul de propulsie şi alimentare cu energie, şi nici să obstrucţioneze sistemul de evacuare."

    b) Alin. 2 va avea următorul cuprins:
    "2. În cazul în care dispozitivul de post-tratare de la motoarele cu ardere internă care asigură propulsia principală a unei nave este echipat cu un dispozitiv de bypass, dispozitivul de bypass trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) În cazul defectării dispozitivului de post-tratare, declanşarea dispozitivului de bypass trebuie să permită navei să îşi asigure propria propulsie;
    b) În cazul activării dispozitivului de bypass, sistemul de control al dispozitivului de bypass trebuie să declanşeze un semnal de alarmă acustic şi optic în timonerie;
    c) Un sistem de control al dispozitivului de bypass trebuie să înregistreze în memoria nevolatilă a calculatorului toate evenimentele de funcţionare a motorului asociate cu utilizarea dispozitivului de bypass. Informaţiile trebuie să fie uşor accesibile autorităţilor competente."

    c) Alin. 5 va avea următorul cuprins:
    "5. Cerinţele de la alin. 1 de mai sus se consideră a fi îndeplinite dacă construcţia navală este echipată cu:
    a) un al doilea sistem de propulsie independent (chiar dacă acest al doilea sistem include un dispozitiv de post-tratare) care să permită construcţiei navale să-şi asigure propria propulsie; sau
    b) un dispozitiv de post-tratare cu dispozitiv de bypass conform alin. nr. 2; sau
    c) pentru o construcţie navală al cărei sistem de propulsie cuprinde un singur motor, un sistem de alarmă care să permită semnalarea defecţiunii dispozitivului de post-tratare, asociată cu posibilitatea de depăşire a opririi automate a motorului, pentru a continua să funcţioneze timp de minim 30 de minute pentru a ajunge rapid la un post de staţionare sigură."


    14. După art. 9.09 se adaugă următorul art. 9.10:
    "ART. 9.10
    Repararea motoarelor în exploatare
    1. Reparaţiile la motor sunt permise cu condiţia ca:
    a) să fie conforme cu acceptarea de tip şi cu protocolul parametrilor motorului existent;
    b) identitatea motorului reparat este trasabilă şi permite identificarea până la motorul original pus pe piaţă şi instalat la bordul navei.
        În cazul în care reparaţiile conduc la înlocuirea întregului motor, se aplică cerinţele art. 9.01 alin. 2. În special, dacă un alt număr de identificare este atribuit motorului, atunci acesta este considerat un motor nou instalat.
    2. Atunci când se efectuează întreţinerea sau repararea unui motor cu ardere internă cu înlocuirea componentelor motorului, persoana sau societatea care a efectuat întreţinerea sau reparaţia trebuie să prezinte un raport care să cuprindă:
    a) data întreţinerii sau reparaţiei;
    b) o descriere a lucrărilor de întreţinere sau reparaţii efectuate, inclusiv starea motorului înainte de reparaţie şi motivul reparaţiei;
    c) lista pieselor care au fost înlocuite sau folosite pe motor, cu specificaţiile acelor părţi instalate, din care reiese că motorul este încă conform cu acceptarea de tip;
    d) confirmarea conformităţii după întreţinere sau reparaţie cu instrucţiunile producătorului motorului şi protocolul parametrilor motorului menţionaţi la art. 9.05 alin. 1;
    e) după caz, datele plăcuţei de identificare a motorului, înainte şi după reparaţie;
    f) după caz, fotografii justificative."

    15. Art. 10.03, tabelul, se modifică după cum urmează:
    a) Ultima coloană, al doilea rând, va avea următorul cuprins:
    "Dispozitive de iluminat, detectoare de incendiu şi puncte manuale de alarmă de incendiu"

    b) Nota 3) va avea următorul cuprins:
    "3) Aparate electrice de tip certificat de siguranţă, de exemplu instalaţiile:
    a) autorizate în conformitate cu seria de Standarde europene EN 60079 (în versiunea în vigoare la 6 iulie 2017);
    b) având un tip de protecţie inferior specific configuraţiei, de exemplu anumite tipuri de detectoare de incendiu.
    Dacă în încăperile rezervate acumulatorilor şi vopselelor se folosesc dispozitive de iluminat, detectoare de incendiu sau alarme manuale de incendiu, ambele condiţii trebuie îndeplinite."


    16. Art. 10.04 alin. 1, ultima frază, va avea următorul cuprins:
    "Clasificarea şi evaluarea locaţiilor periculoase trebuie efectuate şi documentate în conformitate cu Standardele internaţionale EN 60079-10-1:2020 şi EN 60079-10-2:2015."

    17. Art. 10.11 alin. 17, lit. a), ee), va avea următorul cuprins:
    "ee) o instalaţie de stingere a incendiilor fixată permanent adecvată pentru protecţia obiectelor în conformitate cu art. 13.06."

    18. Art. 10.15 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1, lit. a), va avea următorul cuprins:
    "a) a seriei Standardelor europene EN 60332:2020 sau"

    b) Alin. 11 va avea următorul cuprins:
    "11. În cazul în care sunt amenajate treceri ale fasciculelor de cabluri, caracteristicile de nepropagare a flăcării ale separaţiei nu trebuie alterate. Această cerinţă se consideră îndeplinită atunci când cablurile respectă prevederile seriei de Standarde europene EN 60332:2020 sau normele recunoscute ca echivalente de către un stat membru. Dacă nu este cazul, trebuie prevăzute dispozitive de oprire a focului la trecerile pentru fasciculele de cabluri lungi (vertical peste 6 m şi orizontal peste 14 m), dacă cablurile nu sunt complet închise în canale de distribuţie."


    19. Art. 10.20 alin. 3, va avea următorul cuprins:
    "3. Încercările de compatibilitate electromagnetică trebuie efectuate pe baza Standardelor europene EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2020, EN 610004-4: 2012, cu gradul de încercare 3."

    20. Art. 13.01 alin. 1, va avea următorul cuprins:
    "1. Navele destinate transportului de mărfuri, cu excepţia barjelor de navă cu lungimea L mai mică sau egală cu 40 m, trebuie să fie echipate la prova cu ancore a căror masă totală P se obţine prin următoarea formulă: P = k x B x T [kg] unde
        k este un coeficient care ţine cont de raportul între lungimea L şi lăţimea B cât şi de tipul construcţiei navale: (a se vedea imaginea asociată)
        Pentru barjele împinse, totuşi se va lua k = c;
        c este un coeficient empiric dat în tabelul următor:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Deadweight [t] │Coeficient c│
├─────────────────────────┼────────────┤
│Până la 50 inclusiv │20 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│de la 50 la 100 inclusiv │25 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│de la 100 la 200 inclusiv│30 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│de la 200 la 400 inclusiv│45 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│de la 400 la 650 inclusiv│55 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│de la 650 la 1000 │65 │
│inclusiv │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Mai mult de 1000 │70 │
└─────────────────────────┴────────────┘

"

    21. Art. 13.03 alin. 1, fraza introductivă, va avea următorul cuprins:
    "1. Cel puţin un stingător portabil care respectă Standardele europene EN 3-7: 2007 şi EN 3-8: 2021 trebuie să fie disponibil în fiecare dintre următoarele locuri:"

    22. Art. 13.05 se modifică după cum urmează:
    a) Titlul (se referă numai la versiunea în limba franceză)
    b) Alin. 3 va avea următorul cuprins:
    "3. Instalaţia alarmă incendiu
    Încăperea care trebuie protejată trebuie monitorizată de o instalaţia adecvată de alarmă incendiu. Alarma de incendiu trebuie să fie perceptibilă în timonerie, în încăperile de locuit şi în încăperea care trebuie protejată."

    c) Alin. 5, lit. c), primul alineat, va avea următorul cuprins:
    "Dispozitivele de declanşare trebuie să fie instalate astfel încât să poată fi acţionate şi în caz de incendiu astfel încât să poată fi furnizată cantitatea necesară de agent de stingere în încăperea care trebuie protejată în caz de incendiu sau deteriorarea prin incendiu sau explozie."

    d) Alin. 9, lit. d), ff), va avea următorul cuprins:
    "ff) o verificare a instalaţiei de alarmă de incendiu;"


    23. Art. 13.06 va avea următorul cuprins:
    "ART. 13.06
    Instalaţii de stingere a incendiilor fixate permanent pentru protecţia obiectelor
    1. Instalaţii de stingere a incendiilor fixate permanent pentru protecţia obiectelor sunt permise pentru protejarea instalaţiilor şi echipamentelor. În plus, încăperile pot fi protejate şi de o instalaţie de stingere a incendiilor în conformitate cu prezentul articol, cu excepţia cazului în care aceste încăperi sunt supuse art. 13.04 sau 13.05 sau sunt protejate de instalaţii de stingere a incendiilor în conformitate cu art. 13.04 sau 13.05.
        Acţiunea instalaţiilor de stingere a incendiilor trebuie îndreptată direct asupra obiectelor de protejat. Raza de acţiune a instalaţiilor de stingere a incendiilor poate fi limitată spaţial prin măsuri structurale.
        Instalaţiile de stingere a incendiilor pentru protecţia obiectelor pot fi deja integrate structural în obiectele în cauză.
        În ceea ce priveşte furnizarea lor cu agent de stingere, instalaţiile de stingere a incendiilor fixate permanent pentru protecţia obiectelor sunt independente de instalaţiile prevăzute la art. 13.04 şi 13.05 precum şi la alin. 5 din prezentul articol.
    2. Următoarele prevederi ale art. 13.05 se aplică instalaţiilor de stingere a incendiilor fixate permanent pentru protecţia obiectelor:
    a) alin. 2 dacă agentul de stingere utilizat necesită o limitare a razei de acţiune prin măsuri structurale;
    b) alin. 3 şi 4;
    c) alin. 5, lit. b) şi c), în completarea prevederilor alin. 3 al prezentului articol;
    d) alin. 6, lit. a) la e), iar la fiecare intrare într-o încăpere sau în imediata apropiere a unui obiect încapsulat trebuie să se aplice în mod clar vizibil un semn adecvat pentru instalaţia de stingere a incendiilor pentru protecţia obiectelor.;
    e) alin. de la 7 la 13;
    f) alin. 14, lit. b) până la g), unde o sursă de energie este suficientă şi lit. i) şi j);
    g) alin. 15, lit. b) la e).
        La instalaţiile de stingere a incendiilor pentru protecţia obiectelor pot fi utilizaţi numai agenţii de stingere adecvaţi pentru stingerea unui incendiu pe sau în obiectul de protejat şi care sunt menţionaţi la art. 13.05 alin. 1.
        Comisia de inspecţie poate autoriza excepţii de la agentul de stingere a incendiilor pentru instalaţiile de stingere a incendiilor fixate permanent pentru protecţia obiectelor care sunt bazate pe un concept de protecţie împotriva incendiilor.
    3. Instalaţiile de stingere a incendiilor fixate permanent pentru protecţia obiectelor trebuie să poată fi declanşate manual. Declanşarea manuală trebuie să fie posibilă în imediata apropiere a obiectului protejat. Acestea pot fi declanşate automat dacă semnalul de declanşare este emis de două detectoare de incendiu cu mijloace diferite de detectare. Declanşarea trebuie să aibă loc fără întârziere. Dacă instalaţia de stingere a incendiilor este destinată protecţiei mai multor obiecte, aceasta trebuie să aibă un dispozitiv de declanşare separat şi marcat clar pentru fiecare obiect.
        Declanşarea sistemului de stingere a incendiilor trebuie să fie indicată în timonerie şi la intrarea în încăperea în care se află obiectul de protejat. În cazul obiectelor încapsulate, afişajul de la intrarea în încăpere poate fi omis dacă obiectului însuşi are ataşat un alt afişaj.
        Pentru declanşarea manuală, instrucţiunile de utilizare în conformitate cu art. 13.05 alin. 5, lit. e), trebuie să fie afişate lângă fiecare dispozitiv de declanşare, ţinând cont de locaţia şi natura obiectului.
    4. Tipul şi locul de instalare a instalaţiilor de stingere a incendiilor fixate permanent pentru protecţia obiectelor trebuie trecute la numărul 52 din certificatul navei de navigaţie interioară.
    5. Prevederile prezentului articol nu se aplică instalaţiilor de pulverizare cu apă în conformitate cu secţiunile 9.3.1.28, 9.3.2.28 şi 9.3.3.28 din ADN."

    24. Art. 13.08 alin. 2, va avea următorul cuprins:
    "2. La bordul navelor trebuie să existe la îndemână pentru fiecare persoană aflată în mod obişnuit la bord o vestă de salvare cu autoumflare care îi este atribuită personal şi care respectă:
    a) Regulamentul (UE) 2016/425*2) cu modificările ulterioare; sau
     *2) Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (JO L81/51, 31.3.2016) sau dispoziţii echivalente din Ordonanţa Elveţiană privind siguranţa echipamentului individual de protecţie din 25 octombrie 2017 (RS 930.115).
    b) Codul internaţional al mijloacelor de salvare a vieţii (LSA), sub-secţiunea 2.2.
        Cerinţele de la lit. a) de mai sus sunt considerate a fi îndeplinite atunci când vesta de salvare respectă Standardele europene EN ISO 12402-2: 2020, EN ISO 12402-3: 2020, EN ISO 12402-4: 2020.
    Pentru copii sunt permise şi vestele de salvare rigide conform literelor a) sau b)."

    25. Art. 15.04 alin. 2, lit. e) va avea următorul cuprins:
    "e) spaţiu suficient pentru depozitare şi lucru, precum şi spaţiu de depozitare pentru provizii."

    26. Art. 19.01 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1 va avea următorul cuprins:
    "1. Nu se aplică următoarele prevederi:
    a) art. 3.02 alin.1, lit. b);
    b) art. 4.01 şi 4.02;
    c) art. 8.08 alin.2, fraza a 2-a, şi alin. 7;
    d) art. 10.14 alin.3, fraza a 2-a, pentru tensiuni nominale peste 50 V;
    e) art. 15.02, alin. 4."

    b) Alin. 2, lit. e) (se referă numai la versiunea în limba engleză);
    c) Alin. 4 va avea următorul cuprins:
    "4. Navele de pasageri trebuie să includă zone adecvate pentru utilizarea de către persoane cu mobilitate redusă şi să respecte prevederile menţionate în prezentul Capitol.
        Numărul de locuri pentru persoanele cu mobilitate redusă nu trebuie să fie mai mic de 1% (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg) din numărul admisibil de pasageri. În plus, numărul de cabine pentru persoanele cu mobilitate redusă nu trebuie să fie mai mic de:
    a) unul pentru navele cu cabine cu locuri de dormit pentru maximum 200 de pasageri;
    b) două pentru navele cu cabine cu locuri de dormit pentru mai mult de 200 de pasageri."


    27. Art. 19.02 se modifică după cum urmează:
    a) Următorul alin. 1a se adaugă după alin. 1:
    "1a. Atunci când la construcţia unei nave pentru pasageri sunt utilizate alte materiale decât oţelul, cum ar fi aliajul de aluminiu sau materialele compozite din plastic armat cu fibre, aceste materiale trebuie să:
    a) îndeplinească cerinţele art. 3.02 alin. 2, şi
    b) aibă proprietăţi structurale şi de integritate echivalente cu cele ale oţelului, la sfârşitul unei expuneri la foc aplicabile conform încercării standard la foc timp de o oră.
    Conformitatea materialului de construcţie trebuie verificată de către un institut de încercări acreditat în conformitate cu art. 19.11 alin.1, lit. a) şi d) şi poate lua în considerare izolaţia asigurată."

    b) Alin. 10, lit. d), va avea următorul cuprins:
    "d) în timpul operaţiunii de închidere, în apropierea uşii trebuie să se declanşeze automat o alarmă acustică; cel puţin în spaţiile destinate utilizării persoanelor cu mobilitate redusă, instalaţia de alarmă trebuie să genereze un semnal optic şi acustic;"

    c) Alin. 15 va avea următorul cuprins:
    "15. În prezenţa fundului dublu, înălţimea minimă a acestuia trebuie să fie de 0,60 m, iar în prezenţa pereţilor dubli lăţimea minimă a acestora trebuie să fie de 0,60 m."


    28. Art. 19.03 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1 va avea următorul cuprins:
    "1. Solicitantul trebuie să dovedească printr-un calcul pentru condiţiile de încărcare prevăzute la art. 19.03 alin. 2, că stabilitatea intactă a navei este adecvată. Dovada stabilităţii suficiente trebuie să fie aprobată de comisia de inspecţie. Toate calculele trebuie efectuate în condiţii de asietă şi plutire liberă.
        Valorile de bază pentru calculul stabilităţii - masa navei goale şi poziţia centrului de greutate - trebuie determinate:
    a) prin intermediul unei încercări de stabilitate în conformitate cu anexa 1 la Rezoluţia OMI MSC.267(85)*3) (inclusiv consideraţii speciale pentru navele de pasageri cu o lungime mai mică de 24 m), sau
        *3) Rezoluţia OMI MSC.267(85), adoptată la 4 decembrie 2008 - Codul internaţional privind stabilitatea intactă
    b) prin calcule detaliate de masă şi moment. În acest din urmă caz, greutatea navei în stare goală trebuie verificată prin intermediul unui studiu al masei navei goale cu limita de toleranţă ± 5% între masa determinată prin calcul şi deplasamentul determinat prin citirea pescajului. Cu toate acestea, în cazul în care există îndoieli cu privire la precizia calculului masei, comisia de inspecţie poate solicita o încercarea a stabilităţii în conformitate cu lit. a)."

    b) Alin. 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Stabilitatea intactă trebuie demonstrată pentru următoarele condiţii standard de încărcare:
    a) la începutul voiajului:
        100% pasageri, 98% combustibil şi apă potabilă, 10% apă uzată;
    b) în timpul voiajului:
        100% pasageri, 50% combustibil şi apă potabilă, 50% apă uzată;
    c) la sfârşitul voiajului:
        100% pasageri, 10% combustibil şi apă potabilă, 98% apă uzată;
    d) nava goală:
        fără pasageri, 10% combustibil şi apă potabilă, fără apă uzată;
    e) la planul pescajului maxim.
        Pentru toate condiţiile standard, tancurile de balast trebuie considerate goale sau pline, în conformitate cu utilizarea lor obişnuită.
        În plus, cerinţa stabilită la alin. 3, lit. d) trebuie dovedită pentru următoarea condiţie de încărcare:
    100% pasageri, 50% combustibil şi apă potabilă, 50% apă uzată, toate celelalte tancuri de lichid, inclusiv balastul, sunt considerate a fi pline în proporţie de 50%."

    c) Alin. 3, lit. e), bb), va avea următorul cuprins:
    "bb) pe baza momentului de înclinare datorat persoanelor şi a giraţiei menţionate la paragrafele 4 şi 6."

    d) La alin. 3 se elimină lit. f) şi g).
    e) Alin. 6 va avea următorul cuprins:
    "6. Momentul rezultat din forţa centrifugă M_dr cauzat de girarea navei trebuie calculat după cum urmează: M_dr = c_dr x C_B x epsilon^2 x Delta/L_WL x (KG - T/2) [kNm] În această formulă:
        C_dr = coeficient de 0,45;
        C_B = coeficient bloc (dacă nu este cunoscut, se ia 1,0);
        epsilon = viteză maximă a navei în [m/s];
    Valoarea reţinută nu trebuie să fie superioară epsilon = 0,4√gL;
        Delta = masa totală a navei, inclusiv marfa în t;
        KG = distanţa între centrul de greutate şi linia chilei, în [m];
        g = acceleraţia gravitaţională (9,81 ms^-2).
        Dacă nava de pasageri este echipată cu un sistem de propulsie în conformitate cu art. 6.06, M_dr trebuie determinat fie pe baza încercărilor la scară completă sau a modelelor, fie pe baza calculelor corespunzătoare.
    Dacă nava de pasageri este capabilă să atingă viteze mai mari de epsilon = 0,4√gL, stabilitatea în timpul manevrelor de giraţie pentru aceste viteze mai mari trebuie să fie determinată suplimentar prin încercări la scară completă sau a modelelor, fie pe baza calculelor corespunzătoare."

    f) Alin. 9, primul tabel (fără obiect în limba română se referă doar la versiunea în limba engleză)
    g) Alin. 9, lit. a), va avea următorul cuprins:
    "a) Pentru situaţia 1 de compartimentare pereţii etanşi trebuie consideraţi ca fiind intacţi dacă distanţa între doi pereţi etanşi adiacenţi este mai mare decât lungimea avariei. Pereţi longitudinali etanşi situaţi la distanţa mai mică de B/3 de la faţa exterioară a tablei, măsurată perpendicular de la PD la tabla învelişului, la pescajul maxim, nu trebuie luaţi în considerare în cadrul calculelor efectuate. O nişă sau baionetă într-un perete etanş transversal cu o lungime mai mare de 2,50 m este considerată ca fiind un perete etanş longitudinal."

    h) Alin. 9, lit. d), tabelul, va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────┬───┐
│- Încăperi de locuit │95%│
├──────────────────────────────────┼───┤
│- Încăperi de maşini şi căldări │85%│
├──────────────────────────────────┼───┤
│- Încăperi de bagaje şi magazii │75%│
├──────────────────────────────────┼───┤
│- Dublu funduri, tancuri de │ │
│combustibil, balast şi alte │ │
│tancuri, care, în funcţie de │0 │
│destinaţia lor, urmează să fie │sau│
│considerate pline sau goale pentru│95%│
│nava plutind la planul pescajului │ │
│maxim │ │
└──────────────────────────────────┴───┘

"

    i) Alin. 13, lit. a), va avea următorul cuprins:
    "a) pentru calcularea inundării transversale, trebuie să se aplice Rezoluţia OMI MSC.362(92)*4);
        *4) MSC.362(92) adoptată la 14 iunie 2013 - Recomandare revizuită privind o metodă standardizată de evaluare a dispozitivelor de echilibrare"


    29. Art. 19.04 va avea următorul cuprins:
    "ART. 19.04
    Distanţă de siguranţă şi bord liber
    1. Distanţa de siguranţă trebuie să fie cel puţin egală cu suma:
    a) inundării laterale suplimentare, măsurată la învelişul exterior, rezultată din unghiul de înclinare datorat pasagerilor, vântului şi giraţiei în conformitate cu art. 19.03, alin. 4, 5 şi 6; şi
    b) distanţa de siguranţă reziduală de cel puţin 0,10 m.
        Pentru navele fără puntea pereţilor etanşi, distanţa de siguranţă trebuie să fie de cel puţin 0,50 m.
    2. Bordul liber trebuie să fie cel puţin egal cu suma:
    a) inundării laterale suplimentare, măsurată la învelişul exterior, rezultată din unghiul de înclinare datorat pasagerilor, vântului şi giraţiei în conformitate cu art. 19.03, alin. 4, 5 şi 6; şi
    b) bordului liber rezidual de cel puţin 0,20 m.
        Cu toate acestea, bordul liber trebuie să fie de cel puţin 0,30 m.
    3. Planul pescajului maxim trebuie determinat astfel încât să se respecte distanţa de siguranţă prevăzută la alin. 1 şi bordul liber prevăzut la alin. 2, precum şi art. 19.02 şi 19.03."

    30. Art. 19.05 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 2, lit. a) (se referă numai la versiunea în limba engleză)
    b) Alin. 2, lit. c), va avea următorul cuprins:
    "c) numărul de locuri de dormit pentru pasageri, disponibil la bordul navelor cu cabine utilizate pentru voiaje de noapte."

    c) Alin. 4 va avea următorul cuprins:
    "4. Numărul maxim de pasageri admisibili trebuie să fie afişat la bordul navei pe pancarte lizibile, aplicate în locuri vizibile şi pe planul de siguranţă menţionat la art. 19.13 alin. 2."


    31. Art. 19.06 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 3, lit. a), va avea următorul cuprins:
    "a) Încăperile sau grupurile de încăperi destinate sau amenajate pentru 30 sau mai mulţi pasageri sau care includ locuri de dormit pentru 12 sau mai mulţi pasageri trebuie să aibă cel puţin două ieşiri cât mai îndepărtate pe cât posibil una de alta. Pe navele pentru voiaje de zi, una dintre aceste două ieşiri poate fi înlocuită cu două ieşiri de urgenţă. Încăperile, cu excepţia cabinelor, şi grupurile de camere care au o singură ieşire trebuie să aibă cel puţin o ieşire de urgenţă."

    b) Alin. 3, lit. c), va avea următorul cuprins:
    "c) Ieşirile menţionate la lit.a) şi b) de mai sus trebuie să fie amenajate corespunzător şi să aibă o lăţime liberă de cel puţin 0,80 m şi o înălţime liberă de cel puţin 2,00 m. Pentru uşile cabinelor de pasageri şi alte încăperi mici, lăţimea liberă poate fi redusă la 0,70 m."

    c) Alin. 3, lit. d) (se referă numai la versiunea în limba olandeză)
    d) Alin. 3, lit. f), va avea următorul cuprins:
    "f) Ieşirile de urgenţă trebuie să aibă o lăţime pe partea cea mai mică de cel puţin 0,60 m sau un diametru de cel puţin 0,70 m. Acestea trebuie să se deschidă în direcţia de evacuare şi să fie marcate pe ambele părţi."

    e) Alin. 3, lit. g), va avea următorul cuprins:
    "g) Ieşirile din spaţiile destinate utilizării de către persoane cu mobilitate redusă trebuie să aibă o lăţime liberă de 0,90 m."

    f) Alin. 4, lit. d), va avea următorul cuprins:
    "d) Pentru uşile destinate utilizării de către persoane cu mobilitate redusă, pe partea din care se deschide uşa, distanţa laterală dintre marginea interioară a tocului uşii şi un perete adiacent perpendicular pe peretele în care uşa este amplasată trebuie să fie de cel puţin 0,60 m. Ca alternativă pot fi acceptate şi uşile cu deblocare automată prin buton. Alimentarea cu curent pentru această comandă de la distanţă trebuie asigurată în orice moment."

    g) Alin. 5, lit. a), va avea următorul cuprins:
    "a) Trebuie să aibă o lăţime liberă de cel puţin 0,80 m. Atunci când conduc spre spaţii destinate pentru mai mult de 80 de pasageri, trebuie să îndeplinească cerinţele alin. 3, lit. d) şi e), referitoare la lăţimea ieşirilor de acces la coridoarele de comunicare."

    h) Alin. 5, lit. d) (se referă numai la versiunea în limba olandeză);
    i) La alin. 6 prima propoziţie se inserează înaintea propoziţiei introductive după cum urmează:
    "6. Căile de evacuare trebuie să fie disponibile. Pe lângă prevederile alin. 5, căile de evacuare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:"

    j) Alin. 6, lit. b) (se referă numai la versiunea în limba engleză);
    k) Alin. 8 va avea următorul cuprins:
    "8. Zonele de adunare şi de evacuare trebuie prevăzute pentru toate persoanele de la bord, şi să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) Aria totală a zonelor pentru adunare (AS), trebuie să corespundă cel puţin următoarelor valori:
    - nave pentru voiaje de zi: As = 0,35 x Fmax (mp)
    – nave cu cabine: As = 0,45 x Fmax (mp)
        unde:
        Fmax = numărul maxim admis de pasageri la bord.
    b) Fiecare zonă de adunare trebuie:
    aa) să fie mai mare de 10 mp şi;
    bb) să fie adecvată pentru numărul de pasageri care urmează să fie conduşi către acea zonă de adunare în conformitate cu procedura de evacuare prevăzută la art. 19.13.
    c) Zonele de adunare şi de evacuare nu trebuie să fie obstrucţionate de mobilier fix sau mobil;
    d) Dacă mobilierul mobil este situat într-o zonă de adunare sau evacuare, acesta trebuie să fie fixat în mod corespunzător pentru a evita alunecarea;
    e) În cazul în care sunt amplasate scaune fixe sau bănci într-o zonă de adunare, numărul corespunzător de persoane nu trebuie să fie luat în considerare la calcularea suprafeţei totale a zonei pentru adunare menţionate la lit. a). Cu toate acestea, numărul de persoane pentru care sunt amplasate scaune fixe sau bănci într-o anumită încăpere nu trebuie să depăşească numărul de persoane pentru care sunt disponibile zonele pentru adunare în spaţiul respectiv;
    f) Mijloacele de salvare trebuie să fie uşor accesibile din zonele de adunare sau evacuare. În principiu, mijloacele de salvare trebuie depozitate în apropierea sau în zonele de adunare sau evacuare;
    g) O zonă de evacuare trebuie să fie disponibilă din fiecare bord al navei. Persoanele din aceste zone de evacuare trebuie să poată fi evacuate în siguranţă în ape puţin adânci, ţărm sau altă construcţie navală, folosind ambele borduri ale navei;
    h) Zonele pentru adunare şi evacuare trebuie să fie situate deasupra liniei de supraimersiune;
    i) Zonele de adunare şi zonele de evacuare trebuie să fie indicate ca atare în planul de siguranţă. Zonele de adunare şi zonele de evacuare trebuie să fie semnalizate la bordul navei;
    j) Dispoziţiile de la lit. d) şi lit. e) se aplică şi punţilor libere pe care sunt definite zone de adunare sau de evacuare;
    k) Dacă la bord sunt disponibile mijloace de salvare colective conform art. 19.09 alin. 5, atunci numărul persoanelor pentru care aceste mijloace sunt disponibile poate fi neglijat în cazul calculării suprafeţei totale a locurilor pentru adunare menţionate la lit. a);
    l) Totuşi, în toate cazurile în care se aplică reduceri în conformitate cu lit. e), lit. j) şi lit. k), suprafaţa totală menţionată la lit. a) trebuie să fie suficientă pentru cel puţin 50 % din numărul maxim admis de pasageri.
    m) Zonele de evacuare trebuie să fie accesibile din fiecare zonă de adunare, fără ca pasagerii să fie nevoiţi să traverseze zone sau încăperi cu un nivel mai scăzut de protecţie la incendiu."

    l) Alin. 9, lit. b), va avea următorul cuprins:
    "b) Lăţimea liberă a acestora trebuie să fie de cel puţin 0,80 m sau, atunci când conduc către coridoare de comunicaţie sau încăperi utilizate de mai mult de 80 de pasageri, suma lăţimilor tuturor scărilor prevăzute pentru pasageri şi care urmează să fie utilizate de aceştia într-o situaţie de urgenţă trebuie să fie de cel puţin 0,01 m per pasager."

    m) Alin. 9, lit. c), va avea următorul cuprins:
    "c) Lăţimea liberă dintre balustrade trebuie să fie de cel puţin 1,00 m, când scările sunt singurul mijloc de acces într-o încăpere pentru pasageri.
    Lăţimea liberă dintre balustrade nu trebuie să fie mai mare de 1,80 m. Dacă este necesar, trebuie instalate balustrade intermediare. Dacă sunt instalate balustrade intermediare, cerinţele pentru scări trebuie îndeplinite pe fiecare parte a balustradelor."

    n) Alin. 9, lit. e), aa), va avea următorul cuprins:
    "aa) înclinarea scărilor nu trebuie să depăşească 33°;"

    o) Alin. 9, lit. e), cc), va avea următorul cuprins:
    "cc) scările trebuie să fie drepte şi paralele cu axa longitudinală a navei;"

    p) La alin. 9, lit. e), dd) se şterge.
    q) La alin. 9, lit. e), existenta ee) devine dd).
    r) Alin., lit. e), dd), va avea următorul cuprins:
    "dd) balustradele scărilor trebuie extinse la intrările şi ieşirile din scară pe o distanţă orizontală de aproximativ 0,30 m fără a restricţiona căile de circulaţie;"

    s) La alin. 9, lit. e), existenta ff) devine ee).
    t) Alin. 10 va avea următorul cuprins:
    "10. Părţile punţii care sunt destinate pasagerilor şi care nu sunt spaţii închise trebuie să fie înconjurate de un parapet de cel puţin 1,00 m înălţime sau de o balustradă conformă cu Standardul european EN 711: 2016, tipul de construcţie PF, PG sau PZ. Balustradele şi protecţiile punţilor destinate utilizării de către persoane cu mobilitate redusă trebuie să aibă o înălţime de 1,10 m."

    u) Alin. 12 va avea următorul cuprins:
    "12. Deschiderile şi facilităţile pentru îmbarcare sau debarcare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) Trebuie să fie echipate cu dispozitive care să prevină căderea oamenilor peste bord.
    b) Deschiderile trebuie să aibă cel puţin o lăţime liberă de 1,00 m.
    c) Deschiderile destinate în mod normal îmbarcării sau debarcării persoanelor cu mobilitate redusă trebuie să aibă o lăţime liberă de 1,50 m. Pentru utilizarea instalaţiilor destinate îmbarcării sau debarcării, cum ar fi pasarelele, trebuie să fie disponibile instalaţii fixe sau mobile pentru a acoperi spaţiul dintre marginea interioară a deschiderii de ieşire într-un mod sigur pentru copii şi marginea exterioară a instalaţiei de debarcare pe întreaga înălţime.
    d) Când deschiderile şi instalaţiile destinate îmbarcării sau debarcării nu sunt vizibile din timonerie, este necesară prezenţa mijloacelor optice sau electronice corespunzătoare.
    e) Pasarele trebuie să respecte Standardul european EN 14206: 2003. Fără a aduce atingere art. 13.02 alin. 3, lit. d), lungimea lor poate fi mai mică de 4 m."

    v) Alin. 13 va avea următorul cuprins:
    "13. Căile de circulaţie destinate utilizării de către persoane cu mobilitate redusă trebuie să aibă o lăţime liberă de 1,30 m şi înălţimea pragului uşii şi pervazurilor să fie mai mică de 0,025 m. Pereţii căilor de circulaţie destinate utilizării persoanelor cu mobilitate redusă trebuie să fie prevăzuţi cu balustrade fixate la o înălţime de 0,90 m deasupra podelei."

    w) Alin. 14 va avea următorul cuprins:
    "14. Uşile şi pereţii despărţitori vitrate precum şi geamurile ferestrelor situate pe căile de circulaţie trebuie să fie din sticlă călită sau stratificată. Pot fi realizate şi dintr-un material sintetic atunci când acest lucru este acceptabil din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor.
    Uşile transparente şi pereţii despărţitori până la podea de pe benzile de circulaţie trebuie să poarte marcaje clar vizibile."

    x) Alin. 17 va avea următorul cuprins:
    "17. Toaletele pentru pasageri trebuie să fie disponibile. Cel puţin o toaletă trebuie să fie echipată în conformitate cu un standard sau cu o cerinţă a unui stat membru pentru utilizarea de către persoane cu mobilitate redusă şi trebuie să fie accesibilă din zonele destinate utilizării de către persoane cu mobilitate redusă.
        Această cerinţă este considerată îndeplinită dacă toaleta îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) Suprafaţa toaletelor măsoară cel puţin 1,50 m per 1,82 m;
    b) Pe cel puţin o latură a toaletei este prevăzută o distanţă de cel puţin 0,80 m în lăţime liberă pentru a facilita accesibilitatea persoanelor în scaune cu rotile;
    c) Înălţimea scaunului toaletei este de aproximativ 0,40 m;
    d) Pe pereţi se instalează mânere pentru persoanele cu mobilitate redusă şi se acordă o atenţie deosebită asigurării stabilităţii şi fixării accesoriilor;
    e) Suportul pentru hârtie igienică este uşor accesibil şi poate fi folosit cu o singură mână."


