Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 17 decembrie 2021  privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sportului nr. 994/2021 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul sportului în anul 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 17 decembrie 2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sportului nr. 994/2021 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul sportului în anul 2022

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 79 bis din 26 ianuarie 2022
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 44 din 25 ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 26 ianuarie 2022.
──────────
        METODOLOGIE privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică
    prin federaţiile sportive naţionale de către Ministerul Sportului, în anul 2022
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezenta metodologie reglementează următoarele aspecte privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică în anul 2022:
        ● principiile care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică;
        ● condiţiile de eligibilitate;
        ● criteriile de finanţare;
        ● cererea de finanţare;
        ● evaluarea cererilor de finanţare pe baza condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de finanţare;
        ● contractul de finanţare;
        ● atribuirea finanţării în limita bugetului aprobat;
        ● încheierea contractului de finanţare;
        ● justificarea utilizării sumelor acordate;


    ART. 2
        În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    - federaţie sportivă naţională eligibilă: federaţie sportivă naţională, posesoare a Certificatului de Identitate Sportivă emis de autoritatea sportivă naţională competentă, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate;
    – cerere de finanţare eligibilă: cerere de finanţare depusă de o federaţie sportivă naţională, corect întocmită şi completă, prin care face dovada că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate , conform legislaţiei în vigoare şi a prezentei metodologii;
    – grupe sportive: grupe alcătuite din federaţii sportive naţionale, stabilite conform unor definiţii, principii şi criterii pe baza cărora se face o evaluare a federaţiilor eligibile, stabilindu-se astfel ordinea priorităţilor de finanţare;
    – indicatori specifici: indicatori prin care, în cadrul fiecărei grupe sportive, se evaluează activitatea şi performanţa sportiva a fiecărei federaţii sportive naţionale în integralitatea sa, nivelul de practicare şi dezvoltare a sportului la nivel naţional, dezvoltarea bazei de selecţie, respectiv numărul de sportivi legitimaţi, performanţa sportivă, respectiv obiective de performanţă propuse şi realizate, nivelul de dificultate în obţinerea performanţei sportive, nivelul de reprezentare a imaginii României în competiţiile sportive, importanţa şi amploarea competiţiilor sportive, nivelul de recunoaştere pe plan internaţional, campaniile pentru combaterea şi prevenirea folosirii substanţelor interzise, infrastructură sportivă, formarea şi perfecţionarea permanenta şi continua a antrenorilor, a colectivelor tehnice la cerinţele actuale, sprijinirea, finanţarea persoanelor cu dizabilităţi pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive, precum şi asigurarea accesibilităţii infrastructurii sportive specifice etc.;
    – federaţii olimpice: federaţii sportive naţionale, posesoare ale certificatului de identitate sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, afiliate la sau recunoscute de cel puţin o federaţie sportivă internaţională recunoscută de Comitetul Olimpic Internaţional (conform normelor CIO);
    – federaţii neolimpice: federaţii sportive naţionale, posesoare ale certificatului de identitate sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, care nu sunt afiliate la sau recunoscute de federaţii sportive internaţionale recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;
    – proba olimpică-proba sportivă inclusă în programul fiecărei ediţii a Jocurilor Olimpice;
    – lot olimpic: echipa olimpică a României formată din cei mai buni sportivi selecţionaţi în urma unor criterii de selecţie ,care reprezintă România la probele olimpice incluse în Programul Comitetului Internaţional Olimpic;
    – lot naţional: echipa reprezentativă a României, formată din cei mai buni sportivi rezultaţi în urma unor criterii de selecţie, campionate/cupe naţionale; loturile naţionale ale federaţiilor sportive naţionale care coordonează activitatea unor sporturi de luptă, participante la campionate europene sau mondiale, vor fi formate din cel mult doi sportivi sau doua echipe per categorie;
    – campionate europene: competiţii sportive oficiale inter-ţări, la care participă loturi naţionale reprezentând cel puţin 15 ţări europene; în cazul campionatelor europene, federaţiile sportive naţionale care coordonează activitatea unor sporturi de luptă vor putea introduce în calendarul sportiv oficial doar campionatele europene la care, conform statutelor şi regulamentelor internaţionale, este permisă participarea, înscrierea şi/sau calificarea a cel mult doi sportivi sau două echipe/ţară, per categorie;
    – campionate mondiale: competiţii sportive oficiale inter-ţări, la care participă loturi naţionale reprezentând cel puţin 20 de ţări de pe cel puţin trei continente; în cazul campionatelor mondiale, federaţiile sportive naţionale care coordonează activitatea unor sporturi de luptă vor putea introduce în calendarul sportiv oficial doar campionatele mondiale la care, conform statutelor şi regulamentelor internaţionale, este permisă participarea, înscrierea şi/sau calificarea a cel mult doi sportivi sau două echipe/ţară, per categorie;
    – juniori mici: categorie de juniori, sportivi legitimaţi, stabilită conform regulamentelor fiecărei federaţii sportive naţionale;
    – contract de finanţare: contract care se încheie între Ministerul Sportului şi o federaţie sportivă naţională eligibilă în vederea finanţării programelor sportive de utilitate publică;
    – calendar sportiv: succesiune de evenimente sportive organizate anual, prevăzut la Programul "Promovarea sportului de performanţă", conform contractului de finanţare încheiat între federaţiile sportive naţionale şi Ministerul Sportului;
    – solicitant: federaţie sportivă naţională care a depus o cerere de finanţare pentru programele sportive de utilitate publică;
    – beneficiar: solicitantul căruia i se atribuie un contract de finanţare în urma aplicării condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de finanţare;
    – venituri proprii ale federaţiei: orice venituri obţinute, în condiţiile legii, de către o federaţie sportivă naţională, în afara sumelor primite din bugetul Ministerului Sportului sau COSR;
    – persoane cu dizabilităţi: persoane cu diferite incapacităţi, handicapuri, dizabilităţi, care urmează să fie integrate în activitatea sportivă;


    CAP. II
    Principii care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică
    ART. 3
        Principiile care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică sunt:
    a) responsabilitatea, respectiv asumarea responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse şi activităţile realizate;
    b) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare, precum şi asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public, prin publicarea pe pagina web sau în cazul în care Federaţia nu are pagină web, pe conturile de social media a următoarelor documente, în condiţiile legii:
    a. Statutul Federaţiei
    b. Forurile de conducere numele şi prenumele
    c. Programele şi strategiile proprii
    d. Structura organizatorică
    e. Regulamente
    f. Lista actualizată a cluburilor sportive afiliate
    g. Numărul sportivilor legitimaţi/categorii de vârstă
    h. Numărul antrenorilor şi instructorilor pe ramura de sport
    i. Acte ale adunărilor generale
    j. Decizii ale Consiliului de Administrare/Birou Federal
    k. Rapoartele de activitate şi situaţia financiară pentru anul precedent precum şi bugetul anului în curs.
    l. Componenţa loturilor naţionale şi criteriile de selecţie
    m. Componenţa loturilor olimpice şi criteriile de selecţie
    n. Criterii de selecţie pentru participare la competiţii sportive oficiale de nivel internaţional pentru sezonul competiţional în curs

    c) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea criteriilor de finanţare care să facă posibilă evaluarea obiectivă a cererilor de finanţare şi repartizarea bugetului pentru activitatea sportivă federaţiilor sportive naţionale;
    d) abordarea etică, respectiv organizarea şi desfăşurarea acţiunilor/activităţilor conform celor mai înalte standarde ale comportamentului etic;
    e) cofinanţarea, în sensul că finanţarea de la Ministerul Sportului este completată de o contribuţie din partea beneficiarului, al cărei cuantum se stabileşte prin contractul de finanţare;
    f) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea programelor sportive derulate de federaţiile sportive naţionale;
    g) obiective de performanţă, respectiv nivelul de îndeplinire al acestora;
    h) nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional, respectiv nivelul de recunoaştere internaţională a federaţiilor sportive internaţionale corespondente (federaţii sportive internaţionale care au avut cel puţin o disciplină/ramura de sport inclusă în programul ultimelor trei ediţii ale J.O./J.P., federaţii sportive internaţionale care au cel puţin o disciplină/ramură de sport inclusă în programul următoarei ediţii a Jocurilor Olimpice/Paralimpice, federaţii sportive internaţionale care au cel puţin o disciplină/ramură de sport recunoscută de Comitetul Olimpic Internaţional (CIO), federaţii sportive internaţionale membre ale unor organizaţii multi-sport recunoscute de CIO, federaţii nerecunoscute de CIO);
    i) promovarea şi dezvoltarea sportului în teritoriu, respectiv federaţia sportivă naţională are un nivel semnificativ de dezvoltare pe plan intern, la nivel naţional, în speţă un număr de structuri sportive afiliate (mai mult de 20 structuri sportive, mai mult de 50 de structuri sportive, mai mult de 75 de structuri sportive etc.), cu excepţia federaţiilor sportive naţionale care au mai puţin de 8 ani de la recunoaştere, în condiţiile legii;
    j) dezvoltarea bazei de selecţie, respectiv atragerea de către federaţia sportivă naţională a unui număr cât mai mare de copii şi tineri către sport şi mărirea numărului de sportivi legitimaţi, baza de selecţie fiind un factor important în obţinerea rezultatelor sportive (sub 500 de sportivi, 501-750 de sportivi, 751-1000 sportivi, 1001-1500 sportivi etc.)
    k) importanţa şi amploarea competiţiilor, respectiv Jocurile Olimpice/Jocurile Paralimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, Jocurile Mondiale multi-sport organizate sub egida unor organizaţii sportive recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional, Jocurile Europene, Campionatele Balcanice, alte competiţii sportive internaţionale;
    l) nivelul de dificultate în obţinerea performanţei sportive;


    CAP. III
    Condiţii de eligibilitate
    ART. 4
    (1) Pentru a putea beneficia de finanţare, federaţiile sportive naţionale interesate trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, posesoare ale Certificatului de identitate sportivă;
    b) să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare sau să nu se afle în stare de insolvenţă, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutului, actului constitutiv, a regulamentelor proprii sau a reglementărilor legale în vigoare;
    d) să depună avizul emis de către Ministerul Sportului cu privire la membrii, organele de conducere, executive şi de control, respectiv sediul;
    e) să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are obligaţii de plată exigibile la bugetul de stat ori să prezinte o eşalonare a acestora admisă prin decizia organului fiscal;
    f) să nu aibă obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii din anii 2019 - 2021 la Ministerul Sportului şi la unităţile subordonate acestuia;
    g) să nu furnizeze informaţii false în cererea de finanţare sau în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
    h) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al federaţiei nu a fost condamnat pentru: gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, deturnare de fonduri precum şi orice alte infracţiuni incidente în domeniu;
    i) să depună, odată cu cererea de finanţare, Raportul de activitate pe anul 2021, care cuprinde, cel puţin, următoarele elemente:
    - modul de îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a obligaţiilor asumate în contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Sportului pe anul 2021.
    – numărul de membri afiliaţi la data depunerii cererii de finanţare şi actele în baza cărora au fost afiliaţi, inclusiv avizele de la ministerul de resort pentru modificare act constitutiv/statut, decizii ale organelor de conducere şi după caz, încheierile instanţelor de judecată de admitere a cererilor de înscriere a modificărilor;
    – numărul de sportivi legitimaţi;
    – date referitoare la activitatea sportivă (campionate naţionale organizate, numărul de cluburi participante la fiecare campionat, cursuri de perfecţionare pentru antrenori etc.);
    – modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care federaţia este afiliată;
    – dovada afilierii la organismele internaţionale

    j) să aibă un număr de cel puţin 20 membri afiliaţi/structuri sportive, la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia federaţiilor sportive naţionale care au mai puţin de 8 ani de la recunoaştere, în condiţiile legii;
    k) să depună cererea de finanţare, conform modelului şi în formatul prevăzut în anexele: 1a, 1b, 1c, după caz, în termenul stabilit de Ministerul Sportului;
    l) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Sportului în condiţiile legii.

    (2) În cererea de finanţare, întocmită conform prezentei metodologii, nu vor fi cuprinse campionatele mondiale, europene şi regionale programate a se organiza în România în anul 2022, dacă pentru acestea federaţia sportivă naţională va solicita finanţare printr-un contract separat, în cadrul activităţii sportive de excelenţă, conform Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe disciplină/ramură de sport, aprobată prin ordinul ministrului tineretului şi sportului.
        Pentru organizarea competiţiilor programate a se organiza în România în anul 2022, în baza autorizaţiilor prealabile, se va depune separat o cerere de finanţare a activităţii sportive excelentă.

    CAP. IV
    Criterii de finanţare
    ART. 5
        În vederea acordării sumelor de la bugetul de stat, criteriile de finanţare au drept scop clasificarea, ierarhizarea şi prioritizarea pe principii valorice de performanţă sportivă, a capacităţii solicitanţilor de a contribui la realizarea programelor sportive de utilitate publică; conform criteriilor de finanţare, evaluarea şi prioritizarea federaţiilor sportive naţionale se va face evaluând performanţa federala, pe baza unor criterii sportive şi administrativ- organizatorice, în funcţie de tradiţia, istoria şi notorietatea sportului în România, de nivelul de îndeplinire al obiectivelor de performanţă, de nivelul performanţelor sportive obţinute la competiţiile internaţionale, jocuri olimpice/paralimpice, campionate europene, mondiale, jocuri europene sau mondiale multi-sport, de nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional, de nivelul de recunoaştere al federaţiilor sportive internaţionale la care federaţia sportivă naţională este membră, de importanţa şi amploarea competiţiilor sportive la care participa, de dificultatea obţinerii rezultatelor sportive, de rezultatele campaniilor de prevenire şi combatere a folosirii substanţelor interzise, de nivelul de dezvoltare al sportului pe plan intern, prin numărul de structuri sportive afiliate şi numărul de sportivi legitimaţi.

    ART. 6
        Conform criteriilor de finanţare pentru programul "Promovarea sportului de performanţă", evaluarea şi prioritizarea federaţiilor sportive naţionale se va face astfel:
    (1) Evaluarea şi prioritizarea federaţiilor sportive naţionale
    I. Grupa - LIGA DE AUR
        Federaţii sportive naţionale prioritare şi Comitetul Naţional Paralimpic, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, coordonatoare de sporturi individuale cu mare tradiţie şi notorietate în România, cu un înalt impact de imagine la nivelul societăţii româneşti, afiliate la federaţii sportive internaţionale participante la ultimele trei ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi care au cel puţin o probă inclusă în programul proximei ediţii ale acestora; rezultate excepţionale la ultimele trei ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi la campionatele europene şi mondiale; rezultate deosebite în lupta anti-doping; potenţial şi continuitate în reprezentarea cu succes a României la jocurile olimpice/paralimpice;
        Indicatori specifici
    a) IMPORTANŢA ŞI AMPLOAREA competiţiilor la care poate participa federaţia sportivă naţională în funcţie de afilierile sau recunoaşterile internaţionale, respectiv: jocurile olimpice/paralimpice; campionatele europene/mondiale organizate de sau sub egida unor federaţii sportive internaţionale participante la ultimele trei ediţii ale J.O./J.P. şi care au cel puţin o probă inclusă în programul proximei ediţii ale acestora; jocurile europene/mondiale multi-sport organizate de foruri recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional; campionate balcanice; alte competiţii sportive internaţionale organizate de federaţii sau foruri recunoscute CIO;
    b) PERFORMANŢE SPORTIVE
    - nivelul de îndeplinire a obiectivelor de performanţă raportat la obiectivele de performanţă estimate în anul 2021;
    – federaţia sportivă naţională/Comitetul Naţional Paralimpic (CNP) a obţinut una sau mai multe medalii la ultimele trei ediţii ale JO/JP;
    – federaţia sportivă naţională/Comitetul Naţional Paralimpic (CNP) a obţinut cel puţin un loc IV-VI la ultimele trei ediţii ale JO/JP;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2020-2021;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin un loc IV-VI la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2020-2021;
    – federaţia sportivă naţională/Comitetul Naţional Paralimpic (CNP) a avut sportivi calificaţi la ultimele trei ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice;
    – federaţia sportivă naţională/Comitetul Naţional Paralimpic (CNP) a avut sportivi calificaţi la ultimele trei ediţii ale Campionatelor Europene/ Mondiale;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la competiţii sportive organizate de entităţi juridice recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;
    – federaţia sportivă naţională are sportivi care participă la proxima ediţie a Festivalului Olimpic al Tineretului European;
    – federaţia sportivă naţională a organizat în anii 2020-2021 una sau mai multe ediţii ale campionatelor naţionale;

    c) REPREZENTARE INTERNAŢIONALĂ
    - nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional;
    – federaţia sportivă naţională/Comitetul Naţional Paralimpic (CNP) este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale participante la cel puţin trei ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice;

    d) COMPONENŢA LOTULUI NAŢIONAL
    - să fie format din sportivi cu şanse de calificare la JO Paris 2024 şi Los- Angeles 2028

    e) PREGĂTIRE LOT NAŢIONAL
    - pregătirea lotului naţional se face în sistem centralizat pe o perioada de minimum 6 luni pe an calendaristic
    – antrenorii loturilor naţionale să deţină calificare superioară/cu recunoaştere internaţională/continentală
    – colectivul tehnic va fi format din specialişti din domeniul medical, nutriţie, kinetoterapie, psihologie şi alţi tehnicieni în domeniul sportului

    f) DEZVOLTAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de dezvoltare a sportului în teritoriu:
    - numărul de structuri sportive afiliate/asociate;
        (Ex: 20 structuri sportive, 26-50 structuri sportive, 51-100 structuri sportive, 101-150 structuri sportive, peste 150 de structuri sportive, etc.)

    g) NIVELUL DE PRACTICARE, respectiv nivelul de practicare a sportului în teritoriu:
    - numărul de persoane care practica sportul la nivel naţional;
    – numărul de antrenori la nivel naţional
    – numărul de instructori la nivel naţional

    h) BAZA DE SELECŢIE, respectiv nivelul de dezvoltare a pepinierei sportive, a bazei de selecţie, ca una dintre măsurile esenţiale atât în obţinerea performanţelor sportive cât şi a asigurării continuităţii acestora:
    - numărul de sportivi legitimaţi existenţi la data depunerii cererii de finanţare;
    – numărul de sportivi legitimaţi în anul 2021;
        (Ex: sub 500 de sportivi, 501-750 de sportivi, 751-1000 sportivi, 1001-1500 sportivi etc.)