    32. Art. 19.08 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1 va avea următorul cuprins:
    "1. Navele de pasageri trebuie să fie echipate cu o legătură audio internă menţionată la art. 7.08. Acesta trebuie să fie disponibilă şi în zonele de serviciu şi, în absenţa mijloacelor de comunicare directă de la postul de comandă, în zonele de îmbarcare şi debarcare a pasagerilor, precum şi zonele de adunare şi evacuare prevăzute la art. 19.06 alin. 8."

    b) Alin. 3, lit. b), va avea următorul cuprins:
    "b) un sistem de alarmă care permite comenzii navei să alerteze pasagerii.
    Această alarmă trebuie să fie clar perceptibilă fără posibile confuzii în toate zonele accesibile pasagerilor. Aceasta trebuie să poată fi declanşată din timonerie şi dintr-un loc ocupat permanent de echipaj sau de personalul de la bord;"

    c) Alin. 8 va avea următorul cuprins:
    "8. Dacă în încăperile de sub punte sunt prezente părţi ale instalaţiilor de distribuţie a CO_2, acestea trebuie să fie prevăzute cu o instalaţie de ventilaţie care intră în funcţiune automat atunci când uşa sau capacul încăperii se deschide. Conductele de ventilaţie trebuie să ajungă până la 0,05 m faţă de podeaua acestor încăperi. Instalaţiile de ventilaţie ale încăperilor în care sunt amplasate părţi ale instalaţiilor de distribuţie a CO_2 trebuie să fie independente de alte instalaţii de ventilaţie."


    33. Art. 19.09 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Suplimentar colacilor de salvare menţionaţi la alin. 1, mijloacele individuale de salvare trebuie să fie disponibile şi gata de utilizare în conformitate cu art. 13.08, alin. 2, pentru toţi membrii echipajului de la bord. Pentru membrii personalului de bord care nu îndeplinesc nici una dintre funcţiile prevăzute în dosarul de siguranţă, veste de salvare din materiale solide sau cu umflare semiautomată conform lit. a) sau b) din art. 13.08, alin. 2., sunt permise."

    b) Alin. 4 va avea următorul cuprins:
    "4. Suplimentar mijloacelor de salvare menţionate la alin. 1 şi 2, mijloacele individuale de salvare în conformitate cu art. 13.08, alin. 2, trebuie să fie disponibile pentru 100% din numărul maxim admisibil de pasageri. Sunt permise, veste de salvare din materiale solide sau cu umflare semiautomată conform lit. a) sau b) din art. 13.08 alin. 2."


    34. Art. 19.10 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 3, lit. b) (se referă numai la versiunea în limba olandeză);
    b) Alin. 3, lit. i), va avea următorul cuprins:
    "i) zonele de adunare şi zonele de evacuare prevăzute la art. 19.06 alin. 8;"

    c) Alin. 4, lit. g), va avea următorul cuprins:
    "g) instalaţia de alarmă de incendiu;"


    35. Art. 19.11 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Separaţii
        La determinarea separaţiei de incendiu adecvate care trebuie aplicată pereţilor despărţitori dintre încăperile sau zonele adiacente, acele încăperi sau zone sunt clasificate în funcţie de riscul lor de incendiu, aşa cum este stabilit în categoriile de mai jos. Pentru fiecare categorie este prezentată o listă neexhaustivă de spaţii sau zone. Dacă s-ar planifica un nou tip de încăpere sau zonă, acesta ar putea fi considerat ca fiind sub riscul de incendiu considerat relevant de comisia de inspecţie. În cazul în care conţinutul şi utilizarea unei încăperi sau zone dau naştere la îndoieli cu privire la clasificarea acesteia în sensul acestei cerinţe sau atunci când este posibil să se atribuie două sau mai multe clasificări unei încăperi sau zone, aceasta trebuie considerată ca încăpere sau zonă aparţinând categoriei căreia i se aplică cele mai stricte cerinţe privind separarea.
    a) între încăperi trebuie proiectate în conformitate cu următoarele tabele:
    aa) Tabel pentru separaţii între încăperi sau zone în care nu sunt instalate sisteme de distribuţie a apei sub presiune menţionate la art. 13.04.

┌────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Încăperi/ │Încăperi │Încăperi │Încăperi │Încăperi care│
│ │zone │care │care │care │prezintă un │
│Încăperi/ │protejate │prezintă un│prezintă un│prezintă un │risc de │
│zone │din raţiuni │risc de │risc de │risc de │incendiu │
│ │operaţionale│incendiu │incendiu │incendiu │scăzut │
│ │ │major │ridicat │moderat │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Magazine │ │
│ │ │ │ │Încăperi │ │
│ │ │ │ │care conţin │Încăperi de │
│ │ │ │ │o saună │locuit │
│ │Staţii de │ │ │Spălătorii │Saloane de │
│ │control │ │ │Încăperi │coafură şi │
│ │Încăperi │ │ │electrice de│saloane de │
│ │care conţin │ │ │serviciu │înfrumuseţare│
│Încăperi/ │tablouri │Încăperi │Bucătării │Încăperi │Cabine │
│zone incluse│electrice │ale │Magazine │care conţin │Culoare │
│în │Casa │maşinilor │care conţin│pompe de │Alte încăperi│
│categoriile │scărilor │Încăperi de│lichide │difuzare a │de maşini/ │
│ │Zone de │acumulatori│inflamabile│apei, │încăperi │
│ │adunare │ │ │comenzile │tehnice (de │
│ │Zone de │ │ │lor şi │ex. tratarea │
│ │evacuare │ │ │valvulele │apelor uzate,│
│ │ │ │ │necesare │ventilare, │
│ │ │ │ │pentru a │instalaţi de │
│ │ │ │ │permite │guvernare) │
│ │ │ │ │funcţionarea│ │
│ │ │ │ │instalaţiei │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Încăperi/ │ │ │ │ │ │
│zone │ │ │ │ │ │
│protejate │A0/B0*1),*7)│A60 │A60 │A30 │A30/B15*2) │
│din raţiuni │ │ │ │ │ │
│operaţionale│ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Încăperi │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│prezintă un │ │A60/A0*4) │A60 │A60 │A60 │
│risc de │ │ │ │ │ │
│incendiu │ │ │ │ │ │
│major │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Încăperi │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│prezintă un │ │ │A30*7) │A30/B15*6) │A30 │
│risc de │ │ │ │ │ │
│incendiu │ │ │ │ │ │
│ridicat │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Încăperi │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│prezintă un │ │ │ │A30*3),*7) │A30*3) │
│risc de │ │ │ │ │ │
│incendiu │ │ │ │ │ │
│moderat │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Încăperi │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│prezintă un │ │ │ │ │B15 │
│risc de │ │ │ │ │ │
│incendiu │ │ │ │ │ │
│scăzut │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘


    bb) Tabel pentru separaţii care separă încăperile sau zonele prevăzute cu instalaţii de difuzare a apei sub presiune prevăzute la art. 13.04 (instalaţia de difuzie a apei sub presiune se instalează în încăperile situate pe ambele părţi ale separaţiei).

┌────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Încăperi/ │Încăperi │Încăperi │Încăperi │Încăperi care│
│ │zone │care │care │care │prezintă un │
│Încăperi/ │protejate │prezintă un│prezintă un│prezintă un │risc de │
│zone │din raţiuni │risc de │risc de │risc de │incendiu │
│ │operaţionale│incendiu │incendiu │incendiu │scăzut │
│ │ │major │ridicat │moderat │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Magazine │ │
│ │ │ │ │Încăperi │ │
│ │ │ │ │care conţin │Încăperi de │
│ │ │ │ │o saună │locuit │
│ │Staţii de │ │ │Spălătorii │Saloane de │
│ │control │ │ │Încăperi │coafură şi │
│ │Încăperi │ │ │electrice de│saloane de │
│ │care conţin │ │ │serviciu │înfrumuseţare│
│Încăperi/ │tablouri │Încăperi │Bucătării │Încăperi │Cabine │
│zone incluse│electrice │ale │Magazine │care conţin │Culoare │
│în │Casa │maşinilor │care conţin│pompe de │Alte încăperi│
│categoriile │scărilor │Încăperi de│lichide │difuzare a │de maşini/ │
│ │Zone de │acumulatori│inflamabile│apei, │încăperi │
│ │adunare │ │ │comenzile │tehnice (de │
│ │Zone de │ │ │lor şi │ex. tratarea │
│ │evacuare │ │ │valvulele │apelor uzate,│
│ │ │ │ │necesare │ventilare, │
│ │ │ │ │pentru a │instalaţi de │
│ │ │ │ │permite │guvernare) │
│ │ │ │ │funcţionarea│ │
│ │ │ │ │instalaţiei │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Încăperi/ │ │ │ │ │ │
│zone │A0 / B0*1), │ │ │ │A0 / A30 / │
│protejate │*7) │A60 │A30 │A0 / A30*5) │B15*2) │
│din raţiuni │ │ │ │ │ │
│operaţionale│ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Încăperi │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│prezintă un │ │A60 / A0*4)│A60 │A60 │A60 │
│risc de │ │ │ │ │ │
│incendiu │ │ │ │ │ │
│major │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Încăperi │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│prezintă un │ │ │A30*7) │A30 / B15 │A30 │
│risc de │ │ │ │*6) │ │
│incendiu │ │ │ │ │ │
│ridicat │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Încăperi │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│prezintă un │ │ │ │A0 *7) │A0 │
│risc de │ │ │ │ │ │
│incendiu │ │ │ │ │ │
│moderat │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Încăperi │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│prezintă un │ │ │ │ │B0 │
│risc de │ │ │ │ │ │
│incendiu │ │ │ │ │ │
│scăzut │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘

        *1) Separaţiile dintre posturile de control şi zonele de adunare exterioare trebuie să corespundă numai tipului B0.
        *2) Pentru încăperile fără sisteme de distribuţie a apei sub presiune; separaţiile dintre încăperile cu risc scăzut de incendiu şi zonele de adunare exterioare trebuie să se conformeze tipului B15. În toate celelalte cazuri, acestea trebuie să se conformeze tipului A30.
        Pentru încăperile cu sisteme de distribuţie a apei sub presiune; separaţiile între încăperile cu risc scăzut de incendiu şi zonele de adunare interioară trebuie să se conformeze tipului A30 şi respectiv zonele de adunare exterioare trebuie să se conformeze numai tipului B15. În toate celelalte cazuri, acestea trebuie să se conformeze tipului A0.
        *3) Separaţiile dintre încăperile de locuit sau pentru pasageri trebuie să fie conforme numai cu tipul A0.
        *4) Separaţiile dintre încăperile de maşini trebuie să fie conforme tipului A0, cu excepţia încăperilor menţionate la art. 19.07 şi 19.10, alin. 6, care trebuie să fie conforme cu tipul A60. În toate celelalte cazuri, trebuie să fie conform tipului A60.
        *5) Separaţiile dintre încăperile cu risc moderat de incendiu şi zonele de adunare trebuie să fie conforme tipului A30.
        *6) Nu este necesară separaţie între bucătării şi încăperile adiacente destinate depozitării alimentelor cu condiţia ca perimetrul exterior al bucătăriilor, inclusiv cel al depozitelor, să respecte cerinţele aplicabile bucătăriilor.
    *7) Acolo unde încăperile adiacente îndeplinesc aceeaşi funcţie, separaţiile nu trebuie să respecte cerinţele din acest tabel. (de exemplu, separaţia între două depozite)."

    b) Alin. 6 va avea următorul cuprins:
    "6. Niciuna dintre suprafeţele expuse, inclusiv vopselele, lacurile şi alte materiale, nu va da naştere la degajare excesivă de fum sau de substanţe toxice. Acest lucru trebuie dovedit, în conformitate cu Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Anexa 1, Partea 2) sau cu reglementările corespunzătoare ale unuia dintre statele membre."

    c) Alin. 9, lit. c) (se referă numai la versiunea în limba engleză;)
    d) Alin. 11, ultima frază, va avea următorul cuprins:
    "Separaţiile verticale trebuie să fie etanşe la fum şi trebuie să fie continue de la punte la punte."

    e) Alin. 13 va avea următorul cuprins:
    "13. Scările trebuie să fie fabricate din oţel sau un material echivalent din punct de vedere al rezistenţei la foc."

    f) Alin. 16 va avea următorul cuprins:
    "16. Bucătăriile trebuie să fie dotate cu sistem de ventilaţie. Aragazele şi staţiile de gătit similare trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de extracţie. Conductele de ventilaţie ale extractoarelor trebuie să îndeplinească cerinţele alin. 15 şi să fie echipate suplimentar cu clapete antifoc acţionate manual la orificiile de admisie."

    g) Alin. 18 va avea următorul cuprins:
    "18. Încăperile de locuit care nu sunt sub supravegherea constantă a personalului de bord sau membrilor echipajului, bucătăriile, încăperile de maşini şi alte încăperi periculoase trebuie să fie conectate la o instalaţie adecvată de alarmă de incendiu. Alarma de incendiu precum şi zona de detectare a incendiului trebuie semnalizate automat printr-un dispozitiv indicator într-un loc ocupat permanent de personalul de bord sau membrii echipajului."


    36. Art. 19.13 va avea următorul cuprins:
    "ART. 19.13
    Organizarea securităţii
    1. La bordul navelor de pasageri trebuie să fie disponibil un dosar de siguranţă. Acesta descrie sarcinile echipajului şi ale personalului de bord în următoarele situaţii:
    a) avarii;
    b) incendiu la bord;
    c) evacuarea pasagerilor;
    d) persoană aflată în apă.
        Trebuie avute în vedere măsuri speciale de securitate pentru persoanele cu mobilitate redusă.
        Diferitele sarcini trebuie să fie atribuite membrilor echipajului şi personalului de bord a cărui intervenţie este prevăzută de dosarul de siguranţă în funcţie de postul ocupat. Trebuie să fie garantat în special prin instrucţiuni speciale adresate echipajului că, în caz de pericol, toate deschiderile şi uşile din pereţii etanşi la apă menţionate la art. 19.02 vor fi închise ermetic fără întârziere.
    2. La bordul navelor de pasageri trebuie să fie disponibil un plan de siguranţă al navei, care să arate clar şi precis cel puţin:
    a) zonele destinate utilizării de către persoane cu mobilitate redusă;
    b) căile de evacuare, ieşirile de urgenţă, zonele de adunare şi evacuare;
    c) mijloacele de salvare (inclusiv barca de serviciu) prevăzute la art. 19.09;
    d) stingătoarele de incendiu prevăzute la art. 19.12 alin. 1;
    e) instalaţiile de stingere şi distribuţie a apei sub presiune menţionate la art. 19.12;
    f) hidranţii şi furtunurile de incendiu prevăzute la art. 19.12, alin. 2 şi 3;
    g) pompele de incendiu prevăzute la art. 19.12 alin. 2 şi pompele de santină prevăzute la art. 8.08;
    h) instalaţia de alarmă prevăzută la art. 19.08 alin.3, lit. a);
    i) instalaţia de alarmă de incendiu prevăzută la art. 19.08 alin. 3, lit. b) şi c);
    j) uşile pereţilor etanşi menţionate la art. 19.02 alin. 5 şi amplasarea comenzilor acestora, precum şi celelalte deschideri menţionate la art. 19.02 alin. 9, 10 şi 13 şi la art. 19.03 alin. 12;
    k) pereţii despărţitori de tip A menţionaţi la art. 19.11 alin. 2 şi separaţiile prevăzute la art. 19.11 alin. 11, precum şi uşile din aceste separaţii;
    l) clapetele antifoc automate, inclusiv amplasarea comenzilor acestora, menţionate la art. 19.11 alin. 15, lit. d) şi clapeţii antifoc cu acţionare manuală menţionaţi la art. 19.11 alin. 16;
    m) instalaţia de alarmă de incendiu prevăzută la art. 19.11 alin.18;
    n) instalaţia electrică de urgenţă prevăzută la art. 19.10 alin. 4;
    o) dispozitivele de control ale instalaţiei de ventilaţie prevăzute la art. 19.11 alin. 15, lit. g);
    p) branşamente la reţeaua electrică de la mal menţionate la art. 10.08;
    q) dispozitivele de închidere a tubulaturilor de alimentare cu combustibil prevăzute la art. 8.05 alin. 7;
    r) instalaţiile de gaze lichefiate prevăzute la art. 19.15 alin. 8;
    s) instalaţiile de difuzoare prevăzute la art. 19.08 alin. 2;
    t) instalaţiile de radiotelefonie;
    u) trusele de prim ajutor prevăzute la art. 19.08 alin.9 ;
    v) defibrilatorul extern automat prevăzut la art. 19.08 alin. 10;
    w) aparate de respirat autonome, seturi de echipamente şi măşti de rezervă menţionate la art. 19.12 alin. 10;
    x) pătura de stingere a incendiului prevăzută la art. 19.12 alin. 1;
    y) dispozitivele de închidere a intrărilor şi ieşirilor de aer prevăzute la art. 19.11 alin. 15, lit. b);
    z) instalaţiile de evacuare a fumului prevăzute la art. 19.11 alin. 17, lit. g).
        Simbolurile utilizate în planul de securitate trebuie să respecte Standardul internaţional ISO 17631: 2002 sau alte standarde recunoscute.
    3. Dosarul de siguranţă menţionat la alin. 1 şi planul de siguranţă al navei menţionat la alin. 2 trebuie:
    a) să poarte ştampila de inspecţie a comisiei de inspecţie; şi
    b) să fie disponibile într-un loc ocupat permanent de membrii personalului de bord sau de echipaj şi
    c) să fie depozitate în afara rufurilor într-o cutie rezistentă la intemperii, marcată clar pentru personalul de stingere a incendiilor de la mal.
    4. Un plan simplificat de siguranţă al navei care conţine doar informaţiile menţionate la alin. 2 lit. a) până la d), h), u) şi v) trebuie să fie afişat într-un loc vizibil pe fiecare punte şi trebuie să fie afişat în fiecare cabină. Prin derogare, în locul planului simplificat de siguranţă poate fi utilizat planul de siguranţă conform alin. 2.
    5. Un cod de conduită pentru pasageri trebuie să fie afişat vizibil într-un loc corespunzător pe fiecare punte şi trebuie să fie afişat în fiecare cabină.
        Acest cod de conduită trebuie să conţină cel puţin:
    a) desemnarea situaţiilor de urgenţă:
    aa) foc;
    bb) inundare;
    cc) pericol general;
    b) descrierea diferitelor semnale de alarmă;
    c) instrucţiuni referitoare la următoarele puncte:
    aa) traseu de rezervă;
    bb) comportament;
    cc) necesitatea de a păstra calmul;
    d) instrucţiuni referitoare la următoarele:
    aa) fumatul;
    bb) utilizarea focului şi a flăcării neprotejate;
    cc) deschiderea ferestrelor;
    dd) utilizarea anumitor instalaţii.
    Aceste detalii trebuie să fie formulate în germană, engleză, franceză şi olandeză."

    37. La art. 19.14, după alin. 2 se adaugă următorul alin. 3:
    "3. Pentru navele de pasageri care nu produc apă uzată menajeră, comisia de inspecţie poate deroga de la aplicarea alin. 1. Această derogare trebuie înscrisă la numărul 52 din certificatul navei de navigaţie interioară."

    38. Art. 19.15 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1, fraza introductivă, va avea următorul cuprins:
    "1. Navele de pasageri admise să transporte mai puţin de 50 de pasageri şi a căror LWL nu este mai mare de 25 m trebuie fie să facă dovada unei stabilităţi suficiente după avarie în sensul art. 19.03, alin. 7 la 13, fie să facă dovada că îndeplinesc următoarele criterii după ce fiecare compartiment individual a fost inundat:"

    b) După alin. 1 se adaugă următorul alineat 1a:
    "1a. Comisia de inspecţie poate deroga de la aplicarea art. 19.09 alin.1, pentru navele de pasageri indicate la alin. 1."

    c) Alin. 3 va avea următorul cuprins:
    "3. Prin derogare de la art. 19.03 alin. 9, navele de pasageri destinate transportului a maximum 250 de pasageri şi a căror lungime L nu este mai mare de 45 m nu sunt obligate să respecte statutul de stabilitate 2.
    În plus, prin derogare de la art. 19.03 alin. 9, navele de pasageri destinate transportului a maximum 150 de pasageri şi a căror lungime L_WL nu este mai mare de 25 m trebuie să ateste că sunt conforme cu statutul de stabilitate 1 cu următoarele dimensiuni ale avariilor laterale şi ale fundului: 0,10 x L_WL, dar nu mai puţin de 2,00 m."

    d) Alin. 9 va avea următorul cuprins:
    "9. Următoarele cerinţe nu se aplică navelor de pasageri a căror lungime LWL nu este mai mare de 25 m:
    a) art. 19.04, alin. 1, ultima frază;
    b) art. 19.06, alin. 6, lit. c), pentru bucătării, cu condiţia să existe o a doua cale de evacuare;
    c) art. 19.06, alin. 8, lit. b) aa);
    d) art. 19.07."

    e) Alin. 10 va avea următorul cuprins:
    "10. Art. 19.12 alin.10, nu se aplică navelor cu cabine a căror lungime L nu este mai mare de 45 m cu condiţia ca fiecare cabină să fie prevăzută, la îndemână, cu un număr de măşti de rezervă corespunzător numărului de locuri de dormit din aceasta."

    f) După alin. 10, se adaugă alin. 11 şi 12 de mai jos:
    "11. Pentru navele de pasageri cu lungimea LWL mai mică sau egală cu 25 m, furtunurile de incendiu prevăzute la art. 19.12 alin. 2, lit. b), pot avea o lungime mai mică de 20 m, cu condiţia ca orice loc de pe navă să poată fi atins.
12. Pentru navele pentru voiaje de zi care efectuează voiaje limitate într-o zonă geografică limitată sau în zone portuare, comisia de inspecţie poate deroga de la aplicarea art. 19.06 alin. 17. Cu toate acestea, absenţa unei toalete trebuie înscrisă la numărul 52 din certificatul navei de navigaţie interioară. Voiajele sau zonele pentru care este valabilă derogarea trebuie menţionate în certificatul navei de navigaţie interioară."


    39. Art. 21.02 alin. 2, lit. b), va avea următorul cuprins:
    "b) Prin derogare de la art. 8.08 alin. 1, compartimentele din dublu fund, greu accesibile, trebuie să fie drenate numai atunci când volumul lor depăşeşte 5% din deplasamentul volumetric al barjei purtate la pescajul maxim admis."

    40. Art. 26.01 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1 va avea următorul cuprins:
    "1. Navele de agrement trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) în Capitolul 3:
        art. 3.01, art. 3.02 alin. 1 lit. a) şi alin. 2, 3.03 alin. 1 lit. a) şi alin. 6 şi 3.04 alin. 1;
    b) în Capitolul 5:
        art. 5.01 alin. 1 şi alin. 3, art. 5.02, art. 5.03, art. 5.05 la art. 5.10;
    c) în Capitolul 6:
        art. 6.01, alin. 1, şi art. 6.08;
    d) în Capitolul 7:
        art. 7.01 alin. 1 şi alin. 2, art. 7.02, art. 7.03 alin. 1 şi alin. 2, art. 7.04 alin. 1, art. 7.05 alin. 2,
        art. 7.06 alin. 3, pentru navele de agrement care, conform reglementărilor de poliţie în vigoare în statele membre, în anumite zone de navigaţie, trebuie să fie echipate cu un dispozitiv AIS interior, şi art. 7.13;
    e) în Capitolul 8:
        art. 8.01 alin. 1 şi alin. 2, art. 8.02, alin. 1 şi alin. 2, art. 8.03, alin. 1 şi alin. 3, art. 8.04, art. 8.05 alin. de la 1 la 5,
        art. 8.05, alin. 6 sau, alternativ, cu cerinţele tehnice ale Standardului EN ISO 10088: 2017,
        art. 8.05 alin. 7 la 10 şi 13, art. 8.06, art. 8.07, art. 8.08, alin. 1, 2, 5, 7, 10, art. 8.09, alin. 1, art. 8.10;
    f) Capitolul 9;
    g) în Capitolul 10:
        art. 10.01, alin. 1, prin analogie;
    h) în Capitolul 13:
        art. 13.01 alin. 2, 3 şi 5 până la 14, art. 13.02 alin. 1, lit. a) la c), şi alin. 3, lit. a) şi e) la h),
        art. 13.03, alin. 1, lit. a), b) şi d), cu toate acestea, la bord trebuie să fie cel puţin două stingătoare portabile,
        art. 13.03 alin. de la 2 la 6, art. 13.04, art. 13.05 şi
        art. 13.08, cu toate acestea, vestele de salvare rigide sunt permise şi pentru adulţi;
    i) Capitolul 16;
    j) Capitolul 17;
    k) în Capitolul 21:
    art. 21.02, alin. 3, art. 21.04 şi art. 21.07."

    b) Alin. 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Pentru ambarcaţiunile de agrement care fac obiectul Directivei 2013/53/UE*5) (sau, anterior, Directivei 94/25/CE), se aplică numai următoarele cerinţe:
     *5) Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice şi de abrogare a Directivei 94/25/CE (JO L 354, 28.12.2013).
    a) art. 6.08;
    b) în Capitolul 7:
        art. 7.01, alin. 2, art. 7.02, art. 7.03 alin. 1,
        art. 7.06 alin. 3, pentru navele de agrement care, în conformitate cu reglementările de poliţie în vigoare în statele membre în anumite zone de navigaţie, trebuie să fie echipate cu un dispozitiv AIS interior, şi
        art. 7.13;
    c) în Capitolul 8:
        art. 8.01 alin. 2, art. 8.02, alin. 1, art. 8.03, alin. 3, art. 8.05 alin. 5, şi art. 8.08 alin. 2;
    d) în Capitolul 13:
        art. 13.01 alin. 2, 3, 6 şi 14, art. 13.02, alin. 1 lit. b) şi c), alin. 3 lit. a) şi e) la h), art. 13.03, alin. 1 lit. b) şi d),
        art. 13.03, alin. de la 2 la 6, ca alternativă la cerinţele tehnice ale ISO 9094:2015 şi art. 13.08, totuşi,
    aa) Vestele de salvare rigide sunt permise şi pentru adulţi;
    bb) cerinţa a trei colaci de salvare de la art. 13.08 alin. 1, poate fi redusă la doi colaci de salvare;
    cc) sunt permişi colaci de salvare potcoavă;
    e) Capitolul 16;
    f) în Capitolul 17:
    aa) art. 17.12;
    bb) art. 17.13, inspecţia după punerea în funcţiune a instalaţiei de gaz lichefiat realizându-se în conformitate cu cerinţele Directivei 2013/53/UE şi prezentându-se comisiei de inspecţie un certificat de inspecţie;
    cc) art. 17.14 şi art. 17.15, instalaţia de gaz lichefiat trebuie să respecte cerinţele Directivei 2013/53/UE;
    dd) Capitolul 17, în întregime, când instalaţia de gaz lichefiat este montată după punerea în funcţiune a navei de agrement."


    41. Art. 27.02, alin. 1, lit. e), primul alineat, va avea următorul cuprins:
    "e) Braţul de levier al înclinării rezultate din efectele de suprafaţă liberă datorate apei de ploaie şi apelor reziduale din interiorul magaziei sau fundului dublu trebuie determinat după formula:"

    42. Art. 28.03, alin. 4, se modifică după cum urmează:
    a) Lit. a) şi b) (fără obiect în limba română)
    b) Lit. d), tabelul, este redactată după cum urmează:

┌──────────────────────────────────┬───┐
│Încăperi de maşini şi încăperi de │85 │
│serviciu │% │
├──────────────────────────────────┼───┤
│Magazii de mărfuri │70 │
│ │% │
├──────────────────────────────────┼───┤
│Dublu-fund, rezervoare de │ │
│combustibil, tancuri de balast │0 │
│etc., după cum aceste volume │sau│
│trebuie, după destinaţie, să fie │95 │
│presupuse a fi umplute sau goale, │%. │
│construcţia navală aflându-se la │ │
│planul imersiunii maxime. │ │
└──────────────────────────────────┴───┘    43. Art. 28.04 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 2, lit. d), va avea următorul cuprins:
    "d) posedă un dublu corp conform ADN-ului; navele autopropulsate obişnuite trebuie să respecte art. 9.1.0.91 până la art. 9.1.0.95, autocisternele art. 9.3.2.11.7 şi art. 9.3.2.13 până la art. 9.3.2.15 din Partea 9 din ADN;"

    b) Alin. 3, lit. c) va avea următorul cuprins:
    "c) să aibă un dublu fund cu o înălţime minimă de 600 mm şi o distribuţie a pereţilor etanşi astfel încât, în caz de inundare a două compartimente etanşe adiacente, oricare ar fi acestea, nava să nu se scufunde sub linia de supraimersiune; şi rămâne o distanţă de siguranţă reziduală de 100 mm;
        sau
    au un dublu fund cu o înălţime minimă de 600 mm şi un dublu corp cu o lăţime de 800 mm între bordajul navei şi peretele longitudinal;"


    44. Art. 29.02 alin. 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Prin derogare de la art. 19.02 alin. 9 şi art. 19.15 alin. 6, toate uşile din pereţii etanşi trebuie să poată fi acţionate de la distanţă."

    45. Art. 29.10, alin. 1, va avea următorul cuprins:
    "1. Coridoarele, încăperile şi încăperile accesibile publicului, precum şi bucătăriile şi încăperile maşinilor trebuie să fie conectate la un sistem de alarmă de incendiu corespunzător. Alarma de incendiu precum şi sectorul de detectare a incendiului trebuie semnalizate automat printr-un dispozitiv indicator într-un loc ocupat permanent de personalul de bord sau membrii echipajului."

    46. Capitolul 30 va avea următorul cuprins:
    "    CAP. 30
    PREVEDERI SPECIALE PENTRU CONSTRUCŢIILE NAVALE ECHIPATE CU SISTEME DE PROPULSIE SAU AUXILIARE CARE UTILIZEAZĂ COMBUSTIBIL CU UN PUNCT DE APRINDERE EGAL SAU MAI MIC DE 55°C
    ART. 30.00
    Definiţie
        În scopul acestui capitol, se aplică următoarea definiţie:
        "sistem de propulsie şi auxiliar": orice sistem care utilizează combustibil, inclusiv rezervoare de combustibil, racorduri ale rezervoarelor, sisteme de preparare a combustibilului, tubulaturi, valvule, convertizoare de energie (cum ar fi motoare, turbine sau pile de combustie), sisteme de control, monitorizare şi siguranţă.
    ART. 30.01
    Domeniul de aplicare
    1. Prezentul capitol se aplică construcţiilor navale echipate cu sisteme de propulsie sau auxiliare care utilizează combustibili cu un punct de aprindere de 55°C sau mai mic.
    2. Pe lângă cerinţele prezentului capitol, Anexa 8 stabileşte cerinţe specifice pentru anumiţi combustibili.
    3. Prevederile prezentului capitol nu se aplică sistemelor auxiliare menţionate la alin. 1 a căror putere de referinţă cumulată este mai mică de 20 kW.
    ART. 30.02
    Generalităţi
    1. Construcţiile navale prevăzute la art. 30.01 alin. 1, trebuie să respecte măsurile de atenuare identificate prin evaluarea riscului prevăzute la art. 30.04.
    2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Anexa 8 şi, dacă este necesar, sunt permise derogări de la art. 8.01 alin. 3, şi 8.05, alin. 1, 6, 9, 11 şi 12, cu condiţia ca şi construcţia navală să atingă un nivel de securitate echivalent.
        În cazul în care convertizorul de energie al construcţia navale generează gaze poluante sau particule poluante, dar nu intră în domeniul de aplicare al Capitolului 9, emisiile de gaze poluante şi particule poluante de la convertizorul de energie trebuie să fie echivalente sau mai mici decât cele ale motoarelor cu ardere internă menţionate la art. 9.01 alin. 2. Comisia de inspecţie poate solicita un raport care să demonstreze respectarea acestei cerinţe.
    ART. 30.03
    Sarcinile comisiei de inspecţie şi ale serviciului tehnic, documentaţie
    1. Sistemele de propulsie şi auxiliare ale construcţiilor navale prevăzute la art. 30.01, alin. 1, trebuie să fie construite şi instalate sub supravegherea comisiei de inspecţie.
    2. Comisia de inspecţie poate apela la un serviciu tehnic pentru a îndeplini sarcinile menţionate în prezentul capitol. Serviciile tehnice trebuie să respecte Standardul european EN ISO 17020: 2012. Cunoştinţele serviciului tehnic trebuie să acopere cel puţin următoarele domenii:
    a) sistemul de combustibil, inclusiv rezervoarele, schimbătoarele de căldură şi conductele;
    b) rezistenţa (longitudinală şi locală) şi stabilitatea construcţie navale,
    c) instalaţia electrică şi sistemele de control, monitorizare şi siguranţă;
    d) sistemul de ventilaţie,
    e) securitatea la incendiu şi
    f) instalaţia de alarmă pentru concentraţii de gaz.
        Producătorii şi distribuitorii de sisteme de propulsie sau auxiliare sau părţi ale acestor sisteme nu pot fi recunoscuţi ca servicii tehnice.
        Monitorizarea şi controlul în sensul art. 30.03 alin. 1 şi art. 30.11 pot fi efectuate de diferite servicii tehnice, cu condiţia să se ţină seama de toate cele descrise mai sus.
    3. Înainte de prima punere în funcţiune a unui sistem de propulsie sau auxiliar în sensul art. 30.01, alin. 1, la comisia de inspecţie trebuie depuse următoarele documente:
    a) o evaluare a riscurilor în conformitate cu art. 30.04,
    b) o descriere a sistemului de propulsie sau auxiliar;
    c) planuri ale sistemului de propulsie sau auxiliar;
    d) o diagramă a presiunii şi temperaturii din sistem;
    e) manualul de exploatare în conformitate cu art. 30.05 alin. 5;
    f) un dosar de siguranţă în conformitate cu art. 30.05 alin. 1, şi
    g) o copie a certificatului de inspecţie prevăzut la art. 30.11, alin. 4.
    4. Documentaţia tehnică menţionată la alin. 3 trebuie să permită să se evalueze dacă construcţia navală, sistemele de propulsie şi auxiliare şi părţile lor constitutive sunt conforme cu regulile, prescripţiile şi standardele aplicate şi cu principiile aplicabile în materie de siguranţă, disponibilitate, mentenabilitate şi fiabilitate.
    5. O copie a documentelor menţionate la alin. 3 trebuie păstrată la bord.
    ART. 30.04
    Evaluarea riscurilor
    1. Trebuie efectuată o evaluare a riscurilor pentru a se garanta luarea în consideraţie a riscurilor inerente utilizării combustibililor cu un punct de aprindere de 55°C sau mai puţin pentru persoanele aflate la bord, inclusiv pentru pasageri, pentru mediu, precum şi pentru rezistenţa structurală şi integritatea construcţiei navale.
    2. Evaluarea riscurilor trebuie să includă cel puţin:
    a) un studiu de pericol (HAZID), aşa cum este descris în Standardul ISO 31010: 2019, pentru a identifica, enumera şi caracteriza pericolele, precum şi pentru a defini măsurile de eliminare sau atenuare a acestor pericole.
    b) clasificarea zonelor periculoase de la bord, împărţite în zone 0, 1 şi 2 conform art. 1.01 alin. 3.23.
        În lumina rezultatelor studiului de pericol (HAZID), comisia de inspecţie poate solicita o analiză a riscurilor suplimentare (de exemplu, o analiză cantitativă a riscului sau o analiză a riscului de incendiu şi explozie).
    3. În timpul studiului de pericol (HAZID), trebuie luate în considerare cel puţin următoarele riscuri:
    a) pericole asociate cu configuraţia materială;
    b) deteriorarea mecanică a elementelor constitutive;
    c) influenţe operaţionale, de întreţinere, legate de încărcătură şi de condiţiile meteorologice;
    d) pene electrice;
    e) reacţii chimice involuntare;
    f) degajare de vapori toxici;
    g) autoaprinderea combustibilului;
    h) foc;
    i) explozie;
    j) întrerupere temporară a alimentării electrice (black-out);
    k) inundarea unor părţi ale construcţiei navale susceptibile de a conţine combustibil sau vapori periculoşi;
    l) scufundarea construcţiei navale.
    4. În timpul studiului de pericol (HAZID), este recomandabil să se implice cel puţin:
    a) un facilitator în evaluarea riscurilor;
    b) experţi în siguranţa în subiectul combustibililor;
    c) proiectanţi de construcţii navale şi sisteme;
    d) şantierul naval sau o entitate echivalentă cu o privire de ansamblu asupra construcţiilor navale;
    e) furnizorii de echipamente,
    f) viitorul operator al construcţiei navale,
    g) un comandant.
        Comisia de inspecţie trebuie să aibă posibilitatea de a participa la procesul de evaluare a riscurilor în calitate de observator.
    5. Evaluarea riscurilor trebuie să garanteze că riscurile sunt eliminate în cea mai mare măsură posibilă. Riscurile care nu pot fi eliminate complet trebuie reduse la un nivel acceptabil în conformitate cu alin. 6. Detaliile riscurilor şi măsurile de atenuare a acestora trebuie să fie documentate spre satisfacţia comisiei de inspecţie.
    6. Construcţiile navale prevăzute la art. 30.01, alin. 1, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) O singură defecţiune în părţi ale construcţiei navale susceptibile de a conţine combustibil sau vapori periculoşi, cum ar fi motoarele, rezervoarele de combustibil şi tubulaturile asociate, nu trebuie să aibă ca rezultat o situaţie periculoasă.
    b) Nivelul de siguranţă, fiabilitate şi securitate al construcţiei navale trebuie să fie cel puţin echivalent cu cel al construcţiilor navale ale căror maşini principale şi auxiliare utilizează combustibili cu un punct de aprindere mai mare de 55°C.
    c) Probabilitatea şi consecinţele riscurilor legate de combustibil trebuie să fie reduse prin proiectarea sistemului. Eşecul măsurilor de reducere a riscurilor trebuie să conducă la măsuri de atenuare a efectelor asupra siguranţei.
    d) Dispozitivele de alimentare, depozitare şi alimentare cu combustibil trebuie să permită primirea şi păstrarea combustibilul în starea cerută, fără scurgeri sau degajări în condiţii normale de exploatare.
    e) Un incendiu sau o explozie în părţi ale construcţiei navale susceptibile de a conţine combustibil sau vapori periculoşi nu trebuie să:
    aa) deterioreze echipamentele sau sistemele situate într-un alt spaţiu decât cel în care are loc incidentul şi nici să perturbe buna funcţionare a acestora;
    bb) deterioreze construcţia navală astfel încât să aibă ca rezultat inundarea sub puntea principală sau inundarea progresivă;
    cc) deterioreze zonele de lucru sau încăperile de locuit în aşa fel încât persoanele din interiorul acestora, în condiţii normale de funcţionare, să fie rănite sau expuse la temperaturi ridicate sau la substanţe toxice;
    dd) rănească persoanele sau să împiedice persoanelor să aibă acces la mijloacele de salvare sau să împiedice accesul la căile de evacuare prin blocaj fizic, căldură sau substanţe toxice.
    7. În acord cu comisia de inspecţie, domeniul de aplicare al evaluării riscurilor poate exclude (în totalitate sau parţial) concepte care au făcut deja obiectul unei evaluări a riscurilor, cu condiţia ca:
    a) să nu există nicio modificare a configuraţiilor sau concepţiei, a amplasării instalaţiei, a modului de exploatare, a tipului de combustibil, a utilizării spaţiilor înconjurătoare sau a numărului de persoane expuse şi
    b) să fie incluse măsuri de atenuare luate ca urmare a evaluărilor anterioare ale riscurilor.
    ART. 30.05
    Organizarea siguranţei
    1. Un dosar de siguranţă trebuie să fie disponibil la bordul construcţiilor navale în conformitate cu art. 30.01. Dosarul de siguranţă al construcţiei navale trebuie să cuprindă instrucţiunile de siguranţă menţionate la alin. 2 şi planul de siguranţă al construcţiei navale menţionat la alin. 3.
    2. Aceste instrucţiuni de siguranţă trebuie să conţină cel puţin informaţii cu privire la următoarele măsuri:
    a) oprirea de urgenţă a sistemului;
    b) măsuri în cazul eliberării accidentale de combustibil lichid sau gazos, de exemplu în timpul realimentării;
    c) măsuri în caz de incendiu sau alte incidente la bord;
    d) măsuri în caz de coliziune,
    e) utilizarea echipamentului de siguranţă,
    f) declanşarea alarmei, şi
    g) evacuare.
    3. Planul de siguranţă trebuie să conţină cel puţin informaţii despre următoarele domenii şi echipamente:
    a) zonele periculoase;
    b) căile de evacuare, ieşiri de urgenţă şi spaţii etanşe la gaz;
    c) mijloace de salvare şi bărci de serviciu;
    d) stingătoare, instalaţii de stingere a incendiilor şi sisteme de apă sub presiune;
    e) instalaţii de alarmă;
    f) comenzile dispozitivelor de întrerupere de urgenţă;
    g) clapetele antifoc;
    h) surse de energie de urgenţă:
    i) comenzile sistemului de ventilaţie;
    j) comenzile pentru tubulaturile de alimentare cu combustibil şi
    k) echipamentul de siguranţă.
    4. Dosarul de siguranţă trebuie:
    a) să poarte ştampila de control a comisiei de inspecţie şi
    b) să fie expus într-un loc vizibil în unul sau mai multe locuri adecvate de la bord.
    5. Un manual detaliat de exploatare pentru sistemul de propulsie sau auxiliar trebuie să fie disponibil la bordul construcţiei navale în conformitate cu art. 30.01 şi trebuie cel puţin:
    a) să conţină explicaţii specifice privind sistemul de alimentare cu combustibil, sistemul de reţinere a combustibilului, sistemul de tubulaturi de combustibil, sistemul de alimentare cu combustibil, încăperea maşinilor sau spaţiul destinat convertizoarelor de energie, sistemul de ventilaţie, prevenirea şi controlul scurgerilor şi sistemul de control, supraveghere şi siguranţă;
    b) să descrie operaţiunile de realimentare, în special funcţionarea valvulelor, purjarea, inertizarea şi degazarea;
    c) să descrie metoda relevantă de izolare electrică în timpul operaţiunilor de alimentare cu combustibil şi
    d) să descrie în detaliu riscurile identificate în timpul evaluării riscurilor menţionată la art. 30.04 şi mijloacele puse în aplicare pentru a le atenua.
    ART. 30.06
    Marcare
        Încăperile de serviciu şi componentele sistemului trebuie să fie marcate corespunzător pentru a indica în mod clar pentru ce combustibili sunt utilizaţi.
    ART. 30.07
    Propulsia independentă
        În cazul opririi automate a sistemului de propulsie sau a unor părţi a sistemului de propulsie, construcţia navală trebuie să fie capabilă să asigure propulsia singură.
    ART. 30.08
    Siguranţa privind incendiile
    1. La bord trebuie să fie disponibile măsuri adecvate de detectare, protecţie şi stingere a incendiilor pentru pericolele în cauză.
    2. O instalaţie de alarmă de incendiu fixă şi adecvată trebuie să fie disponibilă pentru toate încăperile şi spaţiile sistemului de propulsie sau auxiliar în care nu poate fi exclus un incendiu.
    3. O instalaţie adecvată de stingere a incendiilor trebuie să fie disponibilă pentru toate încăperile şi spaţiile sistemului de propulsie sau auxiliar.
    ART. 30.09
    Instalaţia electrică
    1. În conformitate cu art. 10.04, echipamentele destinate zonelor periculoase trebuie să fie de un tip adecvat zonelor în care este instalat acest echipament.
    2. Sistemele de generare şi distribuţie a energiei electrice şi sistemele de control asociate trebuie proiectate astfel încât o singură defecţiune să nu ducă la eliberarea de combustibil.
    3. Sistemul de iluminat din zonele periculoase trebuie împărţit în cel puţin două circuite separate. Toate întrerupătoarele şi dispozitivele de protecţie trebuie să întrerupă toţi polii şi fazele şi trebuie să fie amplasate într-o zonă nepericuloasă.
    ART. 30.10
    Sisteme de control, monitorizare şi siguranţă
    1. Un sistem de propulsie sau auxiliar al navelor menţionat la art. 30.01 alin. 1 trebuie să fie echipat cu propriul sistem de control şi monitorizare şi cu propriul sistem de siguranţă. Aceste sisteme trebuie să fie independente unele de altele. Toate elementele acestor sisteme trebuie să poată fi testate funcţional.
    2. Spaţiile în care este instalat sistemul de propulsie sau auxiliar trebuie să fie echipate cu dispozitive, ataşate permanent, pentru detectarea gazelor şi monitorizarea scurgerilor. Numărul, tipul şi redundanţa detectorilor de gaz din fiecare spaţiu trebuie să se potrivească cu dimensiunea, aspectul şi ventilaţia spaţiului. Detectoarele fixe de gaz trebuie instalate în zonele în care se poate acumula gaz şi în orificiile de ventilaţie ale acestor spaţii.
    3. Acolo unde este necesar, pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a întregului sistem, inclusiv alimentarea cu combustibil, trebuie instalate instrumente care să permită citirea locală şi de la distanţă a parametrilor esenţiali.
    ART. 30.11
    Inspecţie
    1. Sistemele de propulsie şi auxiliare ale construcţiilor navale menţionate la art. 30.01 alin. 1, trebuie să fie inspectate de către comisia de inspecţie:
    a) înainte de prima punere în funcţiune,
    b) după orice modificare sau reparaţie şi
    c) în mod regulat, cel puţin o dată pe an.
        În acest scop, trebuie luate în considerare instrucţiunile relevante ale producătorilor.
    2. Inspecţiile prevăzute la alin. 1 lit. a) şi c) de mai sus trebuie să includă cel puţin:
    a) o verificare a conformităţii sistemelor de propulsie şi auxiliare cu planurile aprobate şi, în cazul verificărilor periodice, a oricăror modificări aduse sistemului de propulsie sau auxiliar;
    b) dacă este necesar, o încercare funcţională a sistemului de propulsie şi auxiliar în toate condiţiile posibile de utilizare;
    c) o inspecţie vizuală şi o verificare a etanşeităţii diferitelor elemente ale sistemului, în special valvule, conducte, racorduri flexibile, pistoane, pompe şi filtre;
    d) o inspecţie vizuală a dispozitivelor electrice şi electronice ale instalaţiei şi
    e) controlul sistemelor de control, monitorizare şi siguranţă.
    3. Inspecţiile prevăzute la alin. 1 lit. b), trebuie să acopere cel puţin părţile alin. 2 care au fost modificate sau reparate.
    4. Pentru fiecare inspecţie menţionată la alin. 1, trebuie eliberat un certificat privind inspecţia, care să menţioneze data inspecţiei."

    47. Tabelul de la art. 32.02 alin. 2, se modifică după cum urmează :
    a) Indicaţia relativă la art. 7.06, alin. 1, va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────┬────────────┬───────────────┐
│Articol şi│Conţinut │Termen final şi│
│alineat │ │observaţii │
├────┬─────┼────────────┼──────────────┬┤
│ │ │ │Indicatoarele ││
│ │ │ │vitezei de ││
│ │ │ │giraţie care ││
│ │ │ │au fost ││
│ │ │ │aprobate ││
│ │ │ │înainte de ││
│ │ │ │1.1.1990 şi au││
│ │ │ │fost instalate││
│ │ │ │înainte de ││
│ │ │ │1.1.2000 pot ││
│ │ │ │fi menţinute ││
│ │ │ │şi utilizate ││
│ │ │Indicatoare │până la ││
│ │ │ale vitezei │reînnoirea ││
│ │ │de giraţie │Certificatului││
│ │ │care au fost│navei de ││
│ │ │aprobate │navigaţie ││
│ │ │înainte de │interioară ││
│ │ │1.1.1990 │după 1.1.2015 ││
│ │ │ │inclusiv, dacă││
│ │ │ │există un ││
│ │ │ │certificat ││
│ │ │ │valid de ││
│ │ │ │instalare în ││
│ │ │ │temeiul ││
│ │ │ │Directivei ││
│ │ │ │2006/87/CE*6 ││
│ │ │ │sau al ││
│ │ │ │Rezoluţiei ││
│ │ │ │CCNR ││
│ │ │ │1989-11-35. ││
│ │ ├────────────┼──────────────┼┤
│ │ │ │Aparatele ││
│ │ │ │radar de ││
│ │ │ │navigaţie şi ││
│ │ │ │indicatoarele ││
│ │ │ │vitezei de ││
│ │ │ │giraţie care ││
│ │ │ │au fost ││
│ │ │ │aprobate la ││
│ │ │ │sau după ││
│ │ │ │1.1.1990 în ││
│ │ │ │temeiul ││
│ │ │ │cerinţelor ││
│ │ │ │minime şi ││
│ │ │ │condiţiilor de││
│ │ │ │încercare ││
│ │ │ │minime privind││
│ │ │ │instalaţiile ││
│ │ │ │radar ││
│ │ │ │utilizate ││
│ │ │Aparate │pentru ││
│ │ │radar de │navigaţia pe ││
│ │ │navigaţie şi│Rin şi ││
│ │ │indicatoare │cerinţele ││
│ │ │ale vitezei │minime şi ││
│ │ │de giraţie │condiţiile de ││
│ │ │care au fost│încercare ││
│ │ │aprobate │privind ││
│ │ │după │indicatorii ││
│ │ │1.1.1990 │vitezei de ││
│ │ │ │giraţie ││
│ │ │ │utilizaţi ││
│ │ │ │pentru ││
│ │ │ │navigaţia pe ││
│ │ │ │Rin pot ││
│ │ │ │continua să ││
│ │ │ │fie instalate ││
│ │ │ │şi utilizate ││
│ │ │ │dacă există un││
│ │ │ │certificat ││
│ │ │ │valid de ││
│ │ │ │instalare în ││
│ │ │ │temeiul ││
│ │ │ │prezentului ││
│ │ │ │standard, ││
│ │ │ │Directivei ││
│ │ │ │2006/87/CE sau││
│ │ │ │Rezoluţiei ││
│ │ │ │CCNR ││
│ │ │ │1989-11-35. ││
│ │ ├────────────┼──────────────┼┤
│ │alin.│ │Aparatele ││
│7.06│1 │ │radar de ││
│ │ │ │navigaţie şi ││
│ │ │ │indicatoarele ││
│ │ │ │vitezei de ││
│ │ │ │giraţie care ││
│ │ │ │au fost ││
│ │ │ │aprobate la ││
│ │ │ │sau după ││
│ │ │Aparate │31.12.2006 în ││
│ │ │radar de │temeiul ││
│ │ │navigaţie şi│cerinţelor şi ││
│ │ │indicatoare │condiţiilor de││
│ │ │ale vitezei │încercare ││
│ │ │de giraţie │minime ale ││
│ │ │care au fost│Directivei ││
│ │ │aprobate │2006/87/CE pot││
│ │ │după │continua să ││
│ │ │31.12.2006 │fie instalate ││
│ │ │ │şi utilizate ││
│ │ │ │dacă există un││
│ │ │ │certificat ││
│ │ │ │valid de ││
│ │ │ │instalare în ││
│ │ │ │temeiul ││
│ │ │ │prezentului ││
│ │ │ │standard, sau ││
│ │ │ │Directivei ││
│ │ │ │2006/87/CE. ││
│ │ ├────────────┼──────────────┼┤
│ │ │ │Aparatele ││
│ │ │ │radar de ││
│ │ │ │navigaţie şi ││
│ │ │ │indicatoarele ││
│ │ │ │vitezei de ││
│ │ │ │giraţie care ││
│ │ │ │au fost ││
│ │ │ │aprobate la ││
│ │ │ │sau după ││
│ │ │ │01.12.2009 în ││
│ │ │Aparate │temeiul ││
│ │ │radar de │cerinţelor şi ││
│ │ │navigaţie şi│condiţiilor de││
│ │ │indicatoare │încercare ││
│ │ │ale vitezei │minime ale ││
│ │ │de giraţie │Rezoluţiei ││
│ │ │care au fost│CCNR ││
│ │ │aprobate │2008-11-11 pot││
│ │ │după │continua să ││
│ │ │01.12.2009 │fie instalate ││
│ │ │ │şi utilizate ││
│ │ │ │dacă există un││
│ │ │ │certificat ││
│ │ │ │valid de ││
│ │ │ │instalare în ││
│ │ │ │temeiul ││
│ │ │ │prezentului ││
│ │ │ │standard, sau ││
│ │ │ │Rezoluţiei ││
│ │ │ │CCNR ││
│ │ │ │2008-11-11. ││
│ │ ├────────────┼──────────────┼┤
│ │ │ │Aparatele ││
│ │ │ │radar de ││
│ │ │ │navigaţie a ││
│ │ │ │căror aprobare││
│ │ │ │de tip a fost ││
│ │ │Aparate │acordată ││
│ │ │radar de │înainte de 31 ││
│ │ │navigaţie a │decembrie 2023││
│ │ │căror │pe baza ││
│ │ │aprobare de │Standardului ││
│ │ │tip a fost │european EN ││
│ │ │acordată pe │302 194-1: ││
│ │ │baza │2006 pot fi ││
│ │ │standardului│încă instalate││
│ │ │european EN │şi apoi ││
│ │ │302 │utilizate, cu ││
│ │ │194-1:2006 │condiţia să ││
│ │ │ │existe un ││
│ │ │ │certificat de ││
│ │ │ │instalare în ││
│ │ │ │conformitate ││
│ │ │ │cu prezentul ││
│ │ │ │standard. ││
└────┴─────┴────────────┴──────────────┴┘

    *6 Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului (JOL 389, 30.12.2006)'"

    b) Indicaţia relativă la art. 7.06, alin. 2, va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬─────────────┬────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼─────────────┼───────────────┬┤
││ │ │Echipamentele ││
││ │ │ECDIS ││
││ │ │interioare a ││
││ │ │căror aprobare ││
││ │ │de tip se ││
││ │ │bazează pe ││
││ │ │ediţiile ││
││ │ │anterioare ale ││
││ │ │Standardului ││
││ │ │ECDIS interior ││
││ │ │şi care au fost││
││ │ │instalate ││
││ │ │înainte de 1 ││
││ │ │ianuarie 2024 ││
││ │ │poate fi în ││
││ │ │continuare ││
││ │ │utilizate. ││
││ │ ├───────────────┼┤
││ │ │Echipamentele ││
││ │Echipamentele│ECDIS ││
││ │ECDIS │interioare a ││
││ │interioare │căror aprobare ││
││ │utilizate în │de tip se ││
││ │modul │bazează pe ││
││ │navigaţie │ediţiile ││
││ │ │anterioare ale ││
││ │ │Standardului ││
││ │ │ECDIS interior ││
││ │ │pot fi încă ││
││ │ │instalate şi ││
││ │ │apoi utilizate ││
││ │ │atunci când ││
││alin. │ │ediţia actuală ││
││2 │ │a Bibliotecii ││
││ │ │de reprezentări││
││ │ │şi a ││
││ │ │Catalogului ││
││ │ │obiectelor, ││
││ │ │conform ││
││ │ │cerinţelor ││
││ │ │Standardului ││
││ │ │ECDIS Interior ││
││ │ │a fost ││
││ │ │implementată ││
││ │ │echipamentelor.││
││ ├─────────────┼───────────────┼┤
││ │ │Echipamentele ││
││ │ │ECDIS ││
││ │ │interioare a ││
││ │Echipamentele│căror aprobare ││
││ │ECDIS │de tip a fost ││
││ │interioare │acordată ││
││ │utilizate în │înainte de 31 ││
││ │modul │decembrie 2023 ││
││ │navigaţie a │pe baza ││
││ │căror │Standardului ││
││ │aprobare de │european EN 302││
││ │tip a fost │194-1: 2006 pot││
││ │acordată pe │fi încă ││
││ │baza │instalate şi ││
││ │Standardului │apoi utilizate,││
││ │european EN │cu condiţia să ││
││ │302 194-1: │existe un ││
││ │2006 │certificat de ││
││ │ │instalare în ││
││ │ │conformitate cu││
││ │ │acest standard.││
└┴──────┴─────────────┴───────────────┴┘

"

    c) Indicaţia relativă la art. 7.06, alin. 3, va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────┬────────────┬───────────────┐
│Articol şi│Conţinut │Termen final şi│
│alineat │ │observaţii │
├────┬─────┼────────────┼──────────────┬┤
│ │ │ │Echipamentele ││
│ │ │ │AIS ││
│ │ │ │interioare, cu││
│ │ │ │o aprobare de ││
│ │ │ │tip conform ││
│ │ │ │Ediţiilor 1.0 ││
│ │ │ │şi 1.01 ale ││
│ │ │ │Standardului ││
│ │ │ │de încercare a││
│ │ │ │echipamentului││
│ │ │ │AIS interior ││
│ │ │ │şi care au ││
│ │ │ │fost instalate││
│ │ │ │înainte de 1 ││
│ │ │ │decembrie ││
│ │ │ │2015, pot fi ││
│ │ │ │utilizate în ││
│ │ │ │continuare. ││
│ │ │ ├──────────────┼┤
│ │ │ │Echipamentele ││
│ │ │ │AIS interioare││
│ │ │ │a căror ││
│ │ │ │aprobare de ││
│ │ │ │tip se bazează││
│ │ │ │pe ediţia 2.0 ││
│7.06│alin.│Echipamentul│a Standardul ││
│ │3 │AIS interior│de încercare a││
│ │ │ │echipamentului││
│ │ │ │AIS interior ││
│ │ │ │şi care au ││
│ │ │ │fost instalate││
│ │ │ │înainte de 1 ││
│ │ │ │ianuarie 2024 ││
│ │ │ │pot fi în ││
│ │ │ │continuare ││
│ │ │ │utilizate. ││
│ │ │ ├──────────────┼┤
│ │ │ │Echipamentele ││
│ │ │ │AIS interioare││
│ │ │ │a căror ││
│ │ │ │aprobare de ││
│ │ │ │tip se bazează││
│ │ │ │pe ediţia 2021││
│ │ │ │/3.0 a ││
│ │ │ │Standardului ││
│ │ │ │de încercare a││
│ │ │ │echipamentului││
│ │ │ │AIS interior ││
│ │ │ │pot fi încă ││
│ │ │ │instalate şi ││
│ │ │ │apoi ││
│ │ │ │utilizate. ││
└────┴─────┴────────────┴──────────────┴┘

"

    d) Indicaţia relativă la art. 7.14, alin. 2 la 8, este adăugată după indicaţia relativă la art. 7.12 după cum urmează:
    "

┌──────────┬────────────┬──────────────┐
│Articol şi│Conţinut │Termen final │
│alineat │ │şi observaţii │
├────┬─────┼────────────┼─────────────┬┤
│ │alin.│Timonerii │ ││
│7.14│2 la │retractabile│N.R.T. ││
│ │8 │ │ ││
└────┴─────┴────────────┴─────────────┴┘

"

    e) Indicaţia relativă la art. 8.05, alin. 7, prima frază, va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬────────────┬───────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼────────────┼──────────────┬────────┤
││ │Valvula cu │ │ │
││ │închidere │ │ │
││ │rapidă a │N.R.T., cel │ │
││ │rezervorului│târziu la │ │
││alin. │care poate │reînnoirea │ │
││7, │fi acţionată│Certificatului│1.1.2015│
││prima │de pe punte,│navei de │ │
││frază │chiar şi │navigaţie │ │
││ │atunci când │interioară │ │
││ │încăperile │după data de │ │
││ │în cauză │ │ │
││ │sunt închise│ │ │
└┴──────┴────────────┴──────────────┴────────┘

"

    f) Indicaţia relativă la Capitolul 9 va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬────────┬─────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut│observaţii │
│alineat│ │ │
├───────┴────────┼────────────────────┬┤
│ │Capitolul 9 se ││
│ │aplică motoarelor, ││
│ │cu următoarele ││
│ │excepţii: ││
│ │a) Se aplică numai ││
│ │art. 9.02 pentru ││
│ │motoarele deja ││
│ │instalate la bord şi││
│ │aa) care nu au o ││
│ │aprobare de tip sau ││
│ │bb) pentru care nu ││
│ │s-a efectuat nicio ││
│ │inspecţie a ││
│ │instalării. ││
│ │b) Fără a aduce ││
│ │atingere art. 9.10, ││
│ │alin. 2, lit. a), se││
│ │aplică numai ││
│ │reparaţiilor ││
│CAPITOLUL 9 │motoarelor efectuate││
│ │după 1 ianuarie ││
│ │2024, inclusiv celor││
│ │efectuate la un ││
│ │motor aflat în ││
│ │funcţiune înainte de││
│ │această dată. ││
│ │c) Fără a aduce ││
│ │atingere art. 9.01, ││
│ │alin. 2, lit. a), nu││
│ │se aplică motoarelor││
│ │instalate înainte de││
│ │1 ianuarie 2020, cu ││
│ │condiţia ca acestea ││
│ │să respecte ││
│ │prevederile ││
│ │referitoare la ││
│ │aprobarea de tip şi ││
│ │instalare, în ││
│ │vigoare la data ││
│ │instalării. ││
└────────────────┴────────────────────┴┘

"

    g) Indicaţia relativă la art. 13.05 (se referă numai la versiunea în limba franceză)
    h) Indicaţia relativă la art. 13.06 este adăugată după indicaţia relativă la art. 13.05 după cum urmează :
    "

┌───────┬──────────────┬───────────────┐
│Articol│ │Termen final şi│
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├─────┬─┼──────────────┼──────────────┬┤
│ │ │Instalaţii de │N.R.T., cel ││
│ │ │stingere a │târziu la ││
│ │ │incendiilor │reînnoirea ││
│13.06│ │fixate │Certificatului││
│ │ │permanent │navei de ││
│ │ │pentru │navigaţie ││
│ │ │protecţia │interioară. ││
│ │ │obiectelor │ ││
└─────┴─┴──────────────┴──────────────┴┘

"

    i) Indicaţia relativă la art. 19.01, alin. 4, a doua şi a treia frază, este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.01, alin. 2, lit. e), după cum urmează:
    "

┌───────┬────────┬───────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut│observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼────────┼──────────────┬────────┤
││ │Număr │N.R.T., cel │ │
││alin. │minim de│târziu la │ │
││4, a │locuri │reînnoirea │ │
││doua │şi │Certificatului│1.1.2064│
││şi a │numărul │navei de │ │
││treia │minim de│navigaţie │ │
││frază │cabine │interioară │ │
││ │ │după data de │ │
└┴──────┴────────┴──────────────┴────────┘

"

    j) Indicaţia relativă la art. 19.02, alin. 10, lit. d), este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.02, alin. 10, lit. c), după cum urmează :
    "

┌───────┬────────┬─────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut│observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼────────┼────────────────────┬┤
││alin. │ │N.R.T., cel târziu ││
││10, │Semnal │la reînnoirea ││
││lit. │optic şi│Certificatului navei││
││d) │acustic │de navigaţie ││
││ │ │interioară. ││
└┴──────┴────────┴────────────────────┴┘

"

    k) Indicaţia relativă la art. 19.02, alin. 15, va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────┬─────────┬───────────────────────┐
│Articol şi │Conţinut │Termen final şi │
│alineat │ │observaţii │
├─────┬─────┼─────────┼──────────────┬────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │înălţimea│târziu la │ │
│ │ │fundului │reînnoirea │ │
│19.02│alin.│dublu şi │Certificatului│1.1.2045│
│ │15 │lăţimea │navei de │ │
│ │ │dublului │navigaţie │ │
│ │ │bord │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
└─────┴─────┴─────────┴──────────────┴────────┘

"

    l) Indicaţia relativă la art. 19.03, alin. 1, lit. a) şi 6, ultima frază, este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.03, alin. 1 la 6 după cum urmează:
    "

┌───────┬───────────┬───────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼───────────┼──────────────┬────────┤
││ │ │N.R.T : │ │
││ │ │Probele de │ │
││alin. │ │stabilitate │ │
││1, │Proba de │neconforme │ │
││lit. │stabilitate│anexei 1 a │ │
││a) │ │Rezoluţiei │ │
││ │ │MSC.267(85) a │ │
││ │ │OMI sunt │ │
││ │ │acceptate. │ │
│├──────┼───────────┼──────────────┼────────┤
││ │Navă de │N.R.T., cel │ │
││ │pasageri │târziu la │ │
││alin. │capabilă să│reînnoirea │ │
││6, │atingă │Certificatului│1.1.2064│
││ultima│viteze │navei de │ │
││frază │superioare │navigaţie │ │
││ │celei de v │interioară │ │
││ │= 0,4 /√gL │după data de │ │
└┴──────┴───────────┴──────────────┴────────┘

"

    m) Indicaţia relativă la art. 19.05, alin. 4, este adăugată după indicaţia relativă la art. 19.05, alin. 2, lit. b), după cum urmează :
    "

┌───────┬────────────┬─────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼────────────┼────────────────┬┤
││ │Numărul de │N.R.T., cel ││
││ │pasageri │târziu la ││
││alin. │care │reînnoirea ││
││4 │figurează în│Certificatului ││
││ │planul de │navei de ││
││ │siguranţă │navigaţie ││
││ │ │interioară ││
└┴──────┴────────────┴────────────────┴┘

"

    n) Indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 3, lit. a), este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 1, prima frază, după cum urmează :
    "

┌───────┬───────────┬───────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼───────────┼──────────────┬────────┤
││ │ │N.R.T., cel │ │
││ │Două ieşiri│târziu la │ │
││alin. │cât mai │reînnoirea │ │
││3, │îndepărtate│Certificatului│1.1.2064│
││lit. │posibil una│navei de │ │
││a) │de alta │navigaţie │ │
││ │ │interioară │ │
││ │ │după data de │ │
└┴──────┴───────────┴──────────────┴────────┘

"

    o) Indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 10 lit. b) a doua frază, se şterge.
    p) Indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 11 şi 12, lit. c), este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 10, lit. b), a doua frază, după cum urmează:
    "