    i) PROMOVAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de promovare a sportului în mass-media, reţele de socializare etc.:
    - acţiuni şi programe de promovare a sportului în rândul copiilor şi tinerilor;
    – acţiuni, programe şi emisiuni TV având ca scop promovarea sportului;
    – promovarea sportului în social media (Nr. conturi, nr. total de urmăritori);
    – existenţa unei strategii de promovare a sportului, respectiv a sportivilor de valoare din elita sportului.

    j) INFRASTRUCTURA, respectiv întreţinerea bazelor materiale aflate în folosinţa federaţiilor;
    - nivelul cheltuielilor privind întreţinerea bazei materiale;

    k) ANTI-DOPING, respectiv rezultatele testelor anti-doping; număr de teste efectuate; număr de teste depistate pozitiv;
    l) PERSONAL SALARIAT
    - nivelul cheltuielilor de personal;
    – nivelul studiilor personalului de specialitate ,secretar general de federaţie, expert sportiv, antrenor, instructor, referent, alţi angajaţi conform clasificării ocupaţiilor din România;
    – colectivul tehnic să fie alcătuit din: antrenor, antrenor maestru, antrenor senior, antrenor asistent, medic, kinetoterapeut, psiholog, nutriţionist şi alţi specialişti.

    m) FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA ANTRENORILOR
    - existenţa unor proceduri de licenţiere pentru antrenori acolo unde este cazul, conform specificului fiecărei federaţii sportive naţionale;
    – cursuri/traininguri pe niveluri de calificare;
    – testarea continuă a acestora conform standardelor internaţionale de pregătire şi atestare;

    n) PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
    - finanţarea subprogramului pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive, precum şi asigurarea accesibilităţii la infrastructura sportivă specifice.
    – desemnarea unei persoane din cadrul federaţiei care să se ocupe de categoria sportivilor cu dizabilităţi
    – elaborarea unui calendar competiţional intern
    – organizarea unui campionat naţional
    – instruirea unei persoane în vederea obţinerii competenţelor de clasificator naţional/internaţional.    II. Grupa: JOCURI SPORTIVE
        Federaţii sportive naţionale prioritare, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, coordonatoare de jocuri sportive/sporturi de echipă cu mare tradiţie şi notorietate în România, cu un înalt impact de imagine la nivelul societăţii româneşti, afiliate la federaţii sportive internaţionale participante la ultimele două ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi care au cel puţin o probă inclusă în programul proximei ediţii ale acestora; rezultate importante la ultimele 3 ediţii ale campionatelor europene şi/sau mondiale; poziţionare foarte bună în clasamentele internaţionale; rezultate foarte bune în lupta anti-doping; potenţial în reprezentarea României la J.O./J.P.;
        Indicatori specifici
    a) IMPORTANŢA ŞI AMPLOAREA competiţiilor la care poate participa federaţia sportivă naţională în funcţie de afilierile sau recunoaşterile internaţionale, respectiv: jocurile olimpice/paralimpice; campionatele europene/mondiale organizate de sau sub egida unor federaţii sportive internaţionale participante la ultima ediţie a J.O./J.P şi care au cel puţin o probă inclusă în programul proximei ediţii ale acestora; jocurile europene/mondiale multi-sport organizate de foruri recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional; campionatele balcanice; alte competiţii organizate de federaţii sau foruri internaţionale recunoscute CIO;
    b) PERFORMANŢE SPORTIVE
    - nivelul de îndeplinire al obiectivelor de performanţă raportat la obiectivele de performanţă estimate în anul 2021;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la ultimele ediţii ale JO/JP;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut un loc IV-VI la cel puţin una dintre ultimele ediţii ale JO/JP;
    – federaţia sportivă naţională a avut echipe calificate la cel puţin una dintre ultimele ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin o medalie la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2020-2021;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin un loc IV-VI la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2020-2021;
    – federaţia sportivă naţională a avut echipe calificate la ultimele trei ediţii ale Campionatelor Europene/Mondiale;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la competiţii sportive organizate de entităţi juridice recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;
    – federaţia sportivă naţională are echipe care participă la proxima ediţie a Festivalului Olimpic al Tineretului European;
    – federaţia sportivă naţională se află pe o poziţie meritorie în clasamentele internaţionale;
    – federaţia sportivă naţională a organizat în anii 2020-2021 una sau mai multe ediţii ale campionatelor naţionale;

    c) NIVELUL DE REPREZENTARE, respectiv nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional:
    - federaţia sportivă naţională este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale participante la ediţii anterioare ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice;
    – federaţia sportivă naţională este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale participante la proxima ediţie a Jocurilor Olimpice/Paralimpice;
    – federaţia sportivă naţională este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale membre ale unor organizaţii sportive recunoscute CIO;

    d) COMPONENŢA LOTULUI NAŢIONAL
    - să fie format din sportivi cu şanse de calificare la JO Paris 2024 şi Los- Angeles 2028

    e) PREGĂTIRE LOT NAŢIONAL
    - pregătirea lotului naţional se face în sistem centralizat pe o perioadă de minimum 6 luni pe an calendaristic
    – antrenorii loturilor naţionale să deţină calificare superioară/cu recunoaştere internaţională/continentală
    – colectivul tehnic va fi format din specialişti din domeniul medical, nutriţie, kinetoterapie, psihologie şi alţi tehnicieni în domeniul sportului

    f) DEZVOLTAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de dezvoltare a sportului în teritoriu:
    - numărul de structuri sportive afiliate/asociate;
        (Ex: peste 20 structuri sportive, 26-50 structuri sportive, 51-100 structuri sportive, 101-150 structuri sportive, peste 150 de structuri sportive etc.), cu excepţia federaţiilor sportive naţionale care au mai puţin 8 ani de la recunoaştere, în condiţiile legii

    g) NIVELUL DE PRACTICARE, respectiv nivelul de practicare a sportului în teritoriu:
    - numărul de persoane care practica sportul la nivel naţional;
    – numărul de antrenori la nivel naţional
    – numărul de instructori sportivi la nivel naţional

    h) BAZA DE SELECŢIE, respectiv nivelul de dezvoltare a pepinierei sportive, a bazei de selecţie, ca una dintre măsurile esenţiale atât în obţinerea performanţelor sportive cât şi a asigurării continuităţii acestora:
    - numărul de sportivi legitimaţi existenţi la data depunerii cererii de finanţare;
    – numărul de sportivi legitimaţi în anul 2021;
        (Ex: sub 500 de sportivi,501-750 de sportivi,751-1000 sportivi ,1001-1500 sportivi etc.)

    i) PROMOVAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de promovare a sportului în mass-media, reţele de socializare etc.:
    - acţiuni şi programe de promovare a sportului în rândul copiilor şi tinerilor;
    – acţiuni, programe şi emisiuni TV având ca scop promovarea sportului;
    – promovarea sportului în social media (nr. de conturi, nr. total de urmăritori)
    – existenţa unei strategii de promovare a sportului, respectiv a sportivilor de valoare

    j) INFRASTRUCTURA, respectiv întreţinerea bazelor materiale aflate în folosinţa federaţiei;
    - nivelul cheltuielilor privind întreţinerea bazei materiale;

    k) ANTI-DOPING, respectiv rezultatele testelor anti-doping; număr de teste efectuate; număr de teste depistate pozitiv;
    l) PERSONAL SALARIAT
    - nivelul cheltuielilor de personal;
    – nivelul studiilor personalului de specialitate (secretar general de federaţie, consilier sportiv, antrenor, instructor, referent, alţi angajaţi conform clasificării ocupaţionale din România;
    – colectivul tehnic să fie alcătuit din: antrenor, antrenor maestru, antrenor senior, antrenor asistent, medic, kinetoterapeut, psiholog, nutriţionist şi alţi specialişti;

    m) FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA ANTRENORILOR
    - existenţa unor proceduri de licenţiere pentru antrenori acolo unde este cazul, conform specificului fiecărei federaţii sportive naţionale;
    – cursuri/traininguri pe niveluri de calificare;
    – testarea continuă acestora conform standardelor internaţionale de pregătire şi atestare;

    n) PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
    - finanţarea persoanelor cu dizabilităţi pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive, precum şi asigurarea accesibilităţii infrastructurii sportive specifice
    – desemnarea unei persoane din cadrul federaţiei care să se ocupe de categoria sportivilor cu dizabilităţi
    – elaborarea unui calendar competiţional intern
    – organizarea unui campionat naţional
    – instruirea unei persoane în vederea obţinerii competentelor de clasificator naţional/internaţional    III. Grupa: FEDERAŢII SPORTIVE NAŢIONALE
        Federaţii sportive naţionale, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, afiliate la sau recunoscute de federaţii sportive internaţionale cu un nivel înalt de recunoaştere la nivel global; au un nivel înalt de practicare şi dezvoltare a sportului în teritoriu; rezultate deosebite în competiţiile internaţionale, jocuri olimpice/paralimpice, campionate europene/mondiale; rezultate deosebite în lupta anti-doping; potenţial în reprezentarea României la jocurile olimpice/paralimpice; potenţial în reprezentarea României la campionate europene/mondiale de mare amploare, organizate de sau sub egida unor federaţii sportive internaţionale recunoscute CIO; potenţial în reprezentarea României la jocurile europene/mondiale multisport organizate de foruri recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional; potenţial în promovarea practicării sportului;potenţial în promovarea şi popularizarea sportului; promovarea imaginii României.
    A) federaţii sportive naţionale afiliate la sau recunoscute de cel puţin o federaţie sportivă internaţională participantă la ultimele trei ediţii ale Jocurilor Olimpice şi/sau Jocurilor Paralimpice;
    B) federaţii sportive naţionale, afiliate la sau recunoscute de cel puţin o federaţie sportivă internaţională participantă la ultima ediţie a Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi care are cel puţin o probă inclusă în programul proximei ediţii ale acestora;
    C) federaţii sportive naţionale, afiliate la cel puţin o federaţie sportivă internaţională recunoscută de Comitetul Olimpic Internaţional şi care are cel puţin o probă inclusă în programul proximei ediţii ale J.O./J.P.;
    D) federaţii sportive naţionale afiliate la cel puţin o federaţie sportivă internaţională recunoscută de Comitetul Olimpic Internaţional;
    E) federaţii sportive naţionale afiliate la cel puţin o federaţie sportivă internaţională membră a GAISF (Global Association of Internaţional Sport Federations) sau a altor foruri/organizaţii recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;
    F) federaţii sportive naţionale care nu sunt afiliate la federaţii sportive internaţionale recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional sau de alte foruri/organizaţii recunoscute de acesta;

        Indicatori specifici
    a) IMPORTANŢA ŞI AMPLOAREA competiţiilor la care poate participa federaţia sportivă naţională în funcţie de afilierile şi recunoaşterile internaţionale, respectiv: jocuri olimpice/paralimpice; campionate europene şi/sau campionate mondiale organizate de federaţii sportive internaţionale recunoscute CIO; campionate europene şi/sau campionate mondiale organizate de federaţii sportive internaţionale membre ale unor organizaţii recunoscute CIO; jocuri europene, jocuri mondiale multi-sport organizate sub egida unor organizaţii sportive recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional; campionate europene, campionate mondiale organizate de federaţii sportive internaţionale care nu sunt recunoscute CIO; campionate balcanice; alte competiţii internaţionale;
    b) PERFORMANŢE SPORTIVE
    - nivelul de îndeplinire al obiectivelor de performanţă raportat la obiectivele de performanţă estimate în anul 2021;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la ultima ediţie a JO/JP;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut un loc IV-VI la ultima ediţie a JO/JP; -federaţia sportivă naţională a avut sportivi calificaţi la ultima ediţie a Jocurilor Olimpice/Paralimpice;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, campionate balcanice sau alte competiţii internaţionale oficiale organizate în anii 2020-2021 de federaţii sportive internaţionale recunoscute CIO;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin un loc IV-VI la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, campionate balcanice sau alte competiţii internaţionale oficiale organizate în anii 2020-2021 de federaţii sportive internaţionale recunoscute CIO;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, campionate balcanice sau alte competiţii internaţionale oficiale organizate în anii 2020-2021 de federaţii sportive internaţionale membre ale unor organizaţii recunoscute CIO;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin un loc IV-VI la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, campionate balcanice sau alte competiţii internaţionale oficiale organizate în anii 2020-2021 de federaţii sportive internaţionale membre ale unor organizaţii recunoscute CIO;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la competiţii sportive organizate de foruri/entităţi juridice recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;
    – federaţia sportivă naţională are sportivi care participă la proxima ediţie a Festivalului Olimpic al Tineretului European;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, campionate balcanice sau alte competiţii internaţionale oficiale organizate în anii 2020-2021 de federaţii sportive internaţionale care nu sunt recunoscute CIO;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin un loc IV-VI la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, campionate balcanice sau alte competiţii internaţionale oficiale organizate în anii 2020-2021 de federaţii sportive internaţionale care nu sunt recunoscute CIO;
    – federaţia sportivă naţională a organizat în anii 2020-2021 una sau mai multe ediţii ale campionatelor naţionale;

    c) REPREZENTARE INTERNAŢIONALĂ
    - nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional;
    – federaţia sportivă naţională este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale participante la cel puţin trei ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi care au cel puţin o disciplină/ramură inclusă în proxima ediţie a Jocurilor Olimpice/Paralimpice;
    – federaţia sportivă naţională este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale participante la cel puţin o ediţie a Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi care au cel puţin o disciplină/ramură inclusă în proxima ediţie a Jocurilor Olimpice/Paralimpice;
    – federaţia sportivă naţională este afiliată la cel puţin o federaţie sportivă internaţională recunoscută de Comitetul Olimpic internaţional;
    – federaţia sportivă naţională este afiliată la federaţii sportive internaţionale membre ale unor organizaţii recunoscute CIO;
    – federaţia sportivă naţională este afiliată la o federaţie sportivă internaţională, democratică, non-profit;

    d) COMPONENŢA LOTULUI NAŢIONAL
    - să fie format din sportivi cu şanse de calificare la JO Paris 2024 şi Los- Angeles 2028

    e) PREGĂTIRE LOT NAŢIONAL
    - pregătirea lotului naţional se face în sistem centralizat pe o perioadă de minimum 6 luni pe an calendaristic
    – antrenorii loturilor naţionale să deţină calificare superioară/cu recunoaştere internaţională/continentală
    – colectivul tehnic va fi format din specialişti din domeniul medical, nutriţie, kinetoterapie, psihologie şi alţi tehnicieni în domeniul sportului

    f) DEZVOLTAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de dezvoltare a sportului în teritoriu:
    - numărul de structuri sportive afiliate/asociate;
        (Ex: 20 structuri sportive, 26-50 structuri sportive, 51-100 structuri sportive, 101-150 structuri sportive, peste 150 de structuri sportive etc.,cu excepţia federaţiilor sportive naţionale care au mai puţin 8 ani de la recunoaştere, în condiţiile legii

    g) NIVELUL DE PRACTICARE, respectiv nivelul de practicare al sportului în teritoriu:
    - numărul de persoane care practică sportul la nivel naţional
    – numărul de antrenori la nivel naţional
    – numărul de instructori sportivi la nivel naţional

    h) BAZA DE SELECŢIE, respectiv nivelul de dezvoltare al bazei de selecţie, ca măsură esenţială atât în obţinerea performantelor sportive cât şi a asigurării continuităţii acestora:
    - numărul de sportivi legitimaţi existenţi la data depunerii cererii de finanţare;
    – numărul de sportivi nou legitimaţi în cursul anului 2021;
        (Ex: sub 500 de sportivi, 501-750 de sportivi,751-1000 sportivi ,1001-1500 sportivi etc.)

    i) PROMOVAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de promovare a sportului în mass-media, reţele de socializare etc.:
    - acţiuni şi programe de promovare a sportului în rândul copiilor şi tinerilor;
    – acţiuni, programe şi emisiuni TV având ca scop promovarea sportului;
    – promovarea sportului în social media (nr. conturi, nr. total de urmăritori);
    – existenţa unei strategii de promovare a sportului, respectiv a sportivilor de valoare;

    j) INFRASTRUCTURA, respectiv întreţinerea bazelor materiale aflate în administrare;
    - nivelul cheltuielilor privind întreţinerea bazei materiale;

    k) ANTI-DOPING, respectiv rezultatele testelor anti-doping; număr de teste efectuate; număr de teste depistate pozitiv;
    l) PERSONAL SALARIAT
    - nivelul cheltuielilor de personal;
    – nivelul studiilor personalului de specialitate (secretar general de federaţie, expert sportiv, antrenor, instructor, referent, alţi angajaţi conform clasificării ocupaţiilor din România)
    – colectivul tehnic să fie alcătuit din: antrenor, antrenor maestru, antrenor senior, antrenor asistent, medic, kinetoterapeut, psiholog, nutriţionist şi alţi specialişti

    m) FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA ANTRENORILOR
    - existenţa unor proceduri de licenţiere pentru antrenori acolo unde este cazul, conform specificului fiecărei federaţii sportive naţionale
    – cursuri/traininguri pe niveluri de calificare;
    – testarea continuă acestora conform standardelor internaţionale de pregătire şi atestare;

    n) PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI
        finanţarea persoanelor cu dizabilităţi pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive, precum şi asigurarea accesibilităţii infrastructurii sportive specifice
    – desemnarea unei persoane din cadrul federaţiei care să se ocupe de categoria sportivilor cu dizabilităţi
    – elaborarea unui calendar competiţional intern
    – organizarea unui campionat naţional
    – instruirea unei persoane în vederea obţinerii competenţelor de clasificator naţional/internaţional

    ART. 7
    (1) Finanţarea federaţiilor eligibile pentru programul "Promovarea sportului de performanţă" din bugetul Ministerului Sportului se realizează în limita sumei aprobate pentru acest program, prioritizat, pe grupe, în funcţie de criteriile şi indicatorii specifici prevăzuţi la art. 6.
    (2) În cadrul fiecărei grupe, prioritizarea federaţiilor sportive naţionale se va face în funcţie de numărul indicatorilor specifici îndepliniţi, precum şi de nivelul de îndeplinire al acestora, conform unui algoritm stabilit de către comisia de evaluare constituită prin ordin de ministru.