┌───────┬───────┬─────────────┬───────────────────────┐
│Articol│şi │Conţinut │Termen final şi │
│ │alineat│ │observaţii │
├───────┼───────┼─────────────┼──────────────┬────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │Părţi ale │târziu la │ │
│ │ │navei care nu│reînnoirea │ │
│ │alin. │sunt │Certificatului│1.1.2064│
│ │11 │considerate │navei de │ │
│ │ │căi de │navigaţie │ │
│ │ │evacuare │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
│ ├───────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │Lăţimea │ │ │
│ │ │liberă a │ │ │
│ │ │deschiderilor│N.R.T., cel │ │
│ │alin. │utilizată în │târziu la │ │
│ │12, │mod │reînnoirea │ │
│ │lit. c)│normalpentru │Certificatului│1.1.2045│
│ │prima │îmbarcarea │navei de │ │
│ │frază │sau │navigaţie │ │
│ │ │debarcarea │interioară │ │
│ │ │persoanelor │după data de │ │
│ │ │cu mobilitate│ │ │
│ │ │redusă │ │ │
│ ├───────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │alin. │Instalaţii │târziu la │ │
│ │12, │destinate │reînnoirea │ │
│ │lit. c)│pentru │Certificatului│ │
│ │a doua │îmbarcare sau│navei de │ │
│ │frază │debarcare │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară. │ │
└───────┴───────┴─────────────┴──────────────┴────────┘

"

    q) Indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 17, a doua şi a treia frază, se modifică după cum urmează :
    "

┌───────┬──────────┬───────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼──────────┼──────────────┬────────┤
││ │Cerinţe │N.R.T., cel │ │
││alin. │pentru │târziu la │ │
││17, a │toaletele │reînnoirea │ │
││doua │pentru │Certificatului│1.1.2064│
││şi a │persoanele│navei de │ │
││treia │cu │navigaţie │ │
││frază │mobilitate│interioară │ │
││ │redusă │după data de │ │
└┴──────┴──────────┴──────────────┴────────┘

"

    r) Indicaţia relativă la art. 19.07, alin. 2, coloana ''Termen final şi observaţii", lit. b), se modifică după cum urmează :
    "

┌───────┬────────┬─────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut│observaţii │
│alineat│ │ │
├───┬───┼────────┼────────────────────┬┤
│ │ │ │b) O instalaţie de ││
│ │ │ │stingere a ││
│ │ │ │incendiilor pentru ││
│ │ │ │protecţia obiectelor││
│ │ │ │în conformitate cu ││
│ │ │ │art. 13.06, care ││
│ │ │ │poate fi declanşată ││
│ │ │ │imediat fară pericol││
│ │ │ │pentru persoanele ││
│ │ │ │prezente în ││
│ │ │ │încăperea maşinilor,││
│ │ │ │este necesară ││
│ │ │ │pentru: ││
│ │ │ │- motoare cu ardere ││
│ │ │ │internă care sunt ││
│ │ │ │încapsulate; ││
│ │ │ │- generatoare care ││
│ │ │ │sunt încapsulate; ││
│ │ │ │- tabloul principal.││
└───┴───┴────────┴────────────────────┴┘

"

    s) Indicaţia relativă la art. 19.08, alin. 8, ultima frază, este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.08, alin. 6, după cum urmează :
    "

┌───────┬───────────┬───────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼───────────┼──────────────┬────────┤
││ │ │N.R.T., cel │ │
││ │ │târziu la │ │
││alin. │Sistem de │reînnoirea │ │
││8 │ventilaţie │Certificatului│1.1.2044│
││ultima│independent│navei de │ │
││frază │ │navigaţie │ │
││ │ │interioară │ │
││ │ │după data de │ │
└┴──────┴───────────┴──────────────┴────────┘

"

    t) Indicaţia relativă la art. 19.13 este adăugată după indicaţia relativă la art. 19.12, după cum urmează :
    "

┌───────┬───────────┬──────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├──────┬┼───────────┼─────────────────┬┤
│ ││ │N.R.T., cel ││
│ ││ │târziu la ││
│ ││Organizarea│reînnoirea ││
│19.13 ││siguranţei │Certificatului ││
│ ││ │navei de ││
│ ││ │navigaţie ││
│ ││ │interioară. ││
└──────┴┴───────────┴─────────────────┴┘

"

    u) Indicaţia relativă la art. 19.14, alin. 1 şi 2, se modifică după cum urmează :
    "

┌───────────┬──────────┬───────────────────────┐
│Articol şi │Conţinut │Termen final şi │
│alineat │ │observaţii │
├─────┬─────┼──────────┼──────────────┬────────┤
│ │ │ │La navele cu │ │
│ │ │ │cabine cu cel │ │
│ │ │Instalarea│mult 50 locuri│ │
│ │ │tancurilor│de dormit şi │ │
│ │ │de │pentru navele │ │
│ │ │colectare │pentru voiaje │ │
│ │alin.│a apelor │de zi: N.R.T.,│1.1.2030│
│ │1 │uzate sau │cel târziu la │ │
│ │ │a │reînnoirea │ │
│ │ │staţiilor │Certificatului│ │
│ │ │de epurare│navei de │ │
│ │ │la bord │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────────┼────────┤
│19.14│ │ │La navele cu │ │
│ │ │ │cabine cu cel │ │
│ │ │ │mult 50 locuri│ │
│ │ │ │de dormit şi │ │
│ │ │ │pentru navele │ │
│ │ │Cerinţe │pentru voiaje │ │
│ │ │pentru │de zi pentru │ │
│ │alin.│tancurile │cel mult 50 de│ │
│ │2 │pentru │pasageri: │1.1.2030│
│ │ │colectarea│N.R.T., cel │ │
│ │ │apelor │târziu la │ │
│ │ │uzate │reînnoirea │ │
│ │ │ │Certificatului│ │
│ │ │ │navei de │ │
│ │ │ │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după data de │ │
└─────┴─────┴──────────┴──────────────┴────────┘

"

    v) Indicaţia relativă la Capitolul 30 şi la art. 30.02, alin. 2, este adăugată după art. 26.01, după cum urmează :
    "

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Articol şi │Conţinut │Termen final │
│alineat │ │şi observaţii│
├───────────┴────────────┼────────────┬┤
│CAPITOLUL 30 │ ││
├─────┬─────┬────────────┼────────────┼┤
│ │ │ │Pentru ││
│ │ │Gaz sau │motoarele ││
│ │ │particule │care ││
│ │ │poluante de │îndeplinesc ││
│ │ │la motoare │prevederile ││
│ │alin.│care │referitoare ││
│30.02│2 │utilizează │la aprobarea││
│ │ │combustibili│de tip şi ││
│ │ │cu punct de │instalare, ││
│ │ │aprindere │în vigoare ││
│ │ │scăzut │la data ││
│ │ │ │instalării: ││
│ │ │ │N.R.T. ││
└─────┴─────┴────────────┴────────────┴┘

"


    48. Tabelul de la art. 32.05, alin. 5, se modifică după cum urmează : a) Indicaţia relativă la art. 7.06, alin. 1, va avea următorul cuprins:
    a) Indicaţia relativă la art. 7.06, alin. 1, va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────┬────────────┬───────────────┬─────────┐
│Articol şi│ │Termen final şi│Intrarea │
│alineat │Conţinut │observaţii │în │
│ │ │ │vigoare │
├────┬─────┼────────────┼──────────────┬┼─────────┤
│ │ │ │Indicatoarele ││ │
│ │ │ │vitezei de ││ │
│ │ │ │giraţie care ││ │
│ │ │ │au fost ││ │
│ │ │ │aprobate ││ │
│ │ │ │înainte de ││ │
│ │ │ │1.1.1990 şi au││ │
│ │ │ │fost instalate││ │
│ │ │ │înainte de ││ │
│ │ │ │1.1.2000 pot ││ │
│ │ │ │fi menţinute ││ │
│ │ │ │şi utilizate ││ │
│ │ │Indicatoare │până la ││ │
│ │ │ale vitezei │reînnoirea ││ │
│ │ │de giraţie │Certificatului││ │
│ │ │care au fost│navei de ││1.12.2009│
│ │ │aprobate │navigaţie ││ │
│ │ │înainte de │interioară ││ │
│ │ │1.1.1990 │după 1.1.2015 ││ │
│ │ │ │inclusiv, dacă││ │
│ │ │ │există un ││ │
│ │ │ │certificat ││ │
│ │ │ │valid de ││ │
│ │ │ │instalare în ││ │
│ │ │ │temeiul ││ │
│ │ │ │Directivei ││ │
│ │ │ │2006/87/CE*7) ││ │
│ │ │ │sau al ││ │
│ │ │ │Rezoluţiei ││ │
│ │ │ │CCNR ││ │
│ │ │ │1989-11-35. ││ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼┼─────────┤
│ │ │ │Aparatele ││ │
│ │ │ │radar de ││ │
│ │ │ │navigaţie şi ││ │
│ │ │ │indicatoarele ││ │
│ │ │ │vitezei de ││ │
│ │ │ │giraţie care ││ │
│ │ │ │au fost ││ │
│ │ │ │aprobate la ││ │
│ │ │ │sau după ││ │
│ │ │ │1.1.1990 în ││ │
│ │ │ │temeiul ││ │
│ │ │ │cerinţelor ││ │
│ │ │ │minime şi ││ │
│ │ │ │condiţiilor de││ │
│ │ │ │încercare ││ │
│ │ │ │minime privind││ │
│ │ │ │instalaţiile ││ │
│ │ │ │radar ││ │
│ │ │ │utilizate ││ │
│ │ │Aparate │pentru ││ │
│ │ │radar de │navigaţia pe ││ │
│ │ │navigaţie şi│Rin şi ││ │
│ │ │indicatoare │cerinţele ││ │
│ │ │ale vitezei │minime şi ││ │
│ │ │de giraţie │condiţiile de ││1.12.2009│
│ │ │care au fost│încercare ││ │
│ │ │aprobate │privind ││ │
│ │ │după │indicatorii ││ │
│ │ │1.1.1990 │vitezei de ││ │
│ │ │ │giraţie ││ │
│ │ │ │utilizaţi ││ │
│ │ │ │pentru ││ │
│ │ │ │navigaţia pe ││ │
│ │ │ │Rin pot ││ │
│ │ │ │continua să ││ │
│ │ │ │fie instalate ││ │
│ │ │ │şi utilizate ││ │
│ │ │ │dacă există un││ │
│ │ │ │certificat ││ │
│ │ │ │valid de ││ │
│ │ │ │instalare în ││ │
│ │ │ │temeiul ││ │
│ │ │ │prezentului ││ │
│ │ │ │standard, ││ │
│ │ │ │Directivei ││ │
│ │ │ │2006/87/CE sau││ │
│ │ │ │Rezoluţiei ││ │
│ │ │ │CCNR ││ │
│ │ │ │1989-11-35. ││ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼┼─────────┤
│ │alin.│ │Aparatele ││ │
│7.06│1 │ │radar de ││ │
│ │ │ │navigaţie şi ││ │
│ │ │ │indicatoarele ││ │
│ │ │ │vitezei de ││ │
│ │ │ │giraţie care ││ │
│ │ │ │au fost ││ │
│ │ │ │aprobate la ││ │
│ │ │ │sau după ││ │
│ │ │Aparate │31.12.2006 în ││ │
│ │ │radar de │temeiul ││ │
│ │ │navigaţie şi│cerinţelor şi ││ │
│ │ │indicatoare │condiţiilor de││ │
│ │ │ale vitezei │încercare ││ │
│ │ │de giraţie │minime ale ││7.10.2018│
│ │ │care au fost│Directivei ││ │
│ │ │aprobate │2006/87/CE pot││ │
│ │ │după │continua să ││ │
│ │ │31.12.2006 │fie instalate ││ │
│ │ │ │şi utilizate ││ │
│ │ │ │dacă există un││ │
│ │ │ │certificat ││ │
│ │ │ │valid de ││ │
│ │ │ │instalare în ││ │
│ │ │ │temeiul ││ │
│ │ │ │prezentului ││ │
│ │ │ │standard, sau ││ │
│ │ │ │Directivei ││ │
│ │ │ │2006/87/CE. ││ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼┼─────────┤
│ │ │ │Aparatele ││ │
│ │ │ │radar de ││ │
│ │ │ │navigaţie şi ││ │
│ │ │ │indicatoarele ││ │
│ │ │ │vitezei de ││ │
│ │ │ │giraţie care ││ │
│ │ │ │au fost ││ │
│ │ │ │aprobate la ││ │
│ │ │ │sau după ││ │
│ │ │ │01.12.2009 în ││ │
│ │ │Aparate │temeiul ││ │
│ │ │radar de │cerinţelor şi ││ │
│ │ │navigaţie şi│condiţiilor de││ │
│ │ │indicatoare │încercare ││ │
│ │ │ale vitezei │minime ale ││ │
│ │ │de giraţie │Rezoluţiei ││7.10.2018│
│ │ │care au fost│CCNR ││ │
│ │ │aprobate │2008-11-11 pot││ │
│ │ │după │continua să ││ │
│ │ │01.12.2009 │fie instalate ││ │
│ │ │ │şi utilizate ││ │
│ │ │ │dacă există un││ │
│ │ │ │certificat ││ │
│ │ │ │valid de ││ │
│ │ │ │instalare în ││ │
│ │ │ │temeiul ││ │
│ │ │ │prezentului ││ │
│ │ │ │standard sau ││ │
│ │ │ │Rezoluţiei ││ │
│ │ │ │CCNR 2008- ││ │
│ │ │ │11-11. ││ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼┼─────────┤
│ │ │ │Aparatele ││ │
│ │ │ │radar de ││ │
│ │ │ │navigaţie a ││ │
│ │ │ │căror aprobare││ │
│ │ │ │de tip a fost ││ │
│ │ │Aparate │acordată ││ │
│ │ │radar de │înainte de 31 ││ │
│ │ │navigaţie a │decembrie 2023││ │
│ │ │căror │pe baza ││ │
│ │ │aprobare de │standardului ││ │
│ │ │tip a fost │european EN ││ │
│ │ │acordată pe │302 194-1: ││1.1.2024 │
│ │ │baza │2006 pot fi ││ │
│ │ │standardului│încă instalate││ │
│ │ │european EN │şi apoi ││ │
│ │ │302 194-1: │utilizate, cu ││ │
│ │ │2006 │condiţia să ││ │
│ │ │ │existe un ││ │
│ │ │ │certificat de ││ │
│ │ │ │instalare în ││ │
│ │ │ │conformitate ││ │
│ │ │ │cu acest ││ │
│ │ │ │standard. ││ │
└────┴─────┴────────────┴──────────────┴┴─────────┘

    *7) Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului (JO L 389, 30.12.2006)."

    b) Indicaţia relativă la art. 7.06, alin. 2, va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬────────────┬────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼────────────┼───────────────┬┼────────┤
││ │ │Echipamentele ││ │
││ │ │ECDIS ││ │
││ │ │interioare a ││ │
││ │ │căror aprobare ││ │
││ │ │de tip se ││ │
││ │ │bazează pe ││ │
││ │ │ediţiile ││ │
││ │ │anterioare ale ││ │
││ │ │Standardului ││1.1.2022│
││ │ │ECDIS interior ││ │
││ │ │şi care au fost││ │
││ │ │instalate ││ │
││ │ │înainte de 1 ││ │
││ │ │ianuarie 2022 ││ │
││ │ │pot fi în ││ │
││ │ │continuare ││ │
││ │ │utilizate. ││ │
││ │ ├───────────────┼┼────────┤
││ │ │Echipamentele ││ │
││ │ │ECDIS ││ │
││ │ │interioare a ││ │
││ │ │căror aprobare ││ │
││ │ │de tip se ││ │
││ │ │bazează pe ││ │
││ │ │ediţia 2.4 a ││ │
││ │ │Standardului ││1.1.2024│
││ │ │ECDIS interior ││ │
││ │ │şi care au fost││ │
││ │Echipamente │instalate ││ │
││ │ECDIS │înainte de 1 ││ │
││ │interioare │ianuarie 2024 ││ │
││ │utilizate în│pot fi în ││ │
││ │modul │continuare ││ │
││ │navigaţie │utilizate. ││ │
││ │ ├───────────────┼┼────────┤
││ │ │Echipamentele ││ │
││ │ │ECDIS ││ │
││ │ │interioare a ││ │
││ │ │căror aprobare ││ │
││ │ │de tip se ││ │
││ │ │bazează pe ││ │
││alin. │ │ediţiile ││ │
││2 │ │anterioare ale ││ │
││ │ │Standardului ││ │
││ │ │ECDIS interior ││ │
││ │ │pot fi încă ││ │
││ │ │instalate şi ││ │
││ │ │apoi utilizate ││ │
││ │ │atunci când ││1.1.2022│
││ │ │ediţia actuală ││ │
││ │ │a Bibliotecii ││ │
││ │ │de reprezentări││ │
││ │ │şi a ││ │
││ │ │Catalogului ││ │
││ │ │obiectelor, ││ │
││ │ │conform ││ │
││ │ │cerinţelor ││ │
││ │ │Standardului ││ │
││ │ │ECDIS Interior ││ │
││ │ │au fost ││ │
││ │ │integrate ││ │
││ │ │echipamentelor.││ │
││ ├────────────┼───────────────┼┼────────┤
││ │ │Echipamentele ││ │
││ │ │ECDIS ││ │
││ │ │interioare a ││ │
││ │Echipamente │căror aprobare ││ │
││ │ECDIS │de tip a fost ││ │
││ │interioare │acordată ││ │
││ │utilizate în│înainte de 31 ││ │
││ │modul │decembrie 2023 ││ │
││ │navigaţie a │pe baza ││ │
││ │căror │Standardului ││ │
││ │aprobare de │european EN 302││1.1.2024│
││ │tip a fost │194-1: 2006 pot││ │
││ │acordată pe │fi încă ││ │
││ │baza │instalate şi ││ │
││ │Standardului│apoi utilizate,││ │
││ │european EN │cu condiţia să ││ │
││ │302 194-1: │existe un ││ │
││ │2006 │certificat de ││ │
││ │ │instalare în ││ │
││ │ │conformitate cu││ │
││ │ │prezentul ││ │
││ │ │standard. ││ │
└┴──────┴────────────┴───────────────┴┴────────┘

"

    c) Indicaţia relativă la art. 7.06, alin. 3, va avea următorul cuprins :
    "

┌──────────┬────────────┬───────────────┬─────────┐
│Articol şi│ │Termen final şi│Intrarea │
│alineat │Conţinut │observaţii │în │
│ │ │ │vigoare │
├────┬─────┼────────────┼──────────────┬┼─────────┤
│ │ │ │Echipamentele ││ │
│ │ │ │AIS ││ │
│ │ │ │interioare, cu││ │
│ │ │ │o aprobare de ││ │
│ │ │ │tip conform ││ │
│ │ │ │Ediţiilor 1.0 ││ │
│ │ │ │şi 1.01 ale ││ │
│ │ │ │Standardului ││ │
│ │ │ │de încercare a││1.12.2013│
│ │ │ │echipamentului││ │
│ │ │ │AIS interior ││ │
│ │ │ │şi care au ││ │
│ │ │ │fost instalate││ │
│ │ │ │înainte de 1 ││ │
│ │ │ │decembrie ││ │
│ │ │ │2015, pot fi ││ │
│ │ │ │utilizate în ││ │
│ │ │ │continuare. ││ │
│ │ │ ├──────────────┼┼─────────┤
│ │ │ │Echipamentele ││ │
│ │ │ │AIS interioare││ │
│ │ │ │a căror ││ │
│ │ │ │aprobare de ││ │
│ │ │ │tip se bazează││ │
│ │ │ │pe ediţia 2.0 ││ │
│7.06│alin.│Echipamentul│a Standardul ││ │
│ │3 │AIS interior│de încercare a││ │
│ │ │ │echipamentului││1.1.2022 │
│ │ │ │AIS interior ││ │
│ │ │ │şi care au ││ │
│ │ │ │fost instalate││ │
│ │ │ │înainte de 1 ││ │
│ │ │ │ianuarie 2024 ││ │
│ │ │ │pot fi în ││ │
│ │ │ │continuare ││ │
│ │ │ │utilizate. ││ │
│ │ │ ├──────────────┼┼─────────┤
│ │ │ │Echipamentele ││ │
│ │ │ │AIS interioare││ │
│ │ │ │a căror ││ │
│ │ │ │aprobare de ││ │
│ │ │ │tip se bazează││ │
│ │ │ │pe ediţia 2021││ │
│ │ │ │/3.0 a ││ │
│ │ │ │Standardului ││1.1.2024 │
│ │ │ │de încercare a││ │
│ │ │ │echipamentului││ │
│ │ │ │AIS interior ││ │
│ │ │ │pot fi încă ││ │
│ │ │ │instalate şi ││ │
│ │ │ │apoi ││ │
│ │ │ │utilizate. ││ │
└────┴─────┴────────────┴──────────────┴┴─────────┘

"

    d) Indicaţia relativă la art. 7.14, alin. 2 la 8, este adăugată după indicaţia relativă la art. 7.12 după cum urmează :
    "

┌──────────┬────────────┬──────────┬────────┐
│Articol şi│ │Termen │Intrarea│
│alineat │Conţinut │final şi │în │
│ │ │observaţii│vigoare │
├────┬─────┼────────────┼─────────┬┼────────┤
│ │alin.│Timonerii │ ││ │
│7.14│2 la │retractabile│N.R.T. ││1.1.2024│
│ │8 │ │ ││ │
└────┴─────┴────────────┴─────────┴┴────────┘

"

    e) Indicaţia relativă la art. 8.05, alin. 7, prima frază, va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬────────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼────────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │Valvula cu │ │ │ │
││ │închidere │ │ │ │
││ │rapidă a │N.R.T., cel │ │ │
││ │rezervorului│târziu la │ │ │
││alin. │care poate │reînnoirea │ │ │
││7, │fi acţionată│Certificatului│1.1.2015│1.4.2008│
││prima │de pe punte,│navei de │ │ │
││frază │chiar şi │navigaţie │ │ │
││ │atunci când │interioară │ │ │
││ │încăperile │după data de │ │ │
││ │în cauză │ │ │ │
││ │sunt închise│ │ │ │
└┴──────┴────────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    f) Indicaţia relativă la Capitolul 9 va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬────────┬─────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final │Intrarea│
│şi │Conţinut│şi observaţii│în │
│alineat│ │ │vigoare │
├───────┴────────┼────────────┬┼────────┤
│ │Capitolul 9 ││ │
│ │se aplică ││ │
│ │motoarelor, ││ │
│ │cu ││ │
│ │următoarele ││ │
│ │excepţii: ││ │
│ │a) Se aplică││ │
│ │numai art. ││ │
│ │9.02 pentru ││ │
│ │motoarele ││ │
│ │deja ││ │
│ │instalate la││ │
│ │bord şi ││ │
│ │aa) care nu ││ │
│ │au o ││ │
│ │aprobare de ││ │
│ │tip sau ││ │
│ │bb) pentru ││ │
│ │care nu s-a ││ │
│ │efectuat ││ │
│ │nicio ││ │
│ │inspecţie a ││ │
│ │instalării. ││ │
│ │b) Fără a ││ │
│ │aduce ││ │
│ │atingere ││ │
│ │art. 9.10, ││ │
│ │alin. 2, ││ │
│ │lit. a), se ││ │
│ │aplică numai││ │
│ │reparaţiilor││ │
│ │motoarelor ││ │
│ │efectuate ││ │
│CAPITOLUL 9 │după 1 ││1.1.2024│
│ │ianuarie ││ │
│ │2024, ││ │
│ │inclusiv ││ │
│ │celor ││ │
│ │efectuate la││ │
│ │un motor ││ │
│ │aflat în ││ │
│ │funcţiune ││ │
│ │înainte de ││ │
│ │această ││ │
│ │dată. ││ │
│ │c) Fără a ││ │
│ │aduce ││ │
│ │atingere ││ │
│ │art. 9.01, ││ │
│ │alin. 2, ││ │
│ │lit. a), nu ││ │
│ │se aplică ││ │
│ │motoarelor ││ │
│ │instalate ││ │
│ │înainte de 1││ │
│ │ianuarie ││ │
│ │2020, cu ││ │
│ │condiţia ca ││ │
│ │acestea să ││ │
│ │respecte ││ │
│ │prevederile ││ │
│ │referitoare ││ │
│ │la aprobarea││ │
│ │de tip şi ││ │
│ │instalare, ││ │
│ │în vigoare ││ │
│ │la data ││ │
│ │instalării. ││ │
└────────────────┴────────────┴┴────────┘

"

    g) Indicaţia relativă la art. 13.05 (se referă numai la versiunea în limba franceză)
    h) Indicaţia relativă la art. 13.06 este adăugată după indicaţia relativă la art. 13.05 după cum urmează:
    "

┌───────┬───────────┬───────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi│Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├─────┬─┼───────────┼──────────────┬┼────────┤
│ │ │Instalaţii │ ││ │
│ │ │de stingere│N.R.T., cel ││ │
│ │ │a │târziu la ││ │
│ │ │incendiilor│reînnoirea ││ │
│13.06│ │fixate │Certificatului││ │
│ │ │permanent │navei de ││ │
│ │ │pentru │navigaţie ││ │
│ │ │proiecţia │interioară. ││ │
│ │ │obiectelor │ ││ │
└─────┴─┴───────────┴──────────────┴┴────────┘

"

    i) Indicaţia relativă la art. 19.01, alin. 4, a doua şi a treia frază, este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.01, alin. 2, lit. e), după cum urmează:
    "

┌───────┬────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut│observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │ │N.R.T., cel │ │ │
││ │ │târziu la │ │ │
││ │ │reînnoirea │ │ │
││ │ │Certificatului│ │ │
││ │ │navei de │ │ │
││ │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară │ │ │
││ │Număr │după data de │ │ │
││alin. │minim de│Cu toate │ │ │
││4, a │locuri │acestea, │ │ │
││doua │şi │navele cu │1.1.2064│1.1.2024│
││şi a │numărul │cabine a căror│ │ │
││treia │minim de│chilă a fost │ │ │
││frază │cabine │pusă după │ │ │
││ │ │1.1.2006 │ │ │
││ │ │trebuie să │ │ │
││ │ │aibă cel puţin│ │ │
││ │ │o cabină │ │ │
││ │ │destinată │ │ │
││ │ │persoanelor cu│ │ │
││ │ │mobilitate │ │ │
││ │ │redusă. │ │ │
└┴──────┴────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    j) Indicaţia relativă la art. 19.02, alin. 10, lit. d), este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.02, alin. 5, a doua frază, după cum urmează :
    "

┌───────┬────────┬───────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi│Intrarea│
│şi │Conţinut│observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼────────┼──────────────┬┼────────┤
││ │ │N.R.T., cel ││ │
││alin. │ │târziu la ││ │
││10, │Semnal │reînnoirea ││ │
││lit. │optic şi│Certificatului││1.1.2024│
││d) │acustic │navei de ││ │
││ │ │navigaţie ││ │
││ │ │interioară. ││ │
└┴──────┴────────┴──────────────┴┴────────┘

"

    k) Indicaţia relativă la art. 19.02, alin. 15, va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────┬─────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol şi │ │Termen final şi │Intrarea│
│alineat │Conţinut │observaţii │în │
│ │ │ │vigoare │
├─────┬─────┼─────────┼──────────────┬────────┼────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │ │
│ │ │înălţimea│târziu la │ │ │
│ │ │fundului │reînnoirea │ │ │
│19.02│alin.│dublu şi │Certificatului│1.1.2045│1.1.2006│
│ │15 │lăţimea │navei de │ │ │
│ │ │dublului │navigaţie │ │ │
│ │ │bord │interioară │ │ │
│ │ │ │după data de │ │ │
└─────┴─────┴─────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    l) Indicaţia relativă la art. 19.03, alin. 1, lit. a) şi alin. 6, ultima frază, este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.03, alin. 1 la 6 după cum urmează:
    "

┌───────┬───────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼───────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │ │N.R.T. : │ │ │
││ │ │Probele de │ │ │
││alin. │ │stabilitate │ │ │
││1, │Proba de │neconforme │ │ │
││lit. │stabilitate│anexei 1 a │ │1.1.2024│
││a) │ │Rezoluţiei │ │ │
││ │ │MSC.267(85) a │ │ │
││ │ │OMI sunt │ │ │
││ │ │acceptate. │ │ │
│├──────┼───────────┼──────────────┼────────┼────────┤
││ │Navă de │N.R.T., cel │ │ │
││ │pasageri │târziu la │ │ │
││alin. │capabilă să│reînnoirea │ │ │
││6, │atingă │Certificatului│1.1.2064│1.1.2024│
││ultima│viteze │navei de │ │ │
││frază │superioare │navigaţie │ │ │
││ │celei de v=│interioară │ │ │
││ │0,4 √gL │după data de │ │ │
└┴──────┴───────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    m) Indicaţia relativă la art. 19.05, alin. 4, este adăugată după indicaţia relativă la art. 19.05, alin. 2, lit. b), după cum urmează :
    "

┌───────┬─────────┬───────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi│Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼─────────┼──────────────┬┼────────┤
││ │Numărul │N.R.T., cel ││ │
││ │de │târziu la ││ │
││ │pasageri │reînnoirea ││ │
││alin. │care │Certificatului││1.1.2024│
││4 │figurează│navei de ││ │
││ │în planul│navigaţie ││ │
││ │de │interioară. ││ │
││ │siguranţă│ ││ │
└┴──────┴─────────┴──────────────┴┴────────┘

"

    n) Indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 3, lit. a), este adăugată după indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 1, a doua frază, după cum urmează :
    "

┌───────┬───────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼───────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │ │N.R.T., cel │ │ │
││ │ │târziu la │ │ │
││alin. │Două ieşiri│reînnoirea │ │ │
││3, │cât mai │Certificatului│1.1.2064│1.1.2024│
││lit. │îndepărtate│navei de │ │ │
││a) │una de alta│navigaţie │ │ │
││ │ │interioară │ │ │
││ │ │după data de │ │ │
└┴──────┴───────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    o) Indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 8, va avea următorul cuprins :
    "

┌───────┬────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut│observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │ │N.R.T., cel │ │ │
││ │ │târziu la │ │ │
││ │ │reînnoirea │ │ │
││ │ │Certificatului│1.1.2045│1.1.2006│
││ │ │navei de │ │ │
││ │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară │ │ │
││ │ │după data de │ │ │
││ │Cerinţe ├──────────────┼────────┼────────┤
││ │pentru │Pentru navele │ │ │
││lit. 8│zonele │a căror chilă │ │ │
││ │de │a fost pusă │ │ │
││ │adunare │după le │ │ │
││ │ │1.1.2006, │ │ │
││ │ │N.R.T., cel │ │1.1.2024│
││ │ │târziu la │ │ │
││ │ │reînnoirea │ │ │
││ │ │Certificatului│ │ │
││ │ │navei de │ │ │
││ │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară. │ │ │
└┴──────┴────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    p) Indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 9, lit. b), c), lit. e), aa) şi cc), este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 9, lit. a), b), c), e) şi ultima frază, după cum urmează :
    "

┌───────┬─────────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼─────────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │ │Pentru navele │ │ │
││ │ │a căror chilă │ │ │
││ │ │a fost pusă │ │ │
││ │ │după le │ │ │
││alin. │Suma │1.1.2006, │ │ │
││9, │lăţimilor │N.R.T., cel │ │ │
││lit. │tuturor │târziu la │1.1.2045│1.1.2024│
││b) │scărilor │reînnoirea │ │ │
││ │ │Certificatului│ │ │
││ │ │navei de │ │ │
││ │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară │ │ │
││ │ │după data de │ │ │
│├──────┼─────────────┼──────────────┼────────┼────────┤
││ │ │Pentru navele │ │ │
││ │ │a căror chilă │ │ │
││ │ │a fost pusă │ │ │
││ │ │după le │ │ │
││alin. │ │1.1.2006, │ │ │
││9, │Mâini curente│N.R.T., cel │ │1.1.2024│
││lit. │ │târziu la │ │ │
││c) │ │reînnoirea │ │ │
││ │ │Certificatului│ │ │
││ │ │navei de │ │ │
││ │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară. │ │ │
│├──────┼─────────────┼──────────────┼────────┼────────┤
││ │ │Pentru navele │ │ │
││ │ │a căror chilă │ │ │
││ │ │a fost pusă │ │ │
││ │ │după le │ │ │
││alin. │ │1.1.2006, │ │ │
││9, │Înclinarea │N.R.T., cel │ │ │
││lit. │scărilor │târziu la │1.1.2064│1.1.2024│
││e), │ │reînnoirea │ │ │
││aa) │ │Certificatului│ │ │
││ │ │navei de │ │ │
││ │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară │ │ │
││ │ │după data de │ │ │
│├──────┼─────────────┼──────────────┼────────┼────────┤
││ │ │Pentru navele │ │ │
││ │ │a căror chilă │ │ │
││ │ │a fost pusă │ │ │
││alin. │Scări drepte │după le │ │ │
││9, │şi paralele │1.1.2006, │ │ │
││lit. │cu axa │N.R.T., cel │ │1.1.2024│
││e), │longitudinală│târziu la │ │ │
││cc) │a navei │reînnoirea │ │ │
││ │ │Certificatului│ │ │
││ │ │navei de │ │ │
││ │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară. │ │ │
└┴──────┴─────────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    q) Indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 10 lit. b) a doua frază, se şterge.
    r) Indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 11 şi 12, lit. c), este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 10, lit. b), a doua frază, după cum urmează:
    "