    ART. 8
        Criteriile de finanţare pentru programul "Sportul pentru toţi" sunt:

    (1) Criteriul 1:
    - Amploarea şi impactul acţiunilor sportiv recreative
    – Numărul şi gradul de adresabilitate al acţiunilor cuprinse în subprogramul "Sportul pentru persoane cu nevoi speciale".


    (2) Criteriul 2:
    - Eficienţa şi atractivitatea acţiunilor de formare/perfecţionare specialişti.


    (3) Criteriul 3:
    - Amploarea şi eficienţa acţiunilor de promovare - informare.


    (4) Criteriul 4:
    - Tradiţia, importanţa şi impactul social al activităţii Federaţiei Române Sportul pentru Toţi.    ART. 9
        Criterii de finanţare pentru programul "întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive" sunt:

    (1) Criteriul 1:
    - Mărimea bazei sportive pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare pentru bunurile imobile primite de către federaţiile sportive naţionale în folosinţă gratuită din domeniul public/privat al statului şi/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federaţiei sportive naţionale, necesare derulării programelor de utilitate publică.


    (2) Criteriul 2:
    - Facilităţile pentru antrenament şi competiţie de care dispune baza materială sportiva sportivă pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare a acestora.


    (3) Criteriul 3:
    - Necesităţile obiective pentru întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive.    ART. 10
        Criteriile de finanţare pentru programul naţional "Redescoperă oina" sunt:

    (1) Criteriul 1:
    - Amploarea şi impactul acţiunilor/activităţilor sportive.


    (2) Criteriul 2:
    - Nivelul de dezvoltare pe plan naţional, respectiv numărul de sportivi legitimaţi şi numărul de competiţii de nivel naţional organizate în anul 2022


    (3) Criteriul 3:
    - Tradiţia, importanţa şi impactul social al activităţii Federaţiei Române de Oină.    CAP. V
    Contractul de finanţare
    ART. 11
    (1) Contractul privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică este prevăzut în anexa 2 la prezenta metodologie.
    (2) Contractul prevăzut în anexa 2 se aplică, în mod corespunzător, şi pentru programul naţional "Redescoperă oina".

    ART. 12
     Contractul pentru finanţarea Comitetului Naţional Paralimpic este prevăzut în anexa 3, la prezenta metodologie.

    ART. 13
     Contractul pentru finanţarea programului "Sportul pentru toţi" este prevăzut în anexa 4, la prezenta metodologie.

    CAP. VI
    Procedura de atribuire şi încheiere a contractelor de finanţare
    ART. 14
    (1) Federaţiile sportive naţionale interesate să încheie un contract de finanţare cu Ministerul Sportului, trebuie să depună o cerere de finanţare, în termenul stabilit de acesta, corespunzătoare programului/ programelor pentru care solicită finanţare.
    (2) Cererea de finanţare trebuie completată integral şi corect, semnată de reprezentantul legal şi responsabilul financiar transmisă în format letric şi electronic, la adresa de email dps@mts.ro
    (3) Cererea de finanţare se depune la Registratura MS în termenul stabilit şi comunicat de Ministerul Sportului.

    ART. 15
    (1) Verificarea şi evaluarea cererilor de finanţare se fac de către o Comisie de evaluare, numită prin ordin al ministrului sportului.
    (2) Din Comisie fac parte minimum cinci (5) reprezentanţi ai MS, respectiv 3 persoane din structura de specialitate a ministerului şi cel puţin câte 1 persoană din structurile suport, economic şi juridic, fără a condiţiona limitarea componenţei la numărul de 5 reprezentanţi sau de specializarea persoanelor nominalizate.

    ART. 16
        Comisia are următoarele atribuţii:
    a) verifică corectitudinea cererilor de finanţare, conform prevederilor legale;
    b) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de către fiecare solicitant;
    c) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ministrului sportului Raportul privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate; raportul va cuprinde federaţiile care au depus cerere de finanţare respectiv federaţiile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi federaţiile care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate;
    d) Raportul privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, aprobat de ministrul sportului, se postează pe site-ul MS;
    e) după aprobarea Raportului privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, Comisia analizează şi evaluează fiecare cerere de finanţare eligibilă, pe baza criteriilor şi a indicatorilor specifici şi a bugetului aprobat pentru fiecare program sportiv de utilitate publică/grupe de performanţă;
    f) în urma analizei şi evaluării cererilor de finanţare eligibile, Comisia întocmeşte Raportul de analiză şi evaluare în care propune sumele ce urmează a fi repartizate federaţiilor sportive naţionale, "Raportul de analiză şi evaluare" este supus aprobării ministrului sportului;
    g) în cazul în care o cerere de finanţare eligibilă nu este justificată din punct de vedere al importanţei şi amplorii acţiunilor/activităţilor pe care le cuprinde, a celorlalţi indicatori specifici, Comisia poate să propună ca respectivei federaţii să nu i se acorde finanţare;
    h) cheltuielile de personal se acordă în strictă concordanţă cu volumul, complexitatea şi importanţa acţiunilor/activităţilor care fac obiectul contractului de finanţare;


    ART. 17
        Pe toată durata procesului de analiză şi evaluare a cererilor de finanţare eligibile, Comisia poate convoca una sau mai multe federaţii eligibile pentru clarificări suplimentare.

    ART. 18
        În baza Raportului de analiză şi evaluare, aprobat de ministrul sportului, se comunică fiecărei federaţii sportive naţionale suma aprobată pentru finanţarea programelor sportive proprii.

    ART. 19
        După comunicarea sumelor aprobate, federaţiile sportive naţionale pot să depună, contractul de finanţare în 3 (trei) exemplare originale, cu semnătura olografă a reprezentantului legal.

    ART. 20
        Ministerul Sportului nu este răspunzător de întârzierea datei de semnare a contractului din cauza eventualelor erori ale federaţiei privind întocmirea contractului sau amânarea depunerii acestuia.

    ART. 21
        Direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul Ministerului Sportului cu responsabilităţi în procesul de finanţare a federaţiilor sportive naţionale depun toate diligenţele pentru încheierea contractelor de finanţare, în condiţiile legii.

    CAP. VII
    JUSTIFICAREA UTILIZĂRII SUMELOR ACORDATE ÎN BAZA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
    ART. 22
    (1) Federaţiile sportive naţionale au obligaţia de a justifica utilizarea sumelor acordate de MS, conform prezentei metodologii.
    (2) Prin Ordin al Ministrului sportului publicat în Monitorul Oficial, în termen de maximum 45 zile de la data publicării prezentului Ordin, se reglementează procedura privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic .

    ART. 23
        Finanţarea programelor sportive de utilitate publică către federaţiile sportive naţionale se realizează în limita bugetului aprobat la nivelul MS.

    ART. 24
    Anexele 1a - 1c şi nr. 2 - 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


    ANEXA 1a

    la metodologie
        FEDERAŢIA ______________
        NR. _________/__________
                                  CERERE DE FINANŢARE
              privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică
                                      în anul 2022

    Date privind federaţia sportivă naţională
    1. Denumirea federaţiei sportive naţionale
        .........................................

    2. Adresa:
        .........................................

    3. Numărul de identificare din Registrul Sportiv şi data Certificatului de identitate sportivă:
        .........................................

    4. Cont nr. ............... deschis la Banca ....................
    5. Codul fiscal: ................................................
    6. Federaţia Română de .................. se încadrează la Cap. IV, Art. 6/III/lit. ...., conform metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului, în anul 2022.
    7. Alte date de identificare:
        Telefon ....................
        Fax ........................
        E-mail .....................
        Web ........................


    Obiective de performanţă
        Obiective de performanţă estimate pentru JO/JP de vară - Paris 2024 sau, după caz, JO/JP de iarnă - Beijing 2022:
    - nr. estimat de sportivi calificaţi:
    – rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate:

        Obiective de performanţă stabilite pentru campionate mondiale, în anul 2022:
    - seniori - nr. total medalii ______, din care: medalii de aur _____
    – tineret, juniori - nr. total medalii _____, din care : medalii de aur _____

        Obiective de performanţă stabilite pentru campionate europene, în anul 2022:
    - seniori - nr. total medalii _____, din care: medalii de aur _____
    – tineret, juniori - nr. total medalii _____, din care: medalii de aur _____


    Programele, subprogramele, acţiunile şi activităţile din cadrul programelor defalcate pe categorii de cheltuieli, pentru care se solicită finanţare
    A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" P1
        Finanţare din sume de la bugetul de stat
    I. Subprogramul "Calendar sportiv naţional"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea competiţiei
        .........................................

        Perioada de desfăşurare
        .........................................

        Locul de desfăşurare
        .........................................

        Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive participante ............................
        Nr. estimat de cluburi participante în anul 2022 ....................................
        Costul acţiunii, total ............ lei
        din care:
    - sume de la bugetul MS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei ........... lei
    II. Subprogramul "Calendar sportiv internaţional"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea competiţiei
        .........................................

        Perioada de desfăşurare
        .........................................

        Nr. zile de deplasare
        .........................................

        Locul de desfăşurare
        .........................................

        Nr. total componenţi ai delegaţiei României ........., din care:
    - sportivi ....................
    – antrenori ...................
    – alţi tehnicieni .............
    – oficiali ....................

        Obiectivul de performanţă
        .........................................

        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) .....................
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .................. lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total .............. lei
        din care:
    - sume de la bugetul MS ........... lei
    – venituri proprii ale federaţiei ........... lei
    III. Subprogramul "Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea lotului naţional/olimpic
        .........................................

        Perioada de desfăşurare
        .........................................

        Locul de desfăşurare/în sistem centralizat conform specificului fiecărei federaţii
        .........................................

        Scopul acţiunii
        .........................................

        Nr. total participanţi anexa nr. ..... la cerea de finanţare ......... din care:
    - sportivi ................
    – antrenori ...............
    – alţi tehnicieni .........

        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ................
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .............. lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total .......... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei ............ lei
    IV. Cheltuieli cu salariile pentru posturile finanţate de la bugetul de stat
        Total cheltuieli de la bugetul de stat ......... lei

    V. Bunuri şi servicii necesare desfăşurării programului
        ......................................... lei

    VI. Materiale, instalaţii sportive şi echipament sportiv, necesare derulării acţiunilor/activităţilor din cadrul programului, conform anexei nr. 5 la prezenta cerere de finanţare
        Total ............ lei

    VII. Control doping ............. lei
    VIII. Congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea:
        Denumirea acţiunii
        .........................................

        Perioada de desfăşurare
        .........................................

        Nr. zile de deplasare
        .........................................

        Locul de desfăşurare
        .........................................

        Nr. total componenţi ai delegaţiei României .....................
        Scopul acţiunii
        .........................................

        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) .................
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) ............... lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total ........... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MS ............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei ........... lei    IX. Cursuri de perfecţionare, testări şi calificări a antrenorilor:
        Perioada de desfăşurare
        .........................................

        Locul de desfăşurare
        .........................................

        Nr. participanţi
        .........................................

        Costul acţiunii, total ............. lei
        din care:
    - sume de la bugetul MS ............ lei
    – venituri proprii ale federaţiei ........... lei    X. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici
        Total ................. lei

    XI. Activităţi de pregătire, organizare/participare acţiuni sportive pentru copii sub 9 ani
        Total ................. lei

    XII. Indemnizaţii sportive pentru juniori I şi tineret pe perioada pregătirii centralizate
        Total ................. lei

    XIII. Persoane cu dizabilităţi
        Total ................. lei    B. Programul "Întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive" P3
        Pentru fundamentarea solicitărilor privind cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive se va completa anexa nr. 6 la prezenta cerere de finanţare.
        Finanţare din sume de la bugetul de stat
        Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bunurilor imobile primite de către federaţiile sportive naţionale în folosinţă gratuită din domeniul public/privat al statului şi/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federaţiei sportive naţionale ........... lei

    C. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului/programelor federaţiei pe anul 2022

┌───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Realizări 2021 (lei) │Propuneri 2022 (lei) │
│ ├─────┬──────────────────┼─────┬───────┬──────────┤
│Programe, │ │ │ │ │ │
│subprograme, │ ├───────┬──────────┤ ├───────┼──────────┤
│categorii de │ │ │Din │ │ │Din │
│cheltuieli │Total│din │venituri │Total│din │venituri │
│ │ │bugetul│proprii │ │bugetul│proprii │
│ │ │MS │ale │ │MS │ale │
│ │ │ │federaţiei│ │ │federaţiei│
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│„Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │
│performanţă”- │ │ │ │ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: buget de │ │ │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│naţional- ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │
│• premii ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri etc.) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │
│- total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │
│de către MS şi │ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │
│şi/sau ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│naţionale- │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│efort şi │ │ │ │ │ │ │
│medicamente │ │ │ │ │ │ │
│• cercetare │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │
│• alte ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│cu salariile │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│posturile │ │ │ │ │ │ │
│finanţate de la│ │ │ │ │ │ │
│bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│(inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│echipament de │ │ │ │ │ │ │
│reprezentare) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru control │ │ │ │ │ │ │
│doping │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │
│congrese, │ │ │ │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│şi altele │ │ │ │ │ │ │
│asemenea │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│realizare │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare a│ │ │ │ │ │ │
│antrenorilor │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru acţiuni │ │ │ │ │ │ │
│de pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│juniori I, │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│XIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │
│persoanele cu │ │ │ │ │ │ │
│dizabilităţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │
│„Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │
│şi funcţionarea│ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ │ │
│sportive”- │ │ │ │ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de întreţinere │ │ │ │ │ │ │
│şi funcţionare │ │ │ │ │ │ │
│a bunurilor │ │ │ │ │ │ │
│imobile primite│ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale în │ │ │ │ │ │ │
│folosinţă │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │
│domeniul public│ │ │ │ │ │ │
│/privat al │ │ │ │ │ │ │
│statului şi/sau│ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │
│public/privat │ │ │ │ │ │ │
│local, sau care│ │ │ │ │ │ │
│se află în │ │ │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │ │ │
│privată a │ │ │ │ │ │ │
│federaţiei │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴──────────┘


    D. La prezenta cerere de finanţare se anexează, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    1. Declaraţie conform anexei nr. 1 la prezenta cerere de finanţare.
    2. Certificat de atestare fiscală care să ateste că nu are obligaţii de plată exigibile, precum obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat sau reeşalonare a acestora.
    3. Cheltuieli cu salariile pentru posturile finanţate de la bugetul de stat care va constitui anexa nr. 2.
    4. Raport de activitate pe anul 2021, cuprinzând elementele prevăzute la art. 4, alin. (1) lit. j din Anexa nr. 2 la ordin.
    5. Necesarul de materiale sportive şi echipament sportiv pentru derularea activităţilor din cadrul programelor sportive de utilitate publică, respectiv anexa nr. 3, după caz.
    6. Cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive, respectiv anexa nr. 4, după caz.
    7. Avizul expres emis de Ministerul Sportului.
    8. Tabelul nominal cu sportivii, antrenorii şi colectivele tehnice care fac parte din lotul naţional/olimpic pentru pregătire, calendar naţional şi calendar internaţional, anexa 5.
    9. Situaţia cu privire la: criteriile de selecţie a sportivilor în loturile naţionale pe categorii de vârstă precum şi criteriile de selecţie a sportivilor în loturile naţionale pentru participarea la CE şi CM , JO specifice fiecărei categorii de vârstă, anexa 6.
    10. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta cerere de finanţare.


┌───────────┬──────────────┬───────────┐
│PREŞEDINTE,│SECRETAR │TREZORIER │
│ │GENERAL, │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│L.S. │ │(CONTABIL │
│ │ │ŞEF) │
└───────────┴──────────────┴───────────┘

    ANEXA 1

        la cererea de finanţare nr. ....../........
                                  DECLARAŢIE
        Subsemnaţii ........................................., reprezentanţi legali ai Federaţiei ..................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, că federaţia pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sportului nr. ..../......... pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului în anul 2022, respectiv:
    1. Este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii.
    2. Federaţia nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii.
    3. Federaţia are afiliate, în condiţiile legii, la data de .......... (data depunerii cererii de finanţare) un număr de ...... structuri sportive.
    4. Federaţia se obligă să participe cu o contribuţie financiară proprie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.
    5. Federaţia nu este în situaţia unei proceduri de insolvenţă sau lichidare, sau nu se află în stare de insolvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    6. Federaţia sportivă naţională se încadrează la art. 6 din metodologia privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică prin federaţiile sportive naţionale de către Ministerul Sportului, în anul 2022.
    7. Federaţia sportivă naţională nu are obligaţii de plată din anii 2020-2021 la Ministerul Sportului şi unităţile subordonate acestuia.
    8. Federaţia sportivă naţională nu are debite faţă de persoane fizice sau juridice stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi/sau titluri executorii la momentul depunerii cererii de finanţare.
    9. Reprezentantul legal al federaţiei sportive naţionale nu a fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri.
    10. Ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere ale federaţiei sportive naţionale au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Sportului în condiţiile legii.
    11. Federaţia sportivă naţională va respecta prevederile legale în vigoare referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

        Reprezentanţi legali
        (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila federaţiei)
        Data ...............