┌───────┬───────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼───────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │ │N.R.T., cel │ │ │
││ │Părţi ale │târziu la │ │ │
││ │navei care │reînnoirea │ │ │
││alin. │nu sunt │Certificatului│1.1.2064│1.1.2024│
││11 │considerate│navei de │ │ │
││ │căi de │navigaţie │ │ │
││ │evacuare │interioară │ │ │
││ │ │după data de │ │ │
│├──────┼───────────┼──────────────┼────────┼────────┤
││alin. │Instalaţii │N.R.T., cel │ │ │
││12, │destinate │târziu la │ │ │
││lit. │pentru │reînnoirea │ │ │
││c) a │îmbarcare │Certificatului│ │1.1.2024│
││doua │sau │navei de │ │ │
││frază │debarcare │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară. │ │ │
└┴──────┴───────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    s) Indicaţia relativă la art. 19.06, alin. 17, a doua şi a treia frază, va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬──────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼──────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │Cerinţe │N.R.T., cel │ │ │
││alin. │pentru │târziu la │ │ │
││17, a │toalete │reînnoirea │ │ │
││doua │pentru │Certificatului│1.1.2064│1.1.2006│
││şi a │persoane │navei de │ │ │
││treia │cu │navigaţie │ │ │
││frază │mobilitate│interioară │ │ │
││ │redusă │după data de │ │ │
└┴──────┴──────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    t) Indicaţia relativă la art. 19.07, alin. 2, coloana ''Termen final şi observaţii", lit. b), va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬────────┬─────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final │Intrarea│
│şi │Conţinut│şi observaţii│în │
│alineat│ │ │vigoare │
├───┬───┼────────┼────────────┬┼────────┤
│ │ │ │b) O ││ │
│ │ │ │instalaţie ││ │
│ │ │ │de stingere ││ │
│ │ │ │a ││ │
│ │ │ │incendiilor ││ │
│ │ │ │pentru ││ │
│ │ │ │protecţia ││ │
│ │ │ │obiectelor ││ │
│ │ │ │în ││ │
│ │ │ │conformitate││ │
│ │ │ │cu art. ││ │
│ │ │ │13.06, care ││ │
│ │ │ │poate fi ││ │
│ │ │ │declanşată ││ │
│ │ │ │imediat fară││ │
│ │ │ │pericol ││ │
│ │ │ │pentru ││ │
│ │ │ │persoanele ││ │
│ │ │ │prezente în ││ │
│ │ │ │încăperea ││ │
│ │ │ │maşinilor, ││ │
│ │ │ │este ││ │
│ │ │ │necesară ││ │
│ │ │ │pentru: ││ │
│ │ │ │- motoare cu││ │
│ │ │ │ardere ││ │
│ │ │ │internă care││ │
│ │ │ │sunt ││ │
│ │ │ │încapsulate;││ │
│ │ │ │- ││ │
│ │ │ │generatoare ││ │
│ │ │ │care sunt ││ │
│ │ │ │încapsulate;││ │
│ │ │ │- tabloul ││ │
│ │ │ │principal. ││ │
└───┴───┴────────┴────────────┴┴────────┘

"

    u) Indicaţia relativă la art. 19.08, alin. 8, ultima frază, este introdusă după indicaţia relativă la art. 19.08, alin. 6, după cum urmează :
    "

┌───────┬───────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼───────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │ │N.R.T., cel │ │ │
││ │ │târziu la │ │ │
││alin. │Sistem de │reînnoirea │ │ │
││8 │ventilaţie │Certificatului│1.1.2044│1.1.2024│
││ultima│independent│navei de │ │ │
││frază │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară │ │ │
││ │ │după data de │ │ │
└┴──────┴───────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    v) Indicaţia relativă la art. 19.11, alin. 2, va avea următorul cuprins :
    "

┌───────┬────────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼────────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │ │N.R.T., cel │ │ │
││ │ │târziu la │ │ │
││ │ │reînnoirea │ │ │
││ │ │Certificatului│1.1.2045│1.1.2006│
││ │ │navei de │ │ │
││ │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară │ │ │
││ │ │după data de │ │ │
││ │ ├──────────────┼────────┼────────┤
││ │ │Pentru │ │ │
││ │ │încăperile de │ │ │
││alin. │Configurarea│serviciu │ │ │
││2 │separaţiilor│electrice ale │ │ │
││ │ │navelor │ │ │
││ │ │începute în │ │ │
││ │ │şantier după │ │ │
││ │ │1.1.2006 , │1.1.2044│1.1.2024│
││ │ │N.R.T., cel │ │ │
││ │ │târziu la │ │ │
││ │ │reînnoirea │ │ │
││ │ │Certificatului│ │ │
││ │ │navei de │ │ │
││ │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară │ │ │
││ │ │după data de │ │ │
└┴──────┴────────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    w) Indicaţia relativă la art. 19.11, alin. 16, va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬──────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi │Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├┬──────┼──────────┼──────────────┬────────┼────────┤
││ │Sisteme de│ │ │ │
││ │ventilaţie│ │ │ │
││ │în │N.R.T., cel │ │ │
││ │bucătării │târziu la │ │ │
││ │şi zone │reînnoirea │ │ │
││ │pentru │Certificatului│1.1.2045│1.1.2006│
││ │gătit │navei de │ │ │
││ │echipate │navigaţie │ │ │
││ │cu │interioară │ │ │
││ │dispozitiv│după data de │ │ │
││ │de │ │ │ │
││alin. │extracţie │ │ │ │
││16 ├──────────┼──────────────┼────────┼────────┤
││ │ │Pentru navele │ │ │
││ │ │a căror chilă │ │ │
││ │ │a fost pusă │ │ │
││ │ │după 1.1.2006,│ │ │
││ │Posturi de│N.R.T., cel │ │ │
││ │gătit │târziu la │ │1.1.2024│
││ │similare │reînnoirea │ │ │
││ │ │Certificatului│ │ │
││ │ │navei de │ │ │
││ │ │navigaţie │ │ │
││ │ │interioară. │ │ │
└┴──────┴──────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    x) Indicaţia relativă la art. 19.13 este adăugată după indicaţia relativă la art. 19.12, după cum urmează :
    "

┌───────┬───────────┬───────────────┬────────┐
│Articol│ │Termen final şi│Intrarea│
│şi │Conţinut │observaţii │în │
│alineat│ │ │vigoare │
├──────┬┼───────────┼──────────────┬┼────────┤
│ ││ │N.R.T., cel ││ │
│ ││ │târziu la ││ │
│ ││Organizarea│reînnoirea ││ │
│19.13 ││siguranţei │Certificatului││1.1.2024│
│ ││ │navei de ││ │
│ ││ │navigaţie ││ │
│ ││ │interioară. ││ │
└──────┴┴───────────┴──────────────┴┴────────┘

"

    y) Indicaţia relativă la art. 19.14, alin. 1 şi 2, va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────┬──────────┬───────────────────────┬────────┐
│Articol şi │ │Termen final şi │Intrarea│
│alineat │Conţinut │observaţii │în │
│ │ │ │vigoare │
├─────┬─────┼──────────┼──────────────┬────────┼────────┤
│ │ │ │La navele cu │ │ │
│ │ │ │cabine cu cel │ │ │
│ │ │Instalarea│mult 50 locuri│ │ │
│ │ │tancurilor│de dormit şi │ │ │
│ │ │de │pentru navele │ │ │
│ │ │colectare │pentru voiaje │ │ │
│ │alin.│a apelor │de zi: N.R.T.,│1.1.2030│1.1.2006│
│ │1 │uzate sau │cel târziu la │ │ │
│ │ │a │reînnoirea │ │ │
│ │ │staţiilor │Certificatului│ │ │
│ │ │de epurare│navei de │ │ │
│ │ │la bord │navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară │ │ │
│ │ │ │după data de │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│19.14│ │ │La navele cu │ │ │
│ │ │ │cabine cu cel │ │ │
│ │ │ │mult 50 locuri│ │ │
│ │ │ │de dormit şi │ │ │
│ │ │ │pentru navele │ │ │
│ │ │Cerinţe │pentru voiaje │ │ │
│ │ │pentru │de zi pentru │ │ │
│ │alin.│tancurile │cel mult 50 de│ │ │
│ │2 │pentru │pasageri: │1.1.2030│1.1.2006│
│ │ │colectarea│N.R.T., cel │ │ │
│ │ │apelor │târziu la │ │ │
│ │ │uzate │reînnoirea │ │ │
│ │ │ │Certificatului│ │ │
│ │ │ │navei de │ │ │
│ │ │ │navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară │ │ │
│ │ │ │după data de │ │ │
└─────┴─────┴──────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"

    z) Indicaţia relativă la Capitolul 30 şi la art. 30.02, alin. 2, este adăugată după indicaţia relativă la art. 29.02 după cum urmează :
    "

┌───────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│Articol şi │ │Termen final│Intrarea│
│alineat │Conţinut │şi │în │
│ │ │observaţii │vigoare │
├───────────┴────────────┼───────────┬┼────────┤
│CAPITOLUL 30 │ ││ │
├─────┬─────┬────────────┼───────────┼┼────────┤
│ │ │ │Pentru ││ │
│ │ │ │motoarele ││ │
│ │ │Gaz sau │care ││ │
│ │ │particule │îndeplinesc││ │
│ │ │poluante de │prevederile││ │
│ │ │la motoarele│referitoare││ │
│30.02│alin.│care │la ││1.1.2024│
│ │2 │utilizează │aprobarea ││ │
│ │ │combustibili│de tip şi ││ │
│ │ │cu punct de │instalare, ││ │
│ │ │aprindere │în vigoare ││ │
│ │ │scăzut │la data ││ │
│ │ │ │instalării:││ │
│ │ │ │N.R.T. ││ │
└─────┴─────┴────────────┴───────────┴┴────────┘

"


    49. Tabelul de la art. 33.02, alin. 2, se modifică după cum urmează :
    a) Indicaţia relativă la art. 7.06, alin. 1, va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────┬────────────┬─────────────────────────┐
│Articol şi│Conţinut │Termen final şi │
│alineat │ │observaţii │
├────┬─────┼────────────┼──────────────┬──────────┤
│ │ │ │Aparatele │ │
│ │ │ │radar de │ │
│ │ │ │navigaţie şi │ │
│ │ │ │indicatoarele │ │
│ │ │ │de viteză de │ │
│ │ │ │giraţie, │ │
│ │ │ │aprobate şi │ │
│ │ │ │instalate în │ │
│ │ │ │conformitate │ │
│ │ │ │cu │ │
│ │ │ │reglementările│ │
│ │ │Aparate │unui stat │31.12.2018│
│ │ │radar de │membru înainte│ │
│ │ │navigaţie şi│de 31 │ │
│ │ │indicatoare │decembrie │ │
│ │ │ale vitezei │2012, pot fi │ │
│ │ │de giraţie │menţinute şi │ │
│ │ │aprobate │utilizate până│ │
│ │ │înainte de │la reînnoirea │ │
│ │ │31 decembrie│certificatului│ │
│ │ │2012 │navei de │ │
│ │ │ │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară │ │
│ │ │ │după │ │
│ │ │ ├──────────────┼──────────┤
│ │ │ │Aceste aparate│ │
│ │ │ │trebuie să fie│ │
│ │ │ │menţionate la │ │
│ │ │ │numărul 52 al │ │
│ │ │ │certificatului│ │
│ │ │ │navei de │ │
│ │ │ │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară. │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │Aparatele │ │
│ │ │ │radar de │ │
│ │ │ │navigaţie şi │ │
│ │ │ │indicatoarele │ │
│ │ │ │vitezei de │ │
│ │ │ │giraţie care │ │
│ │ │ │au fost │ │
│ │ │ │aprobate la │ │
│ │ │ │sau după │ │
│ │ │ │1.1.1990 în │ │
│ │ │ │temeiul │ │
│ │ │ │cerinţelor │ │
│ │ │ │minime şi │ │
│ │ │ │condiţiilor de│ │
│ │ │ │încercare │ │
│ │ │ │minime privind│ │
│ │ │ │instalaţiile │ │
│ │ │ │radar │ │
│ │ │ │utilizate │ │
│ │ │Aparate │pentru │ │
│ │ │radar de │navigaţia pe │ │
│ │ │navigaţie şi│Rin şi │ │
│ │ │indicatoare │cerinţele │ │
│ │ │ale vitezei │minime şi │ │
│ │ │de giraţie │condiţiile de │ │
│ │ │care au fost│încercare │ │
│ │ │aprobate │privind │ │
│ │ │după │indicatorii │ │
│ │ │1.1.1990 │vitezei de │ │
│ │ │ │giraţie │ │
│ │ │ │utilizaţi │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │navigaţia pe │ │
│ │ │ │Rin pot │ │
│ │ │ │continua să │ │
│ │ │ │fie instalate │ │
│ │ │ │şi utilizate │ │
│ │ │ │dacă există un│ │
│ │ │ │certificat │ │
│ │ │ │valid de │ │
│ │ │ │instalare în │ │
│ │ │ │temeiul │ │
│ │ │ │prezentului │ │
│ │ │ │standard, │ │
│ │ │ │Directivei │ │
│ │ │ │2006/87/CE sau│ │
│ │ │ │Rezoluţiei │ │
│ │ │ │CCNR │ │
│ │ │ │1989-11-35. │ │
│ │alin.├────────────┼──────────────┼──────────┤
│7.06│1 │ │Aparatele │ │
│ │ │ │radar de │ │
│ │ │ │navigaţie şi │ │
│ │ │ │indicatoarele │ │
│ │ │ │vitezei de │ │
│ │ │ │giraţie care │ │
│ │ │ │au fost │ │
│ │ │ │aprobate la │ │
│ │ │ │sau după │ │
│ │ │Aparate │31.12.2006 în │ │
│ │ │radar de │temeiul │ │
│ │ │navigaţie şi│cerinţelor şi │ │
│ │ │indicatoare │condiţiilor de│ │
│ │ │ale vitezei │încercare │ │
│ │ │de giraţie │minime ale │ │
│ │ │care au fost│Directivei │ │
│ │ │aprobate │2006/87/CE pot│ │
│ │ │după │continua să │ │
│ │ │31.12.2006 │fie instalate │ │
│ │ │ │şi utilizate │ │
│ │ │ │dacă există un│ │
│ │ │ │certificat │ │
│ │ │ │valid de │ │
│ │ │ │instalare în │ │
│ │ │ │temeiul │ │
│ │ │ │prezentului │ │
│ │ │ │standard sau │ │
│ │ │ │Directivei │ │
│ │ │ │2006/87/CE. │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │Aparatele │ │
│ │ │ │radar de │ │
│ │ │ │navigaţie şi │ │
│ │ │ │indicatoarele │ │
│ │ │ │vitezei de │ │
│ │ │ │giraţie care │ │
│ │ │ │au fost │ │
│ │ │ │aprobate la │ │
│ │ │ │sau după │ │
│ │ │ │01.12.2009 în │ │
│ │ │Aparate │temeiul │ │
│ │ │radar de │cerinţelor şi │ │
│ │ │navigaţie şi│condiţiilor de│ │
│ │ │indicatoare │încercare │ │
│ │ │ale vitezei │minime ale │ │
│ │ │de giraţie │Rezoluţiei │ │
│ │ │care au fost│CCNR │ │
│ │ │aprobate │2008-11-11 pot│ │
│ │ │după │continua să │ │
│ │ │01.12.2009 │fie instalate │ │
│ │ │ │şi utilizate │ │
│ │ │ │dacă există un│ │
│ │ │ │certificat │ │
│ │ │ │valid de │ │
│ │ │ │instalare în │ │
│ │ │ │temeiul │ │
│ │ │ │prezentului │ │
│ │ │ │standard, sau │ │
│ │ │ │Rezoluţiei │ │
│ │ │ │CCNR │ │
│ │ │ │2008-11-11. │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │Aparatele │ │
│ │ │ │radar de │ │
│ │ │ │navigaţie a │ │
│ │ │ │căror aprobare│ │
│ │ │ │de tip a fost │ │
│ │ │Aparate │acordată │ │
│ │ │radar de │înainte de 31 │ │
│ │ │navigaţie a │decembrie 2023│ │
│ │ │căror │pe baza │ │
│ │ │aprobare de │Standardului │ │
│ │ │tip a fost │european EN │ │
│ │ │acordată pe │302 194-1: │ │
│ │ │baza │2006 pot fi │ │
│ │ │Standardului│încă instalate│ │
│ │ │european EN │şi apoi │ │
│ │ │302 194-1: │utilizate, cu │ │
│ │ │2006 │condiţia să │ │
│ │ │ │existe un │ │
│ │ │ │certificat de │ │
│ │ │ │instalare în │ │
│ │ │ │conformitate │ │
│ │ │ │cu acest │ │
│ │ │ │standard. │ │
└────┴─────┴────────────┴──────────────┴──────────┘

"

    b) Indicaţia relativă la art. 7.06, alin. 2, se modifică după cum urmează :
    "

┌───────┬────────────┬─────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼────────────┼────────────────┬┤
││ │ │Echipamentele ││
││ │ │ECDIS interioare││
││ │ │a căror aprobare││
││ │ │de tip se ││
││ │ │bazează pe ││
││ │ │ediţiile ││
││ │ │anterioare ale ││
││ │ │Standardului ││
││ │ │ECDIS interior ││
││ │ │şi care au fost ││
││ │ │instalate ││
││ │ │înainte de 1 ││
││ │ │ianuarie 2024 ││
││ │ │pot fi în ││
││ │ │continuare ││
││ │ │utilizate. ││
││ │ ├────────────────┼┤
││ │ │Echipamentele ││
││ │Echipamente │ECDIS interioare││
││ │ECDIS │a căror aprobare││
││ │interioare │de tip se ││
││ │utilizate în│bazează pe ││
││ │modul │ediţiile ││
││ │navigaţie │anterioare ale ││
││ │ │Standardului ││
││ │ │ECDIS interior ││
││ │ │pot fi încă ││
││ │ │instalate şi ││
││ │ │apoi utilizate ││
││ │ │atunci când ││
││alin. │ │ediţia actuală a││
││2 │ │Bibliotecii de ││
││ │ │reprezentări şi ││
││ │ │a Catalogului ││
││ │ │obiectelor, ││
││ │ │conform ││
││ │ │cerinţelor ││
││ │ │Standardului ││
││ │ │ECDIS Interior ││
││ │ │au fost ││
││ │ │integrate ││
││ │ │echipamentelor. ││
││ ├────────────┼────────────────┼┤
││ │ │Echipamentele ││
││ │ │ECDIS interioare││
││ │Echipamente │a căror aprobare││
││ │ECDIS │de tip a fost ││
││ │interioare │acordată înainte││
││ │utilizate în│de 31 decembrie ││
││ │modul │2023 pe baza ││
││ │navigaţie a │Standardului ││
││ │căror │european EN 302 ││
││ │aprobare de │194-1: 2006 pot ││
││ │tip a fost │fi încă ││
││ │acordată pe │instalate şi ││
││ │baza │apoi utilizate, ││
││ │Standardului│cu condiţia să ││
││ │european EN │existe un ││
││ │302 194-1: │certificat de ││
││ │2006 │instalare în ││
││ │ │conformitate cu ││
││ │ │acest standard. ││
└┴──────┴────────────┴────────────────┴┘

"

    c) Indicaţia relativă la art. 7.06, alin. 3, va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────┬────────────┬───────────────┐
│Articol şi│Conţinut │Termen final şi│
│alineat │ │observaţii │
├────┬─────┼────────────┼──────────────┬┤
│ │ │ │N.R.T. ││
│ │ │ ├──────────────┼┤
│ │ │ │Echipamentele ││
│ │ │ │AIS interioare││
│ │ │ │a căror ││
│ │ │ │aprobare de ││
│ │ │ │tip se bazează││
│ │ │ │pe ediţia 2.0 ││
│ │ │ │a Standardul ││
│ │ │ │de încercare a││
│ │ │ │echipamentului││
│ │ │ │AIS interior ││
│ │ │ │şi care au ││
│ │ │ │fost instalate││
│ │ │ │înainte de 1 ││
│ │ │ │ianuarie 2024 ││
│ │alin.│Echipamentul│pot fi în ││
│7.06│3 │AIS interior│continuare ││
│ │ │ │utilizate. ││
│ │ │ ├──────────────┼┤
│ │ │ │Echipamentele ││
│ │ │ │AIS interioare││
│ │ │ │a căror ││
│ │ │ │aprobare de ││
│ │ │ │tip se bazează││
│ │ │ │pe ediţia 2021││
│ │ │ │/3.0 a ││
│ │ │ │Standardului ││
│ │ │ │de încercare a││
│ │ │ │echipamentului││
│ │ │ │AIS interior ││
│ │ │ │pot fi încă ││
│ │ │ │instalate şi ││
│ │ │ │apoi ││
│ │ │ │utilizate. ││
└────┴─────┴────────────┴──────────────┴┘

"

    d) Indicaţia relativă la art. 7.14, alin. 2 la 8, este adăugată după indicaţia relativă la art. 7.12 după cum urmează :
    "

┌───────────┬────────────┬──────────────┐
│Articol şi │Conţinut │Termen final │
│alineat │ │şi observaţii │
├────┬──────┼────────────┼─────────────┬┤
│7.14│alin.2│Timonerii │N.R.T. ││
│ │la 8 │retractabile│ ││
└────┴──────┴────────────┴─────────────┴┘

"

    e) Indicaţia relativă la Capitolul 8.05, alin. 7, prima frază, va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬────────────┬───────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├┬──────┼────────────┼──────────────┬────────┤
││ │Valvula cu │ │ │
││ │închidere │ │ │
││ │rapidă a │N.R.T., cel │ │
││ │rezervorului│târziu la │ │
││alin. │care poate │reînnoirea │ │
││7, │fi acţionată│Certificatului│1.1.2029│
││prima │de pe punte,│navei de │ │
││frază │chiar şi │navigaţie │ │
││ │atunci când │interioară │ │
││ │încăperile │după data de │ │
││ │în cauză │ │ │
││ │sunt închise│ │ │
└┴──────┴────────────┴──────────────┴────────┘

"

    f) Indicaţia relativă la Capitolul 9 va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬────────┬─────────────────────┐
│Articol│ │Termen final şi │
│şi │Conţinut│observaţii │
│alineat│ │ │
├───────┴────────┼────────────────────┬┤
│ │Capitolul 9 se ││
│ │aplică motoarelor, ││
│ │cu următoarele ││
│ │excepţii: ││
│ │a) Se aplică numai ││
│ │art. 9.02 pentru ││
│ │motoarele deja ││
│ │instalate la bord şi││
│ │aa) care nu au o ││
│ │aprobare de tip sau ││
│ │bb) pentru care nu ││
│ │s-a efectuat nicio ││
│ │inspecţie a ││
│ │instalării. ││
│ │b) Fără a aduce ││
│ │atingere art. 9.10, ││
│ │alin. 2, lit. a), se││
│ │aplică numai ││
│ │reparaţiilor ││
│CAPITOLUL 9 │motoarelor efectuate││
│ │după 1 ianuarie ││
│ │2024, inclusiv celor││
│ │efectuate la un ││
│ │motor aflat în ││
│ │funcţiune înainte de││
│ │această dată. ││
│ │c) Fără a aduce ││
│ │atingere art. 9.01, ││
│ │alin. 2, lit. a), nu││
│ │se aplică motoarelor││
│ │instalate înainte de││
│ │1 ianuarie 2020, cu ││
│ │condiţia ca acestea ││
│ │să respecte ││
│ │prevederile ││
│ │referitoare la ││
│ │aprobarea de tip şi ││
│ │instalare, în ││
│ │vigoare la data ││
│ │instalării. ││
└────────────────┴────────────────────┴┘

"

    g) Indicaţia relativă la art. 13.05 (se referă numai la versiunea în limba franceză);
    h) Indicaţia relativă la art. 13.06 este adăugată după indicaţia relativă la art. 13.05 după cum urmează:
    "

┌───────┬──────────────┬───────────────┐
│Articol│ │Termen final şi│
│şi │Conţinut │observaţii │
│alineat│ │ │
├─────┬─┼──────────────┼──────────────┬┤
│ │ │Instalaţii de │N.R.T., cel ││
│ │ │stingere a │târziu la ││
│ │ │incendiilor │reînnoirea ││
│13.06│ │fixate │Certificatului││
│ │ │permanent │navei de ││
│ │ │pentru │navigaţie ││
│ │ │protecţia │interioară. ││
│ │ │obiectelor │ ││
└─────┴─┴──────────────┴──────────────┴┘

"

    i) Indicaţia relativa la art. 19.05, alin. 4, este adăugată după indicaţia relativa la art. 19.01 după cum urmează :
    "

┌───────────┬──────────┬───────────────┐
│Articol şi │Conţinut │Termen final şi│
│alineat │ │observaţii │
├─────┬─────┼──────────┼──────────────┬┤
│ │ │Numărul de│N.R.T., cel ││
│ │ │pasageri │târziu la ││
│ │alin.│care │reînnoirea ││
│19.05│4 │figurează │Certificatului││
│ │ │în planul │navei de ││
│ │ │de │navigaţie ││
│ │ │siguranţă │interioară. ││
└─────┴─────┴──────────┴──────────────┴┘

"

    j) Indicaţia relativa la art. 19.13 .i 19.14 este adăugată după indicaţia relativa la art. 19.11 după cum urmează :
    "

┌───────────┬───────────┬───────────────────────┐
│Articol şi │Conţinut │Termen final şi │
│alineat │ │observaţii │
├─────┬─────┼───────────┼──────────────┬────────┤
│ │ │ │N.R.T., cel │ │
│ │ │ │târziu la │ │
│ │ │Organizarea│reînnoirea │ │
│19.13│ │siguranţei │Certificatului│ │
│ │ │ │navei de │ │
│ │ │ │navigaţie │ │
│ │ │ │interioară. │ │
├─────┼─────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │Instalarea │ │ │
│ │ │tancurilor │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │colectare a│ │ │
│ │ │apelor │N.R.T., cel │ │
│ │ │uzate sau a│târziu la │ │
│ │alin.│staţiilor │reînnoirea │ │
│19.14│1 şi │de epurare │Certificatului│1.1.2030│
│ │2 │la bord │navei de │ │
│ │ │Cerinţe │navigaţie │ │
│ │ │pentru │interioară │ │
│ │ │tancurile │după data de │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │colectarea │ │ │
│ │ │apelor │ │ │
│ │ │uzate │ │ │
└─────┴─────┴───────────┴──────────────┴────────┘

"

    k) Indicaţia relativă la Capitolul 30 şi la art. 30.02, alin. 2, este adăugată după indicaţia relativă la art. 29.02, după cum urmează :
    "

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Articol şi │Conţinut │Termen final │
│alineat │ │şi observaţii│
├───────────┴────────────┼────────────┬┤
│CAPITOLUL 30 │ ││
├─────┬─────┬────────────┼────────────┼┤
│ │ │ │Pentru ││
│ │ │Gaz sau │motoarele ││
│ │ │particule │care ││
│ │ │poluante de │îndeplinesc ││
│ │ │la motoare │prevederile ││
│ │alin.│care │referitoare ││
│30.02│2 │utilizează │la aprobarea││
│ │ │combustibili│de tip şi ││
│ │ │cu punct de │instalare, ││
│ │ │aprindere │în vigoare ││
│ │ │scăzut │la data ││
│ │ │ │instalării: ││
│ │ │ │N.R.T. ││
└─────┴─────┴────────────┴────────────┴┘

"


    50. Anexa 2, lit. B, alin. 3, va avea următorul cuprins:
    "3. corp simplu sau dublu corp, conform ADN/ADNR"

    51. Anexa 3 se modifică după cum urmează :
    a) La secţiunea I, numărul 23, se modifică după cum urmează:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│23. Numărul locurilor de dormit pentru│
│pasageri : │
└──────────────────────────────────────┘

"

    b) La secţiunea II, numărul 5, va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │Lungimea L/L_(WL)*) │
│ │................. Numărul de │
│5.│pasageri............... │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │Numărul locurilor de dormit *) │
└──┴───────────────────────────────────┘

"


    52. La anexa 4, indicaţia relativă la Figura 9 va avea următorul cuprins:
    " (a se vedea imaginea asociată)
"

    53. Anexa 5 se modifică după cum urmează::
    a) Secţiunea I, art. 3, alin. 2, va avea următorul cuprins:
    "2. Aparatele radar de navigaţie trebuie, de asemenea, să îndeplinească cerinţele Standardului european EN 303 676: 2021."

    b) Secţiunea a Ii-a, art. 3.09 (fără obiect în limba română)
    c) Secţiunea a Ii-a, art. 4.03, alin 1, par. 1 şi 2, va avea următorul cuprins:
    "1. Dacă indicatorul vitezei de giraţie are posibilitatea de a conecta indicatoare repetoare sau aparate similare, indicarea vitezei de giraţie trebuie să rămână utilizabilă ca semnal electric analog sau digital. Interfeţele digitale trebuie să fie proiectate conform alin. 2. Semnalul analogic trebuie să fie izolat galvanic în raport cu pământul şi să continue să fie afişat pentru echivalentul unei tensiuni analogice de 20 mV/°/min ± 5% şi o rezistenţă internă de 100 Ω maxim. "

    d) Secţiunea a Ii-a, art. 4.03, alin. 2, va avea următorul cuprins:
    "2. O interfaţă digitală trebuie să fie proiectată în conformitate cu Standardele europene EN 61162-1: 2016, EN 61162-2: 1998 şi EN 61162-3: 2009."

    e) Secţiunea a IV-a, art. 2, alin 3, prima frază, va avea următorul cuprins:
    "3. Funcţionalitatea unui MKD intern sau extern (Interfaţă minimă de intrare şi afişare) trebuie să fie accesibilă comandantului."

    f) Secţiunea IV, art. 2, alin 7 (fără obiect în limba română)

    54. Anexa 8 va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 8

    DISPOZIŢII SUPLIMENTARE PENTRU CONSTRUCŢIILE
    NAVALE ECHIPATE CU SISTEME DE PROPULSIUNE SAU
    AUXILIARE CARE UTILIZEAZĂ COMBUSTIBILI A CĂROR
    PUNCT DE APRINDERE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU 55°C Cuprins
    SECŢIUNEA I
    Definiţii
    SECŢIUNEA II
    Stocarea combustibilului
        Capitolul 1 GNL
        Capitolul 2 Metanol
        Capitolul 3 Hidrogen SECŢIUNEA III
    Convertizoare de energie
        Capitolul 1 Sisteme de propulsie sau auxiliare care folosesc pile de combustie
        Capitolul 2 Sisteme de propulsie sau auxiliare, inclusiv motoare cu ardere internă care utilizează GNL ca şi combustibil Capitolul 3 Sisteme de propulsie sau auxiliare, inclusiv motoare cu ardere internă care utilizează metanol ca şi combustibil SECŢIUNEA I
    Definiţii
        În scopurile prezentei anexe, se aplică următoarele definiţii:
    1.1. Generalităţi
    1.1.1. Încăpere închisă: orice încăpere în interiorul căreia, în absenţa ventilaţiei forţate, ventilaţia va fi limitată şi o atmosferă explozivă nu va fi dispersată în mod natural.
    1.1.2. Încăpere semiînchisă: o încăpere delimitată de punţi sau pereţi, astfel încât condiţiile de ventilaţie naturală de acolo să fie semnificativ diferite de cele existente pe o punte deschisă.
    1.1.3. Supapă de reducere a presiunii (PRV): un dispozitiv cu arc declanşat automat de presiune, destinat să protejeze rezervorul sau tubulaturile împotriva presiunii interne excesive inacceptabile.
    1.1.4. Oprire de urgenţă (ESD): oprirea imediată a convertizorului de energie şi a tuturor proceselor acestuia, ca reacţie a sistemului de control la abateri ale parametrilor procesului pentru a evita deteriorarea elementelor constitutive şi ale construcţiei navale, precum şi pericolele pentru oameni.
    1.1.5. Valvulă principală de combustibil gazos: o valvulă de închidere automată în tubulaturile de alimentare cu gaz ale motoarelor (respectiv încăperea rezervată pilelor de combustie).
    1.1.6. Valvulă dublă de închidere şi purjare: un set de două valvule plasate în serie într-o tubulatură şi o a treia valvulă care permite reducerea presiunii în tubulatura dintre aceste două valvule spre un loc sigur. Instalaţia poate consta şi dintr-o valvulă cu două căi şi o valvulă de închidere în loc de trei valvule separate.
    1.1.7. Sas: un spaţiu închis de pereţi etanşi din oţel cu două uşi etanşe la gaz, destinate să separe o zonă nepericuloasă de o zonă periculoasă.
    1.1.8. Tubulatură cu pereţi dubli: o tubulatură proiectată cu doi pereţi, unde spaţiul dintre cei doi pereţi este presurizat de un gaz inert şi echipat pentru detectarea oricărei scurgeri de la oricare dintre cei doi pereţi.
    1.1.9. Presiune maximă de lucru: presiunea maximă acceptabilă într-un rezervor de combustibil sau în tubulaturi în timpul utilizării acestora. Această presiune este egală cu presiunea de deschidere a supapelor sau dispozitivelor de limitare a presiunii.
    1.1.10. Presiunea de proiectare: Presiunea pe baza căreia rezervorul de combustibil sau tubulaturile au fost proiectate şi construite.
    1.1.11. Conductă ventilată: O tubulatură de gaz instalată într-o tubulatură sau conductă echipată cu ventilaţie prin extracţie mecanică.
    1.1.12. Instalaţie de alarmă pentru concentraţii de gaze: o instalaţie de alarmă pentru protecţia persoanelor şi bunurilor materiale împotriva gazelor periculoase şi a amestecurilor aer/gaz. Ea se compune din detectoare de gaz pentru identificarea gazelor, o unitate de comandă pentru procesarea semnalelor şi o unitate de afişare/alarmare pentru afişarea stării şi avertizare.
    1.1.13. Barieră secundară: învelişul care înconjoară elementele care conţin combustibil (sau elementele constitutive ale pilelor de combustie), conceput pentru a împiedica scurgerea combustibilului în zonele înconjurătoare în cazul unei scurgeri de la unul din elemente (barieră primară).
    2. Gaz natural lichefiat (GNL)
    1.2.1. Gaz natural lichefiat (GNL): gaz natural care a fost lichefiat prin răcirea acestuia la o temperatură de -161°C.
    1.2.2. Sistem de GNL: toate părţile navei care pot conţine gaz natural lichefiat (GNL) sau gaz natural, cum ar fi motoarele, rezervoarele de combustibil şi tubulaturile de alimentare.
    1.2.3. Sistem de realimentare cu GNL: instalaţia de realimentare cu gaz natural lichefiat (GNL) de la bord (staţie de realimentare şi tubulaturile de realimentare).
    1.2.4. Staţia de realimentare: zona de la bord în care se află toate echipamentele pentru realimentare, cum ar fi colectoarele, valvulele, instrumentele de monitorizare, echipamentele de siguranţă, postul de monitorizare, uneltele etc.
    1.2.5. Sistem de reţinere a GNL: instalaţia pentru stocarea gazelor naturale lichefiate (GNL), inclusiv racordurile rezervoarelor.
    1.2.6. Sistem de alimentare cu gaz: instalaţia, inclusiv sistemul de preparare a gazului, tubulaturile de alimentare cu gaz şi valvulele, destinată să alimenteze la bord toate echipamentele consumatoare de gaz.
    1.2.7. Sistem de preparare a gazului: unitatea utilizată pentru transformarea gazelor naturale lichefiate (GNL) în gaze naturale, accesoriile şi tubulaturile acestuia.
    1.2.8. Motoare biocombustibil: Motoare care utilizează gaz natural lichefiat (GNL) în combinaţie cu un combustibil cu un punct de aprindere peste 55°C.
    1.2.9. Componentele sistemului: toate componentele instalaţiei susceptibile de a conţine gaz natural lichefiat (GNL) sau gaz natural (GN) (rezervoare de combustibil, tubulaturi, valvule, tubulaturi flexibile, butelii, pompe, filtre, instrumente etc.).
    3. Pile de combustie
    1.3.1. Sistem de pile de combustie: sistemul care cuprinde elementele constitutive ale pilelor de combustie, precum şi alte elemente şi sisteme necesare pentru funcţionarea pilelor de combustie şi pentru alimentarea cu energie electrică a construcţiei navale. Aceasta exclude sistemele de realimentare cu combustibil şi de stocare a combustibilului, precum şi sistemele de alimentare cu combustibil.
    1.3.2. Componentele pilei de combustie: toate componentele unui sistem de pile de combustie susceptibile de a conţine combustibil sau vapori periculoşi.
    1.3.3. încăpere rezervată pilelor de combustie: orice încăpere închisă sau orice incintă care conţine ansamblul sau părţi ale componentelor pilelor de combustie.
        Note:
    1) Limitele arată grupurile de componente aşa cum sunt definite şi nu reflectă aranjarea spaţială!
    2) În funcţie de tehnologia implementată pentru pilele de combustie, toate componentele nu sunt neapărat prezente şi configuraţia poate varia. (a se vedea imaginea asociată)