    ANEXA 2

    la cererea de finanţare
        FEDERAŢIA _____________
           CHELTUIELI CU SALARIILE AFERENTE POSTURILOR DIN CADRUL FEDERAŢIEI

┌────┬────────┬───────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────┬────────────┬────────┐
│ │ │Grad │ │ │ │Salariul de │ │Sporuri, │ │
│ │ │(treaptă) │ │ │ │bază, │ │stabilite │ │
│Nr. │Denumire│profesional│Nivel │Norma de │ │stabilit │Viza│potrivit │Salariul│
│crt.│post │(ă)/ nivel │studii│încadrare│Gradaţia│conform │CFP │prevederilor│brut │
│ │ │de │ │ │ │prevederilor│ │legale în │ │
│ │ │clasificare│ │ │ │legale în │ │vigoare │ │
│ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9= 6+7+8│
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────────┴──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│Total lunar │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│Total anual │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────────┴────┴────────────┴────────┤
│Contribuţia asiguratorie pentru muncă 2,25% │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TOTAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        OBSERVAŢII
    1. încadrarea şi salarizarea personalului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal
    2. Responsabilitatea privind exactitatea şi realitatea datelor declarate revine în totalitate federaţiei sportive naţionale.
    3. în coloana 1 va fi trecută denumirea postului prevăzut, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare
    4. în coloana 2 va fi trecut gradul (treapta)/profesional (ă)/nivel de clasificare, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare

        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 3

        la cererea de finanţare nr. ...../.........
        FEDERAŢIA ................
                                       NECESARUL
                      de materiale sportive şi echipament sportiv
              finanţat prin programele sportive de utilitate publică P1 pe
                                       anul 2022

┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Preţ │ │ │
│ │ │ │ │UM pe │unitar │ │ │
│Nr. │Denumirea bunurilor │Specificaţii│Cantitate│natură de │(inclusiv│Valoare│Destinaţia│
│crt.│ │tehnice │ │cheltuieli│TVA şi │în lei │bunurilor │
│ │ │ │ │ │alte │ │ │
│ │ │ │ │ │taxe) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Programul P1 │ │ │ │ │ │ │
│ │Promovarea sportului de performanţă │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Materiale consumabile: │ │ │ │ │ │ │
│ │.....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │.....................................│ │ │ │ │ │ │
│A. │.....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │.....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │.....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │Total A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │
│ │.....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │.....................................│ │ │ │ │ │ │
│B. │.....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │.....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │.....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │Total B │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Total A+B │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │x │x │x │x │ │x │
└────┴─────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┘


┌──────────┬──────────────┬────────────┐
│ │SECRETAR │TREZORIER │
│PREŞEDINTE│GENERAL │(CONTABIL │
│ │ │ŞEF) │
└──────────┴──────────────┴────────────┘


    ANEXA 4

    la cererea de finanţare
        FEDERAŢIA ....................
                           Fundamentarea cheltuielilor pentru
                 întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive
        Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bazei sportive

┌─────────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare │
│ │ │ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│Denumirea│Descriere│ │Realizat 2021 │Estimat 2022 │
│bazei │tehnică a│Suprafaţă├─────┬───────┬─────────┼─────┬───────┬─────────┤
│sportive │bazei │mp │ │Sume │Venituri │ │Sume │Venituri │
│ │sportive │ │total│din │proprii │total│din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul│federaţie│ │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MS │ │ │MS │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┘


┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│PREŞEDINTE,│SECRETAR │TREZORIER/ │
│ │GENERAL, │CONTABIL, │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    ANEXA 5

    la cererea de finanţare
            Tabel cu sportivii şi colectivul tehnic ale loturilor naţionale

┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Colectiv tehnic │
│ │Date generale │Sportivi │(inclusiv │
│ │ │ │antrenori) │
├────┼─────────┬────────┬───┬───────┬──────┬──────┼─────────┬──────────┼───────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │Ramura│Lotul │ │ │Angajat│ │
│Nr. │Numele şi│Data │Sex│Funcţia│/proba│(dacă │Legitimat│Nr. de │la │Clasificare│
│Crt.│Prenumele│naşterii│ │ │de │este │la │legitimare│clubul │de antrenor│
│ │ │ │ │ │sport │cazul)│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───┴───────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┘

        Federaţia ...........
        Reprezentant legal

    ANEXA 6

    la cererea de finanţare
                                  Criterii de selecţie

┌─┬──────────────────────────┬─────────┐
│ │ │Criterii │
│#│Lot şi/sau competiţii │de │
│ │ │selecţie │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│1│Lot Naţional Juniori │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│2│Lot naţional Tineret │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│3│Lot naţional Seniori │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│4│Lot Olimpic │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│5│Participare la Campionate │ │
│ │Balcanice │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│6│Participare la Campionate │ │
│ │Europene │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│7│Participare la Campionate │ │
│ │Mondiale │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Participare la alte │ │
│8│competiţii internaţionale │ │
│ │oficiale │ │
└─┴──────────────────────────┴─────────┘

        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 1b

        la metodologie
        FEDERAŢIA ROMÂNĂ SPORTUL PENTRU TOŢI
        NR. ......... / .........
            CERERE DE FINANŢARE PE ANUL 2022
             programul "Sportul pentru Toţi"
    A. Date privind federaţia sportivă naţională: ...........................
    1. Denumirea federaţiei sportive naţionale: ...........................
    2. Adresa: ...........................
    3. Numărul de identificare din Registrul Sportiv şi data Certificatului de identitate sportivă: ...........................
    4. Cont nr. ......... deschis la Banca: ..........
    5. Codul fiscal: .................
    6. Alte date de identificare:
        Telefon: ................. Fax: .................
        E-mail: ................. Web: ..................

    7. Echipa responsabilă de derularea contractului de finanţare (numele şi prenumele, funcţia în cadrul federaţiei)
    7.1. Coordonator: .................
    7.2. Responsabil financiar: ...........................
    7.3. Responsabil cu probleme tehnice: ...........................
    7.4. Alţi membrii: ...........................


    B. Acţiuni şi activităţi din cadrul programului pentru care se solicită finanţare:
    1. Programul "Sportul pentru toţi":
    1.1. Subprogramul "Acţiuni sportiv - recreative"
    1.1.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ...........................
        ● Perioada de desfăşurare ...........................
        ● Nr. estimat de participanţi ...........................
        ● Locul de desfăşurare ...........................
        ● Scopul acţiunii ...........................
        ● Costul acţiunii, total ........... lei
        din care:
    - sume din bugetul MS ............ lei
    – venituri proprii ale federaţiei ........... lei
    1.2. Subprogramul sportul pentru persoane cu nevoi speciale
    1.2.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ...........................
        ● Perioada de desfăşurare ...........................
        ● Nr. estimat de participanţi ...........................
        ● Locul de desfăşurare ...........................
        ● Scopul acţiunii...........................
        Costul acţiunii, total ............ lei
        din care:
    - sume din bugetul MS .............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei .............. lei
    1.3. Subprogramul "Formare/perfecţionare specialişti"
    1.3.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ...........................
        ● Perioada de desfăşurare ...........................
        ● Nr. estimat de participanţi ...........................
        ● Locul de desfăşurare ...........................
        ● Scopul acţiunii ...........................
        Costul acţiunii, total ........... lei
        din care:
    - sume din bugetul MS ............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei ......... lei
    1.4. Subprogramul "Calendar sportiv internaţional"
    1.4.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ...........................
        ● Perioada de desfăşurare ...........................
        ● Nr. estimat de participanţi ...........................
        ● Locul de desfăşurare ...........................
        ● Scopul acţiunii ...........................
        Costul acţiunii, total ........... lei
        din care:
    - sume din bugetul MS ............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei ......... lei
    1.5. Subprogramul "Promo-Info"
        ● Denumirea acţiunii ...........................
        ● Perioada de desfăşurare ...........................
        ● Nr. estimat de participanţi ...........................
        ● Locul de desfăşurare ...........................
        ● Scopul acţiunii ...........................
        Costul acţiunii, total ........... lei
        din care:
    - sume din bugetul MS ............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei ......... lei    1.6. Congrese ale organismelor sportive Internaţionale (mondiale şi/sau europene):
        ● Denumirea acţiunii ...........................
        ● Perioada de desfăşurare ...........................
        ● Nr. estimat de participanţi ...........................
        ● Locul de desfăşurare ...........................
        ● Scopul acţiunii ...........................
        Costul acţiunii, total ........... lei
        din care:
    - sume din bugetul MS ............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei ......... lei

    C. Cheltuieli cu salariile pentru posturile finanţate de la bugetul de stat
        Total cheltuieli de la bugetul de stat ................... lei

    D. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului federaţiei pe anul

┌───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Realizări 2021 │Propuneri 2022 │
│ ├─────┬──────────────────┼─────┬──────────────────┤
│Program, │ │din care │ │din care │
│subprograme, │ ├───────┬──────────┤ ├───────┬──────────┤
│categorii de │ │ │din │ │ │din │
│cheltuieli │Total│din │venituri │Total│din │venituri │
│ │ │bugetul│proprii │ │bugetul│proprii │
│ │ │MS │ale │ │MS │ale │
│ │ │ │federaţiei│ │ │federaţiei│
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│„Sportul pentru│ │ │ │ │ │ │
│Toţi" - total, │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│„Acţiuni │ │ │ │ │ │ │
│sportiv - │ │ │ │ │ │ │
│recreative" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│care: │ │ │ │ │ │ │
│- cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│(cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport) ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│- premii │ │ │ │ │ │ │
│(diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc) │ │ │ │ │ │ │
│- alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│„Sportul pentru│ │ │ │ │ │ │
│persoane cu ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│nevoi speciale"│ │ │ │ │ │ │
│- cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│(cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport) ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│- premii │ │ │ │ │ │ │
│(diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │
│- alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│„Formare/ │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │
│specialişti" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │
│- cheltuieli de├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│(cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport, alte│ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IV. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional -│ │ │ │ │ │ │
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │
│- cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│actiuni ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, │ │ │ │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│V. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│Promo - Info - │ │ │ │ │ │ │
│total din care ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│: │ │ │ │ │ │ │
│- cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│organizare ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│- alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VI. Congrese │ │ │ │ │ │ │
│ale │ │ │ │ │ │ │
│organismelor │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│- cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare la ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│congrese │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(cu excepţia │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţiei │ │ │ │ │ │ │
│de delegare) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │
│...... │ │ │ │ │ │ │
│posturi, total │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴──────────┘


    E. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:
    1. Declaraţie conform anexei nr. 1
    2. Raport de activitate pe anul 2021 care va cuprinde, în principal, următoarele elemente:
        ● modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate în contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2021
        ● date semnificative referitoare la activitatea sportivă
        ● modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care federaţia este afiliată
        ● activitatea reprezentanţilor României aleşi în organismele sportive internaţionale
        ● probleme întâmpinate în realizarea obiectivelor, altele decât cele financiare.

    3. Cheltuieli cu salariile pentru posturile finanţate de la bugetul de stat, care va constitui anexa nr. 2.

    Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta cerere de finanţare.

┌──────────┬──────────────┬────────────┐
│ │SECRETAR │TREZORIER │
│PREŞEDINTE│GENERAL │(CONTABIL │
│ │ │ŞEF) │
├──────────┴──────────────┴────────────┤
│LS.. │
└──────────────────────────────────────┘

    ANEXA 1

        la cererea de finanţare nr ......../........
                                       DECLARAŢIE
        Subsemnaţii .................................................. reprezentanţi legali ai Federaţiei ........................... , declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, că federaţia pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ....../........ , pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului în anul 2022, respectiv:
    1. Este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii.
    2. A publicat în extras raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul 2020 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. ..... , precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, înregistrat sub nr. ........
    3. Federaţia nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale actelor constitutive şi regulamentele proprii.
    4. Federaţia are afiliate, în condiţiile legii, la data de ........ (data depunerii cererii de finanţare) un număr de .......... structuri sportive.
    5. Federaţia se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minim 5% din valoarea totală a finanţării.
    6. Federaţia nu înregistrează datorii la MS.
    7. Federaţia se obligă să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat ori să prezinte o reeşalonare a acestora.
    8. Federaţia nu este în situaţia unei proceduri de insolvenţă, lichidare sau să nu se afle în stare de insolvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    9. Să nu se afle în litigiu cu structurile sportive afiliate în sensul existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în dauna sa.

        Reprezentanţi legali
        (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila federaţiei)
        Data ........

    ANEXA 2

        la cererea de finanţare
        FEDERAŢIA ..........
           CHELTUIELI CU SALARIILE AFERENTE POSTURILOR DIN CADRUL FEDERAŢIEI

┌────┬────────┬───────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────┬────────────┬────────┐
│ │ │Grad │ │ │ │Salariul de │ │Sporuri, │ │
│ │ │(treaptă) │ │ │ │bază, │ │stabilite │ │
│Nr. │Denumire│profesional│Nivel │Norma de │ │stabilit │Viza│potrivit │Salariul│
│crt.│post │(ă)/ nivel │studii│încadrare│Gradaţia│conform │CFP │prevederilor│brut │
│ │ │de │ │ │ │prevederilor│ │legale în │ │
│ │ │clasificare│ │ │ │legale în │ │vigoare │ │
│ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9=6+7+8 │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────────┴──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│Total lunar │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│Total anual │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────────┴────┴────────────┴────────┤
│Contribuţia asiguratorie pentru muncă 2,25% │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TOTAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        OBSERVAŢII
    1. Încadrarea şi salarizarea personalului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal
    2. Responsabilitatea privind exactitatea şi realitatea datelor declarate revine în totalitate federaţiei sportive naţionale.
    3. În coloana 1 va fi trecută denumirea postului prevăzut, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare
    4. În coloana 2 va fi trecut gradul (treapta)/profesional (ă)/nivel de clasificare, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare

        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 1c

        la metodologie
        COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
    NR. ......../.......
                                  CERERE DE FINANŢARE
               privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică în anul 2022
        Date privind Comitetul Naţional Paralimpic
    1. Denumirea federaţiei sportive naţionale
        ...................................................

    2. Adresa:
        ...................................................

    3. Numărul de identificare din Registrul Sportiv şi data Certificatului de identitate sportivă:
        ...................................................

    4. Cont nr. ........ deschis la Banca ....................
    5. Codul fiscal: ...................................................
    6. Alte date de identificare:
        Telefon ........................
        Fax ........................
        E-mail ........................
        Web ........................


    Obiective de performanţă
        Obiective de performanţă estimate pentru JP de vară - Paris 2024 sau, după caz, JP de iarnă - Beijing 2022:
    - nr. estimat de sportivi calificaţi:
    – rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate:

        Obiective de performanţă stabilite pentru campionate mondiale, în anul 2022:
    - seniori - nr. total medalii ..... , din care : medalii de aur .....
    – tineret, juniori - nr. total medalii ..... , din care: medalii de aur .....

        Obiective de performanţă stabilite pentru campionate europene, în anul 2022:
    - seniori - nr. total medalii ....., din care : medalii de aur .....
    – tineret, juniori - nr. total medalii ..... , din care: medalii de aur .....


    Programele, subprogramele, acţiunile şi activităţile din cadrul programelor defalcate pe categorii de cheltuieli, pentru care se solicită finanţare
    A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" P1
        Finanţare din sume de la bugetul de stat
    I. Subprogramul "Calendar sportiv naţional"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea competiţiei
        ...................................................

        Perioada de desfăşurare
        ...................................................

        Locul de desfăşurare
        ...................................................

        Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive participante .......................
        Nr. estimat de cluburi participante în anul 2022 .......................
        Costul acţiunii, total .................. lei
        din care:
    - sume de la bugetul MS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei    II. Subprogramul "Calendar sportiv internaţional"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea competiţiei
        ...................................................

        Perioada de desfăşurare
        ...................................................

        Nr. zile de deplasare
        ...................................................

        Locul de desfăşurare
        ...................................................

        Nr. total componenţi ai delegaţiei României ......... , din care:
    - sportivi ..............
    – antrenori ..............
    – alţi tehnicieni ..............
    – oficiali ..............

        Obiectivul de performanţă
        ..................................................

        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ..............
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .............. lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total .............. lei
        din care:
    - sume de la bugetul MS .............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei .............. lei    III. Subprogramul "Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea lotului naţional/olimpic
        ..................................................

        Perioada de desfăşurare
        ..................................................

        Locul de desfăşurare/ în sistem centralizat conform specificului fiecărei federaţii
        ..................................................

        Scopul acţiunii
        ..................................................

        Nr. total participanţi anexa nr... la cererea de finanţare ........... din care:
    - sportivi ..........
    – antrenori ..........
    – alţi tehnicieni ..........

        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ..........
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .......... lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total .......... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei    IV. Cheltuieli cu salariile pentru posturile finanţate de la bugetul de stat
        Total cheltuieli de la bugetul de stat .......................... lei

    V. Bunuri şi servicii necesare desfăşurării programului
        .................. lei

    VI. Materiale, instalaţii sportive şi echipament sportiv, necesare derulării acţiunilor/activităţilor din cadrul programului, conform anexei nr. 5 la prezenta cerere de finanţare
        Total ................. lei

    VII. Control doping ............ lei
    VIII. Congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea:
        Denumirea acţiunii
        ..................................................

        Perioada de desfăşurare
        ..................................................

        Nr. zile de deplasare
        ..................................................

        Locul de desfăşurare
        ..................................................

        Nr. total componenţi ai delegaţiei României .......................
        Scopul acţiunii
        ..................................................

        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ..........
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .......... lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total .......... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei    IX. Cursuri de perfecţionare, testări şi calificări a antrenorilor:
        Perioada de desfăşurare
        ..................................................

        Locul de desfăşurare
        ..................................................

        Nr. participanţi
        ..................................................

        Costul acţiunii, total ............... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MS .................. lei
    – venituri proprii ale federaţiei ........... lei    X. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici
        Total .............. lei

    XI. Activităţi de pregătire, organizare/participare acţiuni sportive pentru copii sub 9 ani
        Total ................. lei

    XII. Indemnizaţii sportive pentru juniori I şi tineret pe perioada pregătirii centralizate
        Total ................. lei

    XIII. Persoane cu dizabilităţi
        Total ................ lei    B. Programul "Întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive" P3
    Pentru fundamentarea solicitărilor privind cheltuielile pentru întreţinerea, funcţionarea bazei materiale sportive se va completa anexa nr. 6 la prezenta cerere de finanţare.
        Finanţare din sume de la bugetul de stat
        Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bunurilor imobile primite de către federaţiile sportive naţionale în folosinţă gratuită din domeniul public/privat al statului şi/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federaţiei sportive naţionale .......... lei

    C. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului/programelor federaţiei pe anul 2022

┌───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Realizări 2021 (lei) │Propuneri 2022 (lei) │
│ ├─────┬──────────────────┼─────┬──────────────────┤
│Programe, │ │ │ │ │
│subprograme, │ ├───────┬──────────┤ ├───────┬──────────┤
│categorii de │ │ │Din │ │ │Din │
│cheltuieli │Total│din │venituri │Total│din │venituri │
│ │ │bugetul│proprii │ │bugetul│proprii │
│ │ │MS │ale │ │MS │ale │
│ │ │ │federaţiei│ │ │federaţiei│
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│„Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: buget de stat│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│naţional - ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │
│- cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │
│- premii ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │
│- total, din │ │ │ │ │ │ │
│care : ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│- cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare / │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │
│- premii │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │
│de către MS şi │ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │
│şi/sau ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│naţionale - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│- cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│efort şi │ │ │ │ │ │ │
│medicamente │ │ │ │ │ │ │
│- cercetare │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │
│- alte ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│cu salariile │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│posturile │ │ │ │ │ │ │
│finanţate de la│ │ │ │ │ │ │
│bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│(inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│echipament de │ │ │ │ │ │ │
│reprezentare) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼┬─────────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ ││ │
│pentru control │ │ │ │ │ ││ │
│doping │ │ │ │ │ ││ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼┼─────────┤
│VIII. │ │ │ │ │ ││ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ ││ │
│participare la │ │ │ │ │ ││ │
│congrese, │ │ │ │ │ ││ │
│conferinţe │ │ │ │ │ ││ │
│internaţionale │ │ │ │ │ ││ │
│şi altele │ │ │ │ │ ││ │
│asemenea │ │ │ │ │ ││ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼┼─────────┤
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ ││ │
│realizare │ │ │ │ │ ││ │
│cursuri de │ │ │ │ │ ││ │
│perfecţionare a│ │ │ │ │ ││ │
│antrenorilor │ │ │ │ │ ││ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼┼─────────┤
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ ││ │
│pentru │ │ │ │ │ ││ │
│activităţi de │ │ │ │ │ ││ │
│pregătire, │ │ │ │ │ ││ │
│organizare/ │ │ │ │ │ ││ │
│participare │ │ │ │ │ ││ │
│competiţii │ │ │ │ │ ││ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ ││ │
│mici │ │ │ │ │ ││ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼┼─────────┤
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ ││ │
│pentru acţiuni │ │ │ │ │ ││ │
│de pregătire, │ │ │ │ │ ││ │
│organizare/ │ │ │ │ │ ││ │
│participare │ │ │ │ │ ││ │
│competiţii │ │ │ │ │ ││ │
│pentru copii │ │ │ │ │ ││ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ ││ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼┼─────────┤
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ ││ │
│pentru │ │ │ │ │ ││ │
│indemnizaţii │ │ │ │ │ ││ │
│sportive │ │ │ │ │ ││ │
│juniori I, │ │ │ │ │ ││ │
│tineret │ │ │ │ │ ││ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼┼─────────┤
│XIII. │ │ │ │ │ ││ │
│Cheltuieli cu │ │ │ │ │ ││ │
│persoanele cu │ │ │ │ │ ││ │
│dizabilitati │ │ │ │ │ ││ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼┼─────────┤
│B. Programul │ │ │ │ │ ││ │
│„întreţinerea │ │ │ │ │ ││ │
│si funcţionarea│ │ │ │ │ ││ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ ││ │
│sportive" - │ │ │ │ │ ││ │
│total, din care│ │ │ │ │ ││ │
│: │ │ │ │ │ ││ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼┼─────────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │ │ ││ │
│de întreţinere │ │ │ │ │ ││ │
│şi funcţionare │ │ │ │ │ ││ │
│a bunurilor │ │ │ │ │ ││ │
│imobile primite│ │ │ │ │ ││ │
│de către │ │ │ │ │ ││ │
│federaţiile │ │ │ │ │ ││ │
│sportive │ │ │ │ │ ││ │
│naţionale în │ │ │ │ │ ││ │
│folosinţă │ │ │ │ │ ││ │
│gratuită din │ │ │ │ │ ││ │
│domeniul public│ │ │ │ │ ││ │
│/privat al │ │ │ │ │ ││ │
│statului şi/sau│ │ │ │ │ ││ │
│din domeniul │ │ │ │ │ ││ │
│public/privat │ │ │ │ │ ││ │
│local, sau care│ │ │ │ │ ││ │
│se află în │ │ │ │ │ ││ │
│proprietatea │ │ │ │ │ ││ │
│privată a │ │ │ │ │ ││ │
│federaţiei │ │ │ │ │ ││ │
│sportive │ │ │ │ │ ││ │
│naţionale │ │ │ │ │ ││ │
└───────────────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴┴─────────┘


    D. La prezenta cerere de finanţare se anexează, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    1. Declaraţie conform anexei nr. 1 la prezenta cerere de finanţare.
    2. Certificat de atestare fiscală care să ateste că nu are obligaţii de plată exigibile, precum obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat sau reeşalonare a acestora.
    3. Cheltuieli cu salariile pentru posturile finanţate de la bugetul de stat care va constitui anexa nr. 2.
    4. Raport de activitate pe anul 2021, cuprinzând elementele prevăzute la art. 4, alin. (1) lit. j din Anexa nr. 2 la ordin.
    5. Necesarul de materiale sportive şi echipament sportiv pentru derularea activităţilor din cadrul programelor sportive de utilitate publică, respectiv anexa nr. 3, după caz.
    6. Cheltuielile pentru întreţinerea funcţionarea bazei materiale sportive, respectiv anexa nr. 4, după caz.
    7. Avizul expres emis de Ministerul Sportului.
    8. Tabelul nominal cu sportivii, antrenorii şi colectivele tehnice care fac parte din lotul naţional/olimpic pentru pregătire, calendar naţional şi calendar internaţional, anexa 5.
    9. Situaţia cu privire la: criteriile de selecţie a sportivilor în loturile naţionale pe categorii de vârsta precum şi criteriile de selecţie a sportivilor în loturile naţionale pentru participarea la CE şi CM , JO specifice fiecărei categorii de vârstă, anexa 6.
    10. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta cerere de finanţare.


┌──────────┬──────────────┬────────────┐
│ │SECRETAR │TREZORIER │
│PREŞEDINTE│GENERAL │(CONTABIL │
│ │ │ŞEF) │
├──────────┴──────────────┴────────────┤
│L.S. │
└──────────────────────────────────────┘

    ANEXA 1

        la cererea de finanţare nr ......../.......
                                       DECLARAŢIE
        Subsemnaţii .............................................................., reprezentanţi legali ai Federaţiei ...................................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, că federaţia pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sportului nr. ........../........ pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului în anul 2022, respectiv:
    1. Este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii.
    2. Federaţia nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii.
    3. Federaţia are afiliate, în condiţiile legii, la data de ......... (data depunerii cererii de finanţare) un număr de .......... structuri sportive.
    4. Federaţia se obligă să participe cu o contribuţie financiară proprie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.
    5. Federaţia nu este în situaţia unei proceduri de insolvenţă sau lichidare, sau nu se află în stare de insolvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    6. Federaţia sportivă naţională se încadrează la art.6 din metodologia privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică prin federaţiile sportive naţionale de către Ministerul Sportului, în anul 2022.
    7. Federaţia sportivă naţională nu are obligaţii de plată din anii 2020-2021 la Ministerul Sportului şi unităţile subordonate acestuia.
    8. Federaţia sportivă naţională nu are debite faţă de persoane fizice sau juridice stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi/sau titluri executorii la momentul depunerii cererii de finanţare.
    9. Reprezentantul legal al federaţiei sportive naţionale nu a fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri.
    10. Ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere ale federaţiei sportive naţionale au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Sportului în condiţiile legii.
    11. Federaţia sportivă naţională va respecta prevederile legale în vigoare referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

        Reprezentanţi legali
        (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila federaţiei)
        Data ...............

    ANEXA 2

        la cererea de finanţare
        COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
               CHELTUIELI CU SALARIILE AFERENTE POSTURILOR DIN CADRUL CNP

┌────┬────────┬───────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────┬────────────┬────────┐
│ │ │Grad │ │ │ │Salariul de │ │Sporuri, │ │
│ │ │(treaptă) │ │ │ │bază, │ │stabilite │ │
│Nr. │Denumire│profesional│Nivel │Norma de │ │stabilit │Viza│potrivit │Salariul│
│crt.│post │(ă)/ nivel │studii│încadrare│Gradaţia│conform │CFP │prevederilor│brut │
│ │ │de │ │ │ │prevederilor│ │legale în │ │
│ │ │clasificare│ │ │ │legale în │ │vigoare │ │
│ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9=6+7+8 │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────────┴──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│Total lunar │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│Total anual │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────────┴────┴────────────┴────────┤
│Contribuţia asiguratorie pentru muncă 2,25% │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TOTAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        OBSERVAŢII
    1. Încadrarea şi salarizarea personalului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal
    2. Responsabilitatea privind exactitatea şi realitatea datelor declarate revine în totalitate federaţiei sportive naţionale.
    3. În coloana 1 va fi trecută denumirea postului prevăzut, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare
    4. În coloana 2 va fi trecut gradul (treapta)/profesional (ă)/nivel de clasificare, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare

        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 3

        la cererea de finanţare nr ......./........
        FEDERAŢIA ..........
                                       NECESARUL
                de materiale sportive şi echipament sportiv finanţat prin programele sportive de utilitate publică P1
                                    pe anul 2022

┌────┬────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Preţ │ │ │
│Nr. │ │Specificaţii│ │UM pe │unitar │Valoare│Destinaţia│
│crt.│Denumirea bunurilor │tehnice │Cantitate│natură de │(inclusiv│în lei │bunurilor │
│ │ │ │ │cheltuieli│TVA şi │ │ │
│ │ │ │ │ │alte taxe│ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Programul P1 Promovarea sportului de│ │ │ │ │ │ │
│ │performanţă │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Materiale consumabile: │ │ │ │ │ │ │
│ │....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │....................................│ │ │ │ │ │ │
│A. │....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │Total A │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │
│ │....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │....................................│ │ │ │ │ │ │
│B. │....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │....................................│ │ │ │ │ │ │
│ │Total B │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Total A+B │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │X │X │X │X │ │X │
└─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┘


┌──────────┬──────────────┬────────────┐
│ │SECRETAR │TREZORIER │
│PREŞEDINTE│GENERAL │(CONTABIL │
│ │ │ŞEF) │
└──────────┴──────────────┴────────────┘


    ANEXA 4

        la cererea de finanţare
        COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
             Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea şi funcţionarea
                            bazei materiale sportive
        Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bazei sportive

┌─────────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare │
│ │ │ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│Denumirea│Descrierea│ │Realizat 2021 │Estimat 2022 │
│bazei │tehnică a │Suprafaţă├─────┬───────┬─────────┼─────┬───────┬─────────┤
│sportive │bazei │mp │ │Sume │Venituri │ │Sume │Venituri │
│ │sportive │ │total│din │proprii │total│din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul│federaţie│ │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MS │ │ │MS │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┘


┌──────────┬────────────┬──────────────┐
│PREŞEDINTE│SECRETAR │TREZORIER/ │
│ │GENERAL │CONTABIL, │
└──────────┴────────────┴──────────────┘


    ANEXA 5

        la cererea de finanţare
                  Tabel cu sportivii şi colectivul tehnic ale loturilor naţionale

┌───┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Colectiv tehnic │
│ │Date generale │Sportivi │(inclusiv │
│ │ │ │antrenori) │
├───┼─────────┬────────┬───┬───────┬──────┬──────┼─────────┬──────────┼───────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │Ramura│Lotul │ │ │ │ │
│Nr │Numele şi│Data │ │ │/ │(daca │Legitimat│Nr de │Angajat│Clasificare│
│Crt│Prenumele│naşterii│Sex│Funcţia│proba │este │la │legitimare│la │de antrenor│
│ │ │ │ │ │de │cazul)│ │ │clubul │ │
│ │ │ │ │ │sport │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴────────┴───┴───────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┘

        Federaţia .........
        Reprezentant legal

    ANEXA 6

        la cererea de finanţare
                                  Criterii de selecţie

┌─┬──────────────────────────┬─────────┐
│ │ │Criterii │
│#│Lot şi/sau competiţii │de │
│ │ │selecţie │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│1│Lot Naţional Juniori │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│2│Lot naţional Tineret │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│3│Lot naţional Seniori │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│4│Lot Olimpic │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Participare la │ │
│5│Campionate │ │
│ │Balcanice │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Participare la │ │
│6│Campionate │ │
│ │Europene │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Participare la │ │
│7│Campionate │ │
│ │Mondiale │ │
├─┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Participare la alte │ │
│8│competiţii internaţionale │ │
│ │oficiale │ │
└─┴──────────────────────────┴─────────┘

        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 2

    la metodologie
        MINISTERUL SPORTULUI
        FEDERAŢIA........................
                                        CONTRACT
              privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică
                                      în anul 2022
    CAP. I
    PĂRŢILE
        Ministerul Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont nr. RO54TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, reprezentat prin ................ - ministru şi ...................... - director general Direcţia Generală Economică, denumit în continuare MS
        şi

        Federaţia ......................., cu sediul în localitatea ................... str. ................ nr. ..., judeţ/sector ................, telefon ............, fax ..................., Certificat de identitate sportivă cu numărul de identificare din Registrul Sportiv şi data ..................., cod fiscal ................, cont nr. ................ deschis la ................, reprezentată prin ................ şi ....(numele, prenumele şi funcţia)...., denumită în continuare Federaţia
        În baza dispoziţiilor:
        ● Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 aprobat prin HG nr. 884/2001;
        ● Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin HG nr. 1447/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului sportului nr. ......./...... pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului în anul 2022.

        Ţinând cont de:
        ● cererea de finanţare a federaţiei, înregistrată la MS cu nr. ......./......;
        ● raportul Comisiei de evaluare nr. .... din ....... privind repartizarea sumelor, aprobat de ministrul tineretului şi sportului.

        Au convenit încheierea următorului contract:
    CAP. II
    VALOAREA ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1
    (1) MS finanţează federaţia, în anul 2022, cu suma de ........ lei, pentru derularea programelor, subprogramelor, acţiunilor/activităţilor şi categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (2) Suma prevăzută la art. 1, alin. (1), are următoarea destinaţie:
    a. Programul "Promovarea sportului de performanţă" = ............. lei,
        din care:
    a.1. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului calendar sportiv naţional";
    a.2. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului calendar sportiv internaţional";
    a.3. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului pregătirea loturilor naţionale";
    a.4. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor cu salariile aferente posturilor din cadrul federaţiei care derulează programul";
    a.5. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor cu bunuri şi servicii";
    a.6. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind achiziţionarea de echipament şi materiale sportive de natura materialelor consumabile şi/sau a obiectelor de inventar;
    a.7. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind efectuarea probelor de control doping;
    a.8. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "altor acţiuni şi activităţi", respectiv congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea;
    a.9. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea organizării cursurilor de perfecţionare a antrenorilor;
    a.10. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici;
    a.11. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani;
    a.12. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat pentru indemnizaţii sportive pentru categoriile de vârstă juniori I şi tineret;
    a.13. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat pentru persoanele cu dizabilităţi.


    b. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" = ........ lei, din care:
    b.1. ........ lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a bazei materiale sportive aflate în folosinţa federaţiei.


    (3) În anexa nr. 1 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate integral sau parţial din suma prevăzută la alin. (2), lit. a şi cele finanţate din veniturile proprii ale federaţiei.
    (4) În anexa nr. 2 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate din bugetul Ministerul Sportului şi veniturile proprii ale federaţiei, pe programe, subprograme şi categorii de cheltuieli.
    (5) În anexa nr. 3 la contract sunt prevăzute cheltuielile cu salariile aferente posturilor din cadrul federaţiei care derulează programul
    (6) În anexa nr. 4 obiectivele de performanţă estimate.
    (7) În anexa nr. 5 la contract este prevăzută fişa programelor finanţate din bugetul Ministerului Sportului.
    (8) În anexa nr. 6 la contract este prevăzut contul de execuţie privind utilizarea sumei repartizate din bugetul Ministerului Sportului şi a veniturilor proprii ale federaţiei.
    (9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzută situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, pe trimestre.
    (10) În anexa nr. 8 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, pe trimestre.
    (11) În anexa nr. 9 la contract este prevăzută nota de fundamentare privind virarea sumelor repartizate din bugetul Ministerul Sportului pentru anul 2022 pentru achiziţii.
    (12) În anexa nr. 10 la contract este prevăzut programul de activităţi lunare care trebuie transmis până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna următoare la Ministerul Sportului.
    (13) În anexa nr. 11 la contract este prevăzuta raportarea activităţii de pregătire sportiva şi competiţională până la data de 15 ale fiecărei luni pentru activitatea lunii anterioare la Ministerul Sportului.

    CAP. III
    DURATA CONTRACTULUI
    ART. 2
        Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la 31 decembrie 2022.