    1.3.4. Pilă de combustie: un convertizor de energie în care, prin oxidare, energia chimică a combustibilului este transformată direct în energie electrică şi termică.
    1.3.5. Reformator: un dispozitiv pentru transformarea combustibililor primari gazoşi sau lichizi în reformat adecvat pentru utilizarea în pilele de combustie.
    1.3.6. Combustibil primar: combustibil furnizat unui sistem de pile de combustie.
    1.3.7. Combustibil: un combustibil primar sau un reformat cu care pila de combustie este alimentată pentru a converti energia.
    1.3.8. Reformat: un gaz care conţine hidrogen generat în reformator dintr-un combustibil primar.
    1.3.9. Stocare tampon: un dispozitiv care face parte din sistemul de pile de combustie, destinat stocării temporare a combustibilului pentru a garanta funcţionarea stabilă a sistemului de pile de combustie, în special pentru a echilibra fluxul de combustibil spre o pilă de combustie. SECŢIUNEA II
    Stocarea combustibilului
    CAP. 1
    GNL
    2.1.1. Sistemul de reţinere al GNL
    2.1.1.1. Sistemul de reţinere al GNL trebuie să fie separat de încăperile maşinilor sau de alte zone care prezintă un risc ridicat de incendiu.
    2.1.1.2. Rezervoarele de combustibil GNL trebuie să fie amplasate cât mai aproape de axa longitudinală a construcţiei navale.
    2.1.1.3. Distanţa dintre bordul construcţiei navale şi rezervorul de combustibil GNL nu trebuie să fie mai mică de 1,00 m. Dacă rezervoarele de combustibil GNL sunt amplasate:
    a) sub punte, construcţia navală trebuie să aibă un bord dublu şi un fund dublu la locaţia rezervoarelor de combustibil GNL. Lăţimea bordului dublu şi înălţimea fundului dublu nu trebuie să fie mai mici de 0,60 m.
    b) pe o punte deschisă, distanţa nu trebuie să fie mai mică de B/5 faţă de planurile verticale definite de bordurile construcţiei navale.
    2.1.1.4. Rezervorul de combustibil GNL trebuie să fie un rezervor independent proiectat în conformitate cu Standardele europene EN 13530: 2002, EN 13458-2: 2002, luând în considerare solicitările dinamice, sau Codul IGC (rezervor de tip C). Comisia de inspecţie poate accepta alte standarde echivalente ale unuia dintre statele membre.
    2.1.1.5. Racordurile rezervorului trebuie să fie situate deasupra nivelului cel mai înalt al lichidului din rezervoare. Comisia de inspecţie poate accepta racorduri situate sub cel mai înalt nivel al lichidului.
    2.1.1.6. Dacă racordurile rezervorului sunt situate sub nivelul cel mai înalt al lichidului din rezervoarele de combustibil GNL, tăvi care îndeplinesc următoarele cerinţe trebuie să fie amplasate sub rezervoare:
    a) capacitatea tăvi trebuie să fie suficientă pentru a conţine volumul susceptibil de a scăpa în cazul defecţiunii racordului unei tubulaturi;
    b) tava trebuie să fie din oţel inoxidabil adecvat; şi
    c) tava trebuie să fie suficient de separată sau izolată de structurile corpului şi ale punţii, astfel încât structurile corpului sau punţii să nu fie expuse la o răcire inadmisibilă în cazul unei scurgeri de GNL.
    2.1.1.7. Sistemul de reţinere al GNL trebuie să fie echipat cu o barieră secundară. Nu este necesară nicio barieră secundară pentru sistemele de reţinere al GNL pentru care probabilitatea defecţiunii structurale şi scurgerii prin bariera primară este extrem de mică şi poate fi neglijată.
    2.1.1.8. Dacă bariera secundară a sistemului de reţinere al GNL face parte din structura corpului, aceasta poate constitui un perete al încăperii rezervorului, cu condiţia să se ia măsurile de precauţie necesare împotriva scurgerii lichidului criogenic.
    2.1.1.9. Amplasarea şi configuraţia sistemului de reţinere al GNL şi a altor echipamente de pe puntea deschisă trebuie să asigure o ventilaţie suficientă. Trebuie evitată acumularea de GN scurs.
    2.1.1.10. În cazul în care condensul şi formarea gheţii din cauza suprafeţelor reci ale rezervoarelor de combustibil GNL sunt susceptibile să dea naştere la probleme de siguranţă sau de funcţionare, trebuie luate măsuri preventive sau corective adecvate.
    2.1.1.11. Fiecare rezervor de combustibil GNL trebuie să fie prevăzut cu cel puţin două supape de limitare a presiunii care pot preveni suprapresiunea dacă una dintre supape este blocată din cauza unei defecţiuni, a unei scurgeri sau a întreţinerii acesteia.
    2.1.12. Dacă o scurgere de combustibil în spaţiul sub vid al unui rezervor de combustibil GNL izolat prin vid nu poate fi exclusă, spaţiul sub vid trebuie să fie protejat printr-o supapă de limitare a presiunii corespunzătoare. Dacă rezervoarele de combustibil GNL sunt amplasate în încăperi închise sau semiînchise, dispozitivul de reducere a presiunii trebuie racordat la un sistem de ventilare.
    2.1.13. Orificiile de degajare a supapelor de limitare a presiunii trebuie să fie amplasate la cel puţin 2,00 m deasupra punţii, la o distanţă de cel puţin 6,00 m faţă de încăperile de locuit, zonele destinate pasagerilor şi posturile de lucru, în afara magaziei sau a zonei de marfa. Această înălţime poate fi redusă dacă, pe o rază de 1,00 m în jurul orificiului supapei de limitare a presiunii, nu există nici un echipament, nu se efectuează lucrări, panouri care semnalizează această zonă şi măsurile corespunzătoare pentru protejarea punţii trebuie luate.
    2.1.14. Trebuie să fie posibilă golirea în siguranţă a rezervoarelor de combustibil GNL, inclusiv atunci când sistemul GNL este oprit.
    2.1.15. Trebuie să fie posibilă purjarea gazului şi ventilarea rezervoarelor de combustibil GNL, inclusiv a sistemelor de tubulaturi de gaz. Trebuie să fie posibilă efectuarea inertizării cu un gaz inert (de exemplu, azot sau argon) înainte de ventilarea cu aer uscat, pentru a exclude o atmosferă explozivă în rezervoarele de combustibil GNL şi în tubulaturile de gaz.
    2.1.16. Presiunea şi temperatura rezervoarelor de combustibil GNL trebuie menţinute în orice moment în limitele lor de proiectare.
    2.1.17. Când sistemul GNL este oprit, presiunea din rezervorul de combustibil GNL trebuie menţinută sub presiunea maximă de funcţionare a rezervorului de combustibil GNL pentru o perioadă de 15 zile. Trebuie avut în vedere că rezervorul de combustibil GNL a fost umplut până la limitele de umplere menţionate la 2.1.8 şi că construcţia navală rămâne în stare de repaus.
    2.1.18. Rezervoarele de combustibil GNL trebuie să fie legate la masă la structura construcţiei navale.
    2.1.2. Sisteme de tubulaturi de GNL şi GN
    2.1.2.1. Tubulaturile de GNL şi GN care trec prin alte încăperi de maşini sau zone închise nepericuloase ale construcţiei navale trebuie instalate în tubulaturi cu pereţi dubli sau în conducte ventilate.
    2.1.2.2. Tubulaturile de GNL şi GN nu trebuie să fie amplasate la mai puţin de:
    a) 1,00 m de la bordul construcţiei navale, şi
    b) 0,60 m de la fundul construcţiei navale.
    2.1.2.3. Toate tubulaturile şi toate elementele care pot fi izolate de sistemul de GNL prin valvule atunci când sunt umplute cu GNL lichid, trebuie să fie echipate cu supape de limitare a presiunii.
    2.1.2.4. Tubulaturile trebuie să fie legate la masă la structura construcţiei navale.
    2.1.2.5. Tubulaturile de temperatură joasă trebuie să fie izolate termic de structura adiacentă a corpului, acolo unde este necesar. Trebuie asigurată protecţia împotriva contactului accidental.
    2.1.2.6. Presiunea de proiectare a tubulaturilor nu trebuie să fie mai mică de 150% din presiunea maximă de lucru. Presiunea maximă de lucru a tubulaturilor din interiorul incintei nu trebuie să depăşească 1000 kPa. Presiunea de proiectare a tubulaturilor sau a conductelor exterioare sistemelor de tubulaturi de gaz nu trebuie să fie mai mică decât presiunea de proiectare a tubulaturilor de gaz interioare.
    2.1.2.7. Tubulaturile de gaz situate în încăperile maşinilor protejate printr-un dispozitiv de închidere de urgenţă trebuie să fie cât mai departe posibil de instalaţiile electrice şi rezervoarele care conţin lichide inflamabile.
    2.1.3. Sisteme de drenare
    2.1.3.1. Sistemele de drenare instalate în zonele în care poate fi prezent GNL sau GN:
    a) trebuie să fie independente şi separate de sistemele de drenare situate în zonele în care GNL sau GN nu pot fi prezente şi
    b) nu trebuie să conducă la pompe situate în zone nepericuloase.
    2.1.3.2. În cazul în care sistemul de reţinere a GNL nu necesită o barieră secundară, pentru încăperile rezervoarelor trebuie să fie disponibilă o instalaţie de drenare adecvată, care nu este conectată la încăperile maşinilor. Trebuie să fie disponibile mijloace de detectare a scurgerilor de GNL.
    2.1.3.3. În cazul în care sistemul de reţinere a GNL necesită o barieră secundară, trebuie să fie disponibilă o instalaţie de drenare adecvată în cazul unor scurgeri în spaţiul dintre bariere. Trebuie să existe mijloace de detectare a unor astfel de scurgeri.
    2.1.4. Tăvi
    2.1.4.1. Se vor instala tăvi adecvate în locurile unde scurgerile pot deteriora structura construcţiei navale sau unde este necesar să se limiteze zona afectată de o deversare.
    2.1.5. Amenajarea intrărilor şi a altor deschideri
    2.1.5.1. Intrările şi alte deschideri dintr-o zonă nepericuloasă într-o zonă periculoasă sunt permise numai în măsura în care este necesar pentru exploatare.
    2.1.5.2. Intrările şi deschiderile care duc într-o zonă nepericuloasă situată la o distanţă mai mică sau egală cu 6,00 m de la sistemul de reţinere a GNL, sistemul de preparare a gazului sau orificiul unei supape de limitare a presiunii, trebuie să fie echipate cu un sas adecvat.
    2.1.5.3. Sasurile trebuie ventilate printr-un mijloc mecanic care să asigure o suprapresiune faţă de spaţiul periculos adiacent. Uşile trebuie să fie de tip cu închidere automată.
    2.1.5.4. Sasurile trebuie proiectate astfel încât să împiedice scăparea gazului în spaţii nepericuloase în cazul în care evenimentul cel mai critic are loc în spaţiile periculoase izolate prin sas. Evenimentele trebuie să fie evaluate în evaluarea riscurilor în conformitate cu art. 30.04.
    2.1.5.5. Sasurile trebuie să fie libere de obstacole, să ofere o trecere uşoară şi să nu fie utilizate în alte scopuri.
    2.1.5.6. O alarmă optică şi acustică trebuie să se declanşeze pe ambele părţi ale sasului dacă se deschide mai mult de o uşă sau dacă se detectează gaz în sas.
    2.1.6. Sisteme de ventilaţie
    2.1.6.1. Ventilatoarele utilizate pentru ventilarea zonelor periculoase trebuie să fie de un tip certificat de siguranţă.
    2.1.6.2. Motorul electric care antrenează ventilatoarele trebuie să respecte protecţia la explozie cerută în zona în care este instalat.
    2.1.6.3. Orice pierdere a capacităţii de ventilaţie cerută trebuie să declanşeze o alarmă optică şi acustică în timonerie sau în orice alt loc ocupat permanent de personal.
    2.1.6.4. Toate conductele utilizate pentru ventilarea zonelor periculoase trebuie să fie separate de cele utilizate pentru ventilarea zonelor nepericuloase.
    2.1.6.5. Sistemele de ventilaţie necesare trebuie să fie compuse din cel puţin două ventilatoare cu alimentare electrică independentă, fiecare având o capacitate suficientă pentru a preveni orice acumulare de gaz.
    2.1.6.6. Aerul pentru ventilarea spaţiilor periculoase trebuie să provină din zone nepericuloase.
    2.1.6.7. Aerul pentru ventilarea spaţiilor nepericuloase trebuie aspirat din zonele nepericuloase situate la cel puţin 1,50 m de limitele oricărei zone periculoase.
    2.1.6.8. Când conducta de admisie a aerului trece printr-un spaţiu periculos, conducta trebuie să fie la suprapresiune în raport cu acest spaţiu. Suprapresiune nu este cerută dacă se asigură că gazele nu pot pătrunde în conductă.
        Când conducta de evacuare a aerului dintr-un spaţiu periculos traversează un spaţiu nepericulos, conducta trebuie să fie în depresiune în raport cu acest spaţiu. Nu este cerută o depresiune atunci când măsurile structurale pe conductă asigură că gazele nu pot pătrunde în încăpere.
    2.1.6.9. Orificiile de evacuare a aerului din spaţiile periculoase trebuie să fie situate într-o zonă deschisă cu un pericol echivalent sau mai mic decât spaţiul ventilat.
    2.1.6.10. Orificiile de evacuare a aerului din spaţiile nepericuloase trebuie să fie amplasate în afara oricărei zone periculoase.
    2.1.6.11. În încăperile închise, conductele de extracţie a aerului trebuie să fie amplasate în partea superioară a acestor încăperi. Intrările de aer trebuie să fie situate în partea de jos.
    2.1.7. Sistemul de alimentare cu GNL
    2.1.7.1. Sistemul de alimentare cu GNL trebuie proiectat astfel încât să se evite orice evacuare a gazelor în atmosferă în timpul umplerii rezervoarelor de combustibil GNL.
    2.1.7.2. Staţia de alimentare şi toate valvulele utilizate pentru alimentare trebuie să fie amplasate pe o punte deschisă, astfel încât să beneficieze de o ventilaţie naturală suficientă.
    2.1.7.3. Staţia de alimentare trebuie să fie amplasată şi proiectată astfel încât deteriorarea tubulaturii de gaz să nu provoace deteriorarea sistemului de reţinere al GNL al construcţiei navale.
    2.1.7.4. Trebuie să fie disponibile mijloace adecvate pentru eliberarea presiunii şi evacuarea lichidului din tubulaturile de aspiraţie ale pompei şi tubulaturile de alimentare.
    2.1.7.5. Tubulaturile flexibile utilizate pentru alimentarea cu GNL trebuie să fie:
    a) compatibile cu GNL şi în special adecvate pentru temperatura GNL şi
    b) concepute pentru o presiune de rupere cel puţin egală cu de cinci ori presiunea maximă la care pot fi supuse în timpul alimentării.
    2.1.7.6. Colectorul de alimentare trebuie proiectat astfel încât să reziste la solicitările mecanice normale în timpul alimentării. Racordurile trebuie să fie de tip cu deconectare uscată şi prevăzute în plus cu dispozitive adecvate de degajare de urgenţă uscată.
    2.1.7.7. În timpul operaţiunilor de alimentare, trebuie să fie posibilă acţionarea valvulei principale de alimentare cu GNL dintr-un post de comandă sigur de la bordul construcţiei navale.
    2.1.7.8. Tubulaturile de alimentare trebuie să permită inertizarea şi degazarea.
    2.1.7.9. Toate componentele sistemului de alimentare trebuie să respecte Standardul european EN 20519: 2017 (5.3 până la 5.7).
    2.1.8. Limitele de umplere a rezervorului de combustibil GNL
    2.1.8.1. Nivelul de GNL din rezervorul de combustibil GNL nu trebuie să depăşească limita de umplere de 95% din capacitatea totală la temperatura de referinţă. Temperatura de referinţă este temperatura corespunzătoare a presiunii de vapori a combustibilului la presiunea de deschidere a supapelor de suprapresiune.
    2.1.8.2. O curbă limită de umplere pentru temperaturile de umplere cu GNL trebuie determinată conform următoarei formule: LL = FL x rho_R/rho_L În care:
        LL = limita de încărcare, corespunzătoare volumului maxim admisibil de lichid care poate fi încărcat în raport cu volumul rezervorului de combustibil GNL, exprimat în procente;
        FL = limita de umplere, exprimată în procente, aici 95%;
        rho_R = densitatea relativă a combustibilului la temperatura de referinţă;
        rho_L = densitatea relativă a combustibilului la temperatura de încărcare.
    2.1.8.3. Pentru construcţiile navale expuse la înălţimi semnificative ale valurilor sau la mişcări semnificative din cauza exploatării, curba limită de umplere trebuie adaptată în mod corespunzător pe baza evaluării riscurilor menţionate la art. 30.04.
    2.1.9. Sistemul de alimentare cu gaz
    2.1.9.1. Sistemul de alimentare cu gaz trebuie să fie proiectat astfel încât să minimizeze consecinţele oricărei eliberări de gaz, permiţând totodată accesul în siguranţă pentru exploatare şi inspecţie.
    2.1.9.2. Părţile sistemelor de alimentare cu gaz situate în afara încăperii maşinilor sau a încăperilor rezervate pilelor de combustie trebuie să fie proiectate astfel încât o defecţiune a unei bariere să nu poată provoca scurgeri din sistem în zona înconjurătoare, cauzând pericol imediat pentru persoanele de la bord, pentru mediu sau pentru construcţia navală.
    2.1.9.3. Intrările şi ieşirile rezervoarelor de combustibil GNL trebuie să fie prevăzute cu valvule amplasate cât mai aproape posibil de rezervor.
    2.1.9.4. Sistemul de alimentare cu gaz pentru fiecare motor sau mai multe motoare trebuie să fie echipat cu o valvulă principală pentru combustibil gazos. Valvulele trebuie amplasate cât mai aproape de sistemul de preparare a gazului şi, în orice caz, în afara încăperii maşinilor.
        Sistemul de alimentare cu gaz al fiecărei încăperi rezervate pilelor de combustie sau un ansamblu de încăperi rezervate pilelor de combustie trebuie să fie echipat cu o valvulă principală de combustibil gazos. Valvulele trebuie amplasate cât mai aproape de sistemul de preparare a gazului şi, în orice caz, în afara încăperii rezervate pilelor de combustie.
    2.1.9.5. În cazul unui sistem de propulsie şi auxiliar care utilizează un motor cu ardere internă, valvula principală pentru combustibil gazos trebuie să fie acţionată
    a) din interiorul şi din exteriorul încăperii maşinilor şi
    b) din timonerie.
    2.1.9.6. Prin analogie cu art. 8.05, alin. 7, în cazul unui sistem de propulsie şi auxiliar care utilizează pile de combustie, valvula principală de combustibil gazos trebuie să poată fi acţionată:
    a) din exterior, în imediata apropiere a încăperii rezervate pilei de combustie;
    b) din interior, dacă este un spaţiu rezervat pilelor de combustie menţionat la alin. 3.1.1.14.5 şi
    c) din timonerie.
    2.1.9.7. Fiecare echipament consumator de gaz trebuie să fie prevăzut cu un ansamblu de valvule cu dublă închidere şi purjare pentru a asigura o izolare în siguranţă a sistemului de alimentare cu combustibil. Ambele valvule de închidere trebuie să fie de tip închis după defecţiune, în timp ce valvula de ventilare trebuie să fie de tip deschis după defecţiune.
    2.1.9.8. Pentru instalaţiile cu mai multe motoare în care pe fiecare motor este montată o valvulă principală separată pentru combustibil gazos şi pentru instalaţiile cu un singur motor, funcţiile valvulei principale de combustibil gazos şi ale valvulei cu dublă închidere şi purjare pot fi combinate.
    Pentru instalaţiile cu un ansamblu de încăperi rezervate pentru pilele de combustie, în care o valvulă principală pentru combustibil gazos distinctă este montată în fiecare încăpere rezervată pilelor de combustie şi pentru fiecare pilă de combustie, funcţiile valvulei principale de combustibil gazos şi ale valvulei cu dublă închidere şi purjare pot fi combinate.
        O valvulă de închidere pentru valvulele cu dublă închidere şi purjare trebuie să poată fi, de asemenea, comandată manual.
    2.1.10. Oprirea alimentării cu gaz
    2.1.10.1. Dacă alimentarea cu gaz nu este comutată la motorină înainte de oprire, sistemul de alimentare cu gaz trebuie să fie purjat de la valvula principală de combustibil gazos până la motor şi sistemul de evacuare trebuie purjat pentru a elimina orice gaz rezidual care ar putea fi prezent.
    2.1.10.2. În cazul unei opriri normale sau a unei opriri de urgenţă, sistemul de alimentare cu gaz nu trebuie oprit după sursa de aprindere.
    2.1.10.3. În cazul unui sistem de propulsie şi auxiliar care utilizează un motor cu ardere internă, nu trebuie să fie posibilă oprirea sursei de aprindere a combustibilului fără a întrerupe mai întâi sau simultan alimentarea cu gaz a cilindrului corespunzător sau a întregului motor.
    2.1.10.4. În cazul unui sistem de propulsie şi auxiliar care utilizează pile de combustie, nu trebuie să fie posibilă oprirea sistemului de pile de combustie fără a întrerupe mai întâi sau simultan alimentarea cu gaz.
    2.1.11. Siguranţa la incendiu
    2.1.11.1. Generalităţi
    2.1.11.1.1. În completarea art. 30.08, se aplică prevederile 2.1.11.
    2.1.11.1.2. Pentru protecţia împotriva incendiilor, o încăpere sau o incintă care conţine sistemul de preparare a gazului sau părţi ale acestuia trebuie să fie considerată o încăpere de maşini.
    2.1.11.2. Instalaţia de alarmă de incendiu
    2.1.11.2.1. Doar detectoarele de fum nu sunt suficiente pentru detectarea rapidă a unui incendiu.
    2.1.11.2.2. Instalaţia de alarmă de incendiu trebuie să poată să identifice individual fiecare detector de incendiu sau declanşarea manuală a alarmei de incendiu.
    2.1.11.2.3. Sistemul de siguranţă a gazului trebuie să închidă automat părţile relevante ale sistemului de alimentare cu gaz în caz de detectare a unui incendiu în încăperile care conţin instalaţii de gaz.
    2.1.11.3. Protecţia contra incendiilor
    2.1.11.3.1. Încăperile de locuit, zonele destinate pasagerilor, încăperile maşinilor şi căile de evacuare trebuie să fie izolate cu separaţii de tip A60, când distanţa este mai mică de 3,00 m faţă de rezervoarele de combustibil GNL şi staţiile de alimentare situate pe punte.
    2.1.11.3.2. Pereţii etanşi ai încăperilor rezervoarelor de combustibil GNL şi conductele de ventilaţie care duc la astfel de încăperi situate sub puntea pereţilor etanşi trebuie să fie conforme cu tipul A60. Cu toate acestea, atunci când încăperea se învecinează cu rezervoare, spaţii goale, încăperi de maşini auxiliare cu risc redus sau fără risc de incendiu, încăperi sanitare şi încăperi similare, izolaţia poate fi redusă la tipul A0.
    2.1.11.4. Prevenirea incendiilor şi răcire
    2.1.11.4.1. Trebuie instalat un sistem de pulverizare de apă sub presiune pentru răcire şi prevenirea incendiilor pentru a acoperi părţile expuse ale rezervorului(lor) de combustibil GNL situat pe puntea deschisă.
    2.1.11.4.2. Dacă sistemul de pulverizare de apă sub presiune face parte din instalaţiile de stingere a incendiilor menţionate la art. 13.04 sau art. 13.05, capacitatea şi presiunea pompei de incendiu trebuie să fie suficiente pentru a asigura funcţionarea simultană a numărului cerut de hidranţi şi furtunuri flexibile, precum şi a sistemului de pulverizare de apă sub presiune. Legătura dintre sistem de pulverizare de apă sub presiune şi instalaţiile de stingere a incendiilor menţionate la art. 13.04 sau art. 13.05 trebuie asigurată printr-o supapă de reţinere de tip şurub.
    2.1.11.4.3. În cazul în care instalaţiile de stingere a incendiilor menţionate la art. 13.04 sau art. 13.05 sunt instalate la bordul unei nave al cărei rezervor de combustibil GNL este amplasat pe o punte deschisă, în instalaţiile de stingere a incendiilor trebuie instalate valvule de închidere pentru a izola secţiunile deteriorate ale instalaţiilor de stingere a incendiului. Izolarea unei secţiuni a instalaţiei de stingere a incendiilor nu trebuie să împiedice alimentarea cu apă a părţii din circuitul de incendiu din aval de secţiunea izolată.
    2.1.11.4.4. Sistemul de pulverizare de apă sub presiune trebuie să acopere şi pereţii suprastructurilor, cu excepţia cazului în care rezervorul este situat la 3,00 m sau mai mult de pereţi.
    2.1.11.4.5. Sistemul de pulverizare de apă sub presiune trebuie să fie proiectat să acopere toate zonele specificate mai sus la o rată de aplicare de 10 l/min/mp pentru suprafeţele proiectate orizontale şi 4 l/min/ mp pentru suprafeţele verticale.
    2.1.11.4.6. Sistemul de pulverizare de apă sub presiune trebuie să poată fi acţionat din timonerie şi de pe punte.
    2.1.11.4.7. Trebuie amplasate duze de pulverizare pentru a asigura o distribuţie eficientă a apei în întreaga zonă protejată.
    2.1.11.5. Stingerea incendiilor
    2.1.11.5.1. Pe lângă cerinţele art. 13.03, în apropierea staţiei de alimentare trebuie amplasate două stingătoare portabile cu pulbere uscată, cu o capacitate de cel puţin 12 kg. Acestea trebuie să fie adecvate pentru incendiile de Clasa C.
    2.1.12. Motoarele pompelor de gaz de tip scufundat
    2.1.12.1. Motoarele pompelor de gaz de tip scufundat şi cablurile lor de alimentare pot fi instalate în sistemele de reţinere a GNL. Trebuie luate măsuri pentru ca o alarmă să se declanşeze în cazul unui nivel scăzut al lichidului şi ca motoarele să fie oprite automat în cazul unui nivel scăzut-scăzut al lichidului. Oprirea automată poate interveni prin detectarea unei presiunii scăzute de refulare a pompei, consumului scăzut de curent al motorului sau nivelului scăzut al lichidului. Această oprire trebuie să declanşeze o alarmă optică şi acustică în timonerie. Motoarele pompelor de gaz trebuie să poată fi izolate de sursa lor de alimentare de energie electrică în timpul operaţiunilor de degazare.
    2.1.13. Sisteme de comandă, monitorizare şi siguranţă
    2.1.13.1. Generalităţi
    2.1.13.1.1. În completarea art. 30.10, se aplică prevederile alin. 2.1.13.
    2.1.13.1.2. Sistemul de alimentare cu gaz trebuie să fie echipat cu propriul sistem de comandă şi monitorizare a gazului şi propriul sistem de siguranţă a gazului. Toate elementele acestor sisteme trebuie să poată fi încercate funcţional.
    2.1.13.1.3. Sistemul de siguranţă a gazului trebuie să închidă automat sistemul de alimentare cu gaz în cazul defecţiunii sistemelor esenţiale pentru siguranţă sau în cazul unor anomalii care pot evolua prea repede pentru a permite o intervenţie manuală.
    2.1.13.2. Monitorizarea sistemului de alimentare cu GNL şi a sistemului de reţinere a GNL
    2.1.13.2.1. Fiecare rezervor de combustibil GNL trebuie să fie echipat cu:
    a) cel puţin două indicatoare a nivelului de lichid dispuse astfel încât să poată fi asigurată întreţinerea acestora în fazele de exploatare;
    b) un manometru care permite citirea directă a întregului interval de variaţie a presiunii operaţionale şi pe care este indicată clar presiunea maximă de serviciu a rezervorului de combustibil GNL;
    c) o alarmă de nivel ridicat de lichid care funcţionează independent de alţi indicatori de nivel a lichidului şi declanşează o alarmă optică şi acustică atunci când este activată şi
    d) un senzor suplimentar independent de alarma de nivel ridicat de lichid, care trebuie să acţioneze automat valvula principală de alimentare cu GNL pentru a evita atât presiunea excesivă a lichidului în tubulatura de alimentare, cât şi pentru a preveni umplerea completă a rezervorului cu lichid.
    2.1.13.2.2. Fiecare tubulatură de refulare a pompei şi fiecare racord la mal al gazului în stare lichidă şi gazoasă trebuie să fie echipată cu cel puţin un manometru local. Pe tubulatura de refulare a pompei, manometrul trebuie să fie plasat între pompă şi prima valvulă. Valoarea admisă a presiunii sau depresiunii trebuie să fie indicată pe fiecare manometru.
    2.1.13.2.3. Sistemul de reţinere a GNL şi pompa trebuie să fie echipate cu o alarmă de înaltă presiune. Este necesară o alarmă de presiune scăzută dacă este necesară protecţia împotriva depresiunii.
    2.1.13.2.4. Trebuie să fie posibilă comanda alimentării de la un post de comandă sigur, departe de staţia de alimentare. Presiunea şi nivelul rezervorului de combustibil GNL trebuie să fie monitorizate la acest post de comandă. Alarma de preaplin, alarma de presiune înaltă şi presiune scăzută şi oprirea automată trebuie să fie indicate la acest post de comandă.
    2.1.13.2.5. La postul de comandă trebuie declanşată o alarmă optică şi acustică dacă ventilaţia se opreşte în conductele care căptuşesc tubulaturile de alimentare.
    2.1.13.2.6. O alarmă optică şi acustică şi o oprire de urgenţă trebuie să fie declanşate la postul de comandă dacă se detectează gaz în conductele care căptuşesc tubulaturile de alimentare.
    2.1.13.2.7. La bord trebuie să fie disponibile îmbrăcăminte şi echipament de protecţie adecvate şi suficiente pentru operaţiunile de alimentare cu combustibil, în conformitate cu manualul de exploatare.
    2.1.13.3. Monitorizarea funcţionării motorului
    2.1.13.3.1. Indicatoarele trebuie să fie instalate în timonerie şi în încăperea maşinilor pentru:
    a) funcţionarea motorului, în cazul unui motor care funcţionează numai pe gaz, sau
    b) funcţionarea şi modul de funcţionare a motorului, în cazul unui motor bicombustibil.
    2.1.13.4. Instalaţie de alarmă pentru concentraţii de gaze
    2.1.13.4.1. Instalaţia de alarmă pentru concentraţii de gaz trebuie să fie proiectată, instalată şi încercată în conformitate cu un standard recunoscut, cum ar fi Standardul european EN 60079 29 1: 2020.
    2.1.13.4.2. Detectoarele de gaz fixe trebuie instalate în:
    a) zonele de conectare, inclusiv rezervoarele de combustibil GNL, racordurile tubulaturilor şi primele valvule;
    b) conductele care învelesc tubulaturile de gaz;
    c) încăperile de maşini în care sunt amplasate tubulaturi de gaz, echipamente de gaz sau echipamente consumatoare de gaz;
    d) încăperea în care se află instalaţia de preparare a gazului;
    e) alte încăperi închise în care sunt amplasate tubulaturi de gaz sau alte echipamente care funcţionează cu gaz, fără învelişuri;
    f) alte încăperi închise sau semiînchise în care se pot acumula vapori de gaz, inclusiv spaţii inter- bariere şi încăperi care conţin rezervoare independente de combustibil GNL, altele decât tipul C;
    g) sasuri de aer şi
    h) orificiile de ventilaţie ale încăperilor în care se pot acumula vapori de gaz.
    2.1.13.4.3. Prin derogare de la 2.1.13.4.2, pentru spaţiile inter-bariere ale tubulaturilor cu pereţi dubli pot fi utilizaţi senzori fixaţi permanent pentru detectarea gazelor prin diferenţa de presiune.
    2.1.13.4.4. Numărul şi redundanţa detectoarelor de gaz din fiecare încăpere trebuie determinate ţinând cont de dimensiunile, amenajarea şi ventilaţia încăperii.
    2.1.13.4.5. Detectoarele de gaz instalate permanent trebuie să fie amplasate în zonele în care se poate acumula gaz şi în orificiile de ventilaţie ale acestor încăperi.
    2.1.13.4.6. O alarmă optică şi acustică trebuie să fie declanşată înainte ca şi concentraţia de gaz să atingă 20% din limita inferioară de explozie. Sistemul de siguranţă al gazului trebuie declanşat la 40% din limita inferioară de explozie.
    2.1.13.4.7. Alarmele acustice şi optice ale instalaţiei de alarmă pentru concentraţii de gaze trebuie să fie declanşate în timonerie.
    2.1.13.5. Funcţiile de siguranţă ale sistemelor de alimentare cu gaz
    2.1.13.5.1. În cazul în care sistemul de alimentare cu gaz este oprit prin declanşarea unei valvule automate, acesta nu trebuie deschis până când nu a fost determinat motivul opririi şi au fost luate măsurile necesare. Instrucţiunile în acest sens trebuie afişate într-un loc vizibil la postul de comandă pentru valvulele de închidere de la tubulatura de alimentare cu gaz.
    2.1.13.5.2. Dacă sistemul de alimentare cu gaz este oprit din cauza unei scurgeri de gaz, acesta nu trebuie deschis până când scurgerea nu a fost localizată şi au fost luate măsurile necesare. Instrucţiunile în acest sens trebuie afişate într-un loc vizibil în încăperea maşinilor.
    2.1.13.5.3. Sistemul de alimentare cu gaz trebuie să fie proiectat pentru a permite oprirea manuală de urgenţă de la distanţă din următoarele locaţii, dacă este cazul:
    a) timonerie,
    b) postul de comandă al staţiei de alimentare cu combustibil sau
    c) orice locaţie ocupată permanent de personal.    CAP. 2
    Metanol
        (fără obiect)    CAP. 3
    Hidrogen
        (fără obiect) SECŢIUNEA III
    Convertizoare de energie
    CAP. 1
    Sisteme de propulsie sau auxiliare care folosesc pile de combustie
    3.1.1. Încăperile pilelor de combustie
    3.1.1.1. Cerinţele acestui Capitol se aplică încăperilor pilelor de combustie situate pe sau sub punte.
    3.1.1.2. Numai componentele necesare funcţionării sistemelor cu pile de combustie sunt permise în încăperile pilelor de combustie.
    3.1.1.3. Componentele pilelor de combustie trebuie să fie înconjurate de o barieră secundară. Peretele unei încăperi a pilelor de combustie poate acţiona ca o barieră secundară.
    3.1.1.4. Încăperile pilelor de combustie trebuie proiectate astfel încât forma lor geometrică să asigure o bună circulaţie a aerului sau o bună repartiţie a gazului inert, pentru a reduce pe cât posibil riscul acumulării unui amestec exploziv.
    3.1.1.5. În încăperile pilelor de combustie trebuie să fie prezent un sistem de detectare a gazelor instalat permanent, cu măsurare continuă.
    3.1.1.6. Încăperile pilelor de combustie care conţin reformatoare de combustibil trebuie, de asemenea, să respecte cerinţele referitoare la stocarea combustibilului în cauză, menţionate în Anexa 8, Secţiunea II.
    3.1.1.7. Cerinţele adecvate pentru separaţiile la incendiu ale încăperilor pilelor de combustie trebuie să fie stabilite prin intermediul unei evaluări a riscurilor în conformitate cu art. 30.04, acordând o atenţie deosebită amplasării instalaţiei şi încărcării termice a încăperii pilei de combustie.
    3.1.1.8. Încăperile pilelor de combustie nu trebuie să fie situate mai puţin de:
    a) 1,00 m sau B/5 de bordul construcţiei navale, oricare dintre acestea este mai mică, şi
    b) 0,60 m de fundul construcţiei navale.
        Comisia de inspecţie poate autoriza distanţe mai mici în absenţa zonelor periculoase, pe baza evaluării riscurilor, prevăzută la art. 30.04.
    3.1.1.9. Unul dintre următoarele concepte trebuie aplicat pentru încăperile pilelor de combustie:
    a) încăperea pilelor de combustie inertizată;
    b) încăperea pilelor de combustie protejată contra exploziilor sau
    c) încăperea pilelor de combustie ventilată.
    3.1.1.10. Cerinţe aplicabile încăperilor pilelor de combustie inertizate
    3.1.1.10.1. Încăperile pilelor de combustie inertizate sunt încăperile pilelor de combustie protejate cu gaz inert. Acestea trebuie considerate ca zone nepericuloase.
    3.1.1.10.2. Peretele unei încăperi a pilelor de combustie care ţine locul barierei secundare trebuie să fie etanş la gaz. Presiunea de proiectare a peretelui trebuie să fie adecvată aplicaţiei prevăzute.
    3.1.1.10.3. În timpul funcţionării normale a sistemului de pile de combustie, încăperea pilelor de combustie trebuie să fie inertizată.
    3.1.1.10.4. În cazul detectării unei scurgeri de gaz sau a pierderii inertizării:
    a) alimentarea cu combustibil a încăperii cu pile de combustie în cauză şi
    b) componentele pilelor de combustie prezente în încăperea pilelor de combustie în cauză trebuie oprită automat.
    3.1.1.10.5. Etanşeitatea la gaze şi integritatea barierei secundare trebuie verificată continuu prin măsuri adecvate. În cazul detectării unei scurgeri de gaz inert în încăperile învecinate în care sunt prezente persoane în timpul funcţionării normale, trebuie declanşată o alarmă optică şi acustică:
    a) în încăperile în cauză şi
    b) în timonerie sau în orice alt loc ocupat permanent de personal.
        În cazul unei defecţiuni a etanşeităţii la gaz sau a integrităţii barierei secundare, alimentarea cu combustibil a sistemului de pile de combustie trebuie oprită automat.
    3.1.1.11. Cerinţe pentru încăperile pilelor de combustie protejate contra exploziilor
    3.1.1.11.1. Încăperile pilelor de combustie protejate contra exploziilor trebuie considerate zone periculoase (Zona 1).
    3.1.1.11.2. În conformitate cu art. 10.04, sunt admise numai aparatele protejate contra exploziei (certificate de siguranţă). Această cerinţă este considerată respectată atunci când aparatele sunt conforme prevederile relevante ale seriei de Standarde europene EN 60079.
    3.1.1.11.3. Funcţia barierei secundare trebuie asigurată prin ventilaţie mecanică care să asigure o presiune negativă permanentă faţă de încăperea înconjurătoare.
    3.1.1.11.4. Sistemul de ventilaţie trebuie:
    a) să asigure o capacitate de ventilaţie suficientă pentru a se asigura că volumul brut de aer din interiorul încăperi pilelor de combustie este reînnoit de cel puţin 30 de ori pe oră şi
    b) să fie independent de toate celelalte sisteme de ventilaţie ale construcţiei navale.
    3.1.1.11.5. În cazul unei scurgeri de gaz care are ca rezultat o concentraţie mai mare de 20% din limita inferioară de explozie (LEL), trebuie declanşată o alarmă optică şi acustică în timonerie sau în orice alt loc ocupat permanent de personal.
    3.1.1.11.6. În cazul unei scurgeri de gaz care are ca rezultat o concentraţie mai mare de 40% din LEL sau în cazul unei defecţiuni a sistemului de ventilaţie,
    a) alimentarea cu combustibil a încăperii pilelor de combustie în cauză şi
    b) componentele pilelor de combustie prezente în încăperea pilelor de combustie în cauză trebuie oprite automat.
    3.1.1.12. Cerinţe pentru încăperile pilelor de combustie ventilate
    3.1.1.12.1. Zonele periculoase posibile din încăperile pilelor de combustie ventilate trebuie clasificate în conformitate cu art. 10.04.
    3.1.1.12.2. În conformitate cu art. 10.04, sunt admise numai aparatele adecvate pentru zone periculoase conform clasificării de la 3.1.1.12.1. Această cerinţă este considerată respectată atunci când aparatele sunt conforme prevederile relevante ale seriei de Standarde europene EN 60079.
    3.1.1.12.3. Funcţia barierei secundare trebuie asigurată prin ventilaţie mecanică care să asigure o presiune negativă permanentă faţă de încăperile înconjurătoare.
    3.1.1.12.4. Sistemul de ventilaţie trebuie:
    a) să garanteze o capacitate de ventilaţie suficientă pentru a se asigura că volumul brut de aer din interiorul încăperii pilelor de combustie este reînnoit cel puţin la rata care a fost adoptată pentru calcularea zonei de pericol în conformitate cu 3.1.1.12.1. Această cerinţă este considerată îndeplinită atunci când diluţia este determinată în conformitate cu art. 10.04 alin. 1 şi
    b) să fie independent de toate celelalte sisteme de ventilaţie ale construcţiei navale.
    3.1.1.12.5. În cazul unei scurgeri de gaz care are ca rezultat o concentraţie mai mare de 20% din LEL, trebuie declanşată o alarmă optică şi acustică în timonerie sau în orice alt loc ocupat permanent de personal.
    3.1.1.12.6. În cazul unei scurgeri de gaz care are ca rezultat o concentraţie mai mare de 40% din LEL sau în cazul unei defecţiuni a sistemului de ventilaţie,
    a) alimentarea cu combustibil a încăperii pilelor de combustie în cauză şi
    b) componentele pilelor de combustie prezente în încăperea pilelor de combustie în cauză trebuie oprite automat.
    3.1.1.13. Cerinţe speciale sau derogări aplicabile încăperilor pilelor de combustie situate pe punte
    3.1.1.13.1. Pentru încăperile pilelor de combustie situate pe punte, comisia de inspecţie poate acorda o derogare de la cerinţele 3.1.1.3 şi 3.1.1.12.3, cu condiţia ca:
    a) încăperea pilelor de combustie să fie situată pe o punte deschisă, fără încăperi direct adiacente pe aceeaşi punte;
    b) încăperea pilelor de combustie să fie ventilată în mod natural pentru a se asigura că volumul brut de aer din interiorul încăperii pilelor de combustie este reînnoit în conformitate cu 3.1.1.12.4;
    c) evaluarea riscului în conformitate cu art. 30.04 nu identifică contraindicaţii.
    3.1.1.14. Accesul în încăperile pilelor de combustie
    3.1.1.14.1. Accesul în încăperile pilelor de combustie nu trebuie să fie posibil până când componentele pilei de combustie amplasate în acestea nu sunt închise în siguranţă, izolate de sistemul de alimentare cu combustibil, golite de orice scurgeri şi se confirmă absenţa gazului în atmosfera internă.
        Trebuie să fie posibilă, din exteriorul încăperii pilelor de combustie, acţionarea şi monitorizarea de la distanţă a tuturor comenzilor şi parametrilor necesari pentru funcţionarea în siguranţă a sistemului de pile de combustie şi pentru degazarea în încăperea pilelor de combustie.
    3.1.1.14.2. Deschiderile încăperilor pilelor de combustie trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de blocare care să împiedice funcţionarea sistemului de pile de combustie atunci când încăperea pilelor de combustie este deschisă.
    3.1.1.14.3. Uşile care dau către încăperile pilelor de combustie trebuie să poarte la exterior simbolul conform Figurii 1 din Anexa 4 ("Accesul interzis persoanelor neautorizate"), precum şi simbolul specific combustibilului menţionat la art. 30.06.
    3.1.1.14.4. Pentru intrarea în încăperile pilelor de combustie inertizate, trebuie să fie posibilă înlocuirea atmosferei inerte din încăperea pilelor de combustie cu aer care poate fi respirat în siguranţă. Trebuie indicat în exteriorul încăperii pilelor de combustie dacă aerul poate fi respirat în deplină siguranţă.
    3.1.1.14.5. Comisia de inspecţie poate autoriza o derogare de la 3.1.1.14.1, cu condiţia ca:
    a) deschiderea încăperii pilelor de combustie se deschide direct pe puntea deschisă;
    b) deschiderea încăperii pilelor de combustie include un sas; şi
    c) încăperea pilelor de combustie este considerată nepericuloasă conform 3.1.1.12.1.
    3.1.1.14.6. Pentru întreţinerea în siguranţă, componentele pilelor de combustie trebuie să poată fi
    a) izolate de sistemul de alimentare cu combustibil şi
    b) drenate şi purjate de combustibil.
    3.1.1.14.7. Sistemele de pile de combustie şi componentele lor trebuie instalate şi montate astfel încât să fie suficient de accesibile pentru operare şi întreţinere şi să nu pună în pericol persoanele care efectuează aceste lucrări.
    3.1.2. Sisteme de tubulaturi de combustibil în încăperile celulelor de combustie
    3.1.2.1. Tubulatura utilizată pentru alimentarea cu combustibil primar trebuie să fie conformă cerinţelor respective din Anexa 8, Secţiunea II.
    3.1.2.2. Tubulatura de combustibil trebuie protejată împotriva pericolelor rezultate din încărcările electrostatice.
    3.1.2.3. Presiunea maximă de lucru a tubulaturii din interiorul încăperilor pilelor de combustie nu trebuie să depăşească 1000 kPa (valoarea manometrică). Comisia de inspecţie poate autoriza o presiune de funcţionare mai mare, pe baza evaluării riscurilor menţionată la art. 30.04.
    3.1.3. Reformator
    3.1.3.1. Volumul de combustibil din reformator trebuie limitat la volumul cerut pentru o funcţionare stabilă şi continuă. Stocarea combustibilului în reformator nu este permisă.
    3.1.3.2. Reformatoarele cu o presiune de proiectare mai mare de 50 kPa trebuie să îndeplinească cerinţele art. 8.01 alin. 2.
    3.1.3.3. Trebuie evitate acumulările neintenţionate de amestecuri inflamabile în sistemele de arzător şi unităţile de oxidare ale reformatorului.
    3.1.3.4. Trebuie instalat un sistem automat de control al arzătorului pentru a permite pornirea, funcţionarea şi oprirea în siguranţă a sistemului de arzător al reformatorului.
    3.1.3.5. Arderea completă a gazelor din arzător trebuie monitorizată.
    3.1.3.6. Suprafeţele susceptibile de a atinge temperaturi ridicate trebuie să fie prevăzute cu o izolaţie sau cu o protecţie împotriva contactului.
    3.1.4. Rezervor tampon
    3.1.4.1. Rezervoarele tampon de combustibil din sistemele de pile de combustie, dacă sunt prezente, pot fi utilizate numai pentru a furniza combustibil de proces şi rezerve temporare şi nu ca stocare suplimentară de combustibil.
    3.1.4.2. Rezervoarele tampon trebuie amplasate în proximitatea pilelor de combustie şi trebuie să respecte cerinţele de la 3.1.2.
    3.1.5. Sisteme de pile de combustie
    3.1.5.1. Sistemele de pile de combustie trebuie să fie construite şi încercate în conformitate cu standardele aplicabile din seria de Standarde internaţionale IEC 62282 sau cu standarde echivalente.
    3.1.5.2. Materialele utilizate pentru sistemele de pile de combustie trebuie să fie adecvate pentru aplicaţia prevăzută. Această cerinţă este considerată îndeplinită atunci când materialele respectă:
    a) Standardul internaţional IEC 62282-3-100: 2019, sau
    b) o cerinţă sau un standard recunoscut ca echivalent de către unul dintre statele membre.
    3.1.6. Sisteme de ventilaţie
    3.1.6.1. Ventilatoarele utilizate pentru ventilarea zonelor periculoase trebuie să fie de un tip certificat de siguranţă.
    3.1.6.2. Motorul electric care antrenează ventilatoarele trebuie fie conform protecţiei contra exploziilor cerută în zona în care este instalat.
    3.1.6.3. Orice pierdere a capacităţii de ventilaţie cerute trebuie să declanşeze o alarmă optică şi acustică în timonerie sau în orice alt loc ocupat permanent de personal.
    3.1.6.4. Trebuie instalate cel puţin două ventilatoare pentru ventilarea zonelor periculoase pentru a asigura 100% din capacitatea de ventilaţie cerută în cazul unei defecţiuni a ventilatorului. Alimentarea de la sursa de curent electric de urgenţă trebuie să permită sistemului de ventilaţie să asigure 100% din capacitatea de ventilaţie necesară.
    3.1.6.5. Aerul pentru ventilaţie trebuie să provină din zone nepericuloase.
    3.1.6.6. Priza de aer din zonele nepericuloase trebuie să fie situată la cel puţin 1,50 m de limitele oricărei zone periculoase.
    3.1.6.7. Când conducta de admisie a aerului trece printr-o încăpere periculoasă, conducta trebuie să fie în suprapresiune în raport cu această încăpere. O suprapresiune nu este necesară atunci când măsurile structurale asupra conductei asigură că gazele nu pot pătrunde în conductă.
    3.1.6.8. Orificiile de evacuare a aerului din zonele periculoase trebuie să fie amplasate într-o zonă deschisă cu un pericol echivalent sau mai mic decât încăperea ventilată.
    3.1.6.9. Orificiile de evacuare a aerului pentru zonele nepericuloase sunt situate în exteriorul zonelor periculoase.
    3.1.6.10. Prizele şi ieşirile de aer trebuie să fie situate în locuri adecvate, ţinând cont de caracteristicile combustibilului utilizat.
    3.1.7. Sisteme de evacuare
    3.1.7.1. Următoarele prevederi se aplică sistemelor de evacuare a aerului şi gazelor de evacuare de la sistemele pilelor de combustie.
    3.1.7.2. Sistemele de evacuare ale sistemelor pilelor de combustie
    a) nu trebuie să fie conectate la tubulaturile de evacuare ale altor sisteme decât sistemele pilelor de combustie şi
    b) trebuie să conducă gazele spre aerul liber.
        Cu toate acestea, tubulaturile de evacuare ale sistemelor pilelor de combustie pot fi combinate cu ventilaţia încăperii pilelor de combustie la ieşirea ventilaţiei încăperii pilelor de combustie.
    3.1.7.3. Sistemele de evacuare trebuie să fie realizate dintr-un material adecvat în ceea ce priveşte limita de temperatură, rezistenţa la foc, soliditatea şi rezistenţa la acţiunea condensului.
    3.1.7.4. Trebuie luate toate măsurile adecvate pentru a preveni intrarea aerului evacuat şi a gazelor de evacuare în diferite compartimente ale construcţiei navale.
    3.1.7.5. Orificiile de evacuare ale sistemelor de evacuare trebuie să fie proiectate astfel încât să nu prezinte un pericol imediat pentru persoanele aflate la bord. Acestea trebuie să fie amplasate în locuri adecvate, ţinând cont de caracteristicile aerului de evacuare şi ale gazelor de evacuare.
    3.1.7.6. Sistemele de evacuare şi ieşirile din aceste sisteme trebuie să fie clasificate în conformitate cu art. 10.04. Sunt permise numai echipamente adecvate pentru zona periculoasă clasificată.
    3.1.7.7. Sistemele de evacuare trebuie configurate astfel încât să limiteze pe cât posibil acumularea de combustibil gazos neoxidat.
    3.1.7.8. Dispunerea şi izolarea sistemului de evacuare trebuie să ţină seama de acumularea condensului.
    3.1.7.9. Sistemele de evacuare a gazelor trebuie să permită drenarea în siguranţă a condensului.
    3.1.7.10. În cazul în care sistemele de evacuare nu sunt furnizate de producătorul pilei de combustie, acestea trebuie să fie în conformitate cu instrucţiunile producătorului pilei de combustie.
    3.1.8. Sistem de purjare
    3.1.8.1. Pentru sistemele de pile de combustie care necesită purjare pentru o funcţionare în siguranţă, în special înainte de pornire sau după oprirea sistemului de pile de combustie, trebuie utilizat un sistem de purjare adecvat, folosind un mijloc specificat de producătorul pilei de combustie.
    3.1.9. Sisteme de comandă, monitorizare şi siguranţă
    3.1.9.1. Pe lângă art. 30.10, se aplică prevederile de la 3.1.9:
    3.1.9.2. Fiecare sistem de pile de combustibil trebuie să fie echipat cu propriul sistem de comandă şi monitorizare, inclusiv cu propriul sistem de siguranţă. Sistemul de siguranţă trebuie să fie independent de sistemul de comandă şi monitorizare. Toate elementele acestor sisteme trebuie să poată fi încercate funcţional.
        Software-ul pentru sisteme electronice programabile trebuie dezvoltat în conformitate cu un sistem acceptabil de management al calităţii care ia în considerare toate activităţile din ciclul de viaţă al software-ului, şi anume proiectarea, dezvoltarea, furnizarea şi întreţinerea.
    3.1.9.3. Senzorii pentru sistemul de siguranţă trebuie să fie legaţi în primul rând de sistemul de siguranţă şi informaţii specifice care pot fi transmise şi către sistemele de comandă şi monitorizare. Senzorii de alarmă trebuie să fie conectaţi direct la sistemul de monitorizare.
    3.1.9.4. Trebuie să fie posibilă oprirea manuală a sistemului de pile de combustie din următoarele locaţii:
    a) timonerie,
    b) din exterior, în imediata apropiere a încăperii rezervată pilelor de combustie,
    c) orice locaţie ocupată permanent de personal.
        Sistemul de siguranţă trebuie repornit manual înainte ca sistemul de propulsie sau auxiliar să poată fi repornit.
    3.1.9.5. Reacţiile chimice din reformator şi din pilele de combustie trebuie monitorizate prin intermediul controalelor de temperatură, presiune şi tensiune.    CAP. 2
    Sisteme de propulsie sau auxiliare, inclusiv motoare cu ardere internă, care utilizează GNL ca şi combustibil
    3.2.1. Generalităţi
    3.2.1.1. Cerinţele din Anexa 8, Secţiunea II, 2.1.2 până la 2.1.6, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11.1, 2.1.11.2, 2.1.13.1, 2.1.13.3, 2.1.13.4 şi 2.1.13.5 se aplică şi sistemelor de propulsie sau auxiliare care cuprind motoare cu ardere internă care utilizează GNL ca combustibil.
    3.2.1.2. Pentru încăperile maşinilor, se va implementa unul dintre următoarele concepte:
    a) încăperile maşinilor protejate contra prezenţei gazului,
    b) încăperile maşinilor protejate contra exploziilor sau
    c) încăperile maşinilor protejate de un dispozitiv de oprire de urgenţă (ESD).
    3.2.2. Cerinţe pentru încăperile maşinilor protejate contra prezenţei gazului
    3.2.2.1. Încăperile maşinilor protejate contra prezenţei gazului trebuie să fie protejate împotriva gazului în toate condiţiile ("inerent sigur pentru gaz"). O singură defecţiune a sistemului GNL nu trebuie să ducă la o scurgere de gaz în încăperea maşinilor. Toate tubulaturile de gaz din interiorul limitelor încăperilor maşinilor trebuie să fie închise într-o incintă etanşă la gaz, de exemplu, tubulaturi cu pereţi dubli sau conducte ventilate.
    3.2.2.2. În cazul defectării uneia dintre bariere, alimentarea cu gaz către partea relevantă a sistemului GNL trebuie să fie oprită automat.
    3.2.2.3. Sistemul de ventilaţie al conductelor ventilate trebuie:
    a) să garanteze o capacitate suficientă pentru a asigura că volumul brut de aer din interiorul conductelor ventilate poate fi reînnoit de cel puţin 30 de ori pe oră;
    b) să fie echipat să detecteze continuu prezenţa gazului în spaţiul inelar dintre tubulaturile interioare şi exterioare; şi
    c) să fie independente de toate celelalte sisteme de ventilaţie, în special de sistemul de ventilaţie al încăperii maşinilor.
    3.2.2.4. O încăpere a maşinilor protejată contra prezenţei gazului trebuie considerată zonă nepericuloasă, cu excepţia cazului în care evaluarea riscurilor în conformitate cu art. 30.04 demonstrează contrariul.
    3.2.3. Cerinţe pentru încăperile maşinilor protejate contra exploziilor
    3.2.3.1. Instalaţiile din încăperile maşinilor protejate contra exploziilor trebuie să fie astfel încât încăperile să poată fi considerate protejate contra gazului în condiţii normale. O singură defecţiune a sistemului GNL nu trebuie să ducă la o concentraţie de gaz care depăşeşte 20% din limita inferioară de explozie (LEL) în încăperea maşinilor.
    3.2.3.2. În cazul detectării de gaz sau a unei defecţiuni a ventilaţiei, alimentarea cu gaz către partea relevantă a sistemului GNL trebuie oprită automat.
    3.2.3.3. Sistemul de ventilaţie trebuie:
    a) să garanteze o capacitate suficientă pentru a menţine o concentraţie de gaz sub 20% din LEL în încăperea maşinilor şi pentru a se asigura că volumul brut de aer din interiorul încăperii maşinilor poate fi reînnoit de cel puţin 30 de ori pe oră; şi
    b) să fie independent de toate celelalte sisteme de ventilaţie.
    3.2.3.4. În funcţionare normală, încăperea maşinilor trebuie să fie ventilată în permanenţă cu cel puţin 15 schimburi ale volumului de aer brut în interiorul încăperii maşinilor pe oră.
    3.2.3.5. Încăperile maşinilor protejate contra exploziilor trebuie proiectate astfel încât geometria lor să reducă la minimum acumularea de gaz sau formarea de pungi de gaz. Trebuie asigurată o bună circulaţie a aerului.
    3.2.3.6. O încăpere a maşinilor protejată contra exploziilor trebuie să fie considerată ca Zona 2, cu excepţia cazului în care evaluarea riscului în conformitate cu art. 30.04 demonstrează contrariul.
    3.2.4. Cerinţe aplicabile încăperilor maşinilor protejate de un dispozitiv de oprire de urgenţă (ESD)
    3.2.4.1. Instalaţiile din încăperile maşinilor protejate cu un ESD trebuie să fie astfel încât aceste încăperi să poată fi considerate protejate contra gazului în condiţii normale, dar putând potenţial prezenta un pericol legat de gaz în anumite condiţii anormale.
    3.2.4.2. Dacă apar condiţii anormale care implică un pericol legat de gaz, oprirea de urgenţă (ESD) a echipamentelor nesigure (surse de aprindere) şi a maşinilor alimentate cu gaz trebuie să aibă loc automat, în timp ce echipamentele sau maşinile care rămân în serviciu sau active trebuie să fie de un tip certificat de siguranţă.
    3.2.4.3. Sistemul de ventilaţie trebuie:
    a) să garanteze o capacitate suficientă pentru a se asigura că volumul brut de aer din interiorul încăperii maşinilor poate fi reînnoit de cel puţin 30 de ori pe oră;
    b) să fie conceput pentru a face faţă scenariului de scurgere maxim previzibilă din cauza defecţiunilor tehnice şi
    c) să fie independent de toate celelalte sisteme de ventilaţie.
    3.2.4.4. În timpul funcţionării normale, încăperea maşinilor trebuie să fie ventilată în permanenţă cu cel puţin 15 schimburi ale volumului de aer brut în interiorul încăperii maşinilor pe oră. În cazul detectării de gaze în încăperea maşinilor, numărul de schimburi de aer va creşte automat la 30 de schimbări pe oră.
    3.2.4.5. Dacă nava este echipată cu mai mult de un motor de propulsie, aceste motoare trebuie amplasate în cel puţin două încăperi de maşini separate. Aceste încăperi de maşini nu trebuie să aibă separaţii comune. Cu toate acestea, separaţiile comune pot fi acceptate dacă se poate demonstra că consecinţele unei singure defecţiuni nu vor afecta ambele încăperi.
    3.2.4.6. Trebuie instalată o alarmă fixă pentru concentraţia gazelor concepută pentru a opri automat alimentarea cu gaz a încăperii maşinilor relevante şi a deconecta toate echipamentele sau aparatele care nu sunt protejate contra exploziei.
    3.2.4.7. Încăperile maşinilor protejate cu ESD trebuie proiectate astfel încât geometria lor să reducă la minimum acumularea de gaz sau formarea de pungi de gaz. Trebuie asigurată o bună circulaţie a aerului.
    3.2.4.8. O încăpere de maşini protejată cu ESD trebuie să fie considerată ca Zona 1, cu excepţia cazului în care evaluarea riscului în conformitate cu art. 30.04 demonstrează altfel.
    3.2.5. Sistemul de evacuare
    3.2.5.1. Sistemul de evacuare trebuie configurat astfel încât să reducă la minimum acumularea de combustibil gazos nears.
    3.2.5.2. Cu excepţia cazului în care sunt concepute pentru a rezista la suprapresiune în cel mai rău caz din cauza scurgerilor de gaz inflamat, componentele motoarelor sau sistemele susceptibile de a conţine un amestec inflamabil gaz-aer trebuie să fie prevăzute cu supape de limitare a presiunii corespunzătoare.
    3.2.5.3. Trebuie să existe un mijloc de monitorizare şi de detectare a funcţionării incorecte a sistemului de aprindere, a arderii slabe sau rateurilor de ardere care pot antrena prezenţa gazului nears în sistemul de evacuare în timpul funcţionării.
    3.2.5.4. Dacă se detectează o funcţionare necorespunzătoare a sistemului de aprindere, ardere slabă sau rateuri de ardere, sistemul de alimentare cu gaz trebuie să fie oprit automat.
    3.2.5.5. Tubulaturile de eşapament ale motoarele cu gaz sau bicombustibile nu trebuie să fie conectate la tubulaturile de eşapament de la alte motoare sau sisteme.
    3.2.5.6. În cazul unei pierderi a alimentării cu gaz a unui motor bicombustibil, motorul trebuie să poată continua să funcţioneze numai cu motorină fără întrerupere.    CAP. 3
    Sisteme de propulsie sau auxiliare, inclusiv motoarele cu ardere internă, care utilizează metanol ca şi combustibil
    (fără obiect)"