    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 3
        Federaţia are următoarele drepturi şi obligaţii:
    3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, alin. (1), precum şi contribuţia proprie de minimum 10% din suma acordată de MS potrivit destinaţiei stabilite prin contract;
    3.2. să realizeze o contribuţie proprie de minimum 10% venituri proprii ale federaţiei din valoarea totală a sumei repartizată de MS prin contract;
    3.3. să realizeze acţiunile/activităţile din programul federaţiei prevăzute în anexa 1 la contract;
    3.4. să utilizeze suma de ............ pentru finanţarea unui nr. de ... posturi existent la data de 31.12.2021 necesar derulării programelor sportive de utilitate publică aferente anului 2022 şi în raport de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.5. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin 3.4 prin asigurarea sumelor din veniturile proprii ale federaţiei;
    3.6. să realizeze, în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în anul 2022, minimum două cursuri de perfecţionare şi/sau cursuri de formare a antrenorilor;
    3.7. să întocmească şi să transmită, trimestrial, la structura de specialitate economică din MS, contul de execuţie privind modul de utilizare a sumei repartizate, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform formularului - model din anexa nr. 6;
    3.8. să transmită, trimestrial, structurii de specialitate sport din MS, situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului - model din anexa nr. 7;
    3.9. să transmită, structurii de specialitate sport din MS, rezultatele obţinute la finalele campionatelor naţionale şi la competiţiile internaţionale oficiale nominalizate în anexa nr. 2 , în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora;
    3.10. să transmită structurii de specialitate sport din MS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum şi orice alte informaţii şi documente solicitate de aceasta;
    3.11. să efectueze, în anul 2022, probe de control doping;
    3.12. să transmită, structurii de specialitate sport necesarul de fonduri trimestrial, defalcat pe luni, cu cel puţin 25 de zile calendaristice, înainte de începerea trimestrului, conform modelului prezentat în anexa nr. 6; în cazul solicitării de fonduri pentru achiziţionarea de materiale sportive şi echipament sportiv se va transmite şi nota de fundamentare, conform modelului prezentat în anexa nr. 7; solicitările de fonduri să se facă cel târziu până la data de 20 decembrie 2022;
    3.13. să permită utilizarea în scop necomercial de către MS a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mişcare, a sportivilor care participă la competiţii în numele federaţiei;
    3.14. să promoveze imaginea MS, precum şi logo-ul prin toate mijloacele de promovare, pagina web şi/sau conturile de social media ale federaţiei precum şi cu ocazia competiţiilor interne şi internaţionale finanţate parţial sau integral din sume de la bugetul MS;
    3.15. Să respecte procedurile de avizare şi autorizare prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 aprobat prin HG nr. 884/2001 precum şi respectarea legislaţiei primare şi secundare aplicabile în domeniu
    3.16. să permită persoanelor delegate de către MS, să efectueze supravegherea şi controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanţare şi ale veniturilor proprii ale federaţiei, evidenţiate sau nu în contractul de finanţare, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele federaţiei;
    3.17. să restituie, în cazul nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea ministerului sumele prevăzute în somaţie, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    3.18. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la 31.12.2021 la organul fiscal competent, comunicând în acest sens compartimentului de specialitate sport, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul şi data înregistrării acesteia la organul fiscal;
    3.19. să respecte termenele de plată convenite cu instituţiile din subordinea MS pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de acestea şi să achite obligaţiile de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;
    3.20. să ţină evidenţa contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile şi plăţile efectuate din suma repartizată de MS, respectiv pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2;
    3.21. să permită participarea în competiţiile sportive organizate de federaţie numai a sportivilor aparţinând structurilor sportive afiliate, înscrise în Registrul sportiv, posesoare a Certificatului de identitate sportivă;
    3.22. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv şi regulamentelor proprii, precum şi ale actelor normative cu incidenţă în domeniul de activitate al federaţiei;
    3.23. să dispună măsurile necesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, precum şi a consumului de substanţe interzise;
    3.24. să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi discriminării de orice fel în sport, conform prevederilor legale în vigoare;
    3.25. să solicite avizul expres al MS prevăzut de art. 36 alin. (4) din Legea nr. 69/2000 pentru modificarea statutului sau a actului constitutiv al federaţiei.
    3.26. să respecte toate aspectele ce ţin de transparentizarea activităţii federaţiei, prevăzute în Metodologia privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică prin federaţiile sportive naţionale de către Ministerul Sportului, în anul 2022 la Cap. II, Art. 3 b), condiţiile legii
    3.27. să justifice utilizarea sumelor acordate, prin transmiterea către MS a documentelor în format electronic, în funcţie de specificul informaţiilor solicitate.
    3.28 să raporteze activitatea de pregătire sportiva şi competiţională până la data de 15 ale fiecărei luni pentru activitatea lunii anterioare la Ministerul Sportului, conform anexei 11.


    ART. 4
        MS are următoarele drepturi şi obligaţii:
    4.1. să vireze lunar, în contul federaţiei, suma prevăzută la art. 1, conform trimestrializării prevăzută în anexa nr. 2, în baza solicitării federaţiei transmisă conform art. 3.12.
    4.2. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate federaţiei şi a contribuţiei de 10% a acesteia, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele federaţiei;
    4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art. 1 în următoarele cazuri:
    a) diminuarea sumei pentru situaţiile prevăzute la art. 9 (2) lit. a şi lit. b
    b) sistarea virării sumei pentru situaţiile prevăzute la art. 9 lit. c)
    c) rectificarea bugetului MS pe anul 2022 în sensul diminuării creditelor bugetare destinate finanţării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat;
    c) în situaţie de forţă majoră.    CAP. V
    TRANSPARENŢĂ
    ART. 5
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă programul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul programului;
    b) valoarea totală a finanţării acordate şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai programului;
    d) rezultatele estimate şi cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul programului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.


    CAP. VI
    CONFIDENŢIALITATE
    ART. 6
    (1) Părţile pot conveni prin prezentul contract asupra existenţei şi a duratei caracterului confidenţial al unor documente, secţiuni, respectiv informaţii din program care vor fi menţionate explicit într-o anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată.
    (2) MS, federaţia şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    CAP. VII
    PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    ART. 7
    (1) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. VIII
    PUBLICAREA DATELOR
    ART. 8
    Federaţia este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 5, alin. (2) referitor la transparenţă, să fie publicate de către MS.

    CAP. IX
    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    ART. 9
    (1) Pentru neexecutarea sau executarea culpabilă a obligaţiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Neexecutarea sau executarea culpabilă a obligaţiilor federaţiei prevăzute la art. 3 se sancţionează, după caz, astfel:
    a) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 3, pct. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10;
    b) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10 până la 20% pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii de la art. 3, pct. 3.6,; 3.15, 3.16, 3.21, 3.23, 3.24,
    c) cu sistarea virării sumelor aprobate în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.26, 3.27, 3.28 până la remedierea situaţiei constatate;
    d) rezilierea contractului de finanţare în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3 pct. 3.22, 3.25;

    (3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) se efectuează după notificarea prealabilă a federaţiei în termen de maxim 15 zile de la constatarea uneia sau mai multor obligaţii cuprinse în prezentul contract, de către reprezentanţii MS. Federaţia are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor constatate pentru care a fost notificată.

    ART. 10
        Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

    CAP. X
    LITIGII
    ART. 11
        Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În cazul în care părţile sunt nemulţumite de rezultatele concilierii, se pot adresa instanţelor de judecată competente din Bucureşti, cu exceptia situaţiilor în care legea prevede în mod expres şi imperativ competenta altei instanţe de judecată.

    CAP. XI
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 12
        Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MS şi controlul financiar la nivelul federaţiei se realizează în condiţiile normelor legale în vigoare.

    ART. 13
    (1) Federaţia poate modifica prin decizie internă, fără acordul prealabil de la MS, structura cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2, în limita a 20% din prevederile anuale ale programului "Promovarea sportului de performanţă", între subprograme şi alte categorii de cheltuieli, precum şi în interiorul subprogramelor cu exceptia cheltuielilor de personal, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2022;
    (2) Federaţia va comunica la structura de specialitate economică şi la structura de specialitate sport din MS decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia;
    (3) În cazul în care modificările depăşesc procentul de 20% din sumele prevăzute la alin. (1), federaţia va avea obligaţia să solicite încheierea unui act adiţional, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2022.
    (4) Federaţia poate modifica conţinutul anexei nr. 1 la contract, respectiv locul de desfăşurare, perioada de desfăşurare, numărul de participanţi pentru unele acţiuni, sau poate înlocui ori introduce acţiuni noi în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv.
    (5) Modificările prevăzute la art. 13, alin. (4) se pot realiza numai după avizarea de către structura de specialitate sport din MS.

    ART. 14
        Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

    ART. 15
        Modificarea prezentului contract se face cu acordul părţilor şi numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

    ART. 16
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din contract.

    ART. 17
        Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu aceeaşi valoare juridică, dintre care două exemplare pentru MS şi un exemplar pentru federaţie şi intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.


┌───────────────────┬──────────────────┐
│MINISTERUL │FEDERAŢIA │
│SPORTULUI │………………….. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│MINISTRU │Reprezentant legal│
└───────────────────┴──────────────────┘

    ANEXA 1

    la contract
        Federaţia ...................
                          Programul de activitate pe anul 2022
        Pentru fiecare acţiune prevăzută la punctele A, B, C se va menţiona, obligatoriu, categoria de vârstă căreia îi este destinată respectiva acţiune
    A. Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale *)
        *) Se vor menţiona dacă este cazul şi acţiunile de pregătire desfăşurate în afara teritoriului României.

┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Surse de finanţare***) │ │
│ │Denumirea│ │ │ │Nr. total ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │acţiunii/│Loc de │Perioada de│Nr. zile │participanţi│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│lotului │desfăşurare**)│desfăşurare│finanţate│estimat │din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │Exemple │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pregătire│CSN Lia │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │lot │Manoliu │ │10 │15 │ │ │ │ │
│ │olimpic │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │
│ │seniori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lot │CSN Izvoru │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │naţional │Mureşului │ │9 │20 │ │ │ │ │
│ │junioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │X │ │X │35 │ │ │ │X │
└────┴─────────┴──────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

    **)Acţiunile de pregătire se vor desfăşura cu prioritate în complexurile sportive naţionale şi/sau în celelalte baze sportive aflate în administrarea MS.
        ***) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    B. Calendar sportiv naţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤Nr. estimat │
│Nr. │Denumirea │Locul de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │de cluburi │
│crt.│competiţiei│desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │participante│
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    C. Calendar sportiv internaţional (competiţii sportive internaţionale) *)
        *) Se vor menţiona, dacă este cazul şi competiţiile sportive internaţionale organizate în România.

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Număr │Surse de finanţare**) │ │
│ │ │Locul de │ │Număr │total ├────────┬───────┬─────────┤Obiectivul │
│Nr. │Denumirea │desfăşurare│Perioada de│zile │componenţi│Integral│Parţial│Venituri │de │
│crt.│competiţiei│(ţară, │desfăşurare│deplasare│ai │din │din │proprii │performanţă│
│ │ │localitate)│ │ │delegaţiei│bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │române │MS │MS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │Exemplu: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Campionat │ │ │ │ │ │ │ │1 loc I-III│
│ │mondial de │Spania, │ │ │ │ │ │ │1 loc IV-VI│
│ │cros - │Madrid │ │6 │10 │ │ │ │2 locuri │
│ │juniori │ │ │ │ │ │ │ │X-XII │
│ │(masculin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi feminin)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┘

        **) În cazul campionatelor europene şi mondiale, federaţiile sportive naţionale coordonatoare ale unor sporturi de luptă, a căror activitate se desfăşoară şi pe categorii de greutate, vor introduce în calendarul sportiv doar acţiunile la care, conform regulamentelor internaţionale, este permisă participarea a cel mult doi sportivi (probe individuale) sau două echipe (probe pe echipe) per ţară, per categorie de concurs.
        ***) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D. Alte acţiuni şi activităţi
    D1. Cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│Locul de │Perioada de│Număr │Integral│Parţial│Venituri │Observaţii│
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│participanţi│din │din │proprii │ │
│ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D2. Congrese, conferinţe, reuniuni de lucru şi altele asemenea

┌────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Nr. │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │Nr. zile │Locul de │componenţi│ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│de │desfăşurare│ai │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │deplasare│(ţară, │delegaţiei│desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │localitate)│române │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D3. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D4. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D5. Activităţi de pregătire, organizare/participare de/la competiţii pentru persoane cu nevoi speciale

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare


        NOTĂ
        Acţiunile/activităţile din cadrul programului de activitate al federaţiei pe anul 2022 se completează în ordinea cronologică a desfăşurării acestora.


┌─────────────────────────┬────────────┐
│Reprezentanţi legali: │MS │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(numele, prenumele, │Structura de│
│funcţia, semnătura şi │specialitate│
│ştampila federaţiei) │sport │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 2

    la contract
        Federaţia .....................
                                      REPARTIZAREA
          sumei aprobate din bugetul MS (alocaţii de la bugetul de stat) şi a
                         veniturilor proprii ale federaţiei pe
                    programe, subprograme şi categorii de cheltuieli

┌───────────────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────┐
│ │PROGRAM 2022 │ │ │
│ ├────────┬───────────────────────┤ │ │
│Programe, │Din │ │Venituri │ │
│subprograme, │bugetul │din care : │*) │Total│
│categorii de │MS │ │Proprii │2022 │
│cheltuieli ├────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤federaţie│ │
│ │Alocaţii│Trim.│Trim.│Trim.│Trim.│ │ │
│ │buget │I │II │III │IV │ │ │
│ │stat │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 = │
│ │ │ │ │ │ │ │2+7 │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │ │
│"Promovarea │ │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional - │ │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
│● cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│● premii │ │ │ │ │ │ │ │
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │ │
│- total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
│● cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, │ │ │ │ │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │ │
│● premii │ │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │ │
│de către MS şi │ │ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
│● cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de│ │ │ │ │ │ │ │
│efort şi │ │ │ │ │ │ │ │
│medicamente, │ │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţie de│ │ │ │ │ │ │ │
│lot │ │ │ │ │ │ │ │
│● cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │ │
│● alte │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │ │
│.... posturi, │ │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV, │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│control dopinq │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│VIII. │ │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │ │
│congrese, │ │ │ │ │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │ │
│antrenori │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│juniori I şi │ │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│XIII. │ │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru persoane│ │ │ │ │ │ │ │
│cu nevoi │ │ │ │ │ │ │ │
│speciale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │ │
│"întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│şi funcţionarea│ │ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ │ │ │
│sportive" - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │
│întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru bunurile│ │ │ │ │ │ │ │
│imobile primite│ │ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale în │ │ │ │ │ │ │ │
│folosinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │ │
│domeniul public│ │ │ │ │ │ │ │
│/privat al │ │ │ │ │ │ │ │
│statului şi/sau│ │ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │ │
│public/privat │ │ │ │ │ │ │ │
│local, sau care│ │ │ │ │ │ │ │
│se află în │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │
│privată a │ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL A + B │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────┘

        *) Veniturile proprii ale federaţiei se detaliază numai pe total subprograme, respectiv pct. AI, II, III, IV, V, VI, BI, BII şi BIII
        NOTĂ: Detalierea pe trimestre se va efectua numai la nivelul programelor, subprogramelor şi pentru punctele IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII şi XIII

┌─────────────┬────────────┬────────────┐
│Reprezentanţi│MS │MS │
│legali: │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│(numele, │ │ │
│prenumele, │Structura de│Structura de│
│funcţia, │specialitate│specialitate│
│semnătura şi │sport │economică │
│ştampila │ │ │
│federaţiei) │ │ │
└─────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 3

    la contract
        FEDERAŢIA ..................
                            CHELTUIELI CU SALARIILE AFERENTE
                            POSTURILOR DIN CADRUL FEDERAŢIEI

┌────┬────────┬───────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────┬────────────┬────────┐
│ │ │Grad │ │ │ │Salariul de │ │Sporuri, │ │
│ │ │(treaptă) │ │ │ │bază, │ │stabilite │ │
│Nr. │Denumire│profesional│Nivel │Norma de │ │stabilit │Viza│potrivit │Salariul│
│crt.│post │(ă)/ nivel │studii│încadrare│Gradaţia│conform │CFP │prevederilor│brut │
│ │ │de │ │ │ │prevederilor│ │legale în │ │
│ │ │clasificare│ │ │ │legale în │ │vigoare │ │
│ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9=6+7+8 │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────────┴──────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│Total lunar │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────┼────────────┼────────┤
│Total anual │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────────┴────┴────────────┴────────┤
│Contribuţia asiguratorie pentru muncă 2,25% │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TOTAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        OBSERVAŢII
    1. Încadrarea şi salarizarea personalului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal
    2. Responsabilitatea privind exactitatea şi realitatea datelor declarate revine în totalitate federaţiei sportive naţionale.
    3. În coloana 1 va fi trecută denumirea postului prevăzut, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare
    4. În coloana 2 va fi trecut gradul (treapta)/profesional (ă)/nivel de clasificare, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare


┌────────────────────────┬─────────────┐
│Reprezentanţi legali: │Serviciul │
│ │Resurse Umane│
├────────────────────────┼─────────────┤
│(numele, prenumele, │ │
│funcţia, semnătura şi │Şef serviciu │
│ştampila federaţiei) │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │numai pentru │
│ │coloanele 1, │
│ │2, 3 şi 6 │
└────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 4

    la contract
        Federaţia .......................
                           OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ESTIMATE
                         pentru anul 2022 şi JO/JP Beijing 2022

┌───────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬──────────┐
│ │Rezultate estimate │ │ │
│ ├───────────────────┬───────────────────┤Alte │Nr. │
│Competiţia │Număr medalii │Număr locuri IV-VI │locuri│sportivi │
│ ├────────┬──────────┼────────┬──────────┤*) │calificaţi│
│ │Probe │Probe │Probe │Probe │ │**) │
│ │olimpice│neolimpice│olimpice│neolimpice│ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│JO/ │ │ │ │ │ │ │
│Paralimpice│ │ │ │ │ │ │
│Beijing │ │ │ │ │ │ │
│2022 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Campionate ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│mondiale │ │ │ │ │ │ │
│• seniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
│• juniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Campionate ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│europene │ │ │ │ │ │ │
│• seniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
│• juniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Cupe ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│mondiale │ │ │ │ │ │ │
│• seniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
│• juniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Cupe ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│europene │ │ │ │ │ │ │
│• seniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
│• juniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│FOTE │ │ │ │ │ │ │
│Voukatti │ │ │ │ │ │ │
│2021 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Campionate ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│balcanice │ │ │ │ │ │ │
│• seniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
│• juniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Turneu │ │ │ │ │ │ │
│final ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│campionat │ │ │ │ │ │ │
│mondial ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│(jocuri │ │ │ │ │ │ │
│sportive) ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
│• tineret ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
│• cadeţi ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Turneu │ │ │ │ │ │ │
│final ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│campionat │ │ │ │ │ │ │
│european ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│(jocuri │ │ │ │ │ │ │
│sportive) ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
│• tineret ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
│• cadeţi ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────┴──────────┘

    *) se vor specifica locurile estimate pe fiecare categorie de competiţie (ex. 1 loc VIII, 2 locuri X etc.)
        **) se va completa numai pentru Jocurile Olimpice

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Reprezentanţi legali: │MS │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(numele, prenumele, │Structura de│
│funcţia, semnătura şi │specialitate│
│ştampila federaţiei) │sport │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 5

    la contract
        Federaţia .......................
                                    FIŞA PROGRAMELOR
                                finanţate din bugetul MS

┌───────────────┬───────┬──────────────┐
│Denumirea │Program│Estimări │
│indicatorilor │2022 ├────┬────┬────┤
│ │ │2023│2024│2025│
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│A. Indicatori │ │ │ │ │
│de eficienţă *)│ │ │ │ │
│1. Cost mediu │ │ │ │ │
│acţiune de ├───────┼────┼────┼────┤
│participare/ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │
│sportive ├───────┼────┼────┼────┤
│internaţionale/│ │ │ │ │
│persoană (lei) │ │ │ │ │
│2. Cost mediu │ │ │ │ │
│organizare ├───────┼────┼────┼────┤
│competiţii din │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional (lei/ ├───────┼────┼────┼────┤
│acţiune) │ │ │ │ │
│3. Cost mediu │ │ │ │ │
│zilnic de │ │ │ │ │
│pregătire la ├───────┼────┼────┼────┤
│loturi / │ │ │ │ │
│persoană **) / │ │ │ │ │
│lei │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│B. Indicatori │ │ │ │ │
│fizici │ │ │ │ │
│1. Număr │ │ │ │ │
│competiţii ├───────┼────┼────┼────┤
│prevăzute în │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional │ │ │ │ │
│2. Număr ├───────┼────┼────┼────┤
│competiţii din │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional │ │ │ │ │
│realizate din ├───────┼────┼────┼────┤
│suma │ │ │ │ │
│repartizată de │ │ │ │ │
│MS prin │ │ │ │ │
│contract │ │ │ │ │
│3. Număr ├───────┼────┼────┼────┤
│medalii la │ │ │ │ │
│competiţiile │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │
│oficiale ├───────┼────┼────┼────┤
│nominalizate în│ │ │ │ │
│anexa nr. 3 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├───────┼────┼────┼────┤
│C. Indicatori │ │ │ │ │
│de rezultat │ │ │ │ │
│1. Gradul de ├───────┼────┼────┼────┤
│finanţare a │ │ │ │ │
│competiţiilor │ │ │ │ │
│din calendarul ├───────┼────┼────┼────┤
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional din │ │ │ │ │
│suma ├───────┼────┼────┼────┤
│repartizată de │ │ │ │ │
│MS (%) │ │ │ │ │
│Nr. competiţii ├───────┼────┼────┼────┤
│finanţate ***) │ │ │ │ │
│x 100 │ │ │ │ │
│Nr. competiţii ├───────┼────┼────┼────┤
│prevăzute în │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │
│Surse de ├───────┼────┼────┼────┤
│finanţare │ │ │ │ │
│A. Bugetul MS, │ │ │ │ │
│total ├───────┼────┼────┼────┤
│B. Venituri │ │ │ │ │
│proprii ale │ │ │ │ │
│federaţiei, ├───────┼────┼────┼────┤
│total │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│TOTAL SURSE DE │ │ │ │ │
│FINANŢARE (A+B)│ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴────┴────┴────┘

        *) La stabilirea indicatorilor de eficienţă se vor lua în considerare şi sumele alocate din veniturile proprii ale federaţiei, astfel încât aceştia să reflecte costurile reale
        **) La calculul costului mediu zilnic de pregătire la loturi nu se iau în considerare cheltuielile cu echipamente sportive şi materiale sportive, control doping şi cercetare ştiinţifică
        ***) Nr. competiţii finanţare integral sau parţial din suma repartizată de MS

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Reprezentanţi legali: │MS │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(numele, prenumele, │Structura de│
│funcţia, semnătura şi │specialitate│
│ştampila federaţiei) │sport │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 6

        Federaţia .....................
                                    CONT DE EXECUŢIE
      privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MS şi a veniturilor proprii
                         ale federaţiei pe trimestrul .... 2022
                       în baza contractului nr. ..... din .......

┌──────────────────────────────────────┐
│lei │
├─────────────────────────────────────┬┤
│I. Date privind veniturile federaţiei││
│: ││
│● suma repartizată din bugetul MS pe ││
│anul 2022, conform contractului, ││
│total, din care: ││
│• sume de la bugetul de stat ││
│din care: ││
│- Programul "Promovarea sportului de ││
│performanţă" ││
│- Programul "întreţinerea şi ││
│funcţionarea bazei materiale ││
│sportive" ││
│● suma încasată de la MS (cumulat, de││
│la începutul anului), total, din ││
│care: ││
│• transferuri ││
│din care ││
│- Programul "Promovarea sportului de ││
│performanţă" ││
│- Programul "întreţinerea, ││
│funcţionarea şi dezvoltarea bazei ││
│materiale sportive" ││
│● venituri proprii ale federaţiei ││
│realizate (cumulat, de la începutul ││
│anului), total ││
│● disponibilităţi în cont / conturi ││
│la începutul anului, conform ││
│extrasului/extraselor de cont ││
│● disponibilităţi în cont / conturi ││
│la sfârşitul perioadei raportate, ││
│conform extrasului/extraselor de ││
│cont, total ││
│din care : ││
│• disponibilităţi din suma ││
│repartizată din bugetul MS ││
│• disponibilităţi din veniturile ││
│proprii ale federaţiei ││
└─────────────────────────────────────┴┘

    II. Date privind cheltuielile efectuate în perioada raportată (se va detalia pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2), potrivit modelului de mai jos

┌───────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │Plăţi efectuate în │Plăţi efectuate cumulat│
│ │ │trimestrul pentru care │de la începutul anului │
│ │Sume aprobate pe 2022 │se face raportarea (ct.│până la sfârşitul trim │
│Programe/ │ │de disponibil) │raportat (ct. de │
│subprograme/ │ │ │disponibil) │
│categorii de ├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼───────────┬───────────┤
│cheltuieli │ │venituri │ │din │ │din │
│ │suma │proprii ale│din suma │venituri │din suma │venituri │
│ │repartizată│federaţiei,│repartizată│proprii ale│repartizată│proprii ale│
│ │de MS │total │de MS │federaţiei,│de MS │federaţiei,│
│ │ │ │ │total │ │total │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" - ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│pregătire ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│naţionale - │ │ │ │ │ │ │
│total, ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│efort şi │ │ │ │ │ │ │
│medicamente, │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţie de│ │ │ │ │ │ │
│lot ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│• cercetare │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │
│• alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│naţional - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │
│organizarea ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│competiţiilor │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(medalii, ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │
│- total, │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, │ │ │ │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │
│de către MTS şi│ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │
│proqramul, │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │
│…. posturi, │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV, │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru control │ │ │ │ │ │ │
│dopinq │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│VIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │
│conqrese │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │
│antrenori │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru iuniori │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive pentru│ │ │ │ │ │ │
│juniori 1 şi │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│XIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru persoane│ │ │ │ │ │ │
│cu nevoi │ │ │ │ │ │ │
│speciale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"întreţinerea, │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea şi│ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ │ │
│sportive" - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│capital de │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│activelor fixe │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │ │ │
│programelor │ │ │ │ │ │ │
│sportive de │ │ │ │ │ │ │
│utilitate │ │ │ │ │ │ │
│publica TOTAL A│ │ │ │ │ │ │
│+ B │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    III. Situaţia documentelor justificative existente în contabilitatea federaţiei, aferente cheltuielilor efectuate din suma repartizată de MS structurate pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli menţionate în anexa nr. 2 la contract, aferente trimestrului ....., potrivit modelului de mai jos:

┌───────────┬─────────────────────────┬───────┬────────────┐
│Programe/ │Document justificativ │ │ │
│subprograme│ │Valoare│ │
│/categorii ├────────┬───┬────┬───────┤doc lei│Specificaţii│
│de │denumire│nr.│data│emitent│ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼────┼───────┼───────┼────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
│programe │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴───┴────┴───────┴───────┴────────────┘


        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 7

    la contract
        Federaţia ....................
                                        SITUAŢIA
                         realizării indicatorilor prevăzuţi în
    contractul nr. ... din ..... pe trim. .... 2022

┌────┬──────────────┬────────────────────┐
│ │ │Realizări │
│ │ ├──────────┬─────────┤
│ │ │ │Cumulat, │
│ │ │ │de la │
│Nr. │Denumirea │În │începutul│
│crt.│indicatorilor │trimestrul│anului │
│ │ │raportat │până la │
│ │ │ │sfârşitul│
│ │ │ │trim. │
│ │ │ │raportat │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│1 │Nr. total zile│ │ │
│ │/ om pregătire│ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │pregătire, │ │ │
│ │exclusiv ├──────────┼─────────┤
│ │cheltuieli cu │ │ │
│ │echipament şi │ │ │
│ │materiale │ │ │
│ │sportive, │ │ │
│ │control doping├──────────┼─────────┤
│ │şi cercetare │ │ │
│2 │ştiinţifică │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │din care : │ │ │
│ │● din ├──────────┼─────────┤
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale │ │ │
│ │federaţiei │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │● din sume de ├──────────┼─────────┤
│ │la bugetul MS │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │zilnic de │ │ │
│3 │pregătire/ │ │ │
│ │persoană *) │ │ │
│ │(lei) : 2 : 1 │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. competiţii│ │ │
│ │din calendarul│ │ │
│ │sportiv │ │ │
│4 │naţional ├──────────┼─────────┤
│ │organizate cu │ │ │
│ │finanţare din │ │ │
│ │bugetul MS │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │organizare ├──────────┼─────────┤
│ │competiţii din│ │ │
│ │calendarul │ │ │
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional ├──────────┼─────────┤
│ │din care : │ │ │
│5 │● din │ │ │
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale ├──────────┼─────────┤
│ │federaţiei │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │● din sume de │ │ │
│ │la bugetul MS ├──────────┼─────────┤
│ │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │organizare │ │ │
│ │competiţii din│ │ │
│ │calendarul │ │ │
│6 │sportiv ├──────────┼─────────┤
│ │naţional (lei │ │ │
│ │/ acţiune) : 5│ │ │
│ │: 4 │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. total │ │ │
│ │competiţii │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│7 │cuprinse în ├──────────┼─────────┤
│ │calendarul │ │ │
│ │federaţiei la │ │ │
│ │care s-a │ │ │
│ │participat │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. competiţii│ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│ │realizate cu │ │ │
│8 │finanţare ├──────────┼─────────┤
│ │integrală sau │ │ │
│ │parţială din │ │ │
│ │bugetul MS │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. total │ │ │
│ │persoane │ │ │
│ │participante │ │ │
│9 │la ├──────────┼─────────┤
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. persoane │ │ │
│ │participante │ │ │
│ │la │ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│10 │internaţionale├──────────┼─────────┤
│ │finanţate │ │ │
│ │integral sau │ │ │
│ │parţial din │ │ │
│ │bugetul MS │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │participare/ ├──────────┼─────────┤
│ │organizare │ │ │
│ │competiţii │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale├──────────┼─────────┤
│ │din care : │ │ │
│11 │● din │ │ │
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale ├──────────┼─────────┤
│ │federaţiei │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │● din sume de │ │ │
│ │la bugetul MS ├──────────┼─────────┤
│ │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │participare/ │ │ │
│ │organizare │ │ │
│ │competiţii │ │ │
│12 │sportive ├──────────┼─────────┤
│ │internaţionale│ │ │
│ │/ per. (lei) :│ │ │
│ │11 : 9 │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. medalii │ │ │
│ │realizate la │ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│13 │sportive ├──────────┼─────────┤
│ │internaţionale│ │ │
│ │nominalizate │ │ │
│ │în anexa nr. 3│ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Gradul de │ │ │
│ │finanţare a │ │ │
│ │competiţiilor │ │ │
│ │din calendarul├──────────┼─────────┤
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional din │ │ │
│ │suma │ │ │
│14 │repartizată de├──────────┼─────────┤
│ │MS (%) │ │ │
│ │nr. competiţii│ │ │
│ │finanţate **) │ │ │
│ │x 100 ├──────────┼─────────┤
│ │nr. competiţii│ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │calendar │ │ │
└────┴──────────────┴──────────┴─────────┘

     *) se calculează cu precizarea de la anexa 4
        **) Număr competiţii finanţate integral sau parţial din suma repartizată de MS
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 8

    la contract
        Federaţia .........................
                                       SOLICITARE
                   privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat
                              pentru trimestrul ..... 2022

┌──────────────────────────────────────┐
│lei │
├────────────────┬─────────────────────┤
│ │Trimestrul │
│ ├────────┬─────┬──────┤
│ │Luna....│Luna │Luna..│
│ │ │.....│ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│A. SUMA │ │ │ │
│SOLICITATĂ, │ │ │ │
│total (I+II) │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│din care : │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│I. Programul │ │ │ │
│"Promovarea │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │
│performanţă" - │ │ │ │
│total │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│din care : │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1. Sume de la │ │ │ │
│bugetul de stat │ │ │ │
│- total │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│din care : │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.1. │ │ │ │
│subprogramul │ │ │ │
│pregătire loturi│ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.2. │ │ │ │
│subprogramul │ │ │ │
│calendar sportiv│ │ │ │
│intern │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.3. │ │ │ │
│subprogramul │ │ │ │
│calendar sportiv│ │ │ │
│internaţional │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │
│sportive │ │ │ │
│internaţionale) │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.4. cheltuieli │ │ │ │
│de personal │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.5. alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.6. echipament │ │ │ │
│şi materiale │ │ │ │
│sportive │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.7. probe │ │ │ │
│control doping │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.8 cheltuieli │ │ │ │
│de participare │ │ │ │
│la congrese, │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │
│1.9. cheltuieli │ │ │ │
│pentru realizare│ │ │ │
│cursuri de ├────────┼─────┼──────┤
│formare şi │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │
│antrenori │ │ │ │
│1.10 activităţi ├────────┼─────┼──────┤
│de pregătire, │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │
│participare │ │ │ │
│competiţii ├────────┼─────┼──────┤
│pentru juniori │ │ │ │
│mici │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.11 activităţi │ │ │ │
│de pregătire, │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │
│participare ├────────┼─────┼──────┤
│competiţii │ │ │ │
│pentru copii sub│ │ │ │
│9 ani │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.12 cheltuieli │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │
│sportive juniori│ │ │ │
│1 şi tineret │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│1.13. cheltuieli│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │
│participare │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │
│pentru persoane │ │ │ │
│cu nevoi │ │ │ │
│speciale │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│II. Programul │ │ │ │
│"Întreţinerea, │ │ │ │
│funcţionarea şi │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │
│bazei materiale │ │ │ │
│sportive" │ │ │ │
├────────────────┼────────┼─────┼──────┤
│Cheltuieli de │ │ │ │
│întreţinere şi │ │ │ │
│funcţionare │ │ │ │
│pentru bunurile │ │ │ │
│imobile primite │ │ │ │
│de către │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │
│sportive │ │ │ │
│naţionale în │ │ │ │
│folosinţă │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │
│domeniul public/│ │ │ │
│privat al │ │ │ │
│statului si/sau │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │
│public/privat │ │ │ │
│local, sau care │ │ │ │
│se află în │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │
│privată a │ │ │ │
│federaţiei │ │ │ │
│sportive │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │
└────────────────┴────────┴─────┴──────┘

        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 9

    la contract
        Federaţia ....................
        Nr. ....../...........
                                NOTĂ DE FUNDAMENTARE*1)
                    privind virarea sumelor repartizate din bugetul
                  Ministerului Sportului pe anul 2022 pentru achiziţii
                         de*2) .......... pe luna .............
        *1) Nota de fundamentare se întocmeşte distinct pentru fiecare categorie de achiziţii publice şi se anexează la solicitarea privind necesarul de fonduri aferente
        *2) se va completa, după caz, cu materiale sportive şi echipament sportiv, lucrări de reparaţii
        În vederea virării sumelor repartizate din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2022, vă comunicăm următoarele:
    1. S-a/s-au efectuat procedura/procedurile de achiziţii publice pentru bunurile, respectiv pentru lucrările de reparaţii, după caz, finanţate din sumele de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Sportului pe anul 2022, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, astfel:
    - denumirea procedurii ...........................................
    – denumirea materialelor sportive şi/sau a echipamentelor sportive, a lucrărilor de reparaţii, după caz, ................................

    2. S-a/s-au atribuit (încheiat) contractul*3)/contractele de achiziţii, după cum urmează:
        *3) pentru bunurile de acelaşi fel achiziţionate prin cumpărare directă, pentru livrarea cărora nu se solicită plata unui avans, se poate întocmi comandă fermă, care va conţine cel puţin elementele care se solicită
    a) contractul nr. ........ din ............. în valoare de .............. lei încheiat cu ............................, având ca obiect furnizarea/executarea următoarelor bunuri/lucrări, după caz ............................ termen de livrare/execuţie .............., termen de plată ..............;
    b) contractul nr. ........... din ............... în valoare de .............. lei încheiat cu ............................, având ca obiect furnizarea/executarea următoarelor bunuri/lucrări după caz ............................ termen de livrare/execuţie ................, termen de plată ................;


        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate sunt conforme cu realitatea, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform art. 326 Cod penal.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi stampila federaţiei)

    ANEXA 10

    la contract
        Federaţia ....................
    Programul de activitate pe luna ................ 2022
    A. Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │Denumirea│ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │acţiunii/│Loc de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│lotului │desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MS │MS │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare

    B. Calendar sportiv naţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea │Locul de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│competiţiei│desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MS │MS │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare

    C. Calendar sportiv internaţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea │desfăşurare│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│competiţiei│(ţară, │desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │localitate)│ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MS │MS │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare

    D. Alte acţiuni şi activităţi
    D1. Cursuri de perfecţionare a antrenorilor

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea│Locul de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MS │MS │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare

    D2. Congrese/conferinţe/reuniuni internaţionale şi altele asemenea

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr │Denumirea│desfăşurare│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │(ţară, │desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │localitate)│ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MS │MS │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare

    D3. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│ │ │Locul de │ │Integral│Parţial│Venituri │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│Perioada de│din │din │proprii │
│crt.│acţiunii │(ţară, │desfăşurare│bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │localitate)│ │MS │MS │ │
│ │ │ │ ├────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare

    D4. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│ │ │Locul de │ │Integral│Parţial│Venituri │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│Perioada de│din │din │proprii │
│crt.│acţiunii │(ţară, │desfăşurare│bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │localitate)│ │MS │MS │ │
│ │ │ │ ├────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare


    E. Activităţi ale organelor de conducere ale federaţiei (adunare generală, birou federal)

┌────┬─────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea│desfăşurare │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │(localitate)│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MS │MS │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare

        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 11

        Federaţia ....................