    55. ESI-I-1 se modifică după cum urmează:
    a) Numărul 23 va avea următorul cuprins:
    "23. Numărul de locuri de dormit pentru pasageri."

    b) Numărul 26, ultima frază, va avea următorul cuprins:
    "Dacă este cazul, magaziile fără capace (magazii deschise) trebuie menţionate în certificatul navei de navigaţie interioară, eventual la numărul 52."

    c) Numărul 46 va avea următorul cuprins:
    "46. Ca regulă generală, nu se poate introduce un regim continuu de funcţionare atunci când locurile de dormit nu sunt suficiente sau nivelul presiunii acustice este prea ridicat."


    56. ESI-I-2, tabelul sub "încercări ", se modifică după cum urmează :
    a) Linia relativă la instrucţiunea ESI-II-12, Secţiunea 3.1, lit. a), b), va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────┬───────────┬┬──────┐
│Instrucţiunea │Instalaţia ││ │
│ESI-II-12, │de alarmă ││Expert│
│Secţiunea 3.1, │de incendiu││ │
│lit. a), b) │ ││ │
└──────────────────┴───────────┴┴──────┘

"

    b) Linia relativă la instrucţiunea ESI-II-12, Secţiunea 3.1, lit. c), va avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────┬──────────┬───┬──────────┐
│Instrucţiunea│Instalaţia│ │Expert sau│
│ESI-II-12, │de alarmă │2 │persoană │
│Secţiunea │de │ani│competentă│
│3.1, lit. c) │incendiu │ │ │
└─────────────┴──────────┴───┴──────────┘

"


    57. ESI-II-4 se modifică după cum urmează :
    a) Numărul 4.2, al doilea paragraf, va avea următorul cuprins:
    ""Cârmele de flancare*)/instalaţia de guvernare prova*/alte instalaţii* menţionate la nr. 34 sunt necesare pentru a îndeplini cerinţele de manevrabilitate din Capitolul 5"."

    b) Anexa 2, rândul dinaintea indicaţiei referitoare la "Tip" (fără obiect în limba română)

    58. ESI-II-5 se modifică după cum urmează :
    a) Numărul 3.2 va avea următorul cuprins:
    "3.2. Măsurarea zgomotului aerian emis de construcţia navală
    Măsurătorile zgomotului produs de construcţia navală pe căile navigabile interioare şi în porturi trebuie efectuate în conformitate cu Standardul european EN ISO 2922: 2020, Secţiunile 7 până la 11. Uşile şi ferestrele încăperilor maşinilor trebuie să fie închise în timpul măsurătorilor."

    b) Numărul 3a.2 va avea următorul cuprins:
    "3a.2. Măsurarea zgomotului aerian emis de construcţia navală
    Măsurătorile zgomotului produs de construcţia navală pe căile navigabile interioare şi în porturi trebuie efectuate în conformitate cu Standardul european EN ISO 2922: 2020, secţiunile 7 până la 11. Uşile şi ferestrele încăperilor maşinilor trebuie să fie închise în timpul măsurătorilor."

    c) Apendicele 1, titlul, va avea următorul cuprins:
    " Apendice 1
1
        Raport de măsurare a zgomotului
    - Construcţii navale e a căror chilă a fost pusă după 1 aprilie 1976 -
    – zgomot de la construcţia navală în conformitate cu Standardul internaţional ISO 2923:1996
    – zgomot aerian emis de construcţia navală în conformitate cu Standardul european EN ISO 2922:2020*)
"

    d) Apendicele 2, numărul 1.2, fraza introductivă, va avea următorul cuprins:
    "1.2. Măsurarea zgomotului generat de construcţia navală (EN 2922: 2020):"


    59. ESI-II-9 va avea următorul cuprins:
    " ESI-II-9
        PROCEDURA DE CONTROL ŞI ADMITERE ANCORE SPECIALE CU MASA REDUSĂ
        (Art. 13.01, alin. de la 1 la 4)1. Capitolul 1 - Procedura de admitere
    1.1. Ancorele speciale cu masă redusă în conformitate cu art. 13.01, alin. 5 trebuie să fie aprobate de autoritatea competentă. Aceasta fixează reducerea autorizată de masă pentru ancora specială prin aplicarea procedurii specificate mai jos.
    1.2. Admiterea ca ancoră specială este posibilă numai dacă reducerea de masă determinată este egală sau mai mare de 15%.
    1.3. Cererile de admitere ca ancoră specială în conformitate cu 1.1 trebuie să fie depuse la autoritatea competentă a unui stat membru. La fiecare cerere trebuie ataşate zece copii ale următoarelor documente:
    a) un tabel de dimensiuni şi mase pentru ancora specială, indicând pentru fiecare mărime comercializată dimensiunile caracteristice şi denumirea modelului;
    b) o diagramă a forţei de frânare a ancorei de referinţă A menţionată la 2.2 de mai jos şi cea a ancorei speciale B care urmează să fie autorizată, întocmită de un serviciu desemnat de autoritatea competentă şi însoţită de o apreciere a acesteia.
    1.4. Autoritatea competentă informează CESNI cu privire la cererile de reducere a masei ancorei care iau fost depuse, pe care intenţionează să le acorde la finalul încercărilor.
    1.5. Lista ancorelor speciale cu masă redusă este publicată pe site-ul CESNI (https://listes.cesni.eu).
2. Capitolul 2 - Proceduri de încercare
    2.1. Diagramele forţei de frânare menţionate la 1.3 de mai sus trebuie să reprezinte forţele de frânare ale ancorei de referinţă A şi ale ancorei speciale B care urmează să fie autorizate în funcţie de viteză, măsurate în timpul încercărilor efectuate în conformitate cu 2.2 până la 2.5 de mai jos. Anexa 1 prezintă o posibilitate de efectuare a încercărilor de forţă de frânare.
    2.2. Ancora de referinţă A utilizată în timpul încercărilor trebuie să fie o ancoră cu braţe articulate a unui model curent, a cărei masă se ridică la cel puţin 400 kg şi care corespunde schemei şi indicatorilor de mai jos. (a se vedea imaginea asociată)
        Se admite o toleranţă de ± 5% pentru dimensiunile şi masa indicate; totuşi, suprafaţa fiecărui braţ trebuie să fie de cel puţin 0,15 mp.
    2.3. Masa ancorei speciale B utilizată în timpul încercărilor poate diferi cu maximum 10% de masa ancorei de referinţă A. Când toleranţele sunt mai mari, forţele trebuie convertite proporţional cu masa.
    2.4. Diagramele forţei de frânare trebuie întocmite pentru viteze (v) cuprinse între 0 şi 5 km/h (în raport cu ţărmul) conform unor scale liniare. În acest scop, va fi necesar să se procedeze în două sectoare ce urmează a fi stabilite de autoritatea competentă, unul prevăzut cu pietriş grosier şi celălalt cu nisip fin, cu trei încercări în amonte, alternativ cu ancora de referinţă A şi ancora specială B. Pe Rin, sectorul 401/402 p.k. poate fi folosit ca sector de referinţă pentru încercările cu pietriş grosier şi sectorul 480/481 p.k. pentru încercările cu nisip fin.
    2.5. Pentru fiecare încercare, ancora de verificat trebuie să fie remorcată cu un cablu de oţel, a cărui lungime între ancoră şi punctul de fixare la navă sau la mijlocul de remorcare trebuie să fie egală cu de 10 ori înălţimea punctului său de fixare la navă, deasupra fundului ancorei.
    2.6. Procentajul de reducere a masei ancorei se calculează cu ajutorul formulei = 75 x [1 -0,5 (FA/FB + AA/AB)] [%] unde
        r = procentajul de reducere a masei ancorei B în raport cu ancora de referinţă A ;
        PA = masa ancorei de referinţă A ;
        PB = masa ancorei speciale B ;
        FA = forţa de reţinere a ancorei de referinţă A pentru v = 0,5 km/h ;
        FB = forţa de reţinere a ancorei speciale B pentru v = 0,5 km/h;
        AA = suprafaţa pe diagrama inclusă între
    - paralela cu axa ordonatelor pentru viteza v = 0
    – paralela cu axa ordonatelor pentru viteza v = 5 km/h
    – paralela cu axa absciselor pentru forţa de reţinere F = 0
    – curba forţei de frânare pentru ancora de referinţă A;
        AB = aceeaşi definiţie ca AA, dar luând curba forţei de frânare pentru ancora specială B
        Model al diagramei forţei de frânare
        (Calcul suprafeţelor AA şi AB) (a se vedea imaginea asociată)

    2.7. Procentajul admisibil este cel stabilit şi ponderat conform 2.6 de mai sus pe baza a şase valori ale lui r.
3. Capitolul 3 - Ancore pentru nave de agrement
    3.1. Pentru navele de agrement, comisia de inspecţie poate autoriza şi ancore speciale cu masă redusă în conformitate cu regulile unei societăţi de clasificare recunoscute.
        Anexa 1 a instrucţiunii ESI-II-9
        Exemplu de metodă de încercare a ancorei cu un convoi împins din două barje pe un rând (a se vedea imaginea asociată)
"

    60. Sub titlul ESI-II-11 va avea următorul cuprins:
    "(Art. 9.09, alin. 2 lit. a), alin. 4 lit. a), alin. 5 lit. a), art. 11.01, alin. 2, 4 şi 6, art. 11.02 alin. 2, art. 11.03 alin. 4, art. 11.04 alin. 3, art. 11.08 alin. 1, art. 13.05 alin. 2, lit. a), art. 19.07 alin. 1, art. 28.04 alin. 1, lit. a), art. 30.07)"

    61. ESI-II-12 va avea următorul cuprins:
    " ESI-II-12
        INSTALAŢIA DE ALARMĂ DE INCENDIU CORESPUNZĂTOARE
        (Art. 13.05 alin. 3 şi art. 19.11 alin. 18, art. 29.10 alin. 1) Instalaţiile de alarmă de incendiu sunt considerate eficiente dacă îndeplinesc următoarele cerinţe.
0. Componente
    0.1. Instalaţiile de alarmă de incendiu constau din următoarele:
    a) detectoare de incendiu, declanşatoare manuale de alarmă de incendiu sau alţi senzori;
    b) centrala de alarmă de incendiu,
    c) dispozitive de alarmă de incendiu şi dispozitive de semnalizare, dacă este cazul dispozitive de transmisie inclusiv alimentarea externă cu energie.
    0.2. Instalaţia de alarmă de incendiu poate acoperi una sau mai multe zone de detectare a incendiului.
    0.3. Instalaţia de alarmă de incendiu poate include unul sau mai multe panouri de control şi semnalizare.
    0.4. Centrala de alarma de incendiu desemnează elementul central de comanda al instalaţiei de alarma de incendiu. Ea este utilizată pentru a recepţiona semnalul de intrare de la un detector, pentru a procesa semnalul şi pentru a genera un semnal de ieşire către dispozitivele de alarmă de incendiu şi dispozitivele indicatoare. Centrala de alarmă de incendiu cuprinde unul sau mai multe panouri de control şi semnalizare.
    0.5. Un sector de detectare a incendiului poate include unul sau mai multe declanşatoare manuale de alarmă de incendiu sau detectoare de incendiu.
    0.6. Detectoarele de incendiu, declanşatoarele manuale de alarmă de incendiu şi alţi senzori sunt utilizaţi pentru a detecta sau semnala automat un incendiu şi pentru a trimite un semnal corespunzător către centrala de alarmă de incendiu.
        Detectoarele de incendiu îşi monitorizează automat zona de detectare în funcţie de tipul de parametru corespunzător. Ele pot fi proiectate ca
    a) detectoare de căldură,
    b) detectoare de fum,
    c) detectoare de fum cu ionizare,
    d) detectoare de flacără,
    e) detectoare de presiune,
    f) detectoare de gaze de ardere;
    g) detectoare combinate (detectoare de incendiu care combină două sau mai multe dintre detectoarele menţionate la lit. a) la f) de mai sus).
        Detectoarele de incendiu care reacţionează la alţi factori care indică începerea unui incendiu pot fi admise de către comisia de inspecţie dacă sensibilitatea lor nu este mai mică decât cea a detectoarelor de incendiu menţionate la lit. a) la g) de mai sus.
        Declanşatoarele manuale de alarmă de incendiu sunt utilizate pentru activarea manuală şi pot fi proiectate cu declanşare directă sau indirectă (cu sau fără protecţie la activare).
        În plus, se pot conecta şi dispozitive de activare din alte instalaţii de monitorizare (detectoare care nu aparţin instalaţiei de alarmare de incendiu).
        Detectoarele de incendiu pot fi proiectate cu sau fără identificare individuală.
    0.7. Dispozitivele de alarmă de incendiu sunt generatoare de semnal optic (de exemplu, lumină intermitentă) şi acustic (de exemplu, o sirenă), care sunt activate ca răspuns la semnalul de la centrala de alarmă de incendiu şi semnalează alarma de incendiu.
    0.8. Panourile de control şi semnalizare şi dispozitivele de indicare sunt utilizate pentru monitorizarea, operarea şi furnizarea de informaţii operatorilor (de exemplu, echipaj, personal de bord, pompieri). Dispozitivele de indicare fac vizibile informaţiile furnizate de sistemul de alarmă de incendiu (de exemplu, lumini indicatoare, afişaje pe ecran).
1. Reguli de construcţie
    1.1. Generalităţi
    1.1.1. Instalaţiile de alarmă de incendiu prescrise trebuie să fie întotdeauna funcţionale.
    1.1.2. Încăperile şi zonele monitorizate de instalaţia de alarmă de incendiu trebuie să fie echipate cu detectoare de incendiu prevăzute la 2.2. În plus, pot fi instalate declanşatoare manuale de alarmă de incendiu.
    1.1.3. Instalaţia, inclusiv accesoriile sale, trebuie proiectată astfel încât să reziste fără deteriorare variaţiilor de sarcină, supratensiunilor, variaţiilor de temperatură, vibraţiilor, umidităţii, şocurilor, lovirilor şi coroziunii la care este susceptibilă de a fi supusă la bordul construcţiilor navale.
    1.2. Alimentarea cu energie
    1.2.1. Sursele de energie şi circuitele electrice necesare funcţionării instalaţiei de alarmare la incendiu trebuie să fie automonitorizate. În cazul unei defecţiuni, de la centrala de control a alarmei de incendiu trebuie să fie declanşat un semnal de eroare optic şi acustic care se distinge de semnalul de alarmă de incendiu.
    1.2.2. Instalaţia de alarmă de incendiu trebuie să fie alimentată de cel puţin două surse de alimentare, dintre care una trebuie să fie o instalaţie de alimentare cu energie de urgenţă (sursă de alimentare de siguranţă şi tablou electric de siguranţă). Trebuie să fie disponibile două surse separate rezervate exclusiv pentru această utilizare. Acestea trebuie conectate la un întrerupător automat integrat sau amplasat lângă centrala de control a alarmei de incendiu. O singură sursă de curent electric de urgenţă este suficientă la bordul navelor autopropulsate.
    1.3. Instalaţia alarmei de incendiu
    1.3.1. Declanşatoarele manuale pentru alarme de incendiu şi detectoarele de incendiu trebuie grupate pe sectoare de detecţie a incendiului.
    1.3.2. Instalaţiile de alarmă de incendiu nu trebuie utilizate în alte scopuri. Cu toate acestea, închiderea uşilor în conformitate cu art. 19.11, alin. 9 şi funcţii similare pot fi comandate de la panourile de control ale instalaţiei de alarmă de incendiu şi indicate pe panourile de semnalizare şi dispozitivele de indicare.
    1.3.3. Instalaţiile de alarmă de incendiu sunt proiectate astfel încât prima avertizare provenită de la declanşatoarele manuale pentru alarmele de incendiu sau detectoarele să nu împiedice emiterea de alte avertismente.
    1.4. Sectoare de detectare a incendiilor
    1.4.1. Dacă instalaţia de alarmă de incendiu nu include identificarea individuală de la distanţă a declanşatoarelor manuale de alarmă de incendiu sau a detectoarelor de incendiu, un sector de detectare a incendiului nu trebuie să acopere mai mult de o punte. Totuşi, acest lucru nu se aplică unui sector de detectare a incendiilor care cuprinde o scară încapsulată.
        Pentru a evita orice întârziere în detectarea unei surse de incendiu, numărul de încăperi închise incluse în fiecare sector de detectare a incendiului trebuie limitat. Un sector de detectare a incendiilor nu trebuie să includă mai mult de 50 de încăperi închise.
        Dacă instalaţia de alarmă de incendiu permite identificarea individuală de la distanţă a declanşatoarelor manuale de alarmă de incendiu şi a detectoarelor de incendiu, sectoarele de detectare a incendiului pot cuprinde mai multe punţi şi un număr nelimitat de încăperi închise.
    1.4.2. La bordul navelor de pasageri care nu dispun de o instalaţie de alarmă de incendiu care să permită identificarea individuală de la distanţă a declanşatoarelor manuale de alarmă de incendiu şi a detectoarelor automate de incendiu, un sector de detectare a incendiului nu trebuie să fie mai mare decât sectorul definit la art. 19.11 alin. 11. Declanşarea unui detector de incendiu într-o cabină inclusă în sectorul de detectare a incendiului trebuie să declanşeze un semnal optic şi acustic în culoarul de acces la această cabină.
    1.4.3. Bucătăriile, încăperile maşinilor şi încăperile căldărilor constituie sectoare separate de detectare a incendiilor.
    1.5. Detectoare de incendiu
    1.5.1. Numai detectoare de căldură, fum sau fum prin ionizare vor fi utilizate ca detectoare de incendiu. Alte detectoare de incendiu pot fi utilizate numai în plus.
    1.5.2. Detectoarele de incendiu trebuie să fie aprobate de tip.
    1.5.3. Toate detectoarele de incendiu trebuie să fie proiectate astfel încât să permită verificarea funcţionării lor corecte şi apoi readucerea la funcţionare normală fără a înlocui vreuna dintre componentele lor.
    1.5.4. Detectoarele de fum trebuie să fie reglate de manieră să declanşeze atunci când scăderea luminozităţii din cauza fumului depăşeşte o valoare între 2% şi 12,5% pe metru. Detectoarele de fum instalate în bucătării, încăperile maşinilor şi încăperile căldărilor trebuie să funcţioneze în limitele de sensibilitate cerute de comisia de inspecţie şi trebuie evitată sensibilitatea prea mare sau prea mică a detectorilor de fum.
    1.5.5. Detectoarele de căldură trebuie să fie reglate de manieră să declanşeze atunci când creşterea temperaturii este mai mică de 1░C pe minut, dacă temperatura ambientală este între 54░C şi 78░C. Când viteza de creştere a temperaturii este mai mare, detectoarele de căldură trebuie să declanşeze când sunt atinse limitele de temperatură şi trebuie evitată sensibilitatea prea mare sau prea mică a detectorilor de căldură.
    1.5.6. Sub rezerva aprobării de către comisia de inspecţie, temperatura admisibilă de funcţionare pentru detectoarele de căldură poate fi setată la un nivel cu 30°C mai mare decât temperatura maximă în partea superioară a încăperilor maşinilor şi încăperilor căldărilor.
    1.5.7. Sensibilitatea detectoarelor de flacără trebuie să fie suficientă pentru a detecta flăcările pe un fundal iluminat al încăperii. În plus, detectoarele de flacără trebuie să fie echipate cu un sistem care să permită identificarea alarmelor false.
    1.6. Centrala de alarmă de incendiu
    1.6.1. Activarea unui declanşator manual al alarmei de incendiu sau a unui detector de incendiu trebuie să declanşeze un semnal de alarmă de incendiu optic şi acustic pe panourile de control şi semnalizare şi dispozitivele de indicare, la nivelul centralei de alarmă de incendiu.
    1.6.2. Panourile de control şi semnalizare şi dispozitivele de indicare ale centralei de alarmare la incendiu trebuie amplasate într-un loc ocupat permanent de personalul construcţiei navale. Postul de guvernare trebuie să includă un panou de control şi semnalizare.
    1.6.3. Panourile de semnalizare şi dispozitivele de indicare trebuie să indice cel puţin sectorul de detectare a incendiului în care a fost activat un declanşator manual de alarmă de incendiu sau un detector de incendiu.
    1.6.4. Pe sau lângă fiecare panou de semnalizare şi dispozitiv de indicare trebuie să fie afişate informaţii explicite referitoare la încăperile supravegheate şi delimitarea sectoarelor de detectare a incendiilor.
2. Instrucţiuni de instalare
    2.1. Declanşatoarele manuale de alarmă de incendiu şi detectoarele de incendiu trebuie să fie instalate astfel încât să se asigure cea mai bună funcţionare posibilă. Trebuie evitate locaţiile din apropierea grinzilor punţii şi conductelor de aerisire sau alte locaţii în care fluxul de aer le-ar putea afecta performanţa, precum şi locaţiile cu probabilitate de şoc sau deteriorări mecanice.
    2.2. În general, detectoarele de incendiu amplasate pe tavane trebuie să fie la cel puţin 0,5 m distanţă de pereţii despărţitori. Distanţa maximă dintre detectoarele de incendiu şi pereţii despărţitori trebuie să respecte tabelul de mai jos:

┌────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│ │Suprafaţa│ │Distanţa │
│ │maximă a │Distanţa │maximă │
│Tipul │podelei │maximă │dintre │
│detectorului│per │dintre │detectoarele│
│de incendiu │detector │detectoarele│de incendiu │
│ │de │de incendiu │şi pereţii │
│ │incendiu │ │despărţitori│
├────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│Căldură │37 mp │9 m │4,5 m │
├────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│Fum │74 mp │11 m │5,5 m │
└────────────┴─────────┴────────────┴────────────┘

        Comisia de inspecţie poate determina caracteristicile detectoarelor de incendiu pe baza unor încercări şi poate prescrie sau permite alte distanţe. Alte tipuri de detectoare de incendiu trebuie să fie instalate conform criteriilor specificate de producător.
    2.3. Cablurile electrice aparţinând instalaţiei de alarmă de incendiu nu trebuie să treacă prin încăperile maşinilor, încăperile căldărilor sau alte încăperi care prezintă risc ridicat de incendiu decât dacă este necesară asigurarea detectării incendiului prin detectoare manuale de alarmă de incendiu sau detectoare de incendiu sau dispozitive de alarmă de incendiu în aceste încăperi sau pentru a asigura conectarea la sursa de alimentare de energie corespunzătoare.
3. Încercarea
    3.1. Instalaţiile de alarmă de incendiu trebuie verificate de către un expert:
    a) înainte de prima punere în funcţiune;
    b) înainte de a fi puse în funcţiune în urma unei modificări sau reparaţii importante;
    c) în mod regulat cel puţin o dată la doi ani;
        În încăperile maşinilor şi în încăperile căldărilor, această verificare trebuie efectuată pentru diferite condiţii de funcţionare ale maşinilor şi ventilaţiei. Verificările la care se face referire la lit. c) de mai sus pot de asemenea să fie efectuate de către o persoană competentă de la o firma specializată în instalaţii de stingere a incendiilor.
    3.2. Expertul sau persoană competentă care a efectuat verificarea trebuie să elibereze şi semneze un certificat de inspecţie, cu menţionarea datei inspecţiei."

    62. ESI-III-1, alin. 1, este modificat după cum urmează:
    "1. Subcompartimente (art. 19.02, alin. 5)
        Aplicarea art. 19.02, alin. 5 poate avea ca rezultat ca subcompartimentele etanşe la apă, cum ar fi navele cisternă cu dublu fund, compartimentate transversal, mai lungi decât lungimea breşei, să nu fie luate în considerare în evaluarea stabilităţii. Potrivit textului, compartimentarea transversală nu poate fi luată în considerare dacă nu ajunge pe puntea pereţilor etanşi. Acest lucru ar putea duce la un aranjament de partiţionare prea restrictiv.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Interpretarea prescripţiei:
    Dacă un compartiment etanş la apă mai lung decât cel cerut de art. 19.03 alin. 9, este necesar şi el este subcompartimentat în aşa fel încât să formeze subcompartimente etanşe între care se respectă şi lungimea minimă a breşei, acestea pot fi luate în considerare pentru calculul stabilităţii în caz de avarie."

    63. ESI-III-2 se modifică după cum urmează:
    a) Alin. 1, ultima frază (fără obiect în limba română)
    b) Alin. 3 va avea următorul cuprins:
    "3. Art. 19.01 alin. 4 - Dispoziţii generale; Zone prevăzute pentru utilizarea de către persoanelor cu mobilitate redusă
        Zonele prevăzute pentru utilizarea de către persoanelor cu mobilitate redusă se extinde, în cel mai simplu caz, de la zona de acces până la zonele din care se efectuează evacuarea în caz de urgenţă. Ele trebuie să includă:
        ● o zonă în care sunt depozitate mijloacele de salvare sau o zonă în care acestea sunt distribuite în caz de urgenţă;
        ● locuri de şedere;
        ● toalete adaptate (.10 din prezenta instrucţiune);
        ● coridoare de comunicaţie între aceste locuri, precum şi
        ● cabine adaptate (numai pentru nave cu cabine).
        Numărul de locuri de şedere trebuie să corespundă cât mai mult posibil cu cel al persoanelor cu mobilitate redusă care, având în vedere o perioadă relativ lungă, sunt în general prezente simultan la bord. Acest număr trebuie determinat de proprietarul navei pe baza experienţei sale, întrucât comisia de inspecţie nu poate avea cunoştinţe despre acesta. Cu toate acestea, numărul de locuri pentru persoanele cu mobilitate redusă nu trebuie să fie mai mic de 1% (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg) din numărul admisibil de pasageri.
        La bordul navelor cu cabine trebuie luate în considerare şi coridoarele de comunicaţie care duc la cabinele folosite de persoanele cu mobilitate redusă. Numărul acestor cabine este determinat de proprietarul navei la fel ca şi locurile de şedere. Numărul de cabine pentru persoanele cu mobilitate redusă nu trebuie să fie mai mic de:
    a) unul pentru nave cu cabine cu locuri de dormit pentru maximum 200 de pasageri,
    b) două pentru nave cu cabine cu locuri de dormit pentru mai mult de 200 de pasageri.
    Nu sunt prevăzute cerinţe speciale cu privire la amenajarea cabinelor, cu excepţia lăţimii uşilor. Este responsabilitatea proprietarului să ia măsurile suplimentare necesare."


    64. ESI-III-4, alin. 3, 3.2, va avea următorul cuprins:
    "3.2. La coridoarele închise, LLL trebuie să includă săgeţi plasate la intervale mai mici de 1 m, sau indicatoare de direcţie echivalente care indică direcţia de evacuare."

    65. ESI-III-7, alin. 3, va avea următorul cuprins:
    "3. Rezervoarele trebuie să fie din oţel cu o grosime suficientă a peretelui şi să fie amplasate într-o tavă. Acest lucru trebuie efectuat în aşa fel încât combustibilul eliberat să nu se poată răspândi în calea navigabilă. Tava nu este obligatorie atunci când rezervoarele sunt cu pereţi dubli şi sunt prevăzute cu o siguranţă contra scurgerilor sau o alarmă în cazul unei scurgeri iar umplerea este posibilă doar prin intermediul unei valvule de auto-închidere. În cazul utilizării rezervoarelor omologate construite în conformitate cu prescripţiile unuia dintre statele membre, condiţiile prezentului alin. 3 sunt considerate îndeplinite."

    66. ESI-III-8 va avea următorul cuprins:
    " ESI-III-8
        NAVELE DE AGREMENT
        (Art. 26.01, alin. 2)1. Generalităţi
     Navele de agrement cu lungimea de până la 24 de metri, care sunt introduse pe piaţă, trebuie să respecte cerinţele Directivei 2013/53/UE. În conformitate cu art. 7 coroborat cu art. 2 din Directiva (UE) 2016/1629 (respectiv Regulamentul de inspecţie al navelor pe Rin), navele de agrement cu o lungime de 20 m sau mai mult trebuie să aibă un certificat al navei de navigaţie interioară care să ateste conformitatea lor cu cerinţele tehnice ale acestui standard. Pentru a preveni ca aplicarea unor anumite dispoziţii ale art. 26.1 din standard să nu conducă la o dublă inspecţie sau o dublă certificare a anumitor echipamente, dispozitive şi instalaţii ale navelor de agrement nou construite, această Instrucţiune oferă informaţii cu privire la cerinţele prevăzute la art. 26.01 care sunt deja acoperite suficient de Directiva 2013/53/UE.
2. Cerinţe ale art. 26.01 deja acoperite de Directiva 2013/53/UE Pentru navele de agrement care fac obiectul Directivei 2013/53/UE, comisia de inspecţie nu poate solicita, în vederea eliberării certificatului de navă de navigaţie interioară (inspecţie iniţială), alte inspecţii sau certificate, cu excepţia cerinţelor art. 26.01 alin. 2, lit. a) la f), cu condiţia ca şi construcţia navală să nu fi fost modificată de la introducerea pe piaţă şi ca declaraţia de conformitate să se refere la următoarele Standarde armonizate sau la echivalentele acestora:
        Art. 8.08, alin. 2: EN ISO 15083: 2018, (Pompe de santină)
        Art. 8.10: EN ISO 14509-1: 2018 şi
        EN ISO 14509-3: 2018, (Zgomot produs de nave).
        Navele de agrement care fac obiectul Directivei 2013/53/UE, sau, anterior, Directivei 94/25/CE, trebuie să respecte în orice moment cerinţele tehnice ale Directivei 2013/53/UE, respectiv Directivei 94/25/CE. Atunci când o navă de agrement este supusă unei inspecţii periodice, comisia de inspecţie poate verifica dacă nava de agrement se află încă în starea tehnică în care se afla la momentul inspecţiei iniţiale.
    În cazul în care comisia de inspecţie constată că nava de agrement nu mai îndeplineşte cerinţele tehnice ale Directivei 2013/53/UE (sau, anterior, ale Directivei 94/25/CE), poate solicita restabilirea conformităţii cu aceste cerinţe tehnice. În mod alternativ, nava de agrement poate fi inspectată în conformitate cu prevederile art. 26.01 alin. 1, caz în care poate fi considerată a fi în exploatare, sub rezerva dispoziţiilor prevăzute de dispoziţiile tranzitorii. "

    67. După ESI-III-10, ESI-III-11 este adăugată după cum urmează:
    " ESI-III-11
        MATERIALE ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRI ECHIVALENTE
        CODULUI METODELOR DE ÎNCERCARERE LA FOC
        (Art. 1.01 alin. 6.4 şi 6.5 şi art. 19.11 alin. 1, 2 şi 6) Seria de Standarde europene EN 13501 (adică EN 13501-1 până la EN 13501-6) şi Standardul european EN 45545-2 sunt metode de încercare admise pentru a determina că un material este incombustibil, greu inflamabil sau rezistent la foc, ca alternativă la Codul metodelor de încercare la foc vizat la art. 19.11 alin. 1, ES-TRIN.
        Recunoaşterea altor reglementări ale unuia dintre statele membre trebuie să urmeze aceeaşi abordare pentru a atinge un nivel acceptabil de siguranţă.
1. Toate navele de navigaţie interioară
    1.1. Greu inflamabil (aşa cum este definit la art. 1.01 alin. 6.5)
    1.1.1. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Codul FTP, Anexa 1, Partea 5, sunt considerate conforme cu ES-TRIN (art. 19.11 alin. 1, lit. c)).
    1.1.2. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Standardul european EN 135011 pot fi acceptate în funcţie de clasificarea şi utilizarea lor.
        Clasificarea B (sau mai mare) este considerată acceptabilă.
        Clasificarea C (sau mai mică) nu este considerată acceptabilă.
    1.1.3. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Standardul european EN 45545-2 pot fi acceptate în funcţie de clasificarea şi utilizarea lor.
        Clasificările HL2 sau HL3 sunt considerate echivalente pentru cerinţa R1.
        Clasificarea HL3 (acoperirea podelei) este considerată echivalentă pentru cerinţa R10.
    1.2. Fumuri sau gaze toxice în cantităţi periculoase
    1.2.1. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Codul FTP, Anexa 1, Partea 2, Apendicele 1, sunt acceptate în conformitate cu ES-TRIN (art. 19.11, alin. 6).
    1.2.2. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Standardul european EN 13501-1 pot fi acceptate în funcţie de clasificarea şi utilizarea lor.
        Clasificarea s1 poate fi aplicată pentru podele.
        Clasificarea s2 poate fi aplicată pe orice suprafaţă interioară (altele decât acoperirile podelei). Clasificarea s3 nu este acceptabilă.
    1.2.3. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Standardul european EN 45545-2 pot fi acceptate în funcţie de clasificarea şi utilizarea lor.
        Clasificările HL2 sau HL3 sunt considerate acceptabile sau echivalente pentru cerinţa R1.
        Clasificarea HL3 ((acoperirea podelei) este considerată echivalentă pentru cerinţa R10.
    1.3. Materiale incombustibile (astfel cum sunt definite la art. 1.01 alin. 6.4)
    1.3.1. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Codul FTP, Anexa 1, Partea 1, sunt considerate conforme cu ES-TRIN.
    1.3.2. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Sandardul european EN 13501-1 pot fi acceptate în funcţie de clasificarea şi utilizarea lor.
        Clasificarea A1 poate fi aplicată pentru materialele incombustibile.
        Clasificarea A2 poate fi descrisă ca "combustibilitate limitată" şi nu poate fi aplicată ca un material incombustibil.
        Clasificările B, C, D, E, F pot fi descrise ca "combustibile" şi nu pot fi aplicate ca un material incombustibil.
    1.3.3. Produsele enumerate în Decizia Comisiei Europene 96/603/CE (aşa cum a fost modificată) sunt considerate acceptabile fără încercări suplimentare.
    1.4. Picături
    1.4.1. Materialele utilizate pentru acoperirea pereţilor etanşi, a pereţilor şi a tavanelor şi pentru acoperirea punţii nu trebuie să producă picături de flăcări în timpul încercării.
    1.4.2. Produsele încercate în conformitate cu Codul FTP, Anexa 1, Partea 5, sunt considerate conforme cu ES-TRIN.
    1.4.3. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Standardul european EN 13501-1 pot fi acceptate în funcţie de clasificarea şi utilizarea lor.
        Clasificarea d0 este cerută pentru toate materialele de protecţie împotriva incendiilor.
        Clasificările d1 şi d2 nu sunt acceptabile.
    1.4.4. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Standardul european EN 45545-2 pot fi acceptate în funcţie de clasificarea şi utilizarea lor.
        Clasificările HL2 sau HL3 sunt considerate acceptabile pentru cerinţa R1.
2. Nave de pasageri
    2.1. Navele de pasageri trebuie să respecte art. 19.11 cu privire la protecţia împotriva incendiilor.
    2.2. Produsele care au fost încercate în conformitate cu Codul FTP, Anexa 1, Partea 3, sunt considerate a fi conforme cu ES-TRIN.
    2.3. Materialele care au fost încercate de un institut de încercare acreditat în conformitate cu Standardele europene EN 13501-2 şi EN 13501-3 pot fi utilizate la bord pe baza următoarelor corespondenţe.

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Code │EN 13501-2 si EN 13501-3 │
│FTP │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│B0 │E30 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│B15 │Combinaţie de E30 şi I15 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│A0 │E60 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│A30 │Combinaţie de E60 şi I30 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│A60 │Combinaţie de E60 şi I60 │
│ │(adică EI60) │
└───────┴──────────────────────────────┘

        Nota 1: Integritatea E este capacitatea materialului de a rezista la expunerea la foc doar dintr-o parte, fără transmiterea focului către partea neexpusă, rezultată din trecerea flăcărilor sau a gazelor fierbinţi. Clasificarea pentru integritate (E) este acceptabilă conform tabelului de mai sus. Tipul A menţine integritatea timp de 1 oră, pe această bază se acceptă utilizarea "clasificării" E60 (adică 60 de minute). Tipul B menţine integritatea timp de 30 de minute, pe această bază se acceptă utilizarea "clasificării" E30 (adică 30 de minute).
        Nota 2: Izolaţia termică I este capacitatea materialului de a rezista la expunerea la foc doar dintr-o parte, fără transmiterea incendiului rezultată din transferul semnificativ de căldură de la partea expusă la partea neexpusă. Clasificarea pentru izolaţie (I) este echivalentă cu perioada specificată în care temperaturile cerute rămân conforme criteriilor (a se vedea art. 19.11 alin. 2, lit. b) şi c)).
    Nota 3: Tabelul de mai sus indică clasificarea minimă cerută de Standardul european seria EN 13501. O combinaţie de clasificare E şi I superioară este, de asemenea, acceptabilă."

    68. ESI-IV-1, alin. 2.1.2, va avea următorul cuprins:
    "2.1.2. Se consideră că tipul construcţiei navale a fost modificat atunci când noului tip de construcţie navală i se aplică alte cerinţe tehnice de siguranţă decât pentru tipul vechi de construcţie navală; acesta este cazul când prevederile speciale de la Capitolele 19 la 25 şi 27 la 30 din Standard se aplică noului tip de construcţie navală, care nu se aplicau vechiului tip de construcţie navală."


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016