┌─┬─────────┬───────┬───────────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. de │Metode si │Număr si │
│ │ │ │ │Data │Durata │Nr. │specialişti │tehnici de │natura │
│#│Denumirea│Tipul │Loc de │începerii│acţiunii│Participanţi│componenţi │evaluare │probelor │
│ │acţiunii │lotului│desfăşurare│acţiunii │(zile) │(sportivi) │ai │(motrica, │sportive │
│ │ │ │ │ │ │ │colectivului│medicala, │de │
│ │ │ │ │ │ │ │tehnic │psihologice)│verificare│
├─┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│…│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────────┴───────┴───────────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘


┌─────────┬──────────┬─────────────────┐
│Întocmit │ │Avizat │
├─────────┤ ├─────────────────┤
│Antrenor │Data │Preşedinte/ │
│federal/ │întocmirii│Reprezentant │
│lot │ │legal federaţie │
│naţional │ │sportivă │
│ │ │naţională │
└─────────┴──────────┴─────────────────┘


    ANEXA 3

    la metodologie
        MINISTERUL SPORTULUI
        COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
                                      CONTRACT
            privind finanţarea programelor de utilitate publică în anul 2022
    CAP. I
    PĂRŢILE
        Ministerul Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont nr. RO54TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, reprezentat prin ............ - ministru şi ............. - director general, denumit în continuare MS
        şi

        Comitetul Naţional Paralimpic, cu sediul în localitatea ............ str. ............. nr. ....., judeţ/sector ......., telefon ........, fax ........, Certificat de identitate sportivă cu numărul de identificare din Registrul Sportiv şi data ......., cod fiscal ........, cont nr. .......... deschis la .........., reprezentată prin .......... şi .......... (numele, prenumele şi funcţia), denumit în continuare CNP
        În baza dispoziţiilor:
        ● Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 aprobat prin HG nr. 884/2001;
        ● Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin HG nr. 1447/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului sportului nr. ...../........ pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului în anul 2022.

        Ţinând cont de:
        ● cererea de finanţare a Comitetul Naţional Paralimpic, înregistrată la MS cu nr. ...../.........;
        ● raportul Comisiei de evaluare nr. ...... din ....... privind repartizarea fondurilor, aprobat de ministrul sportului.

        Au convenit încheierea următorului contract:
    CAP. II
    VALOAREA ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1
    (1) MTS finanţează Comitetul Naţional Paralimpic, în anul 2022, cu suma de ....... lei, pentru derularea programelor, subprogramelor, acţiunilor/activităţilor şi categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (2) Suma prevăzută la art. 1, alin. (1), are următoarea destinaţie:
    a. Programul "Promovarea sportului de performanţă" = ......... lei, din care:
    a.1. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului calendar sportiv naţional";
    a.2. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului calendar sportiv internaţional";
    a.3. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului pregătirea loturilor naţionale";
    a.4. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor de personal aferente salariaţilor care derulează programul";
    a.5. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor cu bunuri şi servicii";
    a.6. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind achiziţionarea de echipament şi materiale sportive de natura materialelor consumabile şi/sau a obiectelor de inventar;
    a.7. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind efectuarea probelor de control doping;
    a.8. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "altor acţiuni şi activităţi", respectiv congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea;
    a.9. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea organizării cursurilor de perfecţionare a antrenorilor;
    a.10. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici;
    a.11. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani;
    a.12. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat pentru indemnizaţii sportive pentru categoriile de vârstă juniori I şi tineret;
    a.13. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat pentru persoanele cu nevoi speciale.

    b. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" = .......... lei, din care:
    b.1. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a bazei materiale sportive aflate în folosinţa CNP;


    (3) În anexa nr. 1 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate integral sau parţial din suma prevăzută la alin. (2), lit. a şi cele finanţate din veniturile proprii ale CNP.
    (4) În anexa nr. 2 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate din bugetul Ministerul Sportului şi veniturile proprii ale CNP, pe programe, subprograme şi categorii de cheltuieli.
    (5) În anexa nr. 3 la contract sunt prevăzute cheltuielile cu salariile aferente posturilor din cadrul CNP care derulează programul.
    (6) În anexa nr. 4 obiectivele de performanţă estimate.
    (7) În anexa nr. 5 la contract este prevăzută fişa programelor finanţate din bugetul Ministerului Sportului.
    (8) În anexa nr. 6 la contract este prevăzut contul de execuţie privind utilizarea sumei repartizate din bugetul Ministerului Sportului şi a veniturilor proprii ale CNP.
    (9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzută situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, pe trimestre.
    (10) În anexa nr. 8 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, pe trimestre.
    (11) În anexa nr. 9 la contract este prevăzută nota de fundamentare privind virarea sumelor repartizate din bugetul Ministerul Sportului pentru anul 2022 pentru achiziţii.
    (12) În anexa nr. 10 la contract este prevăzut programul de activităţi lunare care trebuie transmis până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna următoare la Ministerul Sportului.

    CAP. III
    DURATA CONTRACTULUI
    ART. 2
        Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la 31 decembrie 2022.

    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 3
        Comitetul Naţional Paralimpic are următoarele drepturi şi obligaţii:
    3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, alin. (1), precum şi contribuţia proprie de minimum 10% din suma acordată de MS potrivit destinaţiei stabilite prin contract;
    3.2. să realizeze o contribuţie proprie de minimum 10% venituri proprii ale CNP din valoarea totală a sumei repartizată de MS prin contract;
    3.3. să realizeze acţiunile/activităţile din programul CNP prevăzute în anexa 1 la contract;
    3.4. să utilizeze suma de .......... pentru finanţarea unui nr. de ..... posturi existent la data de 31.12.2021 necesar derulării programelor sportive de utilitate publică aferente anului 2022 şi în raport de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.5. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin. 3.4 prin asigurarea sumelor necesare doar din veniturile proprii ale CNP;
    3.6. să realizeze, în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în anul 2022, minimum două cursuri de perfecţionare şi/sau cursuri de formare a antrenorilor;
    3.7. să întocmească şi să transmită, trimestrial, la structura de specialitate economică, din MS, contul de execuţie privind modul de utilizare a sumei repartizate, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform formularului - model din anexa nr. 6;
    3.8. să transmită, trimestrial, structura de specialitate sport, situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului - model din anexa nr. 7;
    3.9. să transmită, structura de specialitate sport din MS, rezultatele obţinute la finalele campionatelor naţionale şi la competiţiile internaţionale oficiale nominalizate în anexa nr. 2, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora;
    3.10. să transmită structura de specialitate sport din MS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum şi orice alte informaţii şi documente solicitate de aceasta;
    3.11. să efectueze, în anul 2022, probe de control doping;
    3.12. să transmită, structura de specialitate sport necesarul de fonduri trimestrial, defalcat pe luni, cu cel puţin 25 de zile calendaristice, înainte de începerea trimestrului, conform modelului prezentat în anexa nr. 8; în cazul solicitării de fonduri pentru achiziţionarea de materiale sportive şi echipament sportiv se va transmite şi nota de fundamentare, conform modelului prezentat în anexa nr. 9; solicitările de fonduri să se facă cel târziu până la data de 24 decembrie 2022;
    3.13. să permită utilizarea în scop necomercial de către MS a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mişcare, a sportivilor care participă la competiţii în numele CNP;
    3.14. să promoveze imaginea MS, precum şi logo-ul prin toate mijloacele de promovare, pagina web şi/sau conturile de social media ale CNP precum şi cu ocazia competiţiilor interne şi internaţionale finanţate parţial sau integral din sume de la bugetul MS;
    3.15. să respecte procedurile de avizare şi autorizare prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 aprobat prin HG nr. 884/2001
    3.16. să permită persoanelor delegate de către MS, să efectueze supravegherea şi controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanţare şi ale veniturilor proprii ale CNP, evidenţiate sau nu în contractul de finanţare, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele CNP;
    3.17. să restituie, în cazul nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite de la MS, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    3.18. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la 31.12.2021 la organul fiscal competent, comunicând în acest sens structura de specialitate sport, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul şi data înregistrării acesteia la organul fiscal;
    3.19. să respecte termenele de plată convenite cu instituţiile din subordinea MS pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de acestea şi să achite obligaţiile de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;
    3.20. să ţină evidenţa contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile şi plăţile efectuate din suma repartizată de MS, respectiv pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2;
    3.21. să permită participarea în competiţiile sportive organizate de CNP numai a sportivilor aparţinând structurilor sportive afiliate, înscrise în Registrul sportiv, posesoare a Certificatului de identitate sportivă;
    3.22. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv şi regulamentelor proprii, precum şi ale actelor normative cu incidenţă în domeniul de activitate al federaţiei;
    3.23. să dispună măsurile necesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, precum şi a consumului de substanţe interzise;
    3.24. să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi discriminării de orice fel în sport, conform prevederilor legale în vigoare;
    3.25. să solicite avizul expres al MS prevăzut de art. 36, alin. (4) din Legea nr. 69/2000 pentru modificarea statutului sau a actului constitutiv al CNP.
    3.26. să respecte toate aspectele ce ţin de transparentizarea activităţii CNP, prevăzute în Metodologia privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică prin federaţiile sportive naţionale de către Ministerul Sportului, în anul 2022 la Cap. II, Art. 3 b).
    3.27. să justifice utilizarea sumelor acordate, prin transmiterea către MS a documentelor în format electronic, în funcţie de specificul informaţiilor solicitate.
    3.28 să raporteze activitatea de pregătire sportivă şi competiţională până la data de 15 ale fiecărei luni pentru activitatea lunii anterioare la Ministerul Sportului, conform anexei 11.


    ART. 4
        MS are următoarele drepturi şi obligaţii:
    4.1. să vireze lunar, în contul CNP, suma prevăzută la art. 1, conform trimestrializării prevăzută în anexa nr. 2, în baza solicitării CNP transmisă conform art. 3.12.
    4.2. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate CNP şi a contribuţiei de 10% a acesteia, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele CNP;
    4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art. 1 în următoarele cazuri:
    a) pentru situaţiile prevăzute la art. 9 (2);
    b) rectificarea bugetului MS pe anul 2022 în sensul diminuării creditelor bugetare destinate finanţării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat;
    c) în situaţie de forţă majoră.    CAP. V
    TRANSPARENŢĂ
    ART. 5
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă programul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul programului;
    b) valoarea totală a finanţării acordate şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai programului;
    d) rezultatele estimate şi cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul programului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.


    CAP. VI
    CONFIDENŢIALITATE
    ART. 6
    (1) Părţile pot conveni prin prezentul contract asupra existenţei şi a duratei caracterului confidenţial al unor documente, secţiuni, respectiv informaţii din program care vor fi menţionate explicit într-o anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată.
    (2) MS, CNP şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    CAP. VII
    PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    ART. 7
    (1) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. VIII
    PUBLICAREA DATELOR
    ART. 8
     Comitetul Naţional Paralimpic este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 5, alin. (2) referitor la transparenţă, să fie publicate de către MS.

    CAP. IX
    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    ART. 9
    (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor CNP prevăzute la art. 3 se sancţionează, după caz, astfel:
    a) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 3, pct. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10;
    b) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10 până la 20% pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii de la art. 3, pct. 3.6, 3.15, 3.16, 3.21, 3.23, 3.24,
    c) cu sistarea virării sumelor aprobate în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.26, 3.27, 3.28 până la remedierea situaţiei constatate;
    d) rezilierea contractului de finanţare în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.22, 3.25.

    (3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) se efectuează după notificarea prealabilă a CNP în termen de maxim 15 zile de la constatarea uneia sau mai multor obligaţii cuprinse în prezentul contract de către reprezentanţii MS. CNP are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor constatate pentru care a fost notificată.

    ART. 10
        Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

    CAP. X
    LITIGII
    ART. 11
        Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. Dacă părţile sunt nemulţumite de rezultatele concilierii, se pot adresa instanţelor naţionale competente teritorial şi după materie.

    CAP. XI
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 12
        Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MS şi controlul financiar la nivelul CNP se realizează în condiţiile normelor legale în vigoare.

    ART. 13
    (1) Comitetul Naţional Paralimpic poate modifica prin decizie internă, fără acordul prealabil de la MS, structura cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2, în limita a 20% din prevederile anuale ale programului "Promovarea sportului de performanţă", între subprograme şi alte categorii de cheltuieli, precum şi în interiorul subprogramelor, dar nu mai târziu de 24 decembrie 2022;
    (2) Comitetul Naţional Paralimpic va comunica la structura de specialitate economică şi la structura de specialitate sport decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia;
    (3) În cazul în care modificările depăşesc procentul de 20% prevăzute la alin. (1), Comitetul Naţional Paralimpic va avea obligaţia să solicite încheierea unui act adiţional, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2022;
    (4) Comitetul Naţional Paralimpic poate modifica conţinutul anexei nr. 1 la contract, respectiv locul de desfăşurare, perioada de desfăşurare, numărul de participanţi pentru unele acţiuni, sau poate înlocui ori introduce acţiuni noi în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv.
    (5) Modificările prevăzute la art. 13, alin. (4) se pot realiza numai după avizarea de către structura de specialitate sport din MS.

    ART. 14
        Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

    ART. 15
        Modificarea prezentului contract se face cu acordul părţilor şi numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din contract.

    ART. 17
        Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu aceeaşi valoare juridică, dintre care două exemplare pentru MS şi un exemplar pentru Comitetul Naţional Paralimpic şi intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.


┌───────────────┬──────────────────────┐
│MINISTERUL │COMITETUL NAŢIONAL │
│SPORTULUI │PARALIMPIC │
├───────────────┼──────────────────────┤
│MINISTRU │Reprezentant legal │
└───────────────┴──────────────────────┘

    ANEXA 1

    la contract
        Comitetul Naţional Paralimpic
                         Programul de activitate pe anul 2022
        Pentru fiecare acţiune prevăzută la punctele A, B, C se va menţiona, obligatoriu, categoria de vârstă căreia îi este destinată respectiva acţiune
    A. Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale *

┌────┬─────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Surse de finanţare*** │ │
│ │Denumirea│ │ │ │Nr. total ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │acţiunii/│Loc de │Perioada de│Nr. zile │participanţi│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│lotului │desfăşurare**│desfăşurare│finanţate│estimat │din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │Exemple │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pregătire│CSN Lia │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │lot │Manoliu │ │10 │15 │ │ │ │ │
│ │olimpic │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │
│ │seniori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lot │CSN Izvoru │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │naţional │Mureşului │ │9 │20 │ │ │ │ │
│ │junioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │X │ │X │35 │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se vor menţiona dacă este cazul şi acţiunile de pregătire desfăşurate în afara teritoriului României.
        ** Acţiunile de pregătire se vor desfăşura cu prioritate în complexurile sportive naţionale şi/sau în celelalte baze sportive aflate în administrarea MS.
        *** Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    B. Calendar sportiv naţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤Nr. estimat │
│Nr. │Denumirea │Locul de │Perioada de│Nr. zile │Integral│Parţial│Venituri │de cluburi │
│crt.│competiţiei│desfăşurare│desfăşurare│finanţate│din │din │proprii │participante│
│ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    C. Calendar sportiv internaţional (competiţii sportive internaţionale) *

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Număr │Surse de finanţare** │ │
│ │ │Locul de │ │Număr │total ├────────┬───────┬─────────┤Obiectivul │
│Nr. │Denumirea │desfăşurare│Perioada de│zile │componenţi│Integral│Parţial│Venituri │de │
│crt.│competiţiei│(ţară, │desfăşurare│deplasare│ai │din │din │proprii │performanţă│
│ │ │localitate)│ │ │delegaţiei│bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │române │MS │MS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │Exemplu: │ │ │ │ │ │ │ │1 loc I- │
│ │Campionat │ │ │ │ │ │ │ │III │
│ │mondial de │Spania, │ │ │ │ │ │ │1 loc IV- │
│ │cros- │Madrid │ │6 │10 │ │ │ │VI │
│ │juniori │ │ │ │ │ │ │ │2 locuri │
│ │(masculin │ │ │ │ │ │ │ │X-XII │
│ │şi feminin)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┘

        * Se vor menţiona, dacă este cazul şi competiţiile sportive internaţionale organizate în România.
        ** Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D. Alte acţiuni şi activităţi
    D.1. Cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│Locul de │Perioada de│Număr │Integral│Parţial│Venituri │Observaţii│
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│participanţi│din │din │proprii │ │
│ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D.2. Congrese, conferinţe, reuniuni de lucru şi altele asemenea

┌────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Nr. │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │Nr. zile │Locul de │componenţi│ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│de │desfăşurare│ai │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │deplasare│(ţară, │delegaţiei│desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │localitate)│române │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D.3. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D.4. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D.5. Activităţi de pregătire, organizare/participare de/la competiţii pentru persoane cu nevoi speciale

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MS │MS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare NOTĂ


        Acţiunile/activităţile din cadrul programului de activitate al CNP pe anul 2021 se completează în ordinea cronologică a desfăşurării acestora.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Reprezentanţi legali: │MTS │
├────────────────────────┼─────────────┤
│(numele, prenumele, │Structura de │
│funcţia, semnătura şi │specialitate │
│ştampila CNP) │sport │
└────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 2

    la contract
        Comitetul Naţional Paralimpic
                                    REPARTIZAREA
             sumei aprobate din bugetul MS (alocaţii de la bugetul de stat)
              şi a veniturilor proprii ale CNP pe programe, subprograme
                            şi categorii de cheltuieli

┌───────────────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────┐
│ │PROGRAM 2022 │ │ │
│ ├────────┬───────────────────────┤ │ │
│Programe, │Din │ │ │ │
│subprograme, │bugetul │din care: │Venituri*│Total│
│categorii de │MS │ │proprii │2022 │
│cheltuieli ├────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤federaţie│ │
│ │Alocaţii│Trim.│Trim.│Trim.│Trim.│ │ │
│ │buget │I │II │III │IV │ │ │
│ │stat │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8=2+7│
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │ │
│„Promovarea │ │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │ │
│performanţă”- │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional- total│ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │ │
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │ │
│tricouri etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv